Seminarieprogram VA-mässan 2014 SAMARBETSPARTNERS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Seminarieprogram VA-mässan 2014 SAMARBETSPARTNERS"

Transkript

1 Seminarieprogram VA-mässan 2014 SAMARBETSPARTNERS

2 Välkommmen till VA-mässans seminarier! Under VA-mässans alla dagar kommer vi liksom tidigare år att genomföra ett antal seminarier riktade till dig som arbetar i och kring VA-sektorn. Vi gör detta i samarbete med branschens myndigheter och föreningar. Därför får du som är medlem hos några av de arrangerande föreningarna rabatt vid anmälan. Varje dag arrangeras sex seminarier tre före och tre efter lunch. Vi hoppas att ni i detta seminarieprogram ska hitta flera seminarier som känns intressanta. Uppdaterad information om seminarier samt anmälningsformulär hittar du på hemsidan; SEMINARIEPROGRAM Tisdag 30 september Dagvattenstrategier och dagvattentaxor Arrangör: Svenskt Vatten Säkert dricksvatten risk och beslutsstöd Arrangör: Föreningen Vatten Bättre VA-projekt och bättre upphandlingar Arrangör: Varim Avloppsvattenrening - framtida utmaningar Arrangör: Föreningen Vatten Forskning och utveckling för säkert och gott dricksvatten Arrangör: Svenskt Vatten Senaste nytt inom schaktfri ledningsförnyelse Arrangör: SSTT 2 Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia, 2014

3 SEMINARIEPROGRAM Onsdag 1 oktober Dagvattenhantering - lösningar som fungerar Arrangör: Föreningen Vatten PFAA, algtoxin och andra utmaningar för dricksvattenförsörjningen Arrangör: Livsmedelsverket Slam som resurs, restprodukt och engergibärare Arrangör: Föreningen Vatten Leading Edge Wastewater Treatment Arrangör: Föreningen Vatten VA-planering - samarbete och goda exempel Arrangör: Havs-och vattenmyndigheten Vattenrening inom industrin Arrangör: Varim Torsdag 2 oktober Lösningar för att möta nya krav på reningsverk Arrangör: Varim Lösningar för säkert dricksvatten Arrangör: Varim Småskaliga avlopp - en del av helheten i VA-sektorn Arrangör: VA-guiden Biogas från organiskt avfall till förnybart drivmedel Arrangör: Energigas Sverige Läkemedelsrester i avloppsvatten - miljöeffekter och reningsteknik Arrangör: Havs-och vattenmyndigheten Förnyelseplanering av VA-nät - planering, utmaningar och lösningar Arrangör: Svenskt Vatten Teman: Avlopp Dagvatten Dricksvatten Mixade ämnen Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia,

4 TISDAG Dagvattenstrategier och dagvattentaxor Tisdag 30 september kl Sedan klimat och sårbarhetsutredningen presenterades 2007 har medvetenheten ökat om hur utsatta våra samhällen är för extrema väderhändelser både i dagens klimat och än värre i ett framtida förändrat klimat. Samhällena kläms från två håll nedifrån med stigande nivåer i sjöar, vattendrag och hav och uppifrån med extrema regn som skall avledas genom våra samhällen. Ingen sektor har egen rådighet över dagvattenfrågan utan lösningar kräver en bred samverkan över kompetensgränserna. En väl förankrad dagvattenstrategi som fastställts av kommunfullmäktige är ett sätt att få alla att dra åt rätt håll i denna komplicerade fråga. Dagvattentaxan är också ett medel för att styra dagvattenfrågan, men vad kan man ta betalt för och av vem? Hur kan andra dagvattenåtgärder utanför Vattentjänstlagen finansieras? Seminariet vänder sig till alla som arbetar med dagvatten och klimatsäkring av våra samhällen, Kommuner (Enheter för: Samhällsplanering, gata, park, Miljö och Vatten & avlopp), Konsulter, entreprenörer, myndigheter och högskolor. Moderator Hans Bäckman, Svenskt Vatten Samverkan om mall för dagvattenstrategier i Jönköpings län samt praktisk exempel Tomas Ekelund, Länsstyrelsen i Jönköping, samt en representant från kommun Erfarenheter från mångårigt arbete med dagvattenstrategier Helena Flinkberg, VASYD Diskussion och frågestund Dagvattentaxa en del av dagvattenstrategin- Regelverk, omfattning och tillämpningsområden Magnus Montelius, Gilbert Nordenswan, Svenskt Vatten Så jobbar vi med dagvattentaxan i Umeå Conny Persson, UMEVA Diskussion och frågestund Avslutning 4 Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia, 2014

5 TISDAG Säkert dricksvatten risk och beslutsstöd Tisdag 30 september kl En säker dricksvattenförsörjning kräver ett aktivt och kontinuerligt arbete med att hantera de risker som finns. Såväl leveranssäkerhetsfrågor som hälsorisker måste beaktas och olika metoder och modeller finns för att underlätta detta arbete. Under detta seminarium tar vi upp frågor kopplade till utmaningar inom dricksvattenbranschen, behovet av ett riskbaserat arbetssätt, exempel på pågående arbeten med modeller och verktyg samt exempel på tillämpningar och erfarenheter från dessa. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av hur riskbedömningar och liknande analyser av dricksvattenförsörjningen kan användas för att ge beslutsstöd och underlätta arbetet med såväl hälsorisker som leveranssäkerhet. Ansvarig Andreas Lindhe, Chalmers tekniska högskola En trygg dricksvattenförsörjning lägesrapport från Dricksvattenutredningen Ida Lindblad Hammar, Regeringskansliet Mikrobiell barriäranalys (MBA) en hjälp för att se hur effektivt ett vattenverk är Britt-Marie Pott, Sydvatten Utveckling av MRA-verktyg för hela dricksvattensystemet Thomas Pettersson, Chalmers Mikrobiologisk riskanalys för Askersunds kommun Madeleine Forss, Norconsult Verktyg för prioritering av risker och åtgärder Synnöve Holm, Trollhättan Energi Utbyggnad och drift av vattendistributionssystemet i Jönköping för god säkerhet, kapacitet och kvalitet Bengt Zagerholm, DHI Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia,

6 TISDAG Bättre VA-projekt och bättre upphandlingar Tisdag 30 september kl Att handla upp ett VA-projekt innebär många utmaningar. Detta seminarium ger dig en överblick av hela projektet från att du börjar definiera ett behov, via upphandlingens villkor och juridik till avslutet av ett framgångrikt projekt. Seminariet riktar sig till dig som arbetar med VA-projekt i rollen som projektledare, beställare, kund, upphandlare, konsult eller leverantör. Inledning Seminariets moderator, Magnus Josephson, hälsar välkomna och presenterar föreläsarna. VA-projekt med funktionsansvar Så får du till ett bättre VA-projekt Jan Friberg, konsultchef, Sweco Framgångsrik upphandling av VA-projekt Hur gör jag för att välja rätt upphandlingsmodell vid rätt tillfälle? Val av entreprenadform? Utförandeentreprenader, totalentreprenader eller samverkan? Exempel på utvärderingsmodeller Utvärdering på livscykelkostnad hur då, och hur ska vi följa upp det? Vad är ett rimligt krav för förseningsviten och andra viten i projekt? Vad kostar ett felaktigt formulerat krav Erfarenheter från genomförda projekt. Ombyggnad av reningsverk ca p.e. UV-installation i vattenverk Membrananläggning för vattenverk Ombyggnad av reningsverk ca p.e. Gasuppgraderingsanläggning Petter Björkman, konsult, Ramböll 6 Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia, 2014

7 TISDAG Entreprenadformer och avtalsvillkor Vad skiljer de olika villkoren åt? Vilka villkor är lämpliga att använda? Hur påverkar avsteg från AB och ABT projekten? Ändringar av AB 04 Fördelning av risk och ansvar Nödvändiga eller av ondo Effekter och risker av ändringar Erik Palmgren, advokat & partner, SETTERWALLS Partnering i praktiken, erfarenheter av Samverkansentreprenader Vad innebär partnering i praktiken? Fallgropar och möjligheter. Stefan Valdusson, AnjoBygg Vad är på gång inom LOU/LUF? Lättare att köpa för offentlig sektor genom höjda direktupphandlingsbelopp! Vad gäller enligt LOU/LUF? Vilka andra nyheter är viktiga att känna till som upphandlande myndighet? Du får en uppdatering av de senaste rönen. Magnus Josephson, upphandlingsjurist, Magnus Josephson AB Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia,

8 TISDAG Avloppsvattenrening framtida utmaningar Tisdag 30 september kl Avloppsvattenreningen i Sverige står som bekant inför flera stora utmaningar. Kraven kommer att leda fram till ett behov av avancerade reningsmetoder som i många fall ska kunna appliceras på en begränsad yta. Samtidigt kommer belastningen på reningsverken att öka på många håll. Det är därför viktigt att ha en helhetssyn på avloppssystemen och att aktivt arbeta med att minimera ovidkommande vatten till spillvattennätet. De framtida kraven kommer att ställa krav på ett aktivt utvecklingsarbete. På detta seminarium ska dessa aspekter översiktligt belysas. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av några exempel på hur man kan förbereda sig för några av de många kommande kraven på avloppsvattenreningen. Ansvarig Christopher Gruvberger, Sweco Introduktion Christopher Gruvberger, Sweco Tekniker för att möta skärpta krav Karin Jönsson, VA-teknik, Lunds Tekniska Högskola Går det att klara befolkningsökning och tuffare villkor trots höga flöden och liten yta? Ann Mattsson, Gryaab Hur kan flödet minskas och flödesmätningen förbättras? Jonas Backö, Sweco Långtgående kväverening i befintliga volymer Anneli Andersson Chan, Växjö kommun Möta framtida krav genom ett aktivt utvecklingsarbete Marinette Hagman, NSVA Plåster kostar Kalmar bygger nytt! Ola Person, Kalmar Vatten 8 Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia, 2014

9 Forskning och utveckling för säkert och gott dricksvatten Tisdag 30 september kl Ett stort antal FoU-projekt genomförs inom dricksvattenområdet. Detta seminarium ger dig en orienterande överblick samt djupare inblick i några av alla de intressanta projekt som genomförs i Sverige. Åtgärder för att minska mikrobiella risker samt processer som klarar av att hantera brunifieringen av våra ytvatten är några av det lyfts fram på detta seminarium. Seminariet fokuserar på olika tekniska metoder som finns för att möta utmaningarna inom dricksvattenförsörjningen. Seminariet vänder sig främst till dig som på något sätt arbetar med produktion och distribution av dricksvatten och vill ta del den senaste utvecklingen inom branschen. Moderator Kenneth M. Persson, Sydvatten/Lunds Tekniska Högskola Aktuell forskning och utveckling inom dricksvatten Daniel Hellström, Svenskt Vatten Kenneth M. Persson, Sydvatten/Lunds Tekniska Högskola UV-behandling av avloppsvatten utvärdering av två svenska fullskaleanläggningar Magnus Bäckström, Vatten- och Miljöbyrån Online sensorsystem för dricksvattenproduktion Gert Andersson, Acreo Hur verifiera desinfektionseffekten med avseende på virus? Olof Bergstedt/Henrik Rydberg, Kretslopp&Vatten, Göteborg Processoptimering av mindre vattenverk Mia Bondelind, Chalmers GenoMembran - Membran mot brunt vatten Kenneth M. Persson, Sydvatten/Lunds Tekniska Högskola TISDAG Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia,

10 TISDAG Senaste nytt inom schaktfri ledningsförnyelse Tisdagen 30 september kl Fler och fler förstår att det är viktigt att vi ska vårda och underhålla VA. Organisationer, branscher, näringsliv och länder världen över söker hållbara lösningar. Med schaktfria tekniker vid ledningsförnyelse och nyanläggning gör du en stor insats för miljön och klimatet men får även mycket mer för pengarna. Teknikerna utvecklas ständigt så kom därför för att höra hur ni på ett smart, hållbart och ekonomiskt sätt kan lösa era kommande VA-utmaningar. Ledningsägare, beslutsfattare i kommuner, SKL, entreprenörer, konsulter och alla intresserade av schaktfri teknik. Erfarenheter Förnyelseplanering Jan-Eric Bengtsson, Jönköping kommun Påverkar metodval vid förnyelse och nyläggning klimatet? David Jacobsson Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad Erfarenheter Schaktfri förnyelse (Ledningsägarperspektiv) Owe Westerlund och Kaj Engström, MittSverige Vatten Utblick/Nyheter Johan Lundberg, Johan Lundberg AB Vad är på gång inom SSTT? David Jacobsson Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad 10 Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia, 2014

11 ONSDAG Dagvattenhantering - lösningar som fungerar Onsdag 1 oktober kl Med avstamp runt 80-talet har synen på dagvatten i urban miljö gradvis förändrats så att mer komplexa system har kommit i bruk. Ett fåtal kommuner och verksamheter har varit tidiga banérförare, med kompletterande dagvattentekniker och antagna policys. Idag har ett noterbart antal utbyggda system detta till trots varit i bruk 20 år eller mer, varför det finns kunskap att hämta hem. Kunskap som omfattar både väl fungerade enheter/system och dess motsats. Mer genomtänkt dagvattenhantering hämmas fortfarande av obefintliga regelverk och frånvaro av central myndighetsstruktur. Det är därför extra viktigt att VA-branschen själv driver utvecklingen detta seminarium bidrar genom att ge inspel i planeringsprocessen, berätta om hinder och visa på öppningar. Seminariet vänder sig till dig som vill veta mer om dagvattenhantering ur ett erfarenhetsperspektiv drift, underhåll, renovering och livslängd. Ansvarig Maria Viklander, Luleå tekniska universitet Betydelsen av drift och underhåll för fungerande Dagvattenanläggningar Godecke Blecken, Luleå tekniska universitet Nära 2 decenniers erfarenhet av dagvattenanläggningar Malin Engström, Växjö kommun Dagvatten i detaljplaneprocessen enkelt eller svårt? Joakim Pramsten, Stockholm Vatten AB Erfarenheter från fältet vad fungerar och vad kan förbättras? Stefan Billqvist, VA-syd AB Hur hantera dagvatten med Fyrisån som recipient? Kristina Ekholm, Uppsala Vatten och Avfall Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia,

12 ONSDAG PFAA, algtoxin och andra utmaningar för dricksvattenförsörjningen Onsdag 1 oktober kl Med seminariet vill vi visa på bredden och spetsen i den kompetenspool som finns på Livsmedelsverket. Allt från den nationella samordnaren av dricksvatten till specialister inom riskanalys av kemikalier/biomolekyler. Livsmedelsverket har också övergripande ansvar för klimatanpassning av dricksvattenförsörjningen. Som grädde på moset finns även VAKA inom Livsmedelsverkets hägn med tillhörande nödvattenmateriel. En komplett myndighet som vi vill visa upp och se till att den nyttjas! Seminariet vänder sig till dig som är intresserad av eller arbetar med dricksvatten i någon form. Du kan vara brukare, kund, leverantör, verksamhetsansvarig eller politiker alla berörs vi av kris och krishantering. Är du intresserad av att förstå hur viktigt det är med framtidsfrågor inom dricksvattenförsörjning och kris och krishantering så är detta ett seminarium för dig. Nationella samordnaren för DV (är också moderator). Per-Erik Nyström, Livsmedelsverket Regional samverkan - RSA vad har hänt sedan 2010? - Utbildningspaket från SLV Robert Jönsson, Vatten och Miljöbyrån PFOS vad vet vi idag Torbjörn Lindberg, Livsmedelsverket Mikrobiologi i ett klimatperspektiv Pär Aleljung, Livsmedelsverket Cyanobakterier ett växande problem! Heidi Pekar, Livsmedelsverket VAKA Hur jobbar vi? Per-Anders Bergman, Karlstad Kommun Övning nödvatten i storstad. Klarar vi detta idag? Pär Aleljung, Livsmedelsverket Nödvattentankar, Livsmedelsverket och VAKA:s tänk om tankar Mats Eriksson-Uhr, Livsmedelsverket 12 Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia, 2014

13 Slam som resurs, restprodukt och energibärare Onsdag 1 oktober kl Efter många år av motstridiga bud och osäkerhet hoppas vi nu att lagstiftning och andra förutsättningar för en långsiktigt hållbar slamhantering börjar falla på plats. Många kommuner och företag är i startblocken för nya satsningar i tekniker och strategier för slamhanteringen. I detta seminarium får vi ta del av erfarenheter och tankar från några av de som är en bit på vägen. Först får Naturvårdsverket presentera förutsättningarna i form av ny slamförordning och investeringsstöd för tekniker för utvinning av fosfor. Därefter två praktiska exempel på fosforutvinning som struvit och hur det kan utgöra en del av en strategi för hela slamhanteringen. Oavsett hur det återförs är det viktigt att fosforn till slut kommer grödorna tillgodo och det verkar det göra i verkligheten oavsett vad man skulle kunna tro om man bara läste i kemiböckerna. Den kommande slamförordningen ger nya öppningar för användning av termisk hydrolys för hygienisering av slammet, en metod som dessutom ger mindre slam och mer gas. Den första anläggningen i Sverige håller just nu på att byggas i Växjö. Vi får ta del av tankegångarna och den tekniska utformningen. I Danmark har aktörerna inom slam och biogödsel en egen branschorganisation. Är det något för Sverige? Till slut kommer Svenskt Vattens representant att summera seminariet och ta med sig frågor från publiken. VA-chefer, processansvariga, utvecklingsingenjörer och slamansvariga. Ansvarig David I Ons, Gryaab AB Naturvårdsverkets arbete för kretsloppet - Vad innebär slamförordningen och investeringsstödet för P utvinning? Linda Gårdstam, Naturvårdsverket Växjö väljer termisk hydrolys varför och hur? Anneli Andersson Chan, Växjö Kommun Fosfor-utvinning till struvit (Århus och Halmstad) plockas russinen ur kakan eller går hela kakan åt? Jan-Olof Nilsson, Norconsult och Mattias Leijon,Laholmsbuktens VA Fosforns tillgänglighet i slam- tur att inte växterna vet något om fosforkemi! Bengt Hansen, Kemira Dansk branschförening för slam och biogödsel finns behovet i Sverige? Sune Agut Sckerl, BGORJ Sammanfattning och vad kan Svenskt Vatten hjälpa till med? Anders Finnson, Svenskt Vatten ONSDAG Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia,

14 ONSDAG Leading Edge Wastewater Treatment Onsdag 1 oktober kl Traditionell avloppsvattenreningsteknik, aktivt slam med nitrifikation-denitrifikation, ifrågasätts allt mer. Tekniken kräver stora utrymmen och mycket energi. Upptäckter gjorda under 80- och 90-talet gör att vi nu ser nya metoder ersätta det traditionella i fullskala. Men vad är aeroba granuler egentligen och hur ser reaktorerna ut? Växer verkligen anammox i huvudströmmen? Samtidigt ifrågasätts dagens VA-system allt mer ur ett hållbarhetsperspektiv på grund av att inte all växtnäring från toalettavloppet inte återförs till jordbruket. I Sverige har vi länge pratat om källsorterande avloppssystem, men exemplen i urbana miljöer är få. I Europa startas allt fler demonstrationsprojekt upp, särskilt i samband med nybyggnationer. Är det dags att ställa om vårt VA-system nu? Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av nya tekniker som har stor förbättringspotential för avloppsvattenreningen/hanteringen. Erfarenheter från full skala är i fokus. Ansvarig David Gustavsson, VA SYD Aerobic granules the future is now! Andreas Giesen, Royal HaskoningDHV Nitrogen removal 3.0 the recipe! Henk Wim de Mooij, Grontmij Source separation the future is now? Håkan Jönsson, Swedish University of Agricultural Sciences Paneldiskussion med svenska experter Är vi redo för dessa nya tekniker? Britt-Marie Wilén, Chalmers (aeroba granuler) Jes la Cour Jansen, Lunds universitet (kväveavskiljning) Håkan Jönsson, SLU (källsorterande avloppssystem) 14 Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia, 2014

15 ONSDAG VA-planering samarbete och goda exempel Onsdag 1 oktober kl Kommunerna står inför stora investeringar för att nå en hållbar VA-försörjning. En strategisk och långsiktig va-planering blir kommunens verktyg för att lyfta fram problem och prioritera åtgärder för att möta de utmaningar man står inför. En förutsättning för en lyckad VA-planering är att det finns en god kommunikation mellan politiker och tjänstemän från olika verksamheter i kommunen. Det finns också ett stort värde i att samverka med länsstyrelser och grannkommuner för att utbyta erfarenheter. I det här seminariet diskuterar vi hur länsstyrelsen kan hjälpa kommunerna och några goda exempel ges på kommuner som arbetat med va-planering. Bland annat kommer vi att beröra det kommunala ansvaret likväl som fastighetsägarens ansvar enligt lagen. Men också diskutera samverkansformer mellan kommun och den enskilde gällande t ex olika tekniska lösningar. Seminariet vänder sig till dig som är intresserad av planeringsfrågor. Du kan arbete med VA-planering, stadsplanering, miljöfrågor, länsstyrelser eller vara politiskt aktiv. Ansvarig Margareta Lundin Unger, Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndighetens och Naturvårdsverkets vägledning för kommunal VA-planering Margareta Lundin Unger, Havs- och vattenmyndigheten Samarbete och samverkan inom Kalmar län Eva Hammarström, Länsstyrelsen i Kalmar län Möjligheter, svårigheter och erfarenheter av VA-planering Håkan Lagesson, Mörbylånga kommun Anders Fröberg, Västervik kommun Erfarenheter under arbetet med att VA-planera i Kungälvs kommun Mikaela Muñoz Eliasson, Projektledare, Kungälvs kommun Maria Hübinette, Miljösamordnare, Kungälvs kommun Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia,

16 ONSDAG Vattenrening inom industrin Onsdag 1 oktober Syftet är att visa att den industriella och den kommunala sektorn kan lära av varandra då utmaningarna i många fall är mycket likartade. Seminariet ger en inblick i vad som styr vattenreningen inom industrin och hur industrin arbetar för att uppfylla dessa process- och miljökrav. Föredragen tar upp problemställningar, tankesätt, lösningar och erfarenheter från gruv-, massa och pappers- samt läkemedelsindustrin. Driftpersonal, processfolk samt ansvariga för planering och utveckling av den kommunala VA-verksamheten. Seminarieansvarig Henrik Held, Veolia VA-Ingenjörerna Vad innebär det nya Industriutsläppsdirektivet (IED) Malin Johansson, Naturvårdsverket Rening av kvävehaltigt gruvvatten Seth Mueller, Boliden Uppströms - istället för nedströmsarbete vid ett massabruk Åsa Sivard, ÅF och Dan Björk, Munksjö Aspabruk Skräddarsydd lösning för läkemedelsrester Peter Gruvstedt, AstraZeneca 16 Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia, 2014

17 TORSDAG Lösningar för att möta nya krav på reningsverk Torsdag 2 oktober kl Vi står nu inför utmaningar på flera områden där VA-huvudmännen i landet är viktiga aktörer. Inom en snar framtid kommer nya och hårdare krav på rening av avloppsvatten bli aktuella för Sveriges kommunala reningsverk. Ramdirektivet för vatten inom EU infördes år 2000 med syftet att förbättra vattenkvalitén. I Sverige ställer Vattenförvaltningen krav på god kemisk och ekologisk status vilket kommer innebära mer skärpta krav på kväve- och fosforutsläpp. Hur står sig våra avloppsreningsverk inför denna omställning? Varim vill inbjuda till informationsutbyte och diskussion och knyter an till Seminarium 12 - Vilka utmaningar står avloppsvattenreningen inför? arrangerat av Föreningen Vatten den 30 september. Seminariet vänder sig främst till dig som jobbar praktiskt eller i beslutsfattande position med drift- och processutveckling av kommunala avloppsreningsverk. Seminariet kan även vara intressant för dig som jobbar med tillståndsfrågor och tillsyn av reningsverk. Seminarieansvarig Åsa Westlund, Sweco och Anette Seger, Ramböll Hur hanterar Västerås reningsverk nya krav på minskat skyddsavstånd? Karin Ols, Mälarenergi AB och Peter Ek, Ramböll Högflödesrening som en åtgärd att möta strängare krav? Bengt Hansen/ Henrik Olsson, Kemira Att mäta är att veta! Anders Idehaag, Hach-Lange samt Mattias Osterman, Christian Berner (WTW) Är MBR teknik lösning på de nya kraven? Jonas Grundestam, Stockholm Vatten, samt Marie Berg, Syvab Enklast är bäst-beprövad teknik på Kalmarsundsverket? Regine Ullman, Kalmar Vatten Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia,

18 TORSDAG Lösningar för säkert dricksvatten Torsdag 2 oktober kl Förändrad miljöpåverkan med ökad nederbörd, skyfall och översvämningar innebär stora utmaningar för att säkra tillgången på rent och säkert dricksvatten. Ökad urlakning av organiskt material och mikroorganismer kan förorena vattentäkter. Skyfall kan leda till att avloppsreningsverk tvingas brädda orenat avloppsvatten oftare, vilket kan påverka såväl yt som grundvattentäkter. Dessa förändringar innebär ett ökat behov av nya beredningsmetoder men även utveckling av befintliga för att säkra dricksvattenkvaliteten hos konsument. Under detta seminarium kommer dricksvattenproducenter, konsulter och leverantörer att presentera exempel på lösningar och erfarenheter från dessa. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av beredningsmetodik för ett säkert dricksvatten, främst ansvariga för planering och utveckling av den kommunala VA verksamheten men även processingenjörer och driftpersonal. Ansvarig Ingemar Heidfors, Purac AB Förändringar av vårt råvatten - orsaker, konsekvenser och behov av nya beredningsmetoder Kenneth M. Persson, Forskningschef, Sydvatten AB UV-desinfektion på utgående avloppsvatten för förbättrad dricksvattenkvalitet Niclas Arnell, Projektledare, Christian Berner AB Design of Ultrafiltration plants for safe drinking water Frans Knops, Membrane technology specialist and product manager, Pentair X-Flow Desinfektion i ledningsnätet Bengt Ottefjäll, Teknisk chef, ProMinent Doserteknik AB Skellefteå framtida vattenförsörjning Våga omtag Måns Lundh, Enhetschef VA-process, Ramböll Sverige AB Stefan Johansson, Vatten- och avfallschef, Tekniska kontoret, Skellefteå kommun Nytt membrankoncept för humusrika ytvatten kapillär nanofiltration Kristina Dahlberg, Processingenjör, Norrvatten 18 Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia, 2014

19 TORSDAG Småskaliga avlopp - en del av helheten i VA-sektorn Torsdag 2 oktober kl I Sverige finns det mer än små avlopp varav kanske hälften inte uppfyller lagens krav. Dåligt fungerande avlopp leder till risker för smittspridning till yt- och grundvatten samt utsläpp av övergödande ämnen till våra sjöar och hav. Många små avlopp ligger nära befintliga verksamhetsområden för VA eller i så stora bebyggelsegrupper och omfattas av Vattentjänstlagens större sammanhang. Dessa ansluts nu i ökande grad till de allmänna VA-anläggningarna vilket innebär stora kostnader och mycket arbete. Många avlopp är inte prioriterade för VA-utbyggnad de närmaste åren, men riskerar dessa bli framtidens VA-problemområden? På detta seminarium kommer vi få höra nationella aktörer och kommunala case samt avsluta med att diskutera vad kommunerna kan göra för att undvika att dagens små avlopp blir morgondagens kommunala avlopp? Seminariet vänder sig till tjänstemän som arbetar med och VA-planeringsfrågor på teknik/ VA-förvaltning, miljökontor, plankontor samt konsulter. Små avlopp stora utmaningar Åsa Gunnarsson, Havs- och vattenmyndigheten Nu satsar vi på att åtgärda alla små avlopp David Torsson, miljökontoret Nässjö kommun Norrlandet i Gävle från fritidsboende till kommunal VA-utbyggnad Astrid Grinell, VA-guiden, tidigare Gävle kommun Paneldiskussion Små avlopp idag blir de kommunala avlopp imorgon? Moderator, Mats Johansson VA-guiden / Ecoloop Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia,

20 TORSDAG Biogas från organiskt avfall till förnybart drivmedel Torsdag 2 oktober kl I Sverige finns drygt 240 biogasanläggningar varav mer än hälften är avloppsreningsverk. Den producerade biogasen används till värme, el eller som fordonsgas ett användningsområde som ökar från år till år. Under seminariet kommer vi bland annat få lyssna till biogasläget i Sverige idag och vikten av hållbara och långsiktiga spelregler. Ett aktuellt projekt om utsläpp till luft i samband med biogasproduktion kommer att presenteras. Därtill kommer tre aktörer från olika delar av biogasmarknaden att hålla presentationer från respektive verksamhet. Seminariet vänder sig till dig som vill veta mer om biogas. Både till dig som arbetar på en anläggning där biogas produceras och till dig som bara vill bredda din kunskap inom området. Moderator Carlos Pettersson, Energikontor Norra Småland Biogas i Sverige idag Helena Gyrulf, Energigas Sverige Utsläpp till luft i samband med biogasproduktion Anders Hjort, Biomil Förbehandling av organiskt matavfall för biogasproduktion Peter Thulin, Purac AB Möjligheter med stirlingmotorer på mindre och medelstora biogasanläggningar Dan Wärja, Cleanergy Förädling till fordonsgas Rikard Jeppsson, Malmberg Water AB 20 Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia, 2014

21 TORSDAG Läkemedelsrester i avloppsvatten - miljöeffekter och reningsteknik Torsdag 2 oktober kl Läkemedel är ofta stabila substanser som via reningsverk kan spridas till våra vattendrag och exempelvis påverka fisk och groddjur. Hur stora är riskerna med läkemedel och antibiotikaresistens i vattnet och hur kan vi komma tillrätta med de oönskade ämnena? MistraPharma arbetar med att identifiera läkemedel som kan vara problematiska i akvatiska ekosystem och hantera risken för utveckling av antibiotikaresistens i miljön. I det här seminariet vill vi diskutera problemen, till exempel vilka effekter substanserna har på vattenlevande organismer, men även presentera lovande teknik med syfte att rena vattnet från miljöstörande ämnen. Seminariet vänder sig till dig som är intresserad av uppströmsarbete, ny teknik och miljöeffekter. Du kan arbeta med forskning, drift, läkemedel, miljöövervakning eller bara vara allmänt intresserad. Ansvarig Margareta Lundin Unger, Havs- och vattenmyndigheten Mistrapharma Förekomst och effekter i miljön - viktiga resultat och slutsatser, samt inblick i framtiden Marlene Ågerstrand,Stockholms Universitet, projektledare Mistrapharma Läkemedel till havs fynd och problem Jerker Fick, Umeå universitet, forskare Mistrapharma Reningsmetoder och ny teknik hur kan vi få fram kostnadseffektiv teknik som fungerar i praktiken? Berndt Björlenius, Kungliga tekniska högskolan, forskare Mistrapharma 10 miljoner till avancerad rening av läkemedel Margareta Lundin Unger, Havs- och vattenmyndigheten Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia,

22 TORSDAG Förnyelseplanering av VA-nät - planering, utmaningar och lösningar Torsdag 2 oktober kl I artiklar och rubriker görs då och då gällande att VA-systemen i Sverige står inför en katastrof, ledningsnätet sägs vara i dåligt skick och renoveras inte i tillräcklig takt. Men hur är det egentligen? Vad säger statistiken från Svenskt Vatten, VASS? Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar (rapport från Svenskt Vatten Utveckling nr ) kom Handboken var efterlängtad. Den innehåller ett antal goda råd om hur man ska gå tillväga med arbetet. Vad är statusen tre år senare, hur har arbetet med ledningsförnyelse gått? Vad finns det för hinder och möjligheter på vägen? Här redovisar några personer sina erfarenheter om hur man arbetar strategiskt med förnyelse och hur man kan komma vidare. Vi får höra om erfarenheter från att driva ett ledningsnät med förebyggande underhåll och tillståndskontroll, vad detta innebär och vad krävs för att komma igång. Vilka förändringar måste genomföras? Hur tar man reda på hur ledningsnätet fungerar genom mätningar, läcksökning och kontroller? Seminariet vänder sig till dig som vill ha tips och inspiration inför förnyelsearbetet av VA-systemen, framförallt kommunala VA-huvudmän, men även konsulter. Moderator Anne Adrup, Svenskt Vatten Hur är det egentligen ställt med Sveriges VA-ledningsnät? Anne Adrup, Svenskt Vatten Ledningsförnyelse hur startar man ett långsiktigt arbete? Håkan Danielsson, Sweco Environment Förnyelseplanering så arbetar vi, exempel från Uppsala Elin Jansson, Uppsala Vatten och Avfall Förebyggande underhåll praktiska erfarenheter från arbete med ett regionalt vattenledningsnät Tommy Giertz, Norrvatten 22 Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia, 2014

Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt

Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt Rapport Nr 2012 03 Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt Mats Johansson Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är kommunernas eget FoU-program om kommunal

Läs mer

Handbok om VA i omvandlingsområden

Handbok om VA i omvandlingsområden Rapport Nr 2008-11 Handbok om VA i omvandlingsområden Krister Törneke Lena Tilly Erik Kärrman Mats Johansson Denis van Moeffaert Svenskt Vatten Utveckling Rapport Nr 2008-11 Handbok om VA i omvandlingsområden

Läs mer

Nationella konferensen Avlopp & Miljö (#NAM)

Nationella konferensen Avlopp & Miljö (#NAM) INBJUDAN OCH PROGRAM Nationella konferensen Avlopp & Miljö (#NAM) Forum för kunskap och diskussion om dagvatten, spillvatten, avloppsanläggningar och dess betydelse för kretslopp, klimat och miljö. Örebro

Läs mer

HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden

HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden KONFERENS 2-3 JUNI FINLANDSHUSET, STOCKHOLM

Läs mer

VA-policy. KS 2012-359

VA-policy. KS 2012-359 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 293 VA-policy. KS 2012-359 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING - I TJÖRNS KOMMUN - Andreas Bjäre Maria Cassel Helena Ensegård Agneta Green David Harnesk Filip Jönsson Liisa Larsson Frida

Läs mer

Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten

Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten Bakgrund Våra reningsverk är inte konstruerade för rening av läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar. Effektiv rening av dessa ämnen

Läs mer

Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar

Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar Rapport Nr 2011 12 Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar Annika Malm Anders Horstmark Elin Jansson Göran Larsson André Meyer Jenny Uusijärvi Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling

Läs mer

Utbildningar & konferenser 2014

Utbildningar & konferenser 2014 ar & konferenser 2014 Innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13711/2013-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB,

Läs mer

vårt gemensamma ansvar

vårt gemensamma ansvar vårt gemensamma ansvar Vattenförvaltningen 29 215 1 Innehåll Vårt gemensamma ansvar 3 Liv och livskvalitet 4 Miljöproblem som rör vatten 6 En vattenförvaltning för hela Europa 8 Vem ansvarar för vattnet?

Läs mer

fa f kta om vatten och avlopp

fa f kta om vatten och avlopp fakta om vatten och avlopp innehåll 3 4 7 11 12 16 17 18 21 22 Vattentjänstbranschen Vattentjänstbranschens aktörer och lagar Hur finansieras vattentjänstbranschen? Vatten genom tiderna Vattenförsörjning

Läs mer

Beslutsstöd inför stora investeringar inom VA

Beslutsstöd inför stora investeringar inom VA Rapport Nr 2014 13 Beslutsstöd inför stora investeringar inom VA Hållbarhetsanalyser och samhällsekonomiska bedömningar Karin Carlsson Erik Kärrman Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling

Läs mer

Skånes dricksvattenförsörjning i ett förändrat klimat

Skånes dricksvattenförsörjning i ett förändrat klimat Skånes dricksvattenförsörjning i ett förändrat klimat Skånes dricksvattenförsörjning i ett förändrat klimat 1 Arbetsgruppens medlemmar Nedanstående personer har på ett eller annat sätt deltagit i arbetsgruppens

Läs mer

3/13. Projekt. Affärer NYTT STADSHUS I KIRUNA UNITED BY OUR DIFFERENCE ILLUSTRATION: HENNING LARSEN ARCHITECTS

3/13. Projekt. Affärer NYTT STADSHUS I KIRUNA UNITED BY OUR DIFFERENCE ILLUSTRATION: HENNING LARSEN ARCHITECTS Projekt & Affärer NYTT STADSHUS I KIRUNA 3/13 ILLUSTRATION: HENNING LARSEN ARCHITECTS UNITED BY OUR DIFFERENCE VI ÄR PÅ SPÅRET Som konsultföretag gäller det att aldrig slå sig till ro. Vill man leda utvecklingen

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

roslagsvatten årsredovisning

roslagsvatten årsredovisning 2007 r o sl ag s vat t e n å r sr ed ov i sning Nina Johansson är 28 år. Hon är en av de nya unga VAprojektörerna på Roslagsvatten. Jag vill öka förståelsen för vattnets betydelse, säger Nina och blickar

Läs mer

Trycksaksnummer: 13673/2012-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB, Stockholm

Trycksaksnummer: 13673/2012-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB, Stockholm almedalen energisparkampanj SABO sprider kunskap ar & konferenser 2013 innehåller även alla våra trycksaker! studiebesök energikonferens trainee sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13673/2012-12.1

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget K O M M E K D I T T F Ö N S T E R M O T F R A M T I D E N Strategi Budget Verksamhetsutveckling Försäkring Analys kommek 2014 Framtid malmömässan 20-21 augusti Bokföring Vision Pension Finansiering IT

Läs mer

NÄRBLADET nummer 3 2014

NÄRBLADET nummer 3 2014 NÄRBLADET nummer 3 2014 SKNTs årskonferens i Jönköping den 14-16 maj 2014 Med en mjukstart på onsdagen med utflykter, golftävling och trevlig samvaro började SKNT sin trettionde årskonferens. Som ett under

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Utbildningar våren 2013. Värdeskapande lärande

Utbildningar våren 2013. Värdeskapande lärande www.pwc.se/academy Utbildningar våren 2013 Värdeskapande lärande Utbildningar våren 2013 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor 2013 PwC i Sverige. Att mångfaldiga innehållet helt

Läs mer

Kostnader för VA. bebyggelse

Kostnader för VA. bebyggelse Nr 6 Oktober 2006 Kostnader för VA i omvandlingsområden och gles bebyggelse Kostnader för VA i omvandlingsområden och gles bebyggelse 1 Konsulter och författare: Erik Kärrman, Ecoloop, Bo Olin, Naturekonomihuset,

Läs mer

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1

innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 sabo sprider kunskap 1 TRAINEE-program FASTIGHETSDAGAR SABO sprider kunskap Utbildningar & konferenser 2012 innehåller även alla våra trycksaker! ENERGIUTMANING KOMMUNIKATIONSDAGAR SABO I ALMEDALEN sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer:

Läs mer

Den hållbara staden år 2030

Den hållbara staden år 2030 Den hållbara staden år 2030 Sex röster om framtidens städer Hur ska framtidens stad skapas och hur ser vägen dit ut? I denna skrift har vi låtit sex olika aktörer ge sin syn på den hållbara staden år 2030.

Läs mer