Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg"

Transkript

1 Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg

2 Program :00 Frukostbuffé samt ombudsregistrering Välkomna till Vänersborg Stämmoförhandlingar Lunch Förhandlingarna återupptas Stämmoanförande av Partisekreteraren Stämman beräknas återupptas Stämman beräknas avslutad. Sida 1

3 Välkommen till Quality Hotell i Vänersborg Moderaterna i Norra Älvsborgs förbundsstämma kommer att hållas på Hotell Quality Hotell i Vänersborg. Adress är: Nabbensbergsvägen Har du problem med att hitta? Kontakta partiombudsmannen: Måltider! Frukostbuffé är beställt till alla ombuden (Serveras i hotellets restaurang). Övriga som inte beställt får vara utan eller gå/åka till annat valfritt ställe för en fika. Medlemmar som ej är ombud men önskar äta lunch måste beställa detta senast den 20 maj till en kostnad av 150 kronor som erläggs vid stämmosekretariatet. Allergier anmäls till i god tid före stämman. Stämmoreceptionen! Kom ihåg att anmäla Dig vid stämmoreceptionen till Ulf Hanstål när du ankommer så att du erhåller eitt röstkort och även blir avprickad i röstlängden. Om du får förhinder! Skulle Du av någon anledning få förhinder att delta är det viktigt att Du kallar in en ersättare i Ditt ställe. Tyvärr måste vi fakturera föreningarna avgiften även för de ombud som inte dyker upp. Sida 2

4 Varmt välkomna! Varmt välkomna till Vänersborg. Under dagen kommer vi att ha sedvanliga stämmoförhandlingar. Tomas Tobé som är vår nye partisekreterare kommer också för att prata om det politiska läget. Handlingarna till stämman finns att ladda ner/skriva ut på vår hemsida Förbundsstämman är ett trevligt tillfälle att lära känna nya människor, så jag hoppas alla tar tillfället i akt för att skapa kontakter och nya bekantskaper. Slutligen skulle jag som förbundsordförande vilja ge en stor eloge till er för de insatser ni gjorde under supervalåret. Vårt förbund genomförde en lysande kampanj och det var tack vare er som vi utsågs till ett av de bättre förbunden i Sverige. Återigen varmt välkomna! Gunnar Lidell Förbundsordförande Sida 3

5 FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Förbundsstämman öppnas 2. Val av presidium att leda förhandlingarna Ordförande (valberedningens förslag: Henrik Ripa) Vice ordförande (valberedningens förslag: Lena Eckerbom Wendel) Sekreterare (valberedningens förslag: Ulf Hanstål) 3. Val av två (2) justeringsmän 4. Val av två (2) rösträknare 5. Fastställande av föredragningslistan 6. Fastställande av procedurregler 7. Fastställande av röstlängden 8. Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysande 9. Styrelsens verksamhetsberättelse 10. Revisorernas berättelse och fastställande av resultat och balansräkningen 11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 12. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 13. Val av förbundsordförande 14. Val av 1:e vice förbundsordförande 15. Val av 2:e vice förbundsordförande Sida 4

6 16. Val av ledamöter 17. Val av två (2) revisorer jämte ersättare 18. Val av en (1) kvinna att vara ordinarie länskvinnoordförande förbundsstyrelsen 19. Val av en (1) kvinna att vara ersättare till länskvinnoordföranden i förbundsstyrelsen 20. Val av en (1) MSS representant att vara ordinarie MSS-ordförande i förbundsstyrelsen 21. Val av en (1) MSS representant att vara ersättare till MSS-ordföranden i förbundsstyrelsen 22. Val av fem (5) ordinarie ombud till partistämman 23. Val av fem (7) ersättare till partistämman 24. Val av två (2) ordinarie ledamöter till det nya förbundets valberedning 25. Propositionsbehandling 26. Motionsbehandling 27. Övriga ärenden 28. Förbundsstämman avslutas Sida 5

7 Procedurregler 1. Samtliga medlemmar i förbundet äger närvaro- och yttranderätt. 2. Styrelsens ledamöter och ombuden har yrkande- och rösträtt. 3. Röstning med fullmakt är inte tillåten. 4. Beslut fattas med acklamation, dock skall votering i valfråga vara sluten. Vid lika röstetal avgör lotten då det är fråga om personval, i övrigt har ordföranden utslagsröst. Vid sluten omröstning skall valsedel för att vara giltig uppta så många av de föreslagna namnen som valet avser. 5. Vid votering skall röstkort användas. Röstkortet är personligt och får ej överlåtas. 6. Begäran om ordet sker skriftligt till stämmopresidiet. 7. Yrkanden sker skriftligt till stämmopresidiet. 8. Reservation sker skriftligt till stämmopresidiet. 9. Alla yttranden skall göras från talarstolen. 10.Yttranden begränsas till fem minuter med rätt till replik och kontrareplik om vardera två minuter. Förbundsstyrelsens yrkanden är huvudförslag. Sida 6

8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SUPERVALÅRET 2014 Förbundsstyrelsen får härmed till Moderata Samlingspartiets ordinarie länsförbundsstämma år 2015 avlämna följande berättelse över partiets verksamhet under tiden 1 januari 2014 till 31 december Vänersborg i april 2015 Moderata Samlingspartiet Länsförbundsstyrelsen i Norra Älvsborg Gunnar Lidell Ordförande Martin Andreasson 1:e vice ordförande Sara Ejnell Svensson 2:e vice ordförande Kai Bengtsson Harald Ericson Christina Abrahamsson Anna-Lena Holberg Mikael Cederbratt Magnus Linde Krister Stensson Isabell Korn Mikaela Engström Anton Oscarsson (MUF) Hans Hoffman (MSS) Linda Jansson (MQ) Sida 7

9 Förbundsstämma 2014 Vid länsförbundsstämman i Aspenäs den 3 maj valdes följande förbundsstyrelse: Presidium: Länsförbundsordförande Gunnar Lidell, Vänersborg 1:e vice förbundsordförande Martin Andreasson, Dals Ed 2:e vice förbundsordförande Sara Ejnell Svensson, Trollhättan Till ledamöter i styrelsen valdes: Kai Bengtsson, Lerum Kristen Stensson, Bengtsfors Magnus Linde, Alingsås Harald Eriksson, Mellerud Mikael Cederbratt, Vänersborg Mikaela Engström, Vårgårda Isabell Korn, Ale Anna-Lena Holberg, Lerum Christina Abrahamsson, Herrljunga I förbundsstyrelsen representerar Linda Jansson, Färgelanda Moderat Kvinnorna (MQ), Hans Hoffman, Trollhättan (MSS) Anton Oscarsson, Alingsås Moderata Ungdomsförbundet. Adjungerade i förbundsstyrelsen har under verksamhetsåret varit Riksdagsledamot Henrik Ripa, Lerum tillsammans med Camilla Waltersson-Grönvall, Lilla Edet invalda i riksdagen och därmed också adjungerade i förbundsstyrelsen. Moderata Seniorer har varit representerade av Hans Hoffman, Trollhättan. Året som gått har MSS ägnat till att kasta blickar framåt och föra samtal med seniorer i andra kommuner om olika former av aktiviteter inför kommande period. Förbundsstyrelsen har varit samlad vid 6 tillfällen under det gångna året. Styrelsen har haft att besluta om politiska ställningstaganden, verksamhet och ekonomi. Styrelsen har bestått av 15 röstberättigade ledamöter. Partiombudsman och sekreterare i förbundsstyrelsen har varit Ulf Hanstål. Sida 8

10 Valberedning: Anneli Rhedin, MQ, Ordförande Filip Jacobsson, MUF Ulla Berne, Åmål Jan Skog, Ale Daniel Filipsson, Alingsås Angelica Lundgren Bielinski, Trollhättan Camilla Olofsson, Lilla Edet Organisation och medlemmar Moderata Samlingspartiet i Norra Älvsborg är organiserat i 13 kommuner, 2 kommunkretsar, 18 partiföreningar, 1 kvinnoförening samt 7 stycken MUF föreningar. Nedan redovisas kretsarnas medlemsantal inklusive M-kvinnorna och MUF. Kommun Ale 145 Alingsås 184 Bengtsfors 91 Dals Ed 30 Färgelanda 28 Herrljunga 94 Lerum 259 Lilla Edet 43 Mellerud 50 Trollhättan 211 Vårgårda 67 Vänersborg 124 Åmål 57 Direktanslutna 0 Summa 1383 Utbildning och seminarier Enskilda förtroendevalda och föreningar har under året deltagit i såväl av förbundet som av MVG och av riksorganisationen arrangerade utbildningar och seminarier. Förbundet har satsat mycket på kompentensutveckling i bland annat mötesteknik, retorik, politik, sociala medier och kommunikation. Ekonomi Förbundets ekonomiska situation kan betecknas som stabil. Kommunkretsarna har bidragit med 25 procent av utgående primärkommunalt partistöd. I övrigt ber vi om att få hänvisa till den ekonomiska berättelsen. Sida 9

11 Kampanjer Under supervalåret 2014 genomfördes en av förbundets bästa kampanjer någonsin. Norra Älvsborg bedrev aktiviteter i alla kommuner och blev ett av de bästa i förbunden i Sverige på att knacka dörr. Förbundet uppmärksammades nationellt och flera av förbundets kommuner tillhörde de 27 kommuner i landet som gick framåt i kommunvalet. Förtjänsttecken Gösta Bohmans Hedersmedalj Per-Olof Lampers 1990 Arne Andersson 1998 Totalt har följande Förbundets förtjänsttecken tilldelats förtjänta funktionärer: Ulla Carlsson, Billingsfors Guld 1986 Sten-Sture Patersson, Lerum Guld 1986 Orvar Dahlgren, Herrljunga Guld 1987 Olof Gabrielsson, Asklanda Silver 1987 Andrea Vijil, Alingsås Silver 1987 Nils-Axel Dahlgren, Västra Tunhem Silver 1989 Arne Larsson, Lilla Edet Silver 1989 August Fredriksson, Hemsjö Silver 1990 Olof Johansson, Asklanda Guld 1991 Gösta Källman, Mellersta Gäsene Guld 1991 Arne Ydenius, Brålanda Silver 1991 Lars Larsson, Ljung Guld 1992 Anna-Karin Jansson, Alingsås Silver 1992 Elizabeth Nyström, Trollhättan Guld 1994 Arne Andersson, Ljung Guld 1995 Stig Bertilsson, Vänersborg Guld 1995 Anders Jansson, Alingsås Guld 1996 Gunnar Eriksson, Ljung Guld 1998 Gösta Johansson, Vänersborg Silver 2002 Gösta Davidsson, Trollhättan Guld 2003 Sven-Ingvar Eriksson, Vänersborg Guld 2005 Björn Leivik, Alingsås Guld 2007 Gudrun Gustafsson, Herrljunga Guld 2007 Gunnar Mattsson, Bäckefors Guld 2010 Helmer Jonsson, Frändefors Guld 2011 Hans Malmqvist, Ljung Guld 2012 Rolf Ramnerö, Alingsås Guld 2012 Sida 10

12 Förtroendevalda Partistyrelsen Martin Andreasson, Ed 2011 Representation i riksdag och region: Riksdagsledamot Mikael Cederbratt, Vänersborg 2006 Henrik Ripa, Lerum tom.februari Camilla Waltersson-Grönvall, Lilla Edet 2010 Björn Leivik mars 2014-december Regionråd: Martin Andreasson, Ed 2006 Regionfullmäktige: Martin Andreasson 2010 Henrik Ripa, Lerum 2014 Christina Abrahamsson, Herrljunga 2014 Angelica Lundgren-Bielinski 2014 Anna Lena Holberg 2014 Gruppledare: Ale Fredrik Johansson Alingsås Daniel Filipsson Bengtsfors Therese Karlsson Dals Ed Mats Hansson Färgelanda Per Krokström Herrljunga Gunnar Andersson Lerum Birger Rosén Sida 11

13 Lilla Edet Peder Englund Mellerud Patrik Tellander Trollhättan Peter Eriksson Vårgårda Mattias Olsson Vänersborg Lena Eckerbom-Wendel Åmål Ulf Hanstål Avslutningsord: Förbundsstyrelsen vill rikta en stor eloge till alla föreningar och medlemmar som bidrog till att vi kunde utföra en så pass bra organiserad valkampanj. Vi har nu många utmaningar framför oss, det handlar om att bli bättre på att värva medlemmar, vinna nya väljargrupper och att utveckla våra lokala organisationer. Lyckas vi med detta kommer vi vinna valet Återigen ett stort och varmt tack riktar vi till alla som deltagit i vår verksamhet. Gunnar Lidell Förbundsordförande Ulf Hanstål Partiombudsman Sida 12

14 Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse 2014 Distriktsstyrelsen för Moderata Ungdomsförbundet i Norra Älvsborg avger härmed, till distriktsstämman den 7-8 februari, berättelse över verksamheten för perioden från och med den 9 februari 2014 till den 6 februari Distriktsstyrelsens sammansättning Distriktsordförande: Anton Oskarsson 1:e vice distriktsordförande: Alexander Fritz 2:e vice distriktsordförande: Filip Jacobsson Ledamöter: Linnea Engström, Christoffer Sandberg, Emil Johansson och Jonathan Axelsson. MSU-ansvarig: Emmelie Alm Revisorer: Henrik Josten och Niklas Claesson Valberedning Sammankallande: David Jansson Ledamöter: Johan Schagerlind och Erik Stenberg Verksamhetsåret 2014 blev på många sätt ett fantastiskt år för Moderata Ungdomsförbundet i Norra Älvsborg. Ett år som främst präglades av två stora valrörelser, dels till Europaparlamentet i maj och till kommun, region och riksdag i september. Under året har ett stort antal aktiviteter arrangerats, nya medlemmar rekryterats och många unga människor har fått möjlighet att engagera sig politiskt i de två genomförda valrörelserna. Genom hårt arbete och fantastiska insatser av medlemmarna har distriktet visat att man kan genomföra valrörelser på ett bättre vis än på mycket länge. Kampanj Årets kampanjverksamhet har varit omfattande och ett stort arbete har gjorts av föreningarna. Under året har såväl kampanjveckor som övergripande valrörelsekampanjer arrangerats av distriktsstyrelsen där kampanj blandats med sociala aktiviteter. Den första kampanjveckan arrangerades mellan den mars och blev startskottet för värvningen under året. Veckans kampanjstopp blev Alingsås, Vänersborg, Trollhättan, Ale och Lerum. Under veckan som gick varvades värvning och återvärvning med en rad sociala aktiviteter för medlemmarna runt om i distriktet. Sida 13

15 Valrörelsen till Europaparlamentet blev årets nästa höjdpunkt och rivstartades med en valupptakt i Alingsås. Under dagen blandades utbildning i europeisk politik med kampanj innan dagen kröntes med ett besök av Västsveriges prioriterade kandidat Cecilie Tenfjord-Toftby. Valrörelsen påbörjades därefter under måndagen den 5 maj och pågick hela vägen fram till valdagen. Under tre veckor arrangerade MUF Norra Älvsborg dagliga kampanjer på en eller flera platser i distriktet. Den avslutande veckan fram till valdagen utgjordes av en spurtvecka där flertalet kampanjer, såväl på gymnasieskolor som på gator och torg, arrangerades för att övertyga fler unga väljare. Trots besvikelsen över det nationella valresultatet och minskningen i antalet mandat för Moderaterna i Europaparlamentet hade MUF Norra Älvsborg mycket att glädjas över. I skolvalen runt om i distrikten skördade MUF stora framgångar. På Alströmergymnasiet i Alingsås blev Moderaterna största parti med 24,59% av rösterna. Efter den avslutade valrörelsen till Europaparlamentet inleddes en omfattande sommarkampanj i hela distriktet. Kampanjer och aktiviteter varvades och många nya medlemmar anslöt till distriktet under sommaren. Kampanjschemat innehöll bland annat besök på Aqua Blå i Vänersborg, Potatisfestivalen i Alingsås och Fallens Dagar i Trollhättan. Sommarkampanjen avslutades med en kombinerad distriktskamp och valupptakt inför de kommande valrörelserna under den augusti i Vänersborg. Under helgen blandades utbildning i kommun-, region- och rikspolitik med sociala aktiviteter för deltagarna. Den mest omfattande kampanjen för MUF Norra Älvsborg under verksamhetsåret 2014 genomfördes från valupptakten fram till valdagen den 14 september. Från skolstarten arrangerades ett stort antal gymnasiekampanjer på gymnasieskolor och högstadieskolor runt om i hela distriktet. Debatter arrangerades och genomfördes av distriktets medlemmar och en stor insats gjordes i Moderaternas valrörelse. Många var de medlemmar som gjorde fantastiska insatser för partiet och ungdomsförbundet under de mest intensiva veckorna innan valet. Trots valförlust på riksplanet hade MUF Norra Älvsborg oerhört mycket att glädjas över efter valnatten. Vi lyckades hjälpa partiet i Västra Götalandsregionen att ta makten och resultaten från skolvalen runt om i distriktet var succéartade. På 8 av distriktets största gymnasieskolor lyckades MUF Norra Älvsborgs föreningar och medlemmar bidra till att Moderaterna gick kraftigt framåt på 7 av skolorna. Resultatet från skolvalet är ett tydligt tecken på den framgångsrika kampanjverksamhet som medlemmarna runt om i distriktet bidragit till genom stor energi och vilja. Sida 14

16 Utbildning 2014 blev ett verksamhetsår med stort fokus på utbildning. För att distriktets medlemmar skulle stå rustade under valåret har en rad olika utbildningar arrangerats. Föreningarna har genomfört talarkvällar och utbildningstillfällen. I samband med valupptakter och föreningsform inför valet till Europaparlamentet fick distriktets medlemmar möjlighet till kunskap och argument inför stundande valrörelser. Inför valrörelserna till kommun, region och riksdag samlades distriktsstyrelsen och föreningsordförande från distriktets föreningar för en planeringshelg. Efter att valrörelserna avslutats arrangerades den traditionsenliga utbildningen Vinterkonferensen tillsammans med granndistrikten MUF Bohuslän och Södra Älvsborg. Runt 80 deltagare samlades i Vänersborg för att lyssna till talare och umgås. Representation Under året har distriktets medlemmar representerat distriktet på en rad olika evenemang. Under våren deltog Anton Oskarsson, Christoffer Sandberg, Mikaela Engström, Gustav Axelsson och Jonathan Axelsson på Moderata Ungdomsförbundets distriktsforum. Under våren representerade även Emmelie Alm distriktet på Moderat Skolungdoms rikskonferens. Moderaterna största nationella event Sverigemötet arrangerades under 2014 i Göteborg och utgjorde startskott av ett långt och fullspäckat valår. Ett tiotal personer från MUF Norra Älvsborg deltog under evenemanget. Drygt 15 medlemmar från MUF Norra Älvsborg åkte under våren till Stockholm för den nationella retorikutbildningen Moderator. Innan höstens valrörelse startade deltog över 25 medlemmar på Moderata Ungdomsförbundets nationella valupptakt i Nyköping. En uppskattad aktivitet hos distriktets medlemmar. Under Moderaterna Norra Älvsborgs länsförbundsstämma deltog ett stort antal ombud från Moderata Ungdomsförbundet. Många debatterade och argumenterade för de många motioner som skickats vidare från MUF:s distriktsstämma. Bland annat lyckades MUF Norra Älvsborg vinna gehör för politiska förslag kring en levande landsbygd, en fungerande integrationspolitik och ett smalare men vassare EU. Många tog chansen att debattera från talarstolen för första gången och representerade ungdomsförbundet på ett föredömligt vis. Under Moderaternas extra stämma i januari 2015 deltog Anton Oskarsson som ombud i valet av ny partiledare. Årets sista representation utgjordes av Mathilda Ohlsson-Larsson som antogs att delta på Moderat Skolungdoms spetsutbildning MÅNS. Sida 15

17 Press, media och sociala medier Under verksamhetsår har mycket kommunikation om vad som händer och sker i distriktet skett på både Facebook och Twitter. Både budskap och bilder från aktiviteter har spritts till ett stort antal följare i de båda sociala medierna och många nya följare har tillkommit under året. MUF Norra Älvsborg har också fått stort utrymme i media. Distriktsordförande tillika prioriterad riksdagskandidat Anton Oskarsson syntes och hördes i intervjuer i tidningar, radio och tv såväl innan, under som efter riksdagsvalrörelsen. Ett stort antal föreningar har synts i pressen då de arrangerat aktiviteter eller startat upp föreningar. Ett stort antal insändare har skrivits och publicerats av distriktets medlemmar i olika tidningar under året, bland annat om jobb för unga, ett EU som fokuserar på att få fler i arbete och en bostadspolitik för fler bostäder. Föreningar Under året har MUF Norra Älvsborg växt med ytterligare en aktiv förening. Under sommaren startade MUF i Herrljunga efter många års avsaknad av MUF-förening i kommunen. Föreningen har snabbt vuxit i medlemsantal och gjorde stora insatser i höstens valrörelse. Unga kandidater Efter höstens avslutade valrörelse kunde det konstateras att representanter från MUF Norra Älvsborg valts in i en rad olika beslutande församlingar. Distriktsordförande Anton Oskarsson valdes till förste ersättare i riksdagen och Filip Jacobsson och Alexander Abenius valdes tillersättare i regionen. I distriktets kommuner valdes en hel rad olika medlemmar in som ledamöter i styrelser och nämnder. Totalt valdes 13 kandidater från MUF Norra Älvsborg till ledamöter i kommunfullmäktige och 3 kandidater till ersättare. En stor framgång för distriktet och en stor möjlighet att påverka politiken och verkligheten för många unga människor runt om i distriktet de nästkommande åren. När vi summerar 2014-års verksamhetsår för MUF Norra Älvsborg kan vi konstatera att distriktet har nått stora framgångar. Vi har startat upp och har fler engagerade föreningar än tidigare. I de två avslutade valrörelserna har distriktets medlemmar gjort storartade insatser och belönats med politiska uppdrag runt om i hela distriktet. MUF Norra Älvsborg har synts och hörts i media och varit med och påverkat politiken som tagits fram i många kommuner. Det ger förutsättningar för MUF Norra Älvsborg att fortsätta utvecklas och lägga grunden för maktövertagande och valsegrar senast Sida 16

18 Distriktsstyrelsen vill slutligen tacka alla medlemmar för ett fantastiskt verksamhetsår. Ni har alla gjort enorma insatser för MUF Norra Älvsborg och bidragit till de resultat vi uppnått tillsammans under året. Vi har tillsammans utvecklats, varit med och påverkat politiken och lagt grunden inför en fortsatt ljus framtid för detta fantastiska MUFdistrikt. Norra Älvsborg Anton Oskarsson, Distriktsordförande Vice distriktsordförande Alexander Fritz, Vice distriktsordförande Ledamöter: Filip Jacobsson Emmelie Alm Linnea Engström Jonathan Axelsson Emil Johansson Christoffer Sandberg Sida 17

19 Verksamhetsberättelse 2014 Moderatkvinnorna Norra Älvsborg Äntligen har Moderaterna fått sin första kvinnliga partiledare, Grattis Anna Kindberg Batra Moderatkvinnorna delas upp i länsansvarig och krets/föreningsansvarig. Varje län utser en länsansvarig kvinna och varje kommun utser en kommunansvarig kvinna. De ska sedan bilda nätverk, och hålla sin föreningskvinnor informerade utifrån de rapporter som övriga kommunansvariga och riksorganisationen förmedlar via nyhetslänkarna. Länsordföranden vidarebefordrar information till de kommunansvariga januari 2014 var det Moderatkvinnornas Råd i Stockholm. Länsordföranden från hela landet var närvarade. Under Rådet diskuterade vi bland annat MQ:s värdegrunder. Efter långvariga diskussioner kom vi fram till att ett flertal punkter behövde uppdateras. Moderatkvinnorna är ett landsomfattande nätverk som är tänkt att driva kvinnofrågor speciellt. Alla kvinnor ska ha samma möjligheter att nå sin fulla potential. Syftet med nätverket är att få fler kvinnor att intressera sig för moderat politik bli medlemmar, men framförallt rösta Moderat. Att lyfta fram kvinnliga aspekter på politiska frågor och stimulera fler kvinnor till politiskt engagemang är viktigt, att öka den kvinnliga representationen på alla politiska nivåer är en självklarhet. Det lokala arbetet är den viktigaste delen av verksamheten. Med de nya stadgarna försvinner kraven på hierarkier. Utbildningar, rekrytering - mentorprogram med kvinnliga aspekter i politiska frågor är ett uppdrag för de lokala nätverken. Liksom att hålla länsansvariga informerade och lämna in aktuella rapporter kontinuerligt. Målet är också att de lokala avdelningarna skapar en egen verksamhetsplan som även utgår ifrån länsaktiviteter. Det är även av stor vikt att MQ får möjlighet att delta i valberedningar och utnämningar för att främja en jämn könsfördelning. Vi jobbar för att kvinnor oavsett ålder ges möjlighet att få förtroendeuppdrag och att kunna engagera sig i kvinnofrågor. Det bör även finnas förutsättningar för att skapa och utveckla nätverk i den egna kommunen. Politiskt är en självklar utgångspunkt att varje individ själv bestämmer över sin kropp. Ett samhälle där alla ska känna sig trygga. Ekonomisk självständighet är ett naturligt mål. Sida 18

20 Under 2014 har vi haft 2 ST arbetsmöten där vi planerat vår verksamhet med aktiviteter, utbildningar m.m. Vår största kampanj under året var Scandinavium horse show som vi arrangerade tillsammans med Skaraborg, Södra älvsborg, Bohuslän och Göteborg. Under vår dag besöktes mässan av ca besökare och många av dessa gick hem med ett samtal och kampanjmaterial från oss. Vi har haft besök av Saila Quicklund, Sverige ordförande för M-kvinnorna som vi var ute på verksamhetsbesök med under dagen och på kvällen arrangerade vi ett kvällsevenemang i Vänersborg dit alla M- kvinnor var inbjudna. Under verksamhetsåret har det publicerats insändare/artiklar i länets tidningar så vi har haft en väldigt bra närvaro i media. Tiden innan valet i september pågick ett intensivt arbete med kampanjer där tidningar, kokböcker och annat delades ut. Vi var med på bl.a. Eds marknad, Vårruset i Vänersborg, Fallensdagar i Trollhättan, Kanotmaraton i Bengtsfors, trygghetsvandring i Vänersborg och Lerum och många torgkampanjer och dörrknackningar. Trots alla arbeten och alla ansträngningar förlorade vi valet ska vi lyckas bättre. När alla har analyserat vad som inte gick fram till väljarna och vi lärt oss av misstagen, skall vi komma tillbaks med nya krafter till kommande val. Nu ser vi fram emot en aktiv mellan period och tar nya friska tag så fler kvinnor vill engagera sig i MQ. Jag vill tacka alla aktiva för det gångna året 2014 Linda Jansson Länskvinnoordförande Norra Älvsborg Sida 19

21 Sida 20

22 Resultaträkning för tiden Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader 0-0 Resultat före bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner Avsättning till valfond Ianspråktagande av valfond Avsättning till utbildningsfond 0 0 Redovisat resultat Sida 21

23 Sida 22

24 Sida 23

25 Sida 24

26 Valberedningens förslag till val vid förbundsstämman den 30 maj 2015 Presidiet: Förbundsordförande Gunnar Lidell, Vänersborg, omval 1:e vice förbundsordförande Martin Andreasson, Dals Ed, omval 2:e vice förbundsordförande Sara Ejnell-Svensson, Trollhättan, omval Ledamöter: (7 st) Christina Abrahamsson, Herrljunga, omval Kai Bengtsson, Lerum, omval Mikael Cederbratt, Vänersborg, omval Harald Ericson, Mellerud, omval Anna-Lena Holberg, Lerum, omval Isabell Korn, Ale, omval Krister Stensson, Bengtsfors, omval Val av 2 revisorer jämte ersättare Gunnar Hjalmarsson, PWC Ordinarie Omval Vakant, PWC Ersättare Bilt Davidsson, Vänersborg Ordinarie Omval Jan Skog, Ale Ersättare Nyval Val av 1 länskvinnoordförande samt ersättare att ingå i länsförbundsstyrelsen Linda Jansson, Färgelanda, omval Ordinarie Anneli Rhedin, Lerum, nyval Ersättare Val av 1 MSS-ordförande jämte ersättare att ingå i länsförbundsstyrelsen Hans Hoffman, Trollhättan, omval Ordinarie Per Tranberg, Alingsås, omval Ersättare MUF-representant väljs ej av förbundsstämman, men distriktsordförande ingår som ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen enligt normalstadga. Val av 5 ombud till partistämman Ordinarie: Gunnar Lidell, Linda Jansson (MQ), Sara Ejnell-Svensson, Anna-Lena Holberg och Emil Johansson (MUF) Ersättare: Isabell Korn, Christina Abrahamsson, Mikael Cederbratt, Camilla Waltersson Grönvall, Annelie Rhedin (MQ), Gabriel Scavo (MUF) och Ulf Hanstål (partiombudsman) MUF ersätter MUF i första hand och MQ ersätter MQ i första hand och därefter i turordning. Sida 25

27 Val av valberedning till MVG Förbundet Nord: Lena Eckerbom Wendel, Vänersborg Syd: Svante Karlsson, Lerum Stämmopresidiet: Stämmoordförande Vice stämmoordförande Stämmosekreterare Henrik Ripa Lena Eckerbom Wendel Ulf Hanstål Sida 26

28 Propositioner Sida 27

29 Proposition nr 1 Medlemsavgiften för 2017 I enlighet med stadgarna skall förbundsstämman fastställa medlemsavgiften till länsförbundet för andra kalenderåret efter stämman. Avgiften till länsförbundet föreslås vara oförändrad med 20 kronor per medlem. Partistämman har fastställt avgiften till riksorganisationen till 140 kronor så avgiften blir 160 kronor per medlem och år. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta: att1 fastställa medlemsavgiften till länsförbundet för år 2017 till 160 kronor per medlem (av denna summa erhåller RO 140 kr och förbundet 20 kr) att2 fastställa medlemsavgiften för direktansluten medlem till 200 kronor för år 2017 att3 fastställa en enhetlig nymedlemsavgift på 100 kronor 1:a året för nya medlemmar. Denna avgift tillfaller föreningen i sin helhet Sida 28

30 Proposition om ändring av förbundsindelningen inom Västra Götaland Norra Älvsborg 1. Inledning Tillsammans med Skåne är Västra Götaland landets nyaste länsbildning. Sedan 1998 utgör Västra Götaland både län och region. Länet är Sveriges näst största med en befolkning på 1,6 miljoner människor. Sedan denna länsreform har diskussioner förts och åtgärder efterhand vidtagits, för att utveckla Moderaternas partiorganisation i området, samt för att stärka samverkan mellan de i regionen ingående förbunden. Vi har etablerat en övergripande struktur inom vilken viss gemensam verksamhet hanteras. Så har valrörelserna 2006, 2010 och 2014 i vissa delar genomförts gemensamt och nomineringsprocesserna till regionen har i ökande grad samordnats mellan förbunden. Samtidigt har vi sett att den befintliga organisationsformen inte är optimal. En mer renodlad länsorganisation skulle i flera olika avseenden ge väsentliga vinster för Moderaterna i Västra Götaland. Valet 2018 kommer att genomföras i en ny valkretsindelning. Riksdags- och regionvalkretsarna, tillika förbunden, Bohuslän, Norra Älvsborg försvinner i sin nuvarande form. Riksdags- och regionvalkretsen, tillika förbundet, Södra Älvsborg påverkas också i och med att två nya kommuner tillförs. En omstrukturering är därför nödvändig, då två förbund måste avvecklas och två helt nya förbund ska skapas. Det är således ett bra tillfälle att ta ett större och mer medvetet grepp för att åstadkomma något bättre, vassare och starkare än tidigare, när nu ändå stora omstruktureringar ska ske. 2. Ny riksdags- och regionvalkretsindelning Riksdags- och regionvalkretsindelning före 2018 års val. Riksdags- och regionvalkretsindelning fr.o.m års val. Sida 29

31 Riksdags- och regionvalkretsindelningen innebär att Bohuslän och Norra Älvsborg förändras i grunden. Södra Älvsborg utökas med kommunerna Herrljunga och Vårgårda. Göteborg och Skaraborg förblir oförändrade jämfört med tidigare indelning. De nya riksdags- och regionvalkretsarna kommer att heta Västra Götalands Norra, Västra, Södra, Östra samt Göteborg. Förutsättningarna för samgåendet är avvecklande av de nuvarande förbundsorganisationerna samt den hittillsvarande samarbetsorganisationen MVG. Efter att ha diskuterat förändringarna på förbundsråd och konferenser i samtliga förbund under och givit föreningarnas representanter möjligheter att diskutera förslagen, har förbundsledningarna kommit fram till att en gemensam proposition nu kan läggas fram för beslut. Detta beslut måste enligt vår stadga bekräftas av en extrastämma, vilken i Moderaterna i Norra Älvsborgs fall är satt till torsdag 10 september. 3. Ytterligare hänvisning I materialet Sammanslagning av förbund i Västra Götaland, bilaga 1 till denna proposition, återfinns en bakgrundsbeskrivning och andra överväganden vilka framkommit under förankringsprocessen. Bilaga 2 till denna proposition, Styrdokument för Moderaterna i Västra Götaland, är ett förslag till arbetsordning, vilket förväntas antas på den första stämman med det nya förbundet den 12 september Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att Moderaterna i Norra Älvsborg, , fr.o.m upplöses, samt att etablera ett gemensamt Moderat länsförbund inom Västra Götalands län, i vilket de kretsar och föreningar som tidigare ingått i Moderaterna i Norra Älvsborg uppgår i, fr.o.m , samt att utse två representanter till en valberedning till den nya förbundsstyrelsen, samt att härmed kalla till extra förbundsstämma torsdag 10 september för att där bekräfta detta beslut, i enlighet med partiets stadga för förbund inom Moderata Samlingspartiet. Sida 30

32 Bilaga 1 till proposition om ny förbundsorganisation Ny förbundsorganisation i Västra Götaland Inledning Tillsammans med Skåne är Västra Götaland landets nyaste länsbildning. Sedan 1998 utgör Västra Götaland både län och region. Länet är Sveriges näst största med en be-folkning på 1,6 miljoner människor. Sedan denna länsreform har diskussioner förts och åtgärder efterhand vidtagits för att utveckla Moderaternas partiorganisation i området samt för att stärka samverkan mellan de i regionen ingående förbunden. Vi har etablerat en övergripande struktur inom vilken viss gemensam verksamhet hanteras. Så har valrörelserna 2006, 2010 och 2014 i vissa delar genomförts gemensamt och nomineringsprocesserna till regionen har i ökande grad samordnats mellan förbunden. Samtidigt har vi sett att den befintliga organisationsformen inte är optimal. En mer renodlad länsorganisation skulle i flera olika avseenden ge väsentliga vinster för Moderaterna i Västra Götaland. Valet 2018 kommer att genomföras i en ny riksdags- och regionvalkretsindelning. Riks-dags- och regionvalkretsarna, tillika förbunden, Bohuslän, Norra Älvsborg och Södra Älvsborg försvinner i sin nuvarande form. En omstrukturering är därför nödvändig, men också ett tillfälle att ta ett större och mer medvetet grepp för att åstadkomma något bättre, vassare och starkare än tidigare. Förbundets funktion är att underlätta och stötta arbete i föreningarna för medlemmar och förtroendevalda, så att Moderaterna åtnjuter ett så stort väljarförtroende som möjligt. Det är dessa vinster och ambitioner som detta dokument beskriver. Här finns potential att forma ett av Sveriges främsta M-förbund. Sida 31

33 Ny riksdags- och regionvalkretsindelning 1 - RIKSDAGS- OCH REGIONVALKRETSINDELNING FÖRE 2018 ÅRS VAL. 2 - RIKSDAGS- OCH REGIONVALKRETSINDELNING EFTER 2018 ÅRS VAL. Riksdags- och regionvalkretsfördelningen innebär att Bohuslän (Västra Götalands läns västra) och Norra Älvsborg (Västra Götalands läns norra) förändras i grunden. Södra Älvsborg (Västra Götalands läns södra) utökas med kommunerna Herrljunga och Vår-gårda. Göteborg och Skaraborg förblir oförändrade jämfört med tidigare indelning. Syften Starkare grundorganisation Traditionellt är förbundsorganisationen svagt bemannad i mellanvalsperioder för att se-dan momentant förstärkas inför och under valrörelser. Vart fjärde år uppfinns nya hjul för hur organisationen ska hantera den största kraftmätningen under fyraårsperioden. Att rekrytera personal med rätt kompetens för kortare anställningar är ofta svårt. Samordning av resurserna skulle istället ge utrymme för att över tid upprätthålla vitala funktioner och tjänster samt minska skillnaderna mellan grund- och valorganisationen. Möta nya behov En samordning ger utrymme för att bedriva en effektivare verksamhet, som de nuvarande förbunden inte alltid förmår att prestera var och en för sig, men som efterfrågas av nya generationer moderater. Ett exempel på sådan verksamhet är kvalificerad vidareutbildning av förtroendemän. Ett annat är medvetet arbete med information på nätet. Utveckling av personal och förmågor Flera av förbundens kontor är huvudsakligen enmansarbetsplatser, vilka inte alltid är stimulerande och utvecklande. Arbetet är diversifierat istället för specialiserat. En samordning medger möjligheter för organisationen att utveckla graden av specialisering och bättre tillhandahålla efterfrågade kompetenser. Det innebär att föreningarna kan påräkna ett förbättrat och mer kraftfullt stöd från en mer professionell tjänstemannaorganisation. Sida 32

34 Samordning frigör resurser Tillsammans besitter de fem förbunden årliga intäkter om dryga tio miljoner kronor i parti-stöd från regionen. Dessa kan i högre grad kunna omsättas i kvalitativ och utvecklande verksamhet för organisationen. Mycket av det arbetet sker idag parallellt på fem olika platser. En samordning skulle medföra en effektivisering. Riktlinjer Att omforma en organisations strukturer är en känslig process. Det finns uppenbara för-delar med att sammanföra de västsvenska förbunden till ett. Men det finns också styrkor med den befintliga organisationen. Dessa ska tillvaratas! Organisationen ska vara så decentraliserad att den befinner sig nära medlemmarna. Föreningsstrukturen kommer ej att påverkas av denna omorganisation. Exempelvis övertar Göteborgskretsen de frågor som Göteborgsförbundet idag hanterar, med mindre undantag. Val vinns lokalt. En gemensam understödsorganisation ska därför dimensioneras och inriktas mot att stödja den lokala partiorganisationen. Kampanjarbetet ska förstärkas och utvecklas. De förmågor, som den gemensamma förbundsorganisationen ska utveckla och upprätthålla, ska huvudsakligen utgå från föreningarnas och de förtroendevaldas behov. Den gemensamma förbundsorganisationen ska finansieras med partistödet från regionen. De primärkommunala partistöden ska, förutom den del som enligt fyraårsavtalet betalas till RO (f.n. 10 %), behållas i kommunkretsar och -föreningar för den lokala verksamheten. Nomineringsarbetet ska bedrivas inom riksdags- och regionvalkretsarna på motsvarande sätt som nu, men utifrån den nya indelningen. Rekryterings- och nomineringskommittéer ska även framledes väljas och verka på en delregional nivå. Samverkansorgan för det lokalpolitiska arbetet ska även efter en omorganisation upprätthållas inom de nya valkretsarna. Det nya förbundet kommer, utöver partiets normalstadga för förbund, att ha ett styrdokument som grund för verksamheten. Den konstituerande förbundsstämman antar detta styrdokument. Förbundsstyrelsen reviderar årligen styrdokumentet i syfte att bibehålla aktualiteten. Förbunden utser två representanter vardera ur den gamla förbundsstrukturen till en valberedning till den nya förbundsstyrelsen. Detta sker vid respektive upplösande stämma. Chefombudsmannen ansvarar för sammankallande av denna grupp, som då utgörs av 11 personer (10 valda från stämmorna samt chefombudsmannen). En god kontakt och bra samarbete med MUF, MQ och MSS är av största vikt för att förankra förbundsstyrelsens arbete i alla led. Hur detta ska te sig blir en fråga för den nya förbundsstyrelsen att, tillsammans med berörda parter, diskutera. Sida 33

35 Funktioner i ett gemensamt förbundskansli För att Moderaterna ska kunna vara Sveriges bästa parti krävs det att det finns en partiorganisation som kan bistå med bästa möjliga hjälp till förtroendevalda och föreningar. Här finns stor potential för förbättring. Idag faller alla de funktioner som måste fyllas inom varje förbund på en enskild ombudsman. I vissa fall finns biträden till denne som hjälp med avlastning, men huvudproblematiken kvarstår. En stor vinst i samordningen är en ökad möjlighet att erbjuda förtroendevalda och föreningar bättre och vassare stöd. Istället för att vända sig till en ombudsman med samtliga frågeställningar finns funktionsspecifika tjänstemän som kan erbjuda bättre stöd, samtidigt som övrig verksamhet i förbundet inte avstannar. Förbundskanslierna levererar idag ett flertal funktioner. I en framtida organisation finns det anledning att beakta följande block: ledning, organisation, politikutveckling, rekrytering och kompetensutveckling samt kommunikation. Ledning Ledningen utgörs av cheftjänstemannen. I funktionen ingår, bland annat, personalansvar, övergripande verksamhetsansvar, konfliktlösning, kontakt med förbundsstyrelsen, kontakt med partiet centralt, osv. Organisation Denna funktion ska leverera stöd till förtroendevalda och föreningar i organisatoriska frågor, såsom ekonomi, stadgefrågor, årsmöteskallelser, stämmohandlingar, motioner, propositioner osv. Rekrytering och kompetensutveckling Rekrytering innebär inte enkom nyrekrytering av medlemmar, även om det är en viktig komponent. Det handlar också om att rekrytera individer som lämpar sig och vill ta ledande positioner i vårt parti. För att vi ska uppfattas som Sveriges bästa parti måste vi ha de bästa företrädarna. Olika medlemmar behöver olika mycket information och utbildning. Exempelvis behöver en ny medlem vissa basala kunskaper om partiet och organisationen, medan ett kommunalråd måste erbjudas en annan sorts utveckling. Kompetensutveckling handlar om att identifiera vilket utbildningsbehov en viss medlemskategori behöver, och tillse att behovet fylls. En ny förbundsorganisation möjliggör för stora fördelar i just kompetensutvecklingen, eftersom samordningen över riksdags- och regionvalkretsar öppnar för nya möjligheter. Politikutveckling Att bereda möjligheter för politikutveckling är en av förbundsorganisationens fundamentala funktioner. En ny förbundsorganisation bör ha en tjänsteman avdelad till att stötta förtroendevalda och föreningar över tiden i detta arbete. Då mandatperioden består av olika skeden kan denna funktion vävas in i andra då den inte efterfrågas i samma utsträckning. Kommunikation Kommunikationsfunktionen är den funktion vilken har störst utvecklingspotential idag. Antalet kanaler är i princip obegränsat, och utmaningen ligger i att hitta en kommunikativ profil som upplevs som relevant, intressant och sammanhängande för väljarna. Även här finns stora vinster att göra genom samordning över kommungränserna. Det skapar också möjlighet för en långsiktighet och mer genomtänkt kommunikation, vilket bidrar till att ge en bild av oss som ett modernt och strukturerat parti. Sida 34

36 Stämmoförfarande Stämma Stämma i det nya förbundet kommer inledningsvis att genomföras varje år. Stämman kan i framtiden besluta om annan periodicitet. Ombud Ombuden till den nya förbundsstämman, 220 st., kommer att fördelas enligt uddatals-metoden med utgångspunkt från medlemstalet den 31 december varje år. Varje partiförening tillförsäkras minst ett ombud. Nomineringsstämmor Riksdags- och regionvalkretsvisa nomineringsstämmor till riksdag och region arrangeras i enlighet med Moderata Samlingspartiets stadgar. Antalet ombud på nomineringsstäm-mor kommer inför kommande mandatperiod att vara enligt nedanstående tabell. Riksdags- och regionvalkrets Antal ombud Västra Götalands Norra 90 Västra Götalands Södra 80 Västra Götalands Östra 100 Västra Götalands Västra 110 Göteborg 150 samt kretsstyrelsens ordinarie ledamöter 3 - OMBUD VID NOMINERINGSSTÄMMOR I RESPEKTIVE RIKSDAGS- OCH REGIONVALKRETS Denna ombudsfördelning bygger på hur det såg ut i respektive förbund under föregå-ende mandatperiod. Antalet ombud regleras i stadgan, vilken anger att antalet ombud till nomineringsstämma för riksdagsval ska vara normalt cirka sex till tio procent av medlemsantalet. Ekonomi Det nya förbundet erhåller regionbidraget och planerar sin verksamhet utifrån det. Det primärkommunala stödet stannar i respektive förening eller krets, vilket gör att större medel står till förfogande lokalt. Ytterligare överföringar blir föremål för förhandling mellan förbundet och respektive förening eller krets. Avgiften till riksorganisationen, enligt rådande fyraårsavtal 10 %, betalas av förening eller krets i respektive kommun. I förekommande fall finns det i de nuvarande förbunden ekonomiska tillgångar. Dessa kommer inte att föras upp till det nya förbundet. Istället kvarstannar dessa tillgångar i de organisationer som i och med avvecklandet får annan status. Dessa tillgångar förvaltas därefter av de kretsar och föreningar som tidigare utgjorde ett förbund inom de riksdags- och regionvalkretsar som gällde före 2018 års val. Alternativt kan de nuvarande förbunden nollställa sin ekonomiska ställning vid datumet för upplösandet genom att återföra återstående medel till de kretsar och föreningar som utgör förbundet enligt den gamla strukturen. De nuvarande förbundens ekonomi visar att allt för liten del av förbundens intäkter går till verksamhet och val. Nedanstående tabell visar förbundens budgetar för 2015 och ger en klar bild av ett av incitamenten för den nya förbundsbildningen. Allt för mycket pengar går till att underhålla den inre organisationen. I Västra Götaland går endast en knapp tredje-del av pengarna till verksamhet och val i nuvarande organisationsform. Sida 35

37 Bohuslän Göteborg Norra Ä Södra Ä Skaraborg Summa Intäkter (regbidr, kom.partistöd, medlemsavg) Not. Kommunla partistödet exl de 10% som RO fakturerar uppgår till Kostnader Organisation Lokaler Administration Löner Stämmor/styrelse Verksamhet Kampanj Utbildning Annonsering mm MQ/MUF/Seniorer Netto överskott val Val och verksamhet per år Verksamhetseffekt 46% 29% 38% 24% 30% 32,80% 4 - FÖRBUNDENS BUDGET FÖR VERKSAMHETEN 2015 Tidplan Datum Händelse Beslut 2015 Januari Styrelsemöten i respektive förbund Styrelserna fastställer preliminärt beslutsunderlag Februari Fortsatt förankringsarbete i respektive förbund Mars Propositioner Styrelserna fastställer proposition om upplösande eller omvandlande av förbund. 30 maj Förbundsstämma Ps Upplösande av förbund fr.o.m maj Förbundsstämma Os Omvandling av förbund till krets 30 maj Förbundsstämma O Upplösande av förbund fr.o.m Sida 36

38 30 maj Förbundsstämma R Upplösande av förbund fr.o.m maj Förbundsstämma Pn Upplösande av förbund fr.o.m september Extra förbundsstämma Ps Bekräftande beslut om upplösande av förbund fr.o.m september Extra förbundsstämma O Bekräftande beslut om upplösande av förbund fr.o.m september Extra förbundsstämma R Bekräftande beslut om upplösande av förbund fr.o.m september Extra förbundsstämma Pn Bekräftande beslut om upplösande av förbund fr.o.m september Konstituerande förbundsstämma MVG Konstituerande av MVG som förbund i de riksdags- och regionvalkretsar som deltar. Antagande av normalstadgar och styrdokument januari Ny organisationsstruktur gäller 5 - TIDPLANEN FRAMÖVER FÖR AKTIVITETER OCH HÄNDELSER Hittillsvarande process Diskussionen om utveckling av organisationen för Moderaterna i Västra Götaland har förts ungefär lika länge som länet och regionen funnits. Nedan sammanfattas övergripande händelser och beslut som påverkat organisationen Länet och regionen bildas. En samverkansstyrelse med två ledamöter från respektive förbund inrättas. Styrelsen ska bland annat besluta om partistödet från regionen samt bereda förslag till regionpolitiskt program. Ordförandeskapet roterar mellan förbunden och företrädare för Halland är adjungerade Moderaterna led nederlag i valet. En nationell process inleds i syfte att utveckla organisationen och att anpassa den efter det nya, mer begränsande ekonomiska läget. Västra Götaland definieras som ett område där förutsättningar till högre grad av samordning finns Samverkansstyrelsen utser en arbetsgrupp med uppdraget att lämna förslag på hur Moderaterna i Västsverige ska arbeta för att få en bättre organisation. Uppdraget överförs senare till partiombudsmännen. Sida 37

39 2004 En första redovisning av ett grovt utkast för hur samordningen av de västsvenska för-bunden kan ske föreläggs styrelsen. Denna ger partiombudsmännen i uppdrag att inleda tjänstesamverkan och fortsätta översynen av organisationsstrukturen Arbetsordningen kompletteras så att en för de fem förbunden gemensam nominerings-kommitté inrättas. Syftet är åstadkomma gynnsamma förutsättningar för att en representativ och allsidigt sammansatt regionfullmäktigegrupp kan väljas Ett förslag om att etablera ett gemensamt länsförbund förkastas av en majoritet av förbundsstyrelserna. Istället uppdras åt en ny arbetsgrupp att än en gång se över och fördjupa samarbetsformerna inom ramen för samverkan mellan förbunden En ny arbetsordning antas, vilken bland annat föreskriver att en gemensam stämma ska hållas vartannat år. Stämman ska utse ordförande och vice ordförande för styrelsen. Ledamöterna utgörs alltjämt av förbundsordföranden och ytterligare en ledamot från respektive förbund, regionfullmäktigegruppens ordförande och vice ordförande samt en företrädare för VästKom Den första MVG-stämman hålls i Skövde. De fem förbunden beslutar att upprätta och finansiera en gemensam, övergripande valorganisation I valet till Europaparlamentet samordnas kampanjen kring en gemensam, västsvensk kandidat. Genomförande av medlemsprovval på nätet samordnas och genomförs. Södra Älvsborg beslutar att ej fullfölja sitt deltagande i den gemensamma valorganisationen Valrörelsen genomförs huvudsakligen som ett gemensamt projekt för fyra förbund En ny arbetsordning slås fast av MVG-stämman. Den största förändringen rör styrelsen. En majoritet (sju) av styrelsens ledamöter utses hädanefter av stämman. Resterande sex är självskrivna; förbundsordförandena och gruppledaren i regionfullmäktige Samtliga fem förbundsstyrelser beslutar att samordna 2014 års valrörelser i en gemen-sam organisation. MVG-styrelsen beslutar att inrätta en gemensam tjänst som informatör Styrelsen ger chefombudsmannen i uppdrag att presentera ett direktiv till en utredning som ska ge underlag för hur förbundsorganisationen ska organiseras före 2018 års val. Stämman beslutar att nominera en gemensam, prioriterad kandidat till Europaparlamentet. För första gången sker de fem förbundens nomineringsstämmor samordnat i tid och rum på Svenska mässan i Göteborg Styrelsen beslutar att uppdra åt chefombudsmannen att till 2015 års MVG- och förbundsstämmor presentera förslag till gemensamma nomineringsregler. Projektledare för genomförande av förbundens organisationsförändring utses och tidsplan fastställs. Sida 38

40 2015 Styrelsen hemställer om genomförande av förbundssammanslagning hos partistyrelsen och utarbetar den metodik som ska ligga till grund för verkställandet. Partistyrelsen godkänner initiativet, och meddelar att man kommer besluta så som förbunden önskar då en formell förfrågan kommer. Sida 39

41 Bilaga 2 till proposition om ny förbundsorganisation Styrdokument för Moderaterna i Västra Götaland 1. Allmänt Förbundet Moderaterna i Västra Götaland är ett förbund inom Moderata Samlingspartiet. Förbundets stadga är Moderata Samlingspartiets normalstadga för förbund. Förbundsstämma arrangeras årligen i enlighet med föreskrifter i partiets stadga för förbund inom Moderata Samlingspartiet. Antalet ombud till förbundsstämma skall vara 220 samt att förbundsstyrelsens valda ledamöter har rösträtt på stämman. Förbundets partiombudsman leder det verkställande arbetet i förbundet och är tillika chefombudsman för Västra Götaland. Detta styrdokument ska årligen granskas och vid behov revideras av förbundsstyrelsen. 2. Förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen ska bestå av 17 valda ledamöter. Till styrelsen rekryteras tre ledamöter från respektive riksdags- och regionvalkrets. En av ledamöterna i styrelsen ska vara ordförande i Moderatkvinnornas nätverk (MQ) och föreslås av valberedningen. Minst en av ledamöterna ska vara företrädare för Moderata ungdomsförbundsdistrikten (MUF) och nomineras av dessa. Även en ersättare för vardera representanterna för MQ och MUF ska väljas och föreslås på samma sätt som de ordinarie ledamöterna. Valberedning till förbundsstyrelsen nomineras inom respektive riksdags- och regionvalkrets, varvid en ledamot och en ersättare från varje riksdags- och regionvalkrets ska väljas. MQ och MUF har också att nominera en representant med ersättare till valberedningen vardera. 3. Styrelseledamöters ansvar för politikutveckling Ledamöter i förbundsstyrelsen, som representerar riksdags- och regionvalkrets, har ansvar för politikutveckling och organisationsutveckling inom denna. I respektive riksdags- och regionvalkrets ska regelbundna träffar hållas, där exempelvis riksdagsledamöter, regionfullmäktigeledamöter samt gruppledare och kommunalråd träffas i syfte att koordinera politikutvecklingen. Dessa träffar har som mål att utveckla politiken i riksdags- och regionvalkretsen för att kunna ta politiska initiativ under mandatperioden. Under mandatperioden ska politiken utvecklas så att underlag för valprogram eller liknande föreligger i fastare form på våren före allmänna val. Tillsammans med förbundsstyrelsen, samt förbundets tjänstemän, ska aktiviteter initieras inom föreningsorganisationen i syfte att höja aktivitetsgraden i föreningarna. Sida 40

42 Tillsammans med förbundsstyrelse, samt förbundets tjänstemän, ska utbildningsbehov på lokal nivå kartläggas, i syfte att genomföra kompetenshöjning för föreningsfunktionärer samt politiska företrädare. 4. Rekryterings- och nomineringsarbetet Stämmor sammankallas riksdags- och regionvalkretsvis för att utse rekryterings- och nomineringskommittéer, i syfte att bibehålla lokalt beslutande över riksdags- och regionvalkretsens företrädare. Endast ombud tillhörande en viss riksdags- och regionvalkrets är röstberättigade i frågor om sammansättning av rekryterings- och nomineringskommittéer i berörd riksdags- och regionvalkrets. Nomineringsstämmor arrangeras i samtliga riksdags- och regionvalkretsar i enlighet med stadgans nomineringsregler. Invalda ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen har rösträtt på nomineringsstämma i den riksdagsoch regionvalkrets som vederbörande representerar. I Göteborg har ordinarie ledamöter i kretsstyrelsen rösträtt. Antalet ombud på nomineringsstämmor i respektive riksdags- och regionvalkrets ska vara; Norra riksdags- och regionvalkretsen 90 ombud, Västra riksdags- och regionvalkretsen 110 ombud, Göteborgs riksdags- och regionvalkrets 150 ombud samt kretsstyrelsens ordinarie ledamöter, Östra riksdags- och regionvalkretsen 100 ombud och Södra riksdags- och regionvalkretsen 80 ombud. Antalet ombud på respektive stämma ska justeras enligt vad stadgan föreskriver. Rekryterings- och nomineringsarbetet inom varje riksdags- och regionvalkrets ska ske i enlighet med de regelverk som anges i Moderata Samlingspartiets stadga. På förbundsstämma för förbundet, år 1 efter val, väljs 5 personer att ingå i rekryteringskommitté för respektive riksdags- och regionvalkrets. Namnförslag till dessa rekryteringskommittéuppdrag tas fram via förslag från respektive kommunkrets eller -förening inom Moderaterna i Västra Götaland. I enlighet med stadgan kan denna rekryteringskommitté ombildas till nomineringskommitté. Alternativt väljs en nomineringskommitté på förbundsstämman år 2 efter val. 5. Ekonomiska medel Regionbidraget 2015 ska tillfalla innevarande förbund. Regionbidraget 2016 och framåt tillfaller Moderaterna i Västra Götaland. Föreningar och kretsar, som ingår i förbundet, står för kostnader enligt fyraårsavtalet med Riksorganisationen. Ytterligare överföringar mellan föreningar och kretsar till förbundet skall vara föremål för förhandling mellan förbundet och respektive förening eller krets. Sida 41

43 Motioner Sida 42

44 Motion 1 Angående det civila samhället Med ett starkare medborgarengagemang kan individer stärkas och göra större insatser för andra människor, utan inblandning av staten. Det offentliga bör aldrig göra det som människor i Sverige kan göra lika bra eller bättre. De ideella insatserna har en ovärderlig betydelse för ett samhälle som håller ihop och bör därför stärkas. Det stöd som idag finns från det offentliga till det civila är något som Moderata Ungdomsförbundet bör värna om samtidigt som civilsamhället ges frihet att verka utan omfattande inblandning från det offentliga. Det är för oss av största vikt att utvecklingen går mot att öka det civila samhällets betydelse i Sverige och således minska det offentligas. Det offentliga kan aldrig överstiga det civila, varpå det civila alltid är större än det offentliga. För många människor erbjuder idag olika samfund möjligheter till att söka social kontakt, trygghet och möjlighet att ge uttryck för känslor. Ett komplement till de funktioner som det offentliga inte sällan syftar till att erbjuda. Moderata Ungdomsförbundet i Norra Älvsborg bör verka för att fortsatt värna om samtliga komplement som inte lyder under det offentliga, exempelvis genom stöd och samverkan med de samfund dit människor söker sig för trygghet. Med anledning av den senaste tidens oroligheter är det av yttersta vikt att det civila samhällets samfund på allvar tar tag i arbetet mot kontroversiella åsikter och spår av våldsbejakande extremism. Många av de lösningar som eftersöks i det förebyggande arbetet mot extremism i alla dess former, återfinns i samverkan och samarbete mellan det offentliga och civilsamhällets aktörer. Genom ett fortsatt starkt samfundsliv i Sverige kan det civila samhället gemensamt via flera olika kanaler hjälpa till att motverka den oroväckande utveckling vi ser idag. Här spelar såväl religiösa som ickereligiösa samfund en avgörande roll för många människor, framför allt unga. Det är därför angeläget att uttala vikten av det arbete som religiösa samfund idag svarar för. Som privatperson idag så kan du, om gåvomottagaren är godkänd, erhålla skattereducering för en gåva. Det faktum att Sverige anslutit sig till ett system som återfinns i flera andra europeiska länder var ett viktigt steg för civilsamhället i Sverige. Fortsatta förenklingar av detta system kan möjliggöra för fler människor att bidra genom att stödja ideella verksamheter. För att privatpersoner ska kunna hjälpa till att stödja ideella verksamheter bör det utredas hur fler privatpersoner kan bidra och hur system kan främja både gåvogivande och donationer för ökad mångfald och ökat initiativtagande. Ansökningsprocessen för att bli gåvomottagare bör därför förenklas och möjliggöra för att fler ideella verksamheter skall kunna registreras som gåvomottagare. Fler gåvomottagare innebär sannolikt fler gåvogivare, en möjlighet som är viktig inte minst ur ett liberalt perspektiv. Staten ska inte ges möjlighet att peka ut vissa ändamål som viktigare än andra. En inkluderande och uppmuntrande avdragsrätt bör också innehålla en större skattereduktion än det nuvarande tjugofem procent av gåvobeloppet samt en höjd maxgräns för avdragsrätt. Eftersom civilsamhället består av mängder av olika aktörer så bör också varje enskild gåvogivare ges sina egna Sida 43

45 förutsättningar. En gåva bestående av tjugofem kronor, till godkänd gåvomottagare, kan ibland vara lika avgörande som en gåva av tiotusentals kronor. Minimibeloppet bör minskas från tvåhundra kronor per månad till en summa där alla gåvor såväl uppmuntras som lönar sig, oavsett dess storlek. Därför bör minimisumman av avdragsgiltiga gåvor helt tas bort ur lag för att möjliggöra för fler att bidra till civilsamhället. MUF Norra Älvsborg bör vara av uppfattningen att fortsatta skattesänkningar och förenklingar av skattepolitik också borde gå att kombinera med ökade möjligheter för privatpersoner att bidra till det offentliga, om det är hennes vilja. En enskild gåvogivare ska ha rätten att fördela sina resurser hur hon vill och ska således få ge det offentliga en valfri summa att fördela, via gåva, inbetalning eller avgift. Detta skulle kunna ske genom en frivillig överenskommen transaktion i form av en frivillig skatt eller en frivillig avgift. Möjliggörandet av en sådan skulle kunna ge utökade resurser för det offentliga att fördela. De individer som febrilt argumenterar för att världens femte högsta skattetryck är för lågt, skulle då ges möjlighet att betala mer utan att deras efterfrågade reformer slår undan benen på låginkomsttagare och hårt arbetande individer genom omfattande skattehöjningar. Eftersom gåvor sker genom en frivillig transaktion så bör det finnas lika stora möjligheter att bidra till enskilda gåvotagare som det offentliga. Ett civilsamhälle brukar i folkmun definieras som den sociala interaktionen mellan människor utan det offentligas inblandning. Historiskt i Sverige har civilsamhället varit en grundbult i såväl en levande landsbygd som en utvecklad storstad. Föreningar och samfund har genom historien hjälpt och stöttat där det offentliga inte har kunnat eller bör ha kunnat räcka till. Den enskildes frihet att utforma sitt eget liv efter egna förutsättningar får sällan vila sin kamp mot föreställningen att välfärd, trygghet och lycka bäst säkras genom den politiska maktens försorg. Att då förlita sig på det offentligas vägledning i vilket civilsamhälle som ska gälla är för oss ett steg i motsatt riktning gentemot den frihetliga utveckling vi vill se. Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor är det flaggskepp som sjösattes av Alliansregeringen efter att Ungdomsstyrelsen reformerades om. Man beskrev myndigheten som den myndighet som skall stötta civilsamhället snarare än att styra det. Idag svarar den för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor och genomför studier om det unga civila samhället och kartlägger föreningars förebyggande arbete mot sexuella övergrepp. Myndighetens främsta uppdrag idag är att fördela bidrag för att stötta bland annat det unga civilsamhället, kvinnors organisering och antidiskrimineringsorganisationer. Vi är av uppfattningen att samtliga av dessa uppdrag skulle kunna förflyttas till andra myndigheter och institutioner som svarar för liknande uppdrag idag fast för vuxna. Skall dessa frågor tas på allvar, däribland föreningsbidragens fördelning, bör uppdragen implementeras i det arbete som idag hanterar samma frågor för vuxna. Vi anser att det är relevant för ett liberalkonservativt ungdomsförbund att sträva efter det civilas egenförsörjning, ansvarstagande och det offentligas minskade inblandning. Sida 44

46 Eftersom civilsamhällets funktioner inte är sprungna ur politiska beslut, riktlinjer och styrningsdokument utan individers samverkan och interaktion mellan varandra, så är vikten av en enskild myndighet för dessa frågor obetydlig. Ett nedläggande av myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor skulle vara ett steg i rätt riktning och på sikt göra skillnad i den statliga byråkratin och det civilsamhällets frihet. Med anledning av ovanstående föreslår distriktsstyrelsen distriktsstämman besluta: att1 Moderata ungdomsförbundet i Norra Älvsborg uttalar att civilsamhället alltid är större än det offentliga. att2 Moderata ungdomsförbundet i Norra Älvsborg verkar för utökad skattereduktion för gåvor från fysisk och juridisk person. att3 Moderata ungdomsförbundet i Norra Älvsborg verkar för införandet av och utökade möjligheter för inbetalningar av en frivillig skatt. att4 Moderata ungdomsförbundet i Norra Älvsborg uttalar vikten av det arbete religiösa och icke-religiösa samfund utgör idag. att5 Moderata ungdomsförbundet i Norra Älvsborg verkar för ett avskaffande av Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Att6 Motionen sänds vidare till Nya Moderaterna i Norra Älvsborgs förbundsstämma 2015 Sida 45

47 Förbundsstyrelsens svar motion 1 angående det civila samhället Motionen ger uttryck för den allra viktigaste grundvärdering för oss moderater. Den att det är människor, enskilt eller i frivillig samverkan, som är den hörnsten ett gott samhälle vilar på. Samtidigt vill dock förbundsstyrelsen peka på att fler komponenter är viktiga i samhällsbygget så även om civilsamhället har en enormt viktig roll att spela behövs också vi också en statsbildning som kan garantera grundläggande fri och rättigheter som likhet inför lagen, utbildning och trygghet. Vi behöver alltså både civilsamhället och offentlig sektor. Motionärernas exempel om våldsbejakande extremism illustrerar detta på ett mycket bra sätt. Civilsamhället har unika förutsättningar att nå människor i vardagen och vara en stark förebyggande kraft. Samtidigt vet vi tyvärr att extremister kan orsaka enorm skada. Därför behöver vi försvar och rättsvårdande myndigheter som aktivt arbetar för att skydda oss och vi behöver hårda straff för de som förbereder eller genomför terrordåd. Det offentliga och civilsamhället kompletterar varandra. Förbundsstyrelsen menar därför att det inte går att ensidigt uttala att det ena alltid är större än det andra. När vi kommer till motionärernas förslag om utökad skattereduktion för gåvor ställer sig förbundsstyrelsen tveksam. Lägre skatt är i och för sig alltid välkommet, men alla reformer ska också finansieras och förbundsstyrelsen menar att det finns mer angelägna skattereformer. Sverige har en uppsjö av myndigheter och även om det alltid finns skäl för att behålla det som finns, menar vi att motionärerna argumenterar väl för att det är möjligt att integrera denna myndighets arbete i andra strukturer och därmed effektivisera den statliga förvaltningen. När det kommer till frågan om frivillig skatt menar förbundsstyrelsen att detta är intressant. Vi erkänner villigt att det finns en rad fallgropar och att det finns många sätt att betala mer i skatt för den som vill. Till exempel genom att låta bli att göra olika typer av avdrag. Men mot bakgrund av att det förekommit opinionsbildare som uttalat att de faktiskt inte vill ha lägre skatt hade det varit ett intressant socialt experiment. Då hade det ju blivit tydligt om de verkligen menat det de sagt eller mer uttalat sig för att av en eller annan anledning verka som extra godhjärtade individer. Även om vi i dagsläget inte kan ställa oss bakom att verka för införandet av frivillig skatt menar vi att frågan borde utredas närmare. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman: Att1 avslå att-sats 1 och 2 Att2 anse att-sats 3 och 4 besvarade Att3 bifalla att-sats 5 Sida 46

48 Motion 2 angående gårdsförsäljning av alkohol Av Gustav Axelsson, Carl Gunnarsson, Philip Perdin & Ida Svensson, MUF Alingsås Sveriges lantbrukare svarar idag för den drivande näringen i landsbygdens företagande och är en grundbult i förutsättningarna för att hela Sverige ska kunna leva. Gällande lantbrukare i Sverige så är gårdsförsäljningen av alkohol ett ämne som har diskuterats länge och det finns idag skiljelinjer i det. Kritiker anser att det skulle äventyra alkoholmonopolet, medan många odlare anser att det inte är tillräckligt att endast sälja vinet på Systembolaget. Genom att få sälja sin egenhändigt odlade produkt hoppas många bönder kunna växa och öka sin produktion. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) tog upp kampen om gårdsförsäljning av sprit i september förra året, då de skickade in en anmälan till EU-kommissionen. LRF önskar att få ett klarläggande från EU om det är möjligt och förenligt att inom vårt monopol, skapa ett koncept där små producenter kan sälja direkt. Detta kan även vara startskottet till en modern alkoholpolitik, anser man. LRF anser också att det med dagens alkoholmonopol är mycket krångligt för småproducenter att nå konsumentmarknaden och systembolaget. En uppfattning vilken vi delar. Att möjliggöra gårdsförsäljning av alkohol ses å ena sidan som jobbskapande och å andra sidan uppfattas möjliggörandet av gårdsförsäljning av alkohol som ett hot mot folkhälsan och således ett hot mot det etablerade alkoholmonopolet i Sverige. Den senare uppfattningen har nu fått övertag i fråga via Folkhälso-och Idrottsminister Gabriel Wikström. Att potentiellt öppna upp dörrarna till gårdsförsäljning av alkohol i Sverige skulle inte bara kunna vara jobbskapande utan också bidra till en levande landsbygd med ett aktivt näringsliv. Samtidigt skulle gårdsförsäljning av alkohol bidra till en ökad inhemsk turism i takt med att försäljningen av nära svenskodlade produkter skulle öka. Bönderna skulle få det lättare att utveckla sin verksamhet på landet i symbios med matupplevelser och turism. Om man luckrar upp alkoholmonopolet, vilket man gör genom att erbjuda privata aktörer att sälja alkohol, kan EU-kommissionen påstå att vi inte har något monopol längre. Vi ser därför också att möjliggörande av gårdsförsäljning av alkohol kan vara ett effektivt sätt att fasa ut alkoholmonopolet. Sida 47

49 Med anledning av ovanstående föreslår vi distriktsstämman besluta: att1 Moderata ungdomsförbundet i Norra Älvsborg verkar för att möjliggöra gårdsförsäljning av alkohol. att2 Moderata ungdomsförbundet i Norra Älvsborg uttalar sitt stöd för gårdsförsäljning av alkohol. att3 Moderata ungdomsförbundet i Norra Älvsborg antar motionen i sin helhet. att4 Motionen sänds vidare till Nya Moderaterna i Norra Älvsborgs förbundsstämma 2015 Förbundsstyrelsens svar Motion 2 Angående gårdsförsäljning av alkohol Denna fråga är förvisso hanterad och beslutad via ett antal motioner i Moderaterna genom åren, men vi anser att frågan är väl värd att aktivera igen. Svensk landsbygd och dess företagare är i behov av alternativa möjligheter till expansion, liksom deras kunder önskar bredare och mer närproducerat utbud. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman: Att Moderaterna i Norra Älvsborg ställer sig bakom motionens intentioner, och sänder motionen till den moderata riksdagsgruppen. Sida 48

50 Motion 3 Angående Ja till landsbygdsutveckling och fri bostad på jordbruksfastigheter Med budskapet Hela Sverige ska leva följer ett antal omständigheter väl värda att analysera. Bosättningen på landsbygden har avtagit och det finns all anledning att se över vilka omständigheter som i det framtida skulle gynna en fortgående utveckling av landsbygden. Fram till för cirka 25 år sedan hade man tillgång till fri bostad på jordbruksfastigheter. Detta innebar att bostaden (mangårdsbyggnaden) var belagd med ett skattepliktigt förmånsvärde, samtidigt som ägaren fick göra avdrag för alla omkostnader förenliga med bostaden. På så sätt kan man säga att näringsidkaren fick en mindre kompensation för de annars dryga kostnader som uppkommer i samband med bosättning på en fastighet som många gånger är belägen flera mil från centralorten. Idag kan vi i allt för hög utsträckning se att bostäder på jordbruksfastigheter står och förfaller då det inte finns något intresse att upprusta dem. Samtidigt avfolkas landsbygden i allt större utsträckning. Det bör särskilt framhållas att det inte enbart är ägaren som skulle kunna tänkas gottgöras av detta utan jag ser även att byggentreprenörer och underleverantörer i samband med byggnation och reparation skulle få ett betydande tillskott av arbeten i områden där arbetsmarknaden är särskilt utsatt. Mot bakgrund av vad som ovan anförts hemställer jag Att1 partiföreningens styrelse antar motionen som sin egen, Att2 motionen sänds vidare till partiföreningens årsmöte för antagande, Att3 årsmötet sänder motionen vidare till moderata länsförbundsstämman i norra Älvsborg för antagande och därefter för vidare befordran att beaktas i den moderata riksdagsgruppens arbete. Ödskölt i Bengtsfors kommun den 15 februari 2015 Krister Stensson Sida 49

51 Förbundsstyrelsens svar motion 3 Angående Ja till landsbygdsutveckling och fri bostad på jordbruksfastigheter Vi ställer oss bakom intentionerna med motionen och föreslår att förbundsstämman gör det samma. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman: Att Moderaterna i Norra Älvsborg ställer sig bakom motionens intentioner, och sänder motionen till den moderata riksdagsgruppen. Sida 50

52 Motion 4 Angående MSS representation i partistyrelsen Till Moderata Samlingspartiets förbundsstämma Norra Älvsborg. På Sverigedagen 2015 framhölls att mycket kunskap och erfarenhet inte tas tillvara om vi väljer att se människor förbrukade efter 65 år eller rent av tidigare än så Moderata Seniorer som utgör en stor del av medlemskåren vill inte bli behandlade på hittillsvarande styvmoderliga sätt. Seniorerna utgör drygt 45 % av vårt partis medlemmar. Ändå är försvinnande få seniorer valda till inflytelserika positioner i riksdags-, landstings- eller kommunala sammanhang. Äldre personer måste få känna sig behövda och att deras förslag och idéer beaktas. Att de kan få komma till tals inom Nya Moderaterna. För att moderaterna ska kunna representera hela Sverige krävs en kraftfull organisation där Moderata Seniorer ingår. I likhet med ungdomsförbundet och Moderatkvinnorna bör Moderata Seniorer snarast få en fast representation i partistyrelsen! Baserat på ovanstående yrkar jag Att1 Norra Älvsborgsförbundets årsstämma antar motionen i sin helhet samt Att2 Årsstämman skickar motionen vidare till Moderaternas partistämma hösten Trollhättan den 19 april 2015 Hans Hoffman Ordf MSS PN Sida 51

53 Förbundsstyrelsens svar motion 4 Angående MSS representation i partistyrelsen Moderata Samlingspartiet i Norra Älvsborg har under en följd av år på länsförbundsstämman valt representant från Moderata Seniorer att ingå som ledamot i länsförbundsstyrelsen. Partistyrelsen har valt att adjungera en representant från Moderata Seniorer. Därför är det förbundsstyrelsens uppfattning att Moderata Seniorer redan är representerat i partistyrelsen. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman: Att avslå motionen Sida 52

54 Motion 5 Angående avdrag för kostnader i samband med motion och friskvård Reglerna om avdrag för kostnader för motion och friskvård gäller endast för anställd personal. För enskild näringsidkare eller delägare i ex. Handelsbolag gäller således inte dessa regler. Eftersom ca 74 % av alla svenska bolag är enmansföretag som bär upp en stor del av landets ekonomi, anser jag att man även här ska få göra avdrag för kostnader i samband med motion och friskvård. De som driver företag utan anställda måste kunna hålla sig friska för att bidraga till landets goda ekonomi! Jag hemställer åt länsförbundsstämman: Att bifalla motionen i sin helhet Att länsförbundsstämman skickar motionen vidare till partistämman Åmål 14/ Ulla Berne Gruppledare Moderaterna i Åmål Sida 53

55 Förbundsstyrelsens svar motion 5 angående avdrag för kostnader i samband med motion och friskvård Ulla Berne har i sin motion berört reglerna för avdrag av motion och friskvård. Den som driver egen firma betraktas inte som anställd i sitt eget företag, till skillnad från den som driver ett aktiebolag. Det får konsekvenser som ledande aktörer inom redovisningsbranschen länge pekat på. En av konsekvenserna av att den som driver enskild firma inte betraktas som anställd är att vederbörande inte har samma möjligheter att göra avdrag för friskvård som den som är anställd i traditionell bemärkelse eller äger ett eget aktiebolag. Behovet av friskvård torde vara lika stort oavsett bolagsform varför det finns anledning att se över avdragsrätten för dem som driver en enskild firma. När riksdagen i ett utskottsbetänkande senast behandlade denna fråga hänvisar man enbart till nuvarande regelverk i sitt avslagsyrkande. Att reglerna ser ut som de gör i nuläget är dock i sig självt inget argument för att de inte skulle kunna se ut på ett annat sätt. Därför bör man se över regelverket som rör avdragsrätten för friskvård så att den inte diskriminerar någon enbart med anledning av bolagsform. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman: Att1 Att föreslå en utredning som ser över regelverket avseende avdragsrätten för friskvård så att den inte diskriminerar någon enbart med anledning av bolagsform. Att2 Skicka vidare motionen till partistämman Sida 54

56 Motion 6 Angående Decemberöverenskommelsen Regeringens allt fler vallöftesbrott och rent skadliga beteende i våra internationella relationer kräver ett ifrågasättande av decemberöverenskommelsen. Den moderata kommunfullmäktigegruppen i Ale kan nu vare sig acceptera, eller för den delen respektera partiledningens beslut att ensidigt upprätthålla, överenskommelsen, då vi anser att regeringen redan har brutit densamma. Regeringens beslut om sänkning av ROT, borttagandet av överskottsmålet, begränsningen av RUT, höjningen av arbetsgivaravgifter för unga, höjning av bensinskatten och nu det senaste utspelet om det kommunala vetot gentemot friskoleetableringen gör att vi som kommunpolitiker inte längre kan stå för, eller svara väljare, varför vi i alliansen aktivt stödjer den sittande regeringens maktinnehav genom överenskommelsen. I partiets stadgar, 1, står att vi ska vinna människor för den samhällssyn partiet företräder, samt att bilda opinion för, och utveckla, moderata idéer. Vi ska också vinna väljare till partiet och i praktisk politik förverkliga idéer i enlighet med partiets samhällssyn. I dagsläget tvingar decemberöverenskommelsen våra folkvalda riksdagsledamöter att avstå från vissa beslut och lägga ner sina röster i frågor som är skadliga för Sverige. Vi arbetar inte längre för att förverkliga våra moderata idéer och varje dag meddelar väljare, medlemmar, och våra förtroendevalda att de inte längre har något förtroende för vår partiledning. Vi tycker att de lokala utvecklingspolitiska grupper som tillsatts är bra eftersom vår politik behöver förnyas, förändras och förbättras, och det är viktigt att man lyssnar på de som står närmast medborgarna! Men om vi ska vara ett parti som lyssnar på väljarna och att vi dessutom ska stå för en borgerlig och moderat politik måste vi skrota decemberöverenskommelsen. Det är våra medlemmar och invånarna i Sverige värda. Därför yrkar den Moderata fullmäktigegruppen i Ale: Att1 Moderaterna i Norra Älvsborg verkar för att Decemberöverenskommelsen avskaffas Att2 Motionen sänds vidare till Moderaternas Partistämma 2015 Mikael Berglund, Isabell Korn, Carina Zito, Jan Skog, Maj Holmström, Dan Björk Kajsa Nilsson, Ida Löfgren, Erik Karlsson, Fredrik Johansson, Daniel Mörner, Lennarth Nilsson Sida 55

57 Motion 7 Angående Decemberöverenskommelsen Regeringen visar tydligt att man inte hade för avsikt att hedra Decemberöverenskommelsen i vårbudgeten. Brutna löften till väjarna, upprivande av alliansreformer och skattehöjningar. En kraftig vänstervridning har blivit följden. Alliansföreträdarna ämnar lägga var sin skuggbudget, vilket garanterar att någon alliansbudget kommer det inte att finnas att rösta på. Moderaterna är inget vänsterparti. Således: en sådan regering behöver bytas ut. (citat alliansledarna) Sverige behöver oppositionspartier: det går att regera i minoritet genom att söka stöd för sin politik. Härmed hemställes åt förbundsstämman att skicka vidare till partistyrelsen: Att Decemberöverenskommelsen läggs ner Barbro Spjuth Moderaterna i Åmål Sida 56

58 Förbundsstyrelsens svar på motionerna nr 6 & 7 angående Decemberöverenskommelsen Förbundsstyrelsen välkomnar en fördjupad diskussion om Decemberöverenskommelsen. Utifrån de resonemang vi kan överblicka menar vi att decemberöverenskommelsen var det minst dåliga alternativet. Med utgångspunkt i att det minst dåliga alternativet valdes kan kritik ändå framföras mot att det faktiskt inte är bra. I det läget är det alltså välkommet att stöta och blöta alternativen samt kritiskt granska de vägval som görs eftersom vi tror att det kan öka förståelsen. Utifrån hur denna diskussion tenderar att föras vill vi börja med att konstatera att det alternativ vi helst hade sett är att tillsammans med Alliansen fortsätta föra en borgerlig politik. Det alternativet har dock väljarna, i demokratisk ordning, för tillfället avvisat. Efter höstens val blev de rödgröna partierna större än Alliansen. Låt oss med denna ofrånkomliga bakgrund granska alternativen som kvarstår. (Vi vill uttryckligen poängtera att vissa av resonemangen är hypotetiska och kan vara orimliga av fler anledningar än vad som redovisas). Alliansen bildar regering med Sverigedemokraterna Först kanske man får konstatera att detta vore stick i stäv med det vi sagt innan valet. För att över huvud taget kunna värdera detta alternativ måste man bortse från mycket grundläggande idémässiga skillnader. Eftersom det är grunden för all sakpolitik förstår vi inte riktigt hur detta skulle kunna gå till. Vi ser det dessutom som mycket osannolikt att det skulle gå att hålla ihop Alliansen med detta alternativ som utgångspunkt. Om vi ändå vill analysera alternativet måste man bedöma var SD står sakpolitiskt. Deras ståndpunkt i migrationspolitiken är väl känd, HUR de har tänkt sig att föra denna politik i praktiken är dock minst sagt oklart. Att de sedan huvudsakligen finansierar sina reformförslag genom att låtsas som att 90% av de kostnader som idag är förknippat med flykting och invandring på något magiskt vis skulle försvinna vid kommande årsskifte visar i bästa fall att SD är ett populistparti. I värsta fall menar de faktiskt det de skriver. Konsekvenserna av detta skulle vara folkrättsvidrig massdeportation och avtalsbrott i stor skala. Att de sedan lägger stora resurser på att göra det mer lönsamt att inte jobba går dessutom stick i stäv med grundbulten i Alliansens arbetslinje. Sammanfattningsvis bedömer vi alternativet som helt omöjligt av ideologiska, sakpolitiska, folkrättsliga och praktiska skäl. Sida 57

59 Alliansen bildar en minoritetsregering som söker stöd i riksdagen Eftersom Alliansen blev mindre än de rödgröna i valet skulle detta alternativ betyda att vi i varje enskild omröstning i riksdagen skulle behöva aktivt stöd från något av oppositionspartierna. Att Socialdemokraterna, Vänstern eller Miljöpartiet skulle rösta på alliansens förslag i någon större utsträckning får väl ändå betecknas som ganska osannolikt. Kvar att lita på är i stort sett hundraprocentigt stöd från Sverigedemokraterna. Vilka krav de skulle ställa för att gå med på ett så omfattande stöd kan vi bara spekulera om. Vår bedömning är att man får vara mer än lovligt naiv för att tro att SD skulle vara en trygg partner att hålla i när det blåser. Är det någonting vi vet efter åtta år i regeringsställning, så är det att det kostar på att hålla i statens finanser och ta ansvar för hela Sverige. Sammanfattningsvis bedömer vi att detta alternativ mycket snabbt skulle sluta i regeringskris. Socialdemokraterna bildar en eller annan form av minoritetsregering och söker stöd i riksdagen Det var ju detta alternativ som ledde till regeringskris snabbare än författningen tillät extraval att utlysas. Sedan Socialdemokraterna under förra mandatperioden valde att bryta ut och rösta ned delar av Alliansregeringens budget och Sverigedemokraterna samtidigt valde att rösta på ett annat budgetalternativ än sitt eget så har förutsättningarna för att regera landet i minoritet förändrats radikalt. Här behöver vi inte spekulera. Facit finns redan. Utan Decemberöverenskommelsen ledde detta till regeringskris och extraval. Då skulle man väl kunna tänka sig en regeringskonstellation där något eller några Allianspartier väljer att gå med de rödgröna. Skulle inte det förhindra onödig vänstervridning av politiken? Absolut inte. Att bryta upp Alliansen var helt säkert de socialdemokratiska partistrategernas högsta önskan. Det skulle verkligen återge Socialdemokraterna centrum i svensk politik. Om Alliansen upphör så försvinner det hot som, ur Socialdemokraternas perspektiv, berövat dem på sin naturliga maktställning i svensk politik. Ur vårt perspektiv är det helt centralt att hålla ihop alliansen för att kunna föra borgerlig politik i Sverige. Sammanfattningsvis kan vi inte se hur ett uppbrytande av Alliansen, som i praktiken skulle vara helt nödvändigt för att få detta alternativ att kunna fungera, skulle kunna bidra till mindre socialism i Sverige. Sida 58

60 Regering bestående av Moderaterna och Socialdemokraterna Detta alternativ dras med samma avigsidor som alternativet ovan. Dessutom vet vi av internationell erfarenhet att ytterkantspartier tenderar att växa kraftigt i denna miljö. Sammanfattningsvis kan vi se vissa fördelar med detta alternativ, men nackdelarna överväger klart om man långsiktigt vill kunna föra borgerlig politik i Sverige. Extraval som lösning Det är svårt att konstruera fler möjliga regeringsalternativ. Låt oss då se på vad ett extraval skulle kunna tänkas leda till. Även här har vi svaret. Opinionsundersökningarna visar små förändringar i opinionen och mycket lite tyder på att ett eller flera extraval skulle ge något av de traditionella blocken majoritet i riksdagen och då är man genast tillbaka i något av de resonemang som redovisats ovan. Decemberöverenskommelsen, en återgång till det normala Sett ur ett historiskt perspektiv är Decemberöverenskommelsen inte alls obskyr eller odemokratisk utan endast ett sätt att återställa en ordning som tagit Sverige från ruinens brant i mitten av nittiotalet till den starka position vi har idag. Sverige har mycket länge tillämpat så kallad negativ parlamentarism. Det vill säga att regeringen inte behöver ha en majoritet i riksdagen för att få igenom beslut, utan att det räcker med att inte ha en majoritet emot sig. Det har sedan nittiotalskrisen funnits regelverk kring hur statens budget ska hanteras som gjort att minoritetsregeringar faktiskt haft möjlighet att få igenom sina budgetförslag. Tyvärr valde S (under förra mandatperioden) och SD (genom att i höstas rösta på ett annat budgetalternativ än sitt eget) att radikalt ändra dessa spelregler. Sammanfattningsvis ser vi flera nackdelar och risker med detta alternativ, men det är ett alternativ som tjänat vårt land väl under lång tid. Därmed framstår det trots allt, ställt i relation till alla andra tänkbara alternativ som det minst dåliga. Sida 59

61 Är det borgerlig politik att fälla en Socialdemokratisk regering? Det är lätt att förledas att tro det när man ser hur illa den nuvarande regeringen hanterar sitt maktinnehav. Men att fälla en socialistisk regering är inte samma sak som att kunna bilda en ickesocialistisk regering och föra borgerlig politik. Att fälla regeringen Löfven hade inte varit något som helst problem, men att därefter ta ansvar för Sverige hade blivit lika omöjligt för Alliansen som det varit för Löfven. Risken var överhängande för att Sverige skulle kastas ut i en situation där extra val hade avlösts av extraval. Som moderat handlar uppdraget om att ta ansvar för vad som är bäst för Sverige. Ett begrepp som förvisso kan ha många innebörder. Vi konstaterar att politiskt kaos knappast kan vara något alternativ att stå efter. Sammanfattningsvis Av de alternativ vi kunnat konstruera förefaller Decemberöverenskommelsen, som tidigare konstaterats, som det minst dåliga alternativet. Kortsiktigt innebär det att S får chansen att, i enlighet med vad väljarna efterfrågat, testa sin regeringsduglighet. Det är beklagligt, men en naturlig följd av valresultatet om man inte hellre ser handlingsförlamning och politiskt kaos med extra val på extraval. Dessutom ger Decemberöverenskommelsen Alliansen möjlighet att komma tillbaka och regera landet senast Det är detta förbundsstyrelsen menar att partiet nu ska fokusera på. Hur ska Moderaterna återigen bli det parti som väljarna är nyfikna på och uppfattar har svaren på vår tids utmaningar så att vi kan bli Sveriges största parti och tillsammans med Alliansen bilda en ny regering efter nästa val. Mot denna bakgrund föreslår förbundsstyrelsen förbundsstämman besluta: Att1 avslå motion nr 6 angående decemberöverenskommelsen samt Att2 avslå motion nr 7 angående decemberöverenskommelsen Sida 60

62 Sida 61

63 Sida 62

Extra Förbundsstämma 7 september Moderaterna i Södra Älvsborg

Extra Förbundsstämma 7 september Moderaterna i Södra Älvsborg Extra Förbundsstämma 7 september Moderaterna i Södra Älvsborg Program 18.00 - Fika samt ombudsregistrering 18.30 - Välkomna till Borås. 18.35 - Stämmoförhandlingar. 19.00 - Stämmotalare Västtrafiks ordförande

Läs mer

EXTRA FÖRBUNDSSTÄMMA 2015

EXTRA FÖRBUNDSSTÄMMA 2015 EXTRA FÖRBUNDSSTÄMMA 2015 Billingehus i Skövde DEN 10 SEPTEMBER 2015 SKARABORGS MODERATA SAMLINGSPARTI 868400-4073 Sida 1 av 20 Program 17.30 Samling, välkomstkaffe 18.00 Stämman öppnas, förhandlingar

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

Moderaterna i Norra Älvsborg Länsförbundsstämma

Moderaterna i Norra Älvsborg Länsförbundsstämma Moderaterna i Norra Älvsborg Länsförbundsstämma 1 Program För förbundsstämman den 3 maj i Lerum. 09.00 - Samling, ombudsregistrering 09.30 - Stämmans öppnande 10.00-14.00 Stämmoaktiviteter inklusive lunch

Läs mer

Normalstadgar för partiförening i Moderata Samlingspartiet

Normalstadgar för partiförening i Moderata Samlingspartiet Normalstadgar för partiförening i Moderata Samlingspartiet 1 Ändamål Partiföreningens strävan är att vinna människor för den samhällssyn som partiet företräder. Partiföreningens uppgift är därför att målmedvetet

Läs mer

Nomineringsregler. Stockholms stad MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN

Nomineringsregler. Stockholms stad MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN Nomineringsregler Stockholms stad MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN Nomineringsregler avseende valsedlar i allmänna val Moderaterna i Stockholms stad Beslutade på förbundsstämman i Stockholms stad 8-9

Läs mer

Nomineringsregler. Stockholms län MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN

Nomineringsregler. Stockholms län MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN Nomineringsregler Stockholms län MODERATERNA I STOCKHOLM STAD OCH LÄN Nomineringsregler avseende valsedlar i allmänna val Moderaterna i Stockholms län Beslutade på förbundsstämman i Stockholms län 30 maj

Läs mer

Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Enl stämmobeslut 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Moderata Samlingspartiets i Stockholms stad strävan är

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar 5 10 15 fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 2000 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015

Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015 Normalstadgar för länsförbund Fastställda av partistyrelsen den 7 mars 2008, reviderade genom landsmötesbeslut den 22 november 2015 1. Ändamål Länsförbundets uppgift är att samla personer med liberal samhällsåskådning

Läs mer

Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun. Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016

Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun. Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016 Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016 Verksamhetsberättelse för Moderaterna i Lunds kommunskrets Verksamhetsåret 2015 Styrelsen På Lundakretsens årsmöte

Läs mer

Varje arbetarekommun/organisation beslutar själv om sin formella beslutsgång för remissmaterialet.

Varje arbetarekommun/organisation beslutar själv om sin formella beslutsgång för remissmaterialet. Arbeta med detta material i er arbetarekommun/organisation. Se remissmaterialet och frågeställningarna som en utgångspunkt. Det är fritt fram att göra tillägg om ytterligare synpunkter och åsikter från

Läs mer

Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ

Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ Rev 2013-01-22 Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ Fastställda av Kyrkliga samrådsgruppen 2012-01-29. Inför bildande av lokalavdelning finns en handledning tillgänglig.

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Stadgar för Naturskyddsföreningen i Västernorrland

Stadgar för Naturskyddsföreningen i Västernorrland Stadgar för Naturskyddsföreningen i Västernorrland Antagna vid föreningens länsstämma 2016-05-14. Naturskyddsföreningen i Västernorrland är Svenska Naturskyddsföreningens lokala länsförbund verksam i Västernorrlands

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm PROGRAMFÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring Föreningar Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2014 i Kungälv Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7)

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7) Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version 081016, 090212, 090219, 090305 Bilaga 1 Sida 1(7) 1 Föreningens namn är Länsbygderådet Sjuhärad som bildades 1998 12 05. 2 Föreningen har sitt

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

Stadga för Skvaderns elevorganisation. Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007

Stadga för Skvaderns elevorganisation. Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007 Stadga för Skvaderns elevorganisation Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007 1 Ändamål Syftet med denna stadga, samt organisationen som stadgan gäller för, är att kontakten

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015.

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015. Stadgar För Brottsofferjouren Sverige Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna 30-31 maj 2015. 1 FÖRBUNDET, DESS NAMN OCH SÄTE Förbundet är en organisation av ideella

Läs mer

STADGAR. för. Hallands Naturskyddsförening. Länsförbund av Svenska Naturskyddsföreningen. Fastställda vid ordinarie länsstämma den 21 april 2013

STADGAR. för. Hallands Naturskyddsförening. Länsförbund av Svenska Naturskyddsföreningen. Fastställda vid ordinarie länsstämma den 21 april 2013 STADGAR för Hallands Naturskyddsförening Länsförbund av Svenska Naturskyddsföreningen Fastställda vid ordinarie länsstämma den 21 april 2013 1 Organisation och verksamhetsområde Organisationens namn är

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008

Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008 Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008 1 Namn och karaktär 1.1 Förbundets namn är Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. 1.2 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en ideell intresseorganisation

Läs mer

Järfälla Civilförsvarsförening

Järfälla Civilförsvarsförening Protokoll fört vid JÄRFÄLLA CIVILFÖRSVARSFÖRENINGS FÖRENINGSSTÄMMA 2013-03-19 Före stämmans öppnande gavs en presentation av säkerhetsproblematiken vid utbyggnad av järnvägen mellan Barkarby och Kallhäll

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015 Stadgar Antagna av kongressen 2015 Stadgar för förbundet sid 2-5 Normalstadgar för distrikt sid 6-8 Normalstadgar för föreningar sid 9-11 1 FÖRBUND 1 Ändamål HBT Socialdemokrater (HBT-S) Sverige är ett

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

Stadgar för Sveriges Civilförsvarsförbund. Förbund, distrikt och föreningar

Stadgar för Sveriges Civilförsvarsförbund. Förbund, distrikt och föreningar Stadgar för Sveriges Civilförsvarsförbund Förbund, distrikt och föreningar Antagna av förbundsstämman den 26 mars 2010 Reviderade av förbundsstämman den 12-13 oktober 2013 Sidan 1 av 14 Gemensamma stadgar

Läs mer

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Senast reviderade av förbundsstämman 2016-05-28. 1. Förbundets namn Förbundets namn är: Huvudvärksförbundet,

Läs mer

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF)

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF) Stadgar SULF:s Professorers Förening (SPF) Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Ombudsmöte 4 Ombudsmöte 4 5 Ombudsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar 1 (8) Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar Antagna vid kongressen i Uppsala den 11:e till 12:e augusti 2012. 1 Ändamål Liberala Ungdomsförbundet är en fristående organisation som verkar i anslutning

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 samt vid förbundsstämman 14 april 2007 samt vid

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

Stadgar för FRO Sollefteå 231

Stadgar för FRO Sollefteå 231 Stadgar för FRO Sollefteå sid 1(5) Stadgar för FRO Sollefteå 231 Fastställda vid avdelningsstämman 2011-02-05 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 FRO Sollefteå (av Frivilliga Radioorganisationen FRO) är en sammanslutning

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU.

1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU. Folkrörelsen Nej till EU Stadgar för riksorganisationen 1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU. 2 Mål 2:1 Folkrörelsen Nej till EU är en ideell organisation, som verkar för ett demokratiskt,

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december.

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december. Sidan 1 av 5 STADGAR 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna Jarlabanke Täby inom Stockholmsdistriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är 816000-2807. Föreningen är ideell och partipolitiskt

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat Stadgar för Bohusläns partidistrikt Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte 2007-10-20 kompletterat 2013-03-23 1. Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: Utåtriktad opinionsbildning

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stadgar för föreningen Stockholm Pride

Stadgar för föreningen Stockholm Pride Stadgar för föreningen Stockholm Pride Senast antagna på årsmöte den 16 mars 2014 1 Ändamål och organisation Stockholm Pride är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

PROPOSITIONER & MOTIONER

PROPOSITIONER & MOTIONER PROPOSITIONER & MOTIONER PROPOSITIONER & MOTIONER Proposition 1 - medlemsavgiften för år 2017 samt 2018 Proposition 2 - fastställande av rekryterings- och nomineringsregler för moderaterna i bohuslän Proposition

Läs mer

Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08. Dagordning

Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08. Dagordning Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08 Dagordning 1. Val av mötesfunktionärer a. mötesordföranden b. sekreterare c. protokolljusterare 2. Godkännande av kallelsen 3. Fastställande av röstlängd 4.

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Stadgar för Sveriges Guideförbund

Stadgar för Sveriges Guideförbund Stadgar för Sveriges Guideförbund Antagna på SveGuides 31:a förbundsstämma den 29 mars 2014 i Kramfors 1 Förbundets firma och ändamål Sveriges Guideförbund, SveGuide är en organisation för auktoriserade

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

STADGAR STADGESAMLING MODERATERNA MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET MODERATKVINNORNA MODERATA SENIORER

STADGAR STADGESAMLING MODERATERNA MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET MODERATKVINNORNA MODERATA SENIORER STADGAR STADGESAMLING MODERATERNA MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET MODERATKVINNORNA MODERATA SENIORER STADGESAMLING MODERATERNA Gäller från och med 1 juli 2012 MODERATKVINNORNA Gäller från och med 2007 MODERATA

Läs mer

NOMINERINGSSTÄMMA NORRA ÄLVSBORG. Göteborg, Svenska Mässan 16 november 2013 HANDLINGAR

NOMINERINGSSTÄMMA NORRA ÄLVSBORG. Göteborg, Svenska Mässan 16 november 2013 HANDLINGAR NOMINERINGSSTÄMMA NORRA ÄLVSBORG Göteborg, Svenska Mässan 16 november 2013 HANDLINGAR Välkommen till nomineringsstämman För första gången samlas västsvenska moderater för att samtidigt och på en och samma

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Stadgar för Personskadeförbundet RTP

Stadgar för Personskadeförbundet RTP Stadgar för Personskadeförbundet RTP Antagna vid kongressen 2009.11.06-08 1 Namn och säte Förbundets namn är Personskadeförbundet RTP. Personskadeförbundet RTP är en handikapporganisation som är en partipolitiskt

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014

Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Förbundsstyrelsen föreslå förbundsrådet att anta nedanstående valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Valplan för Moderaterna i Södermanland 2014 Det övergripande mål för Moderaterna i Södermanland

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer

SV Västra Götalands Stadgar

SV Västra Götalands Stadgar SV Västra Götalands Stadgar Stadgar för SV Västra Götaland (SVs Regionförbund i Västra Götalandsregionen) 1 Syfte SVs Regionförbund i Västra Götaland (SV Västra Götaland) är en ideell förening som har

Läs mer

Partistadgar för Liberalerna

Partistadgar för Liberalerna Partistadgar för Liberalerna antagna av landsmötet 2007, senast uppdaterade vid landsmötet 2015 1. Ändamål Liberalernas uppgift är att samla personer med liberal samhällsåskådning till gemensamt arbete

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

SVERIGES FRANCHISETAGARE

SVERIGES FRANCHISETAGARE stadgar för SVERIGES FRANCHISETAGARE (802433-3828) Reviderade 2006, 2011 och 2014 1 Stadgar för Sveriges Franchisetagare 1 Firma och säte Föreningens firma är Sveriges Franchisetagare och har sitt säte

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer