LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok"

Transkript

1 LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok

2 November 2009 Copyright Notice LifeSize Communications Inc, and its licensors. All rights reserved. LifeSize Communications has made every effort to ensure that the information contained in this document is accurate and reliable, but assumes no responsibility for errors or omissions. Information in this document is subject to change without notice. Companies, names, and data used in examples herein are fictitious unless noted. This document contains copyrighted and proprietary information, which is protected by United States copyright laws and international treaty provisions. No part of the document may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission from LifeSize Communications. Trademark Acknowledgments LifeSize is the trademark of LifeSize Communications Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Patent Notice For patents covering LifeSize products, refer to Contacting Customer Support If you have questions, concerns, or need assistance, contact your LifeSize Partner. Providing Customer Feedback LifeSize Communications welcomes your comments regarding our products and services. If you have feedback about this or any LifeSize product, please send it to Contact information for LifeSize Communications is as follows: Method Address Internet Phone (877) LIFESIZE or (877) (512) Fax (512) LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok

3 Använda LifeSize Videokommunikationssystem Den här handboken förklarar hur du använder följande LifeSize-videokommunikationssystem för att ringa och hantera samtal. LifeSize Room-serien LifeSize Team-serien LifeSize Express-serien Information om hur du använder LifeSize Passport finns i LifeSize Passport Användarhandbok. Information om hur du installerar ett LifeSize-videokommunikations-system finns i installationshandboken för din LifeSize-systemmodell. Tillhörande dokumentation finns på den cd-skiva som är inkluderad i produktkartongen samt från supportsidan på Release Notes (Information vid utgivningen), teknisk information och tekniska referenspublikationer finns även på supportsidan på LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok 3

4 Systemets komponenter Lär känna komponenterna i LifeSize-videokommunikationssystem innan du börjar använda det. Kamera Lokala deltagare och objekt i ett videokonferenssamtal finns i samma rum som LifeSizevideokommunikationssystemet. Fjärrdeltagare och objekts finns på en annan plats. Kameran spelar in den lokala videon som skickas till fjärrdeltagarna i ett samtal. Det kan finnas en eller flera kameror anslutna till systemet, beroende på systemmodellen och dess funktioner. LifeSize Camera LifeSize Camera 200 LifeSize Focus 4 LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok

5 Mikrofon Ett LifeSize-system inkluderar en enhet med en eller flera mikrofoner för ljud under ett samtal. Beroende på vilken modell och vilken extra kringutrustning som inköpts, kan systemet även innefatta en eller flera av följande enheter. LifeSize Phone LifeSize MicPod LifeSize Focus Högtalartelefonen med högdefinitionsljud i LifeSize Phone är helt integrerad med LifeSizevideokommunikationssystemen och fungerar även som mikrofon för ett videosystem. LifeSize Phone har 16 mikrofoner arrangerade i en cirkel för upptagning av lokalt ljud. Du kan även använda LifeSize Phone för att ringa och lägga på samtal. LifeSize MicPod inkluderar en rundstrålande mikrofon, knapp för avstängning av ljud och statuslampor. LifeSize Focus är en kamera som har två rundstålande mikrofoner. Obs! Endast en av dessa enheter kan vara den aktiva mikrofonen under ett samtal. Om fler än en typ verkar vara anslutna till systemet visar fältet Aktiv mikrofon på sidan Systeminformation vilken enhet som fungerar som aktiv mikrofon. Information om hur du öppnar sidan Systeminformation finns i avsnittet Menyn System på sidan 11. LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok 5

6 Codec LifeSize-codec komprimerar utgående video-, ljuddata, och data, överför informationen till samtalets andra ände och dekomprimerar den inkommande informationen. Du behöver inte göra något med denna codec sedan den har installerats på rätt sätt. Bildskärm från en annan leverantör En bildskärm från en annan leverantör som kopplas till LifeSize-codec ger dig åtkomst till användargränssnittet, så att du kan titta på videobilder under ett videosamtal. En andra bildskärm kan anslutas till LifeSize-codec om systemet kan hantera fler än en bildskärm. 6 LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok

7 Fjärrkontroll LifeSize-fjärrkontrollen gör att du trådlöst kan styra alla funktioner i LifeSizevideokommunikationssystemet samt navigera i användargränssnittet, ringa och ta emot samtal och styra de kameror som är anslutna till systemet. Ett system inkluderar en av följande fjärrkontroller: Svart fjärrkontroll Silverfärgad fjärrkontroll Anvisningarna i den här handboken för användning av fjärrkontrollen använder rubrikerna Svart fjärrkontroll och Silverfärgad fjärrkontroll för att identifiera en anvisning som endast gäller just denna modell. LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok 7

8 Navigera i användargränssnittet När ditt LifeSize-system är i viloläge, visas antingen en skärmsläckare på bildskärmen eller skärmen är svart. Systemet aktiveras automatiskt vid inkommande samtal eller om du trycker på någon av knapparna på fjärrkontrollen. Obs! Administratörer kan konfigurera LifeSize-system för användning i rum med telenärvaro där en konferensadministratör styr samtal från en kontrollpanel eller där användarna använder systemet med hjälp av en kopplad telefon. Om telenärvaro är aktiverat på ditt LifeSize-system, har endast en administratör åtkomst till användargränssnittet när systemet är i viloläge. Du kan endast utföra följande uppgifter i användargränssnittet under ett samtal: Ändra funktion på de numeriska knapparna på fjärrkontrollen från Tonval till Förval. Se avsnittet Använda förvalen för kamera under ett samtal på sidan 30. Visa samtalsstatistik. Se avsnittet Visa samtalsstatistik på sidan 35. Välj videoingång med hjälp av fjärrkontrollen. Se avsnittet Byta videoingång på sidan 30. Huvudskärmen Användargränssnittet har funktioner som är tillgängliga för alla användare samt inställningar och funktioner som är begränsade till administratörer med ett lösenord. Huvudskärmen innehåller följande funktioner: Den översta delen av bildskärmen visar information om systemet, som systemets namn och videonummer. Den här informationen är dold under ett samtal. Videobilder från den aktiva kameran, som är kopplad till systemet, visas i ett litet fönster under systeminformationen. Den mittersta delen av skärmen innehåller listan ÅTERUPPRINGNING och knapparna för Röstsamtal och Videosamtal. Använd listan ÅTERUPPRINGNING för att ringa ett samtal genom att välja ett nummer från en lista över de senaste uppringda numren. Använd knapparna för Röstsamtal och Videosamtal för att ringa ett nummer manuellt. Systemets statusfält är ett vitt fält som visas omedelbart nedanför listan ÅTERUPPRINGNING. Systemets statusfält visar systemets och nätverkets status, inklusive röst- och videosamtalens nummer, tid och datum samt längden på ett pågående samtal. När systemet startar visas även status högst upp på listan ÅTERUPPRINGNING för att ange systemets aktuella tillstånd. Följande tabell identifierar de ikoner som kan visas i systemets statusfält. 8 LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok

9 Ikon Video Röst Tillstånd Anger numret för pågående videosamtal. Var och en av de orangefärgade cirklarna, som visas till höger om videoikonen, representerar ett pågående videosamtal. Anger numret för pågående röstsamtal. Var och en av de orangefärgade cirklarna, som visas till höger om videoikonen, representerar ett pågående videosamtal. Anger att undersystemet för kommunikation håller på att initieras. Om ikonen visas på nytt efter systemet har startat, har ett problem uppstått. Starta om systemet. Anger att systemet håller på att initieras. När systemet håller på att initieras är funktionerna på huvudskärmen inaktiverade och listan ÅTERUPPRINGNING är tom. Den här ikonen visas även när en ny enhet ansluts till systemet sedan systemet har startats och försvinner när enheten är klar att användas. Om ikonen fortsätter att visas sedan systemet har startat, har ett problem uppstått och systemet måste startas om. Anger att systemet inte har någon aktiv mikrofon. Kontakta din administratör. Anger att LifeSize Networker, som är anslutet till codec, håller på att initieras. De flesta elementen på huvudskärmen visas inte. Om LifeSize Networker aldrig initieras helt, visas en röd ikon tills LifeSize Networker eller systemet startas om. Kontakta din administratör. Anger att LifeSize Networker, som är anslutet till codec, har initierats och försöker ansluta till ISDN-nätverket. Om ikonen fortsätter att visas ska du kontakta din administratör. Anger att den telefon, som är ansluten till systemet, håller på startas. Anger att systemet utför konfigurationsändringar för att aktivera FIPS säkerhet. Om en administratör har aktiverat FIPS säkerhet på systemet, visas den här ikonen sedan systemet har startats om och försvinner när konfigurationsändringarna är klara. Om ikonen fortsätter att visas ska du kontakta din administratör. Ytterligare information finns i LifeSize Videokommunikationssystem Handbok för administratörer. LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok 9

10 Ikon Nätverksstatus Tillstånd Identifierar nätverkets status enligt följande: anslutet (grön indikator) pågår (gul indikator) frånkopplat (röd indikator) Överhettning av systemet Den här gula indikatorn varnar dig när systemtemperaturen överstiger den normala driftstemperaturen. Codec justerar fläkthastigheten automatiskt för att kyla av enheten. Den röda indikatorn varnar dig att systemet är överhettat och närmar sig den högsta tillåtna driftstemperaturen. Om temperaturen överstiger denna gräns startar systemet automatiskt om. Varning! Temperaturer som kräver att codec startar om kan permanent skada codec-komponenterna. Säkerställ att rummet där codec finns har lämplig ventilation och temperaturkontroll. Status för registrering av SIP-server När SIP konfigurerats som protokoll för uppringning av samtal, anger denna indikator registreringsstatus för LifeSize-systemet med SIPservern enligt följande: pågår (gul indikator) registreringen kunde inte genomföras Kontakta din administratör. (röd indikator) Status för registrering av H.323- gatekeeper Anger registreringsstatus för LifeSize-systemet med en H.323- gatekeeper enligt följande: pågår (gul indikator) registreringen kunde inte genomföras Kontakta din administratör. (röd indikator) Navigeringsfältet är ett grått fält som visas nedanför systemets statusfält. Navigeringsfältet innehåller ikoner som motsvarar knappar på fjärrkontrollen och text som beskriver knapparnas funktion. Ikonerna och texten ändras beroende på hur du använder systemet. Snabbguiden Kom igång med ditt LifeSize-videosystem visar hur man kan utföra vanliga uppgifter med fjärrkontrollen. Obs! Om du trycker på och håller ned någon knapp, förutom knappen OK på fjärrkontrollen, kan kommandot som är associerat med knappen upprepas. 10 LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok

11 Välj objekt på huvudskärmen Använd pilknapparna på fjärrkontrollen för att navigera på huvudskärmen. När du navigerar till de olika delarna på skärmen ändras ikonerna och beskrivningarna som visas i navigationsfältet för att visa vilka åtgärder som är tillgängliga för det objekt eller den skärm som du har valt. Menyn System Du får åtkomst till Menyn system från huvudskärmen genom att trycka på knappen på fjärrkontrollen. Använd Menyn system för att göra följande: Granska den valda konfigurationen och statusinformationen gällande ditt LifeSizesystem på sidorna för Systeminformation. Använd knapparna och på fjärrkontrollen för att navigera på sidorna. Gå till Inställningar för användare där du kan göra följande: - Ändra användargränssnittets utseende, inklusive språk, bild eller färg för bakgrunden, skärmsläckare och tidsutlösning för skärmsläckare, tidsutlösning för systemets viloläge samt hur länge du vill att användargränssnittet ska visas sedan ett samtal kopplas. - Välja den metod som systemet använder för att svara på samtal. Ytterligare information finns i avsnittet Svara på eller avvisa ett samtal på sidan Justera inställningar för de enheter för ljudingång och ljudutgång som är anslutna till systemet. Ytterligare information finns i avsnittet Hantera ljud på sidan Få åtkomst till diagnostiska verktyg för att justera kamerainställningar och videoingång samt starta om systemet. Ytterligare information finns i avsnittet Felsökning på sidan 44. När du väljer en inställning visas en hjälptext längst ner på skärmen som hjälper dig att välja ett alternativ för inställningen. Obs! Administratören kan kräva ett lösenord för åtkomst till dessa inställningar. Aktivera funktionen Stör ej i systemet. Ytterligare information finns i avsnittet Svara på eller avvisa ett samtal på sidan 21. LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok 11

12 Styra kamerorna Bekanta dig med hur du styr en kamera som är ansluten till systemet innan du ringer ett videosamtal. Sidan Systeminformation anger den typ av kamera som är ansluten till systemet. Om kameran av en typ som kan panoreras, lutas och zoomas kan du styra den med hjälp av fjärrkontrollen. Kontakta din administratör om du vill förhindra fjärranvändare från att styra den lokala kameran under ett samtal. Styrning av en lokal kamera Välj den lokala kameran och justera den medan systemet är i viloläge. Svart fjärrkontroll: Tryck på kameraknappen near/far (lokal/fjärr) på fjärrkontrollen. Silverfärgad fjärrkontroll: Tryck på kameraknappen near (lokal). Använd följande knappar på fjärrkontrollen för att justera kameravinkeln: Knapp på fjärrkontrollen Funktion Pilarna vänster och höger panorerar kameran. Pilarna uppåt och nedåt lutar kameran. Knapparna för zooma in och zooma ut får föremål att se ut vara närmre eller längre bort. Om du använder LifeSize Room med två kameror kan endast en kamera vara aktiv och ta videobilder, även om båda kamerorna är anslutna till systemet. Anvisningar för hur du anger den aktiva kameran finns i avsnittet Byta videoingång på sidan 30. Den inaktiva kameran visas med en kameraikon i en grå ruta på skärmarna Primär ingång och Presentationsingång. Den aktiva kameran visas i en ruta med dess videobild. Den blå lampan för den aktiva kameran lyser med starkt sken när systemet används. Den blå lampan för en inaktiv kamera lyser med nedtonat sken. Om du kopplar från den aktiva kameran blir den inaktiva kameran automatiskt den aktiva kameran. Om du återigen ansluter den bortkopplade kameran ändras dock inte valet av aktiv kamera. 12 LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok

13 Konfigurera förval för kamera Ett förval i kameran är en fördefinierad kameraposition som motsvaras av en numerisk knapp på fjärrkontrollen. Förvalen i kameran gör att du snabbt kan ändra position på den lokala kameran under ett samtal genom att trycka på en enda knapp på fjärrkontrollen i stället för att använda pil- och zoomknapparna. Fjärrdeltagare kan se videobilden utan den försening som inträffar när man använder flera knappar för att ändra kamerans position. Du kan konfigurera och använda förval på skärmarna Primär ingång och Sekundär ingång innan du ringer ett samtal och från alla videoskärmarna under ett samtal. Om du vill konfigurera och använda förvalen under ett samtal måste du först välja Förval på skärmen Samtalshanterare. Ytterligare information om hur du använder förval under ett samtal finns i avsnittet Använda förvalen för kamera under ett samtal på sidan 30. Du kan spara nio förval. När förvalen är tillgängliga för användning visas ikoner för de numeriska knapparna (0 till 9) följt av ordet Förval i navigeringsfältet i användargränssnittet. Om du konfigurerar förvalen innan du ringer samtalet kan du snabbt ändra den lokala kamerans position under ett samtal. Följ dessa anvisningar för att konfigurera ett förval för den lokala kameran innan du ringer ett samtal: 1. Välj den lokala kameran och justera dess position. Se avsnittet Styrning av en lokal kamera på sidan Tryck på och håll ned en numerisk knapp (1 till 9) på fjärrkontrollen tills du hör en ljudsignal. Kamerans aktuella position är nu knuten till denna knapp. Förval x sparat visas ovanför statusfältet, där x är den numeriska knapp som är knuten till förvalet. Om du väljer en numerisk knapp som redan har ett konfigurerat förval skrivs detta över. En administratör kan låsa befintliga förval för att förhindra att de skrivs över. Om ett befintligt förval som är knuten till en knapp är låst, visas Förval x låst på skärmen. När knappen 0 används som ett förval flyttar den alltid den valda kameran till standardpositionen och detta förval kan inte skrivas över. Om du använder LifeSize Room med två kameror och använder ett sparat förval för den andra, inaktiva kameran, ändras positionen för den andra kameran och den blir den aktiva kameran. 3. Du kan testa förvalen genom att använda pilknapparna för att flytta kameran till en annan position och trycka på den numeriska knapp som är knuten till förvalet för att flytta kameran till den förvalda positionen. Förval x visas ovanför statusfältet, där x är den knapp som är knutet till förvalet. LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok 13

14 Hantering av den lokala videons kvalitet Innan du ringer ett samtal ska du undersöka den lokala videobilden från den kamera som är kopplad till ditt LifeSize-system. Om bilden flimrar, färgerna är obalanserade eller bilden är för mörk, kan det hända att du måste justera belysningen i rummet eller kamerans inställningar. Ytterligare information finns under Justera belysningen i rummet på sidan 44 och Problem med kameran på sidan 45. Använda digital zoom Funktionen Digital zoom beskär en videobild elektroniskt, så att bilden visas på skärmen i samma förhållande som originalbilden och skalar sedan den beskurna bilden till originalbildens dimensioner. Funktionen Digital zoom är tillgänglig med LifeSize Focus och LifeSize Camera anslutna till LifeSize Express, LifeSize Express 200, LifeSize Room 200, LifeSize Room 220, LifeSize Team 200 och LifeSize Team 220. Digital zoom är endast tillgänglig med LifeSize Camera sedan kamerans längsta fokuslängd med optisk zoom har uppnåtts. Kameraförvalen kan inte användas med LifeSize Camera när funktionen för digital zoom används. Om du använder ett kameraförval under digital zoomning återställs kameran till optisk zoomning. Obs! Bildkvaliteten kan försämras vid användning av funktionen för digital zoom. Standardinställningen är att digital zoomning är inaktiverad. Endast administratörer kan aktivera den här funktionen. Använd digital zoom genom att göra så här: 1. Kontrollera att kameran är vald som primär videoingång. Funktionen Digital zoom är endast tillgänglig när kameran är vald som primär videoingång. Ytterligare information om hur du väljer en enhet som primär videoingång finns i avsnittet Byta videoingång på sidan Välj den lokala kamera, som ska styras, när systemet är i viloläge. Se avsnittet Styrning av en lokal kamera på sidan 12. Standardinställningen är att den lokala kameran är vald under ett samtal. En orange och en vit kameraikon visas i den lokala videobilden när användargränssnittet visas och den lokala kameran är vald. 3. Beroende på vilken kamera du använder, gör något av följande: - Om du använder LifeSize Focus ska du trycka på knappen zoom på fjärrkontrollen för att visa en förstoring av den lokala videobilden. - Om du använder LifeSize Camera ska du trycka på knappen zoom på fjärrkontrollen för att visa en förstoring av den lokala videobilden. Signalen anger att du har uppnått den längsta fokuslängden med kamerans funktion för optisk zoom. Tryck åter på knappen zoom för att använda funktionen för digital zoomning. 14 LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok

15 4. Använd pilknapparna på fjärrkontrollen för att panorera och luta kameran digitalt. Beroende på vilken kamera du använder fungerar panorering och lutning så här: - Om du använder LifeSize Focus kan du endast använda panorering och lutning sedan du har aktiverat funktionen för digital zoomning genom att trycka på zoomknappen. Om du avslutar den digitala zoomningen genom att använda knappen för zooma ut för att återgå till kamerans ursprungliga, fasta fokuslängd är digital panorering och lutning inte tillgängliga. - Om du använder LifeSize Camera kan du endast använda panorering och lutning sedan du har aktiverat funktionen för digital zoomning genom att trycka på zoomknappen. 5. Använd knappen för zooma ut för att visa en bild från längre bort eller för att avsluta funktionen för digital zoomning. Ringa ett samtal Du kan ringa ett video- eller röstsamtal med LifeSize-systemet på följande sätt: Välj ett sparat nummer i listan ÅTERUPPRINGNING på huvudskärmen eller från katalogen. Ring upp ett nummer manuellt med hjälp av: - knappen Videosamtal eller knappen Röstsamtal på huvudskärmen - knappen video (video) eller voice (röst) på LifeSize Phone om den är ansluten till ditt system När du ringer ett samtal med hjälp av fjärrkontrollen eller använder knappen video på LifeSize Phone kan du ringa till både telefonnummer och IP-adresser. Detta innebär att system, som finns i ett företagsnätverk, men som inte har åtkomst till en gateway, kan ringa till andra LifeSize Phone-system i nätverket med hjälp av systemets IP-adresser. Använd ett komma i ett nummer för att ange en paus på en sekund i när numret slås. Detta kan vara nödvändigt när du t.ex. ringer ett PSTN-samtal som kräver en paus sedan den första siffran har slagits för att komma ut på linjen. Du kan använda flera kommatecken för att öka pausens längd, om så krävs. Om LifeSize Networker är konfigurerad för användning med systemet och du anger # som första tecken när du ringer ett samtal, försöker systemet att först ringa samtalet som ett ISDN-nummer. LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok 15

16 När du ringer ett samtal öppnas dialogrutan Samtalsstatus och den stängs när samtalet kopplas. Ikonen röst visas i dialogrutan Samtalsstatus och i statusfältet, oberoende vilken typ av samtal (video eller röst) som du ringde. När samtalet kopplas visas den ikon som motsvarar den typ av samtal som du ringde, röst eller video visas i statusfältet och för samtalsposten i listan ÅTERUPPRINGNING. Obs! Uppringning till ditt eget LifeSize-system stöds inte och rekommenderas inte. Om systemet stöder flervägs videosamtal skapar den här åtgärden en oändlig slinga av fönster på den anslutna skärmen. Om systemet endast stöder tvåvägs videosamtal, skapar den här åtgärden en upptagetton. Upprepad uppringning av en enhet under samma samtal ger ett liknande resultat och stöds inte och rekommenderas inte. Ringa ett samtal från listan ÅTERUPPRINGNING Listan ÅTERUPPRINGNING på huvudskärmen lagrar upp till 15 nyligen uppringda nummer. En rullningslist visas när det finns fler än fem poster att välja bland. Den äldsta posten i listan tas automatiskt bort när systemet tar emot ett samtal sedan det maximala antalet poster har uppnåtts. Det sist uppringda samtalet visas alltid högst upp i listan. Posten innehåller namnet på den uppringda parten och en ikon som anger om det gällde ett röst- eller video- samtal. Postens nummer (och bandbredd om posten är ett videonummer) visas under listan när posten är markerad. Om systemet tar emot ett samtal, men inte svarar på det, visas samtalet i listan ÅTERUPPRINGNING som ett samtal som missats. Symbolen visas bredvid namnet i posten. Datum och tidpunkt för det missade samtalet visas under listan ÅTERUPPRINGNING när posten markeras. Om du vill ringa ett samtal från listan ÅTERUPPRINGNING ska du använda pilknapparna på fjärrkontrollen för att välja en post och trycka på knappen OK. Du kan ändra bandbredden på ett videosamtal på listan ÅTERUPPRINGNING innan du ringer samtalet genom att välja Videosamtal på huvudskärmen, trycka på knappen OK två gånger och använda höger pilknapp för att välja bandbreddslistan. Ändra bandbredden till något annat än Auto. Obs! Om du väljer Auto från alternativet Videosamtal innan du ringer ett samtal ändras inte valet av bandbredd för en post i listan ÅTERUPPRINGNING som inte har Auto som senast uppringda bandbredd. Du kan justera högsta antalet poster som visas i listan ÅTERUPPRINGNING genom att justera inställningen Högsta antalet poster för återuppringning i Inställningar för användare : Samtal. 16 LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok

17 Obs! Alternativet Inga för det Högsta antalet poster för återuppringning avlägsnar befintliga poster från listan ÅTERUPPRINGNING och förhindrar att nya poster läggs in på listan. Du kan även lägga till poster från listan ÅTERUPPRINGNING till den lokala katalogen och ta bort poster manuellt eller låsa dem, så att de inte kan tas bort automatiskt när högsta antalet poster har uppnåtts. Ytterligare information finns i avsnittet Hantera listan ÅTERUPPRINGNING på sidan 39. Ringa ett samtal från katalogen Katalogen innehåller en lista över namn och nummer som du kan ringa upp. Katalogen har tre underkataloger: en lokal katalog, en företagskatalog och en möteskatalog. En post i den lokala katalogen eller företagskatalogen innehåller uppringningsinformation för en enda enhet. En post i möteskatalogen innehåller uppringningsinformation för två eller flera enheter. När du ringer ett samtal med hjälp av en post i möteskatalogen ringer systemet upp alla enheterna i posten. Posterna i den lokala katalogen och i möteskatalogen lagras i systemet och du kan modifiera dem. Företagskatalogen är skrivskyddad och hanteras av administratören. Ring ett samtal från katalogen så här: 1. Tryck på knappen på fjärrkontrollen från huvudskärmen för att öppna katalogen. 2. Använd pilknapparna för att välja en av katalogerna Lokal, Företag eller Möten och tryck på OK. 3. Använd pilknapparna på fjärrkontrollen för att välja den post du vill ringa upp. Du kan bläddra i katalogen genom att använda antingen den alfanumeriska eller den hierarkiska metoden. När du använder den alfanumeriska metoden visas posterna i bokstavsordning och du kan välja en bokstavsgrupp i kolumnen Bläddra för att snabbt hitta en post. Hierarkier är fördefinierade, organiserade enheter som liknar mappar eller kataloger i ett datorsystem. Du kan lägga in en post i en hierarki när du skapar posten eller när som helst genom att redigera fältet Hierarki medan du redigerar posten. Ytterligare information om hur du skapar hierarkier finns i avsnittet Hantera katalogen på sidan 41. Använd den hierarkiska metoden för att välja en hierarki i kolumnen Bläddra och på så sätt hitta en post. Du kan flytta ner en nivå i kolumnen Bläddra genom att trycka på OK. Flytta upp en nivå genom att trycka på knappen. Du kan också använda knapparna och på fjärrkontrollen för att flytta upp eller ner på en sida med poster när en post är vald. LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok 17

18 4. Tryck på OK på fjärrkontrollen för att ringa samtalet. Obs! Om en post i den lokala katalogen eller i företagskatalogen har fler än ett nummer, visas symbolen i kolumnen NUMMER. Tryck på OK för att välja det nummer du vill ringa i den meny som öppnas. Tryck på OK för att ringa samtalet. Du kan även lägga till, ta bort eller redigera poster i katalogen. Ytterligare information finns i avsnittet Hantera katalogen på sidan 41. Ringa upp ett nummer manuellt från huvudskärmen Använd alternativen Videosamtal och Röstsamtal på huvudskärmen för att ringa ett videoeller röstnummer manuellt med hjälp av fjärrkontrollen. Ringa upp ett videonummer manuellt Ring upp ett videonummer manuellt från huvudskärmen så här: 1. Använd pilknapparna på fjärrkontrollen för att välja Videosamtal och tryck på OK. 2. Ange det nummer du vill ringa upp. Det senast manuellt inskrivna numret visas som standard. Redigera numret genom att använda dessa knappar: - Knappen ändrar metoden för hur du matar in texten (visas längst ner på skärmen). Obs! Alternativet 0x1a gör att du kan ange en IPv6-adress när ditt LifeSizesystem är anslutet till ett IPv6-nätverk. Om funktionen för IPv6-adresser är aktiverad på ditt LifeSize-system, visas IPv6-adressen för systemet på sidan Systeminformation i Menyn system. Om du anger en IPv6-adress, måste det system du ringer upp kunna använda IPv6-adressering för att samtalet ska kopplas. - Knappen fungerar som backsteg. - Knappen visar tangentbordet som används för att ange alfanumeriska tecken. Använd pilknapparna för att navigera till det tecken du vill mata in och tryck på OK. Tryck på OK för att avsluta inmatningen. 3. Valfritt: Navigera till listan som visas bredvid rutan med nummerposter och välj ett värde för högsta bandbredd för samtalet. Tryck på OK för att få åtkomst till listan, använd pilknapparna för att välja ett värde och tryck på OK igen för att spara ditt val. 4. Tryck på knappen call (samtal) för att ringa upp numret. 18 LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok

19 Ringa upp ett röstnummer manuellt Ring upp ett röstnummer manuellt från huvudskärmen så här: 1. Använd pilknapparna på fjärrkontrollen för att välja Röstsamtal och tryck på OK. 2. Ange det nummer du vill ringa upp. Det senast manuellt inskrivna numret visas i fältet som standard. Redigera numret genom att använda dessa knappar: - Knappen ändrar metoden för hur du matar in texten (visas längst ner på skärmen). - Knappen fungerar som backsteg. - Knappen visar tangentbordet som används för att ange alfanumeriska tecken. Använd pilknapparna för att navigera till det tecken du vill mata in och tryck på OK. Använd ett komma i ett nummer för att ange en paus på en sekund i när numret slås. Detta kan vara nödvändigt när du t.ex. ringer ett PSTN-samtal som kräver en paus sedan den första siffran har slagits för att komma ut på linjen. 3. Tryck på call (samtal) för att ringa ett samtal. Ringa upp ett videonummer manuellt med LifeSize Phone När LifeSize Phone är ansluten till ditt LifeSize-videokommunikationssystem kan du ringa upp ett röst- eller videosamtal manuellt med hjälp av knapparna på telefonens knappsats. Ring ett samtal genom att trycka på knappen röst eller video och ange numret med de numeriska knapparna. När du ringer ett samtal med hjälp av knappen röst på en LifeSize Phone och uppringning av röstsamtal är inställt på tonval (eller puls på LifeSize Room och LifeSize Team MP) kan du endast ringa till telefonnummer som använder PSTN-koppling. När uppringning av röstsamtal är inställt på VoIP kan du ringa upp IP-adresser och telefonnummer. LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok 19

20 Inkludera flera platser i samtal Om ditt system står som värd för ett konferenssamtal (alla deltagarna är kopplade till ditt system) kan du när som helst lägga till deltagare till ett befintligt samtal, upp till det högsta antalet som tillåts av systemet. Du kan lägga till en andra deltagare medan det första samtalet håller på att kopplas. Du behöver inte vänta tills det första samtalet har kopplats. Om du försöker lägga till en deltagare sedan gränsen i systemet har uppnåtts, visas meddelandet Högsta antalet samtal uppnått i fönstret Samtalsstatus. Lägg till deltagare i ett befintligt samtal så här: 1. Svart fjärrkontroll: Tryck på knappen för att återvända till huvudskärmen och lägga till en ny deltagare. Silverfärgad fjärrkontroll: Tryck på knappen för att återvända till huvudskärmen och lägga till en ny deltagare. 2. Gör något av följande: - Välj ett nummer i listan ÅTERUPPRINGNING och tryck på OK. En orangefärgad lampa visas i listan ÅTERUPPRINGNING till vänster om de röst- eller videonummer som deltar i det aktuella samtalet. - Välj ett nummer i katalogen. Se avsnittet Ringa ett samtal från katalogen på sidan Ring upp ett nummer manuellt genom att använda alternativet Röstsamtal eller Videosamtal. Se avsnittet Ringa upp ett nummer manuellt från huvudskärmen på sidan Tryck på knappen lägg till på telefonens knappsats och ange det nya numret. Tryck på knappen röst eller knappen video på telefonens knappsats, beroende på vilken typ av samtal som du ringer. Obs! Om ett samtal kopplas med PSTN måste du använda fjärrkontrollen för att lägga till deltagare i samtalet. 20 LifeSize Videokommunikationssystem Användarhandbok

Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator för Macintosh, version 1.2

Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator för Macintosh, version 1.2 Användarhandbok för Cisco Unified Personal Communicator för Macintosh, version 1.2 5 september 2007 Huvudkontor i USA Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Videophone Användarmanual

Videophone Användarmanual Videophone Användarmanual Innehall 1. Din ACN Videotelefon...4 1-1. Videotelefonens delar... 4 1-2. Säkerhetsinstruktioner... 4 1-3. Att lära känna videotelefonen... 6 1-4. Att installera videotelefonen...

Läs mer

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

Utökad användarhandbok

Utökad användarhandbok X2 Utökad användarhandbok Innehåll Komma igång...5 Användarhandbok i telefonen...5 Mer hjälp...5 Sammansättning...5 Sätta på och stänga av telefonen...6 Justera skärmen...7 Bekanta dig med telefonen...8

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 4 Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper,

Läs mer

Användarhandbok. Nokia N77-1

Användarhandbok. Nokia N77-1 Användarhandbok Nokia N77-1 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-194 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-43 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det

Läs mer

Smartvision Smartvision Lite ANVÄNDARGUIDE

Smartvision Smartvision Lite ANVÄNDARGUIDE Smartvision Smartvision Lite ANVÄNDARGUIDE Smartvision & Smartvision LITE - Användarhandbok (Rev 2.6) - Version 1684,3233 1 Introduktion Gratulerar till köpet av SmartVision eller SmartVision Lite. SmartVision

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...9 Varför behöver jag ett Google -konto?...9

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel.

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel. TomTom Daihatsu 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom D E AB C F G H A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...8 Varför behöver jag ett Google -konto?...9 Ladda enheten...10 Grunderna...11

Läs mer

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder.

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder. TomTom 1. Innan du börjar Innan du börjar Slå på Följ instruktionerna i början av denna användarhandbok när du vill ansluta din TomTom manuellt till bilstereon. Du kan även använda din TomTom utan att

Läs mer

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18 Innehåll Komma igång...4 Sätta ihop telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...5 Ladda batteriet...6 Översikt över telefonen...7 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minne...11 Språk

Läs mer

X10 mini. Utökad användarhandbok

X10 mini. Utökad användarhandbok X10 mini Utökad användarhandbok Innehåll Komma igång...5 Användarhandbok i telefonen...5 Montering...5 Starta telefonen för första gången...5 Starta och stänga av telefonen...7 Bekanta dig med telefonen...9

Läs mer

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition Användarmanual 440507-001 Rev F Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805

Läs mer

Sony Ericsson W800i Additional information

Sony Ericsson W800i Additional information Sony Ericsson W800i Additional information Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen, SIM-kortet, batteriet, Memory Stick Duo, startmenyn och ringa ett samtal. Lär dig telefonen... 10 Översikt över telefonen,

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

1 Att komma igång 4. 2 Startsida 4 2.1 Status 5 2.2 Händelser 5 2.3 Skicka SMS 5 2.4 Anteckningar 5 2.5 Kontakter 6

1 Att komma igång 4. 2 Startsida 4 2.1 Status 5 2.2 Händelser 5 2.3 Skicka SMS 5 2.4 Anteckningar 5 2.5 Kontakter 6 Home Användarmanual Innehåll 1 Att komma igång 4 2 Startsida 4 2.1 Status 5 2.2 Händelser 5 2.3 Skicka SMS 5 2.4 Anteckningar 5 2.5 Kontakter 6 3 Samtalshantering 8 3.1 Vidarekoppling 8 3.1.1 Hänvisningsdator

Läs mer

2 Användarmanual TrekStor Liro Color

2 Användarmanual TrekStor Liro Color 2 Användarmanual TrekStor Liro Color Innehåll Förpackningens innehåll... 3 Enhetens kontroller... 3 Sätta på och stänga av... 4 Hemskärm... 5 Hur man laddar TrekStor Liro Color... 6 Att ansluta TrekStor

Läs mer

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Användarhandbok Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 8 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll TomTom Via 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom Via inklusive Easy Click-fäste USB-kabel USB-billaddare RDS-TMC-trafikinformationsmottagare, beroende på enhet, När du ska kontrollera

Läs mer

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Första publicering: 29 maj 2012 Granskad: 16 augusti 2012 Denna guide är avsedd för användare som väljer självbetjäning av innehåll

Läs mer

För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning

För säker och korrekt användning, läs avsnittet Säkerhetsinformation innan du använder maskinen. Bruksanvisning För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning INNEHÅLL Introduktion... 5 Hur handboken ska läsas...6 Symboler...6 Friskrivningsklausul...

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tack för att du har köpt en Sony Ericsson W980 Walkman telefon. Njut av musik i timtal upp till 8000* låtar och ett äkta ljud som är nästan lika bra som

Läs mer