Vad krävs egentligen för att sänka individens CO2-utsläpp och leva klimatneutralt?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad krävs egentligen för att sänka individens CO2-utsläpp och leva klimatneutralt?"

Transkript

1

2

3 Vad krävs egentligen för att sänka individens CO2-utsläpp och leva klimatneutralt?

4 Innehåll 8 Familjen Lindell 13 Beräkning av CO2 BOENDE 17 En grad kallare i huset märks knappt för dig men för klimat och plånbok 18 Gör klimatarbetet enkelt och till en del av vardagen 19 Spara vatten med enkla knep TRANSPORT 24 Samåk och planera tiden 25 Utnyttja kollektivtrafiken, den kan bli ett andra kontor 26 Tänk varannan Sverige MAT 32 Använd maten - släng den inte 33 Ät säsongsbetonat! 34 Prova klimatdetox två gånger per år ÖVRIGT 40 Sök information och hjälp på egen hand det är lätt att göra skillnad 42 Respektera de små sakerna 43 Se över energikällorna 46 Vårt halvår i One Tonne Life-huset

5

6 VA R J E INDIVID BIDRAR idag till växthuseffekten med mellan sex och åtta ton CO2 (koldioxid) per år. Enligt expertis på området bör denna siffra sjunka till ett ton per person och år, annars kommer växthuseffekten att göra så att jordens medeltemperatur höjs med mer än två grader. Men vad krävs egentligen för att sänka individens CO2-utsläpp och leva helt klimatsmart? I projektet One Tonne Life har A-hus, Vattenfall, Volvo Personvagnar, ICA och Siemens skapat ett klimatsmart hushåll. Syftet är att testa om det överhuvudtaget är möjligt för en familj att närma sig ett ton i CO2-utsläpp per person och år utan att göra för stora avsteg från sitt vanliga liv. Företagen har bidragit med det allra senaste inom sina områden med målsättningen att minimera CO2-utsläppen i ett vanligt hushåll. Mycket av den teknik och de lösningar som familjen använt kan nästan verka futuristiska men de är tillgängliga för alla redan nu eller inom kort. Under projektet delades hushållet upp i områdena Transport, Mat, Boende och Övrigt. För att säkerställa tillförlitligheten i mätningarna av familjens CO2-utsläpp har även experter från Chalmers tekniska högskola medverkat i projektet. Testpiloterna var familjen Lindell som under sex månader bott i ett toppmodernt, energieffektivt hus som bland annat är utrustat med energieffektiva vitvaror och har solceller på taket för att förse huset med el. De har fått köra elbil som laddats med energi från solcellerna. De har ätit klimatsmart och de har fått sin egen personliga coach inom energieffektivisering. Den här boken är deras berättelse om hur det klimatsmarta livet fungerade, men framförallt innehåller den deras tips till hur andra kan förändra småsaker i vardagen och bli mer klimatsmarta. Småsaker som inte påverkar livskvaliteten men som gör stor skillnad för klimatet och för vår planet. ONE TONNE LIFE 5

7 UNDER SEX MÅNADER i One Tonne Lifehuset har familjen Lindell lyckats sänka sina CO2-utsläpp till som lägst 1,5 ton. Även om inte målet på ett ton nåddes så är det en häpnadsväckande prestation som visar att det är möjligt för vanliga familjer att göra en stor insats för klimatet. Familjens utsläpp från privat konsumtion innan projektet uppskattades till ungefär sju ton CO2 per person och år. Utöver detta tillkommer ytterligare knappt två ton från offentlig konsumtion, som familjen dock inte har haft möjlighet att påverka. Efter halva tiden hade familjen Lindell minskat sina utsläpp till 2,8 ton per person och år. Mest hade utsläppen minskats från transporter och boende. Vid denna tid levde familjen ett energisnålt liv i One Tonne Life-huset och de hade övergett både sina gamla vitvaror och bensindrivna bilar samt valt bort flygresor. I stället körde de en elbil och reste med kollektivtrafik. Vid längre resor åkte de tåg, exempelvis valde de en skidresa till Åre istället för till Alperna. Allra lägst blev familjens utsläpp under vecka 20, då de kom ned till motsvarande 1,5 ton CO2 per person och år. Den största skillnaden mot mellanperioden var att utsläppen från mat reducerades dramatiskt i kombination med att familjen fortsatte sitt kontinuerliga arbete inom andra kategorier som till exempel energieffektivisering och klimatsmarta resor. Utsläppsminskningen från mat kom tack vare att familjen valde att äta i huvudsak grönsaker och baljväxter och minimerade kött- och mejeriprodukter. Sett per kategori lyckades familjen minska utsläppen från transporter med 90 procent, mat med 80 procent, boende 60 procent och övrigt med 50 procent. Totalt sett sänkte familjen Lindell sina utsläpp med 75 procent på bara sex månader. Även om de offentliga utsläppen, som alltså står utanför familjens kontroll, skulle räknats med så minskade utsläppen till 3,3 ton CO2 per person och år. En sänkning med hela 60 procent.

8 Efter halva tiden hade familjen Lindell minskat sina utsläpp till 2,8 ton per person och år.

9 NILS LINDELL Nils Lindell är organisationskonsult och driver företaget Baseline Management AB som hjälper organisationer i Stockholm och ute i Europa att bli effektivare. Nils kommer från början från Halmstad och ägnar gärna fritiden åt att spela tennis. HANNAH LINDELL Hannah går första året på IB-programmet på gymnasieskolan Young Business Creatives i Nacka. På fritiden tycker hon om att rida och vara med kompisar.

10 Familjen Lindell kommer från Hässelby och är testpiloterna på resan mot en klimatsmart framtid. När projektet började bodde de i en 70-tals villa i Hässelby och de körde två bensindrivna bilar. De hade en genomsnittlig utsläppsnivå på ungefär sju ton CO2 per person och år, fullt normalt för en svensk familj. Familjen består av föräldrarna Alicja och Nils samt tonårsbarnen Hannah och Jonathan. ALICJA LINDELL Alicja jobbar som biträdande förskolechef i Bromma samtidigt som hon läser rektorsprogrammet på Stockholms universitet. Hon brinner för allt som har med mellanmänsklig kommunikation att göra och vill gärna bidra till att redan på förskolan lägga en god grund för barnens självkänsla. JONATHAN LINDELL Jonathan Lindell är yngst i familjen. Han går i sjunde klass på Internationella Engelska Skolan i Bromma. Jonathan gillar att spela gitarr och trummor, är tevespelsfantast och intresserad av teknik och hur saker fungerar.

11

12

13

14 Beräkning av CO2: I PROJEKTET HAR UTSLÄPPEN av de tre vanligaste växthusgaserna koldioxid, metan och lustgas beräknats. Inte bara familjens direkta utsläpp har beräknats utan även de som orsakats under produktionen av varor och tjänster till familjen. Två olika metoder har kombinerats på ett helt nytt sätt för att få en heltäckande bild av familjens koldioxidavtryck. De två metoderna är dels livscykelanalys och dels Input/Output-analys. Livscykelanalys innebär att man analyserar växthusgasutsläppen från en produkt, till exempel produktionen av en bil eller ett kilo nötkött. Man beräknar utsläpp från material, transporter och andra delar i produktionen. För att uppskatta familjens utsläpp från mat, byggnation av huset, produktion av bilen med mera har livscykelanalysdata använts. Det finns dock inte livscykelanalyser på allt som konsumeras i samhället. Därför har även Input/Output-data använts för till exempel taxiresor, kläder och fritidsaktiviteter. Input/Output analyserar pengaflöden i ekonomin och fördelar Sveriges CO2-utsläpp till olika branscher. På det viset ges ett genomsnittsvärde för CO2-utsläpp från till exempel att köpa kläder eller böcker. Saker familjen köper håller olika länge vilket också tagits med i beräkningen. Det vore till exempel inte rättvist om familjen belastas för alla utsläpp som skedde när huset producerades när det kommer att stå kvar i kanske hundra år. Därför fördelas utsläppen över en produkts livslängd. Utsläppen från kläder sprids ut över två år, utsläppen från bilen över femton år och så vidare. Sammantaget har beräkningsmetoderna gett en fullgod bild av hur familjens CO2- utsläpp har förändrats över tiden i huset. ONE TONNE LIFE 13

15 Boende EN SAMMANFATTNING

16 NÄR FAMIL JEN LINDELL flyttade in i huset hade de en föreställning om att det skulle vara en väldigt stor omställning jämfört med det bekväma liv som de var vana vid. Men oron var överdriven. Att bo i ett klimatsmart hus har varit enklare än förväntat och förändringarna jämfört med ett normalt liv har inte alls varit så stora att de inkräktat på familjens levnadsstandard. Och huset, som är en kombination av modern design och funktionalitet, var en positiv överraskning. Det är inte bara effektivt och praktiskt utan även snyggt, berättar Nils Lindell. Familjen vittnar om att det klimatsmarta huset gjort det enkelt att tänka klimatsmart. Tack vare att utrustningen i huset är optimal för att minska CO2-utsläpp så har många åtgärder också gått av sig själv. Men det har krävts en viss upplärningsprocess, inte minst eftersom all utrustning är toppmodern och för att det är en mental omställning att inkludera klimatet i allt man gör. Men i takt med att både samvetet och plånboken märkt av fördelarna med att vara klimatsmart har arbetet blivit enklare. Framförallt är det skönt att inredning och material har valts med tanke på miljön och tack vare solpaneler och egenproduktion av el kan vi skicka tillbaka vårt överskott av el till systemet. Det är en väldigt härlig känsla, säger Alicja Lindell. Efter sina sex månader i One Tonne Lifehuset har familjen Lindell nu en unik insikt i de små, enkla tipsen för hur vardagslivet och boendet blir så klimatsmart som möjligt. Och det är inte svårt att följa i deras fotspår.

17

18 En grad kallare i huset märks knappt för dig, men för klimat och plånbok. UNDER ONE TONNE LIFE-PROJEKTET har familjen Lindell fått kontinuerlig rådgivning om hur de kan minimera sin energiförbrukning i boendet. Därefter har de själva valt vilka tips som de ska använda i huset. Ett av de första och mest självklara tipsen var att sänka temperaturen inomhus. Familjen har tyckt om att ha det varmt hemma och tidigare har de sett till att termometern i deras vanliga hus alltid hållit sig runt 23 gradersstrecket. Nu vred de ned temperaturen till grader och lät den stanna där under tiden som de bodde i huset en enkel åtgärd som sparar både pengar och CO2-utsläpp. I början var jag orolig över att frysa, framförallt om fötterna. Men det är till stor del en mental omställning som går ut på att förändra beteendet och det är ingen stor uppoffring att sänka inomhustemperaturen. Blir det lite kallt är det bara att ta på sig en tröja eller ett par strumpor, berättar Alicja Lindell. En anledning till framgången för familjen är att huset är välisolerat inte bara när det gäller väggarna, utan även när det gäller fönster, dörrar, tak och golv. Tack vare en farstukvist, som hindrar varm luft att försvinna ut när ytterdörren öppnas, lyckas familjen också behålla den luft som värmts upp inomhus. Genom att sänka inomhustemperaturen med en grad sparar ett genomsnittshushåll:» kronor per år i energikostnad.» Upp till 50 kilo per år i CO2-utsläpp. ONE TONNE LIFE BOENDE 17

19 Gör klimatarbetet enkelt och till en del av vardagen. EN VIKTIG DEL I One Tonne Life-huset har varit att göra klimatarbetet enkelt för familjen. Det är också något som familjen Lindell vill föra vidare till andra som är intresserade av att ta efter deras exempel. Hade den till exempel varit placerad i garaget hade det blivit mer av en uppoffring att ta sig dit. Man har också tänkt till för att göra miljöstationen snygg och det känns viktigt, funderar Nils Lindell. En viktig nyhet för familjen var en centralt placerad miljöstation med många olika kärl för sortering av allt som kan återvinnas. Att sopsortera är ett effektivt sätt att minimera onödig klimatpåverkan. Klimatarbetet måste bli en del av vardagen. Att miljöstationen låg mitt i huset var en viktig punkt som inte ska underskattas. För familjen har det handlat om att göra små men effektiva åtgärder. I vissa fall har det förenklat vardagen samtidigt som det minskat klimatpåverkan. Vi har diskat allt i diskmaskinen eftersom det sparar både vattenförbrukning och energi jämfört med att diska under rinnande vatten. Att fylla tvättmaskinen varje gång är ett annat enkelt tips som alla kan följa, säger Hannah Lindell. Familjens bästa tips för att göra klimatarbetet till en del av vardagen:» Tänk på att välja en bra energiklass på nya vitvaror. En ny tvättmaskin förbrukar exempelvis bara hälften så mycket energi som en tio år gammal maskin.» Väg tvätten och se till att alltid fylla tvättmaskinen det går i mer än man tror.» Diska allt i diskmaskinen och skölj inte bort matresterna utan skrapa i stället. Välj även pulverdiskmedel. Det är billigare och det är lättare att dosera rätt.» Sopsortera och se till att göra det till en naturlig del av vardagen.» Genom att välja en kolfiterfläkt istället för en fläkt med utblås kan ett genomsnittshushåll spara upp till 1000 kronor per år.» Välj en induktionshäll framför en traditionell häll, den drar betydligt mindre energi. 18 BOENDE ONE TONNE LIFE

20 Spara vatten med enkla knep. ATT FÖRÄNDRA BETEENDEN har varit den största utmaningen för familjen Lindell under de sex månaderna i One Tonne Life-huset. Men det är också vad som har gett allra bäst resultat. Spara på vatten i allmänhet och varmvattnet i synnerhet är ett knep som familjen verkligen använt sig av. För trots att husets varmvatten har värmts från solpaneler på husets carport, så är tillgången inte oändlig. Till exempel har det varit förbjudet att låta vattnet rinna medan man borstar tänderna. Något som i det långa loppet leder till mycket onödig vattenförbrukning. Innan projektet kunde familjen också ta långa varma duschar för att vakna till eller för att det helt enkelt var skönt. Under tiden i One Tonne Life-huset har de skurit ned duschandet till max tre minuter på vardagar. Långa duschar blev nästan som en helglyx Långa duschar blev nästan som en helglyx, berättar Jonathan Lindell. Genom att minska sin duschtid med tio minuter varje dag så sparar genomsnittsfamiljen mycket pengar omkring kronor per år. Ett annat enkelt tips som vem som helst kan följa är att sätta in ett snålspolande duschmunstycke. Det sänker kostnaden och energiförbrukningen med mellan 25 och 50 procent, säger Nils Lindell Familjens bästa tips för att vara klimatsmart i vardagen:» Stäng alltid av vattnet vid exempelvis tandborstning.» Duscha kortare tid, tre minuter om dagen är lagom.» Förändra beteendet och gör långa duschar till en lyx.» Byt ut de gamla kranarna och duschmunstycket till snålspolande varianter.

21

22

23 Transport EN SAMMANFATTNING

24 EN AV DE STÖRSTA utmaningarna som familjen Lindell nämnde innan projektet handlade om transporterna. Hur skulle de ta sig till och från jobbet? Och hur de skulle klara sig med bara en bil? Tidigare levde de med två bilar så att både Alicja och Nils kunde köra till arbetet och nu var den enda bilen dessutom en elbil med en begränsad räckvidd på 150 kilometer. Men det var bara en mental omställning som behövdes, sedan var det aldrig några problem, säger Nils Lindell. Elbilen har fungerat perfekt. Både körglädjen och känslan av att inte släppa ut några avgaser har varit en positiv överraskning för familjen. Räckvidden på 150 kilometer har varit fullt tillräcklig under hela projektet och bara en enda gång upplevde de att det hade varit skönt med fler mil i bilen. Förändringen som de märkt är dock att det kräver planering när bilen inte har obegränsad räckvidd. Genom att planera bättre går det också att låta resan från A till B ta lite längre tid. Det är ett enkelt tips som familjen tagit till sig. Har man mer tid till förfogande så är det också möjligt att utnyttja kollektivtrafiken oftare. Av slentrian tror jag att många väljer att ta bilen för att göra små ärenden, men ofta går det lika bra att ta bussen eller till och med promenera eller cykla, säger Alicja Lindell. ONE TONNE LIFE TRANSPORT 23

25 Samåk och planera tiden. UNDER PROJEKTET har familjen bytt ut sina två äldre bensindrivna bilar mot en elbil. Det har varit mycket effektivt och minskat de sammanlagda utsläppen för familjens transporter med 4,2 ton per år. Elbilen är dessutom pigg och riktigt kul att köra. Eftersom den är så tyst och andra trafikanter inte hör bilen så kör man också automatiskt lugnare och tar mer hänsyn. I förlängningen borde alla ha en elbil, menar Alicja Lindell. Men det finns få elbilar på privatmarknaden idag och familjen har också andra erfarenheter från sitt klimatsmarta transporthalvår. Framförallt handlar det om att planera resandet. Nästan varje morgon har familjen Lindell till exempel samåkt till jobb och skola. Så länge man väntar in varandra och anpassar sig så fungerar det perfekt Så länge man väntar in varandra och anpassar sig så fungerar det perfekt. Det är både trevligt och klimatsmart att alla kan åka tillsammans på morgonen, säger Nils Lindell. Eftersom familjen har kört elbil har de även kunnat följa förbrukningen i bilen på detaljnivå. Då har de sett vilken skillnad EcoDriving gör. När man kör lugnt och i ett jämnt tempo blir det tydligt hur mycket mindre elbilen förbrukar. Det går att översätta till en bensin- eller dieselbil. Det finns både pengar och utsläpp att tjäna genom att tänka på EcoDriving, säger Alicja Lindell. Familjens bästa biltips:» Om möjligt, välj en elbil eller laddhybrid.» Samåk, det sparar pengar och CO2-utsläpp dessutom är det trevligt.» Planera tiden och vänta in varandra, då fungerar det.» Använd körtekniken EcoDriving, alltså att exempelvis undvika häftiga accelera tioner och mycket start/stopp-körning det gör stor skillnad. 24 TRANSPORT ONE TONNE LIFE

26 Utnyttja kollektivtrafiken, den kan bli ett andra kontor. EN VIKTIG DEL under One Tonne Lifeprojektet har varit att minimera transporterna med färdmedel som släpper ut mycket CO2. Därför har familjen i stor utsträckning valt att samåka och att resa med kollektivtrafiken. Omställningen från att ta två bilar till jobbet till att åka kollektivt var stor, men efter några dagar var rutinerna på plats. Ett månadskort är dessutom billigare än motsvarande drivmedelskostnad. Jag reagerade på hur skönt det är att slippa leta parkeringsplats. Det är krångligt och dyrt. Om man bor i en storstad finns det också ofta infartsparkeringar om man verkligen skulle behöva ta bilen den första biten, säger Alicja Lindell. Jag reagerade på hur skönt det är att slippa leta parkeringsplats Familjen har dessutom upptäckt en ny fördel med kollektivtrafiken. Det är ett utmärkt tillfälle att jobba undan kvällens och morgonens mejlskörd. Har man en smartphone är tunnelbanan perfekt för att jobba en stund. I bilen går det att ringa men inte att mejla. Att resa kollektivt till jobbet sparar en halvtimmes jobb i varje riktning. Det går alltså till och med att spara tid och kanske sluta lite tidigare genom att vara klimatsmart, säger Nils Lindell. Familjens bästa transporttips för vardagen:» Ändra resvanorna och åk mer kollektivt. Totalt minskade familjen sitt CO2- avtryck med 4,2 ton på årsbasis.» Om man måste använda bilen, kör en liten bit och använd sedan infartsparkeringar.» Med en smartphone blir tiden på tunnelbanan ett perfekt tillfälle för att jobba och effektivisera arbetsdagen.

27 Tänk varannan Sverige. EN STOR KÄLLA till CO2-utsläpp är resor inklusive flyg. För att minimera sina CO2- utsläpp från resor har familjen helt valt bort att flyga. Bland annat valde familjen bort en skidresa till Alperna för att istället ta tåget till Åre. Det går att göra roliga och bra skidresor i Sverige också, menar Jonathan Lindell. Att upptäcka Sverige är ett klimatsmart tips som familjen gärna delar med sig av. Till exempel har de valt weekendresor inom landets gränser där de rest klimatsmart med tåg. I framtiden har familjen Lindell dock inga ambitioner på att sluta resa utomlands då det alltid finns tillfällen då man exempelvis vill resa till värmen. Men de har en ny devis som de gärna tipsar andra att ta efter. Vi kommer fortfarande att resa utomlands ibland, men jag tror att vi kommer att tänka minst varannan Sverige. Alltså att varannan semesterresa ska vara i Sverige. Det är ett enkelt sätt att göra stor skillnad, säger Hannah Lindell. Familjens klimatsmarta semestertips:» Semestra i Sverige i alla fall varannan gång.» Prova på att göra weekendresor eller skidresor inom landets gränser, det finns mycket att uppleva.» Åk gärna tåg, det är ett av de mest klimatsmarta alternativen.

28 Vi kommer fortfarande att resa utomlands ibland, men jag tror att vi kommer att tänka minst varannan Sverige

29 Det gå göra ro bra skidr Sverig

30 r att liga och esor i e också

31 Mat EN SAMMANFATTNING

32 Många tror att det är dyrt att äta klimatsmart, men det är fel UNDER SEX MÅNADER i One Tonne Life-huset har familjen Lindell lärt sig att tänka i helt nya banor, kanske framförallt när det gäller mat. Ett problem som familjen tydligt märkt är att det är svårt att få information om vad som är klimatsmart mat och inte. Är ekologiskt kött bättre än annat kött? Hur mycket bättre är det att äta fisk? Vilka grönsaker ska man äta? Mer lättillgänglig information skulle göra stor skillnad. Till exempel skulle jag gärna se klimatsmarta alternativ på lunchmenyerna, säger Nils Lindell. I vissa situationer har familjen upplevt det som jobbigt med endast klimatsmart mat, framförallt när de gjorde en så kallad klimatdetox och plockade bort i stort sett all mat som har en stor negativ inverkan på klimatet. Men mer allmängiltiga tips är att skära ned på mejeri- och köttprodukter till förmån för grönsaker med låg klimatpåverkan. En positiv överraskning för familjen Lindell var hur billigt det blir att äta klimatsmart. Grönsaker, vegetariska alternativ och ibland även fisk har generellt betydligt lägre priser än kött. För den som vill tänka klimatsmart rekommenderar familjen verkligen att läsa på och skaffa information på egen hand. Många vill göra en insats men saknar kunskapen. Många tror att det är dyrt att äta klimatsmart, men det är fel. Det är faktiskt enkelt och billigt att påverka sina CO2-utsläpp genom att äta annan mat, man måste bara veta hur man ska göra, berättar Hannah Lindell. ONE TONNE LIFE MAT 31

33 I SNITT SLÄNGS mellan 200 och 300 kilo mat per person och år i onödan. Det påverkar CO2-utsläppen med 700 till 900 kilo per person och år. Det slöseriet är något som familjen Lindell har tagit fasta på. En viktig post för dem har nämligen varit att använda alla varor som de köper in och att inte slänga rester. Ett nytt och bra kylskåp med nollgradzon gör nämligen att maten håller upp till tre gånger längre, utan att kylskåpet drar mer energi. Även frysen har använts flitigt och familjen har kunnat frysa in sina matrester. Därmed har det blivit många matlådor istället för uteluncher, som kan vara rena klimatbovar. Använd maten, släng den inte. När vi har sparat maten har vi också hittat nya användningsområden för den. Resterna från gårdagens middag kan fungera utmärkt för att göra en förrättssoppa, säger Nils Lindell. Att familjen Lindell har toppmoderna vitvaror har också haft positiva effekter på klimatet. Om det känns jobbigt och kanske överdrivet sparsamt är vårt tips att prova det under någon månad och dokumentera åtgärderna. Det visar sig snabbt i både plånboken och på CO2-utsläppen. Efter det känns det garanterat enklare och mer motiverat att jobba vidare, säger Alicja Lindell.

34 Ät säsongsbetonat! ÄR DET BÄTTRE FÖR KLIMATET att äta rotfrukter på vintern än på sommaren? Det svaret har familjen Lindell nu lärt sig. Att välja mat efter säsong är nämligen ytterligare ett enkelt men effektivt tips som gör stor skillnad för CO2-utsläppen. Förutom att det är en fördel för CO2- utsläppen är det trevligt och gott att välja mat efter säsong. En god gryta med rotsaker passar bra under hösten och vintern medan en tomatsallad är en lätt och lagom måltid under de varmare sommarmånaderna, säger Alicja Lindell. Under projektet har familjen fått hjälp och stöd för att välja klimatsmart mat som är lämplig för årstiden. Men den hjälpen får inte alla. Därför är tipset från familjen Lindell att läsa på vilka råvaror som är mest klimatsmarta och sedan spara listan på ett lättillgängligt ställe. Att ha en lista i telefonen är perfekt när man står i affären och ska välja mat. Generellt sett så är alla typer av affärer dåliga på att informera om vilken klimatpåverkan en viss vara har. Och att mat har olika klimatpåverkan vid olika tider på året är det ytterst få som känner till, säger Nils Lindell. Något som familjen efterfrågar är möjligheten att beställa klimatsmarta matkassar samt att butikerna sätter upp lathundar över klimatsmart mat. Men i väntan på det har familjen Lindell satt ihop en en egen lista över vilka frukter och grönsaker som passar under vilken årstid. Familjens lista över säsongsbetonade frukter och grönsaker: HÖSTEN: Bladspenat, broccoli, grönkål, kronärtskocka, kålrot, plommon, päron, rotselleri, rucola, rödkål, svamp, vitkål, äpple. VINTERN: Brysselkål, grönkål, kålrot, morot, palsternacka, potatis, purjolök, rotselleri, rödkål, vitkål, äpple. VÅREN: Gul lök, morot, palsternacka, potatis, rödbetor, färskpotatis, salladslök, sparris, kronärtskocka. SOMMAREN: Bladspenat, blomkål, blåbär, broccoli, bönskidor, färskpotatis, gurka, jordgubbar, körsbär, morot, plommon, rabarber, rucola, rädisor, rödbetor, salladslök, salladshuvud, sparris, tomater, vitkål, äpple, ärtskidor.

35 Prova klimatdetox två gånger per år. I SIN JAKT PÅ ATT NÅ målsättningen ett ton CO2 per person och år har familjen också vidtagit annorlunda åtgärder. En av dem är klimatdetox. Under två veckors tid plockade familjen bort nästan all mat som påverkade CO2-utsläppen och levde på en extrem vegandiet. Att prova en klimatdetox var intressant och man fick veta vad som behövs för att inte släppa ut någon CO2 alls. Det var bra att få lära sig och det tycker jag att fler kan prova. Då märker man också när man själv tycker att det börjar bli jobbigt, säger Hannah Lindell. Det känns hälsosamt att äta så mycket grönsaker och vi kommer troligen att fortsätta köra klimatdetox en gång på våren och en gång på hösten. Det är värt att prova på, men om man provar så är det också viktigt att vara noggrann och se till att kroppen får all näring som behövs, fortsätter Alicja Lindell. Familjens klimatdetox så går den till:» Tänk veganmat.» Undvik alltför mycket mat baserad på mjöl. I stället kan man äta gryn som till exempel nakenhavre.» Ät i praktiken endast grönsaker och rotfrukter.» Välj säsongsbetonade råvaror.» Undvik råvaror som odlats i uppvärmda växthus.» Tofu- och sojaprodukter är bra substitut för att fylla ut och variera maten.» Undvik mejeriprodukter och välj exempelvis havremjölk i stället.» Ät bönor och linser som innehåller protein.» Klimatdetox är inte lämplig för små barn. Då måste kosten kompletteras med vitamintillskott helst i samråd med dietist. 34 MAT ONE TONNE LIFE

36

37 Välj säsongsbetonade råvaror Undvik mejeriprodukter och välj exempelvis havremjölk i stället Familjens k Undvik råvaror som odlats i uppvärmda växthus Ät i praktiken endast grönsaker och rotfrukter

38 Ät bönor och linser som innehåller protein Tänk veganmat klimatdetox Tofu- och sojaprodukter är bra substitut för att fylla ut och variera maten Undvik alltför mycket mat baserad på mjöl. I stället kan man äta gryn som till exempel nakenhavre

39 Övrigt EN SAMMANFATTNING

40 UTÖVER DE TRE KONKRETA områdena boende, transport och mat har familjen även levt medvetet och klimatsmart i andra delar av vardagen. När projektet inleddes trodde familjen att uppoffringen skulle vara större och att de skulle få offra mycket av sin bekvämlighet. Så har det inte blivit. Tvärtom har familjen märkt hur enkelt det är att göra stor skillnad. Familjen blev också förvånad över att så många är nyfikna på projektet och själva vill göra en insats. Nästan alla som vi pratar med tror att det är jobbigt att leva klimatsmart. Det är helt fel. Så länge man kan ta det steg för steg så är det inga problem, säger Jonathan Lindell. De stora problemen som familjen identifierat är dels en brist på information och att det saknas tydliga förebilder för andra att ta efter. Bristen på information leder också till många vanföreställningar, exempelvis att det är dyrt och jobbigt att tänka på klimatet. Egentligen borde man börja informera redan i skolan genom temadagar en gång per termin. Det hade vi till exempel i min skola under våren. Andra ungdomar skulle säkert också vilja prova att äta klimatsmarta luncher ibland, funderar Hannah Lindell. Eftersom familjen Lindell har fått veta hur man lever klimatsmart så har de också sett informationsbristen som andra lider av. En informationsbrist som är det största hindret från att börja leva klimatsmart. Även förebilder är viktigt för att höja statusen kring att leva klimatsmart. Fler vill göra en insats men vet inte hur, säger Alicja Lindell. Eftersom familjen Lindell har fått veta hur man lever klimatsmart så har de också sett informationsbristen som andra lider av.

41 Sök information och hjälp på egen hand, det är lätt att göra skillnad. FAMIL JEN HAR NÄMNT det tidigare i den här boken men trots allt är detta den viktigaste punkten av alla. Individen som vill göra en insats och leva klimatsmart måste informera sig själv. Det är svårt att förstå hur saker hänger ihop och hur en till synes liten åtgärd påverkar i det långa loppet. Men att skaffa information om hur man kan ändra sitt beteende och vilka effekter det har är en morot för att göra mer. Vi har lärt oss mycket på ett halvår. Om det finns andra som vill veta mer om klimatarbete så är ett bra tips att prata med en energirådgivare. Då får man enkla tips och råd för att kunna hålla på med klimatarbetet under lång tid, säger Jonathan Lindell. Att lägga ansvaret endast på individen Ett tips för att göra klimatarbetet enklare är att synliggöra effekterna är dock inte tillräckligt. Samhället i stort, även politiker, skolor och företag, kan ta ett större ansvar. Ett tips för att göra klimatarbetet enklare är att synliggöra effekterna. Alltså att jämföra situationen före och efter för att se hur mycket pengar eller CO2- utsläpp man har sparat. Det är också bra att ta hjälp av någon som vet. Bland annat är närproducerad mat inte den springande punkten för CO2-frågan, tvärtemot vad många tror, säger Nils Lindell. Familjens tips för att söka information:» Läs på om de områden där ni tror att ni kan göra skillnad.» Visualisera klimatarbetet med något som är lätt att relatera till, till exempel hur mycket ni kan spara i rena pengar.» Ta hjälp av någon som kan, till exempel en energirådgivare det hjälpte oss! 40 ÖVRIGT ONE TONNE LIFE

42

43 Respektera de små sakerna. EN NYCKEL TILL FAMIL JENS framgångar har varit de små åtgärderna. I allt de har gjort har CO2-utsläppen legat i fokus och det har gett resultat. Under One Tonne Life-projektet har familjen Lindell till exempel avstått från nästan all shopping av både möbler och kläder. Vi har lärt oss att tänka efter innan vi köper nya saker. Alla nya saker har en CO2-ryggsäck, alltså utsläpp som kommer ifrån när produkten tillverkades. Eftersom vi valde att ligga lågt med att handla under projektet så har vi sluppit den ryggsäcken som nya saker hade fört med sig. Det är ju inte möjligt att sluta handla helt men vi har börjat tänka efter först. Det kan säkert fler göra, funderar Jonathan Lindell. Andra små saker som familjen gjort till rutin är att alltid stänga av TV-apparaten när ingen tittar. Även handdukstorkar och andra elektroniska apparater har stängts av när de är bortresta. Det handlar helt enkelt om att tänka efter vilka produkter som verkligen behöver vara igång och sedan respektera de små energibesparingarna som går att göra. Vi använder till exempel alltid lock på kastrullerna när vi lagar mat. Det sparar 80 procent av energin, säger Hannah Lindell. Några av familjens energispartips:» Stäng av TVn när ingen tittar.» Stäng av handdukstorkar, etcetera när man reser bort.» Tänk efter innan du tar bilen, ofta går det att cykla eller promenera.» Tänk efter innan du köper nya saker, det finns en CO2-ryggsäck hos alla produkter.» Använd alltid lock på kastrullerna när man lagar mat.» Byt ut glödlamporna till lågenergilampor. 42 ÖVRIGT ONE TONNE LIFE

44 Se över energikällorna. I ONE TONNE LIFE-HUSET har familjen till stor del använt sig av egenproduktion, alltså av den energi som solcellerna och solpanelerna på tak och fasad har producerat. Överskottet av energi har de dessutom kunnat sälja tillbaka till elnätet. Att kunna utnyttja solenergin har gjort stor skillnad, till exempel har elbilen i många fall kunnat drivas helt på den energin. Vi har alltså kört både helt utsläppsfritt och helt gratis, säger Nils Lindell. Att, om det är möjligt, använda egenproduktion är ett tips som familjen gärna delar med sig av. Kaminer och öppna spisar med tillhörande värmeslingor i golvet är också alternativa värmekällor där familjen ser klimatsmart potential. Man får inte heller glömma valet av energi. För att minimera vårt CO2-avtryck valde vi att hämta vår energi enbart från vattenkraft. Det gjorde stor skillnad och är värt att fundera över, säger Alicja Lindell. Familjens tips inom energi:» Undersök möjligheterna till egenproduktion, det kostar att installera men därefter är elen gratis. Och det känns bra!» Använd alternativa värmekällor. Till exempel en kamin eller öppen spis är bra och energisnåla källor med låga CO2-avtryck.» Välj koldioxidsnål el.

45 44 ONE TONNE LIFE

46 Vårt halvår i One Tonne Life-huset. EN KALL VINTERDAG i januari flyttade vi in i det energisnåla huset som skulle bli vårt hem i ett halvår. Elbil, solpaneler och smarta vitvaror gav oss perfekta förutsättningar att leva klimatsmart men en fråga fanns kvar. Skulle vi klara utmaningen? Tekniken är bara en del våra val och beteenden är minst lika viktiga. Vi gick in i projektet för att leva med framtidens teknik och lära oss klimatsmarta vanor. Målsättningen var tydlig, att nå ett ton. Och vi var nära. Som lägst nådde vi 1,5 ton. Under den perioden levde vi för extremt och det är inget för oss i längden. Att gå i klimatkloster är inte planen. Omställningen från vårt vanliga liv gick lättare än vi trodde, kanske framförallt för att förändringarna kom gradvis. Hade allt kommit samtidigt hade vi nog kroknat under trycket. En överraskande enkel del har varit att pendla smartare, bara använda en bil och samåka mer. Svårast var när vi blev extrema och tog bort allt inom en kategori som exempelvis maten. Det gick bra att vikta om och äta mer grönsaker och mindre kött, men när vi tog bort kött, fisk, ägg och mejerivaror då blev det klimatsmarta livet ganska torftigt. Det vi tar med oss till vårt vanliga liv är att göra mer klimatsmarta val när vi exempelvis köper en bil eller väljer boende. Vi ska använda EnergyWatch så att vi kan följa vår elförbrukning, äta klimatsmart, pendla smartare och tänka efter mer hur vi väljer när vi konsumerar. Sedan är det alla små val som att sänka värmen i huset, ta kortare duschar, blanda ut köttfärs med linser och att inte spola vatten i onödan. Vi har lärt oss att alla små detaljer tillsammans gör stor skillnad. Vårt halvår har varit lärorikt och inspirerande och det har fått oss att tänka efter och ändra vårt beteende. Förhoppningsvis kommer vi alla att göra det framöver. Juni, 2011 Alicja, Nils, Hannah och Jonathan Lindell Älghagsstigen 24, Hässelby ONE TONNE LIFE 45

47

48 One Tonne Life är ett initiativ av: I samarbete med:

49 Producerad på uppdrag av One Tonne Life-projektet författare Familjen Lindell Edvard Bergström, Agency Fredrik Hedenius, Chalmers Tekniska Högskola foto Patrik Johäll Emma Mattsson Nils Lindell idé och produktion Agency grafisk form och layout Milk Tryckt hos Rolf i Skövde, juni 2011

50

!"#$%!""#$&'(#!"#$%&'()%$(*'%%+),-+.")/%$#"..$0+)!12()3(').3((')%$!'4013&'/.'.

!#$%!#$&'(#!#$%&'()%$(*'%%+),-+.)/%$#..$0+)!12()3(').3((')%$!'4013&'/.'. !"#$%!""#$&'(#!"#$%&'()%$(*'%%+),-+.")/%$#"..$0+)!12()3(').3((')%$!'4013&'/.'. Innehåll 8 Familjen Lindell 13 Beräkning av CO2 Vad krävs egentligen för att sänka individens CO2-utsläpp och leva klimatneutralt?

Läs mer

Ett klimatsmart projekt

Ett klimatsmart projekt Ett klimatsmart projekt För att stoppa klimatförändringarna måste våra utsläpp av växthusgaser minska dramatiskt. Det krävs konstruktiva samarbeten för att ta oss från individuellt koldioxidsnåla produkter

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön. Vet du att du gör en insats för miljön, bara genom att leva ditt vanliga vardagsliv?

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

God mat + Bra miljö = Sant

God mat + Bra miljö = Sant God mat + Bra miljö = Sant Vad vi äter spelar roll - både för hälsan och miljön! Här berättar vi mer om hur vår mat påverkar miljön och hur du själv kan bidra med dina beslut Sju smarta regler för maten

Läs mer

One Tonne Life i ett nötskal

One Tonne Life i ett nötskal Slutrapport Innehållsförteckning Inledning...5 Metod...6 Slutresultat...6 Testfamiljen Lindell...8 Boende...10 Transporter... 12 Maten... 14 Övrigt... 15 En titt in i framtiden... 16 4 One Tonne Life

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

Matkasse -Ditt matval. mat på hållbar väg

Matkasse -Ditt matval. mat på hållbar väg Matkasse -Ditt matval Mål: Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling. mat på hållbar väg Syfte

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 3/4-2015 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:192 Adress/ort: Tenorvägen 16, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Naturskyddsföreningens kampanj för att minska matens miljöpåverkan.

Naturskyddsföreningens kampanj för att minska matens miljöpåverkan. Naturskyddsföreningens kampanj för att minska matens miljöpåverkan. Om alla svenskar bytte kött mot grönsaker två gånger i veckan skulle det motsvara koldioxidutsläppet från 233 000 bilar under ett helt

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS Belysning 1 Byt ut vanliga glödlampor mot mer energieffektiva lampor där det går. LED-lampan drar cirka 80 procent mindre

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

William, Timmy, Emanuel ochnicholas. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser.

William, Timmy, Emanuel ochnicholas. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser. Vi tycker att om man har max 3 km till jobbet ska man gå eller cykla för att bilar släpper ut mycket avgaser. Vi

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

TellHus bo bort koldioxid. Lättare att både städa och möblera. Inga kalla fötter! Bara gosig klimatvänlig. Ett smartare sätt att bo!

TellHus bo bort koldioxid. Lättare att både städa och möblera. Inga kalla fötter! Bara gosig klimatvänlig. Ett smartare sätt att bo! Ett smartare sätt att bo! Lättare att både städa och möblera Inga kalla fötter! Bara gosig klimatvänlig värme från fjärrvärme Mindre el mindre koldioxid En knapp stänger allt Påverka klimatet från soffan

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-10-08 Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9 Adress/ort: Skurusundsvägen 11/ Nacka Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Det började 2010-2011 i Hässelby

Det började 2010-2011 i Hässelby Det började 2010-2011 i Hässelby Initiativtagare: Projektpartners: Familjen Lindells koldioxidavtryck Topp-3: hälsosam och klimatsmart mat 1. Minska det onödiga matavfallet 2. Välj kött med omsorg och

Läs mer

Kompis med kroppen. 3. Matens resa

Kompis med kroppen. 3. Matens resa Kompis med kroppen 3. Matens resa Matens resa nu och då 1. Ta reda på! Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och förpackades den? 3. Vad åt du

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-20 Fastighetsbeteckning: Skultunaby 1:103 Adress/ort: Stockvägen 8, Skultuna Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Allmänheten och klimatförändringen 2009

Allmänheten och klimatförändringen 2009 Allmänheten och klimatförändringen Allmänhetens kunskap om och attityd till klimatförändringen, med fokus på egna åtgärder, konsumtionsbeteenden och företagens ansvar RAPPORT NOVEMBER Beställningar Ordertel:

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204)

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Energirapport villa Datum för besiktning: 2015-06-12 Fastighetsbeteckning: Moränen 2 Adress/ort: Saltsjövägen 4 / Lidingö Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på många

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-05 Fastighetsbeteckning: Agedynan 7 Adress/ort: Husmansvägen 13, Dalby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-28 Fastighetsbeteckning: Stråken 2 Adress/ort: Musikantv 74, Höör Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag: Eklund

Läs mer

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011.

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Hej! Häng med på upptäcktsfärd bland coola frukter och bli klimatschysst! Hej! Kul att du vill jobba med frukt och grönt och bli kompis med

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-04 Fastighetsbeteckning: Lycke-Ryr 2:31 Adress/ort: Stora Ryr 110, Lycke Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

Hur sänker jag mina energikostnader? Energi- och klimatsmarta tips!

Hur sänker jag mina energikostnader? Energi- och klimatsmarta tips! Hur sänker jag mina energikostnader? Energi- och klimatsmarta tips! Klimateffekter Global uppvärmning är vetenskapligt accepterat Medeltemperaturen har ökat 0,7 grader sen 1880 Orsaken är omdebatterad

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Allmänheten och klimatförändringen 2007

Allmänheten och klimatförändringen 2007 Allmänheten och klimatförändringen 7 Allmänhetens kunskap om och attityd till klimatförändringen, med fokus på egna åtgärder och företagens ansvar RAPPORT 7 NOVEMBER 7 Beställningar Ordertel: 8-9 4 Orderfax:

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

Frågor & Svar samt Spartips

Frågor & Svar samt Spartips Gårdstensbostäder presenterar Frågor & Svar samt Spartips om individuell mätning Juni 2010 Installation av individuell mätning finns nu snart i hela Gårdsten. Denna folder förklarar en del frågor som du

Läs mer

FAKTA OM MATEN SOM SLÄNGS!

FAKTA OM MATEN SOM SLÄNGS! FAKTA OM MATEN SOM SLÄNGS! * Man slänger mat för flera miljarder kronor i Sverige varje år. * Räknar man hela Europas matsvinn så kastar vi så mycket att en yta lika stort som landet Belgien odlas helt

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om kallt och varmt vatten Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på många

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap Bedömningsstöd Hem- och konsumentkunskap Elevhäfte BEDÖMNINGSSTÖD I HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP Den hållbara lunchen Prov åk 9 I provet ska du visa kunskaper och förmågor att välja matvaror till lunchen,

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 13/7-2016 Fastighetsbeteckning: Ry 1:21 Adress/ort: Karlsfältsvägen 76-16, Viken Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-01-08 Fastighetsbeteckning: Symaskinen 23 Adress/ort: Håkantorpsgatan 110, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. På senare år har dock flaskvatten

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. På senare år har dock flaskvatten

Läs mer

Energirapport med smarta tips

Energirapport med smarta tips Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2016-10-17 Fastighetsbeteckning: Glimten 17 Adress/ort: Älvkvarnsgatan 3, Helsingborg Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag: Eklund

Läs mer

Klimatsmart Mat. Juryns egna anteckningar. Tullâ ngsskolan. Not08Inde B. rebro. Fatta en platta! VälKommen till KöKet, husets hjärta

Klimatsmart Mat. Juryns egna anteckningar. Tullâ ngsskolan. Not08Inde B. rebro. Fatta en platta! VälKommen till KöKet, husets hjärta Klimatsmart mat Fatta en platta! Not08Inde B Tullâ ngsskolan rebro T änk dig: Ett rum i hemmet som är livsviktigt för ditt energiintag, dock slukar rummet mer energi än nödvändigt. Ett rum där du umgås

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264 Adress/ort: Sjöbovägen 1 / Ingared Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. På senare år har dock flaskvatten

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-12 Fastighetsbeteckning: Kornellen 21 Adress/ort: Vistabergs Allé 79 / Huddinge Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204 K)

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

MIN ENERGI HÖSTEN Värm upp hösten. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Har du rätt uppvärmning?

MIN ENERGI HÖSTEN Värm upp hösten. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Har du rätt uppvärmning? MIN ENERGI Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall Värm upp hösten HÖSTEN 2017 Har du rätt uppvärmning? Experten tipsar Framtidens energi på Vattenfall Hackaton 6 tips så blir du energismart

Läs mer

Energirapport med smarta tips

Energirapport med smarta tips Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2017-01-27 Adress/ort: Lärksångsvägen 9 / Linghem Besiktigad av (certnr): Jonas Johansson (5843) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Fastställande

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. Du är ingen miljöbov för att du

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Biskopsgården 112:28. Byvädersgatan 30 / Göteborg. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Biskopsgården 112:28. Byvädersgatan 30 / Göteborg. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2016-10-04 Fastighetsbeteckning: Biskopsgården 112:28 Adress/ort: Byvädersgatan 30 / Göteborg Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Bästa/Värsta. Visste du att

Bästa/Värsta. Visste du att Låt maten tina i kylen. Mikrovågsugnen är 3-4 gånger så effektiv som spisen när det gäller uppvärmning av mindre portioner mat. Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-11 Fastighetsbeteckning: Killeröd 1:22 Adress/ort: Killeröds Byaväg 143, Båstad Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-09-27 Fastighetsbeteckning: Halmstad Eketånga 5:203 Adress/ort: Besiktigad av (certnr): Företag: Halmstadvägen 14 302 91 Halmstad Lennart

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering Den enda miljövänliga energin är den som aldrig behöver produceras! All el- och värmeproduktion ger upphov till miljöpåverkan, mer eller mindre. Dessutom kostar all energi pengar

Läs mer

Energispartips. Tips och information från Norrenergi

Energispartips. Tips och information från Norrenergi Energispartips Tips och information från Norrenergi Energispartips för våra kunder Här presenterar vi några tips för dig som vill få ner din energianvändning. Kanske känner du igen vissa och andra är helt

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-27 Fastighetsbeteckning: Åkersberg 1:143 Adress/ort: Dammg 15, Höör Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

Klimatsmart mat. Elin Röös Institutionen för energi och teknik Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala

Klimatsmart mat. Elin Röös Institutionen för energi och teknik Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala Klimatsmart mat Elin Röös Institutionen för energi och teknik Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala Jordbruk är väl naturligt? Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Allmänna energispartips för hushåll

Allmänna energispartips för hushåll Allmänna energispartips för hushåll I ett hushåll fördelas energiförbrukningen ungefär enligt bilden nedan. Nedan följer ett antal tips på hur man kan spara på den energin. I de flesta fall har det att

Läs mer

Klimatförändringar. Amanda, Wilma, Adam och Viking.

Klimatförändringar. Amanda, Wilma, Adam och Viking. Klimatförändringar Amanda, Wilma, Adam och Viking. Växthuseffekten Växthuseffekten var från början en naturlig process där växthusgaser i atmosfären förhindrar delar av solens värmestrålning från att lämna

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-11-23 Fastighetsbeteckning: Östra Grevie 8:23 Adress/ort: Murstensvägen 3, Vellinge Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-09 Fastighetsbeteckning: Nedra Glumslöv 2:164 Adress/ort: Lindormsvägen 10, Glumslöv Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444)

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-03 Fastighetsbeteckning: Fäladen 14 Adress/ort: Vinkelvägen 46, Ängelholm Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 22/5-2015 Fastighetsbeteckning: Brännö 1:12 Adress/ort: Björkåsvägen 18, Torup Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning.

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. 25 kommuner i Stockholmsregionen deltar i samarbetet, som samordnas av Kommunförbundet Stockholms län. Botkyrka Danderyd

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-04-20 Fastighetsbeteckning: Rosenbönan 26 Adress/ort: Katterumsvägen 45 / Norrköping Besiktigad av : Jonas Johansson (5843) Företag:

Läs mer

Energirapport med smarta tips

Energirapport med smarta tips Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2017-01-24 Adress/ort: Öringevägen 36 / Tyresö Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Fastställande

Läs mer

Hur mycket frukt och grönsaker äter du varje dag?

Hur mycket frukt och grönsaker äter du varje dag? Hur mycket frukt och grönsaker äter du varje dag? Det här är 500 gram frukt och grönsaker till frukt och grönsaker hör: frukt, bär, torkad frukt och juice grönsaker och rotfrukter, men inte potatis torkade

Läs mer

Åtgärdsplan för hållbar energi 2015-2020. Arvika kommun

Åtgärdsplan för hållbar energi 2015-2020. Arvika kommun 2015-09-08 Åtgärdsplan för hållbar energi 2015-2020 Arvika kommun Arvika är klimatneutralt 2030 Inledning Utsläpp av koldioxid, metan och vissa andra gaser gör att vårt klimat förändras och att vår miljö

Läs mer

Spar energi och värna om vår miljö

Spar energi och värna om vår miljö Spar energi och värna om vår miljö Innehåll Inledning 2 Bli ett ljushuvud 3 Medicinsk utrustning 4 Tänk på temperaturen 6 Använd apparater smart 8 Köket en energifälla 10 Inledning Över 40 000 personer

Läs mer

Kan man leva på ett ton koldioxid?

Kan man leva på ett ton koldioxid? Kan man leva på ett ton koldioxid? Vägen till en klimatsmart livsstil. Vattenfall Försäljning Två graders temperaturökning. Det är vad vår jord mäktar med på lång sikt. Men jordens temperatur stiger snabbare

Läs mer

Liv och miljö Lärarmaterial

Liv och miljö Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Torsten Bengtsson Mål och förmågor som tränas: Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-27 Fastighetsbeteckning: Surahammar 10:119 Adress/ort: Harmonivägen 9, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 27/02-15 Fastighetsbeteckning: Saturnus 5 Adress/ort: Meteorv 5, Hässleholm Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS

DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS BYGG FÖR FRAMTIDEN MED A-HUS Alla hus som kommer från A-hus tillverkas både med hänsyn till miljön och din plånbok. Klimatsmart boende är ett begrepp som ligger i tiden och innebär

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-17 Fastighetsbeteckning: Vanneberga 34:49 Adress/ort: Landöv 351, Fjälkinge Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-11 Fastighetsbeteckning: Högeryttern 4 Adress/ort: Travg 7, Kristianstad Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-05-27 Fastighetsbeteckning: Ilmarschen 3 Adress/ort: Glaspärlevägen 6 / Linköping Besiktigad av : Jonas Johansson (5843) Företag: Eklund

Läs mer

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-06-02. Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133. Adress/ort: Hultavägen 59

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-06-02. Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133. Adress/ort: Hultavägen 59 Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-06-02 Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133 Adress/ort: Hultavägen 59 Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten.

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten. spara pengar och dämpa växthuseffekten Med rätt tryck i däcken rullar bilen bättre. Det minskar bränsleförbrukningen. Det tjänar du pengar på. Samtidigt minskar du dina utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Läs mer

Bli klimatsmart. - stoppa slöseriet. Hur du kan hjälpa till att minska onödig energianvändning på din arbetsplats.

Bli klimatsmart. - stoppa slöseriet. Hur du kan hjälpa till att minska onödig energianvändning på din arbetsplats. Bli klimatsmart - stoppa slöseriet Går lampan sönder om man släcker den för ofta? Är det bra med rörliga skärmsläckare? Hur tvättar jag mer energisnålt? Vad kan jag göra åt temperaturen på rummet? Hur

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 13/11-2015 Fastighetsbeteckning: Katten 11 Adress/ort: Smålandsgatan 36, Helsingborg Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Lilla energisparboken

Lilla energisparboken Lilla energisparboken Det är lätt att spara el, bara man vet hur Det finns många sätt att minska sin energianvändning. Enkla åtgärder som ger stora besparingar både för miljön och hushållskassan. Med den

Läs mer

Bli klimatsmart. ett projekt

Bli klimatsmart. ett projekt Bli klimatsmart ett projekt Bakgrund Program för hållbar utveckling miljö Ålborg-åtaganden Borgmästaravtal Nationella och regionala miljömål Organisation Energieffektivisering Teknik Beteende Bli klimatsmart

Läs mer

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Kom igång med klimatsamtal! Det här häftet är tänkt som en hjälp och inspiration för dig som är ledare och vill skapa en programkväll kring klimatfrågan.

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-14 Fastighetsbeteckning: Åhus 30:11 Adress/ort: Sankt Jörgensv 6, Åhus Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag:

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Bli klimatmedveten - Stoppa onödan

Bli klimatmedveten - Stoppa onödan Bli klimatmedveten - Stoppa onödan Så här kan du hjälpa till att minska onödig energianvändning på din arbetsplats och bidra till att rädda vårt klimat. 1 Förord Bli klimatmedveten - Stoppa onödan är en

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-21 Fastighetsbeteckning: Forshälla-Berg 2:22 Adress/ort: Skutebergsvägen 17, Uddevalla Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443)

Läs mer

ENERGISNÅLA GÖTENEHUS MODERN TEKNIK FÖR LÄGRE ENERGIKOSTNAD OCH MINSKAD MILJÖPÅVERKAN

ENERGISNÅLA GÖTENEHUS MODERN TEKNIK FÖR LÄGRE ENERGIKOSTNAD OCH MINSKAD MILJÖPÅVERKAN ENERGISNÅLA GÖTENEHUS MODERN TEKNIK FÖR LÄGRE ENERGIKOSTNAD OCH MINSKAD MILJÖPÅVERKAN Modern bekvämlighet med låg energiförbrukning Intresset för smarta energilösningar i boendet ökar. Samtidigt ställer

Läs mer

T S.M.A.R.T. Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra MINDRE TOMMA KALORIER TRANSPORTSNÅLT STÖRRE ANDEL VEGETABILIER

T S.M.A.R.T. Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra MINDRE TOMMA KALORIER TRANSPORTSNÅLT STÖRRE ANDEL VEGETABILIER Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra S M A R T STÖRRE ANDEL VEGETABILIER Handlar om vad vi väljer att stoppa i kundvagnen. MINDRE TOMMA KALORIER ANDELEN EKOLOGISKT ÖKAS Handlar om hur

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer