Verksamhetsberättelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 Lärarförbundets riksavdelning för SPSM Medlemsantal I dag ( ) finns 439 medlemmar registrerade. Styrelsen har haft följande sammansättning Ordförande Helle Rönneke (2 år, ) Vice ordförande Owe Lindquist (2 år, ) Kassör/ledamot Tord Söderqvist (2 år, ) Studieorg. Lena Bruzell (2 år, ) Ledamot Jonas Sandkvist (2 år, ) Sekreterare Lotta Skånberg (1 år, fyllnadsval ) Ledamot Katarina Forsberg (2 år, ) Revisor Ulf Lennestål (2 år, ) Revisorsuppl. Stig-Åke Larsson (2 år ) Revisor Torsten Ydén (2 år )) Revisorsuppl. Vakant Valberedning Ledamöter valda på ett år: Anna Lindqvist Kerstin Ekengren Eva Ekstedt Adjungerad: Richard Björk Styrelsen Styrelsen har haft tretton protokollförda sammanträden. Fem fysiska styrelsemöten och åtta styrelsemöten via video har genomförts. Fackliga företrädare/ förhandlare På de flesta arbetsplatser finns arbetsplatsombud. De står för den vardagsnära kontakten med våra medlemmar. Avdelningsombud med förhandlingsrätt har vi ett eller flera på alla avdelningar inom myndigheten. Huvudarbetsmiljöombud Huvudarbetsmiljöombud för myndigheten är Jonas Sandkvist och suppleant är Rickard Björk, båda från Lärarförbundet. 1

2 Arbetsmiljöombud På de flesta arbetsplatser finns arbetsmiljöombud. Arbetsmiljöombuden är inte alltid från Lärarförbundet. För varje avdelning har ett huvudarbetsmiljöombud utsetts, facklig tillhörighet varierar dem emellan. Arbetsmiljöombudet företräder alla medarbetare i arbetsmiljöfrågor, oavsett medlemmens fackliga tillhörighet. Huvudarbetsmiljöombudet arrangerar via videokonferens regelbundna möten med de olika avdelningarnas huvudarbetsmiljöombud och dess ersättare, oavsett facklig tillhörighet. Vid två tillfällen under året, augusti och november, har avdelningarnas huvudarbetsmiljöombud deltagit på arbetsmiljöforum. Vid augustimötet deltog avdelningarnas huvudarbetsmiljöombud, generaldirektören, personalenheten och stabschefen. Innehållet var krisplanen och myndighetens omorganisation. På mötet i november deltog samma personer som i augusti samt avdelningscheferna. Största delen av dagen ägnades åt en föreläsning om skadligt bruk i arbetslivet. Genom ett samarbete mellan Lärarförbundet och Specialpedagogiska Skolmyndigheten erbjöds alla arbetsmiljöombud i SPSM en tvådagars utbildning i arbetsmiljöarbete. Ca 15 av Lärarförbundets arbetsmiljöombud deltog i utbildningen. Medlemsarrangemang Södra avdelningen Under året har medlemsmötena skett enhetsvis. Det beror framförallt på att vi inte haft någon regiongemensam tid att utnyttja. Vi firade Världslärardagen 5/10 med att bjuda på godis på alla arbetsplatser. 3/2 uppföljning av arbetet med arbetsmiljön på ÖSK, rekryteringar. TAmedel o VP 24/2 medlemmars tankar kring arbetstiden, beslutar att ordna ett särskilt möte med fokus arbetstid 3/3 Gemensam information via videomöte med medlemmar i Malmö, Kalmar och Växjö. Då diskuteras bl.a. arbetsmiljö arbete och den psykosociala arbetsmiljön 24/3 Arbetstidsavtal kort information om det reviderade avtalet, konsekvenser för oss, vilka krav kan man ha på sin arbetstid, hur påverkas arbetsmiljön om vi inte själva följer avtal 2

3 7/4 Gemensam information via videomöte med medlemmar i Malmö, Kalmar och Växjö. Då diskuteras bl.a. psykosociala arbetsmiljön 28/4Ett längre möte där vi går igenom och diskuterar vilka konsekvenser arbetsbelastning-arbetstider och arbetsmiljö får för kvalitén på vårt arbete 5/5 Gemensam information via videomöte med medlemmar i Malmö, Kalmar och Växjö. Då diskuteras bl.a. TA medel, RALS (Helle med från Stockholm) 9/6 Avstämning av samverkansarbetet inför ny termin, vad behövs göras ytterligare för att det ska bli bra inför terminsstarter. 8/6 Gemensamt medlemsmöte i Malmö med medlemmar Malmö, Kalmar och Växjö. Då diskuteras bl.a. reseavtal, arbetstidsavtal, rekryteringsprocess, introduktionsplan för nya medarbetare lyfts till APT och lokal-lokala avtal. 22/9 Vi följer upp terminsstarten med schema och organisationsfrågor, vad har fungerat bra och minder bra. 20/10 Vi pratar om samverkansutbildning som vi arbetar för i södra regionen, rekryteringsprocessen som styrs upp på regionen och att det blir aktuellt med förstelärare på Östervångskolan inom kort. 20/10Gemensam information via videomöte med medlemmar Kalmar, Malmö och Växjö Då diskuteras bl.a. Vem vill vara lärarförbundets fackliga ombud i Malmö? Arbetsmiljön, reseavtal, underskrift södra regionen av Helle i lokal lokala avtal, rekryteringsprocess, introduktionsplan för nya medarbetare 5/11 Gemensamt medlemsmöte via videomöte med medlemmar i Kalmar, Malmö och Växjö. Då diskuteras bl.a. lön, lönekriterier innehåll i lönesamtal och medarbetarsamtal, samverkan i södra regionen. 24/11 Vad ska tidsredovisning användas till- nyttan? Medarbetarsamtallönesättande samtal hur dokumenteras det. Kopplingarna mellan samtalen bör tydliggöras. Handlingsplan för psykosocial arbetsmiljö/ enhet i regionen Inför mötet den 1/12, medlemmarna uppmanas att förbereda sig 1/12 Ett längre möte där vi följer upp och har gruppdiskussioner på temat arbetstid-arbetsmiljö, kvalité och måluppfyllelse. Det resulterar i ett dokument som kort sammanfattar de förslag och tankar som medlemmar har kring sin arbetssituation och hur det kan ändras till det bättre 3

4 1/12 Gemensamt videomöte för medlemmar i Malmö, Kalmar och Växjö. Då diskuteras bl.a. nytt ombud i Malmö, Margareta Bergknut är intresserad, används rätt kompetens i vårt arbete frågan lyfts till APT i teamen, lokallokala avtal diskussion tas med ROS chef för fortsatt samplanering av dokumentationsmall Under hösten har vi fått nya arbetsplatsombud både i Malmö och på Östervångsskolan. Britt-Lis fungerar numera som avdelningsombud vilket innebär ett mer övergripande ansvar för det fackliga arbetet i regionen Det är mycket bra för alla medlemmar och för vår verksamhet när engagemanget på varje enhet ökar så att medlemmarna ser nyttan av sitt medlemskap i vardagen. Samverkan Samverkansgruppen i södra regionen har gjort den årliga utvärderingen av sitt arbete och kommit med förslag på förbättringar. Den stora nöten att knäcka är fortfarande delaktigheten i ett tidigt skede för medarbetarna. Ett beslut om utbildningsstöd har tagits i samverkansgruppen. Det kommer att starta under tidig vår Avdelningens ombud Avdelningsombud Södra regionen Arbetsplatsombud Malmö Arbetsplatsombud Östervångsskolan Huvudarbetsmiljöombud Södra Arbetsmiljöombud Växjö Arbetsmiljöombud Malmö Arbetsmiljöombud Östervångsskolan Helle Rönneke Britt-Lis Persson Margareta Bergknut Joakim Holmgren Rickard Björk Hans Kvarnsjö John Hansson Rickard Björk Mellersta avdelningen 31/3 Specialpedagogiskt stöd, Medlemsmöte via videokonferens med medlemmar i Västerås, Linköping och Örebro. Då diskuterades Rals och hur vi på bästa sätt kan våga prata lön på arbetsplatsen. Vi diskuterade även formerna runt arbetsfördelning av en ny chef inom specialpedagogiskt stöd. 10/3 Birgittaskolan, medlemsmöte I anslutning till årsmötet ordnades ett mingel med medlemmar från Birgittaskolan och Mellringekontoret. Lärarförbundet bjöd på hämtmat. 1/4 Birgittaskolan, medlemsmöte 4

5 Samtal runt RALS, arbetstidsavtalet, lärarleg samt att tjänster för förstelärare är på gång. 9/6Specialpedagogisktstöd Medlemsmöte via videokonferens ställdes in pga för få deltagare. 5/10 Birgittaskolan och Specialpedagogiskt stöd, Mellringe Världslärardagen firades och Lärarförbundet delade ut rosor till alla medlemmar. Vid ett flertal tillfällen har Avdelningsombuden varit med som stöd till medlemmar vid möten med AG. Första juli 2014 genomgick SPSM en organisationsförändring vilket gjorde att mellersta regionen utökades med två skolor, Åsbacka och Ekeskolan. Under hösten påbörjade avdelningsombuden arbetet med hur vi ska representera även dessa skolors medlemmar. Samverkan Vi har under året varit fortsatt missnöjda med samverkansarbetet och har påtalat detta under ett flertal tillfällen. Under hösten omformades samverkansgruppen i regionen och diskussioner påbörjades kring hur vi kan jobba för att få ett bättre klimat och därmed en ökad samverkan. Bl.a. har ett första steg tagits till att avsätta två hela dagar för att arbeta med dessa frågor. Vi är hoppas att detta kommer att ge ett positivt resultat på det framtida samverkansarbetet. Inom ramen för den regionala samverkan har ett antal nya chefsrekryteringar och omorganisationer inom mellersta regionen genomförts under året. Arbetsmiljö Arbetsmiljö arbetet har under hösten 2014 varit lite haltande. Huvudarbetsmiljöombudet Marina Nyman valde att avgå från sitt uppdrag i december 2014, så för närvarande har vi inget Huvudarbetsmiljöombud för Mellersta regionen och bara ett arbetsmiljöombud på Birgittaskolan. Avdelningens ombud Avdelningsombud Eva-Charlotta Skånberg Karin Svedberg Anna Kvarnström Anna Lindqvist Huvudarbetsmiljöombud Mellersta Arbetsmiljöombud Birgittaskolan Marina Nyman Marina Nyman 5

6 Helena Olsson Arbetsmiljöombud Linköping Arbetsmiljöombud Mellringe, Örebro Östra avdelningen Torsten Ydén Ninni Pålsson Man har haft medlemsmötet där det har gåtts igenom det nya arbetstidsavtalet, lönerevisionen och medlemsmöten angående flytt som skedde under hösten från Uppsala till Stockholm. Det har även skett en del enskilda möten med medlemmar på de olika arbetsplatserna. Vid 1 juli blev det en förändring i avdelningen då Hällsboskolan kom till från Nationella resursen, en del av Hällsboskolan finns nu på Campus och en del finns kvar i Sigtuna. Råd och stödverksamheten har även den flyttat in till Campus så från och med december så var Östra regionen samlad på Campusområdet i Stockholm. På Manillaskolan valdes ytterligare ett arbetsplatsombud under hösten. Samverkan Under hösten har ett arbete startat upp inom samverkan. Avdelningen har anlitat en konsult som har varit med på APT möten på de olika enheterna samt deltagit i ett Samverkansmöte arbetet kommer att fortsätta under Avdelningsombuden har deltagit i flera rekryteringar till enheterna varav 1 enhetschef. Avdelningsombuden har även deltagit i flera möten tillsammans med arbetsgivaren om hur verksamheten ska utvecklas till det bättre. Avdelningens ombud Avdelningsombud Katarina Forsberg Eva Ekstedt Liliana Miderlind Huvudarbetsmiljöombud Östra Arbetsplatsombud Manillaskolan Christian Boklund Liliana Miderlind Monica Basilier-Braennstroem Arbetsmiljöombud Manillaskolan Arbetsplatsombud Specialpedagogiskt stöd Christian Boklund Eva Ekstedt Tord Söderqvist 6

7 Gunilla Kihlgren del av året Arbetsmiljöombud Specialpedagogiskt stöd Nina Mohss Lotta Granér Arbetsplatsombud Hällsboskolan Katarina Forsberg Campus Natasa Grigoriadou Campus Christina Wallbing Sigtuna Arbetsmiljöombud Hällsboskolan Lena Hallgren Campus Cristina Wallbing Sigtuna Västra avdelningen 27/1 Vänerskolan, medlemsmöte Diskussion om bland annat stundande omställningsarbete och köpstopp, marknadsföringsåtgärder och arbetsmiljö. 20/2- Göteborg, medlemsmöte Frågor som diskuterades: arbetsmiljö, lönekriteriearbetet, budget/sparbeting, och information från RSG-möte och RALS- information. 10/3 Vänerskolan, medlemsmöte I anslutning till årsmötet ordnades ett mingel med medlemmar från Vänerskolan och Jönköpingskontoret. Lärarförbundet bjöd på indisk hämtmat. 17/3 Vänerskolan, medlemsmöte Våga prata lön! Hur vi kan få tryck i lönefrågan, individuell lönesättning, RALS-plan. 7/4 Göteborg, Medlemsmöte En del av mötet tillsammans med LR. Frågor som lyftes: Info från RALSmöte, arbetstidsavtal, arbetsmiljö-ljudmiljöarbete pågår, 2 chefer, Arbetsmiljöombud ger förberedelse för entledigande. Fråga om ersättare. 5/5 Vänerskolan, medlemsmöte Samtal kring lönesättande samtal, arbetsmiljöfrågor och en specifik fråga om nationella prov. 13/6 Västra regionen, medlemsmöte På regiondagen den 13/3 arrangerades ett medlemsmöte för alla medlemmar i regionen. Ombuden presenterades för medlemmarna och de beskrev aktuella fackliga frågor i regionen t.ex. omorganisationen, nyrekryteringar, RALS och kommande enkät, fysisk arbetsmiljö och tillbudsrapporter, hemsidan och Våga prata lön. 7

8 Gruppdiskussioner om behovet av arbetsmiljöombud och vilka frågor som medlemmar tycker är viktiga. 15/9 Vänerskolan, medlemsmöte Denna gång bjöds medlemmarna på fika. Vi diskuterade arbetstidsavtalet, RSG, RALS-enkäten, arbetsmiljö, beslutsgången på skolan och APT. 15/9 Göteborg, medlemsmöte Frågor: Arbetsmiljö; skrivelse, arbetsmiljöombud (avsaknad), ombyggnation Gbg och Jönköpingskontoret, 2 chefer, nya inloggningen förbundets hemsida, APT diskussion; Innehåll - ansvar, Rekrytering nya tjänster, RSG info. 13/10 Vänerskolan, medlemsmöte Dryftade frågor om vikten av att vara förberedd inför medarbetarsamtal, TAmedel samt Arbetsmiljöverkets granskning av Vänerskolan. 10/11 Vänerskolan, medlemsmöte Inför budget 2015, dokumentet Fem argument för högre lön, uppmaning till medlemmarna att vara aktiva på arbetsplatsträffarna. Arbetsmiljöombudet i Göteborg avslutade sitt uppdrag i samband med sommarledigheten. Vi har inte lyckats få fram något nytt arbetsmiljöombud där än. Samverkan Under året har åtgärder vidtagits för att stärka samverkan i regionen. Bland annat användes TA-medel för att förlänga ordinarie RSG den 11/12. Den extra tiden användes för att gå igenom det reviderade samverkansavtalet samt att diskutera hur vi ska arbeta framöver. Avdelningens ombud Avdelningsombud Lena Bruzell Gun Nilsson Huvudarbetsmiljöombud Västra Arbetsplatsombud Vänerskolan Arbetsplatsombud Göteborg Arbetsplatsombud Jönköping Arbetsmiljöombud Göteborg (-juni 2014) Jonas Sandkvist Lena Bruzell Gun Nilsson Elisabeth Högberg Johnny Andersson 8

9 Nationella resursen/avdelning för Verksamhetsutveckling Allmänt inom VU Stort fokus har legat på uppföljning av omställningsarbetet inom avdelningen. Stort fokus har legat på förändringen inom avdelningen, från nationell resurs med skolor till avdelning för verksamhetsutveckling med ett stort antal enheter. Enheten för: kommunikation, FoU, gemensam samordning, RC - syn, döv/blind, Döv/hörsel och tal och språk. Arbetet med målbild 2018 har startat. Rekryteringar, mycket omfattande inom resurscentren och övriga enheter inom avdelningen Samverkansgrupp, ordinarie möten i stort sett varje månad. Ett antal extra möten med ledning och arbetsgrupper för att diskutera och samtala kring omställningen från nationell resurs till avdelning för verksamhetsutveckling. Flera chefsrekryteringar Flera lokala diskussioner och möten kring, lokaler, arbetsmiljö och personalfrågor. Möten vid respektive enhet 1 juli lämnades de 4 skolorna över från Nationella resursen till de regioner skolorna ligger geografiskt i. Hällsbokolan Stockholm/Sigtuna tillhör Östra regionen, Hällsboskolan Umeå tillhör norra regionen, Ekeskolan tillhör Mellersta regionen samt Åsbackaskolan som har flyttat sin verksamhet från Gnesta till Örebro tillhör nu Mellersta regionen. Det har varit många medlemsmöten kring förflyttning av skolor och avdelning, samt en del möten angående lönerevisionen. RC Tal och språk Har haft en några rekryteringar. Lokalt arbetsplatsombud saknas. Samarbete har skett med arbetsplatsombud från Hällsboskolan. RC syn, Stockholm och Örebro Har haft några möten, både i samband med lönerevisionen som rent allmänna. Mycket arbete kring rekryteringar RC Dövblind och RC döv/hörsel Flera och regelbundna kontakter kring personal och trygghetsfrågor i samband med diskussioner inför flytt till Campus. Förändring i distansarbetsavtal har diskuterats och lösning uppnåtts. Avdelningens ombud Avdelningsombud Katarina Forsberg Owe Lindquist Huvudarbetsmiljöombud VU Anders Nilsson 9

10 Arbetsplatsombud Syn Örebro Gerd Tobiasson-Jacksson Gunnel Torége Elisabet Olgemar Stockholm Campus Arbetsmiljöombud Syn Örebro Stockholm Campus Arbetsplatsombud Döv/Blind Döv/Hörsel Arbetsmiljöombud Döv/Blind Döv/Hörsel Arbetsplatsombud Tal och Språk Arbetsmiljöombud Tal och Språk Vakant Elisabeth Jessen Anita Knutsson Ritvaleena Ratilainen Åse Jansson Vakant Vakant Övriga enheter inom avdelningen för verksamhetsutveckling är under utveckling, likaså fackliga företrädare kommer vi att försöka hitta lösningar på. Norra avdelningen 30/1 Umeå Medlemsmöte i samband med RoS-dagar. Samtal om avtal, medlemsförmåner, R3:s hemsida m.m. Publikationer från Lärarförbundet fanns tillgängliga /3 Enköping Utbildning för avdelningsombud 18-20/3, Haga Slott, Enköping /3 Stockholm Arbetsmiljöutbildning. Roland Widlund, Ralph Tjernström, Lars Jägerstedt och Kerstin Ekengren deltog. 15/4 Mejl Information i utskick till medlemmar inom specialpedagogiskt stöd angående bl. a. RALS och TA-medel. 10/6 Härnösand Avdelningsombudsman och arbetsmiljöombudsman deltog i samtal med rektor om arbetsmiljön på Kristinaskolan. 4/9 Härnösand Medlemsmöte på Kristinaskolan. Då diskuterades bland annat lönekriterier hur de uppdaterade lönekriterierna kan implementeras hos oss, arbetstid, personligt arbetsschema, nytt arbetsplatsombud m.m. 10

11 15/9 Videomöte specialpedagogiskt stöd. Medlemsmöte. 30/9 och 18/11 Härnösand Fysisk skyddsrond av arbetsmiljöombudsman tillsammans med rektor och representant från fastighetsägaren Calle Ljunggren. 30/9-2/10 Stockholm Ombudsutbildning på Lärarnas Hus för alla ombud. Från norra deltog Kerstin Ekengren, Lisbeth Wikström, Lars Jägerstedt, Eva Tunemalm-Östin och Samuel Nestander, Mari Blomberg 5/10 Härnösand Världslärardagen uppmärksammades på skolan. Lärarförbundet bjöd all personal på choklad. Även inom Specialpedagogiskt stöd bjöds det på choklad på vissa kontor. 7/11 Umeå I samband med RoS-dagar utbildning/information om samverkansavtalet. Ordförande Helle Rönneke och ombudsman Pär-Arne Libeck medverkade. TA-medel användes för denna utbildningsinsats. Representation i Regional Samverkan, alla möten under året. SAM-grupp, arbetsmiljöombud och chef för specialpedagogiskt stöd. Träffas via videomöte 1 g/månad för att diskutera arbetsmiljö. Ombudsträffar på videokonferens för ombud från Norra regionen. Under vårterminen har arbetsplatsombudet på Kristinaskolan valt att avsluta sitt förtroendeuppdrag. Det innebar ett visst avbräck för medlemsaktiviteterna på Kristinaskolan. Försök har gjorts för att få ett nytt arbetsplatsombud till Kristinaskolan vid medlemsmötet men det var svårt att få någon att ta över. Vi gör ett nytt försök till våren. Samverkan Avdelningsombuden har deltagit i årets alla samverkansmöten. Samverkansutbildning Vi har under året försökt förbättra samverkansarbetet genom att via TA-medel arrangera utbildning. 11

12 Specialpedagogiskt stöd har genomfört utbildning för samtliga medarbetare i samband med Råd-och stöd dagar i Umeå. Ordförande Helle Rönneke och ombudsman Pär-Arne Libeck medverkade. På Kristinaskolan var det omöjligt att hitta datum för genomförande av samverksansutbildning detta år. Vi gör ett nytt försök nästa år. Avdelningens ombud Avdelningsombud Lisbeth Wikström Kerstin Ekengren Huvudarbetsmiljöombud Norra Arbetsplatsombud Kristinaskolan Arbetsplatsombud Hällsboskolan Arbetsmiljöombud Kristinaskolan Arbetsmiljöombud Hällsbo Arbetsmiljöombud Spec.ped.stöd Luleå Arbetsmiljöombud Gävle Arbetsplatsombud Spec.ped.stöd Luleå Arbetsplatsombud Spec.ped.stöd Skellefteå o m juni -14). Arbetsplatsombud Spec.ped.stöd Umeå o m juni -14). Arbetsplatsombud Spec.ped.stöd Härnösand Arbetsplatsombud Spec.ped.stöd Östersund Arbetsplatsombud Spec.ped.stöd Gävle Roland Widlund Vakant Eva Tunemalm-Östlin Lars Jägerstedt Samuel Nestander Ralph Tjernström Mari Blomberg Ralph Tjernström Vakant (Marianne Arvidsson t Vakant (Marianne Arvidsson t Roland Widlund Roland Widlund Kerstin Ekengren Riksavdelningens webbplats Webbplatsen uppdaterades under året kontinuerligt med aktuell information för medlemmar och ombud. Sidan om lön har bytt namn till Vi pratar lön! som ett led i avdelningens fortsatta arbete att sätta fokus på våra medlemmars lön. En större revidering av informationstexten om riksavdelningen gjordes under hösten, dessutom uppdaterades sidan om ombudens arbetsuppgifter i samband med ombudsutbildningen. Under året har hemsidan använts till att göra en enkätundersökning om medlemmarnas åsikter om hur RALS-arbetet under 2015 fungerade. 12

13 Svarsfrekvensen var god och var till stor nytta för styrelsens fortsatta arbete med arbetsgivaren i lönearbetet. Riksavdelningens hemsida finns på adressen Demokratiarenor Lärarförbundets demokratiarenor Lärarförbundet har efter kongressen 2010 sett ett behov av att utveckla nya mötesplatser, arbetsformer och arbetssätt för att stärka det demokratiska samtalet i Lärarförbundet. Vi finns med i dessa forum och gör vår röst hörd från riksavdelningen SPSM. Representantskap är beslutande i avtalsfrågor och rådgivande till förbundsstyrelsen i frågor av större principiell betydelse. Ordförandekonferens/ mittkonferens är ett tillfälle där förbundsstyrelsen möter samtliga avdelningsordförande för att diskutera främst strategiska utvecklingsfrågor minst en gång per år. Lärarförbundet SPSM representeras av: Ordinarie: Helle Rönneke Suppleant: Owe Lindquist Förhandlingsdelegation En förhandlingsdelegation för det statliga avtalsområdet har tillsatts av förbundsstyrelsen. Delegationen utgör referensgrupp till förhandlingsledningen under förhandlingsarbetet. Delegationens uppdrag sträcker sig från diskussion om förslag till avtalskrav, rådgörande inför undertecknande, uppföljning under avtalsperioden av revideringsuppdrag i avtalet och utvärdering av avtalsperioden. Representant riksavdelningen SPSM: Helle Rönneke Skolformsnämnden Specialpedagogik: Vår representant har varit Tord Söderqvist Styrelsens arbete under året Ekonomi Riksavdelningen har även under detta år prioriterat ett medlemsnära arbete. Vi anordnat kompetensutveckling av våra kunniga och engagerade arbetsplatsombud, arbetsmiljöombud och avdelningsombud. Detta har skett både via video och fysiskt. Tack vare en fortsatt god ekonomi har styrelsen kunnat stötta enskilda medlemmar vid behov samt bevilja ersättningar enligt de önskemål som kommit in från avdelningarna i samband med olika medlemsmöten och andra aktiviteter. Världslärardagen firades exempelvis på i stort sett alla våra arbetsplatser, vilket är positivt. 13

14 Både arbetsgivaren och Lärarförbundet centralt ser nyttan av att ha kunniga och aktiva ombud och har därför till stor del finansierat de fysiska ombudsutbildningarna. Budgetredovisning Under 2014 har budgeten som helhet varit i balans. Vissa omfördelningar har gjorts. Bland annat har kostnaderna ökat för att företräda medlemmar ökat samtidigt som styrelsens kostnader har sjunkit. Riksavdelningen har kunnat genomföra samtliga planerade aktiviteter, detta tack vare att arbetsgivaren och Lärarförbundet centralt har bidragit till delar av verksamheten. Riksavdelningen har inte haft några merkostnader i samband med riksdagsvalet och Lärarförbundets kongress. Vi tar med oss ett överskott in i Aktiviteter Utbildningar för styrelse och ombud Under 2014 har styrelsen fortsatt utveckla arbetet med ombudsutbildningen och ansvarar nu helt för den interna utbildningen av ombuden. Man har även börjat framtagandet av ett utbildningspaket för nyvalda ombud. Dock fortsätter samarbetet med vår ombudsman som deltog som åhörare och bisittare under ombudsutbildningen i oktober. Styrelsen diskuterar numer även med avdelningsombuden inför utbildningarna i ett led att sprida ansvaret och bredda kompetensen. Kassören har genomgått utbildning i Lärarförbundets nya bokföringssystem My Business. Följande gemensamma ombudsutbildningar har riksavdelningen arrangerat 2014: Utbildning för avdelningsombuden mars i Enköping. Bengt-Eric Falck från personalenheten utbildade ombuden i det reviderade arbetstidsavtalet. Utbildning för alla ombud via videokonferens 13 maj. Då pratade vi om hur myndighetens omorganisation kommer påverka ombudens samarbete, samverkansavtalet, rekryteringsprocessen och RALS. Vi lade också en stund på att diskutera lärares arbetsmiljö i samband med rättning av nationella prov. Utbildning för alla ombud 1-2 oktober i Lärarnas hus, Stockholm. Stabschef Patrik Granström hade bjudits in för att prata om budgetprocessen med styrelsen och avdelningsombuden. Lars-Peter Alexandersson, från personalenheten ledde en information/diskussion kring de olika delarna i vårt arbetstidsavtal. Den november genomfördes en utbildning för styrelsen i Varberg. Tomas Matsson, ombudsman på Lärarförbundet, utbildade styrelsen i förhandlingsarbete. 14

15 Styrelsens utbildningsplan ligger fortsatt fast. Den innebär att alla ombud årligen erbjudas en utbildning via videokonferens under våren och en tvådagarsutbildning med övernattning, under hösten. Från och med 2014 erbjuds alla avdelningsombud även en tvådagars utbildning i mars, som bekostas av medel avsatta centralt av myndigheten. Myndighetsgemensam samverkan, MSG Samverkansarbetet i SPSM Samverkan i den myndighetsgemensamma samverkan, MSG, har fortsatt utvecklats positivt under året. Lärarförbundet har under några år haft en ständigt adjungerad ledamot. Efter att det nya samverkansavtalet undertecknats så har OFR/S nu 3 ordinarie platser. Dessa är nu tillsatta av två från lärarförbundet samt en från ST. Vi har ett bra samtalsklimat med arbetsgivaren och vi är oftast en part som aktivt framför våra synpunkter och idéer. Detta leder till att vi påtagligt får gehör för våra synpunkter. Lärarförbundet får också ofta med sina representanter i olika arbetsgrupper som bildas i MSG, vilket gör att vi får stort inflytande som t ex. strategisk kompetensförsörjning. Det är inte alltid vi får en direkt respons men över tid ser vi att våra synpunkter spelar roll för beslut som fattas. Ytterligare en styrka är att myndighetens huvudarbetsmiljöombud, som kommer från Lärarförbundet, alltid finns med vid MSG möten. Vårt samverkansavtal är sedan tidigare implementerat i myndighetens alla regioner och avdelningar. Efter uppdateringen av avtalet har vi diskuterat att på nytt fördjupa implementeringen och trycka på region/avdelnings samverkan. Vi avvaktar dock att den omorganisation, som nu är genomförd, har satt sig. Representanter MSG: Ordinarie: Helle Rönneke Owe Lindquist Huvudarbetsmiljöombud: Jonas Sandkvist Förhandlingsarbete Lön RALS-avtalet gäller Det ligger sedan stort ansvar på respektive region/avdelning från båda parter att fullfölja de överenskommelser som gjorts. Då avtalet är treårigt har vi kontinuerlig uppföljning och följer processerna både på myndighetsnivå men också i regioner/ avdelningar. Förhandlare: Löner Helle Rönneke Owe Lindquist 15

16 Arbetstidsavtal och restidsavtal Översynen arbetstidsavtal är avslutad och reviderade avtal gäller from Under året fram till ska de implementeras för att följas fullt ut Frågan om semesteranställning för lärare liggen fortfarande på is och ser inte ut att komma på agenda under 2014 i heller. Förhandlare arbetstids-och villkorsavtal: Helle Rönneke Owe Lindquist TA-medel Under året har en arbetsgrupp av fackliga representanter från alla organisationerna tillsammans med arbetsgivaren beslutat hur dessa medel ska användas. Medlen fördelas till region och avdelningssamverkansgrupperna. De har sedan haft ansvar för att partsgemensamt komma överens om fördelningen enligt den lokala överenskommelsen. Förhandlare: TA-medel Helle Rönneke Personalansvarsnämnden På personalansvarsnämndens årliga möte i augusti behandlades Vägledning med rutiner. De ärenden som inkommit till PAN har föredragits i sedvanlig ordning. Personalrepresentant Personalansvarsnämnden Lena Bruzell Lund För styrelsen gm Helle Rönneke 16

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Slutrapport för projekt:

Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats Projektledare Malin Johansson Version:1.0 Slutrapport Datum 2012-04-02 Sid 1 Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats i SDF Angered SLUTRAPPORT Sid 2 (30)

Läs mer

Innehållsförteckning Yttrande Sida

Innehållsförteckning Yttrande Sida Innehållsförteckning Yttrande Sida Y001... 1 Y002... 16 Y003... 31 Y004... 34 Y005... 70 Y006... 92 Y007... 106 Y008... 123 Y009... 139 Y010... 142 Y011... 145 Y012... 166 Y013... 186 Y014... 191 Y015...

Läs mer

unionen.se/klubbar/spf

unionen.se/klubbar/spf Systembolagets Personalförening Handbok för Förtroendevalda Ett informationsmaterial från SPF unionen.se/klubbar/spf Version 15,september 2010 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 2 Innehållsförteckning

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH www.gsfacket.se FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH 2012 2012 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Innehåll Förord 2 Verkställande

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande Dagordning Medlemsmöte 11/12-2012 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 2 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för Sacorådet i Göteborgs Stad

Verksamhetsberättelse. för Sacorådet i Göteborgs Stad Verksamhetsberättelse för Sacorådet i Göteborgs Stad 26 februari 2013-20 februari 2014 1 Förutsättningar Sacorådet har under verksamhetsåret 2013 bemannats av en ny konstellation med Eva Stockfelt som

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

STÄMMA 2010 Som traditionen bjuder

STÄMMA 2010 Som traditionen bjuder POLISEN FACKLIG TIDSKRIFT FÖR POLISFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Nr 1 April 2010 STÄMMA 2010 Som traditionen bjuder DEBATT: Långsiktighet kring ledarskap och verksamhet DATA - OSÄKERHET!?! Har poliser blivit

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer