S.M.A.R.T. MONEY JUNI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S.M.A.R.T. MONEY JUNI"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS S.M.A.R.T. MONEY JUNI 2014 Kina positiva effekter för ekonomin Emerging markets möjligheter på obligationsmarknaden Råvaror dags att kolla på elmarknaden JÄMFÖR FAKTURAKÖP fakturum.se NY SMART TJÄNST FRÅN SMART MEDIA Erbjudanden från ledande factoringbolag kostnadsfritt! Martin Källström åter bland världens mest lovande Guld basen i en portfölj? Private equity nu på fondplattformarna Hedgefonder så fungerar de

2 2 LEDARE LÄS MER OM... Det börjar bubbla under ytan Aktiemarknaden ser urstark ut. Medan geopolitiska oroshärdar och svag ekonomisk statistik lättvindigt viftas bort, verkar investerare i stället fokusera på hur länge och i vilken omfattning världens centralbanker kan fortsätta med kvantitativa lättnadsåtgärder för att stimulera ekonomin. Jonathan Furelid Investeringsanalytiker, RPM Risk & Portfolio Management AB och skribent på HedgeNordic FRÅN ATT FOKUS legat på amerikanska Federal Reserve och deras återköp av statsobligationer har blickarna nu riktats mot den europeiska centralbanken ECB och hur de ska bekämpa ett annalkande deflationsscenario. Vid nästa räntemöte förväntas ECB-chefen Mario Draghi utöver en sänkning av styrräntan även dra ned den så kallade insättningsräntan vilken i dag ligger på noll. De kvantitativa lättnaderna har fortsatt elda på världens aktiemarknader. Det amerikanska aktieindexet S&P 500 nådde häromdagen ett nytt all-time-high och marknadsvolatiliteten mätt som VIX-index rör sig fortsatt på rekordlåga nivåer. Allt ser ut att vara frid och fröjd om det inte vore för en sak världens hedgefondstjärnor verkar agera i motsatt riktning eller åtminstone se över sina aktiepositioner. DAVID TEPPER ÄR hedgefondmiljardären som länge varit en uttalad optimist vad gäller börsen var hans fond Appaloosa upp 42 procent vilket i sin tur gav Tepper en nätt förtjänst på 3,5 miljarder dollar. I en nyligen genomförd intervju säger han att det är dags att bli nervös över sina aktier och på frågan om han såg någon intressant investeringsmöjlighet för tillfället svarade han rätt och slätt nej.»huruvida världens hedgefondgiganter och deras placeringar är en bra ledande indikator för hur aktiemarknaden kommer utvecklas framöver kan man tvista om. GEORGE SOROS, GRUNDARE av hedgefonden Soros Asset Management och känd för att ha gjort en vinst på en miljard dollar då han 1992 spekulerade i ett fall för det brittiska pundet, ökade enligt statistik från amerikanska SEC sin korta position (vilket innebär att man befarar en nedgång) i S&P 500-indexet under det fjärde kvartalet Han reducerade sedan denna position under det första kvartalet detta år men lade samtidigt på en kort exponering mot Russell 2000 vilket är ett index som täcker så kallade small-cap bolag. Den korta S&P-positionen är fortfarande den näst största enskilda positionen i Soros portfölj. JOHN PAULSON, HEDGEFOND- MILJARDÄREN som är känd för att ha tjänat 4 miljarder dollar under 2007 på den kollapsande husmarknaden i USA, fortsätter att vara största ägare av världens största börshandlade guldfond en fond som backas med fysiskt guld och som knappast ska ses som en offensiv placering. Huruvida världens hedgefondgiganter och deras placeringar är en bra ledande indikator för hur aktiemarknaden kommer utvecklas framöver kan man tvista om, men saker börjar bubbla under ytan och de har ju bevisligen haft rätt förut. Hur man än ser på det kan det vara värt att veta vem som befinner sig på den andra sidan när man investerar sina sparpengar på aktiemarknaden. Var försiktig där ute. 04 Fysiskt guld en förbisedd tillgång 05 Nedgång ger köpläge i Kina 06 Obligationer intressanta på Emerging Markets 08 Profilintervju Martin Källström 10 Råvaror dags att kolla på elmarknaden 12 Private equity för pensionsoch fondsparare 14 Förklaring av begreppet hedgefond Trevlig läsning! Jonas Wäingelin Projektledare S.M.A.R.T. MONEY Projektledare: Jonas Wäingelin, Produktionsledare: Daniel Sivertsson, Affärsutvecklare: Marcus Carloni, Text: Kamran Ghalitschi (HedgeNordic), Jonathan Furelid (HedgeNordic) Redaktionschef: Ruxandra Bocaciu Korrektur: Pål Johansson Grafisk formgivning: Smart Media Publishing AB Layout och repro: Martin Isaksson Distribution: Dagens industri, juni 2014 Tryck: BOLD/DNEX, Tryckeri AB, Akalla, V-TAB, Landvetter, Daily Print, Umeå Smart Media Publishing Sverige AB, Riddargatan 17, Stockholm Tel DETTA ÄR SMART MEDIA Smart Media utvecklar, producerar och finansierar temabilagor som distribueras via välrenommerade dagstidningar. Varje temabilaga skapas av väl samman satta redaktionsteam. Och den grafiska produktionen görs av kreativa formgivare med känsla för modern tidskriftsproduktion. Starkt ämnesfokus är vår grundläggande idé. Genom exponering i våra temabilagor når våra kunder den bärande tidningens hela spridningsområde och selekterar automatiskt ut den målgrupp som är i marknad för företagets produkter och tjänster. Följ oss: When it comes to nding the next real GEM Fund, look no further than HSBC Global Asset Management We already have over $146bn * invested in Emerging Market assets *source: HSBC Global Asset Management, as at December GEM (Global Emerging Markets). Ovanstående utgör inte ett råd eller en rekommendation om att köpa eller sälja några finansiella instrument.investeringar i fonder innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.innan några teckningar görs, ska investerare ta del av Basfakta för investerare (Key Investor Information Document), prospektet i sin helhet och den senaste års- eller halvårsrapporten för detaljerad information om fonden samt riskerna kopplade till fonden. Dessa dokument finns tillgänliga på begäran av HSBC Global Asset Management (France) S.A. Stockholm Filial eller via HSBC Global Asset Management (France) är en del av HSBC, en global finansiell organisation, som ägs av HSBC Holdings plc. HSBC Global Asset Management (France) och dess Stockholmsfilial har tillstånd och är under tillsyn av AMF (Autorité des Marchés Financiers) i Frankrike och av Finansinspektionen i Sverige. HSBC Global Asset Management (France) är ett franskt aktiebolag (société anonyme) registrerat hos Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre med nummer och har kontor på Immeuble Ile de France, 4 place de la Pyramide, La Défense 9, Puteaux, France. HSBC Global Asset Management (France) S.A. Stockholm Filial är registrerat hos Bolagsverket med nummer och har kontor på Birger Jarlsgatan 2, Stockholm, Sverige. AMFR_AD_GEM_2014_10_SW_120x252.indd 1 3/12/2014 4:50:04 PM

3 Företagshändelser i fokus när Coeli lanserar ny fond Sedan 2010 har den händelsedrivna hedgefonden Norrsken eller Northern Light erbjudits institutionella och privata investerare via Coelis fondplattform. Nu lanserar Coeli fonden i nytt format under namnet Coeli US Equity. Till skillnad från den ursprungliga fonden som handlat en marknadsneutral strategi kommer den nya fonden ha en tydlig exponering mot aktiemarknaden dvs en traditionell aktiefond i UCITS format. Fokus kommer fortsatt ligga på att skapa överavkastning genom investeringar i företagshändelser såsom nyemissioner men en del av portföljen kommer att ha en lång exponering mot amerikanska aktier. Fonden är en ny paketering på en existerande strategi och har en indexdel som ska tracka S&P 500. Det är en fond som lämpar sig för investerare som har en positiv syn på den amerikanska aktiemarknaden men som också vill få tillgång till de möjligheter som erbjuds då företag via exempelvis en nyemission vill stärka sin kapitalbas, säger Carl Anderén, ansvarig förvaltare. Carl och hans team har lång erfarenhet av att handla så kallade secondary offerings där bolag som är i behov av nytt kapital ger ut nya aktier. Den initiala strategin sattes upp redan Carl flyttade hem till Sverige tidigt 90-tal efter att ha tillbringat flera år i USA där han bland annat arbetat som råvarumäklare. Grundtanken med strategin är att fånga den naturliga premie som uppstår när ett företag ger sig ut på marknaden för att snabbt få in nytt kapital men också att dra nytta av överreaktioner i företagets aktiekurs som ett resultat av att man annonserat behovet av nytt kapital. Sedan fondstart av strategin i oktober 2006 har Northern Light levererat jämn och god avkastning i skiftande marknadsförhållanden uppnådde fondens sitt bästa resultat med en avkastning om +15,75% medan i en stark marknad som 2013 lyckades fonden avkasta +14,92%. Vår strategi går ut på att arbitrera marknadens tendens att överreagera mot den osäkerhet som uppstår när ett företag kommer till marknaden för att emittera en större mängd aktier, eller annorlunda uttryckt, strategin försöker arbitrera finansieringskostnaden som företaget måste betala för att emittera, säger Carl Anderén. Carl betonar att även om grundtanken med strategin är densamma som när man först startade så har exekveringen av strategin blivit enormt mer effektiv över tid. Detta har till stor del att göra med en ökad systematisering av den underliggande processen. Även om våra investeringsbeslut i slutändan är diskretionära så använder vi en hel del matematiska modeller för att utföra strategin på bästa sätt. Typiskt sett gör vi 150 transaktioner på ett år vilket ställer höga krav på systematik i förvaltningsprocessen, säger Carl. Det finns en tydlig systematik i hur man väljer ut de företag som fonden ska ta positioner i. Till exempel begränsar man sig till att enbart handla större amerikanska bolag där marknadsvärdet överstiger 500 miljoner dollar. Man är även noga med att bara handla bolag där syftet med nyemissionen är att finansiera investeringar snarare än att fylla på en sinande kassa. Carl skiljer här på bolag som vill ta in pengar och sådana som måste ta in pengar. Slutligen handlar man bara bolag vars värde inte baseras på vaga förhoppningar om framtida kassaflöden, därmed faller företag inom bioteknik eller rena prospekteringsbolag inom energi typiskt sett bort. Vad är då risken i att investera i denna typ av strategi om man koncentrerar sig till den del av fonden som fokuserar på företagshändelser och bortser från den marknadsrisk som exponeringen mot S&P 500 innebär? Vi fångar ju typiskt sett dagens mode då mindre populära bolag som inte måste ta in pengar inte heller kommer göra det, vi lider därför i marknadsmiljöer där bolag eller sektorer som ena stunden varit populära helt plötsligt blir mindre populära på grund av någon branschspecifik nyhet eller en allmän förändring i riskaptit, säger Carl. Framåtblickande ser Carl goda möjligheter för strategin att tjäna pengar så länge marknaden präglas av ett fortsatt aktivt företagsklimat där större bolag ser behov av att ta in nya pengar. Det mesta tyder i dag enligt Carl på att de ekonomiska utsikterna ser stabila ut och att aktiviteten vad gäller såväl transaktioner som andelen nya bolag som kommer in på marknaden är fortsatt hög, detta är gynnsamt för strategin. Vår ambition är att leverera en produkt som överavkastar S&P 500 med 5% till en likvärdig risk. Det kan låta högt men utifrån vår historiska avkastning är det inte orimligt, avslutar Carl. Text: Jonathan Furelid Investor and Product Enquiries Sveavägen SE Stockholm P:

4 4 FOKUS INVESTERINGSGULD»Guldet ska ses som en viktig del i en långsiktig och differentierad portfölj. Bygg en stabil grund med fysiskt guld Guldet har i takt med ett lågt inflationstryck och ett tilltagande rally på världens aktiemarknader blivit en alltmer förbisedd tillgång. Historien visar dock att guld, i kraft av sin status som ett säkert och värdebestående tillgångsslag, tjänar sin plats i en portfölj av mer riskfyllda tillgångsslag. TEXT JONATHAN FURELID Såsom vi ser det är guld en viktig komponent i sunt diversifierad portfölj, historiskt har det visat sig att guld är bra när det är inflation och bra att ha som en försäkring gentemot sina övriga investeringar, säger Christer Granath, vd för Guldcentralen vars affärsidé är att köpa och sälja investeringsguld. Enligt honom så har försäljningen av fysiskt guld mot privatpersoner och företag ökat betydligt sedan 2005 då fler började få upp ögonen för ädelmetallen. Innan dess var kunderna mest tandtekniker och guldsmedsbutiker. VAD ÄR DÅ fördelen med att köpa fysiskt guld gentemot att hålla derivat vars utveckling styrs av världsmarknadspriset på metallen? Enligt Granath så kan guld ses som världens urvaluta och att äga faktiska guldtackor är en stor skillnad mot att köpa in sig i finansiella pappersprodukter som styrs av prisutvecklingen på metallen. Dessa produkter säljs ofta med hävstång vilket innebär att din risk är betydande, dessutom är de sällan backade med fysiskt guld vilket gör värdet av investeringen betydligt osäkrare. Har du investerat i 100 gram fysiskt guld har du 100 gram fysiskt guld oavsett vad marknaden anser att ditt guld är värt. GRANATH MENAR ATT en rimlig andel guld bör ligga på mellan tio och 30 procent av det sparade kapitalet och förespråkar definitivt inte att»en investering i guld kan jämföras med hur du bygger ett hus. Guldet ska utgöra en stabil grund på vilken man sedan kan bygga lite häftiga saker. Christer Granath man ska gå all-in i metallen. Guldet ska ses som en viktig del i en långsiktig och differentierad portfölj. Trots att guldpriset har fallit tillbaka betänkligt under senare tid med ett tapp på närmare 30 procent under 2013 har han fortsatt stark tro på guldets framtid. Det är jättesvårt att säga hur priset ska gå i det korta perspektivet men man kan konstatera att världsekonomin i dag i princip inte skapar någon tillväxt och att skuldbördorna ökar. Detta tillsammans med en underliggande dold inflation där till exempel matvaror blivit mycket dyrare gör att förutsättningarna för guldet ser bra ut. EN ANNAN FAKTOR som Granath betonar är det faktum att många centralbanker har fyllt på sina depåer av guld eller i alla fall inte sålt av vilket torde vara ett tecken på att man bedömer guldet som fortsatt intressant. En investering i guld kan jämföras med hur du bygger ett hus. Guldet ska utgöra en stabil grund på vilken man sedan kan bygga lite häftiga saker ovanpå, har du inte grunden kommer allt falla ihop. Jag tror riskerna med guldet inte ska överdrivas, vi har handlat med denna metall i år, att jämföra med aktiemarknaden som funnits i ett par hundra år. Uppfattning om guldet som värdebeständig tillgång tror jag ligger djupt rotat i våra gener. GRANATH ÄR HELLER inte övertygad om att centralbankernas stimulanser kommer medföra en långsiktigt hållbar ekonomisk återhämtning och att guldet som säker tillgång därför kommer ha fortsatt attraktionskraft även i framtiden. Sedan finanskrisen startade i september 2008 har FED, ECB och en massa andra centralbanker försökt rädda det finansiella och ekonomiska läget med stimulanser-nollränta, QE-paket, LTRO-paket, diverse uttalanden och muntliga försäkringar, statistik-index om att nu har det vänt. Metoderna har varit många. Men faktum kvartstår att efter alla år är dessa ekonomier inte självgående. Det enda som håller detta gigantiska luftslott uppe är just en mängd artificiella konstlade medel. Det existerar i princip ingen återhämtning i ekonomin. Skulle vi ta bort alla dessa stimulanser och åtgärder är det svårt att se att vi står på en stabil grund. Det vi gjort är att vi köpt oss tid. Tid som troligtvis kommer visa sig väldigt dyrköpt. Frågan är om vi har råd med detta? Trycka nya pengar går bra, trycka ny tid är nog svårare, avslutar Granath. OPM Listed Private Equity Fond som investerar i internationella börsnoterade Private Equity bolag Fonden är upp 83 % sedan start oktober 2009 Fonden har konsekvent haft 5 stjärnor hos Morningstar sedan första ranking Fortsatt goda förutsättningar för industrin ger fortsatt goda förutsättningar för stark fondutveckling Erbjuder daglig likviditet Kan köpas via eller via privatbanker och pensionsplattformar Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du kan få igen hela det insatta kapitalet. Ta del av informationsmaterial, fondfakta och risknivå på Optimized Porfolio Management Stockholm AB (OPM) är ett svenskt fondbolag grundat 2003 med inriktning på alternativa tillgångar för institutionella kunder. Vi erbjuder investerare aktivt förvaltade portföljer av hedgefonder och Private Equity. Vår målsättning är att leverera såväl överavkastning som risksänkning genom aktiv systematisk förvaltning, något vi historiskt lyckats med inom båda våra tillgångsslag. OPM står under fi nansinspektionens tillsyn, använder PWC för revision och oberoende granskning och ägs till 50% av Carnegie Investment Bank. Graf och uppgift om historisk utveckling avser utveckling från start oktober 2009 till sista maj 2014.

5 KINA 5 AKTUELLT Kina nedgång ger köpläge Den oro som investerare visat mot Kina under inledningen av 2014 är överdriven, det hävdar ETF Securities som anser att de reformer som föreslagits kommer ha betydande positiva effekter för ekonomin i allmänhet och för den privata sektorn i synnerhet. TEXT JONATHAN FURELID När man tittar på Kina så måste man, innan man försöker tolka siffror, förstå vad regeringen gör eller försöker åstadkomma, säger Peter Lidblom, Nordenchef för ETF Securities med förflutet på analysfirman NSBO China Policy Research. Det faktorer vi anser man bör fokusera på för att förstå Kinas situation är; fastighetssektorn, vad som händer med de statsägda bolagen samt penningpolitiken. En av de stora orosmomenten vad gäller Kina har varit fastighetssektorn som idag står för cirka 25 procent av BNP. Här har landet efter finanskrisen iscensatt stora stimulanser vilket medfört att priserna stigit. Därefter har man stramat åt dessa genom motåtgärder för att undvika en fastighetsbubbla. Nu börjar man återigen släppa taget lite där man bland annat infört rabatter på bolån, uppmuntrat banker att låna ut och väntat med att implementera fastighetsskatten fullt ut, detta är för oss en signal att vi nått en vändpunkt, hävdar Peter. VAD GÄLLER DE statsägda bolagen börjar nu omstruktureringar ske. Detta som en följd av att regeringen söker nå effektiviseringar genom att introducera privat kapital i dessa bolag. Det man föreslagit är exempelvis att sälja av tillgångar eller fördela ägandet annorlunda genom att staten säljer delar av sitt innehav. Detta kommer med all sannolikhet leda till att dessa företag kommer styras mer effektivt och i sin tur skapa mervärde för aktieägarna menar Peter. När det gäller penningpolitiken gjordes alldeles nyligen en neddragning av RRR (Reserve Requirement Ratio) för en utvald skara banker. Detta är det reservkapital som banker tvingas hålla. När denna reduceras ökar mängden pengar som kan lånas ut vilket är ett sätt att»riskerna för Kina i stort är överdrivna men vissa orosmoment bör man beakta. återinföra likviditet i systemet. Detta torde också vara en positiv signal för aktiemarknaden i Kina enligt Peter. VILKA SEKTORER ÄR då troligast att bli de största vinnarna på dessa reformer? ETF Securities menar att de största förmånstagarna finns inom teknologi, tjänstebolag, hälsa, konsumentprodukter och clean energy.»dock är skuggbanksystemet ett reellt hot. Peter Lidblom Därmed anser man att det så kallade MSCI China A indexet är det mest effektiva sättet att nå exponering mot Kina idag. Detta index har en lägre vikt mot den volatila finanssektorn samt mindre exponering mot energioch industrisektorn, dessutom har indexet relativt stor exponering mot sektorer med stark underliggande tillväxt vilket gör att ETF Securities anser det vara ett effektivt sätt att investera i Kinas pågående reformarbete. ÄVEN OM ETF SECURITIES anser att riskerna för Kina i stort är överdrivna finns det vissa orosmoment som man som investerare bör beakta enligt Peter Lidblom, skuggbanksystemet är ett sådant. Med skuggbanker avses finansiella institut som faller utanför det reglerade banksystemet men som likväl tillför likviditet till detsamma. I Kinas fall har detta främst utgjorts av så kallade Trust Funds. Vi ser inte i det korta perspektivet att investeringslösningar som trust funds utgör en systemrisk då de flesta av de produkter som går till förfall i närtid är så kallade single investment vehicles som inte riktar sig till en bredare publik, dock är skuggbanksystemet ett reellt hot, säger Peter. Det faktum att man nu tar tillbaka mycket av denna likviditet på bankernas balansräkningar gör dock att man får bättre kontroll och reglering av dessa flöden vilket medför att riskerna med skuggbanker begränsas, fortsätter han. Allt detta sammantaget och de synnerligen attraktiva värderingarna gör att vi tror att det nu är ett mycket gynnsamt tillfälle att börja investera i Kina igen, avslutar Peter. Mer information på fondtorget FOTO HANNA TELEMAN Sedan i slutet av maj har Pensionsmyndigheten kompletterat informationen på sitt fondtorg med en kolumn som visar premiepensionsfondernas avkastning med hänsyn till den stora rabatt som fondbolagen ger till spararna. Det innebär att spararna kan se och jämföra fonder utifrån deras verkliga avkastning i premiepensionssystemet. I samband med detta kommer också Fondkollenappen att övergå till att visa samma information. I premiepensionens fonder betalar du i genomsnitt bara en tredjedel av ordinarie fondavgift. Det beror på att fondbolagen ger stora rabatter i premiepensionssystemet, vilket ger spararna högre avkastning. Hittills har dock fondernas avkastning på Pensionsmyndighetens fondtorg visats helt utan hänsyn till dessa rabatter. Det är därför glädjande att de nu kompletterar informationen med den nya kolumnen. Att visa premiepensionsfondernas avkastning med hänsyn tagen till fondbolagens stora avgiftsrabatter är något som Fondbolagens förening har efterfrågat i många år, eftersom det gör att jämförelser mellan fondernas avkastning blir mer rättvis. Avkastningen efter rabatt är ju den avkastning som spararna faktiskt har fått. Därför är det den här kolumnen som borde vara den första som spararna ser, vilket inte ännu är fallet, säger Pia Nilsson, vd i Fondbolagens förening. Asiens bästa småbolag Allianz Asian Small Cap Equity Dennis Lai, senior förvaltare allianzgi.com/asc En investering innebär alltid en risk. Instrumenten kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Allianz Asian Small Cap Equity är en fond under Allianz Global Investors Fund SICAV, ett fondbolag under Luxembourg lag. Värdet på andelarna av fonden i sin basvaluta kan få hög volatilitet. Volatiliteten för andra andelsklasser kan vara olika. Fonder kan i vissa jurisdiktioner icke vara till försäljning. För prospekt, fondpris, KID, årsredovisning kontakta Ta del av dessa handlingar innan du beslutar dig för att investera. Detta är en annons från Allianz Global Investors Europe GmbH, ett noterat bolag med säte i Tyskland, Bockenheimer Landstrasse 42 44, Frankfurt/M, registrerad hos den lokala domstolen Frankfurt/M i HRB 9340, auktoriserad av

6 6 FOKUS EMERGING MARKETS»Marknaden prissätter nu Brasilien som om man kommer genomföra stabiliserande finanspolitiska åtgärder men jag tror inte att så kommer ske, Brasiliens valuta är därför kraftigt övervärderad. Birgitte Jespersen Intressanta möjligheter på lokala obligationsmarknader Efter ett svagt fjolår och en skakig inledning på 2014 har världens tillväxtmarknader, uttryckt som MSCI Emerging Market Index, haft en stark utveckling under de senaste tre månaderna. TEXT JONATHAN FURELID Detta är delvis ett resultat av en allmänt ökad riskaptit men också som ett resultat av en reducerad osäkerhet till följd av exempelvis utfallet av valet i Indien där stora reformer nu förväntas. Frågan är om det fortfarande finns uppsida att hämta i världens tillväxtländer. Emerging Markets drivs av ett antal faktorer som talar för ett fortsatt intressant investeringsklimat, säger Birgitte Jespersen som förvaltar Coeli s Global Emerging Markets Macro fond. För det första är tillväxtländer en växande del av världens BNP. Trots att tillväxtmarknaderna nu saktar ned växer de fortfarande snabbare än de utvecklade ekonomierna. För det andra finns det väldigt få finansiella instrument att tillgå för att investera i dessa tillväxmarknader vilket gör att det blir ett kraftigt köptryck när sentimentet är positivt. För det tredje erbjuder tillväxmarknader fortfarande relativt höga räntor vilket gör att stora pensionsfonder som måste hitta vägar att möta framtida pensionsutbetalningar letar sig hit i jakten på bättre avkastning, säger Birgitte. UTÖVER DESSA FAKTORER är utvecklingsländer även väldigt beroende av cykeln för när val hålls i de underliggande ekonomierna, menar Birgitte. Vid denna tidpunkt har de flesta stora val avslutats och resultatet har i vissa länder varit en tydlig röst för en reformstark regering. Detta ger investerare i tillväxtländer anledning»jag kan se räntor i Kina sjunka med 100 baspunkter då de måste fortsätta stimulera ekonomin och injicera likviditet i systemet. Birgitte Jespersen att vara positiva. Det finns dock ekonomier där det är mer oklart vad som ska komma ut ur dessa valresultat, Brasilien är ett sådant exempel. Marknaden prissätter nu Brasilien som om man kommer genomföra stabiliserande finanspolitiska åtgärder men jag tror inte att så kommer ske, Brasiliens valuta är därför kraftigt övervärderad, menar Birgitte. PÅ FRÅGAN OM vilka marknader man bör fokusera på säger Birgitte att de mesta möjligheter hon ser uttrycks i placeringar på ränte- och kreditmarknaderna och att hon inte har speciellt starka åsikter om aktiemarknaderna. Som makro-förvaltare är det bästa scenariot för mig en miljö där ekonomier saktar ned med stigande obligationsmarknader som följd, här ser jag stora möjligheter att tjäna pengar fortsättningsvis trots att vi i vissa marknader sett ett rally på obligationer. Vad gäller aktier anser Birgitte att Ryssland är den mest undervärderade marknaden hon är också positiv till Indien men anser här att det mesta redan är inprisat. Hon är också positiv till Taiwan men menar att många asiatiska ekonomier kommer lida av en nedsaktande kinesisk ekonomi. På kreditmarknaderna ser hon möjligheter i Brasilien, Argentina, Turkiet och Ryssland. DÄR BIRGITTE DOCK ser den största möjligheten är utvecklingsländernas lokala obligationsmarknader. Detta är en tillgångsklass som förbisetts av många investerare det senaste året på grund av att valutor har sålt av och att många länder genomfört räntehöjningar för att förhindra valutan att falla och därmed förhindra stigande inflation. Vad gäller lokala obligationsmarknader ser Birgitte möjligheter i Ryssland, Turkiet och Polen. Hon ser även möjligheter i Ungern trots ett kraftigt rally under året, anledningen är att landets obligationsmarknad kommer gynnas av de kvantitativa lättnader som den europeiska centralbanken förväntas genomföra. Birgitte är även en köpare av obligationer i Indien och Kina där framförallt Kina betonas som en marknad med stor sannolikhet till betydligt lägre räntor. Jag kan se räntor i Kina sjunka med 100 baspunkter då de måste fortsätta stimulera ekonomin och injicera likviditet i systemet, säger Birgitte Jespersen.

7 Europa i startblocken Efter kris och ekonomisk osäkerhet ser det nu ut att ljusna för Europas ekonomi. Färska studier visar att investerarna blir allt mer positivt inställda till europeiska placeringar. På senare år har företagen minskat sin skuldsättning och ökat kassareserverna och därmed lyckats stabilisera sin verksamhet och stärka balansräkningarna. Tillväxten återvänder och värderingarna är fortsatt attraktiva. Invesco har byggt upp en stark europeisk aktieförvaltning som sköts av specialiserade investeringsteam. Här finns några av de mest ansedda, högst rankade och bästa fonderna i sitt slag, och vi erbjuder olika placeringsstrategier för kundernas varierande behov. Fond Betyg hos Morningstar Ackumulerad avkastning 3 år 5 år Invesco Pan European Structured Equity Fund (1) 47,2% 135,3% Invesco Pan European Equity Fund (1) 48,9% 172,1% Invesco Pan European Small Cap Equity Fund (1, 2) 53,3% 229,6% Tidigare resultat är ingen vägledning för framtida avkastning. Hänvisningar till rankning, betyg eller utmärkelser ger inga garantier för framtida resultat och kan förändras över tid. Mid-to-mid, bruttoavkastningen återinvesterad till den 31 mars 2014 om inte annat anges. Siffrorna speglar inte den eventuella insättningsavgift som kan gälla investerare enligt informations broschyren. A-andelar, ackumulerande, per den 31 mars Källa: 2014 Morningstar. (1) Aktier i företag anses generellt vara högriskinvesteringar och kan leda till svängningar i fondens värde på grund av externa faktorer. (2) Det här är en småbolagsfond, och du måste vara beredd att ta högre risker än i fonder som investerar i större bolag. Såväl värdet på investeringar som intäkterna från dem kan variera, delvis till följd av växelkursförändringar, och det är inte säkert att investerarna får tillbaka hela det satsade beloppet. De risker som beskrivs här är materiella, fondspecifika risker. Mer information om den aktuella fonden och andelsklassen finns i faktabladet med basfakta för investerare, och i den senaste informationsbroschyren ingår en fullständig beskrivning av riskerna. Invescos egna synpunkter och åsikter kan ändras. Informationen i denna annons är selektiv och utgör inte något erbjudande eller uppmaning från någon i en jurisdiktion där detta skulle vara otillåtet eller till någon person till vilken detta skulle vara olagligt. Utfärdat i Sverige av Invesco Asset Management S.A. Swedish Filial (France), Stureplan 4C, 4 tr., Stockholm. Betyg hos Morningstar: 2014 Morningstar. Alla rättigheter förbehålls. Informationen i det här materialet: (1) tillhör Morningstar och/eller dess innehållsleverantörer, (2) får inte kopieras eller spridas och (3) kan inte garanteras vara korrekt, fullständig eller aktuell. Varken Morningstar eller dess innehållsleverantörer är ansvariga för eventuella skador eller förluster som kan uppstå genom användningen av den här informationen. InvestInEurope SmartMediaSV 2014_05 E SWE.indd :36:17

8 8 PROFILINTERVJU MARTIN KÄLLSTRÖM En nytänkande banbrytare i hedgefondindustrin I mars publicerade Dow Jones i Financial News listan som rankar de så kallade Top 40 Under 40 Rising Stars, med andra ord de mest lovande män och kvinnorna inom hedgefondindustrin. För andra året i rad valdes Martin Källström, portföljförvaltare för svenska Första AP-fonden (AP1), in i denna exklusiva skara. TEXT KAMRAN GHALITSCHI De kriterier som använts för att välja ut kandidater till listan är; vad man hittills åstadkommit, hur pass respektingivande mentorer man omger sig med, vilka maktmedel man förfogar över samt potentialen att nå en mycket inflytelserik position. Financial News uppmärksammar Källström och AP1 för att vara nytänkande och banbrytande inom alternativa investeringar vilket exempelvis medfört en större riskaptit än den genomsnittliga institutionella hedgefondportföljen. Källström är övergripande ansvarig för AP1:s 12,4 miljarder kronor stora portfölj som investerats i hedgefonder. Denna motsvarar ungefär 5 procent av fondens totala tillgångar på drygt 252 miljarder kronor (per 31 december 2013). Han understöds av två externa strategiska partners som hjälper honom med operationell due diligence och struktureringen av managed accounts för huvudportföljen.»trendföljande Managed Futures kommer att fortsätta stå för en betydande andel av riskallokeringen. NÄR KÄLLSTRÖM SATTE UPP inriktningen för hedgefonder gjorde han det först efter att ha skrivit en önskelista för en optimalt kompletterande investeringsportfölj. Han menar att detta är en rimlig utgångspunkt eftersom hedgefondmarknaden är så ytterst heterogen. Just dess vida omfattning innebär att det finns stora möjligheter att skräddarsy hedgefondportföljer för väldigt specifika syften givet att man vågar tänka utanför gängse marknadspraxis och index. På önskelistan stod det (1) en portfölj som förväntas generera en god riskjusterad avkastning, (2) en avkastningsström som starkt diversifierar aktier över en längre tid mätt, (3) i kriser med fallande tillgångsvärden önskas extra hög avkastning och slutligen (4) en avkastning vars fördelning förväntas vara positivt skev snarare än negativt, det vill säga större avkastningsavvikelser förväntas vara positiva och inte negativa vilket i finans brukar kallas fat tail. Att konstruera en hedgefondstrategi som förmår uppfylla detta är långt ifrån självklart då den typiska portföljen av hedgefonder skulle fallera de flesta önskningarna. Källström är dock av uppfattningen att Första AP-fondens hedgefondportfölj är konstruerad för en förväntad måluppfyllelse. DEN NUVARANDE PORTFÖLJEN består av ungefär 25 förvaltare av vilka tio innehar signifikanta allokeringar berättar Källström. För närvarande är han bara investerad med två nordiska förvaltare, Brummer & Partners Carve och Lynx. Han har ett relativt fritt mandat som även tillåter honom att investera med nystartade förvaltare, detta har han än så länge inte utnyttjat. Även om portföljen har exponering mot de flesta typer av hedgefondstrategier som är okorrelerade mot aktier utgör Managed Futures och Global Macro en tydlig dominans i portföljen. Trots att framför allt Managed Futuresindustrin upplevt några svåra år hade AP1:s hedgefondportfölj ett positivt resultatbidrag såväl under 2012 som Den totala hedgefondportföljen avkastade 6,1 procent 2012 och 8,2 procent Källström tror fortfarande på värdet av att ha Managed Futures-förvaltare i portföljen. Trendföljande Managed Futures kommer att fortsätta stå för en betydande andel av riskallokeringen även om vi har ett utökat fokus på snabba Managed Futures-strategier samt Global Macro, berättar Källström. Divergenta strategier möter investeringsmålet väl medan konvergenta strategier, såsom exempelvis

9 MARTIN KÄLLSTRÖM PROFILINTERVJU 9»Hedgefondportföljen har en relativt stor riskaptit för att få effekt på den övergripande portföljen. traditionella fixed income arbitragestrategier, är av mindre intresse då de tenderar att realisera större förluster vid fel tillfälle. DET SOM FRÄMST skiljer AP1:s hedgefondportfölj från de flesta andra har sitt ursprung i vår ansats att snarare optimera hela vår portfölj, där hedgefonder är en del, än hedgefondportföljen i sig. Med ett matematiskt språk kan vi säga att vi gör en global optimering i stället för en lokal optimering som så ofta annars görs för portföljer som den här. Konsekvent med detta är att hedgefondportföljen kommer att ha annorlunda egenskaper än många andra hedgefondportföljer. Den har en relativt stor riskaptit för att få effekt på den övergripande portföljen Smart fakta Martin Källström bor tillsammans med sin fru och två döttrar i Saltsjöbaden utanför Stockholm. Precis som för många andra småbarnsföräldrar är livet ett pussel bestående av mycket resande, intensiva dagar på kontoret på Regeringsgatan i Stockholm och dagishämtning. På fritiden prioriteras familjen, vänner, tennis, golf, skidåkning och filosofiböcker. Källström inledde sin karriär som aktuariekonsult på Watson Wyatt (nuvarande Towers Watson) efter sin magisterexamen i finans och och den är koncentrerad sett till antal förvaltare och strategier. Tanken är ju att göra fondens hela portfölj så robust som möjligt och inte hedgefondportföljen i sig. Mer robust portfölj innebär att den riskjusterade avkastningen ökar så mycket som möjligt för fonden som helhet, samt att när portföljen drabbas av större värdefall ska hedgefondportföljen förväntas ge extra bra avkastning. Utöver denna approach bidrar urvalsprocessen för förvaltare samt anpassade investeringsstrukturer till en väl genomtänkt och effektiv portfölj av hedgefonder, säger han till Hedgenordic i en intervju för ett år sedan. Då fick Martin utmärkelsen Top 40 Under 40 Hedge Fund Rising Stars för första gången och nu ett år senare är Martin en av få som blivit återvald på listan. studier i psykologi vid Stockholms Universitet. Därefter var han ansvarig för Aon Investment & Actuarial Consulting i regionen och satt med i Aons globala kommitté för investeringsrådgivning började han på Första APfonden för att fortsätta uppbyggnaden av fondens alternativa investeringar. Han har på AP1 haft ansvar över Private Equityinvesteringar, fastighetsinvesteringar och opportuna investeringar innan fonden beslutade sig för en strategisk satsning på hedgefonder. Överraskande fondsparande i april Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under april med närmare 60 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till miljarder, vilket är den högsta förmögenheten som hittills uppmätts. Nysparandet i fonder uppgick under april månad till totalt 26 miljarder kronor. Det utgör det största nettoinflödet, exklusive premiepensionsavsättningar, någonsin under en enskild månad. Samtliga fondtyper uppvisade nettoinsättningar och störst var intresset för obligationsfonder. I obligationsfonder (långa räntefonder) nysparades totalt 13,5 miljarder, varav 2,4 miljarder utgjordes av företagsobligationsfonder. Aktiefonder och blandfonder uppvisade nettoinsättningar på 6,5 respektive 5,2 miljarder. Även penningmarknadsfonder (korta räntefonder) hade nettoinsättningar under april på 0,6 miljarder. Det var ett överraskande stort nysparande i fonder i april, främst i obligationsfonder, men även i aktie- och blandfonder. April är en månad med stora placeringar till tjänstepension och det verkar som om även institutionella förvaltare har valt fonder i stor utsträckning. Den stora placeringen i obligationsfonder kan tyda på ett önskemål om tryggare investeringar samt en förväntan om sänkt ränta, säger Pia Nilsson, vd i Fondbolagens förening. Under april var utvecklingen på den globala aktiemarknaden positiv och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg under månaden med knappt två procent. ODIN Fonder - vi skapar värde för framtiden Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

10 10 MÖJLIGHETER RÅVARUMARKNADER»Det unika med den nordiska elmarknaden och dess instrument är dess styrande inslag från väderparametern till skillnad från många övriga marknader. Matthias Hellberg Nordiska elmarknaden den fula ankungen När man talar om råvarumarknader och gör en indelning i exempelvis industrimetaller eller energi med olja och gas i spetsen, så förekommer sällan eller aldrig diskussionen om el som underliggande råvara. Detta trots att el ingår som en betydande andel i många länders BNP. TEXT KAMRAN GHALITSCHI En anledning till detta är att det för många länder inte funnits någon reglerad marknadsplats att agera på alternativt har marknaden varit för liten och fragmenterad för att attrahera olika former av marknadsaktörer. För Norden, som både ur ett marknadsperspektiv och med EUdirektiv numera även ihopkopplat med stora delar av norra Europa via förbindelser, ser det annorlunda ut. Det som började som en nationell marknadsplats i Norge 1992 under namnet Nord Pool, spred sig snabbt till övriga nordiska länder. Sedan 2010 ägs marknadsplatsen av amerikanska Nasdaq och ingår som en del i Nasdaq OMX Commodities. Under en lång tid har den nordiska elmarknaden via Nord Pool varit världens största och ledande börs när det gäller transparent handel med clearade forwards-, futures- och optionskontrakt för el med dagsvolymer motsvarande aktiehandeln på Oslo börs. En ställning som lär vara ohotad ett tag framöver. VARJE MARKNAD MED dess specifika instrument och kontrakt brukar ha en egen karakteristik som kan skilja sig åt från övriga tillgångsslag fastän man de senaste årtionden sett att finansmarknaderna är hårdare sammanlänkad genom både aktier, räntor och råvaror. Det unika med den nordiska elmarknaden och dess instrument är dess styrande inslag från väderparametern till skillnad från många övriga marknader. Prissättningen sker i vanlig ordning av förhållandet mellan utbud och efterfrågan där den senare är inelastisk på kort sikt med undantag för temperaturvariationer, säger Mattias Hellberg, portföljförvaltare på Shepherd Energy. Ett stort fokus hamnar därför på hur utbudet fluktuerar där tillgången på snö och vatten är avgörande för producenternas strategier i ett fysiskt system med stora inslag av vattenkraft. PARAMETRAR SOM KOL och gas har stundtals för de längre terminskontrakten en påverkan för prissättningen men i takt med att både Norden och norra Europa bygger ut sin kraftproduktion med förnyelsebara källor som vind- och solkraft så ökar väderberoendet ånyo för hela marknaden och hela dess terminskurva. När man i den finansiella världen letar med ljus och lykta efter okorrelerade tillgångsslag för att skapa en diversifierad portfölj så är det få som tänker på att leta efter investeringar som varierar med hur vädret skapar trender och som exempelvis inte enbart följer makroekonomisk statistik. Med tanke på att det finns investeringsmöjligheter i den nordiska elmarknaden både för kortsiktiga handlare och för mer långsiktiga investerare så gör det den till en ytterst intressant marknadsplats att allokera kapital till via diverse etablerade fonder och diskretionär förvaltning via managed accounts, säger Hellberg. FÖR NÄRVARANDE KAN den nordiska elmarknaden också vara extra intressant för en investering på lite längre sikt då vi det senaste året handlat ned terminspriserna på el i Norden till historiskt låga nivåer på grund av mycket nederbörd och fortsatt införsel av billig subventionskraft. Just nu har vi en tendens till att stabil basproduktion från främst kol och gas läggs ned på grund av att den inte är ekonomisk lönsam. Detta är naturligtvis bra ur miljösynpunkt, men det innebär att vi också kan drabbas av en utbudsproblematik i det fallet att väderförhållandena eller konjunktur skulle skapa en stor efterfrågeökning, noterar Hellberg. DIN EGEN GULDRESERV inansorolig för ditt sparkapital? Investera i fysiskt guld så sover du lite bättre om nätterna. En klok rekommendation är att ha cirka 10 procent guld i sin sparportfölj, vid sidan av aktier och obligationer. Guld har en inbyggd säkerhet och är historiskt sett en trygg sparform. Hos Guldcentralen är det enkelt att köpa och sälja guld. Momsfritt och problemfritt! Vi är en seriös aktör och ett av Sveriges ledande företag inom handel med investeringsguld.våra kunder är allt från småsparare som köper guldmynt och mindre guldtackor till privatpersoner och företag som investerar i 12,5 kilos guldtackor. Kontakta oss så berättar vi mer om det ädla guldet. Tel

11 ANNONS Paulina von Euler Peder Kruse När man flyttar hem är det viktigt att tänka efter före Under 60- och 70-talet gick flyttvågen, framförallt av skatteskäl, från Sverige. På senare tid har däremot allt fler valt att flytta tillbaka till Sverige. Det finns många faktorer att ha i åtanke för att hemflytten ska gå smidigt. TEXT: ANNIKA WIHLBORG Vi märker ett ökat intresse från svenskar att återvända till Sverige. Många som flyttat ut från Sverige vill av olika skäl återvända. Skatteklimatet är idag förmånligt. Sverige är ett välskött land och delar av övriga Europa har en sargad ekonomi. Inte bara Zlatan vill leva och dö i Sverige, säger Paulina von Euler, vd på von Euler & Partners, en opartisk finansiell rådgivare och förvaltare för förmögna privatpersoner, företag och stiftelser. Hennes råd till hemvändare är att tänka efter före, det är viktigt att genomföra alla steg i rätt ordning. Ta hjälp av en erfaren rådgivare som kan hjälpa dig att lägga alla pusselbitar och förklara för dig vad en hemflytt innebär. Det är viktigt att ha hela bilden klar för sig innan man väljer att flytta hem. Ta god tid på dig, finansiella transaktioner blir sällan bra om man väljer att forcera dem. Det är mycket att tänka på. Det är inte bara skatteavtal mellan länderna som ska klargöras. Avgifter och transaktionskostnader hos utländska banker och försäkringsbolag när tillgångar ska flyttas hem riskerar att bli väldigt kostsamma. Som privatperson är det svårt att själv förhandla med bankerna. I det läget behöver man ta hjälp av en opartisk finansiell rådgivare som bland annat har erfarenhet av att förhandla med banker, säger Paulina von Euler. Inte bara hemvändare tar hem pengar Det är inte bara hemvändare som flyttar hem sina pengar, utan även bosatta i Sverige väljer att genomföra s.k. självrättelse i sin deklaration. På senare år har Skatteverket uppmuntrat genomförande av självrättelser. De görs ofta av personer som bott utomlands i många år eller som av någon annan anledning har odeklarerade tillgångar utomlands och på eget initiativ flyttar hem sina utlandsinvesteringar. Även här är det viktigt att tänka efter före. Det finns idag väl utarbetat körschema för att hantera rättelseprocessen och många utländska banker ser en sista chans att ta betalat för sina tjänster. Kreativiteten från utländska banker är stor med nya avgifter och arvoden som är onödigt höga, säger Paulina von Euler. När man väl flyttat hem sitt kapital är det dags att förvalta det på hemmaplan. Vi må vara Sveriges tråkigaste förvaltare men det kan ta en livstid att bygga upp en förmögenhet och den får inte gå förlorad säger Peder Kruse, förvaltningsansvarig på von Euler Partners. Det är viktigt att man har okomplicerade placeringar så att man förstår hur man tjänar eller förlorar sina pengar och underskatta inte effekten av ränta på ränta. Många av våra kunder vill att deras tillgångar skall ärvas av nästa generation, så därför arbetar vi tålmodigt och metodiskt med riskspridning av tillgångarna, säger Peder Kruse. Var medveten om tjänstepensionernas dolda avgifter Det är viktigt att regelbundet se över sitt tjänstepensionssparande. Säkerställ att dina investeringar inte äter upp för mycket av dina pensionspengar i form av onödigt höga avgifter. Om du väljer att ta hjälp av en försäkringsmäklare bör du vara medveten om att de kan ha en dold agenda. Det är därför klokt att ifrågasätta hur oberoende försäkringsmäklaren verkligen är. Många tenderar att stoppa huvudet i sanden vad gäller deras tjänstepensionsförsäkring. Det är viktigt att försöka undvika alla höga kostnader som finns inbyggda i tjänstepensionssystemet. Genom att nyttja de utökade möjligheten till flytträtt och låta en opartisk finansiell rådgivare göra en översyn kan man få ner kostnaden betydligt, säger Peder Kruse. En opartisk finansiell rådgivare erbjuder inte några egna produkter och tillhör inte någon sfär. Det ger dem friheten att kunna rekommendera fritt från marknaden och handplocka specialister inom alla områden när det behövs, säger Peder Kruse. För mer information: VON EULER & PARTNERS AB Erik Dahlbergsallén Stockholm Tel:

12 12 FOKUS PRIVATE EQUITY»Alla förutsättningar finns på plats för att private equity ska kunna ge en långsiktig, god värdeutveckling. Private equity har nått pensions- och fondplattformarna Pensions- och fondsparare kan i dag enkelt investera i private equity via globalfonder som är specialiserade på börsnoterade PE-bolag. Möjligheten finns hos pensionsbolag som Folksam, Skandia, Movestic, Söderberg & Partners, Max Mathiesen och Danica samt banker, kapitalförvaltare och fondplattformar. TEXT JONATHAN FURELID Private equity är ett tillgångsslag som har gett hög avkastning sedan 1970-talet till en relativt låg risk, beroende på diversifiering med ett antal investeringar och aktivt utvecklingsarbete i bolagen. Private equity har historiskt gett mycket god avkastning och är en naturlig del i institutioners tillgångsallokering. Till exempel Skandia har en målallokering för private equity på tio procent, och deras private equity-investeringar har gett en årlig överavkastning jämfört med börsen på elva procent under de senaste tio åren. Utomlands finns exempel på framgångsrika förvaltare som Yale med 32 procent av sina tillgångar A world of combinations över resultatet. i private equity, och en uppnådd årlig avkastning på 30 procent sedan 1970-talet.»Private equity brukar ju leverera hög avkastning, så vi är inte förvånade har under snart fem år toppat fondlistorna och gett högre avkastning än vanliga globalfonder. Vi frågar förvaltaren Tom Berggren vad som den höga private equity-avkastningen ligger bakom det goda resultatet. då minsta investering i en PE- Private equity brukar ju levevesteringar med relativt höga priser fond kan vara 100 miljoner kronor rera hög avkastning, så vi är inte och ökande antal företagsaffärer. eller högre, samtidigt som pengarna förvånade över resultatet. Vi har en Det passar oss bra som ju alltid är blir inlåsta i en stängd fond. Alternativet förkärlek för kvalitetsbolag och väljer fullinvesterade och förväntar oss att blir att investera i börsnoterade oftast förvaltare som har årtionden de investeringar som gjorts under private equity-bolag eller globalfonder av starka track-record. krisåren nu säljs med goda vinster. som är specialiserade på att investera i dessa bolag. Hur fungerar det egentligen med Hur ser ni på riskerna för fonden, till I Sverige finns en fond för Listed private equity på börsen är inte exempel vid en allmän börsnedgång Private Equity som är topprankad modellen att jobba i det tysta som ju också skulle drabba denna typ hos Morningstar med 5 stjärnor utanför börsen? av bolag? OPM Listed Private Equity. Fonden Själva investeringsarbetet i de ono- Fonden har en betydligt lägre risk A world of combinations terade bolagen går till på samma sätt vare sig riskkapitalbolaget är noterat eller privat. De krav på öppenhet som börsen ställer på det noterade private equity-bolagen kan de hantera utan problem, och vi uppskattar transparensen med löpande bolagshändelser och avkastningsrapporter varje månad eller kvartal. Hur är förutsättningarna just nu för private equity? Alla förutsättningar finns på plats för att private equity ska kunna ge en långsiktig, god värdeutveckling. På kort sikt tycker de flesta att läget för avyttringar är bättre än för nyin- A world of combinations TYVÄRR HAR DET varit svårt för vanliga pensionssparare att få del av A world of combinations än till exempel en vanlig Sverigefond, standardavvikelsen ligger på sju procent enligt Morningsstar på tolv månader, och uppnås genom diversifiering vad gäller geografi och sektorer samt vårt investeringsfokus på kvalitetsbolag. Det finns olika typer av private equity-bolag, exempelvis de som är inriktade på infrastruktur och krediter har normalt en lägre risk. Vi kan ändra allokeringen och ytterligare sänka risken om det kommer tecken på konjunkturnedgång, vilket brukar föregå börsnedgångar. Samtidigt kan en konjunkturnedgång innebära intressanta investeringsmöjligheter för långsiktiga ägare, och många av våra bolag har kunnat genomföra fina investeringar och omfattande utvecklingssatsningar under krisåren. Bland annat har vi en stor allokering till Berkshire Hathaway i fonden, och Warren Buffet med kollegor tillhör dem som brukar passa på med billiga investeringar när det är oro på marknaderna. Till exempel den stora tåginvesteringen, Burlington, som de gjorde för några år sedan när fraktpriserna låg på botten. Jyske Invest Fund Management A/S CVR-Nr Vestergade Jyske Invest Fund 8-16 Management DK-8600 Silkeborg A/S Tel Jyskeinvest.com CVR-Nr Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Tel Jyskeinvest.com

13 OPENING THE DOOR TO CHINA S DOMESTIC EQUITY MARKETS ETFS-E Fund MSCI China A GO UCITS ETF (CASH) is Europe s first physically replicated UCITS exchange traded fund tracking the MSCI China A Index. CASH offers investors a unique, simple and easy access to investing in Asia s fastest growing economy. Be part of the China growth story today. For further information please call +44 (0) or visit etfsecurities.com ETF SECURITIES EMPOWERING INVESTMENT IDEAS etfsecurities.com +44 (0) This communication has been issued and approved for the purpose of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000 by ETF Securities (UK) Limited which is authorised and regulated by the United Kingdom Financial Conduct Authority (538634). ETFS UK is required by the FCA to clarify that it is not acting for you in any way in relation to the investment or investment activity to which this communication relates. In particular, ETFS UK will not provide any investment services to you and or advise you on the merits of, or make any recommendation to you in relation to, the terms of any transaction. No representative of ETFS UK is authorised to behave in any way which would lead you to believe otherwise. ETFS UK is not, therefore, responsible for providing you with the protections afforded to its clients and you should seek your own independent legal, investment and tax or other advice as you see fit. Investments may go up or down in value and you may lose some or all of the amount invested. The information contained in this communication is neither an offer for sale nor a solicitation of an offer to buy securities nor shall any securities be offered or sold to any person in any jurisdiction in which an offer, solicitation, purchaser or sale would be unlawful under the securities law of such jurisdiction. This communication should not be used as the basis for any investment decision. The fund referred to herein is not sponsored, endorsed, or promoted by MSCI, and MSCI bears no liability with respect to such fund or any index on which such Fund is based. The fund-specific supplement to the prospectus contains a more detailed description of the limited relationship MSCI has with GO UCITS ETF Solutions Plc and the fund.

14 14 KRÖNIKA Vad är en hedgefond? Alltså på riktigt.»hedgefondförvaltare har som målsättning att skapa avkastning oavsett marknadsförutsättningar. Det verkar inte finnas någon generell, allmänt accepterad definition på vad en hedgefond är. Väldigt ofta är de förklaringar som man finner väldigt vinklade mot amerikanska normer, som inte har någon relevans för oss i Europa. TEXT KAMRAN GHALITSCHI, CEO/PUBLISHER HEDGENORDIC Även den akademiska världen har gjort flera försök att hitta en allmänt accepterad standard för att kunna skilja exempelvis hedgefonder, traditionella fonder och private equity från varandra. Enligt många definitioner återigen speciellt de med amerikanskt ursprung används termer som oreglerade, belånade, hävstång, korta positioner, hög risk, exotiska, offshore för att beskriva fenomenet hedgefonder. Men på något vis räcker det inte riktigt ända fram. VAD SOM KOMPLICERAR frågan ytterligare är det breda utbudet av olika strategier, ansatser och filosofier inom hedgefondvärlden. Att börja med att säga jag förvaltar en hedgefond säger inte mer än någon som säger jag håller på med sport. Personen i fråga kan vara racingförare, hålla på med djupdykning, skidåkning, fotboll, delta i Iron Man eller kasta pil. Vissa hävdar ju till och med att golf är en sport. SÅ VAD ÄR då en hedgefond? Tämligen ofta när man läser ett faktablad eller pratar med en förvaltare, så finns det något som säger ah, det är en hedgefond, medan förvaltaren kanske vill framhålla en annan term eller definition. Speciellt sedan termen hedgefond har blivit något mindre populär på senare tid. Det finns några saker som för mig pekar på att en fond har karaktärsdragen av en hedgefond, men mer vanligtvis återfinner man inte dem under rubriken för bredare accepterade definitioner. Avgifter är en. En hedgefondförvaltare kanske betalar räkningarna med förvaltningsavgiften, men tjänar sina pengar på det prestationsbaserade arvodet. En absolutavkastande inriktning på förvaltningen är en annan. Hedgefondförvaltare har som målsättning, även om de inte alltid lyckas, att skapa avkastning oavsett marknadsförutsättningar och jämför sig inte med ett index eller jämförelsegrupp. KORRELATION ÄR EN ANNAN. Om en hedgefond inte korrelerar alltför mycket med något annat, inte ens med andra hedgefonder, finns det en möjlighet att den skulle räknas som hedgefond. Ett annat karaktärsdrag är att förvaltarna är stora investerare i sin egen fond och att fondvillkoren tillåter dem att vara mer flexibel i sin förvaltning och ha möjligheten att använda olika instrument i sin trading, ha mer koncentrerade innehav och faktiskt ta opportunistiska positioner. EN HEDGEFOND KAN ha endast traditionella innehav, kan jobba utan belåning, ha sin juridiska hemvist onshore i normala länder utanför kretsen av så kallade offshore-länder, eller handla med inget annat än tråkiga aktier. De har vanligtvis absolut inte mer risk (mätt som volatilitet) än en traditionell aktiefond. DE STRATEGIERNA KAN GRUPPE- RAS i fem bredare investeringsstilar. Till att börja med har vi Relative Value. Denna strategi försöker utnyttja felprissättningar och förändra prisrelationer mellan relaterade värdepapper (convertible bond arbitrage, fixed income arbitrage, statistical arbitrage). Sedan har vi Global Macro, som beskriver analysen av förändringar i makroekonomiska trender för att kapitalisera på möjligheterna i uppåt- och nedåtgående marknadsriktningar bland olika marknader, tillgångsslag och finansiella instrument. Som nummer tre har vi Event Driven. Dessa förvaltare köper och blankar aktier i bolag som upplever substantiella förändringar inom företaget (mergers arbitrage, distressed securities och special situations). Managed Futures är datordriven strategi som gör affärer i terminer och optioner på finansiella instrument och varor (systematisk, long-term trend-following models). Slutligen har vi Equity Hedged, som tjänar pengar på att ta långa positioner i undervärderade aktier och motsvarande korta positioner i övervärderade aktier, med en fast eller variabel underliggande netto lång eller kort exponering. DEN UNDERLIGGANDE FILOSOFIN inom hedgefondindustrin är att förvaltarens skicklighet ( alfa ) snarare än utvecklingen för en marknad eller tillgångsslag ( beta ) i huvudsak ska definiera framgången för en särskild strategi. Många hedgefondförvaltare investerar sina egna pengar i sina fonder, vilket innebär att deras intressen ligger helt i linje med de hos sina investerare. Detta är sällan fallet när det gäller traditionella fondförvaltare. NY SMART TJÄNST VI HJÄLPER DIG ATT JÄMFÖRA FACTORINGBOLAG OCH VÄLJA RÄTT AVTAL FAKTURAKÖP FAKTURABELÅNING FACTORING

15 Vågar du vara utan Sveriges bästa Vågar strukturerade du vara utan placeringar? Sveriges bästa strukturerade placeringar? Vågar du vara utan Sveriges bästa strukturerade placeringar? Mangold Fondkommission AB Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Internet Organisationsnummer Box Engelbrektsplan Stockholm Stockholm Mangold Fondkommission AB Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Internet Organisationsnummer Box Engelbrektsplan Stockholm Stockholm Mangold Fondkommission AB Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Internet Organisationsnummer Box Engelbrektsplan Stockholm Stockholm

16

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

En fond för ditt långsiktiga sparande

En fond för ditt långsiktiga sparande C ARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det med Total, en multifond som investerar

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det genom Total, en multifond som investerar

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Basfonden Granit Basfonden

Basfonden Granit Basfonden Basfonden Granit Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Grunden för all framgångsrik förvaltning är att sprida

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser. Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2011

Avgifterna på fondmarknaden 2011 Avgifterna på fondmarknaden 2011 1 AMF Fonder 2 sid 5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 10 sid 11 sid 12 sid 12 sid 14 sid 16 sid 18 Sammanfattning Om rapporten Begränsningar Utveckling av fondförmögenhet och nettosparande

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2012

Avgifterna på fondmarknaden 2012 Avgifterna på fondmarknaden 2012 En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjätte året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

Aktivt förvaltade ETF:er

Aktivt förvaltade ETF:er Aktivt förvaltade ETF:er Alpcot Capital Management Avanza Forum 19 mars 014 1 4 Alpcot Capital Management Traditionell ETF Aktivt förvaltad ETF Alpcot Russia UCITS ETF 1 1 Alpcot Capital Management Ltd

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2013En rapport

Avgifterna på fondmarknaden 2013En rapport Avgifterna på fondmarknaden En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjunde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Starkt fondår trots turbulent 2015

Starkt fondår trots turbulent 2015 Pressmeddelande STOCKHOLM 2016-01-13 Starkt fondår trots turbulent 2015 Under 2015 nysparades totalt 84 miljarder kronor i fonder. Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under året med drygt 240

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Fondspararundersökning 2012

Fondspararundersökning 2012 Fondspararundersökning 2012 Undersökningen 1 500 telefonintervjuer i ett slumpmässigt draget urval av svenskar i åldern 18-79 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 6 februari tom 1 april

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Lanserade den första börshandlade fonden i Norden, redan år 2000 Först i världen med negativ exponering och hävstång Förvaltar ca 20 000 mkr fördelat på 10 fonder

Läs mer

Rapport: Ännu mer pension för pengarna. Söderberg & Partners provisionsfria upphandling pressar priserna och behåller valfriheten

Rapport: Ännu mer pension för pengarna. Söderberg & Partners provisionsfria upphandling pressar priserna och behåller valfriheten Rapport: Ännu mer pension för pengarna provisionsfria upphandling pressar priserna och behåller valfriheten ::::::::::: ÄNNU MER PENSION FÖR PENGARNA 2 Provisionsfri upphandling visar var skåpet ska stå

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Börshandlade fonder - ETF

Börshandlade fonder - ETF Börshandlade fonder - Agenda Förenar fondens & aktiens fördelar. Olika typer av :er Rak indexföljare och Indexföljare med hävstång. Fysisk, syntetisk eller terminsbaserad replikering. Vad skiljer en från

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Avgifterna. på fondmarknaden 2016

Avgifterna. på fondmarknaden 2016 10-årsjubileum 2006 Avgifterna på fondmarknaden AMF Fonder AVGIFTERNA PÅ FONDMARKNADEN Innehåll 2 sid 3 sid 4 sid 7 sid 9 sid 10 sid 10 sid 13 sid 16 sid 18 Trender tio år av fondsparande Sammanfattning

Läs mer

ETF-guide för investerare

ETF-guide för investerare ETF-guide för investerare Dra fördel av en investeringsrevolution Börshandlade fonder (ETF:er 1 ) kan hjälpa dig att förändra hur du hanterar dina investeringar. ETF:er kombinerar fördelarna hos traditionella

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Månadsbrev april 2017

Månadsbrev april 2017 Månadsbrev april 2017 Efter ett starkt första kvartal såg vi under april månad fortsatt styrka på de flesta aktiemarknader. I lokala valutor steg amerikanska S&P 500 med 0,9 %, europeiska Eurostoxx 50

Läs mer

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 Marknadsföringsmaterial Agenda 1. Utvärdering av ETF:er 2. Likviditetshantering 3. Allokering 4. Riskhantering 2 Handelsbanken Asset Management AUM 375 mdr 57 pers

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Strukturinvest på två minuter

Strukturinvest på två minuter Strukturinvest på två minuter Bakgrund Strukturinvest Fondkommission grundades 2009 av två hemvändande svenskar som under sina år på några av världens ledande investmentbanker bidrog till att bygga upp

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Jonas Nyquist April 2014 Varför investera i private equity? Private equity har i ett 25-årsperspektiv levererat runt 5%-enheter högre årlig

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

OPM LISTED PRIVATE EQUITY

OPM LISTED PRIVATE EQUITY Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde eller kan komma att bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Fondsparandets fördelning

Fondsparandets fördelning 215-2-4 Fondsparandets fördelning 214 Utmärkande för 214 var att hushållen främst nettosparade i fonder via investeringssparkonto, 51 miljarder. Hushållens övriga fondsparande via premiepensionen, förvaltarregistrerat

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB. Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering

Läs mer

- Portföljuppdatering för

- Portföljuppdatering för - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år N/A N/A 2012 (EUR, %) Utveckling Risk Save Earth Fund +13,8 9,4 MSCI World Net +14,0 9,9 Överavkastning +-0,2 Kort om fonden Placeringsinriktning Save Earth

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

EXCEED SELECT TRYGG, MEN INTE TRÅKIG.

EXCEED SELECT TRYGG, MEN INTE TRÅKIG. EXCEED SELECT TRYGG, MEN INTE TRÅKIG. EXCEED SELECT KAPITALBEVARANDE STRATEGI FÖR ATT SKAPA ÖVERAVKASTNING OAVSETT MARKNADSKLIMAT DYNAMISK ALLOKERING MED AKTIE-EXPONERING MELLAN 0 OCH 80 % EN GLOBAL ALLOKERINGSFOND

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Aktiespararnas Summer Campus 2009 22-24 juni i Tällberg, Dalarna 1 Utkommer den 19 augusti 2009 Ekerlids Förlag 2 Turbulenta

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer