1. STIFTELSENS ÄNDAMÅL FRÄMJANDET AV STIFTELSENS ÄNDAMÅL VERKSAMHET... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. STIFTELSENS ÄNDAMÅL... 3 2. FRÄMJANDET AV STIFTELSENS ÄNDAMÅL... 3 3. VERKSAMHET... 4"

Transkript

1

2 Innehåll 1. STIFTELSENS ÄNDAMÅL FRÄMJANDET AV STIFTELSENS ÄNDAMÅL VERKSAMHET Nyföretagar- och innovationsrådgivning SNC rådgivningsmetodik Statistik 2012 och tidigare Antal rådgivningar per ämnestyp Innovationsrådgivning Externa informationsmöten Våga Starta Våga Växa Mentor Eget Företag Allmän- och innovationsrådgivarna Kompetensutveckling Nya seminarieämnen Professionalisering Metodutveckling Insatser för att främja företagande Kommunikationsaktiviteter Events KUNDER FINANSIERING UPPHANDLINGAR RESULTAT OCH STÄLLNING...17 Sidan 2 av 17

3 Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 1. STIFTELSENS ÄNDAMÅL Enligt stiftelsens stadgar skall Stockholms NyföretagarCentrum (SNC) stödja och utveckla nyföretagandet för att öka överlevnadsfrekvensen hos nya företag och därmed bidra till att skapa ökad och stadigvarande sysselsättning. Stiftelsen skall bistå nyföretagare med kostnadsfri och konfidentiell rådgivning i etableringsskedet och tiden närmast därefter. Stiftelsens verksamhet skall drivas utan vinstintresse med insatser från näringslivet, organisationer och myndigheter i form av finansiella, personella och materiella resurser. 2. FRÄMJANDET AV STIFTELSENS ÄNDAMÅL Under perioden genomförs storsatsningen Start-Up Stockholm på initiativ av SNC i samarbete med Stockholms stad, Almi Företagspartner, Länsstyrelsen, Tillväxtverket, SEB, PwC och Trygg-Hansa. Satsningen innebär kostnadsfri nyföretagar- och innovationsrådgivning, metodutveckling och insatser för att främja företagande. SNC är Sveriges största rådgivningscentrum och under 2012 genomfördes bland annat följande: Summering av rådgivningar (+ 17% jmf med 2011), varav innovationsrådgivningar stockholmare fick hjälp och av dessa startade cirka företag 16 nya seminarieämnen i sortimentet Två nya rådgivarverktyg; receptblock för nästa steg och konceptet Enklare, tryggare och mer kontrollerat tillsammans med SEB, PwC och Trygg-Hansa Publik lansering av Start-Up Stockholm med bland annat tunnelbanereklam Tre större events; 26 rådgivare på plats i Farsta Centrum den 22/9, 22 rådgivare i Kista Galleria den 30/10 och en galakväll den 21/11 (med nytt tävlingsformat och inrättande av stipendium) Framtagning av verksamhetsplan med vision, filosofi, koncept, strategi och mål Inredning av kontor, 390 m2 10 upphandlingar Rekrytering av stab Stiftelsen hade tolv allmänrådgivare på plats under verksamhetsåret; fem anställda av SNC, en anställd av Almi Företagspartner, samt sex som arbetade på ideell basis. Dessutom hade stiftelsen fyra deltidsanställda innovationsrådgivare på plats. Sidan 3 av 17

4 Organisationen bestod av 14 anställda (varav fem allmänrådgivare och fyra innovationsrådgivare), 40 specialistrådgivare, samt 30 sponsorer och samarbetspartners. Nyhetsbrev sändes ut elektroniskt till klienter i SNCs databas varje vecka, samt lades upp på hemsidan Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden under året. 3. VERKSAMHET 3.1 Nyföretagar- och innovationsrådgivning SNC rådgivningsmetodik 2012 SNCs metodik innebär att erbjuda en kombination av enskild rådgivning och rådgivning i mindre grupp. Den enskilda rådgivningen ger individuell rådgivning utifrån individens aktuella behov och grupprådgivningen ger nya kunskaper och nätverk. Processen startar med ett startmöte, där det informeras om vad det innebär att starta företag, vilken hjälp SNC kan erbjuda, samt vilka krav som ställs på kunderna. De kunder som tidigare inte har skrivit en affärsplan och/eller gjort en budget erbjuds då att delta på ett halvdagsseminarium i respektive ämne. Startmöte samt affärsplan- och budgetseminarier sker i mindre grupp och är ett effektivt sätt att möta nya kunder, som alternativ till att allmänrådgivarna informerar varje ny kund enskilt. Nästa steg innebär att kunden får en av våra tolv allmänrådgivare sig tilldelad. Allmänrådgivaren hjälper kunden på enskild basis vidare i processen utifrån individuella behov, samt pekar på eventuella risker och föreslår åtgärder för att minska dem. Till sitt förfogande har sedan allmänrådgivaren och kunden ett 40-tal specialister att använda sig av inom en mängd olika områden som exempelvis innovation, försäljning, marknadsföring, finansiering, import/export, innovationsprocessen, mm. Ett komplement till enskild specialistrådgivning är seminarier i mindre grupp inom ett 30-tal olika specialistområden. Upplägget innebär att varje kund får ett skräddarsytt starta-eget-program och väljer takten själv. Sidan 4 av 17

5 3.1.2 Statistik 2012 och tidigare Antal rådgivningar per ämnestyp Start Allmän Specialist Seminarium Totalt Unika personer Innovationsrådgivning individuella innovationsrådgivningar genomfördes under 2012 (2011: 761), vilket motsvarar 10 procent av det totala antalet rådgivningar Externa informationsmöten Under året har SNC informerat personer om att starta företag under olika externa informationsmöten och events, bland annat i samband med myndigheternas Starta Egetdagar, mässan Eget Företag samt på Stadsbiblioteket. Sidan 5 av 17

6 3.1.5 Våga Starta Våga Starta är ett kostnadsfritt, extraförstärkande program till Stockholms Nyföretagarentrums ordinarie rådgivning och utbud. Programmet vänder sig till kvinnor som är registrerade hos Stockholms NyföretagarCentrum, vill starta företag och uppfyller övriga krav. Program Programmet innehåller flera byggstenar; struktur, handlingsplan, personlig utveckling och nätverkande. För att fullfölja och nå diplomering krävs deltagande vid minst en nätverksträff, minst ett specialseminarium i tre delar, minst fyra individuella rådgivningar och/ eller seminarier i ordinarie utbud. Programmet avslutas med mingel, diplomutdelning och Speakers Corner. Programmet startade den och avslutas den Målet är att 190 deltagare slutför programmet under perioden. Under 2011 genomförde 41 personer hela programmet och mottog diplom (målet var 38 personer). Under 2012 genomförde 88 personer hela programmet och mottog diplom (målet var 76 personer). För 2013 gäller samma mål som för 2012: 76 av deltagarna skall genomföra hela programmet Våga Växa Våga Växa är ett kostnadsfritt, extraförstärkande program till Stockholms NyföretagarCentrums ordinarie rådgivning och utbud. Programmet vänder sig till kvinnor som är registrerade klienter hos Stockholms NyföretagarCentrum och vars företag uppfyller övriga krav. Syftet är att ge deltagarna en stabilare grund att stå på för att kunna driva sitt företag på heltid, öka omsättningen och anställa personal. Under perioden skall 260 kvinnor delta i 13 program, varav 100 kvinnor i 5 program under Våga Växa 8 Våga Växa 9 Våga Växa 10 Våga Växa 11 Våga Växa 12 Kick-off den 12/1. 21 deltagare. Kick-off den 14/2. 17 deltagare. Kick-off den 19/4. 19 deltagare. Kick-off den 13/9. 16 deltagare. Kick-off den 1/ deltagare. Program Sju seminarietillfällen med olika teman, fyra timmar per gång, en gång per vecka. 1. Kick-Off Lära känna varandra 2. Upprättande av handlingsplan och målformulering Nuläge-framtid 3. Definition av målgrupp Hur ser kunderna ut, vilka är de och var finns de? 4. Min försäljningsplan Verktyg för att arbeta mer strukturerat och framgångsrikt med försäljningen. 5. Ekonomi, företaget privat Har jag en skarp gräns mellan företagets ekonomi och den privata? 6. Att anställa Tips på vad som är viktigt att tänka på vid anställningsförfarandet och alternativ till att anställa. Sidan 6 av 17

7 7. Avslutning - Uppföljning av handlingsplanen - Utvärdering och mingel - Tre inbjudna erfarna kvinnliga företagare berättar om sitt företagarliv Mentor Eget Företag SNC erbjöd utvalda kunder en mentor under ett år, samt nätverksträffar. Mentorerna åtog sig att träffa sin adept minst en gång per månad, 1-2 timmar, samt att delta på nätverksträffarna. För SNC innebar programmet; rekrytering, matchning, registrering, arrangemang av nätverksträffar, löpande kontakt med deltagarna, löpande rapportering, samt slutrapport. Två nätverksträffar genomfördes hos SBR, samt tre hos Start-Up Stockholm/ SNC. Programmet genomfördes i samarbete med HumaNova Företagsutveckling/ Afema AB. Mentor Eget Företag, Grupp 6 Kick-off den par deltog. Avslutning den Allmän- och innovationsrådgivarna Kompetensutveckling Under året har rådgivarna samlats en gång per månad för kompetensutveckling med följande program; Björn Lundén Information, Lars Sörling, Marknadsansvarig: Företaget, produkter, tjänster, engagemang i NyföretagarCentrum, mm Verksamhetsplan SEB, Företaget och dess erbjudanden till nyföretagare, Belgin Fortaci och Göran Erret Trygg-Hansa, Företaget och dess erbjudanden till nyföretagare, Mats Källgren Workshop Nya utmanande mål hur når vi dem? SEB, E-handel, Staffan Hedberg, Produktansvarig Betala Företag Teambuilding, Siggesta Gård, Värmdö SEB, nytt seminarium: Vad kan banken göra för dig?, Belgin Fortaci Rådgivarkonferens - heldag Verksamhetsplan 2012, Kommunikation, Event, Rådgivning & Workshop Informationsträff för samtliga interna och externa rådgivare PwC, Anders Stiegler, Ägarskiften PwC, Fanny Ahlfors, MyBusiness PRV, Anna Ax, Immaterialrätt, designskydd och PRV:s erbjudande Jullunch med SNC styrelse hos Martela Sidan 7 av 17

8 3.1.9 Nya seminarieämnen Metalbandet Degradead, Kulturentreprenörer som driver företag, start 17/2 Maria Lien: Effektiv besöksbokning (vilande) Anna Fagerström, PR-kiosken: Så kommer du med i medierna (vilande) Lars Sörling, Björn Lundén Information: Direktreklam - lönsam försäljning och marknadsföring Stadsbiblioteket: Så gör Du Din marknadsundersökning på Stadsbiblioteket Peter Persson, Skandnet: Internet marknadsföring - en introduktion (vilande) Magnus Josephson: Framgångsrik försäljning till offentlig sektor, start den 16/8 SEB: Vad kan banken göra för dig? start den 24/9 PwC: Familjerätt för företag, start den 20/9 Trygg-Hansa: Företagsförsäkring viktigt när du driver företag, start den 27/9 (vilande) Start-Up Stockholm: Från idé till företagare, start den 22/9 Magnus Josephson AB: Mer betalt på mindre tid så säljer du konsultjänster, start den 3 okt Start-Up Stockholm: Från säljbesök till pengar på banken, start den 20 nov Start-Up Stockholm: Personligt varumärke - personlig försäljning, start den 30 nov Dunktion/Julia Lindqvist: Design vad är det och hur lyfter det mitt företag? start den 3 dec Skatteverket: Grundläggande om skatter och avgifter, start den 17 dec Professionalisering Nedan beskrivs de viktigaste insatserna och förändringarna under 2012 för att ytterligare professionalisera verksamheten. Verksamhetsplan Verksamhetsplan framtagen och beslutad av styrelsen, inkluderande bland annat vision, filosofi, koncept, strategi och mål. Planen kompletterades med en aktivitetsplan. HR Översyn av anställningsavtal Befattningsbeskrivningar framtagna Styrdokument som beskriver arbetssätt, arbetsmetoder, kundbemötande och hur rådgivningarna dokumenteras i kunddatasystemet framtaget och distribuerat internt Introduktionsschema/program för nya rådgivare framtaget och implementerat (inklusive checklista för administrativa detaljer i samband med nyanställning) Årlig process för medarbetarsamtal etablerad Intern mötestruktur och interninformation Veckomöten hålls med all operativ personal och rådgivningschef (stab och ledning deltar varannan vecka) Sidan 8 av 17

9 Månadsvisa möten (halvdag) med all personal för information, kompetensökning och workshops, så kallade Rådgivarmöten. Oftast finns också en extern gästföreläsare för att höja kunskapen inom aktuella områden. Månadsvisa möten med innovationsrådgivare och rådgivningschef för att förfina processer och öka integrationen med allmänrådgivningen Månadsvisa arbetsmöten med privata partners Detaljerad halvårsplanering används för möten, resor, event, program och externa engagemang Utökning av kapacitet och kunderbjudande Antalet seminarietitlar har utökats från ca 20 till drygt 30 under andra halvan av 2012 Uppstart av morgonrådgivningar (kl. 8.15) Två rådgivare rekryterade under året för att öka kapaciteten, bredda kompetensen och skapa en brygga mellan allmän- och innovationsrådgivning (en rådgivare har nu båda uppdragen) Startmötet (tidigare Introduktionsmötet) har moderniserats till innehåll och uttryck Alla fem allmänrådgivare håller Startmöten. Arbete pågår också för att alla seminarier i egen regi ska ha en backup-person så att de inte behöver ställas in vid sjukdom Kunderna har möjlighet att få hjälp med bokning till seminarier på plats i receptionen Kunderna kan ringa till receptionen och få tider samma dag om det finns återbud eller luckor: information om detta finns på förstasidan på webben. Det ger ökad tillgänglighet för kunderna och ökat utnyttjande av tillgänglig kapacitet för verksamheten. Kommunikation/extern kundinformation Presentationsmaterial av verksamheten (Powerpoint) finns framtaget på svenska och engelska Anslagstavlor finns uppsatta vid entrén med aktuell Start-Up Stockholm-information, samt väl tilltagen yta för kunderna att marknadsföra sig och leta partners. Foto och namn på all personal finns på anslagstavlan vid entrén. Information om kommande seminarier (ca två veckor) finns på anslagstavlan vid entrén, i rådgivarrummen som ett arbetsverktyg och på skärmen i konferensrummet inför varje seminarium. Det har visat sig vara effektivt att marknadsföra seminarierna på de här sätten som komplement till webben. Sidan 9 av 17

10 Informationsträff för alla externa rådgivare och seminariehållare (september). Inbjudna externa gäster: drygt 50 personer, närvarande: ca 20 personer. Start-Up Stockholms egen personal deltog. Arbetsprocesser Samarbete mellan allmänrådgivare och innovationsrådgivare: ett stort antal arbetsmöten har hållits för att utveckla och förfina samarbetet mellan dessa två kompetenser/processer. Arbetssätt och kvalitet I kunddatabasen finns ett noteringsfält där varje individuell rådgivning fylls i. Fokus under hösten har varit att arbeta mot 100 % ifyllnadsgrad. Alla rådgivare deltar på varandras rådgivningar vid ett par tillfällen varje halvår för att öka sin kompetens och ge varandra återkoppling och tips på samtalsmetodik- och innehåll. 3.2 Metodutveckling Nedan beskrivs de viktigaste insatserna som genomförts under 2012 för att utveckla metodik och arbetssätt inom rådgivningen. Verktyg Receptblock framtaget. Rådgivarna kan på ett enkelt och trevligt sätt rekommendera kunderna vilket som är ett lämpligt nästa steg i deras process genom att fylla i vad de bör göra härnäst (t ex gå på vissa seminarier, boka tid för allmän- innovations- eller specialistrådgivning, delta i program eller aktiviteter, söka kunskap inom bank, försäkring, ekonomi mm). Folder Enklare, tryggare och mer kontrollerat tillsammans med privata partners: idéframtagning och produktion påbörjat. Folderns syfte är att hjälpa kunderna att minska sina risker i samband med företagsstarten och visa på möjliga lösningar. Sidan 10 av 17

11 3.3 Insatser för att främja företagande Kommunikationsaktiviteter Nedan beskrivs de viktigaste kommunikationsaktiviteterna som har genomförts under 2012 för att utveckla varumärket Start-Up Stockholm. Förberedande samt grundläggande interna kommunikationsinsatser Varumärkesstrategi färdigställdes och implementerades Grafiskt profilprogram färdigställdes och implementerades Ny identitet på kontorstryck, powerpointmall, trycksaker och skyltning Ny identitet samt flexibilitet i lokalerna stab- och kontorsrum, konferensrum och receptionen inreddes Presentationsmaterial av verksamheten (Powerpoint) framtaget på svenska och engelska Nytt rådgivarverktyg: Receptblocket personliga blankettblock som rådgivarna skriver ner sina rekommendationer för nästa steg till kunderna; kan vara seminarier, rådgivningar och hemläxor. Nytt rådgivarverktyg under framtagning: Folder Enklare, tryggare och mer kontrollerat för att minimera kundernas risker. SEB, PwC och Trygg-Hansa finns representerade i foldern Kampanjupptakt avstamp för Start-Up Stockholms publika introduktion 15 juni 2012 Målgrupp Totalt antal gäster Ett 100-tal bjöds in ur Start-Up Stockholms projektorganisation, samt ledande personer från de sju huvudpartners. Ett 60-tal (varav ca 20 VIP-gäster såsom Ulla Hamilton, Stockholms stad, Mats Hedenström, Länsstyrelsen, Göran Theolin, Tillväxtverket, Monica Åsmyr, Almi Företagpartner samt Mats Torstendahl, SEB) Övergripande extern varumärkeskommunikation Nedan redovisas de olika reklaminsatserna 2012; YOU TUBE - NY Egen kanal startades den 11 september visningar av Wake up Stockholm-film startupstockholm.se - NY Kampanjsajt startades den 4 juni unika besökare/ besök Sidan 11 av 17

12 nyforetagarcentrum.org Befintlig rådgivningssajt unika besökare/ besök 2011: unika besökare/ besök Resultat: +17% / +8,5 % jämfört med My Newsdesk - NY Eget pressrum startades i juni visningar - Tre pressmeddelanden och elva nyheter publicerades Facebook - NY Egen sida startades den 20 september 2012 Ett 40-tal inlägg publicerades Artikel i Dagens Media , Start-Up Stockholm i första kampanjen någonsin. Nyhetsbrev/specialutskick Skickades ut elektroniskt minst en gång varje vecka till entreprenörer i Stockholm Webbreklamkampanj: AFTONBLADET.se Kampanjperiod (10/9-2/11) Antal sidvisningar 1) Antal klick 2) 671 ÖVRIGA SVENSKA OCH ETNISKA SAJTER Kampanjperiod (11/9-5/11) Antal sidvisningar (bokade ): Förväntat antal klick (vid sidvisningar) Antal faktiska klick: Tunnelbanekampanj Delkampanj 1 GRÖN LINJE Kampanjperiod (10-23/9) Under de två veckor som tunnelbanekampanjen gick av stapeln (10-23/9) var exponeringsmöjligheten påstigande resenärer (i snitt /dag). Delkampanj 2 ALL SPÅRBUNDEN TRAFIK (UTOM TVÄRBANAN OCH LIDINGÖBANAN) Kampanjperiod (22/10-4/11) Under de två veckor som tunnelbanekampanjen gick av stapeln (22/10-4/11) var exponeringsmöjligheten påstigande resenärer (i snitt /dag). 1 ) Med sidvisning menas att annonsen har visats på skärmen för besökaren. Det innebär dock inte att besökaren garanterat har sett annonsen. 2) Med klick menas att besökaren har klickat på annonsen och vidarebefordrats till startupstockholm.se. Sidan 12 av 17

13 Eventkoncept Eventmaterial: Tre tält, vimplar, bordsskyltar och samt scen med backdrop/vepor och skyltar togs fram och producerades Events Personalklädsel: Eventjackor och namnbrickor till SUS rådgivare och stab Trycksaker: Affischer, skyltar, flyers, vykort Övrigt: Budskapsknappar (badges) till alla rådgivare på plats Nedan redovisas de publika event som har genomförts under hösten Event Farsta Centrum tema Handel Lördagen den 22 september 2012, personer besöker Farsta Centrum en lördag Trycksaker Partners på plats Antal rådgivare på plats Kundcase på scen Platsspecifik reklam Vykort samt flyers delades ut inför, och under, eventdagen Stockholms stad, SEB, PwC, HotSpot Farsta/Atrium Ljungberg, Tyngdpunkt Farsta, Svenska Franchiseföreningen 26 rådgivare inkl. Start-Up Stockholms rådgivare Approdites, Freja Assistanstjänst AB, Mulliga Barn, Måltidsmåttet, AimSport, Studentbilen, Frozzy Pack talade utifrån temat Handel - Annons på Atrium Ljungbergs, samt Farsta Centrums hemsidor veckan innan eventet - Posters uppsatta i Farsta Centrum veckan innan eventet Vattenlogotyp Nyhetsbrev/specialutskick Start-Up Stockholms logotyp och texten Wake up Stockholm! spolades fram med högtrycksspruta på trottoaren med varmvatten den 20 september. Bland annat gjordes vattenlogotypen utanför Stadshuset, SEB:s huvudkontor på Sergels Torg, utanför Almi Företagspartner på Drottninggatan Skickades ut minst en gång varje vecka Sidan 13 av 17

14 Event Kista Galleria 30 oktober 2012, besöker Kista Galleria varje dag, varav av dessa besöker den del där vi stod. Trycksaker Partners på plats Antal rådgivare på plats Platsspecifik reklam 944 flyers och kundfoldrar delades ut under eventdagen Stockholms stad, Almi/IFS, SEB, PwC, NyföretagarCentrum Rinkeby-Kista 22 rådgivare inkl. Start-Up Stockholms rådgivare - Annons på Kista Gallerias hemsida veckan innan eventet - TV-annons i alla Kista Gallerias butiker veckan innan eventet Nyhetsbrev/specialutskick Skickades ut minst en gång varje vecka Start-Up Stockholms Galakväll november 2012 i Grünewaldsalen, Konserthuset Konceptutveckling Program i korthet Affärsidétävlingen Nålsögat, Start-Up Stockholms Stipendium, samt Goodiebag tillsammans med partners Moderator: Johnny Sundin Start-Up Stockholm vad är det?, Final i affärsidétävlingen Nålsögat med Start-Up Stockholm Nästet, Möt våra Huvudpartners, Prisutdelning i affärsidétävlingen Nålsögat (vinnare blev Axel Nordenström med The Beta Family), Årets Start-Up Stockholm-stipendiat 2012 (stipendiet tilldelades Lesley Pennington, grundare och ägare av företaget Bemz), presentation av Goodiebag, samt mingelskola under kvällen med Alla Kan Mingla Goodiebags 275 Goodiebags delades ut, varav 234 under Galakväll Trycksaker 11 st 70x50 affischer och 18 st A3 affischer sattes upp, samt 485 flyers, 750 kundfoldrar och 218 vykort distribuerades. Ovanstående material distribuerades/sattes upp runt om i centrala Stockholm; högskolor/universitet, Trygghetsrådet, bibliotek samt på Stockholms stads publika affischeringsplatser. Dessutom trycktes diplom, namnbrickor, drinkbiljetter, Min Idébok 2013 (till Goodiebagen) och program upp till själva galakvällen. Sidan 14 av 17

15 Totalt antal gäster Mediasamarbete Nyhetsbrev/ specialutskick 234 (varav 83 VIP-gäster). Gästerna bestod av partners, ledande företrädare från näringslivet (såsom SEB:s vice VD Mats Torstendahl) företagare och blivande företagare, samt politiker (såsom Ulla Hamilton, Borgarråd (m) från Stockholms stad). Samarbete med Anders Andersson och tidningen Driva Eget. Start-Up Stockholm Nästet bestod av tre av Start-Up Stockholms rådgivare samt Anders, som också var Nästets ordförande. Skickades ut minst en gång varje vecka Extra interna insatser i samband med publika event Tävling Start-Up Stockholms Starkaste Megafon SUS personal distribuerade reklam material till yrkeshögskolor, kreativa nätverk, högskolor/universitet, samt nätverk för kvinnligt företagande m m 4. KUNDER En undersökning om kundnöjdhet genomfördes i början av 2012 bland de klienter som varit hos SNC under Undersökningen visar bland annat att: Sidan 15 av 17

16 60 % har startat företag (varav 29 % uppger att de startat/registrerat företaget innan de kom till SNC) och ytterligare 30 % svarar att de planerar att starta inom ett år 88 % uppger att de varit nöjda med den rådgivning de fick 93 % uppger att de skulle rekommendera andra att gå till SNC för rådgivning 77 % är mellan 31 och 60 år gamla, jämt fördelat i åldrarna 5. FINANSIERING Stiftelsen är en non-profitorganisation som huvudsakligen finansieras av Stockholms Stad, Almi Företagspartner, Länsstyrelsen, Tillväxtverket/EU Strukturfonden, SEB, PwC, och Trygg-Hansa. Andra partners är Atrium Ljungberg, Visma, Björn Lundén Information, Swedbank och Företagarna. Verksamheten bedrivs med betydande tillskott i form av arbetsinsatser från sponsorer och samarbetspartners. Delar av allmänrådgivningen, specialistrådgivningen och seminarierna genomfördes av specialister, anställda och bekostade av sponsorerna. Några rådgivare har också arbetat helt ideellt utan ersättning. Värdet av den rådgivningen, samt tjänster, uppskattas till 2,3 miljoner kronor (se not 3 sidan 27). 6. UPPHANDLINGAR Avslutade upphandlingar: Följeforskning Kontigo Varumärke- och kommunikationsstrategi Spider Grafisk Manual Spider Rekrytering Adecco Lokalvård Stockholm Express Städ Inredning Helena Sandberg inredare Event; Kick-off Inspiration Communication & Events Reklam Citat Event - Citat PR Hero Bemanning Bemannia Ekonomitjänster - PwC Pågående upphandling: Rådgivning i länet Sidan 16 av 17

17 7. RESULTAT OCH STÄLLNING Intäkterna under verksamhetsåret 2012 uppgår till kronor ( kronor föregående år). Stiftelsens redovisade resultat för räkenskapsåret och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. Nedan en översikt av stiftelsens ekonomiska utveckling sedan år Räkenskapsår Intäkter Kostnader Verksamhetsresultat Rådgivningar Sidan 17 av 17

21 januari 2013. Innehåll

21 januari 2013. Innehåll Innehåll 1. VERKSAMHET... 3 1.1 Nyföretagar- och innovationsrådgivning... 3 1.1.1 Rådgivning per typ helår 2004-2012... 3 1.1.2 Innovationsrådgivning... 4 1.1.3 Extraförstärkande program... 4 1.1.3.a Våga

Läs mer

Start-Up Stockholms vision är att år 2013 vara en etablerad och välkänd samhällsaktör.

Start-Up Stockholms vision är att år 2013 vara en etablerad och välkänd samhällsaktör. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 1. Stiftelsens ändamål Enligt stiftelsens stadgar skall Stockholms NyföretagarCentrum (SNC) stödja och utveckla nyföretagandet för att öka överlevnadsfrekvensen

Läs mer

1. STIFTELSENS ÄNDAMÅL... 3 2. FRÄMJANDET AV STIFTELSENS ÄNDAMÅL... 3 3. VERKSAMHET... 4. 3.1 SNC Rådgivningsmetodik... 4

1. STIFTELSENS ÄNDAMÅL... 3 2. FRÄMJANDET AV STIFTELSENS ÄNDAMÅL... 3 3. VERKSAMHET... 4. 3.1 SNC Rådgivningsmetodik... 4 INNEHÅLL 1. STIFTELSENS ÄNDAMÅL... 3 2. FRÄMJANDET AV STIFTELSENS ÄNDAMÅL... 3 3. VERKSAMHET... 4 3.1 SNC Rådgivningsmetodik... 4 3.2 Nyföretagar- och innovationsrådgivning... 4 3.2.1 Rådgivning per typ

Läs mer

1. STIFTELSENS ÄNDAMÅL... 2 2. FRÄMJANDET AV STIFTELSENS ÄNDAMÅL... 2 3. VERKSAMHET... 3

1. STIFTELSENS ÄNDAMÅL... 2 2. FRÄMJANDET AV STIFTELSENS ÄNDAMÅL... 2 3. VERKSAMHET... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Stockholms NyföretagarCentrum 2014 INNEHÅLL 1. STIFTELSENS ÄNDAMÅL... 2 2. FRÄMJANDET AV STIFTELSENS ÄNDAMÅL... 2 3. VERKSAMHET... 3 3.1 SNC Rådgivningsmetodik 2014... 3 3.2 Nyföretagar-

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 1. Stiftelsens ändamål Enligt stiftelsens stadgar skall Stockholms NyföretagarCentrum (SNC) stödja och utveckla nyföretagandet för att öka överlevnadsfrekvensen hos nya företag och

Läs mer

Business Trucks. Kostnadsfri nyföretagar- och innovationsrådgivning. Business Truck

Business Trucks. Kostnadsfri nyföretagar- och innovationsrådgivning. Business Truck s 2 s / Start-Up Stockholm 3 Vårt mål s Stockholm har en tätposition vad gäller nyföretagandet i ett nationellt perspektiv och står sig även bra i internationella jämförelser. Stockholmsregionen präglas

Läs mer

Välkommen till. Årets Nyföretagare. I Sverige 2012

Välkommen till. Årets Nyföretagare. I Sverige 2012 Välkommen till Årets Nyföretagare I Sverige 2012 NyföretagarCentrum Sverige Sveriges ledande kraft för nyföretagande Finns i 200 kommuner Under 2013 kom över 20 000 personer för rådgivning, varav mer än

Läs mer

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning!

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! STIFTELSEN Genomförde 9 343 rådgivningar under 2010 Medverkar till att 2 000 företag startar per år 11 000 klienter i vår databas 65 rådgivare 10 anställda

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen 2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

NyföretagarCentrum Sveriges ledande kraft för nyföretagande

NyföretagarCentrum Sveriges ledande kraft för nyföretagande NyföretagarCentrum Sveriges ledande kraft för nyföretagande NyföretagarCentrum ger kostnadsfri rådgivning till personer som vill starta eget företag. Verksamheten finns i cirka 200 kommuner. 2010 kom 22

Läs mer

NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 1

NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 1 Rådgivning från företagare till blivande företagare 1 Rådgivning från företagare till blivande företagare 2 Vad vill Erbjuda kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning från professionella rådgivare

Läs mer

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

AB Jämtland blir AB Sverige

AB Jämtland blir AB Sverige abjamtland.se AB Jämtland blir AB Sverige Från etablerade företagare till nya företagare. För tredje gången arrangerar vi företagstävlingen AB Jämtland där människor med idéer, passion och mod kan vinna

Läs mer

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 28 Juli till Vecka 32 augusti 2011 Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Mentor Eget Företag: Start av ny grupp i höst Kostnadsfria seminarier

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 12 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Starter Diplom, stänger den 24 april Minikurser Tullverket: TullNytt nr 4 SEB: Det går visst att låna

Läs mer

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Kärnverksamhet Affärsområden Tjänster Innovation Nya företag Etablerade företag Finansiering Affärsutveckling Företag och personer som har en innovativ idé och

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Nyhetsbrev från. Stockholms Nyföretagarcentrum Nyhetsbrev Vecka 14 April 2012

Nyhetsbrev från. Stockholms Nyföretagarcentrum Nyhetsbrev Vecka 14 April 2012 Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms Nyföretagarcentrum Nyhetsbrev Vecka 14 April 2012 Kostnadsfria Seminarier Kurser Open Stockholm Award: Tävla med Din idé till en app före den 13/5! Stockholms

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt!

Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt! Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt! Funderar du på att starta eget? Här är goda råd gratis. Arbetet från idé till uppstart kan vara mödosam. Under den processen kan det kännas tryggt

Läs mer

Start-Up Stockholm. Slututvärdering av projektperioden 1 april 2011 31 mars 2014. Peter Bjerkesjö och Peter Kempinsky

Start-Up Stockholm. Slututvärdering av projektperioden 1 april 2011 31 mars 2014. Peter Bjerkesjö och Peter Kempinsky Start-Up Stockholm Slututvärdering av projektperioden 1 april 2011 31 mars 2014 Peter Bjerkesjö och Peter Kempinsky Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 5 1.1 Utvärdering av Start-Up Stockholm... 6 1.2

Läs mer

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 18 Maj 2011

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 18 Maj 2011 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 18 Maj 2011 Kostnadsfria seminarier Stockholm Business Region: Stockholm stads innovationsstipendium Ny samarbetspartner: Atrium Ljungberg

Läs mer

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 DEL 1: 17/10 kl. 17.30 21.30 Introduktion & presentation - Genomgång av kursplan och presentation av deltagarna. Kommunikation & Försäljning - Vikten av att kommunicera

Läs mer

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club ett trevligt sätt att ta hand om dina kunder Företag har många möjligheter till givande samarbeten med Mölle,

Läs mer

Projektbeskrivning Start-Up Stockholm

Projektbeskrivning Start-Up Stockholm Bilaga 1, Fördjupad projektbeskrivning Projektbeskrivning Start-Up Stockholm 1. Inledning 1.2 Bakgrund Stockholmsregionen är Sveriges tillväxtmotor och har sedan 1970 befolkningsmässigt vuxit med ett helt

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 13 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Två av våra specialistrådgivare Minikurser Nutek informerar Björn Lundén Information: Momsboken VISMA

Läs mer

Sponsringsmöjligheter

Sponsringsmöjligheter Svenska Mässan, Göteborg 2 & 3 april 2014 Sponsringsmöjligheter Tack vare att mässor är så starka arenor för marknadsföring har sponsring blivit ett utmärkt sätt att skilja sig från de andra och befästa

Läs mer

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Stockholm 2014 Kistamässan, Stockholm 15-16 oktober 2014 Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Tack vare hundratals utställare och en mässa som växer varje år, har sponsring blivit ett utmärkt sätt

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2011

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2011 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 24 Juni 2011 Kostnadsfria seminarier Kurser Hotspot Farsta: Sommarerbjudande! Kostnadsfria seminarier Ett bra sätt att förbereda sig är att

Läs mer

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E FÖRETAGARES BEHOV AV STÖD E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E A V A T T I T Y D I K A R L S T A D A B P Å U P P D R A G A V D E T

Läs mer

Projektbeskrivning och Utvecklingsplan

Projektbeskrivning och Utvecklingsplan Projektbeskrivning och Utvecklingsplan Löparakademins tioveckorsprogram 2016 Om Löparakademin Löparakademin är en ideell organisation vars övergripande ändamål är att öka samhörighet och integration genom

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning.

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning. Näringslivsråd 19/1 2015 Närv: Anders Ljung, Lennart Raswill, Rolf Ivansén, Göran Hansson, Per-Emil Åkergren, Carola Nilsson. Kent Andersson, Franz Bergstrand, Gun Fahlander, Terese Bengard, Anna-Märta

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016 -beslutad av styrelsen december 2015 Tillväxt Gotland har 2015 påbörjat en förändringsprocess kallat projekt Branschsamverkan. I ett första av totalt tre år har föreningen börjat utveckla

Läs mer

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 3 Januari 2010

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 3 Januari 2010 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 3 Januari 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser HumaNova Företagsutveckling: Kostnadsfritt mentorprogram med Kick-off i mars! ALMI Företagspartner

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 11 Mars 2012

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 11 Mars 2012 Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 11 Mars 2012 Kostnadsfria seminarier Kurser Länsstyrelsen i Stockholms Län: Ekonomiskt stöd för produktutveckling

Läs mer

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 40 Oktober 2011

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 40 Oktober 2011 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 40 Oktober 2011 Kostnadsfria seminarier Kurser Mässan Eget företag den 4-6/10 EUROPEAN SME WEEK 2011 i Stockholm den 14/10: Utveckla och väx

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan

Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan Det här är en bilaga till Civilförsvarsförbundets kommunikationsplan och anger aktiviteter som är planerade för 2016. Häftet innehåller tre delar: En

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser

Stockholms NyföretagarCentrum. Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2010 till V2 Januari 2011 Stockholms NyföretagarCentrum är stängt mellan 23/12 och 9/1 Kostnadsfria seminarier Kurser Kostnadsfria

Läs mer

Sammanställning av Tjänstepensionens dag 2013. Aktörernas aktiviteter och mediegenomslaget

Sammanställning av Tjänstepensionens dag 2013. Aktörernas aktiviteter och mediegenomslaget Sammanställning av Tjänstepensionens dag 2013 Aktörernas aktiviteter och mediegenomslaget Sammanställning framtagen av Collectum den 17 oktober 2013 Syftet med Tjänstepensionens dag Syftet med dagen är

Läs mer

Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009

Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009 Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009 Fokus för år 2009 Fråga biblioteket kommer under 2009 att fokusera på kvalitet och samverkan. Vi vill uppnå en högre kvalitet i referenstjänsten. Vi vill också utveckla

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum

Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 40 Oktober 2010 Ny besöksadress fr.o.m 1 oktober Drottninggatan 97 Stockholms NyföretagarCentrum har nu flyttat! Kostnadsfria seminarier Kurser

Läs mer

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 EN BRANSCH I SAMVERKAN 650 installationsföretag, 32 leverantörer, 5 grossister Visa möjligheterna med modern elteknik Trygga, smarta, effektiva lösningar Din elektriker. Framtidens

Läs mer

Tillsammans får vi Gotland att växa

Tillsammans får vi Gotland att växa Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Tillsammans får vi Gotland att växa 2015 2015 2015 TILLVÄXT GOTLAND/VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Tillväxt Gotlands roll är att skapa bättre

Läs mer

Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare

Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare MEDIAPLAN 2014 Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare - Ökar med 14 % Tidning Sajt Mobil Event FAKTA OM TIDNINGEN Småföretagare 0-10 anställda Når beslutsfattare och VD Utgåvor per år:

Läs mer

7 steg för att starta ett affiliateprogram

7 steg för att starta ett affiliateprogram 7 steg för att starta ett affiliateprogram Affiliatemarknadsföring är en internetbaserad försäljningskanal där sk publicister (även affiliates eller publishers ) förmedlar besökare till en annonsör och

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum

Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 38 September 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Plats för 40 adepter i vårt mentorprogram med start den 11/11 Mässan Eget Företag den 19-21/10

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2016 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2017 1 Vision Åtvidaberg har ett dynamiskt näringsliv med lönsamma företag, stora som små, inom de flesta branscher. Det lokala näringslivet består av företag som vågar vilja växa och känner

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 13 Mars och April 2010 Kostnadsfria seminarier Ballou: Kostnadsfri e-butik i 3 månader! OPIC: Frukostmöten - Färska

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Kvalitetspolicy NyföretagarCentrum

Kvalitetspolicy NyföretagarCentrum April 2013 Kvalitetspolicy NyföretagarCentrum Ett dokument för NyföretagarCentrum och dess samarbetspartners. NyföretagarCentrum Sveriges ledande kraft för nyföretagande NyföretagarCentrums verksamhet

Läs mer

Kalendarium aktiviteter för UF-lärare & skolledare läsår 2016/2017 Senast uppdaterad 1 juni Med reservation för ändringar.

Kalendarium aktiviteter för UF-lärare & skolledare läsår 2016/2017 Senast uppdaterad 1 juni Med reservation för ändringar. Kalendarium läsåret 2016/2017 Ung Företagsamhet i Östergötland Processutbildningen UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2014/2015 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET 2015 Huvudmål Mål 2015 5% vinst 2500 medlemmar Övergripande mål 2015-2017 Tillväxt på 3% till 2630st medlemmar.

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

NYHETSBREV VINTER. Växjö, Alvesta, Uppvidigne. För oss som gillar att nätverka och skapa fler affärer!

NYHETSBREV VINTER. Växjö, Alvesta, Uppvidigne. För oss som gillar att nätverka och skapa fler affärer! VINTER 2014 Växjö, Alvesta, Uppvidigne NYHETSBREV Sammanfattning av 2014 för NyföretagarCentrum Så var det snart jul igen. Det känns som vi alldeles nyss kom tillbaka från sommarledigheten och nu är det

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19 Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19 Plats Inlandsrummet Tid Tisdagen den 19 november kl. 13:00-18:00 Ledamöter Jane Bredin (M) Ordförande Glenn Ljunggren (S) Oppositionsledare Björn Saletti (V) Göran

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet 2016

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet 2016 Verksamhetsplan Näringslivsutskottet 2016 Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka PULS kontakter och samarbete med näringslivet. Utskottet ska även främja samarbete både internt mellan arbetsgrupper

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

Hållbar Produktutveckling kan det vara något?

Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Vill ni få fler gäster? Vill ni tjäna mer pengar på besökarna? Vill ni få en större eller jämnare beläggning? Vill ni samarbeta för att öka områdets attraktion

Läs mer

Verksamhetsplan. Företagarna Västerbotten Service AB, 10-02-2016

Verksamhetsplan. Företagarna Västerbotten Service AB, 10-02-2016 Verksamhetsplan Företagarna Västerbotten Service AB, 10-02-2016 1 1. Inledning Denna verksamhetsplan för 2016 är ett styrande dokument för Företagarna Västerbotten Service AB. Fokus ligger på att utveckla

Läs mer

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 6 Februari 2012

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 6 Februari 2012 Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 6 Februari 2012 Kostnadsfria Seminarier Nytt! Effektiv besöksbokning den 14/2 Kurser Stockholms Handelskammare: Träff

Läs mer

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 9 Februari och Mars 2012

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 9 Februari och Mars 2012 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 9 Februari och Mars 2012 Kostnadsfria seminarier Nytt! Så gör Du Din marknadsundersökning på Stadsbiblioteket Kurser Stockholm Business Region:

Läs mer

RÅDGIVARGUIDE TACK FÖR ATT DU ENGAGERAR. Under året kommer dina elever att starta, driva och avveckla ett företag. DIG FÖR SVERIGES FRAMTID.

RÅDGIVARGUIDE TACK FÖR ATT DU ENGAGERAR. Under året kommer dina elever att starta, driva och avveckla ett företag. DIG FÖR SVERIGES FRAMTID. Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. På riktigt. ungforetagsamhet.se RÅDGIVARGUIDE ALLT DU BEHÖVER VETA SOM RÅDGIVARE INOM UNG FÖRETAGSAMHET Under året kommer dina elever att starta, driva

Läs mer

MarknadsCheferna TM. Har ni hamnat rätt?

MarknadsCheferna TM. Har ni hamnat rätt? Har ni hamnat rätt? Sociala medier på riktigt kan det ge affärer? De senaste åren har föredragen kring sociala medier duggat tätt som ett höstregn över Göteborg. Men, sällan har frågan besvarats om det

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Ung Företagsamhet i Östergötland besöker elever som ska driva UF-företag under septemberoktober

Ung Företagsamhet i Östergötland besöker elever som ska driva UF-företag under septemberoktober Aktivitetskalender för UF-elever läsår 2017/2018 Senast uppdaterad 31 maj 2017. Med reservation för ändringar. Anmälan till samtliga elevaktiviteter görs via vår hemsida www.ungforetagsamhet.se September

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 11 Mars 2011 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Frukostmöte den 31/3 Missa inte Millennium-effekten!

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 35 Augusti och September 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Utomhusinvigning av Start-Up Stockholm den 9/9 Ny specialistrådgivare i ämnena

Läs mer

ROT 5, 2009 2009 & RUT

ROT 5, 2009 2009 & RUT Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 15 och 16 April 2009 Kostnadsfria seminarier Minikurser Ny myndighet: Tillväxtverket (fd. Nutek m.fl) Tullverket informerar: Tullnytt 5, 2009

Läs mer

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 37 September 2010

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 37 September 2010 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 37 September 2010 Invigning av Start-Up Stockholm den 9/9 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Frukostmöte den 23/9 -

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

THS Näringsliv 2011-2012

THS Näringsliv 2011-2012 Produktportfölj THS Näringsliv 2011-2012 Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivssamverkan.

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Procent. Proce nt 23 5% 14 3%

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Procent. Proce nt 23 5% 14 3% NKI 2012 NyföretagarCentrum Stockholm respondenter: 692 När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2012, har du startat företag eller ej? Anta l Ja, jag har startat

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer