Socioekonomiskt bokslut - för Selene-kollektivet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socioekonomiskt bokslut - för Selene-kollektivet"

Transkript

1 Socioekonomiskt bokslut - för Selene-kollektivet

2

3 Inledning Detta exempel på ett socioekonomiskt bokslut bygger på verksamheten vid behandlingshemmet Selene-kollektivet på södra Gotland. Här får missbrukande kvinnor stöd att förändra sin livsstil en livsstil som är kostsam för såväl den enskilde som samhället. I ett socioekonomiskt bokslut ska alla och allas kostnader räknas in: Företagets bokslut och de ekonomiska effekter företagets verksamhet ger för individer, myndigheter och samhället i stort. Till detta krävs en kartläggning över händelser och kostnader som sannolikt uppstått om kvinnorna fortsatt sitt missbruk. De som vet mest om livet som missbrukande kvinna är kvinnorna själva. Till detta socioekonomiska bokslut har tre kvinnor med egna erfarenheter intervjuats. För att öka förståelsen för missbrukande kvinnors situation och bakgrund har de tre kvinnorna medgivit tillstånd att intervjumaterialet återges i rapporten. En referensgrupp med representanter från myndigheter och organisationer har bidragit med sina erfarenheter. Det socioekonomiska bokslutet visar vinst för samhällsekonomin på nio miljoner kronor under Rättsväsendet har i ett ekonomiskt perspektiv vunnit mest på Sellene-kollektivets verksamhet drygt sex miljoner kronor under ett år. Samtidigt visar företagets eget interna bokslut ett underskott. Samhällsekonomin är självklart inte den ende vinnaren. Bakom siffrorna återfinns mänskliga levnadsöden. Kvinnornas självupplevda vinst framgår av intervjumaterialet. Bokslutet bygger på 2007-års verksamhet

4

5 Innehåll 1. BAKGRUND 6 2. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT REFERENSGRUPPEN INTERVJUERNA 8 - Kvinna 35 år (Kvinna 1) 8 - Kvinna 62 år (Kvinna 2) 8 - Kvinna 47 år (Kvinna 3) LIVS-PANORAMA OCH EXTERNA AKTÖRER KONSUMTIONSKEDJOR FÖRETAGETS BOKSLUT OCH SAMHÄLLETS VINST ISBERGET DEN OSYNLIGA SAMHÄLLSVINSTEN ANALYS OCH RESULTAT VERKLIGHETEN BAKOM KALKYLEN 15 - Solskenshistoria I 15 - Solskenshistoria II INVESTERINGSBERÄKNINGAR SAMMANFATTNING RESULTAT OCH ANALYS FÖRFATTARENS EGNA REFLEKTIONER ORDLISTA 20 BILAGA 1 REFERENSGRUPPEN 21 BILAGA 2 INTERVJUERNA, UNDERLAG TILL KONSUMTIONSKEDJORNA 22 Inledning med en kort presentation av kvinnorna: 23 Hur har kvinnornas försörjningssituation sett ut för att finansiera missbruket? 24 Kvinnornas berättelser visar kostnader som till följd av missbruket uppstår för samhället och övriga. 25 Kvinnornas gemensamma slutreflektion 26 KONTAKTUPPGIFTER 27 Coompanion Kooperativ Utveckling Gotland 27 Selene-kollektivet 27 Institute for SocialEconomical Economics 27 Gotlands Kommun, Socialtjänst och omsorg 27 Gotlands kommun, Hälso och sjukvård 27 Kriminalvården Gotland 27 Polismyndigheten Gotland 27 Försäkringskassan Gotland 27 Arbetsförmedlingen Gotland 27

6 1. Bakgrund Selene-kollektivet är ett behandlingshem på södra Gotland. Här får missbrukande kvinnor stöd och hjälp att förändra sin livsstil en livsstil som är kostsam både för den enskilde och samhället. Följande exempel på socioekonomiskt bokslut visar att Selene-kollektivets verksamhet gav samhällsekonomin en vinst på nio miljoner kronor under Samtidigt visar företagets eget interna bokslut ett underskott. Selene-kollektivet i Alva på södra Gotland är ett behandlingshem för kvinnor med missbruksproblem och/eller psykosociala problem. Här finns sex heldygnsplatser och två eftervårdsplatser. Kvinnorna erbjuds rehabilitering, där målet är drogfrihet/nykterhet och en mer meningsfull tillvaro. Selene-kollektivet drivs som ekonomisk förening och omsätter cirka två miljoner kronor årligen. Förutom de tre ägarna deltar psykiatriker och sjuksköterska/massageterapeut i verksamheten. Ett socioekonomiskt bokslut innebär att samhällsnyttan av ett företags verksamhet värderas i ekonomiska termer. Företagets interna bokslut kan visa underskott samtidigt som samhället gör en ekonomisk vinst genom företagets verksamhet. Så såg det ut för Selene-kollektivet under verksamhetsåret Företaget omsatte två miljoner kronor, med ett underskott på drygt kronor. Under samma period visar det socioekonomiska bokslutet att samhällets vinst genom företagets verksamhet var cirka nio miljoner kronor. Samhällets ekonomiska vinst uppstår då de missbrukande kvinnorna förändrar sitt beteendemönster och livsstil från ett destruktivt levnadssätt till ett liv mer eller mindre fritt från missbruk. Kvinnornas självupplevda vinst framgår av intervjumaterialet i rapportens bilaga 2. Följande sidor beskriver det bakomliggande tillvägagångssättet vid framtagandet av detta socioekonomisktbokslut, med utgångspunkt från Selene-kollektivets verksamhet Metoden har utvecklats av nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog, företaget SEE AB. 1 1 Metoden beskrivs grundligt i rapporten Fyra räknesätt och ett bokslut handbok i socioekonomiskt bokslut, 6

7 2. Tillvägagångssätt I ett socioekonomiskt bokslut ska alla och allas kostnader räknas in. För att få fram fakta kring händelser och förhållanden för missbrukande kvinnor har tre kvinnor intervjuats. 2 En referensgrupp med representanter från myndigheter och organisationer har bidragit med sina erfarenheter. 3 Bakgrundsmaterialet från intervjuer och referensgrupp ligger till grund för en kartläggning ett livs-panorama. Livs-panoramat ger sedan underlag till identifiering av konsumtionskedjor det vill säga de kedjor av samhällsinsatser och behov som följer ett långvarit missbruk. Detta socioekonomiska bokslut bygger på ett scenario för klinter vid Selene-kollektivet; vad som sannolikt hänt vid fortsatt missbruk och skillnaden sedan de fått tillgång till behandling. Tre klienter från Selene-kollektivet har medverkat och berättat om sina erfarenheter. Dessa tre kvinnor representerar olika ålder och olika missbruk. 2.1 Referensgruppen En person med missbruksproblem startar en kedja av samhällsinsatser. Ofta berörs flera myndigheter och områden. Till detta socioekonomiska bokslut har därför en referensgrupp bidragit med erfarenheter. I gruppen finns representanter från social och omsorg, kriminalvård, polis, Försäkringskassan, hälso- och sjukvård samt klienter och verksamma vid Selene-kollektivet. I referensgruppen finns kunskaper dels om klienterna men även allmänt om miljöer, händelser och strukturer kring missbrukande kvinnor. Referensgruppen har utifrån sina erfarenheter gett underlag till sannolika samhällskostnader kring missbrukande kvinnor. Klienter är i detta sammanhang de kvinnor som på grund av missbruk skrivits in för rehabilitering vid Selene-kollektivet. Med utgångspunkt från ålder och typ av missbruk har tre olika klient-typer identifierats. Typ av missbruk kan vara alkohol, narkotika eller en blandning beroende på tillgång. Narkotikamissbruk innefattar amfetamin och heroin men också receptbeskrivna tabletter. Bland de inskrivna vid Selene-kollektivet har tre klient-typer sållats fram: Ung kvinna (18-25 år) med blandmissbruk Äldre kvinna (25 år -) med alkoholmissbruk Äldre kvinna (25 år -) med blandmissbruk Uppdelning gör det möjligt att undersöka om det finns skillnader mellan olika missbruk och ålder i förhållande till konsumtionen av samhällets välfärd. 2 De tre intervjuade kvinnorna har tidigare varit klienter vid Selene-kollektivet. 3 Referensgruppen presenteras i bilaga 1. 7

8 2.2 Intervjuerna De som vet mest om livet som missbrukande kvinna är kvinnorna själva. I en intervju har tre kvinnor berättat om sitt missbruk, dess bakgrund och livet efter behandlingen vid Selene-kollektivet. Kvinnorna representerar olika ålder och typ av missbruk. Avsikten med intervjun är att visa konsumtionskedjor, det vill säga den kedja av samhällsinsatser som följer ett långvarit missbruk. Genom intervjumaterialet går det också att studera förhållandet mellan olika typer av missbruk samt ålder. Intervjun ger en bild av hur kvinnornas liv såg ut under missbruksperioden. Men den visar också hur kvinnornas liv ser ut under och efter rehabiliteringen. Kvinna 35 år (Kvinna 1) Benämner sig själv som blandmissbrukare och har använt allt utom heroin. Varit missbrukare sedan 12 års ålder och anser sig vara alkoholist sedan 15 års ålder. Är missbruksfri sedan fyra år, och lever som ensamstående med katt (ej barn). Har haft dåligt stöd av anhöriga under missbruket. Vid vuxen ålder har det framkommit att hon som barn blivit sexuellt utnyttjad av anhörig. Kvinna 62 år (Kvinna 2) Har missbrukat i 40 år och har som blandmissbrukare använt allt utom heroin. Började med tabletter, sedan amfetamin och tabletter för att gå över på amfetamin och sprit. Är sambo sedan 22 år där även sambon är missbrukare men är själv nykter och drogfri sedan flera år tillbaka. I omgivningen fanns stöd men kvinnan ville inte belasta familjen. Mamma hade tillräckligt utan att belastas med mina bekymmer. Har alltid ansett att det är viktigt att sköta arbetet, körkort och boende. Kvinna 47 år (Kvinna 3) Missbrukat sedan 10 års ålder, uppfattades som överaktiv av familjen. Blev som barn bjuden på varmt svartvinbärsbrännvin av föräldrarna. Började sniffa vid års ålder samt rökte hasch och var tablettmissbrukare. Missbrukade för att slippa allt som fanns runt omkring. Har fyra barn och har alltid varit drogfri under tiden med barn och amningsperioden. Har periodvis varit helt nykter två till tre år men har alltid återvänt till missbruket. Har nu varit missbruksfri i fyra år. För att öka förståelsen för missbrukande kvinnors situation och missbrukets bakgrund har de tre kvinnorna medgivit tillstånd att intervjuerna återges i denna rapport. Intervjumaterialet i helhet, se bilaga 2 8

9 2.3 Livs-panorama och externa aktörer Livs-panorama är en kartläggning av livet och vardagen kring en missbrukande kvinna. Livs-panoramat visar de externa 2.3 aktörerna, Livs-panorama det vill säga de organisationer, och externa myndigheter aktörer och människor som påverkas och aktiveras kring en missbrukande person. Livs-panorama är en kartläggning av livet och vardagen kring en missbrukande kvinna. Livs-panoramat visar de externa För att aktörerna, få veta om vad det som vill verkligen säga sker de kring organisationer, missbrukande kvinnor myndigheter krävs en kartläggning. och På så sätt kan människor man identifiera som de påverkas aktiviteter och i aktiveras förlängningen kring aktörer en som missbrukande påverkas av kvinnornas livsstil. person. Figuren För nedan att visar få veta det livs-panorama om vad som som verkligen sammanställts sker utifrån kring Selene-kollektivets missbrukande kvinnor klienters erfarenheter krävs och referensgruppens en kartläggning. kunskaper På om så sätt missbrukande man kvinnors identifiera vardag. de aktiviteter och i förlängningen aktörer som påverkas av kvinnornas livsstil. Med utgångspunkt från detta livs-panorama går det att identifiera vilka externa aktörer (myndigheter, skolor, Figuren företag med nedan mera) visar som påverkas det livs-panorama och aktiveras kring som sammanställts missbrukande kvinnor. utifrån Selene-kollektivets klienters erfarenheter och referensgruppens kunskaper om missbrukande kvinnors vardag. Med utgångspunkt från detta livs-panorama går det att identifiera vilka externa aktörer (myndigheter, skolor, företag med mera) som påverkas och aktiveras kring missbrukande kvinnor. 7 9

10 2.4 Konsumtionskedjor 2.4 Konsumtionskedjor Konsumtionskedjan kopplar vardagliga händelser kring Konsumtionskedjan missbrukande kopplar kvinnor vardagliga till händelser kring samhällsaktörer missbrukande kvinnor och till de enskilda samhällsaktörer som och enskilda som berörs. När När aktörerna aktörerna och händelserna och är händelserna identifierade kan detta är prissättas. identifierade På så sätt går kan det att detta visa de kostnader som prissättas. På så sätt går det att visa de kostnader som uppstår uppstår kring missbruket. kring missbruket. Livs-panoramat kan nu kan omvandlas nu omvandlas till konsumtionskedjor till konsumtionskedjor kring försörjning, missbruk, kring boende, barn och försörjning, brott. I dessa kedjor missbruk, finns en rad boende, aktiviteter barn som och kan ledas brott. till de I olika dessa externa kedjor aktörerna. finns en rad aktiviteter som kan ledas till de olika externa aktörerna. Utifrån detta detta går går sedan det att prissätta sedan respektive att prissätta aktivitet. Till respektive detta har referensgruppen aktivitet. bidragit Till med detta kostnadsuppgifter. har referensgruppen Klienterna har har bidragit bidragit med prissättning med kostnadsuppgifter. till exempel för kriminella aktiviteter Klienterna har bidragit med såsom svartjobb och lura anhöriga. 4 prissättning till exempel för kriminella aktiviteter såsom svartjobb och lura anhöriga. 4 Bilden Bilden nedan nedan visar vilka visar aktörer vilka som aktörer direkt kan som härledas direkt till en kan viss aktivitet. härledas till en viss aktivitet. Bildförklaring: Försörjning Försörjning kan exempelvis kan exempelvis ske genom ske sjukpenning genom (Försäkringskassan), sjukpenning socialbidrag (kommunen), (Försäkringskassan), socialbidrag (kommunen), a-kassa a-kassa (Arbetsförmedlingen) eller eller snatteri, snatteri, lån och stölder lån ( och allmänheten). stölder ( allmänheten). Missbruket kan ge kan kostnader ge kostnader för kommun för genom kommun behov genom av omsorg behov och daglig av omsorg verksamhet och samt för hälso- daglig och sjukvård verksamhet i samband samt med för missbruksrelaterade hälso- och sjukvård sjukdomar, i skador samband och misshandel. med missbruksrelaterade sjukdomar, skador och misshandel. Boende; Boende; här finns här offentliga finns offentliga utgifter i form utgifter av bostadsbidrag, i form boendestöd av bostadsbidrag, och akutboende. Men här återfinns boendestöd också kompisar och akutboende. som ställer upp Men med här tillfällig återfinns bostad. också kompisar som ställer Barn i familjer upp med missbrukproblematik tillfällig bostad. kan behöva avlastnings- eller familjehem, resursstöd i Barn i familjer med missbrukproblematik kan behöva avlastningsskolan eller och familjehem, ökat socialstöd. resursstöd i skolan och ökat socialstöd. Brott Brott som leder som leder till gripande, till åtal, gripande, dom och straff åtal, medför dom en och rad aktiviteter straff och medför kostnader en rad hos myndigheter aktiviteter och enskilda. och kostnader hos myndigheter och enskilda. Inom konsumtionskedjor går det också att göra en uppdelning mellan Inom reala konsumtionskedjor och finansiella går det kostnader. också att göra Finansiella en uppdelning mellan kostnader reala och utgörs finansiella av kostnader. Finansiella skatter kostnader som sedan utgörs förs av skatter tillbaka som sedan till förs skattebetalarna tillbaka till skattebetalarna i form i form av av bidrag såsom bidrag barnbidrag, såsom a-kassa, barnbidrag, sjukpenning, a-kassa, pensioner och sjukpenning, ekonomiskt bidrag. pensioner Reala kostnader och rör produktionsbortfall, såsom kostnader för läkare, sjuksköterskor, vårdplatser och utredningar där (i detta fall) klienterna 4 Prisuppgifterna från Selene-kollektivet kommer främst från använder Social- en och resurs omsorgsförvaltningen, som skulle kunnat utnyttjas Kriminalvården, av någon Polisen, annan. Försäkringskassan, Jusek, Birkagården, Örebro Landsting och medverkande före detta klienter. 4 Prisuppgifterna kommer främst från Social- och omsorgsförvaltningen, Kriminalvården, Polisen, 8 Försäkringskassan, Jusek, Birkagården, Örebro Landsting och medverkande före detta klienter. 10

11 3. Företagets bokslut och samhällets vinst I det socioekonomiska bokslutet ingår också information om Selene-kollektivets verksamhet under året hade 3. Selene-kollektivet Företagets ett bokslut bokfört underskott och samhällets på drygt vinst kronor. Samtidigt medförde företagets verksamhet en samhällsekonomisk vinst på cirka nio miljoner kronor. I det socioekonomiska bokslutet ingår också information om Selene-kollektivets Rättväsendet verksamhet är den under aktör året. som enskilt 2007 hade vinner Selene-kollektivet mest utifrån den verksamhet ett bokfört som Selene-kollektivet underskott på bedrivit drygt kronor. Samtidigt medförde företagets verksamhet en samhällsekonomisk vinst på Kommuner (social omsorg) som köpt Selene-kollektivets tjänster gör en vinst på cirka 1,6 miljoner kronor. Detta cirka nio miljoner kronor. innebär en återbetalning på 88 procent per insatt krona. Även sjuk- och hälsovård är vinnare på kvinnornas rehabilitering Rättväsendet trots att är klienterna den aktör ofta som har stora enskilt vårdbehov vinner efter mest lyckad utifrån rehabilitering. den verksamhet som Selenekollektivet socioekonomiska bedrivit bokslutet ska slutligen kompletteras med Selene-kollektivets verksamhet och Det ekonomi Kommuner för 2007: (social Dels omsorg) i vilken omfattning som köpt Selene-kollektivets klienter inom respektive tjänster missbrukskarriär gör en vinst varit på cirka inskrivna för 1,6 rehabilitering. miljoner kronor. Och dels Detta med innebär företagets en interna återbetalning resultaträkning på 88 procent för per insatt krona. Även Under sjuk och var hälsovård totalt 14 är klienter vinnare placerade på kvinnornas på Selene-kollektivet. rehabilitering Av trots dessa att var klienterna två stycken ofta unga har blandmissbrukare. stora vårdbehov Fyra efter klienter lyckad kan rehabilitering. kategoriseras som äldre med alkoholmissbruk och åtta som äldre blandmissbrukare. Det socioekonomiska bokslutet ska slutligen kompletteras med Selene-kollektivets verksamhet och ekonomi för 2007: Dels i vilken omfattning klienter inom respektive missbrukskarriär varit inskrivna för Resultaträkningen rehabilitering. Och visar dels en med omsättningen företagets interna på knappt resultaträkning två miljoner för kronor års resultat efter finansiella Under kostnadsposter 2007 var totalt genererar 14 klienter i ett placerade underskott på Selene-kollektivet. på drygt kronor. Av dessa var två stycken unga Det blandmissbrukare. socioekonomiska Fyra bokslutet klienter visar kan kategoriseras att en stor del som av äldre verksamhetens med alkoholmissbruk ekonomiska och åtta resultat som saknas äldre i Selene-kollektivets blandmissbrukare. bokslut nämligen omvärlden. Samtidigt som företagets verksamhet gått med en förlust har omvärlden gjort en vinst på knappt nio miljoner kronor. Resultaträkningen visar en omsättningen på knappt två miljoner kronor års resultat efter Omräknat finansiella på kostnadsposter individnivå (14 genererar personer) i ett innebär underskott detta på drygt att företaget kronor. gjort en förlust per placerad klient med Det drygt socioekonomiska kronor bokslutet medan omvärldens visar att stor vinst del per av verksamhetens individ är drygt ekonomiska resultat kronor. saknas i Selene-kollektivets bokslut nämligen omvärlden. Samtidigt som företagets verksamhet gått med en Diagrammet förlust har omvärlden nedan visar gjort att en det vinst är samhällets på knappt aktörer nio miljoner som kronor. gör en ekonomisk vinst tack vare av Selene-kollektivets Omräknat på individnivå verksamhet (14 under personer) innebär detta att företaget gjort en förlust per placerad klient med drygt kronor medan omvärldens vinst per individ är drygt kronor. Diagrammet nedan visar att det är samhällets aktörer som gör en ekonomisk vinst tack vare av Selenekollektivets verksamhet under Summa i Skr Vinst Vinst per individ Arbetsförmedlingen Intäkt Kostnad Försäkringskassan Intäkt Kostnad Kommunen Intäkt Kostnad Hälso- och sjukvård Intäkt Kostnad Rättsväsendet Intäkt Kostnad Samhället övriga Intäkt Kostnad Övriga Intäkt Kostnad Selene-kollektivet Intäkt Kostnad Totalt Intäkt Kostnad

12 Tabellen på föregående sida visar att Arbetsförmedlingen, kommun, hälso- och sjukvård (landsting), rättväsendet, samhället övriga samt övriga påverkas positivt (vinst). För Försäkringskassan och Selenekollektivet har verksamheten inneburit en förlust under verksamhetsåret Grupperna rättväsendet, samhället övriga och övriga innehåller flera enheter. I rättväsendet ingår kriminalvård, polis, domstolsväsendet samt advokat och åklagare. Under rubriken samhället/övrigt ingår Tabellen på föregående sida visar att Arbetsförmedlingen, kommun, hälso- och sjukvård (landsting), rättväsendet, samhället övriga samt övriga påverkas positivt (vinst). För Försäkringskassan och Selenekollektivet Kronofogdsmyndigheten. har verksamheten inneburit en förlust under verksamhetsåret CSN och Rubriken övriga avser allmänheten i form av släktingar, kamrater, ideell sektor och andra personer/ företag Grupperna som påverkas rättväsendet, av dessa samhället missbrukande övriga och kvinnors övriga innehåller beteende. flera enheter. I rättväsendet ingår kriminalvård, polis, domstolsväsendet samt advokat och åklagare. Under rubriken samhället/övrigt ingår CSN och Kronofogdsmyndigheten. Bilden Rubriken nedan visar övriga de avser fem allmänheten aktörerna i där form genomslagskraften av släktingar, kamrater, av ideell Selene-kollektivets sektor och andra behandlingsinsatser för 2007 personer/företag har haft störst som positiva påverkas kostnadseffekt. av dessa missbrukande kvinnors beteende. Bilden nedan visar de fem aktörerna där genomslagskraften av Selene-kollektivets behandlingsinsatser för 2007 har haft störst positiva kostnadseffekt. Rättväsendet har i ett ekonomiskt perspektiv vunnit mest på Selene-kollektivets verksamhet under Det beror troligen främst på att av de 14 klienterna som fick behandling var 12 äldre klienter med Rättväsendet alkohol- har och i blandmissbruk. ett ekonomiskt För dessa perspektiv klienter har vunnit kriminella mest aktiviteter på Selene-kollektivets utgjort en stor del verksamhet av under Det försörjningsintäkterna beror troligen främst för mat, på hyra att och av de inte 14 minst klienterna för att finansiera som fick missbruket. behandling Dessutom var 12 har äldre flertalet klienter med alkoholav dem utsatts och blandmissbruk. för misshandel, våldtäkter För dessa med klienter mera där har rättsväsendet kriminella har fått aktiviteter ingripa. utgjort en stor del av försörjningsintäkterna Även kommunen (sociala för mat, omsorgen) hyra är och en aktör inte minst som får för ett positivt att finansiera resultat är missbruket. kanske inte så Dessutom har flertalet av förvånande. dem utsatts Kommunen för misshandel, har kostnader våldtäkter under missbruket, med mera men där även rättsväsendet i form av upphandlade har fått ingripa. tjänster för rehabilitering (vid Selene-kollektivet i detta fall). Även kommunen Men även hälso- (sociala och sjukvården omsorgen) (landsting) är en vinner aktör på som insatserna. får ett positivt Detta trots resultat att kvinnor är kanske som lämnar inte sitt så förvånande. missbruk Kommunen ofta har hälsoproblem har kostnader att ta under hand om. missbruket, Det kan handla men om även eftersatt i form tandvård av upphandlade och andra tjänster för rehabilitering hälsorelaterade (vid Selene-kollektivet missbrukssymptom, vissa i detta är så pass fall). omfattande att det krävs livslånga behandlingsinsatser. Att hälso- och sjukvården (landsting) trots dessa kostnadsomfattande insatser kan ses som en av de stora vinnarna utgör kanske det enskilt största utropstecknet för denna studie. Arbetsförmedlingen tjänar på Selene-kollektivets insatser. Detta trots den försörjningsförskjutning som brukar ske efter lyckad rehabilitering, då arbetsförmedlingen i ett övergångsskede skall bidra från stödberoende till egenförsörjning. Troligtvis beror de positiva effekterna för arbetsförmedlingen i just 5 Presenterade kostnader och intäkter är en blandning av reala och finansiella storheter. Ur en samhällsekonomisk utvärdering blir detta missvisande och en analys där enbart reala storheter bör göras. Sett ur ett aktörsperspektiv är dock detta oftast mindre intressant varför denna studie inte gör en uppdelning av reala och finansiella storheter. 5 Presenterade kostnader och intäkter är en blandning av reala och finansiella storheter. Ur en samhällsekonomisk utvärdering blir detta missvisande och en analys där enbart reala storheter bör göras. Sett ur ett aktörsperspektiv är dock detta oftast mindre intressant varför denna studie inte gör en 10 uppdelning av reala och finansiella storheter. 12

13 Men även hälso- och sjukvården (landsting) vinner på insatserna. Detta trots att kvinnor som lämnar sitt missbruk ofta har hälsoproblem att ta hand om. Det kan handla om eftersatt tandvård och andra hälsorelaterade missbrukssymptom, vissa är så pass omfattande att det krävs livslånga behandlingsinsatser. Att hälso- och sjukvården (landsting) trots dessa kostnadsomfattande insatser kan ses som en av de stora vinnarna utgör kanske det enskilt största utropstecknet för denna studie. Arbetsförmedlingen tjänar på Selene-kollektivets insatser. Detta trots den försörjningsförskjutning som brukar ske efter lyckad rehabilitering, då arbetsförmedlingen i ett övergångsskede skall bidra från stödberoende till egenförsörjning. Troligtvis beror de positiva effekterna för arbetsförmedlingen i just detta fall på att klienterna är äldre och efter rehabiliteringen återfinns i olika stöd från Försäkringskassan. De yngre klienterna har inte hunnit haft någon försörjning innan rehabiliteringen och får därmed detta inget fall på ekonomiskt att klienterna stöd är äldre från och arbetsförmedlingen. efter rehabiliteringen Dessa återfinns yngre i olika får ofta stöd stöd från i Försäkringskassan. form av socialbidrag. De yngre klienterna har inte hunnit haft någon försörjning innan rehabiliteringen och får därmed inget ekonomiskt stöd från arbetsförmedlingen. Dessa yngre får ofta stöd i form av socialbidrag. Att studien visar på positiva effekter även för aktören Övriga, där främst anhöriga och kamrater återfinns, Att studien är inte visar förvånande. på positiva Anhöriga effekter även och för kamrater aktören tar Övriga, ofta på där sig främst ansvar anhöriga för att och försöka kamrater vara behjälpliga under återfinns, missbruksperioder. är inte förvånande. De Anhöriga blir istället och utnyttjade kamrater tar i olika ofta på sammanhang sig ansvar för av att den försöka missbrukande. vara behjälpliga Det kan under handla missbruksperioder. om allt från att De låna blir pengar istället utnyttjade med svepskäl i olika som sammanhang att betala av räkningar den missbrukande. till att få Det en plats kan att sova handla sedan om man allt från blivit att låna vräkt. pengar Det är med inte svepskäl heller som ovanligt att betala att missbrukare räkningar till stjäl att från få en släkt plats och att sova vänner för att sedan finansiera man blivit sitt vräkt. missbruk. Det är inte heller ovanligt att missbrukare stjäl från släkt och vänner för att finansiera sitt missbruk. 3.1 Isberget den osynliga samhällsvinsten 3.1 Isberget den osynliga samhällsvinsten En En stor stor del del av av den den faktiska faktiska vinsten vinsten syns alltså syns inte inte i i Selene-kollektivets årsredovisning. årsredovisning. De ligger som De ett isberg under ligger ytan. som För ett Selene-kollektivet isberg under ytan. innebär För detta Selene-kollektivet att företaget riskerar innebär att undervärderas. detta att företaget riskerar att undervärderas. Diagrammet nedan visar hur stor del av de faktiska intäkterna, kostnaderna och vinsten som faktiskt syns Diagrammet i Selene-kollektivets nedan visar hur årsredovisning. stor del av de faktiska Omvärldens intäkterna, utfall kostnaderna ligger som och negativa vinsten siffror som faktiskt under syns ytan som i Selene-kollektivets ett isberg. årsredovisning. Omvärldens utfall ligger som negativa siffror under ytan som ett isberg. Diagrammet visar i i procent procent hur hur stor stor del del av av Selene-kollektivets Selene-kollektivets verksamhet verksamhet som syns som i syns årsberättelsen i årsberättelsen (den (den positiva positiva mörkgrå mörkgrå delen) delen) samt hur samt stor hur del stor som del som inte syns för 2007-års verksamhet när de sam- inte syns för 2007-års verksamhet när de samhällseffekterna medräknas (ljusgrå/negativt) Analys och resultat 6 Detta sätt att visa osynliga resursflöden kring en verksamhet definieras som isberget av de två nationalekonomerna Anders Wadeskog och Ingvar Nilsson, SEEAB. 13

14 4. Analys och resultat Detta exempel på socioekonomiskt bokslut visar hur och i vilken omfattning samhällsekonomin påverkas av att missbrukande kvinnor erbjudits möjlighet att förändra sin livsstil. Det socioekonomiska bokslutet ger en relevant bild av verksamhetens totala betydelse för omvärlden. Detta exempel på socioekonomiskt bokslut visar hur och i vilken omfattning Det är viktigt samhällsekonomin att poängtera att påverkas denna rapport av att missbrukande endast utgår från kvinnor ett verksamhetsår. erbjudits möjlighet Det är en att alltför förändra kort tid för sin bevisa livsstil. lyckade behandlingsinsatser. Personer med missbruksproblem har ofta återkommande skov Det (tillfälliga socioekonomiska försämringar). bokslutet Dessa ser ger olika en relevant ut för olika bild personer. av verksamhetens totala betydelse för omvärlden. Att kategoriskt hävda att alla Selene-kollektivets behandlingsinsatser under 2007 kommer att förbli Det är viktigt att poängtera att denna rapport endast utgår från ett verksamhetsår. Det är en alltför kort framgångsrika tid för vore bevisa att lyckade förenkla behandlingsinsatser. utöver det möjliga. Personer Låt oss därför med missbruksproblem reflektera över vad har ofta ett mer återkommande sannolikt scenario specifikt skov (tillfälliga för Selene-kollektivet: försämringar). Dessa Selene-kollektivets ser olika ut för olika behandlingsinsatser personer. har visat bra resultat för de år som företaget varit verksamt. Det bekräftas till viss del i Meeri Gidlunds och Pawlona Sjöstens c-uppsats Att kategoriskt i rehabiliteringsvetenskap hävda att alla Selene-kollektivets (Mittuniversitetet behandlingsinsatser 2004). I uppsatsen under 2007 svarar kommer 65 procent att förbli av klienterna framgångsrika att de inte återfallit vore att förenkla i missbruk utöver efter det avslutad möjliga. behandling. Låt oss därför Undersökningsmetoden reflektera över vad ett mer är sannolikt visserligen inte fullt tillförlitlig, något som författarna är medvetna om. Trots detta ger uppsatsen ett visst scenario specifikt för Selene-kollektivet: Selene-kollektivets behandlingsinsatser har visat bra resultat för de år som företaget underlag att utgå från. 7 varit verksamt. Det bekräftas till viss del i Meeri Gidlunds och Pawlona Sjöstens c- uppsats i rehabiliteringsvetenskap (Mittuniversitetet 2004). I uppsatsen svarar 65 procent av klienterna att de inte återfallit i missbruk efter avslutad behandling. Undersökningsmetoden är visserligen inte fullt Det ska också tillförlitlig, poängteras något som att det författarna skett en är hel medvetna del förändringar om. Trots detta inom ger rehabiliterings-vården uppsatsen ett visst underlag senaste att utgå åren. Bland från. annat 7 är insatserna generellt kortare och vården kommer in i ett senare skede av missbruket. Med detta i beaktande har denna rapport reviderat utfallet med 50 procent, för att inte överdriva Det ska poängteras att det skett en hel del förändringar inom rehabiliterings-vården de senaste åren. resultatet Bland av behandlingsinsatserna annat är insatserna generellt som Selene-kollektivet kortare och vården utfört/utför. kommer in i ett senare skede av missbruket. Med detta i beaktande har denna rapport reviderat utfallet med 50 procent, för att inte överdriva resultatet av Ett syfte med behandlingsinsatserna detta exempel på som socioekonomiskt Selene-kollektivet bokslut utfört/utför. är att visa de externa effekterna av Selenekollektivets behandlingsinsatser. Därmed kan vi visa hur och i vilken omfattning samhällsekonomin påverkas Ett syfte av att med dessa detta missbrukande exempel på socioekonomiskt kvinnor fått möjlighet bokslut är att att förändra visa de externa och påverka effekterna sin av livsstil. Selenekollektivets Det gäller i detta fall behandlingsinsatser. den sociala omsorgen Därmed (Kommunen), kan vi visa hur hälso- och och i vilken sjukvård omfattning (Kommun/Landsting), samhällsekonomin påverkas av att dessa missbrukande kvinnor fått möjlighet att förändra och påverka sin livsstil. Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Det gäller i detta fall den sociala omsorgen (Kommunen), hälso- och sjukvård (Kommun/Landsting), Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. De kostnader som dessa aktörer får genom Selene-kollektivets att köpa Selene-kollektivets årsberättelse visar tjänster företagets ingår intäkter i beräkningen. och kostnader för verksamhetsåret 2007, se nedan. Resultaträkningen visar att verksamheten haft ett negativt utfall för verksamhetsåret, det vill säga gjort Selene-kollektivets en förlust. årsberättelse visar företagets intäkter och kostnader för verksamhetsåret 2007, se Genom att nedan. endast Resultaträkningen utgå från Selene-kollektivets visar att verksamheten årsberättelse haft ett kan negativt utomstående utfall för intressenter verksamhetsåret, göra det be-vildömningar av företagets värde. Ett socioekonomiskt bokslut visar dessutom värdet på de externa ef- säga gjort en förlust. Genom att endast utgå från Selene-kollektivets årsberättelse kan utomstående intressenter göra fekterna. bedömningar Därmed visas av även företagets en relevant värde. bild Ett socioekonomiskt av verksamhetens bokslut totala visar betydelse dessutom för värdet omvärlden. på externa 8 effekterna. Därmed visas även en relevant bild av verksamhetens totala betydelse för omvärlden. 8 Selene-kollektivet Omvärlden Intäkt Kostnad Vinst Vinst per individ Verkligheten bakom kalkylen 14 7 Författarna kommenterar undersökningsmetoden med följande formulering i slutsatserna: Vi varken verifierar Samhällsekonomin är inte den ende vinnaren. Bakom siffrorna återfinns mänskliga levnadsöden. eller falsifierar hypotesen att Selene-kollektivet bedriver en framgångsrik missbruksvård, även om respondenternas svar på frågan om drogfrihet uppgick till 65 % vid undersökningstillfället, pga. brister i vår undersökningsmetod. 8 Selene-kollektivet 7 Författarna kommenterar hade inga dolda undersökningsmetoden intäkter i form med av följande subventionerad formulering i slutsatserna: hyra eller liknande Vi varken under verifierar eller verksamhetsåret. Mer detaljerad information finns i företagets verksamhetsberättelse. falsifierar hypotesen att Selene-kollektivet bedriver en framgångsrik missbruksvård, även om respondenternas svar på frågan om drogfrihet uppgick till 65 % vid undersökningstillfället, pga. brister i vår undersökningsmetod. 8 Selene-kollektivet hade inga dolda intäkter i form av subventionerad hyra eller liknande under verksamhetsåret. Mer detaljerad information finns i företagets verksamhetsberättelse.

15 5. Verkligheten bakom kalkylen Samhällsekonomin är inte den ende vinnaren. Bakom siffrorna återfinns mänskliga levnadsöden. Efter att studerat det ekonomiska utfallet av Selene-kollektivets behandlingsinsatser kan det vara viktigt att ännu en gång poängtera att det bakom dessa siffror finns mänskliga levnadsöden. Det är på sin plats att visa att det finns fler vinnare än de samhälliga ekonomiska vinsterna som framkommer i denna studie. De solskenshistorierna som presenteras nedan är berättade av två tidigare klienter från Selene-kollektivet. Vissa ändringar är gjorda i berättelserna för att kvinnorna inte ska kunna identifieras. Solskenshistoria I Kvinna född 1974 där mamman missbrukade och hade psykiska problem. Pappan hade inga missbruksproblem. Föräldrarna bodde tillsammans, men skildes då kvinnan var åtta år. Hon har en bror som inte missbrukar. I början av tonåren började hon att känna av ångest och var deprimerad längre tider. Kvinnan började dricka alkohol regelbundet då hon var 13 år. Snart började hon också använda hasch, amfetamin och lugnande tabletter. Trots att hon missbrukade så pass mycket lyckades hon avsluta gymnasiet med goda betyg och har även studerat vid högskola. Hon har arbetat som administratör och var som sådan högavlönad. Under en tid arbetade hon även utomlands. På samtliga arbetsplatser var det mycket vanligt (det ingick i princip i arbetsuppgifterna) med representation på kvällstid. Vid dessa tillfällen förekom det mycket alkohol. Trots en fin fasad utåt såg verkligheten annorlunda ut. Kvinnan var nästan dagligen påverkad av alkohol och/eller droger på arbetet. Hon hade en sambo under flera års tid, men denne utsatte kvinnan för psykisk misshandel. Till slut föll fasaden och hon blev arbetslös. I samband mede detta eskalerade missbruket. Innan kvinnan kom till Selene-kollektivet hade hon gått tre dagbehandlingar och en heldygnsbehandling. Efter rehabiliteringen vid Selene-kollektivet har kvinnan börjat arbeta. Hon är nu gift, har tre barn och driver tillsammans med maken ett företag. Hon har varit nykter och drogfri hela tiden sedan hon skrevs ut. Solskenshistoria II Kvinna, född 1950 uppväxt med båda föräldrarna och två bröder. Missbruksdebuten skedde i 12-årsåldern och omfattade heroin, amfetamin, hasch, benzo och alkohol. Kvinnan hade även psykiska problem i form av antisocial störning, ångest och tvångstankar, enligt utredningar gjorda av Kriminalvårdens läkare. Hon slutade skolan i förtid och har aldrig förvärvsarbetat. Istället förtidspensionerades hon. Missbruket finansierade kvinnan genom brottslig verksamhet, vilket medförde flera långa fängelsestraff. På grund av det kraftiga missbruket och den kriminella livsstilen hade hon inget socialt fungerande nätverk då hon skrevs in hos Selene-kollektivet. Hon har hepatit C, men har aldrig medicinerats för det. Efter behandlingen har kvinnan varit helt drogfri. Hon har arbetat ideellt och har också engagerat sig i olika drogfria föreningar. Hon har nu flera drogfria vänner och ett fungerande liv som hon trivs med. 15

16 6. Investeringsberäkningar Denna rapport visar att en framgångsrik behandling vid Selene-kollektivet är en investering som kan komma att generera i en samhällsvinst på cirka 220 miljoner kronor under en tjugoårsperiod. Alla företag gör någon form av ekonomisk analys för att bedöma om en investering kommer att återbetala sig inom rimlig tid. Målsättningen med denna rapport är inte att försöka komma med lösningar på hur samhällets aktörer skall kunna hantera problematiken med kostnad och effekt i egna budgetar. Denna rapport presenterar istället en beräkning baserat på Selene-kollektivets verksamhet. Utifrån detta går det att se rehabiliteringsinsatserna som en investering. Därmed går det också att beräkna en framtida avkastning. Underlaget för investeringsberäkningen härstammar från de vinster och uteblivna kostnader som samhället gör när rehabiliteringsinsatserna lyckas. Dessa uteblivna kostnader kan/bör ses som en vinst för aktörerna och avsikten är att studera vad investeringen är värd på sikt. Beräkningen bygger på ett tjugoårs-perspektiv 9, då genomsnittsåldern för de behandlade på Selenekollektivet för 2007 var cirka 43 år. Vi tittar även på produktionsvärdet som identifierade hos karriären kvinna ung blandmissbrukare, med samma tidsperspektiv. Här utgår studien från att produktionsvärdet bör vara minst den lön som arbetsgivare betalar sin anställd. Produktionsvärdet uppskattas utifrån en låg LO-medlems månadslön ( kronor per månad plus löneomkostnader på 50 procent). Detta innebär att beräkningen utgår från ett produktionsvärde på kronor per år och person, beräkningen görs utifrån att två av klienterna återgår till arbetsmarknaden. Beräkningen visar att om sju av de 14 rehabiliterade klienter från Selene-kollektivet är lyckade insatser och att två av klienterna återgår till arbetsmarknaden. Samt att dessa klienter fortsätter att visa på samma positiva resultat år efter år i en tjugoårsperiod, kommer det aggregerade värdet på verksamhetsutfallet vara cirka 220 miljoner kronor utifrån dagens värdering av kronan. 9 I beräkningen har en diskonteringsränta på 4 procent använts. Diskontering genomförs för att justera värdet av framtida utfall till dagens värdering av svenska kronan. 16

17 Bilden nedan visar resultatet av denna investeringsberäkning av vinster (uteblivna kostnader) samt produktionsvärdet sett i ett framtidsperspektuv på tjugo år. Bilden nedan visar resultatet av denna investeringsberäkning av vinster (uteblivna kostnader) samt produktionsvärdet sett i ett framtidsperspektiv på tjugo år

18 7. Sammanfattning Resultat och analys 7. Sammanfattning Resultat och analys Detta socioekonomiska bokslut visar bland annat att Selene-kollektivets verksamhet under 2007 genererat Detta i socioekonomiska en samhällig vinst bokslut på totalt visar cirka bland annat 000 att kronor. Selene-kollektivets Men det är en verksamhet vinst som inte under syns i företagets 2007 genererat eget bokslut. i en samhällig vinst på totalt cirka kronor. Men det är en vinst som Rättväsendet inte syns i är företagets den ur ekonomisk eget bokslut. synvinkel enskilt största vinnaren av samtliga aktörer. Under verksamhetsåret Rättväsendet har rättväsendet är den ur ekonomisk gjort en vinst synvinkel på cirka enskilt största 000 kronor. vinnaren av samtliga aktörer. Under Vidare verksamhetsåret visar studien att har det rättväsendet ur ett socioekonomiskt gjort en vinst på perspektiv cirka och 000 i detta kronor. sammanhang är mest lönsamt Vidare att visar behandla studien äldre att kvinnor det ur med ett socioekonomiskt blandmissbruk. Vinst perspektiv individ och i och detta framgångsrik sammanhang rehabilitering mest är cirka lönsamt att behandla kronor. äldre kvinnor med blandmissbruk. Vinst per individ och är framgångsrik rehabilitering är cirka kronor. Slutligen visar detta exempel på socioekonomiskt bokslut att om samhällets aktörer väljer att se rehabiliteringsinsatser som en investering, kan utfallet utifrån ett tjugoårs-period generera i en Slutligen samhällig visar vinst detta på exempel totalt cirka på socioekonomiskt kronor bokslut (tvåhundratjugo att om samhällets miljoner aktörer kronor). väljer att se rehabiliteringsinsatser som en investering, kan utfallet utifrån ett tjugoårs-period generera i en samhällig vinst på totalt cirka kronor (tvåhundratjugo miljoner kronor)

19 8. Författarens egna reflektioner Som författare till denna rapport tar jag mig friheten att avslutningsvis återge några egna korta synpunkter som mer bygger på egna reflektioner än underbyggda slutsatser. Utfallet och resultatet som presenteras i denna studie är förhållandevis högt trots att Selene-kollektivets klienter inte utgörs av samhällets värstingar, utan är snarare tysta och osynliga (misshandlade och utnyttjade) sett i ett samhällsperspektiv. Ett framgångskoncept för Selene-kollektivet är att företaget ser individen och individens behov. Tack vare denna insikt, att genomföra riktade insatser även efter genomförd rehabilitering, kan företaget visa upp positiva utfall av genomförd behandling. Troligtvis får detta framgångsrika resultat på individnivå ändå negativa effekter och konsekvenser på företagsnivå, vilket kanske återspeglas i företagets ekonomiska resultat. Avslutningsvis är förhoppningen att denna studie dels skall stärka Selene-kollektivet som företag och höja företagets marknadsvärde. Samt att studiens utfall även skall kunna fungera som ett verktyg/stöd för politiker och tjänstemän för beslut som rör rehabiliteringsinsatser. Slutligen vill jag förmedla ett tack till samtliga deltagare som på olika sätt bidragit och möjliggjort att studien kunde genomföras. Kenneth Eckard Coompanion Gotland Lövsta den 18 november

20 9. Ordlista Ekonomisk förening: En ekonomisk förening är en juridisk förening (liksom aktiebolag). Företaget skall bestå av minst tre personer eller företag och medlemmarna beslutar om kapitalinsatsens storlek. Externa aktörer: Med externa aktörer menas här de aktörer som påverkas av missbrukande kvinnors aktiviteter. Det kan till exempel vara Försäkringskassan, kommunen, Arbetsförmedlingen eller rättsväsendet. Klient: Med klienter avses här de kvinnor som på grund av missbruk skrivits in för rehabilitering vid Selene-kollektivet. Klient-typer: I Selene Kollektivets verksamhet identifierades tre olika klient-typer; utifrån skillnader i ålder och typ av missbruk. Konsumtionskedja: Den kedja av samhällsinsatser som framkommer från ett långvarit missbruk och härleds från livspanaoramat (se nedan). Vardagliga händelser (försörjning, missbruk, barn, boende, brott) kopplas till de aktörer exempelvis Försäkringskassan, kommunen, Arbetsförmedlingen, rättsväsendet som berörs av kvinnornas missbruk. Kostnader reala och finansiella: Medan real kostnad utgörs av produktionsbortfall är finansiell kostnad en transföringskostnad som används främst i nationalekonomiska sammanhang. Transferering utgörs av skatter som sedan förs tillbaka till skattebetalarna i form av bidrag såsom barnbidrag, A-kassa, sjukpenning, pensioner och ekonomiskt bidrag. Real kostnad är övigt, såsom kostnader för läkare, sjuksköterskor, vårdplatser och utredningar där klienter (i detta fall från Selene-kollektivet) använder en resurs som skulle kunna nyttjas av någon annan. Livspanorama: En kartläggning av sannolika vardagliga händelser som (i detta fall) kan kopplas till missbrukande kvinnors vardag (försörjning, missbruk, barn, boende, brott). Ur denna karläggning härleds sedan konsumtionskedjan (se ovan). Sociala företag: Den vanligaste företagsformen för social ekonomi är ekonomisk förening vilket avser en ekonomisk verksamhet där inflytandet är kopplat till ägandet utifrån en medlem en röst. Företagen återfinns främst inom näringsgrenarna fastighet och uthyrningsverksamhet, företagstjänster, utbildning samt andra samhälliga och personliga tjänster. Selene: Selene är enligt den grekiska mytologin mångudinnan som också är moder till 50 döttrar. Selene-systrarna: Föreningen bildades 2006 och består av kvinnor som har varit eller är inskrivna på Selene-kollektivet. Föreningens syfte är att ge stöd i det drogfria/nyktra livet och bryta isoleringen som många annars fastnar i. Socioekonomiskt bokslut: Baseras på företagets (i detta fall Selene-kollektivet) eget bokslut från verksamheten samt de relevanta externa effekterna (samhällsekonomiska effekter) som verksamhetens 20

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

Socioekonomisk Kalkyl Främjande och förebyggande insatser för barn och unga

Socioekonomisk Kalkyl Främjande och förebyggande insatser för barn och unga Torshälla stads nämnd Datum 1 (5) Torshälla stads förvaltning Ledning och administration Annette Johansson, 016-710 73 03 TSN/2014:312 Torshälla stads nämnd Socioekonomisk Kalkyl Främjande och förebyggande

Läs mer

Folkhälsan i ett socioekonomiskt perspektiv

Folkhälsan i ett socioekonomiskt perspektiv Folkhälsan i ett socioekonomiskt perspektiv 1 Kan man räkna på människor och hur de mår? 2 Socioekonomiska beräkningar introducerades 2009 i kommunen: 1) Utbildning av kommunens ekonomer. 2) Beräkning

Läs mer

Att investera i framtiden

Att investera i framtiden 2013 Arbetsmarknads- och familjenämnden Datum Diarienummer 1 (5) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Enheten för kvalitet Sofia Eriksson, 070-0866201 Att investera i framtiden -Rapport från utbildning

Läs mer

Socioekonomisk analys av Projekt Social Hänsyn

Socioekonomisk analys av Projekt Social Hänsyn 1 Socioekonomisk analys av Projekt Social Hänsyn Göteborg 150601 Berit Björnered BBj Konsult 2 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2.1 Socioekonomisk analys... 3 2.2 Utanförskapets kostnader... 4 3 39 deltagare...

Läs mer

Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser. Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering JobbCentrum. Karlskoga - Degefors samordningsförbund

Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser. Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering JobbCentrum. Karlskoga - Degefors samordningsförbund Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering JobbCentrum Karlskoga - Degefors samordningsförbund 25/10-2008 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Ekonomisk

Läs mer

Sociala investeringar Rätt, fel och möjligt ett kommunalt perspektiv. Stefan Ackerby

Sociala investeringar Rätt, fel och möjligt ett kommunalt perspektiv. Stefan Ackerby Sociala investeringar Rätt, fel och möjligt ett kommunalt perspektiv Stefan Ackerby Beslut på SKL:s kongress hösten 2011 SKL skall "tillsätta en utredning som ser över vilka effekter man kan åstadkomma

Läs mer

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Länge en sparsamt belyst fråga! Men uppmärksammad i: - Att ta ansvar

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR. Din bakgrund. DELTA-verksamhet: ARBETSMARKNADSTORGET. 1. Kön Man. Kvinna. 2. Ålder. .. år.

FRÅGEFORMULÄR. Din bakgrund. DELTA-verksamhet: ARBETSMARKNADSTORGET. 1. Kön Man. Kvinna. 2. Ålder. .. år. FRÅGEFORMULÄR DELTA-verksamhet: ARBETSMARKNADSTORGET Din bakgrund 1. Kön Man. Kvinna. 2. Ålder.. år. 3. Familjesituation Bor hos föräldrar eller anhöriga. Ensamstående utan barn hemma. Ensamstående med

Läs mer

Socialförvaltningen. Ett socioekonomiskt perspektiv på subventionerade anställningar år 2013

Socialförvaltningen. Ett socioekonomiskt perspektiv på subventionerade anställningar år 2013 Socialförvaltningen Ett socioekonomiskt perspektiv på subventionerade anställningar år 213 Angela Nilsson, Piteå den 2 oktober 214 1 Sammanfattning Piteå kommun har i några år gjort en satsning på subventionerade

Läs mer

Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009

Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009 Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009 Intervjuerna utförda under hösten 2009 av Lena Jonsson Det är just det att jag inser, att även om jag skulle vinna alla pengar

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE:

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE: 1 Härnösands gymnasium HANDLINGSPLAN MOT DROGER Upprättad februari 2009 i samverkan mellan skola, polis och socialtjänst. Revideras vartannat år eller vid behov. Skolan ansvarar för att initiera revideringen.

Läs mer

Samarbete ses ofta som den form som ska stödja människor med sammansatt

Samarbete ses ofta som den form som ska stödja människor med sammansatt Samarbete och ökat förtroende SAMARBETE OCH ÖKAT FÖRTROENDE MARIE FRIDOLF Samarbete ses ofta som den form som ska stödja människor med sammansatt proble matik så att de återfår arbetsförmågan (Andersson

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem

Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem Runt varje person som missbrukar

Läs mer

Rapport projekt GRUS

Rapport projekt GRUS 1 Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Rapport projekt GRUS Karlskoga/Degerfors Samordningsförbund 2008-10-27 Projekt Grus har en payoff-tid för samhället på 27 månader. Den långsiktiga lönsamheten

Läs mer

Släpp kontrollen Vinn friheten!

Släpp kontrollen Vinn friheten! Släpp kontrollen Vinn friheten! För anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser Av Carina Bång Släpp kontrollen Vinn friheten! Copyright 2012, Carina Bång Ansvarig utgivare: Coaching & Motivation Scandinavia

Läs mer

Sammanställning av ASI-data. - Målgrupp: Unga vuxna och missbruk, 18 30 år. Sammanställt av Anders Arnsvik (2011)

Sammanställning av ASI-data. - Målgrupp: Unga vuxna och missbruk, 18 30 år. Sammanställt av Anders Arnsvik (2011) Sammanställning av ASI-data - Målgrupp: Unga vuxna och missbruk, 18 30 år Sammanställt av Anders Arnsvik (2011) Inledning Föreliggande redovisning är ett exempel på vad ASI-data kan användas till. ASI-intervjuerna

Läs mer

Samarbete skola och arbetsliv - en social investering

Samarbete skola och arbetsliv - en social investering Ingvar Nilsson Samarbete skola och arbetsliv - en social investering och en väg för att reducera utanförskapet och höja effektiviteten i den offentliga resursanvändningen Ingvar Nilsson (i.nilsson@seeab.se)

Läs mer

Socialförvaltningen C Svensson, A Nyström, K Svensson

Socialförvaltningen C Svensson, A Nyström, K Svensson Socialförvaltningen C Svensson, A Nyström, K Svensson Datum: 2010-02-25 Tjänsteställe: Handläggare: Beteckning: Er beteckning: Uppföljning av verksamheten med personligt ombud i Marks kommun 2009. Verksamheten

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 SYVI Särskolans och Specialskolans YTTRANDE yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:102 Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen

Läs mer

Socioekonomisk metod Datainsamling och modell

Socioekonomisk metod Datainsamling och modell 1 Sociosk metod Datainsamling och modell GRUNDSTEGEN Den socioska analysen är ett synsätt och ett knippe metoder (modeller) samt en strukturerad databank med vars hjälp man i ska termer kan beskriva, värdera

Läs mer

Policy och handlingsplan för Tobak, alkohol och droger

Policy och handlingsplan för Tobak, alkohol och droger Policy och handlingsplan för Tobak, alkohol och droger Policy för tobak, alkohol och andra droger som gäller både för elever och personal på Norrevångskolan i Mörrum, Karlshamns kommun. Inledning Skolan

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Samhällsekonomiska aspekter av missbruk. Kari Jess Fil dr i socialt arbete Mälardalens högskola

Samhällsekonomiska aspekter av missbruk. Kari Jess Fil dr i socialt arbete Mälardalens högskola Samhällsekonomiska aspekter av missbruk Kari Jess Fil dr i socialt arbete Mälardalens högskola INVESTERING KONTRA KOSTNAD EXEMPEL MISSBRUKSBEHANDLING KOMMUNALEKONOMISK SAMHÄLLSEKONOMISK KOSTNAD INVESTERING

Läs mer

Stoppa tjuven! vikten av tidiga insatser och konsekvenser av felaktiga diagnoser. ing-marie.wieselgren@skl.se. www.psynk.se

Stoppa tjuven! vikten av tidiga insatser och konsekvenser av felaktiga diagnoser. ing-marie.wieselgren@skl.se. www.psynk.se Stoppa tjuven! vikten av tidiga insatser och konsekvenser av felaktiga diagnoser. ing-marie.wieselgren@skl.se www.psynk.se Synkronisera alla insatser för psykisk hälsa! Mera skyddsfaktorer mindre riskfaktorer

Läs mer

Kvinnor med substansmissbruk och psykisk ohälsa

Kvinnor med substansmissbruk och psykisk ohälsa Kvinnor med substansmissbruk och psykisk ohälsa Solveig Olausson Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, fil. dr. i psykologi Beroendekliniken Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg Psykiska problem hos

Läs mer

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla...

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla... Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla... ...för en del människor är runda Vi har tomtar på loftet, missbruk i bagaget, kriminella tankemönster, funktionshinder, stresskänslighet och 11 sociala företag

Läs mer

Tips och trix för din vardagsekonomi

Tips och trix för din vardagsekonomi Tips och trix för din vardagsekonomi Budget- och hyresrådgivningen i Malmö Inkomster Se till att du har rätt inkomster och bidrag. Saknar du inkomst eller har väldigt låg inkomst? Då kanske du har rätt

Läs mer

Visste du detta om alkohol och cannabis? I samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner

Visste du detta om alkohol och cannabis? I samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner Visste du detta om alkohol och cannabis? I samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner Alkohol och olyckor Vi lever i ett land där många ser alkohol som en naturlig del av livet. Vid privata fester

Läs mer

Aktivering av socialbidragstagare - om stöd och kontroll i socialtjänsten

Aktivering av socialbidragstagare - om stöd och kontroll i socialtjänsten Aktivering av socialbidragstagare - om stöd och kontroll i socialtjänsten Jenny Nybom 2015-02-04 Aktivering = förändringsarbetet inom försörjningsstöd, dvs. arbetet som syftar till att göra biståndsmottagare

Läs mer

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag Lättläst Försörjningsstöd Socialbidrag Vad är försörjningsstöd? Försörjningsstöd är pengar som kommunen kan ge till människor som inte själva kan betala sina räkningar eller köpa mat och kläder och annat

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

Alkohol och drogpolicy. Styrdokument STYRDOKUMENT. Kommunledningsstaben Jessica Nilsson, 0571-281 24 jessica.nilsson@eda.se.

Alkohol och drogpolicy. Styrdokument STYRDOKUMENT. Kommunledningsstaben Jessica Nilsson, 0571-281 24 jessica.nilsson@eda.se. STYRDOKUMENT 1(9) Kommunledningsstaben Jessica Nilsson, 0571-281 24 jessica.nilsson@eda.se Alkohol och drogpolicy Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Dokumentansvarig Policy Kommunstyrelsens

Läs mer

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23

Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017. Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Handlingsplan - våld i nära relation 2015-2017 Fastställd av socialnämnden 2015-09-23 Tyresö kommun 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inriktning... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Målgrupp...

Läs mer

En rimlig hypotes är att det finns en samhällsekonomisk potential i att satsa på förebyggande arbete inom de generella verksamheterna för barn och

En rimlig hypotes är att det finns en samhällsekonomisk potential i att satsa på förebyggande arbete inom de generella verksamheterna för barn och Sammanfattning Psykisk ohälsa är ett allvarligt hälsoproblem bland barn och ungdomar och därmed ett angeläget område för samhällsinsatser. Det mesta av de resurser som samhället satsar på barn och ungdomar

Läs mer

Karin 30 år. Vuxna. Behövs en samordning kring Karin? Om ni anser det vem borde kalla vilka till ett samordningsmöte?

Karin 30 år. Vuxna. Behövs en samordning kring Karin? Om ni anser det vem borde kalla vilka till ett samordningsmöte? Karin 30 år Karin lever med sin sambo och tre barn (åtta, nio och elva år). Hon är sjukskriven på halvtid och har en praktikplats på deltid. Karin riskerar att utförsäkras då hennes sjukskrivningsdagar

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Drogpolicy för Vansbro Utbildningscenter

Drogpolicy för Vansbro Utbildningscenter Drogpolicy för Vansbro Utbildningscenter På Vansbro Utbildningscenter vill vi klart markera att all användning och hantering av alkohol och droger (se rubrik Vad är en drog?) inom skolans verksamhet inte

Läs mer

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av UNG I MORA LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av Sonja Persson Mora kommun December 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Kön, familj och boende 3 Fritid 3 Internationella

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

Uppföljning av verksamheten med personligt ombud

Uppföljning av verksamheten med personligt ombud Uppföljning av verksamheten med personligt ombud Hässleholm 1 september 2014 Projektledare Birgitta Greitz, Socialstyrelsen Verksamhet med personligt ombud Tio försöksverksamheter Utvärderingen av försöksverksamheterna

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

nriktningsmål sociala insatser för vuxna

nriktningsmål sociala insatser för vuxna I nriktningsmål sociala insatser för vuxna Antagna av kommunfullmäktige 2003-05-26, 123 Ersätter Inriktningsmål för individ- och familjeomsorg antagna av Kommunfullmäktige 1996-11-25 i de delar som avser

Läs mer

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet.

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Socialt Företagande Info om Coompanion Definition sociala företag Inuti och utanför

Läs mer

TSL 2013:6 Hur gick det sen?

TSL 2013:6 Hur gick det sen? TSL :6 Hur gick det sen? Tre år efter jobbcoachning Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb.

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Studenthäfte För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Information till Studerande som söker försörjningsstöd under sommaren Du som inte har din sysselsättning och

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2015/013-003 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

alkohol och droger på arbetsplatsen

alkohol och droger på arbetsplatsen alkohol och droger på arbetsplatsen April 2008 Foto: Patrik Axelsson Alkohol och droger på arbetsplatsen 2008 Missbruk av alkohol och andra droger Missbruk av alkohol och andra droger är vanligt förekommande

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPLAN FÖR UMEÅ KOMMUNS GYMNASIESKOLOR

ALKOHOL OCH DROGPLAN FÖR UMEÅ KOMMUNS GYMNASIESKOLOR 2012 05 30 ALKOHOL OCH DROGPLAN FÖR UMEÅ KOMMUNS GYMNASIESKOLOR Inom Umeå gymnasieskolor UGS är vår vision; lärande, utveckling och framtidstro för alla våra elever. Vårt mål är en drogfri skola där ingen

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

POLICY FÖR RISKBRUK, MISSBRUK OCH BEROENDE DROGER

POLICY FÖR RISKBRUK, MISSBRUK OCH BEROENDE DROGER Fastställd av kommunstyrelsen 2013-04-09 POLICY FÖR RISKBRUK, MISSBRUK OCH BEROENDE DROGER Laholms kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av en god arbetsmiljö och engagerade medarbetare.

Läs mer

Familjens ekonomi. Skatter Det finns många olika slags skatter. Huvudsakligen kan man dela in dem i Varuskatter och Inkomstskatter.

Familjens ekonomi. Skatter Det finns många olika slags skatter. Huvudsakligen kan man dela in dem i Varuskatter och Inkomstskatter. Bilaga 3 1. Ur Samhällskunskap A Familjens ekonomi Olika familjer Det finns många olika sorters familjer. Man kan leva i en s k kärnfamilj, med mamma, pappa och barn. Man kan leva som ensamstående. Det

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Vad gör de 1 år senare?

Vad gör de 1 år senare? Vad gör de år senare? En uppföljning av hur många deltagare som gått vidare till arbete eller studier år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Undersökningsperiod hösten 005 samt våren 006 Ett samarbete

Läs mer

Affären Gårdsten en uppdatering

Affären Gårdsten en uppdatering Affären Gårdsten en uppdatering Hans Lind Professor i fastighetsekonomi Avd f Bygg- och fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter och Byggande KTH Stockholm Mars 2014 TRITA-FOB-Rapport 2014:1 2 1.

Läs mer

MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN

MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN POLICY Missbruk av alkohol och droger är ingen privat angelägenhet. Effekterna av missbruk hos en medarbetare skapar problem även på arbetsplatsen. Arbetsprestation, säkerhet

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Fastställt av kommunfullmäktige 2010-03-25 Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Bakgrund...3 3. Syfte...3 4. Mål...3

Läs mer

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Björns föräldrar separerade när han var ett år. Efter det bodde han mest med sin mamma, men varannan helg hos sin pappa, med pappans fru och sin låtsassyster.

Läs mer

Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

2012-03-18. Inledning

2012-03-18. Inledning Inledning Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Piteå älvdal kan samarbeta och avgränsa sitt arbete kring

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Stiftelsen Credo. Konsulentstödd familjehemsvård för vuxna och ungdomar

Stiftelsen Credo. Konsulentstödd familjehemsvård för vuxna och ungdomar Stiftelsen Credo Konsulentstödd familjehemsvård för vuxna och ungdomar Varken du eller jag kan allt Men så säker är jag på att vi har något att lära varandra /Jocke Credos grundfilosofi är att alla människor

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Uppföljning av deltagare i projekt SAM

Uppföljning av deltagare i projekt SAM Uppföljning av deltagare i projekt SAM Anna Holmgren Kompetenscentrum för hälsa, Landstinget Västmanland Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Hur gjordes uppföljningen? 4

Läs mer

Landet Demokratien. Om arbetsbladet

Landet Demokratien. Om arbetsbladet Om arbetsbladet I den här övningen får eleverna i grupper fundera, argumentera och ta ställning i demokratifrågor. Ämnets aktualitet och förankring i skolans styrdokument gör att övningen kan användas

Läs mer

Sävsjöviks förstärkta familjehem

Sävsjöviks förstärkta familjehem Sävsjöviks förstärkta familjehem Vi erbjuder familjehemsvård för vuxna personer med missbruk och / eller kriminalitet. Vår målgrupp är företrädesvis Individer med konstaterad eller misstänkt neuropsykiatrisk

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

KRISTIANSTAD - STATISTIK 2011

KRISTIANSTAD - STATISTIK 2011 KRISTIANSTAD - STATISTIK 2011 Bilden visar klientflödet i PO - verksamheten. Totalt under 2011 handlade det om 1 86 klienter 2011-01-01 = Totalt antal pågående ärende Pågående från tidigare år = Ärenden

Läs mer

Innehåll. 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15

Innehåll. 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15 Innehåll Förord 9 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15 2. VAD GJORDE DEN LÅNGVARIGA STRESSEN MED OSS? 20 Stressade människor

Läs mer

VAD GÖR FMN? SOCIALKURATIVT ARBETE

VAD GÖR FMN? SOCIALKURATIVT ARBETE 1 VAD GÖR FMN? SOCIALKURATIVT ARBETE Det socialkurativa arbetet utgör basen för FMNs verksamhet. Du kan beställa tid och komma till föreningen för samtal och rådgivning under dagtid måndag-fredag. Du är

Läs mer

Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker?

Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker? Statistik Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker? Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Sammanfattning Det

Läs mer

Kvinnojouren ställer upp för kvinnor som blivit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld eller känner sig hotade och behöver någon att tala med.

Kvinnojouren ställer upp för kvinnor som blivit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld eller känner sig hotade och behöver någon att tala med. Kvinnojouren i Mark är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Kvinnojouren ställer upp för kvinnor som blivit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld eller känner sig hotade och behöver

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

KRISTIANSTAD - STATISTIK 2010

KRISTIANSTAD - STATISTIK 2010 KRISTIANSTAD - STATISTIK 2010 Bilden visar klientflödet i PO - verksamheten. Totalt under 2010 handlade det om 1 98 klienter 2010-01-01 = Totalt antal pågående ärende Pågående från tidigare år = Ärenden

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

Barn som far illa. Steven Lucas. Barnhälsovårdsöverläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset Uppsala

Barn som far illa. Steven Lucas. Barnhälsovårdsöverläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset Uppsala Barn som far illa Steven Lucas Barnhälsovårdsöverläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset Uppsala Vilka barn far illa? Barnmisshandel Sexuella övergrepp Psykiskt våld Barn som bevittnar våld i hemmet

Läs mer

BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV.

BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV. BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV. BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV Den nya sjukförsäkringen är en viktig del i regeringens arbete att ge människor hjälp och stöd för att hitta vägar tillbaka till

Läs mer

BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem. (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem)

BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem. (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem) BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem) Det här instrumentet har konstruerats med utgångspunkt från vad forskning och praktik visar är

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Projektansökan. Datum för godkännande: Projektansökan. Socialt hållbar utveckling

Projektansökan. Datum för godkännande: Projektansökan. Socialt hållbar utveckling Projektnamn: Social insatsgrupp Projektägare: Kerstin Melén Gyllensten Förvaltningar: BoF, AoF, VoO, GoV Eventuell styrgrupp: Projektledare: Samordnare för sociala insatsgrupper Godkänt av: Datum för godkännande:

Läs mer

Socialt Bokslut 2012. GF Chansen

Socialt Bokslut 2012. GF Chansen GF Chansen Socialt Bokslut 0 Sociala redovisning är en metod för att definiera GF Chansens mål samt i förhållande till målens indikatorer mäta och redovisa verksamhetens sociala/samhälleliga resultat.

Läs mer

Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad?

Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad? Socialutskottet Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad? Problemformulering Kan vi verkligen kalla vårt samhälle civiliserat och jämställt när vi bryter mot

Läs mer

LOB, tillnyktring och abstinensvård

LOB, tillnyktring och abstinensvård LOB, tillnyktring och abstinensvård Bakgrund 2014-2016 Satsning beträffande förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer. (Regeringsbeslut II:6) Utveckla alternativa

Läs mer

Nätverk för hälsosamt åldrande 2013-05-03 Evy Gunnarsson, professor Institutionen för socialt arbete

Nätverk för hälsosamt åldrande 2013-05-03 Evy Gunnarsson, professor Institutionen för socialt arbete Vi tassar liksom runt om äldre, alkohol och äldreomsorg Nätverk för hälsosamt åldrande 2013-05-03 Evy Gunnarsson, professor Institutionen för socialt arbete Alkoholpolitik och EU inträde Liberalisering

Läs mer

Unga vuxna om att förse unga med alkohol. Anna Raninen Kommunikation & Samverkan

Unga vuxna om att förse unga med alkohol. Anna Raninen Kommunikation & Samverkan Unga vuxna om att förse unga med alkohol Anna Raninen Kommunikation & Samverkan Bakgrund Många kommunikationsinsatser har de senaste åren genomförts för att påverka föräldrars attityder till att förse

Läs mer

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift)

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift) Situationsbedömning SOS-projektet PILOT 1. Grunduppgifter Klientens namn: Adress: Socialarbetare: Datum: Personsignum: Telefonnummer: Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120612 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga

Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga Regional medicinsk riktlinje Barn som anhöriga Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga Hälso- och sjukvården

Läs mer