kreativitet på jobbet Vi vet hur du skapar ljus som inspirerar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kreativitet på jobbet Vi vet hur du skapar ljus som inspirerar"

Transkript

1 kreativitet på jobbet Vi vet hur du skapar ljus som inspirerar

2 Välkommen till det kreativa kontoret! Var har du ditt kontor? Ett nytryckt visitkort skvallrar om ett arbetsliv i förändring. Allt färre väljer en fast telefon, man kan ju ändå alltid nås på mobilen. Behovet av en besöksadress är inte heller detsamma när man kan vara uppkopplad varsomhelst. En ny generation medarbetare ser jobbet i ett annat ljus och öppnar kontor där hatten hänger för dagen; hemma, på tåget eller i en hotellobby. Men trots eller kanske tack vare den nya friheten har kontoret blivit viktigare än någonsin. En plats för värdefulla, kreativa möten, öga mot öga. Ett rum där nya idéer föds 2

3 och där arbetsglädjen tar större plats än prestationskraven. I det kreativa kontoret inreder vi mer okonventionellt för att möta de förändrade behoven och för att öka arbetsplatsens attraktionskraft. Då blir ljuset viktigare än någonsin. Vi kan hjälpa dig att inreda framtidens arbetsplats. Med LED-armaturer skapar vi ljusa och varierade miljöer som ökar kreativiteten, till en lägre energikostnad. Var du än hänger din hatt, så har vi lösningen för just ditt kontor. 3

4 Alexandra Moore, inredningsarkitekt på M.O.R.E Design Concept. Bra design främjar kreativiteten Design på arbetsplatsen gör dig mer kreativ och stärker företagets attraktionskraft och varumärke. Men det räcker inte med att placera ut några sittsäckar, ett tevespel och ett pingisbord. Det kreativa kontoret kräver helhetssyn. Ljus, ljud, färg och ventilation är viktiga faktorer som påverkar vårt välbefinnande och vår förmåga att prestera, säger Alexandra Moore som forskat kring designens betydelse för arbetsmiljön. Alexandra Moore, inredningsarkitekt på M.O.R.E Design Concept, har lett forskningsprojektet Designfaktorer för välbefinnande i arbetsmiljön vid Luleå Tekniska Universitet. För henne är det självklart att det är lönsamt att skapa mer mänskliga arbetsmiljöer. Hur påverkar arbetsplatsens utformning vår kreativitet? Ljuset är en av de absolut viktigaste faktorerna. Det kontrollerar vår hormonproduktion och därmed även hur vi mår. Det handlar inte bara om tillräcklig ljusmängd och att undvika risken för bländning. Det handlar också om variation. När jag inreder kontor ser jag ljuset ur tre olika aspekter; det naturliga ljuset, det artificiella ljuset och förhållandet mellan ljus och skugga. Men ljuset måste också sättas in i sitt sammanhang. Ljud, färg och ventilation är tre andra faktorer som är oerhört betydelsefulla för hur vi upplever vår arbetsplats. Kan man medvetet öka kreativiteten på kontoret med hjälp av design och inredning? Ja! Men det är faktiskt först på senare tid som vi förstått sambandet mellan hur vi påverkas av omgivningen och hur vi faktiskt mår och presterar. Förr var jobbet något som man gick till och skulle vara tacksam för. Men nu vet vi, tack vare forskningen, vilka faktorer som inverkar inte bara känslomässigt utan också rent biologiskt. Därmed blir det också intressant att försöka påverka och förändra. Mänskligt välbefinnande ger på sikt ökad lönsamhet för företaget. Vi blir definitivt mer produktiva. Och talar vi om 4

5 Det kreativa kontoret kräver helhetssyn. Det finns ingen quick fix.. kreativitet i termerna av påhittighet och innovationskraft så är det viktigt att företagen satsar på kunskapsutveckling. Kreativitet kräver energi, och den får man genom en bra arbetsmiljö. En god miljö stärker också företagets varumärke och attraktionskraft och hjälper till att locka nya, kreativa medarbetare. Hur arbetar du själv med ljus? Ljussättningen är väldigt viktig för att skapa olika stämningar. Jag använder mig också gärna av ljusstyrning, inte minst i konferensrum. Att koppla ljus till IT har blivit nödvändigt eftersom vi numera har så många olika ljusscenarion och olika tekniska hjälpmedel som inslag i våra möten. Jag tycker också om att jobba med LED. Investeringen är numera rimlig samtidigt som driftskostnaderna är minimala. Ur kreativ synpunkt är LED tacksamt eftersom tekniken ger så många möjligheter att skapa fina effekter till exempel att färgsätta genom glas. Det finns ingen quick fix, inga färdiga lösningar. Vill man ha en kreativ och stimulerande arbetsmiljö så måste man alltid utgå från situationen från företaget, människorna och rummet och anpassa utformningen därefter. Men ett gott råd är att man ska se till att bygga in flexibiliteten redan från början. Idag omorganiserar företagen en gång i halvåret. Du måste ha ett kontor som kan fungera även efter nästa omorganisation, så att du slipper att börja om igen Kommer kontoret att försvinna? Nej! Kontoret lever vidare. Men det är under stor förändring. Idag jobbar vi lika gärna hemma som i en hotellobby. Och personligen tror jag att det här bara är början. Men även om vi inte är bundna till vårt skrivbord längre, så behöver vi fortfarande uppfylla kraven på ergonomi och rätt utrustning, inte minst rätt arbetsljus. Det blir nästa stora utmaning. 5

6 Jonas Källberg, produktchef på kontorsmöbelföretaget Martela. Trender i kontorsplanering Vad är det som händer på kontoret? Och vad är det som inte händer? Arbetslivet är under förändring. I en värld där vi är ständigt uppkopplade kretsar allt inte längre kring ett enda skrivbord, i ett enda rum. Ändå behöver vi en fast plats i tillvaron. Kontoret finns kvar, det ser bara lite annorlunda ut. Det här är trenderna just nu. Activity Based Working (ABW) När tekniken inte längre styr oss till en viss plats, blir kontoret aktivitetsbaserat. Istället för att enbart utgå från det egna skrivbordet så är det istället typen av aktivitet och arbetsuppgifter som styr var och hur vi jobbar. Utgångspunkten är ofta att varje medarbetare har en hemvist med plats för personlig förvaring och dokumentation medarbetare delar sedan på en yta för arbetsdagens olika behov. Generellt brukar man säga att 70 % av medarbetarna kan arbeta utan ett eget skrivbord medan 30 % behöver en fast plats i form av ett skrivbord. Det sistnämnda gäller inte minst administrativ personal. Skillnaden är förstås stor mellan olika funktioner inom företaget. För att ABW ska fungera krävs också ett mycket bra teknik- och IT-stöd varför den här typen av planering är vanligare inom organisationer med starkt fokus på IT och kommunikation. Arbetsplatserna blir mindre, rent fysiskt. När färre befinner sig på kontoret hela tiden blir det möjligt att spara in på ytan och planera mer effektivt. Mindre yta ger kostnadsbesparingar för företagen, men man lägger istället mer resurser på inredningen. Jonas Källberg, produktchef på kontorsmöbelföretaget Martela. Mötesplatsen i fokus Storkontor och den ökade mobiliteten bland medarbetarna har också ökat behovet av platser där man kan möta kollegor i lugn och ro och planera. Att ha flera mötesrum är 6

7 en stark trend i nybyggda kontor, vanligast är att man inreder för fyra till åtta platser. Men det är inte alltid som alla är på plats rent fysiskt. Behovet av mötesrum drivs också av att många väljer video- och telefonkonferens istället för att resa. Kontoret en del av varumärket En spännande inredning som ligger i linje med företags identiteten har blivit allt viktigare för att attrahera medarbetare och spegla varumärket. Ergonomi och funktionalitet ses i dag som något självklart en inspirerande arbetsmiljö har istället blivit det nya konkurrensmedlet. Mycket färg är en fortsatt stark trend i kontorsinredningar, nytt är dock dovare, lite smutsigare kulörer. Vita skrivbord med färgsatta accenter, till exempel på sargen, alternativt ljusa naturmaterial som björk eller ask, är det mest populära på kontorsarbetsplatserna just nu. Vi ser också att naturmaterialen håller på att bli lyxiga. Ytor klädda med linoleum eller skinn andas exklusivitet och är ofta valet när man vill sticka ut. En positiv utveckling där miljömedvetande och trendskapande går hand i hand. Jonas Källberg, produktchef på kontorsmöbelföretaget Martela. 7

8 Nya sätt att bygga och planera påverkar ljussättningen Fler storkontor, öppnare ytor med färre väggar och mycket glas är tydliga trender i kontorslandskapet. Omorganisationer hör till vardagen och både medarbetare och möbler byter plats ofta. Det ställer helt nya krav på ljussättningen. Det här kan vara bra att tänka på! Det flexibla storkontoret Storkontoret har ofta utformats för att lätt kunna möbleras om. Då gäller det att tänka efter i valet av belysning redan från början. Här kan det vara ett alternativ att välja en infälld armatur med en ljusbehandling som har utformats inte bara för allmänbelysning utan som också ger ett fullgott arbetsljus. På så sätt slipper man att flytta om armaturerna varje gång man möblerar om. Men det är klokt att komplettera med en bra skrivbordsarmatur vid varje arbetsplats, så att varje medarbetare upplever att man kan kontrollera ljuset individuellt. Det öppna storkontoret innebär ofta en utmaning vad gäller det så viktiga omfältsljuset. Väggarna är få och därför är det bra om man utnyttjar dem och ljussätter dem så mycket som möjligt. Om man använder infällda armaturer är det också viktigt att försöka få upp indirekt ljus i taket på något sätt, med hjälp av armaturer som placerats på väggen eller i mötet mellan tak och vägg. Stora glasytor Det byggs mycket med glas, både i form av stora fönsterpartier och i form av glasväggar som skärmar av cellkontor 8

9 och konferensrum. Fönsterpartierna är bra, eftersom det ger mycket dagsljusinfall och utmärkta möjligheter att spara energi med hjälp av dagsljusreglering. Glasytorna inne på kontoret är lurigare. Det är viktigt att inte ljussätta direkt mot glaset eftersom spotlights eller väggarmaturer kan blända den som sitter och jobbar på andra sidan glasväggen. Arbeta därför i största möjliga mån med indirekt ljussättning av vägg och tak. en varmare färgtemperatur runt ca Kelvin. Perfekt i rum avsedda för nedvarvning och återhämtning. Starka, klara färger blir finast med en kallare färgtemperatur kring 4000 Kelvin. Om väggen har en struktur man vill framhäva gör man det med direktverkande ljus, till exempel med hjälp av spotlights. Färger och strukturer Utnyttja kontrasterna mellan en lugnare bas och de ofta förekommande, kontrasterande fondväggarna genom att ljussätta dem. Tänk på att varmare färger som till exempel beige och orange blir behagligast med en ljuskälla som har 9

10 Tommy Govén. Kreativ ljussättning med forskningen som stöd i ljusplaneringen Forskningen talar sitt tydliga språk. Ljussätt på rätt sätt och du får en arbetsmiljö där folk trivs och tänker bättre. Allt som behövs är kunskap och bra armaturer. Tommy Govén, forskningschef på Fagerhult, har kartlagt kopplingen mellan ljus och kreativitet. Blir man verkligen mer kreativ av ljus? Forskningen visar faktiskt det genomförde vi en forskningsstudie på en mellanstadieskola i London. Studien gjordes i samarbete med University College i London och Lunds Tekniska Högskola. Vi nöjde oss inte med att ta reda på hur eleverna kände och mådde utan samlade också in biologiska bevis i form av kortisolmätningar. Resultaten visade att eleverna i de klassrum som ljussatts med en högre andel omfältsljus, det vill säga mer ljus på väggar och tak, faktiskt presterade bättre och fick högre betyg. I ett rum som upplevs som ljust, utan att man för den skull blir bländad, blir man mer produktiv. Även om produktivitet inte ska förväxlas med kreativitet, så är kopplingen självklar. I ett rum med dåligt ljus, som är otillräckligt eller bländande, är effekten den motsatta. Vi blir trötta, improduktiva och i värsta fall aggressiva. Hemligheten heter omfältsljus? Ja! Att vi blir piggare och gladare när det är ljust omkring oss, det är en självklarhet för de flesta. Allra bäst mår vi av det naturliga ljuset, som faktiskt är en typ av omfältsljus. Människans ljusnorm är himmelssfären som sträcker sig från marken, mot horisonten och vidare uppåt. Men det är sällan vi tittar rakt på solen, det är obehagligt och vi blir bländade. Istället tar vi in ljuset som kommer vertikalt, från 10

11 Allra bäst mår vi av det naturliga ljuset, som faktiskt är en typ av omfältsljus. sidan och snett uppifrån. Genom att planera det artificiella ljuset på ett kontor på ett liknande sätt att låta det studsa indirekt från väggar och tak kan vi få samma effekt. Varför är LED så bra på kontoret? Eftersom LED-tekniken har utvecklats på ett så positivt sätt under de senaste åren både vad gäller ljuskvalitet och avbländning, effektivitet samt pris så ville vi ta reda på hur LED upplevs i jämförelse med en traditionell T5-ljuskälla. Därför har vi gjort ytterligare en studie tillsammans med Lunds Tekniska Högskola. Under försöket byggde vi upp två likvärdiga kontorsrum som båda var planerade med direktljus ovanför arbetsplatsen och kompletterande omfältsljus på väggarna. I det ena rummet använde vi LED-belysning och i det andra rummet belysning med T5- ljuskällor. Resultatet var mycket tydligt; LED-ljuset uppfattades som ljusare och trevligare vid ett omfältsljus på 100 cd/m 2, något som höll i sig ända upp till 300 cd/m 2. När du väljer att ljussätta med LED på kontoret får du alltså en ljusare och bättre arbetsmiljö, samtidigt som du kan dra ner på energiförbrukningen. Man kan säga att du får kreativiteten på köpet! LED är kreativt på flera sätt? Förutom att du får en bättre ljusmiljö som upplevs som mer attraktiv, så ger LED-tekniken fler möjligheter till variationer och uttryck. Du kan variera ljusets färgtemperatur inom det vita fältet, så kallad tunable white, över dagen beroende på dagsljuset utanför eller med hänsyn till din egen dagsform. Med LED blir det möjligt att använda en equalizer för ljuset, precis som man gör med musik. Var och en har sin egen, personliga ton. En annan uppenbar fördel att du kan arbeta med färgsatt ljus och skapa accenter och effekter i inredningen. Du kan också projicera olika typer av bilder. Med LED blir ljuset verkligen en integrerad del av inredningen. 11

12 Så skapar du en kreativ ljusmiljö Det finns många sätt att ljussätta kreativt med LED-armaturer. Från variationer i ljusnivå och temperatur till personliga lösningar baserade på form och färg. Gör så här! Utgå från standarden Alla EU-länder har en gemensam standard för belysningsplanering av arbetsplatser; EN Arbetsytan, det vill säga skrivbordet, ska belysas med 500 lx. Vid bildskärmsarbete ska samma ljus vara 300 lx. Omfältsljuset, det vill säga vertikalt ljus på väggar och indirekt ljus på taket, ska vara minst 50 respektive 30 lx. Det tycker vi är för lite! Vår forskning visar att ett kreativt ljus kräver en medelbelysningsstyrka om 250 lx både på väggarna och i taket. Genom att välja LED kan du ge medarbetarna mer ljus utan att det drar mer energi. Välj rätt ljus Mängden ljus är naturligtvis avgörande för synuppgift och upplevelse, men det är genom att välja rätt typ av ljus och variera det på rätt sätt som arbetsmiljön blir positiv och inbjudande. Undvik alltför mycket ljus direkt mot ögat, det är lätt att bli bländad. Ögat är mer mottagligt för omfältsljus som faller in från sidorna än för ljus som projiceras direkt mot ögat. Variera ljuset Ett rum som främjar kreativiteten måste vara väl ljussatt. Ljussätt inte bara arbetsytan utan också väggar och tak. Det kan ske på flera sätt men en effektiv lösning är att kombinera en nedpendlad armatur med ett visst indirekt ljus med wallwashers eller downlights som placeras utmed väggen. Placera inte armaturerna slentrianmässigt mitt i rummet och försök att undvika hårda skuggor. Ljuset kan också varieras vad gäller intensitet och färg, med LED-tekniken blir det möjligt att variera färgtemperaturen på det vita ljuset. Vill man kan man också färgsätta med färgat ljus. Jobba med strukturer Vad är det du ljussätter? En vägg med struktur och spel mellan ljus och skugga kan vara mer intressant än en slät vägg. Fondväggar med färg, tapeter eller bilder bör också accentueras med hjälp av belysningen. Forskningen visar att motiv hämtade från naturen, med växter och grönska, uppfattas som mer positiva och stärker rummets kreativa atmosfär. 12

13 13

14 Så ljussätter du entrén Du får aldrig en andra chans att göra ett första intryck. Hur klyschigt det än låter, så är det sant. I entrén med tillhörande reception har vi därför ljussatt för att göra intryck. Strax innanför dörren har vi målat med ljus och skapat en dekorativ form som ger extra ljus vid entrén samtidigt som den understryker rummets utformning. Armaturen (Freedom) är moduluppbyggd och kan sättas samman i fria former. Vi har valt en nedpendlad variant som både ger direkt ljus mot golvet och rumsskapande ljus upp mot taket. Centralt i rummet hänger den rundstrålande, nedpendlade armaturer (Tibi) som utnyttjar möjligheterna i takhöjden och ger ett mycket bra allmänljus. Effektfull att hänga i grupp i olika storlekar i anslutning till loungemöblerna. Väggarna med tavlor och konstföremål accentueras med infällda wallwashers (Pleiad G3) som ger ett behagligt omfältsljus och definierar rummet. I själva mottagningsområdet har vi betonat behovet av ett bra arbetsljus och kompletterat med cirkulära, nedpendlade armaturer (Appareo Cirkulär) som också ger en kombination av direkt och indirekt ljus. Från entrén in till själva kontorsdelen är det vanligt med någon typ av kommunikationsyta. I det här huset, som är en ombyggd industrifastighet, domineras hela ena väggen av ett generöst tilltaget fönsterparti med ett välkommet dagsljusinsläpp. Därför har vi valt att ljussätta med en rundstrålande takarmatur (Tibi) som plockar upp formspråket från de nedpendlade armaturerna i entrén och ger ett bra direktljus kompletterat av ett indirekt ljus mot taket. Självklart har vi kombinerat med dagsljusstyrning och närvarosensorer för att optimera funktion och energibesparing. 14

15 Så ljussätter du kommunikationsytor När vi fortsätter in i lokalerna genom en korridor, förändras omständigheterna. Ena väggen består av ett långt glasparti med mötesrum och kontor. Här krävs en ljussättning som inte bländar dem som jobbar i rummen innanför. Eftersom vi bara kan arbeta med taket och den motstående väggen, har vi valt en hörnmonterad armatur (Vidi) som ger ett vackert släpljus i taket och på väggen. Konsten på väggarna accentueras med infällda spotlights (Easy LED). En lösning som ger liv åt en yta som lätt annars förblir outnyttjad och upplevs som tråkig. 15

16 Så ljussätter du mötesrummet I det lilla mötesrummet har vi planerat för en intim och varierad atmosfär som understryker den avslappnade inredningen. Den nedpendlade armaturen (Appareo Cirkulär) binder samman möbleringen av sittgruppen och ger nödvändigt arbetsljus. Samtidigt ger den en viss andel indirekt, rumsskapande ljus upp mot taket. Wallwashers (Pleiad G3) utmed båda väggarna skapar ett kreativt omfältsljus och bidrar till att definiera rummet. De dekorativa, trädformade klädhängarna kan accentueras av spotlights (Easy LED) och blir funktionella konstverk i rummet. Naturliga former och grönska påverkar vår kreativitet i positiv även om växterna inte är levande. 16

17 Så ljussätter du konferensrummet I det större konferensrummet har vi valt ett alternativ till en mer traditionell, nedpendlad armatur över konferensbordet. Två infällda armaturer (Notor) parallellt monterade över bordet ger ett bra arbetsljus och bildar två distinkta spår i taket. Ena kortväggen accentueras av två wallwashers (Pleiad G3). Med wallwashers får man ett behagligt omfältsljus på väggen, vilket gör rummet trevligare att visas i och höjer koncentrationsnivån. All belysning i konferensrummet har synkroniserats med IT-systemet för automatisk reglering av ljusnivåerna för video och projektor. 17

18 Så ljussätter du ett individuellt kontor Det här kontoret skulle vi inte tacka nej till! Med en individuell arbetsplats, besöksstol och en fin soffa är rummet fullt möblerat. Det upplevs som avskilt men erbjuder ändå överblick tack vare glaspartiet. Själva skrivbordet har en arbetsplatsbelysning (Appareo Rektangulär) som ger ett bra allmänljus samt indirekt ljus upp mot taket. Appareo finns i rektangulära och cirkulära modeller; att använda en armaturfamilj med flera varianter är ett enkelt sätt att hålla samman formspråket men ändå skapa variation på kontoret. Tre wallwashers (Pleiad G3) ger behagligt omfältsljus på den motstående väggen och accentuerar soffan. 18

19 Appareo finns i rektangulära och cirkulära modeller; att använda en armaturfamilj med flera varianter är ett enkelt sätt att hålla samman formspråket men ändå skapa variation på kontoret. 19

20 Så ljussätter du storkontoret Storkontoret med utrymme för många arbetsplatser ställer krav på flexibilitet. Därför har vi ljussatt med infällda armaturer (Multilume) som ger ett mycket bra arbets- och allmänljus men vars placering aldrig styr möbleringen. Taknivån är generös, 2.70 m, varför det är viktigt att välja en armatur med en mer kraftfull ljusdistribution. För att varje medarbetare själv ska kunna påverka ljusnivåer och riktning i större utsträckning har vi kompletterat med en arbetsplatsbelysning (G5). Utmed kortväggarna har vi placerat wallwashers (Pleiad G3). Dessa armaturer får dubbla funktioner eftersom de både ger nödvändigt omfältsljus och bidrar till att framhäva inredarens idé. Andra halvan av kontoret har inretts för att fungera som en yta för informella möten och som socialt nav. Möbleringen skapar flera rum i rummet, mer eller mindre slutna. En något högre takhöjd, 3.40 m, motiverar valet av nedpendlade armaturer (Appareo Cirkulär) som ger både direkt- och indirekt ljus. Rummets ena kortvägg accentueras av wallwashers (Pleiad G3) medan pentryt vid andra kortväggen har fått en funktionell och dekorativ lösning med en nedpendlad armatur (Gaudi). Wallwashers (Pleiad G3) följer upp lösningen för omfältsljus i övriga delar av storkontoret. Resultatet är ett stort och väl ljussatt rum med en komplett ljusbild, som klarar att möta förändringar. 20

21 21

22 Appareo Det är magiskt. Armaturen lyser, men var finns ljuskällan? Appareo är en nedpendlad armatur som driver LED-teknikens designmöjligheter till sin spets utan att kompromissa med kraven på effektivitet och ergonomi. Välj mellan två utföranden en rektangulär eller cirkulär. I Appareo har vi med hjälp av ny, spännande teknik lyckats kombinera behovet av arbets- och omfältsljus i en och samma armatur. Appareo rektangulär finns i svart eller vitt med färgtemperatur 4000 K och ett ljusflöde av 5220 lumen (effektivitet 70 lm/w). Färgkvalitet MacAdam 4 SDCM. DALI eller e-sense Actilume som standard. Appareo cirkulär finns i svart eller vitt med färgtemperatur 4000 K och ett ljusflöde av 5000 lumen (effektivitet 83 lm/w). Färgkvalitet MacAdam 4 SDCM. DALI som standard. 22

23 Tibi Tibi är en tidlös inredningsarmatur baserad på ny teknik. LED-tekniken ger mycket goda ljusnivåer för allmänbelysning ljuset upplevs som krispigt men väl avbländat. En hel armaturfamilj bestående av pendel-, tak- och väggarmaturer gör det möjligt att planera hela miljöer på ett varierat sätt med hänsyn även till omfältsljuset. Den karaktäristiska formen är inspirerad av en skandinavisk designklassiker; Piet Heins superellips. Tibi Pendel finns med färgtemperatur 4000 K i tre storlekar och erbjuder ljusflöden mellan 1653 lumen ( 400, 65 lm/w), 5414 lumen ( 600, 83 lm/w) och 6328 lumen ( 800, 87 lm/w). Färgkvalitet MacAdam 4 SDCM. Tibi Pendel levereras med DALI som standard. Tibi Tak/Vägg finns med färgtemperatur 4000 K i två storlekar och erbjuder ljusflöden mellan 1708 lumen ( 400, 63 lm/w) och 3744 lumen ( 600, 76 lm/w). Färgkvalitet MacAdam 4 SDCM. Som ljusstyrningalternativ erbjuds e-sense Detect eller e-sense Move. 23

24 Notor LED Ännu effektivare med samma minimala mått! Nu finns Fagerhults klassiska interiörarmatur Notor även i en LED-version. Familjen är komplett med en nedpendlad, en takmonterad och en infälld variant som tillsammans löser belysningsprojektets alla utmaningar. Notor LED erbjuder ljus ända ut i hörnen! Med sina rena linjer och sin litenhet har Notor blivit favoriten bland ljusljusdesigners och arkitekter som vill framhäva rummets utformning. Notor LED finns med färgtemperatur 4000 K och har ett ljusflöde av 1800 lumen per 1200 mm (effektivitet 82 lm/w). Färgkvalitet MacAdam 4 SDCM. Infälld variant finns även med 3000 K. Ljusstyrning erbjuds med DALI. 24

25 Multilume Flat Mer energieffektiv än T5 men med lika bra ljusergonomi! Med Multilume Flat tar LED steget från downlightformatet till en komplett allmänbelysning. Utrustad med en rad innovativa lösningar underlättar den planering och installation i en byggvardag med allt snävare marginaler. Perfekt för krävande belysningsuppgifter i kontorsmiljöer. Multilume Flat finns i tre olika storlekar ( , och ) med färgtemperatur 3000 K eller 4000 K. Välj mellan Opal eller Deltabländskydd. Ljusflöde upp till 4481 lumen (effektivitet 100 lm/w). Färgkvalitet MacAdam 4 SDCM. Ljusstyrning erbjuds med DALI. 25

26 Pleiad G3 Pleiad G3 är den tredje generationen av Fagerhults framgångsrika downlightprogram och har skräddarsytts för den effektiva LED-tekniken. Nytt är att den nu även finns som ytmonterad! Som alltid hos Pleiad ligger fokus på perfekt ljusbehandling, snabb installation och energieffektivitet. LED i Pleiad G3 har möjliggjort en rad innovativa lösningar som höjer Pleiads stjärnstatus ytterligare, bland annat automatisk installation. Pleiad G3 finns för infällnad eller ytmontage med färgtemperatur 3000 K eller 4000 K eller tunable white och erbjuder ljusflöden mellan 900 lumen upp till 1580 lumen (effektivitet ca. 60 lm/w). Både matt eller blank reflektor. Färgkvalitet MacAdam 3 SDCM. Ljusstyrning erbjuds med TouchDIM/DALI. 26

27 Pleiad G3 Wallwasher Pleiad G3 Wallwasher är den optimala lösningen för en kreativ ljusmiljö med fokus på en högre andel omfältsljus. Kraftfull och väl avbländad sköljer armaturen en kaskad av ljus över väggen med bibehållen energieffektivitet. Ljusets färgtemperatur kan regleras från kallt till varmt och det är även möjligt att välja RGB-teknik för att skapa effekter med färgat ljus. Pleiad G3 Wallwasher finns med färgtemperatur 3000 K eller 4000 K eller tunable white och erbjuder ljusflöden upp till 1572 lumen (effektivitet ca. 54 lm/w). Färgkvalitet MacAdam 3 SDCM. Ljusstyrning erbjuds med TouchDIM/ DALI. 27

28 G5 G5 är en LED-baserad skrivbordsarmatur som ger kompletterande arbetsljus och ökar medarbetarnas möjlighet att själva påverka sin ljusmiljö. Ett diskret och smäckert armaturhus i aluminium gör att G5 smälter in i många olika typer av miljöer och inredningar. Det användarvänliga klämfästet gör det enkelt att flytta armaturen vid behov. 28

29 Easy LED Ett energieffektivt och diskret alternativ till små, infällda downlights med halogenljuskälla. Easy LED har en livslängd på timmar och är tre gånger så energieffektiv som en traditionell halogenspot. Det gnistrande ljuset och den exklusiva känslan är densamma. En snygg och smart lösning för hotell, kontor och andra representativa miljöer med långa brinntider. Easy LED finns i två olika modeller, fast eller tiltbar, båda erbjuds med olika spridningsvinklar. Färgtemperatur 3000 K eller 4000 K och ljusflöden från 377 upp till 600 lumen (effektivitet lm/w). Färgkvalitet MacAdam 4 SDCM. Ljusstyrning erbjuds med DALI/DSI/ switchdim eller 1 10 V. 29

30 Freedom Det här är armaturen som inte liknar någon annan! Freedom fungerar som en byggsats, som låter dig teckna dina egna linjer av ljus. Med hjälp av två moduler, en rak och en svängd, byggs armaturen upp för att följa rummets utformning eller en kreativ idé. Men Freedom är inte enbart dekororativ! LED-modulerna, i kombination med avancerad reflektorteknologi, ger ett fullgott allmänljus. Freedom finns svartanodiserad i tre olika modeller. Pendel med upp och nedljus, takmonterad med bara nedljus samt i en variant för vägg. Färgtemperatur 4000 K och ett ljusflöde av ca lumen per modul. Färgkvalitet MacAdam 5 SDCM. Ljusstyrning erbjuds med DALI eller 1 10 V. 30

31 Gaudi I Gaudi möter ny teknologi tidlös elegans! Gaudi är en nedpendlad belysningsarmatur som utvecklats med utgångspunkt i LED-tekniken. Inspirerad av klassiska arkitektoniska principer bär den upp ett helt rum. För formgivningen står arkitekttrion Claesson, Koivisto, Rune som har valt att fokusera på två utföranden en linjär samt en cirkulär variant. Gaudi Linjär LED finns med färgtemperatur 4000 K. Ljusflöde 1980 lumen (effektivitet 50 lm/w). Färgkvalitet MacAdam 3,5 SDCM. DALI som standard. Gaudi Cirkulär finns med färgtemperatur 4000 K. Ljusflöde 350 lumen (effektivitet 20 lm/w). Färgkvalitet MacAdam 3 SDCM. Ljusreglering 1 10 V som standard. 31

32 produced by fagerhults belysning ab Fagerhult utvecklar, tillverkar och marknadsför professionella belysningssystem för publika miljöer som kontor, skolor, industrier och sjukhus. Vår verksamhet bedrivs med ständigt fokus på design, funktion, flexibilitet och energibesparande lösningar. Fagerhult är en del av Fagerhultgruppen, en av Europas ledande belysningskoncerner med verksamhet i fler än 15 länder. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm. fagerhults belysning sverige ab huvudkontor Habo Tel Fax försäljningskontor och utställningar göteborg Gamla Almedalsvägen Göteborg Tel Fax malmö John Ericssons väg ABC-husen Malmö Tel Fax stockholm Tegelviksgatan Stockholm Tel Fax örebro Stubbengatan Örebro Tel Fax örnsköldsvik Storgatan 4 Box Örnsköldsvik Tel Fax SE

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning itza Trotsar tiden Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning Itza sätter tiden ur spel. Utvecklad för LED, utrustad med den senaste bländskyddsteknologin och med en optimerad konstruktion har Itza en

Läs mer

discovery evo Mångsidighetens mästare

discovery evo Mångsidighetens mästare discovery evo Mångsidighetens mästare Det finns en Discovery Evo för varje tillfälle. Vilket är ditt? När vi lanserade Discovery var tänket helt nytt. Ett rakt, enkelt och lättjobbat koncept där en enda

Läs mer

ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED

ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED Rondo G2 Rondo G2 har utvecklats enbart för LED med fokus på energieffektivitet, ljuskomfort och lång livslängd. Reflektorn är mycket effektiv

Läs mer

discovery evo Mångsidighetens mästare

discovery evo Mångsidighetens mästare discovery evo Mångsidighetens mästare Det finns en Discovery Evo för varje tillfälle. Vilket är ditt? När vi lanserade Discovery var tänket helt nytt. Ett rakt, enkelt och lättjobbat koncept där en enda

Läs mer

polelite och keen Strålkastare med unika möjligheter

polelite och keen Strålkastare med unika möjligheter polelite och keen Strålkastare med unika möjligheter Strålkastare med unika möjligheter PoleLITE och Keen är två LED-strålkastare som kan monteras på såväl nya som befintliga stolpar. Armaturen sitter

Läs mer

70 år av kunskap och innovation. Produktnyheter hösten 2015

70 år av kunskap och innovation. Produktnyheter hösten 2015 70 år av kunskap och innovation Produktnyheter hösten 2015 Fagerhult 70 år av innovation 1996 Första generationens Pleiad. Horisontellt kompaktlysrör men samtidigt med en rotationssymmetrisk ljusbild.

Läs mer

Flare. Effektivitet och komfort med LED

Flare. Effektivitet och komfort med LED Flare Effektivitet och komfort med LED Flare Downlights och spotlights med LED-teknik Flare, ett unikt designkoncept Produktdesign Mun* Flare är en komplett familj runda downlights och spotlights. De ger

Läs mer

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort En ny nordisk klassiker är född Vi är stolta över att få presentera vår första egentillverkade gatubelysningsarmatur. Vialume 1 har ett organiskt formspråk och

Läs mer

smarta belysningspaket Skolbelysning som uppfyller kraven

smarta belysningspaket Skolbelysning som uppfyller kraven smarta belysningspaket Skolbelysning som uppfyller kraven Paketlösningar för skolbelysning u har Fagerhult tagit fram tre paketlösningar för skolbelysning som gör valet enkelt för dig. Du väljer en av

Läs mer

light guide Hur man belyser en smyckesbutik

light guide Hur man belyser en smyckesbutik light guide Hur man belyser en smyckesbutik Ljussätt varje detalj Kunder kan ha många känslor och vara fyllda av förväntan när de går in i en smyckesbutik. Det kan vara ett par som letar efter förlovningsringar

Läs mer

robust Komplett sortiment från Fagerhult

robust Komplett sortiment från Fagerhult robust Komplett sortiment från Fagerhult 2 Robust komplett sortiment från Fagerhult Fagerhult har ett komplett sortiment med robusta armaturer för applikationer både inom- och utomhus. Sortimentet består

Läs mer

Projekt Philips kontor. Plats Philips Lighting. Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite

Projekt Philips kontor. Plats Philips Lighting. Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite Projekt Philips kontor Plats Philips Lighting Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite LED-armaturen SmartBalance ger en bra arbetsplatsbelysning. Energisnål belysningslösning

Läs mer

light guide Hur man belyser en bilhall

light guide Hur man belyser en bilhall light guide Hur man belyser en bilhall Att ljussätta ett varumärke Idag har människor en stor kunskap och är väl medvetna om vilka olika bilmärken som finns på marknaden. Kunden identifierar sig med den

Läs mer

U7/R7 Avancerad belysning i unik design

U7/R7 Avancerad belysning i unik design U7/R7 U7/R7 Avancerad belysning i unik design 2 ETAP U7/R7 U7 och R7 tar med sig morgondagens belysning till ditt hem. Båda armaturerna har med hjälp av LED+LENS -tekniken, utvecklats för allmänbelysning

Läs mer

Mångsidiga applikationer

Mångsidiga applikationer Mångsidiga applikationer Pendel-, vägg- och takarmaturerna från OSRAM är det självklara valet när estetik och effektivitet är lika viktigt. De kombinerar förstklassig design med den innovativa armaturens

Läs mer

kontoret i nytt ljus Hållbara LED-lösningar för framtidens arbetsliv

kontoret i nytt ljus Hållbara LED-lösningar för framtidens arbetsliv kontoret i nytt ljus Hållbara LED-lösningar för framtidens arbetsliv Skriva. Pausa. Sälja. Läsa. Skapa. Tänka. Videokonferera. Fika. Välkommen till det flexibla, aktivitetsbaserade kontoret. Här finns

Läs mer

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2013.

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2013. Dot Dot är en familj av tak- och väggarmaturer som kan användas både individuellt och i kombination med varandra. Det finns totalt 24 varianter med olika plafonddjup, olika färgkombinationer och med cirkulära

Läs mer

Belysningslösningar! LED. Light Emitting Diode

Belysningslösningar! LED. Light Emitting Diode Belysningslösningar! LED Light Emitting Diode 24LED Vår klassiska Serie 24 finns nu med senaste teknik i LED-version. 24LED är en kapslad allroundarmatur bestyckad med LED-ljuskälla. Armaturen är avsedd

Läs mer

Lux Lunds Universitet

Lux Lunds Universitet Lux Lunds Universitet Bild 1: Tegelfasadens varma uppljus framställs som en fond i bakgrunder till den inramade atriumgården. Det varma ljuset samspelar fint med det lågt sittande ljuset under bänken som

Läs mer

Vad är LED? Hur upplever vi LED? Thorbjörn Laike Miljöpsykologi Institutionen för arkitektur och byggd miljö LTH Lunds Universitet

Vad är LED? Hur upplever vi LED? Thorbjörn Laike Miljöpsykologi Institutionen för arkitektur och byggd miljö LTH Lunds Universitet Vad är LED? Hur upplever vi LED? Thorbjörn Laike Miljöpsykologi Institutionen för arkitektur och byggd miljö LTH Lunds Universitet Målet för belysningsutveckling har hittills varit att producera mycket

Läs mer

Pozzo. [p :tso] it. källa, brunn

Pozzo. [p :tso] it. källa, brunn pozzo Pozzo c [p :tso] it. källa, brunn Rom, en högsommardag. Solen står högt. Skuggan i förhallen både svalkar och bygger förväntan. Ett steg in i rummet och ögat bländas av ljuset; energin flödar in

Läs mer

Ljusdesignen i Sveriges snyggaste kontor Ett samtal med ljusdesigner Ronnie Eckervig om Microsofts prisvinnande huvudkontor.

Ljusdesignen i Sveriges snyggaste kontor Ett samtal med ljusdesigner Ronnie Eckervig om Microsofts prisvinnande huvudkontor. Ljusdesignen i Sveriges snyggaste kontor Ett samtal med ljusdesigner Ronnie Eckervig om Microsofts prisvinnande huvudkontor. Text: Rebel Light AB Foto: Jason Strong Microsoft Sveriges snyggaste kontor

Läs mer

Bra belysning för bättre vård

Bra belysning för bättre vård Bra belysning för bättre vård Ta hand om dina ögon Under en arbetsdag måste ditt öga växla tusentals gånger mellan det starka operationsljuset vid patientens mun och belysningen i den omgivande miljön.

Läs mer

Färgsätt framtiden. En broschyr om vikten av en inspirerande skolmiljö.

Färgsätt framtiden. En broschyr om vikten av en inspirerande skolmiljö. Färgsätt framtiden En broschyr om vikten av en inspirerande skolmiljö. Kunskapsskolan i Nyköping Hur ska en bra skolmiljö se ut? Räcker det med fyra väggar, tak och en svart tavla? Varje dag skickar föräldrar

Läs mer

light guide Hur man belyser ett köpcenter

light guide Hur man belyser ett köpcenter light guide Hur man belyser ett köpcenter En plats där man bara kan vara För vissa är ett köpcentrum inte bara en plats där man handlar, det är också en plats dit man kan gå för att bara vara eller för

Läs mer

LED-belysning för stora utrymmen

LED-belysning för stora utrymmen LED-belysning för stora utrymmen Lightline-system med LED ETAP's E4, E5 och E7 består av ett omfattande sortiment av LED-belysning för stora utrymmen med högt i tak, t.ex. industrihallar, lager, butiker

Läs mer

RUMMET OCH ARBETSPLATSEN

RUMMET OCH ARBETSPLATSEN RUMMET OCH ARBETSPLATSEN För att skapa en speciell karaktär eller atmosfär i ett rum, räcker det ofta inte att planera för en god ljusmiljö. Genom att låta armaturvalet och belysningen samspela med arkitektur,

Läs mer

Design: Arne Jacobsen. AJ Eklipta led

Design: Arne Jacobsen. AJ Eklipta led Design: Arne Jacobsen AJ Eklipta led AJ Eklipta AJ Eklipta utvecklades 1959 till Rødovre Rådhus. Den formgavs då i två storlekar, Ø 350 och Ø 450. Senare använde Arne Jacobsen en mindre version på Ø 220

Läs mer

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó är ett belysningssystem i moduler där du kan följa och förbättra arkitekturen i en byggnad. Systemet är helt flexibelt: du kan skapa långa eller korta moduler, raka

Läs mer

Ecophon Line LED. Ecophon Line består av ett armaturhus, ett driftdon och ett. Systemöversikt

Ecophon Line LED. Ecophon Line består av ett armaturhus, ett driftdon och ett. Systemöversikt Ecophon Line LED Ecophon Line är en infälld och helt integrerad armatur utvecklad för flera av Focus taksystem. En armatur som lämpar sig för olika rumstyper: arbetsplatser i öppna kontorslokaler, gångstråk

Läs mer

U2 Diffusorarmaturer

U2 Diffusorarmaturer Diffusorarmaturer 2 ETAP Diffusorarmaturer Diffusorbelysning har blivit ett absolut måste för allmänbelysning på kontor och offentliga byggnader, vilket är rimligt då diffusorer ger bekväm och behaglig

Läs mer

t h e br i g h t e r si d e of li g h t

t h e br i g h t e r si d e of li g h t 1 9 9 6 t h e br i g h t e r si d e of li g h t Lysande lösningar för vackra miljöer Allt du ser är ljus. Med ljus skapar du atmosfär och värme. Med ljus sätter du färg och gör ditt hem, eller din arbetsplats,

Läs mer

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen.

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. DAGS ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN! Det som alla drömde om för några år sedan, har nu blivit verklighet. En smart, effektiv belysning som

Läs mer

Appendix A LED-produkter Figurer

Appendix A LED-produkter Figurer 1 Appendix A LED-produkter Figurer 2 Figurer Appendix A LED-produkter Figurer visar ett antal bilder som illustrerar utvecklingen av LED-belysning och är representativ för nuvarande utvecklingsnivå åtminstone

Läs mer

Rätt ljus på kontoret

Rätt ljus på kontoret Rätt ljus på kontoret Om betydelsen av korrekta belysninglösningar i kontorsmiljö Inkluderar belysningslösningar! Det är viktigt med bra kontorsbelysning Det finns många sätt att ljussätta en kontorsmiljö.

Läs mer

Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister

Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister Bilaga 3 till Prevents skrift Syn och belysning i arbetslivet (sidhänvisningar till

Läs mer

Upplysning. från Energirådgivningen i Borås

Upplysning. från Energirådgivningen i Borås Upplysning från Energirådgivningen i Borås Hej! Vill du få lägre elräkningar, bättre belysning och ökad försäljning? Samtidigt som du värnar om miljön och får en bättre arbetsmiljö? Klart att du vill.

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen 5 16 Lighting the Future Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen Minskar energiförbrukningen - och kostnaderna Energiförbrukningen frän vägbelysning

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

ROOM FOR GREAT DAYS. c90 - en ny generation flyttbara lokaler för kontor

ROOM FOR GREAT DAYS. c90 - en ny generation flyttbara lokaler för kontor ROOM FOR GREAT DAYS c90 - en ny generation flyttbara lokaler för kontor 1 CRAMO ADAPTEO HYR FÖR FRAMTIDEN moderna material LJUS INTERIÖR Kraven på dagens lokaler är allt annat än små - och det med rätta.

Läs mer

Alioth Mimas Zenit Nembus. En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015

Alioth Mimas Zenit Nembus. En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015 Alioth Mimas Zenit Nembus En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015 IP20 LED F Högpresterande effektiv slimmad LED-armatur för t.ex kontor och konferensrum Finns som pendlad och infälld armatur

Läs mer

Undervattensbelysning behövs det?

Undervattensbelysning behövs det? 12 Undervattensbelysning behövs det? 13 Ja! Av flera olika anledningar så är det mer viktigt än någonsin med en väl fungerande och anpassad undervattensbelysning. Säkerhet och funktionalitet är såklart

Läs mer

BOX OFFICE BOX OFFICE / INFORMATION BOX OFFICE / SITUATIONSPLAN BOX OFFICE Ett modernt koncept för kontorshus, med lika höga krav på estetik och design hand i hand med samma miljötänk som vi använder

Läs mer

Minimalt med energi och underhåll - Maximalt med ljus. LED-Lightpipes - Komplett belysningslösning för P-garage, tunnlar & stationsmiljöer

Minimalt med energi och underhåll - Maximalt med ljus. LED-Lightpipes - Komplett belysningslösning för P-garage, tunnlar & stationsmiljöer Minimalt med energi och underhåll - Maximalt med ljus LED-Lightpipes - Komplett belysningslösning för P-garage, tunnlar & stationsmiljöer Vi såg tidigt möjligheter och utmaningar inom trafikbelysning...

Läs mer

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2012.

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2012. Stockholm II LED 1990 vann formgivaren Olle Anderson den nordiska designtävlingen Nytt ljus över Stockholm. Tävlingens utmaning var att formge en armatur som utöver att ha goda belysningsegenskaper stilmässigt

Läs mer

BADRUM SKAPA RÄTT BELYSNING

BADRUM SKAPA RÄTT BELYSNING BADRUM SKAPA RÄTT BELYSNING TALLIN SKAPA EN PERFEKT KÄNSLA Trenden är tydlig vi spenderar allt mer tid i våra badrum och ställer högre krav på att få till den där perfekta känslan. Ska ditt badrum kännas

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Lightstream 2. Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus

Lightstream 2. Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus Lightstream 2 Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus Lightstream 2 Energieffektiv LED downlight i stilren design med snabb återbetalning (IP20/IP65) Med 80% energibesparing

Läs mer

Tänd lamporna med stil.

Tänd lamporna med stil. Tänd lamporna med stil. Interiördetaljen som många glömmer. Tänker du på strömbrytare, som något du bara använder för att tända och släcka lampor med? Eller vägguttag, som ett nödvändig ont för att få

Läs mer

Reflektion över koncept på arbetsplatslösningar - de tre föreslagna koncepten sedda ur ett arbetsmiljöperspektiv som gäller hela Lnu

Reflektion över koncept på arbetsplatslösningar - de tre föreslagna koncepten sedda ur ett arbetsmiljöperspektiv som gäller hela Lnu 150331 Reflektion arbetsmiljö bilaga till beslut Reflektion över koncept på arbetsplatslösningar - de tre föreslagna koncepten sedda ur ett arbetsmiljöperspektiv som gäller hela Lnu Uppdrag för reflektionsgruppen

Läs mer

Radisson Blu Riverside Hotel

Radisson Blu Riverside Hotel M O D E R N I N T E R I Ö R www.inredningsnyheter. se En specialbilaga från Modern Interiör Radisson Blu Riverside Hotel SPEKTAKULÄRT OCH INNOVATIVT IFS KONTOR MICROSOFT Intrum Justitia inreds med grön

Läs mer

Mångsidig lokal ljusreglering

Mångsidig lokal ljusreglering Mångsidig lokal ljusreglering I Mångsidig lokal ljusreglering Ungefär 20 procent av all energiförbrukning i världen går till belysning. Beroende på byggnadstyp och aktiviteter kan denna siffra till och

Läs mer

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson Stockholmsmässan LOUNGE Förslag till ny Lounge, Stockholmsmässan Förutsättningar Syftet är att skapa ett rum där man till fullo kan uppskatta kvalitén i svenskt material och möbeldesign. Ett starkt och

Läs mer

ZOBRA EXZITE. Patent Pending

ZOBRA EXZITE. Patent Pending ZOBRA EXZITE Patent Pending Exzite Röd med vita dekorskruvar. Exzite personlig design möter smart funktion Funktionalitet och form förenas på ett smart och unikt sätt i armaturen Exzite. Den har en flexibel

Läs mer

Smart belysning i Lidköping. Rörelse- och närvarovakter

Smart belysning i Lidköping. Rörelse- och närvarovakter Smart belysning i Lidköping Rörelse- och närvarovakter Belysningen i den ljusa öppna entrén styrs, liksom i övriga allmänna utrymmen, av de KNX-anslutna närvarovakterna. Närvarovakt som knappt syns Att

Läs mer

Karlstad - Norra Stockfallet EGNA VAL. Brf Solslingan

Karlstad - Norra Stockfallet EGNA VAL. Brf Solslingan Karlstad - Norra Stockfallet EGNA VAL Brf Solslingan Inredningsstilar Våra inredningsstilar är noga utvalda. I bilderna längre fram ser du exempel på våra stilar som du kan göra som egna val. Vårt grundutförande

Läs mer

SA Möbler - Platform. Formgivare: Daniel Lavonius Jarefeldt och Josef Zetterman

SA Möbler - Platform. Formgivare: Daniel Lavonius Jarefeldt och Josef Zetterman Ragnars - Metro Metro är ett flexibelt och dynamiskt kontorsmöbelsystem med ett helhetstänk kring kontorsmiljön. Syftet är att koppla samman arbetsplatsens, olika delar informella som formella och samtidigt

Läs mer

Aktivitetsbaserade kontor - ett nytt arbetssätt?

Aktivitetsbaserade kontor - ett nytt arbetssätt? Aktivitetsbaserade kontor - ett nytt arbetssätt? CMB - Frukostmöte 2014-06-13 Ett nytt gränsöverskridande arbetsliv där allt fler jobbar när, var och hur de vill har lett till många tomma skrivbord på

Läs mer

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2014.

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2014. Fovea LED Året är 1996 och Fovea presenteras för första gången på belysningsmässan i Hannover. Den första armaturen i världen designad för det nya smala T5-lysröret var född. Nu är det dags för nästa generationsskifte,

Läs mer

Sienna. Design och unik ljusteknik för kontor och skolor

Sienna. Design och unik ljusteknik för kontor och skolor Sienna Design och unik ljusteknik för kontor och skolor Hälsosam och produktiv arbetsmiljö Arbetslivet har genomgått stora förändringar de senaste 20 åren och Sienna uppfyller de förväntningar som ställs

Läs mer

Checklista för inredning av städvänliga lokaler

Checklista för inredning av städvänliga lokaler 1 (8) Checklista för inredning av städvänliga lokaler Checklistan beskriver vad ni själva ska göra för att underlätta städningen av era lokaler. Checklistan tar både upp sådant som kan förbättras i befintliga

Läs mer

Eric Kuster. Inredarnas. inredarnas hemligheter

Eric Kuster. Inredarnas. inredarnas hemligheter Inredarnas Hemligheter Eric Kuster Den nederländske inredningsdesignern Eric Kuster har skapat sin egen nisch genom myntandet av begreppet metropolitan luxury storstadslyx. Hans fingertoppskänsla för denna

Läs mer

Crawford Smart 42. Prismedvetna lösningar. Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016)

Crawford Smart 42. Prismedvetna lösningar. Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016) Crawford Smart 42 Prismedvetna lösningar Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016) Crawford Smart 42 - prismedvetet val Inifrån och ut Med Crawford Smart 42 får du en garageport,

Läs mer

EFG HideTech. Furniture for meetings

EFG HideTech. Furniture for meetings Furniture for meetings Familjen. Bildskärm, kamera, mikrofon AVM har allt i bordsskivan. är bord utvecklade för den framtid där en allt större del av arbetet sker i form av möten. Möten där du står eller

Läs mer

SGGMASTERGLASS. Ornamentglas med mönster för innovativ design SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN

SGGMASTERGLASS. Ornamentglas med mönster för innovativ design SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN SGGMASTERGLASS Ornamentglas med mönster för innovativ design SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN SGG MASTERGLASS Mönster för ett sofistikerat spel mellan material och ljus. SGG MASTER-CARRÉ

Läs mer

ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR

ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR Miljövänlig och kostnadseffektiv lösning med Nikkon LEDXION RÄTT LED För att möta dagens belysningskrav arbetar NIKKON med världsledande

Läs mer

2015 P R O F I L E R

2015 P R O F I L E R 20 PROFILER 07 PROFILER Tolv aluminiumprofiler av hög kvalitet, med ett brett sortiment av tillbehör som ökar användningsområdet och underlättar montaget av våra LEDstrippar. Profilerna fungerar som ett

Läs mer

Belysningsförslag Ale Nya Högstadium Diskussionsunderlag 20130830. - Typklassrum - Allmänna ytor (utvalda som första etapp)

Belysningsförslag Ale Nya Högstadium Diskussionsunderlag 20130830. - Typklassrum - Allmänna ytor (utvalda som första etapp) Belysningsförslag Ale Nya Högstadium Diskussionsunderlag 20130830 - Typklassrum - Allmänna ytor (utvalda som första etapp) TYPKLASSRUM,112 ALTERNATIV 1, lysrör T5 KORT ANALYS Klassrummet upplevs dagtid

Läs mer

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro InTibro Mottagande av besökare Yta för försäljning Receptionsdisk, öppen miljö, ergonomiskt utformad arbetsplats. Konstnärlig utsmyckning och växter som stämmer överens med övrig inredning. Besöksstolar,

Läs mer

EXKLUSIV FÖRVARING SKJUTDÖRRAR INREDNINGAR DRESSINGROOM. www.kadesign.se

EXKLUSIV FÖRVARING SKJUTDÖRRAR INREDNINGAR DRESSINGROOM. www.kadesign.se EXKLUSIV FÖRVARING SKJUTDÖRRAR INREDNINGAR DRESSINGROOM www.kadesign.se EXKLUSIV FÖRVARING vårt hantverk på dina villkor Söker du någonting extra? Ställer du höga krav på materialval, design och kvalité?

Läs mer

DESIGNFöRSL G ALFA LAVAL

DESIGNFöRSL G ALFA LAVAL DESIGNFöRSL G ALFA LAVAL Uppdrag Skapa rumsmöjligheter för tre parallella möten, helst två mindre och ett större mötesrum. De små rummen skall anpassas för 2-4 personer och det större för upp till 15 personer.

Läs mer

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²]

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] KONTOR OCH SHOWROOM PROJEKT Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett mycket expansivt och centralt område med goda kommunikationer. Under 1940-, 50-

Läs mer

I mötet mellan trä och glas får du en helt ny upplevelse

I mötet mellan trä och glas får du en helt ny upplevelse TYLÖ EVOLVE I mötet mellan trä och glas får du en helt ny upplevelse Läs mer på www.tylo.se/evolve Välkommen in i värmen. Här finns inga problem. Här är det avslappnat och skönt. I vår nya serie Evolve

Läs mer

FLEXIBILITET. En sådan lösning kräver mer tid och engagemang, men resultatet blir i gengäld oftast något alldeles extra.

FLEXIBILITET. En sådan lösning kräver mer tid och engagemang, men resultatet blir i gengäld oftast något alldeles extra. NÄRPRODUCERAT FLEXIBILITET MILJÖN Vi på Flux vill dela din verklighet och kunna anpassa våra lösningar efter dina behov. Vi vill ge dig funktionella och väldesignade armaturer med en produktkvalitet som

Läs mer

Geberits moderna badrumsprodukter för 2015

Geberits moderna badrumsprodukter för 2015 Pressinformation från Geberit Februari 2015 Geberits moderna badrumsprodukter för 2015 I år är det badrummen vi renoverar och inreder! I trendspaningarna för 2015 ser vi personligt designade badrum med

Läs mer

Husbok för Bilprovningens huvudkontor. Så fungerar vårt flexkontor

Husbok för Bilprovningens huvudkontor. Så fungerar vårt flexkontor Husbok för Bilprovningens huvudkontor Så fungerar vårt flexkontor Med ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus är Bilprovningen din trygghet för säkra fordon och bättre miljö. Välkommen till Bilprovningens

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

Standardmodeller för administrativa lokaler

Standardmodeller för administrativa lokaler Standardmodeller för administrativa lokaler UPPRÄTTAT AV FASTIGHET Innehåll Sida Inledning - Adminstrativa lokaler vid VLL - Adminstrativa lokaler sett ur ett förvaltningsperspektiv - Allmänt om kontorslokaler

Läs mer

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig THERMOTECH Golvvärme Vi gör det enkelt för dig VÄLKOMMEN TILL THERMOTECHS VÄRLD Thermotech startade när intresset för golvvärme började upptäckas av de stora VVS-tillverkarna. Idén var att utveckla färdiga

Läs mer

PRODUKTKATALOG 2013-1

PRODUKTKATALOG 2013-1 PRODUKTKATALOG 2013-1 Hos Laljus sätter vi ljuset i fokus. I vårt sortiment finner man endast LED-belysning. LED-belysning med hög kvalitet, lång livslängd och ett bra ljus. Vad är ett bra ljus? Ett bra

Läs mer

diligentia Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö

diligentia Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö A² diligentia Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö 1 Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö 2 Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö diligentia Hur kommer vi att arbeta i framtiden? För några år sedan började Diligentia att fundera

Läs mer

VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM

VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! VASASTAN LUNTMAKARGATAN 34 397 KVM Sida 1 av 20 BESKRIVNING Luntmakargatan 34, 397 kvm Modernt kontor med edge högst upp med stor terrass och garage. Kontoret ligger i välskött

Läs mer

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking.

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking. Garageytor Pacific LED Green Parking Modernisera ditt garage. Nya innovativa. Stora energibesparingar, minskat underhåll, längre livslängd och enkel installation. 80 Besparingar besparingar* *Reducerade

Läs mer

Belysning sida 1. Hur mycket ljus får vi från solen?

Belysning sida 1. Hur mycket ljus får vi från solen? Belysning sida 1 I flera av de tidigare delkurserna har det varit tal om ljus. Du har fått klart för dig att växter behöver ljus, men du sitter säkert med en mängd frågor kring det här med ljus. Det blir

Läs mer

Med hjälp av pannlampor och flyttbara spett har Erika och Svante provat sig fram till belysningen. Nu kan de njuta av sin trädgård året runt.

Med hjälp av pannlampor och flyttbara spett har Erika och Svante provat sig fram till belysningen. Nu kan de njuta av sin trädgård året runt. Med hjälp av pannlampor och flyttbara spett har Erika och Svante provat sig fram till belysningen. Nu kan de njuta av sin trädgård året runt. av Marie Onäng Foto Sonja Dahlgren Allt ljus på 32 Erika provar

Läs mer

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2014.

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2014. Zeta II Zeta II är en LED-bestyckad takarmatur för infällnad i undertak i två varianter, Comfort och Compact. Compact är en slimmad version med en höjd ovan undertak på 100 mm jämfört med Comforts 139

Läs mer

EFG HideTech & EFG HideTech AVM. Furniture for meetings

EFG HideTech & EFG HideTech AVM. Furniture for meetings & EFG HideTech AVM Furniture for meetings Familjen EFG HideTech. EFG HideTech är bord utvecklade för den framtid där en allt större del av arbetet sker i form av möten. Möten där du står eller sitter.

Läs mer

EN LITE SMARTARE SKOLA NYHET!

EN LITE SMARTARE SKOLA NYHET! EN LITE SMARTARE SKOLA NYHET! Behovsstyrd ventilation KLOSS SMART KLOSS heter vårt specialdesignade modulsystem för förskola och grundskola. Det är flexibelt och utbyggbart i ett eller två plan och kan

Läs mer

Belysningsbranchen informerar

Belysningsbranchen informerar Belysningsbranchen informerar Viktor Olsson, Philips René Lindholm, Osram Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Ekodesigndirektivet (ErP direktivet) Ställer energi-, informations- och kvalitetskrav

Läs mer

Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället? 2014-12-01

Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället? 2014-12-01 Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället? 2014-12-01 1 Innehåll sid 2 Kostnad och värde. Skolverkets läroplan Lgr 11. sid 3-9

Läs mer

Rum för kommunikation INREDNING / TEKNIK / FUNKTION

Rum för kommunikation INREDNING / TEKNIK / FUNKTION Rum för kommunikation INREDNING / TEKNIK / FUNKTION Abstracta skapar miljöer för kommunikation och utvecklande möten. Olika miljöer ställer olika krav. Abstracta hjälper dig med allt från det helhetsintryck

Läs mer

tappning. Geberit Monolith

tappning. Geberit Monolith Badrumsdesign i ny tappning. Geberit Monolith För folk med karaktär. Och dem som njuter av livets goda. Vill du ge ditt badrum en ny fräsch look? Med Geberit Monolith badrumsmoduler slipper du kompromissa.

Läs mer

Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt.

Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt. Må bra på insidan. Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt. Njut av en perfekt inomhustemperatur året om. Ta tillvara på det naturliga dagsljuset, spara energi och förbättra isoleringen med upp

Läs mer

Mood Ledge Med trähylla

Mood Ledge Med trähylla Choose your Mood Choose your Mood Mood är en magnetbärande, minimalistisk och stilren skrivtavla i glas, som finns i 24 olika färger. Den svävande känslan förstärks genom de dolda beslagen och avsaknaden

Läs mer

AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA

AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA Malmö 2014-12-12 Bibliotek och IT AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA Om Bibliotek och IT Biblioteks- och IT-verksamheterna vid Malmö högskola är samorganiserade i ett

Läs mer

MAXLED SIDA 2-3 EXILED SIDA 3-4 UNILED SIDA 5 OMNILED STS & OVALED STS SIDA 6 PROLED SIDA 7 AGORALUX & BEOLUX SIDA 8 HANDLAMPA HL 300 SIDA 9

MAXLED SIDA 2-3 EXILED SIDA 3-4 UNILED SIDA 5 OMNILED STS & OVALED STS SIDA 6 PROLED SIDA 7 AGORALUX & BEOLUX SIDA 8 HANDLAMPA HL 300 SIDA 9 MAXLED SIDA 2-3 EXILED SIDA 3-4 UNILED SIDA 5 OMNILED STS & OVALED STS SIDA 6 PROLED SIDA 7 AGORALUX & BEOLUX SIDA 8 HANDLAMPA HL 300 SIDA 9 FLEXILUX, BOLLSKYDD, TEXTSKIVOR & PIKTOGRAM SIDA 10 LYSRÖR,

Läs mer

FROM WORKPLACE TO CREATIVE SPACE KONTOR KONFERENS HOTELL 2015

FROM WORKPLACE TO CREATIVE SPACE KONTOR KONFERENS HOTELL 2015 FROM WORKPLACE TO CREATIVE SPACE KONTOR KONFERENS HOTELL 2015 2 FROM WORKPLACE TO CREATIVE SPACE FROM WORKPLACE Kontorsarbetsplatsen har blivit mindre, öppna kontorslandskap och aktivitetsbaserade arbetsplatser

Läs mer

Research. Erikdalsbadets utomhusbad i Stockholm

Research. Erikdalsbadets utomhusbad i Stockholm Framtidens färg Framtidens färg kommer varken att handla om nya kulörer eller färgkombinationer, vilket tidigare ofta har kännetecknat en viss tidsperiod. I framtiden får färgen sin betydelse genom kontexten

Läs mer