Anteckningar från Lyft näringslivet för ett jämställt näringsliv i Dalarna den 28 augusti i Falun.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anteckningar från Lyft näringslivet för ett jämställt näringsliv i Dalarna den 28 augusti i Falun."

Transkript

1 Anteckningar från Lyft näringslivet för ett jämställt näringsliv i Dalarna den 28 augusti i Falun. - Kvinnor är den nya oljan. Om vi fick till ett frihandelsavtal mellan EU och USA, skulle det ge 0,5 % i tillväxt. Om EU blev jämställt skulle tillväxten öka med 12 %. Camilla Wagner, journalist med jämställdhet som huvudinriktning, var moderator när Region Dalarna arrangerade en dag för att synliggöra kvinnors företagande den 28 augusti i Lugnetkyrkan i Falun. Arrangörerna Karin Hellström och Susanne Andersson Jaako från Region Dalarna började med att berätta om bakgrunden till Främja Kvinnors företagande-programmet och presenterade fakta om kvinnors företagande i Dalarna. - Det talas om att det gjorts en storsatsning på kvinnors företagande. Det handlar om drygt 5 miljoner per omgång. Region Dalarna hanterar andra utvecklingsmedel för 300 miljoner kronor per år, som till allra största delen går till att utveckla mäns företagande, sa Susanne Andersson Jaako. - När man ser vad projekten som fått pengar från Främja kvinnors företagande-programmet åstadkommit med 5 miljoner kan man lätt föreställa sig hur det blir när de får tillgång till de stora pengarna på lika villkor. Jenny Idebro från Tillväxtverket berättade om arbetet med en nationell strategi för att alla ska kunna starta och utveckla företag på lika villkor. Några av de mest avgörande faktorerna för att uppnå detta var enligt Jenny Idebro att ledningarna - för de organisationer som ger råd, lån eller ekonomiskt stöd till företagare - hade kunskap om kvinnors branscher, om genus och att de drev frågan aktivt. Samverkan mellan organisationerna framhöll hon också som viktigt, liksom ett regionalt ledarskap. - Den samverkan som finns här i Dalarna, i Winnet Dalarna, är ett gott exempel på det. Den typen av samverkan är troligen avgörande för att nå fram och lyckas, sa Jenny Idebro. Hon presenterade också färsk statistik gällande Dalarna. På sex år har antalet kvinnor som driver företag blivit drygt 1000 fler. Företagens omsättning har nästan fördubblats. En enkät till deltagarna i Dalarnas Främja kvinnors företagande-projekt visade att 95 % av deltagarna tyckte att de fått verktyg som hjälpt dem att utveckla sina företag. 35 av Dalarnas kvinnoföretagare har under perioden varit ambassadörer för kvinnors företagande. De har genomfört nära 600 besök för att synliggöra kvinnors företagande. Efter tillväxtverket berättade Elisabeth Holm, Winnet Dalarna, om projektets arbete med att få till en mer jämställd fördelning av de pengar som länsstyrelsen och Region Dalarna fördelar till olika projekt som ska stärka Dalarnas tillväxt. En undersökning över åren visade att bara cirka 1 procent av 280 miljoner gick till de branscher där kvinnor främst arbetar och driver företag. - Man kan fråga sig vad det spelar för roll med jämställdhet i det här fallet pengarna ska ju gå till att öka tillväxten och då är väl det viktiga att man får tillväxt, inte vem som får pengarna. Men vad är det som säger att det är just de projektidéer som kommer in nu, när vi gör som vi alltid gjort, som bäst kan möta dagens utmaningar? Vi måste säkerställa att vi inte omedvetet missar potentiella tillväxtområden.

2 Region Dalarna jobbar nu med att försöka nå fler branscher och ska till att börja med ha en skrivarstuga där tjänstemän ska hjälpa sådana som vill söka projektpengar med att vässa sina projektidéer, den 30 september. Karin Eriksson från W7 Dalarna presenterade W7:s nya metod för genusmedveten rådgivning, Giraffen. Den är utvecklad i samarbete med företagsrådgivare och en docent i genus och teknik, Malin Lindberg vid Luleå Tekniska Universitet. Metoden går ut på att reflektera över sina egna normer kopplat till de rubriker som brukar förekomma i en affärsplan, och uppmanar rådgivaren att tänka utanför normen. Kirsten Belin från länsstyrelsen Dalarna tog ett exempel med normer runt rubriken marknad. - Ett företag kan nå fler genom att bredda sin målgrupp och tänka utanför normen. Ett exempel är Volvo, som gjorde en konceptbil, skapad av kvinnor för kvinnor. - Tidigare hade man föreställt sig bilkunden främst som en man. De valde nu istället ut sitt mest kräsna kundsegment - välbeställda kvinnor i storstäder, och upptäckte att när de tillfredställde deras önskemål, överträffade de mäns och fick därmed en större kundkrets. Efter lunchuppehållet var det dags för de projekt som bedrivits i Dalarna inom Främja kvinnors företagande, FKF, att berätta om sina resultat. Sigrid Kahr, från Ung företagsamhet, UF, berättade att de jobbat med att få fler tjejer att gå vidare från att driva sitt företag som ett UFprojekt, till att starta på riktigt. -Tjejer är oftast de som får priser och utmärkelser under UF-tiden, men det är vanligare att killar sedan går vidare och blir egna företagare. - Vi ville ge tjejerna bättre förutsättningar, och har bland annat jobbat med att öka samverkan mellan skola, näringsliv och kommun och med att låta elever på högstadiet träffa tjejer som varit UF-företagare. De har också haft träffar med UF-lärarare och studie- och yrkesvägledare där de diskuterat genusaspekter. De har låtit UF-lärarna och företagare träffas, och haft speed-dejting mellan UFelever och lokala företagare. Projektet har lett till att några unga tjejer redan startat företag, och en av dem, Lina Björk, var med på konferensen och berättade om sitt företag där hon säljer dalainspirerade smycken, Dalkullan. Hon berättade att UF-företaget gått mycket bättre än hon förväntat sig och efter kontakt med en rådgivare bestämde hon sig för att driva vidare företaget. Och hon har redan planer på att utveckla företaget ytterligare. -Grangärde, där jag bor, är ett populärt ställe för bröllop. Det är en intressant marknad, som jag tänker rikta mig mot, sa hon. Ett annat av FKF-projekten fokuserade på att inspirera och hjälpa kvinnor i chefsposition att köpa företag. -Det här är en grupp med självförtroende och hög kompetens, vi tänkte att de nog funderade över nästa steg i karriären. Men att köpa ett företag är inte det första man tänker på, sa Maria Dahlström, på GGP Utveckling, som lett projektet.

3 Projektet har fokuserat på att bistå med kontakter och rätt typ av kunskap. -Hårdfakta kan man skaffa själv, men ett företagsköp tar tid, och det kommer många trappsteg där man lätt ger upp. Då behöver man någon som hjälper en vidare. Maria Dahlström berättade att en av deltagarna beskrivit detta med att köpa företag istället för att starta ett eget som att köra i omkörningsfilen. Det mesta är redan i rullning, nu är det bara att ställa in GPS:en, byta olja, putsa lacken och gasa. En av de som varit med i projektet var Lotta Stenberg, som länge jobbat inom stål- och verkstadsindustrin. -Jag har sett många företag, både välskötta och sådana jag känt att jag skulle kunna göra något bättre av. Suget att testa eget har varit stort, men jag hade inte tänkt på att man kan köpa ett befintligt. Nu känner jag mig redo, och har ögonen öppna, sa Lotta Stenberg. Idén med att köpa företag skulle enligt Maria Dahlström kunna spridas till fler, både till de som vill flytta hem till Dalarna men inte hittar jobb och för medflyttare när ena personen i ett parförhållande fått jobb men inte den andra. Nästa projekt på scenen var KVINT, kvinnor, innovationer och tillväxt. De har haft två syften, berättade projektledaren Kristina Kallur. Att lyfta innovationer bortom normen : alla innovationer är inte saker, det kan också vara tjänster och organisationsförbättringar till exempel. Det andra syftet var att skapa ett nätverk med företag som hade ambitioner att växa utanför Sveriges gränser. Nätverket kommer att leva vidare efter projektets slut, eftersom det varit så värdefullt för deltagarna, både för att de fick stöd i med- och motgångar av varandras erfarenheter men också för möjligheten till gemensam affärsutveckling. Kristina Kallur drev tidigare företaget EnaGo, ett företag som gör mjölkfri barnmat. Bakgrunden till Kristina Kallurs engagemang var att Tekniska museet en dag ringde henne och frågade om de fick ha med hennes barnmat på en utställning om innovationer. Kristina Kallur skrattade och sa att de nog ringt fel, hon hade inte skapat någon innovation. Men när de pratat ett tag förstod hon att det hade hon visst det, det var bara det att det fanns en föreställning hos henne och andra att barnmat inte kunde vara en innovation. -Sedan träffade jag andra företagande kvinnor, och vi pratade om hur viktigt det var att även lösningar på vardagsnära problem började ses som innovationer. Det var dessutom så att det fanns väldigt begränsat med förebilder. - Vi ringde runt och skulle samla kvinnor som var innovatörer. Alla hade ett enda namn de kunde nämna, Åsa Magnusson, som vunnit pris för sin innovation. Ingen kunde komma på ett enda till. Med sig hade Kristina Kallur en av deltagarna i projektet, Malin Murmeister, som startat Europas största event för extremsport, Faluns Clash of Nations. För henne kom det tajta nätverket från KVINT väl till pass när eventet förra året fick ställas in på grund av snöbrist. - Det var oerhört tungt, men flera hade liknande erfarenheter, så vi kunde stötta varandra.

4 Som avslutning på dagen berättade två tjänstemän på Region Dalarna om vilka pengar som kommer att finnas att söka framöver, och hur Region Dalarna jobbat för att nå ett mer jämställt företagsfrämjande. Eric Boo förklarade hur de olika strategierna som styr pengarna hängde ihop, från EU-nivå ner till lokala översiktsplaner. Han presenterade också vilka program som kommer att finnas i den nya perioden, och vilka områden som prioriteras. Norra Mellansverige kommer till exempel att fördela mest pengar till att öka tillgången, kvaliteten och användningen av bredbandstjänster. Mycket pengar kommer också gå till att öka små och medelstora företags konkurrenskraft och till att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. - Vi kommer att ha mellan 200 och 300 miljoner kronor som ska gå till att utveckla vårt län. Då gäller det att vi har bra projekt så att vi verkligen använder pengarna, och till rätt saker. Monika Jönsson är näringslivsstrateg på Region Dalarna, och hon summerade vad Främja Kvinnors företagande-programmet betytt för Region Dalarna, och vad det betytt för näringslivet i Dalarna. - Region Dalarna har testat ett nytt arbetssätt med det här programmet, fått nya kontaktytor och en bättre inblick i kvinnors företagande. - Näringslivet får ett lyft av programmet genom att vi får fler människor som är entreprenörer. Att vi ger kvinnodominerade branscher större möjligheter till lån, ekonomiskt stöd och högre kvalitet på rådgivningen gör att företagen får ökade chanser till bättre lönsamhet och bidrar mer till regionens tillväxt. Monika Jönsson berättade också att Region Dalarna haft ett forskningsbaserat arbete gällande jämställdhet. Genusvetenskapliga termer som genuskodning och genuskontrakt har blivit till metoder och arbetssätt och legat till grund för de insatser som gjorts. Hon gick igenom de regionala prioriteringarna för vilka områden som främst ska stärkas i det regionala utvecklingsarbetet. - Kvinnor, ungdomar och utlandsfödda är de som främst ska prioriteras när det gäller att stärka innovationer och entreprenörskap. Som avslutning berättade Monika Jönsson att Region Dalarna lyfter ett nytt område som Dalarna ska bli konkurrenskraftig i gällande forskningsmedel: innovativ upplevelseproduktion. I det ingår flera branscher med många kvinnor i, handel, besöksnäring och kulturella och kreativa näringar bland annat. - Målet är att alla de faciliteter för att öka innovationskraft och stärka entreprenörskapet som de tekniska områdena har, ska även tjänstesektorn ha. Under frågestunden med publiken berättade Anna Tägtström Visconti från näringslivskontoret i Leksand om deras förstudie inom branschen textil och konsthantverk. Där ska de kartlägga vad företagarna i branschen har för behov, diskutera hur man kombinerar sin kreativitet med affärsmässighet och vad det finns för glapp att fylla igen för att lyfta branschen. -Ett glapp vi redan identifierat är att det är svårt att föra över specialistkunskap från en generation till nästa. Även de unga hantverkare som har gesällbrev och genomgången lärlingstid behöver extra lärlingstid på det enskilda företaget för att lära sig just den teknik man använder där. Detta har

5 företagen sällan råd med, och där riskeras både lång tradition och kunskap att gå förlorad och att det blir brist på kompetent arbetskraft. Anteckningar av Elisabeth Holm, Region Dalarna

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

Vägar till ett dynamiskt näringsliv

Vägar till ett dynamiskt näringsliv Vägar till ett dynamiskt näringsliv Bryt mot normen öka tillväxten och bidra till Blekinges utveckling Anna Norlin, Tillväxtverket: Kvinnors tillväxtvilja starkare än mäns 77 procent av kvinnor som driver

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar:

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: företagsamhett Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: 1. Attityder till företagande Det upplevs som

Läs mer

Bankuellt Nr 10 Januari 2014

Bankuellt Nr 10 Januari 2014 Bankuellt Nr 10 Januari 2014 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Vi har faktiskt varit med om ytterligare en historisk händelse. Den förra var att vi öppnade kontor i Storfors (som

Läs mer

...är viktigt för tillväxten

...är viktigt för tillväxten ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Medföljer som bilaga i Dagens Industri juni 2009 FÖRETAGANDE...är viktigt för tillväxten Med sikte på framtiden: Styrelsekraft

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Innehåll: 3. Inledning 4. Introduktion till programmet 5. Intervju med Mona Jakobsson 6. Bakgrund till KompetensTrappan 7. Intervju

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER Avsedd för Sveriges kommuner och landsting Dokumenttyp Rapport Datum April 2014 FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Kvinnors entreprenörskap på landsbygden

Kvinnors entreprenörskap på landsbygden Kvinnors entreprenörskap på landsbygden Himlarand en högskolekurs för företagare Förkortningar HSSL Riksorganisationen Hela Sverige skall leva NRC Nationellt ResursCentrum för Kvinnor i Sverige (numera

Läs mer

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export - Fokus import och export - Mentor fokus import och export Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import

Läs mer

MED DINA ÖGON september 2013

MED DINA ÖGON september 2013 MED DINA ÖGON september 2013 Om Moderatkvinnorna 4 Företagande ger många fördelar 5 Råd till andra 7 Svårigheter och hinder 8 Förslag som underlättar 17 F:\HD2010\Moderatkvinnorna\2013\rapporter_pdf\Med

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Dolt företagande. Kvinnor i familjeföretag. Exempel från Östra Göinge

Dolt företagande. Kvinnor i familjeföretag. Exempel från Östra Göinge R E G I O N A L T R E S U R S C E N T R U M F Ö R K V I N N O R I S K Å N E Dolt företagande Kvinnor i familjeföretag Exempel från Östra Göinge Förord Föreliggande rapport är resultatet av ett projekt

Läs mer

NÄRINGSLIVET i VÄSBY.

NÄRINGSLIVET i VÄSBY. BILAGAN NÄRINGSLIVET i VÄSBY. NR 4 2011 UTGES AV UPPLANDS VÄSBY PROMOTION ENKLARE REGLER FÖR FÖRETAGEN Sid 2 LIVET SOM FÖRETAGARE Hur är det att vara företagare? Vi har frågat Leif Hellström, Ywonne Jonsson

Läs mer

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas?

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas? Jämställdhetsintegrering - Vad krävs för att lyckas? Stockholm, 24 mars 2011 Umeå, 30 mars 2011 Interaktiv teater varvades med forskning, teori och reflektion när ESF Jämt i samarbete med SKL gick ut på

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

5TIPS VÅGA TA FÖR DIG OCH LYCKAS

5TIPS VÅGA TA FÖR DIG OCH LYCKAS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.1/Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED ANNONS 5TIPS VÅGA TA FÖR DIG OCH LYCKAS FOTO: BABBEN.SE SOM

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

KRUT. Kreativ utveckling DÅTID. NUTID. FRAMTID.

KRUT. Kreativ utveckling DÅTID. NUTID. FRAMTID. KRUT Kreativ utveckling DÅTID. NUTID. FRAMTID. Jag förstår inte varför folk är rädda för nya idéer. Jag är rädd för de gamla. JOHN CAGE KRUT Kreativ utveckling Producerad av: www.abebarod.se Text: Lars

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer