Vår verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 0 1 1 Vår verksamhet"

Transkript

1 Vår verksamhet

2

3 Innehåll DETTA ÄR ICA-HANDLARNA...4 Vd:n har ordet...6 DETTA HAR HÄNT ICA-stämman Handlarriksdagen Handlarengagemang...20 DETTA GÖR VI...22 Medlemsservice Kapitalförvaltning...26 Juridik...29 Hakon Swenson Stiftelsen...32 Region Norr...34 Region Mitt...36 Region Väst...38 Region Öst...40 Region Syd...42 DETTA ÄR VI...44 Ordförande har ordet...46 ICA-avtalet 40 år...48 Förbundsstyrelse...50 Distriktsstyrelse Riksvalberedning...53 Medarbetare...54 Produktion: OTW Communication Projektledning: Grafisk form: Johanna Steen Texter: Johan Såthe Foto: Tryck:

4 Detta är ICA-handlarna ICA-handlarnas Förbund Vision och verksamhet Vision Verksamhetsidé - Strategi - Mål Organisation VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

5 Ägaransvaret i Hakon Invest Aktivt ägande i ICA ICA-HANDLARNAS FÖRBUND 5

6 VD:N HAR ORDET En hyllning till långsiktighet MITT INTRYCK av 2011 är att vi under året har diskuterat ICA-idén, det vill säga ICA:s affärsidé, mer än jag någonsin varit med om under mina snart 30 år som ICA-handlare. Det har gjorts med genuin känsla, ambition och vilja, samt utifrån insikten att vi inte bär på ICA-idén av historiska skäl utan för att den visat sig vara en långsiktigt framgångsrik affärsmodell. Tryggheten i vår långsiktighet kan också ställas i relation till dagens oroliga marknader och omvärld. Oavsett om vi talar om privatpersoner, näringslivet eller nationella ekonomier, befinner vi oss i en situation som tillkommit därför att vi har levt på ett kortsiktigt sätt där balansräkningarna har utarmats utan att skapa förutsättningar för framtiden. ICA-idén bygger på att vi med försiktighet och långsiktighet tar oss framåt på ett framgångsrikt sätt. Med stabilitet i alla led står vi i dag starkare än någonsin tidigare, både i vår tro och i vår ekonomiska beredskap. Vår långsiktighet ger trygghet i en orolig värld. I detta sammanhang vill jag även lyfta fram vår kapitalförvaltning. Förutom aktieägandet i börsnoterade Hakon Invest har ICA-handlarnas Förbund en omfattande finansförvaltning där kapitalet per den 31 december 2011 uppgick till nästan två miljarder kronor. Bottenplattan till Kapitalet uppstod i december 2005 när ICA-handlarnas Förbund sålde ut aktier i samband med börsnoteringen av Hakon Invest. Vi har en konservativ placeringsstrategi med låg risknivå, vars främsta syfte är att bevara kapitalet och generera en stabil avkastning till låg risk. Vi kan hittills konstatera att vår långsiktiga och försiktiga förvaltning har gett en bättre avkastning än aktiemarknaden i övrigt under samma period. ICA-idén bygger på att vi med försiktighet och långsiktighet tar oss framåt på ett framgångsrikt sätt. ÖKAD FÖRSTÅELSE FÖR OCH KÄNNEDOM OM ICA-IDÉN För att ICA-idén ska fortleva i ett längre perspektiv är det viktigt att skapa förståelse för vår modell, såväl internt som externt. Alla som verkar inom ICA-systemet måste förstå och känna övertygelse vad det innebär att vara en del av ICA och vilka grundstenar vi bygger det på. Vi behöver även skapa förståelse för ICA-idén bland beslutsfattare, såväl i Sverige som inom EU. ICA-modellen som är så framgångsrik behöver ändå förklaras igen och igen. Vi behöver även skapa förståelse för ICA-idéns bidrag ur ett marknadsperspektiv. Modellen bygger på att ICA-handlare konkurrensutsätter varandra varje dag, vilket bidrar till god konkurrenskraft och ett bra klimat ur ett konsumentperspektiv. ICA-modellen skapar också förutsättningar för service och näring runt om i hela Sverige tack vare vår infrastruktur. Egenföretagaren i vår modell håller genom sin kreativitet och skicklighet verksamhet igång på orter där det annars inte skulle finnas någon framtid. ICAidén gör nytta och våra handlare ska därför kunna konkurrera på lika värdiga villkor som andra aktörer, vilket inte är fallet i dag. Priset har varit en viktig fråga under ICA Sverige har genomfört ett antal strategiska prissänkningar, vilka har haft en positiv effekt och stärkt ICA Sveriges marknadsposition. I detta sammanhang vill jag framhålla vikten av samverkan. En förutsättning för att vi ska kunna dra nytta av styrkan i vår modell samt få förståelse och förtroende för den hos kunder och beslutsfattare är naturligtvis att vi håller vad vi lovar, till exempel i ICAs tv-reklam genom att fullfölja gemensamt fattade beslut. ETT HÄNDELSERIKT ÅR 2011 har varit ett händelserikt år för ICA-handlarnas Förbund. Förbundet har fått en ny ordförande i Peter Berlin och en ny verksamhetschef i Thomas Kanestad. Dessutom har 6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

7 ICA-HANDLARNAS FÖRBUND 7

8 VD:N HAR ORDET Hakon Invest varit med i rekryteringen av en ny vd för ICA AB, Per Strömberg, som tar över efter Kenneth Bengtsson under våren Under året har även en reviderad affärsplan för ICA-handlarnas Förbund för de kommande åren presenterats. Ännu en viktig händelse under 2011 var förlikningen mellan ICA Sverige/ICA-handlarnas Förbund och Centeni (tidigare Boultbee) avseende hyresavtal för ett antal Med vår samlade kraft kommer vi att kunna fånga kundernas förtroende och med det göra 2012 till vårt år. fastigheter. Konflikten mellan de två parterna har gällt kostnader för gemensamma ytor i Centenis centrumgallerior som har debiterats i efterhand. Förlikningen innebär att parterna är överens om kostnaderna för de gemensamma ytorna för Parterna är vidare överens om principen för framtida kostnadsdebiteringar, vilken innebär att hyresgästerna får en förutsägbarhet om vad kostnaden faktiskt kan bli. Förlikningen är en symboliskt viktig fråga som kommer att sätta avtryck i branschen för lång tid framöver och ge vägledning när det gäller fastighetsägarnas relation till och hantering av sina hyresgäster. Sedan 2010 har förbundet intensifierat samarbetet med Conad, motsvarigheten till ICA i Italien, och styrelsen besökte Conad i september Vårt utbyte med Conad är en del i förbundets internationella samarbete, som innefattar involvering i flera organ såsom UGAL och Eurocommerce. Eftersom beslutsfattandet inte sker i Sverige på samma sätt som tidigare utan på europeisk basis är det viktigt att finnas där för att tillsammans med likasinnade utveckla och försvara ICA-idén i ett större perspektiv. ICA-IDÉN I VERKLIGHETEN De mest givande händelserna är ändå mötena med alla ICA-handlare. Jag har förmånen att några gånger per år avsätta en heldag för att besöka ICA-handlare i olika delar av Sverige. För mig som sörlänning var resan till norra Sverige en av årets mest minnesvärda upplevelser. Än en gång kunde jag konstatera hur olika förutsättningarna och utmaningarna är runt om i Sverige. På vägen mellan Kiruna och Gällivare stannade vi i Skaulo, en liten by med några hundra invånare, där vi besökte ortens ICA-butik som drivs av syskonen Dyrlind. Familjen är inne på sin tredje generation som handlare. Butiken, som är mycket välskött, personlig och välkomnande, är ortens centrum gällande all service. En kaffestund med syskonen Dyrlind gav energi för lång tid framöver. Att möta människor med ett sådant hjärta och engagemang för sin ort stärker min övertygelse om ICA-idéns betydelse för många små orter runt om i landet SKA BLI VÅRT ÅR! Jag har tidigare sagt att 2012 ska bli vårt år. Naturligtvis uttrycker jag det med stor ödmjukhet och inte minst med stor medvetenhet om att ingenting gör sig självt. Jag har dock en stark inneboende känsla av att vi alla är rustade, enskilt och gemensamt, för att visa att vår modell håller och att vi med vår samlade kraft kommer att kunna fånga kundernas förtroende och med det göra 2012 till vårt år. Viktiga frågor under 2012 är att fortsätta arbetet med att synliggöra ICA-handlarnas Förbund samt att öka förståelsen för och kännedomen om ICA-idén, såväl internt som externt. Utsikterna för 2012 innehåller fler osäkra variabler än vanligt. Vi kan konstatera ett mer pressat klimat i vår omvärld och en tuffare marknadssituation. Vi har dock ett starkt ICA AB och ICA Sverige, en stark konkurrenskraft i våra butiker runt om i landet och inte minst ett fungerande system, det vill säga en god ton och samarbetsvilja mellan ICA-handlare, ICA-handlarnas Förbund och ICA AB. Vi har därmed god chans att ytterligare stärka vår gemensamma marknadsposition, vilket jag hoppas att alla inser och tar vara på. Det är det som är ICA-idén i sin bästa skrud, det vill säga när vi med full kraft verkar gemensamt och nyttjar vår sammantagna kraft och styrka. En väl fungerande ICAidé med engagerade och aktiva ICA-handlare i samverkan och med ett starkt och engagerat ICAhandlarnas Förbund samt ICA AB skapar förutsättningar för framgång. Jag vill avslutningsvis rikta ett stort tack för allt arbete under det gångna året, ett arbete som bidrar till vår framgång. Jag vill tacka alla medarbetare i förbundet, inom ICA-systemet i stort, och framför allt till alla förtroendevalda för den tid och det arbete som ni lägger ned på det gemensamma, som företrädare för alla ICA-handlare. Ni förstärker kraften av samverkan som finns i vårt system. Styrkan sitter i oss gemensamt. CLAES-GÖRAN SYLVÉN 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

9 Nyckeltal KÖNSFÖRDELNING män 254 kvinnor varav: ICA Nära ICA Supermarket ICA Kvantum ICA Maxi 629 män 163 kvinnor 446 män 67 kvinnor 133 män 11 kvinnor 83 män 13 kvinnor ÅLDERSFÖRDELNING FEM ÅR I SAMMANDRAG Intäkter Rörelseresultat Resultat före skatt Årets resultat Balansomslutning Soliditet Medelantal anställda - ICA-HANDLARNAS FÖRBUND 9

10 Detta har hänt 10 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

11 ICA-HANDLARNAS FÖRBUND 11

12 ICA-STÄMMAN 2011 Vid ICA-stämman 2011 på Stockholmsmässan i Älvsjö, diskuterades allt från EMV (egna märkes varor) till matsvinn. Över 500 handlare var på plats och stämningen var lika hög under dagens föreläsningar som på kvällens fest. Här presenteras några av de frågor som belystes. Det kostsamma och onödiga matsvinnet var en het potatis på ICA-stämman. Vi slänger cirka kg ätbar mat i soporna varje år. Det är allvarligt och självklart påverkar det miljön negativt, säger Livsmedelsverkets generaldirektör Inger Andersson. BÄSTA SÄTTET ATT tackla matsvinnet är givetvis genom att aldrig slänga mat. Ändå går var fjärde matkasse som vi bär hem rakt i soporna. Enligt Kerstin Lindvall, chef för Corporate Responsibility på ICA, krävs det tydlighet angående de ekonomiska incitamenten för att få kunderna mer uppmärksamma på matsvinnet. Vi på ICA vill vi ta vårt ansvar. Vi har bland annat en restreceptkokbok på ICA.se, där alla kan ta del av tipsen hur matrester kan bli nya goda maträtter. Ändå köper många mat de aldrig äter, något som bland annat butiks- Bäst före-datumet betyder att tillverkaren garanterar att produkten är bra till det datumet, inte att varan är dålig dagen efter. Så var så god och ät också efter bäst före-datumet! Sista förbrukningsdag betyder däremot att varan kan vara otjänlig att äta och får inte säljas efter det angivna datumet. Inger Andersson på Livsmedelsverket talar om det kostsamma matsvinnet. kampanjerna där man kan köpa tre varor och betala för två bidrar till. Ett sätt för butikerna att ta ansvar i frågan är att ta efter England, där kunderna kan hämta ut dessa varor vartefter vilket minskar svinnet. EN RUNDRINGNING till cirka 600 ICA-butiker gav svaret att 9 av 10 jobbar aktivt för att minska matsvinnet i butikerna. En del skänker bort mat, eller lagar mat på varorna, men de allra flesta sänker priset på varor med kort datum. Okunskap när det gäller Bäst före-datumet leder till ett enormt svinn. Vi måste lära oss att använda våra sinnen för att se om maten är ätbar innan den slängs, menade Inger Andersson. Det avgörande kundmötet Kundernas lojalitet blir allt viktigare när konkurrensen hårdnar. Lojalitet byggs genom relationer och möten. Men hur möter man kunden i butik? Och når man ut till den yngre generationen? UTBUDET PÅ dagligvarumarknaden är stort. Enligt Anders Parment, forskare inom konsumentbeteende, gäller det att sticka ut ur mängden av likriktade butiker och bjuda kunden på en unik upplevelse. Dagens konsument är van vid många valmöjligheter. Ändå erbjuder företagen fortfarande standardlösningar. Ni inom ICA måste bevara mångfalden. Liva upp butiken ännu mer! ICA:s omvärldsanalytiker Malin Eriksson menar att det handlar om att fråga kunderna hur de själva vill att mötet ska se ut. Vi måste erbjuda upplevelser i butiken ett trevligt bemötande, inspiration, events och kundkvällar. VARJE ENSKILT möte med kunden är viktigt och större butiker måste jobba hårdare på att skapa en nära kontakt med kunderna. Sociala medier, som Facebook och Twitter, är nya plattformar för att möta kunderna och innebär nya möjligheter något butikerna inte får glömma. Butikerna jobbar mycket med att förbättra effektiviteten i driften men det är också viktigt att se vad man kan göra för affärerna i övrigt. Erbjudanden och kontakt med kunderna via Twitter kan bli en utmärkt kanal i framtiden, menar Jens Nordfält, rektor för Center for retailing, Stockholms Handelshögskola. 12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

13 Insikt och kunskap f örändrar varje upplevelse. Det gäller i högsta grad mat. Steffo Thörnqvist ICA-HANDLARNAS FÖRBUND 13

14 14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

15 Egna märkesvaror (EMV) tar allt större plats på hyllorna i livsmedelsbutikerna men ämnet är omdebatterat. Förespråkarna menar att det ökar kundens valfrihet motståndarna att de tränger bort mindre producenter från hyllplanen. FRÅGAN DISKUTERADES på ICAstämman I panelen satt A nders Svensson, vd ICA Sverige, Anna Maria Corazza Bildt, EUparlamentariker och egenföretagare, Agneta Dreber, vd Livsmedelsföretagen och Paul Dino Larsson, handlare på ICA Maxi Visby. Förr hade EMV rykte om sig att vara kopior på befintliga märkesvaror. Nu står de för bra kvalitet till ett bättre pris, menar Anders Svensson: ICA lanserade sin första EMV, ICA Luxus kaffe, redan I dag har vi ett brett sortiment som vi är jättestolta över. Det är varor som gör ICA unika. För handlaren Paul Dino Larsson är EMV avgörande. Mina kunder vill ha EMV och efterfrågar nya produkter i sortimentet. För dem är EMV en garanti för kvalitet. För oss betyder det att vi bygger lojalitet. Framför allt handlar det om att värna om valfriheten. Människor har olika tycke, smak och ekonomi och dessutom olika preferenser vid olika tillfällen. Vi ska kunna erbjuda rätt mat för rätt tillfälle. ANNA MARIA CORAZZA BILDT, som arbetar för en effektivare och mer rättvis detaljhandel i Europa, pekade på paradoxen i att vi vill öka exporten av svensk mat samtidigt som vi själva helst bara vill äta svenskt: För kunderna är EMV en garanti för kvalitet. För oss betyder det att vi bygger lojalitet. Ska vi i Sverige bara äta svenskt medan andra länder ska äta utländskt? Vi måste ta ansvar för den totala produktionen och hushållningen av resurserna i världen, inte vara så nationalistiska. Corazza Bildt ser både för- och nackdelar med EMV. Men det är positivt att EMV driver sortimentsutvecklingen förutsatt att den är konsumentdriven, i en tid där utbudet av varor ständigt ökar. Något som Anders Svensson håller med om. Det är omöjligt att bereda plats för alla i vårt centrala sortiment. Visst handlar det om att öka valmöjligheten, men i slutänden handlar det alltid om att lyssna på vad kunden vill ha. Får man tjäna pengar på mat? Vilka tjänar mest pengar i landet? Fotbollsspelare och ICA-handlare, svarade svenska ungdomar i en u ndersökning. Och visst är det tilllåtet att tjäna pengar inom ICA. VI STRÄVAR EFTER att vara framgångsrika och att ICA ska behålla ledartröjan som detaljhandelsföretag, säger Claes-Göran Sylvén, vd i ICA-handlarnas Förbund. Men enligt landsbygdsminister Eskil Erlandsson finns det en obalans. Svenska bönder borde till exempel kunna tjäna mer och konkurrensen inom livsmedelsindustrin, grossist- och detaljistled borde vara bättre, ansåg Eskil Erlandsson. EU-parlamentariker Anna Maria Corazza Bildt pekade på frågan ur ett EU-perspektiv: Hindren för småföretagare i Europa är många för att de ska kunna sälja över gränserna och det vill vi förbättra, menade hon. Vi hoppas på en ökad rörlighet på varor och tjänster för att skapa fler jobb. ICA-HANDLARENS värsta konkurrent är ofta en annan ICA-butik. Det som gör ICA-modellen så framgångsrik är att den gynnar konkurrensen, menade Claes-Göran Sylvén. Eskil Erlandsson poängterade att matfrågorna finns på regeringens agenda genom projektet Matlandet Sverige. Vi jobbar för mindre regelkrångel och för att öka svenska bönders kraft på marknaden, sa han. Svenska småföretagare fyller i fler än 90 miljoner dokument varje år som skickas till olika myndigheter. 53 procent av alla regler vi lever efter är beslutade av EU. Småföretagare måste få en enklare vardag, menade ICA:s koncernchef Kenneth Bengtsson. ICA-HANDLARNAS FÖRBUND 15

16 HANDLARRIKSDAGEN 100 På Handlarriksdagen 2011 presenterades projektet som startats för att stärka ICA och ICA-handlarna i framtiden. Det som har varit ICA:s styrka är att framgången har byggt på handlarens engagemang och bidrag till helheten, sa vd Claes-Göran Sylvén. HANDLARRIKSDAGEN 2011 arrangerades den oktober 2011 på hotell Radisson Blu i Solna. Inbjudna var ledamöterna i samtliga distriktsstyrelser, förbundsstyrelsen, riksvalberedningen och förbundsledningen, samt ledande befattningshavare från ICAkoncernen. Den nyvalde styrelseordföranden Peter Berlin och vd Claes-Göran Sylvén öppnade Handlarriksdagen med att tala om ICA-idén i ett 100-årsperspektiv. Hur kan vi långsiktigt säkra ett starkt ICA och hur behåller vi ICA-handlarnas inflytande och ägande i ICA? Förbundsstyrelsen har startat ett projekt vars syfte och mål är att långsiktigt säkerställa ICAidén. Arbetet ska mynna ut i processer och diskussioner i samtliga distriktsstyrelser under Nye styrelseordföranden Peter Berlin beskrev ICA-idén och dess betydelse för verksamheten: ICA-handlare, som är egna företagare, gör ett aktivt val när de fattar beslut om att bli ICAhandlare. Det är viktigt att förstå balansen mellan bolaget ICA och den egna butiken, exempelvis när det gäller lönsamheten. REDAN PÅ Förbundsstämman i maj diskuterades vad som krävs för att ICA-idén ska finnas kvar i ett längre perspektiv. Exempel på frågor som omgående behöver diskuteras är ägarfrågan, ägarplanen och aktieägaravtalet som dessutom har en bortre gräns (2040). Det kan tyckas vara långt fram, men tiden går fort. Vi behöver diskutera vad som krävs för att entreprenören, egenföretagaren ska finnas kvar i det långa perspektivet? Ytterligare en fråga är butikslönsamheten och successionsfrågan, det vill säga hur vi säkrar successionen inte bara på tjänstemannanivå, utan även på handlarnivå, sa Peter Berlin. Claes-Göran Sylvén talade om ICA-idén i ett 100-årsperspektiv något som det är hög tid att vi börjar tala om. Att ett bolag uppnår en så 16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

17 Gässen flyger i flock och skapar en spetsformation där de växlar ansvaret att flyga först. Det är samma sak inom ICA att samarbeta skapar förutsättningar för att lyckas. Claes-Göran Sylvén ICA-HANDLARNAS FÖRBUND 17 ICA-HANDLARNAS FÖRBUND 17

18 HANDLARRIKSDAGEN ansenlig ålder som 100 år är en sak. Det finns många exempel på det. Att ett bolag blir så gammalt är dock inte samma sak som att verksamheten drivs helt enligt ursprunget. Det finns många exempel på bolag vars verksamhet har utvecklats och förändrats under åren. CLAES-GÖRAN SYLVÉN betonade hur varje enskild handlares bidrar till framgången. Yrkesstoltheten är viktig. Jag minns stoltheten när jag i mitten av 1980-talet fick min egen nyckel till ICA-butiken. Personligen tror jag att en av ICA:s viktigaste framgångsfaktorer under dessa 100 år är att det har funnits en ICA-handlare i varje butik som tagit hand om kunderna. Systemet bygger på enskilda människor och företagare som utvecklar sin verksamhet, samtidigt som det förväntas att han eller hon medverkar till helhetens utveckling. ICA AB HAR två ägare: ICA-handlarnas Förbund genom Hakon Invest, och Ahold, men det är bara ICA-handlarnas Förbund som är ansvariga för ICA-idéns fortlevnad. De grundpelare som styrelsen diskuterat illustreras på bilden ovan. ICA-idén i ett 100-års perspektiv IHF:s ägande och Engagerade handlare ICA-KULTUREN innefattar ett antal faktorer: Ett starkt ICA AB En förutsättning för en långsiktig stark ICA-idé är ett ekonomiskt starkt ICA AB med ett tydligt fokus på tillväxt, utveckling och förnyelse. Det är viktigt att hitta Ett starkt ICA AB ICA-KULTUREN Stark kapitalbas IHF Aktivt handlarskap / egenföretagarmodellen en balans mellan att bygga konkurrenskraft i butik samtidigt som man bygger ekonomiska, långsiktiga/hållbara förutsättningar för ICA AB. ICA-handlarnas Förbunds En av de absolut främsta fram- Viktiga årtal i ICA-historien 1917 AB Hakon Swenson startas som senare blir ICA Förbundet bildas som en ideell organisation ICA Förlaget och ICA Kuriren startars ICA-skolan startas ICA passerar KF i marknadsandelar ICA AB bildas ICA:s bäravdelning AB i Malmö startas det som senare utvecklades till ICA Frukt & Grönt ICA-märket introduceras på alla ICA-butiker. 18 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

19 gångsfaktorerna för ICA är att handlaren som kund i systemet också har ett direkt och indirekt inflytande i ICA-bolaget med kollektiv kraft genom medlemskapet i ICA-handlarnas Förbund. Utöver inflytandet har också handlaren ett ägande i sin butik, såväl som i ICA-bolaget, vilket skapar en lojalitet samtidigt som spänst, förståelse, engagemang och konkurrens i alla led. Nästan 75 procent av handlarnas inköp görs från ICA AB. De ställer dagligen krav på varandra för att förbättra organisationen. Stark kapitalbas i ICA-handlarnas Förbund Delvis externt ägande i ICA AB sedan år 2000, samtidigt som IHF:s inflytande och ägande är en förutsättning för att modellen framtidsmässigt ska bygga på samma grundvalar då som nu. För att säkra inflytandet i ICA AB är det viktigt att skapa beredskap för olika typer av situationer och händelser. Därmed är en stark kapitalbas ett måste. Engagerade ICA-handlare Det kanske viktigaste valet som en enskild handlare gör, är om han/hon ska vara handlare eller ICA-handlare. Att en handlare bestämmer sig för att bli ICAhandlare är ett viktigt val. En ICA-handlare är en egenföretagare med en egen resultaträkning, men som samtidigt är en del i ett kollektiv som kan dra nytta av skalfördelar. En stark individualist men samtidigt en lagspelare. Och som sådan är det viktigt att man är med och bidrar lika mycket som man tar. Aktivt handlarskap/ Egenföretagarmodellen ICA-systemet bygger på enskilda människor/företagare som utvecklar sin verksamhet samtidigt som det förväntas att han/hon medverkar till helhetens utveckling. Det är viktigt att vår modell är tydlig så att det framgår vilka krav den ställer på den enskilda handlaren respektive bolaget ICAnder gör entré i marknadsföringen ICA kundkort rikslanseras ICA Banken startas Curaapoteket startas ICA-avtalet introduceras. Ny omorganisation ger ICA-Förbundet röstmajoritet i ICA AB Partnerskap med Royal Ahold Hakon Invest börsintroduceras. ICA-HANDLARNAS FÖRBUND 19

20 HANDLARENGAGEMANG Anette Wiotti om ICA-idén: SOM ICA-HANDLARE med mångårig erfarenhet av förtroendeuppdrag för såväl ICA-handlarnas Förbund som Sverigerådet, är Anette Wiotti van att vara med och fatta beslut. Vårt långsiktiga perspektiv gör att besluten kanske inte alltid är bäst för mig som enskild handlare i det korta perspektivet. Syftet är i stället att ge de bästa förutsättningarna till framtidens handlare så att ICA-idén kan leva vidare, säger Anette Wiotti. TILLSAMMANS MED SIN make Mikael driver Anette sedan slutet av 1990-talet ICA Nära Ringen i det värmländska samhället Edane. Nästan lika länge har hon varit engagerad som ledamot i ICA-handlarnas Förbund. Sedan i maj förra året är hon både vice ordförande i ICA-handlarnas Förbund och ordförande i Sverigerådet. Det är en utmaning på så sätt att man alltid och tydligt måste skilja på de olika rollerna, säger hon. Som ett exempel nämner hon om ICA Sverige skulle vilja bolla en fråga med Sverigerådet om till exempel utökad e-handel. Som representanter i Sverigerådet bollar vi ofta nya affärsidéer. Detta kan leda till att ICA Sverige tar fram ett business case som sedan presenteras för förbundet. Om förbundet sedan inte ställer sig bakom detta skulle jag kunna hamna i en konstig position där det kan uppfattas som att jag har varit med och tagit fram ett förslag som jag sedan inte stöttat i förbundsstyrelsen. Vårt långsiktiga perspektiv gör att besluten kanske inte alltid är bäst för mig som enskild handlare i det korta perspektivet. UPPDRAGET SOM VICE förbundsordförande underlättas av att hon redan tidigare har jobbat i Sverigerådet tillsammans med den nye ordföranden Peter Berlin. En stor del av arbetet handlar om relationer. Vi känner varandra och fungerar bra ihop vilket gör det hela mycket enklare. Trots att hon vid sidan av sina förtroendeuppdrag även har sin butik att tänka på har det inte varit några problem att få tiden att räcka till. Förutom att min man också tar ett stort ansvar för butiken är jag en föreningsmänniska och att ha förtroendeuppdrag är en del av mitt intresse och min fritid. Att vara förtroendevald och få möjlighet att vara med och påverka för framtida generationers handlare är en förmån. Anette hoppas att kontakterna, som redan i dag till stor del sker via telefonmöten, kommer att förenklas med hjälp av ny teknik och kanske på så sätt locka fler att engagera sig på förtroendeposter. Men även om man inte är förtroendevald gäller det att vara engagerad. Det måste alla ICA-handlare vara för att vi ska kunna bevara ICA-idén i ett 100-årsperspektiv. EN AV DE STÖRSTA händelserna i 20 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

21 Anette WIotti, ICA-handlare men också vice ordförande i ICA-handlarnas Förbund och ordförande i Sverigerådet, vill se engagerade handlare. förbundets verksamhet under 2011 var utvecklandet av den så kallade Beslutsstödsbanken. Hittills har omkring en tredjedel av alla ICAhandlare anammat det nya verktyget som är gratis så länge man delar med sig av den egna butikens information. Även om det är för tidigt att utvärdera verktyget säger Anette att hon bara har hört positiva omdömen. Som Nära-handlare med begränsade möjligheter vet jag av egen erfarenhet att många efterlyser ett sådant här gratisverktyg. Beslutsstödsbanken ger ju möjlighet att jämföra sig med andra butiker. Trots att ICA Nära Ringen i Edane inte direkt märkt av de senaste årens finansiella kris, har Anette i likhet med många andra ICAhandlare breddat sortimentet för att ge kunderna olika prisalternativ, som ICA Basic och ICA Selection. Även om vi har tagit in fler billiga alternativ har vi fortfarande en bra försäljning på övrigt sortiment. Som ICA-handlare måste man anpassa sig och vara aktiv när det händer saker i omvärlden. I vårt fall har det handlat mycket om förlängda öppettider. MEN UTÖVER ATT engagera sig i - Den 9 mars i år hade totalt 448 ICA-handlare gått med i den nya Beslutsstödsbanken. Av dessa var: 184 Nära, 183 Supermarket, 53 Kvantum, 28 Maxi den egna butiken måste man enligt Anette också engagera sig i samhället. Som exempel nämner hon de namninsamlingslistor som funnits vid kassan i ICA Nära Ringen, där man kräver att fler tåg ska stanna i Edane. För att vårt lilla samhälle ska leva vidare är det viktigt med bra kommunikationer till Arvika och Karlstad där många jobbar. Stannar inte tågen vill ingen bo här och då sjunker huspriserna vilket påverkar alla. Vi måste alla se till h elheten. ICA-HANDLARNAS FÖRBUND 21

22 Detta gör vi 22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

23 ICA-HANDLARNAS FÖRBUND 23

24 MEDLEMSSERVICE medlemsservice Coachning för handlarens personliga utveckling, bättre samarbete mellan distriktsstyrelser och förbundsstyrelse och lättare att jämföra den egna butikens siffror med genomsnittet. Det är tre nyheter från Medlemsservices nya chef Thomas Kanestad. THOMAS KANESTAD HAR varit chef för Medlemsservice i ett år. Jag har världens bästa jobb och jag upplever redan ett stort stöd från handlarna. Dessutom får vi snabbt effekt av de saker vi gör för handlarna. Det är ju inte så himla komplicerat att göra saker lite bättre så att handlarnas liv i sin tur blir lite enklare, säger han. Thomas Kanestad har en brokig bakgrund, men han har jobbat hela 20 år på ICA. Han började varken i kassan eller i köttdisken i en butik utan startade i stället sin ICA-resa som programmerare på it-avdelningen Jag brukar säga att jag började längst ner på skalan, för det var man på it-avdelningen på den tiden, säger han och skrattar. Sedan dess har han hunnit vara Nordenchef för butiks-, inköpsoch försäljningssystem, jobba i Holland med Albert Heijn och Ahold, vara utvecklingschef för sortiment och inköp, samt nu senast jobba tre år som profilchef för ICA Nära. Att jobba med Nära är en viktig grund för det här jobbet. Hälften av våra butiker är Närabutiker och som alla vet är det bland det mest utmanande och komplicerade man kan göra att driva en sådan butik. KANESTADS FÖRSTA uppdrag som chef för medlemsservice var att gå igenom hela affärsplanen och leta efter sätt att förnya och förbättra. Det har han och hans sju kollegor på medlemsservice gjort. Vårt motto är att vara aktiva och inspirerande företrädare för våra medlemmar. För att det ska bli verklighet måste vi vara kända och aktiva så att vår service märks i handlarnas dagliga arbete. Det är en utmaning, men vi har en hel del idéer. Målet med allt är att göra livet lite enklare och b ättre för medlemmarna. EN IDÉ ÄR att erbjuda handlarna utvecklingssamtal, eller handlardialogsamtal som de kallas. Handlaren, som normalt sett inte har någon chef, får ett samtal med områdeschefen där man diskuterar handlarens egen karriär. Det kan handla om vad som helst, från hur man vill utvecklas vidare inom ICA till när man vill dra sig tillbaka, eller om man har helt andra drömmar än att vara handlare hela livet. Vi har även knutit till oss flera professionella partners som kan ge ytterligare coachning om det behövs. Medlemsservice räknar med att genomföra 100 samtal redan i år. EN ANNAN NYHET är Beslutsstödsbanken, ett lättanvänt datorbaserat stöd där handlaren kan jämföra sin egen butiks siffror med snittet för jämförbara butiker. Det kostar inget att använda, men man måste lämna sina egna bokslut varje månad för att få vara med. 450 är redan med och 500 kommer att vara med innan sommaren. Då är det tillräckligt många butiker för att systemet ska fungera som benchmarking för alla. EN TREDJE förändring är ett tydligare samarbete mellan de sju distriktsstyrelserna och förbundsstyrelsen. Ordförandena i distrikten kommer att möta förbundsstyrelsen en gång om året och göra en gemensam årsplan. På så sätt kan viktiga frågor och beslut från förbundet nå ut, samtidigt som vi säkerställer att viktiga frågor från distrikten behandlas av förbundsstyrelsen. Det betyder också att distrikten kan samarbeta bättre. Om två distrikt har samma problem räcker det ju om den ena utreder saken, säger Thomas. Men det här är bara början. Fler nyheter och förändringar kommer. Målet med allt är att göra livet lite enklare och bättre för medlemmarna. Vi har många tankar och idéer som förhoppningsvis kommer märkas framöver, avrundar Thomas. 24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling Strategiska prioriteringar Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling ICA Gruppens strategiska ramverk Vision Vi ska göra varje dag lite enklare Strategiska Teman Långsiktiga

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Kvinnor och män i dagligvaruhandelns tre stora kedjor KF, ICA och Axfood Materialet är till största delen hämtat från deras hemsidor.

Kvinnor och män i dagligvaruhandelns tre stora kedjor KF, ICA och Axfood Materialet är till största delen hämtat från deras hemsidor. Kvinnor och män i dagligvaruhandelns tre stora kedjor KF, ICA och Axfood Materialet är till största delen hämtat från deras hemsidor. KF Kooperativa Förbundet (KF). KF är ett förbund för landets 47 konsumentföreningar

Läs mer

Q2-rapport 2014. 20 augusti 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q2-rapport 2014. 20 augusti 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q2-rapport 2014 20 augusti 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Fortsatt ökad försäljning och resultat i Q2 Omsättningen ökade med 4,7%. Justerat för valutaförändringar +4,4%. Rörelseresultat exklusive

Läs mer

Årsstämma 2010. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef

Årsstämma 2010. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Årsstämma 2010 Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Vår filosofi och ambition ICA modellen som grund Nordens och Baltikums ledande utvecklingspartner Affärsidé Aktivt och ansvarsfullt ägande Långsiktighet

Läs mer

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014 Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014 Valberedningens redogörelse Bakgrund Den 24 september 2013 offentliggjorde ICA Gruppen namnen på de personer som utgör valberedningens sammansättning i

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 213 12 februari 214 Per Strömberg, VD Merlin Poljak, tf CFO Strategiska prioriteringar ger effekt Fortsatt positiv utveckling under Q4 Nettoomsättningen ökade med 1,5%* EBIT exklusive

Läs mer

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q3-rapport 2014 12 november 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Generell information Avyttring ICA Norge ICA Gruppens avyttring av detaljhandelsverksamheten i Norge får som konsekvens att ICA Norge

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Dagligvaru- handel. ICA Banken. ICA Fastigheter Portföljd- bolagen

Dagligvaru- handel. ICA Banken. ICA Fastigheter Portföljd- bolagen Ica-gruppen är Nordens näst största börsnoterade detaljhandelsbolag. Trots försämrade resultat under lågkonjunkturen har aktien stigit till rekordnivåer under. Ser vi en stabil folkaktie på uppgång eller

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Billig mat en dyr affär Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Svenska matproducenter måste börja skärpa sig. Om svensk mat ska försvara sin plats i

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Frågor och svar angående investering i Tegeliften

Frågor och svar angående investering i Tegeliften Frågor och svar angående investering i Tegeliften Varför ska bostadsrättsföreningarna satsa pengar? Räcker det inte om de privatpersoner som vill bli aktieägare blir det? En del av finansieringen kommer

Läs mer

Informationsbrev till aktieägare i. Sundvik Invest AB

Informationsbrev till aktieägare i. Sundvik Invest AB Informationsbrev till aktieägare i Sundvik Invest AB Förvaltarna har ordet Henrik Stigwan Tomas Fält Styrelseledamot/Förvaltare Styrelseledamot/Förvaltare Civ.ek. Corporate Law & Finance Civ.ek. Corporate

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board

www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board www.pwc.se/wob Nätverksträff tema hållbarhet Women on the Board Gabriella har ordet I år firar Women on the Board 10 år. Vi är stolta och glada över att nätverket lever vidare och att vi får så mycket

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Stockholm den 14 april 1999

Stockholm den 14 april 1999 Stockholm den 14 april 1999 Investors mål är fortsatt att totalavkastningen till aktieägarna, d v s summan av kursutveckling och återinvesterade utdelningar, ska överstiga börsgenomsnittet med 3 procentenheter

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF)

KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF) KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF) Detta är KF Kooperativa Förbundet är förbund för landets 58 konsumentföreningar med sammanlagt drygt tre miljoner medlemmar. Kooperativa Förbundet (KF) har

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 Styrelsen visar riktningen för IBAB Uno Jöelaid, styrelseordförande i Industribyggnader i Borås AB, ser med stolthet och glädje tillbaka på vad som har åstadkommits under det senaste året. Bolaget står

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2015

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2015 Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2015 Valberedningens redogörelse Bakgrund Den 24 september 2014 offentliggjorde ICA Gruppen namnen på de personer som utgör valberedningens sammansättning i

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Q4 kvartalsrapport 2014 Press och analytikerpresentation

Q4 kvartalsrapport 2014 Press och analytikerpresentation Q4 kvartalsrapport 2014 Press och analytikerpresentation 11 februari 2015 Per Strömberg, Vd Sven Lindskog, CFO Q4 stark försäljningsutveckling och investeringar för fortsatt tillväxt Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Närvarande: Aktieägare i ICA Förbundet Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1.

Närvarande: Aktieägare i ICA Förbundet Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1. Sidan 1 av 5 Närvarande: Aktieägare i ICA Förbundet Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1. 1 Ordförande Anders Fredriksson hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade 2005 års bolagsstämma

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning Råd för ett friare liv Kapitalrådgivning När jag för första gången fick min egen kapitalrådgivare, Victor, blev mitt liv mycket enklare. Jag är inte så intresserad själv och vill därför ha råd om mina

Läs mer

Årsredovisning 2010-2011

Årsredovisning 2010-2011 ! 1(6) AMC BLECKHORNEN ÅRSREDOVISNING 1(6) Medlem #32, Rolf Tuvessons, minnesfond Lund 2011-08-31 Fondstyrelsen Årsredovisning 2010-2011 År 2001 mottog AMC Bleckhornen 100 000 kr som testamenterats Corpset

Läs mer

REvolution i e-handeln!

REvolution i e-handeln! REvolution i e-handeln! NU ÖPPNAR VI PLORIO nätshopping i verkligheten Du får en fysisk butik för dina varor Du och dina kollegor drar kunder till varandra Dina kunder kan känna på och prova varorna Du

Läs mer

Välkommen till Kollektiva

Välkommen till Kollektiva Välkommen till Kollektiva Vi är ett företag som hjälper vanliga människor att ta makten över sina egna pengar. Vi gör det tillsammans som ett kollektiv med hjälp av enkla och smarta mobila tjänster. Vi

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Förslag till placeringsreglemente

Förslag till placeringsreglemente Förslag till placeringsreglemente Förslag till Placeringsreglemente Kongress 2014 för FASTIGHETSANSTÄLLDAS FÖRBUND 2 Innehåll 1. Organisation för kapitalförvaltningen 2. Övergripande mål och regler 2.1

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2015 01 01 till 2015 06 30 Försäljning och resultat Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning på

Läs mer

Fortinova i korthet. * varav 60 msek under förvärv med tillträde 1 jan 2014. Totalt 32 fastigheter i Varberg, Kungsbacka och Göteborg.

Fortinova i korthet. * varav 60 msek under förvärv med tillträde 1 jan 2014. Totalt 32 fastigheter i Varberg, Kungsbacka och Göteborg. Årsstämma 2013 Fortinova i korthet Etablerades 2010 Fastigheter på tillväxtorter Fastighetsvärde 315 msek* Hyresvärde 28,5 msek Uthyrningsgrad 100 procent Eget kapital 80 msek * varav 60 msek under förvärv

Läs mer

Thomas Erséus Verkställande direktör

Thomas Erséus Verkställande direktör Thomas Erséus Verkställande direktör 2010 Året det vände Förändring och förstärkning för Kungsleden Obligationslån för att bredda finansieringsbasen Omviktning till ett värde av 5,3 Mdr kr med fokus på

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan.

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan. Tellus Midas Strategi under mars Marknadsbrev Mars 2015 I korthet: Avkastning I korthet: november: MIDASAvkastning mars 0,71% STOXX600 MIDAS -3,41% 1,71% Styrkan i aktiemarknaden höll i sig och Midas noterade

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2011.04 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Om framtidens handel och handelsplatser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi 1 Innehåll Inledning Del 1: Handelns utveckling

Läs mer

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering Ability Hedge Aktieförvaltning med uppgift att skydda kapitalet och generera avkastning oavsett börsriktning Consensus är ett Göteborgsbaserat bolag

Läs mer