Three Monkeys Trading. Indikatorer möter SMHI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Three Monkeys Trading. Indikatorer möter SMHI"

Transkript

1 Three Monkeys Trading Indikatorer möter SMHI

2 Innan vi börjar vill jag att läsaren ska notera att detta är inte en text som förespråkar att indikatorer inte fyller någon funktion alls. De kan absolut fylla en funktion. Däremot används de ofta rutinmässigt felaktigt, slentrianmässigt ogenomtänkt samt dessutom med högst omotiverad tillförsikt. Har du indikatorer som tar upp halva din arbetsyta? Experimenterar du ofta med inställningarna och/eller byter ut gamla indikatorer mot nya? När du tittar på en prisgraf är det indikatorerna du först lägger märke till och fokuserar på? Om känner igen dig alls finns det en stor risk att din trading lider av det. Användandet av indikatorer har för många traders tre mycket allvarliga konsekvenser. För det första lär sig tradern aldrig att faktiskt kunna se vad som händer i marknaden genom att renodlat observera priset på grund av den dimma av missriktat fokus som indikatorer ofta orsakar. Detta är allvarligt för det innebär att oavsett hur många timmar en person spenderar framför sina grafer lär sig denna person aldrig att se skogen för alla träden. För det andra är användandet av indikatorer väldigt dyrt för de flesta traders i form av både tid och pengar. När de används fel och medför trades som resulterar i regelbundna nettoförluster kostar det pengar. När en trader spenderar timme efter timme efter timme med att testa olika indikatorer och olika inställningar av indikatorer kostar det tid. För det tredje resulterar ofta det sätt på vilken många traders använder indikatorer till att uppmuntra attityden att det finns en helig graal och en magisk nyckel till obegränsad framgång inom trading bara man hittar den rätta indikatorn eller den rätta kombinationen av indikatorer. Tron att om du bara kan ställa in din MACD precis just så och finna den ultimata kombinationen av glidande medelvärden så kan du luta dig tillbaka, sluta tänka och ta dina signaler samtidigt som du ser pengarna rasa in. Men det är snarare precis den attityden som skapar kroniska förlorare på marknaden. Så för att undvika det ödet bör vi lägga lite tid på att ifrågasätta vad indikatorer faktiskt är uppbyggda av och hur de fungerar.

3 Som sagt, de flesta traders använder sig av indikatorer av något slag och ofta flera olika samtidigt. Dessutom spenderar också många en hel del tid åt att experimentera med befintliga indikatorer eller med nya indikatorer i syfte att hitta den perfekta inställningen som ska skänka dem framgång på marknaden. Mitt personliga motstånd till detta är baserat på följande punkter: 1. All tillgänglig OCH icke tillgänglig information är redan reflekterat i priset. 2. Indikatorer är på ett eller annat sätt baserade på pris och volyminformation (high, low, open, close, volume). 3. Alla indikatorer är släpande. 4. Marknaden har en personlighet och denna skiftar oregelbundet. Så innan du spenderar otaliga timmar åt att hitta den perfekta indikatorn eller med att anpassa inställningarna på de indikatorer du redan använder så gör dig själv en tjänst och läs vidare. All tillgänglig OCH icke-tillgänglig information är redan reflekterat i priset. När du tittar på en graf med endast prisinformation på (candlestick chart eller bar chart lämpligtvis) så ser du rakt av en komplett och uttömmande sammanfattning av ALL information som världens handlare känner till och har agerat efter på ett eller annat sätt. Ta ett ögonblick och fundera över vad det innebär. Utformningen av en dags prisrörelser är slutresultatet av alla miljontals trades som har tagits den dagen baserad på ALL den information som finns tillgänglig. Jag har också skrivit att här även inkluderas all information som är icke-tillgänglig och med det menar jag den ofantliga mängd information som DU inte har tillgänglig men även information som teoretiskt sett endast några få aktörer har tillgänglig (tänk dig insider information som ett exempel).

4 När någon har format en uppfattning baserat på vilken än information de har till sitt förfogande så resulterar detta i ett beslut att agera eller inte agera på marknaden. Slutresultatet av dessa beslut är rakt upp och ner reflekterat i vad priset gör eller inte gör. Det behövs ingen indikator för att se detta, snarare är en indikator ett hinder då de som regel fokuserar tradern på indikatorn så att denne missar skogen för alla träd. Kontentan är att det finns en fullkomligt ohanterlig mängd information både tillgänglig och inte tillgänglig för dig och denna information har förmågan att båda påverka och inte påverka marknaden. Och det är ett enormt slöseri med tid att försöka hitta denna information och hålla dig uppdaterad samtidigt som du ska tolka den på något sätt som faktiskt i slutändan förbättrar resultaten i din trading. Varför ta sig an arbetet att hitta och analysera allt du kan komma över när det tar så mycket av din tid och dessutom medför en mycket reell risk att det gör mer skada än nytta? Som en enskild individ kommer du dessutom ändå aldrig kunna ta till dig så mycket material på så kort tid och hålla dig ajour tjugofyra timmar per dag. Istället kan du vända dig till den enda plats där ALL tillgänglig och icke-tillgänglig information visar sig i en enda komplett sammanfattning - i prisgraferna. Indikatorer är på ett eller annat sätt baserade på pris och volyminformation. Oavsett vilken indikator eller indikatorer du använder är de i någon form baserade på information du redan har, dvs. open, close, high, low, volume. MACD är det, samma för Stochastics, RSI, Bollinger bands, MA, EMA, Envelopes, Regression channels, Pivot points, Fractals, Standard deviation, Parabolic SAR, MFI och Average True Range för att nämna några populära. En innebörd av detta är att om du tillhör de traders som använder sig av indikatorer och kanske framförallt om du är en av dem som spenderar en hel del tid åt att söka hitta den perfekta indikatorn så bör du stanna upp ett ögonblick igen och tänka till ytterligare en gång. Allt dina indikatorer gör är att de på något sätt masserar information du redan har till ett annat format. Du

5 behöver ingen indikator som på något (eventuellt högst tveksamt) vis ska berätta för dig huruvida kursen är i en trend, detta ser du själv genom att bara titta på grafen. Inte heller behöver du en indikator som ska visa för dig om kursen har brutit ut ur en tradingrange, också detta ser du själv. Dessutom bör du också fråga dig om du faktiskt förstår vad det är din indikator visar? Som ett exempel tar vi RSI. Du kanske är medveten om att när värdet på RSI är över 70 (eller 80 eller vad du nu vill använda dig av) så är instrumentet överköpt och när det är under 30 (eller 20 eller något annat du valt) så är instrumentet översålt. Vad ska detta betyda? Att alla är överens om att priset på till exempel en viss aktie är för högt och borde falla? Om alla är överens om att priset är för högt varför är det då på den nivån? Men det är inte min poäng här utan denna är snarare detta: vad är det RSI i verkligheten mäter? Om du säger att den visar att instrumentet är överköpt vad är det du faktiskt säger? Vad mäter RSI? Hur räknas RSI fram? Är RSI en liten virtuell gallupundersökning som ringer runt till alla traders eller alla andra aktier och frågar vad dessa tycker om instrumentet XYZ och dess nuvarande pris? Ursäkta ironin men den är riktad till dem som blint använder sig av indikatorer utan att ens förstå vad indikatorn gör och hur den tas fram. Och det finns många av er. Om du har fallit i den fällan är det dags att ta dig ur den. Jag slår hårt på den här punkten därför att det är så viktigt Så gör dig själv en tjänst innan du godtar en beskrivning av vad en indikator gör och vad den mäter se till att du förstår vad som får din indikator att ticka och vad den faktiskt visar. Bara där ligger du före en hel del av dina många motståndare på marknaden. Dessutom ska du vara mycket försiktig när du använder dig av sådant som tar hänsyn till standardavvikelse eller statistiska genomsnitt. Varför? Det tar jag upp i nästa stycke.

6 Alla indikatorer är släpande. En av de absolut starkaste argumentet mot indikatorer är att de är släpande och vad du än gör kommer du inte undan det på ett eller annat sätt även om du projicerar indikatorer framåt i tiden. Ett sätt att beskriva detta är en jämförelse med en traditionell dagstidning. Låt oss säga att du har fått tidningen på morgonen och läser den till frukost i avsikt att fatta beslut om att köpa och sälja aktier den dagen. På grund av vad du läser denna morgon bestämmer du dig för att sälja och när marknaden öppnar så går du kort samt placerar en stopp-loss på lämplig plats (öppna aldrig en position utan att ha ett bestämt pris där du hoppar av om din trade går emot dig). Nästa morgon konstaterar du att priset gått ner lite och du har en vinst. Det du ser i tidningen stöder fortsatt nedgång och du är bekväm med din position. Dag tre inser du att du inte bara är utstoppad med en förlust då marknaden stigit markant igen utan att du dessutom borde vara lång. Direkt köper du och tar en lång position istället. Några dagar senare är du utstoppad igen och vem vet, kanske läser du i din dagstidning att du återigen borde vara kort i marknaden. Kontentan är att om du agerar idag med information ifrån igår så tar du en stort risk. Du vill hellre agera idag med information ifrån idag och då är det viktigt att hålla i åtanke att indikatorer är släpande - de ligger bakom marknaden men ger signaler i nutid. Ta glidande medelvärden som exempel vilka är baserade på prisinformation ifrån ett visst antal perioder tillbaka och som behandlar denna på olika sätt genom att till exempel ge mer tyngd åt nyare priser än äldre (exponentiellt glidande medelvärde eller EMA). Ju större antal perioder du har i ditt glidande medelvärde ju mer ligger indikatorn efter vad som händer just nu.

7 Men detta är ju syftet kanske du argumenterar? Ett lite större glidande medelvärde ger oss möjligheten att bortse ifrån det tillfälliga bruset och se till det lite längre perspektivet? Visst kan du argumentera för det om du vill men fråga dig vad du vinner på det? Det är ofta det "tillfälliga bruset" som träffar dina stop-loss eller visar för dig att marknaden nu vill åt ett annat håll. Om du väntar på att ett glidande medelvärde ska reflektera ett skifte av en trend till exempel kan du missat halva rörelsen innan du ser det där. Men du kan ju använda två, ett längre och ett kortare glidande medelvärde? Öppna och stänga trades när de korsar varandra? Oddsen är att du redan testat detta och då vet du hur effektivt det är i verkligheten och över tiden. Har du inte testat det så för all del testa. Vad du upptäcker är att den kombination av glidande medelvärden som hade gett så fantastiska vinster förra månaden plötsligt kostar dig pengar denna månad. Varför? För att marknaden inte är mekanisk och den besitter inte den typen av proportionerlig regelbundenhet som skulle krävas för ett sådant system. Marknaden kan byta egenskaper och det är vad nästa punkt handlar om. Resonemanget ovan gäller för alla indikatorer. Och det inkluderar MACD, Parabolic SAR, Bollinger band med flera och som ser så förföriskt bra ut i backspegeln. Det är nämligen huvudsakligen den magiska egenskapen hos indikatorer att uppvisa vackra resultat bakåt i tiden som fyller på bränslet till evighetsmotorn att år ut och år in tröstlöst söka de perfekta inställningarna på den perfekta indikatorn. Bli inte en kugge i den maskinen. Se till att genuint förstå de indikatorer du använder dig av och acceptera att signaler baserade på gammal information och applicerad på nutiden har begränsningar som måste hanteras.

8 Marknaden har en personlighet och denna skiftar oregelbundet. Att inte inse innebörden av rubriken ovan kostade mig allt mitt tradingkapital och ett antal år av förlorad tid som jag behövde för att ekonomiskt återhämta mig. Jag gick inte i konkurs men en serie misstag direkt beroende på att jag inte accepterade att marknaden har en personlighet och att denna kan skifta medförde under en kort tid sådana förluster att jag var tvungen att avbryta trading på heltid och ta en anställning. Mitt trading konto hade blivit så urvattnat att jag inte längre kunde leva på avkastningen. Så du må tro att detta är en punkt som ligger mig varmt (kallt?) om hjärtat. Jag har som avsikt att vid en senare punkt skriva en artikel som endast avhandlar det här ämnet så jag kommer att hålla mig ganska kort nu. Ett av skälen att jag vill skriva en hel artikel om bara detta är att ämnet är relevant i fler och större sammanhang än just gällande indikatorer. Hur som helst, en mycket farlig aspekt av att använda sig av indikatorer på fel sätt och kombinera det med en period av framgång är att man befäster attityden att du förstår hur marknaden fungerar och tror dig kunna läsa den när du egentligen bara kan läsa indikatorer som du i sin tur (eventuellt) inte förstår dig på. När denna mentala inställning är etablerad har du nu två egenskaper som närmast garanterar dig framtida förluster: 1. Du är övertygad om att dina indikatorer låter dig se vad som händer på marknaden i realtid. 2. Du är likaså övertygad om att då marknaden har en viss uppsättning egenskaper kommer nyckeln till framgång cirkla kring specifika indikatorer med specifika inställningar. Vad som händer när du börjar ta förluster är att du håller fast vid att detta bara är tillfälliga och slumpmässiga förluster. Du ifrågasätter först inte din metod eftersom alla vet att trading alltid kommer att medföra regelbundna förluster såväl som vinster. Du anser med andra ord att du är inne i en period

9 när du har otur. Vid någon lite senare tidpunkt (som är beroende på hur känslig du är gällande att ackumulera förluster) börjar du ifrågasätta din metod. Men eftersom du också är övertygad om att marknaden har in grund och botten ett visst beteende konstaterar du att problemet du upplever måste vara baserat på dina indikatorer. Ditt svar blir att börja experimentera igen med gamla och nya indikatorer och inställningar. Du är nu fast i en cykel som kan pågå egentligen hur länge som helst. Du pysslar med dina indikatorer tills de börjar fungera under någon tidsperiod. Sen slutar de fungera igen. Du börjar justera inställningar och så börjar det hela om igen. Vad du inte har förstått och accepterat är att de indikatorer du använder kanske inte ens är tillämpbara just nu på en marknad som har bytt egenskaper oavsett hur du varierar inställningarna. Du är alltid tvåa på pucken eftersom ditt sätt att närma dig marknaden och trading inte är att observera vad som faktiskt händer med priserna utan genom dina indikatorer (som dessutom är fördröjda på två olika sätt; ett, genom att de alltid är släpande och; två, genom att du spenderar tid med inställningarna). Indikatorer och SMHI Vid det här laget kanske du undrar över titeln på artikeln och vad SMHI har med saken att göra? Faktum är att titeln på sätt och vis sammanfattar allt jag är ute efter att säga om indikatorer. Varför kan nyhetsprogram ha flera minuter reklam efter nyheterna och före vädret? Utöver att jag avskyr reklam på tv så är detta löjligt. Men självklart skulle ingen kanal göra på det viset om alla slutade titta vid reklamen. Så vem genomlider på flera minuter reklam för att se en väderleksrapport? Väldigt många har det visat sig. Och vad är de man få se om man stannar kvar? Jag har en släkting som är professor i matematik och råkar vara duktig på sannolikhetslära. Han räknade på sannolikheter gällande att förespå vädret

10 såsom det görs idag. Det finns många likheter här med indikatorer. Saken är nämligen den att sannolikheten att ha rätt om hur vädret ska blir mer än ca 24 timmar framåt är närmas obefintlig. Och även inom 24 timmar är sannolikheten liten. Femdygnsprognoser? Ett skämt. Sjudygnsprognoser? Ett större skämt. Så blir vädret i sommar? Ursäkta mig, det är nonsens. I alla fall om man ser till detaljerna och det är i detaljerna din stopp-loss blir träffad. Den absolut största sannolikheten att du ska ha rätt i hur vädret blir imorgon är att gissa att det blir i grova drag som det var idag. Punkt. Redan här slår du SMHI regelbundet. Det är mer sannolikt att det kommer att komma snö under januari än i april. Men när jag får reda på att det ska snöa imorgon eftermiddag och vara 3 grader kallt då ska jag vara väldigt skeptisk. Det här är information du har ingen nytta av om det visar sig att det inte blir så. Vad vädret beträffar kanske det inte spelar någon större roll. Inom trading är så inte fallet. För NU kommer poängen. Översätt detta till trading. Din indikator är som SMHI den försöker ge detaljinformation som när den ska inträffa är baserad på gammal information (när jag står där imorgon eftermiddag och det är plus 4 grader och solsken och väntar mig minus 3 grader och snö agerar jag just nu på information ifrån igår). Detta kan liknas med att få en signal just nu som är baserad på släpande data. Ponera att med den informationen jag har om att det ska komma snö under eftermiddagen så satsar jag pengar vid lunch så att jag gör en vinst om det kommer snö och är under 2 grader kallt eller mer. Min stopp-loss här ligger vid nollgradigt, allt varmare än så och jag förlorar pengar. Hur tror du det skulle gå för mig om jag investerade pengar på detta vis efter vad SMHI säger? Om jag frågar vad personer tycker om väderleksrapporterna och hur ofta SMHI har rätt så säger nästan alla att SMHI ofta har fel. Så varför titta på sändningen till att börja med? Och varför till och med se på reklam efter nyheterna och före vädret bara för att få se vad SMHI har att säga? Detta kan liknas med att betala för en indikator - du betalar med tid framför reklam för att få se vädret. När du sedan tar en förlust på en trade efter att din signal

11 ifrån din indikator gått fel skulle jag kunna likna det med att du står i ösregn på Skansen utan regnkläder eller paraply därför att dom sa ju att det skulle bli sol hela dagen. Absolut, du kommer aldrig att ha vinst på varje enskild trade. Du behöver inte ha det heller. Men om du tar förluster därför att du litade blint på SMHI och fattade dina beslut helt på grund av vad de sa ja då kommer du att får svårt att regelbundet tjäna pengar. Avslutningsvis. Jag vill avsluta som jag började och det är genom att påpeka att syftet med denna text inte är att förespråka att indikatorer inte kan vara användbara. Syftet är istället att så kraftfullt som möjligt framhäva de begränsningar som finns med indikatorer och vad de faktiskt visar. Kontentan är att förmågan att observera vad marknaden (det vill säga pris och volym) faktiskt gör just nu ALLTID tar företräde över vad dina indikatorer påstår. Dessutom behöver du förstå att marknaden kan byta egenskaper som i sin tur kan medföra regelbundna förluster om ditt fokus förblir på indikatorerna och inte på själva marknaden.

Three Monkeys Trading. Tärningar och risk-reward

Three Monkeys Trading. Tärningar och risk-reward Three Monkeys Trading Tärningar och risk-reward I en bok vid namn A random walk down Wall Street tar Burton Malkiel upp det omtalade exemplet på hur en apa som kastar pil på en tavla genererar lika bra

Läs mer

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu Three Monkeys Trading Tänk Just nu Idag ska vi ta upp ett koncept som är otroligt användbart för en trader i syfte att undvika fällan av fasta eller absoluta uppfattningar. Det är mycket vanligt att en

Läs mer

Facit till frågorna i grundkursen

Facit till frågorna i grundkursen Facit till frågorna i grundkursen Texten som är markerad med fet stil i facit visar svaret på frågan. Har du svarat enligt detta erhåller du poäng. Efter svaret i fet stil har vi ibland lagt till kommentarer

Läs mer

Agenda: Analysera marknaden. Candlesticks. Teknisk analys. Strategi. Risk. Strategi för handel:7 verktyg.

Agenda: Analysera marknaden. Candlesticks. Teknisk analys. Strategi. Risk. Strategi för handel:7 verktyg. Nordenansvarig RBS börshandlade produkter Agenda: Analysera marknaden. Candlesticks. Teknisk analys. Strategi. Risk. Strategi för handel:7 verktyg. www.aktivborshandel.se PRO Analys Fundamental analys

Läs mer

PIVOT POINTS NAVIGERA EFTER STÖD OCH MOTSTÅND

PIVOT POINTS NAVIGERA EFTER STÖD OCH MOTSTÅND PIVOT POINTS NAVIGERA EFTER STÖD OCH MOTSTÅND En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk utveckling

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Riskhantering. John Lönnqvist. 3-Feb-12

Riskhantering. John Lönnqvist. 3-Feb-12 John Lönnqvist Agenda Verktyg för riskhantering Checklista 7 riskhanteringspunkter Varför riskhantering? Skydda vårt kapital/arbetsredskap Ta mindre förluster när vi har fel. Cut losses short Ta större

Läs mer

Del 1 Volatilitet. Strukturakademin

Del 1 Volatilitet. Strukturakademin Del 1 Volatilitet Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är volatilitet? 3. Volatility trading 4. Historisk volatilitet 5. Hur beräknas volatiliteten? 6. Implicit volatilitet 7. Smile

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Framgångsrik daytrading i enkla steg grundkurs

Framgångsrik daytrading i enkla steg grundkurs Framgångsrik daytrading i enkla steg grundkurs Copyright 2012, MinBörs.se, v3 Alla rättigheter reserverade. Publicerat av MinBörs.se 2012 Detta kursmaterial får ej lov att kopieras och distribueras fritt

Läs mer

Lyckas med din fö rsa ljning

Lyckas med din fö rsa ljning Lyckas med din fö rsa ljning Försäljning kan se ut på många vis, men det finns en grundstomme i all försäljning som alla kan lära sig något av. Din inställning är viktig, så först av allt, en duktig säljare

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Lutande torn och kluriga konster!

Lutande torn och kluriga konster! Lutande torn och kluriga konster! Aktiviteter för barn under Vetenskapsfestivalens skolprogram 2001 Innehåll 1 Bygga lutande torn som inte faller 2 2 Om konsten att vinna betingat godis i spel 5 3 Den

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Vikingen Börs. Vikingen Börs är ett lättanvänt basprogram och ett tryggt och bra alternativ att börja med för dig som är ny användare.

Vikingen Börs. Vikingen Börs är ett lättanvänt basprogram och ett tryggt och bra alternativ att börja med för dig som är ny användare. Vikingen Börs Vikingen Börs är ett lättanvänt basprogram och ett tryggt och bra alternativ att börja med för dig som är ny användare. Det fantastiska med Vikingen är att programmet gör jobbet åt dig genom

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

BULL & BEAR INTE BARA ATT TUTA OCH KÖRA

BULL & BEAR INTE BARA ATT TUTA OCH KÖRA BULL & BEAR INTE BARA ATT TUTA OCH KÖRA En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk utveckling utgör

Läs mer

OMX-KRÖNIKAN Tis 23 juni 2015 Skrivet av Per Stolt

OMX-KRÖNIKAN Tis 23 juni 2015 Skrivet av Per Stolt OMX-index 10 min (diagram källa: Infront) OMX-KRÖNIKAN Tis 23 juni 2015 Skrivet av Per Stolt God Morgon! 08:44 OMX-INDEX (1606,62): Hausse igår i Stockholm OMX inledde måndagen med stigande kurser och

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

DU VET VÄL ATT DU KAN FÖLJA BÖRSTJÄNAREN I REALTID PÅ TWITTER!

DU VET VÄL ATT DU KAN FÖLJA BÖRSTJÄNAREN I REALTID PÅ TWITTER! börs Världsmarknaden update valutor aktier råvaror index valutor Ett marknadsbrev från Börstjänaren Världsmarknaden update valutor aktier råvaror index valutor 2 3 tjänaren VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Läs mer

DU VET VÄL ATT DU KAN FÖLJA BÖRSTJÄNAREN I REALTID PÅ TWITTER!

DU VET VÄL ATT DU KAN FÖLJA BÖRSTJÄNAREN I REALTID PÅ TWITTER! börs 2 3 tjänaren VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2014 BÖRSTJÄNAREN KIKAR PÅ STHLM

Läs mer

Handledning för presskommunikation

Handledning för presskommunikation Handledning för presskommunikation INLEDNING Du har säkert hört den gamla klyschan syns du inte så finns du inte. Det är givetvis ett lite tillspetsat budskap, men faktum är att det ligger ganska mycket

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren ATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR INDEX ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN VÄRLDSMARKNADEN UPDATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR INDEX ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN VÄRLDSMARKNADEN UPDATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

Teknisk analys. 2008-01-26.

Teknisk analys. 2008-01-26. Teknisk analys. Stoploss-hantering och Money Management. De olika stoplossmetoderna. Återköpsmetoder. Positionsstorlekar vid olika situationer. Slutlig uppdatering av stoplosshanteringen och positionsstorlekarna.

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

Tema Förväntat värde. Teori Förväntat värde

Tema Förväntat värde. Teori Förväntat värde Tema Förväntat värde Teori Förväntat värde Begreppet förväntat värde används flitigt i diskussioner om olika pokerstrategier. För att kunna räkna ut det förväntade värdet så tar du alla möjliga resultat,

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Mot Högre Medvetande

Mot Högre Medvetande Mot Högre Medvetande Introduktion Susanne Jönsson Mångfaldigande av i detta kursmaterial ingående blad - helt eller delvis - samt utnyttjande i undervisningssyfte är förbjudet utan tillstånd av Susanne

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren ATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR INDEX ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN VÄRLDSMARKNADEN UPDATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR INDEX ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN VÄRLDSMARKNADEN UPDATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Implicita odds och omvända implicita odds

Implicita odds och omvända implicita odds Kapitel sju Implicita odds och omvända implicita odds Under de tidiga satsningsrundorna och satsningsrundorna i mitten sänks vanligtvis pottoddset avsevärt om du behöver syna framtida satsningar, och du

Läs mer

OMX-KRÖNIKAN Fre 22 maj 2015 Skrivet av Per Stolt

OMX-KRÖNIKAN Fre 22 maj 2015 Skrivet av Per Stolt OMX-index (diagram källa: Infront) OMX-KRÖNIKAN Fre 22 maj 2015 Skrivet av Per Stolt God Morgon! 08:51 OMX-INDEX (1642,19): Liten köpsignal igår då OMX bröt 1637 Eurogruppen och Euro-medlemmarna är inte

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Välkommen. till Invändningar och avslut Xecutive. Henrik Mannerstrale. Copyright: Powersales Communication

Välkommen. till Invändningar och avslut Xecutive. Henrik Mannerstrale. Copyright: Powersales Communication X Välkommen till Invändningar och avslut Xecutive Henrik Mannerstrale Vanliga allmänna invändningar Det är för dyrt Jag måste prata med Jag måste tänka på saken Jag har inte tid Det är för dyrt 1 Det

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning Sid. 3 Access till Autochartist. Autochartist gränssnitt Sid. 4 Sökruta

Innehållsförteckning. Inledning Sid. 3 Access till Autochartist. Autochartist gränssnitt Sid. 4 Sökruta Användarhandbok Innehållsförteckning Inledning Sid. 3 Access till Autochartist Autochartist gränssnitt Sid. 4 Sökruta Autochartist gränssnitt (fortsättning) Sid. 5 Resultatruta Kompletta diagram Resultatruta

Läs mer

Använd mindre plast för havens och hälsans skull

Använd mindre plast för havens och hälsans skull Debattartikeln är en argumenterande text där man tar ställning i en fråga och med hjälp av tydliga och sakliga argument försöker övertyga andra att hålla med. Debattartikeln är vanlig i dagstidningar,

Läs mer

OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER

OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER Optioner ger investerare många möjligheter eftersom det finns strategier för alla olika marknadslägen. De är också effektiva verktyg för att försäkra innehav

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

Säljande kommunikation

Säljande kommunikation Säljande kommunikation 1. Konsten att vara tydlig 2. Konsten att lyssna 3. Konsten att hantera invändningar 4. Kontaktmatematik Copyright EQP Business School AB 1 Copyright EQP Business School AB. Denna

Läs mer

08:56 OMX-INDEX (1677): MÅLKURSEN UPPNÅDD

08:56 OMX-INDEX (1677): MÅLKURSEN UPPNÅDD OMX-terminen 10-min (diagram källa: Infront) OMX-KRÖNIKAN Tor 9 april 2015 Skrivet av Per Stolt God Morgon! 08:56 OMX-INDEX (1677): MÅLKURSEN UPPNÅDD 1690 Det hände mycket igår. OMX nådde målkursen 1690.

Läs mer

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren

Läs mer

LEKTION 2 Användbarhet

LEKTION 2 Användbarhet LEKTION Användbarhet Uppmärksamma det positiva Fundera och skriv ner olika situationer där barnet gör något positivt och du kan ge ditt barn uppmärksamhet och beröm. Fundera och skriv ner på vilket sätt

Läs mer

Interaktionen mellan flickor och pojkar under schackpartiet

Interaktionen mellan flickor och pojkar under schackpartiet Lärande och samhälle Schack som pedagogiskt verktyg Interaktionen mellan flickor och pojkar under schackpartiet Författare: Karin Hahlin-Ohlström Examinatorer: Jesper Hall Lars Holmstrand Pesach Laksman

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

MagIQ Plan. Carola Liva Lind 2012

MagIQ Plan. Carola Liva Lind 2012 MY MagIQ Plan Carola Liva Lind 2012 *De närmsta i mitt nätverk är förutom mig de mest värdefulla för mig. *De närmsta i mitt nätverk är de närmsta för att de ska verka för mig. *De närmsta i mitt nätverk

Läs mer

Villkor Debetvärdepapper DEGIRO

Villkor Debetvärdepapper DEGIRO Villkor Debetvärdepapper DEGIRO Innehåll Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Avtalsförhållande... 3 Artikel 3. Debetvärdepapper... 3 Artikel 4. Endast utförande... 4 Artikel 5. Order... 4 Artikel 6.

Läs mer

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan.

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan. Tellus Midas Strategi under mars Marknadsbrev Mars 2015 I korthet: Avkastning I korthet: november: MIDASAvkastning mars 0,71% STOXX600 MIDAS -3,41% 1,71% Styrkan i aktiemarknaden höll i sig och Midas noterade

Läs mer

Mitt säkra kort. Förord

Mitt säkra kort. Förord Mitt säkra kort Förord Instruktionerna som du nu kommer att läsa fungerar förutsatt att du följer dem till punkt och pricka. Du kommer att tjäna från 10.000 till över 100.000 kronor per månad beroende

Läs mer

7-2 Sammansatta händelser.

7-2 Sammansatta händelser. Namn: 7-2 Sammansatta händelser. Inledning Du vet nu vad som menas med sannolikhet. Det lärde du dig i kapitlet om just sannolikhet. Nu skall du tränga lite djupare i sannolikhetens underbara värld och

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Anpassa din handel och risk till marknadens svängningar

Anpassa din handel och risk till marknadens svängningar Anpassa din handel och risk till marknadens svängningar John Lönnqvist Nordenansvarig RBS Mini Futures och OEC John.lonnqvist@sipnordic.se Twitter: @john_lonnqvist Mini Futures är hävstångsprodukter som

Läs mer

Det handlar inte om att bli någon annan än den du är utan att våga vara mer av dig själv.

Det handlar inte om att bli någon annan än den du är utan att våga vara mer av dig själv. Inledning Att vara chef att vara ledare! Vad innebär det? Varför vill jag vara ledare? Och hur lär man sig att vara det? Viktiga frågor som inte alltid är så lätta att svara på. Delvis beroende på att

Läs mer

Påbyggnad/utveckling av lagen om ett pris Effektiv marknad: Priserna på en finansiell marknad avspeglar all relevant information

Påbyggnad/utveckling av lagen om ett pris Effektiv marknad: Priserna på en finansiell marknad avspeglar all relevant information Föreläsning 4 ffektiva marknader Påbyggnad/utveckling av lagen om ett pris ffektiv marknad: Priserna på en finansiell marknad avspeglar all relevant information Konsekvens: ndast ny information påverkar

Läs mer

Del 17 Optionens lösenpris

Del 17 Optionens lösenpris Del 17 Optionens lösenpris Innehåll Optioner... 3 Optionens lösenkurs... 3 At the money... 3 In the money... 3 Out of the money... 4 Priset... 4 Kapitalskyddet... 5 Sammanfattning... 6 Strukturerade placeringar

Läs mer

Köpläge i vete. En analys framtagen av Börstjänaren Sveriges ledande webbplats för teknisk trejding av aktier, index, råvaror och valutor.

Köpläge i vete. En analys framtagen av Börstjänaren Sveriges ledande webbplats för teknisk trejding av aktier, index, råvaror och valutor. Köpläge i vete En analys framtagen av Börs Sveriges ledande webbplats för teknisk trejding av aktier, index, råvaror och valutor. Efter flera månader med sidledes rörelser börjar spannmålsprodukterna röra

Läs mer

Sammanfattningsvis: Den positiva analysen kvarstår med en kommande test av 8,50-8,60 kr i första hand, med potential till mer (8,88 kr).

Sammanfattningsvis: Den positiva analysen kvarstår med en kommande test av 8,50-8,60 kr i första hand, med potential till mer (8,88 kr). USDSEK (Diagram källa: Infront) USDSEK Tor 28 maj 2015 Skrivet av Per Stolt USDSEK (8,4959): MÅLKURSEN UPPNÅDD 8,57! Den underliggande trenden var positiv och USDSEK hade signalerat tydligt för en test

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2011

Avgifterna på fondmarknaden 2011 Avgifterna på fondmarknaden 2011 1 AMF Fonder 2 sid 5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 10 sid 11 sid 12 sid 12 sid 14 sid 16 sid 18 Sammanfattning Om rapporten Begränsningar Utveckling av fondförmögenhet och nettosparande

Läs mer

Tio gyllene regler för aktieinvesteringar. En samling insiktsfulla pärlor

Tio gyllene regler för aktieinvesteringar. En samling insiktsfulla pärlor Tio gyllene regler för aktieinvesteringar En samling insiktsfulla pärlor Förord Tio gyllene regler för aktieinvesteringar Aberdeen har arbetat med placeringar i mer än 30 år. Under den tiden har marknadscykler

Läs mer

11. Jag är bra på att se till så att saker och ting fungerar. Jag blir ofta ombedd att leda grupper och projekt.

11. Jag är bra på att se till så att saker och ting fungerar. Jag blir ofta ombedd att leda grupper och projekt. RESILIENCE ATTITUDES Det finns inget riktigt bra svenskt ord för resilience. Det betyder ungefär: återhämtning/spänstighet/motståndskraft. Resilience kan liknas vid fjädringen på en bil. Fjädern pressas

Läs mer

Under en polerad yta om etiska fonder och smutsiga pengar

Under en polerad yta om etiska fonder och smutsiga pengar om etiska fonder och smutsiga pengar Joakim Sandberg, doktorand i praktisk filosofi Under de senaste åren har allt fler organisationer och finansinstitut börjat intressera sig för etiska frågor i samband

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

SANNOLIKHET OCH SPEL

SANNOLIKHET OCH SPEL SANNOLIKHET OCH SPEL I ÖVNINGEN INGÅR ATT: Formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat (MA) Tolka en realistisk situation och utforma en matematisk

Läs mer

En Sudburyskola i Sverige vad innebär det?

En Sudburyskola i Sverige vad innebär det? En Sudburyskola i Sverige vad innebär det? Nedan presenteras en del vanliga frågor och vi ger våra svar utifrån hur vi ser på Sudburymodellen. Avslutningsvis kommer en till förklaring till varför vi tycker

Läs mer

Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007. Kommunikationsnivåer. Information. Kommunikation. Kommunikation. Kommunikation

Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007. Kommunikationsnivåer. Information. Kommunikation. Kommunikation. Kommunikation Firma Margareta ivarsson Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007 Kommunikation Kommunikation handlar inte i första hand om teknik, utan om modet att vara sig själv! Kommunikationsnivåer Information

Läs mer

Nominell vs real vinst - effekten av inflation -

Nominell vs real vinst - effekten av inflation - 1 Nominell vs real vinst - effekten av inflation - av Richard Johnsson 1 I det som följer ska jag beskriva hur inflationen påverkar de bokföringsmässiga vinsterna i företagen. Det kommer att framgå att

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Skandias plånboksindex. April, 2013 2013-04-23

Skandias plånboksindex. April, 2013 2013-04-23 Skandias plånboksindex April, 2013 2013-04-23 1 Sammanfattning Plånboksindex för april: Hushållen alltmer optimistiska Skandia redovisar stark framtidstro i sin undersökning av hushållens ekonomiska framtidsutsikter

Läs mer

Del 6 Valutor. Strukturakademin

Del 6 Valutor. Strukturakademin Del 6 Valutor Strukturakademin Innehåll 1. Strukturerade produkter och valutor 2. Hur påverkar valutor? 3. Metoder att hantera valutor 4. Quanto Valutaskyddad 5. Composite Icke valutaskyddad 6. Lokal Icke

Läs mer

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte Boken om SO 1-3 Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Provlektion: Om grundläggande mänskliga rättigheter, alla människors lika värde

Läs mer

Motiverande Samtal MI

Motiverande Samtal MI Motiverande Samtal MI grundutbildning neuropsykiatrin UDDEVALLA 27 28 november 2012 Yvonne Bergmark Bröske leg. sjuksköterska, utbildnings & projektkonsult MI-pedagog (MINT) YB Hälsan, Tvååker y.bergmark.broske@telia.com

Läs mer

Warranter En investering med hävstångseffekt

Warranter En investering med hävstångseffekt Warranter En investering med hävstångseffekt Investerarprofil ÄR WARRANTER RÄTT TYP AV INVESTERING FÖR DIG? Innan du bestämmer dig för att investera i warranter bör du fundera över vilken risk du är beredd

Läs mer

Pareto Trader iphone. Securities

Pareto Trader iphone. Securities Pareto Trader iphone Securities INFORMATIONSSYSTEM Pareto Trader för iphone är ett informationssystem i realtid. Du får tillgång till: Realtidsinformation från Nasdaq OMX Nyheter från Nasdaq OMX, Oslo

Läs mer

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen En essä i kursen Produktutveckling med formgivning Charlotta Sjöström, INPRE 4, 2006-04-27 En het potatis Hans Folkesson som är chef

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Based on a True Story 1

Based on a True Story 1 Based on a True Story 1 8 - Trip, säger jag till min före detta pojkvän. Vi måste prata. Vi befinner oss på inspelningen av hans nya film. Du vet, den där med hans filmstjärnefru, som handlar om en tjej

Läs mer

BULL & BEAR TENDENS BULL & BEAR

BULL & BEAR TENDENS BULL & BEAR Nr 104/2013 (sid 1 av 6) Tisdagen den 10 december 2013 BULL & BEAR Anno 2009 2 0 1 3 Nummer 104 OMXS 30 index 1 271,00 OMXS 30 har en tid get signaler om en nedgång I och med att index varit under 1 280-nivån.

Läs mer

MI med ungdomar. Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog www.barbroivarsson.se

MI med ungdomar. Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog www.barbroivarsson.se MI med ungdomar William R Miller & Stephen Rollnick, Motivational Interviewing Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog www.barbroivarsson.se Hemsidor om MI www.fhi.se/mi www.somra.se www.somt.se www.motivationalinterview.net

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan 3.5 Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

Steget från Div 1 till elitspelare är det möjligt? Håkan Åhlund

Steget från Div 1 till elitspelare är det möjligt? Håkan Åhlund Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs Steget från Div 1 till elitspelare är det möjligt? Håkan Åhlund Handledare: Johan Andersson Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs Sammanfattning Steget från div 1 till elitspelare

Läs mer

Pottstorleksfilosofin ett exempel

Pottstorleksfilosofin ett exempel Kapitel fem Pottstorleksfilosofin ett exempel Säg att du spelar ett no limit-spel med mörkar på $2-$5 och $500 stora stackar. Du sitter i stora mörken med Någon inleder satsandet ur mittenposition med

Läs mer

Globala Utblickar i en turbulent värld. SKAGEN Fonders Nyårskonferens 2009. Presentation av Charlotta Mankert

Globala Utblickar i en turbulent värld. SKAGEN Fonders Nyårskonferens 2009. Presentation av Charlotta Mankert Et nødskudd. 1888. Beskuren. Av Christian Krohg, en av en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Globala Utblickar i en turbulent värld SKAGEN Fonders Nyårskonferens 2009 Presentation av Charlotta

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

Reell kompetens - grundläggande behörighet för utbildning till grundnivå Behörig på annat sätt!

Reell kompetens - grundläggande behörighet för utbildning till grundnivå Behörig på annat sätt! Reell kompetens - grundläggande behörighet för utbildning till grundnivå Behörig på annat sätt! 1 (5) Vad är det? Om du saknar den formella grundläggande behörigheten, dvs. du har t.ex. inte ett slutbetyg

Läs mer