Alliansen kan Pernilla inte gilla! Illustration Arne Lang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alliansen kan Pernilla inte gilla! Illustration Arne Lang"

Transkript

1 AURORA Information från Socialdemokraterna i Ystads kommun Nr Av Stefan Malmberg Alliansen spricker i Ystad? Krafttag krävs mot krisen Det nya året har börjat med tusentals varsel. De två senaste månaderna har mer än personer varslats i landet och varslen fortsätter. Även vi i närområdet har drabbats, t.ex. har 50 anställda på Plastal i Simrishamn fått gå och 90 till är varslade. Ystad har också berörts, men hittills i mindre omfattning. Inom den skånska sjukvården kommer ca 1000 personer att försvinna, med den borgerligt förda politiken. Fråga är hur kommunerna kommer att agera när börsen blir tunnare? Regeringen har kunnat sola sig under högkonjunkturen och pengar har samlats på hög. Överskottet har främst använts till att sänka skatterna; enligt regeringen en mirakelmedicin mot de flesta ekonomiska åkommor, inklusive finanskrisen. Men detta hjälper knappast dem som är utan arbete, är sjuka eller är pensionärer. Regeringen styr uppenbarligen efter principerna; marknaden klarar allt samt ensam är stark. Vi socialdemokrater tror på solidaritetens princip och vill värna särskilt de Fortsättning sidan 2. Alliansen kan Pernilla inte gilla! Illustration Arne Lang Ystads Allehanda, 31 januari, I hotar KD att lämna alliansen i Ystad. Skälet, enligt Pernilla Magnusson, är moderaternas arrogans och bristande kommunikation med övriga partier i alliansen. Särskilt upprörd är I det nya sparförslag som Ystads borgerliga majoritet röstade igenom på fullmäktigemötet i december ska det sparas kronor på servicehuset Göken. Detta hus som är mycket välbesökt har många likheter med såväl senior-, trygghets- som vård och omsorgsboende. I Gö- Ystads sjukhus sidan 3. Konsumentrådgivaren sidan 5. En ny rak höger Fortsättning sidan 5. Av Roger Jönsson Göken - trygghetsboende och mötesplats ken finns även en dagcentral. Helt enkelt ett tillgänglighetsanpassat vuxet allaktivitetshus, med tillgång till hemtjänstpersonal och restaurang, som har blivit en naturlig mötes- och samlingsplats. Många besöker huset för olika typer av aktiviteter men också för att äta i restaurangen. hon över rivningen av ett hus i Revhusen, men hon uttrycker också missnöje över ett antal andra åtgärder, som satts igång utan att alla formella delar varit klara. Ja, nog kan man hålla med Pernilla, ibland går det alldeles för fort i beslutsfattandet i den moderatledda alliansen. Det är naturligt att det finns åsiktsskillnader i en samverkan mellan olika partier, men det Samvaron med andra håller ensamheten på avstånd även ifall man inte själv deltar i någon arrangerad aktivitet. Dagarna får ett innehåll. När nu debatten kring trygghetsboende blir allt intensivare, och regeringen har beviljat sär- Fortsättning sidan 7. sidan 6.

2 fortsättning från sidan 1. svaga. Här sammanfaller socialdemokratins och kyrkans budskap om människovärdet. För att citera Matteusevangeliet 25:40, Sannerligen, vad ni gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Något väljarkåren bör tänka på inför det stundande kyrkovalet. Många har trängts ut ur a-kassan pga regeringens avgiftshöjning, antalet utförsäkrade sjukskrivna ökar, pensionärerna riskerar sänkta pensioner. Till råga på allt fungerar Försäkringskassan dåligt genom överbelastning och otillräckliga medel, vilket slår hårt mot alla dem som får sina rättmätiga ersättningar utbetalade för sent. Istället för att sänka skatterna vill vi socialdemokrater genomföra omfattande satsningar för att klara välfärden, förhindra att människor hamnar i utanförskap och för att komma stärkta ur krisen. Och det gäller att satsa kraftfullt annars växer underskotten, arbetslösheten och orättvisorna. Vi anser att Sverige behöver en utbildningslinje. Vi vill bygga ut komvux och yrkesvux, ge företag möjlighet att spetsutbilda personal, vidareutbilda välfärdens personal och bygga ut högskolan. Vidare vill vi tillföra minst 10 miljarder kronor extra i landets kommuner och landsting 2009 och 2010 bl.a. för att hindra uppsägningar, skapa en riskkapitalfond för små- och medelstora företag, minska ungdomsarbetslösheten genom att tillskapa ett sk förstajobbetavdrag för företagare, ge ökade medel för tidigareläggning av underhåll av infrastruktur, införa ROTavdrag, höja bostadsbidraget till pensionärer, tillföra ett extra barnbidrag. Inom Region Skåne vill vi tillföra ytterligare resurser till sjukvården för att säkerställa kvaliteten och för att förhindra uppsägning av vårdpersonal. Vi socialdemokrater i Ystad tycker att det är angeläget att besparingar i den kommunala budgeten sker på sådant sätt att personal inte behöver sägas upp. Det är en gammal hederlig socialdemokratisk politik sedan Ernst Wigforss tid som finansminister under talen, att göra omfattande insatser under lågkonjunkturer för att ge medborgarna arbete och behålla köpkraften. Det är enda sättet att komma ur lågkonjunkturer. Dessutom är det humant mot medborgarna att slippa behöva utstå omfattande personliga kriser. I ekonomiska kriser blir alla förlorare. Men när vi klarat oss ur den kan lärdomen vara: Marknaden ensam klarar inte allt. Vi behöver ett starkt samhälle, med ett stort demokratiskt inflytande. Högervågen är över! Det våras för vänstern! Stefan Malmberg Ordförande, Socialdemokraterna i Ystad AURORA-information från socialdemokraterna i Ystads kommun. Ansvarig utgivare: Stefan Malmberg Annonser: Jasenka Mauzer Åkerlund Ystads Arbetarekommun Surbrunnsvägen 24, tel: Foto/bild: Medlemmar Tryck: AB Ystads Centraltryckeri Skolminister på hal is Skolverket har lämnat en rapport över hur bra den svenska skolan är i förhållande till resten av världen. Fram till 1990 var skolresultaten i topp. Under de senaste 20 åren har svenska elever presterat över genomsnittet i olika internationella undersökningar. Dock går det att se en gravis negativ utveckling. Skolminister Jan Björklunds nattsvarta bild av skolan får här allvarlig kritik. Det manar också till eftertanke rörande den skolpolitik som drivs nu Sämre ambulanssjukvård i Sverige samt den historiska tolkning som Jan Björklund använder sig av. Han använder sig av lösningar som inte bygger på hur verkligheten ser ut utan på vad han själv tycker. Det gör att vi nu är på väg att få en skola som sorterar eleverna in i olika fack, som bygger på elevernas tidigare betyg och studieprestationer, inte på elevernas intressen och vad de vill göra i sin egen framtid. För de ungas skull behövs en mänskligare skolpolitik. I Region Skånes beredning för tillväxt och hälsa (BTH) i sydost har vi i enighet över blockgränserna krävt att ett prehospitalt akutteam (PHAT) införs vid Ystad lasarett. PHAT är läkarbemannade akutbilar som rycker ut vid svårare olycks- och sjukdomsfall samt fungerar som en kompetensförstärkning i ambulanssjukvården. Kravet har framförts i form av ett så kallat initiativärende till regionfullmäktige. Beredningens borgerliga majoritet med ordförande Karin Olsson-Lindström (fp) i spetsen har härvidlag slagit sig för bröstet för att man drivit österlenbornas intressen gentemot regionledningen. Den borgerliga majoriteten i regionstyrelsen har emellertid valt en helt annan väg. Istället för att utveckla ytterligare ett prehospitalt akutteam har man valt att helt avveckla organisationen. Österlenborna ska istället nöja sig med en ny hembesöksbil för akuta hembesök som dagtid ska utgå ifrån Simrishamn. Vi undrar nu hur Karin Olsson-Lindström med flera tänker agera med anledning av detta. Mest verkar det som om de borgerliga ledamöterna i BTH sydost skruvar på sig och vill att frågan ska gå upp i rök. Men det kan väl inte vara så att man plötsligt inte längre tycker att en akutläkarbil vid Ystad lasarett vore viktigt för Österlenborna? Nej stå för vad ni har sagt och skrivit och berätta hur ni tänker agera för att driva på regionledningen i denna viktiga fråga! Anne-Maj Råberg (s) Vice ordförande BTH Sydost Stefan Malmberg (s) Ledamot Regionfullmäktige 2

3 Kåseri av ARNE LANG Blöjorna skola avdragas De borgerliga i Ystad lantzerar ånyo en gammal högerpolitik: Ta från de mindre bemedlade och ge till de Besuttna. Det är en omvänd Robin Hood-filosofi. Men här grönskar inte Sherwoodskogen det är snarare lövfällning. Ty det lär bli höst för de sämst ställda och vår för de som redan har kommit på grön kvist här i livet. Man tycks resonera som så, att små barn ska inte behöva kommunalt bekostade blöjor. Det fick dom inte förr, varför ska man då i denna välfärdstid få det? Sålunda vill man draga av de små dagisbarnen de skyddande höljena i besparingssyfte, vilket ändå bara ger en skitpeng! Men så kan det gå när våra styrande pampers vill minska på utgifterna. Sådant är räknesättet i den borgerliga förskolan Den som icke arbetar ska heller inte äta är ett åldrigt talesätt. Det har man tagit fasta på när man nu vill dra in för pensionärerna på servicehemmen. Slopad service sparar disk av servis! Sälj din mormor för en De borgerliga vill dra av blöjorna på dagisbarnen. Illustration: Arne Lang grynvälling skulle kunna vara stridsropet. Varför göda de icke produktiva? Mot en sån här politik, i strid med solidariskt tänkande, måste man självfallet reagera och opponera som den socialdemokratiska oppositionen också gjort. Vilket alla väljare bör ha i åtanke när det år 2010 är dags att förhoppningsvis byta regering. Ystads sjukhus nu och i framtiden Socialdemokraterna i Ystad bjöd in sjukhuschefen Matz Widerström för att berätta kring dagsläget och framtiden för Ystad sjukhus. Matz informerade kring de förändringar som skett under de senaste åren. De områden som haft störst förändringar har varit ortopedi, mammografi och bröstcancervården. Matz poängterade att det är kvalitet och patientsäkerhet som är de viktiga ledorden. Förändringarna är en del av vardagen och kommer säkert att vara så även i framtiden. Det allra viktigaste budskapet som Matz förmedlade var att Ystad är ett akutsjukhus. Här finns 11 jourlinjer dygnet runt. Matz menade att Ystad är ett litet sjukhus, men har stor kapacitet. Som första sjukhus i Skåne har man nu kvalitetssäkrat verksamheten. Matz Widerström Den förändring som vållade mest diskussion under mötet var nedläggningen av bröstcancervården till Kristianstad. Det uppstod en intensiv debatt kring motiven för denna flytt. Alla de argument som framförts från det ansvariga regionrådet Catharina Blixen-Finecke (m) har nu bemötts och kvar står ett stort frågetecken? Varför? Även mammografin diskuterades. Denna har nu lagts ut på entreprenad. Nyligen har ny röntgenutrustning köpts in och lokaler har byggts om på sjuk- huset, men nu vill inte entreprenören använda de nyrenoverade lokalerna och den nyinköpta utrustningen. Man frågar sig hur skattepengarna hanteras inom Region Skåne. (SD) ofta utanför sakfrågan raljerar konstigt att inte ordföranden reagerar? Södra Skåne IF Metall. Gå med i IF Metall Vi finns på Repslagaregatan 14 i Ystad Öppettider: torsdagar kl , Tel.:

4 Kyrkoval 20 september 2009 Arbete med barn och ungdomar Den 20 september har alla medlemmar i Svenska kyrkan möjlighet att rösta i val till församling, stift och kyrkomöte. Några av de saker som du tar ansvar för, genom att gå och rösta kan du läsa om här: Som medlem i Svenska kyrkan är du en del av kyrkan. Genom att rösta gör du en insats för kyrkans framtid! Rösta den 20/9! Kyrkobyggnaderna historiska landmärken Foto: Jim Elfström/IKON I Svenska kyrkan finns en särskild omsorg om barn och ungdomar, för deras växande och för att ge dem trygghet barn och ungdomar deltar regelbundet i Svenska kyrkans olika verksamheter. Dessutom konfirmeras nästan tonåringar varje år. Över hela Sverige finns närmare kyrkobyggnader, kapell och bönhus som hör till Svenska kyrkan. Kyrkobyggnaden är en del av församlingens och landets historia, med allt det kulturhistoriska värde som omfattas av alla konstskatter, t.ex. silver och målningar. Arbete bland dem som har det svårt här hemma och utomlands Insatser vid olyckor, kriser och katastrofer Möjligheterna för Svenska kyrkan att finnas där behoven finns är stora. Svenska kyrkan samarbetar med samhällets övriga krisberedskap Svenska kyrkan bedriver ett omfattade arbete för människor i nöd, både i Sverige och runt om i världen. Bland annat bedrivs ett omfattade arbete bland hemlösa och för barn som har det svårt. vid större olyckor. Tack vare att Svenska kyrkan finns i hela landet och på många ställen i världen är hjälpen snabbt på plats. EU-parlamentet den 7 juni Vad angår EU-valet mig som ystadbo? Mycket av de beslut som fattas i EU påverkar oss på ett direkt sätt. Socialdemokraternas valmanifest innehåller frågor om jobb, miljö, trygghet och fred. Bland annat säger socialdemokraterna nej till den gasledning som är tänkt att passera nära utanför Skånes och Ystads kust! Axplock från Socialdemokraternas valmanifest inför EU-valet 2009 Socialdemokraterna vill: Sätta tydliga gränser för EU:s makt. Ha fler trygga jobb - inte ökad otrygghet Stärka konsumenternas ställning i EU Stärka arbetet mot diskriminering. Stärka kampen mot organiserad brottslighet. Stoppa människohandel och prostitution. Säga nej till nya olje- och gasledningar. Investera i förnybara energikällor. Rädda Östersjön. EU och Sverige ska vara en solidarisk röst i världen Nej till EU som försvarsallians ja till EU som nedrustare i världen. Läs mer om socialdemokraternas EU-politik och manifestet inför valet den 7 juni på 4

5 Av Ke n t Må rt e n s s o n Visst smittar krisen Satsa på infrastrukturen! Ystad kommun har tagit ett nytt beslut kring budgeten Detta har naturligtvis sin bakgrund i den svacka som ekonomin har hamnat i. När hela världen känner av denna kraftiga nedgång är det inte så konstigt att även vi får känning av det. Jag ställde frågan redan i höstas på ett fullmäktigemöte om det fanns anledning att göra några förändringar av den budget som vi tagit så sent som i augusti månad. Jag fick då svaret att majoriteten skulle överväga detta. Ystad kommun bör ha en så realistisk budget som det bara går och därför menar jag att det var rätt att i detta läge göra om budgeten. Däremot har vi från oppositionen gjort andra överväganden när det gäller de åtgärder som behövde sättas in. Socialdemokraterna tycker inte det är rätt att vältra över kostnaderna på barnfamiljer och pensionärer. Det är inte de här grupperna som är orsaken till nedgången i ekonomin. Tvärtom finns det säkert många som redan har det knapert. När nu lokalvårdarna fått ett kvitto på att de är lika effektiva som privata, väljer majoriteten att dra ner på kvaliteten. Med tanke på alla de problem som finns med allergier bland skolbarnen tar man en stor risk. Rent och snyggt ersätts med lite skit i hörnen. Vi socialdemokrater ville inte bara dra ner, utan också satsa. Kanske är det rätt tidpunkt att göra investeringar nu, när kostnadsbilden är lägre. Därför vill vi bygga om Regementsgatan till en grön gata med trädplanteringar och cykelbanor. Hemtjänsten är viktig för många äldre, därför vill vi lägga mer resurser på att förbättra den. Skapa hopp för det nya Sverige! När krisen drar in över Sverige, när människor blir arbetslösa och hamnar utanför, då behövs hoppet. Nyligen vann Barack Obama presidentvalet i USA och är nu USA:s 44 president. På en våg av hopp och framtidstro, trots att landet befinner sig i kris, drar Obamafebern över USA. Sverige står inför randen av oroliga tider och också här behövs hoppet. Det nya arbetarpartiet moderaternas politik har kraschlandat och kvar finns en tilltro till att en tyst opposition hade kunnat göra ett bättre jobb. Socialdemokraterna och de röd-gröna kan bättre än så här! Tillsammans byggde vi en gång det trygga välfärds- Sverige, vårt stolta folkhem och tillsammans kan vi också klara av att bygga det nya Sverige. Slut på konsumentrådgivningen 2009 är sista året som en konsumtrådgivare kommer att finnas tillgänglig för oss kommuninvånare i Ystad kommun. I den borgerliga majoritetens budget för Socialnämnden plockas denna värdefulla hjälp bort för att man ska spara pengar. Det är ett kortsiktigt tänkande som kostar mer än det smakar. Konsumentrådgivaren hjälper många människor året runt. I en värld där det konsumeras allt mer behövs hjälp för att kunna få rätt om man har fått en vara eller tjänst som inte håller kraven, eller om man anser att man har blivit lurad. Speciellt ungdomar behöver hjälp, råd och stöd för att kunna ta sina första steg ut i vuxenlivet. Konsumentrådgivaren fyller en viktig funktion för dem. Detta tar den borgerliga majoriteten nu bort. Det gick vi socialdemokrater emot. Vi anser att konsumentrådgivaren fyller en viktig funktion och behövs. I Sverige är det många människor som har hamnat i ekonomiska problem. De får gå från hus och hem, hamnar hos kronofogden, får låna pengar av närstående och vänner samt känner stark oro för framtiden. Det är inte de anställdas fel på Försäkringskassan att det blivit så här utan allt ansvar faller tillbaks till på ansvarig minister Cristina Husmark Pehrson och regeringen. Det är vanliga människor i vårt land som hamnar i kläm när regeringen vill genomföra ideologiska förändringar utan att ta hänsyn vilka problem detta skapar. Konsumentrådgivning försvinner. Alliansen spricker... löser man genom interna diskussioner och kompromisser. Det är synnerligen allvarligt när ett parti, såsom KD nu gör, går ut i media och säger att man vill hoppa av samarbetet i alliansen. Ett sådant agerande är mycket skadligt för ett framtida samarbete och nästan omöjligt att reparera. Alliansens förutsättningar att kunna styra Ystads kommun på ett trovärdigt sätt kommer att bli ifrågasatt av medborgarna i Ystad. Vi socialdemokrater har sedan alliansen bildades kunnat se sprickor i samarbetet, särskilt tydliga var de i samband med att det storslagna Arenabygget diskuterades, vilket var ett initiativ från moderaterna. Främst centern och KD har haft andra uppfattningar. Om nu hotet blir verklighet, kommer vi då att få se en minoritet som leder Ystads kommun? Det vore olyckligt från demokratisk synpunkt. Dessutom försvårar det möjligheterna att driva en kraftfull politik. 5

6 Landet som blev kyligare Vi upplever nu det nya kyligare Sverige, där solidariteten ersattes med egoismen. Idag kan det ställa till stora problem om man har oturen att bli sjuk eller arbetslös. Även pensionärerna behandlas orättvist då deras uppskjutna lön får högre skatt. Blir du sjuk så kan du bedömas av en läkare som aldrig har träffat dig personligen, men ändå kan denna person förorda att dra in din sjukpenning. Längre tids arbetslöshet skall bestraffas med lägre ersättning trots att dessa personer har mycket svårare att komma in på arbetsmarknaden igen. Vem som helst kan behöva hjälp om de drabbas av något oförutsett. Vart tog solidaritetstanken vägen? Det som sker nu är en gammal moderatideologi, vilket innebär att man delar upp människor i A-, B- och C-lag. Att de sedan kallar sig för det nya arbetarpartiet är bara en kuliss som vem som helst kan se igenom. Visst är det bra att man gynnar den som har ett arbete, men har du otur och blir sjuk eller arbetslös, så skall du inte behöva straffas för detta. Regeringen slår sig för bröstet och trumpeter ut att nu får vi fler skattesänkningar - ja, men till vilket pris. Vem får betala? Konstigt när ett pensionärspartis representant inte driver äldrefrågor som är så intressant. En ny rak höger till lokalvårdarna Lokalvårdarna, som till nästan 100 procent är kvinnor, fick nyligen ett glädjande besked och kvitto på att deras arbete är konkurrenskraftigt jämfört med privat drift. Men tydligen är de fortfarande lovligt villebråd för den borgerliga majoriteten. Efter lång tids oro kring en eventuell privatisering av städningen, kom nästa snyting. Nu ska lokalvården spara 2 miljoner. Var det belöningen för att ha kvar driften i kommunal regi? Vad blir då resultatet av en sådan neddragning? Ja, självfallet kommer kvaliteten att försämras, det finns ingen annan lösning. Det får bli lite skitigare i hörnen på skolorna och på äldreboendena. Socialdemokraterna yrkade avslag på den här besparingen. Vi tycker att personalen gör ett bra jobb och behöver få lite arbetsro. I likhet med övrig personal behöver lokalvårdarna också en trygg och utvecklande arbetsplats. Av Lasse Wollin Trygghet och boende Roger Jönsson och undertecknad lämnade nyligen in en motion som handlade om att kommunen ekonomiskt stimulerar så att trygghetsbostäder kan bli verklighet. Bra tillgängliga bostäder med trygghetslarm och tillgång till gemenskapslokaler där man kan äta tillsammans och att kunna träffas i. En värdinna/värd som kan hjälpa till med vissa saker bör också finnas. Vi ser nu i Äldreboendedelegationens slutbetänkande Bo bra hela livet att de föreslår att kommunerna bör få hjälp att satsa på denna form av boende. Dessa bostäder skulle för många kunna skjuta upp behovet av en plats i särskilt boende. Så vi hoppas att regeringen nu satsar på detta. De termer och begrepp som i dag används för olika slags bostäder avsedda för äldre skapar mer förvirring än klarhet. För att underlätta för de äldre att söka sig till ett boende som stämmer överens med deras behov så finns följande förslag på definitioner: Ordinära bostäder, Seniorbostäder, Trygghetsbostäder och Vård- och omsorgsboende. Det finns också med i förslaget olika ekonomiska stöd för att stimulera framväxten av dessa olika boendeformer. Hissbidrag och ökat stöd till de boende finns också med. Försäkringsbranschen växer. De som vill lägga pengar kan försäkra sig mot i princip all egendomsskada oavsett hur ovarsamma de varit. Men alliansregeringen anser att var och en ska klara sig, ha byggt upp ekonomiska buffertar, för att klara sig igenom sin sjukdomstid/arbetslöshet. Det som sker nu är att den som blir sjuk mycket lätt riskerar att hamna i en snabbt nedåtgående spiral ekonomiskt, då de riskerar både att bli utan jobbet och pengarna räcker inte till alla räkningarna. Det snabbar knappast på tillfrisknandet utan leder väldigt lätt till att man drabbas av ytterligare diagnoser, vilket försäkringskassan i dag tar väldigt dålig hänsyn till om man är ett s k pågående sjukdomsfall. Vi socialdemokrater måste värna välfärdspolitiken så att man snabbt kan bli frisk och gå tillbaka till arbetslivet utan denna extrema otrygghet rent ekonomiskt. Ronny (m) kritiserade (s) för lite byggnation trots att de nu styrande själv haft stagnation. 6

7 Kåseri av Kent Mårtensson Från grevebana till pendlarbana Vem kunde ana att grevebanan, som byggdes av godsherrarna för bettransporter, mer än hundra år senare skulle transportera tusentals passagerare varje dag. Visserligen har banan byggts om en del, men i stort är det samma bana som då. Under den här resans gång har resandet och kollektivtrafiken genomgått en stor förändring. På 60- och 70-talen var det bilen som stod för friheten och trängde undan buss och tåg. Faktum är att Ystadbanan i likhet med Österlenbanan har varit mer eller mindre nedläggningshotade. När det gäller Ystadbanan så var det godstrafiken från Polen som på 1970-talet räddade trafiken. Persontrafiken var då sorgebarnet med få avgångar och på tider som inte passade för pendling. Det var dessutom ganska dyrt att åka kollektivt. Den stora förändringen skedde när trafiken regionaliserades, så att besluten kom närmre medborgarna. I mitten 1990-talet togs ett beslut att Ystadbanan skulle upprustas och elektrifieras, och den skulle trafikeras med pågatåg. Då började en framgångssaga som fortfarande pågår. Redan efter ett år ökade antalet resenärer med 75 procent. Den totala restiden mellan Ystad-Malmö som tidigare inte understigit 1 timme, förkortades till ca 50 minuter. Allt detta Det hände att grevarna reste på sin egen bana! Illustation: Arne Lang sammantaget gjorde, att tåget blev konkurrenskraftigt med bilen. Idag är restiden nere på 45 min och vi har fått halvtimmestrafik i rusningstid, alltså morgon och kväll. Nya fordon är på väg, komforten ska öka och antalet resenärer fortsätter att öka. Kollektivtrafiknämnden inom Region Skåne har nu tagit fram ett dokument som ska beskriva hur både den närmaste framtiden ska se ut och också försökt titta framåt. År 2010 eller 2011, räknar man med att citytunneln ska vara klar. Det innebär för Ystadbanans del att man kan åka till Lund och norrut utan att byta tåg. Trafiken från Ystad kommer att gå genom citytunneln och göra uppehåll både i Hyllie, vid den nya arenan, och vid Triangeln som blir en ny station. Den stora förändringen blir att tågen kommer att gå med halvtimmestrafik hela dagen, vilket också innebär tåg en gång i timmen till Simrishamn. Det här känns som en stor förbättring, men personligen skulle jag också önska att man samtidigt utökade trafiken i rusningsläge till att vara 20-minuterstrafik. För redan idag är det fullt i rusningstrafik, vilket innebär att det finns ytterligare behov av tätare avgångar. I den nya strategin finns också inlagt att man ska kunna sänka restiden mellan Ystad-Malmö med 5-10 minuter och sträckan ska trafikeras med Öresundståg. När den nya shunten blir klar i samband med citytunneln ska restiden mellan Ystad-Köpenhamn också sänkas. Det känns som den gamla grevebanan går en ny vår till mötes. Fler sommarjobb! Vi vill satsa på fler sommarjobb men det tackar till hårt och ett av de områden Lågkonjunkturen har slagit de borgerliga partierna nej till. I socialnämnden presenterade vi ett expansivt budgetförslag, jämfört med det besparingsförslag på socialnämnden som som kommer att drabbas negativt är sommarjobben, speciellt de som riktar sig till ungdomarna. Med fler kommunala sommarjobb får de unga en meningsfull de borgerliga partierna ville ta sysselsättning och ställning till, som skulle betyda att fler skulle få sommarjobb i år än i fjol. Det avslogs. viktig arbetslivserfarenhet. Vi anser att kommunen måste ta ett utökat ansvar i dessa tider. (s) vill satsa på sommarjobb. Göken - trygghetsboende... skilda statbidrag till denna form av boende, väljer majoriteten i Ystad att dra ner på verksamheten. Kan en besparing bli mer feltajmad än denna!? Socialdemokraterna vill satsa på ytterligare trygghets/äldreboende vid Dammhejdan. Vi tror att det finns ett stort behov av att utveckla denna boendeform med service till närområdet. Det är högaktuellt att investera nu (i kristid) när vi får mycket för pengarna! 7

8 Öppet vard. 7-18, lörd Mer än bara färg... Kakel Klinker Tapeter Din Färg & Kakelbutik! Vi är den lokala entreprenören nära kunden med den stora koncernens möjligheter Bronsgatan 11, Ystad Tfn Fax Villa, radhus eller lägenhet? Tel Se vår badavdelning Golv Söker du lägenhet? Attraktiva lägenheter på bästa lägen i Ystad, Malmö och Kristianstad eller Vårens möten och arrangemang hos socialdemokraterna i Ystad Onsdag 18 februari Grafikernas lokal, Bellevue S-förening, kl Årsmöte. Onsdag 25 februari Medlemsmöte, Forum Ystad, sal 137, regementsområdet, kl EU- och kyrkovalen, hur möter vi bl.a. Sverigedemokraterna. Andreas Schönström, Malmö, samt AKs valledare medverkar. Torsdag 26 mars Cabinen Folkets Park, kl Årsmöte med stadgeenliga ärenden. Fastställande av valsedlarna till kyrkofullmäktigevalet i Ystads församling och övriga fyra församlingar inom Ystads kommun. (Enbart för partimedlemmar) Lördag 28 mars Röd lördag. Apotekshörnan, kl Alla välkomna Lördag 4 april AK-styrelsens planeringskonferens. AK-expedition, kl (Gäller enbart styrelsen) Lördag 25 april Röd lördag. Apotekshörnan, kl Tema: EU-valet. Alla är välkomna Måndag 27 april Kommunmöte, Cabinen Folkets Park, kl med riksdagsman Luciano Astudillo om talar om Jobben, välfärden och krisen. Alla är välkomna. Tisdag 28 april Parollverkstad AK-expedition, kl för tillverkning av 1 Maj-plakat. (Enbart partimedlemmar) Fredag 1 maj Första Maj-firande med demonstration och möte. Alla är välkomna. Lördag 9 maj, Kvartalskonferens, Nya Rådhuset Ystad, kl med s-gruppen i kommunfullmäktige och gruppledarna i nämnder och bolag. (Enbart dem som har nämnda uppdrag) Torsdag 21 maj Loppis i Folkets Park Ystad, kl Försäljning, Service, Reservdelar Hyndai, Fiat & Alfa Romeo S-politiker på nätet Bo Widegren Jasenka Mauzer Åkerlund Leif Haglund Magnus Holst Roger Jönsson

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Kamrater Mötesdeltagare!

Kamrater Mötesdeltagare! 2014-05-01 Christer Engelhardt Kamrater Mötesdeltagare! Varmt välkomna till supervalårets första majfirande här i Bingebyparken och jag vill rikta ett varmt tack till Gråbo- Bingeby Socialdemokratiska

Läs mer

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Elna Henriksson Sekreterare 044-309-30-60 elna.henriksson@skane.se Datum 2008-05-07 1 (5) Sammanställning av beredningens dialog kring framtidens kollektivtrafik

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen!

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen! Socialdemokraterna i riksdagen Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen! 2 (8) Inledning Med denna rapport vill vi visa väljarna i Skövde hur vår politik ser ut utifrån budgetmotionen som

Läs mer

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur.

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur. Antagen av distriktskongressen 30 november 2013 2 (10) 3 (10) Om vi ska klara framtidens välfärd måste fler jobba. Därför har vi socialdemokrater satt upp ett mål om att Sverige senast år 2020 ska ha EU:s

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt 1 PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt VARFÖR PERSONTÅG? Hyltebruk

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen!

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen! Socialdemokraterna i riksdagen Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen! 2 (8) Inledning Med denna rapport vill vi visa väljarna i Kungsbacka hur vår politik ser ut utifrån budgetmotionen

Läs mer

Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning

Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning 2006-08-24 Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning Reinfeldt lovar att alla ska få behålla en tusenlapp mer av sin lön - men med alla nya avgifter tar han dubbelt tillbaka speciellt drabbade blir de

Läs mer

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka.

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Tal, Livs kongress 2013-06-04 12 min Tack! Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Jag vill gratulera till en lyckad kongress. Ett uttalande från er som har spridits på nätet

Läs mer

Telemarketing - Fördomar och verklighet

Telemarketing - Fördomar och verklighet Telemarketing - Fördomar och verklighet Att ringa i TM är ett enkelt och inte särskilt tidskrävande sätt att aktivera sig inom MUF. Arin Karapet är ansvarig för TM i Stockholm och arrangerar TM nästan

Läs mer

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. VALPROGRAM FÖR JOBB, SKOLA OCH VÄLFÄRD GNESTA 2015-2018. Socialdemokraterna FRAMTIDSPARTIET I GNESTA Stefan Löfven Johan Rocklind ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. Sverige är ett

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet! Reservation i landstingsstyrelsen 26 maj 2008, ärende 85 Socialdemokraternas alternativ till preliminär plan och budget 2009-2011 för Landstinget i Uppsala län En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

Läs mer

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att Sida 16 (42) Del 2 Öppna delen 31 Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 - Svar på remiss. Dnr: 289/2015 Beslut: stadsdelsnämnd beslutar att 1. Godkänna förvaltningens förslag till svar på remissen.

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Högre kvalitet i förskolan

Högre kvalitet i förskolan Stockholm 26 augusti 2010 Högre kvalitet i förskolan Första delen av den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/6 I dag presenterar vi rödgröna partier den första delen av vår regeringsplattform om förskolan

Läs mer

Kvalitet och trygghet för äldre. Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro

Kvalitet och trygghet för äldre. Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro Kvalitet och trygghet för äldre Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro Inledning Socialdemokraterna i Örebro har under hela mandatperioden arbetat för ett bättre Örebro för äldre. Vi föreslog redan

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Ungas tankar om ett bättre samhälle

Ungas tankar om ett bättre samhälle Ungas tankar om ett bättre samhälle Politiska motioner skapade av ungdomar i Malmö och Skåne genom workshoparbete inom projektet Ungt valdeltagand i Malmö och Skåne - fokus: supervalåret 2014. Genom wokshops

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Novus Opinion. Vilka är Sverigedemokraternas sympatisörer?

Novus Opinion. Vilka är Sverigedemokraternas sympatisörer? Novus Opinion Vilka är Sverigedemokraternas sympatisörer? 1 Undersökningen Målgrupp Väljare, dvs svenska medborgare 18 år eller äldre Metod Telefonintervjuer inom ramen för Novus telefonomnibus 4.000 intervjuer

Läs mer

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE 9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE ETT LÄTTARE VAL När det finns folk som offrar livet för att få rösta, är valet att utnyttja sin rösträtt rätt enkelt. Praktiskt är det också lätt att rösta. Att välja parti

Läs mer

Mölndal. För mig är satsningarna inom skola och omsorg det mest centrala. En av de viktigaste

Mölndal. För mig är satsningarna inom skola och omsorg det mest centrala. En av de viktigaste SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA Mölndal En tidning från framtidspartiet i svensk politik För mig är

Läs mer

Samtalskampanjen - Samtalet vid dörren

Samtalskampanjen - Samtalet vid dörren Val 2014 Samtalskampanjen - Samtalet vid dörren För dig som valarbetare 2 (5) Valstrategin Vår berättelse kan vara bra att använda som en plattform till de samtal som genomförs vid dörren. Väck intresse:

Läs mer

Datum Protokollsanteckningar Birte Sandberg (C) deltar ej i beslutet och gör bifogad anteckning till protokollet.

Datum Protokollsanteckningar Birte Sandberg (C) deltar ej i beslutet och gör bifogad anteckning till protokollet. Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2015-11-05 1 (2) 178 Taxeförändringar i kollektivtrafiken Diarienummer 1503283 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige

Läs mer

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING en avstämning från Moderaterna FÖRORD Tack vare att så många röstade på Alliansen i landstingsvalet 2010 har vården och kollektivtrafiken blivit bättre och tryggare.

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 rapport 2014:05 TMR, Stockholms läns landsting Box 22550, 104 22 Stockholm

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Opinionsundersökningar i samhällsdebatten!

Opinionsundersökningar i samhällsdebatten! Det poli)ska läget Opinionsundersökningar i samhällsdebatten! Ebba Busch Thor vann debatten! n= 558! 11 okt 2015!! Ebba Busch Thor (KD)! 19%! Jan Björklund (FP)! Jimmie Åkesson (SD)! 15%! 16%! Anna Kinberg

Läs mer

Materialet framtaget i Projekt Mitt val.

Materialet framtaget i Projekt Mitt val. För mer demokrati 2 Materialet framtaget i Projekt Mitt val. Ett projekt i samverkan med FUB och Riks-Klippan med stöd från Allmänna Arvsfonden och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektledare:

Läs mer

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb.

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 1(9) Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 75-dagars regel, A-kasse indragning från dag 76.

Läs mer

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut En äldrepolitik för framtiden En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut 2 Sammanfattning Att utveckla äldreomsorgen är tveklöst en av framtidens stora utmaningar

Läs mer

Debatt om fler vägar in på arbetsmarknaden Anna Kinberg Batra 16 mars 2016

Debatt om fler vägar in på arbetsmarknaden Anna Kinberg Batra 16 mars 2016 Debatt om fler vägar in på arbetsmarknaden Anna Kinberg Batra 16 mars 2016 Anförande debatt 16 mars Inlägg 1: I dag går över 4 700 000 människor i Sverige till jobbet. För någon timme sedan satte sig ett

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Sätta dagordningen Fokus

Sätta dagordningen Fokus Sätta dagordningen Fokus DAGS FÖR FLER JOBB I DALARNA INVESTERA FÖR FRAMTIDSTRO OCH ARBETE RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER ETT BÄTTRE DALARNA. FÖR ALLA. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Arbetslösheten biter

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Örebros socialdemokratiska riksdagsledamöter Thomas Bodström Matilda Ernkrans Lennart Axelsson Eva-Lena Jansson Ameer Sachet Jobbkrisen förvärras ungdomarna värst ut

Läs mer

ÄLDRE PROGRAM OCH MANIFEST VALMANIFEST FRAMTID I FRIHET

ÄLDRE PROGRAM OCH MANIFEST VALMANIFEST FRAMTID I FRIHET ÄLDRE PROGRAM OCH MANIFEST VALMANIFEST FRAMTID I FRIHET FRÅN 1982 FRAMTID I FRIHET Moderata Samlingspartiets viktigaste uppgift är att säkra en framtid i frihet för Sverige och dess medborgare. Frihet

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS KYRKOPOLITISKA VALPROGRAM I LANDSKRONA FÖRSAMLING

SOCIALDEMOKRATERNAS KYRKOPOLITISKA VALPROGRAM I LANDSKRONA FÖRSAMLING SOCIALDEMOKRATERNAS KYRKOPOLITISKA VALPROGRAM I LANDSKRONA FÖRSAMLING Inför kyrkovalet den 15 september 2013 vill vi informera om våra värderingar i några aktuella och viktiga frågor för det politiska

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ. För Jobben, miljön och skolan. MalmocenterN.

Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ. För Jobben, miljön och skolan. MalmocenterN. Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ För Jobben, miljön och skolan MalmocenterN www.malmocentern.se ETT grönt maktskifte För ett hållbart malmö Malmö ska vara en hållbar stad. Därför måste politiken

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september Frågor & svar om a-kassan inför 7 september Frågor och svar om a-kassan Fråga: Varför bör den som blir arbetslös ha sin inkomst tryggad? Svar: Alla människor behöver kunna planera sin ekonomi. Det faktum

Läs mer

Motion till riksdagen 2009/10:s78060 MK av Björn von Sydow m.fl. (s) Låt Sverige bli det bästa landet att åldras i

Motion till riksdagen 2009/10:s78060 MK av Björn von Sydow m.fl. (s) Låt Sverige bli det bästa landet att åldras i Enskild motion Motion till riksdagen 2009/10:s78060 MK av Björn von Sydow m.fl. (s) Låt Sverige bli det bästa landet att åldras i Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Läs mer

Bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras

Bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras Utlåtande 2009:105 RV (Dnr 316-803/2008) Bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras Motion av Leif Rönngren (s) (2008:26) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande

Läs mer

Inlagt av modthefor mån, 2014/09/08-09:44 Ingress: SNS ordnade en välbesökt debatt på Klubben måndagen den 1:a september mellan

Inlagt av modthefor mån, 2014/09/08-09:44 Ingress: SNS ordnade en välbesökt debatt på Klubben måndagen den 1:a september mellan Valdebatt i Paris Inlagt av modthefor mån, 2014/09/08-09:44 Ingress: SNS ordnade en välbesökt debatt på Klubben måndagen den 1:a september mellan Henrik von Sydow moderat riksdagsledamot och ordförande

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Presentation av motionen till årsmötet i Midälvaklubben tisdagen den 17 februari 2009.

Presentation av motionen till årsmötet i Midälvaklubben tisdagen den 17 februari 2009. Presentation av motionen till årsmötet i Midälvaklubben tisdagen den 17 februari 2009. Motionen gäller ökade aktiviteter i klubben, övriga klubbar i distriktet och SPF centralt, för att manifestera och

Läs mer

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen Om pensionssänkningar 2011 och annat Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen 1 Pensionsmyndigheten har meddelat att pensionen ändras så att: Garantipensionärerna får en ökning med +0,9%

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

5 röster för Europa. 5 röster för Europa Publicerad på Nya Moderaterna (http://www.moderat.se)

5 röster för Europa. 5 röster för Europa Publicerad på Nya Moderaterna (http://www.moderat.se) En förutsättning för ett bra val är att vi är många som är aktiva. I Europavalen har valdeltagandet traditionellt sett varit lågt vilket innebär att det parti som fått flest sympatisörer att gå och rösta

Läs mer

Påverkanstorg i Lidköping 9 november

Påverkanstorg i Lidköping 9 november Påverkanstorg i Lidköping 9 november Den 9 november besökte politiker från Västra Götalandsregionen Lidköping och deltog tillsammans med kommunpolitiker i de påverkanstorg som regionen och De la Gardiegymnasiet

Läs mer

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Flygplatsens framtid riskeras... 2 1. Kritiken från TNT... 2 2. Flygplatsens nedprioritering... 2 3. Översiktsplan utan utveckling för flygplatsen...

Läs mer

Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen. Byt regering för jobb och välfärd

Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen. Byt regering för jobb och välfärd Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen Byt regering för jobb och välfärd LO-förbundens medlemmar är elektriker, svetsare, undersköterskor, servitriser, murare och kassörskor. Vi serverar

Läs mer

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 Göran Hägglunds debattartikel inför Almedalens tal Staten har inte allt vi behöver Det goda samhället kan inte skapas i en ensidig relation mellan

Läs mer

Motioner E01 E04. Till Stockholms arbetarekommuns årsmöte 2010. Motion om hälsofrämjande krav på äldreomsorgen

Motioner E01 E04. Till Stockholms arbetarekommuns årsmöte 2010. Motion om hälsofrämjande krav på äldreomsorgen Till Stockholms arbetarekommuns årsmöte 2010 Motion om hälsofrämjande krav på äldreomsorgen Hur vi mår som äldre hänger oftast samman med de livsvillkor vi haft tidigare under livet. Den rikaste tiondelen

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Bygg välfärd! dalarnas län 1

Bygg välfärd! dalarnas län 1 Bygg välfärd! dalarnas län 1 välfärd 3 Världens bästa välfärd utan privata vinster Varje dag lämnar massor av människor sina allra bästa, sina barn, till förskola, skola och barnomsorg. Många lämnar vården

Läs mer

Svar till SPF från Moderaterna Hallstahammar. Svar till frågor angående vård och omsorg

Svar till SPF från Moderaterna Hallstahammar. Svar till frågor angående vård och omsorg Svar till SPF från Moderaterna Hallstahammar Svar till frågor angående vård och omsorg 1. I Hallstahammar ska ålder inte spela någon roll för hur man trivs eller blir bemött. Alla invånare i hela kommunen

Läs mer

Företagens förtroende för politiken kring E22

Företagens förtroende för politiken kring E22 Handelskammarens rapport nr 1 2005 Företagens förtroende för politiken kring E22 En enkät bland sydsvenska företag Förord Inte sedan regeringen Bildt tvekade om Öresundsbron har en fråga väckt så starka

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Det första jobbet - Campingars betydelse för ungdomsjobben. Det första jobbet. Campingars betydelse för ungdomsjobben

Det första jobbet - Campingars betydelse för ungdomsjobben. Det första jobbet. Campingars betydelse för ungdomsjobben Det första jobbet Campingars betydelse för ungdomsjobben 1 Inledning Få saker är så viktiga i livet som det första jobbet. Det första jobbet ger viktiga erfarenheter och referenser när man sedan ska söka

Läs mer

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar in även på det parti som gör bäst jobb. Fredrik

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Valmanifest för Piratpartiet EU-valet 2014

Valmanifest för Piratpartiet EU-valet 2014 Valmanifest för Piratpartiet EU-valet 2014 Valmanifest för Piratpartiet inför EU-parlamentsvalet 2014 Piratpartiet tror på alla människors lika värde, och lika rätt att utveckla sin särart. Vi ser de enorma

Läs mer

Skavlan, SVT1, 2014-02-05, inslag med Sveriges statsminister; fråga om opartiskhet och saklighet

Skavlan, SVT1, 2014-02-05, inslag med Sveriges statsminister; fråga om opartiskhet och saklighet 1/5 BESLUT 2015-03-30 Dnr: 14/02929 SAKEN Skavlan, SVT1, 2014-02-05, inslag med Sveriges statsminister; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014 Resultat Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna Oktober Om undersökningen Undersökningens genomfördes i Demoskops slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa internetpanel, OnlinePanelen.

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer