Plats och tid Dubbelgöken 1 och 2, den 24 februari 2014, kl ANSLAG/BEVIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Dubbelgöken 1 och 2, den 24 februari 2014, kl. 13.00 17.00 ANSLAG/BEVIS"

Transkript

1 : Plats och tid Dubbelgöken 1 och 2, den, kl Beslutande Tina Bergström-Darrell (S), ordförande Marianne Åkerblad (M), vice ordförande Bo Herou (KD) 2 vice ordförande Övriga närvarande Utses att justera Bo Herou (KD) Justerade paragrafer 7-14 Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunhuset i Tomelilla Britt Ekstrand Ordförande Tina Bergström-Darrell (S) Justerare Bo Herou (KD) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum då anslaget sätts upp 13 mars 2014 Datum då anslaget tas ned 8 april 2014 Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Tomelilla Underskrift Britt Ekstrand

2 : Övriga närvarande: Marina Hansson, kultur- och fritidschef Kristin Svensson, enhetschef kultur- och bibliotek Ros-Marie Stjernfeldt, enhetschef fritid och turism Anne Line Scheele, näringslivschef Britt Ekstrand, sekreterare Emma Nilsson, Show & Musikalskolan Beata Mattisson, Young Aerobic Club Josefin Lindholm, Young Aerobic Club Rutger Engsäll, ordförande Lunnarps bollklubb

3 : Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunstyrelsens kultur- och 7 Ändringar i föredragningslistan 8 Dialoger och informationsärenden 9 Remiss av motion - Finansiering av Tomelillafestivalen "Stolt och Nykter 10 Ansökan om medel från Lunnarps Bollklubb om att förvärva en fastighet för projektet Lunnarps Aktivitetshus 11 Remiss av motion om årets ungdomskommun 12 Tomelilla kulturpris Ansökan från Onkel Enkels Pensionat & Café AB om stadigvarande tillstånd för allmänheten för servering, av starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker, året runt, dagligen kl Ansökan avser även tillhörande uteservering 14 Ansökan från Brösarps Backakrog, Brösarp, Meyson AB, Ystad om stadigvarande tillstånd för allmänheten för servering av starköl, vin spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker, året runt, dagligen kl Ansökan avser även tillhörande uteservering.

4 Kskfu 7 Dnr KS Ändringar i föredragningslistan s beslut Utskottet beslutar enligt det framlagda yrkandet. Ärendebeskrivning Ordföranden Tina Bergström-Darrell (S) yrkar att följande ändring görs i föredragningslistan till dagens sammanträde: Dialogen Ros-Marie Stjernfeldt, enhetschef fritid och turism, informerar läggs till.

5 Kskfu 8 Dnr KS 2014/4 Dialoger och informationsärenden s beslut Informationen läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Föreningsdialog Show & Musikalskolan samt Young Aerobic Club - Show & Musikalskolan Utskottet har idag haft en dialog med Emma Nilsson som är ledare för Show & Musikalskolan i Tomelilla. Emma Nilsson utbildar sig till sångpedagog. Show och Musikalskolan bildades hösten 2013 och är en ideell förening. Barn i olika åldersgrupper, då som 4-7-åringar, 8-12-åringar och 13 år och uppåt. Medlemsavgiften är 100:00/år. Föreningen har sina träningspass i Pingishallen på söndagar mellan kl Show & Musikalskolan är en drogfri verksamhet, vi accepterar inga former av droger. Syftet med föreningen är att låta eleverna komma i kontakt med sång, dans och teater. De ska få vara delaktiga i en grupp och känna samhörighet. Eleverna ska få utvecklas i en miljö där de känner sig trygga. Eleverna kommer även att utvecklas på ett socialt plan i samspel med andra barn och ungdomar i sin egen ålder. Vi vill lära eleverna att visa hänsyn och respekt för varandra. Show & Musikalskolan håller på att arbeta fram en hemsida som framöver blir en koppling till kulturskolan. - Young Aerobic Club Utskottet har idag haft en dialog med Beata Mattisson och Josefin Lindholm från Young Aerobic Club som är en dans och aerobicförening för barn och ungdomar.

6 Forts. 8 Petra Mattisson startade Young Aerobic Club år Följande åldersgrupper finns: Rörelse till musik 3-5 år, aerobic dans 6-12 år, street mix för killar 6-10 år, dansmix för vuxna och ungdomar. År 2012 startade en specialgrupp för barn med funktionshinder 6-13 år. Aquaspinning fanns i simhallen innan den stängdes. Det kostar 300:00/termin och då är det träning en gång i veckan. Det finns 6 ledare och 2 hjälpledare. Varje pass är 45 minuter. Träningspassen är på måndag-torsdag mellan kl Det är ca 15 personer i varje grupp. Young Aerobic Club har sina träningspass i kommunhusets motionslokal. Under 2014 har föreningen haft brist på ledare Föreningens högsta önskan är en ny lokal. Alla barn är olycksfallsförsäkrade. Dans och Aerobicgrupperna har uppvisning i sporthallen söndagen den 11 maj 2014 Dialog om budget - Kultur- och fritidschef Marina Hansson redogör för den ekonomiska situationen. Marina Hansson, kultur- och fritidschef informerar i huvudsak om följande: - Simhallen - Krögarmöte i Ystad Ystads kommun betalar utbildningen Ansvarsfull Alkoholhantering - Utvärdering av alkoholenheten rapport i början på mars Kultur- och fritidschefen möte med Stiftelsen Tomelilla konstsamling den 7 mars Kulturskolan avgifter - Instrumenthyra - Lokalen Soffta

7 Forts. 8 - Kristin Svensson, enhetschef kultur- och bibliotek informerar om följande: Taxor - Alkoholhandläggare Stefan Jönsson från Göinge, Kristianstad presenterar sig för utskottet och berättar om sina tidigare arbetsplatser inom polisen, kriminalvården och underrättelsetjänsten. Kristin Svensson, enhetschef kultur- och bibliotek ger utskottet en redovisning av konst, inköpt till kommunen under 2013 Dialog med ordförande Rutger Engsäll, Lunnarps Bollklubb - Ordförande Rutger Engsäll informerar utskottet om Lunnarps Bollklubbs ansökan om medel att förvärva en fastighet för projektet Lunnarps Aktivitetshus och har enligt utskottets beslut den 20 januari 2014, 4, medtagit skriftliga kompletteringar till utskottet idag, som information i ärendet. Kurser och konferenser - I Ystad den 5 mars 2014 är det konferensen Kulturpolitiska överläggningar i sydöstra Skåne. - Den 21 mars 2014 är det Talangjakt på Soffta där ordföranden Tina Bergström-Darrell sitter med i juryn. Tina Bergström-Darrell (S), ordförande, informerar i huvudsak om följande: - Umeå är årets kulturstad - Vid utskottets möte den 31 mars kl , ska utskottet besöka Ungdomsorkestern på Spruthusgränd i Tomelilla, för en dialog.

8 Forts. 8 Anne-Line Scheele, näringslivschef, informerar i huvudsak om följande: - Matfestivalen i Brösarp den maj 2014, där kommunen ska ha ett matstånd - Kommundag i Christinehof den 17 maj Besöksnäringsträff den 25 februari O-ringen i Kristianstad i sommar - Veteranbrandbilsrally - Informationstavla vid golfklubben - Register över Kreativa Kulturella Näringar (KKN) det ska finnas en kontaktperson inom kommunen - Ansökan om att vara mathuvudstad ska vara inlämnad i augusti Ros-Marie Stjernfeldt, enhetschef fritid och turism, informerar i huvudsak om följande: - Turistinformationen i Brösarp upphandling - Tourism i Skåne Den framtida digitala besökaren samt Exportmognad.

9 Kskfu 9 Dnr KS 2013/326 Remiss av motion - Finansiering av Tomelillafestivalen "Stolt och Nykter" s beslut Utskottet beslutar att lämna följande yttrande på ärendet angående Motion Finansering av Tomelillafestivalen Stolt och Nykter : - Externa finansiärer bidrar till större ansvarstagande och deltagande i arrangemanget. Tomelilla kommun bidrar med lokal- och lönekostnader för all personal som arbetar med arrangemanget. Både vad gäller planering och genomförande. Kommunen bjuder även alla artister och funktionärer på förtäring under festivaldagen. Årets Tomelillafestival är nu i stort sett finansierad. Ärendebeskrivning Ida Abrahamsson (V), Britta Berg (V) och Figge Bergquist (V) har den 28 november 2013 lämnat in en motion om finansiering av Tomelillafestivalen Stolt och Nykter med följande lydelse: Bakgrund 1 december 2012 gick information ut om att Kultur & Fritid ville anordna en drogfri musikalisk folkfest på Torget i samband med skolavslutningen den 14 juni Ett syfte med detta arrangemang var att erbjuda ett attraktivt alternativ att fira skolavslutningen utan att blanda in droger och alkohol. Satsningen skulle bli omfattande med mycket musik och åtminstone delvis med större och mer välkända band. Redan i detta tidiga planeringsskede var länken att arrangemanget till största delen skulle finansieras med hjälp av sponsorer. Den utvärdering som gjordes efter denna första festival visar att det blev en på många sätt mycket lyckad satsning. I 5-6 timmar roade sig mellan 300 och 400 nyktra ungdomar (samt 3-4 påverkade vuxna!). En del av erfarenheterna från detta arrangemang tar man nu med sig när det är dags att planera nästa fest, bland annat var det enligt utvärderingen mycket trögt och tog lång tid att skrapa ihop det 30-tal sponsorer som till slut bidrog ekonomiskt eller på annat sätt till arrangemanget.

10 Forts. 9 Det ekonomiska resultatet blev att festivalen kostade totalt knappt kronor (plus nedlagd tid etc för kommunanställda som arbetade med projektet). Sponsorintäkterna låg på kronor. Det framgår inte av den ekonomiska redovisningen vem som står för nettokostnaden på drygt kronor, men jag antar att det faller på Kultur & Fritid. Vänsterpartiet i Tomelilla anser att grundtanken med en satsning av detta slag är mycket god, vilket vi också manifesterade med en insändare i Ystads Allehanda den 2 januari Däremot anser vi att finansieringsmodellen, som till allra största delen bygger på att sponsorer skjuter till pengar, är helt felaktig. Att en kommunal satsning för att motverka alkohol- och drogmissbruk bland barn och ungdomar kopplas ihop med ett kommersiellt jippo där sponsorer kan marknadsföra sig i satsningen ger helt fel signaler. Självklart är detta ett initiativ som bör bekostas med skattemedel. Med ovanstående som bakgrund föreslår vi: Att den Tomelillafestival som nu planeras till skolavslutningen 2014 finansieras i sin helhet med skattemedel. Förra festivalen kostade totalt knappt kronor; vi föreslår att kronor avsätts till att finansiera den del av arrangemanget som faller utanför egna lönekostnader etc. Tidigare behandling Kommunfullmäktiges beslut 200/2013: Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 4/2014: Motionen remitteras till kommunstyrelsens kultur- och fritidutskott för yttrande.

11 Forts. 9 Förslag till beslut under sammanträdet Kultur- och et beslutar att lämna följande yttrande på ärendet angående Motion Finansering av Tomelillafestivalen Stolt och Nykter : - Externa finansiärer bidrar till större ansvarstagande och deltagande i arrangemanget. Tomelilla kommun bidrar med lokal och lönekostnader för all personal som arbetar med arrangemanget. Både vad gäller planering och genomförande. Kommunen bjuder även alla artister och funktionärer på förtäring under festivaldagen. Årets Tomelillafestival är nu i stort sett finansierad. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

12 Kskfu 10 Dnr KS 2014/9 Ansökan om medel från Lunnarps Bollklubb om att förvärva en fastighet för projektet Lunnarps Aktivitetshus s förslag till beslut Kommunstyrelsen ger sitt moraliska och positiva stöd till Lunnarps Bollklubb men har ingen möjlighet att ge något bidrag. Lunnarps Bollklubb har inga egna medel att betala ett räntefritt lån. Därför ser utskottet inte detta som en möjlighet. Ärendebeskrivning Rutger Engsäll, ordförande i Lunnarps Bollklubb, har inlämnat en ansökan om medel från Lunnarps Bollklubb om att förvärva en fastighet för projektet Lunnarps Aktivitetshus Önskemål från Lunnarps bollklubb är att Tomelilla kommun köper fastigheten. Utskottet ger sitt moraliska och positiva stöd till Lunnarps Bollklubb men har ingen möjlighet att ge något bidrag. Lunnarps Bollklubb har inga egna medel att betala ett räntefritt lån. Därför ser utskottet inte detta som en möjlighet. Redovisning/föredragning Rutger Engsäll, ordförande i Lunnarps Bollklubb, närvarar vid mötet och föredrar sitt ärende för utskottet och överlämnar skriftliga kompletteringar i ärendet. Förslag till beslut Utskottet föreslår kommunstyrelsen att ge sitt moraliska och positiva stöd till Lunnarps Bollklubb men har ingen möjlighet att ge något bidrag. Lunnarps Bollklubb har inga egna medel att betala ett räntefritt lån. Därför ser utskottet inte detta som en möjlighet.

13 Forts. 10 Tidigare behandling beslut 4/2014: Ordförande Rutger Engsäll inkommer till utskottet med skriftliga kompletteringar i ärendet samt besök på kultur- och ets möte den. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Rutger Engsäll, Lunnarps Bollklubb

14 Kskfu 11 Dnr KS 2013/353 Remiss av motion om årets ungdomskommun s beslut Kultur- och et beslutar att lämna följande yttrande på ärendet angående motion om årets ungdomskommun: - Kultur- och et arbetar kontinuerligt med att förbättra ungdomars upplevelser av Tomelilla som en attraktiv kommun. Under 2013 togs beslut om att inrätta en kulturskola samt att göra om- och tillbyggnad av simhallen i Tomelilla kommun. Ärendebeskrivning Vänsterpartiet har genom Ida Abrahamsson (V), Britta Berg (V) och Figge Bergqvist (V) inlämnat en motion daterad den 15 december 2013, med följande lydelse: Varje år rankar KFUM Sveriges samtliga kommuner efter hur mycket man satsar på att skapa bra förutsättningar för sina ungdomar. Resultatet sammanställs i en Ungdomskommunrankning medförhoppningen att det bidrar till ett tydligare fokus på kommunernas ansvar för ungas välbefinnande samt för att erbjuda ett underlag för diskussion kring olika sätt att arbeta med ungdomsfrågor på lokal nivå. I årets undersökning har man särskilt lyft ungas möjligheter till delaktiget och inflytande. KFUMs Ungdomsrankning tar upp följande område i sin granskning: KFUMs Ungdomskommunrankning har skapats genom en sammanställning av kvantitativ data för tolv nyckeltal som beskriver hur mycket respektive kommun satsar inom områden som berör barn och unga. Statistiken har samlats in från olika statliga myndigheter och intresseorganisationer och alla nyckeltal publiceras på årlig basis. För varje nyckeltal har vi gett kommunerna ett rankingvärde. Dessa värden slås sedan ihop för att skapa totalrankningen.

15 Forts. 11 Varje nyckeltal har således lika stor vikt. 1. Idrotts- och fritidsanläggningar 2. Allmän fritidsverksamhet 3. Fritidsgårdar 4. Fritidshem och pedagogisk omsorg 5. Personaltäthet fritidshem 6. Allmän kulturverksamhet 7. Bibliotek 8. Musik- och kulturskola 9. Stöd till studieorganisationer 10. Lärartäthetgrundskola 11. Elevvård i grundskola 12. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) I årets granskning hamnar Tomelilla på en föga hedrande 283:e plats, åttonde sämsta kommunen! Sedan granskningen 2011 har vi halkat med nästan 50 placeringar! Vänsterpartiet ser allvarligt på detta resultat, vi menar att det är speciellt viktigt att ge ungdomarna en bra grund att stå på för att klara sig bra senare i livet. En placering bland de tio sämsta av 290 kommuner i denna rankning är en skam för Tomelilla! Vänster partiet yrkar på: 1. att Tomelilla kommun genom kultur- och et, gör en analys över placeringen på KFUMs ungdomskommunrankning 2. att Tomelilla kommun tillsätter en beredning med representanter från exempelvis de politiska partierna, studieorganisationerna, föreningslivet och ungdomsrådet som utarbetar förslag för att lyfta Tomelilla till en av Sveriges 50 bästa kommuner för ungdomar på kommunrankningen Tidigare behandling Kommunfullmäktiges beslut 16/2014: Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 16/2014: Motionen remitteras till kommunstyrelsens kultur- och för yttrande.

16 Forts. 11 Förslag till beslut under sammanträdet Kultur- och et beslutar att lämna följande yttrande på ärendet angående motion om årets ungdomskommun: - Kultur- och et arbetar kontinuerligt med att förbättra ungdomars upplevelser av Tomelilla som en attraktiv kommun. Under 2013 togs beslut om att inrätta en kulturskola samt att göra om- och tillbyggnad av simhallen i Tomelilla kommun. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

17 Kskfu 12 Dnr KS 2013/307 Tomelilla kulturpris 2013 s beslut 2013 års kulturpris på :- tilldelas Brösarps byagille, Andrarums IF och Sven Plavén för kulturtrampet i Brösarp. Kulturtrampet i Brösarp är idag en tradition som inte bara lockar kommuninvånare utan även många turister att delta. Cykelorienteringen är ett interaktivt sätt att uppleva kultur på och där deltagarna har möjlighet att använda många av sina sinnen, en cykeltur som är mer än en vanlig runda på cykel. Det som för över 30 år sedan startade som cykelmotion är i dag en årligen återkommande kulturhändelse. Kulturtrampet uppmärksammar bygden och dess kulturhistoria på ett pedagogiskt vis och ett stort arbete läggs ned på att göra varje års tema så informativt som möjligt. Priset delas ut på nationaldagen den 6 juni 2014 på torget i Tomelilla. Ärendebeskrivning Kristin Svensson, enhetschef kultur och bibliotek, har den 13 februari 2014 till kommunstyrelsens kultur- och, inlämnat skrivelse med förslag till beslut i ärendet Tomelilla kommuns kulturpris Nomineringar Tomelilla kulturpris 2013 Actives gård Spjutstorps badorkester Kristina Magnusson Leif Handlare i Smedstorp Sven Plavén Kulturtrampet Andrarums IF och Brösarps Byagille Kjell Nilsson Tomelilla Riksteaterförening Tomelilla kommuns kulturpris är instiftat till stöd och uppmuntran för förtjänstfulla insatser inom skilda områden som faller inom före detta kulturnämndens verksamhetsområde.

18 Forts. 12 Priset är kr och delas ut till person, grupp eller förening, som är bosatt/a eller verksam/ma inom Tomelilla kommun eller på annat sätt har anknytning till kommunen, och som kan anses ha gjort en värdefull och uppskattad insats till berikande av kulturella värden. Det av kommunen årliga anslagna beloppet förvaltas av kommunstyrelsen, som har rätt att uppdela beloppet på flera priser. Kommunstyrelsen får även reservera anslaget belopp under högst två år. Förslag till beslut Utskottet föreslår att tilldela Brösarps byagille, Andrarums IF och Sven Plavén Tomelilla kommuns kulturpris 2013 med följande motivering: 2013 års kulturpris på :- tilldelas Brösarps byagille, Andrarums IF och Sven Plavén för kulturtrampet i Brösarp. Kulturtrampet i Brösarp är idag en tradition som inte bara lockar kommuninvånare utan även många turister att delta. Cykelorienteringen är ett interaktivt sätt att uppleva kultur på och där deltagarna har möjlighet att använda många av sina sinnen, en cykeltur som är mer än en vanlig runda på cykel. Det som för över 30 år sedan startade som cykelmotion är i dag en årligen återkommande kulturhändelse. Kulturtrampet uppmärksammar bygden och dess kulturhistoria på ett pedagogiskt vis och ett stort arbete läggs ned på att göra varje års tema så informativt som möjligt. Priset delas ut på nationaldagen den 6 juni 2014 på torget i Tomelilla. Beslutet skickas till: Brösarps byagille, Andrarums IF och Sven Plavén, kultur- och fritidschefen samt enhetschefen kultur och bibliotek.

19 Kskfu 13 Dnr KS 2014/1 Ansökan från Onkel Enkels Pensionat & Café AB om stadigvarande tillstånd för allmänheten för servering, av starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker, året runt, dagligen kl Ansökan avser även tillhörande uteservering s beslut Bevilja den sökande stadigvarande tillstånd för allmänheten avseende servering och starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker, året runt, dagligen kl , inomhus och utomhus, enligt ansökan för serveringsstället Onkel Enkels Pensionat och Café. Serveringstillståndet kan beviljas under förevändning att serveringsstället uppfyller de brand- och personsäkerhetskrav som Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund ställer. Ärendebeskrivning Alkoholhandläggare Stefan Jönsson har inlämnat tjänsteutlåtande med ansökan och ritningar daterad den 15 januari 2014 från Onkel Enkels Pensionat & Café AB, Caroline Sturesson, Ullstorps kyrkby, Tomelilla om stadigvarande tillstånd för allmänheten för servering, av starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker, året runt, dagligen kl Ansökan avser även tillhörande uteservering. Serveringsställe Onkel Enkels Pensionat & Café AB, Ullstorps kyrkby, Tomelilla. Serveringslokalerna består av en matsal med plats för ca 20 personer samt en veranda med plats för ca 12 personer. Verksamhetsbeskrivning Verksamheten består av en redan etablerad pensionat- och caféverksamhet i Tomelilla. Ordinarie öppettider för pensionatet ska vara alla veckodagar under juni-augusti och vissa helger resterande delen av året.

20 Forts. 13 Utredning Ansökan inkom den 15 januari Ansökningsavgiften betalades den 14 januari Alkoholenheten har tidigare besökt serveringsstället vid tillsynsbesök den 29 juli Ytterligare besök med anledning av aktuell ansökan har inte ansetts vara nödvändig. - Ägande och styrelse Den sökande är ett aktiebolag vars styrelse består av Caroline Stureson och Harri Korhonen. Registerutdrag från Skatteverket utskrivet den 2 december 2013 bekräftar att det sökande bolagets verksamhet är hotellverksamhet med restaurangrörelse. - Finansiering och dispositionsrätt Den sökande har förvärvat fastigheten som serveringsstället ligger på 30 januari Köpekontrakt har inkommit till alkoholenheten 15 januari 2014 och kopia på lånehandlingar 31 januari Ekonomi Den sökande har inlämnat såväl resultatbudget som likviditetsbudget vilka visar på en god ekonomisk planering. - Drift och rollbeskrivning Den huvudsakliga driften sköts av Caroline Stureson och Harri Korhonen tillsammans med en inbördes fördelning av arbetsuppgifterna. Ytterligare personal kommer att anställas vid behov. - Erfarenhet inom restaurangbranschen samt kunskaper i alkohollagen Caroline Stureson har mångårig erfarenhet från restaurangbranschen medan Harri Korhonen är ekonom. Kunskapsprov är skrivet av Caroline Stureson med godkänt resultat den 3 februari Kök och meny Livsmedelsanläggningen är registrerad av Ystad-Österlenregionens miljöförbund den 1 februari Det finns en köksutrustning i köket som bedöms vara tillräcklig för att kunna tillhandahålla en varierad mený av tillredda rätter enligt förslag på mený. Menýn uppnår de krav på variation och tillredd mat som krävs enligt alkohollagen.

21 Forts Brandskyddsarbete Brandskyddsarbetet är redovisat på ett tillfredställande sätt genom att den sökande har fyllt i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds verksamhetsredogörelse. - Remissutlåtanden: Alkoholenheten skickade remissförfrågan till Skatteverket den 31 januari Svar inkom den 11 februari 2014 och innehåller inga negativa uppgifter vare sig gällande den sökande eller företrädare. Alkoholenheten skickade remissförfrågan till Polismyndigheten i Skåne den 30 januari Svar inkom den 3 februari Polisen har ingen erinran vare sig gällande bolaget eller dess företrädare, inte heller alkoholpolitiska faktorer såsom närboendes miljö eller störningar i allmänhet. Alkoholenheten skickade remissförfrågan till Kronofogden den 31 januari Svar inkom den 5 februari Varken bolagen eller dess företrädare förekommer i deras register. Alkoholenheten skickade remissförfrågan till Ystad-Österlenregionens miljöförbund den 30 januari Svar inkom den 7 februari Svaret innehöll inget att erinra gentemot ansökan, men de punkter som ställs upp i yttrandet ska efterföljas. Alkoholenheten skickade remissförfrågan till Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund den 30 januari Svar inkom den 5 februari 2014 där räddningstjänsten yttrade sig att tillsyn skall göras innan räddningstjänsten kan yttra sig om brand- och personsäkerheten i verksamheten. Bedömning Alkoholenheten bedömer den sökande som ekonomiskt lämplig som tillståndshavare. Dess företrädare bedöms likaså som såväl ekonomiskt som personligt lämpliga att driva en serveringsverksamhet med alkoholtillstånd. Det finns en hög ansvarskänsla, en god planering samt flerårig erfarenhet och kunskap från restaurangbranschen.

22 Forts. 13 Vad gäller serveringsstället är detta etablerat som pension/café och uppfyller syftet väl. Den sökta verksamheten uppfyller alla krav enligt alkohollagen och anses inte utgöra en stor risk ur alkoholpolitisk synpunkt. Förvaltningens förslag till beslut Bevilja den sökande stadigvarande tillstånd för allmänheten avseende servering och starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker, året runt, dagligen kl , inomhus och utomhus, enligt ansökan för serveringsstället Onkel Enkels Pensionat och Café. Serveringstillståndet kan beviljas under förevändning att serveringsstället uppfyller de brand- och personsäkerhetskrav som Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund ställer. Beslutet skickas till: Alkoholhandläggare Stefan Jönsson, Onkel Enkels Pensionat & Café AB Ullstorps kyrkby, Tomelilla.

23 Kskfu 14 Dnr KS 2014/1 Ansökan från Brösarps Backakrog, Brösarp, Meyson AB, Ystad om stadigvarande tillstånd för allmänheten för servering av starköl, vin spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker, året runt, dagligen kl Ansökan avser även tillhörande uteservering s beslut Bevilja den sökande stadigvarande tillstånd för allmänheten för servering av starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker, året runt, dagligen kl , inomhus och utomhus enligt ansökan för serveringsstället Brösarps Backakrog. Ärendebeskrivning Alkoholhandläggare Patrik Sköld har inlämnat tjänsteutlåtande med ansökan och ritningar daterad den 16 december 2013 från Meyson AB, Anders Hartman, Lövstigen 2, Ystad för Brösarps Backakrog om stadigvarande tillstånd för allmänheten för servering, av starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker, året runt, dagligen kl Ansökan avser även tillhörande uteservering. Serveringsställe Brösarps Backakrog, Meyson AB, Magistervägen 13, Brösarp. Serveringslokalerna består av en matsal med plats för ca 100 personer samt en uteservering med plats för ca 50 personer. Verksamhetsbeskrivning Verksamheten består av en redan etablerad restaurang- krogverksamhet i Brösarp. Ordinarie öppettider för restaurangen ska vara oktober till april och maj till september Andra öppet tider kan bli aktuella och det kommer även att vara tillfälliga evenemang som musikunderhållning, konferenser m.m.

24 Forts. 14 Utredning Ansökan inkom den 16 december Ansökningsavgiften betalades den 17 december Alkoholenheten har tidigare besökt serveringsstället vid tillsynsbesök den 18 maj Ytterligare besök med anledning av aktuell ansökan har inte ansetts vara nödvändig. - Ägande och styrelse Den sökande är ett aktiebolag vars styrelse består av Maria Christina Hartman och Anders Hartman. Registerutdrag från skatteverket utskrivet den 10 december 2013 bekräftar att det sökande bolagets verksamhet är restaurang/café/bistro samt konsultverksamhet. Meyson AB är registerat för moms, F-skatt och arbetsgivaravgift. - Finansiering och dispositionsrätt Den sökande har inte betalt något vid övertagandet av verksamheten utan verksamheten hyrs ut av Brösarps Gästgifveri AB till sökanden. - Ekonomi Den sökande har lämnat såväl resultatbudget som likviditetsbudget vilka visar på en god ekonomisk planering. - Drift och rollbeskrivning Den huvudsakliga driften sköts av Maria och Anders Hartman tillsammans med en inbördes fördelning av arbetsuppgifterna. Ytterligare personal kommer att anställas vid behov. - Erfarenhet inom restaurangbranschen samt kunskaper i alkohollagen Anders Hartman har tidigare innehavt serveringstillstånd i Ystads kommun. Kunskapsprov är skrivet av Anders Hartman med godkänt resultat den 27 december Kök och mený Livsmedelsanläggningen är registrerad av Ystad-Österlenregionens miljöförbund den 19 december 2013.

25 Forts. 14 Det finns köksutrustning i köket som bedöms vara tillräcklig för att kunna tillhandahålla en varierad mený av tillredda rätter enligt förslag på mený. Menýn uppnår de krav på variation och tillredd mat som krävs enligt alkohollagen. - Brandskyddsarbete Brandskyddsarbete är redovisat på ett tillfredställande sätt genom att den sökande har fyllt i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds verksamhetsredogörelse. - Remissutlåtanden Alkoholenheten skickade remissförfrågan till skatteverket den 27 december Svar inkom den 10 januari 2014 och innehåller inga negativa uppgifter vare sig gällande den sökande eller dess företrädare. Alkoholenheten skickade remissförfrågan till polisen den 27 december Svar inkom den 24 januari Polisen har ingen erinran vare sig det gäller bolaget eller dess företrädare, inte heller avseende alkoholpolitiska faktorer såsom närboendes miljö eller störningar i allmänhet. Alkoholenheten skickade remissförfrågan till kronofogden den 27 december Svar inkom den 2 januari Varken bolaget eller dess företrädare förekommer i deras register. Alkoholenheten skickade remissförfrågan till Ystad-Österlenregionens miljöförbund den 27 december Svar inkom den 8 januari Svaret innehöll inget att erinra gentemot ansökan men de punkter som ställs upp i yttrandet ska efterföljas. Alkoholenheten skickade remissförfrågan till Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund den 27 december Svar inkom den 7 januari 2014 och innehöll inget att erinra gentemot ansökan eller den ansökta verksamheten.

26 Forts. 14 Bedömning Alkoholenheten bedömer den sökande som ekonomiskt lämplig som tillståndshavare. Dess företrädare bedöms likaså som såväl ekonomiskt som personligt lämpliga att driva en serveringsverksamhet med alkoholtillstånd. Det finns en hög ansvarskänsla, en god planering samt flerårig erfarenhet och kunskap från restaurangbranschen. Vad gäller serveringsstället är detta etablerat som restaurang/krog och uppfyller detta syfte väl. Den sökta verksamheten uppfyller alla krav enligt alkohollagen och anses inte utgöra en stor risk ur alkoholpolitisk synpunkt. Förvaltningens förslag till beslut Bevilja den sökande stadigvarande tillstånd för allmänheten för servering av starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker, året runt, dagligen kl , inomhus och utomhus enligt ansökan för serveringsstället Brösarps Backakrog. Beslutet skickas till: Alkoholhandläggare Patrik Sköld, Meyson AB, Anders Hartman - Brösarps Backakrog, Lövstigen 2, Ystad

TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden : Plats och tid Andrarums IF:s klubbstuga, den, kl. 16.00-17.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kultur- och fritidschef Marina Hansson, enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt, kanslichef Christian Björkqvist,

Läs mer

Plats och tid Dubbelgöken 1 och 2, kommunhuset i Tomelilla den 31 mars 2014, kl. 14.00-14.15

Plats och tid Dubbelgöken 1 och 2, kommunhuset i Tomelilla den 31 mars 2014, kl. 14.00-14.15 : 1 av 6 Plats och tid Dubbelgöken 1 och 2, kommunhuset i Tomelilla den, kl. 14.00-14.15 Beslutande Övriga närvarande Tina Bergström-Darrell (S), ordförande Marianne Åkerblad (M), 1 vice ordförande Bo

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 13.00-16.25 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kultur- och fritidschef Marina Hansson, enhetschef Kristin Svensson, Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt,

Läs mer

Dubbelgöken 2, kommunhuset i Tomelilla, den 19 maj 2014, kl. 13.00-15.30 ANSLAG/BEVIS

Dubbelgöken 2, kommunhuset i Tomelilla, den 19 maj 2014, kl. 13.00-15.30 ANSLAG/BEVIS : Plats och tid Dubbelgöken 2, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 13.00-15.30 Beslutande Tina Bergström-Darrell (S), ordförande Marianne Åkerblad (M), vice ordförande Bo Herou (KD), 2 vice ordförande Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38 Socialnämnden 31-38 2 31 Information om projektet Plug In...4 32 Ansökan om serveringstillstånd - Amvrosia, Alingsås...5 33 Ansökan om serveringstillstånd - MX Rockbar, Alingsås...6 34 Ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd:

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: Sida 1 (5) ANVISNINGAR A2 TILLFÄLLIGT TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: 1. Tillfälligt tillstånd för servering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden. Thure Andersson (S) Sara Landerholm

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden. Thure Andersson (S) Sara Landerholm 2013-10-30 Plats och tid Lokal Nissan, Danska vägen Gislaved, kl 13.00-13.45 Beslutande Bengt Petersson (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Börje Malmborg (KD) Linda Strömblad (C) Inga-Maj

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(9) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset kl 13 30 16 05, Ajournering 14 45 14 55. Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande

Läs mer

Socialchef Christel Sundberg Nämndsekreterare Anders Svensson. Jane Holmström Björkman. Omedelbart efter sammanträdet. Anders Svensson.

Socialchef Christel Sundberg Nämndsekreterare Anders Svensson. Jane Holmström Björkman. Omedelbart efter sammanträdet. Anders Svensson. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Åsljungarummet, tisdagen den 5 april 2016, klockan 17.00-17.15 Arne Andersson (M), ordförande Christer Unosson (KD), 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.30-13.50 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 154

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 154 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 154 Plats och tid Hobysalen Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.25 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s)

Läs mer

Mikael Jareke, kommundirektör Anna Wikstrand, bitr kommundirektör Mia Johansson, alkoholinspektör Mattias Thorängen, sekreterare.

Mikael Jareke, kommundirektör Anna Wikstrand, bitr kommundirektör Mia Johansson, alkoholinspektör Mattias Thorängen, sekreterare. Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00 10.00 Peter Söderström (S), ordförande Kristina Bengtsson

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.10 16.10 Ajournering kl 14.30-14.40 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S) ordförande Karin Wigrup (C) tjänstgörande

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV=

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= Socialnämndens sammanträde Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Great Taste 3 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Mangiamo 4 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-02-05

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-02-05 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.50 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson (KD) Britt-Marie Berg (S) Kate Nilsson

Läs mer

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och fruktviner)

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kultur- och fritidsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Måndagen den 20 april 2015 kl. 16.00 Plats: Andrarums IF:s klubbstuga i Brunnsvik Kallelse med föredragningslista

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMPJMS= = =OOJPN= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMPJMS= = =OOJPN= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMPJMS OOJPN Socialnämndens sammanträde Tillfälligt serveringstillstånd Alströmerska magasinet 3 Serveringstillstånd - Lejonberget 4 Serveringstillståndet för Frid & Fröjd 5 Riktlinjer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Plats och tid Konferensrummet Uret kl 13.00 16:00 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för Janet

Läs mer

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Tisdagen den 16 december 2014 kl. 09.00 Plats: Dubbelgöken 2, kommunhuset i Tomelilla Kallelse med

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunledningsutskottet 2013-09-02 223 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum 2015-03-18

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum 2015-03-18 PROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sal Karl Oskar, kommunhuset, kl. 08:00 12:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf,

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.00 16.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.15-15.25 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 4-7 2 4 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd - Harrys Alingsås...4 5 Ansökan om utvecklingsmedel för insatser mot våld i nära relationer...5 6 Ansökan om statsbidrag för verksamhet

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-07-09 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00-13.30 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Christer Sjöberg

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.20-15.55 Ajournering: kl. 15.00-15.10 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum. Göte Eriksson, S Mervi Kostet, kvalitetsutvecklare, 23

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum. Göte Eriksson, S Mervi Kostet, kvalitetsutvecklare, 23 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-08-15, kl 0900-1110 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

Andreas Tidström (M)

Andreas Tidström (M) 1(5) Plats och tid Kevinge, Edsviksvägen 1A, 182 57 Danderyd, kl 18:30-19:50 Paragrafer 90-91 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Birgitta Lindgren (L) Elisabeth Frostell (M), tj ers

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Önnerup Tid kl. 08.30-11.10 Beslutande Sofia Forsgren Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, Plats och tid socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:40 ande S Kenneth Persson, ordförande Borlänge S Christina Knutsson, 85-86,

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kultur- och fritidsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: måndagen den 25 januari 2016 kl. 14.00 Plats: Dubbelgöken 1 & 2 Ärenden Kallelse med föredragningslista 1 Val av

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 13.55 15.30 Ajournering: 15.00 15.05 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten

Läs mer

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-05-09 47 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 14.00 18.00 Beslutande Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Birgitta Olsson-Johansson

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.50, 11.35-12.00

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.50, 11.35-12.00 NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2013-03-22 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.50, 11.35-12.00 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1 Plats och tid Kommunhuset, Lokal Roten kl. 14.20 16.05 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Pernilla Ekelund (FP) tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Johanna

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2000-05-09

Socialnämndens arbetsutskott 2000-05-09 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 08.15-10.45. Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Ingrid Karlsson S Ally Karlsson V Kristina Valtersson C Övriga deltagare Eira

Läs mer

Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten

Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Information Bilagor För att denna ansökan ska vara komplett behöver den kompletteras med bilagor som du laddar upp längre fram i formuläret. Läs i texten till vänster om vilka bilagor som behövs. Tillstånd

Läs mer

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Ginger Johansson (V) Larsgöran Larsson (M)

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Ginger Johansson (V) Larsgöran Larsson (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) SN dnr Plats och tid Socialförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, klockan 15.00 16.55 Ordinarie ledamöter Ersättare Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (14) Socialnämndens arbetsutskott 2016-04-05 61 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten på serveringsställe Balls Bowling (Vallentuna Balls

Läs mer

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid.

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid. Anvisningar för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd För att du ska få din ansökan om serveringstillstånd behandlad måste den vara fullständig det vill säga alla de dokument som efterfrågas har

Läs mer

Cateringverksamhet för slutna sällskap (som tillägg till stadigvarande serveringstillstånd) Alkoholdrycker som serveringstillståndet ska utökas med:

Cateringverksamhet för slutna sällskap (som tillägg till stadigvarande serveringstillstånd) Alkoholdrycker som serveringstillståndet ska utökas med: ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Organisationsnummer/ Personnummer Telefonnummer Adress Faxnummer E-post Serveringsställe Restaurangnummer Gatuadress Postnummer och postort Ansökan avser Utökning avser Bifoga

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S)

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S) 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.10 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMRJMU QRJRS Socialnämndens sammanträde Ny hyressättningsmodell i Alingsås kommun - remissvar 3 Ansökan om serveringstillstånd vid restaurang China 4 Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 5 Plats och tid Brösarps skola, den, kl. 18.15-18.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl Kanslichef Christian Björkqvist Utses att justera Mats Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (12) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-10-20 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:00 ande S Kenneth

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-01-15, kl 13:15-15:30 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark (FP)

Läs mer

Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker

Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker Den här blanketten används för: Tillfälligt tillstånd till allmänheten För att det ska vara fråga om ett tillfälligt tillstånd får serveringen inte

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2002-11-05

Socialnämndens arbetsutskott 2002-11-05 197 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-16.15 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Kristina Valtersson (c) Ally

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = Socialnämndens sammanträde Information om förslaget till ny styrmodell för Alingsås kommun 3 Information om alkohollagen 4 Återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.05 16.05 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.05 16.05 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.05 16.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Den här blanketten används för följande två typer av stadigvarande serveringstillstånd

Den här blanketten används för följande två typer av stadigvarande serveringstillstånd ANSÖKAN STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND enligt 8 kap. 2, 6, 7 alkohollagen (2010:1622) Den här blanketten används för följande två typer av stadigvarande serveringstillstånd 1. Stadigvarande tillstånd

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-05-15, kl 13:15-14:20 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Ann Ayoub. Ordförande. Kenneth Persson

Underskrifter Sekreterare. Ann Ayoub. Ordförande. Kenneth Persson 1 (14) Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesprotokoll 2015-02-10 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn, kl. 10:00-10:40 ande S Kenneth Persson, ordförande

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämnden Sidan 1 av 18 Plats och tid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedda att justera Rotebrorummet, plan 13 18:15-19:00 Lennart

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-11-30 Sid: 1 Instans Samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-15.50 Beslutande Övriga deltagande Ingemar Svensson (C) ordförande Kennet Josefsson (S)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 42-50 2 42 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - SMELOC AB (A Dahlbom)...5 43 Tillfälligt utökat tillstånd för alkoholservering inför Potatisfestivalen 2014 - Restaurang Åkanten...6

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 338-341 2 338 Ansökan om serveringstillstånd - Golden Fish, Alingsås...4 339 Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser - Socialförvaltningens ledningsplan...5

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-04-17

Sammanträdesdatum 2013-04-17 1(8) Plats och tid Nämndrummet, våningsplan 5 i Värjan, klockan 14:30 14:35 Beslutande Marie Svensson, ordförande (S) Göran Andersson (S) Sirpa Mäkipää (S) Ove Eriksson (S) Kerstin Jonsson (S) Theresia

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 2/2012 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 14 / Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 9:30

SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 2/2012 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 14 / Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 9:30 SOCIALNÄMNDEN PROTOKOLL nr 2/2012 Tillståndsutskottet Sammanträdesdag Justerat 14 / 2 2012 Plats: Swedenborgsgatan 20 Tid: 08:30 9:30 Marie Ljungberg Schött (M) Elisabeth Brandt Ygeman (S) Sekreterare

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2001-05-08

Socialnämndens arbetsutskott 2001-05-08 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 16.10 Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Kristina Valtersson C Ally Karlsson Leif Johansson V S tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-19 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-14.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Henrik Tvarnö, ordf. (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2006-03-29 20 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.30 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Margaretha Schneider (m) Inga-Lill Gustavsson (c) tj ers Björn Jonasson

Läs mer

Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Sökanden är en enskild firma eller enskild person

Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Sökanden är en enskild firma eller enskild person Tillståndsenheten 2010-12-28 Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Sökanden är en enskild firma eller enskild person Den ifyllda ansökningsblanketten ska undertecknas av behörig person och skickas

Läs mer

Sammanträdesdatum Smedbackens Behandlingshem studiebesök Socialförvaltningen, sammanträdesrum plan 4

Sammanträdesdatum Smedbackens Behandlingshem studiebesök Socialförvaltningen, sammanträdesrum plan 4 161, 172, 174, 183, Omedelbar justering 186, 187 Tid 09.30-11.30, 12.50-16.15 Ajournering 14.30-14.20 Plats ande Närvarande ersättare Smedbackens Behandlingshem studiebesök Socialförvaltningen, sammanträdesrum

Läs mer

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd 1 Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga nr på handlingar som medföljer ansökan och streckmarkera de som saknas. Ansökan om tillstånd

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Beslutande Simhallen och därefter kommunhuset i Tomelilla, den 4 november 2015, kl. 08.00-13.00 Leif Sandberg (C), ordförande Marianne Åkerblad (M), tjg ers Torgny Larsson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 287 Socialnämndens arbetsutskott 20005-11-08 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.00 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson

Läs mer

Miljö- och byggförvaltningen

Miljö- och byggförvaltningen Sidnr s arbetsutskott 2016-03-17 1 (10) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, Stadshuset kl 13.00-13.20 Bengt Bivrin (MP) Morgan Gutke (C), 5-8 Peter Sövig

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott 2015-03-24 1. Plats och tid Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 08.00-09.00, 09.

Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott 2015-03-24 1. Plats och tid Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 08.00-09.00, 09. [O. 1 Plats och tid Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 08.00-09.00, 09.30-12,16 Beslutande Carina Albertsson (5), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Lars-Erik Beeh (V) övriga deltagande

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 30-37 2 30 Tillsynsplaner för serveringstillstånd, försäljning av receptfria läkemedel och försäljning av tobak och folköl...5 31 Ansökan om serveringstillstånd - Åkantens restaurang och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (14) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-04-14 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:15 ande S Kenneth

Läs mer

ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH/ELLER STARKÖL

ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH/ELLER STARKÖL Insändes till Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen, kansli 374 81 Karlshamn Telefon 0454-81100 E-post kommunkansli@karlshamn.se 1(6) ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER,

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 26 augusti 2010, kl. 14.00 15.35 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och fruktviner)

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (19) Socialnämndens arbetsutskott 2015-05-11 63 Ansökan om stadigvarande utökad serveringstid, Nya Våning 1 (SN 2015.081) Beslut Arbetsutskottet beslutar att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Falu kommun

Sammanträdesprotokoll Falu kommun 1 (11) Sammanträdesprotokoll tobak och receptfria läkemedel 2016-05-23 Plats och tid Socialförvaltningen Falun, lokal: Sundborn kl. 10:00 10:50 ande S Kenneth Persson, ordförande Borlänge M Göran Forsén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-10-30 73 (832) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 30 oktober 2014, kl. 08.30-10.25 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf 61-67 Rutger Hallin (M) ordf 68 Helena Edrenius (S) tjänstg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 61 51 Delgivningar... 62 52 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 63 53 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 64 54 Ansökan

Läs mer

Antagen av socialnämnden SN2012/0158

Antagen av socialnämnden SN2012/0158 RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND I DANDERYD Antagen av socialnämnden 2012-12-17 SN2012/0158 1 Krogmiljön i Danderyd kan sammanfattas som angenäm och trevlig. Danderyds kommun kommer att arbeta för

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Information angående. serveringstillstånd

Information angående. serveringstillstånd Information angående serveringstillstånd Alkohollagstiftningen är i första hand en skyddslagstiftning som kommit till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Därför får serveringstillstånd vägras

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00 16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors, v ordf (c) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Annette Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-19

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-19 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL l Plats och tid Stadshuset, kl. 13 :15-15:35 Besllutande Ledamöter Gert Franzen (C), ordförande Jaan Kello (M) Anna Johansson (M) Rune Larsson (M) Bengt-Eric Lindh (Fp) Tj änstgörande

Läs mer

Bo Hallqvist (S) Kenneth Bolinder (S) 29-38 Bo-Göran Börjesson (S) Gert Fridh (SD)

Bo Hallqvist (S) Kenneth Bolinder (S) 29-38 Bo-Göran Börjesson (S) Gert Fridh (SD) Protokoll 2013-04-24 Sida 1 (av 16) Tid 2013-04-24, kl 19.00-21:30 Plats Almliden, Blosset Beslutande Ledamöter Bo Hallqvist (S) Kenneth Bolinder (S) 29-38 Bo-Göran Börjesson (S) Gert Fridh (SD) Tjänstgörande

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott (7)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott (7) Sidnr 1 (7) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 15.15-15.50 Bengt Bivrin (MP) Morgan Gutke (C) Peter Sövig (S) Övriga deltagare Michael Olsson, förvaltningschef

Läs mer

Så här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd

Så här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd Så här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd.

Läs mer