Ekerö tidning. byggs om till fyra körfält. Nr Samhällsinformation från din kommun Vad äter ditt barn i skolan?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekerö tidning. byggs om till fyra körfält. Nr 24 2011 www.ekero.se. Samhällsinformation från din kommun www.ekero.se. Vad äter ditt barn i skolan?"

Transkript

1 Nr Ekerö tidning Foto: linda blanckert Foto: linda blanckert Foto: Äppelfabriken Vad äter ditt barn i skolan? Skolmaten ska vara god, vällagad och näringsriktig. Det är målet för Kerstin Zackrisson Samsson, chef för matproduktion i Ekerö kommun. Det ligger mig varmt om hjärtat att arbeta med beredda råvaror och vi ska leverera välsmakande mat till nöjda gäster säger hon. Sid 6 Ut i det vilda igen Hos Ewa Kierkegaard på Viltjouren samsas rådjurskid, fågelungar som trillat ur boet, övergivna igelkottar och skadade havsörnar. Hon matar och vårdar dem tills de är tillräckligt starka att släppas ut i naturen igen. Sid 9 Semestra på Mälaröarna i sommar Här är några av våra bästa tips på olika smultronställen och vad du kan göra och upptäcka i sommar oavsett om du bor i kommunen eller kommer hit som besökare. Sid Ekerövägen byggs om till fyra körfält Tips och idéer för sommarlovet Efter månader av förhandlingar blev det äntligen klart den 15 april att Ekerö kommun, Riksantikvarieämbetet, Statens Fastighetsverk och Trafikverket är överens om att Ekerövägen ska breddas till fyra körfält och dess anslutning till Förbifart Stockholm. Peter Carpelan (M) Kommunstyrelsens ordförande är glad å ekeröbornas vägnar att efter många omfattande samråd ska Ekerö få fyra anpassade körfält som underlättar ekeröbornas framkomlighet samtidigt som världsarvet Drottningholm och dess unika natur- och kulturmiljö säkerställs. Foto: Lars Lindström/dåvarande Vägverket Nyheter sid. 3

2 2 Kommunen Ekerö tidning Nr FÖRSLAGSLÅDA till Ekerö kommuns politiker! LÄS MER HÄR! Mejla dina frågor till våra politiker. Enklare betalning av dina fakturor Nu kan du som är kund hos Ekerö kommun betala dina fakturor enklare. Det finns olika sätt att välja på. Autogiro eller E-faktura. Läs mer på vår hemsida: Ekerö tidning Utgivningsplan mars 29 maj Bästa läsare Foto: douglas bock 11 september 27 november Nu nalkas sommaren som förhoppningsvis kommer att bli lång och skön. Många gånger har jag skrivit om Ekerövägen på denna sida och om den trafiksituation alla pendlande ekeröbor tvingas utstå varje dag. Inom några år kommer det att förändras till det bättre. I mitten på april blev vi klara med en överenskommelse tillsammans med Trafikverket, Riksantikvarieämbetet och Statens Fastighetsverk om anslutningarna till Förbifart Stockholm och att Ekerövägen ska breddas till fyra körfält. Jag är mycket glad över att efter månader av förhandlingar gått i mål med en för Ekerö mycket framgångsrik överenskommelse innebärande att Ekerö får fyra anpassade körfält som underlättar ekeröbornas framkomlighet samtidigt som vi säkerställer världsarvet Drottningholm och dess unika natur- och kulturmiljö. Drottningholm fyller tjugo år som världsarv i år blev Drottningholm upptaget på Unesco:s världsarvslista över platser av omistligt värde för mänskligheten. I början på maj deltog jag i högtidlighållandet av världsarvsjubileet där mitt tal bland annat handlade om Drottningholm som portalen mot Ekerö. Under året kommer bland annat ett flertal spännande seminarier hållas om världsarvet Drottningholm. Välkommen Anna-Maria Svensson som ny medarbetare i Ekerö kommun! Foto: linda blankert Anna-Maria Svensson är Utvecklingsledare/Utvärderigsexpert på nämndkontoret barn och utbildning. Hon har tidigare arbetat med utvärderingar och kvalitetsfrågor i Tyresö kommun och dessförinnan varit doktorand i statsvetenskap och anställd vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet. - Tanken är att jag ska vara med och bygga upp ett kvalitets- och utvärderingssystem så att nämndkontoret ska få mer koll på förskolornas och grundskolornas kvalitet. I nya skollagen finns delvis nya formuleringar om insatser för att möta varje barns behov och i arbetet med att bygga upp ett nytt kvalitets- och utvärderingssystem ingår även att se över dessa insatser. Ekerö tidning Nyligen invigdes en ny färjeled för dispenstrafik mellan Slagsta i Botkyrka kommun och Tyska Botten i Södra Ängby i Stockholms Stad. Trafiken är tänkt att avlasta Essingeleden och Ekerö. Trafikverket räknar med att driva den nya färjeleden under tre år för att transportera tunga, breda och/eller långa fordon mellan norra och södra Stockholm. Fordonen får idag inte köra på Essingeleden eller andra känsliga vägar. Det här betyder mycket för Ekerö kommun eftersom dessa tunga fordon har slitit mycket på våra vägar och broar. Fartyget Seaside ligger alltjämt kvar till allas beskådan nu med tillhörande klotter på kölen. Kronofogdemyndigheten har sedan juni 2009 haft ansvaret för att få bort Seaside från Tappströmskanalen men ingenting har hänt. Kronofogdemyndigheten säger till Ekerö kommun att upphandlingen av ett bärgningsföretag snart ska vara slutfört, men det är en uppgift vi har fått många gånger sedan början av förra året. Kommunstyrelsen anmälde Kronofogdemyndigheten till Justitieombudsmannen (JO) i höstas för orimligt lång handläggningstid för att bärga fartyget och nu har JO krävt svar av Kronofogden om varför. Jag hoppas dock att det snart blir möjligt att genomföra bärgningen eftersom det ur miljö- och övergripande kommunperspektiv är helt oacceptabelt med ett skeppsvrak i Tappströmskanalen. Traditionsenligt avhåller Ekerö kommun i samarbete med Drottningholms slottsförvaltning årets Nationaldagsfirande i Drottningholms slottspark. Det ryktas att det ska bli en färgsprakande föreställning med ackompanjemang av sedvanlig vacker musik och sång. Jag hoppas att du har möjlighet att närvara! Jag önskar dig en skön sommar! Peter Carpelan (M) Kommunstyrelsens ordförande Ansvarig utgivare: Lars Hortlund Redaktion: Johan Elfver, Anna Levahn och Linda Blanckert Grafisk form: Linda Blanckert, Anna Levahn och Birgitta Hanzson redigering: Johan Elfver, Anna Levahn och Linda Blanckert Tryckeri: Uffe Tryckare AB Upplaga: ex adress: Box 205, Ekerö Tfn: (vx) E-post:

3 Nr Ekerö tidning Nyheter 3 Ekerövägen byggs om till fyra körfält I mitten på april träffades en överenskommelse om inriktningen för hur Förbifart Stockholm ska anslutas till Ekerövägen och för hur Ekerövägen kan utvecklas. I överenskommelsen ingår att Ekerövägen byggs om till fyra smala körfält i syfte att åstadkomma en hållbar förbindelse där kollektivtrafiken får egna körfält i båda riktningar under högtrafik. Överenskommelsen har fattats mellan Trafikverket, Ekerö kommun, Statens Fastighetsverk och Riksantikvarieämbetet efter omfattande samråd. Länsstyrelsen har deltagit i dessa diskussioner. Parterna kommer att fortsätta sitt nära samarbete för att säkra att intentionerna i överenskommelsen fullföljs. - Jag är glad å ekeröbornas vägnar att vi efter många omfattande samråd får fyra anpassade körfält inom några år, som underlättar ekeröbornas framkomlighet samtidigt som vi säkerställer världsarvet Drottningholm och dess unika natur- och kulturmiljö. Överenskommelsen realiserar de förbättringar som krävs för En bättre framkomlighet gynnar inte bara Ekerös framtida utveckling utan hela Mälardalsregionen.. ekeröbornas framkomlighet nu och i framtiden. En bättre framkomlighet gynnar inte bara Ekerös framtida utveckling utan hela Mälardalsregionen, säger Peter Carpelan (M) kommunstyrelsens ordförande i Ekerö kommun. Världsarvet Drottningholm tryggas Flera tungt vägande intressen har stått i fokus och vägts mot varandra under arbetet. Drottningholms slottsanläggning uppfördes på Unescos världsarvslista Världsarvet Drottningholm måste tryggas utan att skadas av ökande trafik i en växande region. Samtidigt expanderar Ekerö kommun och behöver en långsiktigt hållbar trafiklösning. Boende i Ekerö kommun har idag bara Ekerövägen, väg 261, som enda vägförbindelse med omvärlden. Förbifart Stockholm kommer att ansluta Riggert Anderson, Trafikverkets projektchef för Förbifart Stockholm. till Ekerövägen, vilket innebär att trafiken förbi Drottningholm kommer att avlastas. - Det är ett mycket viktigt steg som tagits i och med denna överenskommelse. Att lösa Ekerö kommuns behov av en robust trafiklösning som gynnar kollektivtrafiken liksom att besluta om Förbifart Stockholms anslutning till Ekerövägen och samtidigt säkerställa att världsarvet Drottningholm och natur- och kulturmiljön på Lovön inte skadas, har krävt omfattande samråd och analyser. Nu har vi funnit lösningar som alla parter är överens om och kan gå vidare i vårt arbete. Det kommer att förbättra trafiksituationen betydligt för Ekeröborna. Och när Förbifarten är byggd kommer trycket att minska på Ekerövägen, säger Riggert Anderson, Trafikverkets projektchef för Förbifart Stockholm. Anslutningarna till Förbifart Stockholm Anslutningen mellan Förbifart Stockholm och Ekerövägen har utvecklats i flera omgångar i samråd med berörda myndigheter och boende. Sedan de olika intressena vägts samman har Trafikverket valt att gå vidare med ett alternativ som innebär en cirkulationsplats vid Edeby Gård och en vid Tillflykten, båda på Lovö. Cirkulationsplatserna med tillhörande vägar ska utformas så att de i största möjliga mån smälter in i landskapet. Det fortsatta arbetet ska ske i nära samverkan mellan överenskommelsens parter och samordnas med Länsstyrelsens pågående arbete med att skapa ett natur- och kulturreservat för Lovö/Kärsö. Fyra anpassade körfält När Ekerövägen byggs om, vilket sker inom några år, ska den anpassas till världsarvsområdet och dess omgivande natur- och kulturmiljöer. Historiska, visuella och funktionella samband inom området ska förstärkas. Fyra smala körfält mellan Ekerö Centrum och Nockeby på Ekerövägen kommer att innebära påtagliga förbättringar för trafiken, i synnerhet för kollektivtrafiken, och vägen ska utformas så att världsarvet, byggnadsminnet och riksintresset inte hotas. Trafikverket ska också analysera trafikflödena sedan Förbifart Stockholm öppnats, och vid behov medverka till ytterligare åtgärder som minskar trafikflödet från Förbifart Stockholm genom Drottningholms världsarvsområde. Johan Elfver Det här är ett förslag på hur Föbifarten kan komma att se ut Illustratör: Tomas Öhrling

4 4 Aktuellt Ekerö tidning Nr Ekerö kommuns årsredovisning positivt resultat på 73 miljoner kronor Årsredovisningen för Ekerö kommun visar på ett positivt resultat på 73 miljoner kronor för Det finansiella resultatmålet överträffades jämfört med budget och investeringarna på 100 miljoner kronor kunde finansieras med egna medel. Mitt i den ekonomiska krisen planerades budgeten för 2010 att nå ett resultat på sju miljoner kronor i överskott. Resultatet blev 66 miljoner kronor över förväntan. Det positiva resultatet beror i huvudsak på tre saker: 19 miljoner kronor i högre skatteintäkter 37 miljoner kronor mer från i intäkter från markförsäljningar 10 miljoner kronor lägre kostnader Ekerö kommun har en hög låneskuld vilken har minskat något under året och uppgår till 469 miljoner kronor. Det kan konstateras att det finns ett fortsatt behov av nya lokaler och förbättringar i de befintliga, samt att allt fler efterfrågar kommunens tjänster. Investeringarna har under en längre tidsperiod varit på en hög nivå och inte alltid kunnat finansieras med egna medel vilket också syns på kommunens låneskuld. De senaste fem åren har investeringarna varit på en mer måttfull nivå för att öka under Det är under de senaste fyra åren som investeringarna har finansierats med egna medel. Självfinansierings-graden uppgick till 128 procent år Investeringstopparna under åren beror främst på de stora renoverings- och ombyggnadsprogrammet i kommunens skolor. Även mot slutet av 90-talet och vid millennieskiftet var investeringarna omfattande. Nuvarande planering av investeringar är hårt prioriterade. Kommande behov av utbyggnad av förskolor och äldreomsorg samt renoveringsbehov av skolor kommer att innebära omfattande tryck på investeringsnivån. Det goda ekonomiska resultatet för 2010 stärker Ekerö kommuns finansiella kraft. - Det finansiella läget och oroligheter i omvärlden påverkar givetvis Ekerös ekonomi även i fortsättningen och det finns all anledning att vara vaksam inför framtiden. Ordning och reda i kommunens ekonomi är en av hörnstenarna i min ambition att våra medborgare och företagare ska känna sig nöjda och stolta över hur vi förvaltar och utvecklar kommunens verksamheter på ett effektivt och professionellt sätt, säger Lars Hortlund, kommundirektör, Ekerö kommun. Kommunal ekonomi är hårt reglerad enligt lag och den kommunala verksamheten finansieras kollektivt av skattebetalarna. Ett överskott innebär att kommunen inte behöver låna pengar utan det går till att finansiera investeringar. - Ekerö kommuns ekonomi är stark och det är tack vare att kommunen är välskött. En stark ekonomi är en av grundförutsättningarna för att kunna skapa handlingsutrymme för kommunen att satsa på välfärdens kärna och det som verkligen behövs. Till exempel att fortsätta vår satsning att bli en av de tio bästa skolkommunerna och att rusta upp våra verksamhetslokaler, säger Peter Carpelan (M), kommunstyrelsens ordförande, om det positiva resultatet. Johan Elfver Ekerö företagsklimat allt bättre! Ekerö Kommun klättrar i Svenskt Näringslivs årliga ranking över företagsklimatet i landets 290 kommuner. Det är en omfattande mätning där drygt företag aktivt har medverkat och svarat på frågor om företagsklimatet i den egna kommunen. Ekerö kommun har gått upp +60 placeringar på två år och i år med +15 placeringar till plats 152 av landets 290 kommuner. - Men vi nöjer oss inte med det, vi jobbar hårt för att nästa år ta oss ännu en bit högre upp i rankingen, säger Stefan Pellén Näringslivschef i Ekerö Kommun. På topplistan ligger Solna, Vellinge, Trosa och Sollentuna. Nyföretagandet dvs. nystartade företag under året blir allt bättre och Ekerö Kommun ligger nu på plats 8 i Sverige och på plats 2 i Stockholms Län enligt den senaste nyföretagarbarometern. Brandtillsyn i Ekerös grundskolor genomförd I Ekerö kommun har samtliga grundskolor genomgått brandtillsyn sedan ett drygt år tillbaka. I brandtillsynen ingår bland annat brandlarmsfunktion, utrymningsvägar, brandsläckare och brandskyddsplanering. - Tekniska kontoret har gått igenom samtliga grundskolor. Därefter kommer vi att jobba vidare med brandtillsynen av samtliga förskolor, säger Stefan Persson, Säkerhetssamordnare, Tekniska kontoret. I Sveriges Radio/Dagens Eko säger Försvarsminister Sten Tolgfors med ansvar för brandförsvaret att brandtillsynen måste bli bättre bland Sveriges skolor. Ny befolkningsprognos Prognosen över hur invånarantalet kan komma att utveckla sig i Ekerö kommun sträcker sig från 2011 och till år Den preliminära befolkningsstatistiken kommer från Statistiska centralbyrån. Vid årsskiftet bodde personer i Ekerö kommun. Prognosen för årsskiftet 2011/2012 är nästan personer, vilket baseras på att fler barn föds, färre avlidna och ett inflyttningsöverskott. Det är en måttfull ökning med en procent. Prognosens antagande om ett antal nybyggda bostäder i kommunen medför ett ökat invånarantal som kan komma att uppgå till nästan vid utgången av år Ökningen tar sen ytterligare fart. Med detta scenario skulle det finnas ungefär boende i Ekerö kommun vid utgången av år På Ekerö kommuns hemsida kan du ta del av hela undersökningen. Blomsterfest på nationaldagen Med musik och spännande uppträdanden firas sedan flera år Sveriges nationaldag i Drottningholms slottspark. Ekerö kommun arrangerar evenemanget i samarbete med Drottningholms slottsförvaltning. Precis som tidigare år kommer en parad att gå från teatertorget till utescenen nere vid Kina slott och kommer i år att ledas av en sambaorkester. Alla får vara med i paraden, som avgår från Teatertorget kl Årets tema är blommor. Pysselstugan för barn kommer att vara öppen och där finns möjlighet att smycka sig med blommor, berättar Anna Levahn, informationsstrateg kulturskolan, Ekerö kommun. På scenen vid Kina Slott blir det konsert kl 13, med bland annat Kungliga Hovkapellets Brunnssextett och i Slottskapellet konserterar Kulturskolans elever. Drottningholm som i år firar 20 år som världsarv kommer givetvis att vara en del av programmet. Kommunalrådet Peter Carpelan håller det traditionella högtidstalet, och inleder i år en ny tradition för kommunens Nationaldagsfirande, utdelandet av svenska fanor. I år kommer de första fanorna att delas ut till två föreningar i kommunen, som utför ett mycket viktigt arbete bland barn och ungdomar. Samba de Souza

5 Nr Ekerö tidning aktuellt 5 Ekerö kommun har fått en teknisk nämnd Den tekniska nämnden kommer bland annat att ansvara för drift och underhåll av kommunens fastigheter, parker, kommunens vatten- och avloppsanläggningar, sopor, vägar, och fotbollsplaner. - Det ska vara snyggt och tryggt i kommunen och man ska vara stolt över att bo här, säger Anna-Karin Ullgren (M), ordförande. 30 miljoner kronor Tekniska nämnden har fått 30 miljoner kronor av Kommunstyrelsen, att använda under tre år för underhåll av fastigheter. - I samarbete med tekniska kontoret ska vi arbeta med ett mer planerat underhåll än tidigare. Det ska finnas en plan för oförutsedda händelser men hittills har det varit för många akututryckningar och nu ska vi arbeta mer strukturerat, därför har det tillsatts extra pengar, säger Anna-Karin Ullgren. Nämnden kommer även att satsa inom klimatområdet, bland annat genom energieffektivisering och bra klimatval, med fokus på nyproduktion. - Vi ska även arbeta med en effektiv lokalanvändning och se till att de är fräscha och upprustade, säger Anna-Karin Ullgren och syftar på lokaler som står tomma i kommunen. Tekniska nämnden planerar även ordentliga låsanordningar till lokalerna för att minska risken för vandalisering. Den skadegörelse som förekommer i kommunen måste vi göra något åt - Jag ser möjligheter i ett samarbete och en dialog mellan de olika nämnderna. Hon nämner framförallt att ett samarbete mellan Tekniska nämnden, nämndkontoret Kultur och fritid, Barn och Utbildningsnämnden samt Socialnämnden. - Den skadegörelse som förekommer i kommunen måste vi göra något åt i samarbete med skolan och Kultur och fritid. Vi har ett underskott i budgeten vilket bland annat beror på den omfattande snöröjningen och delvis skadegörelsen i våra skolor och att I samarbete med tekniska kontoret ska vi arbeta med ett mer planerat underhåll än tidigare våra badplatser vandaliserats. De pengarna hade vi kunnat använda till något bättre än underhåll och reparationer. Den Tekniska nämnden består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare. - Arbetsklimatet ska vara öppet och demokratiskt. Alla ska känna delaktighet och att de är välinformerade, avslutar Anna-Karin Ullgren. Ordförandeberedning och presidieberedning tar ställning till de ärenden som ska upp i nämnden. I presidieberedningen sitter Anna-Karin Ullgren (M), ordförande, Gunnar Pihl (Fp), vice ordförande, Lars Holmström (S), oppositionsråd och andre vice ordförande. Linda Blanckert Premiär för nytt Idrottspris Det nya Idrottspriset har ersatt Ekerö kommuns stipendium för utbildning av idrottsledare för flickor. Stipendiet har höjts från kronor till kronor. - Det tidigare priset handlade om att anpassa flickor efter idrotten istället för tvärtom. Det var ett ålderdomligt sätt att se på saken, säger Elisabeth Lunde, chef för kultur och fritid i Ekerö. Under 2010 tog Kommunstyrelsen fram nya riktlinjer för Ekerö kommuns arbete med idrott och fysisk aktivitet. Bland annat vill man att idrottsföreningar ska arbeta mer med strukturella skillnader vilket bland annat innebär att alla ska kunna idrotta på sina villkor. Elevsajten och SpeakIT Sedan årsskiftet har Ekerös hemsida en uppläsningstjänst, som heter SpeakIT. Det innebär att man kan få texten på webbsidan uppläst. Genom att klicka på länken lyssna överst på hemsidan startar tjänsten. Tjänsten ingår i ett serviceavtal, som Ekerö kommun har tecknat för alla skolor. I detta serviceavtal ingår även Elevsajten. Elevsajten är en tillgång för både elever, pedagoger och föräldrar och är framtagen i samarbete med Sveriges ledande leverantörer av digitala hjälpmedel för läs- och skrivsvårigheter. Hjälpmedlen rekommenderas av Sveriges logopeder och Skoldatatek. På kan elever kostnadsfritt ladda ner sin elevlicens för talsyntes och rättstavningsprogram. Skolornas talsyntes heter Claro Read Plus och är en av flera satsningar som görs för att elever med olika typer av läs- och skrivsvårigheter ska kunna få text uppläst, eftersom denna möjlighet ökar deras förutsättningar att studera utan att hindras av den tryckta texten. Rättstavningsprogrammen heter StavaRex för svenska ord och SpellRight för engelska ord. För att kunna ladda hem ovanstående program behövs en inloggning. Skolorna har fått alla uppgifter om inloggningen och ska ha skickat hem information om Elevsajten till eleverna. De som inte har fått inloggningen kan fråga sin lärare eller kontakta Ekerös Skoldatatek: www. tel På elevsajten kan man även: läsa om produkter inom området läs- och skrivmöjligheter testa flera program gratis hitta nyheter, tips och länkar Annika Josefsson Som en följd av de nya riktlinjerna fick stipendiet ett nytt namn och prissumman höjdes. - Idrotten är uppbyggd efter manliga strukturer och tjejer får oftast anpassa sig efter det. Dessutom finns det människor med olika typer av funktionshinder som är utestängda från idrotten. Men viktigt är att detta inte längre är ett pris som går till att uppmuntra och stödja endast tjejer. Vi uppmuntrar lika mycket ridskolorna till att starta en ridklubb för endast pojkar som ett fotbollslag för tjejer eller en grupp för funktionshindrade. Vi vill bryta de gamla könsstrukturerna inom idrotten, säger Magnus Ljung, fritidshandläggare, nämndkontoret kultur och fritid. Seniorlägenheter planeras vid Ekebyhovsvägen I Ekebyhov har Sveriges Bostadsrätts Centrum AB (SBC) sökt bygglov för två flerbostadshus med sammanlagt 41 lägenheter om 2 5 rum och kök. Markanvisningen omfattar bostadsrättslägenheter för seniorlägenheter. Ekerö kommun godkände genom beslut i Kommunfullmäktige (2003) ett markanvisnings-avtal med SBC Mark AB. Ekerö kommun konstaterar att frågan om konceptet med sk Trygghetsboende för äldre fortfarande gäller. Det gäller också höjden på flerbostadshusen vilka inte får avvika från gällande detaljplan. I nuläget behandlas ärendet från SBC Bo av Stadsarkitektkontoret. Seniorboende Det är en boendeform som innebär ett tryggt boende för äldre personer att kunna bo hemma så länge som möjligt. Boendet ska bland annat kunna erbjuda tillgång till service, säkerhet och gemensamma aktiviteter i föreningen samt med omsorg om miljön utomhus. Johan Elfver Priset delas ut till idrottsledare som aktivt verkat för att förbättra utövarnas möjlighet till idrott på sina egna villkor oavsett kön och idrott. Förslag på utvecklingsområden kan vara träningsmetoder, ledarskap, inkludering och språk. Även idrottsföreningar som arbetar aktivt för att det ska finnas kvinnliga och manliga förebilder på alla nivåer i föreningen kan tilldelas priset. Linda Blanckert

6 6 Ung på ekerö Ekerö tidning Nr Skolmaten ska vara god, vällagad och näringsriktig. Det är målet för Kerstin Zackrisson Samsson, chef för matproduktion i Ekerö kommun. Det ligger mig varmt om hjärtat att arbeta med beredda råvaror och vi ska leverera välsmakande mat till nöjda gäster säger hon. Maten som serveras i de kommunala skolorna i Ekerö köps in från huvudleverantörerna Severa, Arla, Europabagaren och Grimsta frukt och grönt. Köttet av Kerstin Zackrisson Samsson fågel är svenskt och fisken MSC* märkt och fångad i nordatlanten. Vi vill inte servera kyckling från Thailand som är injicerad med saltat vatten eller fisk som fileats i Kina och sedan flugits hit. Vi ska hålla oss till sej och torsk som fångats i godkända vatten och strömming från västkusten, säger Kerstin. Alla produkter är ursprungsmärkta. Kerstin hävdar att Irland har stränga kontroller av kötthantering, eftersom det var Irland som drabbades först av Galna kosjukan. Men det bästa vore ändå att köpa endast svenskt kött. Det är dock en kostnadsfråga för många. Köpte vi bara svenskt kött så vore det det bästa, delvis på grund av kortare transporter men också för att gynna den inhemska köttproduktionen. Det är minst tre grisbönder som Årets sommarsimskola kommer att äga rum på olika badplatser i Ekerö i sommar under veckorna Stockholms kappsimningsklubb (SKK), står traditionsenligt för undervisningen. Genom pedagogisk lek får barnen lära sig att bli trygga i vattnet innan traditionell simundervisning kan påbörjas. I undervisningen ingår lek som ett naturligt moment, samt bad- och båtvett och vattenlivräddning. lägger ned sin produktion varje dag, vilket kommer att innebära att vi inte kommer att ha något griskött i Sverige i framtiden och samtidigt läser man om dioxinskandaler i Tyskland men vi kommer att få ser mer importerat kött i Sverige. Klimatsmart mat Inom matproduktion har vi valt att arbeta med klimatsmarta livsmedel. Vi har kravmärkta produkter som kallpressad rapsolja, vetemjöl, pasta, pannkakor och andelen ekologiska mjölkprodukter är cirka 14 procent, säger Kerstin. Maten lagas på plats I Ekerö värnar man den egna matproduktionen i de kök som har förutsättningar för detta. Maten som tillagas direkt i skolorna utgör cirka 85 procent av produktionen. Köttbullarna och pannkakorna köps in färdiglagade och potatisen som är förkokt används till potatismos. Våra mattanter är jätteduktiga. Någon föreslog att vi skulle ta in en gästkock men det tycker jag är helt onödigt, våra mattanter sitter på en oerhörd kompetens. Varje dag serveras en huvudrätt, en vegetarisk rätt och minst sex olika sorters grönsaker på salladsbordet, vilket är bland annat baljväxter, broccoli, blomkål, morötter, kål och keso men sällan tomat eller gurka. - Gurkor och tomater är inte klimatsmarta livsmedel och innehåller lägre näringsvärden än många av våra rotfrukter. Vi försöker säkerställa maten för eleverna i Ekerö kommun. Det har alltid varit på min prioriteringslista, att barn ska ha bra mat i skolan, säger Kerstin. Årets Werner Vögeli Kerstin är kostekonom och har en gedigen erfarenhet från storkök. Hon har arbetat som chef inom offentliga kök sedan 30 år tillbaka. År 2006 blev hon utsedd till årets Werner Vögeli mottagare, med motiveringen för sin målmedvetna satsning på bra råvaror, hälsosam matlagning, valfrihet i skolrestaurangerna och för att hon får sina unga gäster att älska svensk husmanskost, en hedersutmärkelse som instiftats av tidningen Restaurangvärlden. Kerstin har även arbetat med kostprojekt som föranledde att mycket av skräpmaten försvann på menyerna som tidigare serverades till skolbarnen i Sollentuna kommun. Claude Marcus som numera är huvudman för Rikscentrum för svår övervikt hos barn, Huddinge universitetssjukhus, var ansvarig för detta kostprojekt. Det första Kerstin gjorde när hon kom till Ekerö var att besöka alla köksenheter och därefter kost och näringsberäkna de recept som de köksansvariga hade gjort. Recepten anpassades efter rekommendation för elever i årskurs 4-6. Falukorven byttes ut mot en mer mager korv som var gjord på kött av fågel och Crème fraîche ersattes av matlagningsgrädde. - På min föregående arbetsplats kokade vi egna buljonger av olika rotfrukter och lök som är både billigare och utan transfetter och onödigt salt och det ska vi göra även här på matproduktion. Jordgubbssylten till pannkakorna kokar alla köken själva, berättar Kerstin. Måltiderna är planerade, pris och Dags att anmäla sig till Simskolan De dagar då det är för kallt att bada hålls utbildning i livräddning och larmrutiner. Ekerö kommun är samarbetspartner och subventionerar avgiften för kommunens invånare. Badplatser där simskolan håller till i sommar: Kärsgatan, Mörby, Stockby, Karlskär och Lundhagen. Du kan läsa mer om simskolan på samt. I de här enorma kärlen kokas bland annat pasta och gröt. näringsberäknade enligt Svenska närings- rekommendationer och Livsmedelsverkets riktlinjer Bra mat i skolan och Bra mat i förskolan. Ekerö kommun genomför en central livsmedelsupphandling För alla barn och ungdomar som älskar att skriva och är mellan 11 och 16 år Tycker du om att skriva berättelser, spökhistorier, dagbok eller dikter? Nu har du chansen att vara med på ett inspirerande och roligt skrivarläger. Författaren Katarina Kuick leder dagarna med massor av skrivande. *MSC driver ett välkänt och omfattande certifierings- och miljömärkningsprogram och arbetar tillsammans med olika organisationer och företag för att främja hållbara fiskemetoder. vilket gör att priserna pressas och kvaliteten är hög på de livsmedel som köps in. -Mattanterna har märkt att antalet elever som hoppar över lunchen i skolan har minskat. Det känns mycket bra, avslutar Kerstin. Sommarens skrivarläger är tillbaka Dagar: 20 juni 23 juni Tid: Kl Plats: Tappströmsskolans bibliotek Kostnad: 950 kr (begränsat antal platser) Anmälan: eller telefon: /01 Välkommen till en fantastiskt kul skrivarvecka!

7 Nr Ekerö tidning Ung på ekerö 7 Skolmaten i mobilen Nu kan du ladda ner barnens skolmatsedel som en app till Iphone eller Android. Ladda ner från App Store (för Iphone) och Android Market (för Samsung, HTC, Sony Ericsson etc.) Ekerö kommun har köpt in skolmatsappen från dinskolmat.se som en service till kommunens elever och föräldrar. Även förskolorna kommer att kunna lägga upp sina matsedlar. Privata skolor och förskolor som köper mat från den kommunala verksamheten kommer att ges möjlighet att koppla sina skolnamn till appen. Det hela började i mataffären berättar Andreas Egerup som har kommit på idéen till skolmatsappen. - Vad ska vi äta idag? - Spagetti med köttfärssås! - Men, det fick vi ju i skolan! Detta är tyvärr hundratusenstals föräldrar med om varje år och det var faktiskt i matvarubutiken som idén dök upp. Jag stod och funderade på vad vi skulle äta och samtidigt oroade jag mig för att Maja hade fått något snarlikt i skolan. Då föddes idén om att ta fram en App som med enknapptryckning kunde visa mig vad skolan just idag serverade min dotter. Inte OKEJ att bjuda sina tonåringar på alkohol, anser Ekerö kommuns föräldrar! Våren och sommaren är en period då alkoholdrickanden ökar. Varmare tider bjuder på fler tillfällen till fest med vänner och familj. Många ungdomar dricker alkohol för första gången just under denna period. Valborg och Skolavslutning är två tillfällen då många ungdomar har tagit den första fyllan. Föräldrar till tonåringar oroar sig ofta när deras barn är ute sent på kvällar och helger. Oron rör saker som att tonåringen ska råka ut för något. Många drar en lättnadens suck när de hör att ytterdörren öppnas och tonåringen kommer hem välbehållen. Som förälder kan man inte skydda sitt barn från allt som hör livet och samhället till. Däremot kan man som förälder minska riskerna för att sin tonåring ska råka illa ut. Det kan man göra genom att tydligt visa att du inte tillåter att han/ hon dricker alkohol. Vi vet att riskerna för att råka ut för något, till exempel misshandel, övergrepp, oönskat sex, olyckor med mera, ökar när man druckit alkohol. Detta gäller ungdomar i ännu högre utsträckning än vuxna, eftersom ungas hjärnor är känsligare för alkoholens effekter. Tonåringar saknar också de vuxnas erfarenheter, som kan skydda dem från att hamna i olika situationer, vilket gör att de lätt kan bli utsatta. Vi vet också att tonåringar som har föräldrar som inte tillåter dem att dricka, dricker mindre än de som tillåts. De allra flesta föräldrar i Ekerö kommun säger nej till sina tonåringar när det kommer till att köpa ut, bjuda eller över huvud taget tillåta att deras barn dricker! Faktiskt är Ekerös föräldrar bland de bästa i länet på detta, visar senaste drogvaneundersökningen! (gäller årskurs 9). De flesta tonåringar dricker för att det förväntas man göra. Föräldrar kan göra överenskommelser med andra föräldrar om att hålla en strikt policy att inte tillåta sina tonåringar dricka. Om flera tonåringar inte får dricka eller har möjlighet, minskar även grupptrycket vilket för många skulle vara en lättnad. För att bidra till ökad trygghet för ungdomar under Valborg och Skolavslutningen, kan man Nattvandra. Uppsamlingsplatsen är Fritidsgårdarna. Mer information kommer att finnas på www. ekero.se Annika Magnusson, drogförebyggare, Ekerö kommun

8 8 kultur Ekerö tidning Nr Sommaraktiviteter på Svartsjöslott Ett brinnande intresse för Svartsjö slott och dess historia förenade Elisabeth Holmgren och Stina Odlinder Haubo i tanken om att göra Svartsjö slott publikt. Om några veckor kommer slottet att sjuda av aktiviteter som konserter, slottsvisningar, parkvandringar, loppis, konsthantverk, konstoch möbel- utställningar, showroom, samt barnopera. - Slottet har tidigare använts främst som festvåning men under sommaren ska det vara öppet för allmänheten, säger Stina Odlinder Haubo. Stina Odlinder Haubo och Elisabeth Holmgren har storslagna planer för Svartsjöslott. Med sommarkvällskonserter, operaföreställningar för barn och utställningar hoppas de kunna locka besökare till slottet i sommar. Elisabeth Holmgren som är en av de drivande i projektet har tidigare producerat barockoperor för barn och tilldelades 2009 Ekerö kommuns kulturstipendium. Hon står i ett hav av ramslök i slottsparken. - Ramslöken är den första primören som kommer på våren och den användes som läkeört av Cistercienmunkarna på 1400 talet, berättar hon. I parken finns även andra växter som förmodligen härstammar fån det gamla slottets trädgård, till exempel hålnunneört, gulsippa, jättestarr, krollilja och akleja. De äldsta ekarna i slottsparken härrör från medeltiden. - Parken har fått ligga ifred länge och har inte underhållits och rustats upp så den är lite lätt förfallen vilket gör den till en trolsk sagopark, med blomstermattor och örter som funnits här sedan medeltiden. Vi har tänkt ha kulturhistoriska guidade vandringar i parken. Det finns många internationella trädgårdshistoriker som tycker att parken är väldigt spännande, säger Stina Odlinder Haubo som är frilansande kulturhistoriker specialiserad på 1700-talet. Hon har även arbetat på de kungliga slotten med visningar och som föremålsintendent på Husgerådskammaren, samt medverkat som författare i böcker om de kungliga slotten och svensk möbelhistoria och som skribent för månadsmagasinen Lantliv, Antikvärlden och Gård & Torp. - Vi kommer att ha en möbelutställning med hantverksmässigt nytillverkade 1700-tals möbler som kommer att vara till salu och vi hoppas även kunna ställa ut några av originalen tillsammans med andra möbler från 1700-talet. Hon samarbetar även med antikhandlare, bland annat Knut Knutsson på Uppsala Auktionskammare, mest känd från TV programmet Antikrundan, i olika projekt. - Lite längre fram kommer det också bli antikdagar på Svartsjö. Olika arrangörer Systrarna Miranda och Felicia Holmgren är mitt uppe i arbetet med en opera för barn. - Vi skriver just nu ett libretto. Tanken är att barnen ska komma nära inpå teatern och få vara med och vandra i historien. Vi satsar på barockmusik framförallt, och det kommer att vara både professionella musiker och ungdomar under utbildning som sjunger. Pop, rock och jazzkvällar är redan Foto: Linda Blanckert inbokade och även utställningar med konst och konsthantverk. Det finns även planer på att få till en utställning för barn. - Vi letar utställare hela tiden. Vi lyssnar på idésprutor och är öppna för förslag, vi vill att det ska finnas något för alla här, säger Elisabeth Holmgren. Parken och Svartsjöviken utgör en rik fågellokal för bland annat näktergal, steglits, kattuggla, rördrom och fiskgjuse. - Det här är också en fågelskådarplats. Vi vill gärna samarbeta med olika intressenter, från ornitologer till hembygdsföreningar. Vi vill att alla ska känna att Svartsjö är öppet och tillgängligt, säger Elisabeth. Linda Blanckert Svartsjö slotts öppettider: Helgöppet kl från början av juni 18 juni - 14 augusti är slottet öppet dagligen Det blir sommarkvällskonserter, operaföreställningar för barn samt visningar av slottet, möbelutställningar och parken. Information kommer att finnas i Ekerö kommuns evenemangskalender. Med en nästintill tusenårig historia som kunglig mark är Svartsjö en av de mest spännande platserna i Sverige. Ett medeltida stenhus byggdes ut av Gustav Vasa och hans söner Erik XIV och Johan III, som förvandlade det till landets märkligaste renässansslott. Gustav II Adolf hade storstilade planer för Svartsjös trädgård och placerade en av världens finaste möbler på slottet. Renässansslottet brann 1687, men femtio år senare stod Sveriges första rokokoslott färdigt på platsen. Det lilla jaktslottet ritat av Carl Hårleman blev förebilden för det svenska 1700-talets karakteristiska herrgårdsbyggnad. I början av 1770-talet byggdes det ut till tredubbel storlek efter Carl Fredrik Adelcrantz ritningar, varpå det blev änkedrottning Lovisa Ulrikas sommarslott. Den 16 juli 1782 slutade hon sina dagar där. Efter att ha tömts på kungliga inredningar redan på 1820-talet blev Svartsjö tvångsarbetsanstalt 1891 och det förblev fängelse fram till Efter att ha stått tomt och förfallet under nästan trettio år restaurerades slottet åren och den fasta 1700-talsinredningen lyftes fram igen. Författaren Barbro Lindgren årets mottagare av Trolldiplomet Foto: Douglas Bock Söndag 10 april firade Barnens eget bibliotek med tårtkalas, musikunderhållning med Bröderna Lindgren och utdelning av årets Trolldiplom som tilldelades författaren Barbro Lindgren. Kulturnämnden gratulerade med en tavla av konstnären och författarinnan Stina Wirsén. -Ett barnbibliotek ska vara en förtrollad plats för barnen, och ge barnen en förtrollning att bära med sig hela livet! Inför invigningen av Barnens eget bibliotek i Stenhamra 2008 inrättades därför en hedersutmärkelse att årligen delas ut till personer som genom sin konstnärliga gärning gör barnens värld förtrollad: Barnens eget Trolldiplom. Tidigare mottagare har varit Georg Riedel, Lennart Hellsing och Stina Wirsén. I år tilldelas Barnens eget Trolldiplom författaren Barbro Linddgren som genom sitt författarskap förtjänstfullt bidrar till att barnens värld är och får vara förtrollad! Stort grattis, säger Lennart Lundblad, chef Ekerö Kultur Om Barbro Lindgren Barbro Lindgren är författare till ett hundratal böcker för barn och ungdomar, och vissa har hon även illustrerat själv. Sedan 1980-talet har hon samarbetat med många andra illustratörer. Produktionen är bred och nyskapande, med böcker för de allra minsta, böcker för ungdomar, och för vuxna. Barbro Lindgren har också tonsatts, bland annat av Jojje Wadenius ( Goda Goda ) och av Carl Unander-Scharin ( Loranga, Masarin och Dartanjang Kungliga Operan 2006). Hon tilldelades 2009 den kungliga medaljen Illis quorum. Om Trolldiplomet Barnens eget Trolldiplom tilldelas den som genom sitt konstnärskap förtjänstfullt bidrar till att barnens värld är och får vara förtrollad. Tidigare år har Georg Riedel (2008), Lennart Hellsing (2009) och Stina Wirsén (2010) tagit emot Barnens eget biblioteks Trolldiplom för att just de gör barnens värld lite mer förtrollad. Diplomet utdelas i samband med årsdagsfirandet av Barnens eget bibliotek i Stenhamra som avhålls varje år i april.

9 Nr Ekerö tidning ekeröporträtt 9 Ut i det vilda igen Hos Ewa Kierkegaard på Viltjouren samsas rådjurskid, fågelungar som trillat ur boet, övergivna igelkottar och skadade havsörnar. Hon matar och vårdar dem tills de är tillräckligt starka att släppas ut i naturen igen. - Man ska aldrig tämja vilda djur, säger Ewa Skå På en gård i Skå ligger Viltjouren där Ewa bor med sin man. Hönor och katter springer runt på gårdsplanen medan fem rådjur passerar nere vid vattenbrynet. Överallt står burar med djur som vårdas. - Just nu har jag en havsörn, duvor, påfåglar, igelkottar och kaniner i burarna, berättar Ewa Kirkegaard. Ända sedan hon var liten har hon tagit hand om djur - Jag hittade fåglar på väg till skolan som jag tog hand om och de fick bo tillsammans med fjärilslarver och råttor i min garderob. För 15 år sedan utbildade hon sig till rehabiliterare i KFV, Katastrofhjälp fåglar och vilt. - Jag tar hand om alla skadade fåglar, från minsta lilla kungsfågel till största havsörn och småvilt som igelkottar, ekorrar och harar. Jag tar även emot föräldralösa fågelungar och däggdjursungar. Ett år hade vi 66 igelkottsungar som skulle ha mat var fjärde timme. Det var en tuff period så nu har vi ansökt om tillstånd att ha en särskild baby avdelning eftersom det är så mycket jobb. Hon berättar att telefonen ringer konstant under sommaren. - Alla får hjälpa ett djur i 48 timmar men de som inte har kunskapen ska kontakta en rehabiliterare eller veterinär och be om råd. Djurungar ska man bara ta hand om ifall man vet att mamman inte finns längre, säger Ewa. Ett djur som kommer till viltjouren undersöks och en bedömning görs ifall djuret går att rädda eller om det måste avlivas. Arbetar ideellt Ewa jobbar ideellt precis som de veterinärer som ställer upp på att undersöka djuren. - Jag vänder på slantarna, jag har inte varit på semester sedan 70-talet, det här är mitt liv, säger hon. Det ringer ideligen i Ewas telefon. Hon berättar att någon har hittat en flyttkartong med duvor i ett soprum. Flera olika personer hör av sig och påstår att de tillhör dem och polisen är inkopplad på fallet. - Det händer ofta att folk utger sig för att äga djur som kommer hit men jag kräver alltid någon form av bevis. En gång tog jag hand om en sällsynt papegoja. En lokaltidning gjorde en efterlysning och plötsligt fanns det fem ägare till papegojan. Jag krävde bevis från dessa personer och tillslut återstod en man. När han kom hit blev papegojan salig och det var uppenbart att han var ägaren. Om det inte går att spåra vart djuren kommer ifrån ger jag dem till människor jag litar på. Vilda djur ska vara vilda Sommarkaniner Vilda djur under rehabilitering får inte visas upp då de behöver ro och vila och därför kan inte Ewa ta emot skolklasser eller besökare. Och hon säger att hon egentligen inte jobbar med tama djur. - Sommarkatter och kaniner som barnen har tröttnat på dumpas i naturen. Det är hemskt och jag tar hand om några av dem. Andra hamnar på katthem. Däremot lånar jag ut sommarkaniner till folk som vill prova på hur det är att ha ett djur. Om man inte vill ha kvar den efter det kan man lämna tillbaka den. Tillbaka till det vilda Hon berättar att om man hittar en rävunge ska man försöka få den tillbaka till grytet och mata den där. - Vilda djur ska vara vilda. Viltjouren får inte rehabilitera rådjur. Men det kom ett rådjurskid hit förra sommaren som förlorat sin mamma och då ställde jag ut en hink med mjölk. Hon är fri men det händer att hon och en del andra djur kommer och hälsar på ibland men de är inte tama och så ska det förbli. Mitt mål är att få ut fullt friska djur i naturen. Linda Blanckert Foto: Linda Blanckert En grågås tror Ewa Kirkegaard att detta är men än är det svårt att veta. -Jag gör ett undantag för den här bilden. Normalt gullar jag inte med djuren, de ska tillbaka till det vilda, säger Ewa Kirkegaard och håller upp igelkotten framför kameran. Foto: Linda Blanckert Skyddsjaktsgruppen håller rådjursstammen i schack I Ekerö finns en skyddsjaktsgrupp vars uppdrag är att hålla nere skadedjuren och rådjursstammen i tätorten. Bland skadedjur räknas skabbrävar, grävlingar och i viss mån kanadagäss. - Rådjuren söker sig gärna in mot tätorten där de kan hitta mat i komposter och trädgårdar. Detta har medfört att många rådjur blir påkörda men också att träd och buskar blir uppätna. Dessutom tar de med sig mycket fästingar. Samtidigt finns det ingen som räddar så många rådjur på vintern som jägarna säger Lars Johnson, intendent, Ekerö kommun. Flera medborgare har hört av sig då de har fått oinbjudna gäster på besök. - Grävlingar flyttar gärna in under altaner eller förråd och de för ett väldigt oväsen på nätterna. Vi fångar in dem nu på våren, innan de får ungar. Och vad det gäller kanadagässen så blir det så mycket bakterier i vattnet av träcket så en sommar var vi tvungna att stänga Lundhagsbadet, berättar Lars Johnson. Skyddsjaktsgruppen är utsedd av polisen och har godkänt skottlossningstillstånd. Gruppen består av fem jägare. Uppdraget kommer från kommunstyrelsen via jaktvårdskretsen. Att tänka på innan Du tar in en djurunge 1. Djurungen skall aldrig betraktas som övergiven om inte mamman påträffats död. 2. Misstänks en fågelunge eller fågelkull vara övergiven skall den övervakas på håll och under många timmar för att konstatera att den inte matas. 3. Alla vilda djur har en ägare - vanligen är denne jakträttsinnehavaren. Att ta hem levande eller döda djur kan betraktas som tjuvjakt. 4. Vilda djur får inte tas om hand mer än 48 timmar. Det kan vara förödande för en unge, om du saknar kunskap. 5. Tänk på att föräldrarna är bäst på att föda upp sina ungar, i vissa fall duger dock fosterföräldrar. 6. Om Du är tveksam tag alltid först kontakt med någon som kan arten, innan Du tar in en unge som Du tror är övergiven. 7. Fler djurungar dör varje år på grund av missriktad djurvänlighet än på grund av att folk låtit bli att ingripa. 8. Tron att djurungar som rörts av människor inte accepteras av sina föräldrar är felaktig. Källa: Katastrofhjälp fåglar och vilt

10 10 näringsliv/turism Ekerö tidning Nr Sommarsemester på mälaröarna Foto: Äppelfabriken Här är några av våra bästa tips på vad du kan göra och upptäcka i sommar oavsett om du bor i kommunen eller kommer hit som besökare. Ekerö kommun består av 140 öar och ligger som en oas i Mälarens mynning nära Stockholm city och bara 15 minuter från Brommaplan. Hit kommer du som turist med bil, buss eller båt. Vällagat Det finns gott om restauranger och caféer på Ekerö. Restaurang Jungfrusund nära färjeläget Jungfrusund- Slagsta, Rastaholms värdshus, Drottningholms golfklubb, Nykrog, Väringsgården vid Träkvista samt Ekerö centrums restauranger och caféer; Ekeröwoken, Lilla Venedig, Café Queen och Café Byblos för att nämna några. Foto: Douglas Bock Ekebyhovs slott I Ekebyhovsparken på Ekerö finns träslottet Ekebyhov som är en av Sveriges största och äldsta träbyggnader från slutet av 1600 talet. På helgerna driver Ekebyhovs slotts intresseförening och dess medlemmar caféverksamhet och på vardagar serveras luncher med en god salladsbuffé. Runt slottet finns ett stort antal unika växter och Europas nordligaste bokskog. I slottsparken finns en av Sveriges äppelgenbanker. Äpplets ö Ekerö kommun har en rik tradition av äppelodlingar. I slutet av sommaren ringlar köerna långa runt Rosenhill dit folk vallfärdar från hela Stockholm för att få sina äpplen mustade eller för att ta en fika i trädgårdscafét. Här finns även en Ge och få -butik, hängmattor, B&B (Bead & Breakfast), självplock och vissa helger anordnas även bakluckeloppis. Riksarkivet konstaterade nyligen att de första registrerade äppelodlingarna i Sverige låg i Hilleshög. Där ligger idag Äppelfabriken, Sveriges minsta fabrik med ekologiska och närodlade råvaror. Här finns musteri, café och en gårdsbutik där man kan köpa marmelader, chutney och must tillverkat av äpplen och andra frukter och bär. Det finns mycket konsthantverk på Mälaröarna. Här är en kanna från Form Från Skå Ekerö kyrka, byggd på 1100-talet, är Ekerö pastorats moderkyrka Foto: Douglas Bock Foto: Eva Bergvall Shopping Mälaröarna har pittoreska platser för dig som är intresserad av unika och mysiga butiker, lokaltillverkade föremål och livsmedel samt konst och hantverk av lokala konstnärer. Här kan vi tipsa om Troxhammar butiksby, Träkvista torg, Jungfrusundsområdet och Ekerö centrum. Flera konstnärer säljer sina alster i egna ateljéer. Hantverkstallet vid Jungfrusund säljer konst och konsthantverk av ett flertal konstnärer. Museum På Adelsö finns Uppgårdens Hembygdsmuseum och bagarstuga. Birkamuseet har programverksamhet och café. På Munsö ligger Olle Nordbergs ateljémuseum med 150 målningar, reliefer och skulpturer av Mälaröarnas Chagall. Ekebyhovs slott på Ekerö har konstgalleri. Hantverkstallet vid Jungfrusund på Ekerö har galleri och utställningar. På Svartsjö slott har man sparat inredningen från två isoleringsceller från tiden när slottet var tvångsarbetsanstalt ( ). I dag är slottet renoverat och har företag som hyresgäster och slottet visas upp för intresserade. Mycket spännande att se I Ekerö är det svårt att undgå de fantastiska slotten och de medeltida kyrkorna. Svartsjö slott kommer att ha utställningar och konserter under sommaren och den trolska slottsparken dignar av sällsynta växter och örter. Gör ett besök i källaren och titta på de gamla fängelsecellerna eller lyssna efter de spöken som sägs bo på slottet. Många av kyrkorna i Ekerö är från 1100-talet, en av dem är Munsö kyrka som byggdes i slutet av 1100-talet och är en av Sveriges åtta rundkyrkor. Men det finns självklart mycket annat att se här. För barnfamiljer rekommenderas ett besök på Tingstadens gård. Här får barnen klappa djuren och café finns. Ett annat tips är stenbrottet i Stenhamra, uthugget ur själva granitberget i en makalöst vacker omgivning. Här har många filmer spelats in, bland annat Pippi Långstrump, Ronja Rövardotter och Bröderna Lejonhjärta.

11 Sommarsemester på mälaröarna Nr Ekerö tidning näringsliv/turism 11 Foto: Stefan Andorff, Kungl. Drottningholms GK Foto: Gustavshill Foto: Mälarö GK Skytteholm Foto: Magnus Krantz Foto: Nils Johan Norenling Välj mellan två världsarv! Birka och Hovgården är världsarvet som berättar om vikingatidens viktiga handelsstad Birka, belägen på ön Björkö samt Hovgårdenområdet på Adelsö. Här låg kungens bostad under vikingatiden och ända in i sen medeltid. Här finns runstenar och gravhögar. Kalle Runristare guidar dig med inlevelse och sakkunskap. Båt till Birka Vikingastaden på Björkö går sommartid från Adelsö, Rastaholm och Stadshusbron i Stockholm. Till Adelsö går det färja från Munsö. Det andra världsarvsområdet är Drottningholms slott. Området med det kungliga slottet i 1700-talsmiljö, Drottningholms slottsteater från 1766 vars scen och maskineri fortfarande används i ursprungligt skick, Kina slott som förutom att vara en av världens bäst bevarade rokokomiljöer med kineserier stod klart 1769 samt slottsparken som uppvisar trädgårdskonstens stilriktningar under flera århundraden. I år firar Drottningholm 20 år som världsarv. Vårt kungapar har Drottningholms slott som bostad. Hit kommer du antingen med båt från Stadshusbron i Stockholm eller med bil/buss via Brommaplan. Helgö På Helgö finns fornlämningsområdet Helgöboplatsen med utgrävningar från 200 e Kr. Där ligger även det lilla rokokoslottet Kaggeholm som under sommaren har B&B och café. På höjden ovanför Sandudden på Ekerö finns Fantans hög, en hög med grenar som är en av tre offerkast i Stockholmsområdet. Vandra om du hinner Den som vill komma riktigt nära naturen rekommenderas att vandra längs någon av våra vandringsleder. Fyra av dessa är certifierade IVV-leder (Ekerö och Munsö-, Adelsö- och Lovöleden) Här passerar man badplatser, gamla kyrkor, slott och hästhagar. Vandraren kan gå mellan svenskt 1700-tal och svensk vikingatid! Ett annat vandringstips är Eldgarnsö på norra Färingsö, ett underbart naturreservat känd för sitt täta bestånd av mistel, en kvarleva från varmare tidsperioder. Tre golfbanor På mälaröarnas vackra, gröna öar finns tre golfbanor; Mälarö GK på Ekerö vid Skytteholm, Troxhammar GK på Färingsö samt Kungl. Drottningholms GK på Lovö (banan är stängd för renovering 2011). Boende På Mälaröarna kan du antingen bo på hotell (ex Hotell Stjärnan), i privata stugor, på vandrarhem (ex Rastaholm) eller B&B (ex Kaggeholm, Rosenhill). Flera kursgårdar finns också, men de har oftast stängt under sommaren. Blomsterälskaren får inte missa Gustavshills handelsträdgård på Färingsö. De har både växthus, butik och en kvadratmeter stor visningsträdgård. Benediktinermunken Ansgar kom till Birka år 829/830, utsänd av biskopen i Bremen för att omvända invånarna till den kristna läran. Det dröjde flera hundra år innan östra Skandinavien blev helt kristet restes Ansgarskorset på borgklippan på Björkö till 1000-årsminnet av Ansgars besök. Foto: Ola Ericsson Text: Merete Palmberg, turistsamordnare, Ekerö kommun

12 På gång! JUNI Prova på kajakpaddling Tisdagar 7 & 14 juni kl Plats: Tranholmen. Kvällstur för dig som vill prova på att paddla kajak. Ta med fika och ombyte av kläder. Ingen föranmälan. Arrangör: Friluftsfrämjandet Bokskogskonsert i slottsparken Lördag 11 juni kl Eva-Charlotta Roslin dirigerar Mälaröarnas Symfoniorkester. Utdelning av kommunens kulturstipendier Storloppis i slottsparken Söndag 12 juni kl Kl Jazz på Märlaröarna. Kom och sälj loppisprylar eller produkter från egen tillverkning (dock ej kaffebröd). Boka plats för bord i parken (eget bord tas med). Kostnad 200kr/plats. Tel Ekebyhovs slott Guidetur på Helgö Söndag 12 juni kl Familjevisning i fornlämningsområdet - en visning för alla åldrar men speciellt för de yngre med mer sagor. Plats: Samling vid parkeringsplatsen på Helgö Arrangör: Linda Wåhlander STORA VIKINGADAGEN Söndag 19 juni kl Vikingamarknad, vikingautställning med levande verkstad, allsång, lekar, vikingakrig och uppträdanden! Kommunstyrelsen ordförande Peter Carpelan invigningstalar Konsert med Medvind Ekerö Dagcenters musikgrupp uppträder under ledning av Karin Renberg Sång och musik med Kurt Dahl och Marie Timmerman Alsnu Skeppslag ställer till med krig i slottsparken! Rotarys sommarstipendium delas ut på kr Fri entré. Kaféet öppet Ekebyhovs slott Arrangör: Ekerö dagligverksamhet handikappomsorgen. Sponsor Vuxenskolan Kvällsturer för dig med lite paddelvana Tisdagar 21& 28 juni, 2, 12 & 19 juli kl Plats: Tranholmen. Ta med fika och ombyte av kläder. Ingen föranmälan. Arrangör: Friluftsfrämjandet Guidetur på Helgö Lördag 25 juni kl kvällsvisning i fornlämningsområdet. Plats: Samling vid parkeringsplatsen på Helgö Arrangör: Linda Wåhlander Midsommarafton Fredag 24 juni Ekebyhovs slott Midsommarstången kläs (ta gärna med blommor) Midsommardansen börjar tillsammans med TVÅ-ÅS Servering Arrangör: Färingsö Lions & Rädda Barnen Mälaröarna i samarbete med Ekebyhovs slotts intresseförening och Ekerö kulturnämnd musik i sommarnatten Midsommarafton kl Teresia Frödinger, sång, Bengt Tribukait, orgel Drottningholms slottskyrka Ett axplock av vad som händer i Ekerö kommun Juli LUNCHKONSERT Torsdag 7 juli kl Svensk körton i ny tappning Ekerö körveckas vokalensemble sjunger acapella. Dirigent Kerstin Baldwin Ekebyhovs slott Ekerö körvecka Lördag 9 juli kl Avslutningskonsert. L E Larssons Förklädd Gud, J H Romans Svenska mässa, Kristina Hansson sopran, Ulrika Skarby alt, Lars Arvidsson bas Ekerö körveckas kör (75 sångare), Ekerö kammarorkester med Ann Wallström, konsertmästare Kerstin Baldwin dirigent Förköp via Ticnet.se Ekerö kyrka SOMMARKYRKA Måndag-fredag Visning, enkelt fika, bokbord Ansgarskapellet på Björkö Augusti Kultur-naturhistorisk bussutflykt Söndag 7 augusti kl Hembygdsföreningen traditionella sommarutflykt går i år med buss till Munsö. Vi besöker intressanta platser av kultur- och naturhistoriskt intresse. Lunch och kaffe serveras under turen. Startplats Träkvistavallen kl Anmälan till Yvonne Johansson, tel eller Arr: Elerö-Munsö hembygdsförening Bondens marknad Lördagar 13 augusti kl Ekologiskt och närproducerade varor säljs vid Träkvista torg under 6 lördagar med start den 13 augusti. Arrangör: Nätverket för Bondens marknad på Ekerö Nattpaddling augusti Plats: Tranholmen Upplev den annorlunda känslan av att paddla genom mörkret mitt i natten. Mörkernavigering och övernattning. Info och anmälan: Arrangör: Friluftsfrämjandet drottningholm Penséeutställningoch världsarvslogga av blommor 1 6 juni Plats: Gårdsplanen och trappor, Kina slott Nationaldagsfirande 6 juni kl Plats: Slottet och parken Pelargon- och fuchsiautställning 14 juni 31 augusti Plats: Gårdsplanen och trappor, Kina slott Rosens dag 2 juli Plats: Kina slott Museum de Vries-dagen 14 augusti kl Plats: Museum de Vries Seminarieserie Drottningholm som världsarv 28 augusti kl Chefen för Bernadottebiblioteket Göran Alm Världsarvet och dess två slott Plats: Drottningholms slott Biljetter förbokas på Sommarläger Pop- och Rockkollo på Fabriken! För dig som vill göra något kul i början av sommarlovet och är mellan år. Lär dig spela elgitarr/elbas/trummor eller prova på och sjung med erfarna musiker. Du får sätta ihop en låt med de andra deltagarna som slutligen framförs i på Fabrikens konsertscen, inför släkt och vänner. Vi delar upp er i lämpliga grupper baserat på ålder, nivå och musikstil :- kostar det och då ingår professionella ledare, lunch och frukt varje dag Man är då i grupp med 4-5 personer + lärare Måndag 13 juni Tisdag 14 juni Onsdag 14 juni Torsdag 15 juni, repmöjligheter Fredag 16 juni samt konsert (då ingår lätt middag istället) Anmälan: Frågor besvaras på Skrivarläger för barn och ungdomar juni kl Skrivarläger för dig mellan 11 och 16 år. Författaren Katarina Kuick är inspiratör och ledare. Kostnad: 950 kronor. Anmälan till eller tel /01 Plats: Biblioteket i Ekerö C Fotbollsskola Vecka 24, 25 och 33 kl Fotbollsskola för killar och tjejer 7-12 år. Kostnad: 1150 kronor. I priset ingår vattenflaska, t-shirt, boll, lunch och mellanmål. För mer information och anmälan: Med reservation för förändringar Fler evenemang på

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-12-20

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-12-20 Tid och plats: den 20 december 2012 kl 15.00-17.00 på Ekebyhovs slott Närvarande: Ingemar Hertz (M), ordförande Carina Braun (M) Gunnar Pihl (FP) Sivert Åkerljung ( KD) Lars Holmström (S) Joakim Becker,

Läs mer

Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun

Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun Servicenämnden 2013 / 30 1 (5) Datum 2013-03-12 Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun Vision Trelleborgs kommun ska erbjuda matgästerna lustfyllda måltider, lagade av bra råvaror som ger god hälsa

Läs mer

Årgång 13. Kalendern är ett samarbete mellan. Dovhjortar. foto: Martin Lindvall

Årgång 13. Kalendern är ett samarbete mellan. Dovhjortar. foto: Martin Lindvall 2015 Årgång 13 Kalendern är ett samarbete mellan foto: Martin Lindvall Dovhjortar Risken att bli påkörd och dödad av en bil är tre gånger så stor i mörker som i dagsljus. Redan i skymningen ökar risken.

Läs mer

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjerna är framtagna av Blåklintens styrelse i samråd med förskolechef, kostansvarig, kokerska, föräldrar och pedagoger. Mat är viktigt. Mat och måltider

Läs mer

Organisation Kvalitet

Organisation Kvalitet 1(6) 2(6) I Svedala kommun är maten alltid viktig. Mat tillhör livets glädjeämnen och angår oss alla, den har stor betydelse ur många aspekter. Den är helt nödvändig, i rätt mängd och rätt sammansättning,

Läs mer

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm.

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm. Vårprogrammet 2008_2 När detta skrivs är det Påsk och snön ligger vit efter en grön och våt vinter. Men frösådderna gror inne i värmen och snart är det barmark igen. Väl mött på nya inspirerande träffar

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER

FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER På vilket sätt tror du att nyckelpigan kan hjälpa ekobonden? FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER PÅ RIKTIGt Nyckelpigor, parningsdofter och annat smart När äpplen eller annan frukt odlas kan det komma insekter

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider Kostpolicy för Falköpings kommun Mat och måltider Falköpings kommun och maten Här i Falköpings kommun är maten ett medel för att nå god och jämlik hälsa för kommunens invånare. Detta är i enlighet med

Läs mer

Vårprogram nr 2, 2007

Vårprogram nr 2, 2007 Vårprogram nr 2, 2007 Vintern, den lilla som blev, försvann lika plötsligt som den kommit och krokus och julrosor stod på kö och slog ut på ett par dagar. Vilken lovande start på våren! I Gillet kommer

Läs mer

MATSEDEL VÅRTERMINEN 2015 SKOLA & FÖRSKOLA

MATSEDEL VÅRTERMINEN 2015 SKOLA & FÖRSKOLA MATSEDEL VÅRTERMINEN 2015 SKOLA & FÖRSKOLA VÄLKOMMEN TILL SKOLMATSALARNA I MORA Vårt mål är att bjuda eleverna på god och bra mat. Skollunchen är ett viktigt mål och täcker cirka 30 procent av dagsbehovet.

Läs mer

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiden har betydelse Våra måltider har stor betydelse. Det är säkert alla överens om. Näringsriktig mat ger energi och hälsa. God och

Läs mer

Förskolans mat Verksamhetsplan för köket

Förskolans mat Verksamhetsplan för köket Förskolans mat Verksamhetsplan för köket 2014-2015 Innehåll Förskolans visioner och arbete runt måltiderna... 3 Bra principer för maten... 4 Ekologiska råvaror... 4 Sockerpolicy... 4 Saltpolicy... 5 Kontinuerliga

Läs mer

MATSEDEL HÖSTTERMINEN 2015 SKOLA & FÖRSKOLA

MATSEDEL HÖSTTERMINEN 2015 SKOLA & FÖRSKOLA MATSEDEL HÖSTTERMINEN 2015 SKOLA & FÖRSKOLA VÄLKOMMEN TILL SKOLMATSALARNA I MORA Vårt mål är att bjuda eleverna på god och bra mat. Skollunchen är ett viktigt mål och täcker cirka 30 procent av dagsbehovet.

Läs mer

Bilaga projekt NaturTre och NaturEtt. Varför valde vi just detta tema eller projekt Bäret - NaturTre

Bilaga projekt NaturTre och NaturEtt. Varför valde vi just detta tema eller projekt Bäret - NaturTre Bilaga projekt NaturTre och NaturEtt Varför valde vi just detta tema eller projekt Bäret - NaturTre Barnen som går på Bäret (1-3år) bor på en vacker ö, Tranholmen. Runt omkring finns otrolig vacker natur.

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert 3. Naturens konsert På våren och försommaren sjunger fågelhanarna. De lockar till sig honor och hävdar revir genom att sjunga. Honorna väljer kräset den som sjunger mest och bäst. Senare på sommaren tystnar

Läs mer

Västerås stads Restaurangenhet. så här jobbar vi med skolmat inom Västerås stad

Västerås stads Restaurangenhet. så här jobbar vi med skolmat inom Västerås stad Västerås stads Restaurangenhet så här jobbar vi med skolmat inom Västerås stad Maten lagas ute på skolorna Restaurangenhetens uppgift är att bidra till högre måluppfyllelse genom att servera vällagad och

Läs mer

ADRESSLISTA ENTREPRENAD BYGGNADER (TFB) ADRESSLISTA ENTREPRENAD UTEMILJÖ (TFU)

ADRESSLISTA ENTREPRENAD BYGGNADER (TFB) ADRESSLISTA ENTREPRENAD UTEMILJÖ (TFU) 100 Waldorfskolan i Drottningholm 1:1 Sk TFB TFU Skolallén 3 178 93 DROTTNINGHOLM Drottningholm 101 Drottningholms förskola Drottningholm 1:1 Fsk TFB TFU Skolallén, PL 168 178 93 DROTTNINGHOLM 103 Drottningholms

Läs mer

Ät S.M.A.R.T. Det finns en utställning och ett omfattande OH-paket om Ät S.M.A.R.T. Läs mer på www.sll.se/ctn under Mat och miljö.

Ät S.M.A.R.T. Det finns en utställning och ett omfattande OH-paket om Ät S.M.A.R.T. Läs mer på www.sll.se/ctn under Mat och miljö. Hur hälsosam var egentligen maten du åt till lunch? Och hur påverkade den miljön? Många känner osäkerhet inför konsekvenserna av vad vi äter. Ät -modellen är ett verktyg som hjälper oss att äta hälsosamt

Läs mer

Miljömåltider i Göteborgs Stad

Miljömåltider i Göteborgs Stad Miljömåltider i Göteborgs Stad LAGA MAT EFTER SÄSONG! I Göteborgs Stad arbetar vi för att alla måltider som serveras ska vara miljömåltider. En miljömåltid är baserad på miljömärkta råvaror, är säsongsanpassad,

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Det finns också en utställning och ett omfattande. på www.folkhalsoguiden.se/mat.

Det finns också en utställning och ett omfattande. på www.folkhalsoguiden.se/mat. Hur hälsosam var egentligen maten du åt till lunch? Och hur påverkade den miljön? Många känner osäkerhet inför konsekvenserna av vad vi äter. Ät - modellen är ett verktyg som hjälper oss att äta hälsosamt

Läs mer

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva Tubberödshus Så länge du är i livet ska du leva Så länge du är i livet ska du leva I genuin bohuslänsk natur med berg, grönska och närhet till havet ligger Tubberödshus äldreboende i Skärhamn på Tjörn.

Läs mer

Om äldre människors rättigheter

Om äldre människors rättigheter Om äldre människors rättigheter Äldre människor är som alla andra människor Olika varandra med olika behov, erfarenheter, traditioner, intressen och smak. Men äldre kan vara mer sårbara än yngre. Sjukdom

Läs mer

2013-11-26 Bilaga 1. Mellanmål 390 kcal Förskola 1-5 år Frukost 300 kcal

2013-11-26 Bilaga 1. Mellanmål 390 kcal Förskola 1-5 år Frukost 300 kcal SoT, Måltid Näring Samtliga normalkostens matsedlar är näringsbedömda i webbaserade verktyget Skolmat Sverige, såväl lunch som frukost och mellanmål. Måltiderna är också näringsberäknade så att de energimässigt

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer

Hållbar, nyttig och inspirerande mat i Umeå kommun

Hållbar, nyttig och inspirerande mat i Umeå kommun Så arbetar Måltidsservice för att servera hållbara måltider och främja goda matvanor Hållbar, nyttig och inspirerande mat i Umeå kommun Matglädje Mat är glädje, inspiration och njutning. Goda måltider,

Läs mer

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-03-15

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-03-15 Tid och plats: den 15 mars 2012 kl 15.00-17.00 på Ekebyhovs slott Närvarande: Ingemar Hertz (M), ordförande Carina Braun (M) Gunnar Pihl (FP) Lena Lönnquist (C) Lars Holmström (S) Bengt Tedemyr, Företagarna

Läs mer

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2013-11-21

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2013-11-21 Tid och plats: den 21 november 2013 kl 15.00-17.00 på Ekebyhovs slott Närvarande: Ingemar Hertz (M), ordförande Gunnar Pihl (FP) Lena Lönnquist (C) Lars Holmström (S) Lena Holst (MP) Joakim Becker, Mälaröarnas

Läs mer

Tranbärets månadsbrev maj 2015

Tranbärets månadsbrev maj 2015 Tranbärets månadsbrev maj 2015 Maj månad försvann med en hiskelig fart och även om vi haft en del dagar med sol och värme, så har den ändå varit ganska kall. Vi får trösta oss med att vårblommorna har

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN Bilaga till kostpolicyn RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN NÄRING MÅLTIDEN Måltiderna ska vara utformade enligt de svenska näringsrekommendationerna för äldre. Måltidernas närings- och energiinnehåll är viktigt

Läs mer

Välj godare råvaror till ditt kök

Välj godare råvaror till ditt kök KRAV-CERTIFIERA DIN RESTAURANG Välj godare råvaror till ditt kök Receptet på godare mat VASA ALLÉ GÖTEBORG Restaurang Wasa Allé ligger mitt i Vasastaden i Göteborg. Här är ambitionsnivån skyhög, inte minst

Läs mer

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion väckt av Olof Olsson (MP) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-14 GSN-2013/447.809 1 (3) HANDLÄGGARE Kurki, Margareta 08-535 363 11 Margareta.Kurki@huddinge.se Grundskolenämnden Bryt köttnormen - inför vegetariskt som grundalternativmotion

Läs mer

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön 2011-06-30 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Grön flagg Grön Flagg är en miljöcertifiering och ett verktyg som många skolor i Örebro använder för att arbeta med miljö och hållbar utveckling. Skolans arbete

Läs mer

KOSTPOLICY RIKTLINJER FÖR KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR VÅRT MÅL ÄR ATT DITT MÅL SKA BLI ETT BRA MÅL

KOSTPOLICY RIKTLINJER FÖR KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR VÅRT MÅL ÄR ATT DITT MÅL SKA BLI ETT BRA MÅL KOSTPOLICY RIKTLINJER FÖR KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR VÅRT MÅL ÄR ATT DITT MÅL SKA BLI ETT BRA MÅL ÖVERGRIPANDE MÅL Skollunch ska erbjudas utan avgift till alla elever som är antagna

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Ekomat i Malmö stad så funkar det

Ekomat i Malmö stad så funkar det Ekomat i Malmö stad så funkar det Det handlar om omsorg! Därför ska vi köpa ekologiskt och rättvisemärkt. Det handlar om omsorg om barnen, eftersom ekologiskt och rättvisemärkt bland mycket annat innebär

Läs mer

Mål för förskolans arbete

Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

KÄLLUNDAGRISENS LIV MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS GRISFAMILJEN FLYTTAR UT GRISARNA SOM SKA BLI MAT RULLANDE GRISHUS

KÄLLUNDAGRISENS LIV MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS GRISFAMILJEN FLYTTAR UT GRISARNA SOM SKA BLI MAT RULLANDE GRISHUS I den här utställningen får du lära dig om hur grisarna har det här på Källunda. Följ tavlorna runt för att få veta hur grisarnas liv ser ut. MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS

Läs mer

Trerätters år 9. Förväntat resultat Efter arbetsområdets slut förväntas eleven

Trerätters år 9. Förväntat resultat Efter arbetsområdets slut förväntas eleven Trerätters år 9 Förankring i kursplanen Undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att planera och tillaga måltider och att genomföra uppgifter som förekommer i ett hem. använda metoder, livsmedel och

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

Som medlem i Hälsas Viktklubb får du:

Som medlem i Hälsas Viktklubb får du: Visst vill vi vara friska och hålla trivselvikten, men ibland hinner eller orkar man inte ta hand om sig själv så bra som man borde. I Hälsa Viktklubb får du den inspiration och motivation du behöver för

Läs mer

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Obligatorisk anmälan till Ammi Gyllenquist 060-785 59 11 eller ammi.gyllenquist@studieframjandet.se 27 september Bonde i butik Naturskyddsföreningen visar, tipsar

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-05-30 11:12:15: Ni har tagit er an tema Livsstil och hälsa från många olika håll och

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Historiska personligheter. I nnehåll:

Historiska personligheter. I nnehåll: Historiska personligheter I nnehåll: Alexander den store=halvgud? Sid 1 Créme dela Créme Sid 2 Invigningsfest Sid 3 Mata hari Sid 4 Insändare Sid 5 Annonser Sid 6 Stalins brott Sid 7 8 Alexanders mor sinnessjuk?

Läs mer

SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn vår populära sommarsimskola.

SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn vår populära sommarsimskola. SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn vår populära sommarsimskola. Våra badplatser: Karlskär, Lundhagen, Kärsgatan (förmiddagar), Mörby

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Gustav Thane, renovering och anpassning av smedja Journalnummer:

Läs mer

MATSEDEL HÖSTTERMINEN 2014 SKOLA & FÖRSKOLA

MATSEDEL HÖSTTERMINEN 2014 SKOLA & FÖRSKOLA MATSEDEL HÖSTTERMINEN 2014 SKOLA & FÖRSKOLA VÄLKOMMEN TILL SKOLMATSALARNA I MORA Vårt mål är att bjuda eleverna på god och bra mat. Skollunchen är ett viktigt mål och täcker cirka 30 procent av dagsbehovet.

Läs mer

och utbildningsförvaltningen

och utbildningsförvaltningen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-23 FSN-2013/352.809 1 (3) HANDLÄGGARE Kurki, Margareta 08-535 363 11 Margareta.Kurki@huddinge.se Förskolenämnden Bryt köttnormen

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

Passalbladet November 2013

Passalbladet November 2013 Passalbladet November 2013 Månadens recept Hej på er alla Passalare! Pumpasoppa Nu har jag, Lena, fått äran att skriva här i Passalbladet. Jag vill uppmärksamma er alla på att Passal har fått en ny hemsida.

Läs mer

MAT I NATUREN LÄRARHANDLEDNING TEMA: MATEN I VÅRA LIV SYFTE GENOMFÖRANDE CENTRALT INNEHÅLL

MAT I NATUREN LÄRARHANDLEDNING TEMA: MATEN I VÅRA LIV SYFTE GENOMFÖRANDE CENTRALT INNEHÅLL LÄRARHANDLEDNING Ämne: Hem- och konsumentkunskap, Idrott och hälsa, Biologi Årskurs: 4-6 SYFTE Syftet med övningen är att eleverna lär sig mer om att planera proviant för en längre utflykt i skog och natur

Läs mer

SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn i vår populära sommarsimskola.

SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn i vår populära sommarsimskola. SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn i vår populära sommarsimskola. Våra badplatser: Karlskär, Lundhagen, Mörby (förmiddagar) Stockby

Läs mer

Jamaprodukter är företaget som målar barnmöbler och

Jamaprodukter är företaget som målar barnmöbler och Den vackra kullerstensgården mellan Kronhuset och Kronhus bodarna är en stillsam oas mitt i Göteborgsvimlet. I kan du handla nytillverkade unika produkter och höra suset av historiens vingslag. www.kronhus

Läs mer

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING KURSPROGRAM 2014 Kursprogrammet Hållbar mat i kommuner och landsting bygger på lång och gedigen erfarenhet av utbildningar för personal i offentlig sektor. Våra utbildningar

Läs mer

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET illustration: Fibben Hald Detta är ett material till dig som lärare att använda före eller efter ni sett föreställningen Ägget på Unga

Läs mer

God mat + Bra miljö = Sant

God mat + Bra miljö = Sant God mat + Bra miljö = Sant Vad vi äter spelar roll - både för hälsan och miljön! Här berättar vi mer om hur vår mat påverkar miljön och hur du själv kan bidra med dina beslut Sju smarta regler för maten

Läs mer

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Välkommen till Kulturen! Välkommen till en annorlunda konferensanläggning mitt i centrala Lund. Här kan du välja mellan ett stort modernt auditorium, ett

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever

RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever RESULTAT AV DIALOGER Parlamentarisk grupp, Sundbyberg Elever 2014-04-11 1 ARBETSMILJÖ (FYSISK OCH SOCIAL) Fräscha och fina toaletter. Fräschare och vackrare toaletter Renare toaletter Renovera toaletterna

Läs mer

KF 93 28 MAJ 2012. Nr 93. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program KSN-2011-0503

KF 93 28 MAJ 2012. Nr 93. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program KSN-2011-0503 KF 93 28 MAJ 2012 Nr 93. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program KSN-2011-0503 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Läs mer

Ekerö kommuns transportförsörjning

Ekerö kommuns transportförsörjning Region Stockholm 171 90 Solna Sundbybergsvägen 1 Telefon: 0771-119 119 Texttelefon: 0243-750 90 Johan Söderman Väg och trafik söder johan.soderman@vv.se Direkt: 08-757 67 80 Mobil: 070-632 85 26 Datum:

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

T S.M.A.R.T. Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra MINDRE TOMMA KALORIER TRANSPORTSNÅLT STÖRRE ANDEL VEGETABILIER

T S.M.A.R.T. Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra MINDRE TOMMA KALORIER TRANSPORTSNÅLT STÖRRE ANDEL VEGETABILIER Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra S M A R T STÖRRE ANDEL VEGETABILIER Handlar om vad vi väljer att stoppa i kundvagnen. MINDRE TOMMA KALORIER ANDELEN EKOLOGISKT ÖKAS Handlar om hur

Läs mer

Familjedag. Sidsjö TIDNING. för alla... EN DAG FÖR ALLA - kring Sidsjön. en ny stadsdel växer fram... Fri entré. Lördag 28 augusti kl. 11.00-15.

Familjedag. Sidsjö TIDNING. för alla... EN DAG FÖR ALLA - kring Sidsjön. en ny stadsdel växer fram... Fri entré. Lördag 28 augusti kl. 11.00-15. Augusti 2010 Familjedag för alla... Fri entré SidsjöBolagen i samarbete med Villaägarna i Sundsvall presenterar: EN DAG FÖR ALLA - kring Sidsjön Lördag 28 augusti kl. 11.00-15.00 Början på en tradition...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER Göteborg 16-17-18 augusti 2013 Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Välkommen, alla Riksidrottens Vänner och Idrottsledarveteraner

Läs mer

Som medlem i Hälsas Viktklubb får du:

Som medlem i Hälsas Viktklubb får du: Visst vill vi vara friska och hålla trivselvikten, men ibland hinner eller orkar man inte ta hand om sig själv så bra som man borde. I Hälsa Viktklubb får du den inspiration och motivation du behöver för

Läs mer

Odontologiska Föreningen

Odontologiska Föreningen Odontologiska Föreningen KOLLO 2015 Gratulerar till antagningen och varmt välkommen till din utbildning på Karolinska Institutet och Odontologiska Föreningen (OF). OF är den kår som tandhygienist- och

Läs mer

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Ett starkt Stockholm där alla kan växa Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Augusti 2010 Fyra år med Allians för Stockholm Vi kan konstatera att Stockholm har blivit bättre

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Kostpolicy. inom äldreomsorgen

Kostpolicy. inom äldreomsorgen Kostpolicy inom äldreomsorgen Alla matgäster, men även anhöriga, ska känna en trygghet i att det serveras välsmakande och näringsriktigt väl sammansatt kost inom Södertälje kommuns måltidsverksamheter.

Läs mer

För Dig som vill veta mer om

För Dig som vill veta mer om För Dig som vill veta mer om Bäckalyckans förskola är en förskola med kristen profil. Förskolan startade 1997 och är föreningsdriven av Svenska Alliansmissionen i Ödeshög, som står som huvudman. Förskolans

Läs mer

Kultur i förskolan, 4-5 år

Kultur i förskolan, 4-5 år Fotograf: Martin Skoog Kultur i förskolan, 4-5 år Våren 2015 Välkommen till vårens kulturprogram! Varmt välkommen till en vår med teater, sång och mycket musikglädje! I vår får vi uppleva spännande föreställningar

Läs mer

SMARTARE MAT. Ät en potatis så kan du andas under vattenytan! Är det smart mat? Hur smart kan mat bli?

SMARTARE MAT. Ät en potatis så kan du andas under vattenytan! Är det smart mat? Hur smart kan mat bli? Vad menas med det? Är det funktionell mat? Tjejmjölk i rosa förpackning med extra folsyra som underlättar om man vill bli gravid. Är det smart? GMO? Genetiskt Modifierad Organism Ris med mer A-vitamin?

Läs mer

Mål resurshushållning i kursplanen

Mål resurshushållning i kursplanen RESURSHUSHÅLLNING Mål resurshushållning i kursplanen Ha kunskaper om resurshushållning för att kunna välja och använda metoder, redskap och teknisk utrustning för matlagning Kunna planera, tillaga, arrangera

Läs mer

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA Till dig som arbetar i förskolan med barn 1-5 år! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka med frukt och grönsaker. Syftet är att alla barn ska äta tillräckligt mycket frukt

Läs mer

Kommunbladet sommaren 2014

Kommunbladet sommaren 2014 Kommunbladet sommaren 2014 Ett urval av information från Norsjö kommun på lättläst svenska. National-dagen i Norsjö Den 6 juni är det Sveriges national-dag och det firar vi med olika aktiviteter i Norsjö.

Läs mer

DJUNGELPOSTEN 1, 2013. Nytt från Serraniagua i Colombia

DJUNGELPOSTEN 1, 2013. Nytt från Serraniagua i Colombia DJUNGELPOSTEN 1, 2013 Vi hoppas att du haft en härlig sommar och fått ny energi inför hösten. I detta nyhetsbrev bjuder vi på korta notiser om föreningens arbete och framförallt det viktiga arbete våra

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 31 Fredag 7 oktober 2011. om kvällarna, bussarna i Luleå har rosa säten och en del parkeringsplatser är rosa.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 31 Fredag 7 oktober 2011. om kvällarna, bussarna i Luleå har rosa säten och en del parkeringsplatser är rosa. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 31 Fredag 7 oktober 2011 NORRBOTTEN Rosa månad mot cancer Mycket i Luleå är färgat rosa nu i oktober. Till exempel ska basketlaget Northland spela i rosa tröjor. -Vi spelar i rosa

Läs mer

Ett paradis för. matälskare

Ett paradis för. matälskare s q rtuopv ms tuopv Ett paradis för matälskare s q rtuopv ms tuopv Hej och välkommen till ICA Stop i Täby s q rtuopv ms tuopv ms q rtuopvq rtuopv m suopv m suopv m Vare sig du brukar komma in till oss

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

PROGRAM HÖSTEN 2013 SEPTEMBER

PROGRAM HÖSTEN 2013 SEPTEMBER PROGRAM HÖSTEN 2013 Varmt välkomna till höstens aktiviteter! Separat inbjudan med utförlig information och pris kommer att skickas ut via email i god tid inför varje aktivitet. För uppdaterat program,

Läs mer

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum 33333333333333333333333333 Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013 Aktuella datum 4-5/6 Storströvarläger 11/6 Linsboloppet kl 10 11/6 Skabersjöloppet

Läs mer