Europeiska. Riktlinjer. trafiksäkerhetsstadgan. för åtaganden. Fokus på ungdomsåtaganden. Transport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Europeiska. Riktlinjer. trafiksäkerhetsstadgan. för åtaganden. Fokus på ungdomsåtaganden. Transport"

Transkript

1 Europeiska Riktlinjer för åtaganden Fokus på ungdomsåtaganden Transport

2 Innehåll Den förnyade Europeiska p.3 Åtagande för Europeiska p Vilka är riktlinjerna avsedda för och varför 2.2 Europeiska s principer 2.3 Fördjupat åtagande 2.4 Vad hittar jag i dessa riktlinjer? Göra ett åtagande för Europeiska p Hur definierar man sina mål? 3.2 Hur förbereder jag en åtgärdsplan i tio steg 3.3 Unga som målgrupp 4 Genomföra utvärderingen p Varför är utvärdering viktigt? 4.2 Hur definierar man indikatorer? 4.3 Hur utformar man en utvärderingsplan? 5 Ditt åtagande på Europeiska s webbplats p.17 2

3 1 Den förnyade Europeiska Europeiska är en trafiksäkerhetsplattform för det civila samhället som bygger på konkreta åtaganden från företag, organisationer, lokala myndigheter, forskningsinstitutioner, universitet och skolor. I dag har över enheter från alla EU:s medlemsstater anslutit sig till Europeiska med åtaganden för att förbättra trafiksäkerhetsnormerna och utveckla en trafiksäkerhetskultur bland européerna. Den nya etappen för Europeiska har utvecklats på grundval av erfarenheter och lärdomar från de två föregående versionerna. Den underliggande principen för Europeiska är dock densamma: Att ansvaret för trafiksäkerheten bör delas av alla berörda, både experter och lekmän. Den nya slogan talar för sig själv: Together, we are Road Safety! 3

4 2 Åtagande för Europeiska 2.1 Vilka är riktlinjerna avsedda för och varför? Europeiska är öppen för alla typer av organisationer (t.ex. företag, föreningar, lokala myndigheter, forskningsinstitutioner, universitet och skolor) som vill ge ett bidrag till trafiksäkerheten inom sitt verksamhetsområde. Syftet med dessa riktlinjer är att hjälpa Europeiska s medlemmar att utarbeta effektiva trafiksäkerhetsåtaganden genom att förse dem med den nödvändiga kunskapen och rekommendationerna om hur de bäst planerar och utvärderar sina åtgärder. De bygger på kunskap som samlats in från över åtaganden som utformats och genomförts av Europeiska s medlemmar under åren Särskild vikt läggs vid åtaganden och förebyggande åtgärder som är riktade till unga. 2.2 Europeiska s principer För att delta i Europeiska måste varje medlem följa de allmänna principerna och framhålla: sitt allmänna engagemang för trafiksäkerhet, sin vilja att utbyta kunskap och praxis, sitt moraliska åtagande. Dessa principer som omformulerats för den tredje etappen av kampanjen står i centrum för åtagandet för Europeiska. Alla organisationer som följer dessa principer blir medlemmar av Europeiska och uppmanas att utarbeta sitt åtagande och dela sitt åtagande och sina åtgärder och aktiviteter med resten av gemenskapen och samhället i stort. 4

5 2 Åtagande för Europeiska Europeiska s principere Vi har valt att följa följande principer för Europeiska : 1 Vi erkänner vikten av att utveckla en positiv trafiksäkerhetskultur i EU för att halvera antalet dödsolyckor i trafiken och närma oss vår nollvision. 2 Vi erkänner vikten av att delta i ett europeiskt initiativ som samlar deltagare från alla medlemsstater och där det ingår organisationer av alla slag* och storlekar, med eller utan tidigare erfarenhet på trafiksäkerhetsområdet. 3 Vi anser att vår organisation måste vidta eller stödja trafiksäkerhetsåtgärder inom vårt fackområde. 4 Vi väljer själva den åtgärd som passar bäst för våra behov och vår kapacitet och kompetens. 5 Vi stöder utbyte av information och erfarenheter mellan stadgans medlemmar för att främja en bättre förståelse av trafiksäkerhetsfrågor. 6 Vi är övertygade om värdet av att kommunicera öppet, ärligt och korrekt med varandra. 7 Vi respekterar varje medlems och varje persons rättigheter, övertygelser och kultur och kommer att behandla varandra med största respekt och värdighet. 8 Vi kommer att få samma rätt som alla andra medlemmar att få tillgång till och sprida information, delta i s aktiviteter och använda stadgans visuella identitet. 9 Vi förstår att måste följa strikta etiska regler för att förhindra att medlemskapsprivilegierna missbrukas. *Dock inte politiska organisationer 5

6 2 Åtagande för Europeiska 2.3 Fördjupat åtagande Alla medlemmar av Europeiska har möjlighet att utveckla ett mer komplext åtagande med konsekvensbedömning, som kan bli en Bra praxis-kandidat. Varje medlem kan när som helst under projektets gång bestämma sig för att fördjupa sitt åtagande. Läs våra Riktlinjer för Bra praxis-kandidater eller kontakta Europeiska s team för mer information. 2.4 Vad hittar jag i dessa riktlinjer? Dessa riktlinjer ger dig information om följande: Hur definierar man sina mål? Hur utarbetar man en åtgärdsplan? Varför är utvärdering viktigt? Hur utformar man en utvärderingsplan? Hur fyller man i en ansökan på Europeiska s webbplats? Hur kan man få mer information om sitt åtagande? 6

7 3 Göra ett åtagande för Europeiska 3.1 Hur definierar man sina mål? Ditt åtagande är ett konkret resultat av din motivation och ditt intresse för att förbättra trafiksäkerhetsstandarderna i din omgivning. Det första steget för att utföra ditt åtagande för Europeiska är att identifiera vilka problem du vill angripa. När du gör detta kan du ha hjälp av följande frågor: Vilka trafiksäkerhetsproblem identifierar jag i min miljö? Hur vill jag åtgärda dessa problem? Hur kan jag genomföra det inom ramen för mina ekonomiska och organisatoriska möjligheter? Du kan tänka utanför ramarna och vara innovativ. Se hur andra har gjort: Uttalande från Chaves-Verín 1 Vilka är de viktigaste åtgärder som ni har vidtagit sedan ni gick med? Vilka är de viktigaste åtgärder som ni har vidtagit sedan ni gick med? Med tanke på den stora trafikvolymen vid gränsen, särskilt under helgerna, och det stora antalet olyckor, behöver vi gemensamma lösningar för trafikoffren och för att förbättra säkerheten i gränsregionerna. Vi undanröjde farliga inslag i vägarkitekturen, underhöll och bytte ut trafiksignaler och genomförde gemensamma aktiviteter för säkerhetsutbildning och förarutbildning samt trafikkontroller där både spansk och portugisisk polis medverkade. Uttalande från Multipack 2 Vilka är de viktigaste åtgärder som ni har vidtagit sedan ni undertecknade stadgan? Vi producerade och distribuerade 4 miljoner sockerpinnar med mottot Låt oss rädda liv och tio olika trafiksäkerhetsslogan, samt exemplar av våra egna produkter med klistermärken med samma motto och Tack för att du kör säkert som slogan. Vi har också publicerat trafiksäkerhetsmaterial på vår webbplats och på vår Facebook-sida. Vi tror att våra produkters närhet till konsumenterna har fått dem att tänka på vad de kan göra för att minska antalet trafikolyckor. 1 Verín i Spanien och Chaves i Portugal är två städer som ligger nära gränsen mellan de båda länderna. De undertecknade gemensamt stadgan i april Multipack I Bulgarien producerar förpackningar för produkter, bland annat socker, grädde, snabbkaffe, sötningsmedel, honung, pulvermix för varma drycker, salt och peppar. Företaget undertecknade stadgan i februari

8 3 Göra ett åtagande för Europeiska När du har fastställt det trafiksäkerhetsproblem som du vill förbättra ska du börja ställa upp SMARTA mål: Specifika Specificera exakt vad du vill genomföra, vilka som ska dra nytta av dina åtgärder och vilka som ska hjälpa dig att genomföra dem: Exakt vad vill du göra? Exakt vad vill du uppnå? Vilken är din målgrupp? Mätbara Dina insatser och resultat kan mätas. Hur kan jag få tag på objektiv kunskap om trafiksäkerhetsförbättringar, som t.ex. minskning av antalet olyckor, minskning av riskexponeringen eller en beteendeförändring relaterad till trafiksäkerhetssituationer? Kan jag få information från deltagarna om effekten och omfattningen av åtgärderna? Hur många människor kommer att få nytta av mina åtgärder? Uppnåbara Var realistisk och sätt upp mål som är avpassade till dina ekonomiska och organisatoriska resurser och möjligheter. Vilka i min organisation kommer att medverka i utformningen av åtgärderna? Vilka aktiviteter kommer jag att genomföra? Vilka resurser behöver jag utveckla för mina åtgärder? Realistiska Dina mål bör vara tydligt relaterade till ett trafiksäkerhetsproblem som du har fastställt. Kommer min åtgärd verkligen förbättra trafiksäkerheten eller är det bara en myt? Lägliga Fastställ en tidsplan för åtgärderna. Att inte ha någon deadline är den bästa ursäkten för att inte göra något! Har min åtgärd en tydlig deadline? 8

9 3 Göra ett åtagande för Europeiska e 3.2 Hur förbereder jag en åtgärdsplan i tio steg Steg Fråga dig själv Anteckna 1 Problem Varför behöver jag göra något åt trafiksäkerheten? Vilka konkreta problem behöver lösas? 2 Åtagande Vad går min åtgärd ut på? Vilka är de relevanta indikatorerna på framgång? 3 Kunskap Vad vet jag om de trafiksäkerhetsproblem som jag har upptäckt? Vilket slags expertkunnande behöver jag? 4 Målgrupp Vilka ska min åtgärd riktas mot? Vilka kommer att ha nytta av min åtgärd? 5 Experter Vilka kommer att vara mest ägnade för att genomföra min åtgärd? 6 Aktiviteter Vilka konkreta aktiviteter kommer jag att genomföra? Relevant statistik som visar ditt trafiksäkerhetsproblem Framgångsindikatorer Aspekter som är relaterade till ditt problem och källa till expertkunskaper Personer som berörs av problemet Experter som samarbetar Åtgärder som kan ge resultat 7 Metoder och verktyg 8 Genomförande och team Vilka metoder (t.ex. utbildning) och verktyg (t.ex. broschyrer) kommer jag att använda? Hur planerar jag genomförandeprocessen? Vilka från min organisation kommer att delta? Verktyg som ska utformas och användas i åtgärden Åtgärds- och organisationsplan 9 Förväntade resultat Vilka resultat förväntar jag mig? Förväntade resultat 10 Kommunikation Hur kommer jag att kommunicera mina resultat? Medel och kommunikationsplan 9

10 3 Göra ett åtagande för Europeiska 3.3 Unga som målgrupp Under de kommande åren är unga människor en viktig prioritering för Europeiska. Trafikskador är den främsta dödsorsaken för dem som är yngre än 24 år. De åldersgrupper som har den högsta andelen dödsolyckor med fotgängare är barn under tio år (och vuxna som är 65 år eller äldre). Dessutom är dödsolyckor med cyklister vanligast bland barn i åldrarna 6 till 14 år. Ungdomar mellan 15 och 24 år utgör endast 13 % av befolkningen i Europa men deras andel av dödsolyckor i trafiken är ändå 25 %. Varför är unga människor särskilt utsatta? Rörlighetsmönster: unga börjar köra bil och motorcykel. Oerfarenhet och bristande färdigheter (t.ex. när det gäller att köra bil) och kunskaper om trafiksäkerhet. Experimenterande med alkohol och droger. Bristande tillsyn från föräldrar/vuxna. För stor självsäkerhet. Mer utsatta för kamrattryck och experiment med alkohol och droger. Riskbenäget beteende som en naturlig del av utvecklingsprocessen. Europeiska uppmuntrar därför särskilt medlemmarna att utveckla initiativ som riktas till unga. Ungdomsåtgärder kan vara riktade till en eller flera av följande åldersgrupper: 0 11 Barn och spädbarn Yngre tonåringar Äldre tonåringar Unga vuxna 10

11 3 Göra ett åtagande för Europeiska Här följer några exempel på åtgärder riktade till unga som genomförts av Europeiska s undertecknare. Åtgärderna är uppdelade i tre kategorier: Utbildning och kontroll, Fordons- och personsäkerhet, Infrastruktursäkerhet och Vård efter olyckor: Yngre och äldre tonåringar Utbildning och kontroll Maiuriskolan (högstadium/gymnasium) i Pompeji i Italien organiserade en kunskapsökande trafiksäkerhetskampanj och arbetar på en mopedutbildning för nybörjare. FEDEMOT i Belgien organiserar trafiksäkerhetsdagar i skolorna för att förbättra trafiksäkerheten för förare av motordrivna tvåhjulingar, med bland annat utbildning i första hjälpen. Maastrichtuniversitetet genomför ett forskningsprojekt om trafikbeteendet bland tonåringar (som cyklar), äldre tonåringar (som kör moped) och unga vuxna (som kör bil). Det lettiska medicinstudentförbundet planerar att utarbeta lektioner för tonårselever om trafiksäkerhet, inklusive trafikonykterhet (även för cyklister) och om säkert beteende för fotgängare och cyklister. Fordons- och personsäkerhet Moped- och motorcykelbranschens riksförbund (McRf) i Sverige har åtagit sig att utarbeta en kampanj för att motarbete trimning via svenska mopedhandlare. Pirelli utarbetar en säkerhetskampanj med bland annat råd om att köra motorcykel på ett säkert sätt (godkänd hjälm, skyddskläder, välskött motorcykel och respekt för trafikreglerna). Infrastruktursäkerhet och vård efter olyckor Röda Korset i Slovakien erbjuder studerande och körkortssökande undervisning i första hjälpen. 11

12 3 Göra ett åtagande för Europeiska Unga vuxna Utbildning och kontroll Den walesiska räddningstjänsten (Mid and West Wales Fire and Rescue Service) driver programmet Pass Plus Cymru Scheme för unga förare (17 25 år) som nyss har tagit körkort för att hjälpa dem att förbättra sin körförmåga, få extra erfarenhet och eventuellt få rabatt på sin bilförsäkring. Den grekiska sammanslutningen för försäkringsbolag kommer att organisera insatser nattetid för att distribuera broschyrer där de propagerar mot rattonykterhet. Driving Research Group, Cranfield University, kommer att arbeta i partnerskap med a²om, världens första akademiska kvalifikation för utbildning av nybörjarförare. De kommer att hjälpa till med utformning och utveckling av tekniska lösningar för att utbilda förare om risker i trafiken och använda målen för förarutbildningen som grund. FAGE utvecklar en brett upplagd informationskampanj om trafikonykterhet och förser sina medlemmar och studentorganisationer med verktyg och utbildning för att arrangera trafiksäkerhetsevenemang. State Health Centre (LZG) är en samling av över 50 institutioner och organisationer i Bayern som arbetar med hälsofrågor och förebyggande. Deras projekt Discofeber uppmuntrar äldre tonåringar och unga vuxna att bete sig ansvarsfullt i trafiken genom emotionell kommunikation på en nivå som ska främja personligt engagemang i ämnet. Fordons- och personsäkerhet Infrastruktursäkerhet och vård efter olyckor Dekra e.v. erbjuder unga förare (18 24 år) säkerhetskontroll av fordon. FECASARM, den katalanska federationen av branschorganisationer för företag inom fritidssektorn kommer att främja användningen av nattbuss: Federationens medlemmar kommer att bjuda på alkoholfria drycker och ge gäster som visar upp sin bussbiljett rabatt på entréavgiften till barer och nattklubbar. STIVO (Frankrike) har i samverkan med studentkårer utformat ett system med pendelbussar för studenter för att få unga människor på ett mycket säkert sätt till och från studentfester. Studentkårer har också engagerat sig genom att underteckna stadgan om ansvarsfull körning. 12

13 4 Genomföra utvärderingen 4.1 Varför är utvärdering viktigt? Även om alla åtaganden och åtgärder kan bidra till att förbättra trafiksäkerhetsnormerna är det av följande skäl viktigt att du utvärderar om din åtgärd utvecklas enligt den ursprungliga planen och uppfyller målen: Det kan hjälpa dig att förbättra dina åtgärder och fastställa vad som fungerar och vad som inte fungerar så att du kan förbättra det. Det kan hjälpa dig att mäta genomslaget för dina åtgärder och i vilken utsträckning du har uppnått dina mål. Exakt kunskap om resultaten av dina åtgärder är nödvändig för att fatta investeringsbeslut och beslut om framtida åtgärder. Du kommer att få objektiv kunskap om effektiviteten hos dina åtgärder som kan vägleda och inspirera andra medlemmar av Europeiska, utforma och vägleda din organisations framtida beslut eller kanske till och med påverka trafiksäkerhetspolitiken. Att ta med utvärdering i din åtgärdsplan behöver inte nödvändigtvis vara dyrt, tvärtom kan det vara mycket dyrare att inte känna till dina resultat och misstag. 13

14 4 Genomföra utvärderingen 4.2 Hur definierar man indikatorer? Det första steget är att definiera de indikatorer som din åtgärd ska mätas mot. Detta behöver inte vara krångligt om du har ställt upp dina SMARTA mål och utvecklat handlingsplanen. Nedan har vi infogat en lista över indikatorer som kan användas för att mäta genomslagskraften hos trafiksäkerhetsåtgärder: Objektiva indikatorer: Minskat antal olyckor och olycksoffer. Minskat antal trafiksäkerhetsbrott, särskilt av de mest allvarliga (användning av bilbälte, hastighet, riskabla alkohol- och drogvanor osv.). Minskade material- och tidsrelaterade kostnader för olyckor. Minskad riskexponering: antal resor, resornas typ eller längd, ökad användning av kollektivtrafik m.m. Indikatorer som mäter deltagandet: Antalet deltagare och mottagare av åtgärderna. Ökad synlighet för åtgärderna i sociala medier eller andra kommunikationsmedel. Subjektiva indikatorer baserade på deltagares eller mottagares insikter och subjektiva iakttagelser: Ökade kunskaper om trafiksäkerhet, som visar sig genom - positiva förändringar av attityderna till trafiksäkert beteende, - positiv förändring av trafiksäkerhetsvanor. Indikatorer som baseras på externa observatörers iakttagelser eller iakttagelser som gjorts av ansvariga/genomförare av trafiksäkerhetsprogram: - Utvärdering av graden av uppfyllelse av åtgärdernas mål och syften. - Utvärdering av graden av överensstämmelse med den ursprungliga åtgärdsplanen. - Utvärdering av åtgärdernas relevans. - Utvärdering av informationsinsatser eller närvaro i sociala medier. Alla indikatorer är inte lika giltiga eller viktiga. Det råder ingen tvekan om att slutmålet är att minska antalet olyckor och deras konsekvenser. För att uppnå detta krävs det dock tid, medel och gemensamma åtaganden från alla sektorer av samhället: Together, we are Road Safety! Experttips: Välj indikatorer som ligger inom räckhåll för dina ekonomiska och organisatoriska möjligheter. Om du vill gå längre och göra ett åtagande med en mer komplex utvärderingsplan bör du läsa våra riktlinjer för Bra praxis-kandidater eller fråga Europeiska s team. 14

15 4 Genomföra utvärderingen 4.3 Hur utformar man en utvärderingsplan? Utvärderingen har en dubbel funktion. Formativ Utvärdering I detta fall brukar projekt eller åtgärder utvärderas medan de utvecklas eller under en tidig genomförandefas för att ge information om hur de bör förbättras genom att revideras och ändras på bästa sätt. Utvärderingen svarar på sådana frågor som: Fortlöper genomförandet av aktiviteterna enligt plan? Hur kan jag förbättra mina aktiviteter? Formativ utvärdering handlar om produkter och konkreta processer för genomförandet. Utvärderingen brukar tillämpas på varje aktivitet i åtgärdsplanen. Summativ Utvärdering I en summativ utvärdering bedöms program eller projekt i slutet av en verksamhetscykel för att försöka förstå effekterna av åtgärderna. Utvärderingen svarar på sådana frågor som: Ger min åtgärd en effekt som motsvarar de mål som jag fastställt? Summativa utvärderingar handlar om resultat och genomslag. I allmänhet planeras utvärderingar av detta slag före genomförandet av aktiviteterna men sker i slutet av hela genomförandeprocessen. De båda typerna av utvärdering kan naturligtvis kombineras: En summativ utvärdering anger om du har uppnått dina mål, medan en formativ utvärdering informerar dig om resultaten under hela genomförandet av åtgärden och om hur de kan förbättras. 15

16 4 Genomföra utvärderingen Här följer ett exempel på den typ av information som du kan få från en utvärdering: Utvärdering av aktiviteter (aktivitetsark): Utvärdering av aktiviteter (aktivitetsark): Typ av aktivitet? (Kurs eller utbildningsaktivitet, Förbättring, ny utformning, ny organisation, Kommunikation, spridning, kampanj, medier Lagstiftningsändring )) Graden av överensstämmelse med den inledande planen Graden av nöjdhet bland deltagare/mottagare med åtgärden Graden av nöjdhet med åtgärden bland organisatörer och ansvariga Indikatorer Antal deltagare: Antal mottagare som nåtts: Antal material som producerats: Lärdomar Experttips: För att granska om din åtgärd har haft betydande effekt på indikatorerna måste du planera och genomföra en konsekvensbedömning. Vi uppmanar dig att läsa Riktlinjer för Bra praxiskandidater [länk], som vi har utarbetat för det ändamålet. Vilka lärdomar har jag gjort? Vilka är mina slutsatser från åtgärden? Hur kan jag replikera/skala upp åtgärden i framtiden? 16

17 5 Ditt åtagande på Europeiska s webbplats I den förnyade Europeiska vill vi betona utbytet av trafiksäkerhetspraxis mellan plattformens medlemmar och i omvärlden. Vår webbplats har fått en ny utformning för den tredje etappen för att ge dig större möjligheter att kommentera, utbyta information, dela erfarenheter med andra och inspireras av andra. 17

18 Vad kan jag göra i avsnittet Min stadga av Europeiska s webbplats? 5 Ditt åtagande på Europeiska s webbplats 1 Du kan dela information om dina trafiksäkerhetsaktiviteter. 2 Du kan lagra information om dina tidigare åtaganden (för tidigare undertecknare). 1 3 Du kan dela information om dina trafiksäkerhetsevenemang, offentliggöra dem och inbjuda deltagare Du kan inspirera andra genom att dela ett uttalande om någon aspekt av ditt trafiksäkerhetsåtagande i processen för att utveckla och genomföra dina åtgärder. 5 Du kan använda din anpassade verktygslåda för kampanjmaterial och åtaganderiktlinjer. 6 Du kan få hjälp med att utarbeta ett mer komplext åtagande med konsekvensbedömning (efterlysning av Bra praxis). 7 Du kan se liknande åtgärder som andra medlemmar av Europeiska genomför. 18

19 Dessa riktlinjer har utarbetats av P.A.U. Education i samarbete med Europeiska s expertgrupp samordnad av dr Jaime Sanmartín, som en del av uppdraget från Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för transport och rörlighet. 19

20 Gör som tusentals europeiska organisationer, föreningar och företag för att rädda liv.. Tel: (34) Underteckna Europeiska och gör skillnad!

Europeiska trafiksäkerhetsstadgan

Europeiska trafiksäkerhetsstadgan Europeiska trafiksäkerhetsstadgan Riktlinjer för Bra praxis-kandidater Transport Innehåll 1 2 3 4 5 Europeiska trafiksäkerhetsstadgan i ny utformning p.3 Efterlysning av bra praxis p.4 2.1 Vilka är riktlinjerna

Läs mer

Mot ett europeiskt område för trafiksäkerhet

Mot ett europeiskt område för trafiksäkerhet Mot ett europeiskt område för trafiksäkerhet politiska riktlinjer för trafiksäkerhet 2011 2020 ON THE MOVE Bättre trafiksäkerhet i EU EU-initiativ i korthet Riktlinjer för trafiksäkerhet 2011 2020 BAKGRUND

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet -

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - Integrerad styrning - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - En kortfattad introduktion till en modell för ett integrerat ledningssystem, som hjälper kommuner och regioner att integrera aspekter

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Handledning för program och övrig verksamhet

Handledning för program och övrig verksamhet 1 Generaldirektoratet för utbildning och kultur UTBILDNING OCH KULTUR Handledning för program och övrig verksamhet Innehållsförteckning Förord xx Program Sokrates xx Comenius: skolutbildning xx Erasmus:

Läs mer

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Sammanfattande Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har producerats och publicerats av European Agency

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

ATT GE HOPP TILL OFFER FÖR ÖVERGREPP GENOM YRKESVÄGLEDNING OCH RÅDGIVNING HOPE KURSEN

ATT GE HOPP TILL OFFER FÖR ÖVERGREPP GENOM YRKESVÄGLEDNING OCH RÅDGIVNING HOPE KURSEN ATT GE HOPP TILL OFFER FÖR ÖVERGREPP GENOM YRKESVÄGLEDNING OCH RÅDGIVNING HOPE KURSEN HOPE projektet är för personer som hjälper offer för övergrepp genom att erbjuda yrkesvägledning och annat stöd för

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

Trafiksäkra staden. handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram

Trafiksäkra staden. handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram trast fördjupning Trafiksäkra staden handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Trafikverket 781 89 Borlänge ISBN: 978-91-7164-979-9 Sveriges

Läs mer

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Utvärdera med effekt Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor Projektägare: Föreningen Sveriges Regionala

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Ta ett samlat grepp. om Trygghet och Säkerhet

Ta ett samlat grepp. om Trygghet och Säkerhet Ta ett samlat grepp om Trygghet och Säkerhet Ta ett samlat grepp om Trygghet och Säkerhet Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-923-2 Författare: Johan Hermelin/ Strategihuset AB Illustrationer:

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Europeisk deklaration om äldres rättigheter och skyldigheter då de är i behov av vård och omsorg

Europeisk deklaration om äldres rättigheter och skyldigheter då de är i behov av vård och omsorg Europeisk deklaration om äldres rättigheter och skyldigheter då de är i behov av vård och omsorg EUSTaCEA-projektet, med stöd av Daphne III-programmet Handbok NOVEMBER 2010 2 Handbok Innehållsförteckning

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer

Att leda en evidensbaserad praktik

Att leda en evidensbaserad praktik Att leda en evidensbaserad praktik en guide för chefer i socialtjänsten Att leda en evidensbaserad praktik en guide för chefer i socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Vägledning till kvalitetssäkring av mobility management i små och medelstora städer, MaxQ

Vägledning till kvalitetssäkring av mobility management i små och medelstora städer, MaxQ CEN/TC Date: 2009-09 CWA 99999:2009.5 CEN/TC Sekretariat: ON Vägledning till kvalitetssäkring av mobility management i små och medelstora städer, MaxQ Document type: CWA Document subtype: Document stage:

Läs mer

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Förord Ni är på väg att genomföra ett internationellt utbyte, i Sverige eller

Läs mer

Utvärdera rådgivningen

Utvärdera rådgivningen Utvärdera rådgivningen Handbok för energi- och klimatrådgivare och energikontor Energimyndigheten 1 (38) Omslagets insida: Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor

Läs mer

Att undervisa om konsumentkompetens. konsumentutbildning. Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll. TemaNord 2010:569

Att undervisa om konsumentkompetens. konsumentutbildning. Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll. TemaNord 2010:569 Att undervisa om konsumentkompetens en strategi för konsumentutbildning Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll TemaNord 2010:569 Att undervisa om konsumentkompetens en strategi för konsumentutbildning

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD FRAMSTEG OCH UTVECKLING 2005 2010 European Agency for Development in Special Needs Education

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer