SOCIONOMER. 10 åsikter. Jag vill jobba. med ungdomar. Anna Bonnier: Seriöst bra infotainment från socionomernas fackliga yrkesförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOCIONOMER. 10 åsikter. Jag vill jobba. med ungdomar. Anna Bonnier: Seriöst bra infotainment från socionomernas fackliga yrkesförbund"

Transkript

1 Därför är det smart att bli medlem Jag forskar om ett tabubelagt ämne Sid 14 Sid 13 SOCIONOMER Hur mycket tjänar en socionom? Sid 12 Här arbetar socionomerna Sid 8 Anna Bonnier: Jag vill jobba 10 åsikter Så tycker Akademikerförbundet SSR Sid 15 med ungdomar Seriöst bra infotainment från socionomernas fackliga yrkesförbund Deni: Praktik är en bra början

2 SOCIONOMER är en publikation från socionomernas fackliga yrkesförbund Akademikerförbundet SSR. Akademiker förbundet SSR har medlemmar och är det fjärde största förbundet i Saco, som är akademikernas fackliga centralorganisation. Ett bra tips är att bli medlem redan när du studerar det kostar bara en ynka hundring för hela studietiden. Då får du tillgång till vår samlade kunskap, trygghet, service och nyttiga förmåner inför ditt framtida yrkesliv. Slå en signal på eller maila så ordnar vi det. Du kan också fixa det själv på Välkommen som medlem! Texter av Jesper Bengtsson och Akademikerförbundet SSR. Grafisk form av Linus Isaksson. Omslagsfotot togs av Åse Bengtsson och det hela trycktes av KST Infoservice i Kalmar, i oktober FOTO OMSLAG: ÅSE BENGTSSON PRIVAT

3 Konsten att göra skillnad Socionomer arbetar med människor. Socionomer gör en samhällsinsats och är aktiva i de processer som förändrar och förbättrar människors vardag och liv. Ni gör skillnad. Socionomer har bred kunskap om hur individer, grupper och samhället i stort fungerar. Det kan handla om allt ifrån enskildas beteende till regel verk och strukturer. Samtidigt har socionomerna goda karriärmöjlig heter på en bred arbetsmarknad. De flesta arbetar inom stat, kommun och landsting, men det finns också en växande arbetsmarknad i den privata sektorn och för den som vill bli egenföretagare. Akademikerförbundet SSR är det klart dominerande fackförbundet för socionomer. 75 procent av alla Sveriges socionomer är medlemmar hos oss. Vi arbetar för att stärka sociono mernas yrkesroll. För bättre lön och arbetsvillkor. Vi påverkar arbetsgivare och gör avtryck i samhällsdebatten kring viktiga välfärdsfrågor. Vi gör skillnad. 300 Så många var socionomerna som startade Akademiker förbundet SSR den 19 oktober De 300 socionomerna ansåg att andra fack förbund inte var tillräckligt bra på att ta till vara deras intressen. Därför bildade de Sveriges Socio nomers Riksförbund. Förbundet växte snabbt och i maj 1960 presenterades förbundets tusende medlem. Hon hette Siv Folin och var assistent på barnavårdsnämnden i Helsingborg. I dag har Akademiker förbundet SSR över medlemmar. En majoritet av dem är socionomer. Heike Erkers är förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR. FOTO: DENNY LORENT ZEN AK ADEMIKERFÖRBUNDE T SSR Akademikerförbundet SSR SOCIONOMER 3

4 4 SOCIONOMER Akademikerförbundet SSR

5 Här är ungdomarna vanliga i sin ovanlighet Det bästa med jobbet är att vara med i alla delar av verksamheten. Från arbetet på golvet till att påpeka brister i socialpolitiken. Det säger Anna Bonnier, som arbetar på Stadsmissionens verksamhet för ungdomar i Stockholm. FOTO: ÅSE BENGTSSON Akademikerförbundet SSR SOCIONOMER 5

6 Det är lätt att prata med Anna Bonnier. Hon är entusiastisk och engagerad och berättar gärna om sitt arbete. Vi är en verksamhet för människor som kämpar med livet. De som letar efter en vanlig fritidsgård upptäcker ganska snabbt att det inte är det här. Det här är en plats där det ska vara okej att inte må riktigt bra. Anna är socionom och jobbar på Unga Station, en verksamhet för unga, barn och föräldrar inom Stockholms stadsmission. Hon visar runt i lokalerna: Kök, samlingsrum inrett som ett murrigt vardagsrum, en öppen förskola dit unga föräldrar kan komma och några mindre rum med fåtöljer, där personalen kan prata ostört med de som vill han enskilda samtal. Jag sökte mig hit för att jag ville jobba med ungdomar, säger Anna. Men eftersom vi arbetar brett med ungdomarnas sociala sammanhang så innebär det att jag har flera olika uppgifter, som att arbeta med tjejernas familjer och deras nätverk. g 6 SOCIONOMER Akademikerförbundet SSR FOTO: ÅSE BENGTSSON

7 Var inte rädda för att jobba med försörjningsstöd! Ni kommer att ha nytta av det, vad ni än jobbar med senare. g Anna Bonnier utbildade sig till socionom i Stockholm och tog sin examen Därefter jobbade hon i knappt två år med försörjningsstöd inom socialtjänsten i Haninge kommun innan hon började på Unga station. Jag lärde mig väldigt mycket under tiden i Haninge. Fick många erfarenheter som jag har nytta av i mitt nuvarande jobb. Det är också det råd hon vill ge till de som utbildar sig till socionomer i dag och ska ut på arbetsmarknaden snart. Var inte rädda för att jobba med försörjningsstöd! Ni kommer att ha nytta av det, vad ni än jobbar med senare. Hon beskriver hur de jobbar på Unga station. Det är en öppen verksamhet för unga som upplever svårigheter i livet. Personalen erbjuder samtal, fungerar ibland som ombud i de ungas kontakter med socialtjänst och myndigheter och erbjuder en miljö där utsatta ungdomar kan träffa andra och prata om sina gemensamma erfarenheter. Här är ungdomarna vanliga i sin ovanlighet. Det är viktigt att de får känna att de inte bara är ett problem, utan får visa upp andra sidor av sig själva. Vi lagar mat tillsammans, till exempel, och då kan en ung tjej få vara den som är bra på den saken, istället för att definieras som någon som dragit hemifrån eller anorektiker eller missbrukare eller något annat av det som lätt definierar dem i kontakten med andra delar av samhället. Anna menar att det bästa med hennes jobb är att hon får vara med på alla nivåer i arbetet. Både på golvet, till exempel genom att göra saker tillsammans med ungdomarna, och i ungdomarnas möten med andra delar av samhället. Men också på en socialpolitisk nivå. En del av vårt uppdrag handlar om att påverka socialpolitiken och påpeka de brister vi ser i dagens system. Under rundvandringen i Unga stations lokaler stannar Anna till vid en tavla med en text som speglar verksamhetens idé: Unga station arbetar på uppdrag av ungdomarna. De företräder ingen annan. Inte socialtjänsten, inte Stadsmissionen, inte deras föräldrar. Bara ungdomarna. Men Anna betonar att jobbet också har en tydlig baksida. Man blir hela tiden plågsamt medveten om att alla människor inte har samma möjligheter i vårt samhälle. Många ungdomar får väldigt dåliga förutsättningar, och det är faktiskt ett skämt att prata om valfrihet när så många har så stora svårigheter. Anna är också fackligt engagerad. Hon sitter i styrelsen för Akademikerförbundet SSR inom Stadsmissionen. Jag tycker att det är intressant med arbetsrätt och de villkor vi har som anställda. Därför engagerade jag mig i Akademikerförbundet SSR. Det är väl egentligen samma sak som att vara intresserad av ungdomars rättigheter. För mig hänger de där sakerna ihop.¾ Akademikerförbundet SSR SOCIONOMER 7

8 Vad gör en socionom? Som socionom möter du ofta människor i svåra situationer i livet. Du arbetar med barn, ungdomar, gamla, människor med funktionshinder, hemlösa, de som hamnat i kriminalitet eller med missbruksproblem. Kort sagt individer som på olika sätt behöver stöd. Målet med ditt arbete som socionom är att vara med och lyfta människor ur svårigheterna. Att förändra tillvaron för individer och grupper. Att göra skillnad. Tidigare har socionomer ofta varit anställda i kommuner, landsting eller stat. Detta är fortfarande de vanligaste arbetsgivarna, men i dag återfinns allt fler socionomer på den privata arbetsmarknaden och som egna företagare. Bredden i yrket är stor.¾ De flesta är nöjda Två tredjedelar av alla socialsekreterare är nöjda med sin arbetssituation. Det visar en undersökning gjord av Akademikerförbundet SSR. De flesta gillar sitt jobb, men många är också missnöjda över att det ofta saknas resurser till insatser. Akademikerförbundet SSR arbetar för att förbättra arbetsförhållandena för alla socionomer. De 10 vanligaste titlarna Två av tre social sekreterare är nöjda med sin arbets situation. Socialsekreterare 28% Kurator 12% Socionom 9% Handläggare 5% Avdelningschef / enhetschef 7% Socialsekreterare 28% Kurator i hälso- och sjukvård 12% Socionom 9% Handläggare 5% Avdelningschef /enhetschef 7% Skolkurator 3% Biståndsbedömare 2% Behandlingsassistent 2% Familjebehandlare 2% Skolkurator 3% Frivårdsinspektör 1% Biståndsbedömare 2% Behandlingsassistent 2% Familjebehandlare 2% Frivårdsinspektör 1% 8 av10 kuratorer inom hälsooch sjukvården är med i Akademikerförbundet SSR 8 SOCIONOMER Akademikerförbundet SSR FOTO: CAETANO LACERDA/SXC STATISTIKKÄLLA: AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR

9 Socionom och chef Det är inte ovanligt att socionomer någon gång under sitt yrkesliv arbetar som chef. Kanske som enhetschef i en kommun, inom äldreomsorgen eller någon annan del av vårdsektorn. Eller i det egna kon sultföretaget eller i något privat företag. Akademikerförbundet SSR har en särskild förening för chefer, Svensk Chefsförening, som hjälper till i olika typer av ledarskapsfrågor. Som medlem i Svensk Chefsförening får du rättslig rådgivning och stöd i din profession, och någon som driver dina chefsfrågor i den politiska debatten. Du får också vår HR- och ledarskaps tidning Chefstidningen utan kostnad.¾ Socionomdagarna Vartannat år arrangerar Akademiker förbundet SSR Socionomdagarna, som är en etablerad mötesplats för forskare och praktiker inom socialt arbete. Medlemmar i förbundet får rabatt för att delta. Konferensen är en utmärkt möjlighet att utbyta erfarenheter och fördjupa dina kunskaper med kollegor från hela landet. Vägen till drömjobbet När man frågar arbets givare vad de letar efter hos unga socionomer svarar många att det är bra med en extra kom petens. Du kanske är projekt ledare under studie tiden, har it-kompetens eller något special område som du är särskilt intresserad av. Den sortens erfarenhe ter är meriterande. Det är också en merit att ha ett personligt engagemang, och många socionomer är ideellt engagerade vid sidan av jobbet. Funderar du på din yrkeskarriär? Har du frågor? Tankar? Du som är medlem i Akademikerförbundet SSR kan använda vår karriärservice. Du kan få hjälp med utformning av jobbansökan, cv-granskning, karriärcoachning och mycket annat. Gå in på Vi granskar ditt cv. FOTO: GERL A BR AKKEE/SXC JUKK A NIIT T YMA A/SXC Akademikerförbundet SSR SOCIONOMER 9

10 En bra praktik är en bra början på karriären, och som student bör man lägga energi på att hitta en praktikplats som passar. Det säger Deni Milanovic, handläggare i Kungälv. Jobbet handlar mycket om vägledning Fråga aldrig en socionom vad han eller hon jobbar med, då pratar vi i timmar, skrattar Deni Milanovic. Sedan berättar han om arbetet som socialsekreterare. Jag har jobbat i Älmhult och Alvesta under det senaste året och nu har jag flyttat till Kungälv och jobba med barn- och familjefrågor. Där handlägger Deni anmälningar mot barn som far illa, han gör utredningar, samlar information och ger underlag för beslut enligt socialtjänstlagen. I grunden handlar väl jobbet som social sekreterare om vägledning. Om att vägleda människor i välfärdsstaten. Deni bodde tidigare i Göteborg men flyttade för några år sedan till Småland för att läsa till socionom på Linnéuniversitetet i Växjö. Han tog examen på våren 2012 och började omedelbart jobba som flyktingsekreterare i Älmhult. Han säger att kopplingen till arbetslivet är tydlig i socionomutbildningen. På det viset får man en bra möjlighet att ta sig in i arbetslivet efter studierna. Många får sommarjobb i samband med praktiken och jag skulle råda alla som börjar läsa till socionom att söka praktik inom de områden de brinner för. Chansen till praktik får man bara en gång och det är en bra början på karriären. Under studietiden engagerade sig Deni fackligt i Akademikerförbundet SSR. Jag ville få en bättre introduktion till arbetslivet och samtidigt vara med och påverka utbildningspolitiken genom fackets starka kopplingar till andra samhällsaktörer, säger han. Nu handlar mitt engagemang om att vara med och bevaka utvecklingen inom yrket.¾ 10 SOCIONOMER Akademikerförbundet SSR FOTO: PRIVAT

11 Vad är en auktoriserad socionom? Den som har arbetat med uppgifter som socionom under tre år samt uppfyller vissa andra villkor kan bli auktoriserad socionom. Bland annat krävs socionomexamen och att man förbinder sig att följa de etiska riktlinjerna för socionomer. Akademikerförbundet SSR instiftade Nämnden för socionomauktorisation som ett led i socionomers Gudrun Schyman, fd partiledare för Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ professionalisering. Tanken är att ge en garanti för att en auktoriserad socionom har formell teoretisk kompetens, praktisk erfarenhet och lämplighet för arbete som socionom i direkt patient- eller klient arbete. På auktorisation.se kan du läsa mer om vad som krävs för att bli auktorierad.¾ Fyra kända socionomer Lars Lejonborg, fd partiledare (FP) och utbildningsminister Susanna Alakoski, författare Anne-Marie Begler, generaldirektör, Skolinspektionen 3 steg till dagens socionomyrke 1 Det har i alla tider funnits fattiga och behövande i samhället, men det var först under 1900-talet som det växte fram en yrkeskår med ansvar för socialvården startades Institutet för socialpolitisk och kommunal utbildning. Socionomyrket började ta form fanns det omkring social tjänstemän anställda i kommunerna. Numera är antalet uppe i blev socialt arbete huvudämne i socionomutbildningarna och även ett eget forskningsämne. Lång väg till legitimerad psykoterapeut Utbildningen till legitimerad psykoterapeut är en treårig påbyggnadsutbildning på halvfart och innehåller förutom teoretiska studier även psykoterapeutiskt arbete under handledning och egen terapi. Det är höga krav för att få utbilda sig till legitimerad psykoterapeut. Förutom examen i ett människovårdande yrke som exempelvis socionom, psykolog, läkare eller sjuksjöterska, krävs arbetslivserfarenhet och en grundläggande psykoterapiutbildning (så kallad steg 1-utbildning). I genomsnitt tar hela utbildningen till legitimerad psykoterapeut elva år. Psykoterapeut är en skyddad yrkes titel, vilket innebär att endast legitimerade psykoterapeuter får använda titeln. Psykoterapeutlegitimation utfärdas av Socialstyrelsen. Akademikerförbundet SSR har en yrkesförening för legitimerade psykoterapeuter. Föreningen samlar psykoterapeuter oavsett grundutbildning och arbetar med frågor som utbildning, forskning, kompetensutveckling och löner.¾ FOTO: WIKIMEDIA COMMONS ELISABETH OHLSON WALLIN MONICA RYTTMARKER/SKOLINSPEKTIONEN COLOURBOX Akademikerförbundet SSR SOCIONOMER 11

12 Hur ser arbetsmarknaden ut? Arbetsmarknaden för socionomer är relativt god. Det råder i princip balans på ny utexaminerade och en viss brist på yrkeserfarna socionomer. Det kommer också att ske stora pensionsavgångar under de närmaste åren, och i landet som helhet ser det därför ut att bli en brist på socionomer. Men de regionala skillnaderna är stora och i vissa delar av landet kan det vara svårare att få jobb omedelbart efter studierna. Det finns drygt yrkesverksamma socionomer i landet. 85 procent av dem är kvinnor. Som på många andra delar av arbetsmarknaden är löneläget inte jämställt. Enligt en undersökning Akademikerförbundet SSR gjort tjänar manliga socionomer i genomsnitt ungefär kronor mer i månaden än kvinnliga. För Akademikerförbundet SSR är det en av de mest prioriterade frågorna att jämna ut löneskillnaden mellan män och kvinnor. Men lönen då? Privat Kommun Så här ser medianlönen ut för de socionomer som har tagit examen senaste fem åren. Kom ihåg att lönestatistik är historiska löner, och att det finns många faktorer som påverkar lönen. Om du är medlem i Akademikerförbundet SSR kan du få personlig lönerådgivning av våra experter på SSR-Direkt inför din löneförhandling. Du har också tillgång till Sveriges största databas för akademikerlöner, Saco Lönesök, där du själv kan ta fram detaljerad lönestatistik Landsting Stat Medianlön per arbetsmarknadssektor, examensår Källa: Akademikerförbundet SSR Manliga socionomer tjänar ungefär 28 hundralappar mer i månaden än sina kvinnliga kollegor. Orättvist, tycker Akademikerförbundet SSR. Så här tycker Akademikerförbundet SSR om löner Lönen ska vara individuell Den enskildas lön ska bygga på en tydlig och välkänd lönepolitik Utbildning, kunskap och kompetens ska löna sig Löneprinciperna ska vara lika för alla Lönen får inte vara diskriminerande 12 SOCIONOMER Akademikerförbundet SSR FOTO: RIKSBANKEN

13 Julia Bahnérs forskning handlar om sexualitetsfrågor inom personlig assistans ett tabubelagt ämne. Gå på magkänslan Gillar du att skriva uppsatser och närma dig socionomens yrke från ett teoretiskt perspektiv, då kan forskning vara ett alternativ. Det säger Julia Bahnér, doktorand i socialt arbete, Göteborgs universitet. Jag visste knappt vad det innebar att forska, men när jag satte mig in i det insåg jag att det var något jag ville göra. Det säger Julia Bahnér, som är doktorand i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Hennes jobb handlar både om att undervisa studenter i socialt arbete vid socionomprogrammet och handleda C-uppsatser. Och så handlar det förstås om den egna forskningen. Julias forskning handlar om sexualitetsfrågor inom personlig assistans. Hon beskriver det som ett tabubelagt ämne som man sällan pratar om inom den personliga assistansen. Det har ofta varit upp till var och en hur man hanterar de funktionshindrades sexualitet, och det finns sällan en genomtänkt diskussion. En del av forskningens uppgift handlar också om att nå ut till allmänheten, så en del av Julias arbete handlar om att föreläsa för personliga assistenter och funktionshindrade. De som direkt berörs av mitt forskningsämne. Det är viktigt, säger hon. När Julia pluggade var det långt ifrån självklart att hon skulle välja att bli forskare. Hon hade haft sommarvikariat som personlig assistent och även jobbat en del på behandlingshem för barn med neuropsykiatriska funktionshinder, som ADHD. När jag läste masterprogrammet och skrev uppsats frågade min handledare om jag inte skulle börja forska. Före det hade jag inte ens funderat på det alternativet. Hon har också ett råd till de som i dag läser till socionom och sedan ska ut i arbetslivet. Gå på din magkänsla. Det var det jag gjorde. Tänk efter vad du verkligen vill göra. Gillar du att skriva uppsats och att närma sig ämnet från ett teoretiskt perspektiv kan forskningen vara en väg. Vill du lösa mer konkreta problem i vardagen, då är det bättre att ge sig ut i arbetslivet.¾ FOTO: PRIVAT Akademikerförbundet SSR SOCIONOMER 13

14 Varför är det smart att bli medlem i Akademiker förbundet SSR under studietiden? Studera. Plugga. Läsa på universitetet. För de allra flesta är det ett stort beslut. Kanske ett av de största man tar under sitt liv. För även om studentlivet i första hand är utvecklande och roligt, så ligger det också oräkneliga timmar plugg, tentaångest och PM-deadlines bakom en examen. Och när du har fokus på allt det som hör till att studera kan det vara svårt att samtidigt ha koll på och förbereda sig för den framtida arbetsmarknaden. Där kommer Akademikerförbundet SSR in. Vi jobbar dagligen med att bevaka, utveckla och underlätta din väg från studier till yrkeslivet. Utbildning ska löna sig; det är vår vision och tillsammans bidrar alla våra medlemmar till just detta. Tillsammans har vi unika möjligheter att bevaka arbetsmarknaden för de yrkesgrupper som ingår i förbundet. Tillsammans sitter vi på kompetens att vara med i utvecklingen av framtidens arbeten för akademiker. Tillsammans kan vi stärka våra professioner. Svårare än så är det inte. Ett medlemskap i Akademikerförbundet SSR under studietiden är början på något mycket större. Att dessutom vara olycksfallsförsäkrad, få fri CV-granskning och möjlighet att vara med på alla våra aktiviteter är inte heller så dumt. JOHAN KOVANIEMI studentombudsman ÅSA ZETTERBERG studentombudsman 14 SOCIONOMER Akademikerförbundet SSR FOTO: ÅSE BENGTSSON

15 10 åsikter Akademikerförbundet SSR har drivit socionomernas frågor i mer än 55 år. Vi arbetar för att förbättra utbildningen och stärka socionomernas ställning på arbetsmarknaden. Vi tycker att: Socionomutbildningarna ska ha likartat innehåll och vara jämförbara. Vi värnar att socionomutbildningen är en generalistutbildning som ger en yrkesexamen. Det ska råda enhetlighet på grundläggande nivå och valfrihet på en mer avancerad studienivå. Socialt arbete ska vara huvudämne på alla socionomutbildningar Det behövs fler kurser på avancerad nivå för den som vill specialisera sig efter socionomexamen. Vi stöder utvecklandet av en evidensbaserad praktik. Som nyexaminerad ska du ha rätt till bra introduktion, extern handledning och successiv inslussning i mer kvalificerade arbetsuppgifter Du ska ha rätt till kontinuerlig kompetensutveckling, extern handledning och en rimlig arbetsbelastning Kommunerna bör inrätta tjänster som specialistsocionom för att stärka arbetet i den sociala barnavården. Vi vill ha behörighetsreglering för myndighetsutövning och de människovårdande yrkena. Som ett första steg arbetar vi för reglering inom den sociala barn- och ungdomsvården. Vi kräver legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. 6 extra skäl för socionomer att välja Akademiker förbundet SSR Akademikerförbundet SSR är det största fackförbundet för socionomer över 75 procent av alla socionomer är medlemmar hos oss. Vi arrangerar Socionomdagarna mötesplatsen för Sveriges socionomer. Rättsskyddsförsäkring ingår för medlemmar som arbetar med myndighetsutövning. Vi äger och ger ut Socionomen, den främsta tidskriften för socialt arbete. Vi har tagit fram en etisk kod för socialt arbete Vi har antagit policys för flera yrken inom socialt arbete ps. ett studentmedlemskap i akademikerförbundet ssr kostar bara en hundring för hela studietiden. bli medlem direkt på akademssr.se/blimedlem eller ring oss på FOTO: PRIVAT COLOURBOX AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR Akademikerförbundet SSR SOCIONOMER 15

16 Som studentmedlem får du En stark röst. Vi påverkar utbildningen, arbetslivet och samhället. Koll på dina rättigheter. Råd och stöd i frågor om anställning, arbetsrätt och löner från våra experter på SSR-Direkt. Karriärrådgivning. Var och hur kan du söka arbete? Hur ska du agera i en anställningsintervju? Hur ska du löneförhandla? CV-granskningstjänst. Svar inom två arbetsdagar med tips och feedback på ditt CV. Tidskriften Socionomen. Du får den främsta tidskriften om socialt arbete kostnadsfritt i ett år. Akademikern. Förbundstidning med reportage och aktuell information om din framtida profession och fackliga frågor. Kontakter med arbetslivet. Vi arrangerar studiebesök, aktiviteter och föreläsningar. Sveriges bästa sökverktyg för akademikerlöner. Kolla löneläget utifrån utbildning, arbete, sektor och position med Saco Lönesök. Kostnadsfri olycksfallsförsäkring. Ingår i medlemskapet hela studietiden om du är under 40 år. Inkomstförsäkring. Du påbörjar kvalifikationstiden redan som studentmedlem. Läs mer på Förmåner och rabatter. Hela listan finns på

Socionomer. Jag vill jobba med ungdomar. 0 ÅSIKTER om socionomernas yrke och utbildning. Anna Bonnier: Hur mycket tjänar en socionom?

Socionomer. Jag vill jobba med ungdomar. 0 ÅSIKTER om socionomernas yrke och utbildning. Anna Bonnier: Hur mycket tjänar en socionom? Experterna: Därför är det smart att bli medlem Jag forskar om ett tabubelagt ämne Sid 14 Sid 13 Socionomer Hur mycket tjänar en socionom? Här arbetar socionomerna Sid 8 Sid 12 0 ÅSIKTER om socionomernas

Läs mer

BETEENDEVETARE. Arbetsglädje och frustration. Seriöst bra infotainment från beteendevetarnas fackliga yrkesförbund

BETEENDEVETARE. Arbetsglädje och frustration. Seriöst bra infotainment från beteendevetarnas fackliga yrkesförbund Därför är det smart att bli medlem Ola: Studierna gav mig verktygen Sid 14 Sid 13 BETEENDEVETARE Hur mycket tjänar en beteendevetare? Sid 12 Var arbetar beteendevetarna? Sid 8 Jenny Säflund arbetar med

Läs mer

Jämlik hälsa som jobb. Seriöst bra infotainment från folkhälsovetarnas fackliga yrkesförbund. Hur mycket tjänar folkhälsovetare?

Jämlik hälsa som jobb. Seriöst bra infotainment från folkhälsovetarnas fackliga yrkesförbund. Hur mycket tjänar folkhälsovetare? Därför är det smart att bli medlem Det går inte att göra allt på egen hand Sid 14 Sid 13 FOLKHÄLSOVETARE Så tycker Akademikerförbundet SSR Sid 15 3saker du inte visste om folkhälsovetare Sid 3 Hur mycket

Läs mer

PERSONAL VETARE. Människor är så viktiga. Seriöst bra infotainment från personalvetarnas fackliga yrkesförbund

PERSONAL VETARE. Människor är så viktiga. Seriöst bra infotainment från personalvetarnas fackliga yrkesförbund Därför är det smart att bli medlem Våga kombinera hjärta och hjärna Sid 14 Sid 10 PERSONAL VETARE Hur mycket tjänar personalvetare? Sid 12 Så tycker Akademikerförbundet SSR Sid 15 3saker du inte visste

Läs mer

SAMHÄLLSVETARE. Med sikte. på hållbarhet. Seriöst bra infotainment från samhällsvetarnas fackliga yrkesförbund. saker som gör samhälls- vetarna nöjda

SAMHÄLLSVETARE. Med sikte. på hållbarhet. Seriöst bra infotainment från samhällsvetarnas fackliga yrkesförbund. saker som gör samhälls- vetarna nöjda Därför är det smart att bli medlem Klart det finns jobb efter studierna Sid 14 Sid 13 SAMHÄLLSVETARE Hur mycket tjänar samhällsvetare? Sid 12 Var arbetar alla samhällsvetare? Sid 8 Med sikte 8 saker som

Läs mer

Beteendevetare. Hur mycket tjänar en beteendevetare? Sid 12. Var arbetar beteendevetarna? Sid 8

Beteendevetare. Hur mycket tjänar en beteendevetare? Sid 12. Var arbetar beteendevetarna? Sid 8 Experterna: Därför är det smart att bli medlem Sid 14 Ola: Studierna gav mig verktygen Sid 13 Beteendevetare Hur mycket tjänar en beteendevetare? Sid 12 Var arbetar beteendevetarna? Sid 8 Jenny Säflund

Läs mer

EKONOMER. Seriöst bra infotainment från ekonomernas fackliga yrkesförbund. 19vanliga ekonomyrken Sid 11

EKONOMER. Seriöst bra infotainment från ekonomernas fackliga yrkesförbund. 19vanliga ekonomyrken Sid 11 Därför är det smart att bli medlem Sid 14 Victor Ståhl: Hitta ditt specialområde! Sid 10 EKONOMER Hur mycket tjänar en ekonom? Sid 12 19vanliga ekonomyrken Sid 11 Var arbetar ekonomerna? Sid 8 Helena Ljung,

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Vad gör en SOCIONOM. egentligen?

Vad gör en SOCIONOM. egentligen? Vad gör en SOCIONOM egentligen? Framtagen av Socionomsektionens styrelse 15/16 Uppdaterad HT2017 av styrelsen 17/18 www.socionomsektionenliu.se styrelsen@socionomsektionenliu.se Statligt arbete Det finns

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Folkhälsovetare. Jämlik hälsa som jobb. Var arbetar folkhälsovetarna? Sid 8. saker du inte visste om folkhälsovetare

Folkhälsovetare. Jämlik hälsa som jobb. Var arbetar folkhälsovetarna? Sid 8. saker du inte visste om folkhälsovetare Experterna: Därför är det smart att bli medlem Det går inte att göra allt på egen hand Sid 14 Sid 13 Folkhälsovetare Var arbetar folkhälsovetarna? Sid 8 3 saker du inte visste om folkhälsovetare Sid 12

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Kalmar November 2016

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Kalmar November 2016 STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen Rapport om ojämställda löner i Kalmar November 2016 Innehåll Sammanfattning...3 Lågt löneläge för akademiker anställda av Kalmar kommun...4 Manligt

Läs mer

Vad gör en. egentligen?

Vad gör en. egentligen? Vad gör en egentligen? Det finns ett antal statliga myndigheter inom vilka socionomer kan jobba. Arbetsuppgifterna skiljer sig men socionomer efterfrågas på grund av sin kompetens inom områden såsom juridik,

Läs mer

Vi samlar Sveriges. akademiker!

Vi samlar Sveriges. akademiker! Vi samlar Sveriges akademiker! 2 Vi samlar Sveriges akademiker 3 Detta är Saco Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är en sammanslutning av 22 självständiga fack- och yrkesförbund. Tillsammans

Läs mer

Vi är Sveriges Ingenjörer

Vi är Sveriges Ingenjörer Vi är Sveriges Ingenjörer 2 Medan våra medlemmar utvecklar Sverige så utvecklar vi dem Våra ingenjörers visioner leder oss steg för steg mot ett bättre samhälle. Det är deras innovationskraft som löser

Läs mer

vad du behöver veta om fsastud

vad du behöver veta om fsastud vad du behöver veta om fsastud om FSAstud FSAstud är Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters (FSA) studentorganisation. FSA driver såväl medlemmarnas fackliga- som yrkesmässiga intressen och arbetar med yrkes-,

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården

Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården 4 juni 2014 Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården Bakgrund Frågan om arbetsbelastning och hög personalomsättning inom socialtjänsten är akut. Akademikerförbundet SSR har länge

Läs mer

Kraftladda inför drömjobbet.

Kraftladda inför drömjobbet. Kraftladda inför drömjobbet. Unionen Direkt 0770-870 870 Vi svarar på alla dina frågor om arbetslivet mån-fre 08.15-17.00 bli medlem 0771-743 743 Inkomstförsäkring 0771-27 28 00 Unionens A-KASSA 0770-77

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

Ekonomer. Var arbetar ekonomerna? Sid 8 Sid 12. Hur mycket tjänar en ekonom? Helena Ljung, ekonom Det är viktigt att engagera sig

Ekonomer. Var arbetar ekonomerna? Sid 8 Sid 12. Hur mycket tjänar en ekonom? Helena Ljung, ekonom Det är viktigt att engagera sig Experterna: Därför är det smart att bli medlem Sid 14 Victor Ståhl: Hitta ditt specialområde! Sid 10 Ekonomer Hur mycket tjänar en ekonom? Var arbetar ekonomerna? Sid 8 Sid 12 19 vanliga yrken för ekonomer

Läs mer

Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige. 2013 års lönestatistik

Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige. 2013 års lönestatistik Så mycket tjänar ingenjörerna i Sverige 2013 års lönestatistik Ingenjörer bidrar till snabb utveckling och hög tillväxt hos sina arbetsgivare det ska märkas på lönen. Sverige är beroende av kompetenta

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

Utdanning til sosialt arbeid - sett fra Sverige. Föredrag vid Sosialfagsprojektets konferanse i Oslo 5 maj 2015

Utdanning til sosialt arbeid - sett fra Sverige. Föredrag vid Sosialfagsprojektets konferanse i Oslo 5 maj 2015 Utdanning til sosialt arbeid - sett fra Sverige Föredrag vid Sosialfagsprojektets konferanse i Oslo 5 maj 2015 Martin Börjeson Department of Social and Welfare Studies, Linköping University martin.borjeson@liu.se

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Lönestatistik LÖNESTATISTIK FRÅN 2015 OCH RÅD INFÖR LÖNESAMTALET. Innehåller råd inför ditt lönesamtal

Lönestatistik LÖNESTATISTIK FRÅN 2015 OCH RÅD INFÖR LÖNESAMTALET. Innehåller råd inför ditt lönesamtal Lönestatistik LÖNESTATISTIK FRÅN 2015 OCH RÅD INFÖR LÖNESAMTALET Innehåller råd inför ditt lönesamtal Tack, alla ni som svarat! I denna broschyr presenteras Akademikerförbundet SSRs statistik över löneläget

Läs mer

Saco driver akademikernas frågor

Saco driver akademikernas frågor s e g i r e v S r a l! r m e a k s mi i V ade ak 2 Vi samlar Sveriges akademiker Saco driver akademikernas frågor Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, driver akademikernas intressen. Genom opinionsbildning,

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svenska Logopedförbundet,

FÖRENINGSINFO. Svenska Logopedförbundet, FÖRENINGSINFO Svenska Logopedförbundet, Slof Svenska Logopedförbundet Svenska Logopedförbundet (Slof) är en partipolitiskt obunden facklig och yrkesmässig sammanslutning av legitimerade logopeder och logopedstuderande.

Läs mer

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016 STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Lågt löneläge för akademiker anställda av Sundsvalls kommun...

Läs mer

januari 2015 Vision om en god introduktion

januari 2015 Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Inledning Under hösten 2014 genomförde Vision en enkät till drygt 10 000 av våra medlemar

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2013 års löneenkät

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2013 års löneenkät Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Lönestatistik Från 2013 års löneenkät 2 Löneenkät 2013 Innehåll Tack 3 Inledning 4 Ingångslöner 5 Privat sektor 6 Kommunal sektor 11 Statlig sektor

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2015 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Guide till Saco Lönesök. Guide till Saco Lönesök

Guide till Saco Lönesök. Guide till Saco Lönesök Guide till Saco Lönesök Guide till Saco Lönesök Guide för att komma igång med Saco Lönesök Du når Saco Lönesök genom att logga in på ditt förbunds medlemssidor. Vad är Saco Lönesök? Saco Lönesök är en

Läs mer

AVSKAFFA TJEJTAXAN NU

AVSKAFFA TJEJTAXAN NU Juseks undersökning bland nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare år 2007. AVSKAFFA TJEJTAXAN NU Ingångslöneskillnaderna ökar dramatiskt 2 Om Juseks arbetsmarknadsundersökning

Läs mer

Kontaktperson på SSR: Stina Andersson ( ) Undersökning bland socialnämndspolitiker. Novus Group

Kontaktperson på SSR: Stina Andersson ( ) Undersökning bland socialnämndspolitiker. Novus Group Kontaktperson på SSR: Stina Andersson (070-618 44 87) Undersökning bland socialnämndspolitiker Novus Group 2008-11-24 1 INLEDNING METOD & UTFÖRANDE FAKTARUTA Novus Group Novus Group International AB (publ)

Läs mer

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Uppsala Oktober 2016

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Uppsala Oktober 2016 STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen Rapport om ojämställda löner i Uppsala Oktober 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Lågt löneläge för akademiker anställda av Uppsala kommun... 4 Manligt

Läs mer

Policy. för socionomer i hälso- och sjukvård. Modell för kompetens- och karriärutveckling

Policy. för socionomer i hälso- och sjukvård. Modell för kompetens- och karriärutveckling Policy för socionomer i hälso- och sjukvård Modell för kompetens- och karriärutveckling Innehåll Socionomers arbete inom hälso- och sjukvård.... 3 Vision Mål Metoder Utvärdering Kvalitetsarbete Utbildning,

Läs mer

Personalvetare. Hur mycket tjänar personalvetare? Therése Sörman är hr-chef i it-branschen Människor är så viktiga

Personalvetare. Hur mycket tjänar personalvetare? Therése Sörman är hr-chef i it-branschen Människor är så viktiga Experterna: Därför är det smart att bli medlem Våga kombinera hjärta och hjärna Sid 14 Sid 10 Personalvetare Hur mycket tjänar personalvetare? Sid 12 3 saker du inte visste om personal vetaryrket Så tycker

Läs mer

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund Vår uppgift MEDLEMSKAP LEDARSKAPSROLL FACKLIG SERVICE Sveriges Skolledarförbund Tryck: Globalt Företagstryck AB, Stockholm 2008 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS MEDLEMMAR ÄR CHEFER

Läs mer

Remissvar avseende Behörighetsutredningen Kompetens och ansvar SOU 2010:65

Remissvar avseende Behörighetsutredningen Kompetens och ansvar SOU 2010:65 2011-02-21 Registrator Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende Behörighetsutredningen Kompetens och ansvar SOU 2010:65 Sammanfattande slutsatser från Akademikerförbundet SSR Akademikerförbundet

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

VFU utbildning i samverkan

VFU utbildning i samverkan VFU utbildning i samverkan Bli handledare för socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Morgondagens socionomer längtar efter din kunskap

Läs mer

Samhällsvetare. Med sikte på hållbarhet. Hur mycket tjänar en samhällsvetare? Sid 12. Var arbetar samhällsvetarna? Sid 8

Samhällsvetare. Med sikte på hållbarhet. Hur mycket tjänar en samhällsvetare? Sid 12. Var arbetar samhällsvetarna? Sid 8 Experterna: Därför är det smart att bli medlem Klart det finns jobb efter studierna Sid 14 Sid 13 Samhällsvetare Hur mycket tjänar en samhällsvetare? Sid 12 Var arbetar samhällsvetarna? Sid 8 8 saker som

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

VÄLFÄRDENS AKADEMIKER I ALMEDALEN

VÄLFÄRDENS AKADEMIKER I ALMEDALEN VÄLFÄRDENS AKADEMIKER I ALMEDALEN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR I ALMEDALEN 2015 Är dubbelarbete roten till kvinnors psykiska ohälsa? Dubbelarbetet medför hälsorisker även när männen utför det. Det är arbetsbelastningen,

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke 1 Arbetsterapeut ett framtidsyrke, 2016 Sveriges Arbetsterapeuter Layout: Gelinda Jonasson Foto: Peter Holgersson Tryck: Exakta Print ISBN: 978-91-87837-25-8 www.arbetsterapeuterna.se

Läs mer

När det värsta händer

När det värsta händer När det värsta händer Fem sätt att agera när en medarbetare blir svårt sjuk, drabbas av psykisk ohälsa eller dör. 2015 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Fem sätt att agera när en medarbetare blir

Läs mer

FÖR MENTORER OCH ADEPTER VÄGLEDNING OCH TIPS

FÖR MENTORER OCH ADEPTER VÄGLEDNING OCH TIPS Handbok FÖR MENTORER OCH ADEPTER VÄGLEDNING OCH TIPS 1 Handbok för mentorer och adepter Det teoretiska studielivet och det praktiska arbetslivet är två världar som allt för ofta ligger långt ifrån varandra.

Läs mer

Inför legitimation för kuratorer snarast

Inför legitimation för kuratorer snarast Inför legitimation för kuratorer snarast Debatt Expressen 2015-04-20 11:05 En utskrift från Expressens nätupplaga Expressen.se Alliansregeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på hur

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN NATIONELLA TANDSKÖTERSKENÄTVERKET. Ordförande: Annelie Sandell och Carina Berndtsson, Västra Götaland

MINNESANTECKNINGAR FRÅN NATIONELLA TANDSKÖTERSKENÄTVERKET. Ordförande: Annelie Sandell och Carina Berndtsson, Västra Götaland MINNESANTECKNINGAR FRÅN NATIONELLA TANDSKÖTERSKENÄTVERKET 7-8 november 2013, Visions förbunds hus, Stockholm Ordförande: Annelie Sandell och Carina Berndtsson, Västra Götaland Sekreterare: Camilla Eklund,

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2016 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL TIPS &RÅD LÖNESAMTAL 2 Sveriges Arkitekter 2014 OM LÖN Sveriges Arkitekter anser att lönen ska vara individuell och differentierad mellan grupper och individer. Lönen ska spegla din prestation i förhållande

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet Unionens Karriär & utvecklingstjänster Förbättra dina chanser på jobbet Våra karriärtjänster passar inte en enda människa. De passar olika sorters människor. Hur vill du jobba imorgon? Jobbar du med det

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Handbok för mentorer och adepter

Handbok för mentorer och adepter Handbok för mentorer och adepter Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Handbok för mentorer och adepter Det teoretiska studielivet

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Ökade löneskillnader i privat sektor

Ökade löneskillnader i privat sektor Statistik Ökade löneskillnader i privat sektor Juseks undersökning av nyexaminerade 2010 Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Ökade löneskillnader

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

1. Gå igenom syftet med övningen och beskriv hur det ska gå till. Uppdraget är att spela upp scener i väntan på att hissen kommer.

1. Gå igenom syftet med övningen och beskriv hur det ska gå till. Uppdraget är att spela upp scener i väntan på att hissen kommer. Övning Hissen Beskrivning En rekryteringsövning som ger deltagarna möjlighet att träna på att presentera Vision och sig själv inför en nyanställd kollega. Här gäller det att på ett positivt sätt, utifrån

Läs mer

Sambandet mellan psykisk ohälsa, skolmiljö och skolresultat

Sambandet mellan psykisk ohälsa, skolmiljö och skolresultat Sambandet mellan psykisk ohälsa, skolmiljö och skolresultat Om behovet av fler skolkuratorer Akademikerförbundet SSR 2014 12 03 Var femte ung person i Sverige lider av psykisk ohälsa enligt samstämmiga

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation för. sjukhusfysiker

Arbetsmarknadsinformation för. sjukhusfysiker Arbetsmarknadsinformation för sjukhusfysiker Sjukhusfysiker Sjukhusfysiker arbetar med behandlingar och undersökningar av patienter där olika former av strålning används. Sjukhusfysikern har också ett

Läs mer

Policy. för skolkuratorer. Kvalitetssäkring av skolkurators elevhälsoarbete

Policy. för skolkuratorer. Kvalitetssäkring av skolkurators elevhälsoarbete Policy för skolkuratorer Kvalitetssäkring av skolkurators elevhälsoarbete 1. Inledning......................................................................... 3 2. Innehåll..........................................................................

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för

Läs mer

För dig som läkarstudent

För dig som läkarstudent För dig som läkarstudent Arbetsgivare Myndigheter Opinionsbildande organisationer Läkarförbundet Branschorganisationer MSF Beslutsfattare Regeringskansli Media Läkaresällskapet Medlemmar Allmänhet Politiker

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

För säljare, av säljare, genom hela karriären.

För säljare, av säljare, genom hela karriären. För säljare, av säljare, genom hela karriären. Säljarnas är den unika medlemsorganisationen som är specialiserad på säljarens förutsättningar och utmaningar. Det har vi över 100 års erfarenhet av. Vi vet

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Välkommen till Lärarnas Riksförbund Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Lärarnas Riksförbund är förbundet för dig som är eller studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Läs mer

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013 Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare juni 2013 Hur står det till med jämställdheten egentligen? Unga välutbildade kvinnor och män ser en jämställd arbetsmarknad som något självklart. Men vad

Läs mer

ARBETSMARKNADEN FÖR OLIKA SAMHÄLLSVETARE. Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare. Administratörer och förvaltare

ARBETSMARKNADEN FÖR OLIKA SAMHÄLLSVETARE. Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare. Administratörer och förvaltare Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare Administratörer och förvaltare Allmäna beteendevetare Allmänna samhällsvetare Beteendevetare Kulturgeografer Medie- och svetare Nationalekonomer

Läs mer

VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE?

VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE? ARBETSLIV VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE? 1. Vilka yrken ska ha hög respektive låg lön enligt dig? 2. Vilken funktion har lönen förutom som inkomst? 3. Vad tror du är den främsta orsaken till att

Läs mer

I den här skriften får du som är förtroendevald eller medlem inspiration, tips och råd på hur du kan rekrytera medlemmar.

I den här skriften får du som är förtroendevald eller medlem inspiration, tips och råd på hur du kan rekrytera medlemmar. Hej LSRs strategi är att uppnå en uppvärdering av sjukgymnastkåren genom att knyta samman professionalisering, positionering och löneutveckling. Det är lättare att nå målen ju fler som är med. Och ju bättre

Läs mer

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014.

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. Löneläget 2014 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. 1 2 Innehåll Inledning 4 Varför samlar vi in lönestatistik? Definitioner Löneutveckling 5 Landsting 6 Tabell och fakta

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

Din partner i arbetslivet

Din partner i arbetslivet Din partner i arbetslivet För dig som är akademiker inom hälsa, kommunikation och förvaltning En del av Saco SRAT en investering i arbetslivet SRAT förhandlar och sluter avtal om dina anställningsvillkor.

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

VÄLFÄRDSSEKTORNS LÅNGSIKTIGA KOMPETENSFÖRSÖRJNING. högskolan + offentlig sektor = sant

VÄLFÄRDSSEKTORNS LÅNGSIKTIGA KOMPETENSFÖRSÖRJNING. högskolan + offentlig sektor = sant VÄLFÄRDSSEKTORNS LÅNGSIKTIGA KOMPETENSFÖRSÖRJNING högskolan + offentlig sektor = sant Välfärdssektorn behöver hållbar och långsiktig kompetensförsörjning. Hur kan nyutexaminerade sjuksköterskor och socialsekreterare

Läs mer