FRÅGOR OCH SVAR M.M. *) BOLAGSSTÄMMA SCANIA AB (publ) den 4 maj 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRÅGOR OCH SVAR M.M. *) BOLAGSSTÄMMA SCANIA AB (publ) den 4 maj 2006"

Transkript

1 Bilaga 10 FRÅGOR OCH SVAR M.M. *) BOLAGSSTÄMMA SCANIA AB (publ) den 4 maj 2006 Innan jag lämnar ordet fritt så frågar jag sekreteraren om det har inkommit några skriftliga frågor till dagens stämma. Sekreteraren Förutom en fråga så har det inte kommit in några skriftliga frågor. Det enda som har kommit in är en skriftlig fråga från AMF Pension, som ber Scania redogöra för arbetet med att öka antalet kvinnliga chefer på operativ nivå. Då får jag fråga, finns det någon representant för AMF Pension här på stämman som kan konfirmera och eventuellt förtydliga frågan. Sarah McPhee Herr ordförande, ärade aktieägare. Jag heter Sarah McPhee och förestår AMF Pension och AMF Pensionfonder. Tillsammans äger vi aktier i Scania AB. Våra sparare är mycket glada över dessa innehav. Jag tror många anställda på Scania har sitt pensionssparande på AMF och är likaledes trygga i att vi fortsätter placera stort i Scania, så vi tackar Scania för den fina avkastningen. Vi har riktat ett brev mycket riktigt till Scanias styrelse angående kvinnornas deltagande i den operativa ledningen. Det gör vi för att vi tror mycket på att det vore bättre för Sveriges börsnäring, att kvinnoandelen ökade i den operativa ledningen i stället för att man kvoterar in kvinnor på styrelsenivå. Därför har vi bett att styrelsen redogör för hur man främjar kvinnligt ledarskap, kvinnligt deltagande på operativ ledning i Scania AB inför stämman. Tack. Tack så mycket. Jag ska be att Leif redogör för svaret på den här frågan, eftersom den rör den operativa ledningen. *) Utskrift efter bandupptagning, varvid viss redigering för bättre läsbarhet gjorts av sekreteraren.

2 2 (10) Det här är en utomordentligt viktig fråga och det är dessutom en otroligt svår fråga. Om vi tittar på företaget Scania så är det som så att inom produktionen så har vi ungefär 15 % kvinnor och 85 % män. Det gäller på alla nivåer. Utveckling har, tror jag, en bit över 20 % kvinnor och när vi kommer till administration så har vi ungefär 55 % kvinnor och 45 % män. Jag tror att Scania mycket väl representerar de flesta andra företag i Sverige inom den traditionella industrin. Inom handel och bank ser det väl lite annorlunda ut. När man går ett steg tidigare tillbaka och tittar på tekniska högskolor, handelsskolor, gymnasieskolor, när det gäller antalet sökande till teknisk utbildning. Det är ju det som är vår rekryteringsbas. När jag gick på Chalmers, maskinteknisk linje, då var vi 148 killar och 2 tjejer, som läste till civilingenjör. Vi var i ålderskategori Jag vet att det har förändrats lite sedan dess, men tyvärr inte så mycket. Tittar vi på tekniska högskolor så är det, på de linjer som vi rekryterar från, mellan 20 och 25 % som är kvinnliga studenter. Resten är manliga. Det är ju vår rekryteringsbas in i företaget. Tittar vi på gymnasieskolor så är det faktiskt på samma sätt. Det är knappt 20 % tjejer i gymnasieskolor som söker sig till tekniska utbildningar av olika slag. Dessutom har vi ytterligare ett problem i det här landet. Det är att det är alldeles för få som överhuvudtaget söker sig till tekniska utbildningar, både tjejer och killar. Det här är ett större problem, inte för de större industriföretagen, men jag har hört från mina kollegor inom små och medelstora företag, att man har svårt att hitta tekniskt utbildad arbetskraft i Sverige. Många anför det som det främsta skälet till varför man flyttar ut tillverkning ur Sverige. Det har inte med skattepolitik och annat att göra utan det är faktiskt för att man hittar inte utbildad arbetskraft. Vad gör vi i Scania då? Vi rekryterar så mycket vi hittar ur den naturliga rekryteringsbas vi har. När det gäller akademisk utbildning så kan vi säga att det av någon anledning, och jag hörde samma sak på SKF, är mellan 40 och 45 % kvinnliga civilingenjörer och civilekonomer av de som kommer in i våra trainee-program. Där är alltså kvinnor klart överrepresenterade i förhållande till män, om man tittar på könsfördelningen under utbildningen. Det tycker vi är väldigt bra, men det är någonting vi endast sett under de senaste åren. Det kommer att komma in gradvis fler och fler kvinnor i ledande befattningar i företaget, men det är en väldigt långsam process i företagen liksom i samhället i övrigt. Det här ett av de absolut största problemen vi har. Det har att göra med teknikutbildning generellt och det har att göra med att det är så låg frekvens sökande till teknikutbildning bland kvinnor i det här landet. Jag är bekymrad.

3 3 (10) Tack Leif. Nu följer den muntliga frågestunden. Vi har till hjälp ett antal värdinnor med mikrofoner, vilket innebär att ni kan vara kvar på era platser i salen. Om ni ger er till känna så får ni en mikrofon. Jag vill också påminna er om att ni uppger ert namn så att vi kan ta det till protokollet och att ni också gör lite uppehåll när ni talar så att vi kan översätta frågorna. Ordet är fritt. Lennart Söderlind Jag har några frågor främst till VD. Du sa i årsredovisningen sidan 7, och du upprepade det här också att ni har målet fordon. Du svävade lite på målet, för att vara rolig, om huruvida det skulle ta 5, 10 eller 15 år. Jag tolkar dig som att du lutar åt 15 snarare än 5. Min följdfråga på det är om den här ökningen sker med ökad marknadsefterfrågan eller om Scania tänker ta marknadsandelar också? Sen en helt annan fråga. Du har berört det lite grann i ditt tal, nämligen att service tar en allt större del av fordon och service. Jag undrar hur den andelen kommer att se ut tidsmässigt. Du säger att den är 50 idag, kommer den att vara 90 någon gång till exempel? När Scania blir ett servicebolag alltmer, borde då inte service brytas ut redovisningsmässigt ur fordon och service och att man därigenom också kunde få se goda marknadsandelar på det och även god rörelsemarginal? I not 5 i årsredovisningen så framgår att varukostnaderna ökat med 14,8 % enligt min beräkning. Jag undrar hur du ser på utvecklingen på både kort och medellång sikt av det. Går det att få koll på det helt enkelt? Den ökning som har varit har jag räknat ut står för 2/3 av all kostnadsökning inom fordon och service. Det är onekligen rätt mycket. Och sist, en helt annan fråga. Det kan vara en lapsus, men på sidan 91 står det om vinstdispositionen, att den ska vara 4032 miljoner till årets nettovinst, men på sidan 55 står det att det är Proportionellt borde aktieutdelningen då kunna blir 17,35 istället för 15 kronor. Tack för ordet. Tack för det. När får vi se fordon? Svar på man måste ha mål i ett företag, men det är som jag alltid brukar säga att volym utan vinstpengar är heller ingen bra volym. Det gäller att hitta en balans så att allt det kapital som ni har satt in som aktie-

4 4 (10) ägare i bolaget kan få en bra förräntning och utveckling , det kommer vi klara innan Det är vad du säger om 15 år. Det kommer vi att göra, det är jag helt övertygad om. Att vi kommer att klara det om 5 år, är jag dock inte helt övertygad om. Det ligger väl däremellan. Är det ökad efterfrågan? Ja, jag tror att som världsekonomin utvecklas idag och där vi har en helt annan världsekonomi med kollapsen av hela kommunistblocket, så har vi naturligtvis helt andra möjligheter framöver. Länder som Kina, Indien, Ryssland deltar med liv och lust i ekonomin idag. Det betyder att nya marknader öppnas för oss, som inte var öppna för år sedan. Dom kommer nu med full sving och det kommer nog att fortsätta så många år till. Det är ungefär som återuppbyggnaden av Västeuropa efter andra världskriget. Vi hade 50-,60-talen som en väldigt dynamisk period i Västeuropa. Jag tror vi kommer att se något motsvarande här. Serviceandelen på 90 %, då har man säkert passerat Jag tror att det här kommer att växa uppåt, men var det stannar vet jag inte. Det klingar ju alltid av någonstans. Säg att vi kan komma upp mot en 60 %, någonting sådant, inom en inte alltför avlägsen framtid. Bryta ut reservdelar och service ur fordonsaffären i redovisningen, det har vi inte gjort, men vi får väl ta upp ditt förslag. Jag uppfattar det som ett förslag till en diskussion inom bolaget, så får vi se hur vi ska kunna illustrera det här på ett sätt så att det är meningsfullt. Sen när det gäller varukostnader. Jag vet att det under föregående år så har vi haft kraftiga materialkostnadshöjningar som har gått in i kalkylen. Det svarar nog för uppåt hälften av det här, 1/3 till hälften, skulle jag tro. Sedan så har vi en annan bit, valutakursförändringar bl a i Sydamerika där vi haft en kraftig förstärkning av Realen jämfört med Det påverkar också i betydande utsträckning det här. Dessutom har vi en specdrift. Det är så att kunderna vill ha allt högre och högre specificerade produkter. Dom betalar för det också men, det gör ju att vi lägger in mer material på varje produkt. Sidan 91 det kanske jag kan klara av. På sidan 55 har vi Scaniagruppens resultaträkning, hela koncernens resultaträkning, och där är nettovinsten angiven till 4665 miljoner. På sidan 91, vid förslag till vinstdisposition, där har vi moderbolagets siffror som kan vara helt annorlunda från koncernen och där finns nettovinsten angiven till 4032 miljoner. Det är inte fel i räkenskaperna, utan de siffrorna kan i och för sig vara olika. Moderbolagets siffra kan i princip både vara högre och lägre än den konsoliderade resultaträkningen. Flera frågor?

5 5 (10) Lennart Söderlind Följdfråga. Det står just på sidan 55 - Hänförligt till Scanias aktieägare det belopp jag nämnde Det är ju rimligtvis det som är utdelningsbart. Inte koncernen utan just moderbolaget. Du har både rätt och fel. Naturligtvis så tillhör allt resultat i koncernen aktieägarna i slutändan, men till förfogande det här året så finns det som är angivet på sidan 91, alltså tidigare balanserade vinstmedel och årets nettovinst för moderbolaget. Koncernens nettovinst är inte omedelbart utdelningsbar. Den måste tas till moderbolaget genom t ex utdelning från ett bolag i Tyskland eller i Frankrike eller någon annanstans. Flera frågor? Gunnar Ek Tack herr ordförande. Gunnar Ek heter jag. Jag företräder Aktiespararna. Först, herr ordförande, det är en fantastiskt gynnsam utveckling som har varit i Scania-gruppen dom senaste åren. Föregående år är verkligen ett gott år, för att inte tala om det första kvartalet i år. Det är mycket, mycket roligt att vara aktieägare i ett sådant bolag. Sen vill jag komma tillbaka till målet fordon. Det är både lastbilar och bussar inkluderat. Vi har inte fått någon tidsangivelse. Jag kan förstå att det kan vara svårt att ge det, men när diskuterar den här frågan, så talar han hela tiden om att det primära är lönsamheten inte volymen. Jag skulle vilja att du diskuterar det lite mer. Bland annat utifrån att föregående år var det en hygglig uppgång i faktureringen, med en mycket måttlig uppgång när det gäller antalet levererade fordon, ca 4 % uppgång där. Faktureringen var väsenligt större än detta. Har ni som målsättning inom styrelsen att i första hand ska lönsamheten komma, i andra hand ska volymerna komma? Är det det vi ska se framför oss och att det mycket väl kan bli så att volymerna om 10 år inte är mer än 5 kanske 10 tusen bilar mer än idag men lönsamheten fortsatt god? Ni bedömer att det inte är meningsfullt att öka på volymerna för att det blir väsentligt sämre priser totalt sett och därför kommer ni inte att göra det? Det vore intressant att höra vilken mer djup syn ni har på det här området. Sedan, bussidan har hos både Volvo och Scania varit en källa till visst bekymmer under ett antal år. Man når inte tillfredsställande lönsamhet. Vad beror det på att det inte riktigt går att tjäna pengar på bussidan? Trots att drivmedelspriser ökar, kollektivtrafiken görs alltmer attraktiv på en lång rad ställen i världen, så kommer man inte upp på bussvolymer.

6 6 (10) Det till och med minskade det något. Vad är den verkliga orsaken till den här utvecklingen? Så en mer övergripande fråga. Jag är naturligtvis övertygad om att jag inte kommer att få ett helt säkert svar, för det kan man inte få. Vad kommer det på sikt att betyda att oljepriserna med viss sannolikhet kommer att öka alltmer och därmed diesel- och bensinpriser. Kommer det att leda till en ökad volym av mer lokal produktion och därmed färre transporter, eftersom transporterna kommer att gå upp i pris? Eller är den här utvecklingen oundviklig och transportpriserna betyder inte så mycket? Det här har en icke liten betydelse för vårt företag. Därför är frågan ganska intressant. Herr ordförande. Det var dom frågeställningarna och jag ser fram emot svaren volymmål och resultat. Om man går tillbaka en 6-7 år här, -98, - 99, 2000, så var nog företaget mer volyminriktat än vad det är idag. Vi upptäckte när vi kom in i 2002, även 2001, att vi inte kunde fortsätta på det här sättet. Vi fick in ett antal kunder, stora kunder framför allt, med väldigt dåliga villkor. Vi började räkna på en del enskilda affärer och kom fram till att täckningsbidraget var i det närmaste noll, när man hade räknad med alla återköpsåtaganden och annat som man har. Volym utan att ge något bidrag är ju inte speciellt intressant. Det tycker inte jag heller som aktieägare i Scania, utan vi ska sälja för att tjäna pengar, inte för att byta pengar. Det som blir balansen här när det gäller volymutvecklingen, är att med bibehållen marginal vi har legat och pendlat runt dom här % - fortsätta att växa med marknaden. Det är klart att den underliggande marknadstillväxten är det som är det främsta bidraget för oss framöver. Sen kan det ju hända under resans gång att det händer något med en konkurrent eller att det blir en konsolidering i branschen, som kan öppna affärsmöjligheter för oss. Det har vi sett tidigare. Det här är ju en bransch som för 30 år sen hade 26 spelare i Europa. Nu är det inte mer än 5-6 kvar. Det finns väl utrymme för ytterligare konsolidering. Det är väl ungefär så vi resonerar. Vi säger gärna volym, men det måste vara lönsamhet i den volymen, annars så avstår vi. Då får någon annan som har andra förutsättningar ta hand om den volym vi tycker är olönsam. Bussar ska det vara lönsamt? Ja, varför det? Bussar är ju en politisk affär. Bussar är politik och det är inte en normal affär. Så är det med all offentlig upphandling av stadsbussar och linjebussar. Det är helt obegripligt för mig som VD för det här företaget, när jag har sett den branschen, hur man kan missköta en affär så kapitalt, som alla tillverkare i Europa har lyckats göra, när det gäller de offentliga upphandlingar av bussar till kommuner och regioner. Och tyvärr hänger det kvar. Det är alltså en alldeles för låg prisnivå. Jag framförde det här i ett brev till statsminister

7 7 (10) Göran Persson, när han klagade över Katrineholm. Jag sa, då kan du väl betala eller mer för bussarna, så kanske vi kan se över saken, men det ville han inte. När det gäller oljepriser framöver och påverkan på transporter, det är så att transporter är väldigt billigt, dvs vägtransporter i ett logistikflöde. Jag tror inte att det kommer att bli en massa små spridda tillverkningsenheter runt om i världen, utan vi kommer nog se en koncentration till rätt stora tillverkningsenheter och mycket transporter mellan tillverkningsenheter och till kunder och avnämare. Ser vi på transportarbetets tillväxt så kan vi säga att hela tillväxten från 1970 och framåt har varit på vägarna genom lastbilstransporter. Det betyder också att vi fordonstillverkare, men även transportörer, har ett stort ansvar att hantera dom här trafikflödena på ett ansvarsfullt sätt. Oljepriset i transporten betyder väldigt lite för den totala kostnaden för en produkt. Gunnar Ek Är det möjligtvis så att målet både bussar och lastbilar är satt utifrån att det du har sagt nyss om i första hand lönsamhet och i andra hand volym, det kanske inte man behöver hålla så hårt på om man bara ser till själva fordonsaffären. För det koncept som ni alltmer vidgar er till nu, alltså ett helhetskoncept, att ta hand om alltifrån försäljningen till service, all typ av underhåll och så småningom även återköpet. Den andra delen, service-delen, där går det att tjäna pengar på ett annat sätt. Den gamla parallellen med Kodak som en gång i tiden nästan skänkte bort kameror. Det gick bara att använda Kodak-film i dom kamerorna, då kunde man ta rejält bra betalt för filmen istället. Med andra ord, sälj bilarna lite billigare, bara man får in kunden, för sen tar man igen det ordentligt på service-sidan. Är det inte egentligen så det här konceptet är uppbyggt, så ditt lönsamhetsmål det är totalmålet, men målet på själva bilförsäljningen, lastbilar och bussförsäljningen, inte är riktigt så heligt? Eller? Jo, det är det. Vi hatar att skänka bort någonting i det här företaget. Varje produkt och produktgrupp måste leva på sina egna meriter och dra in så mycket pengar så att dom förtjänar att fortsätta att existera. Och det kommer vi att fortsätta med åtminstone så länge jag är VD för företaget. Gunnar Tjellström Jag har en fråga i samband med s föredrag där han sa att en del av åkarna tidigarela sin order nu, för det skulle bli nya bestämmelser. Jag undrar, blir det någon väsentlig fördyring för dom eller varför gör dom det. Hur stor är den fördyringen ungefär? Tack.

8 8 (10) Fordonen ökar i pris. Jag tror det är ca euro kronor och bränsleförbrukningen är ungefär densamma som tidigare, så man får alltså ingen produktivitetsförbättring utan man får en kostnadsfördyring för att kunna klara miljön. Det här måste man då sätta sig ner och räkna väldigt noga på. Ska jag gå för ny produkt? Det finns också fiskala incentives ute på marknaden. Vägavgifter, andra skatter och avgifter som har att göra med vilken miljöklass man har på sitt fordon. Man måste sätta sig och räkna i varje enskilt fall. Jag tror också att många transportörer säger att det är bättre att placera en order i ett fordon med beprövad och känd teknik. Dom här fordonen går ju väldigt många mil per år och har ju i många fall uppåt driftstimmar, så att man är väldigt störningskänslig. Jag tror det också betyder en hel del. Flera frågor? Rainer Bernhart Jag heter Rainer Bernhart och jag reagerade lite grann när du sa att i Sydamerika är det visst problem med valutan. Men gör inte Scania på samma sätt som alla andra, att man tecknar stora terminskontrakt? Det var första frågan. Och sen den andra, att såsom aktieägare och det gäller inte bara mig själv utan jag har pratat med en hel del andra, och dom tycker att det vore väldigt kul att få en guidad rundresa i fabriken vid någon senare bolagsstämma, om det är möjligt? Tack. Svar på din sista fråga: Jag vill bara konstatera, ett utomordentligt förslag. Det borde vi väl kunna arrangera för intresserade aktieägare vid nästa års bolagsstämma. Visst kan vi göra det. Till valutor och Sydamerikanska valutor, så visst kan man väl valtuasäkra men det blir ganska dyrt att säkra i så osäkra valutor, så vi brukar inte göra det. Har vi någon ytterligare fråga?

9 9 (10) Lena Håkanson Jag heter Lena Håkanson. Jag undrar, alla kurvor pekar uppåt väldigt mycket nu, men oljan börjar väl peka neråt. Hur har ni förberett er för alternativa bränslen till motorerna. När oljan tar slut så har man ju inte nytta av en fin lastbil om man inte kan köra med den. Tack. Jodå, vi jobbar med alternativa bränslen. Vi var väldigt tidigt ute med etanolmotorer inom Scania. Vi lärde oss det i Brasilien där man gör etanol på sockerrör. Vi håller också på med naturgas och med bio-oljor, rapsolja bland annat. Sen tror jag att det kommer att finnas oljor för fordon under många år framöver. Både bensin och dieselolja. Dom kanske blir mer syntetiskt framställda framöver än vad dom är idag, men den distributionsstruktur som man har för bränslen idag representerar ett enormt investerat kapital och uppfinningsrikedomen kommer att vara stor att kunna använda den distributionsstrukturen även i framtiden. Kurt Holm Jag heter Kurt Holm, medlem i Aktiespararna. Scania ingår ju i den krets av företag som finns runt Investor. Då slås man ju av det att dom flesta Investor-företagen har höjt utdelningen. Scania har ju ett mycket gott bokslut, varför har ni inte höjt utdelningen med en eller två kronor? Och det skulle vara intressant att få veta en motivering till den nuvarande utdelningen. Den kanske jag skulle ta och svara på. Låt mig då erinra om att Scania gjorde en mycket kraftig höjning av utdelningen förra året. Det innebär att vi har kommit upp på en nivå som ger en rejäl förräntning av aktien. Med den bedömningen vi har gjort om framtida behov och hur koncernen ska utvecklas, så har styrelsen kommit fram till att vi ska rekommendera till stämman att bibehålla utdelningen på en hög nivå under innevarande år. Det är väl så att direktavkastningen på Scanias aktie tillhör dom högre i det här landet. Har vi flera frågor? Kurt Holm Jag tycker att ni hade kunnat göra en split en för en och så hade ni höjt utdelningen med en krona.

10 10 (10) Eftersom vi inte vid sittande stämma kan höja utdelningen i förhållande till styrelsens förslag, vi kan enbart sänka den, får vi ta tillvara på dina synpunkter till nästa år. Fler frågor? Jag kan inte höra någon ytterligare fråga. Kan vi därmed avsluta den här punkten? Svaret är ja.

FRÅGOR OCH SVAR M.M. *) BOLAGSSTÄMMA SCANIA AB (publ) den 5 maj 2011

FRÅGOR OCH SVAR M.M. *) BOLAGSSTÄMMA SCANIA AB (publ) den 5 maj 2011 Bilaga 9 FRÅGOR OCH SVAR M.M. *) BOLAGSSTÄMMA SCANIA AB (publ) den 5 maj 2011 Claes Zettermarck Får jag be sekreteraren redogöra för om det inkommit några skriftliga frågor till dagens stämma? Sekreteraren

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR M.M. *) BOLAGSSTÄMMA SCANIA AB (publ) den 3 maj 2007

FRÅGOR OCH SVAR M.M. *) BOLAGSSTÄMMA SCANIA AB (publ) den 3 maj 2007 Bilaga 10:1 FRÅGOR OCH SVAR M.M. *) BOLAGSSTÄMMA SCANIA AB (publ) den 3 maj 2007 Får jag allra först fråga sekreteraren om vi har fått några skriftliga frågor? Sekreteraren Nej, herr ordförande. Det har

Läs mer

Anförande av VD Leif Östling vid Scanias bolagsstämma den 4 maj 2006

Anförande av VD Leif Östling vid Scanias bolagsstämma den 4 maj 2006 Anförande av VD Leif Östling vid Scanias bolagsstämma den 4 maj 2006 Först av allt vill jag som vd i företaget hälsa både nytillkomna och gamla aktieägare hjärtligt välkomna till årsstämman 2006. Och ett

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR M.M. *) BOLAGSSTÄMMA SCANIA AB (publ) den 6 maj 2010

FRÅGOR OCH SVAR M.M. *) BOLAGSSTÄMMA SCANIA AB (publ) den 6 maj 2010 Bilaga 9 FRÅGOR OCH SVAR M.M. *) BOLAGSSTÄMMA SCANIA AB (publ) den 6 maj 2010 Får jag be sekreteraren redogöra för om det inkommit några skriftliga frågor till dagens stämma? Sekreteraren Ja, herr ordförande,

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer

Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman i Investor AB den 15 april 2013

Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman i Investor AB den 15 april 2013 Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman i Investor AB den 15 april 2013 Herr ordförande, kära aktieägare Det är bäst att släppa ned det här entouraget innan vi kör igång. Ja, välkomna

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR M.M. *) BOLAGSSTÄMMA SCANIA AB (publ) den 7 maj 2009

FRÅGOR OCH SVAR M.M. *) BOLAGSSTÄMMA SCANIA AB (publ) den 7 maj 2009 Bilaga 10 FRÅGOR OCH SVAR M.M. *) BOLAGSSTÄMMA SCANIA AB (publ) den 7 maj 2009 Får jag be sekreteraren redogöra för om det inkommit några skriftliga frågor till dagens stämma? Sekreteraren Det har inte

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

VD Leif Östlings tal vid Scanias bolagsstämma 7 maj 2002

VD Leif Östlings tal vid Scanias bolagsstämma 7 maj 2002 VD Leif Östlings tal vid Scanias bolagsstämma 7 maj 2002 Mina damer och herrar, aktieägare och stämmodeltagare. Hjärtligt välkomna till årets bolagsstämma här i "gamla Folkets Hus" i Södertälje. Ännu ett

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Första kvartalet 2014. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29

Första kvartalet 2014. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29 Första kvartalet 2014 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29 Sammanfattning av Q1 Koncernen Omsättningen uppgick till 932 MSEK (1 254) - Justerat för valuta och struktur minskade omsättningen

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 4 februari 2005 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 2004 var ett framgångsrikt år och Scania stärktes som leverantör av tunga fordon och tjänster. Leveranserna av lastbilar var höga och försäljningen

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna. 2013-10-23 Martin Bengtsson www.aktiespararna.se/helsingborg/ www.facebook.com/aktiespararnahelsingborg

Välkommen till Aktiespararna. 2013-10-23 Martin Bengtsson www.aktiespararna.se/helsingborg/ www.facebook.com/aktiespararnahelsingborg Välkommen till Aktiespararna 2013-10-23 Martin Bengtsson www.aktiespararna.se/helsingborg/ www.facebook.com/aktiespararnahelsingborg 1 BLI MEDLEM Medlemskap: 0-28 år: 275 kr Över 28 år: 465 kr per år Familjemedlem:

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR M.M. *) BOLAGSSTÄMMA SCANIA AB (publ) den 4 maj 2012

FRÅGOR OCH SVAR M.M. *) BOLAGSSTÄMMA SCANIA AB (publ) den 4 maj 2012 Bilaga 9 FRÅGOR OCH SVAR M.M. *) BOLAGSSTÄMMA SCANIA AB (publ) den 4 maj 2012 Ordförande - Ulf Adelsohn Det har inte inkommit några skriftliga frågor till dagens stämma, så ordet är fritt. Varsågod, Gunnar

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! OKQ8 ska koncentrera sig på bensin och inte

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

Årsstämma vid Investor AB den 21 mars 2006

Årsstämma vid Investor AB den 21 mars 2006 Styrelsens ordförande Jacob Wallenbergs och Anders Rydins redogörelse för principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt om långsiktigt incitamentsprogram för bolagsledningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Resultatet minskade till mindre än hälften mot året innan och vinsten per aktie blev 3 kronor och 61 öre.

Resultatet minskade till mindre än hälften mot året innan och vinsten per aktie blev 3 kronor och 61 öre. Ärade aktieägare, herr ordförande 2009 var det mest utmanande året för SKF på många, många år. Den kraftiga nedgången i ekonomin påverkade nästan alla verksamheter och regioner i världen, men 2009 var

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014 Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars True Heading AB (Publ). org.nr 556658-5054 kvartalsredogörelse för perioden -01-01-- -03-31 (Q1:) Kommentarer angående verksamheten under kvartal 1, (VD, Anders Bergström)

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OK ekonomisk förening

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OK ekonomisk förening Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OK ekonomisk förening Hej! Jag undrar varför vårat gamla system med återbäring har försämrats, Det kunde generera återbäring årligen mellan 2-3 % på inköp

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. UF-företagande FÖRETAGSNAMN:

ÅRSREDOVISNING. UF-företagande FÖRETAGSNAMN: Verksamhetsår: UF-företagets registrerings nr: VD:ns namn: Adress: Ort & Län: ÅRSREDOVISNING UF-företagande FÖRETAGSNAMN: UF Årsredovisningen ska laddas upp på www.ungforetagsamhet.se under perioden 1

Läs mer

Dags att hålla Bolagsstämman Men vad är en bolagsstämma?

Dags att hålla Bolagsstämman Men vad är en bolagsstämma? Dags att hålla Bolagsstämman Men vad är en bolagsstämma? Vad är en bolagsstämma? Bolagsstämman är ett möte där ni i ert UF-företag ska besluta om följande punkter: Att resultat- och balansräkning är godkänd

Läs mer

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt.

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt. PRESSMEDDELANDE Stockholm den 30 september 2002 ELEKTAS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2002 Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

Aktiecafé 19 januari 2015. Aktiespararna Stockholm Kungsholmen Erik Levlin

Aktiecafé 19 januari 2015. Aktiespararna Stockholm Kungsholmen Erik Levlin Aktiecafé 19 januari 2015 Aktiespararna Stockholm Kungsholmen Erik Levlin Aktieportfölj kontra aktiefond Aktiefond medför att man enkelt kan investera i en mängd olika bolag utan att själv behöva analysera

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000 2001-02-06 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - JANUARI - DECEMBER 2000 Rörelseresultatet översteg 5 miljarder kronor och vi nådde en tvåsiffrig marginal för Scaniaprodukter. Dessutom infriade Scania målet om ett

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013 Så når vi Volvokoncernens fulla potential 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET Omorganisation & strategi Omfattande produktförnyelse Driva organisk tillväxt

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31 Stävrullen Finans AB (publ) org. nr. 556125-5851 1 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008-01-01 till 2008-12-31 Handel med värdepapper Bolagets verksamhetsidé är att genom en långsiktig kapitalförvaltning

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB

Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB Dag Jungenfelt: Hej, Välkomna till denna webbhearing för Medfield Diagnostics AB. Jag heter Dag Jungenfelt och är VD för bolaget. Ni är nu hjärtligt

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

Analys av Electra Gruppen

Analys av Electra Gruppen Rättelse, jag har fått många synpunkter på min analys, tidigare har de blivit ganska bra, främst på slutsumman. Efter många synpunkter så har jag lagt än mer tid på att få fakta på siffrorna och reviderar

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör buss ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Vår ersättningsstruktur speglar därmed den kultur som SEB präglas av

Vår ersättningsstruktur speglar därmed den kultur som SEB präglas av Tack herr ordförande! Aktieägare och stämmodeltagare, inom SEB har vi sedan länge en tydlig ersättningsfilosofi som utgår från att det som långsiktigt är bäst för bankens kunder också är långsiktigt bäst

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

2 Sedan röstlängden sammanställts i enlighet med bilaga 1, godkändes röstlängden såsom gällande vid stämman.

2 Sedan röstlängden sammanställts i enlighet med bilaga 1, godkändes röstlängden såsom gällande vid stämman. 1 (4) PROTOKOLL fört vid Årsstämma med aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB den 21 april 2008, kl 17.00 Närvarande: Enligt bilaga 1. 1 Ordförande Oscar Junzell öppnade stämman och utsågs att leda dagens

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Preliminärt resultat för Scania 1998

Preliminärt resultat för Scania 1998 1 (5) N99008SE / C 1999-01-18 Preliminärt resultat för Scania 1998 Scanias styrelse beslutade idag att lämna följande preliminära resultat för Scania 1998 samt en bedömning av utsikterna för 1999. Med

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

USA - en intressant marknad även för småföretag

USA - en intressant marknad även för småföretag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Onsdagen den 2 maj 2012 SEB:s Företagarpanel om småföretagens utlandssatsningar: USA - en intressant marknad även för småföretag Nära hälften av de svenska småföretagen

Läs mer

Scania delårsrapport januari mars 2015

Scania delårsrapport januari mars 2015 23 april 2015 Scania delårsrapport januari mars 2015 Sammanfattning av första tre månaderna 2015 Rörelseresultatet minskade med 1 procent till MSEK 2 245 (2 257) Nettoomsättningen steg med 6 procent till

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Bokslutskommuniké 2016 Dividend Sweden publicerar sin bokslutskommuniké tidigare än planerat, med anledning av den kallelse till årsstämma som sker idag. Styrelsen

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 1999-10-25 HIGHLIGHTS SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 Stark förbättring av rörelseresultatet, nio månader 1999 högre än helår 1998. Ökad orderingång på en fortsatt stark marknad i västra

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar.

Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. När jag stod här för ett år sen hade vi lämnat den djupa nedgången bakom oss och förväntningarna var att 2010 skulle bli ett år

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Fjärde kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Fjärde kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Fjärde kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 216-2-5 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen uppgick till 1 289 MSEK (1 242) - Justerat för valuta minskade omsättningen med 3 procent -

Läs mer

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...... 3 Flerårsjämförelse. 4 Förslag till vinstdisposition 4 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen...

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Alfa Laval Slide 0.

Alfa Laval Slide 0. Alfa Laval Slide 0 Årsstämma 2013 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 23 april Lars Renström VD och koncernchef 1 Nya rekordnivåer under 2012 Första halvåret Andra halvåret Helåret 2012 Orderingången

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 1999

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 1999 Pressmeddelande den 27 april 1999 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 1999 - Fortsatt positiv utveckling av resultat och marginal - 1999 Förändring, % Nettoomsättning, Mkr 29.053 28.567 1,7 Rörelseresultat, Mkr

Läs mer

Utkast till årsredovisning för

Utkast till årsredovisning för På årsredovisningens framsida ska UF-föreagets namn och registreringsnummer anges, vilket räkenskapsår årsredovisningen gäller för, ort och län samt VD:s eller ansvariges adress. Ta gärna med er logotyp

Läs mer

Investerarintervju med Lars Persson, Styrelseordförande i Invent Medic

Investerarintervju med Lars Persson, Styrelseordförande i Invent Medic Investerarintervju med Lars Persson, Styrelseordförande i Invent Medic Invent Medic Sweden AB har utvecklat en helt unik medicinteknisk produkt för icke- kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngnings-

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Uppgift 8, s. 9. Märk substantivets form efter genitiv (omistusmuodon jälkeen)

Uppgift 8, s. 9. Märk substantivets form efter genitiv (omistusmuodon jälkeen) Facit Företag Uppgift 8, s. 9 1. S-gruppen ökade sin marknadsandel. 2. Antalet produktionsanläggningar fördubblades. 3. I fjol/förra året minskade antalet dotterbolag. 4. Den ökade konkurrensen har minskat

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer