TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare"

Transkript

1 Sverigefonden Närmar vi oss fort- en ny farande stor börsuppgång? lågt värderad Gör ditt fondsparande stryktåligare Garantums grundare om nyheter i Peritus Graal Kvanthedge steg 11, i fjol Förändringar Graals 2012 som i Graal i fornstora ger resultat dagar HELÅRSREDOGÖRELSE ÅRSRAPPORT 2012 BÄTTRE ÄN SITT RYKTE Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år TRENDER PÅ MODET

2 Postadress: Box 55659, Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan 1, 4tr, Stockholm Telefon: Fax: E-post: Internet: Organisationsnummer: Aktiekapital: kr Styrelse Fredrik Gottlieb (ordförande) Anders Sandberg Willy Ljungdell Erik Svalander Claes Waern Ulf Houlst Ledning Stefan Carlenius, Verkställande Direktör Stefan Nilsson, Marknadschef Christer Speiner, Administrativ chef Klagomålsansvarig Christer Speiner Ansvarig Compliance Sebastien Persson Bjerhag, Garantum Ansvarig riskkontroll Linn Areskoug, Garantum Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverk samhet erhölls den 26 augusti Fondbolaget och fonderna omauktoriserades den 15 november FONDUTBUD Organisationsnummer AKTIEFONDER Sverigefonden Europafonden FondSelect Global alternativa FONDER: MultiStrateGI OCH HEDGE Graal Total Graal Total 2xL Graal Aktiehedge Graal Kvanthedge Graal Trendhedge Graal Marknadsneutral Graal Graal Offensiv Peritus RÄNTEFONDER Avkastningsfonden Världens börser visade prov på styrka och steg Elva av våra fonder tjänade pengar och gick upp under året. Jag tror många har missat detta då nyhetsrapporteringen från de finansiella marknaderna har varit av det mörkare slaget var, sett ur en fondsparares perspektiv, bättre än sitt rykte. I handen håller du ännu ett fullspäckat nummer av vårt uppskattade magasin INVSTR. Passa på och läs lite mer om Sverigefonden som är lågt värderad även efter fjolårets uppgång. Aktie-Ansvar ägs av Garantum och på sidan 9 möter du Garantums grundare Anders Sandberg. Anders berättar om de nyheter som snart implementeras i Peritus fonden som aktivt förvaltas i strukturerade produkter. Allt fler sparare letar efter alternativa fonder som har låg samvariation med traditionella aktie- och räntefonder. På sidorna kan du lära dig mer om IPM som förvaltar hedgefonden Graal Kvanthedge på vårt uppdrag. Trots all turbulens i fjol stod Graal Kvanthedge för en fin prestation när fonden steg hela 11,. Vår Risk Manager Linn Areskoug tipsar om hur du med hjälp av Graal Kvant hedge kan öka avkastningspotentialen i ditt fondsparande samtidigt som du sänker risken. Slutligen vill jag återigen påminna om att de förändringar som införts i vår trotjänare Graal har gett ett gott resultat, vilket gjort att fjolåret påminde om Graals fornstora dagar. KRÖNIKA: Världens börser trotsade all oro...4 Trots alla mörka rubriker var 2012 ett mycket bra år för våra fondsparare...6 Sverigefonden: fortfarande lågt värderad...8 hallå där! Anders Sandberg, grundare av Garantum.9 Graal Kvanthedge tjänar pengar när fundamenta styr Graals fjolår påminde om fornstora dagar Aktiefonder Sverigefonden Europafonden FondSelect Global Multistrategi- och hedgefonder Graal Total Graal Total 2xL Graal Aktiehedge Graal Kvanthedge Graal Trendhedge Graal Marknadsneutral Graal Graal Offensiv Peritus Räntefonder INVSTR nummer Avkastningsfonden Ett av Sveriges äldsta fondbolag Personerna bakom dina pengar Etiska placeringar Premiepensionsvalet Ägarpolicy Aktie-Ansvar och rådgivningslagen Derivathandel Skatteregler Bra att veta om fondförvaltning Anmälningsblankett juridisk person Anmälningsblankett privatperson K Förvaringsinstitut Fondernas tillgångar förvaras hos Skandinaviska Enskilda Banken, Sergels Torg 2, Stockholm. Tillsynsmyndighet Svenska Finansinspektionen. Revisorer Auktoriserad revisor är Anna Peyron, Ernst & Young AB, Box 7850, Stockholm. Viktigt om Årsrapporten 2012 På kan du ladda ned fondernas årsberättelse med varje fonds samtliga värdepappersinnehav, balans- och resultaträkning, fler nyckeltal etc. Stefan Nilsson marknadschef Besök vår nya webbplats

3 England (FTSE) 5,8% Kina (Shanghai) 3,2% Utveckling 2012 världens börser i lokala valutor Indexutveckling 2012 i lokala valutor 2, 1,4% Avkastningsfondens ränteavkastning DAX 2 Tyskland NIKKEI 2 Japan HANG SENG 2 Hongkong S&P MSCI WORLD Världsindex SAX 12% Sverige RTS 11% Ryssland FTSE England SHANGHAI Kina Spanien Italien Grekland 1 Världsindex (MSCI World) Svenska börsen 12% (SAX) 2% Globala hedgefonder (HFRX GLOBAL HEDGE FUND INDEX) 1% Svenska obligationer (OMRX-TBOND) Råvaruindex (DOW JONES-UBS COMMODITY INDEX) Svenska statsskuldväxlar (OMRX-TBILL) -1% BAnkernAS GENOMSNITTLIGA INLÅNINGSRÄNTA 2012 enligt statistiska centralbyrån. ÅRSKRÖNIKA 2012 JAN Världens börser trotsade all oro VÄRLDSINDEX JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC Med år 2012 i backspegeln är det nog många av oss som pustar ut och hoppas att det nya året ska bli bättre än det gamla. Den europeiska skuldkrisen fortsatte att dominera nyhetsflödet och de positiva nyheterna var lätträknade. Och om situationen i Europa från tid till annan såg ut att stabiliseras bidrog de amerikanska politikerna med nya orosmoment. Under hösten försvagades sedan konjunkturen och även Sverige drogs djupare in i krisen. När tidningarna fylls med varsel och nedskärningar är det både förklarligt och förståeligt att vi alla hänger lite med huvudet. Det allmänna stämningsläget tend erar också att påverka hur vi uppfattar och tolkar verkligheten. Av den anledningen har nog många missat att 2012 faktiskt blev ett tämligen bra år för oss fondsparare. Trots ekono m- isk oro steg de flesta aktiemarknader i världen med 10-30% vilket många inte har tagit till sig. Av Aktie-Ansvars fonder steg 11 av 13 i värde och de flesta gjorde det rejält vilket du kan läsa mer om på nästa uppslag. Vår framtid är i händerna på politiker Ett tema som genomsyrade fjolåret är onekligen hur mycket våra politiker och myndigheter har påverkat, och fortsätter påverka, marknaden. Västvärldens öppna samhälle, där den fria marknaden ska avgöra vilka företag som är framgångsrika eller inte, känns alltmer avlägsen. Den inom ekonomisk teori osynliga handen som ska fördela kapitalet mellan olika sektorer för samhällets största nytta är inte längre vare sig osynlig eller speciellt diskret. Såväl politiker som centralbanker gör numera sitt bästa för att peka ut rätt riktning. Politikerna dirigerar via skatter och regleringar och centralbankerna via räntan och sedelpressen. Detta är förvisso inget nytt utan brukar inträffa vid varje ekonomisk kris. Nytt för denna gång är Den inom ekono misk teori osynliga handen som ska fördela kapitalet mellan olika sektorer för samhällets största nytta är inte längre vare sig osynlig eller speciellt diskret. snarare storleken på pekpinnarna. Aldrig förr har budgetunderskotten varit så stora och aldrig förr har centralbankerna agerat så kraftfullt. Inte bara räntorna har sänkts i hopp om att tillväxten ska ta fart utan centralbankerna har även bistått marknaden med pengarna som ska investeras. Och detta i ett statsfinansiellt ansträngt läge från början. Hittills är det dock centralbankerna som gjort de största insatserna. Summorna som centralbankerna stimulerat med är svåra att greppa. Exempelvis uppgår amerikanska centralbankens innehav av amerikanska statsobligationer idag till ofattbara miljarder kronor. Centralbankerna kan i slutänden ändå bara lindra och möjligtvis fördröja ekonomiska skeenden. Den verkliga makten ligger givetvis hos politikerna. Därmed kommer vi inom en överskådlig framtid att vara beroende av våra politiker på ett sätt som vi aldrig tidigare varit. Lättnader positivt men konsekvenserna svåröverskådliga Stimulansernas syfte är naturligtvis att stödja ekonomin tillräckligt tills tillväxten tar fart. Även om intentionerna är goda kan konsekvenserna vara svåröverskådliga. Helt enkelt för att det aldrig tidigare har genomförts stimulanser av denna storlek. Vi saknar hist oriska referenser och befinner oss på okänt vatten. Den klassiska faran är att stimulera för kraftigt vilket leder till alltför hög inflat ion längre fram. En annan konsekvens är att marknadskrafterna och historiska samband sätts ur spel när centralbankerna agerar. Ett bra exempel på detta är vad som hänt på såväl aktie-, obligations- som råvarumarknaden sedan finanskrisens början. Normalt brukar aktiemarknaden och obligationsmarknaden röra sig i motsatt riktning. Om en högkonjunktur var i annalkande brukade börsen stiga i hopp om högre vinster. Aktier steg alltså i värde. Samtidigt började obligationsmarknaden oroa sig för inflation och ränto r- na steg. Obligationer sjönk alltså i värde. Råvaror, som exempelvis guld, reagerade mest på olika typer av kriser och rörde sig därför tämligen oberoende av såväl aktiesom obligationskurser. 4 Uttrycket den osynliga handen myntades i mitten av talet av nationalekonomins grundare Adam Smith. Det kallade han den goda kraft som leder fritt konkurrerande företag på privatfinansierade marknader till det allmännas bästa. Sedan centralbankerna börjat stimulera genom gigantiska obligationsköp har situationen förändrats. När centralbankerna köper obligationer i sådana mängder och utan vanliga avkastningskrav sätts marknadens funktion ur spel och historiska samband bryter samman. Det har fått till följd att allt flera tillgångklasser, såsom aktier, obligationer och råvaror, rör sig i samma riktning. Om någon (dvs centralbankerna) köper obligationer pressas räntan ned och obligationer stiger i värde. Då framstår kanske aktier som en bättre investering och börsen stiger. Samtidigt kan de låga räntorna leda till inflationsoro vilket pressar upp guldpriset. På det här sättet kommer dessa marknader att röra sig i samma riktning. Detta kan tyckas vara ett litet problem men som portföljförvaltare eller sparare investerar man olika andelar i olika tillgångar just för att kontrollera risken. Men om alla traditionella tillgångsslag rör sig likadant blir det omöjligt. Det gör det lätt att underskatta den totala risken man utsätter sig för då många modeller bygger på historiska antaganden om samvariation mellan tillgångsslag. Samband som just nu inte finns på grund av centralbankernas agerande. Lösningen heter diversifiering För att skydda sig mot de nya risker som stimulanserna fört med sig är diversifiering det enda alternativet. Som sparare måste man säkerställa att man i sin portfölj även investerat i tillgångar som inte rör sig åt samma håll som de traditionella tillgångslagen. Här spelar hedgefonder en stor roll då många rör sig helt oberoende av olika marknader. I en värld där centralbankerna delvis satt marknadskrafterna ur spel är det ett enkelt sätt att skydda sig mot marknadsrisken. Genom att komplettera sitt sparande med en eller flera hedgefonder kan många uppnå en bättre riskjusterad avkastning och sova lite lugnare om natten. För att nå långsiktig framgång som sparare måste man i p erioder av osäkerhet undvika de största farorna utan att göra avkall på avkastningen. Här är vi övertygade om att hedgefonder kommer få en större betydelse framöver vid sidan av sparandet i traditionella aktie- och räntefonder. Skatten ändras Varje år har flera av våra fonder gett en utdelning. Detta har skett för att undvika dubbelbeskattning. Utdelning kan låta som något bra men eftersom alla privatpersoner betalar skatt tillfaller endast 70% av utdelningen spararen via återinvestering. Nu har emellertid riks - dagen förändrat Som sparare måste man säker - ställa att man i sin portfölj även investerar i tillgångar som inte rör sig åt samma håll som de traditionella tillgångslagen. skattelagstiftningen, vilket medför att fonderna inte längre kommer att ge någon utdelning. Därmed belastas inte din investering med någon utdel ningsskatt utan hela ditt kapital kommer istället att arbeta vidare. Vill du diskutera ditt sparande eller behöver hjälp är du varmt välkommen att ringa oss. på

4 Trots alla mörka rubriker var 2012 ett mycket bra år för våra fondsparare I fjol kände sig nog de flesta fondsparare lite plågade av alla trista nyheter från den finansiella arenan. Tidningarna fylldes mestadels av svarta rubriker och negativ rapportering från världens olika hörn. Året präglades som bekant av ekonomisk och politisk turbulens i Europa och i etsade sig begreppet budgetstup (fiscal cliff) fast. Med det i bakhuvudet känns det trevligt att vi på Aktie-Ansvar kan rapportera följande glädjeämnen till våra kunder: 11 av våra fonder tjänade pengar och steg i värde under året. Våra aktiefonder steg 10-1 med Sverigefonden i topp. Bland våra hedge- och multistrategifonder steg sju av våra fonder trots all turbulens och för fem av dem blev avkastningen mer än med Graal Kvanthedges 11, som bästa hedgefond. Vår Avkastningsfond utnyttjade nya möjligheter på räntemarknaden och gav 2, i trygg och stabil avkastning. 1 10% 0% Sverigefonden Europafonden Aktiefonder FondSelect Global Sverigefonden Den svenska börsen utvecklades positivt sett på helåret vilket givetvis Sverigefonden drog nytta av. Tror du på goda börsår framöver ser Sverigefonden mycket intressant ut med dess relativt låga värdering. Läs mer på sidorna 8 och 14. Europafonden Europafonden undvek de skuldsatta länderna i Sydeuropa och koncentrationen till norra Europa fick fonden att utvecklas klart bättre än sitt jämförelseindex. Läs mer på sidan 15. FondSelect Global Vår globala fond-i-fond visade lyskraft och gav en fin värdestegring då de flesta av världens börser steg under året. Läs mer på sidan 16. Graal och Graal Offensiv De förvaltningsförändringar som implementerades under 2011 har fått positivt genomslag och Graals avkastning på 6,0% åstadkoms med ett lågt risktagande under året. Fonden steg alla månader utom en. Graals fina utveckling fick den belånade Graal Offensiv att gå upp med 8,4%. Läs mer på sidorna 12, 23 och 24. Graal Kvanthedge Graal Offensiv Peritus Graal Aktiehedge Graal Graal Marknadsneutral Alternativa fonder Graal Total och Graal Total 2xL Multistrategifonden Graal Total visade en liten uppgång där framför allt de tvära kasten på finansmarknaderna och avsaknaden av tydliga trender höll tillbaka avkastningen. Den belånade Graal Total 2xL backade något på helåret. Läs mer på sidorna 17 och 18. Graal Kvanthedge Fondens fundamentala modellstyrda strategi fick god belöning och Graal Kvanthedge steg rejält och då särskilt under andra halvåret. Läs mer på sidorna 10,11 och 20. Graal Aktiehedge Precis som för originalfonden Graal åstadkoms avkastningen på 6,8% med ett lågt risktagande och alla månader utom en innebar positiv och stabil avkastning. Läs mer på sidan 19. Graal Marknadsneutral Fonden gav en uppgång på 1,0% vilket är lägre än förväntat, dock var det bättre än de flesta andra marknadsneutrala aktiestrategierna. Läs mer på sidan 22. Graal Total Graal Total 2xL Graal Trendhedge Avkastningsfonden Räntefond Graal Trendhedge Fonden gynnas av stabila trender på världens olika tillgångsslag men tyvärr var 2012 ett år av det mer sällsynta slaget då avsaknaden av tydliga pristrender var stor och fonden backade därför 4%. Läs mer på sidan 21. Peritus Väl valda strukturerade produkter fick fonden att dra stor nytta av den goda börsutvecklingen över världen. Nu införs även förändringar i fonden som ser spännande ut för framtiden. Läs mer på sidorna 9 och 25. Avkastningsfonden Genom att utnyttja nya möjligheter på räntemarknaden och placera i räntebärande värdepapper med rörlig ränta, så kallade FRN (Floating Rates Notes) drog Avkastningsfonden ifrån sitt jämförelse index rejält och fonden är ett allt hetare alternativ till bankräntan. Läs mer på sidan

5 Sverigefonden är fort farande lågt värderad p/e-tal Direktavkastning Börsvärde/eget kapital (p/b-tal) 13,8 13,2 11,8 4% 198% 180% 14 Hallå där... fem snabba frågor till Anders Sandberg, grundare av Garantum Börsen (snitt senaste 10 år) Börsen (årsskiftet) Sverigefonden (årsskiftet) Börsens p/e-tal, dvs hur bolagens vinster värderas, är nu lägre än historiska snittet. Sverigefondens p/e-tal är än lägre. Börsen (snitt senaste 10 år) Med en uppgång på 15,4% var Sverigefonden den av våra fonder som gick allra bäst Nu talar mycket för att svenska börsen och därmed Sverigefonden kan gå fortsatt bra. Detta gäller särskilt om den ekonomiska och politiska turbulensen lägger sig och konjunkturen kan överraska i positiv riktning. Börsen (årsskiftet) Sverigefonden (årsskiftet) Börsens direktavkastning, dvs bolagens förmåga att ge aktieutdelning, är nu högre än historiska snittet. Sverigefondens direktavkastning är än högre. Börsen (snitt senaste 10 år) Sverigefondens förvaltare Lars-Erik Lund gren hittar värderingsstöd (se graferna ovan) som indikerar en fortsatt god börs. Tittar vi på klassiska nyckeltal som p/e-tal, direkt - avkastning samt hur bolagens egna kapital är värderat är börsen idag lägre värderad än vad den varit historiskt, säger Lars-Erik Lundgren. Och eftersom vi har en värdeorienterad inriktning på vår förvaltning ser dessa nyckeltal ännu bättre ut för vår Sverigefond. Jag tror att börsen, och därigenom Sverigefonden, står högre om ett år även om resan dit inte blir spikrak. Lars-Erik Lundgren Huvudansvarig för förvaltningen av Sverigefonden sedan Börsen (årsskiftet) Sverigefonden (årsskiftet) Börsen värderar nu bolagens egna kapital lägre än det historiska snittet. För Sverigefonden är det än lägre. Hej där Anders, vem är du? Jag började arbeta med strukturerade produkter 1994 och var länge chef för avdelningen Strukturerade Produkter hos Erik Penser Fondkommission AB grundade jag Garantum och vi är en av de största aktörerna på den marknad där vi är helt specialiserade strukturerade placeringar förvärvades fondbolaget Aktie-Ansvar tillsammans med dess ledning. Jag har även varit med i Peritus förvaltningsråd sedan fondens start. Peritus startade 2006, hur har marknaderna och fonden gått sedan dess? Peritus är en fond som aktivt förvaltar sina pengar i strukturerade produkter, ett investeringsalternativ som blivit allt mer populärt de senaste åren. Målet med Peritus är att ge aktieliknande avkastning i goda börstider samtidigt som fonden ska hålla emot i tider av börsnedgång. Sedan Peritus start är världsindex, MSCI World i SEK, back hela -1 medan Peritus hållit emot bra och begränsat nedgången till -4%. Finansinspektionen har godkänt nya fondbestämmelser vilket innebär att ni implementerar förändringar den 1 april i Peritus, vilka är dessa? Tidigare har Peritus bara fått investera i kapitalskyddade strukturerade produkter. Nu får vi äntligen ett friare mandat och kan även placera i så kallade autocalls vilket gör att vi kan dra nytta av de olika förutsättningar som uppstår på marknaden för strukturerade produkter. Samtidigt som dessa förändringar implementeras passar vi på att gå från månatlig till daglig handel i fonden. Vi sänker även minsta sparbelopp från kronor till kronor. Vad är en autocall och hur kan dessa gynna Peritus? Typiskt för en autocall är att placeringen ger en avkastning som är fastställd i förväg och som erhålls oberoende av en stigande marknad. Det finns ibland även utrymme för nedgångar utan att det påverkar avkastningen eller investerat kapital. För Peritus del bidrar autocall med att investeringsinriktningen kan ge avkastning i såväl stigande som fallande marknad. Hur gick Peritus 2012 och vad ska fondspararna förvänta sig framöver, är det läge att gå in nu? Under förra året gick fonden upp med drygt 8%. Marknaden kommer framöver att präglas av en högre grad av osäkerhet än normalt. En in ves t erare gör därför klokt i att positionera sig för en osäker börs, men ska heller inte glömma att det finns en klar uppsida ifall den politiska oron lägger sig. Under rådande marknadsförut sätt ningar kan det självklart kännas svårt att ta rätt investeringsbeslut, men med fonden Peritus får man faktiskt en färdigpaketerad förvaltning som tar höjd för att allting kan hända. NYHET FRÅN 1 APRIL PERITUS En fond med aktiv förvaltning i strukturerade produkter Nu även med autocalls daglig handel minsta sparbelopp 1000 kronor 8 9

6 Graal Kvanthedge tjänar pen gar när fundamenta styr 2012 års bästa hedgefond med en uppgång på 11, Trots all oro och tvära kast på världens finansmarknader stod Graal Kvanthedge för en fin prestation i fjol då fonden steg med 11,. Det förtjänar att vi tar oss en närmare titt på fondens strategi och de ansvariga förvaltarna på IPM. Aktie-Ansvar har ett partnerskap med internationellt 100% erkända IPM Informed Portfolio Management AB som förvaltar Graal Kvanthedge på vårt uppdrag. IPM grundades 1998 och förvaltar cirka 40 miljarder kronor åt några av Europas största och mest sofistikerade institutionella investerare. IPM har vunnit flera internationella utmärkelser genom åren för sin framgångsrika förvaltning utsågs de till Quant Provider of the Year vid Global Pension Awards i London. Vid Global Pension Awards 2011 utsågs IPM till Hedge Fund Manager of the Year. 50% Graal Kvanthedge är en systematisk makrofond som styrs av en kvantitativ modell som utgår från ekonomisk teori. Modellen är baserad på fundamental information vars syfte är att bestämma den lämpligaste tillgångs allokeringen över tiden. Förvaltarna har, genom grundlig forskning, identifierat ett antal faktorer som beskriver skeenden som kan få priser att avvika från korrekt värdering och skeenden som kan få priser att återgå till rätt värdering. Utifrån detta tar förvaltarna långa samt korta positioner i likvida värde papper på de globala aktie-, ränteoch valutamarknaderna. Fonden passar dig som söker ett altern a- tiv till dina ränte- och aktiefonder. Det främsta argumentet för att ha en del av sitt sparande i Graal Kvanthedge är att fonden historiskt har låg samverkan med klassiska tillgångslag aktier och räntor. IPM:s förvaltningsresultat de senaste 10 åren Avkastning totalt 134% Genomsnittlig årsavkastning Standardavvikelse 12% 134% Vad betyder detta? Jo, fonden har över tid inte rört sig enligt samma mönster som ränte- och aktiefonder. Det innebär att Graal Kvanthedge är ett tredje ben att stå på i ditt fondsparande. Graal Kvanthedge är en av de fonder som ingår i multistrategifonden Graal Total. Du väljer själv om du vill spara direkt i Graal Kvanthedge eller i Graal Total. är kronor och båda fonderna är dagligt handlade. Vi rekommenderar att du sparar minst fem år i fonden. Holland Frankrike Tyskland Sverige Italien Nya Zeeland Spanien Hong Kong Börser Australien England Lång position Fonden tjänar på värdeuppgång Kort position Fonden tjänar på värdenedgång Storbritannien Valutor Australien Euroland Sverige Japan Schweiz Kanada Kanada Japan GRAAL KVANT HEDGE England Obligationer Tyskland Japan Sverige Australien Kanada Tillgångsklasser Globala aktier Globala obligationer 0% Graal Kvanthedge är uppdelad i fyra delmodeller varav tre delmodeller börser, obligationer och valutor är marknadsneutrala, dock ej delmodellen tillgångsklasser. Så här var fondens olika delmodeller placerade vid årsskiftet. Höj avkastningen och sänk risken i ditt sparande Fördelar med Graal Kvanthedge som har låg samvariation med andra fonder Genom att sprida riskerna och även spara i en fond som inte samvarierar med den övriga sparportföljen vinner du två fördelar: 1. Du ökar avkastningspotentialen. 2. Du sänker risken. Låt mig ta ett praktiskt exempel. Graal Kvanthedge är en hedgefond där samvariationen, eller korrelationen 1, är nära noll med exempelvis världens aktiemarknader i ett långsiktigt sparande. Grafen visar hur ditt spar ande i en global aktiefond de senaste tio åren hade förändrats om du även hade placerat en del av dina pengar i Graal Kvanthedge. Med Graal Kvanthedge har du både ökat avkastningen och sänkt risken på ditt sparande de senaste tio åren. Fonden har även varit ett effektivt skydd vid flera börsnedgångar, exempelvis 2007 och Linn Areskoug Linn är Risk Manager på Aktie-Ansvar. 100% 50% 0% Portfölj Avkastning Risk/standardavvikelse 50% världsindex + 50% Graal Kvanthedge 7 världsindex + 2 Graal Kvanthedge 10 8, 7 9,2% 100% världsindex 54% 11,4% 1 Korrelation antar alltid ett värde mellan +1 (perfekt positivt samband) och -1 (perfekt negativt samband). Värdet 0 visar att det inte finns något samband mellan tidsserierna (exempelvis mellan två fonder eller mellan en fond och ett index) och är önskvärt när det gäller att bygga väldiversifierade fondportföljer

7 Graals fjolår påminde om fornstora dagar en ny verk Graals Graals avkastning avkastning lighet genomfördes under förändringar i Graals förvaltning som fick fullt genomslag i fjol. Genom aktiv förvaltning både på ränte- och aktiesidan kan förvaltarna välja det tillgångsslag som ser mest sedan sedan fondstart fondstart sedan sedan förändringar förändringar år 2012 år 2012 oktober oktober intressant ut för tillfället. juli 2002juli 2002 infördesinfördes FÖR ATT MÖTA Var tid har helt enkelt sina möjligheter. Resultatet har inte låtit vänta på sig och Graal steg år 2012 med 6,0% till ett lågt risktagande. Graals utveckling fick den be lånade Graal Offensiv att stiga med 8,4%. Uppdelningen i förvaltningen av Graal mellan de båda förvaltarna Peter Dombos och Stefan Carlenius ger en tydlig ansvars fördelning. Av den årliga avkastningen kom drygt 4% från ränteförvaltningen och resten från aktiesidan. Särskilt lyckosamt var fondens investeringar i så kallade FRN (Floating Rates Notes). I fjol backade börsen fem av årets tolv månader. Graal lyckades parera de flesta nedgångarna och steg elva månader, enda månaden med negativ avkastning kom i maj. Fondens risk mätt i standardavvikelse var under året så låg som 2,0% vilket fick den riskjusterade avkastningen, Sharpe kvoten, att summeras till höga 2,4. Nya Graal symboliseras av tre ord; ny tänkande, aktivitet och stabilitet. Graals Graals risk/standardavvikelse risk/standardavvikelse 4% 4% 2% 2% sedan sedan fondstart fondstart sedan sedan förändringar förändringar juli 2002 juli 2002 infördes infördes oktober oktober år 2012 år 2012 Förändringar i Graal Sedan oktober 2011 har tre för bättringsåtgärder implementerats i vår hedgefond Graal. TYDLIG ANSVARSFÖRDELNING Peter Dombos ansvarar för aktie förvaltningen och exponeringen mot börsen. Stefan Carlenius ansvarar för ränte förvaltningen. ÖKAD BÖRSAKTIVITET Med Peter Dombos erfarenhet får Graal möjlighet att mer aktivt variera börs exponeringen utifrån varje givet mark nads läge. Graal har även koncentr erat aktieportföljen till färre innehav. NYA RÄNTEMÖJLIGHETER Räntemarknaden för företags obligationer och så kallade FRN (Floating Rates Notes) erbjuder Graal m öjligheter till ökad avkastning som vi mer aktivt kan dra nytta av i ränte förvaltningen. 4 Stefan Carlenius och Peter Dombos 12

8 Sverigefonden Europafonden svenska börsen vände upp efter fjolårets nedgång då viss optimism åter vunnit mark hos placerarna. Nu finns allt fler pusselbitar på plats för att även 2013 ska bli ett bra börsår vilket kommer att gynna Sverigefonden. Sverigefonden steg under året med 15,4% samtidigt som Stockholmsbörsen inklusive utdelningar, SIX PRX -index, steg 16,. De senaste tio åren har Sverigefonden stigit 17. Fondens risknivå, mätt som standardavvikelse, har uppgått till 17,. SIX PRX-index har samtidigt stigit 23 till en stand ardavvikelse på 18,. Viktiga händelser under året UPPDATERAT /Calle Börsen inledde 2012 med stigande kurser. Optimismen var påtaglig sedan den europeiska centralbanken genomfört stimulansåtgärder riktade till bankerna. Därmed försvann en del av risk erna som länge hängt över det euro peiska banksystemet. Euforin lade sig dock och uppgången tappade fart sedan den underligg ande ekonomin inte visade några tecken på förbättring. När sedan utfallet i det grekiska valet inte föll mark naden i smaken tilltog oron och kurserna sjönk. Nu drogs även Spanien och Italien in i krisen med kraft igt stigande räntor som följd. Under sommaren lyckades sedan EU ta flera viktiga beslut angående stöd till såväl länder som banker. Med denna pusselbit på plats meddelade sedan Europas centralbankschef Mario Draghi att ECB skulle göra vad som kräv - d es för att försvara euron. Trots att konjunkturen under senare delen av året mattades och oron för den amerikanska budgetsituationen tilltog fortsatte börserna uppåt. Sverigefonden har under det första halvåret haft en försiktig riskprofil. Fonden har därmed sökt stabila bolag som oberoende av konjunkturen ändå kunnat uppvisa en ENERGI RÅVAROR INDUSTRI KONSUMENTVAROR HÄLSOVÅRD FINANS IT TELEKOM KASSA god potential. Detta för att balansera den osäkra ekonomiska situationen 60 i omvärlden. Av den anledningen har fonden haft en övervikt inom finanssektorn på bekostnad av i huvudsak 40 verkstadssektorn. I samband med att 20 oron åter tilltog under tidig sommar föll verkstadsaktier och nådde åter en nivå där avkastningspotentialen bedömdes attraktiv. Fonden valde därför att 0 öka sitt innehav av verkstadsaktier. -20 Under hösten har sedan risknivån åter dragits ner något sedan konjunkturen -40 mattats avsevärt. Fonden har under året dragit nytta av att övervikta finansbolag som utvecklades till bästa sektor på Stockholmsbörsen. Även vår undervikt inom konsumenttjänster bidrog till utvecklingen. Sektorn olja och gas tyngde däremot utvecklingen. Även under innevarande år kommer de ekono m- iska nyheterna att präglas av skuldkrisen. Trots betyd ande framsteg finns mycket kvar att göra. Då centralbankerna avvärjt den akuta krisen flyttas fokus nu till våra politiker som måste visa en trovärdig väg ut ur krisen. Samtidigt fortsätter :s ekonomi att förbättras. Hus priserna har nu vänt upp igen vilket är betydelsefullt för såväl hushåll som banker. Om det är uthålligt eller inte återstår att se men det betyder mycket för sentimentet. Även den kinesiska ekonomin verkar åter ta fart efter ledarskapsskiftet under partikongressen i november. Därmed finns många pusselbitar på plats för att 2013 ska inledas med stigande kurser vilket gynnar Sverigefonden. 2 34% 17, 18, 1 21% Viktiga fakta om Sverigefonden Strategi: En aktivt förvaltad aktiefond på Stockholmsbörsen med värdeorienterad inriktning som huvudsakligen grundar sig på fundamental analys. Ansvarig förvaltare: Lars-Erik Lundgren, Aktie-Ansvar AB. Fondstart: 1 januari 1992 Fondförmögenhet: Mkr Engångsinsättning: 500 kr Autogiro: 500 kr Bankgiro: SEB-konto: l fonden handlas varje bankdag Banker och försäkringsbolag: Avanza, Handelsbanken, ICA-Banken, Movestic, Nordnet, Skandia, Swedbank. Övriga: PPM, ANEA, Carnegie, Fondmarknaden.se, Garantum, Maxfonder.se, MFEX, OMX Nasdaq, SAXO. PPM Fondnummer: ISIN-kod: SE % 2 Fast förvaltningsavgift: 1,4% per år FONDEN -40% -3 48% 5 17 SIX PRX-INDEX % -14% SNITT TOTALT allt mer positiva framtidsutsikter att lösa den pågående europeiska skuldkrisen och därigenom för konjunkturen fick Europas börser att klättra uppåt och då särskilt mot slutet av året. Uppgången leddes av börserna i norra FONDEN Europa Totalavkastning/år vilket gynnade Europafonden. 7 Standardavvikelse 19,6 60 Europafonden steg under året med 11, 50 samtidigt som europaindex inklusive utdelningar, 40 STOXX Europe 50 Net i SEK, 30 steg 9,2%. De senaste tio åren har Europafonden 20 stigit 6. Fondens risknivå, 10 mätt som standard avvikelse, har uppgått till 14,. Europaindex har 0 samtidigt stigit 3 till en standardavvikelse -10 på 13,0%. -20 Viktiga -30 händelser under året Börsen inledde 2012 med stigande kurser. -50 Optimismen var påtaglig sedan den 200 europeiska centralbanken genomfört stimulansåtgärder riktade till bankerna. Därmed försvann en del av risk- erna som länge hängt över det 100 euro peiska banksystemet. Euforin lade sig dock 50 och uppgången tappade fart sedan den underliggande ekon omin inte visade några tecken på förbättring. När sedan utfallet i det grekiska valet inte föll marknaden i smaken tilltog oron och kurserna sjönk. Nu drogs även Spanien och Italien in i krisen med kraft igt stig ande räntor som följd. Under sommaren lyckades sedan EU ta flera viktiga beslut angående stöd till såväl länder som banker. Med denna pussel bit på plats meddelade sedan Europas centralbankschef Mario Draghi att ECB skulle göra vad som krävdes för att försvara euron. Trots att konjunkturen under senare delen av året mattades och oron för den amerikanska budgetsituationen tilltog fortsatte börserna uppåt. Sverige 35,0% Norge 16, Danmark 8, Finland 3, Storbritannien 7,2% Schweiz 9,2% Tyskland 9, Frankrike 5, Kassa 4, SIX-PRX INDEX 24,5 sektor er som hälso vård och telekommunikation över viktats medan råvaror underviktats. Inom den krisdrabbade finanssektorn har innehaven helt koncentrerats utan för kontinentaleuropa. Även under innevarande år kommer de ekonomiska nyheterna att präglas 250 av skuld krisen. Trots betydande framsteg finns mycket kvar att göra. Då 200 centralbank erna avvärjt den akuta krisen flyttas fokus nu till våra polit iker som måste visa en trovärdig väg ut ur krisen. 100 Samtidigt fortsätter :s ekonomi att förbättras. Hus priserna har nu vänt upp 50 igen vilket är betydelsefullt för såväl hushåll som banker. Om det är ut hålligt eller inte återstår att se men det betyder mycket för sentimentet. Även den kinesiska ekonomin verkar åter ta fart efter ledarskapsskiftet under partikongressen i november. Fortsätter denna utveckling kommer således två av de största ekonomierna att fort sätta återhämtningen. Det torde gynna exportberoende ekonomier som Sverige och Tyskland vilket i förlängningen gynnar även Europafonden. NORGE FINLAND Fonden har under året fortsatt koncentrera sig på länder DANMARK som står utanför den direkta STORBRITANNIEN skuld krisen. Istället har investeringarna koncentrerats TYSKLAND till länder och företag som kan FRANKRIKE uppvisa en viss stabilitet men samtidigt dra nytta av de SCHWEIZ stimulansåtgärder som gjorts. Därmed har fonden överviktat länder i norra Europa och till stor del undvikit södra Europa På bransch nivå har stabila KASSA , 13,0% 12% 6 EUROPAFONDEN 3 STOXX EUROPE 50 NET (SEK) 32% 2 14% -40% 12% -32% 3 4% 2% 20% -10% - - Viktiga fakta om Europafonden Strategi: En aktivt förvaltad aktiefond som placerar i företag noterade på de större europeiska börserna med värdeorienterad inriktning som huvudsakligen grundar sig på fundamental analys. Ansvarig förvaltare: Stefan Carlenius, Aktie-Ansvar AB. Fondstart: 20 juni 2000 Fondförmögenhet: 53 Mkr Engångsinsättning: 500 kr Autogiro: 500 kr Bankgiro: SEB-konto: l fonden handlas varje bankdag Banker och försäkringsbolag: Avanza, Handelsbanken, Nordnet, Swedbank. Övriga: PPM, ANEA, Fondmarknaden.se, Garantum, Maxfonder.se, MFEX, OMX Nasdaq, SAXO. PPM Fondnummer: ISIN-kod: SE Fast förvaltningsavgift: 1,4% per år SNIT 14 15

9 AL AKTIEHED GRAAL MARKNADSNEUTRAL FondSelect Global Graal Total den globala börsuppgången leddes av stora länder som och Tyskland samt även de nordiska länderna. Allt sammantaget kunde FondSelect Global visa lyskraft och dra nytta av den globala börsutvecklingen. FondSelect Global steg under året med 10, samtidigt som världsindex inklusive utdelningar, MSCI World Net i SEK, steg 9,0%. De senaste tio åren har Fond- Select Global stigit 9. Fondens risknivå, mätt som standardavvikelse, har uppgått till 12,8%. Världsindex har samtidigt stigit 52% till en standard avvikelse på 11,4%. Viktiga händelser under året Börsen inledde 2012 med stigande kurser. Optimismen var påtaglig sedan den europeiska centralbanken genomfört stimulansåtgärder riktade till bankerna. Därmed försvann en del av riskerna som länge hängt över det europeiska banksystemet. Euforin lade sig dock och uppgången tappade fart sedan den underliggande ekonomin inte visade några tecken på förbättring. När sedan utfallet i det grekiska valet inte föll marknaden i smaken tilltog oron och kurserna sjönk. Nu drogs även Spanien och Italien in i krisen med kraftigt stigande räntor som följd. Under sommaren lyckades sedan EU ta flera viktiga beslut angående stöd till såväl länder som banker. Med denna pusselbit på plats meddelade sedan Europas centralbankschef Mario Draghi mycket för sentimentet. Även den kinesiska ekonomin verkar åter ta fart efter FONDSELECT att ECB skulle göra vad som krävdes för Summa Sverige 31,0% att försvara Summa övriga euron. Europa Trots att konjunkturen UPPDATERAT ledarskapsskiftet /Calle under partikongressen 15,0% under senare delen av året matt- i november. Därmed finns många pussel- ades Summa och Asien oron 13, för den amerikanska bitar på plats för att 2013 ska inledas Summa 27, budgetsituationen Summa Global tilltog 10,0% fortsatte börserna med stigande börskurser vilket skulle Kassa uppåt. 2, I Japan ledde ett regerings- gynna FondSelect Global. Med fondens byte till rena börsrallyt sedan den nya allok ering är vi redo att dra nytta av en ledningen lovat kraftiga stimulanser. fortsatt återhämtning. EUROPA GLOBAL Fonden har under året fortsatt att kon cent r era sig på marknader som inte direkt berörs av Europas skuldkris. Fondens tonvikt har varit Sverige som utvecklats väl och är den marknad som bidragit mest till uppgången. Även fondens placering i Ryssland, via East Capital Ryssland, steg mer än världsindex och bidrog således. Fondens innehav i Skagens Kontiki steg något mindre 250 än världsindex och tyngde därmed 200 utvecklingen jämfört med index även om den bidrog till uppgången. Under året har flertalet affärer gjorts för att balansera 100 portföljen. Även under innevarande år kommer de ekonomiska nyheterna att präglas av skuldkrisen. Trots betydande framsteg finns mycket kvar att göra. Då centralbank erna har avvärjt den akuta krisen flyttas fokus nu till våra politiker som måste visa en trovärdig väg ut ur krisen. Samtidigt fortsätter :s ekonomi att förbättras. Huspriserna har nu vänt upp igen vilket är betydelsefullt för såväl hushåll som banker. Om det är uthålligt eller inte återstår att se men det betyder KASSA KINA ,8% 11,4% 11% 9 FONDSELECT GLOBAL 52% MSCI WORLD NET (SEK) 3 31% 1 10% -28% -38% 3 20% 12% -11% 10% Viktiga fakta om FondSelect Global Strategi: En global fond-i-fond, dvs den placerar i olika fondbolags fond er, huvudsakligen i aktiefonder men även ränte- och hedgefonder. En väl avvägd allokering avseende både tillgångsslag och marknader är centrala begrepp i fondens investeringsfilosofi. Ansvarig förvaltare: Stefan Carlenius och Lars-Erik Lundgren, Aktie-Ansvar AB. Placeringsråd: Magnus Eidvall och Jonas Irnell, Humle Kapitalförvaltning AB, ingår. Fondstart: 28 juni Fondförmögenhet: 61 Mkr FÖRSTA insättning: kr Påföljande insättning: Valfritt Bankgiro: SEB-konto: Banker och försäkringsbolag: Handelsbanken, Nordnet. MFEX, OMX Nasdaq. ISIN-kod: SE % l fonden handlas varje månadsskifte Fast förvaltningsavgift: 0, per år Prestationsbaserad förvaltningsavgift: 20% av avkastningen som överstiger MSCI världsindex i SEK. 7 SNITT TOTALT politikers nyckfulla agerande och stimulanser från världens centralbanker skapade utmanande villkor för många av världens hedgefonder. De tvära kasten på marknaderna begränsade avkastningen för Graal Total. Totalavkastning/år Standardavvikelse 19,6 Graal Total steg under året med 0, 40 samtidigt som HFRX Global Hedge Fund Index steg 3,. De senaste tio åren har 25 Graal Total, pro forma fram till 1 oktober , stigit 90%. Fondens risknivå, mätt 10 som standardavvikelse, har uppgått till 5,0%. HFRX Global Hedge Fund Index har samtidigt stigit 18% till en standardavvikelse på 6,0% Viktiga händelser under året Året präglades av fortsatt osäkerhet med tvära kast på världens finansmarknader som följd. Riskaptiten ändrades 200 från en månad till en annan, ofta påverkad av politiska beslut kopplade till den europeiska skuldkrisen eller det amerikanska 100 budgetstupet. Detta skapar ett klimat som är utmanande även för världens hedge strategier. Året inleddes 50 i positiva tongångar där riskfyllda tillgångar, exempelvis aktiemarknaden, % steg BÖRSEN i värde påeldade av goda konjunktur RÄNTOR utsikter. Under våren bytte ekonom- % isk data skepnad och i kombination med att den europeiska krisen eskalerade backade aktiemarknaden snabbt och räntor nådde rekordlåga nivåer. Andra halvåret gick i mer positiva tongångar. Riskerna för ett eurohaveri minskade tydligt, den amerikanska centralbanken var åter aktiv med kvantitativa lättnader och det rapporterades en del positiv makrodata från världens olika hörn. Tre av Graal Totals underliggande strategier visade en positiv utveckling under året. Graal Kvanthedge noterades för en avkastning på 11,, Graal Aktiehedge TYP AV FOND MULTISTRATEGIFOND FONDER % GRAAL KVANTHEDGE % GRAAL TRENDHEDGE % GRAAL MARKNADSNEUTRAL % GRAAL AKTIEHEDGE FONDEN 7 SIX-PRX INDEX 24,5 6,8% och Graal Marknadsneutral 1,0%. Avsaknaden av tydliga trender fick däremot Graal Trendhedge att backa med 4,0%. Den 15 mars adderades Graal TMT Hedge till Graal Total. Avkastningen levde inte upp till de långsiktiga förväntningarna och Graal Total sålde därför sitt innehav i Graal TMT Hedge den 4 december efter att fonden backat 1. Den senaste tidens politiska beslut ger hopp om en något lugnare och stab ilare utveckling på världens finansmarknader. När marknaderna slutar att kastas fram och tillbaka skapas en bättre miljö även för världens hedgefonder att skapa en attraktiv avkastning. Många av de underliggande Graalfonder som ingår i Graal Total bedömer vi ha goda möjligheter att skapa vinster där en del extrema händelser uppstått i skuldkrisen, exempelvis de % BÖRSEN rekordlåga statsobligationsräntor vi noterar i många länder. Hedgefonder som bygger på fundamentala strategier bör rimligtvis gynnas de kommande åren. Om finansmarknaderna återgår till ett tydligare trendliknande mönster kommer även en fond som Graal Trendhedge att stå inför en mer framgångsrik förvaltningsperiod. Allt sammantaget gör att vi ser mycket positivt för multistrategifonden Graal Total. Poängen med Graal Total är dess låga samvariation med andra fonder i ett långsiktigt spar - ande. Den bör ses som ett viktigt inslag i en fondportfölj som kan skapa avkastning under perioder när traditionella fonder går dåligt. Det är därför viktigt att alla investerare ser lång siktigt på inne havet. Följer Graal med hävstång GRAAL TRENDHEDGE GRAAL AKTIEHEDGE Graal Total GRAAL KVANTHEDGE 1 5,0% 6,0% 1 8% Viktiga fakta om Graal Total Strategi: En multistrategifond som investerar i andra hedgefonder inom Aktie-Ansvar. De ingående hedgefonderna förvaltas av olika förvaltningsteam med olika förvaltningsstrategier. Viktigt är att fördela kapitalet mellan olika hedgefonder som samvarierar (korrelerar) så lite med varandra som möjligt. Ansvarig förvaltare: Stefan Carlenius och Stefan Nilsson, Aktie-Ansvar AB. Fondstart: 1 oktober Fondförmögenhet: 778 Mkr Engångsinsättning: kr Autogiro: kr Bankgiro: SEB-konto: l fonden handlas varje bankdag Banker och försäkringsbolag: Avanza, Danica, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Länsförsäkringar Fondliv, Nordnet, NPG Life, Skandia, Swedbank. MFEX, OMX Nasdaq, SAXO. ISIN-kod: SE GRAAL TOTAL 18% HFRX GLOBAL HEDGE FUND INDEX 11% Fast förvaltningsavgift: 0% per år Prestationsbaserad förvaltningsavgift: nej Övrigt: Graal Total har inga dubbla avgifter utan avgift utgår endast i de underliggande fonderna. Dessa är för närvarande i genomsnitt cirka 1, i fast årlig förvaltningsavgift och 20% prestationsbaserad förvaltningsavgift. 4% 4% 1% 90% Förklaring: Från 28 juni 2002 och fram till 1 oktober 2010 redovisas förvaltningshistoriken, pro forma, som de ingående Graalfondernas originalfonder omräknat till SEK samt utifrån Graalfondernas avgiftsstruktur SNITT 16 17

10 GRAAL MARKNADSNEUTRAL GRAAL MARKNADSNEUTRAL AKTIEPOSITIONER Graal Total 2xL Del av Graal Total Graal Aktiehedge politikers nyckfulla agerande och stimulanser från världens centralbanker skapade utmanande villkor för många av världens hedgefonder. De tvära kasten på marknaderna begränsade avkastningen för Graal Total vilket fick Graal Total 2xL att backa något. Graal Total steg under året med 0,, samtidigt som HFRX Global Hedge Fund Index steg 3,, vilket medförde att den belånade Graal Total 2xL sjönk -2,2%. De senaste tio åren har Graal Total 2xL, pro forma fram till 1 oktober 2010, stigit 14. Fondens risknivå, mätt som stand ardavvikelse, har uppgått till 9,. % BÖRSEN HFRX Global Hedge Fund Index har samtidigt stigit 18% till en standardavvikelse på 6,0%. Viktiga händelser under året Året präglades av fortsatt osäkerhet med tvära kast på världens finansmarknader som följd. Riskaptiten ändrades från en månad till en annan, ofta påverkad av politiska beslut kopplade till den europeiska skuldkrisen eller det amerikanska budgetstupet. Detta skapar ett klimat som är utmanande även för världens hedgestrategier. Året inleddes i positiva tongångar där riskfyllda tillgångar, exempelvis aktiemarknaden, steg i värde påeldade av goda konjunkturutsikter. Under våren bytte ekonomisk data skepnad och i kombination med att den europeiska krisen eskalerade backade aktiemarknaden snabbt och räntor nådde rekordlåga nivåer. Andra halvåret gick i mer positiva tongångar. TYP Riskerna AV FOND för ett eurohaveri minskade MULTISTRATEGIFOND tydligt, den amerikanska centralbanken FONDER var åter aktiv med kvantitativa lättnader och det rapport erades % GRAAL KVANTHEDGE % GRAAL TRENDHEDGE en del % positiv GRAAL MARKNADSNEUTRAL makrodata från världens olika hörn. % GRAAL AKTIEHEDGE Tre av Graal Totals underliggande strate gier visade en positiv utveckling under året. Graal Kvanthedge noterades för en avkastning på 11,, Graal Aktiehedge TYP AV FOND MULTISTRATEGIFOND FONDER % GRAAL KVANTHEDGE % GRAAL TRENDHEDGE % GRAAL MARKNADSNEUTRAL % GRAAL AKTIEHEDGE 6,8% och Graal Marknadsneutral 1,0%. Avsaknaden av tydliga trender fick däremot Graal Trendhedge att backa med 4,0%. Den 15 mars adderades Graal TMT Hedge till Graal Total. Avkastningen levde inte upp till de långsiktiga förväntningarna och Graal Total sålde där- för sitt innehav i Graal TMT Hedge den 4 % BÖRSEN december efter att fonden backat Den senaste tidens politiska beslut ger hopp om en något lugnare och stabilare utveckling på världens finansmarknader. 100 När marknaderna slutar att kastas fram och tillbaka skapas en bättre miljö 50 även för världens hedgefonder att skapa en attraktiv avkastning. Många av de underliggande Graalfonder som ingår i Graal Total bedömer vi ha goda möjligheter att skapa vinster där en del extrema händelser uppstått i skuldkrisen, exempelvis de rekordlåga statsobligations räntor vi noterar i många länder. Hedge fonder som bygger på fundamentala strategier bör rimligtvis gynnas de kommande åren. Om finansmarknaderna återgår till ett tydligare trendliknande mönster kommer även en fond som Graal Trendhedge att stå inför en mer framgångsrik förvaltningsperiod. Allt sammantaget gör att vi ser mycket positivt för multistrategifonden Graal Total och därigenom för den Graal belånade Graal Total 2xL. Poängen med Total Graal Total och Graal Total 2xL är deras låga samvariation med andra fonder i ett långsiktigt sparande. De bör ses som ett viktigt inslag i en fondportfölj som kan skapa avkastning under perioder när traditionella fonder går dåligt. Det är därför viktigt att alla investerare ser långsiktigt på innehavet. Följer Graal med hävstång GRAAL TRENDHEDGE GRAAL TRENDHEDGE GRAAL AKTIEHEDGE GRAAL KVANTHEDGE GRAAL AKTIEHEDGE Graal Total 2xL GRAAL KVANTHEDGE Viktiga fakta om Graal Total 2xL Strategi: En belånad multistrategifond som investerar i Graal Total som i sin tur investerar i andra hedgefonder inom Aktie-Ansvar. De ingående hedgefonderna förvaltas av olika förvaltningsteam med olika förvaltningsstrategier. Viktigt är att fördela kapitalet mellan olika hedgefonder som samvarierar (korrelerar) så lite med varandra som möjligt. Ansvarig förvaltare: Stefan Carlenius och Stefan Nilsson, Aktie-Ansvar AB. Fondstart: 1 oktober Fondförmögenhet: 100 Mkr Engångsinsättning: kr Bankgiro: SEB-konto: Autogiro: kr l fonden handlas varje bankdag Banker och försäkringsbolag: Avanza, Nordnet, Skandia. MFEX, OMX Nasdaq, SAXO. ISIN-kod: SE Fast förvaltningsavgift: 0% per år Prestationsbaserad förvaltningsavgift: Nej Övrigt: Graal Total 2xL eller Graal Total har inga dubbla avgifter utan avgift utgår endast i de underliggande fonderna. Dessa är för närvarande i genomsnitt cirka 1, i fast årlig förvaltningsavgift och 20% prestationsbaserad förvaltningsavgift. GRAAL TOTAL 2xL 18% HFRX GLOBAL HEDGE FUND INDEX 6,0% 9, % % 4% 10% 4% % 1 11% Förklaring: Från 28 juni 2002 och fram till 1 oktober 2010 redovisas förvaltningshistoriken, pro forma, som de ingående Graalfondernas originalfonder omräknat till SEK samt utifrån Graalfondernas avgiftsstruktur med avdrag för Graal Total 2xL:s lånekostnader. -14% -2% - SNITT TOTALT under det gångna året lättade stämningen betydligt Marknadsneutral jämfört med de farhågor för ekonomisk kollaps som % BÖRSEN präglade Placerarna vågade gradvis ta större risker på en allt stabilare aktiemarknad FONDEN SIX-PRX påhejad INDEX av världens ledande Totalavkastning/år centralbanker kvanthedge trendhedge Aktiehedge Graal Aktiehedge steg under året med andra halvåret fortsatte generellt intresset för cykliska bolag trots ekonomisk 25 6,8% samtidigt som HFRX Equity Hedge 20 Index steg 4,8%. De senaste tio åren har osäkerhet och historiska säsongsmönster. 15 Graal Aktiehedge, pro forma fram till Den successivt sjunkande lik oktober 2010, stigit 3. Fondens risknivå, viditets risken för banksektorn både i mätt som standardavvikelse, har Sverige och Europa bidrog till att bankviditets 5 uppgått till 3,. HFRX Equity GEOGRAFISK Hedge MARKNAD erna påtagligt understödde fondens Index 0 har samtidigt stigit VÄRLDEN till en utveckling. Vi har under 2012 allt mer -5 DELMODELLER standardavvikelse på 7,. börjat övergå till positionstagning i % BÖRSER 250 aktieindex via terminer. En anledning Viktiga händelser under året% VALUTOR till detta har varit att marknaden 200 uppträtt lynnigt med låga volymer och % TILLGÅNGSKLASSER Generellt under året har det varit en svårighet att förutse vad politiker och snabba kast vilket försvårat placeringar centralbanker 350 skulle hitta på härnäst. i enskilda aktier. Ränte 100 port- Detta ledde tidvis till kraftiga börsrörelser följen har gynnats av fortsatt sjun- ofta i kombination med relativt låga 300 kande kreditspreadar under 50 året och volymer. 250 Året började med en ny skulduppgörelse speciellt lyckosamt har varit fondens för Grekland och massiva 200 investeringar i så kallade FRN (Float Standardavvikelse stöd från ECB som fick kurserna att stiga med 1 under årets första kvartal. När 100oron återigen blossade upp kring Spanien och Italien dämpades humöret påtagligt och uppgången raderades bort fram till halvårsskiftet. Uttalandet i slutet av juli från ECB-chefen Draghi vi kommer göra vad som krävs för att rädda euron höjde åter igen upp både förväntningar och börser. Uppgången på stockholmsbörsen under sommaren kunde som mest summeras till nära 10% samtidigt som volatiliteten sjönk till den lägsta nivån sedan Under hösten fokuserade marknaden på presid ent val och finanspolitiskt stup vilket ledde till en varannandagsmarknad som sakta urholkade årets uppgång. Den ökade resistensen mot negativa nyheter gav dock en stark avslutning på året med en näst intill rekylfri uppgång under december. 19,6 % BÖRSEN Fonden gynnades under årets första del av att verkstadssektorn utvecklades starkt på en stigande börs. Faktum är att januari blev en av de bästa månaderna någonsin för denna typ av bolag. Baksidan av detta blev att intresset för ocykliska aktier minskade vilket motverkade fondens utveckling något. Under 24,5 ing Rates Notes). Genom att GEOGRAFISK använda MARKNAD dessa instrument kan fonden, utan att höja sin ränterisk, kraftigt höja sin avkastning jämfört med motsvarande % BÖRSER traditionella placeringar på den % VALUTOR korta räntemarknaden. % RÅVAROR VÄRLDEN Även om risken för en recession i Europa har minskat kommer nu en fas där man måste få ordning på krisländernas ekonomier med reformer och åtstramningar. Det återstår nu att se om den blir lika aktieägarvänlig med tanke på att det rimligtvis blir svårare att lyfta vinsterna de närmaste åren. Rent fundamentalt ser också sjunka ytterligare och därmed ge obligationspriserna ett lyft. Starka balansräkningar med låg skuldsättning gör att det finns goda förutsättningar för bolagen att vara uthålliga med dagens historiskt höga direktavkastningar. Sammantaget är vår bild en fortsatt flödesstyrd börs där dragkampen står mellan potentialen för en större omviktning mot aktier och risken för bakslag med en dopad ekonom iskt återhämtning. LÅNGA KORTA 3 GRAAL AKTIEHEDGE HFRX EQUITY HEDGE INDEX 3, 7, 10% 14% BÖRSER 4% 2% 1% Strategi: En aktiehedgefond huvudsakligen på svenska aktiemarknaden. Fonden har möjlighet att vara negativt exponerad mot börsen men har LÅNGA oftast en viss, men begränsad, positiv nettoexponering mot aktiemarknaden. Förvaltarna likabehandlar Graal Aktiehedge och originalfonden Aktie-Ansvar Graal. Ansvarig förvaltare: Peter Dombos och Stefan Carlenius, Aktie-Ansvar BÖRSER AB. Fondstart: 1 oktober Fondförmögenhet: 312 Mkr RÄNTOR Följer Graal med hävstång Förklaring: Från 28 juni 2002 och fram till 1 oktober 2010 redovisas förvaltningshistoriken, pro forma, som originalfonden Aktie-Ansvar Graal (SEK) utifrån Graal Aktiehedges avgiftsstruktur. LÅNGA BÖRSER -1 RÄNTOR Viktiga fakta om Graal Aktiehedge Engångsinsättning: kr Bankgiro: SEB-konto: Autogiro: kr KORTA VALUTOR TILLGÅNGSS KORT VALUT RÅVAR l fonden handlas varje bankdag TILLGÅNGSSL Banker och försäkringsbolag: Avanza, Handelsbanken, Nordnet. aktiemarknaden tveksam GEOGRAFISK MFEX, MARKNAD OMX Nasdaq, SAXO. ut med p/e-tal i nivå med ISIN-kod: SE LÅNGA historiska snitt. Samtidigt är alternativen få med % BÖRSEN räntor som knapp ast kan BÖRSER Fast förvaltningsavgift: 1,2 per år Prestationsbaserad förvaltningsavgift: 20% som utgår RÄNTOR enligt en high watermark princip där avgift tas ut endast om fonden noterar en ny högsta nivå i förhållande till senaste högsta nivå sedan fondstart SNITT KO VAL RÅ 18 19

11 Del av Graal Total Graal Kvanthedge Del av Graal Total Graal Trendhedge tral trots fortsatt politisk osäkerhet bjöd det gångna året på en ökad riskaptit och generellt ökad optimism. Minskad rädsla bland investerarna och en påbörjad återgång till att låta fundamenta styra allokeringsbesluten passade Graal Kvanthedges investeringsstrategi bra. Graal Kvanthedge steg under året med 11, samtidigt som HFRX Macro Index sjönk -1,0%. De senaste tio åren har Graal Kvanthedge, pro forma fram till 1 oktober 2010, stigit 134%. Fondens risk nivå, mätt som standardavvikelse, har uppgått till 11,8%. HFRX Macro Index har samtidigt stigit 18% till en standardavvikelse på 7,. Viktiga händelser under året I synnerhet den första delen av året präglades av stor osäkerhet på marknaderna. Efter halvårsskiftet stod aktiemarknaderna på noll efter en kraftig uppgång under första kvartalet och motsvarande kräftgång under det andra. Årets sista halva kännetecknades av mer optimism; ECB bedömdes ha eliminerat riskerna av ett sammanbrott av eurosamarbetet. Fed var åter aktiva med kvantitativa lättnader och en hel del positiva makrodata kunde skönjas, framför allt i. Aktiemarknaderna steg under andra halvåret med få avbrott och den korg vi implementerar stängde året på drygt 1 upp. Obligationsmarknaderna var som vanligt mindre dramatiska och stängde upp drygt, främst efter ett starkt andra kvartal. Även om valutamarknaderna bitvis var slagiga var volatiliteten relativ låg ur ett historiskt perspektiv. Allra störst rörelser % BÖRSEN noterades i japanska Yen som först föll 10% mot korgen, för att sedan fullt återhämta sig och slutligen falla nästan 1. Graal Kvanthedges investeringsmodeller bygger på att genom en systematisk VÄRLDEN DELMODELLER % BÖRSER % VALUTOR % TILLGÅNGSKLASSER hantering av fundamental data, positionera sig för skillnader i framtida avkastning mellan olika länders aktie-, ränteoch valutamarknader, samt till en mindre del positionera sig för generella upp- eller nedgångar i aktier och räntor. Den gradvisa återgången till fokus på fundamenta (snarare än kraftiga slag i riskaptit som präglat de senaste 250 åren) fick under andra halvåret mycket positiv inverkan på fondens avkastning. 200 Det var framför allt den relativa obligationsmodellen som presterade, men under årets andra hälft bidrog även 100valuta- modellen (som återhämtade de tidigare förlusterna) samt tillgångsallokeringsmodellen. Vid årets slut låg både valuta- 50 modellen och relativa aktiemodellen kring noll, medan tillgångsallokeringsmodellen var upp nästan och den relativa obligationsmodellen upp nästan. Även om den politiska osäkerheten kommer att bestå en tid ser vi framför oss en fortsatt mycket intressant miljö för strategin. Som följd av ett ökat sparande och minskad skuldsättning i stora delar av västvärlden kommer vi att få se en låg tillväxt under en lång tid framöver. Då de olika ekonomierna kommer att få svårare att växa genom ökande skuldsättning kommer vi att se väsentliga skillnader i tillväxt, inflation och andra fundamenta mellan världens ekonomier. Detta är en mycket positiv miljö för vår strategi som lever på att systematiskt analysera och positionera sig baserat på skillnader i ekonomiska fundamentala faktorer. 8% 11,8% 7, 1 Viktiga fakta om Graal Kvanthedge Strategi: En kvantitativ modellbaserad hedgefond som utgår från ekonomisk teori där förvaltarna tar långa samt korta positioner över hela världen i fyra delmodeller; i) börser, ii) räntor, iii) valutor samt iv) tillgångsklasser. Förvaltarna likabehandlar Graal Kvanthedge och originalfonden IPM GTAA. Ansvarig förvaltare: Björn Österberg och Mattias Jansson, IPM Informed Portfolio Management AB, på uppdrag av Aktie-Ansvar AB. Fondstart: 1 oktober Fondförmögenhet: 204 Mkr Engångsinsättning: kr Bankgiro: SEB-konto: Autogiro: kr AKTIEPOSITIONER l fonden handlas varje bankdag Banker och försäkringsbolag: LÅNGAvanza, Nordnet. KORTA MFEX, OMX Nasdaq, SAXO. ISIN-kod: SE BÖRSER GRAAL KVANTHEDGE 18% HFRX MACRO INDEX 10% Marknadsneutral kvanthedge Fast förvaltningsavgift: 2% per år Prestationsbaserad förvaltningsavgift: 20% som utgår enligt en high watermark princip där avgift tas ut endast om fonden noterar en ny högsta nivå i förhållande till senaste högsta nivå sedan fondstart % 4% 0% -1% -2% -1% - Förklaring: Från 28 juni 2002 och fram till 1 oktober 2010 redovisas förvaltningshistoriken, pro forma, som originalfonden IPM GTAA (USD) omräknat till SEK samt utifrån Graal Kvanthedges avgiftsstruktur. 11% LÅNGA 4 5 KORTA6 7 BÖRSER VALUTOR Fondens årsberättelse 2012 (samtliga RÄNTORvärdepappers innehav, fondens % trendhedge 7 SNITT TOTALT marknaderna stördes av politiker och centralbanker vilket medförde att marknaderna sågade av och an under året. Således skapades inte de tydliga trender på världens aktie-, ränte-, valuta- och råvarumarknader som Graal Trendhedge Totalavkastning/år behöver för att 7 skapa en attraktiv avkastning. Standardavvikelse 19,6 35 Graal Trendhedge sjönk under året med 30-4,0% samtidigt som HFRX Systematic 25 Diversified CTA Index sjönk -7,4%. De senaste tio åren har Graal Trendhedge, pro forma fram till 1 oktober , stigit 112%. Fondens risknivå, mätt som standardavvikelse, har uppgått till 10 15,0%. HFRX Systematic Diversified CTA Index 5 har sedan 2005 stigit 52% (Graal Trendhedge är upp 61% motsvarande 0 period) till en standardavvikelse på 10, Viktiga händelser under halvåret 2012 blev ett utmanande år avseende avkastningen i fonden. Detta är en följd av att det rådande marknadsläget inte har varit gynnsamt för trendföljande investeringsstrategier. Marknaderna har sågat av och an och det har uppstått felaktiga signaler då prisrörelsen inte fortsatt i den begynnande trendens riktning. I allmänhet är de för strategierna gynnsammaste % BÖRSEN pristrenderna minst 2-3 månader långa. Under 2012 har prisrörelserna varit klart kortare. Trenderna har i allmänhet varat maximalt en månad varefter riktningen har ändrats. Dessa trender har inte varit tillräckligt kraftiga för att gynna trendföljande strategier. Speciellt har detta gällt två stora segment i portföljen, nämligen råvaror och valutor. Dessa två tillgångsslag har historiskt sett utgjort i medeltal klart över hälften av portföljvikten i fonden. VÄRLDEN FONDEN DELMODELLER % BÖRSER Året som gick karakteriserades av många % trendsvängningar, VALUTOR som resulterade i utmanande % TILLGÅNGSKLASSER marknadsvillkor för fondens investeringsstrategi. Årets första fem månader var vinstgivande, då de största vinsterna genererades från långa SIX-PRX INDEX 24,5 positioner i räntepapper. Samtliga segment bidrog under denna period till den positiva avkastningen. I juni svängde trenden abrupt och samtliga segment slutade ned för månaden vilket också raderade årets positiva avkastning. Ett gott exempel på hur centralbankerna och politikernas utlåtanden stört marknadstrenderna fick 250 vi i samband med ECB:s ordförande Draghis utlåtande om euron under sommaren. 200 Det medförde att marknaderna återgick till att såga inom ett bredare band. Det här ledde till att tre av fyra marknadssegment hade en negativ avkastning under året, endast aktiesegmentet gav en vinst. Ränteinstrumenten slutade året något på den negativa sidan och valutor och råvaror drog sedan hela portföljens årsavkastning på minus. Som positiva faktorer med tanke på framtiden kan noteras att centralbankernas och politikernas uttalanden i allt mindre utsträckning påverkar marknaderna, att korrelationen mellan marknaderna minskar och att volatiliteten har sjunkit kraftigt. Allt detta är positiva tecken med tanke på bildningen av nya pristrender. Till sist är det viktigt att notera att vi inte direkt eller via våra modeller spekulerar i kommande prisrörelser på marknaderna. Vår uppgift är enbart att följa marknadstrenderna och investera i deras riktning genom att utnyttja 125 globala marknaders upp- och nedgående pristrender, genom att samtidigt ha en strikt riskhantering. Med denna strategi har vi redan under 21 år lyckats generera en stabil avkastning över marknadscyklerna, och det finns ingen orsak att tro att detta inte skulle vara läget även framöver. VÄRLDEN % BÖRSER % VALUTOR % RÅVAROR GRAAL TRENDHEDGE 2 15,0% 10, 52% HFRX SYSTEMATIC DIVERSIFIED CTA INDEX 12% Strategi: En modellbaserad AKTIEPOSITIONER hedgefond som använder systematiska trendföljande handelsmodeller där förvaltarna tar långa samt korta positioner över hela världen i fyra olika tillgångsslag; i) börser, ii) räntor, iii) valutor samt iv) råvaror. Förvaltarna likabehandlar Graal Trendhedge och originalfonden Estlander Freedom. Ansvarig förvaltare: LÅNGA Martin Estlander med team, Estlander & Partners Ab KORTA (Finland), på uppdrag av Aktie-Ansvar AB. Fondstart: 1 oktober Fondförmögenhet: Mkr BÖRSER SEB-konto: l fonden handlas varje bankdag LÅNGA MFEX, OMX Nasdaq, SAXO. KORTA ISIN-kod: SE BÖRSER 112% 31% 32% 1 % 4% % -2% - Förklaring: Från 28 juni 2002 och fram till 1 oktober 2010 redovisas förvaltningshistoriken, pro forma, som originalfonden Estlander Freedom (EUR) omräknat till SEK samt utifrån Graal Trendhedges avgiftsstruktur. VALUTOR % Viktiga fakta om Graal Trendhedge Engångsinsättning: kr Bankgiro: Autogiro: kr Banker och försäkringsbolag: Avanza, Nordnet. RÄNTOR Fast förvaltningsavgift: 1, per år Prestationsbaserad förvaltningsavgift: 20% som utgår enligt en high watermark princip där avgift tas ut endast om fonden noterar en ny högsta nivå i förhållande till senaste högsta nivå sedan fondstart. LÅNGA KORTA Informationsbroschyr samt BÖRSER Basfakta för investerare VALUTOR RÄNTOR RÅVAROR SNIT LÅNGA

12 Graal Marknadsneutral Del av Graal Total Graal AKTIEPOSITIONER ral konsumenternas preferenser fick stort genomslag på den amerikanska aktiemarknaden vilket gynnade fonden första halvåret medan andra faktorer i större utsträckning styrde kurserna under andra halvåret. Graal Marknadsneutral steg under året med 1,0% samtidigt som HFRX Market Neutral Index sjönk -4,. De senaste tio åren har Graal Marknadsneutral, pro forma fram till 1 oktober 2010, stigit 8. Fondens risknivå, mätt som standardavvikelse, har uppgått till 5,4%. HFRX Market Neutral Index har samtidigt sjunkit -8% till en standardavvikelse på 3,8%. Viktiga händelser under året Graal Marknadsneutral har en portfölj bestående av amerikanska aktier som väljs efter en unik process där begreppet kundnytta är centralt. Under det första halvåret 2012 har kundernas preferenser haft stort genomslag på aktiekurserna medan aktiekurserna det andra halvåret till mindre grad påverkats av kundnytta. Vi är vana vid dessa kast och dess påverkan på avkastningen. Nöjdare kunder har generellt en positiv påverkan på bolagets långsiktiga försäljning av varor och tjänster och påverkar därmed resultatet. Marknaden har uppträtt mer normalt under 2012 och även om kvantitativa lättnader från centralbankerna fortfarande förekommer så har det inte påverkat aktiekurserna på samma sätt som under De flesta av våra valda bolag har fått den uppmärksamhet de förtjänar men det har varit ovanligt svårt att tjäna pengar på de bolag som konsumenterna inte gillar och vi kommer att dra slutsatser av detta inför % BÖRSEN Konsumenternas preferenser ändras förhållandevis långsamt så även om kundnytta mäts frekvent så behåller vi portföljen relativt intakt under lång tid. Det är inte ovanligt att de valda bolagen finns kvar flera år. Fonden kommer alltid att ha stora innehav i sektorerna daglig- och sällanköpsvaror, av det enkla skälet att vi som konsumenter lägger 250 stor del av vår disponibla inkomst i dessa segment. Vi funderar inte 200 på börsens riktning, fonden ska tjäna sina pengar över tiden på att vi lyckas välja aktier som relativt avkastar bättre än 100 andra. Några aktier som fonden innehar och som har gett avkastning utöver 50 det vanliga är till exempel Amazon och Whirlpool. Graal Marknadsneutral har haft förväntad avkastning från de långa innehaven under 2012 men utvecklingen för de blankade innehaven har varit en besvikelse. Vi kommer att kräva mycket tydliga signaler från konsumenterna för att i fortsättningen blanka en aktie. Konsumenterna har under 2012 blivit mer neutrala till börsens utveckling och sannolikt är det de låga räntorna som spelar in. De låga räntorna kommer kvarstå under 2013 och konsumenterna är optimistiska om framtiden, vilket borde gynna börsklimatet. Vi litar på att konsumenterna visar oss vägen till de aktier som kommer att överprestera under ,4% 3,8% 1 8 GRAAL MARKNADSNEUTRAL -8% HFRX EQUITY MARKET NEUTRAL INDEX 1 12% 0% 0% -1% -2% -1% -1% - Förklaring: Från 28 juni 2002 och fram till 1 oktober 2010 redovisas förvaltningshistoriken, pro forma, som originalfonden S&S Absolute Return (SEK) utifrån Graal Marknadsneutrals avgiftsstruktur. - - Viktiga fakta om Graal Marknadsneutral Strategi: En marknadsneutral aktiehedgefond på amerikanska aktiemarknaden med positioner som identifieras via en unik urvalsprocess som utgår från kundnöjdhetsundersökningar. Förvaltarna likabehandlar Graal Marknadsneutral och originalfonden S&S Absolute Return. Ansvarig förvaltare: Carl Skogsborg och Fredrik Severin, Systematic Capital Nordic AB, på uppdrag av Aktie-Ansvar AB. Fondstart: 1 oktober Fondförmögenhet: 193 Mkr Engångsinsättning: kr Autogiro: kr Bankgiro: SEB-konto: l fonden handlas varje bankdag Banker och försäkringsbolag: Avanza, Nordnet. MFEX, OMX Nasdaq, SAXO. ISIN-kod: SE AKTIEPOSITIONER Fast förvaltningsavgift: 1, per år Prestationsbaserad förvaltningsavgift: 20% som utgår enligt en high watermark princip där avgift tas ut endast om fonden noterar en ny högsta nivå i förhållande till senaste LÅNGA högsta nivå KORTA sedan fondstart. BÖRSER Informationsbroschyr samt Basfakta för investerare 1% 7 SNITT TOTALT under det gångna året lättade stämningen betydligt Marknadsneutral jämfört med de farhågor % BÖRSEN för ekonomisk kollaps som präglade Placerarna vågade gradvis ta större risker på en allt stabilare aktiemarknad FONDEN SIX-PRX påhejad INDEXav världens ledande Totalavkastning/år centralbanker kvanthedge trendhedge Aktiehedge Standardavvikelse % BÖRSEN Utveckling senaste åren 1 januari december 2012 LÅNGA KORTA 41% GRAAL Graal steg under året med 6,0% samtidigt halvåret fortsatte generellt intresset för som HFRX Equity Hedge Index cykliska bolag trots ekonomisk osäker- 1 14% 15 11% steg 4,8%. De senaste tio åren har Graal het och historiska säsongsmönster. Den stigit 41%. Fondens risknivå, mätt som successivt sjunkande likviditetsrisken 10 standardavvikelse, har uppgått till 3,4%. för banksektorn både i Sverige och 4% 4% 2% 2% HFRX Equity Hedge Index har samtidigt Europa bidrog till att bankerna påtagligt understödde fondens utveckling. Vi stigit 5 till en standardavvikelse på VÄRLDEN 7,. LÅNGA KORTA DELMODELLER har under 2012 allt mer börjat övergå -4% 0 % BÖRSER till positionstagning i aktieindex via Viktiga händelser under året terminer. En anledning till detta har % VALUTOR BÖRSER VALUTOR Generellt under året har det % varit TILLGÅNGSKLASSER en varit att marknaden har uppträtt svårighet att förutse vad politiker och lynnigt med låga volymer och snabba RÄNTOR TILLGÅNGSS centralbanker skulle hitta på härnäst. kast vilket försvårat placeringar i Detta 200ledde tidvis till kraftiga börsrörelser enskilda aktier. Ränteportföljen 100 har ofta i kombination med relativt låga gynnats av fortsatt sjunkande kredit- -2 volymer. Året började med en ny skulduppgörelse för Grekland och massiva samt har varit fond ens investeringar i spreadar under året och speciellt 50 lycko- stöd från ECB som fick kurserna att så kallade FRN (Floating Rates Notes). stiga 100med 1 under årets första kvartal. När oron återigen blossade upp kan fonden, utan att höja sin ränterisk, VÄRLDEN LÅNGA Genom att använda dessa instrument Viktiga fakta om Graal kring 50 Spanien och Italien dämpades kraft igt höja sin avkastning jämfört % BÖRSER Strategi: En aktiehedgefond huvudsakligen på svenska aktiemarknaden. humöret påtagligt och uppgången med motsvar ande traditionella placeringar Fonden har möjlighet att vara negativt exponerad mot börsen men har oftast KORT på den korta räntemarknaden. % VALUTOR en viss, men begränsad, positiv nettoexponering mot aktiemarknaden. BÖRSER VALUT raderades bort fram till halvårsskiftet. % RÅVAROR Uttalandet i slutet av juli från ECB- Ansvarig förvaltare: Peter Dombos och Stefan Carlenius, Aktie-Ansvar AB. Fondstart: RÄNTOR RÅVAR chefen Draghi vi kommer göra vad som 28 juni Fondförmögenhet: Mkr krävs för att rädda euron höjde återigen upp både förväntningar och börser. Uppgången på stockholmsbörsen under FÖRSTA INSÄTTNING: kr PÅFÖLJANDE INSÄTTNING: Valfritt sommaren kunde som mest summeras till nära 10% samtidigt som vol atiliteten sjönk till den lägsta nivån sedan Bankgiro: Under hösten fokuserade marknaden SEB-konto: på presidentval och finanspolitiskt stup vilket ledde till en varannan dagsmarknad som sakta ur holkade årets uppgång. Den ökade resistensen mot negativa nyheter gav dock en stark avslutning på året med en näst intill rekylfri uppgång under december. 19,6 Fonden gynnades under årets första del av att verkstadssektorn utvecklades starkt på en stigande börs. Faktum är att januari blev en av de bästa månaderna någonsin för denna typ av bolag. Baksidan av detta blev att intresset för ocykliska aktier minskade vilket motverkade fond ens utveckling något. Under andra 24,5 Även om risken för en recession i Euro pa har minskat kommer nu en fas där man måste få ordning på krisländernas ekonomier med reformer och åtstramningar. Det återstår nu att se om den blir lika aktieägarvänlig med tanke på att det rimligtvis blir svårare att lyfta vinsterna de närmaste åren. Rent fundamentalt ser också aktiemarknaden tveksam ut med p/e-tal i nivå med BÖRSER l fonden handlas varje månadsskifte TILLGÅNGSSL Banker och försäkringsbolag: Avanza, Handelsbanken, Movestic, Nordnet. LÅNGA KO MFEX, OMX Nasdaq. ISIN-kod: SE BÖRSER VAL histor iska snitt. Sam GEOGRAFISK tidigt är alternativen få med MARKNAD räntor som knapp ast kan % BÖRSEN sjunka ytterligare % och RÄNTOR därmed ge obligations- RÄNTOR Fast förvaltningsavgift: 0,7 per år Prestationsbaserad förvaltningsavgift: 20% av avkastningen som överstiger ränteindex OMRX-TBILL. priserna ett lyft. Starka balansräkningar med låg skuldsättning gör att det finns goda förutsättningar för bolagen att vara uthålliga med dagens historiskt höga direktavkastningar. Sammantaget är vår bild en fortsatt flödesstyrd börs där dragkampen står mellan potentialen för en större omviktning mot aktier och risken för bakslag med en dopad ekonom iskt återhämtning. HFRX EQUITY HEDGE INDEX 3,4% 7, Följer Graal med hävstång RÅ VÄRLDEN Historisk avkastning ger ingen garanti för framtiden. Som i allt fondsparande kan du förlora pengar. Spara långsiktigt och gärna LÅNGA regelbundet. KORTA DELMODELLER % BÖRSER

13 Graal Offensiv Peritus RAFISK MARKNAD A ÅNGSSLAG RSEN NTOR RAFISK MARKNAD RLDEN ODELLER RSER NTOR LUTOR LGÅNGSKLASSER RAFISK MARKNAD ERIGE ÅNGSSLAG RSEN NTOR under det gångna året lättade stämningen betydligt jämfört med de farhågor för ekonomisk kollaps som präglade Placerarna vågade gradvis ta större risker på en allt stabilare aktiemarknad påhejad av världens ledande centralbanker. Graal steg under året med 6,0%, samtidigt som HFRX Equity Hedge Index steg 4,8%, vilket medförde att den belånade Graal Offensiv steg 8,4%. De senaste tio åren har Graal Offensiv, pro forma fram till 29 september 2006, stigit 3. Fondens risknivå, mätt som standard avvikelse, har uppgått till 6,. HFRX Equity Hedge Index har samtidigt stigit till en standardavvikelse på 7,. Viktiga händelser under året Generellt under året har det varit en svårighet att förutse vad politiker och centralbanker skulle hitta på härnäst. Detta ledde tidvis till kraftiga börsrörelser ofta i kombination med relativt låga volymer. Året började med en ny skulduppgörelse för Grekland och massiva stöd från ECB som fick kurserna att stiga med 1 under årets första kvartal. När oron återigen blossade GEOGRAFISK upp kring MARKNAD Spanien och Italien dämpades VÄRLDEN humöret påtagligt och uppgången raderades bort % BÖRSER fram till halvårsskiftet. Uttalandet i slutet av juli från ECB-chefen Draghi % VALUTOR vi kom- % RÅVAROR mer göra vad som krävs för att rädda euron höjde åter igen upp både förväntningar och börser. Uppgången på stockholmsbörsen under sommaren kunde som mest summeras till nära 10% sam tidigt som volatiliteten sjönk till den lägsta nivån sedan Under hösten fokuserade marknaden på presidentval och finanspolitiskt stup vilket ledde till en varannandagsmarknad som sakta urholkade årets uppgång. Den ökade resistensen mot negativa nyheter gav dock en stark avslutning på året med en näst intill rekylfri uppgång under december. % BÖRSEN Graal, och därigenom Graal Offensiv, gynnades under årets första del av att verkstadssektorn utvecklades starkt på en stigande börs. Faktum är att januari blev en av de bästa månaderna någonsin för denna typ av bolag. Baksidan av detta blev att intresset för ocykliska aktier minskade vilket motverkade fondens HFRX EQUITY HEDGE INDEX LÅNGA KORTA 6, 7, utveckling något. Under andra halvåret BÖRSER fortsatte generellt intresset för cykliska 18% bolag trots ekonomisk osäkerhet och 14% historiska säsongsmönster. Den successivt sjunkande likviditetsrisken för 11% 11% banksektorn både i Sverige och Europa bi drog till att bankerna påtagligt under-tillgångsslastödde fondens utveckling. Vi har under 2012 allt mer börjat övergå till positionstagning i aktieindex via terminer. 250 En anledning till detta har 200 varit att LÅNGA KORTA marknaden uppträtt lynnigt med låga volymer och snabba kast vilket har försvårat placeringar i enskilda aktier. BÖRSER VALUTOR 100 Ränteportföljen har gynnats av fortsatt RÄNTOR sjunkande kreditspreadar under 50 året och speciellt lyckosamt har varit fondens investeringar i så kallade FRN Följer Graal med hävstång AKTIEPOSITIONER (Floating Rates Notes). Genom att använda Strategi: En belånad hedgefond som placerar i Graal som är en aktie- dessa instrument kan Graal, utan hedgefond huvudsakligen på svenska aktiemarknaden. Graal har möjlighet att höja sin ränterisk, kraftigt höja sin att vara negativt exponerad mot börsen men har oftast en viss, men avkastning jämfört med motsvarande begränsad, positiv nettoexponering mot aktiemarknaden. Ansvarig förvaltare: Peter Dombos och Stefan Carlenius, Aktie-Ansvar AB. traditionella placeringar på den korta LÅNGA Fondstart: KORTA 29 september räntemarknaden. Fondförmögenhet: 134 Mkr BÖRSER VALUTOR Även om risken för en recession i Första insättning: kr RÄNTOR RÅVAROR Europa har minskat kommer nu en fas där man måste få ordning på krisländernas ekonomier med reformer Bankgiro: SEB-konto: och åtstramningar. Det återstår nu att se om den blir lika aktieägarvänlig med tanke på att det rimligtvis blir svårare att lyfta vinsterna de närmaste åren. Rent fundamentalt ser också aktiemarknaden tveksam ut med p/e-tal i nivå med historiska snitt. Samtidigt är alternativen få med räntor som knappast kan sjunka ytterligare och därmed ge obligationspris - erna ett lyft. Starka balansräk ningar med låg skuldsättning gör att det finns goda för utsättningar för bolagen att vara ut hålliga med dagens historiskt höga direkt avkast ningar. Sammantaget är vår bild en fortsatt flödesstyrd börs där dragkampen står mellan potentialen för en större omviktning mot aktier och risken för bakslag med en dopad ekonomiskt återhämtning. 3 GRAAL OFFENSIV 4% 4% 2% Förklaring: Från 28 juni 2002 och fram till 29 september 2006 redovisas förvaltningshistoriken, pro forma, som den dubbla utvecklingen för Graal med avdrag för Graal Offensivs lånekostnader. -2% -1 Nordnet. MFEX, OMX Nasdaq, SAXO. ISIN-kod: SE LÅNGA Köpavgift: 0% KORTA SÄLJAVGIFT: 0% Fast förvaltningsavgift: 0% per år Prestationsbaserad förvaltningsavgift: Nej BÖRSER Övrigt: Graal Offensiv VALUTOR har inga avgifter. Den fond, Graal, som Graal Offensiv placerar i har en årlig fast förvaltningsavgift på 0,7 samt en RÄNTOR prestationsbaserad RÅVAROR förvaltningsavgift på 20% av den avkastning som överstiger ränteindex OMRX-TBILL. -2 Viktiga fakta om Graal Offensiv 1-12% -1 8% Påföljande insättning: Valfritt l fonden handlas varje månadsskifte Banker och försäkringsbolag: Avanza, Handelsbanken, Movestic, 7 SNITT TOTALT den globala börsuppgången leddes av stora länder som och Tyskland samt av de nordiska länderna. Väl valda strukturerade produkter fick Peritus att dra stor nytta av den goda FONDEN börsutvecklingen SIX-PRX INDEXöver världen. Totalavkastning/år 7 Peritus steg Standardavvikelse under året med 8, 19,6 samtidigt 25 som världsindex inklusive utvecklades väl med undantag för Kina. svenska 24,5 som asiatiska placeringar utdelningar, 20 MSCI World Net i SEK, steg Den kinesiska marknaden slutade året 9,0%. 15 Sedan fondstart 2007 har Peritus relativt oförändrad och bidrog därmed sjunkit -4%. Fondens risknivå, mätt som inte till uppgången. Fondens enda placering i Europa, förutom Sverige, är kon- standardavvikelse, 10 har uppgått till 5,8%. Världsindex 5 har samtidigt sjunkit - centrerad till Tyskland. Den tyska börsen utvecklades 2012 till en av Europas till 0 en standardavvikelse på 12,0%. bästa vilket gynnade fonden. Under Viktiga -5 händelser under året året har upplåningskostnaden för flertalet -10 Börsen inledde 2012 med stigande kurser. av våra emittenter sjunkit. 250 Detta -15 Optimismen var påtaglig sedan den har påverkat fonden posit ivt. Under 200 europeiska centralbanken genomfört året har två vinstsäkringar och ett flertal mindre affärer genomförts i syfte -20 stimulansåtgärder riktade till bankerna. Därmed försvann en del av risk- att behålla en balans erad risk- och av erna som länge hängt över det euro - kastningsprofil. 100 peiska banksystemet. Euforin lade sig dock och uppgången tappade fart sedan 50 den underliggande ekonomin inte Även under innevarande år kommer de visade några tecken på förbättring. När ekonomiska nyheterna att präglas av sedan utfallet i det grekiska valet inte skuld krisen. Trots betydande framsteg föll marknaden i smaken tilltog oron finns mycket kvar att göra. Då centralbank 100 och kurserna sjönk. Nu drogs även erna avvärjt den akuta krisen flyt- Spanien och Italien in i krisen med tas fokus nu till våra politiker som kraft igt stigande räntor som följd. måste visa en trovärdig väg ut ur krisen. Under sommaren lyckades sedan EU ta Samtidigt fortsätter :s ekonomi flera viktiga beslut angående stöd till att förbättras. Huspriserna har nu vänt såväl länder som banker. Med denna upp igen vilket är betydelsefullt för pusselbit på plats meddelade sedan såväl hushåll som banker. Om det är uthålligt Europas centralbankschef Mario Draghi eller inte återstår att se men det att ECB skulle göra vad som krävdes för betyder mycket för sentimentet. Även PERITUS att försvara euron. Trots att konjunkturen under den kines iska ekonomin verkar åter ta Asien 25, Europa 6, senare delen av året mattades och Sverige oron för 46, den amerikanska kongressen i november. Därmed finns fart efter ledarskapsskiftet under parti- budget situationen 19, tilltog fortsatte UPPDATERAT börserna många /Callepussel bitar på plats för att 2013 Kassa uppåt. 1, ska inledas med stigande kurser. Med fondens nuvarande exponering kommer Peritus att dra nytta av den positiva utveckl ingen. Fonden har under 2012 haft den största vikten i Sverige och Asien. Såväl våra EUROPA KASSA ASIEN Utveckling sedan februari december % PERITUS - MSCI WORLD NET (SEK) 5,8% 12,0% 2% -1-28% 11% -1% -4% 20% 1% -11% Viktiga fakta om Peritus Strategi: En global fond av så kallade kapitalskyddade strukturerade produkter såsom aktieindexobligationer och liknande. De underliggande placeringarna utgår från våra bästa idéer vid varje givet tillfälle. Fonden har inga begränsningar när det gäller geografisk inriktning, bransch eller tillgångsslag. Ansvarig förvaltare: Stefan Carlenius och Lars-Erik Lundgren, Aktie-Ansvar AB. Placeringsråd: Anders Sandberg och Christer Tallbom, Garantum Fondkommission AB, ingår. Fondstart: 28 februari Fondförmögenhet: 129 Mkr FÖRSTA INSÄTTNING: kr Bankgiro: SEB-konto: % PÅFÖLJANDE INSÄTTNING: Valfritt l fonden handlas varje månadsskifte Banker och försäkringsbolag: Avanza, Handelsbanken, Movestic, Nordnet. MFEX, OMX Nasdaq. ISIN-kod: SE Fast förvaltningsavgift: 1% per år Prestationsbaserad förvaltningsavgift: 20% av avkastningen som överstiger obligationsindex OMRX-TBOND

14 Avkastningsfonden Perspektiv Hur länge sedan är 1965? trots en miljö med historiskt låga räntor lyckades Avkastningsfonden skapa en god avkastning under Nya investeringsmöjligheter inom så kallade FRN (Floating Rates Notes) var särskilt lyckosamma och bidrog till att fonden gick avsevärt bättre än sitt jämförelseindex samt många av sina konkurrenter. Avkastningsfonden steg under året med 2, samtidigt som ränteindex OMRX- TBILL steg 1,2%. De senaste tio åren har Avkastningsfonden stigit 25,. Fondens risknivå, mätt som standardavvikelse, har uppgått till 0,3. OMRX-TBILL har samtidigt stigit 23, till en standardavvikelse på 0,3. Viktiga händelser under året Under 2012 sänkte Riksbanken reporäntan med 25 punkter vid tre tillfällen från 1,7 vid årets början till 1,00% vid årets slut. Det är den fortsatta turbulensen på finansmarknaderna tillsammans med de allt svagare konjunkturutsikterna som fått Riksbanken att UPPDATERAT /Calle fortsätta med de sänkningar som inleddes under hösten Under året har räntan på en svensk halvårsväxel sjunkit från 1,3 till 0,90%. Räntan på en tvåårsobligation (1041) har under året sjunkit från 0,8 till 0,7, räntan på en femårs obligation (1051) har sjunkit från 1,20%till 0,9. Även tioårsobligationen (1054) har sjunkit från 1,60% till 1,50%. Obligationsindex (OMRX- TBOND) steg under året med 1,. Fonden har under året placerat i värdepapper utgivna i svenska kronor av tre olika kategorier av emittenter. För det första har investeringar gjorts i värdepapper utgivna, ägda eller garanterade av svenska staten samt kommuner. För det andra har fonden investerat i värdepapper utgivna av svenska banker/ bostadsinstitut. Slutligen har företagscertifikat/ obligationer med god kreditvärdighet utgjort ett bra komplement till fondens sammansättning. FÖRETAGS- CERTIFIKAT KASSA BOSTADS- INSTITUT STAT OCH KOMMUN Speciellt lyckosamt i år har varit fond ens investeringar i så kallade FRN (Floating Rates Notes). Genom att använda dessa instrument kan fonden, utan att höja sin ränterisk, kraftigt höja sin avkastning jämfört med motsvarande traditionella placeringar på den korta räntemarknaden. Dessa FRN har under året gynnat fondens andelsägare på ett förmånligt sätt. Den genomsnittliga löptiden på fondens placeringar var vid årsskiftet 2 år. Durationen (=ränterisken) i fonden uppgick till knappt 2 månader, vilket är mycket lågt. Vi räknar med att lågräntemiljön i Sverige består under 2013 pådriven av en global lågräntepolitik, låg inflation och svag världskonjunktur. Att den europeiska centralbanken (och även den svenska Riksbanken) kommer att sänka reporäntan ytterligare under 2013 känns också sannolikt utifrån den europeiska skuld krisen. Att de långa obligationsräntorna borde stiga under året känns troligt, då de under 2012 fallit till extremt låga nivåer. Blir så fallet är det bra att ha en ränte fond med mycket låg duration. Avkastningsfonden har en mycket låg ränterisk på grund av sin korta duration samt även en låg kreditrisk (krav på emittentens kredit värdighet framgår av fondens fakta blad) och ger spararen en stabil och jämn avkastning. Fonden passar den kund som vill ha ett alternativ till bank ernas inlåningskonto och den del av en sparportfölj där kunden vill ta minsta möjliga risk. Mål sättningen är att avkastningen ska överträffa ränteindex OMRX- TBILL (ett snitt av svenska statens statsskuldväxlar). 3, 0,3 0,3 3, 25, AVKASTNINGSFONDEN 23, OMRX-TBILL 2,2% 2, 1, 1, 1, 2,2% 2, 3,4% 4,4% 4, 1, 0,4% 0,4% 0, 2,0% 2, Viktiga fakta om Avkastningsfonden Strategi: En kort räntefond som placerar i räntebärande värdepapper i svenska kronor utgivna av svenska staten, bostadsinstitut samt företagscertifikat. Fonden har låg ränte- och kreditrisk. Ansvarig förvaltare: Stefan Carlenius, Aktie-Ansvar AB. Fondstart: 1 januari Fondförmögenhet: Mkr Engångsinsättning: 500 kr Autogiro: 500 kr Bankgiro: SEB-konto: l fonden handlas varje bankdag Banker och försäkringsbolag: Avanza, Handelsbanken, Movestic, Nordnet, Swedbank. Övriga: PPM, ANEA, Fondmarknaden.se, Garantum, Maxfonder.se, MFEX, OMX Nasdaq, SAXO. PPM Fondnummer: ISIN-kod: SE Fast förvaltningsavgift: 0, per år 1, 1,2% 7 SNITT TOTALT Totalavkastning/år Standardavvikelse FONDEN 7 19,6 Trusted since 1965 Ett av Sveriges äldsta fondbolag SIX-PRX INDEX 24,5 Aktie-Ansvar startades redan 1965 av Frikyrko- och Nykterhets rörelsen och är ett av Sveriges äldsta fondbolag. Med vår traditionsrika historia sätter vi stort värde på att efterleva etiska placeringsregler. Aktie-Ansvar har fortfarande 120 ett omfattande förvaltningssamarbete med de ursprungliga grundarna från Folkrörelserna i Sverige. Sedan 2009 ägs Aktie-Ansvar 90 av fondbolagets ledning, VD Stefan Carlenius och marknadschef Stefan Nilsson, tillsammans med Garantum Invest AB. Garantum grundades 2004 och är idag en specialiserad aktör inom området strukturerade placeringar och har sedan starten blivit en av de största aktörerna inom strukt ur erade placeringar i både Sverige och Finland. Du når Garantum på eller Beatles kommer ut med Help! 14 augusti Medlemmarna i Beatles tilldelades 1965 Brittiska Imperieorden för sina musikaliska framgångar. I Stockholmsförorten Tumba invigs världens första automatiska bensinpump. IKEAs andra möbelvaruhus öppnar vid Kungens kurva i Stockholm sändes 7 av TV-sänd ningarna i färg i. I Sverige skulle det dröja ända fram till 1 april 1970 innan TV-sändningar i färg inleddes officiellt. Den första färgsändningen skedde dock redan Vietnamkriget inleddes 1965 och avslutades tre år senare. Etta på listan över filmer som genererar mest pengar ligger Sound of Music. Trea på samma lista är James Bond Thunderball

15 Personerna bakom dina pengar Förvaltare Stefan Carlenius, VD Lars-Erik Lundgren Peter Dombos Kundservice och backoffice Christer Speiner, chef och klagomålsansvarig Gustav Backlund Pär Gustavsson Magnus Leeo Erika Kylhammar Malin Norman, föräldraledig Charlotte Forsgren, föräldraledig Marknad och distribution Stefan Nilsson, chef Carl Bergenstråhle Risk Manager Linn Areskoug Compliance Officer Sebastien Persson Bjerhag

16 Etiska placeringar Ett antal av Aktie-Ansvars fonder har etiska placerings regler. Detta framgår av respektive fonds informations broschyr vilka finns tillgäng liga på vår webbsida. De av våra fonder som följer etiska placeringsregler investerar inte i bolag som överstiger härrörande från alkohol, tobak, försvar, spel eller distribution av pornografi (ej heller får någon del av bolagets omsättning vara härrörande från produktion av pornografi). Under 2012 har inga placeringar gjorts som bryter mot de etiska riktlinjerna. Premiepensionsvalet Sedan ett antal år tillbaka har Sveriges löntagare fått möjlighet att välja hur en del av sina pensionsmedel ska placeras enligt det nya allmänna pensionssystemet som införts i Sverige. Eftersom ditt premiepensionssparande kommer att pågå under flera år är det viktigt att välja fonder som kan ge en hög avkastning på lång sikt. En skillnad på ett par procentenheter i årlig avkastning kan innebära en skillnad på flera tusen kronor i pension. Aktie-Ansvar och rådgivningslagen Med anledning av rådgivnings lagen vill vi på Aktie-Ansvar tydlig göra att vår främsta uppgift är att vara en aktiv fondförvaltare. Vi mark nadsför fonder mot privatpersoner, företag och institutioner. Vårt produktutbud är för smalt för att kunna ge dig en komplett ekonomisk rådgivning med bra riskspridning. Ekonomisk rådgivning ingår därför inte i Aaktie-Ansvars verksamhet och vi kommer inte att dokumentera kund möten eller spela in kundsamtal. Vår information till befintliga och presumtiva kunder är av generell karaktär och ska ses som marknadsföring och inte rådgivning. Derivathandel Vid fondförvaltning kan derivat användas som ett led i placeringsinriktningen. Handeln med derivat förändrar fondens riskexponering och kan både höja och sänka risken. Kursrörelser kan bli betydande då optioner och terminer används eftersom en så kallad hävstångseffekt uppnås. Optioner Vid användandet av optioner kan köp eller utfärdande av köpoptioner respektive säljoptioner ske. Således finns fyra olika strategier: 1) Köp av köpoption; att betala ett belopp för att på viss dag få köpa en tillgång till ett visst pris. 2) Utfärdande av köpoption; att erhålla ett belopp för att på viss dag tvingas sälja en tillgång till ett visst pris. 3) Köp av säljoption; att betala ett belopp för att på viss dag få sälja en tillgång till ett visst pris. 4) Utfärdande av säljoption; att erhålla ett belopp för att på viss dag tvingas köpa en tillgång till ett visst pris. Möjligheter/risker med ovanstående strategier 1) Med en begränsad likvidinsats kan marknadsexponering erhållas. Risken är att betald optionspremie går förlorad. 2) Här erbjuds möjlighet att erhålla en extra avkastning (optionspremie). Risken är att tillgången utvecklas mycket väl och att man då tvingas sälja på en lägre nivå än aktuell börskurs. Strategin medför minskad marknadsexponering. 3) Med en begränsad likvidinsats kan skydd mot nedgång i en tillgång erhållas. Strategin medför minskad marknadsexponering. Risken är att betald optionspremie går förlorad. 4) Här erbjuds möjlighet att erhålla en extra avkastning (optionspremie). Denna strategi medför ökad marknadsexponering. Risken är att tillgången utvecklas mycket dåligt och man tvingas köpa på en högre nivå än aktuell kurs. Fondernas användande av derivat skiljer sig åt beroende på placeringsinriktning och fondbestämmelser. För utförligare beskrivning av respektive fonds handel i derivat hänvisas till aktuell Hel- eller Halvårsrapport som återfinns på Aktie- Ansvars webbsida. I samband med derivathandeln måste fonden ställa säkerheter. Dessa regleras enligt fondbestämmelser och mäts och kontrolleras dagligen av bolagets riskavdelning. Terminer En annan typ av derivat som kan användas är terminer. Ett terminskontrakt är ett avtal om att en viss tillgång skall köpas eller säljas till ett visst pris vid en framtida tidpunkt. Möjliga strategier är här att köpa eller sälja terminer. Ett terminsköp medför ökad marknadsexponering och risken är att kursen på tillgången sjunker fram till lösen vilket innebär att man gör en förlust på kontraktet. Motsvarande risk vid försäljning av tillgång på termin är att kursen på tillgången stiger fram till lösen vilket innebär att man gör en förlust på kontraktet. En såld termin minskar marknadsexponeringen. Fondernas riskexponering med anledning av terminshandel skiljer sig åt beroende på placeringsinriktning och fondbestämmelser. För utförligare beskrivning av respektive fonds handel i derivat hänvisas till aktuell Hel- eller Halvårsrapport som återfinns på Aktie-Ansvars webbsida. I samband med terminshandeln måste fonden ställa säkerheter. Dessa regleras enligt fondbestämmelser och mäts och kontrolleras dagligen av bolagets riskavdelning. Tre av Aktie-Ansvars fonder finns med i premie pensionssystemet och många har valt någon av Aktie- Ansvars fonder till sin premiepension. Om du inte har valt fonder ännu eller om du har valt andra fonder och vill byta till någon av Aktie-Ansvars fonder kan du enkelt göra det. Du kan Ägarpolicy byta fonder via Pensions myndighetens självbetjäning på eller med hjälp av en blankett som du beställer från Pensionsmyndigheten. Du kan också byta fonder via myndigheten.se. Ange vilka fonder och hur många procent du vill ha i varje fond efter bytet. Aktie-Ansvar handlar uteslutande i fondandels ägarnas gemensamma intresse och vår främsta målsättning är att ge våra andels ägare bästa möjliga risk just erade avkastning. En viktig del i be döm ningen av ett företag är att vi har förtroende för bolagets ledning, främst dess styrelse och VD. Fondernas tillgångar ligger utanför fondbolag ets balansräkning och kan när som helst åter lösas av andelsägarna. En aktiefond kan därför, och även i ett riskspridningsperspektiv, förväntas ha viss rörlighet i placeringarna. Fondbolagets handlings frihet är av stor betyd else, till exempel möjligheten att när som helst kunna avyttra ett aktieinnehav. Aktie-Ansvar ska normalt deltaga i bolagsstämmorna i de bolag där fonderna är stora aktieägare och i övrigt på de stämmor som av annat skäl bedöms som viktiga. Fondbolaget ska verka för att aktie ägarna i god tid före bolagsstämman blir kallade på vederbörligt sätt samt att man erhåller information, som ger möjlighet att ta ställning till de förslag som läggs fram på bolagsstämman. Om förslag på stämman inte är av sedvanligt slag skall detta utförligt motiveras i kallelsen. Vidare anser vi att det Fond Fondnummer hos Pensionsmyndigheten Aktie-Ansvar Sverige Aktie-Ansvar Europa Aktie-Ansvar Avkastningsfond är av yttersta vikt att samtliga ersättningar till styrelse och ledning öppet redovisas. Fondbolaget skall utöva sin ägarroll utan krav på styrelse repre sentation i de bolag som fonderna investerat i. Styrelse representation försvårar fond bo lagets möjligheter att bedriva en aktiv och effektiv förvaltning och är svår att förena med kravet att fondens tillgångar när som helst skall kunna återlösas av andels ägarna. Fondbolaget ska verka för att varje bolag har en kompetent och väl sammansatt styrelse och att tillsättningen av ledamöter föregås av en väl fungerande nominerings process. Skatteregler Följande beskrivning av skatteregler tar sikte huvudsakligen på fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige och svenska dödsbon. Observera att andra rutiner och regler kan gälla vid sparande på investeringssparkonto, i kapitalförsäkringar, inom ramen för vissa andra sparformer samt för förvaltarregistrerade innehav. Skattereglerna kan även bli föremål för ändringar till följd av lag eller myndighetsföreskrifter. Slutligen kan skatten påverkas av individuella omständigheter varför den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör konsultera en skatterådgivare. Utdelningar Utdelningar är skattepliktiga hos fondandels ägaren som inkomst av kapital. Vid utdelning kvarhåller fondbolaget preliminärskatt med 30% på utdelningen. Fondbolaget redovisar kontrolluppgifter till Skatteverket. Med anled ning av ändrade skatteregler för fonder från och med inkomståret 2012 bedömer Aktie-Ansvar att fondbolagets fonder från och med 2013 inte kommer att genomföra utdelningar till andelsägarna. Kapitalvinst/förlust vid avyttring Vid avyttring av fondandelar beräknas eventuell kapitalvinst eller kapitalförlust av fondbolaget och redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket. Den sålunda be - räknade vinsten beskattas hos fond andelsägaren med 30% i inkomstslaget kapital. Observera att kapitalförlust på icke marknadsnoterade fonder (gäller våra månadshandlade fonder FondSelect Global, Peritus, Graal Offensiv och Graal) enbart får dras av, alternativt kvittas mot andra kapitalvinster, till 70%. Fondbolaget kvarhåller ingen preliminärskatt, men via de uppgifter som skickas till Skatteverket ska uppgifterna finnas förtryckta på din deklaration. Schablonintäkt Nytt fr.o.m 2012 är att fondandelsägaren i inkomstslaget kapital ska ta upp en schablonintäkt som uppgår till 0,4 procent av kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget utgörs av värdet på andelarna vid kalenderårets ingång. Schablonintäkten beskattas med 30% vilket innebär att skatten är 30% x 0,4% = 0,12% av fondinnehavet vid årets början. Fondbolaget redovisar schablonintäkten på kontrolluppgift till Skatteverket men kvarhåller ingen preliminärskatt

17 Anmälan Juridisk person Fondförvaltning Bra att veta Årsrapporten och halvårsrapporten skickas ut till samtliga andelsägare samt finns att tillgå på Du kan även beställa den kostnadsfritt på Löpande information Januari Kontoutdrag samt kontrolluppgifter Februari Helårsrapporten Augusti Kontoutdrag samt halvårsrapporten Fondbestämmelser Fondernas verksamhet regleras i lagen om investeringsfonder, som trädde i kraft Varje fond har sina särskilda fondbestämmelser, vilka godkänts av Finansinspektionen. Fondandelens rättsliga ställning Den som har köpt en fondandel äger en andel i den samlade egendom som ingår i fonden. Alla andelar är lika stora och medför lika rätt i fondegendomen. Varje andel representerar ett värde lika med fondens värde delat med antalet andelar. Värdepappersfonden är en självständig förmögenhetsmassa, skild från fondbolagets egen förmögenhet. Fondens tillgångar, som omhänderhas av ett särskilt förvaringsinstitut, kan inte utmätas för fordringar gentemot fondbolaget eller bli indragna i konkurs som drabbar fondbolaget. Andelsägaren har rätt att lösa in sina andelar när han eller hon så önskar. Register över andelsägare Alla våra fond er är registrerande, vilket innebär att vi för register över alla andelsägare i respektive fond. Personuppgiftslagen, PUL Personuppgift er som samlas in och registreras i samband med fondadministration används för att fullgöra fondbolagets rättsliga skyldighet att föra andelsägarregister. Personuppgift erna används för marknadsföring av Aktie-Ansvars fonder. Tekniker som kan komma att användas i marknadsföringen innefattar telefon och adresserad direktreklam. Personuppgifter om kunden samlas in direkt från kunden i samband med begäran om information eller att ett andelsköp görs. Dessutom kan dessa uppgifter komma att kompletteras med andra uppgifter från offentliga register såsom Telias nummerupplysning. Dessutom sker en löpande registrering av affärstransaktioner och fortlöpande kontakter, som kunden har med Aktie-Ansvar. Om kunden vill få information om vilka personuppgifter som behandlas av Aktie-Ansvar kan kunden skriftligen begära detta hos Aktie- Ansvar. Detta är kostnadsfritt en gång per år. Anmälan om att kunden motsätter sig att personuppgifterna används för direktmarknadsföringsändamål kan skriftligen göras till Aktie-Ansvar. Begäran om rättelse av personuppgift skall göras skriftligen till Aktie-Ansvar. Fondens upphörande eller överlåtelse av fondverksamhet Om fondbolaget beslutar att en fond skall upphöra eller att fondens förvaltning, efter medgivande av Finansinspektionen, skall överlåtas till annat fondbolag, kommer samtliga andelsägare att informeras härom. Förvaltningen av fonden skall omedelbart tas över av förvaringsinstitutet om Finansinspektionen återkallar fondbolagets tillstånd eller fondbolaget trätt i likvidation eller försatts i konkurs. Redovisningsprinciper Hel- och halvårs rapporten upprättas enligt lagen om in vesteringsfonder, Finansinspektionens före - skrifter samt Fondbolagens Förenings reko m mendationer. Avräkningsnotor Vid köp och försäljning av andelar i våra fonder bekräftar vi transaktionerna med brev. Detta gäller dock ej regelbundet sparande exempelvis genom autogiro för sådana köp redovisas sparandet två gånger per år. På avräkningsnotan framgår vilket affärsdatum och till vilken kurs affären genomfördes. Så här går du tillväga vid försäljning av andelar Vid en försäljning realiseras en vinst eller förlust som tas upp i din deklaration. Säljorder lämnas skriftligen via brev eller fax till Aktie-Ansvar. På säljordern anger du namn, personnummer, fond som skall säljas, för vilket belopp eller hur många andelar du vill sälja samt till vilket kontonummer du vill ha försäljningslikviden utbetald. Kom ihåg att signera din säljorder. Försäljningen sker till den kurs som fastställs den dag som vi får brevet/faxet under förutsättning att brevet/ faxet är oss tillhanda vid ett visst klockslag (olika för olika fonder, ring kundservice eller se respektive fonds informationsbroschyr) annars verkställs din försäljning påföljande bankdag. Detta gäller ej Fond- Select Global, Peritus, Graal Offensiv och Graal där handel sker den sista bank dagen i varje månad. Försäljningsuppdraget måste vara fondbolaget tillhanda för Peritus, Graal Offensiv och Graal senast tio bankdagar före och för FondSelect Global senast fem bankdagar före den sista bankdagen i varje månad. Likviden betalas till ditt bankkonto normalt inom fem bankdagar. Inom några dagar får du en säljnota som bekräftar din försäljning. Vid köp och försäljning för organisationer och företag krävs registreringsbevis där firmatecknare framgår tillsammans med vidimerad kopia av IDhandling för behörig firmatecknare. OBS! Vänligen notera att vi på grund av lag inte kan placera era medel innan fullständigt ifylld anmälan, regbevis samt vidimerad kopia av ID-handling har mottagits av Aktie-Ansvar. Anmälningsblankett som faxas måste även sändas till fondbolaget i original. Organisationsnummer Juridisk person Kontaktperson Adress Postnummer Ort Land (utom Sverige) Skatterättslig hemvist om ANNAN än Sverige: E-post (om du vill ha nyhetsbrev per e-post) > Fond Belopp (kr) Bankgiro SEB-konto Sverigefond Europafond Graal Total Graal Total 2xL Graal Trendhedge minst 500 kr minst 500 kr Graal Kvanthedge Graal Marknadsneutral Graal Aktiehedge Avkastningsfond minst 500 kr > Fond Belopp (kr) Bankgiro SEB-konto FondSelect Global Peritus Graal minst kr minst kr minst kr Graal Offensiv minst kr > Jag vill spara varje (kryssa i): Månad Kvartal Clearingnr: Kontonr: Kontohavarens organisationsnr.: Fond Ja tack, jag vill följa sparandet på Aktie-Ansvar Online. Skicka mig lösenord. Sverigefond Europafond Graal Total Graal Total 2xL Graal Trendhedge Graal Kvanthedge Belopp (kr) Telefon Utländskt skatteregistreringsnummer: Engångsinsättning dagligt handlade fonder Använd ett av nedanstående alternativ. Ange organisationsnummer eller kontohavare som avsändare vid din insättning. Engångsinsättning månadsvis handlade fonder Använd ett av nedanstående alternativ. Minsta belopp gäller vid första insättning. Regelbundet sparande via autogiro Jag vill månads- eller kvartalsspara via autogiro och ger Aktie-Ansvar AB i uppdrag att den 25:e (för Sverige-, Europa samt Avkastningsfonden gäller istället den sista bankdagen i månaden), eller bankdagen efter om den 25:e infaller en helgdag, i varje månad eller varje kvartal att från nedanstående bankkonto överföra följande belopp via autogiro för köp av andelar i ned anstående fond/er. minst 500 kr minst 500 kr OBLIGATORISKT Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är vi skyldiga att inhämta information i syfte att uppnå kundkännedom. Av denna anledning ber vi dig besvara följande frågor: 1. För vems räkning tecknar du fondandelar? För helägt bolag För ett bolag med fler delägare än du själv För ett bolag som är upptaget till handel på en reglerad marknad ( börsbolag ) För annan genom fullmakt 2. Har bolaget ägare vars ägarandel överstiger 25 % av aktierna eller rösterna i bolaget? Nej Ja (vänligen bifoga bilaga med namn, person/orgnummer och adress på samtliga ägare som innehar 2 eller mer av aktierna eller rösterna i bolaget) 3. affärsbindelsens art: Engångsinsättning Regelbundet sparande Annat sparande: 4. Hur mycket uppskattar Ni summan av era transaktioner i finansiella instrument under ett år? < sek sek > sek 5. Vilket är det vanligaste ursprunget till de medel som placeras? Intäkter från företaget jag representerar Fastighetsförsäljning Företagsförsäljning Annat: MARKNADSFÖRARE/FÖRMEDLARE Ifylls av marknadsföraren/förmedlaren om sådan finnes. Kund ger då nedan angiven marknadsförare/förmedlare rätt att erhålla information om fondinnehav hos Aktie-Ansvar. Detta medgivande kan återkallas med omedelbar verkan genom skriftligt besked till Aktie-Ansvar. Företag Marknadsförare/förmedlarE Telefon Graal Marknadsneutral Graal Aktiehedge Marknadsförings-/förmedlingskod Avkastningsfond minst 500 kr Jag försäkrar att inlämnade uppgifter är korrekta och förbinder mig utan dröjsmål att anmäla förändringar avseende informationen ovan till Aktie-Ansvar. De personuppgifter som lämnas i samband med att du blir kund används för att fullgöra administrationen av utfärdade fondandelar, övrig information samt service till dig avseende tecknade fondandelar. Dessa uppgifter kan även komma att användas vid marknadsföring av Aktie-Ansvar. Genom att underteckna denna anmälningsblankett bekräftas att jag/vi inte har uppdragit åt fondbolaget att tillhandahålla finansiell rådgivning och inte heller kan erhålla sådan tjänst hos fondbolaget. Jag intygar även att jag tagit del av tillämpliga fondbestämmelser, info rmations broschyrer och basfakta för investerare. OBS! Kom ihåg att bifoga registeringsbevis samt vidimerad kopia på giltig ID-handling (intygande av annan person att ID överstämmer med original). Namnunderskrift firmatecknare NamnförTYDLIGANDE Ort och datum 32 Aktie-Ansvar Postadre ss: Box 55659, Stockholm Telefon: Fax:

18 TEJP TEJP Viktig information! Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism avseende indentitetskontroll måste en vidimerad (av två andra personer) kopia på giltig ID-handling (körkort, certifierat ID-kort eller giltigt pass) bifogas. För företag gäller: Vidimerad kopia på den juridiska personens registreringsbevis, vidimerad kopia på giltig ID-handling avseende utsedd kontaktperson, är kontaktpersonen ej firmatecknare bifogas en vidimerad fullmakt samt en ifylld och undertecknad kundregistreringsblankett. Information angående rådgivning Aktie-Ansvar AB tillhandahåller ingen finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Medgivande till betalning via Autogiro (Observera att detta enbart avser dig som fyllt i något under rubriken Regelbundet sparande via autogiro.) Undertecknad ( betalaren ) medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto, eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag ( förfallodagen ) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalnings mottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av person uppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personupp gifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betal ningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas. Viktig information! Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism avseende indentitetskontroll måste en vidimerad (av två andra personer) kopia på giltig ID-handling (körkort, certifierat ID-kort eller giltigt pass) bifogas. För företag gäller: Vidimerad kopia på den juridiska personens registreringsbevis, vidimerad kopia på giltig ID-handling avseende utsedd kontaktperson, är kontaktpersonen ej firmatecknare bifogas en vidimerad fullmakt samt en ifylld och undertecknad kundregistreringsblankett. Information angående rådgivning Aktie-Ansvar AB tillhandahåller ingen finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Medgivande till betalning via Autogiro (Observera att detta enbart avser dig som fyllt i något under rubriken Regelbundet sparande via autogiro.) Undertecknad ( betalaren ) medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto, eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag ( förfallodagen ) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalnings mottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av person uppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personupp gifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betal ningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas. R VIK HÄR R VIK HÄR Frankeras ej Mottagaren betalar portot Frankeras ej Mottagaren betalar portot Aktie-Ansvar AB Svarspost Kundnr Stockholm Aktie-Ansvar AB Svarspost Kundnr Stockholm TEJP TEJP

19 Anmälan Privatperson OBS! Vänligen notera att vi på grund av lag inte kan placera era medel innan fullständigt ifylld anmälningsblankett samt vidimerad kopia av ID-handling har mottagits av Aktie-Ansvar. Anmälningsblankett som faxas måste även sändas till fondbolaget i original. Personnummer E-post (om du vill ha nyhetsbrev per e-post) Förnamn och efternamn Adress Postnummer Ort Land (utom Sverige) Skatterättslig hemvist om ANNAN än Sverige: > Telefon Ja tack, jag vill följa mitt sparande på Aktie-Ansvar Online. Skicka mig lösenord. Utländskt skatteregistreringsnummer: Engångsinsättning dagligt handlade fonder Använd ett av nedanstående alternativ. Ange personnummer eller kontohavare som avsändare vid din insättning. Fond Belopp (kr) Bankgiro SEB-konto Sverigefond minst 500 kr Europafond minst 500 kr Graal Total Graal Total 2xL Graal Trendhedge Graal Kvanthedge Graal Marknadsneutral Graal Aktiehedge Avkastningsfond minst 500 kr > Engångsinsättning månadsvis handlade fonder Använd ett av nedanstående alternativ. Minsta belopp gäller vid första insättning. Fond Belopp (kr) Bankgiro SEB-konto FondSelect Global minst kr Peritus minst kr Graal minst kr Graal Offensiv minst kr > Regelbundet sparande via autogiro Jag vill månads- eller kvartalsspara via autogiro och ger Aktie-Ansvar AB i uppdrag att den 25:e (för Sverige-, Europa samt Avkastningsfonden gäller istället den sista bankdagen i månaden), eller bankdagen efter om den 25:e infaller en helgdag, i varje månad eller varje kvartal att från mitt bankkonto överföra följande belopp via autogiro för köp av andelar i ned anstående fond/er. Vid regelbundet sparande för annans räkning, vänligen besök för blankett. OBLIGATORISKT Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är vi skyldiga att inhämta information i syfte att uppnå kundkännedom. Av denna anledning ber vi dig besvara följande frågor: 1. För vems räkning tecknar du fondandelar? Egen För annans räkning genom fullmakt (bifoga fullmakt) 2. Vilket alternativ beskriver bäst din avsikt att investera i Aktie-Ansvars Fonder? Engångsinsättning Korttidshandel Långsiktigt sparande 3. hur ofta kommer du uppskattningsvis genomföra transaktioner i Aktie- Ansvars produkter? Flera gånger per månad 1 gång per månad Flera gånger per år 1 gång per år Mer sällan än 1 gång per år 4. Vilket är det huvudsakliga ursprunget till det kapital som du investerar i Aktie-Ansvars fonder? Sparande Förvärvsinkomst Arv/gåva Annat ursprung: 5. Hur mycket uppskattar du att dina transaktioner i finansiella instrument uppgår till i genom snitt ett normalt år? < sek sek > sek Jag vill spara varje (kryssa i): Månad Kvartal Clearingnr: Kontonr: Kontohavarens personnr: Fond Belopp (kr) Sverigefond Europafond Graal Total Graal Total 2xL Graal Trendhedge Graal Kvanthedge Graal Marknadsneutral Graal Aktiehedge Avkastningsfond minst 500 kr minst 500 kr minst 500 kr MARKNADSFÖRARE/FÖRMEDLARE Ifylls av marknadsföraren/förmedlaren om sådan finnes. Kund ger då nedan angiven marknadsförare/förmedlare rätt att erhålla information om fondinnehav hos Aktie-Ansvar. Detta medgivande kan återkallas med omedelbar verkan genom skriftligt besked till Aktie-Ansvar. Företag Marknadsförare/förmedlarE Telefon Marknadsförings-/förmedlingskod Jag försäkrar att inlämnade uppgifter är korrekta och förbinder mig utan dröjsmål att anmäla förändringar avseende informationen ovan till Aktie-Ansvar. De personuppgifter som lämnas i samband med att du blir kund används för att fullgöra administrationen av utfärdade fondandelar, övrig information samt service till dig avseende tecknade fondandelar. Dessa uppgifter kan även komma att användas vid marknadsföring av Aktie-Ansvar. Genom att underteckna denna anmälningsblankett bekräftas att jag/vi inte har uppdragit åt fondbolaget att tillhandahålla finansiell rådgivning och inte heller kan erhålla sådan tjänst hos fondbolaget. Jag intygar även att jag tagit del av tillämpliga fondbestämmelser, info rmationsbroschyrer och basfakta för investerare. OBS! Kom ihåg att bifoga vidimerad kopia på giltig ID-handling (intygande av annan person att ID överstämmer med original). Om andelsägaren är under 18 år ska båda vårdnadshavarna underteckna anmälan och bifoga varsin vidimerad kopia av ID-handling. Namnunderskrift Namnförtydligande Ort och datum Aktie-Ansvar Postadre ss: Box 55659, Stockholm Telefon: Fax:

TRENDER PÅ MODET. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Närmar vi oss en ny stor börsuppgång?

TRENDER PÅ MODET. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Närmar vi oss en ny stor börsuppgång? Närmar vi oss en ny stor börsuppgång? Gör ditt fondsparande stryktåligare Förändringar i Graal ger resultat HALVÅRSREDOGÖRELSE 2012 Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år

Läs mer

TRENDER PÅ MODET. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Närmar vi oss en ny stor börsuppgång?

TRENDER PÅ MODET. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Närmar vi oss en ny stor börsuppgång? Närmar vi oss en ny stor börsuppgång? Gör ditt fondsparande stryktåligare Förändringar i Graal ger resultat HALVÅRSREDOGÖRELSE 2012 Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år

Läs mer

sverigefonden surfar pa en framgangsvag Graal visar stabilitet ny rekordnotering Samtliga våra fonder steg första halvåret

sverigefonden surfar pa en framgangsvag Graal visar stabilitet ny rekordnotering Samtliga våra fonder steg första halvåret Samtliga våra fonder steg första halvåret Graal visar stabilitet ny rekordnotering Graal Kvanthedge imponerar stort HALVÅRSRAPPORT 2014 sverigefonden surfar pa en framgangsvag Postadress: Box 55659, 102

Läs mer

2013 ÅRS BÄSTA KORTA RÄNTEFOND. visar klass. vi har SVERIGE- FONDEN. Graal når nya all time highs. Peritus gav goda 10,1 procent

2013 ÅRS BÄSTA KORTA RÄNTEFOND. visar klass. vi har SVERIGE- FONDEN. Graal når nya all time highs. Peritus gav goda 10,1 procent Många glädjeämnen för våra fondsparare Graal når nya all time highs Peritus gav goda 10,1 procent ÅRSRAPPORT 2013 SVERIGE- FONDEN visar klass vi har 2013 ÅRS BÄSTA KORTA RÄNTEFOND Postadress: Box 55659,

Läs mer

Årets bästa korta räntefond PERITUS. En fond för dig som gillar strukturerade produkter. KRÖNIKA 2013: Ett nytt år en gammal kris

Årets bästa korta räntefond PERITUS. En fond för dig som gillar strukturerade produkter. KRÖNIKA 2013: Ett nytt år en gammal kris KRÖNIKA 2013: Ett nytt år en gammal kris Sveriges ekonomi står stark Sparande i turbulenta tider HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 PERITUS En fond för dig som gillar strukturerade produkter Årets bästa korta räntefond

Läs mer

Fonder för alla smaker. Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år. Alternativ till låg ränta och dyr börs. Sunt förnuft bakom framgångar

Fonder för alla smaker. Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år. Alternativ till låg ränta och dyr börs. Sunt förnuft bakom framgångar Alternativ till låg ränta och dyr börs Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år Sunt förnuft bakom framgångar i Sverigefonden HALVÅRSRAPPORT 2015 Fonder för alla smaker Det är roligt att kunna

Läs mer

Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond

Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond Aktie-Ansvar ett av Sveriges äldsta fondbolag. 1965: Aktie-Ansvar grundas av Frikyrko- och Nykterhetsrörelsen. 1999: Stenbeckkoncernen

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

INVSTR. Ny fond i partnerskap med DNB. Nya fondalternativ för en ny verklighet. Låt inte känslor styra ditt sparande

INVSTR. Ny fond i partnerskap med DNB. Nya fondalternativ för en ny verklighet. Låt inte känslor styra ditt sparande Nya fondalternativ för en ny verklighet Låt inte känslor styra ditt sparande Dags att sälja din obligationsfond? INVSTR HELÅRSRAPPORT 2011 Ny fond i partnerskap med DNB Postadress: Box 55659, 102 15 Stockholm

Läs mer

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juli 2015 Det globala börssentimentet varierade kraftigt under juli. Att det till sist blev ett Greklandsavtal och anständiga kvartalsrapporter som skickade börsen uppåt för att åter svänga

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Ett toppenår för våra alternativa fonder

Ett toppenår för våra alternativa fonder Samtliga våra fonder steg i värde 2014 Ett toppenår för våra alternativa fonder Stockholmsbörsen har mer att ge ÅRSRAPPORT 2014 Hipp hipp hurra, i år fyller Aktie-Ansvar 50 år. Året var 1965 då fondbolaget

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Månadsbrev april 2015

Månadsbrev april 2015 Månadsbrev april 2015 April präglades av viss turbulens orsakad av svagare statistik från USA och Kina. Samtidigt ledde ytterligare avregleringar och räntesänkningar i Kina till ett rally på den kinesiska

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Månadsbrev juni 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juni 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juni 2015 Långräntor upp- börsen ned. Fiasko i Grekland börsen ned. Spekulations bubbla i Shanghai börsen ned. Rekylen i juni sätter ljuset på några viktiga saker. Den första är hur det snabba,

Läs mer

Månadsbrev september 2015

Månadsbrev september 2015 Månadsbrev september 2015 Den sista månaden på tredje kvartalet blev en tråkig historia på Stockholmsbörsen med en nedgång på drygt 5 procent. USA och de europeiska börserna stängde ett par procent ned.

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Månadsbrev januari 2016

Månadsbrev januari 2016 Månadsbrev januari 2016 Det nya året har inletts med en turbulent utveckling på aktiemarknaden. Svag ekonomisk data från Kina och ett fortsatt fallande oljepris bidrog till fortsatt oro och fallande börser

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

AKTIE-ANSVAR PERITUS. Organisationsnummer: 515602-1544. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-3

AKTIE-ANSVAR PERITUS. Organisationsnummer: 515602-1544. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-3 AKTIE-ANSVAR PERITUS Organisationsnummer: 515602-1544 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-3 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 4 Balansräkning Sid 5 Noter till

Läs mer

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev maj 2015 Maj gav oss hopp om en fortsatt positiv börs, även om månaden började negativt med efterskalv från ett turbulent april. Greklandskrisen fortsätter att skapa en viss oro på Europabörserna.

Läs mer

Månadsbrev juni 2014. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juni 2014. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juni 2014 Utvecklingen i juni var blandad. Svenska börsen sjönk med 1,3 procent under juni (SIXPRX), men globalt var aktiemarknaden upp 1,7 procent (MSCI World). Bäst utveckling under månaden

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Konsten att göra en rak kurva.

Konsten att göra en rak kurva. 5 Konsten att göra en rak kurva. Juli 2002 10 5 Varldsindex inklusive utdelningar Aktie-Ansvar GRAAL AKTIEHEDGE FÖRVALTAS E GRAAL TREND Juli 2002 Juni 2010 10 5 öppnar Total Juli 2002 Aktie-Ansvar Estlander

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Basfonden Granit Basfonden

Basfonden Granit Basfonden Basfonden Granit Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Grunden för all framgångsrik förvaltning är att sprida

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Månadsbrev april 2017

Månadsbrev april 2017 Månadsbrev april 2017 Efter ett starkt första kvartal såg vi under april månad fortsatt styrka på de flesta aktiemarknader. I lokala valutor steg amerikanska S&P 500 med 0,9 %, europeiska Eurostoxx 50

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL AKTIEHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL AKTIEHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Apoteket AB:s Pensionsstiftelse. Absolutavkastning 2014-04-09

Apoteket AB:s Pensionsstiftelse. Absolutavkastning 2014-04-09 Absolutavkastning 2014-04-09 Innehåll Affärside och mål Portföljstruktur Risker och riskkontroll Nyckeltal Affärside och mål Skapa en jämn genomsnittlig årsavkastning på 7 % inom intervallet 0-15 %. Låg

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08%

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08% Strategi under juli Vinsterna höll och så gjorde börsen Vi skrev i det förra månadsbrevet att värderingarna generellt sett var mycket attraktiva förutsatt att förväntningarna på halvårsvinsterna infriades.

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Månadsbrev januari 2015

Månadsbrev januari 2015 Månadsbrev januari 2015 Vi kan med gott samvete säga god fortsättning! Summerar vi januari kan vi konstatera att alla Granits fonder var på plus trots att det var en rätt mixad utveckling globalt sett.

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Strategi under december

Strategi under december Strategi under december Återhämtning efter svag inledning December inleddes som bekant mycket svagt på aktiemarknaderna världen över, för att trots allt sluta positivt. Europa STOXX 600 kom att gå upp

Läs mer

Månadsbrev oktober 2015

Månadsbrev oktober 2015 Månadsbrev oktober 2015 EFTER HÖSTENS KURSFALL REKYL UNDER OKTOBER MÅNAD Aktiemarknaderna runt om i världen repade mod under oktober månad som följd av en ökad sannolikhet för låga räntor under en längre

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Månadsbrev november 2014

Månadsbrev november 2014 Månadsbrev november 2014 November kan sammanfattas med att börserna steg och oljan föll. Det blev en bra månad för Granit Fonder, alla fonder slutade på plus. Framförallt är det roligt att vår Kinafond

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Starkt fondår trots turbulent 2015

Starkt fondår trots turbulent 2015 Pressmeddelande STOCKHOLM 2016-01-13 Starkt fondår trots turbulent 2015 Under 2015 nysparades totalt 84 miljarder kronor i fonder. Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under året med drygt 240

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

2016 Revolution, Reflation & Rotation Samtidigt, i Sherwoodskogen Börsen en Slow Burner

2016 Revolution, Reflation & Rotation Samtidigt, i Sherwoodskogen Börsen en Slow Burner Centralbankerna och marknaderna 1 AKTIEANALYS 2016 Revolution, Reflation & Rotation Samtidigt, i Sherwoodskogen Börsen en Slow Burner Ett år med två halvor 2016 hur ska vi summera detta märkliga år? Politiskt

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

European Quality Fund

European Quality Fund - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år 2012 (EUR, %) Utveckling Risk European Quality Fund +20,1 12,8 MSCI Europe Net +17,3 14,7 Överavkastning ++2,8 Kort om fonden Placeringsinriktning European

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA SVERIGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Enter Select Månadsrapport februari 2013

Enter Select Månadsrapport februari 2013 Enter Select Månadsrapport februari 2013 Månadens utveckling Årets utveckling Avkastning sedan start % 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% - - - -3,5% 3,7% 3,0% 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% - - - -3,5% 7,2% 6,7% 60 40

Läs mer

Månadsanalys Februari 2013

Månadsanalys Februari 2013 Månadsanalys Februari 2013 De flesta faktorer talar för ett bra börsår I SLUTET AV januari presenterade vi vår marknadssyn för våren. Vi kunde då konstatera att trots många orosmoln lyckades samtliga större

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Strategi under september

Strategi under september Månadsbrev September 2011 Strategi under september Det grekiska dramat andra akten Även september månad fortsatte i moll, även om det inte var med samma omfattning som månaden innan. Precis som tidigare

Läs mer

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan.

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan. Tellus Midas Strategi under mars Marknadsbrev Mars 2015 I korthet: Avkastning I korthet: november: MIDASAvkastning mars 0,71% STOXX600 MIDAS -3,41% 1,71% Styrkan i aktiemarknaden höll i sig och Midas noterade

Läs mer

DANSKE INVEST / HELÅRSRAPPORT 2012 1 DANSKE BANK-KONCERNEN

DANSKE INVEST / HELÅRSRAPPORT 2012 1 DANSKE BANK-KONCERNEN DANSKE INVEST / HELÅRSRAPPORT 2012 1 DANSKE BANK-KONCERNEN HELÅRSRAPPORT 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-kommentar 3 Horisont Ränta 5 Horisont Försiktig 5 Horisont Balanserad 6 Horisont Offensiv 6 Horisont

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond.

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond. P R O M E M O R I A Datum 2015-02-16 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Publicering av riskmått

Läs mer

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm 2007-03-30 1 Agenda Kort om Aktieinvest Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Avgifter och prisjämförelse

Läs mer

Välkommen till en rikare framtid. Kvartal 3 2015

Välkommen till en rikare framtid. Kvartal 3 2015 Välkommen till en rikare framtid Kvartal 3 2015 Svensk Pensionsförvaltning Om oss Vår målsättning är att marknadsföra de mest attraktiva pensionslösningarna på den svenska marknaden genom att kombinera

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer