på årlig basis i Västra Götalandsregionen: Väst-SOM genomfördes ytterligare en regional SOM-undersökning i Värmland.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "på årlig basis i Västra Götalandsregionen: Väst-SOM. 2010 genomfördes ytterligare en regional SOM-undersökning i Värmland."

Transkript

1 KODBOK Riks-SOM

2

3 R I K S - S O M K ODB O K 2010 INFORMATION OM RIKS -SOM 2010 Användaranvisningar Riks-SOM 2010 har, för andra året i rad, genomförts som tre parallella undersökningar Riks-1, Riks-2 respektive Riks-3 som var och en omfattar ett systematiskt sannolikhetsurval 1 om personer boende i hela Sverige i åldrarna 16 till 85 2, dvs. totalt personer. 3 Såväl svenska som utländska medborgare ingår i urvalen. 4 De tre formulären innehåller ett stort antal gemensamma frågor som därmed kan bearbetas med tredubbel urvalsstorlek. Eftersom de tre frågeformulären har olika teman är många av frågorna enbart ställda i en av de tre enkäterna. Riks-1 inriktas på samhälle och politik, Riks-2 på medier och nyhetsförmedling, Riks-3 på kultur, livsstil och hälsa. Totalt innehåller datafilen cirka 970 variabler, utöver frågevariabler även konstruerade variabler och registervariabler. I föreliggande kodbok betraktas Riks-SOM-undersökningen 2010 som en undersökning. Detta medför att frågorna i kodboken inte är organiserade i samma ordning som i något av de enskilda formulären. Den som önskar se i vilket sammanhang frågan är ställd, och frågans exakta layout, hänvisas till respektive formulär. Variablerna i datafilen bär namn efter respektive frågenummer i kodboken, men i kodboken anges också vid varje fråga dess nummer i respektive formulär. Att såväl kodbok som datamängd är gemensam för samtliga formulär innebär att vissa frågor i datafilen saknar valida värden på ett eller två av delurvalen. När en fråga inte är ställd i alla formulären har de svarspersoner vars formulär inte innehöll frågan tilldelats värde 96 (alternativt 996 eller 9996) på den variabeln. Denna kod är genomgående missing-definierad. Variablerna är lablade med avseende på såväl fråga som svarsalternativ. Undantag är några av de öppna frågorna; kodböcker för de öppna frågor som är kodade återfinns i föreliggande kodbok. Observera: För de frågor som ingår i särskilda forskningsprojekt gäller att primärforskaren har ensam bearbetningsrätt till frågorna till och med 31 mars året efter det att datamaterialet är bearbetningsbart, dvs. för 2010 års undersökning den 31 mars Vem som är primärforskare (samt ev. projektförankring/extern samarbetspartner) framgår av uppställningen nedan. Primärforskaren ska efter denna tidsgräns alltid 1 Den urvalsteknik som tillämpas av det statliga personadressregistret SPAR, som SOMundersökningens urval av respondenter dras ur. 2 Åldersintervallet gäller SOM-undersökningarna fr. o. m I Riks-SOM var åldersintervallet år; år; : år. 3 Parallellt med Riks-SOM-undersökningen genomför SOM-institutet en motsvarande enkätundersökning på årlig basis i Västra Götalandsregionen: Väst-SOM genomfördes ytterligare en regional SOM-undersökning i Värmland. 4 Eftersom det inte finns några uppgifter om medborgarskap i urvalsfilen finns en fråga i formuläret rörande var svarspersonen respektive dennes föräldrar vuxit upp (fråga 126 i kodboken) samt en fråga om huruvida svarspersonen är svensk medborgare eller utländsk medborgare (fråga 135 i kodboken). i

4 R I K S - S O M K ODB O K 2010 kontaktas och godkänna eventuell publicering; vid sådan publicering skall det dessutom alltid refereras till den som är primärforskare. Kontakta SOM-institutet ) vid osäkerhet om hur forskarna kan nås. Frågor i kodboken utan primärforskare är att betrakta som allmänna frågor. Samtliga frågor ingår i den allmänna datafilen utom fråga 25 (SVT primärforskare t o m den 31 mars 2013). Kodbokens delar Förteckning över primärforskare (s. iv viii) Kodbok över de tre enkäternas frågor sammanfogade efter följande tematiska struktur (grovt sett): medier, politik och samhälle, specialområden; fritidsaktiviteter och intressen samt bakgrundsfrågor inkl. arbetsliv (s. 1 46) Förteckning över konstruerade variabler (s ) Förteckning över registervariabler (s ) Förteckning över koder använda i kodning av öppna frågor (s ) Fältarbete och datauppläggning Riks-SOM 2010 genomfördes i samarbete med Kinnmark Information. Arbetet var upplagt så att Kinnmark Information ombesörjde urvalsdragning, utskick av formulär och påminnelser, telefonuppföljning i samverkan med Concilia information, samt datauppläggning. Enkätsvaren har lästs av optiskt med hjälp av en scanner. SOMinstitutet har stått för framtagning av frågeformulär och annat material som skickats ut, kodning av öppna svar samt iordningställande av den slutgiltiga datamängden inklusive variabler för öppna frågor och särskilt byggda variabler. Kodningsarbetet har genomförts av Frida Vernersdotter, Jonas Hägglund, Nicki Khorram-Manesh och Ylva Mattsson-Wallinder. Föreliggande kodbok är sammanställd av Frida Vernersdotter. Undersökningsledare för undersökningen har varit Åsa Nilsson tillsammans med Frida Vernersdotter, bitr. undersökningsledare, som också ansvarar för den slutgiltiga datafilen. Enkäterna skickades ut den 24 september 2010 (nådde ut med b-post 29 september) och fältarbetet avslutades den 15 februari Svarsfrekvenser i Riks-SOM 2010 Riks-1 Riks-2 Riks-3 TOTALT Bruttourval Naturligt bortfall Nettourval Antal svarande Svarsandel (netto) 59,8 % 59,9 % 61,4 % 60,4 % Kommentar: Med naturligt bortfall avses adress okänd, avflyttad; bortrest under fältperioden; studier/ militärtjänstgöring på annan ort; bosatt/studerar/arbetar utomlands; ej svensktalande; sjuk, institutionell vård; förståndshandikappad, ej kommunicerbar; avliden. ii

5 R I K S - S O M K ODB O K 2010 Missingkoder 0 Svar saknas på del av fråga i frågor som innehåller flera variabler (item) då inte värde 0 ingår som värde i en skala (se kod 97). 96/996/9996 Frågan är inte ställd i det formulär svarspersonen fått. Förekommer då en fråga inte är ställd i samtliga de tre formulären. 97/997/9997 Används i stället för värde 0 i de fall 0 motsvarar ett faktiskt värde i en skala och inte ett bortfall. 98 Dubbelkryss dvs. svarspersonen svarat med fler än ett kryss i frågor som bara tillåter ett svar. 99/999/9999 Ej svar på enskild fråga/hel fråga med flera delfrågor. Observera att ingen särskild kod har använts för naturligt bortfall dvs. i fall där intervjupersonen hänvisas förbi en fråga/frågor till följd av ett tidigare svar (se t. ex. fråga 37 i kodboken) utan bortfallet har kodats enligt de generella kodprinciperna ovan. I de fall svarspersonen angett ett intervall, har medelvärdet kodats (se t ex fråga 132). Dubbelkryss kodas normalt som bortfall (kod 98), förutom i ett antal frågor, vilket framgår av uppställningen som följer. Undantag vid scanninghantering F2: Vid dubbelkryss, koda lägsta värdet (högsta läsfrekvens). F3: Vid dubbelkryss, koda lägsta värdet (högsta läsfrekvens). F5: Vid dubbelkryss, koda lägsta värdet (högsta läsfrekvens). F6: Vid dubbelkryss, koda lägsta värdet (högsta läsfrekvens). F7: Vid dubbelkryss, koda lägsta värdet (högsta läsfrekvens). F8: Vid dubbelkryss, koda lägsta värdet (högsta läsfrekvens). F9: Vid dubbelkryss, koda lägsta värdet (högsta läsfrekvens). F19: Om komb. 1 & 7, koda 1. F58: Om komb. 1 & 3, koda 3. F79: Vid dubbelkryss, koda lägsta värdet. F85d: Om komb. 1 & 6, koda 6. F93: Om komb. 9 & 5, koda 9. F102: Om komb. 2 och 3, koda 3. F103: Vid dubbelkryss, koda högsta värdet. F119: Vid intervaller, koda medelvärdet. F135: Vid dubbelkryss, koda 3. F136: Om komb. 1 och 4, koda 4 F141: Om komb. 1 & 2, koda 2. F146: Vid dubbelkryss, koda högsta värdet. iii

6 R I K S - S O M K ODB O K 2010 PRIMÄRFORSKARE Fråga Primärforskare (vid Göteborgs universitet där inte annat anges) f1 - f2 - f3 - f4 - f5 - f6 Dagspresskollegiet, JMG (Ingela Wadbring) f7 - f8 - f9 - f10 - f11 SOM (Lennart Weibull) f12 SOM (Lennart Weibull) f13 Dagspresskollegiet, JMG (Ingela Wadbring) f14 Dagspresskollegiet, JMG (Ingela Wadbring) & SOM i samverkan f15 MOD, Statsvetenskapliga inst. (Monika Djerf Pierre, Lena Wängnerud) f16 Marina Ghersetti, Tomas Andersson Odén, JMG f17 - f18 Sveriges Radio (Jakob Bjur) & SOM (Åsa Nilsson, Lennart Weibull) i samverkan f19 - f20 SOM (Åsa Nilsson, Lennart Weibull) f21 SOM (Åsa Nilsson, Lennart Weibull) f22 Sveriges Television (Bengt Nordström) f23 Sveriges Television (Bengt Nordström) f24 Sveriges Television (Bengt Nordström) f25 Sveriges Television (Bengt Nordström) OBS! Primärforskarrätten gäller t o m 31 mars 2014 f26 I: Lars Höglund, Enh. f. bibl.- och info.vetenskap & Bibliotekshögsk. vid Högsk. i Borås f27 Göran Bolin, Inst. för kultur och kommunikation, Södertörns högskola f28 A-F, H-I: Göran Bolin; Inst. för kultur och kommunikation, Södertörns högskola; Dagspresskollegiet, JMG (Ingela Wadbring) & SOM i samverkan G: Sveriges Radio (Jakob Bjur), Göran Bolin; Inst. för kultur och kommunikation, Södertörns högskola; Dagspresskollegiet, JMG (Ingela Wadbring) & SOM i samverkan f29 E,Q: Lars Höglund, Enh. f. bibl.- och info.vetenskap & Bibliotekshögsk. vid Högsk. i Borås J: Sveriges Radio (Jakob Bjur) / Göran Bolin, Inst. för kultur och kommunikation, Södertörns högskola & SOM i samverkan Övriga item: - f30 Lars Höglund, Enh. f. bibl.- och info.vetenskap & Bibliotekshögsk. vid Högsk. i Borås & SOM i samverkan f31 Sveriges Radio (Jakob Bjur) & SOM i samverkan f32 SOM (Åsa Nilsson, Lennart Weibull) iv

7 R I K S - S O M K ODB O K 2010 f33 Sveriges Radio (Jakob Bjur) / Sveriges Television (Bengt Nordström) & SOM (Lennart Weibull) i samverkan f34 - f35 SOM (Åsa Nilsson, Lennart Weibull) f36 Lars Höglund, Enh. f. bibl.- och info.vetenskap & Bibliotekshögsk. vid Högsk. i Borås f37 Lars Höglund, Enh. f. bibl.- och info.vetenskap & Bibliotekshögsk. vid Högsk. i Borås f38 Lars Höglund, Enh. f. bibl.- och info.vetenskap & Bibliotekshögsk. vid Högsk. i Borås f39 Lars Höglund, Enh. f. bibl.- och info.vetenskap & Bibliotekshögsk. vid Högsk. i Borås f40 Lars Höglund, Enh. f. bibl.- och info.vetenskap & Bibliotekshögsk. vid Högsk. i Borås f41 Lars Höglund, Enh. f. bibl.- och info.vetenskap & Bibliotekshögsk. vid Högsk. i Borås f42 - f43 - f44 AA, BA: Säkerhetspolisen / SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) i samverkan AB, AC: SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) BD: Lars Höglund, Enh. f. bibl.- och info.vetenskap & Bibliotekshögsk. vid Högsk. i Borås BE: Riksrevisionen / SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) BF: Finansinspektionen / SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) i samverkan f45 - f46 SOM (Lennart Nilsson) f47 - f48 - f49 - f50 SOM (Sören Holmberg) f51 Martin Brothén & Sören Holmberg, Statsvetenskapliga inst. f52 - f53 Nils Gustafsson, Statsvetenskapliga inst. Lund Universitet & Lars Höglund, Enh. f. bibl.- och info.vetenskap & Bibliotekshögsk. vid Högsk. i Borås i samverkan f54 MOD, Statsvetenskapliga inst. (Lena Wängnerud) f55 MOD, Statsvetenskapliga inst. (Lena Wängnerud) f56 MIM, Statsvetenskapliga inst. (Marie Demker, Ulf Bjereld) f57 - f58 - f59 Bengt Johansson, JMG f60 SOM (Lennart Weibull) f61 SOM (Henrik Oscarsson) f62 SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) f63 A,D-E,G-H,N-S,Y: SOM (Lennart Nilsson) B,C,F,K: SOM (Sören Holmberg) I: Helena Rohdén, Statsvetenskapliga inst. J,X: Sören Holmberg, Statsvetenskapliga inst. L: Ulf Bjereld, Statsvetenskapliga inst. M,W: Alkoholprojektet, SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) T: SOM (Sören Holmberg, Henrik Oscarsson) U-V: SOM (Lennart Weibull) f64 SOM (Lennart Nilsson) f65 MOD, Statsvetenskapliga inst. (Monika Djerf Pierre, Lena Wängnerud) v

8 R I K S - S O M K ODB O K 2010 f66 MOD, Statsvetenskapliga inst. (Monika Djerf Pierre, Lena Wängnerud) f67 A-L, N: SOM (Sören Holmberg) M: Alkoholprojektet, SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) f68 - f69 Sieps / SOM (Sören Holmberg) f70 Sieps / SOM (Sören Holmberg) f71 D-G: Sieps / SOM (Sören Holmberg) Övriga item: - f72 A: SOM (Lennart Nilsson) B: Sieps / SOM (Sören Holmberg) C: Ulf Bjereld, Statsvetenskapliga inst. f73 Statskontoret / SOM (Sören Holmberg) f74 Statskontoret / SOM (Sören Holmberg) f75 G: Vetenskap i samhället / SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) Övriga item: SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) f76 Ylva Norén Bretzer, Statsvetenskapliga inst. f77 QOG, Statsvetenskapliga inst. (Henrik Oscarsson) f78 QOG, Statsvetenskapliga inst. (Henrik Oscarsson) f79 - f80 SOM (Lennart Nilsson) f81 SOM (Lennart Nilsson) f82 SOM (Lennart Nilsson) f83 SOM (Lennart Nilsson) f84 - f85 Sverker C. Jagers, Statsvetenskapliga inst. / GMV (Katarina Gårdfeldt) f86 Sverker C. Jagers, Statsvetenskapliga inst. / GMV (Katarina Gårdfeldt) f87 Sverker C. Jagers, Statsvetenskapliga inst. / GMV (Katarina Gårdfeldt) f88 Åke Hagström, Havsmiljöinstitutet f89 A-E: Ulf Bjereld, Statsvetenskapliga inst. F-H: Åke Hagström, Havsmiljöinstitutet f90 Sören Holmberg, Statsvetenskapliga inst. f91 Sören Holmberg, Statsvetenskapliga inst. f92 Sören Holmberg, Statsvetenskapliga inst. f93 Sören Holmberg, Statsvetenskapliga inst. f94 Sören Holmberg, Statsvetenskapliga inst. f95 Sören Holmberg, Statsvetenskapliga inst. f96 Vetenskap & Allmänhet / SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) f97 Vetenskap & Allmänhet / SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) f98 H-I,L-M: Centrum för konsumtionsvetenskap (Ulrika Holmberg) Övriga item: Kultur & hälsa-projektet / SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) f99 O-P: Statens kulturråd & Svensk scenkonst / SOM (Åsa Nilsson) i samverkan V-W: Sverker C. Jagers, Statsvetenskapliga inst. / GMV (Katarina Gårdfeldt) AI, AP-AQ, AS, AU, AX, AAE-AAG: Statens kulturråd / SOM (Åsa Nilsson) AAL: Ulf Bjereld, Statsvetenskapliga inst. AAP-AAU: Alkoholprojektet, SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) Övriga item: - f100 Alkoholprojektet, SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) vi

9 R I K S - S O M K ODB O K 2010 f101 Svensk scenskonst / SOM (Åsa Nilsson) f102 N: Ulf Bjereld, Statsveteskapliga inst. Övriga item: Bo Rothstein, Statsvetenskapliga inst. & SOM i samverkan f103 - f104 SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) f105 SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) f106 SOM (Lennart Nilsson) f107 SOM (Sören Holmberg, Lennart Nilsson, Lennart Weibull) f108 SOM (Sören Holmberg) f109 Filip Fors, statsvetenskapliga inst. Umeå universitet & SOM (Åsa Nilsson) i samverkan f110 Bo Rothstein, Statsvetenskapliga inst. f111 N-P: Centrum för konsumtionsvetenskap (Ulrika Holmberg) Övriga item: SOM (Åsa Nilsson, Lennart Weibull) f112 D: Sverker C. Jagers, Statsvetenskapliga inst. / GMV (Katarina Gårdfeldt) f113 AA-AE: Statens Kulturråd / SOM (Åsa Nilsson) AC: Centrum för konsumtionsvetenskap (Ulrika Holmberg) & SOM i samverkan Övrigt: Centrum för konsumtionsvetenskap (Ulrika Holmberg) f114 Centrum för konsumtionsvetenskap (Ulrika Holmberg) f115 A-C: SOM (Åsa Nilsson) D: Svensk scenskonst & Centrum för konsumtionsvetenskap (Ulrika Holmberg) i samverkan E-G: Dagspresskollegiet, JMG (Ingela Wadbring) & SOM (Lennart Weibull) i samverkan H-L: Centrum för konsumtionsvetenskap (Ulrika Holmberg) & SOM (Åsa Nilsson) i samverkan f116 Centrum för konsumtionsvetenskap (Ulrika Holmberg) f117 - f118 SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) f119 - f120 Marina Ghersetti & Tomas Andersson Odén, JMG f121 Kultur & hälsa-projketet / SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) f122 SOM (Sören Holmberg, Åsa Nilsson) f123 - f124 - f125 - f126 - f127 - f128 - f129 - f130 - f131 - f132 - f133 - f134 - f135 - f136 - f137 - vii

10 R I K S - S O M K ODB O K 2010 f138 - f139 - f140 - f141 - f142 - f143 - f144 - f145 SOM (Lennart Weibull) f146 - f147 - f148 - f149 - f150 - f151 - f152 SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) Förkortningar JMG Inst. för journalistik, medier och kommunikation MOD Multidisciplinär forskning om Opinion och Demokrati, Statsvetenskapliga inst. GU QOG Quality of Government, Statsvetenskapliga inst. GU MIM Makt, Identitet, Modernitet, Statsvetenskapliga inst. GU GMV Göteborgs miljövetenskapliga centrum viii

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57 R I K S - S O M K ODB O K 2010 KONSTRUERADE VARIABL ER Könsvariabel SEX bygger på fråga 133 (uppgivet kön), men har kompletterats med urvalsdata (KOEN) där svar saknas. 1 Kvinna 2 Man Ålders- och generationsvariabler BORN/ALDER-variablerna bygger på subjektiv ålder (f134), men har kompletterats med urvalsdata där svar saknats. BORN födelseår GEN10T generationstillhörighet, jämna 10-tal 20 Född Född Född Född Född Född Född Född GENZUKIN generationstillhörighet efter Zukin et al Född Född Född Född ALDER exakt ålder ALDER4a år år år år ALDER4b år år år år ALDER8a år år år år år år år år 47

58 R I K S - S O M K ODB O K 2010 ALDER8b år år år år år år år år ALDER år år år år år år år år år Utbildningsvariabel UTB bygger på fråga Låg (1, 2 dvs. max grundskola el. motsv.) 2 Medellåg (3, 4 dvs. max gymnasium, folkhögskola el. motsv.) 3 Medelhög (5, 6 dvs. eftergymnasial utb., men ej examen fr. högsk./univ.) 4 Hög (7, 8 dvs. examen fr. högskola/universitet) 99 Svar saknas Riksområde ROMR riksområden bygger urvalsdata (länskod). 1 Stockholm (Stockholm län) 2 Östra Mellansverige (Uppsala, Södermanlands, Östergötland, Örebro och Västmanlands län) 3 Småland med öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län) 4 Sydsverige (Blekinge och Skåne län) 5 Västsverige (Hallands och Västra Götalands län) 6 Norra Mellansverige (Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län 7 Mellersta Norrland (Västernorrlands och Jämtlands län) 8 Övre Norrland (Västerbottens och Norrbottens län) A-region AREG bygger på urvalsdata (kommunkod). 1 Stockholm/Södertälje 28 Malmö/Lund/Trelleborg 33 Göteborg 98 Övriga regioner 48

59 R I K S - S O M K ODB O K 2010 Stad land STADLAND bygger på fråga 142 och kommunkod. Personer som svarat något av alternativen 1 4 på frågan (dvs. storstad, centralt, storstad, ytterområde/förort, stad eller större tätort, centralt eller stad eller större tätort, ytterområde ) och enligt urvalsdata bor i Stockholm/Göteborg/Malmö har förts till kategori 4. 1 Ren landsbygd 2 Mindre tätort 3 Stad eller större tätort 4 Stockholm, Göteborg, Malmö 99 Svar saknas STADL2 bygger på fråga 142 och kommunkod. Personer som svarat något av alternativen 1 2 på frågan (dvs. storstad, centralt, storstad, ytterområde/förort ) och enligt urvalsdata bor i Stockholm/Göteborg/Malmö har förts till kategori 4. 1 Ren landsbygd 2 Mindre tätort 3 Stad eller större tätort 4 Stockholm, Göteborg, Malmö 99 Svar saknas Yrke EUROESEC yrkesgruppkategori baserad på den öppna yrkeskodningen enligt SSYK i komb. med frågan om yrkesgrupp (f127) 1 Hög tjänsteman; ledande befattning 2 Kvalificerad tjänsteman 3 Övrig tjänsteman 4 Småföretagare exkl. lantbrukare 5 Lantbrukare m. fl. 6 Arbetsledare; tekniker 7 Yrkesutbildad inom handel/service/omsorg 8 Yrkesutbildad arbetare 9 Övrig arbetare 98 Ej svar yrkesgruppfrågan 99 Ej SSYK-kod/ej svar yrkesfrågan Inkomstvariabel HUSHINK sammanlagd årsinkomst i hushållet 1 Max kr kr 3 Mer än kr 49

60 R I K S - S O M K ODB O K 2010 Dagstidningsläsningsvariabler MTIDNP; MTIDNWEB Morgontidningsläsning på papper resp. internet Bygger på F2a c resp. F3a c (Riks-1, Riks-2) och F2a b resp. 3a b (Riks-3); variabeln redovisar högsta frekvensen för någon av de max 3 tidningssvaren. Frekvenssvaren är rensade för de fall då ip angett en kvällstidning, webbtidning, eller någon annan icke-morgontidning. (Läsning av dagliga gratistidningar ingår i den mån dessa förekommer som svar på F2; svar från F6 vägs inte in.) MTIDNP 1 7 dgr/v 2 6 dgr/v 3 5 dgr/v 4 4 dgr/v 5 3 dgr/v 6 2 dgr/v 7 1 dag/v 8 Mer sällan 99 Ej svar MTIDNWEB 1 7 dgr/v 2 6 dgr/v 3 5 dgr/v 4 4 dgr/v 5 3 dgr/v 6 2 dgr/v 7 1 dag/v 8 Mer sällan 99 Ej svar GRATISTI Gratistidningsläsning Bygger på F6a c (Riks-2); variabeln redovisar högsta frekvensen för någon av gratistidningarna. 1 Minst 5 dgr/v dgr/v dgr/v 4 Mer sällan 5 Aldrig 99 Ej svar - hela frågan KVPPAPP; KVPWEB; KVPMOB Kvällstidningsläsning på papper, internet resp i mobilen. Bygger på F8aa cb (Riks-1) resp. F9aa F9bc (Riks-2); variablerna redovisar högsta frekvensen för någon av kvällstidningarna. KVPPAPP dgr/v dgr/v dgr/v 4 Mer sällan 5 Aldrig 97 Ej svar men svar om internetläsning 99 Ej svar alls KVPWEB dgr/v dgr/v dgr/v 4 Mer sällan 5 Aldrig 97 Ej svar men svar om pappersläsning 99 Ej svar alls 50

61 R I K S - S O M K ODB O K 2010 KVPMOB dgr/v dgr/v dgr/v 4 Mer sällan 5 Aldrig 97 Ej svar men svar om pappersläsning 99 Ej svar alls 51

62 R I K S - S O M K ODB O K 2010 REGISTERVARIABLER IP-nummer (IPNR) Kön (KOEN) 1 Kvinna 2 Man Födelseår (FOEDAAR) LKF-kod (LKF) Kod som rymmer information om län, kommun samt församling. Län (LAEN) 1 Stockholms Län 14 Västra Götalands Län 3 Uppsala Län 17 Värmlands Län 4 Södermanlands Län 18 Örebro Län 5 Östergötlands Län 19 Västmanlands Län 6 Jönköpings Län 20 Dalarnas Län 7 Kronobergs Län 21 Gävleborgs Län 8 Kalmar Län 22 Västernorrlands Län 9 Gotlands Län 23 Jämtlands Län 10 Blekinge Län 24 Västerbottens Län 12 Skåne län 25 Norrbottens Län 13 Hallands Län Kommun (KOMMUN) 114 Upplands-Väsby 115 Vallentuna 117 Österåker 120 Värmdö 123 Järfälla 125 Ekerö 126 Huddinge 127 Botkyrka 128 Salem 136 Haninge 138 Tyresö 139 Upplands-Bro 140 Nykvarn 160 Täby 162 Danderyd 163 Sollentuna 180 Stockholm 181 Södertälje 182 Nacka 183 Sundbyberg 184 Solna 186 Lidingö 187 Vaxholm 188 Norrtälje 191 Sigtuna 192 Nynäshamn 305 Håbo 319 Älvkarleby 330 Knivsta 331 Heby 360 Tierp 380 Uppsala 381 Enköping 382 Östhammar 428 Vingåker 461 Gnesta 480 Nyköping 481 Oxelösund 482 Flen 483 Katrineholm 484 Eskilstuna 486 Strängnäs 488 Trosa 509 Ödeshög 512 Ydre 513 Kinda 560 Boxholm 561 Åtvidaberg 562 Finspång 563 Valdemarsvik 580 Linköping 581 Norrköping 582 Söderköping 583 Motala 584 Vadstena 586 Mjölby 604 Aneby 617 Gnosjö 642 Mullsjö 643 Habo 52

63 R I K S - S O M K ODB O K Gislaved 665 Vaggeryd 680 Jönköping 682 Nässjö 683 Värnamo 684 Sävsjö 685 Vetlanda 686 Eksjö 687 Tranås 760 Uppvidinge 761 Lessebo 763 Tingsryd 764 Alvesta 765 Älmhult 767 Markaryd 780 Växjö 781 Ljungby 821 Högsby 834 Torsås 840 Mörbylånga 860 Hultsfred 861 Mönsterås 862 Emmaboda 880 Kalmar 881 Nybro 882 Oskarshamn 883 Västervik 884 Vimmerby 885 Borgholm 980 Gotland 1060 Olofström 1080 Karlskrona 1081 Ronneby 1082 Karlshamn 1083 Sölvesborg 1214 Svalöv 1230 Staffanstorp 1231 Burlöv 1233 Vellinge 1256 Östra Göinge 1257 Örkelljunga 1260 Bjuv 1261 Kävlinge 1262 Lomma 1263 Svedala 1264 Skurup 1265 Sjöbo 1266 Hörby 1267 Höör 1270 Tomelilla 1272 Bromölla 1273 Osby 1275 Perstorp 1276 Klippan 1277 Åstorp 1278 Båstad 1280 Malmö 1281 Lund 1282 Landskrona 1283 Helsingborg 1284 Höganäs 1285 Eslöv 1286 Ystad 1287 Trelleborg 1290 Kristianstad 1291 Simrishamn 1292 Ängelholm 1293 Hässleholm 1315 Hylte 1380 Halmstad 1381 Laholm 1382 Falkenberg 1383 Varberg 1384 Kungsbacka 1401 Härryda 1402 Partille 1407 Öckerö 1415 Stenungsund 1419 Tjörn 1421 Orust 1427 Sotenäs 1430 Munkedal 1435 Tanum 1438 Dals-Ed 1439 Färgelanda 1440 Ale 1441 Lerum 1442 Vårgårda 1443 Bollebygd 1444 Grästorp 1445 Essunga 1446 Karlsborg 1447 Gullspång 1452 Tranemo 1460 Bengtsfors 1461 Mellerud 1462 Lilla Edet 1463 Mark 1465 Svenljunga 1466 Herrljunga 1470 Vara 1471 Götene 1472 Tibro 1473 Töreboda 1480 Göteborg 1481 Mölndal 1482 Kungälv 1484 Lysekil 1485 Uddevalla 1486 Strömstad 1487 Vänersborg 1488 Trollhättan 1489 Alingsås 1490 Borås 1491 Ulricehamn 1492 Åmål 1493 Mariestad 1494 Lidköping 1495 Skara 1496 Skövde 1497 Hjo 1498 Tidaholm 1499 Falköping 1715 Kil 1730 Eda 1737 Torsby 1760 Storfors 1761 Hammarö 1762 Munkfors 1763 Forshaga 1764 Grums 1765 Årjäng 1766 Sunne 1780 Karlstad 1781 Kristinehamn 1782 Filipstad 1783 Hagfors 1784 Arvika 1785 Säffle 1814 Lekeberg 1860 Laxå 1861 Hallsberg 1862 Degerfors 1863 Hällefors 1864 Ljusnarsberg 1880 Örebro 1881 Kumla 53

64 R I K S - S O M K ODB O K Askersund 1883 Karlskoga 1884 Nora 1885 Lindesberg 1904 Skinnskatteberg 1907 Surahammar 1960 Kungsör 1961 Hallstahammar 1962 Norberg 1980 Västerås 1981 Sala 1982 Fagersta 1983 Köping 1984 Arboga 2021 Vansbro 2023 Malung 2026 Gagnef 2029 Leksand 2031 Rättvik 2034 Orsa 2039 Älvdalen 2061 Smedjebacken 2062 Mora 2080 Falun 2081 Borlänge 2082 Säter 2083 Hedemora 2084 Avesta 2085 Ludvika Postnummer (POSTNR) Postort (POSTORT) 2101 Ockelbo 2104 Hofors 2121 Ovanåker 2132 Nordanstig 2161 Ljusdal 2180 Gävle 2181 Sandviken 2182 Söderhamn 2183 Bollnäs 2184 Hudiksvall 2260 Ånge 2262 Timrå 2280 Härnösand 2281 Sundsvall 2282 Kramfors 2283 Sollefteå 2284 Örnsköldsvik 2303 Ragunda 2305 Bräcke 2309 Krokom 2313 Strömsund 2321 Åre 2326 Berg 2361 Härjedalen 2380 Östersund 2401 Nordmaling 2403 Bjurholm 2404 Vindeln 2409 Robertsfors 2417 Norsjö 2418 Malå 2421 Storuman 2422 Sorsele 2425 Dorotea 2460 Vännäs 2462 Vilhelmina 2463 Åsele 2480 Umeå 2481 Lycksele 2482 Skellefteå 2505 Arvidsjaur 2506 Arjeplog 2510 Jokkmokk 2513 Överkalix 2514 Kalix 2518 Övertorneå 2521 Pajala 2523 Gällivare 2560 Älvsbyn 2580 Luleå 2581 Piteå 2582 Boden 2583 Haparanda 2584 Kiruna 2582 Boden 2583 Haparanda 2584 Kiruna Enkäten mottagen (INDATUM; INMONTH) Det datum respektive den månad då enkäten var undersökningsföretaget tillhanda. 54

65 R I K S - S OM K ODB O K 2010 KODADE SVAR PÅ ÖPPNA FRÅGOR mtidn1 3: Den morgontidning som ip läser regelbundet kodas enligt bifogat kodschema. Max tre tidningar kodas. Fråga 2 i kodboken (f2 i R1, R2 & R3). mtidnw1 3: Den nättidning som ip läser regelbundet kodas enligt bifogat kodschema. Max tre tidningar kodas. Fråga 3 i kodboken (f3 i R1, R2 & R3). anrkan: Den radiokanal, utöver de fasta svarsalternativen, som ip lyssnar på regelbundet. Kodas enligt bifogat kodschema. Svar som motsvarar de fasta svarsalternativen kodas upp till motsvarande kryss. Fråga 17 i kodboken (f24 i R2) abok: Den bok ip senast läste för ett barn. Transkriberas, kodas ej. samprob1 3: De samhällsproblem som ip anger som viktigast kodas enligt bifogat kodschema. Max tre problem kodas. Samprob s. 15 i kodboken (f9 i R1; f9 i R2; f8 i R3). anparti: Det parti som ip tycker bäst om annat än riksdagspartierna, FI och PP (fasta svarsalternativ) kodas enligt bifogat kodschema. Fråga 48 i kodboken (f16 R1; f15 i R2; f13 i R3). rparti/lparti/kparti: Det parti, annat än de fasta svarsalternativen, som ip röstade på i respektive riksdagsval, landstingval och kommunval Kodas enligt bifogat kodschema. Svar som motsvarar fast svarsalternativ kodas upp till motsvarande kryss. Fråga 57 i kodboken (f24 i R1, f57 i R2, f32 i R3). anfrn: Den typ av förening, utöver de fasta svarsalternativen, som ip är medlem i. Kodas enligt bifogat kodschema. Fråga 102 i kodboken (f59 i R1, f49 i R2, f35 i R3). bilmaerk: Det bilmärke som ip anger i frågan om tillgång till bil i hushållet kodas enligt bifogat kodschema. Fråga 112 i kodboken (f88 i R1, f45 i R3). angrupp: Den grupp ip säger sig tillhöra annat än frågans fasta svarsalternativ kodas enligt bifogat kodschema. Svar som motsvarar något av de fasta svarsalternativen kodas upp till motsvarande kryss. Fråga 123 i kodboken (f66 i R1; f61 i R2; f60 i R3). yrke: Det yrke som ip uppger sig ha/ha haft kodas enligt SCB:s SSYK-system. SSYK har en hierarkisk uppbyggnad med fyra nivåer; koden är fyrsiffrig. Grundläggande för indelningen är dels typ av arbete, dvs. den uppsättning uppgifter och göromål som utförs, dels kvalifikationer som normalt krävs för att utföra arbetet. Kodens första siffra anger yrkesområde (ex. 4=kontors- och kundservicearbete), andra siffran huvudgrupp (ex. 41=kontorsarbete m.m.), tredje och fjärde siffran anger yrkesgrupp (ex. 421=kassapersonal m.fl.) respektive undergrupp (ex. 4212=bank- och postkassörer). Om det är oklart vilket yrke och/eller vilka kvalifikationer personen har hämtas hjälp från svaren på vissa bakgrundsvariabler (t.ex. utbildning, yrkesgrupp och fackförening). Bygger på fråga 124 och 125 i kodboken (f67 resp. f68 i R1; f62 resp. f63 i R2; f61 resp. f62 i R3). 55

66 R I K S - S OM K ODB O K 2010 fackforb; arbgivo: Den fackförening/arbetsgivarorganisation ip uppger sig vara medlem i kodas enligt bifogade kodscheman. Fråga 130 i kodboken (f73 i R1; f68 i R2; f67 i R3). anspraak: Det språk, utöver de fasta alternativen, som ip huvudsakligen talar i hemmet. Kodas enligt bifogat kodschema. Svar som motsvarar de faste alternative kodas upp. Fråga 145 i kodboken (f89 i R1, f79 i R2, f77 i R3) anutb: Den inriktning på utbildningen ip säger sig ha, annat än fasta svarsalternativ kodas enligt bifogat kodschema. Svar som motsvarar fasta svarsalternativ kodas upp till motsvarande fast alternativ. Fråga 147 i kodboken (f91 i R1; f86 i R2; f85 i R3). vikt25sv/vikt25v: De 25 senaste årens viktigaste förändringsfaktorer i Sverige respektive världen enligt ip. Transkriberas, kodas ej. 56

67 R I K S - S OM K ODB O K 2010 MORGONTIDNING (mtidn1 3; mtidnw1 3) minuter (gratistidning) 401 Alingsås Tidning med Elfsborgs Läns Tidning 202 Arbetarbladet 701 Arbetaren 402 Arboga Tidning 601 Arvika Nyheter 801 Avesta Tidning/Avesta-Posten 501 Barometern/OT 403 Bergslags-Posten 606 Blekinge Läns Tidning/ Karlshamns Allehanda 301 Blekinge-Posten 405 Bohusläningen 803 Borlänge Tidning 502 Borås Tidning 406 Bärgslagsbladet med Arboga Tidn. 015 Computer Sweden (ny 2006) 002 City (gratistdn i Sthlm) (ändrad 2010) 204 Dagbladet Nya Samhället 804 Dagen (tidigare Nya Dagen; ändrad 2007) 852 Dagens Industri 805 Dagens Nyheter 302 Dalabygden 205 Dala-Demokraten 802 Dalslänningen Bengtsfors- Tidningen 807 Eesti Påevaleht Estniska Dagbladet 808 Elfsborgs Läns Annonsblad (Allehanda) (utgår 2005) 503 Enköpings-Posten 408 Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning 011 Extra Östergötland (ny 2005) 809 Fagersta-Posten 504 Falköpings Tidning 410 Falu-Kuriren 505 Filipstads Tidning 990 Finanstidningen 853 Finnveden Fredag 705 Flamman 206 Folkbladet Östgöten 207 Folket 22 Fria Tidningen 811 Fryksdals-Bygden/Sunnebygden 411 Gefle Dagblad 506 Gotlands Allehanda 208 Gotlands Tidningar 337 Gästriklands Tidning 013 Göteborgs Fria Tidning (ny 2005) 414 Göteborgs-Posten 305 Hallands Nyheter 415 Hallands-Posten 507 Haparandabladet 812 Helsingborgs Dagblad 509 Hjo Tidning 307 Hudiksvalls Tidning 238 Hälsinge- Kuriren (utgår 2007) 814 Härjedalen 703 Internationalen 817 Jönköpings-Posten 309 Kalmar Läns Tidning m Nybro Tidning 818 Karlskoga Tidning 209 Karlskogakuriren (ny 2002) 416 Karlstads-Tidningen 417 Katrineholms-Kuriren 619 Kristdemokraten (ny 2006) 418 Kristianstadsbladet 846 Kungsbacka Tidning 820 Kungälvs-Posten 012 Kungsbacka-Posten (ny 2005) 311 Laholms Tidning 821 Lidingö Tidning med Lidingö Nyheter 823 Ljusdals-Posten 421 Ljusnan 825 Lysekilsposten med Orust Tjörn 312 Läns-Posten (Örebro) 211 Länstidningen (Östersund) 313 Länstidningen Södertälje 314 Länstidningen Östergötland 510 Mariestads-Tidningen 001 Metro (oavsett utgivningsort) 57

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn 31 179 0,8 26 010 1 914 506 638 Blekinge Karlskrona 61 844 1,5 95 169 8 139 414 3 132 Blekinge Olofström 13 355

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2011

Biografstatistik per län och kommun 2011 Blekinge Karlshamn 31 185 25 711 2 044 902 588 0,8 Blekinge Karlskrona 64 215 109 223 10 150 960 5 380 1,7 Blekinge Olofström 12 876 5 394 317 497 281 0,4 Blekinge Ronneby 27 910 29 841 2 515 778 856 1,1

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR RESEARCH 1 UPPVIDINGE 7 33 26 9 317 2 VÄNNÄS 12 35 23 8 591 3 NORSJÖ 9 31 22 4 172 4 BERG 14 32 18 7 026 5 ÖVERKALIX 13 31 18 3 398 6 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 7 OVANÅKER 15 32 17 11 474 8 AVESTA 15 31

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 1 Stockholms län Upplands Väsby 2 Stockholms län Nynäshamn 3 Stockholms län Södertälje 4 Stockholms län Sundbyberg 5 Stockholms län Huddinge 6 Stockholms län Sigtuna

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 846 39 678 3 560 301 899 1,2 Blekinge Karlskrona 65 380 107 703 11 186 418 5 210 1,6 Blekinge Olofström 13 170 9 357 770 512 448 0,7 Blekinge Ronneby 28 697 39 474 3 566 726 877 1,4

Läs mer

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 Upplands Väsby 44 023 397 3,00-64 36 368-2 328 Vallentuna 27 675 642 3,89-64 23 621-1 512 Österåker 39 372 169 5,06-64 32 560-2 084 Värmdö 31 908 454 5,82-64 27 189-1 740 Järfälla 75 557 254 2,88-64 58

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ Rangordnat efter kvar till övrigt vid den nya förutsättningen. Förändringen anger hur "kvar till övrigt" påverkats av räntehöjning, elkostnadshöjning eller 75 % arbete jämfört med utgångsläget. UTGÅNGSLÄGET

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3 0114 Upplands Väsby 31,85 19,58 12,27 0,65 0115 Vallentuna 31,45 19,18 12,27 0,50 0,65 0117 Österåker 32,50 20,23 12,27 0,65 0120 Värmdö 32,73 20,46 12,27 0,65 0123 Järfälla 31,40 19,13 12,27 0,65 0125

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Bästa skolkommun 2011

Bästa skolkommun 2011 Bästa skolkommun 2011 Utbildade Lärartäthet Arvidsjaur 1 975 47 13 29 52 131 13 2 15 48 5 16 222 135 205 1 Lomma 2 1042 139 36 203 94 50 68 67 3 28 6 99 4 1 5 6 Piteå 3 1049 47 6 57 162 138 22 67 62 187

Läs mer

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt Sida 1 Stockholms län 0114 UPPLANDS VÄSBY 3 072 24 165 367 3 863 27 906 286 0115 VALLENTUNA 2 178 20 305 787 2 672 33 827 431 0117 ÖSTERÅKER 3 036 29 787 889 3 126 35 355 528 0120 VÄRMDÖ 2 870 29 226 561

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 598 37 009 3 177 775 868 1,2 Blekinge Karlskrona 64 348 103 926 10 452 215 5 237 1,6 Blekinge Olofström 13 031 7 731 587 425 511 0,6 Blekinge Ronneby 28 221 33 392 2 882 393 834 1,2

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas län Borlänge 10 Dalarnas län Falun 26 Dalarnas län Gagnef

Läs mer

Insamlade däck per län och kommun

Insamlade däck per län och kommun Karlshamn 268 Karlskrona 479 Olofström 205 Ronneby 218 Sölvesborg 188 Blekinge 1 359 Avesta 316 Borlänge 625 Falun 355 Gagnef 38 Hedemora 202 Leksand 124 Ludvika 242 Malung-Sälen 118 Mora 233 Orsa 41 Rättvik

Läs mer

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning BLEKINGE OLOFSTRÖM 5 531 37 138 812 BLEKINGE KARLSKRONA 24 700 179 124 282 BLEKINGE RONNEBY 11 428 82 523 879 BLEKINGE KARLSHAMN 12 716 89 504 689 BLEKINGE SÖLVESBORG 6 578 49 924 222 DALARNA VANSBRO 2

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj)

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj) Stockholms län 180 Stockholm 34 734 2 195 32 539 978-481 1 459 184 Solna 34 974 2 540 32 434 985-797 1 782 160 Täby 34 758 2 338 32 420 1 095-399 1 494 163 Sollentuna 34 494 2 347 32 146 1 017-366 1 383

Läs mer

Tabell 1 Boendeutgifter 2006

Tabell 1 Boendeutgifter 2006 Kom. Stockholm län 162 Danderyd 1 892 9 501 2 749 4 031 2 180 18 173-694 2 574 543 461 2 422 186 Lidingö 1 390 8 317 2 407 3 728 2 172 15 841-941 2 253 497 461 1 809 184 Solna 1 305 7 619 2 205 3 750 2

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer

Tabell 2, Boendeskatter 2006

Tabell 2, Boendeskatter 2006 Stockholms län 162 Danderyd 1 892 1 281 986 3 173-694 117 108-577 186 Lidingö 1 390 1 231 985 2 620-941 109 108-832 184 Solna 1 305 1 235 1 012 2 540-905 108 108-797 187 Vaxholm 1 241 1 278 986 2 518-519

Läs mer

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp 73 795 015 632 895 79 648 128 SORSELE VÄSTERBOTTEN 5 316 49 0 BJURHOLM VÄSTERBOTTEN 6 670 57 15 307 STORFORS 7 548 156 2 709 VINDELN VÄSTERBOTTEN 8 420 58 334

Läs mer

2012 antal bemannade. Förändring

2012 antal bemannade. Förändring Stockholms län 14 568 827 14 704 272 14 776 856 14 555 177-0,1% -1,5% 5 7,2 7,2 7,1 6,8-5,4% -3,1% Botkyrka 525 950 574 390 498 278 494 774-5,9% -0,7% 0 6,5 7,0 5,9 5,7-11,8% -2,5% Danderyd 232 788 256

Läs mer

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander.

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander. Stockholms län 89 174 119 285 554 942 366 714 038 185 360 076 925 1 803 175 2,5 37 636 1 949 516 Upplands Väsby 52 1 963 235 8 953 263 10 022 149 5 670 699 26 608 2,0 35 380 38 055 Vallentuna 13 367 97

Läs mer

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun Härärföretagensombetalarhögstsnittlönidinkommun 10 i topplistan Härärkommunernadärföretagenbetalarhögstsnittlön. Källa:affärs ochinformationsföretagetcreditsafe KOMMUN FÖRETAG SNITTLÖNTkr ANSTÄLLDA Malmö

Läs mer

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län.

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län. Blekinge län antal Karlshamn 10 7 Ja Karlskrona 10 15 Olofström 4 5 Ronneby 15 12 Ja Sölvesborg 5 3 Ja Dalarnas län antal Avesta 22 9 Ja Borlänge 13 9 Ja Falun 29 29 Ja Gagnef 11 11 Ja Hedemora 24 12 Ja

Läs mer

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt.

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt. 0114 Upplands-Väsby 10 470 62 600 516 0115 Vallentuna 5 617 38 906 600 0117 Österåker 8 425 66 983 059 0120 Värmdö 7 018 54 608 725 0123 Järfälla 16 081 94 919 428 0125 Ekerö 5 017 39 845 672 0126 Huddinge

Läs mer

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen 1-50 Solna 1 0 24 16 23 4 7 19 2 12 18 36 20 42 18 3 2 1 11 9 Sollentuna 2 0 23 15 20 7 27 12 9 49 45 54 85 73 2 10 7 40 40 20 Vellinge 3 2 18 22 16 19 3 94 165 3 13 17 23 5 32 1 4 181 41 8 Danderyd 4

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1422 41 2,9% 1349 74 5,5% 1251 33 2,6% Karlskrona 2589 87 3,4% 2484 163 6,6% 2341 180 7,7% Olofström 575 37 6,4% 522 92 17,6% 513 44 8,6% Ronneby

Läs mer

0583 Östergötland Motala Östergötland Vadstena Östergötland Mjölby Jönköping Aneby Jönköp

0583 Östergötland Motala Östergötland Vadstena Östergötland Mjölby Jönköping Aneby Jönköp 0114 Stockholm Upplands Väsby 19 568 518 0115 Stockholm Vallentuna 4 198 337 0117 Stockholm Österåker 7 957 864 0120 Stockholm Värmdö 6 570 278 0123 Stockholm Järfälla 34 381 294 0125 Stockholm Ekerö 4

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2013

Biografstatistik per län och kommun 2013 Blekinge Karlshamn 31 272 34 985 3 019 484 875 1,1 Blekinge Karlskrona 63 912 103 549 9 937 396 5 322 1,6 Blekinge Olofström 12 902 7 318 568 592 538 0,6 Blekinge Ronneby 27 871 31 951 2 762 789 895 1,1

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vallentuna 14 14 12 10 9 8 8 7 6 6 5 4 Österåker 4 4 4 4 4 3 2 1 0 0 0 0 Värmdö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Järfälla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekerö 4 4

Läs mer

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Fram till den 21 augusti 2008 hade i hela Sverige sökt och beviljats drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till energieffektivisering

Läs mer

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät)

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Årets Håll Sverige Rent kommun 2016 hela Sverige Kommun Placering 2016 (2015) Håll Sverige Rent kommun Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Ansluten till Vi Håller Rent

Läs mer

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18 Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Kommun SEK Kommun Antal/ invånare 1 Lysekil 2 647 405 1 Åre 7,78 2 Strömstad 1 800 898 2 Strömstad 6,97 3 Olofström 1 737 392 3 Sigtuna

Läs mer