VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE

2 VI VILL SKAPA ETT FRISKARE SVERIGE» Vi på Euro Accident har länge haft fokus på vårt egna strategiska hälso- och arbetsmiljöarbete för att varje medarbetare ska må bra och kunna bidra till vår tillväxt och lönsamhet. Investeringarna i hälsa främjar vårt resultat och vi ser att våra insatser skapar ringar på vattnet även utanför företagets väggar, för såväl medarbetare som det allmänna välfärdssystemet. Jag anser att Sveriges alla arbetsgivare borde ta ett större ansvar för sina medarbetare. Att erbjuda verktyg och villkor för att medarbetarna ska kunna göra sunda val i vardagen - för att få ihop det individuella livspusslet och bidra till företagets lönsamhet. Det kommer att vara en av nycklarna till framtida framgång. Vi har haft en fantastisk utveckling som vi summerar tio gånger större på tio år. Med en ny ägarstruktur har vi nu de möjligheter vi behöver för att skapa ännu bättre förutsättningar för våra kunder att nå sin fulla kapacitet. Det handlar om att skapa 2

3 thomas En ledares uppgift är att skapa resultat genom att få varje medarbetare att uppnå sin fulla potential. petersson, vd en medvetenhet kring välmående, hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap. Egentligen är det en enkel matematik - de företag som tar hand om sina medarbetare kommer att lyckas bättre. Med visionen om att vara Sveriges hälsosammaste försäkringsbolag vill vi hjälpa företag att skapa lönsamhet genom friska medarbetare. Våra hälsoförsäkringar och hälsotjänster bidrar till aktivt sänkta kostnader för ohälsa och ökad produktivitet genom frisknärvaro. Jag kan med stolthet säga att vi kan ta hand om alla som vill bli omhändertagna. Vår målsättning är att vi ska få fler friska arbetsplatser i Sverige.» Hälsans ROI Hälsa är inte en kostnad Hälsa är en investering. Varje år ser jag hur vårt företag fortsätter att växa. Jag vill tacka våra samarbetspartners, förmedlare och kunder för det fortsatta förtroendet. Jag vill också rikta min tacksamhet till alla våra medarbetare och uppmärksamma er för era fina insatser. Jag ser fram emot att vi ska fortsätta vara en drivande kraft i arbetet med att göra Sveriges näringsliv hälsosammare, friskare och mer framgångsrikt. thomas petersson Vd, Euro Accident 3

4 4

5 MED FÖRSÄKRINGSFOKUS DRIVER VI UTVECKLINGEN INOM HÄLSA- OCH ARBETSMILJÖ» Det pågår en attitydförändring kring hälsa och arbetsmiljö i stort. Hälsa står högt på agendan och allt fler företag hanterar hälsofrågor i ledningsgrupp eller styrelse. De har insett att organisationer som analyserar, sätter mål, investerar och mäter effekten av strategiskt hälso- och arbetsmiljöarbete får positiva ekonomiska resultat. Hälsans ROI (X+Y) I > 1 = HÄLSANS ROI Med försäkringsfokus erbjuder Euro Accident de verktyg som behövs för att ta ett helhetsgrepp om hälsa och arbetsmiljö och kan hjälpa företag att skapa ekonomiska resultat genom att arbeta konsekvent med hälso- och arbetsmiljöfrågor. Utbudet, som är ett utmärkt komplement till företagets hälsoförsäkringar, innefattar allt från hälsoekonomiska kalkyler och organisationskonsulter till förebyggande och hälsofrämjande tjänster inom hälsa och arbetsmiljö både på individ-, grupp- och organisationsnivå. Vårt arbete utförs i första hand tillsammans med kundens försäkringsförmedlare som är huvudansvarig för rådgivning om pension och försäkring. Det går att räkna på vad ohälsa kostar och hur mycket ett företag kan tjäna på en friskare personal. Med investeringar i lägre sjukfrånvaro och högre frisknärvaro når kunden uppsatta mål. Vårt hälsoekonomiska analysverktyg ger en möjlighet att beräkna vilket resultat investeringarna har skapat, det vill säga avkastningen av investeringen Hälsans ROI. X Sänkning av ohälsokostnader Y Förbättrad effektivitet/ökat produktionsvärde I Investering hälsofrämjande aktiveter Så länge den totala investeringskostnaden för hälsofrämjande aktiviteter understiger summan av sänkningen av ohälsokostnaderna och den ökade produktivitetens värde är det motiverat att genomföra investeringen. Företagens investeringar kan således minska både verksamhetens och samhällets kostnader för ohälsa. Genom att sprida sina investeringar på både hälsoaktiviteter och hälsoförsäkringar kan företagen parallellt motverka ohälsa samt trygga sina medarbetare. 5

6 Vi försöker göra medarbetarnas liv lite lättare i hopp om att de ska bli gladare, få bättre balans i livet och därmed bli mer produktiva. maria rylander, produktionschef 6

7 VI VILL VARA EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE» I en traditionell bransch är Euro Accident en okonventionell arbetsgivare som inser att vår framgång är beroende av kvaliteten på våra medarbetare. Därför anställs inte bara de som är mest begåvade utan de som vi också tror bäst kan upprätthålla företagets kärnvärden och profil. Euro Accident erbjuder både en trevlig och bra arbetsmiljö: vi strävar efter att tillföra en extra dimension till medarbetarnas liv. Mår våra medarbetare bra mår Euro Accident bra! Våra kärnvärden Vår företagskultur grundar sig i våra kärnvärden: Omtanke, Handlingskraft och Nytänkande. Vi ser att våra medarbetare arbetar hårt för att uppnå vår gemensamma vision och därför ger vi tillbaka extra förmåner som gör att de kan få livspusslet att gå ihop och göra hälsosamma val i vardagen. Vi underhåller våra resurser, så att vi inte riskerar att slita ut dem. I alla våra projekt ser vi till att det alltid finns tid för återhämtning. Vi erbjuder även våra medarbetare ett unikt trygghets- och hälsopaket i form av generösa träningsbidrag, omfattande försäkringar och förstklassiga hälsotjänster. Vill bli ännu bättre Vi avsätter arbetstid till att uppmuntra utveckling och vi lägger stor vikt vid idéer som kommer från våra medarbetare. Vi arbetar mycket över avdelningsgränser och innovationskraften är hög. Alla våra chefer har genomgått en ledarskapsutbildning med inriktning på hälsa för att ge sina medarbetare de bästa förutsättningarna att kunna prestera. Vi har som mål att vara branschens bästa arbetsgivare men det är våra medarbetare som bedömer och berömmer. Idag kan vi konstatera att vi mår bra och att 95 procent av våra medarbetare trivs utmärkt och känner sig motiverade i sitt arbete. Men vi vill bli ännu bättre! Euro Accidents hälsostatus över tid Risk Frisk Frisk Frisk 2013 uppgick den sammanlagda sjukfrånvaron i relation till totalt antal arbetade timmar till 2,70 procent. Hälsostatus över tid fastställd via Risk Risk Risk hälsoprofilbedömning. Frisk 7

8 VI UTVECKLAS TILLSAMMANS Inspirerande arbetsmiljö Varje morgon samlas alla medarbetare runt frukostbordet för att prata om de utmaningar och möjligheter vi står inför. På Euro Accident utvecklas vi tillsammans. Vi ser att en informell och inspirationsrik arbetsmiljö bidrar till att stärka lagandan hos medarbetarna och att viljan att göra något extra ökar. Vi måste ge för att få tillbaka Varje år uppmärksammas årets Omtanke, Handlingskraft och Nytänkande bland våra medarbetare. En medarbetare som uppmärksammas av sina kollegor får möjlighet att ge pengar till välgörande ändamål. Vår omtanke gäller inte enbart för våra kunder, förmedlare och medarbetare. Behovet av resurser för sjuka och utsatta människor är stort. Både demenssjuka och barn kan vara hårt utsatta och därför har vi valt att ge ett ekonomiskt stöd till BRIS och även anta rollen som beskyddare för Alzheimerfonden. Friska och starka Vi är sponsorer till två riktigt prestationsinriktade idrottare. Charlotte Kalla och Irene Ekelund vet hur det är att vara bäst i klassen och också vad som krävs för att ta sig dit. Vi är glada och stolta över att vi tillsammans kan göra parallella framgångsresor med stöd från varandra. Små bidrag med stor effekt Något vi är extra stolta över är vår egen Euro Accident-fond. Ur den kan våra medarbetare ansöka om bidrag för att kunna vara med att stötta sin lokala idrottsförening eller evenemang som är beroende av sponsorer för att kunna genomföras. Fonden har sammanlagt gett 14 föreningar ekonomiskt stöd. 8

9 9

10 VIKTIGA HÄNDELSER Ägarbyte säkrar långsiktig trygghet Under 2013 fick Euro Accident nya ägare. Amerikanska företaget National General Holdings Corp. (NGHC) och ägarna i Euro Accident Health & Care Insurance AB tecknade avtal om uppköp för att säkra långsiktig trygghet för kunderna. NGHC är en finansiellt stabil försäkringsaktör med A (Excellent) rating från A.M. Best och noterat på Nasdaqbörsen. Euro Accident är generalagent för NGHCs liv- och sakförsäkringsbolag i Sverige. Lansering av en unik hälsoförsäkring Euro Accidents lanserade under året Friska Företaget en ny hälsoförsäkring som utmanar den traditionella företagshälsovården. För företag med minst 20 medarbetare skapar Friska Företaget förutsättningar att påbörja ett strategiskt hälsoarbete som bidrar till sänkta kostnader, friska medarbetare och ökad lönsamhet. Friska Företaget gör det möjligt för förmedlare eller partners till Euro Accident att erbjuda sina kunder lönsammare affärer via friskare medarbetare. Ny webbplattform I juni 2013 lanserade Euro Accident en ny webbplats för kunder och samarbetspartners. Den nya webbplatsen är utvecklad på en plattform som möter framtidens krav på säkerhet. Den ger även många möjligheter till integration med Euro Accidents affärssystem och elektronisk informationshantering med både kunder och samarbetspartners. Nominerade till Årets hälsofrämjande chef 2014 Thomas Petersson, vd på Euro Accident, nominerades till ledarskapspriset Årets Hälsofrämjande Chef Syftet med priset är att belöna en chef som genom hälsoförbättringar bidrar till att öka medarbetarnas och därigenom verksamhetens välbefinnande och prestationer. Motiveringen löd: Han arbetar konsekvent med hälsans alla dimensioner. Thomas Petersson ser till både chefer, medarbetare och kunder vilket gör att han systematiskt och långsiktigt medverkar till att skapa friska, lönsamma företag. 10

11 Vård via webben Under 2014 lanserade Euro Accident en ny vårdtjänst som ger kunderna tillgång till professionell vård och hjälp med lättare sjukdomstillstånd genom konsultation med läkare via internet. E-vårdstjänsten fick ett positivit mottagande och är redan en mycket uppskattad tjänst bland kunder som provat den webbaserade servicen. Smidigt, snabbt och generös tillgänglighet är kundernas bedömning som bland annat fått virtuella möten med läkare som rekommenderat åtgärder, utfärdat e-recept och remiss till specialist, fortsatt provtagning eller till och med gett videokonsultation via den nya tjänsten. Produkter som står sig väl i klassen Euro Accidents produkter står sig väl i konkurrensen på marknaden. Det visar återigen CMAs förmedlarundersökning som syftar till att ta reda på hur aktörerna på marknaden upplevs gällande kompetens, information och kundorientering. Sju av tio förmedlare är som helhet nöjda med Euro Accident, vilket är i nivå med 2013 års undersökning. Andelen förmedlare som bedömer att deras affär med Euro Accident kommer att öka under 2014 är större än vid tidigare mätningar. Nästan hälften, 47 procent, bedömer att deras affär med Euro Accident kommer att öka. Marknadens mest uppskattade sjukvårdsförsäkring Euro Accidents sjukvårdsförsäkring tar för första gången första platsen i CMAs årliga undersökning när förmedlarna jämfört marknadens försäkringar för privatvård. Även kunderna är nöjda med sjukvårdsförsäkringen, PrivatAccess. Återigen summerar vi 98 procent nöjda kunder. En siffra som varit konstant de senaste fem åren och visar att vår omtanke, servicekänsla och vilja att hålla kunderna friska är rätt väg att gå. 98% nöjda kunder Tio gånger större på tio år Euro Accident har haft en konstant tillväxt sedan starten och vi kan nu stoltsera med att vi blivit tio gånger större på tio år. Under sista kvartalet 2013 nådde vi det eftertraktade premiemålet om en halv miljard kronor. Vi kan numera titulera oss som försäkringsbolag och efter ett år med NGHC har vi en stabil balansräkning, kan leverera långsiktig trygghet och konkurrera på lika villkor som övriga aktörer på marknaden. 11

12 NGHC OCH EURO ACCIDENT NGHC Euro Accident har haft en mycket positiv utveckling och lönsam tillväxt de senaste åren. Vi har expanderat och blivit tio gånger större på tio år och kan stolt konstatera att vi är ett av försäkringsbranschens största nischbolag. Utvecklingen innebär att vi ska garantera väldigt många människors trygghet och hälsa, vilket kräver en stabil balansräkning och en långsiktig trygghet. Det har vi nu åstadkommit tack vare ny ägarstruktur. Med National General Holdings Corp. (NGHC) som ägare kan vi garantera våra kunder finansiell trygghet och vi har möjlighet att ta hand om ännu fler. NGHC är en välkapitaliserad amerikansk försäkringsgrupp. Företaget har sitt huvudkontor i New York och är noterat på Nasdaqbörsen. NGHC är verksamt inom två stora affärsområden - Accident & Health och Property & Casualty. Företaget är bland annat ett av de 20 största inom bilförsäkring i USA med över en miljon försäkringar. Nyckeltal Euro Accident Till och med 31 augusti 2014 Premievolym 600 Antal anställda 150 Premievolym Antal a

13 NGHC i siffror Premieomsättning (2013) miljoner USD Eget kapital efter privata placeringar 643 miljoner USD Vinst efter skatt (2013) 42 miljoner USD Antal anställda (2013)

14 Vår konsekventa distributionsfilosofi skapar förutsättningar, att i nära samarbete med förmedlare och partners, skapa innovativa och attraktiva erbjudanden till marknaden. staffan johansson, chef försäljning och marknad 14

15 FÖRSÄKRINGAR FÖR FRISKARE OCH TRYGGARE MEDARBETARE» Vår filosofi är att företag som arbetar förebyggande med hälso- och arbetsmiljöfrågor också ska få något tillbaka för sitt arbete. Därför har vi bland annat en modell med rabatt på premien efter insats. Om någon ändå blir sjuk erbjuder vi stöd och ekonomisk trygghet genom våra olika försäkringar. Preventiva åtgärder hälsoarbete Företag som arbetar preventivt och strategiskt med hälsa och arbetsmiljö har möjlighet att få omfattande premierabatt. Lindrande åtgärder försäkringar Att lindra omfattningen av en eventuell skada kan också ge lägre premie. Sjukvårdsförsäkringen PrivatAccess och rehabiliteringsförsäkringen ComeBack är bra exempel. Dessa försäkringar ger tillgång till snabb och effektiv vård i privat regi som hjälper medarbetaren att snabbt komma tillbaka till arbetet. Frisk så snabbt som möjligt Ingen ska behöva vara sjuk längre än nödvändigt. Vi har skapat ett försäkringserbjudande där vi kombinerar våra flaggskeppsprodukter. Företag som tecknar vår sjukförsäkring PlanSjuk tillsammans med ComeBack och PrivatAccess kan räkna med bättre resultat, lägre premier och friskare medarbetare. Kombinationen av försäkringarna ger nämligen förutsättningar för att främja hälsa och hantera kostnader för ohälsa. Det är kanske en bidragande orsak till att vi redan har 98 procent nöjda kunder. Gruppförsäkringar kompletterar och ger extra trygghet Euro Accident försäkrar stora och små grupper frivilligt eller obligatoriskt. Det innebär att våra försäkringar kan tecknas för en specifik grupp, avdelning eller ett helt företag. Flexibiliteten i våra lösningar gör att kundföretaget kan tillhandahålla konkurrenskraftiga gruppförsäkringspaket för att öka sin attraktionskraft gentemot sina medarbetare och deras familjer. Medicinskt Kundcenter kortar vårdkedjan Vårt egna Medicinska Kundcenter är bemannat med erfarna sjuksköterskor som ger råd och bokar behandling hos våra samarbetspartners. De ser till att kundens vårdkedja blir så kort som möjligt. Alla aktörer i vårt vårdnätverk är kvalitetssäkrade och utvärderas kontinuerligt. Professionellt rehabnätverk Euro Accident har ett nätverk med professionella rehabledare som ansvarar för utredning, planering och åtgärder för att den drabbade ska kunna återgå i arbete så snart som möjligt. Extra stöd vid operativa ingrepp Innan operation tar vi kontakt med kunden för att ge råd om förberedelser och besvara eventuella frågor. Vi säkerställer även att kunden har fått och förstått all information från behandlande klink. Efter operationen tar en sjuksköterska en ny kontakt för att stämma av hur kunden mår och för att ta ställning till ytterligare återgärder. Samtalsstöd en supporttjänst dygnet runt Obalans i livet behöver nödvändigtvis inte vara arbetsrelaterad. Därför finns det möjlighet att få samtalsstöd från psykolog, ekonom eller jurist via vår Supporttjänst. Supporttjänsten ingår i sjukförsäkringen PlanSjuk men kan också tecknas separat. Servicen är kostnadsfri och tillgänglig dygnet runt. 15

16 HÄLSA ÄR EN BYGGSTEN FÖR ATT NÅ BÄTTRE RESULTAT» Hos många företag finns en vilja att minska stress, öka motivation och förbättra sitt ledarskap, men ofta saknas en systematik för att lyckas. Idag finns ett stort utbud av hälso- och arbetsmiljötjänster på marknaden som företag kan erbjuda sina medarbetare. Det är enkelt för ett företag att idag teckna en av dessa tjänster, men det är svårare att lyckas med implementering och uppföljning. Detta resulterar i att man genomför aktiviteter helt utan att veta varför man gör det och vilken effekt de ger. På Euro Accident är vi därför väldigt noga med att betona vikten av de strategiska insatserna som krävs för att hälso- och arbetsmiljöarbetet ska få någon effekt. Precis som andra strategiska arbeten kräver hälso- och miljöarbetet en djup analys och tydliga målsättningar innan man kan avgöra vilka aktiviteter som bör sättas in. För oss är det viktigt att skapa friskare medarbetare, men lika viktigt är det att företaget ska lyckas bättre med sin kärnaffär. Det måste alltid finnas ett ekonomiskt incitament och vi har sett att hälsa är en byggsten för att nå bättre resultat. Det hälsostrategiska arbetet ska inte ses som en kostnad utan som en investering och därför krävs alltid uppföljning av alla aktiveter. Vi hjälper företag att bli lönsammare genom att de blir friskare. I praktiken innebär detta att vi alltid går in och tittar på nuläget först. Vi tittar på hur företaget mår, vilka utmaningar de står inför och hjälper dem sedan att sätta upp tydliga mål. Vår arbetsmetod är uppdelad i fyra delar - nulägesanalys, målsättning, val av aktiviteter och uppföljning. Det strukturerade arbetssättet i kombination med vår kompetens inom området och vårt stora utbud av hälso- och försäkringsprodukter gör Euro Accident till en unik aktör på marknaden. 16

17 HEALTHY BUSINESS ETT INSPIRERANDE FORUM FÖR HÄLSOSAMMARE LEDARSKAP» Healthy Business är ett årligt återkommande seminarium om hälsa och ledarskap, för HR-chefer, vd:ar och andra som har möjlighet att påverka hur en organisation utvecklas. Healthy Business drivs utifrån en vision om att skapa ett friskare Sverige genom att öka förståelsen om hur en organisations hälsa påverkar individen och därmed företagens resultat. Euro Accident står som huvudsponsor för evenemanget och har under de gångna åren lyckats samla flera av Sveriges främsta företagsledare, forskare, HR-chefer, läkare och idrottsstjärnor på en och samma scen. Seminariet leds av entreprenören Ola Ahlvarsson. I besökarenkäten för förra 2013 års Healthy Business svarar 98,4 procent att de inte varit på ett bättre branschevent. Några tidigare Healthy Business-talare Carolina Klüft, Paolo Roberto, Peter Settman, Annika Dopping, Charlotte Kalla, Christer Olsson, Marie Ryd, Helle Wikström, Gustaf Rentzhog, Ola Lauritzson, Susanne Bragée, Pär Larshans, Sara Riggare, Ulla Thorslund, Tommy Cau, Annika Sjöö, Martin Tivéus 17

18 VÅRA FÖRSÄKRINGAR OCH TJÄNSTER TJÄNSTEPENSIONSRISK PLANSJUK - SJUKFÖRSÄKRING PlanSjuk är en sjukförsäkring som stärker medarbetarens ekonomiska trygghet vid långvarig sjukdom. I PlanSjuk ingår samtalsstöd för medarbetare som hamnat i svåra situationer och även en rehabiliteringsförsäkring som stöd för såväl arbetsgivaren som medarbetaren. PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING Försäkringsbeloppet för premiebefrielseförsäkring motsvarar den sparpremie som löpande betalats till medarbetarens tjänstepensionsförsäkring. Försäkringen tecknas för att se till att det betalas in pengar till medarbetarens tjänstepension även om han eller hon är sjuk under en längre tid. EFTERLEVANDEPENSION Efterlevandepension kan tecknas av medarbetaren för att skapa ekonomisk trygghet för familjen om han eller hon skulle avlida i förtid. SJUKVÅRD OCH REHAB PRIVATACCESS - SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING Genom Euro Accidents Medicinska Kundcenter får våra kunder snabb tillgång till planerad privat specialistvård, sjukvårdsrådgivning samt andra hälsotjänster som hjälper dem att bli friska. PrivatAccess finns i flera varianter för att kunna passa olika behov. Gemensamt är att Euro Accident garanterar vård av hög kvalitet oavsett val av nivå. Försäkringen kan tecknas individuellt eller i grupp. COMEBACK - REHABILITERINGSFÖRSÄKRING Tidiga insatser i form av arbetslivsinriktad rehabilitering är avgörande för att komma tillbaka till arbetet. Genom vår rehabiliteringsförsäkring ComeBack får medarbetare som är sjuka, eller är på väg att bli det, tillsammans med arbetsgivaren hjälp att återfå full arbetsförmåga av en professionell rehabiliteringsledare som ansvarar för utredning, planering och åtgärder. GRUPP LIVFÖRSÄKRING MED BARNSKYDD Försäkringen innehåller ett ekonomiskt skydd vid dödsfall. Ett engångsbelopp utbetalas för att lindra den ekonomiska omställningen för de närmaste. FÖRTIDSKAPITAL Försäkringen innehåller ett ekonomiskt skydd vid långvarig sjukdom. Ett engångsbelopp utbetalas för att kompensera inkomstbortfallet och förbättra den ekonomiska omställningen. OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING För att minimera de ekonomiska konsekvenserna av ett olycksfall erbjuder vi en generös olycksfallsförsäkring, som kompenserar en medicinsk eller ekonomisk invaliditet genom en engångsutbetalning. Försäkringen täcker också de kostnader som uppstår i samband med olycksfallsskadan. SJUK- OCH OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Allvarliga sjukdomar kan också leda till invaliditet. Försäkringen ersätter inkomstbortfall och ger ett engångsbelopp vid bestående invaliditet samt täcker kostnader som uppstår i samband med en olycksfallsskada. SJUKFÖRSÄKRING Vid långvarig sjukdom minskar inkomsten när lönen ersätts med en ofta betydligt lägre ersättning från Försäkringskassan. Med en sjukförsäkring kan inkomstbortfallet minskas. AVBROTTSFÖRSÄKRING När en företagsledare eller ägare drabbas av sjukdom eller olycksfall är det stor risk att inte bara den privata ekonomin påverkas. I värsta fall kan hela företagets fortlevnad stå på spel. Med en avbrottsförsäkring kan företaget få hjälp att betala de löpande fasta kostnader under frånvaron. BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING En kompletterande barn- och ungdomsförsäkring ger ett mer omfattande ekonomiskt skydd än samhället kan erbjuda. Kommunens olycksfallsförsäkring gäller oftast bara vid olycksfall som inträffar på väg till eller från dagis och skola och under skoltid. Dessutom är ersättningen vid allvarlig sjukdom och skada ofta begränsad. Vårt generösa olycksfallsbegrepp ger en extra trygghet för den drabbade familjen. 18

19 Genom att ligga i framkant i utvecklingen av våra IT-system ser vi till att det administrativa flödet mellan oss, försäkringsförmedlaren och kunden fungerar effektivt för alla inblandade. christian halvars, it-chef HÄLSA FRISKA FÖRETAGET Friska Företaget är en unik hälsoförsäkring där vi samlat alla nödvändiga delar av hälso- och arbetsmiljöarbetet på ett ställe. Hälsoförsäkringen är speciellt framtagen för företag med 20 medarbetare och uppåt. Försäkringen erbjuder en heltäckande uppsättning verktyg för att effektivt sänka sjukfrånvaron, öka produktiviteten och skapa positiva ekonomiska resultat. Vi kallar det Hälsans ROI. HÄLSO- OCH ARBETSMILJÖ- SCREENING SAMTALSSTÖD SJUK- OCH FRISKANMÄLAN SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING REHABILITERINGSFÖRSÄKRING FHV ACCESS SJUK & FRISK Sjuk & Frisk är en tjänst som hanterar medarbetarnas anmälan om sjukfrånvaro och vab. Den ger företaget och chefen information om sjukfrånvaro och hälsoläget i realtid. Medarbetarna får professionell sjukvårdsrådgivning av Euro Accidents legitimerade sjuksköterskor för sig eller sitt barn. Företagets chefer får via en portal tillgång till rapporter och statistik. SAMTALSSTÖD Euro Accidents samtalsstödstjänst finns för företagets medarbetare som behöver stöd, råd eller vägledning när de stöter på problem på arbetet eller i det privata livet. Medarbetaren får tillgång till psykolog, ekonom, jurist och hälsovägledare dygnet runt. HÄLSOSCREENING Hälsoscreening är en webbenkät med 20 frågor om hälsa, livsstil och motivation. Hälsoscreening har utvecklats för att kostnadseffektivt kartlägga organisationens behov samt identifiera riskgrupper och friskgrupper. Resultatet sammanställs i en rapport på grupp- och organisationsnivå. Individen får sitt resultat i form av en hälsoprofil. Webbenkäten för Hälsoscreening och Arbetsplatsprofil kan göras vid ett och samma tillfälle. ARBETSPLATSPROFIL Tjänsten Arbetsplatsprofil är en webbenkät med 21 frågor. Den ger arbetsgivaren en överblick över hur medarbetarna upplever sin arbetssituation såväl psykosocialt som fysiskt och vad som fungerar bra, respektive mindre bra. Resultatet sammanställs i en rapport på grupp- och organisationsnivå. Webbenkäten för Hälsoscreening och Arbetsplatsprofil kan göras vid ett och samma tillfälle. HÄLSOPROFILBEDÖMNING Hälsoprofilbedömning är den ledande metoden för att motivera människor till en bättre livsstil. Genom en webbaserad hälsoenkät, mätvärden och ett personligt möte med en välutbildad hälsoutvecklare, blir medarbetaren medveten om sambandet mellan hälsovanor, hälsoupplevelser och mätvärden. HÄLSOUNDERSÖKNING En hälsoundersökning ger medarbetaren möjlighet att upptäcka ohälsa i tid. Rätt åtgärd kan sättas in och risken för framtida sjukdom minskar. Att upptäcka ohälsa i tid sparar både tid, pengar och lidande. 19

20 » Euro Accident Health & Care Insurance AB är en framgångsrik aktör inom området hälsa och hälsoförsäkringar. Vi hjälper svenska företag att skapa positiva resultat i deras strategiska hälso- och arbetsmiljöarbete genom att erbjuda ett brett utbud av hälsotjänster och hälsoförsäkringar. Euro Accident Health & Care Insurance AB. Organisationsnummer: Styrelsens säte: Växjö, Sverige. Euro Accident är registrerad generalagent för försäkringsgivarna, NGIL och NGLIE. Ansvarsförsäkring: IF skadeförsäkring AB, försäkringsnummer: N Växjö Bäckgatan 16 Stockholm Svärdvägen 5 Göteborg Lilla Bommen 1 Malmö Rundelen 3 Örnsköldsvik Storgatan 19, 2 tr Växjö Danderyd Göteborg Malmö Örnsköldsvik TEL E-POST FAX WEBB

Corporate Responsibility redovisning 2012

Corporate Responsibility redovisning 2012 ängre Corporate Responsibility redovisning 2012 Kortsiktighetens fiende 1 Koncernchef och CR-chefen har ordet 2 Det här är Skandia 4 CR-strategi 6 Samhälle 8 Kunder 16 Medarbetare 26 Partners 32 Miljö

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. Tänk längre

Hållbarhetsredovisning 2013. Tänk längre Hållbarhetsredovisning 2013 Tänk längre Rik på idéer? Så bra. För den som är kund i Skandia har en unik chans att påverka. Skandia är nämligen ett ömsesidigt eller kundstyrt bolag. Det gör att vi kan satsa

Läs mer

Helhetssyn ger friskare medarbetare AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND« PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR DU LIVSPUSSLET ATT GÅ IHOP

Helhetssyn ger friskare medarbetare AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND« PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR DU LIVSPUSSLET ATT GÅ IHOP din tidning om företagshälsovård från ab previa, nr 1/2008 AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND«LIZELOTTE FRANZÉN är montör på De La Rue Cash Systems i Flen. PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR

Läs mer

personalhälsa MODERN Attraktiva svenska arbetsgivare sid 6 arbetsplatser? Vad krävs av framtidens 5 Goda Exempel:

personalhälsa MODERN Attraktiva svenska arbetsgivare sid 6 arbetsplatser? Vad krävs av framtidens 5 Goda Exempel: MODERN #2 2008 personalhälsa Vad krävs av framtidens arbetsplatser? 5 Goda Exempel: Attraktiva svenska arbetsgivare sid 6 Artikelserie, Del 1 Hälsan som vinnande strategi sid 4 Störd sömn ökar risken för

Läs mer

Skandia Liv årsredovisnin

Skandia Liv årsredovisnin Skandia Liv årsredovisnin 2006 fakta om Skandia Liv Skandia Liv är Sveriges största livbolag. Vi är verksamma inom såväl privat- som tjänstepensionsområdet och förvaltar 293 miljarder kronor åt cirka 1,3

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Avanza Bank i korthet

Avanza Bank i korthet Avanza Bank Årsredovisning 2010 2010 Innehåll 3 Avanza Bank i korthet 5 Året i korthet 6 VD har ordet 11 Marknad och strategi 19 Avanza Banks samhällsansvar 20 Avanza Banks kunder 23 Avanza Banks medarbetare

Läs mer

Skapa en säker miljö STRESSA MINDRE OCH BLI EN BÄTTRE CHEF HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE DÄRFÖR SÄNKER DET SJUKTALEN SÅ STOPPAR NVS ARBETSSKADORNA

Skapa en säker miljö STRESSA MINDRE OCH BLI EN BÄTTRE CHEF HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE DÄRFÖR SÄNKER DET SJUKTALEN SÅ STOPPAR NVS ARBETSSKADORNA posttidning B returadress: box 4080 171 04 Solna porto betalt Är adress eller mottagare felaktig? Ändra dina uppgifter på info@previa.se ab previa box 4080 171 04 solna besöksadress: hemvärnsgatan 8 tel

Läs mer

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan.

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan. 12 14 8 Gå in på arskronikan.forsakringskassan.se. Där hittar du animerade filmer om Försäkringskassans historia och uppdrag. Du hittar också fler texter om saker vi har gjort och vad vi kommer att förbättra.

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn Previas handbok för ett bättre arbetsliv TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn 2 INLEDNING Varför en handbok för ett bättre arbetsliv? VI TÄNKER

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng #1 Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag En sjuk försäkring i behov av friskpeng Författarna och Reforminstitutet 2001 Omslag och sättning: Formgivningsverket Illustration: Anna-Karin Elde Tryck:

Läs mer

I huvudet på småföretagaren. - trender och tendenser under 2012

I huvudet på småföretagaren. - trender och tendenser under 2012 I huvudet på småföretagaren - trender och tendenser under 2012 Inte svårt att vara rätt försäkrad Småföretag utgör den allra största delen av svenskt näringsliv. Endast 3,5 procent av alla företag i Sverige

Läs mer

MARKNADENS BÄSTA? VEM ÄGER? HÄMTA KRAFT VARDAGSHJÄLTAR SJU STEG MOT... UTTRYCKSFULLT LEDARSKAP. Nr 4 2010. Posttidning B LÖNE & EKONOMI- DAGARNA

MARKNADENS BÄSTA? VEM ÄGER? HÄMTA KRAFT VARDAGSHJÄLTAR SJU STEG MOT... UTTRYCKSFULLT LEDARSKAP. Nr 4 2010. Posttidning B LÖNE & EKONOMI- DAGARNA Anmäl dig 850 kr för 2 dagar och 425 kr för 1 dag Posttidning B POSTTIDNING B Nr 4 2010 VARDAGSHJÄLTAR Läs mer på s 8» VEM ÄGER? sidan 10» SJU STEG MOT... Läs mer av Olof på s 15» HÄMTA KRAFT Läs mer på

Läs mer

HÄLSO- SATSNINGAR DÄRFÖR ÄR DE EN BRA AFFÄR BRÅKET OM SJUKFRÅNVARON

HÄLSO- SATSNINGAR DÄRFÖR ÄR DE EN BRA AFFÄR BRÅKET OM SJUKFRÅNVARON en tidning för sveriges främsta företagsledare och beslutsfattare nr 4/2004 HÄLSO- SATSNINGAR DÄRFÖR ÄR DE EN BRA AFFÄR Ledningen på Turning Torso, Sveriges mest spännande bygge, vet vikten av att arbeta

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

förmåner TRYGGHET & Pionjärer inom personalförmåner Mätt varje arbetsdag, trygga räkan ingen (förmån) vara

förmåner TRYGGHET & Pionjärer inom personalförmåner Mätt varje arbetsdag, trygga räkan ingen (förmån) vara TRYGGHET & förmåner Har du gjort ditt ITPK-val? sid 4 Kollektivavtal eller inte? sid 6 Reformen som datoriserade folkhemmet sid 9 Pionjärer inom personalförmåner Det är viktigt att locka till oss och behålla

Läs mer

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B.

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B. Posttidning B Posttidning B Nr 1 2013 Positiv psykologi Läs mer på sidan 10 Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur Gekås samlar allt på ett

Läs mer

Vitbok. Apotekens roll i samhället

Vitbok. Apotekens roll i samhället Vitbok Apotekens roll i samhället Förord Förord Johan Wallér VD Sveriges Apoteksförening VD har ordet Det här är Sveriges första vitbok om apotek om apotekens funktion och dess självklara roll i samhället.

Läs mer

Hälsofrämjande som...pdf/ 01-03-21 11.18 Sida 1

Hälsofrämjande som...pdf/ 01-03-21 11.18 Sida 1 Prevent 2001 Produktion Folkhälsoinstitutet Prevent ARBETSMILJÖ I SAMVERKAN SAF, LO & PTK Sätt Sverige i rörelse Redaktör: Suzanne Rosendahl, Skribenten Layout: Camilla Laghammar Tryck: Tennbergs Grafiska

Läs mer

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6

Läs mer

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV Samverkan för ökad rörlighet inom Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring SLUTRAPPORT December 2006 Bosse Angelöw Innehåll 1 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer