Årsredovisning Jordhamn med utsikt över Blå Jungfrun, 31 juli 20:31

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2010. Jordhamn med utsikt över Blå Jungfrun, 31 juli 20:31"

Transkript

1 Årsredovisning 2010 Jordhamn med utsikt över Blå Jungfrun, 31 juli 20:31

2 2 Årsredovisning 2010 Ölands Bank AB VD:n har ordet 2010 började tungt och det var kämpigt ända fram till sista kvartalet, men sedan fick vi betalt för vårt hårda arbete och avslutade året fantastiskt starkt. Jag är mycket stolt över att tillsammans med er ha lyckats med så många bra saker. Jag vill tacka alla medarbetare som har bidragit till att stärka verksamheten och på så sätt säkerställt en stabil, trygg och lönsam bank på Öland för kunderna. Vi har tillsammans bl.a. lyckats med: att uppnå bankens högsta kundnöjdhet (privat) sedan mätningarna påbörjades att stärka bankens vinst för 2010 jämfört med 2009 att stärka bankens likviditet och ha en in- och utlåning i balans att arbeta proaktivt med krediterna och därmed säkerställt att kreditförlusterna legat på en låg nivå i banken, vilket bidrar till en stabil och trygg bank att uppnå samtliga miljömål att påbörja en ombyggnation av kontoret i Färjestaden som ska möjliggöra att arbeta mer kundorienterat att sparbankerna och Swedbank har ett nytt avtal som säkerställer ett långsiktigt samarbete med kunden i fokus Kunden i centrum Privatkunderna har aldrig varit nöjdare med banken än under Vi har stärkt kundnöjdheten på många olika plan och det visar att vi arbetar på ett sätt som gör kunderna nöjdare samt stärker förtroendet för banken. Nytt för 2010 var att vi mätte företagskundernas nöjdhet separat. Företagskundernas nöjdhet är i paritet med storbankernas. Ett resultat som banken inte är nöjd med. Vi har en mycket högre ambitionsnivå när det gäller företagens nöjdhet och kommer därför att arbeta mycket med att stärka det under Det är dock glädjande att banken har så nöjda, för att inte säga mycket nöjda, kunder, eftersom det är otroligt viktigt för ett företag som arbetar i förtroendebranschen. Resultatet stärktes över tid 2010 började tufft och bankens räntenetto sjönk flera månader i rad. Något som styrelsen och ledningen såg allvarligt på och flera åtgärder vidtogs. Jag upplevde att alla i banken gjorde sitt yttersta för att hela tiden stärka resultatet, men vi fick initialt inte betalt för vårt hårda slit. Det beror mycket på att det tar tid att få effekt på de åtgärder man gör, men i slutet av året fick vi så äntligen erkänsla för det hårda arbetet som vi lagt ner och resultatet stärktes markant. Bankens räntenetto per månad gick från ca 4 Mkr i början av året till 6 Mkr i december. Det gör att vi går stärkta in i 2011 samtidigt som vi levererar ett bättre resultat 2010 jämfört med Ölands Bank en del av Öland Banken har synts på många olika arenor för att på så sätt bidra till en hållbar tillväxt och utveckling på vår lokala marknad. Mycket av vår sponsring riktar sig mot ungdomar t.ex. via lilla VM i fotboll, Ölands Golf junior tour och samarbetet med Ung Företagsamhet. Vi är även huvudsponsorer i Skördefesten. Banken har också medverkat i ett projekt för att ta fram en långsiktig vision, strategi och mål 2015 för det öländska näringslivet. Det är både roligt, stimulerande och givande för banken att engagera sig i den lokala utvecklingen, eftersom går det bra för Öland går det bra för banken! Utsikter för 2011 Det känns skönt att 2010 slutade så starkt, eftersom det möjliggör för banken att även fortsättningsvis arbeta med att främja sparandet, säkerställa en sund utlåning, fortsatt företagsfinansiering till våra kunder samt lokal hållbar tillväxt på Öland. Året 2011 kommer även fortsättningsvis präglas av att tillsammans med kunden se över sparandet och skuldsättningen, för att på så sätt säkerställa en långsiktig god ekonomi för kunden. Det är därför mycket viktigt att banken utgår från kundens återbetalningsförmåga i all kreditgivning, boendesom företagsfinansiering. Vi ska inte bidra till en, för kunden, ogynnsam skuldsättningsgrad. Detta säkerställer vi i mötet med kunden. Ett möte som ska präglas av närhet, engagemang, personlig omtanke och kompetens. Något som jag känner mig förvissad om att vi kan erbjuda våra kunder, eftersom personalen dagligen arbetar med att tillse att: Ölands Bank ska vara det naturliga valet den enda bank du behöver! Borgholm i mars Mårten Lindberg VD för Ölands Bank

3 Ölands Bank AB Årsredovisning Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Utvecklingen av bankens verksamhet, resultat och ställning 9 5 år i sammandrag 10 5 år i sammandrag: Resultat- och balansräkning 12 Resultaträkning 14 Balansräkning 15 Rapport över förändringar i eget kapital 16 Kassaflödesanalys 17 Noter 18 Styrelsens underskrift 47 Revisionsberättelse 48 Våra kontor 49 Styrelsen Ölands Bank 51 Årsredovisningens beloppsuppgifter är, om ej annat anges, i tkr. Årsstämman äger rum den 15 april 2011 kl i Degerhamn. Fotograf: David Emilsson

4 4 Årsredovisning 2010 Ölands Bank AB Förvaltningsberättelse 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Ölands Bank AB får härmed avge årsredovisning för bankens verksamhetsår 2010, bankens 13:e verksamhetsår i aktiebolagsform. Ägare Ölands Bank AB, , ägs till 60% av Swedbank AB (publik), , och till 40% av Sparbanksstiftelsen Öland, Allmänt om verksamheten Ledstjärna för bankens verksamhet är den av styrelsen fastställda visionen och affärsidén: Vision Ölands Bank är det naturliga valet. - den enda bank du behöver! Affärsidé Ölands Bank ska med uthållig lönsamhet och personlig omtanke erbjuda ett komplett utbud av banktjänster utifrån varje kunds behov. Ölands Bank står för Närhet Engagemang Hög kompetens och kvalitet Personlig omtanke Ölands Bank ska vara en positiv kraft för hållbar tillväxt och utveckling på Öland. Sund och lönsam bankverksamhet Bankens lönsamhet och ekonomiska ställning ska långsiktigt präglas av sund bankverksamhet och uthållig lönsamhet. Utifrån bankens resultat kan vi tillsammans med och via Sparbanksstiftelsen Öland bidra till en positiv tillväxt och utveckling av Öland. Lönsamhet i banken skall uppnås med ett kontrollerat risktagande och med hänsyn till kundernas behov av en stabil och trygg bank. Styrelsen På årsstämman den 23 april 2010 slutade följande styrelseledamöter i bankens styrelse: Lars Alvarmo styrelseordförande, Åsa Andersson, Marina Gustafsson, Lars-Erik Kvist och Göran Theodorsson. Ägarna framförde ett stort tack till de avgående styrelseledamöterna för den värdefulla och utmärkta arbetsinsats de har gjort för banken. Följande styrelseledamöter valdes in i styrelsen: Charlotte Anderén Fornander, Anna Barkevall, Peter Ek, Johan Engström och Gunilla Johansson. Till ny ordförande i banken valdes Katrine Rietz, tidigare vice ordförande, och till vice ordförande valdes Mats Bengtsson. Den nya styrelsen består därmed i sin helhet av följande personer: Styrelseledamot, ordförande Katrine Rietz, Kastlösa Styrelseledamot, vice ordförande Mats Bengtsson, Byxelkrok Styrelseledamöter Anna Barkevall, Löttorp Bengt Åstrand, Käxgöl Peter Ek, Färjestaden Charlotte Anderén Fornander, Bromma Johan Engström, Hammarö Gunilla Johansson, Färjestaden Marianne Nilsson, Fagerum (Personalrepresentant) Johan Njaus, Läckeby (Personalrepresentant) Styrelseledamot, VD Mårten Lindberg, Borgholm Styrelsesuppleant, vice VD Sonny Johansson, Borgholm Styrelsesuppleanter, Personalrepresentanter Barbro Palm, Östra Sörby Olivia Engdahl Jönsson, Övra Segerstad

5 Ölands Bank AB Årsredovisning Samtidigt som vi bedriver kommersiell verksamhet engagerar vi oss i frågor som är viktiga för vår regions framtid. Samhällsengagemang Stiftelsen Samtidigt som vi bedriver kommersiell verksamhet engagerar vi oss i frågor som är viktiga för vår regions framtid. De resurser vi bygger upp stannar kvar i regionen och gynnar våra kunder. En del av vår vinst går direkt tillbaka till framtidsprojekt genom vår lokala delägare Sparbanksstiftelsen Öland, som delar ut bidrag och stipendier inom näringsliv, forskning, idrott och kultur på Öland. Sparbanksstiftelsen Öland bildades 1998 i samband med tillkomsten av FöreningsSparbanken Öland AB. Sedan dess har stiftelsen delat ut över 23 miljoner kronor. Stort tack till alla kunder i Ölands Bank som gör det möjligt. Bidrag från Sparbanksstiftelsen Öland 2010: Den stora äggröran ideell förening, Den stora äggröran 2010, Skansenskolan Mörbylånga, Mot alkohol och andra droger 2010, Himmelsberga museum, Utställng om Alma Falk, Ölands dramatiska teater Pjäsen VÄRDE, Sällsk. Stagnelius vänner, Bok om poeten Stagnelius, Anne-Sofie Holmberg, Relationsfestival, Södra Ölands musikteater, Ungdomsproduktion Sols sak, Arbetsgruppen för Naturforum 2010, Naturforum 2010, Ölands kommunalförbund, Öland Business Arena år 3, Fundament film, Manusutveckling för långfilmen Nattfåk, Gärdslösa skola, En socken 15 byar 108 händer, Föreningen för främjande av kulturturism på Öland, Ölandsoperan 2010, Ölands Skördefest, Utveckling av Ölandsnycklen, Harald Erici, Stagnelius in Concert, Mörbylånga Blomstarar o Ler, Mörbylånga Blomstrar o Ler 2010, FUB Kalmar län, Ett rikt liv med modern teknik, Ölands Idrottskrets, Ölands idrottsgala 2010, Ölands Idrottsgala, Stipendie till Årets Idrottsprestation, Chorus Mixtus, Norra Ölands-revy, Ung Företagsamhet, Utveckla företagsamma barn och ungdomar på Öland, Framtid Borgholm, Borgholms framtid 3, Åkerboskolans föräldraråd, Grönt Blås 2010, Degerhamns Båt o Sportfiskeklubb, Upprustning av hamnanläggning, Högby hembygdsförening, Bok om Högby socken - Jordbruk i förändring, Södra Gärdslösa kulturgrupp, Bok om Rosenborg-sommaridyll och galgbacke, Ölands Skördefest, Miljöforum Öland, Södra Ölands Musikteater, Uppsättning av musikalen Beauty and the Beast, Ölands Näringslivskontor, Deltagande i mässan Det Goda Köket, Svensk Livsmedelsproduktion - möjligheter och hot, Löttorps företagarförening, En framtid på Öland fullskaleverksamhet.

6 6 Årsredovisning 2010 Ölands Bank AB Under 2010 har banken haft två interna miljörevisioner, som uttrycker en positiv syn på det sätt som Ölands Bank arbetar med miljöfrågorna. Tillväxt Öland Sponsring Är du ute i föreningslivet möts du ofta av Ölands Bank, för vi tycker om Öland. Så mycket att vi vill vara med och skapa ett mer attraktivt och levande Öland. Ett av sätten vi gör det på är genom att vara aktiva och stötta föreningslivet. Tillsammans med eldsjälar ser vi till att främst våra ungdomar har möjligheter att utöva idrotts-, kultur- och andra aktiviteter på sin fritid. Banken stöttar allt från juniorträningen till elitsatsningen, är guldsponsorer i större kulturevenemang och arrangerar egna idrottsevenemang, som lilla VM på Öland. Skolan är också en viktig arena där vi bland annat är med och stöttar satsningen på våra framtida entreprenörer i form av Ung Företagsamhet. Miljö Ölands Bank är miljöcertifierad sedan april Grunden för miljöarbetet är den av styrelsen fastställda miljöpolicyn som i sammandrag finns att läsa på bankens hemsida, olandsbank.se/miljo. För att säkerställa att arbetet sker på ett strukturerat sätt, har Ölands Bank ett fastställt miljöledningssystem. Banken har som mål att öka lönsamheten genom att integrera miljöaspekten i affärsverksamheten. Ölands Bank strävar kontinuerligt efter att minska den direkta och indirekta miljöpåverkan som bankens verksamhet kan föra med sig. Med förhoppning om att det hela tiden skall ske förbättringar har Ölands Bank ett antal långsiktiga miljömål fastställda, vilka också är nedbrutna i årsmål. Banken nådde alla sina miljömål för 2010, vilket vi är mycket stolta över. Det har inte enbart bidragit till att banken har minskat sin miljöpåverkan utan det har även ökat intäkterna och sänkt bankens kostnader. Det sker fortlöpande utbildningsaktiviteter för att öka kompetensen. Miljöfrågan finns också med som en av de punkter som behandlas vid det årliga utvecklingssamtalet. Två gånger om året genomförs en miljöenkät, som ger vid hand att personalen anser att miljöarbetet är mycket viktigt både internt och externt i mötet med kunden. Bankens personal upplever det som tillfredställande att arbeta i ett företag som är miljöcertifierat. Projektet Tillväxt Öland är avslutat. Syftet med projektet har varit att ta fram en gemensam vision och strategi samt mål för hela Ölands näringsliv. Projektet har letts av Ölands Näringslivskontor med dess chef, Anders Nyholm, som projektledare. Till projektet har en styrgrupp utsetts med representanter från båda kommunernas arbetsutskott, kommuncheferna samt näringslivet. Till styrgruppens ordförande har Ölands Banks VD, Mårten Lindberg, valts efter beslut i Ölands Kommunalförbund. Även bankens ordförande Katrine Rietz har medverkat i projektet. Målsättningen för styrgruppen har varit att stödja näringslivskontoret och politikerna i arbetet med att ta fram en näringslivsstrategi och mål för Öland. Det har varit viktigt för politikerna att näringslivet har varit i majoritet i gruppen, eftersom samarbetet, samverkan och samtalet mellan parterna är av yttersta vikt samt att näringslivet ska kunna vara behjälpliga med synpunkter på samt implementeringen av den nya visionen och strategin. Gruppen har haft ett flertal möten och nu är vision, strategi och mål klara samt antagna av de båda kommunerna. Ta del av målen nedan och för den som vill veta mer om projektet finns information på Ölands Näringslivskontors hemsida Mål för Öland 2015 (framtagna i projekt Tillväxt Öland) MÅL arbetstillfällen på Öland åretruntboende på hela Öland nya företag har startats fram till 2015 Förbättrat företagsklimat på Öland - sammanfattade omdöme 3,5 och topp 30 Ökad tillväxt i företagen på Öland - Ranking topp 10 samt en ökning av BRP med 3 % årligen Samtliga öländska företag skall senast 2013 ha fått ett erbjudande om kompetensutveckling MÅTT Statistiska Centralbyrån Folkmängd, Statistiska Centralbyrån Flyttningsnetto, Statistiska Centralbyrån Nyföretagarbarometern, Jobs and Society & Antal nystartade företag, Tillväxtanalys Attityd undersökning av företagsklimat, Svenskt Näringsliv Undersökning Årets Företagarkommun, Företagarna, UC och Bruttoregionalprodukt, Statistiska Centralbyrån Ölands Näringslivskontor redovisar

7 Ölands Bank AB Årsredovisning Banken vill vara en positiv kraft och katalysator på många olika arenor för att kunna påverka tillväxten på Öland. Bankens medverkan i det här projektet är ett av många sätt som möjliggör för banken att bidra till Ölands utveckling. I det dagliga arbetet påverkar banken många av målen, i en för Öland gynnsam riktning, eftersom banken möjliggör finansiering av bostäder, sommarhus, investeringar i företag, nyföretagande som i sin tur ger fler arbetstillfällen m.m. Ölands Bank värnar den lokala marknadens tillväxt genom att vara en stabil, trygg, långsiktig och säker bank. Går det bra för Öland, så går det bra för banken! Näringslivet Öland Det öländska näringslivet har klarat sig bra under 2010 i jämförelse med övriga landet. Det återspeglar sig bland annat i att båda kommunerna har vunnit priser baserat på företagens utveckling under perioden 2009 och Mörbylånga kommun har fått pris för Bästa Tillväxt 2010 i Kalmar län. Priset delas ut av kreditupplysningsföretaget Syna AB och går till den kommun i varje län som har den största andelen företag som trots tuffa tider har lyckats med att öka antalet anställda, öka omsättningen och att gå med vinst. Borgholms kommun blev Årets Företagarkommun Det stod klart när organisationen Företagarna tillsammans med affärsinformationsbolaget UC publicerade sin årliga ranking. Titeln tilldelas den kommun i landet vars företag har haft bäst tillväxttakt under det gångna året (2009). Utnämningarna visar att de öländska företagarna är duktiga, driftiga och har förmågan att ta till vara möjligheterna på Öland med omnejd på ett positivt sätt både i låg- och högkonjunktur. Öland har många små företag med stor entreprenörsanda som bär upp den öländska ekonomin. Ett bra exempel är byggsektorn som sysselsätter många duktiga hantverkare. De har i sin tur dragkraft av både besöksnäringens och lantbrukssektorns behov av nybyggnation, fritidshusrenoveringar samt ladugårdsbyggen. Det är mycket bra och glädjande för Öland och banken att ha så många duktiga företag och företagare som bidrar med en hållbar tillväxt inom näringslivet. Besöksnäringen Säsongen 2010 präglades av en ganska kylslagen vår, uteblivna helgdagar samt en sen midsommar och till råga på allt en kall avslutning av sommaren i augusti. Det gör att många aktörer upplever ett något lägre utfall 2010 jämfört med Dock har flera företag vittnat om en rekordsäsong avseende antalet bokade gästnätter, besökare samt omsättning. Ur ett Ölandsperspektiv är det nu mycket intressant att följa hur besöksnäringen ska hanteras i framtiden. I nuläget, efter Ölands Turist AB:s konkurs, drivs turistfrågorna i kommunernas regi via näringslivskontoret. Här behövs en kraftsamling från kommunerna, näringsidkarna tillsammans med näringslivskontoret för att hitta en bra framtida lösning vad gäller hur turistinformation, bokningar, marknadsföring och andra besöksrelaterade aktiviteter ska hanteras. Banken är gärna med som ett bollplank eftersom många av bankens kunder är beroende av besöksnäringen. Lantbrukssektorn Efter det ur lantbrukssynpunkt dystra året 2009 med mycket lågt mjölkpris, vände kurvorna uppåt under 2010 och mjölkpriset var ca en krona högre vid utgången av 2010 än bottennoteringen under föregående år. Som alltid följer även kostnaderna med upp när konjunkturen vänder, men totalt sett har lönsamheten förbättrats avsevärt. Investeringsviljan bland de öländska lantbrukarna håller i sig. Främst gäller detta mjölkproducenterna. Under de senaste åren har det byggts 5-6 nya ladugårdar per år. Det mesta tyder på att utbyggnaden fortsätter på denna nivå de närmaste åren. Den genomsnittliga investeringen ligger på ca 15 miljoner kronor per projekt. Framtidsutsikterna för lantbruket generellt är övervägande positiva. Samtliga politiska partier och företrädare för lantbruket och dess organisationer är helt eniga om att livsmedelsproduktionen i landet måste öka. Samma tongångar hörs inom såväl EU som på global nivå. En positiv inställning till ökad produktion är i och för sig ingen garant för lönsamhet men de flesta prognoserna visar att efterfrågan sannolikt kommer att öka snabbare än produktionen. På svensk nivå spår man god lönsamhet för samtliga produktionsgrenar, utom för svinproduktionen där vi anses ha svårt att konkurrera med främst danska och tyska uppfödare. Lokalt på Öland har den stora expansionsviljan medfört att konkurrensen om åkermarken drivit upp priserna till en nivå långt över vad någon gröda rimligen kan bära. Förhoppningsvis kan ökat samarbete mellan växtodlare och djurbönder öka, vilket borde minska intresset för att betala överpriser. På Ölands Bank fortsätter vi vår strävan efter att alltid vara det långsiktigt bästa valet för de öländska lantbrukarna i såväl motgång som vid investeringar.

8 8 Årsredovisning 2010 Ölands Bank AB Ölands Bank Personal Under året har banken anställt nya medarbetare. Dels för att ersätta medarbetare som har gått i pension, dels för att möta en ökad efterfrågan hos våra kunder. Följande personer har anställts 2010: Oskar Eriksson - Företagsrådgivare Camilla Erlandsson - Licensierad privatrådgivare Christine Jilkén - Företagsrådgivare Frida Johansson - Rådgivare Privat Anders Nordh - Kontorschef Norra Öland Privat Nöjda kunder Privatkunder har aldrig varit nöjdare med banken sedan mätningarna av Svenskt Kvalitetsindex (SKI) påbörjades Med ett nöjdkundindex på 76,5 ligger banken högre än snittet för andra Sparbanker (index över 75 är mycket bra enligt SKI). Det är oerhört glädjande för; utan nöjda kunder - ingen bank. Nytt för 2010 är att banken mäter kundnöjdheten för företagskunderna separat. Företag fick ett kundnöjdhetsindex på 67, vilket är i nivå med Swedbank och övriga storbanker. Trots att 67 är ett normalt kundnöjdhetsindex, enligt Svenskt Kvalitetsindex, så kommer banken att fokusera på att stärka kundnöjdheten under Ambitionsnivån hos banken är att företagskunderna ska bli mer nöjda med sin bank och målsättningen är att de ska vara lika nöjda som privatkunderna. Banken verkar på en begränsad marknad, där banken vill att kunderna ska var så nöjda att de sköter marknadsföringen åt banken genom att tala gott om sin bank och rekommenderar den till andra företagare, vänner och bekanta. Bankens ambition är alltid att stärka förtroendet och kundnöjdheten hos alla våra kunder Spara aktivitet Ölands Bank var tidigt ute med att erbjuda kunderna en bra inlåningsränta. I och med det fick banken ett bra övertag gentemot konkurrenterna. Den 1 mars startade banken en satsning på radioreklam i Mix Megapol och RIX FM, som marknadsförde bankens erbjudande till kunderna om ett förmånligt sparande. Bankens anställda stod för rösterna i jingeln, vilken beskrev erbjudandet samt bankens engagemang för en levande landsbygd via Sparbanksstiftelsen Öland. Radioreklamen hördes långt utanför Öland till konkurrenternas förtret. Många kunder och ickekunder kommenterade reklamen och tyckte att den var bra. Privatkunderna har aldrig varit nöjdare med banken sedan mätningarna av Svenskt Kvalitetsindex (SKI) påbörjades 2006 Banken stärkte därmed sin inlåning med ca 100 miljoner kronor, i nyinlåning. Det innebar att in- och utlåningskvoten möttes under en längre period och det var mycket länge sedan de båda kurvorna var i så bra balans. En in- och utlåning i balans är livsviktig för banken. Satsningen har stärkt bankens likviditetssituation avsevärt, något som banken kommer att ha stor nytta av även under Samarbetsavtal Swedbank Sparbankerna och Swedbank har kommit överens om ett nytt samarbetsavtal som börjar gälla fr.o.m. 1 juli Samarbetsavtalet präglas av nyttan med ett partnerskap utifrån öppenhet, tillit, respekt och förståelse. Nu är det upp till båda parter att tillsammans skapa kundnytta med hjälp av det nya avtalet, eftersom det är ett av huvudmotiven med det nya avtalet. Satsning på kontoret i Färjestaden Banken har påbörjat en ombyggnation av kontoret i Färjestaden. Anledningen är att banken vill förbättra för kunderna och personalen genom att anpassa lokalerna till vårt nya arbetssätt. Vi möjliggör för fler att arbeta på kontoret och därmed kunna ta emot fler kunder, och ha fler kundmöten i de ombyggda lokalerna. Färjestaden med omnejd växer och då måste banken följa med i den utvecklingen. Ombyggnationen planeras vara färdig i april 2011.

9 Ölands Bank AB Årsredovisning Utvecklingen av bankens verksamhet, resultat och ställning Balansomslutning Bankens balansomslutning har ökat med 7,8 % till tkr och medelomslutningen har ökat med 8,7 % till tkr. Affärsvolym Bankens affärsvolym, det vill säga den sammanlagda summan av bankens inlåning, förmedlade placeringar i Swedbank Robur och Swedbank Försäkring, utlåning, förmedlade lån till Swedbank Hypotek och till Swedbank Finans, värdepappersdepåer, ej utnyttjad kredit och kontokrediter har ökat till tkr eller med 14,6 %. Inlåningen från allmänheten ökade under året med tkr eller med 11,5%. Detta som en direkt följd av en bra sommarsäsong samt att banken var tidigt ute med en sparakampanj i syfte att knyta till sig inlåning. Bankens förmedlade fondförmögenhet i Swedbank Robur och Swedbank Försäkring har under året ökat med tkr eller med 9,8 %. Bankens utlåning har ökat med tkr eller med 2,9 %. Förmedlade lån till Swedbank Hypotek har ökat med tkr till tkr eller med 7,3 %. Förmedlade krediter till Swedbank Finans har minskat med tkr till tkr eller med 1,8 %. Bankens resultat Bankens rörelseresultat jämfört med 2009 har ökat med tkr. Räntenettot har ökat med tkr eller med 5%. Efter en svag inledning av året så började Riksbanken höja styrräntorna i juli en höjning som har följts av ytterligare höjningar under hösten. Detta tillsammans med högre marginaler har gjort att banken i slutet av 2010 har ett bättre räntenetto än Provisionsintäkterna ökade med 1399 tkr eller 3,3%. Kreditförlusterna Kreditförlusterna i banken ligger på, en i nuläget, balanserad nivå. Mycket tack vare ett bra samarbete mellan kreditteamet och företagsteamet. De arbetar mycket nogsamt och strukturerat med att minska kreditförlusterna i banken. De jobbar också proaktivt med att tidigt upptäcka utmaningar hos våra kunder, för att på ett tidigt stadium vara kunden behjälplig samt reservera eventuella framtida förluster. Resultatandelssystem Banken har under 2010 haft ett resultatandelssystem byggt bl. a. på kundnöjdhet, resultatutveckling och kundmöten. Systemet har för året givit en avsättning på kronor per heltidsanställd. Inget speciellt resultatlönesystem härutöver finns för ledningen i banken. För närmare information kring ersättningar i banken hänvisar vi till bankens ersättningspolicy,

10 10 Årsredovisning 2010 Ölands Bank AB 5 år i sammandrag * * ** Nyckeltal Volym Affärsvolym ultimo, Mkr förändring under året, % 7,5 12,6 3,1 9,4 11,0 Av banken förvaltade och förmedlade kundvolymer Kapital Soliditet Beskattat eget kapital + 73,7 % av obeskattade reserver i % av balansomslutningen 11,3 11,7 11,7 11,2 11,6 Primärkapitalrelation*** 2,3 2,4 2,1 2,0 2,0 Resultat Placeringsmarginal Räntenetto[1] i % av MO 2,2 2,2 2,9 2,8 2,8 Rörelseintäkter/affärsvolym Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym 0,9 1,0 1,2 1,3 1,3 [ mkr ] Affärsvolym Affärsvolym Affärsvolym Robur Försäkring Övrig inlåning Robur Fond Inlåning Utlåning Ej utnyttjad kredit Swedbank Hypotek Övrig utlåning Inlåning Robur Fond Robur Försäkring Övrig inlåning Utlåning Ej utnyttjad kredit Swedbank Hypotek Övrig utlåning

11 Ölands Bank AB Årsredovisning Nyckeltal Rörelseresultat/affärsvolym Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym 0,3 0,3 0,4 0,5-0,1 Räntabilitet på eget kapital Rörelseresultat efter schablonskatt i % av genomsnittligt eget kapital 7,1 6,7 9,7 11,8-1,5 K/I-tal före kreditförluster Summa kostnader exkl. kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,66 0,66 0,59 0,56 1,03 K/I-tal efter kreditförluster Summa kostnader inkl kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,70 0,71 0,64 0,58 1,06 Osäkra fordringar och kreditförluster Reserveringsgrad för osäkra fordringar Nedskrivning för sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl. banker) 0,5 0,6 1,6 0,9 1,3 Kreditförlustnivå Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl. banker) 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 Övriga uppgifter Medelantal anställda Antal kontor *Enligt lagbegränsad IFRS ** Enligt lagbegränsad IFRS med undantag för IAS39 och IFRS7 *** beräknade enligt de nya kapitaltäckningsreglerna och de övriga åren enligt de tidigare kapitaltäckningsreglerna

12 12 Årsredovisning 2010 Ölands Bank AB 5 år i sammandrag: Resultat- och balansräkning Resultaträkning * * ** Räntenetto Provisioner, netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga kostnader[1][2] Kreditförluster Summa kostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat Rörelseresultat Rörelseresultat [ mkr ] Rörelseresultat

13 Ölands Bank AB Årsredovisning Balansräkning Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Aktier och andelar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Övriga skulder Avsättningar för pensioner m.m Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital * Enligt lagbegränsad IFRS ** Enligt lagbegränsad IFRS med undantag för IAS39 och IFRS7 [1] inkl av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar [2] Avskrivning goodwill påverkar beloppet 2006 då även slutavskrivning gjordes. Förslag till vinstdisposition i tkr Till bolagsstämmans förfogande står: - balanserad vinst årets resultat Summa Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: - till aktieägare utdelas 6,5 kr per aktie i ny räkning balanseras Summa Yttrande från styrelsen angående vinstutdelning Förslaget till utdelning, som utgör 2,7 % av bankens eget kapital, har gjorts med beaktande av dels reglerna om buffertkapital, riskbegränsning och genomlysning enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, dels försiktighetsregeln i 17 kap 3 aktiebolagslagen. Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar innebär att banken vid varje tidpunkt skall ha en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med bankens interna kapitalutvärderingspolicy. Bankens kapitaltäckningskvot efter föreslagen vinstdisposition uppgår till 2,33% (föregående års kapitaltäckningskvot 2,35 %). Kapitalbasen uppgår efter föreslagen vinstdisposition till 304,3 mkr ( 291,3 mkr) och slutligt minimikapitalkrav till 125,1 mkr (111,4 mkr). Specifikation av posterna framgår av not om kapitaltäckning. Bankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att banken kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att bankens egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen ärtillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Vad beträffar bankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

14 14 Årsredovisning 2010 Ölands Bank AB Resultaträkning 1 jantuari - 31 december tkr Not Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt på årets resultat Årets resultat Rapport över totalresultat 1 januari - 31 december tkr Not Årets övrigt totalresultat 0 0 Årets totalresultat

15 Ölands Bank AB Årsredovisning Balansräkning Per den 31 december tkr Not Tillgångar Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Materiella tillgångar 14 - Inventarier Byggnader och mark Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder, avsättningar och eget kapital Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten - Inlåning Upplåning Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar - Övriga Avsättningar Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( st aktier och kvotvärde 100 kr) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Poster inom linjen Ställda panter inga inga Ansvarsförbindelser Åtaganden

16 16 Årsredovisning 2010 Ölands Bank AB Rapport över förändringar i eget kapital 2009 (tkr) Aktiekapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt eget Fond för verkligt värde kapital Reservfond Verkligt värde reserv Säkringsreserv Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Ingående eget kapital Årets resultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat Vinstdisposition Utdelningar Utgående eget kapital (tkr) Aktiekapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt eget Fond för verkligt värde kapital Reservfond Verkligt värde reserv Säkringsreserv Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Ingående eget kapital Årets resultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat Vinstdisposition Utdelningar Utgående eget kapital

17 Ölands Bank AB Årsredovisning Kassaflödesanalys Indirekt metod 1 janurai - 31 december Den löpande verksamheten Rörelseresultat (+) Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Av-/nedskrivningar (+) Kreditförluster (+) Övriga poster som inte ingår i kassaflödet (+/-) Betald inkomstskatt (-) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning av utlåning till allmänheten (+/-) Ökning/minskning av in- och upplåning från allmänheten (+/-) Ökning/minskning av skulder till kreditinstitut (+/-) Förändring av övriga tillgångar (+/-) Förändring av övriga skulder (+/-) Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella tillgångar (-) Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning (-) Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut (not 26) tkr Följande delkomponenter ingår i likvida medel Kassa och tillgodohavanden i centralbanker Utlåning till kreditinstitut Summa enligt balansräkningen Summa enligt kassaflödesanalysen Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel enligt följande utgångspunkter: -De har en obetydlig risk för värdefluktuationer. -De kan lätt omvandlas till kassamedel.

18 18 Årsredovisning 2010 Ölands Bank AB Noter Uppgifter om banken Årsredovisningen avges per 31 december 2010 och avser Ölands Bank AB med säte i Borgholms kommun. Adressen till huvudkontoret är Storgatan 15, Borgholm 1 Redovisningsprinciper (a) Överensstämmelse med normgivning och lag Bankens årsredovisning är upprättad enligt Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25 ) i enlighet med ändringsföreskrifterna i FFFS 2009:11 och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.3 Redovisning för juridiska personer. Bankerna tillämpar därigenom s k lagbegränsad IFRS och med detta avses standarder som har antagits för tillämpning med de begränsningar som följer av RFR 2.3 och FFFS. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS tillämpas så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 8 mars Resultat och balansräkning blir föremål för granskning på årsstämman den 15 april De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i de finansiella rapporterna, om inte annat framgår. (b) Värderingsgrunder vid upprättande av bankens finansiella rapporter Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. Finansiella tillgångar och skulder är redovisade till upplupet anskaffningsvärde. (c) Funktionell valuta och rapporteringsvaluta Bankens funktionella valuta är svenska kronor och de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste tusental. (d) Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med lagbegränsad IFRS kräver att bankens ledning gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Bedömningar gjorda av bankledningen vid tillämpningen av lagbegränsad IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna och gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i påföljande års finansiella rapporter beskrivs närmare i not. (e) Ändrade redovisningsprinciper (i) Ändrade redovisningsprinciper föranledda av nya eller ändrade IFRS Nedan beskrivs vilka ändrade redovisningsprinciper som företaget tillämpar från och med 1 januari Övriga ändringar av IFRS med tillämpning från och med 2010 har inte haft någon väsentlig effekt på bankens redovisning. Förändrad rapportstruktur RFR 2.3 Redovisning för juridisk person anger att ändrade IAS 1 Utformning av finansiella rapporter ska tillämpas även avseende juridisk person, med några undantag. En effekt av detta, jämfört med tidigare rapportering, är att en rapport över totalresultat tillkommit efter resultaträkningen. En annan effekt är att rapporten över förändringar i eget kapital har förändrats i och med att de intäkter

19 Ölands Bank AB Årsredovisning och kostnader som förr redovisats direkt i eget kapital nu redovisas i övrigt totalresultat i rapporten över totalresultat. Vidare kommer även banken att redovisa en extra balansräkning, per ingången av jämförelseåret, i årsredovisningar då retroaktiva ändringar påverkat någon post i den extra balansräkningen i väsentlig utsträckning. Banken har idag inget att rapportera i rapporten över totalresultat. Utformning av de finansiella rapporterna I IASBs årliga förbättringsprojekt ( annual improvements process ) som publicerades i maj 2010 ändrades kraven i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter avseende uppställningen av rapporten över förändringar i eget kapital. Banken har valt att förtidstillämpa dessa ändringar från och med årsredovisningen för Ändringarna innebär att avstämningen i rapporten över förändringar i eget kapital av årets förändring av varje komponent i eget kapital, såsom reserverna för ackumulerat övrigt totalresultat, inte behöver specificera varje post i övrigt totalresultat. Banken har, som tillåts enligt denna ändring, valt att lämna upplysningar med en sådan detaljerad avstämning av reserverna och andra komponenter i eget kapital i not istället för i rapporten över förändringar i eget kapital. I enlighet med formuleringarna i ändrade IAS 1 har i rapporten över förändringar i eget kapital årets totalresultat delats upp med separat specifikation av årets resultat respektive årets övrigt totalresultat. Denna presentation tillämpas för aktuellt år och jämförelseåret. (f) Nya IFRS som ännu inte börjat tillämpas Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under kommande räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. Nyheter eller ändringar som blir tillämpliga fr.o.m. räkenskapsår 2011 och framåt planeras inte att förtidstillämpas. Nedan beskrivs de förväntade effekterna på de finansiella rapporterna som tillämpningen av nedanstående nya eller ändrade IFRS väntas få på bankens finansiella rapporter. Utöver dessa bedöms inte de övriga nyheterna påverka bankens finansiella rapporter. IFRS 9 Financial Instruments avses ersätta IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering senast från och med IASB har publicerat den första av minst tre delar som tillsammans kommer att utgöra IFRS 9. Denna första del behandlar klassificering och värdering av finansiella tillgångar. De kategorier för finansiella tillgångar som finns i IAS 39 ersätts av två kategorier, där värdering sker till verkligt värde eller upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde används för instrument som innehas i en affärsmodell vars mål är att erhålla de kontraktuella kassaflödena; vilka ska utgöra betalningar av kapitalbelopp och ränta på kapitalbeloppet vid specificerade datum. Övriga finansiella tillgångar redovisas till verkligt värde och möjligheten att tillämpa fair value option som i IAS 39 behålls. Förändringar i verkligt värde ska redovisas i resultatet, med undantag för värdeförändringar på egetkapitalinstrument som inte innehas för handel och för vilka initialt val görs att redovisa värdeförändringar i övrigt totalresultat. Värdeförändringar på derivat i säkringsredovisning påverkas inte av denna del av IFRS 9, utan redovisas tillsvidare i enlighet med IAS 39. IASB har också beslutat att ändra sättet att redovisa förändringen i verkligt värde som beror på förändring i egen kreditvärdighet i de fall när fairvalue option tillämpas på egna skulder. Banken har ännu inte gjort någon utvärdering av effekterna av de genomförda ändringarna och har heller inte kunnat beslutat om de nya principerna ska börja tillämpas i förtid eller från och med 2013 eftersom ändringarna ännu inte godkänts för tillämpning inom EU. (g) Utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta Bankens funktionella valuta är svenska kronor. Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen. (h) Provisions- och avgiftsintäkter En provisions- och avgiftsintäkt redovisas när (i) inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, (ii) det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen kommer att tillfalla banken, (iii) färdigställandegraden på balansdagen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och (iv) de utgifter som uppkommit och de utgifter som återstår för att slutföra tjänsteuppdraget kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna värderas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäktsredovisning redovisas enligt metoden successiv vinstavräkning vilket innebär att intäkterna som redovisas baseras på uppdragets eller tjänstens färdigställandegrad på balansdagen. Bankerna erhåller avgifter och provisioner för utförda tjänster som intäktsredovisas på tre olika sätt enligt nedan:

20 20 Årsredovisning 2010 Ölands Bank AB (i) Provisioner och avgifter som är intjänade i takt med att tjänsterna löpande utförs. Till dessa avgifter hör främst avgifter för kreditfaciliteter eller annan typ av lånelöfte när det inte är sannolikt att faciliteten kommer att utnyttjas samt avgifter och provisioner för ställande av finansiell garanti. Dessa avgifter och provisioner periodiseras som intäkt över den period som tjänsten utförs. Till dessa avgifter hör också de ersättningar som banken erhåller vid förmedling av lån till annan bank. Vid förmedling av lån till annan bank som också inbegriper ett ansvar för kreditförluster på de förmedlade lånen (dock maximerat till en viss andel av under året intjänad förmedlingsprovision) redovisas intäkten löpande netto efter avräkning för kreditförlust. (ii) Provisioner och avgifter som är intjänade när en viss tjänst utförts Till dessa avgifter och provisioner hör olika typer av provisioner för köp av värdepapper för kunds räkning, aviseringsavgifter, betal- och kreditkortsavgifter i de fall som tjänsten utförs över en period som inte sträcker sig över ett kvartalsbokslut. Dessa provisioner och avgifter som i allmänhet är relaterad till en utförd transaktion redovisas omedelbart som intäkt. (i) Provisionskostnader Här redovisas kostnader för mottagna tjänster i den mån de inte är att betrakta som ränta, t ex kostnader för clearing och bankgiro, depåavgifter och avgifter till UC. Transaktionskostnader som beaktas vid beräkning av den effektiva räntan redovisas ej här. (j) Nettoresultat av finansiella transaktioner Posten Nettoresultat av finansiella transaktioner innehåller de realiserade och orealiserade värdeförändringar som uppstått med anledning av finansiella transaktioner. Nettoresultat av finansiella transaktioner består av: Valutakursförändringar (k) Finansiella instrument Finansiella instrument värderas och redovisas i enlighet med reglerna i IAS 39 och ÅRKL. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan lånefordringar. Bland skulder och eget kapital återfinns leverantörsskulder och låneskulder. Lånefordringar och kundfordringar Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten. Kund- och lånefordran redovisas till det belopp som beräknas inflyta, dvs. efter avdrag för osäkra fordringar. Andra finansiella skulder Upplåning, inlåning samt övriga finansiella skulder, t ex leverantörsskulder, ingår i denna kategori. Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde. (i) Finansiella garantier Bankens garantiavtal innebär att banken har ett åtagande att ersätta innehavaren när innehavaren gör en förlust på grund av att specifik gäldenär inte fullgjort sina betalningar vid förfall till innehavaren i enlighet med ursprungliga eller ändrade avtalsvillkor. Finansiella garantiavtal redovisas initialt till verkligt värde, dvs. i normalfallet det belopp som utställaren erhållit i ersättning för den utställda garantin. Vid den efterföljande värderingen redovisas skulden för den finansiella garantin till det högre av de belopp som redovisas enligt IAS 37, Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar och det belopp som ursprungligen redovisades efter avdrag, i tillämpliga fall, för ackumulerade periodiseringar, som redovisats i enlighet med IAS 18, Intäkter. Banken har inte identifierat några finansiella tillgångar eller skulder som tillhörande kategorin finansiella tillgångar/skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen varför ingen upplysning lämnas i not. (l) Lånelöften Med lånelöfte avses i detta sammanhang dels (i) en ensidig utfästelse från banken att ge ut ett lån med på förhand bestämda villkor (t ex ränta) där låntagaren kan välja om han/hon vill ha lånet eller inte och dels (ii) ett avtal där både banken och låntagaren är bundna vid en tidpunkt i framtiden. För av banken lämnade lånelöften gäller att (a) att det inte kan regleras netto, (b) banken har inte som praxis att sälja lånen när de lämnats enligt lånelöfte och (c) låneräntan är inte lägre än marknadsräntan då lånelöftet lämnas. I det fall som lånelöftet lämnas till en låntagare där ett nedskrivningsbehov identifieras redan innan lånet betalats ut eller där utlåningsräntan inte täcker långivarens upplåningskostnader redovisar banken en avsättning beräknad som det diskonterade värdet av framtida förväntade betalningar om detta belopp är större än det periodiserade värdet av eventuellt mottagna avgifter för det lämnade lånelöftet.

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

SKURUPS SPARBANKS ÅRSREDOVISNING

SKURUPS SPARBANKS ÅRSREDOVISNING SKURUPS SPARBANKS ÅRSREDOVISNING 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 05 VD:n har ordet 06 Förvaltningsberättelse 08 Fem år i sammandrag 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys 14 Noter till de finansiella

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

FOREX BANK AB Delårsrapport

FOREX BANK AB Delårsrapport FOREX BANK AB 516406-0104 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2008 Innehållsförteckning Sida Utveckling av resultat och ställning 3 Väsentliga faktorer för koncernen och moderbolaget 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr

Ålems Sparbank Org nr 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport. Ölands Bank AB (516401-0034) 2009-06-30. Jordhamn, västra Öland, 30 juli 21:08

Delårsrapport. Ölands Bank AB (516401-0034) 2009-06-30. Jordhamn, västra Öland, 30 juli 21:08 Delårsrapport Ölands Bank AB (516401-0034) 2009-06-30 Jordhamn, västra Öland, 30 juli 21:08 Allmänt om verksamheten Ledstjärna för bankens verksamhet är den av styrelsen fastställda visionen och affärsidén:

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2009

Delårsrapport för januari juni 2009 Delårsrapport för januari juni 2009 Allmänt om verksamheten Vi kan med glädje konstatera att banken trots den rådande lågkonjunkturen, gjort ett mycket bra delårsresultat. Resultatet är drygt 100% bättre

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Delårsrapport för Resurs Bank AB

Delårsrapport för Resurs Bank AB Delårsrapport för Resurs Bank AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Resurs Bank AB, organisationsnr 516401-0208, får härmed avge delårsrapport för perioden 2010-01-01 2010-08-31.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2015

Delårsrapport Januari - juni 2015 Delårsrapport Januari - juni Innehållsförteckning Sida Delårsrapport för andra kvartalet 3 Utveckling av resultat och ställning under andra kvartalet 3 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 3 Transaktioner

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2009-01-01-2009-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Tjustbygdens

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek.

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank forsätter att visa ett stabilt resultat. Räntenettot är 3 % högre jämfört med första halvåret och kreditförlusterna

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, ( )

Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, ( ) DELÅRSBOKSLUT 2014-01-01 2014-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, (533200-5247) lämnar härmed delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2014.01.01 2014.06.30.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 090630

DELÅRSRAPPORT 090630 DELÅRSRAPPORT 090630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 090101-090630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2014 Allmänt om verksamheten Den extremt låga inflationen och inflationstrycket i Sverige, och större delen av omvärlden, gjorde att Riksbanken i början

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

Ordinarie sparbanksstämma med bankens huvudmän äger rum tisdagen den 21 maj kl 18.30 i sparbankens samlingssal.

Ordinarie sparbanksstämma med bankens huvudmän äger rum tisdagen den 21 maj kl 18.30 i sparbankens samlingssal. Innehållsförteckning VD har ordet Förvaltningsberättelse Fem år i sammandrag 2008-2012 Resultaträkning Balansräkning Förändring eget kapital Kassaflödesanalys Noter till de finansiella rapporterna Underskrift

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer