Lika behov - olika villkor: elektronisk informationsförsörjning för forskning utanför universitet och högskolor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lika behov - olika villkor: elektronisk informationsförsörjning för forskning utanför universitet och högskolor"

Transkript

1 Lika behov - olika villkor: elektronisk informationsförsörjning för forskning utanför universitet och högskolor Åsa Aretun (fil. dr.), Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI

2 Projektet e-resurser och beståndsutveckling: en utmaning för mindre forskningsbibliotek: exemplet VTI Syfte att utreda hur informationsförsörjningen vid mindre forskningsinstitut kan förändras för att möta ökade behov av elektronisk vetenskaplig information med särskilt fokus på ökad tillgång till elektroniska tidskrifter i fulltext. Vad har gjorts: 1)Litteraturstudie: forskarsammanhanget (den globala kunskapsekonomin), forskningsprocessen/arbetsmoment 2) Probleminventering: VTI forskarnas informationsanvändning och behov av e-resurser & e-tidskrifter/vtis interna informationsförsörjning. 3) Riktlinjer för strategisk plan 4) Vilka konkreta satsningar krävs? Digital infrastruktur & e-tidskrifter. Resurser, vägval, frågor.

3 I wonder why the scientific community took so long to notice what was happening... we were supposed to be the smart guys... Science should not be subject to business models, a knowledge-based society (not just a knowledge-based economy) requires popular access with minimal barriers Access to information is crucial for science. The Lancet, Volume 377, Issue 9775, Page 1404, 23 April 2011 doi: /s (11) Free knowledge! Academic publishers make Murdoch look like a socialist The problem is deeper than just journals: the economic globalization of higher education as a commodity is just one part, where entrepreneurs/middlemen just skim money from those who do the work

4 FALLET VTI Vtis verksamhetsmål, forskningsprestationer Bics service till forskningsorganisationen Forskares informationsförsörjningsbehov Målområde Strategiska mål Framgångsfaktorer/verktyg Mått, Nyckeltal Målnivå 2011 : Verksamhet/Utveckling VTI är ett framstående FoUinstitut Verksamhet som ger tydlig tillämpning. Tillförlitlig provning och utredningsmetodik. Kvalitetssäkring/Peer review. Medverkan i EU & Internationella projekt. Antal publiceringar. Andel internationella uppdrag. Publiceringar antal artiklar med peer review, böcker, bokbidrag, konferensbidrag, FoU personal (0,7) Internationella Uppdrag (18 %).

5 Omvärldsanalys Forskningsverksamhet och behov av elektronisk vetenskaplig information: Litteraturstudie (Åsa Aretun) VTI Ett framstående forskningsinstitut Internationell publicering (peer review) Internationella forskningsuppdrag Ökat forskningssamarbete Forskningsmedel (fler finansiärer) Akademisering Doktorander, docenter, professurer Publiceringsstrategigrupp Vetenskapligt kollegium Vetenskaplig kvalitet (forskningsdirektör) Ej tidigare vetenskaplig informationsförsörjning Ökad konkurrens i den internationella kunskapsekonomin Ökade krav och styrning av forskningsfinansiering (ex innovation) gränser tunnas ut, konkurrens ökar. Akademisering av forskningsfinansiering Ökat krav peer review publicering & state of the art (ansökningar) System byggs upp som förutsätter lika tillgång till elektronisk vetenskaplig informationsförsörjning Forskningsproduktion kräver forskningskonsumtion

6 Informationsanvändning under forskningsprocessen Vilken roll spelar tillgången till elektronisk vetenskaplig information idag? : Källa: RIN (2010), Research Support Services in UK Universities

7 E-tidskrifter & effektivisering av arbetsmoment Arbetsflöde, tidsanvändning & flexibilitet i onlinemiljön Källa: Palmer et al. (2009), Schorlarly Information Practices in the Online Environment: Themes from the literature and Implications for Library Service Development.

8 Källa:Ciber (2008), Evaluating the usage and impact of e-journals in the UK: Journal spending, use and research outcomes, A UK institutional analysis.

9 REKOMMENDATIONER I FORSKNINGEN In fact, academic and research libraries should expect that soon; in all but the most specialized cases, good service will be defined by scholars ability to find and use the digital information they need at all stages of research. The question facing service developers, then, is not what services need to be offered digitally, but rather how do we proceed in the long term to move all services to an e-research platform ( Palmer et al 2009:34).

10 Bibliotekens bestånd ska spegla forskares användning och värdering av vetenskaplig information i sitt arbete (e-tidskrifter). System för sökning och användning ska bygga på principen att informationsanvändning sker integrerat i forskningsprocessen, vid datorn i onlinemiljö. Undvika ekonomiska barriärer för att hitta och använda information (ex avgift per artikel). Behov av ny informationsservice; peer review, publicering, impact, citering. Ökat samarbete mellan bibliotekspersonal och forskare stödja forskningsprocessen. Krävas mer ekonomiska resurser till e-tidskrifter samt förändrade verksamhetsprioriteringar. Samarbete forskningsbibliotek & forskningsutförare för förändrad marknadssituation på lång sikt.

11 VTI forskarnas informationsanvändning och behov: Enkätundersökning Ex Arbete Kerstin Sivebrandt (Bibliotekshögskolan, Borås) 1. Vilka typer av vetenskaplig information använder forskarna vid det aktuella institutet, i vilken utsträckning, och hur värderar de tillgång till olika typer av vetenskaplig information i förhållande till deras betydelse för att bedriva forskningsarbetet? 2. Hur söker och använder forskarna vetenskaplig information? Vilka strategier använder de, och hur värderar de olika källor till vetenskaplig information? Slutsatser Informationsanvändning- och behov speglar i stort vad som framkommit genom litteraturstudien, finns dock forskare/inriktningar som inte är lika beroende av e- tidskrifter i fulltext. Kritik av brist på e-resurser Forskare använder sig inte av bibliotekets informationsservice och bestånd i någon högre grad nyttjar annan. VTI beroende av andras e-resurser för att kunna utföra forskning? Många ämnen/tvärvetenskap försvårar problemlösning.

12 Riktlinjer Strategisk plan En digital infrastruktur behöver byggas upp för att tillhandahålla e-tidskrifter i fulltext. Utgångspunkten är att den vetenskapliga informationsanvändningen, innefattande varierade arbetsmoment, ska kunna ske momentant vid desktoppen och online. BIC måste detaljera arbetsuppgifter för prioritering, rutiner, underlag, bevakning, avtal, uppföljning av användning m.m. ( sk Collection Management) för det tillkommande licensierade beståndet av e-tidskrifter. Dessa arbetsuppgifter utarbetas i förhållande till forskningsorganisationen, leverantörer (förlag och agenter) och Kungliga biblioteket (licenspartner). Kostnader för den digitala infrastrukturen, för e-tidskrifterna och de tillkommande arbetsuppgifterna som rör Collection Management behöver utredas. Strategisk plan för att öka tillgången till e-tidskrifter i fulltext ska omfatta punkt 1-3. Planen ska redovisa personella och ekonomiska resurser, de tillskott som krävs och de besparingar som kan göras i anledning av förändringar i tidskriftsbeståndet. Planen ska innehålla två budgetalternativ som speglar olika ambitionsnivåer.

13 Projektets påverkan Utveckling av biblioteksverksamheten Informationsförsörjningen går mot att bli än mer elektroniskt och forskningsprocessen har i och med detta också effektiviserats och mycket publicering sker idag elektroniskt. Det ger forskare snabbare möjlighet att få tillgång till de senaste rönen för att vässa den egna forskningen. Vid VTI pågår under 2012 ett intensivt arbete med att bli en del i denna utveckling fullt ut. Därför inleder biblioteket och informationscentret arbetet med att utöka resurserna för e-tidskrifter (Verksamhetsplan VTI 2012).

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTER 2015 FÖRSLAG TILL NATIONELLA RIKTLINJER FÖR ÖPPEN TILLGÅNG TILL VETENSKAPLIG INFORMATION VETENSKAPSRÅDET

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket September 2011 Följande rapport är en sammanställning av resultat från en

Läs mer

Mer än bara fjärrlån?

Mer än bara fjärrlån? Mer än bara fjärrlån? en kvalitativ studie om hur bibliotekarier vid Lunds universitets bibliotek ser på sitt arbete med forskarstöd Malene Jensen Examensarbete (30 högskolepoäng) i biblioteks- och informationsvetenskap

Läs mer

Blev det som det var tänkt?

Blev det som det var tänkt? VTI meddelande 942 2003 Blev det som det var tänkt? En internationell kunskapsöversikt om miljöuppföljning av väg- och järnvägsprojekt Jan Schmidtbauer Crona Hans Antonson Lennart Folkeson Göran Blomqvist

Läs mer

Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier 2014:01

Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier 2014:01 PM 2014:01 Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier I denna rapport granskas fyra av Vinnovas effektstudier. Hur säker är evidensen på effekter av stödet till

Läs mer

ta förtroende på allvar rapport 2013:32

ta förtroende på allvar rapport 2013:32 ta förtroende på allvar rapport 2013:32 TA FÖRTROENDE PÅ ALLVAR EN SYNTES AV FJÄRRSYNS FORSKNING OM KUNDERS FÖRTROENDE FÖR FJÄRRVÄRMEBOLAGEN EBBA LÖFBLAD BO RYDÉN ANDERS GÖRANSSON ISBN 978-91-7381-130-9

Läs mer

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning För framtidens hälsa en ny läkarutbildning Betänkande av Läkarutbildningsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept (FaR )

Fysisk aktivitet på recept (FaR ) Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning för implementering Johan Faskunger Matti Leijon Agneta Ståhle Peter Lamming statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning

Läs mer

Förändringsprocesser vid nordiska universitet

Förändringsprocesser vid nordiska universitet Förändringsprocesser vid nordiska universitet En statusöversikt Göran Melin, Linda Blomkvist Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com www.technopolis-group.com Innehållsförteckning Summary

Läs mer

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 World Trade Center Box 70380 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

KOLLEGIAL BEDÖMNING AV VETENSKAPLIG KVALITET EN FORSKNINGSÖVERSIKT

KOLLEGIAL BEDÖMNING AV VETENSKAPLIG KVALITET EN FORSKNINGSÖVERSIKT KOLLEGIAL BEDÖMNING AV VETENSKAPLIG KVALITET EN FORSKNINGSÖVERSIKT VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 4:2010 KOLLEGIAL BEDÖMNING AV VETENSKAPLIG KVALITET EN FORSKNINGSÖVERSIKT Rapport för Vetenskapsrådets expertgrupp

Läs mer

Om framtiden vet vi intet En undersökning av hur Bibliotek 2.0 påverkar folkbibliotek och bibliotekarier

Om framtiden vet vi intet En undersökning av hur Bibliotek 2.0 påverkar folkbibliotek och bibliotekarier MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2010:19 ISSN 1654-0247 Om framtiden vet vi intet En undersökning av hur

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Johannes Åman Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:8 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Från nyhet till vardagsnytta Om implementeringens mödosamma konst

Från nyhet till vardagsnytta Om implementeringens mödosamma konst Från nyhet till vardagsnytta Om implementeringens mödosamma konst En forskningssammanställning av Karin Guldbrandsson statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Från nyhet till vardagsnytta Om implementeringens

Läs mer

Affärsbaxning ett ramverk för den goda affären. Av Lars-Johan Åge och Johan Stern på uppdrag av Konkurrensverket UPPDRAGSFORSKNINGSRAPPORT 2015:1

Affärsbaxning ett ramverk för den goda affären. Av Lars-Johan Åge och Johan Stern på uppdrag av Konkurrensverket UPPDRAGSFORSKNINGSRAPPORT 2015:1 Affärsbaxning ett ramverk för den goda affären Av Lars-Johan Åge och Johan Stern på uppdrag av Konkurrensverket UPPDRAGSFORSKNINGSRAPPORT 2015:1 Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport 2015:1 Lars-Johan

Läs mer

Varför upphandlar inte den offentliga sektorn fler innovationer? Karl Lundvall och Carl von Utfall Danielsson

Varför upphandlar inte den offentliga sektorn fler innovationer? Karl Lundvall och Carl von Utfall Danielsson Varför upphandlar inte den offentliga sektorn fler innovationer? Karl Lundvall och Carl von Utfall Danielsson Varför upphandlar inte den offentliga sektorn fler innovationer? Författare: Karl Lundvall

Läs mer

Antagning till. forskarutbildning. Högskoleförordningen: 9 kap. Tillträde till. forskarutbildning

Antagning till. forskarutbildning. Högskoleförordningen: 9 kap. Tillträde till. forskarutbildning Högskoleförordningen: 9 kap. Tillträde till forskarutbildning Allmänna bestämmelser 1 Till forskarutbildning får endast antas så många doktorander som kan erbjudas handledning och godtagbara villkor i

Läs mer

Att bidra till (ny)skapande kultur

Att bidra till (ny)skapande kultur MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Att bidra till (ny)skapande kultur En utvärdering av Kulturbryggan och Musikplattformen Rapport 2014:4 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20,

Läs mer

Kan samverkan mätas? Om indikatorer för bedömning av KK-stiftelsens satsningar. Arbetsrapport 2001 2 LILLEMOR KIM, ROBERT OHLSSON & ULF SANDSTRÖM

Kan samverkan mätas? Om indikatorer för bedömning av KK-stiftelsens satsningar. Arbetsrapport 2001 2 LILLEMOR KIM, ROBERT OHLSSON & ULF SANDSTRÖM Arbetsrapport 2001 2 Kan samverkan mätas? Om indikatorer för bedömning av KK-stiftelsens satsningar LILLEMOR KIM, ROBERT OHLSSON & ULF SANDSTRÖM EN FÖRSTUDIE INOM PROJEKTET KUNSKAPSSAMHÄLLETS PRODUKTIONSMILJÖER

Läs mer

DEN KOMPLEXA VÅRDEN OM KOMPLEXITET OCH KOMPLEXA PROCESSER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN FREDRIK NILSSON

DEN KOMPLEXA VÅRDEN OM KOMPLEXITET OCH KOMPLEXA PROCESSER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN FREDRIK NILSSON U T V E C K L I N G S C E N T R U M F E B R U A R I 2 0 0 7 DEN KOMPLEXA VÅRDEN OM KOMPLEXITET OCH KOMPLEXA PROCESSER INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN FREDRIK NILSSON Utgiven av Region Skåne, Utvecklingscentrum,

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 Tid: 2015-06-01: kl 16:00-16:50 Plats: Regionens hus, sal A 100 RJL2015 /785 Remiss: För framtidens hälsa en ny läkarutbildning - SOU 2013:15 Beslut

Läs mer

Bridge Over Troubled Water

Bridge Over Troubled Water LIU-IEI-FIL-A--11/01076--SE Bridge Over Troubled Water En studie av två svenska bryggeriers bemötande av intressenter med hjälp av CSR Bridge Over Troubled Water A study of how two Swedish breweries interact

Läs mer

FORSKNING I KORTHET 2014:3. Sammanfattning av en rapport från OECD Starting Strong III. A Quality Toolbox

FORSKNING I KORTHET 2014:3. Sammanfattning av en rapport från OECD Starting Strong III. A Quality Toolbox FORSKNING I KORTHET 2014:3 Sammanfattning av en rapport från OECD Starting Strong III. A Quality Toolbox En stark start: kvalitetsfaktorer i förskolan This summary created by Skane Association of Local

Läs mer

Lean inom sjukvården

Lean inom sjukvården LINNÈUNIVERSITETET Ekonomihögskolan KURS: D-UPPSATS, EXAMENSARBETE G3 I FÖRETAGSEKONOMI, 15HP Ekonomistyrning, 4FE90E, VT 2011 Lean inom sjukvården - en studie av motivet bakom införandet av lean samt

Läs mer

Unga som varken arbetar eller studerar

Unga som varken arbetar eller studerar Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan Slutbetänkande av Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar Stockholm 2013 SOU 2013:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer