WYA. HOLDING AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq Stockholm First North APRIL 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WYA. HOLDING AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq Stockholm First North APRIL 2015"

Transkript

1 WYA HOLDING AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq Stockholm First North APRIL 2015

2 innehåll L Viktig information 3 Bakgrund och motiv 4 Intervju med Bea Åkerlund 6 En marknad i tillväxt 8 Verksamhet 11 Finansiell översikt 18 Aktiekapital och ägarförhållanden 27 Styrelse och ledning 28 Legala frågor och kompletterande information 31 Riskfaktorer 33 Skattefrågor i Sverige 35 Bolagsordning 37 PLATTFORMEN WHOYOUARE är uppbyggd av tre delar. Kärnverksamheten utgörs av onlinebaserad försälning av kläder och accessoarer på e-handelsplatsen Kring denna har det sociala nätverket och arbetsverktyget samt showroomet The byggts upp. Läs mer på sidorna

3 Viktig information VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ Stockholm. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en certified adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North. DEFINITIONER Med WYA Holding eller Bolaget avses koncernen bestående av WYA Holding AB (publ) (org. nr ) och dess dotterbolag i USA, WHOYOUARE LLC (org. nr. EIN ) med säte i Los Angeles. Med WHOYOUARE avses WYA Holdings plattform WHOYOUARE som består av The och Med First North avses NASDAQ Stockholm First North. Med Bolagsbeskrivningen avses föreliggande bolagsbeskrivning som upprättats inför WYA Holdings listning på First North. Med Euroclear Sweden avses Euroclear Sweden AB (org. nr ). Med Remium avses Remium Nordic AB (org. nr ). VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Varje investerare bör noggrant överväga information som lämnas i Bolagsbeskrivningen, i synnerhet de faktorer som nämns under avsnittet Riskfaktorer som beskriver vissa risker som är förknippade med en investering i WYA Holding AB. Bolagsbeskrivningen har upprättats med anledning av föreliggande listning av Bolagets aktier på First North. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med listningen och inget prospekt kommer att registreras hos Finansinspektionen med anledning av listningen. Bolagsbeskrivningen utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i WYA Holding AB. FRAMTIDSINRIKTAD INFORMATION Bolagsbeskrivningen innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden finns i flera avsnitt och inkluderar uttalanden rörande Bolagets nuvarande avsikter, bedömningar och förväntningar. Ord såsom anser, avser, bedömer, förväntar sig, förutser, planerar eller liknande uttryck indikerar vissa av dessa uttalanden. Andra sådana uttalanden identifieras utifrån det aktuella sammanhanget. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av. VIKTIGA DATUM Första dag för handel på First North: 22 april 2015 AKTIEINFORMATION Kortnamn: WYA B ISIN-kod: SE ÅRSSTÄMMA Årsstämma avseende 2014: 22 maj 2015 TIDPUNKTER FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport 3 månader: 22 maj 2015 Halvårsrapport 6 månader: 26 augusti 2015 Delårsrapport 9 månader: 25 november 2015 Bokslutskommuniké 2015: 22 februari

4 Bakgrund och motiv WYA Holding grundades 2013 av Bea Åkerlund med flera med målet att genom plattformen WHOYOUARE koppla samman designers och kreatörer med stylister, creative directors och slut konsumenter över hela världen. WYA Holdings vision är att plattformen WHOYOUARE ska vara förstahandsvalet för personer verksamma inom fashion att mötas, utbyta erfarenheter och göra affärer. Kärnverksamheten utgörs av onlinebaserad försäljning av kläder och accessoarer på e-handelsplatsen YOUARE. Kring denna har det sociala nätverket och affärsverktyget samt showroomet The byggts upp med målet att stötta e-handelsförsäljningen, men också generera egna intäkter. THE The är ett fysiskt showroom beläget i hjärtat av Hollywood, Los Angeles. I showroomet visar några av världens för stunden mest eftertraktade och nyskapande designers delar av sina senaste kollektioner. Fokus ligger huvudsakligen på accessoarer, bl a smycken, hattar och skor. Showroomet möjliggör enskilda visningar och försäljning direkt mot utvalda kundgrupper. Kollektionerna visas primärt för utvalda trendsättare, vilka genom att använda plaggen eller accessoarerna sedan marknadsför dem mot en bredare global publik. Värdet för WYA Holding ligger huvudsakligen i provision på sålda plagg, men showroomet fungerar även som ett viktigt marknadsföringsinstrument för hela plattformen WHOYOUARE. Läs mer på sid är ett socialt nätverk och affärsverktyg för olika professioner inom mode och fashion: design ers, stylister, fotografer, ljussättare, projektledare, m.fl. Utöver möjligheten att skapa profil-, portfolio- och projektsidor ryms här även funktionalitet som stödjer och möjliggör förfrågningar, samarbete och affärer mellan krea törer över hela världen. Läs mer på sid. 14. E-handelsplatsen gör det möjligt för utvalda designers och varumärken att sätta upp sina egna online-butiker och genom dessa marknadsföra och sälja kollektioner till slutkonsumenter över hela världen. WHO YOUARE utgör en unik, exklusiv säljkanal som når en global målgrupp och ger säljarna högre marginaler jämfört med traditionell återförsäljarbaserad försäljning. Utöver möjligheten till traditionell online-försäljning rymmer e-handelsplatsen även omfattande komplet terande funktionalitet av social karaktär samt möj lighet till försäljning genom affilierade nätverk. Läs mer på sid

5 EN SNABBT VÄXANDE MARKNAD WYA Holdings huvudsakliga inkomstkälla kommer att utgöras av kommission relaterad till onlinebaserad försäljning av kläder och accessoarer. Försäljningen av mode via internet har under senare år vuxit mycket kraftigt. Med en omsättning på cirka 41 miljarder USD var e-modehandeln 2012 den näst största och den snabbast växande e-handelssektorn i USA. Den snabba tillväxten väntas fortsätta framöver. På global nivå beräknas kläd- och skoförsäljningen att öka till över 300 miljarder USD fram till OM LISTNINGEN Listningen av WYA Holding på First North är ett naturligt led i att utveckla Bolaget och utgör en kvalitetsstämpel mot kunder och samarbetspartners som förväntas stärka varumärket WHOYOUARE. Listningen kommer underlätta rekrytering av nyckelpersoner samt skapar även en likvid tillgång för Bolagets aktieägare. Slutligen ges även möjlighet till framtida strukturaffärer med den egna aktien som betalningsmedel. STYRELSEFÖRSÄKRAN Styrelsen för WYA Holding är ansvarig för informationen i föreliggande bolagsbeskrivning, vilken har upprättats med anledning av ansökan om listning av Bolagets aktier på First North. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i denna bolagsbeskrivning är riktiga och överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Stockholm den 20 april 2015 Styrelsen i WYA Holding AB (publ) 5

6 INTERVJU MED BEA ÅKERLUND, GRUNDARE Kommer du ihåg när du var i början av din karriär; du hade idéerna, visionen och viljan. Du satsade allt, trodde på din talang och såg bara möjligheter. Du ville göra något bra och var säker på att du skulle lyckas. Utmaningen låg inte i din förmåga utan i att komma igång att få uppmärksamhet och få in en fot innanför rätt dörr. Tänk om du hade haft en guide någon som gått igenom samma resa och kunde ge råd om riktning och vägval? Efter över 20 år i branschen är det dags för Bea Åkerlund att ge tillbaka. Plattformen WHOYOUARE gör det möjligt för kreatörer och trendsättare inom mode och fashion att nå ut, maximera kreativiteten, samarbeta, sälja och göra affärer. 6 BERÄTTA OM WHOYOUARE! Jag har varit verksam så länge nu och har så mycket att vara tacksam för. Nu känner jag att det är dags att ge något tillbaka. Jag startade med två tomma händer, har jobbat hårt för att uppfylla mina drömmar och vill nu hjälpa andra att uppfylla sina. Min vision är att lyfta fram nästa generations talanger. Under flera år har jag drömt om att skapa en plats för kreatörer där de kan bli upptäckta, utvecklas och nå ut. Jag vill skapa ett kreativt nätverk som möjliggör samarbeten mellan branschens mest visionära kreatörer, inspiratörer och trendsättare. Jag kommer så väl ihåg hur det var i början; hur man står med så mycket energi, lust och vilja men helt saknar plattformen och nätverket. Som ung designer kan du vara hur duktig som helst, men når du inte ut så spelar det ingen roll. Och om du väl når ut ställs du snabbt inför helt nya typer av utmaningar som du oftast inte alls är beredd på: du måste kunna hantera det affärsmässiga, få ordning på produktion, distribution, marknadsföring och försäljning. Här misslyckas alltför många duktiga kreatörer. Här vill jag göra skillnad.

7 HUR KOM DU PÅ IDÉN? Jag har varit i modebranschen i över tjugo år, och får ofta förfrågningar från väldigt begåvade människor som vill visa sina kreationer. Idén till WHOYOUARE växte ur min frustration över bristen på strukturerade kontaktytor för att sammanföra designers med stylister. Det saknas idag en plattform där det är möjligt att visa portfolios, få kontakt med andra kreatörer, marknadsföra och sälja; en plattform som gör det möjligt att enkelt koppla ihop designers, stylister och konsumenter från hela världen. WHOYOUARE BESTÅR IDAG AV TRE OLIKA DELAR. HUR HÄNGER DE SAMMAN? WHOYOUARE har tre sammanhängande delar; The och De fyller lite olika funktioner men stöttar och stödjer varandra väldigt väl. är en plats där designers kan visa upp sitt arbete i en miljö som är speciellt anpassad för kreatörer. Det är ett ställe där man kan bli upptäckt, inspirerad och hitta möjligheter till samarbeten med de mest innovativa stylisterna idag. Vad vi erbjuder är en omfattande, helt unik, databas med internationella talanger, åtkomlig för stylister, trendsättare och konsumenter över hela världen. Plattformen underlättar kontaktskapandet och gör det möjligt för både designers och stylister att fokusera på den kreativa sidan av jobbet. The skapades som ett resultat av det stora antalet förfrågningar jag fick från designers som behövde en plats där de kan visa sin talang och sina kreationer fysiskt. Vi har därför skapat ett helt nytt koncept i vilket vi sätter fokus på det kreativa och visar upp kreationerna som konstinstallationer. Fokus här ligger på accessoarer d.v.s. smycken, hattar och skor mm. Slutligen har vi där vi ger designers möjlighet att nå ut till konsumenter över hela världen. Vi hjälper dem att komma igång med marknadsföring, försäljning och administration. Och de får tillgång till en plattform med helt unik möjlighet till spridning. Vår huvudsakliga intäkts källa kommer att bestå av kommission på sålda varor. BEA ÅKERLUND GRUNDARE/ GLOBAL CREATIVE DIRECTOR HUR SER AFFÄRS- OCH INTÄKTSMODELLEN UT FÖR WHOYOUARE? KOMMER NI TJÄNA PENGAR? Absolut. Vi drivs utifrån en strikt affärsmässig logik. Ingen verksamhet kan drivas utan ett resultat och en lönsamhet som tillåter fortsatta investeringar och utveckling. Visionen att underlätta för nästa generations främsta designers och kreatörer är helt förenlig med ett sunt affärstänkande. Intresset för mode och fashion är enormt stort och växande. Vår huvudsakliga intäktskälla kommer att bestå av kommission på sålda varor. Upplägget är enkelt: genom att hjälpa våra designers att sälja mer skapar vi intäkter för oss själva. Det blir en tydlig win-win-situation för alla inblandande. VAD HAR DU FÖR RÅD ATT GE TILL DAGENS UNGA DESIGNERS OCH STYLISTER? Ska man lyckas måste man vara ärlig mot sig själv och också våga vara sig själv inför andra. Jag vill påminna människor om att om de följer sitt hjärta och gör det de brinner för så kommer de att lyckas. Gör du något du älskar kan det inte resultera i något annat än succé. Det är bakgrunden till namnet WHOYOUARE var den du vill vara. FAKTA BEA ÅKERLUND Bea Åkerlund är en av världens ledande och mest kända stylister och kostymörer. Hon har under sin karriär arbetat med flera av världens mest kända artister, bl a Madonna, Beyonce, Lady Gaga, Rhianna och Britney Spears. 7

8 En marknad i tillväxt WYA Holdings intäkter förväntas huvudsakligen att genereras genom kommission på försäljning genom e-handelsplatsen Marknaden för online-baserad försäljning av mode och fashion har under senare år ökat mycket kraftigt. Bara i USA omsatte marknaden cirka 41 miljarder USD under

9 Försäljningen av mode och fashion online har under senare år haft en mycket kraftig tillväxt. Bara de senaste fem åren har den globala försäljningen ökat med över 120 procent. USA utgör fortfarande den största enskilda geografiska marknaden sett till omsättning omsatte den amerikanska marknaden för onlinebaserad försäljning av mode och fashion cirka 41 miljarder USD, vilket gjorde segmentet till den näst största och den snabbast växande e-handelssektorn i USA. Fram till 2016 väntas omsättningen öka till cirka 73 miljarder USD, motsvarande en årlig tillväxt om cirka 16 procent. Även på andra geografiska marknader väntas tillväxten vara betydande väntas t.ex. den kinesiska kläd- och skomarknaden passera den amerikanska och bli världens största enskilda onlinemarknad för mode och fashion. LÅG PENETRATIONSGRAD ÖPPNAR MÖJLIGHETER FÖR FORTSATT TILLVÄXT Trots den kraftiga tillväxten är potentialen i marknaden fortsatt mycket stor. Den genomsnittliga globala e-handelspenetrationen uppgick 2013 till endast 4,6 procent. Variationen mellan olika geografiska marknader var dock stor. WYA Holding räknar med en fortsatt ökning av de totala globala e-handelsintäkterna då e-handeln fortsätter att växa snabbare än övrig konsumentinriktad detaljhandel. REGION E-HANDELS PENETRATION 2008 (%) E-HANDELS PENETRATION 2013 (%) Globalt 2,4 4,6 Nordamerika 3,9 6,7 Västeuropa 2,7 5,5 Asien/Stillahavsområdet 1,6 4,4 Östeuropa (exkl. Ryssland) 1,7 3,4 Ryssland 1,3 2,8 Australasien 1,3 2,7 Latinamerika 1,1 2,2 Mellanöstern och Afrika 0,3 0,4 Källa: Euromonitor International, juni AVGÖRANDE FAKTORER WYA Holding urskiljer två förmågor som är särskilt viktiga för att lyckas inom försäljning av mode och fashion online. I båda fallen har Bolaget en stark position och unik kompetens. Förmåga att attrahera framstående designers, stylister och andra trendsättare inom fashion och mode: Genom tillgången till Bea Åkerlund och hennes nätverk har WYA Holding AB en unik förmåga att attrahera nästa generations mest framstående designers, stylister och andra trendsättare till plattformens olika delar: e-handelstjänsten showroomet The och nätverket Förmåga till integration mellan fysiska och digitala kanaler För att lyckas nå dagens och i ännu högre utsträckning morgondagens konsumenter krävs en god kunskap om hur man bäst integrerar fysiska och digitala kanaler för att nå slutkonsumenterna. WYA Holdings strategi att erbjuda såväl en digital e-handelsplattform WHOYOUARE) som ett fysiskt showroom (The skapar här en stor fördel. Genom att dessutom helt integrera sociala medier och nätverksmöjligheter i erbjudandet skapas unika fördelar som alla bidrar till att stärka plattformen WHOYOUAREs position. FLERA SAMVERKANDE DRIVKRAFTER Till de viktigare drivkrafterna bakom den kraftiga tillväxten hör ett ökat globalt fokus på prisvärde, bekvämlighet och exklusivitet, förbättrade leverans- och onlinebetalningsmetoder samt ett skifte mot mobila enheter smartphones och surfplattor. Bara i Europa mer än dubblerades antalet mobila enheter mellan 2009 och 2013; från 208 miljoner till 480 miljoner, och förväntas öka ytterligare med i genomsnitt 12 procent per år fram till Kopplat till detta finns även en mycket kraftig tillväxt inom olika sociala medier och nätverk, såsom Instagram, Facebook, Pinterest och LinkedIn. 9

10 KONKURRENS Utöver renodlade onlineaktörer lägger även traditionella varumärken och modekedjor allt mer fokus på onlineförsäljning. Framväxten av standardiserade e-handelsverktyg har gjort det allt enklare och billigare att bygga upp och hantera försäljning över Internet. Med ett växande antal modebutiker och nya oberoende varumärken och återförsäljare på frammarsch, både på Internet och i övrigt, har flera olika affärsmodeller utvecklats. Till de mer framgångsrika hör onlinebaserade marknadsplatser, där olika varumärken samlas på en gemensam plattform och via denna marknadsförs mot slutkonsumenterna. Marknadsplatserna drar fördel av globala modetrender och kopplar ihop sin internationella kundbas med lokala varumärken från hela världen. Till de största hör ASOS Marketplace, som lanserades 2010 och idag erbjuder över produkter från 750 boutiquer i 95 länder och oberoende försäljare i 98 länder. Mot provision ger ASOS olika designers möjlighet att starta boutiquer på sin webbplats för att sälja egna kreationer och vintageplagg. Ett annat exempel är Boticca som har användare och köper in design från över 330 oberoende designers och nystartade märken. Bottica har över produkter från 40 länder. Försäljningen av mode och fashion online väntas fortsätta att öka mycket kraftigt. 10

11 Verksamhet WYA Holding AB grundades 2013 av Bea Åkerlund med målet att genom plattformen WHOYOUARE koppla samman framstående designers och kreatörer med stylister, creative directors och slutkonsumenter. Kärnverksamheten utgörs av onlinebaserad försäljning av kläder och accessoarer på e-handelsplatsen O11

12 VISION WYA Holdings vision är att plattformen WHOYOUARE ska vara förstahandsvalet för kreatörer inom fashion, etablerade såväl som nya talanger, att mötas, utbyta erfarenheter och göra affärer. WHOYOUARE ska vara en plats som främjar kreativitet, nytänkande och tillväxt. PLATTFORMEN WHOYOUARE Plattformen WHOYOUARE är uppbyggd av tre delar. Kärnverksamheten utgörs av onlinebaserad försäljning av kläder och accessoarer på e-handelsplatsen Kring denna har det sociala nätverket och arbetsverktyget samt showroomet The WHOYOUARE byggts upp med målet att stötta e-handelsförsäljningen, men också generera egna intäkter. Alla varumärken och designers som är representerade på WHO YOUARE är handplockade av Bea Åkerlunds team. Genom plattformen WHOYOUARE skapas en unik, exklusiv säljkanal med flera fördelar: möjligheten att nå en global målgrupp högre marginaler jämfört med traditionell återförsäljarbaserad försäljning optimerade förutsättningar för hög trafik samordning av marknadsföring, reklam och PR. WHOYOUARE The 12

13 är ett socialt nätverk och affärsverktyg för professionella aktörer inom mode och fashion. Här ges designers, stylister, fotografer, ljussättare, projektledare m.fl. möjlighet att skapa profilsidor och därigenom visa upp och marknadsföra kollektioner eller tjänster. S HOW Avancerad sökfunktionalitet gör det möjligt för världens ledande C A SE Y O U R B E S T WO R K stylister, creative directors och andra trendsättare att snabbt och effektivt söka specifika designers, plagg, Create accessoarer a personalized profile where eller tjänster inom utvalda områden. you can upload your portfolio and show the world who you are. Utöver möjligheten att skapa och dela portfolios ryms här även funktionalitet som stödjer och möjliggör jobbförfrågningar och samarbete mellan kreatörer över hela världen. Syftet med den globala plattformen är dels att möjliggöra och underlätta kontaktskapande, utbyte av idéer och nya affärer, dels att bygga varumärket WHOYOUARE gentemot några av WYA Holdings viktigaste mål grupper. För WYA Holding medför det även möjlig heter att konvertera FILTER användare av YOUARE till YOUARE och The Genom den nära kopplingen till e-handelsplattformen skapas även möjlighet till kommissionsintäkter. BROWSE WEB PHONE SEARCH IPAD ett unikt forum och socialt nätverk för designers, stylister och kreatörer över hela världen BRADLEY KENNETH KOBI LEVI MURMUR Några av våra nuvarande medlemmar O UR CURRE NT NE T W O RK MEMEB E R S GASOLINE GLAMOUR KRISTINA DRAGOMIR SLIGHT JEWLERY H&H NAILS LYNN BAN STEAMPUNK WOLF HOUSE OF EMMANUELE MAJESTY BLACK YVY D I S C O VER, G E T INSPI R E D O R B E DI S COV E Browse through designs fro world to find new talent, ge have our own work discove HOUSE OF MALAKAI MISHKA PIAF YUMA NAKAZATO 13

14 The The är ett fysiskt showroom beläget i hjärtat av Hollywood, Los Angeles. I showroomet visar några av världens för stunden mest eftertraktade och nyskapande designers, både etablerade och nya, delar av sina senaste kollektioner. Fokus ligger huvudsakligen på accessoarer, bl a smycken, hattar och skor. Showroomet möjliggör enskilda visningar och försäljning direkt mot utvalda kundgrupper. Kollektionerna visas primärt för utvalda trendsättare, vilka genom att använda plaggen eller accessoarerna sedan marknadsför dem mot en bredare global publik. I mitten av april 2015 var 42 designers representerade genom The YOUARE. Som komplement till själva showroomet erbjuds även ett antal kringtjänster som gör det möjligt för WYA Holding att erbjuda en unik helhetslösning som gör företaget till en effektiv mellanhand mellan den enskilda designern och slutkonsumenter över hela världen. Utöver försäljning via YOUARE erbjuds även tjänster inom fotografi och styling, utveckling av webbplatser, management och administration - alla med syftet att maximera den enskilda designerns möjlighet att nå ut mot en bred global målgrupp. Knutet till showroomet finns även ett unikt nätverk av stylister, formgivare och bloggare, vilka tillsammans optimerar möjligheten till uppmärksamhet och spridning. Värdet för WYA Holding ligger huvudsakligen i provision på sålda plagg, men showroomet fungerar även som ett viktigt marknadsföringsinstrument för hela platt formen WHOYOUARE. WYA Holding hyr lokalen, som är helt utformad och anpassad efter verksamhetens behov. 14

15 är en onlinebaserad marknadsplats för mode och fashion. Genom möjliggörs för designers och varumärken att skapa sina egna online-butiker och genom dessa marknadsföra och sälja kollektioner till slutkonsumenter över hela världen. WYA Holding tillhandahåller marknadsplatsen, den tekniska plattformen samt en unik branschförståelse. Säljaren ansvarar själv för relationen till slutkonsumenten, lagerhållning, distribution, fakturering samt eventuella returer. För flera av dessa tjänster kan dock säljaren, mot ersättning, välja att använda WYA Holdings kontrakterade partners. Intäkterna relaterade till utgörs primärt av kommission på sålda varor. Kommissionens storlek varierar mellan 6 och 35 procent baserat på priset till konsument. I mitten av april 2015 var cirka 300 butiker anslutna till Utöver möjligheten till traditionell online-försäljning rymmer plattformen även omfattande kompletterande funktionalitet av social karaktär samt möjlighet till försäljning genom affilierade nätverk. Hit hör funktionen Fynds, som gör det möjligt för utvalda trendsättare och bloggare, sk. Fynders, att tipsa, dela information och länkar på sina respektive sociala plattformar på. I de fall länkandet genererar försäljning utgår provision som delas mellan WYA Holding och Fyndern. 15

16 STATUS APRIL 2015 WYA Holdings mål är att etablera WHOYOUARE som ett starkt varumärke inom fashion, huvudsakligen online men även i fysiska kanaler. Fokus har sedan bolaget bildades i början av 2013 legat på affärs- och konceptutveckling, organisationsuppbyggnad samt teknisk utveckling av dels e-handeltjänsten WHOYOUARE, dels den tekniska plattform som möjliggör nätverkande och delning av portfolios YOUARE. Stort fokus har även legat på utveckling och iordningställande av WYA Holdings fysiska showroom The beläget i Los Angeles. Showroomet The lanserades i mars Intresset för både showroomet och de utställande varumärkena har varit stort och vida överträffat förväntningarna. I mitten av april 2015 var 42 designers representerade genom The och lanserades i mitten av april De tekniska plattformarna är färdigutvecklade och arbetet framöver kommer huvudsakligen inriktas på marknadsföring och fortsatta förbättringar utifrån användarnas önskemål. I mitten av april 2015 var cirka 300 butiker anslutna till Antalet registrerade användare av YOUARE uppgick till cirka Fundamenten för WYA Holdings verksamhet i form av organisation och tekniska plattformar finns därmed på plats. Utöver kontinuerliga förbättringar kommer fokus framöver att ligga på marknadsföring och rekrytering av användare, framför allt designers, till e-handelstjänsten. SUCCESSIV VIDAREUTVECKLING OCH BREDDNING AV ERBJUDANDET Med ett fortsatt fokus på e-handel och fashion kommer WYA Holding successivt att bredda och utveckla erbjudandet till näraliggande områden och därmed bygga ut plattformen WHOYOUARE. Expansionen kan komma att ske i egen regi, genom samarbete med partners eller genom förvärv. 16 Målet är att etablera WHOYOUARE som ett starkt varumärke inom fashion.

17 ORGANISATION Antalet anställda inom WYA Holding uppgick i slutet av mars 2015 till 13 personer, inklusive VD (antal personer i bolaget är både anställda och inhyrda på konsultbasis). Moderbolaget WYA Holding AB är baserat i Stockholm. Här återfinns VD samt finans- och administrativa funktioner. Den dagliga operativa verksamheten, inklusive teknisk och kommersiell projektledning utförs inom dotterbolaget WHOYOUARE LLC med bas i Los Angeles. Inom organisationen finns omfattande nyckelkompetens inom flera för verksamheten kritiska områden: teknisk och kommersiell projektledning, finans och marknadsföring. Utöver de egna medarbetarna anlitas konsulter för marknadsföring, IT, ekonomi och regulatoriska frågor. OFFICE WYA HOLDING AB TORI SKOGLUND VD WHOYOUARE LLC CYNTHIA VIGIL CEO USA TECH DEVELOPMENT FOUNDER AND CREATIVE DIRECTOR B. AKERLUND MARKETING Så skapar WHOYOUARE värde DESIGNERS STYLISTER KONSUMENTER Kostnadseffektiv onlinebaserad marknadsföring och försäljning för en global målgrupp Högre marginaler jämfört med traditionell återförsäljarbaserad försäljning Optimerade förutsättningar för hög trafik En unik plattform som underlättar sökandet av såväl specifika plagg/accessoarer, som specifika designers och varumärken globalt eller utifrån definierade städer, länder eller geografiska marknader. Projekt- och processverktyg som underlättar det löpande arbetet Unika möjligheter att knyta kontakter, marknadsföra tjänster och bygga nätverk Samordning av marknadsföring, reklam och PR. Exponering i alla tre segmenten Möjlighet att köpa unika plagg och accessoarer - när som helst, var som helst. Inspiration genom artiklar, intervjuer och film, samarbeten med bloggare och trendsättare Lättillgänglighet 17

18 18D WYA HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq Stockholm First North Finansiell översikt

19 WYA Holding AB har sedan Bolaget grundades 2013 genomfört tre emissioner om sammantaget 55 miljoner SEK. Den senaste nyemissionen slutfördes i september 2014 och uppgick till 35 miljoner SEK. Denna nyemission genomfördes till kursen 20 SEK per aktie, vilket motsvarar en pre-money -värdering av Bolaget om 100 miljoner SEK och en post-money -värdering om 135 miljoner SEK. Fram till dags dato har verksamheten inte haft några intäkter i form av försäljning av tjänster eller produkter. Kostnaderna har huvudsakligen bestått av utgifter för affärs- och konceptutveckling, marknadsbearbetning samt byggandet av organisation. NETTOSKULDSÄTTNING Nedan redovisas WYA Holdings nettoskuldsättning per den 31 mars (KSEK) (A) Kassa (B) Likvida medel (C) Lätt realiserbara värdepapper (D) Summa likviditet (A+B+C) (E) Kortfristiga fordringar 632 (F) Kortfristiga bankskulder (G) Kortfristig del av långfristiga skulder (H) Andra kortfristiga skulder (I) Summa kortfristiga skulder (F+G+H) ** (J) Netto kortfristig skuldsättning (I-E-D) (K) Långfristiga banklån (L) Emitterade obligationer (M) Andra långfristiga skulder (N) Långfristig skuldsättning (K+L+M) 0 (O) Nettoskuldsättning (J+N) ** Räntebärande och icke räntebärande skulder ingår i nettoskuldsättningen. KAPITALISERING Nedan redovisas WYA Holdings kapitalisering per den 31 mars 2015 Summa kortfristiga skulder mot borgen eller garanti mot säkerhet blancokrediter ANALYS AV KOSTNADER OCH INVESTERINGAR UNDER 2014 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER KSEK Marknadsföring, PR Köpta tjänster, legal, accounting, IT Admin, kontor, försäkringar Avskrivningar Övriga kostnader, valutaförändring Totalt INVESTERINGAR Utvecklingskostnader WHOYOUARE Website Utvecklingskostnader Network, App Utvecklingskostnader Shop, e-handel Domäner 234 Totalt SKULDER Bolagets skuldsättning bestod per den 31 mars 2015 av totalt 1237 KSEK, varav 851 KSEK avser leverantörsskulder. FINANSIELLA RESURSER Styrelsens bedömning är att WYA Holdings nuvarande rörelsekapital och likviditet är tillräckligt för Bolagets verksamhet avseende den kommande tolvmånadersperioden från upprättandet av denna Bolagsbeskrivning. Denna bedömning baseras på Bolagets kortfristiga finansiella resurser som främst utgörs av tillgängliga likvida medel, vilka per 31 mars 2015 uppgick till ca 18 MSEK. FÖRVÄNTAD UTVECKLING KOMMANDE ÅR WYA Holdings plattform WHOYOUARE lanserades under våren Tillväxthastigheten och förmågan att generera intäkter framöver kommer att bero på ett antal faktorer, primärt hur framgångsrikt Bolaget är i etableringen av plattformen bland prioriterade målgrupper. RÄKENSKAPER På sidorna återfinns ett utdrag ur WYA Holdings årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisningen är reviderad och kommer att framläggas på årsstämman den 22 maj De reviderade årsredovisningarna för 2013 och 2014 finns också tillgängliga på WYA Holdings hemsida Summa långfristiga skulder 0 mot garanti eller borgen mot säkerhet blancokrediter Eget kapital Aktiekapital 676,5 Reservfond Andra reserver 19

20 RESULTATRÄKNING KONCERNEN SEK Aktiverat arbete för egen räkning Summa Intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets förlust

Bolagsbeskrivning. inför listning på NASDAQ OMX First North arpil 2014. håller nere kostnaderna

Bolagsbeskrivning. inför listning på NASDAQ OMX First North arpil 2014. håller nere kostnaderna Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North arpil 2014 Alltid dagsfarska fisk & skaldjur FRÅN U T VALDA LEVERANTÖRER Effekt iva centraler utanför stan håller nere kostnaderna Bestall fram

Läs mer

MAVSHACK AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North. Juni 2014

MAVSHACK AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North. Juni 2014 MAVSHACK AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North Juni 2014 Viktig information om NASDAQ OMX First North NASDAQ OMX First North ( First North ) är en alternativ marknadsplats

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq OMX First North

Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq OMX First North Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq OMX First North Maj 2014 Innehåll Bakgrund och motiv... 3 VD har ordet... 4 Omvärld och marknad... 6 Verksamheten... 10 Nya produkter och kanaler... 12 Tekniken...

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Viktig Information Definitioner Hövding eller Bolaget - avser Hövding Sverige AB (publ), org nr 556708-0303, eller beroende på sammanhang, produkten

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

Anslutningsmemorandum QBNK Holding AB (publ) (556958-2439)

Anslutningsmemorandum QBNK Holding AB (publ) (556958-2439) Anslutningsmemorandum QBNK Holding AB (publ) (556958-2439) Maj 2014 1 Distributionsområde Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Detta memorandum vänder

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North April 2014 VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH: FIRST NORTH ÄR EN ALTERNATIV MARKNADSPLATS SOM DRIVS AV DE OLIKA BÖRSERNA SOM INGÅR I NASDAQ OMX.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission Inbjudan till teckning av aktier Nyemission QBNK Holding AB (publ) (556958-2439) QBNK Holding AB (publ), org. nr 556958-2439, erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänsvter inom

Läs mer

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014 Innehållsförteckning VIKTIG INFORMATION... 3. BAKGRUND OCH MOTIV... 5. VD HAR ORDET...

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I 203 WEB GROUP AB (PUBL) ORG.NR. 556710-8757

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I 203 WEB GROUP AB (PUBL) ORG.NR. 556710-8757 INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I 203 WEB GROUP AB (PUBL) ORG.NR. 556710-8757 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Villkor i sammandrag 3 Inbjudan till teckning av konvertibler i 203 Web Group 4 VD i 203 Web

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Företrädesemission 14 november - 28 november 2014 Viktig information Detta prospekt har upprättats av styrelsen för Moretime

Läs mer

Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ)

Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ) Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ) Generell information Metromark Hospitality Group AB

Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Som aktieägare i Venue Retail Group kommer du att erhålla teckningsrätter. Observera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint BookrunnerS VIktIG InforMATION TILL InvesterARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION ARBETSKOPIA EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION DEFINITIONER I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget, Ambia eller Ambia

Läs mer

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm.

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. PROSPEKT NILÖRNGRUPPEN 2015 Inbjudan till förvärv av aktier av serie B i Nilörngruppen AB (publ) Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna

Läs mer

Inbjudan till teckning av Units

Inbjudan till teckning av Units Inbjudan till teckning av Units I POWERCELL SWEDEN AB (PUBL) inför listning på First North vid Nasdaq Stockholm NOVEMBER 2014 DESIGN WWW.CATINO.SE FONDKOMMISSION DEFINITIONER PowerCell eller Bolaget -

Läs mer

Moretime Financial Services AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ)

Moretime Financial Services AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ) Moretime Financial Services AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ) Företrädesemission 11 maj 29 maj 2015 Viktig information Memorandumets distributionsområde

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) 2 Generell information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land.

registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. SKOR PÅ NÄTET Inbjudan till teckning av preferensaktier i ÖVER 200 VARUMÄRKEN LAGER F OOTWAY G ROUP ABI (PUBL) FRI FRAKT FRI RETUR Viktig information om Nasdaq First North Nasdaq First North är en alternativ

Läs mer

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ)

Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ) Prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier i Seamless Distribution AB (publ) Viktig information Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ)

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) 11 april 31 augusti 2011 Nästa generations aktiehandel stavas MYX Observandum Observandum Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm December 2010 Information om aktien: Kortnamn: AVEG B ISIN-kod för aktie: SE0002180539 Första dag för handel på NASDAQ OMX Stockholm: 16 december

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Produkter, leverantörer & logistik 7 Viktiga datum 2009 Delårsrapport Q1 28 april

Läs mer

ANSLUTNINGSMEMORANDUM

ANSLUTNINGSMEMORANDUM ANSLUTNINGSMEMORANDUM GULD INVEST NORDEN AB (PUBL) GULD INVEST NORDEN AB (PUBL) 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GULD INVEST NORDEN I KORTHET 4 OM MEMORANDUMET 5 VD HAR ORDET 6 GULD INVEST NORDEN 7 MARKNAD OCH MARKNADSFÖRING

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ) Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ) ROADSHOW MyPay gör en presentation av företaget och verksamheten Stockholm den 6 maj kl 18.00 Hotell Scandic Anglais Malmö den 11 maj kl 18.00, Hotell

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer