Moretime Professional Services AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Moretime Professional Services AB"

Transkript

1 TRADER INVEST EUROPE AB MORETIME ANALYS Moretime Professional Services AB Aktiedata Aktiekurs 1,15 kr Marknadsvärde 12 MSEK Antal aktier 10,45 milj Sektor IT Lista Aktietorget Risk Hög Potential Hög Rek. Köp Nästa rapport November

2 BOLAGSSANALYS TILLVÄXT MED STOR POTENTIAL Hög tillväxt Unik kundnytta Stor marknad under förändring Skalbar verksamhet Kapitalbehov tynger aktiekursen Hög kurspotential Välpositionerat för framtidstrender Det här är Moretime Moretime förser företag och entreprenörer med expertkunskap och samlar affärskritisk information på ett ställe. Det sker genom en IT-baserad kunskapsplattform och anknutna konsulter som bistår med kunskap utöver den som finns tillgänglig på den fullmatade plattformen. Med nytänkande och kundnytta i fokus levererar bolaget tjänster till små- och medelstora företag på ett enklare och billigare sätt. Bolagets aktie är noterad på Aktietorget sedan i våras. Moretime har levererat i enlighet med vad som kommunicerades i anslutningsmemorandumet i våras. Den främsta anledningen till kursfallet och kapitaliseringsbehovet är man inte fick in tillräckligt med kapital före noteringen. 2

3 TRADER INVEST EUORPE AB AKTIEBLADET.SE Digitaliseringen har ännu inte i hög grad utsatt konsultmarknaden för konkurrens. Det ska Moretime förändra Plattform med affärsmöjligheter Moretime erbjuder en plattform (Moretime Plus) där kunden via inloggning har tillgång till stödsystem för bokföring, projekthantering och säljstöd via webbaserade gränssnitt. Vidare innehåller tjänsten väsentliga mallar för småoch medelstora företag. Utifrån kundens perspektiv är Moretime Plus en plattform som kunden kan använda för bokföring, projektplanering och stöd vid försäljning. Därmed är plattformen ett alternativ till att köpa de tjänster separat. Plattformen innehåller emellertid mer än så. Den innehåller en kunskapsbank, t.ex. checklistor för vissa affärskritiska processer som t.ex. anställning av personer, företagsförsäljning, due dilligence, aktieägaravtal m.m. Plattformen i sig utgör en väsentlig kundnytta. Konsulttjänster kopplade till plattformen utgör en annan kundnytta genom att den kund som behöver mer stöd än det som plattformen erbjuder, kan få det direkt av konsulter kopplade till Moretime. Konsulterna tar vid där stödsystemen och kunskapsbanken slutar. Bolaget har anknutna konsulter inom följande områden: ekonomi, juridik, HR och management konsulting. Utifrån Moretimes perspektiv kan plattformen ses som ett säljverktyg även om bolaget tjänar pengar på abonnemangsavgifter för själva plattformen. Genom att erbjuda plattformen till en låg kostnad, kan kunder göra mycket av jobbet själva. Jobb som annars hade kostat mer om de hade utförts av externa konsulter. Ibland krävs det emellertid konsulttjänster på toppen av det som kunden kan åstadkomma med hjälp av plattformen och där blir konsulter anknutna till Moretime givna val för kunden. Stor sannolikhet att lyckas Moretime ämnar positionera sig på konsultmarknaden genom att spara tid och kostnader för sina kunder. Konsultmarknaden präglas idag av höga priser och föråldrad leverans av tjänster. Digitaliseringen har ännu inte i en hög grad utsatt konsultmarknaden för konkurrens. Det ska Moretime förändra. Kunderna ska lockas genom att de kan spara tid och kostnader. Affären för Moretime ligger i att på ett mer effektivt sätt leverera kunskap och skära emellan konsulternas marginaler. 3

4 En stor fördel med en digital konsultbyrå är att kunskap går att återanvända på ett kostnadseffektivt sätt. Digitaliseringen har stor potential att förändra sättet som företag köper konsulttjänster på. Ett bra exempel är inom juridiken. Vid avtalsskrivning har företagen betalat dyra timarvoden till advokater men digitaliseringen har gjort att avtal finns tillgängliga för köp på en rad sajter till ett lågt pris. Genom att köpa ett färdigt avtal kan företag spara mycket pengar. Sannolikt behöver dock avtalen justeras utifrån specifika behov och kunderna behöver känna trygghet med att få hjälp att slutföra avtalen och se över att det inte saknas något utifrån det specifika behovet. Moretime erbjuder kombinationen av kunskaps- och avtalsbank samt avancerad hjälp. Företag som är villiga att själva ta lite mer ansvar för t.ex. avtalsprocessen och göra en del av advokatjobbet kan således göra betydande besparingar. Förutom affärsjuridik omfattar Moretimes kunderbjudande även andra kunskapsområden som ekonomi, skatt, revision, HR och affärsutveckling. Utmaningen ligger i att få kunderna att själva vara lite mer involverade i olika affärskritiska processer där det känns tryggt att överlämna ansvaret till externa specialister. Att döma av Moretimes tillväxt pekar trenden i rätt riktning. Ju mer Moretimes kunskapsbank växer desto mer benägna kan kunderna bli att själva ta mer ansvar för affärskritiska processer. Ju fler specialister Moretime knyter till sig desto mer trygghet kan kunderna känna att de kan få all hjälp de behöver av en leverantör. Det kan få även större kunder att välja Moretime framför traditionella konsultbyråer. Exempel på stora kunder som Moretime redan har attraherat är JM, IVL, Menigo och Statoil. En stor fördel med en digital konsultbyrå är att kunskap går att återanvända på ett kostnadseffektivt sätt. En fråga som ställs och besvaras på Internet kan läggas till kunskapsbanken och automatiskt besvaras nästa gång en annan kund ställer frågan, utan att personal behöver vara inblandat. Svårkopierbar affärsmodell Revisionsbyråer har traditionellt varit duktiga på att knyta till sig kunder och koppla ett hårt grepp om kunderna där man utöver revisionstjänster har erbjudit andra kunskapsbaserade tjänster. När kunden en gång knyts till varumärket och enskilda personer, tenderar kunden att köpa andra tjänster från samma leverantör. En motsvarande idé ligger bakom Moretime. 4

5 Det finns många webbaserade alternativ som underlättar företagarens vardag. Fortnox förändrade marknaden för stödsystem inom ekonomihantering med sina molnbaserade administrationssystem. Därefter har flera konkurrenter dykt upp och erbjuder liknande alternativ men Fortnox har lyckats behålla och stärka sin position på marknaden. Att vara tidigt ute med ett koncept på Internet och bygga upp varumärke är viktigt. Fortnox och flera andra webbaserade producenter av administrationsverktyg tillhandahåller emellertid mer själva kärnan i produkten som används av kunden själva eller av kundens konsulter. Moretime erbjuder mer en helhetslösning till sina kunder med både denna kärna och förädlingsprocessen med expertkunskaperna. Moretime erbjuder mer av en helhetslösning till sina kunder med både denna kärna och förädlingsprocessen med expertkunskaperna Produkt- och tjänsteutbudet i Moretime är redan idag omfattande men under fortsatt uppbyggnad. På sikt ska Moretime kunna koppla ett betydligt hårdare grepp om kunderna än bolag som enbart erbjuder en produkt, d.v.s. ett eller flera administrationsverktyg utan en stark koppling i form av kunskapsbank och avancerade konsulttjänster. Affärsmodellen går att kopiera men det är kostnads- och tidskrävande. Det tar lång tid att bygga upp en teknisk plattform. Det tar lång tid att bygga upp en kunskapsbank. Det tar lång tid att knyta till sig specialistkonsulter inom olika områden. Den största fördelen för Moretime ligger dock i att naturliga konkurrenter är konsultbyråer som tjänar mycket pengar idag på det sättet som kunskap och rådgivning levereras på. Att ändra affärsmodellen för att möta konkurrens från den digitala leveransen som Moretime erbjuder skulle innebära att man kannibaliserar på sina nuvarande vinster och det tar emot in i det längsta. Under tiden kan Moretime bygga sin position på den svenska marknaden. Den första kontakten många har med Moretime är via den kostnadsfria rådgivning som Moretime erbjuder via Sveriges största juridiska hemsida Lawline.se. Under andra kvartalet uppgick antal unika besökare till vilket var en ökning med 40% jämfört med motsvarande period föregående år. Lawline fyller en viktig funktion för Moretime. Förutom att gratistjänsten är en ingång för nykundsanskaffning utgör den en kunskapsbas för betalande konsulttjänster inom juridik. Dessutom generar anknutna konsulter kunder till Moretime. Bolaget har redan digitaliserat produkten och i stor mån kundanskaffningen och har därmed ett försprång. 5

6 Den svenska marknaden uppskattas till 35 miljarder kronor årligen. Potential till betydande tillväxt Som jämförelse av utvecklingen på webbaserade lösningar kan vi använda Fortnox som på några år har byggt upp en betydande och lönsam verksamhet. Bolaget konkurrerar med sitt webbaserade redovisningssystem med dels andra tillverkare av redovisningssystem med även med redovisningsbyråer efter som man förenklat användningen och även tillhandahåller webbaserad support, vilket gör det enklare för en företagare att våga sköta redovisningen själv. Fortnox omsatte år 2007 endast drygt 3 MSEK. I fjol landade omsättningen på 82 MSEK och kommer troligen i år att passera 100 MSEK. Tillväxten ser inte ut att vara mättad på något sätt. Fortnox är dock endast ett programvarubolag och Moretime täcker ett flertal olika områden och det gör att förutsättningarna om man lyckas är stora att förbli ett tillväxtbolag under många år. Marknaden för Moretime är stor. Den svenska marknaden uppskattas till 35 miljarder kronor årligen. Som jämförelse omsatte 2012 Sveriges 12 största revisionsbyråer cirka 13,9 miljarder kronor. Sveriges 66 största advokatbyråer cirka 8,7 miljarder kronor och Sveriges 7000 redovisningsbyråer 13,7 miljarder kronor. Konkurrensen utgörs idag av bland annat nämnda aktörer men också programvarubolagen, affärsutvecklingskonsulter, egen ekonomipersonal och bolagsjurister. Det är traditionellt stora kostnadsposter för bolagen som om de kan outsourcas på ett kostnadseffektivt sätt har potential att attrahera många kunder bland små- och medelstora företag. Det finns över företag i Sverige med anställda (definitionen små- och medelstora företag). Vidare finns det ca mikroföretag (1-9 anställda). Nya produkter Moretime lanserar nu en ny produkt, Moretime Portal. Tanken är att skapa en arbetsplats som man kopplar vissa nödvändiga affärskritiska arbetsprocesser till, t.ex. bokföring och e-post. I arbetsplatsen ramas nyheter från väl utvalda källor. Google har en liknande strategi. Google har gjort betydande framsteg för att positionera sig mot företagare där Microsoftbaserade system har dominerat tidigare. Moretime ser Googles framsteg och väljer att göra portalen/arbetsplatsen fullt integrerbar med Googles tjänster. Googles verktyg kompletterar snarare än konkurrerar med Moretime och sambandet känns givet. För en företagare som väljer lösningen Moretime och Google framför traditionella konsulttjänster och 6

7 Moretime behöver ett kapitaltillskott för att kunna bibehålla tillväxttakten. arbetsverktyg från Microsoft, finns det stora besparingar att göra. Åter dock, det gäller att få kunderna att förstå det och få dem att konvertera. Trenden pekar emellertid i rätt riktning. För att bli ett ännu starkare alternativ till traditionella konsultbyråer kommer Moretime att bredda sitt erbjudande utanför nuvarande kunskapsområden. Bolaget har den digitala basen och kan förhållandevis enkelt expandera till nya områden. Det som krävs är förstås att bolaget kan knyta till sig kompetenser, något som borde bli enklare ju mer användarbasen växer. Ekonomi Moretime har visat upp en stadig tillväxt under de senaste åren. Bolaget väntas i år omsätta minst 30 MSEK och under nästa år minst 50 MSEK. Investeringar och snabb tillväxttakt har inneburit ett negativt kassaflöde. Bolaget listade sig i våras på Aktietorget för att få en större möjlighet att attrahera kapital under den pågående uppbyggnadsfasen. Moretime behöver ett kapitaltillskott för att kunna bibehålla tillväxttakten. Bolaget skulle genom minskade investeringar och marknadsföring kunna nå ett positivt kassaflöde relativt snabbt men det är ändå ytterst tveksamt om det skulle räcka hela vägen utan ett nytt kapitaltillskott. Med den position som Moretime har idag där man har skapat ett trovärdigt alternativ till traditionella konsultbyråer och erbjuder tydlig kundnytta, är det sannolikt klokare att bibehålla tillväxttakten och låta det positiva kassaflödet vänta till nästa år. Därför behöver bolaget ta in nytt kapital. Hittills har bolaget annonserat mycket i tryckt media och använt investerad media från Aggregate Fund som har i utbyte mot aktier givit bolaget medieutrymme. Moretime kommer att förflytta marknadsföringsinsatser till en större andel digital annonsering istället för tryckt annonsering vilket ger en bättre konverteringsgrad per investerad krona. Bruttomarginalen på den digitala plattformen som ger abonnemangsintäkter kan långsiktigt förväntas ligga runt 50%. På konsulttjänster är marginalen förstås lägre. Bruttomarginalen på konsulttjänster ligger idag runt 15% men borde på sikt växa. Just nu är det fortfarande enskilda konsulter som drar in merparten av egna uppdrag men på sikt när kundstocken ökar, kommer Moretime via sin digitala plattform att leverera en större andel uppdrag till anknutna konsulter. Det innebär att det kommer att finnas utrymme till en marginalhöjning. 7

8 I dagsläget fokuserar marknaden på de negativa resultat som är naturliga i den fasen som bolaget befinner sig i just nu. Hur mycket återstår att se eftersom Moretime för att vara konkurrenskraftigt som uppdragsgivare och som tjänsteleverantör behöver hitta en bra balans mellan ersättning till konsult och kostnad mot kund. En stor konkurrensfördel är just kostnadsbesparingen som Moretime kan åstadkomma för sina kunder. En bruttomarginal på konsulttjänster runt 20% kan vara en bra balansgång. Pressad aktiekurs efter noteringen Moretimes aktiekurs har pressats rejält sedan noteringen. I samband med noteringen genomfördes en nyemission där man fick en unit till kursen 18 kronor. En unit bestod av 3 stycken aktier och en teckningsoption med rätt att teckna en ny aktie i början av 2015 till kursintervallet 6,20-8,00 kr. Det vill säga man fick köpa aktien för 6,00 kr/styck och som det ser ut nu kommer teckningsoptionen inte att tecknas. En kurs som i ett långsiktigt perspektiv speglar vad bolaget har för mål men som i ett kortsiktigt perspektiv inte fullt ut speglade var bolaget befann sig. Likaledes speglar nuvarande aktiekurs på 1,15 kr varken bolagets nuvarande utveckling eller framtidspotentialen. Moretime är ett bolag som har ett helt unikt helhetskoncept som drar nytta av digitaliseringen inom tjänstesektorn. Moretime har potential att med sin strategi knyta till sig kunder mycket närmare än typiska leverantörer av stödtjänster till små- och medelstora företag. Aktie med potential när osäkerheten har skingrats I dagsläget fokuserar marknaden på de negativa resultat som är naturliga i den fasen som bolaget befinner sig i just nu. Dessutom blev inte bolagets nyemission fulltecknad vilket har skapat en osäkerhet kring möjligheten att finansiera verksamheten med befintligt kapital. Värderingen i samband med noteringsemissionen utgick ifrån att marknaden skulle ha full förståelse för Moretimes potential. Detta trots att bolaget saknar motsvarighet och tar ett helt nytt grepp om konsultmarknaden. Marknaden har inte förstått potentialen i verksamheten och aktien har fallit från noteringskursen 6 kronor per aktie till 1,15. Nedgången har skett under relativt låg omsättning och utan att nyhetsflödet kan förklara nedgången. Kursutvecklingen speglar snarare att marknaden inte har förstått bolaget och dess vision samt en betydande rädsla för nyemission till följd av negativt kassaflöde. 8

9 Vid P/S-tal 2 och den förväntade omsättningen vid tid den tidpunkten innebär det ett marknadsvärde på runt 100 MSEK. Det kan jämföras med dagens marknadsvärde runt 12 MSEK Ett bolag som Moretime ska inte värderas som en klassisk konsultverksamhet där kunder är hårt knutna till enskilda konsulter. Den typen av bolag värderas aldrig särskilt högt på börsen eftersom branschen är konjunkturkänslig och kundflödet likt personalen flyktigt. Moretime kommer i en allt större omfattning att äga kunder och den kundnytta som bolaget erbjuder i form av tids- och kostnadsbesparing bäddar för kundlojalitet. I och med att en betydande del av intäkterna kommer att komma ifrån abonnemangsavgifter innebär det att intäktsflödet kommer att vara mer stabilt jämfört med traditionella konsultbolag, samt att Moretime vid tillväxt kommer att kunna dra nytta av skalfördelar på ett annat sätt än traditionella konsultbolag. Värderingsmässigt bör Moretime hamna mellan renodlade programvaruföretag och konsultföretag. I vilken del av spannet kommer att styras av hur stor del av intäkterna kommer ifrån konsultverksamheten och hur stor del ifrån plattformsabonnemanget. Om vi åter drar paralleller till Fortnox, kan vi konstatera att Fortnox handlas till P/S-tal på över 6 på årets förväntade omsättning. P/E-talet landar på drygt 30 baserat på årets förväntade vinst. Marknaden premierar helt enkelt tillväxt i den digitala världen och förutsägbara abonnemangsintäkter. När marknaden börjar se break even inom räckhåll för Moretime, kommer aktien troligen att värderas upp rejält. Ett liknande kursmönster som för Fortnox är troligt. Även Fortnox hade en låg värdering under sin uppbyggnadsfas med negativa kassaflöden. Kursen drog iväg först under 2009 när marknaden började se att bolaget skulle vända till positivt kassaflöde. När Moretime kommer in i den fasen, vilket borde vara om månader, borde aktien komma att värderas upp rejält. Vid P/S-tal 2 och den förväntade omsättningen vid den tidpunkten (50 MSEK på årsbasis), innebär det ett marknadsvärde på runt 100 MSEK. Det kan jämföras med dagens marknadsvärde runt 12 MSEK. Bolaget skulle behöva ta in 10 MSEK för att skapa sig ekonomiskt handlingsuttrymme, särskilt med tanke på konvertibellånet (5 MSEK) som enligt tidigare villkor ska återbetalas eller omvandlas till aktier inom mindre än ett halvår. Chansen finns emellertid att förlänga konvertibellånet men med en justering av villkoren som vid full konvertering skulle ge en högre utspädning än enligt tidigare villkor. Förlängs konvertibellånet med ett år är chansen god att bolaget är kassaflödespositivt när det ska återbetalas eller konverteras till aktier. Moretime kommer med allra största sannolikhet att lyckas genomföra kapitaliseringen framgångsrikt. Bolaget har levererat i enlighet med vad som kommunicerades i anslutningsmemorandumet i våras. Den främsta anledningen till kursfallet och kapitaliseringsbehovet är att man inte fick in tillräckligt med kapital före noteringen. 9

10 Kursnedgången kan inte spåras till marknadens misstro mot bolagets verksamhet utan helt enkelt osäkerheten kring finansieringen och vad det kan innebära i form av utspädning. I dagsläget har Moretime cirka 250 aktieägare och ett par starka större ägare. Vidare innebär listningen på Aktietorget att en nyemission med tanke på den låga kursen kan locka intresse även utanför den nuvarande aktieägarkretsen. REKOMMENDATION Köp till dagens pressade aktiekurs med riktkurs på 2.50 kr Osäkerheten kring finansieringen har tryckt ned kursen till en oerhört låg nivå. Värderingen på bolaget speglar inte på något sätt den långsiktiga potentialen. En rabatt har emellertid varit motiverad med tanke på att marknaden har kunnat se behov av ytterligare finansiering. När det föreligger behov av att ta in ytterligare kapital och en nyemission med utspädning är ett troligt alternativ, försvårar det marknadens kalkyler. För att kunna uppskatta potentialen i aktien behöver vi titta på vad bolaget kan komma att värderas till när osäkerheten har skingrats och bolaget är kassaflödespositivt. Under 2015 bör Moretime omsätta minst 50 MSEK med de verksamheter som finns i bolaget idag. Ett P/S-tal på 2 är rimligt att kalkylera med i det skedet och det ger ett marknadsvärde på 100 MSEK. Givet det finansieringsbehov och finansieringsplan som bolaget har kommunicerat ger det en uppskattad kurs per aktie på 4-5 kronor (beroende på slutliga emissionsvillkor och slutlig utspädning). Aktien är ett fynd på nuvarande nivåer. Den låga kursen bäddar också för en låg emissionskurs. Nuvarande ägare bör i den mån de kan teckna sin andel för att inte bli utspädda. Köper man aktien nu bör man se till att också teckna i den kommande emissionen. Sannolikheten att bolaget lyckas genomföra en nyemission framgångsrikt är stor. Moretime har bättre förutsättningar att lyckas med nyemissionen nu än med den som genomfördes före noteringen. Dels är värderingen betydligt mer attraktiv och dels har man betydligt fler aktieägare. Det gör osäkerheten hanterbar och aktien köpvärd redan innan fullständiga emissionsvillkor har kommunicerats. Man bör dock se till att ha likvida medel för att försvara sin andel i den kommande emissionen. Givet de förutsättningar som finns är aktien starkt köpvärd. Man får bra betalt för risken som så fort emissionen är genomförd kommer att vara undanröjd. Aktien bör efter en lyckad emission relativt snabbt ta sig upp till 2,50 kronor och har potential till ytterligare fördubbling på 18 månaders sikt. 10

11 11

Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008

Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008 Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008 Artikel om Digital PS i bequoted: Siktar på att bli ett nytt YouTube inom webbspel och mobilsignaler It-företaget Digital PS är just nu aktuella med en

Läs mer

Moretime Professional Services AB (publ)

Moretime Professional Services AB (publ) Moretime Professional Services AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Moretime Professional Service AB (publ) - Drottninggatan 95A - 113 60 Stockholm 556654-5835 Telefon: 08-462 67 10 - Fax:

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q1 2014 Kvartalsredogörelse Q1 2014 20:E MAJ 2014 Community Entertainment unity Entertainment Första kvartalet 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 394 tkr (169 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA)

Läs mer

PromikBook AB. Bokföring, fakturering, kraftfull företagsanalys och ekonomisk simulering helt molnbaserat

PromikBook AB. Bokföring, fakturering, kraftfull företagsanalys och ekonomisk simulering helt molnbaserat PromikBook AB Bokföring, fakturering, kraftfull företagsanalys och ekonomisk simulering helt molnbaserat PromikBook bakgrund Verksamheten startade som dotterbolag till BCS Dotterbolaget delades ut i början

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Inbjudan till teckning av units i Moretime Professional Services AB (publ)

Inbjudan till teckning av units i Moretime Professional Services AB (publ) Inbjudan till teckning av units i Moretime Professional Services AB (publ) Moretime frigör tid och kreativitet hos entreprenörer och företagare. Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande.

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 2.638 TSEK (2.432) Resultat

Läs mer

Moretime Professional Services AB (publ)

Moretime Professional Services AB (publ) Moretime Professional Services AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Moretime Professional Service AB (publ) - Drottninggatan 95A - 113 60 Stockholm 556654-5835 Telefon: 08-462 67 10 - Fax: 08-644

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i en ny tjänst på en ny marknad. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Ett säkrare sätt att se in i framtiden. VD har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en

Läs mer

Fredrik Ruben Verkställande Direktör 2011-11-07

Fredrik Ruben Verkställande Direktör 2011-11-07 Fredrik Ruben Verkställande Direktör 2011-11-07 Om bolaget 3L System Group 3L System Group Grundat 1976 Nischade affärssystem och mjukvaruprodukter Fokus mot sökmediabranschen samt bygg- och fastighetsförvaltande

Läs mer

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING SRF tar pulsen på PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA Just nu är det stort fokus på automatiseringar i redovisningsbranschen. Teknikutvecklingen möjliggör att mer tid kan läggas på kvalificerade arbetsuppgifter

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

FindAds AB (publ.) Inbjudan till teckning av aktier. Upprättat i samband med nyemission och listning på Aktietorget

FindAds AB (publ.) Inbjudan till teckning av aktier. Upprättat i samband med nyemission och listning på Aktietorget FindAds AB (publ.) Inbjudan till teckning av aktier Upprättat i samband med nyemission och listning på Aktietorget FindAds når idag en marknad med 1,6 miljarder människor och 370 miljoner Internetanvändare.

Läs mer

Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering

Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering Många företagare blir förvånade av vetskapen att deras faktureringsflöde är en potentiell källa för intäkter. Fokus ligger oftast på att öka försäljningen

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Investera i PromikBook. romikbook. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i PromikBook. romikbook. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i PromikBook romikbook Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. ett säkrare sätt att se in i framtiden Vd har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en avgörande

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Moretime Professional Services AB (publ)

Moretime Professional Services AB (publ) Moretime Professional Services AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Moretime Professional Service AB (publ) - Drottninggatan 95A - 113 60 Stockholm 556654-5835 Telefon: 08-462 67 10 - Fax: 08-644

Läs mer

FormPipe Software. V D C H R I S T I A N Mars 2008 S U N D I N

FormPipe Software. V D C H R I S T I A N Mars 2008 S U N D I N FormPipe Software V D C H R I S T I A N Mars 2008 S U N D I N Agenda Översikt FormPipe Software Affärsområde NetDesign ECM (Enterprise Content Management) Förnyat ramavtal Affärsmodell ECM marknaden Tillväxt

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 13,25% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring

Läs mer

5 STEG MOT 1 MILJON. Apple. ibolaget tar över världen

5 STEG MOT 1 MILJON. Apple. ibolaget tar över världen En specialrapport från Bullstreet - Maj 2012 5 STEG MOT 1 MILJON ibolaget tar över världen Bästa köp just nu Företagsuppdateringar Bullstreets 10 budord Snabbgranskning av företagen Vi blickar framåt Apple

Läs mer

Delårsrapport. Delårsrapport Januari - september 2009 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291. Januari - september 2009

Delårsrapport. Delårsrapport Januari - september 2009 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291. Januari - september 2009 Januari - september 2009 Delårsrapport Januari - september 2009 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Fortsatt stark omsättningstillväxt Juli - september

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr Resultat före skatt uppgick

Läs mer

BEGAGNAT ÄR INGET NYTT...

BEGAGNAT ÄR INGET NYTT... BEGAGNAT ÄR INGET NYTT...... och idag är marknadsplatsen nätet Bara på Blocket omsattes 254 mdr 2011 vilket motsvarar 7,3% av Sveriges BNP och 7 av 10 svenskar köpte eller sålde något där. Under samma

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Affärsidé... 2. Historik... 2. Nuläge... 2. Stark marknadspotential... 3. Ekonomi, lönsamhet... 3. Organisation... 4. Våra produkter...

Affärsidé... 2. Historik... 2. Nuläge... 2. Stark marknadspotential... 3. Ekonomi, lönsamhet... 3. Organisation... 4. Våra produkter... Affärsidé... 2 Historik... 2 Nuläge... 2 Stark marknadspotential... 3 Ekonomi, lönsamhet... 3 Organisation... 4 Våra produkter... 5 Våra speciella fackkunskaper... 5 Arbetsmetodik Orderhantering på verkstad...

Läs mer

1 LTV 2009 I KORTHET. Innehållsförteckning

1 LTV 2009 I KORTHET. Innehållsförteckning 1 LTV 2009 I KORTHET Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 22 april 2009 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda,

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 1 DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Amago Capital strukturerar om verksamheten och säkrar finansieringen

Amago Capital strukturerar om verksamheten och säkrar finansieringen Amago Capital AB (publ) Stockholm 2008-04 04-30 Pressrelease Amago Capital strukturerar om verksamheten och säkrar finansieringen Bakgrund Styrelsen har under en längre period arbetat för att finna en

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD

Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD ENIRO VIDTAR ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA NETTOSKULDEN En av de långivande bankerna i konsortiet har erbjudit Eniro förtida återbetalning av ett

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2012 KPMG I SVERIGE Innehåll Inledning...3 Kategorisering av programmen...4 Nya program under perioden...5 Program per bransch...6

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM

SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM AUGUSTI 2013 DIGITAL LEARNING ERBJUDER EN KOMPLETT HELHETSLÖSNING KALLAD 360 PRINCIPEN! VI BASERAR VÅRT MATERIAL PÅ NÅGOT SOM VI KALLAR 360-PRINCIPEN SOM

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015 KVARTALSRAPPORT 1 2015/2016 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 1 JULI 2015 30 SEPTEMBER 2015 Modern Ekonomi är en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. JULI 2015 SEPTEMBER

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

VD-rapport Årsstämma 2012

VD-rapport Årsstämma 2012 VD-rapport Årsstämma 2012 VD-redogörelse, CEAB årsstämma 23 maj 2012 unity Entertainment AKTIEÄGARE! HERR ORDFÖRANDE! KORTFATTAD SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2011 Året började med förvärv av 2 rörelser/bolag

Läs mer

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling Strategiska prioriteringar Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling ICA Gruppens strategiska ramverk Vision Vi ska göra varje dag lite enklare Strategiska Teman Långsiktiga

Läs mer

BERKWAY AB. Till aktieägarna i Berkway AB: Jag vill med detta brev ge er:

BERKWAY AB. Till aktieägarna i Berkway AB: Jag vill med detta brev ge er: BERKWAY AB Till aktieägarna i Berkway AB: Substansvärdet Jag vill med detta brev ge er: Substansvärdet på Berkway-aktien Uppdatering av Rindi Energi, Cinnober, Fortnox och Insplanet Kort information om

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2011 KPMG I SVERIGE Innehåll Inledning...3 Kategorisering av programmen...4 Nya program under perioden...5 Program per bransch...6

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

NASDAQ OMX First North. TBDY SE0001295437 Aktier 269 386 959 Market name First North STO Internet www.trustbuddyinternational.com.

NASDAQ OMX First North. TBDY SE0001295437 Aktier 269 386 959 Market name First North STO Internet www.trustbuddyinternational.com. NASDAQ OMX First North TrustBuddy International AB Östermalmstorg 1, 114 42 STOCKHOLM Telefon: +46 8-562 596 00 http://trustbuddyinternational.com e-post: info@trustbuddy.com Namn TBDY ISIN SE0001295437

Läs mer

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Idag, den 2 november 2015, inleds teckningstiden i Imint Image Intelligence AB:s (Imint) nyemission inför planerad notering

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Investerarpresentation

Investerarpresentation Investerarpresentation Börsdagarna Jörgen Qwist 2011-11-07 1 Kort om DGC DGC är en nätoperatör som levererar datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2 Independent Analysis OptiFreeze Marknadsledande produkter med marginal på över 55% OptiFreeze har en hög marginal på sina produkter och har utvecklat en väldigt avancerad teknik som ger otroligt bra slutresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Med satsningen på en egen golfvertikal så fortsätter vi levererar på Traveas strategi och inriktning mot ett renodlat sportmediabolag.

Med satsningen på en egen golfvertikal så fortsätter vi levererar på Traveas strategi och inriktning mot ett renodlat sportmediabolag. Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-sept 2015 Med satsningen på en egen golfvertikal så fortsätter vi levererar på Traveas strategi och inriktning mot ett renodlat sportmediabolag. SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Bokslutskommuniké 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 2012 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning 2012 Året visar en kraftig förbättring av såväl omsättning som resultat jämfört med 2011. Nettointäkterna uppgick

Läs mer

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN { ir } NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN Med planering blir börsnoteringsprocessen såväl bättre som roligare. Här är några råd till dig som funderar på en börsintroduktion. D et finns naturligtvis många olika

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

for Business Tre frågor: 1. Varför LinkedIn? 2. Hur bli synlig? 3. Hur blir det affärer? Olle Leckne, LinkedinExpert LinkedInexpert.

for Business Tre frågor: 1. Varför LinkedIn? 2. Hur bli synlig? 3. Hur blir det affärer? Olle Leckne, LinkedinExpert LinkedInexpert. for Business Olle Leckne, LinkedinExpert Tre frågor: 1. Varför LinkedIn? 2. Hur bli synlig? 3. Hur blir det affärer? LinkedInexpert.se 1 Peter Meurling, LinkedinExpert för affärer Marknadsföring Bygga

Läs mer

Bokslutskommuniké. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Bokslutskommuniké. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Bokslutskommuniké Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Helåret 2007 >> Fortsatt stark tillströmning av kunder >> Omsättningen uppgick till 3 666 (2 049) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -9 540 (-4

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer