VÄRMLAND. Kodbok. Värmlands-SOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄRMLAND. Kodbok. Värmlands-SOM"

Transkript

1 VÄRMLAND Kodbok Värmlands-SOM

2 Information om Värmlands-SOM 2010 Användaranvisningar Samhälle Opinion Medier Värmland 2010 (förkortat Värmlands-SOM 2010) har genomförts under hösten Totalt omfattar undersökningens obundna slumpässiga urval individer bosatta i Värmland. Såväl svenska som utländska medborgare ingår i urvalet. Urvalet baseras på kön, ålder (16-85 år) och kommuntillhörighet 2. Parallellt med Värmlands-SOM-undersökningen genomför SOM-institutet en motsvarande enkätundersökning i Västra Götalandsregionen: Väst-SOM 3. Den västsvenska regionala undersökningen (Väst-SOM) har utförts årligen sedan Noteras bör att det är första gången SOM-institutet, i samarbete med Karlstads universitet, utför en regional undersökning i Värmland. Frågorna i kodboken är organiserade i samma ordning som frågeformuläret. Variablerna i datafilen bär namn efter respektive frågenummer i kodboken. Variablerna är lablade med avseende på såväl fråga som svarsalternativ. Undantag är några av de öppna frågorna; kodscheman för de öppna frågor som är kodade återfinns i föreliggande kodbok Observera att en del frågor i undersökningen finansieras av enskilda forskningsprojekt. Vilka frågor detta avser framgår av kodboken, där en lista över primärforskare finns inkluderad. Primärforskaren har ensam bearbetningsrätt till frågan/frågorna till och med den 31 mars året efter det att datamaterialet är bearbetningsbart. För Värmlands-SOM har primärforskarna således ensam bearbetningsrätt till och med den 31 mars Primärforskaren skall efter tidsgränsen alltid kontaktas och godkänna all eventuell publicering; vid sådan publicering skall det dessutom alltid refereras till vem som är primärforskare. Kontakta SOM-institutet ) vid osäkerhet om hur forskarna kan nås. Frågor i kodbok utan primärforskare är att betrakta som allmänna frågor. (Se lista nedan för vilka frågor som hör till respektive primärforskare.) Kodbokens delar Förteckning över primärforskare (s. 5-7) Kodbok över enkätens frågor i enlighet med formulärets originalversion (s. 8-29) Förteckning över konstruerade variabler (s ) Förteckning över registervariabler (s ) Förteckning över koder använda i kodning av öppna frågor (s ) 1 Den urvalsteknik som tillämpas sker via det statliga personadressregistret SPAR, som undersökningens urval av respondenter dras ur. 2 De kommunerna som ingick i urvalet är Kil, Eda, Torsby, Storfors, Hammarö, Munkfors, Forshaga, Grums, Årjäng, Sunne, Karlstad, Kristinehamn, Filipstad, Hagfors, Arvika och Säffle. 3 Utöver dessa undersökningar har den nationella undersökningen (Riks-SOM 2010) utförts. Väst-SOM har genomförts med samma utskicksdatum under pågående fältarbete, medan Riks-SOM föregick de regionala undersökningarna med en vecka under fältarbetsperioden (se punkt fältarbete och dataupplägg nedan). 1

3 Fältarbete och datauppläggning Värmlands-SOM har genomförts i samarbete med Kinnmark Information AB. Upplägget under arbetsprocessen var så att Kinnmark Information utförde urvalsdragning 4, utskick av formulär och påminnelser, telefonuppföljning samt datauppläggning. Enkätsvaren har läst av optiskt med hjälp av en scanner. SOM-institutets medarbetare har stått för framtagning av frågeformulär och annat material (såsom följebrev) som skickats ut till respondenterna, kodning av öppna svar samt iordningställande den slutgiltiga datamängden (vilket inkluderar variabler för öppna frågor och särskilt byggda variabler). Kodningsarbetet har genomförts av Frida Vernersdotter, Jonas Hägglund, Tobias Elmkvist och Ylva Mattsson-Wallinder. Ylva Mattsson-Wallinder har bidragit i arbetet med att sammanställa föreliggande kodbok. Projektansvarig för undersökningen har varit docent Lennart Nilsson. Enkäten skickades ut till värmlänningarna den 1 oktober 2010 och undersökningen stängdes den 8 februari Urvalsdragningens representativitet med hänsyn till kön, ålder och kommuntillhörighet (i förhållande till Värmlands population i sin helhet) kontrollerades av SOM-institutets medarbetare. 2

4 Svarsfrekvenser i Värmlands-SOM 2010 Bruttourval Naturligt bortfall 169 Nettourval 1831 Antal svar 1120 Svarsandel (netto) 61,2 % Kommentar: Med naturligt bortfall avses följande: adress okänd, avflyttad; sjuk, institutionell vård; bortrest under fältperioden, studier på annan ort, militärtjänstgöring; ej svensktalande, ej kommunicerbar; bosatt/studerar/arbetar utomlands; förståndshandikappad; avliden. Missing-koder 0 Svar saknas på del av fråga i frågor som innehåller fler variabler då inte värde 0 ingår som värde i en skala (se 97). 97,997 Används i stället för värde 0 i de fall där 0 motsvarar ett faktiskt värde i en skala och inte ett bortfall. 98 Dubbelkryss dvs. svarspersonen har svarat med fler än ett kryss i frågor som bara tillåter ett svar. 99,999,9999 Ej svar - på enskild fråga eller på en hel fråga med delfrågor. Dubbelkryss kodas normalt som bortfall (kod 98), förutom i ett antal frågor, vilket framgår av kodboken som följer. Observera att ingen särskild kod har använts för naturligt bortfall dvs. att intervjupersonen hänvisas förbi en viss fråga till följd av ett visst svar på en tidigare fråga (se exempelvis fråga 11a i kodboken. 3

5 Undantag vid scanning-hantering av dubbelkryss F2: Vid dubbelkryss, koda lägsta värdet (högsta läsfrekvens). F3: Vid dubbelkryss, koda lägsta värdet (högsta läsfrekvens). F7: Om dubbelkryss, koda 6. F8: Vid dubbelkryss, koda lägsta värde (högsta frekvens). F26: Enskilt itembortfall kodas 97. F35: Vid dubbelkryss, koda lägsta värde. F37: Om flera områden angivna, koda första värdet. F40: Om kombination 2 & 3, koda 3. F46: Enskilt itembortfall kodas 97. F48: Om komb. 1 & 3, koda 1. F49: Om komb. 3 & 5, koda 5; om kombination 3 & 4, koda 4. F61B: Enskilt itembortfall kodas 997. F62: Enskilt bortfall kodas 97. F66: Om komb. 2 & 3, koda 3. F 67: Om komb. 2 & 3, koda 3. F70: Om komb. koda 3. F 71: Om komb. 1 & 4, koda 4. F73C: Enskilt svarsbortfall kodas 97. F 78: Om komb. 1 & 2, koda 2. F81: Enskilt bortfall kodas 97. F83: Vid dubbelkryss, koda högsta värdet (högst utbildning). 4

6 PRIMÄRFORSKARE Fråga Primärforskare (vid Göteborgs universitet där inget annat anges) f1 - f2 - f3 - f4 - f5 - f6 Lennart Weibull, JMG f7 - f8 - f9 - f10 André Jansson, MKV, Karlstads universitet f11 Annika Bergström, JMG f12 - f13 - f14 Lars Aronsson, Kulturgeografi, Karlstads universitet f15 Lars Aronsson, Kulturgeografi, Karlstads universitet f16 Lennart Nilsson, CEFOS f17 - f18 - f19 P-O Norell, Statsvetenskapliga inst., Karlstads universitet f20 Lennart Nilsson, CEFOS f21 A: Lennart Nilsson, CEFOS & P-O Norell, Karlstads universitet B: Andreas Öjehag-Pettersson, Statsvetenskapliga inst., Karlstads universitet. D-K: Lennart Nilsson & P-O Norell, Karlstads universitet I: André Jansson, MKV, Karlstads universitet f22 - f23 P-O Norell, Statsvetenskapliga inst., Karlstads universitet f24 P-O Norell, Statsvetenskapliga inst., Karlstads universitet f25 Lennart Nilsson, CEFOS f26 P-O Norell, Statsvetenskapliga inst., Karlstads universitet f27 Lars Aronsson, Kulturgeografi, Karlstads universitet f28 Tomas Mitander, Statsvetenskapliga inst., Karlstads universitet f29 Tomas Mitander, Statsvetenskapliga inst., Karlstads universitet 5

7 f30 Tomas Mitander, Statsvetenskapliga inst., Karlstads universitet f31 Tomas Mitander & P-O Norell, Statsvetenskapliga inst., Karlstads universitet f32 Ylva Mattsson-Wallinder f33 Ylva Mattsson-Wallinder f34 Lars Aronsson, Kulturgeografi, Karlstads universitet f35 Lennart Nilsson, CEFOS f36 Lennart Nilsson, CEFOS f37 Lennart Nilsson, CEFOS f38 Lennart Nilsson, CEFOS f39 Lennart Nilsson, CEFOS f40 N: Annelie Sjölander-Lindqvist, CEFOS f41: Andreas Öjehag-Pettersson*, Statsvetenskapliga inst., Karlstads universitet f42 Ida Grundel, Kulturgeografi, Karlstads universitet f43 Ida Grundel, Kulturgeografi, Karlstads universitet f44 Ida Grundel, Kulturgeografi, Karlstads universitet f45 - f46 Leena Hagsmo, Centrum för forskning om regional utveckling, Karlstads universitet f47 D: Annelie Sjölander-Lindqvist, CEFOS f48 Leena Hagsmo, Centrum för forskning om regional utveckling, Karlstads universitet f49 Leena Hagsmo, Centrum för forskning om regional utveckling, Karlstads universitet f50 - f51 - f 52: Annelie Sjölander-Lindqvist, CEFOS f53 Andreas Öjehag-Pettersson, Statsvetenskapliga inst., Karlstads universitet f54 Andreas Öjehag-Pettersson, Statsvetenskapliga inst., Karlstads universitet f55 - f56 - f57 - f58 - f59 - f60 - f61 - f62 - f63-6

8 f64 - f65 P-O Norell, Statsvetenskapliga inst., Karlstads universitet f66 P-O Norell, Statsvetenskapliga inst., Karlstads universitet f67 P-O Norell, Statsvetenskapliga inst., Karlstads universitet f68 - f69 - f70 - f71 - f72 - f73 - f74 - f75 - f76 - f77 - f78 - f79 - f80 - f81 Ida Grundel, Kulturgeografi, Karlstads universitet f82 - f83 - f84 - f85 - f86 Lennart Nilsson, CEFOS 7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 KONSTRUERADE VARIABLER Könsvariabel SEX bygger på fråga 128 (uppgivet kön), men har kompletterats med urvalsdata (KOEN) där svar saknas. 1 Kvinna 2 Man Åldersvariabler BORN/ALDER-variablerna bygger på subjektiv ålder (f129), men har kompletterats med urvalsdata där svar saknats. BORN födelseår ALDER exakt ålder ALDER4a år år år år ALDER4b år år år år ALDER8a år år år år år år år år ALDER8b år år år år år år år år ALDER år år år år år år år år år 30

31 Generationsvariabler De två generationsvariablerna är som följer: den ena med jämn 10-tals indelning, den andra mer teoretiskt grundad, utifrån forskning av Zukin et al Variablerna baseras på BORN/ALDER som bygger på subjektiv ålder, men har kompletterats med urvalsdata (FÖDELSEÅR) i de fall då svar saknas. GEN10T anger generationstillhörighet baserat på jämna 10-tal GENZUKIN indelar generationstillhörighet med utgångspunkt i Zukin et al

32 Utbildningsvariabel UTB bygger på fråga Låg (1, 2 dvs. max grundskola el. motsv.) 2 Medellåg (3, 4 dvs. max gymnasium, folkhögskola el. motsv.) 3 Medelhög (5, 6 dvs. eftergymnasial utb., men ej examen fr. högsk./univ.) 4 Hög (7, 8 dvs. examen fr. högskola/universitet) 99 Svar saknas Yrke EUROESEC yrkesgruppkategori baserad på den öppna yrkeskodningen enligt SSYK. 1 Hög tjänsteman; ledande befattning 2 Kvalificerad tjänsteman 3 Övrig tjänsteman 4 Småföretagare exkl. lantbrukare 5 Lantbrukare m. fl. 6 Arbetsledare; tekniker 7 Yrkesutbildad inom handel/service/omsorg 8 Yrkesutbildad arbetare 9 Övrig arbetare 998 Ej svar yrkesgruppfrågan 999 Ej SSYK-kod/ej svar yrkesfrågan Hushållsinkomst HUSHINK bygger på fråga 84, om sammanlagd årsinkomst i hushållet. 1 Max SEK 2 Mellan SEK 3 Mer än SEK 32

33 Morgon- och kvällstidningsvariabler MTIDN; INMTIDN Morgontidningsläsning på papper resp. internet Bygger på F2a f resp. F3a b; variabeln redovisar högsta frekvensen för någon av de max 5 tidningssvaren. Frekvenssvaren är rensade för de fall då ip angett en kvällstidning, webbtidning, eller någon annan icke-morgontidning. (Läsning av dagliga gratistidningar ingår i den mån dessa förekommer som svar på F2; svar från F4 vägs inte in.) MTIDN dgr/v dgr/v dgr/v 4 Ngn dag/v 5 Mer sällan 99 Aldrig/ej svar MTIDNWEB dgr/v dgr/v dgr/v 4 Ngn dag/v 5 Mer sällan 99 Aldrig/ej svar KVPPAPP; KVPWEB Kvällstidningsläsning på papper, internet resp. mobil. Bygger på F8aa-ac resp. F8ba-bc. Variablerna redovisar högsta frekvensen för någon av kvällstidningarna. KVPPAPP dgr/v dgr/v dgr/v 4 Mer sällan 5 Aldrig 97 Ej svar men svar om internetläsning 99 Ej svar alls KVPMOB dgr/v dgr/v dgr/v 4 Mer sällan 5 Aldrig 97 Ej svar men svar om pappersläsning 99 Ej svar all KVPWEB dgr/v dgr/v dgr/v 4 Mer sällan 5 Aldrig 97 Ej svar men svar om internetläsning 99 Ej svar alls 33

34 REGISTERVARIABLER IP-nummer (IPNR) Kön (KOEN) 1 Kvinna 2 Man Födelseår (FOEDAAR) GEOGRAFISKA INDELNINGAR Variabeln KOMMUN är byggd utifrån urvalsdata Kommun (KOMMUN) 1715 Kil 1730 Eda 1737 Torsby 1760 Storfors 1761 Hammarö 1762 Munkfors 1763 Forshaga 1764 Grums 1765 Årjäng 1766 Sunne 1780 Karlstad 1781 Kristinehamn 1782 Filipstad 1783 Hagfors 1784 Arvika 1785 Säffle Delregioner i Värmland (DELREGV) I undersökningen förekommer olika begrepp för att beskriva geografiska områden i Värmland (se exempelvis F10a-d). DELREGV bygger på kommunkod enligt följande geografiska indelning: 1 Karlstadsområdet 1780 Karlstad 1764 Grums 1761 Hammarö 1763 Forshaga 1715 Kil 2 Norra Värmland 1737 Torsby 1766 Sunne 1783 Hagfors 1762 Munkfors 3 Östra Värmland 1781 Kristinehamn 1782 Filipstad 1760 Storfors 4 Västra Värmland 1784 Arvika 1765 Årjäng 1730 Eda 1785 Säffle 34

35 STADLAND utgår ifrån fråga 77 och har därefter kodats om utifrån uppgifter i urvalsdata. Personer som svarat något av alternativen 1 på fråga 77 (dvs. Kommunens centralort ) och enligt urvalsdata bor i Karlstad kommun har förts till kategori 4. Observera att variabeln inte är direkt jämförbar med tidigare regionala SOM-undersökningar. 1 Landsbygd 2 Annan tätort men inte i kommunens centralort 3 Kommunens centralort 4 Karlstad 99 Ej svar Enkäten mottagen (INDATUM; INMONTH) Det datum respektive den månad då enkäten var undersökningsföretaget tillhanda. 35

36 KODADE SVAR PÅ ÖPPNA FRÅGOR anmtidn: Den morgontidning som ip läser regelbundet annat än de fasta alternativen kodas enligt bifogat kodschema. normtidn: transkriberas, kodas ej. inmtidn: Den nättidning som ip läser utöver de fasta alternativen kodas enligt bifogat kodschema. pren: Den tidning som ip prenumererar på kodas enligt bifogat kodschema. anomr: Transkriberas, kodas ej. komprob1 3: De samhällsproblem på kommunnivå som ip anger som viktigast kodas enligt bifogat kodschema. Max tre problem kodas. laenprob1 3: De samhällsproblem på regionnivå som ip anger som viktigast kodas enligt bifogat kodschema. Max tre problem kodas. anparti: Det parti som ip tycker bäst om annat än de fasta svarsalternativen. Kodas enligt bifogat kodschema. anregalt: Transkriberas, kodas ej. anid: Transkriberas, kodas ej. damlag/herrlag: Transkriberas, kodas ej. angrupp: Den grupp ip säger sig tillhöra annat än de fasta svarsalternativen. ssyk: Det yrke som ip uppger sig ha/ha haft kodas enligt SCB:s SSYK-system. SSYK har en hierarkisk uppbyggnad med fyra nivåer; koden är fyrsiffrig. Grundläggande för indelningen är dels typ av arbete, dvs. den uppsättning uppgifter och göromål som utförs, dels kvalifikationer som normalt krävs för att utföra arbetet. Kodens första siffra anger yrkesområde (ex. 4=kontors- och kundservicearbete), andra siffran huvudgrupp (ex. 41=kontorsarbete m.m.), tredje och fjärde siffran anger yrkesgrupp (ex. 421=kassa-personal m.fl.) respektive undergrupp (ex. 4212=bank- och postkassörer). Om det är oklart vilket yrke och/eller vilka kvalifikationer personen har hämtas hjälp från svaren på vissa bakgrundsvariabler (t.ex. utbildning, yrkesgrupp och fackförening). fackforb: kodas enligt bifogat kodschema. rparti/lparti/kparti: Det parti som ip skrivit om annat än de fasta svarsalternativen kodas enligt bifogat kodschema anparti. foedort: transkriberas, kodas ej. persbeun: transkriberas, kodas ej. 36

37 MORGON- OCH DAGSTIDNINGAR (anmtidn; inmtidn; pren) minuter (gratistidning) 401 Alingsås Tidning med Elfsborgs Läns Tidning 202 Arbetarbladet 701 Arbetaren 402 Arboga Tidning 601 Arvika Nyheter 801 Avesta Tidning/Avesta-Posten 501 Barometern/OT 403 Bergslags-Posten 606 Blekinge Läns Tidning/ Karlshamns Allehanda 301 Blekinge-Posten 405 Bohusläningen 803 Borlänge Tidning 502 Borås Tidning 406 Bärgslagsbladet med Arboga Tidn. 002 City (gratistidn. Stockholm) 015 Computer Sweden 204 Dagbladet Nya Samhället 804 Dagen (tidigare Nya Dagen; ändrad 2007) 852 Dagens Industri 805 Dagens Nyheter 302 Dalabygden 205 Dala-Demokraten 802 Dalslänningen Bengtsfors- Tidningen 807 Eesti Påevaleht Estniska Dagbladet 503 Enköpings-Posten 408 Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning 011 Extra Östergötland 809 Fagersta-Posten 504 Falköpings Tidning 410 Falu-Kuriren 505 Filipstads Tidning 990 Finanstidningen 853 Finnveden Fredag 705 Flamman 206 Folkbladet Östgöten 207 Folket 22 Fria Tidningen 811 Fryksdals-Bygden/Sunnebygden 411 Gefle Dagblad 506 Gotlands Allehanda 208 Gotlands Tidningar 337 Gästriklands Tidning 013 Göteborgs Fria Tidning 414 Göteborgs-Posten 305 Hallands Nyheter 415 Hallands-Posten 507 Haparandabladet 812 Helsingborgs Dagblad 509 Hjo Tidning 307 Hudiksvalls Tidning 814 Härjedalen 703 Internationalen 817 Jönköpings-Posten 309 Kalmar Läns Tidning m Nybro Tidning 818 Karlskoga Tidning 209 Karlskogakuriren 416 Karlstads-Tidningen 417 Katrineholms-Kuriren 619 Kristdemokraten 418 Kristianstadsbladet 846 Kungsbacka Tidning 820 Kungälvs-Posten 012 Kungsbacka-Posten 311 Laholms Tidning 821 Lidingö Tidning med Lidingö Nyheter 823 Ljusdals-Posten 421 Ljusnan 825 Lysekilsposten med Orust Tjörn 312 Läns-Posten (Örebro) 211 Länstidningen (Östersund) 313 Länstidningen Södertälje 314 Länstidningen Östergötland 37

38 510 Mariestads-Tidningen 001 Metro (oavsett utgivningsort) 826 Mora tidning 423 Motala Tidning med Vadstena Tidning 828 Mölndals-Posten 424 Nerikes Allehanda 316 Nord-Sverige 610 Nordvästra Skånes Tidningar/ Landskrona-Posten (NST) 317 Norra Halland/Nordhalland 318 Norra Skåne 425 Norra Västerbotten 611 Norrbottens-Kuriren 512 Norrköpings Tidningar 212 Norrländska socialdemokraten 319 Norrtelje Tidning 513 Nya Kristinehamns-Posten 824 Nya Ludvika Tidning 426 Nya Länstidningen/Nya Lidköpingstidningen 514 Nya Wermlandstidningen 223 Nya Västmanlands Folkblad 226 Nyheterna (ny 2002; syskontidning till Östra Småland) 985 Nyhetstidningen Sesam 320 Nynäshamns-Posten 215 Piteå-Tidningen 704 Proletären 427 Provinstidningen Dalsland 831 Sala Allehanda 321 Sjuhäradsbygdens Tidning 612 Skaraborgs Allehanda (SLA) 613 Skaraborgs Läns Tidning (Skara Tidn.) 322 Skaraborgs-Bygden 323 Skånska Dagbladet 428 Skövde Nyheter 324 Smålandsbygdens Tidning 516 Smålandsposten 430 Smålands-Tidningen/Tranås Tidning /Vetlanda-Posten 609 Smålänningen 858 ST tidning (ny 2007) 855 Stenungssundsposten 021 Stockholms Fria Tidning 834 Strömstads Tidning Norra Bohuslän 433 Sundsvalls Tidning 517 Svenska Dagbladet 434 Sydsvenska Dagbladet 217 Sydöstran - Sydöstra Sveriges Dagblad 836 Säffle-Tidningen Västra Värmland 238 Söderhamnskuriren (tidigare Hälsinge-Kuriren) 325 Södermanlands Nyheter 838 Södra Dalarnas Tidning/Säters Tidning 437 Sölvesborgs-Tidningen 326 Sörmlandsbygden 847 Tempus 010 Tidningen Ångermanland 518 Tranås-Posten 439 Trelleborgs Allehanda 839 Trollhättans Tidning med Lilla Edet- Posten och Elfsborgs Läns Annonsblad (Allehanda) 331 Uddevalla-Posten 519 Ulricehamns Tidning 334 Upplands Nyheter 440 Upsala Nya Tidning 442 Vestmanlands Läns Tidning 327 Vimmerby Tidning - Kinda-Posten 014 Världen Idag 219 Värmlands Folkblad 328 Värmlands-Bygden 842 Värnamo Nyheter 220 Västerbottens Folkblad 444 Västerbottens-Kuriren 335 Västerbottningen 329 Västerbygden 520 Västerviks-Tidningen 615 Västgöta-Bladet 330 Västmanlands Nyheter 332 Växjö-Bladet/Kronobergaren 445 Ystads Allehanda 616 Ölandsbladet 224 Örebro-Kuriren 446 Örnsköldsviks Allehanda 333 Östersunds-Posten 522 Östgöta Correspondenten 857 Östhammars Nyheter 225 Östra Småland dagar Kungsbacka 38

39 005 7 dagar Kungälv dagar Mölndal dagar Nordost dagar Partille dagar Östra Hisingen 891 Utländsk dagstidning OBS: Enbart i kodning av mtidnin1 3: 901 Aftonbladet.se (jfr. fast svarsalt) 902 Expressen.se (jfr. fas svarsalt.) 903 GT.se 904 Kvallsposten.se 911 E Allehanda.se 913 DT.se (Dalarnas tidningar) 914 HelaGotland.se 915 Jnytt sidor.se 917 helahalsingland.se 996 Nyhetssajt som ej är dagstidning, t.ex. sr.se, cnn.com 0 Ej svar/ytterligare tidning 997 Okodbar tidning 998 Nämnt icke morgontidning (t.ex. kvälls- eller veckotidning) 999 Ej svar hela frågan 39

40 KOMMUNPROBLEM (komprob1 3) 001 Skatten i kommunen 002 Skattestoppet (andra rikspolitiska kommunalskattefrågor) 003 Andra skatter 010 Avgifter och taxor 020 Kommunens ekonomi, budgeten 021 Sveriges ekonomi 022 Ekonomi övrigt 023 Stadsdelens ekonomi, budgeten 024 Resursfördelningssystemet 030 Offentlig sektor 031 Privatisering/avreglering 040 Kommunal service allmänt 050 Sociala frågor 051 Socialbidrag 055 Fördelningsfrågor 056 Segregationen 060 Äldreomsorg (allmänt) 061 Hemtjänsten 062 Färdtjänsten 063 Pensioner, Pensionärer 070 Sjukvården allmänt 071 Vårdcentraler 072 Husläkare 073 Privat sjukvård 076 Tandvård 077 Handikappfrågor 078 Omsorgen om psykiskt handikappade (psykvård) 080 Utbildning 081 Grundskolan, skolan 082 Gymnasieskolan 083 Skolpeng 084 Fristående skolor/privatskolor 085 Lärarbrist, För stora grupper/klasser 088 Alkohol/narkotika/droger 090 Barnomsorgen 091 Vårdnadsbidrag 092 Daghem/familjedaghem 093 Privat barnomsorg 094 Barnfamiljernas ekonomi 095 Maxtaxa på dagis 100 Kultur 101 Bibliotek 102 Teater 110 Fritids/idrottsfrågor 111 Bidrag till föreningar (även lokaler/ lokalhyra) 112 Idrottsanläggningar 113 Ungdomsfrågor 114 Musikskolan 120 Kommunikation/trafik (allmänt) 121 Kollektivtrafik 122 Bilar/privatbilism 123 Vägtullar, Trängselavgifter 124 Cykelbanor 125 Riksväg Järnväg / dubbelspår 127 Brofrågan 128 Flygplatser 129 Båt- och färjetrafik 130 Gator/vägar/renhållning/parker 131 Parkering 140 Bostäder (allmänt) 141 Tillgång till bostäder, bostadsbyggandet 142 Hyror, boendekostnader 145 Stadsplanefrågor/planefrågor/ byggfrågor/byggplaner 40

41 150 Miljöfrågor 151 Klimatfrågor, klimatförändringar, klimatet 160 Politiker (allmänt) 161 Bristande förtroende för den kommunala ledningen 170 Byråkrati, tillgänglighet 171 Kommunens organisation, ledning 175 Information till medborgarna 180 Nedskärningar allmänt 181 inom Äldreomsorgen 182 inom Barnomsorgen 183 inom Sjukvården 184 inom Skolan 185 inom Kultur 186 inom Fritid 187 inom Miljövård 188 bland Personalen 189 inom Social välfärd 190 Arbetsmarknadsåtgärder 191 inom Ungdomsverksamheten 195 inom Fler än två områden 200 Lokal fråga 220 Sysselsättning, arbetsmarknad, löner 221 Ungdomsarbetslöhet 225 Kommunens utveckling 230 Näringslivet i kommunen (varvet etc) 231 Turism 234 Korruption 235 Lag och ordning/brottslighet 236 Ungdomsvåld/ungdomsbrottslighet 237 Gatuvåld, våld allmänt 238 Polis 239 Organiserad brottslighet, ligor och gängproblematik 240 Invandrar/flyktingfrågor (integrering/segregering) 241 Främlingsfientlighet 242 Rasism/nynazism etc 250 Regionfrågor 260 Utrikes/internationella frågor (EU) 270 Demokrati 271 Jämställdhet 280 Etik, moral 290 Fallskärmsavtal 300 Elförsörjning/elpriser 320 Glesbygds-/landsbygdsfrågor 321 Avfolkning, utflyttning 322 Kommersiell service 330 Jakt, rovdjur 331 Varg 332 Djur- /naturskydd 340 Samverkan med Norge 500 Övrigt 505 Övriga rikspolitiska frågor 506 Omsorg (allm., ej specificerat) 507 Vård 510 Välfärd 511 Trygghet 610 Svaret = alla frågor är viktiga 611 Svaret = inget är viktigt 995 Vet ej, ingen uppfattning 998 Ej tillämpligt, Okodbart 999 Ej svar hela frågan 0 Ej (ytterligare) svar 41

42 REGIONPROBLEM (laenprob1 3) 001 Skatten i regionen/landstinget 002 Andra skatter 010 Avgifter och taxor (allmänt) 020 Regionens/landstingets ekonomi, budgeten 021 Sveriges ekonomi 022 Ekonomi övrigt 023 Fördelning av resurser mellan verksamheter inom regionen 030 Offentlig sektor 031 Privatisering/avreglering 040 Regional service allmänt 050 Sjukvården allmänt 051 Öppenvård/vårdcentraler 052 Sjukhusvård 053 Närheten till vård 054 Sjukhuslokalisering 055 Småskalighet, mindre enheter inom vården 056 Vårdavgifter 057 Vårdköer 058 Vårdens tillgänglighet 059 Vårdvalet 59,1 Akutsjukvård 060 Omorganisation av storsjukhusen 065 Sjukhus 066 Karlstad centralsjukhus 070 Privat sjukvård 080 Tandvård (allmänt) 081 Folktandvård 082 Privat tandvård 083 Tandvårdsavgifter 090 Äldrevård (allmänt) 091 Sjukhem 100 Handikappfrågor 101 Omsorgen om psykiskt handikappade (psykvård) 110 Alkohol/narkotika/droger 120 Utbildning (allmänt) 121 Folkhögskolor 122 Gymnasieskolan (samordning inom) 123 Universitets- och högskolefrågor 124 Skola 130 Kommunikation/trafik (allmänt) 131 Kollektivtrafik 132 Bilar/privatbilism 133 Vägnät (allmänt) 134 Speciella vägar, t.ex. Riksväg Vägtullar 136 Järnväg 137 Båt- och färjetrafik 140 Kultur 141 Teater 142 Muséer 143 Musik 144 Fria grupper 145 Opera 146 Bibliotek 150 Turism 160 Miljöfrågor 161 Energifrågor 162 Kärnkraften 163 Klimatfrågor, klimatförändringar, klimatet 170 Sociala frågor (allmänt) 180 Fritids/föreningsfrågor (allmänt) 181 Bidrag till föreningar 42

43 182 Ungdomsfrågor 190 Regional utveckling / näringslivsutveckling (allmänt) 191 Näringslivskontakter 192 regionala utvecklingsplaner 200 Kontakter med andra regioner 210 Sysselsättning, arbetsmarknad 211 Ungdomsarbetslöshet 220 Samordning och samarbete inom regionen 230 Regionen för stor/onödig 231 Regionindelningen 240 Fördelningen av resurser och inflytande inom regionen 241 Småkommunernas inflytande/resurser 243 Karlstadsdominans 250 Landsbygd / småskalighet / identitet 251 Avfolkning, Utflyttning 252 Glesbygdsfrågor 260 Regionens organisation (allmänt) 261 Den politiska organisationen 262 Förvaltningsorganisationen 270 Demokrati 280 Etik, moral 290 Politiker (allmänt) 291 Bristande förtroende 300 Byråkrati, tillgänglighet 310 Information till medborgarna 320 Nedskärningar allmänt 321 inom Sjukvården 322 inom Äldrevården 323 inom Utbildning 324 inom Kultur 325 inom Trafik 326 inom Fritid 327 inom Miljövård 328 Personalnedskärningar 329 inom Social välfärd 330 Arbetsmarknadsåtgärder 331 inom Ungdomsverksamheten 332 Turism 339 inom Fler än två områden 340 Lokal fråga i viss kommun eller ort inom regionen 349 Korruption 350 Lag och ordning/brottslighet 351 Ungdomsvåld/ungdomsbrottslighet 352 Gatuvåld, våld allmänt 353 Polis 354 Organiserad brottslighet, ligor och gängproblematik 360 Invandrar/flyktingfrågor 361 Främlingsfientlighet 362 Rasism/nynazism etc 370 Utrikes/internationella frågor (EU) 380 Samverkan med Norge 390 Jakt, rovdjur 391 Varg 392 Djur- /naturskydd 500 Övrigt 505 Övriga rikspolitiska frågor 506 Omsorg 507 Vård 508 Barnomsorg 509 Bostäder, boende 510 Välfärd 511 Trygghet 610 Svaret = alla frågor är viktiga 43

44 611 Svaret = inget är viktigt 995 Vet ej, ingen uppfattning 998 Ej tillämpligt, Okodbart 999 Ej svar hela frågan 0 Ej (ytterligare) svar 44

45 ANNAT PARTI (anparti, rpatir, lparti, kparti) 227 A Aktiv demokrati 112 Aledemokraterna 157 Alvesta alternativet 160 Barapartiet 211 Barnpartiet 201 Barsebäcksöppnarna 237 Bergspartiet 196 Bergås bästa 187 Bjäre partiet 219 Bollnäspartiet 186 Burlövs väl 152 Bålstadpartiet 170 Dalarnas sjukvårdsparti 189 Demokratisk vänster 116 Det nya partiet 120 Enhet 125 Europeiska Arbetarpartiet (EAP) 161 Falupartiet 239 Filipstadspartiet 139 Finsk center 106 Folkets vilja, folkviljan 154 Folkets Väl 104 Folkfronten (fd. NSF) 213 Folkfronten (socialister, Lkpg) 236 Folkhemmet 144 Framtidspartiet 130 Fria folkets parti 177 Fria Norrland 183 Föryngringspartiet 215 Guds rikes UFO-parti 159 Göingepartiet 199 Helsingborgspartiet 167 Huddingepartiet 132 Hörbypartiet 129 Internetpartiet 168 Jongleringspartiet 140 Junilistan 117 Kalle Anka-partiet 134 Kinnapartiet 179 Kirunapartiet 163 Knivsta.nu 198 Kommunal samling, Göinge 150 Kommunal Samverkan med Folket i Fokus (KSFF) 185 Kommunalt alternativ 197 Kommunens väl, Ystad 193 Kommunistiska partiet (KP) 221 Kommunlistan (Storuman) 194 Kommunpartiet, Härryda 202 Kommunpartiet vår framtid 113 KPML(r) (se kod 193) 180 Kristianstadbyggdens framtid 195 Kristianstadpartiet 190 Kungsbackaborna 128 Kvinnopartiet 155 Laholmspartiet 158 Liberala partiet 234 Liberaldemokraterna 127 Libertarianer 216 Lidingöpartiet 225 Lokala partiet i Heby 206 Lysekilspartiet 119 Långben-partiet 164 Mariefredspartiet 207 Mariestadspartiet 121 Markbygdspartiet 223 Marks oberoende demokrater 166 Mullsjö framtid 118 Musse Pigg-partiet 174 Nackalistan 151 Nackapartiet 214 Nationaldemokraterna 171 Nils Dacke partiet 45

46 200 Nordiska rikspartiet 111 Norges kommunistiska parti (NKP) 124 Norrbottenpartiet 176 Norrbottens sjukvårdsparti 233 Norrländska Samlingspartiet 122 Ny Demokrati 133 Ny framtid 228 Ny ordning 108 Nydemokraterna 102 OKS 218 Omsorg för alla 188 Osynliga partiet 109 Pensionärspartiet 224 PRI 156 Ronnebypartiet 148 Roslagspartiet Österåker 203 Rätt väg i Gullspång 105 Rättvisepartiet socialisterna 136 SAFE (Nässjö) 123 Samlingsregering 231 Sigtunapartiet/Samling för nya Sigtuna 222 Sjukvårdspartiet VG region 137 Sjöbopartiet 172 Skolpartiet 175 Skåne läns sjukvårdsparti 131 Skånepartiet 181 Skånes självständighetsparti 191 Skånes väl 115 Socialistiska partiet 138 Soffliggarpartiet 208 Solidariskt Uddevalla 153 Sollentunapartiet 205 Sotenäspartiet 192 Staffanstorpspartiet 135 Stockholmspartiet 212 Storforsbygdens väl 232 Strängnäspartiet 182 Strömstads parti 103 Svenljunga nya kommunparti 178 Sverigepartiet 141 Sveriges kommunistiska parti (SKP) 114 Sveriges pensionärers intresseparti (SPI) 126 Syndikalisterna (SAC) 230 Söderslättspartiet 142 Tomas DiLeva parti 204 Uddevallapartiet 146 Vevpartiet 220 Vingåkers Lokalparti 226 Vox Humana 149 Vrinnevilistan (VL) 110 Vår framtid 229 Vårdpartiet 145 Vägval Vänster 100 Vägvalet 169 Välfärdspartiet 184 Åhuspartiet 209 Ö-partiet 162 Österlenpartiet 994 Utländskt parti 995 Svar motsvarar fast svarsalternativ (uppkodat) 998 Okodbart 0 Ej svar del av frågan 999 Ej svar hela frågan 46

47 SAMHÄLLSGRUPP (angrupp) 1 Värnpliktig 2 Hemmafru 3 Militär 0 Ej svar del av frågan 95 Svar motsvarar fast svarsalternativ (uppkodat) 98 Okodbart 99 Ej svar - hela frågan 47

TS 2011 Dagspress Förändring

TS 2011 Dagspress Förändring TS 2011 Dagspress 2011 2010 Förändring Aktuellt i Politiken 8300 8900-6,7% Arbetaren 2700 3200-15,6% Broderskap 1600 1600 0,0% Dagen 16600 17400-4,6% Dagens ETC 1700 2300-26,1% Dagens Industri 103100 101700

Läs mer

Medieexponering per källa

Medieexponering per källa Medieexponering per källa Bevakningsprofiler Vårdförbundet 01.03.2013-31.03.2013 Källa 03/13 Totalt Vårdfokus 46 46 Vårdförbundet 18 18 Tidningarnas Telegrambyrå 16 16 Skånska Dagbladet 16 16 Skånska Dagbladet

Läs mer

Medieexponering per källa

Medieexponering per källa Medieexponering per källa Bevakningsprofiler Vårdförbundet 01.03.2012-31.03.2012 Källa Vårdförbundet Totalt Vårdfokus 62 62 Vårdförbundet 22 22 Dagens Medicin 14 14 Landskrona Posten 13 13 Helsingborgs

Läs mer

Medieexponering per källa

Medieexponering per källa Medieexponering per källa Bevakningsprofiler Vårdförbundet 01.06.2013-31.08.2013 Källa Vårdförbundet Totalt Vårdfokus 70 70 Vårdförbundet 34 34 Tidningarnas Telegrambyrå 31 31 TV4 29 29 Upsala Nya Tidning

Läs mer

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Facklig organisationsgrad för arbetare, tjänstemän och anställda totalt samt per bransch och sektor 2006- A. Arbetare

Läs mer

Media Monitor Report Maj 2012

Media Monitor Report Maj 2012 Utskriftsdatum: 2012-06-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Maj 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Newsline Link och Newsline Arkiv. Landsorts- och storstadspress. Sida 1 av 5. Källista per region 2012. Avesta tidning Dalabygden

Newsline Link och Newsline Arkiv. Landsorts- och storstadspress. Sida 1 av 5. Källista per region 2012. Avesta tidning Dalabygden Newsline Link och Newsline Arkiv Landsorts- och storstadspress Källista per region 2012 Tidning Blekinge Läns Tidning Blekinge Posten Sydöstran Region Avesta tidning Dalabygden Dala-Demokraten Daladirekt.com

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Medieexponering per källa

Medieexponering per källa Medieexponering per källa Bevakningsprofiler Vårdförbundet 01.01.2014-31.03.2014 Källa 01/14 02/14 03/14 Totalt Vårdfokus 31 32 31 94 Vårdförbundet 12 15 17 44 Dagens Medicin 6 12 9 27 Falu Kuriren 12

Läs mer

Medieexponering per källa

Medieexponering per källa Medieexponering per källa Bevakningsprofiler Vårdförbundet 01.02.2013-28.02.2013 Källa 02/13 Totalt Vårdfokus 36 36 Vårdförbundet 18 18 Dagens Medicin 14 14 Dagens Medicin 13 13 Landskrona Posten 12 12

Läs mer

Bilaga 4. Taltidningen 2.0 Införandeplan

Bilaga 4. Taltidningen 2.0 Införandeplan Bilaga 4 Taltidningen 2.0 Införandeplan GENOMFÖRANDE I tidplanen för teknikskifte finns information om tidningarnas prenumerantantal och information om antalet utgåvor. VECKA DÅ NYTT PRODUKTIONSSÄTT BÖRJAR

Läs mer

Dagstidningsförteckning 2015 ORTSPRESSENS SPRIDNING OCH ANNONSPRIS, PER LÄN OCH KOMMUN

Dagstidningsförteckning 2015 ORTSPRESSENS SPRIDNING OCH ANNONSPRIS, PER LÄN OCH KOMMUN Dagstidningsförteckning 2015 ORTSPRESSENS SPRIDNING OCH ANNONSPRIS, PER LÄN OCH KOMMUN Inledning 3 Ortstidningarna och deras spridning 3 Om annonsering 3 Redovisningsprinciper 3 Bestämmelser om kungörelse

Läs mer

UPPLAGE- OCH RÄCKVIDDSUTVECKLING 2005-2014. Källa: TS Mediefakta och ORVESTO Konsument Helår

UPPLAGE- OCH RÄCKVIDDSUTVECKLING 2005-2014. Källa: TS Mediefakta och ORVESTO Konsument Helår UPPLAGE- OCH RÄCKVIDDSUTVECKLING 2005-2014 Källa: TS Mediefakta och ORVESTO Konsument Helår 100% Östersund 4 Wheel Drive Aktiespararen Aktiv Träning Alingsås Tidning/ Elfsborgs Läns Tidning AlingsåsKuriren

Läs mer

Lyssna på din dagstidning!

Lyssna på din dagstidning! Lyssna på din dagstidning! Taltidningsnämnden informerar om taltidningar för dig med läshinder. vad ÄR en taltidning? Med en taltidning kan du lyssna på din dagstidning i stället för att läsa den precis

Läs mer

Media Monitor Report Februari 2012

Media Monitor Report Februari 2012 Utskriftsdatum: 2012-03-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Februari 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp -

Läs mer

Dagstidningsförteckning 2014 ORTSPRESSENS SPRIDNING OCH ANNONSPRIS, PER LÄN OCH KOMMUN

Dagstidningsförteckning 2014 ORTSPRESSENS SPRIDNING OCH ANNONSPRIS, PER LÄN OCH KOMMUN Dagstidningsförteckning 2014 ORTSPRESSENS SPRIDNING OCH ANNONSPRIS, PER LÄN OCH KOMMUN Inledning 3 Ortstidningarna och deras spridning 3 Om annonsering 3 Redovisningsprinciper 3 Bestämmelser om kungörelse

Läs mer

Räckvidds- och upplageutveckling ORVESTO Konsument och TS 2004 2013 TNS

Räckvidds- och upplageutveckling ORVESTO Konsument och TS 2004 2013 TNS Räckvidds- och upplageutveckling ORVESTO Konsument och TS 2004 2013 TNS 100% Blekinge 100% Helsingborg 100% Malmö 100% Skåne 100% Ängelholm 100% Österlen 4 Wheel Drive Affärsvärlden Aktiespararen Aktiv

Läs mer

SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIA

SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIA SAMHÄLLE OPINION MASSMEDIA VÄSTSVERIGE 2009 Strömstad Dals-Ed Bengts- fors Åmål Munkedal Färgelanda Mellerud Uddevalla Borås Sven- ljunga Tanum Sotenäs Lysekil Orust Tjörn Stenungsund Vänersborg Essunga

Läs mer

Förtroendet för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Förtroendet för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Förtroendet för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Resultat från Väst-SOM-undersökningen 2010 Ylva Mattsson-Wallinder [SOM-rapport nr 2011:12] Information om den regionala SOMundersökningen i

Läs mer

Förtroendet för Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet

Förtroendet för Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet Förtroendet för Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet Resultat från Väst-SOM-undersökningen 2010 Ylva Mattsson-Wallinder [SOM-rapport nr 2011:13] Information om den regionala SOMundersökningen

Läs mer

Räckvidd- och upplageutveckling 2001-2010. Källa: TS och ORVESTO Konsument : Helår

Räckvidd- och upplageutveckling 2001-2010. Källa: TS och ORVESTO Konsument : Helår Räckvidd- och upplageutveckling 2001-2010 Källa: TS och ORVESTO Konsument : Helår 1 100% Blekinge 100% Gnosjöandan 100% Göinge 100% Helsingborg 100% Lund 100% Malmö 100% Skåne 100% Ängelholm 4 Wheel Drive

Läs mer

SOM. Förtroende för facket 1986-2006. Sören Holmberg

SOM. Förtroende för facket 1986-2006. Sören Holmberg SOM Förtroende för facket - 26 Sören Holmberg s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan en nationell frågeundersökning

Läs mer

Dagstidningsförteckning ortspressens spridning och annonspris, per län och kommun

Dagstidningsförteckning ortspressens spridning och annonspris, per län och kommun Dagstidningsförteckning 2011 ortspressens spridning och annonspris, per län och kommun Inledning 3 Ortstidningarna och deras spridning 3 Annonspriser 3 Annonsinlämningstider 3 Redovisningsprinciper 3 Bestämmelser

Läs mer

LÄN/OMRÅDE TIDNING LÄNK/EMAIL

LÄN/OMRÅDE TIDNING LÄNK/EMAIL LÄN/OMRÅDE TIDNING LÄNK/EMAIL Blekinge Blekinge Blekinge Blekinge Blekinge länstidning Blekingeposten BLT Sydöstran http://www.bltsydostran.se/opinion/insandare-tillblt(2868199).gm http://www.blekingeposten.se/cutenote/register.p

Läs mer

Dramaten& Women in Science 2013. Sammanställning av Dramaten& Women in Sciences medieexponering

Dramaten& Women in Science 2013. Sammanställning av Dramaten& Women in Sciences medieexponering Dramaten& Women in Science 2013 Sammanställning av Dramaten& Women in Sciences medieexponering Medieexponering annonsvärde Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Totalt Utvalda artiklar 0 1639414 278943 1200 0

Läs mer

SWEDEN Distribution Points

SWEDEN Distribution Points SWEDEN Distribution Points Distribution to major consumer, business and trade press, news agencies, magazines, newspapers, television and radio stations, and websites in Sweden. Includes Swedish translation.

Läs mer

Euro-opinion. Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige. Frida Vernersdotter och Sören Holmberg. [SOM-rapport nr 2013:15]

Euro-opinion. Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige. Frida Vernersdotter och Sören Holmberg. [SOM-rapport nr 2013:15] Euro-opinion Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige Frida Vernersdotter och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2013:15] Tabellförteckning Tabell 1. Åsikt om et att införa euron som valuta i Sverige

Läs mer

Dagstidningsförteckning ortspressens spridning och annonspris, per län och kommun

Dagstidningsförteckning ortspressens spridning och annonspris, per län och kommun Dagstidningsförteckning 2012 ortspressens spridning och annonspris, per län och kommun Inledning 3 Ortstidningarna och deras spridning 3 Annonspriser 3 Annonsinlämningstider 3 Redovisningsprinciper 3 Bestämmelser

Läs mer

Värvningskampanj november 2008

Värvningskampanj november 2008 Värvningskampanj november 2008 Värvningskampanj: Ett lugnande besked från oss på Unionen. Just nu bjuder omvärlden på minst sagt stor dramatik. Dagstidningarna pryds av svarta rubriker och pilar i nedåtgående

Läs mer

Medieexponering per källa

Medieexponering per källa Medieexponering per källa Bevakningsprofiler Vårdförbundet 01.05.2013-31.05.2013 Källa 05/13 Totalt Vårdfokus 23 23 Dagens Medicin 17 17 Dagens Medicin 15 15 Sundsvalls Tidning 11 11 Dagens sjuksköterska

Läs mer

Räckvidd- och upplageutveckling 2000-2010. Källa: TS och ORVESTO Konsument: Helår

Räckvidd- och upplageutveckling 2000-2010. Källa: TS och ORVESTO Konsument: Helår Räckvidd- och upplageutveckling 2000-2010 Källa: TS och ORVESTO Konsument: Helår 3 4 Wheel Drive Affärsvärlden Aftonbladet söndag Aftonbladet vardag Aktiespararen Allas Allers Allers Trädgård Allt i Hemmet

Läs mer

Förteckning över övriga partier som inte är särskilt redovisade i protokoll Riksdagsval 2002

Förteckning över övriga partier som inte är särskilt redovisade i protokoll Riksdagsval 2002 Förteckning över övriga partier som inte är särskilt redovisade i protokoll Riksdagsval 2002 Ale Kirunapartiet 1 Missnöjespartiet 1 6 Norrbottenspartiet 2 NSF 1 NyDemokrati 8 Summa 50 Alingsås Ingentingpartiet

Läs mer

Media Monitor Report Januari 2012

Media Monitor Report Januari 2012 Utskriftsdatum: 2012-02-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Januari 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp -

Läs mer

Media Monitor Report December 2011

Media Monitor Report December 2011 Utskriftsdatum: 2012-01-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report December 2011 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp -

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005. Civilingenjörsförbundet

Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005. Civilingenjörsförbundet Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005 Civilingenjörsförbundet Antal arbetslösa CF-medlemmar med ersättning från AEA per månad 2002-2005 3000 2500 2000 1500 1922 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 Jan Feb Mars

Läs mer

Fackföreningsrörelsens digitala omvandling. Att bevara organisationsmaterial i den digitala tidsåldern

Fackföreningsrörelsens digitala omvandling. Att bevara organisationsmaterial i den digitala tidsåldern Fackföreningsrörelsens digitala omvandling. Att bevara organisationsmaterial i den digitala tidsåldern RJ-finansierat infrastrukturprojekt Jenny Jansson Statsvetenskapliga institutionen Vad händer med

Läs mer

Riksdagen: förtroende och kontakt. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:13 ]

Riksdagen: förtroende och kontakt. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:13 ] Riksdagen: och kontakt Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:13 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Undersökningens uppläggning...

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Tidning/Tidskrift Artikelformat Startdatum Slutdatum

Tidning/Tidskrift Artikelformat Startdatum Slutdatum Medielista aug 2009 Med reservation för ev. fel och ändringar. * Källan ej tillgänglig för utbildningsektorn. > Källan fortfarande tillgänglig i nytt leveransformat A-Ö Tidning/Tidskrift Artikelformat

Läs mer

Dagspress ANTAL TITLAR SAMT JÄMFÖRELSE MOT FÖREGÅENDE ÅR

Dagspress ANTAL TITLAR SAMT JÄMFÖRELSE MOT FÖREGÅENDE ÅR Dagspress ANTAL TITLAR SAMT JÄMFÖRELSE MOT FÖREGÅENDE ÅR Fördelning upplagans emplar (dagspress) Totalt 7 dgr (kväll) 4-7 dgr (morgon) 1-3 dgr (morgon) Vardagar Vardagar - helår 2012 jämfört med helår

Läs mer

Alfabetisk förteckning över tidningslägg i stort format som är i så dåligt skick att de inte kan plockas fram

Alfabetisk förteckning över tidningslägg i stort format som är i så dåligt skick att de inte kan plockas fram Alfabetisk förteckning över tidningslägg i stort format som är i så dåligt skick att de inte kan plockas fram Rödmarkerade tidningar finns dock på mikrofilm Aftonbladet 1866-1868, 1870-1877, 1879-1880,

Läs mer

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:18 ]

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:18 ] Förtroendet för Arbetsförmedlingen Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:18 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Tabell

Läs mer

http://issuu.com/brunmediaproduktionab/docs/buss_pa 03_2014?e=4227670/7146568

http://issuu.com/brunmediaproduktionab/docs/buss_pa 03_2014?e=4227670/7146568 Landsbygdsriksdagen länkar Inför Landsbygdsriksdagen http://issuu.com/brunmediaproduktionab/docs/buss_pa 03_2014?e=4227670/7146568 http://gastriklandstidning.se/2014/03/det-ar-nu-vi-ska-fa-ihop-allt-vi-arbetat-for/

Läs mer

Högskoleverket DTK 2006-04-01

Högskoleverket DTK 2006-04-01 Högskoleverket DTK 2006-04-01 2 UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR Ekonomiskt resultat för några lärosäten 2001, angivet för organisationen totalt respektive för grundutbildningen. Dessutom redovisas antalet helårsstudenter

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

Ne N wsmachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011

Ne N wsmachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011 NewsMachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011 Rapport av Mediestatistik Period: 2011-02-01 till 2011-04-30 Vi kan se tydliga toppar i rapporteringen vecka 6 och vecka 10 och en mindre topp vid

Läs mer

Scenkonst i Västsverige 2014. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15]

Scenkonst i Västsverige 2014. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15] Scenkonst i Västsverige 2014 Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15] Innehållsförteckning Information om den västsvenska SOM-undersökningen... 3 Tabell 1 Tabell 2a Tabell

Läs mer

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt det nya KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2011 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 27 medlemsförbund med cirka 700

Läs mer

Postbeskrivning. Sjukanmälan

Postbeskrivning. Sjukanmälan Postbeskrivning Sjukanmälan Innehållsförteckning Filspecifikation för Sjukanmälan AGS... 3 Översättningstabeller... 5 Sjuklön/SickPayID... 5 Anställningsform/ EmploymentTypeID... 6 Yrkeskategori/JobCategoryID...

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Västsvenskars bedömning av offentliga myndigheters verksamhet. Ylva Norén Bretzer och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2011:20]

Västsvenskars bedömning av offentliga myndigheters verksamhet. Ylva Norén Bretzer och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2011:20] Västsvenskars bedömning av offentliga myndigheters verksamhet Ylva Norén Bretzer och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2011:20] Innehåll Information om den Västsvenska SOM-undersökningen 5 Tabeller Medborgarnas

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Förtroendet för Försäkringskassan. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:7]

Förtroendet för Försäkringskassan. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:7] Förtroendet för Försäkringskassan Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:7] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen...2 Undersökningens

Läs mer

SOM. Malmö 2004. Tabellrapport April 2006. Lennart Nilsson & Rudolf Antoni

SOM. Malmö 2004. Tabellrapport April 2006. Lennart Nilsson & Rudolf Antoni SOM Malmö 2004 Tabellrapport April 2006 Lennart Nilsson & Rudolf Antoni s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Innehållsförteckning Service, utveckling och livstillfredsställelse i Malmö SOM-undersökningen

Läs mer

SOM-rapport nr 2008:11 SOM. Energiopinionen. Sören Holmberg

SOM-rapport nr 2008:11 SOM. Energiopinionen. Sören Holmberg SOM-rapport nr 08:11 SOM Energiopinionen Sören Holmberg s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1986

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Medlemsstatistik års forsknings-h

Medlemsstatistik års forsknings-h Medlemsstatistik 2013-12-31 2012 års forsknings-h Tabell 1 Medlemsutveckling Sacomedlemmar 2003-2013 År Antal medlemmar Förändring Proc. förändring 2003 556 473 18 985 3,5 2004 569 308 12 835 2,3 2005

Läs mer

Medlemsstatistik februari 2011

Medlemsstatistik februari 2011 Medlemsstatistik februari 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-02-28 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 629062 627334 1728 0,28 % s:a direktaviserade 296610 294929 1681 0,57 % s:a

Läs mer

Medlemsstatistik juni 2011

Medlemsstatistik juni 2011 Medlemsstatistik juni 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-06-30 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 633677 627334 6343 1,01 % s:a direktaviserade 299969 294929 5040 1,71 % s:a förbundsaviserade

Läs mer

Medlemsstatistik maj 2011

Medlemsstatistik maj 2011 Medlemsstatistik maj 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-05-31 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 632467 627334 5133 0,82 % s:a direktaviserade 299113 294929 4184 1,42 % s:a förbundsaviserade

Läs mer

Landstingskontoret PROTOKOLL Nr 1/2003

Landstingskontoret PROTOKOLL Nr 1/2003 Kollektivavtal om tillägg och ändringar i Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Stockholms läns landsting Justeras: 2 forts. justering.. den / 2003.. den / 2003.. den / 2003 3 forts. justering

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Media Monitor Report April 2009

Media Monitor Report April 2009 Order nr: 5887 Utskriftsdatum: 2009-05-07 Lunds Tekniska Högskola lisbeth.wester@kansli.lth.se, caroli Media Monitor Report April 2009 Rapportens innehåll: Statistik per medietyp I tabell presenteras antal

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Sacos medlemsstatistik

Sacos medlemsstatistik Sacos medlemsstatistik 2014 12 31 Tabell 1 Medlemsutveckling Sacomedlemmar 2004-2014 År Antal medlemmar Förändring Proc. förändring 2004 569 308 12 835 2,3 2005 580 566 11 258 2,0 2006 585 776 5 210 0,9

Läs mer

SVERIGES FEM STÖRSTA UTLANDSÄGDA MEDIEFÖRETAG 2015

SVERIGES FEM STÖRSTA UTLANDSÄGDA MEDIEFÖRETAG 2015 SVERIGES FEM STÖRSTA MEDIEFÖRETAG 2015 Företag Intäkter mkr Kostnader mkr Rörelseresultat mkr Finansnetto mkr Nettoresultat mkr Bruttomarginal % Nettomarginal % 1 Bonnier 25 992 25 053 939-230 709 3,6

Läs mer

TCO GRANSKAR: ARBETSLÖSHETSTID OCH INKOMSTFÖRSÄKRINGAR #1/13

TCO GRANSKAR: ARBETSLÖSHETSTID OCH INKOMSTFÖRSÄKRINGAR #1/13 TCO GRANSKAR: ARBETSLÖSHETSTID OCH INKOMSTFÖRSÄKRINGAR #1/13 Driver fackens inkomstförsäkringar upp arbetslösheten? 2013-01-30 Författare Mats Essemyr Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO epost:

Läs mer

SOM-rapport nr 2009:23 SOM. Olika kulturvanor i olika befolkningsgrupper Åsa Nilsson

SOM-rapport nr 2009:23 SOM. Olika kulturvanor i olika befolkningsgrupper Åsa Nilsson SOM-rapport nr 9:23 SOM Olika kulturvanor i olika befolkningsgrupper 1987 8 Åsa Nilsson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Innehåll Diagram s. 3 27 Information om den nationella SOM-undersökningen

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: november 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: september 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: juni och juli 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: augusti 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Media Monitor Report September 2009

Media Monitor Report September 2009 Order nr: 5887 Utskriftsdatum: 2009-10-09 Lunds Tekniska Högskola lisbeth.wester@kansli.lth.se, mats.n Media Monitor Report September 2009 Rapportens innehåll: Statistik per medietyp I tabell presenteras

Läs mer

SOM Ungdomars uppfattningar om och förtroende för forskning. Sanna Johansson

SOM Ungdomars uppfattningar om och förtroende för forskning. Sanna Johansson SOM Ungdomars uppfattningar om och förtroende för forskning 2007 Sanna Johansson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM 2006 SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2012 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 26 medlemsförbund med cirka 700 000 medlemmar

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Månadsrapport. Juni 2016

Månadsrapport. Juni 2016 statistik@aea.se 08 4123389 www.aea.se/statistik Månadsrapport MEDLEMMAR 689 326 personer (71% i förbund, 28% direktanslutna) +1,1% (juni 2015) ARBETSLÖSHET 11 618 personer (1,7%) Med ersättning 64% (7

Läs mer

Svensk scenkonst 2009

Svensk scenkonst 2009 Svensk scenkonst 2009 Åsa Nilsson & Daniel Swedin [ SOM-rapport nr 2010:07 ] Innehåll Information om den nationella SOM-undersökningen s. 3 5 Tabeller s.7 28 Tabell 1 Tabell 2 Tabell 3a Tabell 3b Tabell

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Medielista juni 2010 per kategori Exempel på nytillkomna källor i Mediearkivet

Medielista juni 2010 per kategori Exempel på nytillkomna källor i Mediearkivet Medielista juni 2010 per kategori Exempel på nytillkomna källor i Mediearkivet Mediearkivet Svenska AB l Grev Turegatan 27, 4tr l 114 38 Stockholm l Org.nr.556570-6404 Tel +46 (0)8 505 147 00 l Fax +46

Läs mer

Svenskarnas värderingar av radio och tv. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:10 ]

Svenskarnas värderingar av radio och tv. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:10 ] Svenskarnas värderingar av radio och tv Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:10 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 3 Tabell 1 Tabell

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Alvesta kommun 212000-0639 Kommun Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: 669 910 (+0,8%) Ersättningstagare: 9 008 (1,3%) Deltagare i program: 4 685 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 693 (2,0%) AEA kommenterar: Antalet medlemmar i AEA fortsätter

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: februari 2012 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer