Årsredovisning Jordhamn med utsikt över Blå Jungfrun, 31 juli 20:31

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2010. Jordhamn med utsikt över Blå Jungfrun, 31 juli 20:31"

Transkript

1 Årsredovisning 2010 Jordhamn med utsikt över Blå Jungfrun, 31 juli 20:31

2 2 Årsredovisning 2010 Ölands Bank AB VD:n har ordet 2010 började tungt och det var kämpigt ända fram till sista kvartalet, men sedan fick vi betalt för vårt hårda arbete och avslutade året fantastiskt starkt. Jag är mycket stolt över att tillsammans med er ha lyckats med så många bra saker. Jag vill tacka alla medarbetare som har bidragit till att stärka verksamheten och på så sätt säkerställt en stabil, trygg och lönsam bank på Öland för kunderna. Vi har tillsammans bl.a. lyckats med: att uppnå bankens högsta kundnöjdhet (privat) sedan mätningarna påbörjades att stärka bankens vinst för 2010 jämfört med 2009 att stärka bankens likviditet och ha en in- och utlåning i balans att arbeta proaktivt med krediterna och därmed säkerställt att kreditförlusterna legat på en låg nivå i banken, vilket bidrar till en stabil och trygg bank att uppnå samtliga miljömål att påbörja en ombyggnation av kontoret i Färjestaden som ska möjliggöra att arbeta mer kundorienterat att sparbankerna och Swedbank har ett nytt avtal som säkerställer ett långsiktigt samarbete med kunden i fokus Kunden i centrum Privatkunderna har aldrig varit nöjdare med banken än under Vi har stärkt kundnöjdheten på många olika plan och det visar att vi arbetar på ett sätt som gör kunderna nöjdare samt stärker förtroendet för banken. Nytt för 2010 var att vi mätte företagskundernas nöjdhet separat. Företagskundernas nöjdhet är i paritet med storbankernas. Ett resultat som banken inte är nöjd med. Vi har en mycket högre ambitionsnivå när det gäller företagens nöjdhet och kommer därför att arbeta mycket med att stärka det under Det är dock glädjande att banken har så nöjda, för att inte säga mycket nöjda, kunder, eftersom det är otroligt viktigt för ett företag som arbetar i förtroendebranschen. Resultatet stärktes över tid 2010 började tufft och bankens räntenetto sjönk flera månader i rad. Något som styrelsen och ledningen såg allvarligt på och flera åtgärder vidtogs. Jag upplevde att alla i banken gjorde sitt yttersta för att hela tiden stärka resultatet, men vi fick initialt inte betalt för vårt hårda slit. Det beror mycket på att det tar tid att få effekt på de åtgärder man gör, men i slutet av året fick vi så äntligen erkänsla för det hårda arbetet som vi lagt ner och resultatet stärktes markant. Bankens räntenetto per månad gick från ca 4 Mkr i början av året till 6 Mkr i december. Det gör att vi går stärkta in i 2011 samtidigt som vi levererar ett bättre resultat 2010 jämfört med Ölands Bank en del av Öland Banken har synts på många olika arenor för att på så sätt bidra till en hållbar tillväxt och utveckling på vår lokala marknad. Mycket av vår sponsring riktar sig mot ungdomar t.ex. via lilla VM i fotboll, Ölands Golf junior tour och samarbetet med Ung Företagsamhet. Vi är även huvudsponsorer i Skördefesten. Banken har också medverkat i ett projekt för att ta fram en långsiktig vision, strategi och mål 2015 för det öländska näringslivet. Det är både roligt, stimulerande och givande för banken att engagera sig i den lokala utvecklingen, eftersom går det bra för Öland går det bra för banken! Utsikter för 2011 Det känns skönt att 2010 slutade så starkt, eftersom det möjliggör för banken att även fortsättningsvis arbeta med att främja sparandet, säkerställa en sund utlåning, fortsatt företagsfinansiering till våra kunder samt lokal hållbar tillväxt på Öland. Året 2011 kommer även fortsättningsvis präglas av att tillsammans med kunden se över sparandet och skuldsättningen, för att på så sätt säkerställa en långsiktig god ekonomi för kunden. Det är därför mycket viktigt att banken utgår från kundens återbetalningsförmåga i all kreditgivning, boendesom företagsfinansiering. Vi ska inte bidra till en, för kunden, ogynnsam skuldsättningsgrad. Detta säkerställer vi i mötet med kunden. Ett möte som ska präglas av närhet, engagemang, personlig omtanke och kompetens. Något som jag känner mig förvissad om att vi kan erbjuda våra kunder, eftersom personalen dagligen arbetar med att tillse att: Ölands Bank ska vara det naturliga valet den enda bank du behöver! Borgholm i mars Mårten Lindberg VD för Ölands Bank

3 Ölands Bank AB Årsredovisning Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Utvecklingen av bankens verksamhet, resultat och ställning 9 5 år i sammandrag 10 5 år i sammandrag: Resultat- och balansräkning 12 Resultaträkning 14 Balansräkning 15 Rapport över förändringar i eget kapital 16 Kassaflödesanalys 17 Noter 18 Styrelsens underskrift 47 Revisionsberättelse 48 Våra kontor 49 Styrelsen Ölands Bank 51 Årsredovisningens beloppsuppgifter är, om ej annat anges, i tkr. Årsstämman äger rum den 15 april 2011 kl i Degerhamn. Fotograf: David Emilsson

4 4 Årsredovisning 2010 Ölands Bank AB Förvaltningsberättelse 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Ölands Bank AB får härmed avge årsredovisning för bankens verksamhetsår 2010, bankens 13:e verksamhetsår i aktiebolagsform. Ägare Ölands Bank AB, , ägs till 60% av Swedbank AB (publik), , och till 40% av Sparbanksstiftelsen Öland, Allmänt om verksamheten Ledstjärna för bankens verksamhet är den av styrelsen fastställda visionen och affärsidén: Vision Ölands Bank är det naturliga valet. - den enda bank du behöver! Affärsidé Ölands Bank ska med uthållig lönsamhet och personlig omtanke erbjuda ett komplett utbud av banktjänster utifrån varje kunds behov. Ölands Bank står för Närhet Engagemang Hög kompetens och kvalitet Personlig omtanke Ölands Bank ska vara en positiv kraft för hållbar tillväxt och utveckling på Öland. Sund och lönsam bankverksamhet Bankens lönsamhet och ekonomiska ställning ska långsiktigt präglas av sund bankverksamhet och uthållig lönsamhet. Utifrån bankens resultat kan vi tillsammans med och via Sparbanksstiftelsen Öland bidra till en positiv tillväxt och utveckling av Öland. Lönsamhet i banken skall uppnås med ett kontrollerat risktagande och med hänsyn till kundernas behov av en stabil och trygg bank. Styrelsen På årsstämman den 23 april 2010 slutade följande styrelseledamöter i bankens styrelse: Lars Alvarmo styrelseordförande, Åsa Andersson, Marina Gustafsson, Lars-Erik Kvist och Göran Theodorsson. Ägarna framförde ett stort tack till de avgående styrelseledamöterna för den värdefulla och utmärkta arbetsinsats de har gjort för banken. Följande styrelseledamöter valdes in i styrelsen: Charlotte Anderén Fornander, Anna Barkevall, Peter Ek, Johan Engström och Gunilla Johansson. Till ny ordförande i banken valdes Katrine Rietz, tidigare vice ordförande, och till vice ordförande valdes Mats Bengtsson. Den nya styrelsen består därmed i sin helhet av följande personer: Styrelseledamot, ordförande Katrine Rietz, Kastlösa Styrelseledamot, vice ordförande Mats Bengtsson, Byxelkrok Styrelseledamöter Anna Barkevall, Löttorp Bengt Åstrand, Käxgöl Peter Ek, Färjestaden Charlotte Anderén Fornander, Bromma Johan Engström, Hammarö Gunilla Johansson, Färjestaden Marianne Nilsson, Fagerum (Personalrepresentant) Johan Njaus, Läckeby (Personalrepresentant) Styrelseledamot, VD Mårten Lindberg, Borgholm Styrelsesuppleant, vice VD Sonny Johansson, Borgholm Styrelsesuppleanter, Personalrepresentanter Barbro Palm, Östra Sörby Olivia Engdahl Jönsson, Övra Segerstad

5 Ölands Bank AB Årsredovisning Samtidigt som vi bedriver kommersiell verksamhet engagerar vi oss i frågor som är viktiga för vår regions framtid. Samhällsengagemang Stiftelsen Samtidigt som vi bedriver kommersiell verksamhet engagerar vi oss i frågor som är viktiga för vår regions framtid. De resurser vi bygger upp stannar kvar i regionen och gynnar våra kunder. En del av vår vinst går direkt tillbaka till framtidsprojekt genom vår lokala delägare Sparbanksstiftelsen Öland, som delar ut bidrag och stipendier inom näringsliv, forskning, idrott och kultur på Öland. Sparbanksstiftelsen Öland bildades 1998 i samband med tillkomsten av FöreningsSparbanken Öland AB. Sedan dess har stiftelsen delat ut över 23 miljoner kronor. Stort tack till alla kunder i Ölands Bank som gör det möjligt. Bidrag från Sparbanksstiftelsen Öland 2010: Den stora äggröran ideell förening, Den stora äggröran 2010, Skansenskolan Mörbylånga, Mot alkohol och andra droger 2010, Himmelsberga museum, Utställng om Alma Falk, Ölands dramatiska teater Pjäsen VÄRDE, Sällsk. Stagnelius vänner, Bok om poeten Stagnelius, Anne-Sofie Holmberg, Relationsfestival, Södra Ölands musikteater, Ungdomsproduktion Sols sak, Arbetsgruppen för Naturforum 2010, Naturforum 2010, Ölands kommunalförbund, Öland Business Arena år 3, Fundament film, Manusutveckling för långfilmen Nattfåk, Gärdslösa skola, En socken 15 byar 108 händer, Föreningen för främjande av kulturturism på Öland, Ölandsoperan 2010, Ölands Skördefest, Utveckling av Ölandsnycklen, Harald Erici, Stagnelius in Concert, Mörbylånga Blomstarar o Ler, Mörbylånga Blomstrar o Ler 2010, FUB Kalmar län, Ett rikt liv med modern teknik, Ölands Idrottskrets, Ölands idrottsgala 2010, Ölands Idrottsgala, Stipendie till Årets Idrottsprestation, Chorus Mixtus, Norra Ölands-revy, Ung Företagsamhet, Utveckla företagsamma barn och ungdomar på Öland, Framtid Borgholm, Borgholms framtid 3, Åkerboskolans föräldraråd, Grönt Blås 2010, Degerhamns Båt o Sportfiskeklubb, Upprustning av hamnanläggning, Högby hembygdsförening, Bok om Högby socken - Jordbruk i förändring, Södra Gärdslösa kulturgrupp, Bok om Rosenborg-sommaridyll och galgbacke, Ölands Skördefest, Miljöforum Öland, Södra Ölands Musikteater, Uppsättning av musikalen Beauty and the Beast, Ölands Näringslivskontor, Deltagande i mässan Det Goda Köket, Svensk Livsmedelsproduktion - möjligheter och hot, Löttorps företagarförening, En framtid på Öland fullskaleverksamhet.

6 6 Årsredovisning 2010 Ölands Bank AB Under 2010 har banken haft två interna miljörevisioner, som uttrycker en positiv syn på det sätt som Ölands Bank arbetar med miljöfrågorna. Tillväxt Öland Sponsring Är du ute i föreningslivet möts du ofta av Ölands Bank, för vi tycker om Öland. Så mycket att vi vill vara med och skapa ett mer attraktivt och levande Öland. Ett av sätten vi gör det på är genom att vara aktiva och stötta föreningslivet. Tillsammans med eldsjälar ser vi till att främst våra ungdomar har möjligheter att utöva idrotts-, kultur- och andra aktiviteter på sin fritid. Banken stöttar allt från juniorträningen till elitsatsningen, är guldsponsorer i större kulturevenemang och arrangerar egna idrottsevenemang, som lilla VM på Öland. Skolan är också en viktig arena där vi bland annat är med och stöttar satsningen på våra framtida entreprenörer i form av Ung Företagsamhet. Miljö Ölands Bank är miljöcertifierad sedan april Grunden för miljöarbetet är den av styrelsen fastställda miljöpolicyn som i sammandrag finns att läsa på bankens hemsida, olandsbank.se/miljo. För att säkerställa att arbetet sker på ett strukturerat sätt, har Ölands Bank ett fastställt miljöledningssystem. Banken har som mål att öka lönsamheten genom att integrera miljöaspekten i affärsverksamheten. Ölands Bank strävar kontinuerligt efter att minska den direkta och indirekta miljöpåverkan som bankens verksamhet kan föra med sig. Med förhoppning om att det hela tiden skall ske förbättringar har Ölands Bank ett antal långsiktiga miljömål fastställda, vilka också är nedbrutna i årsmål. Banken nådde alla sina miljömål för 2010, vilket vi är mycket stolta över. Det har inte enbart bidragit till att banken har minskat sin miljöpåverkan utan det har även ökat intäkterna och sänkt bankens kostnader. Det sker fortlöpande utbildningsaktiviteter för att öka kompetensen. Miljöfrågan finns också med som en av de punkter som behandlas vid det årliga utvecklingssamtalet. Två gånger om året genomförs en miljöenkät, som ger vid hand att personalen anser att miljöarbetet är mycket viktigt både internt och externt i mötet med kunden. Bankens personal upplever det som tillfredställande att arbeta i ett företag som är miljöcertifierat. Projektet Tillväxt Öland är avslutat. Syftet med projektet har varit att ta fram en gemensam vision och strategi samt mål för hela Ölands näringsliv. Projektet har letts av Ölands Näringslivskontor med dess chef, Anders Nyholm, som projektledare. Till projektet har en styrgrupp utsetts med representanter från båda kommunernas arbetsutskott, kommuncheferna samt näringslivet. Till styrgruppens ordförande har Ölands Banks VD, Mårten Lindberg, valts efter beslut i Ölands Kommunalförbund. Även bankens ordförande Katrine Rietz har medverkat i projektet. Målsättningen för styrgruppen har varit att stödja näringslivskontoret och politikerna i arbetet med att ta fram en näringslivsstrategi och mål för Öland. Det har varit viktigt för politikerna att näringslivet har varit i majoritet i gruppen, eftersom samarbetet, samverkan och samtalet mellan parterna är av yttersta vikt samt att näringslivet ska kunna vara behjälpliga med synpunkter på samt implementeringen av den nya visionen och strategin. Gruppen har haft ett flertal möten och nu är vision, strategi och mål klara samt antagna av de båda kommunerna. Ta del av målen nedan och för den som vill veta mer om projektet finns information på Ölands Näringslivskontors hemsida Mål för Öland 2015 (framtagna i projekt Tillväxt Öland) MÅL arbetstillfällen på Öland åretruntboende på hela Öland nya företag har startats fram till 2015 Förbättrat företagsklimat på Öland - sammanfattade omdöme 3,5 och topp 30 Ökad tillväxt i företagen på Öland - Ranking topp 10 samt en ökning av BRP med 3 % årligen Samtliga öländska företag skall senast 2013 ha fått ett erbjudande om kompetensutveckling MÅTT Statistiska Centralbyrån Folkmängd, Statistiska Centralbyrån Flyttningsnetto, Statistiska Centralbyrån Nyföretagarbarometern, Jobs and Society & Antal nystartade företag, Tillväxtanalys Attityd undersökning av företagsklimat, Svenskt Näringsliv Undersökning Årets Företagarkommun, Företagarna, UC och Bruttoregionalprodukt, Statistiska Centralbyrån Ölands Näringslivskontor redovisar

7 Ölands Bank AB Årsredovisning Banken vill vara en positiv kraft och katalysator på många olika arenor för att kunna påverka tillväxten på Öland. Bankens medverkan i det här projektet är ett av många sätt som möjliggör för banken att bidra till Ölands utveckling. I det dagliga arbetet påverkar banken många av målen, i en för Öland gynnsam riktning, eftersom banken möjliggör finansiering av bostäder, sommarhus, investeringar i företag, nyföretagande som i sin tur ger fler arbetstillfällen m.m. Ölands Bank värnar den lokala marknadens tillväxt genom att vara en stabil, trygg, långsiktig och säker bank. Går det bra för Öland, så går det bra för banken! Näringslivet Öland Det öländska näringslivet har klarat sig bra under 2010 i jämförelse med övriga landet. Det återspeglar sig bland annat i att båda kommunerna har vunnit priser baserat på företagens utveckling under perioden 2009 och Mörbylånga kommun har fått pris för Bästa Tillväxt 2010 i Kalmar län. Priset delas ut av kreditupplysningsföretaget Syna AB och går till den kommun i varje län som har den största andelen företag som trots tuffa tider har lyckats med att öka antalet anställda, öka omsättningen och att gå med vinst. Borgholms kommun blev Årets Företagarkommun Det stod klart när organisationen Företagarna tillsammans med affärsinformationsbolaget UC publicerade sin årliga ranking. Titeln tilldelas den kommun i landet vars företag har haft bäst tillväxttakt under det gångna året (2009). Utnämningarna visar att de öländska företagarna är duktiga, driftiga och har förmågan att ta till vara möjligheterna på Öland med omnejd på ett positivt sätt både i låg- och högkonjunktur. Öland har många små företag med stor entreprenörsanda som bär upp den öländska ekonomin. Ett bra exempel är byggsektorn som sysselsätter många duktiga hantverkare. De har i sin tur dragkraft av både besöksnäringens och lantbrukssektorns behov av nybyggnation, fritidshusrenoveringar samt ladugårdsbyggen. Det är mycket bra och glädjande för Öland och banken att ha så många duktiga företag och företagare som bidrar med en hållbar tillväxt inom näringslivet. Besöksnäringen Säsongen 2010 präglades av en ganska kylslagen vår, uteblivna helgdagar samt en sen midsommar och till råga på allt en kall avslutning av sommaren i augusti. Det gör att många aktörer upplever ett något lägre utfall 2010 jämfört med Dock har flera företag vittnat om en rekordsäsong avseende antalet bokade gästnätter, besökare samt omsättning. Ur ett Ölandsperspektiv är det nu mycket intressant att följa hur besöksnäringen ska hanteras i framtiden. I nuläget, efter Ölands Turist AB:s konkurs, drivs turistfrågorna i kommunernas regi via näringslivskontoret. Här behövs en kraftsamling från kommunerna, näringsidkarna tillsammans med näringslivskontoret för att hitta en bra framtida lösning vad gäller hur turistinformation, bokningar, marknadsföring och andra besöksrelaterade aktiviteter ska hanteras. Banken är gärna med som ett bollplank eftersom många av bankens kunder är beroende av besöksnäringen. Lantbrukssektorn Efter det ur lantbrukssynpunkt dystra året 2009 med mycket lågt mjölkpris, vände kurvorna uppåt under 2010 och mjölkpriset var ca en krona högre vid utgången av 2010 än bottennoteringen under föregående år. Som alltid följer även kostnaderna med upp när konjunkturen vänder, men totalt sett har lönsamheten förbättrats avsevärt. Investeringsviljan bland de öländska lantbrukarna håller i sig. Främst gäller detta mjölkproducenterna. Under de senaste åren har det byggts 5-6 nya ladugårdar per år. Det mesta tyder på att utbyggnaden fortsätter på denna nivå de närmaste åren. Den genomsnittliga investeringen ligger på ca 15 miljoner kronor per projekt. Framtidsutsikterna för lantbruket generellt är övervägande positiva. Samtliga politiska partier och företrädare för lantbruket och dess organisationer är helt eniga om att livsmedelsproduktionen i landet måste öka. Samma tongångar hörs inom såväl EU som på global nivå. En positiv inställning till ökad produktion är i och för sig ingen garant för lönsamhet men de flesta prognoserna visar att efterfrågan sannolikt kommer att öka snabbare än produktionen. På svensk nivå spår man god lönsamhet för samtliga produktionsgrenar, utom för svinproduktionen där vi anses ha svårt att konkurrera med främst danska och tyska uppfödare. Lokalt på Öland har den stora expansionsviljan medfört att konkurrensen om åkermarken drivit upp priserna till en nivå långt över vad någon gröda rimligen kan bära. Förhoppningsvis kan ökat samarbete mellan växtodlare och djurbönder öka, vilket borde minska intresset för att betala överpriser. På Ölands Bank fortsätter vi vår strävan efter att alltid vara det långsiktigt bästa valet för de öländska lantbrukarna i såväl motgång som vid investeringar.

8 8 Årsredovisning 2010 Ölands Bank AB Ölands Bank Personal Under året har banken anställt nya medarbetare. Dels för att ersätta medarbetare som har gått i pension, dels för att möta en ökad efterfrågan hos våra kunder. Följande personer har anställts 2010: Oskar Eriksson - Företagsrådgivare Camilla Erlandsson - Licensierad privatrådgivare Christine Jilkén - Företagsrådgivare Frida Johansson - Rådgivare Privat Anders Nordh - Kontorschef Norra Öland Privat Nöjda kunder Privatkunder har aldrig varit nöjdare med banken sedan mätningarna av Svenskt Kvalitetsindex (SKI) påbörjades Med ett nöjdkundindex på 76,5 ligger banken högre än snittet för andra Sparbanker (index över 75 är mycket bra enligt SKI). Det är oerhört glädjande för; utan nöjda kunder - ingen bank. Nytt för 2010 är att banken mäter kundnöjdheten för företagskunderna separat. Företag fick ett kundnöjdhetsindex på 67, vilket är i nivå med Swedbank och övriga storbanker. Trots att 67 är ett normalt kundnöjdhetsindex, enligt Svenskt Kvalitetsindex, så kommer banken att fokusera på att stärka kundnöjdheten under Ambitionsnivån hos banken är att företagskunderna ska bli mer nöjda med sin bank och målsättningen är att de ska vara lika nöjda som privatkunderna. Banken verkar på en begränsad marknad, där banken vill att kunderna ska var så nöjda att de sköter marknadsföringen åt banken genom att tala gott om sin bank och rekommenderar den till andra företagare, vänner och bekanta. Bankens ambition är alltid att stärka förtroendet och kundnöjdheten hos alla våra kunder Spara aktivitet Ölands Bank var tidigt ute med att erbjuda kunderna en bra inlåningsränta. I och med det fick banken ett bra övertag gentemot konkurrenterna. Den 1 mars startade banken en satsning på radioreklam i Mix Megapol och RIX FM, som marknadsförde bankens erbjudande till kunderna om ett förmånligt sparande. Bankens anställda stod för rösterna i jingeln, vilken beskrev erbjudandet samt bankens engagemang för en levande landsbygd via Sparbanksstiftelsen Öland. Radioreklamen hördes långt utanför Öland till konkurrenternas förtret. Många kunder och ickekunder kommenterade reklamen och tyckte att den var bra. Privatkunderna har aldrig varit nöjdare med banken sedan mätningarna av Svenskt Kvalitetsindex (SKI) påbörjades 2006 Banken stärkte därmed sin inlåning med ca 100 miljoner kronor, i nyinlåning. Det innebar att in- och utlåningskvoten möttes under en längre period och det var mycket länge sedan de båda kurvorna var i så bra balans. En in- och utlåning i balans är livsviktig för banken. Satsningen har stärkt bankens likviditetssituation avsevärt, något som banken kommer att ha stor nytta av även under Samarbetsavtal Swedbank Sparbankerna och Swedbank har kommit överens om ett nytt samarbetsavtal som börjar gälla fr.o.m. 1 juli Samarbetsavtalet präglas av nyttan med ett partnerskap utifrån öppenhet, tillit, respekt och förståelse. Nu är det upp till båda parter att tillsammans skapa kundnytta med hjälp av det nya avtalet, eftersom det är ett av huvudmotiven med det nya avtalet. Satsning på kontoret i Färjestaden Banken har påbörjat en ombyggnation av kontoret i Färjestaden. Anledningen är att banken vill förbättra för kunderna och personalen genom att anpassa lokalerna till vårt nya arbetssätt. Vi möjliggör för fler att arbeta på kontoret och därmed kunna ta emot fler kunder, och ha fler kundmöten i de ombyggda lokalerna. Färjestaden med omnejd växer och då måste banken följa med i den utvecklingen. Ombyggnationen planeras vara färdig i april 2011.

9 Ölands Bank AB Årsredovisning Utvecklingen av bankens verksamhet, resultat och ställning Balansomslutning Bankens balansomslutning har ökat med 7,8 % till tkr och medelomslutningen har ökat med 8,7 % till tkr. Affärsvolym Bankens affärsvolym, det vill säga den sammanlagda summan av bankens inlåning, förmedlade placeringar i Swedbank Robur och Swedbank Försäkring, utlåning, förmedlade lån till Swedbank Hypotek och till Swedbank Finans, värdepappersdepåer, ej utnyttjad kredit och kontokrediter har ökat till tkr eller med 14,6 %. Inlåningen från allmänheten ökade under året med tkr eller med 11,5%. Detta som en direkt följd av en bra sommarsäsong samt att banken var tidigt ute med en sparakampanj i syfte att knyta till sig inlåning. Bankens förmedlade fondförmögenhet i Swedbank Robur och Swedbank Försäkring har under året ökat med tkr eller med 9,8 %. Bankens utlåning har ökat med tkr eller med 2,9 %. Förmedlade lån till Swedbank Hypotek har ökat med tkr till tkr eller med 7,3 %. Förmedlade krediter till Swedbank Finans har minskat med tkr till tkr eller med 1,8 %. Bankens resultat Bankens rörelseresultat jämfört med 2009 har ökat med tkr. Räntenettot har ökat med tkr eller med 5%. Efter en svag inledning av året så började Riksbanken höja styrräntorna i juli en höjning som har följts av ytterligare höjningar under hösten. Detta tillsammans med högre marginaler har gjort att banken i slutet av 2010 har ett bättre räntenetto än Provisionsintäkterna ökade med 1399 tkr eller 3,3%. Kreditförlusterna Kreditförlusterna i banken ligger på, en i nuläget, balanserad nivå. Mycket tack vare ett bra samarbete mellan kreditteamet och företagsteamet. De arbetar mycket nogsamt och strukturerat med att minska kreditförlusterna i banken. De jobbar också proaktivt med att tidigt upptäcka utmaningar hos våra kunder, för att på ett tidigt stadium vara kunden behjälplig samt reservera eventuella framtida förluster. Resultatandelssystem Banken har under 2010 haft ett resultatandelssystem byggt bl. a. på kundnöjdhet, resultatutveckling och kundmöten. Systemet har för året givit en avsättning på kronor per heltidsanställd. Inget speciellt resultatlönesystem härutöver finns för ledningen i banken. För närmare information kring ersättningar i banken hänvisar vi till bankens ersättningspolicy,

10 10 Årsredovisning 2010 Ölands Bank AB 5 år i sammandrag * * ** Nyckeltal Volym Affärsvolym ultimo, Mkr förändring under året, % 7,5 12,6 3,1 9,4 11,0 Av banken förvaltade och förmedlade kundvolymer Kapital Soliditet Beskattat eget kapital + 73,7 % av obeskattade reserver i % av balansomslutningen 11,3 11,7 11,7 11,2 11,6 Primärkapitalrelation*** 2,3 2,4 2,1 2,0 2,0 Resultat Placeringsmarginal Räntenetto[1] i % av MO 2,2 2,2 2,9 2,8 2,8 Rörelseintäkter/affärsvolym Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym 0,9 1,0 1,2 1,3 1,3 [ mkr ] Affärsvolym Affärsvolym Affärsvolym Robur Försäkring Övrig inlåning Robur Fond Inlåning Utlåning Ej utnyttjad kredit Swedbank Hypotek Övrig utlåning Inlåning Robur Fond Robur Försäkring Övrig inlåning Utlåning Ej utnyttjad kredit Swedbank Hypotek Övrig utlåning

11 Ölands Bank AB Årsredovisning Nyckeltal Rörelseresultat/affärsvolym Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym 0,3 0,3 0,4 0,5-0,1 Räntabilitet på eget kapital Rörelseresultat efter schablonskatt i % av genomsnittligt eget kapital 7,1 6,7 9,7 11,8-1,5 K/I-tal före kreditförluster Summa kostnader exkl. kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,66 0,66 0,59 0,56 1,03 K/I-tal efter kreditförluster Summa kostnader inkl kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,70 0,71 0,64 0,58 1,06 Osäkra fordringar och kreditförluster Reserveringsgrad för osäkra fordringar Nedskrivning för sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl. banker) 0,5 0,6 1,6 0,9 1,3 Kreditförlustnivå Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl. banker) 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 Övriga uppgifter Medelantal anställda Antal kontor *Enligt lagbegränsad IFRS ** Enligt lagbegränsad IFRS med undantag för IAS39 och IFRS7 *** beräknade enligt de nya kapitaltäckningsreglerna och de övriga åren enligt de tidigare kapitaltäckningsreglerna

12 12 Årsredovisning 2010 Ölands Bank AB 5 år i sammandrag: Resultat- och balansräkning Resultaträkning * * ** Räntenetto Provisioner, netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga kostnader[1][2] Kreditförluster Summa kostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat Rörelseresultat Rörelseresultat [ mkr ] Rörelseresultat

13 Ölands Bank AB Årsredovisning Balansräkning Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Aktier och andelar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Övriga skulder Avsättningar för pensioner m.m Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital * Enligt lagbegränsad IFRS ** Enligt lagbegränsad IFRS med undantag för IAS39 och IFRS7 [1] inkl av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar [2] Avskrivning goodwill påverkar beloppet 2006 då även slutavskrivning gjordes. Förslag till vinstdisposition i tkr Till bolagsstämmans förfogande står: - balanserad vinst årets resultat Summa Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: - till aktieägare utdelas 6,5 kr per aktie i ny räkning balanseras Summa Yttrande från styrelsen angående vinstutdelning Förslaget till utdelning, som utgör 2,7 % av bankens eget kapital, har gjorts med beaktande av dels reglerna om buffertkapital, riskbegränsning och genomlysning enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, dels försiktighetsregeln i 17 kap 3 aktiebolagslagen. Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar innebär att banken vid varje tidpunkt skall ha en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med bankens interna kapitalutvärderingspolicy. Bankens kapitaltäckningskvot efter föreslagen vinstdisposition uppgår till 2,33% (föregående års kapitaltäckningskvot 2,35 %). Kapitalbasen uppgår efter föreslagen vinstdisposition till 304,3 mkr ( 291,3 mkr) och slutligt minimikapitalkrav till 125,1 mkr (111,4 mkr). Specifikation av posterna framgår av not om kapitaltäckning. Bankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att banken kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att bankens egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen ärtillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Vad beträffar bankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

14 14 Årsredovisning 2010 Ölands Bank AB Resultaträkning 1 jantuari - 31 december tkr Not Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Skatt på årets resultat Årets resultat Rapport över totalresultat 1 januari - 31 december tkr Not Årets övrigt totalresultat 0 0 Årets totalresultat

15 Ölands Bank AB Årsredovisning Balansräkning Per den 31 december tkr Not Tillgångar Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Materiella tillgångar 14 - Inventarier Byggnader och mark Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder, avsättningar och eget kapital Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten - Inlåning Upplåning Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar - Övriga Avsättningar Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( st aktier och kvotvärde 100 kr) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Poster inom linjen Ställda panter inga inga Ansvarsförbindelser Åtaganden

16 16 Årsredovisning 2010 Ölands Bank AB Rapport över förändringar i eget kapital 2009 (tkr) Aktiekapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt eget Fond för verkligt värde kapital Reservfond Verkligt värde reserv Säkringsreserv Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Ingående eget kapital Årets resultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat Vinstdisposition Utdelningar Utgående eget kapital (tkr) Aktiekapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt eget Fond för verkligt värde kapital Reservfond Verkligt värde reserv Säkringsreserv Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Ingående eget kapital Årets resultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat Vinstdisposition Utdelningar Utgående eget kapital

17 Ölands Bank AB Årsredovisning Kassaflödesanalys Indirekt metod 1 janurai - 31 december Den löpande verksamheten Rörelseresultat (+) Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Av-/nedskrivningar (+) Kreditförluster (+) Övriga poster som inte ingår i kassaflödet (+/-) Betald inkomstskatt (-) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning av utlåning till allmänheten (+/-) Ökning/minskning av in- och upplåning från allmänheten (+/-) Ökning/minskning av skulder till kreditinstitut (+/-) Förändring av övriga tillgångar (+/-) Förändring av övriga skulder (+/-) Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella tillgångar (-) Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning (-) Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut (not 26) tkr Följande delkomponenter ingår i likvida medel Kassa och tillgodohavanden i centralbanker Utlåning till kreditinstitut Summa enligt balansräkningen Summa enligt kassaflödesanalysen Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel enligt följande utgångspunkter: -De har en obetydlig risk för värdefluktuationer. -De kan lätt omvandlas till kassamedel.

18 18 Årsredovisning 2010 Ölands Bank AB Noter Uppgifter om banken Årsredovisningen avges per 31 december 2010 och avser Ölands Bank AB med säte i Borgholms kommun. Adressen till huvudkontoret är Storgatan 15, Borgholm 1 Redovisningsprinciper (a) Överensstämmelse med normgivning och lag Bankens årsredovisning är upprättad enligt Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25 ) i enlighet med ändringsföreskrifterna i FFFS 2009:11 och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.3 Redovisning för juridiska personer. Bankerna tillämpar därigenom s k lagbegränsad IFRS och med detta avses standarder som har antagits för tillämpning med de begränsningar som följer av RFR 2.3 och FFFS. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS tillämpas så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 8 mars Resultat och balansräkning blir föremål för granskning på årsstämman den 15 april De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i de finansiella rapporterna, om inte annat framgår. (b) Värderingsgrunder vid upprättande av bankens finansiella rapporter Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. Finansiella tillgångar och skulder är redovisade till upplupet anskaffningsvärde. (c) Funktionell valuta och rapporteringsvaluta Bankens funktionella valuta är svenska kronor och de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste tusental. (d) Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med lagbegränsad IFRS kräver att bankens ledning gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Bedömningar gjorda av bankledningen vid tillämpningen av lagbegränsad IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna och gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i påföljande års finansiella rapporter beskrivs närmare i not. (e) Ändrade redovisningsprinciper (i) Ändrade redovisningsprinciper föranledda av nya eller ändrade IFRS Nedan beskrivs vilka ändrade redovisningsprinciper som företaget tillämpar från och med 1 januari Övriga ändringar av IFRS med tillämpning från och med 2010 har inte haft någon väsentlig effekt på bankens redovisning. Förändrad rapportstruktur RFR 2.3 Redovisning för juridisk person anger att ändrade IAS 1 Utformning av finansiella rapporter ska tillämpas även avseende juridisk person, med några undantag. En effekt av detta, jämfört med tidigare rapportering, är att en rapport över totalresultat tillkommit efter resultaträkningen. En annan effekt är att rapporten över förändringar i eget kapital har förändrats i och med att de intäkter

19 Ölands Bank AB Årsredovisning och kostnader som förr redovisats direkt i eget kapital nu redovisas i övrigt totalresultat i rapporten över totalresultat. Vidare kommer även banken att redovisa en extra balansräkning, per ingången av jämförelseåret, i årsredovisningar då retroaktiva ändringar påverkat någon post i den extra balansräkningen i väsentlig utsträckning. Banken har idag inget att rapportera i rapporten över totalresultat. Utformning av de finansiella rapporterna I IASBs årliga förbättringsprojekt ( annual improvements process ) som publicerades i maj 2010 ändrades kraven i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter avseende uppställningen av rapporten över förändringar i eget kapital. Banken har valt att förtidstillämpa dessa ändringar från och med årsredovisningen för Ändringarna innebär att avstämningen i rapporten över förändringar i eget kapital av årets förändring av varje komponent i eget kapital, såsom reserverna för ackumulerat övrigt totalresultat, inte behöver specificera varje post i övrigt totalresultat. Banken har, som tillåts enligt denna ändring, valt att lämna upplysningar med en sådan detaljerad avstämning av reserverna och andra komponenter i eget kapital i not istället för i rapporten över förändringar i eget kapital. I enlighet med formuleringarna i ändrade IAS 1 har i rapporten över förändringar i eget kapital årets totalresultat delats upp med separat specifikation av årets resultat respektive årets övrigt totalresultat. Denna presentation tillämpas för aktuellt år och jämförelseåret. (f) Nya IFRS som ännu inte börjat tillämpas Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under kommande räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. Nyheter eller ändringar som blir tillämpliga fr.o.m. räkenskapsår 2011 och framåt planeras inte att förtidstillämpas. Nedan beskrivs de förväntade effekterna på de finansiella rapporterna som tillämpningen av nedanstående nya eller ändrade IFRS väntas få på bankens finansiella rapporter. Utöver dessa bedöms inte de övriga nyheterna påverka bankens finansiella rapporter. IFRS 9 Financial Instruments avses ersätta IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering senast från och med IASB har publicerat den första av minst tre delar som tillsammans kommer att utgöra IFRS 9. Denna första del behandlar klassificering och värdering av finansiella tillgångar. De kategorier för finansiella tillgångar som finns i IAS 39 ersätts av två kategorier, där värdering sker till verkligt värde eller upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde används för instrument som innehas i en affärsmodell vars mål är att erhålla de kontraktuella kassaflödena; vilka ska utgöra betalningar av kapitalbelopp och ränta på kapitalbeloppet vid specificerade datum. Övriga finansiella tillgångar redovisas till verkligt värde och möjligheten att tillämpa fair value option som i IAS 39 behålls. Förändringar i verkligt värde ska redovisas i resultatet, med undantag för värdeförändringar på egetkapitalinstrument som inte innehas för handel och för vilka initialt val görs att redovisa värdeförändringar i övrigt totalresultat. Värdeförändringar på derivat i säkringsredovisning påverkas inte av denna del av IFRS 9, utan redovisas tillsvidare i enlighet med IAS 39. IASB har också beslutat att ändra sättet att redovisa förändringen i verkligt värde som beror på förändring i egen kreditvärdighet i de fall när fairvalue option tillämpas på egna skulder. Banken har ännu inte gjort någon utvärdering av effekterna av de genomförda ändringarna och har heller inte kunnat beslutat om de nya principerna ska börja tillämpas i förtid eller från och med 2013 eftersom ändringarna ännu inte godkänts för tillämpning inom EU. (g) Utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta Bankens funktionella valuta är svenska kronor. Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen. (h) Provisions- och avgiftsintäkter En provisions- och avgiftsintäkt redovisas när (i) inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, (ii) det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen kommer att tillfalla banken, (iii) färdigställandegraden på balansdagen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och (iv) de utgifter som uppkommit och de utgifter som återstår för att slutföra tjänsteuppdraget kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna värderas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäktsredovisning redovisas enligt metoden successiv vinstavräkning vilket innebär att intäkterna som redovisas baseras på uppdragets eller tjänstens färdigställandegrad på balansdagen. Bankerna erhåller avgifter och provisioner för utförda tjänster som intäktsredovisas på tre olika sätt enligt nedan:

20 20 Årsredovisning 2010 Ölands Bank AB (i) Provisioner och avgifter som är intjänade i takt med att tjänsterna löpande utförs. Till dessa avgifter hör främst avgifter för kreditfaciliteter eller annan typ av lånelöfte när det inte är sannolikt att faciliteten kommer att utnyttjas samt avgifter och provisioner för ställande av finansiell garanti. Dessa avgifter och provisioner periodiseras som intäkt över den period som tjänsten utförs. Till dessa avgifter hör också de ersättningar som banken erhåller vid förmedling av lån till annan bank. Vid förmedling av lån till annan bank som också inbegriper ett ansvar för kreditförluster på de förmedlade lånen (dock maximerat till en viss andel av under året intjänad förmedlingsprovision) redovisas intäkten löpande netto efter avräkning för kreditförlust. (ii) Provisioner och avgifter som är intjänade när en viss tjänst utförts Till dessa avgifter och provisioner hör olika typer av provisioner för köp av värdepapper för kunds räkning, aviseringsavgifter, betal- och kreditkortsavgifter i de fall som tjänsten utförs över en period som inte sträcker sig över ett kvartalsbokslut. Dessa provisioner och avgifter som i allmänhet är relaterad till en utförd transaktion redovisas omedelbart som intäkt. (i) Provisionskostnader Här redovisas kostnader för mottagna tjänster i den mån de inte är att betrakta som ränta, t ex kostnader för clearing och bankgiro, depåavgifter och avgifter till UC. Transaktionskostnader som beaktas vid beräkning av den effektiva räntan redovisas ej här. (j) Nettoresultat av finansiella transaktioner Posten Nettoresultat av finansiella transaktioner innehåller de realiserade och orealiserade värdeförändringar som uppstått med anledning av finansiella transaktioner. Nettoresultat av finansiella transaktioner består av: Valutakursförändringar (k) Finansiella instrument Finansiella instrument värderas och redovisas i enlighet med reglerna i IAS 39 och ÅRKL. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan lånefordringar. Bland skulder och eget kapital återfinns leverantörsskulder och låneskulder. Lånefordringar och kundfordringar Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten. Kund- och lånefordran redovisas till det belopp som beräknas inflyta, dvs. efter avdrag för osäkra fordringar. Andra finansiella skulder Upplåning, inlåning samt övriga finansiella skulder, t ex leverantörsskulder, ingår i denna kategori. Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde. (i) Finansiella garantier Bankens garantiavtal innebär att banken har ett åtagande att ersätta innehavaren när innehavaren gör en förlust på grund av att specifik gäldenär inte fullgjort sina betalningar vid förfall till innehavaren i enlighet med ursprungliga eller ändrade avtalsvillkor. Finansiella garantiavtal redovisas initialt till verkligt värde, dvs. i normalfallet det belopp som utställaren erhållit i ersättning för den utställda garantin. Vid den efterföljande värderingen redovisas skulden för den finansiella garantin till det högre av de belopp som redovisas enligt IAS 37, Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar och det belopp som ursprungligen redovisades efter avdrag, i tillämpliga fall, för ackumulerade periodiseringar, som redovisats i enlighet med IAS 18, Intäkter. Banken har inte identifierat några finansiella tillgångar eller skulder som tillhörande kategorin finansiella tillgångar/skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen varför ingen upplysning lämnas i not. (l) Lånelöften Med lånelöfte avses i detta sammanhang dels (i) en ensidig utfästelse från banken att ge ut ett lån med på förhand bestämda villkor (t ex ränta) där låntagaren kan välja om han/hon vill ha lånet eller inte och dels (ii) ett avtal där både banken och låntagaren är bundna vid en tidpunkt i framtiden. För av banken lämnade lånelöften gäller att (a) att det inte kan regleras netto, (b) banken har inte som praxis att sälja lånen när de lämnats enligt lånelöfte och (c) låneräntan är inte lägre än marknadsräntan då lånelöftet lämnas. I det fall som lånelöftet lämnas till en låntagare där ett nedskrivningsbehov identifieras redan innan lånet betalats ut eller där utlåningsräntan inte täcker långivarens upplåningskostnader redovisar banken en avsättning beräknad som det diskonterade värdet av framtida förväntade betalningar om detta belopp är större än det periodiserade värdet av eventuellt mottagna avgifter för det lämnade lånelöftet.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD 2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD kommentar Sparbanken Tranemo har nu varit verksam i 108 år och det känns mycket bra att kunna redovisa det bästa resultatet som banken någonsin gjort. Vi tror väldigt starkt på

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex Årsredovisning 2011 Orusts Sparbanks årsredovisning 2011 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 200 ex Omslagsfoto Musselodling, Scanfjord AB, Mollösund Arjan Gittenberger

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 zamba studio ab Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112

ÅRSREDOVISNING 2012 Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 zamba studio ab Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112 ÅRSREDOVISNING 2012 Sannolikt blir skuldsaneringar allt vanligare de kommande åren. Det vore önskvärt att regelverket för skuldsanering beaktade när krediter beviljats i samband med fördelningen av det

Läs mer

Årsredovisning 27 Innehåll VD har ordet Förvaltningsberättelse Fem år i sammandrag Resultat- och balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Företagsstyrning Huvudmän Högsbynytt Personalen

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2012 VD har ordet Vi kan nu lägga 2012 bakom oss och konstatera att året har präglats av stor ekonomisk oro i vår värld, främst eurokrisen och budgetunderkott i USA.

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer

Årsredovisning -09 1

Årsredovisning -09 1 Årsredovisning -09 1 Starkt resultat gynnar både kunder och ägare Den globala finanskrisen förmådde inte rubba Sparbanken Eken. Tvärtom när flera storbanker både i Sverige och internationellt drabbades

Läs mer

Din personliga bank zamba studio ab Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112

Din personliga bank zamba studio ab Sparbankens huvudkontor i Ålem, Bankvägen 2 Sparbankens fi lial i Blomstermåla, Storgatan 112 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Ord från VD 2 Förvaltningsberättelse 4 Fem år i sammandrag - Nyckeltal 11 Fem år Resultat- och Balansräkningar 12 Resultaträkning 13 Rapport över totalresultat

Läs mer

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Företagsrådgivare Ulrica Lindberg Karlsson på Valdemarsviks Sparbank med sin

Läs mer

Årsredovisning för år 2012

Årsredovisning för år 2012 1 Årsredovisning för år 2012 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00 på Hishults Nya Gästgivaregård. 2 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 ÅRSREDOVISNING Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 Årsredovisningen kan beställas från Kinda-Ydre Sparbank, kontaktuppgifter se sidan 80 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Foto: fotograf

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2007 INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Kassaflödesanalys... 8 Noter till de finansiella

Läs mer

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.)

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.) NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 för Sparbanken Gripen AB (publ.) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse. 3-6 Fem år i sammandrag. 7-8 Förslag till vinstdisposition.

Läs mer

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank.

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet 1 Omvärldsanalys 2 Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag - nyckeltal 5 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 9 Noter 10 Underskrift av styrelsen

Läs mer

Arvika huvudkontor Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Kundcenter / Telefonbanken

Arvika huvudkontor Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Kundcenter / Telefonbanken Årsredovisning 2014 Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 FINANSIELLA RAPPORTER Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändringar i eget kapital 10 Kassaflödesanalys (indirekt metod)

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2013 1

Innehåll. Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2012 Innehåll 2 Detta är Tjustbygdens Sparbank 3 Internationell och svensk ekonomi 2013 4 Redovisning för verksamhetsåret 2013 7 Fem år i sammandrag 9 Förslag till disposition

Läs mer

Årsredovisning 2014. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt.

Årsredovisning 2014. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. Årsredovisning 2014 För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. VD-kommentar för verksamhetsåret 2014 Lokal utveckling När vi summerar 2014 kan vi se tillbaka på ett

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2010 Redovisning för verksamhetsåret 2010 Styrelsen och VD för Sparbanken Alingsås AB, 556809-0855, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010-05-06-2010-12-31.

Läs mer