SOPBILSAGGREGATET SOM ANPASSAS EFTER KUNDENS BEHOV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOPBILSAGGREGATET SOM ANPASSAS EFTER KUNDENS BEHOV"

Transkript

1 n2-seriens SOPBILSAGGREGATET SOM ANPASSAS EFTER KUNDENS BEHOV

2 GEESinknorBa n2-series N2 Serien är ett effektivt och driftsäkert aggregat för komprimering och transport av hushållsavfall och återvinningsmaterial till lägsta användarkostnad. Med sin lätta egenvikt är den perfekt när man vill utnyttja maximal lastkapacitet. Behållarens moderna, strömlinjsformade design eliminerar behovet av förstärkningsprofiler vilket samtidigt förenklar rengörning och sparar därmed både tid och vikt. Operatören kan från hytten på ett enkelt sätt ändra mottrycket på urlastningsplattan så att man optimerar lastförmågan beroende på vilket material man lastar.ergonomiskt utformade manöverpaneler på baklucka/behållare och kärllyft är lätta att använda och minskar risken för arbetsskador. Vi har markant minimerat riskerna för läckage, slitage och korrision genom att ge den helsvetsade behållaren en svängd form. Vårt unika tätnings och låssystem mellan baklucka och behållare minimerar dessutom risken för läckage av pressvatten, vilket ger en renare arbetsmilö. N2 Serien finns tillgänglig från 8,1 m³ till 19,7 m³ och kan utrustas med en mängd olika lyftar. Dess baklucka är lätt och har kort överhäng allt för att öka framkomligheten och öka lastförmågan. N2 Serien finns i fyra versioner: LN. Låg och smal behållare. 8L2 till 10L22. Perfekt för smala gator. Lw. Låg och bred behållare. 10L25 till 17L25. Ett lågt aggregat passar utmärkt där det finns låga passager HN. Hög och smal behållare. 11H22 till 17L25. Samma bredd som LN men fullhöjd. Hw. Hög och bred behållare. 11H22 till 16H22. Samma bredd som Lw men fullhöjd. Alla enheter kan levereras med integrerade lyfter. Dessutom så kan man på HN & Hw montera 3:e partslyft.

3 förberedd för 3:E parts LyfT N2 Seriens baklucka kan förses med mekaniska, hydrauliska och elektriska förberedelser för att underlätta montering av 3:e partslyftar. Med vår universella DIN ram, kan N2 Serien lätt utrustad med vår S500 lyftanordning (splitt) eller 3:e partslyft. i kombination med L200 CoMBi LifT Vår L200 lyft har ett kort överhäng, är enkel att använda och mycket snabb. Den är effektiv och hjälper till att hålla låga driftskostnader. L200 kan lyfta 2 hjulskärl från 120 till 370 liter samt upp till 1100 liters 4 hjulskärl. i kombination med

4 L200 LyfT MEd VinSCH Vår L200 lyft kompletterad med vinsch har även den ett kort överhäng, är enkel och snabb att använda. Bandvinschen är placerad framtill på behållaren och används till att tömma containers. Den är även försedd med lås och skak för effektiv tömning. Denna variant av aggregat gör att man har ett komplett fordon för hushålls och industriavfall. Den är effektiv som i sin tur leder till lägre driftskostnader. Vi kan tillhandahålla en mängd tillbehör som ökar flexibilitet och kundvärde. i kombination med Givetvis uppfyller alla våra produkter alla krav och regler gällande säkerhet samt CE gällande normer

5 options service service via modem via modem Med vårt Med modem, vårt modem, kan vi kommu kan vi kommunicera med ditt med fordon ditt fordon var än var det än det nicera befinner befinner sig i världen. sig i världen. Felsökning Felsökning sker direkt sker alternativt direkt alternativt att vi kan att vi kan skicka skicka en servicetekniker en servicetekniker som har som har rätt material rätt material med sig med från sig början. från början. Allt för Allt att minimera för att minimera eventuella eventuella stillestånd stillestånd och få och rätt åtgärder få rätt åtgärder på plats på snabbt. plats snabbt. Fast eller Fast fällbart eller fällbart spillskydd spillskydd För att För skapa att extra skapa volym extra vid volym vid hantering hantering av skrymmande av skrymmande avfall avfall samt möjliggöra samt möjliggöra enslags enslags cykel. cykel. Täckt Täckt främre främre behållaröppning Spar bränsle Spar bränsle och minska och minska CO2 CO2 utsläppen, utsläppen, genom genom att täcka att in täcka in påbyggnationens framsida. framsida. Utöver Utöver minskad minskad bränsleåtgång bränsleåtgång så ger så det ger det även hela även fordonet hela fordonet en face en lift. face lift. Bränsle Bränsle effektiva effektiva lastkän- lastkännande hydraulsystem nande Med vår Med lastavkännande vår lastavkännande teknik teknik kan vi erbjuda kan vi erbjuda dig vårt dig Smart vårt Pack Smart Pack system. system. Systemet Systemet känner känner själv av själv av när hydraultryck när hydraultryck och flöde och behövs flöde behövs för att driva för att påbyggnaden driva påbyggnaden eller eller lyften och lyften kommer och kommer då att styra då att ut styra ut rätt flöde rätt och flöde tryck och från tryck aggrega från aggregatettets hydraulpump. hydraulpump. i kombination i kombination med med Hybrid Hybrid Plug-in Plug-in Även denna Även denna produkt produkt kan kom kan kombineras med Hybrid med Hybrid plug in, plug in, bineras lösningen lösningen för för bränslebesparing, reduce reduce rad C02 rad utsläpp C02 utsläpp och och minimerad minimerad buller nivå. buller Vänd nivå. er Vänd er till Teamet till Teamet från Geesinknorba från Geesinknorba och och be om be Hybrid om Hybrid Plug In broschyrer Plug In broschyrer och ytterligare och ytterligare information information Fullversion Fullversion Hyttlåda Hyttlåda Med denna Med denna full version full version av hyttlåda av hyttlåda kan öppning kan öppning av bakluckan, av bakluckan, töm tömning behållaren av behållaren samt sänkning samt sänkning ning av av bakluckan av bakluckan till 1000mm till 1000mm från från marken marken göras direkt göras från direkt förarhyt från förarhytten. är Detta det bästa är det att bästa sättet att att sättet att ten. Detta skydda skydda dina operatörer dina operatörer vid tömn vid tömning aggregatet av aggregatet och underlätta och underlätta ing av arbetsmiljön arbetsmiljön vid dåligt vid väder. dåligt väder. MF 50 MF 50 När en När extra en fraktion extra fraktion behöver behöver häm hämtas så passar vår vattentäta vår vattentäta sidla sidlatas så passar stande stande MF50 skåp MF50 skåp alldeles alldeles utmärkt utmärkt för ändamålet. för ändamålet. Återvinningsskåpet är placerat är placerat mellan mellan hytten och hytten det och det komprimerande komprimerande aggregatet. aggregatet. Den Den finns tillgänglig finns tillgänglig i storlekarna i storlekarna 2.7 m m 3 upp till upp 6 m till 3. MF50 6 m 3. är MF50 även är utrus även utrustad höglyftande med höglyftande kärllyft. tad med kärllyft. Led belysning, Led belysning, trafik trafik ljus ljus LED belysning LED belysning kommer kommer inte bara inte bara att skapa att bättre skapa sikt, bättre de sikt, har de även har även en längre en längre livslängd livslängd vilket gör vilket att gör du att du kommer kommer att spara att tid spara på underhåll. tid på underhåll. Led belysning, Led belysning, arbets arbets ljus ljus LED arbetsbelysning LED arbetsbelysning skapar skapar inte inte bara mer bara och mer bättre och belysning bättre belysning av av arbetsområdet, arbetsområdet, har de även har en även en längre längre livslängd livslängd vilket gör vilket att gör du att du kommer kommer att spara att tid spara på underhåll. tid på underhåll.

6 Teknisk data Ln LW Hn HW Behållare 08L22 09L22 10L22 10L25 11L25 12L25 13L25 17L25 11H22 13H22 14H22 16H22 11H25 13H25 14H25 15H H25 16H25 17H25 18H25 20H25 Nettovolym, m 3 8,1 8,6 9,4 10,4 11,1 11,8 12,5 16,6 10,6 12,3 14,1 16, ,7 13,6 14,1 14,5 15,4 16,7 17,5 19,7 Längd, mm Höjd, mm Bredd, mm Totallängd inkl. baklucka, mm Höjd ovan chassiram, mm Baklucka Arbetscykeltid sec. Presskraft 2,2 kg/cm² Lastficka Volym: 1,6 m³ Bredd inv: 1900 mm Material Sides: 4 mm Höghållfast slitstål Floor: 5 mm Höghållfast slitstål Cylindrar Urlastningsplattan Transportplatta Pressplatta Baklucka Dia. 120/85 mm of 140/120/85 mm, Beroende på behållarelängd. Dubbelverkande, teleskopisk Dia. 90/55 mm, dubbelverkande Dia. 80/55 mm, dubbelverkande Dia. 80/55 mm Slangbrottsventiler för bakluckans lyftcylindrar Hydraulsystem Elsystem Max systemtryck 25,5 Mpa (255 bar) Spänning Normalt 24 V Flöde l/min Säkringar Normalt 3 st i chassit för påbyggnadens elsystem Ventiler Oljetankens volym Filters Alla ventilfunktioner: El-hydraulisk manövrering 155 liter 12 micron absolut returoljefilter 10 micron absolut luftfilter Elektriskt system Chassit till aggregatet Huvudbrytare 1 st i hytt för påbyggnadens funktioner Nödstopp- och signalknappar i hytt och på behållare samt på bakluckans båda sidor. Återgångsknapp (frigörningsfunktion) på båda sidor om bakluckan. Separat styrning av press- och transportplattans funktioner via manuell vridknappstyrning på bakluckan. Tekniska data kärllyft L200 LWS Lyftkapacitet, kg Skip container lyftkapacitet Betjäning Manual Manual Cykeltid 2-hjuls kärl 8 sek 8 sek Cykeltid 4-hjuls kärl 12 sek 16 sek Lyfthastighetskontroll (Upp & Ned) Automatic Automatic L200 LWS EN EN EN EN EN L-400L 500L-770L 1000L-1200L 770L-1300L 750L1600L Skip container * Beror på vilken typ av lift man använder standard valfri N.A. saknas GeesinknorBa BOx 813 T KALMAr corporate FacTory BETONwEG AG EMMELOOrD POSTBUS 52 T

-kompakt, bred och mångsidig

-kompakt, bred och mångsidig -kompakt, bred och mångsidig - Låg Friktion Maximerad produktion genom minimerad friktion LF står för Låg Friktion och syftar på den mycket låga friktion som uppkommer mellan stam och aggregat i LF serien.

Läs mer

»SIDLASTARE MED ÖVERLÄGSEN LYFTKAPACITET«

»SIDLASTARE MED ÖVERLÄGSEN LYFTKAPACITET« »SIDLASTARE MED ÖVERLÄGSEN LYFTKAPACITET« FÖRETAG Modern, effektiv och säker teknik står det HAMMAR på din sidlastare är du trygg. År efter år. HAMMAR Twinlock ett exempel på vår patenterade teknik. HAMMAR

Läs mer

-ett stort litet aggregat

-ett stort litet aggregat -ett stort litet aggregat - Låg Friktion 1. Proportionellt vinklade matarhjul innebär att när aggregatet är fullt öppet, dvs vid max trädstorlek, har också matarhjulen mest vinkel och bärkraft mot stammen.

Läs mer

2070 CX LP 2070 CX 2070 CX LP T 2070 CX T. Hjullastare som lyfter mot framtiden. Perfekt både inne och ute.

2070 CX LP 2070 CX 2070 CX LP T 2070 CX T. Hjullastare som lyfter mot framtiden. Perfekt både inne och ute. 070 2070 CX LP 2070 CX 2070 CX LP T 2070 CX T Hjullastare som lyfter mot framtiden. Perfekt både inne och ute. Prestanda på hög nivå. 2070 JOKER. Kompakt, lättmanövrerad, stark och i Tele-version med en

Läs mer

Quicke dimension. There s no limit

Quicke dimension. There s no limit Quicke dimension There s no limit se Quicke Dimension ARBETAR SOM INGEN ANNAN Hur lämnar man konkurrenterna långt bakom sig? Tillverka en lastarserie som är smartare. Ge användare innovativa tekniska lösningar.

Läs mer

WEO Plug-In Cartridge

WEO Plug-In Cartridge WEO Plug-In Cartridge WEO Plug-In Cartridge - Hydrauliska anslutningar som sparar tid, utrymme och pengar Den flexibla lösningen som minskar dina kostnader Minimera monterings- och testtider. Tillverka

Läs mer

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö GÖR RUM FÖR MILJÖN Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö Det ska vara lätt att göra rätt Vi människor är bekväma av oss. Samtidigt vill vi göra det som vi vet är rätt.

Läs mer

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet!

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Minimum Size Maximum Power Varför investera i kostsamma högtryckspumpar, när ni kan få högtryckshydraulik med ert redan befintliga låga hydraultryck

Läs mer

AVANT 419 AVANT 420. 500 kg. 350 kg. 550 kg. 800 kg. 20 hp bensin. 20 hp bensin. 20 hp diesel. 20 hp diesel. 2,8 m. 1,4 m. 2,8 m. 2,8 m.

AVANT 419 AVANT 420. 500 kg. 350 kg. 550 kg. 800 kg. 20 hp bensin. 20 hp bensin. 20 hp diesel. 20 hp diesel. 2,8 m. 1,4 m. 2,8 m. 2,8 m. Svenska 400 SERIE Den nya AVANT 420 Den nyaste AVANT modellen 400 har en mycket viktig roll i Avant programmet. Det är en maskin som kunderna har bett om: en kompakt, ekonomisk kompakt lastare, med en

Läs mer

GRANULE GASTRO EXTRA KRAFTFULL FÖR KÖK MED STOR ANDEL GN-BLECK.

GRANULE GASTRO EXTRA KRAFTFULL FÖR KÖK MED STOR ANDEL GN-BLECK. GRANULE GASTRO EXTRA KRAFTFULL FÖR KÖK MED STOR ANDEL GN-BLECK. 1 2 REN KRAFT. I ett professionellt kök finns det inte utrymme till att lägga för mycket tid på disken. Med svensktillverkade Granulatgrovdiskmaskiner

Läs mer

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness www.pwc.se/mybusiness Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness MyBusiness version: 2.5 2014-12-22 Förenkla din arbetsdag med MyBusiness Tillgängligt från

Läs mer

Nya Atego. för bygg- och anläggningstrafik 7,5 16 ton

Nya Atego. för bygg- och anläggningstrafik 7,5 16 ton Nya Atego för bygg- och anläggningstrafik 7,5 16 ton Nya Atego är ett proffs på bygget Innehåll Värde 6 7 Uppdrag 8 15 Förarhytt, utrustning 10 11 Motorer, växellådor 12 13 Körkomfort, anpassning 14

Läs mer

Jämförelser mellan system för insamling av biologiskt hushållsavfall. RVF Utveckling 02:06 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Jämförelser mellan system för insamling av biologiskt hushållsavfall. RVF Utveckling 02:06 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Jämförelser mellan system för insamling av biologiskt hushållsavfall RVF Utveckling 02:06 ISSN 03-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:06 ISSN 03-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2002 Upplaga:

Läs mer

Hydraulhammare i HB-serien Smaka på den verkliga kraften. Lägre vikt, mer kraft, det är vårt recept!

Hydraulhammare i HB-serien Smaka på den verkliga kraften. Lägre vikt, mer kraft, det är vårt recept! B RANGE Hydraulhammare i HB-serien Smaka på den verkliga kraften Lägre vikt, mer kraft, det är vårt recept! Energieffektivitet är huvudingrediensen Lägre vikt, mer kraft, det är vårt recept! Förhållandet

Läs mer

L90LS Mobil riktningsventil

L90LS Mobil riktningsventil Proportionell, lastkännande, tryckkompenserad Kataloginformation Kataloguppbyggnad Denna katalog har utformats för att ge en god översikt av, och att göra det lätt för dig att studera och välja från tillgängliga

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B BRUKSANVISNING SV -B Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 10 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

Små avlopp ska vara enkla

Små avlopp ska vara enkla Små avlopp ska vara enkla Kort om denna folder Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Då ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi. Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver regelbunden

Läs mer

RVF Utveckling 2005:09

RVF Utveckling 2005:09 Tips och råd med kvalitetsarbetet vid insamling av källsorterat bioavfall RVF Utveckling 2005:09 En rapport från BUS-projektet BUS-projektet uppföljning och utvärdering av storskaliga system för kompostering

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Nya Actros. Fjärrtrafik 18 26 ton

Nya Actros. Fjärrtrafik 18 26 ton Nya Actros Fjärrtrafik 18 26 ton Innehåll Komfort 7 22 Arbetskomfort 9 12 Relax- och övernattningskomfort 13 20 Förarhyttsjämförelse 21 22 Driftsekonomi 23 34 BlueEfficiency Power 25 Lägre förbrukning

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

Topvex med SoftCooler

Topvex med SoftCooler Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur - även på sommaren

Läs mer

CC Kyrka. Klimatstyrsystem som förvaltar din kyrka och vårt kulturarv.

CC Kyrka. Klimatstyrsystem som förvaltar din kyrka och vårt kulturarv. CC Kyrka Klimatstyrsystem som förvaltar din kyrka och vårt kulturarv. Vårt kulturarv är unikt och värdefullt. Visst är kyrkor speciella? Många av Sveriges kyrkor är i riskzonen för renovering till följd

Läs mer

Rådgivning inom livsmedelskontrollen

Rådgivning inom livsmedelskontrollen Rådgivning inom livsmedelskontrollen FÖR FÖRETAGARE 2 Inledning I våra möten med er livsmedelsföretagare ser vi att det finns efterfrågan på mer rådgivning och information från kontrollmyndigheterna. Samtidigt

Läs mer

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet?

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Olika verksamheter olika lösningar Olika verksamheter ställer olika krav på vilken typ

Läs mer

REELMASTER 3550-D LÅG VIKT, HÖG PRODUKTIVITET.

REELMASTER 3550-D LÅG VIKT, HÖG PRODUKTIVITET. LÅG VIKT, HÖG PRODUKTIVITET. RM GE ETT GOTT INTRYCK... MEN INGA AVTRYCK. Toro Reelmaster3550-D följer lätt konturerna på fairway och greenens omgivningar. Med en produktiv klippbredd på 208,3 cm, skonsamma

Läs mer

Arbeta rätt vid bildskärmen

Arbeta rätt vid bildskärmen Arbeta rätt vid bildskärmen Av Sveriges drygt 4 miljoner arbetstagare är det nu närmare 3 miljoner som använder dator av något slag i sitt arbete. Utvecklingen går mot att allt fler arbetar mycket och

Läs mer

Order www.weimer.se, tel 0381-710 10, fax 0381-711 44. Alla priser är exkl. moms SKOG - SKOGSVAGNAR

Order www.weimer.se, tel 0381-710 10, fax 0381-711 44. Alla priser är exkl. moms SKOG - SKOGSVAGNAR SKOG - SKOGSVAGNAR Över 45 års erfarenhet och nära kontakter med kunderna har gjort våra vagnar till ett starkt och driftsäkert ekipage. Konstruktionen är genomtänkt in i minsta detalj för att ge de bästa

Läs mer

Legend 2 Bruksanvisning

Legend 2 Bruksanvisning Legend 2 Bruksanvisning Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Legend 2 tillverkas av Handicare Produksjon

Läs mer