LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok"

Transkript

1 LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok

2 November 2009 Copyright Notice LifeSize Communications Inc, and its licensors. All rights reserved. LifeSize Communications has made every effort to ensure that the information contained in this document is accurate and reliable, but assumes no responsibility for errors or omissions. Information in this document is subject to change without notice. Companies, names, and data used in examples herein are fictitious unless noted. This document contains copyrighted and proprietary information, which is protected by United States copyright laws and international treaty provisions. No part of the document may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission from LifeSize Communications. Trademark Acknowledgments LifeSize is the trademark of LifeSize Communications Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Patent Notice For patents covering LifeSize products, refer to Contacting Customer Support If you have questions, concerns, or need assistance, contact your LifeSize Partner. Providing Customer Feedback LifeSize Communications welcomes your comments regarding our products and services. If you have feedback about this or any LifeSize product, please send it to Contact information for LifeSize Communications is as follows: Method Address Internet Phone (877) LIFESIZE or (877) (512) Fax (512) LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok

3 Använda LifeSize Videokommunikationssystem Den här handboken förklarar hur du använder följande LifeSize-videokommunikationssystem för att ringa och hantera samtal. LifeSize Room-serien LifeSize Team-serien LifeSize Express-serien Information om hur du använder LifeSize Passport finns i LifeSize Passport Användarhandbok. Information om hur du installerar ett LifeSize-videokommunikations-system finns i installationshandboken för din LifeSize-systemmodell. Tillhörande dokumentation finns på den cd-skiva som är inkluderad i produktkartongen samt från supportsidan på Release Notes (Information vid utgivningen), teknisk information och tekniska referenspublikationer finns även på supportsidan på LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok 3

4 Systemets komponenter Lär känna komponenterna i LifeSize-videokommunikationssystem innan du börjar använda det. Kamera Lokala deltagare och objekt i ett videokonferenssamtal finns i samma rum som LifeSizevideokommunikationssystemet. Fjärrdeltagare och objekts finns på en annan plats. Kameran spelar in den lokala videon som skickas till fjärrdeltagarna i ett samtal. Det kan finnas en eller flera kameror anslutna till systemet, beroende på systemmodellen och dess funktioner. LifeSize Camera LifeSize Camera 200 LifeSize Focus 4 LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok

5 Mikrofon Ett LifeSize-system inkluderar en enhet med en eller flera mikrofoner för ljud under ett samtal. Beroende på vilken modell och vilken extra kringutrustning som inköpts, kan systemet även innefatta en eller flera av följande enheter. LifeSize Phone LifeSize MicPod LifeSize Focus Högtalartelefonen med högdefinitionsljud i LifeSize Phone är helt integrerad med LifeSizevideokommunikationssystemen och fungerar även som mikrofon för ett videosystem. LifeSize Phone har 16 mikrofoner arrangerade i en cirkel för upptagning av lokalt ljud. Du kan även använda LifeSize Phone för att ringa och lägga på samtal. LifeSize MicPod inkluderar en rundstrålande mikrofon, knapp för avstängning av ljud och statuslampor. LifeSize Focus är en kamera som har två rundstålande mikrofoner. Obs! Endast en av dessa enheter kan vara den aktiva mikrofonen under ett samtal. Om fler än en typ verkar vara anslutna till systemet visar fältet Aktiv mikrofon på sidan Systeminformation vilken enhet som fungerar som aktiv mikrofon. Information om hur du öppnar sidan Systeminformation finns i avsnittet Menyn System på sidan 11. LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok 5

6 Codec LifeSize-codec komprimerar utgående video-, ljuddata, och data, överför informationen till samtalets andra ände och dekomprimerar den inkommande informationen. Du behöver inte göra något med denna codec sedan den har installerats på rätt sätt. Bildskärm från en annan leverantör En bildskärm från en annan leverantör som kopplas till LifeSize-codec ger dig åtkomst till användargränssnittet, så att du kan titta på videobilder under ett videosamtal. En andra bildskärm kan anslutas till LifeSize-codec om systemet kan hantera fler än en bildskärm. 6 LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok

7 Fjärrkontroll LifeSize-fjärrkontrollen gör att du trådlöst kan styra alla funktioner i LifeSizevideokommunikationssystemet samt navigera i användargränssnittet, ringa och ta emot samtal och styra de kameror som är anslutna till systemet. Ett system inkluderar en av följande fjärrkontroller: Svart fjärrkontroll Silverfärgad fjärrkontroll Anvisningarna i den här handboken för användning av fjärrkontrollen använder rubrikerna Svart fjärrkontroll och Silverfärgad fjärrkontroll för att identifiera en anvisning som endast gäller just denna modell. LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok 7

8 Navigera i användargränssnittet När ditt LifeSize-system är i viloläge, visas antingen en skärmsläckare på bildskärmen eller skärmen är svart. Systemet aktiveras automatiskt vid inkommande samtal eller om du trycker på någon av knapparna på fjärrkontrollen. Obs! Administratörer kan konfigurera LifeSize-system för användning i rum med telenärvaro där en konferensadministratör styr samtal från en kontrollpanel eller där användarna använder systemet med hjälp av en kopplad telefon. Om telenärvaro är aktiverat på ditt LifeSize-system, har endast en administratör åtkomst till användargränssnittet när systemet är i viloläge. Du kan endast utföra följande uppgifter i användargränssnittet under ett samtal: Ändra funktion på de numeriska knapparna på fjärrkontrollen från Tonval till Förval. Se avsnittet Använda förvalen för kamera under ett samtal på sidan 30. Visa samtalsstatistik. Se avsnittet Visa samtalsstatistik på sidan 35. Välj videoingång med hjälp av fjärrkontrollen. Se avsnittet Byta videoingång på sidan 30. Huvudskärmen Användargränssnittet har funktioner som är tillgängliga för alla användare samt inställningar och funktioner som är begränsade till administratörer med ett lösenord. Huvudskärmen innehåller följande funktioner: Den översta delen av bildskärmen visar information om systemet, som systemets namn och videonummer. Den här informationen är dold under ett samtal. Videobilder från den aktiva kameran, som är kopplad till systemet, visas i ett litet fönster under systeminformationen. Den mittersta delen av skärmen innehåller listan ÅTERUPPRINGNING och knapparna för Röstsamtal och Videosamtal. Använd listan ÅTERUPPRINGNING för att ringa ett samtal genom att välja ett nummer från en lista över de senaste uppringda numren. Använd knapparna för Röstsamtal och Videosamtal för att ringa ett nummer manuellt. Systemets statusfält är ett vitt fält som visas omedelbart nedanför listan ÅTERUPPRINGNING. Systemets statusfält visar systemets och nätverkets status, inklusive röst- och videosamtalens nummer, tid och datum samt längden på ett pågående samtal. När systemet startar visas även status högst upp på listan ÅTERUPPRINGNING för att ange systemets aktuella tillstånd. Följande tabell identifierar de ikoner som kan visas i systemets statusfält. 8 LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok

9 Ikon Video Röst Tillstånd Anger numret för pågående videosamtal. Var och en av de orangefärgade cirklarna, som visas till höger om videoikonen, representerar ett pågående videosamtal. Anger numret för pågående röstsamtal. Var och en av de orangefärgade cirklarna, som visas till höger om videoikonen, representerar ett pågående videosamtal. Anger att undersystemet för kommunikation håller på att initieras. Om ikonen visas på nytt efter systemet har startat, har ett problem uppstått. Starta om systemet. Anger att systemet håller på att initieras. När systemet håller på att initieras är funktionerna på huvudskärmen inaktiverade och listan ÅTERUPPRINGNING är tom. Den här ikonen visas även när en ny enhet ansluts till systemet sedan systemet har startats och försvinner när enheten är klar att användas. Om ikonen fortsätter att visas sedan systemet har startat, har ett problem uppstått och systemet måste startas om. Anger att systemet inte har någon aktiv mikrofon. Kontakta din administratör. Anger att LifeSize Networker, som är anslutet till codec, håller på att initieras. De flesta elementen på huvudskärmen visas inte. Om LifeSize Networker aldrig initieras helt, visas en röd ikon tills LifeSize Networker eller systemet startas om. Kontakta din administratör. Anger att LifeSize Networker, som är anslutet till codec, har initierats och försöker ansluta till ISDN-nätverket. Om ikonen fortsätter att visas ska du kontakta din administratör. Anger att den telefon, som är ansluten till systemet, håller på startas. Anger att systemet utför konfigurationsändringar för att aktivera FIPS säkerhet. Om en administratör har aktiverat FIPS säkerhet på systemet, visas den här ikonen sedan systemet har startats om och försvinner när konfigurationsändringarna är klara. Om ikonen fortsätter att visas ska du kontakta din administratör. Ytterligare information finns i LifeSize Videokommunikationssystem Handbok för administratörer. LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok 9

10 Ikon Nätverksstatus Tillstånd Identifierar nätverkets status enligt följande: anslutet (grön indikator) pågår (gul indikator) frånkopplat (röd indikator) Överhettning av systemet Den här gula indikatorn varnar dig när systemtemperaturen överstiger den normala driftstemperaturen. Codec justerar fläkthastigheten automatiskt för att kyla av enheten. Den röda indikatorn varnar dig att systemet är överhettat och närmar sig den högsta tillåtna driftstemperaturen. Om temperaturen överstiger denna gräns startar systemet automatiskt om. Varning! Temperaturer som kräver att codec startar om kan permanent skada codec-komponenterna. Säkerställ att rummet där codec finns har lämplig ventilation och temperaturkontroll. Status för registrering av SIP-server När SIP konfigurerats som protokoll för uppringning av samtal, anger denna indikator registreringsstatus för LifeSize-systemet med SIPservern enligt följande: pågår (gul indikator) registreringen kunde inte genomföras Kontakta din administratör. (röd indikator) Status för registrering av H.323- gatekeeper Anger registreringsstatus för LifeSize-systemet med en H.323- gatekeeper enligt följande: pågår (gul indikator) registreringen kunde inte genomföras Kontakta din administratör. (röd indikator) Navigeringsfältet är ett grått fält som visas nedanför systemets statusfält. Navigeringsfältet innehåller ikoner som motsvarar knappar på fjärrkontrollen och text som beskriver knapparnas funktion. Ikonerna och texten ändras beroende på hur du använder systemet. Snabbguiden Kom igång med ditt LifeSize-videosystem visar hur man kan utföra vanliga uppgifter med fjärrkontrollen. Obs! Om du trycker på och håller ned någon knapp, förutom knappen OK på fjärrkontrollen, kan kommandot som är associerat med knappen upprepas. 10 LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok

11 Välj objekt på huvudskärmen Använd pilknapparna på fjärrkontrollen för att navigera på huvudskärmen. När du navigerar till de olika delarna på skärmen ändras ikonerna och beskrivningarna som visas i navigationsfältet för att visa vilka åtgärder som är tillgängliga för det objekt eller den skärm som du har valt. Menyn System Du får åtkomst till Menyn system från huvudskärmen genom att trycka på knappen på fjärrkontrollen. Använd Menyn system för att göra följande: Granska den valda konfigurationen och statusinformationen gällande ditt LifeSizesystem på sidorna för Systeminformation. Använd knapparna och på fjärrkontrollen för att navigera på sidorna. Gå till Inställningar för användare där du kan göra följande: - Ändra användargränssnittets utseende, inklusive språk, bild eller färg för bakgrunden, skärmsläckare och tidsutlösning för skärmsläckare, tidsutlösning för systemets viloläge samt hur länge du vill att användargränssnittet ska visas sedan ett samtal kopplas. - Välja den metod som systemet använder för att svara på samtal. Ytterligare information finns i avsnittet Svara på eller avvisa ett samtal på sidan Justera inställningar för de enheter för ljudingång och ljudutgång som är anslutna till systemet. Ytterligare information finns i avsnittet Hantera ljud på sidan Få åtkomst till diagnostiska verktyg för att justera kamerainställningar och videoingång samt starta om systemet. Ytterligare information finns i avsnittet Felsökning på sidan 44. När du väljer en inställning visas en hjälptext längst ner på skärmen som hjälper dig att välja ett alternativ för inställningen. Obs! Administratören kan kräva ett lösenord för åtkomst till dessa inställningar. Aktivera funktionen Stör ej i systemet. Ytterligare information finns i avsnittet Svara på eller avvisa ett samtal på sidan 21. LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok 11

12 Styra kamerorna Bekanta dig med hur du styr en kamera som är ansluten till systemet innan du ringer ett videosamtal. Sidan Systeminformation anger den typ av kamera som är ansluten till systemet. Om kameran av en typ som kan panoreras, lutas och zoomas kan du styra den med hjälp av fjärrkontrollen. Kontakta din administratör om du vill förhindra fjärranvändare från att styra den lokala kameran under ett samtal. Styrning av en lokal kamera Välj den lokala kameran och justera den medan systemet är i viloläge. Svart fjärrkontroll: Tryck på kameraknappen near/far (lokal/fjärr) på fjärrkontrollen. Silverfärgad fjärrkontroll: Tryck på kameraknappen near (lokal). Använd följande knappar på fjärrkontrollen för att justera kameravinkeln: Knapp på fjärrkontrollen Funktion Pilarna vänster och höger panorerar kameran. Pilarna uppåt och nedåt lutar kameran. Knapparna för zooma in och zooma ut får föremål att se ut vara närmre eller längre bort. Om du använder LifeSize Room med två kameror kan endast en kamera vara aktiv och ta videobilder, även om båda kamerorna är anslutna till systemet. Anvisningar för hur du anger den aktiva kameran finns i avsnittet Byta videoingång på sidan 30. Den inaktiva kameran visas med en kameraikon i en grå ruta på skärmarna Primär ingång och Presentationsingång. Den aktiva kameran visas i en ruta med dess videobild. Den blå lampan för den aktiva kameran lyser med starkt sken när systemet används. Den blå lampan för en inaktiv kamera lyser med nedtonat sken. Om du kopplar från den aktiva kameran blir den inaktiva kameran automatiskt den aktiva kameran. Om du återigen ansluter den bortkopplade kameran ändras dock inte valet av aktiv kamera. 12 LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok

13 Konfigurera förval för kamera Ett förval i kameran är en fördefinierad kameraposition som motsvaras av en numerisk knapp på fjärrkontrollen. Förvalen i kameran gör att du snabbt kan ändra position på den lokala kameran under ett samtal genom att trycka på en enda knapp på fjärrkontrollen i stället för att använda pil- och zoomknapparna. Fjärrdeltagare kan se videobilden utan den försening som inträffar när man använder flera knappar för att ändra kamerans position. Du kan konfigurera och använda förval på skärmarna Primär ingång och Sekundär ingång innan du ringer ett samtal och från alla videoskärmarna under ett samtal. Om du vill konfigurera och använda förvalen under ett samtal måste du först välja Förval på skärmen Samtalshanterare. Ytterligare information om hur du använder förval under ett samtal finns i avsnittet Använda förvalen för kamera under ett samtal på sidan 30. Du kan spara nio förval. När förvalen är tillgängliga för användning visas ikoner för de numeriska knapparna (0 till 9) följt av ordet Förval i navigeringsfältet i användargränssnittet. Om du konfigurerar förvalen innan du ringer samtalet kan du snabbt ändra den lokala kamerans position under ett samtal. Följ dessa anvisningar för att konfigurera ett förval för den lokala kameran innan du ringer ett samtal: 1. Välj den lokala kameran och justera dess position. Se avsnittet Styrning av en lokal kamera på sidan Tryck på och håll ned en numerisk knapp (1 till 9) på fjärrkontrollen tills du hör en ljudsignal. Kamerans aktuella position är nu knuten till denna knapp. Förval x sparat visas ovanför statusfältet, där x är den numeriska knapp som är knuten till förvalet. Om du väljer en numerisk knapp som redan har ett konfigurerat förval skrivs detta över. En administratör kan låsa befintliga förval för att förhindra att de skrivs över. Om ett befintligt förval som är knuten till en knapp är låst, visas Förval x låst på skärmen. När knappen 0 används som ett förval flyttar den alltid den valda kameran till standardpositionen och detta förval kan inte skrivas över. Om du använder LifeSize Room med två kameror och använder ett sparat förval för den andra, inaktiva kameran, ändras positionen för den andra kameran och den blir den aktiva kameran. 3. Du kan testa förvalen genom att använda pilknapparna för att flytta kameran till en annan position och trycka på den numeriska knapp som är knuten till förvalet för att flytta kameran till den förvalda positionen. Förval x visas ovanför statusfältet, där x är den knapp som är knutet till förvalet. LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok 13

14 Hantering av den lokala videons kvalitet Innan du ringer ett samtal ska du undersöka den lokala videobilden från den kamera som är kopplad till ditt LifeSize-system. Om bilden flimrar, färgerna är obalanserade eller bilden är för mörk, kan det hända att du måste justera belysningen i rummet eller kamerans inställningar. Ytterligare information finns under Justera belysningen i rummet på sidan 44 och Problem med kameran på sidan 45. Använda digital zoom Funktionen Digital zoom beskär en videobild elektroniskt, så att bilden visas på skärmen i samma förhållande som originalbilden och skalar sedan den beskurna bilden till originalbildens dimensioner. Funktionen Digital zoom är tillgänglig med LifeSize Focus och LifeSize Camera anslutna till LifeSize Express, LifeSize Express 200, LifeSize Room 200, LifeSize Room 220, LifeSize Team 200 och LifeSize Team 220. Digital zoom är endast tillgänglig med LifeSize Camera sedan kamerans längsta fokuslängd med optisk zoom har uppnåtts. Kameraförvalen kan inte användas med LifeSize Camera när funktionen för digital zoom används. Om du använder ett kameraförval under digital zoomning återställs kameran till optisk zoomning. Obs! Bildkvaliteten kan försämras vid användning av funktionen för digital zoom. Standardinställningen är att digital zoomning är inaktiverad. Endast administratörer kan aktivera den här funktionen. Använd digital zoom genom att göra så här: 1. Kontrollera att kameran är vald som primär videoingång. Funktionen Digital zoom är endast tillgänglig när kameran är vald som primär videoingång. Ytterligare information om hur du väljer en enhet som primär videoingång finns i avsnittet Byta videoingång på sidan Välj den lokala kamera, som ska styras, när systemet är i viloläge. Se avsnittet Styrning av en lokal kamera på sidan 12. Standardinställningen är att den lokala kameran är vald under ett samtal. En orange och en vit kameraikon visas i den lokala videobilden när användargränssnittet visas och den lokala kameran är vald. 3. Beroende på vilken kamera du använder, gör något av följande: - Om du använder LifeSize Focus ska du trycka på knappen zoom på fjärrkontrollen för att visa en förstoring av den lokala videobilden. - Om du använder LifeSize Camera ska du trycka på knappen zoom på fjärrkontrollen för att visa en förstoring av den lokala videobilden. Signalen anger att du har uppnått den längsta fokuslängden med kamerans funktion för optisk zoom. Tryck åter på knappen zoom för att använda funktionen för digital zoomning. 14 LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok

15 4. Använd pilknapparna på fjärrkontrollen för att panorera och luta kameran digitalt. Beroende på vilken kamera du använder fungerar panorering och lutning så här: - Om du använder LifeSize Focus kan du endast använda panorering och lutning sedan du har aktiverat funktionen för digital zoomning genom att trycka på zoomknappen. Om du avslutar den digitala zoomningen genom att använda knappen för zooma ut för att återgå till kamerans ursprungliga, fasta fokuslängd är digital panorering och lutning inte tillgängliga. - Om du använder LifeSize Camera kan du endast använda panorering och lutning sedan du har aktiverat funktionen för digital zoomning genom att trycka på zoomknappen. 5. Använd knappen för zooma ut för att visa en bild från längre bort eller för att avsluta funktionen för digital zoomning. Ringa ett samtal Du kan ringa ett video- eller röstsamtal med LifeSize-systemet på följande sätt: Välj ett sparat nummer i listan ÅTERUPPRINGNING på huvudskärmen eller från katalogen. Ring upp ett nummer manuellt med hjälp av: - knappen Videosamtal eller knappen Röstsamtal på huvudskärmen - knappen video (video) eller voice (röst) på LifeSize Phone om den är ansluten till ditt system När du ringer ett samtal med hjälp av fjärrkontrollen eller använder knappen video på LifeSize Phone kan du ringa till både telefonnummer och IP-adresser. Detta innebär att system, som finns i ett företagsnätverk, men som inte har åtkomst till en gateway, kan ringa till andra LifeSize Phone-system i nätverket med hjälp av systemets IP-adresser. Använd ett komma i ett nummer för att ange en paus på en sekund i när numret slås. Detta kan vara nödvändigt när du t.ex. ringer ett PSTN-samtal som kräver en paus sedan den första siffran har slagits för att komma ut på linjen. Du kan använda flera kommatecken för att öka pausens längd, om så krävs. Om LifeSize Networker är konfigurerad för användning med systemet och du anger # som första tecken när du ringer ett samtal, försöker systemet att först ringa samtalet som ett ISDN-nummer. LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok 15

16 När du ringer ett samtal öppnas dialogrutan Samtalsstatus och den stängs när samtalet kopplas. Ikonen röst visas i dialogrutan Samtalsstatus och i statusfältet, oberoende vilken typ av samtal (video eller röst) som du ringde. När samtalet kopplas visas den ikon som motsvarar den typ av samtal som du ringde, röst eller video visas i statusfältet och för samtalsposten i listan ÅTERUPPRINGNING. Obs! Uppringning till ditt eget LifeSize-system stöds inte och rekommenderas inte. Om systemet stöder flervägs videosamtal skapar den här åtgärden en oändlig slinga av fönster på den anslutna skärmen. Om systemet endast stöder tvåvägs videosamtal, skapar den här åtgärden en upptagetton. Upprepad uppringning av en enhet under samma samtal ger ett liknande resultat och stöds inte och rekommenderas inte. Ringa ett samtal från listan ÅTERUPPRINGNING Listan ÅTERUPPRINGNING på huvudskärmen lagrar upp till 15 nyligen uppringda nummer. En rullningslist visas när det finns fler än fem poster att välja bland. Den äldsta posten i listan tas automatiskt bort när systemet tar emot ett samtal sedan det maximala antalet poster har uppnåtts. Det sist uppringda samtalet visas alltid högst upp i listan. Posten innehåller namnet på den uppringda parten och en ikon som anger om det gällde ett röst- eller video- samtal. Postens nummer (och bandbredd om posten är ett videonummer) visas under listan när posten är markerad. Om systemet tar emot ett samtal, men inte svarar på det, visas samtalet i listan ÅTERUPPRINGNING som ett samtal som missats. Symbolen visas bredvid namnet i posten. Datum och tidpunkt för det missade samtalet visas under listan ÅTERUPPRINGNING när posten markeras. Om du vill ringa ett samtal från listan ÅTERUPPRINGNING ska du använda pilknapparna på fjärrkontrollen för att välja en post och trycka på knappen OK. Du kan ändra bandbredden på ett videosamtal på listan ÅTERUPPRINGNING innan du ringer samtalet genom att välja Videosamtal på huvudskärmen, trycka på knappen OK två gånger och använda höger pilknapp för att välja bandbreddslistan. Ändra bandbredden till något annat än Auto. Obs! Om du väljer Auto från alternativet Videosamtal innan du ringer ett samtal ändras inte valet av bandbredd för en post i listan ÅTERUPPRINGNING som inte har Auto som senast uppringda bandbredd. Du kan justera högsta antalet poster som visas i listan ÅTERUPPRINGNING genom att justera inställningen Högsta antalet poster för återuppringning i Inställningar för användare : Samtal. 16 LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok

17 Obs! Alternativet Inga för det Högsta antalet poster för återuppringning avlägsnar befintliga poster från listan ÅTERUPPRINGNING och förhindrar att nya poster läggs in på listan. Du kan även lägga till poster från listan ÅTERUPPRINGNING till den lokala katalogen och ta bort poster manuellt eller låsa dem, så att de inte kan tas bort automatiskt när högsta antalet poster har uppnåtts. Ytterligare information finns i avsnittet Hantera listan ÅTERUPPRINGNING på sidan 39. Ringa ett samtal från katalogen Katalogen innehåller en lista över namn och nummer som du kan ringa upp. Katalogen har tre underkataloger: en lokal katalog, en företagskatalog och en möteskatalog. En post i den lokala katalogen eller företagskatalogen innehåller uppringningsinformation för en enda enhet. En post i möteskatalogen innehåller uppringningsinformation för två eller flera enheter. När du ringer ett samtal med hjälp av en post i möteskatalogen ringer systemet upp alla enheterna i posten. Posterna i den lokala katalogen och i möteskatalogen lagras i systemet och du kan modifiera dem. Företagskatalogen är skrivskyddad och hanteras av administratören. Ring ett samtal från katalogen så här: 1. Tryck på knappen på fjärrkontrollen från huvudskärmen för att öppna katalogen. 2. Använd pilknapparna för att välja en av katalogerna Lokal, Företag eller Möten och tryck på OK. 3. Använd pilknapparna på fjärrkontrollen för att välja den post du vill ringa upp. Du kan bläddra i katalogen genom att använda antingen den alfanumeriska eller den hierarkiska metoden. När du använder den alfanumeriska metoden visas posterna i bokstavsordning och du kan välja en bokstavsgrupp i kolumnen Bläddra för att snabbt hitta en post. Hierarkier är fördefinierade, organiserade enheter som liknar mappar eller kataloger i ett datorsystem. Du kan lägga in en post i en hierarki när du skapar posten eller när som helst genom att redigera fältet Hierarki medan du redigerar posten. Ytterligare information om hur du skapar hierarkier finns i avsnittet Hantera katalogen på sidan 41. Använd den hierarkiska metoden för att välja en hierarki i kolumnen Bläddra och på så sätt hitta en post. Du kan flytta ner en nivå i kolumnen Bläddra genom att trycka på OK. Flytta upp en nivå genom att trycka på knappen. Du kan också använda knapparna och på fjärrkontrollen för att flytta upp eller ner på en sida med poster när en post är vald. LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok 17

18 4. Tryck på OK på fjärrkontrollen för att ringa samtalet. Obs! Om en post i den lokala katalogen eller i företagskatalogen har fler än ett nummer, visas symbolen i kolumnen NUMMER. Tryck på OK för att välja det nummer du vill ringa i den meny som öppnas. Tryck på OK för att ringa samtalet. Du kan även lägga till, ta bort eller redigera poster i katalogen. Ytterligare information finns i avsnittet Hantera katalogen på sidan 41. Ringa upp ett nummer manuellt från huvudskärmen Använd alternativen Videosamtal och Röstsamtal på huvudskärmen för att ringa ett videoeller röstnummer manuellt med hjälp av fjärrkontrollen. Ringa upp ett videonummer manuellt Ring upp ett videonummer manuellt från huvudskärmen så här: 1. Använd pilknapparna på fjärrkontrollen för att välja Videosamtal och tryck på OK. 2. Ange det nummer du vill ringa upp. Det senast manuellt inskrivna numret visas som standard. Redigera numret genom att använda dessa knappar: - Knappen ändrar metoden för hur du matar in texten (visas längst ner på skärmen). Obs! Alternativet 0x1a gör att du kan ange en IPv6-adress när ditt LifeSizesystem är anslutet till ett IPv6-nätverk. Om funktionen för IPv6-adresser är aktiverad på ditt LifeSize-system, visas IPv6-adressen för systemet på sidan Systeminformation i Menyn system. Om du anger en IPv6-adress, måste det system du ringer upp kunna använda IPv6-adressering för att samtalet ska kopplas. - Knappen fungerar som backsteg. - Knappen visar tangentbordet som används för att ange alfanumeriska tecken. Använd pilknapparna för att navigera till det tecken du vill mata in och tryck på OK. Tryck på OK för att avsluta inmatningen. 3. Valfritt: Navigera till listan som visas bredvid rutan med nummerposter och välj ett värde för högsta bandbredd för samtalet. Tryck på OK för att få åtkomst till listan, använd pilknapparna för att välja ett värde och tryck på OK igen för att spara ditt val. 4. Tryck på knappen call (samtal) för att ringa upp numret. 18 LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok

19 Ringa upp ett röstnummer manuellt Ring upp ett röstnummer manuellt från huvudskärmen så här: 1. Använd pilknapparna på fjärrkontrollen för att välja Röstsamtal och tryck på OK. 2. Ange det nummer du vill ringa upp. Det senast manuellt inskrivna numret visas i fältet som standard. Redigera numret genom att använda dessa knappar: - Knappen ändrar metoden för hur du matar in texten (visas längst ner på skärmen). - Knappen fungerar som backsteg. - Knappen visar tangentbordet som används för att ange alfanumeriska tecken. Använd pilknapparna för att navigera till det tecken du vill mata in och tryck på OK. Använd ett komma i ett nummer för att ange en paus på en sekund i när numret slås. Detta kan vara nödvändigt när du t.ex. ringer ett PSTN-samtal som kräver en paus sedan den första siffran har slagits för att komma ut på linjen. 3. Tryck på call (samtal) för att ringa ett samtal. Ringa upp ett videonummer manuellt med LifeSize Phone När LifeSize Phone är ansluten till ditt LifeSize-videokommunikationssystem kan du ringa upp ett röst- eller videosamtal manuellt med hjälp av knapparna på telefonens knappsats. Ring ett samtal genom att trycka på knappen röst eller video och ange numret med de numeriska knapparna. När du ringer ett samtal med hjälp av knappen röst på en LifeSize Phone och uppringning av röstsamtal är inställt på tonval (eller puls på LifeSize Room och LifeSize Team MP) kan du endast ringa till telefonnummer som använder PSTN-koppling. När uppringning av röstsamtal är inställt på VoIP kan du ringa upp IP-adresser och telefonnummer. LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok 19

20 Inkludera flera platser i samtal Om ditt system står som värd för ett konferenssamtal (alla deltagarna är kopplade till ditt system) kan du när som helst lägga till deltagare till ett befintligt samtal, upp till det högsta antalet som tillåts av systemet. Du kan lägga till en andra deltagare medan det första samtalet håller på att kopplas. Du behöver inte vänta tills det första samtalet har kopplats. Om du försöker lägga till en deltagare sedan gränsen i systemet har uppnåtts, visas meddelandet Högsta antalet samtal uppnått i fönstret Samtalsstatus. Lägg till deltagare i ett befintligt samtal så här: 1. Svart fjärrkontroll: Tryck på knappen för att återvända till huvudskärmen och lägga till en ny deltagare. Silverfärgad fjärrkontroll: Tryck på knappen för att återvända till huvudskärmen och lägga till en ny deltagare. 2. Gör något av följande: - Välj ett nummer i listan ÅTERUPPRINGNING och tryck på OK. En orangefärgad lampa visas i listan ÅTERUPPRINGNING till vänster om de röst- eller videonummer som deltar i det aktuella samtalet. - Välj ett nummer i katalogen. Se avsnittet Ringa ett samtal från katalogen på sidan Ring upp ett nummer manuellt genom att använda alternativet Röstsamtal eller Videosamtal. Se avsnittet Ringa upp ett nummer manuellt från huvudskärmen på sidan Tryck på knappen lägg till på telefonens knappsats och ange det nya numret. Tryck på knappen röst eller knappen video på telefonens knappsats, beroende på vilken typ av samtal som du ringer. Obs! Om ett samtal kopplas med PSTN måste du använda fjärrkontrollen för att lägga till deltagare i samtalet. 20 LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok

LifeSize Focus Installationshandbok

LifeSize Focus Installationshandbok LifeSize Focus Installationshandbok August 2009 Copyright Notice 2008-2009 LifeSize Communications Inc, and its licensors. All rights reserved. LifeSize Communications has made every effort to ensure that

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Svenska........................ 73 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Innehåll 1 2 3 4 5 1. Huvudenhet med kamera och högtalartelefon

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.02 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från: Innehållsförteckning

Läs mer

LifeSize Bridge 2200 Installationshandbok

LifeSize Bridge 2200 Installationshandbok LifeSize Bridge 2200 Installationshandbok April 2011 LifeSize Bridge 2200 Installationshandbok 2 LifeSize Bridge 2200 Komponenter LifeSize Bridge 2200 är ett 2U-system (8,89 cm, 3,5 tum) som kan monteras

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

Avaya 1010/1020 Användarhandbok

Avaya 1010/1020 Användarhandbok Avaya 1010/1020 Användarhandbok Issue 1 June 2010 2010 Avaya Inc. All Rights Reserved. Notices While reasonable efforts have been made to ensure that the information in this document is complete and accurate

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Office Quick 7.5 Handbok 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Använda Quick... 4 2.1 Starta programmet... 4 2.2 Logga in... 4 2.3 Ändra lösenord... 5 2.4

Läs mer

MANUAL CELLIP SOFTPHONE

MANUAL CELLIP SOFTPHONE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Funktioner... 2 1. Starta Cellip Softphone... 2 2. Logga in... 2 3. Ringa med Cellip Softphone... 2 4. Dolt nummer... 3 5. Svara i Cellip Softphone... 3 6.

Läs mer

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME 1 Installation av insticksprogrammet Cisco Telefonstyrning och Presence 2 Konfigurera insticksprogrammet

Läs mer

Acano cospace Solution

Acano cospace Solution Acano cospace Solution Acano Klienten Snabbstarts Guide Acano 1.0 October 2013 Innehåll Contents 1 Introduktion 3 2 Hålla en ad-hoc audio and video möte 4 3 Skapa ett cospace 5 4 Ansluta till ett cospace

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Bruksanvisning Innehåll Tack!...3 Produktöversikt...3 ÖVERSIKT...4 Installation och inställningar...4 Daglig användning...5 Kontakta support...6 2 Tack! Tack för att du valde att köpa Jabra

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Lifesize Video Table of Contents

Lifesize Video Table of Contents Table of Contents Nu sätter vi igång Vem ska jag ringa? Skapa ett möte Skicka en inbjudan Ring till någon Då träffas vi Nu chattar vi Dela data i ett samtal Hur man ringer Avancerade ämnen Konfigurera

Läs mer

Snabbguide Konftel 300W

Snabbguide Konftel 300W Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300W SVENSKA Beskrivning Konftel 300W är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till DECT-system, mobiltelefon eller dator. Den

Läs mer

Koppla Ethernet-kabeln mellan den rödmärkta porten på din VT8882 din router eller ADSL modem. Anslut strömsladden till VT8882ans strömuttag

Koppla Ethernet-kabeln mellan den rödmärkta porten på din VT8882 din router eller ADSL modem. Anslut strömsladden till VT8882ans strömuttag Snabbguide VT8882 Installera VT8882 och koppla den till ditt nätverk. Koppla Ethernet-kabeln mellan den rödmärkta porten på din VT8882 och din router eller ADSL modem. Anslut strömsladden till VT8882ans

Läs mer

tc Android surfplatta Snabbguide

tc Android surfplatta Snabbguide Installera din mymmx: 1. Starta Google Play Butik. 2. Sök efter mymmx. 3. Välj applikationen mymmx. 4. Tryck på Installera. 5. Tryck på Godkänn och hämta, applikationen installeras. 6. Tryck Öppna för

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Softphone. Funktioner

Softphone. Funktioner Softphone Funktioner Starta Cellip softphone Beroende på vilka val av genvägar du gjorde vid installationen kan du starta din Cellip Softphone på olika sätt. Du kan alltid välja den i Startmenyn, under

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Lathund för Svenskt Näringsliv

Lathund för Svenskt Näringsliv Lathund för Svenskt Näringsliv Lync 2013 för iphone Innehållsförteckning Lync 2013 i iphone... 3 Installera appen... 3 Lyncs huvud-vy... 5 Mer-knappen... 5 Status... 6 Snabbmeddelanden... 7 Skicka snabbmeddelande...

Läs mer

Max Walter SKYPE FÖR MAC OS X

Max Walter SKYPE FÖR MAC OS X Max Walter SKYPE FÖR MAC OS X Del KOM IGÅNG MED SKYPE 6. Ring till andra på Internet... 6 7. Telefonkonferenser... 8. Chatta... 9. Filer... 9 0. Videosamtal.... Personifiera Skype... 6. Ändra användarstatus...

Läs mer

Komma i kontakt med hjälp av snabbmeddelanden

Komma i kontakt med hjälp av snabbmeddelanden SNABBSTARTSGUIDE LYNC 2010 Bygga upp kontaktlistan Lägg till personer i listan Kontakter om du kommer att kontakta dem ofta eller om du bara vill hålla ordning på dem. 1. I huvudfönstret i Lync anger du

Läs mer

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Bruksanvisning www.jabra.com Innehåll VÄLKOMMEN!...3 Produktöversikt...3 Installation...4 anslutning...4 INSTÄLLNINGAR...4 samtalsfunktioner...4 Kontakta support...6 2 VÄLKOMMEN! Grattis

Läs mer

Snabbguide Konftel 300IP

Snabbguide Konftel 300IP Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300IP SVENSKA Beskrivning Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip hittar du en handbok, med utförligare beskrivning

Läs mer

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business Logitech Webcam C930e Setup Guide Logitech for Business Logitech Webcam C930e Contents Svenska................ 38 www.logitech.com/support...........................83 2 Logitech for Business Logitech

Läs mer

Calisto P240-M. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240-M. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK TM Calisto P240-M USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För ios

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För ios ANVÄNDARGUIDE Tredje generationen För ios ANVÄNDARGUIDE FÖR FLIR ONE Med FLIR ONE kan du se världen på ett helt nytt sätt, med en unik blandning av värmebilder och synliga bilder. Den här användarguiden

Läs mer

JVC CAM Control (för Windows) Användarguide

JVC CAM Control (för Windows) Användarguide JVC CAM Control (för Windows) Användarguide Svenska Detta är en instruktionsmanual för mjukvaran (för Windows) för Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 skapad av JVC KENWOOD Corporation. Operatörssystemet

Läs mer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator för BlackBerry Smartphones BRUKSANVISNING Juni 2009 8AL 90819 SWAA ed01 Alcatel-Lucent Med ensamrätt Alcatel-Lucent 2009 Alcatel-Lucent

Läs mer

LifeSize Videokommunikationssystem Handbok för administratörer

LifeSize Videokommunikationssystem Handbok för administratörer LifeSize Videokommunikationssystem Handbok för administratörer November 2009 Copyright Notice 2005-2009 LifeSize Communications Inc, and its licensors. All rights reserved. LifeSize Communications has

Läs mer

Snabbguide Konftel 300M

Snabbguide Konftel 300M Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300M SVENSKA Beskrivning Konftel 300M är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till mobilnät (GSM/3G) eller dator (USB). På www.konftel.com/300m

Läs mer

Kom igång med Skype (PC)

Kom igång med Skype (PC) Kom igång med Skype (PC) 1. För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer du till sidan där du kan ladda ner Skype

Läs mer

RealPresence Desktop 3.1

RealPresence Desktop 3.1 RealPresence Desktop 3.1 Arbetsplats: Länsteknik Sunderby Sjukhus Sida 2 (11) RealPresence Desktop Vi uppgraderar nu den befintliga klienten för videokonferens från CMA-Desktop till RealPresence-Desktop.

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Manual. EZ-Visit. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software

Manual. EZ-Visit. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software Manual Artologik EZ-Visit Plug-in till EZbooking version 3.2 Manual Artologik EZbooking och EZ-Visit Till EZbooking, ditt webbaserade system för rums- och objektsbokning, kan du även ansluta olika typer

Läs mer

Advoco NetPBX Advoco Mi

Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco Mi är en mobilapplikation som, installerad på en mobiltelefon med Windows eller Androids mobiloperativsystem, gör att du kan hantera samtal i Advoco NetPBX företagsväxel

Läs mer

Kom igång med Skype (Mac)

Kom igång med Skype (Mac) Kom igång med Skype (Mac) Skapa konto och installera Skype 1. a) För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

CMA Desktop PC baserad Video och Chat

CMA Desktop PC baserad Video och Chat CMA Desktop PC baserad Video och Chat En pilot i miljöns tecken NLL Länsteknik Arbetsplats: Länsteknik Sunderby Sjukhus Sida 2 (8) Start och inloggning av CMA Desktop CMA Desktop startas automatiskt när

Läs mer

tc ios iphone Snabbguide

tc ios iphone Snabbguide Installera din mymmx: 1. Starta App Store. 2. Sök efter mymmx. 3. Välj applikationen mymmx. 4. Tryck på Gratis och därefter Installera, applikationen installeras. 5. Tryck Öppna för att starta applikationen.

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA BRUKSANVISNING Välkommen... 3 Bluetooth-anslutning... 4 Produktöversikt... 5 Innehåll... 6 Passform... 7 Laddning... 8 Reglage... 10 På/Av... 10 Musik och samtal... 11 Ihopparning av enheter... 12 Appen

Läs mer

Bruksanvisning. Personlig användning av Sonera Visuell Kommunikation med dator, smart enhet och webbläsare

Bruksanvisning. Personlig användning av Sonera Visuell Kommunikation med dator, smart enhet och webbläsare Bruksanvisning Personlig användning av Sonera Visuell Kommunikation med dator, smart enhet och webbläsare Soneras tjänst för visuell kommunikation kan användas på olika sätt med olika enheter. Denna anvisning

Läs mer

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Svenska 81 www.logitech.com/support/type-s

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

CMA Desktop PC baserad Video och Chat

CMA Desktop PC baserad Video och Chat CMA Desktop PC baserad Video och Chat NLL Länsteknik Arbetsplats: Länsteknik Sunderby Sjukhus Sida 2 (9) Start och inloggning av CMA Desktop CMA Desktop startas via startmenyn. Inloggningen sker automatiskt

Läs mer

Videokonferenssystem Deltagarmanual. GoToMeeting

Videokonferenssystem Deltagarmanual. GoToMeeting Videokonferenssystem Deltagarmanual GoToMeeting För att kunna delta på lektioner online behöver du en dator med kamera bredbandsuppkoppling med minst 0,5 Mbit/s i båda riktningarna, gärna 2.0 Mbit/s. Ett

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Guide för ConnectLine App för iphone. App version 1.0.2

Guide för ConnectLine App för iphone. App version 1.0.2 Guide för ConnectLine App för iphone App version 1.0.2 Inledning Detta är en guide för ConnectLine App för iphone, som beskriver följande. Hur du kopplar ihop Streamer med en iphone. Hur du laddar ner

Läs mer

Skype för Samsung TV. Komma igång med Skype 2. Logga in med ett befintligt konto 3. Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4

Skype för Samsung TV. Komma igång med Skype 2. Logga in med ett befintligt konto 3. Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4 Komma igång med Skype Logga in med ett befintligt konto 3 Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4 Ansiktsidentifiering 5 Skype för Samsung TV Skapa nytt konto 6 Bildskärm 7 Lägga till kontakt 8

Läs mer

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net Android-app Användarmanual 1.0 www.bildtelefoni.net Copyright 2013 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med Android-appen kan alla som använder en smarttelefon eller surfplatta med Android få enkel

Läs mer

Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide

Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide Innehåll Inledning... 2 Installera Microcat Authorisation Server (MAS)... 3 Konfigurera MAS... 4 Licensalternativ... 4 Internetval... 5 Licenshanteraren...

Läs mer

Videokonferenssystem Deltagarmanual. GoToMeeting

Videokonferenssystem Deltagarmanual. GoToMeeting Videokonferenssystem Deltagarmanual GoToMeeting För att kunna delta på lektioner online behöver du en dator en dator med kamera bredbandsuppkoppling med minst 0,5 Mbit/s i båda riktningarna, gärna 2.0

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

Mirasys VMS 7.3. Workstation användarvägledning

Mirasys VMS 7.3. Workstation användarvägledning Mirasys VMS 7.3 Workstation användarvägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Innan du börjar... 3 Logga in... 4 Användargränssnitt... 8 Navigeraren... 11 Kameror... 19 Audio... 35 Videoutgångar...

Läs mer

JABRA CLASSIC BRUKS ANVISNING. jabra.com/classic

JABRA CLASSIC BRUKS ANVISNING. jabra.com/classic BRUKS ANVISNING jabra.com/classic INNEHÅLL 1. VÄLKOMMEN... 3 2. HEADSET ÖVERSIKT... 4 3. HUR DU BÄR DET... 5 3.1 BYTA EARGELS 3.2 FÄSTA ÖRONKROKEN 4. HUR DU LADDAR BATTERIET... 7 5. HUR DU ANSLUTER DET...

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Manual. EZ-Equip. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software

Manual. EZ-Equip. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software Artologik EZ-Equip Plug-in till EZbooking version 3.2 Artologik EZbooking och EZ-Equip Till EZbooking, ditt webbaserade system för bokningar av lokaler och objekt, kan du även ansluta olika typer av plugins.

Läs mer

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd.

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Mirasys 5.10 Användarguide: Live Sök Export November 2010 TTC_TI_Mirasys_Anvandarguide/EW Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Sida 1 Innehållsförteckning Inloggning...

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För Android och ios

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För Android och ios ANVÄNDARGUIDE Tredje generationen För Android och ios ANVÄNDARGUIDE FÖR FLIR ONE PRO Med FLIR ONE Pro kan du se världen på ett helt nytt sätt, med en unik blandning av värmebilder och visuella bilder.

Läs mer

BeoCom 2. Handledning

BeoCom 2. Handledning BeoCom 2 Handledning Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam

Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam Paletten Pennan Kalibrera tavlan Öppna Powerpoint direkt via paletten Öppna Scrapbooken (lektionsplaneraren) Pilen bredvid tangentbordsknappen visar att det finns fler

Läs mer

Snabbguide och funktioner

Snabbguide och funktioner Snabbguide och funktioner Huvudknapp PÅ/AV-knapp tryck på den i två sekunder Röstuppringning tryck på knappen i två sekunder Återuppringning av senaste numret tryck lätt två gånger Svara eller avsluta

Läs mer

Dollar Street Beta Version 1.0 Manual

Dollar Street Beta Version 1.0 Manual Dollar Street Beta Version 1.0 Manual Dollar Street på Internet: 1. Gapminder AB Dollar Street hittar du på www.gapminder.com som en Gapminder produkt. Alla Gapminder produkter handlar om internationella

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

KALLA TILL DISTANSMÖTE VIA MICROSOFT LYNC, KLIENT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

KALLA TILL DISTANSMÖTE VIA MICROSOFT LYNC, KLIENT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING KALLA TILL DISTANSMÖTE VIA MICROSOFT LYNC, KLIENT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid. Distansmöte via video 3 Inför mötet Inför mötet, inloggning på dator 4 5 Inställningar i Microsoft Lync

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

GUIDE FÖR ATT ARBETA SMARTARE I LYNC 2010

GUIDE FÖR ATT ARBETA SMARTARE I LYNC 2010 GUIDE FÖR ATT ARBETA SMARTARE I LYNC 2010 Låta andra få veta vad du gör I Microsoft Lync 2010 anges din närvaro automatiskt utifrån dina aktiviteter eller kalendern i Microsoft Outlook, men du kan ange

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios Dialect Unified Användarmanual mobilapplikation ios Med Dialect Unified Mobilapplikation når du växelns centrala funktioner direkt i din mobiltelefon. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper

Läs mer

Lathund för Lyncanvändare

Lathund för Lyncanvändare Lathund för Lyncanvändare Sida 1 Innehållsförteckning Ytterligare hjälp?... 3 Support... 3 Microsoft Lync 2010... 4 Starta Microsoft Lync:... 4 Knappöversikt... 5 Konfigurera ljud och video... 5 Ljudenhet...

Läs mer

Användarmanual Operator Console

Användarmanual Operator Console Användarmanual Operator Console Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

Lync 2013 - konferenssystem

Lync 2013 - konferenssystem Lync 2013 - konferenssystem En del av Microsoft Office 2013 Handledning Februari 2014 - Christina Bodén 1 Innehåll Första start Snabb-Lync startfönstret Inställningar Lägg till profilbild Starta ett samtal

Läs mer

JABRA mini BRUKS ANVISNING. jabra.com/mini

JABRA mini BRUKS ANVISNING. jabra.com/mini JABRA mini BRUKS ANVISNING jabra.com/mini 2013 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective

Läs mer

DELTA I VIDEOMÖTE FÖR DEJ SOM HAR SKYPE FÖR FÖRETAG INSTALLERAD SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

DELTA I VIDEOMÖTE FÖR DEJ SOM HAR SKYPE FÖR FÖRETAG INSTALLERAD SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING DELTA I VIDEOMÖTE FÖR DEJ SOM HAR SKYPE FÖR FÖRETAG INSTALLERAD SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid Distansmöte via video 3 Inför mötet 4 Inställningar i Skype, ljud 5 Inställningar videokamera

Läs mer

LifeSize Express 200 TM Installationshandbok

LifeSize Express 200 TM Installationshandbok LifeSize Express 200 TM Installationshandbok November 2009 Copyright Notice 2005-2009 LifeSize Communications Inc, and its licensors. All rights reserved. LifeSize Communications has made every effort

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag för

Läs mer

ios-appen www.bildtelefoni.net Användarmanual 1.0 Copyright 2013 bildtelefoni.net

ios-appen www.bildtelefoni.net Användarmanual 1.0 Copyright 2013 bildtelefoni.net ios-appen Användarmanual 1.0 www.bildtelefoni.net Copyright 2013 bildtelefoni.net 1 Fokus på tillgänglighet Med ios-appen kan alla som använder en iphone eller ipad med ios operativsystem få enkel tillgång

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Komma igång med Grid Player

Komma igång med Grid Player Komma igång med Grid Player Grid Player for ios version 1.3 Sensory Software International Ltd 2011 1 Om Grid Player Grid Player är en Alternativ kommunikations App (AKK) för personer som inte kan tala

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer

Inmatningsprogrammet EventManager

Inmatningsprogrammet EventManager Inmatningsprogrammet EventManager Inställningar När programmet startas öppnas nedanstående startfönster. Klicka överst i någon av de sk radioknapparna, Track, Long/Triple Jump, High Jump /Pole Vault eller

Läs mer

Aastra 6737i fast IP-telefon

Aastra 6737i fast IP-telefon Växel Aastra 677i fast IP-telefon i Växel. Aastra 677i fast IP-telefon i Växel. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du

Läs mer

Användarmanual Telefonist

Användarmanual Telefonist Tele2 Växel Användarmanual Telefonist T2F_503_18-01 Innehållsförteckning 1 Kom igång... 3 1.1 Installera programmet... 4 1.2 Egna inställningar... 4 1.3 Inloggning... 4 1.4 Utloggning... 4 1.5 Serverinställningar...

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Vad är Google Hangouts?

Vad är Google Hangouts? Vad är Google Hangouts? Google Hangouts är en del av Googles utbud och gör det möjligt att ha video, röst, chattsamtal på samma sätt som med Skype. Fördelen med Google Hangouts är att man inte behöver

Läs mer

Välkommen. Mustek Systems, Inc.

Välkommen. Mustek Systems, Inc. Välkommen Mustek Systems, Inc. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Företag, namn och information som används i exempel är fingerade om inte något annat framgår. Ingen

Läs mer