WYA. HOLDING AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq Stockholm First North APRIL 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WYA. HOLDING AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq Stockholm First North APRIL 2015"

Transkript

1 WYA HOLDING AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq Stockholm First North APRIL 2015

2 innehåll L Viktig information 3 Bakgrund och motiv 4 Intervju med Bea Åkerlund 6 En marknad i tillväxt 8 Verksamhet 11 Finansiell översikt 18 Aktiekapital och ägarförhållanden 27 Styrelse och ledning 28 Legala frågor och kompletterande information 31 Riskfaktorer 33 Skattefrågor i Sverige 35 Bolagsordning 37 PLATTFORMEN WHOYOUARE är uppbyggd av tre delar. Kärnverksamheten utgörs av onlinebaserad försälning av kläder och accessoarer på e-handelsplatsen Kring denna har det sociala nätverket och arbetsverktyget samt showroomet The byggts upp. Läs mer på sidorna

3 Viktig information VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ Stockholm. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en certified adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North. DEFINITIONER Med WYA Holding eller Bolaget avses koncernen bestående av WYA Holding AB (publ) (org. nr ) och dess dotterbolag i USA, WHOYOUARE LLC (org. nr. EIN ) med säte i Los Angeles. Med WHOYOUARE avses WYA Holdings plattform WHOYOUARE som består av The och Med First North avses NASDAQ Stockholm First North. Med Bolagsbeskrivningen avses föreliggande bolagsbeskrivning som upprättats inför WYA Holdings listning på First North. Med Euroclear Sweden avses Euroclear Sweden AB (org. nr ). Med Remium avses Remium Nordic AB (org. nr ). VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Varje investerare bör noggrant överväga information som lämnas i Bolagsbeskrivningen, i synnerhet de faktorer som nämns under avsnittet Riskfaktorer som beskriver vissa risker som är förknippade med en investering i WYA Holding AB. Bolagsbeskrivningen har upprättats med anledning av föreliggande listning av Bolagets aktier på First North. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med listningen och inget prospekt kommer att registreras hos Finansinspektionen med anledning av listningen. Bolagsbeskrivningen utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i WYA Holding AB. FRAMTIDSINRIKTAD INFORMATION Bolagsbeskrivningen innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden finns i flera avsnitt och inkluderar uttalanden rörande Bolagets nuvarande avsikter, bedömningar och förväntningar. Ord såsom anser, avser, bedömer, förväntar sig, förutser, planerar eller liknande uttryck indikerar vissa av dessa uttalanden. Andra sådana uttalanden identifieras utifrån det aktuella sammanhanget. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av. VIKTIGA DATUM Första dag för handel på First North: 22 april 2015 AKTIEINFORMATION Kortnamn: WYA B ISIN-kod: SE ÅRSSTÄMMA Årsstämma avseende 2014: 22 maj 2015 TIDPUNKTER FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport 3 månader: 22 maj 2015 Halvårsrapport 6 månader: 26 augusti 2015 Delårsrapport 9 månader: 25 november 2015 Bokslutskommuniké 2015: 22 februari

4 Bakgrund och motiv WYA Holding grundades 2013 av Bea Åkerlund med flera med målet att genom plattformen WHOYOUARE koppla samman designers och kreatörer med stylister, creative directors och slut konsumenter över hela världen. WYA Holdings vision är att plattformen WHOYOUARE ska vara förstahandsvalet för personer verksamma inom fashion att mötas, utbyta erfarenheter och göra affärer. Kärnverksamheten utgörs av onlinebaserad försäljning av kläder och accessoarer på e-handelsplatsen YOUARE. Kring denna har det sociala nätverket och affärsverktyget samt showroomet The byggts upp med målet att stötta e-handelsförsäljningen, men också generera egna intäkter. THE The är ett fysiskt showroom beläget i hjärtat av Hollywood, Los Angeles. I showroomet visar några av världens för stunden mest eftertraktade och nyskapande designers delar av sina senaste kollektioner. Fokus ligger huvudsakligen på accessoarer, bl a smycken, hattar och skor. Showroomet möjliggör enskilda visningar och försäljning direkt mot utvalda kundgrupper. Kollektionerna visas primärt för utvalda trendsättare, vilka genom att använda plaggen eller accessoarerna sedan marknadsför dem mot en bredare global publik. Värdet för WYA Holding ligger huvudsakligen i provision på sålda plagg, men showroomet fungerar även som ett viktigt marknadsföringsinstrument för hela plattformen WHOYOUARE. Läs mer på sid är ett socialt nätverk och affärsverktyg för olika professioner inom mode och fashion: design ers, stylister, fotografer, ljussättare, projektledare, m.fl. Utöver möjligheten att skapa profil-, portfolio- och projektsidor ryms här även funktionalitet som stödjer och möjliggör förfrågningar, samarbete och affärer mellan krea törer över hela världen. Läs mer på sid. 14. E-handelsplatsen gör det möjligt för utvalda designers och varumärken att sätta upp sina egna online-butiker och genom dessa marknadsföra och sälja kollektioner till slutkonsumenter över hela världen. WHO YOUARE utgör en unik, exklusiv säljkanal som når en global målgrupp och ger säljarna högre marginaler jämfört med traditionell återförsäljarbaserad försäljning. Utöver möjligheten till traditionell online-försäljning rymmer e-handelsplatsen även omfattande komplet terande funktionalitet av social karaktär samt möj lighet till försäljning genom affilierade nätverk. Läs mer på sid

5 EN SNABBT VÄXANDE MARKNAD WYA Holdings huvudsakliga inkomstkälla kommer att utgöras av kommission relaterad till onlinebaserad försäljning av kläder och accessoarer. Försäljningen av mode via internet har under senare år vuxit mycket kraftigt. Med en omsättning på cirka 41 miljarder USD var e-modehandeln 2012 den näst största och den snabbast växande e-handelssektorn i USA. Den snabba tillväxten väntas fortsätta framöver. På global nivå beräknas kläd- och skoförsäljningen att öka till över 300 miljarder USD fram till OM LISTNINGEN Listningen av WYA Holding på First North är ett naturligt led i att utveckla Bolaget och utgör en kvalitetsstämpel mot kunder och samarbetspartners som förväntas stärka varumärket WHOYOUARE. Listningen kommer underlätta rekrytering av nyckelpersoner samt skapar även en likvid tillgång för Bolagets aktieägare. Slutligen ges även möjlighet till framtida strukturaffärer med den egna aktien som betalningsmedel. STYRELSEFÖRSÄKRAN Styrelsen för WYA Holding är ansvarig för informationen i föreliggande bolagsbeskrivning, vilken har upprättats med anledning av ansökan om listning av Bolagets aktier på First North. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i denna bolagsbeskrivning är riktiga och överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Stockholm den 20 april 2015 Styrelsen i WYA Holding AB (publ) 5

6 INTERVJU MED BEA ÅKERLUND, GRUNDARE Kommer du ihåg när du var i början av din karriär; du hade idéerna, visionen och viljan. Du satsade allt, trodde på din talang och såg bara möjligheter. Du ville göra något bra och var säker på att du skulle lyckas. Utmaningen låg inte i din förmåga utan i att komma igång att få uppmärksamhet och få in en fot innanför rätt dörr. Tänk om du hade haft en guide någon som gått igenom samma resa och kunde ge råd om riktning och vägval? Efter över 20 år i branschen är det dags för Bea Åkerlund att ge tillbaka. Plattformen WHOYOUARE gör det möjligt för kreatörer och trendsättare inom mode och fashion att nå ut, maximera kreativiteten, samarbeta, sälja och göra affärer. 6 BERÄTTA OM WHOYOUARE! Jag har varit verksam så länge nu och har så mycket att vara tacksam för. Nu känner jag att det är dags att ge något tillbaka. Jag startade med två tomma händer, har jobbat hårt för att uppfylla mina drömmar och vill nu hjälpa andra att uppfylla sina. Min vision är att lyfta fram nästa generations talanger. Under flera år har jag drömt om att skapa en plats för kreatörer där de kan bli upptäckta, utvecklas och nå ut. Jag vill skapa ett kreativt nätverk som möjliggör samarbeten mellan branschens mest visionära kreatörer, inspiratörer och trendsättare. Jag kommer så väl ihåg hur det var i början; hur man står med så mycket energi, lust och vilja men helt saknar plattformen och nätverket. Som ung designer kan du vara hur duktig som helst, men når du inte ut så spelar det ingen roll. Och om du väl når ut ställs du snabbt inför helt nya typer av utmaningar som du oftast inte alls är beredd på: du måste kunna hantera det affärsmässiga, få ordning på produktion, distribution, marknadsföring och försäljning. Här misslyckas alltför många duktiga kreatörer. Här vill jag göra skillnad.

7 HUR KOM DU PÅ IDÉN? Jag har varit i modebranschen i över tjugo år, och får ofta förfrågningar från väldigt begåvade människor som vill visa sina kreationer. Idén till WHOYOUARE växte ur min frustration över bristen på strukturerade kontaktytor för att sammanföra designers med stylister. Det saknas idag en plattform där det är möjligt att visa portfolios, få kontakt med andra kreatörer, marknadsföra och sälja; en plattform som gör det möjligt att enkelt koppla ihop designers, stylister och konsumenter från hela världen. WHOYOUARE BESTÅR IDAG AV TRE OLIKA DELAR. HUR HÄNGER DE SAMMAN? WHOYOUARE har tre sammanhängande delar; The och De fyller lite olika funktioner men stöttar och stödjer varandra väldigt väl. är en plats där designers kan visa upp sitt arbete i en miljö som är speciellt anpassad för kreatörer. Det är ett ställe där man kan bli upptäckt, inspirerad och hitta möjligheter till samarbeten med de mest innovativa stylisterna idag. Vad vi erbjuder är en omfattande, helt unik, databas med internationella talanger, åtkomlig för stylister, trendsättare och konsumenter över hela världen. Plattformen underlättar kontaktskapandet och gör det möjligt för både designers och stylister att fokusera på den kreativa sidan av jobbet. The skapades som ett resultat av det stora antalet förfrågningar jag fick från designers som behövde en plats där de kan visa sin talang och sina kreationer fysiskt. Vi har därför skapat ett helt nytt koncept i vilket vi sätter fokus på det kreativa och visar upp kreationerna som konstinstallationer. Fokus här ligger på accessoarer d.v.s. smycken, hattar och skor mm. Slutligen har vi där vi ger designers möjlighet att nå ut till konsumenter över hela världen. Vi hjälper dem att komma igång med marknadsföring, försäljning och administration. Och de får tillgång till en plattform med helt unik möjlighet till spridning. Vår huvudsakliga intäkts källa kommer att bestå av kommission på sålda varor. BEA ÅKERLUND GRUNDARE/ GLOBAL CREATIVE DIRECTOR HUR SER AFFÄRS- OCH INTÄKTSMODELLEN UT FÖR WHOYOUARE? KOMMER NI TJÄNA PENGAR? Absolut. Vi drivs utifrån en strikt affärsmässig logik. Ingen verksamhet kan drivas utan ett resultat och en lönsamhet som tillåter fortsatta investeringar och utveckling. Visionen att underlätta för nästa generations främsta designers och kreatörer är helt förenlig med ett sunt affärstänkande. Intresset för mode och fashion är enormt stort och växande. Vår huvudsakliga intäktskälla kommer att bestå av kommission på sålda varor. Upplägget är enkelt: genom att hjälpa våra designers att sälja mer skapar vi intäkter för oss själva. Det blir en tydlig win-win-situation för alla inblandande. VAD HAR DU FÖR RÅD ATT GE TILL DAGENS UNGA DESIGNERS OCH STYLISTER? Ska man lyckas måste man vara ärlig mot sig själv och också våga vara sig själv inför andra. Jag vill påminna människor om att om de följer sitt hjärta och gör det de brinner för så kommer de att lyckas. Gör du något du älskar kan det inte resultera i något annat än succé. Det är bakgrunden till namnet WHOYOUARE var den du vill vara. FAKTA BEA ÅKERLUND Bea Åkerlund är en av världens ledande och mest kända stylister och kostymörer. Hon har under sin karriär arbetat med flera av världens mest kända artister, bl a Madonna, Beyonce, Lady Gaga, Rhianna och Britney Spears. 7

8 En marknad i tillväxt WYA Holdings intäkter förväntas huvudsakligen att genereras genom kommission på försäljning genom e-handelsplatsen Marknaden för online-baserad försäljning av mode och fashion har under senare år ökat mycket kraftigt. Bara i USA omsatte marknaden cirka 41 miljarder USD under

9 Försäljningen av mode och fashion online har under senare år haft en mycket kraftig tillväxt. Bara de senaste fem åren har den globala försäljningen ökat med över 120 procent. USA utgör fortfarande den största enskilda geografiska marknaden sett till omsättning omsatte den amerikanska marknaden för onlinebaserad försäljning av mode och fashion cirka 41 miljarder USD, vilket gjorde segmentet till den näst största och den snabbast växande e-handelssektorn i USA. Fram till 2016 väntas omsättningen öka till cirka 73 miljarder USD, motsvarande en årlig tillväxt om cirka 16 procent. Även på andra geografiska marknader väntas tillväxten vara betydande väntas t.ex. den kinesiska kläd- och skomarknaden passera den amerikanska och bli världens största enskilda onlinemarknad för mode och fashion. LÅG PENETRATIONSGRAD ÖPPNAR MÖJLIGHETER FÖR FORTSATT TILLVÄXT Trots den kraftiga tillväxten är potentialen i marknaden fortsatt mycket stor. Den genomsnittliga globala e-handelspenetrationen uppgick 2013 till endast 4,6 procent. Variationen mellan olika geografiska marknader var dock stor. WYA Holding räknar med en fortsatt ökning av de totala globala e-handelsintäkterna då e-handeln fortsätter att växa snabbare än övrig konsumentinriktad detaljhandel. REGION E-HANDELS PENETRATION 2008 (%) E-HANDELS PENETRATION 2013 (%) Globalt 2,4 4,6 Nordamerika 3,9 6,7 Västeuropa 2,7 5,5 Asien/Stillahavsområdet 1,6 4,4 Östeuropa (exkl. Ryssland) 1,7 3,4 Ryssland 1,3 2,8 Australasien 1,3 2,7 Latinamerika 1,1 2,2 Mellanöstern och Afrika 0,3 0,4 Källa: Euromonitor International, juni AVGÖRANDE FAKTORER WYA Holding urskiljer två förmågor som är särskilt viktiga för att lyckas inom försäljning av mode och fashion online. I båda fallen har Bolaget en stark position och unik kompetens. Förmåga att attrahera framstående designers, stylister och andra trendsättare inom fashion och mode: Genom tillgången till Bea Åkerlund och hennes nätverk har WYA Holding AB en unik förmåga att attrahera nästa generations mest framstående designers, stylister och andra trendsättare till plattformens olika delar: e-handelstjänsten showroomet The och nätverket Förmåga till integration mellan fysiska och digitala kanaler För att lyckas nå dagens och i ännu högre utsträckning morgondagens konsumenter krävs en god kunskap om hur man bäst integrerar fysiska och digitala kanaler för att nå slutkonsumenterna. WYA Holdings strategi att erbjuda såväl en digital e-handelsplattform WHOYOUARE) som ett fysiskt showroom (The skapar här en stor fördel. Genom att dessutom helt integrera sociala medier och nätverksmöjligheter i erbjudandet skapas unika fördelar som alla bidrar till att stärka plattformen WHOYOUAREs position. FLERA SAMVERKANDE DRIVKRAFTER Till de viktigare drivkrafterna bakom den kraftiga tillväxten hör ett ökat globalt fokus på prisvärde, bekvämlighet och exklusivitet, förbättrade leverans- och onlinebetalningsmetoder samt ett skifte mot mobila enheter smartphones och surfplattor. Bara i Europa mer än dubblerades antalet mobila enheter mellan 2009 och 2013; från 208 miljoner till 480 miljoner, och förväntas öka ytterligare med i genomsnitt 12 procent per år fram till Kopplat till detta finns även en mycket kraftig tillväxt inom olika sociala medier och nätverk, såsom Instagram, Facebook, Pinterest och LinkedIn. 9

10 KONKURRENS Utöver renodlade onlineaktörer lägger även traditionella varumärken och modekedjor allt mer fokus på onlineförsäljning. Framväxten av standardiserade e-handelsverktyg har gjort det allt enklare och billigare att bygga upp och hantera försäljning över Internet. Med ett växande antal modebutiker och nya oberoende varumärken och återförsäljare på frammarsch, både på Internet och i övrigt, har flera olika affärsmodeller utvecklats. Till de mer framgångsrika hör onlinebaserade marknadsplatser, där olika varumärken samlas på en gemensam plattform och via denna marknadsförs mot slutkonsumenterna. Marknadsplatserna drar fördel av globala modetrender och kopplar ihop sin internationella kundbas med lokala varumärken från hela världen. Till de största hör ASOS Marketplace, som lanserades 2010 och idag erbjuder över produkter från 750 boutiquer i 95 länder och oberoende försäljare i 98 länder. Mot provision ger ASOS olika designers möjlighet att starta boutiquer på sin webbplats för att sälja egna kreationer och vintageplagg. Ett annat exempel är Boticca som har användare och köper in design från över 330 oberoende designers och nystartade märken. Bottica har över produkter från 40 länder. Försäljningen av mode och fashion online väntas fortsätta att öka mycket kraftigt. 10

11 Verksamhet WYA Holding AB grundades 2013 av Bea Åkerlund med målet att genom plattformen WHOYOUARE koppla samman framstående designers och kreatörer med stylister, creative directors och slutkonsumenter. Kärnverksamheten utgörs av onlinebaserad försäljning av kläder och accessoarer på e-handelsplatsen O11

12 VISION WYA Holdings vision är att plattformen WHOYOUARE ska vara förstahandsvalet för kreatörer inom fashion, etablerade såväl som nya talanger, att mötas, utbyta erfarenheter och göra affärer. WHOYOUARE ska vara en plats som främjar kreativitet, nytänkande och tillväxt. PLATTFORMEN WHOYOUARE Plattformen WHOYOUARE är uppbyggd av tre delar. Kärnverksamheten utgörs av onlinebaserad försäljning av kläder och accessoarer på e-handelsplatsen Kring denna har det sociala nätverket och arbetsverktyget samt showroomet The WHOYOUARE byggts upp med målet att stötta e-handelsförsäljningen, men också generera egna intäkter. Alla varumärken och designers som är representerade på WHO YOUARE är handplockade av Bea Åkerlunds team. Genom plattformen WHOYOUARE skapas en unik, exklusiv säljkanal med flera fördelar: möjligheten att nå en global målgrupp högre marginaler jämfört med traditionell återförsäljarbaserad försäljning optimerade förutsättningar för hög trafik samordning av marknadsföring, reklam och PR. WHOYOUARE The 12

13 är ett socialt nätverk och affärsverktyg för professionella aktörer inom mode och fashion. Här ges designers, stylister, fotografer, ljussättare, projektledare m.fl. möjlighet att skapa profilsidor och därigenom visa upp och marknadsföra kollektioner eller tjänster. S HOW Avancerad sökfunktionalitet gör det möjligt för världens ledande C A SE Y O U R B E S T WO R K stylister, creative directors och andra trendsättare att snabbt och effektivt söka specifika designers, plagg, Create accessoarer a personalized profile where eller tjänster inom utvalda områden. you can upload your portfolio and show the world who you are. Utöver möjligheten att skapa och dela portfolios ryms här även funktionalitet som stödjer och möjliggör jobbförfrågningar och samarbete mellan kreatörer över hela världen. Syftet med den globala plattformen är dels att möjliggöra och underlätta kontaktskapande, utbyte av idéer och nya affärer, dels att bygga varumärket WHOYOUARE gentemot några av WYA Holdings viktigaste mål grupper. För WYA Holding medför det även möjlig heter att konvertera FILTER användare av YOUARE till YOUARE och The Genom den nära kopplingen till e-handelsplattformen skapas även möjlighet till kommissionsintäkter. BROWSE WEB PHONE SEARCH IPAD ett unikt forum och socialt nätverk för designers, stylister och kreatörer över hela världen BRADLEY KENNETH KOBI LEVI MURMUR Några av våra nuvarande medlemmar O UR CURRE NT NE T W O RK MEMEB E R S GASOLINE GLAMOUR KRISTINA DRAGOMIR SLIGHT JEWLERY H&H NAILS LYNN BAN STEAMPUNK WOLF HOUSE OF EMMANUELE MAJESTY BLACK YVY D I S C O VER, G E T INSPI R E D O R B E DI S COV E Browse through designs fro world to find new talent, ge have our own work discove HOUSE OF MALAKAI MISHKA PIAF YUMA NAKAZATO 13

14 The The är ett fysiskt showroom beläget i hjärtat av Hollywood, Los Angeles. I showroomet visar några av världens för stunden mest eftertraktade och nyskapande designers, både etablerade och nya, delar av sina senaste kollektioner. Fokus ligger huvudsakligen på accessoarer, bl a smycken, hattar och skor. Showroomet möjliggör enskilda visningar och försäljning direkt mot utvalda kundgrupper. Kollektionerna visas primärt för utvalda trendsättare, vilka genom att använda plaggen eller accessoarerna sedan marknadsför dem mot en bredare global publik. I mitten av april 2015 var 42 designers representerade genom The YOUARE. Som komplement till själva showroomet erbjuds även ett antal kringtjänster som gör det möjligt för WYA Holding att erbjuda en unik helhetslösning som gör företaget till en effektiv mellanhand mellan den enskilda designern och slutkonsumenter över hela världen. Utöver försäljning via YOUARE erbjuds även tjänster inom fotografi och styling, utveckling av webbplatser, management och administration - alla med syftet att maximera den enskilda designerns möjlighet att nå ut mot en bred global målgrupp. Knutet till showroomet finns även ett unikt nätverk av stylister, formgivare och bloggare, vilka tillsammans optimerar möjligheten till uppmärksamhet och spridning. Värdet för WYA Holding ligger huvudsakligen i provision på sålda plagg, men showroomet fungerar även som ett viktigt marknadsföringsinstrument för hela platt formen WHOYOUARE. WYA Holding hyr lokalen, som är helt utformad och anpassad efter verksamhetens behov. 14

15 är en onlinebaserad marknadsplats för mode och fashion. Genom möjliggörs för designers och varumärken att skapa sina egna online-butiker och genom dessa marknadsföra och sälja kollektioner till slutkonsumenter över hela världen. WYA Holding tillhandahåller marknadsplatsen, den tekniska plattformen samt en unik branschförståelse. Säljaren ansvarar själv för relationen till slutkonsumenten, lagerhållning, distribution, fakturering samt eventuella returer. För flera av dessa tjänster kan dock säljaren, mot ersättning, välja att använda WYA Holdings kontrakterade partners. Intäkterna relaterade till utgörs primärt av kommission på sålda varor. Kommissionens storlek varierar mellan 6 och 35 procent baserat på priset till konsument. I mitten av april 2015 var cirka 300 butiker anslutna till Utöver möjligheten till traditionell online-försäljning rymmer plattformen även omfattande kompletterande funktionalitet av social karaktär samt möjlighet till försäljning genom affilierade nätverk. Hit hör funktionen Fynds, som gör det möjligt för utvalda trendsättare och bloggare, sk. Fynders, att tipsa, dela information och länkar på sina respektive sociala plattformar på. I de fall länkandet genererar försäljning utgår provision som delas mellan WYA Holding och Fyndern. 15

16 STATUS APRIL 2015 WYA Holdings mål är att etablera WHOYOUARE som ett starkt varumärke inom fashion, huvudsakligen online men även i fysiska kanaler. Fokus har sedan bolaget bildades i början av 2013 legat på affärs- och konceptutveckling, organisationsuppbyggnad samt teknisk utveckling av dels e-handeltjänsten WHOYOUARE, dels den tekniska plattform som möjliggör nätverkande och delning av portfolios YOUARE. Stort fokus har även legat på utveckling och iordningställande av WYA Holdings fysiska showroom The beläget i Los Angeles. Showroomet The lanserades i mars Intresset för både showroomet och de utställande varumärkena har varit stort och vida överträffat förväntningarna. I mitten av april 2015 var 42 designers representerade genom The och lanserades i mitten av april De tekniska plattformarna är färdigutvecklade och arbetet framöver kommer huvudsakligen inriktas på marknadsföring och fortsatta förbättringar utifrån användarnas önskemål. I mitten av april 2015 var cirka 300 butiker anslutna till Antalet registrerade användare av YOUARE uppgick till cirka Fundamenten för WYA Holdings verksamhet i form av organisation och tekniska plattformar finns därmed på plats. Utöver kontinuerliga förbättringar kommer fokus framöver att ligga på marknadsföring och rekrytering av användare, framför allt designers, till e-handelstjänsten. SUCCESSIV VIDAREUTVECKLING OCH BREDDNING AV ERBJUDANDET Med ett fortsatt fokus på e-handel och fashion kommer WYA Holding successivt att bredda och utveckla erbjudandet till näraliggande områden och därmed bygga ut plattformen WHOYOUARE. Expansionen kan komma att ske i egen regi, genom samarbete med partners eller genom förvärv. 16 Målet är att etablera WHOYOUARE som ett starkt varumärke inom fashion.

17 ORGANISATION Antalet anställda inom WYA Holding uppgick i slutet av mars 2015 till 13 personer, inklusive VD (antal personer i bolaget är både anställda och inhyrda på konsultbasis). Moderbolaget WYA Holding AB är baserat i Stockholm. Här återfinns VD samt finans- och administrativa funktioner. Den dagliga operativa verksamheten, inklusive teknisk och kommersiell projektledning utförs inom dotterbolaget WHOYOUARE LLC med bas i Los Angeles. Inom organisationen finns omfattande nyckelkompetens inom flera för verksamheten kritiska områden: teknisk och kommersiell projektledning, finans och marknadsföring. Utöver de egna medarbetarna anlitas konsulter för marknadsföring, IT, ekonomi och regulatoriska frågor. OFFICE WYA HOLDING AB TORI SKOGLUND VD WHOYOUARE LLC CYNTHIA VIGIL CEO USA TECH DEVELOPMENT FOUNDER AND CREATIVE DIRECTOR B. AKERLUND MARKETING Så skapar WHOYOUARE värde DESIGNERS STYLISTER KONSUMENTER Kostnadseffektiv onlinebaserad marknadsföring och försäljning för en global målgrupp Högre marginaler jämfört med traditionell återförsäljarbaserad försäljning Optimerade förutsättningar för hög trafik En unik plattform som underlättar sökandet av såväl specifika plagg/accessoarer, som specifika designers och varumärken globalt eller utifrån definierade städer, länder eller geografiska marknader. Projekt- och processverktyg som underlättar det löpande arbetet Unika möjligheter att knyta kontakter, marknadsföra tjänster och bygga nätverk Samordning av marknadsföring, reklam och PR. Exponering i alla tre segmenten Möjlighet att köpa unika plagg och accessoarer - när som helst, var som helst. Inspiration genom artiklar, intervjuer och film, samarbeten med bloggare och trendsättare Lättillgänglighet 17

18 18D WYA HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq Stockholm First North Finansiell översikt

19 WYA Holding AB har sedan Bolaget grundades 2013 genomfört tre emissioner om sammantaget 55 miljoner SEK. Den senaste nyemissionen slutfördes i september 2014 och uppgick till 35 miljoner SEK. Denna nyemission genomfördes till kursen 20 SEK per aktie, vilket motsvarar en pre-money -värdering av Bolaget om 100 miljoner SEK och en post-money -värdering om 135 miljoner SEK. Fram till dags dato har verksamheten inte haft några intäkter i form av försäljning av tjänster eller produkter. Kostnaderna har huvudsakligen bestått av utgifter för affärs- och konceptutveckling, marknadsbearbetning samt byggandet av organisation. NETTOSKULDSÄTTNING Nedan redovisas WYA Holdings nettoskuldsättning per den 31 mars (KSEK) (A) Kassa (B) Likvida medel (C) Lätt realiserbara värdepapper (D) Summa likviditet (A+B+C) (E) Kortfristiga fordringar 632 (F) Kortfristiga bankskulder (G) Kortfristig del av långfristiga skulder (H) Andra kortfristiga skulder (I) Summa kortfristiga skulder (F+G+H) ** (J) Netto kortfristig skuldsättning (I-E-D) (K) Långfristiga banklån (L) Emitterade obligationer (M) Andra långfristiga skulder (N) Långfristig skuldsättning (K+L+M) 0 (O) Nettoskuldsättning (J+N) ** Räntebärande och icke räntebärande skulder ingår i nettoskuldsättningen. KAPITALISERING Nedan redovisas WYA Holdings kapitalisering per den 31 mars 2015 Summa kortfristiga skulder mot borgen eller garanti mot säkerhet blancokrediter ANALYS AV KOSTNADER OCH INVESTERINGAR UNDER 2014 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER KSEK Marknadsföring, PR Köpta tjänster, legal, accounting, IT Admin, kontor, försäkringar Avskrivningar Övriga kostnader, valutaförändring Totalt INVESTERINGAR Utvecklingskostnader WHOYOUARE Website Utvecklingskostnader Network, App Utvecklingskostnader Shop, e-handel Domäner 234 Totalt SKULDER Bolagets skuldsättning bestod per den 31 mars 2015 av totalt 1237 KSEK, varav 851 KSEK avser leverantörsskulder. FINANSIELLA RESURSER Styrelsens bedömning är att WYA Holdings nuvarande rörelsekapital och likviditet är tillräckligt för Bolagets verksamhet avseende den kommande tolvmånadersperioden från upprättandet av denna Bolagsbeskrivning. Denna bedömning baseras på Bolagets kortfristiga finansiella resurser som främst utgörs av tillgängliga likvida medel, vilka per 31 mars 2015 uppgick till ca 18 MSEK. FÖRVÄNTAD UTVECKLING KOMMANDE ÅR WYA Holdings plattform WHOYOUARE lanserades under våren Tillväxthastigheten och förmågan att generera intäkter framöver kommer att bero på ett antal faktorer, primärt hur framgångsrikt Bolaget är i etableringen av plattformen bland prioriterade målgrupper. RÄKENSKAPER På sidorna återfinns ett utdrag ur WYA Holdings årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisningen är reviderad och kommer att framläggas på årsstämman den 22 maj De reviderade årsredovisningarna för 2013 och 2014 finns också tillgängliga på WYA Holdings hemsida Summa långfristiga skulder 0 mot garanti eller borgen mot säkerhet blancokrediter Eget kapital Aktiekapital 676,5 Reservfond Andra reserver 19

20 RESULTATRÄKNING KONCERNEN SEK Aktiverat arbete för egen räkning Summa Intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets förlust

WYA HOLDING AB (PUBL) KVARTALSRAPPORT JANUARI MARS 2015

WYA HOLDING AB (PUBL) KVARTALSRAPPORT JANUARI MARS 2015 WYA HOLDING AB (PUBL) KVARTALSRAPPORT JANUARI MARS 2015 KVARTALSRAPPORT FÖR WYA HOLDING AB 1 januari-31 mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Aktiverade utvecklingskostnader för app och web för kvartalet uppgick

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Vivoline Medical AB 556761-1701 Sammanfattning av halvårsrapport Med Bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Första halvåret

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 BrighterAB(publ) Bokslutskommuniké 2012 Om Brighter AB (publ) Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. Brighter One den patenterade allt i ett produkten som

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 1 136 tkr (293 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

DELÅRSRAPPORT Q2 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015 April - Juni 2015 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 2 656 keur (2 265) Periodens resultat uppgick till -107 keur (209) Bruttomarginal för produkten Trading 0,24% jämfört

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari mars 2014

Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari mars 2014 Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari mars 2014 Första kvartalet i sammandrag Rörelsens intäkter uppgick till 152 262 SEK (65 055) Rörelseresultat efter avskrivningar -1 594 338 SEK (-1 022 773) Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Bokslutskommuniké för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2001

Bokslutskommuniké för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2001 2002-02-21 Bokslutskommuniké för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2001 Netrevelation Holding AB (publ), namnändrat från Core Ventures AB (publ) Omstrukturering är genomförd, varefter

Läs mer

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012. conpharm ab (publ)

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012. conpharm ab (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012 conpharm ab (publ) Helåret 2012 i sammandrag Rörelseintäkt Resultat efter skatt Vinst per aktie Likvida medel vid årets slut Kvartal 4, 2012 i sammandrag Rörelseintäkt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaders rapport 2006 Publiceras 2006-10-20 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen uppgick till 17.319 tkr (8.083) Nettoomsättningen ökade med 114% jämfört med samma period 2005 Resultatet efter finansiella

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-31

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-31 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Sammanfattning av delårsrapport Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Första kvartalet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015 Stockholm, 20 augusti Gripen Oil & Gas AB (publ) Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826 Comfort Window System AB (publ) Org. nr 556574-9826 Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter och lagerförändring uppgick till 0 (64) tkr. Periodens

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Kvartalsrapport, januari till och med mars 2015

Kvartalsrapport, januari till och med mars 2015 Kvartalsrapport, januari till och med mars 2015 Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 729 (f å KSEK 738) Periodens resultat uppgick till KSEK -310 (f å KSEK -101) Resultat per aktie: SEK -0,008 (f

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31 1(17) WYA Holding AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer