Europeiska. Riktlinjer. trafiksäkerhetsstadgan. för åtaganden. Fokus på ungdomsåtaganden. Transport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Europeiska. Riktlinjer. trafiksäkerhetsstadgan. för åtaganden. Fokus på ungdomsåtaganden. Transport"

Transkript

1 Europeiska Riktlinjer för åtaganden Fokus på ungdomsåtaganden Transport

2 Innehåll Den förnyade Europeiska p.3 Åtagande för Europeiska p Vilka är riktlinjerna avsedda för och varför 2.2 Europeiska s principer 2.3 Fördjupat åtagande 2.4 Vad hittar jag i dessa riktlinjer? Göra ett åtagande för Europeiska p Hur definierar man sina mål? 3.2 Hur förbereder jag en åtgärdsplan i tio steg 3.3 Unga som målgrupp 4 Genomföra utvärderingen p Varför är utvärdering viktigt? 4.2 Hur definierar man indikatorer? 4.3 Hur utformar man en utvärderingsplan? 5 Ditt åtagande på Europeiska s webbplats p.17 2

3 1 Den förnyade Europeiska Europeiska är en trafiksäkerhetsplattform för det civila samhället som bygger på konkreta åtaganden från företag, organisationer, lokala myndigheter, forskningsinstitutioner, universitet och skolor. I dag har över enheter från alla EU:s medlemsstater anslutit sig till Europeiska med åtaganden för att förbättra trafiksäkerhetsnormerna och utveckla en trafiksäkerhetskultur bland européerna. Den nya etappen för Europeiska har utvecklats på grundval av erfarenheter och lärdomar från de två föregående versionerna. Den underliggande principen för Europeiska är dock densamma: Att ansvaret för trafiksäkerheten bör delas av alla berörda, både experter och lekmän. Den nya slogan talar för sig själv: Together, we are Road Safety! 3

4 2 Åtagande för Europeiska 2.1 Vilka är riktlinjerna avsedda för och varför? Europeiska är öppen för alla typer av organisationer (t.ex. företag, föreningar, lokala myndigheter, forskningsinstitutioner, universitet och skolor) som vill ge ett bidrag till trafiksäkerheten inom sitt verksamhetsområde. Syftet med dessa riktlinjer är att hjälpa Europeiska s medlemmar att utarbeta effektiva trafiksäkerhetsåtaganden genom att förse dem med den nödvändiga kunskapen och rekommendationerna om hur de bäst planerar och utvärderar sina åtgärder. De bygger på kunskap som samlats in från över åtaganden som utformats och genomförts av Europeiska s medlemmar under åren Särskild vikt läggs vid åtaganden och förebyggande åtgärder som är riktade till unga. 2.2 Europeiska s principer För att delta i Europeiska måste varje medlem följa de allmänna principerna och framhålla: sitt allmänna engagemang för trafiksäkerhet, sin vilja att utbyta kunskap och praxis, sitt moraliska åtagande. Dessa principer som omformulerats för den tredje etappen av kampanjen står i centrum för åtagandet för Europeiska. Alla organisationer som följer dessa principer blir medlemmar av Europeiska och uppmanas att utarbeta sitt åtagande och dela sitt åtagande och sina åtgärder och aktiviteter med resten av gemenskapen och samhället i stort. 4

5 2 Åtagande för Europeiska Europeiska s principere Vi har valt att följa följande principer för Europeiska : 1 Vi erkänner vikten av att utveckla en positiv trafiksäkerhetskultur i EU för att halvera antalet dödsolyckor i trafiken och närma oss vår nollvision. 2 Vi erkänner vikten av att delta i ett europeiskt initiativ som samlar deltagare från alla medlemsstater och där det ingår organisationer av alla slag* och storlekar, med eller utan tidigare erfarenhet på trafiksäkerhetsområdet. 3 Vi anser att vår organisation måste vidta eller stödja trafiksäkerhetsåtgärder inom vårt fackområde. 4 Vi väljer själva den åtgärd som passar bäst för våra behov och vår kapacitet och kompetens. 5 Vi stöder utbyte av information och erfarenheter mellan stadgans medlemmar för att främja en bättre förståelse av trafiksäkerhetsfrågor. 6 Vi är övertygade om värdet av att kommunicera öppet, ärligt och korrekt med varandra. 7 Vi respekterar varje medlems och varje persons rättigheter, övertygelser och kultur och kommer att behandla varandra med största respekt och värdighet. 8 Vi kommer att få samma rätt som alla andra medlemmar att få tillgång till och sprida information, delta i s aktiviteter och använda stadgans visuella identitet. 9 Vi förstår att måste följa strikta etiska regler för att förhindra att medlemskapsprivilegierna missbrukas. *Dock inte politiska organisationer 5

6 2 Åtagande för Europeiska 2.3 Fördjupat åtagande Alla medlemmar av Europeiska har möjlighet att utveckla ett mer komplext åtagande med konsekvensbedömning, som kan bli en Bra praxis-kandidat. Varje medlem kan när som helst under projektets gång bestämma sig för att fördjupa sitt åtagande. Läs våra Riktlinjer för Bra praxis-kandidater eller kontakta Europeiska s team för mer information. 2.4 Vad hittar jag i dessa riktlinjer? Dessa riktlinjer ger dig information om följande: Hur definierar man sina mål? Hur utarbetar man en åtgärdsplan? Varför är utvärdering viktigt? Hur utformar man en utvärderingsplan? Hur fyller man i en ansökan på Europeiska s webbplats? Hur kan man få mer information om sitt åtagande? 6

7 3 Göra ett åtagande för Europeiska 3.1 Hur definierar man sina mål? Ditt åtagande är ett konkret resultat av din motivation och ditt intresse för att förbättra trafiksäkerhetsstandarderna i din omgivning. Det första steget för att utföra ditt åtagande för Europeiska är att identifiera vilka problem du vill angripa. När du gör detta kan du ha hjälp av följande frågor: Vilka trafiksäkerhetsproblem identifierar jag i min miljö? Hur vill jag åtgärda dessa problem? Hur kan jag genomföra det inom ramen för mina ekonomiska och organisatoriska möjligheter? Du kan tänka utanför ramarna och vara innovativ. Se hur andra har gjort: Uttalande från Chaves-Verín 1 Vilka är de viktigaste åtgärder som ni har vidtagit sedan ni gick med? Vilka är de viktigaste åtgärder som ni har vidtagit sedan ni gick med? Med tanke på den stora trafikvolymen vid gränsen, särskilt under helgerna, och det stora antalet olyckor, behöver vi gemensamma lösningar för trafikoffren och för att förbättra säkerheten i gränsregionerna. Vi undanröjde farliga inslag i vägarkitekturen, underhöll och bytte ut trafiksignaler och genomförde gemensamma aktiviteter för säkerhetsutbildning och förarutbildning samt trafikkontroller där både spansk och portugisisk polis medverkade. Uttalande från Multipack 2 Vilka är de viktigaste åtgärder som ni har vidtagit sedan ni undertecknade stadgan? Vi producerade och distribuerade 4 miljoner sockerpinnar med mottot Låt oss rädda liv och tio olika trafiksäkerhetsslogan, samt exemplar av våra egna produkter med klistermärken med samma motto och Tack för att du kör säkert som slogan. Vi har också publicerat trafiksäkerhetsmaterial på vår webbplats och på vår Facebook-sida. Vi tror att våra produkters närhet till konsumenterna har fått dem att tänka på vad de kan göra för att minska antalet trafikolyckor. 1 Verín i Spanien och Chaves i Portugal är två städer som ligger nära gränsen mellan de båda länderna. De undertecknade gemensamt stadgan i april Multipack I Bulgarien producerar förpackningar för produkter, bland annat socker, grädde, snabbkaffe, sötningsmedel, honung, pulvermix för varma drycker, salt och peppar. Företaget undertecknade stadgan i februari

8 3 Göra ett åtagande för Europeiska När du har fastställt det trafiksäkerhetsproblem som du vill förbättra ska du börja ställa upp SMARTA mål: Specifika Specificera exakt vad du vill genomföra, vilka som ska dra nytta av dina åtgärder och vilka som ska hjälpa dig att genomföra dem: Exakt vad vill du göra? Exakt vad vill du uppnå? Vilken är din målgrupp? Mätbara Dina insatser och resultat kan mätas. Hur kan jag få tag på objektiv kunskap om trafiksäkerhetsförbättringar, som t.ex. minskning av antalet olyckor, minskning av riskexponeringen eller en beteendeförändring relaterad till trafiksäkerhetssituationer? Kan jag få information från deltagarna om effekten och omfattningen av åtgärderna? Hur många människor kommer att få nytta av mina åtgärder? Uppnåbara Var realistisk och sätt upp mål som är avpassade till dina ekonomiska och organisatoriska resurser och möjligheter. Vilka i min organisation kommer att medverka i utformningen av åtgärderna? Vilka aktiviteter kommer jag att genomföra? Vilka resurser behöver jag utveckla för mina åtgärder? Realistiska Dina mål bör vara tydligt relaterade till ett trafiksäkerhetsproblem som du har fastställt. Kommer min åtgärd verkligen förbättra trafiksäkerheten eller är det bara en myt? Lägliga Fastställ en tidsplan för åtgärderna. Att inte ha någon deadline är den bästa ursäkten för att inte göra något! Har min åtgärd en tydlig deadline? 8

9 3 Göra ett åtagande för Europeiska e 3.2 Hur förbereder jag en åtgärdsplan i tio steg Steg Fråga dig själv Anteckna 1 Problem Varför behöver jag göra något åt trafiksäkerheten? Vilka konkreta problem behöver lösas? 2 Åtagande Vad går min åtgärd ut på? Vilka är de relevanta indikatorerna på framgång? 3 Kunskap Vad vet jag om de trafiksäkerhetsproblem som jag har upptäckt? Vilket slags expertkunnande behöver jag? 4 Målgrupp Vilka ska min åtgärd riktas mot? Vilka kommer att ha nytta av min åtgärd? 5 Experter Vilka kommer att vara mest ägnade för att genomföra min åtgärd? 6 Aktiviteter Vilka konkreta aktiviteter kommer jag att genomföra? Relevant statistik som visar ditt trafiksäkerhetsproblem Framgångsindikatorer Aspekter som är relaterade till ditt problem och källa till expertkunskaper Personer som berörs av problemet Experter som samarbetar Åtgärder som kan ge resultat 7 Metoder och verktyg 8 Genomförande och team Vilka metoder (t.ex. utbildning) och verktyg (t.ex. broschyrer) kommer jag att använda? Hur planerar jag genomförandeprocessen? Vilka från min organisation kommer att delta? Verktyg som ska utformas och användas i åtgärden Åtgärds- och organisationsplan 9 Förväntade resultat Vilka resultat förväntar jag mig? Förväntade resultat 10 Kommunikation Hur kommer jag att kommunicera mina resultat? Medel och kommunikationsplan 9

10 3 Göra ett åtagande för Europeiska 3.3 Unga som målgrupp Under de kommande åren är unga människor en viktig prioritering för Europeiska. Trafikskador är den främsta dödsorsaken för dem som är yngre än 24 år. De åldersgrupper som har den högsta andelen dödsolyckor med fotgängare är barn under tio år (och vuxna som är 65 år eller äldre). Dessutom är dödsolyckor med cyklister vanligast bland barn i åldrarna 6 till 14 år. Ungdomar mellan 15 och 24 år utgör endast 13 % av befolkningen i Europa men deras andel av dödsolyckor i trafiken är ändå 25 %. Varför är unga människor särskilt utsatta? Rörlighetsmönster: unga börjar köra bil och motorcykel. Oerfarenhet och bristande färdigheter (t.ex. när det gäller att köra bil) och kunskaper om trafiksäkerhet. Experimenterande med alkohol och droger. Bristande tillsyn från föräldrar/vuxna. För stor självsäkerhet. Mer utsatta för kamrattryck och experiment med alkohol och droger. Riskbenäget beteende som en naturlig del av utvecklingsprocessen. Europeiska uppmuntrar därför särskilt medlemmarna att utveckla initiativ som riktas till unga. Ungdomsåtgärder kan vara riktade till en eller flera av följande åldersgrupper: 0 11 Barn och spädbarn Yngre tonåringar Äldre tonåringar Unga vuxna 10

11 3 Göra ett åtagande för Europeiska Här följer några exempel på åtgärder riktade till unga som genomförts av Europeiska s undertecknare. Åtgärderna är uppdelade i tre kategorier: Utbildning och kontroll, Fordons- och personsäkerhet, Infrastruktursäkerhet och Vård efter olyckor: Yngre och äldre tonåringar Utbildning och kontroll Maiuriskolan (högstadium/gymnasium) i Pompeji i Italien organiserade en kunskapsökande trafiksäkerhetskampanj och arbetar på en mopedutbildning för nybörjare. FEDEMOT i Belgien organiserar trafiksäkerhetsdagar i skolorna för att förbättra trafiksäkerheten för förare av motordrivna tvåhjulingar, med bland annat utbildning i första hjälpen. Maastrichtuniversitetet genomför ett forskningsprojekt om trafikbeteendet bland tonåringar (som cyklar), äldre tonåringar (som kör moped) och unga vuxna (som kör bil). Det lettiska medicinstudentförbundet planerar att utarbeta lektioner för tonårselever om trafiksäkerhet, inklusive trafikonykterhet (även för cyklister) och om säkert beteende för fotgängare och cyklister. Fordons- och personsäkerhet Moped- och motorcykelbranschens riksförbund (McRf) i Sverige har åtagit sig att utarbeta en kampanj för att motarbete trimning via svenska mopedhandlare. Pirelli utarbetar en säkerhetskampanj med bland annat råd om att köra motorcykel på ett säkert sätt (godkänd hjälm, skyddskläder, välskött motorcykel och respekt för trafikreglerna). Infrastruktursäkerhet och vård efter olyckor Röda Korset i Slovakien erbjuder studerande och körkortssökande undervisning i första hjälpen. 11

12 3 Göra ett åtagande för Europeiska Unga vuxna Utbildning och kontroll Den walesiska räddningstjänsten (Mid and West Wales Fire and Rescue Service) driver programmet Pass Plus Cymru Scheme för unga förare (17 25 år) som nyss har tagit körkort för att hjälpa dem att förbättra sin körförmåga, få extra erfarenhet och eventuellt få rabatt på sin bilförsäkring. Den grekiska sammanslutningen för försäkringsbolag kommer att organisera insatser nattetid för att distribuera broschyrer där de propagerar mot rattonykterhet. Driving Research Group, Cranfield University, kommer att arbeta i partnerskap med a²om, världens första akademiska kvalifikation för utbildning av nybörjarförare. De kommer att hjälpa till med utformning och utveckling av tekniska lösningar för att utbilda förare om risker i trafiken och använda målen för förarutbildningen som grund. FAGE utvecklar en brett upplagd informationskampanj om trafikonykterhet och förser sina medlemmar och studentorganisationer med verktyg och utbildning för att arrangera trafiksäkerhetsevenemang. State Health Centre (LZG) är en samling av över 50 institutioner och organisationer i Bayern som arbetar med hälsofrågor och förebyggande. Deras projekt Discofeber uppmuntrar äldre tonåringar och unga vuxna att bete sig ansvarsfullt i trafiken genom emotionell kommunikation på en nivå som ska främja personligt engagemang i ämnet. Fordons- och personsäkerhet Infrastruktursäkerhet och vård efter olyckor Dekra e.v. erbjuder unga förare (18 24 år) säkerhetskontroll av fordon. FECASARM, den katalanska federationen av branschorganisationer för företag inom fritidssektorn kommer att främja användningen av nattbuss: Federationens medlemmar kommer att bjuda på alkoholfria drycker och ge gäster som visar upp sin bussbiljett rabatt på entréavgiften till barer och nattklubbar. STIVO (Frankrike) har i samverkan med studentkårer utformat ett system med pendelbussar för studenter för att få unga människor på ett mycket säkert sätt till och från studentfester. Studentkårer har också engagerat sig genom att underteckna stadgan om ansvarsfull körning. 12

13 4 Genomföra utvärderingen 4.1 Varför är utvärdering viktigt? Även om alla åtaganden och åtgärder kan bidra till att förbättra trafiksäkerhetsnormerna är det av följande skäl viktigt att du utvärderar om din åtgärd utvecklas enligt den ursprungliga planen och uppfyller målen: Det kan hjälpa dig att förbättra dina åtgärder och fastställa vad som fungerar och vad som inte fungerar så att du kan förbättra det. Det kan hjälpa dig att mäta genomslaget för dina åtgärder och i vilken utsträckning du har uppnått dina mål. Exakt kunskap om resultaten av dina åtgärder är nödvändig för att fatta investeringsbeslut och beslut om framtida åtgärder. Du kommer att få objektiv kunskap om effektiviteten hos dina åtgärder som kan vägleda och inspirera andra medlemmar av Europeiska, utforma och vägleda din organisations framtida beslut eller kanske till och med påverka trafiksäkerhetspolitiken. Att ta med utvärdering i din åtgärdsplan behöver inte nödvändigtvis vara dyrt, tvärtom kan det vara mycket dyrare att inte känna till dina resultat och misstag. 13

14 4 Genomföra utvärderingen 4.2 Hur definierar man indikatorer? Det första steget är att definiera de indikatorer som din åtgärd ska mätas mot. Detta behöver inte vara krångligt om du har ställt upp dina SMARTA mål och utvecklat handlingsplanen. Nedan har vi infogat en lista över indikatorer som kan användas för att mäta genomslagskraften hos trafiksäkerhetsåtgärder: Objektiva indikatorer: Minskat antal olyckor och olycksoffer. Minskat antal trafiksäkerhetsbrott, särskilt av de mest allvarliga (användning av bilbälte, hastighet, riskabla alkohol- och drogvanor osv.). Minskade material- och tidsrelaterade kostnader för olyckor. Minskad riskexponering: antal resor, resornas typ eller längd, ökad användning av kollektivtrafik m.m. Indikatorer som mäter deltagandet: Antalet deltagare och mottagare av åtgärderna. Ökad synlighet för åtgärderna i sociala medier eller andra kommunikationsmedel. Subjektiva indikatorer baserade på deltagares eller mottagares insikter och subjektiva iakttagelser: Ökade kunskaper om trafiksäkerhet, som visar sig genom - positiva förändringar av attityderna till trafiksäkert beteende, - positiv förändring av trafiksäkerhetsvanor. Indikatorer som baseras på externa observatörers iakttagelser eller iakttagelser som gjorts av ansvariga/genomförare av trafiksäkerhetsprogram: - Utvärdering av graden av uppfyllelse av åtgärdernas mål och syften. - Utvärdering av graden av överensstämmelse med den ursprungliga åtgärdsplanen. - Utvärdering av åtgärdernas relevans. - Utvärdering av informationsinsatser eller närvaro i sociala medier. Alla indikatorer är inte lika giltiga eller viktiga. Det råder ingen tvekan om att slutmålet är att minska antalet olyckor och deras konsekvenser. För att uppnå detta krävs det dock tid, medel och gemensamma åtaganden från alla sektorer av samhället: Together, we are Road Safety! Experttips: Välj indikatorer som ligger inom räckhåll för dina ekonomiska och organisatoriska möjligheter. Om du vill gå längre och göra ett åtagande med en mer komplex utvärderingsplan bör du läsa våra riktlinjer för Bra praxis-kandidater eller fråga Europeiska s team. 14

15 4 Genomföra utvärderingen 4.3 Hur utformar man en utvärderingsplan? Utvärderingen har en dubbel funktion. Formativ Utvärdering I detta fall brukar projekt eller åtgärder utvärderas medan de utvecklas eller under en tidig genomförandefas för att ge information om hur de bör förbättras genom att revideras och ändras på bästa sätt. Utvärderingen svarar på sådana frågor som: Fortlöper genomförandet av aktiviteterna enligt plan? Hur kan jag förbättra mina aktiviteter? Formativ utvärdering handlar om produkter och konkreta processer för genomförandet. Utvärderingen brukar tillämpas på varje aktivitet i åtgärdsplanen. Summativ Utvärdering I en summativ utvärdering bedöms program eller projekt i slutet av en verksamhetscykel för att försöka förstå effekterna av åtgärderna. Utvärderingen svarar på sådana frågor som: Ger min åtgärd en effekt som motsvarar de mål som jag fastställt? Summativa utvärderingar handlar om resultat och genomslag. I allmänhet planeras utvärderingar av detta slag före genomförandet av aktiviteterna men sker i slutet av hela genomförandeprocessen. De båda typerna av utvärdering kan naturligtvis kombineras: En summativ utvärdering anger om du har uppnått dina mål, medan en formativ utvärdering informerar dig om resultaten under hela genomförandet av åtgärden och om hur de kan förbättras. 15

16 4 Genomföra utvärderingen Här följer ett exempel på den typ av information som du kan få från en utvärdering: Utvärdering av aktiviteter (aktivitetsark): Utvärdering av aktiviteter (aktivitetsark): Typ av aktivitet? (Kurs eller utbildningsaktivitet, Förbättring, ny utformning, ny organisation, Kommunikation, spridning, kampanj, medier Lagstiftningsändring )) Graden av överensstämmelse med den inledande planen Graden av nöjdhet bland deltagare/mottagare med åtgärden Graden av nöjdhet med åtgärden bland organisatörer och ansvariga Indikatorer Antal deltagare: Antal mottagare som nåtts: Antal material som producerats: Lärdomar Experttips: För att granska om din åtgärd har haft betydande effekt på indikatorerna måste du planera och genomföra en konsekvensbedömning. Vi uppmanar dig att läsa Riktlinjer för Bra praxiskandidater [länk], som vi har utarbetat för det ändamålet. Vilka lärdomar har jag gjort? Vilka är mina slutsatser från åtgärden? Hur kan jag replikera/skala upp åtgärden i framtiden? 16

17 5 Ditt åtagande på Europeiska s webbplats I den förnyade Europeiska vill vi betona utbytet av trafiksäkerhetspraxis mellan plattformens medlemmar och i omvärlden. Vår webbplats har fått en ny utformning för den tredje etappen för att ge dig större möjligheter att kommentera, utbyta information, dela erfarenheter med andra och inspireras av andra. 17

18 Vad kan jag göra i avsnittet Min stadga av Europeiska s webbplats? 5 Ditt åtagande på Europeiska s webbplats 1 Du kan dela information om dina trafiksäkerhetsaktiviteter. 2 Du kan lagra information om dina tidigare åtaganden (för tidigare undertecknare). 1 3 Du kan dela information om dina trafiksäkerhetsevenemang, offentliggöra dem och inbjuda deltagare Du kan inspirera andra genom att dela ett uttalande om någon aspekt av ditt trafiksäkerhetsåtagande i processen för att utveckla och genomföra dina åtgärder. 5 Du kan använda din anpassade verktygslåda för kampanjmaterial och åtaganderiktlinjer. 6 Du kan få hjälp med att utarbeta ett mer komplext åtagande med konsekvensbedömning (efterlysning av Bra praxis). 7 Du kan se liknande åtgärder som andra medlemmar av Europeiska genomför. 18

19 Dessa riktlinjer har utarbetats av P.A.U. Education i samarbete med Europeiska s expertgrupp samordnad av dr Jaime Sanmartín, som en del av uppdraget från Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för transport och rörlighet. 19

20 Gör som tusentals europeiska organisationer, föreningar och företag för att rädda liv.. Tel: (34) Underteckna Europeiska och gör skillnad!

Europeiska trafiksäkerhetsstadgan

Europeiska trafiksäkerhetsstadgan Europeiska trafiksäkerhetsstadgan Riktlinjer för Bra praxis-kandidater Transport Innehåll 1 2 3 4 5 Europeiska trafiksäkerhetsstadgan i ny utformning p.3 Efterlysning av bra praxis p.4 2.1 Vilka är riktlinjerna

Läs mer

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning April 2011 1 Inledning 2009 dödades 358 personer i trafiken. 74 procent av dem var män och endast 26 procent var kvinnor. Den höga andelen män kan

Läs mer

aktiva säkerhetssystem i bilar

aktiva säkerhetssystem i bilar aktiva säkerhetssystem i bilar hur kan de nya intelligenta förarstödsystemen hjälpa förare- även äldre- att köra säkert? Ulf Roos BIL Sweden Teknik och miljö BIL Sweden är den svenska branschorganisationen

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN Mellan fyra och fem procent av varje årskull av svenska befolkningen dör eller invalidiseras till följd

Läs mer

PSYCHOLOGICAL AND MEDICAL ASSISTANCE FOR SAFE MOBILITY (PASS)

PSYCHOLOGICAL AND MEDICAL ASSISTANCE FOR SAFE MOBILITY (PASS) PSYCHOLOGICAL AND MEDICAL ASSISTANCE FOR SAFE MOBILITY (PASS) En tvärvetenskaplig modell för stöd åt och för att säkra den mobila kompetensen i Europa. 1 1. Förutsättningar 2. Nivåer för säkring och förbättring

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy

Trafiksäkerhetspolicy ÅSELE TAXISAMORDNING AB Trafiksäkerhetspolicy Syfte Åsele taxisamordning AB skall verka för en hög och varaktig trafiksäkerhet inom verksamheten. Alla transporter skall utföras med fokus på trafiksäkerhet

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

Innehållsförteckning - Nyckelområde 8

Innehållsförteckning - Nyckelområde 8 Innehållsförteckning - Nyckelområde 8 Sida Datum FMCK AO8 8:2 2009-12-30 80 Mål, uppgifter och organisation 8:3 2009-12-30 80.1 Trafiksäkerhet inom FMCK 8:3 2009-12-30 80.1.1 Mål 8:3 2009-12-30 80.1.2

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

innehåll: Vi ger konsumenten möjlighet att göra medvetna val Vi uppmuntrar till ansvarsfull konsumtion Vi stödjer ansvarsfulla innovationer

innehåll: Vi ger konsumenten möjlighet att göra medvetna val Vi uppmuntrar till ansvarsfull konsumtion Vi stödjer ansvarsfulla innovationer po li cy fö r an ko sv ns ar um sf u ti ll on Sv er ig e po lic y fö r an sv ar sf ul lk on su m tio n Po lic y Ca rl sb er g innehåll: 1.0 2.0 3.0 4.0 Vi ger konsumenten möjlighet att göra medvetna val

Läs mer

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska kommissionen Vetenskap och samhälle Handlingsplan VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska området för forskningsverksamhet INLEDNING Samtidigt som allmänheten generellt sett respekterar forskare,

Läs mer

Mot ett europeiskt område för trafiksäkerhet

Mot ett europeiskt område för trafiksäkerhet Mot ett europeiskt område för trafiksäkerhet politiska riktlinjer för trafiksäkerhet 2011 2020 ON THE MOVE Bättre trafiksäkerhet i EU EU-initiativ i korthet Riktlinjer för trafiksäkerhet 2011 2020 BAKGRUND

Läs mer

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla?

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Ovan Med moped kan du förflytta dig enkelt, fritt och smidigt. Se till att det också blir säkert! Är du runt 15 år och tänker skaffa moped eller redan

Läs mer

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här.

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Kör igång, och var inte rädd för att begå misstag. Ha alltid i bakhuvudet varför

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

Valencia Charter svensk översättning april 2006

Valencia Charter svensk översättning april 2006 V alenciastadgan o m de eur opeiska regi o n ernas roll i miljöpolitiken antagen av Miljökonferensen för Europas regioner (ENCORE) i Valencia, Spanien, den 21 november 1995 och uppdaterad av ENCORE i Åre,

Läs mer

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 Våren 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Syfte... 2 3. Metod... 2 4. Resultat... 3 5. Jämförelse mellan resultaten 2009 och 2015...

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 ARBETSDOKUMENT om förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet när det gäller kredit och finans Utskottet

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013. Matteo och Johan

OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013. Matteo och Johan OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013 Matteo och Johan 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Antal mc i trafik kontra trafikarbetet

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN 1. UPPDRAG VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN Nuläge NTF Kalmar län har som uppgift att förena organisationer, företag och myndigheter i det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet samt planera, leda och samordna

Läs mer

Informations- policy. Falköpings kommun

Informations- policy. Falköpings kommun Informations- policy Falköpings kommun 1 Informationspolicyn består av två delar. En del som allmänt beskriver informationsarbetet och informationsenhetens roll samt ett styrdokument med övergripande mål,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

GDE matrisen et hierarkisk perspektiv på føreropplæring Konkretisering og operasjonalisering. Hans Yngve Berg, Vägverket, Sverige

GDE matrisen et hierarkisk perspektiv på føreropplæring Konkretisering og operasjonalisering. Hans Yngve Berg, Vägverket, Sverige Ny føreropplæring ny retning eller gammelt arvegods i ny innpakning? GDE matrisen et hierarkisk perspektiv på føreropplæring Konkretisering og operasjonalisering Hans Yngve Berg, Vägverket, Sverige Forum

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Rev. 2004-10-01 Rev. 2005-11-14 Rev. 2007-09-19 Rev. 2008-03-03 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICYPROGRAM FÖR LINDBERGS BUSS AB. Lindbergs Buss AB bedriver linje- och beställningstrafik. Under

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Bra arbetsmiljö på väg

Bra arbetsmiljö på väg Bra arbetsmiljö på väg Trafiksä en arb Många anställda har vägar och gator som sin arbetsplats. Förutom yrkesförarna rör det sig bland annat om hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal, väktare, hantverkare

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga. 2009-01-27 Ditriktet i Malmö

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga. 2009-01-27 Ditriktet i Malmö Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga 1 Vi arbetar för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv. 2 Arbetsmiljöverkets avdelning för

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 29.10.2009 2009/0072(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 Förslag till yttrande Karima Delli (PE430.326v01-00) över förslaget till rådets beslut om Europeiska

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999. (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG)

HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999. (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG) GEST.6.SV-V/F-01/10/98 HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999 (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG) 1. INLEDNING Europeiska unionens verksamhet på folkhälsoområdet skall stödjas

Läs mer

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2002) 244) 1,

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2002) 244) 1, P5_TA-PROV(2003)0446 Ansvarsförsäkring för motorfordon ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 72/166/EEG,

Läs mer

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan Stärkt brandskydd för den enskilde 2015 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Kontaktpersoner: David Jutendahl, david.jutendahl@trelleborg.se

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 14.10.2009 2009/0072(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för kultur och utbildning över förslaget

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:20

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program Alkohol- och drogpolitiskt program 2012 Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-27 5 Alkohol- och drogpolitiskt program 2012 Inledning Syftet med det alkohol- och drogpolitiska programmet är att det ska utgöra

Läs mer

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning?

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning? Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao den 28 april 2008 Vad innebär riskbedömning? Jukka Takala: Riskbedömning är det viktigaste verktyget för att förhindra olyckor

Läs mer

Cover Page. Cover Page. Job ID: AdobePDF8-134. Title: Microsoft Word - Remissvar Transports. Requesting User: Lotta

Cover Page. Cover Page. Job ID: AdobePDF8-134. Title: Microsoft Word - Remissvar Transports. Requesting User: Lotta Cover Page Job ID: AdobePDF8-134 Requesting User: Lotta Title: Microsoft Word - Remissvar Transports Cover Page 2008-09-08 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Transportstyrelsen ansvarslag

Läs mer

Pilotprojektet Första hjälpen till psykisk hälsa YMHFA i Jönköpings län

Pilotprojektet Första hjälpen till psykisk hälsa YMHFA i Jönköpings län Pilotprojektet YMHFA i Jönköpings län Margit Ferm Projektledare Ordförande SPES kretsen V ordförande NSPH Jönköpings län Socionom Emma Asserholt Första hjälpare Ungdomsutvecklare Kultur & Fritidsförvaltningen

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla.

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Odödlig O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Ovan Det är svårt att själv uppskatta riskerna Tycker du som många tonåringar att mopeden ger dig frihet, rörlighet och kanske till och med status

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

MATERIAL: ELEVHÄLSA WWW.PRATAOMSPEL.SE ELEVHÄLSA STÖD FÖR SKOLAN ATT TA FRAM EN SKOLPOLICY OM SPEL OM PENGAR.

MATERIAL: ELEVHÄLSA WWW.PRATAOMSPEL.SE ELEVHÄLSA STÖD FÖR SKOLAN ATT TA FRAM EN SKOLPOLICY OM SPEL OM PENGAR. ELEVHÄLSA STÖD FÖR SKOLAN ATT TA FRAM EN SKOLPOLICY OM SPEL OM PENGAR. 1 SKOLPOLICY INOM SPELFRÅGAN I följande dokument ges en övergripande guide över hur skolan kan arbeta fram en policy i frågan kring

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program 1 Antaget av kommunfullmäktige 1997-09-17, 258, Dnr: 134/96.709 1997-06-18, 244 Alkohol- och drogpolitiskt program Älvkarleby kommuns alkohol- och drogpolitiska program skall ligga i linje med nationella

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare. Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare

Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare. Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare Kunskapsområde Trafiklärare Kurs Yrkeshögskolepoäng Arbetsmiljö och ansvar 12 Fordonssäkerhet

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrift om kursplan för trafiklärarutbildning i yrkeshögskolan; beslutad den 21 september 2010. MYHFS

Läs mer

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG)

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) VERSION FINALE GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) 1. Inledning Europeiska unionens verksamhet på folkhälsoområdet skall stödjas

Läs mer

Ett tryggare Tidaholm 2011-2014. Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete

Ett tryggare Tidaholm 2011-2014. Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete Ett tryggare Tidaholm 2011-2014 Handlingsplan för kommunens skade- och olycksfallsförebyggande arbete Innehåll 1 Inledning... 3 Syfte... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 3 Organisation... 3 Uppföljning...

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer I slutet av 1999 påbörjade European Agency ett projekt för att undersöka processen för övergången från skola till arbetsliv runt om i Europa.

Läs mer

Riskutbildningar som gör skillnad

Riskutbildningar som gör skillnad Riskutbildningar som gör skillnad Ett trafiksäkerhetscenter med resurser På vårt trafiksäkerhetscenter erbjuder vi en modern inlärningsmiljö med väl dokumenterad pedagogik. Vårt huvuduppdrag är att ta

Läs mer

Hur jobbar Växjö med attityder och beteende för att öka trafiksäkerheten? Magnus Nykvist, trafikingenjör Växjö

Hur jobbar Växjö med attityder och beteende för att öka trafiksäkerheten? Magnus Nykvist, trafikingenjör Växjö Hur jobbar Växjö med attityder och beteende för att öka trafiksäkerheten? Information som en viktig del i det förebyggande TS-arbetet Det är ett naturligt steg för Växjö att kombinera information med fysiska

Läs mer

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Näringslivsorganisationer och standardiseringsorgan kan bidra till att öka medvetenheten bland små och medelstora företag om nyttan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

Genomgång av teorifrågor som krävs för mopedkörkort med hjälp av Internet. Fundera ut motiveringar för trafikregler och rätt trafikbeteende.

Genomgång av teorifrågor som krävs för mopedkörkort med hjälp av Internet. Fundera ut motiveringar för trafikregler och rätt trafikbeteende. Tryggt och säkert till skolan II Trafiksäkerhetsuppgifter för högstadiet Ramboll Finland Oy, Insinööritoimisto Liidea Oy, Trafikskyddet Tryggt och säkert till skolan II materialet innehåller 13 trafiksäkerhetsuppgifter

Läs mer

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Antagen av kommunfullmäktige: 2007-08-30. INLEDNING I handlingsplanen presenteras inriktningar och åtgärder för det drogförebyggande

Läs mer

Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel

Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Övervakningsmekanism Vad är konventionens syften? Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel, som trädde i kraft den 1 februari 2008,

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Strategier för hälsoinformation på befolkningsnivå Gunilla Jarlbro

Strategier för hälsoinformation på befolkningsnivå Gunilla Jarlbro Strategier för hälsoinformation på befolkningsnivå Gunilla Jarlbro 1 Samhällelig styrning av hälsa 2 3 Kroppspolitik Mål: skapa frisk folkstam, generera arbetskraft och soldatmaterial Utgångspunkten: Samhället

Läs mer

Foto: nicke johansson. vad är en europageolog?

Foto: nicke johansson. vad är en europageolog? Foto: nicke johansson vad är en europageolog? Vad är en Europageolog? Europageolog är en professionell titel innebärande att personen som innehar titeln har uppnått en tillfredsställande akademisk utbildning

Läs mer

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

EU:S VÄGBANOR: EKONOMISKA OCH SÄKERHETSMÄSSIGA EFFEKTER AV BRISTEN PÅ REGELBUNDET VÄGUNDERHÅLL

EU:S VÄGBANOR: EKONOMISKA OCH SÄKERHETSMÄSSIGA EFFEKTER AV BRISTEN PÅ REGELBUNDET VÄGUNDERHÅLL GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING B: STRUKTUR- OCH SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK TRANSPORT OCH TURISM EU:S VÄGBANOR: EKONOMISKA OCH SÄKERHETSMÄSSIGA EFFEKTER AV BRISTEN PÅ REGELBUNDET

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Policy för Persontransporter och Fordonshantering

Policy för Persontransporter och Fordonshantering FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.41) Policy för Persontransporter och Fordonshantering (ägda eller leasade) Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Fordonshantering Ägare/ansvarig Kommunstyrelsen Antagen av KS 2005-02-02

Läs mer

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Syftet med handlingsplanen är att konkretisera insatserna i kommunen

Läs mer

LANDSPROFIL BARNSÄKERHET. Sverige

LANDSPROFIL BARNSÄKERHET. Sverige LANDSPROFIL BARNSÄKERHET 2007 Sverige Barnsäkerhetsprofilen 2007 för Sverige belyser bördan av skador bland barn och ungdomar och undersöker de sociodemografiska bestämmande faktorerna för att ge en utgångspunkt

Läs mer

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1 Alkohol och drogpolitiskt handlingsprogram för Sala kommun Bakgrund Bruk och missbruk av alkohol och droger är ett allvarligt folkhälso- och samhällsproblem i såväl Sala som i resten av landet. Alkoholkonsumtionen

Läs mer

Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING. Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk

Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING. Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk 1 Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING Dokument 8879 18 oktober 2000 Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk Meddelande Av Europarådets generalsekreterare

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

SKOLSKJUTSINFORMATION

SKOLSKJUTSINFORMATION Vasa Övningsskola SKOLSKJUTSINFORMATION 1 1. Inledning Denna broschyr är utarbetad av Vasa Övningsskola för att ge elever, vårdnadshavare och chaufförer information om skolskjutsarna och de spelregler

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730 NOT från: Generalsekretariatet till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 17477/10

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet

Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 18 januari 2013 Nytt europeiskt körkort för ökad säkerhet, trygghet och fri rörlighet Den 19 januari 2013 kommer ett europeiskt körkort som en del av ikraftträdandet

Läs mer

B-TEORI. Lektion 2 Människan i trafiken. bengt hedlund

B-TEORI. Lektion 2 Människan i trafiken. bengt hedlund B-TEORI Lektion 2 Människan i trafiken bengt hedlund Grundläggande regler Uppträd mot andra trafikanter så som Du vill att de ska uppträda mot Dig! B-TEORI - bengt hedlund 2(24) Grundläggande regler En

Läs mer