Webb-TV Rapport. April Konsumerade timmar Starter Program och klipp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Webb-TV Rapport. April 2012. 8 700 638 Konsumerade timmar 63 605 783 Starter 7 643 Program och klipp"

Transkript

1 Webb-TV Rapport April 0 00 Konsumerade timmar 0 Program och klipp

2 Den långa webb-tv-svansen Under mars 00 införde MMS mätning av tidsförskjutet TV-tittande, så kallat Time shift, som en del av TV-valutan. Det innebär att tittarsiffrorna för ett program inte begränsas till sändningstillfället, utan omfattar även tittande på programmet som sker under de följande sju dagarna. MMS genomförde denna satsning eftersom man visste att det finns en grupp TV-tittare som spelade in sändningarna med inspelningsbara hårddiskar för att titta på det vid ett senare tillfälle. Med hjälp av ljudmatchning mot en databas går det att identifiera om TV-tittaren tittar på ett inspelat program upp till en vecka efter sändningstillfället. I efterhand vet vi att cirka tre procent av TV-tittande är time shift, varav lejonparten konsumeras nära inpå sändningstillfället. Vi vill gärna titta på hur det beteendet ser ut för webb-tv. Eftersom det oftast inte finns ett sändningstillfälle för webb-tv, förutom i de fall då det faktiskt sänds live, tittar vi istället på publiceringstillfället. Det handlar om tidpunkten för när ett program eller klipp blev tillgängligt för allmänheten att konsumera. Principiellt kan man konstatera att nästan all webb-tv-konsumtion är tidsförskjutet eftersom det oftast inte förekommer något sändningstillfälle utan snarare ett tillgängliggörande av det rörliga materialet. Som det nämns tidigare består TV-valutan av sjudagarsprincipen, samma gäller för webb-tvvalutan. All konsumtion av titeln under publiceringsdagen samt de sju efterföljande dygnen räknas med i valutan och presenteras som den genomsnittliga webbpubliken för ett program eller klipp. Vi vet om att det finns mycket material på webben som är äldre är åtta dagar. Vi vet också om att en del av tittandet sker just på dessa program och klipp. MMS ställde frågan - Hur stor del av webb-tv-konsumtionen kan härledas till innehåll som varit publicerat längre än åtta dagar? Man kan benämna uppdelningen på olika sätt, gammalt vs nytt eller som i det här fallet short tail och long tail. Short tail = Nytt material Long tail = Gammalt material Short tail är följaktligen konsumtion inom perioden som representeras i figuren till vänster: Publiceringsdagen plus de följande sju dagarna. All konsumtion efter denna period räknas som Long tail. i

3 Viktigt att påpeka är att webb-tv-aktörerna har skilda rutiner för tillgänglighet och pris för olika innehåll vilket påverkar utfallet. Material som är tillgängligt endast under korta perioder minskar följaktligen möjligheten för long tail-konsumtion eftersom utbudet minskar. Följande rutiner gäller från deltagande webb-tv-aktörerna Alla tillgängliga titlar är kostnadsfria. Oftast finns alla avsnitt i serien successivt tillgängliga fram till att hela serien har sänts på TV och 0 dagar framåt. Utländska format är oftast tillgängliga - veckor med vissa undantag. % av alla program på TV Play ligger uppe tillsvidare, resterande innehåll är uppe under sju dagar för att sedan övergå till premium (betalversion). För TV Play och TV Play är 0-% av innehållet tillgängligt tillsvidare och resterande begränsat till sju dagar. Nästan alla program finns tillgängliga kostnadsfritt under sju dagar med undantag för barnprogram som har en längre tillgänglighetsperiod. För premiumkunder finns de flesta program tillgängliga under en längre period, fram till att avtalet löper ut eller intresset för programmet har sjunkit. Amerikanska serier och andra inköp är tillgängliga under cirka 0-0 dagar för premiumkunder. De flesta lokalproduktioner finns tillgängliga över ett år. Ett fåtal programserier finns endast tillgängliga för premiumkunder och är publicerade fem till sex veckor per avsnitt. Övriga format varierar i tillgänglighetstid, mellan sju dagar till tre månader. ii

4 Long Tail konsumtion av innehåll som publicerats över dagar sedan 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Kurvorna visar andel av total konsumtion som står för innehåll som varit publicerat längre än dagar. Konsumtionen är baserad på konsumerad tid, inte startade strömmar. Perioden gäller veckor, v. 0 till v. 0. Sett till vilka beteendemönster som long tail-konsumtionen vittnar om kan en hög andel long tail visa ett slags arkivskonsumtion, på innehåll som varit publicerade under en period som överstiger åtta dagar. En låg andel long tail karaktäriseras av ett konsumtionsmönster som lutar åt catch uptittande, det vill säga konsumtion av innehåll som sändes på TV under den senaste veckan. Under de veckor som kurvan representerar har haft högst andel long tail, i snitt %. För innebär det att tittarna har konsumerat större andel innehåll som varit publicerat över åtta dagar än innehåll som varit publicerat mindre än åtta dagar. och har båda en medelandel på % long tail-konsumtion genom alla veckor. har en snittlig long tail på %. Under vecka och minskade :s long tail dramatiskt, vilket till stor del beror på den publik som Julkalendern lockade. Det resulterade i en högre andel konsumtion av titlar som varit publicerade under åtta dagar och därmed en lägre andel long tail. Mellan vecka och 0 ökade long tail för från % till %, vilket är samma period som Big brother hade störst påverkan på den totala konsumtionsökningen. hade en long tail-andel på % under v., vilket är det lägsta för de under den undersökta perioden. Sett till vad som toppar listorna under v. och som är publicerat under de senaste åtta dagarna är det Fråga Olle-dokumentären, Arga snickare och En stark resa med Morgan & Ola-Conny. Den lägsta long tail-andelen för mättes under v. när större format som Ensam mamma söker, Lyxfällan och Värsta pojkvänsakademin var nypublicerade. iii

5 Hur korrelerar long tail-kurvan mot den totala konsumtionskurvan? De dubbelaxlade diagramen visar både den totala konsumtionen i timmar (endast svart kurva) och andelen long tail-konsumtion i procent (endast röd kurva) % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Total Konsumtion Andel long tail För följer linjerna varandra relativt väl, speciellt från och med första veckan i år. Undantaget gäller veckorna - då den totala konsumtionen har en negativ trend samtidigt som long tailandelen ökar från % under v. till % under v % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Total Konsumtion Andel long tail Till skillnad mot har :s linjer motsatta förhållande till varandra. När den totala konsumtionen ökar, sjunker long tail-andelen och vice versa. iv

6 % 0% % % 0% % % 0% % 0 0% 0 0 Total Konsumtion 0 Andel long tail De första veckorna har :s linjer motsatta förhållanden för att sedan bryta trenden och ha ett mer följsamt förhållande % 0% % % 0% % % 0% % 0 0% 0 0 Total Konsumtion 0 Andel long tail Även för visar de flesta veckor ett motsatt förhållande mellan total konsumtion och andelen long tail. Skribent / Tigran Zacharjan, Projektledare på MMS v

7 Webb-TV-rapporten grundar på MMS-månader. April i år omfattar majoriteten av veckorna vilka motsvarar dagarna april. Material från denna rapport får publiceras fritt under förutsättning att MMS anges som källa INNEHÅLL Startade strömmar Tidskonsumtion Topp 0 Program Topp 0 Andra format Topp 0 Program April 0 Topp 0 Program All Time HotTop Webb Valuta Processen för mätning Framtiden 0 Kontakt Bilaga

8 Startade strömmar ej unika April Vecka, och visar en nedåtgående trend för startade strömmar. slutar positivt med startade strömmar under v.. har under april lanserat en ny sajt för Kanal Play som har inslag av automatiska starter vilket är en bidragande faktor till den positiva trenden. månader Totalt 0 Vecka

9 April Totalt genererades 0 startade strömmar under april för de deltagande aktörerna med fördelning enligt ovan.

10 Tidskonsumtion Graferna visar tidskonsumtionen per aktör. All uppspelning av program/klipp under perioden, oavsett längd på uppspelning, bidrar till den totala tidskonsumtionen. Totalt konsumerades 00 h under april för de deltagande aktörerna med fördelning enligt ovan. Konsumerade timmar April Timmar Konsumerade timmar April Timmar (h) Vecka Samtliga aktörer förutom visar på en totalt negativ trend. toppade under v. med timmar samtidigt som totalt visar färre konsumerade timmar jämfört mot.

11 Konsumerade timmar månader Timmar (h) Totalt 0 Vecka Konsumerade timmar All Time Timmar (h) Totalt Vecka De totala nivåerna och slutar under v. på 0 h, vilket är lägre än föregående årets bästa vecka, v. som genererade 00 h.

12 Topp 0 Program Tabellen nedan visar de 0 program (minst 0 minuter) som publicerats under perioden samt haft den största genomsnittliga publikstorleken. Titlarna är konsoliderade oavsett publiceringsdatum, vilket innebär att samtliga titlar har samlat på sig tittare under publiceringsdagen samt sju efterföljande dygn. Tabellen visar vilken placering titeln har, vilken vecka som titeln lades upp, vilken site som publicerat titeln, titelnamnet, avsnitt, starter, webbpublik samt TV-publik. Webb-TV Vecka Kanalhus TV Titel Top Model Sverige Fråga Olle-dokumentären Big brother Big brother del - fredag Big brother Big brother del - tisdag Big brother Big brother Big brother del 0 - onsdag Big brother del - måndag Big Brother del 0 - fredag Top Model Sverige Big brother Fråga Olle-dokumentären Big brother del - tisdag Big brother del - måndag Big brother Big brother del - tisdag Big brother del - onsdag Big brother Big brother del - onsdag Big brother Big brother del - torsdag Big Brother del - onsdag Karatefylla Karatefylla Karatefylla Zlatan Exklusivt Wermland forever Karatefylla Avsnitt Webbpublik TV-publik

13 0 0 Vecka Kanalhus Titel Big brother del - veckofinal Svenska dialektmysterier Fråga Olle-dokumentären Lyckan i LA 0 grader i februari Lyckan i LA 0 grader i februari Big brother del - veckofinal Lyckan i LA Wermland forever Fråga Olle-dokumentären Lyckan i LA Big brother del - veckofinal Lyxfällan Big brother del - veckofinal Den sista dokusåpan Den sista dokusåpan Lyxfällan Wermland forever Den sista dokusåpan Avsnitt Webbpublik TV-publik

14 Topp 0 Andra format Tabellen nedan visar motsvarande topp 0 lista för titlar inom kategorin andra format, vilket innefattar bland annat program kortare än 0 min, klipp och extramaterial. Samtliga titlar i listan har publicerats under den aktuella perioden samt haft den största genomsnittliga publikstorleken. Titlarna är konsoliderade oavsett publiceringsdatum vilket innebär att samtliga titlar har samlat på sig tittare under publiceringsdagen samt sju efterföljande dygn. Tabellen visar vilken placering titeln har, vilken vecka som titeln lades upp, vilket kanalhus som publicerat titeln, titelnamnet, avsnitt, starter, webbpublik samt TV-publik. Observera att för mäts endast program, inte klipp och andra format. Vecka Sajt Titel Arga snickaren Arga snickaren: Uppföljningen: Anders återbesök hos Tika-Mika och Leif Marcelo och Annicas morgongupp i sängen Mål: Milosevic BOMBAR in -0 till AIK Kedjorna för Rodney Da Silva och Hanna Johansson närmre varandra Jag är så jävla trött på dig Anton Hysén - samba Mål: Ishizakis -0 mot ÖSK Under täcket med Jennifer och Rodney Jag tror jag älskar dig Det hettar till mellan Annica Englund och Marcelo Peña Marcel säger fel namn till Jennifer Här autonomineras Marcel Arga snickaren Anton Hysén - paso doble Jennifers dundersmäll Annica: "Är vi ihop eller?" Jennifer flippar ur på Marcel Arga snickaren Jennifer och Marcel tar oskulden på guldrummet Här får Joe sin playboyfest Annica och Marcelo förlovar sig i guldrummet Hanna Widerstedt väcker deltagarna Jennifer stör sig på Annica Hanna Widerstedt är besviken på Annica Englund Jennifer måste bära handdocka Annica Englund om förlovningen Marcelo och Annica återförenas Jennifer flippa ur på Rodney Rodney Da Silva får spel 0 Webbpublik

15 Vecka Sajt 0 0 Titel Marcelo Peña kommer på Jencel Top Model Sverige - Se intervjun med Top modelvinnaren Vobban: "Ni har förstört det enda bra rummet i huset!" Big Brother -"Så döljer du saker på facebook för din flickvän Annica vann - får stor makt Annica vaknar med ett ryck Marcel Söderqvist stör Vem? Vem? Mamma Mu Grattis, ni är de sunkigaste Det ringer till Lars Jennifer: "Får jag aldrig en date med Marcel nu?" Jag har aldrig... i Big Brother Tenny Engdahls nya look Du söker bara bekräftelse Helena Paparizou - paso doble Döden från ovan Du är den jag har svårast för Marcelos rövhår klipps Webbpublik

16 Topp 0 program April Nedan redovisas topp 0 program med högst webbpublikför respektive site under perioden. Titlarna är konsoliderade oavsett publiceringsdatum, vilket innebär att samtliga titlar har samlat på sig tittare under publiceringsdagen samt sju efterföljande dygn. Tabellen visar vilken placering titeln har, vilken vecka som titeln publicerades, titelnamnet, avsnitt, antal starter (ej unika), webbpublik, samt TV-publik. Till skillnad från listan Topp 0 Program All Time används inte metoden bästa avsnitt, vilket innebär att fler avsnitt från samma programserie kan uppföras på lista. Vecka 0 Titel Svenska dialektmysterier 0 grader i februari 0 grader i februari Högklackat Högklackat Svenska dialektmysterier Högklackat Högklackat Mästarnas mästare Svenska dialektmysterier Avsnitt Webbpublik TV-publik Månadens topp 0 för toppas av Svenska dialektmysteriet, sjunde avsnittet, med en webbpublik på. Unikt för Svenska dialektmysteriet är att ingen av de tidigare sex avsnitt har haft en webbpublik på över :a och :a på listan ligger 0 grader i februari, båda med en webbpublik runt 000. Premiäravsnittet av serien Högklackat hade en webbpublik på 0 och de andra tre avsnitten som publicerades under april finns på månadens topplista. Premiäravsnittet av Mästarnas mästare med en hög TV-publik, kom upp till i webbpublik, och hade följande publikfördelning. 0

17 Vecka 0 Titel Top Model Sverige Top Model Sverige Karatefylla Karatefylla Karatefylla Zlatan Exklusivt Wermland forever Karatefylla Lyckan i LA Lyckan i LA Avsnitt Webbpublik TV-publik 0 0 Top Model Sverige fortsätter dominera topplistorna och det sista avsnittet för denna serie lockade en webbpublik på. För övrigt finns alla fyra avsnitt av Karatefylla som publicerades under april på topplistan. Premiäravsnittet av Wermland forever hade en webbpublik på 0 med följande publikfördelning.

18 Vecka 0 Titel Big brother Big brother del - fredag Big brother Big brother del - tisdag Big brother Big brother Big brother del 0 - onsdag Big brother del - måndag Big Brother del 0 - fredag Big brother Avsnitt Webbpublik 0 0 TV-publik Big Brother fortsätter locka webbpubliken och lämnar inte utrymme för något annat format på månadens topplista för. Sett ur ett bredare perspektiv har de första avsnitten av Big Brother resulterat i cirka starter, konsumerade timmar och haft en genomsnittlig webbpublik på 00. TVpubliken har snittat på cirka tittare. Nedan presenteras trenden för de första avsnitten baserat på webbpublik. De återkommande nedgångarna är oftast veckofinalerna.

19 Vecka 0 Titel Avsnitt Fråga Olle-dokumentären Fråga Olle-dokumentären Fråga Olle-dokumentären Fråga Olle-dokumentären Arga snickaren En stark resa En stark resa Arga snickaren Arga snickaren En stark resa med Morgan & Ola-Conny Webbpublik TV-publik :s topplista för april har tre premiäravsnitt. De första fyra avsnitten av säsongens Fråga Olledokumentären toppar listan, med tredje avsnittet som bäst med en webbpublik på 0. Första avsnittet av Arga snickaren hade en webbpublik på och En stark resa med Morgan & Ola-Conny hamnar på plats tio med första avsnittet som hade en webbpublik på. Nedan presenteras publikfördelningen för första avsnittet av Fråga Olle-dokumentären.

20 Topp 0 program All Time Nedan redovisas topp 0 program med högst webbpublik för respektive site sedan MMS inledde mätningarna. Titlarna är konsoliderade oavsett publiceringsdatum, vilket innebär att samtliga titlar har samlat på sig tittare under publiceringsdagen samt sju efterföljande dygn. Tabellen visar vilken placering titeln har, vilken vecka som titeln publicerades, titelnamnet, avsnitt, webbpublik, antal starter (ej unika) samt TV-publik. Observera att metoden bygger på bästa avsnitt, vilket innebär att om flera avsnitt ur samma serie kvalificerar till listan, väljs endast avsnittet med högst webbpublik. NT = Ny titel NA = Nytt bästa avsnitt Vecka NT 0 Titel Avsnitt Webbpublik TV-publik Julkalendern: Tjuvarnas jul Mästarnas mästare Dyngkåt och hur helig som helst Uppdrag granskning Kompisar på nätet Labyrint Svenska dialektmysterier 0 grader i februari 0 0 Bron Dubbelliv Sjunde avsnittet av Svenska dialektmysterier platsar som nummer sju på :s topp 0 all time. Vecka 0 Titel Avsnitt Webbpublik TV-publik 00 Ensam mamma söker Top Model Sverige Svenska Hollywoodfruar Mammor & Minimodeller Karatefylla Elsas Värld Lyxfällan Den sista dokusåpan Drömmen om ett barn Bachelorette :s topp 0 All Time står oförändrad under april

21 Vecka 0 Titel Avsnitt Webbpublik TV-publik Kontoret del Big brother Så mycket bättre del Idol 0 audition del Gustafsson tr del Bonde söker fru del Berg flyttar in del Robinson del Sveriges mästerkock del Gladiatorerna del :s topp 0 All Time står oförändrad under april. Vecka Titel NA NT 0 Avsnitt Webbpublik TV-publik Modelljakten Fråga Olle-dokumentären Arga snickaren Sol, fest & oroliga föräldrar Får vi följa med? Breaking News med Filip & Fredrik Djungelns drottning En stark resa med Morgan & Ola-Conny Svenska miljonärer Stylisterna Fråga Olle-dokumentären får ett nytt bästa avsnitt från den senaste säsongen. Tredje avsnittet av En stark resa med Morgan & Ola-Conny är numera på plats åtta på topp 0 all time.

22 HotTop Webb Sedan länge publicerar MMS TV-tittarsiffror på mms.se, bl.a. i gratisverktyget HotTop (som även finns som app till iphone och Android). Nu har MMS lanserat ännu ett gratisverktyg för redovisning av tittande på webb-tv. Onlineverktyget heter HotTop Webb och är tillgängligt för alla online på hottopweb.mms.se/ Nedan följer en kort introduktion till verktyget Användarguide för HotTop Webb I HotTop Webb kan du som användare ta fram topplistor m.m. för önskade datum. Användaren kan bl.a. ställa in önskat datum (dag, vecka), vilka siter som ska ingå i listan, program minst 0 minuter eller andra format. Måtten som redovisas är Webbpublik, starter (ej unika), summa tid, snittid och TV-publik. Genom att klicka på en titel kan man se hur konsolideringsperioden (publiceringsdatum + sju dagar) bidrar till den konsoliderade siffran. Användaren kan lätt ta fram den totala konsumtionen i form av ackumulerad tittartid per site/kanal och dessutom finns möjlighet att exportera data till Excel för vidare analys.

23 MMS MMS mäter och analyserar konsumtion av rörliga bilder. Sedan har MMS genomfört statistiskt säkerställda mätningar av tv-tittandet i Sverige. Sedan 0 genomför MMS även webb-tv-mätningar i samarbete med deltagande webb-tv-aktörer. Vad som mäts Sedan länge mäter de flesta siteägare antal besök, starter m.m. på sina webbplatser, både vad gäller webbsidor och webb-tv, med hjälp av olika mätleverantörer. MMS metod bygger på att det är samma mätleverantör som används för alla deltagande siter. Samtidigt mäter vi med precision hur länge en besökare tittat på varje program/klipp (titel). På så sätt erhålls en konsumtion i tid som är mer lik den etablerade mätningen av traditionell TV. MMS erbjuder professionella webb-tv-aktörer en mättjänst för att mäta rörlig bild på internet. Nedan redovisas överskådligt vad som mäts, hur mätningen genomförs och vilka mått som mätningen resulterar i. Kanaler/Siter MMS målsättning är att många siter skall delta i mätningen. Initialt omfattar mätningen kanalhusen,,, och deras respektive play-tjänster. Nya kanaler, siter och publicister kommer att läggas till efter hand, i takt med att de ansluter sig till tjänsten. För aktuell lista över vilka siter och undersiter som mäts se bilaga. Perioder Månaden som rapporten adresserar begränsas till de veckor vars dagar till majoritet tillhör månaden. Plattformar Alla plattformar som spelar upp material via en webbläsare omfattas av mätningen inklusive via en dator, mobiltelefon och surfplatta. Komplett lista över de plattformar som mäts visas i bilaga. Trafik, webbläsare och geografisk avgränsning Det finns ingen rent geografisk avgränsning av trafikdata, all global trafik som genererats mäts. En möjlig restriktion rent geografiskt är om en site, kanal eller publicist blockerar trafik utanför Sverige på grund av till exempel rättighetsskäl. Vad som inte mäts MMS mäter och rapporterar all webb-tv-konsumtion för de fyra deltagande siterna, med undantag för följande: - Livestreaming (ingår i totalsiffror) Konsumtion genom appar från smartphones och surfplattor Klipp från (ingår till 0 % i totalsiffror)

24 Valuta Alla deltagande aktörer mäts på samma sätt och MMS står, som oberoende mätbolag, garant för kvalitén och att standarden följs. Med transparenta publika siffror ges full jämförbarhet på detaljnivå. Tillsammans med en referensgrupp från de deltagande aktörerna har MMS formulerat en uppsättning med principer och räkneregler i syfte att webb-tv-siffrorna alltid skall vara stringenta och otvetydiga. Mått Huvudfokus för valutan är precisionsmätning av tittartid. Tack vare tidmätningen kan MMS beräkna titelns genomsnittliga publikstorlek (total spelad tid delat med titelns längd), även kallad Webbpublik. Detta webbmått är således det mest jämförbara måttet med dess tv-motsvarighet, TV-publik. Den officiella publikstorleken för webb-tv beräknas med dagars konsoliderat tittande, dvs. tittande för en titel under publiceringsdagen samt ytterligare dagar framåt i tiden. Detta innebär att publikstorleken beräknas med samma konsolideringsperiod som för TV samt att program och klipp blir jämförbara över tid. Notera att definitionen vid beräkning av publikstorlek på webb-tv baseras på samma logik som för traditionell TV, dvs. om en person ser ett program flera gånger om (genom så kallat Timeshift-tittande) ingår tittandet från samtliga uppspelningar i tittarmåttet. Se nedan för illustration över beräkningen av konsoliderat tittande på webb-tv. Exempel: :s program Julkalendern: Tjuvarnas jul hade en konsoliderad webbpublik på. I grafen ovan ser vi hur webbpubliken är fördelad över de totalt mätdagar. 0 är titelns publiceringsdag och - är de sju följande dagarna.

25 Processen för mätning Mätsystemet baseras på en mätkod som implementeras hos respektive site. Mätkoden implementeras på alla de olika webbspelare som aktören använder. Tekniken som används är comscores Stream Sense. Trackingverktyget Digital AnalytixTM är webbaserad och kräver varken extra installationer eller plugins i användarens webbläsare, eller speciella spelare för att genomföra mätningen. Maktbolagets system mäter all aktivitet från användarna inklusive start, stop, pauser, spolning etc. En beräkning genomförs sedan för att ta reda på exakt under hur lång tid som titeln spelades upp. Data lagras på så kallad eventnivå, där varje event är en aktivitet från användaren (start, paus, stopp etc.). Eventdata samlas upp och lagras hos den deltagande sitens databas. Data aggregeras sedan till en mer hanterbar detaljnivå och skickas till MMS via mätbolaget. När aktören lägger upp en ny titel (program eller klipp) på sin site skickas bakgrundsdata om titeln till MMS. Bakgrundsdata innehåller information om vilken serie titeln tillhör, om och när den sändes på TV samt annan information som behövs för MMS kvalitetskontroller. Matchning webb-tv och TV En viktig del är att matcha själva webb-tv programmet mot motsvarande program på traditionell TV och på så sätt komplettera TV-siffrorna. Dessa tittarsiffror presenteras sida vid sida, men kan ännu inte adderas ihop eftersom mätmetoderna skiljer sig åt. Eftersom MMS förfogar över data om alla program, tittartid, fördelning etc. för alla TV-program, har MMS byggt en matchningsmodell för att kunna matcha just webb-tv med TV. Denna process är automatisk, med viss handpåläggning. Förenklat kan flödet förklaras enligt följande: Siten publicerar en titel och skickar bakgrundsinformation till MMS Mättekniken mäter konsumtionen av titeln Data kontrolleras och sammanställs hos MMS MMS kopplar samman publicerade titlar med motsvarande TV-titlar Via interna processer matchar och kvalitetskontroller MMS all information Resultaten presenteras inledningsvis via ett enkelt webbaserat analysverktyg, HotTop Webb, som är öppet för alla och kostnadsfritt

26 Kvalitetskontroller MMS genomför kvalitetskontroller av allt material som rapporterats. De kvalitetskontroller som genomförs idag samt är under införande är: - Visuell kontroll av titlar - matchning mot TV - kategorisering - koppling klipp och huvudprogram - publiceringstillfälle - övergripande säkerställning av nivåer i syfte att upptäcka ovanliga fluktuationer - automatiska flaggningar vid orimliga parameteravvikelser Mätningen är ett samarbete mellan MMS, samtliga deltagande siter, samt comscore, som alla har ett ansvar för kvalitetsarbetet. Framtiden MMS jobbar ihärdigt för att vidareutveckla mätningen och valutan, där de viktigaste projekten är: Reklammätning Demografi och räckvidd med hjälp av panel Samtidssändning och appar Ett mer avancerat analysverktyg Möjligheten att läsa in webb-tv-data i andra system Fusion mellan TV-siffror och webb-tv-siffror 0

27 Kontakt Frågor om webb-tv-projektet: Mats Lindkvist Projektledare Frågor om rapporten: Tigran Zacharjan Projektledare 0 0 / 00 Tidigare rapporter mms.se/rapporter/webb-tv/ Material från denna rapport får publiceras fritt under förutsättning att MMS anges som källa

28 Bilaga På följande siter ingår i mätningarna Aktör Detaljer * svtplay.se, playbolibompa, playrapport, svt.se tvplay.se, tvplay.se, tvplay.se, tv.se, tv.se, tv.se tvplay.se, fotbollskanalen, nyhetskanalen, hockeykanalen, tv.se ProSiebenSat kanalplay.se, kanalplay.se, kanal.se, kanalnio.se * För mäts för tillfället endast program på titelnivå, inte korta klipp eller extramaterial (dock ingår ca 0 % av korta klipp eller extramaterial i de totala siffrorna). Inbäddade/syndikerade spelare för ovanstående siter ingår i mätningen. Följande plattformar ingår i mätningarna (Notera att appar inte ingår i mätningen) Plattformar Detaljer PC kopplad till internet oavsett skärm De flesta webbläsarna: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, Camino, SRware Iron, Seamonkey, Maxthon Mobil med webbläsare som stödjer Flash Android Version. eller högre Spelkonsol med webbläsare som stödjer Flash SmartTV/Connected TV som stödjer Flash

29

WEBB-TVRAPPORT NOVEMBER

WEBB-TVRAPPORT NOVEMBER WEBBTVRAPPORT 213 NOVEMBER Sammanfattning Period ember 213 v.4548 4/111/12 Deltagande aktörer SVT MTG TV TV4 SBS TV 38 9 29 Starter 8 492 232 Spenderade timmar 8 213 Publicerade program och klipp Notis

Läs mer

WEBB-TVRAPPORT SEPTEMBER

WEBB-TVRAPPORT SEPTEMBER WEBB-TVRAPPORT 213 SEPTEMBER Sammanfattning Period tember 213 v.36-39 2/9-29/9 Deltagande aktörer SVT MTG TV TV4 SBS TV 46 62 313 Starter 9 49 319 Spenderade timmar 7 971 Publicerade program och klipp

Läs mer

Webb-TV rapport. September

Webb-TV rapport. September Webb-TV rapport 214 September Sammanfattning Period September 214 v.36-39 1/9-28/9 Deltagande aktörer SVT MTG TV TV4 SBS Discovery UR 57 8 168 Starter 14 497 619 Spenderade timmar 6 443 Publicerade program

Läs mer

Webb-TV rapport. Augusti

Webb-TV rapport. Augusti Webb-TV rapport 214 Augusti Sammanfattning Period Augusti 214 v.32-35 4/8-31/8 Deltagande aktörer SVT MTG TV TV4 SBS Discovery UR 41 192 89 Starter 11 248 458 Spenderade timmar 6 65 Publicerade program

Läs mer

MMS Webb-TV Rapport. Oktober 2011

MMS Webb-TV Rapport. Oktober 2011 MMS Webb-TV Rapport Oktober 2011 Inledning MMS mäter och analyserar konsumtion av rörliga bilder. Sedan 1993 har MMS genomfört statistiskt säkerställda mätningar av TV-tittandet i Sverige. Sedan 2011 genomför

Läs mer

WEBB-TVRAPPORT. Mars

WEBB-TVRAPPORT. Mars WEBB-TVRAPPORT 214 Sammanfattning Period 214 v.1-13 3/3-3/3 Deltagande aktörer SVT MTG TV TV4 SBS Discovery 39 148 713 Starter 9 984 945 Spenderade timmar 11 64 Publicerade program och klipp Notis Från

Läs mer

WEBB-TVRAPPORT. Januari

WEBB-TVRAPPORT. Januari WEBB-TVRAPPORT 214 Januari Sammanfattning Period Januari 214 v.1-5 3/12-2/2 Deltagande aktörer SVT MTG TV TV4 SBS Discovery 55 52 655 Starter 14 491 327 Spenderade timmar 1 972 Publicerade program och

Läs mer

WEBB-TVRAPPORT. Juni

WEBB-TVRAPPORT. Juni WEBB-TVRAPPORT 214 Sammanfattning Period 214 v.23-26 2/6-29/6 Deltagande aktörer SVT MTG TV TV4 SBS Discovery UR 33 694 878 Starter 1 93 284 Spenderade timmar 6 837 Publicerade program och klipp Notiser

Läs mer

MMS Webb-TV Rapport. Februari 2012. 9 663 997 Konsumerade timmar 67 987 120 Starter 7 970 Program och klipp

MMS Webb-TV Rapport. Februari 2012. 9 663 997 Konsumerade timmar 67 987 120 Starter 7 970 Program och klipp MMS Webb-TV Rapport Februari 2012 9 663 997 Konsumerade timmar 67 987 120 Starter 7 970 Program och klipp Webb-TV-vågen från USA Välkommen till MMS månatliga webb-tv-rapport. Webb-TV-konsumtionen har aldrig

Läs mer

WEBB-TV RAPPORT 2013 JULI

WEBB-TV RAPPORT 2013 JULI WEBB-TVRAPPORT 213 JULI Sammanfattning Period 213 v.27-3 1/7-28/7 Deltagande aktörer SVT MTG TV TV4 SBS TV 35 585 374 Starter 7 89 71 Spenderade timmar 5 1 Publicerade program och klipp Notis Från och

Läs mer

WEBB-TV RAPPORT 2014 Maj

WEBB-TV RAPPORT 2014 Maj WEBB-TVRAPPORT 214 Sammanfattning Period 214 v.18-22 28/4-1/6 Deltagande aktörer SVT MTG TV TV4 SBS Discovery UR 47 114 926 Starter 12 828 384 Spenderade timmar 11 676 Publicerade program och klipp Notiser

Läs mer

WEBB-TVRAPPORT JANUARI

WEBB-TVRAPPORT JANUARI WEBB-TVRAPPORT JANUARI 213 Sammanfattning Period, 213 v. 1-5 31/12-3/2 Deltagande aktörer SVT MTG TV TV4 SBS TV 58 434 463 Startade strömmar 1 443 456 Spenderade timmar 9 313 Publicerade program och klipp

Läs mer

MMS Webb-TV Rapport. 7 975 068 Konsumerade timmar. 62 974 503 Starter 6 597 Titlar. Januari 2012

MMS Webb-TV Rapport. 7 975 068 Konsumerade timmar. 62 974 503 Starter 6 597 Titlar. Januari 2012 MMS Webb-TV Rapport Januari 2012 7 975 068 Konsumerade timmar 62 974 503 Starter 6 597 Titlar MMS webb-tv-mätning i utveckling Välkommen att ta del av MMS sjunde månadsrapport för de fyra stora svenska

Läs mer

Webb-TV rapport. Oktober

Webb-TV rapport. Oktober Webb-TV rapport 214 Oktober Sammanfattning Period Oktober 214 v.4-44 29/9-2/11 Deltagande aktörer SVT MTG TV TV4 SBS Discovery UR 69 199 168 Starter 18 712 69 Spenderade timmar 8 358 Publicerade program

Läs mer

WEBB-TVRAPPORT. November 2 0 1 2

WEBB-TVRAPPORT. November 2 0 1 2 WEBB-TVRAPPORT November 2 0 1 2 v Sammanfattning Period November, 2012 v. 44-48 29/10-2/12 Deltagande aktörer SVT (MTG TV) TV4 SBS TV 7 805 677 Spenderade timmar 46 305 634 Startade strömmar 10 602 Publicerade

Läs mer

WEBB-TVRAPPORT. April

WEBB-TVRAPPORT. April WEBB-TVRAPPORT 214 April Sammanfattning Period April 214 v.14-17 31/3-27/4 Deltagande aktörer SVT MTG TV TV4 SBS Discovery UR 39 58 438 Starter 9 99 88 Spenderade timmar 11 38 Publicerade program och klipp

Läs mer

WEBB-TV RAPPORT 2013 Q1

WEBB-TV RAPPORT 2013 Q1 WEBB-TVRAPPORT 2013 Q1 Sammanfattning Period Kvartal 1, 2013 v. 1-13 31/12-31/3 Deltagande aktörer SVT MTG TV TV4 SBS TV 166 995 129 Starter 30 569 459 Spenderade timmar 13 357 Publicerade program och

Läs mer

MMS Gyllene Regler för webb-tv-valutan

MMS Gyllene Regler för webb-tv-valutan MMS Gyllene Regler för webb-tv-valutan Version: 2013-07-01 Detta dokument beskriver övergripande det regelverk gällande valutan för webb-tv avseende mätning av program och klipp som MMS fastställt. Syftet

Läs mer

WEBB-TVÅRSRAPPORT 2013

WEBB-TVÅRSRAPPORT 2013 WEBB-TVÅRSRAPPORT 2013 Författare Andreas Dandanell MMS - Mediamätning i Skandinavien Drottningg 108, S-113 60 Stockholm +46 (0)8 736 10 00 mms@mms.se Sammanfattning Period 2012-12-31-2013-12-29 v. 1-52

Läs mer

Riksdagsvalet 2014 Tittande på TV och på webben

Riksdagsvalet 2014 Tittande på TV och på webben 19:55-2:9 2:1-2:24 2:25-2:39 2:4-2:54 2:55-21:9 21:1-21:24 21:25-21:39 21:4-21:54 21:55-22:9 22:1-22:24 22:25-22:39 22:4-22:54 22:55-23:9 23:1-23:24 23:25-23:39 23:4-23:54 23:55-:9 :1-:24 :25-:39 :4-:54

Läs mer

Webbexklusiva program - 2013

Webbexklusiva program - 2013 Webbexklusiva program - 2013 Webbexklusiva program under 2013 Denna rapport är en sammanställning som fokuserar på de webbexklusiva programmen och hur de figurerat på marknaden under året som gått. Med

Läs mer

Analysverktyget Program Version: 2012-09-13

Analysverktyget Program Version: 2012-09-13 Analysverktyget Program Version: 2012-09-13 Analysverktyget Program möjliggör att ta fram all data som mätningen av webb-tv omfattas av. Data finns från och med 1/5 2011 och uppdateras kontinuerligt. I

Läs mer

Välkomna till TV-året 2013

Välkomna till TV-året 2013 Välkomna till TV-året 2013 1 2 Vision Skapa en av branschen fullt accepterad och använd medievaluta för rörlig bild, oavsett plattform och situation 3 Tekniktillgång vad finns i hemmen 94% 88% 46% 6,0

Läs mer

1 2 3 4 Timmar Totalt konsumerade timmar per vecka under v. 22-39 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 SVT MTG TV TV4 SBS TV 200 000 100 000 0 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Läs mer

Månadsrapport. 2014 2015 Tittartid 141 143 Räckvidd - Sett minst 5 min % 65 65 Räckvidd - Sett minst 5 min tusental 6 084 6 058

Månadsrapport. 2014 2015 Tittartid 141 143 Räckvidd - Sett minst 5 min % 65 65 Räckvidd - Sett minst 5 min tusental 6 084 6 058 MMS sammanställning av tittandet på TV och webb-tv under september 215 Sammanfattning September (vecka 36-39) TV 214 215 Tittartid 141 143 Räckvidd - Sett minst 5 min % 65 65 Räckvidd - Sett minst 5 min

Läs mer

Vad händer i TV-soffan?

Vad händer i TV-soffan? Vad händer i TV-soffan? Om förändrat TV beteende och vad det innebär för branschen TV Puls 25 januari 2012 Mediavision i korthet Konsultbolag med fokus digitala medieaffärer Strategi och affärsutveckling

Läs mer

Nedan redovisas de tio mest sedda matcherna utifrån den halvlek som hade högst tittande. Antalet tittare är angett i 1000-tal.

Nedan redovisas de tio mest sedda matcherna utifrån den halvlek som hade högst tittande. Antalet tittare är angett i 1000-tal. Fotbolls-VM 2014 Fotbolls-VM för herrar spelades i Brasilien under perioden 12 juni 13 juli i år. Matcherna sändes i SVT1, SVT2, Svt24, Kunskapskanalen, TV4, TV12 och TV4 Sport. Rapporten är inte slutgiltig

Läs mer

Månadsrapport. 2014 2015 Tittartid 196 183 Räckvidd - Sett minst 5 min % 72,1 70,8 Räckvidd - Sett minst 5 min tusental 6641 6589

Månadsrapport. 2014 2015 Tittartid 196 183 Räckvidd - Sett minst 5 min % 72,1 70,8 Räckvidd - Sett minst 5 min tusental 6641 6589 MMS sammanställning av tittandet på TV och webb-tv under februari 215 Sammanfattning Februari (vecka 6-9) TV 214 215 Tittartid 196 183 Räckvidd - Sett minst 5 min % 72,1 7,8 Räckvidd - Sett minst 5 min

Läs mer

HUR MÅNGA TITTADE PÅ TV UNDER OKTOBER

HUR MÅNGA TITTADE PÅ TV UNDER OKTOBER MMS Månadsrapport TV-tittandet under oktober 2000 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under oktober 2000 Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder

Läs mer

MMS statusrapport om PVR - hårddiskapparater för tv-tittande i Sverige

MMS statusrapport om PVR - hårddiskapparater för tv-tittande i Sverige Stockholm 13 mars 2006 MMS statusrapport om PVR - hårddiskapparater för tv-tittande i Sverige Sammanfattning MMS bevakar PVR-fenomenet, men mäter idag enbart live-tittande Time-shiftat tittande kan innebära

Läs mer

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under maj 2004

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under maj 2004 MMS Månadsrapport TV-tittandet under maj 2004 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under maj 2004. Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder och som

Läs mer

MMS Akademi 2015-04-15. martin@mms.se therese@mms.se

MMS Akademi 2015-04-15. martin@mms.se therese@mms.se MMS Akademi 2015-04-15 martin@mms.se therese@mms.se TV En stor del av vår vardag 7h 6min Övrig tid = ca 7 h 45 min 8 h - morgonrutiner - dagislämning - handla - lunch - lunchärenden - dagishämtning - middag

Läs mer

Bruttoräckvidd / dag: 113 000 Nettoräckvidd / dag: 113 000. Källa och period. Läsmängd: 80% Lästillfällen: 3,2 Lästid: 55 min.

Bruttoräckvidd / dag: 113 000 Nettoräckvidd / dag: 113 000. Källa och period. Läsmängd: 80% Lästillfällen: 3,2 Lästid: 55 min. VARUMÄRKESKORT Tertial 2014:3 RÄCKVIDDSPLATTFORMAR Bruttoräckvidd / dag: 113 000 Nettoräckvidd / dag: 113 000 Print - Runner s World Mått Källa och period Räckvidd: 113 000 Orvesto Konsument 2014:3 genomsnittlig

Läs mer

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan?

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Sida 1 av 6 Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Hur beskriva mediemarknaden? För att kunna analysera public service-bolagens påverkan på mediemarknaden

Läs mer

Så får du maximal nytta av Evernote

Så får du maximal nytta av Evernote Så får du maximal nytta av Evernote 7 Anteckna på telefon och dator 7 Organisera projekt och idéer 7 Dela dina anteckningar. Så funkar den digitala anteckningsboken Evernote Glöm aldrig en bra idé! På

Läs mer

HUR MÅNGA TITTADE PÅ TV UNDER DECEMBER

HUR MÅNGA TITTADE PÅ TV UNDER DECEMBER MMS Månadsrapport TV-tittandet under december 2000 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under december 2000 Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder

Läs mer

Månadsrapport Tittartid Räckvidd - Sett minst 5 min % 67,0 65,9 Räckvidd - Sett minst 5 min tusental

Månadsrapport Tittartid Räckvidd - Sett minst 5 min % 67,0 65,9 Räckvidd - Sett minst 5 min tusental MMS sammanställning av tittandet på TV och webb-tv under april 215 Sammanfattning April (vecka 14-18) TV 214 215 Tittartid 146 149 Räckvidd - Sett minst 5 min % 67, 65,9 Räckvidd - Sett minst 5 min tusental

Läs mer

Månadsrapport. MMS sammansta llning av tittandet pa TV och webb-tv under oktober 2016

Månadsrapport. MMS sammansta llning av tittandet pa TV och webb-tv under oktober 2016 Månadsrapport MMS sammansta llning av tittandet pa TV och webb-tv under oktober 216 Sammanfattning genomsnittlig dag Oktober (vecka 4-43) TV 215 216 Tittartid (min) 153 146 Ra ckvidd sett minst 5 min %

Läs mer

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under mars 2000

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under mars 2000 MMS Månadsrapport TV-tittandet under mars 2000 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under mars 2000. Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder och

Läs mer

Så delar du filer. utan att bli övervakad LAJKA-GUIDE

Så delar du filer. utan att bli övervakad LAJKA-GUIDE Så delar du filer utan att bli övervakad 7 Gratisalternativ till dyra molntjänster 7 Skyddar dig mot NSA-spioneri 7 Så funkar Bittorrent Sync. Dela filer utan att bli övervakad Tycker du att nätdiskar

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

Månadsrapport. 2014 2015 Tittartid 134 134 Räckvidd - Sett minst 5 min % 61,0 60,1 Räckvidd - Sett minst 5 min tusental 5618 5590

Månadsrapport. 2014 2015 Tittartid 134 134 Räckvidd - Sett minst 5 min % 61,0 60,1 Räckvidd - Sett minst 5 min tusental 5618 5590 MMS sammanställning av tittandet på TV och webb-tv under juni 215 Sammanfattning (vecka 23-26) TV 214 215 Tittartid 134 134 Räckvidd - Sett minst 5 min % 61, 6,1 Räckvidd - Sett minst 5 min tusental 5618

Läs mer

Appar eller mobilwebb? Vad är bäst för bibliotekets tjänster?

Appar eller mobilwebb? Vad är bäst för bibliotekets tjänster? Appar eller mobilwebb? Vad är bäst för bibliotekets tjänster? Ahmet Kurt, NSB, juni 2011 Mobiltätheten exploderar bland befolkningen. Mobilen har man alltid tillgänglig, utan lång starttid. Just nu (2011)

Läs mer

MMS Månadsrapport TV-tittandet under mars 2002

MMS Månadsrapport TV-tittandet under mars 2002 MMS Månadsrapport TV-tittandet under mars 2002 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under mars 2002. Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder och

Läs mer

Version lättläst. Så här använder du Legimus app. för Android

Version lättläst. Så här använder du Legimus app. för Android Så här använder du Legimus app för Android Innehåll Vad är Legimus?... 3 Talsyntes... 3 Legimus webb... 3 Kom igång med appen Legimus... 4 Logga in... 4 Bokhyllan... 4 Så här söker du en talbok... 5 Ladda

Läs mer

Martin Gunséus! Praktikrapport HT 2012 Institutionen för kommunikation och medier, Lund Universitet

Martin Gunséus! Praktikrapport HT 2012 Institutionen för kommunikation och medier, Lund Universitet Praktikrapport Praktikplats Avdelning Handledare Sveriges Television Publik- och Utbudsanalys Tomas Lindhé Publik och utbudsanalys, PoU, på SVT svarar mot olika ledningsfunktioner i organisationen gällande

Läs mer

RÄCKVIDDSPLATTFORMAR Bruttoräckvidd:

RÄCKVIDDSPLATTFORMAR Bruttoräckvidd: TERTIAL 2 2014 RÄCKVIDDSPLATTFORMAR Bruttoräckvidd: 474 500 (genomsnittlig dag) Icakuriren icakuriren.se Räckvidd* 437 000 Orvesto Konsument Tertial 2 2014 TS-upplaga/dag: 119 500 TS 2013 per utgivningsdag

Läs mer

RÄCKVIDDSPLATTFORMAR Bruttoräckvidd:

RÄCKVIDDSPLATTFORMAR Bruttoräckvidd: TERTIAL 2 2014 RÄCKVIDDSPLATTFORMAR Bruttoräckvidd: 576 400 (genomsnittlig dag) Dagens Industri di.se Räckvidd* 319 000 Orvesto Konsument 2014:2 genomsnittlig dag TS-upplaga/dag: 96 300 TS 2013 per utgivningsdag

Läs mer

Månadsrapport Tittartid Räckvidd - Sett minst 5 min tusental

Månadsrapport Tittartid Räckvidd - Sett minst 5 min tusental MMS sammanställning av tittandet på TV och webb-tv under maj 216 Sammanfattning Maj (vecka 18-21) TV 215 216 Tittartid 149 135 Räckvidd - Sett minst 5 min % Räckvidd - Sett minst 5 min tusental 66 6 116

Läs mer

Månadsrapport Tittartid Räckvidd - Sett minst 5 min tusental

Månadsrapport Tittartid Räckvidd - Sett minst 5 min tusental MMS sammanställning av tittandet på TV och webb-tv under mars 216 Sammanfattning Mars (vecka 9-13) TV 215 216 Tittartid 173 162 Räckvidd - Sett minst 5 min % Räckvidd - Sett minst 5 min tusental 7 6 477

Läs mer

Skydda din Dropbox med säker kryptering!

Skydda din Dropbox med säker kryptering! Skydda din Dropbox med säker kryptering! 7 Stoppa NSA:s övervakning 7 Funkar med valfri molntjänst 7 Stor guide till gratistjänsten Boxcryptor. Boxcryptor skyddar dina filer i molnet Är du orolig att någon

Läs mer

Uppdaterad: 2013-12-03. E-post - Sms - Brev

Uppdaterad: 2013-12-03. E-post - Sms - Brev Uppdaterad: 2013-12-03 E-post - Sms - Brev 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

Välkommen till Capture.

Välkommen till Capture. Välkommen till Capture http://capture-app.com Välkommen till Capture! Med Capture kan du spara, se och dela dina bilder och videor på alla dina enheter mobil, surfplatta och PC/ Mac. När du har laddat

Läs mer

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012 Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet Juni 2012 1 Om detta dokument Marknaden och tekniken kring film (video on demand och livesändningar) på Internet utvecklas blixtsnabbt. Video

Läs mer

Bruttoräckvidd / dag: Nettoräckvidd / dag: Orvesto Total Tertial Källa och period

Bruttoräckvidd / dag: Nettoräckvidd / dag: Orvesto Total Tertial Källa och period VARUMÄRKESKORT Tertial 2014:3 RÄCKVIDDSPLATTFORMAR Bruttoräckvidd / dag: 2 625 000 Nettoräckvidd / dag: 2 139 000 Orvesto Total Tertial 3 2014 Print - Expressen inklusive GT och Kvällsposten Räckvidd:

Läs mer

HUR MÅNGA TITTADE PÅ TV UNDER JUNI

HUR MÅNGA TITTADE PÅ TV UNDER JUNI MMS Månadsrapport TV-tittandet under juni 2000 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under juni 2000 Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder och som

Läs mer

Så får du Microsofts Office-paket gratis

Så får du Microsofts Office-paket gratis Så får du Microsofts Office-paket gratis 7 Kör Word, Excel, Powerpoint och Onenote i webbläsaren 7 Dela dina dokument 7 För dator, mobil och platta. Kom igång med Microsoft Skydrive och Office Web Apps

Läs mer

Apparat användning av mobiltelefoner

Apparat användning av mobiltelefoner Apparat användning av mobiltelefoner Appen Apparat registrerar och samlar in data om hur vi använder våra mobiltelefoner direkt från användaren. Syftet är att öka förståelsen kring hur mycket och vad vi

Läs mer

Månadsrapport Tittartid Räckvidd - Sett minst 5 min tusental

Månadsrapport Tittartid Räckvidd - Sett minst 5 min tusental MMS sammanställning av tittandet på TV och webb-tv under april 216 Sammanfattning April (vecka 14-17) TV 215 216 Tittartid 15 148 Räckvidd - Sett minst 5 min % Räckvidd - Sett minst 5 min tusental 66,2

Läs mer

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide EW-7438RPn Air Quick Installation Guide 02-2014 / v1.0 I. Produktinformation I-1. Paketets innehåll - EW-7438RPn Air - CD med snabbinstallationsguide och bruksanvisning på flera språk - Snabbinstallationsguide

Läs mer

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. grkom.se/gr-sli

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. grkom.se/gr-sli INTRODUKTION till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI grkom.se/gr-sli 2 3 Innehåll Skapa konto... 4 Startsidan... 4 Att söka med sökord... 5 Sök... 5 Filtrering - vad vill du se för träffar?... 6 Spara filter, lägga till

Läs mer

Bruttoräckvidd / dag: 643 000 Nettoräckvidd / dag: 507 000 Orvesto Total Tertial 3 2014. Källa och period

Bruttoräckvidd / dag: 643 000 Nettoräckvidd / dag: 507 000 Orvesto Total Tertial 3 2014. Källa och period VARUMÄRKESKORT Tertial 2014:3 RÄCKVIDDSPLATTFORMAR Bruttoräckvidd / dag: 643 000 Nettoräckvidd / dag: 507 000 Orvesto Total Tertial 3 2014 Print - Dagens industri Räckvidd: 328 000 Orvesto Konsument 2014:3

Läs mer

Bambusermanual - Plattformen distans

Bambusermanual - Plattformen distans Bambusermanual - Plattformen distans Av: Sofie Sjöstrand, Nätverket SIP Senast reviderad: 2012-09-16 Innehåll Om Bambuser och manualen... 2 Registera ett konto... 3 Dashboard - din startsida... 4 Dashboard

Läs mer

Dina surfvanor kartläggs och lämnas ut

Dina surfvanor kartläggs och lämnas ut Dina surfvanor kartläggs och lämnas ut måndag 28 mars 2016 Utländska bolag kartlägger besökare på svenska sjukhus och myndigheters webbplatser. När du läser om till exempel sexuell läggning rapporteras

Läs mer

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under april 2004

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under april 2004 MMS Månadsrapport TV-tittandet under april 2004 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under april 2004. Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder och

Läs mer

Manual till DIKO 2012-10-19

Manual till DIKO 2012-10-19 Manual till DIKO 2012-10-19 Innehåll Manual till DIKO 2012-10-19... 1 1 Använda DIKO med en dator... 2 1.1 För att logga in i DIKO... 2 1.2 Dag... 3 1.3 Importera bilder... 4 1.4 Redigera bilder i samband

Läs mer

Slutrapport. APFy.me

Slutrapport. APFy.me Slutrapport APFy.me Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 3 Projektbeskrivning... 3 4 Leverabler... 4 5 Resultat... 4 6 Utvärdering och analys... 4 6.1 Utvärdering av resultat... 4

Läs mer

LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer

LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer LUVIT Composer LUVIT Composer är ett verktyg för att enkelt skapa snyggt innehåll direkt i LUVITs kurser. Verktyget innehåller designade mallar som du

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

Kyrkomötet beslutar att motion 2015:66 är besvarad med vad utskottet anfört. Motion 2015:66 av Anna-Karin Westerlund m.fl., Eget produktionsbolag

Kyrkomötet beslutar att motion 2015:66 är besvarad med vad utskottet anfört. Motion 2015:66 av Anna-Karin Westerlund m.fl., Eget produktionsbolag Kyrkomötet Kyrkomötet Kyrkolivsutskottets betänkande 2015:15 Eget produktionsbolag Sammanfattning I detta betänkande behandlas motion 2015:66 Eget produktionsbolag. Motionärerna vill ge kyrkostyrelsen

Läs mer

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under november 2002

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under november 2002 MMS Månadsrapport TV-tittandet under november 2002 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under november 2002. Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder

Läs mer

Källa och period. Läsmängd: 76,5% Lästillfällen: 2 Lästid: 44 min

Källa och period. Läsmängd: 76,5% Lästillfällen: 2 Lästid: 44 min VARUMÄRKESKORT Tertial 2014:3 RÄCKVIDDSPLATTFORMAR Bruttoräckvidd / dag: 259 000 Nettoräckvidd / dag: 253 000 Orvesto Konsument/Orvesto Internet Bruttoräckvidd / vecka: 380 000 Nettoräckvidd / vecka: 369

Läs mer

Ordning och reda med nya Wunderlist 2.0

Ordning och reda med nya Wunderlist 2.0 Ordning och reda med nya 7 Synkar med Mac, iphone och ipad 7 Många användbara funktioner 7 Strukturera upp dina sysslor. Effektiv att göra-lista Wunderlist synkar dinal listor mellan alla enheter är snabb

Läs mer

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. sli.se/gr

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. sli.se/gr INTRODUKTION till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI sli.se/gr Skapa konto Klicka på hänglåset uppe till höger, och välj menyalternativet "Skapa konto". När du fyller i kommun och skola, får du en lista på "träffar"

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. E-post - Sms - Brev

Uppdaterad: 2014-03-18. E-post - Sms - Brev Uppdaterad: 2014-03-18 E-post - Sms - Brev 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

INLOGGNING 1 (6) Det finns två sätt att logga in i Privera: Med engångslösenord till mobiltelefon Med engångslösenord till e-post

INLOGGNING 1 (6) Det finns två sätt att logga in i Privera: Med engångslösenord till mobiltelefon Med engångslösenord till e-post 1 (6) INLOGGNING Det finns två sätt att logga in i Privera: Med engångslösenord till mobiltelefon Med engångslösenord till e-post Om du väljer att aktivera inloggning med engångslösenord som genereras

Läs mer

Guide för tjänsterna Google Tasks, Gqueues och Any.DO Senast uppdaterad

Guide för tjänsterna Google Tasks, Gqueues och Any.DO Senast uppdaterad Guide för tjänsterna Google Tasks, Gqueues och Any.DO 2013-03-04 Senast uppdaterad 2013-03-07 Här berättar Lotta Abrahamsson om sina favoriter när det kommer till tjänster för att göra digitala Att-göra-listor,

Läs mer

Bygg din egen tidning med nya Flipboard 2.0

Bygg din egen tidning med nya Flipboard 2.0 Bygg din egen tidning med nya 7 Håll koll på dina sociala nätverk 7 Ett av de bästa sätten att läsa nyheter 7 Skicka din egen tidning till kompisarna. Sätt samman din egen tidning Med Flipboard skapar

Läs mer

MULTI COMAI WEBBKALENDER

MULTI COMAI WEBBKALENDER 1 MULTI COMAI WEBBKALENDER 1.1 ANVÄNDARE utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 2 Start...

Läs mer

Digital strategi 2016-2018

Digital strategi 2016-2018 1 Digital strategi 2016-2018 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2016-02-17 Diarienummer: 2015/55 Handläggare/författare: Sara Skyttner, webbstrateg 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

DAGENS ANNONSER & PLATSANNONSER. Priser & format för annonsering & platsannonsering i Dagens Apotek & på dagensapotek.se

DAGENS ANNONSER & PLATSANNONSER. Priser & format för annonsering & platsannonsering i Dagens Apotek & på dagensapotek.se DAGENS 2015 ANNONSER & PLATSANNONSER Priser & format för annonsering & platsannonsering i Dagens Apotek & på dagensapotek.se ANNONSER & PLATSANNONSER Nå beslutsfattare inom den växande apoteksmarknaden.

Läs mer

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus.

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Sociala medier De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Dessutom finns Linkedin, där man kan återknyta kontakten med gamla vänner och kollegor och StayFriends,

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Vi hjälper transportföretag att jobba smartare

Vi hjälper transportföretag att jobba smartare Vi hjälper transportföretag att jobba smartare I den här foldern kan du läsa hur transpa AB 0524 48 00 10 marknad@transpa.se www.transpa.se Med transpa får du bättre koll samtidigt som du jobbar mindre

Läs mer

Användarmanual Legimus för. Android

Användarmanual Legimus för. Android Användarmanual Legimus för Android Innehåll Användarmanual Legimus för Android... 1 Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång... 4 Inloggning... 4 Bokhyllan... 4 Sök en talbok... 4 Ladda ner taltidningar...

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro 1 (7) Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Inledning Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds rike, och i varje

Läs mer

HUR MÅNGA TITTADE PÅ TV UNDER JANUARI

HUR MÅNGA TITTADE PÅ TV UNDER JANUARI MMS Månadsrapport TV-tittandet under januari 2001 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under januari 2001 Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder

Läs mer

De första resultaten från. Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2015. April 2016

De första resultaten från. Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2015. April 2016 De första resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2015 April 2016 Medieanvändning en vanlig dag 81 % använder internet 80 % tittar på tv på någon plattform 22 % tittar på webb-tv 65 % läser en

Läs mer

Följande siffror visar hur många som har sett SVT:s sändningar:

Följande siffror visar hur många som har sett SVT:s sändningar: TV-tittare Viasat och SVT fortsätter med en stor satsning på STCC. Från varje tävling sänder Viasat 290 minuter LIVE i kanalen Viasat Motor samt ett 10-tal repriser av sändningarna, plus ett införprogram.

Läs mer

Borås 2017 EN SM-VECKA SOM VISAR ATT EN STAD FÖRÄNDRAS PÅ TRE ÅR

Borås 2017 EN SM-VECKA SOM VISAR ATT EN STAD FÖRÄNDRAS PÅ TRE ÅR Borås 2017 EN SM-VECKA SOM VISAR ATT EN STAD FÖRÄNDRAS PÅ TRE ÅR ulf.nilsson@svt.se 070-884 77 22 @ulfnil på Twitter och Instagram 600 000 Tittarsiffror Sommarveckor 2009-2016 500 000 400 000 300 000 200

Läs mer

LAJKA-GUIDE. Så totalraderar du. din mobil eller surfplatta. 7 Säker utrensning före försäljning 7 Smidigt och enkelt 7 För Android, Iphone och Ipad

LAJKA-GUIDE. Så totalraderar du. din mobil eller surfplatta. 7 Säker utrensning före försäljning 7 Smidigt och enkelt 7 För Android, Iphone och Ipad Så totalraderar du din mobil eller surfplatta 7 Säker utrensning före försäljning 7 Smidigt och enkelt 7 För Android, Iphone och Ipad. Säker radering av Iphone, Ipad och Android Såväl Iphone och Ipad som

Läs mer

Manual RemoteX Applications 5.0 för iphone & Android. 2011-05-02 RemoteX Technologies AB, 2001-2009. Tel. +46 8 559 23 530. www.remotex.

Manual RemoteX Applications 5.0 för iphone & Android. 2011-05-02 RemoteX Technologies AB, 2001-2009. Tel. +46 8 559 23 530. www.remotex. 00 Manual RemoteX Applications 5.0 för iphone & Android RemoteX for iphone & Android Körs i din mobilbrowser och är precis som en klassisk app tillgänglig även när du inte är ansluten till Internet Kan

Läs mer

Ordbehandling på ipad

Ordbehandling på ipad Ordbehandling på ipad fixar dokumenten 7 Lägg till grafik och bilder 7 Exportera filer som alla kan läsa 7 Samarbeta via molnet Så kommer du igång med för ios Ordbehandling på din ipad, är det möjligt?

Läs mer

Digitaliseringen så påverkas du som företagare. Günther Mårder, vd

Digitaliseringen så påverkas du som företagare. Günther Mårder, vd Digitaliseringen så påverkas du som företagare Günther Mårder, vd Mobiltelefonens historia 1956 MTA 1981 NMT 1991 GSM 1999 WAP 2000 3G 2003 GPRS och EDGE 2007 Iphone lanseras 2009 4G eller LTE Antal mobila

Läs mer

Omsorgen Användarhandledning

Omsorgen Användarhandledning Omsorgen Användarhandledning 2012-12-13 Steg 1: Logga in Om ditt boende/kommun är ansluten till Omsorgen har du troligtvis fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@omsorgen.se så kontaktar

Läs mer

GUIDE - 5 STEG. Så skriver du en jobbannons som ger dig fler kandidater.

GUIDE - 5 STEG. Så skriver du en jobbannons som ger dig fler kandidater. GUIDE - 5 STEG Så skriver du en jobbannons som ger dig fler kandidater. Introduktion Jobbannonsen är ditt fönster mot kandidaterna. Din möjlighet att visa upp ditt företag, er arbetskultur och locka rätt

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

Produktion och distribution av digitala ljudböcker

Produktion och distribution av digitala ljudböcker Produktion och distribution av digitala ljudböcker Kravspecifikation Version 3.0 2015-11-18 Materialet i denna kravspecifikation får användas i andra sammanhang endast efter samråd med Elib. Elib AB Engelbrektsgatan

Läs mer

Fortum Hemkontroll. Ta kontrollen över ditt hem. Manual

Fortum Hemkontroll. Ta kontrollen över ditt hem. Manual Ta kontrollen över ditt hem Manual Innehållsförteckning Vad behöver jag för att komma igång? 2 Att komma igång 3 Installera gateway 4 Installera dina styruttag 6 Tilldela rumsfärger och nummer 7 Koppla

Läs mer