Inte bara aktier - inte bara Carnegie Sprid placeringarna och riskerna. carnegie. Bo Lundgren: Kvartalsrapporterna: Orsak och verkan på börsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inte bara aktier - inte bara Carnegie Sprid placeringarna och riskerna. carnegie. Bo Lundgren: Kvartalsrapporterna: Orsak och verkan på börsen"

Transkript

1 nummer carnegie Bo Lundgren: Nu har regeringen handlingsutrymme Kvartalsrapporterna: Inte så pjåkiga, men... Orsak och verkan på börsen Carnegies börspsykolog Johnny Torssell reder ut sambanden Inte bara aktier - inte bara Carnegie Sprid placeringarna och riskerna

2 ledare Cadarache och Bo Lundgrens knuff Vi måste hitta nya energikällor. Fusionsreaktorn ITER kan vara lösningen på världens energiförsörjning. Live in a Work of Art Hello, my name is Pål Ross. For more than a decade I have been planning and designing exclusive, unique homes incorporating all the latest environmental and technological innovations. Because my aim is to exceed my clients high expectations, I accept only ten commissions each year. As you can imagine, it takes time, expertise, and insight to create a personal and exemplary home. In recent years, the demand for Ross designs has increased dramatically, so we have created a line of homes called Lithography Houses, which provide an unprecedented alternative. My colleagues and I are happy to provide our services in any or all of the various stages, from choosing the perfect plot, to designing interiors, in order to make sure that the end result is a home you can be proud of, and an excellent investment. For more inspiration and information visit our website, or feel free to give us a call. We speak English, Español, and Français in addition to Swedish. All the best, Pål Ross Founder and Architect SAR/MSA Tel: Vi står inför en hård kamp mellan livsmedel och energi. När etanolen introducerades som ett alternativ till bensin jublades det. Äntligen en utväg från de ständigt stigande bränslekostnaderna, tyckte många. Nu börjar vi se problemen kraftigt stigande priser på snart sagt alla livsmedel. Problemet är att råvaran för livsmedel och etanol i stor utsträckning är densamma, socker, majs, vete och andra grödor. Den här utvecklingen är knappast hållbar. Vi kan inte på sikt elda upp en allt större andel av maten i våra fordon, samtidigt som befolkningen ökar snabbt. Världen måste helt enkelt hitta nya energikällor och helst mycket snabbt. Nu ska det byggas något fantastiskt en fusionsreaktor kallad ITER. EU är huvudentreprenör för bygget som förläggs till den franska staden Cadarache i Provence. För detta anslår EU nästan två miljarder euro fram till Hela projektet väntas kosta runt 5 miljarder euro. Medverkar i projektet gör även Kina, Indien, Ryssland, Japan, Sydkorea och USA. Tillsammans representerar intressenterna Carnegie Cool mer än halva jordens befolkning. Tala om gigantiskt projekt! En fusionsreaktor slår samman väteatomer för att bilda ädelgasen helium. Reaktionen utlöser enorma energimängder och om reaktorn kan realiseras, kan processen på sikt bli lösningen på världens energiförsörjning. En sådan reaktor ger inga farliga utsläpp och den kan inte skena. Reaktionen avstannar inom några sekunder om bränsletillförseln upphör. En anläggning med effekten 1 GW (en miljard kw) skulle konsumera omkring 100 kilo tungt väte (deuterium och tritium) och tre ton av metallen Litium under ett år. Motsvarande koleldade anläggning behöver 1,5 miljoner ton bränsle och producerar dessutom 4-5 miljoner klimatpåverkande koldioxid. ITER kan bli starten för en lösning av energifrågan. Men det tar tid. Sannolikt dröjer det flera decennier innan någon fusionsreaktor kan komma i praktiskt bruk om den någonsin gör det. Vi kan därför räkna med att energi kommer att vara en bristvara lång tid framöver. Sektorn ingår i de långsiktiga teman som ligger som grund för våra prioriterade placeringar. Läs mer om detta på sidan 6. I detta nummer introducerar vi Johnny Torsell, vår egen börspsykolog. Han ifrågasätter många sanningar i börshandeln. Det här är nyttig läsning, på sidan 18. Jag knuffade till Bo Lundgren, förre moderatledaren, i tunnelbanan nyligen. Det ledde till en ovanlig intervju, gjord under flera resor i Stockholms tunnelbana. Kontrollerad eld har funnits i år. Kanske så tidigt som för 1,8 miljoner år sedan. Den 27 juni 1954 startades det första kärnkraftverket i Obninsk i Ryssland. I december 1879 visade Thomas Alva Edison upp sin första funktionella glödlampa. Electrolux introducerade dammsugaren 1913 och kylskåpet Min eld är den största i Sverige, skrev August Strindberg i ett brev till Siri von Essen. Valborgseldar är en tradition i Sverige sedan formulerade Albert Einstein relativitetsteorin hur massa omvandlas till energi. Tore Davegårdh CARNEGIE chronicle fortsätter Öl är en historia om både tradition och innovation. Det finns arkeologiska belägg för en ölliknande dryck år tillbaka i tiden.

3 innehåll nr 3 / Möte med Bo Lundgren i tunnelbanan Det kan vara en tillfällighet. Man stöter ihop i tunnelbanan på väg till jobbet. En knuff blir en artig ursäkt. Ursäkten blir ett samtal. Så kan det gå till. Och så gick det till när Bo Lundgren, den förre moderatledaren, och Tore Davegårdh, på Carnegie, stötte ihop och samtalet blev en intervju. Om den amerikanska krisen, om räntor och valutor, om statsskulder, om statligt ägande i banksektorn. Och om väder och vind. Läs hela intervjun på sidan Börspsykologi Vilka händelser och mekanismer dikterar hur marknaden avgör om en nyhet är positiv eller negativ? Det funderar Johnny Torssell över i sin krönika. En sak slår han fast: Så länge människor är involverade i handeln kommer känslor att påverka prissättningen på börsen. Läs hela krönikan på sidan 19. Redaktion CC: utges av Carnegie Investment Bank AB Västra Trädgårdsgatan Stockholm Tel Fax Ansvarig utgivare: Mats Olsson Chefredaktör: Tore Davegårdh Redaktör: Tomas Linnala Redigering: Jan Törnqvist Layout: Jörgen Melin Omslag: Robert Hilmersson Foto: Magnus Pehrsson, IBL, m fl Repro och tryck: Brommatryck-Brolins Är du intresserad av att bli kund hos Carnegie Private Banking? Kontakta: Olle Eckerbom , eller Charlotte Ugander , Annonser: Christian Danielsson Innehållet i detta nyhetsbrev (informationen) utgör allmän information och inte finansiell rådgivning till enskild person. Även om Carnegie Investment Bank AB (Carnegie) har strävat efter att verifiera informationen kan det inte garanteras att denna i alla avseenden är korrekt, fullständig eller rättvisande. Informationen tar inte hänsyn till enskild persons specifika ekonomiska eller skattemässiga situation. Finansiell rådgivning bör sökas från kvalificerad rådgivare innan någon konkret transaktion genomförs eller handling vidtas. Alla prognoser är förenade med osäkerhet och det faktiska utfallet kan bli ett annat än prognosen. Värdet på finansiella instrument kan variera och reduceras och såvitt avser vissa finansiella instrument även bli negativt. Carnegie friskriver sig från ansvar för samtliga skador och förluster, såväl direkta som indirekta, som kan uppstå i anledning av informationen. Informationen är skyddad av upphovsrätt och får inte utan Carnegies tillstånd kopieras, distribueras eller publiceras. Tvister i anledning av informationen skall prövas enligt svensk rätt av svensk domstol exklusivt. 6 Inte bara Carnegie Sprid placeringarna och riskerna. Det är ett råd från Daniel Ljungström, som sköter de strategiska placeringarna inom Carneige Private Banking. 11 Norge är rikast Det här är faktiskt ingen Norge-historia: enligt EU har inget annat land sådana finansiella tillgångar som vårt grannland. Statsskuld vad är det? 13 Sjukvård när den behövs Du kan inte försäkra dig mot att bli sjuk. Men du kan se till att du enkelt får vård. Du behöver en sjukvårdsförsäkring. 14 Nånting alldeles märkvärdigt För tio år sedan föddes ett av världens viktigaste konstpriser, Carnegie Art Award. Nu blomstrar måleriet som konstart. 15 Hitta en van Gogh Många av de största konstnärerna blev inte erkända förrän efter sin livstid. Är det likadant idag? Kan man hitta värdefulla konstverk redan nu? 17 Hajar du språket? Inom varje samhällsområde används särskilda termer och utryck. Så också i finansvärlden. Kackerlackor, läppstift, giftpiller. Ett lexikon, varsågod! Surt, då blir jag glad Vad är det som gör Johnny Torssell, författaren till Carnegies marknadsbrev, så positiv? Svaret på sidan Tveksamt om det räcker Många rapporter från första kvartalet har överraskat, främst inom verkstad och telekom. Positivt ja, men också brokigt. 22 Här bodde världens rikaste En skål för Andrew Carnegie. Så börjar middagen alltid på Skibo Castle i Skottland. Det var här han umgicks med politiker och kungligheter, Andrew Carnegie! 27 Värdera kreditvärdighet 2007 var året då kreditrisken gjorde sig påmind. Ulf Carlesson på Carnegie ger råd som dämpar din oro. 28 Investera i vin Är det lönsamt? Andreas Larsson, förste svensk att bli världsmästare för sommelierer, vet vilka viner som är värda att satsa på. 30 Ett rikt liv Carnegie Calender tipsar om det som gör livet, ja just det rikt. Fester, konst, natur, mat, resor. Månadens guide. 30 Den tidigaste ölen bryggdes sannolikt genom att blött bröd jäste efter kontakt med vilda jästsvampar. Det tidigaste kända svenska ölet bryggdes under bronsåldern och smaksat- tes ofta med pors. I Norden tillverkades också mjöd, en populär men mer exklusiv variant av öl, där honung bidrog till

4 carnegie vinjett carnegie compass Råvaru-, energi- och miljöinvesteringar är ingen fluga. Infrastruktur samt hälso- och sjukvård är gamla välkända investeringsområden som står inför en renässans. Det bedömer Daniel Ljungström, som sköter de strategiska placeringarna inom Carnegie Private Bankings Aktiva Förvaltningsportfölj. fond EQT Infrastructure. Miljöproblemen i världen har uppmärksammats under många år. Det framstår nästan som självklart att användningen av kol och olja måste minska, åtminstone relativt andra energikällor. Klimathotet, främst genom stora utsläpp av koldioxid från dessa energislag, har uppmärksammats av alla regeringar runt om i världen. Satsningar på förnyelsebar energi som vind-, vatten- och solenergi står därför högt i kurs. Värderingen av bolag i sektorn är generellt hög, men samtidigt är vinsttillväxten god. Bred och lång erfarenhet Vi har valt att investera i DnB NOR Renewable Energy. Det är en aktivt förvaltad fond som placerar globalt i bolag med synliga vinster och med stark tillväxt. Förvaltarteamet har en bred och lång erfarenhet med god lokal kännedom på de olika marknaderna, säger Daniel Ljungström. Placeringar inom hälso- och sjukvårdssektorn har inte mött placerarnas avkastningskrav de senaste åren. Långsiktigt är det dock mycket som talar för stigande volymer och bättre lönsamhet. Patentutgångarna blir färre under de närmaste åren, bolagen är välkonsoliderade och värderas till historiskt låga nivåer. Det kan i sin tur leda till en ny våg av sammanslagningar, vilket skulle öka placerarnas intresse för sektorn. Demografin i västvärlden och den snabba urbaniseringen i exempelvis Kina kommer på sikt att innebära allt större efterfrågan på produkter och tjänster inom hälso- och sjukvårdsområdet. Sektorn är dessutom normalt en bra motvikt i orostider, säger Daniel Ljungström. Svårt hitta botten Långsiktigt framstår Carnegies utvalda teman som intressanta investeringar. I dagsläget är emellertid marknaderna mycket turbulenta med stora slag från dag till dag. Att exakt pricka in toppar och bottnar har visat sig mycket svårt. Vi anser dock att man aldrig ska lämna aktiemarknaderna även om det ibland kan vara klokt att minska exponeringen eller välja defensiva sektorer, säger Daniel Ljungström. Stor oro i världen AFP innehåller i normalfallet cirka 50 procent aktier. Trots stor oro i världen har vi behållit en neutral aktievikt, men viktat om mot större inslag av defensiva marknader/sektorer och stor exponering mot våra huvudteman. AFP håller undervikt i emerging markets generellt, Japan och Europa medan vi har övervikt i svenska aktier på grund av den relativt låga värderingen. En sund fördelning av placeringarna i aktier, räntebärande placeringar, private equity och hedgefonder ger stor motståndskraft i svåra tider men ger samtidigt en bra potential när marknaderna blir mer positiva. En diversifierad portfölj är grundstommen, men vi rekommenderar relativt stor exponering mot våra huvudteman råvaror, infrastruktur, miljö samt hälso- och sjukvård, säger Daniel Ljungström. Inte bara aktier inte bara Carnegie Text: Tore Davegårdh Foto: Anna Ronge Mycket talar för att efterfrågan på råvaror kommer att hålla i sig en tid. Det är främst stora länder med stark tillväxt som Kina och Indien som svarar för en alltjämt stigande efterfrågan. Men det är sannolikt bland de som levererar råvarorna man kan hitta de främsta vinnarna. Det innebär att vissa tillväxtländer, främst råvarurika Brasilien och Ryssland, är fortsatt intressanta marknader att investera på. Att investera i enskilda råvaror kan bli lönsamt men innebär ett betydande risktagande. De är traditionellt starkt cykliska och självklart kommer inte priserna att skjuta i höjden år efter år i evighet. Det finns risk för stora bakslag. Hittills har prisutvecklingen på råvaror varit tämligen enhetlig, men vi räknar med en större differentiering framöver. Vissa metaller lär till exempel få en fortsatt god utveckling medan andra kan stå inför betydande prisfall. Ett sätt att hantera den situationen är att investera i Råvaruobligationen Trend. Den kan ses som en defensiv placering med tanke på att Trend köper råvaror som stiger i pris och blankar sådana som faller, säger Daniel Ljungström. Ryssland är en stor råvaruexportör och har därtill stora energitillgångar. Carnegies Aktiva Förvaltningsportfölj (AFP) har exponering mot den marknaden främst genom fonden East Capital. Den politiska risken i Ryssland har minskat efter valet och landet har starka statsfinanser. Samtidigt är aktiemarknaden försiktigt värderad och korrelationen mot övriga världen liten. Ryssland platsar definitivt i en diversifierad portfölj. Skagen Kon-Tiki är en annan extern fond, som ger exponering mot tillväxtmarknader generellt men har övervikt mot råvarustarka Brasilien. Enorma investeringar Infrastruktur är ett eftersatt område i många länder. Nya transportleder ska byggas, gamla broar måste rustas upp och järnvägsnät moderniseras. Det kräver enorma investeringar kommande år och i ökande omfattning kommer privat kapital att engageras. Bara i Norden behöver det investeras runt 25 miljarder euro, motsvarande 235 miljarder kronor fram till år Situationen är likartad även i övriga Europa och Nordamerika. God avkastning Infrastruktursektorn kännetecknas av höga inträdesbarriärer, vilket innebär möjlighet till god avkastning för de redan etablerade bolagen. Efterfrågan på infrastruktur påverkas dessutom i mindre grad av den turbulenta ränte- och aktiemarknad vi upplever idag. En placering i sektorn kan ses som en defensiv position och med tanke på dess låga korrelation med andra tillgångsklasser ger det en bra riskspridning i portföljen. Vi har i vår fondportfölj valt att investera i First States infrastrukturfond, som leds av ett mycket kompetent och erfaret team. Fonden fokuserar på stock picking, gärna i bolag med en monopolliknande ställning, säger Daniel Ljungström. Carnegie har också kunnat erbjuda, via ett samarbete med private equity-bolaget EQT, tillgång till investeringar i infrastruktur koncentrerat till Nordeuropa. Det har skett genom att placera i Carnegie Private Equity II Sub-fund, som är en fond som i sin tur investerar i EQT:s nya Detta är Investment Strategy Investment Strategy (IS) svarar för strategin inom Carnegie Private Banking och arbetar med allokering mellan olika tillgångsslag, som aktier, räntebärande placeringar, infrastruktur, private equity liksom mellan olika marknader. Placeringsfilosofin utgår från en öppen arkitektur, som innebär att IS inte är bundet till att föreslå kunderna enbart Carnegieprodukter utan står fria att välja även bland konkurrenternas produkter. IS har successivt byggt olika team som enbart arbetar med att ta fram skräddarsydda portföljer för Carnegie Private Bankings kunder. Till grund för dessa finns Aktiv Förvaltningsportfölj (AFP), som finns i tre olika varianter med låg, medelhög och hög risk. Det som framför allt skiljer dem åt är olika stor andel aktier. AFP består idag av 20 olika fonder. En tredjedel utgörs av de Carnegiefonder som är av världsklass. Resten av kapitalet är placerat i konkurrenters och samarbetspartners fonder enligt vår öppna arkitektur, allt för att åstadkomma bästa möjliga avkastning för våra kunder. - I dagsläget är marknaden mycket turbulent, säger Daniel Ljungström, chef för Investment Strategy och ansvarig för Carnegie Private Bankings Aktiva Förvaltningsportfölj. en förhöjd smak och styrka. Ungefär i skiftet mellan vendeltid och vikingatid började humle tillsättas, vilket gav både bättre smak och en konserverande effekt. Öl kunde lagras

5 CC: Möten- och mötesplatser Man möts. Det kan vara planerat, det kan vara oplanerat. Slumpen spelar in. En del möten kan bli livsavgörande, andra bara betydelsefulla och viktiga. Men inte alla. Den brittiske premiärministern kom hem till England efter ett möte med Hitler 1938 och lovade: Peace for our time! Den tyske stridsflygaren Horst Rippert mötte i en eldstrid 1944 en fransk pilot. Tysken vann striden och fransmannen störtade. Fransmannen hette Antoine de Saint-Exupery och var flygare och författare. Världsberömd för sin bok Den lille prinsen. En bok som var Horst Ripperts älsklingbok. Den engelske bondsonen John Smith sökte äventyret i Vilda Västern. Blev tillfångatagen av indianer och skulle avrättas när indianhövdingens dotter Pocahontas slängde sig om hans hals och John fick behålla livet. Enligt legenden var det kärlek vid första ögonkastet, vid första mötet. De skildes åt, men träffades många år senare i London. Kärlek vid första ögonkastet var det också för HC Andersen den 3 september 1843 när han mötte den svenska operasångerskan Jenny Lind på Höjbo Plats i Köpenhamn. Tyvärr var kärleken inte besvarad, men HC Andersson övergav aldrig hoppet om att få Jenny Lind. Hon blev föremål för hans dyrkan och porträtteras i flera av hans sagor. Det mest berömda mötet? Det måste vara när Henry Stanley mötte David Livingstone i Ujiji i Tanzania 1871 med orden: Doctor Livingstone, I presume? Världens mest kända mötesplats? Troligen ett av trappstegen under erosstatyn på Piccadilly Cirkus i London. Fler ställen att mötas: Vid ett bord på krogen La Cupole i Paris, framför Manneken Pis i Amsterdam, vid Checkpoint Charlie i Berlin, utanför Doumo i Milano, under Pariserhjulet i Wien och framför Blå Moskén i Istanbul. Väl mött! Bo Lundgren i tunnelbanan: Sjunkande skuld ger politiskt handlingsutrymme Det är måndag morgon och en ny arbetsvecka börjar. Jag kör bil till Mörby Centrum och byter där till tunnelbanans röda linje. Lite småhängig efter helgens äventyr sitter jag och läser DI och SvD:s Näringsliv på min resa mot Östermalmstorg. Strax innan jag ska stiga av ser jag mig omkring bland medpassagerarna. Det är fullt med folk i vagnen. På andra sidan gången ser jag ett bekant ansikte. Där sitter ju Bo Lundgren, förre moderatledaren och nu chef för Riksgälden, tänker jag. Jag känner inte Bo Lundgren, men det känns som om jag känner honom. Det hänger nog inte bara på att jag sett honom i TV ett antal gånger. Jag tror snarare det beror på att han verkar vara en ovanligt öppen människa, som vågar visa vem han är och vad han står för. Jag kan inte minnas att Bo Lundgren sysslat med personliga påhopp istället var han den som ständigt debatterade sakligt och trevligt. Hur som helst, när jag ska kliva av vid Östermalmstorg råkar jag och Bo Lundgren komma att trängas en aning i dörröppningen. Det blir ofta så i tunnelbanan. Bo är den artigaste av oss, nickar vänligt mot mig och gör en gest att jag gärna får kliva av först. Det är faktiskt inte helt vanligt att människor är artiga i morgonrusningen, nästan alla har bråttom och tränger sig fram. På väg till rulltrappan tackar jag Bo och presenterar mig. Han säger att han känner igen mig också, vilket ju alltid är glädjande. Möjligen misstar han sig och förväxlar mig med brorsan Björn, men det gör i så fall inte så mycket. Bo och jag småpratar lite i rulltrappan och går sedan gemensamt i riktning mot Riksgälden, som huserar i Salénhuset på Norrlandsgatan i Stockholm. Vi kommer in på barn och åldrar. Bo berättar att han är 60 år och att han var sen när det gäller barn, hans Henrik och Katarina är bara är tio respektive åtta år. Jag trodde att han var klart yngre än jag själv. När jag berättar om mötet med Bo för frugan på kvällen gissade hon på min fråga att han inte ens hade fyllt 50, tala om en välbevarad politiker (eller åldrad äkta make)! Tar tillfället Strax innan Bo och jag skiljs åt passar jag på att ställa en aktuell fråga: Hur ser du på krisen i den amerikanska kreditmarknaden? Spridningseffekterna har uppenbarligen blivit mycket värre än vad någon kunde föreställa sig. Risken för allvarlig påverkan på det svenska banksystemet är dock begränsad. Jag är också förvånad över de våldsamma utslagen det fört med sig på aktiemarknaderna. Kanske vi får ett år med nolltillväxt i USA, men det har vi upplevt förr och det är egentligen inte så spektakulärt. Jag måste tyvärr skynda mig nu, men vi kanske ses igen. Och förresten, kalla mig Bosse det gör alla andra. Trevlig, kunnig kille tänker jag och går vidare mot Carnegie på Västra Trädgårdsgatan. Ses igen Det är torsdag morgon och vi ses igen, Bo Lundgren och jag. Den här gången sitter vi inte i samma vagn, men hamnar ändå nära varandra i rulltrappan upp. Hej Bosse, har du ordning på räntekostnaderna? gastar jag lite skämtsamt över huvudet på en annan medresenär. Bo Lundgren väntar lugnt med att svara tills vi nått toppen. Ja, det ser faktiskt riktigt bra ut. Statsskulden minskar kraftigt och dessutom har vi varit framgångsrika i vår aktiva förvaltning. Försäljningen av Vin&Sprit gav fina 55 miljarder kronor till statskassan sådant är aldrig ovälkommet. Faktiskt kan jag ta åt mig litet grand av äran för det. Som ansvarig minister i början av nittiotalet insåg jag att vi behövde en professionell ledare istället för en politiker och lyckades få Claes Dahlbäck som ordförande i Vin&Sprit. Utan hans ledning hade vi knappast fått se den fina utveckling bolaget har haft. Du nämnde handel i räntor och valutor. Ni tar alltså positioner på ränte- och valutamarknaden? Vi har 15 procent i valutaskuld i vår portfölj av rena riskspridningsskäl. Vi kan också ta positioner, men inte i kronor. I slutet av år 2000, när dollarn var mycket stark relativt euron, tog Riksgälden en position för en svagare dollar med ambitionen att ta hem valutavinster på några års sikt. Den positionen gav drygt fyra miljarder till statskassan. Det vi gjort på senare tid är att förkorta valutaskuldens löptid, från drygt 2 år till 1,5 månad. Det ger oss lägre räntekostnader utan att vi bedömer att risken ökar påtagligt. Privatfinansiering via premieobligationer och Riksgäldspar sjunker den i betydelse? I absoluta tal har den finansieringen varit hyggligt konstant men kanske har dess betydelse minskat i relativa termer. Sparprodukter riktade till privatpersoner finansierar runt fem procent av statsskulden och kommer definitivt att finnas kvar. Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Bergshamra Universitetet bättre och därmed transporteras. Grunden för en mer storskalig produktion hade lagts. Engelskans ale, som är besläktat med den svenska benämningen, syftade inledningsvis på öl bryggt utan tillsats av humle. När den europeiska stadskulturen växte fram uppstod hygieniska problem som brist på rent vatten. I många städer var det bryggda ölet med

6 10 Norge är rikast Statsskulden i olika länder är inte helt lätt att jämföra. Det som främst skiljer är om man väljer att inkludera bara skulder eller om man nettoredovisar, det vill säga räknar av finansiella tillgångar. Den mest enhetliga definitionen är Maastricht, vilken är EU-standard. Enligt den är Italiens statsskuld höga 105 procent av landets BNP. Belgien ligger också högt med 85 procent. Utanför EU har Japan en stor statsskuld, 180 procent av BNP. Även om man räknar av japanska statens finansiella tillgångar blir siffran hög, 88 procent. I oljeländer som Saudiarabien och Norge är de finansiella tillgångarna så stora att dessa länder skulle kunna betala av alla skulder och få pengar över, Norge plus cirka 150 procent och Saudiarabien plus cirka 10 procent av ländernas BNP. Bo Lundgren 11 är uppvuxen i Kristianstad, utbildad till civilekonom vid Lunds Universitet och har suttit 29 år i Riksdagen för moderaterna. Åren var han statsråd med ansvar för finansmarknads- och skattefrågor. Bo Lundgren var samtidigt idrotts-, bostads- och vin&sprit minister plus att han var ansvarig för spelmarknaden i Sverige. Under åren var Bo Lundgren partiledare för moderaterna. Bo Lundgren är gift med Lotta och har två barn, Henrik tio år och Katarina åtta. Han är idrottsintresserad. Det ligger i generna, fadern var landslagsspelare i handboll och han har själv spelat handboll i division tre liksom varit fotbollsledare i Kristianstad. Favoritmotståndare i debatter: Självklart Göran Persson. Bästa partiledarutfrågare inför val: Åke Ortmark, kunnig och påläst, vänlig men beredd att sticka till när tillfälle dyker upp. Sämsta: Vill inte peka ut någon enskild men utfrågarna bör vara politiska reportrar som kan ämnet, inte programledare i största allmänhet (läs Stina Dabrowski, Alice Bah, reds. anm.) Hur stor är den svenska statsskulden nuförtiden och hur blir det framöver? Vi får nog ta det nästa gång vi ses. Jag måste passa ett möte nu, hej så länge. Vinkar in honom Det dröjer nästan en vecka innan vi ses igen, men den här gången ser jag Bo Lundgren redan på perrongen när han ska stiga på tåget. Jag vinkar in honom till en plats nära mig. Utan vidare krusiduller upprepar jag frågan: Hur stor är statsskulden och hur blir det framöver? Den har sjunkit kraftigt de senaste åren. Från att ha toppat på nästan 80 procent under mitten av 1990-talet är vi nu nere på drygt 35 procent av bruttonationalprodukten. Under förra året hade staten det största överskottet någonsin och över 100 miljarder kr amorterades. I dagsläget är statsskulden miljarder kronor. Jag räknar med stora överskott i statsbudgeten även i år. Vår prognos ligger på ett överskott i nivå med förra årets och om hela den summan skulle amorteras hamnar skulden kring 30 procent av BNP. Hur nära ett statsfinansiellt haveri var vi när det såg som mörkast ut? En stat hämtar sig alltid på sikt eftersom det finns stora reala värden i ett land. Se exempelvis på Tyskland och den extrema inflationen på 1920-talet. Trots krig och elände sedan dess är Tyskland idag rikt igen. I Sverige var vi aldrig i närheten av en sådan katastrof, men självklart blir det besvärligt när ett land går från hög till låg Tekniska Högskolan inflation. I samband med att marknaderna avreglerades blev vi utsatta för en realräntechock. Sparandet, som tidigare hade legat på minus fem procent av BNP, tog plötsligt fart när hushållen var tvungna att sanera sina skulder. Det drog ned efterfrågan och ekonomin föll som en sten. Men staten blev inte bankrutt möjligen blev några politiker det. Vilka tänker du på? De som hade ansvaret under åttiotalet. I mitten på 1960-talet var statsskulden nere kring 18 procent av BNP. Finns det någon optimal nivå? En siffra kring 30 procent av BNP är mycket bra och ger en regering ett bra handlingsutrymme. Maastrichtfördraget satte en maximal nivå till 60 procent för nya EUländer. Men någon optimal nivå kan man nog inte tala om. Vad som är rimligt hänger samman med vilka investeringsbehov staten har, synen på samhällsservice, skattenivåer medmera. Situationen är inte olik den som företag eller privatpersoner ställs inför. Ska jag amortera ned mina skulder på huset eller ska jag satsa mina pengar på någon typ av investering? Räntesatsen på statsskulden kan grovt sägas vara 4,5 procent. Kan staten genom att satsa på en bättre skola få fram mycket bättre och mer välutbildad arbetskraft på sikt kanske det förräntar sig bättre än så. Ett viktigt infrastrukturprojekt kanske kan medföra att industrin blir effektivare, vilket i sin tur ökar skatteintäkterna för staten. Det trevliga nu är att statsfinanserna är i sådant skick att vi kan föra den sortens diskussion. Morgonen därpå Redan morgonen därpå fortsätter vi intervjun. Bosse är före mig, men jag känner igen honom trots att vi går under var sitt paraply, denna regntunga fredagsmorgon. Strax innan Biblioteksgatan hinner jag upp honom. Det är inte långt kvar till Riksgälden, men det hindrar mig inte från att kasta fram ett par frågor. Hej, vad gillar du vädret? Det här är väl nästan lika illa som när du var chef för bankakuten. Vilka är förresten dina sämsta minnen från den tiden? Ja, säg det. Sämst var förstås bankernas dumdristiga utlåning. Ett irritationsmoment var också att vissa storägare i bankerna var sliriga och trodde nog att de skulle få bättre villkor. Det var inte förrän vi lade fram förslag om en tillfällig lag beträffande statens rättighet att ta över banker som inte hade tillräcklig kapitaltäckning som förhandlingarna började rulla på. Men det finns bra minnen från den tiden också. Att vi kunde hantera bankkrisen så pass snabbt var mycket glädjande. Ett positivt minne är också Fredrik Lundbergs personliga ansvarstagande för Östgöta Enskilda Bank, som också satt i en tuff situation. Han begärde aldrig något statligt stöd trots att han kunde ha fått det, utan svarade själv för att bankens eget kapital aldrig blev för litet. Det var han ensam om bland bankägarna under den perioden det var strongt. Stadion Det statliga ägandet i banksektorn ökade kraftigt i samband med krisen. Blev bankkrisen med facit i hand en bra affär för staten? Jag har inte exakta uppgifter, men totalt sett har staten kunnat vinna tillbaka de kostnader som uppstod, kanske med råge. Det är dock sannolikt att värdet av Nordbanken hade blivit ännu större om bankkrisen aldrig hade inträffat. Det är alltså svårbedömt, men en stor fördel var naturligtvis att vi såg till att det fanns kvar en uppsida i samband med statens räddningsaktion av banksystemet. Någon sådan uppsida har inte den amerikanska centralbanken Fed, när det gäller deras stöd nyligen på 29 miljarder dollar för att rädda Bear Stearns från konkurs. Redan framme Trots att jag försökt dra ned på tempot är vi nu redan framme vid Salénhuset. Jag fortsätter intervjun på stående fot: Saknar du politiken annars? Både ja och nej. Jag kan sakna många människor och kanske litet av den hetluft som finns i politiken. Samtidigt är det ett märkligt och mycket krävande liv, inte Östermalmstorg Om Riksgälden Gäld är ett gammalt ord för skuld. Riksgälden har tillsyn över rikets skulder. Statsskulden är de samlade underskotten i statens budget över tiden. Riksgälden lånar pengar åt staten när det är underskott i statens budget och amorterar när det är överskott. Riksgälden förnyar också lån som förfaller. Lånen tas upp genom att sälja skuldsedlar, främst obligationer. Många tror att Riksgälden tar lån i bank eller från andra stater, men så är det alltså inte. minst kan den mediala uppvaktningen kännas väldigt besvärande. Vi ser ju också en rad fall där politiker inte riktigt orkar med det hårda livet år efter år. Sammantaget har jag inget intresse av att vända tillbaka. Er ambition är att Riksgälden ska vara världens bästa statliga finansförvaltning. Låter som en svår uppgift. Var ligger ni nu och hur mäter man detta? Det är inte entydigt hur man ska mäta, eftersom arbetet sker på olika sätt i olika länder. Ett välkänt värderingsinstitut i finansbranschen konstaterar dock att Riksgälden tillhör de sex effektivaste i världen. Vi ser ständigt över våra processer för att bli än mer rationella. Du är chef för Riksgälden sedan Hur länge blir du kvar? Förordnandet gäller till Därefter beslutar regeringen om den vill ha kvar mig och jag själv om jag vill fortsätta. Men jag trivs utmärkt. Det här är ett spännande och omväxlande arbete och trots att jag nått drygt 60 år tänker jag inte pensionera mig på länge än. Vi får väl se vad regeringen säger. Annars får man väl bli konsult som Göran Persson. T-centralen Långivarna är de som köper obligationerna. Det kan vara pensionsfonder, försäkringsbolag, banker, centralbanker och privatpersoner, både svenska och utländska. Det är kanske den viktigaste uppgiften, men Riksgälden är även statens internbank. Riksgälden hanterar alla likviditetsflöden från skatteinbetalningar och avgifter och svarar för alla utbetalningar till statliga myndigheter. Under förra året gjordes drygt 125 miljoner betalningar. Genom centralstyrning av statens betalningar har kostnaderna successivt minskat, bara det senaste året med 20 procent. Inbetalningarna till statskassan sker ofta i samarbete med storbankerna Swedbank, Nordea och SEB. Riksgälden ger även statliga garantier och lån. Det handlar ofta om investeringar i infrastruktur, exempelvis Öresundsbron eller Botniabanan. Idag har Riksgälden knappt 50 miljarder kronor i utestående garantier och nästan 20 miljarder kronor i lån. Från årsskiftet har Riksgälden övertagit ansvaret för insättningsgarantin i banksystemet och lagt fram ett nytt förslag för avgiftsmodell för bankerna. den dåtida låga alkoholhalten ett hälsosammare alternativ än vanligt vatten. De tyska renhetslagarna från 1500-talet stipulerade att ingredienserna i öl bara fick vara vatten,

7 max matthiessen 13 Fredric Janssen är chef för Max Matthiessens grupplivavdelning. Avdelningen är Max Matthiessens specialister på gruppförsäkringslösningar där sjukvårdsförsäkringar ingår. först väljer vi sen väljer du! Skandia Link gör det enkelt för dig att välja fonder. I vårt erbjudande har vi samlat ett brett urval av fonder från världens främsta fondförvaltare. Vi arbetar efter en noggrann och strukturerad utvärderingsmodell - 4P - där bara de fonder och förvaltare som lever upp till våra högt ställda krav väljs ut. 4P-utvärderingen pågår ständigt och vi byter ut de fonder och förvaltare som inte håller måttet. På så sätt vill vi göra det enkelt för dig att välja. Ps. Våra utvalda fonder känner du igen genom vårt sigill linkmannen. Läs mer om vår utvärderingsmodell 4P på skandia.se Utvald Skandia Link Du kan inte försäkra dig mot att bli sjuk. Däremot kan du se till att du snabbt och enkelt får vård och behandling den dag du behöver det med en sjukvårdsförsäkring. Sjukvård när du behöver den inte när andra har tid Text: niklas mild Alla som försökt boka tid på sin vårdcentral eller står i kö för operation inser att behovet av snabb och kvalificerad sjukvård är mycket större än vad samhället idag kan erbjuda. För en operation av till exempel diskbråck, korsband, gråstarr eller kranskärl är väntetiden på de flesta sjukhus längre än 13 veckor enligt hemsidan Väntetider i vården, Allt fler skaffar en egen sjukvårdsförsäkring. Vilka är de viktigaste skälen? Med en sjukvårdsförsäkring behöver du bara ringa ett samtal till försäkringsbolagets sjukvårdsrådgivning. Där får du prata med en sjuksköterska som hjälper dig med tidsbeställning av den vård, undersökning eller utredning som krävs. Ofta får du tid för undersökning och operation direkt, säger Fredric Janssen på Max Matthiessen. En sjukvårdsförsäkring ersätter mycket av det du kan tänkas behöva vad gäller rådgivning, läkarvård, operation och sjukhusvård, men även eftervård, hjälpmedel, resor och logi ingår. Det finns både svenska och utländska aktörer som erbjuder sjukvårdsförsäkringar med varierande omfattning. Det är viktigt att inte enbart se till priset på försäkringen när du bestämt dig för att teckna en, säger Fredric Janssen. Hänsyn måste tas till om försäkringen har någon begränsning i hur länge ersättning kan lämnas för sjukdomen. En annan viktig faktor är hur stor självrisken är. En del försäkringar har en begränsning som innebär att ingen ersättning betalas ut efter till exempel tre eller fem år. Du bör också titta i villkoren om det finns sjukdomar som försäkringen inte ersätter och vilka andra moment bolaget har gjort undantag för, säger Fredric Janssen. Det är vanligt att försäkringen inte omfattar sjukdomar som du hade innan du skrev på. Vanliga undantag är också tandvård, behandling av missbruk, kosmetiska behandlingar och operationer, men även vissa sjukdomar som visar sig kort efter att du tecknat försäkringen. Om du reser utomlands, framförallt under längre tid, kan du behöva en kompletterande försäkring. De flesta svenska sjukvårdsförsäkringar gäller nämligen bara i Sverige eller Norden och inte alls eller bara under viss tid vid utlandsvistelse. Ett tips är att också titta på hur försäkringsbolagets vårdnätverk ser ut. Även om det inte behöver vara avgörande för kvaliteten på den vård du får, visar det ändå på bredden i vad som ingår. Viktigast i en sjukvårdsförsäkring är till syvende och sidst hur försäkringsbolaget och deras samarbetspartners hanterar dig. Den informationen hittar du inte i försäkringsbolagets broschyrer och villkor, utan här får du helt enkelt lyssna till andras erfarenheter, konstaterar Fredric Janssen. Sjukvårdsförsäkring för barn lanseras i höst Efter sommaren startar barnsjukhuset Martina, vid Sophiahemmet i Stockholm, Sveriges första privata vårdalternativ för barn och ungdomar upp till 16 år. Verksamheten omfattar barnavårdscentral, akutmottagning och specialistmottagning. Den kommer att vara tillgänglig via barnsjukvårdsförsäkringar hos de stora försäkringsbolagen samt via spontanbesök på akutmottagningen. Premien är inte beslutad än, men en ungefärlig siffra som nämnts är kronor per år. Teckna själv eller genom din arbetsgivare En sjukvårdsförsäkring kan du teckna genom din arbetsgivare, om det ingår i dina anställningsförmåner, eller privat. Det blir allt vanligare att arbetsgivaren betalar försäkringspremien, eller i varje fall en del av den, som en del i ett trygghetspaket. En komplett sjukvårdsförsäkring som tecknas privat kostar idag mellan och kronor per år för den som är mellan 35 och 50 år. Omkring svenskar har idag en sjukvårdsförsäkring. Länsförsäkringar och Skandia är störst på marknaden med 39 respektive 24 procents marknadsandel. Max Matthiessen, som ingår i Carnegiekoncernen, hjälper både privatpersoner och arbetsgivare att hitta rätt sjukvårdsförsäkring. korn och humle. Senare med tillägget jäst. På 1600-talet sjönk ölkonsumtionen till förmån för brännvin, kaffe, te och choklad men i samband med den industriella revolutionen

8 14 carnegie contemporary Karin Mamma Anderssons Skallgång såldes för kronor. 2. Jorma Puranens Shadows, Reflections and all that sort of thing #17 såldes för kronor. 3. Linn Fernströms Det trasiga rummet såldes för kronor. 4. Lena Cronqvists Flicklek såldes för kronor. Niclas Forsman, vd på Stockholms Auktionsverk, om Carnegie Art Award: 1 5. Peter Fries Gewölk såldes för kronor. Nånting alldeles märkvärdigt Stockholms Auktionsverk uppmärksammade nyligen att Carnegie Art Award firar tioårsjubileum i år. I samband med Moderna Kvalitén april tillägnades priset en helt egen avdelning med verk av konstnärer som vunnit eller varit nominerade till priset. När Carnegie Art Award instiftades 1998 ansågs måleri vara en mer eller mindre utdöende konstart. Tio år senare är situationen den motsatta. Carnegie har gjort någonting alldeles märkvärdigt. Ni har skapat ett av världens viktigaste konstpriser. Det har bidragit till att stärka måleriets ställning och gett självförtroende för en hel yrkeskår, säger Stockholms Auktionsverks VD Niclas Forsman. Han konstaterar att den höga nivån på pristagare och nominerade konstnärer, tillsammans med en prisjury i världsklass, Text: tomas linnala innebär att Carnegie Art Award blivit en kvalitetsstämpel i branschen. Och det har inte bara påverkat måleriet positivt, utan även auktionspriserna. Det finns ett kunnande och en djärvhet i juryn som gagnar inte bara priset i sig utan hela den nordiska måleriscenen, säger Niclas Forsman. Vid den nyligen avslutade auktionen ropades ett hundratal verk ut av konstnärer som antingen vunnit eller blivit nominerade till Carnegie Art Award. Priserna på de klubbade verken ger stöd för Niclas Forsmans analys. Dyrast blev ett verk av Karin Mamma Andersson, Sveriges kanske klarast lysande stjärna på den internationella konstscenen, som var med på auktionen. Målningen Skallgång ropades ut för kronor och klubbades för 1,35 miljoner kronor. Hon vann förstapriset i Carnegie Art Award Prissumman på en miljon kronor användes bland annat till att finansiera en gård på Gotland tillsammans med sambon Jockum Nordström, även han representerad på Auktionsverket i egenskap av nominerad Arbetet med Carnegie Art Award leds av Anne Folke. Priset delas ut vartannat år och bara nordiska samtida konstnärer kan nomineras till priset. Vinnaren av Carnegie Art Award får en miljon kronor. Tvåan får kronor, trean kronor och därtill finns ytterligare ett stipendium på kronor till en ung lovande konstnär. Enligt Stockholms Auktionsverk gör prissumman Carnegie Art Award till världens största konstpris. Juryn består främst av ledande nordiska experter. Hitta en van Gogh Investera i konst? Köp det du tycker om. Det är enklast så. Dock, det finns få prylar som kan öka i värde så som konst kan göra. Det brukar berättas att Vincent van Gogh bara sålde en enda tavla under sin livstid såldes hans målning Porträtt av doktor Gachet för 82,5 miljoner dollar, försäljningsrekord då såldes Picassos tavla Pojke med pipa för 104 miljoner såldes Gustav Klimts målning av Adele Bloch-Bauer för 135 miljoner. Bland nu levande konstnärer var länge Damiens Hirsts diamantprydda dödskalle ansedd som det mest värdefulla konstverket. Pris: 670 miljoner kronor för diamanter. Jeff Koons konstverk Hanging Heart såldes förra året för 148 miljoner kronor, nytt rekord för levande konstnärer. I Sverige är det unga kvinnliga konstnärer som förväntas bli de stora i framtiden. Cecilia Edefalks Dad, Karin Mamma Anderssons Roliga timmen och Linn Fernströms Förnekaren förnekar är verk som redan är omtalade. Både Edefalks och Anderssons ropas redan ut på auktioner för över miljonen. Som konstköpare är det bara en sak som gäller om du vill tjäna pengar: Hitta de rätta konstnärerna innan de hittas av andra! Hitta din egen van Gogh. Intresset för samtida konst är stort bland Carnegies kunder. Inför Moderna Kvalitén erbjöds Carnegies konstintresserade kunder en exklusiv förhandsvisning. Ett drygt hundratal gäster slöt upp på Stockholms Auktionsverk. Vårt samarbete med konstrådgivarna Lisa Ivemark och Robert Müller-Brunotte har fått en flygande start. I början av maj arrangerades också en resa till det för samtidskonsten så heta Berlin med besök på ett flertal gallerier och konstnärsateljéer med personal från Carnegie Art Award som ciceroner. Trots ett späckat schema och trots att resan gick mitt i veckan fylldes evemenemanget till sista plats på mycket kort tid. under 1700-talet förfinades teknikerna vilket innebar ett uppsving för lagern, så kallat underjäst öl, där jäsningsprocessen sker långsamt vid låg temperatur. Porter är ett mörkt överjäst öl som fick sitt genombrottet under 1700-talet. Portern vinner, till skillnad från de flesta andra öltyper, på lagring. En starkare variant hette Stout-Porter, numer

9 ALM står för Asset Liability Management vård och tillsyn av tillgångar och skulder carnegie chat Läppstift du är avslöjad 17 Ett träd som grönskar. Kapital som växer. Vård och tillsyn. Det gäller också tillgångar och skulder. Det handlar den här tidningen om. Det är det som är ALM. Aktiv eller passiv förvaltning Alternativa investeringar Attribution Behovsanalys Diversifiering Donationer Fondanalys Investeringspolicy Kommuner Konsolidering Korrelation Landsting Likviditetsförvaltning Optimering Portföljkonstruktion Riskpreferens Skuldmatchning Stiftelseförvaltning Strategisk allokering Åtagande ALM handlar om att förvalta befintligt kapital och framtida intäkter på ett sådant sätt att både kort- och långsiktiga betalningsåtaganden kan säkerställas, samtidigt som avkastningen på kapitalet ska vara den högsta möjliga. I praktiken handlar det för många organisationer företag, kommuner, landsting och stiftelser om att inte äventyra framtida utbetalningar. Det kan handla om pensioner, donationer, försäkringar med mera. Carnegie har sedan länge arbetat med en egen avancerad ALM-metodik. Den säkerställer framtida betalningar, den ger god avkastning och den är väl beprövad i praktiken. Är du intresserad kan du läsa mer i Carnegies specialtidning om ALM, beställ den via e-post eller ring din rådgivare. Gunnar Dahlfors Institutional clients Mera mäklartugg. I förra numret av CC: hade vi en grundkurs i slanguttryck hämtade från finansmarknaden. Nu är det dags för överkursen av mer eller mindre tillförlitliga finansiella teorier. leading Lipstick Indicator är? Enligt teorin ska konsumenter köpa mer av billiga nöjesprodukter när den ekonomiska framtidstron är svag. Uttrycket myntades av Estee Lauders ordförande Leonard Lauder som hade upptäckt att försäljningen av läppstift ökade när ekonomin kärvade. Månaderna efter terrordåden den 11 september dubblerades försäljningen av läppstift. Det sägs finnas liknande mönster för konsumtionen av choklad. Vet du vad deer market betyder? De flesta känner till att en stark marknad kallas bull market (tjuren lyfter uppåt) medan en svag kallas bear market (björnen slår nedåt). Som uttryck betraktat är en så kallad deer market mindre känd. Uttrycket kommer från en nervös hjort som lyssnar och avvaktar. Termen syftar på en marknad som rör sig sidledes under låga volymer därför att investerarna avvaktar i väntan på tydliga signaler. kackerlacksteorin är? Enligt teorin kommer dåliga nyheter sällan ensamma. Ser du en kackerlacka finns det många fler. Förtroende är en nyckelfråga vid investeringar och många placerare tillämpar teorin på aktiemarknaden. Om ett företag kommer med en oväntad och dålig nyhet är risken stor att det kommer mer negativa saker efterhand. Det leder ibland till att en aktie kan falla långt mycket mer av en negativ nyhet än vad som kan anses vara fundamentalt motiverat. som menas med OTC? Uttrycket kommer från anglosaxiskans Over The Counter och syftar i finansiella sammanhang på en decentraliserad marknad för värdepapper där handeln sker utanför en formell börs eller reglerad marknad. Det kan handla om såväl aktier- ofta i mindre bolag som inte klarar de legala kraven för en officiell notering- som räntepapper eller derivatinstrument. Även i läkemedelssammanhang talar man om OTC, syftande på receptfria läkemedel. en fallande kniv betyder? Slanguttryck för en aktie som fallit kraftigt på kort tid. En del investerare ser den kraftiga kursreaktionen och är beredda att köpa aktien innan krutröken lagt sig. Risken i aktien är fortfarande stor och sannolikheten att man lyckas köpa exakt på botten inte hög. Man talar då om att köparen försöker fånga en fallande kniv. Hör på sätt och vis ihop med kackerlacksteorin. ETF står för? Exchange-Traded Fund. Värdet på en ETF bestäms av exempelvis ett index, en råvara eller korg av tillgångar men själva instrumentet handlas som en aktie på en reglerad marknad. Fördelen med ETF:s är att du kan handla olika index eller råvaror för relativt låga belopp. ett giftpiller innebär? Strategi för att skrämma bort fientligt övertagande som bland annat. kan ge de gamla ägarna rätt att köpa nya aktier med rabatt om en ny aggressiv aktör uppenbarar sig i ägarlistan. En extrem variant är det så kallade självmordspillret där målbolaget gör så riskfyllda affärer att dess existens riskeras för att skrämma bort inkräktaren. En variant på giftpiller är makaroniförsvar, där företaget ger ut stora mängder optioner eller obligationer som måste lösas på en hög nivå om ägarsituationen förändras. Namnet syftar på hur makaronen sväller när den kokas. En annan försvarsstrategi är den gyllene aktien som ger dess innehavare veto mot förändringar.

10 18 carnegie COMMENtary 19 Sura miner då blir jag glad Text: Tomas Linnala Foto: Magnus Pehrsson krönika: Johnny Torssell Orsak och verkan på börsen Det som gör mig positiv är att väldigt många är så negativa. Sannolikheten talar för att de negativa redan tagit ut sina positioner och sålt sina aktier. Det säger Johnny Torssell, som står bakom Carnegies marknadsbrev Short Term, om de rådande marknadsförutsättningarna. Short Term är ett analysstöd till både mäklare och kunder. Det skiljer sig från det som brukar gå ut från en bank. Fokus ligger inte på vad som har hänt, utan vad som väntas hända. Tydliga rekommendationer om marknad och enskilda aktier har lett till att 90 procent av alla läsare sagt sig vara mycket nöjda med marknadsbrevet. Psykologiska mekanismer Jag försöker visa sannolikheter för vad som kan hända och om det inte sker, vilka slutsatser man kan dra av det. Det handlar om att kartlägga de psykologiska mekanismerna och hitta goda förutsättningar att agera i marknaden. Ett av Johnny Torssells råd till den som handlar aktier med kort horisont är att inte förlita sig till mediarapporteringen. När börsbubblan precis var på väg att spricka under våren 2000 var tidningarna fyllda av köpråd. Den 21 januari i år föll Stockholmsbörsen drygt fyra procent. Dagen efter var det svarta krigsrubriker i media. Samma morgon skrev Johnny Torssell i Short Term att det förmodligen var botten de hade sett. Media på efterkälken Än så länge har det varit det, konstaterar han och påpekar att det ligger i sakens natur att media ofta är på efterkälken. Däremot kan man inte blunda för att de flesta människor reagerar på samma sätt, säger han och nämner en paradox: På i princip alla andra marknader för varor och tjänster finns en korrelation mellan utbud och efterfrågan. Är priset högt tenderar efterfrågan att sjunka och vice versa. På aktiemarknaden är det tvärtom. Ju lägre priser, desto lägre efterfrågan. Efterfrågan på fonder är som störst i haussen och lägst i baissen, trots att alla som tänker efter inser det irrationella. Det här om något illustrerar hur mycket psykologin spelar in i hur folk agerar på marknaden. Johnny Torssell är varken utbildad psykolog eller beteendevetare utan det är ett genuint och långvarit aktieintresse som lett till otaliga timmars grubblande över vilka mekanismer som egentligen styr marknaden. Det har resulterat i fem olika böcker om teori och strategi kring aktietrading. Det handlar om så kallade teknisk analys, men inte i den form de flesta känner till. Johnny Torssell är noggrann med att betona skillnaden mellan subjektiva och objektiva metoder. En del av den tekniska analys som finns därute tror jag inte på. För mig handlar det om att hitta objektivt mätbara samband, men ett historiskt samband är inte mer än ett samband. Vi kan tala om olika grader av sannolikhet för att det ska upprepas, inte säga att det faktiskt ska ske. Meditation ett bra verktyg Trots familjeliv och krävande arbete med långa stressiga dagar har Johnny Torssell hunnit skriva fem böcker på temat. Den senaste heter Edge, skriven tillsammans med Peter Nilsson. Vi andra som har svårt att få tiden att räcka till funderar på hur det är möjligt. Svaret ligger i att han sedan några år tillbaka mediterar varje morgon. Det innebär att varje dag när jag går till jobbet mår jag riktigt bra. Man tar fler rationella beslut när man är i balans. Meditation är ett bra verktyg för att förstå hur man tänker och med träning kan man bli mer harmonisk. Johnny Torssell kommer framöver att återkomma i CC som krönikör. Börsen ner kraftigt på svaga makrosiffror och sänkt BNP-prognos! De flesta tycks vara överens om att börsen är kausal, det vill säga orsak och verkan. Är det händelser som styr börsen eller finns det andra mekanismer som dikterar hur marknaden avgör om en nyhet är positiv eller negativ? I vår värld, den finansiella, förklaras ofta börsens rörelser med hjälp av fysikens lagar i kausala samband. Action and reaction, orsak och verkan. En händelse sker och som en följd av den händelsen reagerar börsens aktörer med att handla upp kurser om det är positiv information och ned om informationen istället är negativ. Så här långt tror jag att du håller med mig. Eller hur? Fel! Jag tror nämligen inte att det här resonemanget håller vid en närmare undersökning. Jag är övertygad om att börsen inte enbart styrs av kausala samband. Jag tror istället att all ny information tolkas, filtreras och masseras av den mentala make-up som för tillfället råder på börsen. Låt mig förklara. Om vi har ett negativt sentiment, alltså placerarna är rädda för nya börsnedgångar, kommer de flesta att tolka den information man just nu fokuserar på genom det negativa filtret. Det innebär att de antingen väljer att bortse från positiv information och istället fokuserar på allt som är negativt, alternativt väljer att tolka informationen på ett negativt sätt. En viktig aspekt som alla måste förstå är den eftersläpning som mediebevakningen av börsen innebär. När journalister, strateger, analytiker, tyckare, politiker med flera ska förklara varför börsen stigit eller fallit en dag, letar de igenom dagens medianyheter. Vad var det som hände? Vad var det som fick börsen att falla? Kanske hittar de att en storbank sänkt BNP-prognosen och att ofördelaktig amerikansk makrostatistik publicerats. Då är saken klar och rubriken lyder: Börsen ner kraftigt på svaga makrosiffror och sänkt BNP-prognos!. Det finns två betydande problem med detta. Det första handlar om orsak och verkan. Det finns ingenting som säger att dessa två nyheter är anledningen till att börsen föll. Hur information tolkas beror på det allmänna börssentimentet. Vilken information som aktörerna väljer att ta fasta på skiljer sig från tillfälle till tillfälle beroende på vilka glasögon man har på sig för stunden. Informationen är i detta fall två saker: Dels att börsen fallit och dels den sökta förklaringen. Nybörjaren har i och med detta gjort sig skyldig till ett kardinalfel. Vi ska ha klart för oss en sak media och alla andra som förklarar börsens utveckling ligger efter börsen, det vill säga det ofta är för sent att reagera. Börsen har redan reagerat och det finns därför ofta ingen anledning att agera på nyheten som media förmedlat. Informationen och tolkningarna som media ger oss släpar efter börsen och saknar därför prognosvärde. Om något kan börsutvecklingen användas för att prognostisera hur tidningen dagen efter kommer att se ut. Om börsen stiger tar media fasta på något positivt, vad det än må vara. Om börsen faller, så hittar de en anledning till det, och därmed blir rubrikerna extra svarta. Nästa gång du kommer på dig själv med att deppa över en svart tidningsrubrik, kom då ihåg att den slutsatsen som förmedlas kan vara högst tvivelaktig och att marknaden redan har reagerat. Så länge människor är involverade i handeln kommer känslor att påverka prissättningen på börsen. kallat enbart Stout startade porterproduktion i vid det Lorentska bryggeriet Göteborg. Tre varianter bryggdes: Brown Stout av hög kvalitet, Draft Porter och en ljusare maltdryck kallad Ale. Trots ett svenskt de facto-monopol hade bruket svårt med finanserna och 1836 tog David Carnegie d.y. över såväl bryggeri- som sockerverksamheten på

11 20 carnegie commerce 21 Bra rapporter tveksamt om det räcker Många rapporter har överraskat positivt, främst inom verkstadssektorn och telekom. Kreditoron lever kvar i bankerna och skogsbolagen kämpar i motvind. Sammantaget ger rapporterna en positiv men ändå något brokig bild. Värderingarna inbjuder till köp, men utlandet styr. Det kan bli stökigt en tid till. Text: tore davegårdh och tomas linnala Rapportperioden för första kvartalet är, när detta skrivs, i full gång. Många bolag har överraskat positivt, både stora och små. De som hittills stuckit ut mest bland de större är Ericsson, ABB, Volvo, SSAB, Alfa Laval och SKF. Samtliga presenterade kvartalsvinster långt över förväntningarna och företagsledningarnas framtidstro förefaller positiv. Mest överraskade Ericsson med ett resultat 20 procent bättre än väntat, trots negativa dollareffekter. Bolaget fortsätter ta marknadsandelar från hårt pressade konkurrenter. Telia och Tele2 lämnade också habila rapporter. Stark efterfrågan på infrastruktur gynnar ABB, som tog marknaden på sängen med ett riktigt bra kvartalsresultat. En kraftigt högre orderingång bekräftar en fortsatt solid marknad. Framför allt ökar efterfrågan på bolagets produkter inom kraftområdet och företagsledningen ser ingen avmattning på tillväxtmarknaderna som en följd av kreditkrisen i USA. Volvo redovisar ett rekordresultat med bättre siffror över hela linjen och ledningen höjer oväntat sin prognos för lastvagnsmarknaden i Europa. Tillväxtmarknaderna utvecklas väl och balanserar en svagare nordamerikansk marknad. SSAB har, trots kraftigt stigande priser på järnmalm och kol, mer än väl kompenserat sig genom högre stålpriser och volymer. Ledningen aviserar också nya prishöjningar under andra kvartalet. SKF:s ledning talar om fortsatt bra marknad och efterfrågan. Även om man inte kan översätta rapporten rakt av till andra verkstadsbolag pekar den ändå på en stark industrikonjunktur än så länge. Atlas Copcos siffror var hyggliga men en svagare marginalutveckling skrämde placerarna, åtminstone initialt. Alfa Laval är möjligen mer försiktig, men de som följt bolaget vet att ledningen ofta kastar ut brasklappar. I själva verket är Alfa Laval nästan oöverträffat i konsten att överträffa marknadsförväntningarna. Ett av få verkstadsbolag som överraskat negativt är Assa Abloy. Tillväxten har gått i stå och den svaga dollarn är ett bekymmer. En slutsats av verkstadsrapporterna är att de bolag som gynnas av det starka globala investeringsklimatet ännu inte ser någon avmattning, medan de som är mer beroende av USA har det tuffare. Inom läkemedelssektorn kom Astra- Zenecas vinst in ungefär som väntat. Försäljningen var dock fortsatt svag. Bristen på framtida storsäljare är alltjämt ett orosmoln, även om den akuta pressen släppt något efter att beskedet att generikatillverkaren Ranbaxy inte lanserar Nexiumkopior förrän Handelsbankens kvartalsrapport mottogs inte med någon större entusiasm av marknaden. Ett starkt räntenetto mildrade kreditoron men transaktionsnettot var svagt. Framtidsutsikterna utmålades lite AstraZeneca, David Brennan svävande, vilket börsen tolkade negativt. Branschkollegan Swedbanks rapport visade tydligt att kreditförlusterna är på väg upp, särskilt i den baltiska verksamheten. Förlusterna var dock lägre än farhågorna. Det vi sett hittills är inte särskilt oroande. Det svenska banksystemet ser förhållandevis opåverkat ut av den internationella kreditfrossan. Trots det är aktiemarknaden rädd för att sektorn får det tungt framöver och bankerna värderas försiktigt. Den svaga dollarn skapar problem för de nordiska skogsbolagen. I massatillverkaren Rottneros är effekterna tydligast och bolaget gick med förlust första kvartalet, kostnaderna för nedläggningen av massafabriken i Utansjö bidrog kraftigt till det. Trots att StoraEnso vinstvarnat flera gånger blev rapporten en chock, rörelsevinsten mer än halverades. Stigande råvarukostnader och Alfa Laval, Lars Renström vikande efterfrågan ligger bakom mycket av vinsttappet. Bland de mindre bolagen uppvisar flera IT-konsulter, som KnowIt och Connecta, bra vinstutveckling. Beläggningen har varit god under en lång tid men trots det har det varit svårt att höja priserna. Även tekniska konsultbolag har välfyllda orderböcker. Både Semcon och Ångpanneföreningen, eller ÅF som de numer kallar sig, lämnade fina siffror. Byggrelaterade aktier som kökstillverkarna Nobia och Ballingslöv indikerar däremot avmattning. Skanska rapporterar den 7 maj, men har redan avslöjat kraftig stigande kostnader i Storbritannien. NCC råkade läcka resultatet från Property Development, som tvärtom gjorde en oväntat stor vinst. En annan intressant konjunkturindikator är fastighetsbolagen där den generella trenden pekar på en viss avmattning. Castellum, som har ett brett geografiskt bestånd, indikerar att prisuppgången på kommersiella fastigheter verkar ha brutits. Wihlborgs, med tyngdpunkt på Öresundsregionen, rapporterar om betydligt färre högbelånade spekulativa investeringar men en fortsatt stabil underliggande marknad. Byggbolaget JM rapporterar om en begränsad dämpning av efterfrågan och utplanande priser på privatfastigheter. Rekommenderar försiktighet Sammantaget var rapporterna starkare än väntat, framför allt från de stora bolagen. Frågan är ändå om det ger någon vägledning för Stockholmsbörsen. Kreditfrossan och oron för den internationella konjunkturen kan medföra att det blir stökigt en tid till vi rekommenderar försiktighet och en väl diversifierad portfölj. Ericsson, Carl-Henrik Svanberg en konkursauktion. Köpet blev en succé. Med renoverade finanser kunde företaget fira stora framgångar under lång tid. Sockerverksamheten gick upp i Sockerbolaget 1907 och inom ramen för det nya motbokssystemet övertogs bryggeriet av Vin & Spritcentralen såldes Carnegiebryggeriet vidare till

12 22 carnegie culture 23 James, och han heter inget annat än James, är Skibos butler. Populär, men något egensinnig. Efter dagens aktiviteter utomhus bjuder han på en drink. God och stark. Innehållet ett mysterium. Exklusiva Carnegie Club på Skibo Castle Här bodde världens rikaste man Text: Ann-Marie Lindmark Foto: Lars Lindmark Som gäst på Skibo Castle i Skottland tas du emot av butlern James. Före golfrundan blir du bjuden på varma scones och clotted cream. På ett bord står en burk kakor och en kristallkaraff med maltwhisky. Middagsdags och vi samlas över ett glas champagne framför brasan. Gåsmarsch mot matsalen med en säckpipeblåsare i täten. Middagen börjar med en skål för Andrew Carnegie. En helt vanlig kväll på en av världens mest exklusiva privata klubbar. Inträdesavgift; kronor. Och en årsavgift på Skibo Castle sommartid På Inverness flygplats väntar en man i elegant tweedkavaj. Välkomna, jag heter Angus, säger han och lastar in väskorna i en grön Land Rover. Han kör genom det vackra böljande hedlandskapet. Får strövar mellan gamla stenmurar och porlande bäckar. Efter 45 minuter är vi framme vid Skibo Castle, en av världens mest exklusiva privata klubbar. För hundra år sedan bodde världens rikaste man här, Andrew Carnegie. Idag är bara medlemmar och deras gäster välkomna. Utsökt i minsta detalj Våra vänner, medlemmar sedan länge, väntar i klubbhusets restaurang vid Skibos egen 18-håls mästerskapsbana. Den är designad av Donald Steele, ligger på en udde och är en av världens 75 bästa linksbanor. Inga bokade starttider behövs, man går ut när man vill. Det berättas att Andrew Carnegie var en medelmåttig spelare men han hatade att förlora. Därför lät han bygga en egen 9-hålsbana. Sen fick femfaldige mästerskapvinnaren J.H.Taylor träna honom och hans fru. Efter golfrundan väntar afternoon tea på oss i slottet. Varma scones med clotted cream och olika läckerheter står framdukade i en av salongerna. Från Monterose-sviten på första våningen i slottet har vi utsikt mot vattenfallet som Andrew lät bygga. En burk kakor och en kristallkaraff med maltwhisky står på ett bord. Rummet har fantastiska snidade paneler. En del vapensköldar pryds med Andrews och Louise Carnegies initialer, andra är tomma. Det sägs att han hoppades bli adlad. När vi visas runt märks att allt är utsökt in i minsta detalj. Och man känner historiens vingslag, speciellt när man kommer in i Andrews stora arbetsrum. Vid det enorma skrivbordet planerade han hur han skulle använda sina miljoner till välgörande ändamål. Vi vaknar till säckpipa Vi samlas över champagne och drinkar framför brasan. När det är dags för middag tar den kiltklädde säckpipeblåsaren täten i gåsmarschen mot matsalen. Sirliga placeringskort med kvällens meny är utlagda. Middagen börjar alltid med att en skål för Andrew Carnegie. Efter ett antal utsökta rätter fortsätter samvaron över ost, portvin och kaffe i pianosalongen. Nästa morgon vaknar vi till musik. Varje morgon gör säckpipeblåsaren en tur runt slottet. Frukosten ackompanjeras av klassisk musik från den pampiga kyrkorgeln i entréhallen. Alla traditioner stammar från Andrew Carnegies tid. Han ansåg att det var viktigt att få börja dagen till vacker musik. Spelar man inte golf kan man rida, cyk- Pripp & Lyckholm, senare Pripps. Efter många ägarturer har Carnegie Porter passerat företag som Volvo och norska Orkla och i dag är det danska Carlsberg som äger varumärket och producerar drycken i Falkenberg. Carnegie Porter beskrivs av kännare som en mörk öl med mäktig smak, härligt skum och doft av kaffe. Smaken är fylligt söt och mjukt

13 24 carnegie culture 25 la, köra off road, fiska eller skjuta lerduvor. Fasanjakt arrangeras också. Vi får vara med falkoneraren när han tränar fåglarna. Lite off road-körning hinner vi pröva på innan det är dags för lerduveskyttet. Instruktören Barry är skicklig och många fullträffar senare återvänder vi nöjda och stolta till slottet. Andrew Carnegie lät bygga en 25-meters inomhuspool. Den har kompletterats med ett nytt eleganta spa. I det enorma utbudet finns till och med inpackning i rosa Monticelli-lera. Magisk natur James är Skibos populära men något egensinniga butler. När vi kommer in efter dagens aktiviteter utomhus övertalar han mig att pröva en av hans specialdrinkar. God och stark, men vad den innehåller är fortfarande ett mysterium. Efter några härliga dagar är det dags att lämna Skibo och vänner. Våra värdar återvänder till Sterling nära Glasgow och vi flyger hem. Men redan i luftrummet över Nordsjön längtar jag tillbaka till Skottland. Det är något magiskt med den vackra karga naturen, de gamla slotten med härligt sprakande brasor och människorna som låter som Sean Connery. Madonna och Guy Ritchie gifte sig på Skibo och efter dem har flera andra celebriteter också gift sig här. Jag förstår dem. Det är en fantastisk miljö och mycket romantiskt. Montrosesviten Andrew Carnegies bakgrund: Runt middagsbordet samlades kungligheterna Skibo Castle byggdes på 1200-talet och köptes av Andrew Carnegie Han höll stora fester med den tidens innefolk, blandat med folk ur olika samhällskikt. Bland gästerna fanns kändisar, politiker och kungligheter som Rockefellers, Edward VII, Kipling och Gladstone. Det stora middagsbordet var ofta samlingspunkten, kanske beroende på att Andrew Carnegies stol var mycket högre än de andras. Han var nämligen mycket kort, 155 centimeter. På Skibo sitter också dörrhandtagen lägre än normalt. Andrew rökte inte, var absolutist och drack bara te. Men gästerna bjöds och kunde naturligtvis njuta av allt. Andrew Carnegie föddes 1835 i Dunfermline i Skottland. Fadern var vävare och det var svårt att få jobb. Familjen emigrerade till Amerika när Andrew var tolv år. Där började han som springpojke och arbetade sig uppåt. Han såg möjligheter i allt och arbetade målmedvetet. 30 år gammal grundade han Carnegie Steel Co. Där skapade han sin förmögenhet men han investerade i många olika branscher och i olja. Andrew avgudade sin mor, som inte ville att han skulle gifta sig. Han träffade Louise Whitfield när han var 45 år. De gifte sig sju år senare, när modern dött. Deras enda barn, dottern Margaret, föddes när Andrew var i sextioårsåldern. Han ville att hon skulle få växa upp i Skottland och planerade att ta det lugnare. Därför lät han sig köpas ut från företaget. Nu var han världens rikaste person och hade bestämt sig för att ge bort stora delar av sin förmögenhet. Carnegie älskade Scotland. När han besökte Dornoch Castle bestämde han för att skaffa ett eget slott i trakten. Det skulle ligga vid vattnet så han kunde ankra upp sin stora yacht Sea Breeze nära. Mäklaren visade honom godset Skibo som han köpte för pund. De bästa hantverkarna och yrkesmännen anlitades för att allt skulle bli perfekt. På de stora blyinfattade fönstren avbildas stugan han föddes i, fartyget familjen emigrerade med till Amerika och Atlantångaren han återvände med. Skibo entre plan Andrew skänkte under bort över en halv miljard till olika välgörande ändamål. inrättade bland annat Carnegie Hero Funds. En av dem är svenska Carnegiestiftelsen som startades Han har skänkt pengar till bibliotek världen runt och skrev själv flera böcker dog Andrew och Carnegie Hall som han skapat såldes 1924 av änkan Louise. Hon dog 1946 och dottern sålde Skibo Intäkterna gick till välgörenhet. Men för mannen på gatan var Andrew okänd. Vårt svenska Carnegie började med George Carnegie som 1746 landsteg i Göteborg. Klanen Carnegies ursprung spåras till Carrennegy och talet. Så småningom delades Carnegie i två klaner. Andrew och George var från olika grenar och därför inte direkt släkt. Men gemensamt för dem var en fantastisk framåtanda och kreativitet. De har skapat något unikt och med bestående värde. Dale Carnegie har ingen som helst släktskap med Carnegie-släkten. Amerikanen Dale Breckenridge föddes Han startade med två tomma händer och fick framgång med sina kurser om hur man skulle tala och framträda för att lyckas. Hans smartaste marknadsföring var nog att byta namn till Carnegie. Och 1916 höll han föredrag i ett fullsatt Carnegie Hall. En kvarts miljon och du blir medlem Medlemskap på Skibo har en inträdesavgift på motsvarande kronor och en årsavgift på Sedan tillkommer ytterligare kronor per natt. Då ingår all mat och dryck, golf, skytte samt transporter till och från Inverness flygplats. För närvarande har Skibo cirka 500 medlemmar. Högst 90 personer kan samtidigt bo på slottet. Till och med en barnklubb finns och att ordna en nanny är inga problem. Andrew Carnegie på trappan utanför Skibo Castle. Fotot taget av Mary Evans balanserad av en markerad humlebeska. Produktionen av porter fortsatte i Göteborg Carnegie Porter kan lagras uppemot tio år, passar utmärkt till mörk choklad och kan med fördel blandas i champagne.

14 cc: 27 Bra pensionsstiftelser för både små och stora bolag Så här går det till: Vi lägger upp gemensamma pensionsstiftelser för många företag. Det ger skalfördelar och innebär mycket lägre kostnader. Men du kan fortfarande bestämma exakt vilken inriktning du vill ha på förvaltningen; fonder, aktivt förvaltade fondportföljer eller traditionell diskretionär förvaltning. Vi erbjuder dig ett brett urval från några av Sveriges främsta kapital- och fondförvaltare. Anställda inom samma företag behöver inte välja samma placering. Du väljer själv placeringsform efter just din situation och riskaptit. Vår pensionslösning ger fördelen att du inte binder dig för en viss utbetalningsmodell, utan kan vänta med att bestämma hur du vill ha det tills det är dags att gå i pension. Det här får du: En skräddarsydd, flexibel och mycket kostnadseffektiv pensionslösning för dig och dina anställda. Jag lovar det här är riktigt bra! Kontakta Maria Högefjord eller Lars Risland eller skicka ett mail till: Familjeföretagens Stiftelsekoncept är en helhetslösning. Allt från avtalsskrivande till pensionsförmedling ingår. Genom 20 år av stiftelseadministration har vi skaffat oss en väl fungerande struktur och effektiv administration för såväl pensionsavsättningar som pensionsutbetalningar. Vi driver idag åtta gemensamhetsstiftelser med närmare en miljard kronor i kapital. (Antalet anslutna företag är cirka 800 och destinatärerna cirka 2 000). Värdera kreditvärdighet De flesta känner till att priset på en aktieobligation kan svänga när värdet av den tillhörande optionen rör sig. Men även värdet på själva obligationen kan falla var året då kreditrisken gjorde sig påmind. Text: Ulf Carleson, Carnegie Structured Financial Products Sedan förra sommaren har problemen på den amerikanska bolånemarknaden spritt sig över världen. Det som började som en amerikansk bolånekris har utvecklat sig till en generell kreditkris. Flera banker, inte bara amerikanska, har tagit stora kreditförluster i dess kölvatten. Och under senare tid har oron kring bland annat Bear Stearns lett till många frågor för de som köpt strukturerade instrument, exempelvis aktieobligationer. Vad händer med en obligation om marknadens förtroende för låntagaren försämras under löptiden? Ett strukturerat instrument kan beskrivas som en kombination av ett lån i form av en obligation samt en marknadsexponering i form av en option. Värdet av instrumentet under löptiden är summan av värdet för obligationen respektive optionen. För alla typer av låntagare, oavsett om det är banker eller privatpersoner, avgör den uppfattade kreditvärdigheten hur mycket man måste betala i ränta på sitt lån. En låntagare med hög kreditvärdighet, exempelvis Svensk Exportkredit, lånar billigare än någon med sämre kreditvärdighet, exempelvis Bear Stearns. Förtroende betalar sig Det innebär att när ett strukturerat instrument emitteras bestäms räntan på obligationen utifrån låntagarens kreditvärdighet. Den som har lågt förtroende tvingas normalt betala mer genom att investeraren vill ha betalt för risken genom en högre ränta på obligationen. För investeraren uppstår en valsituation: Ska jag minimera risken att förlora pengar eller ska jag maximera den potentiella avkastningen? Det första som händer om låntagarens kreditvärdighet försämras är att värdet på obligationsdelen sjunker. Om låntagaren måste betala två procent extra per år för att låna pengar minskar värdet på en treårig obligation med sex procentenheter, grovt räknat (se graf). Risken större Men även värdet på optionsdelen sjunker. Antag att Svenska staten har ställt ut en option som ska betala ut enligt en viss formel. Om Bear Stearns lovar samma sak har den optionen ett lägre värde eftersom risken för att Bear Sterns inte ska kunna uppfylla sitt åtagande är större. När oron för Bear Stearns och andra banker i liknande situationer ökar, vill investerare ha mer betalt för den ökade risken med resultatet att optionsvärdet sjunker. Om man blint följer teoretiska optionsvärderingsmodeller riskerar man att inte uppmärksamma detta. Alltså kan en försämrad kreditvärdighet hos låntagaren, emittenten av obligationen, leda till en betydande sänkning av aktieindexobligationens marknadsvärde under löptiden. Effekten är oberoende av om låntagaren faktiskt återbetalar alla pengar vid löptidens slut. Rådet är med andra ord att alltid undersöka vem som emitterar obligationen. Bra villkor kan bero på hög kreditrisk. Vill man slippa oroa sig för kreditrisk ska man välja låntagare med hög kreditvärdighet. Vid Carnegies erbjudanden av strukturerade instrument är det nästan uteslutande AB Svensk Exportkredit och Kommuninvest i Sverige AB som är låntagare. Dessa svenska låntagares kreditvärdighet bedöms av ratinginstituten vara högre än alla nordiska banker Värde igår -6% Obligation Värde idag -2% Option -8% Aktieindexobligation Låntagarens förtroende i fokus Om marknadens tilltro till en låntagares förmåga att återbetala sina lån sjunker, resulterar det i lägre kreditvärdighet. Kompensationen för den högre risken är högre ränta vilket innebär att värdet på obligationen sjunker. Men eftersom den högre risken omfattar alla åtaganden sjunker också den utställda optionens värde. Familjeföretagens Pensionsredovisning i Värmland AB Box 409, Karlstad FFP är en del i Carnegiekoncernen Ulf Carleson är lika passionerad att dyka på vrak som att samla på gamla polletter från ångbåtar. Har arbetat med allt inom strukturerade instrument sedan 1991, varav de senaste 15 åren på Carnegie. Ansvarar för utformningen av erbjudanden till institutioner och privatpersoner.

15 28 Näsa för vin carnegie carat 29 Text: jan törnqvist Foto: jan dahlqvist Är det värt att investera i vin? Andreas Larsson blev 2007 förste svensken att bli världsmästare som sommelier. Han har svaren på dina frågor om vinerna som du ska köpa nu och spara. Själv samlar han också på viner. För att dricka, inte för att tjäna pengar, även om Andreas Larsson, världsmästaren, skulle ha bättre förutsättningar för det än alla andra. Ska man samla på vin för att tjäna pengar måste man planera investeringen noggrant, det är inte bara att lägga flaskorna i ett skafferi. Man måste lagra dem på ett riktigt sätt, annars kan hela investeringen vara bortkastad. Att lagra vin professionellt är ett seriöst hantverk. Romanée-Conti, världens mest exklusiva vin. Bara flaskor årligen såldes en Romanée-Conti 1985 på en av Systembolagets auktioner för kronor. Årgång 2007 kostade kronor. Såldes slut direkt på Systembolaget. Andreas Larsson har sparat ett tusental flaskor. De flesta förvaras i en vinkällare i Stockholm och är inköpta för mellan 200 och 500 kronor. Bordeauxviner i världsklass, av 2 cru, behöver inte kosta mer, menar Andreas. Jag samlar också på italienare, Barbaresco från Peimonte och Sassicaia från Toscana. Bordeauxerna från 2005 kommer att bli fenomenala orna är underskattade. Haut-Brion från det året för kronor är faktiskt ett fynd. Håll också utkik efter viner från Saint Emilion och Pomerol. Tertre Roteboeuf från 2005 är ett utmärkt vin för under två tusenlappar. Vita Grüner Weltliner-viner från Österrike, också mycket prisvärda. Vinländer som tar upp kampen med Frankrike och Italien om att göra bra viner: Kalifornien och Spanien. Ännu inte riktigt upptäckta: röda viner från Österrike. Även om det låter lite tråkigt och självklart så är de fem stora franska vinerna aldrig fel som investeringsobjekt även om de kostar tusenlappar: Haut-Brion, Lafite, Margaux, Mouton Rothschild, Latour. En liten varning: vita bourgogner efter 1996, de har ofta tappat spänsten, kan ha oxiderat. Andreas är chefssommelier på PM & Vänner i Växjö, en krog som utmanar storstadskrogarna om att vara bäst i Sverige, på att laga mat och att bygga en vinkällare. Andreas, krögaren Per Bengtsson och sommelieren Tonie Ingvarsson kan idag erbjuda gästerna flaskor att välja på. PM & Vänner har flera år utsetts till krogen med Sveriges bästa vinlista. Dyraste vinet på vinlistan: en Romanée-Conti från 1990 för kronor. Varför sommelier, Andreas? Det var väl ett slags protest mot en lutheransk miljö att välja vinkunskap som yrke. De som har mycket pengar kan sällan nåt om goda viner. Sedan han blev världsmästare är han anlitad med vinprovningar över hela världen: Argentina, USA, Frankrike, Österrike, Tyskland, Hongkong, Kina, Japan, Ukraina, Norge, Holland. Nästan ständigt på resande fot. När han inte ger råd om vin till maten för gästerna på PM & Vänner. Vad är viktigast för en sommelier? Näsan, smaklökarna? Hjärnan och hjärtat. Att komma ihåg. Att kunna förknippa arom och smak med ett vin. Stämningen. Vin är mer än ett hantverk för näsa och mun, vin är passion. Många unga sommelierer i Sverige samlar idag på viner. De köper tidigt och lagrar för att efter några år då värdet på flaskan ökat, ibland har priset tiodubblats, byta till sig lådvis med nya viner. På så sätt finansieras nya vininköp och egen vinkonsumtion. När något av de dyra vinerna släpps för försäljning är det kö för att få köpa, av krogar och samlare. De flesta får inte en chans att handla. Vinerna tar slut direkt. När Romanée-Conti 2002 släpptes 2007, för kronor flaskan, tog de 25 flaskorna som tilldelats Sverige slut samma dag. Johan Magnusson har skrivit böckerna Så bygger du en vinkällare och Wine Auctions. Han driver och äger Fine Wine i Stockholm, en vinkällare som tar hand om flaskorna åt kunderna. Och som ger råd hur man samlar på viner, hur man investerar och bygger värden. Johan är Sveriges ende officielle värderingsman av viner. Det här ska man tänka på när man bygger en vinkällare; rätt årgångar, originalförpackningar och se till att vinerna har lagrats på rätt sätt. Köpa nu? Årgångschampagne av prestigemärken. Andreas håller med: Årgångschampagne från 1996 och 1999 är utmärkta. Det godaste Andreas druckit? En 71-a från Romanée-Conti. Det är en av de där vinerna som alla vinälskare drömmer om att få smaka. Det finns några sådana viner: Latour från 1961, Cheval Blanc från 1947 och Mouton Rotschild från Om Andreas Larsson 36 år. Född i Tumba utanför Stockholm. Säger själv att han växt upp som en riktig Medel-Svensson. Utbildad till kock. Intresset för vin tog över. På 90-talet var han med och startade de första vinbarerna i Stockholm blev han på Rhodos världsmästare för sommelierer. Chefssommelier på krogen PM & Vänner i Växjö.

16 5 maj 30 carnegie calendar carnegie contact 31 5 maj Fest: Håll musiken igång Vi firar Andrew Carnegie. Det var den här dagen 1891 som Carnegie Hall i New York invigdes. Festival i fem dagar, Peter Tchaikovsky var gästdirigent. 23 maj 18 maj Konst: Beijing nytt konstcentrum Paris i början på 1900-talet, Berlin på 20-talet och New York på 50-talet. Nu är det Bejing som är centrum för samtida konst. Sista dagen för konstnären Li Gang på Red Gate Gallery. Kolla också 798 Art District. 18 maj 23 maj Avkoppling: Spa i London Helg i London. Trött efter en dags shopping? Stans mest prisvärda spa: Mandarin Oriental Hyde Park. Specialpris denna helg: Dubbelrum och spabehandling, 569 engelska pund för två personer. 25 maj Natur: Glöm Disney Om du är i Florida, hoppa över Disney World en dag. Ta i stället Stockholm Västra Trädgårdsgatan 15 Gustav Adolfs torg 18 SE Stockholm Tel Göteborg Sankt Eriksgatan 6 SE Göteborg Tel MALMö Stortorget 9 SE Malmö Tel Max Matthiessen Birger Jarlsgatan 53 Box 5908 SE Stockholm Tel bilen till Gainesville och titta på utställningen Regnskogens fjärilar, Florida Museum of Natural History. Vandra i regnskogen och se hundratals levande fjärilar flyga. 6 juni 25 maj 30 maj Sport: Ett smöråk i Norge I Norge är snön skönt åkbar till i slutet av maj. Så vill du göra årets sista åk utför, ett smöråk, välj Voss i stället för Chamonix, Méribel eller Val d Isère. Eller gå på tur! 30 maj 10 juni Fransk visit: Auktion och te Sista helgen för årets klassiska vårfirande på Hotel Metropol i Monaco. Du blir hämtad till hotellet i en Bentley. Auktioner (Christies) och engelskt eftermiddagste. Kanske en kväll på casinot. 6 juni Mat: Sparris i Skåne Sista helgen för de skånska sparrisveckorna på 25 krogar. Vågar du smaka vit sparrisglass på Farbror Elofs skafferi i Billeberga? Ett tips hemma: Lättkokt sparris och hasselnötsvinegrätt: 2/3 dl grovhackade hasselnötter, 1/3 dl kallpressad olivolja, en tesked balsamvinäger till två buntar sparris (fyra personer), färsk ruccolasallad och riven parmesanost. 10 juni 26 april Danmark Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9 B DK-1414 København K Tel Tel Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tel Fax FinLAnd Carnegie Investment Bank AB, Finland Branch Eteläesplanadi 12 FI HELSINKI Tel Carnegie Asset Management Finland Ab Keskuskatu 1B, 4 krs PO Box 46 FI Helsinki Tel Fax LuxeMBurg Banque Carnegie Luxembourg S.A. PO Box 1141 LU-1011 Luxembourg Tel Fax Norge Carnegie Kapitalforvaltning AS Fjordalléen 16, Aker Brygge PO Box 1434 Vika NO-0115 Oslo Tel Fax Carnegie ASA Stranden 1, Aker Brygge PO Box 684 Sentrum NO-0106 Oslo Tel Fax Schweiz Carnegie Asset Management S.A. 6, rue de la Confédération CH-1204 Geneva Tel: Fax: Storbritannien Carnegie Investment Bank AB, UK Branch 24 Chiswell Street London EC1Y 4UE, UK Tel Fax /26 USA Carnegie, Inc. 20 West 55th Street New York N.Y , USA Tel Fax

17 Byggd för generationer (från 2.005: /mån*) * Boston Whaler Montauk 170 från : handpenning 20 % (59.600: ) månadskostnad med GULVE-lånet 2.005: / mån, amorteringstid 180 mån, ränta 5,95 % BORÅS Ålandsgatan Borås Tel GÖTEBORG (öppnar 1/7 2008) Arnegårdsgatan Mölndal Tel HALMSTAD Stationsgatan Halmstad Tel KRISTIANSTAD Kärleksgatan Yngsjö Tel STOCKHOLM Västberga Allé Stockholm Tel NORGE Fredrikstad Tel gulves.se stockholm.gulve.se gulves.no

Invänta inte kraschen!

Invänta inte kraschen! 62014 Invänta inte kraschen! En besiktning av din kropp kan ge ett längre och friskare liv. Generationsskifte i cement och betong Nu ska Stig Strand åka skidor Marknadsutsikter Entreprenörskap Livsstil

Läs mer

Sven-Olof Johansson:

Sven-Olof Johansson: 22014 Självrättelse - rätta själv innan Skatteverket rättar dig Sven-Olof Johansson: Nödtorften får man alltid ihop Marknadsutsikter Entreprenörskap Livsstil Private Banking Innehåll Å NR 2 2014 Redaktion

Läs mer

VÄXER SNABBT I GÖTEBORG

VÄXER SNABBT I GÖTEBORG 32015 VÄXER SNABBT I GÖTEBORG Christer Byhr, hans rådgivare Jakob Skough och en Fiat 1100 Marknadsutsikter Entreprenörskap Livsstil Private Banking Innehåll Å NR 2 2015 Redaktion Å: utges av: Ålandsbankens

Läs mer

INGET FÅR BLI FEL. Bli explosiv med Takkei. Ut- eller hemflytt: Daniel Mühlbach: Från linser till skor

INGET FÅR BLI FEL. Bli explosiv med Takkei. Ut- eller hemflytt: Daniel Mühlbach: Från linser till skor 72012 Ut- eller hemflytt: INGET FÅR BLI FEL Daniel Mühlbach: Från linser till skor Bli explosiv med Takkei Marknadsutsikter Entreprenörskap Livsstil Private Banking Innehåll Ledare Redaktion Å: utges av:

Läs mer

annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons CFD handla råvaror över hela världen

annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons CFD handla råvaror över hela världen smarta placeringar april 2010 Jacob Palmstierna - en banklegendars många öden Vilka fonder är hetast? experterna svarar Investera i fastigheter krisen ger nya möjligheter Guld - den universella urvalutan

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

perfekt storm P2P Finans Nya affärsmodeller i digitaliserad finansbransch Det är lite av en Thomas von Koch, EQT

perfekt storm P2P Finans Nya affärsmodeller i digitaliserad finansbransch Det är lite av en Thomas von Koch, EQT En tidning från PwC för stora internationella företag och organisationer www.pwc.se 3-2014 Digital uppstickare: P2P Anders Nyrén om: Industrivärden, kvotering, konjunkturen och EU Nya affärsmodeller i

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Valuta- och aktiehandel

Valuta- och aktiehandel En introduktion till handel med värdepapper Johan Idstam Valuta- och aktiehandel Ansvarsbegränsning Tänk på att inte satsa mer pengar än du har råd att förlora. En del tekniker i denna bok är ganska avancerade.

Läs mer

6,10% www.akeliusspar.se

6,10% www.akeliusspar.se ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Privatekonomi Se över ditt sparande och investera smart Läs mer på sid 10-11 Experterna spår konjunkturens utveckling Läs

Läs mer

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov ROBURS ÅRSBERÄTTELSE VERKSAMHETSÅRET 2001 Proffsförvaltning av företagets kapital Varför väljer så många företag Robur? Möte med förvaltarna Vad ligger bakom fondernas utveckling 2001 och hur kommer det

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt.

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Årsredovisning 2013 I 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Ett positivt resultat på 37 miljarder kronor till pensionssystemet, varav 900 miljoner

Läs mer

FÖRSÄKRINGSMARKNADEN. VILKA ÄR VINNARFONDERNA? sidan 8. TPR:s unika lösning ger dig och dina kollegor högre pension.

FÖRSÄKRINGSMARKNADEN. VILKA ÄR VINNARFONDERNA? sidan 8. TPR:s unika lösning ger dig och dina kollegor högre pension. ANNONS Hela denna tematidning är en annons om försäkringsmarknaden från Mediaplanet ANNONS FÖRSÄKRINGSMARKNADEN LIVFÖRSÄKRING SAKFÖRSÄKRING RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER FEBRUARI 2005 Se upp innan du

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar!

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar! För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 2 2013 1 700 % Så mycket har bankernas vinster på bostadsrättslånen ökat med på tio år RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar UNIK

Läs mer

KOSTYM f o n d b r a n s c h e n #05 2009 1

KOSTYM f o n d b r a n s c h e n #05 2009 1 Nr 05 ı Oktober november 2009 Utgåva 19 ı Årgång 04 ANSVARSFULL MEN UTAN SKULDSIDA Svenska kyrkan är institutionella placeraren som etiskt förvaltar 4,6 miljarder i ren buffert NÄRKONTAKT AV TREDJE GRADEN

Läs mer

4.13 Fond&Bank. Webb-tv allt viktigare i varumärkesbygget. Handelsbanken Fonder ska bli ännu bättre SVENSKA NYHETS BREV>

4.13 Fond&Bank. Webb-tv allt viktigare i varumärkesbygget. Handelsbanken Fonder ska bli ännu bättre SVENSKA NYHETS BREV> 4.13 Fond&Bank SVENSKA NYHETS BREV> 26 mars Oberoende affärsnyheter om bank- och finansmarknaden Nya börser jagar fastighetsbolag I december lanserade Nasdaq OMX sin marknadsplats för mindre och medelstora

Läs mer

Advice. generationer. kommande. Planera i tid för. gillar Apple. trivs i monaco. Olika länder olika regler Spara till barnen Lämna över företaget

Advice. generationer. kommande. Planera i tid för. gillar Apple. trivs i monaco. Olika länder olika regler Spara till barnen Lämna över företaget Advice 2 En tidning om Private Banking från Swedbank i Luxemburg Nr 1 2009 Swedbanks nya vd gillar Apple 3 är aktier verkligen bäst på lång sikt? 8 pernilla wiberg trivs i monaco Planera i tid för kommande

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Förtur till 43 000 Bli kund på: www.akeliusspar.se

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Förtur till 43 000 Bli kund på: www.akeliusspar.se ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 6% Sparkonto med förtur Förtur till 43 000 Bli kund på: www.akeliusspar.se Akelius Spar AB är registrerat hos Finansinspektionen enligt

Läs mer

5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA

5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA EN TIDNING FRÅN KOMMUNINVEST #1 2015 5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA FRÅGOR TILL EN FÖRNYARE Samverkan SAMARBETE ÖVER GRÄNSERNA ALLT VIKTIGARE Kommunanalys SÅ GÖR KOMMUNINVEST

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Om du var Rik och Lycklig... Vem bryr sig? Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Friskrivningsklausul Författaren ger i denna text enbart sin egen syn på vad materialet innehåller och du

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

2013! Specialist blev Årets Företagare. Säga upp personal så gör du. Utveckla ditt företag

2013! Specialist blev Årets Företagare. Säga upp personal så gör du. Utveckla ditt företag Nummer 1 mars 2013 Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Specialist blev Årets Företagare 2013! Uppsala + Stockholms stad = sant Tillsammans

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

5 FRÅGOR OM RISKER I UPPLÅNINGEN

5 FRÅGOR OM RISKER I UPPLÅNINGEN EN TIDNING FRÅN KOMMUNINVEST #1 2014 Askersund DÄR ALLT BÖRJADE Kapitaluppbyggnaden SÅ NÅR VI MÅLET Växtkraft SÖDERTÄLJE SATSAR 5 FRÅGOR OM RISKER I UPPLÅNINGEN Skuldexperten KERSTIN HESSIUS ANSER ATT

Läs mer

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? En studie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna

Läs mer