Vår verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 0 1 1 Vår verksamhet"

Transkript

1 Vår verksamhet

2

3 Innehåll DETTA ÄR ICA-HANDLARNA...4 Vd:n har ordet...6 DETTA HAR HÄNT ICA-stämman Handlarriksdagen Handlarengagemang...20 DETTA GÖR VI...22 Medlemsservice Kapitalförvaltning...26 Juridik...29 Hakon Swenson Stiftelsen...32 Region Norr...34 Region Mitt...36 Region Väst...38 Region Öst...40 Region Syd...42 DETTA ÄR VI...44 Ordförande har ordet...46 ICA-avtalet 40 år...48 Förbundsstyrelse...50 Distriktsstyrelse Riksvalberedning...53 Medarbetare...54 Produktion: OTW Communication Projektledning: Grafisk form: Johanna Steen Texter: Johan Såthe Foto: Tryck:

4 Detta är ICA-handlarna ICA-handlarnas Förbund Vision och verksamhet Vision Verksamhetsidé - Strategi - Mål Organisation VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

5 Ägaransvaret i Hakon Invest Aktivt ägande i ICA ICA-HANDLARNAS FÖRBUND 5

6 VD:N HAR ORDET En hyllning till långsiktighet MITT INTRYCK av 2011 är att vi under året har diskuterat ICA-idén, det vill säga ICA:s affärsidé, mer än jag någonsin varit med om under mina snart 30 år som ICA-handlare. Det har gjorts med genuin känsla, ambition och vilja, samt utifrån insikten att vi inte bär på ICA-idén av historiska skäl utan för att den visat sig vara en långsiktigt framgångsrik affärsmodell. Tryggheten i vår långsiktighet kan också ställas i relation till dagens oroliga marknader och omvärld. Oavsett om vi talar om privatpersoner, näringslivet eller nationella ekonomier, befinner vi oss i en situation som tillkommit därför att vi har levt på ett kortsiktigt sätt där balansräkningarna har utarmats utan att skapa förutsättningar för framtiden. ICA-idén bygger på att vi med försiktighet och långsiktighet tar oss framåt på ett framgångsrikt sätt. Med stabilitet i alla led står vi i dag starkare än någonsin tidigare, både i vår tro och i vår ekonomiska beredskap. Vår långsiktighet ger trygghet i en orolig värld. I detta sammanhang vill jag även lyfta fram vår kapitalförvaltning. Förutom aktieägandet i börsnoterade Hakon Invest har ICA-handlarnas Förbund en omfattande finansförvaltning där kapitalet per den 31 december 2011 uppgick till nästan två miljarder kronor. Bottenplattan till Kapitalet uppstod i december 2005 när ICA-handlarnas Förbund sålde ut aktier i samband med börsnoteringen av Hakon Invest. Vi har en konservativ placeringsstrategi med låg risknivå, vars främsta syfte är att bevara kapitalet och generera en stabil avkastning till låg risk. Vi kan hittills konstatera att vår långsiktiga och försiktiga förvaltning har gett en bättre avkastning än aktiemarknaden i övrigt under samma period. ICA-idén bygger på att vi med försiktighet och långsiktighet tar oss framåt på ett framgångsrikt sätt. ÖKAD FÖRSTÅELSE FÖR OCH KÄNNEDOM OM ICA-IDÉN För att ICA-idén ska fortleva i ett längre perspektiv är det viktigt att skapa förståelse för vår modell, såväl internt som externt. Alla som verkar inom ICA-systemet måste förstå och känna övertygelse vad det innebär att vara en del av ICA och vilka grundstenar vi bygger det på. Vi behöver även skapa förståelse för ICA-idén bland beslutsfattare, såväl i Sverige som inom EU. ICA-modellen som är så framgångsrik behöver ändå förklaras igen och igen. Vi behöver även skapa förståelse för ICA-idéns bidrag ur ett marknadsperspektiv. Modellen bygger på att ICA-handlare konkurrensutsätter varandra varje dag, vilket bidrar till god konkurrenskraft och ett bra klimat ur ett konsumentperspektiv. ICA-modellen skapar också förutsättningar för service och näring runt om i hela Sverige tack vare vår infrastruktur. Egenföretagaren i vår modell håller genom sin kreativitet och skicklighet verksamhet igång på orter där det annars inte skulle finnas någon framtid. ICAidén gör nytta och våra handlare ska därför kunna konkurrera på lika värdiga villkor som andra aktörer, vilket inte är fallet i dag. Priset har varit en viktig fråga under ICA Sverige har genomfört ett antal strategiska prissänkningar, vilka har haft en positiv effekt och stärkt ICA Sveriges marknadsposition. I detta sammanhang vill jag framhålla vikten av samverkan. En förutsättning för att vi ska kunna dra nytta av styrkan i vår modell samt få förståelse och förtroende för den hos kunder och beslutsfattare är naturligtvis att vi håller vad vi lovar, till exempel i ICAs tv-reklam genom att fullfölja gemensamt fattade beslut. ETT HÄNDELSERIKT ÅR 2011 har varit ett händelserikt år för ICA-handlarnas Förbund. Förbundet har fått en ny ordförande i Peter Berlin och en ny verksamhetschef i Thomas Kanestad. Dessutom har 6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

7 ICA-HANDLARNAS FÖRBUND 7

8 VD:N HAR ORDET Hakon Invest varit med i rekryteringen av en ny vd för ICA AB, Per Strömberg, som tar över efter Kenneth Bengtsson under våren Under året har även en reviderad affärsplan för ICA-handlarnas Förbund för de kommande åren presenterats. Ännu en viktig händelse under 2011 var förlikningen mellan ICA Sverige/ICA-handlarnas Förbund och Centeni (tidigare Boultbee) avseende hyresavtal för ett antal Med vår samlade kraft kommer vi att kunna fånga kundernas förtroende och med det göra 2012 till vårt år. fastigheter. Konflikten mellan de två parterna har gällt kostnader för gemensamma ytor i Centenis centrumgallerior som har debiterats i efterhand. Förlikningen innebär att parterna är överens om kostnaderna för de gemensamma ytorna för Parterna är vidare överens om principen för framtida kostnadsdebiteringar, vilken innebär att hyresgästerna får en förutsägbarhet om vad kostnaden faktiskt kan bli. Förlikningen är en symboliskt viktig fråga som kommer att sätta avtryck i branschen för lång tid framöver och ge vägledning när det gäller fastighetsägarnas relation till och hantering av sina hyresgäster. Sedan 2010 har förbundet intensifierat samarbetet med Conad, motsvarigheten till ICA i Italien, och styrelsen besökte Conad i september Vårt utbyte med Conad är en del i förbundets internationella samarbete, som innefattar involvering i flera organ såsom UGAL och Eurocommerce. Eftersom beslutsfattandet inte sker i Sverige på samma sätt som tidigare utan på europeisk basis är det viktigt att finnas där för att tillsammans med likasinnade utveckla och försvara ICA-idén i ett större perspektiv. ICA-IDÉN I VERKLIGHETEN De mest givande händelserna är ändå mötena med alla ICA-handlare. Jag har förmånen att några gånger per år avsätta en heldag för att besöka ICA-handlare i olika delar av Sverige. För mig som sörlänning var resan till norra Sverige en av årets mest minnesvärda upplevelser. Än en gång kunde jag konstatera hur olika förutsättningarna och utmaningarna är runt om i Sverige. På vägen mellan Kiruna och Gällivare stannade vi i Skaulo, en liten by med några hundra invånare, där vi besökte ortens ICA-butik som drivs av syskonen Dyrlind. Familjen är inne på sin tredje generation som handlare. Butiken, som är mycket välskött, personlig och välkomnande, är ortens centrum gällande all service. En kaffestund med syskonen Dyrlind gav energi för lång tid framöver. Att möta människor med ett sådant hjärta och engagemang för sin ort stärker min övertygelse om ICA-idéns betydelse för många små orter runt om i landet SKA BLI VÅRT ÅR! Jag har tidigare sagt att 2012 ska bli vårt år. Naturligtvis uttrycker jag det med stor ödmjukhet och inte minst med stor medvetenhet om att ingenting gör sig självt. Jag har dock en stark inneboende känsla av att vi alla är rustade, enskilt och gemensamt, för att visa att vår modell håller och att vi med vår samlade kraft kommer att kunna fånga kundernas förtroende och med det göra 2012 till vårt år. Viktiga frågor under 2012 är att fortsätta arbetet med att synliggöra ICA-handlarnas Förbund samt att öka förståelsen för och kännedomen om ICA-idén, såväl internt som externt. Utsikterna för 2012 innehåller fler osäkra variabler än vanligt. Vi kan konstatera ett mer pressat klimat i vår omvärld och en tuffare marknadssituation. Vi har dock ett starkt ICA AB och ICA Sverige, en stark konkurrenskraft i våra butiker runt om i landet och inte minst ett fungerande system, det vill säga en god ton och samarbetsvilja mellan ICA-handlare, ICA-handlarnas Förbund och ICA AB. Vi har därmed god chans att ytterligare stärka vår gemensamma marknadsposition, vilket jag hoppas att alla inser och tar vara på. Det är det som är ICA-idén i sin bästa skrud, det vill säga när vi med full kraft verkar gemensamt och nyttjar vår sammantagna kraft och styrka. En väl fungerande ICAidé med engagerade och aktiva ICA-handlare i samverkan och med ett starkt och engagerat ICAhandlarnas Förbund samt ICA AB skapar förutsättningar för framgång. Jag vill avslutningsvis rikta ett stort tack för allt arbete under det gångna året, ett arbete som bidrar till vår framgång. Jag vill tacka alla medarbetare i förbundet, inom ICA-systemet i stort, och framför allt till alla förtroendevalda för den tid och det arbete som ni lägger ned på det gemensamma, som företrädare för alla ICA-handlare. Ni förstärker kraften av samverkan som finns i vårt system. Styrkan sitter i oss gemensamt. CLAES-GÖRAN SYLVÉN 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

9 Nyckeltal KÖNSFÖRDELNING män 254 kvinnor varav: ICA Nära ICA Supermarket ICA Kvantum ICA Maxi 629 män 163 kvinnor 446 män 67 kvinnor 133 män 11 kvinnor 83 män 13 kvinnor ÅLDERSFÖRDELNING FEM ÅR I SAMMANDRAG Intäkter Rörelseresultat Resultat före skatt Årets resultat Balansomslutning Soliditet Medelantal anställda - ICA-HANDLARNAS FÖRBUND 9

10 Detta har hänt 10 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

11 ICA-HANDLARNAS FÖRBUND 11

12 ICA-STÄMMAN 2011 Vid ICA-stämman 2011 på Stockholmsmässan i Älvsjö, diskuterades allt från EMV (egna märkes varor) till matsvinn. Över 500 handlare var på plats och stämningen var lika hög under dagens föreläsningar som på kvällens fest. Här presenteras några av de frågor som belystes. Det kostsamma och onödiga matsvinnet var en het potatis på ICA-stämman. Vi slänger cirka kg ätbar mat i soporna varje år. Det är allvarligt och självklart påverkar det miljön negativt, säger Livsmedelsverkets generaldirektör Inger Andersson. BÄSTA SÄTTET ATT tackla matsvinnet är givetvis genom att aldrig slänga mat. Ändå går var fjärde matkasse som vi bär hem rakt i soporna. Enligt Kerstin Lindvall, chef för Corporate Responsibility på ICA, krävs det tydlighet angående de ekonomiska incitamenten för att få kunderna mer uppmärksamma på matsvinnet. Vi på ICA vill vi ta vårt ansvar. Vi har bland annat en restreceptkokbok på ICA.se, där alla kan ta del av tipsen hur matrester kan bli nya goda maträtter. Ändå köper många mat de aldrig äter, något som bland annat butiks- Bäst före-datumet betyder att tillverkaren garanterar att produkten är bra till det datumet, inte att varan är dålig dagen efter. Så var så god och ät också efter bäst före-datumet! Sista förbrukningsdag betyder däremot att varan kan vara otjänlig att äta och får inte säljas efter det angivna datumet. Inger Andersson på Livsmedelsverket talar om det kostsamma matsvinnet. kampanjerna där man kan köpa tre varor och betala för två bidrar till. Ett sätt för butikerna att ta ansvar i frågan är att ta efter England, där kunderna kan hämta ut dessa varor vartefter vilket minskar svinnet. EN RUNDRINGNING till cirka 600 ICA-butiker gav svaret att 9 av 10 jobbar aktivt för att minska matsvinnet i butikerna. En del skänker bort mat, eller lagar mat på varorna, men de allra flesta sänker priset på varor med kort datum. Okunskap när det gäller Bäst före-datumet leder till ett enormt svinn. Vi måste lära oss att använda våra sinnen för att se om maten är ätbar innan den slängs, menade Inger Andersson. Det avgörande kundmötet Kundernas lojalitet blir allt viktigare när konkurrensen hårdnar. Lojalitet byggs genom relationer och möten. Men hur möter man kunden i butik? Och når man ut till den yngre generationen? UTBUDET PÅ dagligvarumarknaden är stort. Enligt Anders Parment, forskare inom konsumentbeteende, gäller det att sticka ut ur mängden av likriktade butiker och bjuda kunden på en unik upplevelse. Dagens konsument är van vid många valmöjligheter. Ändå erbjuder företagen fortfarande standardlösningar. Ni inom ICA måste bevara mångfalden. Liva upp butiken ännu mer! ICA:s omvärldsanalytiker Malin Eriksson menar att det handlar om att fråga kunderna hur de själva vill att mötet ska se ut. Vi måste erbjuda upplevelser i butiken ett trevligt bemötande, inspiration, events och kundkvällar. VARJE ENSKILT möte med kunden är viktigt och större butiker måste jobba hårdare på att skapa en nära kontakt med kunderna. Sociala medier, som Facebook och Twitter, är nya plattformar för att möta kunderna och innebär nya möjligheter något butikerna inte får glömma. Butikerna jobbar mycket med att förbättra effektiviteten i driften men det är också viktigt att se vad man kan göra för affärerna i övrigt. Erbjudanden och kontakt med kunderna via Twitter kan bli en utmärkt kanal i framtiden, menar Jens Nordfält, rektor för Center for retailing, Stockholms Handelshögskola. 12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

13 Insikt och kunskap f örändrar varje upplevelse. Det gäller i högsta grad mat. Steffo Thörnqvist ICA-HANDLARNAS FÖRBUND 13

14 14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

15 Egna märkesvaror (EMV) tar allt större plats på hyllorna i livsmedelsbutikerna men ämnet är omdebatterat. Förespråkarna menar att det ökar kundens valfrihet motståndarna att de tränger bort mindre producenter från hyllplanen. FRÅGAN DISKUTERADES på ICAstämman I panelen satt A nders Svensson, vd ICA Sverige, Anna Maria Corazza Bildt, EUparlamentariker och egenföretagare, Agneta Dreber, vd Livsmedelsföretagen och Paul Dino Larsson, handlare på ICA Maxi Visby. Förr hade EMV rykte om sig att vara kopior på befintliga märkesvaror. Nu står de för bra kvalitet till ett bättre pris, menar Anders Svensson: ICA lanserade sin första EMV, ICA Luxus kaffe, redan I dag har vi ett brett sortiment som vi är jättestolta över. Det är varor som gör ICA unika. För handlaren Paul Dino Larsson är EMV avgörande. Mina kunder vill ha EMV och efterfrågar nya produkter i sortimentet. För dem är EMV en garanti för kvalitet. För oss betyder det att vi bygger lojalitet. Framför allt handlar det om att värna om valfriheten. Människor har olika tycke, smak och ekonomi och dessutom olika preferenser vid olika tillfällen. Vi ska kunna erbjuda rätt mat för rätt tillfälle. ANNA MARIA CORAZZA BILDT, som arbetar för en effektivare och mer rättvis detaljhandel i Europa, pekade på paradoxen i att vi vill öka exporten av svensk mat samtidigt som vi själva helst bara vill äta svenskt: För kunderna är EMV en garanti för kvalitet. För oss betyder det att vi bygger lojalitet. Ska vi i Sverige bara äta svenskt medan andra länder ska äta utländskt? Vi måste ta ansvar för den totala produktionen och hushållningen av resurserna i världen, inte vara så nationalistiska. Corazza Bildt ser både för- och nackdelar med EMV. Men det är positivt att EMV driver sortimentsutvecklingen förutsatt att den är konsumentdriven, i en tid där utbudet av varor ständigt ökar. Något som Anders Svensson håller med om. Det är omöjligt att bereda plats för alla i vårt centrala sortiment. Visst handlar det om att öka valmöjligheten, men i slutänden handlar det alltid om att lyssna på vad kunden vill ha. Får man tjäna pengar på mat? Vilka tjänar mest pengar i landet? Fotbollsspelare och ICA-handlare, svarade svenska ungdomar i en u ndersökning. Och visst är det tilllåtet att tjäna pengar inom ICA. VI STRÄVAR EFTER att vara framgångsrika och att ICA ska behålla ledartröjan som detaljhandelsföretag, säger Claes-Göran Sylvén, vd i ICA-handlarnas Förbund. Men enligt landsbygdsminister Eskil Erlandsson finns det en obalans. Svenska bönder borde till exempel kunna tjäna mer och konkurrensen inom livsmedelsindustrin, grossist- och detaljistled borde vara bättre, ansåg Eskil Erlandsson. EU-parlamentariker Anna Maria Corazza Bildt pekade på frågan ur ett EU-perspektiv: Hindren för småföretagare i Europa är många för att de ska kunna sälja över gränserna och det vill vi förbättra, menade hon. Vi hoppas på en ökad rörlighet på varor och tjänster för att skapa fler jobb. ICA-HANDLARENS värsta konkurrent är ofta en annan ICA-butik. Det som gör ICA-modellen så framgångsrik är att den gynnar konkurrensen, menade Claes-Göran Sylvén. Eskil Erlandsson poängterade att matfrågorna finns på regeringens agenda genom projektet Matlandet Sverige. Vi jobbar för mindre regelkrångel och för att öka svenska bönders kraft på marknaden, sa han. Svenska småföretagare fyller i fler än 90 miljoner dokument varje år som skickas till olika myndigheter. 53 procent av alla regler vi lever efter är beslutade av EU. Småföretagare måste få en enklare vardag, menade ICA:s koncernchef Kenneth Bengtsson. ICA-HANDLARNAS FÖRBUND 15

16 HANDLARRIKSDAGEN 100 På Handlarriksdagen 2011 presenterades projektet som startats för att stärka ICA och ICA-handlarna i framtiden. Det som har varit ICA:s styrka är att framgången har byggt på handlarens engagemang och bidrag till helheten, sa vd Claes-Göran Sylvén. HANDLARRIKSDAGEN 2011 arrangerades den oktober 2011 på hotell Radisson Blu i Solna. Inbjudna var ledamöterna i samtliga distriktsstyrelser, förbundsstyrelsen, riksvalberedningen och förbundsledningen, samt ledande befattningshavare från ICAkoncernen. Den nyvalde styrelseordföranden Peter Berlin och vd Claes-Göran Sylvén öppnade Handlarriksdagen med att tala om ICA-idén i ett 100-årsperspektiv. Hur kan vi långsiktigt säkra ett starkt ICA och hur behåller vi ICA-handlarnas inflytande och ägande i ICA? Förbundsstyrelsen har startat ett projekt vars syfte och mål är att långsiktigt säkerställa ICAidén. Arbetet ska mynna ut i processer och diskussioner i samtliga distriktsstyrelser under Nye styrelseordföranden Peter Berlin beskrev ICA-idén och dess betydelse för verksamheten: ICA-handlare, som är egna företagare, gör ett aktivt val när de fattar beslut om att bli ICAhandlare. Det är viktigt att förstå balansen mellan bolaget ICA och den egna butiken, exempelvis när det gäller lönsamheten. REDAN PÅ Förbundsstämman i maj diskuterades vad som krävs för att ICA-idén ska finnas kvar i ett längre perspektiv. Exempel på frågor som omgående behöver diskuteras är ägarfrågan, ägarplanen och aktieägaravtalet som dessutom har en bortre gräns (2040). Det kan tyckas vara långt fram, men tiden går fort. Vi behöver diskutera vad som krävs för att entreprenören, egenföretagaren ska finnas kvar i det långa perspektivet? Ytterligare en fråga är butikslönsamheten och successionsfrågan, det vill säga hur vi säkrar successionen inte bara på tjänstemannanivå, utan även på handlarnivå, sa Peter Berlin. Claes-Göran Sylvén talade om ICA-idén i ett 100-årsperspektiv något som det är hög tid att vi börjar tala om. Att ett bolag uppnår en så 16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

17 Gässen flyger i flock och skapar en spetsformation där de växlar ansvaret att flyga först. Det är samma sak inom ICA att samarbeta skapar förutsättningar för att lyckas. Claes-Göran Sylvén ICA-HANDLARNAS FÖRBUND 17 ICA-HANDLARNAS FÖRBUND 17

18 HANDLARRIKSDAGEN ansenlig ålder som 100 år är en sak. Det finns många exempel på det. Att ett bolag blir så gammalt är dock inte samma sak som att verksamheten drivs helt enligt ursprunget. Det finns många exempel på bolag vars verksamhet har utvecklats och förändrats under åren. CLAES-GÖRAN SYLVÉN betonade hur varje enskild handlares bidrar till framgången. Yrkesstoltheten är viktig. Jag minns stoltheten när jag i mitten av 1980-talet fick min egen nyckel till ICA-butiken. Personligen tror jag att en av ICA:s viktigaste framgångsfaktorer under dessa 100 år är att det har funnits en ICA-handlare i varje butik som tagit hand om kunderna. Systemet bygger på enskilda människor och företagare som utvecklar sin verksamhet, samtidigt som det förväntas att han eller hon medverkar till helhetens utveckling. ICA AB HAR två ägare: ICA-handlarnas Förbund genom Hakon Invest, och Ahold, men det är bara ICA-handlarnas Förbund som är ansvariga för ICA-idéns fortlevnad. De grundpelare som styrelsen diskuterat illustreras på bilden ovan. ICA-idén i ett 100-års perspektiv IHF:s ägande och Engagerade handlare ICA-KULTUREN innefattar ett antal faktorer: Ett starkt ICA AB En förutsättning för en långsiktig stark ICA-idé är ett ekonomiskt starkt ICA AB med ett tydligt fokus på tillväxt, utveckling och förnyelse. Det är viktigt att hitta Ett starkt ICA AB ICA-KULTUREN Stark kapitalbas IHF Aktivt handlarskap / egenföretagarmodellen en balans mellan att bygga konkurrenskraft i butik samtidigt som man bygger ekonomiska, långsiktiga/hållbara förutsättningar för ICA AB. ICA-handlarnas Förbunds En av de absolut främsta fram- Viktiga årtal i ICA-historien 1917 AB Hakon Swenson startas som senare blir ICA Förbundet bildas som en ideell organisation ICA Förlaget och ICA Kuriren startars ICA-skolan startas ICA passerar KF i marknadsandelar ICA AB bildas ICA:s bäravdelning AB i Malmö startas det som senare utvecklades till ICA Frukt & Grönt ICA-märket introduceras på alla ICA-butiker. 18 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

19 gångsfaktorerna för ICA är att handlaren som kund i systemet också har ett direkt och indirekt inflytande i ICA-bolaget med kollektiv kraft genom medlemskapet i ICA-handlarnas Förbund. Utöver inflytandet har också handlaren ett ägande i sin butik, såväl som i ICA-bolaget, vilket skapar en lojalitet samtidigt som spänst, förståelse, engagemang och konkurrens i alla led. Nästan 75 procent av handlarnas inköp görs från ICA AB. De ställer dagligen krav på varandra för att förbättra organisationen. Stark kapitalbas i ICA-handlarnas Förbund Delvis externt ägande i ICA AB sedan år 2000, samtidigt som IHF:s inflytande och ägande är en förutsättning för att modellen framtidsmässigt ska bygga på samma grundvalar då som nu. För att säkra inflytandet i ICA AB är det viktigt att skapa beredskap för olika typer av situationer och händelser. Därmed är en stark kapitalbas ett måste. Engagerade ICA-handlare Det kanske viktigaste valet som en enskild handlare gör, är om han/hon ska vara handlare eller ICA-handlare. Att en handlare bestämmer sig för att bli ICAhandlare är ett viktigt val. En ICA-handlare är en egenföretagare med en egen resultaträkning, men som samtidigt är en del i ett kollektiv som kan dra nytta av skalfördelar. En stark individualist men samtidigt en lagspelare. Och som sådan är det viktigt att man är med och bidrar lika mycket som man tar. Aktivt handlarskap/ Egenföretagarmodellen ICA-systemet bygger på enskilda människor/företagare som utvecklar sin verksamhet samtidigt som det förväntas att han/hon medverkar till helhetens utveckling. Det är viktigt att vår modell är tydlig så att det framgår vilka krav den ställer på den enskilda handlaren respektive bolaget ICAnder gör entré i marknadsföringen ICA kundkort rikslanseras ICA Banken startas Curaapoteket startas ICA-avtalet introduceras. Ny omorganisation ger ICA-Förbundet röstmajoritet i ICA AB Partnerskap med Royal Ahold Hakon Invest börsintroduceras. ICA-HANDLARNAS FÖRBUND 19

20 HANDLARENGAGEMANG Anette Wiotti om ICA-idén: SOM ICA-HANDLARE med mångårig erfarenhet av förtroendeuppdrag för såväl ICA-handlarnas Förbund som Sverigerådet, är Anette Wiotti van att vara med och fatta beslut. Vårt långsiktiga perspektiv gör att besluten kanske inte alltid är bäst för mig som enskild handlare i det korta perspektivet. Syftet är i stället att ge de bästa förutsättningarna till framtidens handlare så att ICA-idén kan leva vidare, säger Anette Wiotti. TILLSAMMANS MED SIN make Mikael driver Anette sedan slutet av 1990-talet ICA Nära Ringen i det värmländska samhället Edane. Nästan lika länge har hon varit engagerad som ledamot i ICA-handlarnas Förbund. Sedan i maj förra året är hon både vice ordförande i ICA-handlarnas Förbund och ordförande i Sverigerådet. Det är en utmaning på så sätt att man alltid och tydligt måste skilja på de olika rollerna, säger hon. Som ett exempel nämner hon om ICA Sverige skulle vilja bolla en fråga med Sverigerådet om till exempel utökad e-handel. Som representanter i Sverigerådet bollar vi ofta nya affärsidéer. Detta kan leda till att ICA Sverige tar fram ett business case som sedan presenteras för förbundet. Om förbundet sedan inte ställer sig bakom detta skulle jag kunna hamna i en konstig position där det kan uppfattas som att jag har varit med och tagit fram ett förslag som jag sedan inte stöttat i förbundsstyrelsen. Vårt långsiktiga perspektiv gör att besluten kanske inte alltid är bäst för mig som enskild handlare i det korta perspektivet. UPPDRAGET SOM VICE förbundsordförande underlättas av att hon redan tidigare har jobbat i Sverigerådet tillsammans med den nye ordföranden Peter Berlin. En stor del av arbetet handlar om relationer. Vi känner varandra och fungerar bra ihop vilket gör det hela mycket enklare. Trots att hon vid sidan av sina förtroendeuppdrag även har sin butik att tänka på har det inte varit några problem att få tiden att räcka till. Förutom att min man också tar ett stort ansvar för butiken är jag en föreningsmänniska och att ha förtroendeuppdrag är en del av mitt intresse och min fritid. Att vara förtroendevald och få möjlighet att vara med och påverka för framtida generationers handlare är en förmån. Anette hoppas att kontakterna, som redan i dag till stor del sker via telefonmöten, kommer att förenklas med hjälp av ny teknik och kanske på så sätt locka fler att engagera sig på förtroendeposter. Men även om man inte är förtroendevald gäller det att vara engagerad. Det måste alla ICA-handlare vara för att vi ska kunna bevara ICA-idén i ett 100-årsperspektiv. EN AV DE STÖRSTA händelserna i 20 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

21 Anette WIotti, ICA-handlare men också vice ordförande i ICA-handlarnas Förbund och ordförande i Sverigerådet, vill se engagerade handlare. förbundets verksamhet under 2011 var utvecklandet av den så kallade Beslutsstödsbanken. Hittills har omkring en tredjedel av alla ICAhandlare anammat det nya verktyget som är gratis så länge man delar med sig av den egna butikens information. Även om det är för tidigt att utvärdera verktyget säger Anette att hon bara har hört positiva omdömen. Som Nära-handlare med begränsade möjligheter vet jag av egen erfarenhet att många efterlyser ett sådant här gratisverktyg. Beslutsstödsbanken ger ju möjlighet att jämföra sig med andra butiker. Trots att ICA Nära Ringen i Edane inte direkt märkt av de senaste årens finansiella kris, har Anette i likhet med många andra ICAhandlare breddat sortimentet för att ge kunderna olika prisalternativ, som ICA Basic och ICA Selection. Även om vi har tagit in fler billiga alternativ har vi fortfarande en bra försäljning på övrigt sortiment. Som ICA-handlare måste man anpassa sig och vara aktiv när det händer saker i omvärlden. I vårt fall har det handlat mycket om förlängda öppettider. MEN UTÖVER ATT engagera sig i - Den 9 mars i år hade totalt 448 ICA-handlare gått med i den nya Beslutsstödsbanken. Av dessa var: 184 Nära, 183 Supermarket, 53 Kvantum, 28 Maxi den egna butiken måste man enligt Anette också engagera sig i samhället. Som exempel nämner hon de namninsamlingslistor som funnits vid kassan i ICA Nära Ringen, där man kräver att fler tåg ska stanna i Edane. För att vårt lilla samhälle ska leva vidare är det viktigt med bra kommunikationer till Arvika och Karlstad där många jobbar. Stannar inte tågen vill ingen bo här och då sjunker huspriserna vilket påverkar alla. Vi måste alla se till h elheten. ICA-HANDLARNAS FÖRBUND 21

22 Detta gör vi 22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

23 ICA-HANDLARNAS FÖRBUND 23

24 MEDLEMSSERVICE medlemsservice Coachning för handlarens personliga utveckling, bättre samarbete mellan distriktsstyrelser och förbundsstyrelse och lättare att jämföra den egna butikens siffror med genomsnittet. Det är tre nyheter från Medlemsservices nya chef Thomas Kanestad. THOMAS KANESTAD HAR varit chef för Medlemsservice i ett år. Jag har världens bästa jobb och jag upplever redan ett stort stöd från handlarna. Dessutom får vi snabbt effekt av de saker vi gör för handlarna. Det är ju inte så himla komplicerat att göra saker lite bättre så att handlarnas liv i sin tur blir lite enklare, säger han. Thomas Kanestad har en brokig bakgrund, men han har jobbat hela 20 år på ICA. Han började varken i kassan eller i köttdisken i en butik utan startade i stället sin ICA-resa som programmerare på it-avdelningen Jag brukar säga att jag började längst ner på skalan, för det var man på it-avdelningen på den tiden, säger han och skrattar. Sedan dess har han hunnit vara Nordenchef för butiks-, inköpsoch försäljningssystem, jobba i Holland med Albert Heijn och Ahold, vara utvecklingschef för sortiment och inköp, samt nu senast jobba tre år som profilchef för ICA Nära. Att jobba med Nära är en viktig grund för det här jobbet. Hälften av våra butiker är Närabutiker och som alla vet är det bland det mest utmanande och komplicerade man kan göra att driva en sådan butik. KANESTADS FÖRSTA uppdrag som chef för medlemsservice var att gå igenom hela affärsplanen och leta efter sätt att förnya och förbättra. Det har han och hans sju kollegor på medlemsservice gjort. Vårt motto är att vara aktiva och inspirerande företrädare för våra medlemmar. För att det ska bli verklighet måste vi vara kända och aktiva så att vår service märks i handlarnas dagliga arbete. Det är en utmaning, men vi har en hel del idéer. Målet med allt är att göra livet lite enklare och b ättre för medlemmarna. EN IDÉ ÄR att erbjuda handlarna utvecklingssamtal, eller handlardialogsamtal som de kallas. Handlaren, som normalt sett inte har någon chef, får ett samtal med områdeschefen där man diskuterar handlarens egen karriär. Det kan handla om vad som helst, från hur man vill utvecklas vidare inom ICA till när man vill dra sig tillbaka, eller om man har helt andra drömmar än att vara handlare hela livet. Vi har även knutit till oss flera professionella partners som kan ge ytterligare coachning om det behövs. Medlemsservice räknar med att genomföra 100 samtal redan i år. EN ANNAN NYHET är Beslutsstödsbanken, ett lättanvänt datorbaserat stöd där handlaren kan jämföra sin egen butiks siffror med snittet för jämförbara butiker. Det kostar inget att använda, men man måste lämna sina egna bokslut varje månad för att få vara med. 450 är redan med och 500 kommer att vara med innan sommaren. Då är det tillräckligt många butiker för att systemet ska fungera som benchmarking för alla. EN TREDJE förändring är ett tydligare samarbete mellan de sju distriktsstyrelserna och förbundsstyrelsen. Ordförandena i distrikten kommer att möta förbundsstyrelsen en gång om året och göra en gemensam årsplan. På så sätt kan viktiga frågor och beslut från förbundet nå ut, samtidigt som vi säkerställer att viktiga frågor från distrikten behandlas av förbundsstyrelsen. Det betyder också att distrikten kan samarbeta bättre. Om två distrikt har samma problem räcker det ju om den ena utreder saken, säger Thomas. Men det här är bara början. Fler nyheter och förändringar kommer. Målet med allt är att göra livet lite enklare och bättre för medlemmarna. Vi har många tankar och idéer som förhoppningsvis kommer märkas framöver, avrundar Thomas. 24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

Årsredovisning 2013. Avsnitt

Årsredovisning 2013. Avsnitt Årsredovisning 2013 Avsnitt Innehåll Verksamhet 1 Det här är ICA Gruppen 2 2013 i sammandrag 3 Historik 4 Vd har ordet 8 Mål och strategi 10 Affärsmodell 16 Marknad 18 ICA Gruppens sex segment 21 ICA Sverige

Läs mer

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på MyBusiness no.3 no.1 En tidning från PwC Magazine 2012 2013 för dig som företagare Street smart Sociala medier lyfter Junkyard 11 frågor du måste svara ja på Driva Så ökar du tempot i lågkonjunkturen Utveckla

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer

KOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK SATTE UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUVUDSTADSÅRET

KOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK SATTE UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUVUDSTADSÅRET EN TIDNING FRÅN KOMMUNINVEST #3 2014 8 Renoveringar MILJONPROGRAMMENS BEHOV ÄR ÖVERSKATTADE POLITIKER I NYA UTMANINGAR Spanien SKULDERNA MINSKAR I KOMMUNERNA Kommunanalys SÅ KREDITVÄRDERAS EN KOMMUN Kulturväxt

Läs mer

Det nya bolaget ansvarar för sortiment, inköp och butikskommunikation inom specialvaruområdet

Det nya bolaget ansvarar för sortiment, inköp och butikskommunikation inom specialvaruområdet 3 ÅRGÅNG 35 / TIDNINGEN FÖR MEDARBETARE INOM IHA-KON ICA-KONCERNEN Stefan Petersson, ställföreträdande sortimentschef glas och porslin, tillsammans med produktcheferna Charlotte Norden och Ulrika Landström

Läs mer

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent Årsredovisning 2009 INNEHÅLL 2009 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Mål, affärsidé och vision 8 Samtal mellan Lena Apler och Jan Kvarnström 10 Succé för Collector Swedish Open! 13 Marknadsöversikt

Läs mer

Årsredovisning 2010 Stiftelsen GoodCause

Årsredovisning 2010 Stiftelsen GoodCause Årsredovisning 2010 Stiftelsen GoodCause FOTO: PERNILLA NORSTRÖM / RÄDDA BARNEN Org. nr. 802424-9966 Innehållsförteckning GoodCause i korthet 4 Finansiell sammanfattning 2010 5 Viktiga händelser 2010

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE FÖRTROENDE F o k u s PÅ s m å o c h m e d e l s to r a f ö r e tag I AFFÄRER Robban Andersson / XP / SCANPIX Varumärket Kalla viljans triumf Skiddrottningen är också företagare och en förebild för dig

Läs mer

244 årsredovisning 2014 191 146 141 124 1 2010 2011 2012 2013 2014

244 årsredovisning 2014 191 146 141 124 1 2010 2011 2012 2013 2014 244 årsredovisning 2014 191 146 141 124 1 2010 2011 2012 2013 2014 2 vd har ordet Ett starkt 2014 lägger grunden för framtiden Efter nio år i olika roller på Collector, varav de senaste fem som vice vd,

Läs mer

Mycket att tjäna på foderreceptet

Mycket att tjäna på foderreceptet LEDAREN Positivt resultat visar att vägen är rätt SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2011 THOMAS MAGNUSSON, koncernstyrelsen Som förtroendevald måste man ta ansvar

Läs mer

5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA

5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA EN TIDNING FRÅN KOMMUNINVEST #1 2015 5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA FRÅGOR TILL EN FÖRNYARE Samverkan SAMARBETE ÖVER GRÄNSERNA ALLT VIKTIGARE Kommunanalys SÅ GÖR KOMMUNINVEST

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Corporate Responsibility redovisning 2012

Corporate Responsibility redovisning 2012 ängre Corporate Responsibility redovisning 2012 Kortsiktighetens fiende 1 Koncernchef och CR-chefen har ordet 2 Det här är Skandia 4 CR-strategi 6 Samhälle 8 Kunder 16 Medarbetare 26 Partners 32 Miljö

Läs mer

De flesta får någon gång ekonomiska problem. Nr 7 2010 Pris 56 kr

De flesta får någon gång ekonomiska problem. Nr 7 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sund ekonomi hos Sundit Reko ett effektivt skydd mot bokföringsbrott De tillfälliga skatteanstånden en ny konkursvåg? Jakten

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

5 FRÅGOR OM RISKER I UPPLÅNINGEN

5 FRÅGOR OM RISKER I UPPLÅNINGEN EN TIDNING FRÅN KOMMUNINVEST #1 2014 Askersund DÄR ALLT BÖRJADE Kapitaluppbyggnaden SÅ NÅR VI MÅLET Växtkraft SÖDERTÄLJE SATSAR 5 FRÅGOR OM RISKER I UPPLÅNINGEN Skuldexperten KERSTIN HESSIUS ANSER ATT

Läs mer