PRO greenair HP. Ventilationsaggregat med värmeåtervinning och integrerad värmepump. Planerings-, installations- och bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRO greenair HP. Ventilationsaggregat med värmeåtervinning och integrerad värmepump. Planerings-, installations- och bruksanvisning"

Transkript

1 AGGREGATET FÅR INTE LUTAS MER ÄN 45 PRO greenair HP Ventilationsaggregat med värmeåtervinning och integrerad värmepump Planerings-, installations- och bruksanvisning Läs denna anvisning noggrant innan du installerar aggregatet och spara anvisningen för framtida behov. HP Heat Pump

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VARNINGAR OCH ANMÄRKNINGAR INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDAREN TYPBETECKNING 4 TECKEN OCH FÖRKORTNINGAR 4 FÖRORD 4 PRO greenair HP 5 ALLMÄNT OM VENTILATION 5 ANVÄNDNING AV VENTILATIONSAGGREGATET 6 UNDERHÅLL 0 Byte av värmeväxlarens drivrem Felsökning INSTRUKTIONER FÖR PLANERAREN PRO greenair HP 5 DELAR OCH TILLBEHÖR 6 FUNKTIONSPRINCIP 6 PLANERING AV VÄRME OCH KYLA 7 PLANERING AV KANALSYSTEMET 8 AVSTÅNDET MELLAN UTELUFTS- OCH AVLUFTSÖPPNINGEN 9 FRÅNLUFTSKLASSER 9 RIKTVÄRDEN FÖR LUFTFLÖDEN 0 KÖKSVENTILATION 0 PLACERING 0 ISOLERING AV KANALERNA TEKNISKA UPPGIFTER VÄRMEÅTERVINNINGENS VERKNINGSGRAD MÅTTBILDER 4 KAPACITETSKURVOR 6 KYL- OCH VÄRME-EFFEKTER 40 REGLERSCHEMAN 4 KOPPLINGSSCEMAN 44 EXTERNA KOPPLINGAR 46 TEKNISK INFORMATION OM MODBUS 46 INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATÖREN PRO greenair HP 47 DELAR OCH TILLBEHÖR 48 VARNING 48 PLANERING AV KANALSYSTEMET 49 ISOLERING AV KANALERNA 50 INSTALLATIONS 5 Dränering av ventilationsaggregatet 5 BRUKSANVISNING 5 Ibruktagande av aggregatet 5 Injustering av förhållandet mellan till- och frånluft 5 STYRSYSTEMET 54 UNDERHÅLL 70 TEKNISK INFORMATION 7 VÄRMEÅTERVINNINGENS VERKNINGSGRAD 7 MÅTTBILDER 74 KAPACITETSKURVOR 76 REGLERSCHEMAN 80 KOPPLINGSSCEMAN 8 EXTERNA KOPPLINGAR 89 TEKNISK INFORMATION OM MODBUS 89 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 90 EDA-AUTOMATIKENS PARAMETRAR SNABBGUIDE FÖR VENTILATIONSAGGREGATET Copyright Enervent 0. Alla rättigheter förbehålls.

3 VARNINGAR OCH ANMÄRKNINGAR Aggregatet får inte lutas mer än 45. Efter att serviceluckan öppnats, måste man vänta två () minuter innan man börjar servicearbetet! Fläktarna roterar ännu en stund av egen kraft och kompressorn kan vara brännhet trots att aggregatets strömtillförsel brutits. Bakom reglerpanelen och inne i elskåpet finns inga delar som användaren kan åtgärda. Lämna service av dessa delar åt en yrkesmänniska. Vid felsökning är det viktigt att få visshet i orsaken till det uppkomna felet, innan man åter kopplar på strömmen till aggre gatet.! Man bör använda skyddshandskar då man handskas med komponeneterna för de har mycket vassa kanter. Speciellt försiktig bör man vara då man handskas med värmepumpenheten eftersom batteriernas lameller är mycket vassa. Då man flyttar på värmepumpenheten bör man beakta dess vikt, cirka 5 kg. Även vid övriga serviceåtgärder bör allmänna elsäkerhetsföreskrifter följas för att undvika att aggregatets elektroniska komponeneter skadas. Regler- och styrutrustningen i aggregatet kan förorsaka läckström. Därför fungerar felströmsbrytaren inte alltid rätt i samband med aggregatet. Elinstallationerna bör följa rådande lokala föreskrifter. Luftmängderna måste injusteras. Aggregatets garanti förfaller om luftmängderna inte injusterats och/eller injusteringsprotokollet fattas. Det kan i endel undantagsfall vara nödvändigt att starta upp aggregatet på nytt. Enervent PRO greenair HP SE 0_ Moder v..7, display v..

4 INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDAREN INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDAREN TYPBETECKNING Tack för att du valde en Enervent -produkt. Denna bruksanvisning omfattar följande modeller: Enervent Pelican eco PRO greenair HP Enervent Pegasos eco PRO greenair HP Inne i ventilationsaggregatet finns en typskylt. Kopiera skyltens data här brevid, så finns det lätt tillgängligt då det behövs, t.ex. vid beställning av filter. Före du börjar läsa, kontrollera typbeteckningen på ditt aggregat. TYYPPI/TYPE: SRJ.NRO/SERIAL NO: W/ V/ HZ / A: ilmanvaihtolaite ventilation unit ENSTO ENERVENT OY KIPINÄTIE 0650 PORVOO TEL +58 (0) FAX +58 (0) TECKEN OCH FÖRKLARINGAR Enervent Pelican eco PRO greenair HP Pelican / Pegasos eco PRO greenair HP Ventilationsaggregatstomme Ventilationsaggregat med likströmsfläktar Integrerad värmepump FÖRORD Alla Enervent -aggregat är konstruerade och tillverkade för året runt bruk. I Finland har aggregaten installerats i egnahemshus och andra utrymmen i över 5 års tid. Aggregaten har blivit populärare för varje år. Tack vare den kunskap och erfarenhet vi skaffat under de gångna åren kan vi idag tillverka allt energisnålare och användarvänligare aggregat. Enerventaggregaten är resultatet av en långvarig produktutveckling. De är mycket mångsidiga och flexibla aggregat. 4

5 PRO greenair HP VAD är PRO greenair HP egentligen? PRO greenair HP är ett traditionellt ventilationsaggregat som har utvecklats till en kompakt lösning med både regenerativ värmeåtervinning och värmepump. Vintertid kan man utnyttja frånluftens värmeenergi och på sommaren kan man sänka inblåsningsluftens temperatur. Dessutom kan man reglera rumsluftens fukt- och koldioxidhalt. Aggregatet är lätt att installera och kräver inga inomhusenheter och inte heller kylkunnande. HUR fungerar PRO greenair HP? Ur rumsluften som blåses ut tas värme tillvara då den roterande värmeväxlarens lameller ständigt värms upp av frånluften och roterar till tilluftssidan för att avge sin värme i den kalla uteluften med upp till 80 procents temperaturverkningsgrad. Värmepumpen fungerar som en traditionell kylkrets där kylmediet förångas och laddar energi (värme) i sig från frånluften för att avge den på tilluftssidan då det kondenserar. På så vis pumpas energi från den varma sidan till den kalla med hjälp av kompressorn. Kylkretsen kan också köras i motsatt riktning då det är varmt ute och man vill kyla tilluften. Då laddar kylmediet värme ur uteluften och avger den i frånluften. INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDAREN Vad är NYTTAN med PRO greenair HP? Tack vare sin unika och kompakta utformning passar aggregatet i objekt där man inte kan montera en värmepump uteenhet på väggen. Eftersom värmepumpen är inbyggd kan installationen utföras av en ventilationsinstallatör. Kunnande inom kylbranschen krävs inte eftersom kylinstallationer inte behöver utföras. Tack vare kombinationen av regenerativ värmeväxlare och värmepump värmer eller kyler systemet uteluften till en idealisk temperatur oberoende av årstid. Värmeväxlaren och värmepumpen arbetar parallellt för att uppnå en jämn och behaglig innetemperatur. Aggregatets verkningsgrad är mycket hög och energi- och kostadsbesparingarna märkbara tack vare de energibesparande fläktarna, den inverterstyrda kompressorn samt den mycket effektiva värmeväxlaren. PRO greenair HP kan inte fungera som bostaadens huvudsakliga uppvärmningskälla. BEAKTANSVÄRT i PRO greenair HP:s drift Aggregatets främsta uppgift är att besörja om bostadens ventilation. Uppvärmning och kylning är sekundära funktioner. Aggregatets jämna och oavbrutna gång försäkrar att kompressorn går fortlöpande vilket förlänger dess livsstid betydligt. För att säkra en jämn gång har PRO greenair HP aggregatet planerats för frånlufts- eller rumsluftsstyrning. För att aggregatet skall fungera bra är det extremt viktigt att tillräckligt stora kanaler och luftmängder dimensioerats för aggregatet. Aggregatets egna automatik ombesörjer att fläkteffekten är minst 70 % då kyl-/värmefunktionen är påslagen. Ventilationsplaneraren och -installatören ansvarar för att planera, utföra och injustera kanalsystemet så att det är möjligt att köra tillräckligt stora luftmängder. ALLMÄNT OM VENTILATION Det är viktigt att alltid ventilera med tillräckligt hög effekt! Om ventilationen är otillräcklig blir luftfuktigheten inomhus för hög och det kan uppstå kondens på t.ex. kalla fönsterytor. Man rekommenderar en relativ luftfuktighet inomhus på % (rumstemperatur 0 C). Då luftfuktigheten ligger på denna nivå hålls fönstren torra och fuktigheten på en behaglig nivå. Rummets fuktighet kan mätas t.ex. med hygrometer. När fuktigheten överstiger 45 % bör man öka ventilationen. Kontrollera regelbundet att filtren inte är smutsiga! Vintertid blir frånluftsfiltret snabbare smutsigt än tilluftsfiltret. Härvid minskar luftflödet, vilket leder till ökad fuktighet inomhus. Detta leder även till lägre temperatur på inkommande luft. Kontrollera filtren varje månad! Vid varje filterkontroll, kontrollera även att värmeåtervinningen fungerar dvs. att värmeväxlaren roterar. Värmeväxlaren skall rotera då VÅV från -temperaturen är högre än uteluftens temperatur. Temperaturerna kan man kontrollera i Mätningar-menyn. Uteluftsintaget samt avluftsutblåset bör täckas om aggregatet inte används på en längre tid. På så vis hindrar man fukt från att kondensera på t.ex. fläktarnas elmotorer. Enervent PRO greenair HP SE 0_ 5

6 INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDAREN ANVÄNDNING AV VENTILATIONSAGGREGATET Bakom den mindre, dvs. den högra dörren på PRO greenair HP aggregatet, finns två brytare. Aggregatet startas genom att trycka den gröna brytaren i ON-läge. I det här läget fungerar fläktarna och värmeväxlaren. Värmepumpenheten bör inte startas före luftmängderna är injusterade. När luftmängderna är injusterade och man vill använda värmepumpen för att värma eller kyla tilluften trycker man den orangefärgade brytaren i ON-läge. Den gröna huvudbrytaren stänger av hela aggregatet oberoende av den orangefärade brytarens läge. STYRPANELEN Läge: Hemma Snabbfuntion 0 C ! Meny Läge: Hemma Snabbfunktion Vald fläkthastighet 0 C Vald temperatur! Meny Alarm Aktivt temperaturregleringsläge Aktivt läge Läge: Hemma Snabbfunktioner C +! Meny Knappar för funktionsval Valbar funktion visas i displayen ovanom knappen Knapplås av/på: För att låsa knapparna trycker man VÄNSTRA FUNKTIONSVALSKNAPPEN och genast efter PILEN UPP -knappen. Man låser upp på samma sätt. + höjer temperaturen - sänker temperaturen + höjer fläkthastigheten * - sänker fläkthastigheten * * Då värmepumpen startar tvångsstyrs fläkthastigheten till 70 %. Ventilationsaggregatet används med styrpanelen. Automatikens många funktioner används lätt med hjälp av den informativa displayen och snabbfunktionerna. Det är meningen att vardagligt bruk av aggregatet skall vara lätt och omfatta bara några knapptryck. Ventilationsinstallatören skall definiera på vilken hastighet aggregatet normalt skall gå för att ventilationsplanen skall uppfyllas. Hastigheten måste vara minst 70 % då värme eller kyla används. Utgångspunkten är m.a.o. att aggregatet går på den hastigheten. De flesta situationer då man vill ändra fläkthastigheten har förutsagts. Automatiken omfattar bl.a. följande funktioner forceringsfunktion, dvs. en funktion för tillfällig vädring automatisk fuktforcering, som höjer på fläkthastigheten när inneluftens fukthalt stiger över gränsvärdet t.ex. då man duschar eller badar bastu koldioxidforcering (givarna är tilläggsutrustning), jsom höjer på fläkthastigheten då inneluftenskoldioxidhalt stiger över gränsvärdet då det är många människor i bostaden Temperaturen som visas på displayen är endera frånluftens eller rumsluftens temperatur beroende på valt läge. Fabriksinställningen för PRO greenair HP är att frånluften visas på displayen. Temperaturen kan ändras med hjälp av de lodräta + och - knapparna. 6

7 Symbolerna för temperaturreglering visar vilket läge är aktivt. V V V V V VV V Aggregatet är i värmeläge. Aggregatet värmer inte kontinuerligt fast symbolen för uppvärmning visas på displayen. Aggregatet använder endast den mängd effekt som krävs för att uppnå önskad temperatur. Aggregatet är i kylläge. Aggregatet kyler inte kontinuerligt fast symbolen för kylning visas på displayen. Aggregatet använder endast den mängd effekt som krävs för att uppnå önskad temperatur. Aggregatet använder endast värmeväxlaren för att värma/kyla. Ingen Uteluften blåses in som sådan. symbol I displayens vänstra kant visas i vilket läge aggregatet är. Aggregatet kan vara i följande funktionslägen: Hemma / Borta / Länge borta / Forcering / Övertryck / Max. värme eller kyla / Spisfläkt / Centraldammsugare / Sommarnattkyla. Alarmsituationer har sin egen symbol på displayen. Symbolen uppenbarar sig om ett fel uppstår eller aggregatet är i behov av service. INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDAREN SNABBFUNKTIONER Då displayen är i grundläge syns Snabbfunktion i nedre vänstra hörnet. Man kommer till listan över snabbfunktioner genom att trycka på den vänstra funktionsvalsknappen. Följande funktioner kan användas som snabbfunktion: Övertryck Forcering, dvs. vädring Borta Länge borta Max. värme/max. kyla Sommarnattkyla Fläkteffektreglering Temperaturreglering Min-max 8-6 C Fabriksinställning Egna val Ventilationsinstallatören kan göra ändringar i listan över snabbfunktioner. Snabbfunnktionerna aktiveras genom att trycka Ställ, dvs. högra funktionsvalsknappen.. BESKRIVNING AV FUNKTIONERNA Ventilationsaggregatet kan användas endera i HEM eller KONTOR bruksläge. Vilka funktioner som är tillgängliga beror på vilket bruksläge som är valt. Bruksläget definieras vid beställning. FLÄKTARNA Då strömmen kopplas till aggregatet drar spjällens styrrelä och värmeåtervinningen kopplas på maximal effekt. Efter en stund startar frånluftsfläkten och efter ytterligare ett dröjsmål tilluftsfläkten. Efter det här styrs ventilationsaggregatet enligt aktiva inställningar. Reglerområdet för fläktarna är 0 % - 00 %. Hastigheten ställs i displayens grundläge eller med vecko-årsuret. Hastighetsskillnad kan ställas in mellan till- och frånluftsfläkten. I PRO greenair HP tvångsstyrs fläktarna till 7 0 % då värmepumpen startar. Följande omständigheter inverkar på fläktarnas hastighet: - Forcering, övertryck och övertid. - Fläktarna koopplas till hastighet om tilluften är för kall. - Tilluftsfläkten stannar och frånluftsfläkten går på hastighet om fel i värmeväxlaren observeras. - Tvångsstyrning från spisfläkten och centraldammsugaren (konstant tryck styrning) - Sommarnattkyla Enervent PRO greenair HP SE 0_ 7

8 INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDAREN Övertryckstyrning av fläktarna Tillgänglig endast i HEM bruksläge Övertrycksfunktionen kan aktiveras direkt från styrpanelen eller med en separat tryckknapp (tilläggsutrustning) för att underlätta tändningen av brasan. Övertryckstiden och hastigheterna för till- och frånluftsfläkten kan ställas in i styrpanelen. Övertrycksfunktionen kan avbrytas från styrpanelen. Övertrycksfunktionen sänker frånluftsfläktens hastighet och höjer tilluftsfläktens hastighet i 0 minuters tid. Det här resulterar i ett övertryck i bostaden, vilket ger bra drag i skorstenen. Överdriven användning av övertrycksfunktionen vintertid aktiverar värmeåtervinningens avfrostningsfunktion, vilket i sin tur leder till undertryck i bostaden och till att skorstenen skuffar in röken. Om detta sker, bör man öppna ytterdörren för en stund. OBS! Ventilationsaggregatet är inte källan till den friskluft som brasan behöver för att brinna. Övertrycksfunktionen skall m.a.o. användas då man tänder brasan inte under hela förbränningstiden. Koldioxid- och fuktstyrning av fläktarna Ventilationsaggregatets fläkteffekt styrs under belastningssituationer på basis av fukt- och/eller koldioxidgivarans mätningsdata. Funktionen måstse aktiveras i Inställningar -menyn. Man strävar till att hålla koldioxid- och fukthalten i utrymmet under det inställda gränsvärdet. Om inga externa fuktgivare är kopplade styrs fläktarna enligt ventilationsaggregatets interna fuktgivare. Två koldioxidgivare och två fuktgivare kan kopplas till aggregatet. Givarna är tilläggsutrustning. Forceringstyrning av fläktarna Forcerings eller vädringsfunktionen startas direkt från styrpanelen. Forceringsfunktionen höjer båda fläktarnas hastighet för önskad tidsintervall (fabriksinställning; fläkthastighet 90 %, tid 0 min). Forceringen kan avbrytas från styrpanelen. Övertidsstyrning av fläktarna Tillgänglig endast i KONTOR -bruksläge Då veckouret har stannat aggregatet kan det kopplas på sk. övertid. Tidsintervallet för övertiden ställs in i styrpanelen. Övertiden aktiveras från styrpanelen eller från en extern brytare (tilläggsutrustning). Övertidsstyrningen kan avbrytas från styrpanelen. Konstant tryck i bostaden Man strävar till att hålla trycknivån i bostaden konstant trots att spisfläkten eller centraldammsugaren startar. Tannken med funktione är att försäkra att t.ex. brasan brinner ostört. Konstant tryck styrningen kräver en separat styrspänning (potentialfri kontakt) från spisfläkten eller centraldammsugaren. Konstant tryck styrningen kan avbrytaas från styrpanelen. Konstant kanaltryck reglering Till ventilationsaggregatets moderkort kan man koppla två tryck-differenssändare 0-0 V / 4 V (tilläggsutrustning). De mätar trycket i till- och frånluftskanalerna och bibehåller önskad trycknivå genom att ändra på fläkthastigheterna. Vecko- och årsur Med hjälp av tidsprogram kan en annan hastighet för fläktarna fastslås för en viss tid. Fläktarna kan köras på en lägre hastighet med styrpanelens veckour-styrning, t.ex. då bostaden är tom. Programmering av vecko- och årsuret görs i Tidprogram -menyn. Det finns 0 programrader för veckouret. På raderna ställer man in tidprogrammets start och stop tid samt tidprogramhändelsen, enligt vilken aggregatet fungerar under den inställda tiden. Det finns 5 programrader för årsuret. På raderna ställer man in start och stop tid inkl. klockslag samt tidsprogramhändelsen, enligt vilken aaggregatet fungerar. Då aggregatet är i KONTOR-bruksläge kan man stanna aggregatet för önskad tid. I så fall måste kanalsystemet ha uteluftsoch avluftsspjäll (tilläggsutrustning) som förhindrar den kalla uteluften från att komma in i kanalerna. Med övertidsbrytare kan fläktarna startas för önskad tid. I detta läge är externa tvångsstyrningar inte i användning. På sommaren lönar det sig inte att stänga kontorets ventilation om man har kylning, eftersom utrymmet varmnar då ventilationen är avstängd och nedkylningen tar lång tid och mycket energi. VÄRMEÅTERVINNING Värmeåtervinnignen begränsas sommartid om uteluftens temperatur överskrider börvärdet +8 C. Under den tiden står värmeväxlaren om uppvärmningsbehov inte uppstår. Då temperaturen sjunker under +8 C är värmeåtervinnignen påslagen med 00 % effektivitet. Det här leder, speciellt på våren, till motstridiga situationer då solen värmer rumsluften, men det fortfarande är under +8 C ute. Då värmeväxlaren står roterar den 0 sekunder med ungefär två timmars mellanrum för att undvika att damm samlas. 8

9 Återvinning av kyla Under effektbegränsningen sommartid roterar värmeväxlaren kontinuerligt då uteluftens temperatur är mer än grader högre än frånluftens (alltså rumsluftens) temperatur. Värmeväxlaren stannar, då uteluftens temperatur är en grad mindre än frånluftens temperatur. Värmeåtervinningens frysskydd Ventilationsaggregatets EDA-automatik periodiserar tilluftsfläktens gång på basen av temperaturmätningsuppgifter för att förebygga att värmeväxlaren fryser. Tilluftsfläkten går normalt då frysrisken är förbi. Frysskyddsautomatiken kan avbrytas från styrpanelen. Värmeåtervinningens verkningsgrad Till- och frånluftens värmeåtervinningsgrad visas i procent i styrpanelens Mätningar -menyn. TEMPERATURER Aggregat, som PRO greenair HP, som är utrustade med kyla måste alltid vara frånlufts- eller rumstemperaturreglerade. Konstant frånluftstemperatur Ventilationsaggregatets EDA-automatik reglerar värmepumpens effekt på basen av frånluftstemperaturgivarens mätuppgifter. Automatiken strävar till att hålla frånluftens temperatur vid det värde som ställts in i styrpanelen ± C (temperatur inställning ). Aggregatet kan värma endast då värmeåtervinningen är påslagen och automatiken ber om värme. Aggregatet kyl endast då automatiken ber om kylning. Värme och kyla kan inte vara påslagna samtidigt. Aggregatet kan inte värma eller kyla då det är avstängt i KONTOR - bruksläge. INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDAREN Maximal värme/kyla funktionen Max värme/kyla -funktionen finns i styrpanelens Snabbvals -meny. Med funktionen får man effektiv uppvärmning elelr nedkylning för en stund. Funktionen kan kopplas på om utetemperaturen är lägre (för max värme) eller högre (för max kyla) än det temperaturvärde som står som börvärde på displayen. Funktionen är aktiv tills börvärdet nås. Den här funktionen är tillgänglig även i Tidprogramen. Sommarnattkyla Under sommarnätter kan man sänka rumstemperaturen med sval nattluft. Då sommarnattfunktionen är aktiv är värmeåtervinningen och värme avstängd. Fläkthastigheterna styrs enligt valt styrsätt. Sommarnattfunktionen är automatisk då den aktiverats i Snabbvals -menyn. SPJÄLLMOTORSTYRNING Spjällens (tilläggsutrustning) motorer (tilläggsutrustning) styrs parallellt. Spjällen är öppna när fläktarna går. Spjällmotorerna har fjäderåtergång och spänningslösa är spjällen stängda. Enervent PRO greenair HP SE 0_ 9

10 INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDAREN AUTOMATIKENS HUVUDMENY Det är inte meningen att slutkunden skall bekanta sig med automatikens hela innehåll. De funktioner som är avsedda för slutkunden är i huvudsak samlade i huvudmenyn. De övriga menyerna innehåller främst olika inställningar som installatören bör definiera enligt slutkundens önskemål. Huvudmenyn innehåller följande undermenyer; Alarm, Datum och tid, Mätningar, Tidprogram och Info. Lösenordet till Inställningar -menyn är 64. Alarm Datum och tid Mätningar Tidprogram Info Veckour Årsur Fläkthastigheter Inställningar Temperatur Forceringsfunkt. Situationsstyrn. Snabbval Displayens inst. Sommarnattkyla XXX Övr. inställn. ALARM Alarm -0/0 Alla alarm och felmeddelanden syns i aggregatets Alarm -meny. I listan över alarm finns de 0 senaste händelserna. Ett alarm kan vara aktivt (ON), förbi (OFF) eller kvitterat. Alarmen är indelade i två klasser, klass A och klass B. Klass A alarm stänger av aggregatet och ger ett externt A alarm. Klass B alarm ger ett typ B alarm, men stänger inte av aggregatet. Beroende på alarmet kan aggregatet dock gå i felsituationsläge, dvs. att frånluftsfläkten går på minsta effekt och tilluftsfläkten stannar. Alarm namn Alarm tid DD.MM.YY Alarm text Avsl. Status HH:MM Kvitt. 0

11 Det senaste alarmet syns först på listan och det sista alarmet raderas då antalet alarm överstiger 0. Displayen över alarm visar alarmets namn och status på första raden, tiden då alarmet gavs på andra raden och förklarande text på tredje och fjärde raden. Alarmets status kan vara endera ON, OFF eller KVI (kvitterat).då statusen är ON, är alarmet aktivt och alarmutgången drar. Då alarmet är aktivt, kan man med den högra flervalsknappen kvittera alarmet läst. ON texten ändras då till KVI och alarmutgången släpper för det alarmets del. Om alarmet är klass A startar aggregatet inte upp igen innan alarmet avlägsnats och kvitterats på displayen. I OFF status är alarmet inte aktivt mer, men syns på listan. ALARMLISTA Alarm Alarmklass Orsak Åtgärd Servicepåminnelse B Automatiken påminner att det är dags att granska Utför service och byt filter. ventilationsaggregatet och byta filter med sek månaders (6 mån) mellanrum. Filteralarm Tilluftsfilter B Tryckdifferensbrytaren för tilluftsfiltret (tilläggsutrustning) larmar då filtret är tilltäppt. Byt tilluftsfiltret. Filteralarm Frånluftsfilter B Tryckdifferensbrytaren för frånluftsfiltret (tilläggsutrustning) larmar då filtret är tilltäppt. Byt frånluftsfiltret. Kall tilluft B Se tabellen om felsökning på sid 6. Utför service själv eller beställ service av ventilationsaggregatet. Brandfara Het tilluft Brandfara Het rumsluft A Se tabellen om felsökning på sid 6. Kontakta servicepersonal. Red ut orsaken till larmet innan du kvitterar. A Om det inte är fråga om eldsvåda, se tabellen om felsökning på sid 6. Kontakta servicepersonal. Red ut orsaken till larmet innan du kvitterar. Kall frånluft B Se tabellen om felsökning på sid 6. Utför service själv eller beställ service av ventilationsaggregatet. Brandfara Het frånluft A Om det inte är fråga om eldsvåda, se tabellen om felsökning på sid 6. Externt nödstop A Det här larmet ges endast i aggregat som är kopplade till ett fastighetsautomationssystem. Om det inte är fråga om ett nödfall, se tabellen om felsökning på sid 6. Extern brandfara A Det här larmet ges endast i aggregat som är kopplade till ett fastighetsautomationssystem. Om det inte är fråga om eldsvåda, se tabellen om felsökning på sid 6. Kontakta servicepersonal. Red ut orsaken till larmet innan du kvitterar. Kontakta servicepersonal. Red ut orsaken till larmet innan du kvitterar. Kontakta servicepersonal. Red ut orsaken till larmet innan du kvitterar. INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDAREN DATUM OCH TID Inställning av klockslag, dag, månad och år. Veckodag syns automatiskt. Det är viktigt att datum och tid är riktigt inställda med tanke på t.ex. vecko- och årsuret. Datum och tid Klockslag: 08:00 Dag: 0 Torsdag Månad: År: 009 Avsl. Ändra Enervent PRO greenair HP SE 0_

12 INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDAREN MÄTNINGAR Mätningar Menyn Mätningar är en informativ meny där man kan avläsa Uteluft xx,x C olika mätresultat. Även mätresultat av tilläggsutrustning som VÅV till xx,x C koldioxid- och fuktsensorer kan avläsas här. Till xx,x C Förklaring av mätningarna: Frånl. xx,x C VÅV från /Returvatten /NA xx,x C Uteluft Uteluftens temperatur Avluft xx,x C VÅV till Tilluftens temperatur efter värme- Rumst. OP xx,x C återvinningen Frånluft fukt xx % Till Tilluftens temperatur 48 h fukt xx % Frånl. Frånluftens temperatur VÅV ŋ till xx % VÅV från Frånluftens temperatur efter värme- VÅV ŋ från xx % pumpen före värmeåtervinnigen RH_ xx % Avluft Avluftens temperatur RH_ xx % Rumst. OP Rumstemperatur, styrpanelens mätresultat (tillägsutrustning) CO_ xx ppm CO_ xx ppm Frånluft fukt Frånluftens fukthalt Avsl. 48 h fukt Frånluftens genomsnittliga fukthalt under de senaste 48 timmarna VÅV ŋ till Värmeåtervinningens verkningsgrad tilluften VÅV ŋ från Värmeåtervinningens verkningsgrad frånluften VÅV aggr. begär kyla, (endast) våv i bruk aggr. begär värme RH_ Mätresultat för extern fuktgivare* RH_ Mätresultat för extern fuktgivare* CO_ Mätresultat för extern koldioxidgivare* CO_ Mätresultat för extern koldioxidgivare* * givaren är tilläggsutrustning TIDPROGRAM I Tidprogram menyn programmerar man vecko- och årsuret. För veckouret finns 0 st programrader där man ställer in under vilken tid programmet är aktivt och vilken funktion aggregatet utför under tidsprogrammet. För årsuret finns 5 st programmrader där man ställer in tidprogrammets på- och av-tid och vilken funktion aggregatet utför under tidsprogrammet. Veckour Årsur Avsl. Tidprogram Välj Tidprogram ställs in enligt följande ) Gå till Tidprogram -menyn och välj endera vecko eller årsur. Veckouret används för ofta återkommande rutinhändelser, som arbetstider. Årsuret används för längre perioder. ) Välj nummer för tidprogrammet. ) Välj tidpunkten då tidprogrammet är aktivt, t.ex. för veckouret kl 07:00-6:00 alla vardagar eller för årsuret ) Välj händelse, m.a.o. funktion. Tidprogramfunktionerna har vissa fabriksinställningar. Ventilationsinstallatören kan vid behov ändra på dessa. Värden som nämns här under är fabrksinställningar. Tidprogram: På: 00:00-00:00 Må Ti On To Fr Lö Sö Händelse: Borta Avsl. Veckour Årsur Tidprogram På: dd.mm.åååå 00:00 Av: dd.mm.ååå 00:00 Händelse: Borta Avsl. Välj Välj

13 Tidsprogram händelser: Borta och Länge borta funktionerna lämpar sig dåligt för PRO greenair HP aggregatet eftersom fläkteffekten alltid är minst 70 % då värmepumpen går och frånluftens temperatur måste vara minst +0 C för att aggregatet skall fungera optimalt. Borta och Länge borta funktionerna sparar inte energi i PRO greenair HP aggregat. Borta I Borta fläge går aggregatet på fläkteffekt 0 och temperaturen tillåts sjunka med C. Länge borta I Länge borta läge går aggregatet på fläkteffekt 0, temperaturen tillåts sjunka C och värme samt kylning är avstängda. Värm.spärr Aggregatet tillåts inte värmamed värmepumpen. Kylspärr Aggregatet tillåts inte kyla med värmepumpen. Temp sänkn. Temperaturens börvärde sänks med C. Max värme Max värme kopplas på. Händelsen fortsätter tills tiden tar slut eller gränsvärde uppnås. Max kyln Maximal kylning kopplas på. Fungerar som max. värme. Tidrelä. Tidstyrt relä (DO) kopplas att dra vid vald tid. Vent.effekt Tidprogramets fläkteffekt ställs in (0-00 %) INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDAREN INFO Informativ meny som visar aggregatets tekniska uppgifter och programversioner. Info Enervent Family Pelican eco HP Moder v..4 Display v..0 Serie nr Avsl. INSTÄLLNINGAR Inställningar I Inställnignar -menyn ställs fläkteffekter och temperaturer mm. in av ventilationsinstallatören. Om installationsarbetet är noggrant genomfört skall slutkunden inte ha behov av att besöka den här menyn. Mera information om innehållet i kapitlet Instruktioner för installatören. Lösenordet till menyn är 64. Ge lösenordet 64 Avsl. Välj Enervent PRO greenair HP SE 0_

14 INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDAREN INSTÄLLNINGAR I den här menyn fyller man i inställningar som krävs för ibrukstagande av aggregatet. Lösenordet är 64. Inställningar: Normal hastighet sid 8 Övertryck sid 8 SpisF+Cent.dam+Övertr. sid 8 YYY (konstant tryck) sid 8 Fläkthastigheter sid 8 Temperatur Forceringsfunkt. Situationsstyrn. Snabbval Displayens inst. Sommarnattkyla sid 9 sid 0 sid sid sid sid Forceringsinst. Fukt CO Temp.forcering Borta Länge borta VÅV sid 0 sid sid sid sid sid sid XXX sid Övr. inställn. 4

15 FLÄKTHASTIGHETER Fläkthastigheter Normal hastighet Övertryck SpisF+Cent.dam+Övertr. YYY (= konstant kanaltryck) Avsl. Välj Till- och frånluftsfläktarnas hastighetsskillnad ställs in i menyn Normal hastighet. Inställningarna anger inte fläkthastigheterna, endast skillnaden mellan dem. Inställningarna inverkar på hastighetsstolparna i EDA-panelens grundmeny, så att stolparna minskar med hastighetsskillnadens antal. Se också kapitlet om displayens symboler. Fläkthastigheterna vid övertryck väljs så att man får ett tillräckligt drag i öppna spisens skorsten. 0-5 min brukar hinna till som övertryckstid. Egna hastigheter för tillufts- och frånluftsfläkten kan ställas in för olika kombinationer av spisfläkten, centraldammsugaren och övertrycksfunktionen. SF = spisfläkten på, exempel på fläkthastigheter; frånluft (eller 0 %) och tilluft 5 (eller 50 %). CDS = centraldammsugaren på, exempel på fläkthastigheter; frånluft (eller 0 %) och tilluft 5 (eller 50 %). S+C = spisfläkten och centraldammsugaren/övertrycket och spisfläkten/övertrycket och centraldammsugaren är på samtidigt, exempel på fläkthastigheter; frånluft (eller 0 %) och tilluft 6 (eller 70 %). ÖSC = övertrycket, spisfläkten och centraldammsugaren är alla tre på samtidigt, exempel på fläkthastigheter; frånluft (eller 0 %) och tilluft 7 (eller 80 %). Normal hast. Till.fläkt # Frånluftsfläkt # Ulkol. max: ## Pa Ulkol. min: ## Pa Backa Ändra Övertryck Till.fläkt # Frånluftsfläkt # ÖT t: # min Backa Ändra Spis+Cent.damm+Över SF CDS SC ÖCS Till # # # # Frånl. # # # # Avsl. Ändra Konst. kanalt.r. KKTR EC P-a: KKTR EC I-t: KKTR EC R-t: KKTR EC Dz: KKTR AC Delay: KKTR AC Dz: Till Från Till min: Till max: Från min: Från max: TV: PV: Avvik.alarm: Backa YYY (=Konstant kanaltryck) ## Pa ## s ## s ## Pa ## s ## Pa ## Pa ## Pa ## Pa ## Pa ## Pa ## Pa ## s ## s ## Pa Ändra INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDAREN Enervent PRO greenair HP SE 0_ 5

16 INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDAREN TEMPERATURER Temperatur inst. Frånl. mätning Tillmätning Temp.reg.sätt Inst.värde: Minimi: Max: SP SP SP SP4 SP5 Temp.trans Temp.trans Temp.trans Avsl. ##,# C ##,# C Från ##,# C ##,# C ##,# C Ändra Frånluftsmätning: Tillmätning: Temp.reg.sätt: Inst.värde: Minimi: Max.: SP - SP5: Temp.trans - : Visar från- eller rumsluftens temperatur (beroende på valt temperaturregleringssätt) med en decimals noggrannhet. Visar tilluftens temperatur med en decimals noggrannhet. Val av temperaturregleringssätt. Alternativen är konstant tilluftstemperatur reglering, frånluftstemperaturreglering eller konstant rumstemperaturreglering. Val av tillufts-, frånlufts- eller rumstemperaturens inställningsvärde (börvärde) med /0 grads noggrannhet. Snabbfunktion för inställning med C:s noggrannhet med styrpanelens + och - knappar. Inställning av lägsta tillåtna tilluftstemperatur. Inställning av högsta tillåtna tilluftstemperatur. Val av styrpaneler som deltar i rumstemperaturregleringen. Om flere paneler är valda meddelas rumstemperaturen som ett medeltal av dessa panelers mätningar. En panel ingår i standard aggregatleverans. Val av temperatursändare (tillägggsutrustning) som deltar i temperaturregleringen. Om flere sändare är valda meddelas deras medelvärde som mätresultat. 6

17 FORCERINGSFUNKTIONER Forceringsinst. Fukt CO Temp.forcering Avsl. Man. forcering Fuktforcering CO forcering Temp.forcering Begränsn. funkt. Backa Forceringsfunktioner Forceringsinställningar Välj Välj Val av forceringsfunktioner: Fukt Genom att aktivera v tillåter man fuktforcering Koldioxid Genom att aktivera v tillåter man koldioxidforcer. Temperaturforcering Genom att aktivera v tillåter man temp.forcering Man. forcering Forcertid ## min Fläktef. # Backa Ändra Fuktforcering INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDAREN Med fuktighetsforcering strävar man till att minska inneluftens fukthalt genom att forcera (effektivera) ventilationen. Ventilationsaggregatet har i standard utförande en sensor som mäter frånluftens fukthalt. Till aggregatet kan dessutom kopplas två externa fuktsensorer (tilläggsutrustning). Fuktighetsforceringen kan kopplas av eller på. Dessutom kan man välja forceringsfunktion. Med CO (koldioxid) forcering strävar man till att minska inneluftens CO -halt genom att forcera (effektivera) ventilationen. CO - sensorerna är tilläggsutrustning. Två externa sensorer kan kopplas till ventilationsaggregatet. Med temperaturforcering strävar man till att öka uppvärmnings-/kylningseffekten genom att forcera (effektivera) ventilationen. Med begränsningsfunktionen strävar man till att minska ventilationseffekten om tilluftens temperatur sjunker under min.gränsen eller om tilluftens temperatur stiger över max.gränsen. En mera detaljerad beskrivning av forceringsfunktionerna finns på sidorna 8 och 9. Funktion: Fast gräns Fuktgräns: ## % Vent max ef: # RH P-band: ## % RH I-t: ## min RH DZ: ## % Reset t: ## min Backa Ändra CO-forcering CO-gräns: ## ppm Vent max ef: # CO P-band: ## ppm CO I-t: ## min CO DZ: ## ppm Reset t: ## min Backa Ändra Temp.forcering Mätning: OP Vent max ef: # T P-band: ## C T I-t: ## C T DZ: ## C Reset t: ## min Backa Ändra Begränsn.funktion P-band: ## C I-t: ## min DZ: ## C Reset t: ## min Backa Ändra Enervent PRO greenair HP SE 0_ 7

18 INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDAREN SITUATIONSSTYRNING Borta Länge borta VÅV Avsl. Val av önskad fläkteffekt. Val av önskad temperatursänkning. Tillåter uppvärmning. Tillåter kylning. Aktivering av värmeåtervinningens avfrost- Fläktef: Temp.sänkn.: Värme: Kylning: VÅV frostsk.: ning. VÅV avf. temp.: VÅV avf.: VÅV fördr.: Situationsstyrning Välj Avluftens min. temp. vid avfrostningen. Storlek på tryck-differens (tilläggsutrustning) på frånluftssidan av VÅV. Startar avfrostningen. Avfrostningstid. Borta Fläktef. # Temp.sänkn. ## C Värme Kylning Backa Ändra Länge borta Fläktef. # Temp.sänkn. ## C Värme Kylning Backa Ändra VÅV OBS! VÅV avf. och VÅV fördr. är INTE i användning i småhusaggregatmodellerna! VÅV frostsk. VÅV tem: VÅV avf: VÅV fördr: Backa ## C ## Pa ## min Ändra SNABBVAL Snabbval Övertryck Forcer. Borta Länge borta Max. Värme/kyla Sommarnattkyla Fläkteff.regl. Temp.reglering Min-max: ## ## C Backa Ändra Val av snabbfunktionerna för styrpanelens vänstra flervalsknapp ur listan. Funktionerna Borta och Länge borta fungerar inte som snabbval om de är konfigurerade som DI ingång (fabriksinställning). Fläkteff.regl. och Temp.reglering inverkar på styrpanelens + och - knappar. Min-max: inställning av minimi och maximi värde för panelens temperaturreglering. 8

19 SOMMARNATTKYLA Sommarnattkyla S.natt gräns: ##,# C S.natt start: ##,# C S.natt stop: ##,# C S.natt temp.dif: ##,# C S-natt fläkteff: # Kylning on/off Start: ## Stop: ## Sö Må Ti On To Fr Lö Backa Ändra OBS! För att sommarnattkylan skall vara aktiv måste den vara vald i menyn Snabbval. S-natt gräns: S-natt start: S-natt stop: Gränsvärde för sommarnattkylning. Sommarnatt kylning är tillåtet då utetemperaturen överskrider det inställda gränsvärdet. Funktionen sommarnattkyla aktiveras då frånlufts- eller rumstemperaturen är högre än S-natt start. Funktionen sommarnattkyla stannar då frånluftseller rumstemperaturen är lägre än S-natt stop. S-natt stop måste alltid vara minst C lägre än S-natt start. S-natt temp.dif.: Funktionen sommarnattkyla aktiveras då skillnaden mellan frånlufts- eller rumstemperaturen och uteluftstemperaturen är större än S-natt temp. dif.-värdet. S-natt fläkteffekt: Val av fläkteffekt som är aktiv vid sommarnattkyla. Kylning on/off: Start: Stop: Sö Må Ti On Sommarnattkyla aktiveras / stängs av. Klockslag då sommarnattkylan tillåts slå på. Klockslag då sommarnattkylan slår av. Val av veckodagar så sommarnattkylan tillåts slå på. INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDAREN XXX (= ALLMÄNNA INSTÄLLNINAR) XXX (= Allmänna inställningar) Modbus addr. # Driftsätt HEM Värme: Kyla: VÅV: Avsl. Ändra Modbus addr.: Moderkortets Modbus adress. Valbar -0. Driftsätt: Alternativen är HEM eller KONTOR Värme: Tillåter eller hindrar värme. X=tillåter. Kyla: Tillåter eller hindrar kyla. X=tillåter. VÅV: Tillåter eller hindrar värmeåtervinning. X= tillåter. ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR Ange kod #### Avsl. Övr.inställn. Välj Menyn Övriga inställningar är inte avsedd för slutkunden och informationen i menyn behövs inte för i bruk tagande av aggregatet. Parametrarna ställs in på fabriken. Vid behov kontakta tillverkaren. Enervent PRO greenair HP SE 0_ 9

20 INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDAREN UNDERHÅLL Ventilationsaggregatet fordrar praktiskt taget ingen service. Underhållet är närmast begränsat till utbyte av filter och rengöring av fläktarna och rotorn. Bryt strömtillförseln vid utförande av underhållsarbete. vänta två () minuter innan du påbörjar servicearbetet så att fläktarna hinner stanna och kompressorn hinner svalna. Rengöring av den roterande värmeväxlaren Värmeväxlarens skick kontrolleras vid filterbyte. Om värmeväxlaren är smutsig, bör den lyftas ur aggregatet och rengöras. Värmeväxlaren tvättas med neutralt tvättmedel under handdusch eller blåses ren med tryckluft. Trycktvättare får inte användas! Värmeväxlaren får inte sänkas under vatten! I rotorhöljet finns en elmotor som inte får bli våt. När aggregatet startas efter rengöringen bör man kontrollera att värmeväxlaren roterar. Stäng av värmepumpen då du testar värmeväxlaren. Om man kör aggregatet med fdörren öppen och värmepumpen påkopplad, löser värmepumpens pressostatut. Du kan koppla på värmepumpen när du har stängt dören. Rengöring av fläktarna Även fläktarnas skick kontrolleras vid filterbyte. Smutsiga fläktar lösgörs från aggregatet. Fläkthjulen rengörs med t.ex. tandborste eller tryckluft. Byte av filter Rekommenderat bytesintervall för påsfilter är max. 6 månader. Vid byte av påsfilter öppnas filterlåsen och filtret dras ut ur aggregatet och byts ut mot ett nytt. Kom ihåg att låsa fast filtret igen. I samband med filterbyte rekommenderar vi att aggregatet dammsugs inuti. Rengöring av till- och frånluftsbatterierna Vid filter byte kontrolleras till- och frånluftsbatteriet i värmepumpenheten. Värmepumpenheten hålls ren om man sörjer om filterbytena. Om enheten är smutsig bör den avlägsnas ur aggregatet och rengöras. Före man drar ut värmepump enheten måste värmeväxlaren avlägsnas. Kom ihåg att lösgöra värmepumpens två snabbkopplingar innan du drar ut enheten. Batterierna rengörs genom att blåsa dem rena. Akta batteriernas lameller! Då värmepumpenheten är rengjord skuts den tillbaka i aggregatet och snabbkopplingararna fästs igen. FRÅN- LUFT Ø00 AVLUFT UTE- LUFT TILL- LUFT Huvudbrytare Värmepumpens brytare Tilluftsfilter Frånluftsfläkt Frånluftsfilter Roterande värmeväxlare Värmepumpenhet Tilluftsfläkt 0

21 BYTE AV VÄRMEVÄXLARENS DRIVREM bild I alla värmeväxlare finns en reservrem. Den är fäst vid värmeväxlaren. För att ta i bruk reservremmen bör du lösgöra värmeväxlarens snabbkoppling och dra ut värmeväxlaren ur aggregatet. Öppna värmeväxlarens servicelucka (se nedan) och lösgör reservremmen från fästena. Fästena får sitta kvar på värmeväxlaren. Dra remmen på remskivhjulet. Stäng serviceluckan. Placera värmeväxlaren tillbaka i aggregatet och koppla snabbkopplingen. Om detinte finns någon reservrem i värmeväxlaren följ anvisningarna här under. Stäng av ventilationsaggregatet från avbrytaren eller koppla bort strömmen genom att dra ur stickkontakten eller säkringen. Öppna serviceluckan. Dra ur värmeväxlarens stickkontakt. INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDAREN bild Lyft ur värmeväxlaren från ventilationsaggregatet. Vänd värmeväxlaren så att rotorns axel är i vertikalt läge. Avlägsna locket genom att lösgöra skuvarna (bild ). Avlägsna tätningslisten (bild ). Avlägsna både sexkantskruven i axeln samt skruvarna i u-balken. Lyft av u-balken. bild Putsa eventuell smuts från rotorns yta och träd den nya remmen försiktigt mellan ytterskalets inre kant och rotorns tätningsborste. Dra försiktigt remmen förbi borsttätningen på värmeväxlarens insida och rotera rotorn samtidigt (bilderna och 4). Montera u-balken. Sätt fast balkens skruvar samt axelns sexkantskruv. bild 4 Montera tätningslisten tillbaka på plats. Vänd värmeväxlaren så att rotoraxeln är i horisontalt läge. Lyft remmen på remskivhjulet och rotera rotorn några gånger (bild 5). Rotationsriktining: bort från motorn. Rengör värmeväxlaren på insidan. Sätt fast serviceluckan. Montera värmeväxlaren i ventilationsaggregatet och anslut stickkontakten. Koppla elektriciteten till aggregatet och granska att värmeväxlaren roterar. bild 5 Stäng aggregatets dörr/lucka. Enervent PRO greenair HP SE 0_

22 INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDAREN FELSÖKNING TILLUFTEN ÄR KALL EFTER VÄRMEÅTERVINNNINGEN (TE05 min) Orsak Värmepumpen är avstängd. Brusten drivrem. Oljig drivrem som slirar. Frånluftsfläkten har stannat. Frånluftsfiltret är tilltäppt. Frånluftsventilerna är fel inställda. Kanalernas isolering otillräcklig. Temperaturgivaren TE0 är trasig. Åtgärd Starta värmepumpen. Byt drivremmen. Kontakta service. Kontakta service. Byt frånluftsfilter. Kontakta service. Kontrollera isoleringsskiktet på till- och frånluftskanalerna. Vid behov lägg till isolering. Kontakta service. TILLUFTEN ÄR HET EFTER EFTERVÄRMAREN (TE0 max) Orsak Åtgärd Brandfara A-alarm aktiverat. Red ut felet innan du startar upp igen. Temperaturgivaren TE0 är trasig. Kontakta service. RUMSLUFTEN ÄR HET (TE0 max) Orsak Brandfara Temperaturgivaren TE0 är trasig. Åtgärd A-alarm aktiverat. Kontakta service. FRÅNLUFTEN ÄR KALL (TE0 min) Orsak Kanalernas isolering otillräcklig. Aggregatets servicelucka är öppen. Låg rumstemperatur. Temperaturgivaren TE0 är trasig. Åtgärd Kontrollera isoleringsskiktet på till- och frånluftskanalerna. Vid behov lägg till isolering. Stäng luckan. Höj rumstemperaturen. Kontakta service. FRÅNLUFTEN ÄR HET (TE0 max) Orsak Brandfara. Temperaturgivaren TE0 är trasig. Åtgärd A-alarm aktiverat. Kontakta service. EXTERNT NÖDSTOPP (Nödstopp) Orsak Ventilationen har stängts av med nödstopp knappen. Åtgärd Red ut orsaken före kvittering av alarmet. EXTERN BRANDFARA (Brandfara) Orsak Ventilationen har stängts av med brandfara knappen. Åtgärd Red ut orsaken före kvittering av alarmet.

23 FÖRMINSKADE LUFTFLÖDEN Orsak Åtgärd Filtren är tilltäppta. Byt filtren. Låg fläkthastighet vald. Välj högre fläkthastighet. Fläktarna styrs med tidprogram. Kontrollera tidprogrammen. Uteluftsgallret är täppt. Rengör gallret. Fläktbladen är smutsiga. Rengör fläktarna. FÖRHÖJD LJUDNIVÅ Orsak Åtgärd Filtren är tilltäppta. Byt filtren. Uteluftsgallret är täppt. Rengör gallret. Fläktlagren är trasiga. Byt lagren eller kontakta service. Värmeväxlarens motor/växel är trasig. Kontakta service. * Fläktbladen är smutsiga. Rengör fläktarna. INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDAREN KOMPRESSORN STARTAR INTE Orsak Kompressorn har startat för ofta. Åtgärd Återställ ventilationsaggregatet genom att koppla bort strömmen från huvudbrytaren för några minuter. Starta upp igen efter det. Enervent PRO greenair HP SE 0_

24 4

25 INSTRUKTIONER FÖR PLANERAREN PRO greenair HP VAD är PRO greenair HP egentligen? PRO greenair HP är ett traditionellt ventilationsaggregat som har utvecklats till en kompakt lösning med både regenerativ värmeåtervinning och värmepump. Vintertid kan man utnyttja frånluftens värmeenergi och på sommaren kan man sänka inblåsningsluftens temperatur. Dessutom kan man reglera rumsluftens fukt- och koldioxidhalt. Aggregatet är lätt att installera och kräver inga inomhusenheter och inte heller kylkunnande. HUR fungerar PRO greenair HP? Ur rumsluften som blåses ut tas värme tillvara då den roterande värmeväxlarens lameller ständigt värms upp av frånluften och roterar till tilluftssidan för att avge sin värme i den kalla uteluften med upp till 80 procents temperaturverkningsgrad. Värmepumpen fungerar som en traditionell kylkrets där kylmediet förångas och laddar energi (värme) i sig från frånluften för att avge den på tilluftssidan då det kondenserar. På så vis pumpas energi från den varma sidan till den kalla med hjälp av kompressorn. Kylkretsen kan också köras i motsatt riktning då det är varmt ute och man vill kyla tilluften. Då laddar kylmediet värme ur uteluften och avger den i frånluften. Vad är NYTTAN med PRO greenair HP? Tack vare sin unika och kompakta utformning passar aggregatet i objekt där man inte kan montera en värmepump uteenhet på väggen. Eftersom värmepumpen är inbyggd kan installationen utföras av en ventilationsinstallatör. Kunnande inom kylbranschen krävs inte eftersom kylinstallationer inte behöver utföras. Tack vare kombinationen av regenerativ värmeväxlare och värmepump värmer eller kyler systemet uteluften till en idealisk temperatur oberoende av årstid. Värmeväxlaren och värmepumpen arbetar parallellt för att uppnå en jämn och behaglig innetemperatur. Aggregatets verkningsgrad är mycket hög och energi- och kostadsbesparingarna märkbara tack vare de energibesparande fläktarna, den inverterstyrda kompressorn samt den mycket effektiva värmeväxlaren. PRO greenair HP kan inte fungera som bostaadens huvudsakliga uppvärmningskälla. BEAKTANSVÄRT i PRO greenair HP:s drift Aggregatets främsta uppgift är att besörja om bostadens ventilation. Uppvärmning och kylning är sekundära funktioner. Aggregatets jämna och oavbrutna gång försäkrar att kompressorn går fortlöpande vilket förlänger dess livsstid betydligt. För att säkra en jämn gång har PRO greenair HP aggregatet planerats för frånlufts- eller rumsluftsstyrning. INSTRUKTIONER FÖR PLANERAREN För att aggregatet skall fungera bra är det extremt viktigt att tillräckligt stora kanaler och luftmängder dimensioerats för aggregatet. Aggregatets egna automatik ombesörjer att fläkteffekten är minst 70 % då kyl-/värmefunktionen är påslagen. Ventilationsplaneraren och -installatören ansvarar för att planera, utföra och injustera kanalsystemet så att det är möjligt att köra tillräckligt stora luftmängder. Enervent PRO greenair HP SE 0_ 5

26 DELAR OCH TILLBEHÖR LEVERANSEN INKLUDERAR:. Enervent PRO greenair HP -ventilationsaggregat. Styrpanel. Styrpanelens kabel RJ4P4C, längd 0 m (installation i minst 6 mm eldragningsrör) SOM SEPARAT TILLÄGGSUTRUSTNING FÅS: INSTRUKTIONER FÖR PLANERAREN 4. Tilläggstyrpanel (max. 4 st paneler kan kopplas till aggregatet) 5. Styrpanelens kabel RJ4P4C, längd 0 m 6. Finfilter F7 för montering in i aggregatet 7. Finfilter F7 för montering i filterlåda för kanalmontage 8. Brytare för öppen spis (=tryckknapp för övertryck) för bruk i småhus 9. CO koldioxidgivare (max. st kan kopplas till automatiken) 0. RH% fuktgivare (max. st kan kopplas till automatiken). Rumstemperaturgivare. Tryck-differenssändare för filtren (filtervakt). Spjäll för ute- och avluften 4. Spjällmotor med elektrisk- eller fjäderåtergång 5. Kanalljuddämpare 6. VVX tryckdifferenssändare (VVX avfrostning) 7. CO kolmonoksidgivare (relästyrning) 8. Effektiveringsknapp (tryckknapp) 9. Övertidsbrytare LAP5 (för kontorsbruk) 0. Närvarogivare LA4. KNX gateway. Freeway WEB. Ljuddämpningsmodul FUNKTIONSPRINCIP PRO greenair HP -ventilationsaggregatet grundar sig på en kombination av regenerativ värmeåtervinning och luftvärmepump. Systemet är förverkligat med frånluftsvärmepump och roterande värmeväxlare, genom vars halvor till- och frånluften strömmar åt motsatt håll. Ur frånluften utvinns värme först med värmepumpen och sen med den roterande värmeväxlaren med hög verkningsgrad. Uteluftens temperatur stiger först i den roterande värmeväxlaren och sen ännu i värmepumpens tilluftsbatteri. Ingen tilläggsvärme behövs för tilluften. Utmärkande för regenerativa värmeväxlare är hög värmeåtervinning. Då man använder en roterande värmeväxlare i samband med värmepumpen får man även en hög verkningsgrad (COP) för värmepumpen. PRO greenair HP bistår med uppvärmningen av huset genom att förmånligt producera övertemperererad tilluft med värmepumpteknik. I tillägg kan man effektivt kyla rumsluften på sommaren. 6

27 PLANERING AV VÄRMEOCH KYLA FÖLJANDE SAKER BÖR BEAKTAS DÅ MAN PLANERAR ETT VENTILATIONSSYSTEM MED KYLA Luftmängden bör vara l/s /m². Fastighetens luftmängd bör vara nästan samma som aggregatets maximala luftmängd för att kyleffekten skall vara måttlig. Beräkning av effekten i rummet: HT = luftmängden x luftens värmeinnehåll x luftens specifika vikt x temperaturskillnaden Exempel: Sovrum för två personer x 6 l/s = l/s inblåsningsluften 6 C svalare än rumstemperaturen -> HT = x, x x 6 = 86,4 W En person avger W värme beroende på omständigheterna. Kanalerna bör dimensioneras för max m/s för att undvika ljudproblem. I utrymmen med mycket underhållningselektronik behövs ett separat kylaggregat. FÖLJANDE SAKER BÖR BEAKTAS DÅ MAN PLANERAR ETT VENTILATIONSSYSTEM MED LUFTBUREN VÄRME Luftmängden bör vara l/s /m². Fastighetens luftmängd bör vara nästan samma som aggregatets maximala luftmängd för att värmeeffekten skall vara måttlig. Beräkning av effekten i rummet: HT = luftmängden x luftens värmeinnehåll x luftens specifika vikt x temperaturskillnaden Exempel: Sovrum för två personer x 6 l/s = l/s inblåsningsluften 4 C varmare än rumstemperaturen -> HT = x, x x 4 = 0,6 W Värmeeffekten l/s m² x, x x 4 = 6,8 W / m². Kanalerna bör dimensioneras för max m/s för att undvika ljudproblem. INSTRUKTIONER FÖR PLANERAREN Enervent PRO greenair HP SE 0_ 7

EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION

EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION Yttermått Längd Bredd Höjd 1510 mm 707 mm 720 mm Spänning 220-230 V / 50 Hz 1~ fast matningskabel Säkring 10 A, snabb (ACW-modellerna) Säkring 16 A, snabb (ACE-modellerna),

Läs mer

Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-390 l/s

Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-390 l/s DEN MEST ENERGIEKONOMISKA LÖSNINGEN wwwenerventse Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-39 l/s Den roterande värmeväxlaren - en genial uppfinning I Enervent greenair-ventilationsaggregaten

Läs mer

Ventilationsaggregat med värmeåtervinning och luftvärme. Planerings-, installations- och bruksanvisning

Ventilationsaggregat med värmeåtervinning och luftvärme. Planerings-, installations- och bruksanvisning Ventilationsaggregat med värmeåtervinning och luftvärme Planerings-, installations- och bruksanvisning Läs denna anvisning noggrant innan du installerar aggregatet och spara anvisningen för framtida behov.

Läs mer

Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder

Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder VENTILATION PÅ NATURENS VILLKOR SEDAN 1983 FÖR SMÅHUS OCH KONTOR Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder Du mår bättre då inneluften är hälsosam I vårt nordiska klimat tillbringar vi en stor

Läs mer

Exvent greenair. Ventilationsaggregat med värmeåtervinning. Planerings-, installations- och bruksanvisning

Exvent greenair. Ventilationsaggregat med värmeåtervinning. Planerings-, installations- och bruksanvisning Exvent greenair Ventilationsaggregat med värmeåtervinning Planerings-, installations- och bruksanvisning Läs denna anvisning noggrant innan du installerar aggregatet och spara anvisningen för framtida

Läs mer

Piccolo - litet, men effektivt och energisnålt ventilationsaggregat

Piccolo - litet, men effektivt och energisnålt ventilationsaggregat VENTILATION PÅ NATURENS VILLKOR SEDAN 1983 FÖR LÄGENHETER Piccolo - litet, men effektivt och energisnålt ventilationsaggregat Piccolo ON -modellerna I en liten bostad kan det vara svårt att finna plats

Läs mer

Toppanslutna ventilationsaggregat för småhus och bostäder

Toppanslutna ventilationsaggregat för småhus och bostäder VENTILATION PÅ NATURENS VILLKOR SEDAN 1983 FÖR SMÅHUS OCH KONTOR Toppanslutna ventilationsaggregat för småhus och bostäder Du mår bättre då inneluften är hälsosam I vårt nordiska klimat tillbringar vi

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

LTR-6 PROJEKTERINGS-, INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING. Noram Produkter AS Pb 15, 3201 SANDEFJORD Tel: 0047 33 47 12 44 Faks: 0047 33 47 22 80

LTR-6 PROJEKTERINGS-, INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING. Noram Produkter AS Pb 15, 3201 SANDEFJORD Tel: 0047 33 47 12 44 Faks: 0047 33 47 22 80 LTR-6 PROJEKTERINGS-, INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING Noram Produkter AS Pb 15, 3201 SANDEFJORD Tel: 0047 33 47 12 44 Faks: 0047 33 47 22 80 TYPBETECKNINGAR Före Du börjar läsa, kontrollera typbeteckningen

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med:

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med: PBD SE 1335-3 Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM GV-HR110 NIBE TM 639556 GV-HR110 3 Värmeåtervinningsaggregat Upp till 96% återvinning. Låg ljudnivå. Lågenergifläktar. Tydlig displayenhet. Kompakta yttermått.

Läs mer

PEGASOS PROJEKTERINGS-, INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

PEGASOS PROJEKTERINGS-, INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING PEGASOS PROJEKTERINGS-, INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING Noram Produkter AS Pb 15, 3201 SANDEFJORD Tel: 0047 33 47 12 44 Faks: 0047 33 47 22 80 version 1 TYPBETECKNINGAR Före Du börjar läsa, kontrollera

Läs mer

7. DRIFTKORT RG SERIEN

7. DRIFTKORT RG SERIEN 7. DRIFTKORT GT1 Temperaturgivare tilluft F01 Tilluftsfilter ST1 Spjäll 1 OK1 Manöverbrytare GT2 Temperaturgivare frånluft F02 Frånluftsfilter ST2 Spjäll2 T1 Huvudbrytare GT3 Temperaturgivare ute TF01

Läs mer

SAVE VTC 700. Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion

SAVE VTC 700. Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion 2075811-SE 23-08-2011V.A001 Innehåll 1 Varningar... 1 2 Inledning... 2 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Kontrollpanel... 3 3.2 Symboler på displayen...

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

PINGVIN PROJEKTERINGS-, INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING. Noram Produkter AS Pb 15, 3201 SANDEFJORD Tel 0047 33 47 12 44 Fax 0047 33 47 22 80

PINGVIN PROJEKTERINGS-, INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING. Noram Produkter AS Pb 15, 3201 SANDEFJORD Tel 0047 33 47 12 44 Fax 0047 33 47 22 80 PINGVIN PROJEKTERINGS-, INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING Noram Produkter AS Pb 15, 3201 SANDEFJORD Tel 0047 33 47 12 44 Fax 0047 33 47 22 80 TYPBETECKNINGAR Före Du börjar läsa, kontrollera typbeteckningen

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

kansi Enerventin perusilmeellä

kansi Enerventin perusilmeellä Enervent Superior och Premium Ventilationsaggregat med kyl-/värmepump kansi Enerventin perusilmeellä Fresh, hot & cool Enervent Superior- och Premium -serier Ventilation värme kyla Ventilationsaggregaten

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet.

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. INSTRUKTION FÖR DRIFT & SKÖTSEL AV MINIMASTER I RADHUSEN JANUARI 2012 Till Systemet Minimaster finns bara i våra radhus, i punkthusen är det ett annat system. Minimastern är konstruerad att ge en balanserad

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 0101 EG BESKRIVNING Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som förbindes med köldmedierör och elledningar. Inomhusdelen placeras i det utrymme som

Läs mer

Systemair Designkåpa (EC) Installationsinstruktion

Systemair Designkåpa (EC) Installationsinstruktion 2067951-SE 15-12-2011V.A001 Innehåll 1 Varning... 1 2 Installation... 1 3 Montering... 1 4 Elanslutning... 1 5 Skötsel... 2 6 Tekniska data... 2 7 Kontrollpanel... 3 7.1 Funktioner... 3 7.2 Programmering...

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC RT 7S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT 7S-EC Allmänt REC Temovex 7S-EC är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

Värmepump & kylaggregat i ett

Värmepump & kylaggregat i ett + + Värmepump & kyl i ett Den reversibla kylvärmepumpen ThermoCooler HP går att integrera i våra Envistar Flex-. Kylvärmepumpens alla delar finns inbyggda i en moduldel som placeras i luftbehandlingset.

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S-EC

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 25S-EC RT 25S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT 25S-EC Allmänt REC Temovex 25S-EC är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

RIRS Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad

RIRS Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad 400-1900 Om du har en smartphone kan du läsa av koden för mer information om produkterna på vår webbplats! 400-1900 aggregaten finns nu med nya styrfunktioner

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Enervent Pingvin Kotilämpö LUFTVÄRMEAGGREGAT FÖR SANERINGSOBJEKT

Enervent Pingvin Kotilämpö LUFTVÄRMEAGGREGAT FÖR SANERINGSOBJEKT Enervent Pingvin Kotilämpö LUFTVÄRMEAGGREGAT FÖR SANERINGSOBJEKT Nytt Pingvin Kotilämpö-aggregat HÖJER ENERGIEFFEKTIVITETEN I DITT HEM AVSEVÄRT Förnya ditt luftvärmesystem Ett luftvärmeaggregat som nått

Läs mer

R7-H Comfort CASA. Swegon Home Solutions LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

R7-H Comfort CASA. Swegon Home Solutions LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE Swegon Home Solutions CASA R7-H Comfort LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE Avsett för större villor och fritidsbostäder. Aggregatets maximala luftflöde är 220 l/s med en temperaturverkningsgrad

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

Vallox BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION TILL-/FRÅNLUFTSAGGREGAT MED VÄRMEÅTERVINNING MODELLER: VALLOX 90 SC R VALLOX 90 SC L.

Vallox BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION TILL-/FRÅNLUFTSAGGREGAT MED VÄRMEÅTERVINNING MODELLER: VALLOX 90 SC R VALLOX 90 SC L. Vallox 90 SC TILL-/FRÅNLUFTSAGGREGAT BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION MED VÄRMEÅTERVINNING MODELLER: VALLOX 90 SC R VALLOX 90 SC L VALLOX Ví förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat Nya REC Temovex 1S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus RT 1S-EC-RS REC Temovex 1S-EC-RS Används med fördel som trapphusaggregat - Upp till 8 st lägenheter - Kompakt Lättplacerad Kostnadseffektiv

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 2 INSTALLATION OCH MONTAGE 2.1 ALLMÄN INFORMATION 1. Aggregatserien RGS är byggd för inomhusmontage. Pga. av det isolerade höljet (50mm) kan aggregatet installeras på vinden eller i kallt uterum utan extra

Läs mer

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

LTR-7 AC PROJEKTERINGS-, INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING. Noram Produkter AS Pb 15, 3201 SANDEFJORD Tel: 0047 33 47 12 44 Faks: 0047 33 47 22 80

LTR-7 AC PROJEKTERINGS-, INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING. Noram Produkter AS Pb 15, 3201 SANDEFJORD Tel: 0047 33 47 12 44 Faks: 0047 33 47 22 80 LTR-7 AC PROJEKTERINGS-, INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING Noram Produkter AS Pb 15, 3201 SANDEFJORD Tel: 0047 33 47 12 44 Faks: 0047 33 47 22 80 TYPBETECKNINGAR Före Du börjar läsa, kontrollera typbeteckningen

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION

BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION .09.7S 9.05.005 VALLOX BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION Modeller: K OK BRUKS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTION K OK HUVUDDELAR KALENDER Vår: Tvätta eller byt ut grovfiltret och rengör eller byt ut finfiltret

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation A FÖR EN SUND INOMHUSMILJÖ Varför ventilera? Du är säkert noga med vad barnen äter, men hur ställer du dig till luften de andas? Vi tillbringar ca 90% av tiden inomhus och uppfattar

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat RDAS

Värmeåtervinningsaggregat RDAS Värmeåtervinningsaggregat RDAS Värmeåtervinningsaggregat RDAS är en vidareutveckling av vårt aggregat RDAR. Aggregatet har en roterande värmeväxlare med steglös varvtalsreglering. Detta ger en mycket exakt

Läs mer

something new in the air E4T643

something new in the air E4T643 something new in the air E4T643 E4T643 4.1 Smart Touch elektronisk panel med modulering vid fasta hastigheter Den här kontrollen reglerar rumstemperaturen, helt utan externa givare, i fyra fläkthastigheter

Läs mer

SAVE VTR 150/K. Användarhandbok. Document translated from English 2079971-SE 26-11-2012 A001

SAVE VTR 150/K. Användarhandbok. Document translated from English 2079971-SE 26-11-2012 A001 Document translated from English 2079971-SE 26-11-2012 A001 Originalspråket för dessa anvisningar är engelska. Om anvisningarna är författade på något annat språk, är de en översättning. (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat Dokument översatt från engelska 2076241-SE 03-10-2011 A002 1 Driftsättningsanvisningar Allmänt Systemairs aggregat funktionstestas på fabrik innan leverans. Automatiken är fabriksinställd

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

A70T Ventilationsaggregat. Tryggt val

A70T Ventilationsaggregat. Tryggt val A70T Ventilationsaggregat Tryggt val Allmänt a-collection ventilationsaggregat är konstruerat med senaste teknik för att ge hög luftkomfort med låg driftskostnad. Effektiv värmeåtervinning med roterande

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Luftvärmeaggregat ACJB Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel

Luftvärmeaggregat ACJB Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel Luftvärmeaggregat ACJB för montering, drift och skötsel Mjukvaruversion: 1.2 November 2011 Luftvärmeaggregat ACJB Innehåll Drift & skötsel (för brukaren) System, funktioner, huvuddelar... 3 Kontrollpanel,

Läs mer

PANDION EC PANDION ECE

PANDION EC PANDION ECE PANDION EC PANDION ECE PROJEKTERINGS-, INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING Gnistvägen 1, 06150 BORGÅ FINLAND Tel +358 207 528 800, fax +358 207 528 844 www.enervent.fi version 2006_2 ALLMÄNT TYPBETECKNINGAR

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

Ventilationsaggregat. 5 års garanti

Ventilationsaggregat. 5 års garanti Ventilationsaggregat A70T 5 års garanti Produktbeskrivning Ventilationsaggregat A70T är av typ kryddhyllemodell och monteras i kök tillsammans med spiskåpa eller i annat utrymme med separat styrenhet.

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 4S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus RT 4S-EC-RS REC Temovex 4S-EC-RS Svensktillverkat ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion

Läs mer

DP23 Läckagemätare. Innehållsförteckning:

DP23 Läckagemätare. Innehållsförteckning: DP23 Läckagemätare Innehållsförteckning: 1.Översikt...2 2. Mätprincip...3 3. Installation av instrumentet på rökgassystem...4 4. Utför en mätning...5 5. Valbart Mätläge...7 6. Manuellt Mätläge...8 7. Underhåll...8

Läs mer

DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual

DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual Observera! Värdehandling DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual Observera! Värdehandling SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...3 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...6 Underhåll...10

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001 Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Drift... 2 4 Beskrivning av gränssnitt... 3 4.1 Symboler på displayen...

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

Swegon CASA R85. Värmeåtervinningsaggregat med roterande värmeväxlaref BOSTADSVENTILATION

Swegon CASA R85. Värmeåtervinningsaggregat med roterande värmeväxlaref BOSTADSVENTILATION Swegon CASA R85 Värmeåtervinningsaggregat med roterande värmeväxlare Värmeåtervinningsaggregat med roterande värmeväxlaref ör villor, flervåningshus och fritidsbostäder under 170 m 2. Även lämplig för

Läs mer

TX Elektronisk control

TX Elektronisk control TX Elektronisk control Version 1.1 Rev. 14. dec 2011 Sida 1 av 20 1.0.0 Innehållsföteckning 1.0.0 Innehåll... 2 2.0.0 Översikt... 3 3.0.0 Beskrivning av funktionen... 4 3.1.0 Användarfunktioner... 4 3.1.1

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 25S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus REC Temovex 25S-EC-RS Svensktillverkat ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion

Läs mer

ILTO Econo kan anslutas till vattenburet värmesystem Framledning Vattenflöde Luftflöde l/s l/h Effekt kw 100 Framledning Vattenflöde Luftflöde l/s

ILTO Econo kan anslutas till vattenburet värmesystem Framledning Vattenflöde Luftflöde l/s l/h Effekt kw 100 Framledning Vattenflöde Luftflöde l/s ILTO-VENTILATIONSAGGREGAT I UTVECKLINGENS CENTRUM ILTO H och H7 VENTILATION MED VÄRMEÅTERVINNING För villor, kontors-, affärs- och mötesutrymmen, daghem etc. Kan placeras i kalla utrymmen (eleftervärmemodellen)

Läs mer

Drift och skötselanvisningar

Drift och skötselanvisningar Drift och skötselanvisningar VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 01 25 Sida 1 av 8 Dok. Nr. D1034 03 Innehåll 1. Allmänt... 3 Användningsområde... 3 Översikt

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat ILOX 89

Värmeåtervinningsaggregat ILOX 89 Värmeåtervinningsaggregat ILOX 89 Värmeåtervinningsaggregat ILOX 89 återvinner energi ur frånluften via en effektiv motströmsvärmeväxlare. Aggregatet är utrustat med Fläkt Woods styrsystem Curo som kompletteras

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat RDKS

Värmeåtervinningsaggregat RDKS Värmeåtervinningsaggregat RDKS Värmeåtervinningsaggregat RDKS är en vidareutveckling av vårt aggregat RDKR. Aggregatet har en roterande värmeväxlare med steglös varvtalsreglering vilket medför en noggrann

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

Ventilationsaggregat med värmeåtervinning. Planerings-, installations- och bruksanvisning EDA

Ventilationsaggregat med värmeåtervinning. Planerings-, installations- och bruksanvisning EDA Ventilationsaggregat med värmeåtervinning Planerings-, installations- och bruksanvisning Läs denna anvisning noggrant innan du installerar aggregatet och spara anvisningen för framtida behov. EDA Enervent

Läs mer

SAVE VTC 300. Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion

SAVE VTC 300. Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion 2014 Copyright Systemair AB Systemair AB påtar sig inget ansvar för eventuella fel i kataloger, broschyrer och andra trycksaker. Systemair AB förbehåller

Läs mer

121SE. Vallox. Bruks- och underhållsinstruktion. Lågenergiventilationsaggregat med värmeåtervinning. Typ 3560 Modeller VALLOX 121 SE R VALLOX 121 SE L

121SE. Vallox. Bruks- och underhållsinstruktion. Lågenergiventilationsaggregat med värmeåtervinning. Typ 3560 Modeller VALLOX 121 SE R VALLOX 121 SE L Typ 3560 Modeller VALLOX 121 SE R VALLOX 121 SE L Lågenergiventilationsaggregat med värmeåtervinning @ Vallox 1.09.414 S 29.3.2011 SNABBGUIDE 11 VALLOX 121 SE har grundinställts enligt normalförhållandena

Läs mer

AW Värmefläktar för värmevatten

AW Värmefläktar för värmevatten Värmefläktar för värme Värmefläktar för värme fläktarna används för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, butiker och liknande. Snygg design, med enkla rena former,

Läs mer

LTR-6 PROJEKTERINGS-, INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING. Gnistvägen 1, 06150 BORGÅ FINLAND Tel +358 207 528 800, fax +358 207 528 844 www.enervent.

LTR-6 PROJEKTERINGS-, INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING. Gnistvägen 1, 06150 BORGÅ FINLAND Tel +358 207 528 800, fax +358 207 528 844 www.enervent. LTR-6 PROJEKTERINGS-, INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING Gnistvägen 1, 06150 BORGÅ FINLAND Tel +358 207 528 800, fax +358 207 528 844 www.enervent.fi 2006_1 TYPBETECKNINGAR Före Du börjar läsa, kontrollera

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

LTR-3 PROJEKTERINGS-, INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING. Gnistvägen 1, 06150 BORGÅ FINLAND Tel +358 207 528 800, fax +358 207 528 844 www.enervent.

LTR-3 PROJEKTERINGS-, INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING. Gnistvägen 1, 06150 BORGÅ FINLAND Tel +358 207 528 800, fax +358 207 528 844 www.enervent. LTR-3 PROJEKTERINGS-, INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING Gnistvägen 1, 06150 BORGÅ FINLAND Tel +358 207 528 800, fax +358 207 528 844 www.enervent.fi 2006_1 TYPBETECKNINGAR Före Du börjar läsa, kontrollera

Läs mer

Enervent EDA kylning. CG - Cooling Geo jordkyla CX - DX kylbatteri

Enervent EDA kylning. CG - Cooling Geo jordkyla CX - DX kylbatteri Installations- och kopplingsinstruktioner Enervent EDA kylning CG - Cooling Geo jordkyla CX - DX kylbatteri CG-MODELLERNAS KYLBATTERI PUMPENS ON/OFF STYRNING (POTENTIALFRI KONTAKT) 24/0-0VDC MATNING/REGLERING

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT 1. Allmänt Fläktstyrningen MIRU Control kan styra en takfläkt av typ MIRUVENT. Med hjälp av bus-kommunikation kan upp till tio takfläktar med styrutrustning

Läs mer

RoomMaster ABR - storlek 1 Drift- och skötselanvisning

RoomMaster ABR - storlek 1 Drift- och skötselanvisning RoomMaster ABR - storlek 1 Drift- och skötselanvisning Innehåll Innehållsförteckning Sid Allmänt... 3 Kontrollpanel... 4 Larm... 4 Drift... 4 Öppning av aggregatlucka... 5 Filter... 5 Roterande värmeväxlare...

Läs mer

Bruksanvisning. Digital styrpanel Digi II. Model 1601-12. För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5

Bruksanvisning. Digital styrpanel Digi II. Model 1601-12. För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5 Bruksanvisning Digital styrpanel Digi II Model 1601-12 För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5 Tack för att du väljer kvalitetsprodukter Vi tror att våra produkter kommer att uppfylla dina

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 4S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus REC Temovex 4S-EC-RS ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion - Energisparfunktion

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

PEGASOS XL PROJEKTERINGS-, INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

PEGASOS XL PROJEKTERINGS-, INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING PEGASOS XL PROJEKTERINGS-, INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING Gnistvägen 1, 06150 BORGÅ FINLAND Tel +358 207 528 800, fax +358 207 528 844 www.enervent.fi 2006_2 TYPBETECKNINGAR Före Du börjar läsa, kontrollera

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00S RT-00S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-00S Allmänt REC Temovex 00S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat RDKS

Värmeåtervinningsaggregat RDKS Värmeåtervinningsaggregat Värmeåtervinningsaggregat Värmeåtervinningsaggregat är en vidareutveckling av vårt aggregat RDKR. Aggregatet har en roterande värmeväxlare med steglös varvtalsreglering vilket

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 25S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus REC Temovex 25S-EC-RS Svensktillverkat ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion

Läs mer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 SV G F E D B C A 3 SVENSKA 17-20 4 SÄKERHET Observera följande instruktioner vid användning av enheten. 7 Enheten är bara utformad för användning i hemmet. 7 Använd aldrig enheten

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus RT 7S-EC-RS REC Temovex 7S-EC-RS Svensktillverkat ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion

Läs mer