Verksamhetsberättelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 Lärarförbundets riksavdelning för SPSM Medlemsantal I dag ( ) finns 439 medlemmar registrerade. Styrelsen har haft följande sammansättning Ordförande Helle Rönneke (2 år, ) Vice ordförande Owe Lindquist (2 år, ) Kassör/ledamot Tord Söderqvist (2 år, ) Studieorg. Lena Bruzell (2 år, ) Ledamot Jonas Sandkvist (2 år, ) Sekreterare Lotta Skånberg (1 år, fyllnadsval ) Ledamot Katarina Forsberg (2 år, ) Revisor Ulf Lennestål (2 år, ) Revisorsuppl. Stig-Åke Larsson (2 år ) Revisor Torsten Ydén (2 år )) Revisorsuppl. Vakant Valberedning Ledamöter valda på ett år: Anna Lindqvist Kerstin Ekengren Eva Ekstedt Adjungerad: Richard Björk Styrelsen Styrelsen har haft tretton protokollförda sammanträden. Fem fysiska styrelsemöten och åtta styrelsemöten via video har genomförts. Fackliga företrädare/ förhandlare På de flesta arbetsplatser finns arbetsplatsombud. De står för den vardagsnära kontakten med våra medlemmar. Avdelningsombud med förhandlingsrätt har vi ett eller flera på alla avdelningar inom myndigheten. Huvudarbetsmiljöombud Huvudarbetsmiljöombud för myndigheten är Jonas Sandkvist och suppleant är Rickard Björk, båda från Lärarförbundet. 1

2 Arbetsmiljöombud På de flesta arbetsplatser finns arbetsmiljöombud. Arbetsmiljöombuden är inte alltid från Lärarförbundet. För varje avdelning har ett huvudarbetsmiljöombud utsetts, facklig tillhörighet varierar dem emellan. Arbetsmiljöombudet företräder alla medarbetare i arbetsmiljöfrågor, oavsett medlemmens fackliga tillhörighet. Huvudarbetsmiljöombudet arrangerar via videokonferens regelbundna möten med de olika avdelningarnas huvudarbetsmiljöombud och dess ersättare, oavsett facklig tillhörighet. Vid två tillfällen under året, augusti och november, har avdelningarnas huvudarbetsmiljöombud deltagit på arbetsmiljöforum. Vid augustimötet deltog avdelningarnas huvudarbetsmiljöombud, generaldirektören, personalenheten och stabschefen. Innehållet var krisplanen och myndighetens omorganisation. På mötet i november deltog samma personer som i augusti samt avdelningscheferna. Största delen av dagen ägnades åt en föreläsning om skadligt bruk i arbetslivet. Genom ett samarbete mellan Lärarförbundet och Specialpedagogiska Skolmyndigheten erbjöds alla arbetsmiljöombud i SPSM en tvådagars utbildning i arbetsmiljöarbete. Ca 15 av Lärarförbundets arbetsmiljöombud deltog i utbildningen. Medlemsarrangemang Södra avdelningen Under året har medlemsmötena skett enhetsvis. Det beror framförallt på att vi inte haft någon regiongemensam tid att utnyttja. Vi firade Världslärardagen 5/10 med att bjuda på godis på alla arbetsplatser. 3/2 uppföljning av arbetet med arbetsmiljön på ÖSK, rekryteringar. TAmedel o VP 24/2 medlemmars tankar kring arbetstiden, beslutar att ordna ett särskilt möte med fokus arbetstid 3/3 Gemensam information via videomöte med medlemmar i Malmö, Kalmar och Växjö. Då diskuteras bl.a. arbetsmiljö arbete och den psykosociala arbetsmiljön 24/3 Arbetstidsavtal kort information om det reviderade avtalet, konsekvenser för oss, vilka krav kan man ha på sin arbetstid, hur påverkas arbetsmiljön om vi inte själva följer avtal 2

3 7/4 Gemensam information via videomöte med medlemmar i Malmö, Kalmar och Växjö. Då diskuteras bl.a. psykosociala arbetsmiljön 28/4Ett längre möte där vi går igenom och diskuterar vilka konsekvenser arbetsbelastning-arbetstider och arbetsmiljö får för kvalitén på vårt arbete 5/5 Gemensam information via videomöte med medlemmar i Malmö, Kalmar och Växjö. Då diskuteras bl.a. TA medel, RALS (Helle med från Stockholm) 9/6 Avstämning av samverkansarbetet inför ny termin, vad behövs göras ytterligare för att det ska bli bra inför terminsstarter. 8/6 Gemensamt medlemsmöte i Malmö med medlemmar Malmö, Kalmar och Växjö. Då diskuteras bl.a. reseavtal, arbetstidsavtal, rekryteringsprocess, introduktionsplan för nya medarbetare lyfts till APT och lokal-lokala avtal. 22/9 Vi följer upp terminsstarten med schema och organisationsfrågor, vad har fungerat bra och minder bra. 20/10 Vi pratar om samverkansutbildning som vi arbetar för i södra regionen, rekryteringsprocessen som styrs upp på regionen och att det blir aktuellt med förstelärare på Östervångskolan inom kort. 20/10Gemensam information via videomöte med medlemmar Kalmar, Malmö och Växjö Då diskuteras bl.a. Vem vill vara lärarförbundets fackliga ombud i Malmö? Arbetsmiljön, reseavtal, underskrift södra regionen av Helle i lokal lokala avtal, rekryteringsprocess, introduktionsplan för nya medarbetare 5/11 Gemensamt medlemsmöte via videomöte med medlemmar i Kalmar, Malmö och Växjö. Då diskuteras bl.a. lön, lönekriterier innehåll i lönesamtal och medarbetarsamtal, samverkan i södra regionen. 24/11 Vad ska tidsredovisning användas till- nyttan? Medarbetarsamtallönesättande samtal hur dokumenteras det. Kopplingarna mellan samtalen bör tydliggöras. Handlingsplan för psykosocial arbetsmiljö/ enhet i regionen Inför mötet den 1/12, medlemmarna uppmanas att förbereda sig 1/12 Ett längre möte där vi följer upp och har gruppdiskussioner på temat arbetstid-arbetsmiljö, kvalité och måluppfyllelse. Det resulterar i ett dokument som kort sammanfattar de förslag och tankar som medlemmar har kring sin arbetssituation och hur det kan ändras till det bättre 3

4 1/12 Gemensamt videomöte för medlemmar i Malmö, Kalmar och Växjö. Då diskuteras bl.a. nytt ombud i Malmö, Margareta Bergknut är intresserad, används rätt kompetens i vårt arbete frågan lyfts till APT i teamen, lokallokala avtal diskussion tas med ROS chef för fortsatt samplanering av dokumentationsmall Under hösten har vi fått nya arbetsplatsombud både i Malmö och på Östervångsskolan. Britt-Lis fungerar numera som avdelningsombud vilket innebär ett mer övergripande ansvar för det fackliga arbetet i regionen Det är mycket bra för alla medlemmar och för vår verksamhet när engagemanget på varje enhet ökar så att medlemmarna ser nyttan av sitt medlemskap i vardagen. Samverkan Samverkansgruppen i södra regionen har gjort den årliga utvärderingen av sitt arbete och kommit med förslag på förbättringar. Den stora nöten att knäcka är fortfarande delaktigheten i ett tidigt skede för medarbetarna. Ett beslut om utbildningsstöd har tagits i samverkansgruppen. Det kommer att starta under tidig vår Avdelningens ombud Avdelningsombud Södra regionen Arbetsplatsombud Malmö Arbetsplatsombud Östervångsskolan Huvudarbetsmiljöombud Södra Arbetsmiljöombud Växjö Arbetsmiljöombud Malmö Arbetsmiljöombud Östervångsskolan Helle Rönneke Britt-Lis Persson Margareta Bergknut Joakim Holmgren Rickard Björk Hans Kvarnsjö John Hansson Rickard Björk Mellersta avdelningen 31/3 Specialpedagogiskt stöd, Medlemsmöte via videokonferens med medlemmar i Västerås, Linköping och Örebro. Då diskuterades Rals och hur vi på bästa sätt kan våga prata lön på arbetsplatsen. Vi diskuterade även formerna runt arbetsfördelning av en ny chef inom specialpedagogiskt stöd. 10/3 Birgittaskolan, medlemsmöte I anslutning till årsmötet ordnades ett mingel med medlemmar från Birgittaskolan och Mellringekontoret. Lärarförbundet bjöd på hämtmat. 1/4 Birgittaskolan, medlemsmöte 4

5 Samtal runt RALS, arbetstidsavtalet, lärarleg samt att tjänster för förstelärare är på gång. 9/6Specialpedagogisktstöd Medlemsmöte via videokonferens ställdes in pga för få deltagare. 5/10 Birgittaskolan och Specialpedagogiskt stöd, Mellringe Världslärardagen firades och Lärarförbundet delade ut rosor till alla medlemmar. Vid ett flertal tillfällen har Avdelningsombuden varit med som stöd till medlemmar vid möten med AG. Första juli 2014 genomgick SPSM en organisationsförändring vilket gjorde att mellersta regionen utökades med två skolor, Åsbacka och Ekeskolan. Under hösten påbörjade avdelningsombuden arbetet med hur vi ska representera även dessa skolors medlemmar. Samverkan Vi har under året varit fortsatt missnöjda med samverkansarbetet och har påtalat detta under ett flertal tillfällen. Under hösten omformades samverkansgruppen i regionen och diskussioner påbörjades kring hur vi kan jobba för att få ett bättre klimat och därmed en ökad samverkan. Bl.a. har ett första steg tagits till att avsätta två hela dagar för att arbeta med dessa frågor. Vi är hoppas att detta kommer att ge ett positivt resultat på det framtida samverkansarbetet. Inom ramen för den regionala samverkan har ett antal nya chefsrekryteringar och omorganisationer inom mellersta regionen genomförts under året. Arbetsmiljö Arbetsmiljö arbetet har under hösten 2014 varit lite haltande. Huvudarbetsmiljöombudet Marina Nyman valde att avgå från sitt uppdrag i december 2014, så för närvarande har vi inget Huvudarbetsmiljöombud för Mellersta regionen och bara ett arbetsmiljöombud på Birgittaskolan. Avdelningens ombud Avdelningsombud Eva-Charlotta Skånberg Karin Svedberg Anna Kvarnström Anna Lindqvist Huvudarbetsmiljöombud Mellersta Arbetsmiljöombud Birgittaskolan Marina Nyman Marina Nyman 5

6 Helena Olsson Arbetsmiljöombud Linköping Arbetsmiljöombud Mellringe, Örebro Östra avdelningen Torsten Ydén Ninni Pålsson Man har haft medlemsmötet där det har gåtts igenom det nya arbetstidsavtalet, lönerevisionen och medlemsmöten angående flytt som skedde under hösten från Uppsala till Stockholm. Det har även skett en del enskilda möten med medlemmar på de olika arbetsplatserna. Vid 1 juli blev det en förändring i avdelningen då Hällsboskolan kom till från Nationella resursen, en del av Hällsboskolan finns nu på Campus och en del finns kvar i Sigtuna. Råd och stödverksamheten har även den flyttat in till Campus så från och med december så var Östra regionen samlad på Campusområdet i Stockholm. På Manillaskolan valdes ytterligare ett arbetsplatsombud under hösten. Samverkan Under hösten har ett arbete startat upp inom samverkan. Avdelningen har anlitat en konsult som har varit med på APT möten på de olika enheterna samt deltagit i ett Samverkansmöte arbetet kommer att fortsätta under Avdelningsombuden har deltagit i flera rekryteringar till enheterna varav 1 enhetschef. Avdelningsombuden har även deltagit i flera möten tillsammans med arbetsgivaren om hur verksamheten ska utvecklas till det bättre. Avdelningens ombud Avdelningsombud Katarina Forsberg Eva Ekstedt Liliana Miderlind Huvudarbetsmiljöombud Östra Arbetsplatsombud Manillaskolan Christian Boklund Liliana Miderlind Monica Basilier-Braennstroem Arbetsmiljöombud Manillaskolan Arbetsplatsombud Specialpedagogiskt stöd Christian Boklund Eva Ekstedt Tord Söderqvist 6

7 Gunilla Kihlgren del av året Arbetsmiljöombud Specialpedagogiskt stöd Nina Mohss Lotta Granér Arbetsplatsombud Hällsboskolan Katarina Forsberg Campus Natasa Grigoriadou Campus Christina Wallbing Sigtuna Arbetsmiljöombud Hällsboskolan Lena Hallgren Campus Cristina Wallbing Sigtuna Västra avdelningen 27/1 Vänerskolan, medlemsmöte Diskussion om bland annat stundande omställningsarbete och köpstopp, marknadsföringsåtgärder och arbetsmiljö. 20/2- Göteborg, medlemsmöte Frågor som diskuterades: arbetsmiljö, lönekriteriearbetet, budget/sparbeting, och information från RSG-möte och RALS- information. 10/3 Vänerskolan, medlemsmöte I anslutning till årsmötet ordnades ett mingel med medlemmar från Vänerskolan och Jönköpingskontoret. Lärarförbundet bjöd på indisk hämtmat. 17/3 Vänerskolan, medlemsmöte Våga prata lön! Hur vi kan få tryck i lönefrågan, individuell lönesättning, RALS-plan. 7/4 Göteborg, Medlemsmöte En del av mötet tillsammans med LR. Frågor som lyftes: Info från RALSmöte, arbetstidsavtal, arbetsmiljö-ljudmiljöarbete pågår, 2 chefer, Arbetsmiljöombud ger förberedelse för entledigande. Fråga om ersättare. 5/5 Vänerskolan, medlemsmöte Samtal kring lönesättande samtal, arbetsmiljöfrågor och en specifik fråga om nationella prov. 13/6 Västra regionen, medlemsmöte På regiondagen den 13/3 arrangerades ett medlemsmöte för alla medlemmar i regionen. Ombuden presenterades för medlemmarna och de beskrev aktuella fackliga frågor i regionen t.ex. omorganisationen, nyrekryteringar, RALS och kommande enkät, fysisk arbetsmiljö och tillbudsrapporter, hemsidan och Våga prata lön. 7

8 Gruppdiskussioner om behovet av arbetsmiljöombud och vilka frågor som medlemmar tycker är viktiga. 15/9 Vänerskolan, medlemsmöte Denna gång bjöds medlemmarna på fika. Vi diskuterade arbetstidsavtalet, RSG, RALS-enkäten, arbetsmiljö, beslutsgången på skolan och APT. 15/9 Göteborg, medlemsmöte Frågor: Arbetsmiljö; skrivelse, arbetsmiljöombud (avsaknad), ombyggnation Gbg och Jönköpingskontoret, 2 chefer, nya inloggningen förbundets hemsida, APT diskussion; Innehåll - ansvar, Rekrytering nya tjänster, RSG info. 13/10 Vänerskolan, medlemsmöte Dryftade frågor om vikten av att vara förberedd inför medarbetarsamtal, TAmedel samt Arbetsmiljöverkets granskning av Vänerskolan. 10/11 Vänerskolan, medlemsmöte Inför budget 2015, dokumentet Fem argument för högre lön, uppmaning till medlemmarna att vara aktiva på arbetsplatsträffarna. Arbetsmiljöombudet i Göteborg avslutade sitt uppdrag i samband med sommarledigheten. Vi har inte lyckats få fram något nytt arbetsmiljöombud där än. Samverkan Under året har åtgärder vidtagits för att stärka samverkan i regionen. Bland annat användes TA-medel för att förlänga ordinarie RSG den 11/12. Den extra tiden användes för att gå igenom det reviderade samverkansavtalet samt att diskutera hur vi ska arbeta framöver. Avdelningens ombud Avdelningsombud Lena Bruzell Gun Nilsson Huvudarbetsmiljöombud Västra Arbetsplatsombud Vänerskolan Arbetsplatsombud Göteborg Arbetsplatsombud Jönköping Arbetsmiljöombud Göteborg (-juni 2014) Jonas Sandkvist Lena Bruzell Gun Nilsson Elisabeth Högberg Johnny Andersson 8

9 Nationella resursen/avdelning för Verksamhetsutveckling Allmänt inom VU Stort fokus har legat på uppföljning av omställningsarbetet inom avdelningen. Stort fokus har legat på förändringen inom avdelningen, från nationell resurs med skolor till avdelning för verksamhetsutveckling med ett stort antal enheter. Enheten för: kommunikation, FoU, gemensam samordning, RC - syn, döv/blind, Döv/hörsel och tal och språk. Arbetet med målbild 2018 har startat. Rekryteringar, mycket omfattande inom resurscentren och övriga enheter inom avdelningen Samverkansgrupp, ordinarie möten i stort sett varje månad. Ett antal extra möten med ledning och arbetsgrupper för att diskutera och samtala kring omställningen från nationell resurs till avdelning för verksamhetsutveckling. Flera chefsrekryteringar Flera lokala diskussioner och möten kring, lokaler, arbetsmiljö och personalfrågor. Möten vid respektive enhet 1 juli lämnades de 4 skolorna över från Nationella resursen till de regioner skolorna ligger geografiskt i. Hällsbokolan Stockholm/Sigtuna tillhör Östra regionen, Hällsboskolan Umeå tillhör norra regionen, Ekeskolan tillhör Mellersta regionen samt Åsbackaskolan som har flyttat sin verksamhet från Gnesta till Örebro tillhör nu Mellersta regionen. Det har varit många medlemsmöten kring förflyttning av skolor och avdelning, samt en del möten angående lönerevisionen. RC Tal och språk Har haft en några rekryteringar. Lokalt arbetsplatsombud saknas. Samarbete har skett med arbetsplatsombud från Hällsboskolan. RC syn, Stockholm och Örebro Har haft några möten, både i samband med lönerevisionen som rent allmänna. Mycket arbete kring rekryteringar RC Dövblind och RC döv/hörsel Flera och regelbundna kontakter kring personal och trygghetsfrågor i samband med diskussioner inför flytt till Campus. Förändring i distansarbetsavtal har diskuterats och lösning uppnåtts. Avdelningens ombud Avdelningsombud Katarina Forsberg Owe Lindquist Huvudarbetsmiljöombud VU Anders Nilsson 9

10 Arbetsplatsombud Syn Örebro Gerd Tobiasson-Jacksson Gunnel Torége Elisabet Olgemar Stockholm Campus Arbetsmiljöombud Syn Örebro Stockholm Campus Arbetsplatsombud Döv/Blind Döv/Hörsel Arbetsmiljöombud Döv/Blind Döv/Hörsel Arbetsplatsombud Tal och Språk Arbetsmiljöombud Tal och Språk Vakant Elisabeth Jessen Anita Knutsson Ritvaleena Ratilainen Åse Jansson Vakant Vakant Övriga enheter inom avdelningen för verksamhetsutveckling är under utveckling, likaså fackliga företrädare kommer vi att försöka hitta lösningar på. Norra avdelningen 30/1 Umeå Medlemsmöte i samband med RoS-dagar. Samtal om avtal, medlemsförmåner, R3:s hemsida m.m. Publikationer från Lärarförbundet fanns tillgängliga /3 Enköping Utbildning för avdelningsombud 18-20/3, Haga Slott, Enköping /3 Stockholm Arbetsmiljöutbildning. Roland Widlund, Ralph Tjernström, Lars Jägerstedt och Kerstin Ekengren deltog. 15/4 Mejl Information i utskick till medlemmar inom specialpedagogiskt stöd angående bl. a. RALS och TA-medel. 10/6 Härnösand Avdelningsombudsman och arbetsmiljöombudsman deltog i samtal med rektor om arbetsmiljön på Kristinaskolan. 4/9 Härnösand Medlemsmöte på Kristinaskolan. Då diskuterades bland annat lönekriterier hur de uppdaterade lönekriterierna kan implementeras hos oss, arbetstid, personligt arbetsschema, nytt arbetsplatsombud m.m. 10

11 15/9 Videomöte specialpedagogiskt stöd. Medlemsmöte. 30/9 och 18/11 Härnösand Fysisk skyddsrond av arbetsmiljöombudsman tillsammans med rektor och representant från fastighetsägaren Calle Ljunggren. 30/9-2/10 Stockholm Ombudsutbildning på Lärarnas Hus för alla ombud. Från norra deltog Kerstin Ekengren, Lisbeth Wikström, Lars Jägerstedt, Eva Tunemalm-Östin och Samuel Nestander, Mari Blomberg 5/10 Härnösand Världslärardagen uppmärksammades på skolan. Lärarförbundet bjöd all personal på choklad. Även inom Specialpedagogiskt stöd bjöds det på choklad på vissa kontor. 7/11 Umeå I samband med RoS-dagar utbildning/information om samverkansavtalet. Ordförande Helle Rönneke och ombudsman Pär-Arne Libeck medverkade. TA-medel användes för denna utbildningsinsats. Representation i Regional Samverkan, alla möten under året. SAM-grupp, arbetsmiljöombud och chef för specialpedagogiskt stöd. Träffas via videomöte 1 g/månad för att diskutera arbetsmiljö. Ombudsträffar på videokonferens för ombud från Norra regionen. Under vårterminen har arbetsplatsombudet på Kristinaskolan valt att avsluta sitt förtroendeuppdrag. Det innebar ett visst avbräck för medlemsaktiviteterna på Kristinaskolan. Försök har gjorts för att få ett nytt arbetsplatsombud till Kristinaskolan vid medlemsmötet men det var svårt att få någon att ta över. Vi gör ett nytt försök till våren. Samverkan Avdelningsombuden har deltagit i årets alla samverkansmöten. Samverkansutbildning Vi har under året försökt förbättra samverkansarbetet genom att via TA-medel arrangera utbildning. 11

12 Specialpedagogiskt stöd har genomfört utbildning för samtliga medarbetare i samband med Råd-och stöd dagar i Umeå. Ordförande Helle Rönneke och ombudsman Pär-Arne Libeck medverkade. På Kristinaskolan var det omöjligt att hitta datum för genomförande av samverksansutbildning detta år. Vi gör ett nytt försök nästa år. Avdelningens ombud Avdelningsombud Lisbeth Wikström Kerstin Ekengren Huvudarbetsmiljöombud Norra Arbetsplatsombud Kristinaskolan Arbetsplatsombud Hällsboskolan Arbetsmiljöombud Kristinaskolan Arbetsmiljöombud Hällsbo Arbetsmiljöombud Spec.ped.stöd Luleå Arbetsmiljöombud Gävle Arbetsplatsombud Spec.ped.stöd Luleå Arbetsplatsombud Spec.ped.stöd Skellefteå o m juni -14). Arbetsplatsombud Spec.ped.stöd Umeå o m juni -14). Arbetsplatsombud Spec.ped.stöd Härnösand Arbetsplatsombud Spec.ped.stöd Östersund Arbetsplatsombud Spec.ped.stöd Gävle Roland Widlund Vakant Eva Tunemalm-Östlin Lars Jägerstedt Samuel Nestander Ralph Tjernström Mari Blomberg Ralph Tjernström Vakant (Marianne Arvidsson t Vakant (Marianne Arvidsson t Roland Widlund Roland Widlund Kerstin Ekengren Riksavdelningens webbplats Webbplatsen uppdaterades under året kontinuerligt med aktuell information för medlemmar och ombud. Sidan om lön har bytt namn till Vi pratar lön! som ett led i avdelningens fortsatta arbete att sätta fokus på våra medlemmars lön. En större revidering av informationstexten om riksavdelningen gjordes under hösten, dessutom uppdaterades sidan om ombudens arbetsuppgifter i samband med ombudsutbildningen. Under året har hemsidan använts till att göra en enkätundersökning om medlemmarnas åsikter om hur RALS-arbetet under 2015 fungerade. 12

13 Svarsfrekvensen var god och var till stor nytta för styrelsens fortsatta arbete med arbetsgivaren i lönearbetet. Riksavdelningens hemsida finns på adressen Demokratiarenor Lärarförbundets demokratiarenor Lärarförbundet har efter kongressen 2010 sett ett behov av att utveckla nya mötesplatser, arbetsformer och arbetssätt för att stärka det demokratiska samtalet i Lärarförbundet. Vi finns med i dessa forum och gör vår röst hörd från riksavdelningen SPSM. Representantskap är beslutande i avtalsfrågor och rådgivande till förbundsstyrelsen i frågor av större principiell betydelse. Ordförandekonferens/ mittkonferens är ett tillfälle där förbundsstyrelsen möter samtliga avdelningsordförande för att diskutera främst strategiska utvecklingsfrågor minst en gång per år. Lärarförbundet SPSM representeras av: Ordinarie: Helle Rönneke Suppleant: Owe Lindquist Förhandlingsdelegation En förhandlingsdelegation för det statliga avtalsområdet har tillsatts av förbundsstyrelsen. Delegationen utgör referensgrupp till förhandlingsledningen under förhandlingsarbetet. Delegationens uppdrag sträcker sig från diskussion om förslag till avtalskrav, rådgörande inför undertecknande, uppföljning under avtalsperioden av revideringsuppdrag i avtalet och utvärdering av avtalsperioden. Representant riksavdelningen SPSM: Helle Rönneke Skolformsnämnden Specialpedagogik: Vår representant har varit Tord Söderqvist Styrelsens arbete under året Ekonomi Riksavdelningen har även under detta år prioriterat ett medlemsnära arbete. Vi anordnat kompetensutveckling av våra kunniga och engagerade arbetsplatsombud, arbetsmiljöombud och avdelningsombud. Detta har skett både via video och fysiskt. Tack vare en fortsatt god ekonomi har styrelsen kunnat stötta enskilda medlemmar vid behov samt bevilja ersättningar enligt de önskemål som kommit in från avdelningarna i samband med olika medlemsmöten och andra aktiviteter. Världslärardagen firades exempelvis på i stort sett alla våra arbetsplatser, vilket är positivt. 13

14 Både arbetsgivaren och Lärarförbundet centralt ser nyttan av att ha kunniga och aktiva ombud och har därför till stor del finansierat de fysiska ombudsutbildningarna. Budgetredovisning Under 2014 har budgeten som helhet varit i balans. Vissa omfördelningar har gjorts. Bland annat har kostnaderna ökat för att företräda medlemmar ökat samtidigt som styrelsens kostnader har sjunkit. Riksavdelningen har kunnat genomföra samtliga planerade aktiviteter, detta tack vare att arbetsgivaren och Lärarförbundet centralt har bidragit till delar av verksamheten. Riksavdelningen har inte haft några merkostnader i samband med riksdagsvalet och Lärarförbundets kongress. Vi tar med oss ett överskott in i Aktiviteter Utbildningar för styrelse och ombud Under 2014 har styrelsen fortsatt utveckla arbetet med ombudsutbildningen och ansvarar nu helt för den interna utbildningen av ombuden. Man har även börjat framtagandet av ett utbildningspaket för nyvalda ombud. Dock fortsätter samarbetet med vår ombudsman som deltog som åhörare och bisittare under ombudsutbildningen i oktober. Styrelsen diskuterar numer även med avdelningsombuden inför utbildningarna i ett led att sprida ansvaret och bredda kompetensen. Kassören har genomgått utbildning i Lärarförbundets nya bokföringssystem My Business. Följande gemensamma ombudsutbildningar har riksavdelningen arrangerat 2014: Utbildning för avdelningsombuden mars i Enköping. Bengt-Eric Falck från personalenheten utbildade ombuden i det reviderade arbetstidsavtalet. Utbildning för alla ombud via videokonferens 13 maj. Då pratade vi om hur myndighetens omorganisation kommer påverka ombudens samarbete, samverkansavtalet, rekryteringsprocessen och RALS. Vi lade också en stund på att diskutera lärares arbetsmiljö i samband med rättning av nationella prov. Utbildning för alla ombud 1-2 oktober i Lärarnas hus, Stockholm. Stabschef Patrik Granström hade bjudits in för att prata om budgetprocessen med styrelsen och avdelningsombuden. Lars-Peter Alexandersson, från personalenheten ledde en information/diskussion kring de olika delarna i vårt arbetstidsavtal. Den november genomfördes en utbildning för styrelsen i Varberg. Tomas Matsson, ombudsman på Lärarförbundet, utbildade styrelsen i förhandlingsarbete. 14

15 Styrelsens utbildningsplan ligger fortsatt fast. Den innebär att alla ombud årligen erbjudas en utbildning via videokonferens under våren och en tvådagarsutbildning med övernattning, under hösten. Från och med 2014 erbjuds alla avdelningsombud även en tvådagars utbildning i mars, som bekostas av medel avsatta centralt av myndigheten. Myndighetsgemensam samverkan, MSG Samverkansarbetet i SPSM Samverkan i den myndighetsgemensamma samverkan, MSG, har fortsatt utvecklats positivt under året. Lärarförbundet har under några år haft en ständigt adjungerad ledamot. Efter att det nya samverkansavtalet undertecknats så har OFR/S nu 3 ordinarie platser. Dessa är nu tillsatta av två från lärarförbundet samt en från ST. Vi har ett bra samtalsklimat med arbetsgivaren och vi är oftast en part som aktivt framför våra synpunkter och idéer. Detta leder till att vi påtagligt får gehör för våra synpunkter. Lärarförbundet får också ofta med sina representanter i olika arbetsgrupper som bildas i MSG, vilket gör att vi får stort inflytande som t ex. strategisk kompetensförsörjning. Det är inte alltid vi får en direkt respons men över tid ser vi att våra synpunkter spelar roll för beslut som fattas. Ytterligare en styrka är att myndighetens huvudarbetsmiljöombud, som kommer från Lärarförbundet, alltid finns med vid MSG möten. Vårt samverkansavtal är sedan tidigare implementerat i myndighetens alla regioner och avdelningar. Efter uppdateringen av avtalet har vi diskuterat att på nytt fördjupa implementeringen och trycka på region/avdelnings samverkan. Vi avvaktar dock att den omorganisation, som nu är genomförd, har satt sig. Representanter MSG: Ordinarie: Helle Rönneke Owe Lindquist Huvudarbetsmiljöombud: Jonas Sandkvist Förhandlingsarbete Lön RALS-avtalet gäller Det ligger sedan stort ansvar på respektive region/avdelning från båda parter att fullfölja de överenskommelser som gjorts. Då avtalet är treårigt har vi kontinuerlig uppföljning och följer processerna både på myndighetsnivå men också i regioner/ avdelningar. Förhandlare: Löner Helle Rönneke Owe Lindquist 15

16 Arbetstidsavtal och restidsavtal Översynen arbetstidsavtal är avslutad och reviderade avtal gäller from Under året fram till ska de implementeras för att följas fullt ut Frågan om semesteranställning för lärare liggen fortfarande på is och ser inte ut att komma på agenda under 2014 i heller. Förhandlare arbetstids-och villkorsavtal: Helle Rönneke Owe Lindquist TA-medel Under året har en arbetsgrupp av fackliga representanter från alla organisationerna tillsammans med arbetsgivaren beslutat hur dessa medel ska användas. Medlen fördelas till region och avdelningssamverkansgrupperna. De har sedan haft ansvar för att partsgemensamt komma överens om fördelningen enligt den lokala överenskommelsen. Förhandlare: TA-medel Helle Rönneke Personalansvarsnämnden På personalansvarsnämndens årliga möte i augusti behandlades Vägledning med rutiner. De ärenden som inkommit till PAN har föredragits i sedvanlig ordning. Personalrepresentant Personalansvarsnämnden Lena Bruzell Lund För styrelsen gm Helle Rönneke 16

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Förhandlingsprotokoll gällande samverkan i Sandvikens Kommun. Parter Sandvikens Kommun och de kollektivavtalsbundna parterna

Förhandlingsprotokoll gällande samverkan i Sandvikens Kommun. Parter Sandvikens Kommun och de kollektivavtalsbundna parterna Förhandlingsprotokoll gällande samverkan i Sandvikens Kommun Parter Sandvikens Kommun och de kollektivavtalsbundna parterna 1 Innehåll Parterna träffar lokalt samverkansavtal. 2 Bilagor I avtalet ingår

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken Nu med Bilda chefssektion Bra struktur på klubben Klubbstadgar i praktiken Vi har tagit fram det här häftet som ett stöd till dig som är förtroendevald i en Unionenklubb och som funderar kring hur ni

Läs mer

Välkomna! & Tack för att vi fick komma hit!

Välkomna! & Tack för att vi fick komma hit! Välkomna! & Tack för att vi fick komma hit! Pelle Skoglund, utvecklingsledare Jan Danielsson & Maude Wildow, rådgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten & fristående skolhuvudmän NU RESER VI! 2010-09-27

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Samverkan i Norrköpings kommun

Samverkan i Norrköpings kommun Samverkan i Norrköpings kommun AVTAL 2010 Innehåll Samverkansavtal i Norrköpings kommun 3 Medarbetarsamtal 3 Arbetsplatsträff 3 Samverkansråd 4 Förhandling enligt Medbestämmandelagen 4 Dokumentation 5

Läs mer

Samverkansavtal Utgångspunkter

Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal för Lidköpings kommun har sin grund i Fas 05 Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan i kommuner, landsting och regioner. För att kunna tillämpas på en förvaltning

Läs mer

Skövde. Verksamhetsberättelse

Skövde. Verksamhetsberättelse Skövde Verksamhetsberättelse 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Antalet medlemmar var vid årets början 1470 och vid årets slut 1394. Större delen av medlemmarna är anställda av Skövde kommun, varav 37 är

Läs mer

Handbok för arbetsplatsombud

Handbok för arbetsplatsombud Välkommen som arbetsplatsombud för Arbetsplatsombudets kännedom om institutionens/enhetens verksamhet och medlemmarnas villkor är en tillgång för att bättre ta tillvara medlemmarnas intressen. Ombudets

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN ORSA KOMMUN KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN 1 (6) INLEDNING Allmänt Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är genom detta samverkansavtal överens om att gemensamt sträva efter att främja den kommunala

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 Plats: Arbetsförmedlingen Karlstad Närvarande: Susanne Linde Husbom

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Dnr 2014/4 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg Halland. Protokoll nr 4. konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås

Dnr 2014/4 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg Halland. Protokoll nr 4. konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås Protokoll nr 4 konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås Ordförande Anders Wikström Af Bygg/Fackexp Vice ordförande Lotta Andersson Af Bygg, förhinder Kassör Christina Vari Af Hylte Sekreterare

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

1. Mötets öppnande Anders hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Anders hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Protokoll nr 11 Styrelsemöte 131017+18 Plats: Varberg Ordförande Anders Wikström Af Bygg Vice ordf. Lotta Andersson Af Bygg Kassör Christina Vari Af Hylte Sekreterare Kerstin Bernehag Af City Studieorganisatör

Läs mer

1 Öppnande Mattias hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte, och förklarade mötet för öppnat.

1 Öppnande Mattias hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte, och förklarade mötet för öppnat. 1(5) ST inom Försäkringskassan SEKTION 22, VÄSTERNORRLAND Styrelsemöte 2009-03-31 08.45-16.00 Plats LFC Sundsvall Ledamöter Ordförande Kristina Erbell Rose-Mari Forsman- Andersson Delvis närvarande Sekreterare

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ST inom Försäkringskassan Sektion Västra Götaland/Halland VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för ST-FK sektion 14 Västra Götaland/Halland lämnar följande verksamhetsberättelse för 2012 Verksamheten i Västra

Läs mer

FAS-avtal för Hässleholms kommun Tillämpningsföreskrifter

FAS-avtal för Hässleholms kommun Tillämpningsföreskrifter 1(5) 2011-06-15 FAS-avtal för Hässleholms kommun Tillämpningsföreskrifter Dessa tillämpningsföreskrifter har tillkommit för att förtydliga vad som framgår av FAS-avtalet. Till tillämpningsföreskrifterna

Läs mer

Samverkansavtal för Malmö högskola

Samverkansavtal för Malmö högskola Samverkansavtal för Malmö högskola Inledning Dnr Mahr 19-2012/488 Malmö högskolas samverkansavtal har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013 002 Lundaavdelningen 1(5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013 Till grund för Lundaavdelningens verksamhetsplanering finns förbundsmötets beslut och avdelningsstyrelsens tolkning av dessa. På

Läs mer

Riskbedömning med kvalitet. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda

Riskbedömning med kvalitet. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda Riskbedömning med kvalitet En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda Att förbereda förändring Dagens företag står inför ständiga förändringar eftersom omvärlden hela tiden

Läs mer

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Innehåll: - Avtal 2013 - Aktuella frågor för förhandling och samverkan - Summering av Hänt i veckan - Interna aktiviteter på gång - Mejladress till förbundet AVTAL

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I Avtal AA 800-73049-2009 STOCKHOLMS LÄN 2009-10-02. Samverkansavtal för utveckling av Polismyndigheten i Stockholms län

POLISMYNDIGHETEN I Avtal AA 800-73049-2009 STOCKHOLMS LÄN 2009-10-02. Samverkansavtal för utveckling av Polismyndigheten i Stockholms län POLISMYNDIGHETEN I Avtal AA 800-73049-2009 STOCKHOLMS LÄN 2009-10-02 Parter: Polismyndigheten i Stockholms län OFR/P OFR/S Jusek SEKO Samverkansavtal för utveckling av Polismyndigheten i Stockholms län

Läs mer

Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10

Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10 Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10 Plats: Dala-Husby Tid: 09.00-15.00 Lämnat återbud: Christer, Marita, Ann Kristin 1) Mötets öppnande Staffan hälsar alla välkomna till första

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2015

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2015 Förslag till dagordning för Årsmöte 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Frågan om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val

Läs mer

Samverkansavtal. Mellan Praktiska Sverige AB, Movant AB, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Sverige Skolledarförbund.

Samverkansavtal. Mellan Praktiska Sverige AB, Movant AB, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Sverige Skolledarförbund. Samverkansavtal Mellan Praktiska Sverige AB, Movant AB, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Sverige Skolledarförbund. SAMVERKANSAVTAL Parter: Praktiska Sverige AB och Movant AB

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08 1 Lokalt samverkansavtal för Knivsta kommun FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08 1 Parterna sluter lokalt samverkansavtal för Knivsta kommun enligt bilaga. 2 Avtalet gäller fr o m 060701 tills vidare med en

Läs mer

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun Information Så fungerar samverkan på olika nivåer Enköpings kommun Foto IBL Innehåll Inledning 5 Detta är samverkansavtalet 6 CSG central samverkansgrupp 8 FSG förvaltningens samverkansgrupp 10 SG enhetens

Läs mer

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse

Läs mer

IF Metall Cirka 440 000 medlemmars på cirka 13 500 arbetsplatser Medlemsavgift i snitt 1,7 procent

IF Metall Cirka 440 000 medlemmars på cirka 13 500 arbetsplatser Medlemsavgift i snitt 1,7 procent IF Metall Cirka 440 000 medlemmars på cirka 13 500 arbetsplatser Medlemsavgift i snitt 1,7 procent Kongress var 3e år - 300 valda ombud från avdelningarna. - Högst beslutande organ. - Beslutar om mål och

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

1 Mötets öppnande. 3 Fastställande av dagordningen. ST 2012/3 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg/Halland

1 Mötets öppnande. 3 Fastställande av dagordningen. ST 2012/3 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg/Halland Protokoll nr 3 Sektion Göteborg Halland styrelsemöte 2012-05-09 Plats: AF City Göteborg Ordförande Anders Wikström fackexp. Vice ordf. Lotta Andersson Af Bygg Kassör Oscar Vilotti fackexp Sekreterare Kerstin

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ST inom Migrationsverket Sektion Väst VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för ST inom Migrationsverket, Sektion Väst, för tiden 2014-03-01 2014-12-31. Årsmötet ägde rum den 28 februari 2014

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland Verksamhetsplan 2014 Sid 2(6) Verksamhetsplan 2014 Förslag till verksamhetsplan verksamhetsåret 2014 Verksamhetsplanen för sektion Södra Mälardalen Östergötland tar sin utgångspunkt i förbundets verksamhetsplan,

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL i Skellefteå kommun. för att öka inflytande och delaktighet

LOKALT SAMVERKANSAVTAL i Skellefteå kommun. för att öka inflytande och delaktighet VERKSAMHETSUTVECKLING 2013 LOKALT SAMVERKANSAVTAL i Skellefteå kommun för att öka inflytande och delaktighet Innehåll Inledning... 3 Bakgrunden till nuvarande samverkansavtal... 4 Samverkanssystemet...

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson.

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson. Protokoll 214/06 STYRELSEMÖTE Tid: Torsdagen den 31 oktober 09.00-11.00 Plats: Kalmar Holken och Växjö UB3018 Närvarande: Annika Aronsson Anna Asplund Persson Sandra Bergsten Birgitta Johansson, från 5

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. Avtal om samverkan och medarbetarinflytande för Lernia. Lernia Samverkansavtal Sid 1 (16)

SAMVERKANSAVTAL. Avtal om samverkan och medarbetarinflytande för Lernia. Lernia Samverkansavtal Sid 1 (16) SAMVERKANSAVTAL Avtal om samverkan och medarbetarinflytande för Lernia Lernia Samverkansavtal Sid 1 (16) Innehåll 1. Gemensamma utgångspunkter... 3 2. Samverkan... 3 3. Arbetsplatsträff... 4 4. Samverkansgrupp...

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

Verksamhetsberättelse. ST Umeåsektionen. ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen.

Verksamhetsberättelse. ST Umeåsektionen. ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen. Verksamhetsberättelse 2011 ST Umeåsektionen ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Styrelse, revisorer och parts- och arbetsgrupper. Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE

ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE Samverkan Mölndal AML MBL ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE Samverkansavtal för Mölndals stad. Avtalet gäller från 1 september 2014. 1 Förutsättningar för samverkan Mål Parterna som tecknar samverkansavtalet

Läs mer

LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068

LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068 LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Kommunstyrelsens FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068 Lokalt avtal om samverkan i Lunds Kommun 1 Mellan Lunds kommun genom kommunstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 140101-141231 Styrelsen år 2014

Verksamhetsberättelse 140101-141231 Styrelsen år 2014 Vellinge Verksamhetsberättelse 140101-141231 Styrelsen år 2014 Ordinarie ledamöter: Ordförande Vice ordförande Åsa Anvåg Jenny Sten Sekreterare Berith Lindberg Kassör Annika Lindström Biträdande kassör

Läs mer

FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01

FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01 FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01 Dagordning vid årsmötet med Fackförbundet ST avd 221, sektion 01 Onsdagen den 12 mars 2014 kl 15.30, undervisningshuset sal G 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötet

Läs mer

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten Utdrag från rapporten FAS 05 En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region Januari 2009 Carina Åberg Malin Ljungzell APeL Forskning och Utveckling Bakgrund FAS

Läs mer

Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning

Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning För att förbättra elevers resultat, öka skolans måluppfyllelse och få förbättrad produktivitet behöver varje skola skapa en bra arbetsorganisation.

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal 2010-12-28 Medarbetarsamtal och lönesamtal Här finns mallar som kan användas som underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesamtal inom Teknikförvaltningen Varför? Syftet med samtalet är att arbetsgivaren

Läs mer

Samverkansavtal Lunds kommun

Samverkansavtal Lunds kommun 1 (6) Jörgen Hultman/Jan Krantz 046-35 53 84, 046-35 59 77 jorgen.hultman@lund.se, jan.krantz@lund.se Samverkansavtal Lunds kommun Utgångspunkter och syfte Samverkansavtalet i Lunds kommun har sin avtalsmässiga

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande Verksamhetsberättelse 2012 Region Mitt Meddelande ST inom Posten Region Mitt lämnar följande verksamhetsberättelse för perioden 2012-01-01 2012-12-31. Region Uppsala Arbetsplatsombud under året. Brevterminal

Läs mer

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 7-2009 Sid. 1 (6)

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 7-2009 Sid. 1 (6) Sid. 1 (6) 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde den 2-3 september 2009 i Stockholm (EBMs lokaler) Närvarande Margaretha Hofvenstam Ordförande Veronica Yng Gisslin Vice ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Distriktsstyrelsen i Västerbotten 2014-11-04. Verksamhetsår 2014-01-01 2014-12-31

Verksamhetsberättelse 2014. Distriktsstyrelsen i Västerbotten 2014-11-04. Verksamhetsår 2014-01-01 2014-12-31 2014-11-04 Verksamhetsberättelse 2014 Distriktsstyrelsen i Västerbotten Verksamhetsår 2014-01-01 2014-12-31 Styrelsen har bestått av: Agneta Emilsson, sekreterare och webbansvarig David Salmi, ledamot

Läs mer

SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN

SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN ULRICEHAMNS KOMMUN Gäller fr o m 2011-01-01 1 1 Gemensamma utgångspunkter 2 Samverkansnivåer 3 Samverkansgruppernas uppgifter 4 Arbetsformer för samverkansgrupp 5 Arbetsmiljö

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Moderaterna i Vällingby får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2011. Organisationsnumer: 802010-3779 Årsmötet 2011 Årsmötet avhölls den 1 mars 2011

Läs mer

Årsberättelse 2014. Antal medlemmar Lokalavdelningen har under året haft 158 medlemmar samt 44 pensionärsmedlemmar.

Årsberättelse 2014. Antal medlemmar Lokalavdelningen har under året haft 158 medlemmar samt 44 pensionärsmedlemmar. Årsberättelse 2014 ORGANISATION Antal medlemmar Lokalavdelningen har under året haft 158 medlemmar samt 44 pensionärsmedlemmar. Styrelsen: Liisa Karlsson Siv Arnström Yvonne Töyrylä Ordförande. Förhandlare.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning... 3 1.1.6 Arbetsgrupper...

Läs mer

Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2014.

Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2014. Årsberättelse 2014 Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA) är ett Sacoförbund som ägnar all sin verksamhet åt Svenska Kyrkan och dess akademiker. Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND

Läs mer

Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting

Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse för planering

Läs mer

Ansökan om mottagande i förskoleklass vid (ange Birgittaskolan, Kristinaskolan, Manillaskolan, Vänerskolan eller Östervångsskolan)

Ansökan om mottagande i förskoleklass vid (ange Birgittaskolan, Kristinaskolan, Manillaskolan, Vänerskolan eller Östervångsskolan) Ansökan om mottagande i förskoleklass vid (ange Birgittaskolan, Kristinaskolan, Manillaskolan, Vänerskolan eller Östervångsskolan) 1 Personuppgifter Barnets fullständiga namn Barnets personnummer Barnets

Läs mer

TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010. Så går den till. www.tullkust.se

TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010. Så går den till. www.tullkust.se TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010 Så går den till www.tullkust.se Nu startar avtalsrörelsen 2010! Nu har arbetet med 2010 års avtalsrörelse börjat eftersom nuvarande avtalsperiod löper ut den 30 september

Läs mer

APT 1: Instruktioner Hälsa och arbetsmiljö

APT 1: Instruktioner Hälsa och arbetsmiljö ARBETSPLATSTRÄFF 1 APT 1: Instruktioner Hälsa och arbetsmiljö Följande punkter ska tas upp på APT 1, på samtliga arbetsplatser på Gå igenom årshjulet för det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet,

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan. Det här är FAS. www.ifas.se

Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan. Det här är FAS. www.ifas.se Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan Det här är FAS www.ifas.se FAS VERKTYG Dialogverktyg för delaktighet på arbetsplatsen FAS Arbetsliv är ett dialogverktyg med pedagogiska

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde på Fackförbundet ST i Stockholm den 10 11 mars 2009 Närvarande Ledamöter Margaretha Hofvenstam Elsebeth

Läs mer

Samverkansavtal. Kalmar kommun

Samverkansavtal. Kalmar kommun Samverkansavtal Kalmar kommun 2007 Samverkan är grunden för att Kalmar kommun ska vara en attraktiv, utvecklande och effektiv kommunal arbetsplats. Det handlar om delaktighet och inflytande för alla anställda

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

1997-05-16 Samverkan mellan landstinget och de fackliga organisationerna

1997-05-16 Samverkan mellan landstinget och de fackliga organisationerna Samverkan mellan landstinget och de fackliga organisationerna SAMVERKAN mellan landstinget och de fackliga organisationerna (Detta avtal ersätter samverkansavtalen 1992-02-28 och 1995-12-07) Inledning

Läs mer

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad SAMVERKAN MÖLNDAL Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad Avtalet gäller från den 1 mars 2008 Samverkan Mölndal, förnyat avtal, giltigt från och med 1 mars 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01 Lokalt kollektivavtal om samverkan 2010 Smedjebackens kommun 1. Samverkan - Utgångspunkter...1 1.1. Uppsägning av avtal...2 1.2. Syfte med samverkan...2 1.3. Mål för samverkan...3 1.4. Samverkanssystemet...3

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB 1 Parterna träffar överenskommelse

Läs mer

din guide till vår nya organisation nya livs 1

din guide till vår nya organisation nya livs 1 din guide till vår nya organisation nya livs 1 2 nya livs Nu blir det mer Livs! l i vs s k a p a r e n helt ny organisation! Det beslutade förbundets kongress som genomfördes i Umeå i början av juni. Den

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem 2015-16 Här finner du hur vi i Junsele skola och fritidshem arbetar med vår arbetsmiljö. Du har möjlighet att alltid framföra åsikter om hur du tycker att vi

Läs mer

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014/15 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras. Det ska vara enkelt

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer