Green Highway Demonstration av elbilar i vinterklimat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Green Highway Demonstration av elbilar i vinterklimat"

Transkript

1 Slutrapport Green Highway Demonstration av elbilar i vinterklimat Projektperiod: Rapportförfattare: Anne Sörensson Elbilsutställning och elbilsrally 20 september 2013

2 Sammanfattning Projektet har bedrivits under tiden tom av Östersunds kommun i samverkan med Jämtkraft. Syftet med projektet har varit att utveckla en demonstrationsplats i vintermiljö för elbilar i Östersund med omnejd för 28 elbilar. Information om projektet har spridits via hemsida, facebook, film, folder, magasin, annonser, seminarier och träffar (7 st), föreläsningar (54 st) samt studiebesök, visningar och provkörningar (85 st). Projektet har medverkat till utmärkelser som Gröna Bilisters bästa elbilskommun under Under 2012 kom Östersunds kommun och Jämtkraft på andra plats blev Östersund utsedd till bästa eltrafikkommun i företagets Easy Charges undersökning baserat på antal fordon och laddplatser i förhållande till folkmängd. Projektet har också medverkat till att antalet laddbara bilar har ökat. Vid projektets början fanns 4 laddbara bilar i länet, varav 3 i Östersund. I februari 2014 när slutrapporten lämnades in fanns 62 laddbara fordon i länet varav 47 i Östersund. 66 mediainslag både lokalt och nationellt har noterats om projektet. I projektet har bidrag betalats ut till 28 elbilar i enlighet med projektets målsättningar. Bilarna går hos kommuner, företag, hos en privatperson och hos Östersunds bilpool. Totalt har bilarna körts km i projektet, vilket har reducerat fossila koldioxidutsläpp med kg i jämförelse med om fossilbränslealternativ hade valts. Förarna som har fått bidrag har svarat på tre enkäter under projekttiden. Resultaten har varit ungefär samma vid alla enkättillfällena. Vid slutenkäten under 2013 kunde 39 % tänka sig att köpa elbil privat. 74 % skulle rekommendera andra att köpa elbil privat. och 68 % är mer positiva till elbilen idag än innan de hade testat dem. De flesta bilarna har också rapporterat in uppgifter till TSS körsträckedatabas under ett år. GPS-mätenheter från TSS bilrörelseprojekt har varit installerad i 8 bilar hos Jämtkraft och Östersunds kommun från september till mitten på januari. Kommunens bilar, 3 Peugeot ion och 1 Nissan Leaf har körts mellan 1,7 till 65 km per dag i snitt under projektperioden. Den längsta sträckan med en elbil var 45 km för Peugeot ion respektive 44 km för Nissan Leaf. Jämtkrafts bilar har körts mellan 1,1 km till 199 km per dag under snittperioden. De som har fått elbilsbidrag har intervjuats vid projektets slut. De flesta är positiva till att köra elbilar. Elbilarna fungerar bra i de olika verksamheterna under förutsättning att de kör inom räckvidden. Vissa har fått anpassa det normala körmönstret eller att det finns andra bilar som kompletterar, så att man kan källsortera sina resor. En positiv effekt av projektet är att ett flertal företag har fortsatt att köpa elbilar och pluginhybrider efter projektet, dels Sundsvalls Energi, Jämtkraft, Norrmontage samt Östersunds kommun som har 25 elfordon. Projektet mål bedöms ha uppfyllts.

3 Innehållsförteckning 1 INLEDNING, SYFTE OCH MÅL SYFTE MÅL ORGANISATION STYRGRUPP NÄTVERKSTRÄFFAR I SMÖG GENOMFÖRANDE INFORMATION OCH SYNLIGGÖRANDE Hemsidor Facebook Informationsspridning via film Egenproducerad information Folder Utställningsmaterial Annonser ARRANGEMANG OCH FÖRELÄSNINGAR Gemensamma events Seminarier/träffar arrangerade av Östersunds kommun Informations- och föreläsningsstillfällen Visnings- och provkörningstillfällen samt studiebesök AKTIVITETER FÖR ATT STIMULERA FLER LADDBARA BILAR I PROJEKTET Gratis parkering för elbilar och laddhybrider Laddplatsskyltar Samarbetsavtal med Peugeot Upphandling, och krav för utbetalade bidrag RESULTAT OCH UTVÄRDERING UTMÄRKELSER Årets elbilskommun Sveriges bästa elbilskommun LADDBARA FORDON I LÄNETS KOMMUNER VID PROJEKTETS SLUT ELBILAR I NYCKELPOSITIONER MEDIA GPS-MÄTNING GENOM TSS Mätning Mätning Körsträckor i TSS databas EXEMPEL PÅ ELFÖRBRUKNING EFFEKTER PÅ FOSSILA KOLDIOXIDUTSLÄPP ENKÄTUTVÄRDERING OCH INTERVJUER ELBILSENKÄT Elbilsförarnas kommentarer i elbilsenkäten Kommentarer i enkäten kopplade till bilmärken KOMMENTARER I TSS-LOGG SLUTINTERVJUER MED ELBILSFÖRARE Slutsatser av intervjuer med elbilsförare INTERVJUER MED BILHANDLARE Slutsatser MÅLUPPFYLLELSE... 73

4 BILAGOR Bilaga 1. Egenproducerad information Bilaga 2. Inbjudningar och programblad Bilaga 3. Utställningsmaterial Bilaga 4. Mediainslag Bilaga 5. Hemsida Bilaga 6. Avtal och ansökan om bidrag Bilaga 7. Mätning körsträckor

5 1 Inledning, syfte och mål Östersunds kommun med samfinansiär Jämtkraft ansökte om stöd för Green Highway, demonstration av elbilar i vinterklimat hos Energimyndigheten. Projektet beviljades kr för att driva projektet från Syfte Syftet med projektet har varit att utveckla en högkvalitativ demonstrationsplats i vintermiljö för elfordon i Östersund med omnejd. Målet var från början 56 fordon med bidrag på kronor men efter kompletterande ansökan har bidragsnivån höjts till kronor och fordonen har minskat till 28 st. 1.2 Mål 1) 28 elfordon införskaffas och utvärderas under projektperioden. 2) En upphandling för trafiksäkra elfordon genomförs (4 stjärnor i EuroNcap), där så är möjligt. 3) 28 utrustningar för insamling av tekniska data installeras i demonstrationsfordonen. (förutsatt att finansiering kunde ske i SEMI-projektet). 4) Uppsamling sker via fordonsdatorer av fordonsfakta från de 28 elfordonen. 5) En studie genomförs där fordonsägare, övriga trafikanter och allmänhetens synpunkter om eltrafik utvärderas. 6) Minst 6 informationstillfällen anordnas under projekttiden. 7) Ett nätverk för erfarenhetsutbyte bland elfordonsförarna/ägarna kommer att startas upp. 8) Information om projektets bedrivande och resultat redovisas på hemsidan 9) Minst fyra nätinformationsskrifter om projektets bedrivande och resultat tas fram under projektet. 10) Projektet slutrapporters via en videokonferens som sänds ut nationellt. 2 Organisation Projektet har bedrivits av Anne Sörensson, Grön Trafik, Östersunds kommun som varit projektledare och tillsammans med Mikael Hagman, eltrafikansvarig på Jämtkraft. Informatörer, ansvariga för fordonsparken samt en del andra nyckelpersoner i Östersunds kommun och Jämtkrafts organisationer har också deltagit i projektet. 2.1 Styrgrupp Projektet har haft en styrgrupp vars sammansättning framgår av listan nedan. Under 2012 har sammansättningen ändrats p.g.a. av att två tidigare styrgruppsdeltagare pensionerats respektive fått annat jobb. AnnSofie Andersson, kommunalråd i Östersunds kommun 1

6 Krister Frykberg, kommunledningsförvaltningen, Östersunds kommun. Har ersatt Sven-Olof Gustafsson, miljöchef och kommunledningsförvaltningen i Östersunds kommun. Jan Berglund, enhetschef Support och medlem i Jämtkrafts ledningsgrupp. Under 2010 höll styrgruppen fyra möten; 13/9, 1/10, 25/10 och 8/12. Under 2011, 15/2, 11/4 och 23/11. Under 2012, 14/ Nätverksträffar i SMÖG Projektet har också nätverkat och arrangerat möten i det SMÖG-nätverk (Stockholm, Malmö, Östersund, Göteborg) som startats upp med Energimyndigheten, kommuner, kraftbolag och andra aktörer som fått bidrag från Energimyndigheten eller varit involverade i utvärdering (TSS). Deltagande framgår av listan nedan Malmö, Anne Sörensson Stockholm, Anne Sörensson och Tommy Ericsson, Jämtkraft Göteborg, Anne Sörensson Östersund, Anne Sörensson och Mikael Hagman Malmö Anne Sörensson Telefonkonferens Anne Sörensson Göteborg Anne Sörensson Östersund Anne Sörensson och Mikael Hagman 3 Genomförande 3.1 Information och synliggörande Hemsidor Projektets har haft en hemsida på kommunens nät med adressen; se bilaga 5 och även på Jämtkrafts hemsida; En del information har också spritts via Facebook Information om projektet har lagts ut på Grön Trafiks Facebook-sida Vi som vill ha grönare trafik i Östersund, se tabell. Informationsspridning via Facebook Datum Innehåll Seminarium om elbilar och/eller miljöbilsgranskning Elbilsrekordet och Mikael Goldmann från Gröna Bilister kom till Östersund Resultatet av kommunens enkät visar vad de 83 elbilsförarna tycker om att köra elbil I Östersund har det tagits beslut om att elbilar och laddhybrider under 2012 inte behöver betala administrationsavgiften som andra miljöbilar betalar för att få tillstånd att parkera gratis Inbjudan till Klimatseminarium På väg åt rätt håll med elbilsföreläsning Inbjudan till Julmiljöfrukost om elfordon Information om Klimatseminarium med elbilsinformation samt elbilsutställning 20 september Information om invigning av Elbilsparkering i p-huset Film med intervju av Thorsten Handler - Räckviddskicken 2

7 3.1.3 Informationsspridning via film Inom projektet har film har spelats in och använts för att sprida information om elbilar, hur man använder dem och vilka erfarenheter som gjorts. De synliggörs på och några har också spridits via facebook. Videoklipp framtagna av projektet Datum Innehåll Information om Peugeot ion om av Jens Anderson, miljöchef på Peugeot Skandinavia för elbilsbidragstagare som köpt Peugeot Ion Prova på elbil med Jens Anderson, handhavande av elbil för medarbetare på Östersunds kommun Elbilsrekordet och Mikael Goldmann från Gröna Bilister kom till Östersund Filmning av Daniel Köbi om Jämtkrafts solcellsanläggning Filmning av Thorsten Handlers elbilserfarenheter Filmning av hela klimatseminariet På väg åt rätt håll med elbilsföreläsningar som sändes ut nationellt Filmning av Postens/Tidningstjänst AB:s elbilsförares erfarenheter Filmning av Länsförsäkringars elbilsförares erfarenheter Filmning av Diös elbilsförares erfarenheter Inom ramen för andra projekt så har filmer spelats in som sprids via och eller via Videoklipp med koppling till projektet av andra aktörer Datum Innehåll Film från prisutdelning av årets elbilskommun och intervju med kommunalråd Karin Thomasson, av Gröna Bilister Gröna Bilister har spelat in en film om smartladdning med Daniel Köbi Jämtkraft vid Elbilsrekordet Öresundskraft har spelat in en film där Mikael Hagman deltar om olika elbilars energiförbrukning Green Highway-projektet har spelat in en film om hur man snabbladdar elbil Egenproducerad information För att sprida information om projektet och elfordon har information tagits fram och spridits, se tabell. För artikeln om att använda elbil i Energibilagan har samarbete har skett med energi- och klimatrådgivare i Jämtland som gjort bilagan ihop med Energikontoren i Jämtland, Dalarna, Gävleborg och Västernorrland. Energibilagan har spritts till hushåll i Jämtland, Dalarna, Gävleborgs och Västernorrlands län. Kommunens Magasinet går ut till alla hushåll i kommunen och Jämtkrafts drivkraft skickas ut till alla hushåll i Östersund, Krokom och Åre. För artiklar i fulltext, se bilaga 1. 3

8 Egenproducerad information Datum Media Typ Rubrik/Tema Hemsida Vinter, snö och kyla resurser när Östersund vill bli centrum för tester av elbilar Hemsida Östersund vill bli vintertestcenter för Peugeots elbilar 2010 Magasinet Östersund Artikel Få bidrag för din elbil Hemsida Invigning av Norra Europas snabbaste laddstation 2011 Drivkraft för regionen Artikel Med elbil på jobbet 2011 Drivkraft för regionen Artikel Tron på gröna transporter 2011 Drivkraft för regionen Artikel 100 procent elbil - något för en barnfamilj? 2011 Drivkraft för regionen Artikel Grön trafik är ett måste inför framtiden Artikel Vi är Sveriges näst bästa elbilskommun 2012 Energibilagan Artikel Att använda elbil 2012 Green Highway magasin Artikel Pionjärer på elbil 2012 Green Highway magasin Artikel El vs fossilt Artikel Östersund är Sveriges bästa elbilskommun Drivkraft för regionen Artikel Vår region blir ledande i landet på eltrafik 2013 Drivkraft för regionen Artikel Med solkraft i tanken 2013 Drivkraft för regionen Artikel Elbilen fungerar helt perfekt i vår vardag 2013 Magasinet Östersund Artikel Satsningar på eltrafik gör Östersund till ett grönt föredöme Folder En folder har tagits fram om projektet och även uppdaterats en gång; Kör elbil och få kr som spridits vid seminarier och andra informationstillfällen, se bilaga Utställningsmaterial Roll-ups och beachflaggor har tagits fram för att synliggöra projektet, se bilaga Annonser Annonser har införts 2010 i Länstidningen och Östersundsposten samt tidningen Affärer och Business to Business Magazine inför elbilseminarier och för att marknadsföra elbilsprojektet. 3.2 Arrangemang och föreläsningar Gemensamma events Jämtkraft och Östersunds kommun har anordnat följande gemensamma events I samband med att kommunalrådet AnnSofie Andersson Östersunds kommun invigde Jämtkrafts första snabbladdningsstation med Chademo-standard tillika även Norra Europas första, lördagen den 9 april, fick besökarna provköra nya Peugeot Ion och fick 4

9 information om elbilsbidragen i 28-bilsprojektet. De kunde även vinna en veckas körning med elbil vid en tävling där man skulle köra så nära ett snöre som möjligt, samt bjöds på förtäring Under Europeiska trafikantveckan arrangerade Jämtlands motorklubb i samverkan med Östersunds kommun en manöverprov-tävling med elbil. Jämtkraft bjöd på en veckas fri körning till vinnaren. Det fanns även möjligheter till provkörning av elbilar från Östersunds kommun och Jämtkraft Under kampanjlördagen 21/9 under Europeiska Trafikantveckan arrangerade Grön Trafik, Östersunds kommun en elbilsmanövertävling på Stortorget där vinnaren belönades med en veckas lån av en elbil. Jämtkraft skänkte priset, 1 veckas lån av elbil Elbilsrekordet kom till Östersund och vid det tillfället arrangerades ett möte med Gröna Bilister, träff med bilföretagen och elbilsutställning och fika vid ICA Maxis smartladdare. Jämtkraft informerade smart laddning Seminarier/träffar arrangerade av Östersunds kommun Datum Namn Arrangör/Plats Elbilseminarium Grön Trafik, Östersunds kommun, Östersund, se bilaga 2 Vid seminariet i Östersund informerade Anne Sörensson och Mikael Hagman om elbilsprojektet och Green Highway. Therese Granath informerade om Peugeots elbilar och Bilbolaget informerade om elbilar från Renault. 38 personer deltog vid seminariet. Kommunalråd AnnSofie Andersson inleder på elbilsseminariet i Östersund. Datum Namn Arrangör/Plats/Antal deltagare Elbilsinformation/nätverks- träff för elbilsbidragstagare Östersunds kommun, Östersund. Ca 20 deltagare, se bilaga 2. 5

10 Jens Andersson, Peugeot Skandinavia informerar elbilsbidragstagare som valt Peugeot Ion om fakta om elbilen. Vid träffen ordnades också en praktisk handhavande-aktivitet. Datum Namn Arrangör/Plats/Antal deltagare Seminarium om elbilar och/eller miljöbilsgranskning Transporter och resor utan fossila bränslen Grön Trafik, Östersunds kommun m.fl., Storsjöteatern Östersund. Ca 60 deltagare, se bilaga 2. Grön Trafik, Östersunds kommun m.fl./ Storsjöteatern Östersund, 185 deltagare, se bilaga 2. Under 2012 genomfördes två arrangemang. En elbilssalong som arrangerades ihop med Elbilsoffensiven och som inkluderade informationsspridning, utställningar och provkörning av elfordon och en julmiljöfrukost. Ett inslag i Elbilssalongen var att Robert Ljung från Högskolan i Gävle föreläste för 130 personer om Elbilens framfart - Möjligheter och utmaningar under klimatseminariet På väg åt rätt håll 21 september. Mattias Goldmann föreläste på elbilsseminariet i Östersund 23 juni

11 Elbilssalong i Östersund 21 september Datum Namn Arrangör/Plats/Antal deltagare Elbilssalong och Klimatseminarium På väg åt rätt håll m elbilsföreläsning Grön Trafik, Östersunds kommun m.fl., Storsjöteatern Östersund. C:a 130 deltagare, se bilaga Julmiljöfrukost om eltrafik och nätverksträff Grön Trafik, Östersunds kommun, Rådhuset, 51 deltagare, se bilaga 2. På Julmiljöfrukosten 2012 som också var en nätverksträff för elbilsbidragstagarna deltog 51 personer, framförallt företag och politiker. Höjdpunkten var när elbilsförarna berättade om sina erfarenheter av att köra elbil. På bilden nedan informerar Fredric Longueville från Östersunds bilpool deltagarna om erfarenheter av att köra elbil i en bilpool Julmiljöfrukost om elfordon i Östersund 4 december Datum Namn Arrangör/Plats/Antal deltagare Elbilsutställning och Klimatseminarium På väg mot fossilbränslefrihet Möjligheter och fartgupp under vägen. Grön Trafik, Östersunds kommun m.fl., Storsjöteatern Östersund. C:a 200 deltagare, se bilaga 2. Vid klimatseminarium i Östersund deltog 204 deltagare. En punkt på seminariet var ett eltrafikblock där elbilsförare från 28-bilsprojektet, Anne Sörensson och Mikael Hagman informerade om erfarenheter från att köra elbil i projektet. Hela seminariet sändes ut via videolänk och går fortfarande att se på länken 7

12 Elbilsvisning i Östersund 20 september I förgrunden syns museet Jamtlis gamla veteranbuss som konverterats till eldrift. Föreläsare och paneldebattdeltagare vid klimatseminariet i Östersund 20 september Informations- och föreläsningsstillfällen Information om projektet och möjligheten att få bidrag till elbil har också spritts vid en mängd olika informationstillfällen genom att delta på andras seminarier och informationsträffar både internt i organisationerna och externt. Utöver detta har information spridits via mail och telefon. Informations-, föreläsnings- och provkörningstillfällen Datum Aktivitet Plats Arrangör Föreläsare Elbilfrukost Östersund Bilbolaget Anne Sörensson, Mikael Hagman 8

13 Eltrafik på Green Highway Åre SÖT*-konferens Anne Sörenson, Mikael Hagman Elbil och Green Highway Östersund Rotary Anne Sörensson Träff för miljöombud i Östersunds kommun Östersunds Agenda 21 Anne Sörensson Information vid invigning av ICA:s pilotanläggning för elbilsladdning med deltagande av infrastrukturmininistern och landshövdingen i Jämtland Arctura, och Ica Maxi Östersund Jämtkraft Åsa Torstensson, Britt Bohlin, Mikael Hagman Eltrafikseminarium i Almedalen Om eltrafikprojekt och Östersund som elbilsnav Almedalen Powercircle Mikael Hagman, AnnSofie Andersson Elbilsseminarium i Krokom Krokom Jämtkraft Mikael Hagman Elbilsseminarium i Åre Åre Jämtkraft Mikael Hagman Information om projektet vid studiebesök från Skottland Östersunds Åre och Östersunds kommun, Jämtkraft Anne Sörensson, Mikael Hagman Seminarium om demonstrationssträckor för elbilsladdning Göteborg Energimyndigheten/TSS Anne Sörensson, Mikael Hagman SATS-konferens Green Highway och testmiljöer i Östersund Arvidsjaur TSS m.fl. Anne Sörensson Elbilsprojektet/Green Highway Krokom Rotary Anne Sörensson Information för förvaltningschefer om elbilsprojektet/green Highway. Östersund Grön Trafik, Östersunds kommun Anne Sörensson Information om elbilsprojektet/green Highway för SÖT:s styrgrupp Östersund Grön Trafik, Östersunds kommun Anne Sörensson Green Highway inklusive elbilsprojektet vid IVL-konferens Hållbara transporter Stockholm IVL Anne Sörensson Information om elbilsprojektet och Green Highway vid Whats Up för turismfolk metodik Pecha Kucha Åre-Östersund Airport Destination Jämtland och Syre Anne Sörensson Elbilsprojektet på Green Highway Sundsvall Sundsvalls kommun Mikael Hagman Grön Trafik inkl eltrafik. Ppt-presentation via Skype vid workshop om ny energiplan för kf Mora Östersund Grön Trafik, Östersunds kommun Anne Sörensson Information om elbilsprojektet/green Highway för kommunledningsförvaltningen Östersund Grön Trafik, Östersunds kommun Anne Sörensson Företagsträff - Vad händer på elbilsfronten? Skidstadion Östersund Näringslivskontoret Anne Sörensson, Mikael Hagman Informationsträff hos landstingets transportchef och miljöpersoner. Östersund Grön Trafik, Östersunds kommun/jämtkraft Anne Sörensson, Mikael Hagman Östersunds kommun informerade om elbilarna, Green Highway och kommunens klimatarbete; videokonferens för Söderhamns politiker. Söderhamn Söderhamns kommun Petter Björnsson, Grön Trafik, Östersunds kommun 9

14 Östersunds kommun föreläste på RDC om elbilsprojektet och Green Highway Östersund Länsstyrelsen Jämtlands Län Anne Sörensson Östersunds kommun informerade för Länsstyrelsen om elbilsprojektet och Green Highway Östersund Länsstyrelsen Jämtlands Län Anne Sörensson Seminariet Energispektrum (Almedalsveckan) Seminariet Regional Energi en drivkraft även i framtiden? (Almedalsveckan) Seminariet Är elförsörjningen för viktig för att skötas av marknaden? (Almedalsveckan) Seminariet Elfordon Nu händer det. Hänger Sverige med? (Almedalsveckan) Energinätverk norr om elbilar och Green Highway-projektet Föreläsning hos Rotary om elbilsprojektet och Green Highway Visby Almedalsveckan Mikael Hagman Visby Almedalsveckan Mikael Hagman Visby Almedalsveckan Mikael Hagman Visby Power Circle Mikael Hagman Östersund Energinätverk norr Anne Sörensson Östersund Rotary Östersund Anne Sörensson Östersunds kommun föreläste på näringslivskontoret företagsmöte om elbilsprojektet och Green Highway Östersund Anne Sörensson Föreläsning för Kommunledningsgrupp Östersund Östersunds kommun Jari Hiltula, Miljöchef, Östersunds kommun* Information för Trafikverket Region Mitt Östersund Östersunds kommun Anne Sörensson Information vid uppstartsträff Clean Motion och Gatubolaget Information för Miljö- och samhällsnämnden Göteborg Gatubolaget Göteborg Anne Sörensson Östersund Östersunds kommun Anne Sörensson Info på Förvaltningsträff Östersund Östersunds kommun Petter Björnsson, Grön Trafik Föreläsning på seminariet Sustainable development processes Mittuniversitetet Östersund Mittuniversitetet Anne Sörensson Information på projektutbytesträff med lärare från Kalifornien Föreläsning på Miljöombudsträff för Östersunds kommuns miljöombud Vericate AB VTC Charlotta Nääs, Samordnare, Green Highway* Östersund Östersunds kommun Anne Sörensson Föreläsning på elfordonsseminarium Östersund Östersunds kommun Mona Modin Tjulin, ordf. miljö- och samhällsnämnden, Östersunds kommun* Föreläsning på Rotary Östersund Östersund Rotary Östersund Anne Sörensson Föreläsning på Seminarium i transporteffektivisering Västerås Energimyndigheten i samarbete med länsstyrelserna i Västmanland, Uppsala, Stockholm och Södermanland Anne Sörensson 10

15 Föreläsning på seminariet Gröna idéer Helsingborg Helsingborgs stad Karin Thomasson, kommunalråd, Östersunds kommun* Föreläsning på regional infrastrukturkonferens Åre Regionförbundet Jämtlands län, länstrafiken Mona Modin Tjulin, ordf. miljö- och samhällsnämnden, Östersunds kommun* Föreläsning på Rotary Östersund Östersund Rotary Östersund Anne Sörensson Föreläsning på Miljöombudsträff för Östersunds kommuns miljöombud Östersund Östersunds kommun Christina Breding. Miljö & Hälsa, Östersunds kommun* Nätverksträff Nätverket för hållbart resande Region Mitt. Kommuner och Trafikverket Östersund Grön Trafik, Östersunds kommun Anne Sörensson Styrgruppelbil Östersund Grön Trafik, Östersunds kommun Anne Sörensson, Mikael Hagman Föreläsning om eltrafik vid Hållbart Åre Åre Destination Åre Mikael Hagman Föreläsning om eltrafik vid Winterwind 2013 Sv Energi regionmöte, föredrag om laddinfrastruktur och eltrafik Östersund Vindkraft-föreningen Mikael Hagman Östersund Jämtkraft Mikael Hagman Föredrag om elbilar och laddinfrastruktur hos Swedavia Östersund Swedavia Mikael Hagman Hållbarhetsseminarium Östersund Jämtkraft Mikael Hagman Mer Östersund. Input i diskussioner om Östersunds utveckling Östersund Östersunds kommun Mikael Hagman * Med PowerPoint från Grön Trafik. 11

16 3.2.4 Visnings- och provkörningstillfällen samt studiebesök Provkörning med Skolutvecklarnas Nissan Leaf för nyckelpersoner i kommunen. Visnings- och provkörningstillfällen Datum Aktivitet Plats Arrangör Utställning vid Bilbolaget i samband med frukosten och efteråt Utställning i samband med besök av infrastrukturministern och laddplatsinvigning vid ICA samt visning av Peugeot. Bilbolaget ICA Jämtkraft Jämtkraft tom 9 Utställning i Almedalen. Almedalen Jämtkraft Invigning av laddstation i Krokom Krokom Jämtkraft tom 3 Åre Höstmarknad där även en Tesla stripad med 40 elbilar på väg visades Åre Jämtkraft Öppet hus på Jämtkraft med visning av elbilar Östersund Jämtkraft tom 1 Infrastrukturkonferens i Åre Åre Jämtkraft Företagsträffen del 2 hos Vericate Östersund Näringslivskontoret/ Jämtkraft Basketmatch för allmänhet Östersund Jämtkraft Fjärrvärmekundträff Östersund Jämtkraft Kommunfullmäktige Östersunds kommun Östersund Jämtkraft Intern demonstration Jämtkraft Östersund Jämtkraft Intern demonstration Jämtkraft Östersund Jämtkraft Intern demonstration Jämtkraft Östersund Jämtkraft Möte med landshövdingen Östersund Jämtkraft SÖT-ledningen och Sundsvalls kommun Östersund Jämtkraft Testkörning internt inom Jämtkraft Östersund Jämtkraft 12

17 Miljöfrukost för företag Östersund Östersunds kommun Jämtkraft elnät Östersund Jämtkraft Jämtkraft, Peugeot, PSA, Östersund kommun, VTC, Anderssons Bil AB, Bilbörsen Östersund Jämtkraft MIUN Karriär 2011 Östersund Jämtkraft Provkörning av elbilarna med Länsstyrelsen i Västa Götaland på studiebesök om Green Highway hos Östersunds kommun Östersund Grön Trafik Provkörning av elbilarna av Trafikverket Region Mitt Östersund Grön Trafik Provkörning vid invigning av snabbladdningsstation Lillänge Östersund Provkörning vid invigning av Kyrkbergets vindkraftspark Kyrkberget, Dalarna Jämtkraft Jämtkraft Provkörning vid familjefest för att fira att Brunflo fått fjärrvärme tom 31 Jämtkraft lånade ut en elbil till det elbilsevent med elbilsracing mellan trav-galopp och motorkändisar som ägde rum på Täby galopp tom 15 Östersunds kommun och Jämtkraft ställde ut och erbjöd provkörning vid den internationella konferensen RDC; Regional Development Conference 14-15/ Provkörning vid seminariet Energispektrum (Almedalsveckan) Provkörning vid seminariet Regional Energi en drivkraft även i framtiden? (Almedalsveckan) Provkörning vid seminariet Är elförsörjningen för viktig för att skötas av marknaden? (Almedalsveckan) Provkörning vid seminariet Elfordon nu händer det. Hänger Sverige med? (Almedalsveckan) tom 24 Vid en motor och flyghelg i Molanda, Åre kommun, lånade Jämtkraft ut elbilar för provkörning Brunflo Täby Östersund Visby Visby Visby Visby Åre Jämtkraft Jämtkraft Grön Trafik Jämtkraft Jämtkraft Jämtkraft Jämtkraft Jämtkraft Jämtkraft Provkörning i samband med seminarium och Europeiska trafikantveckans dag för allmänheten. Östersund Grön Trafik Provkörning med politiker i Sundbybergs kommun på Studiebesök Provkörning med politiker i Sundbybergs kommun på Studiebesök Östersund Östersund Grön Trafik Grön Trafik Infrastrukturkonferens i Åre Åre Jämtkraft Miun Karriär 2011 Östersund Jämtkraft tom 11 Skogs-EM Östersund Jämtkraft Swedavia Öppet hus Östersund Jämtkraft tom 26 Åredagen/Åres framtid Åre Jämtkraft tom 25 Centerstämman Åre Jämtkraft Öppet hus Moskogen Krokom Jämtkraft 13

18 Provkörning i samband med miljöfrukost hos Östersunds kommun Östersund Grön Trafik tom 09 Vericate, lån av elbil Östersund Jämtkraft Sweco, demo och information Östersund Jämtkraft Green Highway, information Sundsvall Jämtkraft Opel utbildning och information Åre Jämtkraft Åre kommun, information Järpen Jämtkraft Jämtkraft elnät, information Järpen Jämtkraft Skellefteå kraft, information Östersund Jämtkraft Centern, information och demo Ås Jämtkraft tom 29 Europa forum, demo Östersund Jämtkraft Climate regions, information Östersund Jämtkraft Zero rally, information Östersund Jämtkraft MIUN, information Östersund Jämtkraft tom 27 Zero rally, testkörning Åre mm Jämtkraft Destination Åre, information Åre Jämtkraft tom 27 Motormässan, demo och lån av elbilar Östersund Jämtkraft ICA Maxi, demo Östersund Jämtkraft Provkörning av Opel Ampera för nyckelpersoner Östersund Anne Sörensson tom 16 Zero rally, demo och information Åre mm Jämtkraft Provkörning under elbilsseminarium Östersund Östersunds kommun Motordagarna, demo och information Järpen Jämtkraft tom 29 Fäviken, demo och information Järpen Jämtkraft tom 12 STCC, demo Östersund Jämtkraft tom 26 Energimässa, demo och information Tandsbyn Jämtkraft tom 26 Invigning, demo och information Rötviken Jämtkraft tom 12 RenRen, demo och information Östersund Jämtkraft tom 16 Swedavia, demo Östersund Jämtkraft tom 16 Sandström & Ljungqvist, demo Östersund Jämtkraft Verdens miljöverndag, information Trondheim Jämtkraft tom 22 Elbilsalongen, demo och information Östersund Jämtkraft, Östersunds kommun Provkörning och visning av Nissan Leaf för nyckelpersoner Östersund Östersunds kommun tom 30 Åre höstmarknad, demo och information Åre Jämtkraft tom 05 JGy, demo och information Östersund Jämtkraft 14

19 BTEA, demo och information Åsarna Jämtkraft Miljöfrukost, demo och information Östersund Jämtkraft ICA Maxi, demo och information Östersund Jämtkraft Familjedag i Vaplan, visning och provkärning av elbilar Krokom Andritz Hydro, Jämtkraft tom 26 Vericate hade studiebesök hos Jämtkraft och lånade en elbil till fordonsgymnasiets utbildning tom 09 Umeå Energi hade studiebesök hos Jämtkraft om elbilar och laddinfrastruktur Folkpartiet i Krokom hade studiebesök om laddinfrastruktur och elbilar Östersund Östersund Östersund Jämtkraft Jämtkraft Jämtkraft Elbilsutställning vid KFS-dagar i Östersund Östersund Jämtkraft, Östersunds kommun Energimässa, utställning om eltrafik och provkörning Östersund Jämtkraft 3.3 Aktiviteter för att stimulera fler laddbara bilar i projektet Gratis parkering för elbilar och laddhybrider För att stimulera elfordon har Östersunds kommun beslutat att elbilar och laddhybrider parkerar helt gratis efter tillståndsansökan. Beslutet gäller t o m Under 2012 har Grön Trafik utfärdat 20 tillstånd för elbilar och 2 för laddhybrider delats ut. Under 2013 fick 23 elbilar samt 6 laddhybrider tillstånd för miljöbilsparkering Laddplatsskyltar Det nya vägmärket för laddplats för elfordon har satts upp på flera platser där kommunen äger marken och det finns laddplatser för elbilar Samarbetsavtal med Peugeot För att få tidiga elbilar har Östersunds kommun och Jämtkraft skrivit ett avtal med Peugeot den 7/ Samarbetet gäller också Cold Climate-tester, Smart Gridsprojekt, samt även mindre test med alkolås och elbil. Östersunds kommun, Jämtkraft och Peugeot skriver samarbetsavtal om 15

20 Vintertest av serietillverkade elbilar Upphandling, och krav för utbetalade bidrag Under 2010 tog Östersunds kommun fram kriterier för en elbilsupphandling samt gjorde en tidig elbilsupphandling där även Jämtkraft medverkade. Under våren 2011 levererades de elbilar som upphandlats under Efter att den upphandlingen var genomförd anslöt sig Östersunds kommun till den nationella elbilsupphandlingen som SKL utförde på uppdrag av Stockholms kommun och Vattenfall. Östersunds kommun har även medverkat i referensgruppen. Bidrag betalades ut till 12 elbilar, 9 Peugeot Ion och Citroën C3, se tabell nedan. Under 2012 har bidrag betalats ut till 13 elbilar; 8 Renault Kangoo, 2 Opel Ampera, 2 Nissan Leaf och en Peugeot ion. Under 2013 har bidrag betalts ut till 3 elbilar, 2 Kangoo och en Volvo C30. Därmed har projektets mål om 28 elbilar nåtts. När det gäller bidragsutbetalning så har projektet villkor om kronor eller max 25 % av merkostnaden jämfört med en motsvarande fossilbil. När det gäller att räkna ut bidragsnivån så har vi valt att göra som Stockholms elbilsupphandling, dvs. vi har tittat på de bilar som är jämförelsebilar för Skatteverkets förmånsvärden kr av bidraget har betalts ut från början till elbilarna som inte är stationerade i Östersunds kommunförvaltning, resterande belopp har betalts ut efter att ett års rapportering fullgjorts. Inom Östersunds kommunförvaltning har hela beloppet betalats ut från början. Det har varit krav på att svara på tre enkäter attityder och erfarenheter av elbilar, samt att rapportera in körsträckor per månad till TSS. För några bilar som inte har rapporterat in till TSS men har svarat på enkäter så har vi istället gjort en mätning med en mätutrustning från TSS för att få information om körsträckor. För de bilar som kom in sent i projekttiden har rapporteringsperioden varit kortare, och för den sista bilen som kom in i projektet efter att rapporteringen har avslutats, har ingen rapportering gjorts. Samtliga bilar utom två stycken, en Renault Kangoo och en Peugeot Ion har fullgjort rapporteringen i enlighet med överenskommelsen. För dessa har inte resterande belopp betalats ut. I slutet av projekttiden kom supermiljöbilspremien. Bidragsintresserade och bidragstagare har informerats om att man inte kan få dubbla bidrag, se bilaga 6. När det gäller Renault Kangoo så är de bilarna lätta lastbilar och kan därmed inte få supermiljöbilspremien som endast delas ut till personbilar. 16

Elbilsförarenkät. Östersund - årets elbilsstad

Elbilsförarenkät. Östersund - årets elbilsstad Elbilsförarenkät Östersund - årets elbilsstad Bakgrundsinformation Elektronisk enkät Mätperiod 110628-111007 Svarsfrekvens: 79,8% (83/104) Könsfördelning: 71,1% män, 28,9%kvinnor Åldersfördelning: 20-30:

Läs mer

Elbilsenkät 1-2011. Standardrapport

Elbilsenkät 1-2011. Standardrapport Elbilsenkät - 0 Standardrapport . Registreringsnummer för den/de elbilar du använder Bil Reg nr Bil - Märke Bil Reg nr Bil - Märke Fler bilar Fler bilar - Reg nr - Märke Antal svarande BON 63 Peugeot ion

Läs mer

Elbilar i Sverige. modeller på marknaden nu och 2014. Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22

Elbilar i Sverige. modeller på marknaden nu och 2014. Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22 Elbilar i Sverige modeller på marknaden nu och 2014 Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22 Antal elbilar i Sverige oktober 2013 (ELIS) Laddbara elbilar totalt

Läs mer

Utmaningar och mo jligheter med Green Highway. jakob.lagercrantz@equest.se

Utmaningar och mo jligheter med Green Highway. jakob.lagercrantz@equest.se Utmaningar och mo jligheter med Green Highway jakob.lagercrantz@equest.se Det går att förändra beteenden! 10 år Privata initiativ Bröt tidigare stabila vanor Förändrade ett land Från kyst till kust Green

Läs mer

Elbilsupphandlingen! - upphandling av elbilar inom offentlig verksamhet

Elbilsupphandlingen! - upphandling av elbilar inom offentlig verksamhet Elbilsupphandlingen! - upphandling av elbilar inom offentlig verksamhet www.elbilsupphandling.se Eva Sunnerstedt, Stockholms stad eva.sunnerstedt@stockholm.se 08-508 28 913 Elbilsupphandlingens aktörer

Läs mer

Elbilar är roliga att köra! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm. Electric Vehicles are fun! Try!

Elbilar är roliga att köra! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm. Electric Vehicles are fun! Try! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm Elbilar är roliga att köra! Electric Vehicles are fun! Try! 1 Electric Vehicles are fun! Try! 2 From Evolution

Läs mer

Nätverksträff. För politiker och tjänstemän i Klimatkommunerna. Östersund, 26-27 November 2014

Nätverksträff. För politiker och tjänstemän i Klimatkommunerna. Östersund, 26-27 November 2014 Nätverksträff För politiker och tjänstemän i Klimatkommunerna Östersund, 26-27 November 2014 Välkomna till Östersund! Hej! Hösten är här, och med den har klimatarbetet åter tagit fart efter sommarens vila.

Läs mer

Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Intresserad av elfordon sedan...? Citroen Berlingo Electrique 2001

Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Intresserad av elfordon sedan...? Citroen Berlingo Electrique 2001 Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Civ. Ing. Uppsala F 1980 Intresserad av elfordon sedan...? Äger/kör: Mini-el 1987 Berix Eloped ca 1990 Citroen Berlingo Electrique 2001 Varför elbil? 1) Verkningsgraden!

Läs mer

Elbilsupphandlingen! www.elbilsupphandling.se. Eva Sunnerstedt, Stockholms stad eva.sunnerstedt@stockholm.se 08-508 28 913 I SAMARBETE MED

Elbilsupphandlingen! www.elbilsupphandling.se. Eva Sunnerstedt, Stockholms stad eva.sunnerstedt@stockholm.se 08-508 28 913 I SAMARBETE MED Elbilsupphandlingen! www.elbilsupphandling.se Eva Sunnerstedt, Stockholms stad eva.sunnerstedt@stockholm.se 08-508 28 913 Elbilsupphandlingens aktörer 2 MÅL för Elbilsupphandlingen Tillsammans med andra

Läs mer

Sociotekniska erfarenheter av elfordonsanvändning i praktiken

Sociotekniska erfarenheter av elfordonsanvändning i praktiken Elektriska fordon i fokus 213-9-3 Sociotekniska erfarenheter av elfordonsanvändning i praktiken Martina Wikström Institutionen för Kemiteknik, Avdelningen för Energiprocesser Elbilsupphandlingen Hösten

Läs mer

Säkrad räckvidd Övervakade, fungerande laddstationer Heltäckande lösningar Användarvänliga hjälpmedel Fakta om laddstandarder

Säkrad räckvidd Övervakade, fungerande laddstationer Heltäckande lösningar Användarvänliga hjälpmedel Fakta om laddstandarder Säkrad räckvidd Övervakade, fungerande laddstationer Heltäckande lösningar Användarvänliga hjälpmedel Fakta om laddstandarder Säkrad räckvidd Vi bygger ut stationär räckviddsförlängning i Sverige och gör

Läs mer

Jenny Miltell, 2013. ABB laddinfrastruktur för elbilar Workshop Green Highway

Jenny Miltell, 2013. ABB laddinfrastruktur för elbilar Workshop Green Highway Jenny Miltell, 2013 ABB laddinfrastruktur för elbilar Workshop Green Highway Följ bilen: vilken bil och när? Vilken laddinfrastruktur krävs? Endast ACladdning (3 kw) AC halvsnabb laddning (6 10 kw) På

Läs mer

ELBILAR som kommer till Sverige 2010 2011

ELBILAR som kommer till Sverige 2010 2011 ELBILAR som kommer till Sverige 2010 2011 en sammanställning av de bilmodeller som presenterades av billeverantörer på Vattenfalls och Stockholms stads elbilsseminarium 12 april 2010. Informationen i dokumentet

Läs mer

LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE

LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE OM POWER CIRCLE PARTNERFÖRETAG/FINANSIÄRER GÄVLE DÄR ALLT BÖRJADE? ELBILSVERIGE 2009 166 laddbara fordon i Sverige 50-tal laddstolpar

Läs mer

Att ladda en elbil. Sten Bergman, Elbil2020

Att ladda en elbil. Sten Bergman, Elbil2020 Att ladda en elbil Innehåll Ladda elbil Publik och privat miljö Vem erbjuder vad? Ladda snabbt eller långsamt? Vad bör man tänka på om man vill skaffa laddplats till elbilen? 2 Hur lång tid att ladda?

Läs mer

Green Highway en grön transportkorridor längs ett förnyelsebart energibälte. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Green Highway en grön transportkorridor längs ett förnyelsebart energibälte. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Green Highway en grön transportkorridor längs ett förnyelsebart energibälte SÖT Strategi Förbättrad infrastruktur och kommunikationer i syfte att skapa en funktionell och gränsöverskridande samarbetsregion!

Läs mer

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Hammarby Sjöstads profil: - ung och dynamisk, - modern och global

Hammarby Sjöstads profil: - ung och dynamisk, - modern och global Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad Trafiknät Stockholm, den 11 juni 2012 Hammarby Sjöstads profil: - ung och dynamisk, - modern och global One of the world s highest profile examples of Sustainable

Läs mer

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ynnor AB, oberoende rådgivare för företagens bilar. Pressmeddelande 2012-12-03 Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ny teknik för att klara

Läs mer

El som drivmedel. Sten Karlsson. Energi och Miljö Chalmers. Snabbladdningsstation Östersund april 2011

El som drivmedel. Sten Karlsson. Energi och Miljö Chalmers. Snabbladdningsstation Östersund april 2011 El som drivmedel Sten Karlsson Energi och Miljö Chalmers Snabbladdningsstation Östersund april 2011 Presentation 13 Sept 2011 vid Fossiloberoende Transportsektor år 2030 och vägen dit El som drivmedel

Läs mer

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden!

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! 2 Det är dags att gå över el till! Försäljningen av elfordon och laddhybrider har det senaste året tagit fart på riktigt. De senaste 12 månaderna

Läs mer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya

Läs mer

ELEKTRIFIERING AV FORDON. Mazdak Haghanipour Power Circle

ELEKTRIFIERING AV FORDON. Mazdak Haghanipour Power Circle ELEKTRIFIERING AV FORDON Mazdak Haghanipour Power Circle OM POWER CIRCLE Varför el? VARFÖR ELEKTRIFIERING? 1. Securityofsupply minskat beroende av importerad olja 2. Förbättrad luftkvalitet 3. Minskade

Läs mer

Elbilar och laddhybrider du kan köpa nu. Chevrolet Volt laddhybrid

Elbilar och laddhybrider du kan köpa nu. Chevrolet Volt laddhybrid Elbilar och laddhybrider du kan köpa nu Här hittar du de bilar som du kan gå in i en bilaffär och beställa nu. Vi har inte tagit med fordon som klassas som mopeder, arbetsredskap eller fyrhjuliga motorcyklar.

Läs mer

Olle Johansson VD, Power Circle. Bollnäs 2013-11-28

Olle Johansson VD, Power Circle. Bollnäs 2013-11-28 Olle Johansson VD, Power Circle Bollnäs 2013-11-28 OM POWER CIRCLE POLITIK OCH MILJÖ VARFÖR ELEKTRIFIERING? Interna'onellt; 1. Security of supply minskat beroende av importerad olja 2. Förbä>rad lu?kvalitet

Läs mer

Biogas som drivmedel Östersund

Biogas som drivmedel Östersund Biogas som drivmedel Östersund Kommunens klimatmål i Agenda 21 och i miljöledningssystem 75% av kommunförvaltningens fordon och motorredskap ska vara anpassade för och drivas med förnyelsebara bränslen..

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! OKQ8 ska koncentrera sig på bensin och inte

Läs mer

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson 1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson ÄGARSTRUKTUR SHE-KONCERNEN Sala kommun 87,5% Heby kommun 12,5% Sala-Heby Energi AB 100% 100% Sala-Heby Energi Elnät AB HESAB SHEs AFFÄRSIDÉ Att vara en långsiktig modern

Läs mer

En internationell kampanj om hållbara transporter och klimat! Program. 16-22 september 2014

En internationell kampanj om hållbara transporter och klimat! Program. 16-22 september 2014 En internationell kampanj om hållbara transporter och klimat! Program 16-22 september 2014 VÅRA GATOR, VÅRT VAL ÖSTERSUND 2014 Våra gator, vårt val! Hur vill du att stadsrum ska se ut i framtiden? Hur

Läs mer

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1 Sida 1 Miljöpåverkan från transporter Vilka är alternativen Volvos miljöbilar Elsattsningen One Tonne Life Säkerhet i alla faser Sida 2 Utställda bilar C30 DRIVe (115 hk) Bränsleförbrukning 0,38 l/mil

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Miljöbästa bilar 2013

Miljöbästa bilar 2013 Miljöbästa bilar 213 Urvalskriterier Klimat Enligt regeringens förslag till ny miljöbilsdefinition, som planeras införas den 1 januari 213. Koldioxidutsläppen ur avgasröret ska vara mindre än 95 +,457*(M

Läs mer

Miljöbästa bilar 2015

Miljöbästa bilar 2015 Miljöbästa bilar 215 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 %

Läs mer

GREEN HIGHWAY. Workshop om utvecklingsmöjligheter för vätgas i regionen. 26 november i Sundsvall. Green Highway En fossilbränslefri transportkorridor

GREEN HIGHWAY. Workshop om utvecklingsmöjligheter för vätgas i regionen. 26 november i Sundsvall. Green Highway En fossilbränslefri transportkorridor GREEN HIGHWAY Workshop om utvecklingsmöjligheter för vätgas i regionen 26 november i Sundsvall Green Highway En fossilbränslefri transportkorridor www.greenhighway.nu Workshop Industriell vätgas Case:

Läs mer

Miljöbästa bilar 2014

Miljöbästa bilar 2014 Miljöbästa bilar 214 Urvalskriterier Klimat För bilar som kan drivas av etanol E85 eller fordonsgas får koldioxidutsläppen ur avgasröret vara högst 15 g/km. Elbilar och laddhybrider får förbruka högst

Läs mer

PÅ RÄTT VÄG I SÖLVESBORG, TRAFIKANTVECKA 2012 I SÖLVESBORGS KOMMUN

PÅ RÄTT VÄG I SÖLVESBORG, TRAFIKANTVECKA 2012 I SÖLVESBORGS KOMMUN PÅ RÄTT VÄG I SÖLVESBORG, TRAFIKANTVECKA 2012 I SÖLVESBORGS KOMMUN Ansvariga: Helen Gårner, miljösamordnare Lars Ivarsson, energi och klimatrådgivare Ann-Charlott Andersson, verksamhetsutvecklare Milos

Läs mer

Bilregistreringarna i maj enligt prognos

Bilregistreringarna i maj enligt prognos 2013-06-03 Bilregistreringarna i maj enligt prognos - Personbilsregistreringarna visade på en liten ökning i maj, vilket är andra månaden i rad med plussiffror. Det var samma antal registreringsdagar både

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter En upphandlares vardag Innehåll Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Miljökrav fordon personbilar och

Läs mer

1 000 Etanoltankstationer i Sverige!!!

1 000 Etanoltankstationer i Sverige!!! Etanol (E85) som drivmedel säkerhet och risker 27 nov 2007 Miljöförvaltningen i Stockholm, Vägverket och Räddningsverket SIDAN 1 Alla presentationer från idag 2 rapporter Säkerhetsaspekter med E85 som

Läs mer

Kristian Elvefors. Nu händer det!

Kristian Elvefors. Nu händer det! Kristian Elvefors Nu händer det! Gröna Bilister positiva: Helsingborg får bilpool, kommunen uppmanas låta allmänheten hyra bilarna kvällar och helger Under maj månad öppnar Sunfleet bilpool i Helsingborg,

Läs mer

Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län. www.miljofordonsyd.se 2015-02-25

Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län. www.miljofordonsyd.se 2015-02-25 Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län 2015-02-25 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar fler tankställen med förnybara

Läs mer

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet efordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya laddstationer

Läs mer

GREEN HIGHWAY Elbilssatsningar i Sverige och på. ZE SAAB 9 3 projektet Åre 21 april 2010 Christer Asplund

GREEN HIGHWAY Elbilssatsningar i Sverige och på. ZE SAAB 9 3 projektet Åre 21 april 2010 Christer Asplund GREEN HIGHWAY Elbilssatsningar i Sverige och på GREEN HIGHWAY ZE SAAB 9 3 projektet Åre 21 april 2010 Christer Asplund RIPASSO ENERGI AB Visste du detta om elkraftnäringarna i Sverige : 130.000 sysselsatta

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Vår vision Som Sveriges ledande serviceleverantör bidrar vi till det goda livet Kort

Läs mer

Elbilar och laddning. -För dig som funderar på att skaffa elbil

Elbilar och laddning. -För dig som funderar på att skaffa elbil Elbilar och laddning -För dig som funderar på att skaffa elbil Funderar du på att skaffa elbil? Laddfordon blir allt vanligare och har de senaste åren ökat exponentiellt. I dagsläget finns över 12 000

Läs mer

På elbilsfronten mycket nytt

På elbilsfronten mycket nytt På elbilsfronten mycket nytt Green Highways utsände Mattias Goldmann rapporterar om de viktigaste el- och laddhybridsnyheterna från bilsalongen i Genève, märke för märke. Audi Audi premiärvisar sin nya

Läs mer

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Rapport Ecoast. Utvärdering och användning laddstationer. Trollhättan och Kungälv 2014-12-08. Sid 1(8) Telefon: +46-705-22 24 75

Rapport Ecoast. Utvärdering och användning laddstationer. Trollhättan och Kungälv 2014-12-08. Sid 1(8) Telefon: +46-705-22 24 75 Sid 1(8) Rapport Ecoast Utvärdering och användning laddstationer Trollhättan och Kungälv 2014-12-08 Sid 2(8) Bakgrund Laddpunkten.se AB startades i juni 2013 som ett frö ur rapporten Infrastruktur för

Läs mer

En färdplan för att främja elfordon i Sverige, nå klimatmålen och samtidigt stärka den svenska konkurrenskraften

En färdplan för att främja elfordon i Sverige, nå klimatmålen och samtidigt stärka den svenska konkurrenskraften En färdplan för att främja elfordon i Sverige, nå klimatmålen och samtidigt stärka den svenska konkurrenskraften STARKT ENGAGEMANG Över 80 organisationer och 200 personer har varit involverade AB Storstockholms

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt

Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt 2 Välj eller Mycket har hänt i teknikväg de senaste åren en utveckling som gjort det både enklare och billigare att ladda

Läs mer

Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet!

Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet! Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet! 2 Elbilarna kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige.

Läs mer

Säker laddning av elfordon

Säker laddning av elfordon Säker laddning av elfordon Gustav Gustavsson, Schneider Electric Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Faktum Energidilemmat Behov Efterfrågan År 2050 Elförbrukning år 2030 Källa: IEA 2007 vs

Läs mer

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11 Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne Hässleholm 2009-03-11 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se

Läs mer

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen Tjänsteutlåtande 0 Österåker S«Samhällsb/ggnadsförvaltningen Kristina Eriksson Datum 2014-10-20 Dnr KS 2013/0103-410 Till Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen Beslutsförslag

Läs mer

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Sammanfattning Projektet Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland har bedrivits mellan 2008-01-01 2010-12-31

Läs mer

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun 16 december 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På

Läs mer

Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon. www.clean-drive.eu

Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon. www.clean-drive.eu Miljöfordon = mer energi- och klimateffektiva fordon Agenda Miljöengagerade bilhandlare visar vägen i Europa Kommunerna viktiga föregångare Granskning av kommunernas personbilar Bilval - att tänka på,

Läs mer

Postadress: Mölnlycke

Postadress: Mölnlycke MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2013 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Mats Fredriksson Telefon: 031-7246470 Sammanfattning Översikt

Läs mer

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund Vi utvecklar världens främsta gränsregion för biogas och el till fordon! Det började med två ministrar ett gemensamt projekt med Norges Vegdirektorat, Transnova och NVE där huvuduppgiften är att planera

Läs mer

MarknadsanalYZ. BioFuel Region AB. Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik

MarknadsanalYZ. BioFuel Region AB. Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik MarknadsanalYZ Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik BioFuel Region AB 2013 2 3 FÖRORD Denna rapport är skriven av BioMil AB för att visa en översiktlig

Läs mer

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se Lennart Östblom www.kommunanalys.se Arbetar med att samla in bearbeta analysera sammanställa presentera information om Sveriges kommuner och deras verksamhet Personbilar 2009 till 2013 Ökning 3,3 procent

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Framtiden är elektrisk! Dr Henrik Ny, BTH, projektansvarig GreenCharge

Framtiden är elektrisk! Dr Henrik Ny, BTH, projektansvarig GreenCharge Framtiden är elektrisk! Dr Henrik Ny, BTH, projektansvarig GreenCharge Projektets namn: GreenCharge Sydost Elfordon i småstadsregioner Projektperiod: 20130401-20140331 Huvudstödmottagare: Blekinge tekniska

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Mobility and electric vehicles; How to create infrastructure and demand examples from Green Highway in Sweden

Mobility and electric vehicles; How to create infrastructure and demand examples from Green Highway in Sweden Mobility and electric vehicles; How to create infrastructure and demand examples from Green Highway in Sweden karin.thomasson@ostersund.se anne.sorensson@ostersund.se Östersund is a Winter City 60 000

Läs mer

Temadag om alternativa drivmedel och fordonstekniker

Temadag om alternativa drivmedel och fordonstekniker Inbjudan Inbjudan Temadag om alternativa drivmedel och fordonstekniker Tid: 2 november 2006, kl. 09.00 14.45 Plats: Kommunförbundet Västernorrland, Härnösand eller via webb-tv Välkomna till en temadag

Läs mer

Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter

Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter Oktober 2012 Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter Detta är ett nyhetsbrev från miljörådgivarna på Trafikkontoret i Göteborg. Vi erbjuder stöd till arbetsgivare för att miljöanpassa resor

Läs mer

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar Nyhetsbrev nr 2. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi och Trafikkontoret trafik&miljöfordon BRG ska sprida Göteborgs miljöbilskunnande utomlands

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! Frågor och svar drivmedel Innan OK Masergatan

Läs mer

Livet med en laddhybrid

Livet med en laddhybrid Livet med en laddhybrid Erfarenheter från Vattenfalls tester under 2010 2011-06-09, Skånes Energiting Sara-Linnéa Östervall, presenterat av Stefan Liljemark Vattenfall Power Consultant 1 Sara-Linnéa Östervall,

Läs mer

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Vi tror att el kommer att vara ett självklart drivmedel för bilar i framtiden Elbil Dalarna

Läs mer

FLER ELBILAR I ÖRESUNDSREGIONEN EN INSPIRATIONSKATALOG

FLER ELBILAR I ÖRESUNDSREGIONEN EN INSPIRATIONSKATALOG FLER ELBILAR I ÖRESUNDSREGIONEN EN INSPIRATIONSKATALOG Förord Kära läsare! Du har fått inspirationskatalogen "Fler elbilar i Öresundsregionen". Katalogen innehåller ett antal förslag på hur svenska och

Läs mer

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar Nyhetsbrev nr 2. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi, BRG och Trafikkontoret trafik&miljöfordon BRG ska sprida Göteborgs miljöfordonskunnande

Läs mer

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen. Beslutsunderlag Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-10-20.

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen. Beslutsunderlag Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-10-20. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 å. AU 9:8 Dnr. KS 2013/0103-410 Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Miljöbilar 2015. BIL Sweden 2015-07-01

Miljöbilar 2015. BIL Sweden 2015-07-01 Miljöbilar 2015 BIL Sweden 2015-07-01 Miljöbilar 2015 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling

Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling Bilaga KS 2013/103/1 l (2) 2013-03-08 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp, Ink 2013 Oft O 9 Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling Erik Åberg (MP) inkom den 30 oktober med rubricerad motion. Motionären

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Beviljade projekt Demonstrationsprogrammet för elfordon

Beviljade projekt Demonstrationsprogrammet för elfordon INFORMATION 1 (5) Datum Beviljade projekt Demonstrationsprogrammet för elfordon ProjektNr Titel Sökande Projektledare Totalt sökt/beviljat belopp? 34007-2 Utveckla test- och demomiljöer av elfordon vid

Läs mer

BMW X5. När Sheer du älskar. www.bmw.com. allt annat än statisk elektricitet.

BMW X5. När Sheer du älskar. www.bmw.com. allt annat än statisk elektricitet. Annons Hela denna bilaga är en annons från BMW Annons BMW The all-new i BMW X5 www.bmw.com När Sheer du älskar Driving att köra Pleasure allt annat än statisk elektricitet. BILEN SOM ÄR BYGGD AV KOL ISTÄLLET

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID

FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID INTRODUKTION 1. Hur fungerar Prius Laddhybrid? Prius Laddhybrid tillhör gruppen Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV) och är en laddbar parallellhybrid. I en parallellhybrid

Läs mer

Danska elbilsläget. en rapport från Gröna Bilister. Gröna Bilister Oktober 2013 WWW.GRONABILISTER.SE

Danska elbilsläget. en rapport från Gröna Bilister. Gröna Bilister Oktober 2013 WWW.GRONABILISTER.SE Danska elbilsläget en rapport från Gröna Bilister Gröna Bilister Oktober 2013 Bilmarknaden I Danmark finns cirka 2,3 miljoner bilar, med en årlig försäljning på cirka 170 000 nya bilar per år. Bilmarknadens

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

I DIN VARDAG NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN NR. 3 - OKTOBER 2013

I DIN VARDAG NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN NR. 3 - OKTOBER 2013 I DIN VARDAG NR. 3 - OKTOBER 2013 NYHETER OCH INFORMATION FRÅN RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN ETT SAMARBETE FÖR

Läs mer

Motion om laddstolpar för hållbar utveckling

Motion om laddstolpar för hållbar utveckling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSt~--- 19 (39) --;o:-:;:;,~~-~~---------- '' l' : s Sammanträdesdatum 2013-05-13 130 Motion om laddstolpar för hållbar utveckling D nr 2012/333 INLEDNING Motion från Erik

Läs mer

Hållbara familjer i Gävle

Hållbara familjer i Gävle 2008-08-21 Sid 1 (6) Projektbeskrivning Hållbara familjer i Gävle Ö V E R G R I P A N D E P L A N E R I N G Kommunledningskontoret, 801 84 Gävle, Sverige Besöksadress Drottningg 22 Tfn 026-17 80 00 (vx),

Läs mer

Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar

Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar Anders Erngren PR- och produktchef Mitsubishi Motors: Miljövision 2020 Utveckla elbilstekniken n Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar (300 000 bilar) Reducera miljöpåverkan under

Läs mer

Medlemsnytt December 2013

Medlemsnytt December 2013 Medlemsnytt December 2013 Kära O2-medlem, Vi kan glädjas åt att det blåst riktigt bra under oktober och november, vilket är bra eftersom vi i övrigt har haft ett något sämre vindår än föregående år. Nu

Läs mer

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911)

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) Ett 40-tal aktiviteter under trafikantveckan Cirka 40 aktiviteter med koppling till hållbart resande kommer att genomföras i regionen under Europeiska trafikantveckan.

Läs mer

Elbil2020 Demostad för elfordon

Elbil2020 Demostad för elfordon Elbil2020 Demostad för elfordon Sten Bergman, Elbil2020 HS2020 Att förnya en ny stad Ett medborgarinitiativ i samarbete med företag, forskare och myndigheter En inkubator - utvecklar vision, idéer och

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Inventering av fordonspotential biogasdrift i Södermanland 610220 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

Framtiden börjar i Ropsten

Framtiden börjar i Ropsten Framtiden börjar i Ropsten Linje 73 mot Karolinska Institutet Välkommen ombord på den nya tidens första busslinje som trafikeras av en ny laddhybridbuss i EU-projektet ZeEUS regi. Hybrid betyder att den

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer