1. STIFTELSENS ÄNDAMÅL FRÄMJANDET AV STIFTELSENS ÄNDAMÅL VERKSAMHET... 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. STIFTELSENS ÄNDAMÅL... 3 2. FRÄMJANDET AV STIFTELSENS ÄNDAMÅL... 3 3. VERKSAMHET... 4"

Transkript

1

2 Innehåll 1. STIFTELSENS ÄNDAMÅL FRÄMJANDET AV STIFTELSENS ÄNDAMÅL VERKSAMHET Nyföretagar- och innovationsrådgivning SNC rådgivningsmetodik Statistik 2012 och tidigare Antal rådgivningar per ämnestyp Innovationsrådgivning Externa informationsmöten Våga Starta Våga Växa Mentor Eget Företag Allmän- och innovationsrådgivarna Kompetensutveckling Nya seminarieämnen Professionalisering Metodutveckling Insatser för att främja företagande Kommunikationsaktiviteter Events KUNDER FINANSIERING UPPHANDLINGAR RESULTAT OCH STÄLLNING...17 Sidan 2 av 17

3 Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 1. STIFTELSENS ÄNDAMÅL Enligt stiftelsens stadgar skall Stockholms NyföretagarCentrum (SNC) stödja och utveckla nyföretagandet för att öka överlevnadsfrekvensen hos nya företag och därmed bidra till att skapa ökad och stadigvarande sysselsättning. Stiftelsen skall bistå nyföretagare med kostnadsfri och konfidentiell rådgivning i etableringsskedet och tiden närmast därefter. Stiftelsens verksamhet skall drivas utan vinstintresse med insatser från näringslivet, organisationer och myndigheter i form av finansiella, personella och materiella resurser. 2. FRÄMJANDET AV STIFTELSENS ÄNDAMÅL Under perioden genomförs storsatsningen Start-Up Stockholm på initiativ av SNC i samarbete med Stockholms stad, Almi Företagspartner, Länsstyrelsen, Tillväxtverket, SEB, PwC och Trygg-Hansa. Satsningen innebär kostnadsfri nyföretagar- och innovationsrådgivning, metodutveckling och insatser för att främja företagande. SNC är Sveriges största rådgivningscentrum och under 2012 genomfördes bland annat följande: Summering av rådgivningar (+ 17% jmf med 2011), varav innovationsrådgivningar stockholmare fick hjälp och av dessa startade cirka företag 16 nya seminarieämnen i sortimentet Två nya rådgivarverktyg; receptblock för nästa steg och konceptet Enklare, tryggare och mer kontrollerat tillsammans med SEB, PwC och Trygg-Hansa Publik lansering av Start-Up Stockholm med bland annat tunnelbanereklam Tre större events; 26 rådgivare på plats i Farsta Centrum den 22/9, 22 rådgivare i Kista Galleria den 30/10 och en galakväll den 21/11 (med nytt tävlingsformat och inrättande av stipendium) Framtagning av verksamhetsplan med vision, filosofi, koncept, strategi och mål Inredning av kontor, 390 m2 10 upphandlingar Rekrytering av stab Stiftelsen hade tolv allmänrådgivare på plats under verksamhetsåret; fem anställda av SNC, en anställd av Almi Företagspartner, samt sex som arbetade på ideell basis. Dessutom hade stiftelsen fyra deltidsanställda innovationsrådgivare på plats. Sidan 3 av 17

4 Organisationen bestod av 14 anställda (varav fem allmänrådgivare och fyra innovationsrådgivare), 40 specialistrådgivare, samt 30 sponsorer och samarbetspartners. Nyhetsbrev sändes ut elektroniskt till klienter i SNCs databas varje vecka, samt lades upp på hemsidan Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden under året. 3. VERKSAMHET 3.1 Nyföretagar- och innovationsrådgivning SNC rådgivningsmetodik 2012 SNCs metodik innebär att erbjuda en kombination av enskild rådgivning och rådgivning i mindre grupp. Den enskilda rådgivningen ger individuell rådgivning utifrån individens aktuella behov och grupprådgivningen ger nya kunskaper och nätverk. Processen startar med ett startmöte, där det informeras om vad det innebär att starta företag, vilken hjälp SNC kan erbjuda, samt vilka krav som ställs på kunderna. De kunder som tidigare inte har skrivit en affärsplan och/eller gjort en budget erbjuds då att delta på ett halvdagsseminarium i respektive ämne. Startmöte samt affärsplan- och budgetseminarier sker i mindre grupp och är ett effektivt sätt att möta nya kunder, som alternativ till att allmänrådgivarna informerar varje ny kund enskilt. Nästa steg innebär att kunden får en av våra tolv allmänrådgivare sig tilldelad. Allmänrådgivaren hjälper kunden på enskild basis vidare i processen utifrån individuella behov, samt pekar på eventuella risker och föreslår åtgärder för att minska dem. Till sitt förfogande har sedan allmänrådgivaren och kunden ett 40-tal specialister att använda sig av inom en mängd olika områden som exempelvis innovation, försäljning, marknadsföring, finansiering, import/export, innovationsprocessen, mm. Ett komplement till enskild specialistrådgivning är seminarier i mindre grupp inom ett 30-tal olika specialistområden. Upplägget innebär att varje kund får ett skräddarsytt starta-eget-program och väljer takten själv. Sidan 4 av 17

5 3.1.2 Statistik 2012 och tidigare Antal rådgivningar per ämnestyp Start Allmän Specialist Seminarium Totalt Unika personer Innovationsrådgivning individuella innovationsrådgivningar genomfördes under 2012 (2011: 761), vilket motsvarar 10 procent av det totala antalet rådgivningar Externa informationsmöten Under året har SNC informerat personer om att starta företag under olika externa informationsmöten och events, bland annat i samband med myndigheternas Starta Egetdagar, mässan Eget Företag samt på Stadsbiblioteket. Sidan 5 av 17

6 3.1.5 Våga Starta Våga Starta är ett kostnadsfritt, extraförstärkande program till Stockholms Nyföretagarentrums ordinarie rådgivning och utbud. Programmet vänder sig till kvinnor som är registrerade hos Stockholms NyföretagarCentrum, vill starta företag och uppfyller övriga krav. Program Programmet innehåller flera byggstenar; struktur, handlingsplan, personlig utveckling och nätverkande. För att fullfölja och nå diplomering krävs deltagande vid minst en nätverksträff, minst ett specialseminarium i tre delar, minst fyra individuella rådgivningar och/ eller seminarier i ordinarie utbud. Programmet avslutas med mingel, diplomutdelning och Speakers Corner. Programmet startade den och avslutas den Målet är att 190 deltagare slutför programmet under perioden. Under 2011 genomförde 41 personer hela programmet och mottog diplom (målet var 38 personer). Under 2012 genomförde 88 personer hela programmet och mottog diplom (målet var 76 personer). För 2013 gäller samma mål som för 2012: 76 av deltagarna skall genomföra hela programmet Våga Växa Våga Växa är ett kostnadsfritt, extraförstärkande program till Stockholms NyföretagarCentrums ordinarie rådgivning och utbud. Programmet vänder sig till kvinnor som är registrerade klienter hos Stockholms NyföretagarCentrum och vars företag uppfyller övriga krav. Syftet är att ge deltagarna en stabilare grund att stå på för att kunna driva sitt företag på heltid, öka omsättningen och anställa personal. Under perioden skall 260 kvinnor delta i 13 program, varav 100 kvinnor i 5 program under Våga Växa 8 Våga Växa 9 Våga Växa 10 Våga Växa 11 Våga Växa 12 Kick-off den 12/1. 21 deltagare. Kick-off den 14/2. 17 deltagare. Kick-off den 19/4. 19 deltagare. Kick-off den 13/9. 16 deltagare. Kick-off den 1/ deltagare. Program Sju seminarietillfällen med olika teman, fyra timmar per gång, en gång per vecka. 1. Kick-Off Lära känna varandra 2. Upprättande av handlingsplan och målformulering Nuläge-framtid 3. Definition av målgrupp Hur ser kunderna ut, vilka är de och var finns de? 4. Min försäljningsplan Verktyg för att arbeta mer strukturerat och framgångsrikt med försäljningen. 5. Ekonomi, företaget privat Har jag en skarp gräns mellan företagets ekonomi och den privata? 6. Att anställa Tips på vad som är viktigt att tänka på vid anställningsförfarandet och alternativ till att anställa. Sidan 6 av 17

7 7. Avslutning - Uppföljning av handlingsplanen - Utvärdering och mingel - Tre inbjudna erfarna kvinnliga företagare berättar om sitt företagarliv Mentor Eget Företag SNC erbjöd utvalda kunder en mentor under ett år, samt nätverksträffar. Mentorerna åtog sig att träffa sin adept minst en gång per månad, 1-2 timmar, samt att delta på nätverksträffarna. För SNC innebar programmet; rekrytering, matchning, registrering, arrangemang av nätverksträffar, löpande kontakt med deltagarna, löpande rapportering, samt slutrapport. Två nätverksträffar genomfördes hos SBR, samt tre hos Start-Up Stockholm/ SNC. Programmet genomfördes i samarbete med HumaNova Företagsutveckling/ Afema AB. Mentor Eget Företag, Grupp 6 Kick-off den par deltog. Avslutning den Allmän- och innovationsrådgivarna Kompetensutveckling Under året har rådgivarna samlats en gång per månad för kompetensutveckling med följande program; Björn Lundén Information, Lars Sörling, Marknadsansvarig: Företaget, produkter, tjänster, engagemang i NyföretagarCentrum, mm Verksamhetsplan SEB, Företaget och dess erbjudanden till nyföretagare, Belgin Fortaci och Göran Erret Trygg-Hansa, Företaget och dess erbjudanden till nyföretagare, Mats Källgren Workshop Nya utmanande mål hur når vi dem? SEB, E-handel, Staffan Hedberg, Produktansvarig Betala Företag Teambuilding, Siggesta Gård, Värmdö SEB, nytt seminarium: Vad kan banken göra för dig?, Belgin Fortaci Rådgivarkonferens - heldag Verksamhetsplan 2012, Kommunikation, Event, Rådgivning & Workshop Informationsträff för samtliga interna och externa rådgivare PwC, Anders Stiegler, Ägarskiften PwC, Fanny Ahlfors, MyBusiness PRV, Anna Ax, Immaterialrätt, designskydd och PRV:s erbjudande Jullunch med SNC styrelse hos Martela Sidan 7 av 17

8 3.1.9 Nya seminarieämnen Metalbandet Degradead, Kulturentreprenörer som driver företag, start 17/2 Maria Lien: Effektiv besöksbokning (vilande) Anna Fagerström, PR-kiosken: Så kommer du med i medierna (vilande) Lars Sörling, Björn Lundén Information: Direktreklam - lönsam försäljning och marknadsföring Stadsbiblioteket: Så gör Du Din marknadsundersökning på Stadsbiblioteket Peter Persson, Skandnet: Internet marknadsföring - en introduktion (vilande) Magnus Josephson: Framgångsrik försäljning till offentlig sektor, start den 16/8 SEB: Vad kan banken göra för dig? start den 24/9 PwC: Familjerätt för företag, start den 20/9 Trygg-Hansa: Företagsförsäkring viktigt när du driver företag, start den 27/9 (vilande) Start-Up Stockholm: Från idé till företagare, start den 22/9 Magnus Josephson AB: Mer betalt på mindre tid så säljer du konsultjänster, start den 3 okt Start-Up Stockholm: Från säljbesök till pengar på banken, start den 20 nov Start-Up Stockholm: Personligt varumärke - personlig försäljning, start den 30 nov Dunktion/Julia Lindqvist: Design vad är det och hur lyfter det mitt företag? start den 3 dec Skatteverket: Grundläggande om skatter och avgifter, start den 17 dec Professionalisering Nedan beskrivs de viktigaste insatserna och förändringarna under 2012 för att ytterligare professionalisera verksamheten. Verksamhetsplan Verksamhetsplan framtagen och beslutad av styrelsen, inkluderande bland annat vision, filosofi, koncept, strategi och mål. Planen kompletterades med en aktivitetsplan. HR Översyn av anställningsavtal Befattningsbeskrivningar framtagna Styrdokument som beskriver arbetssätt, arbetsmetoder, kundbemötande och hur rådgivningarna dokumenteras i kunddatasystemet framtaget och distribuerat internt Introduktionsschema/program för nya rådgivare framtaget och implementerat (inklusive checklista för administrativa detaljer i samband med nyanställning) Årlig process för medarbetarsamtal etablerad Intern mötestruktur och interninformation Veckomöten hålls med all operativ personal och rådgivningschef (stab och ledning deltar varannan vecka) Sidan 8 av 17

9 Månadsvisa möten (halvdag) med all personal för information, kompetensökning och workshops, så kallade Rådgivarmöten. Oftast finns också en extern gästföreläsare för att höja kunskapen inom aktuella områden. Månadsvisa möten med innovationsrådgivare och rådgivningschef för att förfina processer och öka integrationen med allmänrådgivningen Månadsvisa arbetsmöten med privata partners Detaljerad halvårsplanering används för möten, resor, event, program och externa engagemang Utökning av kapacitet och kunderbjudande Antalet seminarietitlar har utökats från ca 20 till drygt 30 under andra halvan av 2012 Uppstart av morgonrådgivningar (kl. 8.15) Två rådgivare rekryterade under året för att öka kapaciteten, bredda kompetensen och skapa en brygga mellan allmän- och innovationsrådgivning (en rådgivare har nu båda uppdragen) Startmötet (tidigare Introduktionsmötet) har moderniserats till innehåll och uttryck Alla fem allmänrådgivare håller Startmöten. Arbete pågår också för att alla seminarier i egen regi ska ha en backup-person så att de inte behöver ställas in vid sjukdom Kunderna har möjlighet att få hjälp med bokning till seminarier på plats i receptionen Kunderna kan ringa till receptionen och få tider samma dag om det finns återbud eller luckor: information om detta finns på förstasidan på webben. Det ger ökad tillgänglighet för kunderna och ökat utnyttjande av tillgänglig kapacitet för verksamheten. Kommunikation/extern kundinformation Presentationsmaterial av verksamheten (Powerpoint) finns framtaget på svenska och engelska Anslagstavlor finns uppsatta vid entrén med aktuell Start-Up Stockholm-information, samt väl tilltagen yta för kunderna att marknadsföra sig och leta partners. Foto och namn på all personal finns på anslagstavlan vid entrén. Information om kommande seminarier (ca två veckor) finns på anslagstavlan vid entrén, i rådgivarrummen som ett arbetsverktyg och på skärmen i konferensrummet inför varje seminarium. Det har visat sig vara effektivt att marknadsföra seminarierna på de här sätten som komplement till webben. Sidan 9 av 17

10 Informationsträff för alla externa rådgivare och seminariehållare (september). Inbjudna externa gäster: drygt 50 personer, närvarande: ca 20 personer. Start-Up Stockholms egen personal deltog. Arbetsprocesser Samarbete mellan allmänrådgivare och innovationsrådgivare: ett stort antal arbetsmöten har hållits för att utveckla och förfina samarbetet mellan dessa två kompetenser/processer. Arbetssätt och kvalitet I kunddatabasen finns ett noteringsfält där varje individuell rådgivning fylls i. Fokus under hösten har varit att arbeta mot 100 % ifyllnadsgrad. Alla rådgivare deltar på varandras rådgivningar vid ett par tillfällen varje halvår för att öka sin kompetens och ge varandra återkoppling och tips på samtalsmetodik- och innehåll. 3.2 Metodutveckling Nedan beskrivs de viktigaste insatserna som genomförts under 2012 för att utveckla metodik och arbetssätt inom rådgivningen. Verktyg Receptblock framtaget. Rådgivarna kan på ett enkelt och trevligt sätt rekommendera kunderna vilket som är ett lämpligt nästa steg i deras process genom att fylla i vad de bör göra härnäst (t ex gå på vissa seminarier, boka tid för allmän- innovations- eller specialistrådgivning, delta i program eller aktiviteter, söka kunskap inom bank, försäkring, ekonomi mm). Folder Enklare, tryggare och mer kontrollerat tillsammans med privata partners: idéframtagning och produktion påbörjat. Folderns syfte är att hjälpa kunderna att minska sina risker i samband med företagsstarten och visa på möjliga lösningar. Sidan 10 av 17

11 3.3 Insatser för att främja företagande Kommunikationsaktiviteter Nedan beskrivs de viktigaste kommunikationsaktiviteterna som har genomförts under 2012 för att utveckla varumärket Start-Up Stockholm. Förberedande samt grundläggande interna kommunikationsinsatser Varumärkesstrategi färdigställdes och implementerades Grafiskt profilprogram färdigställdes och implementerades Ny identitet på kontorstryck, powerpointmall, trycksaker och skyltning Ny identitet samt flexibilitet i lokalerna stab- och kontorsrum, konferensrum och receptionen inreddes Presentationsmaterial av verksamheten (Powerpoint) framtaget på svenska och engelska Nytt rådgivarverktyg: Receptblocket personliga blankettblock som rådgivarna skriver ner sina rekommendationer för nästa steg till kunderna; kan vara seminarier, rådgivningar och hemläxor. Nytt rådgivarverktyg under framtagning: Folder Enklare, tryggare och mer kontrollerat för att minimera kundernas risker. SEB, PwC och Trygg-Hansa finns representerade i foldern Kampanjupptakt avstamp för Start-Up Stockholms publika introduktion 15 juni 2012 Målgrupp Totalt antal gäster Ett 100-tal bjöds in ur Start-Up Stockholms projektorganisation, samt ledande personer från de sju huvudpartners. Ett 60-tal (varav ca 20 VIP-gäster såsom Ulla Hamilton, Stockholms stad, Mats Hedenström, Länsstyrelsen, Göran Theolin, Tillväxtverket, Monica Åsmyr, Almi Företagpartner samt Mats Torstendahl, SEB) Övergripande extern varumärkeskommunikation Nedan redovisas de olika reklaminsatserna 2012; YOU TUBE - NY Egen kanal startades den 11 september visningar av Wake up Stockholm-film startupstockholm.se - NY Kampanjsajt startades den 4 juni unika besökare/ besök Sidan 11 av 17

12 nyforetagarcentrum.org Befintlig rådgivningssajt unika besökare/ besök 2011: unika besökare/ besök Resultat: +17% / +8,5 % jämfört med My Newsdesk - NY Eget pressrum startades i juni visningar - Tre pressmeddelanden och elva nyheter publicerades Facebook - NY Egen sida startades den 20 september 2012 Ett 40-tal inlägg publicerades https://www.facebook.com/startupstockholm Artikel i Dagens Media , Start-Up Stockholm i första kampanjen någonsin. Nyhetsbrev/specialutskick Skickades ut elektroniskt minst en gång varje vecka till entreprenörer i Stockholm Webbreklamkampanj: AFTONBLADET.se Kampanjperiod (10/9-2/11) Antal sidvisningar 1) Antal klick 2) 671 ÖVRIGA SVENSKA OCH ETNISKA SAJTER Kampanjperiod (11/9-5/11) Antal sidvisningar (bokade ): Förväntat antal klick (vid sidvisningar) Antal faktiska klick: Tunnelbanekampanj Delkampanj 1 GRÖN LINJE Kampanjperiod (10-23/9) Under de två veckor som tunnelbanekampanjen gick av stapeln (10-23/9) var exponeringsmöjligheten påstigande resenärer (i snitt /dag). Delkampanj 2 ALL SPÅRBUNDEN TRAFIK (UTOM TVÄRBANAN OCH LIDINGÖBANAN) Kampanjperiod (22/10-4/11) Under de två veckor som tunnelbanekampanjen gick av stapeln (22/10-4/11) var exponeringsmöjligheten påstigande resenärer (i snitt /dag). 1 ) Med sidvisning menas att annonsen har visats på skärmen för besökaren. Det innebär dock inte att besökaren garanterat har sett annonsen. 2) Med klick menas att besökaren har klickat på annonsen och vidarebefordrats till startupstockholm.se. Sidan 12 av 17

13 Eventkoncept Eventmaterial: Tre tält, vimplar, bordsskyltar och samt scen med backdrop/vepor och skyltar togs fram och producerades Events Personalklädsel: Eventjackor och namnbrickor till SUS rådgivare och stab Trycksaker: Affischer, skyltar, flyers, vykort Övrigt: Budskapsknappar (badges) till alla rådgivare på plats Nedan redovisas de publika event som har genomförts under hösten Event Farsta Centrum tema Handel Lördagen den 22 september 2012, personer besöker Farsta Centrum en lördag Trycksaker Partners på plats Antal rådgivare på plats Kundcase på scen Platsspecifik reklam Vykort samt flyers delades ut inför, och under, eventdagen Stockholms stad, SEB, PwC, HotSpot Farsta/Atrium Ljungberg, Tyngdpunkt Farsta, Svenska Franchiseföreningen 26 rådgivare inkl. Start-Up Stockholms rådgivare Approdites, Freja Assistanstjänst AB, Mulliga Barn, Måltidsmåttet, AimSport, Studentbilen, Frozzy Pack talade utifrån temat Handel - Annons på Atrium Ljungbergs, samt Farsta Centrums hemsidor veckan innan eventet - Posters uppsatta i Farsta Centrum veckan innan eventet Vattenlogotyp Nyhetsbrev/specialutskick Start-Up Stockholms logotyp och texten Wake up Stockholm! spolades fram med högtrycksspruta på trottoaren med varmvatten den 20 september. Bland annat gjordes vattenlogotypen utanför Stadshuset, SEB:s huvudkontor på Sergels Torg, utanför Almi Företagspartner på Drottninggatan Skickades ut minst en gång varje vecka Sidan 13 av 17

14 Event Kista Galleria 30 oktober 2012, besöker Kista Galleria varje dag, varav av dessa besöker den del där vi stod. Trycksaker Partners på plats Antal rådgivare på plats Platsspecifik reklam 944 flyers och kundfoldrar delades ut under eventdagen Stockholms stad, Almi/IFS, SEB, PwC, NyföretagarCentrum Rinkeby-Kista 22 rådgivare inkl. Start-Up Stockholms rådgivare - Annons på Kista Gallerias hemsida veckan innan eventet - TV-annons i alla Kista Gallerias butiker veckan innan eventet Nyhetsbrev/specialutskick Skickades ut minst en gång varje vecka Start-Up Stockholms Galakväll november 2012 i Grünewaldsalen, Konserthuset Konceptutveckling Program i korthet Affärsidétävlingen Nålsögat, Start-Up Stockholms Stipendium, samt Goodiebag tillsammans med partners Moderator: Johnny Sundin Start-Up Stockholm vad är det?, Final i affärsidétävlingen Nålsögat med Start-Up Stockholm Nästet, Möt våra Huvudpartners, Prisutdelning i affärsidétävlingen Nålsögat (vinnare blev Axel Nordenström med The Beta Family), Årets Start-Up Stockholm-stipendiat 2012 (stipendiet tilldelades Lesley Pennington, grundare och ägare av företaget Bemz), presentation av Goodiebag, samt mingelskola under kvällen med Alla Kan Mingla Goodiebags 275 Goodiebags delades ut, varav 234 under Galakväll Trycksaker 11 st 70x50 affischer och 18 st A3 affischer sattes upp, samt 485 flyers, 750 kundfoldrar och 218 vykort distribuerades. Ovanstående material distribuerades/sattes upp runt om i centrala Stockholm; högskolor/universitet, Trygghetsrådet, bibliotek samt på Stockholms stads publika affischeringsplatser. Dessutom trycktes diplom, namnbrickor, drinkbiljetter, Min Idébok 2013 (till Goodiebagen) och program upp till själva galakvällen. Sidan 14 av 17

15 Totalt antal gäster Mediasamarbete Nyhetsbrev/ specialutskick 234 (varav 83 VIP-gäster). Gästerna bestod av partners, ledande företrädare från näringslivet (såsom SEB:s vice VD Mats Torstendahl) företagare och blivande företagare, samt politiker (såsom Ulla Hamilton, Borgarråd (m) från Stockholms stad). Samarbete med Anders Andersson och tidningen Driva Eget. Start-Up Stockholm Nästet bestod av tre av Start-Up Stockholms rådgivare samt Anders, som också var Nästets ordförande. Skickades ut minst en gång varje vecka Extra interna insatser i samband med publika event Tävling Start-Up Stockholms Starkaste Megafon SUS personal distribuerade reklam material till yrkeshögskolor, kreativa nätverk, högskolor/universitet, samt nätverk för kvinnligt företagande m m 4. KUNDER En undersökning om kundnöjdhet genomfördes i början av 2012 bland de klienter som varit hos SNC under Undersökningen visar bland annat att: Sidan 15 av 17

16 60 % har startat företag (varav 29 % uppger att de startat/registrerat företaget innan de kom till SNC) och ytterligare 30 % svarar att de planerar att starta inom ett år 88 % uppger att de varit nöjda med den rådgivning de fick 93 % uppger att de skulle rekommendera andra att gå till SNC för rådgivning 77 % är mellan 31 och 60 år gamla, jämt fördelat i åldrarna 5. FINANSIERING Stiftelsen är en non-profitorganisation som huvudsakligen finansieras av Stockholms Stad, Almi Företagspartner, Länsstyrelsen, Tillväxtverket/EU Strukturfonden, SEB, PwC, och Trygg-Hansa. Andra partners är Atrium Ljungberg, Visma, Björn Lundén Information, Swedbank och Företagarna. Verksamheten bedrivs med betydande tillskott i form av arbetsinsatser från sponsorer och samarbetspartners. Delar av allmänrådgivningen, specialistrådgivningen och seminarierna genomfördes av specialister, anställda och bekostade av sponsorerna. Några rådgivare har också arbetat helt ideellt utan ersättning. Värdet av den rådgivningen, samt tjänster, uppskattas till 2,3 miljoner kronor (se not 3 sidan 27). 6. UPPHANDLINGAR Avslutade upphandlingar: Följeforskning Kontigo Varumärke- och kommunikationsstrategi Spider Grafisk Manual Spider Rekrytering Adecco Lokalvård Stockholm Express Städ Inredning Helena Sandberg inredare Event; Kick-off Inspiration Communication & Events Reklam Citat Event - Citat PR Hero Bemanning Bemannia Ekonomitjänster - PwC Pågående upphandling: Rådgivning i länet Sidan 16 av 17

17 7. RESULTAT OCH STÄLLNING Intäkterna under verksamhetsåret 2012 uppgår till kronor ( kronor föregående år). Stiftelsens redovisade resultat för räkenskapsåret och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. Nedan en översikt av stiftelsens ekonomiska utveckling sedan år Räkenskapsår Intäkter Kostnader Verksamhetsresultat Rådgivningar Sidan 17 av 17

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 37 September 2010

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 37 September 2010 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 37 September 2010 Invigning av Start-Up Stockholm den 9/9 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Frukostmöte den 23/9 -

Läs mer

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö.

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. 5 Förord 6 ALMI Företagspartner Skåne 8 ALMI IFS / ALMI Innovation Skåne 10 Arbetsförmedlingen i Malmö 12 Connect Skåne

Läs mer

Annons Hela denna bilaga är en annons från Eget företag i samarbete med Newsfactory Media Group Annons

Annons Hela denna bilaga är en annons från Eget företag i samarbete med Newsfactory Media Group Annons Annons Hela denna bilaga är en annons från Eget företag i samarbete med Newsfactory Media Group Annons Starta, driva, utveckla på mässan finns experterna och all info! Starta, driva, utveckla på mässan

Läs mer

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 3 Januari 2010

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 3 Januari 2010 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 3 Januari 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser HumaNova Företagsutveckling: Kostnadsfritt mentorprogram med Kick-off i mars! ALMI Företagspartner

Läs mer

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 9 Februari och Mars 2012

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 9 Februari och Mars 2012 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 9 Februari och Mars 2012 Kostnadsfria seminarier Nytt! Så gör Du Din marknadsundersökning på Stadsbiblioteket Kurser Stockholm Business Region:

Läs mer

Jag vill inte arbeta i en organisation som jag

Jag vill inte arbeta i en organisation som jag KAJ MICKOS, professor och regionordförande i Stockholm län, råder regeringen att tillsätta en innovationsminister, SIDAN 2 3 ANN NEDEBY BAR-AM, ny VD för Nyföretagarscentrum har planer på att fördubbla

Läs mer

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna 2015 AKTIVITETSPLAN Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring Aktivitetsplan 2015 beskriver Visit Södra Dalarnas, VSD, planerade aktiviteter för 2015. Aktiviteternas mål

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 12 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Starter Diplom, stänger den 24 april Minikurser Tullverket: TullNytt nr 4 SEB: Det går visst att låna

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 11 Mars 2011 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Frukostmöte den 31/3 Missa inte Millennium-effekten!

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Bris är till för alla barn alltid Verksamhetsberättelse 2012 1 bris Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Verksamhetsberättelse Ett av de bästa åren någonsin

Läs mer

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010 IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE Mars 2010 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 Perspektiv: Handel och migration mot gemensamt mål 6 Med förändringar

Läs mer

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 49 November och December 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Nobelfrukost 10/12 - Innovativt tänkande vägen till

Läs mer

Mars 2009. Starta företag inom vård och omsorg i Stockholm?

Mars 2009. Starta företag inom vård och omsorg i Stockholm? Mars 2009 Starta företag inom vård och omsorg i Stockholm? Sverige behöver fler entreprenörer inom välfärdssektorn - vi behöver dig! Stockholms stad, Stockholms NyföretagarCentrum och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Grades of Glory UF- Företagsrapport

Grades of Glory UF- Företagsrapport 1 Grades of Glory UF- Företagsrapport Räkenskapsår: 2013/2014 (Sep 2013- Maj 2014) Styrelsemedlemmar: Erik Alenrud Joakim Flink Carl-Oscar Sturén Alva Sundquist Erik Nytell Region: Stockholm Rådgivare:

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export - Fokus import och export - Mentor fokus import och export Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import

Läs mer

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på MyBusiness no.3 no.1 En tidning från PwC Magazine 2012 2013 för dig som företagare Street smart Sociala medier lyfter Junkyard 11 frågor du måste svara ja på Driva Så ökar du tempot i lågkonjunkturen Utveckla

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013

UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013 UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013 Ung Företagsamhet i Östergötland, Box 388, Ågatan 9, 581 04 Linköping Tfn 013 470 38 80 www.ungforetagsamhet.se/ostergotland Tack till Ung Företagsamhets

Läs mer

MÅNGFALDSRÅDGIVNING. Ett arbetsmaterial med tips, processfrågor och övningar för dig som vill erbjuda mångfaldsrådgivning till småföretagare

MÅNGFALDSRÅDGIVNING. Ett arbetsmaterial med tips, processfrågor och övningar för dig som vill erbjuda mångfaldsrådgivning till småföretagare MÅNGFALDSRÅDGIVNING -EN METOD FÖR AHA-UPPLEVELSER OCH ÖKAD AFFÄRSNYTTA Ett arbetsmaterial med tips, processfrågor och övningar för dig som vill erbjuda mångfaldsrådgivning till småföretagare Producerad

Läs mer

Årets. nyföretagare. Årets. Mentor. besökare. Enköping, Årets. + 36 procent! REKORD- MÄSSA! nyföretagarkommun 2010. 8 393 deltagare.

Årets. nyföretagare. Årets. Mentor. besökare. Enköping, Årets. + 36 procent! REKORD- MÄSSA! nyföretagarkommun 2010. 8 393 deltagare. Mässpecial REKORD- MÄSSA! Årets 12 450 besökare + 36 procent! Årets Mentor 8 393 deltagare på seminarierna Enköping, Årets nyföretagarkommun 2010 nyföretagare NR 4 2010 Pris 35 kr Eget Företag 1 Ledaren

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer