yyy

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "yyy http://www.dfkompetens.se/chefsarkitekt"

Transkript

1 yyy

2 Välkomna till dagens frukostmöte! 2

3 Agenda 08:30 09:00 Varför en utbildning till chefsarkitekt? 09:00 09:15 Rollen som chefsarkitekt: Samtal med chefsarkitekten 09:20 09:30 Utbildningens disposition 09:30 10:00 Frågestund 3

4 4

5 Chefsarkitekten skall säkerställ nyttan av att använda arkitekturen som förflyttningsinstrument Använda arkitekturen som förflyttningsinstrument Arkitekturförmågan möjliggör att använda arkitekturen som förflyttningsinstrument 5

6 Det ställs höga krav på Chefsarkitekten Du ska arbeta för övergripande arkitekturvision och dess verkställande samt för säkerställande av att nödvändiga processer, styrmekanismer och verktyg för styrning mot övergripande arkitekturmål anammas av organisationen Teknisk erfarenhet från tekniker som UNIX, Linux, Oracle, WebService, Tibco, Weblogic och Java Förmåga att agera som mentor och stötta andra i sin vardag. Du ska ha chefserfarenhet med personalansvar Vi söker en naturlig ledare som drivs av att leda i förändring med stort engagemang och uthållighet där du skapar förutsättningar när sådana delvis eller helt saknas. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet Orädd Du ansvarar för att stödja verksamheten med arkitektonisk kompetens vid verksamhetsutvecklingsaktiviteter,, t.ex. genom kvalificerad rådgivning och genom att leda workshops och modelleringsövningar Du leder IT-arkitekternas dagliga arbete Arbetet innebär koordinering av externa krav och samverkan i olika nationella och internationella forum Minst 7 års erfarenhet i ledande position avseende arkitekturstyrning på företagsövergripande nivå Erfarenhet av agila metoder och/eller kanban 6

7 Nyttor i den utökade utvecklingsprocessen från Gödsel till Caféupplevelse Utvecklingskedjan Förstå affären Analysera verksamhet Designa arkitektur Planera och designa förflyttning Detaljplaner a förflyttning Designa förmåga Utveckla förmåga Etablera förmåga Lansera förmåga Ta hem värde EFFEKTIVITET RÄTT UTVECKLING Högt nettonuvärde realiserat EFFEKTIVITET RÄTT SÄTT Hög andel av framgångsrika projekt (tid, kostnad, kvalitet) PRODUKTIVITET Kortare tid-till-värde (time-to-value) Övergripande mål

8 Affärens strategiska- och verksamhetens operativa plattformar ställer krav på utformningen av arkitekturförmågan AFFÄRENS STRATEGISKA PLATTFORM MARKNAD AFFÄRSIDÉ OCH VISION VÄRDEGRUND & KULTUR F.1 ARKITEKTURFÖRMÅGAN F.1.1 F.1.2 F.1.3 F.1.4 UPPDRAG & MÅLBILD STRATEGI OCH TAKTIK VERKSAMHETS- FÖRMÅGA POLICIES & REGELVERK VERKSAMHETENS OPERATIVA PLATTFORM ORGANISATION STYRMODELL PROCESSER IT 8

9 Ett balanserat angreppssätt som stödjer arkitekturförmågans hela utvecklingscykel Rätt värdeskapande kan bara säkerställas om effekterna av de tjänster vi levererar kontinuerligt stäms av mot organisationens strategiska inriktning För maximal effekthemtagning förankras förmågans värdeskapande i organisationens strategiska plattform Utvärdera Orientera Kontinuerlig kvalitet i våra leveranser är av hög vikt för att kunna skapa bra analysunderlag och nöjda kunder Stabilisera Utveckla Förmågan måste på ett balanserat sätt integreras i redan existerande strukturer för att bli framgångsrik Leverera Lansera Förutom rätt kompetens krävs strukturerade processer för ett produktivt värdeskapande Framgångsrik intern försäljning av förmågans tjänster kräver att internkunderna har god förståelse av värdet 9

10 Arkitekturförmågans utveckling kan se olika ut beroende på omfattning och målsättning Dedikerade affärsområden Gemensam strategi Strategi Strategi Leverans Leverans Affärsenhet Koncern Affärsenhet Koncern Projekt Leveransportfölj Strategi Strategi Leverans Leverans Affärsenhet Koncern Affärsenhet Koncern 10

11 Beroende på vägval och position måste arkitekturförmågan utvecklas olika Ingen arkitekt ur Ingen arkitekt ur Arkitektur i projekt/progra m Arkitektur strategi Arkitektur i projekt / program Arkitekturstrategi Förvalta arkitektur Förvalta arkitektur Optimera arkitektur Optimera arkitektur Ingen arkitekt ur Ingen arkitekt ur Avgränsad arkitektur i projekt Arkitektur strategi Arkitekturprogramportfölj Arkitekturportfölj Förvalta arkitektur Förvalta arkitektur Optimera arkitektur Optimera arkitektur Dedikerade affärsområden Gemensam strategi Projekt Leveransportfölj då uppstår också mognadstrappor 11

12 Ledarskap är förmågan att få andra att av egen vilja nå överenskomna mål. 12

13 Ledarskap är förmågan att frigöra potential hos organisation, team och individ. 13

14

15 För att bygga ett lag behöver vi ha fokus på individ såsom lagperspektivet Individperspektivet Lagperspektivet Öppenhet Tillit & Samverkan

16 Medvetet utvecklar man och förblir ett högpresterande lag Fas 1: Avvaktande och positionerande Fas 2: Sökande och utmanande Fas 3: Tillit och struktur Fas 4: Högpresterande Från arbetsgrupp till att bli ett högpresterande lag Baserad på Creating Effective Teams by Susan A. Wheelan

17 Agenda 08:30 09:00 Varför en utbildning till chefsarkitekt? 09:00 09:15 Rollen som chefsarkitekt: Samtal med chefsarkitekten 09:20 09:30 Utbildningens disposition 09:30 10:00 Frågestund 17

18 Ledande chefsarkitekter utformar kursen för att stärka Sveriges företag och organisationer André Ekespong, TUI Nordic Max Fischer, Nordea Helena Lejonklou, Skatteverket Daniel Lundberg, If Mats Lundeborg, AMF Pension Kennet Samuelsson, Skandia Johanna Värild, SAAB Group 18

19 Varmt välkommen, Mats! Mats Lundeborg, AMF Pension 19

20 Agenda 08:30 09:00 Varför en utbildning till chefsarkitekt? 09:00 09:15 Rollen som chefsarkitekt: Samtal med chefsarkitekten 09:20 09:30 Utbildningens disposition 09:30 10:00 Frågestund 20

21 Syfte och mål med utbildningen Att frigöra deltagarens potential som chef och ledare för arkitekturförmågan genom att: stärka deltagarens kompetens inom arkitekturstyrning, kommunikation och organisation utveckla deltagarens kunskap om hur man räknar hem investeringarna i arkitekturarbete fördjupa deltagarens förmåga att designa och bygga ett väl fungerande ledningssystem träna i härlig miljö tillsammans med mentorer, motiverade bollplank och andra blivande chefsarkitekter 21

22 Chefsarkitektens kompetensprofil enligt vår referensgrupp Affär och strategi Kommunikation Ledarskap Arkitekturdiscipliner Förändringsarbete Arkitekturstyrning Organisation Ekonomi 22

23 Chefsarkitektens kompetenser (I/II) Affär och strategi Förstå strategiformulering, strategisk planering och strategiexekvering samt hur säkerställa samband mellan affärs-, verksamhets- och IT-strategiarbete. Ha spänst att kunna röra sig mellan strategiska, taktiska och operativa frågor Ledarskap Frigöra och utveckla organisationens, teamens och individernas potential. Coacha i alla dimensioner för att åstadkomma bestående effekter i förmågan att bedriva affärsmässig verksamhetsutveckling. Förmåga att planera, leda, delegera, stödja och följa upp arkitekturarbetet Förändringsarbete Planera och facilitera transformation av organisation, processer och teknologi med hjälp av arkitektur. Kunna ta fram transitionsplaner och migreringsplaner samt navigera fram till bra resultat med rätt lösning och god acceptans. Förmåga att balansera mellan kortsiktig leverans och långsiktiga mål Organisation Bygga och säkerställa en väl fungerande arkitekturorganisation. Skapa de roller, ansvarsområden och strukturer för utveckling och samarbete som är nödvändiga för en fullskalig implementering och värdehemtagning av arkitekturarbetet 23

24 Chefsarkitektens kompetenser (II/II) Ekonomi Förstå företagets eller organisationens ekonomiska styrmodell, ta fram Business Case och skapa strukturer för hur säkerställa värdehemtagningen av arkitekturen Arkitekturstyrning Utforma styrmodell för arkitekturarbetet som säkerställer exekveringen av framtagna strategier. Utforma arkitekturprocess, styrande principer, beslutsforum och övriga strukturer för att leda arkitekturarbete i önskad riktning Arkitekturdiscipliner Beskriva och förstå affärs-, verksamhets- och IT-arkitekturdisciplinerna och deras inbördes samband. Kunna stödja i prioritering, val av angreppssätt, metoder och verktyg för arkitekturarbetet Kommunikation Skapa program för interaktion och kommunikation med och mellan samtliga intressentgrupper där form och frekvens är anpassad till respektive grupp. Förmåga att förhandla och kompromissa samt skapa nätverk såväl externt som internt 24

25 Kväll EM Examensuppgift FM Kväll EM FM Introduktion och plattform Ledarskap Arkitekturstyrning Dag 1 Välkomna! Introduktion Rollen som chefsarkitekt Dag 2 Att etablera arkitekturförmågan Chefsarkitektens ledningssystem Dag 3 Dag 4 Ledarskap i komplexa och moderna organisationer Presentation av hemuppgifter Arkitektteamet Dag 5 Dag 6 Strategisk arkitekturstyrning och arkitekturförmågan Transformationsplanering Presentation av hemuppgifter Kursens ramverk och innehåll Chefsarkitektens arkitekturkompetenser Att bygga rätt lag för uppdraget Genomgång hemuppgifter till dag 3-4 Ledarskapets möjligheter Att anpassa sitt ledarskap Introduktion till arkitekturstyrning Genomgång hemuppgifter till dag 5-6 Strategisk arkitekturstyrning och arkitekturförmågan Operativ Arkitekturstyrning Genomgång hemuppgifter tilldag 7-8 Lära känna gruppen Förberedelse Att leda i förändring Förberedelse Transformationsplanering Kommunikation och Ekonomi Dag 7 Dag 8 Organisation Dag 9 Dag 10 Ledningssystem och Examination Dag 11 Dag 12 Storytelling Nätverkande Pedagogik och retorik Ekonomi - grunder Business Case Organisationsdesign Kompetensinventering och kompetensutveckling Mognadsmätning Chefsarkitektens ledningssystem oh verktyg Presentation av examensuppgift Att skapa intresse för arkitekturen Att hitta de enkla modellerna Budgetprocesser och Livscykelhantering Genomgång hemuppgifter Arkitektroller i samverkan Casebeskrivningar Genomgång examensuppgift Sammanfattning av kursen Casebeskrivningar Självskattning Certifiering Kommunikationsplanering Att frigöra potentialen Examensfest 25

26 Kompetensutveckling i samverkan ger resultat Kompetensutvecklingens pelare Självinsikt Kursen startar med en 360-undersökning av individen i rollen som Chefsarkitekt. Uppföljning och målstyrning sker kontinuerligt genom individanpassad coaching Teaminsikt I team förädlas det breda perspektivet på rollen. Teamperspektivet skapas i grupper vid varje kurstillfälle Organisationsinsikt Etableringen av ledningssystemet sker successivt och hjälper chefsarkitekten att etablera det organisatoriska perspektivet Tillsammans med coacherna bearbetar ni under kursen er och rollens utveckling, ert team på hemmaplan samt er organisation 26

27 Varmt välkommen, Henrik! Henrik Wall, Swedbank 27

28 Vad säger kursdeltagarna själva? Vad har du haft för nytta av kursen? Kursen har hjälpt mig att byta position jag tillträder snart in i rollen som svensk IT Chef för ett annat bolag Jag har nu blivit tillfrågad om jag vill bli chefsarkitekt i min organisation Ni har plockat fram nya talanger som vi inte visste vi hade inom oss! Jag har blivit ombedd att söka tjänsten som Chefsarkitekt i min organisation Jag är numera chefsarkitekt i min organisation kursen har bidragit till att bygga min plattform Vi är jättenöjda med utbildningen Vi har verkligen direkt nytta av utbildningen. Tack för en kanonkurs! Vi har och kommer att ha stor nytta med utbildningen. Jag tänkte gå en Mini- MBA, men bestämde mig för denna istället. Kursen täckte mer än väl mina behov! Jag har börjat inse att de verktyg vi har fått lära oss och tillämpa på kursen går att använda för att bygga vilka förmågor som helst. Mycket användbart! 28

29 Krav för certifiering För certifiering krävs: Närvaro på samtliga kursdagar Deltagande i samtliga grupparbeten med godkänt betyg Inlämning av samtliga enskilda hemuppgifter med godkänt betyg Vi vill att alla ska delta aktivt och bidra med en generös attityd till kurskollegorna genom bl.a. aktivt lyssnande Vi har två betygsnivåer: Godkänd (G) och Icke godkänd (IG) Vi stöttar med restuppgifter och kommer att påminna och ge tydlig feedback Missade dagar kan tas igen vid nästa kursomgång 29

30 Agenda 08:30 09:00 Varför en utbildning till chefsarkitekt? 09:00 09:15 Rollen som chefsarkitekt: Samtal med chefsarkitekten 09:20 09:30 Utbildningens disposition 09:30 10:00 Frågestund 30

31 Think big act small start now! 31

32 Frågestund Kontaktpersoner: 32

Avega Group på 60 sekunder

Avega Group på 60 sekunder Årsredovisning 2012 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Vårt fundament 6 3 sätt att utveckla kundens affär 8 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad och kunder 16 Kvalitet ger goda kundrelationer 18 Elevate 40

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM 013-014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM VD har ordet Utbildning är en av nycklarna till att öka prestationer och resultat. Jag har jobbat med kompetensutveckling och

Läs mer

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

Fånga morgondagens möjligheter

Fånga morgondagens möjligheter PwC Academy Fånga morgondagens möjligheter Utbildningar våren 2010 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor pwc.com/se/pwcacademy Det finns ett antal omvärldsfaktorer som kommuner

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean.

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING Nr. 8 3 TIPS FÖRBÄTTRA OCH SKAPA DELAKTIGHET

Läs mer

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta Resurshantering Strategisk styrning Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 NyBorealisering Ekonomisk styrning Riskhantering Intressenthantering SPI Q214 Alla (318) SPI 2013 Alla (727) SPI Q214 Svensk Projektmognad

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige THE VOLVO WAY Ref No 953810001, augusti 2009 AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige INDEX Förord Vår målsättning Kunderna främst Kundfokus Tydliga mål Kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön Ständiga förbättringar

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB White Paper CRM framgångsrik affärsstrategi Zync Customer Management AB CRM FRAMGÅNGSRIK AFFÄRSSTRATEGI 1 I DETTA WHITE PAPER CRM framgångsrik affärsstrategi av Zync Customer Management AB Detta dokument

Läs mer

Inspiration från Frontwalkerkoncernen. med ledarskapsutbildningen The Human Element

Inspiration från Frontwalkerkoncernen. med ledarskapsutbildningen The Human Element Inspiration från Frontwalkerkoncernen 1 2011 GOD VÅRD [PÅ WEBBEN! [ [ ANDREAS DELAR SIN KUNSKAP MED OMVÄRLDEN [ Hon hittar kraften hos människorna med ledarskapsutbildningen The Human Element Ökad verksamhetsnytta

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer