VÄRMLAND. Kodbok. Värmlands-SOM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄRMLAND. Kodbok. Värmlands-SOM"

Transkript

1 VÄRMLAND Kodbok Värmlands-SOM

2 Information om Värmlands-SOM 2010 Användaranvisningar Samhälle Opinion Medier Värmland 2010 (förkortat Värmlands-SOM 2010) har genomförts under hösten Totalt omfattar undersökningens obundna slumpässiga urval individer bosatta i Värmland. Såväl svenska som utländska medborgare ingår i urvalet. Urvalet baseras på kön, ålder (16-85 år) och kommuntillhörighet 2. Parallellt med Värmlands-SOM-undersökningen genomför SOM-institutet en motsvarande enkätundersökning i Västra Götalandsregionen: Väst-SOM 3. Den västsvenska regionala undersökningen (Väst-SOM) har utförts årligen sedan Noteras bör att det är första gången SOM-institutet, i samarbete med Karlstads universitet, utför en regional undersökning i Värmland. Frågorna i kodboken är organiserade i samma ordning som frågeformuläret. Variablerna i datafilen bär namn efter respektive frågenummer i kodboken. Variablerna är lablade med avseende på såväl fråga som svarsalternativ. Undantag är några av de öppna frågorna; kodscheman för de öppna frågor som är kodade återfinns i föreliggande kodbok Observera att en del frågor i undersökningen finansieras av enskilda forskningsprojekt. Vilka frågor detta avser framgår av kodboken, där en lista över primärforskare finns inkluderad. Primärforskaren har ensam bearbetningsrätt till frågan/frågorna till och med den 31 mars året efter det att datamaterialet är bearbetningsbart. För Värmlands-SOM har primärforskarna således ensam bearbetningsrätt till och med den 31 mars Primärforskaren skall efter tidsgränsen alltid kontaktas och godkänna all eventuell publicering; vid sådan publicering skall det dessutom alltid refereras till vem som är primärforskare. Kontakta SOM-institutet ) vid osäkerhet om hur forskarna kan nås. Frågor i kodbok utan primärforskare är att betrakta som allmänna frågor. (Se lista nedan för vilka frågor som hör till respektive primärforskare.) Kodbokens delar Förteckning över primärforskare (s. 5-7) Kodbok över enkätens frågor i enlighet med formulärets originalversion (s. 8-29) Förteckning över konstruerade variabler (s ) Förteckning över registervariabler (s ) Förteckning över koder använda i kodning av öppna frågor (s ) 1 Den urvalsteknik som tillämpas sker via det statliga personadressregistret SPAR, som undersökningens urval av respondenter dras ur. 2 De kommunerna som ingick i urvalet är Kil, Eda, Torsby, Storfors, Hammarö, Munkfors, Forshaga, Grums, Årjäng, Sunne, Karlstad, Kristinehamn, Filipstad, Hagfors, Arvika och Säffle. 3 Utöver dessa undersökningar har den nationella undersökningen (Riks-SOM 2010) utförts. Väst-SOM har genomförts med samma utskicksdatum under pågående fältarbete, medan Riks-SOM föregick de regionala undersökningarna med en vecka under fältarbetsperioden (se punkt fältarbete och dataupplägg nedan). 1

3 Fältarbete och datauppläggning Värmlands-SOM har genomförts i samarbete med Kinnmark Information AB. Upplägget under arbetsprocessen var så att Kinnmark Information utförde urvalsdragning 4, utskick av formulär och påminnelser, telefonuppföljning samt datauppläggning. Enkätsvaren har läst av optiskt med hjälp av en scanner. SOM-institutets medarbetare har stått för framtagning av frågeformulär och annat material (såsom följebrev) som skickats ut till respondenterna, kodning av öppna svar samt iordningställande den slutgiltiga datamängden (vilket inkluderar variabler för öppna frågor och särskilt byggda variabler). Kodningsarbetet har genomförts av Frida Vernersdotter, Jonas Hägglund, Tobias Elmkvist och Ylva Mattsson-Wallinder. Ylva Mattsson-Wallinder har bidragit i arbetet med att sammanställa föreliggande kodbok. Projektansvarig för undersökningen har varit docent Lennart Nilsson. Enkäten skickades ut till värmlänningarna den 1 oktober 2010 och undersökningen stängdes den 8 februari Urvalsdragningens representativitet med hänsyn till kön, ålder och kommuntillhörighet (i förhållande till Värmlands population i sin helhet) kontrollerades av SOM-institutets medarbetare. 2

4 Svarsfrekvenser i Värmlands-SOM 2010 Bruttourval Naturligt bortfall 169 Nettourval 1831 Antal svar 1120 Svarsandel (netto) 61,2 % Kommentar: Med naturligt bortfall avses följande: adress okänd, avflyttad; sjuk, institutionell vård; bortrest under fältperioden, studier på annan ort, militärtjänstgöring; ej svensktalande, ej kommunicerbar; bosatt/studerar/arbetar utomlands; förståndshandikappad; avliden. Missing-koder 0 Svar saknas på del av fråga i frågor som innehåller fler variabler då inte värde 0 ingår som värde i en skala (se 97). 97,997 Används i stället för värde 0 i de fall där 0 motsvarar ett faktiskt värde i en skala och inte ett bortfall. 98 Dubbelkryss dvs. svarspersonen har svarat med fler än ett kryss i frågor som bara tillåter ett svar. 99,999,9999 Ej svar - på enskild fråga eller på en hel fråga med delfrågor. Dubbelkryss kodas normalt som bortfall (kod 98), förutom i ett antal frågor, vilket framgår av kodboken som följer. Observera att ingen särskild kod har använts för naturligt bortfall dvs. att intervjupersonen hänvisas förbi en viss fråga till följd av ett visst svar på en tidigare fråga (se exempelvis fråga 11a i kodboken. 3

5 Undantag vid scanning-hantering av dubbelkryss F2: Vid dubbelkryss, koda lägsta värdet (högsta läsfrekvens). F3: Vid dubbelkryss, koda lägsta värdet (högsta läsfrekvens). F7: Om dubbelkryss, koda 6. F8: Vid dubbelkryss, koda lägsta värde (högsta frekvens). F26: Enskilt itembortfall kodas 97. F35: Vid dubbelkryss, koda lägsta värde. F37: Om flera områden angivna, koda första värdet. F40: Om kombination 2 & 3, koda 3. F46: Enskilt itembortfall kodas 97. F48: Om komb. 1 & 3, koda 1. F49: Om komb. 3 & 5, koda 5; om kombination 3 & 4, koda 4. F61B: Enskilt itembortfall kodas 997. F62: Enskilt bortfall kodas 97. F66: Om komb. 2 & 3, koda 3. F 67: Om komb. 2 & 3, koda 3. F70: Om komb. koda 3. F 71: Om komb. 1 & 4, koda 4. F73C: Enskilt svarsbortfall kodas 97. F 78: Om komb. 1 & 2, koda 2. F81: Enskilt bortfall kodas 97. F83: Vid dubbelkryss, koda högsta värdet (högst utbildning). 4

6 PRIMÄRFORSKARE Fråga Primärforskare (vid Göteborgs universitet där inget annat anges) f1 - f2 - f3 - f4 - f5 - f6 Lennart Weibull, JMG f7 - f8 - f9 - f10 André Jansson, MKV, Karlstads universitet f11 Annika Bergström, JMG f12 - f13 - f14 Lars Aronsson, Kulturgeografi, Karlstads universitet f15 Lars Aronsson, Kulturgeografi, Karlstads universitet f16 Lennart Nilsson, CEFOS f17 - f18 - f19 P-O Norell, Statsvetenskapliga inst., Karlstads universitet f20 Lennart Nilsson, CEFOS f21 A: Lennart Nilsson, CEFOS & P-O Norell, Karlstads universitet B: Andreas Öjehag-Pettersson, Statsvetenskapliga inst., Karlstads universitet. D-K: Lennart Nilsson & P-O Norell, Karlstads universitet I: André Jansson, MKV, Karlstads universitet f22 - f23 P-O Norell, Statsvetenskapliga inst., Karlstads universitet f24 P-O Norell, Statsvetenskapliga inst., Karlstads universitet f25 Lennart Nilsson, CEFOS f26 P-O Norell, Statsvetenskapliga inst., Karlstads universitet f27 Lars Aronsson, Kulturgeografi, Karlstads universitet f28 Tomas Mitander, Statsvetenskapliga inst., Karlstads universitet f29 Tomas Mitander, Statsvetenskapliga inst., Karlstads universitet 5

7 f30 Tomas Mitander, Statsvetenskapliga inst., Karlstads universitet f31 Tomas Mitander & P-O Norell, Statsvetenskapliga inst., Karlstads universitet f32 Ylva Mattsson-Wallinder f33 Ylva Mattsson-Wallinder f34 Lars Aronsson, Kulturgeografi, Karlstads universitet f35 Lennart Nilsson, CEFOS f36 Lennart Nilsson, CEFOS f37 Lennart Nilsson, CEFOS f38 Lennart Nilsson, CEFOS f39 Lennart Nilsson, CEFOS f40 N: Annelie Sjölander-Lindqvist, CEFOS f41: Andreas Öjehag-Pettersson*, Statsvetenskapliga inst., Karlstads universitet f42 Ida Grundel, Kulturgeografi, Karlstads universitet f43 Ida Grundel, Kulturgeografi, Karlstads universitet f44 Ida Grundel, Kulturgeografi, Karlstads universitet f45 - f46 Leena Hagsmo, Centrum för forskning om regional utveckling, Karlstads universitet f47 D: Annelie Sjölander-Lindqvist, CEFOS f48 Leena Hagsmo, Centrum för forskning om regional utveckling, Karlstads universitet f49 Leena Hagsmo, Centrum för forskning om regional utveckling, Karlstads universitet f50 - f51 - f 52: Annelie Sjölander-Lindqvist, CEFOS f53 Andreas Öjehag-Pettersson, Statsvetenskapliga inst., Karlstads universitet f54 Andreas Öjehag-Pettersson, Statsvetenskapliga inst., Karlstads universitet f55 - f56 - f57 - f58 - f59 - f60 - f61 - f62 - f63-6

8 f64 - f65 P-O Norell, Statsvetenskapliga inst., Karlstads universitet f66 P-O Norell, Statsvetenskapliga inst., Karlstads universitet f67 P-O Norell, Statsvetenskapliga inst., Karlstads universitet f68 - f69 - f70 - f71 - f72 - f73 - f74 - f75 - f76 - f77 - f78 - f79 - f80 - f81 Ida Grundel, Kulturgeografi, Karlstads universitet f82 - f83 - f84 - f85 - f86 Lennart Nilsson, CEFOS 7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 KONSTRUERADE VARIABLER Könsvariabel SEX bygger på fråga 128 (uppgivet kön), men har kompletterats med urvalsdata (KOEN) där svar saknas. 1 Kvinna 2 Man Åldersvariabler BORN/ALDER-variablerna bygger på subjektiv ålder (f129), men har kompletterats med urvalsdata där svar saknats. BORN födelseår ALDER exakt ålder ALDER4a år år år år ALDER4b år år år år ALDER8a år år år år år år år år ALDER8b år år år år år år år år ALDER år år år år år år år år år 30

31 Generationsvariabler De två generationsvariablerna är som följer: den ena med jämn 10-tals indelning, den andra mer teoretiskt grundad, utifrån forskning av Zukin et al Variablerna baseras på BORN/ALDER som bygger på subjektiv ålder, men har kompletterats med urvalsdata (FÖDELSEÅR) i de fall då svar saknas. GEN10T anger generationstillhörighet baserat på jämna 10-tal GENZUKIN indelar generationstillhörighet med utgångspunkt i Zukin et al

32 Utbildningsvariabel UTB bygger på fråga Låg (1, 2 dvs. max grundskola el. motsv.) 2 Medellåg (3, 4 dvs. max gymnasium, folkhögskola el. motsv.) 3 Medelhög (5, 6 dvs. eftergymnasial utb., men ej examen fr. högsk./univ.) 4 Hög (7, 8 dvs. examen fr. högskola/universitet) 99 Svar saknas Yrke EUROESEC yrkesgruppkategori baserad på den öppna yrkeskodningen enligt SSYK. 1 Hög tjänsteman; ledande befattning 2 Kvalificerad tjänsteman 3 Övrig tjänsteman 4 Småföretagare exkl. lantbrukare 5 Lantbrukare m. fl. 6 Arbetsledare; tekniker 7 Yrkesutbildad inom handel/service/omsorg 8 Yrkesutbildad arbetare 9 Övrig arbetare 998 Ej svar yrkesgruppfrågan 999 Ej SSYK-kod/ej svar yrkesfrågan Hushållsinkomst HUSHINK bygger på fråga 84, om sammanlagd årsinkomst i hushållet. 1 Max SEK 2 Mellan SEK 3 Mer än SEK 32

33 Morgon- och kvällstidningsvariabler MTIDN; INMTIDN Morgontidningsläsning på papper resp. internet Bygger på F2a f resp. F3a b; variabeln redovisar högsta frekvensen för någon av de max 5 tidningssvaren. Frekvenssvaren är rensade för de fall då ip angett en kvällstidning, webbtidning, eller någon annan icke-morgontidning. (Läsning av dagliga gratistidningar ingår i den mån dessa förekommer som svar på F2; svar från F4 vägs inte in.) MTIDN dgr/v dgr/v dgr/v 4 Ngn dag/v 5 Mer sällan 99 Aldrig/ej svar MTIDNWEB dgr/v dgr/v dgr/v 4 Ngn dag/v 5 Mer sällan 99 Aldrig/ej svar KVPPAPP; KVPWEB Kvällstidningsläsning på papper, internet resp. mobil. Bygger på F8aa-ac resp. F8ba-bc. Variablerna redovisar högsta frekvensen för någon av kvällstidningarna. KVPPAPP dgr/v dgr/v dgr/v 4 Mer sällan 5 Aldrig 97 Ej svar men svar om internetläsning 99 Ej svar alls KVPMOB dgr/v dgr/v dgr/v 4 Mer sällan 5 Aldrig 97 Ej svar men svar om pappersläsning 99 Ej svar all KVPWEB dgr/v dgr/v dgr/v 4 Mer sällan 5 Aldrig 97 Ej svar men svar om internetläsning 99 Ej svar alls 33

34 REGISTERVARIABLER IP-nummer (IPNR) Kön (KOEN) 1 Kvinna 2 Man Födelseår (FOEDAAR) GEOGRAFISKA INDELNINGAR Variabeln KOMMUN är byggd utifrån urvalsdata Kommun (KOMMUN) 1715 Kil 1730 Eda 1737 Torsby 1760 Storfors 1761 Hammarö 1762 Munkfors 1763 Forshaga 1764 Grums 1765 Årjäng 1766 Sunne 1780 Karlstad 1781 Kristinehamn 1782 Filipstad 1783 Hagfors 1784 Arvika 1785 Säffle Delregioner i Värmland (DELREGV) I undersökningen förekommer olika begrepp för att beskriva geografiska områden i Värmland (se exempelvis F10a-d). DELREGV bygger på kommunkod enligt följande geografiska indelning: 1 Karlstadsområdet 1780 Karlstad 1764 Grums 1761 Hammarö 1763 Forshaga 1715 Kil 2 Norra Värmland 1737 Torsby 1766 Sunne 1783 Hagfors 1762 Munkfors 3 Östra Värmland 1781 Kristinehamn 1782 Filipstad 1760 Storfors 4 Västra Värmland 1784 Arvika 1765 Årjäng 1730 Eda 1785 Säffle 34

35 STADLAND utgår ifrån fråga 77 och har därefter kodats om utifrån uppgifter i urvalsdata. Personer som svarat något av alternativen 1 på fråga 77 (dvs. Kommunens centralort ) och enligt urvalsdata bor i Karlstad kommun har förts till kategori 4. Observera att variabeln inte är direkt jämförbar med tidigare regionala SOM-undersökningar. 1 Landsbygd 2 Annan tätort men inte i kommunens centralort 3 Kommunens centralort 4 Karlstad 99 Ej svar Enkäten mottagen (INDATUM; INMONTH) Det datum respektive den månad då enkäten var undersökningsföretaget tillhanda. 35

36 KODADE SVAR PÅ ÖPPNA FRÅGOR anmtidn: Den morgontidning som ip läser regelbundet annat än de fasta alternativen kodas enligt bifogat kodschema. normtidn: transkriberas, kodas ej. inmtidn: Den nättidning som ip läser utöver de fasta alternativen kodas enligt bifogat kodschema. pren: Den tidning som ip prenumererar på kodas enligt bifogat kodschema. anomr: Transkriberas, kodas ej. komprob1 3: De samhällsproblem på kommunnivå som ip anger som viktigast kodas enligt bifogat kodschema. Max tre problem kodas. laenprob1 3: De samhällsproblem på regionnivå som ip anger som viktigast kodas enligt bifogat kodschema. Max tre problem kodas. anparti: Det parti som ip tycker bäst om annat än de fasta svarsalternativen. Kodas enligt bifogat kodschema. anregalt: Transkriberas, kodas ej. anid: Transkriberas, kodas ej. damlag/herrlag: Transkriberas, kodas ej. angrupp: Den grupp ip säger sig tillhöra annat än de fasta svarsalternativen. ssyk: Det yrke som ip uppger sig ha/ha haft kodas enligt SCB:s SSYK-system. SSYK har en hierarkisk uppbyggnad med fyra nivåer; koden är fyrsiffrig. Grundläggande för indelningen är dels typ av arbete, dvs. den uppsättning uppgifter och göromål som utförs, dels kvalifikationer som normalt krävs för att utföra arbetet. Kodens första siffra anger yrkesområde (ex. 4=kontors- och kundservicearbete), andra siffran huvudgrupp (ex. 41=kontorsarbete m.m.), tredje och fjärde siffran anger yrkesgrupp (ex. 421=kassa-personal m.fl.) respektive undergrupp (ex. 4212=bank- och postkassörer). Om det är oklart vilket yrke och/eller vilka kvalifikationer personen har hämtas hjälp från svaren på vissa bakgrundsvariabler (t.ex. utbildning, yrkesgrupp och fackförening). fackforb: kodas enligt bifogat kodschema. rparti/lparti/kparti: Det parti som ip skrivit om annat än de fasta svarsalternativen kodas enligt bifogat kodschema anparti. foedort: transkriberas, kodas ej. persbeun: transkriberas, kodas ej. 36

37 MORGON- OCH DAGSTIDNINGAR (anmtidn; inmtidn; pren) minuter (gratistidning) 401 Alingsås Tidning med Elfsborgs Läns Tidning 202 Arbetarbladet 701 Arbetaren 402 Arboga Tidning 601 Arvika Nyheter 801 Avesta Tidning/Avesta-Posten 501 Barometern/OT 403 Bergslags-Posten 606 Blekinge Läns Tidning/ Karlshamns Allehanda 301 Blekinge-Posten 405 Bohusläningen 803 Borlänge Tidning 502 Borås Tidning 406 Bärgslagsbladet med Arboga Tidn. 002 City (gratistidn. Stockholm) 015 Computer Sweden 204 Dagbladet Nya Samhället 804 Dagen (tidigare Nya Dagen; ändrad 2007) 852 Dagens Industri 805 Dagens Nyheter 302 Dalabygden 205 Dala-Demokraten 802 Dalslänningen Bengtsfors- Tidningen 807 Eesti Påevaleht Estniska Dagbladet 503 Enköpings-Posten 408 Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning 011 Extra Östergötland 809 Fagersta-Posten 504 Falköpings Tidning 410 Falu-Kuriren 505 Filipstads Tidning 990 Finanstidningen 853 Finnveden Fredag 705 Flamman 206 Folkbladet Östgöten 207 Folket 22 Fria Tidningen 811 Fryksdals-Bygden/Sunnebygden 411 Gefle Dagblad 506 Gotlands Allehanda 208 Gotlands Tidningar 337 Gästriklands Tidning 013 Göteborgs Fria Tidning 414 Göteborgs-Posten 305 Hallands Nyheter 415 Hallands-Posten 507 Haparandabladet 812 Helsingborgs Dagblad 509 Hjo Tidning 307 Hudiksvalls Tidning 814 Härjedalen 703 Internationalen 817 Jönköpings-Posten 309 Kalmar Läns Tidning m Nybro Tidning 818 Karlskoga Tidning 209 Karlskogakuriren 416 Karlstads-Tidningen 417 Katrineholms-Kuriren 619 Kristdemokraten 418 Kristianstadsbladet 846 Kungsbacka Tidning 820 Kungälvs-Posten 012 Kungsbacka-Posten 311 Laholms Tidning 821 Lidingö Tidning med Lidingö Nyheter 823 Ljusdals-Posten 421 Ljusnan 825 Lysekilsposten med Orust Tjörn 312 Läns-Posten (Örebro) 211 Länstidningen (Östersund) 313 Länstidningen Södertälje 314 Länstidningen Östergötland 37

38 510 Mariestads-Tidningen 001 Metro (oavsett utgivningsort) 826 Mora tidning 423 Motala Tidning med Vadstena Tidning 828 Mölndals-Posten 424 Nerikes Allehanda 316 Nord-Sverige 610 Nordvästra Skånes Tidningar/ Landskrona-Posten (NST) 317 Norra Halland/Nordhalland 318 Norra Skåne 425 Norra Västerbotten 611 Norrbottens-Kuriren 512 Norrköpings Tidningar 212 Norrländska socialdemokraten 319 Norrtelje Tidning 513 Nya Kristinehamns-Posten 824 Nya Ludvika Tidning 426 Nya Länstidningen/Nya Lidköpingstidningen 514 Nya Wermlandstidningen 223 Nya Västmanlands Folkblad 226 Nyheterna (ny 2002; syskontidning till Östra Småland) 985 Nyhetstidningen Sesam 320 Nynäshamns-Posten 215 Piteå-Tidningen 704 Proletären 427 Provinstidningen Dalsland 831 Sala Allehanda 321 Sjuhäradsbygdens Tidning 612 Skaraborgs Allehanda (SLA) 613 Skaraborgs Läns Tidning (Skara Tidn.) 322 Skaraborgs-Bygden 323 Skånska Dagbladet 428 Skövde Nyheter 324 Smålandsbygdens Tidning 516 Smålandsposten 430 Smålands-Tidningen/Tranås Tidning /Vetlanda-Posten 609 Smålänningen 858 ST tidning (ny 2007) 855 Stenungssundsposten 021 Stockholms Fria Tidning 834 Strömstads Tidning Norra Bohuslän 433 Sundsvalls Tidning 517 Svenska Dagbladet 434 Sydsvenska Dagbladet 217 Sydöstran - Sydöstra Sveriges Dagblad 836 Säffle-Tidningen Västra Värmland 238 Söderhamnskuriren (tidigare Hälsinge-Kuriren) 325 Södermanlands Nyheter 838 Södra Dalarnas Tidning/Säters Tidning 437 Sölvesborgs-Tidningen 326 Sörmlandsbygden 847 Tempus 010 Tidningen Ångermanland 518 Tranås-Posten 439 Trelleborgs Allehanda 839 Trollhättans Tidning med Lilla Edet- Posten och Elfsborgs Läns Annonsblad (Allehanda) 331 Uddevalla-Posten 519 Ulricehamns Tidning 334 Upplands Nyheter 440 Upsala Nya Tidning 442 Vestmanlands Läns Tidning 327 Vimmerby Tidning - Kinda-Posten 014 Världen Idag 219 Värmlands Folkblad 328 Värmlands-Bygden 842 Värnamo Nyheter 220 Västerbottens Folkblad 444 Västerbottens-Kuriren 335 Västerbottningen 329 Västerbygden 520 Västerviks-Tidningen 615 Västgöta-Bladet 330 Västmanlands Nyheter 332 Växjö-Bladet/Kronobergaren 445 Ystads Allehanda 616 Ölandsbladet 224 Örebro-Kuriren 446 Örnsköldsviks Allehanda 333 Östersunds-Posten 522 Östgöta Correspondenten 857 Östhammars Nyheter 225 Östra Småland dagar Kungsbacka 38

39 005 7 dagar Kungälv dagar Mölndal dagar Nordost dagar Partille dagar Östra Hisingen 891 Utländsk dagstidning OBS: Enbart i kodning av mtidnin1 3: 901 Aftonbladet.se (jfr. fast svarsalt) 902 Expressen.se (jfr. fas svarsalt.) 903 GT.se 904 Kvallsposten.se 911 E Allehanda.se 913 DT.se (Dalarnas tidningar) 914 HelaGotland.se 915 Jnytt sidor.se 917 helahalsingland.se 996 Nyhetssajt som ej är dagstidning, t.ex. sr.se, cnn.com 0 Ej svar/ytterligare tidning 997 Okodbar tidning 998 Nämnt icke morgontidning (t.ex. kvälls- eller veckotidning) 999 Ej svar hela frågan 39

40 KOMMUNPROBLEM (komprob1 3) 001 Skatten i kommunen 002 Skattestoppet (andra rikspolitiska kommunalskattefrågor) 003 Andra skatter 010 Avgifter och taxor 020 Kommunens ekonomi, budgeten 021 Sveriges ekonomi 022 Ekonomi övrigt 023 Stadsdelens ekonomi, budgeten 024 Resursfördelningssystemet 030 Offentlig sektor 031 Privatisering/avreglering 040 Kommunal service allmänt 050 Sociala frågor 051 Socialbidrag 055 Fördelningsfrågor 056 Segregationen 060 Äldreomsorg (allmänt) 061 Hemtjänsten 062 Färdtjänsten 063 Pensioner, Pensionärer 070 Sjukvården allmänt 071 Vårdcentraler 072 Husläkare 073 Privat sjukvård 076 Tandvård 077 Handikappfrågor 078 Omsorgen om psykiskt handikappade (psykvård) 080 Utbildning 081 Grundskolan, skolan 082 Gymnasieskolan 083 Skolpeng 084 Fristående skolor/privatskolor 085 Lärarbrist, För stora grupper/klasser 088 Alkohol/narkotika/droger 090 Barnomsorgen 091 Vårdnadsbidrag 092 Daghem/familjedaghem 093 Privat barnomsorg 094 Barnfamiljernas ekonomi 095 Maxtaxa på dagis 100 Kultur 101 Bibliotek 102 Teater 110 Fritids/idrottsfrågor 111 Bidrag till föreningar (även lokaler/ lokalhyra) 112 Idrottsanläggningar 113 Ungdomsfrågor 114 Musikskolan 120 Kommunikation/trafik (allmänt) 121 Kollektivtrafik 122 Bilar/privatbilism 123 Vägtullar, Trängselavgifter 124 Cykelbanor 125 Riksväg Järnväg / dubbelspår 127 Brofrågan 128 Flygplatser 129 Båt- och färjetrafik 130 Gator/vägar/renhållning/parker 131 Parkering 140 Bostäder (allmänt) 141 Tillgång till bostäder, bostadsbyggandet 142 Hyror, boendekostnader 145 Stadsplanefrågor/planefrågor/ byggfrågor/byggplaner 40

41 150 Miljöfrågor 151 Klimatfrågor, klimatförändringar, klimatet 160 Politiker (allmänt) 161 Bristande förtroende för den kommunala ledningen 170 Byråkrati, tillgänglighet 171 Kommunens organisation, ledning 175 Information till medborgarna 180 Nedskärningar allmänt 181 inom Äldreomsorgen 182 inom Barnomsorgen 183 inom Sjukvården 184 inom Skolan 185 inom Kultur 186 inom Fritid 187 inom Miljövård 188 bland Personalen 189 inom Social välfärd 190 Arbetsmarknadsåtgärder 191 inom Ungdomsverksamheten 195 inom Fler än två områden 200 Lokal fråga 220 Sysselsättning, arbetsmarknad, löner 221 Ungdomsarbetslöhet 225 Kommunens utveckling 230 Näringslivet i kommunen (varvet etc) 231 Turism 234 Korruption 235 Lag och ordning/brottslighet 236 Ungdomsvåld/ungdomsbrottslighet 237 Gatuvåld, våld allmänt 238 Polis 239 Organiserad brottslighet, ligor och gängproblematik 240 Invandrar/flyktingfrågor (integrering/segregering) 241 Främlingsfientlighet 242 Rasism/nynazism etc 250 Regionfrågor 260 Utrikes/internationella frågor (EU) 270 Demokrati 271 Jämställdhet 280 Etik, moral 290 Fallskärmsavtal 300 Elförsörjning/elpriser 320 Glesbygds-/landsbygdsfrågor 321 Avfolkning, utflyttning 322 Kommersiell service 330 Jakt, rovdjur 331 Varg 332 Djur- /naturskydd 340 Samverkan med Norge 500 Övrigt 505 Övriga rikspolitiska frågor 506 Omsorg (allm., ej specificerat) 507 Vård 510 Välfärd 511 Trygghet 610 Svaret = alla frågor är viktiga 611 Svaret = inget är viktigt 995 Vet ej, ingen uppfattning 998 Ej tillämpligt, Okodbart 999 Ej svar hela frågan 0 Ej (ytterligare) svar 41

42 REGIONPROBLEM (laenprob1 3) 001 Skatten i regionen/landstinget 002 Andra skatter 010 Avgifter och taxor (allmänt) 020 Regionens/landstingets ekonomi, budgeten 021 Sveriges ekonomi 022 Ekonomi övrigt 023 Fördelning av resurser mellan verksamheter inom regionen 030 Offentlig sektor 031 Privatisering/avreglering 040 Regional service allmänt 050 Sjukvården allmänt 051 Öppenvård/vårdcentraler 052 Sjukhusvård 053 Närheten till vård 054 Sjukhuslokalisering 055 Småskalighet, mindre enheter inom vården 056 Vårdavgifter 057 Vårdköer 058 Vårdens tillgänglighet 059 Vårdvalet 59,1 Akutsjukvård 060 Omorganisation av storsjukhusen 065 Sjukhus 066 Karlstad centralsjukhus 070 Privat sjukvård 080 Tandvård (allmänt) 081 Folktandvård 082 Privat tandvård 083 Tandvårdsavgifter 090 Äldrevård (allmänt) 091 Sjukhem 100 Handikappfrågor 101 Omsorgen om psykiskt handikappade (psykvård) 110 Alkohol/narkotika/droger 120 Utbildning (allmänt) 121 Folkhögskolor 122 Gymnasieskolan (samordning inom) 123 Universitets- och högskolefrågor 124 Skola 130 Kommunikation/trafik (allmänt) 131 Kollektivtrafik 132 Bilar/privatbilism 133 Vägnät (allmänt) 134 Speciella vägar, t.ex. Riksväg Vägtullar 136 Järnväg 137 Båt- och färjetrafik 140 Kultur 141 Teater 142 Muséer 143 Musik 144 Fria grupper 145 Opera 146 Bibliotek 150 Turism 160 Miljöfrågor 161 Energifrågor 162 Kärnkraften 163 Klimatfrågor, klimatförändringar, klimatet 170 Sociala frågor (allmänt) 180 Fritids/föreningsfrågor (allmänt) 181 Bidrag till föreningar 42

43 182 Ungdomsfrågor 190 Regional utveckling / näringslivsutveckling (allmänt) 191 Näringslivskontakter 192 regionala utvecklingsplaner 200 Kontakter med andra regioner 210 Sysselsättning, arbetsmarknad 211 Ungdomsarbetslöshet 220 Samordning och samarbete inom regionen 230 Regionen för stor/onödig 231 Regionindelningen 240 Fördelningen av resurser och inflytande inom regionen 241 Småkommunernas inflytande/resurser 243 Karlstadsdominans 250 Landsbygd / småskalighet / identitet 251 Avfolkning, Utflyttning 252 Glesbygdsfrågor 260 Regionens organisation (allmänt) 261 Den politiska organisationen 262 Förvaltningsorganisationen 270 Demokrati 280 Etik, moral 290 Politiker (allmänt) 291 Bristande förtroende 300 Byråkrati, tillgänglighet 310 Information till medborgarna 320 Nedskärningar allmänt 321 inom Sjukvården 322 inom Äldrevården 323 inom Utbildning 324 inom Kultur 325 inom Trafik 326 inom Fritid 327 inom Miljövård 328 Personalnedskärningar 329 inom Social välfärd 330 Arbetsmarknadsåtgärder 331 inom Ungdomsverksamheten 332 Turism 339 inom Fler än två områden 340 Lokal fråga i viss kommun eller ort inom regionen 349 Korruption 350 Lag och ordning/brottslighet 351 Ungdomsvåld/ungdomsbrottslighet 352 Gatuvåld, våld allmänt 353 Polis 354 Organiserad brottslighet, ligor och gängproblematik 360 Invandrar/flyktingfrågor 361 Främlingsfientlighet 362 Rasism/nynazism etc 370 Utrikes/internationella frågor (EU) 380 Samverkan med Norge 390 Jakt, rovdjur 391 Varg 392 Djur- /naturskydd 500 Övrigt 505 Övriga rikspolitiska frågor 506 Omsorg 507 Vård 508 Barnomsorg 509 Bostäder, boende 510 Välfärd 511 Trygghet 610 Svaret = alla frågor är viktiga 43

44 611 Svaret = inget är viktigt 995 Vet ej, ingen uppfattning 998 Ej tillämpligt, Okodbart 999 Ej svar hela frågan 0 Ej (ytterligare) svar 44

45 ANNAT PARTI (anparti, rpatir, lparti, kparti) 227 A Aktiv demokrati 112 Aledemokraterna 157 Alvesta alternativet 160 Barapartiet 211 Barnpartiet 201 Barsebäcksöppnarna 237 Bergspartiet 196 Bergås bästa 187 Bjäre partiet 219 Bollnäspartiet 186 Burlövs väl 152 Bålstadpartiet 170 Dalarnas sjukvårdsparti 189 Demokratisk vänster 116 Det nya partiet 120 Enhet 125 Europeiska Arbetarpartiet (EAP) 161 Falupartiet 239 Filipstadspartiet 139 Finsk center 106 Folkets vilja, folkviljan 154 Folkets Väl 104 Folkfronten (fd. NSF) 213 Folkfronten (socialister, Lkpg) 236 Folkhemmet 144 Framtidspartiet 130 Fria folkets parti 177 Fria Norrland 183 Föryngringspartiet 215 Guds rikes UFO-parti 159 Göingepartiet 199 Helsingborgspartiet 167 Huddingepartiet 132 Hörbypartiet 129 Internetpartiet 168 Jongleringspartiet 140 Junilistan 117 Kalle Anka-partiet 134 Kinnapartiet 179 Kirunapartiet 163 Knivsta.nu 198 Kommunal samling, Göinge 150 Kommunal Samverkan med Folket i Fokus (KSFF) 185 Kommunalt alternativ 197 Kommunens väl, Ystad 193 Kommunistiska partiet (KP) 221 Kommunlistan (Storuman) 194 Kommunpartiet, Härryda 202 Kommunpartiet vår framtid 113 KPML(r) (se kod 193) 180 Kristianstadbyggdens framtid 195 Kristianstadpartiet 190 Kungsbackaborna 128 Kvinnopartiet 155 Laholmspartiet 158 Liberala partiet 234 Liberaldemokraterna 127 Libertarianer 216 Lidingöpartiet 225 Lokala partiet i Heby 206 Lysekilspartiet 119 Långben-partiet 164 Mariefredspartiet 207 Mariestadspartiet 121 Markbygdspartiet 223 Marks oberoende demokrater 166 Mullsjö framtid 118 Musse Pigg-partiet 174 Nackalistan 151 Nackapartiet 214 Nationaldemokraterna 171 Nils Dacke partiet 45

46 200 Nordiska rikspartiet 111 Norges kommunistiska parti (NKP) 124 Norrbottenpartiet 176 Norrbottens sjukvårdsparti 233 Norrländska Samlingspartiet 122 Ny Demokrati 133 Ny framtid 228 Ny ordning 108 Nydemokraterna 102 OKS 218 Omsorg för alla 188 Osynliga partiet 109 Pensionärspartiet 224 PRI 156 Ronnebypartiet 148 Roslagspartiet Österåker 203 Rätt väg i Gullspång 105 Rättvisepartiet socialisterna 136 SAFE (Nässjö) 123 Samlingsregering 231 Sigtunapartiet/Samling för nya Sigtuna 222 Sjukvårdspartiet VG region 137 Sjöbopartiet 172 Skolpartiet 175 Skåne läns sjukvårdsparti 131 Skånepartiet 181 Skånes självständighetsparti 191 Skånes väl 115 Socialistiska partiet 138 Soffliggarpartiet 208 Solidariskt Uddevalla 153 Sollentunapartiet 205 Sotenäspartiet 192 Staffanstorpspartiet 135 Stockholmspartiet 212 Storforsbygdens väl 232 Strängnäspartiet 182 Strömstads parti 103 Svenljunga nya kommunparti 178 Sverigepartiet 141 Sveriges kommunistiska parti (SKP) 114 Sveriges pensionärers intresseparti (SPI) 126 Syndikalisterna (SAC) 230 Söderslättspartiet 142 Tomas DiLeva parti 204 Uddevallapartiet 146 Vevpartiet 220 Vingåkers Lokalparti 226 Vox Humana 149 Vrinnevilistan (VL) 110 Vår framtid 229 Vårdpartiet 145 Vägval Vänster 100 Vägvalet 169 Välfärdspartiet 184 Åhuspartiet 209 Ö-partiet 162 Österlenpartiet 994 Utländskt parti 995 Svar motsvarar fast svarsalternativ (uppkodat) 998 Okodbart 0 Ej svar del av frågan 999 Ej svar hela frågan 46

47 SAMHÄLLSGRUPP (angrupp) 1 Värnpliktig 2 Hemmafru 3 Militär 0 Ej svar del av frågan 95 Svar motsvarar fast svarsalternativ (uppkodat) 98 Okodbart 99 Ej svar - hela frågan 47

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Facklig organisationsgrad för arbetare, tjänstemän och anställda totalt samt per bransch och sektor 2006- A. Arbetare

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Newsline Link och Newsline Arkiv. Landsorts- och storstadspress. Sida 1 av 5. Källista per region 2012. Avesta tidning Dalabygden

Newsline Link och Newsline Arkiv. Landsorts- och storstadspress. Sida 1 av 5. Källista per region 2012. Avesta tidning Dalabygden Newsline Link och Newsline Arkiv Landsorts- och storstadspress Källista per region 2012 Tidning Blekinge Läns Tidning Blekinge Posten Sydöstran Region Avesta tidning Dalabygden Dala-Demokraten Daladirekt.com

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

UPPLAGE- OCH RÄCKVIDDSUTVECKLING 2005-2014. Källa: TS Mediefakta och ORVESTO Konsument Helår

UPPLAGE- OCH RÄCKVIDDSUTVECKLING 2005-2014. Källa: TS Mediefakta och ORVESTO Konsument Helår UPPLAGE- OCH RÄCKVIDDSUTVECKLING 2005-2014 Källa: TS Mediefakta och ORVESTO Konsument Helår 100% Östersund 4 Wheel Drive Aktiespararen Aktiv Träning Alingsås Tidning/ Elfsborgs Läns Tidning AlingsåsKuriren

Läs mer

Räckvidds- och upplageutveckling ORVESTO Konsument och TS 2004 2013 TNS

Räckvidds- och upplageutveckling ORVESTO Konsument och TS 2004 2013 TNS Räckvidds- och upplageutveckling ORVESTO Konsument och TS 2004 2013 TNS 100% Blekinge 100% Helsingborg 100% Malmö 100% Skåne 100% Ängelholm 100% Österlen 4 Wheel Drive Affärsvärlden Aktiespararen Aktiv

Läs mer

Räckvidd- och upplageutveckling 2000-2010. Källa: TS och ORVESTO Konsument: Helår

Räckvidd- och upplageutveckling 2000-2010. Källa: TS och ORVESTO Konsument: Helår Räckvidd- och upplageutveckling 2000-2010 Källa: TS och ORVESTO Konsument: Helår 3 4 Wheel Drive Affärsvärlden Aftonbladet söndag Aftonbladet vardag Aktiespararen Allas Allers Allers Trädgård Allt i Hemmet

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005. Civilingenjörsförbundet

Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005. Civilingenjörsförbundet Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005 Civilingenjörsförbundet Antal arbetslösa CF-medlemmar med ersättning från AEA per månad 2002-2005 3000 2500 2000 1500 1922 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 Jan Feb Mars

Läs mer

Dagspress ANTAL TITLAR SAMT JÄMFÖRELSE MOT FÖREGÅENDE ÅR

Dagspress ANTAL TITLAR SAMT JÄMFÖRELSE MOT FÖREGÅENDE ÅR Dagspress ANTAL TITLAR SAMT JÄMFÖRELSE MOT FÖREGÅENDE ÅR Fördelning upplagans emplar (dagspress) Totalt 7 dgr (kväll) 4-7 dgr (morgon) 1-3 dgr (morgon) Vardagar Vardagar - helår 2012 jämfört med helår

Läs mer

Tidning/Tidskrift Artikelformat Startdatum Slutdatum

Tidning/Tidskrift Artikelformat Startdatum Slutdatum Medielista aug 2009 Med reservation för ev. fel och ändringar. * Källan ej tillgänglig för utbildningsektorn. > Källan fortfarande tillgänglig i nytt leveransformat A-Ö Tidning/Tidskrift Artikelformat

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

http://issuu.com/brunmediaproduktionab/docs/buss_pa 03_2014?e=4227670/7146568

http://issuu.com/brunmediaproduktionab/docs/buss_pa 03_2014?e=4227670/7146568 Landsbygdsriksdagen länkar Inför Landsbygdsriksdagen http://issuu.com/brunmediaproduktionab/docs/buss_pa 03_2014?e=4227670/7146568 http://gastriklandstidning.se/2014/03/det-ar-nu-vi-ska-fa-ihop-allt-vi-arbetat-for/

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt det nya KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2011 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 27 medlemsförbund med cirka 700

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Högskoleverket DTK 2006-04-01

Högskoleverket DTK 2006-04-01 Högskoleverket DTK 2006-04-01 2 UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR Ekonomiskt resultat för några lärosäten 2001, angivet för organisationen totalt respektive för grundutbildningen. Dessutom redovisas antalet helårsstudenter

Läs mer

Medlemsstatistik februari 2011

Medlemsstatistik februari 2011 Medlemsstatistik februari 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-02-28 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 629062 627334 1728 0,28 % s:a direktaviserade 296610 294929 1681 0,57 % s:a

Läs mer

Medlemsstatistik juni 2011

Medlemsstatistik juni 2011 Medlemsstatistik juni 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-06-30 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 633677 627334 6343 1,01 % s:a direktaviserade 299969 294929 5040 1,71 % s:a förbundsaviserade

Läs mer

Ne N wsmachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011

Ne N wsmachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011 NewsMachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011 Rapport av Mediestatistik Period: 2011-02-01 till 2011-04-30 Vi kan se tydliga toppar i rapporteringen vecka 6 och vecka 10 och en mindre topp vid

Läs mer

TCO GRANSKAR: ARBETSLÖSHETSTID OCH INKOMSTFÖRSÄKRINGAR #1/13

TCO GRANSKAR: ARBETSLÖSHETSTID OCH INKOMSTFÖRSÄKRINGAR #1/13 TCO GRANSKAR: ARBETSLÖSHETSTID OCH INKOMSTFÖRSÄKRINGAR #1/13 Driver fackens inkomstförsäkringar upp arbetslösheten? 2013-01-30 Författare Mats Essemyr Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO epost:

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: november 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: september 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: juni och juli 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: augusti 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Media Monitor Report April 2009

Media Monitor Report April 2009 Order nr: 5887 Utskriftsdatum: 2009-05-07 Lunds Tekniska Högskola lisbeth.wester@kansli.lth.se, caroli Media Monitor Report April 2009 Rapportens innehåll: Statistik per medietyp I tabell presenteras antal

Läs mer

Landstingskontoret PROTOKOLL Nr 1/2003

Landstingskontoret PROTOKOLL Nr 1/2003 Kollektivavtal om tillägg och ändringar i Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Stockholms läns landsting Justeras: 2 forts. justering.. den / 2003.. den / 2003.. den / 2003 3 forts. justering

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Snabb, effektiv och säker marknadskommunikation

Snabb, effektiv och säker marknadskommunikation Snabb, effektiv och säker marknadskommunikation Marknadskommunikation Både stora och små företag vinner på att informera professionellt Om oss NG News är en av Sveriges största distributörer av finansiell

Läs mer

Reklamintäkterna till journalistik faller

Reklamintäkterna till journalistik faller Tobias Egge, Camilla Minnhagen och Madeleine Thor* Reklamintäkterna till journalistik faller En studie av reklamintäkter hos svenska medier med nyhetsjournalistiskt innehåll 2008 2014 Inledning Medier

Läs mer

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: 669 910 (+0,8%) Ersättningstagare: 9 008 (1,3%) Deltagare i program: 4 685 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 693 (2,0%) AEA kommenterar: Antalet medlemmar i AEA fortsätter

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: februari 2012 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2012 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 26 medlemsförbund med cirka 700 000 medlemmar

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik Den som varit arbetslös och fått minst en dags arbetslöshetsersättning utbetald räknas som arbetslös i kassans statistik.

Arbetslöshetsstatistik Den som varit arbetslös och fått minst en dags arbetslöshetsersättning utbetald räknas som arbetslös i kassans statistik. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: januari 2012 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Medielista juni 2010 per kategori Exempel på nytillkomna källor i Mediearkivet

Medielista juni 2010 per kategori Exempel på nytillkomna källor i Mediearkivet Medielista juni 2010 per kategori Exempel på nytillkomna källor i Mediearkivet Mediearkivet Svenska AB l Grev Turegatan 27, 4tr l 114 38 Stockholm l Org.nr.556570-6404 Tel +46 (0)8 505 147 00 l Fax +46

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: Ersättningstagare: Deltagare i program: Antal arbetslösa: AEA kommenterar: ick var var Har du frågor om statistiken? KONTAKTA OSS 08-412 33 89 statistik@aea.se Medlemmar

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet

Din pension enligt det nya ITP-avtalet Din pension enligt det nya ITP-avtalet För dig som är född 1978 eller tidigare. 008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 6 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Tidning/Tidskrift Artikelformat Startdatum Slutdatum

Tidning/Tidskrift Artikelformat Startdatum Slutdatum Medielista nov 2009 Med reservation för ev. fel och ändringar. * Källan ej tillgänglig för utbildningsektorn. > Källan fortfarande tillgänglig i nytt leveransformat A-Ö Tidning/Tidskrift Artikelformat

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet.

Din pension enligt det nya ITP-avtalet. Din pension enligt det nya ITP-avtalet. För dig som är född 979 eller senare. 2008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 26 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Demokratiklausul i SACO-förbundens stadgar. redovisning av läget 2000-12-12

Demokratiklausul i SACO-förbundens stadgar. redovisning av läget 2000-12-12 Demokratiklausul i SACO-förbundens stadgar redovisning av läget 2000-12-12 SACO:s ordförandekonferens, bestående av ledande företrädare för de 26 SACOförbunden, beslöt i mars 2000 att ge SACO-styrelsen

Läs mer

Socioanalysenkäten Din bakgrund i sociologisk belysning

Socioanalysenkäten Din bakgrund i sociologisk belysning SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN UPPSALA UNIVERSITET SAMHÄLLSKUNSKAP AB HEDVIG EKERWALD Socioanalysenkäten Din bakgrund i sociologisk belysning 1 Socioanalys Enkäten utgör en förberedelse för ett seminarium.

Läs mer

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson Skatteverket Regionenkät Allmänheten 2004 Projekt nr 15687 Göteborg 2004-11-23 Kundansvarig: Jonas Persson Projektledare: Matz Johansson Dataansvarig: Jan Lundmark 1 Information om undersökningen Skatteverket

Läs mer

TCO Arbetsklivet Maj 2013

TCO Arbetsklivet Maj 2013 TCO Arbetsklivet Maj 2013 Innehållsförteckning Metod Frågeformulär Sammanfattning Grafer Sida 2 Metod Bakgrund och syfte TCO och förbunden behöver veta mer om hur unga akademiker och personer med eftergymnasial

Läs mer

TS-tidningen 28 februari 2003 DAGSPRESS

TS-tidningen 28 februari 2003 DAGSPRESS DAGSPRESS TS-Upplaga 2002 jämfört med 2001 Totala TS-Upplagan helåret 2002 jämfört med omräknad upplaga helåret 2001 (avser endast jämförbara titlar) Tio i topp Vardagar Storstadspress, vardagar Helåret

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

IF Metalls kompetensbank

IF Metalls kompetensbank IF Metalls kompetensbank Bakgrund, syfte och funktion Anders Fredriksson 2013-10-15 2 BAKGRUND Kongressbeslut 2011 om att arbeta för halverad långtidsarbetslöshet Hög arbetslöshet inom förbundets verksamhetsområden

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND. Kodbok. Väst-SOM

VÄSTRA GÖTALAND. Kodbok. Väst-SOM VÄSTRA GÖTALAND Kodbok Väst-SOM Information om Väst-SOM 2010 Användaranvisningar Väst-SOM 2010 har genomförts som en undersökning, baserad på ett urval, och med ett enkätformulär. 1 2010 har samtliga svarspersoner

Läs mer

Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2013 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Juni 2014

Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2013 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Juni 2014 Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2013 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Juni 2014 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är en frågeundersökning som sedan

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Flytta en person i HSA Författare: smartkort@karlstad.se

Flytta en person i HSA Författare: smartkort@karlstad.se Flytta en person i HSA Författare: smartkort@karlstad.se Hur flyttar man en person i HSA till en annan gren? 1. Flyttar person i HSA-katalogen Högerklicka på Per Uppman. Klicka på länken Flytta. Flytta

Läs mer

på årlig basis i Västra Götalandsregionen: Väst-SOM. 2010 genomfördes ytterligare en regional SOM-undersökning i Värmland.

på årlig basis i Västra Götalandsregionen: Väst-SOM. 2010 genomfördes ytterligare en regional SOM-undersökning i Värmland. KODBOK Riks-SOM R I K S - S O M K ODB O K 2010 INFORMATION OM RIKS -SOM 2010 Användaranvisningar Riks-SOM 2010 har, för andra året i rad, genomförts som tre parallella undersökningar Riks-1, Riks-2 respektive

Läs mer

Saco SalusAnsvar Försäkrings AB. Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring

Saco SalusAnsvar Försäkrings AB. Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring Saco SalusAnsvar Försäkrings AB Gemensam inkomstförsäkring Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring Agenda Företaget bakom försäkringen Allmän a-kassa Gemensam Inkomstförsäkring Tilläggsförsäkring Saco

Läs mer

Media Monitor Report November 2006

Media Monitor Report November 2006 Utskriftsdatum: 006-- Lunds Tekniska Högskola lisbeth.wester@kansli.lth.se, krist Media Monitor Report November 006 Rapportens innehåll: Statistik per medietyp I tabell presenteras antal artiklar och tidningar

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Bra villkor för. akademiker i staten. Bli medlem i ett Saco-S-förbund

Bra villkor för. akademiker i staten. Bli medlem i ett Saco-S-förbund Bra villkor för akademiker i staten Bli medlem i ett Saco-S-förbund Bli medlem i ett Saco-S-förbund det tjänar du på Arbetet är en stor del av ditt liv. Du tillbringar den största delen av din vakna tid

Läs mer

Svensk Scenkonst PTK. Reseavtal. 2002 01 01 och tillsvidare Reviderat 2006 10 01. vtal

Svensk Scenkonst PTK. Reseavtal. 2002 01 01 och tillsvidare Reviderat 2006 10 01. vtal Svensk Scenkonst PTK Reseavtal 2002 01 01 och tillsvidare Reviderat 2006 10 01 vtal De ursprungliga parterna i avtalet Teatrarnas Riksförbund (TR) och Privattjänstemannakartellen (PTK) heter numera Svensk

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Registrera in en person i HSA-katalogen Författare: smartkort@karlstad.se

Registrera in en person i HSA-katalogen Författare: smartkort@karlstad.se Registrera in en person i HSA-katalogen Författare: smartkort@karlstad.se 1. Hur man registerar in en person i HSA-katalogen Klicka på Internet Explorerknappen. Klicka på Webbsidan kan inte visas-knappen.

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Bra villkor på jobbet

Bra villkor på jobbet Bra villkor på jobbet Bli medlem i ett Sacoförbund det tjänar du på Bli medlem i ett Sacoförbund det tjänar du på Arbetet är en stor del av livet. Du tillbringar den största delen av din vakna tid på arbetet

Läs mer

Att använda Saco Lönesök

Att använda Saco Lönesök Manual Saco Lönesök 2010 Att använda Saco Lönesök - presentation av funktionerna. Vad är Saco Lönesök? Saco Lönesök är en webbapplikation kopplad till Sveriges största databas för akademikerlöner. Den

Läs mer

Kvinnors pensioner år 2012

Kvinnors pensioner år 2012 Kvinnors pensioner år 2012 Innehåll Inledning 3 Kvinnors pension 4 Regionala skillnader 5 Tjänstepensionens betydelse 7 ITP-systemets betydelse 8 Utbetalningar från tjänstepensionen 11 Utbetalningar från

Läs mer

Arkivbildare (fackliga)

Arkivbildare (fackliga) FFAB 963 25:E MASKINSEKTIONENS / 6:E DISTRIKTETS Distrikt SAMARBETSKOMMITTÉ FÖR LOKPERSONAL FFAB 2 ARBETARRÖRELSENS FUNKTIONÄRSKLUBB I Distrikt SÖDRA ÄLVSBORG FFAB 2459 ARBETARRÖRELSENS Borås FÖRHANDLINGSORGANISATION

Läs mer

Medielista Maj 2009. Ca: 300 tryckta dagstidningar, tidskrifter och fackpress Alla som fulltext eller PDF

Medielista Maj 2009. Ca: 300 tryckta dagstidningar, tidskrifter och fackpress Alla som fulltext eller PDF Medielista Maj 2009 Ca: 300 tryckta dagstidningar, tidskrifter och fackpress Alla som fulltext eller PDF Idag innehåller Mediearkivet mycket mer än Svd, GP och Aftonbladet Ovan ser du ett axplock ur den

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

6 av 10 medlemmar i facket har kvinnlig ordförande!

6 av 10 medlemmar i facket har kvinnlig ordförande! 6 av 10 medlemmar i facket har kvinnlig ordförande! en rapport om sammansättningen av fackförbundsstyrelser 2014-02- 18 Med reservation för ev. ändringar. 2 Inledning Att kvinnor har ledande funktioner

Läs mer

Vi samlar Sveriges framtida. akademiker!

Vi samlar Sveriges framtida. akademiker! Vi samlar Sveriges framtida akademiker! 2 Vi samlar Sveriges framtida akademiker 3 Detta är Saco Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 22 självständiga fackförbund och yrkesförbund.

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnader för sista levnadsåret Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnad per brukare Brukarrelaterad uppföljning inom individ- och familjeomsorg Underlag för jämförelser, verksamhetsplanering

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Fackmedlemmars uppfattningar om diskriminering på grund av sexuell läggning på arbetsplatsen

Fackmedlemmars uppfattningar om diskriminering på grund av sexuell läggning på arbetsplatsen Fackmedlemmars uppfattningar om diskriminering på grund av sexuell läggning på arbetsplatsen Carina Bildt arbetslivsrapport nr 2004:10 issn 1401-2928 Temaforskning Arbetsliv i storstad Temaledare Ewa Gunnarsson

Läs mer

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Teknisk rapport från NFO Infratest AB

Teknisk rapport från NFO Infratest AB Bilaga 1 Teknisk rapport från NFO Infratest AB Page 1 Riksskatteverket Regionenkät - Företag Projekt nr 14356 Göteborg 2003-12-18 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Vi samlar Sveriges. akademiker!

Vi samlar Sveriges. akademiker! Vi samlar Sveriges akademiker! 2 Vi samlar Sveriges akademiker 3 Detta är Saco Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är en sammanslutning av 22 självständiga fack- och yrkesförbund. Tillsammans

Läs mer