Alliansen kan Pernilla inte gilla! Illustration Arne Lang

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alliansen kan Pernilla inte gilla! Illustration Arne Lang"

Transkript

1 AURORA Information från Socialdemokraterna i Ystads kommun Nr Av Stefan Malmberg Alliansen spricker i Ystad? Krafttag krävs mot krisen Det nya året har börjat med tusentals varsel. De två senaste månaderna har mer än personer varslats i landet och varslen fortsätter. Även vi i närområdet har drabbats, t.ex. har 50 anställda på Plastal i Simrishamn fått gå och 90 till är varslade. Ystad har också berörts, men hittills i mindre omfattning. Inom den skånska sjukvården kommer ca 1000 personer att försvinna, med den borgerligt förda politiken. Fråga är hur kommunerna kommer att agera när börsen blir tunnare? Regeringen har kunnat sola sig under högkonjunkturen och pengar har samlats på hög. Överskottet har främst använts till att sänka skatterna; enligt regeringen en mirakelmedicin mot de flesta ekonomiska åkommor, inklusive finanskrisen. Men detta hjälper knappast dem som är utan arbete, är sjuka eller är pensionärer. Regeringen styr uppenbarligen efter principerna; marknaden klarar allt samt ensam är stark. Vi socialdemokrater tror på solidaritetens princip och vill värna särskilt de Fortsättning sidan 2. Alliansen kan Pernilla inte gilla! Illustration Arne Lang Ystads Allehanda, 31 januari, I hotar KD att lämna alliansen i Ystad. Skälet, enligt Pernilla Magnusson, är moderaternas arrogans och bristande kommunikation med övriga partier i alliansen. Särskilt upprörd är I det nya sparförslag som Ystads borgerliga majoritet röstade igenom på fullmäktigemötet i december ska det sparas kronor på servicehuset Göken. Detta hus som är mycket välbesökt har många likheter med såväl senior-, trygghets- som vård och omsorgsboende. I Gö- Ystads sjukhus sidan 3. Konsumentrådgivaren sidan 5. En ny rak höger Fortsättning sidan 5. Av Roger Jönsson Göken - trygghetsboende och mötesplats ken finns även en dagcentral. Helt enkelt ett tillgänglighetsanpassat vuxet allaktivitetshus, med tillgång till hemtjänstpersonal och restaurang, som har blivit en naturlig mötes- och samlingsplats. Många besöker huset för olika typer av aktiviteter men också för att äta i restaurangen. hon över rivningen av ett hus i Revhusen, men hon uttrycker också missnöje över ett antal andra åtgärder, som satts igång utan att alla formella delar varit klara. Ja, nog kan man hålla med Pernilla, ibland går det alldeles för fort i beslutsfattandet i den moderatledda alliansen. Det är naturligt att det finns åsiktsskillnader i en samverkan mellan olika partier, men det Samvaron med andra håller ensamheten på avstånd även ifall man inte själv deltar i någon arrangerad aktivitet. Dagarna får ett innehåll. När nu debatten kring trygghetsboende blir allt intensivare, och regeringen har beviljat sär- Fortsättning sidan 7. sidan 6.

2 fortsättning från sidan 1. svaga. Här sammanfaller socialdemokratins och kyrkans budskap om människovärdet. För att citera Matteusevangeliet 25:40, Sannerligen, vad ni gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Något väljarkåren bör tänka på inför det stundande kyrkovalet. Många har trängts ut ur a-kassan pga regeringens avgiftshöjning, antalet utförsäkrade sjukskrivna ökar, pensionärerna riskerar sänkta pensioner. Till råga på allt fungerar Försäkringskassan dåligt genom överbelastning och otillräckliga medel, vilket slår hårt mot alla dem som får sina rättmätiga ersättningar utbetalade för sent. Istället för att sänka skatterna vill vi socialdemokrater genomföra omfattande satsningar för att klara välfärden, förhindra att människor hamnar i utanförskap och för att komma stärkta ur krisen. Och det gäller att satsa kraftfullt annars växer underskotten, arbetslösheten och orättvisorna. Vi anser att Sverige behöver en utbildningslinje. Vi vill bygga ut komvux och yrkesvux, ge företag möjlighet att spetsutbilda personal, vidareutbilda välfärdens personal och bygga ut högskolan. Vidare vill vi tillföra minst 10 miljarder kronor extra i landets kommuner och landsting 2009 och 2010 bl.a. för att hindra uppsägningar, skapa en riskkapitalfond för små- och medelstora företag, minska ungdomsarbetslösheten genom att tillskapa ett sk förstajobbetavdrag för företagare, ge ökade medel för tidigareläggning av underhåll av infrastruktur, införa ROTavdrag, höja bostadsbidraget till pensionärer, tillföra ett extra barnbidrag. Inom Region Skåne vill vi tillföra ytterligare resurser till sjukvården för att säkerställa kvaliteten och för att förhindra uppsägning av vårdpersonal. Vi socialdemokrater i Ystad tycker att det är angeläget att besparingar i den kommunala budgeten sker på sådant sätt att personal inte behöver sägas upp. Det är en gammal hederlig socialdemokratisk politik sedan Ernst Wigforss tid som finansminister under talen, att göra omfattande insatser under lågkonjunkturer för att ge medborgarna arbete och behålla köpkraften. Det är enda sättet att komma ur lågkonjunkturer. Dessutom är det humant mot medborgarna att slippa behöva utstå omfattande personliga kriser. I ekonomiska kriser blir alla förlorare. Men när vi klarat oss ur den kan lärdomen vara: Marknaden ensam klarar inte allt. Vi behöver ett starkt samhälle, med ett stort demokratiskt inflytande. Högervågen är över! Det våras för vänstern! Stefan Malmberg Ordförande, Socialdemokraterna i Ystad AURORA-information från socialdemokraterna i Ystads kommun. Ansvarig utgivare: Stefan Malmberg Annonser: Jasenka Mauzer Åkerlund Ystads Arbetarekommun Surbrunnsvägen 24, tel: Foto/bild: Medlemmar Tryck: AB Ystads Centraltryckeri Skolminister på hal is Skolverket har lämnat en rapport över hur bra den svenska skolan är i förhållande till resten av världen. Fram till 1990 var skolresultaten i topp. Under de senaste 20 åren har svenska elever presterat över genomsnittet i olika internationella undersökningar. Dock går det att se en gravis negativ utveckling. Skolminister Jan Björklunds nattsvarta bild av skolan får här allvarlig kritik. Det manar också till eftertanke rörande den skolpolitik som drivs nu Sämre ambulanssjukvård i Sverige samt den historiska tolkning som Jan Björklund använder sig av. Han använder sig av lösningar som inte bygger på hur verkligheten ser ut utan på vad han själv tycker. Det gör att vi nu är på väg att få en skola som sorterar eleverna in i olika fack, som bygger på elevernas tidigare betyg och studieprestationer, inte på elevernas intressen och vad de vill göra i sin egen framtid. För de ungas skull behövs en mänskligare skolpolitik. I Region Skånes beredning för tillväxt och hälsa (BTH) i sydost har vi i enighet över blockgränserna krävt att ett prehospitalt akutteam (PHAT) införs vid Ystad lasarett. PHAT är läkarbemannade akutbilar som rycker ut vid svårare olycks- och sjukdomsfall samt fungerar som en kompetensförstärkning i ambulanssjukvården. Kravet har framförts i form av ett så kallat initiativärende till regionfullmäktige. Beredningens borgerliga majoritet med ordförande Karin Olsson-Lindström (fp) i spetsen har härvidlag slagit sig för bröstet för att man drivit österlenbornas intressen gentemot regionledningen. Den borgerliga majoriteten i regionstyrelsen har emellertid valt en helt annan väg. Istället för att utveckla ytterligare ett prehospitalt akutteam har man valt att helt avveckla organisationen. Österlenborna ska istället nöja sig med en ny hembesöksbil för akuta hembesök som dagtid ska utgå ifrån Simrishamn. Vi undrar nu hur Karin Olsson-Lindström med flera tänker agera med anledning av detta. Mest verkar det som om de borgerliga ledamöterna i BTH sydost skruvar på sig och vill att frågan ska gå upp i rök. Men det kan väl inte vara så att man plötsligt inte längre tycker att en akutläkarbil vid Ystad lasarett vore viktigt för Österlenborna? Nej stå för vad ni har sagt och skrivit och berätta hur ni tänker agera för att driva på regionledningen i denna viktiga fråga! Anne-Maj Råberg (s) Vice ordförande BTH Sydost Stefan Malmberg (s) Ledamot Regionfullmäktige 2

3 Kåseri av ARNE LANG Blöjorna skola avdragas De borgerliga i Ystad lantzerar ånyo en gammal högerpolitik: Ta från de mindre bemedlade och ge till de Besuttna. Det är en omvänd Robin Hood-filosofi. Men här grönskar inte Sherwoodskogen det är snarare lövfällning. Ty det lär bli höst för de sämst ställda och vår för de som redan har kommit på grön kvist här i livet. Man tycks resonera som så, att små barn ska inte behöva kommunalt bekostade blöjor. Det fick dom inte förr, varför ska man då i denna välfärdstid få det? Sålunda vill man draga av de små dagisbarnen de skyddande höljena i besparingssyfte, vilket ändå bara ger en skitpeng! Men så kan det gå när våra styrande pampers vill minska på utgifterna. Sådant är räknesättet i den borgerliga förskolan Den som icke arbetar ska heller inte äta är ett åldrigt talesätt. Det har man tagit fasta på när man nu vill dra in för pensionärerna på servicehemmen. Slopad service sparar disk av servis! Sälj din mormor för en De borgerliga vill dra av blöjorna på dagisbarnen. Illustration: Arne Lang grynvälling skulle kunna vara stridsropet. Varför göda de icke produktiva? Mot en sån här politik, i strid med solidariskt tänkande, måste man självfallet reagera och opponera som den socialdemokratiska oppositionen också gjort. Vilket alla väljare bör ha i åtanke när det år 2010 är dags att förhoppningsvis byta regering. Ystads sjukhus nu och i framtiden Socialdemokraterna i Ystad bjöd in sjukhuschefen Matz Widerström för att berätta kring dagsläget och framtiden för Ystad sjukhus. Matz informerade kring de förändringar som skett under de senaste åren. De områden som haft störst förändringar har varit ortopedi, mammografi och bröstcancervården. Matz poängterade att det är kvalitet och patientsäkerhet som är de viktiga ledorden. Förändringarna är en del av vardagen och kommer säkert att vara så även i framtiden. Det allra viktigaste budskapet som Matz förmedlade var att Ystad är ett akutsjukhus. Här finns 11 jourlinjer dygnet runt. Matz menade att Ystad är ett litet sjukhus, men har stor kapacitet. Som första sjukhus i Skåne har man nu kvalitetssäkrat verksamheten. Matz Widerström Den förändring som vållade mest diskussion under mötet var nedläggningen av bröstcancervården till Kristianstad. Det uppstod en intensiv debatt kring motiven för denna flytt. Alla de argument som framförts från det ansvariga regionrådet Catharina Blixen-Finecke (m) har nu bemötts och kvar står ett stort frågetecken? Varför? Även mammografin diskuterades. Denna har nu lagts ut på entreprenad. Nyligen har ny röntgenutrustning köpts in och lokaler har byggts om på sjuk- huset, men nu vill inte entreprenören använda de nyrenoverade lokalerna och den nyinköpta utrustningen. Man frågar sig hur skattepengarna hanteras inom Region Skåne. (SD) ofta utanför sakfrågan raljerar konstigt att inte ordföranden reagerar? Södra Skåne IF Metall. Gå med i IF Metall Vi finns på Repslagaregatan 14 i Ystad Öppettider: torsdagar kl , Tel.:

4 Kyrkoval 20 september 2009 Arbete med barn och ungdomar Den 20 september har alla medlemmar i Svenska kyrkan möjlighet att rösta i val till församling, stift och kyrkomöte. Några av de saker som du tar ansvar för, genom att gå och rösta kan du läsa om här: Som medlem i Svenska kyrkan är du en del av kyrkan. Genom att rösta gör du en insats för kyrkans framtid! Rösta den 20/9! Kyrkobyggnaderna historiska landmärken Foto: Jim Elfström/IKON I Svenska kyrkan finns en särskild omsorg om barn och ungdomar, för deras växande och för att ge dem trygghet barn och ungdomar deltar regelbundet i Svenska kyrkans olika verksamheter. Dessutom konfirmeras nästan tonåringar varje år. Över hela Sverige finns närmare kyrkobyggnader, kapell och bönhus som hör till Svenska kyrkan. Kyrkobyggnaden är en del av församlingens och landets historia, med allt det kulturhistoriska värde som omfattas av alla konstskatter, t.ex. silver och målningar. Arbete bland dem som har det svårt här hemma och utomlands Insatser vid olyckor, kriser och katastrofer Möjligheterna för Svenska kyrkan att finnas där behoven finns är stora. Svenska kyrkan samarbetar med samhällets övriga krisberedskap Svenska kyrkan bedriver ett omfattade arbete för människor i nöd, både i Sverige och runt om i världen. Bland annat bedrivs ett omfattade arbete bland hemlösa och för barn som har det svårt. vid större olyckor. Tack vare att Svenska kyrkan finns i hela landet och på många ställen i världen är hjälpen snabbt på plats. EU-parlamentet den 7 juni Vad angår EU-valet mig som ystadbo? Mycket av de beslut som fattas i EU påverkar oss på ett direkt sätt. Socialdemokraternas valmanifest innehåller frågor om jobb, miljö, trygghet och fred. Bland annat säger socialdemokraterna nej till den gasledning som är tänkt att passera nära utanför Skånes och Ystads kust! Axplock från Socialdemokraternas valmanifest inför EU-valet 2009 Socialdemokraterna vill: Sätta tydliga gränser för EU:s makt. Ha fler trygga jobb - inte ökad otrygghet Stärka konsumenternas ställning i EU Stärka arbetet mot diskriminering. Stärka kampen mot organiserad brottslighet. Stoppa människohandel och prostitution. Säga nej till nya olje- och gasledningar. Investera i förnybara energikällor. Rädda Östersjön. EU och Sverige ska vara en solidarisk röst i världen Nej till EU som försvarsallians ja till EU som nedrustare i världen. Läs mer om socialdemokraternas EU-politik och manifestet inför valet den 7 juni på 4

5 Av Ke n t Må rt e n s s o n Visst smittar krisen Satsa på infrastrukturen! Ystad kommun har tagit ett nytt beslut kring budgeten Detta har naturligtvis sin bakgrund i den svacka som ekonomin har hamnat i. När hela världen känner av denna kraftiga nedgång är det inte så konstigt att även vi får känning av det. Jag ställde frågan redan i höstas på ett fullmäktigemöte om det fanns anledning att göra några förändringar av den budget som vi tagit så sent som i augusti månad. Jag fick då svaret att majoriteten skulle överväga detta. Ystad kommun bör ha en så realistisk budget som det bara går och därför menar jag att det var rätt att i detta läge göra om budgeten. Däremot har vi från oppositionen gjort andra överväganden när det gäller de åtgärder som behövde sättas in. Socialdemokraterna tycker inte det är rätt att vältra över kostnaderna på barnfamiljer och pensionärer. Det är inte de här grupperna som är orsaken till nedgången i ekonomin. Tvärtom finns det säkert många som redan har det knapert. När nu lokalvårdarna fått ett kvitto på att de är lika effektiva som privata, väljer majoriteten att dra ner på kvaliteten. Med tanke på alla de problem som finns med allergier bland skolbarnen tar man en stor risk. Rent och snyggt ersätts med lite skit i hörnen. Vi socialdemokrater ville inte bara dra ner, utan också satsa. Kanske är det rätt tidpunkt att göra investeringar nu, när kostnadsbilden är lägre. Därför vill vi bygga om Regementsgatan till en grön gata med trädplanteringar och cykelbanor. Hemtjänsten är viktig för många äldre, därför vill vi lägga mer resurser på att förbättra den. Skapa hopp för det nya Sverige! När krisen drar in över Sverige, när människor blir arbetslösa och hamnar utanför, då behövs hoppet. Nyligen vann Barack Obama presidentvalet i USA och är nu USA:s 44 president. På en våg av hopp och framtidstro, trots att landet befinner sig i kris, drar Obamafebern över USA. Sverige står inför randen av oroliga tider och också här behövs hoppet. Det nya arbetarpartiet moderaternas politik har kraschlandat och kvar finns en tilltro till att en tyst opposition hade kunnat göra ett bättre jobb. Socialdemokraterna och de röd-gröna kan bättre än så här! Tillsammans byggde vi en gång det trygga välfärds- Sverige, vårt stolta folkhem och tillsammans kan vi också klara av att bygga det nya Sverige. Slut på konsumentrådgivningen 2009 är sista året som en konsumtrådgivare kommer att finnas tillgänglig för oss kommuninvånare i Ystad kommun. I den borgerliga majoritetens budget för Socialnämnden plockas denna värdefulla hjälp bort för att man ska spara pengar. Det är ett kortsiktigt tänkande som kostar mer än det smakar. Konsumentrådgivaren hjälper många människor året runt. I en värld där det konsumeras allt mer behövs hjälp för att kunna få rätt om man har fått en vara eller tjänst som inte håller kraven, eller om man anser att man har blivit lurad. Speciellt ungdomar behöver hjälp, råd och stöd för att kunna ta sina första steg ut i vuxenlivet. Konsumentrådgivaren fyller en viktig funktion för dem. Detta tar den borgerliga majoriteten nu bort. Det gick vi socialdemokrater emot. Vi anser att konsumentrådgivaren fyller en viktig funktion och behövs. I Sverige är det många människor som har hamnat i ekonomiska problem. De får gå från hus och hem, hamnar hos kronofogden, får låna pengar av närstående och vänner samt känner stark oro för framtiden. Det är inte de anställdas fel på Försäkringskassan att det blivit så här utan allt ansvar faller tillbaks till på ansvarig minister Cristina Husmark Pehrson och regeringen. Det är vanliga människor i vårt land som hamnar i kläm när regeringen vill genomföra ideologiska förändringar utan att ta hänsyn vilka problem detta skapar. Konsumentrådgivning försvinner. Alliansen spricker... löser man genom interna diskussioner och kompromisser. Det är synnerligen allvarligt när ett parti, såsom KD nu gör, går ut i media och säger att man vill hoppa av samarbetet i alliansen. Ett sådant agerande är mycket skadligt för ett framtida samarbete och nästan omöjligt att reparera. Alliansens förutsättningar att kunna styra Ystads kommun på ett trovärdigt sätt kommer att bli ifrågasatt av medborgarna i Ystad. Vi socialdemokrater har sedan alliansen bildades kunnat se sprickor i samarbetet, särskilt tydliga var de i samband med att det storslagna Arenabygget diskuterades, vilket var ett initiativ från moderaterna. Främst centern och KD har haft andra uppfattningar. Om nu hotet blir verklighet, kommer vi då att få se en minoritet som leder Ystads kommun? Det vore olyckligt från demokratisk synpunkt. Dessutom försvårar det möjligheterna att driva en kraftfull politik. 5

6 Landet som blev kyligare Vi upplever nu det nya kyligare Sverige, där solidariteten ersattes med egoismen. Idag kan det ställa till stora problem om man har oturen att bli sjuk eller arbetslös. Även pensionärerna behandlas orättvist då deras uppskjutna lön får högre skatt. Blir du sjuk så kan du bedömas av en läkare som aldrig har träffat dig personligen, men ändå kan denna person förorda att dra in din sjukpenning. Längre tids arbetslöshet skall bestraffas med lägre ersättning trots att dessa personer har mycket svårare att komma in på arbetsmarknaden igen. Vem som helst kan behöva hjälp om de drabbas av något oförutsett. Vart tog solidaritetstanken vägen? Det som sker nu är en gammal moderatideologi, vilket innebär att man delar upp människor i A-, B- och C-lag. Att de sedan kallar sig för det nya arbetarpartiet är bara en kuliss som vem som helst kan se igenom. Visst är det bra att man gynnar den som har ett arbete, men har du otur och blir sjuk eller arbetslös, så skall du inte behöva straffas för detta. Regeringen slår sig för bröstet och trumpeter ut att nu får vi fler skattesänkningar - ja, men till vilket pris. Vem får betala? Konstigt när ett pensionärspartis representant inte driver äldrefrågor som är så intressant. En ny rak höger till lokalvårdarna Lokalvårdarna, som till nästan 100 procent är kvinnor, fick nyligen ett glädjande besked och kvitto på att deras arbete är konkurrenskraftigt jämfört med privat drift. Men tydligen är de fortfarande lovligt villebråd för den borgerliga majoriteten. Efter lång tids oro kring en eventuell privatisering av städningen, kom nästa snyting. Nu ska lokalvården spara 2 miljoner. Var det belöningen för att ha kvar driften i kommunal regi? Vad blir då resultatet av en sådan neddragning? Ja, självfallet kommer kvaliteten att försämras, det finns ingen annan lösning. Det får bli lite skitigare i hörnen på skolorna och på äldreboendena. Socialdemokraterna yrkade avslag på den här besparingen. Vi tycker att personalen gör ett bra jobb och behöver få lite arbetsro. I likhet med övrig personal behöver lokalvårdarna också en trygg och utvecklande arbetsplats. Av Lasse Wollin Trygghet och boende Roger Jönsson och undertecknad lämnade nyligen in en motion som handlade om att kommunen ekonomiskt stimulerar så att trygghetsbostäder kan bli verklighet. Bra tillgängliga bostäder med trygghetslarm och tillgång till gemenskapslokaler där man kan äta tillsammans och att kunna träffas i. En värdinna/värd som kan hjälpa till med vissa saker bör också finnas. Vi ser nu i Äldreboendedelegationens slutbetänkande Bo bra hela livet att de föreslår att kommunerna bör få hjälp att satsa på denna form av boende. Dessa bostäder skulle för många kunna skjuta upp behovet av en plats i särskilt boende. Så vi hoppas att regeringen nu satsar på detta. De termer och begrepp som i dag används för olika slags bostäder avsedda för äldre skapar mer förvirring än klarhet. För att underlätta för de äldre att söka sig till ett boende som stämmer överens med deras behov så finns följande förslag på definitioner: Ordinära bostäder, Seniorbostäder, Trygghetsbostäder och Vård- och omsorgsboende. Det finns också med i förslaget olika ekonomiska stöd för att stimulera framväxten av dessa olika boendeformer. Hissbidrag och ökat stöd till de boende finns också med. Försäkringsbranschen växer. De som vill lägga pengar kan försäkra sig mot i princip all egendomsskada oavsett hur ovarsamma de varit. Men alliansregeringen anser att var och en ska klara sig, ha byggt upp ekonomiska buffertar, för att klara sig igenom sin sjukdomstid/arbetslöshet. Det som sker nu är att den som blir sjuk mycket lätt riskerar att hamna i en snabbt nedåtgående spiral ekonomiskt, då de riskerar både att bli utan jobbet och pengarna räcker inte till alla räkningarna. Det snabbar knappast på tillfrisknandet utan leder väldigt lätt till att man drabbas av ytterligare diagnoser, vilket försäkringskassan i dag tar väldigt dålig hänsyn till om man är ett s k pågående sjukdomsfall. Vi socialdemokrater måste värna välfärdspolitiken så att man snabbt kan bli frisk och gå tillbaka till arbetslivet utan denna extrema otrygghet rent ekonomiskt. Ronny (m) kritiserade (s) för lite byggnation trots att de nu styrande själv haft stagnation. 6

7 Kåseri av Kent Mårtensson Från grevebana till pendlarbana Vem kunde ana att grevebanan, som byggdes av godsherrarna för bettransporter, mer än hundra år senare skulle transportera tusentals passagerare varje dag. Visserligen har banan byggts om en del, men i stort är det samma bana som då. Under den här resans gång har resandet och kollektivtrafiken genomgått en stor förändring. På 60- och 70-talen var det bilen som stod för friheten och trängde undan buss och tåg. Faktum är att Ystadbanan i likhet med Österlenbanan har varit mer eller mindre nedläggningshotade. När det gäller Ystadbanan så var det godstrafiken från Polen som på 1970-talet räddade trafiken. Persontrafiken var då sorgebarnet med få avgångar och på tider som inte passade för pendling. Det var dessutom ganska dyrt att åka kollektivt. Den stora förändringen skedde när trafiken regionaliserades, så att besluten kom närmre medborgarna. I mitten 1990-talet togs ett beslut att Ystadbanan skulle upprustas och elektrifieras, och den skulle trafikeras med pågatåg. Då började en framgångssaga som fortfarande pågår. Redan efter ett år ökade antalet resenärer med 75 procent. Den totala restiden mellan Ystad-Malmö som tidigare inte understigit 1 timme, förkortades till ca 50 minuter. Allt detta Det hände att grevarna reste på sin egen bana! Illustation: Arne Lang sammantaget gjorde, att tåget blev konkurrenskraftigt med bilen. Idag är restiden nere på 45 min och vi har fått halvtimmestrafik i rusningstid, alltså morgon och kväll. Nya fordon är på väg, komforten ska öka och antalet resenärer fortsätter att öka. Kollektivtrafiknämnden inom Region Skåne har nu tagit fram ett dokument som ska beskriva hur både den närmaste framtiden ska se ut och också försökt titta framåt. År 2010 eller 2011, räknar man med att citytunneln ska vara klar. Det innebär för Ystadbanans del att man kan åka till Lund och norrut utan att byta tåg. Trafiken från Ystad kommer att gå genom citytunneln och göra uppehåll både i Hyllie, vid den nya arenan, och vid Triangeln som blir en ny station. Den stora förändringen blir att tågen kommer att gå med halvtimmestrafik hela dagen, vilket också innebär tåg en gång i timmen till Simrishamn. Det här känns som en stor förbättring, men personligen skulle jag också önska att man samtidigt utökade trafiken i rusningsläge till att vara 20-minuterstrafik. För redan idag är det fullt i rusningstrafik, vilket innebär att det finns ytterligare behov av tätare avgångar. I den nya strategin finns också inlagt att man ska kunna sänka restiden mellan Ystad-Malmö med 5-10 minuter och sträckan ska trafikeras med Öresundståg. När den nya shunten blir klar i samband med citytunneln ska restiden mellan Ystad-Köpenhamn också sänkas. Det känns som den gamla grevebanan går en ny vår till mötes. Fler sommarjobb! Vi vill satsa på fler sommarjobb men det tackar till hårt och ett av de områden Lågkonjunkturen har slagit de borgerliga partierna nej till. I socialnämnden presenterade vi ett expansivt budgetförslag, jämfört med det besparingsförslag på socialnämnden som som kommer att drabbas negativt är sommarjobben, speciellt de som riktar sig till ungdomarna. Med fler kommunala sommarjobb får de unga en meningsfull de borgerliga partierna ville ta sysselsättning och ställning till, som skulle betyda att fler skulle få sommarjobb i år än i fjol. Det avslogs. viktig arbetslivserfarenhet. Vi anser att kommunen måste ta ett utökat ansvar i dessa tider. (s) vill satsa på sommarjobb. Göken - trygghetsboende... skilda statbidrag till denna form av boende, väljer majoriteten i Ystad att dra ner på verksamheten. Kan en besparing bli mer feltajmad än denna!? Socialdemokraterna vill satsa på ytterligare trygghets/äldreboende vid Dammhejdan. Vi tror att det finns ett stort behov av att utveckla denna boendeform med service till närområdet. Det är högaktuellt att investera nu (i kristid) när vi får mycket för pengarna! 7

8 Öppet vard. 7-18, lörd Mer än bara färg... Kakel Klinker Tapeter Din Färg & Kakelbutik! Vi är den lokala entreprenören nära kunden med den stora koncernens möjligheter Bronsgatan 11, Ystad Tfn Fax Villa, radhus eller lägenhet? Tel Se vår badavdelning Golv Söker du lägenhet? Attraktiva lägenheter på bästa lägen i Ystad, Malmö och Kristianstad eller Vårens möten och arrangemang hos socialdemokraterna i Ystad Onsdag 18 februari Grafikernas lokal, Bellevue S-förening, kl Årsmöte. Onsdag 25 februari Medlemsmöte, Forum Ystad, sal 137, regementsområdet, kl EU- och kyrkovalen, hur möter vi bl.a. Sverigedemokraterna. Andreas Schönström, Malmö, samt AKs valledare medverkar. Torsdag 26 mars Cabinen Folkets Park, kl Årsmöte med stadgeenliga ärenden. Fastställande av valsedlarna till kyrkofullmäktigevalet i Ystads församling och övriga fyra församlingar inom Ystads kommun. (Enbart för partimedlemmar) Lördag 28 mars Röd lördag. Apotekshörnan, kl Alla välkomna Lördag 4 april AK-styrelsens planeringskonferens. AK-expedition, kl (Gäller enbart styrelsen) Lördag 25 april Röd lördag. Apotekshörnan, kl Tema: EU-valet. Alla är välkomna Måndag 27 april Kommunmöte, Cabinen Folkets Park, kl med riksdagsman Luciano Astudillo om talar om Jobben, välfärden och krisen. Alla är välkomna. Tisdag 28 april Parollverkstad AK-expedition, kl för tillverkning av 1 Maj-plakat. (Enbart partimedlemmar) Fredag 1 maj Första Maj-firande med demonstration och möte. Alla är välkomna. Lördag 9 maj, Kvartalskonferens, Nya Rådhuset Ystad, kl med s-gruppen i kommunfullmäktige och gruppledarna i nämnder och bolag. (Enbart dem som har nämnda uppdrag) Torsdag 21 maj Loppis i Folkets Park Ystad, kl Försäljning, Service, Reservdelar Hyndai, Fiat & Alfa Romeo S-politiker på nätet Bo Widegren Jasenka Mauzer Åkerlund Leif Haglund Magnus Holst Roger Jönsson

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF?

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SID 2 SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SID 3 INNEHÅLL

Läs mer

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf)

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf) Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf) Innehåll 5 Strukturomvandlingar, arbetslöshet och ny politik. 5 I Sverige pågår

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

Allas lika värde. ledstjärna för HBT Öresunds S-förening. »Nya förskolor kräver kreativa lösningar» Carina Svensson, sidan 5

Allas lika värde. ledstjärna för HBT Öresunds S-förening. »Nya förskolor kräver kreativa lösningar» Carina Svensson, sidan 5 ess Hjärter Tidning för socialdemokraterna I Malmö Nr 5 18 oktober 2013 Palmedagen: Bekämpa klyftorna S-budget: Fler i arbete Vad gör du nu för tiden?»det ska finnas möjligheter att skaffa sig en bättre

Läs mer

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 4 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Föredrogs utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU15 Vuxnas lärande och utvecklingen

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015 Almedalstal Anna Kinberg Batra 3 juli 2015 Anna Kinberg Batra i Almedalen, 3 juli 2015 Det har hunnit bli fredag kväll. Arbetsveckan är slut för de flesta. Det är fortfarande inte så långt sedan lönen

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden olidaritet ch ansvar för älfärden tt Sverige i sammanhållning Jobbkongressen 2009 Häfte H Solidaritet och ansvar för välfärden Ett Sverige i sammanhållning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör

Läs mer

Mitt namn Är Karl Längberg, snart 25 år gammal, studera till historia och religionslärare.

Mitt namn Är Karl Längberg, snart 25 år gammal, studera till historia och religionslärare. Första Maj tal. Kamrater, det känns riktigt kul att få stå här i Emmaboda idag och få prata på första maj. De jag hade tänkta prata med er om idag är varför vi inte kan låta Borgarna vinna valet. Men innan

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

Blå Skåne. Valupptakten 2006. MUF Skåne vill också byta statsminister! Idala gård - Här möts Skåne & Italien. Medlemstidningen för moderater i Skåne

Blå Skåne. Valupptakten 2006. MUF Skåne vill också byta statsminister! Idala gård - Här möts Skåne & Italien. Medlemstidningen för moderater i Skåne Blå Skåne Medlemstidningen för moderater i Skåne Valupptakten 2006 MUF Skåne vill också byta statsminister! Idala gård - Här möts Skåne & Italien Nr. 3 september 2006 Det är allvar nu! Nu går valrörelsen

Läs mer

En trygg och hållbar ekonomi

En trygg och hållbar ekonomi En trygg och hållbar ekonomi Motionerna nummer 923 1 004 Motioner i huvudsak om Med ansvar och förnuft (923-939) Rättvisa skatter (940-974) Bruka utan att förbruka (975-1 004) Socialdemokratiska partistyrelsen

Läs mer

Innehållsförteckning del 2

Innehållsförteckning del 2 Innehållsförteckning del 2 Måndag den 31 oktober FÖRMIDDAGENS FÖRHANDLINGAR sid 3 Full sysselsättning arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkring (forts behandling sid 7 arbetsmiljö, arbetsliv och

Läs mer

#Jobbskaparna. Med varma hälsningar till Sveriges politiker

#Jobbskaparna. Med varma hälsningar till Sveriges politiker #Jobbskaparna Med varma hälsningar till Sveriges politiker Förord Problemlösande, idérika, driftiga, försiktiga, impulsiva, drömmande, nyfikna och oroliga. Att sätta etiketter på en företagare går inte!

Läs mer

Nytt bolag ska spara 25 miljoner

Nytt bolag ska spara 25 miljoner Årgång 18 Nr. 2 2009 Utgiven av Alvesta Alternativet Nytt bolag ska spara 25 miljoner Kommunchefen och förvaltningscheferna har lagt ett förslag till kommunstyrelsen om att lägga över stora delar av servicetjänsterna

Läs mer

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2009 KYRKOVAL 20 SEPTEMBER Folkets Hus Karlsbyheden hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas Lilla salen högst

Läs mer

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet.

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet. Hallandsbygdens tidningsförening nummer 3, 2014 Här skapar vi ett hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Halland behöver en Närodlad politik En skola för alla centerpartiet.se/halland Sid 7 2 HALLANDSBYGDEN

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

A r b e t s p l a t s o m b u d e t som rockar fett

A r b e t s p l a t s o m b u d e t som rockar fett 2 Mars 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst A r b e t s p l a t s o m b u d e t som rockar fett Sid 22-23 Facket blev en s j ä l v k l a r h e t Sid 5 OPINION P Jaga

Läs mer

3 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte

3 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte Snabbprotokoll från Riksdagen 17 juni 2010 3 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte Föredrogs näringsutskottets betänkande 2009/10:NU26 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte (prop.

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1 »«Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! SKANDAL! Marita Ulvskog, efter ett år i EU:» «MORGONBRIS 1 Endast för Morgonbris läsare! BILDA FÖRLAG 199:Tomas Ekman NY BOK UNG PÅ 70-TALET Decenniet

Läs mer

MTmedlemstidningen. Lönekamp 2007. Kommunal. Stockholms län. sidan 5

MTmedlemstidningen. Lönekamp 2007. Kommunal. Stockholms län. sidan 5 MT MTmedlemstidningen Kommunal. Stockholms län Kollektivavtalet är värt att kämpa för sidan 5 Lönekamp 2007 nr. 2 2007 Ledaren Kvinnliga hjältar och andra föredömen... Dagen som inte skulle behöva finnas

Läs mer

Trafikkaoset i Stockholm

Trafikkaoset i Stockholm Nummer 2 Juli 2014. Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Fokus i valrörelsen Enklare regler Ja tack! Bygg ditt varumärke steg för att hitta

Läs mer

1930 - Påarps Socialdemokratiska Förening - 2010 80 år

1930 - Påarps Socialdemokratiska Förening - 2010 80 år Nr.2 årg. 35 sept 2010 1930 - Påarps Socialdemokratiska Förening - 2010 80 år Arbetarerörelsen hade vid den här tidpunkten varit på frammarsch i ett halvt sekel, men då främst i de större tätorterna. Landsbygdsorternas

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer