Three Monkeys Trading. Indikatorer möter SMHI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Three Monkeys Trading. Indikatorer möter SMHI"

Transkript

1 Three Monkeys Trading Indikatorer möter SMHI

2 Innan vi börjar vill jag att läsaren ska notera att detta är inte en text som förespråkar att indikatorer inte fyller någon funktion alls. De kan absolut fylla en funktion. Däremot används de ofta rutinmässigt felaktigt, slentrianmässigt ogenomtänkt samt dessutom med högst omotiverad tillförsikt. Har du indikatorer som tar upp halva din arbetsyta? Experimenterar du ofta med inställningarna och/eller byter ut gamla indikatorer mot nya? När du tittar på en prisgraf är det indikatorerna du först lägger märke till och fokuserar på? Om känner igen dig alls finns det en stor risk att din trading lider av det. Användandet av indikatorer har för många traders tre mycket allvarliga konsekvenser. För det första lär sig tradern aldrig att faktiskt kunna se vad som händer i marknaden genom att renodlat observera priset på grund av den dimma av missriktat fokus som indikatorer ofta orsakar. Detta är allvarligt för det innebär att oavsett hur många timmar en person spenderar framför sina grafer lär sig denna person aldrig att se skogen för alla träden. För det andra är användandet av indikatorer väldigt dyrt för de flesta traders i form av både tid och pengar. När de används fel och medför trades som resulterar i regelbundna nettoförluster kostar det pengar. När en trader spenderar timme efter timme efter timme med att testa olika indikatorer och olika inställningar av indikatorer kostar det tid. För det tredje resulterar ofta det sätt på vilken många traders använder indikatorer till att uppmuntra attityden att det finns en helig graal och en magisk nyckel till obegränsad framgång inom trading bara man hittar den rätta indikatorn eller den rätta kombinationen av indikatorer. Tron att om du bara kan ställa in din MACD precis just så och finna den ultimata kombinationen av glidande medelvärden så kan du luta dig tillbaka, sluta tänka och ta dina signaler samtidigt som du ser pengarna rasa in. Men det är snarare precis den attityden som skapar kroniska förlorare på marknaden. Så för att undvika det ödet bör vi lägga lite tid på att ifrågasätta vad indikatorer faktiskt är uppbyggda av och hur de fungerar.

3 Som sagt, de flesta traders använder sig av indikatorer av något slag och ofta flera olika samtidigt. Dessutom spenderar också många en hel del tid åt att experimentera med befintliga indikatorer eller med nya indikatorer i syfte att hitta den perfekta inställningen som ska skänka dem framgång på marknaden. Mitt personliga motstånd till detta är baserat på följande punkter: 1. All tillgänglig OCH icke tillgänglig information är redan reflekterat i priset. 2. Indikatorer är på ett eller annat sätt baserade på pris och volyminformation (high, low, open, close, volume). 3. Alla indikatorer är släpande. 4. Marknaden har en personlighet och denna skiftar oregelbundet. Så innan du spenderar otaliga timmar åt att hitta den perfekta indikatorn eller med att anpassa inställningarna på de indikatorer du redan använder så gör dig själv en tjänst och läs vidare. All tillgänglig OCH icke-tillgänglig information är redan reflekterat i priset. När du tittar på en graf med endast prisinformation på (candlestick chart eller bar chart lämpligtvis) så ser du rakt av en komplett och uttömmande sammanfattning av ALL information som världens handlare känner till och har agerat efter på ett eller annat sätt. Ta ett ögonblick och fundera över vad det innebär. Utformningen av en dags prisrörelser är slutresultatet av alla miljontals trades som har tagits den dagen baserad på ALL den information som finns tillgänglig. Jag har också skrivit att här även inkluderas all information som är icke-tillgänglig och med det menar jag den ofantliga mängd information som DU inte har tillgänglig men även information som teoretiskt sett endast några få aktörer har tillgänglig (tänk dig insider information som ett exempel).

4 När någon har format en uppfattning baserat på vilken än information de har till sitt förfogande så resulterar detta i ett beslut att agera eller inte agera på marknaden. Slutresultatet av dessa beslut är rakt upp och ner reflekterat i vad priset gör eller inte gör. Det behövs ingen indikator för att se detta, snarare är en indikator ett hinder då de som regel fokuserar tradern på indikatorn så att denne missar skogen för alla träd. Kontentan är att det finns en fullkomligt ohanterlig mängd information både tillgänglig och inte tillgänglig för dig och denna information har förmågan att båda påverka och inte påverka marknaden. Och det är ett enormt slöseri med tid att försöka hitta denna information och hålla dig uppdaterad samtidigt som du ska tolka den på något sätt som faktiskt i slutändan förbättrar resultaten i din trading. Varför ta sig an arbetet att hitta och analysera allt du kan komma över när det tar så mycket av din tid och dessutom medför en mycket reell risk att det gör mer skada än nytta? Som en enskild individ kommer du dessutom ändå aldrig kunna ta till dig så mycket material på så kort tid och hålla dig ajour tjugofyra timmar per dag. Istället kan du vända dig till den enda plats där ALL tillgänglig och icke-tillgänglig information visar sig i en enda komplett sammanfattning - i prisgraferna. Indikatorer är på ett eller annat sätt baserade på pris och volyminformation. Oavsett vilken indikator eller indikatorer du använder är de i någon form baserade på information du redan har, dvs. open, close, high, low, volume. MACD är det, samma för Stochastics, RSI, Bollinger bands, MA, EMA, Envelopes, Regression channels, Pivot points, Fractals, Standard deviation, Parabolic SAR, MFI och Average True Range för att nämna några populära. En innebörd av detta är att om du tillhör de traders som använder sig av indikatorer och kanske framförallt om du är en av dem som spenderar en hel del tid åt att söka hitta den perfekta indikatorn så bör du stanna upp ett ögonblick igen och tänka till ytterligare en gång. Allt dina indikatorer gör är att de på något sätt masserar information du redan har till ett annat format. Du

5 behöver ingen indikator som på något (eventuellt högst tveksamt) vis ska berätta för dig huruvida kursen är i en trend, detta ser du själv genom att bara titta på grafen. Inte heller behöver du en indikator som ska visa för dig om kursen har brutit ut ur en tradingrange, också detta ser du själv. Dessutom bör du också fråga dig om du faktiskt förstår vad det är din indikator visar? Som ett exempel tar vi RSI. Du kanske är medveten om att när värdet på RSI är över 70 (eller 80 eller vad du nu vill använda dig av) så är instrumentet överköpt och när det är under 30 (eller 20 eller något annat du valt) så är instrumentet översålt. Vad ska detta betyda? Att alla är överens om att priset på till exempel en viss aktie är för högt och borde falla? Om alla är överens om att priset är för högt varför är det då på den nivån? Men det är inte min poäng här utan denna är snarare detta: vad är det RSI i verkligheten mäter? Om du säger att den visar att instrumentet är överköpt vad är det du faktiskt säger? Vad mäter RSI? Hur räknas RSI fram? Är RSI en liten virtuell gallupundersökning som ringer runt till alla traders eller alla andra aktier och frågar vad dessa tycker om instrumentet XYZ och dess nuvarande pris? Ursäkta ironin men den är riktad till dem som blint använder sig av indikatorer utan att ens förstå vad indikatorn gör och hur den tas fram. Och det finns många av er. Om du har fallit i den fällan är det dags att ta dig ur den. Jag slår hårt på den här punkten därför att det är så viktigt Så gör dig själv en tjänst innan du godtar en beskrivning av vad en indikator gör och vad den mäter se till att du förstår vad som får din indikator att ticka och vad den faktiskt visar. Bara där ligger du före en hel del av dina många motståndare på marknaden. Dessutom ska du vara mycket försiktig när du använder dig av sådant som tar hänsyn till standardavvikelse eller statistiska genomsnitt. Varför? Det tar jag upp i nästa stycke.

6 Alla indikatorer är släpande. En av de absolut starkaste argumentet mot indikatorer är att de är släpande och vad du än gör kommer du inte undan det på ett eller annat sätt även om du projicerar indikatorer framåt i tiden. Ett sätt att beskriva detta är en jämförelse med en traditionell dagstidning. Låt oss säga att du har fått tidningen på morgonen och läser den till frukost i avsikt att fatta beslut om att köpa och sälja aktier den dagen. På grund av vad du läser denna morgon bestämmer du dig för att sälja och när marknaden öppnar så går du kort samt placerar en stopp-loss på lämplig plats (öppna aldrig en position utan att ha ett bestämt pris där du hoppar av om din trade går emot dig). Nästa morgon konstaterar du att priset gått ner lite och du har en vinst. Det du ser i tidningen stöder fortsatt nedgång och du är bekväm med din position. Dag tre inser du att du inte bara är utstoppad med en förlust då marknaden stigit markant igen utan att du dessutom borde vara lång. Direkt köper du och tar en lång position istället. Några dagar senare är du utstoppad igen och vem vet, kanske läser du i din dagstidning att du återigen borde vara kort i marknaden. Kontentan är att om du agerar idag med information ifrån igår så tar du en stort risk. Du vill hellre agera idag med information ifrån idag och då är det viktigt att hålla i åtanke att indikatorer är släpande - de ligger bakom marknaden men ger signaler i nutid. Ta glidande medelvärden som exempel vilka är baserade på prisinformation ifrån ett visst antal perioder tillbaka och som behandlar denna på olika sätt genom att till exempel ge mer tyngd åt nyare priser än äldre (exponentiellt glidande medelvärde eller EMA). Ju större antal perioder du har i ditt glidande medelvärde ju mer ligger indikatorn efter vad som händer just nu.

7 Men detta är ju syftet kanske du argumenterar? Ett lite större glidande medelvärde ger oss möjligheten att bortse ifrån det tillfälliga bruset och se till det lite längre perspektivet? Visst kan du argumentera för det om du vill men fråga dig vad du vinner på det? Det är ofta det "tillfälliga bruset" som träffar dina stop-loss eller visar för dig att marknaden nu vill åt ett annat håll. Om du väntar på att ett glidande medelvärde ska reflektera ett skifte av en trend till exempel kan du missat halva rörelsen innan du ser det där. Men du kan ju använda två, ett längre och ett kortare glidande medelvärde? Öppna och stänga trades när de korsar varandra? Oddsen är att du redan testat detta och då vet du hur effektivt det är i verkligheten och över tiden. Har du inte testat det så för all del testa. Vad du upptäcker är att den kombination av glidande medelvärden som hade gett så fantastiska vinster förra månaden plötsligt kostar dig pengar denna månad. Varför? För att marknaden inte är mekanisk och den besitter inte den typen av proportionerlig regelbundenhet som skulle krävas för ett sådant system. Marknaden kan byta egenskaper och det är vad nästa punkt handlar om. Resonemanget ovan gäller för alla indikatorer. Och det inkluderar MACD, Parabolic SAR, Bollinger band med flera och som ser så förföriskt bra ut i backspegeln. Det är nämligen huvudsakligen den magiska egenskapen hos indikatorer att uppvisa vackra resultat bakåt i tiden som fyller på bränslet till evighetsmotorn att år ut och år in tröstlöst söka de perfekta inställningarna på den perfekta indikatorn. Bli inte en kugge i den maskinen. Se till att genuint förstå de indikatorer du använder dig av och acceptera att signaler baserade på gammal information och applicerad på nutiden har begränsningar som måste hanteras.

8 Marknaden har en personlighet och denna skiftar oregelbundet. Att inte inse innebörden av rubriken ovan kostade mig allt mitt tradingkapital och ett antal år av förlorad tid som jag behövde för att ekonomiskt återhämta mig. Jag gick inte i konkurs men en serie misstag direkt beroende på att jag inte accepterade att marknaden har en personlighet och att denna kan skifta medförde under en kort tid sådana förluster att jag var tvungen att avbryta trading på heltid och ta en anställning. Mitt trading konto hade blivit så urvattnat att jag inte längre kunde leva på avkastningen. Så du må tro att detta är en punkt som ligger mig varmt (kallt?) om hjärtat. Jag har som avsikt att vid en senare punkt skriva en artikel som endast avhandlar det här ämnet så jag kommer att hålla mig ganska kort nu. Ett av skälen att jag vill skriva en hel artikel om bara detta är att ämnet är relevant i fler och större sammanhang än just gällande indikatorer. Hur som helst, en mycket farlig aspekt av att använda sig av indikatorer på fel sätt och kombinera det med en period av framgång är att man befäster attityden att du förstår hur marknaden fungerar och tror dig kunna läsa den när du egentligen bara kan läsa indikatorer som du i sin tur (eventuellt) inte förstår dig på. När denna mentala inställning är etablerad har du nu två egenskaper som närmast garanterar dig framtida förluster: 1. Du är övertygad om att dina indikatorer låter dig se vad som händer på marknaden i realtid. 2. Du är likaså övertygad om att då marknaden har en viss uppsättning egenskaper kommer nyckeln till framgång cirkla kring specifika indikatorer med specifika inställningar. Vad som händer när du börjar ta förluster är att du håller fast vid att detta bara är tillfälliga och slumpmässiga förluster. Du ifrågasätter först inte din metod eftersom alla vet att trading alltid kommer att medföra regelbundna förluster såväl som vinster. Du anser med andra ord att du är inne i en period

9 när du har otur. Vid någon lite senare tidpunkt (som är beroende på hur känslig du är gällande att ackumulera förluster) börjar du ifrågasätta din metod. Men eftersom du också är övertygad om att marknaden har in grund och botten ett visst beteende konstaterar du att problemet du upplever måste vara baserat på dina indikatorer. Ditt svar blir att börja experimentera igen med gamla och nya indikatorer och inställningar. Du är nu fast i en cykel som kan pågå egentligen hur länge som helst. Du pysslar med dina indikatorer tills de börjar fungera under någon tidsperiod. Sen slutar de fungera igen. Du börjar justera inställningar och så börjar det hela om igen. Vad du inte har förstått och accepterat är att de indikatorer du använder kanske inte ens är tillämpbara just nu på en marknad som har bytt egenskaper oavsett hur du varierar inställningarna. Du är alltid tvåa på pucken eftersom ditt sätt att närma dig marknaden och trading inte är att observera vad som faktiskt händer med priserna utan genom dina indikatorer (som dessutom är fördröjda på två olika sätt; ett, genom att de alltid är släpande och; två, genom att du spenderar tid med inställningarna). Indikatorer och SMHI Vid det här laget kanske du undrar över titeln på artikeln och vad SMHI har med saken att göra? Faktum är att titeln på sätt och vis sammanfattar allt jag är ute efter att säga om indikatorer. Varför kan nyhetsprogram ha flera minuter reklam efter nyheterna och före vädret? Utöver att jag avskyr reklam på tv så är detta löjligt. Men självklart skulle ingen kanal göra på det viset om alla slutade titta vid reklamen. Så vem genomlider på flera minuter reklam för att se en väderleksrapport? Väldigt många har det visat sig. Och vad är de man få se om man stannar kvar? Jag har en släkting som är professor i matematik och råkar vara duktig på sannolikhetslära. Han räknade på sannolikheter gällande att förespå vädret

10 såsom det görs idag. Det finns många likheter här med indikatorer. Saken är nämligen den att sannolikheten att ha rätt om hur vädret ska blir mer än ca 24 timmar framåt är närmas obefintlig. Och även inom 24 timmar är sannolikheten liten. Femdygnsprognoser? Ett skämt. Sjudygnsprognoser? Ett större skämt. Så blir vädret i sommar? Ursäkta mig, det är nonsens. I alla fall om man ser till detaljerna och det är i detaljerna din stopp-loss blir träffad. Den absolut största sannolikheten att du ska ha rätt i hur vädret blir imorgon är att gissa att det blir i grova drag som det var idag. Punkt. Redan här slår du SMHI regelbundet. Det är mer sannolikt att det kommer att komma snö under januari än i april. Men när jag får reda på att det ska snöa imorgon eftermiddag och vara 3 grader kallt då ska jag vara väldigt skeptisk. Det här är information du har ingen nytta av om det visar sig att det inte blir så. Vad vädret beträffar kanske det inte spelar någon större roll. Inom trading är så inte fallet. För NU kommer poängen. Översätt detta till trading. Din indikator är som SMHI den försöker ge detaljinformation som när den ska inträffa är baserad på gammal information (när jag står där imorgon eftermiddag och det är plus 4 grader och solsken och väntar mig minus 3 grader och snö agerar jag just nu på information ifrån igår). Detta kan liknas med att få en signal just nu som är baserad på släpande data. Ponera att med den informationen jag har om att det ska komma snö under eftermiddagen så satsar jag pengar vid lunch så att jag gör en vinst om det kommer snö och är under 2 grader kallt eller mer. Min stopp-loss här ligger vid nollgradigt, allt varmare än så och jag förlorar pengar. Hur tror du det skulle gå för mig om jag investerade pengar på detta vis efter vad SMHI säger? Om jag frågar vad personer tycker om väderleksrapporterna och hur ofta SMHI har rätt så säger nästan alla att SMHI ofta har fel. Så varför titta på sändningen till att börja med? Och varför till och med se på reklam efter nyheterna och före vädret bara för att få se vad SMHI har att säga? Detta kan liknas med att betala för en indikator - du betalar med tid framför reklam för att få se vädret. När du sedan tar en förlust på en trade efter att din signal

11 ifrån din indikator gått fel skulle jag kunna likna det med att du står i ösregn på Skansen utan regnkläder eller paraply därför att dom sa ju att det skulle bli sol hela dagen. Absolut, du kommer aldrig att ha vinst på varje enskild trade. Du behöver inte ha det heller. Men om du tar förluster därför att du litade blint på SMHI och fattade dina beslut helt på grund av vad de sa ja då kommer du att får svårt att regelbundet tjäna pengar. Avslutningsvis. Jag vill avsluta som jag började och det är genom att påpeka att syftet med denna text inte är att förespråka att indikatorer inte kan vara användbara. Syftet är istället att så kraftfullt som möjligt framhäva de begränsningar som finns med indikatorer och vad de faktiskt visar. Kontentan är att förmågan att observera vad marknaden (det vill säga pris och volym) faktiskt gör just nu ALLTID tar företräde över vad dina indikatorer påstår. Dessutom behöver du förstå att marknaden kan byta egenskaper som i sin tur kan medföra regelbundna förluster om ditt fokus förblir på indikatorerna och inte på själva marknaden.

Framgångsrik daytrading i enkla steg grundkurs

Framgångsrik daytrading i enkla steg grundkurs Framgångsrik daytrading i enkla steg grundkurs Copyright 2012, MinBörs.se, v3 Alla rättigheter reserverade. Publicerat av MinBörs.se 2012 Detta kursmaterial får ej lov att kopieras och distribueras fritt

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Om du var Rik och Lycklig... Vem bryr sig? Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Friskrivningsklausul Författaren ger i denna text enbart sin egen syn på vad materialet innehåller och du

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

Välkommen tillbaka. vecka 5-12

Välkommen tillbaka. vecka 5-12 Välkommen tillbaka Sluta röka vecka 5-12 Under de närmsta månaderna är det viktigt att du fortsätter med din CHAMPIX-ordination och från LifeREWARDSprogrammet kommer du att få fortsatt stöd och råd.. 22

Läs mer

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv.

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Översikt De fem djuren...5 min Repetition av träff 4, 3, 2 och 1...10 min Genomgång av att öva mellan träffarna...10 min Dansa jobbig tanke...15 min Festinbjudan...15

Läs mer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8. TEMA: Hard Sell the Right Way

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8. TEMA: Hard Sell the Right Way ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8 Hard Sell The Right Way BIG 3 CLOSING TECHNIQUES TEMA: Hard Sell the Right Way AFFLUENCE 8 Affluence [ıæflʊəns]: Sudden peaks of income En

Läs mer

Valuta- och aktiehandel

Valuta- och aktiehandel En introduktion till handel med värdepapper Johan Idstam Valuta- och aktiehandel Ansvarsbegränsning Tänk på att inte satsa mer pengar än du har råd att förlora. En del tekniker i denna bok är ganska avancerade.

Läs mer

Rätt man på rätt plats Hur framgångsrik är du om 2 månader?

Rätt man på rätt plats Hur framgångsrik är du om 2 månader? Den här lilla rapporten kan innebära att DU om 1-2 månad har tagit ett större kliv mot dina drömmar än du gjort under det senaste året. Det som vi tar upp här är EXREMT viktigt för alla som driver en verksamhet

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Vad är binära optioner?

Vad är binära optioner? Copyright 2014 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik!

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik! Sen nsitiv - Du är unik! Den här eboken är skriven med en intention att få fler människor att erkänna och kunna leva gott med sin sensitivitet. Den är en guldgruva för den som söker guld och en liten påminnelse

Läs mer

Att lyckas med finansieringen. Praktisk guide för sociala entreprenörer

Att lyckas med finansieringen. Praktisk guide för sociala entreprenörer Att lyckas med finansieringen Praktisk guide för sociala entreprenörer December 2013 1 Finansiering - en av entreprenörens första frågor Både som vanlig konventionell entreprenör eller som social entreprenör

Läs mer

Valet att inte välja. En studie i rationellt beteende och individers ovilja att göra val 2014-05-28

Valet att inte välja. En studie i rationellt beteende och individers ovilja att göra val 2014-05-28 Valet att inte välja En studie i rationellt beteende och individers ovilja att göra val 2014-05-28 Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats VT 2014 Författare: Sanna Ericsson Handledare: Jerker

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

TEMA: Human Knowledge. Varför har en del så svårt att lära sig? TA HJÄLP AV KUNSKAPSTRAPPAN. Säljarens viktigaste uppdrag: BYGGA FÖRTROENDE

TEMA: Human Knowledge. Varför har en del så svårt att lära sig? TA HJÄLP AV KUNSKAPSTRAPPAN. Säljarens viktigaste uppdrag: BYGGA FÖRTROENDE ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 1 Varför har en del så svårt att lära sig? TA HJÄLP AV KUNSKAPSTRAPPAN Säljarens viktigaste uppdrag: BYGGA FÖRTROENDE TEMA: Human Knowledge

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Mitt säkra kort. Förord

Mitt säkra kort. Förord Mitt säkra kort Förord Instruktionerna som du nu kommer att läsa fungerar förutsatt att du följer dem till punkt och pricka. Du kommer att tjäna från 10.000 till över 100.000 kronor per månad beroende

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut

Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut Av Marie Hansson Just nu talas det mycket i agilityvärlden om running contacts. Man ser framför sig de hundar som i absolut högsta fart rusar

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer