SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?"

Transkript

1 1

2 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten att få in kapital som kan användas för exempelvis investeringar, expansion eller dylikt. Förhoppningen är att investeringarna skall återbetala sig på sikt och i många fall kan det leda till ökad lönsamhet, nya produkter eller fler jobb, vilket på sikt gynnar samhället som helhet. Främjar ägarspridningen Förr i tiden var det väldigt vanligt att de svenska företagen var familjeägda. Genom aktiemarknaden ges allmänheten möjlighet att bli ägare och på så sätt även rätten att besluta om bolagets framtid på bolagsstämman. Ger allmänheten bättre insyn i näringslivet Alla noterade bolag har rapporteringsplikt gentemot bland annat sina aktieägare. Detta har gjort att insynen i dessa bolag är betydligt bättre än hos de som är privat ägda. På senare tid har detta även lett till att diverse intresseorganisationer kunnat verka för stora reformer inom områden som bland annat personalhantering, miljö, jämställdhet mm. Ger individen möjlighet till bättre avkastning Aktier har historiskt sett varit den investeringsform som gett bäst avkastning på lång sikt. Som investerare har man möjlighet att dels ta del av företagens vinster men även av eventuella kursuppgångar i takt med att företagets verksamhet utvecklas. 2

3 SIDA 3: OLIKA SPARFORMER LÅNG SIKT Grafen illustrerar hur stor avkastning du hade fått om du hade investerat 1 krona år 1945: Aktier: Hade du investerat 1 krona på aktiemarknaden hade du år 2013 haft 4019 kronor. Detta är uträknat på börsindexet som mäter den genomsnittliga utvecklingen på börsen. Är du duktig placerare kan detta således bli högre. Som ni ser har aktiekurvan levererat bäst avkastning på lång sikt, men att den är väldigt hackig och riskfylld på kortare sikt. Vi kan utläsa kriser som svenska fastighetskrisen 1990, IT-bubblan 2000 och finanskrisen 2008, men ser att på sikt så balanserar det upp igen. Man brukar säga att aktiemarknaden går upp mellan cirka 8-12 procent per år, trots tillfälliga avvikelser. Obligationer: Sparande i obligationer, dvs räntebärande papper där du enkelt uttryckt lånar ut pengar till staten mot en förbestämd ränta, hade du istället tjänat ihop kronor. Avkastningen är betydligt mindre, men å andra sidan på är inte risken heller så stor, vilket vi ser i att kurvan är betydligt slätare. Bankkonto: Det allra tryggaste sparandet i Sverige idag är att sätta in pengarna på ett bankkonto där din avkastning hade varit 51 kronor. Den genomsnittliga räntan på svenska bankkonton ligger idag mellan 0,5-2 % vilket förklarar den låga avkastningen, men så är systemet också väldigt tryggt. Det finns dessutom en statlig insättningsgaranti som innebär att staten går in och ersätter kapital upp till euro per person och bank ifall banken skulle gå i konkurs. Inflation: Något som inte får glömmas bort i beräkningen är inflationen, dvs att penningmängden i samhället ökar, vilket gör att den allmänna penningvärdet minskar. Så hade du sparat din enkrona i madrassen år 1945 hade du enbart kunna handla 1/19 mindre för din peng idag. 3

4 SIDA 4: OLIKA SPARFORMER MEDELLÅNG SIKT Det är viktigt att komma ihåg hur viktig tidsaspekten är när man skall välja sparform. Tittar man på en kortare tidsperiod ser vi att aktier inte alls behöver vara det alternativ som ger bäst avkastning. Man hade fortfarande, trots två finanskriser, gjort en vinst på aktiemarknaden men inte lika stor som om man sparat på längre sikt. Man brukar säga att aktiemarknaden lämpar sig bäst till den som är intresserad av att spara på minst 5-7 års sikt. En annan anledning till att spara på lång sikt, oavsett sparform, är den så kallade ränta-på-ränta-effekten som innebär att man får ränta inte bara på sitt ursprungliga kapital utan även på den ränta som kapitalet gett upphov till tidigare. Detta gör att avkastningen därför inte blir som en rät linje över tid, utan tvärtom exponentiell. >> 4

5 SIDA 5: MILJONÄRSKALKYLATORN Tabellen visar hur lång tid det skulle ta att bli miljonär, dvs tjäna ihop en miljon, beroende på hur mycket man sparade varje månad samt till vilken årlig ränta/avkastning. Sparar du i/på Bank kommer du få cirka 1-2 % i avkastning, vilket gör att det kan dröja ett tag, även om man sparar lite högre summor. Obligationer kommer du få ut mellan 4-6 % i avkastning Aktier kommer du få ut mellan 8-12 % i avkastning om du följer index >> Exemplifiera! Skulle man exempelvis spara 500 kronor i månaden i aktier (index) så skulle man vara miljonär precis lagom till pensionen. Och är man dessutom lite vassare och får bättre avkastning och kanske har möjlighet att spara mer så går det ju betydligt snabbare. Viktigt att ta med sig härifrån är att Riksbankens årliga inflationsmål ligger på 2%. Detta innebär att om dina sparade pengar inte ökar med minst 2% varje år, kommer de tappa värde. >> 5

6 SIDA 6: HUR FUNKAR AKTIEMARKNADEN? (1) En aktie är en ägarandel i ett företag vilket innebär att så fort du köpt en aktie, om det så är för tio kronor, så är du delägare och har rätt att bland annat ta del av bolagets vinster och uttala dig på årets bolagsstämma. Emission 1. När ett företag behöver kapital för att exempelvis finansiera en investering eller få bättre likviditet i kassan, kan det välja att notera sig på börsen och göra en aktie-emission, dvs utfärda aktie. 2. Företaget tar fram ett prospekt som beskriver verksamheten och framtidsplanerna som de sedan presenterar för potentiella investerare. De som sedan väljer att investera köper aktier för ett visst förutbestämt pris. 3. Nu kan företaget finansiera de investeringar man tänkt sig och verksamheten fortsätter rulla och beroende på hur förväntningarna på företagets framgång ser ut kommer aktiekursen öka eller minska i takt med tiden. Börsen 1. Företaget kan om aktieägarna vill, notera sig på en börs för att underlätta handel med företagets aktier. 2. De som nu är aktieägare kan sedan välja att sälja sina aktier vidare, det är denna handel som sker på börsen. För att de ska kunna sälja sin aktie måste det finnas någon som är villig att köpa och tvärtom. Förhoppningsvis gör de en vinst i denna affär. 3. De nya aktieägarna kan sedan i sin tur fortsätta köpa och sälja. I denna handel är företaget inte involverat alls utan all handel sker per automatik på börsen. Kommentar: Ibland kan man läsa i media om att alla säljer på börsen, men man måste komma ihåg att det måste finnas en köpare för att man ska kunna sälja, fast då till ett lägre pris om efterfrågan inte är lika stor. 6

7 SIDA 7: HUR FUNKAR AKTIEMARKNADEN? (2) Utdelning I takt med att företaget tjänar mer pengar i verksamheten från exempelvis ökad omsättning, välgjorda investeringar eller ökade marginaler, växer kassan i bolaget. Företaget kan då välja att dela ut en andel av vinsten till sina aktieägare. De som då vid ett visst förutbestämt avstämningsdatum är aktieägare i bolaget, får ta del av bolagets vinster. Hur stor andel av bolagets vinst som skall delas ut till aktieägarna beslutas på företagets bolagsstämma, men praxis hos många bolag är att man delar ut cirka 50% och återinvesterar resten i företaget. Antalet aktier man äger avgör hur stor andel av vinsten man får. Direktavkastning: För att kunna avgöra vad som är en god utdelning brukar man dividera utdelningen med kursen, detta kallas för direktavkastning. >> Gör exempel på tavlan: En aktie i företag A kostar 10 kronor och ger en utdelning på 2 kronor. En aktie i företag B kostar 100 kronor och ger en utdelning på 10 kronor. Vilken utdelning är bäst? Svar: Utdelningen i företag A är bättre eftersom den motsvarar 20% av de pengar man investerat, i företag B får man endast 10%. I praktiken innebär det att man hade kunnat investera hela sin hundralapp i företag A och få en total utdelning på 20 kronor. Återköp: Ibland går det så bra för företaget att det kan välja att göra något som kallas för återköp, som innebär att företaget köper tillbaka en del eller alla de aktier bolaget har emitterat (för att slippa dela ut vinsten exempelvis). Tjäna pengar: Det finns således två sätt att tjäna pengar på aktier; genom att sälja dyrare än vad du köpt aktien för eller tjäna på direktavkastningen. 7

8 SIDA 8: SÅ HANDLAR DU (1) 1. Öppna en aktiedepå För att kunna handla med aktier måste du ha en så kallad aktiedepå, vilket kan jämföras med att ha ett konto där du har din aktieportfölj. En depå kan du antingen öppna hos din bank eller via så kallade nätmäklare. Innan du väljer en mäklare bör du fundera över vilka marknader (länder) du vill kunna handla på, vilka tjänster du vill ha tillgång till och vilka gränssnitt du gillar. Hur mycket pengar du har tänkt investera spelar också en väldigt stor roll eftersom det avgör vilket courtage du ska betala. Courtage är en engångsavgift som du betalar varje gång du köper eller säljer aktier. Beroende på hur stora summor du handlar med betalar du antingen en rörlig avgift eller en minimiavgift. Minimiavgiften ligger på ungefär 99 kronor hos storbankerna och mellan kronor hos nätmäklarna, vilket är en av förklaringarna till deras framgång. Det rörliga courtaget brukar ligga på 0,05-0,15 % av investerat belopp (men det finns både högre och lägre) och börja gälla först ifall det är större än minimicourtaget. Man bör således tänka på avgiften även när man skall handla, så att den inte äter upp för stor del av kapitalet. Det är dock inga svårigheter att när som helst flytta sitt innehav till en annan bank eller mäklare ifall man ångrar sig, utan det finns ganska enkla och tydliga rutiner för detta. 2. Sätt in pengar För att kunna handla måste du ha pengar på din depå, vilket du gör via en vanlig kontoöverföring från ditt ordinarie bankkonto. Detta brukar ta mellan 1-3 bankdagar, så ha framförhållning. 3. Välj aktie och antal Sedan är det bara att välja företag och antal aktier du vill köpa, vilket vi ser på nästa bild. 8

9 SIDA 9: SÅ HANDLAR DU (2) Beroende på vilken mäklare man har, kan de olika gränssnitten se olika ut, men basfunktionerna som val av bolag, antal och pris återfinns hos samtliga. Bolag och aktietyp Välj vilket bolag du vill investera igenom att antingen söka eller klicka i bolagslistan. Marknad I Sverige kan man numera handla både på Nasdaq OMX (det som brukar kallas för Stockholmsbörsen) eller via den nya börsen Burgundy (eller på diverse mindre marknadsplatser). Från många depåer kan du även handla på utländska marknader. När du ska handla en aktie som återfinns på mer än en börs kan du antingen välja specifik börs att handla på eller en så kallad smart order som väljer den börs där din order kan behandlas snabbast/till bäst pris. Ordertyp Köp eller sälj. Antal Antal aktier man vill köpa eller sälja. Pris Den kurs man vill köpa/sälja till. Man kan antingen välja rådande marknadspris eller om knappa in en specifik kurs. Väljer man marknadspriset brukar ordern gå igenom nästan direkt. Väljer man en specifik kurs kan det dröja innan ordern går igenom. För att säkerställa sig om att man inte ska behöva makulera sin order, kan det därför vara lämpligt att kolla igenom orderdjupet, som vi ska prata mer om på nästa sida. Senast Den senaste, i detta fall, köpkurs som registrerats. Väljer du marknadspris är det troligtvis denna kurs du kommer få betala. Köp Den lägsta kurs köpare vill betala. Sälj Den högsta kurs säljare vill erhålla. 9

10 SIDA 10: SÅ HANDLAR DU (3) 4. Bestäm pris Om man vill bestämma kurs på egen hand kan det vara bra att titta på något som kalls för orderdjupet, som visar hur många aktier som finns till försäljning/vill köpas och till vilka priser. Här kan man få en uppfattning om vad en rimlig kurs kan ligga på, samt om det finns ett starkare köp- eller säljtryck, vilket indikerar om vart marknaden kan vara på väg kortsiktigt. I vårt exempel verkar säljtrycket vara något högre, vilket ger det rimliga antagandet att kursen kan gå ner något, men marginellt. 5. Köp! 10

11 A och B-aktie Hos många bolag finns det möjlighet att välja om man vill teckna (köpa) en A-aktie eller en B-aktie. Detta brukar benämnas med ett A eller ett B i slutet av aktienamnet. Kursen hos de båda typerna brukar generellt följas åt, det som skiljer är antalet röster de berättigar till på bolagsstämman. Generellt ger A-aktien tio gånger så många röster som B-aktierna. Vilken typ ska man som sparare välja? Då A-aktierna innehåller mer röster brukar ägarna av dessa generellt vara storägare som vill kunna påverka verksamhetens utformning. Dessa aktier tenderar att handlas med i betydligt sämre takt än B-aktierna. Är man således en vanlig småsparare är det i princip alltid lämpligare att handla med B-aktier, eftersom denna handel kommer vara mer aktiv och man kan förutsätta att det kommer vara lättare att köpa eller sälja vid de tillfällen man vill. Deklaration Som aktieägare måste man betala skatt på de eventuella vinster man gjort vid försäljning av värdepapper, och således även deklarera. Detta görs på en särskild blankett som heter K4. Hos många mäklare kan man skriva ut en färdigifylld blankett direkt från sin depå, vilket underlättar. Vinsten kan i övriga fall beräknas enligt antingen genomsnittsmetoden (där man i princip subtraherar sitt försäljningspris med inköpspriset) eller schablonmetoden (där vinsten beräknas som 20% av försäljningspriset). Hur man gör allt detta står dock väldigt detaljerat på K4-blanketten. Vilken metod som är lämpligast har att göra med hur mycket ens aktier har gått upp i värde, där en större vinst brukar gynnas av schablonmetoden. Skatt på vinst Är det så att man haft både vinster och förluster kan man kvitta dem mot varandra. Skatt på överskott/vinst ligger på 30%. 70 % av förlusten får tas upp för en skattereduktion på 30 % upp till kr, vilket innebär 21 % av förlusten i praktiken. Vid förluster över kr sker ytterligare en förändring där 70 % av överskjutande belopp får tas upp för skattereduktion, vilket blir 14,7 % av förlusten i praktiken. 11

12 SIDA 12: VAD PÅVERKAR PRISET? Utbud och efterfrågan Som med all annan handel är det utbud och efterfrågan som styr vad priset/kursen blir. Ju attraktivare aktie desto fler köpare kommer det finnas i förhållande till de som vill sälja, vilket kommer ge en ökad kurs. Och tvärtom. Denna efterfrågan kan dock styras av faktorer som förväntade utdelningar om bolaget blivit uppköpt och fått ny ledning eller ny verksamhet historiska företagsvinster vart man befinner sig i konjunkturen och därmed också exempelvis hur stor allmän konsumtion/försäljning av varor och tjänster bolaget kan vänta sig Hur utvecklingen på de utländska börserna ser ut Allmänna rykten, skvaller och spekulationer >> 12

13 SIDA 13: PLACERA EFTER BRANSCH Olika branscher tenderar att uppvisa olika beteenden på börsen beroende på vart man befinner sig i konjunkturcykeln. Detta kan man definitivt utnyttja för att förstå och förutspå hur de egna investeringarna kommer utvecklas. Tillväxtaktier Till denna kategori räknas vanligen företag som sysslar med innovativa produkter som får stor spridning under kort tid. Vilka branscher som ingår i kategorin tillväxtaktier brukar variera över tid. För bara något decennium sedan var det tjänstesektorn som uppvisade tillväxtbeteende och innan dess verkstadsindustrin. Under högkonjunktur brukar dessa branscher blomstra som följd på ökad konsumtion och ökade investeringar. Under lågkonjunktur är det ofta denna typ av investeringar som såväl företag som privatpersoner drar ner på, vilket även brukar synas på aktiens kursutveckling. Cykliska aktier Cykliska aktier tenderar att följa konjunkturen nästan exakt. Detta på grund av att branscher som skog och verkstad sitter inne på stora fasta kostnader som exempelvis stora maskinparker. Detta gör att marginalerna och därmed även vinsten minskar radikalt i takt med orderdjupet under lågkonjunktur. Och tvärtom under högkonjunktur. Räntekänsliga aktier Räntekänsliga aktier tar hänsyn till ränteutvecklingen i ett land. När räntan höjs brukar det generellt gå bättre för finansbranschen och sämre för fastighetssektorn. Detta för att många fastighetsbolag sitter inne på ganska många lån som ju blir dyrare i takt med att räntan höjs, plus att branschen dessutom blir mer avvaktande ju dyrare det blir att finansiera nya investeringar. Banker brukar å andra sidan under denna period kunna öka sin spread. Defensiva aktier Defensiva aktier karaktäriseras av företag som levererar produkter som konsumeras oavsett om det är låg eller högkonjunktur, som exempelvis mat, hygienprodukter, livsmedel mm. Dessa företag tickar generellt på oavsett konjunkturläge, även om vissa läkemedelsföretag under senare tid börjat uppvisa tillväxtbeteende. 13

14 SIDA 14: ANALYSMETODER Det finns många olika tekniker för att analysera företag. De två stora skolorna är den fundamentala analysen som tittar på värden inom ett bolag och den tekniska analysen som istället analyserar börsbeteende och kursutveckling. De flesta moderna analytiker brukar kombinera de båda metoderna för att få fram eventuella köp- eller säljsignaler. Fundamental analys Fundamental analys svarar på frågan: hur hittar jag en köpvärd aktie? och strävar efter att utifrån historiska finansiella fakta göra en bedömning av framtida prestation. Främsta analysverktyget i detta arbete är bolagets årsredovisning där man kan ta reda på en mängd finansiell fakta och bland annat titta på företagets lönsamhet, likviditet och soliditet. Årsredovisningen kan man bland annat ladda ner på företagets hemsida. P/E-talet Ett av de vanligaste nyckeltalen som används inom den fundamentala analysen är p/e-talet som anger huruvida aktien är högt eller lågt värderat på börsen. Detta tal brukar man hitta i de flesta börslistor. Genom att dividera kursen med senaste vinst som man fått per aktie får man en kvot som kan jämföras med andra bolag inom samma bransch. De flesta storbolag i Sverige har ett p/e-tal på runt 15. Svagheter med fundamental analys Informationen kan vara felaktig Estimat av nuvärden kan vara felaktiga Det kan dröja lång tid tills ett företags aktiekurs möter nuvärdet (om någonsin) Tar ej hänsyn till bolagets affärsidé Teknisk analys Den tekniska baserar sig på tesen att historien upprepar sig själv, och att man med hjälp av historisk data kan försöka förutspå framtida prestationer. Den tekniska analysen bryr sig inte alls om företaget, utan tittar enbart på kursens utveckling. Trend Det finns en mängd olika formationer och indikatorer inom den tekniska analysen, men den som är basen i det mesta är att kunna utmäta en trend, dvs åt vilket håll kursen går. Man menar att om en kurs exempelvis på sikt gått åt ett visst håll är chansen större att den fortsätter åt samma håll än att den avviker. I grafen till höger ser vi en klassisk uppåtgående trendkanal med stigande toppar och bottnar. Indikation om potentiell trendbrott kan vara om kurvan exempelvis beskär den nedre linjen (stödet). Kritik mot den tekniska analysen Kursrörelser är slumpmässiga och att historisk prestanda inte säger något om framtiden. Ett visst rörelsemönster inte behöver upprepas bara för att det har uppvisats tidigare, då den rådande marknaden spelar större roll för utvecklingen. Den tekniska analysen enbart fungerar som en självuppfyllande vetenskap, dvs om tillräckligt många använder samma regler kommer de till slut att uppfyllas. 14

15 SIDA 15: PLANERA DITT SPARANDE Innan man ska börja spara kan det vara vettigt att skapa sig en investeringsstrategi, som hänger ihop med den riskprofil som passar just dig och din privatekonomi. >> 15

16 SIDA 16: VEM ÄR INVESTERAREN? Innan man ska börja handla kan det vara vettigt att ha lite självinsikt i vem man är som investerare. Väldigt många ser på sig själva som logiska, analytiska investerare som baserar sina beslut på konkret data och nyckeltal. I verkligheten drivs vi betydligt mer av känslor, förhoppningar och farhågor. En amerikans undersökning har bland annat visat att hjärnaktiviteten hos en investerare som gör en väldigt kraftig vinst eller en väldigt kraftig förlust kan jämföras med hjärnaktiviteten hos någon som är kraftigt drogpåverkad. Detta kan förklara varför börsen inte alltid beter sig så logiskt och välbalanserat, något som vi sett prov på flera gånger under det gångna året. Undersökningar visar att investerare, oavsett kön, ålder eller kassastorlek, tenderar att uppvisa liknande beteende när det är fest eller frossa på börsen. Det finns till och med ett fenomen som kallas för Självsabotage, som i princip går ut på att investerare rycks med och går emot sina egna strategier. Känner man dock till de vanligaste fällorna, kan det bli lättare att undvika dem. >> 16

17 SIDA 17: NÄR DET GÅR BRA 1. När det går bra är investerare överdrivet mottagliga för positiv information och väljer gärna att tolka till sin fördel. 2. Alla eventuella hot förklaras bort med det kommer inte hända mig och risken är ju så liten. 3. Eventuella hot som finns långt fram i tiden anses vara mindre än de som är närmare i tiden. 4. Man säljer ofta vinstaktier för att låsa in vinster, istället för att låta den fortsätta generera vinst till sin portfölj. >> 17

18 SIDA 18: NÄR DET GÅR DÅLIGT Läs ovan. >> 18

19 SIDA 19: FÖRSTA STEGET Innan man sätter igång med sitt sparande är det bra att kartlägga vilken typ av investerare man är och vilken typ av strategi som passar en bäst. Din privatekonomi Hur mycket pengar kan jag de fakto lägga undan varje månad? Tidshorisont När kommer jag vilja använda mina pengar? Är det på lång sikt kan jag välja att ta mer risk, men ju närmare jag kommer uttagsdatum desto lämpligare är det att gå över till mindre riskfyllda metoder. Avkastning/risk Vilken avkastning vill jag få och vilken risk är jag beredd för att kunna få den, dvs hur mycket kan jag tänka mig att eventuellt förlora? Tid/intresse och kunskap Hinner jag kolla börslistorna varje dag eller vill jag bara kolla en gång per år? Välj investeringstyper som tillåter dig att vara så lite eller så mycket intresserad som du egentligen är. 19

20 SIDA 20: DE GYLLENE REGLERNA En enkel strategi som bland annat intresseorganisationerna Aktiespararna och Unga Aktiesparare tagit fram för att hitta lämpliga rättesnören för småsparare är den som brukar kallas för De gyllene reglerna. Håller man sig till dessa kommer man väldigt lång i arbetet mot att få en god avkastning till en överkomlig risk. 1. Säkerställ att du förstår vad företaget tjänar sina pengar på och hur de påverkas av förändrade omvärldsfaktorer. 2. Säkerställ att dina ursprungliga köpkriterier fortfarande vidhålls genom att hålla dig informerad kring företagets utveckling. 3. Spara långsiktigt, på så sätt får du både ner risken och tjänar på ränta-på-räntaeffekten 4. Det är nästan omöjligt att pricka toppar och bottnar. Genom att spara regelbundet får du ett bra snittpris och tjänar istället på att börsen går upp på sikt. 5. Köp aktier i minst 7-8 företag fördelat på olika branscher. Du kan även sprida dina risker genom att spara i olika sparformer och tillgångsslag. 20

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

Köpa och sälja aktier

Köpa och sälja aktier Jimmy Algotsson Köpa och sälja aktier - så fungerar det Liber Innehåll 1. Inledning. 5 2. Aktien 7 3. Hur är börsen uppbyggd?. 10 4. Hur går handeln med aktier till? 14 5. Hur handlar privatpersoner aktier?

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

Framgångsrik daytrading i enkla steg grundkurs

Framgångsrik daytrading i enkla steg grundkurs Framgångsrik daytrading i enkla steg grundkurs Copyright 2012, MinBörs.se, v3 Alla rättigheter reserverade. Publicerat av MinBörs.se 2012 Detta kursmaterial får ej lov att kopieras och distribueras fritt

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Valuta- och aktiehandel

Valuta- och aktiehandel En introduktion till handel med värdepapper Johan Idstam Valuta- och aktiehandel Ansvarsbegränsning Tänk på att inte satsa mer pengar än du har råd att förlora. En del tekniker i denna bok är ganska avancerade.

Läs mer

Bildtext lektion 7: Spara i fonder

Bildtext lektion 7: Spara i fonder Bildtext lektion 7: Spara i fonder Vad är en fond? (Bild 3) En fond är som en låda eller påse med en samling värdepapper. I lådan kan alla som vill, lägga sina sparpengar, sedan lämnas lådan till en förvaltare.

Läs mer

Handbok om Statspapper

Handbok om Statspapper Handbok om Statspapper Innehåll 1. Det här är statspapper sid 4 Olika sorters statspapper likheter och skillnader 2. Varför finns statspapper? sid 5 Den svenska statsskulden Utestående obligationslån 3.

Läs mer

2. När hölls den första börsauktionen i Sverige? - Den första fondbörsauktionen i börshuset i Stockholm hölls den 4 februari 1863.

2. När hölls den första börsauktionen i Sverige? - Den första fondbörsauktionen i börshuset i Stockholm hölls den 4 februari 1863. Frågor & svar Aktieboken 2009/2010 Kapitel 1 1. Hur många aktieägare finns det i Sverige? - Ca 7 miljoner aktieägare. 2. Vad menas med indirekt ägande? - Ett ex på indirekt ägande är när du köper andelar

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE

ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE i INVESTMENT AB SPILTAN Ursprunget från juni 2003 Uppdaterat maj 2010 Per H Börjesson VD Investment AB Spiltan 1 2 Innehållsförteckning Del 1: Att vara aktieägare i Spiltan (0)

Läs mer

5 STEG MOT 1 MILJON. Apple. ibolaget tar över världen

5 STEG MOT 1 MILJON. Apple. ibolaget tar över världen En specialrapport från Bullstreet - Maj 2012 5 STEG MOT 1 MILJON ibolaget tar över världen Bästa köp just nu Företagsuppdateringar Bullstreets 10 budord Snabbgranskning av företagen Vi blickar framåt Apple

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys Innehåll Förord 1. Makroekonomisk analys 1.1 Grundläggande begrepp 1.2 Penningpolitik och centralbanker 1.3 Finanspolitik 1.4 Stabiliseringspolitik enligt Keynes 1.5 Inflation och arbetslöshet 1.6 Den

Läs mer

Makroekonomi kompendium. Rob Hart. c Draft date 24 mars 2009

Makroekonomi kompendium. Rob Hart. c Draft date 24 mars 2009 Makroekonomi kompendium Rob Hart c Draft date 24 mars 2009 Förord Detta kompendium bygger på föreläsningsanteckningarna till kursen Makroekonomi på SLU, Ultuna, våren 2009. Det ska betraktas som provisoriskt

Läs mer

Att bilda en aktiesparklubb

Att bilda en aktiesparklubb Aktiesparklubb Att bilda en aktiesparklubb Allt du behöver för att komma i gång med ett långsiktigt och lönsamt sparande. 1 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2009 1. Vad är en aktiesparklubb? En aktiesparklubb

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Finansiell ekonomi. Instuderingsuppgifter. Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman

Finansiell ekonomi. Instuderingsuppgifter. Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman Finansiell ekonomi Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman Instuderingsuppgifter Finansiell ekonomi... 1 Instuderingsuppgifter... 1 1 Begrepp och termer...2 2 TVM och värdering av tillgångar...

Läs mer

Ekonomihögskolan HT 2010 Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats. Blanknings påverkan på volatiliteten

Ekonomihögskolan HT 2010 Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats. Blanknings påverkan på volatiliteten Ekonomihögskolan HT 2010 Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats Blanknings påverkan på volatiliteten Handledare: Erik Norrman Skriven av: Magnus Lantz Sammanfattning Titel: Blanknings påverkan

Läs mer

Innehåll. Detta är Andra AP-fonden... SIDAN 3. Mål, resultat och effektivitet... SIDAN 4. Verkställande direktören har ordet...

Innehåll. Detta är Andra AP-fonden... SIDAN 3. Mål, resultat och effektivitet... SIDAN 4. Verkställande direktören har ordet... Andra AP-fonden 2007/2008 Innehåll Redovisade värden avser exponerade värden där inte annat anges. Dessa omfattar utöver bokförda verkliga värden även allokerade (men ej investerad) likviditet till det

Läs mer

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1)

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1) 1 Om kvantitetsteorin av Richard Johnsson 1 Kvantitetsteorin beskrivs här på ett sätt som kanske inte görs i skolboken. Mycket av motståndet mot teorin är grundat på rena missuppfattningar eller versioner

Läs mer