på tillsyn och skötsel av hamnområdet i Vejbystrand för 2012 och 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "på tillsyn och skötsel av hamnområdet i Vejbystrand för 2012 och 2013."

Transkript

1 Anbudsförfrågan på tillsyn och skötsel av hamnområdet i Vejbystrand för 2012 och Vejbystrands hamnförening (VHF) har sedan övertagit drift och skötsel av Vejbystrands hamn med tillhörande hamnområde via ett arrendeavtal med Ängelholms kommun. Med anledning av det önskar vi i VHF att lägga ut vissa delar av tillsynen och skötseln på entreprenad. Omfattningen beskrivs i följande beskrivning med tillhörande gränsdragningskarta. För att anbudet skall vara giltigt krävs: Pris för perioden uppdelat på 2012 (från och med signerat avtal, riktvärde från och med 1/5-2012) och hela 2013 exkl. moms. Kopia på giltig F-skattesedel. Kopia på försäkringsbesked som styrker att ni är försäkrade för den verksamhet ni bedriver. Anbudet/Offerten måste vara oss tillhanda senast den 30/ Skicka anbudet till: Vejbystrands hamnförening c/o Jonas Lyngemark Movägen Vejbystrand Alternativt till: Vid frågor kontakta ordförande Jonas Lyngemark (hem , arb ) alternativt hamnkapten Johan Lundström ( ).

2 Beskrivning av tillsyn och skötsel av Hamnområdet i Vejbystrand Entreprenören kommer i följande text att benämnas med E och beställare, Vejbystrands Hamnförening ekonomisk förening, VHF. Entreprenaden gäller för åren 2012 (från och med signerat avtal, riktvärde från och med 1/5-2012) och Avtalet kan sägas upp med tre månaders skriftlig uppsägning från båda parter och ersättningen ska då regleras utifrån arbetsinsats. VHF förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan kunna säga upp avtalet med E om det föreligger avtalsbrott, misskötsel och/ eller försakelse av på E ålagda uppgifter enligt denna beskrivning. Vid meningsskiljaktigheter förbehåller sig VHF tolkningsrätten men ska skriftligen påtala dessa för E och ge E en möjlighet att inom en vecka efter underrättelsen rätta till eventuella uppkomna avvikelser innan en uppsägning av avtalet äger rum. Entreprenaden är styrd av tillsyn och behov utifrån funktionsbeskrivningen. Med avrop menas här en behovsstyrd beställning till entreprenören. Behovet utformas efter skötselbeskrivningen för varje yttyp eller objekt. Alla avrop som ingår i basåtagandet genomförs efter initiativ av E utan någon direkt inblandning av VHF. Avrop som rör tillkommande arbeten kan initieras av E med beslutas av VHF. Omfattning Entreprenaden omfattar följande: Tillsyn och skötsel enligt skötselbeskrivning för grönytor och markutrustning - Hamnområdet Vejbystrand, bilaga 1, samt gränsdragningskarta enligt bilaga 2. - Veckotillsyn och funktionskontroll av lekplatser inom aktuella områden. E rapporterar brister och fel till VHF. Ängelholms Kommun ansvarar för årlig besiktning och skötsel. - Tillsynen sker under hela året eller som det specificeras i varje ytkategori. VHF kan komma att göra egna skötselåtgärder som framför allt rör röjnings och beskärningsarbeten på naturmark under 1 december 31 mars. Avrop på tillkommande arbeten kan komma att göras av VHF gällande beskärning, röjning och gallring av parkträd, buskage och naturmark.

3 Bilaga 1 Skötselbeskrivning för grönytor och markutrustning - Hamnområdet Vejbystrand Allmänt Alla ytor skall ge ett välvårdat och städat intryck. Tillsyn av ytorna skall ske så att inga störande moment hindrar ytornas funktion eller användning. Gräsytor Innan klippning skall gräsytorna städas så att inget skräp körs sönder och sprids. Större ansamlingar löv, kvistar eller skräp får inte förekomma. Hjulspår, sättningar eller andra gropar till följd av yttre påverkan skall åtgärdas snarast. Vid mindre skador åtgärdar E detta, vid större kontaktas VHF för beslut hur det skall göras. Gräsklippning sker så att gräshöjden inte överstiger 10 cm eller understiger 4 cm, men normalt ca 15 gånger per säsong. Putsning sker kring stolpar, träd, bänkar, skräpkorgar till lika utseende som gräsmattan i övrigt. Träd eller buskar får inte skadas vid trimning. Buskytor Ogräsrensning sker vid behov. Främmande växtarter och dött växtmaterial i buskvegetation tas bort. Grenar eller annan växtlighet som hindrar framkomlighet eller belysning tas bort. Sandytor Ogräsrensning sker så att sandytornas falldämpande verkan bibehålls, normalt fyra gånger per säsong. Sanden skall vara lucker och strid. Sanden skall vara fri från skräp, grenar eller andra främmande föremål. Krossat glas får inte förekomma. Lekplatsutrustning Lekplatsbesiktning sker enligt Europeisk lekplatsstandard (EN-1176 och EN-1177). Veckotillsynen är en rutinmässig okulär tillsyn och skall ske var 7:e dag, Vid veckotillsyn skall följande kontrolleras: - Är det allmänna tillståndet för lekplatsen så att lek och aktivitet kan utföras utan fara för någon? - Behöver något åtgärdas omgående? T.ex. vandalisering, trasiga delar - Finns det något slitage på redskapen kring de rörliga delarna, t.ex. vid gungor och infästningar på bommar?

4 - Har det uppkommit springor mellan väggar och stolpar, speciellt vid utåk kring rutschbana? Främmande föremål på eller intill lekredskapet plockas bort. Skador, vandalisering, eller trasig utrustning rapporteras omgående. Enklare snickerireparationer eller fel åtgärdas omgående. Större reparationer som kräver beställning av lekutrustning rapporteras till Tekniska kontoret. Hamnplanen Hamnplanens ytor skall ge ett välvårdat och städat intryck, vid större nedsmutsning (efter storm eller något specifikt arrangemang) kontaktas VHF för överenskommelse hur det ska lösas. Pappersplockning och sophantering Alla ytor skall hålla ett städat och vårdat intryck. Tillsyn av Papperskorgar (ca 5 st) görs så att tömningen sker efter säsong och behov. Tillsyn kring sopkärl så att det ger ett vårdat intryck. Överfulla sopkärl anmäls omgående till VHF. Avfallsabonnemang tecknas separat av hamnföreningen. (Toalett) Denna blir först aktuell när sanitetsbyggnad står klar och förhandling om denna punkt sker då separat med E, tillsvidare ej med i Entrepenaden. (Den offentliga toaletten i hamnen skall vara välstädad och funktionsduglig. Användning skall kunna ske utan obehag.) Ogräsbekämpning All ogräsbekämpning utförs mekaniskt. Ytorna ska ge ett vårdat och relativt ogräsfritt intryck. Bekämpningsmedel får ej användas utan skriftlig överenskommelse med VHF.

5 Arbetsfördelning mellan Hamnföreningen Vejbystrand, Entreprenören och Tekniska kontoret Uppgift Hamnföreningen Entrepenören TK Gräsytor - Klippning, kantputs, städning, vår- och höststädning, ev. gödsling eller kalkning Planteringsytor - ogräsrensning, städning - föryngringsbeskärning Sandytor - ogräsrensning, städning Lekredskap - veckotillsyn - funktionsbesiktning - årsbesiktning - reparationer Toalett - tillsyn, städning, () underhåll - reparationer Träd - besiktning, beskärning, avverkning, plantering Avfall - teckna abonnemang Papperskorgar - tömning Livräddnings- och säkerhetsutrustning - tillsyn, underhåll ()

6 Bilaga 2 Gränsdragningskarta: Det är de grönmarkerade områdena som avses för tillsyn och skötsel. De tre grå markerade ytorna inom den gröna markeringen ingår ej, dessa sköts av respektive arrendator.

Bilaga 1: Utdrag ur skötselbeskrivning Sicklaön

Bilaga 1: Utdrag ur skötselbeskrivning Sicklaön 2013-09-23 1 (5) Tekniska nämnden Bilaga 1: Utdrag ur skötselbeskrivning Sicklaön Detta är utdrag ur skötselbeskrivningen för parkdriften i Nacka kommun. Ytterligare information om skötselbeskrivningen

Läs mer

Skötsel av markanläggning under garantitiden

Skötsel av markanläggning under garantitiden STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN Tekniska enheten 2014-11-13 0 (7) Skötsel av markanläggning under garantitiden Bilaga till Teknisk handbok Version 1 2014-12-01 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg

Läs mer

05.1 Skötselbeskr. Västra. Parkunderhåll Skötselbeskrivning för parkytor. Trollhättan. Väster om Göta Älv

05.1 Skötselbeskr. Västra. Parkunderhåll Skötselbeskrivning för parkytor. Trollhättan. Väster om Göta Älv 05.1 Skötselbeskr. Västra. Parkunderhåll 2012-2014 Skötselbeskrivning för parkytor Trollhättan Väster om Göta Älv 2012-2014 2(6) BRUKSGRÄSYTA (GR1) Dött gräs, ris och grenar samt sand efter vinterväghållning

Läs mer

SKÖTSELPLAN FÖR UTEMILJÖ

SKÖTSELPLAN FÖR UTEMILJÖ SKÖTSELPLAN FÖR UTEMILJÖ Reviderad 2014-07-09 Innehåll plan... 4 Utemiljö... 4 Förvaltningsobjekt... 4 Vegetationsytor... 4 Markbeläggningar... 4 Fast utrustning... 5 produkter... 5 Bruksgräsmatta...

Läs mer

05.1 Skötselbesk Västra. Parkunderhåll Skötselbeskrivning för parkytor. Trollhättan. Väster om Göta Älv

05.1 Skötselbesk Västra. Parkunderhåll Skötselbeskrivning för parkytor. Trollhättan. Väster om Göta Älv 05.1 Skötselbesk Västra. Parkunderhåll 2012-2014 Skötselbeskrivning för parkytor Trollhättan Väster om Göta Älv 2012-2014 2(5) BRUKSGRÄSYTA (GR1) Dött gräs, ris och grenar samt sand efter vinterväghållning

Läs mer

TEKNIK 06. Beskrivning av Tekniska arbetsuppgifter. Skötsel utemiljö. Säfflebostäder AB 2011-03-03. Björn Wennerström Lindås Fastighetskonsult

TEKNIK 06. Beskrivning av Tekniska arbetsuppgifter. Skötsel utemiljö. Säfflebostäder AB 2011-03-03. Björn Wennerström Lindås Fastighetskonsult TEKNIK 06 Beskrivning av Tekniska arbetsuppgifter utemiljö Säfflebostäder AB 2011-03-03 Björn Wennerström Lindås Fastighetskonsult 1 Innehållsförteckning T Tekniska arbetsuppgifter i fastighetsförvaltning...3

Läs mer

Funktionsbeskrivning för grönyteskötsel på parkmark i Ängelholms tätort

Funktionsbeskrivning för grönyteskötsel på parkmark i Ängelholms tätort Funktionsbeskrivning för grönyteskötsel på parkmark i Ängelholms tätort INLEDNING Välvårdade utemiljöer bidrar till att skapa trygghet och välbefinnande hos medborgarna. Området skall därför vara rent

Läs mer

Funktionsbeskrivning för Ängelholms stränder

Funktionsbeskrivning för Ängelholms stränder Funktionsbeskrivning för Ängelholms stränder Allmänna funktions-, skötsel- och tillsynskrav Stränderna i Ängelholms kommun lockar årligen över många tusen besökare. Den positiva upplevelsen för besökaren

Läs mer

TEKNISKA ARBETSUPPGIFTER I MARKSKÖTSEL. Övergripande krav för entreprenaden

TEKNISKA ARBETSUPPGIFTER I MARKSKÖTSEL. Övergripande krav för entreprenaden T TEKNISKA ARBETSUPPGIFTER I MARKSKÖTSEL Denna beskrivning är upprättad i enlighet med TEKNIK 06 ingående i Aff Avtal för fastighetsförvaltning. Koder och rubriker följer detta dokument. Det som föreskrivs

Läs mer

Skötselbeskrivning för park- och grönytor i Billeberga och Tågarp

Skötselbeskrivning för park- och grönytor i Billeberga och Tågarp 1 av 8 Skötselbeskrivning för park- och grönytor i Billeberga och Tågarp (gräsytornas skötsel beskrivs i skötselbeskrivning för gräsytor) 2014-08-12 2 (8) Innehållsförteckning ALLMÄNT... 3 Avfallshantering...

Läs mer

Antagen av styrelsen 2009-03-26 POLICY FÖR LEKPLATS

Antagen av styrelsen 2009-03-26 POLICY FÖR LEKPLATS Antagen av styrelsen 2009-03-26 POLICY FÖR LEKPLATS Upplandsstiftelsen/Policydokument/Säkra lekplatser 2009-01-01 Version 1 1 ALLMÄNT SÄKRA LEKPLATSER Vid en summering av de vanligaste felen på lekplatser

Läs mer

Parkskötseln på Östermalm lägesredovisning

Parkskötseln på Östermalm lägesredovisning ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PARKMILJÖAVDELNINGEN NORRA INNERSTADEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-01-26 Handläggare: Britt Mattsson Telefon: 08-508 09 330 Till Östermalms stadsdelsnämnd Parkskötseln

Läs mer

Skötselmanual för mark

Skötselmanual för mark Skötselmanual för mark 2011-11-11 1 Bruksgräsmatta Dött gräs, ris och grenar samt sand efter vinterväghållning och övrigt skräp avlägsnas. Klippning Gräset hålles 5-12 cm högt. Gräset får ej vid något

Läs mer

Skötselbeskrivning för grönyteskötsel på parkmark i Ängelholms kommun

Skötselbeskrivning för grönyteskötsel på parkmark i Ängelholms kommun Skötselbeskrivning för grönyteskötsel på parkmark i Ängelholms kommun INLEDNING Välvårdade utemiljöer bidrar till att skapa trygghet och välbefinnande hos medborgarna. Området skall därför vara rent och

Läs mer

Lekplatsplan för Ängelholm

Lekplatsplan för Ängelholm Lekplatsplan för Ängelholm Ängelholms kommun, Tekniska kontoret, Parkavdelningen, juni 2010 Av: Birger Ekenstierna, parkingenjör Innehållsförteckning 2010-10-27 Sammanfattning...3 Situation & Syfte...3

Läs mer

SKÖTSELPLAN. Funktionsbeskrivning för Haninges parkytor

SKÖTSELPLAN. Funktionsbeskrivning för Haninges parkytor SKÖTSELPLAN Funktionsbeskrivning för Haninges parkytor OM SKÖTSELPLANEN Stadsbyggnadsförvaltningens avdelning park och natur förvaltar Haninge kommuns detaljplanelagda park- och naturmark. Vi har både

Läs mer

Lekplatsplan för Ängelholms kommun

Lekplatsplan för Ängelholms kommun Lekplatsplan för Ängelholms kommun Barn behöver en säker och attraktiv utemiljö. Med leken stimuleras barnens utveckling och samvaro. Lekplatserna blir de naturliga mötesplatserna för denna utveckling

Läs mer

Lekplatsplan 2014-2024 Älmhults kommun

Lekplatsplan 2014-2024 Älmhults kommun Lekplatsplan 2014-2024 Älmhults kommun Älmhults kommun Tekniska kontoret Parkavdelningen 2014 Godkänd av Bengt Pettersson teknisk chef 20141201 Av: Ingela Thulander, parkförman Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

ETABLERINGS OCH GARANTISKÖTSELPROGRAM

ETABLERINGS OCH GARANTISKÖTSELPROGRAM ETABLERINGS OCH GARANTISKÖTSELPROGRAM Åtgärder som behöver utföras utöver de som anges i Poseidons skötselplan för utemiljön, under etablerings- / garantitid Etableringsskötsel / Garantiskötsel Under de

Läs mer

Mark- och utemiljö Etableringsskötsel av gröna ytor under garantitiden (bilaga 3)

Mark- och utemiljö Etableringsskötsel av gröna ytor under garantitiden (bilaga 3) Tekniska krav och anvisningar Mark- och utemiljö Etableringsskötsel av gröna ytor under garantitiden (bilaga 3) Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola,

Läs mer

Säkerhetsbesiktning lekredskap Kuggebro samfällighetsförening Uppsala

Säkerhetsbesiktning lekredskap Kuggebro samfällighetsförening Uppsala Säkerhetsbesiktning lekredskap Kuggebro samfällighetsförening Uppsala Lekplats adress: Kuggebro Objektnamn/nr: Beställare/ombud: Kuggebro samfällighetsförening/ Ingemar Svalander Driftansvarig: Besiktningsman

Läs mer

Skötselbeskrivning för Landskrona stads parkmark

Skötselbeskrivning för Landskrona stads parkmark Skötselbeskrivning för Landskrona stads parkmark Teknik- och serviceförvaltningen Stadsmiljöavdelningen, 2016-10-25 Reviderad: 2016-11-30 Reviderad: 2016-12-09 2 3 Innehållsförteckning 1. Inledning 2.

Läs mer

Regler för nyttjande av väganläggning

Regler för nyttjande av väganläggning Regler för nyttjande av väganläggning. Sida 1 Regler för nyttjande av väganläggning 1. Allmänna regler för vägens nyttjande 1.1. Vägen får enbart nyttjas av personbil i samband med transport till fastighet

Läs mer

Drift och underhållsplan för lekredskap: Finns Finns inte. Hänvisningsskylt med ägare mm: Finns Finns inte

Drift och underhållsplan för lekredskap: Finns Finns inte. Hänvisningsskylt med ägare mm: Finns Finns inte Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap Besiktningen är utförd enligt svensk standard SS-EN 1176:2008 & 1177:2008 samt gällande lagstiftning inom PBL, BBR, Ordningslagen & Produktsäkerhetslagen 1 Plats:

Läs mer

Besiktningsprotokoll från

Besiktningsprotokoll från från Uppdragsgivare & Kontakt: T Lekplatsbesiktningar Östra Vattholma S:5 ergagatan 33 752 3 Uppsala engt Trolle 0708 24 88 74 bengt.trolle@uppsala.se Övriga deltagare under besiktningen: esiktningens

Läs mer

Kontor Helsingborg Egnahemsvägen Mörarp. Kontor Halmstad Lilla Böslid Eldsberga

Kontor Helsingborg Egnahemsvägen Mörarp. Kontor Halmstad Lilla Böslid Eldsberga Idéer om en park Gröna ytor på ett annorlunda sätt Kontor Helsingborg Egnahemsvägen 64 260 34 Mörarp Kontor Halmstad Lilla Böslid 146 310 31 Eldsberga Telefon: 042-400 80 90 Fax: 042-716 70 Email: info@parksyd.se

Läs mer

Skötselmanual 98. Av Bengt Persson

Skötselmanual 98. Av Bengt Persson Skötselmanual 98 Skötselmanualen gavs ut första gången 1989 och har för många fungerat som en ''rikslikare" för att beskriva skötsel. Skötselmanual 98 är en uppdaterad version som beskriver de åtta viktigaste

Läs mer

Sida 1 av 6. Org nr: Upplagsvägen 23. Tel: Stockholm

Sida 1 av 6. Org nr: Upplagsvägen 23. Tel: Stockholm Sida 1 av 6 Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap och lekplatser esiktningen är utförd enligt gällande Svenska Standard SS-EN 1176:2008 och 1177:2008, samt gällande lagstiftning såsom PL, R. Ordningslagen,

Läs mer

Gåsmossens Samfällighetsförening Förslag till renovering av lekplatser Årsmöte 2009-03-18

Gåsmossens Samfällighetsförening Förslag till renovering av lekplatser Årsmöte 2009-03-18 Gåsmossens Samfällighetsförening Förslag till renovering av lekplatser Årsmöte 2009-03-18 Bakgrund Gåsmossens lekplatser har sedan området byggdes varit mycket populära anläggningar för traktens barn.

Läs mer

Nedre gården EU-Grus under gungorna 2500:- inkl moms o frakt. Stig mot Söderby

Nedre gården EU-Grus under gungorna 2500:- inkl moms o frakt. Stig mot Söderby LEKPLATSPLAN Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap Alla gårdar är/skall vara utrustade med: Sandlåda Gungställning Sittgrupp Lekredskap fjädergunga eller liknande Inom området finns också: Nedre

Läs mer

GRÄNS- DRAGNINGS- LISTA 06

GRÄNS- DRAGNINGS- LISTA 06 GRÄNS- DRAGNINGS- LISTA 06 Skötsel utemiljö Säfflebostäder AB 2011-03-03 Björn Wennerström Lindås Fastighetskonsult AB GRÄNSDRAGNINGSLISTA T TEKNISKA ARBETSUPPGIFTER Denna handling är upprättad i enlighet

Läs mer

NKI 2013 Norrtälje Kommun

NKI 2013 Norrtälje Kommun NKI 2013 Norrtälje Kommun Gata och Park - Allmänheten Bakgrundsfrågor Fråga 1. Är du man eller kvinna? Man Kvinna Fråga 2. Hur gammal är du? år Fråga 3. Har du några hemmavarande barn under 18 år? (Flera

Läs mer

SKÖTSEL AV UTEMILJÖER

SKÖTSEL AV UTEMILJÖER SKÖTSEL AV UTEMILJÖER Ämnet skötsel av utemiljöer behandlar skötsel av parker, kyrkogårdar och gröna miljöer i anslutning till bebyggelse samt skötsel av friluftsområden och golfbanor. Det behandlar också

Läs mer

Gravskötsel En välvårdad begravningsplats är för många människor en plats som ger ro och tillfälle för eftertanke. Ansvaret för skötseln av

Gravskötsel En välvårdad begravningsplats är för många människor en plats som ger ro och tillfälle för eftertanke. Ansvaret för skötseln av Gravskötsel 2019 Gravskötsel En välvårdad begravningsplats är för många människor en plats som ger ro och tillfälle för eftertanke. Ansvaret för skötseln av begravningsplatsen delas mellan kyrkogårdsförvaltningen

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Beskärning av buskar och träd Du som arbetar i en skötselförvaltning eller i ett skötselföretag och inte vet

Läs mer

BESKRIVNING AV ETABLERINGSSKÖTSEL FÖR NYPLANTERADE VÄXTER

BESKRIVNING AV ETABLERINGSSKÖTSEL FÖR NYPLANTERADE VÄXTER 2017-10-16 BESKRIVNING AV ETABLERINGSSKÖTSEL FÖR NYPLANTERADE VÄXTER 1 För att åstadkomma långsiktigt hållbara träd och buskar krävs under de första åren efter plantering extra skötselinsatser innan den

Läs mer

Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap

Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap Sida 1 av 11 Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap Besiktningen är utförd enligt svensk standard SS-EN 1176/1-7,:2008, 1176/10-11:2008 & 1177 samt gällande lagstiftning inom PBL, BBR, Ordningslagen &

Läs mer

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2010-05-20 Tekniska nämnden Dnr Ten 2010/107 Utvärdering av driftentreprenader inom VA, parkskötsel och gaturenhållning Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag

Läs mer

FUNKTIONSBESKRIVNING

FUNKTIONSBESKRIVNING 2015-02-10 FUNKTIONSBESKRIVNING För drift- och underhållsåtgärder på grönytor inom Bergslagens kommunaltekniks ansvarsområde 1 (12) 2015-02-10 Generella förutsättningar Funktionsbeskrivningar definierar

Läs mer

ARRENDEAVTAL. Laddningsstationer efter E4. Avtalsförslag mellan markägare och Projektgrupp 1 Version 0.1. Status

ARRENDEAVTAL. Laddningsstationer efter E4. Avtalsförslag mellan markägare och Projektgrupp 1 Version 0.1. Status ARRENDEAVTAL Laddningsstationer efter E4 Avtalsförslag mellan markägare och Projektgrupp 1 Version 0.1 Status Granskad Abrahamsson, Mattias 2015-05-22 Godkänd Lundgren, Nils 2015-05-22 LIPS Generell mall

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. för MARK, ANLÄGGNINGAR OCH BYGGNADER ingående i SKOGSMYRANS SAMFÄLLIGHET. Fastställd vid styrelsemöte

UNDERHÅLLSPLAN. för MARK, ANLÄGGNINGAR OCH BYGGNADER ingående i SKOGSMYRANS SAMFÄLLIGHET. Fastställd vid styrelsemöte UNDERHÅLLSPLAN för MARK, ANLÄGGNINGAR OCH BYGGNADER ingående i SKOGSMYRANS SAMFÄLLIGHET 2016 Fastställd vid styrelsemöte 2016-02-22 Under budgetövervägande 2016-2017 Avser Åtgärd Utföres av Kostnad När

Läs mer

Underhållsplan för grönytor inom Hemmesta Södra Vägförening

Underhållsplan för grönytor inom Hemmesta Södra Vägförening Underhållsplan för grönytor inom Hemmesta Södra Vägförening HSVF-000070 1.1 2015-09-14 Godkänd 1(6) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 DEFINIERING AV ZONER... 3 2.1 ZON V1... 3 2.2 ZON V2... 3 2.3

Läs mer

KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL

KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL 11.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 10 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Ledning för grävning i Tyresö (LÄNK) 2010-03-30,

Läs mer

1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap

1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap 1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap De här anvisningarna gäller för installation av KOMPAN FREEGAME-redskap. VIKTIGT! Läs de här anvisningarna före installationen. Utöver dessa allmänna anvisningar

Läs mer

Förlängning av entreprenadkontrakt avseende parkskötsel, barmarksrenhållning och vinterväghållning på parkmark

Förlängning av entreprenadkontrakt avseende parkskötsel, barmarksrenhållning och vinterväghållning på parkmark Östermalms stadsdelsförvaltning Parkmiljöavdelningen norra innerstaden Tjänsteutlåtande Dnr 2016-642-2.2.2. Sida 1 (4) 2016-11-20 Handläggare Britt Mattsson Telefon: 08-508 09 330 Till Östermalms stadsdelsnämnd

Läs mer

Markupplåtelseavtal avseende markförlagd fiberoptisk ledning för bredbandskommunikation (nedan kallad ledningen).

Markupplåtelseavtal avseende markförlagd fiberoptisk ledning för bredbandskommunikation (nedan kallad ledningen). Markupplåtelseavtal avseende markförlagd fiberoptisk ledning för bredbandskommunikation (nedan kallad ledningen). Avtal mellan fastighetsägare: Namn: Person/Org. Nr. Ovan benämnda Fastighetsägare Avseende

Läs mer

Kap 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL

Kap 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL Kap 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL 11.1 LEDANDE DOKUMENT 11.2 GATA 11.2.1 Beläggning 11.2.2 Vägmarkering 11.2.3 Vägmärken och gatunamnsskyltar 11.2.4 Städning 11.2.5 Dagvatten 11.3 VINTER 11.3.1 Snöröjning och

Läs mer

Allmänna villkor för schaktning i kommunal mark

Allmänna villkor för schaktning i kommunal mark Allmänna villkor för schaktning i kommunal mark Schakttillstånd Sökande göres uppmärksam på att ett beviljat schakttillståndet inte befriar från skyldighet att inhämta ytterligare erforderliga tillstånd

Läs mer

Sida 1 av 6. Org nr: 556487-7453 Upplagsvägen 23. Tel: 08-556 02 45 117 43 Stockholm

Sida 1 av 6. Org nr: 556487-7453 Upplagsvägen 23. Tel: 08-556 02 45 117 43 Stockholm Sida 1 av 6 Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap och lekplatser esiktningen är utförd enligt gällande Svenska Standard SS-EN 1176:2008 och 1177:2008, samt gällande lagstiftning såsom PL, R. Ordningslagen,

Läs mer

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk kommunikationsledning i mark Rev 191014

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk kommunikationsledning i mark Rev 191014 Ekonomiska föreningen Flöghults Fiber Sida 1 (5) Mellan Ekonomiska föreningen Flöghults Fiber, org. nr 769624-1327, (nedan kallad Ledningsägaren) och nedan benämnda fastighetsägare (nedan kallad Fastighetsägare)

Läs mer

Övergripande och förberedande skötselplan för Telestadshöjden, Växjö kommun

Övergripande och förberedande skötselplan för Telestadshöjden, Växjö kommun Övergripande och förberedande skötselplan för Telestadshöjden, 1 13 2 1. Boulbana pch lekskog - Behåll löst material, så som pinnar, löv och ris, samt dungar av tät vegetation för kojbygge. Glesare vegetation

Läs mer

Underhållsplan 2013 park- och naturmark naturreservatsnämnden Park- och naturenheten

Underhållsplan 2013 park- och naturmark naturreservatsnämnden Park- och naturenheten naturreservatsnämnden 2013-04-12 Park- och naturenheten 2 (8) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Sammanfattning... 4 3 Definition och omfattning... 4 4 Underhållsområden... 5 4.1 Naturreservat...

Läs mer

Avtal mellan Västerås stad och Västerås Parkerings AB avseende köp av administrativa tjänster och parkeringsövervakning 2018

Avtal mellan Västerås stad och Västerås Parkerings AB avseende köp av administrativa tjänster och parkeringsövervakning 2018 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2018-02-22 Sida 1 (1) Diarienr TN 2018/00113-3.12.4 Teknik- och fastighetsförvaltningen Anneli Asplin Epost: anneli.asplin@vasteras.se Kopia till Styrelsen för Västerås Parkerings

Läs mer

Upphandlingsprotokoll med tilldelningsbeslut

Upphandlingsprotokoll med tilldelningsbeslut Upphandlingsprotokoll med tilldelningsbeslut Upphandling av Offentlig belysning STIC 2014 Innehållsförteckning Upphandlingsprotokoll... 0 med tilldelningsbeslut... 0 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2

Läs mer

Bygg och underhållsavdelningen

Bygg och underhållsavdelningen Bygg och underhållsavdelningen Avdelningen Bygg och underhåll ansvarar för genomförande av bygg- och underhållsåtgärder inom fastighetsbolaget. Samråd angående genomförande och teknisk utformning sker

Läs mer

SKÖTSELBESKRIVNING GÄVLE KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FUNKTIONSENTREPRENAD. /Monica Sandberg Tel.

SKÖTSELBESKRIVNING GÄVLE KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FUNKTIONSENTREPRENAD. /Monica Sandberg Tel. SKÖTSELBESKRIVNING GÄVLE KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FUNKTIONSENTREPRENAD /Monica Sandberg Tel. 046-19 05 63 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKÖTSEL AV ALLMÄNNA YTOR... 3 1.1 Allmänt... 3 1.2 Vårstädning...

Läs mer

Gravskötsel Skötselavtal - Skötsel 1

Gravskötsel Skötselavtal - Skötsel 1 Gravskötsel 2016 Gravskötsel En välvårdad begravningsplats är för många människor en plats som ger ro och tillfälle för eftertanke. Ansvaret för skötseln av begravningsplatsen delas mellan kyrkogårdsförvaltningen

Läs mer

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening www.skanssundet.se Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening Skogsvårdsplan Skanssundets Samfällighetsförening BG 20140302 Sid 1 Bakgrund Skanssundets samfällighet har sedan dess bildande

Läs mer

Innehåll. Vegetationsytor. Markbeläggningar. Fast utrustning. Diverse på tomtmark

Innehåll. Vegetationsytor. Markbeläggningar. Fast utrustning. Diverse på tomtmark manual 2010 Innehåll Poseidons utemiljö plan manual Rent, snyggt och tryggt Bostadsgårdens delar 5 5 5 6 7 Vegetationsytor Bruksgräsmatta Park- och prydnadsträd Prydnadsplantering Bruksbuskage Klippt

Läs mer

Detaljmonteringsanvisning 890 Kalas fjäderlek

Detaljmonteringsanvisning 890 Kalas fjäderlek Detaljmonteringsanvisning 890 Kalas fjäderlek Innehåller information om dimensioner, material, återvinning, underhåll samt sprängskisser på de olika monteringsmomenten. SLOTTSBRO AB - KANGERUDSVÄGEN 10-664

Läs mer

Monteringsanvisning Fjäderlek

Monteringsanvisning Fjäderlek Monteringsanvisning Fjäderlek Detaljmonteringsanvisning Fjäderlek SLOTTSBRO AB - KANGERUDSVÄGEN 10-664 40 SLOTTSBRON Tel: 0555-307 20 - Fax: 0555-300 71 - www.slottsbro.se 1/12 Monteringsförfarande Dimensioner

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lidingö kommun Våren 2007 genomförde ett 80-tal kommuner undersökningar

Läs mer

Område, styrelse, kommunikation

Område, styrelse, kommunikation Område, styrelse, kommunikation Hushållet trivs i äppelträdgårdens samfällighet Vår styrelse visar engagemang och driftighet Vår hemsida är snygg, funktionell och lättnavigerad Styrelsen kommunicerar lagom

Läs mer

Veckostädning GENERELLT GÖR VI FÖLJANDE I ALLA RUM:

Veckostädning GENERELLT GÖR VI FÖLJANDE I ALLA RUM: Veckostädning Den återkommande städningen kallas veckostädning. Tillsammans med oss är det Du som kund som bestämmer vilka rum i Din bostad som ska ingå och vad som ska göras. Normalt utför vi nedanstående

Läs mer

Välkommen till Visingelunds Samfällighetsförening

Välkommen till Visingelunds Samfällighetsförening Välkommen till Visingelunds Samfällighetsförening Gratulerar till ett bra köp i ett av Täbys mest eftertraktade områden och välkommen till Visingelunds Samfällighetsförening! Detta område stod klart 1984

Läs mer

Kap 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL

Kap 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL Kap 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL 11.1 LEDANDE DOKUMENT 11.2 GATA 11.2.1 Beläggning 11.2.2 Vägmarkering 11.2.3 Vägmärken och gatunamnsskyltar 11.2.4 Städning 11.2.5 Dagvatten 11.3 VINTER 11.3.1 Snöröjning och

Läs mer

Avtal om anläggningsarrende för drift av Smögens Fiskauktion

Avtal om anläggningsarrende för drift av Smögens Fiskauktion Avtal om anläggningsarrende för drift av Smögens Fiskauktion 1 Upplåtare, arrendator Mellan genom dess Tekniska avdelning, 456 80 Kungshamn, (nedan kommunen), och XXXXXXXXX, org.nr XXXXXX- XXXX, adress

Läs mer

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I BURLÖV

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I BURLÖV TKN 2014:235 GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I BURLÖV Antagna av Tekniska nämnden 2014-04-14 Gäller från 2015-01-01 1 (13) Innehåll 1. Allmänt... 3 2. Tillstånd... 3 3. Avspärrning och utmärkning

Läs mer

Anmälan av projekt för anbudsräkning

Anmälan av projekt för anbudsräkning 1 (1) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-11-04 Dnr Sbn 2013-7 Erik Bjäresten Samhällsbyggnadsnämnden Anmälan av projekt för anbudsräkning Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen får härmed anmäla

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lomma kommun Våren 2007 genomförde

Läs mer

KONTINUERLIG PARKSKÖTSEL - UTFÖRLIGT SKÖTSELPROGRAM

KONTINUERLIG PARKSKÖTSEL - UTFÖRLIGT SKÖTSELPROGRAM Tekniska förvaltningens Stadsmiljöavdelning/Park KONTINUERLIG PARKSKÖTSEL - UTFÖRLIGT SKÖTSELPROGRAM Kontinuerlig skötsel = Skötselinsatser som kan förutsägas beträffande plats, omfattning och frekvens.

Läs mer

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark Mellan Dragsmark Fiber Ekonomisk Förening organisationsnummer 769624-0584, nedan benämnd Ledningsägaren, och undertecknade ägare, nedan benämnd Fastighetsägaren,

Läs mer

Växtservice till SMHI

Växtservice till SMHI Prisförfrågan Växtservice till SMHI 1. Information Denna upphandling avser att resultera i ett ramavtal som består i att en extern entreprenör kommer till SMHI och ansvarar för service och underhåll av

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv B Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

Sida 1 av 6. Org nr: 556487-7453 Upplagsvägen 23. Tel: 08-556 02 45 117 43 Stockholm

Sida 1 av 6. Org nr: 556487-7453 Upplagsvägen 23. Tel: 08-556 02 45 117 43 Stockholm Sida 1 av 6 Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap och lekplatser esiktningen är utförd enligt gällande Svenska Standard SS-EN 1176:2008 och 1177:2008, samt gällande lagstiftning såsom PL, R. Ordningslagen,

Läs mer

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- INNAN STÄDNING

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- INNAN STÄDNING 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION För oss är det viktigt att Du som kund är nöjd och får valuta för pengarna. För att Du ska känna dig trygg när du beställer våra tjänster erbjuder vi en 5 dagars garanti. 5

Läs mer

Utveckla Hemsjö! Dokumentation från medborgarforum

Utveckla Hemsjö! Dokumentation från medborgarforum Utveckla Hemsjö! Dokumentation från medborgarforum Kommunledningsförvaltningen Daniel Ottosson Datum: 2016-12-22 2 (7) Sammanfattning Olofströms kommun påbörjade 2015 ett arbete med att utveckla parker,

Läs mer

Samfälligheten Humlens underhållsplan

Samfälligheten Humlens underhållsplan Samfälligheten Humlens underhållsplan Huddinge 2015-01-12; Objekt som förvaltas av samfälligheten, och dess framtida bedömda underhåll. Objekt 1; Ledningar i mark a. VVS 250 000 SEK för nya ledningar Okänd

Läs mer

Anläggningsstandard för kommunalt övertagande av vägföreningars huvudmannaskap för allmänna platser i Norrköpings kommun

Anläggningsstandard för kommunalt övertagande av vägföreningars huvudmannaskap för allmänna platser i Norrköpings kommun Anläggningsstandard för kommunalt övertagande av vägföreningars huvudmannaskap för allmänna platser i Norrköpings kommun Antagen av tekniska nämnden 2010 12 09 1 Inledning 1 Normalstandard och krav på

Läs mer

Plats för besiktningen. Uppdragsgivare. Säkerhetsbesiktning genomförd av Organisation Svensk Markservice Organisationsnummer 556420-4823

Plats för besiktningen. Uppdragsgivare. Säkerhetsbesiktning genomförd av Organisation Svensk Markservice Organisationsnummer 556420-4823 Sida 1 av 9 Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap Besiktningen är utförd enligt svensk standard SS-EN 1176/1-7,:2008, 1176/10-11:2008 & 1177 samt gällande lagstiftning inom PBL, BBR, Ordningslagen &

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

KÄLLDALSSKOLANS SKOLGÅRD

KÄLLDALSSKOLANS SKOLGÅRD GESTALTNING KÄLLDALSSKOLANS SKOLGÅRD UTKAST MAJ 2016 FÖRUTSÄTTNINGAR AREALFÖRDELNING Trafik/Övrigt: 5300 kvm Skolgård: 9400 kvm, 19 kvm/barn Träningsskola: 2700 kvm, 60 kvm/barn Boverkets rekommendation

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR MARK 2013-02-01

PROJEKTERINGSANVISNINGAR MARK 2013-02-01 Sida 1 av 8 INNEHÅLL SID ALLMÄNT 1 UNDERSÖKNING, PROVARBETEN, INMÄTNING 3 TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M 4 JORDSCHAKT 4 MATERIALSKILJANDE LAGER, FÖRSTÄRKNINGSLAGER, 5 BÄRLAGER M M. 5 VEGETATIONSYTOR 5 KANTSTÖD,

Läs mer

för bostadsgårdar Av Bengt Persson, Anders Kristoffersson och Hanna Fors

för bostadsgårdar Av Bengt Persson, Anders Kristoffersson och Hanna Fors Skötselmanual för bostadsgårdar Skötselmanual för bostadsgårdar är framtagen för att stödja alla som på ett eller annat sätt arbetar med förvaltning av bostadsgårdar. Den kan fungera som ett underlag att

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2010 Trollhättans kommun Våren

Läs mer

Utveckla Hemsjö! Dokumentation från medborgarforum

Utveckla Hemsjö! Dokumentation från medborgarforum Utveckla Hemsjö! Dokumentation från medborgarforum Kommunledningsförvaltningen Daniel Ottosson Datum: 2016-12-22 2 (5) Sammanfattning Olofströms kommun påbörjade 2015 ett arbete med att utveckla parker,

Läs mer

Avdelning Bostad. Servicedeklaration

Avdelning Bostad. Servicedeklaration Avdelning Bostad Avdelning Bostad har ansvaret för förvaltning och utveckling av bostadsfastigheterna. I verksamheten ingår även Kundtjänstfunktionen med uthyrning, felanmälan och lägenhetsbesiktningar.

Läs mer

Prislista Skötsel och plantering på Jönköpings kyrkogårdar

Prislista Skötsel och plantering på Jönköpings kyrkogårdar Kyrkogårdsförvaltningen Adress: Östra Storgatan 45, 553 21 Jönköping Öppettider: Mån-fre 9-12 13-15:30 Tfn 036-30 35 00 Prislista 2017 Skötsel och plantering på Jönköpings kyrkogårdar Jönköpings kyrkogårdsförvaltning

Läs mer

1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER...

1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER... Anbudsformulär 1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER...3 2 KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN...3 2.2 REGISTRERINGS-, SKATTE-

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 200 Tyresö kommun Våren 200 genomförde

Läs mer

3 Orientering om objekten Se hissförteckning om objektet omfattar flera adresser

3 Orientering om objekten Se hissförteckning om objektet omfattar flera adresser Bilaga 3 HISS-SERVICEAVTAL FULLSERVICE FAST PRIS BESTÄLLARE: Adress: ENTREPRENÖR KONE AB Adress: Mellan beställaren och entreprenören är följande avtal upprättat. 1 Omfattning Entreprenören åtar sig att

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

Grönare Stockholm - Förslag på projekt EÅV-SDN Bilaga 05

Grönare Stockholm - Förslag på projekt EÅV-SDN Bilaga 05 are Stockholm - Förslag på projekt EÅV-SDN Bilaga 05 Stadsdel Projekt Beskrivning Bandhagen Bandängen Upprustning av parken genom att b.la. byta till enhetlig möblering, förbättra belysning, laga damm,

Läs mer

Odlingslotter i Malmö stad regler och bestämmelser

Odlingslotter i Malmö stad regler och bestämmelser ett samlat dokument till hemsidan Malmö stad Fastighetskontoret Odlingslotter i Malmö stad regler och bestämmelser Fastighetskontoret 2 (8) Innehållsförteckning 1. Regler arrendatorer... 3 1.1 Tillåtna

Läs mer

Hemservice och erbjudanden

Hemservice och erbjudanden Hemservice och erbjudanden Hushållsnära tjänster och hemservice för dig som hyresgäst! FLYTTNINGSSTÄDNING Fönsterputsning ingår. 1 rok 2.732: 2 rok 3.207: 3 rok 3.800: Fönsterputsning, 2-sidig 1 rok 540:

Läs mer

Välkommen till Hällans och Hällestadsvägens Samfällighetsföreningar

Välkommen till Hällans och Hällestadsvägens Samfällighetsföreningar Välkommen till Hällans och Hällestadsvägens Samfällighetsföreningar www.hallestadsvagen.se Version: 2018 Innehållsförteckning Sid 1. Vad är en samfällighetsförening 2 Varför två samfälligheter 2 Hällans

Läs mer

Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap

Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap Sida 1 av 9 Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap Besiktningen är utförd enligt svensk standard SS-EN 1176/1-7,:2008, 1176/10-11:2008 & 1177 samt gällande lagstiftning inom PBL, BBR, Ordningslagen &

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Skötselbeskrivning, Upphandling av snöröjning och halkbekämpning. Område söder, öster, norr, centrum

Förfrågningsunderlag. Skötselbeskrivning, Upphandling av snöröjning och halkbekämpning. Område söder, öster, norr, centrum Förfrågningsunderlag Skötselbeskrivning, Upphandling av snöröjning och halkbekämpning Område söder, öster, norr, centrum 2014-09-26 REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN Skötselbeskrivning 2(6) SKÖTSELBESKRIVNING

Läs mer

ARRENDEAVTAL Klubbägda båtbryggor, Brevikshalvön

ARRENDEAVTAL Klubbägda båtbryggor, Brevikshalvön 2012KSM0323-1 - ARRENDEAVTAL Klubbägda båtbryggor, Brevikshalvön 1 Parter Tyresö kommun, nedan kallad kommunen, upplåter härmed såsom lägenhetsarrende till Nytorps Båtklubb, nedan kallad bryggföreningen,

Läs mer