Tervetuloa käyttämään lukion a-ruotsin opetussuunnitelmaa vastaavaa oppikirjaa Varför inte 7!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tervetuloa käyttämään lukion a-ruotsin opetussuunnitelmaa vastaavaa oppikirjaa Varför inte 7!"

Transkript

1 Opettajalle Tervetuloa käyttämään lukion a-ruotsin opetussuunnitelmaa vastaavaa oppikirjaa Varför inte 7! Sekä kirjantekijöinä että opettajina olemme uuden haasteen edessä. Onhan kyseessä ensimmäinen opetussuunnitelmassa suulliseksi kurssiksi nimetty oppimäärä. Kurssin tärkein tavoite on saada oppilaat käyttämään kieltä rohkeasti suullisesti. Puhuttu kieli ei ole sama kuin kirjoitettu kieli ja siksi meidän opettajienkin täytyy heittäytyä rohkeasti suullisen viestinnän maailmaan, jossa tärkeintä ei ole tarkkailla oikeakielisyyttä vaan pikemminkin viestin välittymistä. On kuitenkin tärkeää opettaa eri viestintätilanteisiin sopivaa fraseologiaa. Niitä löytää kirjan mallidialogeista ja teemasanastoista. Suullisiin tehtäviin (dialogit, vapaat keskustelut yms..) emme pysty luonnollisestikaan antamaan mitään mallivastauksia. Tärkeintähän on, että oppilaat puhuvat kurssin aikana paljon ruotsia keskenään. Kaikkea ei tarvitsekaan kontrolloida. Antoisia keskusteluhetkiä toivovat tekijät. DEL 1 Från barnsben till vita mössan s.11-13, harj. 1-5: Ei mallivastausta. 1. Barnen är Guds gåva till världen s. 14, harj. 6. Vilka adjektiv och substantiv kan du bilda med ordet barn? adjektiv: barnlös, barnslig, barnförbjuden, barnkär, barnsäker, barnvänlig, barnledig substantiv: barnbarn, barndom, barnarbete, barnbidrag, barnbok, barnflicka, barnhem, barnmorska, barnvagn, barnvakt, barnsko, barnskötare, barnsjukdom, barndödlighet, barnläkare, spädbarn,. s. 15, harj. 7 : Ei mallivastausta. s.16, harj. 8 Säg på svenska 1. grym och omänsklig 2. gratis grundskoleutbildning 3. mot sin vilja 4. vanvård och utnyttjande 5. äventyra sin hälsa 6. sträva efter samma rättigheter 7. förnedrande bestraffning s. 16, harj. 9

2 Modaalisuus 1. Ingen får diskrimineras eller utsättas för tortyr. 2. Barnet får inte hållas åtskilt från sina föräldrar. 3. Varje barn har rätt att skyddas/ bli skyddat mot fysiskt eller psykiskt våld. 4. Inget barn ska/bör heller bestraffas med fängelse eller dödsstraff. 5. Tänk alltid på barnets bästa. s. 17, harj. 10: Ei mallivastauksia. s. 17, harj. 11 Pronominit. Henkilöön viittaaminen. Använd rätt pronomen i texten. Den vetande människan, Homo sapiens, har funnits i ca år. Under hela utvecklingstiden har 1. hennes hjärna vuxit. Med detta följde att 2. hon kan föreställa sig det som inte finns närvarande och att kunna planera. Det visuella tänkandet skiljer 3. henne från andra djur. Barnet kan separeras från 4. sina föräldrar om det för 5. dess bästa. Om barnet inte bor med båda föräldrarna måste 6. det få träffa båda regelbundet. Barnet har rätt att besluta om många saker som gäller 7. det självt. Ville är ett ovanligt fiffigt barn. 8. Han lärde sig att läsa när 9. han var fem år och nu är 10. hans favoritlektyr uppslagsverk. Familjens andra barn Henrika är motoriskt begåvad. 11. Hennes favorithobby är balett och 12. hon uppträder i en dansgrupp. s. 18 harj. 12 Vilken artikel i barnkonventionen gäller här? artikel Föräldrarstrunt s. 21 harj. 13: Ei mallivastauksia. s. 21 harj. 14 a Sivulauseen sanajärjestys, epäsuorat kysymykset, lauseadverbiaalit Fortsätt meningen så att du översätter den indirekta frågan. Mamma, kan du berätta för mig.. 1. varifrån barnen kommer? 2. vad som händer när man dör? 3. hur världen har kommit till?

3 4. varför människor inte har samma hudfärg? 5. hur det kommer sig att flygplan hålls i luften? 14. b Placera ett satsadverbial i varje indirekt fråga, välj t.ex. bland dessa: Några exempel: 1. varifrån barnen förmodligen kommer? 2. vad som i själva verket händer när man dör? 3. hur världen antagligen har kommit till? 4. varför människor märkligt nog inte har samma hudfärg? 5. hur det kommer sig att flygplan faktiskt hålls i luften? 14. c: Ei mallivastauksia. s. 22 harj. 15 Läs dikten i par. Vilka råd (neuvo) ger dikten? 1. Alla bär ansvaret för sitt eget liv. 2. Alla kan ha fel, också vuxna. 3. Ingen vet allt här i världen och alla känner på sitt eget sätt. 4. Du vet själv bäst vad som är bra för dig. s. 23. harj : Ei mallivastauksia. 3. Gratulerar till studentexamen! s. 25. harj. 18 : Ei mallivastauksia. s. 25 harj. 19 Verbin muodostus Översätt till svenska. Sök ordförråd i texten ovan. 1. De unga abiturienterna spände sig inför studentexamen redan för 150 år sedan. 2. Tror du att dagens abiturienter skulle ha klarat sig i kristendom och latin? 3. Antalet studenter växte från 70 till 4000 på hundra år. 4. På 2010-talet börjar antalet studenter sjunka eftersom årskullarna minskar.

4 5. De muntliga proven i språk infördes år s. 25 harj. 20 vastaus vain tehtäviin 6-7. Nu övar vi siffror, datum och andra tidsuttryck, ta fram kalendern. Fråga och svara varandra turvis. 6. den 31 i tolfte/december, den 24 i tolfte/december, den 14 februari, den 28 februari, den första maj, den 13 maj, den 10 oktober, den sjätte december, den 13 december 7. i mars eller april, i maj eller juni, i juni, i juli

5 s. 26 harj. 21 Läs texten och gör dig en temaordlista. Sök den svenska motsvarigheten i texten. Slut på högskolornas inträdesförhör Det kan bli slut på pluggandet till högskolornas inträdesförhör. Undervisningsministern föreslår nu att antagningen till högskolor sammanslås till en enda stor antagning som sker utgående från studentbetyget. I framtiden skulle alla som ansöker till ett universitet eller en yrkeshögskola i Finland fylla i en och samma elektroniska ansökan. Nu håller en finländsk ung i snitt tre mellanår och det går illa ihop med regeringens mål att förlänga arbetskarriärerna. - Det viktigaste är att den ansökande ser hela utbudet av högre utbildning på samma gång. Vi tycker att det kunde hjälpa dem, säger utbildningsråd Birgitta Vuorinen undervisningsministeriets arbetsgrupp. I det nuvarande intagningssystemet finns kombinationer av många slag: enbart studentbetyg, betyg och inträdesprov, bara inträdesprov, lämplighetstest och inträdesprov. Dessutom har största delen av utbildningarna ett eget inträdesprov. Lättare att komma in på annan utbildning Varje år blir sex av tio nybakta studenter utan studieplats. Arbetsgruppens förslag innebär att den som inte kommer in till sitt första utbildningsalternativ lättare och snabbare kunde börja studera samma ämne vid en annan skola. När studentbetyget ersätter inträdesförhöret slipper man dessutom läsa till flera olika prov samma vår. - Enskilda studieinriktningar kan ju ta några extra prov om de verkligen behöver, men vi föreslår att universiteten ska utnyttja studentexamen så mycket som möjligt. Förstagångsstuderande skulle prioriteras Enligt planerna skulle de unga som ansöker om sin första studieplats dessutom ansöka i en egen omgång och ha högre prioritet än unga som redan har en studieplats. Tidigare var universiteten tvungna att dra in tilläggspoängen till nybakta studenter eftersom förslaget diskriminerade äldre ansökande. - Det blir allt viktigare att i god tid fundera på vad man vill studera. Ingen student skulle lämna gymnasiet utan en plan för framtiden. sisäänpääsykoe opiskelijaksiotto yhdistää keskimäärin hakija, tarjonta opetusneuvos, opetusministeriö valintajärjestelmä soveltuvuuskoe vastavalmistunut ylioppilas ehdotus, merkitä ensisijainen koulutusvaihtoehto välttyä yksittäinen, opintoala hyödyntää ensimmäisen vuoden ylioppilas haku poistaa, lisäpiste

6 s. 27 harj : Ei mallivastauksia. s. 28 harj : Ei mallivastauksia. s. 33 harj. 26: Ei mallivastauksia. s. 34 harj : Ei mallivastauksia. s. 35 harj : Ei mallivastausta s. 36 harj. 31: Ei mallivastauksia. s. 37 harj. 32: Ei mallivastauksia. s. 38 harj. 33 a) Mallissa havainnollistetaan tiiviissä muodossa referointifraaseja, oppilaiden suullinen tuotos on luonnollisesti puhekielinen. Forskaren Pekka Räihä tar upp frågan/undrar om studentexamen behövs. Han konstaterar att världen omkring oss har förändrats mycket. Är det då klokt att ha studentskrivningarna kvar? Han frågar sig om man kunde arbeta i gymnasiet på något annat sätt. Om eleverna inte blev så stressade kunde man också få annorlunda resultat påpekar han. Räihä påminner också att man kan bli antagen till universitet utan studentexamen. Är det alltså någon idé med ett så massivt slutprov som studentexamen avslutar Räihä? s. 39 harj. 33 b: Ei mallivastauksia. s. 39. harj. 34 a) Dags att byta roll! Ungdomar i utvecklingsländer har ingen framtid utan utbildning konstaterar Plan Finland. Mer än hälften av invånarna i u-länderna är barn eller ungdomar. FN:s mål att få slut på fattigdomen kan inte förverkligas om det inte blir bättre för ungdomar. Om barnen måste arbeta i stället för att gå i skola kan den onda cirkeln inte brytas. Familjerna förblir då fattiga i flera generationer. Om barnarbete är nödvändigt måste arbetsvillkoren förbättras. Det är viktigt att ungdomarna deltar i utvecklingsarbete med sina nya idéer. 34 b: Ei mallivastauksia. s. 40 harj. 35 Och till sist... Hur svarar du? 1. Det samma, det samma! / Ja, det var länge sen sist! 2. Tack bra, hur är det med dig då? 3. Ingen orsak. / Det var så lite. / För all del.

7 4. Tack, det ska jag göra. 5. Menar du allvar? / Det tycker jag med. / Aldrig i livet! 6. Tack själv! Det var trevligt. 7. Ingen fara! 8. Naturligtvis. / Det går bra. / Tyvärr inte. 9. Tack så mycket! / Tackar! / Tack tack! DEL 2 Efter festen börjar vardagen 1. Borta bra men hemma billigast s. 41, övning 1 Läs och välj det bästa alternativet. 1. B 2. B 3. C s. 42 övning 2 Stryk under följande ord och utryck i texten. 1. det gäller 2. ha råd till 3. ett hushåll 4. ingå i 5. utgift 6. ensamboende 7. förbrukningsvara 8. i underkant 9. ett besök 10. bero på 11. ett nöje 12. en utrustning 13. anpassa 14. köpa begagnat 15. vid sidan av s. 43 harj. 3 Skriv på svenska 1. Jag har redan länge drömt om en egen bostad i något härligt, gammalt höghus alldeles i stadscentrum. 2. Jag vet dock att jag i verkligheten inte har råd till det. 3. Den största skillnaden i att bo ensam är alla löpande utgifter/ räkningar. 4. Vilka utgifter tycker du är sådana som är absolut nödvändiga när du bor ensam? 5. Vilka utgifter skulle du kunna avstå från för att kunna bo ensam? 6. Jag har igen ont om pengar! Det beror på att jag köpte en ursnygg vinterjacka.

8 7. Som nödlösning tänker jag gå och sälja gamla prylar på loppmarknaden på veckoslutet. s. 43 harj. 4 Fyll i ordlistan. bostad 3 (ä) bostadsbidrag 5 bostadsområde 4 bostadsinbrott 5 lägenhet 3 rum 5 rumshöjd 3 hyra II hyra II ut hyra 1 hyresvärd 2 hyresannons 3 hyresavtal 5 bredband 5 ingå (epäs.) i ngt störa II tunn vägg 2 ljud 5 granne 2 keldjur 5 skötsam pålitlig asunto asumistuki asuntoalue asuntomurto huoneisto huone huonekorkeus vuokrata vuokrata jollekin vuokra vuokraisäntä vuokrailmoitus vuokrasopimus laajakaista sisältyä jkn häiritä ohut seinä ääni naapuri lemmikkieläin tunnollinen luotettava

9 s. 44 harj. 5 a, b: Ei mallivastauksia s. 45 harj. 6: Ei mallivastauksia 2. Fattas pengar, fattas allt? s. 46 harj. 7 Läs texten och välj det bästa svarsalternativet för varje uppgift 1. C 2. A 3. C 4. B 5. B s. 48 övning 8 Gå igenom följande text och fyll i luckorna med hjälp av översättningen. Lyssna sedan på låten och kolla dina svar. Kronofogden Jag håller mig uppe, följer lagar och regler...lakeja ja sääntöjä de som inte gör det ska kolla sig i spegeln. Att betala räkningar känns kanske inte bra...maksaa laskuja men man måste för att leva i Sverige i dag. Alla räkningar är lika viktiga - betala, så gör du det som är det riktiga....oikein De som är okunniga och tror att de är smarta tänker inte på att de hamnar i kronofogdens data...joutua deras namn "faller ner" för varje dag som går, kan inte hyra eller köpa på kredit på flera år....luotolla Kronofogden kommer inte att döma dig, finns du i registret så kommer ingen att glömma dig, att vara i registret är som en stor mur, kommer du inte över den så blir du jävligt sur Skärp dig, betala dina räkningar i tid!...ajoissa Eller vill du leva ett okontrollerat liv... Om inte kronofogden fanns hade vi inte haft en chans att låna pengar, att köpa på kredit Om inte kronofogden fanns hade vi inte haft balans och de flesta hade tyckt att livet va skit. - Ey Kiddow, du kan inte hålla på så här, skippa räkning efter räkning, du har nog med besvär...vaiva - Jag ska, jag försöker, men det är nånting som har hänt Var på väg till posten, men köpte en present....matkalla - De e bra att du berättar men ingenting försvinner, du kan inte fly så fort du ser ett hinder.

10 - Snäll, säg att det finns en väg ur klistret, jag gör vadsomhelst för att inte komma i registret. - Det är inga problem, det går att lösa om du skärper dig rejält och slutar slösa en...tuhlata massa pengar på saker som du inte har råd till....olla varaa jhk Du lurar dig själv om du softar och står still. - Irfano, professorn, jag vet att du har rätt,...olla oikeassa jag vill ändra på mitt sätt, men det är inte så lätt Jag behöver en väg, nånting att följa, har stora problem som jag inte vill dölja Ska bättra mig nu och göra det som häller...parantaa och lyssna på allt även om du skäller. - Jag vet att du har det jobbigt och hårt, men tappa aldrig hoppet, för att leva livet är svårt. - Kronofogden, det går inte utan er ni gör ett bra jobb, hoppas ni blir fler....useampi Om inte kronfogden fanns... Lika viktigt som etiken och lagen är kronofogden som hjälper dig att lära av misstag....erehdys Utan dem blir Sverige en fel sorts land rena Vilda Västern, ingen vägledande hand som sagt, kronofogden, dom vill dig bara väl. Är det du som skriver på så är det du som ger dem skäl Efter att ha sagt okej till din söta, ego tjej,...sanottuasi som bett dig betala för en liten "simpel" grej. Du går emot dina cash och är rädd för att säga nej, man försöker förklara och du säger "anyway". Vems fel är detta, kronofogdens eller ditt?...syy Din första räkning kommer, du tar inte ens en titt. Klart fan du blir jagad och hamnar i skiten E du lika dum nu som du va när du va liten Hur ska jag berätta så att du kan förstå? Vill du leva ditt liv som en frusen eskimå utan lägenhet och säkerhet, vill du tänka så?...huoneisto Hur ska det gå? Är det svårt att fatta...tajuta att man inte kan ta sedan bara dra, komma tillbaka och tro att allt e bra Jag menar, hur svårt kan de va?...tarkoitan Om inte kronofogden fanns.. s 50 harj. 9-11: Ei mallivastauksia 3. Sju ödesdigra ord s. 51 harj. 12 Lyssna på berättelsen och gör anteckningar medan du lyssnar.

11 a. Pojkarna firade midsommar i ett hus på landet. De hade tänkt ta det lugnt den här gången. De byggde en majstång och åt gott och drack öl och snaps. b. Att åka på en biltur. De hade druckit alkohol. c. Vägen var dålig och lerig eftersom det hade regnat på eftermiddagen. Daniel körde och varken han eller Niklas hade bälte på sig. I en kurva hamnade det ena däcket utanför vägen och Daniel tvärbromsade. Bilen körde mot ett träd i diket. d. Niklas slog huvudet i framrutan med en sådan kraft att han fick hjärnblödning i vilken han dog. Daniel föll ihop. e. Han såg vad Daniel höll på att göra och vägrade lämna hans sida. f. Daniel kände att alla tittade på honom och han kände skulden och ångesten inom sig. Han kunde inte gråta och hade skuldkänslor också för det. g. Det var Niklas mamma som fick honom att vakna. Hon sade att han skulle börja leva igen. h. Han dömdes till dagsböter och vård inom socialtjänsten i sex månader. i. Han bor i egen lägenhet, har flickvän och ett jobb som han trivs med. s. 53, övning Elevernas egna åsikter. (T.ex. Domen var för mild.+ motivering!) 2. Det hårdaste straffet var nog det att Daniel måste bära skulden för sin bästa väns död resten av livet. 3. Bältena kunde ha hjälpt. / Niklas borde ha sagt nej till Daniel. / Ingen alkohol! 4. Elevernas egna åsikter manus För sju ord sedan blev livet aldrig detsamma för Daniel. Det är midsommarafton. Fyra vänner har samlats i ett hus på landet som tillhör Daniels föräldrar. Men i kväll har killarna huset för sig själva. Alla är i sjuttonårsåldern och känner varandra sedan barnsben. Den här midsommaren har de tänkt ta det lugnt efter förra årets brakfest. På eftermiddagen ger de sig ut och hugger ett par småbjörkar till majstången. Efteråt dukar de upp en middag och äter gott och dricker öl och snaps. När det så smått börjar mörkna har två av killarna gått in till teven. Kvar utomhus är Daniel och hans äldsta vän Niklas, som med varsin öl i handen gör de sista justeringarna på majstången. Plötsligt: en idé, en impuls. Daniel

12 vänder sig mot sin vän och ställer frågan: Ska vi ut och köra litet bil? Pojkarna hade aldrig kört i fyllan tidigare. Det bara kom upp liksom och de bestämde sig på sekunden. Det enda de var rädda för var väl att någon skulle se dem eller att polisen skulle komma. Att någonting värre kunde hända tänkte pojkarna aldrig på. Under eftermiddagen har det regnat, så nu sladdar bilen runt i leran på en åker inte långt från huset. Det är Daniels pappas bil, nycklarna tog de utan att deras vänner märkte något. Daniel kör, varken han eller Niklas har bälte på sig. Efter ett par återvarv får de nog och vänder tillbaka. På den lilla grusvägen har Daniel kört hundratals gånger med sin motorcykel. Trots att han vet precis hur skarp kurvan är, hamnar det ena däcket utanför vägen. Daniel grips av panik och tvärbromsar. Bilen glider ut i diket. Där står ett träd. Läkarna berättade senare för Daniel att Niklas hade slagit huvudet i framrutan med sådan kraft att han hade fått hjärnblödning. Tio sekunder efter kraschen var han hjärndöd, några timmar senare avled han på sjukhuset. Daniel hörde inte läkarnas berättelse. Han uppfattade bara Nej. Vi är ledsna. Niklas klarade sig inte. Sedan blev det svart. Benen vek sig och Daniel föll ihop på golvet. Hela världen rasade omkring honom och redan innan han fick lämna sjukhuset hade han bestämt sig för att ta sitt liv. Daniel var övertygad om att smärtan skulle finnas kvar för alltid. Att det var lika bra att ge upp. Som tur var såg hans bror vad som höll på att hända. Han blev som en skugga på Daniel och vägrade lämna hans sida, vägrade släppa honom ur huset ensam. Till begravningen kom trehundra anhöriga. Alla deras gemensamma vänner var där. Daniels föräldrar och Niklas föräldrar som till Daniels stora lättnad ställde

13 sig bredvid honom under begravningsakten. Daniel kände att alla tittade på honom och han kände skulden och ångesten komma. Han såg bara ned i golvet under hela begravningen. Allt inom honom låste sig och blickarna gjorde att han inte fick fram en enda tår. Han trodde att alla såg att han inte grät och han kände sig som en jävla idiot som inte kunde gråta på sin bästa kompis begravning. Därefter lämnade Daniel inte sängen på flera veckor. Sömn och försök till sömn blev allt han ägnade sig åt. Sömnen var det enda som kunde tränga bort tankarna. När han sov kände han ingenting. Vändpunkten för Daniel blev när Niklas föräldrar kom på besök. Niklas mamma spände ögonen i honom och sade: Nu får du sluta upp med den här skiten du håller på med och börja leva igen. Hon sade att hon ville att Daniel skulle bli som vanligt igen så att de kunde minnas Niklas tillsammans. Fortfarande återstod rättegången. Domen blev grovt vållande till annans död, grovt rattfylleri och olovlig körning. Som minderårig dömdes Daniel till dagsböter och vård inom socialtjänsten i sex månader. Att han skulle straffas visste han, men själva straffet var honom likgiltigt. Det spelade ingen roll om han fick fem eller tio års fängelse. Det hårdaste straffet bar han inom sig. Så småningom började Daniel bygga upp sin tillvaro igen. Intresset för idrott var till en stor hjälp. I dag bor Daniel i egen lägenhet. Han har flickvän och ett jobb som han trivs med. Med jämna mellanrum träffar han Niklas föräldrar. De båda familjerna har stöttat varandra genom den svåraste tiden. Nyligen deltog Daniel i ett projekt för att få gymnasieungdomar att inte köra fulla. Det var ett sätt att bearbeta sorgen och göra något positivt av skuldkänslorna. Och om han

14 är på en fest och någon får för sig att de ska köra så påminner Daniel dem om vad som kan hända. Oftast lyssnar man på honom. s. 54, övning 14 Fyll i trafiktermer förare 5 - kuljettaja bilist 3 - autoilija fotgängare 5 - jalankulkija trottoar 3 - jalkakäytävä genväg 2 - oikotie tvärgata 1 - poikkikatu fordon 5 - ajoneuvo långtradare 5 - rekka ta IV körkort - suorittaa ajokortti skjutsa I - antaa kyyti köra II sakta - ajaa hitaasti köra II fort - ajaa kovaa fortkörning 2 ylinopeus avkörning 2 ulosajo köra II om - ohittaa byta II fil - vaihtaa kaistaa väja II väistää bromsa I jarruttaa krocka I = kollidera I - ajaa kolari en krock 2 kolari frontalkrock 2- nokkakolari felparkering 2 - väärinpysäköinti hastighetsbegränsning 2 - nopeusrajoitus rattfyllerist 3 - rattijuoppo åka II fast - jäädä kiinni få (epäs) punktering - saada rengasrikko byta II däck - vaihtaa renkaat bränsle 4 - polttoaine bensinstation 3 = mack 2 - huoltoasema rusningstid 3 - ruuhka-aika trafikstockning 2 - liikenneruuhka kö 3 - jono trafikant 3- matkustaja, liikennöitsijä

15 s. 55 harj : Ei mallivastauksia s. 56 harj. 17 a, b: Ei mallivastauksia s. 56 harj. 18 Jobba i par och översätt dialogen fritt till svenska. - Hej Kim! Är det sant att du igen har fått böter för fortkörning? - Jo, men jag höll på att komma för sent till/ var nära att missa provet i modersmål. - Borde du inte lära dig att stiga upp i tid? - Visst steg jag upp i tid, men du vet ju hurdan morgonrusningen kan vara och jag blev verkligen nervös i kön. - Ajabaja, man ska behärska sig i trafiken, annars kan det gå illa. - Hörrudu, du har ju också fått böter minst en gång. - Nåja, det var ju bara för felparkering. Men har du hört att Milla har krockat med en lastbil? - Hur gick det till?/ Vad var det som hände? Hon brukar ju annars vara så försiktig. - Hon var tvungen att väja för en fotgängare och körde på lastbilen som kom från vänster. Lyckligtvis/som tur var blev ingen skadad. - Det var ju bra och plåt är ju bara plåt. 4. Kan brott någonsin löna sig? s. 57 harj. 19 a Tekstit ovat melko pitkiä, tuotokseksi riittävät hyvinkin suppeat referaatit, kunhan käy ilmi kuka, mitä, miksi ja seuraukset. Tom hade med sig lite droger när han kom från Danmark till Finland. Tullen gjorde en razzia på tåget i Sverige och han åkte fast. Det blev rättegång, och han fick ett kort fängelsestraff. Han fick vänta ett år innan han skulle avtjäna straffet, som till slut bara var två veckors fängelse. Toms erfarenheter från fängelset är inte så skrämmande. Men han är ganska kritisk, för han tror inte att man kan bota någon från att begå brott med fängelsestraff. Han upplevde att det hårdaste straffet var att vänta på domen. Han ångrar sig inte så mycket själva brottet men skulle aldrig göra om det, så beroende av svampar är han nog inte. s. 58 harj.19 b Klassläraren Vexi är totalvägrare av etiska skäl. Han dömdes till fängelsestraff eftersom han vägrade att påbörja värnplikt eller civiltjänstgöring. Men han åkte inte till fängelset. Senare greps han av polisen, när han hade åkt metro utan biljett och fördes till Kervo fängelse. I fängelset blev han accepterad av maffian innan det kom fram att han är totalvägrare. Det är nämligen ingen merit bland interner. Livet i fängelset var monotont och passivt. Det gällde att träna mycket, t.ex. att spela fotboll. Vexi sysslade med meditation och yoga. Som totalvägrare kunde han välja civiltjänst och på det sättet komma ut ur fängelset. Han åkte till civiltjänstcentret men sjukanmälde sig genast. I stället jobbade han i sin skola som lärare och återvände inte till centret när sjukledigheten tog slut.

16 Nu åkte han fast för fortkörning. Det blev rättegång igen, och det är klart är att han ska in så fort domarna vet vem som ska göra vad. Han är ganska kritisk till systemet. Varför är hans övertygelse inte lika värdefull som Jehovas vittnens? Om alla 3000 civiltjänstgörare skulle totalvägra skulle man vara tvungen att fundera på allvar hur civiltjänstgöringen kunde förnyas så att vi lär oss att tackla globala problem och hållbar utveckling. s. 59 harj. 20 Komplettera ordlistan med hjälp av texterna. advokat 3 av etiska skäl avstänga II avtjäna I straff fängelsestraff 5 begå (epäs.) brott 5 bota I brott 5 brottsling 2 cell 3 civiltjänstcenter 5 civiltjänstgöring, -en dom 2 domare 5 drog 2 döma II till döma II för farlig bli frisläppt, -, -a asianajaja eettisistä syistä sulkea pois kärsiä rangaistus vankilarangaistus tehdä rikos parantaa rikos rikollinen selli siviilipalvelukeskus siviilipalvelu tuomio tuomari huume tuomita johonkin tuomita jostain vaarallinen päästä vapaaksi

17 fånge 2 fånga I fångenskap, -en fängelse, -t, -er försvar, -et grov gärningsman 5 (ä) göra II (o-o) om inlåst, -, -a intern 3 kallelse 3 knark, -et knarkbrott 5 leda II till lindrig lösning 2 offer 5 oskriven regel 3 ovillkorligt fängelse påbörja I rättegång 2 sitta IV (a-u) inne sjukanmäla II sig skyldig skrämmande vanki vangita vankeus vankila puolustus karkea tekijä uusia lukittu vanki kutsu huume huumerikos johtaa jhk lievä ratkaisu uhri kirjoittamaton sääntö ehdoton vankeus aloittaa jkn oikeudenkäynti olla vankilassa ilmoittautua sairaaksi syyllinen pelottava

18 sluten avdelning 2 straff 5 straffregister 5 straffrätt, -en totalvägran tpm. totalvägrare 5a tulltjänsteman 5 (ä) förtvina I våld 5 vittne 4 vägra I värdefull värnplikt- en värsting 2 åka II fast åklagare 5a ångra I sig öppet fängelse, -t, -er övertygelse 3 suljettu osasto rangaistus rikosreksiteri rikosoikeus totaalikieltäytyminen totaalikieltäytyjä tullivirkaiija surkastua väkivalta todistaja kieltäytyä arvokas asevelvollisuus pahis jäädä kiinni syyttäjä katua avovankila vakaumus s. 61 harj. 21: Ei mallivastauksia 5. Ny tid nytt försvar s 63 harj. 22 a, b: Ei mallivastauksia 6. Anna i armén s. 64 Manus

19 Anna: Jag visste ju att kvinnor får avbryta tjänsten när som helst under rekryttiden, det är ca 45 dagar, så den möjligheten fanns. Man kan ju också få sparken om befälhavaren anser att man inte passar i armén. Men när man har svurit eden gäller samma lag för både kvinnor och män: alltså om man vill avbryta tjänsten, så är man förpliktad att göra civiltjänst. När jag ryckte in var vi nio kvinnliga rekryter och tre avbröt tjänstgöringen inom de 45 dagarna. Intervjuare: Blev flickorna särbehandlade på något sätt? Anna: Bäst kan känslan beskrivas med: "alla känner apan, apan känner ingen". Alla visste vilka vi var, och på sätt och vis syntes vi då mera än vi var i antal. "Alla" var intresserade av vad vi än gjorde och ryktena var ofta ganska intressanta. Man förde ett jättelivligt liv utan att man själv visste om det. Och alla kvinnor som gör lumpen är ju "lesbiska krigselefanter"! (sotanorsulesbo) På kasernen hade vi en egen kvinnoduschtoalett, och visst en egen stuga. I stugan hade vi alla ett extra skåp -"civilskåp"- för de saker staten inte kunde erbjuda oss till exempel behå, trosor, hygienartiklar. I stugan fanns det också en spegel, för staten tror att kvinnorna inte klarar sig utan. Mest användes den av våra undersergeanter och aspiranter, vi hade så pass mycket att göra hela tiden att vi inte hann titta i spegeln. Enligt lagen måste det också finnas ett lås på kvinnostugans dörr, för att kvinnorna ska kunna byta kläder i fred. Annars behandlades vi i princip som alla andra. Men i början, under rekryttiden, märkte man nog ganska ofta att man inte var önskad. Andra rekryter hade i allmänhet inga problem med vår närvaro, men attityden bland t.ex. undersergeanterna var, att "om en kvinna är så pass dum att hon kommer frivilligt till militären, så förtjänar hon lite extra tjänst..." Bakgrunden till detta var att vi var de första kvinnor någonsin som tjänstgjorde vid detta kompani, som allmänt ansågs vara det manligaste i hela brigaden och som värderades högt av försvaret. Intervjuare: Var det svårt för stampersonalen eller de andra värnpliktiga att ni var med överallt? Anna: Nej, inte tror jag det. T.ex. i skogen där tälten är "blandade", alltså alla sover med sin grupp/pluton hade vi aldrig några problem. Man hinner inte tänka sexuellt i skogen. Kanske det för stampersonalen var svårast att alltid komma ihåg att kvinnorna också behöver räknas med, och att vissa specialarrangemang behövs. Kvinnor måste vara aktiva, för att inte bli bortglömda med eller utan avsikt. Jag tror att de karlar, som hade de största fördomarna och de mest förnedrande attityderna mot kvinnor i allmänhet, hade också mest problem med tanken på kvinnliga beväringar. Jag förstår nog också den synvinkeln. Många män känner sig hemlösa eftersom armén länge har varit det enda stället dit kvinnorna inte har haft tillträde. Det här fenomenet syns nu också allmänt i samhället, då manliga roller diskuteras mera öppet. Intervjuare: Berätta lite om din garnison. Nylands brigad är ju den enda svenska garnisonen i Finland. Vad innebär det i praktiken? Anna: Själva garnisonsområdet är jättevackert. Svenskarna byggde den första kasernen 1626, ryssarna fortsatte att bygga ut området på 1800-talet och till sist byggde finnarna sin del. Enormt långa rödtegelshus med en lönnpark emellan. Att Nylands brigad i Dragsvik är den enda svenskspråkiga brigaden i Finland, betyder ju att i princip alla svenskspråkiga karlar tjänstgör där, för man har ju enligt lagen rätt att tjänstgöra på sitt eget modersmål. I garnisonen märker man ganska tydligt vem som är från Österbotten och vem inte är det, och denna mentala gräns orsakar många konflikter. Svenskfinland är "delad" i två stora områden: Pampas och Gummiland. Södra Finland med sina stora städer Åbo, Helsingfors, ungefär till Tammerfors är

20 Gummiland, och resten alltså Österbotten är Pampas. De lär ha fått sina namn för att städernas killar är slappa som gummi och för att Österbotten är platt som Pampas. Annars är tjänstgöringsspråket svenska, allt annat sker på svenska utom själva kommandona. Det heter till exempel "Till matsalen, tahdissa -mars!" Kommandospråket är finska för svenskspråkiga soldater måste förstå en finskspråkig befälhavare. Intervjuare: Varför valde du Dragsvik? Anna: Jag valde inte Dragsvik. Jag hade själv valt några andra alternativ och sökte faktiskt inte till Draga. Men vid uppbådet, där alla blivande beväringar också intervjuas, blev det klart att herr Majoren inte hade samma åsikt som jag. När han märkte att jag kunde svenska åtminstone på pappret, då var saken klar. Kvinnornas placeringar behandlas av en speciell nämnd, som slutligen bestämmer tjänstgöringsplatsen. Processen tar vanligtvis fyra till sex veckor, men bara en vecka senare fick jag ett brev där det stod: "Välkommen till Dragsvik!" Intervjuare; Hur klarade du dig med språket? Jag menar nu vanlig svenska och österbottniska dialekter. Anna: Jag hade den långa skolsvenskan som förkunskap men jag måste medge, att det inte hjälpte mycket. Visst hade jag också varit intresserad av svenska utanför skolan, deltagit i kurser o.s.v., men ändå var det en chock... Som om man inte kunde ett ord. Efter första chocken med själva tjänstgöringen, som är en chock för alla oberoende av bakgrund eller kön, förstod jag att det inte finns andra alternativ än att börja med språket från början. Lättast var det på lektionerna för officerarna talade långsammare. Och så småningom, medan jag studerade "Beväringens handbok" med hjälp av ordbok lärde jag mig det militära fackspråket. Men visst var det frustrerande, när man inte förstod ett ord av dialekten, "pampesiska", och den andra var i värsta fall helt svenskspråkig och kunde inte ett ord finska. Intervjuare: Vad är ditt allmänna intryck av armétiden, mest positivt eller negativt? Anna: Fifty fifty. Minnena förgyller det värsta... För mig var armén en fostrande upplevelse, då jag lärde mig mycket om mig själv, men mest lärde jag mig om människor och deras handlingar. Intervjuare: Finns det någonting som du inte skulle vilja uppleva en gång till? Anna: Att bli nedvärderad bara på grund av könet. Intervjuare: Hurdana erfarenheter tycker du att var de bästa eller nyttigaste för dig? På vilket sätt tror du att de här erfarenheterna kan hjälpa dig i framtiden? Anna: Hela armétiden var nyttig, för jag fick verkligen mera perspektiv. Och när tiden går, så förstår man vissa handlingar också mera på djupet. Nyttigast i arbetslivet har redan varit mina kunskaper att tolka människors handlingar och kunskapen om hur olika slags människor beter sig i snabbt förändrade situationer. Alla är inte likadana, men bra på olika sätt. Intervjuare: Fick du vänner som du fortfarande träffar? Anna: I armén var jag mest med karlar och hade dem som kompisar. Visst höll vi kontakt med kvinnorna också, men vi var så särpositionerade och få, att kontakterna inte blev så starka. Men efter milin har det varit tvärtom. Jag har nästan alla kvinnliga beväringskompisar kvar i mitt liv, men inte en

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Björns föräldrar separerade när han var ett år. Efter det bodde han mest med sin mamma, men varannan helg hos sin pappa, med pappans fru och sin låtsassyster.

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Gå vidare Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Förutom smärtan och sjukhuset så känns det rätt konstigt. Hela min familj sitter runt mig, tittar på mig och är bara tysta. Mitt namn är Lyra Locker och jag

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet 2013 Jenny Andén Angelström & Anna Sundström Ansvarig utgivare: Jenny Andén Angelström ISBN: 978-91-637-2882-2

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö Min egen ö Tror du på gud? Han svarade inte genast. Fortsatte bara framåt i den djupa snön. Den var tung och blöt, som om den legat där i flera år och bara blivit tjockare. Säkert skulle det ta lång tid

Läs mer

AD/HD självskattningsskala för flickor

AD/HD självskattningsskala för flickor AD/HD självskattningsskala för flickor Använd för varje påstående någon av siffrorna nedan för att visa hur väl den känslan eller det beteendet stämmer in på dig. 0 = det är inte alls som jag; det händer

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson AVmedia dagen 20151027 Ses offline Milla Skoglund Stina Nilsson Varför "ses offline"? AVmedia utbildning Många kränkningar på nätet, Trygghets gruppen Lektion 1 Kontrakt Kontrakt Kontrakt SES OFFLINE?

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖ

Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖ Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖ 1 Jag vill ju inte ha sex, men jag låter dem hålla på. Det är ju ändå inte mig de har sex med, det är bara min kropp. Lisa 17 2 Ve m? 3 25 % av tjejerna i gymnasiet

Läs mer

Vilka tycker du är de bästa valen?

Vilka tycker du är de bästa valen? Vilka tycker du är de bästa valen? På vår webbplats www.respect4me.org kan du titta på berättelserna om våra liv och de situationer vi råkar ut för. Varje berättelse börjar på samma sätt med en kort film,

Läs mer

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen.

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen. Högkänslighet Comfort Zone, november 2008 Copyright 1999-2010 Elaine N. Aron, Ph.D. All rights reserved Copyright 2012 den svenska översättningen EM Bruhner. Alla rättigheter reserverade Fler artiklar

Läs mer

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig.

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Hej snygging Hej Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Lyssna din lilla hora! Jag känner folk som gillar att spöa på tjejer, de tvekar inte att hoppa på ditt huvud. Vill du det???

Läs mer

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag Målet Amanda Olsson 9b 1-13 Det känns som jag har sprungit ett maraton, ibland har det gått så lätt och ibland så tungt. Jag har varit så inne i allt så jag inte sett hur långt jag kommit, inte förrän

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

Ja nej hörn: Rangordning/listning. 1) Att den gått sönder. 2) Att någon klippt av remmarna. 3) Berätta vem som gjort det. 4) Öppet hörn.

Ja nej hörn: Rangordning/listning. 1) Att den gått sönder. 2) Att någon klippt av remmarna. 3) Berätta vem som gjort det. 4) Öppet hörn. Värderingsövningar Heta stolen sitter i ring. Om man är av samma åsikt som påståendet, stiger man upp och byter plats. Om man är av annan åsikt, sitter man kvar. Finns inga rätta eller fel svar, utan man

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

KEA FIRAR LIVET D et var en spänd stämning i skolan den där dagen när resgruppen skulle utses. De hade jobbat så länge med projektet, och nu skulle till slut resan bli av. Fyra elever i fyran och två lärare,

Läs mer

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om författaren Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om boken Klara är elva år och har en kompis som heter Amanda. Det finns en dum kille som heter Tobias.

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

De falska breven. Arbetsmaterial till. Om boken

De falska breven. Arbetsmaterial till. Om boken Om boken Boken handlar om en tjej som får ett brev från Erik. Erik har hon känt för länge sedan. Då var han tyst och blyg men nu är han annorlunda, mer mogen. De skriver flera brev för att till slut träffas.

Läs mer

Caroline Hainer. Inte helt hundra. Volante

Caroline Hainer. Inte helt hundra. Volante Caroline Hainer Inte helt hundra Volante Stockholm 2013 Inledning Men är det inte bäst att bara strunta i det helt och hållet, säger jag till terapeuten. Bara utfärda ett totalt relationsförbud helt enkelt.

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix ABC klubben Historiestund med mormor Asta Av Edvin Bucht 3a Djuptjärnsskolan Kalix Nu är Lea, Jacob och Dennis på väg till sin mormor, Asta som hon heter. Dom körde från orten Kalix, till deras mormor,

Läs mer

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003 2 Tant Doris hund heter Loppan. Hon är en långhårig chihuahua, och inte större än en kanin. Mycket mindre än en del av mina gosehundar. Men hon är riktig! Vit och ljusbrun och alldeles levande. Jag går

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

HÄR KOMMER JAG! Max: Max såg på klockan. Halva NO-timmen hade gått tack vare besöket hos Syster, så nu slapp han läxförhöret också. Perfekt det med.

HÄR KOMMER JAG! Max: Max såg på klockan. Halva NO-timmen hade gått tack vare besöket hos Syster, så nu slapp han läxförhöret också. Perfekt det med. Max: Ibland är livet perfekt, som nu till exempel. Maxat! Maxade Max! gnolade han för sig själv. Nån gång skulle han göra en hel sång på det, tänkte han. Den skulle bli hans signatur. Maxade Max. Fast

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

Eleverna i Kallingeskolan F-6 har gjort en egen tolkning av likabehandlingsplanen

Eleverna i Kallingeskolan F-6 har gjort en egen tolkning av likabehandlingsplanen Eleverna i Kallingeskolan F-6 har gjort en egen tolkning av likabehandlingsplanen Det finns en likabehandlingsplan som gäller för barn och vuxna på Kallingeskolan och där står det saker som vi måste veta

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Boken beskriver hur det känns att vilja vara tillsammans med någon. Den handlar om de drömmar och förväntningar som finns i ett förhållande.

Boken beskriver hur det känns att vilja vara tillsammans med någon. Den handlar om de drömmar och förväntningar som finns i ett förhållande. Arbetsmaterial till Tröjan Skriven av: Per Alexandersson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken Tröjan. Det kan användas individuellt eller i grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det

Läs mer

Du är den jag vill ha

Du är den jag vill ha Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Du är den jag vill ha Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livetenligtrosa.se du är den jag

Läs mer

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Slutsatser utifrån elevenkäterna 82 elever som gjort Brandtemat och 82 elever som inte gjort Brandtemat, samt 58 elever som gjort Brandtemat för ett år sedan,

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

1. 17 Juli 2000. - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören.

1. 17 Juli 2000. - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören. 1. 17 Juli 2000 - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören. HP var det namn han haft de senaste åtta åren som han tillbringat på den slutna avdelningen på Kumla. HP hette egentligen

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

tentasalen Spökena i Agrara TransLingvistiska AllmänSpexeriet Skövde presenterar ett minispex för SACO-mässan 1998: Jessika Torheden och Anders Juhlin

tentasalen Spökena i Agrara TransLingvistiska AllmänSpexeriet Skövde presenterar ett minispex för SACO-mässan 1998: Jessika Torheden och Anders Juhlin ATLAS 2 1998 - minispex Spökena i tentasalen - Sida 1 av 8 Agrara TransLingvistiska AllmänSpexeriet Skövde presenterar ett minispex för SACO-mässan 1998: Spökena i tentasalen av Jessika Torheden och Anders

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

Ramp svenska som andraspråk

Ramp svenska som andraspråk Om sex, kärlek och relationer (sas) Programmanus AV-nummer: 31404/tv 1 Ord och uttryck i manuset som är markerade med asterisk* förklaras i gloslistan som finns i ett separat dokument. 1. /Miljö: Ett Stockholmcafé.

Läs mer

SafeSelfie.se. (Chattlogg hämtad från polisförhör)

SafeSelfie.se. (Chattlogg hämtad från polisförhör) Hej snygging Hej Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Lyssna din lilla hora! Jag känner folk som gillar att spöa på tjejer, de tvekar inte att hoppa på ditt huvud. Vill du det???

Läs mer

Frågor och svar. Satans torn

Frågor och svar. Satans torn och svar Läraren side 1 En mesig person 1. Jon har haft en dålig dag i skolan. Varför? Idag hade Linus fått hela klassen att skratta åt Jon. 2. Vad är en dålig dag i skolan för dig? 3. Varför spelar Jon

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Igår fick jag ett samtal från SVT Debatt för de ska idag ha ett program om Yoga. Skälet är att Östermalmsskolan har

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Min lillasyster Prim är världens bästa syster, det är hon jag oftast är med. Vi har till och med en massa hemligheter som vi inte har berättat för

Min lillasyster Prim är världens bästa syster, det är hon jag oftast är med. Vi har till och med en massa hemligheter som vi inte har berättat för Av: Sonja Det här är jag, Tris 16 September Kära dagbok, jag önskar att livet var mer som en film. Mer actionfyllt, kärlek. Istället så är livet bara tråkigt, stressat och en massa läxor hela tiden, dåligt

Läs mer

NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET. Jesper Norda

NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET. Jesper Norda 2001 NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET Jesper Norda Hyr filmen Breakdown (Kurt Russel, Kathleen Quinlan m fl, regi: Jonathan Mostow, 1997). I det tysta och stilla partiet, när Amy har lämnat Jeff

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

Tema 3 När kroppen är med och lägger sig i. Vi uppfinner sätt att föra ett budskap vidare utan att prata och sms:a.

Tema 3 När kroppen är med och lägger sig i. Vi uppfinner sätt att föra ett budskap vidare utan att prata och sms:a. Tema 3 När kroppen är med och lägger sig i Vi uppfinner sätt att föra ett budskap vidare utan att prata och sms:a. När vi vill berätta för andra vad vi tänker och känner kan vi göra det på olika sätt.

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Barn och medier. En lättläst broschyr

Barn och medier. En lättläst broschyr Barn och medier En lättläst broschyr Innehåll Inledning 3 Åldersgränser 4 Internet 8 Spel 14 Använder ditt barn medier för mycket? 15 Läsning 16 Alla kan vara medieproducenter 18 2 Inledning Alla barn

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

Lärarhandledning. Svarta kängor med gul söm. Text Mårten Melin. Bild Emma Adbåge

Lärarhandledning. Svarta kängor med gul söm. Text Mårten Melin. Bild Emma Adbåge Lärarhandledning Svarta kängor med gul söm Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge 1 Den här lärarhandledningen är gjord av Christina Strömwall, Emelie Olofsson, Karin-Karuchka Kristiansen, Magdalena Harrtoft

Läs mer