kreativitet på jobbet Vi vet hur du skapar ljus som inspirerar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kreativitet på jobbet Vi vet hur du skapar ljus som inspirerar"

Transkript

1 kreativitet på jobbet Vi vet hur du skapar ljus som inspirerar

2 Välkommen till det kreativa kontoret! Var har du ditt kontor? Ett nytryckt visitkort skvallrar om ett arbetsliv i förändring. Allt färre väljer en fast telefon, man kan ju ändå alltid nås på mobilen. Behovet av en besöksadress är inte heller detsamma när man kan vara uppkopplad varsomhelst. En ny generation medarbetare ser jobbet i ett annat ljus och öppnar kontor där hatten hänger för dagen; hemma, på tåget eller i en hotellobby. Men trots eller kanske tack vare den nya friheten har kontoret blivit viktigare än någonsin. En plats för värdefulla, kreativa möten, öga mot öga. Ett rum där nya idéer föds 2

3 och där arbetsglädjen tar större plats än prestationskraven. I det kreativa kontoret inreder vi mer okonventionellt för att möta de förändrade behoven och för att öka arbetsplatsens attraktionskraft. Då blir ljuset viktigare än någonsin. Vi kan hjälpa dig att inreda framtidens arbetsplats. Med LED-armaturer skapar vi ljusa och varierade miljöer som ökar kreativiteten, till en lägre energikostnad. Var du än hänger din hatt, så har vi lösningen för just ditt kontor. 3

4 Alexandra Moore, inredningsarkitekt på M.O.R.E Design Concept. Bra design främjar kreativiteten Design på arbetsplatsen gör dig mer kreativ och stärker företagets attraktionskraft och varumärke. Men det räcker inte med att placera ut några sittsäckar, ett tevespel och ett pingisbord. Det kreativa kontoret kräver helhetssyn. Ljus, ljud, färg och ventilation är viktiga faktorer som påverkar vårt välbefinnande och vår förmåga att prestera, säger Alexandra Moore som forskat kring designens betydelse för arbetsmiljön. Alexandra Moore, inredningsarkitekt på M.O.R.E Design Concept, har lett forskningsprojektet Designfaktorer för välbefinnande i arbetsmiljön vid Luleå Tekniska Universitet. För henne är det självklart att det är lönsamt att skapa mer mänskliga arbetsmiljöer. Hur påverkar arbetsplatsens utformning vår kreativitet? Ljuset är en av de absolut viktigaste faktorerna. Det kontrollerar vår hormonproduktion och därmed även hur vi mår. Det handlar inte bara om tillräcklig ljusmängd och att undvika risken för bländning. Det handlar också om variation. När jag inreder kontor ser jag ljuset ur tre olika aspekter; det naturliga ljuset, det artificiella ljuset och förhållandet mellan ljus och skugga. Men ljuset måste också sättas in i sitt sammanhang. Ljud, färg och ventilation är tre andra faktorer som är oerhört betydelsefulla för hur vi upplever vår arbetsplats. Kan man medvetet öka kreativiteten på kontoret med hjälp av design och inredning? Ja! Men det är faktiskt först på senare tid som vi förstått sambandet mellan hur vi påverkas av omgivningen och hur vi faktiskt mår och presterar. Förr var jobbet något som man gick till och skulle vara tacksam för. Men nu vet vi, tack vare forskningen, vilka faktorer som inverkar inte bara känslomässigt utan också rent biologiskt. Därmed blir det också intressant att försöka påverka och förändra. Mänskligt välbefinnande ger på sikt ökad lönsamhet för företaget. Vi blir definitivt mer produktiva. Och talar vi om 4

5 Det kreativa kontoret kräver helhetssyn. Det finns ingen quick fix.. kreativitet i termerna av påhittighet och innovationskraft så är det viktigt att företagen satsar på kunskapsutveckling. Kreativitet kräver energi, och den får man genom en bra arbetsmiljö. En god miljö stärker också företagets varumärke och attraktionskraft och hjälper till att locka nya, kreativa medarbetare. Hur arbetar du själv med ljus? Ljussättningen är väldigt viktig för att skapa olika stämningar. Jag använder mig också gärna av ljusstyrning, inte minst i konferensrum. Att koppla ljus till IT har blivit nödvändigt eftersom vi numera har så många olika ljusscenarion och olika tekniska hjälpmedel som inslag i våra möten. Jag tycker också om att jobba med LED. Investeringen är numera rimlig samtidigt som driftskostnaderna är minimala. Ur kreativ synpunkt är LED tacksamt eftersom tekniken ger så många möjligheter att skapa fina effekter till exempel att färgsätta genom glas. Det finns ingen quick fix, inga färdiga lösningar. Vill man ha en kreativ och stimulerande arbetsmiljö så måste man alltid utgå från situationen från företaget, människorna och rummet och anpassa utformningen därefter. Men ett gott råd är att man ska se till att bygga in flexibiliteten redan från början. Idag omorganiserar företagen en gång i halvåret. Du måste ha ett kontor som kan fungera även efter nästa omorganisation, så att du slipper att börja om igen Kommer kontoret att försvinna? Nej! Kontoret lever vidare. Men det är under stor förändring. Idag jobbar vi lika gärna hemma som i en hotellobby. Och personligen tror jag att det här bara är början. Men även om vi inte är bundna till vårt skrivbord längre, så behöver vi fortfarande uppfylla kraven på ergonomi och rätt utrustning, inte minst rätt arbetsljus. Det blir nästa stora utmaning. 5

6 Jonas Källberg, produktchef på kontorsmöbelföretaget Martela. Trender i kontorsplanering Vad är det som händer på kontoret? Och vad är det som inte händer? Arbetslivet är under förändring. I en värld där vi är ständigt uppkopplade kretsar allt inte längre kring ett enda skrivbord, i ett enda rum. Ändå behöver vi en fast plats i tillvaron. Kontoret finns kvar, det ser bara lite annorlunda ut. Det här är trenderna just nu. Activity Based Working (ABW) När tekniken inte längre styr oss till en viss plats, blir kontoret aktivitetsbaserat. Istället för att enbart utgå från det egna skrivbordet så är det istället typen av aktivitet och arbetsuppgifter som styr var och hur vi jobbar. Utgångspunkten är ofta att varje medarbetare har en hemvist med plats för personlig förvaring och dokumentation medarbetare delar sedan på en yta för arbetsdagens olika behov. Generellt brukar man säga att 70 % av medarbetarna kan arbeta utan ett eget skrivbord medan 30 % behöver en fast plats i form av ett skrivbord. Det sistnämnda gäller inte minst administrativ personal. Skillnaden är förstås stor mellan olika funktioner inom företaget. För att ABW ska fungera krävs också ett mycket bra teknik- och IT-stöd varför den här typen av planering är vanligare inom organisationer med starkt fokus på IT och kommunikation. Arbetsplatserna blir mindre, rent fysiskt. När färre befinner sig på kontoret hela tiden blir det möjligt att spara in på ytan och planera mer effektivt. Mindre yta ger kostnadsbesparingar för företagen, men man lägger istället mer resurser på inredningen. Jonas Källberg, produktchef på kontorsmöbelföretaget Martela. Mötesplatsen i fokus Storkontor och den ökade mobiliteten bland medarbetarna har också ökat behovet av platser där man kan möta kollegor i lugn och ro och planera. Att ha flera mötesrum är 6

7 en stark trend i nybyggda kontor, vanligast är att man inreder för fyra till åtta platser. Men det är inte alltid som alla är på plats rent fysiskt. Behovet av mötesrum drivs också av att många väljer video- och telefonkonferens istället för att resa. Kontoret en del av varumärket En spännande inredning som ligger i linje med företags identiteten har blivit allt viktigare för att attrahera medarbetare och spegla varumärket. Ergonomi och funktionalitet ses i dag som något självklart en inspirerande arbetsmiljö har istället blivit det nya konkurrensmedlet. Mycket färg är en fortsatt stark trend i kontorsinredningar, nytt är dock dovare, lite smutsigare kulörer. Vita skrivbord med färgsatta accenter, till exempel på sargen, alternativt ljusa naturmaterial som björk eller ask, är det mest populära på kontorsarbetsplatserna just nu. Vi ser också att naturmaterialen håller på att bli lyxiga. Ytor klädda med linoleum eller skinn andas exklusivitet och är ofta valet när man vill sticka ut. En positiv utveckling där miljömedvetande och trendskapande går hand i hand. Jonas Källberg, produktchef på kontorsmöbelföretaget Martela. 7

8 Nya sätt att bygga och planera påverkar ljussättningen Fler storkontor, öppnare ytor med färre väggar och mycket glas är tydliga trender i kontorslandskapet. Omorganisationer hör till vardagen och både medarbetare och möbler byter plats ofta. Det ställer helt nya krav på ljussättningen. Det här kan vara bra att tänka på! Det flexibla storkontoret Storkontoret har ofta utformats för att lätt kunna möbleras om. Då gäller det att tänka efter i valet av belysning redan från början. Här kan det vara ett alternativ att välja en infälld armatur med en ljusbehandling som har utformats inte bara för allmänbelysning utan som också ger ett fullgott arbetsljus. På så sätt slipper man att flytta om armaturerna varje gång man möblerar om. Men det är klokt att komplettera med en bra skrivbordsarmatur vid varje arbetsplats, så att varje medarbetare upplever att man kan kontrollera ljuset individuellt. Det öppna storkontoret innebär ofta en utmaning vad gäller det så viktiga omfältsljuset. Väggarna är få och därför är det bra om man utnyttjar dem och ljussätter dem så mycket som möjligt. Om man använder infällda armaturer är det också viktigt att försöka få upp indirekt ljus i taket på något sätt, med hjälp av armaturer som placerats på väggen eller i mötet mellan tak och vägg. Stora glasytor Det byggs mycket med glas, både i form av stora fönsterpartier och i form av glasväggar som skärmar av cellkontor 8

9 och konferensrum. Fönsterpartierna är bra, eftersom det ger mycket dagsljusinfall och utmärkta möjligheter att spara energi med hjälp av dagsljusreglering. Glasytorna inne på kontoret är lurigare. Det är viktigt att inte ljussätta direkt mot glaset eftersom spotlights eller väggarmaturer kan blända den som sitter och jobbar på andra sidan glasväggen. Arbeta därför i största möjliga mån med indirekt ljussättning av vägg och tak. en varmare färgtemperatur runt ca Kelvin. Perfekt i rum avsedda för nedvarvning och återhämtning. Starka, klara färger blir finast med en kallare färgtemperatur kring 4000 Kelvin. Om väggen har en struktur man vill framhäva gör man det med direktverkande ljus, till exempel med hjälp av spotlights. Färger och strukturer Utnyttja kontrasterna mellan en lugnare bas och de ofta förekommande, kontrasterande fondväggarna genom att ljussätta dem. Tänk på att varmare färger som till exempel beige och orange blir behagligast med en ljuskälla som har 9

10 Tommy Govén. Kreativ ljussättning med forskningen som stöd i ljusplaneringen Forskningen talar sitt tydliga språk. Ljussätt på rätt sätt och du får en arbetsmiljö där folk trivs och tänker bättre. Allt som behövs är kunskap och bra armaturer. Tommy Govén, forskningschef på Fagerhult, har kartlagt kopplingen mellan ljus och kreativitet. Blir man verkligen mer kreativ av ljus? Forskningen visar faktiskt det genomförde vi en forskningsstudie på en mellanstadieskola i London. Studien gjordes i samarbete med University College i London och Lunds Tekniska Högskola. Vi nöjde oss inte med att ta reda på hur eleverna kände och mådde utan samlade också in biologiska bevis i form av kortisolmätningar. Resultaten visade att eleverna i de klassrum som ljussatts med en högre andel omfältsljus, det vill säga mer ljus på väggar och tak, faktiskt presterade bättre och fick högre betyg. I ett rum som upplevs som ljust, utan att man för den skull blir bländad, blir man mer produktiv. Även om produktivitet inte ska förväxlas med kreativitet, så är kopplingen självklar. I ett rum med dåligt ljus, som är otillräckligt eller bländande, är effekten den motsatta. Vi blir trötta, improduktiva och i värsta fall aggressiva. Hemligheten heter omfältsljus? Ja! Att vi blir piggare och gladare när det är ljust omkring oss, det är en självklarhet för de flesta. Allra bäst mår vi av det naturliga ljuset, som faktiskt är en typ av omfältsljus. Människans ljusnorm är himmelssfären som sträcker sig från marken, mot horisonten och vidare uppåt. Men det är sällan vi tittar rakt på solen, det är obehagligt och vi blir bländade. Istället tar vi in ljuset som kommer vertikalt, från 10

11 Allra bäst mår vi av det naturliga ljuset, som faktiskt är en typ av omfältsljus. sidan och snett uppifrån. Genom att planera det artificiella ljuset på ett kontor på ett liknande sätt att låta det studsa indirekt från väggar och tak kan vi få samma effekt. Varför är LED så bra på kontoret? Eftersom LED-tekniken har utvecklats på ett så positivt sätt under de senaste åren både vad gäller ljuskvalitet och avbländning, effektivitet samt pris så ville vi ta reda på hur LED upplevs i jämförelse med en traditionell T5-ljuskälla. Därför har vi gjort ytterligare en studie tillsammans med Lunds Tekniska Högskola. Under försöket byggde vi upp två likvärdiga kontorsrum som båda var planerade med direktljus ovanför arbetsplatsen och kompletterande omfältsljus på väggarna. I det ena rummet använde vi LED-belysning och i det andra rummet belysning med T5- ljuskällor. Resultatet var mycket tydligt; LED-ljuset uppfattades som ljusare och trevligare vid ett omfältsljus på 100 cd/m 2, något som höll i sig ända upp till 300 cd/m 2. När du väljer att ljussätta med LED på kontoret får du alltså en ljusare och bättre arbetsmiljö, samtidigt som du kan dra ner på energiförbrukningen. Man kan säga att du får kreativiteten på köpet! LED är kreativt på flera sätt? Förutom att du får en bättre ljusmiljö som upplevs som mer attraktiv, så ger LED-tekniken fler möjligheter till variationer och uttryck. Du kan variera ljusets färgtemperatur inom det vita fältet, så kallad tunable white, över dagen beroende på dagsljuset utanför eller med hänsyn till din egen dagsform. Med LED blir det möjligt att använda en equalizer för ljuset, precis som man gör med musik. Var och en har sin egen, personliga ton. En annan uppenbar fördel att du kan arbeta med färgsatt ljus och skapa accenter och effekter i inredningen. Du kan också projicera olika typer av bilder. Med LED blir ljuset verkligen en integrerad del av inredningen. 11

12 Så skapar du en kreativ ljusmiljö Det finns många sätt att ljussätta kreativt med LED-armaturer. Från variationer i ljusnivå och temperatur till personliga lösningar baserade på form och färg. Gör så här! Utgå från standarden Alla EU-länder har en gemensam standard för belysningsplanering av arbetsplatser; EN Arbetsytan, det vill säga skrivbordet, ska belysas med 500 lx. Vid bildskärmsarbete ska samma ljus vara 300 lx. Omfältsljuset, det vill säga vertikalt ljus på väggar och indirekt ljus på taket, ska vara minst 50 respektive 30 lx. Det tycker vi är för lite! Vår forskning visar att ett kreativt ljus kräver en medelbelysningsstyrka om 250 lx både på väggarna och i taket. Genom att välja LED kan du ge medarbetarna mer ljus utan att det drar mer energi. Välj rätt ljus Mängden ljus är naturligtvis avgörande för synuppgift och upplevelse, men det är genom att välja rätt typ av ljus och variera det på rätt sätt som arbetsmiljön blir positiv och inbjudande. Undvik alltför mycket ljus direkt mot ögat, det är lätt att bli bländad. Ögat är mer mottagligt för omfältsljus som faller in från sidorna än för ljus som projiceras direkt mot ögat. Variera ljuset Ett rum som främjar kreativiteten måste vara väl ljussatt. Ljussätt inte bara arbetsytan utan också väggar och tak. Det kan ske på flera sätt men en effektiv lösning är att kombinera en nedpendlad armatur med ett visst indirekt ljus med wallwashers eller downlights som placeras utmed väggen. Placera inte armaturerna slentrianmässigt mitt i rummet och försök att undvika hårda skuggor. Ljuset kan också varieras vad gäller intensitet och färg, med LED-tekniken blir det möjligt att variera färgtemperaturen på det vita ljuset. Vill man kan man också färgsätta med färgat ljus. Jobba med strukturer Vad är det du ljussätter? En vägg med struktur och spel mellan ljus och skugga kan vara mer intressant än en slät vägg. Fondväggar med färg, tapeter eller bilder bör också accentueras med hjälp av belysningen. Forskningen visar att motiv hämtade från naturen, med växter och grönska, uppfattas som mer positiva och stärker rummets kreativa atmosfär. 12

13 13

14 Så ljussätter du entrén Du får aldrig en andra chans att göra ett första intryck. Hur klyschigt det än låter, så är det sant. I entrén med tillhörande reception har vi därför ljussatt för att göra intryck. Strax innanför dörren har vi målat med ljus och skapat en dekorativ form som ger extra ljus vid entrén samtidigt som den understryker rummets utformning. Armaturen (Freedom) är moduluppbyggd och kan sättas samman i fria former. Vi har valt en nedpendlad variant som både ger direkt ljus mot golvet och rumsskapande ljus upp mot taket. Centralt i rummet hänger den rundstrålande, nedpendlade armaturer (Tibi) som utnyttjar möjligheterna i takhöjden och ger ett mycket bra allmänljus. Effektfull att hänga i grupp i olika storlekar i anslutning till loungemöblerna. Väggarna med tavlor och konstföremål accentueras med infällda wallwashers (Pleiad G3) som ger ett behagligt omfältsljus och definierar rummet. I själva mottagningsområdet har vi betonat behovet av ett bra arbetsljus och kompletterat med cirkulära, nedpendlade armaturer (Appareo Cirkulär) som också ger en kombination av direkt och indirekt ljus. Från entrén in till själva kontorsdelen är det vanligt med någon typ av kommunikationsyta. I det här huset, som är en ombyggd industrifastighet, domineras hela ena väggen av ett generöst tilltaget fönsterparti med ett välkommet dagsljusinsläpp. Därför har vi valt att ljussätta med en rundstrålande takarmatur (Tibi) som plockar upp formspråket från de nedpendlade armaturerna i entrén och ger ett bra direktljus kompletterat av ett indirekt ljus mot taket. Självklart har vi kombinerat med dagsljusstyrning och närvarosensorer för att optimera funktion och energibesparing. 14

15 Så ljussätter du kommunikationsytor När vi fortsätter in i lokalerna genom en korridor, förändras omständigheterna. Ena väggen består av ett långt glasparti med mötesrum och kontor. Här krävs en ljussättning som inte bländar dem som jobbar i rummen innanför. Eftersom vi bara kan arbeta med taket och den motstående väggen, har vi valt en hörnmonterad armatur (Vidi) som ger ett vackert släpljus i taket och på väggen. Konsten på väggarna accentueras med infällda spotlights (Easy LED). En lösning som ger liv åt en yta som lätt annars förblir outnyttjad och upplevs som tråkig. 15

16 Så ljussätter du mötesrummet I det lilla mötesrummet har vi planerat för en intim och varierad atmosfär som understryker den avslappnade inredningen. Den nedpendlade armaturen (Appareo Cirkulär) binder samman möbleringen av sittgruppen och ger nödvändigt arbetsljus. Samtidigt ger den en viss andel indirekt, rumsskapande ljus upp mot taket. Wallwashers (Pleiad G3) utmed båda väggarna skapar ett kreativt omfältsljus och bidrar till att definiera rummet. De dekorativa, trädformade klädhängarna kan accentueras av spotlights (Easy LED) och blir funktionella konstverk i rummet. Naturliga former och grönska påverkar vår kreativitet i positiv även om växterna inte är levande. 16

17 Så ljussätter du konferensrummet I det större konferensrummet har vi valt ett alternativ till en mer traditionell, nedpendlad armatur över konferensbordet. Två infällda armaturer (Notor) parallellt monterade över bordet ger ett bra arbetsljus och bildar två distinkta spår i taket. Ena kortväggen accentueras av två wallwashers (Pleiad G3). Med wallwashers får man ett behagligt omfältsljus på väggen, vilket gör rummet trevligare att visas i och höjer koncentrationsnivån. All belysning i konferensrummet har synkroniserats med IT-systemet för automatisk reglering av ljusnivåerna för video och projektor. 17

18 Så ljussätter du ett individuellt kontor Det här kontoret skulle vi inte tacka nej till! Med en individuell arbetsplats, besöksstol och en fin soffa är rummet fullt möblerat. Det upplevs som avskilt men erbjuder ändå överblick tack vare glaspartiet. Själva skrivbordet har en arbetsplatsbelysning (Appareo Rektangulär) som ger ett bra allmänljus samt indirekt ljus upp mot taket. Appareo finns i rektangulära och cirkulära modeller; att använda en armaturfamilj med flera varianter är ett enkelt sätt att hålla samman formspråket men ändå skapa variation på kontoret. Tre wallwashers (Pleiad G3) ger behagligt omfältsljus på den motstående väggen och accentuerar soffan. 18

19 Appareo finns i rektangulära och cirkulära modeller; att använda en armaturfamilj med flera varianter är ett enkelt sätt att hålla samman formspråket men ändå skapa variation på kontoret. 19

20 Så ljussätter du storkontoret Storkontoret med utrymme för många arbetsplatser ställer krav på flexibilitet. Därför har vi ljussatt med infällda armaturer (Multilume) som ger ett mycket bra arbets- och allmänljus men vars placering aldrig styr möbleringen. Taknivån är generös, 2.70 m, varför det är viktigt att välja en armatur med en mer kraftfull ljusdistribution. För att varje medarbetare själv ska kunna påverka ljusnivåer och riktning i större utsträckning har vi kompletterat med en arbetsplatsbelysning (G5). Utmed kortväggarna har vi placerat wallwashers (Pleiad G3). Dessa armaturer får dubbla funktioner eftersom de både ger nödvändigt omfältsljus och bidrar till att framhäva inredarens idé. Andra halvan av kontoret har inretts för att fungera som en yta för informella möten och som socialt nav. Möbleringen skapar flera rum i rummet, mer eller mindre slutna. En något högre takhöjd, 3.40 m, motiverar valet av nedpendlade armaturer (Appareo Cirkulär) som ger både direkt- och indirekt ljus. Rummets ena kortvägg accentueras av wallwashers (Pleiad G3) medan pentryt vid andra kortväggen har fått en funktionell och dekorativ lösning med en nedpendlad armatur (Gaudi). Wallwashers (Pleiad G3) följer upp lösningen för omfältsljus i övriga delar av storkontoret. Resultatet är ett stort och väl ljussatt rum med en komplett ljusbild, som klarar att möta förändringar. 20

21 21

22 Appareo Det är magiskt. Armaturen lyser, men var finns ljuskällan? Appareo är en nedpendlad armatur som driver LED-teknikens designmöjligheter till sin spets utan att kompromissa med kraven på effektivitet och ergonomi. Välj mellan två utföranden en rektangulär eller cirkulär. I Appareo har vi med hjälp av ny, spännande teknik lyckats kombinera behovet av arbets- och omfältsljus i en och samma armatur. Appareo rektangulär finns i svart eller vitt med färgtemperatur 4000 K och ett ljusflöde av 5220 lumen (effektivitet 70 lm/w). Färgkvalitet MacAdam 4 SDCM. DALI eller e-sense Actilume som standard. Appareo cirkulär finns i svart eller vitt med färgtemperatur 4000 K och ett ljusflöde av 5000 lumen (effektivitet 83 lm/w). Färgkvalitet MacAdam 4 SDCM. DALI som standard. 22

23 Tibi Tibi är en tidlös inredningsarmatur baserad på ny teknik. LED-tekniken ger mycket goda ljusnivåer för allmänbelysning ljuset upplevs som krispigt men väl avbländat. En hel armaturfamilj bestående av pendel-, tak- och väggarmaturer gör det möjligt att planera hela miljöer på ett varierat sätt med hänsyn även till omfältsljuset. Den karaktäristiska formen är inspirerad av en skandinavisk designklassiker; Piet Heins superellips. Tibi Pendel finns med färgtemperatur 4000 K i tre storlekar och erbjuder ljusflöden mellan 1653 lumen ( 400, 65 lm/w), 5414 lumen ( 600, 83 lm/w) och 6328 lumen ( 800, 87 lm/w). Färgkvalitet MacAdam 4 SDCM. Tibi Pendel levereras med DALI som standard. Tibi Tak/Vägg finns med färgtemperatur 4000 K i två storlekar och erbjuder ljusflöden mellan 1708 lumen ( 400, 63 lm/w) och 3744 lumen ( 600, 76 lm/w). Färgkvalitet MacAdam 4 SDCM. Som ljusstyrningalternativ erbjuds e-sense Detect eller e-sense Move. 23

24 Notor LED Ännu effektivare med samma minimala mått! Nu finns Fagerhults klassiska interiörarmatur Notor även i en LED-version. Familjen är komplett med en nedpendlad, en takmonterad och en infälld variant som tillsammans löser belysningsprojektets alla utmaningar. Notor LED erbjuder ljus ända ut i hörnen! Med sina rena linjer och sin litenhet har Notor blivit favoriten bland ljusljusdesigners och arkitekter som vill framhäva rummets utformning. Notor LED finns med färgtemperatur 4000 K och har ett ljusflöde av 1800 lumen per 1200 mm (effektivitet 82 lm/w). Färgkvalitet MacAdam 4 SDCM. Infälld variant finns även med 3000 K. Ljusstyrning erbjuds med DALI. 24

25 Multilume Flat Mer energieffektiv än T5 men med lika bra ljusergonomi! Med Multilume Flat tar LED steget från downlightformatet till en komplett allmänbelysning. Utrustad med en rad innovativa lösningar underlättar den planering och installation i en byggvardag med allt snävare marginaler. Perfekt för krävande belysningsuppgifter i kontorsmiljöer. Multilume Flat finns i tre olika storlekar ( , och ) med färgtemperatur 3000 K eller 4000 K. Välj mellan Opal eller Deltabländskydd. Ljusflöde upp till 4481 lumen (effektivitet 100 lm/w). Färgkvalitet MacAdam 4 SDCM. Ljusstyrning erbjuds med DALI. 25

26 Pleiad G3 Pleiad G3 är den tredje generationen av Fagerhults framgångsrika downlightprogram och har skräddarsytts för den effektiva LED-tekniken. Nytt är att den nu även finns som ytmonterad! Som alltid hos Pleiad ligger fokus på perfekt ljusbehandling, snabb installation och energieffektivitet. LED i Pleiad G3 har möjliggjort en rad innovativa lösningar som höjer Pleiads stjärnstatus ytterligare, bland annat automatisk installation. Pleiad G3 finns för infällnad eller ytmontage med färgtemperatur 3000 K eller 4000 K eller tunable white och erbjuder ljusflöden mellan 900 lumen upp till 1580 lumen (effektivitet ca. 60 lm/w). Både matt eller blank reflektor. Färgkvalitet MacAdam 3 SDCM. Ljusstyrning erbjuds med TouchDIM/DALI. 26

27 Pleiad G3 Wallwasher Pleiad G3 Wallwasher är den optimala lösningen för en kreativ ljusmiljö med fokus på en högre andel omfältsljus. Kraftfull och väl avbländad sköljer armaturen en kaskad av ljus över väggen med bibehållen energieffektivitet. Ljusets färgtemperatur kan regleras från kallt till varmt och det är även möjligt att välja RGB-teknik för att skapa effekter med färgat ljus. Pleiad G3 Wallwasher finns med färgtemperatur 3000 K eller 4000 K eller tunable white och erbjuder ljusflöden upp till 1572 lumen (effektivitet ca. 54 lm/w). Färgkvalitet MacAdam 3 SDCM. Ljusstyrning erbjuds med TouchDIM/ DALI. 27

28 G5 G5 är en LED-baserad skrivbordsarmatur som ger kompletterande arbetsljus och ökar medarbetarnas möjlighet att själva påverka sin ljusmiljö. Ett diskret och smäckert armaturhus i aluminium gör att G5 smälter in i många olika typer av miljöer och inredningar. Det användarvänliga klämfästet gör det enkelt att flytta armaturen vid behov. 28

29 Easy LED Ett energieffektivt och diskret alternativ till små, infällda downlights med halogenljuskälla. Easy LED har en livslängd på timmar och är tre gånger så energieffektiv som en traditionell halogenspot. Det gnistrande ljuset och den exklusiva känslan är densamma. En snygg och smart lösning för hotell, kontor och andra representativa miljöer med långa brinntider. Easy LED finns i två olika modeller, fast eller tiltbar, båda erbjuds med olika spridningsvinklar. Färgtemperatur 3000 K eller 4000 K och ljusflöden från 377 upp till 600 lumen (effektivitet lm/w). Färgkvalitet MacAdam 4 SDCM. Ljusstyrning erbjuds med DALI/DSI/ switchdim eller 1 10 V. 29

30 Freedom Det här är armaturen som inte liknar någon annan! Freedom fungerar som en byggsats, som låter dig teckna dina egna linjer av ljus. Med hjälp av två moduler, en rak och en svängd, byggs armaturen upp för att följa rummets utformning eller en kreativ idé. Men Freedom är inte enbart dekororativ! LED-modulerna, i kombination med avancerad reflektorteknologi, ger ett fullgott allmänljus. Freedom finns svartanodiserad i tre olika modeller. Pendel med upp och nedljus, takmonterad med bara nedljus samt i en variant för vägg. Färgtemperatur 4000 K och ett ljusflöde av ca lumen per modul. Färgkvalitet MacAdam 5 SDCM. Ljusstyrning erbjuds med DALI eller 1 10 V. 30

31 Gaudi I Gaudi möter ny teknologi tidlös elegans! Gaudi är en nedpendlad belysningsarmatur som utvecklats med utgångspunkt i LED-tekniken. Inspirerad av klassiska arkitektoniska principer bär den upp ett helt rum. För formgivningen står arkitekttrion Claesson, Koivisto, Rune som har valt att fokusera på två utföranden en linjär samt en cirkulär variant. Gaudi Linjär LED finns med färgtemperatur 4000 K. Ljusflöde 1980 lumen (effektivitet 50 lm/w). Färgkvalitet MacAdam 3,5 SDCM. DALI som standard. Gaudi Cirkulär finns med färgtemperatur 4000 K. Ljusflöde 350 lumen (effektivitet 20 lm/w). Färgkvalitet MacAdam 3 SDCM. Ljusreglering 1 10 V som standard. 31

32 produced by fagerhults belysning ab Fagerhult utvecklar, tillverkar och marknadsför professionella belysningssystem för publika miljöer som kontor, skolor, industrier och sjukhus. Vår verksamhet bedrivs med ständigt fokus på design, funktion, flexibilitet och energibesparande lösningar. Fagerhult är en del av Fagerhultgruppen, en av Europas ledande belysningskoncerner med verksamhet i fler än 15 länder. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm. fagerhults belysning sverige ab huvudkontor Habo Tel Fax försäljningskontor och utställningar göteborg Gamla Almedalsvägen Göteborg Tel Fax malmö John Ericssons väg ABC-husen Malmö Tel Fax stockholm Tegelviksgatan Stockholm Tel Fax örebro Stubbengatan Örebro Tel Fax örnsköldsvik Storgatan 4 Box Örnsköldsvik Tel Fax SE

kontoret i nytt ljus Hållbara LED-lösningar för framtidens arbetsliv

kontoret i nytt ljus Hållbara LED-lösningar för framtidens arbetsliv kontoret i nytt ljus Hållbara LED-lösningar för framtidens arbetsliv Skriva. Pausa. Sälja. Läsa. Skapa. Tänka. Videokonferera. Fika. Välkommen till det flexibla, aktivitetsbaserade kontoret. Här finns

Läs mer

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus En inspirationsbroschyr från Ljuskultur LED för belysning inom- och utomhus LED är en intressant och relativt ny belysningsteknik, som erbjuder mycket stora möjligheter till helt andra lösningar än vi

Läs mer

När ljusnar det? Belysningsbranschens rapport om offentlig belysning

När ljusnar det? Belysningsbranschens rapport om offentlig belysning När ljusnar det? Belysningsbranschens rapport om offentlig belysning LEDARE Vi har inte råd att vänta! Det räcker med att slå upp tidningen, för att konstatera att framtiden ser ljusare ut än på länge.

Läs mer

RUMMET OCH ARBETSPLATSEN

RUMMET OCH ARBETSPLATSEN RUMMET OCH ARBETSPLATSEN För att skapa en speciell karaktär eller atmosfär i ett rum, räcker det ofta inte att planera för en god ljusmiljö. Genom att låta armaturvalet och belysningen samspela med arkitektur,

Läs mer

Rätt ljus på kontoret

Rätt ljus på kontoret Rätt ljus på kontoret Om betydelsen av korrekta belysninglösningar i kontorsmiljö Inkluderar belysningslösningar! Det är viktigt med bra kontorsbelysning Det finns många sätt att ljussätta en kontorsmiljö.

Läs mer

ExxactMatch. nr:01. Allt ljus på Simon och Tomas. Vinn Exxactprodukter. 10 000 kr! Se sista sidan

ExxactMatch. nr:01. Allt ljus på Simon och Tomas. Vinn Exxactprodukter. 10 000 kr! Se sista sidan ExxactMatch Ett magasin från Schneider Electric. I detta nummer: Upptäck den nya apparatserien Exxact Läs ljusdesignerns bästa tips Modernisera din elstandard Simon och Tomas berättar om inredning och

Läs mer

Användningsområden. computer gross, empoli it. Hertz autovermietung, frankfurt de. agentur Boros, Berlin de. symantec, dubai ae

Användningsområden. computer gross, empoli it. Hertz autovermietung, frankfurt de. agentur Boros, Berlin de. symantec, dubai ae LJUS FÖR kontor Ljus för kontor 3 I moderna kontorskoncept är det användarna som står i centrum och därmed också inredningsdesign och kontorsbelysning. En intelligent ljuslösning bidrar till att öka människors

Läs mer

Kontakter Länkar till våra medlemsföretag och belysningskonsulter hittar du på www.belysningsbranschen.se

Kontakter Länkar till våra medlemsföretag och belysningskonsulter hittar du på www.belysningsbranschen.se Kontakter Länkar till våra medlemsföretag och belysningskonsulter hittar du på www.belysningsbranschen.se Armaturer Annell Ljus + Form Ateljé Lyktan Cardi Belysningsspecialisten DEFA Lighting Ecolux Elektro

Läs mer

AKUSTISK DESIGN & LJUDKVALITET

AKUSTISK DESIGN & LJUDKVALITET AKUSTISK DESIGN & LJUDKVALITET EN TIDNING OM LJUD OCH OLJUD Stockholms nya landmärke Ljudet som räddar miljön Sanna Kallur En tyst oas Lysande ljud Hemmets tysta vrå Ingår som bilaga i Dagens Industri

Läs mer

Sally Augustin. Home styling. Använd designpsykologi för en snabbare försäljning och ett högre pris

Sally Augustin. Home styling. Använd designpsykologi för en snabbare försäljning och ett högre pris Sally Augustin Home styling Använd designpsykologi för en snabbare försäljning och ett högre pris 2 Innehållsförteckning 3 Förord 5 Introduktion 6 Skicka signaler koppla samman köpare och bostad 7 Vad

Läs mer

POSTENS MÖTESPLATS För att möta framtidens krav behövde Posten öppna transparanta lokaler som bjuder in till möten och kontakter. Läs mer på sidan 13

POSTENS MÖTESPLATS För att möta framtidens krav behövde Posten öppna transparanta lokaler som bjuder in till möten och kontakter. Läs mer på sidan 13 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MODERNA KONTORET DIN GUIDE TILL EN SMARTARE KONTORSLÖSNING FOTO:THERESE ALDGÅRD MAJ 2006 Framtiden ställer krav på kreativitet, flexibilitet

Läs mer

inblicken Äntligen.., Fridagymnasiet Varför ett Fridagymnasium? 3, december 2006 åttonde årgången www.fridautbildning.se Tankar om gymnasiet sid.

inblicken Äntligen.., Fridagymnasiet Varför ett Fridagymnasium? 3, december 2006 åttonde årgången www.fridautbildning.se Tankar om gymnasiet sid. inblicken nummer 3, december 2006 åttonde årgången! Tema Fridagymnasiet Äntligen.., Fridagymnasiet Tankar om gymnasiet - Reflektioner kring det här att lämna grundskolan och börja på gymnasiet... Den första

Läs mer

Värt att veta om belysning

Värt att veta om belysning Värt att veta om belysning LED med Innehåll 3 4 5 6 8 9 10 12 13 16 20 21 22 23 Inledning Grunder om LED Egenskaper Hur uppstår LED-ljuset Tekniska fördelar Fördelar för miljön Återvinning LED-moduler

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Vi behöver mer hetta i hemmet LAGA MAT I MÄSTARKLASS!

Vi behöver mer hetta i hemmet LAGA MAT I MÄSTARKLASS! årgång 44 edition norr 1/11 efter vitt och svart känns de intensiva färgerna lockande Vi behöver mer hetta i hemmet Gör en belysningsplan och börja med accentbelysningen 14 sidor villavärme Bild: NIBE

Läs mer

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det 1 2 Förord I den här rapporten presenteras resultaten från Unionens årliga undersökning om IT-användning och IT-miljö. Det är allmänt känt

Läs mer

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé Mål och affärsidé 5 Med utgångspunkt från nulägesanalysen blir nästa steg att fundera på, och formulera, verksamhetens mål. Vad vill vi uppnå? Vad har vi för kortsiktiga mål? Vad ska vi satsa på de närmaste

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Wise Happiness 2014. En undersökning om vad som driver lycka. Linda Frej, Wise IT

Wise Happiness 2014. En undersökning om vad som driver lycka. Linda Frej, Wise IT Wise Happiness 2014 En undersökning om vad som driver lycka Linda Frej, Wise IT Vad driver lycka? Pensionärer, män och danskar drar rent statistiskt vinstlotten i årets undersökning. Men det är viktigt

Läs mer

Energieffektivt ljus i boendemiljö

Energieffektivt ljus i boendemiljö Energieffektivt ljus i boendemiljö Teknikutveckling och demonstration av nya belysningslösningar Författare: Jan Kristoffersson, Sustainable Innovation Janine af Klintberg, Sustainable Innovation Delvis

Läs mer

LED-belysning i ishockeyanläggningar LED-lighting in icehockey venues

LED-belysning i ishockeyanläggningar LED-lighting in icehockey venues LED-belysning i ishockeyanläggningar LED-lighting in icehockey venues LED-belysning i ishockyanläggningar ur ett visuellt perspektiv LED-lighting in the icehockey venues from a visual perspective Adam

Läs mer

hallå BOSTAD Byta fönster? Vi tillverkar och installerar Boka kostnadsfritt hembesök på 031-50 82 50 eller besök ekstrands.com

hallå BOSTAD Byta fönster? Vi tillverkar och installerar Boka kostnadsfritt hembesök på 031-50 82 50 eller besök ekstrands.com Välkommen kontakta oss! PARHUS - 127 m 2 - NYBYGGNATION hallå Nyuppfört parhus (bostadsrätt) om 4-5 r.o.k i 2 plan med omedelbar närhet till skola, kommunikationer och bad. I entréplan fi nns en öppen,

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER TILLGÅNG I ARBETSLIVET? Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Psykologi 15 hp Antonia Axelsson Mikaela Hansson HT-2013 INSTITUTIONEN FÖR

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012 infrastruktur Människa mot ås. Ett visst mått av envishet kan man väl utan att överdriva hävda har präglat tunnelbygget. POSTENS GRUPPREKLAM TILL KONTOR tema Intensivt brobygge mellan forskning och näringsliv.

Läs mer