Seminarieprogram VA-mässan 2014 SAMARBETSPARTNERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Seminarieprogram VA-mässan 2014 SAMARBETSPARTNERS"

Transkript

1 Seminarieprogram VA-mässan 2014 SAMARBETSPARTNERS

2 Välkommmen till VA-mässans seminarier! Under VA-mässans alla dagar kommer vi liksom tidigare år att genomföra ett antal seminarier riktade till dig som arbetar i och kring VA-sektorn. Vi gör detta i samarbete med branschens myndigheter och föreningar. Därför får du som är medlem hos några av de arrangerande föreningarna rabatt vid anmälan. Varje dag arrangeras sex seminarier tre före och tre efter lunch. Vi hoppas att ni i detta seminarieprogram ska hitta flera seminarier som känns intressanta. Uppdaterad information om seminarier samt anmälningsformulär hittar du på hemsidan; SEMINARIEPROGRAM Tisdag 30 september Dagvattenstrategier och dagvattentaxor Arrangör: Svenskt Vatten Säkert dricksvatten risk och beslutsstöd Arrangör: Föreningen Vatten Bättre VA-projekt och bättre upphandlingar Arrangör: Varim Avloppsvattenrening - framtida utmaningar Arrangör: Föreningen Vatten Forskning och utveckling för säkert och gott dricksvatten Arrangör: Svenskt Vatten Senaste nytt inom schaktfri ledningsförnyelse Arrangör: SSTT 2 Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia, 2014

3 SEMINARIEPROGRAM Onsdag 1 oktober Dagvattenhantering - lösningar som fungerar Arrangör: Föreningen Vatten PFAA, algtoxin och andra utmaningar för dricksvattenförsörjningen Arrangör: Livsmedelsverket Slam som resurs, restprodukt och engergibärare Arrangör: Föreningen Vatten Leading Edge Wastewater Treatment Arrangör: Föreningen Vatten VA-planering - samarbete och goda exempel Arrangör: Havs-och vattenmyndigheten Vattenrening inom industrin Arrangör: Varim Torsdag 2 oktober Lösningar för att möta nya krav på reningsverk Arrangör: Varim Lösningar för säkert dricksvatten Arrangör: Varim Småskaliga avlopp - en del av helheten i VA-sektorn Arrangör: VA-guiden Biogas från organiskt avfall till förnybart drivmedel Arrangör: Energigas Sverige Läkemedelsrester i avloppsvatten - miljöeffekter och reningsteknik Arrangör: Havs-och vattenmyndigheten Förnyelseplanering av VA-nät - planering, utmaningar och lösningar Arrangör: Svenskt Vatten Teman: Avlopp Dagvatten Dricksvatten Mixade ämnen Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia,

4 TISDAG Dagvattenstrategier och dagvattentaxor Tisdag 30 september kl Sedan klimat och sårbarhetsutredningen presenterades 2007 har medvetenheten ökat om hur utsatta våra samhällen är för extrema väderhändelser både i dagens klimat och än värre i ett framtida förändrat klimat. Samhällena kläms från två håll nedifrån med stigande nivåer i sjöar, vattendrag och hav och uppifrån med extrema regn som skall avledas genom våra samhällen. Ingen sektor har egen rådighet över dagvattenfrågan utan lösningar kräver en bred samverkan över kompetensgränserna. En väl förankrad dagvattenstrategi som fastställts av kommunfullmäktige är ett sätt att få alla att dra åt rätt håll i denna komplicerade fråga. Dagvattentaxan är också ett medel för att styra dagvattenfrågan, men vad kan man ta betalt för och av vem? Hur kan andra dagvattenåtgärder utanför Vattentjänstlagen finansieras? Seminariet vänder sig till alla som arbetar med dagvatten och klimatsäkring av våra samhällen, Kommuner (Enheter för: Samhällsplanering, gata, park, Miljö och Vatten & avlopp), Konsulter, entreprenörer, myndigheter och högskolor. Moderator Hans Bäckman, Svenskt Vatten Samverkan om mall för dagvattenstrategier i Jönköpings län samt praktisk exempel Tomas Ekelund, Länsstyrelsen i Jönköping, samt en representant från kommun Erfarenheter från mångårigt arbete med dagvattenstrategier Helena Flinkberg, VASYD Diskussion och frågestund Dagvattentaxa en del av dagvattenstrategin- Regelverk, omfattning och tillämpningsområden Magnus Montelius, Gilbert Nordenswan, Svenskt Vatten Så jobbar vi med dagvattentaxan i Umeå Conny Persson, UMEVA Diskussion och frågestund Avslutning 4 Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia, 2014

5 TISDAG Säkert dricksvatten risk och beslutsstöd Tisdag 30 september kl En säker dricksvattenförsörjning kräver ett aktivt och kontinuerligt arbete med att hantera de risker som finns. Såväl leveranssäkerhetsfrågor som hälsorisker måste beaktas och olika metoder och modeller finns för att underlätta detta arbete. Under detta seminarium tar vi upp frågor kopplade till utmaningar inom dricksvattenbranschen, behovet av ett riskbaserat arbetssätt, exempel på pågående arbeten med modeller och verktyg samt exempel på tillämpningar och erfarenheter från dessa. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av hur riskbedömningar och liknande analyser av dricksvattenförsörjningen kan användas för att ge beslutsstöd och underlätta arbetet med såväl hälsorisker som leveranssäkerhet. Ansvarig Andreas Lindhe, Chalmers tekniska högskola En trygg dricksvattenförsörjning lägesrapport från Dricksvattenutredningen Ida Lindblad Hammar, Regeringskansliet Mikrobiell barriäranalys (MBA) en hjälp för att se hur effektivt ett vattenverk är Britt-Marie Pott, Sydvatten Utveckling av MRA-verktyg för hela dricksvattensystemet Thomas Pettersson, Chalmers Mikrobiologisk riskanalys för Askersunds kommun Madeleine Forss, Norconsult Verktyg för prioritering av risker och åtgärder Synnöve Holm, Trollhättan Energi Utbyggnad och drift av vattendistributionssystemet i Jönköping för god säkerhet, kapacitet och kvalitet Bengt Zagerholm, DHI Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia,

6 TISDAG Bättre VA-projekt och bättre upphandlingar Tisdag 30 september kl Att handla upp ett VA-projekt innebär många utmaningar. Detta seminarium ger dig en överblick av hela projektet från att du börjar definiera ett behov, via upphandlingens villkor och juridik till avslutet av ett framgångrikt projekt. Seminariet riktar sig till dig som arbetar med VA-projekt i rollen som projektledare, beställare, kund, upphandlare, konsult eller leverantör. Inledning Seminariets moderator, Magnus Josephson, hälsar välkomna och presenterar föreläsarna. VA-projekt med funktionsansvar Så får du till ett bättre VA-projekt Jan Friberg, konsultchef, Sweco Framgångsrik upphandling av VA-projekt Hur gör jag för att välja rätt upphandlingsmodell vid rätt tillfälle? Val av entreprenadform? Utförandeentreprenader, totalentreprenader eller samverkan? Exempel på utvärderingsmodeller Utvärdering på livscykelkostnad hur då, och hur ska vi följa upp det? Vad är ett rimligt krav för förseningsviten och andra viten i projekt? Vad kostar ett felaktigt formulerat krav Erfarenheter från genomförda projekt. Ombyggnad av reningsverk ca p.e. UV-installation i vattenverk Membrananläggning för vattenverk Ombyggnad av reningsverk ca p.e. Gasuppgraderingsanläggning Petter Björkman, konsult, Ramböll 6 Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia, 2014

7 TISDAG Entreprenadformer och avtalsvillkor Vad skiljer de olika villkoren åt? Vilka villkor är lämpliga att använda? Hur påverkar avsteg från AB och ABT projekten? Ändringar av AB 04 Fördelning av risk och ansvar Nödvändiga eller av ondo Effekter och risker av ändringar Erik Palmgren, advokat & partner, SETTERWALLS Partnering i praktiken, erfarenheter av Samverkansentreprenader Vad innebär partnering i praktiken? Fallgropar och möjligheter. Stefan Valdusson, AnjoBygg Vad är på gång inom LOU/LUF? Lättare att köpa för offentlig sektor genom höjda direktupphandlingsbelopp! Vad gäller enligt LOU/LUF? Vilka andra nyheter är viktiga att känna till som upphandlande myndighet? Du får en uppdatering av de senaste rönen. Magnus Josephson, upphandlingsjurist, Magnus Josephson AB Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia,

8 TISDAG Avloppsvattenrening framtida utmaningar Tisdag 30 september kl Avloppsvattenreningen i Sverige står som bekant inför flera stora utmaningar. Kraven kommer att leda fram till ett behov av avancerade reningsmetoder som i många fall ska kunna appliceras på en begränsad yta. Samtidigt kommer belastningen på reningsverken att öka på många håll. Det är därför viktigt att ha en helhetssyn på avloppssystemen och att aktivt arbeta med att minimera ovidkommande vatten till spillvattennätet. De framtida kraven kommer att ställa krav på ett aktivt utvecklingsarbete. På detta seminarium ska dessa aspekter översiktligt belysas. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av några exempel på hur man kan förbereda sig för några av de många kommande kraven på avloppsvattenreningen. Ansvarig Christopher Gruvberger, Sweco Introduktion Christopher Gruvberger, Sweco Tekniker för att möta skärpta krav Karin Jönsson, VA-teknik, Lunds Tekniska Högskola Går det att klara befolkningsökning och tuffare villkor trots höga flöden och liten yta? Ann Mattsson, Gryaab Hur kan flödet minskas och flödesmätningen förbättras? Jonas Backö, Sweco Långtgående kväverening i befintliga volymer Anneli Andersson Chan, Växjö kommun Möta framtida krav genom ett aktivt utvecklingsarbete Marinette Hagman, NSVA Plåster kostar Kalmar bygger nytt! Ola Person, Kalmar Vatten 8 Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia, 2014

9 Forskning och utveckling för säkert och gott dricksvatten Tisdag 30 september kl Ett stort antal FoU-projekt genomförs inom dricksvattenområdet. Detta seminarium ger dig en orienterande överblick samt djupare inblick i några av alla de intressanta projekt som genomförs i Sverige. Åtgärder för att minska mikrobiella risker samt processer som klarar av att hantera brunifieringen av våra ytvatten är några av det lyfts fram på detta seminarium. Seminariet fokuserar på olika tekniska metoder som finns för att möta utmaningarna inom dricksvattenförsörjningen. Seminariet vänder sig främst till dig som på något sätt arbetar med produktion och distribution av dricksvatten och vill ta del den senaste utvecklingen inom branschen. Moderator Kenneth M. Persson, Sydvatten/Lunds Tekniska Högskola Aktuell forskning och utveckling inom dricksvatten Daniel Hellström, Svenskt Vatten Kenneth M. Persson, Sydvatten/Lunds Tekniska Högskola UV-behandling av avloppsvatten utvärdering av två svenska fullskaleanläggningar Magnus Bäckström, Vatten- och Miljöbyrån Online sensorsystem för dricksvattenproduktion Gert Andersson, Acreo Hur verifiera desinfektionseffekten med avseende på virus? Olof Bergstedt/Henrik Rydberg, Kretslopp&Vatten, Göteborg Processoptimering av mindre vattenverk Mia Bondelind, Chalmers GenoMembran - Membran mot brunt vatten Kenneth M. Persson, Sydvatten/Lunds Tekniska Högskola TISDAG Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia,

10 TISDAG Senaste nytt inom schaktfri ledningsförnyelse Tisdagen 30 september kl Fler och fler förstår att det är viktigt att vi ska vårda och underhålla VA. Organisationer, branscher, näringsliv och länder världen över söker hållbara lösningar. Med schaktfria tekniker vid ledningsförnyelse och nyanläggning gör du en stor insats för miljön och klimatet men får även mycket mer för pengarna. Teknikerna utvecklas ständigt så kom därför för att höra hur ni på ett smart, hållbart och ekonomiskt sätt kan lösa era kommande VA-utmaningar. Ledningsägare, beslutsfattare i kommuner, SKL, entreprenörer, konsulter och alla intresserade av schaktfri teknik. Erfarenheter Förnyelseplanering Jan-Eric Bengtsson, Jönköping kommun Påverkar metodval vid förnyelse och nyläggning klimatet? David Jacobsson Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad Erfarenheter Schaktfri förnyelse (Ledningsägarperspektiv) Owe Westerlund och Kaj Engström, MittSverige Vatten Utblick/Nyheter Johan Lundberg, Johan Lundberg AB Vad är på gång inom SSTT? David Jacobsson Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad 10 Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia, 2014

11 ONSDAG Dagvattenhantering - lösningar som fungerar Onsdag 1 oktober kl Med avstamp runt 80-talet har synen på dagvatten i urban miljö gradvis förändrats så att mer komplexa system har kommit i bruk. Ett fåtal kommuner och verksamheter har varit tidiga banérförare, med kompletterande dagvattentekniker och antagna policys. Idag har ett noterbart antal utbyggda system detta till trots varit i bruk 20 år eller mer, varför det finns kunskap att hämta hem. Kunskap som omfattar både väl fungerade enheter/system och dess motsats. Mer genomtänkt dagvattenhantering hämmas fortfarande av obefintliga regelverk och frånvaro av central myndighetsstruktur. Det är därför extra viktigt att VA-branschen själv driver utvecklingen detta seminarium bidrar genom att ge inspel i planeringsprocessen, berätta om hinder och visa på öppningar. Seminariet vänder sig till dig som vill veta mer om dagvattenhantering ur ett erfarenhetsperspektiv drift, underhåll, renovering och livslängd. Ansvarig Maria Viklander, Luleå tekniska universitet Betydelsen av drift och underhåll för fungerande Dagvattenanläggningar Godecke Blecken, Luleå tekniska universitet Nära 2 decenniers erfarenhet av dagvattenanläggningar Malin Engström, Växjö kommun Dagvatten i detaljplaneprocessen enkelt eller svårt? Joakim Pramsten, Stockholm Vatten AB Erfarenheter från fältet vad fungerar och vad kan förbättras? Stefan Billqvist, VA-syd AB Hur hantera dagvatten med Fyrisån som recipient? Kristina Ekholm, Uppsala Vatten och Avfall Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia,

12 ONSDAG PFAA, algtoxin och andra utmaningar för dricksvattenförsörjningen Onsdag 1 oktober kl Med seminariet vill vi visa på bredden och spetsen i den kompetenspool som finns på Livsmedelsverket. Allt från den nationella samordnaren av dricksvatten till specialister inom riskanalys av kemikalier/biomolekyler. Livsmedelsverket har också övergripande ansvar för klimatanpassning av dricksvattenförsörjningen. Som grädde på moset finns även VAKA inom Livsmedelsverkets hägn med tillhörande nödvattenmateriel. En komplett myndighet som vi vill visa upp och se till att den nyttjas! Seminariet vänder sig till dig som är intresserad av eller arbetar med dricksvatten i någon form. Du kan vara brukare, kund, leverantör, verksamhetsansvarig eller politiker alla berörs vi av kris och krishantering. Är du intresserad av att förstå hur viktigt det är med framtidsfrågor inom dricksvattenförsörjning och kris och krishantering så är detta ett seminarium för dig. Nationella samordnaren för DV (är också moderator). Per-Erik Nyström, Livsmedelsverket Regional samverkan - RSA vad har hänt sedan 2010? - Utbildningspaket från SLV Robert Jönsson, Vatten och Miljöbyrån PFOS vad vet vi idag Torbjörn Lindberg, Livsmedelsverket Mikrobiologi i ett klimatperspektiv Pär Aleljung, Livsmedelsverket Cyanobakterier ett växande problem! Heidi Pekar, Livsmedelsverket VAKA Hur jobbar vi? Per-Anders Bergman, Karlstad Kommun Övning nödvatten i storstad. Klarar vi detta idag? Pär Aleljung, Livsmedelsverket Nödvattentankar, Livsmedelsverket och VAKA:s tänk om tankar Mats Eriksson-Uhr, Livsmedelsverket 12 Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia, 2014

13 Slam som resurs, restprodukt och energibärare Onsdag 1 oktober kl Efter många år av motstridiga bud och osäkerhet hoppas vi nu att lagstiftning och andra förutsättningar för en långsiktigt hållbar slamhantering börjar falla på plats. Många kommuner och företag är i startblocken för nya satsningar i tekniker och strategier för slamhanteringen. I detta seminarium får vi ta del av erfarenheter och tankar från några av de som är en bit på vägen. Först får Naturvårdsverket presentera förutsättningarna i form av ny slamförordning och investeringsstöd för tekniker för utvinning av fosfor. Därefter två praktiska exempel på fosforutvinning som struvit och hur det kan utgöra en del av en strategi för hela slamhanteringen. Oavsett hur det återförs är det viktigt att fosforn till slut kommer grödorna tillgodo och det verkar det göra i verkligheten oavsett vad man skulle kunna tro om man bara läste i kemiböckerna. Den kommande slamförordningen ger nya öppningar för användning av termisk hydrolys för hygienisering av slammet, en metod som dessutom ger mindre slam och mer gas. Den första anläggningen i Sverige håller just nu på att byggas i Växjö. Vi får ta del av tankegångarna och den tekniska utformningen. I Danmark har aktörerna inom slam och biogödsel en egen branschorganisation. Är det något för Sverige? Till slut kommer Svenskt Vattens representant att summera seminariet och ta med sig frågor från publiken. VA-chefer, processansvariga, utvecklingsingenjörer och slamansvariga. Ansvarig David I Ons, Gryaab AB Naturvårdsverkets arbete för kretsloppet - Vad innebär slamförordningen och investeringsstödet för P utvinning? Linda Gårdstam, Naturvårdsverket Växjö väljer termisk hydrolys varför och hur? Anneli Andersson Chan, Växjö Kommun Fosfor-utvinning till struvit (Århus och Halmstad) plockas russinen ur kakan eller går hela kakan åt? Jan-Olof Nilsson, Norconsult och Mattias Leijon,Laholmsbuktens VA Fosforns tillgänglighet i slam- tur att inte växterna vet något om fosforkemi! Bengt Hansen, Kemira Dansk branschförening för slam och biogödsel finns behovet i Sverige? Sune Agut Sckerl, BGORJ Sammanfattning och vad kan Svenskt Vatten hjälpa till med? Anders Finnson, Svenskt Vatten ONSDAG Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia,

14 ONSDAG Leading Edge Wastewater Treatment Onsdag 1 oktober kl Traditionell avloppsvattenreningsteknik, aktivt slam med nitrifikation-denitrifikation, ifrågasätts allt mer. Tekniken kräver stora utrymmen och mycket energi. Upptäckter gjorda under 80- och 90-talet gör att vi nu ser nya metoder ersätta det traditionella i fullskala. Men vad är aeroba granuler egentligen och hur ser reaktorerna ut? Växer verkligen anammox i huvudströmmen? Samtidigt ifrågasätts dagens VA-system allt mer ur ett hållbarhetsperspektiv på grund av att inte all växtnäring från toalettavloppet inte återförs till jordbruket. I Sverige har vi länge pratat om källsorterande avloppssystem, men exemplen i urbana miljöer är få. I Europa startas allt fler demonstrationsprojekt upp, särskilt i samband med nybyggnationer. Är det dags att ställa om vårt VA-system nu? Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av nya tekniker som har stor förbättringspotential för avloppsvattenreningen/hanteringen. Erfarenheter från full skala är i fokus. Ansvarig David Gustavsson, VA SYD Aerobic granules the future is now! Andreas Giesen, Royal HaskoningDHV Nitrogen removal 3.0 the recipe! Henk Wim de Mooij, Grontmij Source separation the future is now? Håkan Jönsson, Swedish University of Agricultural Sciences Paneldiskussion med svenska experter Är vi redo för dessa nya tekniker? Britt-Marie Wilén, Chalmers (aeroba granuler) Jes la Cour Jansen, Lunds universitet (kväveavskiljning) Håkan Jönsson, SLU (källsorterande avloppssystem) 14 Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia, 2014

15 ONSDAG VA-planering samarbete och goda exempel Onsdag 1 oktober kl Kommunerna står inför stora investeringar för att nå en hållbar VA-försörjning. En strategisk och långsiktig va-planering blir kommunens verktyg för att lyfta fram problem och prioritera åtgärder för att möta de utmaningar man står inför. En förutsättning för en lyckad VA-planering är att det finns en god kommunikation mellan politiker och tjänstemän från olika verksamheter i kommunen. Det finns också ett stort värde i att samverka med länsstyrelser och grannkommuner för att utbyta erfarenheter. I det här seminariet diskuterar vi hur länsstyrelsen kan hjälpa kommunerna och några goda exempel ges på kommuner som arbetat med va-planering. Bland annat kommer vi att beröra det kommunala ansvaret likväl som fastighetsägarens ansvar enligt lagen. Men också diskutera samverkansformer mellan kommun och den enskilde gällande t ex olika tekniska lösningar. Seminariet vänder sig till dig som är intresserad av planeringsfrågor. Du kan arbete med VA-planering, stadsplanering, miljöfrågor, länsstyrelser eller vara politiskt aktiv. Ansvarig Margareta Lundin Unger, Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndighetens och Naturvårdsverkets vägledning för kommunal VA-planering Margareta Lundin Unger, Havs- och vattenmyndigheten Samarbete och samverkan inom Kalmar län Eva Hammarström, Länsstyrelsen i Kalmar län Möjligheter, svårigheter och erfarenheter av VA-planering Håkan Lagesson, Mörbylånga kommun Anders Fröberg, Västervik kommun Erfarenheter under arbetet med att VA-planera i Kungälvs kommun Mikaela Muñoz Eliasson, Projektledare, Kungälvs kommun Maria Hübinette, Miljösamordnare, Kungälvs kommun Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia,

16 ONSDAG Vattenrening inom industrin Onsdag 1 oktober Syftet är att visa att den industriella och den kommunala sektorn kan lära av varandra då utmaningarna i många fall är mycket likartade. Seminariet ger en inblick i vad som styr vattenreningen inom industrin och hur industrin arbetar för att uppfylla dessa process- och miljökrav. Föredragen tar upp problemställningar, tankesätt, lösningar och erfarenheter från gruv-, massa och pappers- samt läkemedelsindustrin. Driftpersonal, processfolk samt ansvariga för planering och utveckling av den kommunala VA-verksamheten. Seminarieansvarig Henrik Held, Veolia VA-Ingenjörerna Vad innebär det nya Industriutsläppsdirektivet (IED) Malin Johansson, Naturvårdsverket Rening av kvävehaltigt gruvvatten Seth Mueller, Boliden Uppströms - istället för nedströmsarbete vid ett massabruk Åsa Sivard, ÅF och Dan Björk, Munksjö Aspabruk Skräddarsydd lösning för läkemedelsrester Peter Gruvstedt, AstraZeneca 16 Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia, 2014

17 TORSDAG Lösningar för att möta nya krav på reningsverk Torsdag 2 oktober kl Vi står nu inför utmaningar på flera områden där VA-huvudmännen i landet är viktiga aktörer. Inom en snar framtid kommer nya och hårdare krav på rening av avloppsvatten bli aktuella för Sveriges kommunala reningsverk. Ramdirektivet för vatten inom EU infördes år 2000 med syftet att förbättra vattenkvalitén. I Sverige ställer Vattenförvaltningen krav på god kemisk och ekologisk status vilket kommer innebära mer skärpta krav på kväve- och fosforutsläpp. Hur står sig våra avloppsreningsverk inför denna omställning? Varim vill inbjuda till informationsutbyte och diskussion och knyter an till Seminarium 12 - Vilka utmaningar står avloppsvattenreningen inför? arrangerat av Föreningen Vatten den 30 september. Seminariet vänder sig främst till dig som jobbar praktiskt eller i beslutsfattande position med drift- och processutveckling av kommunala avloppsreningsverk. Seminariet kan även vara intressant för dig som jobbar med tillståndsfrågor och tillsyn av reningsverk. Seminarieansvarig Åsa Westlund, Sweco och Anette Seger, Ramböll Hur hanterar Västerås reningsverk nya krav på minskat skyddsavstånd? Karin Ols, Mälarenergi AB och Peter Ek, Ramböll Högflödesrening som en åtgärd att möta strängare krav? Bengt Hansen/ Henrik Olsson, Kemira Att mäta är att veta! Anders Idehaag, Hach-Lange samt Mattias Osterman, Christian Berner (WTW) Är MBR teknik lösning på de nya kraven? Jonas Grundestam, Stockholm Vatten, samt Marie Berg, Syvab Enklast är bäst-beprövad teknik på Kalmarsundsverket? Regine Ullman, Kalmar Vatten Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia,

18 TORSDAG Lösningar för säkert dricksvatten Torsdag 2 oktober kl Förändrad miljöpåverkan med ökad nederbörd, skyfall och översvämningar innebär stora utmaningar för att säkra tillgången på rent och säkert dricksvatten. Ökad urlakning av organiskt material och mikroorganismer kan förorena vattentäkter. Skyfall kan leda till att avloppsreningsverk tvingas brädda orenat avloppsvatten oftare, vilket kan påverka såväl yt som grundvattentäkter. Dessa förändringar innebär ett ökat behov av nya beredningsmetoder men även utveckling av befintliga för att säkra dricksvattenkvaliteten hos konsument. Under detta seminarium kommer dricksvattenproducenter, konsulter och leverantörer att presentera exempel på lösningar och erfarenheter från dessa. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av beredningsmetodik för ett säkert dricksvatten, främst ansvariga för planering och utveckling av den kommunala VA verksamheten men även processingenjörer och driftpersonal. Ansvarig Ingemar Heidfors, Purac AB Förändringar av vårt råvatten - orsaker, konsekvenser och behov av nya beredningsmetoder Kenneth M. Persson, Forskningschef, Sydvatten AB UV-desinfektion på utgående avloppsvatten för förbättrad dricksvattenkvalitet Niclas Arnell, Projektledare, Christian Berner AB Design of Ultrafiltration plants for safe drinking water Frans Knops, Membrane technology specialist and product manager, Pentair X-Flow Desinfektion i ledningsnätet Bengt Ottefjäll, Teknisk chef, ProMinent Doserteknik AB Skellefteå framtida vattenförsörjning Våga omtag Måns Lundh, Enhetschef VA-process, Ramböll Sverige AB Stefan Johansson, Vatten- och avfallschef, Tekniska kontoret, Skellefteå kommun Nytt membrankoncept för humusrika ytvatten kapillär nanofiltration Kristina Dahlberg, Processingenjör, Norrvatten 18 Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia, 2014

19 TORSDAG Småskaliga avlopp - en del av helheten i VA-sektorn Torsdag 2 oktober kl I Sverige finns det mer än små avlopp varav kanske hälften inte uppfyller lagens krav. Dåligt fungerande avlopp leder till risker för smittspridning till yt- och grundvatten samt utsläpp av övergödande ämnen till våra sjöar och hav. Många små avlopp ligger nära befintliga verksamhetsområden för VA eller i så stora bebyggelsegrupper och omfattas av Vattentjänstlagens större sammanhang. Dessa ansluts nu i ökande grad till de allmänna VA-anläggningarna vilket innebär stora kostnader och mycket arbete. Många avlopp är inte prioriterade för VA-utbyggnad de närmaste åren, men riskerar dessa bli framtidens VA-problemområden? På detta seminarium kommer vi få höra nationella aktörer och kommunala case samt avsluta med att diskutera vad kommunerna kan göra för att undvika att dagens små avlopp blir morgondagens kommunala avlopp? Seminariet vänder sig till tjänstemän som arbetar med och VA-planeringsfrågor på teknik/ VA-förvaltning, miljökontor, plankontor samt konsulter. Små avlopp stora utmaningar Åsa Gunnarsson, Havs- och vattenmyndigheten Nu satsar vi på att åtgärda alla små avlopp David Torsson, miljökontoret Nässjö kommun Norrlandet i Gävle från fritidsboende till kommunal VA-utbyggnad Astrid Grinell, VA-guiden, tidigare Gävle kommun Paneldiskussion Små avlopp idag blir de kommunala avlopp imorgon? Moderator, Mats Johansson VA-guiden / Ecoloop Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia,

20 TORSDAG Biogas från organiskt avfall till förnybart drivmedel Torsdag 2 oktober kl I Sverige finns drygt 240 biogasanläggningar varav mer än hälften är avloppsreningsverk. Den producerade biogasen används till värme, el eller som fordonsgas ett användningsområde som ökar från år till år. Under seminariet kommer vi bland annat få lyssna till biogasläget i Sverige idag och vikten av hållbara och långsiktiga spelregler. Ett aktuellt projekt om utsläpp till luft i samband med biogasproduktion kommer att presenteras. Därtill kommer tre aktörer från olika delar av biogasmarknaden att hålla presentationer från respektive verksamhet. Seminariet vänder sig till dig som vill veta mer om biogas. Både till dig som arbetar på en anläggning där biogas produceras och till dig som bara vill bredda din kunskap inom området. Moderator Carlos Pettersson, Energikontor Norra Småland Biogas i Sverige idag Helena Gyrulf, Energigas Sverige Utsläpp till luft i samband med biogasproduktion Anders Hjort, Biomil Förbehandling av organiskt matavfall för biogasproduktion Peter Thulin, Purac AB Möjligheter med stirlingmotorer på mindre och medelstora biogasanläggningar Dan Wärja, Cleanergy Förädling till fordonsgas Rikard Jeppsson, Malmberg Water AB 20 Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia, 2014

21 TORSDAG Läkemedelsrester i avloppsvatten - miljöeffekter och reningsteknik Torsdag 2 oktober kl Läkemedel är ofta stabila substanser som via reningsverk kan spridas till våra vattendrag och exempelvis påverka fisk och groddjur. Hur stora är riskerna med läkemedel och antibiotikaresistens i vattnet och hur kan vi komma tillrätta med de oönskade ämnena? MistraPharma arbetar med att identifiera läkemedel som kan vara problematiska i akvatiska ekosystem och hantera risken för utveckling av antibiotikaresistens i miljön. I det här seminariet vill vi diskutera problemen, till exempel vilka effekter substanserna har på vattenlevande organismer, men även presentera lovande teknik med syfte att rena vattnet från miljöstörande ämnen. Seminariet vänder sig till dig som är intresserad av uppströmsarbete, ny teknik och miljöeffekter. Du kan arbeta med forskning, drift, läkemedel, miljöövervakning eller bara vara allmänt intresserad. Ansvarig Margareta Lundin Unger, Havs- och vattenmyndigheten Mistrapharma Förekomst och effekter i miljön - viktiga resultat och slutsatser, samt inblick i framtiden Marlene Ågerstrand,Stockholms Universitet, projektledare Mistrapharma Läkemedel till havs fynd och problem Jerker Fick, Umeå universitet, forskare Mistrapharma Reningsmetoder och ny teknik hur kan vi få fram kostnadseffektiv teknik som fungerar i praktiken? Berndt Björlenius, Kungliga tekniska högskolan, forskare Mistrapharma 10 miljoner till avancerad rening av läkemedel Margareta Lundin Unger, Havs- och vattenmyndigheten Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia,

22 TORSDAG Förnyelseplanering av VA-nät - planering, utmaningar och lösningar Torsdag 2 oktober kl I artiklar och rubriker görs då och då gällande att VA-systemen i Sverige står inför en katastrof, ledningsnätet sägs vara i dåligt skick och renoveras inte i tillräcklig takt. Men hur är det egentligen? Vad säger statistiken från Svenskt Vatten, VASS? Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar (rapport från Svenskt Vatten Utveckling nr ) kom Handboken var efterlängtad. Den innehåller ett antal goda råd om hur man ska gå tillväga med arbetet. Vad är statusen tre år senare, hur har arbetet med ledningsförnyelse gått? Vad finns det för hinder och möjligheter på vägen? Här redovisar några personer sina erfarenheter om hur man arbetar strategiskt med förnyelse och hur man kan komma vidare. Vi får höra om erfarenheter från att driva ett ledningsnät med förebyggande underhåll och tillståndskontroll, vad detta innebär och vad krävs för att komma igång. Vilka förändringar måste genomföras? Hur tar man reda på hur ledningsnätet fungerar genom mätningar, läcksökning och kontroller? Seminariet vänder sig till dig som vill ha tips och inspiration inför förnyelsearbetet av VA-systemen, framförallt kommunala VA-huvudmän, men även konsulter. Moderator Anne Adrup, Svenskt Vatten Hur är det egentligen ställt med Sveriges VA-ledningsnät? Anne Adrup, Svenskt Vatten Ledningsförnyelse hur startar man ett långsiktigt arbete? Håkan Danielsson, Sweco Environment Förnyelseplanering så arbetar vi, exempel från Uppsala Elin Jansson, Uppsala Vatten och Avfall Förebyggande underhåll praktiska erfarenheter från arbete med ett regionalt vattenledningsnät Tommy Giertz, Norrvatten 22 Seminarieprogram VA-Mässan, Elmia, 2014

Seminarieprogram VA-mässan 2014 SAMARBETSPARTNERS

Seminarieprogram VA-mässan 2014 SAMARBETSPARTNERS Seminarieprogram VA-mässan 2014 SAMARBETSPARTNERS Välkommmen till VA-mässans seminarier! Under VA-mässans alla dagar kommer vi liksom tidigare år att genomföra ett antal seminarier riktade till dig som

Läs mer

Nationell Dricksvattenkonferens

Nationell Dricksvattenkonferens Nationell Dricksvattenkonferens Program 16 18 april 2013 Chalmers, Palmstedtssalen Sven Hultins gata 2, Göteborg Nationell Dricksvattenkonferens Innehåll Nationella dricksvattenkonferensen hålls i år för

Läs mer

FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA FÖR VATTENSEKTORN

FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA FÖR VATTENSEKTORN FORSKNINGS OCH INNOVATIONSAGENDA FÖR VATTENSEKTORN VISION Svensk forskning, innovation och samverkan mellan vattensektorns aktörer ska skapa uthålliga och globalt konkurrenskraftiga vattentjänster, produkter

Läs mer

INBJUDAN OCH PROGRAM. Program. Nationella Dricksvattenkonferensen. Malmö 19 20 april 2016

INBJUDAN OCH PROGRAM. Program. Nationella Dricksvattenkonferensen. Malmö 19 20 april 2016 INBJUDAN OCH PROGRAM Program Nationella Dricksvattenkonferensen Malmö 19 20 april 2016 Nationella Dricksvattenkonferensen 2016 Syfte och målgrupp Nationella dricksvattenkonferensen har hittills hållits

Läs mer

KASKAD Handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning. Pär Aleljung Livsmedelsverket Mikrobiolog, Rådgivare, VAKA

KASKAD Handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning. Pär Aleljung Livsmedelsverket Mikrobiolog, Rådgivare, VAKA KASKAD Handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning Pär Aleljung Livsmedelsverket Mikrobiolog, Rådgivare, VAKA Framtidsfrågor och samverkan Att vårt dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel är en

Läs mer

Organisationsformer för att möta VA-branschens utmaningar

Organisationsformer för att möta VA-branschens utmaningar Organisationsformer för att möta VA-branschens utmaningar Göteborg 24 januari 2013 Magnus Montelius 9.45-10.00 Välkomna till seminariet Program 10.00-10.20 Varför samverka? Ökade krav på vattentjänstorganisationerna

Läs mer

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Fortsatt arbete med Vattenvisionen: Nationell påverkansplattform för Horisont 2020 SIO ansökan Varför en Vattenplattform?

Läs mer

Effektiv dagvattenhantering 2011

Effektiv dagvattenhantering 2011 Effektiv dagvattenhantering 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 TALARE FRÅN Vattenmyndigheten Helena Segervall 40 års erfarenhet av arbete med dagvatten Nordvästra Skånes Vatten

Läs mer

Förstudie: förnyelse. Krokoms kommun. Johan Lidström. Januari 2013

Förstudie: förnyelse. Krokoms kommun. Johan Lidström. Januari 2013 Förstudie: Vatten- och avloppsledningsnätets kvalitet och förnyelse Krokoms kommun Johan Lidström Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Uppdrag och syfte... 1 1.3.

Läs mer

anders.finnson@svensktvatten.se

anders.finnson@svensktvatten.se Vattendirektivet - Svenskt Vattens syn på åtgärdsprogram och prispolitik KSLA 2010-06-0101 anders.lind@svensktvatten.se se anders.finnson@svensktvatten.se Generella synpunkter om Vattenmyndigheternas arbete

Läs mer

Va-policy Emmaboda kommun

Va-policy Emmaboda kommun Va-policy Emmaboda kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-16, 76, registernr. 54.4 Va-policy Emmaboda kommun Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade

Läs mer

Organisationsformer för att möta VA-branschens utmaningar

Organisationsformer för att möta VA-branschens utmaningar Organisationsformer för att möta VA-branschens utmaningar Stockholm 21 februari 2013 Magnus Montelius 9.00-9.45 Anmälan och kaffe 9.45 Välkomna till seminariet Magnus Montelius, Svenskt Vatten 9.50-10.10

Läs mer

Miljögifter från ditt hushåll till ditt vatten vi behöver din hjälp

Miljögifter från ditt hushåll till ditt vatten vi behöver din hjälp Miljögifter från ditt hushåll till ditt vatten vi behöver din hjälp Samrådsmöte för Dalälven 19 februari 2013 Anders Finnson Svenskt Vatten Livsmedel och miljövårdinsatser - Friskt vatten och rena sjöar

Läs mer

Program Vattenstämman 2014 - uppdateras löpande

Program Vattenstämman 2014 - uppdateras löpande Program stämman 2014 - uppdateras löpande Tid 08.00-10.00 10.00-10.50 10.50-11.40 11.40-12.00 12.00-13.00 13.00-13.45 13.50-14.30 Invigning och välkomnande Tisdagen den 13 maj Registrering + kaffe + monterbesök

Läs mer

VA-forskning och VA-utbildning i södra Sverige

VA-forskning och VA-utbildning i södra Sverige VA-forskning och VA-utbildning i södra Sverige Jes la Cour Jansen Överblick Va-forskning inom VA-teknik bedrivs på flera institutioner på Lunds Tekniska Högskola och på flera andra högskolor och universitet

Läs mer

Verksamhetsstrategi 2015 2019

Verksamhetsstrategi 2015 2019 Verksamhetsstrategi 2015 2019 Copyright: Svenskt Vatten AB, 2015 Foto: Thomas Henrikson (om inget annat anges) Foto s. 6: Catharina Eriksen Illustration: Pertti Salonen Grafisk form: Svenskt Vatten Tryck:

Läs mer

PROGRAM. Svenskt Vatten på VA-mässan

PROGRAM. Svenskt Vatten på VA-mässan PROGRAM Svenskt Vatten på VA-mässan Svenskt Vatten på VA-mässan 27 29 september finns Svenskt Vatten på VA-mässan. Passa på att besöka våra seminarier och Speakers Corner som gästas av forskare och experter

Läs mer

VA-planering så funkar det. Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop

VA-planering så funkar det. Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop VA-planering så funkar det Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop VA-plan VA-planering Vattenplan Vattenplanering 2 VA-planen i kommunens planering - Bild från Värmdös VA-plan Åtgärd 37. Kommunerna behöver,

Läs mer

2011-04-19. Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Krister Törneke Tyréns AB

2011-04-19. Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Krister Törneke Tyréns AB Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle Krister Törneke Tyréns AB Vatten, avlopp & kretslopp Uppsala, 8 april 2011 VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram:

Läs mer

1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan

1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan Samrådsversion 2015-12-18 1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan Kommunfullmäktige 2015-xx-xx Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-xx-xx xxx Diarienummer KS 2013/181 och 2015/475M. BAKRUND Vatten- och

Läs mer

Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy

Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy 2016-03-08 1 (5) Stadsmiljö- och tekniska nämnden Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy Beslutsunderlag Förslag till Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy den 29:e april 2016. Stadsmiljö- och

Läs mer

Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden (motsv) Tekniska nämnden (motsv) VA-verken VA-bolag Tekniskt kontor Plan/byggkontor Miljökontor

Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden (motsv) Tekniska nämnden (motsv) VA-verken VA-bolag Tekniskt kontor Plan/byggkontor Miljökontor 2007-02-27 07/45 Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden (motsv) Tekniska nämnden (motsv) VA-verken VA-bolag Tekniskt kontor Plan/byggkontor Miljökontor DAGVATTENSEMINARIUM BAKGRUND SYFTE Att samla upp

Läs mer

Teknikmarknad Teknikmarknad 2013-03-20

Teknikmarknad Teknikmarknad 2013-03-20 Teknikmarknad 2013-03-20 Torbjörn Andersson Uppströms eller nedströms? Kartläggning avseende läkemedelsrester, växtnäring och energi Möjligheter i fastigheten Energi Matavfall Vatten Avlopp Mikrobiologiskt

Läs mer

Läkemedel i avloppsvatten. Marinette Hagman, NSVA, Sweden Water Research och Michael Cimbritz, LTH

Läkemedel i avloppsvatten. Marinette Hagman, NSVA, Sweden Water Research och Michael Cimbritz, LTH Läkemedel i avloppsvatten Marinette Hagman, NSVA, Sweden Water Research och Michael Cimbritz, LTH Rester av läkemedel i avloppsvatten Svårnedbrytbara Oftast vattenlösliga Kan vara biologiskt aktiva Kan

Läs mer

Vi skall inte bygga nya problemområden!

Vi skall inte bygga nya problemområden! Revidering av P90 Dimensionering av avloppssystem P90 blir P110 Rörnät och klimat 1 april, 2014 Slakthuset, Malmö Hans Bäckman Svenskt Vatten 08 506 00 200 hans.backman@svensktvatten.se Gilbert Svensson

Läs mer

VATTEN- OCH MILJÖTEKNIK

VATTEN- OCH MILJÖTEKNIK VATTEN- OCH MILJÖTEKNIK Vatten är människans viktigaste livsmedel. Produktion och rening av vatten är livsviktigt både lokalt och globalt. Ämnet vatten- och miljöteknik behandlar drift, underhåll och service

Läs mer

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Kommunalt VA-bolag Bildades 2009 Sex ägarkommuner 230 000 invånare 160 medarbetare Därför bildades NSVA Säkrar VA-kompetens i regionen Optimal utveckling av

Läs mer

Om mig. Varför finns vi? Vad är VA-kluster Mälardalen?

Om mig. Varför finns vi? Vad är VA-kluster Mälardalen? Vad är VA-kluster Mälardalen? Bengt Carlsson Inst. för informationsteknologi, Uppsala universitet Om mig Forskar sedan 1991 (bl a) på styrning, modellering och simulering av avloppsreningsverk (tonvikt

Läs mer

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Kommunalt VA-bolag Bildades 2009 14 275 Sex ägarkommuner 230 000 invånare 170 medarbetare 132 989 14 927 14 801 13 332 43 073 Bild från ngn anläggning ute

Läs mer

Sverige ett land av vatten

Sverige ett land av vatten Sverige ett land av vatten 1 En presentation om 2 Svenskt Vatten den främsta organisationen att slå vakt om vattnets kvalitet företräder de kommunala huvudmännen och de bolag och kommunalförbund som bildats

Läs mer

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013 Information om vatten & avlopp i Åmot 19 december 2013 Tillbakablick bildandet av Gästrike Vatten och Ockelbo Vatten samt uppdrag Utredning av förutsättningar för utbyggnad av kommunalt avloppsnät och

Läs mer

Svenskt Vatten. Rörnät och Klimat 2015

Svenskt Vatten. Rörnät och Klimat 2015 INBJUDAN OCH PROGRAM Svenskt Vatten inbjuder till Rörnät och Klimat 2015 Essinge Konferens Stockholm 10 11 mars 2015 Årlig konferens om Rörnät och Klimat mellan sport- och påsklov! Olika aktörer som påverkar

Läs mer

Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering

Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering Miljöbalken Miljöbalken innehåller allmänna hänsynsregler och detaljerade bestämmelser om avloppsvattenrening.

Läs mer

Vatten- och avloppspolicy. Den andra delen av vatten- och avloppsplanen

Vatten- och avloppspolicy. Den andra delen av vatten- och avloppsplanen Vatten- och avloppspolicy Den andra delen av vatten- och avloppsplanen 2 (6) 1. Inledning Hultsfreds kommun arbetar med sin VA-planering i enlighet med den vägledning för kommunal VA-planering som tagits

Läs mer

Riskbaserat beslutsstöd för säkert dricksvatten

Riskbaserat beslutsstöd för säkert dricksvatten Riskbaserat beslutsstöd för säkert dricksvatten Projektbeskrivning 2013-12-05 Andreas Lindhe Chalmers tekniska högskola DRICKS centrum för dricksvattenforskning andreas.lindhe@chalmers.se DRICKS Centrum

Läs mer

Title. Läkemedelsrester i vattnet. Var står vi vart går vi? Subtitle SIWI swedishwaterhouse.se

Title. Läkemedelsrester i vattnet. Var står vi vart går vi? Subtitle SIWI swedishwaterhouse.se Title Subtitle Läkemedelsrester i vattnet Var står vi vart går vi? 2016-09-30 Program Inledning: Klustergruppens rekommendationer och påbörjade processer kring vatten och läkemedel Nicolai Schaaf, SIWI

Läs mer

Rapporter från regeringsuppdrag om läkemedel HaV-projekten

Rapporter från regeringsuppdrag om läkemedel HaV-projekten Rapporter från regeringsuppdrag om läkemedel HaV-projekten 2017-01-25 Margareta Lundin Unger Havs- och vattenmyndigheten margareta.lundin-unger@havochvatten.se 1 Problembild - läkemedel Undersökningar

Läs mer

Läkemedel och miljö åtgärder och strategier

Läkemedel och miljö åtgärder och strategier Läkemedel och miljö åtgärder och strategier Erik Fiedler Program Manager Sustainability Fresenius Kabi AB/LIF Therese Olsen, Miljöchef Akademiska sjukhuset Landstinget i Uppsala län Spola aldrig ner läkemedel

Läs mer

Riskbaserat beslutsstöd för säkrare dricksvatten (RiBS)

Riskbaserat beslutsstöd för säkrare dricksvatten (RiBS) Riskbaserat beslutsstöd för säkrare dricksvatten (RiBS) Lars Rosén Chalmers tekniska högskola DRICKS centrum för dricksvattenforskning lars.rosen@chalmers.se Projektets övergripande syfte Utveckla metoder

Läs mer

Nytt avloppsreningsverk i Lidköping

Nytt avloppsreningsverk i Lidköping Nytt avloppsreningsverk i Lidköping presentation av teknisk förstudie, oktober 2016 Bakgrund Lidköpings kommuns vision om att växa och utvecklas kräver ett nytt avloppsreningsverk. Det nuvarande reningsverket

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Behåll näringen på land! Finns det annan värdefull samhällsnytta?

Behåll näringen på land! Finns det annan värdefull samhällsnytta? Kretslopp i den kommunala VA-planen - Avlopp och kretslopp i Södertälje kommun - Hur kan kommunen påverka för mer kretslopp? - Vad styr fastighetsägaren? - Reflektioner Behåll näringen på land! Finns det

Läs mer

VA-policy. Oskarshamns kommun

VA-policy. Oskarshamns kommun VA-policy VA-policy Antagen av KF 2013-04-08, 59 Upprättad som ett samarbetsprojekt mellan samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Arbetet med planen utförs med stöd av Länsstyrelsen (LOVA). Postadress

Läs mer

Hantering av tillskottsvatten

Hantering av tillskottsvatten Nu för första gången i Göteborg! Hantering av tillskottsvatten Få snabba resultat och lär dig hantera juridiska problemställningar MISSA INTE! Så kan du arbeta smart med felkopplade fastighetsägare Vilka

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

Lösningar för att möta nya krav på reningsverk ÄR MBR teknik lösningen på de ny kraven?

Lösningar för att möta nya krav på reningsverk ÄR MBR teknik lösningen på de ny kraven? Lösningar för att möta nya krav på reningsverk ÄR MBR teknik lösningen på de ny kraven? Jonas Grundestam Teknikansvarig Process Stockholms Framtida Avloppsrening Marie Berg Processingenjör Himmerfjärdsverket,

Läs mer

Dricksvattenförsörjning i framtiden. Pär Aleljung Livsmedelsverket Mikrobiolog, Rådgivare, VAKA

Dricksvattenförsörjning i framtiden. Pär Aleljung Livsmedelsverket Mikrobiolog, Rådgivare, VAKA Dricksvattenförsörjning i framtiden Pär Aleljung Livsmedelsverket Mikrobiolog, Rådgivare, VAKA Framtidsfrågor och samverkan Att vårt dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel är en underdrift då hälsosamt

Läs mer

INBJUDAN OCH PROGRAM. Svenskt Vatten. Nationella konferensen Avlopp & Miljö #NAM17. Konserthuset, Växjö januari 2017

INBJUDAN OCH PROGRAM. Svenskt Vatten. Nationella konferensen Avlopp & Miljö #NAM17. Konserthuset, Växjö januari 2017 INBJUDAN OCH PROGRAM Svenskt Vatten Nationella konferensen Avlopp & Miljö #NAM17 Konserthuset, Växjö 24 25 januari 2017 Nationella konferensen Avlopp & Miljö Konferensen är ett forum för kunskapsutbyte

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 28 september 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-16:22 Sekreterare

Läs mer

VISK minska samhällets sårbarhet för vattenburen virussmitta trots förändrat klimat

VISK minska samhällets sårbarhet för vattenburen virussmitta trots förändrat klimat VISK minska samhällets sårbarhet för vattenburen virussmitta trots förändrat klimat Världshälsoorganisationen WHO har identifierat vattenburen smitta som den viktigaste hälsorisken förknippad med vattenförsörjning.

Läs mer

Fjärrvärmecentraler och energimätare. 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping

Fjärrvärmecentraler och energimätare. 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping Fjärrvärmecentraler och energimätare 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping PROGRAM Tisdagen den 30 september 10.00 11.00 Registrering Moderator Hans Lund, Fortum Värme och deltagare i Fjärrvärmecentralgruppen

Läs mer

SÅ HÄR ARBETAR VI I VÄSTERÅS!

SÅ HÄR ARBETAR VI I VÄSTERÅS! SÅ HÄR ARBETAR VI I VÄSTERÅS! Susanna Hansen Vattensamordnare, Tekniska kontoret, Västerås stad Lena Höglund VA-ingenjör, Mälarenergi AB Tema Organisation kring skötsel- ansvarsfördelning och samverkan

Läs mer

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun FAVRAB respektive Varberg Vatten AB är huvudmän för den allmänna vaanläggningen i respektive kommun i egenskap av anläggningens ägare. Kommunfullmäktige fattar

Läs mer

Översvämningsseminarium 2010 Konsekvenser av ett förändrat klimat för vatten och vattenförsörjning

Översvämningsseminarium 2010 Konsekvenser av ett förändrat klimat för vatten och vattenförsörjning Översvämningsseminarium 2010 Konsekvenser av ett förändrat klimat för vatten och vattenförsörjning Livsmedelsverket Naturvårdsverket Sveriges geologiska undersökning Enskild & allmän dricksvattenförsörjning

Läs mer

Sverige ett land av vatten

Sverige ett land av vatten Sverige ett land av vatten Livsmedlet vatten Hygien Övrigt Mat och dryck WC Disk Tvätt Fokus frågor - En aktiv politik för uthålliga vattentjänster Fokus frågor - Ökat investeringsbehov Fokus frågor -

Läs mer

VA-strategi. Gävle kommun

VA-strategi. Gävle kommun VA-strategi Gävle kommun Innehåll 1 Inledning 3 2 Kommunala styrdokument som berör VA-området 4 3 Målbild 4 4 VA-strategi 5 5 Delstrategier 6 5.1 Hållbar utbyggnad av kommunal VA-försörjning 6 5.2 Robust

Läs mer

Ålands Vatten Ab är ett kommunalägt aktiebolag som producerar och levererar dricksvatten av hög kvalitet till ca 75 % av Ålands befolkning.

Ålands Vatten Ab är ett kommunalägt aktiebolag som producerar och levererar dricksvatten av hög kvalitet till ca 75 % av Ålands befolkning. Ålands Vatten Ab Ålands Vatten Ab är ett kommunalägt aktiebolag som producerar och levererar dricksvatten av hög kvalitet till ca 75 % av Ålands befolkning. Ann Nedergård Projektledare Åland Vatten Ab

Läs mer

Vattenstämman 14 maj Kretsloppssamhälle eller förbränningssamhälle eller både och?

Vattenstämman 14 maj Kretsloppssamhälle eller förbränningssamhälle eller både och? Vattenstämman 14 maj 10.30-12.00 Kretsloppssamhälle eller förbränningssamhälle eller både och? Linda Gårdstam, Naturvårdsverket, Naturvårdsverkets Regeringsuppdrag fosfor, (20 minuter) Anders Finnson,

Läs mer

Vi bygger nätverk och samlar kunskap inom små avlopp, dagvatten och VA-planering Du spar tid och resurser

Vi bygger nätverk och samlar kunskap inom små avlopp, dagvatten och VA-planering Du spar tid och resurser Vi bygger nätverk och samlar kunskap inom små avlopp, dagvatten och VA-planering Du spar tid och resurser Nationell kunskapsbank om små avlopp På avloppsguiden finns oberoende information om små avlopp.

Läs mer

Utmaningar för dricksvattenförsörjningen. Gisela Holm, Svenskt Vatten Mälarregionens långsiktiga dricksvattenförsörjning 31 maj 2016

Utmaningar för dricksvattenförsörjningen. Gisela Holm, Svenskt Vatten Mälarregionens långsiktiga dricksvattenförsörjning 31 maj 2016 Utmaningar för dricksvattenförsörjningen Gisela Holm, Svenskt Vatten Mälarregionens långsiktiga dricksvattenförsörjning 31 maj 2016 Vad gör Svenskt Vatten? Branschorganisation för vatten och avlopp i 290

Läs mer

2010-03-11. 2010-03-10 Daniel Hellström Svenskt Vatten Utveckling

2010-03-11. 2010-03-10 Daniel Hellström Svenskt Vatten Utveckling Framtidsfrågor för Svenskt VA Framtidsfrågor för Svenskt VA - ur ett kommunalt FoU-perspektiv 2010-03-10 Daniel Hellström Svenskt Vatten Utveckling Prioriterade områden enligt SVU Behov av satsning på

Läs mer

Ledningsgruppen för vattenfrågor (LeVa) 2012-02-23

Ledningsgruppen för vattenfrågor (LeVa) 2012-02-23 MÖTESANTECKNINGAR 1(5) 2012-03-07 Handläggare, titel, telefon Magnus Gullstrand, fysisk planerare 011-15 19 66 Ledningsgruppen för vattenfrågor (LeVa) 2012-02-23 Närvarande: Mårten Arnberg, Karin Jonsson,

Läs mer

Miljöteknik och gröna innovationer inom vatten/va - området

Miljöteknik och gröna innovationer inom vatten/va - området Miljöteknik och gröna innovationer inom vatten/va - området Ulf E Andersson Presentation på Inspiration Vatten 25-26 november 2013 1 Varför behövs teknikutveckling och innovationer inom vatten/va? Sverige

Läs mer

Hur kan vi förbättra, styra och få mer nytta av recipientkontrollen? Vilka ska betala och varför?

Hur kan vi förbättra, styra och få mer nytta av recipientkontrollen? Vilka ska betala och varför? Hur kan vi förbättra, styra och få mer nytta av recipientkontrollen? Vilka ska betala och varför? Elisabeth Sahlsten, Kristina Samuelsson och Miriam Liberman Enheten för miljöövervakning Bakgrund I Sverige

Läs mer

VA-strategi Gävle kommun

VA-strategi Gävle kommun VA-strategi Gävle kommun Innehåll Inledning sida 2 Kommunala styrdokument som berör VA-området sida 3 Målbild sida 4 VA-strategi sida 4 Delstrategier sida 5-8 Hållbar utbyggnad av kommunal VA-försörjning

Läs mer

Så påverkar klimatförändringarna dricksvattnet i framtiden. Per-Erik Nyström Nationell dricksvattensamordnare Beredskap & försörjning

Så påverkar klimatförändringarna dricksvattnet i framtiden. Per-Erik Nyström Nationell dricksvattensamordnare Beredskap & försörjning Så påverkar klimatförändringarna dricksvattnet i framtiden Per-Erik Nyström Nationell dricksvattensamordnare Beredskap & försörjning Klimatet och samhället förändras. Tillgång och kvalitet på dricksvatten

Läs mer

VA i Årsta havsbad. Mats Johansson 2012-02-16. Innehåll

VA i Årsta havsbad. Mats Johansson 2012-02-16. Innehåll VA i Årsta havsbad Mats Johansson 2012-02-16 Innehåll Om VA i omvandlingsområden Om verktyget VeVa Om Institutionell kapacitet Frågor och diskussion 2 1 Definition omvandlingsområden Sammanhängande fritidshusområden

Läs mer

PRESENTATION - PETER NILSSON

PRESENTATION - PETER NILSSON PRESENTATION - PETER NILSSON Civ. ing V, LTH FoU på LTH, 72-89 Tekn Dr, avhandling: Infiltration av avloppsvatten Sedan 1990 egen konsultbyrå 10 anst, VA, avfall, processindustri, miljöfrågor, tillståndsärenden,

Läs mer

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala.

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala. VA-redovisning 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VA-VERKSAMHETEN 2010-12-31 Tekniska kontoret ansvarar för det dricksvatten som produceras och levereras till abonnenterna och för rening av det förbrukade avloppsvattnet

Läs mer

Biogas i Lagstiftningen. Anna Säfvestad Albinsson anna.albinsson@biofuelregion.se

Biogas i Lagstiftningen. Anna Säfvestad Albinsson anna.albinsson@biofuelregion.se Biogas i Lagstiftningen Anna Säfvestad Albinsson anna.albinsson@biofuelregion.se Program dag 1 12.00 Registrering och lunch 13.00 Välkommen 13.15 Biogas i Norra Sverige funkar det? 13.30 Biogas i Lagstiftningen

Läs mer

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid Vattenförvaltningen 2015-2021 Samråd 1 november 2014 30

Läs mer

Tillståndet för kommunala vatten- och avloppstjänster i Sverige. Vattenstämman i Sundsvall 20 maj 2015 Svenskt Vatten

Tillståndet för kommunala vatten- och avloppstjänster i Sverige. Vattenstämman i Sundsvall 20 maj 2015 Svenskt Vatten Tillståndet för kommunala vatten- och avloppstjänster i Sverige Vattenstämman i Sundsvall 20 maj 2015 Svenskt Vatten Vi tittar på Kan vi leverera hälsomässigt säkert vatten idag och i framtiden? Status,

Läs mer

Lakvatten så klarar vi utmaningarna i Revaq

Lakvatten så klarar vi utmaningarna i Revaq Lakvatten så klarar vi utmaningarna i Revaq Revaq-certifiering och lakvattenfrågor hur ser Revaqs regelverk ut? 7 september 2017 Anders Finnson, Svenskt Vatten Svenskt Vattens vision: Sverige ska ha Friskt

Läs mer

Vilka utmaningar ser vi framöver? Vad har gjorts för att möta dem? KARIN JÖNSSON

Vilka utmaningar ser vi framöver? Vad har gjorts för att möta dem? KARIN JÖNSSON Vilka utmaningar ser vi framöver? Vad har gjorts för att möta dem? KARIN JÖNSSON Utmaning - Något som kräver ansenlig ansträngning, men som ändå attraherar KARIN JÖNSSON Innehåll Olika typer av krav (när

Läs mer

Hållbarhetsindex. Hur kan hållbarhetsindex underlätta dialogen mellan politiker och verksamhetsansvariga?

Hållbarhetsindex. Hur kan hållbarhetsindex underlätta dialogen mellan politiker och verksamhetsansvariga? Hållbarhetsindex Hur kan hållbarhetsindex underlätta dialogen mellan politiker och verksamhetsansvariga? Inger Källgren Sawela Styrelseledamot Gästrike Vatten Magnus Montelius Svenskt Vatten Gilbert Svensson,

Läs mer

MISTRA-programmet Urban Water

MISTRA-programmet Urban Water Avlopp o kretslopp 050308 MISTRA-programmet Urban Water Avlopp och kretslopp 2005 Per-Arne Malmqvist MISTRA Urban Water Programme 1 Sverige idag Alla invånare i städerna har riklig tillgång till hälsosamt

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 Den här broschyren vänder sig till dig som planerar att anlägga en enskild avloppsanläggning.

Läs mer

Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på: VATTEN OCH AVLOPP

Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på:  VATTEN OCH AVLOPP KS 2015/0385 Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på: www.kalmar.se/vaplan VATTEN OCH AVLOPP Tematiskt tillägg till översiktsplanen Antagen

Läs mer

VA-planering i brett perspektiv?

VA-planering i brett perspektiv? VA-planering i brett perspektiv? Mats Johansson Ecoloop Vattendagarna Kristianstad 26 november 2014 1 1. Inledning 2. Vad är VA-planering? - Vägledning och Kommunexempel 3. Vad är vattenplanering? - Definition

Läs mer

Vatten i fysisk planering

Vatten i fysisk planering Vatten i fysisk planering Så får vi med kommunerna Pär Persson, vattenstrateg, enheten för samhällsplanering Kommuner har goda möjligheter till en helhetssyn genom plan- och bygglagen Marken ska vara lämplig

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S3

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S3 PROTOKOLL Nummer 64 4.12.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S3 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Camilla Gunell Vattenbiolog

Läs mer

Deltagande i konferensen kostar 300 SEK inklusive moms. Observera att du måste bekräfta din anmälan genom att betala konferensavgiften.

Deltagande i konferensen kostar 300 SEK inklusive moms. Observera att du måste bekräfta din anmälan genom att betala konferensavgiften. Klimatanpassningsdag 25 oktober 2013 Klimatanpassning handlar om att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av idag och de vi inte kan förhindra i framtiden. Vad är Klimatanpassningsdagen

Läs mer

Vad gör Livsmedelsverket? Christina Nordensten Rådgivare och VAKAs projektledare

Vad gör Livsmedelsverket? Christina Nordensten Rådgivare och VAKAs projektledare Vad gör Livsmedelsverket? Christina Nordensten Rådgivare och VAKAs projektledare Christina.nordensten@slv.se Klimathandbok för dricksvattenproducenter - klar 2018 Metodik och kunskapsunderlag för klimatanpassning

Läs mer

Vatten i samhällsplaneringen Så arbetar Västerås Stad

Vatten i samhällsplaneringen Så arbetar Västerås Stad Vatten i samhällsplaneringen Så arbetar Västerås Stad Barbro Sollén Wilcox Planarkitekt, Sbf, Västerås stad Lena Höglund VA-ingenjör, Mälarenergi AB Varför är vattenfrågorna viktiga i Västerås? Mälaren

Läs mer

VA-teknik Södra. prövar ny teknik för hållbar avloppshantering. Karin Jönsson (VA-teknik, LTH)

VA-teknik Södra. prövar ny teknik för hållbar avloppshantering. Karin Jönsson (VA-teknik, LTH) VA-teknik Södra prövar ny teknik för hållbar avloppshantering Karin Jönsson (VA-teknik, LTH) Den här presentationen Kort om VA-teknik Södra Exempel på utmaningar VA-teknik Södra bidrar till lösningarna

Läs mer

Sammanfattning VA-kluster Mälardalens internat 2013. 21-22 augusti Stora Brännbo, Sigtuna

Sammanfattning VA-kluster Mälardalens internat 2013. 21-22 augusti Stora Brännbo, Sigtuna Sammanfattning VA-kluster Mälardalens internat 2013 21-22 augusti Stora Brännbo, Sigtuna Programmet dag 1 12:00 13:00 Lunch 13:00 13:10 Välkomna, presentationsrunda 13:10 13:30 Inledning Internatet 2012

Läs mer

Vad gör de i Europa med slammet och hur bra blir det?

Vad gör de i Europa med slammet och hur bra blir det? Vad gör de i Europa med slammet och hur bra blir det? Ulrika Lindberg (f.d. Olofsson), Umeva, och Cecilia Bertholds, Käppalaförbundet Magdalena Svanström, Chalmers; deltog i ROUTES Agenda ROUTES - Bakgrund

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

SAmmAN- FATTNING. vattenvisionen FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA FÖR VATTENSEKTORN VISIONEN VATTEN

SAmmAN- FATTNING. vattenvisionen FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA FÖR VATTENSEKTORN VISIONEN VATTEN SAmmAN- FATTNING vattenvisionen FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA FÖR VATTENSEKTORN VATTEN VISIONEN SAMMANFATTNING VISION FÖR VATTENSEKTORN Svensk forskning, innovation och samverkan mellan vattensektorns

Läs mer

VA-PLAN FÖR LJUSDALS KOMMUN PROJEKTDIREKTIV

VA-PLAN FÖR LJUSDALS KOMMUN PROJEKTDIREKTIV Utfärdare Fastställd av KsSu Upprättad Identifikation Sida 1 av 9 VA-PLAN FÖR LJUSDALS KOMMUN PROJEKTDIREKTIV Utfärdare Fastställd av KsSu Upprättad Identifikation Sida 2 av 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida

Läs mer

Produktkedja Vagga till grav (cradle to grave) Ekologiskt fotavtryck Miljöbelastning Konkreta exempel på hur varje individ kan konsumera smartare

Produktkedja Vagga till grav (cradle to grave) Ekologiskt fotavtryck Miljöbelastning Konkreta exempel på hur varje individ kan konsumera smartare Den funktionella staden Som en del av vår utställning den hållbara staden finns tre interaktiva skärmar, alla tre med samma innehåll. Skärmarna består av 7 faktafilmer och 6 interaktiva uppdrag. Punkterna

Läs mer

Skellefteå Resultat inventering av enskilda avlopp och vattenbrunnar samt inbjudan till informationsmöte

Skellefteå Resultat inventering av enskilda avlopp och vattenbrunnar samt inbjudan till informationsmöte Informationsbrev Vatten- och avfallsavdelningen Skellefteå 2016-07-05 Resultat inventering av enskilda avlopp och vattenbrunnar samt inbjudan till informationsmöte Om det är något begrepp du inte förstår,

Läs mer

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Trelleborg den 27 september 2012 Biogas Syd arbetar med biogaspusslets olika sektorer Miljömål Ökad sysselsättning Klimatmål Klimatmål Ökad försörjningsgrad

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp

Vatten Avlopp Kretslopp Hotet mot vår dricksvattenförsörjning - ur ett regionalt perspektiv 160310 vatten avlopp kretslopp Lena Blom, Göteborg stad Kretslopp och Vatten, DRICKS Chalmers Hot mot dricksvattnet Klimatförändringar

Läs mer

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG

FÖRORENINGAR I VATTENDRAG FÖRORENINGAR I VATTENDRAG 1 Föroreningar i vattendrag Mål och krav FN, EU och Sverige Miljökvalitet Viskan Föroreningar Källor Spridning Åtgärder 2 Ramdirektivet för vatten Vi ska uppnå en långsiktigt

Läs mer

Strategisk planering för hållbar dricksvattenförsörjning och vatten av god kvalitet på Åland

Strategisk planering för hållbar dricksvattenförsörjning och vatten av god kvalitet på Åland Strategisk planering för hållbar dricksvattenförsörjning och vatten av god kvalitet på Åland Ålands Vatten Ab arbetar strategiskt för att nå målsättningen med en hållbar dricksvattenförsörjning för Åland

Läs mer

Kommunal VA plan. Mora kommun

Kommunal VA plan. Mora kommun Kommunal VA plan Mora kommun 1 2 Kommunal VA försörjning? Kommunal VA plan Med kommunal VA-plan menas ett styrdokument som beskriver hur kommunen ska lösa VA-försörjningen i hela kommunen, d.v.s. både

Läs mer

Dagvatten - Ansvar och roller

Dagvatten - Ansvar och roller 1 (5) Dagvatten - Ansvar och roller Stockholm Vatten Stockholm Vatten är ett kommunalt bolag och stadens VA-huvudman. Detta medför ett ansvar för att den samlade avledningen av dagvatten, inom verksamhetsområde

Läs mer

VA 2050 År Verksamhetsplan VA 2050 samlar ALLA mål som gäller för VA - verksamheten inom Borlänge. från de företagsövergripande

VA 2050 År Verksamhetsplan VA 2050 samlar ALLA mål som gäller för VA - verksamheten inom Borlänge. från de företagsövergripande Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA VA 2050 År 2010 Verksamhetsplan VA 2050 samlar ALLA mål som gäller för VA - verksamheten inom Borlänge Energi. Planen utgår från de företagsövergripande målen. Kontaktperson:

Läs mer

Vattendirektivet så påverkas kommunerna

Vattendirektivet så påverkas kommunerna Vattendirektivet så påverkas kommunerna Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön Från EU-direktiv till svensk lag Flera direktiv bakas ihop (upphörde 2013) Farliga ämnen 2000/60/EG Ramdirektiv för

Läs mer