Plats och tid Dubbelgöken 1 och 2, den 24 februari 2014, kl ANSLAG/BEVIS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Dubbelgöken 1 och 2, den 24 februari 2014, kl. 13.00 17.00 ANSLAG/BEVIS"

Transkript

1 : Plats och tid Dubbelgöken 1 och 2, den, kl Beslutande Tina Bergström-Darrell (S), ordförande Marianne Åkerblad (M), vice ordförande Bo Herou (KD) 2 vice ordförande Övriga närvarande Utses att justera Bo Herou (KD) Justerade paragrafer 7-14 Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunhuset i Tomelilla Britt Ekstrand Ordförande Tina Bergström-Darrell (S) Justerare Bo Herou (KD) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum då anslaget sätts upp 13 mars 2014 Datum då anslaget tas ned 8 april 2014 Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Tomelilla Underskrift Britt Ekstrand

2 : Övriga närvarande: Marina Hansson, kultur- och fritidschef Kristin Svensson, enhetschef kultur- och bibliotek Ros-Marie Stjernfeldt, enhetschef fritid och turism Anne Line Scheele, näringslivschef Britt Ekstrand, sekreterare Emma Nilsson, Show & Musikalskolan Beata Mattisson, Young Aerobic Club Josefin Lindholm, Young Aerobic Club Rutger Engsäll, ordförande Lunnarps bollklubb

3 : Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunstyrelsens kultur- och 7 Ändringar i föredragningslistan 8 Dialoger och informationsärenden 9 Remiss av motion - Finansiering av Tomelillafestivalen "Stolt och Nykter 10 Ansökan om medel från Lunnarps Bollklubb om att förvärva en fastighet för projektet Lunnarps Aktivitetshus 11 Remiss av motion om årets ungdomskommun 12 Tomelilla kulturpris Ansökan från Onkel Enkels Pensionat & Café AB om stadigvarande tillstånd för allmänheten för servering, av starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker, året runt, dagligen kl Ansökan avser även tillhörande uteservering 14 Ansökan från Brösarps Backakrog, Brösarp, Meyson AB, Ystad om stadigvarande tillstånd för allmänheten för servering av starköl, vin spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker, året runt, dagligen kl Ansökan avser även tillhörande uteservering.

4 Kskfu 7 Dnr KS Ändringar i föredragningslistan s beslut Utskottet beslutar enligt det framlagda yrkandet. Ärendebeskrivning Ordföranden Tina Bergström-Darrell (S) yrkar att följande ändring görs i föredragningslistan till dagens sammanträde: Dialogen Ros-Marie Stjernfeldt, enhetschef fritid och turism, informerar läggs till.

5 Kskfu 8 Dnr KS 2014/4 Dialoger och informationsärenden s beslut Informationen läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Föreningsdialog Show & Musikalskolan samt Young Aerobic Club - Show & Musikalskolan Utskottet har idag haft en dialog med Emma Nilsson som är ledare för Show & Musikalskolan i Tomelilla. Emma Nilsson utbildar sig till sångpedagog. Show och Musikalskolan bildades hösten 2013 och är en ideell förening. Barn i olika åldersgrupper, då som 4-7-åringar, 8-12-åringar och 13 år och uppåt. Medlemsavgiften är 100:00/år. Föreningen har sina träningspass i Pingishallen på söndagar mellan kl Show & Musikalskolan är en drogfri verksamhet, vi accepterar inga former av droger. Syftet med föreningen är att låta eleverna komma i kontakt med sång, dans och teater. De ska få vara delaktiga i en grupp och känna samhörighet. Eleverna ska få utvecklas i en miljö där de känner sig trygga. Eleverna kommer även att utvecklas på ett socialt plan i samspel med andra barn och ungdomar i sin egen ålder. Vi vill lära eleverna att visa hänsyn och respekt för varandra. Show & Musikalskolan håller på att arbeta fram en hemsida som framöver blir en koppling till kulturskolan. - Young Aerobic Club Utskottet har idag haft en dialog med Beata Mattisson och Josefin Lindholm från Young Aerobic Club som är en dans och aerobicförening för barn och ungdomar.

6 Forts. 8 Petra Mattisson startade Young Aerobic Club år Följande åldersgrupper finns: Rörelse till musik 3-5 år, aerobic dans 6-12 år, street mix för killar 6-10 år, dansmix för vuxna och ungdomar. År 2012 startade en specialgrupp för barn med funktionshinder 6-13 år. Aquaspinning fanns i simhallen innan den stängdes. Det kostar 300:00/termin och då är det träning en gång i veckan. Det finns 6 ledare och 2 hjälpledare. Varje pass är 45 minuter. Träningspassen är på måndag-torsdag mellan kl Det är ca 15 personer i varje grupp. Young Aerobic Club har sina träningspass i kommunhusets motionslokal. Under 2014 har föreningen haft brist på ledare Föreningens högsta önskan är en ny lokal. Alla barn är olycksfallsförsäkrade. Dans och Aerobicgrupperna har uppvisning i sporthallen söndagen den 11 maj 2014 Dialog om budget - Kultur- och fritidschef Marina Hansson redogör för den ekonomiska situationen. Marina Hansson, kultur- och fritidschef informerar i huvudsak om följande: - Simhallen - Krögarmöte i Ystad Ystads kommun betalar utbildningen Ansvarsfull Alkoholhantering - Utvärdering av alkoholenheten rapport i början på mars Kultur- och fritidschefen möte med Stiftelsen Tomelilla konstsamling den 7 mars Kulturskolan avgifter - Instrumenthyra - Lokalen Soffta

7 Forts. 8 - Kristin Svensson, enhetschef kultur- och bibliotek informerar om följande: Taxor - Alkoholhandläggare Stefan Jönsson från Göinge, Kristianstad presenterar sig för utskottet och berättar om sina tidigare arbetsplatser inom polisen, kriminalvården och underrättelsetjänsten. Kristin Svensson, enhetschef kultur- och bibliotek ger utskottet en redovisning av konst, inköpt till kommunen under 2013 Dialog med ordförande Rutger Engsäll, Lunnarps Bollklubb - Ordförande Rutger Engsäll informerar utskottet om Lunnarps Bollklubbs ansökan om medel att förvärva en fastighet för projektet Lunnarps Aktivitetshus och har enligt utskottets beslut den 20 januari 2014, 4, medtagit skriftliga kompletteringar till utskottet idag, som information i ärendet. Kurser och konferenser - I Ystad den 5 mars 2014 är det konferensen Kulturpolitiska överläggningar i sydöstra Skåne. - Den 21 mars 2014 är det Talangjakt på Soffta där ordföranden Tina Bergström-Darrell sitter med i juryn. Tina Bergström-Darrell (S), ordförande, informerar i huvudsak om följande: - Umeå är årets kulturstad - Vid utskottets möte den 31 mars kl , ska utskottet besöka Ungdomsorkestern på Spruthusgränd i Tomelilla, för en dialog.

8 Forts. 8 Anne-Line Scheele, näringslivschef, informerar i huvudsak om följande: - Matfestivalen i Brösarp den maj 2014, där kommunen ska ha ett matstånd - Kommundag i Christinehof den 17 maj Besöksnäringsträff den 25 februari O-ringen i Kristianstad i sommar - Veteranbrandbilsrally - Informationstavla vid golfklubben - Register över Kreativa Kulturella Näringar (KKN) det ska finnas en kontaktperson inom kommunen - Ansökan om att vara mathuvudstad ska vara inlämnad i augusti Ros-Marie Stjernfeldt, enhetschef fritid och turism, informerar i huvudsak om följande: - Turistinformationen i Brösarp upphandling - Tourism i Skåne Den framtida digitala besökaren samt Exportmognad.

9 Kskfu 9 Dnr KS 2013/326 Remiss av motion - Finansiering av Tomelillafestivalen "Stolt och Nykter" s beslut Utskottet beslutar att lämna följande yttrande på ärendet angående Motion Finansering av Tomelillafestivalen Stolt och Nykter : - Externa finansiärer bidrar till större ansvarstagande och deltagande i arrangemanget. Tomelilla kommun bidrar med lokal- och lönekostnader för all personal som arbetar med arrangemanget. Både vad gäller planering och genomförande. Kommunen bjuder även alla artister och funktionärer på förtäring under festivaldagen. Årets Tomelillafestival är nu i stort sett finansierad. Ärendebeskrivning Ida Abrahamsson (V), Britta Berg (V) och Figge Bergquist (V) har den 28 november 2013 lämnat in en motion om finansiering av Tomelillafestivalen Stolt och Nykter med följande lydelse: Bakgrund 1 december 2012 gick information ut om att Kultur & Fritid ville anordna en drogfri musikalisk folkfest på Torget i samband med skolavslutningen den 14 juni Ett syfte med detta arrangemang var att erbjuda ett attraktivt alternativ att fira skolavslutningen utan att blanda in droger och alkohol. Satsningen skulle bli omfattande med mycket musik och åtminstone delvis med större och mer välkända band. Redan i detta tidiga planeringsskede var länken att arrangemanget till största delen skulle finansieras med hjälp av sponsorer. Den utvärdering som gjordes efter denna första festival visar att det blev en på många sätt mycket lyckad satsning. I 5-6 timmar roade sig mellan 300 och 400 nyktra ungdomar (samt 3-4 påverkade vuxna!). En del av erfarenheterna från detta arrangemang tar man nu med sig när det är dags att planera nästa fest, bland annat var det enligt utvärderingen mycket trögt och tog lång tid att skrapa ihop det 30-tal sponsorer som till slut bidrog ekonomiskt eller på annat sätt till arrangemanget.

10 Forts. 9 Det ekonomiska resultatet blev att festivalen kostade totalt knappt kronor (plus nedlagd tid etc för kommunanställda som arbetade med projektet). Sponsorintäkterna låg på kronor. Det framgår inte av den ekonomiska redovisningen vem som står för nettokostnaden på drygt kronor, men jag antar att det faller på Kultur & Fritid. Vänsterpartiet i Tomelilla anser att grundtanken med en satsning av detta slag är mycket god, vilket vi också manifesterade med en insändare i Ystads Allehanda den 2 januari Däremot anser vi att finansieringsmodellen, som till allra största delen bygger på att sponsorer skjuter till pengar, är helt felaktig. Att en kommunal satsning för att motverka alkohol- och drogmissbruk bland barn och ungdomar kopplas ihop med ett kommersiellt jippo där sponsorer kan marknadsföra sig i satsningen ger helt fel signaler. Självklart är detta ett initiativ som bör bekostas med skattemedel. Med ovanstående som bakgrund föreslår vi: Att den Tomelillafestival som nu planeras till skolavslutningen 2014 finansieras i sin helhet med skattemedel. Förra festivalen kostade totalt knappt kronor; vi föreslår att kronor avsätts till att finansiera den del av arrangemanget som faller utanför egna lönekostnader etc. Tidigare behandling Kommunfullmäktiges beslut 200/2013: Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 4/2014: Motionen remitteras till kommunstyrelsens kultur- och fritidutskott för yttrande.

11 Forts. 9 Förslag till beslut under sammanträdet Kultur- och et beslutar att lämna följande yttrande på ärendet angående Motion Finansering av Tomelillafestivalen Stolt och Nykter : - Externa finansiärer bidrar till större ansvarstagande och deltagande i arrangemanget. Tomelilla kommun bidrar med lokal och lönekostnader för all personal som arbetar med arrangemanget. Både vad gäller planering och genomförande. Kommunen bjuder även alla artister och funktionärer på förtäring under festivaldagen. Årets Tomelillafestival är nu i stort sett finansierad. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

12 Kskfu 10 Dnr KS 2014/9 Ansökan om medel från Lunnarps Bollklubb om att förvärva en fastighet för projektet Lunnarps Aktivitetshus s förslag till beslut Kommunstyrelsen ger sitt moraliska och positiva stöd till Lunnarps Bollklubb men har ingen möjlighet att ge något bidrag. Lunnarps Bollklubb har inga egna medel att betala ett räntefritt lån. Därför ser utskottet inte detta som en möjlighet. Ärendebeskrivning Rutger Engsäll, ordförande i Lunnarps Bollklubb, har inlämnat en ansökan om medel från Lunnarps Bollklubb om att förvärva en fastighet för projektet Lunnarps Aktivitetshus Önskemål från Lunnarps bollklubb är att Tomelilla kommun köper fastigheten. Utskottet ger sitt moraliska och positiva stöd till Lunnarps Bollklubb men har ingen möjlighet att ge något bidrag. Lunnarps Bollklubb har inga egna medel att betala ett räntefritt lån. Därför ser utskottet inte detta som en möjlighet. Redovisning/föredragning Rutger Engsäll, ordförande i Lunnarps Bollklubb, närvarar vid mötet och föredrar sitt ärende för utskottet och överlämnar skriftliga kompletteringar i ärendet. Förslag till beslut Utskottet föreslår kommunstyrelsen att ge sitt moraliska och positiva stöd till Lunnarps Bollklubb men har ingen möjlighet att ge något bidrag. Lunnarps Bollklubb har inga egna medel att betala ett räntefritt lån. Därför ser utskottet inte detta som en möjlighet.

13 Forts. 10 Tidigare behandling beslut 4/2014: Ordförande Rutger Engsäll inkommer till utskottet med skriftliga kompletteringar i ärendet samt besök på kultur- och ets möte den. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Rutger Engsäll, Lunnarps Bollklubb

14 Kskfu 11 Dnr KS 2013/353 Remiss av motion om årets ungdomskommun s beslut Kultur- och et beslutar att lämna följande yttrande på ärendet angående motion om årets ungdomskommun: - Kultur- och et arbetar kontinuerligt med att förbättra ungdomars upplevelser av Tomelilla som en attraktiv kommun. Under 2013 togs beslut om att inrätta en kulturskola samt att göra om- och tillbyggnad av simhallen i Tomelilla kommun. Ärendebeskrivning Vänsterpartiet har genom Ida Abrahamsson (V), Britta Berg (V) och Figge Bergqvist (V) inlämnat en motion daterad den 15 december 2013, med följande lydelse: Varje år rankar KFUM Sveriges samtliga kommuner efter hur mycket man satsar på att skapa bra förutsättningar för sina ungdomar. Resultatet sammanställs i en Ungdomskommunrankning medförhoppningen att det bidrar till ett tydligare fokus på kommunernas ansvar för ungas välbefinnande samt för att erbjuda ett underlag för diskussion kring olika sätt att arbeta med ungdomsfrågor på lokal nivå. I årets undersökning har man särskilt lyft ungas möjligheter till delaktiget och inflytande. KFUMs Ungdomsrankning tar upp följande område i sin granskning: KFUMs Ungdomskommunrankning har skapats genom en sammanställning av kvantitativ data för tolv nyckeltal som beskriver hur mycket respektive kommun satsar inom områden som berör barn och unga. Statistiken har samlats in från olika statliga myndigheter och intresseorganisationer och alla nyckeltal publiceras på årlig basis. För varje nyckeltal har vi gett kommunerna ett rankingvärde. Dessa värden slås sedan ihop för att skapa totalrankningen.

15 Forts. 11 Varje nyckeltal har således lika stor vikt. 1. Idrotts- och fritidsanläggningar 2. Allmän fritidsverksamhet 3. Fritidsgårdar 4. Fritidshem och pedagogisk omsorg 5. Personaltäthet fritidshem 6. Allmän kulturverksamhet 7. Bibliotek 8. Musik- och kulturskola 9. Stöd till studieorganisationer 10. Lärartäthetgrundskola 11. Elevvård i grundskola 12. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) I årets granskning hamnar Tomelilla på en föga hedrande 283:e plats, åttonde sämsta kommunen! Sedan granskningen 2011 har vi halkat med nästan 50 placeringar! Vänsterpartiet ser allvarligt på detta resultat, vi menar att det är speciellt viktigt att ge ungdomarna en bra grund att stå på för att klara sig bra senare i livet. En placering bland de tio sämsta av 290 kommuner i denna rankning är en skam för Tomelilla! Vänster partiet yrkar på: 1. att Tomelilla kommun genom kultur- och et, gör en analys över placeringen på KFUMs ungdomskommunrankning 2. att Tomelilla kommun tillsätter en beredning med representanter från exempelvis de politiska partierna, studieorganisationerna, föreningslivet och ungdomsrådet som utarbetar förslag för att lyfta Tomelilla till en av Sveriges 50 bästa kommuner för ungdomar på kommunrankningen Tidigare behandling Kommunfullmäktiges beslut 16/2014: Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 16/2014: Motionen remitteras till kommunstyrelsens kultur- och för yttrande.

16 Forts. 11 Förslag till beslut under sammanträdet Kultur- och et beslutar att lämna följande yttrande på ärendet angående motion om årets ungdomskommun: - Kultur- och et arbetar kontinuerligt med att förbättra ungdomars upplevelser av Tomelilla som en attraktiv kommun. Under 2013 togs beslut om att inrätta en kulturskola samt att göra om- och tillbyggnad av simhallen i Tomelilla kommun. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

17 Kskfu 12 Dnr KS 2013/307 Tomelilla kulturpris 2013 s beslut 2013 års kulturpris på :- tilldelas Brösarps byagille, Andrarums IF och Sven Plavén för kulturtrampet i Brösarp. Kulturtrampet i Brösarp är idag en tradition som inte bara lockar kommuninvånare utan även många turister att delta. Cykelorienteringen är ett interaktivt sätt att uppleva kultur på och där deltagarna har möjlighet att använda många av sina sinnen, en cykeltur som är mer än en vanlig runda på cykel. Det som för över 30 år sedan startade som cykelmotion är i dag en årligen återkommande kulturhändelse. Kulturtrampet uppmärksammar bygden och dess kulturhistoria på ett pedagogiskt vis och ett stort arbete läggs ned på att göra varje års tema så informativt som möjligt. Priset delas ut på nationaldagen den 6 juni 2014 på torget i Tomelilla. Ärendebeskrivning Kristin Svensson, enhetschef kultur och bibliotek, har den 13 februari 2014 till kommunstyrelsens kultur- och, inlämnat skrivelse med förslag till beslut i ärendet Tomelilla kommuns kulturpris Nomineringar Tomelilla kulturpris 2013 Actives gård Spjutstorps badorkester Kristina Magnusson Leif Handlare i Smedstorp Sven Plavén Kulturtrampet Andrarums IF och Brösarps Byagille Kjell Nilsson Tomelilla Riksteaterförening Tomelilla kommuns kulturpris är instiftat till stöd och uppmuntran för förtjänstfulla insatser inom skilda områden som faller inom före detta kulturnämndens verksamhetsområde.

18 Forts. 12 Priset är kr och delas ut till person, grupp eller förening, som är bosatt/a eller verksam/ma inom Tomelilla kommun eller på annat sätt har anknytning till kommunen, och som kan anses ha gjort en värdefull och uppskattad insats till berikande av kulturella värden. Det av kommunen årliga anslagna beloppet förvaltas av kommunstyrelsen, som har rätt att uppdela beloppet på flera priser. Kommunstyrelsen får även reservera anslaget belopp under högst två år. Förslag till beslut Utskottet föreslår att tilldela Brösarps byagille, Andrarums IF och Sven Plavén Tomelilla kommuns kulturpris 2013 med följande motivering: 2013 års kulturpris på :- tilldelas Brösarps byagille, Andrarums IF och Sven Plavén för kulturtrampet i Brösarp. Kulturtrampet i Brösarp är idag en tradition som inte bara lockar kommuninvånare utan även många turister att delta. Cykelorienteringen är ett interaktivt sätt att uppleva kultur på och där deltagarna har möjlighet att använda många av sina sinnen, en cykeltur som är mer än en vanlig runda på cykel. Det som för över 30 år sedan startade som cykelmotion är i dag en årligen återkommande kulturhändelse. Kulturtrampet uppmärksammar bygden och dess kulturhistoria på ett pedagogiskt vis och ett stort arbete läggs ned på att göra varje års tema så informativt som möjligt. Priset delas ut på nationaldagen den 6 juni 2014 på torget i Tomelilla. Beslutet skickas till: Brösarps byagille, Andrarums IF och Sven Plavén, kultur- och fritidschefen samt enhetschefen kultur och bibliotek.

19 Kskfu 13 Dnr KS 2014/1 Ansökan från Onkel Enkels Pensionat & Café AB om stadigvarande tillstånd för allmänheten för servering, av starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker, året runt, dagligen kl Ansökan avser även tillhörande uteservering s beslut Bevilja den sökande stadigvarande tillstånd för allmänheten avseende servering och starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker, året runt, dagligen kl , inomhus och utomhus, enligt ansökan för serveringsstället Onkel Enkels Pensionat och Café. Serveringstillståndet kan beviljas under förevändning att serveringsstället uppfyller de brand- och personsäkerhetskrav som Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund ställer. Ärendebeskrivning Alkoholhandläggare Stefan Jönsson har inlämnat tjänsteutlåtande med ansökan och ritningar daterad den 15 januari 2014 från Onkel Enkels Pensionat & Café AB, Caroline Sturesson, Ullstorps kyrkby, Tomelilla om stadigvarande tillstånd för allmänheten för servering, av starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker, året runt, dagligen kl Ansökan avser även tillhörande uteservering. Serveringsställe Onkel Enkels Pensionat & Café AB, Ullstorps kyrkby, Tomelilla. Serveringslokalerna består av en matsal med plats för ca 20 personer samt en veranda med plats för ca 12 personer. Verksamhetsbeskrivning Verksamheten består av en redan etablerad pensionat- och caféverksamhet i Tomelilla. Ordinarie öppettider för pensionatet ska vara alla veckodagar under juni-augusti och vissa helger resterande delen av året.

20 Forts. 13 Utredning Ansökan inkom den 15 januari Ansökningsavgiften betalades den 14 januari Alkoholenheten har tidigare besökt serveringsstället vid tillsynsbesök den 29 juli Ytterligare besök med anledning av aktuell ansökan har inte ansetts vara nödvändig. - Ägande och styrelse Den sökande är ett aktiebolag vars styrelse består av Caroline Stureson och Harri Korhonen. Registerutdrag från Skatteverket utskrivet den 2 december 2013 bekräftar att det sökande bolagets verksamhet är hotellverksamhet med restaurangrörelse. - Finansiering och dispositionsrätt Den sökande har förvärvat fastigheten som serveringsstället ligger på 30 januari Köpekontrakt har inkommit till alkoholenheten 15 januari 2014 och kopia på lånehandlingar 31 januari Ekonomi Den sökande har inlämnat såväl resultatbudget som likviditetsbudget vilka visar på en god ekonomisk planering. - Drift och rollbeskrivning Den huvudsakliga driften sköts av Caroline Stureson och Harri Korhonen tillsammans med en inbördes fördelning av arbetsuppgifterna. Ytterligare personal kommer att anställas vid behov. - Erfarenhet inom restaurangbranschen samt kunskaper i alkohollagen Caroline Stureson har mångårig erfarenhet från restaurangbranschen medan Harri Korhonen är ekonom. Kunskapsprov är skrivet av Caroline Stureson med godkänt resultat den 3 februari Kök och meny Livsmedelsanläggningen är registrerad av Ystad-Österlenregionens miljöförbund den 1 februari Det finns en köksutrustning i köket som bedöms vara tillräcklig för att kunna tillhandahålla en varierad mený av tillredda rätter enligt förslag på mený. Menýn uppnår de krav på variation och tillredd mat som krävs enligt alkohollagen.

21 Forts Brandskyddsarbete Brandskyddsarbetet är redovisat på ett tillfredställande sätt genom att den sökande har fyllt i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds verksamhetsredogörelse. - Remissutlåtanden: Alkoholenheten skickade remissförfrågan till Skatteverket den 31 januari Svar inkom den 11 februari 2014 och innehåller inga negativa uppgifter vare sig gällande den sökande eller företrädare. Alkoholenheten skickade remissförfrågan till Polismyndigheten i Skåne den 30 januari Svar inkom den 3 februari Polisen har ingen erinran vare sig gällande bolaget eller dess företrädare, inte heller alkoholpolitiska faktorer såsom närboendes miljö eller störningar i allmänhet. Alkoholenheten skickade remissförfrågan till Kronofogden den 31 januari Svar inkom den 5 februari Varken bolagen eller dess företrädare förekommer i deras register. Alkoholenheten skickade remissförfrågan till Ystad-Österlenregionens miljöförbund den 30 januari Svar inkom den 7 februari Svaret innehöll inget att erinra gentemot ansökan, men de punkter som ställs upp i yttrandet ska efterföljas. Alkoholenheten skickade remissförfrågan till Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund den 30 januari Svar inkom den 5 februari 2014 där räddningstjänsten yttrade sig att tillsyn skall göras innan räddningstjänsten kan yttra sig om brand- och personsäkerheten i verksamheten. Bedömning Alkoholenheten bedömer den sökande som ekonomiskt lämplig som tillståndshavare. Dess företrädare bedöms likaså som såväl ekonomiskt som personligt lämpliga att driva en serveringsverksamhet med alkoholtillstånd. Det finns en hög ansvarskänsla, en god planering samt flerårig erfarenhet och kunskap från restaurangbranschen.

22 Forts. 13 Vad gäller serveringsstället är detta etablerat som pension/café och uppfyller syftet väl. Den sökta verksamheten uppfyller alla krav enligt alkohollagen och anses inte utgöra en stor risk ur alkoholpolitisk synpunkt. Förvaltningens förslag till beslut Bevilja den sökande stadigvarande tillstånd för allmänheten avseende servering och starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker, året runt, dagligen kl , inomhus och utomhus, enligt ansökan för serveringsstället Onkel Enkels Pensionat och Café. Serveringstillståndet kan beviljas under förevändning att serveringsstället uppfyller de brand- och personsäkerhetskrav som Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund ställer. Beslutet skickas till: Alkoholhandläggare Stefan Jönsson, Onkel Enkels Pensionat & Café AB Ullstorps kyrkby, Tomelilla.

23 Kskfu 14 Dnr KS 2014/1 Ansökan från Brösarps Backakrog, Brösarp, Meyson AB, Ystad om stadigvarande tillstånd för allmänheten för servering av starköl, vin spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker, året runt, dagligen kl Ansökan avser även tillhörande uteservering s beslut Bevilja den sökande stadigvarande tillstånd för allmänheten för servering av starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker, året runt, dagligen kl , inomhus och utomhus enligt ansökan för serveringsstället Brösarps Backakrog. Ärendebeskrivning Alkoholhandläggare Patrik Sköld har inlämnat tjänsteutlåtande med ansökan och ritningar daterad den 16 december 2013 från Meyson AB, Anders Hartman, Lövstigen 2, Ystad för Brösarps Backakrog om stadigvarande tillstånd för allmänheten för servering, av starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker, året runt, dagligen kl Ansökan avser även tillhörande uteservering. Serveringsställe Brösarps Backakrog, Meyson AB, Magistervägen 13, Brösarp. Serveringslokalerna består av en matsal med plats för ca 100 personer samt en uteservering med plats för ca 50 personer. Verksamhetsbeskrivning Verksamheten består av en redan etablerad restaurang- krogverksamhet i Brösarp. Ordinarie öppettider för restaurangen ska vara oktober till april och maj till september Andra öppet tider kan bli aktuella och det kommer även att vara tillfälliga evenemang som musikunderhållning, konferenser m.m.

24 Forts. 14 Utredning Ansökan inkom den 16 december Ansökningsavgiften betalades den 17 december Alkoholenheten har tidigare besökt serveringsstället vid tillsynsbesök den 18 maj Ytterligare besök med anledning av aktuell ansökan har inte ansetts vara nödvändig. - Ägande och styrelse Den sökande är ett aktiebolag vars styrelse består av Maria Christina Hartman och Anders Hartman. Registerutdrag från skatteverket utskrivet den 10 december 2013 bekräftar att det sökande bolagets verksamhet är restaurang/café/bistro samt konsultverksamhet. Meyson AB är registerat för moms, F-skatt och arbetsgivaravgift. - Finansiering och dispositionsrätt Den sökande har inte betalt något vid övertagandet av verksamheten utan verksamheten hyrs ut av Brösarps Gästgifveri AB till sökanden. - Ekonomi Den sökande har lämnat såväl resultatbudget som likviditetsbudget vilka visar på en god ekonomisk planering. - Drift och rollbeskrivning Den huvudsakliga driften sköts av Maria och Anders Hartman tillsammans med en inbördes fördelning av arbetsuppgifterna. Ytterligare personal kommer att anställas vid behov. - Erfarenhet inom restaurangbranschen samt kunskaper i alkohollagen Anders Hartman har tidigare innehavt serveringstillstånd i Ystads kommun. Kunskapsprov är skrivet av Anders Hartman med godkänt resultat den 27 december Kök och mený Livsmedelsanläggningen är registrerad av Ystad-Österlenregionens miljöförbund den 19 december 2013.

25 Forts. 14 Det finns köksutrustning i köket som bedöms vara tillräcklig för att kunna tillhandahålla en varierad mený av tillredda rätter enligt förslag på mený. Menýn uppnår de krav på variation och tillredd mat som krävs enligt alkohollagen. - Brandskyddsarbete Brandskyddsarbete är redovisat på ett tillfredställande sätt genom att den sökande har fyllt i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds verksamhetsredogörelse. - Remissutlåtanden Alkoholenheten skickade remissförfrågan till skatteverket den 27 december Svar inkom den 10 januari 2014 och innehåller inga negativa uppgifter vare sig gällande den sökande eller dess företrädare. Alkoholenheten skickade remissförfrågan till polisen den 27 december Svar inkom den 24 januari Polisen har ingen erinran vare sig det gäller bolaget eller dess företrädare, inte heller avseende alkoholpolitiska faktorer såsom närboendes miljö eller störningar i allmänhet. Alkoholenheten skickade remissförfrågan till kronofogden den 27 december Svar inkom den 2 januari Varken bolaget eller dess företrädare förekommer i deras register. Alkoholenheten skickade remissförfrågan till Ystad-Österlenregionens miljöförbund den 27 december Svar inkom den 8 januari Svaret innehöll inget att erinra gentemot ansökan men de punkter som ställs upp i yttrandet ska efterföljas. Alkoholenheten skickade remissförfrågan till Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund den 27 december Svar inkom den 7 januari 2014 och innehöll inget att erinra gentemot ansökan eller den ansökta verksamheten.

26 Forts. 14 Bedömning Alkoholenheten bedömer den sökande som ekonomiskt lämplig som tillståndshavare. Dess företrädare bedöms likaså som såväl ekonomiskt som personligt lämpliga att driva en serveringsverksamhet med alkoholtillstånd. Det finns en hög ansvarskänsla, en god planering samt flerårig erfarenhet och kunskap från restaurangbranschen. Vad gäller serveringsstället är detta etablerat som restaurang/krog och uppfyller detta syfte väl. Den sökta verksamheten uppfyller alla krav enligt alkohollagen och anses inte utgöra en stor risk ur alkoholpolitisk synpunkt. Förvaltningens förslag till beslut Bevilja den sökande stadigvarande tillstånd för allmänheten för servering av starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker, året runt, dagligen kl , inomhus och utomhus enligt ansökan för serveringsstället Brösarps Backakrog. Beslutet skickas till: Alkoholhandläggare Patrik Sköld, Meyson AB, Anders Hartman - Brösarps Backakrog, Lövstigen 2, Ystad

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Svensk alkoholpolitik

Svensk alkoholpolitik Svensk alkoholpolitik Innehållsförteckning Sidan BAKGRUND 3 Den svenska alkoholpolitiken 3 Alkohollagen - en skyddslag 3 SERVERINGSTILLSTÅND 3 När tillstånd krävs 3 Allmänheten eller slutet sällskap 3

Läs mer

Johan Gotthardsson (FP) ledamot Morgan Forsberg (KD) ledamot Marianne Kjellquist (S) ledamot. Fredrik Marcusson (S) adjungerad

Johan Gotthardsson (FP) ledamot Morgan Forsberg (KD) ledamot Marianne Kjellquist (S) ledamot. Fredrik Marcusson (S) adjungerad Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Konferenslokal Hovden, Stadshuset, klockan 13.15 15.20 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Ida Ekeroth (S) vice ordförande Johan Gotthardsson

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Ärende 2 Ärende 3 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Läs mer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen - Alkoholpolitiska riktlinjer Ks/2014:231 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för ansökningar,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

5 Riktlinjer för specialkost på grundskolan KS 2014/480 Föredragande: Tomas Karlsson. 6 Pedagogisk måltid KS 2013/128 Föredragande: Eva Thimfors

5 Riktlinjer för specialkost på grundskolan KS 2014/480 Föredragande: Tomas Karlsson. 6 Pedagogisk måltid KS 2013/128 Föredragande: Eva Thimfors Datum: kl 13:00 Plats: Nämndrummet Ordförande Carina Gullberg Sekreterare Britt-Marie Nilsson Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

Stadigvarande serveringstillstånd

Stadigvarande serveringstillstånd Stadigvarande serveringstillstånd Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd. När

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14 UDDEVALLA KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDE Socialnämnden PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Bäve, 2012-11-21 kl. 8:30 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Elving Andersson Florence

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

Alkohol policy på serverings ställen

Alkohol policy på serverings ställen Alkohol policy på serverings ställen Rapport 2013:2 Titel: Alkoholpolicy på serveringsställen Utgiven av: Länsstyrelsen i Södermanland Utgivningsår: 2013 Författare: Ida Våhlin Foto: Ulrika Larsson Diarienr:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.10 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S) Erik Fors (S)

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer