Relationsbygge i fokus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Relationsbygge i fokus"

Transkript

1 Reportage Relationsbygge i fokus Framtiden väntar runt knuten >> Sid 3 Kurser i YKB-fortbildning! Vi erbjuder plats på tre utbildningsorter >> Sid 7

2 Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är Du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag, vilket innebär att Du är med i en stor gemenskap bestående av st fordons- och maskinägare i landet som kan påverka branschens villkor näringsoch trafikpolitiskt. I Åkeriföreningen Syd finns idag ca åkeri ägare anslutna med fordon och maskiner. Som medlem får Du tillgång till följande tjänster och förmåner: Information Svensk Åkeritidning (12 nr/år) - rikstidningen med viktig information om det som rör näringen, biltester m m. ÅkeriSydnytt (4 nr/år) - länstidningen med åkarnyheter från Skåne och Blekinge. Åkerihandboken (1 ex/år) - med allt som är värt att veta som åkare. Portalen - Organisationsens webbsida med nyheter, fakta, debatt, tjänster etc. Gå in på Rådgivning - Juridisk hjälp Som medlem hos oss har Du tillgång till organisationens jurister som kan åkerinäringen och bevakar svensk lagstiftning och EU:s normgivning. Rådgör med oss - ett samtal kan t ex ge besked om vilka möjligheter som finns och om det är värt att gå vidare i ett ärende. Räcker inte våra egna resurser till kan vi rekommendera en lokal juristkontakt. Teknik Vi kan hjälpa till i frågor om ex färdskrivare, avgaskrav, bränsle, mått- och vikter, modulfordon, vägslitage, dragkopplingar, lastsäkring, kontrollbesiktning, bromsprovning, ADR, ATPklassning mm. Ekonomisk rådgivning Allmän rådgivning och stöd med hjälp av kalkyleringsprogram SÅ-Calc. Förmånliga rabatter! Vi har rabattavtal för ex inköp av nya personbilar (Mercedes Benz, Chrysler, Toyota, Ford, Volkswagen, Renault, Volvo). Vi har t ex också avtal med The Phone House, Trygg Hansa Försäkringar, Dustin AB, Visma SPCS AB, Tranemo Workwear, Swedol. Även avtal gällande Lean Haulage, Digifob, TAK Archiv, Stoneridge, FleetGuard positioneringssystem, Foxguard Alkolås. Vi har mobiltelefon avtal med Telia och Telenor, samt på fasta nätet med Telia. Drivmedel och eldningsolja kan köpas genom vårt avtal med Statoil och Swea Energi. Finansiering av fordon och maskiner till förmånliga villkor hos Nordea Finans. Utbildningar Vi anordnar regelbundet kurser i aktuella ämnen. Olycksfallsförsäkring i Förenade Liv I medlemsavgiften ingår en olycksfallsförsäkring. Den ger ersättning vid invaliditet och dödsfall. Dödsfallskapital kr, Medicinsk invaliditet upp till kr. Försäkringen skall ses som ett grundskydd som var och en bör komplettera med tillägg efter egna behov, t ex vår gruppförsäkring. Gruppförsäkring i Förenade Liv Trots att Du i medlemsavgiften har en liten olycksfallsförsäkring, så rekommenderar vi ändå att Du tecknar vår grupplivförsäkring som ger väsentligt högre belopp i ersättning. Nya medlemmar får försäkringen gratis de tre första månaderna som en medlemsförmån. Även resten av familjen kan försäkras. Premien är avsevärt lägre än för enskilda försäkringar. Tänk på att Du som företagare inte auto matiskt har det försäkringsskydd som de anställda har. Sjukvårdsförsäkringen i Trygg Hansa Sjukvårdsförsäkringen ger Dig och dina medarbetare trygg och snabb sjukvård. Ni får omedelbar tillgång till medicinsk rådgivning och tillgång till ett nätverk av hundratals privata specialistläkare. Huvudkontor Box 405, Malmö Besöksadress: Jörgen Kocksgatan 1 B Telefon: , Fax: , Regionalt kontor Krinova Sciene Park, Kristianstad Besöksadress: Stridsvagnsvägen 14 Webb & E-post Personal Magnus Gunnarsson, VD tfn , Ingrid Ekholst tfn , Anders Falk tfn , Charlotte Håkansson (slutar 11/2 2011) tfn , Carina Strandell tfn , John Woxström tfn , Styrelsen i Åkeriföreningen Syd Stefan Espersson (ordf.), Hörby Kennet Henriksson (1:e v.ordf), Lund Trygve Bengtson (2:e v.ordf), Sölvesborg Henrik Anderson, Malmö Kjell Heij, Malmö Michael Larsson, Kristianstad Christer Ohlsson, Landskrona Ingrid Skoog-Bengtsson Berth Svensson, Glimåkra Valberedning Tommy Pålsson, Kvidinge, tfn , Björn Stéen, Oxie, tfn , Stig Walfridsson, Åstorp, tfn , Carl-Erik Löfqvist, Ronneby, tfn , Peter Nilsson, Tollarp, tfn ,

3 Framtiden väntar runt knuten Har nu varit Regionchef för Åkeriföreningen Syd sedan årsskiftet och så här långt känns det riktigt bra. Jag känner stor ödmjukhet inför uppgiften och jag hoppas att min erfarenhet från elva år inom organisationen skall komma Syds medlemmar till godo. Som Ni kanske hört kommer jag att dela min tid mellan Sveriges Åkeriföretag Småland-Öland och Åkeriföreningen Syd, ett något ovanligt arrangemang som jag dock tror blir riktigt bra. Jag låter preludierna stanna vid dessa ord och glider direkt in på vad som kommer att hända under de närmaste månaderna. Förändringar i organisationen Den första arbetsuppgift som vi i personalen har tagit tag i är att ta fram en inriktning för Åkeriföreningens arbete som gör att vi kan leverera maximal medlemsnytta samtidigt som vi är förberedda för att gå in i den nya organisation som nu bildas inom Sveriges Åkeriföretag. Den nya organisationen innebär att vi tjänstemän anställs centralt samtidigt som administrationen rationaliseras och det frigörs personal till utåtriktat arbete. Under första halvåret kommer denna, den största förändringen i organisationens historia, att äga rum. Mer information om förändringsprocessen hittar du inne i tidningen. Apropå förändring så har Charlotte Håkansson valt att lämna Åkeriföreningen efter nitton år av uppskattat arbete. Förbaskat tråkigt men samtidigt önskar jag Charlotte lycka till med sitt nya jobb. Frågor för uppföljning När det gäller åkerinäringen så finns det många frågor som pockar på uppmärksamhet, en av dem är var åkerinäringens frågor tog vägen efter valet. Var tog diskussionen om en Transportminister vägen, var tog frågan om likhet inför lagen vägen och var begravdes cabotagefrågan någonstans. Det ligger ett stort ansvar på vår centrala organisation att följa upp och utvärdera regeringens arbete. Vinterväghållningen En annan fråga som är aktuell är vinterväghållningen eller snarare avsaknaden av vinterväghållning. I Expressens nätupplaga gick jag innan jul ut och beskyllde Trafikverket för att göra dåliga upphandlingar, ett uttalande jag står fast vid. Visst har vi haft en sjutusan till vinter men roten till det onda är inte kung Bore. Trafikverket måste inse att man inte kan anpassa upphandlingarna till mildast möjliga vinter. Trafikverket måste dessutom förstå att det i de allra flesta fall inte är huvudentreprenören som utför arbetet ute på vägarna. I de allra flesta Ledare fall är det underentreprenörer som kör åt de stora drakarna, Peab, Svevia och Skanska. Det vilar ett tungt ansvar på Trafikverket att kontrollera att huvudentreprenörerna kontrakterar duktiga underentreprenörer och att inte allt för mycket av pengarna försvinner i rymliga administrativa fickor. Nu får det vara slut på gnället, jag hoppas att alla får en inkomstbringande och solig vår. Och när ni sitter där och kisar mot solen, glöm då inte att ringa mej på och berätta vad Ni vill med Er branschorganisation eller passa på att ställ frågor om den nya organisationen, tele fonen är för de mesta på. Jag höll dessutom på att glömma: förutom att jag känner stor ödmjukhet inför uppgiften att leda Åkeriföreningen Syd in i framtiden så skall det dessutom bli förbaskat skoj. Magnus Gunnarsson, VD Åkeriföreningen Syd Innehåll 4 Förändringsprocessen 5 & 7 YKB Fortbildning 8 Utbildningar & Aktiviteter 11 Reportage: Se ur kundens perspektiv 14 Vägavgifter 16 SÅ Sparman 17 Traktamente & löner Advokatens ruta: Jag vill ha skadestånd 20 Notiser 22 Fordonsskatt 2011 Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd Tidningen ges ut 4 ggr/år Upplagan är nr/år Ansvarig utgivare Magnus Gunnarsson Produktion/form Charlotte Håkansson Tryck Wallin & Dalholm Omslagsbild Andreas Jönsson är relationsbyggare på unga snabbt växande KGT i Kristianstad AB. Han anser att tillväxt är syre för de anställda och andra. Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd ÅKERISYDNYTT NR

4 Förändringsprocessen Sedan drygt två år tillbaka pågår inom Sveriges Åkeriföretag en process med att förändra organisationen så att maximal medlemsnytta kan uppnås. Framtidens krav på åkerinäringen innebär att Sveriges Åkeriföretag måste anpassa verksamheten för att möta dessa krav. Den struktur som finns i dag har förutom ett antal sammanslagningar av Åkeriföreningar över landet, sett likadan ut i många decennier. Samling och samordning Tanken är nu att istället samla all personal under samma juridiska person för att dels minska administrationen men framförallt att använda den kompetens som finns på bästa sätt. Vidare värnas i den nya organisationen den lokala närvaron samt att funktoner som tidigare varit förlagda till SÅ kansliet i Danderyd nu lokaliseras ut till olika Åkeriföreningskontor. Första Åkeriförening att gå in i den nya organisationen var Åkeriföreningen Öst som gick med den 1 sep tember Öst följdes en månad senare av Sveriges Åkeriföretag Småland-Öland. Per den 1 februari 2011 har sju av landets åkeriföreningar genomfört övergången. När det gäller Åkeriföreningen Syd så pågår förhandlingar mellan styrelsen i Syd och en förhandlingsgrupp från Sveriges Åkeriföretag. Målsättningen är att komma överens om hur övergång till den nya organisationen skall göras och vilka villkor som skall gälla. Datum för övergången är ännu ej fastställd men så fort datum är fastställt kommer information att finnas tillgänglig på Åkeriföreningen Syds hemsida. Verksamhetsplan För att vara förberedda inför verksamhetsövergången och för att lösa personalsituationen när Charlotte Håkansson slutar och ytterligare en medarbetare inom en inte allt för avlägsen framtid går i pension, har en plan tagits fram. Precis som syftet med förändringsprocessen är att minska ned administrationen så innebär den av styrelsen fastställda planen att stort fokus läggs på att utveckla olika medlemstjänster som är extra efterfrågade. Till exempel rör det sig om en organisation för att planera, genomföra och utvärdera YKB utbildningar. Det kanske viktigaste är dock att utveckla möjligheten för medlemmar att få juridisk hjälp. Redan i dag har Åkeriföreningen Syd en väl fungerande juristfunktion men trenden är att ärendena blir fler, mer komplicerade och att de spänner över ett allt större område. Därför kommer ytterligare en jurist att anställas. Ökat samarbete och personalresurser Förändringsprocessen kommer också att innebära ett större samarbete med landets övriga Åkeriföreningar. Ett sådant samarbete är att Åkeriföreningen Syd och Sveriges Åkeriföretag Småland-Öland sedan nyår delar på samma regionchef. I detta sammanhang är det dock viktigt att påpeka att samarbete är det som eftersträvas och inte en sammansmältning av de båda föreningarna. När det gäller personaltätheten i Åkeriföreningen Syd så har den under de senaste åren minskat. I den nyligen framtagna planen för framtiden, är tanken att bryta denna trend och öka personalstyrkan. Den nya personalorganisationen med dess olika befattningar kommer att presenteras på hemsidan och i kommande nummer av Åkerisydnytt. Text Magnus Gunnarsson Foto Ryno Quantz Ledningsgrupp SÅ: I ledningsgruppen för Sveriges Åkeriföretag ingår vd och vice vd som även är chef för arbetsområdena. Cheferna för Kommunikation och opinion och ekonomi, IT och administration ingår också, samt fyra stycken regionschefer varav en även är chef för Förmånsavtalen. I bild från vänster: Ivan Larsson, Hans Ljungberg, Jocke Larsson, Michael Bredberg, Bertil Dahlin, Johan Lindström, Magnus Gunnarsson och Ulric Långberg 4 ÅKERISYDNYTT NR Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd

5 Telefoni-avtal Vart tog trohets bonusen vägen? Sedan några år tillbaka får de medlemmar som har telefoniabonemang genom Åkeriföreningens Telenoravtal en trohetsbonus som betalas ut ett år i efterskott. Bonusen betalas ut som ett avdrag på den medlemsfaktura som går ut i januari. I år fanns dock inget sådant avdrag. Orsaken är att förhandlingarna med Telenor om bonusen för 2010 inte är klara. Det är viktigt att i sammanhanget berätta att bonusen alltså inte kommer med automatik och det troliga är att i det avtal som just nu förhandlas med Telenor, och som kommer att gälla för de kommande åren, inte kommer att finnas någon trohetsbonus. När det gäller 2010 års bonus är det dock, som sagt, ännu inte färdigförhandlat. Prisblad Våra senaste prisblad kan du ladda ned från webben (gå till Medlemsförmåner, Telefoniavtal) MAJ 2 Årsmöte 2011 Kryssa för kvällen den 2 maj i din kalender! Då är det dags för årsmöte i Åkeriföreningen Syd. Kallelse görs via brev så snart alla detaljer är klara. Drygt ett år har gått. Nu har det gått drygt ett år sedan de nya reglerna om yrkeskompetenbevis, YKB, trädde i kraft. Inom Sveriges Åkeriföretag fattades under föregående år beslut att det skall byggas upp en organisation för att möta medlemmarnas krav på utbildningar, så har också skett och ett helt nytt utbildningsmaterial där Åkerihandboken utgör grunden, har tagits fram. Under våren kommer Åkeriföreningen Syd att kunna erbjuda YKB utbildningar till medlemmarna både i Skåne och Blekinge. Utbildningsorganisationen som nu byggs upp är ett samarbete mellan Sveriges Åkeriföretag Småland-Öland och Åkeriföreningen Syd. De utbildningar som erbjuds genomförs både som företagsförlagda utbildningar och som öppna kurser dit man kan anmäla enstaka personer. Både vardagskurser och helgkurser kommer att erbjudas. Vill du ha ett särskilt upplägg för just ditt företag tar du kontakt med Magnus Gunnarson, regionchef i Åkeriföreningen Syd, eller Liane Ask som är försäljningschef inom Sveriges Åkeriföretag. Den stora fördelen med att välja Sveriges Åkeriföretag som utbildare när det gäller YKB är de flexibla uppläggen och det faktum att det finns utbildningar över hela landet. Om man som åkare vill ha en företagsförlagd utbildning finns möjlighet att bestämma tid och plats efter företagets behov. Värt att tänka på är dock att de disponibla lärare som finns, nu snabbt blir uppbokade. Yrkesförarkompetens för förare av buss och tung lastbil 1 Inbjudan, kursplan och kursdatum finner du på sidan 7. Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd ÅKERISYDNYTT NR

6 Nu är BioLine här! Ökad prestanda och smidigare tippning BioLine, det nya fliskonceptet från Kilafors, är både lätt och stabilt. En integrerad låsmekanism och utvecklade hydraulfunktioner ökar prestanda och smidighet vid tippning. Den moderna designen i kombination med lätta material förbättrar stabiliteten samtidigt som bränsleförbrukningen sänks. Räkna också med lägre underhållskostnader tack vare påbyggnadens modulsystem som underlättar reparation, underhåll och service. För mer information, kontakta din närmaste återförsäljare eller gå in på Flexibelt modul system Modern teknik och lätta material Tvåhastighetshydraulik för jämnare stängning Justerbar armlängd Central smörjning med fördelningsblock 6 ÅKERISYDNYTT NR Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd

7 YKB Fortbildning för YKB Delkurs 3: Lagar och regler Kursort Kursdatum Pris SÅ-medlem Karlshamn torsdag den 5/5 pris 1500 kr Malmö torsdag den 12/5 pris 1500 kr Kristianstad lördag den 28/5 pris 1750 kr Välkommen Att delta i Sveriges Åkeriföretags utbildning för dig som behöver fortbildning för yrkeskompetensbevis. Innehåll Kursdeltagaren uppdateras om de lagar och bestämmelser som gäller för arbetstider, köroch vilotider i och utanför Sverige samt reglerna för yrkesmässig trafik och övriga villkor som gäller för godstransporter. Delkursen omfattar delmoment 2.1, 2.2 samt 3.2 enligt SFS 2007:147 Mål Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna reglerna för kör- och vilotider, färdskrivare och känna till bestämmelserna för godstransporter. Kontakt och information För ytterligare information kontakta; Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd tel eller Magnus Gunnarsson tel Anmälan: Senaste dag för anmälan är en månad före kursdatum. Anmälan kan göras via (klicka på aktiviteter/utb. i översta menyraden), eller mejla till eller ring Tidsomfattning: 1 dag, 7 timmar Viktigt: Ta med giltig ID-handling för registrering av genomförd utbildning Ta med egen Åkerihandbok om du har. Närvaro krävs hela dagen för att få kursintyg. Allmänna villkor för bokning/avbokning Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Vi reserverar oss för att ställa in vid för få deltagare. Vid avbokning gäller följande: Avbokning 20 dagar eller mindre före utbildningens start debiteras hela utbildningskostnaden. Eventuell logi bokas i egen regi. Kaffe och lunch ingår i kurskostnaden. Moms tillkommer på samtliga priser Vill du ha en företagsanpassad utbildning? Tag kontakt med Magnus Gunnarson, regionchef i Åkeriföreningen Syd tel , eller Liane Ask som är försäljningschef inom Sveriges Åkeriföretag tel Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd ÅKERISYDNYTT NR

8 Utbildningar Aktuella utbildningar & aktiviteter På hittar du alla våra aktuella utbildningar och medlemsträffar. Där finner du mer information och kan också göra din anmälan. Eget på väg Utbildning för dig som ska bli trafikansvarig i ett transportföretag. Kursen behandlar EU-kraven på yrkeskunnande samt de krav som Vägverket ställer och som utgör utgångspunkten för de skriftliga proven. Vårtermin 2011: 10-14/ /1 + 21/1 + 24/1 Göteborg 24-28/1 + 31/1-3/2 + 4/2 + 7/2 Malmö 24-28/1 + 31/1-3/2 + 4/2 + 7/2 Stockholm 7-11/ /2 + 18/2 + 21/2 Örebro 14-18/ /2 + 25/2 + 28/2 Sundsvall 21-25/2 + 28/2-3/3 + 4/3 + 7/3 Falun 7-11/ /3 + 21/3 + 22/3 Stockholm 14-18/ /3 + 25/3 + 28/3 Malmö 17-20/3 + 31/3-3/4 +23/3 + 6/4*) Jönköping 21-25/ /3 + 1/4 + 4/4 Linköping 4-8/ /4 + 15/4 + 18/4 Halmstad 31/3-3/ /4 + 11/4 + 12/4*) Piteå 26-29/4(ti-fr) + 2-6/5(må-fr) + 9/5 + 10/5 Karlstad 9-13/ /5 + 20/5 + 23/5 Umeå 9-13/ /5 + 20/5 + 23/5 Göteborg 23-27/ /6 (ti-fr) + 13/6 + 14/6 Stockholm 7-10/6(ti-fr) /6(må-fr)+ 20/6 + 21/6 Malmö ADR Grund & Repetitionsutbildning Kursort: bl a Malmö, Kristianstad, Ronneby, Hörby Datum: se Vägverket kravutbildningar Läs mer på YKB Fortbildningar för yrkeskompetensbevis Våra öppna kurserna kommer att finnas på vår webbsida framöver. Här är några kursdatum; Delkurs 3 - Lagar & Regler Karlshamn 5 maj 2011 Malmö 12 maj 2011 Kristianstad 28 maj 2011 Läs mer på sidan 7. Vi arrangerar företagsanpassade utbildningar. Hör av dig så tar vi fram ett arrangemang som passar ditt företag. Sista två dagarna är provskrivningsdagar Läs mer på Ledarskapsutbildning, Steg 1 - Stig fram i ledarrollen, 7 dgr Att utvecklas som chef är en ständigt pågående process. 7 dagar som genomförs vid 4 tillfällen. Anmäl ditt intresse redan nu! Datum: hösten 2011 Kursort: Ej bestämd Ledarskapsutbildning, Steg 2 - Samarbete eller konflikt, 3 dgr 3 dagar intensivutbildning som ställer höga krav på personligt engagemang. Datum: mars 2011 Kursort: Markaryd Transportekonomi Bas För dig som vill lära dig kostnadsberäkning, prissättning och kalkylering. Datum: våren 2011 (datum ej klara) Hör av dig med intresseanmälan! Allmänna villkor för bokning/avbokning. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Vi reserverar oss för att ställa in vid för få deltagare. Vid avbokning gäller följande: Avbokning 20 dagar eller mindre före utbildningens start debiteras hela utbildningskostnaden. Moms tillkommer på samtliga priser. Tips Tjejdagen Volvo Trucks Tjejdagen på Volvo Demo Center i Göteborg, lördagen den 9 april 2011 klockan Mer information och anmälan görs via Sista anmälningsdag är den 14 mars. Antalet platser är begränsat. Tjejdagen arrangeras av: TYA, Sveriges Åkeriföretag, Svensk Åkeritidning, Volvo Lastvagnar AB 8 ÅKERISYDNYTT NR Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd

9 Tack för mig! Den 11 februari 2011 blir min sista arbetsdag för Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd. Efter att ha jobbat många år på Åkeriföreningen så har jag beslutat mig för att lämna min nuvarande tjänst. Jag går till ett jobb som marknadskommunikatör på Smekab i Önnestad. Arbetsuppgifterna som jag har innehaft på Åkeriföreningen kommer dels att tas över av befintlig personal men också av kommande nyanställning. Mer information kommer framöver. Tills vidare - har ni frågor om; Åkerihandboken - John Woxström tel och Magnus Gunnarsson tel tar tills vidare över ansvaret för projektledning och produktion. ÅkeriSydnytt Carina Strandell tel tar över ansvaret för den regionala medlemstidningen. Det har varit utvecklande, inspirerande och fantastiskt roligt att arbeta på Åkeriföreningen under alla dessa år. Det jag framför allt kommer att bära med mig är minnet av alla fina möten och träffar som jag haft med medlemmar och kollegor. Tack för mig. Jag önskar er allt gott framöver! // Charlotte Håkansson Följ oss på Twitter och Facebook Nu kan du hålla dig informerad om vad vi gör även via Twitter och Facebook. Vårt Twitterkonto heter akeriforetag. På Facebook finns vi som samlingspunkt för alla som är intresserade av åkerinäringen. Sök på Sveriges Åkeriföretag. Tanktransportdagen april 2011 Tanktransportdagen 2011 genomförs ombord på fartyget Cinderella t/r Stockholm Mariehamn. TANKTRANSPORTDAGEN april Välkommen ombord på fartyget Cinderella t/r Stockholm Mariehamn. Under konferensen får du en uppdatering av viktiga frågor i åkerinäringen om transport och hantering av produkter i tank och bulk samt nya ADR regler. Säkerhetspolisen, SÄPO, berättar om hur åkerinäringen bör hantera skydd och säkerhetsfrågor och IRU berättar om internationell lobbying inom teknik och ADR. Vi diskuterar även om intelligenta transportsystem ur åkeri- och transportköparperspektiv samt tillsyn inom transportnäringen. Konferensen vänder sig till åkerinäringen och dess intressenter inom transport och hantering av gods som omfattas av ADR. Sista anmälningsdag 1 mars. Program med anmälningstalong finns på se/aktiviteter. Här kan även anmälan göras. Frågor och anmälan: Tina Waldén , Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd ÅKERISYDNYTT NR

10 Försäkring...rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, åh nej, ont, sjuk, snabb hjälp, goda råd, rätt vård, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla, rulla... NYHET! SÅ Sjukvårdsförsäkring Utan en bra sjukvårdsförsäkring blir det ofta tvärnit när du blir sjuk. Vårdköerna kan vara långa, och goda råd är ofta dyra. Det är därför vi i Sveriges Åkeriföretag erbjuder SÅ Sjukvårdsförsäkring som är en riktigt bra försäkring för alla våra medlemsföretag och dess anställda. Snabb tillgång till privatvård, vård på tider som passar dig och tid till operation inom 20 dagar är några exempel på vad som ingår. Kontakta din regionala åkeriförening för mer information. Vi ses på vägen! 10 ÅKERISYDNYTT NR Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd

11 Reportage Relationsbygge i fokus för ung snabbväxare Se ur kundens perspektiv så nås även åkeriets mål Text & Foto Åke Hultqvist Du måste vara medveten om att det är bolagets främsta du ska sätta i fokus, inte ditt eget. Vad är bäst för bolaget? Jag tror att det är väldigt viktigt att försöka tänka i lite andra banor än de vanliga, att se ur kundens perspektiv. Relationsbyggaren Andreas Jönsson på unga, glatt it-utnyttjande och snabbt växande KGT i Kristianstad AB poängterar att det är genom att fråga om och svara upp mot kundernas behov som det egna företaget fått och får sin tillväxtkraft. Fortsättning nästa uppslag Relationer är vi väldigt noga med att försöka skapa. Oftast ger de inte vad du tror. Du har en plan, men resan dit blir annorlunda än vad du trott, säger Andreas Jönsson, KGT i Kristianstad AB. Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd ÅKERISYDNYTT NR

12 Fortsättning från föregående sida Åkeriet registrerades 2005 och började sin verksamhet med en liten lastbil Första året var omsättningen en miljon kronor nåddes 25 miljoner kronor. Andreas är övertygad om att 35 miljoner kronor passeras under Jag tror att tillväxt är ren syre för anställda, för medarbetare, för organisationen. Tillväxt skapar nyfikenhet hos andra. Målet är att vi ska utvecklas på ett ekonomiskt sunt vis. Om det utvecklar organisationen till att vi omsätter 100 miljoner kronor i morgon eller om tio år spelar inte så stor roll, bara resan dit blir glad och trevlig och att vi har en ekonomi i balans, säger Andreas med ett leende. Namn åter i rullning Företaget ägs av Fredrik och Daniel Paridon. Deras farfar Per-Olof Paridon var en av delägarna i det gamla KGT, Kristianstads Godstrafik AB. Åkeriet såldes och blev småningom Transportledet. Namnet var tillgängligt när bröderna Paridon beslutade sig för att starta eget. Det vore bra dumt att inte nyttja ett gammalt varumärke som är gångbart på marknaden. Samtidigt kände de att de hade en viss egen del i namnet som medlemmar i en tidigare ägarfamilj, säger Andreas. Han kom till KGT 1 april 2008 och var den andre som bröderna anställde. I ganska hög takt har det blivit fler och fler, både av anställda och av fordon och maskiner av skilda slag. Nu runt 25 av varje, människa och maskin. Möte med respekt För att klara av att växa så snabbt gäller det att ha de yttre intressenterna med sig, att sälja in företaget och få behövlig assistans och tilltro hos banker och drivmedelsbolag, bland andra. Ingen ger dig krediter om du inte visar upp en god likviditet och en soliditet. Det är inga lätta trappsteg att ta på en så här kort tid. Andreas anser att KGT hittills lyckats så bra genom att bygga relationer, med kunder, ja, med alla, oavsett vem. Ett möte mellan två människor vet man aldrig vad det leder till. Det gör det väldigt spännande var gång man möter en annan människa. Ni vet inte om era vägar korsas i framtiden. Det ska man ha respekt för och vara medveten om. Han berättar om kunder som kommit till anläggningen i Horna, mellan Åhus och Rinkaby, utmed länsväg 118, för att köpa sten eller jord. Många gånger har det lett till senare köp av transporter och till entreprenadarbeten. Kan inte tas på Marknadsföring är på tok för viktigt för att den uppgiften bara ska ligga på mig. Vi är alla mycket fokuserade på kontakter och att bygga relationer, säger han och betonar Annki Johnsson har gott om tid att prata med kunderna och få alla fakta om en transport. Uppgifterna skickas sedan till lastbilen och en handdator där. Chaufförerna vet då vad de ska göra och föra för att leverera rätt. 12 ÅKERISYDNYTT NR Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd

13 vikten av vara en god representant för åkeriet, oberoende vilken arbetsuppgift eller situa tion en anställd har eller är i. Det är viktigt! för att endast framföra ett fordon är kanske det enklare av alla arbetsuppgifter en förare har. Flera gånger i veckan gästar kunder KGT:s frukostbord. Det blir trevliga, sociala möten. Att samlas kring en måltid är det traditionella sättet att umgås, lära känna varandra. Vi säljer egentligen en tjänst som är immateriell, en tjänst som du inte kan ta på. Den produceras till och med på allmänna vägar, vilket gör den ännu märkligare. Har du en fabri k producerar du på eget område. Du måste hitta alternativa sätt än bara trycka på priset i kontakten med kunden. Som kunden vill Andreas vill hävda att på KGT har de ett annat angreppssätt än på många andra transportföretag, mer lyssnande. Kunderna har ett behov. Då får vi lösa det på det sätt kunden vill. Kan vi inte det på hans sätt då måste vi hjälpa honom så att han i vart fall får tjänsten utförd. Detta kan leda till att kunden slussas vidare till ett annat åkeri. Till en konkollega, som Andreas kallar det. Alla jobb ska inte tas och absolut inte om de inte passar in eller kan utföras på ett för alla parter önskvärt sätt. Är du en klok människa använder du öronen mer än munnen. Då lär du dig hur kundens verksamhet fungerar och anpassar ditt system, din tjänst, till hans verksamhet. Tystnad för samtal Andreas berättar om att alla bilar och släp i KGT-parken är likadant målade, om vikten av att flaken är rena och att förarna bär rena praktiska kläder. Allt ska vara rent, helt och ordentligt. Plötsligt säger han: Hör du hur lite det ringer? Strax förklarar han att ett antal telefonsamtal med chaufförerna har investerats bort. Ett för ett mindre åkeri dyrt it-system förbinder kontor med dator/skrivare, lastbil och förare. Turordrarna skickas ut via bredband med för transport och gods alla nödvändiga uppgifter. Felkällor undviks. Nu får vi tid att kanske tala i tio minuter med en kund i telefon istället för att lägga tid på att besvara frågor från en chaufför. Vi är inte upptagna när kunden ringer hit. Värde per timma? Fil kand:en i transportekonomi visar på datorskärmen ett diagram med tårtbitar i olika storlekar. Bitarna representerar olika kostnader för ett av företagets fordon. Vissa är fasta, andra rörliga och kan påverkas av hur och hur mycket bilen körs. Jag kan visa bildligt för våra förare att så här ser kostnaderna för din bil ut. Det gäller att vara medveten om det. Vi jobbar med detta hela tiden för att i varje stund ha ett bolag som är sunt ekonomiskt. Andreas jobbar mycket med siffror. Det präglar allting, säger han. Han räknar, och räknar om på annat sätt. Inte så mycket i vad tonkilometer ger som vad intäkter per kilometer ger. Hur nås bäst värde per timma? Kan en kostnad pressas? Utan hänsyn till räknesätt skickas faktura ut dagen efter utförd transport. Även pengarna ska transporteras så snabbt det går till rätt destination. Schema för förskola KGT kör en linje till Borås för DHL och har två bilar dagligen på Stockholm. De servar en mix av kunder, några stora med inköp av transporttjänster för över totalt 20 miljoner kronor per år och andra med mindre och vissa med oregelbundet transportbehov. Produktslagen är flera, bland annat byggmaterial och livsmedel. Verksamheten består av Transport, logistik och anläggning. Där de senare tvp omfattar lagerhållning åt kunder respektive sten- och grusbutik och tjänster med grävmaskin och kranfordon anpassade för att lyft gods. Verksamheter som går in i och drar nytta av varandra. Att få ihop arbetsscheman så att de fungerar väl för alla är en utmaning. Idag ska mannen också vara med och lämna och hämta på förskolan. Det får vi tänka på när vi lägger schema. Vi vill därför inte ha transporter om vi inte kan få ihop dem på ett vettigt vis. Vi vill helst inte köra längre upp än till i höjd med Göteborg och Oskarshamn. Då kommer förarna tillbaka hem efter ett arbetspass, informerar Andreas Jönsson. KGT i Kristianstad AB Säte: Kristianstad. Kontor, terminal: Åhusvägen 2, Horna, Åhus. Grundad/registreringsår: i Horna sedan 1 juli 2009, startade i källarlokal Ägare: Fredrik,VD, och Daniel Paridon. Verksamhet: Transport, logistik, anläggning Antal anställda: Cirka 25. Fordonspark: 19 stora lastbilar med släp, tre skåpbilar, en grävsmaskin, en hjullastare, en traktorgrävare, 2 Bob cat:ar, två snöslungor samt andra tillbehör. Linjer/uppdragsgivare: DHLlinje på Borås. Anslutning: Fristående. Omsättning: 25 miljoner kronor Mål: Utvecklas sunt. Hemsida: Andreas Jönsson Bor: Kristianstad. Ålder: 37 år Resa: Uppväxt med transporter. Bland annat kört på utlandet. Bakgrund/Utbildning: Fil kand i transportekonomi och logistik. Bakom ratt: Helst inte. Gör helst: Bygger relationer. Min grej här i livet, att fika och prata. Kör helst: Skidor. Privatbil: Saab. Tycker: Flytta gods är dynamiskt och socialt. I backspegeln: Bättre att fokusera på framtiden. Mål: Utvecklas och få vara frisk. Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd ÅKERISYDNYTT NR

14 Samråd med polisen Den 7 december genomfördes i Åkeriföreningens lokaler i Malmö ett möte mellan representanter för Sveriges Åkeriföretag och Polisen. Från Åkeriföreningen Syd deltog John Woxström. Övriga deltagare från Sveriges Åkeriföretag var VD Johan Lindström, Liane Ask och Magnus Gunnarsson. När det gäller Polisen så fanns representanter med både från polismyndigheten i Skåne och från rikspolisstyrelsen. Huvudämnet för diskussionerna var huruvida det hade varit fruktamt med ett mer formaliserat arbete mellan Polis och branschorganisation. Som det är i dag finns inget gemensamt forum där frågor om tillämpning av olika regelverk kan diskuteras. Den fråga som utan tvivel skulle vinna mest på att ett gemensamt forum skapades är kör och vilotidsreglerna kopplade till den digitala färdskrivaren. Resultatet av mötet med polisen blev att Polisen internt skall undersöka möjligheten till ett formaliserat arbete med SÅ. Svar från Polisen väntas komma innan mars månads utgång. Den grupp inom Sveriges Åkeriföretag som jobbar med Kör och vilotidsfrågor består av ett tiotal personer med John Voxström som ordförande. Med i gruppen finns även Anders Falk. Text Magnus Gunnarsson Foto Svensk Åkeritidning Deltagare på mötet var Lars-Åke Magnusson, Erling Andersson (Trafikpolisen Skåne), Anders Arvidsson (Rikspolisstyrelsen), Marcus Brunskog (Brunskogsgruppen), Martin Stjernström (Nordanå Transport), Magnus Gunnarsson, Liane Ask, John Woxström, Johan Lindström (Sveriges Åkeriföretag) Vägavgifter för 2011 Regeringen har nu beslutat om vägavgifterna för 2011 Lastbilar med en totalvikt på minst 12 ton eller lastbilar med en totalvikt på minst 7 ton som är försedda med draganordning ska betala vägavgift. Högst 3 axlar 4 eller fler axlar Avgift per EURO-klass EURO-klass Dag Vecka Månad År Vägavgiften måste vara betald för att lastbilen eller lastbilsekipaget ska få köras på svenska vägar. I gengäld slipper en fordonsägare betala vägavgift i övriga länder som ingår i vägavgiftssamarbetet: Danmark, Belgien, Nederländerna och Luxemburg. Den 1 oktober 2008 slopades vägavgiftsbevisen. Kravet på att beviset ska finnas med vid färd har alltså tagits bort. Vägavgifterna (kronor) för 2011 framgår av tabellen. 14 ÅKERISYDNYTT NR Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd

15 Inbjudan till Arbetsmarknadsdag på Malmö Högskola 10 mars 2011 Förra årets Arbetsmarknadsdag på Malmö Högskola (MAH) var mycket uppskattad av både studenter och företag. Givetvis vill man nu fortsätta med denna succé! Det är snart dags för Transport Management programmets Arbetsmarknadsdag på Malmö Högskola (www.mah.se/transport). Sten Forseke från Greater Than ger en inspirerande föreläsning om Lean- Haulage. Därefter kommer Rickard Carlvik, en före detta student, att prata lite om arbetsmöjligheter efter utbildningen. Dagen avslutas med mingel och mässa. Program: Välkomstmingel Sten Forseke och Rickard Carlvik Mingel och mässa Ca Mässan avslutas Plats: Östra Varvsgatan 11, Malmö Högskola. Är du intresserad av att vara med som utställlare? Kostnaden är 2000 kr exkl moms för en utställarplats. För mer information kontakta Inbjudan till Arbetsmarknadsdag 10/ Hej på er alla, Det är snart dags för Transport Management programmets Arbetsmarknadsdag på Malmö Högskola (www.mah.se/transport). Vi kan detta år presentera en inspirerande föreläsare, Sten Forseke från Greater Than som kommer föreläsa om LeanHaulage. Därefter kommer Rickard Carlvik en före detta student att prata lite om arbetsmöjligheter efter utbildningen. Dagen avslutas med mingel och mässa. Förra årets Arbetsmarknadsdag var mycket uppskattad av både studenter och företag. Givetvis vill vi fortsätta med denna succé! Program Välkomstmingel Sten Forseke och Rickard Carlvik Mingel och mässa Ca Mässan avslutas Plats: Östra Varvsgatan 11, Malmö Högskola. Kostnad: 2000 kr exkl moms för en utställarplats betalas snarast men dock inom tio dagar För mer information kontakta Välkomna på en inspirerande eftermiddag! Välkomna till en inspirerande eftermiddag! Stora Åkeridagen 4 maj - Skynda dig! Boka 4e maj redan nu. - Vad är det frågan om? - Stora Åkeridagen! Du måste bara gå. Boka plats nu! -??? - Det är ju årets händelse! Alla är där. På får du veta mer. Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd ÅKERISYDNYTT NR

16 Medlemsförmåner Välkomna till ett nytt år med SÅ Sparman. Vi ska fortsätta på den inslagna vägen med att hjälpa er att utveckla er verksamhet genom lönsamma och tidsbesparande avtal. Trygghet är någonting de flesta vill känna och det kan ni göra med Trygg Hansa. De erbjuder våra medlemmar en betydligt bättre försäkringsprodukt än vad ickemedlemmar kan få. Nordea Finans är en ny samarbetspartner inom fordonsfinansiering. Det är tryggt att veta att man genom dem alltid kan få snabba besked och en fördelaktig ränta. I nästa nummer återkommer vi med fler bra erbjudanden. Håll ögonen öppna. Nyttja alla dina förmåner. Jocke Larsson Åkarnas Förmånsavtal Mer information om avtalen finns hos din lokala åkeriförening. Du kan också vända dig till någon av oss: Marie Mörsin, eller Jocke Larsson, eller läsa mer på Bränslebesparing: LeanHaulage Datorer & Programvara: Dustin AB, Visma SPCS AB, Tak-Archive Drivmedel: Svenska Statoil AB, Swea Energi SH AB Finansiering: Nordea Finans Fordon: Mercedes, Ford, Renault, Toyota, Volkswagen, Volvo Försäkringar: Förenade Liv, Trygg Hansa Mobiltelefoner: The Phone House AB Teknik: Digifob, Stoneridge, FleetGuard, Foxguard Telefoni: Telenor, Telia Yrkesbutiker: Swedol AB, Tranemo Workwear AB. Hur kul är det med finansiering Jättekul! Nordea Finans ger dig som medlem förmånliga villkor när det gäller finansiering. Du är välkommen att kontakta Nordea Finans för mer information och offert, Visst vill du har trygga förare Med Trygga Yrkesförare får företagen ett skräddarsytt försäkringsskydd, kvalificerad rådgivning från ett expertteam, snabb och kunnig handläggning av skador och minst en årlig genomgång av försäkringsskyddet. Allt för att varje åkare ska vara rätt försäkrad. 16 ÅKERISYDNYTT NR Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd

17 Traktamente & Löner 2011 Befintligt transportavtal löper fram t o m 28 februari När detta skrivs är något nytt avtal ej klart. Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) och Svenska Transportarbetareförbundet (Transport) inledde förhandlingar om nytt avtal i slutet av november Traktamentsbelopp för 2011 redovisas däremot nedan. Nya traktamentsbelopp 2011 Belopp fr o m Belopp fr o m Transportavtalet mom: logi, traktamente 262 kr 264 kr halvdygnstraktamente 179 kr 180 kr långtidstraktamente 494 kr 497 kr (efter 6 dygn) 306 kr 308 kr ej logi 276 kr 278 kr (ej logi (efter 6 dygn) 172 kr 173 kr Norden dag, timtrakt 14 kr 14 kr Logi 262 kr 264 kr Utom Norden 438 kr 441 kr ej logi 251 kr 253 kr Maskinförare 378 kr 380 kr tillägg 1:a 14 dygn 336 kr 338 kr Maskinförare, utland 444 kr 447 kr Miljöarbetareavtalet mom: Logi, traktamente 262 kr 264 kr halvdygnstraktamente 179 kr 180 kr Långtidstraktamente 494 kr 497 kr (efter 6 dygn) 306 kr 308 kr ej logi 276 kr 278 kr ej logi (efter 6 dygn) 172 kr 173 kr Norden dag, timtrakt 14 kr 14 kr Logi 262 kr 264 kr Traktamente inrikes - avdragsgilla belopp Skatte- och redovisningsfria beloppet per 1 januari 2011 Hel dag (före kl 12, efter kl 19) 210 kr Halv dag Efter 3 månader (belopp per heldag) Nattschablon (inkl hemresenatt efter 04.30) 105 kr 147 kr 105 kr Skattefri del av traktamentet som ej ska ingå i underlaget för sociala avgifter och skatt. Exempel på hur uträkning görs finns på sidan 97 i Åkerihandbok Måltidskuponger - För företag som tillämpar Transportavtalet (åkeri) och Miljöarbetaravtalet Heltidsanställd arbetstagare, som ej erhåller traktamente, är för varje arbetad dag berättigad till måltidskuponger till av riksskatteverket fastställt förmånsvärde. För 2011 uppgår förmånsvärdet till 76 kronor. Arbetsgivaren svarar härvid för 31:67 kr per kupong. Den anställde betalar resterande del själv. Utom Norden 438 kr 441 kr ej logi 251 kr 253 kr Andra förändringar Prisbasbelopp för 2011 har fastställts till kr. Det förhöjda prisbasbeloppet har fastställts till kr. Frågor? För frågor om Transportavtalet - kontakta BA - Biltrafikens arbetsgivareförbund. Tel Fax E-post Regionkontor Malmö, tel Regionkontor Växjö, tel Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd ÅKERISYDNYTT NR

18 VARNING: Bluffakturor Första Hjälpen Det har kommit till vår kännedom att ett företag som kallar sig Kreatören Kommunikation i Uppsala AB (org.nr ) skickar ut så kallad bluffakturor där Cederroth anges i fakturahuvudet samt att fakturan/förslaget anges avse Cederrothpaket (tavla inkl refill). Cederroth uppger att de inte har något som helst samarbete eller samband med företaget Kreatören Kommunikation i Uppsala AB och uppmanar alla som fått en faktura från Kreatören att inte betala samt att göra en polisanmälan. Cederroth har polisanmält Kreatören Kommunikation i Uppsala AB och anser att Kreatören Kommunikation i Uppsala ABs agerande är att betrakta som försök till bedrägeri eller bedrägeri. Om du vill göra en polisanmälan så är det enklaste att ringa den centrala anmälningsenhet polisen har - tel nr eller så kontaktar du din lokala polisstation. Läs mer på Notera det finstilta på fakturan (inringat i rött på bilden) där det står att; detta är endast ett erbjudande och ingen betalningsplikt föreligger! Detta förfaringssätt är tyvärr inte alltför ovanligt, så granska noga de fakturor ni får till företaget! 18 ÅKERISYDNYTT NR Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd

19 Advokatens ruta Advokatens ruta Jag vill ha skadestånd, jag hade ju kontrakt på körningen Jag hör detta ganska ofta från åkare när någon uppdragsgivare plötsligt slutar att lägga ut körningar på åkaren. Svaret på frågan om man kan utfå skadstånd beror på vad som står i kontraktet. Kontrakten brukar vara tydliga när det gäller vissa saker, exempelvis, vem som är part i avtalet, avtalstid, hur avtalet skall sägas upp, priser och tider. Den punkt som det dock vanligtvis brister i är den punkt som klargör att ni som åkare har rätt till viss körning. Det kan komma till uttryck genom att ni skall köra en minsta volym per dag/vecka/ månad/år eller köra ett visst antal bilar per dag/vecka. Det kan också komma till uttryck genom att ni har rätt till transporterna från en viss kund, visst geografiskt område, d v s en ensamrätt till vissa typer av transporter. Det är alltså viktigt att ni vid avtalsskrivningen ser till att sådana regleringar förs in. Om ni skulle ha misslyckats med att få in en sådan reglering är det dock inte alltid helt kört. Det är dock betydligt osäkrare att driva ett sådant krav. Jag avslutade genom förlikning ett par tvister helt nyligen som innebar att åkarna fick sex-siffriga belopp genom sina uppgörelser. Om det inte finns någon garanterad volym eller ensamrätt får man istället gå in och titta på hur avtalet tillämpats i praktiken och utifrån detta hävda rätten till ersättning för att avtalets avslutats på ett felaktigt sätt. Det känns som om vi går mot tider med bättre sysselsättning. Under sådan konjunktur kan uppdragsgivarna vara villiga att ta på sig ansvar eftersom de vill tillse att de har erforderliga transportresurser. När det gäller frågan om ni skall kräva skriftliga avtal måste ni värdera era avtalsrelationer och bedöma om ni behöver det. Om ett uppdrag är avgörande för en investering av ny bil eller anställning av ytterligare personal bör ni överväga om det är möjligt att i avtal säkerställa att ni under viss tid är garanterad viss körning. Till sist en fråga som rörde en kran som kördes delvis uppe. Kranen tog i en vägskylt och drog ner denna. Chauffören blev åtalad för grov vårdslöshet i trafik. Jag hjälpte chauffören och lyckades att få honom helt frikänd i tingsrätten. Allmänt kan man säga att det krävs en allvarlig vårdslöshet för att kunna döma till vårdslöshet i trafik men det är inte alltid som polis och åklagare tar hänsyn till detta i sina utredningar. Advokat Per Olsson MAQS Law Firm Advokatbyrå HD slår fast: Extraljus ska inte räknas in vid kontrollmätning Extraljus ska inte räknas in vid en kontrollmätning av ett fordon. Nu står det klart att Högsta Domstolen ogillar en tidigare dom i hovrätten då en förare tidigare dömts för att ha haft ett frontskydd med extraljus i nosen på sin lastbil. Något som ökade längden på lastbilen till att vara längre än föreskrivna 24 meter. Det var John Woxström på Åkeriföreningen Syd som gjorde Göta Hovrätt uppmärksam på den ej korrekta domen. Det ledde i sin tur till att Riksåklagaren yrkade på att Högsta domstolen skulle ogilla åtalet, med hänvisning till att belysningsutrustning inte ska räknas in i fordonslängden, enligt Vägverkets föreskrifter. Vi har tidigare skrivit om domen och bakgrunden till målet i Åkeri- Sydnytt nr 1, 2009 (sid 24). Källa: ÅkeriSydnytt (2009), Svensk Åkeritidning ( ) Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd ÅKERISYDNYTT NR

20 Notiser Reglera traktortransporterna! I dag kan en 15-åring framföra ett 60 -tons ekipage med två släpvagnar utan annan utbildning än vad som krävs för ett traktorkort. Det är inte bra, varken för trafiksäkerheten eller för miljön hävdar Sveriges Åkeriföretag och kräver att den yrkesmässiga traktortrafiken på allmän väg måste regleras på samma sätt som annan yrkesmässig trafik. Det är budskapet i en debattartikel i Dagens Industri lördagen den 29 januari 2011 undertecknad av Sveriges Åkeriföretags vd Johan Lindström och transportpolitiskt ansvarige Magnus Falk. Frågan var också med på dagordningen då Sveriges Åkeriföretag träffade infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i veckan. Bakgrunden är att traktorer alltmer används för transportuppdrag på allmän väg. Till exempel vid anläggningstransporter eller vid snöröjning. Vad flertalet medborgare inte känner till är att kraven på traktorer som fordon eller på deras förare är ytterst låga i jämförelse med kraven på förare av andra fordon. För att få köra traktor krävs endast moped/traktorkörkort som man faktiskt kan ta redan vid 15 års ålder. - Gråzonen för användandet av traktorer i kommersiell verksamhet måste försvinna, säger Johan Lindström, vd i Sveriges Åkeriföretag. Lika regler måste gälla för alla som utför yrkesmässig trafik på allmän väg. Det finns flera olikheter i behandlingen av traktor i kommersiell trafik och andra fordon; Förare av lastbilar omfattas av noggranna regler för kör- och vilotider. Traktorförare gör det inte. En lastbil besiktigas regelbundet medan traktorerna inte gör det. En lastbil omfattas av olika miljöregler beträffande utsläpp och var de får framföras. Traktorer utsätts inte för samma krav. Ett företag som utför transporter åt andra med lastbil måste ha yrkestrafiktillstånd, för traktorer finns ibland särskilda undantag som bör tas bort. Källa: Svensk Åkeritidning ( ) Handelsministern tog emot Tisdagen den 2 februari hade Handelsminister Ewa Björling bjudit in till en hearing / think tank för tjänstesektorn. Inbjudna var representanter för ett trettiotal branschförbund, organisationer och myndigheter, däribland Sveriges Åkeriföretag. Syftet med mötet för Utrikesdepartementet var att samla intryck, få kännedom om hinder och goda exempel på EU:s tjänstemarknad och få till stånd en diskussion kring tjänstesektorns behov inför kommissionens översyn av tjänstedirektivet under året. Handelsministern ville på detta sätt lägga en första grund för en identifiering av svenska prioriteringar och frågan om hur regeringen kan stötta svenska tjänsteföretag på EU:s inre marknad. Åkerinäringen omfattas inte av tjänstedirektivet, men utför ändå tjänster som fungerar mer eller mindre effektivt inom ramen för gällande lagar och regler på transportområdet och var därför inbjudna att komma med sina synpunkter. Sammantaget fick Handelsministern och hennes kollegor på Utrikesdepartementet ökad kunskap om områden där regelförenklingar och harmonisering av regler kan bidra till växande handel, arbetstillfällen och intäkter för Sverige. Hon berättade också att hennes målsättning var att öka svensk export med 50 procent fram till 2015 och lovade att ta på sig gummistövlarna och kliva ut i det träsk som handelshindren utgör och börja rensa upp. Text: Bertil Dahlin ( ) Första jurymötet för Stora Åkeripriset Juryn för Stora Åkeripriset har nu genomfört sitt första möte. Av de 31 åkeriföretag som nominerats har 14 valts ut för att gå vidare. Det innebär att dessa företag kommer att få ett personligt besök av någon i juryn. Med stöd av en bedömningsmall kommer genomförda åtgärder och resultat inom områdena miljö, trafiksäkerhet, lönsamhet, personal och innovationer att gås igenom. - Jättekul att vi fått in så många nomineringar, säger Carina R Nilsson. Nu går vi vidare med 14 företag och det är viktigt att komma ut på företaget och prata med såväl ledningen som personalen. Text: Monica Ivarsson ( ) Bra möte med nya Infrastrukturministern Torsdagen den 27 januari träffade Johan Lindström, Magnus Falk och Bertil Dahlin från Sveriges Åkeriföretag den nya Infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd. - Det var ett mycket lyckat möte med transportministern säger Johan Lindström, vd för Sveriges Åkeriföretag. Vi pratade konkurrensfrågor, klimatfrågan, vinterväghållningen (eller rättare sagt avsaknaden av den samma) samt trafiksäkerhet. Handlingsplanen för en hållbar åkerinäring anammandes och skall bli ett dokument att bygga vidare på. En bra början på året! Text: Bertil Dahlin ( ) De företag som gått vidare är: Boklunds Åkeri, Mariestad Bräcke Åkeri, Göteborg Flyttservice i Boden AB, Boden Green Cargo Road Götene Kyltransporter, Götene Jan Olof Sundbergs Åkeri AB i Herrljunga Kaj Johanssons Åkeri AB, Vännäs Kimor AB, Dalby Kjell Esperssons Åkeri AB, Höör Nordanå Transport AB, Arlöv Robert Norrsjö Åkeri AB, Köping Röngårds Åkeri, Älvdalen Visby Bilgods, Visby Vårgårda logistik, Vårgårda 20 ÅKERISYDNYTT NR Sveriges Åkeriföretag Åkeriföreningen Syd

Reportage. M. Gustdolf Åkeri AB. Rapport SÅ i förändriing >> Sid 4. Jobbigt när man har rätt men får fel>> Sid 3

Reportage. M. Gustdolf Åkeri AB. Rapport SÅ i förändriing >> Sid 4. Jobbigt när man har rätt men får fel>> Sid 3 Reportage M. Gustdolf Åkeri AB Jobbigt när man har rätt men får fel>> Sid 3 Rapport SÅ i förändriing >> Sid 4 Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är Du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag,

Läs mer

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år! Rallyfart i Galtsjön En vecka utan lastbil Nytt telia-avtal God jul och gott nytt år! Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag, vilket innebär att du

Läs mer

Nummer 2 Maj 2011. Vi söker en jurist

Nummer 2 Maj 2011. Vi söker en jurist Nummer 2 Maj 2011 Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland Transportstyrelsens kontroller av kör- och vilotider sker på distans Sedan den 1 januari är det Transportstyrelsen som handlägger

Läs mer

Ingen nattparkering på Stigs Center ÅKARE I VÄST. Polisen i Väst ska jobba särskilt med transportbrott. SÅ Väst fick rätt om trängselskatt

Ingen nattparkering på Stigs Center ÅKARE I VÄST. Polisen i Väst ska jobba särskilt med transportbrott. SÅ Väst fick rätt om trängselskatt Höll farten sparade 700000. Sänkt fart ger sänkta kostnader. Återvinningsföretaget Lundstams delade extraslantarna med sina förare som fick åka på en studieresa. SIDAN 4 Den farliga högersvängen. Yrkeschauffören

Läs mer

Utländska lastbilar ÅKARE I VÄST. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser

Utländska lastbilar ÅKARE I VÄST. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser Välkommen att fira 80 år med oss! Sverige Åkeriföretag Västra Götaland fyller 80 år - och det ska vi fira med pompa och ståt. Boka redan nu lördagen den 28 september. SIDAN 19 EU-förslag: Tillåt längre

Läs mer

Satsning på kvalitet en ljus idé

Satsning på kvalitet en ljus idé Företagsledarkonferens Årets höstkonferensresa gick av stapeln i Holland, med både Rotterdam och Amsterdam som resmål. SIDAN 19 Lär känna vår styrelse I detta nummer hittar du en presentation och intervjuer

Läs mer

Årsmöte 14 april. Höstkonferens 2012 - nu kan du anmäla dig! Nya utbildningar. i år på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv.

Årsmöte 14 april. Höstkonferens 2012 - nu kan du anmäla dig! Nya utbildningar. i år på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Åkare Nummer 1 Mars 2012 i väst Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland 32 meter långt fordonsprojekt Årsmöte 14 april i år på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Höstkonferens 2012 - nu

Läs mer

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN.

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. NUMMER 3 2010 Höstens Mariehamnsresa Veteranklubben 40 år Grönt bränsle Åkarsvingen delar dygnet runt www.begagnadelastbilsdelar.se

Läs mer

Vinn upphandlingen! En kund och en åkare delar med sig av sina bästa tips.

Vinn upphandlingen! En kund och en åkare delar med sig av sina bästa tips. Fenix Just nu pågår arbetet med att ta fram ett förslag om en ny branschorganisation SIDAN 4 Ägardirektiv på ÅFAs årsstämma ÅFA AB har hållit årsstämma, tyvärr ingen utdelning på aktierna i år. SIDAN 26

Läs mer

Satsning på kvalitet. en ljus idé TRANSPORTPROFFS. Politikerträffar. Nya möten med Transportstyrelsen. Sabina, mul- och klövsjukeövning

Satsning på kvalitet. en ljus idé TRANSPORTPROFFS. Politikerträffar. Nya möten med Transportstyrelsen. Sabina, mul- och klövsjukeövning Grönare logistiktjänster Den 5 november hölls slutkonferensen i projektet. SÅ Öst deltog och var med och filmade under dagen. SIDAN 27 Farligt få trafikpoliser Polisen har svårt att sköta trafiksäkerhetsarbetet.

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten.

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten. Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 2 2014 Pris 56 kr SRF FöretagsEko: Regelverken dåligt anpassade till småföretag 6 Brf-debatten: Ingen kan ändra på det som är gjort, men framtiden kan vi påverka

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson.

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Lite skit under naglarna är en oerhörd styrka Nya lagar från år 2012 Tjänstebeskattning av överuttag i kommanditbolag Skiljedomsklausul

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vill göra det svåra begripligt Viktiga nyheter i arbetet med Reko Nytt Reko-stöd från SRF Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter

Läs mer

Varför bromsa när man kan öka

Varför bromsa när man kan öka Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skattejurist med sinne för humor YH-utbildningar på frammarsch K-regelverket Avdragsrätt för utbildningskostnader Varför bromsa

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Bolagsverket. Nya webbtjänster spar tid åt företagare.

Hela denna bilaga är en annons från Bolagsverket. Nya webbtjänster spar tid åt företagare. Elektronisk kontakt med Bolagsverket Nya webbtjänster spar tid åt företagare. sidan15 FÖRETAG & AFFÄRER EN BILAGA FRÅN BOLAGSVERKET OM HUR DET KAN BLI LÄTTARE ATT VARA FÖRETAGARE I SVERIGE Modernare aktiebolagslag

Läs mer

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skatteexpert som värnar om de små Samverkansprojektet med Skatteverket så fungerar det Varför Auktoriserad Redovisningskonsult?

Läs mer

FÖRETAGAREN. Vackrast på webben. Lyko.se: När bluffföretagen. slår till. Tina Thörner: Skapa ditt bästa Jag. Mötesplats med guldkant

FÖRETAGAREN. Vackrast på webben. Lyko.se: När bluffföretagen. slår till. Tina Thörner: Skapa ditt bästa Jag. Mötesplats med guldkant 1 DALA FÖRETAGAREN Tidningen från Dalarna NR 1 2011 Årgång 18 Sid 18-21 När bluffföretagen slår till Sid 10-11 Tina Thörner: Skapa ditt bästa Jag Sid 16 Mötesplats med guldkant Sid 4-7 Lyko.se: Vackrast

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten Experten tipsar om pensionen Mentorskap med lyckat resultat Extra tidning Fixa finansieringen Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Glassdrottning med höga mål i sikte Eget Företag 1 NR 2 2014

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

Blod säljer både i fantasi och verklighet. Nr 8 2011 Pris 56 kr

Blod säljer både i fantasi och verklighet. Nr 8 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Strategiskt mål påverka det svenska näringslivet Vi tar pulsen på programvarubranschen Återföring av ackumulerad överavskrivning

Läs mer

3 maj Handelskammardagen:

3 maj Handelskammardagen: Vi bondade väldigt starkt för att få Saab att överleva, det var som att lägga relationen i en tryckkokare. Victor Muller om sitt samarbete med Jan Åke Jonsson #1/2010 En tidning från Västsvenska Industri-

Läs mer

Bokföring med full frihet

Bokföring med full frihet tidningen för dig som vill förenkla ditt företagande Nr 69 2010 Bokföring med full frihet Ersättningar och förmåner i ditt löneprogram Tröttnat på tidsödande kontant- och fakturahantering? Minska din administrativa

Läs mer

Leder organisation som lever som den lär. Nr 2 2011 Pris 56 kr

Leder organisation som lever som den lär. Nr 2 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Redovisningsexpert på plats Ledare: Ljusare tider SRF försäkringar branschens bästa val! Leder organisation som lever som den

Läs mer

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG ABC:s MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN.

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG ABC:s MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. ABC ÅKARNA TIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG ABC:s MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. NUMMER 3 2012 Höstens Mässresa Vinterväghållning Åkarsvingen Citylogistik volvoservice på väg Volvoservice På Väg

Läs mer