Europeiska. Riktlinjer. trafiksäkerhetsstadgan. för åtaganden. Fokus på ungdomsåtaganden. Transport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Europeiska. Riktlinjer. trafiksäkerhetsstadgan. för åtaganden. Fokus på ungdomsåtaganden. Transport"

Transkript

1 Europeiska Riktlinjer för åtaganden Fokus på ungdomsåtaganden Transport

2 Innehåll Den förnyade Europeiska p.3 Åtagande för Europeiska p Vilka är riktlinjerna avsedda för och varför 2.2 Europeiska s principer 2.3 Fördjupat åtagande 2.4 Vad hittar jag i dessa riktlinjer? Göra ett åtagande för Europeiska p Hur definierar man sina mål? 3.2 Hur förbereder jag en åtgärdsplan i tio steg 3.3 Unga som målgrupp 4 Genomföra utvärderingen p Varför är utvärdering viktigt? 4.2 Hur definierar man indikatorer? 4.3 Hur utformar man en utvärderingsplan? 5 Ditt åtagande på Europeiska s webbplats p.17 2

3 1 Den förnyade Europeiska Europeiska är en trafiksäkerhetsplattform för det civila samhället som bygger på konkreta åtaganden från företag, organisationer, lokala myndigheter, forskningsinstitutioner, universitet och skolor. I dag har över enheter från alla EU:s medlemsstater anslutit sig till Europeiska med åtaganden för att förbättra trafiksäkerhetsnormerna och utveckla en trafiksäkerhetskultur bland européerna. Den nya etappen för Europeiska har utvecklats på grundval av erfarenheter och lärdomar från de två föregående versionerna. Den underliggande principen för Europeiska är dock densamma: Att ansvaret för trafiksäkerheten bör delas av alla berörda, både experter och lekmän. Den nya slogan talar för sig själv: Together, we are Road Safety! 3

4 2 Åtagande för Europeiska 2.1 Vilka är riktlinjerna avsedda för och varför? Europeiska är öppen för alla typer av organisationer (t.ex. företag, föreningar, lokala myndigheter, forskningsinstitutioner, universitet och skolor) som vill ge ett bidrag till trafiksäkerheten inom sitt verksamhetsområde. Syftet med dessa riktlinjer är att hjälpa Europeiska s medlemmar att utarbeta effektiva trafiksäkerhetsåtaganden genom att förse dem med den nödvändiga kunskapen och rekommendationerna om hur de bäst planerar och utvärderar sina åtgärder. De bygger på kunskap som samlats in från över åtaganden som utformats och genomförts av Europeiska s medlemmar under åren Särskild vikt läggs vid åtaganden och förebyggande åtgärder som är riktade till unga. 2.2 Europeiska s principer För att delta i Europeiska måste varje medlem följa de allmänna principerna och framhålla: sitt allmänna engagemang för trafiksäkerhet, sin vilja att utbyta kunskap och praxis, sitt moraliska åtagande. Dessa principer som omformulerats för den tredje etappen av kampanjen står i centrum för åtagandet för Europeiska. Alla organisationer som följer dessa principer blir medlemmar av Europeiska och uppmanas att utarbeta sitt åtagande och dela sitt åtagande och sina åtgärder och aktiviteter med resten av gemenskapen och samhället i stort. 4

5 2 Åtagande för Europeiska Europeiska s principere Vi har valt att följa följande principer för Europeiska : 1 Vi erkänner vikten av att utveckla en positiv trafiksäkerhetskultur i EU för att halvera antalet dödsolyckor i trafiken och närma oss vår nollvision. 2 Vi erkänner vikten av att delta i ett europeiskt initiativ som samlar deltagare från alla medlemsstater och där det ingår organisationer av alla slag* och storlekar, med eller utan tidigare erfarenhet på trafiksäkerhetsområdet. 3 Vi anser att vår organisation måste vidta eller stödja trafiksäkerhetsåtgärder inom vårt fackområde. 4 Vi väljer själva den åtgärd som passar bäst för våra behov och vår kapacitet och kompetens. 5 Vi stöder utbyte av information och erfarenheter mellan stadgans medlemmar för att främja en bättre förståelse av trafiksäkerhetsfrågor. 6 Vi är övertygade om värdet av att kommunicera öppet, ärligt och korrekt med varandra. 7 Vi respekterar varje medlems och varje persons rättigheter, övertygelser och kultur och kommer att behandla varandra med största respekt och värdighet. 8 Vi kommer att få samma rätt som alla andra medlemmar att få tillgång till och sprida information, delta i s aktiviteter och använda stadgans visuella identitet. 9 Vi förstår att måste följa strikta etiska regler för att förhindra att medlemskapsprivilegierna missbrukas. *Dock inte politiska organisationer 5

6 2 Åtagande för Europeiska 2.3 Fördjupat åtagande Alla medlemmar av Europeiska har möjlighet att utveckla ett mer komplext åtagande med konsekvensbedömning, som kan bli en Bra praxis-kandidat. Varje medlem kan när som helst under projektets gång bestämma sig för att fördjupa sitt åtagande. Läs våra Riktlinjer för Bra praxis-kandidater eller kontakta Europeiska s team för mer information. 2.4 Vad hittar jag i dessa riktlinjer? Dessa riktlinjer ger dig information om följande: Hur definierar man sina mål? Hur utarbetar man en åtgärdsplan? Varför är utvärdering viktigt? Hur utformar man en utvärderingsplan? Hur fyller man i en ansökan på Europeiska s webbplats? Hur kan man få mer information om sitt åtagande? 6

7 3 Göra ett åtagande för Europeiska 3.1 Hur definierar man sina mål? Ditt åtagande är ett konkret resultat av din motivation och ditt intresse för att förbättra trafiksäkerhetsstandarderna i din omgivning. Det första steget för att utföra ditt åtagande för Europeiska är att identifiera vilka problem du vill angripa. När du gör detta kan du ha hjälp av följande frågor: Vilka trafiksäkerhetsproblem identifierar jag i min miljö? Hur vill jag åtgärda dessa problem? Hur kan jag genomföra det inom ramen för mina ekonomiska och organisatoriska möjligheter? Du kan tänka utanför ramarna och vara innovativ. Se hur andra har gjort: Uttalande från Chaves-Verín 1 Vilka är de viktigaste åtgärder som ni har vidtagit sedan ni gick med? Vilka är de viktigaste åtgärder som ni har vidtagit sedan ni gick med? Med tanke på den stora trafikvolymen vid gränsen, särskilt under helgerna, och det stora antalet olyckor, behöver vi gemensamma lösningar för trafikoffren och för att förbättra säkerheten i gränsregionerna. Vi undanröjde farliga inslag i vägarkitekturen, underhöll och bytte ut trafiksignaler och genomförde gemensamma aktiviteter för säkerhetsutbildning och förarutbildning samt trafikkontroller där både spansk och portugisisk polis medverkade. Uttalande från Multipack 2 Vilka är de viktigaste åtgärder som ni har vidtagit sedan ni undertecknade stadgan? Vi producerade och distribuerade 4 miljoner sockerpinnar med mottot Låt oss rädda liv och tio olika trafiksäkerhetsslogan, samt exemplar av våra egna produkter med klistermärken med samma motto och Tack för att du kör säkert som slogan. Vi har också publicerat trafiksäkerhetsmaterial på vår webbplats och på vår Facebook-sida. Vi tror att våra produkters närhet till konsumenterna har fått dem att tänka på vad de kan göra för att minska antalet trafikolyckor. 1 Verín i Spanien och Chaves i Portugal är två städer som ligger nära gränsen mellan de båda länderna. De undertecknade gemensamt stadgan i april Multipack I Bulgarien producerar förpackningar för produkter, bland annat socker, grädde, snabbkaffe, sötningsmedel, honung, pulvermix för varma drycker, salt och peppar. Företaget undertecknade stadgan i februari

8 3 Göra ett åtagande för Europeiska När du har fastställt det trafiksäkerhetsproblem som du vill förbättra ska du börja ställa upp SMARTA mål: Specifika Specificera exakt vad du vill genomföra, vilka som ska dra nytta av dina åtgärder och vilka som ska hjälpa dig att genomföra dem: Exakt vad vill du göra? Exakt vad vill du uppnå? Vilken är din målgrupp? Mätbara Dina insatser och resultat kan mätas. Hur kan jag få tag på objektiv kunskap om trafiksäkerhetsförbättringar, som t.ex. minskning av antalet olyckor, minskning av riskexponeringen eller en beteendeförändring relaterad till trafiksäkerhetssituationer? Kan jag få information från deltagarna om effekten och omfattningen av åtgärderna? Hur många människor kommer att få nytta av mina åtgärder? Uppnåbara Var realistisk och sätt upp mål som är avpassade till dina ekonomiska och organisatoriska resurser och möjligheter. Vilka i min organisation kommer att medverka i utformningen av åtgärderna? Vilka aktiviteter kommer jag att genomföra? Vilka resurser behöver jag utveckla för mina åtgärder? Realistiska Dina mål bör vara tydligt relaterade till ett trafiksäkerhetsproblem som du har fastställt. Kommer min åtgärd verkligen förbättra trafiksäkerheten eller är det bara en myt? Lägliga Fastställ en tidsplan för åtgärderna. Att inte ha någon deadline är den bästa ursäkten för att inte göra något! Har min åtgärd en tydlig deadline? 8

9 3 Göra ett åtagande för Europeiska e 3.2 Hur förbereder jag en åtgärdsplan i tio steg Steg Fråga dig själv Anteckna 1 Problem Varför behöver jag göra något åt trafiksäkerheten? Vilka konkreta problem behöver lösas? 2 Åtagande Vad går min åtgärd ut på? Vilka är de relevanta indikatorerna på framgång? 3 Kunskap Vad vet jag om de trafiksäkerhetsproblem som jag har upptäckt? Vilket slags expertkunnande behöver jag? 4 Målgrupp Vilka ska min åtgärd riktas mot? Vilka kommer att ha nytta av min åtgärd? 5 Experter Vilka kommer att vara mest ägnade för att genomföra min åtgärd? 6 Aktiviteter Vilka konkreta aktiviteter kommer jag att genomföra? Relevant statistik som visar ditt trafiksäkerhetsproblem Framgångsindikatorer Aspekter som är relaterade till ditt problem och källa till expertkunskaper Personer som berörs av problemet Experter som samarbetar Åtgärder som kan ge resultat 7 Metoder och verktyg 8 Genomförande och team Vilka metoder (t.ex. utbildning) och verktyg (t.ex. broschyrer) kommer jag att använda? Hur planerar jag genomförandeprocessen? Vilka från min organisation kommer att delta? Verktyg som ska utformas och användas i åtgärden Åtgärds- och organisationsplan 9 Förväntade resultat Vilka resultat förväntar jag mig? Förväntade resultat 10 Kommunikation Hur kommer jag att kommunicera mina resultat? Medel och kommunikationsplan 9

10 3 Göra ett åtagande för Europeiska 3.3 Unga som målgrupp Under de kommande åren är unga människor en viktig prioritering för Europeiska. Trafikskador är den främsta dödsorsaken för dem som är yngre än 24 år. De åldersgrupper som har den högsta andelen dödsolyckor med fotgängare är barn under tio år (och vuxna som är 65 år eller äldre). Dessutom är dödsolyckor med cyklister vanligast bland barn i åldrarna 6 till 14 år. Ungdomar mellan 15 och 24 år utgör endast 13 % av befolkningen i Europa men deras andel av dödsolyckor i trafiken är ändå 25 %. Varför är unga människor särskilt utsatta? Rörlighetsmönster: unga börjar köra bil och motorcykel. Oerfarenhet och bristande färdigheter (t.ex. när det gäller att köra bil) och kunskaper om trafiksäkerhet. Experimenterande med alkohol och droger. Bristande tillsyn från föräldrar/vuxna. För stor självsäkerhet. Mer utsatta för kamrattryck och experiment med alkohol och droger. Riskbenäget beteende som en naturlig del av utvecklingsprocessen. Europeiska uppmuntrar därför särskilt medlemmarna att utveckla initiativ som riktas till unga. Ungdomsåtgärder kan vara riktade till en eller flera av följande åldersgrupper: 0 11 Barn och spädbarn Yngre tonåringar Äldre tonåringar Unga vuxna 10

11 3 Göra ett åtagande för Europeiska Här följer några exempel på åtgärder riktade till unga som genomförts av Europeiska s undertecknare. Åtgärderna är uppdelade i tre kategorier: Utbildning och kontroll, Fordons- och personsäkerhet, Infrastruktursäkerhet och Vård efter olyckor: Yngre och äldre tonåringar Utbildning och kontroll Maiuriskolan (högstadium/gymnasium) i Pompeji i Italien organiserade en kunskapsökande trafiksäkerhetskampanj och arbetar på en mopedutbildning för nybörjare. FEDEMOT i Belgien organiserar trafiksäkerhetsdagar i skolorna för att förbättra trafiksäkerheten för förare av motordrivna tvåhjulingar, med bland annat utbildning i första hjälpen. Maastrichtuniversitetet genomför ett forskningsprojekt om trafikbeteendet bland tonåringar (som cyklar), äldre tonåringar (som kör moped) och unga vuxna (som kör bil). Det lettiska medicinstudentförbundet planerar att utarbeta lektioner för tonårselever om trafiksäkerhet, inklusive trafikonykterhet (även för cyklister) och om säkert beteende för fotgängare och cyklister. Fordons- och personsäkerhet Moped- och motorcykelbranschens riksförbund (McRf) i Sverige har åtagit sig att utarbeta en kampanj för att motarbete trimning via svenska mopedhandlare. Pirelli utarbetar en säkerhetskampanj med bland annat råd om att köra motorcykel på ett säkert sätt (godkänd hjälm, skyddskläder, välskött motorcykel och respekt för trafikreglerna). Infrastruktursäkerhet och vård efter olyckor Röda Korset i Slovakien erbjuder studerande och körkortssökande undervisning i första hjälpen. 11

12 3 Göra ett åtagande för Europeiska Unga vuxna Utbildning och kontroll Den walesiska räddningstjänsten (Mid and West Wales Fire and Rescue Service) driver programmet Pass Plus Cymru Scheme för unga förare (17 25 år) som nyss har tagit körkort för att hjälpa dem att förbättra sin körförmåga, få extra erfarenhet och eventuellt få rabatt på sin bilförsäkring. Den grekiska sammanslutningen för försäkringsbolag kommer att organisera insatser nattetid för att distribuera broschyrer där de propagerar mot rattonykterhet. Driving Research Group, Cranfield University, kommer att arbeta i partnerskap med a²om, världens första akademiska kvalifikation för utbildning av nybörjarförare. De kommer att hjälpa till med utformning och utveckling av tekniska lösningar för att utbilda förare om risker i trafiken och använda målen för förarutbildningen som grund. FAGE utvecklar en brett upplagd informationskampanj om trafikonykterhet och förser sina medlemmar och studentorganisationer med verktyg och utbildning för att arrangera trafiksäkerhetsevenemang. State Health Centre (LZG) är en samling av över 50 institutioner och organisationer i Bayern som arbetar med hälsofrågor och förebyggande. Deras projekt Discofeber uppmuntrar äldre tonåringar och unga vuxna att bete sig ansvarsfullt i trafiken genom emotionell kommunikation på en nivå som ska främja personligt engagemang i ämnet. Fordons- och personsäkerhet Infrastruktursäkerhet och vård efter olyckor Dekra e.v. erbjuder unga förare (18 24 år) säkerhetskontroll av fordon. FECASARM, den katalanska federationen av branschorganisationer för företag inom fritidssektorn kommer att främja användningen av nattbuss: Federationens medlemmar kommer att bjuda på alkoholfria drycker och ge gäster som visar upp sin bussbiljett rabatt på entréavgiften till barer och nattklubbar. STIVO (Frankrike) har i samverkan med studentkårer utformat ett system med pendelbussar för studenter för att få unga människor på ett mycket säkert sätt till och från studentfester. Studentkårer har också engagerat sig genom att underteckna stadgan om ansvarsfull körning. 12

13 4 Genomföra utvärderingen 4.1 Varför är utvärdering viktigt? Även om alla åtaganden och åtgärder kan bidra till att förbättra trafiksäkerhetsnormerna är det av följande skäl viktigt att du utvärderar om din åtgärd utvecklas enligt den ursprungliga planen och uppfyller målen: Det kan hjälpa dig att förbättra dina åtgärder och fastställa vad som fungerar och vad som inte fungerar så att du kan förbättra det. Det kan hjälpa dig att mäta genomslaget för dina åtgärder och i vilken utsträckning du har uppnått dina mål. Exakt kunskap om resultaten av dina åtgärder är nödvändig för att fatta investeringsbeslut och beslut om framtida åtgärder. Du kommer att få objektiv kunskap om effektiviteten hos dina åtgärder som kan vägleda och inspirera andra medlemmar av Europeiska, utforma och vägleda din organisations framtida beslut eller kanske till och med påverka trafiksäkerhetspolitiken. Att ta med utvärdering i din åtgärdsplan behöver inte nödvändigtvis vara dyrt, tvärtom kan det vara mycket dyrare att inte känna till dina resultat och misstag. 13

14 4 Genomföra utvärderingen 4.2 Hur definierar man indikatorer? Det första steget är att definiera de indikatorer som din åtgärd ska mätas mot. Detta behöver inte vara krångligt om du har ställt upp dina SMARTA mål och utvecklat handlingsplanen. Nedan har vi infogat en lista över indikatorer som kan användas för att mäta genomslagskraften hos trafiksäkerhetsåtgärder: Objektiva indikatorer: Minskat antal olyckor och olycksoffer. Minskat antal trafiksäkerhetsbrott, särskilt av de mest allvarliga (användning av bilbälte, hastighet, riskabla alkohol- och drogvanor osv.). Minskade material- och tidsrelaterade kostnader för olyckor. Minskad riskexponering: antal resor, resornas typ eller längd, ökad användning av kollektivtrafik m.m. Indikatorer som mäter deltagandet: Antalet deltagare och mottagare av åtgärderna. Ökad synlighet för åtgärderna i sociala medier eller andra kommunikationsmedel. Subjektiva indikatorer baserade på deltagares eller mottagares insikter och subjektiva iakttagelser: Ökade kunskaper om trafiksäkerhet, som visar sig genom - positiva förändringar av attityderna till trafiksäkert beteende, - positiv förändring av trafiksäkerhetsvanor. Indikatorer som baseras på externa observatörers iakttagelser eller iakttagelser som gjorts av ansvariga/genomförare av trafiksäkerhetsprogram: - Utvärdering av graden av uppfyllelse av åtgärdernas mål och syften. - Utvärdering av graden av överensstämmelse med den ursprungliga åtgärdsplanen. - Utvärdering av åtgärdernas relevans. - Utvärdering av informationsinsatser eller närvaro i sociala medier. Alla indikatorer är inte lika giltiga eller viktiga. Det råder ingen tvekan om att slutmålet är att minska antalet olyckor och deras konsekvenser. För att uppnå detta krävs det dock tid, medel och gemensamma åtaganden från alla sektorer av samhället: Together, we are Road Safety! Experttips: Välj indikatorer som ligger inom räckhåll för dina ekonomiska och organisatoriska möjligheter. Om du vill gå längre och göra ett åtagande med en mer komplex utvärderingsplan bör du läsa våra riktlinjer för Bra praxis-kandidater eller fråga Europeiska s team. 14

15 4 Genomföra utvärderingen 4.3 Hur utformar man en utvärderingsplan? Utvärderingen har en dubbel funktion. Formativ Utvärdering I detta fall brukar projekt eller åtgärder utvärderas medan de utvecklas eller under en tidig genomförandefas för att ge information om hur de bör förbättras genom att revideras och ändras på bästa sätt. Utvärderingen svarar på sådana frågor som: Fortlöper genomförandet av aktiviteterna enligt plan? Hur kan jag förbättra mina aktiviteter? Formativ utvärdering handlar om produkter och konkreta processer för genomförandet. Utvärderingen brukar tillämpas på varje aktivitet i åtgärdsplanen. Summativ Utvärdering I en summativ utvärdering bedöms program eller projekt i slutet av en verksamhetscykel för att försöka förstå effekterna av åtgärderna. Utvärderingen svarar på sådana frågor som: Ger min åtgärd en effekt som motsvarar de mål som jag fastställt? Summativa utvärderingar handlar om resultat och genomslag. I allmänhet planeras utvärderingar av detta slag före genomförandet av aktiviteterna men sker i slutet av hela genomförandeprocessen. De båda typerna av utvärdering kan naturligtvis kombineras: En summativ utvärdering anger om du har uppnått dina mål, medan en formativ utvärdering informerar dig om resultaten under hela genomförandet av åtgärden och om hur de kan förbättras. 15

16 4 Genomföra utvärderingen Här följer ett exempel på den typ av information som du kan få från en utvärdering: Utvärdering av aktiviteter (aktivitetsark): Utvärdering av aktiviteter (aktivitetsark): Typ av aktivitet? (Kurs eller utbildningsaktivitet, Förbättring, ny utformning, ny organisation, Kommunikation, spridning, kampanj, medier Lagstiftningsändring )) Graden av överensstämmelse med den inledande planen Graden av nöjdhet bland deltagare/mottagare med åtgärden Graden av nöjdhet med åtgärden bland organisatörer och ansvariga Indikatorer Antal deltagare: Antal mottagare som nåtts: Antal material som producerats: Lärdomar Experttips: För att granska om din åtgärd har haft betydande effekt på indikatorerna måste du planera och genomföra en konsekvensbedömning. Vi uppmanar dig att läsa Riktlinjer för Bra praxiskandidater [länk], som vi har utarbetat för det ändamålet. Vilka lärdomar har jag gjort? Vilka är mina slutsatser från åtgärden? Hur kan jag replikera/skala upp åtgärden i framtiden? 16

17 5 Ditt åtagande på Europeiska s webbplats I den förnyade Europeiska vill vi betona utbytet av trafiksäkerhetspraxis mellan plattformens medlemmar och i omvärlden. Vår webbplats har fått en ny utformning för den tredje etappen för att ge dig större möjligheter att kommentera, utbyta information, dela erfarenheter med andra och inspireras av andra. 17

18 Vad kan jag göra i avsnittet Min stadga av Europeiska s webbplats? 5 Ditt åtagande på Europeiska s webbplats 1 Du kan dela information om dina trafiksäkerhetsaktiviteter. 2 Du kan lagra information om dina tidigare åtaganden (för tidigare undertecknare). 1 3 Du kan dela information om dina trafiksäkerhetsevenemang, offentliggöra dem och inbjuda deltagare Du kan inspirera andra genom att dela ett uttalande om någon aspekt av ditt trafiksäkerhetsåtagande i processen för att utveckla och genomföra dina åtgärder. 5 Du kan använda din anpassade verktygslåda för kampanjmaterial och åtaganderiktlinjer. 6 Du kan få hjälp med att utarbeta ett mer komplext åtagande med konsekvensbedömning (efterlysning av Bra praxis). 7 Du kan se liknande åtgärder som andra medlemmar av Europeiska genomför. 18

19 Dessa riktlinjer har utarbetats av P.A.U. Education i samarbete med Europeiska s expertgrupp samordnad av dr Jaime Sanmartín, som en del av uppdraget från Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för transport och rörlighet. 19

20 Gör som tusentals europeiska organisationer, föreningar och företag för att rädda liv.. Tel: (34) Underteckna Europeiska och gör skillnad!

Europeiska trafiksäkerhetsstadgan

Europeiska trafiksäkerhetsstadgan Europeiska trafiksäkerhetsstadgan Riktlinjer för Bra praxis-kandidater Transport Innehåll 1 2 3 4 5 Europeiska trafiksäkerhetsstadgan i ny utformning p.3 Efterlysning av bra praxis p.4 2.1 Vilka är riktlinjerna

Läs mer

Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010

Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010 IP/07/584 Bryssel den 27 april 2007 Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda 25 000 liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010 Målet för EU:s handlingsprogram

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM54. Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM54. Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism Regeringskansliet Faktapromemoria Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism Justitiedepartementet 2014-02-18 Dokumentbeteckning KOM (2013) 941 slutlig MEDDELANDE

Läs mer

Läroplan för säkerhetsutbildning

Läroplan för säkerhetsutbildning Diarienummer: Träder i kraft: ÅLR 2016/188 01.03.2016 Rättsgrund: 15 1 mom. körkortslag (2015:88) för Åland 12 landskapsförordning (2015:95) om förarutbildning Giltighetstid: Tillsvidare Läroplan för säkerhetsutbildning

Läs mer

Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng

Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng Nationell strategi Polisavdelningen Polisavdelningen 2006-04-11 STRATEGI 2 (7) Polisens arbete med trafiksäkerhet i vägtrafik och terräng INNEHÅLL

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor 14 januari 2003 PE 323.524/1-16 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-16 Förslag till yttrande (PE 323.524) Elena Valenciano Martínez-Orozco

Läs mer

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning?

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning? Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao den 28 april 2008 Vad innebär riskbedömning? Jukka Takala: Riskbedömning är det viktigaste verktyget för att förhindra olyckor

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla?

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Ovan Med moped kan du förflytta dig enkelt, fritt och smidigt. Se till att det också blir säkert! Är du runt 15 år och tänker skaffa moped eller redan

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

KOST, FYSISK AKTIVITET OCH HÄLSA - EN EUROPEISK HANDLINGSPLATTFORM

KOST, FYSISK AKTIVITET OCH HÄLSA - EN EUROPEISK HANDLINGSPLATTFORM 15.3.2005 KOST, FYSISK AKTIVITET OCH HÄLSA - EN EUROPEISK HANDLINGSPLATTFORM 1 - Problemet Medborgarna i Europeiska unionen rör sig för litet och konsumerar för mycket: för mycket energi, för många kalorier,

Läs mer

UNDERVISNINGSPLAN INTRODUKTIONSUTBILDNING B BEHÖRIGHET NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA

UNDERVISNINGSPLAN INTRODUKTIONSUTBILDNING B BEHÖRIGHET NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA UNDERVISNINGSPLAN INTRODUKTIONSUTBILDNING B BEHÖRIGHET NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA Denna undervisningsplan har som mål att vägleda blivande handledare och körkortsaspiranter i förarutbildningen. Både handledare

Läs mer

aktiva säkerhetssystem i bilar

aktiva säkerhetssystem i bilar aktiva säkerhetssystem i bilar hur kan de nya intelligenta förarstödsystemen hjälpa förare- även äldre- att köra säkert? Ulf Roos BIL Sweden Teknik och miljö BIL Sweden är den svenska branschorganisationen

Läs mer

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla?

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Ovan Med moped kan du förflytta dig enkelt, fritt och smidigt. Se till att det också blir säkert! Är du runt 15 år och tänker skaffa moped eller redan

Läs mer

Suicidpreventiva åtgärder

Suicidpreventiva åtgärder Enskild motion Motion till riksdagen 2017/18:2071 av Markus Wiechel (SD) Suicidpreventiva åtgärder Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ekonomiskt stöd

Läs mer

innehåll: Vi ger konsumenten möjlighet att göra medvetna val Vi uppmuntrar till ansvarsfull konsumtion Vi stödjer ansvarsfulla innovationer

innehåll: Vi ger konsumenten möjlighet att göra medvetna val Vi uppmuntrar till ansvarsfull konsumtion Vi stödjer ansvarsfulla innovationer po li cy fö r an ko sv ns ar um sf u ti ll on Sv er ig e po lic y fö r an sv ar sf ul lk on su m tio n Po lic y Ca rl sb er g innehåll: 1.0 2.0 3.0 4.0 Vi ger konsumenten möjlighet att göra medvetna val

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER Inledning Här följer en översikt över slutsatser och rekommendationer av den analys om tidiga insatser för barn i behov av stöd

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN Mellan fyra och fem procent av varje årskull av svenska befolkningen dör eller invalidiseras till följd

Läs mer

motorc för åren 2010-2020, version 1.0

motorc för åren 2010-2020, version 1.0 tning t a f n a m m a S å p t e h r e k ä s d a Ök d e p o m h c o l e k y motorc för åren 2010-2020, version 1.0 trategi s Gemensam Samverkan för gemensam strategi Både motorcyklar och mopeder fyller

Läs mer

Kommissionens arbetsdokument

Kommissionens arbetsdokument Kommissionens arbetsdokument En kontinuerlig och systematisk dialog med sammanslutningar av regionala och lokala myndigheter i utformningen av politiken. INLEDNING Som svar på den önskan som uttrycktes

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Avesta SS verkar för att medlemmar, ledare, föräldrar och aktiva följer de riktlinjer som samlats i detta dokument.

Avesta SS verkar för att medlemmar, ledare, föräldrar och aktiva följer de riktlinjer som samlats i detta dokument. Avesta Simsällskaps policy gällande verksamhet tillgänglig för alla jämställdhet drogförebyggande arbete ledarskap trafik Avesta SS verkar för att medlemmar, ledare, föräldrar och aktiva följer de riktlinjer

Läs mer

15-åringen har rätt till ett vettigt fordon!

15-åringen har rätt till ett vettigt fordon! 15-åringen har rätt till ett vettigt fordon! Tredje Körkortsdirektivet är ett regelverk som reformerar hela körkortssystemet i Europa. Är beslutat inom EU och ska vara fastställt i medlemsstaterna år 211

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

Hur nöjd är du på en skala?

Hur nöjd är du på en skala? Vilken är den vanligaste kraften bakom positiva resultat såsom hög produktivitet, låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro? De flesta av oss svarar troligen hög personalnöjdhet. Nöjda personer arbetar

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Rev. 2004-10-01 Rev. 2005-11-14 Rev. 2007-09-19 Rev. 2008-03-03 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICYPROGRAM FÖR LINDBERGS BUSS AB. Lindbergs Buss AB bedriver linje- och beställningstrafik. Under

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel

Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel Övervakningsmekanism Vad är konventionens syften? Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel, som trädde i kraft den 1 februari 2008,

Läs mer

Oktober Tabell 1. Dödsolyckor på MC , utan körkort jämfört med alla dödsolyckor.

Oktober Tabell 1. Dödsolyckor på MC , utan körkort jämfört med alla dödsolyckor. Oktober 2015 Bakgrund Majoriteten av motorcyklisterna är trafiksäkerhetsmedvetna. Man tar inte onödiga risker och man njuter av att köra motorcykel. Att ha ett giltigt körkort när man kör motorcykel är

Läs mer

Trafiksäkerhetsprogrammet 2011 2020: detaljerade åtgärder

Trafiksäkerhetsprogrammet 2011 2020: detaljerade åtgärder MEMO/10/343 Bryssel den 20 juli 2010 Trafiksäkerhetsprogrammet 2011 2020: detaljerade åtgärder I dag antog kommissionen ett ambitiöst program för trafiksäkerhet som ska halvera antalet dödsolyckor i trafiken

Läs mer

BILAGA ETT KONCEPT FÖR PLANERING AV HÅLLBAR RÖRLIGHET I STÄDER. till

BILAGA ETT KONCEPT FÖR PLANERING AV HÅLLBAR RÖRLIGHET I STÄDER. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 BILAGA ETT KONCEPT FÖR PLANERING AV HÅLLBAR RÖRLIGHET I STÄDER till MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET,

Läs mer

Policy och riktlinjer

Policy och riktlinjer Policy och riktlinjer ANDT (ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING OCH TOBAK) ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17 Bakgrund Den 30 mars 2011 antog riksdagen en samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-,

Läs mer

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Sida 1 VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Förbundsstämman 2011 antog värdegrunden för Civilförsvarsförbundets verksamhet på lokal, regional och nationell nivå med där ingående värden rangordnade i den

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ARBETSDOKUMENT. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ARBETSDOKUMENT. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism 12 juli 2001 ARBETSDOKUMENT om transporters inverkan på hälsan Utskottet för regionalpolitik, transport och turism Föredragande:

Läs mer

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning April 2011 1 Inledning 2009 dödades 358 personer i trafiken. 74 procent av dem var män och endast 26 procent var kvinnor. Den höga andelen män kan

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun Samverkansöverenskommelse mellan Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun Samverkansöverenskommelse Lokalpolisområde Alingsås och Vårgårda kommun träffar följande överenskommelse avseende samverkan

Läs mer

Unga bilförare i ett hierarkiskt perspektiv

Unga bilförare i ett hierarkiskt perspektiv Unga bilförare i ett hierarkiskt perspektiv Via Nordica 2008 M. Peräaho Åbo universitet, Finland Denna presentation strävar till att - ge en kort översikt över olycksbilden för unga förare, samt - relatera

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0252(COD) 5 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 Våren 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Syfte... 2 3. Metod... 2 4. Resultat... 3 5. Jämförelse mellan resultaten 2009 och 2015...

Läs mer

Principer för offentlig tjänst

Principer för offentlig tjänst Europeiska ombudsmannen Principer för offentlig tjänst för EUförvaltningen 2012 SV Inledning De fem principerna för offentlig tjänst 1. Åtaganden gentemot Europeiska unionen och dess medborgare 2. Integritet

Läs mer

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla.

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Odödlig O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Ovan Det är svårt att själv uppskatta riskerna Tycker du som många tonåringar att mopeden ger dig frihet, rörlighet och kanske till och med status

Läs mer

Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet

Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet P5_TA(2002)0359 Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet Europaparlamentets resolution om sexuella rättigheter och reproduktiv hälsa (2001/2128(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor PRELIMINÄRT FÖRSLAG 31 maj 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och socialfrågor till utskottet för kvinnors

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy

Trafiksäkerhetspolicy ÅSELE TAXISAMORDNING AB Trafiksäkerhetspolicy Syfte Åsele taxisamordning AB skall verka för en hög och varaktig trafiksäkerhet inom verksamheten. Alla transporter skall utföras med fokus på trafiksäkerhet

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Hur jobbar Växjö med attityder och beteende för att öka trafiksäkerheten? Magnus Nykvist, trafikingenjör Växjö

Hur jobbar Växjö med attityder och beteende för att öka trafiksäkerheten? Magnus Nykvist, trafikingenjör Växjö Hur jobbar Växjö med attityder och beteende för att öka trafiksäkerheten? Information som en viktig del i det förebyggande TS-arbetet Det är ett naturligt steg för Växjö att kombinera information med fysiska

Läs mer

Introduktion till kurspaketet Energibesparing och hållbara transporter

Introduktion till kurspaketet Energibesparing och hållbara transporter 1 till kurspaketet Energibesparing och hållbara transporter Denna introduktion till ämnet energibesparing och hållbara transporter riktar sig till personer som arbetar med invandrare, och som vill stödja

Läs mer

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan Stärkt brandskydd för den enskilde 2015 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Kontaktpersoner: David Jutendahl, david.jutendahl@trelleborg.se

Läs mer

Inrättad: 2012-09-05 Giltig fr.o.m.: Vårterminen 2013 Beslutad av: Ledningsgruppen för Trafiklärarutbildningen, Örebro Senast ändrad:2012-08-22

Inrättad: 2012-09-05 Giltig fr.o.m.: Vårterminen 2013 Beslutad av: Ledningsgruppen för Trafiklärarutbildningen, Örebro Senast ändrad:2012-08-22 Giltig fr.o.m.: Vårterminen 2013 Beslutad av: Ledningsgruppen för Trafiklärarutbildningen, Örebro Senast ändrad:2012-08-22 Yrkeshögskoleutbildning Trafiklärare Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning

Läs mer

Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla?

Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Ovan Det är svårt att själv uppskatta riskerna Tycker du som många tonåringar att mopeden ger dig frihet, rörlighet och kanske till och med status hos

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare. Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare

Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare. Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare Kunskapsområde Trafiklärare Kurs Yrkeshögskolepoäng Arbetsmiljö och ansvar 12 Fordonssäkerhet

Läs mer

PSYCHOLOGICAL AND MEDICAL ASSISTANCE FOR SAFE MOBILITY (PASS)

PSYCHOLOGICAL AND MEDICAL ASSISTANCE FOR SAFE MOBILITY (PASS) PSYCHOLOGICAL AND MEDICAL ASSISTANCE FOR SAFE MOBILITY (PASS) En tvärvetenskaplig modell för stöd åt och för att säkra den mobila kompetensen i Europa. 1 1. Förutsättningar 2. Nivåer för säkring och förbättring

Läs mer

Studentfirandet och alkoholen. Redovisning av en enkätundersökning bland gymnasierektorer i Stockholms län

Studentfirandet och alkoholen. Redovisning av en enkätundersökning bland gymnasierektorer i Stockholms län Studentfirandet och alkoholen Redovisning av en enkätundersökning bland gymnasierektorer i Stockholms län Stockholm 2013 2 INNEHÅLL Inledning... 4 Syfte... 5 Metod... 5 Resultat... 6 Kommunens alkohol-

Läs mer

Strategier för lärande. Torbjörn Danell (analytiker på Tillväxtanalys) Datum: 20130910

Strategier för lärande. Torbjörn Danell (analytiker på Tillväxtanalys) Datum: 20130910 Strategier för lärande Torbjörn Danell (analytiker på Tillväxtanalys) Datum: 20130910 Innehållsöversikt Bakgrund Tillväxtanalys uppdrag Varför lärande är viktigt Synliggöra förutsättningarna för lärande

Läs mer

Vikten av målstyrning och Nollvisionen. TMALL 0141 Presentation v 1.0. Anders Lie, Specialist, Trafikverket

Vikten av målstyrning och Nollvisionen. TMALL 0141 Presentation v 1.0. Anders Lie, Specialist, Trafikverket Vikten av målstyrning och Nollvisionen TMALL 0141 Presentation v 1.0 Anders Lie, Specialist, Trafikverket Vägtransportsystemet är ett öppet och komplext system Infrastruktur Fordon Trafikanter Transporter

Läs mer

Future City 2014 2015. Så här kan ditt företag delta i Future City:

Future City 2014 2015. Så här kan ditt företag delta i Future City: Så här kan ditt företag delta i Future City: Future City 2014 2015 Guldarrangör, max sex Silverarrangör, max sex Partner Uppsats Partner Minecraft Dela ut ett pris, max tre Supporter Annonsering 100 000

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER INLEDNING Brunngård Group AB är ett inköpsorienterat grossisthandelsföretag utan egen tillverkning, med en företagskultur som framhåller engagemang,

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Trafiksäkra skolan. Lärarhandledning. Tema. Samsas i trafiken. Malmö stad, Gatukontoret

Trafiksäkra skolan. Lärarhandledning. Tema. Samsas i trafiken. Malmö stad, Gatukontoret Trafiksäkra skolan Lärarhandledning Tema Samsas i trafiken Malmö stad, Gatukontoret Samsas i trafiken Lärarhandledning Trafiksäkra Skolan ska ses som både en uppmaning och ett påstående. Övergripande mål

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

förebygger stress Inbjudan att inkomma med nomineringar Friska arbetsplatser Europeiska priset för goda praktiska lösningar

förebygger stress Inbjudan att inkomma med nomineringar Friska arbetsplatser Europeiska priset för goda praktiska lösningar Arbetsmiljö angår alla. Bra för både dig och din verksamhet. Friska arbetsplatser #EUManageStress förebygger stress www.healthy-workplaces.eu Inbjudan att inkomma med nomineringar Europeiska priset för

Läs mer

Enkät för det offentliga samrådet

Enkät för det offentliga samrådet SAMMANFATTNING Enkät för det offentliga samrådet Under april juli 2015 genomförde Europeiska kommissionen ett öppet offentligt samråd om fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet. Samrådet var en

Läs mer

Expertgruppens verksamhetsstrategi

Expertgruppens verksamhetsstrategi EBA Expertgruppen för biståndsanalys 2013-11-06 Expertgruppens verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver den strategi beträffande verksamheten som expertgruppen har valt för att utföra det givna uppdraget.

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte 1. Don t drink & drive startades av Vägverket år 2003 och syftar till att göra ungdomar uppmärksamma

Läs mer

SKL:s reviderade metod för Trafiksäkerhetsrevision

SKL:s reviderade metod för Trafiksäkerhetsrevision SKL:s reviderade metod för Trafiksäkerhetsrevision Hanna Wennberg, Trivector Traffic AB Tekn.dr. trafikplanering, Ansvarig AO Trafiksäkerhet & trygghet KOMMUNAL TRAFIKSÄKERHETSREVISION Metod för att utvärdera

Läs mer

av en revision se ut?

av en revision se ut? KOMMUNALA TRAFIKSÄKERHETS- REVISIONER: Hur kan resultatet av en revision se ut? Hanna Wennberg, Trivector Traffic AB Tekn.dr. trafikplanering, Ansvarig AO Trafiksäkerhet & trygghet Linköpings kommuns trafiksäkerhetsarbete

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utrikesfrågor 25.5.2012 2011/0366(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Ledstjärnorna för LRKs värdegrund. Likabehandling Utbildning och utveckling Respekt Bra förebilder Omtanke. Lurbo Ridklubbs värdegrundsarbete

Ledstjärnorna för LRKs värdegrund. Likabehandling Utbildning och utveckling Respekt Bra förebilder Omtanke. Lurbo Ridklubbs värdegrundsarbete LURBO RIDKLUBBS LIKABEHANDLINGSPLAN Datum 20161103 1 (9) Ledstjärnorna för LRKs värdegrund Likabehandling Utbildning och utveckling Respekt Bra förebilder Omtanke Lurbo Ridklubbs värdegrundsarbete LRK

Läs mer

Informations- policy. Falköpings kommun

Informations- policy. Falköpings kommun Informations- policy Falköpings kommun 1 Informationspolicyn består av två delar. En del som allmänt beskriver informationsarbetet och informationsenhetens roll samt ett styrdokument med övergripande mål,

Läs mer

HEJ! Skolorna ska under två valfria veckor samla så många respoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan.

HEJ! Skolorna ska under två valfria veckor samla så många respoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan. HEJ! FÖR TIONDE ÅRET I RAD ARRANGERAS DEN NATIONELLA UTMANINGEN GÅ OCH CYKLA TILL SKOLAN SOM VÄNDER SIG TILL SVERIGES ALLA ELEVER OCH PEDAGOGER I ÅR F-6. AKTIVITETEN ARRANGERAS AV TRAFIKKALENDERN - SVERIGES

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 8 juli 1999 *

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 8 juli 1999 * DOM AV DEN 8.7.1999 MÅL C-178/98 DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 8 juli 1999 * I mål C-178/98, Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av juridiske rådgivaren Götz zur Hausen och Olivier

Läs mer

Rekrytera i Europa. en vägledning för arbetsgivare. Europeiska kommissionen

Rekrytera i Europa. en vägledning för arbetsgivare. Europeiska kommissionen Rekrytera i Europa en vägledning för arbetsgivare Europeiska kommissionen Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen i denna

Läs mer

LEVERANS, TILL VILKET PRIS?

LEVERANS, TILL VILKET PRIS? TRAFIKSÄKERHET Trafiksäkerhet handlar i grunden om kunskap, attityder och beteende. Syftet med att ställa krav och följa upp dem är att skapa ett aktivt trafiksäkerhetsarbete som bidrar till att nollvisionen

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala)

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) MENINGSFULLHET-SÄKERHET-KUNSKAP-HOPP-ANSVAR-MOD-RESPEKT-OMTANKE Innehållsförteckning Din trygghet sid. 3 Frivilliga resursgrupper sid. 3 Medlemsvård,

Läs mer

Vägen till Certifiering Tryggt och Säkert Särskilt boende. Nacka Seniorcenter Sofiero

Vägen till Certifiering Tryggt och Säkert Särskilt boende. Nacka Seniorcenter Sofiero Vägen till Certifiering Tryggt och Säkert Särskilt boende Nacka Seniorcenter Sofiero Upplägg Bakgrund Genomförande De 8 Safe Elderly indikatorerna Erfarenheter och reflektioner Nästa steg för Seniorcenter

Läs mer

PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB

PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB Det är ingen hemlighet. De mest effektiva lionklubbarna identifierar regelbundet sätt för att utöka effekten av deras humanitära service,

Läs mer

År 2020 Fler rör sig i staden

År 2020 Fler rör sig i staden År 2020 Fler rör sig i staden Men färre skadas i trafiken Trafiksäkerhetsprogrammet 2010 2020 antogs av Trafiknämnden i december 2009. Programmet ger inriktningen för det gemensamma trafiksäkerhetsarbetet

Läs mer

Stöd för analys och handlingsplan

Stöd för analys och handlingsplan Stöd för analys och handlingsplan En central del av Regeringen och SKL:s överenskommelse inom området psykisk o-/hälsa för 2016-2018 utgörs av att huvudmännen (landstingen och kommunerna) får medel för

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 1 YDRE KOMMUN ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 Antagen av Kf 70 2012-10-08 Dnr. KS 2012/ 0088 2 Innehållsförteckning 2 Bakgrund 3 Inledning 3 De nationella övergripande och

Läs mer

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Maria Åkerlund Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

Försvarshögskolans studentkår Box 27805, 115 93 Stockholm karen@försvarshögskolan.se www.försvarshögskolan.se/karen

Försvarshögskolans studentkår Box 27805, 115 93 Stockholm karen@försvarshögskolan.se www.försvarshögskolan.se/karen 1 (6) Handlingsplan för studentkårens drog och alkoholpolicy 2015-05-11 Försvarshögskolans studentkårs handlingsplan för drog och alkoholanvändning fastställdes 2015-05-11 av årsstämman och omfattar kårens

Läs mer

AAR After Action Review. Reflexiv dialog 1+1=3. After Action Review, AAR - En process för ständig utveckling. av Räddningstjänstens insatser AAR

AAR After Action Review. Reflexiv dialog 1+1=3. After Action Review, AAR - En process för ständig utveckling. av Räddningstjänstens insatser AAR After Action Review, - En process för ständig utveckling After Action Review av Räddningstjänstens insatser Reflexiv dialog 1+1=3 Projektidé Skapa ett pedagogiskt fundament för i samverkan. Projektmål

Läs mer

Foto: nicke johansson. vad är en europageolog?

Foto: nicke johansson. vad är en europageolog? Foto: nicke johansson vad är en europageolog? Vad är en Europageolog? Europageolog är en professionell titel innebärande att personen som innehar titeln har uppnått en tillfredsställande akademisk utbildning

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 27.4.2007 Europeiska unionens officiella tidning L 110/33 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM

Läs mer

Trafiksäkra skolan. Lärarhandledning. Tema. Att se och synas. Malmö stad, Gatukontoret

Trafiksäkra skolan. Lärarhandledning. Tema. Att se och synas. Malmö stad, Gatukontoret Trafiksäkra skolan Lärarhandledning Tema Att se och synas Malmö stad, Gatukontoret Att se och synas Lärarhandledning Trafiksäkra Skolan ska ses som både en uppmaning och ett påstående. Övergripande mål

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 7.3.2008 ARBETSDOKUMENT om Europaparlamentets och rådets förslag till beslut om inrättande av ett handlingsprogram för att höja kvaliteten

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 ARBETSDOKUMENT om förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet när det gäller kredit och finans Utskottet

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Workshop Kommunikationsplan

Workshop Kommunikationsplan Workshop Kommunikationsplan Kicki Stridh Workshopen Kommunikationsplan syftade till att reflektera kring Vad är en kommunikationsplan? Vad har man den till? Samt till att ge Ett par praktiska verktyg Input

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer