ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA. FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA. FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet"

Transkript

1 FOKUS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS ENERGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING APRIL 2015 FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet MALIN THORSÉN Hög elförbrukning utmärker ett hållbart samhälle GRÖN TRANSPORT Vår största energiutmaning? Energianvändning I dag och i morgon Bli klimatsmart expert Utbilda dig inom energi PREMIUM De dolda miljöbovarna Återvinn dina elprodukter P A R T N E R Profilintervju IBRAHIM BAYLAN Om Energikommissionens viktigaste utmaningar Läs intervjun med profilen i mobilen! FOKUSENERGI.SE Nu lanserar vi produkterna i renzero -konceptet PAROC renergia Renoveringspanel paroc.se

2 2 Ledare Anita Aspegren FOKUSENERGI.SE Alla spelar en roll i framtidens energisystem Att hitta vägen mot ett hållbart energisystem är ingen en-mans-föreställning. Det är snarare en utmaning som kräver att vi alla bidrar och samarbetar. Det är därför som vårt arbete på Energimyndigheten både handlar om de stora vägvalen och om Den senaste tiden har det hänt en hel del inom politiken på energiområdet, både inom EU och här hemma i Sverige. Unioner har bildats och kommissioner utsetts - för att vi ska föra dialog och hitta en väg mot ett hållbart energisystem. EU:s Energiunion föreslår en ökad solidaritet mellan medlemsländer för att minska beroendet av enskilda leverantörer. Energimarknaderna ska bli integrerade och lokalt producerad energi ska lättare kunna överföras till näten. Likaså ska andelen förnybar energi öka. Energibesparing genom effektivare energianvändning och nya energismarta produkter ska räknas som egen energikälla. Det är många stora utmaningar där länder måste ta ansvar och samarbeta. I Sverige har vi en transportsektor där stora insatser behövs för att nå målen om fossiloberoende till år Samtidigt har vi en elproduktion där de två största energislagen står inför utmaningar när reaktorer åldras och vattenkraften prövas mot moderna miljökrav. Här behövs en dialog, som förhoppningsvis kommer att handla om att finna pragmatiska lösningar och skapa bra förutsättningar, snarare än ja eller nej i olika frågor. Och visst är det komplexa frågor och beslut som måste tas. Vägval som måste göras. Det kan ibland kännas övermäktigt och för gemene man, kanske lite väl långt bort från vardagen. Men på Energimyndigheten får vi kraft i att både delta i diskussionerna kring de stora vägvalsbesluten och det dagliga arbete som görs i Sverige varje dag. besluten vi tar i vardagen. Vår försörjningstrygghet stärks, precis som näringslivets konkurrenskraft. Anita Aspegren, avdelningschef på Energimyndigheten När konsumenter, kommuner och företag byter till energieffektivare belysning, väljer att renovera energieffektivt eller kartlägger sin verksamhet för att hitta och åtgärda energitjuvar. De är alla exempel på beslut som bidrar till en minskad energianvändning och på sikt ett hållbart energisystem. Att minska vår energianvändning sparar givetvis pengar och minskar vår klimatpåverkan. Men det finns fler vinster än så. Läs ledaren i mobilen! FOKUSENERGI.SE Genom en effektivare resursanvändning minskar vårt behov av tillförsel av ny energi. Vår försörjningstrygghet stärks, precis som näringslivets konkurrenskraft. Enligt International Energy Agency, IEA, så finns det även vinster som ökad hälsa, ökad tillväxt och minskad fattigdom. Genom innovationer och teknikutveckling skapas tillgång till ny teknik, produkter och tjänster som gör det möjligt för konsumenter, företag och offentlig sektor att på ett enklare sätt kunna styra och kontrollera sin energianvändning. LED-dioden, solceller, nya typer av batterier, bränslesnålare motorer listan kan göras lång på produkter som vi använder för att minska vår energianvändning. Det senaste tillskottet i mitt hem är den nya utomhusbelysningen som tack vare LED-dioden går att variera i det oändliga, med fler ljuskällor på olika platser i trädgården. Det blir bättre ljus, trevligare miljö och vår energianvändning minskar. Det är ett exempel på när energieffektivisering har mervärden i vardagen. Så oavsett var i samhället vi verkar så har vi alla en viktig roll i utvecklingen mot ett hållbart energisystem och ett ansvar att arbeta tillsammans. n Läs mer om Energianvändning nulägesrapport 06 Förnyelsebara energikällor kraft från haven 08 Förnyelsebara energikällor att ersätta fossilt bränsle 10 Profilintervju Ibrahim Baylan 12 Elprodukter återvinningens dolda miljötjuvar 14 Transport vår största energiutmaning 16 Så kan du utbilda dig inom energi 18 Krönika Malin Thorsén Trevlig läsning! Sebastian Dahlström Projektledare PREMIUM PARTNER: Certifiering är ett sätt att kvalitetssäkra t ex ledningssystem eller företags och individers arbete. INCERT utfärdar personoch företagscertifikat under och utanför ackreditering inom flera områden. FOKUS ENERGI Projektledare Sebastian Dahlström Vd Jim Rosengren Redaktionschef Pål Johansson Text Caroline Ford, Fredrik Dhejne, Markus Nordström Omslagsbild Kristian Pohl/Regeringskansliet Grafisk formgivning Smart Media Publishing AB Layout och repro Sara Wikström Distribution Dagens Nyheter, april 2015 Tryck Bold Printing Stockholm Webb DETTA ÄR SMART MEDIA Smart Media är en ledande aktör inom content marketing och native advertising. Våra kampanjer distribueras både i ledande dagspress och digitalt. Starkt ämnesfokus är vår grundidé. Genom kreativa medialösningar hjälper vi dig att stärka ditt varumärke och skapa mervärde för din målgrupp genom ett högkvalitativt och engagerande innehåll som manar läsarna, dina kunder, att agera. Smart Media Publishing Sverige AB Riddargatan 17, Stockholm Tel Webb ger dig mer tid för dina kunder Elviras grundmoduler ger ett kraftfullt grundläggande kundinformations- och debiteringssystem för användning inom områdena el- och näthandel, fjärrvärme och vatten, samt en mängd olika periodiska nyttigheter som till exempel kabel-tv, Internet och renhållning. Uppgifter om kunder, anläggningar, avtal och avläsningar fi nns samlade i en utgångspunkt, anläggningsregistret. Nordanvägen Åhus Tel

3 ANNONS Cortus Energy lanserar banbrytande modulkoncept för kostnadseffektiv grön energi Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiva förnybara energigaslösningar för kraft-, transport- och industriapplikationer baserade på den patenterade WoodRoll teknologin. WoodRoll är en innovativ svenskutvecklad process för kostnadseffektiv termisk förgasning av biomassa som erbjuder en fossilfri och CO2-neutral energikälla med marknadens högsta energieffektivitet. WoodRoll står nu inför ett intressant kommersiellt genombrott. Genom att kombinera industriellt etablerade tekniker och separera delprocesser på ett innovativt sätt kan biomassa förgasas termiskt på ett mera kostnadseffektivt sätt. Torkningen i WoodRoll är en separat men integrerad delprocess som möjliggör användning av olika biomassor såsom lokala lågvärdiga lågkostnadsbränslen och en mix av olika bränslen. I förgasaren produceras energigas genom att träkol från pyrolyssteget förgasas med hjälp av internt genererad värme som tillförs indirekt. Värmen återvinns sedan ytterligare i pyrolysoch torkprocessen vilket resulterar i marknadens högsta effektivitet om 80 procent. Klipp från lokala vinodlingar skall användas som bränsle. WoodRoll producerar en energirik och ren energigas som kan ersätta alla typer av fossila bränslen. Första anläggningarna tas i drift i Italien 2016 WoodRoll står inför ett kommersiellt genombrott, Cortus Energys första anläggningar för el och värme kommer att uppföras i Italien och beräknas tas i drift under första delen av WoodRoll anläggningarna baseras på ett nyskapande modulkoncept där varje modul innehåller ett specifikt processavsnitt. Teknologin skapar förutsättningar för att leverera grön kostnadseffektiv på en industriell skala. Tre anläggningar i Italien ska använda regionalt vingårdsavfall som bränsle och leverera förnybar el till det publika elnätet samt överskottsvärme till ett lokalt jordbruksföretag. För att finansiera satsningen genomför Cortys Energy under våren en företrädesemission som ska generera 34 miljoner kronor till satsningen. Företrädesemissionen följs hösten 2015 av en teckningsoption på 69 miljoner kronor. Modulärt och högeffektivt koncept Försäljningen av förnybar elektricitet till det publika elnätet förutsätts ge statliga subventioner till ett garanterat elpris i 20 år. Italiens starka stödsystem för förnybar skapar förutsättningar för en god framtida lönsamhet. Varje anläggning har en energigaskapacitet om 5 MW och kommer att drivas som en kraftvärmeanläggning där energigasen omvandlas till 2 MW el och 2,5 MW värme. Under de nästkommande tre åren planeras totalt tio stycken modulära WoodRoll 5 MW att tillverkas. Målsättningen är att kassaflödet från den första anläggningen i kombination med lånefinansiering ska stödja den fortsatta utbyggnaden. Fakta: Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiva förnybara energigaslösningar för kraft-, industri- och transport applikationer som är baserade på den patenterade WoodRoll teknologin. WoodRoll har stor bränsleflexibilitet vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med kvalitén på producerad energigas. WoodRoll möjliggör en kostnadseffektiv övergång till förnybar energi då energigasen kan ersätta alla typer av fossila bränslen. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North.

4 4 Aktuellt Nulägesrapport FOKUSENERGI.SE Så ser energianvändningen ut i dag Utan energi kan vi inte leva. Utan en levande planet kan vi inte utvinna energi. Utan teknik och kunskap kan vi ingetdera. TEXT CAROLINE FORD Under senare delen av 1900-talet har energianvändningen ökat dramatiskt för att ackumulera under vårt pågående sekel. Vårt välfärdssamhälle kräver stora mängder energi. För att värma våra hus, för att belysa dem, för att producera varor, distribuera och i slutänden annan energi för att använda varorna. Påståenden och faktum som motsäger varandra men som egentligen är ganska naturliga och självklara. Om vi i den norra, kalla västvärlden inte hade behövt värma upp våra hus till 25 grader, inte hade behövt äta solmogna tomater året runt, inte behövt förflytta oss på semesterresor till en varmare del av jordklotet under den kalla vintern. Ja, då hade vi inte behövt använda så mycket energi. Å andra sidan har det tvingat fram teknik och kunnande samt ett visst mått av medvetenhet om vår jords egen förgänglighet. Det växer fram nya klyftor, liknande de i globala sammanhang, i den svenska energianvändningen. Vad är egentligen energi? Förenklat kan man säga att det är en kraft som sätter något i rörelse. Oss själva, ett fordon, eller en förändring som i sin tur förvandlas till energi. Energin finns lagrad eller omvandlad i olika former och det mesta av den energi som finns på jorden har sitt ursprung hos solen. Den energi som kommer ur fossila bränslen, är den som gör mest skada och nytta på samma gång. Fossila bränslen har bildats av döda djur och växter som under högt tryck och miljontals års förvaring på, och i jordens inre omvandlats till olja, kol och naturgas. Dess utvinning och användning tär på det skyddande ozonlagret runt jorden liksom den förorenar luft och vattendrag. Vatten- och vindkraft bildas indirekt av solen genom omvandling av solvärmen och allt som allt hänger det ihop i det stora globala kretslopp vi människor kallar vårt. Energianvändningen och elkonsumtionen varierar stort runtom i världen. Gemensamt för oss i den rika västvärlden är att vi konsumerar mer och mer på bekostnad av jordens resurser och de fattiga länderna. USA i ena änden; storkonsumenterna som har vaknat upp och försöker bromsa utvecklingen och världssamvetet. Kina i den andra; jättenationen som arbetat sig upp ur fattigdom och gör det på bekostnad av miljön när de säljer billiga produkter, tillverkade av förödande fossil energi och exporterade till oss på ett lika miljöovänligt sätt. Hur ska vi få energiresurserna att räcka till och hur ska vi få vår hårt ansatta och exploaterade planet att överleva? Ingen vill tumma på konsumtionen men forskare är rörande eniga om att vi måste, politikerna lyssnar så långt deras väljarmarginaler tillåter, företagsledare och ekonomer räknar på ett minimum av vad man kan tänkas skära i sin verksamhet. Vi vanliga dödliga lägger dövörat till men lättar lite på vårt dåliga samvete med små punktinsatser vad gäller den egna konsumtionen. Det är klart vi vill värna om miljön men inte gärna avstå från frukt från fjärrran land eller dra på yllekalsongerna istället för att leva i t-shirt året runt? I Rio lades 1992 grunden för FN:s klimatpanel IPCC (International Panel on Climate Control). Man fastställde att halterna av växthusgaser i atmosfären måste stabiliseras på en nivå som förhindrar att mänsklig verksamhet påverkar klimatsystemet på ett farligt sätt. Det enda egentliga sättet att minska koldioxidutsläppen, som bland annat höjer den globala temperaturen, är att använda mindre olja, kol och naturgas. Så enkelt och så svårt. Med ansvaret vilandes på de rika industriländerna som motsägelsefullt både leder utvecklingen av utsläpp som den för teknik att minska den förra och att effektivisera sin egen konsumtion. Med Kyotoavtalet 1997 befästes åtagandena och fler länder anslöt gradvis, bland annat USA, liksom det förlängdes fram till år 2020 då målet är en åtta procents minskning av koldioxidutsläppen. Mål som för närvarande inte ser ut att kunna uppfyllas. I Sverige fördelas vår energiförbrukning med 60 procent på uppvärmning, 30 procent på transporter och tio procent på hushållsel. Vi har å ena sidan en låg energianvändning jämfört med andra länder genom rena energikällor Det enda egentliga sättet att minska koldioxidutsläppen, som bland annat höjer den globala temperaturen, är att använda mindre olja, kol och naturgas. Så enkelt och så svårt. Allklimat är specialiserat på inomhusmiljö och inomhusklimat med mer än 30 års branscherfarenhet. Detta omfattar även data- och produktionsmiljöer. Vi kan erbjuda er ett av marknadens bredaste produktsortiment från några av de ledande leverantörerna inom kyla, värmepumpar, luftrening och luftbefuktning. Vårt erbjudande omfattar projektering, installation, service och finansiering samt även korttidsuthyrning av samtliga produkter.

5 FOKUSENERGI.SE Nulägesrapport Aktuellt 5 och i framtiden som kärnkraft och förnybar energi. Detta tack vare vår avancerade teknologi, en stadigt växande ekonomi och industri, en stark politisk vilja och lagstiftning. Å andra sidan köper svenska hushåll så mycket produkter som producerats med fossil energi och importerats att vi på så sätt använder tre gånger så mycket mer dålig energi genom ren konsumtion. En prylfixering och köpa-nytt-iver i allt från ny elektronik, teknik, vitvaror, bilar, livsmedel, utlandsresor och som gör oss till storkonsumenter och koldioxidmissbrukare. Enligt en undersökning från Energimyndigheten växer det fram nya klyftor, liknande de i globala sammanhang, i den svenska energianvändningen. Mellan välbeställda svenskar som har råd med den nya energisnåla tekniken och de låginkomsttagare vars löneutveckling inte följer vare sig energi- eller konsumtionsvarupriserna. En låginkomsttagare som exempelvis inte har råd att rusta sitt hus med nya treglasfönster eller en ny energisnål bil har också dubbelt så höga energiutgifter som en höginkomsttagare. Jämfört med en höginkomsttagare som bytt ut alla sina vitvaror, sin värmeanläggning och sin husisolering. Smart Fakta Vid all förbränning bildas koldioxid som bidrar till växthuseffekten. Utsläppen av koldioxid går ej att rena utan är direkt proportionella mot användningen av energi. koldioxidutsläppen skiljer sig åt mellan olika bränslen. Förbränning av kol ger upphov till högre utsläpp än förbränning av olja och oljeprodukter som bensin/diesel. Konsten att göra en byggnad transparent Det svenska vintermörkret börjar redan i slutet av oktober. Då spelar det ingen roll hur mycket vi har laddat batterierna med sommarsol. Vi behöver ljus och vi behöver hjälp utifrån. I Sverige är vi i många avseenden världsledande vad gäller innovativ teknologi och energi. Vi är bra på att värma upp hus och på att spara naturens resurser. Men vad gör vi egentligen åt våra geografiska förhållanden? Mer än att åka utomlands för dyra pengar när vintersolen lyser som bäst med sin frånvaro. Vi frågade Nils Nilsson, vd för Parans Solar Lighting AB om råd. Hur överlever man bäst den svenska vintern? Det gäller att ta tillvara på de fåtal soltimmar vi har när det är som mörkast. De är extra värdefulla och viktiga om vi jobbar eller vistas i en offentlig miljö med lite ljusinsläpp. Vi på Parans säljer naturligt ljus som får oss att må bra. Kan man verkligen få solljus när solen inte skiner? Ja, med vår teknik får man in solljus även en molnig dag. Vi leder in solljuset lite längre än takfönster eller ljusschakt. Mottagare på taket följer och koncentrerar solljuset in i fiberkablar som sedan transporterar ljuset genom fastigheten och armaturer som därefter sprider det naturliga ljuset i rummet. Solljusets temperaturskiftningar återspeglas på så sätt i arbetsrum belägna i norr, konferensrum i mitten av byggnader med långa avstånd från fönster samt fönsterlösa avdelningar på sjukhus. Rum som annars inte fått efterlängtat dagsljus. Är du också för klimat- och ursprungsmärkning av drivmedel? Var med och påverka gå in och gilla Gröna Bilisters upprop nu!

6 6 Möjligheter Förnybara energikällor FOKUSENERGI.SE Alla de stora sprången som mänskligheten måste ta kräver byte av teknik. Göran Linder Tidvattenkraft energikälla i tiden Världen behöver en ren energirevolution för att bryta sig loss från beroendet av fossila bränslen. I form av förnybar energi som bio- och solenergi, vindoch vattenkraft - eller varför inte tidvattenkraft? TEXT CAROLINE FORD En sådan revolution skulle ge global energisäkerhet, främja långsiktig ekonomisk tillväxt och ge sig på sådana utmaningar i miljön som klimatförändringar. Det skulle bryta upp den långtgående länken mellan ekonomisk tillväxt och koldioxidutsläpp (CO2). Allt enligt IEA, the International Energy Agency, som bildades 1973 när världen drabbades av den stora olje- och energikrisen. Revolutionen kanske redan finns, åtminstone om man ska tro Göran Linder på Midroc vars verksamhet bygger på att i ett tidigt skede investera i nya teknologier som bland annat främjar den globala miljön. Inga små projekt med andra ord. Alla de stora sprången som mänskligheten måste ta kräver byte av teknik. Det tar lång tid att få pengarna tillbaka och långsiktighet krävs. Göran Linder är en visionär och realist som konstaterar att tekniken finns men att man i dagens samhälle oftast har alltför korta perspektiv på investeringar och beslutsfattande. Föreställ dig att du står på en strand med en drake som vinden lyfter så den sätts i en roterande rörelse varmed draken flyger snabbare än vad vinden faktiskt blåser. Samma princip gäller för företaget Minesto s teknik Deep Green, fast under vattnet. En närmast surrealistisk design och teknologi framtagen i ett spännande samarbete mellan en kreativ ingenjör på Saab, entreprenörer från Chalmers och Världshaven skulle kunna täcka tio procent av jordens energibehov. långsiktiga riskkapitalister. Uppfinningen är en slags drake, fäst via kablar på havsbotten, som flyger tio gånger snabbare än vattnet strömmar. Med en turbin på magen fångar draken sedan i flykten in och mångdubblar kraften i vattnet. För turbinen är det som om den befann sig i ett oändligt vattenfall. Denna revolutionerande teknik är ensam om att kunna omvandla långsamma oceana strömma roch tidvattenskrafter till förutsägbar och kontinuerlig elproduktion. En säker energikälla med andra ord. Det kanske allra mest dynamiska området inom ny energiteknik är idag tidvattenkraftverk. Världshaven utgör 70 procent av jordytan och är enligt IEA en outnyttjad källa för energi som skulle kunna täcka tio procent av jordens energibehov. Enligt Midroc kan detta tal höjas till 50 procent, om också de långsamma oceana strömmarna nyttjas. Deras portföljbolag Minesto s undervattensdrake öppnar oanade möjligheter och uppmärksammas just nu runtom i världen för dess geniala konstruktion. När Minesto introducerade sin idé i Storbritannien dubblades plötsligt alla prognoser och beräkningar. Detsamma ser ut att gälla för exempelvis Japan, Taiwan och Korea. Fram tills nu har anläggningar för havsenergiutvinning i regel varit både stora och klumpiga i sin utformning samt oekonomiska i flera bemärkelser. Deep green väger bara en hundradel av dess föregångare men producerar ändå nästan lika mycket energi. Det ger hög kostnadseffektivitet. En testanläggning finns i drift på Nordirland sedan två år och drottningen av England har nyligen högtidligt gett sitt medgivande till att den första fullskaliga parken ska ligga utanför Wales. Svensk teknologi är vågad. Pellets ett miljövänligt och enkelt alternativ Pellets är en ren naturprodukt som ingår i naturens kretslopp och som är ett bra val för både miljö och ekonomi. Laxå Pellets erbjuder pellets i flera olika varianter som passar för privatpersoner och industri. Det går att beställa som småsäck på pall, bulk eller storsäck. Vi har både 6mm och 8mm pellets. Från projektering till elproduktion - vindkraft med wpd vindkraftverk MW installerad effekt anställda MW planerat på land MW planerat till havs 17 länder laxapellets.se /

7 ANNONS Midroc bygger för hållbar energi På rekordtid har E.ON tillsammans med Midroc byggt ett nytt fjärrvärmeverk i Åkersberga, i norra Stockholm. Det nya värmeverket, som byggdes på mindre än ett år, innebär väsentligt mindre utsläpp tack vare modern förbränningsteknik. Värmeverket kommer enbart att eldas med en mix av biobränslen, skogsflis pellets och bioolja. Alla installationer är nu klara och driftsättning och avprovningar pågår inför övertagande av E.ON under april månad. Men redan i december 2014 var delar av verket klart att sättas i drift. Tillståndsförfarandet har pågått under flera år, men nu när det är klart är det kort om tid tills det nya värmeverket måste tas i drift, eftersom tillståndet på det nuvarande snart löper ut, säger Bo Hagman, Det här är ett komplext projekt som kräver noggrann och professionell projektledning vilket Midroc levererar. projektledare på Midroc. En utmaning som Midroc har helt rätt kompetens för. Vi jobbar bra ihop och på E.ON har vi varit otroligt nöjda med våra tidigare samarbeten. Det här är ett komplext projekt som kräver noggrann och professionell projektledning vilket Midroc levererar, konstaterar Thomas Nyberg, enhetschef på E.ON i Stockholm. Utmaningarna i projektet är stora och ett gott samarbete är A och O för att ro i land projektet. Midroc Project Management har varit med i projektet redan från projekteringsstadiet och haft projektledningsansvar för hela projektet, från upphandling till färdig anläggning. Läs mer på: midroc.se Framtidens vindar blåser från väst I Varberg Västkustens kreativa mittpunkt går man ett steg längre. Här finns en energi- och IT-koncern som alltid ligger lite före. ANNONS Varberg Energi byggde Sveriges första vindkraftpark redan 1991 och sedan dess har det blivit tio till. De var först i Sverige med att erbjuda sina kunder och sin bygd förnybar el som bara bestod av mixen vind och vatten, under namnet VIVA. En kombination som blivit till ett signum för företaget Varberg Energi med många järn i elden. VIVA står inte bara för vind och vatten utan förmedlar också det latinska leva. För i Varberg ska man, om man ska följa Varberg Energis devis, leva under långsiktiga förhållanden som gynnar dess invånare och bevarar dess fina miljö. Det hållbara samhället är vårt främsta fokus, deklarerar VD Björn Sjöström vars ledarroll präglas av ett stort ansvarstagande i flera bemärkelser. Å ena sidan gentemot sin kundkrets som leverantör av el, fjärrvärme och stadsnät via fiber med mera. Å den andra som en långsiktig visionär som siktar mot ett bättre samhälle inte bara miljömässigt. Vår fjärrvärme i samarbete med Södra Cell Värö har uppmärksammats av Sweden Green Building Council där fastighetsägare som använder vår fjärrvärme får betyget Miljöbyggnad Guld. Det är värme som annars går till spillo eller rakt ut i havet istället för att som nu värma upp fastigheter. Det här kombineras med ett biobränsleeldat värmeverk som byggdes år Efter att ha arbetat med att minska CO 2 -utsläppen i många år har man nu fått belägg för sin framgång genom att göra ett gynnsamt klimatbokslut för hela företaget. Varberg Energi bidrog till att minska klimatpåverkan med totalt ton koldioxid under 2014, motsvarandes utsläppen för drygt tre enkelresor till New York för var och en av dess kunder. I fjol ställde man sig på Varberg Energi frågan vad nästa steg skulle bli. Vi kände att vi ville utmana oss själva, att gå ett steg längre, förklarar Björn Sjöström. Ambitionen är att maximera vårt bidrag till hållbar utveckling och därför har vi startat ett arbete med implementering av ISO Det är en standard mot vilken det går att verifiera sitt ansvarstagande och hållbarhetsarbete. Nästa steg är att djupare undersöka förväntningar på oss från kunder och andra intressenter. Frågor vi ställer handlar t ex om vår etiska kompass är rätt, är vi tillräckligt transparanta, leder vår uppförandekod oss i rätt riktning? Närmare hälften av elen man säljer är egenproducerad och förnybar. Men man satsar även på annan förnybar energi genom att erbjuda kunder solcellspaket. En win-win-situation för samhället, miljön, kunderna och företaget där Varberg Energi i sin tur köper tillbaka eventuell överskottsel. Lite som ett lokalt kretslopp om man så vill. Björn Sjöström, VD Varberg Energi

8 8 Möjligheter Förnybara energikällor FOKUSENERGI.SE Så ska vi ersätta det fossila bränslet Inom EU har Sverige idag den högsta andelen av förnybar energi i förhållande till den slutliga energianvändningen. Våra politiker har lagt fast det ambitiösa målet att så mycket som 50 procent av vår energianvändning år 2020 ska bestå av förnybar energi. TEXT CAROLINE FORD Idag utgör fossila bränslen så mycket som 81procent av världens energiförbrukning. Dess följd, koldioxidutsläppen bland andra, skapar växthusgaser som höjer jordens temperatur och ger alltmer allvarliga effekter på natur och miljö. Vi måste hitta alternativ. Den svenska industrin är full av innovativa entreprenörer som kommer ifrån, samt har ett nära samarbete med, landets tekniska högskolor. Man forskar och tar fram tekniska lösningar inom jordens alla tänkbara element i syfte att, i långt möjligaste mån, hitta alternativ energiförsörjning. Här kan exempelvis kraftverk för oceana strömmar och tidvatten faktiskt ersätta fossil förbränning och kärnkraft som basenergi på global nivå. Solen är vår största energikälla, ur vilken många andra förgrenar sig. Dess värme skapar vindar som i sig är en energikälla. Vind i kombination med solstrålar avdunstar vatten som i sin tur omvandlas till regn och snö. Nederbörden skapar förutsättningar för hydroelektrisk energi eller vattenkraft. Även vid tidvattenkraft har solen ett finger med i spelet då den ju värmer upp vattenytan som genom jordens dragningskraft till månen och solen skapar tidvattenskillnaderna. Sol, vind och vatten I Sverige har vi faktiskt en betydande mängd soltimmar där Kiruna exempelvis har lika många soltimmar som Paris. Solcellstekniken växer i industrivärlden och tillverkas såväl här som i högproducerande, och fossilenergianvändande, Kina. Bättre än någonsin kan vi ta tillvara solens värme genom Solen är vår största energikälla, ur vilken många andra förgrenar sig. paneler och lättmonterade moduler på tak och väggar för att producera såväl el som att värma upp vatten. Åtminstone de ljusaste delarna av året. Vindkraftverken ökar i popularitet runtom i landet likt vita utropstecken som sticker upp här och var, i enskild regi eller i stora anläggningar. Kriterierna för lönsamhet är vindförutsättningar om minst sju meter per sekund på en höjd av 100 meter ovan marken. Idealstyrkan ligger på mellan meter per sekund vilket kan jämföras med en lagom höststorm. Vattenkraft eller hydroelektricitet har nått sin fulla utvecklingspotential vad gäller exploatering av våra vattendrag. Taket för utbyggnad av forsar och älvar är nått, naturen tilllåter knappast mer. Vågkraft från de stora haven är en energikälla och kraft med lång driftstid som dessutom inte släpper ut några farliga eller miljöpåverkande gaser. Sist men verkligen inte minst kommer tidvattenkraften som tack vare dess förutsägbara och kontinuerliga krafter som dessutom är helt gröna. Tekniken som tidigare var stor och tung har kommit till ett banbrytande genombrott. Geotermisk energi En energiform som inte har ursprung ur solen är den som kommer från jordens inre. Geoenergi. Använd och utvecklad i ett halvt sekel genom bergvärmesystem, utnyttjandes den energi som finns lagrad i berggrunden i form av ånga eller hett vatten. Genom att borra djupt kan man ta tillvara på energin, som finns lagrad i form av ånga eller hett vatten främst för att värma men även omvänt för att kyla en fastighet. Kärnenergi Kärnenergi finns lagrad i uran och används till produktion av el som sker i kärnkraftverk där atomkärnor klyvs eller slås samman. Kärnkraften i sig är inte skadlig för natur och miljö men dess radioaktiva avfall en ännu inte löst fråga. Biobränsle Genom att ta tillvara en mängd olika sorters restprodukter eller avfall kan man producera både el och värme, småskaligt och storskaligt. Det har man gjort sedan urminnes tider men idag har vi betydligt mer sofistikerade metoder för att bryta ner och utvinna resterna. Smart Fakta Om vi exempelvis skulle satsa på att utvinna havens inneboende energi genom att ta tillvara på dess vattentemperaturskillnader, saltinnehåll, tidvattenrörelser, vågor och dyningar skulle vi enligt IEA kunna tillverka mellan och TWh. Att slösa med energi är omodernt. Och dumt. Och dyrt. Ta kontroll nu över din energianvändning. Vi ger dig den proffshjälp du behöver. Kontakta oss! eef.se är adressen

9 Ett enklare sätt att bli med värmepump! Nu lanserar vi CTC Komplett ett tryggare och enklare sätt att bli med värmepump. Allt installerat och klart av en auktoriserad CTC installatör. Med CTC Komplett får du allt redovisat i minsta detalj från första mötet till att din värmepump är installerad och klar. Boka ett kostnadsfritt hembesök på och få 5 Trisslotter! Tranås Energi går mot strömmen Unika miljösatsningar hos småländskt energibolag Att förnybar energi är den bästa ur miljösynpunkt är de flesta överens om, men även den förnybara vattenkraftproduktionen påverkar vår miljö. Tranås Energi, det kommunala energibolaget i småländska Tranås, jobbar sedan länge med miljöanpassning av sin vattenkraftproduktion på ett helt unikt sätt. Frågan om vattenkraftens påverkan på vår biologiska mångfald är just nu högaktuell. Regeringens Vattenverksamhetsutredning, med förslag om att alla kraftverksägare ska söka nya tillstånd för sina anläggningar enligt Miljöbalken, har väckt starka reaktioner i branschen, då många av dessa inte når upp till dagens miljökrav. På Tranås Energi, som bedriver sin vattenkraftproduktion i Ydre, Östergötland, finns ingen oro över Vattenverksamhetsutredningens förslag. De arbetar sedan länge med miljöfrågorna runt sin produktion och de snart hundraåriga vattenkraftverken bevisar att det är möjligt att bedriva elproduktion på ett affärsmässigt sätt och samtidigt ta hänsyn till miljön. Med åtgärder som frivilligt höga vattensläpp och faunapassager är Tranås Energi föregångare i branschen. Åtgärder som gynnar djurlivet Faunapassager, det vill säga vattenvägar där fisk och andra vattenlevande djur kan ta sig förbi vandringshinder, finns idag vid tre av Tranås Energis anläggningar. Ett projekt för att bygga vid en fjärde pågår och planen är att därefter fortsätta arbetet med de sista två. Målet är att öppna vattensystemet mellan sjöarna Västra Lägern, Östra Lägern och Sommen för att skapa fri vandring för fisk och övrigt vattenlevande djurliv. Miljöanpassade vattenflöden förbi vattenkraftverken och bidrag till utläggning av lekgrus är exempel på andra, helt frivilliga, åtgärder som görs redan idag. - Innan vi påbörjade arbetet hade vattenområdet där våra verk finns varit stängt i över 100 år. Vi ser detta som ett sätt att ge tillbaka till naturen, säger Magnus Lundberg som är elnätschef på Tranås Energi. Endast 2 % av landets ca 2100 vattenkraftverk har liknande lösningar och tack vare sitt unika arbete har Tranås Energi belönats med diplom från organisationen Älvräddarna. Faunapassagen vid Åsvallehult i Tranås hjälper fisken att ta sig förbi och är en vacker plats i staden. Först med ny teknik Tranås Energi har idag ingen produktion i sina två anläggningar i Tranås tätort, de lades ned på sjuttiotalet när lönsamheten blev för låg. Idag finns andra förutsättningar och bolaget planerar just nu för att återuppta produktionen i en av anläggningarna. En skruvturbin, som inte skadar förbipasserande fisk och fungerar bra till det höga flödet och den låga fallhöjden, är tänkt att installeras. Tekniken är helt ny i Sverige, men finns i exempelvis Tyskland och på andra platser i Europa. Hur kommer det sig då att en så liten elproducent som Tranås Energi väljer att satsa på dessa åtgärder? VÅRKAMPANJ TILL 31 MAJ! Vid köp av ny CTC Värmepump bjuder vi på en Spa-weekend för två. Läs mer om kampanjen på DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN TRANÅS ENERGI - Vi vill ta vårt ansvar och vara delaktiga i en hållbar samhällsutveckling. Naturligtvis sker det också på ren affärsmässig grund då vi får fler kunder och därmed ökad lönsamhet tack vare de åtgärder vi gör, säger Niklas Johansson, VD på Tranås Energi. - Vi vill ta vårt ansvar, säger Niklas Johansson, VD på Tranås Energi.

10 10 Profilintervju Ibrahim Baylan FOKUSENERGI.SE "Nej, vi prisar inte ut kärnkraften" Regeringen prisar inte ut kärnkraften. Inte heller har regeringen beslutat att stänga några reaktorer under mandatperioden. Att kärnkraftsägarna har lönsamhetsproblem beror på de låga elpriserna. Det säger energiminister Ibrahim Baylan. TEXT FREDRIK DHEJNE FOTO KRISTIAN POHL/REGERINGSKANSLIET Smart Media träffar Ibrahim Baylan på miljö- och energidepartementet i det röda huset mitt på Tegelbacken. Ibrahim Baylan berättar att han är född i en liten by i sydöstra Turkiet och hans föräldrar är kristna assyrier/syrianer. Där jag levde de första åren fanns det ingen el. Jag är nog en av de få energiministrar som vuxit upp utan el. Det är en annorlunda erfarenhet. Jag vet värdet av el. Hur känner du för de kristnas situation i området med Isis terror? Situationen är fruktansvärd. Jag tänker att det där lika gärna skulle ha kunnat vara jag. Jag har alltid känt att det är en stor förmån att få leva och verka i ett land som Sverige. Jag kunde ha varit en av alla flyktingar från det där området. Jag kan identifiera mig med dem. Annars har du ingen direkt erfarenhet av energifrågorna? Att vara minister handlar främst om det politiska hantverket. Jag har lång politisk erfarenhet. Energifrågorna är nya men jag är omgiven av experter både här på departementet och bland myndigheter och högskolor, dessutom är jag läskunnig, det kommer man ganska långt med. Vi måste framför allt se till att klara vår elproduktion på sikt. Det viktigaste Ibrahim Baylan jobbar med nu är att tillsätta Energikommissionen och utforma direktiven. Den är grunden för energisamtalen. Den har tre uppgifter: Uppdatera kunskapsläget och initiera en bred debatt om energisektorn. Att göra långsiktiga analyser om vad vi har framför oss. Att ta fram ett underlag för en politisk uppgörelse som vi hoppas får en bred politisk majoritet i riksdagen. Med en energipolitik som sträcker sig bort mot Svenskt Näringsliv tycker det är meningslöst med en kommission utan kärnkraft, kommentar? Kärnkraften är inte utesluten ur kommissionens arbete. Jag har varit väldigt tydlig med att det inte finns några diskussionsförbud. Jag har inte heller fått den bilden när jag träffat industrin, energisektorn och även Svenskt näringslivs ledning. Däremot är de kritiska mot vår hållning avseende en del beskattningar och vår vision om 100 procent förnybart. Det respekterar jag. Ibrahim Baylan säger att Energikommissionen inte får handla om ja eller nej till kärnkraft. Den måste titta brett på vår energiproduktion och elsystemet och arbetet måste avgränsas för att bli hanterligt. Vi kan inte ta med alla utmaningar. Vi måste framför allt se till att klara vår elproduktion på sikt när kärnkraften fasas ut. Vi måste också hantera ett elsystem med en stor mängd förnybar produktion och hur vi ska reglera den när produktionen varierar beroende på vind och sol. Vi ska även kunna hantera marknadens funktion när det blåser mycket och är soligt och vi får negativa priser. Håller ni på att prisa ut kärnkraften? Nej, det finns tre delar i det här, det ena är skärpta säkerhetskrav baserat på erfarenheterna från Japan. Där är riksdagen enig. Det andra är kärnavfallsavgiften som regeringen i höjde i december från två öre per kilowattimme till fyra öre per kilowattimme. Även där är riksdagen enig om att kärnkraftsindustrin ska betala detta. Det är Strålsäkerhetsmyndigheten som beräknat kostnaden och Vår framtid Vårt ansvar Vi har hög kompetens. Våra projekt världen över genererar ren el och kan driva 4 miljoner svenska hem. Nordisk Vindkraft AB projekterar, bygger, äger och driver vindkraft i Sverige, Norge och Finland. Investera med oss för att skapa ren grön energi! Vi är en del av RES, en ledande global koncern inom förnybar energi och hållbar teknologi. NV_ad_250x120.indd 1 4/13/2015 9:38:03 AM

11 FOKUSENERGI.SE Ibrahim Baylan Profilintervju 11 Läs intervjun i mobilen! FOKUSENERGI.SE Att kärnkraften har lönsamhetsproblem beror på de låga elpriserna. behovet av höjningen. Det tredje är att vi föreslår en höjning av skatten på termisk effekt vilket motsvarar ett öre på elpriset. Om man anser att detta prisar ut kärnkraften ger man höjningen alldeles för stor betydelse. Att kärnkraften har lönsamhetsproblem beror på de låga elpriserna. Regeringen har heller inte beslutat att stänga några reaktorer denna mandatperiod, säger Ibrahim Baylan. Åsa Romson har bedömt att reaktorer kommer att stängas, jag avstår från sådana bedömningar. Det är marknaden och kärnkraftsägarna som beslutar om de vill stänga reaktorer. Jag misstänker att kärnkraften blir kvar länge än. Sedan måste vi ta höjd för att många av reaktorerna är gamla och med nuvarande långa elpriser måste man förbereda sig för att en del av dem måste fasas ut. Svenska kärnkraftsforskare vill bygga en försöksreaktor för fjärde generationens kärnkraft, kommentar? Vi har inte mött frågan, vi får väl se den dagen det kommer in en ansökan. För de länder som bygger ny kärnkraft ser det inte så ekonomiskt gynnsamt ut. Ibrahim Baylan utesluter inte höjda drivmedelsskatter och säger att flesta bedömare tror på långsiktigt högre oljepriser. Regeringens inställning är att fortsätta att utveckla och stötta produktionen av biodrivmedel. På sikt kommer också en elektrifiering av transportmedlen därför att elmotorn fortfarande är den mest överlägsna motorformen när det gäller att utnyttja energin. Till Energikommissionen har vi bjudit in landets ledande forskare och budskapet vi fått är att det händer mycket med batteritekniken. Ibrahim Baylan ser en stora potential i att göra drivmedel av restprodukter från skogen. Samtidigt har vi en del utmaningar, bland annat att utforma ett stödsystem som klarar EU-reglerna och som är långsiktigt och hållbart. Det andra handlar om koldioxidbeskattningen. Även här pågår diskussioner. Det tredje är förhandlingen mellan EU-rådet, kommissionen och EU-parlamentet om indirekt landanvändning. Som förslaget ser ut nu ger det oss goda möjligheter att utveckla biodrivmedel av restprodukter från skogen. Vore det inte bra att satsa statligt riskkapital på utveckling av biodrivmedel? Tanken är intressant men vi har inte kommit så pass långt ännu, vi har hittills fokuserat på att utforma regelverket, avslutar Ibrahim Baylan. n Smart Fakta Ibrahim Baylan är socialdemokratisk energiminister. Född i Turkiet Bor i Huddinge. Gift. Tidigare uppdrag: Vice ordförande Riksdagens Utbildningsutskott Partisekreterare Socialdemokraterna Ordförande Riksdagens Trafikutskott Skolminister Sverige och Norge överens om gemensamt elcertifikatsystem Sverige och Norge har slutit avtal om ett gemensamt elcertifikatsystem. Avtalet innebär bland annat att ambitionsnivån för förnybar elproduktion höjs från 26,4 till 28,4 TWh till år 2020 jämfört med Dessutom innebär ändringsavtalet att villkoren för aktörer i Sverige och i Norge blir mer lika genom att det svenska skatteundantaget för egenproducerad vindkraftsel försvinner för anläggningar driftsatta efter 1 juni Under andra halvan av april väntas regeringen gå till riksdagehn med en proposition som både ökar ambitionsnivån och återställer balansen i elcertifikatsystemet. Vi ser positivt på avtalet som ger bättre förutsättningar för en ökad utbyggnad av förnybar elproduktion. De studier som finns tillgängliga visar att ökad satsning på förnybar elproduktion i kombination med ökad marknadsintegration med resten av Europa ger stora miljö- och samhällsekonomiskt gynnsamma effekter. En viktig förklaring är att det ökade utbudet av el pressar elpriset, vilket är positivt för svenska elkonsumenter i allmänhet och svensk basindustri i synnerhet, skriver Mattias Wondollek, Svensk Vindenergi, i en kommentar. Vi ska kunna se nästa generation i ögonen. Elektronikåtervinning med både hjärta och hjärna

12 12 Utmaning Dolda miljötjuvar FOKUSENERGI.SE Strålande energi Solenergi kan användas både till att generera värme och elektricitet. Eftersom driftskostnaderna i princip är obefintliga så sätts energipri set efter kapitalkostnaden för investeringen. När anläggningen är avbetalad är således energin helt gratis. Solvärme fungerar genom att solfångare genererar värme och fungerar bäst där värmebehoven överens stämmer med tillgången på solstrålning. Byggnader med varmvattenbehov på sommaren är ett exempel på ett bra tillämpningsområde. Solvärme kommer som bäst till sin rätt om det kombineras med biobränslen. Biobränsleanläggningen har lägre verkningsgrad på sommaren, när solvärmen är som effektivast, men biobränslet kan avlösa solvärmen när det blir kallare. Solel, när man kan producera el av solenergi, är främst intressant där elbehoven överensstämmer med tillgänglig solstrålning. Alla hus med elbehov på sommaren passar för att använda solenergi. Byggnadsintegrerade solceller kan dessutom anslutas till elnätet. Solceller har länge varit intressant där ledningsburen el saknats eller varit för dyr, exempelvis inom fritidssek torn. solstrålning innehåller momentant upp till watts effekt per kvadratmeter och innehåller drygt kilowattimmar energi per kva dratmeter och år i Sverige. Nordiskt i elförbrukningstoppen Island ligger i topp när det gäller den årliga elanvändningen per capita. Med sin lilla befolkning och sin elintensiva industri använde islänningarna nästan kwh per capita under år Det framgår av statistik från International Energy Agency (IEA). Här är de sju länderna med högst elanvändning: 1. Island Norge Finland Luxemburg Kanada Sverige USA Källa: svenskenergi.se Elprodukter en utmaning för återvinningen Sverige ligger bra till på återvinning av el- och elektronikskrot. I dag samlar vi in nästan fyra gånger mer än vad EU:s direktiv kräver. TEXT FREDRIK DHEJNE Även om vi är duktiga utgör elskrotet en stor global utmaning med illegal skrotexport och farlig återvinning som orsakar hälso- och miljöproblem i utvecklingsländer. Efter att lagen om producentansvar infördes 2001 bildade branschföreningarna för de företag som importerar och säljer el- och elektronikvaror bolaget El-Kretsen som ansvarar för insamling och återvinning av skrotade produkter, berättar Martin Seeger, vd för El-Kretsen. De insamlade volymerna ökade ganska starkt de första åren och pikade åren då det kom många nya teveapparater. Nu har volymerna gått ned en aning, säger han. Insamlingsvolymerna är till en del konjunkturberoende och beroende av teknikskiften. När de platta teveapparaterna kom ut på marknaden ökade skrotningen av tjockteve. Dessutom har utvecklingen fortsatt men ännu plattare apparater och LED-skärmar vilket innebär att många av de tidigare platta apparaterna kommer att bytas ut inom några år. Vi har också konstaterat att statistiken blir lite missvisande om vi räknar insamlade volymer efter vikt. Det beror på att de nyare elprodukterna tenderar att bli lättare. Därför har vi nu också börjat se på antalet inlämnade produkter. Insamling och återvinning av kasserade elprodukter sker med entreprenörer som upphandlas av El- Kretsen. Framme vid återvinningsföretagens anläggningar demonteras och miljösaneras produkterna. Därefter skickas materialet till olika användare beroende på materialslag. Vad ser du för problem med återvinningen? Ett positivt tecken är att flera miljöfarliga ämnen till exempel kadmium fasas ut. Samtidigt blir produkterna mer komplexa, mindre och innehåller mer plast. Detta är en utmaning, främst att ta vara på plasten. Det kommer också nya batterier med litium, kobolt och mangan, vilket innebär nya utmaningar. Det är också viktigt att ta vara på den resurs dessa ämnen utgör. Vi har också sällsynta jordartsmetaller som är svåra att Samtidigt blir produkterna mer komplexa, mindre och innehåller mer plast. Martin Seeger återvinna. De är viktiga men innebär små volymer. Här pågår forskning och utveckling. Lågenergilamporna återvinns idag och kvicksilvret tas om hand och i Sverige har vi bestämt att det ska slutförvaras. Volymerna bör på sikt minska eftersom LEDlamporna tar över. Bromerade flamskyddsmedel är ytterligare ett problem, men det finns teknik för att ta hand om dessa. Martin Seeger säger att bilar innehåller allt mer el- och elektronikkomponenter. Idag har branschen ett eget återvinningssystem enligt producentansvaret. Man håller också på att strukturera upp återvinningen av industrins eget el- och elektronikavfall. Vad har du för framtidsfunderingar? Elektronik dyker upp på allt fler ställen och vi behöver utveckla insamlingen och återvinningen av särskilt småelektronik, att utveckla ett insamlingssystem som fungerar bra och är enkelt och säkert. Vidare att återvinningen följer med utvecklingen av nya produkter. En annan utmaning framåt är att förhindra den illegala exporten och de stora problem den orsakar i tredje världen. När de insamlade produkterna tagits om hand och är miljösanerat klassas materialen som råvara och kan exporteras. Tyvärr förekommer det illegal export av elavfall, ibland klassat som begagnade produkter, som ofta hamnar i utvecklingsländer där det inte finns någon utvecklad insamling och återvinning, säger Martin Seeger. Smart Fakta El-Kretsens statistik visar att El-Kretsens arbete tillsammans med landets kommuner ger resultat. I dag samlar vi in nästan fyra gånger mer än vad EU:s direktiv kräver återvann vi ton elavfall, lampor och batterier. Det motsvarar vikten av 15 Eiffeltorn, eller drygt 15 kilo per person långt mer än EU:s direktiv på fyra kilo per person. Totalt återvann vi över 70 miljoner elprodukter förra året. EU:s så kallade WEEE-direktiv reglerar producentansvaret av elprodukter i Europa. I slutet av 2012 reviderades det. Direktivet ingår i svensk lagstiftning i form av en förordning. Smart Recycling erbjuder kostnadseffektiva återvinningslösningar för kontor och kommersiella fastigheter i Stockholm. För oss är återvinningsbranschen i högsta grad en servicebransch. Som kund kommer du upptäcka våra bilar kommer när vi lovar och att det alltid finns någon redo att hjälpa dig när du ringer.

13 Stopp av fett Om miljön ska bevaras och vi gemensamt ska spara på resurserna, då behöver vi ta mer ansvar. Källsortera mer, men kanske på ett annat sätt än vi vant oss vid. Det är egentligen inte särskilt svårt vare sig att sortera sopor eller ta dem till igloos. Numera är det lättare än förut då både kommuner och bostadsrättsföreningar till och med hämtar framför vår dörr. Sortera är vi svenskar riktigt bra på. Vad vi däremot inte tänker på är nästa led. Vem tar hand om det vi släpper ut genom våra avlopp och framförallt vem betalar för det? Johanna Blavier I Sandviken har man gått ett steg längre. Sandviken Energi Vatten, som hanterar avloppsreningen i kommunen uppmanar sina medborgare att ta ansvar för vad som händer under oss, framförallt efter att vi har lagat fet mat. När fett hälls ner i vasken är det oftast varmt och då det möter det kalla vattnet i avloppet stelnar det. Fettet fastnar och täpper till, vilket kan medföra driftsstörningar och kostsamma stopp. Något som drabbar bostadsrättsföreningen, grannen eller indirekt hela kommunen där man bor. Fettet leder till att vi måste underhållsspola ledningsnätet oftare för att undvika stopp på själva nätet och det i sin tur leder till att ledningsnätet inte håller lika länge som det normalt sett ska göra. Det orsakar dessutom frätning på t ex betongledningar vilket leder till otäta ledningar. Sedan ett år pågår kampanjen Miljötratten för att få Sandvikenbor att inte spola ner matfett rätt ner i diskhon. En liter nedspolat fett förorenar ungefär 1000 liter vatten vilket i sin tur påverkar miljö och fauna. Det är en del i vårt långsiktiga arbete att få folk medvetna om vad som faktiskt händer och vilka konsekvenser fett i avloppen får, förklarar Johanna Det är en del i vårt långsiktiga arbete att få folk medvetna om vad som faktiskt händer och vilka konsekvenser fett i avloppen får. Blavier, informationsansvarig på Sandviken Energi. Vi bidrar alla lite till att täppa till och höja skatter och kostnader, förklarar Johanna Blavier. Med vår kampanj Miljötratten kan vi istället tillsammans i förlängningen minska behovet av underhåll som här i Sandviken går på ½ miljon kronor per år. Miljötratten är en svenskspansk uppfinning från 2011 vilken skruvas på en vanlig PET-flaska och försluts med lock i syfte att förhindra lukt och spridning av matolja i avlopp. På Sandviken Energi Vatten erbjuder man sina kommunmedlemmar gratis miljötrattar för att öka medvetenheten om vad fett i avlopp ställer till med. Vi riktar oss framförallt till privatpersoner berättar Johanna Blavier som konstaterar att kampanjen rönt ett väldigt stort intresse och framgång. Vi har delat ut hundratals trattar och efterfrågan tycks aldrig ta slut! Miljötratten i sig slängs enkelt när den är fylld ner i de sopor som lämnas som brännbara. Källsortering av fett är lätt! FAKTA När fett kommer till reningsverk frigörs svavelväten. När det skilts från övrigt avfall blir slutprodukten rötslam. ANNONS Ola och Erika valde att energirenovera sitt hus med renzero Före energirenovering renzero - KONCEPT FÖR ENERGIRENOVERING AV SMÅHUS TILL NÄRA-NOLL Energianvändningen i bebyggelsen skall reduceras med 50% till 2050* och ca 80% av de byggnader som vi då kommer att bo i är redan byggda. Det finns idag ca 1,5 miljoner hus byggda före 1980 i Sverige och många har en alltför hög energianvändning. För att klara klimatmålen räcker det inte att nya hus byggs som passivhus eller nära-nollenergihus; även befintligt bostadsbestånd måste energieffektiviseras. Därför har Paroc, Elitfönster och Nibe tillsammans skapat Sveriges första totalkoncept för energirenovering av småhus renzero. Efter energirenovering Konceptet pilottestades under hösten 2013 på ett enfamiljshus från 1945 i Stockholm. Energianvändningen före renovering låg på 128 kwh/m 2 och målet var att användningen efter renovering skulle vara nere på 25 kwh/m 2. Detta motsvarar nivån för ett nybyggt passivhus. För mer information se bilder och fi lmer på renzero.se. *EUs Miljö- och Klimatmål Ingående produktlösningar

14 14 Utmaning Transport FOKUSENERGI.SE Pilot- och demonstrationsprojekt är en grundläggande förutsättning för att kunna implementera biodrivmedelstillverkning i industriell skala. Demoanläggning för biodrivmedel. Transportsystemet vår största energiutmaning? Vi har i dag ett energisystem som lever väl upp till våra behov, utmaningen i vår del av världen handlar inte om att producera bättre eller mer. Utmaningen är att bibehålla nyttan och bekvämligheten energisystemen ger oss idag på ett miljömässigt hållbart sätt med hög tillgänglighet i försörjningen och till en kostnad som gör oss fortsatt konkurrenskraftiga. TEXT MARKUS NORDSTRÖM En av våra största utmaningar vad gäller omställningen till ett hållbart energisystem i Sverige är att uppnå en fossiloberoende vägtransportsektor till år 2030, som vårt mål lyder. I dag är den absoluta lejonparten av energitillförseln till vägtransporter fossilbaserad och det kommer att kräva stora och väl koordinerade satsningar från alla ingående aktörer för att nå fram till målet. Den av förra regeringen beställda utredningen Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) har tagit ett helhetsgrepp på frågan och visar hur ett batteri av åtgärder som till exempel energieffektivisering, elektrifiering, minskat transportbehov, ökad andel transporter på järnväg och inte minst en kraftfull satsning på biodrivmedel behövs för att uppfylla målet. Biodrivmedel en svensk paradgren Sverige har en stark tradition, stor råvarubas och hög kunskapsnivå inom biodrivmedel som exempelvis biogas, etanol, och olika former av Sverige har en stark tradition, stor råvarubas och hög kunskapsnivå inom biodrivmedel. biodiesel samt nya lovande lösningar som till exempel produktion av diesel och bensin från lignin. Innovationssystemet för biodrivmedel består av en stor bredd aktörer från till exempel skogsindustri, jordbruk, drivmedelsindustri, forskningsinstitut och universitet. Innovationssystemet omfattar även ett antal unika forskningsmiljöer, som utvecklar nya processer i olika skalor, från provrör upp till pilot och demonstationsskala. Just pilot- och demonstrationsprojekt är en grundläggande förutsättning för att kunna implementera biodrivmedelstillverkning i industriell skala. Otydliga spelregler och små resurser till uppskalning bromsar utvecklingen av biodrivmedel Trots dessa goda förutsättningar måste vi tyvärr konstatera att industriella satsningar på fullskaleanläggningar är mycket få. Konsekvensen är att biodrivmedelsindustrin i Sverige skapar mindre klimatnytta och färre jobb än den potentiellt skulle kunna. En av de främsta orsakerna är avsaknaden av långsiktiga och tydliga spelregler för branschen; affären kanske ser lovande ut idag, men reglerna kan ändras med ett penndrag! Vem vågar investera miljarder i en anläggning med en payoff-tid med mycket längre löptid än bäst-föredatum på regelverket? En annan flaskhals är medel till uppskalning av lovande tekniska processer. Vägen från forskningsresultat i laboratorieskala till kommersialisering är en lång process, som behöver långsiktigt stöd och uthållighet. Det handlar till exempel om höga kostnader för stora demonstrationsanläggningar, där driftsförhållanden ska studeras för att ge underlag till en teknik implementerad i industriell skala. Fortsatta kraftfulla offentliga satsningar under en längre period till pilot och demonstrationsprojekt är helt avgörande för framgång och för att Sverige också fortsättningsvis ska kunna hävda sig internationellt. Däremot behöver offentligt stöd behöver inte nödvändigtvis vara i bidragsform utan kan i kommersialiseringens senare skeden med fördel vara i form av statligt riskkapital. Nu eller aldrig Det är hög tid att fatta långsiktiga beslut och skrida till handling om vi skall uppnå fossiloberoende vägtransporter inom 15 år! Lyckligtvis sammanfaller en rad faktorer som borde göra det möjligt att få en bred politisk uppslutning för att fatta systemförändrande, långsiktiga beslut: Skogs- och jordbruksindustrin är idag hårt pressade branscher. En satsning på biodrivmedel kan ge nya lönsamma produkter i portföljen och även ge en internationell tätposition. Det finns ett stort behov av de arbetstillfällen som kan skapas, speciellt utanför de stora städerna. Klimatarbetet Sveriges klimatpåverkan minskar rejält. Räntan är extremt låg kapital är billigt och tillgängligt vilket möjliggör investeringar i infrastruktur för elektrifiering samt fabriker för biodrivmedelproduktion. Kraftigt sänkta oljepriser - ger utrymme till ökat skatteuttag på oljeprodukter, pengar som kan användas till omställningen. Det geopolitiska läget är oroligt aldrig har det varit med angeläget att göra sig oberoende av oljeexportörer som Ryssland eller Mellanöstern. En meny av konkreta åtgärder för fossiloberoende vägtransporter finns framme. Branschens företag, forskningsinstitut och akademi står redo att leverera. Nu väntar vi bara på en tydlig beställning från politikerna! LAFORs Bergvärme-lösningar halverar driftkostnaden

15 SMARTARE ENERGI Mer än villaägare litar på hållbar pelletsvärme. Tillsammans med industrins användning minskas utsläppen av koldioxid med 2,1 milj. ton. Pellets skapar jobb och gör att mer pengar stannar i lokal ekonomi. I Sverige använder vi 1,6 milj. ton pellets till ett värde av nästan milj. kr. BRA FÖR MILJÖ & EKONOMI -Vi räknar med att investeringen minskar våra kostnader för vår ångproduktion till hälften mot tidigare och att vi ska ha betalat av hela investeringen på bara fem år, säger Daniel Olofsson Fakta: Tidigare oljeförbrukning cirka 240 kubikmeter olja nu cirka 500 ton pellets från en lokal leverantör. Minskad miljöbelastning med cirka 670 ton koldioxid. JD Tvätten AB i Umeå har 15 anställda och omsätter 19 milj. kr. Är du nästa smarta pelletseldare? LÄS MER OM PELLETS MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID SEVEN SUMMITS EDITION Sveriges mest populära supermiljöbil fi nns nu i specialversionen Seven Summits Edition en hyllning till äventyraren Renata Chlumska, den första svenska som lyckats bestiga de sju högsta bergen i alla världsdelar. Nya Outlander Plug-in Hybrid är lika stor, stark och snål som tidigare men extrautrustad med höjdpunkter som framhäver bilens äventyrliga personlighet. SUPERMILJÖBIL 4-HJULSDRIFT FÖRMÅNSVÄRDE FR 946 KR UPP TILL 800 KM RÄCKVIDD UPP TILL 50 KM PÅ EL KG DRAGVIKT L LASTVOLYM 5 STJÄRNOR I EURO NCAP Viktad förbrukning 1,9 l/100 km och 134 Wh/km, CO 2 44 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. Priserna är rek. cirkapriser. Förmånsvärde netto vid 50 % marginalskatt. MITSUBISHIMOTORS.SE

16 16 Inspiration Utbildning FOKUSENERGI.SE Bli energismart Energieffektivisering uppnås genom tekniska lösningar, som lågenergilampor och bränslesnåla bilar, medan energibesparing innebär att vi förändrar vårt beteende och våra vanor genom att samåka med bil och släcka onödig belysning. Man behöver inte ha 25 grader varmt i hemmet för att må bra, faktum är att man sover bättre vid 18 grader. I dagsläget använder vi mer el än för år sedan men samtidigt använder vi mindre energi. Hur hänger det ihop? Jo all elektronik och vitvaror som idag finns på marknaden är oftast mycket energisnålare än de var i slutet på 1990-talet. Och precis som vi väljer bland livsmedel och vardaglig konsumtion med allt större medvetenhet borde vi kunna göra detsamma i våra energival. Inte alldeles självklart eller till synes logiskt alla gånger men väl nog så intressant och spännande när man börjar jämföra. Ta en ny kyl eller frys till exempel. Den drar idag en bråkdel av en som köptes för tio år sedan. För ett par år sedan började vi på allvar att byta ut våra gamla glödlampor mot energisnål LED-belysning. Om man sätter en timer på en sådan belysning så drar den mer el än om man helt enkelt låter LED-lampan lysa. Uppvärmningen av hus har också genomgått enorma förändringar med ny isoleringsteknik och smarta material och därtill nya tekniker såsom luftvärmepumpar, vattenluft dito. I Sverige har vi ont om soltimmar på vintern men väl desto fler sommartid varför en enklare solcellspanel exempelvis skulle kunna värma vatten. Problemet är att de initiala installationerna för förnybar energi ofta är kostsamma men här skulle man kunna titta på andra europeiska länder, exempelvis Frankrike där man subventionerar nya energiinstallationer för hushållen. Det gäller att vara energismart. Utbildad energispecialist För att vara klimatsmarta behöver vi professionell hjälp. Kunskap och information förmedlat av experter. Men hur utbildar man sig inom energi? TEXT CAROLINE FORD Vill man gå den långa vägen kan man gå en flerårig, grundläggande tekniks universitetsutbildning på någon av landets tekniska högskolor i Växjö, Linköping, Karlstad, Göteborg eller Stockholm och så vidare. Mälardalens högskola i Västerås erbjuder exempelvis ett civilingenjörsprogram i energisystem precis som Linnéuniversitetet i Växjö. Vill man istället specialisera sig på förnybar energi kan man gå en YH-utbildning på Campus Varberg där man blir energitekniker med specialinriktning på vindkraft. Det finns ett antal så kallade yrkeshögskoleutbildningar i landet som under två år bygger på befintliga teoretiska kunskaper och erfarenheter från arbetslivet i kombination med längre perioder av praktik. Och allt som oftast en anställning som följd efter avlagd examen. Har man redan en utbildning i botten är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning helt klart att rekommendera. Så gjorde Tove Waldetoft. Hur kom det sig att du valde att studera till energikonsult? Jag befann mig mitt i livet, jobbade men mycket på kvällar och helger och kände att ska jag ha familj och barn vore det nog bra att jobba på dagarna. Tove Waldetoft, idag med titeln Energikonsult, kände vid 30 års ålder att hon ville göra någonting annat. Hon ville ha mer normala arbetstider än de man har som körledare och hon ville inte lägga ner alltför många fler år på utbildning varför en YHutbildning på två år passade bra. Intresset för miljö och energi fanns i bakhuvudet och när hon hittade KYH:s tvååriga linje vid namn Energispecialist Byggnader slog hon till. Under två år lärde hon sig allt om hur man projektleder ändringar i befintliga byggnader i kalkyler och beräkningar med målet att spara energi och få ned kostnader. Huvudämnena i skolbänken var energiförsörjningssystem, projektkunskap, byggnadsteknik, ventilations- och värmesystem, klimat- och Man bör med andra ord ha en viss mattehjärna samt en förmåga att analysera och se helheten. innemiljö samt ekonomi. Krävs det en speciell läggning för att läsa Energispecialist Byggnader? Man ska vara medveten om att det är mycket beräkningar inom det här yrket, skrattar Tove som fram tills 2008 mest räknat skönsjungande röster och oktaver. Man bör med andra ord ha en viss mattehjärna samt en förmåga att analysera och se helheten i en byggnad och det omgivande samhälle den ligger i. Året då den nya utbildningen sjösattes var två år efter det att energideklarationer för hus lagstiftades. En ny bransch föddes då En ny bransch föddes då deklarationer av hus vid försäljning blev påbjudet. Tove Waldetoft deklarationer av hus vid försäljning blev påbjudet. Idag är det VVSprojektörer som är jätteeftertraktade konstaterar Tove. Har du någon användning för din tidigare profession som körledare? Jag är ju van att prata, att stå inför folk. Det är lite grejen att lära sig helheten, svarar Tove. År 2000 gick hon på Musikhögskolan, höggravid tog hon sin examen i juni 2010 på KYH, idag är Tove Waldetoft både energikonsult på det mindre teknikkonsultföretaget Aktea där hon praktiserade under utbildningen samt tvåbarnsmamma. En kvinna med många järn i elden som sjunger sig varm för framtidens energiförsörjning. Smart Fakta Det finns ett antal energispecialiserade utbildningar vid yrkeshögskolorna respektive de vanliga högskolorna i Sverige. har en utförlig förteckning över lärosäten liksom FASTIGHETSSEKTORN SÖKER ENERGISPECIALISTER MILJÖSAMORDNARE 2-ÅRIGA UTBILDNINGAR 400 YH-POÄNG START KICKSTARTA DIN FRAMTID PÅ KYH ANSÖK NU PÅ STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ

17 ANNONS Precis detta vill jag göra! Nu har det gått två och ett halvt år sedan Carolina tog sin examen. Hon stormtrivs med att vara en i teamet som håller igång Sveriges största havsbaserade vindkraftspark Vattenfalls Lillgrund. Och känner att utbildningen blev en direktbiljett till ett riktigt toppenjobb. Just idag sitter jag inne på kontoret i Klagshamn söder om Malmö. Längst ut på udden med utsikt över parken med 48 vindkraftverk. Det blåser kraftigt idag och vindarna är uppe i stormstyrka. Det passar bra för så här års gör vi ändå inre tjänst med bland annat övervakning, serviceplanering, arbetsinstruktioner med mera. Lillgrund är alltså Sveriges största havsbaserade park med 48 möllor, som de säger i Danmark. Varje verk har en kapacitet på 2,3 MW, är 68 meter höga (115 meter med vingarna) och har en rotor med en diameter på 93 meter. Årsproduktionen på 330 GWh motsvarar hushållsel för hem. Verken ska köras i år. Sedan kommer de förmodligen att skrotas, eftersom utvecklingen går så fort och verken blir allt större. Mitt jobb som servicetekniker är på sätt och vis att se till att de 48 verken håller hela livslängden ut. Det tar ungefär fem dagar att serva ett helt vindkraftsverk och vi hinner precis med alla verken under servicesäsongen april oktober. Vi åker ut med servicefartyget tidigt varje morgon och jobbar i team om två personer. Det blir ganska långa dagar på 11 timmar, men det krävs om man ska få något gjort. Sedan jobbar vi i veckoskift med extra ledigt ungefär var tredje vecka. Arbetstiderna passar mig väldigt bra. Jag visste att jag skulle tycka om det här. Inte minst för att det är mycket utomhusjobb, men också för att jag ville göra något som betydde något. Energi och miljö är viktigt. I utbildningen på två år ingick sju månader LIA, vilket gjorde att jag kunde prova på många olika delar av branschen. När jag var klar sökte jag flera jobb och valde detta. Det har jag verkligen inte ångrat! Vi vill ha dig. Och din syrra. Din mamma. Din granne. Och kanske din kompis. För tillsammans kan vi göra världen bättre. Vi kan se till så att det fortfarande går att bada i en fin insjö. Att du kan ta en promenad i skogen. Eller kanske bara plocka lite friska blåbär. Vi kan se till att bin inte dör ut på grund av farliga bekämpningsmedel. Vi kan se till att det finns fisk kvar i haven. Vi kan minska koldioxidutsläppen. Och vi kan se till att flera hundra år gamla naturskogar inte huggs ned på bara några dagar. Och ju fler vi blir desto större skillnad kan vi göra. Då kan vi få politiker att förstå att det är dags för en förändring. Vi kan säga ifrån och visa på konkreta lösningar. Vi kan sätta press på företag. Och vi kan göra det lättare för dig att välja rätt i butiken. Vill du vara med? Sms:a medlem till eller gå in på Ett medlemskap kostar 24 kr/mån.

18 18 Krönika Malin Thorsén FOKUSENERGI.SE Ett hållbart samhälle går på el Tillgången till el gör det önskade möjligt, och skapar en hållbar lösning för både människan och miljön. Elbranschens devis är Med el gör vi allt möjligt, och så är det verkligen. Nästan all teknisk utveckling och vår vardag har el som en grundförutsättning, och det pågår en ständig effektivisering. TEXT MALIN THORSÉN, PROJEKTLEDARE LADDA SVERIGE, SVENSK ENERGI Många saker behöver väldigt mycket mindre energi idag än de gjorde för tio år sedan. Till exempel behöver en ny platt-tv bara cirka sju procent av den el som motsvarande från 2003 behöver. Den nya belysningstekniken är mer än 80 procent effektivare än de gamla glödlamporna. Det innebär att vi får samma nytta och upplevelse för mycket mindre el. Smart, eller hur? Det finns många bevis för elens roll i det hållbara samhället och att den finns med även där vi kanske inte tänker på det. De gemensamma system vi har idag för uppvärmning antingen med hjälp av fjärrvärme (vars cirkulationspumpar går på el) eller värmepumpar orsakar mycket mindre påverkan på luften och släpper ut mycket mindre mängd sotpartiklar än äldre uppvärmning. Bilmotorerna har via elektroniken blivit mer effektiva och allra mest effektiva är de motorer som går helt på el. Så visst är el en del av lösningen på det hållbara samhället. I slutet av mars manifesteras Earth Hour genom uppmaningen om att man ska släcka lamporna under en timma. Ungefär 1,5 miljarder människor runt om i världen kan inte göra detta eftersom de inte har några lampor att släcka. De har inte tillgång till el och får därför förlita sig till eld eller fotogenlampor för att få ljus efter mörkrets inbrott. Jag läser ofta om länder med hög elanvändning som ett problem men jag skulle vilja hävda motsatsen. En hög grad av elanvändning i förhållande till den totala mängden energi är faktiskt inte bara ett tecken på välstånd, utan också på att samhället påverkar miljön oändligt mycket mindre än vad livsstilen annars skulle göra. Ett tydligt exempel på det är dagens utveckling där solceller används i fattiga delar av världen för att ladda lampor, mobiltelefoner, rena vatten etc. Att människor får tillgång till el på detta sätt gör att drömmar om ett bättre liv kan gå i uppfyllelse. Barnen kan läsa sina läxor i bra och hälsosam belysning, få högre betyg och därmed tillgång till högre studier. Tillgången till el gör det önskade möjligt, och skapar en hållbar lösning för både människan och miljön. Kanske är det så att användning av energi är obönhörligt förbunden med framåtskridande. Med utveckling. Med välfärd. Ur ett framtidsperspektiv anser jag att vi fokuserar på fel saker. Vi pratar om att vi måste minska energianvändningen utifrån hur den produceras idag, istället för att hitta nya sätt att ta vara på energi så att vi kan använda den till allt vi vill utan att samtidigt förstöra planeten. Tänk den dag vi har solceller på våra biltak som "tankar" bilen dygnets alla ljusa timmar och som har batteri som räcker över de mörka. Då kan vi använda bilen som vi önskar utan att det får negativa konsekvenser för klimatet och miljön. Den typen av lösningar ska vi ha fokus på. Då kan vi också få till en hållbar utveckling och samtidigt fortsätta ta steg framåt. n Läs krönikan i mobilen! FOKUSENERGI.SE Företags- och personcertifikat för arbete i kyl- och värmepumpanläggningar där köldmediet är: CFC, HCFC eller HFC Energiexperter Ventilationsmontörer Värmepumpinstallatörer Högspänningsbrytare Fibertekniker Teletekniker Utbildningsintyg inom Terminering fiber och inom Mobil luftkonditionering Diplomerad Kyl & Värmepumptekniker INSTALLATIONS CERTIFIERING I STOCKHOLM AB Box , Stockholm, Tel , Fax Av SWEDAC ackrediterat certifieringsorgan för personcertifiering

19 Självläkande elnät säkrar elförsörjning HM Power visar vägen ANNONS Med miljön in i framtiden ANNONS HM Power ligger i framkant på flera områden inom el- och energi. Vad gör ni? Dagens elnät är fortfarande baserad på år gammal teknologi, ett statiskt nät som bygger på dåtidens krav. Idag ser samhället helt annorlunda ut och vi är helt beroende av el, utan avbrott. Vi har tagit fram produkter och system som vid fel utesluter eller minskar avbrotten från timmar till en bråkdel av en sekund, så kallade självläkande elnät. Självläkande elnät, vad har ni som är unikt? Vi upptäcker även mycket små felströmmar med unik sensor och algoritmer och har utvecklat effektbrytare som kan koppla bort felet automatiskt lika effektivt som i de sofistikerade överliggande näten. Effektbrytarna gör också att elnäten förbereds för lokal elproduktion. Lokal elproduktion? Vi ser i Sverige, och framförallt i andra länder, hur privatpersoner och företag installerar solceller, vindsnurror och producerar sin egen el. Det här får konsekvenser för elnäten. Vi måste gå från statiska elnät till dynamiska elnät som kan anpassa sig till både matning från traditionell elproduktion och lokal elproduktion. Ni har också ett bolag som gör laddstolpar för elbilar... Vi tror på el- och elhybridbilarna. Vi identifierade redan för sex år sedan att det krävs nya lösningar. Hur Bertil Moritz, VD HM Power AB ska elnäten klara att många bilar laddas samtidigt på samma plats? Vi har patenterade lösningar för problemen och har nu levererat matningsutrustningen till till exempel Teslas alla Super Charger Stationer i Sverige. Ni verkar hitta lösningar till flera behov som ligger i tiden. Men hur klarar ni det med så få personer? Vi jobbar i allianser och med snabba beslut. Vi söker alltid upp de som har bäst kunnande, oavsett var de finns. Med decenniers erfarenhet hos flera av oss inom el-området, behövs inte långa utredningar före beslut. Om hållbarhet är modeord så har Pite Energi länge varit före sin tid. Med långsiktigt miljöansvarstagande förankrat hos både medarbetare och kunder går man i bräschen högt upp i norr. Enligt Pite Energis marknadschef Jörgen Hellsten började det med VD Daniel Fåhraeus tillträde Viljan att tänka på miljö i allt det vi gör, genomsyrar sedan dess allt vi gör dagligen, konstaterar Jörgen Hellsten. Ett tydligt medvetandegörande som sträcker sig från konkreta vardagshandlingar som att skriva ut i svartvitt och dubbelsidigt till framtidsvisioner om nya energitekniker som projekteras och praktiseras efter noggranna studier. Enligt Daniel Fåhraeus själv går miljötänket längre tillbaka än så. Fastigheten vi sitter i byggdes 1992 och har sedan dess underhållits samt värmts upp av avfallsvattnet från grannen pappersbruket. Vilket visar på den långa, goda traditionen av resursanvändning vid fjärrvärme. Den dateras i Piteå ända till 70-talet och står idag för 97% av kommunens fjärrvärmebehov i form av överskottsvärme från SCA och Smurfit Kappa. På Pite Energi har man myntat begreppet Lokaltänksamhet. Omtänksamhet, kundnytta och hållbarhet som vidgar svenska språket på ett miljövänligt sätt. Kunderna är ju vi kommunbor som betalar och klimatet behöver både långsiktighet och omtänksamhet, förklarar Jörgen Hellsten innan Daniel Fåhraeus tar Daniel Fåhraeus vid. All el vi säljer är miljövänlig, säger visionären i kommunen vars invånare är förtroende är stort för hans företags innovativa tekniska lösningar. Själv cyklar han till jobbet när han inte tar elbilen och sparar 500 kg CO 2 per år byggde man i samarbete med norska Norut en solcellspark i forskningssyfte i Piteå, med flest soltimmar i Sverige. Resultatet blev över förväntan med en produktion långt över maxkapacitet genom de två olika mottagarna, en som följer astronomisk och en som följer optisk reflexion. Den bästa följde snön vilket är en annan ljus fördel i norr. ANNONS Fjärrvärmens vision 2030: Vi värmer varandra med återvunnen energi Varje år överanvänder vi jordens resurser. För att inte fortsätta skuldsättningen till kommande generationer måste vi använda de samlade resurserna på ett bättre sätt. Fjärrvärmenäten ger oss unika förutsättningar att ta vara på energi som annars skulle gå till spillo. Så kan värme som blir över hos hos den ena värma den andra. Under senare delen av 1900-talet byggdes fjärrvärmen ut stort i Sverige och förbättrade luft och miljö i alla tätbebyggda områden. De senaste 20 åren har fjärrvärmen dessutom minskat Sveriges klimatutsläpp genom att ställa om från fossila bränslen till idag nästan bara förnybar och återvunnen energi. Vi är förstås både stolta och glade över att pekas ut som den största bidragande orsaken till att Sverige har kunnat nå klimatmålen. Men vi stannar inte där. Världen måste minska resursanvändningen och fjärrvärmebranschens bidrag är att nå fjärrvärmens vision Vi värmer varandra med återvunnen energi. Med våra väl utbyggda fjärrvärmenät har vi en unik möjlighet att ta vara på energi i samhället. Som spill från skogen, avfall som inte kan återvinnas på annat sätt och värme från exempelvis industrier, butiker och datahallar. Så kan fjärrvärmen fortsätta att vara ett självklart val, för både ekonomi och miljö.

20 Jämför factoring och fakturaköp Upp till nio offerter inom 24 h. Sänk din avgift med upp till 40% ring idag! Det lönar sig alltid att jämföra villkor och det är helt kostnadsfritt. hitta rätt factoringavtal NÄR VI BYGGER BOSTÄDER BRYR VI OSS OM MER ÄN BARA LÄGENHETERNA Skillnaden mellan att bygga lägenheter och bygga samhällen är stor. Nu säljstartar vi HSB brf Finnboda Terrass, den sista etappen i en ny stadsdel. Läs mer om hur vi på HSB resonerar kring att skapa det goda boendet på

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

Energikällor Underlag till debatt

Energikällor Underlag till debatt Energikällor Underlag till debatt Vindkraft Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen. År 2014 producerade vindkraften i Sverige 11,5 TWh el vilket är cirka 8 procent av vår elanvändning.

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet

Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet Biobränsle Bränslen som har organiskt ursprung och kommer från de växter som finns på vår jord just nu. Exempelvis ved, rapsolja, biogas, men även från organiskt avfall. Biogas Gas, huvudsakligen metan,

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av energipolitiken.

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av energipolitiken. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1641 av Penilla Gunther (KD) Inriktningen av energipolitiken Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet Inom energiområdet Energiförsörjning för ett hållbart samhälle Satsningar på: Försörjningstrygghet

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling När jag såg filmen tänkte jag på hur dåligt vi tar hand om vår jord och att vi måste göra något åt det. Energi är ström,bensin och vad vi släpper ut och det är viktigt att

Läs mer

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el Egen el direkt till uttaget Dala Elfond Ett avtal som passar alla Tillsammans är vi stora Dala Solel Använd solsidan - gör din egen el Visste du att... Melbourne i Australien har 2100 soltimmar per år.

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

En sammanhållen klimat- och energipolitik

En sammanhållen klimat- och energipolitik En sammanhållen klimat- och energipolitik Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Resultatet av en bred process Sverige får en ledande roll i den globala

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Atmosfär. Ekosystem. Extremväder. Fossil energi. Fotosyntes

Atmosfär. Ekosystem. Extremväder. Fossil energi. Fotosyntes Atmosfär X består av gaser som finns runt jorden. Framförallt innehåller den gaserna kväve och syre, men också växthusgaser av olika slag. X innehåller flera lager, bland annat stratosfären och jonosfären.

Läs mer

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel Värme- och Kraftkonferensen 2012, Morgondagens energisystem Daniel Friberg 12 november 2012, Energimyndigheten Waterfront Congress Centre Stockholm

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Utbildningsmaterialet Vill du bli ett energigeni är tänkt som ett kompletterande material i samhällskunskaps- och fysikundervisning i årskurserna 4 9, för inspiration,

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder

Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder PRESSMEDDELANDE 2014-07-07 Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder Ny solpark på universitetstaket kan tiodubbla produktionen av solenergi Pite Energi tar ett stort steg i arbetet mot hållbar

Läs mer

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden?

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Staffan Eriksson, IVA Huvudprojektledare Vägval energi 15 oktober 2009 IVAs uppdrag IVA ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska

Läs mer

Fredspartiet. Innehållsförteckning Kort inledning Fakta om kärnkraft Argument Argument Motargument Argument Handlingsplan Avslut och sammanfattning

Fredspartiet. Innehållsförteckning Kort inledning Fakta om kärnkraft Argument Argument Motargument Argument Handlingsplan Avslut och sammanfattning Fredspartiet Innehållsförteckning Kort inledning Fakta om kärnkraft Argument Argument Motargument Argument Handlingsplan Avslut och sammanfattning Inledning För oss i Fredspartiet är det viktigt att kärnkraft

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014 Harry Frank KVA - 1 5/10/2014 Harry Frank IVA och KVA Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? 7 maj 2014 - Harry Frank KVA - 2 Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? För att besvara

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD

VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD Borgviks bruk 1890 Asmundska handelshuset Göteborg 1680 VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD Presentation vid STORA MARINDAGEN 2011 Göteborg Om Människans energibehov i en värld med minskande koldioxidutsläpp.

Läs mer

Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet.

Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet. 3 Utgåva KÄRN KRAFT Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet. Med ångmaskinens hjälp utvecklades industrisamhället

Läs mer

Instuderingsfrå gor el och energi å k5

Instuderingsfrå gor el och energi å k5 Instuderingsfrå gor el och energi å k5 1.Vad uppfann Thomas Alva Edison? Glödlampan, men han hade också över 1000 patent på andra uppfinningar. 2. Ungefär när visades glödlamporna upp för vanligt folk

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 883 Datum: 2014-04-15 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:50 Adress: Gräsvägen 20, 302 92 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av:

Läs mer

Solenergi och vindkraft i energisystemet

Solenergi och vindkraft i energisystemet Solenergi och vindkraft i energisystemet Skånes Vindkraftsakademi Malmö 18 Mars 2015 Martin Lindholm New Technology & Innovation Manager E.ON Climate & Renewables Agenda Introduktion Technology & Innovation

Läs mer

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling-bakgrund Varför pratar vi idag mer

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-23, 117. Åtgärdsplan för hållbar energi, tillika Energiplan för Kiruna kommunkoncern

Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-23, 117. Åtgärdsplan för hållbar energi, tillika Energiplan för Kiruna kommunkoncern 1 Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-23, 117 Åtgärdsplan för hållbar energi, tillika Energiplan för Kiruna kommunkoncern 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Klimatet, en drivkraft att minska koldioxidutsläppen...

Läs mer

Va!enkra" Av: Mireia och Ida

Va!enkra Av: Mireia och Ida Va!enkra" Av: Mireia och Ida Hur fångar man in energi från vattenkraft?vad är ursprungskällan till vattenkraft? Hur bildas energin? Vattenkraft är energi som man utvinner ur strömmande vatten. Här utnyttjar

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Rapport från partienkät

Rapport från partienkät Rapport från partienkät Sammanfattning Svensk Vindenergi har genomfört en enkät till riksdagspartierna om deras syn på förnybar elproduktion och vindkraft. Här följer en sammanfattning av svaren: Socialdemokrafterna,

Läs mer

Repetition energi. OBS. repetitionen innehåller inte allt Mer info finns på

Repetition energi. OBS. repetitionen innehåller inte allt Mer info finns på Repetition energi OBS. repetitionen innehåller inte allt Mer info finns på www.naturenergi.pbworks.com Solceller Fusion Energin från solen kommer från då 2 väteatomer slås ihop till 1 heliumatom + energi,

Läs mer

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser Växthuseffekten Atmosfären runt jorden fungerar som rutorna i ett växthus. Inne i växthuset har vi jorden. Gaserna i atmosfären släpper igenom solstrålning av olika våglängder. Värmestrålningen som studsar

Läs mer

Sysselsättningseffekter

Sysselsättningseffekter BILAGA 2 1(3) Underlag gällande Sysselsättningseffekter Sysselsättningseffekter - Underlag till Dalarnas Energi- och klimatstrategi 2012 2 Bakgrund och syfte I Dalarnas energi- och klimatstrategi 2012

Läs mer

Vattenfall Värme Uppsala

Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala - dagsläget Johan Siilakka, chef anläggningsutveckling - utveckling Anna Karlsson, miljöspecialist - varför biobränslen? - tidplaner och delaktighet 2013-03-02 Foto: Hans Karlsson

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Från kol och olja till sol och vind? om hur en omställning till ett hållbart energisystem kan se ut

Från kol och olja till sol och vind? om hur en omställning till ett hållbart energisystem kan se ut Från kol och olja till sol och vind? om hur en omställning till ett hållbart energisystem kan se ut 7 oktober 2013 Dr. Jon-Erik Dahlin Bildkällor: t.v.: Alan Zomerfeld WC, ö.t.h.: U.S. Air Force PD, n.t.h.:

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402 Industrin och energin Peter Nygårds 20140402 1 Är industrins tid förbi? Tjänstesamhället är tyngdpunkten i samhällsekonomin och därmed för sysselsättning och välfärd. Industrin är på väg till låglöneländer.

Läs mer

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog GoBiGas Gothenburg Biomass Gasification Project Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog 1 Klimatmål år 2020 EU Koldioxidutsläppen ska ha minskat med 20 procent (jämfört med 1990 års nivå) Energianvändningen

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Kommittédirektiv. Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Dir. 2012:78

Kommittédirektiv. Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Dir. 2012:78 Kommittédirektiv Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser Dir. 2012:78 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2012. Sammanfattning I regeringens proposition

Läs mer

Innehållsförteckning. s.1 Innehållsförteckning s.2-13 Instuderingsfrågor

Innehållsförteckning. s.1 Innehållsförteckning s.2-13 Instuderingsfrågor Innehållsförteckning s.1 Innehållsförteckning s.2-13 Instuderingsfrågor Tankar om Energi - Instuderingsfrågor 1, Hitta Energin - Vad är energi? Jo allt är energi. Energi kan finnas lagrad allt möjligt

Läs mer

Energihushållning. s 83-92 i handboken

Energihushållning. s 83-92 i handboken Energihushållning s 83-92 i handboken 13 mars 2013 Innehåll Vad är energi? Energikällor Miljöpåverkan Grön el Energieffektivisering Energitips Hur ser det ut i er verksamhet? Vad behövs energi till? bostäder

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av energipolitiken. Dir. 2015:25. Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015

Kommittédirektiv. Översyn av energipolitiken. Dir. 2015:25. Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015 Kommittédirektiv Översyn av energipolitiken Dir. 2015:25 Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015 Sammanfattning En kommitté i form av en parlamentariskt sammansatt kommission ska lämna underlag

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

E.ON Elnät. Framtiden är l kal. En satsning på Lokala Energisystem

E.ON Elnät. Framtiden är l kal. En satsning på Lokala Energisystem E.ON Elnät Framtiden är l kal En satsning på Lokala Energisystem Ett nytt sätt att tänka kring energi Det blir allt mer angeläget att hitta vägar för att skapa ett hållbart samhälle. Vi som arbetar med

Läs mer

Klimatförändringar. Amanda, Wilma, Adam och Viking.

Klimatförändringar. Amanda, Wilma, Adam och Viking. Klimatförändringar Amanda, Wilma, Adam och Viking. Växthuseffekten Växthuseffekten var från början en naturlig process där växthusgaser i atmosfären förhindrar delar av solens värmestrålning från att lämna

Läs mer

Solceller Fusion Energin från solen kommer från då 2 väteatomer slås ihop till 1 heliumatom, fusion Väte har en proton, helium har 2 protoner Vid ekvatorn ger solen 3400 kwh/m 2 och år I Sverige ger solen

Läs mer

Energisamhällets framväxt

Energisamhällets framväxt Energisamhällets framväxt Energisamhället ett historiskt perspektiv Muskelkraft från djur och människor den största kraftkällan tom 1800-talets mitt Vindkraft, vattenkraft och ångkraft dominerar Skogen

Läs mer

Lycka till. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni.

Lycka till. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni. Lycka till och ha så kul på din upptäcktsresa - ta gärna hjälp av ugglan Elvis på vägen! Namn station 1 Fotosyntesen

Läs mer

EN DROPPE AV H 2 OPP

EN DROPPE AV H 2 OPP EN DROPPE AV H 2 OPP Om vattenkraften idag och i framtiden. Vi svenskar lever i symbios med vatten. Sverige har 240 mil kust. Den sträcker sig hela vägen från Haparanda i norr till Strömstad i väster.

Läs mer

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna.

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Kunskapstest: Energikällorna. Rätt svar står skrivet i orange. 1. Alla använder ordet energi, men inom naturvetenskapen används en definition, dvs. en tydlig förklaring.

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö biogas FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö satsar på biogas Ett av världens tuffaste miljömål Malmö stad har ett av världens tuffaste miljömål uppsatt - år 2030 ska hela Malmö försörjas med förnybar

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 892 Datum: 2014-05-22 Fastighetsbeteckning: Öringen 6 Adress: Augustivägen 12, 302 60 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av: Hanna

Läs mer

Jino klass 9a Energi&Energianvändning

Jino klass 9a Energi&Energianvändning Jino klass 9a Energi&Energianvändning 1) Energi är en rörelse eller en förmåga till rörelse. Energi kan varken tillverkas eller förstöras. Det kan bara omvandlas från en form till en annan. Det kallas

Läs mer

Fysik: Energikällor och kraftverk

Fysik: Energikällor och kraftverk Fysik: Energikällor och kraftverk Under en tid framöver kommer vi att arbeta med fysik och då området Energi. Jag kommer inleda med en presentation och sedan kommer ni att få arbeta i grupper med olika

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Energi- och klimatfrågor till 2020

Energi- och klimatfrågor till 2020 Energi- och klimatfrågor till 2020 Daniel Johansson Statssekreterare Klimatförändringar och andra miljöhot Mänskligheten står inför en global miljöutmaning Jorden utsätts globalt för ett förändringstryck

Läs mer

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB Bioenergiutveckling internationellt, nationellt och regionalt samt några aktuella regionala satsningar på bioenergi för värme och elproduktion. Hans Gulliksson Energi som en

Läs mer

Solenergiteknik i den hållbara staden

Solenergiteknik i den hållbara staden Solenergiteknik i den hållbara staden Charlotta Winkler WSP Environmental 2015-06-23 2 Det går inte att visa den här bilden just nu. Värderingar 3 Hållbarhet 4 "En hållbar utveckling är en utveckling som

Läs mer

Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas

Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas 1. Inledning Sverige och Europa är beroende av fossil energi. Konsekvenserna av detta beroende kännetecknas av klimatförändringar med stigande global medeltemperatur

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Eftermiddagens program

Eftermiddagens program Eftermiddagens program 13.00-13.30 Inledning 13.30-14.30 Miljö och klimat 14.30-15.00 Fika 15.00-15.30 Energi 15.30-16.30 Energieffektivisering 16.30-16.50 Goda exempel 16.50-17.00 Avslutning och Utvärdering

Läs mer

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK TROLLEBODA VINDKRAFTPARK VINDKRAFTPARK I TROLLEBODA Vi undersöker möjligheten att bygga mer vindkraft i Kalmarsund. Våren 2008 fick vi tillstånd av miljödomstolen att bygga 30 vindkraftverk med totalhöjden

Läs mer

Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden

Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden Älgafallet, januari 2009 Energifrågan i fokus Tanums kommun har beslutat att bidra till ett långsiktigt uthålligt samhälle. I sin miljöpolicy

Läs mer

Vattenkraft, vågkraft och tidvattenkraft

Vattenkraft, vågkraft och tidvattenkraft Grupp 1 Vattenkraft, vågkraft och tidvattenkraft Vid vattenkraftverken har man byggt jättelika vattenmagasin. Varför? Grupp 2 Kärnkraft (fusion och fission) Fusionsprocessen pågår ständigt på solen och

Läs mer

Medeltemperaturen på jorden blir varmare och varmare. Orsaken är främst utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen. Trafiken på våra vägar och energianvändningen står för största delen av

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. PRIO-lektion november Nu börjar nedräkningen inför FN:s klimatmöte i Paris, som ska pågå mellan den 30 november och 11 december. Världens länder ska då enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla

Läs mer

Delba2050. Innovationsagenda baserad på en långsiktig och bred systemsyn. Den elbaserade ekonomin 2050 Jörgen Svensson, LTH 17/03/2015

Delba2050. Innovationsagenda baserad på en långsiktig och bred systemsyn. Den elbaserade ekonomin 2050 Jörgen Svensson, LTH 17/03/2015 Delba2050 www.delba2050.se Innovationsagenda baserad på en långsiktig och bred systemsyn 17/03/2015 Den elbaserade ekonomin 2050 Jörgen Svensson, LTH Delba2050 - Projekt www.delba2050.se Syf t e: öppna

Läs mer

Investera i solceller. och gör din egen solel

Investera i solceller. och gör din egen solel Investera i solceller och gör din egen solel 1 Omvandla solljus till förnybar el Solens energi ger egen klimatsmart el och en lägre elkostnad. Och du bidrar till ett hållbart energisystem. Vi erbjuder

Läs mer

Department of Technology and Built Environment. Energiflödesanalys av Ljusdals kommun. Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari

Department of Technology and Built Environment. Energiflödesanalys av Ljusdals kommun. Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari Department of Technology and Built Environment Energiflödesanalys av Ljusdals kommun Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari Examensarbete 30 hp, D-nivå Energisystem 1 Bakgrund Beställare av denna analys

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer