Seminarieprogram VA-mässan 2014 SAMARBETSPARTNERS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Seminarieprogram VA-mässan 2014 SAMARBETSPARTNERS"

Transkript

1 Seminarieprogram VA-mässan 2014 SAMARBETSPARTNERS

2 Välkommmen till VA-mässans seminarier! Under VA-mässans alla dagar kommer vi liksom tidigare år att genomföra ett antal seminarier riktade till dig som arbetar i och kring VA-sektorn. Vi gör detta i samarbete med branschens myndigheter och föreningar. Därför får du som är medlem hos några av de arrangerande föreningarna rabatt vid anmälan. Varje dag arrangeras sex seminarier tre före och tre efter lunch. Vi hoppas att ni i detta seminarieprogram ska hitta flera seminarier som känns intressanta. Uppdaterad information om seminarier samt anmälningsformulär hittar du på hemsidan; SEMINARIEPROGRAM Tisdag 30 september Dagvattenstrategier och dagvattentaxor Arrangör: Svenskt Vatten Säkert dricksvatten risk och beslutsstöd Arrangör: Föreningen Vatten Bättre VA-projekt och bättre upphandlingar Arrangör: Varim Avloppsvattenrening - framtida utmaningar Arrangör: Föreningen Vatten Forskning och utveckling för säkert och gott dricksvatten Arrangör: Svenskt Vatten Senaste nytt inom schaktfri ledningsförnyelse Arrangör: SSTT 2 Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia, 2014

3 SEMINARIEPROGRAM Onsdag 1 oktober Dagvattenhantering - lösningar som fungerar Arrangör: Föreningen Vatten PFAA, algtoxin och andra utmaningar för dricksvattenförsörjningen Arrangör: Livsmedelsverket Slam som resurs, restprodukt och engergibärare Arrangör: Föreningen Vatten Leading Edge Wastewater Treatment Arrangör: Föreningen Vatten VA-planering - samarbete och goda exempel Arrangör: Havs-och vattenmyndigheten Vattenrening inom industrin Arrangör: Varim Torsdag 2 oktober Lösningar för att möta nya krav på reningsverk Arrangör: Varim Lösningar för säkert dricksvatten Arrangör: Varim Småskaliga avlopp - en del av helheten i VA-sektorn Arrangör: VA-guiden Biogas från organiskt avfall till förnybart drivmedel Arrangör: Energigas Sverige Läkemedelsrester i avloppsvatten - miljöeffekter och reningsteknik Arrangör: Havs-och vattenmyndigheten Förnyelseplanering av VA-nät - planering, utmaningar och lösningar Arrangör: Svenskt Vatten Teman: Avlopp Dagvatten Dricksvatten Mixade ämnen Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia,

4 TISDAG Dagvattenstrategier och dagvattentaxor Tisdag 30 september kl Sedan klimat och sårbarhetsutredningen presenterades 2007 har medvetenheten ökat om hur utsatta våra samhällen är för extrema väderhändelser både i dagens klimat och än värre i ett framtida förändrat klimat. Samhällena kläms från två håll nedifrån med stigande nivåer i sjöar, vattendrag och hav och uppifrån med extrema regn som skall avledas genom våra samhällen. Ingen sektor har egen rådighet över dagvattenfrågan utan lösningar kräver en bred samverkan över kompetensgränserna. En väl förankrad dagvattenstrategi som fastställts av kommunfullmäktige är ett sätt att få alla att dra åt rätt håll i denna komplicerade fråga. Dagvattentaxan är också ett medel för att styra dagvattenfrågan, men vad kan man ta betalt för och av vem? Hur kan andra dagvattenåtgärder utanför Vattentjänstlagen finansieras? Seminariet vänder sig till alla som arbetar med dagvatten och klimatsäkring av våra samhällen, Kommuner (Enheter för: Samhällsplanering, gata, park, Miljö och Vatten & avlopp), Konsulter, entreprenörer, myndigheter och högskolor. Moderator Hans Bäckman, Svenskt Vatten Samverkan om mall för dagvattenstrategier i Jönköpings län samt praktisk exempel Tomas Ekelund, Länsstyrelsen i Jönköping, samt en representant från kommun Erfarenheter från mångårigt arbete med dagvattenstrategier Helena Flinkberg, VASYD Diskussion och frågestund Dagvattentaxa en del av dagvattenstrategin- Regelverk, omfattning och tillämpningsområden Magnus Montelius, Gilbert Nordenswan, Svenskt Vatten Så jobbar vi med dagvattentaxan i Umeå Conny Persson, UMEVA Diskussion och frågestund Avslutning 4 Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia, 2014

5 TISDAG Säkert dricksvatten risk och beslutsstöd Tisdag 30 september kl En säker dricksvattenförsörjning kräver ett aktivt och kontinuerligt arbete med att hantera de risker som finns. Såväl leveranssäkerhetsfrågor som hälsorisker måste beaktas och olika metoder och modeller finns för att underlätta detta arbete. Under detta seminarium tar vi upp frågor kopplade till utmaningar inom dricksvattenbranschen, behovet av ett riskbaserat arbetssätt, exempel på pågående arbeten med modeller och verktyg samt exempel på tillämpningar och erfarenheter från dessa. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av hur riskbedömningar och liknande analyser av dricksvattenförsörjningen kan användas för att ge beslutsstöd och underlätta arbetet med såväl hälsorisker som leveranssäkerhet. Ansvarig Andreas Lindhe, Chalmers tekniska högskola En trygg dricksvattenförsörjning lägesrapport från Dricksvattenutredningen Ida Lindblad Hammar, Regeringskansliet Mikrobiell barriäranalys (MBA) en hjälp för att se hur effektivt ett vattenverk är Britt-Marie Pott, Sydvatten Utveckling av MRA-verktyg för hela dricksvattensystemet Thomas Pettersson, Chalmers Mikrobiologisk riskanalys för Askersunds kommun Madeleine Forss, Norconsult Verktyg för prioritering av risker och åtgärder Synnöve Holm, Trollhättan Energi Utbyggnad och drift av vattendistributionssystemet i Jönköping för god säkerhet, kapacitet och kvalitet Bengt Zagerholm, DHI Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia,

6 TISDAG Bättre VA-projekt och bättre upphandlingar Tisdag 30 september kl Att handla upp ett VA-projekt innebär många utmaningar. Detta seminarium ger dig en överblick av hela projektet från att du börjar definiera ett behov, via upphandlingens villkor och juridik till avslutet av ett framgångrikt projekt. Seminariet riktar sig till dig som arbetar med VA-projekt i rollen som projektledare, beställare, kund, upphandlare, konsult eller leverantör. Inledning Seminariets moderator, Magnus Josephson, hälsar välkomna och presenterar föreläsarna. VA-projekt med funktionsansvar Så får du till ett bättre VA-projekt Jan Friberg, konsultchef, Sweco Framgångsrik upphandling av VA-projekt Hur gör jag för att välja rätt upphandlingsmodell vid rätt tillfälle? Val av entreprenadform? Utförandeentreprenader, totalentreprenader eller samverkan? Exempel på utvärderingsmodeller Utvärdering på livscykelkostnad hur då, och hur ska vi följa upp det? Vad är ett rimligt krav för förseningsviten och andra viten i projekt? Vad kostar ett felaktigt formulerat krav Erfarenheter från genomförda projekt. Ombyggnad av reningsverk ca p.e. UV-installation i vattenverk Membrananläggning för vattenverk Ombyggnad av reningsverk ca p.e. Gasuppgraderingsanläggning Petter Björkman, konsult, Ramböll 6 Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia, 2014

7 TISDAG Entreprenadformer och avtalsvillkor Vad skiljer de olika villkoren åt? Vilka villkor är lämpliga att använda? Hur påverkar avsteg från AB och ABT projekten? Ändringar av AB 04 Fördelning av risk och ansvar Nödvändiga eller av ondo Effekter och risker av ändringar Erik Palmgren, advokat & partner, SETTERWALLS Partnering i praktiken, erfarenheter av Samverkansentreprenader Vad innebär partnering i praktiken? Fallgropar och möjligheter. Stefan Valdusson, AnjoBygg Vad är på gång inom LOU/LUF? Lättare att köpa för offentlig sektor genom höjda direktupphandlingsbelopp! Vad gäller enligt LOU/LUF? Vilka andra nyheter är viktiga att känna till som upphandlande myndighet? Du får en uppdatering av de senaste rönen. Magnus Josephson, upphandlingsjurist, Magnus Josephson AB Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia,

8 TISDAG Avloppsvattenrening framtida utmaningar Tisdag 30 september kl Avloppsvattenreningen i Sverige står som bekant inför flera stora utmaningar. Kraven kommer att leda fram till ett behov av avancerade reningsmetoder som i många fall ska kunna appliceras på en begränsad yta. Samtidigt kommer belastningen på reningsverken att öka på många håll. Det är därför viktigt att ha en helhetssyn på avloppssystemen och att aktivt arbeta med att minimera ovidkommande vatten till spillvattennätet. De framtida kraven kommer att ställa krav på ett aktivt utvecklingsarbete. På detta seminarium ska dessa aspekter översiktligt belysas. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av några exempel på hur man kan förbereda sig för några av de många kommande kraven på avloppsvattenreningen. Ansvarig Christopher Gruvberger, Sweco Introduktion Christopher Gruvberger, Sweco Tekniker för att möta skärpta krav Karin Jönsson, VA-teknik, Lunds Tekniska Högskola Går det att klara befolkningsökning och tuffare villkor trots höga flöden och liten yta? Ann Mattsson, Gryaab Hur kan flödet minskas och flödesmätningen förbättras? Jonas Backö, Sweco Långtgående kväverening i befintliga volymer Anneli Andersson Chan, Växjö kommun Möta framtida krav genom ett aktivt utvecklingsarbete Marinette Hagman, NSVA Plåster kostar Kalmar bygger nytt! Ola Person, Kalmar Vatten 8 Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia, 2014

9 Forskning och utveckling för säkert och gott dricksvatten Tisdag 30 september kl Ett stort antal FoU-projekt genomförs inom dricksvattenområdet. Detta seminarium ger dig en orienterande överblick samt djupare inblick i några av alla de intressanta projekt som genomförs i Sverige. Åtgärder för att minska mikrobiella risker samt processer som klarar av att hantera brunifieringen av våra ytvatten är några av det lyfts fram på detta seminarium. Seminariet fokuserar på olika tekniska metoder som finns för att möta utmaningarna inom dricksvattenförsörjningen. Seminariet vänder sig främst till dig som på något sätt arbetar med produktion och distribution av dricksvatten och vill ta del den senaste utvecklingen inom branschen. Moderator Kenneth M. Persson, Sydvatten/Lunds Tekniska Högskola Aktuell forskning och utveckling inom dricksvatten Daniel Hellström, Svenskt Vatten Kenneth M. Persson, Sydvatten/Lunds Tekniska Högskola UV-behandling av avloppsvatten utvärdering av två svenska fullskaleanläggningar Magnus Bäckström, Vatten- och Miljöbyrån Online sensorsystem för dricksvattenproduktion Gert Andersson, Acreo Hur verifiera desinfektionseffekten med avseende på virus? Olof Bergstedt/Henrik Rydberg, Kretslopp&Vatten, Göteborg Processoptimering av mindre vattenverk Mia Bondelind, Chalmers GenoMembran - Membran mot brunt vatten Kenneth M. Persson, Sydvatten/Lunds Tekniska Högskola TISDAG Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia,

10 TISDAG Senaste nytt inom schaktfri ledningsförnyelse Tisdagen 30 september kl Fler och fler förstår att det är viktigt att vi ska vårda och underhålla VA. Organisationer, branscher, näringsliv och länder världen över söker hållbara lösningar. Med schaktfria tekniker vid ledningsförnyelse och nyanläggning gör du en stor insats för miljön och klimatet men får även mycket mer för pengarna. Teknikerna utvecklas ständigt så kom därför för att höra hur ni på ett smart, hållbart och ekonomiskt sätt kan lösa era kommande VA-utmaningar. Ledningsägare, beslutsfattare i kommuner, SKL, entreprenörer, konsulter och alla intresserade av schaktfri teknik. Erfarenheter Förnyelseplanering Jan-Eric Bengtsson, Jönköping kommun Påverkar metodval vid förnyelse och nyläggning klimatet? David Jacobsson Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad Erfarenheter Schaktfri förnyelse (Ledningsägarperspektiv) Owe Westerlund och Kaj Engström, MittSverige Vatten Utblick/Nyheter Johan Lundberg, Johan Lundberg AB Vad är på gång inom SSTT? David Jacobsson Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad 10 Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia, 2014

11 ONSDAG Dagvattenhantering - lösningar som fungerar Onsdag 1 oktober kl Med avstamp runt 80-talet har synen på dagvatten i urban miljö gradvis förändrats så att mer komplexa system har kommit i bruk. Ett fåtal kommuner och verksamheter har varit tidiga banérförare, med kompletterande dagvattentekniker och antagna policys. Idag har ett noterbart antal utbyggda system detta till trots varit i bruk 20 år eller mer, varför det finns kunskap att hämta hem. Kunskap som omfattar både väl fungerade enheter/system och dess motsats. Mer genomtänkt dagvattenhantering hämmas fortfarande av obefintliga regelverk och frånvaro av central myndighetsstruktur. Det är därför extra viktigt att VA-branschen själv driver utvecklingen detta seminarium bidrar genom att ge inspel i planeringsprocessen, berätta om hinder och visa på öppningar. Seminariet vänder sig till dig som vill veta mer om dagvattenhantering ur ett erfarenhetsperspektiv drift, underhåll, renovering och livslängd. Ansvarig Maria Viklander, Luleå tekniska universitet Betydelsen av drift och underhåll för fungerande Dagvattenanläggningar Godecke Blecken, Luleå tekniska universitet Nära 2 decenniers erfarenhet av dagvattenanläggningar Malin Engström, Växjö kommun Dagvatten i detaljplaneprocessen enkelt eller svårt? Joakim Pramsten, Stockholm Vatten AB Erfarenheter från fältet vad fungerar och vad kan förbättras? Stefan Billqvist, VA-syd AB Hur hantera dagvatten med Fyrisån som recipient? Kristina Ekholm, Uppsala Vatten och Avfall Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia,

12 ONSDAG PFAA, algtoxin och andra utmaningar för dricksvattenförsörjningen Onsdag 1 oktober kl Med seminariet vill vi visa på bredden och spetsen i den kompetenspool som finns på Livsmedelsverket. Allt från den nationella samordnaren av dricksvatten till specialister inom riskanalys av kemikalier/biomolekyler. Livsmedelsverket har också övergripande ansvar för klimatanpassning av dricksvattenförsörjningen. Som grädde på moset finns även VAKA inom Livsmedelsverkets hägn med tillhörande nödvattenmateriel. En komplett myndighet som vi vill visa upp och se till att den nyttjas! Seminariet vänder sig till dig som är intresserad av eller arbetar med dricksvatten i någon form. Du kan vara brukare, kund, leverantör, verksamhetsansvarig eller politiker alla berörs vi av kris och krishantering. Är du intresserad av att förstå hur viktigt det är med framtidsfrågor inom dricksvattenförsörjning och kris och krishantering så är detta ett seminarium för dig. Nationella samordnaren för DV (är också moderator). Per-Erik Nyström, Livsmedelsverket Regional samverkan - RSA vad har hänt sedan 2010? - Utbildningspaket från SLV Robert Jönsson, Vatten och Miljöbyrån PFOS vad vet vi idag Torbjörn Lindberg, Livsmedelsverket Mikrobiologi i ett klimatperspektiv Pär Aleljung, Livsmedelsverket Cyanobakterier ett växande problem! Heidi Pekar, Livsmedelsverket VAKA Hur jobbar vi? Per-Anders Bergman, Karlstad Kommun Övning nödvatten i storstad. Klarar vi detta idag? Pär Aleljung, Livsmedelsverket Nödvattentankar, Livsmedelsverket och VAKA:s tänk om tankar Mats Eriksson-Uhr, Livsmedelsverket 12 Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia, 2014

13 Slam som resurs, restprodukt och energibärare Onsdag 1 oktober kl Efter många år av motstridiga bud och osäkerhet hoppas vi nu att lagstiftning och andra förutsättningar för en långsiktigt hållbar slamhantering börjar falla på plats. Många kommuner och företag är i startblocken för nya satsningar i tekniker och strategier för slamhanteringen. I detta seminarium får vi ta del av erfarenheter och tankar från några av de som är en bit på vägen. Först får Naturvårdsverket presentera förutsättningarna i form av ny slamförordning och investeringsstöd för tekniker för utvinning av fosfor. Därefter två praktiska exempel på fosforutvinning som struvit och hur det kan utgöra en del av en strategi för hela slamhanteringen. Oavsett hur det återförs är det viktigt att fosforn till slut kommer grödorna tillgodo och det verkar det göra i verkligheten oavsett vad man skulle kunna tro om man bara läste i kemiböckerna. Den kommande slamförordningen ger nya öppningar för användning av termisk hydrolys för hygienisering av slammet, en metod som dessutom ger mindre slam och mer gas. Den första anläggningen i Sverige håller just nu på att byggas i Växjö. Vi får ta del av tankegångarna och den tekniska utformningen. I Danmark har aktörerna inom slam och biogödsel en egen branschorganisation. Är det något för Sverige? Till slut kommer Svenskt Vattens representant att summera seminariet och ta med sig frågor från publiken. VA-chefer, processansvariga, utvecklingsingenjörer och slamansvariga. Ansvarig David I Ons, Gryaab AB Naturvårdsverkets arbete för kretsloppet - Vad innebär slamförordningen och investeringsstödet för P utvinning? Linda Gårdstam, Naturvårdsverket Växjö väljer termisk hydrolys varför och hur? Anneli Andersson Chan, Växjö Kommun Fosfor-utvinning till struvit (Århus och Halmstad) plockas russinen ur kakan eller går hela kakan åt? Jan-Olof Nilsson, Norconsult och Mattias Leijon,Laholmsbuktens VA Fosforns tillgänglighet i slam- tur att inte växterna vet något om fosforkemi! Bengt Hansen, Kemira Dansk branschförening för slam och biogödsel finns behovet i Sverige? Sune Agut Sckerl, BGORJ Sammanfattning och vad kan Svenskt Vatten hjälpa till med? Anders Finnson, Svenskt Vatten ONSDAG Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia,

14 ONSDAG Leading Edge Wastewater Treatment Onsdag 1 oktober kl Traditionell avloppsvattenreningsteknik, aktivt slam med nitrifikation-denitrifikation, ifrågasätts allt mer. Tekniken kräver stora utrymmen och mycket energi. Upptäckter gjorda under 80- och 90-talet gör att vi nu ser nya metoder ersätta det traditionella i fullskala. Men vad är aeroba granuler egentligen och hur ser reaktorerna ut? Växer verkligen anammox i huvudströmmen? Samtidigt ifrågasätts dagens VA-system allt mer ur ett hållbarhetsperspektiv på grund av att inte all växtnäring från toalettavloppet inte återförs till jordbruket. I Sverige har vi länge pratat om källsorterande avloppssystem, men exemplen i urbana miljöer är få. I Europa startas allt fler demonstrationsprojekt upp, särskilt i samband med nybyggnationer. Är det dags att ställa om vårt VA-system nu? Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av nya tekniker som har stor förbättringspotential för avloppsvattenreningen/hanteringen. Erfarenheter från full skala är i fokus. Ansvarig David Gustavsson, VA SYD Aerobic granules the future is now! Andreas Giesen, Royal HaskoningDHV Nitrogen removal 3.0 the recipe! Henk Wim de Mooij, Grontmij Source separation the future is now? Håkan Jönsson, Swedish University of Agricultural Sciences Paneldiskussion med svenska experter Är vi redo för dessa nya tekniker? Britt-Marie Wilén, Chalmers (aeroba granuler) Jes la Cour Jansen, Lunds universitet (kväveavskiljning) Håkan Jönsson, SLU (källsorterande avloppssystem) 14 Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia, 2014

15 ONSDAG VA-planering samarbete och goda exempel Onsdag 1 oktober kl Kommunerna står inför stora investeringar för att nå en hållbar VA-försörjning. En strategisk och långsiktig va-planering blir kommunens verktyg för att lyfta fram problem och prioritera åtgärder för att möta de utmaningar man står inför. En förutsättning för en lyckad VA-planering är att det finns en god kommunikation mellan politiker och tjänstemän från olika verksamheter i kommunen. Det finns också ett stort värde i att samverka med länsstyrelser och grannkommuner för att utbyta erfarenheter. I det här seminariet diskuterar vi hur länsstyrelsen kan hjälpa kommunerna och några goda exempel ges på kommuner som arbetat med va-planering. Bland annat kommer vi att beröra det kommunala ansvaret likväl som fastighetsägarens ansvar enligt lagen. Men också diskutera samverkansformer mellan kommun och den enskilde gällande t ex olika tekniska lösningar. Seminariet vänder sig till dig som är intresserad av planeringsfrågor. Du kan arbete med VA-planering, stadsplanering, miljöfrågor, länsstyrelser eller vara politiskt aktiv. Ansvarig Margareta Lundin Unger, Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndighetens och Naturvårdsverkets vägledning för kommunal VA-planering Margareta Lundin Unger, Havs- och vattenmyndigheten Samarbete och samverkan inom Kalmar län Eva Hammarström, Länsstyrelsen i Kalmar län Möjligheter, svårigheter och erfarenheter av VA-planering Håkan Lagesson, Mörbylånga kommun Anders Fröberg, Västervik kommun Erfarenheter under arbetet med att VA-planera i Kungälvs kommun Mikaela Muñoz Eliasson, Projektledare, Kungälvs kommun Maria Hübinette, Miljösamordnare, Kungälvs kommun Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia,

16 ONSDAG Vattenrening inom industrin Onsdag 1 oktober Syftet är att visa att den industriella och den kommunala sektorn kan lära av varandra då utmaningarna i många fall är mycket likartade. Seminariet ger en inblick i vad som styr vattenreningen inom industrin och hur industrin arbetar för att uppfylla dessa process- och miljökrav. Föredragen tar upp problemställningar, tankesätt, lösningar och erfarenheter från gruv-, massa och pappers- samt läkemedelsindustrin. Driftpersonal, processfolk samt ansvariga för planering och utveckling av den kommunala VA-verksamheten. Seminarieansvarig Henrik Held, Veolia VA-Ingenjörerna Vad innebär det nya Industriutsläppsdirektivet (IED) Malin Johansson, Naturvårdsverket Rening av kvävehaltigt gruvvatten Seth Mueller, Boliden Uppströms - istället för nedströmsarbete vid ett massabruk Åsa Sivard, ÅF och Dan Björk, Munksjö Aspabruk Skräddarsydd lösning för läkemedelsrester Peter Gruvstedt, AstraZeneca 16 Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia, 2014

17 TORSDAG Lösningar för att möta nya krav på reningsverk Torsdag 2 oktober kl Vi står nu inför utmaningar på flera områden där VA-huvudmännen i landet är viktiga aktörer. Inom en snar framtid kommer nya och hårdare krav på rening av avloppsvatten bli aktuella för Sveriges kommunala reningsverk. Ramdirektivet för vatten inom EU infördes år 2000 med syftet att förbättra vattenkvalitén. I Sverige ställer Vattenförvaltningen krav på god kemisk och ekologisk status vilket kommer innebära mer skärpta krav på kväve- och fosforutsläpp. Hur står sig våra avloppsreningsverk inför denna omställning? Varim vill inbjuda till informationsutbyte och diskussion och knyter an till Seminarium 12 - Vilka utmaningar står avloppsvattenreningen inför? arrangerat av Föreningen Vatten den 30 september. Seminariet vänder sig främst till dig som jobbar praktiskt eller i beslutsfattande position med drift- och processutveckling av kommunala avloppsreningsverk. Seminariet kan även vara intressant för dig som jobbar med tillståndsfrågor och tillsyn av reningsverk. Seminarieansvarig Åsa Westlund, Sweco och Anette Seger, Ramböll Hur hanterar Västerås reningsverk nya krav på minskat skyddsavstånd? Karin Ols, Mälarenergi AB och Peter Ek, Ramböll Högflödesrening som en åtgärd att möta strängare krav? Bengt Hansen/ Henrik Olsson, Kemira Att mäta är att veta! Anders Idehaag, Hach-Lange samt Mattias Osterman, Christian Berner (WTW) Är MBR teknik lösning på de nya kraven? Jonas Grundestam, Stockholm Vatten, samt Marie Berg, Syvab Enklast är bäst-beprövad teknik på Kalmarsundsverket? Regine Ullman, Kalmar Vatten Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia,

18 TORSDAG Lösningar för säkert dricksvatten Torsdag 2 oktober kl Förändrad miljöpåverkan med ökad nederbörd, skyfall och översvämningar innebär stora utmaningar för att säkra tillgången på rent och säkert dricksvatten. Ökad urlakning av organiskt material och mikroorganismer kan förorena vattentäkter. Skyfall kan leda till att avloppsreningsverk tvingas brädda orenat avloppsvatten oftare, vilket kan påverka såväl yt som grundvattentäkter. Dessa förändringar innebär ett ökat behov av nya beredningsmetoder men även utveckling av befintliga för att säkra dricksvattenkvaliteten hos konsument. Under detta seminarium kommer dricksvattenproducenter, konsulter och leverantörer att presentera exempel på lösningar och erfarenheter från dessa. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av beredningsmetodik för ett säkert dricksvatten, främst ansvariga för planering och utveckling av den kommunala VA verksamheten men även processingenjörer och driftpersonal. Ansvarig Ingemar Heidfors, Purac AB Förändringar av vårt råvatten - orsaker, konsekvenser och behov av nya beredningsmetoder Kenneth M. Persson, Forskningschef, Sydvatten AB UV-desinfektion på utgående avloppsvatten för förbättrad dricksvattenkvalitet Niclas Arnell, Projektledare, Christian Berner AB Design of Ultrafiltration plants for safe drinking water Frans Knops, Membrane technology specialist and product manager, Pentair X-Flow Desinfektion i ledningsnätet Bengt Ottefjäll, Teknisk chef, ProMinent Doserteknik AB Skellefteå framtida vattenförsörjning Våga omtag Måns Lundh, Enhetschef VA-process, Ramböll Sverige AB Stefan Johansson, Vatten- och avfallschef, Tekniska kontoret, Skellefteå kommun Nytt membrankoncept för humusrika ytvatten kapillär nanofiltration Kristina Dahlberg, Processingenjör, Norrvatten 18 Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia, 2014

19 TORSDAG Småskaliga avlopp - en del av helheten i VA-sektorn Torsdag 2 oktober kl I Sverige finns det mer än små avlopp varav kanske hälften inte uppfyller lagens krav. Dåligt fungerande avlopp leder till risker för smittspridning till yt- och grundvatten samt utsläpp av övergödande ämnen till våra sjöar och hav. Många små avlopp ligger nära befintliga verksamhetsområden för VA eller i så stora bebyggelsegrupper och omfattas av Vattentjänstlagens större sammanhang. Dessa ansluts nu i ökande grad till de allmänna VA-anläggningarna vilket innebär stora kostnader och mycket arbete. Många avlopp är inte prioriterade för VA-utbyggnad de närmaste åren, men riskerar dessa bli framtidens VA-problemområden? På detta seminarium kommer vi få höra nationella aktörer och kommunala case samt avsluta med att diskutera vad kommunerna kan göra för att undvika att dagens små avlopp blir morgondagens kommunala avlopp? Seminariet vänder sig till tjänstemän som arbetar med och VA-planeringsfrågor på teknik/ VA-förvaltning, miljökontor, plankontor samt konsulter. Små avlopp stora utmaningar Åsa Gunnarsson, Havs- och vattenmyndigheten Nu satsar vi på att åtgärda alla små avlopp David Torsson, miljökontoret Nässjö kommun Norrlandet i Gävle från fritidsboende till kommunal VA-utbyggnad Astrid Grinell, VA-guiden, tidigare Gävle kommun Paneldiskussion Små avlopp idag blir de kommunala avlopp imorgon? Moderator, Mats Johansson VA-guiden / Ecoloop Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia,

20 TORSDAG Biogas från organiskt avfall till förnybart drivmedel Torsdag 2 oktober kl I Sverige finns drygt 240 biogasanläggningar varav mer än hälften är avloppsreningsverk. Den producerade biogasen används till värme, el eller som fordonsgas ett användningsområde som ökar från år till år. Under seminariet kommer vi bland annat få lyssna till biogasläget i Sverige idag och vikten av hållbara och långsiktiga spelregler. Ett aktuellt projekt om utsläpp till luft i samband med biogasproduktion kommer att presenteras. Därtill kommer tre aktörer från olika delar av biogasmarknaden att hålla presentationer från respektive verksamhet. Seminariet vänder sig till dig som vill veta mer om biogas. Både till dig som arbetar på en anläggning där biogas produceras och till dig som bara vill bredda din kunskap inom området. Moderator Carlos Pettersson, Energikontor Norra Småland Biogas i Sverige idag Helena Gyrulf, Energigas Sverige Utsläpp till luft i samband med biogasproduktion Anders Hjort, Biomil Förbehandling av organiskt matavfall för biogasproduktion Peter Thulin, Purac AB Möjligheter med stirlingmotorer på mindre och medelstora biogasanläggningar Dan Wärja, Cleanergy Förädling till fordonsgas Rikard Jeppsson, Malmberg Water AB 20 Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia, 2014

21 TORSDAG Läkemedelsrester i avloppsvatten - miljöeffekter och reningsteknik Torsdag 2 oktober kl Läkemedel är ofta stabila substanser som via reningsverk kan spridas till våra vattendrag och exempelvis påverka fisk och groddjur. Hur stora är riskerna med läkemedel och antibiotikaresistens i vattnet och hur kan vi komma tillrätta med de oönskade ämnena? MistraPharma arbetar med att identifiera läkemedel som kan vara problematiska i akvatiska ekosystem och hantera risken för utveckling av antibiotikaresistens i miljön. I det här seminariet vill vi diskutera problemen, till exempel vilka effekter substanserna har på vattenlevande organismer, men även presentera lovande teknik med syfte att rena vattnet från miljöstörande ämnen. Seminariet vänder sig till dig som är intresserad av uppströmsarbete, ny teknik och miljöeffekter. Du kan arbeta med forskning, drift, läkemedel, miljöövervakning eller bara vara allmänt intresserad. Ansvarig Margareta Lundin Unger, Havs- och vattenmyndigheten Mistrapharma Förekomst och effekter i miljön - viktiga resultat och slutsatser, samt inblick i framtiden Marlene Ågerstrand,Stockholms Universitet, projektledare Mistrapharma Läkemedel till havs fynd och problem Jerker Fick, Umeå universitet, forskare Mistrapharma Reningsmetoder och ny teknik hur kan vi få fram kostnadseffektiv teknik som fungerar i praktiken? Berndt Björlenius, Kungliga tekniska högskolan, forskare Mistrapharma 10 miljoner till avancerad rening av läkemedel Margareta Lundin Unger, Havs- och vattenmyndigheten Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia,

22 TORSDAG Förnyelseplanering av VA-nät - planering, utmaningar och lösningar Torsdag 2 oktober kl I artiklar och rubriker görs då och då gällande att VA-systemen i Sverige står inför en katastrof, ledningsnätet sägs vara i dåligt skick och renoveras inte i tillräcklig takt. Men hur är det egentligen? Vad säger statistiken från Svenskt Vatten, VASS? Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar (rapport från Svenskt Vatten Utveckling nr ) kom Handboken var efterlängtad. Den innehåller ett antal goda råd om hur man ska gå tillväga med arbetet. Vad är statusen tre år senare, hur har arbetet med ledningsförnyelse gått? Vad finns det för hinder och möjligheter på vägen? Här redovisar några personer sina erfarenheter om hur man arbetar strategiskt med förnyelse och hur man kan komma vidare. Vi får höra om erfarenheter från att driva ett ledningsnät med förebyggande underhåll och tillståndskontroll, vad detta innebär och vad krävs för att komma igång. Vilka förändringar måste genomföras? Hur tar man reda på hur ledningsnätet fungerar genom mätningar, läcksökning och kontroller? Seminariet vänder sig till dig som vill ha tips och inspiration inför förnyelsearbetet av VA-systemen, framförallt kommunala VA-huvudmän, men även konsulter. Moderator Anne Adrup, Svenskt Vatten Hur är det egentligen ställt med Sveriges VA-ledningsnät? Anne Adrup, Svenskt Vatten Ledningsförnyelse hur startar man ett långsiktigt arbete? Håkan Danielsson, Sweco Environment Förnyelseplanering så arbetar vi, exempel från Uppsala Elin Jansson, Uppsala Vatten och Avfall Förebyggande underhåll praktiska erfarenheter från arbete med ett regionalt vattenledningsnät Tommy Giertz, Norrvatten 22 Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia, 2014

Program Vattenstämman 2014 - uppdateras löpande

Program Vattenstämman 2014 - uppdateras löpande Program stämman 2014 - uppdateras löpande Tid 08.00-10.00 10.00-10.50 10.50-11.40 11.40-12.00 12.00-13.00 13.00-13.45 13.50-14.30 Invigning och välkomnande Tisdagen den 13 maj Registrering + kaffe + monterbesök

Läs mer

Organisationsformer för att möta VA-branschens utmaningar

Organisationsformer för att möta VA-branschens utmaningar Organisationsformer för att möta VA-branschens utmaningar Göteborg 24 januari 2013 Magnus Montelius 9.45-10.00 Välkomna till seminariet Program 10.00-10.20 Varför samverka? Ökade krav på vattentjänstorganisationerna

Läs mer

Läkemedel i avloppsvatten. Marinette Hagman, NSVA, Sweden Water Research och Michael Cimbritz, LTH

Läkemedel i avloppsvatten. Marinette Hagman, NSVA, Sweden Water Research och Michael Cimbritz, LTH Läkemedel i avloppsvatten Marinette Hagman, NSVA, Sweden Water Research och Michael Cimbritz, LTH Rester av läkemedel i avloppsvatten Svårnedbrytbara Oftast vattenlösliga Kan vara biologiskt aktiva Kan

Läs mer

Svenskt Vatten. Rörnät och Klimat 2015

Svenskt Vatten. Rörnät och Klimat 2015 INBJUDAN OCH PROGRAM Svenskt Vatten inbjuder till Rörnät och Klimat 2015 Essinge Konferens Stockholm 10 11 mars 2015 Årlig konferens om Rörnät och Klimat mellan sport- och påsklov! Olika aktörer som påverkar

Läs mer

VA-forskning och VA-utbildning i södra Sverige

VA-forskning och VA-utbildning i södra Sverige VA-forskning och VA-utbildning i södra Sverige Jes la Cour Jansen Överblick Va-forskning inom VA-teknik bedrivs på flera institutioner på Lunds Tekniska Högskola och på flera andra högskolor och universitet

Läs mer

2011-04-19. Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Krister Törneke Tyréns AB

2011-04-19. Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Krister Törneke Tyréns AB Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle Krister Törneke Tyréns AB Vatten, avlopp & kretslopp Uppsala, 8 april 2011 VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram:

Läs mer

Sverige ett land av vatten

Sverige ett land av vatten Sverige ett land av vatten Livsmedlet vatten Hygien Övrigt Mat och dryck WC Disk Tvätt Fokus frågor - En aktiv politik för uthålliga vattentjänster Fokus frågor - Ökat investeringsbehov Fokus frågor -

Läs mer

Organisationsformer för att möta VA-branschens utmaningar

Organisationsformer för att möta VA-branschens utmaningar Organisationsformer för att möta VA-branschens utmaningar Stockholm 21 februari 2013 Magnus Montelius 9.00-9.45 Anmälan och kaffe 9.45 Välkomna till seminariet Magnus Montelius, Svenskt Vatten 9.50-10.10

Läs mer

Riskbaserat beslutsstöd för säkrare dricksvatten (RiBS)

Riskbaserat beslutsstöd för säkrare dricksvatten (RiBS) Riskbaserat beslutsstöd för säkrare dricksvatten (RiBS) Lars Rosén Chalmers tekniska högskola DRICKS centrum för dricksvattenforskning lars.rosen@chalmers.se Projektets övergripande syfte Utveckla metoder

Läs mer

Verksamhetsstrategi 2015 2019

Verksamhetsstrategi 2015 2019 Verksamhetsstrategi 2015 2019 Copyright: Svenskt Vatten AB, 2015 Foto: Thomas Henrikson (om inget annat anges) Foto s. 6: Catharina Eriksen Illustration: Pertti Salonen Grafisk form: Svenskt Vatten Tryck:

Läs mer

VA-strategi. Gävle kommun

VA-strategi. Gävle kommun VA-strategi Gävle kommun Innehåll 1 Inledning 3 2 Kommunala styrdokument som berör VA-området 4 3 Målbild 4 4 VA-strategi 5 5 Delstrategier 6 5.1 Hållbar utbyggnad av kommunal VA-försörjning 6 5.2 Robust

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

Riskbaserat beslutsstöd för säkert dricksvatten

Riskbaserat beslutsstöd för säkert dricksvatten Riskbaserat beslutsstöd för säkert dricksvatten Projektbeskrivning 2013-12-05 Andreas Lindhe Chalmers tekniska högskola DRICKS centrum för dricksvattenforskning andreas.lindhe@chalmers.se DRICKS Centrum

Läs mer

Läkemedel och miljö åtgärder och strategier

Läkemedel och miljö åtgärder och strategier Läkemedel och miljö åtgärder och strategier Erik Fiedler Program Manager Sustainability Fresenius Kabi AB/LIF Therese Olsen, Miljöchef Akademiska sjukhuset Landstinget i Uppsala län Spola aldrig ner läkemedel

Läs mer

SVENSKT VATTEN UTVECKLING PRIORITERADE OMRÅDEN

SVENSKT VATTEN UTVECKLING PRIORITERADE OMRÅDEN SVENSKT VATTEN UTVECKLING PRIORITERADE OMRÅDEN Prioriterade områden är sådana FoU områden som anses särskilt viktiga för de kommunala vattentjänsterna. Svenskt Vatten Utveckling hänvisar till de samhällsutmaningar

Läs mer

MISTRA-programmet Urban Water

MISTRA-programmet Urban Water Avlopp o kretslopp 050308 MISTRA-programmet Urban Water Avlopp och kretslopp 2005 Per-Arne Malmqvist MISTRA Urban Water Programme 1 Sverige idag Alla invånare i städerna har riklig tillgång till hälsosamt

Läs mer

Teknikmarknad Teknikmarknad 2013-03-20

Teknikmarknad Teknikmarknad 2013-03-20 Teknikmarknad 2013-03-20 Torbjörn Andersson Uppströms eller nedströms? Kartläggning avseende läkemedelsrester, växtnäring och energi Möjligheter i fastigheten Energi Matavfall Vatten Avlopp Mikrobiologiskt

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Behåll näringen på land! Finns det annan värdefull samhällsnytta?

Behåll näringen på land! Finns det annan värdefull samhällsnytta? Kretslopp i den kommunala VA-planen - Avlopp och kretslopp i Södertälje kommun - Hur kan kommunen påverka för mer kretslopp? - Vad styr fastighetsägaren? - Reflektioner Behåll näringen på land! Finns det

Läs mer

Miljöteknik och gröna innovationer inom vatten/va - området

Miljöteknik och gröna innovationer inom vatten/va - området Miljöteknik och gröna innovationer inom vatten/va - området Ulf E Andersson Presentation på Inspiration Vatten 25-26 november 2013 1 Varför behövs teknikutveckling och innovationer inom vatten/va? Sverige

Läs mer

PRESENTATION - PETER NILSSON

PRESENTATION - PETER NILSSON PRESENTATION - PETER NILSSON Civ. ing V, LTH FoU på LTH, 72-89 Tekn Dr, avhandling: Infiltration av avloppsvatten Sedan 1990 egen konsultbyrå 10 anst, VA, avfall, processindustri, miljöfrågor, tillståndsärenden,

Läs mer

Möjligheter till finansiering av projekt för att utveckla vattentjänsterna så kan svensk VA dra nytta av EU och andra finansiärers program

Möjligheter till finansiering av projekt för att utveckla vattentjänsterna så kan svensk VA dra nytta av EU och andra finansiärers program INBJUDAN OCH PROGRAM Möjligheter till finansiering av projekt för att utveckla vattentjänsterna så kan svensk VA dra nytta av EU och andra finansiärers program Stockholm 16 juni 2015 Seminarium 16 juni

Läs mer

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala.

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala. VA-redovisning 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VA-VERKSAMHETEN 2010-12-31 Tekniska kontoret ansvarar för det dricksvatten som produceras och levereras till abonnenterna och för rening av det förbrukade avloppsvattnet

Läs mer

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid Vattenförvaltningen 2015-2021 Samråd 1 november 2014 30

Läs mer

Rent vatten. Ett jobb för livet.

Rent vatten. Ett jobb för livet. Ett jobb för livet. Mitt liv. NSVA är en av nordvästra Skånes viktigaste stöttepelare. Rent vatten är både en nödvändighet och drivkraft i det moderna Sverige och det är vårt ansvar se till att det förblir

Läs mer

Utveckling. Svenskt Vatten. Ekonomi, organisation och kommunikation

Utveckling. Svenskt Vatten. Ekonomi, organisation och kommunikation Svenskt Vatten Utveckling Ekonomi, organisation och kommunikation Samverkan inom och mellan kommunala organisationer samt med näringsliv På många håll i Sverige pågår en strukturomvandling inom de kommunala

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 28 september 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-16:22 Sekreterare

Läs mer

Organisationsformer inom VA-branschen 2013-02-12. Exempel 4. Solna Vatten AB. André Meyer

Organisationsformer inom VA-branschen 2013-02-12. Exempel 4. Solna Vatten AB. André Meyer Organisationsformer inom VA-branschen 2013-02-12 Exempel 4 Solna Vatten AB André Meyer Solna stad 70 000 invånare (Sveriges 29:e största kommun) 63 000 arbetsplatser, ca 55 000 personer pendlar in till

Läs mer

Meetings with farmers and industry 7. 28/03/12, Östra Göinge Kommun

Meetings with farmers and industry 7. 28/03/12, Östra Göinge Kommun Meetings with farmers and industry 7 28/03/12, Östra Göinge Kommun Godkänt protokoll Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Minnesanteckningar vid möte Klockaregården,

Läs mer

Beviljade ansökningar 2010 och 2011 Investeringsstöd för biogas

Beviljade ansökningar 2010 och 2011 Investeringsstöd för biogas 2013-02-18 1 (3) Beviljade ansökningar 2010 och 2011 Investeringsstöd för biogas 2010 Projektnr Kategori Titel Sökande Projektledare Bidrag kr Ort 32827-1 Förbehandling Optimerad förbehandling vid Biogasanläggningen

Läs mer

Övergripande tidplan

Övergripande tidplan Aktuellt från energiprojektet 8 november 2012 Anders Lingsten 1 Övergripande tidplan Etapp 1: Nulägesbeskrivning 0,9 mkr (05-06, avslutad) statsbidrag 0,2 mkr Etapp 2: Energieffektivisering 15,2 mkr (07-09,

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

Svensk Vatten Utveckling 25 år då, nu och framtid

Svensk Vatten Utveckling 25 år då, nu och framtid INBJUDAN OCH PROGRAM Svensk Vatten Utveckling 25 år då, nu och framtid Forsknings- och innovationskonferens för hållbara vattentjänster Stockholm 2 3 december 2015 Svenskt Vatten Utveckling 25 år Svensk

Läs mer

VA-verken Tekniska nämnden (motsv) Miljönämnden (motsv) Kommundelsnämnden REGIONAL UTBILDNING VA-FÖRVALTNING AVLOPPSTEKNIK SMÅ AVLOPPSRENINGSVERK

VA-verken Tekniska nämnden (motsv) Miljönämnden (motsv) Kommundelsnämnden REGIONAL UTBILDNING VA-FÖRVALTNING AVLOPPSTEKNIK SMÅ AVLOPPSRENINGSVERK 2006-03-02 06/47 VA-verken Tekniska nämnden (motsv) Miljönämnden (motsv) Kommundelsnämnden REGIONAL UTBILDNING VA-FÖRVALTNING AVLOPPSTEKNIK SMÅ AVLOPPSRENINGSVERK BAKGRUND/ SYFTE Biologisk rening för Avloppsverk

Läs mer

Små avlopp stora utmaningar. Följdfrågor till Åsa?

Små avlopp stora utmaningar. Följdfrågor till Åsa? Små avlopp stora utmaningar Följdfrågor till Åsa? Innan lunch Kortfattat om innehåll och funktioner på avloppsguiden.se Avloppsguidens användarförening På gång Projekten från HaV:s utlysning Uppdateringar

Läs mer

DISTANSUTBILDNING Miljö och V/A-teknik

DISTANSUTBILDNING Miljö och V/A-teknik DISTANSUTBILDNING Miljö och V/A-teknik Rent vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för en frisk natur. En utbildning i tiden för dig som vill jobba med vatten- och miljöfrågor. DISTANSUTBILDNING

Läs mer

Framtidens avloppsvattenrening

Framtidens avloppsvattenrening Framtidens avloppsvattenrening Behovet av samverkan på FoU-anläggningar för att bemästra framtiden och skapa utveckling. Bakgund > 2 miljarder människor har vattenbrist Sjukdomar på grund av dålig vattenkvalitet

Läs mer

Nationellt nätverk för dricksvatten:

Nationellt nätverk för dricksvatten: Nationellt nätverk för dricksvatten: - Ökat samarbete för att säkra Sveriges framtida dricksvattenförsörjning Sten-Ove Dahllöf, Tjörns kommun Nationellt samordningsansvar dricksvatten Klimat- och energiproposition

Läs mer

Uppdateras fortlöpande (med reservation för ändringar)

Uppdateras fortlöpande (med reservation för ändringar) Uppdateras fortlöpande (med reservation för ändringar) 08.00 10.00 Sal/Tid Sal: Nedre Galaxen (plenumsal) 10.00 10.40 Invigning och välkomnande Agneta Granberg, s ordf. Peder Björk, kommunstyrelse ordf.

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA

Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA VA 2050 År 2009 Verksamhetsplan VA 2050 samlar ALLA mål som gäller för VA - verksamheten inom Borlänge Energi. Planen utgår från de företagsövergripande målen. Kontaktperson:

Läs mer

Fjärrvärmecentraler och energimätare. 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping

Fjärrvärmecentraler och energimätare. 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping Fjärrvärmecentraler och energimätare 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping PROGRAM Tisdagen den 30 september 10.00 11.00 Registrering Moderator Hans Lund, Fortum Värme och deltagare i Fjärrvärmecentralgruppen

Läs mer

Rent vatten nu och i framtiden

Rent vatten nu och i framtiden Rent vatten nu och i framtiden Rent vatten nu och i framtiden Vi bygger om vårt reningsverk. Miljön och livskvaliteten är de stora vinnarna! Nu är beslut taget i reningsverksfrågan. Kommunfullmäktige tog

Läs mer

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Trelleborg den 27 september 2012 Biogas Syd arbetar med biogaspusslets olika sektorer Miljömål Ökad sysselsättning Klimatmål Klimatmål Ökad försörjningsgrad

Läs mer

nster utbildning och dialog för f r politiker. Magnus Montelius

nster utbildning och dialog för f r politiker. Magnus Montelius Hållbara vattentjänster nster utbildning och dialog för f r politiker. Tällberg 19 april 2012 VA-taxa Magnus Montelius Management Svenskt Vatten Vem bestämmer taxan? Kommunen får meddela föreskrifter om

Läs mer

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden.

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. Kustnära avlopp Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. I Mönsterås kommun finns ca 1000 enskilda avloppsanläggningar.

Läs mer

Rent vatten idag och i framtiden

Rent vatten idag och i framtiden Biogas i Sundsvall Rent vatten idag och i framtiden Micael Löfqvist Vd Övergripande gå igenom: MittSverige Vatten AB Ska VA-huvudmännen syssla med Biogas / Fordonsgas? Mål och resursplan 2011 (MRP) Sundsvalls

Läs mer

31 dec 2011 (SCB) Bjuv 14 851 Båstad 14 230 Helsingborg 130 626 Landskrona 42 189 Svalöv 13 250 Åstorp 14 789 Summa 229 935

31 dec 2011 (SCB) Bjuv 14 851 Båstad 14 230 Helsingborg 130 626 Landskrona 42 189 Svalöv 13 250 Åstorp 14 789 Summa 229 935 Kommun Invånare 31 dec 2011 (SCB) Bjuv 14 851 Båstad 14 230 Helsingborg 130 626 Landskrona 42 189 Svalöv 13 250 Åstorp 14 789 Summa 229 935 Vår utmaning 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 863 599

Läs mer

fa f kta om vatten och avlopp

fa f kta om vatten och avlopp fakta om vatten och avlopp innehåll 3 4 7 11 12 16 17 18 21 22 Vattentjänstbranschen Vattentjänstbranschens aktörer och lagar Hur finansieras vattentjänstbranschen? Vatten genom tiderna Vattenförsörjning

Läs mer

Ramdirektivet för f r Vatten

Ramdirektivet för f r Vatten Ramdirektivet för f r Vatten Näringsbelastning till vattenmiljöerna, erna, reningsverkens bidrag och möjliga m styrmedel Föreningen Vatten 20100317 Anders Finnson Svenskt Vatten Vattenpoesi Ramdirektivet

Läs mer

Intryck från Berlin och Köln om översvämningshantering - och lite annat också

Intryck från Berlin och Köln om översvämningshantering - och lite annat också Intryck från Berlin och Köln om översvämningshantering - och lite annat också Elin Jansson Uppsala Vatten och Avfall AB Marie Falk Kretslopp och vatten, Göteborg Om Berlin 3, 4 miljoner invånare, bara

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll TVL-info 2015:8 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll Myndigheter och kommuner har en skyldighet att söka

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Nationell konferens. Vatten Avlopp Kretslopp Uppsala 22 23 mars 2012. Arrangörer:

Nationell konferens. Vatten Avlopp Kretslopp Uppsala 22 23 mars 2012. Arrangörer: Nationell konferens Vatten Avlopp Kretslopp Uppsala 22 23 mars 2012 Arrangörer: Vi hälsar välkommen till Vatten Avlopp Kretslopp 2012! Den årliga mötesplatsen för alla som arbetar med små avlopp, VA-planering

Läs mer

www.vattenstämman.se

www.vattenstämman.se www.vattenstämman.se UMEVA bjuder på studiebesök 13 maj under dagen och ett välkomstmingel på kvällen Anmälan till studiebesök och mingel görs i samband med anmälan till Vattenstämman. Studiebesök Älgens

Läs mer

Minnesanteckningar från Täkthandläggarträffen i Vetlanda den 15 maj

Minnesanteckningar från Täkthandläggarträffen i Vetlanda den 15 maj Minnesanteckningar från Täkthandläggarträffen i Vetlanda den 15 maj Närvarande: Susanne Johansson, Alvesta kommun, Torbjörn Adolfsson, Aneby kommun, Ingemar Bergbom, Habo kommun, Magnus Nilsson, Jönköpings

Läs mer

Strategisk planering hos dricksvattenproducenten

Strategisk planering hos dricksvattenproducenten 2011-11-14 Strategisk planering hos dricksvattenproducenten Sydvattens strategiska plan axplock: Metod Omvärldsanalys Resultat Branschens utmaning: Management 2 Vattenförsörjningen idag i Skåne (2009)

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

VeVa Tynningö Prel. version

VeVa Tynningö Prel. version Prel. version Frida Pettersson, Erik Kärrman 1. - Syfte Målet med etta uppdrag var att ta fram beslutsunderlag som visar ekonomiska och miljömässiga konsekvenser vid introduktion av avloppslösningar på

Läs mer

SP Urban Water Management, Gilbert Svensson PÅGÅENDE SVU-PROJEKT I VÄRMLAND UTVECKLINGS- OCH SAMVERKANSMÖJLIGHETER MED HBI

SP Urban Water Management, Gilbert Svensson PÅGÅENDE SVU-PROJEKT I VÄRMLAND UTVECKLINGS- OCH SAMVERKANSMÖJLIGHETER MED HBI SP Urban Water Management, Gilbert Svensson PÅGÅENDE SVU-PROJEKT I VÄRMLAND UTVECKLINGS- OCH SAMVERKANSMÖJLIGHETER MED HBI Ett nätverk av HBI-kommuner Arvika, Eda, Karlstad, Kristinehamn, Årjäng Projektets

Läs mer

Läkemedelsrester i vatten

Läkemedelsrester i vatten Läkemedelsrester i vatten 2015-01-20 Seminarium Ann-Marie Camper Koordinator Marinbiolog o. EMBA Vad är Skånes Hav o Vatten? Funktion finansierad av Region Skåne i samarbete med Simrishamns kommun Koordinator

Läs mer

VA-verkens bidrag till Sveriges energieffektivisering

VA-verkens bidrag till Sveriges energieffektivisering VA-verkens bidrag till Sveriges energieffektivisering 15 september 2009 Anders Lingsten Tidplan Etapp 1: Nulägesbeskrivning 0,9 mkr (avslutad 05-06) statsbidrag 0,2 mkr Etapp 2: Energieffektivisering 15,2

Läs mer

Använd hela verktygslådan! Arbeta proaktivt! Förankring! Manual för kommunala VA-planer - exempel på arbetssätt och planeringsverktyg.

Använd hela verktygslådan! Arbeta proaktivt! Förankring! Manual för kommunala VA-planer - exempel på arbetssätt och planeringsverktyg. Manual för kommunala VA-planer - exempel på arbetssätt och planeringsverktyg Mats Johansson Ecoloop / VERNA Ekologi AB Ny mailadress! mats.johansson@ecoloop.se Uppsala 29 september 2009 Använd hela verktygslådan!

Läs mer

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021 Linnea Mothander Datum 2015-04-07 060-19 20 89 Vattenmyndigheten Bottenhavet Samrådssvar 537-9197-2014 vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.s e Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen för åk 4-9 ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får

Läs mer

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning KENREXMETODEN - En trygg och enkel avloppslösning LÅT OSS rena ditt avloppsvatten med kenrexmetoden Kenrexmetoden, kompakt, trygg, miljövänlig och enkel lösning på avloppsvattenrening för enskilda fastigheter.

Läs mer

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012

Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 MT + IT = patientsäkerhet Medicinteknik i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 april 2012 TALARE SIS Git Eliasson Salvatore Capizzello IT i Region Skåne Lennart Wallén Västra Götalandsregionen

Läs mer

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Inbjudan till Rikskonferensen AVLOPP & KRETSLOPP. 9-10 mars 2010 i Linköping

Inbjudan till Rikskonferensen AVLOPP & KRETSLOPP. 9-10 mars 2010 i Linköping Inbjudan till Rikskonferensen AVLOPP & KRETSLOPP 9-10 mars 2010 i Linköping AVLOPP & KRETSLOPP 2010 Kraven på VA-sektorn ökar, och behovet av kunskapsutbyte och möten mellan aktörer på lokal, regional

Läs mer

Kursplan för VA-projektör, 300 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslövs Kommun

Kursplan för VA-projektör, 300 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslövs Kommun Kursplan 2014-2015 Utbildningsnummer: 201312720-1 VA-projektör, Yrkeshögskolan i Eslövs kommun Kursplan för VA-projektör, 300 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslövs Kommun Översikt över ingående kurser i utbildningen

Läs mer

Register Artiklar och notiser 2010 2011

Register Artiklar och notiser 2010 2011 Svenskt 2010 2011 Vatten Register Artiklar och notiser 2010 2011 Svenskt Vatten 1/10 Vattenfilmtävlingen 2009 Ulrika Engvall och 2/10 Hållbara Städer i Almedalen Fredrik Vinthagen 2/10 Kranvattentävling

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte. Välkomna!

Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte. Välkomna! Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte Välkomna! Närvarande Astrid Löfdahl, 1:a vice ordf. Tekniska nämnden Roger Rohdin, Verksamhetschef Vatten och avlopp Kerstin Nyström,

Läs mer

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU Konferens Vilt & Fisk på 18-19 september, 2013 Uppsala Centrum för vilt- och fiskforskning, VILT & FISK PÅ Långsiktigt bevarande och hållbart nyttjande av resursen vilt- och fisk! Datum: Den 18-19 september

Läs mer

Det kommunala planeringsansvaret

Det kommunala planeringsansvaret VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Det kommunala planeringsansvaret Välkommen till årets stora mötesplats för dig som arbetar med kommunal planering, byggande och bostäder. Denna konferens är startskottet för

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp. Borås 19-21 mars 2015. Nationell konferens och mötesplats

Vatten Avlopp Kretslopp. Borås 19-21 mars 2015. Nationell konferens och mötesplats Vatten Avlopp Kretslopp Borås 19-21 mars 2015 Nationell konferens och mötesplats Välkommen till Vatten Avlopp Kretslopp 2015 Nationell konferens och mötesplats för alla som arbetar med små avlopp, VA-planering

Läs mer

Strategidagarna. 8-9 februari 2012. Aronsborg Konferenshotell, Bålsta

Strategidagarna. 8-9 februari 2012. Aronsborg Konferenshotell, Bålsta Strategidagarna 8-9 februari 2012 Aronsborg Konferenshotell, Bålsta PROGRAM Onsdagen den 8 februari 09.30 Buss från centralstationen 10.00 Registrering 10.30 Välkomna till Strategidagarna! Christian Schwartz,

Läs mer

VAT TEN OCH AV L O P P

VAT TEN OCH AV L O P P 6 a5 folder 05-09-06 15.59 Sida 1 FA K TA OM VAT TEN OCH AV L O P P 6 a5 folder 05-09-06 15.59 Sida 2 F Ö R O R D Den här broschyren ger basfakta kring Sveriges vattenförsörjning och avloppshantering.

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp Budget 2016 med plan 2017-2018 Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 5 1.4 Förslag till budget 2016... 6 1.5 Utmaningar

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

2014 03 18 HUR DET BÖRJADE 1

2014 03 18 HUR DET BÖRJADE 1 HUR DET BÖRJADE 1 Organisera vattentjänsterna för framtiden Vattentjänstorganisationernas utmaningar Ökade kostnader Klimatförändringen ställer nya krav på dricksvattenproduktion och ledningsnät Miljökraven

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Miljöåret 2013 Vår dröm - en fossilbränslefri stad MILJÖ 2013 Borås Energi och Miljö strävar efter att ta tillvara på material- och energiflöden i Borås. Genom återvinning och

Läs mer

Kundcentraler och energimätare

Kundcentraler och energimätare Kundcentraler och energimätare 17-18 oktober 2012 Kulturens hus, Luleå PROGRAM Onsdagen den 17 oktober 08.00-10.00 Studiebesök på Fjärrvärmeansluten isbrytare Luleå Energi AB 10.00-11.45 Paneldiskussion

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Albin Bogren/BARINGO och Maria Lind Illustration: Johan

Läs mer

Skid-VM borde gå i Norge varje gång!

Skid-VM borde gå i Norge varje gång! Skid-VM borde gå i Norge varje gång! SUMMERING; En osannolik händelse? (ikke sannsynlig) SKID-VM ÄR SLUT OCH DET VAR VÄL EGENTLIGEN INGA KONSTIGHETER. Norge vann nästan allt. Sverige vann två guld. MARIT

Läs mer

www.miljosamverkan.se

www.miljosamverkan.se www.miljosamverkan.se Projektledare Lasse Lind tel 0532-714 47 lind.lasse@telia.com Biträdande projektledare Cecilia Lunder tel 031-60 58 95 cecilia.lunder@o.lst.se 1 Dagvatten 22 sept 04 Miljösamverkan

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp

Riktlinjer för utsläpp Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet Råd och regler för anslutning till avloppsanläggningarna i Halmstads och Laholms kommuner Fastställd av nämnden för Laholmsbuktens VA

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

VA-ledningsnätet i Helsingborg svar på frågor från Villaägarnytt (Kompletterat med bakgrundsbeskrivning och 2 foton)

VA-ledningsnätet i Helsingborg svar på frågor från Villaägarnytt (Kompletterat med bakgrundsbeskrivning och 2 foton) 1 VA-ledningsnätet i Helsingborg svar på frågor från Villaägarnytt (Kompletterat med bakgrundsbeskrivning och 2 foton) Bakgrund - NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar för drift,

Läs mer

Ett av Europas bästa vatten.

Ett av Europas bästa vatten. Ett av Europas bästa vatten. Dagordning informationsmöten - 2 timmar 1. Bakgrund Sven-Åke + Kaj 2. Rening? Och nya riktlinjer och lagar Micael 3. Utredningsläget Kaj + Micael 4. Frågor Närvarande: Sven-Åke

Läs mer

Uppströms- istället för nedströmsarbete vid ett massabruk

Uppströms- istället för nedströmsarbete vid ett massabruk Uppströms- istället för nedströmsarbete vid ett massabruk VA-mässa Vattenrening inom industrin 2014-10-01 Åsa Sivard, ÅF Dan Björk, Munksjö Aspa Bruk Åsa Sivard, Processkonsult ÅF Industry, Heat&Power

Läs mer

Analys av potentiella innovationer i den blå sektorn

Analys av potentiella innovationer i den blå sektorn Workshop InnoVatten Analys av potentiella innovationer i den blå sektorn Sedan en tid pågår ett länsövergripande arbete för att utveckla nya arbetssätt för att skapa en bättre havs- och vattenmiljö och

Läs mer