Moretime Professional Services AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Moretime Professional Services AB"

Transkript

1 TRADER INVEST EUROPE AB MORETIME ANALYS Moretime Professional Services AB Aktiedata Aktiekurs 1,15 kr Marknadsvärde 12 MSEK Antal aktier 10,45 milj Sektor IT Lista Aktietorget Risk Hög Potential Hög Rek. Köp Nästa rapport November

2 BOLAGSSANALYS TILLVÄXT MED STOR POTENTIAL Hög tillväxt Unik kundnytta Stor marknad under förändring Skalbar verksamhet Kapitalbehov tynger aktiekursen Hög kurspotential Välpositionerat för framtidstrender Det här är Moretime Moretime förser företag och entreprenörer med expertkunskap och samlar affärskritisk information på ett ställe. Det sker genom en IT-baserad kunskapsplattform och anknutna konsulter som bistår med kunskap utöver den som finns tillgänglig på den fullmatade plattformen. Med nytänkande och kundnytta i fokus levererar bolaget tjänster till små- och medelstora företag på ett enklare och billigare sätt. Bolagets aktie är noterad på Aktietorget sedan i våras. Moretime har levererat i enlighet med vad som kommunicerades i anslutningsmemorandumet i våras. Den främsta anledningen till kursfallet och kapitaliseringsbehovet är man inte fick in tillräckligt med kapital före noteringen. 2

3 TRADER INVEST EUORPE AB AKTIEBLADET.SE Digitaliseringen har ännu inte i hög grad utsatt konsultmarknaden för konkurrens. Det ska Moretime förändra Plattform med affärsmöjligheter Moretime erbjuder en plattform (Moretime Plus) där kunden via inloggning har tillgång till stödsystem för bokföring, projekthantering och säljstöd via webbaserade gränssnitt. Vidare innehåller tjänsten väsentliga mallar för småoch medelstora företag. Utifrån kundens perspektiv är Moretime Plus en plattform som kunden kan använda för bokföring, projektplanering och stöd vid försäljning. Därmed är plattformen ett alternativ till att köpa de tjänster separat. Plattformen innehåller emellertid mer än så. Den innehåller en kunskapsbank, t.ex. checklistor för vissa affärskritiska processer som t.ex. anställning av personer, företagsförsäljning, due dilligence, aktieägaravtal m.m. Plattformen i sig utgör en väsentlig kundnytta. Konsulttjänster kopplade till plattformen utgör en annan kundnytta genom att den kund som behöver mer stöd än det som plattformen erbjuder, kan få det direkt av konsulter kopplade till Moretime. Konsulterna tar vid där stödsystemen och kunskapsbanken slutar. Bolaget har anknutna konsulter inom följande områden: ekonomi, juridik, HR och management konsulting. Utifrån Moretimes perspektiv kan plattformen ses som ett säljverktyg även om bolaget tjänar pengar på abonnemangsavgifter för själva plattformen. Genom att erbjuda plattformen till en låg kostnad, kan kunder göra mycket av jobbet själva. Jobb som annars hade kostat mer om de hade utförts av externa konsulter. Ibland krävs det emellertid konsulttjänster på toppen av det som kunden kan åstadkomma med hjälp av plattformen och där blir konsulter anknutna till Moretime givna val för kunden. Stor sannolikhet att lyckas Moretime ämnar positionera sig på konsultmarknaden genom att spara tid och kostnader för sina kunder. Konsultmarknaden präglas idag av höga priser och föråldrad leverans av tjänster. Digitaliseringen har ännu inte i en hög grad utsatt konsultmarknaden för konkurrens. Det ska Moretime förändra. Kunderna ska lockas genom att de kan spara tid och kostnader. Affären för Moretime ligger i att på ett mer effektivt sätt leverera kunskap och skära emellan konsulternas marginaler. 3

4 En stor fördel med en digital konsultbyrå är att kunskap går att återanvända på ett kostnadseffektivt sätt. Digitaliseringen har stor potential att förändra sättet som företag köper konsulttjänster på. Ett bra exempel är inom juridiken. Vid avtalsskrivning har företagen betalat dyra timarvoden till advokater men digitaliseringen har gjort att avtal finns tillgängliga för köp på en rad sajter till ett lågt pris. Genom att köpa ett färdigt avtal kan företag spara mycket pengar. Sannolikt behöver dock avtalen justeras utifrån specifika behov och kunderna behöver känna trygghet med att få hjälp att slutföra avtalen och se över att det inte saknas något utifrån det specifika behovet. Moretime erbjuder kombinationen av kunskaps- och avtalsbank samt avancerad hjälp. Företag som är villiga att själva ta lite mer ansvar för t.ex. avtalsprocessen och göra en del av advokatjobbet kan således göra betydande besparingar. Förutom affärsjuridik omfattar Moretimes kunderbjudande även andra kunskapsområden som ekonomi, skatt, revision, HR och affärsutveckling. Utmaningen ligger i att få kunderna att själva vara lite mer involverade i olika affärskritiska processer där det känns tryggt att överlämna ansvaret till externa specialister. Att döma av Moretimes tillväxt pekar trenden i rätt riktning. Ju mer Moretimes kunskapsbank växer desto mer benägna kan kunderna bli att själva ta mer ansvar för affärskritiska processer. Ju fler specialister Moretime knyter till sig desto mer trygghet kan kunderna känna att de kan få all hjälp de behöver av en leverantör. Det kan få även större kunder att välja Moretime framför traditionella konsultbyråer. Exempel på stora kunder som Moretime redan har attraherat är JM, IVL, Menigo och Statoil. En stor fördel med en digital konsultbyrå är att kunskap går att återanvända på ett kostnadseffektivt sätt. En fråga som ställs och besvaras på Internet kan läggas till kunskapsbanken och automatiskt besvaras nästa gång en annan kund ställer frågan, utan att personal behöver vara inblandat. Svårkopierbar affärsmodell Revisionsbyråer har traditionellt varit duktiga på att knyta till sig kunder och koppla ett hårt grepp om kunderna där man utöver revisionstjänster har erbjudit andra kunskapsbaserade tjänster. När kunden en gång knyts till varumärket och enskilda personer, tenderar kunden att köpa andra tjänster från samma leverantör. En motsvarande idé ligger bakom Moretime. 4

5 Det finns många webbaserade alternativ som underlättar företagarens vardag. Fortnox förändrade marknaden för stödsystem inom ekonomihantering med sina molnbaserade administrationssystem. Därefter har flera konkurrenter dykt upp och erbjuder liknande alternativ men Fortnox har lyckats behålla och stärka sin position på marknaden. Att vara tidigt ute med ett koncept på Internet och bygga upp varumärke är viktigt. Fortnox och flera andra webbaserade producenter av administrationsverktyg tillhandahåller emellertid mer själva kärnan i produkten som används av kunden själva eller av kundens konsulter. Moretime erbjuder mer en helhetslösning till sina kunder med både denna kärna och förädlingsprocessen med expertkunskaperna. Moretime erbjuder mer av en helhetslösning till sina kunder med både denna kärna och förädlingsprocessen med expertkunskaperna Produkt- och tjänsteutbudet i Moretime är redan idag omfattande men under fortsatt uppbyggnad. På sikt ska Moretime kunna koppla ett betydligt hårdare grepp om kunderna än bolag som enbart erbjuder en produkt, d.v.s. ett eller flera administrationsverktyg utan en stark koppling i form av kunskapsbank och avancerade konsulttjänster. Affärsmodellen går att kopiera men det är kostnads- och tidskrävande. Det tar lång tid att bygga upp en teknisk plattform. Det tar lång tid att bygga upp en kunskapsbank. Det tar lång tid att knyta till sig specialistkonsulter inom olika områden. Den största fördelen för Moretime ligger dock i att naturliga konkurrenter är konsultbyråer som tjänar mycket pengar idag på det sättet som kunskap och rådgivning levereras på. Att ändra affärsmodellen för att möta konkurrens från den digitala leveransen som Moretime erbjuder skulle innebära att man kannibaliserar på sina nuvarande vinster och det tar emot in i det längsta. Under tiden kan Moretime bygga sin position på den svenska marknaden. Den första kontakten många har med Moretime är via den kostnadsfria rådgivning som Moretime erbjuder via Sveriges största juridiska hemsida Lawline.se. Under andra kvartalet uppgick antal unika besökare till vilket var en ökning med 40% jämfört med motsvarande period föregående år. Lawline fyller en viktig funktion för Moretime. Förutom att gratistjänsten är en ingång för nykundsanskaffning utgör den en kunskapsbas för betalande konsulttjänster inom juridik. Dessutom generar anknutna konsulter kunder till Moretime. Bolaget har redan digitaliserat produkten och i stor mån kundanskaffningen och har därmed ett försprång. 5

6 Den svenska marknaden uppskattas till 35 miljarder kronor årligen. Potential till betydande tillväxt Som jämförelse av utvecklingen på webbaserade lösningar kan vi använda Fortnox som på några år har byggt upp en betydande och lönsam verksamhet. Bolaget konkurrerar med sitt webbaserade redovisningssystem med dels andra tillverkare av redovisningssystem med även med redovisningsbyråer efter som man förenklat användningen och även tillhandahåller webbaserad support, vilket gör det enklare för en företagare att våga sköta redovisningen själv. Fortnox omsatte år 2007 endast drygt 3 MSEK. I fjol landade omsättningen på 82 MSEK och kommer troligen i år att passera 100 MSEK. Tillväxten ser inte ut att vara mättad på något sätt. Fortnox är dock endast ett programvarubolag och Moretime täcker ett flertal olika områden och det gör att förutsättningarna om man lyckas är stora att förbli ett tillväxtbolag under många år. Marknaden för Moretime är stor. Den svenska marknaden uppskattas till 35 miljarder kronor årligen. Som jämförelse omsatte 2012 Sveriges 12 största revisionsbyråer cirka 13,9 miljarder kronor. Sveriges 66 största advokatbyråer cirka 8,7 miljarder kronor och Sveriges 7000 redovisningsbyråer 13,7 miljarder kronor. Konkurrensen utgörs idag av bland annat nämnda aktörer men också programvarubolagen, affärsutvecklingskonsulter, egen ekonomipersonal och bolagsjurister. Det är traditionellt stora kostnadsposter för bolagen som om de kan outsourcas på ett kostnadseffektivt sätt har potential att attrahera många kunder bland små- och medelstora företag. Det finns över företag i Sverige med anställda (definitionen små- och medelstora företag). Vidare finns det ca mikroföretag (1-9 anställda). Nya produkter Moretime lanserar nu en ny produkt, Moretime Portal. Tanken är att skapa en arbetsplats som man kopplar vissa nödvändiga affärskritiska arbetsprocesser till, t.ex. bokföring och e-post. I arbetsplatsen ramas nyheter från väl utvalda källor. Google har en liknande strategi. Google har gjort betydande framsteg för att positionera sig mot företagare där Microsoftbaserade system har dominerat tidigare. Moretime ser Googles framsteg och väljer att göra portalen/arbetsplatsen fullt integrerbar med Googles tjänster. Googles verktyg kompletterar snarare än konkurrerar med Moretime och sambandet känns givet. För en företagare som väljer lösningen Moretime och Google framför traditionella konsulttjänster och 6

7 Moretime behöver ett kapitaltillskott för att kunna bibehålla tillväxttakten. arbetsverktyg från Microsoft, finns det stora besparingar att göra. Åter dock, det gäller att få kunderna att förstå det och få dem att konvertera. Trenden pekar emellertid i rätt riktning. För att bli ett ännu starkare alternativ till traditionella konsultbyråer kommer Moretime att bredda sitt erbjudande utanför nuvarande kunskapsområden. Bolaget har den digitala basen och kan förhållandevis enkelt expandera till nya områden. Det som krävs är förstås att bolaget kan knyta till sig kompetenser, något som borde bli enklare ju mer användarbasen växer. Ekonomi Moretime har visat upp en stadig tillväxt under de senaste åren. Bolaget väntas i år omsätta minst 30 MSEK och under nästa år minst 50 MSEK. Investeringar och snabb tillväxttakt har inneburit ett negativt kassaflöde. Bolaget listade sig i våras på Aktietorget för att få en större möjlighet att attrahera kapital under den pågående uppbyggnadsfasen. Moretime behöver ett kapitaltillskott för att kunna bibehålla tillväxttakten. Bolaget skulle genom minskade investeringar och marknadsföring kunna nå ett positivt kassaflöde relativt snabbt men det är ändå ytterst tveksamt om det skulle räcka hela vägen utan ett nytt kapitaltillskott. Med den position som Moretime har idag där man har skapat ett trovärdigt alternativ till traditionella konsultbyråer och erbjuder tydlig kundnytta, är det sannolikt klokare att bibehålla tillväxttakten och låta det positiva kassaflödet vänta till nästa år. Därför behöver bolaget ta in nytt kapital. Hittills har bolaget annonserat mycket i tryckt media och använt investerad media från Aggregate Fund som har i utbyte mot aktier givit bolaget medieutrymme. Moretime kommer att förflytta marknadsföringsinsatser till en större andel digital annonsering istället för tryckt annonsering vilket ger en bättre konverteringsgrad per investerad krona. Bruttomarginalen på den digitala plattformen som ger abonnemangsintäkter kan långsiktigt förväntas ligga runt 50%. På konsulttjänster är marginalen förstås lägre. Bruttomarginalen på konsulttjänster ligger idag runt 15% men borde på sikt växa. Just nu är det fortfarande enskilda konsulter som drar in merparten av egna uppdrag men på sikt när kundstocken ökar, kommer Moretime via sin digitala plattform att leverera en större andel uppdrag till anknutna konsulter. Det innebär att det kommer att finnas utrymme till en marginalhöjning. 7

8 I dagsläget fokuserar marknaden på de negativa resultat som är naturliga i den fasen som bolaget befinner sig i just nu. Hur mycket återstår att se eftersom Moretime för att vara konkurrenskraftigt som uppdragsgivare och som tjänsteleverantör behöver hitta en bra balans mellan ersättning till konsult och kostnad mot kund. En stor konkurrensfördel är just kostnadsbesparingen som Moretime kan åstadkomma för sina kunder. En bruttomarginal på konsulttjänster runt 20% kan vara en bra balansgång. Pressad aktiekurs efter noteringen Moretimes aktiekurs har pressats rejält sedan noteringen. I samband med noteringen genomfördes en nyemission där man fick en unit till kursen 18 kronor. En unit bestod av 3 stycken aktier och en teckningsoption med rätt att teckna en ny aktie i början av 2015 till kursintervallet 6,20-8,00 kr. Det vill säga man fick köpa aktien för 6,00 kr/styck och som det ser ut nu kommer teckningsoptionen inte att tecknas. En kurs som i ett långsiktigt perspektiv speglar vad bolaget har för mål men som i ett kortsiktigt perspektiv inte fullt ut speglade var bolaget befann sig. Likaledes speglar nuvarande aktiekurs på 1,15 kr varken bolagets nuvarande utveckling eller framtidspotentialen. Moretime är ett bolag som har ett helt unikt helhetskoncept som drar nytta av digitaliseringen inom tjänstesektorn. Moretime har potential att med sin strategi knyta till sig kunder mycket närmare än typiska leverantörer av stödtjänster till små- och medelstora företag. Aktie med potential när osäkerheten har skingrats I dagsläget fokuserar marknaden på de negativa resultat som är naturliga i den fasen som bolaget befinner sig i just nu. Dessutom blev inte bolagets nyemission fulltecknad vilket har skapat en osäkerhet kring möjligheten att finansiera verksamheten med befintligt kapital. Värderingen i samband med noteringsemissionen utgick ifrån att marknaden skulle ha full förståelse för Moretimes potential. Detta trots att bolaget saknar motsvarighet och tar ett helt nytt grepp om konsultmarknaden. Marknaden har inte förstått potentialen i verksamheten och aktien har fallit från noteringskursen 6 kronor per aktie till 1,15. Nedgången har skett under relativt låg omsättning och utan att nyhetsflödet kan förklara nedgången. Kursutvecklingen speglar snarare att marknaden inte har förstått bolaget och dess vision samt en betydande rädsla för nyemission till följd av negativt kassaflöde. 8

9 Vid P/S-tal 2 och den förväntade omsättningen vid tid den tidpunkten innebär det ett marknadsvärde på runt 100 MSEK. Det kan jämföras med dagens marknadsvärde runt 12 MSEK Ett bolag som Moretime ska inte värderas som en klassisk konsultverksamhet där kunder är hårt knutna till enskilda konsulter. Den typen av bolag värderas aldrig särskilt högt på börsen eftersom branschen är konjunkturkänslig och kundflödet likt personalen flyktigt. Moretime kommer i en allt större omfattning att äga kunder och den kundnytta som bolaget erbjuder i form av tids- och kostnadsbesparing bäddar för kundlojalitet. I och med att en betydande del av intäkterna kommer att komma ifrån abonnemangsavgifter innebär det att intäktsflödet kommer att vara mer stabilt jämfört med traditionella konsultbolag, samt att Moretime vid tillväxt kommer att kunna dra nytta av skalfördelar på ett annat sätt än traditionella konsultbolag. Värderingsmässigt bör Moretime hamna mellan renodlade programvaruföretag och konsultföretag. I vilken del av spannet kommer att styras av hur stor del av intäkterna kommer ifrån konsultverksamheten och hur stor del ifrån plattformsabonnemanget. Om vi åter drar paralleller till Fortnox, kan vi konstatera att Fortnox handlas till P/S-tal på över 6 på årets förväntade omsättning. P/E-talet landar på drygt 30 baserat på årets förväntade vinst. Marknaden premierar helt enkelt tillväxt i den digitala världen och förutsägbara abonnemangsintäkter. När marknaden börjar se break even inom räckhåll för Moretime, kommer aktien troligen att värderas upp rejält. Ett liknande kursmönster som för Fortnox är troligt. Även Fortnox hade en låg värdering under sin uppbyggnadsfas med negativa kassaflöden. Kursen drog iväg först under 2009 när marknaden började se att bolaget skulle vända till positivt kassaflöde. När Moretime kommer in i den fasen, vilket borde vara om månader, borde aktien komma att värderas upp rejält. Vid P/S-tal 2 och den förväntade omsättningen vid den tidpunkten (50 MSEK på årsbasis), innebär det ett marknadsvärde på runt 100 MSEK. Det kan jämföras med dagens marknadsvärde runt 12 MSEK. Bolaget skulle behöva ta in 10 MSEK för att skapa sig ekonomiskt handlingsuttrymme, särskilt med tanke på konvertibellånet (5 MSEK) som enligt tidigare villkor ska återbetalas eller omvandlas till aktier inom mindre än ett halvår. Chansen finns emellertid att förlänga konvertibellånet men med en justering av villkoren som vid full konvertering skulle ge en högre utspädning än enligt tidigare villkor. Förlängs konvertibellånet med ett år är chansen god att bolaget är kassaflödespositivt när det ska återbetalas eller konverteras till aktier. Moretime kommer med allra största sannolikhet att lyckas genomföra kapitaliseringen framgångsrikt. Bolaget har levererat i enlighet med vad som kommunicerades i anslutningsmemorandumet i våras. Den främsta anledningen till kursfallet och kapitaliseringsbehovet är att man inte fick in tillräckligt med kapital före noteringen. 9

10 Kursnedgången kan inte spåras till marknadens misstro mot bolagets verksamhet utan helt enkelt osäkerheten kring finansieringen och vad det kan innebära i form av utspädning. I dagsläget har Moretime cirka 250 aktieägare och ett par starka större ägare. Vidare innebär listningen på Aktietorget att en nyemission med tanke på den låga kursen kan locka intresse även utanför den nuvarande aktieägarkretsen. REKOMMENDATION Köp till dagens pressade aktiekurs med riktkurs på 2.50 kr Osäkerheten kring finansieringen har tryckt ned kursen till en oerhört låg nivå. Värderingen på bolaget speglar inte på något sätt den långsiktiga potentialen. En rabatt har emellertid varit motiverad med tanke på att marknaden har kunnat se behov av ytterligare finansiering. När det föreligger behov av att ta in ytterligare kapital och en nyemission med utspädning är ett troligt alternativ, försvårar det marknadens kalkyler. För att kunna uppskatta potentialen i aktien behöver vi titta på vad bolaget kan komma att värderas till när osäkerheten har skingrats och bolaget är kassaflödespositivt. Under 2015 bör Moretime omsätta minst 50 MSEK med de verksamheter som finns i bolaget idag. Ett P/S-tal på 2 är rimligt att kalkylera med i det skedet och det ger ett marknadsvärde på 100 MSEK. Givet det finansieringsbehov och finansieringsplan som bolaget har kommunicerat ger det en uppskattad kurs per aktie på 4-5 kronor (beroende på slutliga emissionsvillkor och slutlig utspädning). Aktien är ett fynd på nuvarande nivåer. Den låga kursen bäddar också för en låg emissionskurs. Nuvarande ägare bör i den mån de kan teckna sin andel för att inte bli utspädda. Köper man aktien nu bör man se till att också teckna i den kommande emissionen. Sannolikheten att bolaget lyckas genomföra en nyemission framgångsrikt är stor. Moretime har bättre förutsättningar att lyckas med nyemissionen nu än med den som genomfördes före noteringen. Dels är värderingen betydligt mer attraktiv och dels har man betydligt fler aktieägare. Det gör osäkerheten hanterbar och aktien köpvärd redan innan fullständiga emissionsvillkor har kommunicerats. Man bör dock se till att ha likvida medel för att försvara sin andel i den kommande emissionen. Givet de förutsättningar som finns är aktien starkt köpvärd. Man får bra betalt för risken som så fort emissionen är genomförd kommer att vara undanröjd. Aktien bör efter en lyckad emission relativt snabbt ta sig upp till 2,50 kronor och har potential till ytterligare fördubbling på 18 månaders sikt. 10

11 11

Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008

Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008 Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008 Artikel om Digital PS i bequoted: Siktar på att bli ett nytt YouTube inom webbspel och mobilsignaler It-företaget Digital PS är just nu aktuella med en

Läs mer

Moretime Professional Services AB (publ)

Moretime Professional Services AB (publ) Moretime Professional Services AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Moretime Professional Service AB (publ) - Drottninggatan 95A - 113 60 Stockholm 556654-5835 Telefon: 08-462 67 10 - Fax:

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Inbjudan till teckning av units i Moretime Professional Services AB (publ)

Inbjudan till teckning av units i Moretime Professional Services AB (publ) Inbjudan till teckning av units i Moretime Professional Services AB (publ) Moretime frigör tid och kreativitet hos entreprenörer och företagare. Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande.

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Pressmeddelande dagspress/ webb

Pressmeddelande dagspress/ webb Pressmeddelande 2015-03-31 dagspress/ webb 2015 börjar för Moretime med fortsatt stark tillväxt Moretime Professional Services AB (publ) uppdaterar i VD-brev om det gångna kvartalets viktigaste händelser

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

PromikBook AB. Bokföring, fakturering, kraftfull företagsanalys och ekonomisk simulering helt molnbaserat

PromikBook AB. Bokföring, fakturering, kraftfull företagsanalys och ekonomisk simulering helt molnbaserat PromikBook AB Bokföring, fakturering, kraftfull företagsanalys och ekonomisk simulering helt molnbaserat PromikBook bakgrund Verksamheten startade som dotterbolag till BCS Dotterbolaget delades ut i början

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q1 2014 Kvartalsredogörelse Q1 2014 20:E MAJ 2014 Community Entertainment unity Entertainment Första kvartalet 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 394 tkr (169 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA)

Läs mer

Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering

Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering Varför gör Eniro en rekapitalisering? Eniro gör en rekapitalisering för att bolagets lånebörda är för tung. Även om bolagets underliggande verksamhet

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2008 >> Omsättningsökning med 136 % jämfört med samma period föregående år >> Omsättningen uppgick till 5 381 (2 282) kkr >> Rörelseresultatet

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 2.638 TSEK (2.432) Resultat

Läs mer

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING SRF tar pulsen på PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA Just nu är det stort fokus på automatiseringar i redovisningsbranschen. Teknikutvecklingen möjliggör att mer tid kan läggas på kvalificerade arbetsuppgifter

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari september 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Erforderliga tillstånd för att förvärva Pepins Nordic

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Bokslutskommuniké 2016 Dividend Sweden publicerar sin bokslutskommuniké tidigare än planerat, med anledning av den kallelse till årsstämma som sker idag. Styrelsen

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Fredrik Ruben Verkställande Direktör 2011-11-07

Fredrik Ruben Verkställande Direktör 2011-11-07 Fredrik Ruben Verkställande Direktör 2011-11-07 Om bolaget 3L System Group 3L System Group Grundat 1976 Nischade affärssystem och mjukvaruprodukter Fokus mot sökmediabranschen samt bygg- och fastighetsförvaltande

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

173 MSEK". 2015. 140 9072 200 000 2015 77 MSEK, 615 MSEK.

173 MSEK. 2015. 140 9072 200 000 2015 77 MSEK, 615 MSEK. Introduktion "Det tredje kvartalet når omsättningen en ny rekordnivå på 173 MSEK". Detta är vad Bahnhof inleder med i sin rapport för det tredje kvartalet 2015. Under arbetets gång i analysgruppen har

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012 (LTV 2012)

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012 (LTV 2012) LTV 2012 i korthet Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 3 maj 2012 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

VD-rapport Årsstämma 2012

VD-rapport Årsstämma 2012 VD-rapport Årsstämma 2012 VD-redogörelse, CEAB årsstämma 23 maj 2012 unity Entertainment AKTIEÄGARE! HERR ORDFÖRANDE! KORTFATTAD SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2011 Året började med förvärv av 2 rörelser/bolag

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Januari - mars Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Januari - mars 2010 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari - mars 2010 >> Fortsatt stark tillväxt i omsättning och orderingång. >> Omsättningen

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Delårsrapport. Delårsrapport Januari - mars 2009 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Delårsrapport. Delårsrapport Januari - mars 2009 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari mars 2009 >> Fortsatt stark tillväxt i omsättningen >> Omsättningen under första kvartalet blev 3 821 kkr (1 574), en ökning med 143 % jämfört

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC. Aktiekunskap B - Fortsättningskurs Januari 2011 1

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC. Aktiekunskap B - Fortsättningskurs Januari 2011 1 Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Aktiekunskap B - Fortsättningskurs Januari 2011 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Bokslutskommuniké. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Bokslutskommuniké. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Bokslutskommuniké Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Helåret 2008 >> Omsättningsökning med 124 % jämfört med föregående år >> Omsättningen uppgick till 8220 (3666) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till

Läs mer

Investera i PromikBook. romikbook. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i PromikBook. romikbook. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i PromikBook romikbook Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. ett säkrare sätt att se in i framtiden Vd har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en avgörande

Läs mer

Moretime Professional Services AB (publ)

Moretime Professional Services AB (publ) Moretime Professional Services AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Moretime Professional Service AB (publ) - Drottninggatan 95A - 113 60 Stockholm 556654-5835 Telefon: 08-462 67 10 - Fax: 08-644

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering

Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering Många företagare blir förvånade av vetskapen att deras faktureringsflöde är en potentiell källa för intäkter. Fokus ligger oftast på att öka försäljningen

Läs mer

1 LTV 2009 I KORTHET. Innehållsförteckning

1 LTV 2009 I KORTHET. Innehållsförteckning 1 LTV 2009 I KORTHET Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 22 april 2009 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda,

Läs mer

VD-redogörelse från. Bolagsstämman 7 april 2011. Community Entertainment OM COMMUNITY ENTERTAINMENT AB

VD-redogörelse från. Bolagsstämman 7 april 2011. Community Entertainment OM COMMUNITY ENTERTAINMENT AB VD-redogörelse från Bolagsstämman 7 april 2011 unity Entertainment VD-redogörelse från årsstämman 7 april 2011 2010 VAR DET ÅR DÅ COMMUNITY ENTERTAINMENT SVENSKA AB VÄNDE BÅDE TREND OCH INRIKTNING. Community

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

Halvårsrapport Januari-Juni 2016

Halvårsrapport Januari-Juni 2016 Halvårsrapport Januari-Juni 2016 Första halvåret 2016 (2015 inom parentes) NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 626 tkr (543 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA) för perioden uppgick till 931 tkr ( 1 474 tkr). RESULTAT

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Moretime Professional Services AB (publ)

Moretime Professional Services AB (publ) Moretime Professional Services AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Moretime Professional Service AB (publ) - Drottninggatan 95A - 113 60 Stockholm 556654-5835 Telefon: 08-462 67 10 - Fax: 08-644

Läs mer

Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016

Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016 Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016 Stefan Alexandersson, CEO Pia-Lena Olofsson, CFO Collector Bank i korthet Innovativ digital nischbank Stark organisk tillväxt med hög lönsamhet

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 2008-04-25 556211-8637 Delårsrapport 2008-01-01- tom 2008-03-31 Önskefoto fortsätter att bygga för framtiden Önskefoto antar Tyskland som ny

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2012 KPMG I SVERIGE Innehåll Inledning...3 Kategorisering av programmen...4 Nya program under perioden...5 Program per bransch...6

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2014

Delårsrapport Januari - juni 2014 Delårsrapport Januari - juni 2014 EQL Pharma AB EQL Pharma AB är ett läkemedelsbolag, specialiserat på nisch-generika, dvs generiska läkemedel med ingen eller begränsad konkurrens. EQL Pharma grundades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT SLEEPO AB (PUBL) (SLEEP)

DELÅRSRAPPORT SLEEPO AB (PUBL) (SLEEP) DELÅRSRAPPORT 2015-06-01-2015-11-30 SLEEPO AB (PUBL) 556857-0146 (SLEEP) 29 januari 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende AB Novestra

Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende AB Novestra Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende AB Novestra Datum för offentliggörande Finansiella rapporter Fullständiga finansiella rapporter finns tillgängliga

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Delårsrapport januari mars 2013 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari mars 2013 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning av Q1 Årets första kvartal visar på ökad omsättning jämfört med samma period 2012 samtidigt som resultatet

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

FindAds AB (publ.) Inbjudan till teckning av aktier. Upprättat i samband med nyemission och listning på Aktietorget

FindAds AB (publ.) Inbjudan till teckning av aktier. Upprättat i samband med nyemission och listning på Aktietorget FindAds AB (publ.) Inbjudan till teckning av aktier Upprättat i samband med nyemission och listning på Aktietorget FindAds når idag en marknad med 1,6 miljarder människor och 370 miljoner Internetanvändare.

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari -31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari -31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari -31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 1,4 MSEK (1,0) Rörelseresultatet Blev -1,7 MSEK (-1,9) Rörelsemarginalen blev -1,2% (-1,7%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

LTV 2011 i korthet. Långsiktigt rörligt ersättningsprogram En plattform tre planer 3. Översikt 4. Aktiesparplan 5. Plan för nyckelpersoner 6

LTV 2011 i korthet. Långsiktigt rörligt ersättningsprogram En plattform tre planer 3. Översikt 4. Aktiesparplan 5. Plan för nyckelpersoner 6 LTV 2011 i korthet Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 13 april 2011 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan

Läs mer

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Ett säkrare sätt att se in i framtiden. VD har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en

Läs mer

Vår ersättningsstruktur speglar därmed den kultur som SEB präglas av

Vår ersättningsstruktur speglar därmed den kultur som SEB präglas av Tack herr ordförande! Aktieägare och stämmodeltagare, inom SEB har vi sedan länge en tydlig ersättningsfilosofi som utgår från att det som långsiktigt är bäst för bankens kunder också är långsiktigt bäst

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade. Studie genomförd av KPMG 2013 KPMG I SVERIGE

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade. Studie genomförd av KPMG 2013 KPMG I SVERIGE Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2013 KPMG I SVERIGE Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag 3 Inledning KPMG har genomfört en studie av de incitamentsprogram

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Kvartalsredogörelse för GiftToday Sweden AB (publ)

Kvartalsredogörelse för GiftToday Sweden AB (publ) Kvartalsredogörelse för GiftToday Sweden AB (publ) 2009-01-01-2009-03-31 Nettoomsättning ökade med 67 procent till 3,5 MSEK (2,1) Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -2,3 MSEK (-0,6) Rörelseresultat

Läs mer