Starta & Driva Företag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Starta & Driva Företag"

Transkript

1 Övningsuppgifter till Starta & Driva Företag av Björn Lundén och Ulf Bokelund Svensson 20:e upplagan FACIT Björn Lundén Information AB Box 84, Näsviken Tel: Fax

2 Del 1 Starten 1. a) Volvo Personbilar b) City Mail, en konkurrent till Posten som i affärsidén vill poängtera hur man skiljer sig från sin konkurrent. c) IKEA 2. Naturligtvis är det inte nödvändigt att ha en nedskriven affärsidé. En sådan kan dock fungera som en kompass internt och som en innehållsdeklaration för t ex intressenter och nyanställda. 3. Följande villkor måste vara uppfyllda: Den anställdes verksamhet får inte konkurrera med arbetsgivarens. Ledigheten får inte innebära stora problem för arbetsgivaren. Den anställde måste ha varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Den anställde måste anmäla till arbetsgivaren att han vill vara ledig minst tre månader i förväg. Den anställde måste kunna tala om i förväg hur länge han planerar att vara tjänstledig. 4. Vid köp av andelarna köper man hela företaget inklusive de förpliktelser företaget har gentemot långivare, leverantörer och andra. Dessa förpliktelser kan vara svåra att överblicka och därmed finns en viss risk för obehagliga överraskningar. Det kan t ex handla om obetalda skulder eller felaktiga varor som levererats. 5. a) vinsten b) framtida betalningsströmmar c) substansvärdet, dvs tillgångar minus skulder 6. Följande försäkringspremier är avdragsgilla i verksamheten: Företagsdelen i en villaförsäkring Företagsförsäkringspremie AFA-premie Fora-/Collectum-premie (som regel) Premie för grupplivförsäkring (inom vissa ramar) Premie för pensionsförsäkringar och individuellt pensionssparande 7. Sjukförsäkringsavgiften, som ingår i egenavgifterna, beräknas på den vinst du haft i närings verksamheten. Sjukpenningen grundas på den beräknade inkomst du har uppgett till Försäkringskassan att du kommer att ha framöver. 2 FACIT

3 8. Ett skäl är att ditt firmanamn skyddas om du registrerar firman. Ett annat är att en registrering gör att din verksamhet ger ett mer seriöst intryck när någon söker information om ditt företag i Bolagverkets handels register. FACIT 3

4 Del 2 Formen 1. Endast i aktiebolag. För att få registrera ett aktiebolag krävs ett aktiekapital på minst kr (innan 1 april 2010 krävdes kr). 2. Aktiekapitalet stannar i företaget och blir en del av bolagets egna kapital. 3. Ägaren är mest skyddad i ett aktiebolag då ägaren har ett begränsat ansvar för bolagets skulder och andra förpliktelser. Det ska dock betonas att ägaren kan bli personligt ansvarig även för bolagets förpliktelser. 4. Enkelt bolag. 5. Det solidariska betalningsansvaret har lett till mycket osämja mellan delägare i olika handelsbolag under åren. Det solidariska betalnings ansvaret innebär att en bolagsman kan tvingas betala de skulder som en annan bolagsman inte kan eller vill betala. Den förre har dock regress rätt mot den senare. 6. Betalningsansvaret ligger helt och fullt på dig. 7. Ja. 8. Komplementär: obegränsat ansvarig för bolagets förpliktelser. Kommanditdelägare: ansvarig endast för sin insats i bolaget. 4 FACIT

5 Del 3 Finansiering Övningsuppgifter till Starta & driva företag 1. Genom tätare amorteringar blir den totala räntekostnaden lägre. 2. Då äganderätten till egendomen stannar hos leasegivaren tar denna en mindre ekonomisk risk än banken gör om den lånar ut pengar att köpa egendomen för. I lånefallet övergår nämligen äganderätten till egen domen till låntagaren eftersom han med de lånade medlen köpt egen domen. 3. Factoring kan vara bra när företaget: snabbt behöver stärka likviditeten (vid likviditetssvackor) upplever att man förlorar ränteintäkter på grund av ineffektiv fakturering tycker att kundförlusterna är för stora tycker att man får in för litet dröjsmålsränta helt enkelt inte vill ägna sig åt fakturerings- eller inkassoarbete, utan åt det man är bra på. 4. För att en riskkapitalplacerare tar en större risk än t ex en långivare. Den större risken består i att riskkapitalet är en lågt prioriterad fordran vid en konkurs, dvs att det är svårt för riskkapitalplaceraren att få tillbaka några pengar om företaget skulle gå i konkurs. 5. Affärsinnehavaren behöver inte ligga ute med pengar, utan betalar för en produkt först när han sålt den. På så vis har han mer pengar tillgängliga för andra inköp, till andra investeringar eller till kapitalplaceringar. Han gör därför både en likviditets- och en räntevinst. För säljaren råder det motsatta förhållandet, vilket är förklaringen till hans motvilja. 6. a) borgensman = den som skriver på en borgensförbindelse (går i borgen) b) borgenär = den som lånar ut pengarna c) gäldenär = den som lånar pengarna 7. Det innebär att kreditgivaren (borgenären) kan kräva vilken som helst av borgensmännen på hela skuldbeloppet. Denne har därefter regressrätt mot övriga borgensmän, dvs rätt att kräva dem på det han har betalat utöver sin del av borgensåtagandet. FACIT 5

6 Del 4 Marknaden 1. a) Man kan exempelvis tänka sig villaägare som är medel- eller höginkomsttagare. b) Varför inte bilägare i städer och större tätorter? 2. Lätt att förstå Överskådlig Information om företaget (adress, telefonnummer, historik mm) Tydlig beställningsfunktion Tilltalande layout Uppdaterad Laddar sidor snabbt Lätt att förflytta sig mellan olika sidor 3. Viktiga förutsättningar kan vara att: målgruppen går att definiera tydligt det är möjligt att få tag i adresser till målgruppen det är hygglig marginal på produkterna produkten inte är allt för dyr eller komplicerad 4. Några exempel kan vara: En beställningskupong som är enkel att fylla i och posta Tidsbegränsat erbjudande Lockande bonus Förtryckt adress och svarsportot betalt 5. Här är några av fördelarna med att sköta telemarketingarbetet i företaget: Kunskapen hos dem som ringer lär vara större och därmed också möjligheten att kunna ge en bättre information, att kunna besvara följdfrågor och att få till merförsäljning. Återkopplingen (feedbacken) från kunderna är ovärderlig för ett företag. Återkopplingen blir rimligen bättre om företagets egen personal pratar med (de potentiella) kunderna och tar in de signaler kunderna ger i verksamheten. 6. Att vara certifierad innebär marknadsfördelar. Det är ofta lättare att sälja en miljömärkt produkt i flera branscher rent av en nödvändighet. Att vara kvalitetscertifierad, t ex ISO , är ofta ett krav för att få leverera till vissa företag och institutioner. 6 FACIT

7 7 a) Att annonsera i den aktuella tidningen kan vara ett billigt och bra sätt. Telemarketing till tidigare prenumeranter och icke-prenumeranter, kanske kombinerat med ett särskilt erbjudande. Det finns säkert många andra sätt att nå ut till marknaden som du kommit på. b) Annonsering i vin- och mattidningar. Skicka direktreklam till medlemmar i vinklubbar och liknande, förutsatt att sådana adresser finns att köpa. Annonsering på vinrelaterade webbplatser på nätet. c) Annonsering i lokaltidningen. Affischering på stan. Gatupratare som muntligt informerar och sticker ett flygblad i handen på förbipasserande på stan. Hyra in folk som bär reklamplakat på kroppen (sandwichmen). FACIT 7

8 Del 5 Företagsekonomi och redovisning 1. Som räkenskapsmaterial räknas: Verifikationer, dvs fakturor, kvitton mm som beskriver och bekräftar affärshändelser Bokföringsmedia, dvs alla lösblad, böcker, datamedia eller andra hjälpmedel för grundbokföring, huvudbokföring och årsbokslut Kontoplaner, programvara för datorer och kassaapparater, manualer för bokföringsprogram Instruktioner om redovisningsprinciper och värderingsnormer Följesedlar, om inte uppgifterna finns på fakturan Inventeringslistor, lagerspecifikationer och andra bilagor till bokslutet 2. Redovisningen består av: Den löpande bokföringen där du bokför alla verifikationer i krono logisk ordning Avstämning av den löpande bokföringen Arkivering, där du sparar alla verifikationer, rapporter och andra viktiga handlingar i 7 år Balansrapporter, resultatrapporter, likviditetsrapporter mm Budgetarbetet Kontoplanen Årsbokslutet och årsredovisningen 3. I balansrapporten kan man utläsa företagets ekonomiska ställning just den dagen. Man kan räkna fram: Likviditeten, dvs förmågan att betala skulderna i tid Soliditeten, företagets förmåga att överleva förlustperioder Genomsnittlig kredittid på kundfakturor Räntabilitet, dvs lönsamheten Resultatrapporten visar företagets resultat under en viss period. Man kan utläsa: Omsättning, dels i absoluta tal och dels per anställd Bruttovinsten Jämförelser mot budget och föregående år Vinsten före och efter skatt Kom ihåg att rapporterna måste vara väl avstämda för att de ska spegla verkligheten på bästa sätt. 8 FACIT

9 4. År 1 Resultatbudget Likviditets budget Balansbudget Intäkter Inbetalningar Tillgångar Kassa Intäkter Kundfordringar Inventarier Inventarier Lån Summa Kostnader Utbetalningar Skulder Material Lev.skulder Löner Soc.avg Upplup. soc.avg. Övriga Lev.skulder Räntor Avskrivningar Banklån Banklån Summa Resultat Likvid förändring Eget kapital a) Kassalikviditet 200/105 = 1,90 190% b) Soliditet 85/280 = 0,30 30% c) Bruttovinst = 925 tkr, 925 / = 0,62 62% 6. Handelsbolag med minst en fysisk person som delägare måste ha kalenderår (1 januari 31 december) som räkenskapsår. Aktiebolag, handelsbolag med enbart juridiska personer som delägare och ekonomiska föreningar kan ha kalenderår eller brutet räkenskapsår. Brutna räkenskapsår kan vara den första dagen i valfri månad och 12 månader framåt, t ex 1/2-31/1. 7. Om du ska kunna få betalt för dina varor eller tjänster hänger nästan uteslutande på vad du gör innan affären genomförs. Det är vad ni avtalar om före affären som avgör vad du kan göra om kunden inte betalar. Det är faktiskt för sent redan när du skriver fakturan. Muntliga avtal gäller, men för bevisningens skull ska du alltid använda skriftliga avtal i någon form, t ex ordererkännande eller kontrakt. 8. Arbetskostnad: 100 kr x 1,12 x 1,3142 = 147,19 kr 147,19 / 0,65 = 226 kr Materialkostnad: Övrigt: 50 / 0,90 = 55,50 kr / = 10 kr , = 291,50 Vinst 30,00 321,50 Moms 25% 80,40 401,90 Priset du bör ta ut är 401,90 kr. FACIT 9

10 Del 6 Avtal och köp 1. Med ett skriftligt avtal är det mycket lättare att bevisa vad parterna kommit överens om. Med ett skriftligt avtal är det också lättare att gå tillbaka och se exakt vad parterna kommit överens om. 2. Termen betyder att avtal ska hållas. 3. På grund av situationer som ingen av parterna kunde förutse kan avtalet bli inaktuellt och därför inte längre bindande för parterna. Händelser som inträffar efter att avtalet undertecknats kan göra att det för den ena parten blir omöjligt eller orimligt betungande att uppfylla sin del av avtalet. I ett sådant fall kan en domstol besluta att avtalet ska jämkas. Avtalet kan bli ogiltigt på grund av omständigheter som förelegat vid avtalsslutet, enligt de s k ogiltighetsreglerna. De vanligaste ogiltighetsreglerna handlar om tvång, ocker, svek samt tro och heder. 4. Nej, eftersom det inte är exakt samma innehåll i anbudet som i accepten (så kallad oren accept). 5. Säljaren får häva köpet om: köparen inte betalat i rätt tid säljaren gett köparen anstånd får han häva köpet när anståndstiden löpt ut köparen meddelar säljaren att han inte kommer att kunna betala inom anståndstiden köparen inte hämtar varan i rätt tid eller på annat sätt låter bli att medverka till köpet. 6. Köplagen reglerar affärer mellan näringsidkare, medan konsument köplagen gäller för affärer mellan näringsidkare och konsument. Köplagen är dispositiv, dvs det går att avtala bort dess bestämmelser i det enskilda avtalet, medan konsumentköplagens regler är tvingande. Dessa kan alltså inte avtalas bort. 10 FACIT

11 Del 7 Moms Övningsuppgifter till Starta & driva företag 1. Om man får tillbaka moms så betyder det att man har mer ingående moms än utgående moms och att kostnaderna är större än intäkterna. Får man ofta tillbaka moms kan det innebära att företaget går med förlust. 2. Momsen på hotell är 12 %. Moms som ingår i priset blir därmed x 0,1071 = 128,52 kr. 3. Om man köper från ett annat EU-land deklarerar man själv en förvärvsmoms på köpet. Samtidigt lyfter man av denna moms, precis som all annan ingående moms (om man själv är momspliktig). 4. Livsmedel, livsmedelstillsatser, rumsuthyrning i hotell, uthyrning av campingplats, försäljning av konstverk när konstverken säljs av upphovsmannen. Från 2012 är det 12% moms även på restaurangtjänster. 5. Persontransporter, böcker, dagstidningar, bio, kultur och idrott. 6. Sjukvård, tandvård, social omsorg, viss utbildning, banktjänster, försäkringar, bostadsuthyrning mm. 7. Du får inte lyfta moms på utgifter för byggnader som är avsedda för stadigvarande boende, på inköp av personbilar såvida du inte bedriver taxiverksamhet eller liknande samt på utgifter vid representation som inte är avdragsgilla i deklarationen. 8. Om man har både momsbelagd försäljning och momsfri försäljning har man blandad verksamhet. Man får lyfta all ingående moms för den momspliktiga delen men ingen ingående moms för den momsfria delen. På gemensamma kostnader får man fördela den ingående momsen utifrån hur stor del av verksamheten som är momsfri respektive moms pliktig. 9. a) En gång per år (om du inte frivilligt väljer att redovisa varje eller var tredje månad). b) Varje månad. 10. Faktureringsmetoden innebär att du bokför fakturor när du får dem respektive när du skickar dem. Momsen redovisas den månad fakturorna avser. Bokslutsmetoden innebär att man redovisar fakturorna när man betalar respektive får betalt. Vid sista momsperioden för året ska man redovisa moms även på de fakturor som då är obetalda. FACIT 11

12 Del 8 Skatt och deklaration 1. Skattekontot hanterar de vanligaste och mest betydande skatterna och avgifterna. Det gäller bland annat: F-skatt avdragen preliminär A-skatt allmänna pensionsavgifter särskild A-skatt arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt moms egenavgifter räntor, skattetillägg och förseningsavgifter 2. Se bifogad kopia av arbetsgivar- och mervärdesskattedeklarationerna. 3. Aktiv näringsverksamhet kännetecknas av att man utför minst en tredje dels årsarbetstid i företaget, dvs timmar per år. Kräver verksamheten ett mindre antal timmar i arbete för att skötas betraktas du normalt ändå som aktiv. De allra flesta egenföretagare är aktiva. Vanliga passiva verksamheter är fastighetsförvaltning och förvaltning av värdepapper. 4. a) Aktiva näringsidkare betalar egenavgifter på vinsten. b) Arbetsgivare betalar arbetsgivaravgifter på löneunderlaget till de anställda. c) Passiva näringsidkare betalar löneskatt på vinsten. 5. Att man är godkänd för F-skatt innebär att de som anlitar företaget aldrig blir ansvarig för skatter och sociala avgifter. Du som företagare har en skyldighet att kontrollera att de du anlitar är godkända för F-skatt. Om de inte är det ska du dra källskatt och redovisa arbetsgivaravgifter på ersättningen. 6. När man har en enskild verksamhet så betalar man löpande F-skatt som ska täcka den slutliga skatten och i vissa fall även momsen. F-skatten grundas på tidigare års resultat eller en inlämnad preliminär inkomstdeklaration. Det är årets resultat som ligger till grund för den slutliga skatten. Man bör alltså hålla noga koll över vilket resultat man har för att på ett tidigt skede justera F-skatten så att man inte råkar ut för överraskningar i form av stora restskatter eller liknande. 7. Ja, all enskild näringsverksamhet betraktas som en och samma näringsverksamhet. Överskott och underskott från olika verksamheter kan kvittas mot varandra. 8. a) 30% av det beskattningsbara resultatet b) 25% av det beskattningsbara resultatet 12 FACIT

13 9. Reglerna om räntefördelning och expansionsfond har kommit till just för att skatte mässigt jämställa enskild firma och handelsbolag med aktiebolag. 10. Den 2 maj. 11. Som fåmansföretag räknas svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar där fyra eller färre människor äger så många aktier eller andelar att dessa personer tillsammans har mer än hälften av rösterna för aktierna eller andelarna i företaget. Det räknas även som fåmans företag om man har verksamhetsgrenar som är oberoende av varandra och där en delägare genom ägande, avtal eller på något annat sätt har den verkliga bestämmanderätten över en verksamhetsgren och självständigt kan förfoga över resultatet. FACIT 13

14 14 FACIT

15 FACIT 15

16 Del 9 Avdrag 1. Ja, om kostnaderna skulle ha varit direkt avdragsgilla om de hade uppkommit efter företagsstarten. 2. Om man är tveksam till om en kostnad är avdragsgill eller inte kan man yrka öppet i deklarationen. Det innebär att man förklarar avdraget på en särskild bilaga till deklarationen. 3. T ex kostnader för bolagsbildning, böter, inkomstskatter, restavgifter, felparkeringsavgifter, förseningsavgifter, viten, skattetillägg, medlemsavgifter och överrepresentation är inte avdragsgilla. 4. För att inte bli beskattad för bilförmån måste man föra noggrann körjournal där man visar att körda mil avser körning i tjänsten. 5. Inventarier som har ett lågt värde och/eller en kort livslängd kallas förbrukningsinventarier och kan vara direkt avdragsgilla. 6. Du kan dra av rimlig del av kostnaden för värme, vatten, avlopp, el mm. Normalt görs proportioneringen efter ytan. Du får inte dra av någon del av fastighetsskatten eller fastighetsförsäkringen. 7. Det måste finnas ett omedelbart samband mellan representationen och den verksamhet som företaget bedriver för att kostnaderna ska kunna betraktas som avdragsgilla. Det gäller både tidpunkten och vilka personer den riktar sig mot. Du bör alltså notera vilka personer som deltagit och vilket syfte representationen har. Avdragsgillt belopp för måltid är 90 kr plus moms. 8. Företaget måste ha ekonomisk nytta av sponsringen. Det ska finnas en motprestation från mottagaren av sponsringen. 9. Du får göra avdrag för konstaterade förluster på kundfordringar. Man kan även dra av en kundförlust om det står klart att kunden aldrig kom mer att betala, exempelvis om kunden har gått i konkurs. 16 FACIT

Starta & Driva Företag

Starta & Driva Företag Övningsuppgifter till Starta & Driva Företag av Björn Lundén och Ulf Bokelund Svensson Reviderad 2015 Björn Lundén Information AB Box 84, 820 64 Näsviken Tel: 0650-54 14 00 Fax 0650-54 14 01 info@blinfo.se

Läs mer

Starta & Driva Företag

Starta & Driva Företag Övningsuppgifter till Starta & Driva Företag av Björn Lundén och Ulf Bokelund Svensson 20:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84, 820 64 Näsviken Tel: 0650-54 14 00 Fax 0650-54 14 01 info@blinfo.se

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget EKONOMI Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget Att göra en budget kan kännas som en ren gissningslek. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom den ekonomiskadelen i sitt

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform Att välja företagsform Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta eget Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum och Aktiebolagstjänst 1 Leif Malmborg leif@ab.se www.ab.se 2 Aktiebolagstjänsts

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Innehåll. Vad är UF? Bokföring Inkomstskatt F-skatt A-skatt Moms Anställd personal Övrigt

Innehåll. Vad är UF? Bokföring Inkomstskatt F-skatt A-skatt Moms Anställd personal Övrigt Ung Företagsamhet Ung Företagsamhet Innehåll Vad är UF? Bokföring Inkomstskatt F-skatt A-skatt Moms Anställd personal Övrigt Vad är UF? Vad är huvudsyftet med UF? Vad är UF? Hobbyverksamhet Ett UF-företag

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit Uppgift #23, sid 1 [10] 14 152 000 1221 152 000 BR BR 15 200 1228 15 200 30 1510 IB 128 125 128 125 1 2 80 000 12 000 10 5 60 000 80 000 18 17 200 000 48 000 21 19 890 000 70 000 31 20 70 000 25 720 27

Läs mer

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda?

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda? Bo Ekdahl Hörby Lärcenter Prov Redovisning, Namn: Uppgift 1 (4 p) Ett företag köpte en kopieringsmaskin för 120 000 kr år 2008. Man bedömer att den har en ekonomisk livslängd på 6 år. Man betalar hälften

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se Företag X Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX Bokoredo AB info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning 1.2 Balansräkning 2. Förfallna kundfakturor...

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

Dags att starta eget?

Dags att starta eget? Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2013-11-07 Antal timmar: 14:15-19:15 Ansvarig lärare: Per Forsberg, Mats

Läs mer

Skatteverket Anette Jaldell

Skatteverket Anette Jaldell Skatteverket Anette Jaldell Deklarera Enskild Näringsverksamhet 1 Förenklat årsbokslut NE-blanketten 2 Enskild firma Ansvarar själv för företagets skulder Ska registreras hos Skatteverket (även hos Bolagsverket

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

O M. Grundnivå. Vad är moms?

O M. Grundnivå. Vad är moms? 1/11 Vad är moms? Mervärdesskatt kallas i dagligt tal för moms. På engelska heter det VAT (Value Added Tax). Alla företag som är skattskyldiga för moms ska ha ett momsreg.nr/vat-nr. M O M S 2/11 Vem är

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Skriftligt prov i delkurs Företagsekonomi 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi Introduktionskurs 5p Med kurskod FEK070 Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Tentamen

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-11 Mirja Hjelmberg Mikael Westin Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning. Agenda

Läs mer

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur?

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur? Att starta företag Idé Pepp Talang Innan du startar Vad? Varför? Hur? Affärsidé Enkel och kort Fördel om den är ny Behöver utvecklas med tiden Exempel på affärsidé: Att med ansvar och bästa service sälja

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRV011 Tentamen ges för: Event Management programmet Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2012-08-30 Tid: 09.00

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-13 Mirja Hjelmberg Lotta Abrahamsson Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning.

Läs mer

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Om Kyllenius Kyllenius ger er Effektiv ekonomi Kyllenius hanterar allt som rör företags ekonomi. Vi hjälper våra kunder med allt

Läs mer

Skrivet av Bokföringsnämnden

Skrivet av Bokföringsnämnden Skrivet av Bokföringsnämnden Rekommendera 0 0 Share Tweeta 1 Balansräkningen visar alla tillgångar, eget kapital, avsätningar och skulder en viss dag, balansdagen. Hur balansräkningen ska se ut är lagreglerat.

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Skatteverket. Anette Jaldell. Förenklat årsbokslut. NE-blanketten. Deklarera Enskild Näringsverksamhet

Skatteverket. Anette Jaldell. Förenklat årsbokslut. NE-blanketten. Deklarera Enskild Näringsverksamhet Skatteverket Anette Jaldell Deklarera Enskild Näringsverksamhet Förenklat årsbokslut NE-blanketten 1 Enskild firma Ansvarar själv för företagets skulder Ska registreras hos Skatteverket (även hos Bolagsverket

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2014-03-27 Antal timmar: 5 Ansvarig lärare: Karin Seger 0761-88 88 45,

Läs mer

Företagets bokslut Daniel Nordström

Företagets bokslut Daniel Nordström Företagets bokslut Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Bokslut Tre typer av bokslut Vem skall göra ett bokslut? Förenklat bokslut Manuell bokföring och bokslut Justeringar vid företagets

Läs mer

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se Leif Malmborg Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se 1 Leif Malmborg Rådgivare Nyföretagarcentrum Personlig rådgivning, vanligtvis måndagskvällar ojämna veckor Allmän rådgivning Val av företagsform Ekonomi

Läs mer

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Mälardalens högskola Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Fredagen den 4 november 2016 kl. 14:30 18:30 Del 1 Kontaktperson för Del 1 är Yvonne Mattsson. Tentamensvakten har telefonnummer. Telefontid

Läs mer

Fe2, redovisning, tentamen 3

Fe2, redovisning, tentamen 3 sid 1 [10] Namn: Klass: Var noga med att disponera tiden, 240 minuter går fort. Provet innehåller 21 frågor. Omdöme E 1. Definiera en intäkt? 2. Vad innebär en lämnad kassarabatt för ditt företag? 3. Vad

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Lilja Andersson är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: TE02 Ladokkod: 11FE00 Tentamen ges för: OPUS2 startår 2016 Kod: Tentamensdatum: 2017-04-28 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012 Bokföring och redovisning behövs för Att kunna sköta betalning av skatter och avgifter enligt lag Att få kontroll på hur företaget

Läs mer

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Leif Malmborg Aktiebolagstjänst presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Hur får du använda aktiekapitalet Fördelar/nackdelar; enskild firma - handelsbolag - aktiebolag Formalia

Läs mer

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 Visma Eget Aktiebolag passar särskilt bra för dig som vill klara hela det mindre bolagets administration på egen hand när revisorstvånget försvann

Läs mer

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 2 Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 Representationskostnader 58 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

Bokföring Myshem AB. Efter denna övning har eleven lärt sig följande: Övningsuppgifter för framtidens företagare

Bokföring Myshem AB. Efter denna övning har eleven lärt sig följande: Övningsuppgifter för framtidens företagare Bokföring Myshem AB Efter denna övning har eleven lärt sig följande: 3 Kontera olika affärshändelser 3 Använda sig av debet och kredit för de fyra kontotyperna 3 Läsa och analysera resultat- och balansrapport

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms

Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms Mer om EU- ansökan och moms Ange i ansökan om ditt företag har avdragsrätt för moms När du ansöker om EU- bidrag för ett projekt ska du uppge om ditt företag har avdragsrätt för moms på inköp som görs

Läs mer

Företagarens bästa och sämsta avdrag Senast uppdaterad

Företagarens bästa och sämsta avdrag Senast uppdaterad Företagarens bästa och sämsta avdrag 2017-05-02 Senast uppdaterad 2017-05-12 - Avdragen du bara inte får missa - Avdragen du (kanske) inte visste fanns - Avdragen du absolut inte ska göra Vad är avdrag?

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 DE13, TE13,BC13,IMIT13 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2014-03-20 Tid: 14:00 16:00 Hjälpmedel:

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2011 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får du veta det viktigaste. Texten är skriven på lättläst svenska

Läs mer

Starta företag Information på lättläst svenska från myndigheterna

Starta företag Information på lättläst svenska från myndigheterna Starta företag Information på lättläst svenska från myndigheterna 2013:1 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får du veta det

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna

Starta företag Information från myndigheterna Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2013:2 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla Starta företag Lättläst 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får

Läs mer

Budgetering och lönsamhet

Budgetering och lönsamhet Budgetering och lönsamhet Presentationens innehåll Begrepp Centrala begrepp Beräkna varu-/materialkostnad Budget för privatperson Budgetcirkeln Budget för företag Resultatbudget Uppföljning av budget Värdeminskning

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Ekonomiska grundbegrepp

Ekonomiska grundbegrepp Nedan skall vi gå igenom olika ekonomiska grundbegrepp som kommer att vara aktuella i samband med resursplanering och budgetering. Dessa grundbegrepp är viktiga att skilja på för att du ska kunna sammanställa

Läs mer

Affärsplan för Starta eget

Affärsplan för Starta eget Affärsplan för Starta eget Innan du skickar in affärsplanen måste du vara registrerad i Trygghetsfonden, det vill säga anmäld av din arbetsgivare och din registrering/enskilda ansökan vara insänd till

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Se till att du får pension Information till företagare

Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

SÅ FUNGERAR MOMS. Begrepp, momssatser och momsperioder. www.speedledger.se 031-780 06 00

SÅ FUNGERAR MOMS. Begrepp, momssatser och momsperioder. www.speedledger.se 031-780 06 00 SÅ FUNGERAR MOMS Begrepp, momssatser och momsperioder SÅ FUNGERAR MOMS Moms, eller mervärdesskatt, är en statlig skatt som de flesta företag är skyldiga att redovisa. Tanken är att varje led i värdekedjan

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

S N A B B F A K T A O M S K A T T E R. Vad är moms?

S N A B B F A K T A O M S K A T T E R. Vad är moms? S N A B B F A K T A O M S K A T T E R Vad är moms? Här behandlas de vanligaste frågorna och begreppen. Det finns andra mer omfattande broschyrer om moms. Vi betalar alla moms (mervärdesskatt) när vi köper

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2011

BAS Förenklat årsbokslut 2011 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2011 1 Tillgångar = Ändring eller tillägg jämfört med 2010. 10 Immateriella anläggningstillgångar Underkonton 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar

Läs mer

Bokföring kan sammanfattas som.

Bokföring kan sammanfattas som. i bokföring. kan sammanfattas som. en sammanställs i ett bokslut varje år i två olika rapporter som kallas: och. Den första rapporten innehåller information om: och den andra rapporten talar om:. Informationen

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Vad som ska bokföras i enskild näringsverksamhet UTKAST (oktober 2006) Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:x)... 2 Tillämplighet... 2

Läs mer

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Sedan några år gäller nya och enklare regler för bokföring i enskilda firmor. Samtidigt med förenklingarna infördes ett krav på att alla firmor måste göra ett riktigt

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-10-31 Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Tentamen Monika Kurkkio G 42; VG 56 58

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 CE15 och EK15 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-12-02 Tid: 14.00 16:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 428 Gläntan i Vallentuna Nuvarande årsavgift 722 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 722 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 3 489 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget

Läs mer

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Så registrerar du ditt företag

Så registrerar du ditt företag Så registrerar du ditt företag Tycker du att det verkar krångligt att starta företag? Lugn. De här sidorna förklarar exakt hur du registrerar företaget och får en F-skattsedel. Följer du guiden är du klar

Läs mer

Sammanfattning redovisning. Redovisning och kalkylering F15, HT 2014 Thomas Carrington

Sammanfattning redovisning. Redovisning och kalkylering F15, HT 2014 Thomas Carrington Sammanfattning redovisning Redovisning och kalkylering F15, HT 2014 Thomas Carrington DAGENS FÖRELÄSNING Grundläggande begrepp Bokföring (exempel) Bokslut Analys (nyckeltal) AVGRÄNSNINGAR I TID OCH RUM

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en preliminärskatt under

Läs mer

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Detalj från konstglasfönster Adolf Fredriks Kyrkogata 15. Nytillverkat 2011 med inspiration från originalparti över inre entrédörr. Motiv och djupblästring,

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Visma Eget Aktiebolag

Visma Eget Aktiebolag Visma Eget Aktiebolag Lathund för att du ska kunna se vad de olika transaktionerna som du registrerar i programmet påverkar i din deklaration. På sidan INK2R i programmet kan du också högerklicka i rutan

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 DE13, TE13,BC13,IMIT13 samt övriga Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-02-18 Tid: 14:00 16:00

Läs mer

16/10/2013. Entreprenörsskolan 2013-10-15. Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut?

16/10/2013. Entreprenörsskolan 2013-10-15. Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut? Entreprenörsskolan 2013-10-15 Företagetsekonomi JaanaH Johansson, Auktoriseradredvisningskonsult Vilka lagar gäller vid redovisning och vid upprättande av en årsredovisning/årsbokslut? Bokföringslagen

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: 21RV1A Tentamen ges för: ADM 12 Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2013-08-20 Tid: 09.00 13.00 Hjälpmedel:

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 TENTAMEN BESTÅR AV 10 FRÅGOR OCH KAN GE MAXIMALT 40 POÄNG.

Läs mer

Företagets löpande bokföring. Daniel Nordström

Företagets löpande bokföring. Daniel Nordström Företagets löpande bokföring Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Vem sköter bokföringen? Bokföringslagen Kontering före registrering Praktiskt bokföringsarbete Verifikationer Kontering vid

Läs mer

24 steg för att sänka skatten följ vår enkla guide

24 steg för att sänka skatten följ vår enkla guide Planera Bolånetaket Sid 28 PA-skolan Sid 31 24 steg för att sänka skatten följ vår enkla guide Det är nu du kan påverka skatten i nästa års deklaration. Efter årsskiftet är det för sent. Följ vår guide

Läs mer

Mallföretaget CartwritE Konteringsmall (EU-kontoplanen) 1

Mallföretaget CartwritE Konteringsmall (EU-kontoplanen) 1 small (EU-kontoplanen) 1 Köper kontant. Utlägg ur egen ficka. Detta uppfattas som kapitalinsättning.. Köper en rulle frimärken för 500 kr inkl moms.. 2018 Egen insättning K 500 2640 Ingående moms D 100

Läs mer