Blekinge visar framåtanda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blekinge visar framåtanda"

Transkript

1 Terrorister fick kärleksfull vård Under inspektionen visades i Göteborg hur polisen kan avlastas vid en insats. 4 Skåningarna först i basker Högvaktsstyrkan från Södra skånska gruppen fick bära nya baskern på dispens. 11 Hemvärnet testar nya mc-stället Bekvämt, torrt och säkert i nya allvädersstället, uppskattat av ordonnanserna blev en halvmesyr Frispråkige bataljonschefen Jan Andersson i Borås vill satsa på den aktiva kärnan Blekinge visar framåtanda

2 KANONLOPPET En värmländsk skröna av Torkel Ivarsson Annons Angloteknik Sv/v Rosselinifeber har utbrutit i Karlskoga. Hela stan kokar inför den världsberömde filmregissörens ankomst. Visserligen har få sett hans egendomliga, neorealistiska skapelser men alla känner till den dramatiska kärlekssagan mellan honom och den före detta Hollywoodstjärnan Ingrid Bergman. Och nu, den tredje oktober 1954, ska Roberto Rosselini tävla i den stora sportvagnsklassen i Kanonloppet. Men i själva verket har den italienske filmmannen ett hemligt och mycket viktigare motiv för sitt besök. I romanen Kanonloppet får vi äntligen veta vad som skedde bakom kulisserna. Boken beställs genom att sätta in 150: - (inkl. frakt) på bankgironr Skriv Bokebackens förlag på talongen. Annons CLP System 4-färg 2 Hemvärnet 2/2003

3 Namnbyte är inte så enkelt Namnfrågan för hemvärnet har diskuterats genom åren och den falang som kräver ett byte var tidigare liten, men tycks nu ha vuxit. Skåne, Skaraborg och Norrbotten är dock enligt rapporter från tingen emot. I Blekinge anser man att det inte bara är att byta namn, utan vill veta vad som kommer istället. Gotland ställer sig också avvaktande. Namnet är inte huvudsaken utan vilken status vi har i Försvarsmakten, anser man i Jämtland. Värmlänningarna tycker att det gamla namnet är bra, men skulle foga sig i ett byte. Kronobergstinget ville byta men med minsta möjliga marginal. Älvsborg är öppet för en förändring och även i Dalarna och Gävleborg kan ett namnbyte tänkas. Stockholm motionerar om att hemvärnet ska heta Militära (eller Nationella) insatsstyrkorna. Västerbotten föreslår Nationella skyddsstyrkor. Epitet som Nationalvärnet och Skyddsgardet har också sina förespråkare. Motivet för att byta namn är vällovligt att få bort vadmalsprägeln och markera att vi har slagit in på en ny väg. Men ett nytt namn måste spegla en verklig förändring. Annars blir det bara en kosmetisk åtgärd. Ett problem är vidare hur vi ska marknadsföra ett nytt namn. Utan en kostsam informationskampanj finns risk för att folk tror att hemvärnet lagts ned. Möjligen är det lika bra att låta de gamla associationerna till namnet ersättas långsamt på ett naturligt sätt genom vår verksamhet i samhället. En stark tradition länkar ihop namnet Hemvärnet med vår demokratiska gren men om denna också behöver reformeras har inte utretts. Enkäter som gjorts under de senaste inspektionerna ger oroande signaler. Hemvärnssoldater i allmänhet och yngre i synnerhet känner varken till eller är speciellt intresserade av medinflytandet. Det talar för antingen utbildning i föreningsdemokrati eller också nya grepp som aktiverar fler, kanske en förenkling som gör processen mindre tungrodd. Vi har gått från starka och självständiga hemvärnsområden, som var löst sammanhållna i kretsar, till bataljonsenheter med underställda kompanier, men demokratin utövas fortfarande i samma former som på 1940-talet. Att hemvärnet fortsätter att spela en roll i rikets försvar och att alla får vara delaktiga i utvecklingen är minst lika viktigt som en namnändring. ULF IVARSSON chefredaktör FOTO: ANDERS KÄMPE Omslagsbilden. Bert Nilsson, Blekinge Mellersta hvbat, väntar på eldkommando. FOTO: ULF IVARSSON 4 Göteborg provar Muncks förslag Hemvärnet testade att stödja polisen i terroristbekämpning. 6 Hemvärnsnytt 14 Insatskompanierna i hetluften Våra vassaste förband var med i arméns slutövning. 16 Blekinge inspekteras Unga stormar in i Blekinges hemvärn. 20 Bilden 26 Porträtt Jan Andersson sticker ut hakan. 28 Managing Search Operation Nya sökmetoden vinner terräng. 30 Spårö väntar på elever Gör Västervik till centrum för hv nautiska utbildning! 32 Ledningsträning Kalmar tränade sina batstaber på A9. 34 Landet runt 37 Debatt Milton hycklar om vapnen. TIDSKRIFTEN HEMVÄRNET PÅ INTERNET: Nummer 3. Juni Årgång 63 Tidskrift för allmänna hemvärnet och driftvärnet Besöksadress Lidingövägen 28 Stockholm Postadress Tidskriften Hemvärnet, Stockholm Tel: Fax: REDAKTION Chefredaktör och ansvarig utgivare: Ulf Ivarsson Tel: E-post: Stf ansvarig utgivare: Lars Brink Redaktionsassistent: Pia-Lena Jansson Tel: E-post: Grafisk form: Barbro Forsberg Tel: E-post: PRENUMERATION Helår/6 nr: 150:- Postgiro: Bankgiro: ANNONSER Irmér Media AB, Antennvägen 10, Tyresö Tel: Fax: E-post: UTGIVNINGSPLAN Nr Manus- och annonsstopp Utkommer 4/03 18 augusti 19 september 5/03 6 oktober 14 november 6/03 17 november 19 december TS-kontrollerad upplaga 2002: ex Tryck: Color Print Dalarna, 2003 För icke beställt material ansvaras inte. Författarna till insända artiklar förutsätts godkänna att texter och bilder läggs ut på tidningens hemsida. Hemvärnet 3/2003 3

4 Härligt med krutrök igen Rikshemvärnschefen fyrade själv av startskottet för inspektionen av Göteborgsgruppen. TEXT & FOTO: HANSEMAN CALÅS Rikshemvärnschefen Anders Lindström uppvaktades med ett honnörsbatteri vid inspektionsdagarna av MDS Göteborgsgrupp. Rikshemvärnchefen Anders Lindströms inspektion av hemvärnet i Göteborgsregionen den 4 6 april bjöd på en palett av hemvärnsinsatser och färger: Solen lyste gult, havet i hamnen och kring övningsobjekt Känsö var flaggblått men nordan bet ordentligt i skinnet. Dessutom var det grönt för polisen att begära hjälp från Försvarsmakten med en insatsstyrka från Amf 4. Den övergripande förutsättningen för övningen var att en svensk fredsbevarande styrka hade satts in i ett icke namngivet land, något som var kontroversiellt, och som motiverade en beredskapshöjning inom polisen, Försvarsmakten och räddningstjänsten då det fanns risk för demonstrationer och terroristhandlingar. Här hade övningsledningen i några övningsmoment utgått från den Munckska säkerhetsutredningen och gjort en framförskrivning som om förslagen redan var beslutade, det vill säga att polisen kan begära hjälp från Försvarsmakten ( värnpliktiga och hemvärnet ) vid terroristattacker och andra extrema hot mot samhället. Gripa ockupanterna Vid en av lördagens första övningsavsnitt övades just detta: Två skyddsvakter vid en checkpoint inom det temporärt utökade skyddsobjektområdet på Hisingen hade skjutits och låg skadade vid inpasseringen. Några beväpnade personer hade setts tränga in i en närliggande byggnad och efter kontakt med åklagare fick polisen OK att kontakta en insatsstyrka och en pansarbil från Amf 4, då de bedömde att det krävdes ett bepansrat fordon för att snabbt hämta de sårade soldaterna och gripa eller eventuellt nedkämpa husockupanterna. I väntan på insatsgruppen samlades fordon från räddningstjänsten, Röda korset (en hemvärnsgrupp), ledningsbil från MDS och polisen. Pansarvagnen (märke Sisu) kom dundrande, besvarade elden från en ockupant på taket, insatsgruppen genomsökte byggnaden och ockupanterna blev vederbörligt hopbuntade och inburna i fordonet. Final: De sårade blev kärleksfullt behandlade vid sjukvårdstältet samtidigt som inspektionstät nr 2 utspisades med kaffe. Samverkan med driftvärn Göteborg Energi har ett av de få kvarvarande driftvärnen. Inom deras distributionsnät finns ett trettiotal skyddsobjekt, godkända av länsstyrelsen. Skulle det bli aktuellt att vid en krissituation bemanna samtliga, räcker driftvärnsstyrkan om 45 personer inte till. Om en station skulle slås ut vid en sabotagehandling innebär detta ingen större katastrof men om tre skulle bli obrukbara, blir det kännbara effekter för industrin, hamnen och hushållen. Då kan driftvärnet få hjälp från hemvärnet och det är precis vad man spelar med i dagens övning. Det är beklagligt att så många myndigheter och kommunala bolag har avvecklat sina driftvärn av ekonomiska skäl, sa dvkompanichefen för Göteborgs Energi, Leif Johansson, som var bekymrad. Efter att ha hört nya rikshemvärnschefens dragning, kvällen före, kunde vi journalister informera om att problemet ska läggas fram på central nivå av nytillträdda rikshemvärnschefen. Vi fick en pratstund med kapten Kjell Nilsen en frivillighetens långvägare som börjat som hemvärnsman 1988 och som efter befälskurser avancerat till kompanichef för Kungälvs hvkompani. Bevakningen och skyddandet av det här objektet är uppbyggt nästan efter regelboken. När ni kom passerade ni checkpointen och det mobila skyttevärnet vid grindarna och runt anläggningen har vi en patrull med en hundförare samt några monterade magnetlarm. Vi har redan avstyrt några mindre anfall från en B-styrka, men nu är det lugnt, sa kapten Kjell Nilsen. Lugnet förbyttes i dramatik när vi skulle lämna området. En aggressiv person hotade posterna med en handgranat i han- 4 Hemvärnet 3/2003

5 De sårade skyddsvakterna fick första hjälpen av en sjukvårdsgrupp från hemvärnet. Anna Alminger, 21 år, är knuten till Lindome hvkompani som mc-ordonnans. I det civila studerar hon på Chalmers. Den handgranatshotande figuranten bröts snabbt ner och kroppsvisitationen visade att han hade flera knivar i fickorna. Efter bordningen lägger sig hemvärnets visitationsbåt eldberedd på behörigt avstånd. den. Han bröts dock ned och visiterades och förpassades sedan till polisen. Helt efter regelboken! Det flyttbara trävärnet kan fyllas med sten eller sand. Ett arv från SJ driftvärn. Båten fejas I yttre hamnen på Hisingesidan låg före detta stridsbåt 248 förtöjd, nu tillhörande den marina hemvärnsbataljonen. Inför nästa övningsmoment fick jag tillfälle att växla några ord med jourhavande maskinist Anders Olsson och några andra i besättningen. Vi är ett femtontal man i denna båtburna stridsgrupp och sammanhållningen är absolut hundra, sa flera i besättningen. Det gemensamma intresset är båten som vid överlämnandet till hemvärnet, för tre år sedan, var i dåligt skick. Det har fejats, målats och moderniserats med timinsatser som vida överstiger de stipulerade årliga kontraktstimmarna. På pluskontot för det marina hemvärnet finns också den nyrenoverade förläggningen på Känsö, en före detta karantänsstation och kustartilleriförläggning i havsbandet, som disponeras för övningar och övernattning. Nu till övningsmomentet som gällde att borda och visitera ett utländskt fartyg på ingång i det militära skyddsområdet. Figurantfartyget som var en gråmålad bogserbåt från Amf 4, uppmanades på engelska, att lägga bi för bordning. Det råder ju inte krigssituation så bordningspatrullen får absolut inte uppträda provocerande, gevärspiporna ska hållas ner. Vid bordningen kontrolleras skeppspapperen, besättningens behörighet och hittar vi vapen, sprängämnen eller misstänkta personer blir det förpassning till polisen och kvarhållande av fartyget. Är visitationen grön avvisar vi fartyget, sa en av övningsledarna. Bordningen gick snabbt och därefter la sig stridsbåten på behörigt avstånd och eldberedd med den tvillingutrustade kspkupolen. Facit: Visitationen var grön. Rondering med FMCK Rondering stod i programmet, men vad avses? Övningsledaren Martin Törnkvist från FMCK förklarade: Som avtalspart till hemvärnet har vi i dagens övning flera mc-patruller som enligt kompanichefens order ska spana av det utökade skyddsområdet på Hisingen. Rondering innebär att vi ska åka en bestämd slinga och rapportera om vi ser något misstänkt vår uppgift är att rapportera misstänkta rörelser, dock inte att ingripa och bekämpa, och vi anmäler till kompanistaben när vi passerar vissa punkter på kartan. I dag har vi beväpnade och radioutrustade hemvärnsmän på bönpallen, eftersom vi inte har genomgått skyddsvaktsutbildning, vilket ska genomföras på sikt. Martin Törnkvist odlar motorcykelintresset både på fritiden och i jobbet han säljer nämligen motorcyklar. Enligt kårchefen Lars Backström har den militära delen av FMCK i Göteborg vitaliserats under det senaste året, inte minst för att ett fyrtiotal Husqvarnamotorcyklar tilldelats kåren och snart har FMCK uppfyllt behovet av mc-ordonnanser till alla hvkompanier inom Göteborgsgruppen. Facit: Ronderingen fungerade men radiokommunikationen var bristfällig. Övningsledaren Martin Törnkvist (FMCK) har genomgång: Ronderingen fungerade bra men tyvärr hade vi problem med radiokommunikation med kompanistaben. Hemvärnet 3/2003 5

6 Sex generaler bakom 2004 Förslagen i hemvärnet efter 2004 får starkt stöd i högkvarteret. Hemvärnet får 30 miljoner extra för att finansiera högre ersättningar. De medel som frigörs när organisationen krymper får användas för att genomföra idéerna i hemvärnet efter Nivån på de medel som planerats för militärdistriktens utbildning av hemvärnet kommer att ligga fast till åtminstone 2007 om inte försvarsbeslutet nästa år helt kastar omkull förutsättningarna. Dessutom reserveras utrymme för hemvärnets behov i den normala processen för materielinköp i försvaret. Sex generaler med ÖB i täten satte den 14 april sina namn under denna unika order, som ger hemvärnet tid och resurser att ställa om till att bli en del av insatsförsvaret. ÖB:s ställningstagande är mycket tydligt. Men vi har inte fått något ekonomiskt fribrev och om övningsdeltagandet ökar får vi göra en ny avvägning, säger rikshemvärnchefen Anders Lindström. Kvalitetstänkande måste prägla utbildningen. Det innebär att öva i större förband och vid färre tillfällen. Många små kompaniövningar är inte längre rationellt och antalet skjutbanor har minskat. Hemvärnsmannen måste alltså vara beredd att åka några mil för att öva. Välkänt för aktiva För aktiva som följt framtidsutredningen via medinflytandeorganisationen, internet eller denna tidning är de förändringar Lönar sig krydda med hundar som ska ske välkända. Det viktigaste är trots allt vad den menige hemvärnsmannen tycker. Det kommer att ta år innan all personal accepterat att hemvärnet är på väg att radikalt förnyas, tror Anders Lindström. Äldre hemvärnssoldater behöver dock inte känna oro för att inte passa in i det moderna hemvärn som nu träder fram. Det finns ingen anledning att sätta en elitstämpel på förband eller befattningar. Alla har en uppgift och självklart ska man fortfarande kunna växa i hemvärnet, säger Anders Lindström och fortsätter: Man ska ha tid, fysisk spänst och kunskaper, ålder är oviktigt. Alla har samma värde. Alla behövs för att systemet ska fungera. Det blir en utmaning att få folk att röra sig åt båda håll mellan vanliga plutoner och insatsplutoner. Man kan tycka att du har inhöstat en snabb seger? Nej. Däremot har hemvärnets betydelse markerats och förnyelsen fått ett starkt stöd. Detta har vi uppnått med gemensamma ansträngningar. Men dokumentet är till stora delar visionärt och ska ses som en avstamp för fortsatt utveckling. Besvärliga frågor som fordonstilldelning och rekrytering återstår att lösa. Arvoden till ungdomsledare och instruktörer likaså men det senare hoppas jag vi kan klara under perioden Ulf Ivarsson lockande och roligare när alla är med och hjälps åt och det bevisades av den goda stämning som rådde hos 3:e bataljonen. Kan vi inte intressera besökaren för hemvärnet direkt så finns alltid en avtalsorganisation som passar besökaren om man bara hör efter. Att fråga och lyssna ger ofta mycket mer än att försöka sälja den egna organisationen. Populär attraktion. När alla visar upp sig tillsammans fungerar rekryteringen bäst. Lördagen den tredje maj var maskeringsnät. Kryddat med kall och regnig i Västerhaninge hundar och Röda korset så blev så förutsättningarna för stor det till den mest besökta attraktionen under dagen. Inte ens publik och en lyckad dag var inte de bästa. Men det hindrade inte räddningstjänsten med sina hemvärnssoldaterna från Södertörnsgruppens 3:e bataljon, utan många nyfikna. brandbilar kunde locka lika de plockade fram radio, kok, Det gäller att plocka fram de motorcyklar, bilar, tält och bästa magneterna vi har när det FOTO: BO ERIKSSON är dags att visa upp sig för allmänheten säger Per-Ivar Eltvik som var flitig med sin schäfer Trends Esta. Fråga och lyssna Södertörnsgruppen satsade på bred front med flera organisationer på plats. Det blir mycket mer Stor samhällsnytta Att genomföra aktiviteter tillsammans med andra aktörer såsom polis, räddningstjänst, tull, Röda korset visar att hemvärnet gör stor samhällsnytta. Genom att visa på hemvärnets bredd och nytta blir det enklare att rekrytera. Hur rekryteringsutfallet av denna aktivitet blev, kommer att visa sig så småningom, men det råder ingen tvekan om att dagen kommer att ge flera medlemmar. Det var flera besökare som efter en pratstund gick vidare med en broschyr från någon eller några frivilligorganisationer. Bo Eriksson 6 Hemvärnet 3/2003

7 Fler frivilliga Avtalsorganisationerna spottar upp sig. De som ökar medlemstalen är FRO, SLK (men bara stabslinjen), brukshundklubben, bilkåren, flygkåren och FMCK. Sjövärnskåren ska starta tremånadersutbildning i stridsbåtsnavigation. Även HBR och CFB går framåt. Odd Tangen hoppar av Norska generalinspektören för heimevernet Odd F Tangen har sagt upp sig. Som orsak anger han att den stab han har till sitt förfogande är för liten i förhållande till uppgifterna. I samband med en omorganisation halveras personalstyrkan till 19 personer. Som generalinspektör har jag i framtiden inga förutsättningar att göra ett arbete i närheten av det som försvarschefen (ÖB reds anm.) eller andra förväntar sig och jag tar därför konsekvensen av detta, skriver Tangen i ett öppet brev till försvarsminister Kristin Krohn Devold. Nytt hemvärn mot katastrofer Civilpliktsrådet vill ha en hemvärnsliknande frivilligorganisation för civilpliktiga. Medlemmarna skulle kunna hjälpa till vid skogsbränder, översvämningar och andra katastrofer, skriver Värnpliktsnytt. Vapenstölderna går ner Under perioden försvann totalt 48 Ak 4:or, många av dem hemvärnsvapen. Trenden är nedåtgående och de vapen som stulits de senaste åren är obrukbara på grund av patronlägeslåsen blev FM av med en kpist och 9 Ak 4. Fem av dem var kompletta. Stridsbåtar på prov i höst Bevakningsbåtarna ska bort. Istället testas stridsbåtar. De bästa 200-båtarna får leva kvar ännu några år och metodoch organisationsförsök med två stridsbåt 90 E ska göras redan i höst. Försöken utvidgas därefter 2004 till preliminärt fem 90 E och två 90 H. Under 2005 testas ytterligare två av vardera typen Vad vi vill veta är om båtarna motsvarar kraven i den förbandsmålsättning, TOM,som ska beslutas i höst, säger överstelöjtnant Magnus Engdahl på rikshemvärnsavdelningen, som håller i försöken. Stridsbåt 90E lastar en grupp och har en motor med vattenjetdrift. Stridsbåt 90 H lastar en halv pluton och har två motorer med vattenjetdrift. Båtarna kommer inom hemvärnet att användas som transportbåtar utan fast beväpning. Beslut om försöken väntas före midsommar. Mönstras ut Hur många stridsbåtar det slutligen kan bli i hemvärnet avgörs först efter 2004 års försvarsbeslut. Frågan hänger ihop med hur många enheter som blir över när amfibieförbanden tagit sina. Vilka 200-båtar som ska mönstras ut och ersättas med fräschare exemplar och var försöken med stridsbåtar ska göras var vid pressläggningen inte klart.från utbildnings- och underhållsynpunkt ligger de bataljoner som inte har för långt till Amf 1 och Amf 4 bra till. Att besättningarna gör mycket själva är guld värt. Det är därför båtarna är i så gott skick som de är, säger major Kjell Larsson på rikshemvärnsavdelningen. Snittkostnaden för att underhålla en 200-båt är kronor. Kostnaderna för en flotta av stridsbåtar ökar marginellt jämfört med dagens båtpark. År 2009 handlar det om plus kronor. Båtarna i gott skick. I Blekinge används 200-båten till det den är konstruerad för. Fått stöd Högkvarteret är ivriga att skrota äldre fartyg, men hemvärnets skärgårdsförband går ändå relativt helskinnade ur affären. Ett värsta scenario hade varit enbart 200-båtar till 2008 och därefter uteslutande civila. Istället har hemvärnet från högsta nivå fått stöd för att behålla gråmålade båtar. Det här är sannolikt bättre än att livstidsförlänga 200-båtarna, eftersom det om några år troligen blivit svårare att hitta stambåtar som ersättning, säger Kjell Larsson.90-systemet har framtiden för sig. Det ska vara i bruk till Översynen kom till på rikshemvärnsavdelningens initiativ sedan man kört fast i båtfrågan i den så kallade budgetdialogen i höstas. Man trodde då att det av säkerhetsskäl var nödvändigt att återställa 200-båtarna i originalskick. Detta skulle kosta 20 miljoner kronor utöver normalt underhåll. Vid en omräkning visade det sig att flottan kan hållas flytande utan extra pengar. Båtburet växer De båtburna förbanden är den del av hemvärnet som faktiskt växer när organisationen i stort fortfarande minskar år från år. Från alla distrikt rapporteras att de marina bataljonerna och kompanierna ökar. Det är i den marina delen vi ser att det går att rekrytera, säger major Lars Sandelin, chef för Södertörnsgruppen. I hans område är de gråmålade båtarna ett måste om inte besättningarna ska mönstra av. Skulle våra 200-båtar tas bort bedömer jag att vi direkt får avhopp i storleksordningen ett kompani per bataljon. Militära bäst En jämförelse mellan inhyrda civila båtar och stamfartyg visar att de militära är bäst på allt. Civila båtar är utmärkta för transporter och stöd till samhället, men inte för utbildning eller samverkan med försvaret i övrigt. Privata båtar kan sällan användas under långa insatser och lockar inte folk till hemvärnet på samma sätt som stambåtar. Jag sätter också ett frågetecken för om de inhyrda båtarna går ihop med den militära sjösäkerheten, säger Lars Sandelin. Längs Norrlandskusten är det enligt major Jens Boeng, Härnösandsgruppen, svårt att kontraktera civila båtar överhuvudtaget. Samma fenomen noterar major Göran Bjursten, som är chef för Östgöta marina hvbataljon. Förbandet har ett 30-tal inhyrda båtar, men det har blivit allt värre att få tag i båtägare som vill gå med i hemvärnet. Hos oss kommer vi att behöva en både och - lösning. Text & foto: Ulf Ivarsson Hemvärnet 3/2003 7

8 Terrorbekämpning ny uppgift Hemvärnet kan få skarpare uppgifter i fred om 11-septemberutredningens idéer genomförs. Den storskaliga terrorismen har seglat upp som ett värre hot mot Sverige än risken för en militär invasion. Men här är försvaret låst av otidsenliga regler. Justitierådet Johan Munck konstaterar i sin utredning att polisens lätta beväpning inte räcker och föreslår att försvaret får sättas in även om angreppet inte kommer från främmande makt. Om det gäller attacker från luften eller under vattenytan är försvaret för övrigt ensamt om kunna att slå tillbaka. Rikshemvärnschefen Anders Lindström tror på uppgifter även för hemvärnet om en terroristattack skulle drabba Sverige och Försvarsmakten. Framförallt för att avlasta polisen med vissa skyddsuppgifter, för att frigöra resurser, inte för att frita gisslan som i Moskva. Skyddslagen ändras I utredningen föreslås även att skyddslagen ändras så att en vakt får gripa personer som kan misstänkas för terroristbrott, inte bara som nu för spioneri och sabotage. Med terroristbrott menar Johan Munck händelser som kan antas påverka det allmänna ordnings- och säkerhetsläget i stora delar av landet. Försvarsberedningens ordförande Håkan Juholt (s) ser inget märkligt i att hemvärnet får ett nytt ansvar: - Varför är det så farligt att tänka sig att hemvärnet blir ett instrument för ordning i kristid, frågar han sig i en intervju i Norra Militären. Hemvärnet nämns särskilt i utredningen som ett av de snabbast tillgängliga förbanden. Tydlig rågång En översyn av lagstiftningen har stått på hemvärnets önskelista sedan arbetet med Hemvärnet Polisens beväpning räcker inte till. Hemvärnet som garant för ordningen i kris är inte längre en tabubelagd åsikt. mot 2010 drogs igång Hittills har både Justitieombudsmannen och FM velat ha en tydlig rågång mellan militära aktioner och normalt polisarbete, men detta mjukas nu upp. Försvarsmakten bejakar Muncks förslag som innebär att länsstyrelsen kan begära militär bevakning av civila skyddsobjekt. Fast ÖB håller fast vid sin gamla princip han vill inte ställa upp då grundberedskap gäller. Skulle Försvarsmakten självpåtaget åta sig att bevaka skyddsobjekt som förvaltas av civila myndigheter under grundberedskap och i samband med detta skada eller döda någon som visar sig vara klottrare eller nyfikna ungdomar, har vi försatt oss i en situation som vi inte har befogenheter till enligt regeringens uppgifter till Försvarsmakten, säger överstelöjtnant Jan Wangenfors vid högkvarterets strategiledning. Försvarsmaktens chefsjurist Stefan Ryding-Berg betonar i en debattartikel i DN (26 mars) att försvarets insats kan handla om att avlasta polisen med bevakning och trafikdirigering och liknande. Försvaret får bara anlitas om händelsen kan jämföras med väpnat angrepp eller om polisen inte själv klarar uppgiften och han hävdar också, tvärtemot utredningen, att militära förband ska ledas av eget befäl. Tagna på sängen De lagändringar som föreslås av Johan Munck är en direkt följd av attentaten i USA den 11 september 2001, som tog även det svenska försvaret på sängen. På kvällen samma dag stod högkvarteret oskyddat. Inte ens högre chefer hade fullt klart för sig att militära anläggningar får och ska försvaras med trupp i alla lägen. Text & foto: Ulf Ivarsson Planar ut på 120 bataljoner År 1991 utbildades värnpliktiga och hemvärnet hade medlemmar. I år tas in för grundutbildning och hemvärnet har ungefär man. Initierade bedömare tror att kurvan planar ut och att hemvärnet då har bataljoner. För att upprätthålla numerären behöver försvaret då utbilda tremånadersvärnpliktiga. Irma tar över i Stockholm Vid sitt årsmöte den 9 april valde HBRs Stockholmssektion Irma Palm till ordförande för kommande år. Det är ett historiskt beslut för Stockholmssektionen att välja en kvinna och representant för tjänstegrenspersonalen som ordförande. Dock är Stockholm inte först eftersom Göteborg var först med Marion Gunnhage. Jag kommer att arbeta hårt för att motsvara det förtroende jag fått från medlemmarna. Tillsammans med den nya styrelsen ska jag anstränga mig för att kunna erbjuda medlemmarna inom Livgardes- och Södertörnsgrupperna både regelrätt utbildning och även intressanta försvarsupplysningsinsatser för att på det sättet stödja utvecklingen av hemvärnet i huvudstaden, säger Irma Palm till Hemvärnet. Ont om PC-dartburkar Det tycks vara ont om lämpliga datorer för PC Dart i hemvärnet. MD-grupperna i Södra militärdistriktet har inget som går att använda enligt en inventering som gjorts på uppmaning av rikshemvärnsavdelningen. Medel kommer att avsättas centralt för inköp av modernare datorer. 8 Hemvärnet 3/2003

9 Stockholm vill starta beredskap direkt Försöken att skriva beredskapskontrakt med hvsoldater har slagit särskilt väl ut i Norra och Mellersta militärdistriktet. Stockholm vill införa systemet redan till årsskiftet. Av 40 soldater i Piteå beredskapspluton skrev 39 beredskapskontrakt när Norra militärdistriktet genomförde sitt försök i våras. Det vara bara en arbetsgivare som backade ur en åkare som inte kunde vara utan sin chaufför. Resultatet har överträffat våra förväntningar,vi hade räknat med 60 procents anslutning, säger Harry Thornéus, chef för Norrbottensgruppen. Piteå, Luleå och Boden har fullstarka beredskapsplutoner med många jägarutbildade och andra med färsk grundutbildning bakom sig.de är så bra att Harry Thornéus tycker att armén lika gärna kan stryka beredskapstropparna på garnisonerna. Regementena klagar över tidsuttaget och de värnpliktiga under grundutbildning är inte lika vassa låt hemvärnet ta över uppgiften. Försöken i Norra miltärdistriktet kulminerade fredagen den 7 mars. Då hade soldaterna först haft 24 timmars beredskap, sen sex timmars beredskap under ett par dagar. De fick lösa en skarp uppgift som de tidigare har utbildats för av militärpoliser i Boden, nämligen att eskortera en transport med stöldbegärligt gods. Hela 35 soldater kom de övriga i plutonen hade giltigt förfall. Extra motivation I Stockholm sattes en försökspluton ihop av soldater ur två hvinsatsplutoner inom Livgardesgruppen. Underlaget var 57 Samlad styrka får order. Skånska dragongruppens försökspluton övar i trakterna kring Hässleholm. soldater, 28 ville vara med och 24 kontrakt skrevs. För att motivera soldaterna lite extra fick de ut nya stridsvästar och handradiostationer. Efter beredskapshöjningar i flera steg avslutades försöket med en bevaknings- och skyddsuppgift. Vår uppfattning är att plutonen lyckades lösa uppgiften. Det var ett objekt där de aldrig hade varit förut. Ingen obehörig kom in, skriver Bo Waldemarsson vid Stockholmsavdelningen av Mellersta militärdistriktet i en sammanfattning. Stockholmssoldaterna hade inga svårigheter att övertala vare sig arbetsgivare eller familjer om att få vara med. De tyckte att det var ett viktigt och spännande uppdrag som ger mer utbildning och personlig utveckling. De flesta anser i en enkät att kontraktstiden bör vara minst ett år, Det håller Stockholmsavdelningen med om, eftersom det blir orationellt med för täta beredskapskontroller och att ständigt varmhålla nya plutoner. Stockholmarna vill raska på med ett centralt beslut så att man kan ha förband med beredskapskontrakt klara till årsskiftet. Det tar sex månader att rekrytera, få alla papper i ordning och utbilda. Någon brist på intresserade existerar inte. Över 700 hemvärnsmän i Stockholm förklarade sig villiga när Livgardesgruppen frågade bataljonerna. I Stockholm vill man inte låsa detta till insatsplutonerna utan anser att även vanliga hemvärnsplutoner om läget kräver ska kunna ingå i systemet och då för att lösa sina ordinarie bevakningsuppgifter. FOTO: LARS OTTOSSON, KRISTIANSTADSBLADET Ojämnt utfall Utfallet i Södra militärdistriktet är mera ojämnt. Av 93 tillfrågade skrev 47 under beredskapskontraktet. I tiotalet fall vägrade arbetsgivaren. MD Syd anser därför att kontrakten måste kompletteras med information om under vilka förhållanden personalen kan tas från arbetet. Av kontrakten måste också framgå vad man ska ha beredskapsförbanden till, heter det i en sammanfattning av slutsatserna från försöket. Det får inte bli för bevakning i samband med planerade arbeten vid objekt eller liknande utan för verkliga insatser som IKFN och räddningstjänst, inbrott i förråd, skriver Roland Johansson, försöksledare i Skånska Dragongruppen. Han ser även en fara i om beredskapen ska gälla alla i insatsplutonerna. Ett dylikt krav kan komma att bromsa rekryteringen. Ersättningarna är anpassade till inställelsetiden. För 48 timmar får man 300 kronor i månaden, 24 timmar ger 100 kronor per dygn och sex timmar det dubbla. Under insats betalas soldaten som om det vore räddningstjänst 171 kronor första timmen och 114 följande timmar. Södra militärdistriktet anser inte att 300 kronor räcker och vill höja till 500 kronor. Ulf Ivarsson Lettisktalande tolk sökes till kursen för lettiska bataljonschefer vecka (15 26 september). Intresserad? Vänd dig till mj Tommy Lacandler HvSS, tel Ungefär hälften av alla hemvärnsbataljoner har nu flyttat in sin materiel i bataljonsförråd. Efter fyllda 60 år bör ingen befordras i hemvärnet, framgår av beslutet om hemvärnets framtida inriktning. Minst 50 procent av soldaterna i en hemvärnsbataljon ska vara skyddsvakter, fastställs i utredningen Hemvärnet efter Hemvärnet 3/2003 9

10 NBF ger mer hemvärnsjobb En hemvärnssoldat ska i princip kunna tala om för JAS-piloten vad han ska skjuta på. Ett krigsförband i dag och i morgon är som att jämföra ett bibliotek med internet. Framtida enheter behöver inte se ut som de gamla skyttebataljonerna som släpade med sig allt de behövde själva. Det är istället ett nätverksbaserat försvar, NBF, som politikerna bestämt att Sverige ska ha. Det innebär färre men smartare förband som ser samma saker samtidigt genom att de är digitalt hopkopplade med varandra. Information från spaningssensorer på land, i luften och under vattenytan länkas samman. Besluten flyttas ner Hemvärnssalut i Nyborg och tiden från upptäckt till bekämpning reduceras. Elden avges från den vapenplattform som passar bäst. Enskilda soldater ska kunna sända bilder direkt in i ledningssystemet. Börjar sondera Hemvärnet ska in i NBF och rikshemvärnsavdelningen har precis börjat sondera vilken extra utrustning som kan behövas för ytövervakning, målutpekning och samband. En hemvärnssoldat ska i princip kunna tala om för föraren av ett JAS-plan vad han ska skjuta på. Ett territoriellt försvar inklusive hemvärnet måste finnas kvar, men anpassat till vad vi kallar asymmetriska hot och terrorliknande angrepp, inte den stora invasionen, förklarar överstelöjtnant Göran Pettersson på strategiledningen i högkvarteret. Inom de närmaste tio åren finns ingen fara för att en annan stat skulle försöka sig på ett militärt angrepp mot Sverige. Det är troligare att någon sida i en konflikt dit vi skickat FN-trupp försöker få oss att ta hem soldaterna genom sabotage i Sverige. Även om fiendens syfte är ett annat är hemvärnet lika användbart för att skydda infrastrukturen i detta fall, säger Göran Pettersson. Fått mycket att tänka på En kraftig rensning på objektslistorna har gjort att bara tio procent av de gamla militära skyddsföremålen finns kvar. Men hemvärnets motoriserade plutoner har fått mycket annat tänka på och för övriga hvförband kommer NBF att skapa nya uppgifter. Skulle omvärldsläget försämras behövs nämligen hemvärnet särskilt för att bevaka installationer och knutpunkter i försvarets ledningsnät. Ni kan även användas för att sätta upp kommunikationsnoder, resa master och placera ut sensorer. Dyra sensorsystem måste även övervakas och bemannas. Teknik är inte allt. En sensor kan se att det är en stridsvagn, men inte om den är ledsen eller glad. För det krävs en människa. En hvsoldat som är på plats ger en helt annan dimension åt underrättelsen än ett obemannat spaningsplan. Stämningen bland civilbefolkningen, övergrepp eller om utrymning förbereds kan UAV:n inte skvallra om. Resan in i NBF tar dock tid. Utvecklingen av NBF är i startfasen. För hemvärnets del inriktar vi oss på att medverka i demonstrationerna de närmaste åren. Vårt fokus är nu att införa hemvärnet efter 2004, säger rikshemvärnschef Anders Lindström. Ett hemvärn som har hög tillgänglighet behövs för att ge handlingsfrihet i hela konfliktskalan fred-krig, säger Göran Pettersson. Hur stor organisationen behöver vara vill han inte uttala sig om. Jag är inte volymfixerad. Det är inget mål i sig att vara många. Det viktigaste är att ni är bra. Ulf Ivarsson Kanonrent. Pjäsen viskas efter eldgivningen. Utrusta via internet och postorder Vid min pressresa med den stolta skonerten Fylle, gjordes strandhugg vid Nyborgs fästning på Fyn där tre hv-män var kanonbetjäning vid premiärskjutning av en 1700-talskanon. Två var från det landbaserade Hjemmerværnet och en från det marina på orten. Kanonen, totalvikt 2,5 ton, är nygjuten i Turkiet, men den vackra lavetten är original. I Danmark finns tre fästningsstäder, som i motsats till Sverige, samordnar sin marknadsföring. Fästningen är välbevarad i stadskärnan och i dess centrala del finns till och med en liten damm omgiven av väl underhållna hus. Som kuriosa bör nämnas att Kristian Tyrann, känd som ansvarig för Stockholms blodbad, föddes i Nyborg. Enligt stadens turistchef var beslutet inte kungens, utan hans rådgivares. Text & foto: Hanseman Calås Med förbandsnedläggningarna i Norrland har utrustning av hemvärnsmän blivit ett mångomvittnat problem med långa resor som följd. Här är ett utrustningsförslag riktat till hemvärnet i våra nordligaste län och chefen för MDN i synnerhet: Beställ den personliga utrustningen från ett kontrakterat postorderföretag enligt följande rutin: Hemvärnsmannen får en personlig kod som innehåller såväl namn som postadress. Vid första beställningen av personlig grundutrustning anger beställaren vikt, längd etc för att få rätt mått på uniform och andra persedlar. Beställningen görs via internet eller per post. Postorderföretaget expedierar plockordern och skickar utrustningen som postpaket. Samma rutin används för komplettering eller byte av utrustning. Hanseman Calås 10 Hemvärnet 3/2003

11 Driftvärnet utreds igen Skåne först med baskern Den nya driftvärnsutredning som rikshemvärnschefen tillsatt är inte till för att lägga ned de sista resterna av driftvärnet. Istället är den ett förutsättningslöst omtag i den utredning som gjordes 1993, men drunknade i arbetet med försvarsbeslutet Den nya utredningen ska belysa driftvärnets uppgifter med hänsyn till det förändrade omvärldsläget. Utredningen ska också svara på hur långt man behöver gå i de samhällsviktiga företagens förmåga att skydda sig själva. Avtalstid nytt begrepp Premiärvisning. Efter högvakten fick alla lämna tillbaka baskern. FOTO: BERTIL ÖHRSTRAND ÖB:s signatur under Hemvärnet efter 2004 innebar en rad förändringar. Nomenklaturen för tjänstgöringstid är ändrad. Avtalstid heter numera det som förr kallades kontrakterad tid. I övrigt räknas kurstid och allt annat benämns övrig tid. Den som inte gjort någon tid under två år överförs till förbandsreserven. Om särskilda skäl föreligger kan hemvärnssoldater begära att få ett vilande avtal för att efter några år återkomma som aktiva i sitt förband. Skåningarna blåste alla andra på baskern! En högvaktsstyrka ur Södra Skånska gruppen visade för första gången upp sig med hemvärnets nya huvudbonad den 12 april. Lite fusk Men det var lite fusk med i spelet för baskern är ännu inte komplett. Istället för det specialgjorda emblemet satt nämligen tioårsmärken på baskrarna. Detta efter dispens från rikshemvärnsavdelningen. Under hela träningsperioden var baskern ett stående samtalsämne. Beskedet var hela tiden att det inte fanns några. Stor förvåning Förvåningen blev därför stor när befälet kommenderade hjälm av och tog fram baskrarna. Minerna hos soldaterna var obeskrivlig och alla började genast stuka till sina baskrar, berättar vakthavande major Bertil Öhrstrand, som fortfarande njuter av sitt lilla spratt. Efter avlösningen på söndagen fick alla ordentligt lämna tillbaka sin baskrar. De får inte användas igen förrän det riktiga märket är klart. Leveranserna är försenade på grund av att det rör sig om en så kallad EU-upphandling. Första serien av märket kommer först i mitten av november. Sedan dröjer det till någon gång under 2005 innan alla fått sina kompletta brungröna baskrar á 89 kronor. Ulf Ivarsson Norrland vill reformera Norra militärdistriktet går i bräschen för en ny värnpliktsmodell som kan ge fler grundutbildade till hemvärnet. Det är general Björn Andersson själv som skrivit under en hemställan om försök med tremånaders lokal värnpliktsutbildning av killar och tjejer från kommunerna i Tornedalen. Tanken är inte ny. Redan på rikshemvärnstinget 2001 förekom motioner om tremånadersutbildning på Grubbnäsudden norr om Kalix. Propåerna avslogs den gången, men poppar upp igen. Norra militärdistriktets idéer är en direkt reaktion på perspektivplanens centraliserade värnpliktsutbildning. Någon metod för hur man ska kunna vidmakthålla dagens goda officersrekrytering, öka andelen kvinnliga officerare och framförallt tillgodose hemvärnets behov anges inte, heter det torrt i skrivelsen. Det hela går ut på att värnplikten begränsas till tre månader. Under denna tid rekryteras de olika personalkategorierna till fortsatt utbildning eller tjänst i hemvärnet. Utbildningen bör ske spritt över landet och framförallt vid militärdistriktsgrupper som ligger långt från garnisonsorterna. 70 behövs I Haparanda, Kalix, Pajala, Överkalix och Övertorneå fanns förra året 240 mönstringsskyldiga. 70 behöver skrivas in för att kunna utbilda två plutoner om 30 soldater. Det är den volym som krävs för att kunna utvärdera försöket. De värnpliktiga får personliga färdigheter för att efter frivilligt val kunna fortsätta antingen vid I 19, K4 eller F 21 eller i hemvärnets insatsplutoner. Kostnaden för försöket har beräknats till 1,7 miljoner kronor per pluton. Nappar högkvarteret på Björn Andersson förslag kan försökskullen rycka in sommaren Ulf Ivarsson Hemvärnet 3/

12 Angrepp mot Sverige inte uteslutet Försvarsberedningens rapport Säkrare grannskap, osäker värld utesluter inte ett militärt angrepp på Sverige men på mycket lång sikt. Rapporten, som är en delrapport inför försvarsbeslutet nästa år kommer att följas av ytterligare en rapport i juni i år. Rapporten skrevs innan Irakkriget brutit ut. Försvarsberedningen är enig om att Sverige inte under de närmaste tio åren kan utsättas för en väpnad direkt militär attack från annan stat, men oenighet finns kring rapportens vida i alla dess former. Moderaten Gunnar Hökmark anser detta vara en alltför för långtgående skrivning. Utredningen utesluter dock inte att ett mer omfattande militärt hot mot Sveriges frihet och självständighet kan inträffa på mycket lång sikt. Intressant diskussion Kring den svenska militära alliansfriheten förs också en intressant diskussion partierna emellan. Utvidgningarna av EU och NA- TO anses förbättra det säkerhetspolitiska läget i Europa samtidigt som det finns en ovilja från majoriteten att låta också Sverige bli en del i NATO. En gemensam uppfattning är dock att vi ska fortsätta samarbetet inom Östersjöområdet. M, fp, kd och mp önskar en genomlysning av frågorna kring den militära alliansfriheten medan däremot (v) redan i detta läge klart deklarerar sitt motstånd till varje svensk anknytning till någon militär allians. Mer underlag i juni Att Ryssland har genomgått en gynnsam utveckling är alla överens om men likaså att det fortfarande finns stor osäkerhet om den framtida ekonomin och det ryska samhällets rättsutveckling. Den framlagda rapporten innehåller inte några förslag på hur den svenska framtida militära organisationen ska se ut. Mer underlag för detta kommer i juni och det är inte orimligt att anta att kriget i Irak kommer att få en framskjutande plats. Detta blir ytterligare intressant eftersom Sveriges EU-kamrater England, Spanien och Danmark var med i kriget mot Irak. Göran Petterson Civilförsvaret har slutat öva För några år sedan stod civilförsvaret på topp. I städerna övade man hemskyddet med hundratals ombud. Nu gäller bara fredssamhällets resurser. Det var på 1980-talet som civilförsvaret hade sin storhetstid. Organisation vässades för att möta kriser i fred och krig. Civilförsvaret hade baser runtom i kommunerna. De skulle bemannas av pliktpersonal som var utbildad för räddningstjänst. Nya skyddsrum byggdes i tätorternas centrala delar. Ett hemskydd sattes upp med lokala ombud i varje kvarter. I en medelstor stad kunde 500 personer vara engagerade. I krig skulle de bli mer än dubbelt så många. Civilförsvarsföreningarna fick ett lyft. I takt med att det kalla kriget tog slut och hotbilden mot landet tonats ner, börjar mycket av detta bli historia. Tester med insatskompanierna avslutas i sommar I början av juni ska Norra militärdistriktet avrapportera sitt försök med ett hvinsatskompani. Kraven är att staben ska stå för specialutbildning och kunna leda 2 5 insatsplutoner. Södra militärdistriktet har inte fått något formellt uppdrag, men ett par av MD-grupperna har på eget initiativ prövat modellen med insatskompani under arméns slutövning Våreld (se sidan 14 i denna tidning). Realistisk sabotör. Insatskompanierna får mycket beröm av höga chefer. FOTO: KENNETH WENNBLOM Inget nytt byggs Civilförsvarsbaserna är borta. Det byggs inte längre några skyddsrum. De som finns underhålls men det finns inga pengar att förbättra dem. Någon rekrytering sker inte längre till hemskyddet och ombuden övas inte. Till detta kommer att beredskapslagren nu är helt avvecklade. De innehöll stora mängder av olja, metaller, plaster och en mängd andra varor som ansågs viktiga i händelse av krig eller avspärrning. Civilförsvaret som begrepp är Järnvägsvärnet formerar sig Dimmorna kring järnvägens driftvärn börjar klarna. I varje banregion organiseras ett driftvärnskompani. Det består i de flesta fall av en ledning samt en pluton per banområde. Uppgifterna är bevakning, vägvisning och insats i järnvägsmiljö. I fred kan förmågan beskrivas som att sammansätta och leda en tillfällig styrka för krishantering, heter det i en driftvärnsorder för borta. Beredskapen ska nu i stället bygga på fredssamhällets resurser, säger Lena Johansson som samordnar beredskapen både i Borås och Ulricehamns kommuner. Samhällets sårbarhet har ändrat karaktär. Nu handlar det mer och mer om sådant som el- tele och IT. Men uppgiften är fortfarande skydd och överlevnad, om än i modernare form. Vi lägger mycket kraft på information och utbildning kring avbrott i el- och vattenförsörjning eller till exempel väderkaos, och på att klara informationen när kriserna inträffar, säger Lena Johansson. Hon är också ordförande i civilförsvarsföreningen som hade ansvaret just för utbildningen av hemskyddsombuden. Nu är föreningen mest ute i skolorna och pratar om beredskap och säkerhet både i fred och krig, berättar hon. Intresset från allmänheten är annars litet. Det är bara när riktigt stora olyckor inträffar som det händer att någon ringer och ställer frågor. Torkel Ivarsson 12 Hemvärnet 3/2003

13 Gunnars sista jobb som officer Gunnar Björk lovar rättvisa och roliga tävlingar när rikshemvärnschefens tävling återuppstår i höst. TEXT & FOTO: ROGER LARSSON Efter 20 år återuppstår rikshemvärnschefens tävling. Arrangör är Norra militärdistriktet och tävlingsledare är en rutinerad räv i sådana här sammanhang. Det här är det roligaste man kan jobba med, säger Gunnar Björk. Han är ansvarig inom Norra militärdistriktet för tävlingsutbytet med de nordiska länderna, bland annat tävlingen Nordkalottkonkurrensen. När dåvarande rikshemvärnschef Mats Welff för två år sedan frågade om något militärdistrikt kunde få igång den vilande tävlingen så svarade MD N ja. Något som föll sig naturligt när Gunnar Björk fanns i verksamheten. Jag är uppväxt med tävlingen. Jag kommer ihåg att det var en enorm grej tidigare. Ett helt regemente kunde stänga en vecka för att kunna arbeta med förberedelserna. Den lades tyvärr ner av kostnadsskäl. Årets tävling som ska gå i slutet av september i Grubbnäsudden/Lomben som ligger norr om Kalix är inte lika omfattande som tidigare. Meningen är att den nya versionen ska kunna arrangeras av en enskild militärdistriktsgrupp. Mottot är: tävling för och av hemvärnssoldater. Dessutom som i årets fall stödjer MD N arrangemanget. Mätbara grenar Fast tävlingen är mindre innebär det inte att den är sämre. Borta är grenar som till exempel sprängtjänst. Alla grenar ska vara mätbara. De tävlande ska känna att det är perfekt, det ska inte finnas några subjektiva bedömningar. Jag kan lova rättvisa och bra tävlingar, säger Gunnar Björk. Militärdistriktsgrupperna kan anmäla ett lag på sex personer plus lagledare. Kravet är att laget kommer från samma hemvärnskompani eller insatspluton. Gunnar Björk är övertygad om att alla grupperna kommer att vara representerade. Det finns ingen anledning att det inte blir så. Han berättar även om många militärdistriktsgrupper som är tvungna att ha interna uttagningstävlingar. Det ser Gunnar Björk som enbart positivt. Samtidigt som det genererar tid för den enskilda soldaten så förgyller det vardagen i hemvärnet. Stangskytte Under ett antal år har Gunnar Björk arbetat med att utbyta tävlingsverksamhet över gränserna. Något som har lett till Nordkalottkonkurrensen. Detta samarbete kommer också att visa sig under arrangemanget. En del är att Finland, Norge och Danmark kommer att ställa upp med varsitt lag, dock utom tävlan. Det andra är vissa grenar, bland annat stangskytte. Den har Gunnar Björk tagit från Norge. Det går i korthet ut på att skytten får ha hur många magasin som helst, men med endast fem skott i varje. Under 25 sekunder ska det skjutas på en pappfigur som står på 75 till 200 meter. Vilket avstånd är okänt för skytten. Det här upprepas två gånger. Flyger Herkules Cirka 50 hemvärnssoldater från Norrbottens gränsjägargrupp kommer att arbeta under tävlingsdagarna på Lombens skjutfält och lägret Grubbnäsudden där deltagarna ska bo. Det kan påpekas att de tävlande som kommer från södra Sverige ska transporteras upp med en Herkules, som även kommer att ha några stopp på vägen. Det här kommer att bli fantastiskt trevligt, säger Gunnar Björk. Han började för 40 år sedan som hemvärnspojk i Karlstad. Snabbt kom han in i tävlingsverksamheten och det intresset har också präglat hans militära karriär. En karriär som tar slut när rikshemvärnstävlingen är över. Då går han hem till den by han bott i sedan 1989; Vitsaniemi som ligger utanför Hedenäset i Tornedalen. Då ska han bara vara hemvärnssoldat. Det här blir det sista jag gör som yrkesofficer. Jag tycker det känns bra att sluta cirkeln på det här sättet. Så sant. Här visar Gunnar Björk målet under snabbfältskjutningen. Det ska dock påpekas att det kan bli någon annan färg än gult på själva plattan. Rikshemvärnschefens tävling Mer information om tävlingen på: Tävlingsgrenarna: Avståndsbedömning Sjukvårdstjänst Handgranatskastning Fältskjutning Stangskjutning Snabbfältskjutning Stridsskjutning Hemvärnet 3/

14 Elddop för hvinsatskompanier Tre hemvärnsinsatskompanier och en bataljonsstab prövade sin förmåga att samverka med en mekaniserad bataljon. TEXT & FOTO: STEFAN BRATT Richard Olsson har fattat posto vid kulsprutan medan hemvärnskollegorna från Alingsås insatspluton gör sig redo för att utgå på patrull. Hemvärnets insatsplutoner håller på att bli riktigt vassa. Under arméns slutövning, Operation Våreld passade tre militärdistriktsgrupper på att genomföra sin första övning med hemvärnsförband från tre olika län. En övning som ingår i arbetet med att utforma hemvärnets vassaste förband, insatskompaniet. Mig veterligt är detta första gången som hemvärnet över huvudtaget samövar med enheter från tre län. Bara det är unikt och lägg sedan till faktumet att detta är den första övningen med tre insatskompanier inom Södra militärdistriktet så blir denna övning än mer speciell, konstaterar chefen för Kronobergsgruppen, överstelöjtnant Bengt-Göran Svensson. Vi är på väg till Kronobergsgruppens första kaderorganiserade insatsförband som nu övas för första gången. Uppgiften består i att inledningsvis bevaka ett antal viktiga ammunitionsförråd i anslutning till en av flygvapnets större fältbaser någonstans i norra Småland. Suktar efter reservare En uppgift som bland annat medförde ett behov av samverkan med mekaniserade bataljonen Viktor Niklas. Denna utnyttjade under helgen ett grupperingsområde, som en insatspluton från Kronobergsgruppen hade till uppgift att bevaka och skydda. Jag tycker det är utmärkt att visa vad vi kan och få ett kvitto på att den utrustning och metodik som vi ska använda för insatskompanierna fungerar, säger plutonchefen Kjell Carshammer, som betonar att han länge sett fram emot att få öva med sitt nya förband. Kjell Carshammer är före detta yrkesofficer, numera reservofficer och ett exempel på hur hemvärnet försöker att ta tillvara den militära kompetens som finns hos före detta yrkesofficerare. En sak som vi prövar är om den befattning som Kjell för närvarande har ska innehas av reservofficerare. Vi är i alla fall från Kronobergsgruppens ledning mycket glada över den kompetens som reservofficerare tillfört vår grupp så här långt, samtidigt som vi fortfarande suktar efter fler reservare, säger Bengt-Göran Svensson med eftertryck. Inom Kronobergsgruppen finns i dag en fulltalig pluton och vi arbetar med att sätta upp och bemanna ytterligare tre plutoner inklusive en stab/tross-pluton, tilllägger Svensson. Några mil längre österut, i anslutning till en av flygbasens skyddsobjekt är Värnamo hemvärnsbataljons stab grupperad. Rikets bästa soldater Totalt deltog 300 hvsoldater och befäl från Norra Smålandsgruppen 120, Kronobergsgruppen 20, Älvsborgsgruppen soldater ur Jönköpings hvkompani uppträdde som civila sabotörer och soldater i utländsk uniform. En prestation i det tysta är värd att nämna: Ett kok ur Värnamo hemvärnskompani svarade för maten till hela styrkan under två dygn. Soldater och befäl fick god övning i skyddsvaktsmoment, såsom avvisa, avlägsna, omhänderta, genomsök av fordon, nyfikna fotografer, spaning och trafikolycka vid objekt. Sabotörerna uppträdde mycket realistiskt och uppfinningsrikt. I en del lägen förekom vapeninsats. Kompanichefen för Älvsborgs insatskompani berättar att det var första gången man övade en insats av det här slaget och därtill i helt okänd och orekad terräng. Rikshemvärnschefen Anders Lindström besökte övningen och konstaterade att truppföringsförmågan överlag var god. Soldaterna uppträdde fältmässigt och rätt utrustade. Generalen noterade dock att posternas uppträdande kan förbättras. Hemvärnsförbanden kommer i framtiden i större omfattning att vara med i realistiska övningar tillsammans med armén. Deltagande i Våreld är bara startskottet. Detta höjer hemvärnsförbandens förmåga att lösa sina uppgifter. Chefen för södra militärdistriktet Paul Degerlund gav omdömet rikets bästa 14 Hemvärnet 3/2003

15 Staben leder två fulltaliga insatskompanier från Norra Smålandsgruppen och Älvsborgsgruppen samt det kaderorganiserade kompaniet från Kronobergsgruppen. För min bataljonsstab är denna övning oerhört nyttig och betydelsefull. Det är den största övningen som Värnamo hemvärnsbataljon genomfört på mången god dag, säger bataljonschefen, kapten Roland Eidhall. Under vårt besök var staben tillfälligt grupperad i en villa och därifrån skedde samverkan med flera av de operativa förband som under lördagsnatten utnyttjade närområdet som förläggningsplats inför fortsatta strider. Roland Eidhall och hans medarbetare hoppas dock slippa vara beroende av en fast grupperingsplats. Tanken är att vi på sikt ska få en rörligare lösning för staben. Troligen i form av några stabshytter. Då blir också hela förbandet mer flexibelt, säger Eidhall. Viktigt öva samverkan Ett av förbanden som passade på att samverka med hemvärnsstaben var Göta Artilleribataljon från Artilleriregementet i värmländska Kristinehamn. Samverkansofficer, kapten Per Nilsson bjöds på en kopp kaffe under tiden som grupperingsplatser och verksamheten gicks igenom under den dagliga bataljonsordergivningen. För mig är det naturligt att vi ska samverka med hemvärnet som finns på de platser där vi passerar under ett stridsförlopp. I ett skarpt läge kommer säkerligen det första förband som vi stöter på att vara hemvärnet eftersom de ska skydda vår mobilisering. Denna typ av samverkan övas alldeles för lite, säger kapten Nilsson innan han skyndar vidare i natten för att delge sin bataljonschef resultatet av samverkan. I bakgrunden står överstelöjtnant Stefan Andersson, chef för Norra Smålandsgruppen och myser. Hans initiativ med att få in hemvärnet på allvar i årets största övning inom Försvarsmakten har lyckats. Det känns alldeles utmärkt att våra vassaste enheter ges möjlighet att samöva med reguljära förband. Då kan vi övertyga dem som tvivlar att satsningen på insatskompanier är rätt åtgärd och passar vår aktuella säkerhetspolitiska hotbild, hävdar Andersson. Han får medhåll av generalmajor Anders Lindström, det vill säga rikshemvärnschefen som besöker både insatsövningen och hela operation Våreld. Stefan Andersson och andra eldsjälar från Södra militärdistriktet har tagit ett bra initiativ som fått in foten i Våreld. Jag tycker dock att vi borde varit med i planeringen redan från början och det ska vi se till att vara nästa gång det är dags för storövning, säger rikshemvärnschefen innan han går och byter några ord med stabens kokgrupp. Får kvitto De tre insatskompanierna som övades i posttjänst, bevakningstjänst och inte minst ledning utgick under lördagen från respektive län. Från Älvsborgsgruppen kom soldater från Alingsås och Borås insatsplutoner, från Kronobergsgruppen var det bland annat Växjö insatspluton som övades i att neutralisera sabotageförband. Norra Smålandsgruppen bidrog med en insatspluton från vardera av gruppens fem bataljoner; Jönköping, Nässjö, Gislaved, Eksjö samt Värnamo. Detta är toppen. Vårt kompani är visserligen rätt aktiva med övning var femte vecka men det känns samtidigt bra att få ett kvitto på var vi står jämfört med andra, säger kulspruteskytten Richard Olsson från Alingsås. Noggrann kontroll Han och Daniel Karlsen står post framför en av skyddsobjektets infartsvägar och granskar noga tidningen Hemvärnets IDkort innan vi släpps förbi och kan få en snabb pratstund innan det är dags för patrull och avlösning av två kompanikamrater. Kan du tänka dig att skriva under ett kontrakt för tjänst inom insatskompaniet? Det beror naturligtvis på utformningen. Huvudsaken är att vi som förband får öva mycket och ofta, svarar Daniel Karlsen och tillägger att hans arbetsgivare inte har några bekymmer med att han ingår i en stående beredskapsstyrka. Chefen för Värnamo Hemvärnsbataljon Roland Eidhall i samverkan med en av artilleribataljonens underrättelseofficerare, kapten Per Nilsson och hans ställföreträdare. Stridsberedda soldater ur Älvsborgsgruppens insatskompani. soldater. Soldaterna i insatsplutonerna har i många fall internationell erfarenhet från FN-bataljoner. De har stor insikt om sina uppgifter och är flexibla. Effektiv och bra övning från bataljon till kompani, pluton och grupp, men inte minst soldaten, som gör det viktiga arbetet. Mycket nyttig erfarenhetsåterföring, tyckte övningsledaren överste Lennart Klevensparr och biträdande övningsledaren överstelöjtnant Stefan Andersson. TEXT & FOTO: KENNETH WENNBLOM Hemvärnet 3/

16 Nytt drag i Blekingehemvärnet I Blekinges hemvärn är kontrasterna stora. Här finns förband som känner sig tilltufsade av förändringarna, men också sådana med en otrolig framåtanda. TEXT & FOTO: ULF IVARSSON 16 Hemvärnet 3/2003

17 Bollö brinner! Stridsskjutningen övergår i räddningstjänst. Vi accepterar besluten men hemvärnet tar längre tid att manövrera än andra förband och därför var det inte bra att ta bort bevakningsbåtar och dykgrupper med så kort varsel. Inspektionen av Blekinge har samlats i en ledningscentral för ubåtsskyddet i Karlskrona, tillika stabsplats för skärgårdshvbataljonen. Chefen Rolf Lindén passar på att argumentera för sina idéer. Härifrån kan man fortfarande utlösa minor i farleden en omdiskuterad uppgift för hemvärnet, liksom bataljonens försök med tunga vapen. Rikshemvärnschefen Anders Lindström bläddrar i bataljonsordern, lovordar ambitionerna men varnar för att bygga luftslott. Starkare argument krävs om jag ska driva detta. För att fördröja framträngande behövs vapensystem och uppgifter som hemvärnet inte har. Invasionsförsvaret är lämnat. Vi ska kraftsamla på uppgifterna i Hemvärnet efter Beslut om metodförsök måste också komma rätt väg. Paketerade figuranter Kring sig har före detta yrkesofficeren Rolf Lindén samlat en häpnadsväckande kompetens av avgångna kollegor ur kustartilleriet i Karlskrona. Min filosofi är att med en bra ledning gör vi rätt saker och därför är till stor nytta under övningar som Hagbard III, då vi bordade fartyg och paketerade ihop figuranter. Det är unga och spänstiga soldater som nu stormar in i den blott två år gamla bataljonen. Tidningen Hemvärnet fick ett prov på deras förmåga på skäret Bollö. Vi tog oss dit med en 200-båt och deltog i rensningen av ön så länge det varade spårljus och Ak 4-granater tände snart eld i det torra gräset så att stridsskjutningen faktiskt fick övergå till räddningstjänst. Insatsen gällde att slå ut en belysargrupp och hela 3:e skärgårdshemvärnskompaniet deltog i anfallet. Det är ett helt annat drag i hemvärnet nu, säger Jonas Sandström där vi hämtar Hemvärnet 3/

18 Peter Helsinger från högkvarteret diskuterar handlingsalternativ med gruppchefen Ola Bjerstedt. Låt oss hitta bra lösningar istället för tänkta hinder. Fänrik Lillemor Ödman, Karlskrona hvkompani, fick helt oförberedd en tvåstjärnig general som orderuttagare. En av de yngsta soldaterna, Stina Wikström. Färdig pjäs! Bert Nilsson och hans kamrater i Mörrums hvkompani går i stridsställning. andan bakom en stenmur. Det är tryck i övningarna, man får jobba på, det är roligt. Jonas gick med i hemvärnet ett år efter muck och uppskattar mångfalden i förbandet. I plutonen finns till och med en finsk kustjägare. Mer hinner vi inte prata innan två 12,7 mm kulspruteomgångar börjar skjuta öronbedövande serier strax intill. Slåss om själarna Östra Blekinge hvbataljon omfattar Karlskrona och kommunerna österut och slåss om samma själar som skärgårdshvbataljonen. Chefen Kenneth Arnesson upplever även många andra problem. Det är svårt att hitta avtalspersonal. Materielläget är en vidrig soppa. Södra militärdistriktet sägs peta i detaljer istället för att styra med målsättningar. Kristianopel-Jämjökompaniet håller på traditionerna och planerar utbildningen i demokratisk anda, framgår av ett papper som chefen Leif Sörmlind stoppar i tidningens hand. Nedläggningen av KA 2 och uppsägningarna av reservare ur Blekinge hemvärn gör att bataljonerna får konkurrera om instruktörerna. Vi tas inte på allvar, varken av myndigheter eller allmänheten. Vi vill ha en försvarsdebatt värd namnet, bekräftelse att hemvärnet behövs, rekryteringshjälp och service, sammanfattar Kenneth Arnesson. Både rikshemvärnschefen och stabschefen i Södra militärdistriktet Göran Boijsen skyndar sig att försäkra att hemvärnet inte kan få mycket mer internt stöd och att vi ser ett uppvaknande i samhället om hemvärnets betydelse. Det krävs mycket innan man mobiliserar en brigad. Bra, det ni nyss sa borde sägas i TV på bästa sändningstid, tycker stabschefen i bataljonen Birger Werner. Tyst i radion Adam Tore, börja övningen! Det blir tyst i radion. Rickard Löfqvist, chef för en av plutonerna i Karlskrona hvkompani var beredd på mycket, men inte att rikshemvärnschefen själv skulle ge ordern. Rickard pressar till sist fram ett uppfattat, klart slut och strax börjar hans soldater ringla ner genom skogen mot vita villan, för att jaga rätt på terrorister Vi har övat strid i bebyggelse tre gånger innan inspektionen. Det här är en sammanslagen pluton som inte är riktigt hoptrimmad, berättar Rickard medan han lägger om en skada på en kamrat. Sjukvårdare borde nog ha funnits på närmare håll än kompaniet, muttrar han. En av de yngsta soldaterna, Stina Wikström, tremånadersutbildad i Eksjö hösten 2002, tyckte att de grunder hon fått räcker för att fungera i förbandet men att hon behöver mycket mer träning. Simulatorutrustningen är jättebra, ger en helt annan realism. Äldst i gänget är Stig Hoffsten, egen företagare som gick med i hemvärnet för att slippa repövningar. Jag tröttnade efter sex inkallelser, men har nog gjort mer tid i hemvärnet när jag tänker på saken. Offrar sig för hunden I skogarna kring Olofström visar Västra Blekinge hvbataljon upp sina konster för 18 Hemvärnet 3/2003

19 inspektionen. Det är hög närvaro, vem vågar stanna hemma när dynamiske chefen Roland Svensson ringer? Hundförare Lars-Åke Åkesson demonstrerar på tidningens uppmaning hur ett spårupptag går till. Det är åttaårige schäfern Cheddys sista år som bevakningshund. Det tog ett halvår att bli hundförare i hemvärnet. Först måste man klara proven för apellklass i brukshundsklubben, totalt är det fyra veckors utbildning, berättar Lars-Åke. Han offrar sig delvis för hundens skull. Cheddy får helt enkelt ett mer spännande liv. Det är vindmarkering, spårupptag och bevakning istället för stillsamma morgonpromenader. Stämningen bland hundförarna är god och många fler är på väg in. På en punkt är Lars-Åke emellertid kritisk: Vi hundförare vill ha mer träning tillsammans med soldaterna. Vi är fullt upptagna med att snoka upp misstänkta. Det är gruppen som ska hålla reda på karta och kompass och ta hand om sabotörerna. Inne i staben har Roland Svensson just fått sitt livs beröm: Det var den finaste genomgången av en bataljonschef jag fått hittills, sa rikshemvärnschefen, som hunnit vara med om 24 liknande dragningar. Stabsbefälen avlöser varandra med i huvudsak positiva redogörelser i kontrast till den pessimism som också finns i hemvärnet. Ta bara en sån sak som att det råder balans mellan uppgifter och personal. Formuleringen droppar som honung i inspektionens öron. Förra året rekryterades 19 nya till bataljonsstaben, som därmed är överlägsen den gamla i uthållighet och kunskaper. Jag högg en häromdagen, Han hade precis muckat och var på väg hem, säger Roland Svensson. Låt oss hitta bra lösningar istället för tänkta hinder. Talande siffra På nästan alla kritiska punkter klarar sig Blekinge Västra väl vid en granskning. En enda, men talande siffra: bataljonen kom till genom att två kretsar med sammanlagt 650 man slogs ihop. Denna personal övade totalt timmar. Idag har bataljonen 440 man som 2002 gjorde utbildningstimmar. Slutsatsen är att personalen idag är mycket mer välutbildad. Ingen kan göra allt, alla kan göra något, tillsammans kan vi göra väldigt mycket, säger Kajsa-Lena Hallberg som är sambandsgruppchef. Hon tillhör en av de kategorier som det ändå råder brist på i denna välskötta bataljon lottor och sjukvårdare. Lite action ville Västra bjuda på också och det utspelar sig vid bataljonsförrådet. Rolf Wyöri är chef för insatsplutonen: Vi är under uppstart och problemet är att de flesta jobbar skift på industrierna i trakten och har svårt att komma ifrån på helgerna. Soldaterna vill inte heller lämna sina gamla kompanier och skriver därför dubbla kontrakt. Till hösten räknar jag ändå med att ha full pluton, säger Rolf medan grupperna avancerar mot förrådet. Det är inte så lätt som man tror och överstelöjtnant Peter Helsinger från högkvarterets frivilligavdelning kan inte låta bli att ge goda råd till en av gruppcheferna, som tvekar under framryckningen. Förmedlar sanningar Kapten Mats Svensson sänker rösten och säger vi deltar inte i utvecklingen, vi ska leda den. Han har utan tvekan satt ribban högt för sitt förband, Mellersta Blekinges hvbataljon, som lever i symbios med flygflottiljen i Kallinge. I det civila är han inköpschef med mångmiljonbudget besluten fattas med minsta möjliga byråkrati. I försvaret skyfflas det mer papper än någonsin, många ska skriva på. Frustration kan undvikas om rapporteringen förenklas med modern teknik, säger Mats Svensson. Han tar tydligen tillfället i akt att förmedla en del sanningar: Det är ett alldeles för stort tidsuttag på de högsta cheferna i hemvärnet, det kommer inte att hålla i längden. Mot den bakgrunden är inspektionen ovälkommen. Den tar kraft från annat som vi hellre borde göra, anser Mats Svensson och får instämmande av sin ställföreträdare Jonny Ulltorp, VD och näringslivsutvecklare: Den stora omorganisation vi började med 1 januari 2001 börjar sätta sig, vi är i behov av arbetsro. Trots detta är bataljonen på god väg in i det nya hemvärnet. Det tydligaste exemplet är att antalet utbildningstillfällen nästa år dras ned till två bataljonsövningar och två kompaniövningar samt några kvällsträffar. Stribefälet Richard Wachtmeister är rentav inne på att bygga en hvbataljon som väldigt mycket liknar ett fältförband. Spårupptag med kompisen Cheddy. Lars-Åke Åkesson är en av tio hundförare i Västra Blekinge hvbataljon. Ödesfrågan är personalförsörjningen. För 2002 bokförs ett netto, men framtiden är mera oviss. Rekryteringsbefälet Lars- Olov Olsson budgeterar kronor per år för att rekrytera de nya som behövs för att hålla dagens nivå. I skogen bakom flottiljen serveras vi den godaste maten under inspektionen, kinesisk gryta. Sen är det dags att följa 56-årige kulspruteskytten Bert Nilsson på hans första övning i hemvärnet. Det är inte lika underligt som det låter Bert tillhörde SJ:s nedlagda driftvärn och ville fortsätta. Det är som jag väntade mig, kul när det smäller, jag stannar! Hemvärnet 3/

20 300 år skiljer soldaterna TEXT & FOTO: ULF IVARSSON TIO-ÅRSJUBILERANDE föreningen Nerike- Wermlands Karoliner uppträder i tidstypiska uniformer som de sytt upp själva. Hemvärnssoldaten Ola Svensson föreställer här en sergeant i tidig 1700-talsuniform. Just Nerike- Wermlands regemente avvek vid den här tiden från den karolinska färgstandarden, som annars var blå-gul. Huvudbeväpningen i den karolinska armén var värja och musköt, ryttarna var även utrustade med pistoler av flintlåstyp. Just det här exemplaret, som studeras av Ola och hans hemvärnskollega Niklas Warnqvist, är ett välbevarat original med pipa och lås från Värjan ser ut som en dåtida, fast är tillverkad av Ola, som också fuskat med kraghandskarna de är förvillande lika ett par äkta, men är faktiskt ett par omgjorda motorcykelhandskar.

Köldknäpp. Tufft klimat på övningen Höstlöv. Specialnummer till hela Försvarsmakten NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #6 2012

Köldknäpp. Tufft klimat på övningen Höstlöv. Specialnummer till hela Försvarsmakten NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #6 2012 NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #6 2012 Trafikfara Tema framtid Stridssjukvårdare Köldknäpp Tufft klimat på övningen Höstlöv 1 HEMVÄRNET #1 2010 Specialnummer till hela Försvarsmakten LEDARE / CHEF INSATS FAKTA

Läs mer

nationella skyddsstyrkorna #1 2011

nationella skyddsstyrkorna #1 2011 POSTTIDNING B Avsändare: Tidningen Hemvärnet, 107 85 Stockholm Fel adress? Om din tidning kommer till fel adress, uteblir eller skickas till dig, trots att du lämnat hemvärnet, ska du i första hand vända

Läs mer

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD Nummer 3 september 2006 Medlemstidning för lottorna Marie Hafström, generaldirektör Försvarsmakten Hon tror på Lottorna Val -06 Vad lovar riksdagspartierna? Nyköpings lottakår Ny ung styrelse lockar nya

Läs mer

intervju Försvarsminister Peter Hultqvist iskalla vindar Vän eller fiende?

intervju Försvarsminister Peter Hultqvist iskalla vindar Vän eller fiende? intervju Försvarsminister Peter Hultqvist iskalla Vän eller fiende? vindar BÖCKER + PREMIE FÖR ENDAST PORTO- FRITT! DU SPARAR 1 344 KR! UTAN MEDLEMSAVGIFT INGEN BINDNINGSTID INGET KÖPTVÅNG! Baltikum nästa!

Läs mer

Och. sen då? - en liten debattbok om hemvärnet. Magnus Sjöström, en i ledet

Och. sen då? - en liten debattbok om hemvärnet. Magnus Sjöström, en i ledet Och sen då? - en liten debattbok om hemvärnet Magnus Sjöström, en i ledet Och sen då? - en liten debattbok om hemvärnet Magnus Sjöström, en i ledet Och sen då? Västerås 2007-10-11 Text och Bild: Magnus

Läs mer

Telekrigare talar ut. Medlemstidning för Officersförbundet nr 4 2009. Försvarsmaktens stridsflygledning nära kollaps. Holländska soldater är nöjda

Telekrigare talar ut. Medlemstidning för Officersförbundet nr 4 2009. Försvarsmaktens stridsflygledning nära kollaps. Holländska soldater är nöjda Medlemstidning för Officersförbundet nr 4 2009 Telekrigare talar ut Holländska soldater är nöjda Försvarsmaktens stridsflygledning nära kollaps Bristande systematik i arbetsmiljöarbetet Telekrigare talar

Läs mer

Ledningsträning i Enköping

Ledningsträning i Enköping Nr 4, december 2010 Ledningsträning i Enköping Sid 3 Tillsammans ska vi utveckla och stärka vår organisation Året 2010 är på väg att avslutas och ska summeras i verksamhetsberättelser på olika nivåer.

Läs mer

Innehållsförteckning. Teknikkurs för ungdomar

Innehållsförteckning. Teknikkurs för ungdomar Nr 3, september 2014 FROnytt Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar -Värdegrundskurs i Uppsala Signalister på Frösön FRO deltog under Radioaktivitet i Boden

Läs mer

Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008. Insats skogsbrand. Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen

Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008. Insats skogsbrand. Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008 Insats skogsbrand Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen 2 inledaren Sirenen Nr 5 Augusti 2008 Dramatisk sommar och stormig höst

Läs mer

Två larm i veckan sid 18

Två larm i veckan sid 18 Medlemstidning för Officersförbundet nr 8 2010 F17: Två larm i veckan sid 18 Kroatiska helikoptrar snabbförstärker NBG sid 4 Problem med materiel, löner och fakturor sid 5, 8, 10 Svenska officerare tiger

Läs mer

RÅD TILL FÖRSVARS BEREDNINGEN. HR transformationen. Minskad kunskap om strid i norr. Så höjde vi soldaternas löner.

RÅD TILL FÖRSVARS BEREDNINGEN. HR transformationen. Minskad kunskap om strid i norr. Så höjde vi soldaternas löner. Medlemstidning för Officersförbundet nr 8 2012 RÅD TILL FÖRSVARS BEREDNINGEN SIDAN 16 LEDARE Så höjde vi soldaternas löner SIDAN 3 HR transformationen granskas SIDAN 10 Minskad kunskap om strid i norr

Läs mer

Stärker arméns förmåga sid 14

Stärker arméns förmåga sid 14 RESERVOFFICEREN www.reservofficerarna.se Nummer 2 2015 Stärker arméns förmåga sid 14 Medlemmar får tusentals kronor sid 4 Facken står upp för reservare i Polisen sid 5 MAGNUS KONRADSSON FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Läs mer

MAKTBAS NÅLSTICK MOT ISLAMISKA STATENS. Materielkaos i Tyskland. Teolog forskar om att bli civil. Nytt markstridsreglemente

MAKTBAS NÅLSTICK MOT ISLAMISKA STATENS. Materielkaos i Tyskland. Teolog forskar om att bli civil. Nytt markstridsreglemente MEDLEMSTIDNING FÖR OFFICERSFÖRBUNDET NR 7 2014 Materielkaos i Tyskland SIDAN 10 Teolog forskar om att bli civil SIDAN 6 NÅLSTICK MOT ISLAMISKA STATENS MAKTBAS SIDAN 20 REPORTAGE: Nytt markstridsreglemente

Läs mer

ALLT OM OMSTRUKTURERINGEN. Små marginaler på soldatlön. Befattningsbyte gav GSS sänkta löner. Jag känner mig lurad! Säkerhetsinspektionen

ALLT OM OMSTRUKTURERINGEN. Små marginaler på soldatlön. Befattningsbyte gav GSS sänkta löner. Jag känner mig lurad! Säkerhetsinspektionen Medlemstidning för Officersförbundet nr 2 2012 Jag känner mig lurad! SIDAN 35 Små marginaler på soldatlön SIDAN 18 ALLT OM OMSTRUKTURERINGEN SIDAN 6, 7, 28 32 HAW, Ungern: Säkerhetsinspektionen varnar

Läs mer

FORUM ALLTID MED FOKUS, ALDRIG I FOKUS COMBAT CAMERA DOKUMENTERAR VÅR VERKSAMHET. LOGISTIKLÖSAREN på Indiska oceanen

FORUM ALLTID MED FOKUS, ALDRIG I FOKUS COMBAT CAMERA DOKUMENTERAR VÅR VERKSAMHET. LOGISTIKLÖSAREN på Indiska oceanen FÖRSVARETS FORUM FÖRSVARSMAKTENS PERSONALTIDNING NR 2/2015 ALLTID MED FOKUS, ALDRIG I FOKUS COMBAT CAMERA DOKUMENTERAR VÅR VERKSAMHET LOGISTIKLÖSAREN på Indiska oceanen Försvara dig från FRÄMMANDE UNDERRÄTTELSEINHÄMTNING

Läs mer

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening Årgång 6 Nr 10 1999 Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening UR INNEHÅLLET C A 7 har ordet Sidan 4 Bäste kamrat Sidan 7 Vad gör 55 årspensionärerna Sidan 12 Ny bataljonschef Sidan 14 Första 77 B-

Läs mer

TUNG TRÄNING. 30 år med kvinnor i armén men vad har hänt? Bli säkrare & smartare Must vet hur. - i Zaragoza samlas Europas transportflyg

TUNG TRÄNING. 30 år med kvinnor i armén men vad har hänt? Bli säkrare & smartare Must vet hur. - i Zaragoza samlas Europas transportflyg Försvarets nr 5 2013 Försvarsmaktens personaltidning 30 år med kvinnor i armén men vad har hänt? Bli säkrare & smartare Must vet hur TUNG TRÄNING - i Zaragoza samlas Europas transportflyg sveriges äldsta

Läs mer

RYSK JAKT EFTER STRIDSPILOT. FOI:s underlag till försvarsberedningen SIDAN 20. Försvarsmakten saknar fem miljarder SIDAN 4

RYSK JAKT EFTER STRIDSPILOT. FOI:s underlag till försvarsberedningen SIDAN 20. Försvarsmakten saknar fem miljarder SIDAN 4 Försvarsmakten saknar fem miljarder SIDAN 4 Medlemstidning för Officersförbundet nr 7 2012 ANALYS: FOI:s underlag till försvarsberedningen SIDAN 20 JAKT EFTER RYSK STRIDSPILOT REPORTAGE: Insats på en femårings

Läs mer

STRIDSPILOT DOLD GRUPP STÖDJER. För mycket regler i marinen. Rekordstöd för ökad försvarsbudget. Oenighet om personalinstruktionen

STRIDSPILOT DOLD GRUPP STÖDJER. För mycket regler i marinen. Rekordstöd för ökad försvarsbudget. Oenighet om personalinstruktionen MEDLEMSTIDNING FÖR OFFICERSFÖRBUNDET NR 1 2015 DOLD GRUPP STÖDJER STRIDSPILOT SIDAN 16 För mycket regler i marinen SIDAN 8 Rekordstöd för ökad försvarsbudget SIDAN 14 FÖRBUNDSNYTT: Oenighet om personalinstruktionen

Läs mer

HMS Sundsvall i Libanon

HMS Sundsvall i Libanon SFRO NYTT SVENSKA FLOTTANS RESERVOFFICERSFÖRBUND Februari 2008 HMS Sundsvall i Libanon Reservoffi cerare i karantän Äntligen en tidning i tid På besök i Köpenhamn medlemsnytt SFRO-NYTT Organ för Svenska

Läs mer

Nya ryska storövningar. Medlemstidning för Officersförbundet nr 7 2009. Förbandsbesök: FMLOG i Arboga. Kritik mot odefinierade obligatorieavtal

Nya ryska storövningar. Medlemstidning för Officersförbundet nr 7 2009. Förbandsbesök: FMLOG i Arboga. Kritik mot odefinierade obligatorieavtal Medlemstidning för Officersförbundet nr 7 2009 Nya ryska storövningar Kritik mot odefinierade obligatorieavtal Förbandsbesök: FMLOG i Arboga Arbetstidsförhandlingarna ajournerade Medlemstidning för Officersförbundet

Läs mer

Riksdagens snabbprotokoll 2014/15:116

Riksdagens snabbprotokoll 2014/15:116 Riksdagens snabbprotokoll Måndagen den Kl. 09.00 00.52 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1 Justering av protokoll Protokollet för den 28 maj justerades. 2 Avsägelse Andre vice talmannen

Läs mer

FLYGVAPEN FRIVILLIGA

FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPENFRIVILLIGAS MEDLEMSTIDNING Nr 3 - December 2012 Foto: Henrik Gebhardt Tredje sommaren i Afghanistan Höstens Frivilligskolor Instruktörskonferens på HvSS Riksstämma i Uppsala

Läs mer

En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #13 2012

En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #13 2012 paus sid 18 reportage sid 16 De utmanade gladiatorerna Båstad ska bli bäst på trygghet TJUGOFYRA7 En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #13 2012 SMO-studerande på MSB i Sandö

Läs mer

Artilleriregementet i Kristinehamn 2000-2002 av Överste Anders Carell 1

Artilleriregementet i Kristinehamn 2000-2002 av Överste Anders Carell 1 Artilleriregementet i Kristinehamn 2000-2002 av Överste Anders Carell 1 Förspelet inför Försvarsbeslut 2000 Kontrollstationer och ÖB-underlag Hösten 1998 lämnade ÖB 2 sitt underlag till regeringen inför

Läs mer

FÖREBILDERNA. möt kollegorna som fostrar blivande kollegor

FÖREBILDERNA. möt kollegorna som fostrar blivande kollegor Försvarets nr 6 2013 Försvarsmaktens personaltidning Ett säkrare Afghanistan tack vare specialförbanden Dubbla trettioåriga kriget 60 år med svenskar i Korea Har du språköra? på Tolkskolan räcker det inte

Läs mer

Förbandstidning för Göta ingenjörregemente, nr 97, 2014 RÄNNESLÄTT. tidningen för Norra Smålands regementes kamratförening. med

Förbandstidning för Göta ingenjörregemente, nr 97, 2014 RÄNNESLÄTT. tidningen för Norra Smålands regementes kamratförening. med GÖTAINGENJÖREN Förbandstidning för Göta ingenjörregemente, nr 97, 2014 med tidningen för Norra Smålands regementes kamratförening RÄNNESLÄTT GÖTAINGENJÖREN Innehåll Nr 97 2014 Götaingenjörer 3 Övningsserien

Läs mer

S O S. Staten vill styra. alarmeringstjänsten som myndighet. 113 13 mellan komet och avlopp Rakel i bussen. Få lyssnar på

S O S. Staten vill styra. alarmeringstjänsten som myndighet. 113 13 mellan komet och avlopp Rakel i bussen. Få lyssnar på S O S En tidning från SOS Alarm Nr 2 2013 profilen, sidan 17 Man ska kunna känna sig trygg och veta att någon svarar och att något händer när man ringer till larmnumret. Försvarsminister Karin Enström

Läs mer

Populär Förbundsvecka

Populär Förbundsvecka Medlemstidning från Försvarsförbundet. nr 3 2012 Civil befattning blev militär allt vanligare problem Huvudskyddsombudet kritiskt till Försvarsmakten Intensivt påverkansarbete i Eksjö Populär Förbundsvecka

Läs mer

Peter om lobbying för musik

Peter om lobbying för musik MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 2 2014 Anställda som B-lag ATT MÖTAS FACKLIGT Slutet för flygverkstaden i Ronneby NY FÖRENINGSSTRUKTUR Peter om lobbying för musik Ledaren:»Vi hoppas naturligtvis

Läs mer