Green Highway Demonstration av elbilar i vinterklimat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Green Highway Demonstration av elbilar i vinterklimat"

Transkript

1 Slutrapport Green Highway Demonstration av elbilar i vinterklimat Projektperiod: Rapportförfattare: Anne Sörensson Elbilsutställning och elbilsrally 20 september 2013

2 Sammanfattning Projektet har bedrivits under tiden tom av Östersunds kommun i samverkan med Jämtkraft. Syftet med projektet har varit att utveckla en demonstrationsplats i vintermiljö för elbilar i Östersund med omnejd för 28 elbilar. Information om projektet har spridits via hemsida, facebook, film, folder, magasin, annonser, seminarier och träffar (7 st), föreläsningar (54 st) samt studiebesök, visningar och provkörningar (85 st). Projektet har medverkat till utmärkelser som Gröna Bilisters bästa elbilskommun under Under 2012 kom Östersunds kommun och Jämtkraft på andra plats blev Östersund utsedd till bästa eltrafikkommun i företagets Easy Charges undersökning baserat på antal fordon och laddplatser i förhållande till folkmängd. Projektet har också medverkat till att antalet laddbara bilar har ökat. Vid projektets början fanns 4 laddbara bilar i länet, varav 3 i Östersund. I februari 2014 när slutrapporten lämnades in fanns 62 laddbara fordon i länet varav 47 i Östersund. 66 mediainslag både lokalt och nationellt har noterats om projektet. I projektet har bidrag betalats ut till 28 elbilar i enlighet med projektets målsättningar. Bilarna går hos kommuner, företag, hos en privatperson och hos Östersunds bilpool. Totalt har bilarna körts km i projektet, vilket har reducerat fossila koldioxidutsläpp med kg i jämförelse med om fossilbränslealternativ hade valts. Förarna som har fått bidrag har svarat på tre enkäter under projekttiden. Resultaten har varit ungefär samma vid alla enkättillfällena. Vid slutenkäten under 2013 kunde 39 % tänka sig att köpa elbil privat. 74 % skulle rekommendera andra att köpa elbil privat. och 68 % är mer positiva till elbilen idag än innan de hade testat dem. De flesta bilarna har också rapporterat in uppgifter till TSS körsträckedatabas under ett år. GPS-mätenheter från TSS bilrörelseprojekt har varit installerad i 8 bilar hos Jämtkraft och Östersunds kommun från september till mitten på januari. Kommunens bilar, 3 Peugeot ion och 1 Nissan Leaf har körts mellan 1,7 till 65 km per dag i snitt under projektperioden. Den längsta sträckan med en elbil var 45 km för Peugeot ion respektive 44 km för Nissan Leaf. Jämtkrafts bilar har körts mellan 1,1 km till 199 km per dag under snittperioden. De som har fått elbilsbidrag har intervjuats vid projektets slut. De flesta är positiva till att köra elbilar. Elbilarna fungerar bra i de olika verksamheterna under förutsättning att de kör inom räckvidden. Vissa har fått anpassa det normala körmönstret eller att det finns andra bilar som kompletterar, så att man kan källsortera sina resor. En positiv effekt av projektet är att ett flertal företag har fortsatt att köpa elbilar och pluginhybrider efter projektet, dels Sundsvalls Energi, Jämtkraft, Norrmontage samt Östersunds kommun som har 25 elfordon. Projektet mål bedöms ha uppfyllts.

3 Innehållsförteckning 1 INLEDNING, SYFTE OCH MÅL SYFTE MÅL ORGANISATION STYRGRUPP NÄTVERKSTRÄFFAR I SMÖG GENOMFÖRANDE INFORMATION OCH SYNLIGGÖRANDE Hemsidor Facebook Informationsspridning via film Egenproducerad information Folder Utställningsmaterial Annonser ARRANGEMANG OCH FÖRELÄSNINGAR Gemensamma events Seminarier/träffar arrangerade av Östersunds kommun Informations- och föreläsningsstillfällen Visnings- och provkörningstillfällen samt studiebesök AKTIVITETER FÖR ATT STIMULERA FLER LADDBARA BILAR I PROJEKTET Gratis parkering för elbilar och laddhybrider Laddplatsskyltar Samarbetsavtal med Peugeot Upphandling, och krav för utbetalade bidrag RESULTAT OCH UTVÄRDERING UTMÄRKELSER Årets elbilskommun Sveriges bästa elbilskommun LADDBARA FORDON I LÄNETS KOMMUNER VID PROJEKTETS SLUT ELBILAR I NYCKELPOSITIONER MEDIA GPS-MÄTNING GENOM TSS Mätning Mätning Körsträckor i TSS databas EXEMPEL PÅ ELFÖRBRUKNING EFFEKTER PÅ FOSSILA KOLDIOXIDUTSLÄPP ENKÄTUTVÄRDERING OCH INTERVJUER ELBILSENKÄT Elbilsförarnas kommentarer i elbilsenkäten Kommentarer i enkäten kopplade till bilmärken KOMMENTARER I TSS-LOGG SLUTINTERVJUER MED ELBILSFÖRARE Slutsatser av intervjuer med elbilsförare INTERVJUER MED BILHANDLARE Slutsatser MÅLUPPFYLLELSE... 73

4 BILAGOR Bilaga 1. Egenproducerad information Bilaga 2. Inbjudningar och programblad Bilaga 3. Utställningsmaterial Bilaga 4. Mediainslag Bilaga 5. Hemsida Bilaga 6. Avtal och ansökan om bidrag Bilaga 7. Mätning körsträckor

5 1 Inledning, syfte och mål Östersunds kommun med samfinansiär Jämtkraft ansökte om stöd för Green Highway, demonstration av elbilar i vinterklimat hos Energimyndigheten. Projektet beviljades kr för att driva projektet från Syfte Syftet med projektet har varit att utveckla en högkvalitativ demonstrationsplats i vintermiljö för elfordon i Östersund med omnejd. Målet var från början 56 fordon med bidrag på kronor men efter kompletterande ansökan har bidragsnivån höjts till kronor och fordonen har minskat till 28 st. 1.2 Mål 1) 28 elfordon införskaffas och utvärderas under projektperioden. 2) En upphandling för trafiksäkra elfordon genomförs (4 stjärnor i EuroNcap), där så är möjligt. 3) 28 utrustningar för insamling av tekniska data installeras i demonstrationsfordonen. (förutsatt att finansiering kunde ske i SEMI-projektet). 4) Uppsamling sker via fordonsdatorer av fordonsfakta från de 28 elfordonen. 5) En studie genomförs där fordonsägare, övriga trafikanter och allmänhetens synpunkter om eltrafik utvärderas. 6) Minst 6 informationstillfällen anordnas under projekttiden. 7) Ett nätverk för erfarenhetsutbyte bland elfordonsförarna/ägarna kommer att startas upp. 8) Information om projektets bedrivande och resultat redovisas på hemsidan 9) Minst fyra nätinformationsskrifter om projektets bedrivande och resultat tas fram under projektet. 10) Projektet slutrapporters via en videokonferens som sänds ut nationellt. 2 Organisation Projektet har bedrivits av Anne Sörensson, Grön Trafik, Östersunds kommun som varit projektledare och tillsammans med Mikael Hagman, eltrafikansvarig på Jämtkraft. Informatörer, ansvariga för fordonsparken samt en del andra nyckelpersoner i Östersunds kommun och Jämtkrafts organisationer har också deltagit i projektet. 2.1 Styrgrupp Projektet har haft en styrgrupp vars sammansättning framgår av listan nedan. Under 2012 har sammansättningen ändrats p.g.a. av att två tidigare styrgruppsdeltagare pensionerats respektive fått annat jobb. AnnSofie Andersson, kommunalråd i Östersunds kommun 1

6 Krister Frykberg, kommunledningsförvaltningen, Östersunds kommun. Har ersatt Sven-Olof Gustafsson, miljöchef och kommunledningsförvaltningen i Östersunds kommun. Jan Berglund, enhetschef Support och medlem i Jämtkrafts ledningsgrupp. Under 2010 höll styrgruppen fyra möten; 13/9, 1/10, 25/10 och 8/12. Under 2011, 15/2, 11/4 och 23/11. Under 2012, 14/ Nätverksträffar i SMÖG Projektet har också nätverkat och arrangerat möten i det SMÖG-nätverk (Stockholm, Malmö, Östersund, Göteborg) som startats upp med Energimyndigheten, kommuner, kraftbolag och andra aktörer som fått bidrag från Energimyndigheten eller varit involverade i utvärdering (TSS). Deltagande framgår av listan nedan Malmö, Anne Sörensson Stockholm, Anne Sörensson och Tommy Ericsson, Jämtkraft Göteborg, Anne Sörensson Östersund, Anne Sörensson och Mikael Hagman Malmö Anne Sörensson Telefonkonferens Anne Sörensson Göteborg Anne Sörensson Östersund Anne Sörensson och Mikael Hagman 3 Genomförande 3.1 Information och synliggörande Hemsidor Projektets har haft en hemsida på kommunens nät med adressen; se bilaga 5 och även på Jämtkrafts hemsida; En del information har också spritts via Facebook Information om projektet har lagts ut på Grön Trafiks Facebook-sida Vi som vill ha grönare trafik i Östersund, se tabell. Informationsspridning via Facebook Datum Innehåll Seminarium om elbilar och/eller miljöbilsgranskning Elbilsrekordet och Mikael Goldmann från Gröna Bilister kom till Östersund Resultatet av kommunens enkät visar vad de 83 elbilsförarna tycker om att köra elbil I Östersund har det tagits beslut om att elbilar och laddhybrider under 2012 inte behöver betala administrationsavgiften som andra miljöbilar betalar för att få tillstånd att parkera gratis Inbjudan till Klimatseminarium På väg åt rätt håll med elbilsföreläsning Inbjudan till Julmiljöfrukost om elfordon Information om Klimatseminarium med elbilsinformation samt elbilsutställning 20 september Information om invigning av Elbilsparkering i p-huset Film med intervju av Thorsten Handler - Räckviddskicken 2

7 3.1.3 Informationsspridning via film Inom projektet har film har spelats in och använts för att sprida information om elbilar, hur man använder dem och vilka erfarenheter som gjorts. De synliggörs på och några har också spridits via facebook. Videoklipp framtagna av projektet Datum Innehåll Information om Peugeot ion om av Jens Anderson, miljöchef på Peugeot Skandinavia för elbilsbidragstagare som köpt Peugeot Ion Prova på elbil med Jens Anderson, handhavande av elbil för medarbetare på Östersunds kommun Elbilsrekordet och Mikael Goldmann från Gröna Bilister kom till Östersund Filmning av Daniel Köbi om Jämtkrafts solcellsanläggning Filmning av Thorsten Handlers elbilserfarenheter Filmning av hela klimatseminariet På väg åt rätt håll med elbilsföreläsningar som sändes ut nationellt Filmning av Postens/Tidningstjänst AB:s elbilsförares erfarenheter Filmning av Länsförsäkringars elbilsförares erfarenheter Filmning av Diös elbilsförares erfarenheter Inom ramen för andra projekt så har filmer spelats in som sprids via och eller via Videoklipp med koppling till projektet av andra aktörer Datum Innehåll Film från prisutdelning av årets elbilskommun och intervju med kommunalråd Karin Thomasson, av Gröna Bilister Gröna Bilister har spelat in en film om smartladdning med Daniel Köbi Jämtkraft vid Elbilsrekordet Öresundskraft har spelat in en film där Mikael Hagman deltar om olika elbilars energiförbrukning Green Highway-projektet har spelat in en film om hur man snabbladdar elbil Egenproducerad information För att sprida information om projektet och elfordon har information tagits fram och spridits, se tabell. För artikeln om att använda elbil i Energibilagan har samarbete har skett med energi- och klimatrådgivare i Jämtland som gjort bilagan ihop med Energikontoren i Jämtland, Dalarna, Gävleborg och Västernorrland. Energibilagan har spritts till hushåll i Jämtland, Dalarna, Gävleborgs och Västernorrlands län. Kommunens Magasinet går ut till alla hushåll i kommunen och Jämtkrafts drivkraft skickas ut till alla hushåll i Östersund, Krokom och Åre. För artiklar i fulltext, se bilaga 1. 3

8 Egenproducerad information Datum Media Typ Rubrik/Tema Hemsida Vinter, snö och kyla resurser när Östersund vill bli centrum för tester av elbilar Hemsida Östersund vill bli vintertestcenter för Peugeots elbilar 2010 Magasinet Östersund Artikel Få bidrag för din elbil Hemsida Invigning av Norra Europas snabbaste laddstation 2011 Drivkraft för regionen Artikel Med elbil på jobbet 2011 Drivkraft för regionen Artikel Tron på gröna transporter 2011 Drivkraft för regionen Artikel 100 procent elbil - något för en barnfamilj? 2011 Drivkraft för regionen Artikel Grön trafik är ett måste inför framtiden Artikel Vi är Sveriges näst bästa elbilskommun 2012 Energibilagan Artikel Att använda elbil 2012 Green Highway magasin Artikel Pionjärer på elbil 2012 Green Highway magasin Artikel El vs fossilt Artikel Östersund är Sveriges bästa elbilskommun Drivkraft för regionen Artikel Vår region blir ledande i landet på eltrafik 2013 Drivkraft för regionen Artikel Med solkraft i tanken 2013 Drivkraft för regionen Artikel Elbilen fungerar helt perfekt i vår vardag 2013 Magasinet Östersund Artikel Satsningar på eltrafik gör Östersund till ett grönt föredöme Folder En folder har tagits fram om projektet och även uppdaterats en gång; Kör elbil och få kr som spridits vid seminarier och andra informationstillfällen, se bilaga Utställningsmaterial Roll-ups och beachflaggor har tagits fram för att synliggöra projektet, se bilaga Annonser Annonser har införts 2010 i Länstidningen och Östersundsposten samt tidningen Affärer och Business to Business Magazine inför elbilseminarier och för att marknadsföra elbilsprojektet. 3.2 Arrangemang och föreläsningar Gemensamma events Jämtkraft och Östersunds kommun har anordnat följande gemensamma events I samband med att kommunalrådet AnnSofie Andersson Östersunds kommun invigde Jämtkrafts första snabbladdningsstation med Chademo-standard tillika även Norra Europas första, lördagen den 9 april, fick besökarna provköra nya Peugeot Ion och fick 4

9 information om elbilsbidragen i 28-bilsprojektet. De kunde även vinna en veckas körning med elbil vid en tävling där man skulle köra så nära ett snöre som möjligt, samt bjöds på förtäring Under Europeiska trafikantveckan arrangerade Jämtlands motorklubb i samverkan med Östersunds kommun en manöverprov-tävling med elbil. Jämtkraft bjöd på en veckas fri körning till vinnaren. Det fanns även möjligheter till provkörning av elbilar från Östersunds kommun och Jämtkraft Under kampanjlördagen 21/9 under Europeiska Trafikantveckan arrangerade Grön Trafik, Östersunds kommun en elbilsmanövertävling på Stortorget där vinnaren belönades med en veckas lån av en elbil. Jämtkraft skänkte priset, 1 veckas lån av elbil Elbilsrekordet kom till Östersund och vid det tillfället arrangerades ett möte med Gröna Bilister, träff med bilföretagen och elbilsutställning och fika vid ICA Maxis smartladdare. Jämtkraft informerade smart laddning Seminarier/träffar arrangerade av Östersunds kommun Datum Namn Arrangör/Plats Elbilseminarium Grön Trafik, Östersunds kommun, Östersund, se bilaga 2 Vid seminariet i Östersund informerade Anne Sörensson och Mikael Hagman om elbilsprojektet och Green Highway. Therese Granath informerade om Peugeots elbilar och Bilbolaget informerade om elbilar från Renault. 38 personer deltog vid seminariet. Kommunalråd AnnSofie Andersson inleder på elbilsseminariet i Östersund. Datum Namn Arrangör/Plats/Antal deltagare Elbilsinformation/nätverks- träff för elbilsbidragstagare Östersunds kommun, Östersund. Ca 20 deltagare, se bilaga 2. 5

10 Jens Andersson, Peugeot Skandinavia informerar elbilsbidragstagare som valt Peugeot Ion om fakta om elbilen. Vid träffen ordnades också en praktisk handhavande-aktivitet. Datum Namn Arrangör/Plats/Antal deltagare Seminarium om elbilar och/eller miljöbilsgranskning Transporter och resor utan fossila bränslen Grön Trafik, Östersunds kommun m.fl., Storsjöteatern Östersund. Ca 60 deltagare, se bilaga 2. Grön Trafik, Östersunds kommun m.fl./ Storsjöteatern Östersund, 185 deltagare, se bilaga 2. Under 2012 genomfördes två arrangemang. En elbilssalong som arrangerades ihop med Elbilsoffensiven och som inkluderade informationsspridning, utställningar och provkörning av elfordon och en julmiljöfrukost. Ett inslag i Elbilssalongen var att Robert Ljung från Högskolan i Gävle föreläste för 130 personer om Elbilens framfart - Möjligheter och utmaningar under klimatseminariet På väg åt rätt håll 21 september. Mattias Goldmann föreläste på elbilsseminariet i Östersund 23 juni

11 Elbilssalong i Östersund 21 september Datum Namn Arrangör/Plats/Antal deltagare Elbilssalong och Klimatseminarium På väg åt rätt håll m elbilsföreläsning Grön Trafik, Östersunds kommun m.fl., Storsjöteatern Östersund. C:a 130 deltagare, se bilaga Julmiljöfrukost om eltrafik och nätverksträff Grön Trafik, Östersunds kommun, Rådhuset, 51 deltagare, se bilaga 2. På Julmiljöfrukosten 2012 som också var en nätverksträff för elbilsbidragstagarna deltog 51 personer, framförallt företag och politiker. Höjdpunkten var när elbilsförarna berättade om sina erfarenheter av att köra elbil. På bilden nedan informerar Fredric Longueville från Östersunds bilpool deltagarna om erfarenheter av att köra elbil i en bilpool Julmiljöfrukost om elfordon i Östersund 4 december Datum Namn Arrangör/Plats/Antal deltagare Elbilsutställning och Klimatseminarium På väg mot fossilbränslefrihet Möjligheter och fartgupp under vägen. Grön Trafik, Östersunds kommun m.fl., Storsjöteatern Östersund. C:a 200 deltagare, se bilaga 2. Vid klimatseminarium i Östersund deltog 204 deltagare. En punkt på seminariet var ett eltrafikblock där elbilsförare från 28-bilsprojektet, Anne Sörensson och Mikael Hagman informerade om erfarenheter från att köra elbil i projektet. Hela seminariet sändes ut via videolänk och går fortfarande att se på länken 7

12 Elbilsvisning i Östersund 20 september I förgrunden syns museet Jamtlis gamla veteranbuss som konverterats till eldrift. Föreläsare och paneldebattdeltagare vid klimatseminariet i Östersund 20 september Informations- och föreläsningsstillfällen Information om projektet och möjligheten att få bidrag till elbil har också spritts vid en mängd olika informationstillfällen genom att delta på andras seminarier och informationsträffar både internt i organisationerna och externt. Utöver detta har information spridits via mail och telefon. Informations-, föreläsnings- och provkörningstillfällen Datum Aktivitet Plats Arrangör Föreläsare Elbilfrukost Östersund Bilbolaget Anne Sörensson, Mikael Hagman 8

13 Eltrafik på Green Highway Åre SÖT*-konferens Anne Sörenson, Mikael Hagman Elbil och Green Highway Östersund Rotary Anne Sörensson Träff för miljöombud i Östersunds kommun Östersunds Agenda 21 Anne Sörensson Information vid invigning av ICA:s pilotanläggning för elbilsladdning med deltagande av infrastrukturmininistern och landshövdingen i Jämtland Arctura, och Ica Maxi Östersund Jämtkraft Åsa Torstensson, Britt Bohlin, Mikael Hagman Eltrafikseminarium i Almedalen Om eltrafikprojekt och Östersund som elbilsnav Almedalen Powercircle Mikael Hagman, AnnSofie Andersson Elbilsseminarium i Krokom Krokom Jämtkraft Mikael Hagman Elbilsseminarium i Åre Åre Jämtkraft Mikael Hagman Information om projektet vid studiebesök från Skottland Östersunds Åre och Östersunds kommun, Jämtkraft Anne Sörensson, Mikael Hagman Seminarium om demonstrationssträckor för elbilsladdning Göteborg Energimyndigheten/TSS Anne Sörensson, Mikael Hagman SATS-konferens Green Highway och testmiljöer i Östersund Arvidsjaur TSS m.fl. Anne Sörensson Elbilsprojektet/Green Highway Krokom Rotary Anne Sörensson Information för förvaltningschefer om elbilsprojektet/green Highway. Östersund Grön Trafik, Östersunds kommun Anne Sörensson Information om elbilsprojektet/green Highway för SÖT:s styrgrupp Östersund Grön Trafik, Östersunds kommun Anne Sörensson Green Highway inklusive elbilsprojektet vid IVL-konferens Hållbara transporter Stockholm IVL Anne Sörensson Information om elbilsprojektet och Green Highway vid Whats Up för turismfolk metodik Pecha Kucha Åre-Östersund Airport Destination Jämtland och Syre Anne Sörensson Elbilsprojektet på Green Highway Sundsvall Sundsvalls kommun Mikael Hagman Grön Trafik inkl eltrafik. Ppt-presentation via Skype vid workshop om ny energiplan för kf Mora Östersund Grön Trafik, Östersunds kommun Anne Sörensson Information om elbilsprojektet/green Highway för kommunledningsförvaltningen Östersund Grön Trafik, Östersunds kommun Anne Sörensson Företagsträff - Vad händer på elbilsfronten? Skidstadion Östersund Näringslivskontoret Anne Sörensson, Mikael Hagman Informationsträff hos landstingets transportchef och miljöpersoner. Östersund Grön Trafik, Östersunds kommun/jämtkraft Anne Sörensson, Mikael Hagman Östersunds kommun informerade om elbilarna, Green Highway och kommunens klimatarbete; videokonferens för Söderhamns politiker. Söderhamn Söderhamns kommun Petter Björnsson, Grön Trafik, Östersunds kommun 9

14 Östersunds kommun föreläste på RDC om elbilsprojektet och Green Highway Östersund Länsstyrelsen Jämtlands Län Anne Sörensson Östersunds kommun informerade för Länsstyrelsen om elbilsprojektet och Green Highway Östersund Länsstyrelsen Jämtlands Län Anne Sörensson Seminariet Energispektrum (Almedalsveckan) Seminariet Regional Energi en drivkraft även i framtiden? (Almedalsveckan) Seminariet Är elförsörjningen för viktig för att skötas av marknaden? (Almedalsveckan) Seminariet Elfordon Nu händer det. Hänger Sverige med? (Almedalsveckan) Energinätverk norr om elbilar och Green Highway-projektet Föreläsning hos Rotary om elbilsprojektet och Green Highway Visby Almedalsveckan Mikael Hagman Visby Almedalsveckan Mikael Hagman Visby Almedalsveckan Mikael Hagman Visby Power Circle Mikael Hagman Östersund Energinätverk norr Anne Sörensson Östersund Rotary Östersund Anne Sörensson Östersunds kommun föreläste på näringslivskontoret företagsmöte om elbilsprojektet och Green Highway Östersund Anne Sörensson Föreläsning för Kommunledningsgrupp Östersund Östersunds kommun Jari Hiltula, Miljöchef, Östersunds kommun* Information för Trafikverket Region Mitt Östersund Östersunds kommun Anne Sörensson Information vid uppstartsträff Clean Motion och Gatubolaget Information för Miljö- och samhällsnämnden Göteborg Gatubolaget Göteborg Anne Sörensson Östersund Östersunds kommun Anne Sörensson Info på Förvaltningsträff Östersund Östersunds kommun Petter Björnsson, Grön Trafik Föreläsning på seminariet Sustainable development processes Mittuniversitetet Östersund Mittuniversitetet Anne Sörensson Information på projektutbytesträff med lärare från Kalifornien Föreläsning på Miljöombudsträff för Östersunds kommuns miljöombud Vericate AB VTC Charlotta Nääs, Samordnare, Green Highway* Östersund Östersunds kommun Anne Sörensson Föreläsning på elfordonsseminarium Östersund Östersunds kommun Mona Modin Tjulin, ordf. miljö- och samhällsnämnden, Östersunds kommun* Föreläsning på Rotary Östersund Östersund Rotary Östersund Anne Sörensson Föreläsning på Seminarium i transporteffektivisering Västerås Energimyndigheten i samarbete med länsstyrelserna i Västmanland, Uppsala, Stockholm och Södermanland Anne Sörensson 10

15 Föreläsning på seminariet Gröna idéer Helsingborg Helsingborgs stad Karin Thomasson, kommunalråd, Östersunds kommun* Föreläsning på regional infrastrukturkonferens Åre Regionförbundet Jämtlands län, länstrafiken Mona Modin Tjulin, ordf. miljö- och samhällsnämnden, Östersunds kommun* Föreläsning på Rotary Östersund Östersund Rotary Östersund Anne Sörensson Föreläsning på Miljöombudsträff för Östersunds kommuns miljöombud Östersund Östersunds kommun Christina Breding. Miljö & Hälsa, Östersunds kommun* Nätverksträff Nätverket för hållbart resande Region Mitt. Kommuner och Trafikverket Östersund Grön Trafik, Östersunds kommun Anne Sörensson Styrgruppelbil Östersund Grön Trafik, Östersunds kommun Anne Sörensson, Mikael Hagman Föreläsning om eltrafik vid Hållbart Åre Åre Destination Åre Mikael Hagman Föreläsning om eltrafik vid Winterwind 2013 Sv Energi regionmöte, föredrag om laddinfrastruktur och eltrafik Östersund Vindkraft-föreningen Mikael Hagman Östersund Jämtkraft Mikael Hagman Föredrag om elbilar och laddinfrastruktur hos Swedavia Östersund Swedavia Mikael Hagman Hållbarhetsseminarium Östersund Jämtkraft Mikael Hagman Mer Östersund. Input i diskussioner om Östersunds utveckling Östersund Östersunds kommun Mikael Hagman * Med PowerPoint från Grön Trafik. 11

16 3.2.4 Visnings- och provkörningstillfällen samt studiebesök Provkörning med Skolutvecklarnas Nissan Leaf för nyckelpersoner i kommunen. Visnings- och provkörningstillfällen Datum Aktivitet Plats Arrangör Utställning vid Bilbolaget i samband med frukosten och efteråt Utställning i samband med besök av infrastrukturministern och laddplatsinvigning vid ICA samt visning av Peugeot. Bilbolaget ICA Jämtkraft Jämtkraft tom 9 Utställning i Almedalen. Almedalen Jämtkraft Invigning av laddstation i Krokom Krokom Jämtkraft tom 3 Åre Höstmarknad där även en Tesla stripad med 40 elbilar på väg visades Åre Jämtkraft Öppet hus på Jämtkraft med visning av elbilar Östersund Jämtkraft tom 1 Infrastrukturkonferens i Åre Åre Jämtkraft Företagsträffen del 2 hos Vericate Östersund Näringslivskontoret/ Jämtkraft Basketmatch för allmänhet Östersund Jämtkraft Fjärrvärmekundträff Östersund Jämtkraft Kommunfullmäktige Östersunds kommun Östersund Jämtkraft Intern demonstration Jämtkraft Östersund Jämtkraft Intern demonstration Jämtkraft Östersund Jämtkraft Intern demonstration Jämtkraft Östersund Jämtkraft Möte med landshövdingen Östersund Jämtkraft SÖT-ledningen och Sundsvalls kommun Östersund Jämtkraft Testkörning internt inom Jämtkraft Östersund Jämtkraft 12

17 Miljöfrukost för företag Östersund Östersunds kommun Jämtkraft elnät Östersund Jämtkraft Jämtkraft, Peugeot, PSA, Östersund kommun, VTC, Anderssons Bil AB, Bilbörsen Östersund Jämtkraft MIUN Karriär 2011 Östersund Jämtkraft Provkörning av elbilarna med Länsstyrelsen i Västa Götaland på studiebesök om Green Highway hos Östersunds kommun Östersund Grön Trafik Provkörning av elbilarna av Trafikverket Region Mitt Östersund Grön Trafik Provkörning vid invigning av snabbladdningsstation Lillänge Östersund Provkörning vid invigning av Kyrkbergets vindkraftspark Kyrkberget, Dalarna Jämtkraft Jämtkraft Provkörning vid familjefest för att fira att Brunflo fått fjärrvärme tom 31 Jämtkraft lånade ut en elbil till det elbilsevent med elbilsracing mellan trav-galopp och motorkändisar som ägde rum på Täby galopp tom 15 Östersunds kommun och Jämtkraft ställde ut och erbjöd provkörning vid den internationella konferensen RDC; Regional Development Conference 14-15/ Provkörning vid seminariet Energispektrum (Almedalsveckan) Provkörning vid seminariet Regional Energi en drivkraft även i framtiden? (Almedalsveckan) Provkörning vid seminariet Är elförsörjningen för viktig för att skötas av marknaden? (Almedalsveckan) Provkörning vid seminariet Elfordon nu händer det. Hänger Sverige med? (Almedalsveckan) tom 24 Vid en motor och flyghelg i Molanda, Åre kommun, lånade Jämtkraft ut elbilar för provkörning Brunflo Täby Östersund Visby Visby Visby Visby Åre Jämtkraft Jämtkraft Grön Trafik Jämtkraft Jämtkraft Jämtkraft Jämtkraft Jämtkraft Jämtkraft Provkörning i samband med seminarium och Europeiska trafikantveckans dag för allmänheten. Östersund Grön Trafik Provkörning med politiker i Sundbybergs kommun på Studiebesök Provkörning med politiker i Sundbybergs kommun på Studiebesök Östersund Östersund Grön Trafik Grön Trafik Infrastrukturkonferens i Åre Åre Jämtkraft Miun Karriär 2011 Östersund Jämtkraft tom 11 Skogs-EM Östersund Jämtkraft Swedavia Öppet hus Östersund Jämtkraft tom 26 Åredagen/Åres framtid Åre Jämtkraft tom 25 Centerstämman Åre Jämtkraft Öppet hus Moskogen Krokom Jämtkraft 13

18 Provkörning i samband med miljöfrukost hos Östersunds kommun Östersund Grön Trafik tom 09 Vericate, lån av elbil Östersund Jämtkraft Sweco, demo och information Östersund Jämtkraft Green Highway, information Sundsvall Jämtkraft Opel utbildning och information Åre Jämtkraft Åre kommun, information Järpen Jämtkraft Jämtkraft elnät, information Järpen Jämtkraft Skellefteå kraft, information Östersund Jämtkraft Centern, information och demo Ås Jämtkraft tom 29 Europa forum, demo Östersund Jämtkraft Climate regions, information Östersund Jämtkraft Zero rally, information Östersund Jämtkraft MIUN, information Östersund Jämtkraft tom 27 Zero rally, testkörning Åre mm Jämtkraft Destination Åre, information Åre Jämtkraft tom 27 Motormässan, demo och lån av elbilar Östersund Jämtkraft ICA Maxi, demo Östersund Jämtkraft Provkörning av Opel Ampera för nyckelpersoner Östersund Anne Sörensson tom 16 Zero rally, demo och information Åre mm Jämtkraft Provkörning under elbilsseminarium Östersund Östersunds kommun Motordagarna, demo och information Järpen Jämtkraft tom 29 Fäviken, demo och information Järpen Jämtkraft tom 12 STCC, demo Östersund Jämtkraft tom 26 Energimässa, demo och information Tandsbyn Jämtkraft tom 26 Invigning, demo och information Rötviken Jämtkraft tom 12 RenRen, demo och information Östersund Jämtkraft tom 16 Swedavia, demo Östersund Jämtkraft tom 16 Sandström & Ljungqvist, demo Östersund Jämtkraft Verdens miljöverndag, information Trondheim Jämtkraft tom 22 Elbilsalongen, demo och information Östersund Jämtkraft, Östersunds kommun Provkörning och visning av Nissan Leaf för nyckelpersoner Östersund Östersunds kommun tom 30 Åre höstmarknad, demo och information Åre Jämtkraft tom 05 JGy, demo och information Östersund Jämtkraft 14

19 BTEA, demo och information Åsarna Jämtkraft Miljöfrukost, demo och information Östersund Jämtkraft ICA Maxi, demo och information Östersund Jämtkraft Familjedag i Vaplan, visning och provkärning av elbilar Krokom Andritz Hydro, Jämtkraft tom 26 Vericate hade studiebesök hos Jämtkraft och lånade en elbil till fordonsgymnasiets utbildning tom 09 Umeå Energi hade studiebesök hos Jämtkraft om elbilar och laddinfrastruktur Folkpartiet i Krokom hade studiebesök om laddinfrastruktur och elbilar Östersund Östersund Östersund Jämtkraft Jämtkraft Jämtkraft Elbilsutställning vid KFS-dagar i Östersund Östersund Jämtkraft, Östersunds kommun Energimässa, utställning om eltrafik och provkörning Östersund Jämtkraft 3.3 Aktiviteter för att stimulera fler laddbara bilar i projektet Gratis parkering för elbilar och laddhybrider För att stimulera elfordon har Östersunds kommun beslutat att elbilar och laddhybrider parkerar helt gratis efter tillståndsansökan. Beslutet gäller t o m Under 2012 har Grön Trafik utfärdat 20 tillstånd för elbilar och 2 för laddhybrider delats ut. Under 2013 fick 23 elbilar samt 6 laddhybrider tillstånd för miljöbilsparkering Laddplatsskyltar Det nya vägmärket för laddplats för elfordon har satts upp på flera platser där kommunen äger marken och det finns laddplatser för elbilar Samarbetsavtal med Peugeot För att få tidiga elbilar har Östersunds kommun och Jämtkraft skrivit ett avtal med Peugeot den 7/ Samarbetet gäller också Cold Climate-tester, Smart Gridsprojekt, samt även mindre test med alkolås och elbil. Östersunds kommun, Jämtkraft och Peugeot skriver samarbetsavtal om 15

20 Vintertest av serietillverkade elbilar Upphandling, och krav för utbetalade bidrag Under 2010 tog Östersunds kommun fram kriterier för en elbilsupphandling samt gjorde en tidig elbilsupphandling där även Jämtkraft medverkade. Under våren 2011 levererades de elbilar som upphandlats under Efter att den upphandlingen var genomförd anslöt sig Östersunds kommun till den nationella elbilsupphandlingen som SKL utförde på uppdrag av Stockholms kommun och Vattenfall. Östersunds kommun har även medverkat i referensgruppen. Bidrag betalades ut till 12 elbilar, 9 Peugeot Ion och Citroën C3, se tabell nedan. Under 2012 har bidrag betalats ut till 13 elbilar; 8 Renault Kangoo, 2 Opel Ampera, 2 Nissan Leaf och en Peugeot ion. Under 2013 har bidrag betalts ut till 3 elbilar, 2 Kangoo och en Volvo C30. Därmed har projektets mål om 28 elbilar nåtts. När det gäller bidragsutbetalning så har projektet villkor om kronor eller max 25 % av merkostnaden jämfört med en motsvarande fossilbil. När det gäller att räkna ut bidragsnivån så har vi valt att göra som Stockholms elbilsupphandling, dvs. vi har tittat på de bilar som är jämförelsebilar för Skatteverkets förmånsvärden kr av bidraget har betalts ut från början till elbilarna som inte är stationerade i Östersunds kommunförvaltning, resterande belopp har betalts ut efter att ett års rapportering fullgjorts. Inom Östersunds kommunförvaltning har hela beloppet betalats ut från början. Det har varit krav på att svara på tre enkäter attityder och erfarenheter av elbilar, samt att rapportera in körsträckor per månad till TSS. För några bilar som inte har rapporterat in till TSS men har svarat på enkäter så har vi istället gjort en mätning med en mätutrustning från TSS för att få information om körsträckor. För de bilar som kom in sent i projekttiden har rapporteringsperioden varit kortare, och för den sista bilen som kom in i projektet efter att rapporteringen har avslutats, har ingen rapportering gjorts. Samtliga bilar utom två stycken, en Renault Kangoo och en Peugeot Ion har fullgjort rapporteringen i enlighet med överenskommelsen. För dessa har inte resterande belopp betalats ut. I slutet av projekttiden kom supermiljöbilspremien. Bidragsintresserade och bidragstagare har informerats om att man inte kan få dubbla bidrag, se bilaga 6. När det gäller Renault Kangoo så är de bilarna lätta lastbilar och kan därmed inte få supermiljöbilspremien som endast delas ut till personbilar. 16

GREEN HIGHWAY magasin

GREEN HIGHWAY magasin sundsvall östersund Trondheim En utvecklingszon för framtidens transporter www.greenhighway.nu GREEN HIGHWAY magasin 2013/2014 >> Guider Nya Affärer Hållbarhet Globalt GREEN HIGHWAY magasin I din hand

Läs mer

Östersunds kommuns elcykelsatsning

Östersunds kommuns elcykelsatsning Projektrapport: Östersunds kommuns elcykelsatsning Projektperiod: 2009-2011 Sammanfattning Genom ett samarbete med Trafikverket Region Mitt har en satsning på elcyklar i Östersunds kommunförvaltning genomförts.

Läs mer

ELBIL. Sveriges Snyggaste Taxi. Electric Car Region. Konsten att välja el MED ELBIL I VERKSAMHETEN ELBIL SOM PRIVATBIL GÄVLEBORG - 1 -

ELBIL. Sveriges Snyggaste Taxi. Electric Car Region. Konsten att välja el MED ELBIL I VERKSAMHETEN ELBIL SOM PRIVATBIL GÄVLEBORG - 1 - ELBIL GÄVLEBORG Electric Car Region Sveriges Snyggaste Taxi MED ELBIL I VERKSAMHETEN Konsten att välja el ELBIL SOM PRIVATBIL - 1 - Under 2012 avslutades en förstudie, kallad Electric Car Region, som i

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport 2014-04-22 Energimyndighetens projektnummer 35608-1 Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala,

Läs mer

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden 2 Förord Efter en trög start har försäljningen av elfordon och laddhybrider äntligen tagit fart, och det är i samband med det som avsaknaden av laddinfrastruktur

Läs mer

Strategi för elbilar och laddhybrider

Strategi för elbilar och laddhybrider Utlåtande 2011:60 RVI (Dnr 314-1192/2010) Strategi för elbilar och laddhybrider Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Strategi för elbilar och laddhybrider, bilaga, godkänns

Läs mer

klimat & transporter

klimat & transporter Mormor klimathjälte Spårtaxi möjlighet för framtiden Östra Göinge årets miljöbilskommun sidan 16 sidan 34 sidan 20 klimat & transporter en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

Läs mer

!"#$"%&''()*+"$*,-*.

!#$%&''()*+$*,-*. !"#$"%&''()*+"$*,-*. Utvärdering av Elbilsupphandlingens testflotta samt förslag på fortsatt utvärderingsplan Februari 2012 Martina Wikström Kungliga Tekniska högskolan Institutionen för Kemiteknik Avdelningen

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Biovärme i Jämtlands län

Biovärme i Jämtlands län Energikontoret Jämtlands Läns Energikontor Jämtland County Energy Agency Till Länsstyrelsen Jämtlands län Miljö och Fiske 831 86 Östersund Biovärme i Jämtlands län Slutrapport Biovärme i Jämtlands län

Läs mer

Elbilar i Huddinge. Behov, placering och kostnad för uppsättning av stolpar för anslutning och uppladdning av elbilar RAPPORT 2009:25 VERSION 1.

Elbilar i Huddinge. Behov, placering och kostnad för uppsättning av stolpar för anslutning och uppladdning av elbilar RAPPORT 2009:25 VERSION 1. TRAFFIC AB RAPPORT 2009:25 VERSION 1.0 Elbilar i Huddinge Behov, placering och kostnad för uppsättning av stolpar för anslutning och uppladdning av elbilar Dokumentinformation Titel: Elbilar i Huddinge-

Läs mer

Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar!

Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar! Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar! Av Mattias Goldmann & Jonas Lööf 1 Utgiven av Miljöfordon Syd Ansvarig utgivare: Jonas Lööf Grafisk form: RÖD Reklambyrå AB. www.rodreklambyra.se Foto: Saab,

Läs mer

Miljöfordonsdiagnos 2015

Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 har genomförts av Miljöfordon Syd och Bisnode med stöd av Energimyndigheten, Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Pernilla Hansson, projektledare

Läs mer

Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008

Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Nätverket för hållbara transporter Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Nätverket var en del i Norrköpings kommuns klimatinvesteringsprogram 2004-2008. Det här häftet är ett utdrag ur slutrapporten som

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi ANNONS Information om energi och miljö från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Energibilaga blir energisidor Efter nästan 10 år är det på tiden att vi förnyar oss. Visste du att den första Energibilagan

Läs mer

Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014

Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014 Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014 Soliditet, % Räntabilitet på eget kapital före skatt, % Resultat, Mkr Självfinansieringsgrad, % 40 15 400 200 35 350 30 12 300 150 25 9 250 20 200 100 15

Läs mer

Miljöfordonsdiagnos 2015

Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 har genomförts av Miljöfordon Syd och Bisnode med stöd av Energimyndigheten, Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Pernilla Hansson, projektledare

Läs mer

Europeiska Trafikantveckan 2011 Smarta Alternativ

Europeiska Trafikantveckan 2011 Smarta Alternativ Europeiska Trafikantveckan 2011 Smarta Alternativ 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 5 Redovisning av Trafikantveckans aktiviteter... 5 Klimatseminarium... 5 Lansering av den nya versionen av Elbilsguiden...

Läs mer

Andelsägd vindkraft ett bra sätt att veta var och hur din elenergi produceras

Andelsägd vindkraft ett bra sätt att veta var och hur din elenergi produceras November 2012 EN annonsbilaga från de kommunala Energi- och klimatrådgivarna samt de tre energikontoren i Dalarna, gävleborg, Jämtland och Västernorrland Tema: Transport Cykla och njut! Sidan 5 Tema: Elproduktion

Läs mer

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark 1 Tidslinje Havsnäs vindkraftspark 2001 arbetstillfällen Hundratals företags involvering, åtagande

Läs mer

Utveckling, Informationsspridning, användarperspektivet

Utveckling, Informationsspridning, användarperspektivet Januari 2014 Utveckling, Informationsspridning, användarperspektivet Elbilar och laddinfrastruktur inom turistnäringen på Gotland Jon Malmsten Solkompaniet jon.malmsten@solkompaniet.se Sammanfattning Under

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter Handledning för miljöinspektörer Transporterna är ofta en stor del av företagens miljöpåverkan. Potentialen att minska den är ofta stor. Om vi med miljötillsyn kan få företagen

Läs mer

Idébok för kommunalt transportarbete

Idébok för kommunalt transportarbete Version 1.0 Uthållig kommun Idébok för kommunalt transportarbete Förord Att ställa om transporterna till ett mer hållbart system är en av de större utmaningarna i en kommuns energi- och klimatarbete. Inom

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Kunskapssammanställning över introduktionen av elbilar

Kunskapssammanställning över introduktionen av elbilar VTI notat 21-2014, reviderad utgåva 1 Utgivningsår 2014 www.vti.se/publikationer Kunskapssammanställning över introduktionen av elbilar Christina Stave Annelie Carlson Hans Antonson Jan Wenäll Förord

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer