Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt"

Transkript

1 2012

2 Denna broschyr med en översikt över nya personbilar som säljs på den svenska marknaden är framtagen i enlighet med ett EU-direktiv. Motsvarande översikt ges ut i varje EU-land. EU-direktivet (betecknat 1999/94/EG) säger att marknadsförare av nya personbilar ska informera om bränsleförbrukning på säljstället och i annonsering. Utöver detta ska det på säljstället finnas en lättillgänglig översikt och dessutom ska alla enskilda nya personbilar vara märkta med information om bränsleförbrukning och räknat i gram per kilometer. Även i annonser, andra broschyrer, instruktionsböcker och på affischer ska informationen finnas och helst vara lika synlig som annan information om ett fordon. Nya bilmodeller lanseras löpande under året. Om någon bilmodell saknas i den här broschyren beror det på att Konsumentverket inte hade tillgång till uppgifter om bilen då broschyren togs fram. Färskare uppgifter kan finnas i webbversionen av Nybilsguiden på Konsumentverkets webbplats. Uppgifterna om de olika bilarna i Nybilsguiden samlas in från bilföretagen via företaget InfoTorg/Bilfakta. Konsumentverket har begränsade möjligheter att kontrollera uppgifterna. Om du upptäcker felaktigheter kan du rapportera dem till Konsumentverket. Vi har då möjlighet att införa rättelser i Nybilsguiden. Nybilsguiden 2012 Konsumentverket 2012 ISSN ISBN Layout: Spenat Reklambyrå Tryck: DanagårdLiTHO, 2012

3 Hjälp till! Människan påverkar klimatet på jorden, det är majoriteten av klimatforskarna eniga om. Våra utsläpp till atmosfären ger en ökad växthuseffekt som kan leda till stora klimatförändringar. I Sverige står vägtrafiken för en tredjedel av utsläppen av fossil koldioxid, den gas som är den största orsaken till en förstärkt växthuseffekt. Våra personbilar blir visserligen allt bränslesnålare men är fortfarande mer bränsletörstiga än EU:s genomsnitt. Men växthuseffekten går att begränsa om vi hjälper till. Du kan bidra genom att välja en bränsleeffektiv bil och genom att köra smartare så att bränsleåtgången minskar. Om du spar bränsle spar du också pengar. I den här broschyren finns information om de vanligaste nya personbilsmodellerna på den svenska marknaden. Du kan även hitta samma information via webbtjänsten Nybilsguiden på Konsumentverkets och Trafikverkets webbplatser. I broschyren och webbtjänsten hittar du information om bland annat bilarnas bränsleförbrukning, och vilka bilar som kan använda alternativa drivmedel. Där finns också uppgifter om pris, fordonsskatt och tekniska data. Dessutom får du tips om hur du kan köra både billigare och mer miljöanpassat. info 3

4 Innehåll Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt... 5 Utsläppsklasser för bilar... 6 Bilars bränsleförbrukning... 7 Definitioner, skatter och förmåner för miljöbilar... 9 Om alternativa teknologier och drivmedel Bilar och säkerhet Bilskrotning och återvinning Undersök garantin Köp- och körtips info TABELLER Tabellguide Vad står i tabellerna? Koldioxidlistan Miljöbilar (tabell) Alternativa teknologier (tabell) Bensinbilar (tabell)...38 Dieselbilar (tabell)

5 Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt En majoritet av världens i-länder har skrivit under Kyotoprotokollet från 1997 och lovat att minska utsläppen av växthusgaser. En ny förordning inom EU 1 ska begränsa de genomsnittliga utsläppen från nysålda bilar till 130 gram koldioxid per kilometer. Förordningen börjar fasas in stegvis år 2012 och ska omfatta samtliga bilar år Kompletterande åtgärder som inblandning av biobränslen och lättrullande däck föreslås sänka nivån ytterligare till 120 gram per kilometer. Det motsvarar en bränsleförbrukning på cirka 5 liter bensin och 4,5 liter diesel per 100 kilometer. info Kraven i de nya EU-regler som träder i kraft 2015 innebär att tillverkares genomsnittliga utsläpp inte får överskrida gränsvärdet. Annars utgår böter per såld bil; 5 euro för första grammet, 15 euro för andra grammet, 25 euro för tredje grammet och slutligen 95 euro per fjärde och efterföljande gram. År 2010 var genomsnittsutsläppen för nya bilar i EU-länderna 140 gram koldioxid per kilometer (Bulgarien och Rumänien inte inräknade) var utsläppen av koldioxid från nya bilar i Sverige 144 gram per kilometer (153 g/km år 2010) och medelförbrukningen låg på 5,8 liter/100 km (6,2 l/100 km år 2010). Med detta ligger Sverige fortfarande över EU-genomsnittet men få länder visar en så dramatisk och snabb förändring. 1 EU-förordning nr 443/ Siffror för 2011 fanns inte sammaställda för hela EU vid tryckningen av denna publikation. 5

6 Bränsleförbrukningen för de svenska personbilarna som helhet (gamla och nya) sjönk från 7,8 liter per 100 kilometer 2010 till 7,7 liter per 100 kilometer Utsläppsklasser för bilar Alla nya personbilar som säljs i Sverige tillhör en utsläppsklass. Den är ett mått på bilens utsläpp av flera miljö- och hälsofarliga ämnen. Växthusgasen koldioxid ingår dock inte i kriterierna. Utsläppsklassen Euro 5 är obligatoriskt minimikrav för nya personbilar som säljs i Sverige från och med den första januari Tillverkare och generalagenter är dock inte tvingade att skrota alla ännu inte sålda nya bilar som inte uppfyller kraven (så kallade slutseriefordon). De har möjlighet att begära dispens under en övergångsperiod. Därför kommer alltså en del nya bilar att kunna säljas även under 2012 och något år framåt trots att de inte klarar Euro 5. Utsläppskraven för Euro 5 är strängare än kraven för den tidigare miljöklass Utsläppsklasserna regleras i avgasreningslagen (SFS 2011:318). info Utsläppsklasser för personbilar Euro 5 Obligatorisk för alla nya personbilar som säljs från och med den 1 januari Euro 6 Det finns även en Euro 6-norm som innebär ytterligare skärpta utsläppskrav för dieselbilar, och den kommer att bli obligatorisk för alla nya personbilar som säljs från och med den 1 september El Gäller bilar som drivs enbart med elektricitet från batterier. Elhybrid Gäller bilar som för sin framdrivning hämtar energi från två källor som är placerade i bilen och där den ena källan är lagrad energi i form av ett förbrukningsbart bränsle och den andra källan är ett batteri, en kondensator, ett svänghjul, en generator eller annan anordning för lagring av elektrisk energi. Laddhybrid Gäller bilar som uppfyller förutsättningarna för utsläppsklassen Elhybrid men dessutom har möjlighet till extern laddning med elektrisk energi. 6

7 De bilar som sålts före den 1 januari 2011 och som inte uppfyller kriterierna för Euro 5 behåller sin svenska miljöklass (till exempel 2005 eller 2005 PM). Bilars bränsleförbrukning Bränsleförbrukningen är en viktig parameter vid konsumentens val i samband med bilköp. Dels har den stor påverkan på driftskostnaden, dels har den stor påverkan på bilens miljöegenskaper. När man talar om bilars bränsleförbrukning är det viktigt att hålla isär två olika aspekter: den officiella certifierade bränsleförbrukningen, och den förbrukning som varje bilägare upplever i verkliga livet. Officiell bränsleförbrukning Officiella mätvärden för bränsleförbrukning måste anges för alla nya personbilar som säljs inom EU. Förbrukningen anges i liter per 100 kilometer och mäts enligt ECE 15+EUDC-körcykeln (se figur). 140 HASTIGHET (km/h) STRÄCKA (km) info Tid (sek) 0 Syftet med de officiella värdena för bränsleförbrukning är att det ska gå att jämföra olika bilar på ett likvärdigt sätt när det gäller hur mycket bränsle de drar. För att uppnå sådan jämförbarhet testas alla bilar på ett standardiserat sätt i laboratoriemiljö. Bilen körs då i en körcykel som innebär att hastigheten varieras enligt en bestämd modell. Denna körcykel (se figur) består av två delar som efterliknar stadstrafik respektive landsvägskörning. Värdet för blandad körning är ett genomsnitt av förbrukningen under hela testet. Körcykeln ska också efterlikna vardagsbilistens körning. De nya bilar som används är optimerade för testet. Låg förbrukning och låga utsläpp av koldioxid blir viktigare och viktigare för konsumenternas val samtidigt som kraven på utsläppsgränser skärps. 7

8 Tillverkarna försöker därför optimera bilen för att i testet få så låg förbrukning och så lågt certifieringsvärde för en som möjligt. För bilar som kan drivas med gas anges förbrukningen vid gasdrift i kubikmeter. För bilar som kan drivas med etanol eller bensin anges förbrukningen och vid bensindrift. Då bilen körs på enbart etanolbränsle (E85) blir förbrukningen cirka 35 procent högre än vid bensindrift. För rena elbilar mäts förbrukningen i kilowattimmar (kwh) per 100 kilometer. Laddhybrider testas enligt samma körcykel som övriga fordon. Men de testas på två olika sätt. Dels körs en cykel då batteriet är fulladdat, dels körs en cykel på tomt batteri (d.v.s. på antingen bensin eller diesel). Resultaten fastställs sedan genom en jämförelse mellan en fast körsträcka i hybridläge (tomt batteri) och uppmätt maximal körsträcka på eldrift. Generellt hamnar förbrukningen på en mycket låg nivå. Den första laddhybriden som nu kommit med i Nybilsguiden har en angiven bränsleförbrukning på 1,2 l/100 km. info Eftersom olika bränslen har olika egenskaper gör de officiella värdena för bränsleförbrukning det bara möjligt att jämföra bilar som går på samma bränsle. Vill man göra jämförelser mellan bilar som går på olika bränslen måste man göra omräkningar, till exempel till mängd använd energi per 100 km, räknat på respektive bränsles energiinnehåll. Bränsleförbrukning i verkliga livet En bils faktiska bränsleförbrukning påverkas i mycket hög grad av vägförhållanden, körsätt, klimat, bilens kondition, hastighet, däck, last med mera. De officiella förbrukningsuppgifter som du möter i Nybilsguiden, i bilannonser och på andra håll är (som nämnts ovan) resultatet av noggrant genomförda tester under kontrollerade förhållanden med bilar som optimerats och varit i mycket gott skick. När förhållandena är annorlunda än testsituationens kommer du förmodligen att få en högre genomsnittsförbrukning och mer utsläpp än de officiella värdena. I vardagskörningen och i den bil du köper är flera funktioner som påverkar bränsleförbrukningen inkopplade än vid själva testet. Några exempel är: värme/fläkt, radio, AC och en del övrig elektrisk utrustning. I vissa fall kan skillnaden mellan testvärden och värden vid vardaglig körning vara upp till 30 procent. Den körcykel som används för testerna inom EU håller på att ses över, i huvudsak för att utforma den så att testvärden och verklig förbrukning och verkliga utsläpp ska stämma överens betydligt bättre. 8

9 Definitioner, skatter och förmåner för miljöbilar Det finns olika nationella definitioner av miljöbilar. I vägtrafikskattelagen anges vilka bilar som får en femårig skattebefrielse. Denna definition används för miljöbilar i Nybilsguiden. Läs mer nedan under rubriken Femårig skattebefrielse. Motsvarande definition används också i förordningen (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor. Sedan den 1 januari 2012 finns en supermiljöbilspremie för bilar som uppfyller mycket långtgående miljökrav, läs mer nedan under rubriken Supermiljöbilspremie. I skattelagstiftningen anges rabatt på förmånsvärden till innehavare av miljöbilar. Läs mer nedan under rubriken Nedsättning av förmånsvärdet på miljöbilar. Femårig skattebefrielse Personbilar som uppfyller särskilda miljökrav och som tas i bruk för första gången i Sverige skattebefrias. Skattebefrielsen innebär att fordonsägaren inte behöver betala fordonsskatt under de fem första åren från det att fordonet togs i bruk. Syftet med skattebefrielsen är att uppmuntra fler att köpa personbilar som är bränsleeffektiva eller som drivs med förnybara bränslen. info I Nybilsguiden används kraven för femårig skattebefrielse som definition för miljöbilar. Skattebefrielsen infördes 1 januari 2010 och gäller personbilar som tas i bruk för första gången i Sverige efter den 1 juli Den gäller för alla, oavsett om man köper bilen som privatperson, i ett företag eller som annan juridisk person. Befrielsen gäller bara fordonsskatten. Övriga avgifter, till exempel vägtrafikregisteravgiften, ska betalas som vanligt. För att en personbil ska skattebefrias måste den uppfylla nedanstående krav: Den ska uppfylla utsläppskraven för Euro 5 eller utsläppsklass/ miljöklass El. Diesel- och, inklusive elhybridbilar, får släppa ut högst 120 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning (motsvarar 5,0 liter bensin och 4,5 liter diesel per 100 kilometer). 9

10 Bilar som kan drivas med gas/bensin eller etanol/bensin får dra högst 9,2 liter bensin per 100 kilometer eller 9,7 kubikmeter gas per 100 kilometer. Automatväxlade versioner får dra mer om det finns en manuell version som klarar kravet och inte skiljer sig utöver transmission (kraftöverföringen, bland annat växlarna). Elbilar får ha en energiförbrukning på högst 37 kilowattimmar per 100 kilometer. Supermiljöbilspremie Den 22/ offentliggjorde regeringen införandet av en ny så kallad supermiljöbilspremie. Med en supermiljöbil avses en personbil som uppfyller EU:s senaste avgaskrav och som släpper ut högst 50 gram koldioxid per kilometer. Det är utsläppsvärdet, som bilen får när den typgodkänts, som avgör om bilen är kvalificerad för premien eller inte. Det innebär att det är främst elbilar och laddhybrider som initialt kan komma i fråga för premien. Avsatta medel för premien är 200 miljoner kronor för åren , fördelat med 20 miljoner kronor 2012, 80 miljoner kronor 2013 och 100 miljoner kronor info Förordningen om supermiljöbilspremien träder i kraft den 16 januari 2012, men premier kommer att betalas ut för köp av supermiljöbilar från och med 1 januari Transportstyrelsen är ansvarig myndighet och kommer att administrera utbetalningarna. Det finns i dagsläget endast ett fåtal bilar tillgängliga på den svenska marknaden som klarar supermiljöbilskraven. Dessa bilar klarar även kraven för den femåriga skattebefrielsen, så vi har valt att ha kvar den som definition på miljöbil i Nybilsguiden. 10 Nedsättning av förmånsvärdet på miljöbilar Miljöbilar är i allmänhet dyrare i inköp än andra bilar. Genom de särskilda regler som finns för miljöbilar blir förmånsvärdet ändå i vissa fall väsentligt lägre för miljöbilar än för närmast jämförbara bilar. Arbetsgivaren kan själv, utan särskild ansökan till Skatteverket, sätta ned förmånsvärdet för miljöbilar. I inkomstskattelagen (1999:1229) sägs att bilförmån i tjänsten ska tas upp som en intäkt. Värdet av bilförmånen kan dock räknas ner om bilen räknas som miljöbil. I den aktuella lagen gjordes en ändring som gäller från och med 1 januari Förändringen innebär bland annat att alkoholdrivna bilar, d.v.s. de fordon som drivs med etanol eller metanol inte längre omfattas av möjligheterna till en minskning av förmånsvärdet.

11 Nedsättning av förmånsvärdet sker enligt följande. El och laddhybridbilar, som kan laddas från elnätet, samt gasbilar (ej gasol) justeras först till en jämförbar bil utan miljöteknik. Därefter sätts förmånsvärdet ner med 40 procent, max kronor. Etanolbilar, elhybridbilar, som inte kan laddas från elnätet, och bilar som kan köras på gasol, rapsmetylester samt övriga typer av miljöanpassade drivmedel justeras enbart ner till jämförbar bil. ens storlek när det gäller personbilar beror på, och beräknas utifrån, en rad faktorer. Även om en bil inte omfattas av den femåriga skattebefrielsen som beskrivits ovan har en bil med goda miljöegenskaper en lägre fordonsskatt. Följande faktorer kan ha inverkan på skattens storlek: skattevikt drivmedel antal axlar hemkommun utsläppsklass. Uppgifter om fordonsskatten och vad som gäller kring denna finns på Transportstyrelsens webbplats, Bra information finns också på Skatteverkets webbplats, info 11

12 Om alternativa teknologier och drivmedel Utöver vanliga bilar, som enbart tankas med bensin eller diesel, finns det flera andra tekniker och bränslen på marknaden. De vanligaste av dessa presenteras nedan. Observera att de alternativa drivmedel som presenteras endast ska användas i bilar som är avsedda för dessa. Etanol (E85) E85 (etanol med 15 procent inblandning av bensin, 25 procent vintertid) är ett bränsle som till huvuddelen tillverkas av förnybara råvaror, exempelvis sockerrör och spannmål. Etanol har lägre energiinnehåll än bensin. Förbrukningen per mil blir därför cirka 35 procent högre än vid bensindrift. Bilar som kan köras på E85 kallas flexifuelbilar eftersom de kan köras på valfri blandning av bensin och E85. Den etanolbilsägare som alltid tankar E85 och vars bil har samma bränsleförbrukning som den genomsnittliga bensinbilen reducerar klimatpåverkan med omkring 39 procent, jämfört med den genomsnittliga bensinbilen (Bilindex 2011). info Då väger man även in utsläpp av fossil koldioxid som uppstår vid produktion och distribution av både etanol och bensin. Trafikverkets bedömning är att andelen E85 som tankades i etanolbilarna mellan 1 januari och 31 oktober 2010 var cirka 60 procent. Med denna tankningsgrad av E85 släpper etanolbilarna ut cirka 20 procent mindre koldioxid än en genomsnittlig ny bensinbil. Utsläppen av andra ämnen som är farliga för miljö och hälsa är ungefär lika stora som för bensindrivna bilar. Fordonsgas Fordonsgas består till största delen av metan. Den kan ha fossilt ursprung (naturgas) eller vara förnybar (biogas, tillverkad av organiskt material som slam, gödsel och avfall). Försäljningen i Sverige är cirka 60 procent biogas och 40 procent naturgas. Många bilmodeller som kan drivas med fordonsgas startas och körs en kortare sträcka på bensin innan motorn slår om till gasdrift. Bensintanken kan i vissa fall vara liten (cirka 15 liter) medan andra modeller har större bensintank och man kan då köra en längre sträcka på bensin. 12

13 En stor del av biogasen produceras och distribueras lokalt. Ren biogas ger i princip inga fossila utsläpp men små mängder av växthusgasen metan frigörs vid tillverkningen. Även biogasdrivna fordon påverkar därför klimatet, men utsläppen är mycket lägre än vid bensindrift. Gasbilsägaren som tankar 100 procent biogas, och vars bil har samma bränsleförbrukning som den genomsnittliga bensinbilen, reducerar klimatpåverkan med omkring 82 procent, jämfört med den genomsnittliga bensinbilen (Bilindex 2011). Naturgas minskar en ungefär lika mycket som diesel jämfört med bensin, det vill säga cirka 20 procent. När det gäller andra ämnen som är farliga för miljö och hälsa ger fordonsgasdrift lägre utsläpp av partiklar, kväveoxider och reaktiva kolväten jämfört med bensindrift. Antalet tankställen för fordonsgas var i början av 2012 omkring 130 stycken. Tanknätet är mest utbyggt i södra Sverige och i norra Sverige finns för närvarande (februari 2012) endast tre kända tankställen för fordonsgas. Elhybridbilar I elhybridbilar kombineras en vanlig förbränningsmotor med en eller flera elmotorer samt ett batteri för att lagra energi från motorn och vid inbromsningar. På detta sätt blir bränsleförbrukningen lägre cirka 20 till 40 procent jämfört med en motsvarande bensinbil. Eftersom förbränningsmotorn stannar automatiskt när man stoppar vid exempelvis rött ljus blir det ingen tomgångskörning. Elhybridbilar har därför sina största fördelar i tät stadstrafik då antalet stopp och starter är stort. Men även vid landsvägsdrift är bränsleförbrukningen relativt låg eftersom hybridfordon vanligen är utrustade med jämförelsevis små förbränningsmotorer. info De flesta hybridbilar som finns på svenska marknaden i dag kan inte laddas med el, all energi kommer från bensin. Så kallade laddhybrider, som även kan laddas via elnätet, visas för närvarande på bilmässor världen över och utvecklingen går mycket snabbt. Det finns redan idag ett antal laddhybrider i trafik, och i årets version av Nybilsguiden finns den första modellen som är tillgänglig för en privat svensk bilkonsument. Enligt tillverkarna kommer laddhybrider att finnas på marknaden i bredare skala först om några år. Elbilar Renodlade elbilar innebär att all energi för att driva bilen tas från batterier som lagrar el, De laddas genom att en kontakt kopplas in till elnätet. Elbilar har funnits på marknaden tidigare, men har inte slagit igenom. 13

14 Under 2011 lanserades ett par nya elbilsmodeller, som dock inte hann komma med i Nybilsguiden Ca 200 exemplar av dessa elbilar såldes under I årets version finns nu tre modeller av rena elbilar med. Eftersom bilarna drivs med el får bränsleförbrukningen anges i kilowattimmar. Dagens elbilar kan köra relativt korta sträckor (cirka 150 kilometer) på en laddning och lämpar sig därför väl för till exempel dagliga pendlingsresor. Elbilar ger inga utsläpp av avgaser. Miljöpåverkan finns däremot vid elproduktionen. Vilken typ av miljöpåverkan som uppstår och hur stor den är kan variera beroende på vilken elmix bilen laddas med. Det avgörs av vilket elhandelsföretag och avtal som ligger bakom den tankade elen. Bilar och säkerhet Mest avgörande för din säkerhet som bilist är att du kör lugnt och följer hastighetsgränserna oavsett vilket fordon du har. info En krock i 60 kilometer i timmen motsvarar ett fall från fjärde våningen i ett hus, och en krock i 80 kilometer i timmen ett fall från åttonde våningen. Människokroppen tar mycket skada vid trafikolyckor. Redan vid låga hastigheter är risken för allvarliga skador stor. Av oskyddade trafikanter som blir påkörda i 30 kilometer i timmen riskerar en av tio att dödas. Vid 50 kilometer i timmen riskerar åtta av tio att dödas. Själva valet av fordon gjordes tidigare mellan en mindre, mer miljöanpassad bil och en större och mer trafiksäker. Idag är säkerhetsnivån hos många mindre bilar fullt i klass med de större modellerna. Chansen att överleva en krock är betydligt större i en bil från talet jämfört med en från början av 1980-talet. Tekniska förbättringar i form av bland annat krockkuddar, bältesförsträckare och elektroniska antisladdsystem har gjort bilarna allt säkrare men finns fortfarande inte i alla bilar. En säker bil bör ha: minst fyra, helst fem stjärnor i EuroNCAP:s tester (Läs mer om EuroNCAP nedan). Anmärkning: Klassningen i stjärnor används fortfarande trots att EuroNCAP nu infört ett poängsystem för bedömningen av ett fordons krocksäkerhet. särskilt whiplashskydd och antisladdsystem. 14

15 Krocksäkerhet Bilars krocksäkerhet testas av The European New Car Assessment Programme, EuroNCAP. EuroNCAP bildades 1997 och består av olika europeiska myndigheter och organisationer, bland annat Trafikverket. info En bils säkerhet bedöms utifrån säkerhetsnivån för vuxna och barn i bilen, fotgängarskydd samt säkerhetshöjande system. Det totala betyget för en bils säkerhet bedöms utifrån alla dessa aspekter, samtidigt som bilen inte ska underprestera i något av dessa områden. Bedömningen presenteras generellt med ett visst antal stjärnor, där fem är högst. För statliga myndigheters inköp av bilar och bilresor gäller EuroNCAP:s nya poängsystem där resultaten från de grundläggande testerna räknas samman. Av själva testet framgår sammanräknade resultat från frontalkrockstester, tester av sidokrockskydd, fotgängarskydd samt barnsäkerhet. Utöver detta utvärderas bilens säkerhetshöjande system, det vill säga ESC-system (electronic stability control), SBR-system (seat belt reminder), whiplashskydd samt hastighetskontrollsystem. Jämförelser mellan bilar kan dock bara göras inom samma viktklass eftersom krockresultatet även påverkas av vikten. 15

16 Bilskrotning och återvinning Sedan några år tillbaka har biltillverkarna ansvar för att bilar återvinns. Den tidigare skrotningspremien är avskaffad och nu kan alla bilägare kostnadsfritt lämna uttjänta bilar till mottagningsställen för återvinning. Om fordonet saknar väsentliga delar, till exempel motor eller växellåda, får en avgift tas ut. Bilproducenternas system för mottagning av skrotbilar heter Refero. Du hittar mottagningsställen nära dig på Referos webbplats Undersök garantin I broschyrens tabelldel finns bland annat garantier som gäller för varje bilmärke. Här är några generella råd om garantier: info Garantin får inte vara utformad så att den ger sämre skydd än konsumentköplagen. En garanti får inte kombineras med självrisk. Garantin gäller för fel som uppstår under garantitiden och för de komponenter som omfattas av den. Garantin gäller inte om bilhandlaren kan göra sannolikt att det är ditt fel att bilen har gått sönder eller att skadan beror på en olyckshändelse. Krav kan ställas på dig som köpare att utföra regelbunden och fackmässig översyn av bilen. Berätta för bilhandlaren så fort som möjligt om det uppstår ett fel som omfattas av garantin. Bilhandlaren har då inte bara skyldighet utan också rätt att få åtgärda påtalade brister. Du har rätt att kräva ett snabbt, men inte omedelbart, svar på ditt klagomål. Om det uppstår ett fel som omfattas av garantin måste du berätta det för bilhandlaren inom garantitiden för att garantin ska gälla. För nybilsgarantier finns standardavtal som är anpassade till bestämmelsernai konsumentköplagen. Fråga din bilhandlare eller konsumentvägledaren i din kommun. Går det inte att nå en uppgörelse med bilhandlaren så kan du anmäla tvisten till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Köp- och körtips Här är några tips som kanske passar dig: Tänk efter vilken bil du egentligen behöver. Olika bilar kan vara lika rymliga men dra olika mycket bränsle. Om du bara behöver en större bil vid enstaka tillfällen går det alltid att hyra. Hur ofta 16

17 behöver du en egen bil? Det kan vara bättre för både plånboken och miljön att i stället hyra bil vid behov eller vara med i en bilpool eller att samåka i större utsträckning. Genom att välja den bränslesnålaste motorn utan att göra avkall på storlek eller utrymme kan man ofta spara tio procent eller mer i bränsleförbrukning och ändå få plats med lika mycket last. Till exempel kan så vara fallet om du väljer en 1,8 liters motor framför en på 2 liter. Kolla i kolumnen i tabellerna längre fram i denna broschyr. Fyrhjulsdrift och automatlåda ökar oftast bränsleförbrukningen. Det finns dock automatlådor som inte ökar förbrukningen och i dag är vissa automatlådor utformade tekniskt så att de medför en något minskad förbrukning. Även fyrhjulsdrivna fordon har utvecklats så att bränsleförbrukningen minskat, men fortfarande drar en fyrhjulsdriven bil genomsnittlligt mer än en tvåhjulsdriven. Klimatanläggning ökar bränsleförbrukningen med tre till åtta procent. Bilar bullrar och buller är ett ökande miljö- och hälsoproblem. Ta reda på bilens ljudnivå och välj en så tyst modell som möjligt. Uppgifter om bullernivån finns i registreringsbeviset för varje bil. Medelbilen har en bullernivå på 72 decibel i trafik. För att ett fordon ska betraktas som tyst ska bullernivån ligga på 69 decibel eller lägre ett fåtal modeller klarar detta idag. Om du tillämpar ett mjukare körsätt minskar bränsleåtgången och du släpper ut mindre koldioxid. Du sparar dessutom pengar och trafiken blir säkrare! Mer information om sparsam körning finns på Trafikverkets webbplats. Om du kör med framförhållning och undviker stopp så spar du bränsle. Hög hastighet påverkar förbrukningen. Till exempel innebär en ökning från 90 till 110 kilometer i timmen att förbrukningen ökar med mellan 10 och 20 procent. Samtidigt ökar förstås din bränslekostnad och utsläppen av koldioxid i motsvarande grad. Även utsläpp av luftföroreningar och buller kan öka när du kör fortare och ryckigare. Det går åt mindre bränsle vid relativt låga motorvarv ( varv/minut är en bra regel). Prova att växla upp till så hög växel som möjligt innan motorn når varv per minut. Motorbromsa (= släpp gasen) i stället för att använda fotbroms. Takräcke och takbox ökar luftmotståndet och bränsleförbrukningen. En lättare bil utan tunga saker i bagageutrymmet drar mindre bränsle. info 17

18 info Har du rätt lufttryck i däcken minskar rullmotståndet och bränsleförbrukningen. Däcken håller dessutom längre. Kontrollera lufttrycket på kalla däck en gång i månaden. Regelbunden service håller bilen i trim. En kontrollerad bilverkstad märkt med den gröna punkten är kvalitetssäkrad av oberoende organ, mer information finns på Glöm inte att byta luftfilter. Med motorvärmare inkopplad lagom lång tid i förhållande till utomhustemperaturen minskar mängden miljö- och hälsoskadliga utsläpp vid kallstart. Även slitaget på motorn minskar, och du får en viss minskning på bränsleförbrukningen. Vid alltför långa inkopplingstider ger inte motorvärmaren någon miljövinst. Bilen drar mer bränsle vid korta resor och katalysatorn fungerar inte när den är kall, med höga utsläpp av hälsofarliga ämnen till följd. Många bilresor kan ersättas med cykel, gång, kollektivtrafik eller samåkning. Utsläppen är större om motorn går på tomgång än om den stängs av och startas om. Dessutom tar det längre tid för katalysatorn att fungera om bilen går på tomgång. En katalysator behöver en temperatur på 400 grader för att fungera (äldre katalysatorer krävde en arbetstemperatur på ca 600 grader) och så varm blir den inte på enbart tomgång. Om du skrapar rutan med motorn igång utsätter du andra och även dig själv för hälsofarliga utsläpp. I de flesta kommuner är det förbud mot mer än en minuts tomgångskörning oavsett vilket fordon du kör. I värsta fall riskerar du höga böter om du bryter mot detta. 18

19 Tabellguide På följande sidor finns fakta om nya personbilsmodeller på den svenska marknaden Uppgifterna är sammanställda i samarbete med företaget InfoTorg. VAD STÅR I TABELLERNA? Förklaring till innehållet i tabellerna 20 KOLDIOXIDLISTAN Bensin- och dieselbilarna med lägst 21 MILJÖBILAR Bilar som uppfyller kraven för femårig befrielse från fordonsskatt 23 ALTERNATIVA TEKNOLOGIER, EJ MILJÖBILAR Bilar som kan drivas med etanol, gas eller elhybriddrift men inte uppfyller kraven för femårig skattebefrielse 36 BENSINBILAR Alfa Romeo 38 Aston Martin 38 Audi 38 Bentley 41 BMW 42 Cadillac 45 Chevrolet 46 Citroën 46 Dacia 47 Dodge 47 Ferrari 47 Fiat 47 Ford 48 Honda 48 Hyundai 49 Jaguar 49 Jeep 50 Kia 50 Koenigsegg 50 Lada 51 Lamborghini 51 Rover 51 Lexus 51 Lotus 51 Maserati 52 Maybach 52 Mazda 52 Mercedes 53 MINI 55 Mitsubishi 56 Morgan 56 Nissan 56 Opel 57 Peugeot 58 Porsche 59 Range Rover 60 Renault 60 Saab 61 Seat 61 Skoda 62 Smart 63 Subaru 63 Suzuki 64 Toyota 64 Volkswagen 65 Volvo 67 info DIESELBILAR Alfa Romeo 70 Audi 70 BMW 72 Chevrolet 75 Citroën 75 Dacia 76 Dodge 76 Fiat 76 Ford 76 Honda 78 Hyundai 78 Jaguar 79 Jeep 79 Kia 79 Rover 79 Lexus 80 Mazda 80 Mercedes 80 MINI 82 Mitsubishi 83 Nissan 83 Opel 83 Peugeot 84 Porsche 85 Range Rover 85 Renault 85 Saab 86 Seat 87 Skoda 87 Smart 88 Subaru 89 Suzuki 89 Toyota 89 Volkswagen 90 Volvo 92 19

20 Vad står i tabellerna? GARANTIER Garantier för de olika modellerna redovisas för varje bilmärke. BRÄNSLEFÖRBRUKNING Bränsleförbrukning vid stadskörning, landsvägskörning och blandad körning. Förbrukning anges i liter per 100 kilometer kubikmeter per 100 kilometer för gasbilar, och kwh per 100 km för rena elbilar. Den faktiska bränsleförbrukningen avgörs av en mängd omständigheter som körsätt, bilens utrustning, däck, klimat och vägförhållanden. Läs mer under rubriken Bilars bränsleförbrukning. KOLDIOXID Mängden koldioxid (CO2) som släpps ut vid blandad körning enligt EU:s testkörcykel. Anges i gram per kilometer. REKOMMENDERAT CIRKAPRIS Rekommenderat cirkapris vintern 2011/2012 inklusive 25 procent moms. Reservation för lokala variationer. ÅRLIG FORDONSSKATT baserad på. Mer information om fordonsskatt finns på sidan 11. info TJÄNSTEVIKT Vikt hos en standardutrustad, körklar bil med vatten, olja, full tank och förare (70 kilo). VÄXELLÅDA Vi har använt oss av fyra kategorier av växellådor: M#: Manuell växellåda med manuell koppling med # antal växlar. M#A: Manuell växellåda med automatisk koppling, som i vissa fall kan växlas automatiskt, med # antal växlar. A#: Automatisk växellåda med # antal växlar. CVT: Steglös växellåda (Continuously Variable Transmission). Siffrorna i beteckningen (#) anger antalet växlar. CYLINDRAR OCH CYLINDERVOLYM Antal cylindrar för modellvarianten. är sammanlagd cylinderarea multiplicerad med slaglängden. Anges i kubikcentimeter. EFFEKT Anges i kilowatt (kw). Multiplicera med 1,36 för att räkna om till hästkrafter (hk). 20

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt 2011 Denna broschyr är framtagen i enlighet med ett EU-direktiv. Motsvarande översikt ges ut i varje EU-land. EU-direktivet (betecknat 1999/94/EG) säger att marknadsförare av nya personbilar ska informera

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2011-01-10 Definitiva nyregistreringar under 2010 Under december registrerades enligt BIL Sweden 29 770 nya personbilar vilket är en ökning med 53,7% jämfört med samma månad förra

Läs mer

Stark fordonsmarknad i november

Stark fordonsmarknad i november 2010-12-01 Stark fordonsmarknad i november - Den positiva utvecklingen på fordonsmarknaden fortsatte i november och registreringarna av både personbilar och lastbilar ökade kraftigt. Det här visar att

Läs mer

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt 2010 Denna broschyr är framtagen i enlighet med ett EU-direktiv. Motsvarande översikt ges ut i varje EUland. EU-direktivet (betecknat 1999/94/EG) säger att marknadsförare av nya personbilar ska informera

Läs mer

P-tillstånd för miljöfordon i Göteborg

P-tillstånd för miljöfordon i Göteborg 2009-02-04 P-tillstånd för miljöfordon i Göteborg Göteborg ger p-subventioner till personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar som uppfyller stadens definition av miljöfordon och övriga krav för användandet.

Läs mer

Kickstart på bilåret 2011

Kickstart på bilåret 2011 2011-02-01 Kickstart på bilåret 2011 - Bilåret 2011 har börjat mycket bra och registreringarna av både personbilar och lastbilar ökade kraftigt i januari. Det här ligger i linje med våra prognoser om ökade

Läs mer

Het julimånad för fordonsregistreringarna

Het julimånad för fordonsregistreringarna 2010-08-02 Het julimånad för fordonsregistreringarna - Den positiva utvecklingen på fordonsmarknaden fortsatte med oförändrad styrka i juli. Registreringarna av både personbilar och lätta lastbilar ökade

Läs mer

Äntligen plus för tunga lastbilar

Äntligen plus för tunga lastbilar 2010-07-01 Äntligen plus för tunga lastbilar - Efter 14 månader i rad med minus visade registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton äntligen ett plus i juni. Även om det var en marginell ökning är det

Läs mer

Säkert och hållbart Höst 2011

Säkert och hållbart Höst 2011 Säkert och hållbart Höst 2011 De säkraste bilarna med bra miljöprestanda Nyhet! Beställ listan med säkra och miljöanpassade bilar soh@folksam.se Säkra bilar med bra miljöprestanda Trafikskador innebär

Läs mer

Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari

Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari 2009-02-02 2009-02-02 Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari - Dieselbilarna gick mot strömmen och ökade sina registreringar under januari med 4 %, samtidigt som totalmarknaden sjönk med 34 %. Dieselandelen

Läs mer

Arbetsvarsel påverkar bilmarknaden

Arbetsvarsel påverkar bilmarknaden 2011-11-01 Arbetsvarsel påverkar bilmarknaden - Personbilsregistreringarna minskade i oktober med 5 procent. Hittills har bilmarknaden i Sverige inte påverkats av den finansiella oron med börsnedgång och

Läs mer

Informationen i broschyren hittar du även i Nybilsguiden på internet. Nybilsguiden kan du nå från Konsumentverkets

Informationen i broschyren hittar du även i Nybilsguiden på internet. Nybilsguiden kan du nå från Konsumentverkets 2009 Användningen av drivmedel till fordon påverkar jordens klimat, försurar och göder marken och skadar hälsan. I denna broschyr finner du fakta om personbilar som underlättar val av en miljöanpassad

Läs mer

Miljöbästa bilar 2013

Miljöbästa bilar 2013 Miljöbästa bilar 213 Urvalskriterier Klimat Enligt regeringens förslag till ny miljöbilsdefinition, som planeras införas den 1 januari 213. Koldioxidutsläppen ur avgasröret ska vara mindre än 95 +,457*(M

Läs mer

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass

Jämförelse av förbrukning vid blandad körning per storleksklass MINIBIL 1 CITROĖN C1 VTi 68 S&S 3,8 4,5 3,4 88 - PEUGEOT 108 PureTech 68 3,8 4,5 3,4 88 - TOYOTA AYGO 1,069 hk Stop&Start Manuell 3,8 4,5 3,4 88 4 SKODA CITIGO MPI 60 hk - ASG5 4,0 ingen info ingen info

Läs mer

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad

Miljöbilar 2014. BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 BIL Sweden 2014-01-02 reviderad Miljöbilar 2014 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Privatpersoner försiktigare med bilinköp i februari

Privatpersoner försiktigare med bilinköp i februari 2012-03-01 Privatpersoner försiktigare med bilinköp i februari - En ökad oro på arbetsmarknaden med fler varsel har gjort att privatpersoner har blivit litet försiktigare med sina bilinköp, samtidigt som

Läs mer

Våryra för bilregistreringarna i mars +42,2%

Våryra för bilregistreringarna i mars +42,2% 2010-04-01 Våryra för bilregistreringarna i mars +42,2% - Den positiva utvecklingen på bilmarknaden fortsatte i mars och personbilsregistreringarna ökade kraftigt för femte månaden i rad. Detta är helt

Läs mer

Urstark augustimånad på fordonsmarknaden!

Urstark augustimånad på fordonsmarknaden! 2010-09-01 Urstark augustimånad på fordonsmarknaden! - Utvecklingen på fordonsmarknaden är en viktig konjunkturmätare. Den kraftiga uppgången i augusti för personbilar och lätta lastbilar med 44 respektive

Läs mer

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april

Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april 2009-05-04 Fortsatt kraftig nedgång på bilmarknaden i april Registreringarna av både personbilar och lastbilar fortsatte att sjunka i april. Även om man tar hänsyn till att april i år hade två färre registreringsdagar

Läs mer

Miljöbästa bilar 2014

Miljöbästa bilar 2014 Miljöbästa bilar 214 Urvalskriterier Klimat För bilar som kan drivas av etanol E85 eller fordonsgas får koldioxidutsläppen ur avgasröret vara högst 15 g/km. Elbilar och laddhybrider får förbruka högst

Läs mer

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28

Miljöbilar 2013. BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 BIL Sweden 2012-12-28 Miljöbilar 2013 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Rekord för miljöbilar i juni

Rekord för miljöbilar i juni 2009-07-01 Rekord för miljöbilar i juni Både antalet och andelen miljöbilar nådde sin högsta nivå någonsin under juni. Det beror på att många passat på att tidigarelägga sina planerade höstinköp av bil

Läs mer

Miljöbilar 2016. BIL Sweden 2016-01-04

Miljöbilar 2016. BIL Sweden 2016-01-04 Miljöbilar 2016 BIL Sweden 2016-01-04 Miljöbilar 2016 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Dieselbilar dominerade registreringarna i mars

Dieselbilar dominerade registreringarna i mars 2009-04-01 Dieselbilar dominerade registreringarna i mars Under mars månad registrerades fler dieselbilar jämfört med bensinbilar. Både dieselbilar och miljöbilar ökade sina andelar av totalmarknaden under

Läs mer

4 5 Miljöklasser för personbilar 2005 Obligatorisk för alla nya bilar som säljs 2005 PM Dieselbilar med partikelutsläpp på högst 5 mg/ km El Bilar som enbart drivs med elektricitet från batterier Hybrid

Läs mer

Miljöbilar 2015. BIL Sweden 2015-07-01

Miljöbilar 2015. BIL Sweden 2015-07-01 Miljöbilar 2015 BIL Sweden 2015-07-01 Miljöbilar 2015 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Informationsklass: Öppen 2010 IIWPG

Informationsklass: Öppen 2010 IIWPG 2010 IIWPG Notes Alfa Romeo 159 2006 - Mellanstora bilar Bra Gammalt test Alfa Romeo Brera 2006 - Större småbilar Bra Gammalt test Alfa Romeo MiTo 2008 - Större småbilar Bra Nytt test Alfa Romeo Spider

Läs mer

Miljöbilar BIL Sweden

Miljöbilar BIL Sweden Miljöbilar 2017 BIL Sweden 2017-07-01 Miljöbilar 2017 I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft den 1 januari 2013 och

Läs mer

Gradering av stцld- och inbrottsskydd 2010-11-25

Gradering av stцld- och inbrottsskydd 2010-11-25 Gradering av stцld- och inbrottsskydd 2010-11-25 = Importцrens uppgifter = Fordon kontrollerat * = Ny modell Rцd text = Fordonstillverkaren har ej rapporterat fordonet eller gjort fordon tillgдngligt fцr

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2007-01-08 Definitiva nyregistreringar under 2006 Under december registrerades enligt BIL Swedens definitiva siffror 23 879 nya personbilar vilket är en minskning med 4,5% jämfört

Läs mer

Rapport Säkra bilar med bra miljöprestanda 2005

Rapport Säkra bilar med bra miljöprestanda 2005 2005-01-24 Sid 1(7) Säkra bilar med bra miljöprestanda 2005 De bilval som görs idag kommer ha effekt på den svenska bilparken i 15 20 år. För så länge finns i genomsnitt en bil på våra vägar. Genom att

Läs mer

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt

Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt 2010 Denna broschyr är framtagen i enlighet med ett EU-direktiv. Motsvarande översikt ges ut i varje EUland. EU-direktivet (betecknat 1999/94/EG) säger att marknadsförare av nya personbilar ska informera

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2008:26) om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2009 Skatteverket lämnar med stöd av 2

Läs mer

Kraftig uppgång på bilmarknaden rekord för både miljöbilar och dieselbilar

Kraftig uppgång på bilmarknaden rekord för både miljöbilar och dieselbilar 2007-11-01 Kraftig uppgång på bilmarknaden rekord för både miljöbilar och dieselbilar - Oktober var en mycket bra månad på bilmarknaden, med kraftiga uppgångar för både personbilar och lastbilar. Fordonsregistreringarna

Läs mer

Faktablad KVD Bilpriser.se

Faktablad KVD Bilpriser.se Faktablad KVD Bilpriser.se Om topplistorna I topplistorna nedan presenteras bilmodeller som vi kommer att se mer av på den svenska begagnatmarknaden inom den närmsta tiden, till följd av det pågående bilmodellårsskiftet

Läs mer

Ökade registreringar av personbilar och lätta lastbilar

Ökade registreringar av personbilar och lätta lastbilar Ökade registreringar av personbilar och lätta lastbilar 2007-05-02 - Bilmarknaden fortsatte att utvecklas positivt i april, med ökade registreringar av både personbilar och lätta lastbilar. Företag och

Läs mer

Fortsatt uppgång på bilmarknaden

Fortsatt uppgång på bilmarknaden 2010-03-01 Fortsatt uppgång på bilmarknaden - Personbilsregistreringarna fortsatte att öka i februari. Det här är den fjärde månaden i rad som registreringarna ökar och det ligger helt i linje med våra

Läs mer

Miljöbästa bilar 2016

Miljöbästa bilar 2016 Miljöbästa bilar 216 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 %

Läs mer

CO2-utsläpp, g/km LCA värden. Bränsleförbrukning blandad (l/100 km, gas: Nm3/100km) counter, internt bruk. Modellbeteckning. Drivmedel.

CO2-utsläpp, g/km LCA värden. Bränsleförbrukning blandad (l/100 km, gas: Nm3/100km) counter, internt bruk. Modellbeteckning. Drivmedel. counter, internt bruk Märke Modellbeteckning Drivmedel Bränsleförbrukning blandad (l/100 km, gas: Nm3/100km) 1 Opel Astra Kombi CNG BIOGAS 6,9 9 2 Opel Zafira 5D 1.6 CNG BIOGAS 7,5 10 3 Volkswagen Golf

Läs mer

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ynnor AB, oberoende rådgivare för företagens bilar. Pressmeddelande 2012-12-03 Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ny teknik för att klara

Läs mer

Nytt rekord i bilbranschen! (def siffror)

Nytt rekord i bilbranschen! (def siffror) 2015-08-03 Nytt rekord i bilbranschen! (def siffror) - Den mycket starka bilmarknaden fortsatte i juli då nyregistreringarna av personbilar ökade enligt definitiva siffror med 18 procent, vilket är den

Läs mer

Bilregistreringarna i maj enligt prognos

Bilregistreringarna i maj enligt prognos 2013-06-03 Bilregistreringarna i maj enligt prognos - Personbilsregistreringarna visade på en liten ökning i maj, vilket är andra månaden i rad med plussiffror. Det var samma antal registreringsdagar både

Läs mer

Miljöbästa bilar 2015

Miljöbästa bilar 2015 Miljöbästa bilar 215 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 %

Läs mer

Bästa junimånaden någonsin för lastbilar

Bästa junimånaden någonsin för lastbilar 2007-07-02 Bästa junimånaden någonsin för lastbilar - Lastbilsregistreringarna nådde den högsta nivån någonsin för en junimånad. Detta är ett tecken på en fortsatt stark svensk konjunktur, säger Bertil

Läs mer

Nionde månaden i rad med uppgång för nya bilar

Nionde månaden i rad med uppgång för nya bilar 2014-10-01 Nionde månaden i rad med uppgång för nya bilar - Den positiva trenden på fordonsmarknaden fortsatte i september. Nyregistreringarna av personbilar ökade med sju procent, vilket är nionde månaden

Läs mer

CO2-utsläpp, g/km LCA värden. Bränsleförbrukning stad (l/100 km) storleksklass. Växellåda

CO2-utsläpp, g/km LCA värden. Bränsleförbrukning stad (l/100 km) storleksklass. Växellåda Färgkod: Övre rad: Blå: Bilinformation, Grön: Storleksklass, CO2 beräknad, Gul: plats, mått, Orange: säkerhet Färgkod: Kolumn 1&2: Grön - klarar krav för miljöbästa oavsett storleksklass (144 g fossilt

Läs mer

2013 blev ett riktigt bra bilår

2013 blev ett riktigt bra bilår 2014-01-02 2013 blev ett riktigt bra bilår 269 000 personbilar och 37 000 lätta lastbilar nyregistrerades under 2013 Prognos för 2014: 275 000 personbilar och 40 000 lätta lastbilar - 2013 blev ett riktigt

Läs mer

Raketstart på bilåret 2016

Raketstart på bilåret 2016 2016-02-01 Raketstart på bilåret 2016 - Bilåret 2016 har inletts på ett mycket bra sätt. Registreringarna av nya personbilar ökade med sex procent i januari. Det är den tjugofemte månaden i rad med plussiffror

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1650-2663 * Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2006:34) om värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m.

Läs mer

Nya bränslen dominerar septemberregistreringarna

Nya bränslen dominerar septemberregistreringarna 2009-10-01 Nya bränslen dominerar septemberregistreringarna - Det har varit en dramatisk omställning på bilmarknaden under senare år. Av nybilsregistreringarna under september hade 65 procent något annat

Läs mer

Växjö 2014-03-28. Definition 2013: Enligt budgetproposition 2012/13:1. Miljöbilsgränsen bestäms av fordonets vikt och drivmedel.

Växjö 2014-03-28. Definition 2013: Enligt budgetproposition 2012/13:1. Miljöbilsgränsen bestäms av fordonets vikt och drivmedel. I fordonsunderlaget som baseras på personbilar och lätta lastbilar, ingår både kommuners och landstings filialer (förvaltningar) och bolag. Information om vilka bolag som finns har hämtats från SCB. På

Läs mer

Nu har det vänt uppåt för nya personbilar

Nu har det vänt uppåt för nya personbilar 2009-12-01 Nu har det vänt uppåt för nya personbilar - Nu har det definitivt vänt uppåt på nybilsmarknaden, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden, i en kommentar till de ökade bilregistreringarna i november.

Läs mer

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari 2016-03-01 Tidig våryra i bilhallarna redan i februari - Det var fortsatt bra fart i bilhallarna i februari. Registreringarna av nya personbilar ökade med 13 procent i februari. Det är den tjugosjätte

Läs mer

Informationen i broschyren hittar du även i Nybilsguiden på internet. Nybilsguiden kan du nå från Konsumentverkets

Informationen i broschyren hittar du även i Nybilsguiden på internet. Nybilsguiden kan du nå från Konsumentverkets 2009 Användningen av drivmedel till fordon påverkar jordens klimat, försurar och göder marken och skadar hälsan. I denna broschyr finner du fakta om personbilar som underlättar val av en miljöanpassad

Läs mer

Bästa oktober någonsin för personbilar

Bästa oktober någonsin för personbilar 2015-11-02 Bästa oktober någonsin för personbilar - Bilmarknaden fortsätter att gå mycket starkt. I oktober ökade registreringarna av nya personbilar med tolv procent. Det är tjugoandra månaden i rad som

Läs mer

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-06-04

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-06-04 Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-06-04 = Importörens uppgifter D = Motsvarar ej kraven - Negativ premiepåverkan = Fordon kontrollerat A = Godkänd * = Ny modell E = Överträffar kraven - Positiv

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar 2005-09-01 Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i augusti med 14,2 % jämfört med samma månad förra året till 20 361 bilar. Hittills i år har försäljningen

Läs mer

Webasto Monteringssatser & Thermo Plus 2009

Webasto Monteringssatser & Thermo Plus 2009 Alfa 166 Diesel 2,4 1998> Thermo Plus med Tidur W 901 251 0B - - Ingår Audi A3 Bensin 2,0TFSI 2003.05> Monteringssats W 901 560 3A E - Valfri Audi A3 Diesel 1,9 / 2,0 2003.05> Monteringssats W 901 560

Läs mer

Högtryck på fordonsmarknaden

Högtryck på fordonsmarknaden 2014-05-02 Högtryck på fordonsmarknaden - Det råder högtryck på fordonsmarknaden och i april ökade personbilsregistreringarna för fjärde månaden i rad och de totala lastbilsregistreringarna ökade för femte

Läs mer

Bonus-malus, bonusen

Bonus-malus, bonusen Bonus-malus, bonusen Kr 70000 60000 50000 Bonus 40000 30000 20000 10000 0 CO2, g/km 0 10 20 30 40 50 60 Bonus, exempel personbilar Modell NEDC-värden Bonus (CO 2 g/km) (kr) Nissan Leaf 0 60 000 BMW i3

Läs mer

Här är nya årets. De ekonomiska frågorna borde

Här är nya årets. De ekonomiska frågorna borde Här är nya årets En ny våg av nya miljöbilar är på väg in. Men vad är bäst hybridbil, etanolbil eller biogasbil? Eller kanske en vanlig bensin- eller dieselmodell? Privata Affärer ger dig tips om dagens

Läs mer

Kraftigt ökad bilförsäljning

Kraftigt ökad bilförsäljning 2005-10-03 Kraftigt ökad bilförsäljning Nybilsförsäljningen ökade i september med 11,6 % jämfört med samma månad förra året till 25 076 bilar. Hittills i år har försäljningen ökat med 3,8 %. Lastbilsförsäljningen,

Läs mer

Heta bilhallar i mars

Heta bilhallar i mars 2016-04-01 Heta bilhallar i mars - Nybilsregistreringarna fortsätter att utvecklas starkt. Registreringarna av nya personbilar ökade med tio procent i mars, vilket är den tjugosjunde månaden i rad med

Läs mer

Sjuttonde månaden i rad med ökade bilregistreringar

Sjuttonde månaden i rad med ökade bilregistreringar 2015-06-01 Sjuttonde månaden i rad med ökade bilregistreringar - Bilmarknaden fortsätter att utvecklas mycket starkt och i maj ökade nyregistreringarna av personbilar med 6,5 procent, vilket innebär den

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och lastbilar 2005-12-01 Ökad försäljning av både personbilar och lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i november med 4,0 % jämfört med samma månad förra året till 24 617 bilar. Hittills i år, januari-november, har försäljningen

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2004-01-12 Definitiva nyregistreringar under 2003 Under december registrerades enligt BIL Sweden 20 984 nya personbilar vilket är oförändrat jämfört med samma månad förra året. Under

Läs mer

Urstark bilmarknad under 2014

Urstark bilmarknad under 2014 2015-01-02 Urstark bilmarknad under 2014 304 000 personbilar och 42 000 lätta lastbilar nyregistrerades under 2014 Prognos för 2015: 290 000 personbilar och 41 000 lätta lastbilar - 2014 blev ett mycket

Läs mer

Statistiken över nyregistreringar av miljöbilar och specialstatistik kring dieselbilarna presenteras omkring kl

Statistiken över nyregistreringar av miljöbilar och specialstatistik kring dieselbilarna presenteras omkring kl ÖKADE REGISTRERINGAR AV BÅDE PERSONBILAR OCH LASTBILAR Under april registrerades 25 809 nya personbilar, vilket är en ökning med 0,4 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-april,

Läs mer

Sveriges snålaste bilar

Sveriges snålaste bilar Spendera Fynda höstresan Sid 65 Vin Sid 68 Sveriges snålaste bilar Nya bilar har blivit rekordsnåla. Du kan i dag spara pengar på att köpa en ny, bränsleeffektiv bil. Vi guidar bland bilarna som sänker

Läs mer

LS-UPP11-009 LS-FM011-027

LS-UPP11-009 LS-FM011-027 Liten Mellanbil Sedan/Kombi - Krav Anbudsgivare 1A 1B 1C 2A 2B 2C 2D 2E 2F Leverantör: Avis Avis Avis Mabi Mabi Mabi Mabi Mabi Mabi Fabrikat: KIA Ceed Toyota Auris Hyundai i30 BMW 118d Citroen C4 Ford

Läs mer

Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar

Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar 2015-09-01 Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar - Augusti var ytterligare en mycket stark månad på bilmarknaden. Nyregistreringarna av personbilar ökade med nästan elva procent, vilket är den tjugonde

Läs mer

Bästa mars någonsin för nya bilar

Bästa mars någonsin för nya bilar 2017-04-03 Bästa mars någonsin för nya bilar - Det var fortsatt mycket bra fart på bilmarknaden i mars. Registreringarna av nya personbilar ökade med 10,6 procent. Det är 39:e månaden i rad med plussiffror

Läs mer

Bästa november någonsin för personbilar

Bästa november någonsin för personbilar 2015-12-01 Bästa november någonsin för personbilar - Det var fortsatt mycket bra fart i bilhallarna i november, då registreringarna av nya personbilar ökade med 21 procent. Det är tjugotredje månaden i

Läs mer

info Välj en bil med låg bränsleförbrukning det är viktigt för miljön! Eller varför inte pröva att köra snålt med en bil på ett förnybart bränsle?

info Välj en bil med låg bränsleförbrukning det är viktigt för miljön! Eller varför inte pröva att köra snålt med en bil på ett förnybart bränsle? info Välj en bil med låg bränsleförbrukning det är viktigt för miljön! Eller varför inte pröva att köra snålt med en bil på ett förnybart bränsle? Hjälp till! Människan påverkar klimatet på jorden, det

Läs mer

Bra fart på fordonsregistreringarna i mars

Bra fart på fordonsregistreringarna i mars Bra fart på fordonsregistreringarna i mars 2007-04-02 - De ökade registreringarna av både personbilar och lastbilar under mars är ett gott tecken på en fortsatt mycket stark svensk konjunktur, säger Bertil

Läs mer

Bästa maj någonsin för nya bilar

Bästa maj någonsin för nya bilar 2016-06-01 Bästa maj någonsin för nya bilar - Det var full fart i bilhallarna i maj, då registreringarna av nya personbilar ökade med 17 procent. Det är den tjugonionde månaden i rad som registreringarna

Läs mer

Nytt rekord för både miljöbils- och dieselandelen i juli

Nytt rekord för både miljöbils- och dieselandelen i juli 2007-08-01 Nytt rekord för både miljöbils- och dieselandelen i juli - Rekordnoteringen för andelen miljöbilar förklaras till stor del av införandet av miljöbilspremien, säger Bertil Moldén, vd för BIL

Läs mer

BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1

BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1 BILMARKNADSRAPPORT Q1 2014 1 Innehållsförteckning NYREGISTRERADE BILAR... 3 1.1 NYREGISTRERING UNDER Q1 2014... 4 1.2 NYREGISTERINGAR UNDER MARS 2014... 5 1.2.1 FABRIKAT... 6 1.3 NYREGISTERING AV BILAR

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2013 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för

Läs mer

ett mycket starkt bilår

ett mycket starkt bilår 2008-01-02 2007 - ett mycket starkt bilår 306 000 nya personbilar - femte bästa året någonsin Rekord för lastbilsregistreringarna Rekord för dieselbilsregistreringarna Rekordhög dieselandel i december

Läs mer

Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon?

Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon? Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon? -besök hos 82 bilhandlare i 11 skånska kommuner Titel: Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffekter

Läs mer

I vilka personbilsmodeller kan man tanka E10-bränsle?

I vilka personbilsmodeller kan man tanka E10-bränsle? I vilka personbilsmodeller kan man tanka E10-bränsle? BIL Sweden 2011-02-15 Innehållsförteckning VILKA PERSONBILSMODELLER KAN ANVÄNDA E10?...3 Alfa Romeo...4 Audi...4 BMW...4 Chevrolet...4 Chrysler...5

Läs mer

Miljöbästa bilar 2017

Miljöbästa bilar 2017 Miljöbästa bilar 2017 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75

Läs mer

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen?

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Mats-Ola Larsson, konsult och miljörådgivare på Trafikkontoret i Göteborg mats-ola@miljoinfo.se Förbrukning hos nysålda bilar (deklarerad) För gas- och etanolbilar

Läs mer

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-03-05

Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-03-05 Gradering av stöld- och inbrottsskydd 2009-03-05 = Importörens uppgifter = Fordon kontrollerat Security = Stöldskyddspaket, bland annat innehållande godkänt larm D = Motsvarar ej kraven - Negativ premiepåverkan

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2012 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1650-2663 * Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2011 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med

Läs mer

Passlista för Mimsafe Variocage 2012-09-04

Passlista för Mimsafe Variocage 2012-09-04 Audi A3 * Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja 700/ Tröskel 20 cm Audi A3 5d Sportback 2005- * Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Tröskel 20 cm Audi A4 Avant 1997.10- * Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja 760/795 Audi A4

Läs mer

Växjö Tabell 1

Växjö Tabell 1 I fordonsunderlaget ingår både kommuners och landstings filialer och bolag. Information om vilka bolag som finns har hämtats från SCB. På www.miljofordonsdiagnos.se visas endast resultat för de organisationer

Läs mer

Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper

Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Promemoria 2009-06-26 Finansdepartementet 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Författningstext... 4 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Minskad personbilsförsäljning fortsatt uppåt för lastbilar. Detaljerad information om nyregistreringarna finns i bifogade material.

Minskad personbilsförsäljning fortsatt uppåt för lastbilar. Detaljerad information om nyregistreringarna finns i bifogade material. Information 2005-04-01 Minskad personbilsförsäljning fortsatt uppåt för lastbilar Nybilsförsäljningen minskade i mars med 5,0 % jämfört med samma månad förra året till 23 936 bilar. Hittills i år har försäljningen

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1650-2663 * Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2009 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med

Läs mer

Bra drag i bilhallarna i juni

Bra drag i bilhallarna i juni 2016-07-01 Bra drag i bilhallarna i juni - Det är fortsatt full fart på fordonsmarknaden. I juni ökade nyregistreringarna av personbilar med 12,6 procent, lätta lastbilar steg med 17 procent och tunga

Läs mer

Heta bilhallar i juni

Heta bilhallar i juni 2015-07-01 Heta bilhallar i juni - Juni var ytterligare en het månad på bilmarknaden och nyregistreringarna av personbilar ökade med tolv procent, vilket innebär den artonde månaden i rad med ökade registreringar.

Läs mer

BIL-rekord i oktober. Lätta lastbilar minskade, tunga lastbilar ökade

BIL-rekord i oktober. Lätta lastbilar minskade, tunga lastbilar ökade 2016-11-02 BIL-rekord i oktober - Den positiva utvecklingen på bilmarknaden fortsatte i oktober. Registreringarna av nya personbilar ökade med 0,9 procent, vilket är den trettiofjärde månaden i rad med

Läs mer

ELBILSBOOMEN ÄR HÄR Lång räckvidd, lågt pris och nya laddmöjligheter

ELBILSBOOMEN ÄR HÄR Lång räckvidd, lågt pris och nya laddmöjligheter ELBILSBOOMEN ÄR HÄR Lång räckvidd, lågt pris och nya laddmöjligheter Mazdak Haghanipour Sakkunnig e-mobility, Power Circle Fossilfritt Jämtland 2017-09-20 OM POWER CIRCLE En nationell intresseorganisation

Läs mer

Bilarna kan finnas med antingen modellkod eller handelsbeteckning i Vägtrafikregistret.

Bilarna kan finnas med antingen modellkod eller handelsbeteckning i Vägtrafikregistret. Handelsbeteckningar Bilarna kan finnas med antingen modellkod eller handelsbeteckning i Vägtrafikregistret. Fabrikat Modell Handelsbeteckning Kommentar Alfa-romeo GT 937 Audi A1 8X OBS Audi vissa modeller

Läs mer

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari 2016-03-01 Tidig våryra i bilhallarna redan i februari - Det var fortsatt bra fart i bilhallarna i februari. Registreringarna av nya personbilar ökade med 13 procent i februari. Det är den tjugosjätte

Läs mer

Personbilar - kontrollbesiktningar 2000 och 2012 Andel underkända med efterkontroll

Personbilar - kontrollbesiktningar 2000 och 2012 Andel underkända med efterkontroll Bilprovningen avslöjar hur olika bilmodeller klarade besiktningen 2012. Under 2012 kom mer än 3,1 miljoner personbilar till Bilprovningen för kontrollbesiktning. Bilprovningen testar bilarna med fokus

Läs mer

Bästa maj någonsin för nya bilar

Bästa maj någonsin för nya bilar 2017-06-01 Bästa maj någonsin för nya bilar - Det var bra fart i bilhallarna i maj då registreringarna av nya personbilar ökade med 2,5 procent och nådde den högsta siffran någonsin för maj. Hittills i

Läs mer