1 l~ n med receptlo är det högt 1 tak och stora Interlöra glaspartler ska r ett lju öde geno hela byggnaden. FoTo: P~ ~ Text Matika Und

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 l~ n med receptlo är det högt 1 tak och stora Interlöra glaspartler ska r ett lju öde geno hela byggnaden. FoTo: P~ ~ Text Matika Und"

Transkript

1 0 LL L, ~~ : 4, 4,- 7 ~ -~- f,~ Rambölls nya huvudkontor i Stockholm är ett 40-taishus som har totalrenoverats och moderniserats för att uppfylla dagens krav på miljö, funktion och flexibilitet. Här finns nu 400 arbetsplatser i ett kontor som inretts med öppenhet, dynamik och flexibilitet i fokus. l~ ambölls kontor med totalt åtta vå ngsplan tota re rats e skapa en både nodem represe a plats. Kontoretp as av n. n med receptlo är det högt tak och stora Interlöra glaspartler ska r ett lju öde geno hela byggnaden. FoTo: P~ ~ bllltet, ö nhet, nyfikenhet och Text Matika Und medarbetare på omkring 200 kontor världen över. Ramböll arbetar inom byggpro totalt åtta våningsplan och kvadratmeter har totalrenoverats i syfte att skapa en både modern och representativ arbetsplats. Huset som ursprungligen uppfördes på 40-talet gramarbete, inredning, färgsättning, materialval och möbler. Fastighetsägarens arkitekt ansva jektens samtliga faser från idé och analys över projektering till drift och underhåll. november 2008 flyttade Ramböll Sverige in i sitt nya huvudkontor centralt beläget på Krukma kargatan i Stockholm. Kontoret med har byggts om i omgångar men den här gången fick fastigheten en rejäl ansiktslyftning med bland annat nya fönster och helglasade burspråk. Hyresgästens arkitekt har varit Mur man Arkitekter som ansvarat för pro hade ett nära samarbete med dem för att byggprocessen skulle bli så smidig som möjligt. Ramböll har själva projekterat all teknik huset. Kontoret färdigställdes under hösten 2008 och inrymmer totalt 400 arbetsplatser i Ramböll Sverige är en del av Ram böllkoncernen med mer än rade för husets exteriör och byggan knutna detaljer. Murman Arkitekter både cellkontor och landskap Flexibilitet och öppenhet i inredningen Murmans uppdrag tog sin början i pro gramarbetet där man bland annat lyss nade till hur Ramböll ville profitera sig i sitt nya kontor. Visionen var att skapa ett nytt representativt kontor som skulle präglas av flexibilitet, öppenhet, nyfikenhet och kommunikation.

2 RAMBÖ Man arbetade mycket med olika planlösningar för att hitta de optimala lösningarna för att uppnå en bra arbetsmiljö. Många av Rambölls medarbetare skulle flytta från att sitta i cellkontor till att sitta i öppna landskap. Det lades stor vikt vid utformningen av arbetsplatsen. Både vad gällde funk tion och materialval. Ramböll ville ha flexibla kontorsmöbler som skulle fungera för många olika verksamhe ter, och även om avdelningar skulle behöva byta plats i huset. Vi specialritade en mindre mö belserie åt Ramböll med ett byggbart system av förvaringsmöbler och tu olika våningsplanen, säger Wivian Eidsaunet, ansvarig inredningsarki tekt. gatuplanet finns en konferensavdelning med hörsal i anslutning till entréhallen. De övriga sex våning arna är kontorsvåningsplan med 400 arbetsplatser. Kontorets mattor kom mer till största delen från Ogeborg Golvagenturer. olika våningsplanens färgsättning. Denna matta kan göras i egen de tremt hög slitstyrka som lämpar sig särskilt bra för stora eller välfrekven terade rum och ytor. De är enkla att Nya kontoret energioptimerat En av de stora utmaningarna har va underhålla och har en mycket bra ljuddämpning som bidrar till god rumsakustik, säger Leif Ogeborg. Wiltonmattan är garnfärgad, vilket både ger en mycket bra färgbestän dighet och gör den enklare att under hålla då fläckar lättare kan tas bort. På varje våningsplan finns paus rum för spontana möten, samtalsrum och konferensrum. Kär valdes istäl et mattan Tretford som består av 80 procent ut av gethår och 20 procent per kvadratmeter och år, vilket är lägre än kravet för nyproduktion, be rättar Yvonne Ronnerfors, Kommuni syntet då kraven beträffande slitstyr ka var något lägre i dessa rum. Tretford är också en öglad mat kationschef på Ramböll. För att nå detta resultat har det krävts lösningar som innefattat ef ta, men litet tjockare och mjukare än Wiltonmattan för högre komfort och fektiv värmeåtervinning, behovsstyr da klimat- och installationssystem, effektiv solavskärmning och energieffektiv elutrustning. Rambölls kun skap inom byggnadsfysik har varit en viktig del planeringsarbetet, där byggnadens täthet och fuktdimen sionering är avgörande för en lyckad och väl fungerande slutprodukt. Våningspian i olika färgskalor Vi jobbade medvetet med färgsätt ningen så att det skulle bli en harmo nisk miljö med olika färgskalor på de TEGERE på de olika våningsplanen, berättar Leif Ogeborg. Mattorna har en grå, grön och blå färgton som matchar de fick en basmöbel, som sedan kom pletterades avdelningsvis efter behov. med hela 70 procent jämfört med före ombyggnaden. - Totalt beräknas energianvänd ningen uppgå till 77 kilowattimmar PETER Till kontorsytorna har vi levere rat enfärgade Wiltonmattor i tre olika specialfärger som sedan återkommer signfärg redan från 00 m2. Wiltonmattan är ett klassiskt hårdvävt, öglat textilgolv med ex och noga val av installationssystem har energianvändningen minskat FoTo: läggsskivor till skrivborden, berät tar Marie Oscarsson, handläggande inredningsarkitekt. Alla medarbetare rit att minimera energianvåndningen utan att ge avkall på gott inomhusklimat. Genom en teknisk och ekono miskoptimering av byggnadsåtgärder Kontorets mattor komm till största delen från Ogeborg Golvage rer AB. På varje våningspian finns pausrum för spontana möten, samtaisrum och konferensnjm. dessa rum finns mattan Tretford från Ogeborg. Tretford är en litet tjockare och mjukare rna för hög komfort och passar bra för denna typ av ytor då kravet på slitstyrka inte är lika högt som vid arbetsplatser och i gångstråk. som passar bra just för denna typ av ytor, säger Leif Ogeborg. Det översta våningsplanet var tidi gare en vindsvåning som i samband med renoveringen byggdes om till kontorsplan. Även här har man lagt Ogeborg Wilton och Tretford, men eftersom hela kontorsplanet har ett installationsgolv så består mattan is tället av textila plattor i storlek 60x60 respektive 50x50 centimeter. Ogeborg är inte bara golv, till kaf festationerna i entréplanet har man levererat bänkskivor i Quartzsten. Quartz är en unik stenkvalitet som De olika vånlngaplanen har färgsatts olika färgskalor som speglas både möbler och mattur. mötesrummen på entråplanet finns förutom Tretford några rum också ryamattan Olympic i syntet från Ogeborg. FoTo: P~ TOGENE

3 BÖLL 7, TANKEN HAR VARIT AlT GE VARJE RUM EN INDMDUELL OCH PESONUG PRÄGEL ~rr Avskalad, ren design med många kombinationsmöjligheter är kännetecknande för stolen Asia fran italienska Crassevig. Kollektionen Asia innehaller flera typer av stolar och passar bra i de personligt inredda rummen i Rambölls kontor. Här har stolarna ett vitlackerat sittskal och en klädd front i olika färger. Wida Wahlstedt är agentur för Crassevig i Sverige och har levererat stolen Asia i två utförande, här en modell med hjul och snurrfunktion. slår det mesta när det gäller hårdhet och fläcktålighet, dessutom behöver materialet aldrig ytbehandlas, varken Ramböll ska kunna förändra, bygga om och utveckla inredningen om det skulle behövas i framtiden. Detta har som bänkskiva eller golvplatta. Med över 60 färger erbjuds en stor mång fald beträffande design. mötesrummen på entréplanet finns legat i fokus även för planeringen av kopierings- och skrivarrummen det nya kontoret. Från TreCé AB kommer inredningen till samtliga av dessa och förutom Tretford i några rum också ryamattan Olympic i syntet i starka färger från Ogeborg Golvagenturer. omfattar totalt ~8 rum. TreCé är leve rantör inom kontorsförvaring med ett komplett sortiment av svensktill verkade produkter under det egna varumärket CombiLine. Till Rambölls kontor har man levererat vägghyllor, väggskåp, skrivardiskar, diskar och Flexibilitet och funktion Tankarna kring interiörens funktion har betytt att man lagt stor vikt vid att Tretfordmattan är en öglad matta och bestar av 80 procent ull av gethar och 20 procent syntet. Fran Ogeborg Golvagenturer AB. ~4f ~

4 RAMBÖ lunchmatsalen finns stolen Kiiku fran NC Möbler AB. Stolen är stilrent designad och är en så kallad lägesstol där medar gör att stolen följer med i kroppens rörelser pa ett naturligt sätt. Stolen är tillverkad i massiv björk, här med en täckande bets i vitt. Samma modell, fast i svart hets, finns i kontorets pentryutrymmen. Foro: ~ Lj~o miljödiskar i vitlaminat med svarta socklar samt bänkskivor klarlackad ask med massiv kantlist. Miljödiskarna döljer på ett effek tivt och prydligt sätt de returkäri för bland annat papper som finns på kon toret, berättar Mirjana Kilian på TreCé. TreCé har själva designat möbelserien CombiLine, som blivit en etablerad förvaringslösning på den nordiska marknaden med begrepp som kvali tet, funktion, flexibilitet och säkerhet i fokus. Även kontorets postfack kom mer från TreCé ur samma serie. Stolar för alla utrymmen Det är svårt att alltid sitta rätt, men att vara rörlig är något som är viktigt. En komfortabel stol där man kan va riera sittställningen betyder mycket. Till kontoret har många olika stolar levererats, alla med samma krav på funktionalitet, komfort och individua litet i fokus. Till medarbetarnas alla pentryn på samtliga kontorspian och i lunchmatsalen finns exempelvis sto len Kiiku från NO Möbler. Stolen är stilrentdesignad av Anne Holopainen och är en så kallad lägesstol där med- ar gör att stolen följer med i kroppens rörelser på ett naturligt sätt. Köku be tyder också mycket riktigt gunga på svenska. Stolen är tillverkad i massiv björk med en täckande bets i svart för kontorets pentryutrymmen res pektive vitt för lunchmatsaten. NO Möbler är en producent av trämöbler som lägger stor kraft på att vidareutveckla och förädla tradi tionen att tillverka funktionella och klassiska trämöbler, men som hela tiden också strävar efter att hitta nya former och skapa nya klassiker. Vi jobbar därför ofta nära unga formgivare, berättar Johan Franzén på NO Möbler. Just stolen Köku var med på Milanomässan 2006 och den då 22-åriga Anne Holopainen vände sig till oss för att marknadsföra den. Avskalad, ren design med många kombinationsmöjligheter är känne tecknande för stolen Asia från ta lienska Orassevig. Kollektionen Asia är en serie som innehåller många typer av stolar och passar bra in i de personligt inredda rummen i Ram bölls kontor. Tanken var ge varje rum

5 BÖLL it ~ III -~ Wida Wahlstedt agenturer har även levererat hl den svarta stolen Spring från Cras sevig, en svart, stilrent designad stol försedd med gummiyta i bade ryggstöd och sits för en behaglig sittställning. Ogeborg är inte bara golv, till kattestationerna i entréplanet har Ogeborg även levererat bänkskivor i Ouartzsten. Quartz är en unik stenkvalitet som slår det mesta när det gäller hårdhet och fläcktålighet och materialet behöver aldrig ytbehandlas. Med över 60 färger erbjuds också en stor mångfald beträffande design. WeCÖ AB har levererat InrednIngen samtliga ko~~rings- och sknvarrum det nya kontoret, totalt 8 rum. Inredningen består av väggs~råp, skrivardiskar, diskar och mlljödlskar från det egna varumärket ComblLine. FoT~: M~. LiND 0 ~ Till kontorsytorna har Ogeborg levererat enfärgade Wiltonmattor i en grå, grön och blå färgton som matchar de olika våningsplanens färgtema. Wiltonmattan är ett klassiskt hårdvävt, öglat textilgolv med extremt hög slitstyrka som lämpar sig särskilt bra för stora eller välfrekventerade rum och ytor. Vita postfack från TreCé AB. n individuell inredning och därför har ckså stolarna med vitlackerat sittskal n klädd front som varierar mellan ett 0-tal olika färgkulörer och mönster. da Wahlstedt är agentur för Cras evig i Sverige och har levererat stolen sia i två utförande, en modell med hjul ch snurrfunktion och en modell utan. tolarna finns i konferensrummen och de tysta rummen. Textiliernas färger konferensrummen varierar mycket en matchar våningsplanens tema. Det handlade mycket om logistik för att få rätt stol med rätt klädsel till exakt avsett rum, berättar Anders Wahlstedt, men det fungerade till hundra procent tack vare den noggranna märkningen från fabriken i Italien. Wida Wahlstedt agenturer har även levererat den svarta stolen Spring från Crassevig, en svart, stilrent designad stol försedd med gummlyta i både ryggstöd och sits för en behaglig sitt ställning. Wida Wahlstedt agenturer representerar ett antal utvalda leveran törer av möbler från hela världen. FAKTA Ramböll Sverige Huvudkontor, Stockholm, 400 arbetsplatser Fastighetsägare: AP Fastigheter Fastighetsägarens arkitekt: Jonsson & Arnell Hyresgäst: Ramböll Sverige AB Hyresgästens arkitekt: Murman Arkitekter Ansvarig inredningsarkitekt: Wivian Eidsaunet Handläggande inredningsarkitekt: Marie Oscarsson Övriga inredningsarkitekter Murman Arkitekter: Christoffer Näs, Helena Ljungberg Leverantörer!producenter bland annat: Stol Asia, Crassevig Spa Italien: Wida Wahlstedt agenturer Stol Spring, Crassevig Spa Italien: Wida Wahlstedt agenturer, , Förvaringsmöbler CombiLine: TreCé AB, , Mattor: Ogeborg Golvagenturer AB, , Stol Kiiku: NC Möbler AB, 023-5,

POSTENS MÖTESPLATS För att möta framtidens krav behövde Posten öppna transparanta lokaler som bjuder in till möten och kontakter. Läs mer på sidan 13

POSTENS MÖTESPLATS För att möta framtidens krav behövde Posten öppna transparanta lokaler som bjuder in till möten och kontakter. Läs mer på sidan 13 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MODERNA KONTORET DIN GUIDE TILL EN SMARTARE KONTORSLÖSNING FOTO:THERESE ALDGÅRD MAJ 2006 Framtiden ställer krav på kreativitet, flexibilitet

Läs mer

För dig som tänker sitta ett tag. stöd, avlastning, avslappning och rörelse

För dig som tänker sitta ett tag. stöd, avlastning, avslappning och rörelse stöd, avlastning, avslappning och rörelse För dig som tänker sitta ett tag Forskning och arbetsplatsergonomi Ergonomiska finesser kommer bara till sin rätt om de verk ligen används. Med rätt inställning

Läs mer

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem.

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Foto www.willanordic.se 2 Höj livskvalitén. En villahiss betyder så mycket mer än att transportera sig från en våning till en annan. Det handlar om att njuta

Läs mer

ROOM FOR GREAT DAYS. c90 - en ny generation flyttbara lokaler för kontor

ROOM FOR GREAT DAYS. c90 - en ny generation flyttbara lokaler för kontor ROOM FOR GREAT DAYS c90 - en ny generation flyttbara lokaler för kontor 1 CRAMO ADAPTEO HYR FÖR FRAMTIDEN moderna material LJUS INTERIÖR Kraven på dagens lokaler är allt annat än små - och det med rätta.

Läs mer

CityMark. Så sitter du ergonomiskt. HSB Malmö är Skånes bästa förvaltare turning torso årtiondets coolaste byggnadsverk.

CityMark. Så sitter du ergonomiskt. HSB Malmö är Skånes bästa förvaltare turning torso årtiondets coolaste byggnadsverk. CityMark Nr 2 Mars 2010 ÅRGång 8 ANALYSER TRENDER FLYTTIPS REPORTAGE LEDIGA LOKALER Antalet kontorssysselsatta har minskat med 4,8 procent i Västra Götaland och med 2,8 procent i Skåne. Detta sker samtidigt

Läs mer

n bättre värd Ljuddesign mycket mer än decibel Collectors Lena Apler vågade bygga nytt Nuevo Riche VÄRDENS BÄSTA HUVUDKONTOR Hur två blev ett

n bättre värd Ljuddesign mycket mer än decibel Collectors Lena Apler vågade bygga nytt Nuevo Riche VÄRDENS BÄSTA HUVUDKONTOR Hur två blev ett n bättre värd E N T I D N I N G F R Å N V A S A K R O N A N N U M M E R 3 O K T O B E R 2 0 0 9 Ljuddesign mycket mer än decibel Collectors Lena Apler vågade bygga nytt Nuevo Riche VÄRDENS BÄSTA HUVUDKONTOR

Läs mer

CityMark NR 8 OKTOBER 2009 ÅRG 7

CityMark NR 8 OKTOBER 2009 ÅRG 7 CityMark NR 8 OKTOBER 2009 ÅRG 7 ANALYSER TRENDER FLYTTIPS REPORTAGE LEDIGA LOKALER Ett tänkbart scenario är att vi kommer att se fler exempel på företag som flyttar från en central delmarknad till en

Läs mer

Idé, text och foton: Grafisk form:

Idé, text och foton: Grafisk form: BYGG FÖR FRAMTIDEN För att inspirera bygg- och fastighetsbranschen att bygga fler lågenergibyggnader finns en sökbar webbsida med goda exempel LÅGANbygg Marknadsöversikt. Här kan byggherrar och entreprenörer

Läs mer

IDO Badrumskollektion 2014

IDO Badrumskollektion 2014 IDO Badrumskollektion 2014 2 IDO Innehåll Innehåll Historia...4 IDO designers...6 Inspiration...8 IDO Smart...14 Att planera sitt badrum...18 Sköt om ditt badrum....21 Badrumsmöbler...22 Speglar...48 Badrumsmöbler,

Läs mer

NU BLIR VI NOBINA! Vi förenklar människors vardagsresor

NU BLIR VI NOBINA! Vi förenklar människors vardagsresor Vi förenklar människors vardagsresor NU BLIR VI NOBINA! Från och med den 1 december byter samtliga bolag inom Concordia Bus-koncernen (utom Swebus Express) namn till Nobina. Med det nya varumärket får

Läs mer

NEWS. Mats Karlsson, Wattguard: sidan 4-5

NEWS. Mats Karlsson, Wattguard: sidan 4-5 NEWS en affärstidning för dig som verkar i sydsverige. # 1 2014 Mats Karlsson, Wattguard: GRÖNT LJUS HELA VÄGEN TILL INDIEN sidan 4-5 Kära läsare! 2013 avslutades storstilat med en prisutdelning den 16

Läs mer

STOLTHET. Med smak för inredning. Miss Holly på Gastrologik. Engagemang är a och o. Möt Marit. Nyheter från Stolab i Smålandsstenar

STOLTHET. Med smak för inredning. Miss Holly på Gastrologik. Engagemang är a och o. Möt Marit. Nyheter från Stolab i Smålandsstenar STOLTHET Nyheter från Stolab i Smålandsstenar Med smak för inredning. Miss Holly på Gastrologik. Engagemang är a och o. Göran Martinsson, ägare och f d VD. Möt Marit. Formgivare på Stolab sedan 1989. 2SEP

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11 Blickar österut 4 Arena med många ansikten 7 Stort värde på bevarande 11 Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form En informationstidning från Wikström VVS-Kontroll Samarbete för hållbar utveckling

Läs mer

SVENSK EN FRISTÅENDE OCH OBEROENDE MÄSSTIDNING

SVENSK EN FRISTÅENDE OCH OBEROENDE MÄSSTIDNING SVENSK EN FRISTÅENDE OCH OBEROENDE MÄSSTIDNING REPORTAGE OCH MÄSSNYHETER FRÅN STOCKHOLM FURNITURE & LIGHT FAIR 2014 OPTIMISM PÅ STOCKHOLM FURNITURE & LIGHT FAIR Furniture & Light Fair, världens främsta

Läs mer

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s Från kontor till modern funkis Luise Ljungby och Rasmus Kjær hade bott mitt emot det gamla kontoret som tillhörde Århus universitet i ett år när det blev till salu. Trots att de bara hade bott i sitt dåvarande

Läs mer

67 sidor. Le du är i badrummet! designinspiration! Personifierad design är dagens ord BADRUM TVÄTTSTUGA KÖK. MÖBLER MED 5 Cm intervall

67 sidor. Le du är i badrummet! designinspiration! Personifierad design är dagens ord BADRUM TVÄTTSTUGA KÖK. MÖBLER MED 5 Cm intervall MÖBLER MED 5 Cm intervall Le du är i badrummet! 2013 67 sidor designinspiration! Personifierad design är dagens ord s. 20 s. 40 Arja Saijonmaa valde Temal BADRUM TVÄTTSTUGA KÖK MÖBLER smycken vackra som

Läs mer

YGG- & INREDNINGSGUIDEN

YGG- & INREDNINGSGUIDEN Bromma BROMMA KANSKE BÄST I SVERIGE PÅ BYGG OCH INREDNING? BYGG- & INREDNINGSGUIDEN Ett inspirationsmagasin från Bromma Byggcentrum! Massor av bygg & inredning tips för hela hemmet! Badrummet du drömmer

Läs mer

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se En tidning om stambyten. 2013 Dags för stambyte? www.m3bygg.se 2 Att vi har lång erfarenhet och stor kompetens att arbeta med kvarboende har gett M3 Bygg ett gott rykte. Vi tar alltid hänsyn till att vi

Läs mer

Gängtappen. Toppmoderna kontor i Sveriges första skyskrapa

Gängtappen. Toppmoderna kontor i Sveriges första skyskrapa Gängtappen Toppmoderna kontor i Sveriges första skyskrapa Näringslivets fastighetsbolag Wihlborgs är den ledande fastighetsägaren i Öresundsregionen. Vi ser hur näringslivet växer och frodas här, och

Läs mer

Det unika som standard

Det unika som standard Det unika som standard www.nassjohus.se 1 Tack vare Nässjöhus otroliga flexibilitet fick vi allt precis som vi ville ha det 2 NässjöHus det unika som standard Välkommen hem till Nässjöhus Hos oss på NässjöHus

Läs mer

aktiva och engagerade Intrum Justitia om sitt nya huvudkontor SID 26

aktiva och engagerade Intrum Justitia om sitt nya huvudkontor SID 26 Ett miljöcertifierat hus är ett effektivt sätt att kommunicera sin miljöprofil, samtidigt som det är mer kostnadseffektivt. SID 03 MILJÖCERTIFIERINGEN FÖR KRÄVANDE KUNDER BREEAM gör oss mer aktiva och

Läs mer

Tillgänglighet i detaljplaner

Tillgänglighet i detaljplaner Tillgänglighet i detaljplaner Planera för tillgänglighet Kommunerna har ett viktigt ansvar i att verka för ett samhälle som är tillgängligt för alla. Detta styrs av bl.a. Plan- och bygglagen och ska beaktas

Läs mer

INNEHÅLL KOLLEKTION. RH Historia 4 RH Design 8 RH Miljö 10 RH Kvalitet 12 RH Ergonomi 14 No design without function 16 Chalmersstudien 18

INNEHÅLL KOLLEKTION. RH Historia 4 RH Design 8 RH Miljö 10 RH Kvalitet 12 RH Ergonomi 14 No design without function 16 Chalmersstudien 18 INNEHÅLL RH Historia 4 RH Design 8 RH Miljö 10 RH Kvalitet 12 RH Ergonomi 14 No design without function 16 Chalmersstudien 18 KOLLEKTION RH Logic 20 RH Mereo 24 RH Extend 28 RH Activ 32 RH Support 36 RH

Läs mer

Detta är en annonsbilaga från. Nöjda med kontoret. De trivs i Mjärdevi. Lediga lokaler. Hitta nytt kontor. Nyrenoverat. Kontorshotell för alla

Detta är en annonsbilaga från. Nöjda med kontoret. De trivs i Mjärdevi. Lediga lokaler. Hitta nytt kontor. Nyrenoverat. Kontorshotell för alla Detta är en annonsbilaga från Nöjda med kontoret De trivs i Mjärdevi Lediga lokaler Hitta nytt kontor Nyrenoverat Kontorshotell för alla Vi på Klövern Kent Eklund, affärsenhetschef Vad gör du på jobbet?

Läs mer

kontoret i nytt ljus Hållbara LED-lösningar för framtidens arbetsliv

kontoret i nytt ljus Hållbara LED-lösningar för framtidens arbetsliv kontoret i nytt ljus Hållbara LED-lösningar för framtidens arbetsliv Skriva. Pausa. Sälja. Läsa. Skapa. Tänka. Videokonferera. Fika. Välkommen till det flexibla, aktivitetsbaserade kontoret. Här finns

Läs mer

LC Gardermoen rustar för framtiden

LC Gardermoen rustar för framtiden NUMMER 3 OKTOBER 2014 LC Gardermoen rustar för framtiden NYA VERKTYGSSORTIMENTET PÅ PLATS I HYLLORNA Nytt butikskoncept i Finland Framgångsrik fusion i Karlshamn Ahlsell Office smarta funktioner AHLSELL

Läs mer

miljösmarta badrum inspiration & innovation från gustavsberg 2013 2014

miljösmarta badrum inspiration & innovation från gustavsberg 2013 2014 miljösmarta badrum inspiration & innovation från gustavsberg 2013 2014 välkommen till ett miljösmartare badrum I den här katalogen hittar du hela Gustavsbergs miljösmarta och inspirerande sortiment, alltifrån

Läs mer

Majeldsvägen. vi renoverar ditt hus. frågor & svar om renoveringen. Så påverkar renoveringen dig. du väljer i din lägenhet

Majeldsvägen. vi renoverar ditt hus. frågor & svar om renoveringen. Så påverkar renoveringen dig. du väljer i din lägenhet Majeldsvägen vi renoverar ditt hus Så påverkar renoveringen dig Vi vill träffa dig för ett personligt möte du väljer i din lägenhet frågor & svar om renoveringen snart dags för renovering i ditt hus Vi

Läs mer

FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK

FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK Erfarenheter från energieffektiva byggnader Helena Westholm Petter Rydsjö 2015-01-15 2 Förord Idén till denna studie fick jag på ett projekteringsmöte för något år sedan. På bordet

Läs mer