SOCIONOMER. 10 åsikter. Jag vill jobba. med ungdomar. Anna Bonnier: Seriöst bra infotainment från socionomernas fackliga yrkesförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOCIONOMER. 10 åsikter. Jag vill jobba. med ungdomar. Anna Bonnier: Seriöst bra infotainment från socionomernas fackliga yrkesförbund"

Transkript

1 Därför är det smart att bli medlem Jag forskar om ett tabubelagt ämne Sid 14 Sid 13 SOCIONOMER Hur mycket tjänar en socionom? Sid 12 Här arbetar socionomerna Sid 8 Anna Bonnier: Jag vill jobba 10 åsikter Så tycker Akademikerförbundet SSR Sid 15 med ungdomar Seriöst bra infotainment från socionomernas fackliga yrkesförbund Deni: Praktik är en bra början

2 SOCIONOMER är en publikation från socionomernas fackliga yrkesförbund Akademikerförbundet SSR. Akademiker förbundet SSR har medlemmar och är det fjärde största förbundet i Saco, som är akademikernas fackliga centralorganisation. Ett bra tips är att bli medlem redan när du studerar det kostar bara en ynka hundring för hela studietiden. Då får du tillgång till vår samlade kunskap, trygghet, service och nyttiga förmåner inför ditt framtida yrkesliv. Slå en signal på eller maila så ordnar vi det. Du kan också fixa det själv på Välkommen som medlem! Texter av Jesper Bengtsson och Akademikerförbundet SSR. Grafisk form av Linus Isaksson. Omslagsfotot togs av Åse Bengtsson och det hela trycktes av KST Infoservice i Kalmar, i oktober FOTO OMSLAG: ÅSE BENGTSSON PRIVAT

3 Konsten att göra skillnad Socionomer arbetar med människor. Socionomer gör en samhällsinsats och är aktiva i de processer som förändrar och förbättrar människors vardag och liv. Ni gör skillnad. Socionomer har bred kunskap om hur individer, grupper och samhället i stort fungerar. Det kan handla om allt ifrån enskildas beteende till regel verk och strukturer. Samtidigt har socionomerna goda karriärmöjlig heter på en bred arbetsmarknad. De flesta arbetar inom stat, kommun och landsting, men det finns också en växande arbetsmarknad i den privata sektorn och för den som vill bli egenföretagare. Akademikerförbundet SSR är det klart dominerande fackförbundet för socionomer. 75 procent av alla Sveriges socionomer är medlemmar hos oss. Vi arbetar för att stärka sociono mernas yrkesroll. För bättre lön och arbetsvillkor. Vi påverkar arbetsgivare och gör avtryck i samhällsdebatten kring viktiga välfärdsfrågor. Vi gör skillnad. 300 Så många var socionomerna som startade Akademiker förbundet SSR den 19 oktober De 300 socionomerna ansåg att andra fack förbund inte var tillräckligt bra på att ta till vara deras intressen. Därför bildade de Sveriges Socio nomers Riksförbund. Förbundet växte snabbt och i maj 1960 presenterades förbundets tusende medlem. Hon hette Siv Folin och var assistent på barnavårdsnämnden i Helsingborg. I dag har Akademiker förbundet SSR över medlemmar. En majoritet av dem är socionomer. Heike Erkers är förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR. FOTO: DENNY LORENT ZEN AK ADEMIKERFÖRBUNDE T SSR Akademikerförbundet SSR SOCIONOMER 3

4 4 SOCIONOMER Akademikerförbundet SSR

5 Här är ungdomarna vanliga i sin ovanlighet Det bästa med jobbet är att vara med i alla delar av verksamheten. Från arbetet på golvet till att påpeka brister i socialpolitiken. Det säger Anna Bonnier, som arbetar på Stadsmissionens verksamhet för ungdomar i Stockholm. FOTO: ÅSE BENGTSSON Akademikerförbundet SSR SOCIONOMER 5

6 Det är lätt att prata med Anna Bonnier. Hon är entusiastisk och engagerad och berättar gärna om sitt arbete. Vi är en verksamhet för människor som kämpar med livet. De som letar efter en vanlig fritidsgård upptäcker ganska snabbt att det inte är det här. Det här är en plats där det ska vara okej att inte må riktigt bra. Anna är socionom och jobbar på Unga Station, en verksamhet för unga, barn och föräldrar inom Stockholms stadsmission. Hon visar runt i lokalerna: Kök, samlingsrum inrett som ett murrigt vardagsrum, en öppen förskola dit unga föräldrar kan komma och några mindre rum med fåtöljer, där personalen kan prata ostört med de som vill han enskilda samtal. Jag sökte mig hit för att jag ville jobba med ungdomar, säger Anna. Men eftersom vi arbetar brett med ungdomarnas sociala sammanhang så innebär det att jag har flera olika uppgifter, som att arbeta med tjejernas familjer och deras nätverk. g 6 SOCIONOMER Akademikerförbundet SSR FOTO: ÅSE BENGTSSON

7 Var inte rädda för att jobba med försörjningsstöd! Ni kommer att ha nytta av det, vad ni än jobbar med senare. g Anna Bonnier utbildade sig till socionom i Stockholm och tog sin examen Därefter jobbade hon i knappt två år med försörjningsstöd inom socialtjänsten i Haninge kommun innan hon började på Unga station. Jag lärde mig väldigt mycket under tiden i Haninge. Fick många erfarenheter som jag har nytta av i mitt nuvarande jobb. Det är också det råd hon vill ge till de som utbildar sig till socionomer i dag och ska ut på arbetsmarknaden snart. Var inte rädda för att jobba med försörjningsstöd! Ni kommer att ha nytta av det, vad ni än jobbar med senare. Hon beskriver hur de jobbar på Unga station. Det är en öppen verksamhet för unga som upplever svårigheter i livet. Personalen erbjuder samtal, fungerar ibland som ombud i de ungas kontakter med socialtjänst och myndigheter och erbjuder en miljö där utsatta ungdomar kan träffa andra och prata om sina gemensamma erfarenheter. Här är ungdomarna vanliga i sin ovanlighet. Det är viktigt att de får känna att de inte bara är ett problem, utan får visa upp andra sidor av sig själva. Vi lagar mat tillsammans, till exempel, och då kan en ung tjej få vara den som är bra på den saken, istället för att definieras som någon som dragit hemifrån eller anorektiker eller missbrukare eller något annat av det som lätt definierar dem i kontakten med andra delar av samhället. Anna menar att det bästa med hennes jobb är att hon får vara med på alla nivåer i arbetet. Både på golvet, till exempel genom att göra saker tillsammans med ungdomarna, och i ungdomarnas möten med andra delar av samhället. Men också på en socialpolitisk nivå. En del av vårt uppdrag handlar om att påverka socialpolitiken och påpeka de brister vi ser i dagens system. Under rundvandringen i Unga stations lokaler stannar Anna till vid en tavla med en text som speglar verksamhetens idé: Unga station arbetar på uppdrag av ungdomarna. De företräder ingen annan. Inte socialtjänsten, inte Stadsmissionen, inte deras föräldrar. Bara ungdomarna. Men Anna betonar att jobbet också har en tydlig baksida. Man blir hela tiden plågsamt medveten om att alla människor inte har samma möjligheter i vårt samhälle. Många ungdomar får väldigt dåliga förutsättningar, och det är faktiskt ett skämt att prata om valfrihet när så många har så stora svårigheter. Anna är också fackligt engagerad. Hon sitter i styrelsen för Akademikerförbundet SSR inom Stadsmissionen. Jag tycker att det är intressant med arbetsrätt och de villkor vi har som anställda. Därför engagerade jag mig i Akademikerförbundet SSR. Det är väl egentligen samma sak som att vara intresserad av ungdomars rättigheter. För mig hänger de där sakerna ihop.¾ Akademikerförbundet SSR SOCIONOMER 7

8 Vad gör en socionom? Som socionom möter du ofta människor i svåra situationer i livet. Du arbetar med barn, ungdomar, gamla, människor med funktionshinder, hemlösa, de som hamnat i kriminalitet eller med missbruksproblem. Kort sagt individer som på olika sätt behöver stöd. Målet med ditt arbete som socionom är att vara med och lyfta människor ur svårigheterna. Att förändra tillvaron för individer och grupper. Att göra skillnad. Tidigare har socionomer ofta varit anställda i kommuner, landsting eller stat. Detta är fortfarande de vanligaste arbetsgivarna, men i dag återfinns allt fler socionomer på den privata arbetsmarknaden och som egna företagare. Bredden i yrket är stor.¾ De flesta är nöjda Två tredjedelar av alla socialsekreterare är nöjda med sin arbetssituation. Det visar en undersökning gjord av Akademikerförbundet SSR. De flesta gillar sitt jobb, men många är också missnöjda över att det ofta saknas resurser till insatser. Akademikerförbundet SSR arbetar för att förbättra arbetsförhållandena för alla socionomer. De 10 vanligaste titlarna Två av tre social sekreterare är nöjda med sin arbets situation. Socialsekreterare 28% Kurator 12% Socionom 9% Handläggare 5% Avdelningschef / enhetschef 7% Socialsekreterare 28% Kurator i hälso- och sjukvård 12% Socionom 9% Handläggare 5% Avdelningschef /enhetschef 7% Skolkurator 3% Biståndsbedömare 2% Behandlingsassistent 2% Familjebehandlare 2% Skolkurator 3% Frivårdsinspektör 1% Biståndsbedömare 2% Behandlingsassistent 2% Familjebehandlare 2% Frivårdsinspektör 1% 8 av10 kuratorer inom hälsooch sjukvården är med i Akademikerförbundet SSR 8 SOCIONOMER Akademikerförbundet SSR FOTO: CAETANO LACERDA/SXC STATISTIKKÄLLA: AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR

9 Socionom och chef Det är inte ovanligt att socionomer någon gång under sitt yrkesliv arbetar som chef. Kanske som enhetschef i en kommun, inom äldreomsorgen eller någon annan del av vårdsektorn. Eller i det egna kon sultföretaget eller i något privat företag. Akademikerförbundet SSR har en särskild förening för chefer, Svensk Chefsförening, som hjälper till i olika typer av ledarskapsfrågor. Som medlem i Svensk Chefsförening får du rättslig rådgivning och stöd i din profession, och någon som driver dina chefsfrågor i den politiska debatten. Du får också vår HR- och ledarskaps tidning Chefstidningen utan kostnad.¾ Socionomdagarna Vartannat år arrangerar Akademiker förbundet SSR Socionomdagarna, som är en etablerad mötesplats för forskare och praktiker inom socialt arbete. Medlemmar i förbundet får rabatt för att delta. Konferensen är en utmärkt möjlighet att utbyta erfarenheter och fördjupa dina kunskaper med kollegor från hela landet. Vägen till drömjobbet När man frågar arbets givare vad de letar efter hos unga socionomer svarar många att det är bra med en extra kom petens. Du kanske är projekt ledare under studie tiden, har it-kompetens eller något special område som du är särskilt intresserad av. Den sortens erfarenhe ter är meriterande. Det är också en merit att ha ett personligt engagemang, och många socionomer är ideellt engagerade vid sidan av jobbet. Funderar du på din yrkeskarriär? Har du frågor? Tankar? Du som är medlem i Akademikerförbundet SSR kan använda vår karriärservice. Du kan få hjälp med utformning av jobbansökan, cv-granskning, karriärcoachning och mycket annat. Gå in på Vi granskar ditt cv. FOTO: GERL A BR AKKEE/SXC JUKK A NIIT T YMA A/SXC Akademikerförbundet SSR SOCIONOMER 9

10 En bra praktik är en bra början på karriären, och som student bör man lägga energi på att hitta en praktikplats som passar. Det säger Deni Milanovic, handläggare i Kungälv. Jobbet handlar mycket om vägledning Fråga aldrig en socionom vad han eller hon jobbar med, då pratar vi i timmar, skrattar Deni Milanovic. Sedan berättar han om arbetet som socialsekreterare. Jag har jobbat i Älmhult och Alvesta under det senaste året och nu har jag flyttat till Kungälv och jobba med barn- och familjefrågor. Där handlägger Deni anmälningar mot barn som far illa, han gör utredningar, samlar information och ger underlag för beslut enligt socialtjänstlagen. I grunden handlar väl jobbet som social sekreterare om vägledning. Om att vägleda människor i välfärdsstaten. Deni bodde tidigare i Göteborg men flyttade för några år sedan till Småland för att läsa till socionom på Linnéuniversitetet i Växjö. Han tog examen på våren 2012 och började omedelbart jobba som flyktingsekreterare i Älmhult. Han säger att kopplingen till arbetslivet är tydlig i socionomutbildningen. På det viset får man en bra möjlighet att ta sig in i arbetslivet efter studierna. Många får sommarjobb i samband med praktiken och jag skulle råda alla som börjar läsa till socionom att söka praktik inom de områden de brinner för. Chansen till praktik får man bara en gång och det är en bra början på karriären. Under studietiden engagerade sig Deni fackligt i Akademikerförbundet SSR. Jag ville få en bättre introduktion till arbetslivet och samtidigt vara med och påverka utbildningspolitiken genom fackets starka kopplingar till andra samhällsaktörer, säger han. Nu handlar mitt engagemang om att vara med och bevaka utvecklingen inom yrket.¾ 10 SOCIONOMER Akademikerförbundet SSR FOTO: PRIVAT

11 Vad är en auktoriserad socionom? Den som har arbetat med uppgifter som socionom under tre år samt uppfyller vissa andra villkor kan bli auktoriserad socionom. Bland annat krävs socionomexamen och att man förbinder sig att följa de etiska riktlinjerna för socionomer. Akademikerförbundet SSR instiftade Nämnden för socionomauktorisation som ett led i socionomers Gudrun Schyman, fd partiledare för Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ professionalisering. Tanken är att ge en garanti för att en auktoriserad socionom har formell teoretisk kompetens, praktisk erfarenhet och lämplighet för arbete som socionom i direkt patient- eller klient arbete. På auktorisation.se kan du läsa mer om vad som krävs för att bli auktorierad.¾ Fyra kända socionomer Lars Lejonborg, fd partiledare (FP) och utbildningsminister Susanna Alakoski, författare Anne-Marie Begler, generaldirektör, Skolinspektionen 3 steg till dagens socionomyrke 1 Det har i alla tider funnits fattiga och behövande i samhället, men det var först under 1900-talet som det växte fram en yrkeskår med ansvar för socialvården startades Institutet för socialpolitisk och kommunal utbildning. Socionomyrket började ta form fanns det omkring social tjänstemän anställda i kommunerna. Numera är antalet uppe i blev socialt arbete huvudämne i socionomutbildningarna och även ett eget forskningsämne. Lång väg till legitimerad psykoterapeut Utbildningen till legitimerad psykoterapeut är en treårig påbyggnadsutbildning på halvfart och innehåller förutom teoretiska studier även psykoterapeutiskt arbete under handledning och egen terapi. Det är höga krav för att få utbilda sig till legitimerad psykoterapeut. Förutom examen i ett människovårdande yrke som exempelvis socionom, psykolog, läkare eller sjuksjöterska, krävs arbetslivserfarenhet och en grundläggande psykoterapiutbildning (så kallad steg 1-utbildning). I genomsnitt tar hela utbildningen till legitimerad psykoterapeut elva år. Psykoterapeut är en skyddad yrkes titel, vilket innebär att endast legitimerade psykoterapeuter får använda titeln. Psykoterapeutlegitimation utfärdas av Socialstyrelsen. Akademikerförbundet SSR har en yrkesförening för legitimerade psykoterapeuter. Föreningen samlar psykoterapeuter oavsett grundutbildning och arbetar med frågor som utbildning, forskning, kompetensutveckling och löner.¾ FOTO: WIKIMEDIA COMMONS ELISABETH OHLSON WALLIN MONICA RYTTMARKER/SKOLINSPEKTIONEN COLOURBOX Akademikerförbundet SSR SOCIONOMER 11

12 Hur ser arbetsmarknaden ut? Arbetsmarknaden för socionomer är relativt god. Det råder i princip balans på ny utexaminerade och en viss brist på yrkeserfarna socionomer. Det kommer också att ske stora pensionsavgångar under de närmaste åren, och i landet som helhet ser det därför ut att bli en brist på socionomer. Men de regionala skillnaderna är stora och i vissa delar av landet kan det vara svårare att få jobb omedelbart efter studierna. Det finns drygt yrkesverksamma socionomer i landet. 85 procent av dem är kvinnor. Som på många andra delar av arbetsmarknaden är löneläget inte jämställt. Enligt en undersökning Akademikerförbundet SSR gjort tjänar manliga socionomer i genomsnitt ungefär kronor mer i månaden än kvinnliga. För Akademikerförbundet SSR är det en av de mest prioriterade frågorna att jämna ut löneskillnaden mellan män och kvinnor. Men lönen då? Privat Kommun Så här ser medianlönen ut för de socionomer som har tagit examen senaste fem åren. Kom ihåg att lönestatistik är historiska löner, och att det finns många faktorer som påverkar lönen. Om du är medlem i Akademikerförbundet SSR kan du få personlig lönerådgivning av våra experter på SSR-Direkt inför din löneförhandling. Du har också tillgång till Sveriges största databas för akademikerlöner, Saco Lönesök, där du själv kan ta fram detaljerad lönestatistik Landsting Stat Medianlön per arbetsmarknadssektor, examensår Källa: Akademikerförbundet SSR Manliga socionomer tjänar ungefär 28 hundralappar mer i månaden än sina kvinnliga kollegor. Orättvist, tycker Akademikerförbundet SSR. Så här tycker Akademikerförbundet SSR om löner Lönen ska vara individuell Den enskildas lön ska bygga på en tydlig och välkänd lönepolitik Utbildning, kunskap och kompetens ska löna sig Löneprinciperna ska vara lika för alla Lönen får inte vara diskriminerande 12 SOCIONOMER Akademikerförbundet SSR FOTO: RIKSBANKEN

13 Julia Bahnérs forskning handlar om sexualitetsfrågor inom personlig assistans ett tabubelagt ämne. Gå på magkänslan Gillar du att skriva uppsatser och närma dig socionomens yrke från ett teoretiskt perspektiv, då kan forskning vara ett alternativ. Det säger Julia Bahnér, doktorand i socialt arbete, Göteborgs universitet. Jag visste knappt vad det innebar att forska, men när jag satte mig in i det insåg jag att det var något jag ville göra. Det säger Julia Bahnér, som är doktorand i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Hennes jobb handlar både om att undervisa studenter i socialt arbete vid socionomprogrammet och handleda C-uppsatser. Och så handlar det förstås om den egna forskningen. Julias forskning handlar om sexualitetsfrågor inom personlig assistans. Hon beskriver det som ett tabubelagt ämne som man sällan pratar om inom den personliga assistansen. Det har ofta varit upp till var och en hur man hanterar de funktionshindrades sexualitet, och det finns sällan en genomtänkt diskussion. En del av forskningens uppgift handlar också om att nå ut till allmänheten, så en del av Julias arbete handlar om att föreläsa för personliga assistenter och funktionshindrade. De som direkt berörs av mitt forskningsämne. Det är viktigt, säger hon. När Julia pluggade var det långt ifrån självklart att hon skulle välja att bli forskare. Hon hade haft sommarvikariat som personlig assistent och även jobbat en del på behandlingshem för barn med neuropsykiatriska funktionshinder, som ADHD. När jag läste masterprogrammet och skrev uppsats frågade min handledare om jag inte skulle börja forska. Före det hade jag inte ens funderat på det alternativet. Hon har också ett råd till de som i dag läser till socionom och sedan ska ut i arbetslivet. Gå på din magkänsla. Det var det jag gjorde. Tänk efter vad du verkligen vill göra. Gillar du att skriva uppsats och att närma sig ämnet från ett teoretiskt perspektiv kan forskningen vara en väg. Vill du lösa mer konkreta problem i vardagen, då är det bättre att ge sig ut i arbetslivet.¾ FOTO: PRIVAT Akademikerförbundet SSR SOCIONOMER 13

14 Varför är det smart att bli medlem i Akademiker förbundet SSR under studietiden? Studera. Plugga. Läsa på universitetet. För de allra flesta är det ett stort beslut. Kanske ett av de största man tar under sitt liv. För även om studentlivet i första hand är utvecklande och roligt, så ligger det också oräkneliga timmar plugg, tentaångest och PM-deadlines bakom en examen. Och när du har fokus på allt det som hör till att studera kan det vara svårt att samtidigt ha koll på och förbereda sig för den framtida arbetsmarknaden. Där kommer Akademikerförbundet SSR in. Vi jobbar dagligen med att bevaka, utveckla och underlätta din väg från studier till yrkeslivet. Utbildning ska löna sig; det är vår vision och tillsammans bidrar alla våra medlemmar till just detta. Tillsammans har vi unika möjligheter att bevaka arbetsmarknaden för de yrkesgrupper som ingår i förbundet. Tillsammans sitter vi på kompetens att vara med i utvecklingen av framtidens arbeten för akademiker. Tillsammans kan vi stärka våra professioner. Svårare än så är det inte. Ett medlemskap i Akademikerförbundet SSR under studietiden är början på något mycket större. Att dessutom vara olycksfallsförsäkrad, få fri CV-granskning och möjlighet att vara med på alla våra aktiviteter är inte heller så dumt. JOHAN KOVANIEMI studentombudsman ÅSA ZETTERBERG studentombudsman 14 SOCIONOMER Akademikerförbundet SSR FOTO: ÅSE BENGTSSON

15 10 åsikter Akademikerförbundet SSR har drivit socionomernas frågor i mer än 55 år. Vi arbetar för att förbättra utbildningen och stärka socionomernas ställning på arbetsmarknaden. Vi tycker att: Socionomutbildningarna ska ha likartat innehåll och vara jämförbara. Vi värnar att socionomutbildningen är en generalistutbildning som ger en yrkesexamen. Det ska råda enhetlighet på grundläggande nivå och valfrihet på en mer avancerad studienivå. Socialt arbete ska vara huvudämne på alla socionomutbildningar Det behövs fler kurser på avancerad nivå för den som vill specialisera sig efter socionomexamen. Vi stöder utvecklandet av en evidensbaserad praktik. Som nyexaminerad ska du ha rätt till bra introduktion, extern handledning och successiv inslussning i mer kvalificerade arbetsuppgifter Du ska ha rätt till kontinuerlig kompetensutveckling, extern handledning och en rimlig arbetsbelastning Kommunerna bör inrätta tjänster som specialistsocionom för att stärka arbetet i den sociala barnavården. Vi vill ha behörighetsreglering för myndighetsutövning och de människovårdande yrkena. Som ett första steg arbetar vi för reglering inom den sociala barn- och ungdomsvården. Vi kräver legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. 6 extra skäl för socionomer att välja Akademiker förbundet SSR Akademikerförbundet SSR är det största fackförbundet för socionomer över 75 procent av alla socionomer är medlemmar hos oss. Vi arrangerar Socionomdagarna mötesplatsen för Sveriges socionomer. Rättsskyddsförsäkring ingår för medlemmar som arbetar med myndighetsutövning. Vi äger och ger ut Socionomen, den främsta tidskriften för socialt arbete. Vi har tagit fram en etisk kod för socialt arbete Vi har antagit policys för flera yrken inom socialt arbete ps. ett studentmedlemskap i akademikerförbundet ssr kostar bara en hundring för hela studietiden. bli medlem direkt på akademssr.se/blimedlem eller ring oss på FOTO: PRIVAT COLOURBOX AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR Akademikerförbundet SSR SOCIONOMER 15

16 Som studentmedlem får du En stark röst. Vi påverkar utbildningen, arbetslivet och samhället. Koll på dina rättigheter. Råd och stöd i frågor om anställning, arbetsrätt och löner från våra experter på SSR-Direkt. Karriärrådgivning. Var och hur kan du söka arbete? Hur ska du agera i en anställningsintervju? Hur ska du löneförhandla? CV-granskningstjänst. Svar inom två arbetsdagar med tips och feedback på ditt CV. Tidskriften Socionomen. Du får den främsta tidskriften om socialt arbete kostnadsfritt i ett år. Akademikern. Förbundstidning med reportage och aktuell information om din framtida profession och fackliga frågor. Kontakter med arbetslivet. Vi arrangerar studiebesök, aktiviteter och föreläsningar. Sveriges bästa sökverktyg för akademikerlöner. Kolla löneläget utifrån utbildning, arbete, sektor och position med Saco Lönesök. Kostnadsfri olycksfallsförsäkring. Ingår i medlemskapet hela studietiden om du är under 40 år. Inkomstförsäkring. Du påbörjar kvalifikationstiden redan som studentmedlem. Läs mer på Förmåner och rabatter. Hela listan finns på

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

www.saco.se/studieval Välja yrke

www.saco.se/studieval Välja yrke Välja yrke Högskolevalet 2014/2015 sista ansökningsdag 8 maj 2015 ansök på www.nph.se NAPRAPAT Utbilda dig till Ett givande yrke för dig som vill arbeta med människor och hälsa. Läs mer på nph.se innehåll

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Jag gillar mitt jobb

Jag gillar mitt jobb Jag gillar mitt jobb O M Y R K E T P E R S O N L I G A S S I S T E N T. N R 2 Arkeologen och bartendern blev personliga assistenter Fackets ombudsman: Personlig assistentyrket måste tas på allvar! Foto:

Läs mer

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch INNEHÅLL 2 Karriär mer än position och pengar...4 Barn-tv & tidiga drömmar grunden till deras karriärval...8 På väg ut I yrkeslivet...10

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke

l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke l l l Nr 5 december 2012 HEMLÖSA FÅR HJÄLP ATT SE BÄTTRE Ny som chef Promenad bättre än soffan när det gör ont i rygg och nacke INNEHÅLL 5 Stort intresse för karriärsamtal...5 Viktigt med a-kassa och inkomstförsäkring...6

Läs mer

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud Egen kraft egen makt En antologi om arbetet som personligt ombud ISBN 978-91-86301-63-7 Artikelnr 2009-12-16 Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, december 2009 Förord För att förbättra

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska. Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande

Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska. Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande l l l Nr 1 februari/mars 2013 Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska labbet Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande INNEHÅLL 1 Välutbildade specialister

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Här vill studenterna jobba och bo

Här vill studenterna jobba och bo Där de härliga lagrarna gro Här vill studenterna jobba och bo juni 2014 Rapporten i punktform Handelskammaren har genomfört två undersökningar: en bland 390 sydsvenska studenter (varav 277 civilekonom-

Läs mer

Framtidens Karriär. Specialistutbildning för sjuksköterskor

Framtidens Karriär. Specialistutbildning för sjuksköterskor Framtidens Karriär Sjuksköterska Säker sjukvård kräver fler specialistsjuksköterskor Specialistutbildning för sjuksköterskor måste löna sig Så får du nytändning på jobbet genom nya utmaningar Bristen på

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling guidenchefer kräv tema: kompetensutveckling Kompetensutveckling räknas inte som en investering Christina Håkansson ekonom vid Stockholms universitet. Se sid 12 utbildning Arbetsgivare som prioriterar bort

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Ekonomer utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om rapporten Underlaget till rapporten är främst utdrag från SCB:s register

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

l l l Nr 3 juni 2014 Idrottsstjärnan som blev hälsopedagog Finns den perfekta chefen?

l l l Nr 3 juni 2014 Idrottsstjärnan som blev hälsopedagog Finns den perfekta chefen? l l l Nr 3 juni 2014 Johanna Sjöberg Idrottsstjärnan som blev hälsopedagog Finns den perfekta chefen? INNEHÅLL 3 Tema ledar-/medarbetarskap Samspel på jobbet allas ansvar...3 Inte alltid lätt att sätta

Läs mer