Grundad Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20"

Transkript

1 VÄLKOMMEN Grundad 2001 Bostadsrättsföreningen Månhästen Välkommen till oss! Uppdaterad:

2

3 INNEHÅLL Välkommen Flik 1 Allmän information Flik 2 Styrelsen och kontaktpersoner Flik 3 Förvaltning och fastighetsskötsel Flik 4 Värt att veta (allmänna utrymmen och praktiska frågor) Flik 5 Tvättstugorna Flik 6 Reparationer och underhåll (vem står för vad?) Flik 7 Föreningens ordningsregler Flik 8 Medlemsförmåner Flik 9 Stadgar Flik 10 Årsredovisning / årsmötesprotokoll Flik 11 Information / nyheter från föreningen Flik 12 Övrigt Flik 13

4 INNEHÅLL Välkommen

5 VÄLKOMMEN VÄLKOMMEN TILL BRF MÅNHÄSTEN! Hej och välkommen till Brf Månhästen! Först och främst hoppas vi att du som medlem i föreningen trivs med ditt val att bo i vårt kvarter. Styrelsens uppgift är i första hand att förvalta dina ekonomiska intressen så att du och alla andra i föreningen upplever boendet på ett positivt sätt. Gemensamt har vi en uppgift att ta ansvaret för att allt som vi anser viktigt fungerar bra. Som grund för gemenskapen har vi våra stadgar och policy. Där klargörs vilka rättigheter och skyldigheter vi har som medlemmar i en bostadsrättsförening. Vidare framgår i stadgarna vad du som enskild medlem har ansvaret för i din lägenhet respektive det som föreningen åtar sig att gemensamt förvalta. Innehållet i denna pärm skall även ses som ett tillägg till stadgarna. En av de viktigaste frågorna vi har tillsammans är att ha en bra dialog för att gemensamt kunna utveckla våra värden och trivseln. Föreningsstämman är givetvis ett forum men det räcker inte utan vi behöver flera olika möjligheter. Infobladet Månhästen Nytt och vår hemsida och/eller är ett sätt för styrelsen att föra ut information kring aktuella frågor. Hemsidan har en inloggningsfunktion för medlemmar som gör att medlemmar kan ta del av information som icke medlemmar skall ha tillgång till. För att få tillgång till denna information skall du logga in med följande uppgifter; Användarnamn: BRF Månhästen, Lösenord: Pärmen du just nu håller i är ett viktigt verktyg för att bygga upp gemenskapen, men alla är delaktiga i ansvaret, varje enskild medlem och de medlemmar som åtagit sig ett uppdrag, att hela tiden försöka kommunicera på ett konstruktivt sätt när vi vill åstadkomma något eller när problem uppstår. Detta är också viktigt när vi vill göra något tillsammans för att ha roligt. Under följande flikar hittar du det mesta du behöver veta om föreningen, våra valda förvaltare och om husen som är vår gemensamma egendom. Ta gärna kontakt med styrelsen om du vill veta mer eller har frågor. Patrik Johansson Ordförande Välkommen

6 VÄLKOMMEN Välkommen

7 ALLMÄN INFORMATION ALLMÄN INFORMATION OM BRF MÅNHÄSTEN - din bostadsrättsförening. Föreningen Vår förening registrerades Mycket har hänt sedan dess, men den viktigaste händelsen är att vi förvärvade våra fastigheter av Svenska Bostäder. Idag består föreningen av 5 hus med 5 portar samt en förskola och ett gruppboende. Vi finns på följande adresser: Fastlagsvägen I föreningen finns totalt 84 lägenheter och 4 lokaler. Fastighetsbeteckningarna är Kv. Stiftpennan 1 samt Fiberpennan 1. Årsmöte och styrelse Årsmöte hålls varje vår, då medlemmarna också väljer styrelse. Denna består av lägst 3 och högst 7 ledamöter, varav en ordförande, en sekreterare och en kassör samt lägst 0 och högst 3 suppleanter. Aktuell styrelse framgår av flik 3. Frågor som berör alla boende generellt tas upp direkt med styrelsen, övriga frågor med förvaltaren (se flik 4). Om din bostadsrätt Tanken med en bostadsrättsförening är att alla dess medlemmar är medansvariga för dess skötsel och trivsel. I och med att du ansökt om och beviljats medlemskap i föreningen är också du med och delar detta ansvar. Om du avser att sälja din bostadsrätt skall den kamerala förvaltaren snarast underrättas om detta. För att få hyra ut din lägenhet krävs styrelsens godkännande. Se vidare föreningens stadgar ( 16). Vill du veta mer om vad bostadsrätt innebär rekommenderar vi skriften Att bo med bostadsrätt, som kan beställas från: SBC Sveriges Bostadsrättsföreningars Centralorganisation Luntmakargatan STOCKHOLM Tel Allmän information

8 ALLMÄN INFORMATION Allmän information

9 STYRELSEN OCH KONTAKTPERSONER STYRELSEN I BRF MÅNHÄSTEN Ordförande Adress E-post / Telefon Patrik Johansson Fastlagsvägen Sekreterare Dan Hallgren Fastlagsvägen Kassör Jonas Haak Fastlagsvägen Övriga ledamöter Andreas Gustavsson Fastlagsvägen Jan Pettersson Fastlagsvägen Jenny Lichtenstein Fastlagsvägen Suppleanter Johan Fröding Fastlagsvägen 46 Niklas Wanngren Fastlagsvägen Styrelsen

10 STYRELSEN OCH KONTAKTPERSONER KONTAKTPERSONER För att underlätta arbetet för personer i styrelsen har vi delat ut ansvaret för arbete som görs utan förvaltarens inblandning, på olika personer. I listan nedanför hittar du namnen på personerna samt vad deras ansvarsområde är. Namn Ansvarsområde E-post / Telefon Jan Pettersson Släpkärran Jenny Lichtenstein Månhästen Nytt Niklas Wanngren Övernattningslägenheten Dan Hallgren Föreningslokalen Styrelsen

11 FÖRVALTNING OCH FASTIGHETSSKÖTSEL FÖRVALTNING OCH FASTIGHETSSKÖTSEL Brf Månhästens tekniska förvaltning Fastighetsskötsel Till fastighetsskötseln anmäls t.ex. fel på element och kranar. Vi vill uppmärksamma dig på att brister i lägenheten delvis är din skyldighet att åtgärda. Se vidare flik 7, "Reparationer och underhåll - vem står för vad?". Felanmälan & Jour Dygnet runt Tel Fastighetsskötsel: Se anslag i porten Anlitad entreprenör: Se anslag i porten Städare: Se anslag i porten Städdag: Se anslag i porten. Förvaltning och fastighetsskötsel

12 FÖRVALTNING OCH FASTIGHETSSKÖTSEL Brf Månhästens kamerala förvaltning Kameral förvaltning Föreningen har överlåtit den kamerala förvaltningen av fastigheterna på: T & T Förvaltnings AB Box SPÅNGA Besöksadress: Domnarvsgatan 33, Spånga. Tel Fax E-post Hemsida Öppettider: Måndag Torsdag kl Fredagar kl Lunchstängt kl Hyresavdelningens öppettider: Måndag Torsdag kl Tel E-post Det är hit du ska ringa om du har frågor om t. ex avier för inbetalning av hyra eller månadsavgift och om du behöver hjälp med mäklarinformation vid försäljning osv. Förvaltning och fastighetsskötsel

13 FÖRVALTNING OCH FASTIGHETSSKÖTSEL Pantförskrivning av bostadsrätt Det finns inget centralt register över belånade bostadsrätter utan registreringen handläggs av kamerala förvaltaren T & T Förvaltnings AB. Obs! Pantförskrivningsavgift tas ut av medlemmen ( 5). Meddela alltså Din långivare att förvaltaren hanterar pantförskrivningen. Om Du själv sänder över pantförskrivningshandlingen till förvaltaren skall Du först kontrollera att adress och kontaktperson hos långivaren, samt lånenummer finns med. Vid lösen av lån måste kvitto eller makulerad pantförskrivningshandling snarast insändas till förvaltaren för avnotering. Sker ej detta kommer bostadsrätten att vara noterad som pantsatt. Uthyrning i andra hand Uthyrning i andra hand skall alltid ansökas skriftligen. Ansökningsblankett finns på förvaltarens hemsida I de fall uthyrning godkännes, medges detta under en begränsad tid. Därefter skall uthyrningen prövas igen. För att få tillstånd för uthyrning i andra hand krävs något av följande skäl: Tillfälligt arbete på annan ort Studier på annan ort Utlandstjänstgöring Provbo ett samboförhållande Sjukdom Om du får tillstånd av styrelsen, tänk på att: Du är ansvarig för att månadsavgiften (hyran) betalas Du är ansvarig för att hyresgästen inte stör andra Du skall upprätta ett skriftligt kontrakt mellan dig och den som skall hyra och där avtala bort besittningsskyddet. Överlåtelse av bostadsrätt Om du avser sälja din Bostadsrätt ta kontakt med kamerala förvaltaren. Om du belånat din Bostadsrätt, måste lånet lösas i samband med överlåtelsen eller övertagas av köparen. Om du är osäker över om din Bostadsrätt är belånad har förvaltaren detta registrerat. En överlåtelse måste vara skriftlig. Är du gift måste din make/maka också godkänna överlåtelsen, även om hon/han inte är registrerad ägare. Detta är ett s.k. äktamakegodkännande. En överlåtelseavgift utgår alltid och skall betalas av köparen. Förvaltning och fastighetsskötsel

14 FÖRVALTNING OCH FASTIGHETSSKÖTSEL Förvaltning och fastighetsskötsel

15 VÄRT ATT VETA ALLMÄNNA UTRYMMEN OCH PRAKTISKA FRÅGOR VÄRT ATT VETA Allmänna utrymmen och praktiska frågor Tvättstugor I varje hus finns en gemensam tvättstuga (se flik 6). Grillning På balkongen är detta endast tillåtet om elgrill används. TV Kabel TV finns installerat och digitalt abonnemang utöver basutbudet tecknas genom Com Hem, tel Säkerhetsdörrar Godkända av föreningen går att, på egen bekostnad, beställa hos förvaltaren. Tel Ytterportarna Är låsta dygnet runt och man måste använda portkod eller nyckel för att komma in. Porten får inte ställas upp och lämnas obevakad. Var rädd om säkerheten! Barnvagns- / Cykelrum Finns i varje hus. P.g.a brandrisken får inte mopeder eller andra bensindrivna fordon förvaras i rummet. Grovsopor Bakom hus 54 vid parkeringen står det regelbundet en (tider anslås i portarna) container avsedd för grovsopor. I denna container skall även plast och metallskrot slängas. OBS! Ej elavfall, kemiskt- eller annat miljöfarligt avfall får slängas här. Annat avfall I varje hus finns ett soprum. I detta finns möjlighet att slänga hushållssopor, glödlampor, lågenergilampor, lysrör, småbatterier, tidningar, wellpapp och glas. Parkering Föreningen har 43 p-platser och 3 garageplatser för uthyrning. Dessa är belägna vid Fastlagsvägen 40 samt 54. Kontakta förvaltningens hyresavdelning på tel om du har frågor rörande uthyrning och kö till garageplatserna. Övernattningslägenhet Har du släkt och vänner som skall komma på besök? Då har föreningen en jättefin lägenhet som ni kan hyra. För mer information läs bilagan Bokning av övernattningslägenheten Gemensamhetslokal Finns för uthyrning på Fastlagsvägen 54, NB. Värt att veta

16 VÄRT ATT VETA ALLMÄNNA UTRYMMEN OCH PRAKTISKA FRÅGOR

17 TVÄTTSTUGAN TVÄTTSTUGAN Tvättstugor finns i varje hus och är utrustade med: Två helautomatiska tvättmaskiner En torktumlare En mangel Ett torkskåp Grovtvättstuga finns i 54:an och är utrustad med: En grovtvättmaskin Ett torkrum med fläktanläggning Tvättiderna är: Måndag - Söndag Tvättid får endast bokas för en tid i taget. Tvättmaskiner, torktumlare och torkrum får endast användas under de ovan angivna tvättiderna av hänsyn till de som bor intill tvättstugorna. Var och en är skyldig att efter användandet städa tvättstuga och tillhörande utrymmen som använts. Fel som rör tvättstugan anmäls till fastighetsskötaren via telefon eller bostadsrättsföreningens hemsida. I tvättstugan finns även anslaget ordningsregler. Tvättstugan

18 TVÄTTSTUGAN Tvättstugan

19 REPARATIONER OCH UNDERHÅLL (VEM STÅR FÖR VAD) REPARATIONER OCH UNDERHÅLL Vem står för vad? Om ett fel uppstår i din lägenhet, är det viktig att veta vad du själv måste betala och vad föreningen står för. Här är en sammanställning av de vanligaste åtgärderna (se även stadgarna 12). Är du osäker på vad som gäller så ta kontakt med våran förvaltare (T & T): Underhåll Brf:s ansvar Medlems ansvar Elektriska installationer Strömbrytare Vägguttag / takkontakter Elledningar Ringklocka Elspis Kylskåp Frysskåp Diskmaskin Byte av säkringar VVS installationer WC övrigt WC packningar och ventiler Tvättställ Tvättställ bottenventil Badkar Blandare, underhåll Blandare, utbyte Duschslang och mikrofon Vattenlås, underhåll Ventilationsdon, springventil, underhåll Rensning av vattenlås och golvbrunn Normal rengöring av vattenlås och golvbrunn Avloppsstopp Element Element målning Reparationer och underhåll (Vem står för vad)

20 REPARATIONER OCH UNDERHÅLL (VEM STÅR FÖR VAD) Underhåll Brf:s ansvar Medlems ansvar Övrigt Låscylinder Handtag (dörrtrycke) Låskista Ringklocka Slutbleck Brevinkast Tätningslist Sanering av ohyra Balkong, målning utsida balkongtak, sida & skärm Ytterdörr Ytterdörr, ytskikt utsida Fönsterglas (Yttre glaset är föreningens ansvar.) Fönster/balkong yttre målning (ej mellan eller insida) Fönster/balkong karm, Båge tröskel Väggar och tak Golv Reparationer och underhåll (Vem står för vad)

21 ORDNINGSREGLER ORDNINGSREGLER FÖR BRF MÅNHÄSTEN För att föreningen skall fungera till allas trevnad och för att undvika missförstånd krävs gemensamma regler. Vi ber dig därför ge dessa punkter en stunds eftertanke. Se även föreningens stadgar. Balkonger och uteplatser Inga detaljerade trivselföreskrifter finns MEN att skaka mattor, mata fåglar och att hålla husdjur där, är alla exempel på sådant som inte är tillåtet. Blomlådor är tillåtna på insidan av balkongräcket. (Olyckor har inträffat där lådor placerade på utsidan har fallit ner!) Infravärmare är tillåtna. De skall placeras på säkert avstånd från brännbart material. De kräver dessutom jordade uttag med jordfelsbrytare. Markiser framför balkongerna är tillåtna. De får inte fästas på väggen utanför balkongen. Byggnadslov De flesta åtgärder som påverkar husets yttre är bygglovspliktiga. Ändringar som bara påverkar den egna bostadsrättslägenheten är tillåtna under förutsättning att inga bärande delar eller gemensamma funktioner (t.ex. ventilation påverkas) OCH efter styrelsens godkännande. För hyreslägenheter gäller särskilda regler. Kontakta förvaltaren i god tid innan du beslutar göra eller skaffa något som kan omfattas av bygglov eller föreningens godkännande! Se även föreningens stadgar 13! Cyklar Cyklar parkeras i cykelrum eller i cykelställ men inte på gångar, gräsmattor eller i trapphuset. Ordningsregler

22 ORDNINGSREGLER Diskmaskin Diskmaskin ingår inte i lägenheternas standardutrustning men får installeras under förutsättning att de allmänna anvisningarna för VVS-installationer följs. Se Vatten och Avlopp nedan! Maskinens avstängningskran för vattnet skall vara öppen bara då disk pågår. Maskinen ska stå på en spillplåt, om den är inbyggd i köksskåp. Elavbrott Innan Du ringer och anmäler felet, kontrollera om bara den egna lägenheten berörs eller om även andra delar av huset och/eller gatubelysningen är berörda. Om bara den egna lägenheten berörs, kontrollera lägenhetens huvudsäkringar i elcentralen placerad i lägenhetens hall är hela. Felanmälan Fel på avlopp, kranar eller WC liksom dropp från värmeelement skall omedelbart anmälas till felanmälan. Försäkring Föreningen har en försäkring, som täcker skador på fastigheten. För varje enskild bostadsrättslägenhet, har respektive innehavare ett långtgående ansvar. Därför skall varje lägenhetsinnehavare teckna en lägenhetsförsäkring med ett s.k. bostadsrättstillägg. Denna försäkring omfattar de eventuella skador, som inte täcks av fastighetens försäkring! Kontakta ditt försäkringsbolag för tecknande av en sådan försäkring. Mattpiskning/vädring Piskning och vädring av mattor och dylikt skall ske vid de speciella piskställningar som finns utanför husen. Mattpiskning får ej ske på balkongen. Ordningsregler, diverse övriga Rökning är inte tillåten i hissar, inne i och omedelbart utanför entréer, i källare, på vind eller andra gemensamma utrymmen. Använd därför askkopparna som finns vid varje port för att fimpa! Tystnad skall råda i och omkring fastigheten mellan kl och vardagar respektive lördag, söndag och andra helgdagar. Lägenhetsrenovering och ombygnationer får inte pågå efter Tänk på att piano, TV och andra ljudanläggningar, träskor och andra hårda skor och borrar i betongväggar ger mycket ljud som fortplantas Ordningsregler

23 ORDNINGSREGLER genom husets stomme! Tänk särskilt på att stereons bastoner kan vara mycket störande. Tänk på att Ditt golv är Din grannes tak! För att bidra till trivseln i huset bör du till exempel: stänga din lägenhetsdörr, hissdörren samt ytterdörren varsamt inte placera tillhörigheter utanför din lägenhet såsom, cyklar, kälkar och barnvagnar. Detta även av säkerhetsskäl t.ex. vid brand etc. i de allmänna utrymmena i trappuppgångar och källargångar får inte ställas t.ex. cyklar, barnvagnar kälkar etc. returpapper får ej placeras i trapphuset. Om Du trots allt blir störd, ta gärna direkt kontakt med den som stör, när det händer, om Du vet vem i huset det är. Om det händer att Du blir störd av samma granne mer än någon enstaka gång, kontakta förvaltaren! Mata aldrig fåglar och andra djur från balkongen eller i närheten av huset. Mat som ligger på marken drar till sig råttor och andra skadedjur. I övrigt skall bostadsrättshavare rätta sig efter lämnade föreskrifter från Styrelsen eller förvaltaren. Parabolantenn/yttre antenn Utomhusantenn för TV eller Radio får inte sätts. Rastning av hundar (djur) Rastning av djur får inte ske på föreningens mark. Ordningsregler

24 ORDNINGSREGLER Sopor Alla hushållssopor, som kastas i soprummen, måste vara ordentligt förpackat i väl igenknutna påsar. För wellpapp gäller att man skall slå isär och vika ihop kartonger och andra förpackningar så väl det går. Se även till att skölja ur glasbehållare innan dessa slängs i glasinsamlingen då det annars kan börja lukta illa i soprummen. Stora sopor har sin naturliga plats i den för dessa avsedda container. Containern kommer att finnas på plats bakom hus 54 vid de fållor som finns bredvid parkeringen. Containern kommer att stå där en helg(fre-mån) varannan månad och man kommer då ha möjlighet att kasta grovsopor, plastförpackningar och metallskrot där i. Allt som inte går in i containern får man själv åka och lämna på återvinningsstationen. OBS! man får absolut inte slänga bilbatterier, bildäck, målarfärg, eller annat miljöfarligt avfall i containern. För Byggavfall har föreningen även ett avtal med företaget BIG BAG där alla medlemmar kan få rabatt på deras tjänster. Man köper en eller flera säckar av BIG BAG som sedan kommer och hämtar dessa. Kostnaden för säckar och hämtningen står den enskilde individen själv för. Kontakta BIG BAG på tel för prisuppgift och annan information. Säkerhetsdörr/-grind Lägenhetsdörrarna är bostadsrättsinnehavarens ansvar respektive föreningens ansvar för hyreslägenheterna. Byte av dörr och komplettering av befintlig dörr med gallergrind innanför dörren är tillåtna åtgärder. Dörrens utseende och färg skall så långt som möjligt, anpassas till övriga befintliga dörrar i fastigheten. Det är speciellt viktigt att utseendet på respektive våningsplan blir enhetligt! Tänk på att säkerhetsdörren/-grinden inte får hindra Din utrymning vid brand! Tvättmaskin i lägenheten Om du skall installera tvättmaskin i lägenheten, skall den installeras av fackman. Vatten och avlopp Ingrepp i vatten- och avloppssystemen får bara göras av personal med god erfarenhet från området. Vänd Dig till den som förvaltaren anvisar i god tid innan Du skall göra planerade ingrepp. Generellt gäller att avstängningskranar för vatten inom varje lägenhet saknas. Varje ingrepp i vattensystemet kräver därför att delar av huset stängs av. Eventuella fel i samband med installationer kan därför Ordningsregler

25 ORDNINGSREGLER komma att påverka både den egna lägenheten och andra delar av huset. Vid varje tillfälle då ingrepp görs i vattensystemet för underhåll och för utbyte av t.ex. handfat, toalettstol etc., skall samtidigt avstängningskranar monteras på inkommande vattenledningar. Vattenförbrukning Ingår i lägenheternas månadsavgift/hyra. Ingen individuell avläsning eller debitering sker. Ventilation För varje hus finns ett centralt ventilationssystem. Ventilöppningar för luftutsug (frånluft) finns på flera platser i lägenheterna bland annat i badrum, toalett och kök. I vardags/sovrum finns ventiler för luftintag (tilluft). Håll bägge typerna av ventiler öppna för bästa möjliga ventilation! Ventilationssystemet kontrolleras löpande och regelbundet byts systemets filter etc. Värme Huset värms med fjärrvärme. Om Du har problem t.ex. med för låg eller för hög temperatur på radiatorerna (elementen) i lägenheten, så gör du en felanmälan. Ytterportarna Ytterportarna får inte ställas upp och lämnas obevakad. Källardörrar skall hållas stängda och låsta för att förhindra inbrott. I och med att portarna är utrustade med kodlås hålls dörrarna låsta dygnet runt. Vårt skalskydd är viktigt och är ett skydd mot oinbjudna personer. Hjälp till att hålla dem ute. Ställ inte upp dörren om du väntar en gäst. Ordningsregler

26 ORDNINGSREGLER Ordningsregler

27 MEDLEMSFÖRMÅNER MEDLEMSFÖRMÅNER Som medlem i BRF Månhästen har du en del förmåner som du kan utnyttja. Dessa förmåner finns till för att du som medlem skall trivas och känna att du får ut något mer av ditt medlemskap än bara att bo i din lägenhet. De förmåner som listas i denna pärm kan komma att ändras i framtiden och då förhoppningsvis bli flera. Styrelsen tar gärna emot förslag på företag som föreningen ska försöka få till avtal med där du som medlem kan få olika typer av rabatter. Tack vara att vi som förening har en mycket större potentiell köpkraft än varje enskild individ kan vi dra nytta av det och försöka att få till sådana här rabattavtal. Har du som medlem förslag på företag som inte finns med här, men som du tycker att vi borde försöka ingå ett avtal med, ta då kontakt med någon i styrelsen och tala om vilket. För att se våra senaste avtal bör man ta en titt på våran hemsida, (www.manhasten.se) Gemensamhetslokalen Föreningen har i 54:an en lokal som finns att hyra för medlemmar. Att hyra lokalen kostar 100kr per tillfälle. Följande tider kan lokalen utnyttjas: Mån Tor: 08:00-21:00 Fre-Sön: 08:00-22:00 För att boka lokalen kontaktar man ansvarig för föreningslokalen, se Flik 3 Styrelsen och kontaktpersoner. Efter användandet av lokalen skall den städas och återställas i ett representativt skick. Lokalen kommer att kontrolleras efter varje användande! Städmateriel finns i lokalens städförråd, om något börjar ta slut så meddelas detta till Na vid återlämnande av nyckel. Övernattningslägenheten Föreningen har i 42:an en lägenhet som alla medlemmar i föreningen kan hyra för att låta sina släkt och vänner övernatta i. Lägenheten används även av Styrelsen som möteslokal. Medlemsförmåner

28 MEDLEMSFÖRMÅNER I lägenheten finns det en våningssäng, bäddsoffa (2 personer), 3st fåtöljer, soffbord, TV, pentry för enklare måltider som frukost, dusch och WC. För mer information om övernattningslägenheten se bilagan Bokning av övernattningslägenheten. För att boka lägenheten kontaktar man ansvarig för övernattningslägenheten, se Flik 3 Styrelsen och kontaktpersoner Rabattavtal Styrelsen arbetar hela tiden med att se till att ha attraktiva avtal med olika företag för att försöka hjälpa våra medlemmar med att få bra priser på olika typer av varor. Här nedan listas det företag som vi vid trycktillfället hade avtal med. Medlemsförmåner

29 MEDLEMSFÖRMÅNER Big Bag BIG BAG är mer än de berömda säckarna för byggsopor. I dag hjälper BIG BAG sina kunder med Containrar, Materialleveranser, Höglyftskranar och Markentreprenad. BIG BAG driver också egna sorteringsanläggningar för avfall. En verksamhet som innebär att nära 95% av omhändertaget avfall återvinns Ekenhuset Vårt nya hus i Kungens Kurva innebär en stor satsning inför framtiden. Vi utvidgar till 2800 kvm. Här finner du en 800 kvm stor och välsorterad fackhandel med endast kvalitetsmärken. Dessutom rymmer huset 800 kvm lager, 800 kvm kontor och 400 kvm gemensam yta för oss på Ekenhuset, med gym relaxavdelning och konferensrum. Hos Big Bag har vi upp emot 25% rabatt. För att få reda på exakta priser kontaktar du Big Bag på och uppger att du är medlem i BRF Månhästen. Hos Ekenhuset har vi 10% rabatt på alla varor och tjänster. Ekenhuset erbjuder förutom färg, tapeter, kakel & klinker, mm även hantverkstjänster. För närmare information och priser kontaktar du Ekenhuset på och uppger att du är medlem i BRF Månhästen. Med ett strategiskt läge i Kungens Kurva kommer vi öka tillgängligheten för både befintliga och nya kunder Medlemsförmåner

30 MEDLEMSFÖRMÅNER Släpvagn Som medlem i föreningen har du även möjlighet att hyra en släpvagn. Kostnad för detta är: 100kr /dygn 400kr för en helg, fre-sön. Vill man slänga grovsopor när containern för grovsopor inte finns på plats är närmsta återvinningscentral i Östberga. Föreningens släpvagnen får lånas gratis vid dessa tillfällen. Till släpvagnen finns det nätgrindar, som är 80cm höga, att låna. För att boka släpvagnen kontaktar man ansvarig för släpvagnen, se Flik 3 Styrelsen och kontaktpersoner. Efter användandet av släpvagnen skall den återställas i ett representativt skick. Släpvagnen kommer att kontrolleras efter varje användande! Medlemsförmåner

31 STADGAR STADGAR FÖR BRF MÅNHÄSTEN Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Månhästen. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättsharvare. Medlemskap 3 4 Frågan om att anta en ny medlem avgörs av styrelsen. Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap. Medlemskap i föreningen kan beviljas en fysisk person som erhåller bostadsrätt av föreningen eller som övertar bostadsrätt i föreningens hus. En juridisk person som förvärvat bostadsrätt till bostadslägenhet får vägras medlemskap. En förening som har, eller som avser att förvärva ett hus för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt, får inte vägra en hyresgäst (fysisk person) i huset medlemskap i föreningen. Detta under förutsättning att hyresgästen ansökt om medlemskap inom ett år från föreningens förvärv av huset och att hyresförhållande förelåg vid tiden för ombildningen. Stadgar

32 STADGAR Insats och avgifter 5 Insats, årsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. Ändring av insats skall dock alltid beslutas av föreningsstämman. Årsavgiften skall betalas senast sista vardagen före varje kalendermånads början om inte styrelsen beslutat annat. Föreningens löpande kostnader och utgifter samt avsättning till fonder skall finansieras genom att bostadsrättshavarna betalar årsavgift till föreningen. Årsavgiften fördelas på bostadsrättslägenheterna i förhållande till lägenheternas andelstal. I årsavgiften ingående konsumtionsavgifter kan beräknas efter förbrukning eller ytenhet. Om inte årsavgiften betalas i rätt tid enligt första stycket utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker. Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 4 % och pantsättningsavgiften till högst 3 % av det basbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap respektive tidpunkten för underrättelse om pantsättning. Dock får avgifterna inte överstiga de kostnader som belastar föreningen i samband med överlåtelse och pantsättning. Överlåtaren av bostadsrätten svarar tillsammans med förvärvaren för att överlåtelseavgiften betalas. Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren. Övergång av bostadsrätt 6 Bostadsrättshavaren får fritt överlåta sin bostadsrätt. En bostadsrättshavare som överlåtit sin bostadsrätt till en annan medlem skall till bostadsrättsföreningen inlämna skriftlig anmälan om överlåtelse, ange överlåtelsedag samt uppge till vem överlåtelsen skett. Förvärvare av bostadsrätt skall skriftligen ansöka om medlemskap i bostadsrättsföreningen. I ansökan skall anges personnummer och nuvarande adress. Styrkt kopia av förvärvshandlingen skall alltid bifogas anmälan/ansökan. Stadgar

33 STADGAR Överlåtelse 7 Ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp skall upprättas skriftligen och skrivas under av säljaren och köparen. I avtalet skall anges den lägenhet som överlåtelsen avser samt priset. Motsvarande skall gälla vid byte eller gåva. Tillträde 8 När en bostadsrätt överlåtits till en ny innehavare, får denne utöva bostadsrätten och tillträda lägenheten endast om han har antagits till medlem i föreningen. Ett dödsbo efter en avliden bostadsrättshavare får utöva bostadsrätten trots att dödsboet inte är medlem i föreningen. Efter tre år från dödsfallet får föreningen dock anmana dödsboet att inom sex månader från anmaningen visa att bostadsrätteningått i bodelningen eller arvskifte med anledning av bostadsrättshavarens död eller att någon, som inte får vägras inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om den tid som angetts i anmaningen inte iakttas, får bostadsrätten säljas på offentlig auktion för dödsboets räkning. Rätt till medlemskap vid övergång av bostadsrätt 9 Den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras medlemskap i föreningen om föreningen skäligen bör godta förvärvaren som bostadsrättshavare. Om det kan antas att förvärvaren för egen del inte permanent skall bosätta sig i bostadsrättslägenheten har föreningen rätt att vägra medlemskap. Har bostadsrätt övergått till make eller sambo på vilka lagen om sambors gemensamma hem skall tillämpas får medlemskap vägras om förvärvaren inte kommer att vara permanent bosatt i lägenheten efter förvärvet. Den som har förvärvat andel i bostadsrätt får vägras medlemskap i föreningen om inte bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar eller sådana sambor på vilka lagen om sambors gemensamma hem skall tillämpas. Stadgar

Brf. Lotsvakten 2012-08-22 1 av 7

Brf. Lotsvakten 2012-08-22 1 av 7 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOTSVAKTEN FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lotsvakten och styrelsen har sitt säte i Malmö. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för BRF Spinnhuset

Stadgar för BRF Spinnhuset Stadgar för BRF Spinnhuset Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Spinnhuset. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lien 5. Styrelsen har sitt säte i Stockholm

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lien 5. Styrelsen har sitt säte i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsföreningen Lien 5 org. nr 769603-5364 FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lien 5. Styrelsen har sitt säte i Stockholm 2 Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar har blivit antagna av föreningens medlemmar på Extra föreningsstämma 2011-10-11 Firma och

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningens Söderhus.

Läs mer

S T A D G A R för bostadsrättsföreningen Pahl nr 10 i Stockholms län Firma och ändamål 1. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Pahl nr 10.

S T A D G A R för bostadsrättsföreningen Pahl nr 10 i Stockholms län Firma och ändamål 1. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Pahl nr 10. S T A D G A R för bostadsrättsföreningen Pahl nr 10 i Stockholms län Firma och ändamål 1. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Pahl nr 10. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om BRF Muraren 1 3 1.1. Organisation 3 1.2. Förvaltning 3 1.3. Vad är en bostadsrätt 3 1.4. Vad är en bostadsrättsförening

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Stadgar Brf Örlen STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Firma och ändamål 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Örlen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING FÖR BRF. HOLLYWOOD 2011

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING FÖR BRF. HOLLYWOOD 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING FÖR BRF. HOLLYWOOD 2011 Brf Hollywood Org.nr. 716438-9137 2011-12-31 Förvaltningsberättelse 2011 för Brf. Hollywood, fastigheten Andréelund 1 Kontaktpersoner:

Läs mer

Årsredovisning Brf Tunö 2012

Årsredovisning Brf Tunö 2012 Årsredovisning Brf Tunö 2012 Ordlista För att bättre förstå årsredovisningen finns här nedan förklaringar till de vanligaste förekommande uttrycken i bokstavsordning. Anläggningstillgångarna är tillgångar

Läs mer

!!!! Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449)

!!!! Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449) Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på den ordinarie årsstämman den 27 mars

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bofinken Nr 2

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bofinken Nr 2 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bofinken Nr 2 Firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Bofinken nr 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresssen genom

Läs mer

Stadgar. Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14

Stadgar. Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal. Föreningens organisationsnummer är:769619-3965. Föreningen

Läs mer

Brf Hemmet 15 STADGAR

Brf Hemmet 15 STADGAR Brf Hemmet 15 Sysslomansgatan 26 112 41 Stockholm www.brfhemmet15.se Bolagsverket 2015-02-17 STADGAR FÖRENINGENS FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hemmet 15. 2 Föreningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra. 2 Föreningen har till ändamål att åt sina medlemmar upplåta

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NYSTADEN 2 Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr: 769607-3670 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER: A.

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Tidpunkt: onsdag 6 Maj Klockan 19.00 Frösunda Fritidsklubbs lokaler. Ingång på gaveln till vänster om Sockerbitens entré, se skyltning.

Tidpunkt: onsdag 6 Maj Klockan 19.00 Frösunda Fritidsklubbs lokaler. Ingång på gaveln till vänster om Sockerbitens entré, se skyltning. Kallelse till SGB 1 ordinarie föreningsstämma. Medlemmarna i Stockholms Garnisons Bostadsrättsförening nr 1 kallas till ordinarie föreningsstämma. Org nr: 715200-1652 Tidpunkt: onsdag 6 Maj Klockan 19.00

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

Lägenhetshandbok Brf Viken

Lägenhetshandbok Brf Viken Lägenhetshandbok Brf Viken 1 Förord Rättigheter och skyldigheter i bostadsrättsföreningar regleras genom ett samspel mellan Bostadsrättslagen, Lagen om Ekonomiska Föreningar och våra egna Stadgar. Dessa

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Brf Oljekrukans utgåva 1,0 2012-04-16 Informationsbroschyr A-Ö

Brf Oljekrukans utgåva 1,0 2012-04-16 Informationsbroschyr A-Ö 1 INFORMATIONSBROSCHYR. Inledning Den här skriften är ämnad för dig som bor i bostadsrättsföreningen Oljekrukan, att använda som ett litet uppslagsverk över vad som gäller föreningen. Spar den och överlämna

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8 Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening? 3 Olika föreningar 4 Kort om ekonomiska föreningar 6 Föreningens namn 8 Styrelsen och verkställande direktören 10 Revisor 12

Läs mer