Socioekonomiskt bokslut - för Selene-kollektivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socioekonomiskt bokslut - för Selene-kollektivet"

Transkript

1 Socioekonomiskt bokslut - för Selene-kollektivet

2

3 Inledning Detta exempel på ett socioekonomiskt bokslut bygger på verksamheten vid behandlingshemmet Selene-kollektivet på södra Gotland. Här får missbrukande kvinnor stöd att förändra sin livsstil en livsstil som är kostsam för såväl den enskilde som samhället. I ett socioekonomiskt bokslut ska alla och allas kostnader räknas in: Företagets bokslut och de ekonomiska effekter företagets verksamhet ger för individer, myndigheter och samhället i stort. Till detta krävs en kartläggning över händelser och kostnader som sannolikt uppstått om kvinnorna fortsatt sitt missbruk. De som vet mest om livet som missbrukande kvinna är kvinnorna själva. Till detta socioekonomiska bokslut har tre kvinnor med egna erfarenheter intervjuats. För att öka förståelsen för missbrukande kvinnors situation och bakgrund har de tre kvinnorna medgivit tillstånd att intervjumaterialet återges i rapporten. En referensgrupp med representanter från myndigheter och organisationer har bidragit med sina erfarenheter. Det socioekonomiska bokslutet visar vinst för samhällsekonomin på nio miljoner kronor under Rättsväsendet har i ett ekonomiskt perspektiv vunnit mest på Sellene-kollektivets verksamhet drygt sex miljoner kronor under ett år. Samtidigt visar företagets eget interna bokslut ett underskott. Samhällsekonomin är självklart inte den ende vinnaren. Bakom siffrorna återfinns mänskliga levnadsöden. Kvinnornas självupplevda vinst framgår av intervjumaterialet. Bokslutet bygger på 2007-års verksamhet

4

5 Innehåll 1. BAKGRUND 6 2. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT REFERENSGRUPPEN INTERVJUERNA 8 - Kvinna 35 år (Kvinna 1) 8 - Kvinna 62 år (Kvinna 2) 8 - Kvinna 47 år (Kvinna 3) LIVS-PANORAMA OCH EXTERNA AKTÖRER KONSUMTIONSKEDJOR FÖRETAGETS BOKSLUT OCH SAMHÄLLETS VINST ISBERGET DEN OSYNLIGA SAMHÄLLSVINSTEN ANALYS OCH RESULTAT VERKLIGHETEN BAKOM KALKYLEN 15 - Solskenshistoria I 15 - Solskenshistoria II INVESTERINGSBERÄKNINGAR SAMMANFATTNING RESULTAT OCH ANALYS FÖRFATTARENS EGNA REFLEKTIONER ORDLISTA 20 BILAGA 1 REFERENSGRUPPEN 21 BILAGA 2 INTERVJUERNA, UNDERLAG TILL KONSUMTIONSKEDJORNA 22 Inledning med en kort presentation av kvinnorna: 23 Hur har kvinnornas försörjningssituation sett ut för att finansiera missbruket? 24 Kvinnornas berättelser visar kostnader som till följd av missbruket uppstår för samhället och övriga. 25 Kvinnornas gemensamma slutreflektion 26 KONTAKTUPPGIFTER 27 Coompanion Kooperativ Utveckling Gotland 27 Selene-kollektivet 27 Institute for SocialEconomical Economics 27 Gotlands Kommun, Socialtjänst och omsorg 27 Gotlands kommun, Hälso och sjukvård 27 Kriminalvården Gotland 27 Polismyndigheten Gotland 27 Försäkringskassan Gotland 27 Arbetsförmedlingen Gotland 27

6 1. Bakgrund Selene-kollektivet är ett behandlingshem på södra Gotland. Här får missbrukande kvinnor stöd och hjälp att förändra sin livsstil en livsstil som är kostsam både för den enskilde och samhället. Följande exempel på socioekonomiskt bokslut visar att Selene-kollektivets verksamhet gav samhällsekonomin en vinst på nio miljoner kronor under Samtidigt visar företagets eget interna bokslut ett underskott. Selene-kollektivet i Alva på södra Gotland är ett behandlingshem för kvinnor med missbruksproblem och/eller psykosociala problem. Här finns sex heldygnsplatser och två eftervårdsplatser. Kvinnorna erbjuds rehabilitering, där målet är drogfrihet/nykterhet och en mer meningsfull tillvaro. Selene-kollektivet drivs som ekonomisk förening och omsätter cirka två miljoner kronor årligen. Förutom de tre ägarna deltar psykiatriker och sjuksköterska/massageterapeut i verksamheten. Ett socioekonomiskt bokslut innebär att samhällsnyttan av ett företags verksamhet värderas i ekonomiska termer. Företagets interna bokslut kan visa underskott samtidigt som samhället gör en ekonomisk vinst genom företagets verksamhet. Så såg det ut för Selene-kollektivet under verksamhetsåret Företaget omsatte två miljoner kronor, med ett underskott på drygt kronor. Under samma period visar det socioekonomiska bokslutet att samhällets vinst genom företagets verksamhet var cirka nio miljoner kronor. Samhällets ekonomiska vinst uppstår då de missbrukande kvinnorna förändrar sitt beteendemönster och livsstil från ett destruktivt levnadssätt till ett liv mer eller mindre fritt från missbruk. Kvinnornas självupplevda vinst framgår av intervjumaterialet i rapportens bilaga 2. Följande sidor beskriver det bakomliggande tillvägagångssättet vid framtagandet av detta socioekonomisktbokslut, med utgångspunkt från Selene-kollektivets verksamhet Metoden har utvecklats av nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog, företaget SEE AB. 1 1 Metoden beskrivs grundligt i rapporten Fyra räknesätt och ett bokslut handbok i socioekonomiskt bokslut, 6

7 2. Tillvägagångssätt I ett socioekonomiskt bokslut ska alla och allas kostnader räknas in. För att få fram fakta kring händelser och förhållanden för missbrukande kvinnor har tre kvinnor intervjuats. 2 En referensgrupp med representanter från myndigheter och organisationer har bidragit med sina erfarenheter. 3 Bakgrundsmaterialet från intervjuer och referensgrupp ligger till grund för en kartläggning ett livs-panorama. Livs-panoramat ger sedan underlag till identifiering av konsumtionskedjor det vill säga de kedjor av samhällsinsatser och behov som följer ett långvarit missbruk. Detta socioekonomiska bokslut bygger på ett scenario för klinter vid Selene-kollektivet; vad som sannolikt hänt vid fortsatt missbruk och skillnaden sedan de fått tillgång till behandling. Tre klienter från Selene-kollektivet har medverkat och berättat om sina erfarenheter. Dessa tre kvinnor representerar olika ålder och olika missbruk. 2.1 Referensgruppen En person med missbruksproblem startar en kedja av samhällsinsatser. Ofta berörs flera myndigheter och områden. Till detta socioekonomiska bokslut har därför en referensgrupp bidragit med erfarenheter. I gruppen finns representanter från social och omsorg, kriminalvård, polis, Försäkringskassan, hälso- och sjukvård samt klienter och verksamma vid Selene-kollektivet. I referensgruppen finns kunskaper dels om klienterna men även allmänt om miljöer, händelser och strukturer kring missbrukande kvinnor. Referensgruppen har utifrån sina erfarenheter gett underlag till sannolika samhällskostnader kring missbrukande kvinnor. Klienter är i detta sammanhang de kvinnor som på grund av missbruk skrivits in för rehabilitering vid Selene-kollektivet. Med utgångspunkt från ålder och typ av missbruk har tre olika klient-typer identifierats. Typ av missbruk kan vara alkohol, narkotika eller en blandning beroende på tillgång. Narkotikamissbruk innefattar amfetamin och heroin men också receptbeskrivna tabletter. Bland de inskrivna vid Selene-kollektivet har tre klient-typer sållats fram: Ung kvinna (18-25 år) med blandmissbruk Äldre kvinna (25 år -) med alkoholmissbruk Äldre kvinna (25 år -) med blandmissbruk Uppdelning gör det möjligt att undersöka om det finns skillnader mellan olika missbruk och ålder i förhållande till konsumtionen av samhällets välfärd. 2 De tre intervjuade kvinnorna har tidigare varit klienter vid Selene-kollektivet. 3 Referensgruppen presenteras i bilaga 1. 7

8 2.2 Intervjuerna De som vet mest om livet som missbrukande kvinna är kvinnorna själva. I en intervju har tre kvinnor berättat om sitt missbruk, dess bakgrund och livet efter behandlingen vid Selene-kollektivet. Kvinnorna representerar olika ålder och typ av missbruk. Avsikten med intervjun är att visa konsumtionskedjor, det vill säga den kedja av samhällsinsatser som följer ett långvarit missbruk. Genom intervjumaterialet går det också att studera förhållandet mellan olika typer av missbruk samt ålder. Intervjun ger en bild av hur kvinnornas liv såg ut under missbruksperioden. Men den visar också hur kvinnornas liv ser ut under och efter rehabiliteringen. Kvinna 35 år (Kvinna 1) Benämner sig själv som blandmissbrukare och har använt allt utom heroin. Varit missbrukare sedan 12 års ålder och anser sig vara alkoholist sedan 15 års ålder. Är missbruksfri sedan fyra år, och lever som ensamstående med katt (ej barn). Har haft dåligt stöd av anhöriga under missbruket. Vid vuxen ålder har det framkommit att hon som barn blivit sexuellt utnyttjad av anhörig. Kvinna 62 år (Kvinna 2) Har missbrukat i 40 år och har som blandmissbrukare använt allt utom heroin. Började med tabletter, sedan amfetamin och tabletter för att gå över på amfetamin och sprit. Är sambo sedan 22 år där även sambon är missbrukare men är själv nykter och drogfri sedan flera år tillbaka. I omgivningen fanns stöd men kvinnan ville inte belasta familjen. Mamma hade tillräckligt utan att belastas med mina bekymmer. Har alltid ansett att det är viktigt att sköta arbetet, körkort och boende. Kvinna 47 år (Kvinna 3) Missbrukat sedan 10 års ålder, uppfattades som överaktiv av familjen. Blev som barn bjuden på varmt svartvinbärsbrännvin av föräldrarna. Började sniffa vid års ålder samt rökte hasch och var tablettmissbrukare. Missbrukade för att slippa allt som fanns runt omkring. Har fyra barn och har alltid varit drogfri under tiden med barn och amningsperioden. Har periodvis varit helt nykter två till tre år men har alltid återvänt till missbruket. Har nu varit missbruksfri i fyra år. För att öka förståelsen för missbrukande kvinnors situation och missbrukets bakgrund har de tre kvinnorna medgivit tillstånd att intervjuerna återges i denna rapport. Intervjumaterialet i helhet, se bilaga 2 8

9 2.3 Livs-panorama och externa aktörer Livs-panorama är en kartläggning av livet och vardagen kring en missbrukande kvinna. Livs-panoramat visar de externa 2.3 aktörerna, Livs-panorama det vill säga de organisationer, och externa myndigheter aktörer och människor som påverkas och aktiveras kring en missbrukande person. Livs-panorama är en kartläggning av livet och vardagen kring en missbrukande kvinna. Livs-panoramat visar de externa För att aktörerna, få veta om vad det som vill verkligen säga sker de kring organisationer, missbrukande kvinnor myndigheter krävs en kartläggning. och På så sätt kan människor man identifiera som de påverkas aktiviteter och i aktiveras förlängningen kring aktörer en som missbrukande påverkas av kvinnornas livsstil. person. Figuren För nedan att visar få veta det livs-panorama om vad som som verkligen sammanställts sker utifrån kring Selene-kollektivets missbrukande kvinnor klienters erfarenheter krävs och referensgruppens en kartläggning. kunskaper På om så sätt missbrukande man kvinnors identifiera vardag. de aktiviteter och i förlängningen aktörer som påverkas av kvinnornas livsstil. Med utgångspunkt från detta livs-panorama går det att identifiera vilka externa aktörer (myndigheter, skolor, Figuren företag med nedan mera) visar som påverkas det livs-panorama och aktiveras kring som sammanställts missbrukande kvinnor. utifrån Selene-kollektivets klienters erfarenheter och referensgruppens kunskaper om missbrukande kvinnors vardag. Med utgångspunkt från detta livs-panorama går det att identifiera vilka externa aktörer (myndigheter, skolor, företag med mera) som påverkas och aktiveras kring missbrukande kvinnor. 7 9

10 2.4 Konsumtionskedjor 2.4 Konsumtionskedjor Konsumtionskedjan kopplar vardagliga händelser kring Konsumtionskedjan missbrukande kopplar kvinnor vardagliga till händelser kring samhällsaktörer missbrukande kvinnor och till de enskilda samhällsaktörer som och enskilda som berörs. När När aktörerna aktörerna och händelserna och är händelserna identifierade kan detta är prissättas. identifierade På så sätt går kan det att detta visa de kostnader som prissättas. På så sätt går det att visa de kostnader som uppstår uppstår kring missbruket. kring missbruket. Livs-panoramat kan nu kan omvandlas nu omvandlas till konsumtionskedjor till konsumtionskedjor kring försörjning, missbruk, kring boende, barn och försörjning, brott. I dessa kedjor missbruk, finns en rad boende, aktiviteter barn som och kan ledas brott. till de I olika dessa externa kedjor aktörerna. finns en rad aktiviteter som kan ledas till de olika externa aktörerna. Utifrån detta detta går går sedan det att prissätta sedan respektive att prissätta aktivitet. Till respektive detta har referensgruppen aktivitet. bidragit Till med detta kostnadsuppgifter. har referensgruppen Klienterna har har bidragit bidragit med prissättning med kostnadsuppgifter. till exempel för kriminella aktiviteter Klienterna har bidragit med såsom svartjobb och lura anhöriga. 4 prissättning till exempel för kriminella aktiviteter såsom svartjobb och lura anhöriga. 4 Bilden Bilden nedan nedan visar vilka visar aktörer vilka som aktörer direkt kan som härledas direkt till en kan viss aktivitet. härledas till en viss aktivitet. Bildförklaring: Försörjning Försörjning kan exempelvis kan exempelvis ske genom ske sjukpenning genom (Försäkringskassan), sjukpenning socialbidrag (kommunen), (Försäkringskassan), socialbidrag (kommunen), a-kassa a-kassa (Arbetsförmedlingen) eller eller snatteri, snatteri, lån och stölder lån ( och allmänheten). stölder ( allmänheten). Missbruket kan ge kan kostnader ge kostnader för kommun för genom kommun behov genom av omsorg behov och daglig av omsorg verksamhet och samt för hälso- daglig och sjukvård verksamhet i samband samt med för missbruksrelaterade hälso- och sjukvård sjukdomar, i skador samband och misshandel. med missbruksrelaterade sjukdomar, skador och misshandel. Boende; Boende; här finns här offentliga finns offentliga utgifter i form utgifter av bostadsbidrag, i form boendestöd av bostadsbidrag, och akutboende. Men här återfinns boendestöd också kompisar och akutboende. som ställer upp Men med här tillfällig återfinns bostad. också kompisar som ställer Barn i familjer upp med missbrukproblematik tillfällig bostad. kan behöva avlastnings- eller familjehem, resursstöd i Barn i familjer med missbrukproblematik kan behöva avlastningsskolan eller och familjehem, ökat socialstöd. resursstöd i skolan och ökat socialstöd. Brott Brott som leder som leder till gripande, till åtal, gripande, dom och straff åtal, medför dom en och rad aktiviteter straff och medför kostnader en rad hos myndigheter aktiviteter och enskilda. och kostnader hos myndigheter och enskilda. Inom konsumtionskedjor går det också att göra en uppdelning mellan Inom reala konsumtionskedjor och finansiella går det kostnader. också att göra Finansiella en uppdelning mellan kostnader reala och utgörs finansiella av kostnader. Finansiella skatter kostnader som sedan utgörs förs av skatter tillbaka som sedan till förs skattebetalarna tillbaka till skattebetalarna i form i form av av bidrag såsom bidrag barnbidrag, såsom a-kassa, barnbidrag, sjukpenning, a-kassa, pensioner och sjukpenning, ekonomiskt bidrag. pensioner Reala kostnader och rör produktionsbortfall, såsom kostnader för läkare, sjuksköterskor, vårdplatser och utredningar där (i detta fall) klienterna 4 Prisuppgifterna från Selene-kollektivet kommer främst från använder Social- en och resurs omsorgsförvaltningen, som skulle kunnat utnyttjas Kriminalvården, av någon Polisen, annan. Försäkringskassan, Jusek, Birkagården, Örebro Landsting och medverkande före detta klienter. 4 Prisuppgifterna kommer främst från Social- och omsorgsförvaltningen, Kriminalvården, Polisen, 8 Försäkringskassan, Jusek, Birkagården, Örebro Landsting och medverkande före detta klienter. 10

11 3. Företagets bokslut och samhällets vinst I det socioekonomiska bokslutet ingår också information om Selene-kollektivets verksamhet under året hade 3. Selene-kollektivet Företagets ett bokslut bokfört underskott och samhällets på drygt vinst kronor. Samtidigt medförde företagets verksamhet en samhällsekonomisk vinst på cirka nio miljoner kronor. I det socioekonomiska bokslutet ingår också information om Selene-kollektivets Rättväsendet verksamhet är den under aktör året. som enskilt 2007 hade vinner Selene-kollektivet mest utifrån den verksamhet ett bokfört som Selene-kollektivet underskott på bedrivit drygt kronor. Samtidigt medförde företagets verksamhet en samhällsekonomisk vinst på Kommuner (social omsorg) som köpt Selene-kollektivets tjänster gör en vinst på cirka 1,6 miljoner kronor. Detta cirka nio miljoner kronor. innebär en återbetalning på 88 procent per insatt krona. Även sjuk- och hälsovård är vinnare på kvinnornas rehabilitering Rättväsendet trots att är klienterna den aktör ofta som har stora enskilt vårdbehov vinner efter mest lyckad utifrån rehabilitering. den verksamhet som Selenekollektivet socioekonomiska bedrivit bokslutet ska slutligen kompletteras med Selene-kollektivets verksamhet och Det ekonomi Kommuner för 2007: (social Dels omsorg) i vilken omfattning som köpt Selene-kollektivets klienter inom respektive tjänster missbrukskarriär gör en vinst varit på cirka inskrivna för 1,6 rehabilitering. miljoner kronor. Och dels Detta med innebär företagets en interna återbetalning resultaträkning på 88 procent för per insatt krona. Även Under sjuk och var hälsovård totalt 14 är klienter vinnare placerade på kvinnornas på Selene-kollektivet. rehabilitering Av trots dessa att var klienterna två stycken ofta unga har blandmissbrukare. stora vårdbehov Fyra efter klienter lyckad kan rehabilitering. kategoriseras som äldre med alkoholmissbruk och åtta som äldre blandmissbrukare. Det socioekonomiska bokslutet ska slutligen kompletteras med Selene-kollektivets verksamhet och ekonomi för 2007: Dels i vilken omfattning klienter inom respektive missbrukskarriär varit inskrivna för Resultaträkningen rehabilitering. Och visar dels en med omsättningen företagets interna på knappt resultaträkning två miljoner för kronor års resultat efter finansiella Under kostnadsposter 2007 var totalt genererar 14 klienter i ett placerade underskott på Selene-kollektivet. på drygt kronor. Av dessa var två stycken unga Det blandmissbrukare. socioekonomiska Fyra bokslutet klienter visar kan kategoriseras att en stor del som av äldre verksamhetens med alkoholmissbruk ekonomiska och åtta resultat som saknas äldre i Selene-kollektivets blandmissbrukare. bokslut nämligen omvärlden. Samtidigt som företagets verksamhet gått med en förlust har omvärlden gjort en vinst på knappt nio miljoner kronor. Resultaträkningen visar en omsättningen på knappt två miljoner kronor års resultat efter Omräknat finansiella på kostnadsposter individnivå (14 genererar personer) i ett innebär underskott detta på drygt att företaget kronor. gjort en förlust per placerad klient med Det drygt socioekonomiska kronor bokslutet medan omvärldens visar att stor vinst del per av verksamhetens individ är drygt ekonomiska resultat kronor. saknas i Selene-kollektivets bokslut nämligen omvärlden. Samtidigt som företagets verksamhet gått med en Diagrammet förlust har omvärlden nedan visar gjort att en det vinst är samhällets på knappt aktörer nio miljoner som kronor. gör en ekonomisk vinst tack vare av Selene-kollektivets Omräknat på individnivå verksamhet (14 under personer) innebär detta att företaget gjort en förlust per placerad klient med drygt kronor medan omvärldens vinst per individ är drygt kronor. Diagrammet nedan visar att det är samhällets aktörer som gör en ekonomisk vinst tack vare av Selenekollektivets verksamhet under Summa i Skr Vinst Vinst per individ Arbetsförmedlingen Intäkt Kostnad Försäkringskassan Intäkt Kostnad Kommunen Intäkt Kostnad Hälso- och sjukvård Intäkt Kostnad Rättsväsendet Intäkt Kostnad Samhället övriga Intäkt Kostnad Övriga Intäkt Kostnad Selene-kollektivet Intäkt Kostnad Totalt Intäkt Kostnad

12 Tabellen på föregående sida visar att Arbetsförmedlingen, kommun, hälso- och sjukvård (landsting), rättväsendet, samhället övriga samt övriga påverkas positivt (vinst). För Försäkringskassan och Selenekollektivet har verksamheten inneburit en förlust under verksamhetsåret Grupperna rättväsendet, samhället övriga och övriga innehåller flera enheter. I rättväsendet ingår kriminalvård, polis, domstolsväsendet samt advokat och åklagare. Under rubriken samhället/övrigt ingår Tabellen på föregående sida visar att Arbetsförmedlingen, kommun, hälso- och sjukvård (landsting), rättväsendet, samhället övriga samt övriga påverkas positivt (vinst). För Försäkringskassan och Selenekollektivet Kronofogdsmyndigheten. har verksamheten inneburit en förlust under verksamhetsåret CSN och Rubriken övriga avser allmänheten i form av släktingar, kamrater, ideell sektor och andra personer/ företag Grupperna som påverkas rättväsendet, av dessa samhället missbrukande övriga och kvinnors övriga innehåller beteende. flera enheter. I rättväsendet ingår kriminalvård, polis, domstolsväsendet samt advokat och åklagare. Under rubriken samhället/övrigt ingår CSN och Kronofogdsmyndigheten. Bilden Rubriken nedan visar övriga de avser fem allmänheten aktörerna i där form genomslagskraften av släktingar, kamrater, av ideell Selene-kollektivets sektor och andra behandlingsinsatser för 2007 personer/företag har haft störst som positiva påverkas kostnadseffekt. av dessa missbrukande kvinnors beteende. Bilden nedan visar de fem aktörerna där genomslagskraften av Selene-kollektivets behandlingsinsatser för 2007 har haft störst positiva kostnadseffekt. Rättväsendet har i ett ekonomiskt perspektiv vunnit mest på Selene-kollektivets verksamhet under Det beror troligen främst på att av de 14 klienterna som fick behandling var 12 äldre klienter med Rättväsendet alkohol- har och i blandmissbruk. ett ekonomiskt För dessa perspektiv klienter har vunnit kriminella mest aktiviteter på Selene-kollektivets utgjort en stor del verksamhet av under Det försörjningsintäkterna beror troligen främst för mat, på hyra att och av de inte 14 minst klienterna för att finansiera som fick missbruket. behandling Dessutom var 12 har äldre flertalet klienter med alkoholav dem utsatts och blandmissbruk. för misshandel, våldtäkter För dessa med klienter mera där har rättsväsendet kriminella har fått aktiviteter ingripa. utgjort en stor del av försörjningsintäkterna Även kommunen (sociala för mat, omsorgen) hyra är och en aktör inte minst som får för ett positivt att finansiera resultat är missbruket. kanske inte så Dessutom har flertalet av förvånande. dem utsatts Kommunen för misshandel, har kostnader våldtäkter under missbruket, med mera men där även rättsväsendet i form av upphandlade har fått ingripa. tjänster för rehabilitering (vid Selene-kollektivet i detta fall). Även kommunen Men även hälso- (sociala och sjukvården omsorgen) (landsting) är en vinner aktör på som insatserna. får ett positivt Detta trots resultat att kvinnor är kanske som lämnar inte sitt så förvånande. missbruk Kommunen ofta har hälsoproblem har kostnader att ta under hand om. missbruket, Det kan handla men om även eftersatt i form tandvård av upphandlade och andra tjänster för rehabilitering hälsorelaterade (vid Selene-kollektivet missbrukssymptom, vissa i detta är så pass fall). omfattande att det krävs livslånga behandlingsinsatser. Att hälso- och sjukvården (landsting) trots dessa kostnadsomfattande insatser kan ses som en av de stora vinnarna utgör kanske det enskilt största utropstecknet för denna studie. Arbetsförmedlingen tjänar på Selene-kollektivets insatser. Detta trots den försörjningsförskjutning som brukar ske efter lyckad rehabilitering, då arbetsförmedlingen i ett övergångsskede skall bidra från stödberoende till egenförsörjning. Troligtvis beror de positiva effekterna för arbetsförmedlingen i just 5 Presenterade kostnader och intäkter är en blandning av reala och finansiella storheter. Ur en samhällsekonomisk utvärdering blir detta missvisande och en analys där enbart reala storheter bör göras. Sett ur ett aktörsperspektiv är dock detta oftast mindre intressant varför denna studie inte gör en uppdelning av reala och finansiella storheter. 5 Presenterade kostnader och intäkter är en blandning av reala och finansiella storheter. Ur en samhällsekonomisk utvärdering blir detta missvisande och en analys där enbart reala storheter bör göras. Sett ur ett aktörsperspektiv är dock detta oftast mindre intressant varför denna studie inte gör en 10 uppdelning av reala och finansiella storheter. 12

13 Men även hälso- och sjukvården (landsting) vinner på insatserna. Detta trots att kvinnor som lämnar sitt missbruk ofta har hälsoproblem att ta hand om. Det kan handla om eftersatt tandvård och andra hälsorelaterade missbrukssymptom, vissa är så pass omfattande att det krävs livslånga behandlingsinsatser. Att hälso- och sjukvården (landsting) trots dessa kostnadsomfattande insatser kan ses som en av de stora vinnarna utgör kanske det enskilt största utropstecknet för denna studie. Arbetsförmedlingen tjänar på Selene-kollektivets insatser. Detta trots den försörjningsförskjutning som brukar ske efter lyckad rehabilitering, då arbetsförmedlingen i ett övergångsskede skall bidra från stödberoende till egenförsörjning. Troligtvis beror de positiva effekterna för arbetsförmedlingen i just detta fall på att klienterna är äldre och efter rehabiliteringen återfinns i olika stöd från Försäkringskassan. De yngre klienterna har inte hunnit haft någon försörjning innan rehabiliteringen och får därmed detta inget fall på ekonomiskt att klienterna stöd är äldre från och arbetsförmedlingen. efter rehabiliteringen Dessa återfinns yngre i olika får ofta stöd stöd från i Försäkringskassan. form av socialbidrag. De yngre klienterna har inte hunnit haft någon försörjning innan rehabiliteringen och får därmed inget ekonomiskt stöd från arbetsförmedlingen. Dessa yngre får ofta stöd i form av socialbidrag. Att studien visar på positiva effekter även för aktören Övriga, där främst anhöriga och kamrater återfinns, Att studien är inte visar förvånande. på positiva Anhöriga effekter även och för kamrater aktören tar Övriga, ofta på där sig främst ansvar anhöriga för att och försöka kamrater vara behjälpliga under återfinns, missbruksperioder. är inte förvånande. De Anhöriga blir istället och utnyttjade kamrater tar i olika ofta på sammanhang sig ansvar för av att den försöka missbrukande. vara behjälpliga Det kan under handla missbruksperioder. om allt från att De låna blir pengar istället utnyttjade med svepskäl i olika som sammanhang att betala av räkningar den missbrukande. till att få Det en plats kan att sova handla sedan om man allt från blivit att låna vräkt. pengar Det är med inte svepskäl heller som ovanligt att betala att missbrukare räkningar till stjäl att från få en släkt plats och att sova vänner för att sedan finansiera man blivit sitt vräkt. missbruk. Det är inte heller ovanligt att missbrukare stjäl från släkt och vänner för att finansiera sitt missbruk. 3.1 Isberget den osynliga samhällsvinsten 3.1 Isberget den osynliga samhällsvinsten En En stor stor del del av av den den faktiska faktiska vinsten vinsten syns alltså syns inte inte i i Selene-kollektivets årsredovisning. årsredovisning. De ligger som De ett isberg under ligger ytan. som För ett Selene-kollektivet isberg under ytan. innebär För detta Selene-kollektivet att företaget riskerar innebär att undervärderas. detta att företaget riskerar att undervärderas. Diagrammet nedan visar hur stor del av de faktiska intäkterna, kostnaderna och vinsten som faktiskt syns Diagrammet i Selene-kollektivets nedan visar hur årsredovisning. stor del av de faktiska Omvärldens intäkterna, utfall kostnaderna ligger som och negativa vinsten siffror som faktiskt under syns ytan som i Selene-kollektivets ett isberg. årsredovisning. Omvärldens utfall ligger som negativa siffror under ytan som ett isberg. Diagrammet visar i i procent procent hur hur stor stor del del av av Selene-kollektivets Selene-kollektivets verksamhet verksamhet som syns som i syns årsberättelsen i årsberättelsen (den (den positiva positiva mörkgrå mörkgrå delen) delen) samt hur samt stor hur del stor som del som inte syns för 2007-års verksamhet när de sam- inte syns för 2007-års verksamhet när de samhällseffekterna medräknas (ljusgrå/negativt) Analys och resultat 6 Detta sätt att visa osynliga resursflöden kring en verksamhet definieras som isberget av de två nationalekonomerna Anders Wadeskog och Ingvar Nilsson, SEEAB. 13

14 4. Analys och resultat Detta exempel på socioekonomiskt bokslut visar hur och i vilken omfattning samhällsekonomin påverkas av att missbrukande kvinnor erbjudits möjlighet att förändra sin livsstil. Det socioekonomiska bokslutet ger en relevant bild av verksamhetens totala betydelse för omvärlden. Detta exempel på socioekonomiskt bokslut visar hur och i vilken omfattning Det är viktigt samhällsekonomin att poängtera att påverkas denna rapport av att missbrukande endast utgår från kvinnor ett verksamhetsår. erbjudits möjlighet Det är en att alltför förändra kort tid för sin bevisa livsstil. lyckade behandlingsinsatser. Personer med missbruksproblem har ofta återkommande skov Det (tillfälliga socioekonomiska försämringar). bokslutet Dessa ser ger olika en relevant ut för olika bild personer. av verksamhetens totala betydelse för omvärlden. Att kategoriskt hävda att alla Selene-kollektivets behandlingsinsatser under 2007 kommer att förbli Det är viktigt att poängtera att denna rapport endast utgår från ett verksamhetsår. Det är en alltför kort framgångsrika tid för vore bevisa att lyckade förenkla behandlingsinsatser. utöver det möjliga. Personer Låt oss därför med missbruksproblem reflektera över vad har ofta ett mer återkommande sannolikt scenario specifikt skov (tillfälliga för Selene-kollektivet: försämringar). Dessa Selene-kollektivets ser olika ut för olika behandlingsinsatser personer. har visat bra resultat för de år som företaget varit verksamt. Det bekräftas till viss del i Meeri Gidlunds och Pawlona Sjöstens c-uppsats Att kategoriskt i rehabiliteringsvetenskap hävda att alla Selene-kollektivets (Mittuniversitetet behandlingsinsatser 2004). I uppsatsen under 2007 svarar kommer 65 procent att förbli av klienterna framgångsrika att de inte återfallit vore att förenkla i missbruk utöver efter det avslutad möjliga. behandling. Låt oss därför Undersökningsmetoden reflektera över vad ett mer är sannolikt visserligen inte fullt tillförlitlig, något som författarna är medvetna om. Trots detta ger uppsatsen ett visst scenario specifikt för Selene-kollektivet: Selene-kollektivets behandlingsinsatser har visat bra resultat för de år som företaget underlag att utgå från. 7 varit verksamt. Det bekräftas till viss del i Meeri Gidlunds och Pawlona Sjöstens c- uppsats i rehabiliteringsvetenskap (Mittuniversitetet 2004). I uppsatsen svarar 65 procent av klienterna att de inte återfallit i missbruk efter avslutad behandling. Undersökningsmetoden är visserligen inte fullt Det ska också tillförlitlig, poängteras något som att det författarna skett en är hel medvetna del förändringar om. Trots detta inom ger rehabiliterings-vården uppsatsen ett visst underlag senaste att utgå åren. Bland från. annat 7 är insatserna generellt kortare och vården kommer in i ett senare skede av missbruket. Med detta i beaktande har denna rapport reviderat utfallet med 50 procent, för att inte överdriva Det ska poängteras att det skett en hel del förändringar inom rehabiliterings-vården de senaste åren. resultatet Bland av behandlingsinsatserna annat är insatserna generellt som Selene-kollektivet kortare och vården utfört/utför. kommer in i ett senare skede av missbruket. Med detta i beaktande har denna rapport reviderat utfallet med 50 procent, för att inte överdriva resultatet av Ett syfte med behandlingsinsatserna detta exempel på som socioekonomiskt Selene-kollektivet bokslut utfört/utför. är att visa de externa effekterna av Selenekollektivets behandlingsinsatser. Därmed kan vi visa hur och i vilken omfattning samhällsekonomin påverkas Ett syfte av att med dessa detta missbrukande exempel på socioekonomiskt kvinnor fått möjlighet bokslut är att att förändra visa de externa och påverka effekterna sin av livsstil. Selenekollektivets Det gäller i detta fall behandlingsinsatser. den sociala omsorgen Därmed (Kommunen), kan vi visa hur hälso- och och i vilken sjukvård omfattning (Kommun/Landsting), samhällsekonomin påverkas av att dessa missbrukande kvinnor fått möjlighet att förändra och påverka sin livsstil. Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Det gäller i detta fall den sociala omsorgen (Kommunen), hälso- och sjukvård (Kommun/Landsting), Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. De kostnader som dessa aktörer får genom Selene-kollektivets att köpa Selene-kollektivets årsberättelse visar tjänster företagets ingår intäkter i beräkningen. och kostnader för verksamhetsåret 2007, se nedan. Resultaträkningen visar att verksamheten haft ett negativt utfall för verksamhetsåret, det vill säga gjort Selene-kollektivets en förlust. årsberättelse visar företagets intäkter och kostnader för verksamhetsåret 2007, se Genom att nedan. endast Resultaträkningen utgå från Selene-kollektivets visar att verksamheten årsberättelse haft ett kan negativt utomstående utfall för intressenter verksamhetsåret, göra det be-vildömningar av företagets värde. Ett socioekonomiskt bokslut visar dessutom värdet på de externa ef- säga gjort en förlust. Genom att endast utgå från Selene-kollektivets årsberättelse kan utomstående intressenter göra fekterna. bedömningar Därmed visas av även företagets en relevant värde. bild Ett socioekonomiskt av verksamhetens bokslut totala visar betydelse dessutom för värdet omvärlden. på externa 8 effekterna. Därmed visas även en relevant bild av verksamhetens totala betydelse för omvärlden. 8 Selene-kollektivet Omvärlden Intäkt Kostnad Vinst Vinst per individ Verkligheten bakom kalkylen 14 7 Författarna kommenterar undersökningsmetoden med följande formulering i slutsatserna: Vi varken verifierar Samhällsekonomin är inte den ende vinnaren. Bakom siffrorna återfinns mänskliga levnadsöden. eller falsifierar hypotesen att Selene-kollektivet bedriver en framgångsrik missbruksvård, även om respondenternas svar på frågan om drogfrihet uppgick till 65 % vid undersökningstillfället, pga. brister i vår undersökningsmetod. 8 Selene-kollektivet 7 Författarna kommenterar hade inga dolda undersökningsmetoden intäkter i form med av följande subventionerad formulering i slutsatserna: hyra eller liknande Vi varken under verifierar eller verksamhetsåret. Mer detaljerad information finns i företagets verksamhetsberättelse. falsifierar hypotesen att Selene-kollektivet bedriver en framgångsrik missbruksvård, även om respondenternas svar på frågan om drogfrihet uppgick till 65 % vid undersökningstillfället, pga. brister i vår undersökningsmetod. 8 Selene-kollektivet hade inga dolda intäkter i form av subventionerad hyra eller liknande under verksamhetsåret. Mer detaljerad information finns i företagets verksamhetsberättelse.

15 5. Verkligheten bakom kalkylen Samhällsekonomin är inte den ende vinnaren. Bakom siffrorna återfinns mänskliga levnadsöden. Efter att studerat det ekonomiska utfallet av Selene-kollektivets behandlingsinsatser kan det vara viktigt att ännu en gång poängtera att det bakom dessa siffror finns mänskliga levnadsöden. Det är på sin plats att visa att det finns fler vinnare än de samhälliga ekonomiska vinsterna som framkommer i denna studie. De solskenshistorierna som presenteras nedan är berättade av två tidigare klienter från Selene-kollektivet. Vissa ändringar är gjorda i berättelserna för att kvinnorna inte ska kunna identifieras. Solskenshistoria I Kvinna född 1974 där mamman missbrukade och hade psykiska problem. Pappan hade inga missbruksproblem. Föräldrarna bodde tillsammans, men skildes då kvinnan var åtta år. Hon har en bror som inte missbrukar. I början av tonåren började hon att känna av ångest och var deprimerad längre tider. Kvinnan började dricka alkohol regelbundet då hon var 13 år. Snart började hon också använda hasch, amfetamin och lugnande tabletter. Trots att hon missbrukade så pass mycket lyckades hon avsluta gymnasiet med goda betyg och har även studerat vid högskola. Hon har arbetat som administratör och var som sådan högavlönad. Under en tid arbetade hon även utomlands. På samtliga arbetsplatser var det mycket vanligt (det ingick i princip i arbetsuppgifterna) med representation på kvällstid. Vid dessa tillfällen förekom det mycket alkohol. Trots en fin fasad utåt såg verkligheten annorlunda ut. Kvinnan var nästan dagligen påverkad av alkohol och/eller droger på arbetet. Hon hade en sambo under flera års tid, men denne utsatte kvinnan för psykisk misshandel. Till slut föll fasaden och hon blev arbetslös. I samband mede detta eskalerade missbruket. Innan kvinnan kom till Selene-kollektivet hade hon gått tre dagbehandlingar och en heldygnsbehandling. Efter rehabiliteringen vid Selene-kollektivet har kvinnan börjat arbeta. Hon är nu gift, har tre barn och driver tillsammans med maken ett företag. Hon har varit nykter och drogfri hela tiden sedan hon skrevs ut. Solskenshistoria II Kvinna, född 1950 uppväxt med båda föräldrarna och två bröder. Missbruksdebuten skedde i 12-årsåldern och omfattade heroin, amfetamin, hasch, benzo och alkohol. Kvinnan hade även psykiska problem i form av antisocial störning, ångest och tvångstankar, enligt utredningar gjorda av Kriminalvårdens läkare. Hon slutade skolan i förtid och har aldrig förvärvsarbetat. Istället förtidspensionerades hon. Missbruket finansierade kvinnan genom brottslig verksamhet, vilket medförde flera långa fängelsestraff. På grund av det kraftiga missbruket och den kriminella livsstilen hade hon inget socialt fungerande nätverk då hon skrevs in hos Selene-kollektivet. Hon har hepatit C, men har aldrig medicinerats för det. Efter behandlingen har kvinnan varit helt drogfri. Hon har arbetat ideellt och har också engagerat sig i olika drogfria föreningar. Hon har nu flera drogfria vänner och ett fungerande liv som hon trivs med. 15

16 6. Investeringsberäkningar Denna rapport visar att en framgångsrik behandling vid Selene-kollektivet är en investering som kan komma att generera i en samhällsvinst på cirka 220 miljoner kronor under en tjugoårsperiod. Alla företag gör någon form av ekonomisk analys för att bedöma om en investering kommer att återbetala sig inom rimlig tid. Målsättningen med denna rapport är inte att försöka komma med lösningar på hur samhällets aktörer skall kunna hantera problematiken med kostnad och effekt i egna budgetar. Denna rapport presenterar istället en beräkning baserat på Selene-kollektivets verksamhet. Utifrån detta går det att se rehabiliteringsinsatserna som en investering. Därmed går det också att beräkna en framtida avkastning. Underlaget för investeringsberäkningen härstammar från de vinster och uteblivna kostnader som samhället gör när rehabiliteringsinsatserna lyckas. Dessa uteblivna kostnader kan/bör ses som en vinst för aktörerna och avsikten är att studera vad investeringen är värd på sikt. Beräkningen bygger på ett tjugoårs-perspektiv 9, då genomsnittsåldern för de behandlade på Selenekollektivet för 2007 var cirka 43 år. Vi tittar även på produktionsvärdet som identifierade hos karriären kvinna ung blandmissbrukare, med samma tidsperspektiv. Här utgår studien från att produktionsvärdet bör vara minst den lön som arbetsgivare betalar sin anställd. Produktionsvärdet uppskattas utifrån en låg LO-medlems månadslön ( kronor per månad plus löneomkostnader på 50 procent). Detta innebär att beräkningen utgår från ett produktionsvärde på kronor per år och person, beräkningen görs utifrån att två av klienterna återgår till arbetsmarknaden. Beräkningen visar att om sju av de 14 rehabiliterade klienter från Selene-kollektivet är lyckade insatser och att två av klienterna återgår till arbetsmarknaden. Samt att dessa klienter fortsätter att visa på samma positiva resultat år efter år i en tjugoårsperiod, kommer det aggregerade värdet på verksamhetsutfallet vara cirka 220 miljoner kronor utifrån dagens värdering av kronan. 9 I beräkningen har en diskonteringsränta på 4 procent använts. Diskontering genomförs för att justera värdet av framtida utfall till dagens värdering av svenska kronan. 16

17 Bilden nedan visar resultatet av denna investeringsberäkning av vinster (uteblivna kostnader) samt produktionsvärdet sett i ett framtidsperspektuv på tjugo år. Bilden nedan visar resultatet av denna investeringsberäkning av vinster (uteblivna kostnader) samt produktionsvärdet sett i ett framtidsperspektiv på tjugo år

18 7. Sammanfattning Resultat och analys 7. Sammanfattning Resultat och analys Detta socioekonomiska bokslut visar bland annat att Selene-kollektivets verksamhet under 2007 genererat Detta i socioekonomiska en samhällig vinst bokslut på totalt visar cirka bland annat 000 att kronor. Selene-kollektivets Men det är en verksamhet vinst som inte under syns i företagets 2007 genererat eget bokslut. i en samhällig vinst på totalt cirka kronor. Men det är en vinst som Rättväsendet inte syns i är företagets den ur ekonomisk eget bokslut. synvinkel enskilt största vinnaren av samtliga aktörer. Under verksamhetsåret Rättväsendet har rättväsendet är den ur ekonomisk gjort en vinst synvinkel på cirka enskilt största 000 kronor. vinnaren av samtliga aktörer. Under Vidare verksamhetsåret visar studien att har det rättväsendet ur ett socioekonomiskt gjort en vinst på perspektiv cirka och 000 i detta kronor. sammanhang är mest lönsamt Vidare att visar behandla studien äldre att kvinnor det ur med ett socioekonomiskt blandmissbruk. Vinst perspektiv individ och i och detta framgångsrik sammanhang rehabilitering mest är cirka lönsamt att behandla kronor. äldre kvinnor med blandmissbruk. Vinst per individ och är framgångsrik rehabilitering är cirka kronor. Slutligen visar detta exempel på socioekonomiskt bokslut att om samhällets aktörer väljer att se rehabiliteringsinsatser som en investering, kan utfallet utifrån ett tjugoårs-period generera i en Slutligen samhällig visar vinst detta på exempel totalt cirka på socioekonomiskt kronor bokslut (tvåhundratjugo att om samhällets miljoner aktörer kronor). väljer att se rehabiliteringsinsatser som en investering, kan utfallet utifrån ett tjugoårs-period generera i en samhällig vinst på totalt cirka kronor (tvåhundratjugo miljoner kronor)

19 8. Författarens egna reflektioner Som författare till denna rapport tar jag mig friheten att avslutningsvis återge några egna korta synpunkter som mer bygger på egna reflektioner än underbyggda slutsatser. Utfallet och resultatet som presenteras i denna studie är förhållandevis högt trots att Selene-kollektivets klienter inte utgörs av samhällets värstingar, utan är snarare tysta och osynliga (misshandlade och utnyttjade) sett i ett samhällsperspektiv. Ett framgångskoncept för Selene-kollektivet är att företaget ser individen och individens behov. Tack vare denna insikt, att genomföra riktade insatser även efter genomförd rehabilitering, kan företaget visa upp positiva utfall av genomförd behandling. Troligtvis får detta framgångsrika resultat på individnivå ändå negativa effekter och konsekvenser på företagsnivå, vilket kanske återspeglas i företagets ekonomiska resultat. Avslutningsvis är förhoppningen att denna studie dels skall stärka Selene-kollektivet som företag och höja företagets marknadsvärde. Samt att studiens utfall även skall kunna fungera som ett verktyg/stöd för politiker och tjänstemän för beslut som rör rehabiliteringsinsatser. Slutligen vill jag förmedla ett tack till samtliga deltagare som på olika sätt bidragit och möjliggjort att studien kunde genomföras. Kenneth Eckard Coompanion Gotland Lövsta den 18 november

20 9. Ordlista Ekonomisk förening: En ekonomisk förening är en juridisk förening (liksom aktiebolag). Företaget skall bestå av minst tre personer eller företag och medlemmarna beslutar om kapitalinsatsens storlek. Externa aktörer: Med externa aktörer menas här de aktörer som påverkas av missbrukande kvinnors aktiviteter. Det kan till exempel vara Försäkringskassan, kommunen, Arbetsförmedlingen eller rättsväsendet. Klient: Med klienter avses här de kvinnor som på grund av missbruk skrivits in för rehabilitering vid Selene-kollektivet. Klient-typer: I Selene Kollektivets verksamhet identifierades tre olika klient-typer; utifrån skillnader i ålder och typ av missbruk. Konsumtionskedja: Den kedja av samhällsinsatser som framkommer från ett långvarit missbruk och härleds från livspanaoramat (se nedan). Vardagliga händelser (försörjning, missbruk, barn, boende, brott) kopplas till de aktörer exempelvis Försäkringskassan, kommunen, Arbetsförmedlingen, rättsväsendet som berörs av kvinnornas missbruk. Kostnader reala och finansiella: Medan real kostnad utgörs av produktionsbortfall är finansiell kostnad en transföringskostnad som används främst i nationalekonomiska sammanhang. Transferering utgörs av skatter som sedan förs tillbaka till skattebetalarna i form av bidrag såsom barnbidrag, A-kassa, sjukpenning, pensioner och ekonomiskt bidrag. Real kostnad är övigt, såsom kostnader för läkare, sjuksköterskor, vårdplatser och utredningar där klienter (i detta fall från Selene-kollektivet) använder en resurs som skulle kunna nyttjas av någon annan. Livspanorama: En kartläggning av sannolika vardagliga händelser som (i detta fall) kan kopplas till missbrukande kvinnors vardag (försörjning, missbruk, barn, boende, brott). Ur denna karläggning härleds sedan konsumtionskedjan (se ovan). Sociala företag: Den vanligaste företagsformen för social ekonomi är ekonomisk förening vilket avser en ekonomisk verksamhet där inflytandet är kopplat till ägandet utifrån en medlem en röst. Företagen återfinns främst inom näringsgrenarna fastighet och uthyrningsverksamhet, företagstjänster, utbildning samt andra samhälliga och personliga tjänster. Selene: Selene är enligt den grekiska mytologin mångudinnan som också är moder till 50 döttrar. Selene-systrarna: Föreningen bildades 2006 och består av kvinnor som har varit eller är inskrivna på Selene-kollektivet. Föreningens syfte är att ge stöd i det drogfria/nyktra livet och bryta isoleringen som många annars fastnar i. Socioekonomiskt bokslut: Baseras på företagets (i detta fall Selene-kollektivet) eget bokslut från verksamheten samt de relevanta externa effekterna (samhällsekonomiska effekter) som verksamhetens 20

Socioekonomisk Kalkyl Främjande och förebyggande insatser för barn och unga

Socioekonomisk Kalkyl Främjande och förebyggande insatser för barn och unga Torshälla stads nämnd Datum 1 (5) Torshälla stads förvaltning Ledning och administration Annette Johansson, 016-710 73 03 TSN/2014:312 Torshälla stads nämnd Socioekonomisk Kalkyl Främjande och förebyggande

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

Folkhälsan i ett socioekonomiskt perspektiv

Folkhälsan i ett socioekonomiskt perspektiv Folkhälsan i ett socioekonomiskt perspektiv 1 Kan man räkna på människor och hur de mår? 2 Socioekonomiska beräkningar introducerades 2009 i kommunen: 1) Utbildning av kommunens ekonomer. 2) Beräkning

Läs mer

Utanförskap eller prevention?

Utanförskap eller prevention? Utanförskap eller prevention? - en socioekonomisk beräkning av kostnaderna för utanförskap och prevention i Sotenäs En rapport framtagen av Maria Hassing Karlander i samarbete med Annika Westlund och Susanne

Läs mer

Att investera i framtiden

Att investera i framtiden 2013 Arbetsmarknads- och familjenämnden Datum Diarienummer 1 (5) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Enheten för kvalitet Sofia Eriksson, 070-0866201 Att investera i framtiden -Rapport från utbildning

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR. Din bakgrund. DELTA-verksamhet: ARBETSMARKNADSTORGET. 1. Kön Man. Kvinna. 2. Ålder. .. år.

FRÅGEFORMULÄR. Din bakgrund. DELTA-verksamhet: ARBETSMARKNADSTORGET. 1. Kön Man. Kvinna. 2. Ålder. .. år. FRÅGEFORMULÄR DELTA-verksamhet: ARBETSMARKNADSTORGET Din bakgrund 1. Kön Man. Kvinna. 2. Ålder.. år. 3. Familjesituation Bor hos föräldrar eller anhöriga. Ensamstående utan barn hemma. Ensamstående med

Läs mer

DET BLIR FÖR DYRT!!!

DET BLIR FÖR DYRT!!! DET BLIR FÖR DYRT!!! MISSBRUKETS KOSTNADER OCH VÄRDET AV FRAMGÅNGSRIK REHABILITERING Det socioekonomiska bokslutet som en metod att mäta detta Ingvar Nilsson/SEE 2014-11- 11 (i.nilsson@seeab.se www.seeab.se

Läs mer

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden.

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hem, ljuva hem Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hemlöshet förknippas ofta med personer som inte har tak över huvudet, som

Läs mer

Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Jag arbetar på Stockholms universitet och på Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka. Mitt område på Nka är Förvärvsarbete,

Läs mer

På väg Enkät för den unge

På väg Enkät för den unge På väg Enkät för den unge För dig som bor i familjehem eller HVB Du har rätt att få det stöd du behöver, både innan och efter det att du flyttat ut från ditt familjehem eller hem för vård eller boende

Läs mer

Förenklad samhällsekonomisk analys av projekt i Samordningsförbundet Jönköping

Förenklad samhällsekonomisk analys av projekt i Samordningsförbundet Jönköping Förenklad samhällsekonomisk analys av projekt i Samordningsförbundet Jönköping 1. Sammanfattning Denna rapport innehåller en form av samhällsekonomisk analys av kostnader för och intäkter från de två projekt

Läs mer

Inskrivning text, IKM-DOK

Inskrivning text, IKM-DOK Inskrivning text, IKM-DOK Individkod: Datum för intervju: Placerande kommun: Intervjuare: Inskriven: (A,B) Allmän information Klienten är en 39-årig man. Han är svensk medborgare och är född i Sverige.

Läs mer

Sociala investeringar Rätt, fel och möjligt ett kommunalt perspektiv. Stefan Ackerby

Sociala investeringar Rätt, fel och möjligt ett kommunalt perspektiv. Stefan Ackerby Sociala investeringar Rätt, fel och möjligt ett kommunalt perspektiv Stefan Ackerby Beslut på SKL:s kongress hösten 2011 SKL skall "tillsätta en utredning som ser över vilka effekter man kan åstadkomma

Läs mer

Ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten i Umeå. Halvårsrapport 2007-03-01 2007-09-15

Ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten i Umeå. Halvårsrapport 2007-03-01 2007-09-15 Ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten i Umeå Halvårsrapport 2007-03-01 2007-09-15 Rapporten sammanställd av: Wilhelm Franklin Frivårdsinspektör På uppdrag av

Läs mer

Socioekonomisk analys av Projekt Social Hänsyn

Socioekonomisk analys av Projekt Social Hänsyn 1 Socioekonomisk analys av Projekt Social Hänsyn Göteborg 150601 Berit Björnered BBj Konsult 2 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2.1 Socioekonomisk analys... 3 2.2 Utanförskapets kostnader... 4 3 39 deltagare...

Läs mer

Teknikstöd i skolan. Socioekonomisk analys av unga, skolmisslyckanden och arbetsmarknaden

Teknikstöd i skolan. Socioekonomisk analys av unga, skolmisslyckanden och arbetsmarknaden Teknikstöd i skolan Socioekonomisk analys av unga, skolmisslyckanden och arbetsmarknaden Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Eva Nilsson Lundmark, Ingvar Nilsson & Anders Wadeskog Ansvarig handläggare

Läs mer

Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser. Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering JobbCentrum. Karlskoga - Degefors samordningsförbund

Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser. Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering JobbCentrum. Karlskoga - Degefors samordningsförbund Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering JobbCentrum Karlskoga - Degefors samordningsförbund 25/10-2008 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Ekonomisk

Läs mer

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige 2009-09-28 146 Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMMET SYFTE OCH RELATION TILL

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SEMINARIUM PÅ HOLA FOLKHÖGSKOLA 15-16 JANUARI 2009, ÅDALSSAMVERKAN FRÅN PRATSAM TILL GÖRSAM! Inledning

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SEMINARIUM PÅ HOLA FOLKHÖGSKOLA 15-16 JANUARI 2009, ÅDALSSAMVERKAN FRÅN PRATSAM TILL GÖRSAM! Inledning 1 MINNESANTECKNINGAR FRÅN SEMINARIUM PÅ HOLA FOLKHÖGSKOLA 15-16 JANUARI 2009, ÅDALSSAMVERKAN FRÅN PRATSAM TILL GÖRSAM! Inledning Arbetet med att gemensamt jobba med välfärdsfrågor utifrån krympande ekonomiska

Läs mer

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten SAMS Umeå Projektförslag Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten 1. BAKGRUND Gruppen som saknar sjukpenninggrundad inkomst (SG1) har historiskt

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Utanförskapets kostnader för en grupp unga vuxna med psykisk ohälsa på Hisingen

Utanförskapets kostnader för en grupp unga vuxna med psykisk ohälsa på Hisingen Utanförskapets kostnader för en grupp unga vuxna med psykisk ohälsa på Hisingen Ett socioekonomiskt perspektiv på utanförskap, prevention och rehabilitering NOVEMBER 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Länge en sparsamt belyst fråga! Men uppmärksammad i: - Att ta ansvar

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Rapport projekt GRUS

Rapport projekt GRUS 1 Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Rapport projekt GRUS Karlskoga/Degerfors Samordningsförbund 2008-10-27 Projekt Grus har en payoff-tid för samhället på 27 månader. Den långsiktiga lönsamheten

Läs mer

Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009

Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009 Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009 Intervjuerna utförda under hösten 2009 av Lena Jonsson Det är just det att jag inser, att även om jag skulle vinna alla pengar

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:3250 av Beatrice Ask m.fl. (M) med anledning av skr. 2015/16:27 Riksrevisionens rapport om återfall i brott

Motion till riksdagen 2015/16:3250 av Beatrice Ask m.fl. (M) med anledning av skr. 2015/16:27 Riksrevisionens rapport om återfall i brott Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3250 av Beatrice Ask m.fl. (M) med anledning av skr. 2015/16:27 Riksrevisionens rapport om återfall i brott Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer

Läs mer

Släpp kontrollen Vinn friheten!

Släpp kontrollen Vinn friheten! Släpp kontrollen Vinn friheten! För anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser Av Carina Bång Släpp kontrollen Vinn friheten! Copyright 2012, Carina Bång Ansvarig utgivare: Coaching & Motivation Scandinavia

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Utvärdering Projekt Vägen

Utvärdering Projekt Vägen Utvärdering Projekt Vägen Projektets bakgrund och utgångspunkter I Lycksele finns ett antal utrikes födda personer som idag har kontakt med alla fyra aktörer (Lycksele kommun, VLL, AF och Försäkringskassan)

Läs mer

En rimlig hypotes är att det finns en samhällsekonomisk potential i att satsa på förebyggande arbete inom de generella verksamheterna för barn och

En rimlig hypotes är att det finns en samhällsekonomisk potential i att satsa på förebyggande arbete inom de generella verksamheterna för barn och Sammanfattning Psykisk ohälsa är ett allvarligt hälsoproblem bland barn och ungdomar och därmed ett angeläget område för samhällsinsatser. Det mesta av de resurser som samhället satsar på barn och ungdomar

Läs mer

Socialförvaltningen. Ett socioekonomiskt perspektiv på subventionerade anställningar år 2013

Socialförvaltningen. Ett socioekonomiskt perspektiv på subventionerade anställningar år 2013 Socialförvaltningen Ett socioekonomiskt perspektiv på subventionerade anställningar år 213 Angela Nilsson, Piteå den 2 oktober 214 1 Sammanfattning Piteå kommun har i några år gjort en satsning på subventionerade

Läs mer

Välfärd på 1990-talet

Välfärd på 1990-talet Lättläst Välfärd på 1990-talet Lättläst En lättläst sammanfattning av SOU 2001:79 från Kommittén Välfärdsbokslut. Du beställer denna skrift från: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm telefon: 08-690 91

Läs mer

Socioekonomiskt bokslut Fryshuset. Eva Nilsson Lundmark, Ingvar Nilsson & Anders Wadeskog 2013-07-03

Socioekonomiskt bokslut Fryshuset. Eva Nilsson Lundmark, Ingvar Nilsson & Anders Wadeskog 2013-07-03 Socioekonomiskt bokslut Fryshuset Eva Nilsson Lundmark, Ingvar Nilsson & Anders Wadeskog 2013-07-03 VILL DU INVESTERA I MIN FRAMTID??? DET BLIR FÖR DYRT PRINCIPER & SYFTE Socioekonomiskt bokslut = ett

Läs mer

MedUrs Utvärdering & Följeforskning

MedUrs Utvärdering & Följeforskning MedUrs Utvärdering & Följeforskning Preliminära uppgifter Fort Chungong & Ove Svensson Högskolan i Halmstad Wigforssgruppen för välfärdsforskning Förväntningar verkar stämma överens med upplevt resultat

Läs mer

4. Datum för ifyllande av formulär: A3. Formuläret besvarat genom *: B3. Födelseland. a. Intervjuperson: b. Förälder 1: c.

4. Datum för ifyllande av formulär: A3. Formuläret besvarat genom *: B3. Födelseland. a. Intervjuperson: b. Förälder 1: c. Intervjuinformation 1. Individkod: 4. Datum för ifyllande av formulär: 2. Vårdtillfälle: 5. Löpnummer: 3. Inskrivningsdatum: 6. Intervjuare/uppgiftslämnare (II+3 siffror): A - Administrativa uppgifter

Läs mer

BRYTA TYSTNADEN OM MISSBRUKET I FAMILJEN

BRYTA TYSTNADEN OM MISSBRUKET I FAMILJEN FÖRA BARNEN PÅ TAL BEARDSLEES FAMILJEINTERVENTION Heljä Pihkala 15/11 2012 BRYTA TYSTNADEN OM MISSBRUKET I FAMILJEN TVÅ METODER MED SAMMA GRUNDANTAGANDE: ÖPPEN KOMMUNIKATION OM FÖRÄLDERNS SJUKDOM/MISSBRUK

Läs mer

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 SYVI Särskolans och Specialskolans YTTRANDE yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:102 Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen

Läs mer

- om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE

- om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE - om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 4 1. BARN TILL MISSBRUKARE Det finns cirka 2 miljoner barn i Sverige. Enligt Folkhälsomyndigheten (tidigare Statens Folkhälsoinstitut) lever omkring

Läs mer

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Studenthäfte För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Information till Studerande som söker försörjningsstöd under sommaren Du som inte har din sysselsättning och

Läs mer

EG-rätten brukar delas in i primär- och sekundärrätt. Vad innebär dessa termer? Ge också minst två exempel på rättsregler som ingår i sekundärrätt

EG-rätten brukar delas in i primär- och sekundärrätt. Vad innebär dessa termer? Ge också minst två exempel på rättsregler som ingår i sekundärrätt Tenta januari 2010 Fråga 1 EG-rätten brukar delas in i primär- och sekundärrätt. Vad innebär dessa termer? Ge också minst två exempel på rättsregler som ingår i sekundärrätt = Kodnummer. Fråga 2 M och

Läs mer

Världsrekord i satsning på folkhälsa drygt 70 mkr 2006-2012. Nynäshamns kommun. Insatser för barn och ungdomar är lönsamt Siv Jatko 20120423

Världsrekord i satsning på folkhälsa drygt 70 mkr 2006-2012. Nynäshamns kommun. Insatser för barn och ungdomar är lönsamt Siv Jatko 20120423 1 Världsrekord i satsning på folkhälsa drygt 70 mkr 2006-2012 Nynäshamns kommun Insatser för barn och ungdomar är lönsamt Siv Jatko 20120423 Insatser för barn och ungdomar är lönsamt Siv Jatko 20120423

Läs mer

Narkotikakartläggning för 2010

Narkotikakartläggning för 2010 KARTLÄGGNING 1(11) Handläggare, titel, telefon Britt Birknert, programansvarig 11-152268 Socialnämnden Narkotikakartläggning för 21 Sammanfattning Kartläggningen är avgränsad till Norrköpings kommun. Myndigheter

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Tips och trix för din vardagsekonomi

Tips och trix för din vardagsekonomi Tips och trix för din vardagsekonomi Budget- och hyresrådgivningen i Malmö Inkomster Se till att du har rätt inkomster och bidrag. Saknar du inkomst eller har väldigt låg inkomst? Då kanske du har rätt

Läs mer

Socioekonomisk metod Datainsamling och modell

Socioekonomisk metod Datainsamling och modell 1 Sociosk metod Datainsamling och modell GRUNDSTEGEN Den socioska analysen är ett synsätt och ett knippe metoder (modeller) samt en strukturerad databank med vars hjälp man i ska termer kan beskriva, värdera

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

- om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE

- om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE - om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. BARN TILL MISSBRUKARE Det finns cirka 2 miljoner barn i Sverige. Enligt Folkhälsomyndigheten (tidigare Statens Folkhälsoinstitut) lever omkring

Läs mer

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag Lättläst Försörjningsstöd Socialbidrag Vad är försörjningsstöd? Försörjningsstöd är pengar som kommunen kan ge till människor som inte själva kan betala sina räkningar eller köpa mat och kläder och annat

Läs mer

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Björns föräldrar separerade när han var ett år. Efter det bodde han mest med sin mamma, men varannan helg hos sin pappa, med pappans fru och sin låtsassyster.

Läs mer

Utvecklingsseminarium

Utvecklingsseminarium Utvecklingsseminarium Samverka för att förebygga återfall i brott Del 2. Workshopkompendium Innehåll Workshop 1 Hur arbetar vi effektivt och individanpassat mot återfall i brott?...3 Workshop 2 Vad krävs

Läs mer

Samhällsekonomiska aspekter av missbruk. Kari Jess Fil dr i socialt arbete Mälardalens högskola

Samhällsekonomiska aspekter av missbruk. Kari Jess Fil dr i socialt arbete Mälardalens högskola Samhällsekonomiska aspekter av missbruk Kari Jess Fil dr i socialt arbete Mälardalens högskola INVESTERING KONTRA KOSTNAD EXEMPEL MISSBRUKSBEHANDLING KOMMUNALEKONOMISK SAMHÄLLSEKONOMISK KOSTNAD INVESTERING

Läs mer

På väg. Enkät inför utflyttning. - för dig som bor i familjehem eller HVB

På väg. Enkät inför utflyttning. - för dig som bor i familjehem eller HVB På väg Enkät inför utflyttning - för dig som bor i familjehem eller HVB Du har rätt att få det stöd du behöver, både innan och efter det att du flyttat ut från ditt familjehem eller hem för vård eller

Läs mer

Stoppa tjuven! vikten av tidiga insatser och konsekvenser av felaktiga diagnoser. ing-marie.wieselgren@skl.se. www.psynk.se

Stoppa tjuven! vikten av tidiga insatser och konsekvenser av felaktiga diagnoser. ing-marie.wieselgren@skl.se. www.psynk.se Stoppa tjuven! vikten av tidiga insatser och konsekvenser av felaktiga diagnoser. ing-marie.wieselgren@skl.se www.psynk.se Synkronisera alla insatser för psykisk hälsa! Mera skyddsfaktorer mindre riskfaktorer

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV.

BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV. BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV. BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV Den nya sjukförsäkringen är en viktig del i regeringens arbete att ge människor hjälp och stöd för att hitta vägar tillbaka till

Läs mer

Effekten av VASS 5 års prognos

Effekten av VASS 5 års prognos 2015-03-18 SID 1/5 Effekten av VASS 5 års prognos Samhällsekonomiska kostnader Det är inte bara de kända kostnaderna för försörjningen t.ex. a-kassa, försörjningsstöd och sjukpenning som belastar samhället

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE:

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE: 1 Härnösands gymnasium HANDLINGSPLAN MOT DROGER Upprättad februari 2009 i samverkan mellan skola, polis och socialtjänst. Revideras vartannat år eller vid behov. Skolan ansvarar för att initiera revideringen.

Läs mer

SocioEkonomisk analys

SocioEkonomisk analys SocioEkonomisk analys av projektet Kombinerad underhållsbehandling med SUBUTEX och Psykoterapi Ingvar Nilsson & Anders Wadeskog Subutex & Terapi 2 Innehåll: 1 Sammanfattning och resultat... 3 2 Inledning...

Läs mer

Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

VAD GÖR FMN? SOCIALKURATIVT ARBETE

VAD GÖR FMN? SOCIALKURATIVT ARBETE 1 VAD GÖR FMN? SOCIALKURATIVT ARBETE Det socialkurativa arbetet utgör basen för FMNs verksamhet. Du kan beställa tid och komma till föreningen för samtal och rådgivning under dagtid måndag-fredag. Du är

Läs mer

Karin 30 år. Vuxna. Behövs en samordning kring Karin? Om ni anser det vem borde kalla vilka till ett samordningsmöte?

Karin 30 år. Vuxna. Behövs en samordning kring Karin? Om ni anser det vem borde kalla vilka till ett samordningsmöte? Karin 30 år Karin lever med sin sambo och tre barn (åtta, nio och elva år). Hon är sjukskriven på halvtid och har en praktikplats på deltid. Karin riskerar att utförsäkras då hennes sjukskrivningsdagar

Läs mer

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift)

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift) Situationsbedömning SOS-projektet PILOT 1. Grunduppgifter Klientens namn: Adress: Socialarbetare: Datum: Personsignum: Telefonnummer: Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling

Läs mer

För anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser Av Carina Bång

För anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser Av Carina Bång Släpp kontrollen- Vinn friheten! För anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser Av Carina Bång Innehåll Inledning... 5 Att vara anhörig till en person med missbruksproblematik...10 Begreppet medberoende...18

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Hälsa Etablering - Arbete PROJEKTPLAN. Hälsa Etablering - Arbete. Samordningsförbundet Välfärd i Nacka

Hälsa Etablering - Arbete PROJEKTPLAN. Hälsa Etablering - Arbete. Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Hälsa Etablering - Arbete PROJEKTPLAN Hälsa Etablering - Arbete Samordningsförbundet Välfärd i Nacka 1 Innehållsförteckning 2 Inledning och bakgrund... 3 3 Mål och delmål... 4 4 Förväntat resultat... 5

Läs mer

Samordnad behandling och stöd till personer med psykossjukdom och beroendesjukdom

Samordnad behandling och stöd till personer med psykossjukdom och beroendesjukdom Samordnad behandling och stöd till personer med psykossjukdom och beroendesjukdom Gunilla Cruce Socionom, Dr Med Vet POM-teamet & Vårdalinstitutet Samsjuklighet förekomst någon gång under livet ECA-studien

Läs mer

Samarbete ses ofta som den form som ska stödja människor med sammansatt

Samarbete ses ofta som den form som ska stödja människor med sammansatt Samarbete och ökat förtroende SAMARBETE OCH ÖKAT FÖRTROENDE MARIE FRIDOLF Samarbete ses ofta som den form som ska stödja människor med sammansatt proble matik så att de återfår arbetsförmågan (Andersson

Läs mer

Fortsätt sedan med nästa kapitel (2 Budget ) och gör samma sak. Du ska göra så med alla 10 kapitlen. Lyssna och svara.

Fortsätt sedan med nästa kapitel (2 Budget ) och gör samma sak. Du ska göra så med alla 10 kapitlen. Lyssna och svara. Gå in på www.sfiekonomi.se Klicka först på 1. Boendeformer och sedan på Lyssna på Del 1 Inledning, Del 2 Vad ingår i hyran?, Del 3 Bostadsbidrag. Svara sedan på uppgifterna nedan (Kapitel 1 Bostad. Fortsätt

Läs mer

Barn som far illa. Steven Lucas. Barnhälsovårdsöverläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset Uppsala

Barn som far illa. Steven Lucas. Barnhälsovårdsöverläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset Uppsala Barn som far illa Steven Lucas Barnhälsovårdsöverläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset Uppsala Vilka barn far illa? Barnmisshandel Sexuella övergrepp Psykiskt våld Barn som bevittnar våld i hemmet

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Utanförskapets kostnader

Utanförskapets kostnader Utanförskapets kostnader Försörjningsstöd, sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, a-kassa mm Långvarig ohälsa sjukvård och mediciner Missbruk behandling, kriminalitet mm Familjeproblem, skolproblem,

Läs mer

Socialförvaltningen C Svensson, A Nyström, K Svensson

Socialförvaltningen C Svensson, A Nyström, K Svensson Socialförvaltningen C Svensson, A Nyström, K Svensson Datum: 2010-02-25 Tjänsteställe: Handläggare: Beteckning: Er beteckning: Uppföljning av verksamheten med personligt ombud i Marks kommun 2009. Verksamheten

Läs mer

Välkommen! En angelägen konferens om stöd till anhöriga och närstående till person med missbruk!

Välkommen! En angelägen konferens om stöd till anhöriga och närstående till person med missbruk! Välkommen! En angelägen konferens om stöd till anhöriga och närstående till person med missbruk! Arrangörer: Kommunal utveckling, Region Jönköpings län Länsstyrelsen Jönköpings län Sofia Rosén, Länsstyrelsen

Läs mer

Uppföljning av verksamheten med personligt ombud

Uppföljning av verksamheten med personligt ombud Uppföljning av verksamheten med personligt ombud Hässleholm 1 september 2014 Projektledare Birgitta Greitz, Socialstyrelsen Verksamhet med personligt ombud Tio försöksverksamheter Utvärderingen av försöksverksamheterna

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

Folkhälsoarbete i Åtvidabergs kommun

Folkhälsoarbete i Åtvidabergs kommun Folkhälsoarbete i Åtvidabergs kommun Nationella målomrm lområden 1. Delaktighet och inflytande i samhället 2. Ekonomiska och sociala förutsf rutsättningar ttningar 3. Barn och ungas uppväxtvillkor 4. Hälsa

Läs mer

bilaga 1 Sammanställning av verksamheter och m.m. Tillståndshavare/ huvudman KOMMUN Hemmets namn Tillstånd enl 69 SoL

bilaga 1 Sammanställning av verksamheter och m.m. Tillståndshavare/ huvudman KOMMUN Hemmets namn Tillstånd enl 69 SoL Sammanställning av verksamheter 1999-12-31 och 2000-08-31 m.m. KOMMUN Hemmets namn Tillståndshavare/ huvudman Målgrupp KALMAR Södertull Kalmar kn Alkohol- och blandmissbrukare i åldern 20 65 år NYBRO Ebba

Läs mer

Att socioekonomiskt utvärdera samverkan och samordningsförbund. Ingvar Nilsson i.nilsson@seeab.se 2014 04 01

Att socioekonomiskt utvärdera samverkan och samordningsförbund. Ingvar Nilsson i.nilsson@seeab.se 2014 04 01 Att socioekonomiskt utvärdera samverkan och samordningsförbund Ingvar Nilsson i.nilsson@seeab.se 2014 04 01 DET BLIR FÖR DYRT Två spår Utanförskapsspåret Varför så många i utanförskap? Varför ökar det?

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Sociala krav på rätt sätt. så blir satsningen en lönsam investering

Sociala krav på rätt sätt. så blir satsningen en lönsam investering Sociala krav på rätt sätt så blir satsningen en lönsam investering Foto: Alexander von Sydow Rätt krav i upphandling för ett bättre samhälle Sverige står inför en rad utmaningar. Fler människor måste in

Läs mer

Värdegrund och policy. för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Värdegrund och policy. för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Värdegrund och policy för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Illustrationer: Moa Dunfalk En grundläggande beskrivning av SKR ges i organisationens stadgar, där det bland annat finns en ändamålsparagraf

Läs mer

Antagna av Kommunfullmäktige

Antagna av Kommunfullmäktige Mål för det brottsförebyggande arbetet i Motala kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2002-09-23 1. Bakgrund Samhällsutvecklingen efter andra världskriget har bland annat inneburit en starkt ökad brottslighet.

Läs mer

Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem

Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem Runt varje person som missbrukar

Läs mer

PÅ GRÖN KVIST. Jobb åt frigivna en god affär för sociala företag. Bli kvitt ditt spelberoende

PÅ GRÖN KVIST. Jobb åt frigivna en god affär för sociala företag. Bli kvitt ditt spelberoende Kriminalvårdens personaltidning nummer 4 september 2013 PÅ GRÖN KVIST Jobb åt frigivna en god affär för sociala företag» Det var skönt att vara tillbaka i Kriminalvården efter att ha överdoserat med fiske

Läs mer

Socioekonomisk analys av Exsistre

Socioekonomisk analys av Exsistre 1 Socioekonomisk analys av Exsistre 140609 Berit Björnered 2 3 Exsistre - en social investering för att bryta utanförskap Fem samordningsförbund i Göteborg och 9 kranskommuner har sedan flera år bedrivit

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Innehåll. 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15

Innehåll. 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15 Innehåll Förord 9 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15 2. VAD GJORDE DEN LÅNGVARIGA STRESSEN MED OSS? 20 Stressade människor

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Sammanfattning

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Fokus skolår 7, 9 och 2 gymn med och utan funktionsnedsättning LIV & HÄLSA UNG 2014 Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Josefin Sejnelid, utredningssekreterare

Läs mer

FÖRÄLDRAR I MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN. Kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet

FÖRÄLDRAR I MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN. Kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet FÖRÄLDRAR I MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet BAKGRUND Vad vet vi sedan tidigare? Stöd i föräldraskapet Riskfaktorer Minska riskfaktorerna Bristande

Läs mer

Rapport. Kartläggning av personer med missbruksproblematik i Södertälje centrum - oktober Social- och omsorgskontoret. Rapport

Rapport. Kartläggning av personer med missbruksproblematik i Södertälje centrum - oktober Social- och omsorgskontoret. Rapport Social- och omsorgskontoret Rapport 2016-12-12 Rapport Kartläggning av personer med missbruksproblematik i Södertälje centrum - oktober 2016 Helena Forslund Bitr områdeschef Vuxenenheten Telefon (direkt):

Läs mer

Till föräldrar och viktiga vuxna:

Till föräldrar och viktiga vuxna: Till föräldrar och viktiga vuxna: Att prata med barn när någon i familjen är: allvarligt sjuk eller skadad psykiskt sjuk funktionsnedsatt missbrukare av alkohol eller droger utsatt för våld i hemmet död

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(15) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, programsekreterare 11-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Fastställt av kommunfullmäktige 2010-03-25 Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Bakgrund...3 3. Syfte...3 4. Mål...3

Läs mer