Tervetuloa käyttämään lukion a-ruotsin opetussuunnitelmaa vastaavaa oppikirjaa Varför inte 7!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tervetuloa käyttämään lukion a-ruotsin opetussuunnitelmaa vastaavaa oppikirjaa Varför inte 7!"

Transkript

1 Opettajalle Tervetuloa käyttämään lukion a-ruotsin opetussuunnitelmaa vastaavaa oppikirjaa Varför inte 7! Sekä kirjantekijöinä että opettajina olemme uuden haasteen edessä. Onhan kyseessä ensimmäinen opetussuunnitelmassa suulliseksi kurssiksi nimetty oppimäärä. Kurssin tärkein tavoite on saada oppilaat käyttämään kieltä rohkeasti suullisesti. Puhuttu kieli ei ole sama kuin kirjoitettu kieli ja siksi meidän opettajienkin täytyy heittäytyä rohkeasti suullisen viestinnän maailmaan, jossa tärkeintä ei ole tarkkailla oikeakielisyyttä vaan pikemminkin viestin välittymistä. On kuitenkin tärkeää opettaa eri viestintätilanteisiin sopivaa fraseologiaa. Niitä löytää kirjan mallidialogeista ja teemasanastoista. Suullisiin tehtäviin (dialogit, vapaat keskustelut yms..) emme pysty luonnollisestikaan antamaan mitään mallivastauksia. Tärkeintähän on, että oppilaat puhuvat kurssin aikana paljon ruotsia keskenään. Kaikkea ei tarvitsekaan kontrolloida. Antoisia keskusteluhetkiä toivovat tekijät. DEL 1 Från barnsben till vita mössan s.11-13, harj. 1-5: Ei mallivastausta. 1. Barnen är Guds gåva till världen s. 14, harj. 6. Vilka adjektiv och substantiv kan du bilda med ordet barn? adjektiv: barnlös, barnslig, barnförbjuden, barnkär, barnsäker, barnvänlig, barnledig substantiv: barnbarn, barndom, barnarbete, barnbidrag, barnbok, barnflicka, barnhem, barnmorska, barnvagn, barnvakt, barnsko, barnskötare, barnsjukdom, barndödlighet, barnläkare, spädbarn,. s. 15, harj. 7 : Ei mallivastausta. s.16, harj. 8 Säg på svenska 1. grym och omänsklig 2. gratis grundskoleutbildning 3. mot sin vilja 4. vanvård och utnyttjande 5. äventyra sin hälsa 6. sträva efter samma rättigheter 7. förnedrande bestraffning s. 16, harj. 9

2 Modaalisuus 1. Ingen får diskrimineras eller utsättas för tortyr. 2. Barnet får inte hållas åtskilt från sina föräldrar. 3. Varje barn har rätt att skyddas/ bli skyddat mot fysiskt eller psykiskt våld. 4. Inget barn ska/bör heller bestraffas med fängelse eller dödsstraff. 5. Tänk alltid på barnets bästa. s. 17, harj. 10: Ei mallivastauksia. s. 17, harj. 11 Pronominit. Henkilöön viittaaminen. Använd rätt pronomen i texten. Den vetande människan, Homo sapiens, har funnits i ca år. Under hela utvecklingstiden har 1. hennes hjärna vuxit. Med detta följde att 2. hon kan föreställa sig det som inte finns närvarande och att kunna planera. Det visuella tänkandet skiljer 3. henne från andra djur. Barnet kan separeras från 4. sina föräldrar om det för 5. dess bästa. Om barnet inte bor med båda föräldrarna måste 6. det få träffa båda regelbundet. Barnet har rätt att besluta om många saker som gäller 7. det självt. Ville är ett ovanligt fiffigt barn. 8. Han lärde sig att läsa när 9. han var fem år och nu är 10. hans favoritlektyr uppslagsverk. Familjens andra barn Henrika är motoriskt begåvad. 11. Hennes favorithobby är balett och 12. hon uppträder i en dansgrupp. s. 18 harj. 12 Vilken artikel i barnkonventionen gäller här? artikel Föräldrarstrunt s. 21 harj. 13: Ei mallivastauksia. s. 21 harj. 14 a Sivulauseen sanajärjestys, epäsuorat kysymykset, lauseadverbiaalit Fortsätt meningen så att du översätter den indirekta frågan. Mamma, kan du berätta för mig.. 1. varifrån barnen kommer? 2. vad som händer när man dör? 3. hur världen har kommit till?

3 4. varför människor inte har samma hudfärg? 5. hur det kommer sig att flygplan hålls i luften? 14. b Placera ett satsadverbial i varje indirekt fråga, välj t.ex. bland dessa: Några exempel: 1. varifrån barnen förmodligen kommer? 2. vad som i själva verket händer när man dör? 3. hur världen antagligen har kommit till? 4. varför människor märkligt nog inte har samma hudfärg? 5. hur det kommer sig att flygplan faktiskt hålls i luften? 14. c: Ei mallivastauksia. s. 22 harj. 15 Läs dikten i par. Vilka råd (neuvo) ger dikten? 1. Alla bär ansvaret för sitt eget liv. 2. Alla kan ha fel, också vuxna. 3. Ingen vet allt här i världen och alla känner på sitt eget sätt. 4. Du vet själv bäst vad som är bra för dig. s. 23. harj : Ei mallivastauksia. 3. Gratulerar till studentexamen! s. 25. harj. 18 : Ei mallivastauksia. s. 25 harj. 19 Verbin muodostus Översätt till svenska. Sök ordförråd i texten ovan. 1. De unga abiturienterna spände sig inför studentexamen redan för 150 år sedan. 2. Tror du att dagens abiturienter skulle ha klarat sig i kristendom och latin? 3. Antalet studenter växte från 70 till 4000 på hundra år. 4. På 2010-talet börjar antalet studenter sjunka eftersom årskullarna minskar.

4 5. De muntliga proven i språk infördes år s. 25 harj. 20 vastaus vain tehtäviin 6-7. Nu övar vi siffror, datum och andra tidsuttryck, ta fram kalendern. Fråga och svara varandra turvis. 6. den 31 i tolfte/december, den 24 i tolfte/december, den 14 februari, den 28 februari, den första maj, den 13 maj, den 10 oktober, den sjätte december, den 13 december 7. i mars eller april, i maj eller juni, i juni, i juli

5 s. 26 harj. 21 Läs texten och gör dig en temaordlista. Sök den svenska motsvarigheten i texten. Slut på högskolornas inträdesförhör Det kan bli slut på pluggandet till högskolornas inträdesförhör. Undervisningsministern föreslår nu att antagningen till högskolor sammanslås till en enda stor antagning som sker utgående från studentbetyget. I framtiden skulle alla som ansöker till ett universitet eller en yrkeshögskola i Finland fylla i en och samma elektroniska ansökan. Nu håller en finländsk ung i snitt tre mellanår och det går illa ihop med regeringens mål att förlänga arbetskarriärerna. - Det viktigaste är att den ansökande ser hela utbudet av högre utbildning på samma gång. Vi tycker att det kunde hjälpa dem, säger utbildningsråd Birgitta Vuorinen undervisningsministeriets arbetsgrupp. I det nuvarande intagningssystemet finns kombinationer av många slag: enbart studentbetyg, betyg och inträdesprov, bara inträdesprov, lämplighetstest och inträdesprov. Dessutom har största delen av utbildningarna ett eget inträdesprov. Lättare att komma in på annan utbildning Varje år blir sex av tio nybakta studenter utan studieplats. Arbetsgruppens förslag innebär att den som inte kommer in till sitt första utbildningsalternativ lättare och snabbare kunde börja studera samma ämne vid en annan skola. När studentbetyget ersätter inträdesförhöret slipper man dessutom läsa till flera olika prov samma vår. - Enskilda studieinriktningar kan ju ta några extra prov om de verkligen behöver, men vi föreslår att universiteten ska utnyttja studentexamen så mycket som möjligt. Förstagångsstuderande skulle prioriteras Enligt planerna skulle de unga som ansöker om sin första studieplats dessutom ansöka i en egen omgång och ha högre prioritet än unga som redan har en studieplats. Tidigare var universiteten tvungna att dra in tilläggspoängen till nybakta studenter eftersom förslaget diskriminerade äldre ansökande. - Det blir allt viktigare att i god tid fundera på vad man vill studera. Ingen student skulle lämna gymnasiet utan en plan för framtiden. sisäänpääsykoe opiskelijaksiotto yhdistää keskimäärin hakija, tarjonta opetusneuvos, opetusministeriö valintajärjestelmä soveltuvuuskoe vastavalmistunut ylioppilas ehdotus, merkitä ensisijainen koulutusvaihtoehto välttyä yksittäinen, opintoala hyödyntää ensimmäisen vuoden ylioppilas haku poistaa, lisäpiste

6 s. 27 harj : Ei mallivastauksia. s. 28 harj : Ei mallivastauksia. s. 33 harj. 26: Ei mallivastauksia. s. 34 harj : Ei mallivastauksia. s. 35 harj : Ei mallivastausta s. 36 harj. 31: Ei mallivastauksia. s. 37 harj. 32: Ei mallivastauksia. s. 38 harj. 33 a) Mallissa havainnollistetaan tiiviissä muodossa referointifraaseja, oppilaiden suullinen tuotos on luonnollisesti puhekielinen. Forskaren Pekka Räihä tar upp frågan/undrar om studentexamen behövs. Han konstaterar att världen omkring oss har förändrats mycket. Är det då klokt att ha studentskrivningarna kvar? Han frågar sig om man kunde arbeta i gymnasiet på något annat sätt. Om eleverna inte blev så stressade kunde man också få annorlunda resultat påpekar han. Räihä påminner också att man kan bli antagen till universitet utan studentexamen. Är det alltså någon idé med ett så massivt slutprov som studentexamen avslutar Räihä? s. 39 harj. 33 b: Ei mallivastauksia. s. 39. harj. 34 a) Dags att byta roll! Ungdomar i utvecklingsländer har ingen framtid utan utbildning konstaterar Plan Finland. Mer än hälften av invånarna i u-länderna är barn eller ungdomar. FN:s mål att få slut på fattigdomen kan inte förverkligas om det inte blir bättre för ungdomar. Om barnen måste arbeta i stället för att gå i skola kan den onda cirkeln inte brytas. Familjerna förblir då fattiga i flera generationer. Om barnarbete är nödvändigt måste arbetsvillkoren förbättras. Det är viktigt att ungdomarna deltar i utvecklingsarbete med sina nya idéer. 34 b: Ei mallivastauksia. s. 40 harj. 35 Och till sist... Hur svarar du? 1. Det samma, det samma! / Ja, det var länge sen sist! 2. Tack bra, hur är det med dig då? 3. Ingen orsak. / Det var så lite. / För all del.

7 4. Tack, det ska jag göra. 5. Menar du allvar? / Det tycker jag med. / Aldrig i livet! 6. Tack själv! Det var trevligt. 7. Ingen fara! 8. Naturligtvis. / Det går bra. / Tyvärr inte. 9. Tack så mycket! / Tackar! / Tack tack! DEL 2 Efter festen börjar vardagen 1. Borta bra men hemma billigast s. 41, övning 1 Läs och välj det bästa alternativet. 1. B 2. B 3. C s. 42 övning 2 Stryk under följande ord och utryck i texten. 1. det gäller 2. ha råd till 3. ett hushåll 4. ingå i 5. utgift 6. ensamboende 7. förbrukningsvara 8. i underkant 9. ett besök 10. bero på 11. ett nöje 12. en utrustning 13. anpassa 14. köpa begagnat 15. vid sidan av s. 43 harj. 3 Skriv på svenska 1. Jag har redan länge drömt om en egen bostad i något härligt, gammalt höghus alldeles i stadscentrum. 2. Jag vet dock att jag i verkligheten inte har råd till det. 3. Den största skillnaden i att bo ensam är alla löpande utgifter/ räkningar. 4. Vilka utgifter tycker du är sådana som är absolut nödvändiga när du bor ensam? 5. Vilka utgifter skulle du kunna avstå från för att kunna bo ensam? 6. Jag har igen ont om pengar! Det beror på att jag köpte en ursnygg vinterjacka.

8 7. Som nödlösning tänker jag gå och sälja gamla prylar på loppmarknaden på veckoslutet. s. 43 harj. 4 Fyll i ordlistan. bostad 3 (ä) bostadsbidrag 5 bostadsområde 4 bostadsinbrott 5 lägenhet 3 rum 5 rumshöjd 3 hyra II hyra II ut hyra 1 hyresvärd 2 hyresannons 3 hyresavtal 5 bredband 5 ingå (epäs.) i ngt störa II tunn vägg 2 ljud 5 granne 2 keldjur 5 skötsam pålitlig asunto asumistuki asuntoalue asuntomurto huoneisto huone huonekorkeus vuokrata vuokrata jollekin vuokra vuokraisäntä vuokrailmoitus vuokrasopimus laajakaista sisältyä jkn häiritä ohut seinä ääni naapuri lemmikkieläin tunnollinen luotettava

9 s. 44 harj. 5 a, b: Ei mallivastauksia s. 45 harj. 6: Ei mallivastauksia 2. Fattas pengar, fattas allt? s. 46 harj. 7 Läs texten och välj det bästa svarsalternativet för varje uppgift 1. C 2. A 3. C 4. B 5. B s. 48 övning 8 Gå igenom följande text och fyll i luckorna med hjälp av översättningen. Lyssna sedan på låten och kolla dina svar. Kronofogden Jag håller mig uppe, följer lagar och regler...lakeja ja sääntöjä de som inte gör det ska kolla sig i spegeln. Att betala räkningar känns kanske inte bra...maksaa laskuja men man måste för att leva i Sverige i dag. Alla räkningar är lika viktiga - betala, så gör du det som är det riktiga....oikein De som är okunniga och tror att de är smarta tänker inte på att de hamnar i kronofogdens data...joutua deras namn "faller ner" för varje dag som går, kan inte hyra eller köpa på kredit på flera år....luotolla Kronofogden kommer inte att döma dig, finns du i registret så kommer ingen att glömma dig, att vara i registret är som en stor mur, kommer du inte över den så blir du jävligt sur Skärp dig, betala dina räkningar i tid!...ajoissa Eller vill du leva ett okontrollerat liv... Om inte kronofogden fanns hade vi inte haft en chans att låna pengar, att köpa på kredit Om inte kronofogden fanns hade vi inte haft balans och de flesta hade tyckt att livet va skit. - Ey Kiddow, du kan inte hålla på så här, skippa räkning efter räkning, du har nog med besvär...vaiva - Jag ska, jag försöker, men det är nånting som har hänt Var på väg till posten, men köpte en present....matkalla - De e bra att du berättar men ingenting försvinner, du kan inte fly så fort du ser ett hinder.

10 - Snäll, säg att det finns en väg ur klistret, jag gör vadsomhelst för att inte komma i registret. - Det är inga problem, det går att lösa om du skärper dig rejält och slutar slösa en...tuhlata massa pengar på saker som du inte har råd till....olla varaa jhk Du lurar dig själv om du softar och står still. - Irfano, professorn, jag vet att du har rätt,...olla oikeassa jag vill ändra på mitt sätt, men det är inte så lätt Jag behöver en väg, nånting att följa, har stora problem som jag inte vill dölja Ska bättra mig nu och göra det som häller...parantaa och lyssna på allt även om du skäller. - Jag vet att du har det jobbigt och hårt, men tappa aldrig hoppet, för att leva livet är svårt. - Kronofogden, det går inte utan er ni gör ett bra jobb, hoppas ni blir fler....useampi Om inte kronfogden fanns... Lika viktigt som etiken och lagen är kronofogden som hjälper dig att lära av misstag....erehdys Utan dem blir Sverige en fel sorts land rena Vilda Västern, ingen vägledande hand som sagt, kronofogden, dom vill dig bara väl. Är det du som skriver på så är det du som ger dem skäl Efter att ha sagt okej till din söta, ego tjej,...sanottuasi som bett dig betala för en liten "simpel" grej. Du går emot dina cash och är rädd för att säga nej, man försöker förklara och du säger "anyway". Vems fel är detta, kronofogdens eller ditt?...syy Din första räkning kommer, du tar inte ens en titt. Klart fan du blir jagad och hamnar i skiten E du lika dum nu som du va när du va liten Hur ska jag berätta så att du kan förstå? Vill du leva ditt liv som en frusen eskimå utan lägenhet och säkerhet, vill du tänka så?...huoneisto Hur ska det gå? Är det svårt att fatta...tajuta att man inte kan ta sedan bara dra, komma tillbaka och tro att allt e bra Jag menar, hur svårt kan de va?...tarkoitan Om inte kronofogden fanns.. s 50 harj. 9-11: Ei mallivastauksia 3. Sju ödesdigra ord s. 51 harj. 12 Lyssna på berättelsen och gör anteckningar medan du lyssnar.

11 a. Pojkarna firade midsommar i ett hus på landet. De hade tänkt ta det lugnt den här gången. De byggde en majstång och åt gott och drack öl och snaps. b. Att åka på en biltur. De hade druckit alkohol. c. Vägen var dålig och lerig eftersom det hade regnat på eftermiddagen. Daniel körde och varken han eller Niklas hade bälte på sig. I en kurva hamnade det ena däcket utanför vägen och Daniel tvärbromsade. Bilen körde mot ett träd i diket. d. Niklas slog huvudet i framrutan med en sådan kraft att han fick hjärnblödning i vilken han dog. Daniel föll ihop. e. Han såg vad Daniel höll på att göra och vägrade lämna hans sida. f. Daniel kände att alla tittade på honom och han kände skulden och ångesten inom sig. Han kunde inte gråta och hade skuldkänslor också för det. g. Det var Niklas mamma som fick honom att vakna. Hon sade att han skulle börja leva igen. h. Han dömdes till dagsböter och vård inom socialtjänsten i sex månader. i. Han bor i egen lägenhet, har flickvän och ett jobb som han trivs med. s. 53, övning Elevernas egna åsikter. (T.ex. Domen var för mild.+ motivering!) 2. Det hårdaste straffet var nog det att Daniel måste bära skulden för sin bästa väns död resten av livet. 3. Bältena kunde ha hjälpt. / Niklas borde ha sagt nej till Daniel. / Ingen alkohol! 4. Elevernas egna åsikter manus För sju ord sedan blev livet aldrig detsamma för Daniel. Det är midsommarafton. Fyra vänner har samlats i ett hus på landet som tillhör Daniels föräldrar. Men i kväll har killarna huset för sig själva. Alla är i sjuttonårsåldern och känner varandra sedan barnsben. Den här midsommaren har de tänkt ta det lugnt efter förra årets brakfest. På eftermiddagen ger de sig ut och hugger ett par småbjörkar till majstången. Efteråt dukar de upp en middag och äter gott och dricker öl och snaps. När det så smått börjar mörkna har två av killarna gått in till teven. Kvar utomhus är Daniel och hans äldsta vän Niklas, som med varsin öl i handen gör de sista justeringarna på majstången. Plötsligt: en idé, en impuls. Daniel

12 vänder sig mot sin vän och ställer frågan: Ska vi ut och köra litet bil? Pojkarna hade aldrig kört i fyllan tidigare. Det bara kom upp liksom och de bestämde sig på sekunden. Det enda de var rädda för var väl att någon skulle se dem eller att polisen skulle komma. Att någonting värre kunde hända tänkte pojkarna aldrig på. Under eftermiddagen har det regnat, så nu sladdar bilen runt i leran på en åker inte långt från huset. Det är Daniels pappas bil, nycklarna tog de utan att deras vänner märkte något. Daniel kör, varken han eller Niklas har bälte på sig. Efter ett par återvarv får de nog och vänder tillbaka. På den lilla grusvägen har Daniel kört hundratals gånger med sin motorcykel. Trots att han vet precis hur skarp kurvan är, hamnar det ena däcket utanför vägen. Daniel grips av panik och tvärbromsar. Bilen glider ut i diket. Där står ett träd. Läkarna berättade senare för Daniel att Niklas hade slagit huvudet i framrutan med sådan kraft att han hade fått hjärnblödning. Tio sekunder efter kraschen var han hjärndöd, några timmar senare avled han på sjukhuset. Daniel hörde inte läkarnas berättelse. Han uppfattade bara Nej. Vi är ledsna. Niklas klarade sig inte. Sedan blev det svart. Benen vek sig och Daniel föll ihop på golvet. Hela världen rasade omkring honom och redan innan han fick lämna sjukhuset hade han bestämt sig för att ta sitt liv. Daniel var övertygad om att smärtan skulle finnas kvar för alltid. Att det var lika bra att ge upp. Som tur var såg hans bror vad som höll på att hända. Han blev som en skugga på Daniel och vägrade lämna hans sida, vägrade släppa honom ur huset ensam. Till begravningen kom trehundra anhöriga. Alla deras gemensamma vänner var där. Daniels föräldrar och Niklas föräldrar som till Daniels stora lättnad ställde

13 sig bredvid honom under begravningsakten. Daniel kände att alla tittade på honom och han kände skulden och ångesten komma. Han såg bara ned i golvet under hela begravningen. Allt inom honom låste sig och blickarna gjorde att han inte fick fram en enda tår. Han trodde att alla såg att han inte grät och han kände sig som en jävla idiot som inte kunde gråta på sin bästa kompis begravning. Därefter lämnade Daniel inte sängen på flera veckor. Sömn och försök till sömn blev allt han ägnade sig åt. Sömnen var det enda som kunde tränga bort tankarna. När han sov kände han ingenting. Vändpunkten för Daniel blev när Niklas föräldrar kom på besök. Niklas mamma spände ögonen i honom och sade: Nu får du sluta upp med den här skiten du håller på med och börja leva igen. Hon sade att hon ville att Daniel skulle bli som vanligt igen så att de kunde minnas Niklas tillsammans. Fortfarande återstod rättegången. Domen blev grovt vållande till annans död, grovt rattfylleri och olovlig körning. Som minderårig dömdes Daniel till dagsböter och vård inom socialtjänsten i sex månader. Att han skulle straffas visste han, men själva straffet var honom likgiltigt. Det spelade ingen roll om han fick fem eller tio års fängelse. Det hårdaste straffet bar han inom sig. Så småningom började Daniel bygga upp sin tillvaro igen. Intresset för idrott var till en stor hjälp. I dag bor Daniel i egen lägenhet. Han har flickvän och ett jobb som han trivs med. Med jämna mellanrum träffar han Niklas föräldrar. De båda familjerna har stöttat varandra genom den svåraste tiden. Nyligen deltog Daniel i ett projekt för att få gymnasieungdomar att inte köra fulla. Det var ett sätt att bearbeta sorgen och göra något positivt av skuldkänslorna. Och om han

14 är på en fest och någon får för sig att de ska köra så påminner Daniel dem om vad som kan hända. Oftast lyssnar man på honom. s. 54, övning 14 Fyll i trafiktermer förare 5 - kuljettaja bilist 3 - autoilija fotgängare 5 - jalankulkija trottoar 3 - jalkakäytävä genväg 2 - oikotie tvärgata 1 - poikkikatu fordon 5 - ajoneuvo långtradare 5 - rekka ta IV körkort - suorittaa ajokortti skjutsa I - antaa kyyti köra II sakta - ajaa hitaasti köra II fort - ajaa kovaa fortkörning 2 ylinopeus avkörning 2 ulosajo köra II om - ohittaa byta II fil - vaihtaa kaistaa väja II väistää bromsa I jarruttaa krocka I = kollidera I - ajaa kolari en krock 2 kolari frontalkrock 2- nokkakolari felparkering 2 - väärinpysäköinti hastighetsbegränsning 2 - nopeusrajoitus rattfyllerist 3 - rattijuoppo åka II fast - jäädä kiinni få (epäs) punktering - saada rengasrikko byta II däck - vaihtaa renkaat bränsle 4 - polttoaine bensinstation 3 = mack 2 - huoltoasema rusningstid 3 - ruuhka-aika trafikstockning 2 - liikenneruuhka kö 3 - jono trafikant 3- matkustaja, liikennöitsijä

15 s. 55 harj : Ei mallivastauksia s. 56 harj. 17 a, b: Ei mallivastauksia s. 56 harj. 18 Jobba i par och översätt dialogen fritt till svenska. - Hej Kim! Är det sant att du igen har fått böter för fortkörning? - Jo, men jag höll på att komma för sent till/ var nära att missa provet i modersmål. - Borde du inte lära dig att stiga upp i tid? - Visst steg jag upp i tid, men du vet ju hurdan morgonrusningen kan vara och jag blev verkligen nervös i kön. - Ajabaja, man ska behärska sig i trafiken, annars kan det gå illa. - Hörrudu, du har ju också fått böter minst en gång. - Nåja, det var ju bara för felparkering. Men har du hört att Milla har krockat med en lastbil? - Hur gick det till?/ Vad var det som hände? Hon brukar ju annars vara så försiktig. - Hon var tvungen att väja för en fotgängare och körde på lastbilen som kom från vänster. Lyckligtvis/som tur var blev ingen skadad. - Det var ju bra och plåt är ju bara plåt. 4. Kan brott någonsin löna sig? s. 57 harj. 19 a Tekstit ovat melko pitkiä, tuotokseksi riittävät hyvinkin suppeat referaatit, kunhan käy ilmi kuka, mitä, miksi ja seuraukset. Tom hade med sig lite droger när han kom från Danmark till Finland. Tullen gjorde en razzia på tåget i Sverige och han åkte fast. Det blev rättegång, och han fick ett kort fängelsestraff. Han fick vänta ett år innan han skulle avtjäna straffet, som till slut bara var två veckors fängelse. Toms erfarenheter från fängelset är inte så skrämmande. Men han är ganska kritisk, för han tror inte att man kan bota någon från att begå brott med fängelsestraff. Han upplevde att det hårdaste straffet var att vänta på domen. Han ångrar sig inte så mycket själva brottet men skulle aldrig göra om det, så beroende av svampar är han nog inte. s. 58 harj.19 b Klassläraren Vexi är totalvägrare av etiska skäl. Han dömdes till fängelsestraff eftersom han vägrade att påbörja värnplikt eller civiltjänstgöring. Men han åkte inte till fängelset. Senare greps han av polisen, när han hade åkt metro utan biljett och fördes till Kervo fängelse. I fängelset blev han accepterad av maffian innan det kom fram att han är totalvägrare. Det är nämligen ingen merit bland interner. Livet i fängelset var monotont och passivt. Det gällde att träna mycket, t.ex. att spela fotboll. Vexi sysslade med meditation och yoga. Som totalvägrare kunde han välja civiltjänst och på det sättet komma ut ur fängelset. Han åkte till civiltjänstcentret men sjukanmälde sig genast. I stället jobbade han i sin skola som lärare och återvände inte till centret när sjukledigheten tog slut.

16 Nu åkte han fast för fortkörning. Det blev rättegång igen, och det är klart är att han ska in så fort domarna vet vem som ska göra vad. Han är ganska kritisk till systemet. Varför är hans övertygelse inte lika värdefull som Jehovas vittnens? Om alla 3000 civiltjänstgörare skulle totalvägra skulle man vara tvungen att fundera på allvar hur civiltjänstgöringen kunde förnyas så att vi lär oss att tackla globala problem och hållbar utveckling. s. 59 harj. 20 Komplettera ordlistan med hjälp av texterna. advokat 3 av etiska skäl avstänga II avtjäna I straff fängelsestraff 5 begå (epäs.) brott 5 bota I brott 5 brottsling 2 cell 3 civiltjänstcenter 5 civiltjänstgöring, -en dom 2 domare 5 drog 2 döma II till döma II för farlig bli frisläppt, -, -a asianajaja eettisistä syistä sulkea pois kärsiä rangaistus vankilarangaistus tehdä rikos parantaa rikos rikollinen selli siviilipalvelukeskus siviilipalvelu tuomio tuomari huume tuomita johonkin tuomita jostain vaarallinen päästä vapaaksi

17 fånge 2 fånga I fångenskap, -en fängelse, -t, -er försvar, -et grov gärningsman 5 (ä) göra II (o-o) om inlåst, -, -a intern 3 kallelse 3 knark, -et knarkbrott 5 leda II till lindrig lösning 2 offer 5 oskriven regel 3 ovillkorligt fängelse påbörja I rättegång 2 sitta IV (a-u) inne sjukanmäla II sig skyldig skrämmande vanki vangita vankeus vankila puolustus karkea tekijä uusia lukittu vanki kutsu huume huumerikos johtaa jhk lievä ratkaisu uhri kirjoittamaton sääntö ehdoton vankeus aloittaa jkn oikeudenkäynti olla vankilassa ilmoittautua sairaaksi syyllinen pelottava

18 sluten avdelning 2 straff 5 straffregister 5 straffrätt, -en totalvägran tpm. totalvägrare 5a tulltjänsteman 5 (ä) förtvina I våld 5 vittne 4 vägra I värdefull värnplikt- en värsting 2 åka II fast åklagare 5a ångra I sig öppet fängelse, -t, -er övertygelse 3 suljettu osasto rangaistus rikosreksiteri rikosoikeus totaalikieltäytyminen totaalikieltäytyjä tullivirkaiija surkastua väkivalta todistaja kieltäytyä arvokas asevelvollisuus pahis jäädä kiinni syyttäjä katua avovankila vakaumus s. 61 harj. 21: Ei mallivastauksia 5. Ny tid nytt försvar s 63 harj. 22 a, b: Ei mallivastauksia 6. Anna i armén s. 64 Manus

19 Anna: Jag visste ju att kvinnor får avbryta tjänsten när som helst under rekryttiden, det är ca 45 dagar, så den möjligheten fanns. Man kan ju också få sparken om befälhavaren anser att man inte passar i armén. Men när man har svurit eden gäller samma lag för både kvinnor och män: alltså om man vill avbryta tjänsten, så är man förpliktad att göra civiltjänst. När jag ryckte in var vi nio kvinnliga rekryter och tre avbröt tjänstgöringen inom de 45 dagarna. Intervjuare: Blev flickorna särbehandlade på något sätt? Anna: Bäst kan känslan beskrivas med: "alla känner apan, apan känner ingen". Alla visste vilka vi var, och på sätt och vis syntes vi då mera än vi var i antal. "Alla" var intresserade av vad vi än gjorde och ryktena var ofta ganska intressanta. Man förde ett jättelivligt liv utan att man själv visste om det. Och alla kvinnor som gör lumpen är ju "lesbiska krigselefanter"! (sotanorsulesbo) På kasernen hade vi en egen kvinnoduschtoalett, och visst en egen stuga. I stugan hade vi alla ett extra skåp -"civilskåp"- för de saker staten inte kunde erbjuda oss till exempel behå, trosor, hygienartiklar. I stugan fanns det också en spegel, för staten tror att kvinnorna inte klarar sig utan. Mest användes den av våra undersergeanter och aspiranter, vi hade så pass mycket att göra hela tiden att vi inte hann titta i spegeln. Enligt lagen måste det också finnas ett lås på kvinnostugans dörr, för att kvinnorna ska kunna byta kläder i fred. Annars behandlades vi i princip som alla andra. Men i början, under rekryttiden, märkte man nog ganska ofta att man inte var önskad. Andra rekryter hade i allmänhet inga problem med vår närvaro, men attityden bland t.ex. undersergeanterna var, att "om en kvinna är så pass dum att hon kommer frivilligt till militären, så förtjänar hon lite extra tjänst..." Bakgrunden till detta var att vi var de första kvinnor någonsin som tjänstgjorde vid detta kompani, som allmänt ansågs vara det manligaste i hela brigaden och som värderades högt av försvaret. Intervjuare: Var det svårt för stampersonalen eller de andra värnpliktiga att ni var med överallt? Anna: Nej, inte tror jag det. T.ex. i skogen där tälten är "blandade", alltså alla sover med sin grupp/pluton hade vi aldrig några problem. Man hinner inte tänka sexuellt i skogen. Kanske det för stampersonalen var svårast att alltid komma ihåg att kvinnorna också behöver räknas med, och att vissa specialarrangemang behövs. Kvinnor måste vara aktiva, för att inte bli bortglömda med eller utan avsikt. Jag tror att de karlar, som hade de största fördomarna och de mest förnedrande attityderna mot kvinnor i allmänhet, hade också mest problem med tanken på kvinnliga beväringar. Jag förstår nog också den synvinkeln. Många män känner sig hemlösa eftersom armén länge har varit det enda stället dit kvinnorna inte har haft tillträde. Det här fenomenet syns nu också allmänt i samhället, då manliga roller diskuteras mera öppet. Intervjuare: Berätta lite om din garnison. Nylands brigad är ju den enda svenska garnisonen i Finland. Vad innebär det i praktiken? Anna: Själva garnisonsområdet är jättevackert. Svenskarna byggde den första kasernen 1626, ryssarna fortsatte att bygga ut området på 1800-talet och till sist byggde finnarna sin del. Enormt långa rödtegelshus med en lönnpark emellan. Att Nylands brigad i Dragsvik är den enda svenskspråkiga brigaden i Finland, betyder ju att i princip alla svenskspråkiga karlar tjänstgör där, för man har ju enligt lagen rätt att tjänstgöra på sitt eget modersmål. I garnisonen märker man ganska tydligt vem som är från Österbotten och vem inte är det, och denna mentala gräns orsakar många konflikter. Svenskfinland är "delad" i två stora områden: Pampas och Gummiland. Södra Finland med sina stora städer Åbo, Helsingfors, ungefär till Tammerfors är

20 Gummiland, och resten alltså Österbotten är Pampas. De lär ha fått sina namn för att städernas killar är slappa som gummi och för att Österbotten är platt som Pampas. Annars är tjänstgöringsspråket svenska, allt annat sker på svenska utom själva kommandona. Det heter till exempel "Till matsalen, tahdissa -mars!" Kommandospråket är finska för svenskspråkiga soldater måste förstå en finskspråkig befälhavare. Intervjuare: Varför valde du Dragsvik? Anna: Jag valde inte Dragsvik. Jag hade själv valt några andra alternativ och sökte faktiskt inte till Draga. Men vid uppbådet, där alla blivande beväringar också intervjuas, blev det klart att herr Majoren inte hade samma åsikt som jag. När han märkte att jag kunde svenska åtminstone på pappret, då var saken klar. Kvinnornas placeringar behandlas av en speciell nämnd, som slutligen bestämmer tjänstgöringsplatsen. Processen tar vanligtvis fyra till sex veckor, men bara en vecka senare fick jag ett brev där det stod: "Välkommen till Dragsvik!" Intervjuare; Hur klarade du dig med språket? Jag menar nu vanlig svenska och österbottniska dialekter. Anna: Jag hade den långa skolsvenskan som förkunskap men jag måste medge, att det inte hjälpte mycket. Visst hade jag också varit intresserad av svenska utanför skolan, deltagit i kurser o.s.v., men ändå var det en chock... Som om man inte kunde ett ord. Efter första chocken med själva tjänstgöringen, som är en chock för alla oberoende av bakgrund eller kön, förstod jag att det inte finns andra alternativ än att börja med språket från början. Lättast var det på lektionerna för officerarna talade långsammare. Och så småningom, medan jag studerade "Beväringens handbok" med hjälp av ordbok lärde jag mig det militära fackspråket. Men visst var det frustrerande, när man inte förstod ett ord av dialekten, "pampesiska", och den andra var i värsta fall helt svenskspråkig och kunde inte ett ord finska. Intervjuare: Vad är ditt allmänna intryck av armétiden, mest positivt eller negativt? Anna: Fifty fifty. Minnena förgyller det värsta... För mig var armén en fostrande upplevelse, då jag lärde mig mycket om mig själv, men mest lärde jag mig om människor och deras handlingar. Intervjuare: Finns det någonting som du inte skulle vilja uppleva en gång till? Anna: Att bli nedvärderad bara på grund av könet. Intervjuare: Hurdana erfarenheter tycker du att var de bästa eller nyttigaste för dig? På vilket sätt tror du att de här erfarenheterna kan hjälpa dig i framtiden? Anna: Hela armétiden var nyttig, för jag fick verkligen mera perspektiv. Och när tiden går, så förstår man vissa handlingar också mera på djupet. Nyttigast i arbetslivet har redan varit mina kunskaper att tolka människors handlingar och kunskapen om hur olika slags människor beter sig i snabbt förändrade situationer. Alla är inte likadana, men bra på olika sätt. Intervjuare: Fick du vänner som du fortfarande träffar? Anna: I armén var jag mest med karlar och hade dem som kompisar. Visst höll vi kontakt med kvinnorna också, men vi var så särpositionerade och få, att kontakterna inte blev så starka. Men efter milin har det varit tvärtom. Jag har nästan alla kvinnliga beväringskompisar kvar i mitt liv, men inte en

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Björns föräldrar separerade när han var ett år. Efter det bodde han mest med sin mamma, men varannan helg hos sin pappa, med pappans fru och sin låtsassyster.

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina Förlåt mig mamma! D et finns bara en människa här på jorden som älskar mig och det är min mamma. Jag är en svår och besvärlig person som jag ofta är fruktansvärt trött på, en människa jag tycker riktigt

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Varför är jag inte normal!?

Varför är jag inte normal!? Hur började allt och hur gick allting snett? Varför är jag inte normal!? Mitt liv har alltid varit perfekt. Jag var så kallad normal. Jag var den som alla ville snacka med och umgås med efter skolan. Men

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

MAR TIN JONOLS Art nr MARTIN JONOLS

MAR TIN JONOLS Art nr MARTIN JONOLS G I D R A T A H MARTIN JONOLS Alskar dig, hatar dig Martin Jonols 1. Måndagen den 4 april Hej igen dagbok! Ja, jag vet att jag inte skrivit på ett tag. Jag vet att du inte gillar att ligga och bli bortglömd

Läs mer

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Ung och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Ung och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE Ung och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Att prata med din tonåring om alkohol När det gäller alkohol

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

LÄSGUIDE till Boken Liten

LÄSGUIDE till Boken Liten LÄSGUIDE till Boken Liten LÄSGUIDE till Boken Liten Den här läsguiden är ett stöd för dig som vill läsa och arbeta med boken Liten på din förskola. Med hjälp av guiden kan du och barnen prata om viktiga

Läs mer

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt ÖVNINGSTEXT FÖR KODNING Kan du berätta lite om vad du har jobbat med? IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt som jag har sysslat med ja, först då

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig.

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Hej snygging Hej Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Lyssna din lilla hora! Jag känner folk som gillar att spöa på tjejer, de tvekar inte att hoppa på ditt huvud. Vill du det???

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Om barns och ungas rättigheter

Om barns och ungas rättigheter Om barns och ungas rättigheter Att barn och unga har egna rättigheter har du kanske hört. Men vad betyder det att man har en rättighet? Sverige och nästan alla andra länder i världen har lovat att följa

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

Mina tankar om empati och sympati hos personer med autismspektrumtillstånd

Mina tankar om empati och sympati hos personer med autismspektrumtillstånd Mina tankar om empati och sympati hos personer med autismspektrumtillstånd Av Henrik Ståhlberg Det sägs ibland att människor med autism inte kan tycka synd om andra. Hos människor som inte kan så mycket

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix ABC klubben Historiestund med mormor Asta Av Edvin Bucht 3a Djuptjärnsskolan Kalix Nu är Lea, Jacob och Dennis på väg till sin mormor, Asta som hon heter. Dom körde från orten Kalix, till deras mormor,

Läs mer

I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008.

I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008. I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008. (journalist) och (sexsäljare) befinner sig i en bar i Pattaya, Thailand. En intervjusituation. och det va som om

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

- Vad önskar du dig då? Säger mamma och smeker handen mot min kind. - Ehhmm..

- Vad önskar du dig då? Säger mamma och smeker handen mot min kind. - Ehhmm.. Lucia - Vad önskar du dig då? Säger mamma och smeker handen mot min kind. - Ehhmm.. Jag funderar, jag har liksom inte riktigt kommit på vad jag vill ha jag menar, det finns ju så mycket saker nu för tiden.

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

1 december B Kära dagbok!

1 december B Kära dagbok! 1 december B Kära dagbok! (Fast egentligen är det ju ingen dagbok, utan en blå svenskaskrivbok från skolan. Jag bad fröken om en ny och sa att jag hade tappat bort den andra. Sen kan jag bara säga att

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Slutsatser utifrån elevenkäterna 82 elever som gjort Brandtemat och 82 elever som inte gjort Brandtemat, samt 58 elever som gjort Brandtemat för ett år sedan,

Läs mer

Den magiska dörren. Av: Daniela Marjasin.

Den magiska dörren. Av: Daniela Marjasin. Den magiska dörren. Av: Daniela Marjasin. Hej! Hej! Jag heter Lisa och jag är 11 år. Jag går på Valnötsskolan i Malmö. Min bästa kompis heter Vera. Hon är den bästa kompis man kan ha. Hon är så snäll och

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Kampen mot klockan - funderingsfrågor, diskussion om tid och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, Årskurs: 7-9 Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Upp och hoppa! hojtar mamma.

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

LÄSGUIDE till Boken om Liten

LÄSGUIDE till Boken om Liten LÄSGUIDE till Boken om Liten LÄSGUIDE till Boken om Liten Den här läsguiden är ett stöd för dig som vill läsa och arbeta med boken om Liten på din förskola. Med hjälp av guiden kan du och barnen samtala

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om författaren Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om boken Klara är elva år och har en kompis som heter Amanda. Det finns en dum kille som heter Tobias.

Läs mer

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Gå vidare Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Förutom smärtan och sjukhuset så känns det rätt konstigt. Hela min familj sitter runt mig, tittar på mig och är bara tysta. Mitt namn är Lyra Locker och jag

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Tema 3 När kroppen är med och lägger sig i. Vi uppfinner sätt att föra ett budskap vidare utan att prata och sms:a.

Tema 3 När kroppen är med och lägger sig i. Vi uppfinner sätt att föra ett budskap vidare utan att prata och sms:a. Tema 3 När kroppen är med och lägger sig i Vi uppfinner sätt att föra ett budskap vidare utan att prata och sms:a. När vi vill berätta för andra vad vi tänker och känner kan vi göra det på olika sätt.

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Drogad. AHHH! skrek Tim. Vad har hänt! skrek jag. Det är någon som har kört av vägen och krockat med ett träd! Men ring 112! Ge mig min mobil da!

Drogad. AHHH! skrek Tim. Vad har hänt! skrek jag. Det är någon som har kört av vägen och krockat med ett träd! Men ring 112! Ge mig min mobil da! Drogad Det var en helt vanlig lördags morgon, klockan var 4:33 det var kallt och snöade ute. Idag skulle jag och min pojkvän åka på skidresa i en vecka i Lindvallen, det är första gången för min pojkvän

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

AD/HD självskattningsskala för flickor

AD/HD självskattningsskala för flickor AD/HD självskattningsskala för flickor Använd för varje påstående någon av siffrorna nedan för att visa hur väl den känslan eller det beteendet stämmer in på dig. 0 = det är inte alls som jag; det händer

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

Teoretiska utgångspunkter Kausalitet Policyimplikationer Långsiktiga effekter. McCords studie

Teoretiska utgångspunkter Kausalitet Policyimplikationer Långsiktiga effekter. McCords studie Jerzy Sarnecki Teoretiska utgångspunkter Kausalitet Policyimplikationer Långsiktiga effekter McCords studie Början Fortsättning Slutet Intermittency Vändpunkter Human agency Klientel (födda 1943 51)

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

Ja nej hörn: Rangordning/listning. 1) Att den gått sönder. 2) Att någon klippt av remmarna. 3) Berätta vem som gjort det. 4) Öppet hörn.

Ja nej hörn: Rangordning/listning. 1) Att den gått sönder. 2) Att någon klippt av remmarna. 3) Berätta vem som gjort det. 4) Öppet hörn. Värderingsövningar Heta stolen sitter i ring. Om man är av samma åsikt som påståendet, stiger man upp och byter plats. Om man är av annan åsikt, sitter man kvar. Finns inga rätta eller fel svar, utan man

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass.

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Jag har en kompis i min klass han är skit snäll mot

Läs mer

Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns.

Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns. Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns. Han har gått upp i vikt en del varje gång vi haft kattungar hemma, men gick tillbaka rätt fort till

Läs mer

Kapitel 1 Det hade ringt in för flera minuter sen, ändå så kom nästan ingen till klassrummet.

Kapitel 1 Det hade ringt in för flera minuter sen, ändå så kom nästan ingen till klassrummet. Monstret Kapitel 1 Det hade ringt in för flera minuter sen, ändå så kom nästan ingen till klassrummet. Jag bara satt och väntade, jag var så jävla irriterad av att ingen Kunnde komma in så de kan börja

Läs mer

Eleverna i Kallingeskolan F-6 har gjort en egen tolkning av likabehandlingsplanen

Eleverna i Kallingeskolan F-6 har gjort en egen tolkning av likabehandlingsplanen Eleverna i Kallingeskolan F-6 har gjort en egen tolkning av likabehandlingsplanen Det finns en likabehandlingsplan som gäller för barn och vuxna på Kallingeskolan och där står det saker som vi måste veta

Läs mer

Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖR

Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖR Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖR 1 Jag vill ju inte ha sex, men jag låter dem hålla på. Det är ju ändå inte mig de har sex med, det är bara min kropp. Lisa 17 2 Vem? 3 Inget storstadsproblem

Läs mer

KLASS 1B ANDRA BARN I SKOLAN ALEX OLLE VICKE FRANK IDA LOVA SIRI EDVIN VUXNA I SKOLAN REKTOR JOHN PETER MELKER ALICE OSCAR SIV MAJA LINUS ELIN

KLASS 1B ANDRA BARN I SKOLAN ALEX OLLE VICKE FRANK IDA LOVA SIRI EDVIN VUXNA I SKOLAN REKTOR JOHN PETER MELKER ALICE OSCAR SIV MAJA LINUS ELIN KLASS 1B FRANK VICKE ANDRA BARN I SKOLAN ALEX OLLE LOVA SIRI EDVIN VUXNA I SKOLAN IDA MELKER ALICE OSCAR PETER REKTOR JOHN MAJA LINUS ELIN SKOLSYSTER ROBERT/IDROTT SIV Läs också : SPÖKET i skolan STARKAST

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Vilka tycker du är de bästa valen?

Vilka tycker du är de bästa valen? Vilka tycker du är de bästa valen? På vår webbplats www.respect4me.org kan du titta på berättelserna om våra liv och de situationer vi råkar ut för. Varje berättelse börjar på samma sätt med en kort film,

Läs mer

Saiid Min läsning i början och i slutet av det här året är två helt olika saker. Först måste jag säga att jag hade ett gigantiskt problem med att

Saiid Min läsning i början och i slutet av det här året är två helt olika saker. Först måste jag säga att jag hade ett gigantiskt problem med att Saiid Min läsning i början och i slutet av det här året är två helt olika saker. Först måste jag säga att jag hade ett gigantiskt problem med att gilla skönlitterära böcker från början, jag var inte van

Läs mer

De falska breven. Arbetsmaterial till. Om boken

De falska breven. Arbetsmaterial till. Om boken Om boken Boken handlar om en tjej som får ett brev från Erik. Erik har hon känt för länge sedan. Då var han tyst och blyg men nu är han annorlunda, mer mogen. De skriver flera brev för att till slut träffas.

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Rusmedel ur barnets synvinkel

Rusmedel ur barnets synvinkel FÖRBUNDET FÖR MÖDRA- OCH SKYDDSHEM På svenska Rusmedel ur barnets synvinkel Vad tänker mitt barn när jag dricker? Hej mamma eller pappa till ett barn i lekåldern! Bland allt det nya och förunderliga behöver

Läs mer

Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖ

Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖ Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖ 1 Jag vill ju inte ha sex, men jag låter dem hålla på. Det är ju ändå inte mig de har sex med, det är bara min kropp. Lisa 17 2 Ve m? 3 25 % av tjejerna i gymnasiet

Läs mer

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö Min egen ö Tror du på gud? Han svarade inte genast. Fortsatte bara framåt i den djupa snön. Den var tung och blöt, som om den legat där i flera år och bara blivit tjockare. Säkert skulle det ta lång tid

Läs mer

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson AVmedia dagen 20151027 Ses offline Milla Skoglund Stina Nilsson Varför "ses offline"? AVmedia utbildning Många kränkningar på nätet, Trygghets gruppen Lektion 1 Kontrakt Kontrakt Kontrakt SES OFFLINE?

Läs mer

Boken beskriver hur det känns att vilja vara tillsammans med någon. Den handlar om de drömmar och förväntningar som finns i ett förhållande.

Boken beskriver hur det känns att vilja vara tillsammans med någon. Den handlar om de drömmar och förväntningar som finns i ett förhållande. Arbetsmaterial till Tröjan Skriven av: Per Alexandersson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken Tröjan. Det kan användas individuellt eller i grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det

Läs mer

Frågor och svar. Big Bang sidan 1. Läraren. En del i spf-utbildning

Frågor och svar. Big Bang sidan 1.  Läraren. En del i spf-utbildning Frågor och svar Läraren sidan 1 Vilken smäll 1. Varför befinner sig Robin och Samir i ett träd utanför tvillingarnas hus? Det är fest i huset och alla i klassen utom Robin och Samir är bjudna. De vill

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer