VÄRMLAND. Kodbok. Värmlands-SOM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄRMLAND. Kodbok. Värmlands-SOM"

Transkript

1 VÄRMLAND Kodbok Värmlands-SOM

2 Information om Värmlands-SOM 2010 Användaranvisningar Samhälle Opinion Medier Värmland 2010 (förkortat Värmlands-SOM 2010) har genomförts under hösten Totalt omfattar undersökningens obundna slumpässiga urval individer bosatta i Värmland. Såväl svenska som utländska medborgare ingår i urvalet. Urvalet baseras på kön, ålder (16-85 år) och kommuntillhörighet 2. Parallellt med Värmlands-SOM-undersökningen genomför SOM-institutet en motsvarande enkätundersökning i Västra Götalandsregionen: Väst-SOM 3. Den västsvenska regionala undersökningen (Väst-SOM) har utförts årligen sedan Noteras bör att det är första gången SOM-institutet, i samarbete med Karlstads universitet, utför en regional undersökning i Värmland. Frågorna i kodboken är organiserade i samma ordning som frågeformuläret. Variablerna i datafilen bär namn efter respektive frågenummer i kodboken. Variablerna är lablade med avseende på såväl fråga som svarsalternativ. Undantag är några av de öppna frågorna; kodscheman för de öppna frågor som är kodade återfinns i föreliggande kodbok Observera att en del frågor i undersökningen finansieras av enskilda forskningsprojekt. Vilka frågor detta avser framgår av kodboken, där en lista över primärforskare finns inkluderad. Primärforskaren har ensam bearbetningsrätt till frågan/frågorna till och med den 31 mars året efter det att datamaterialet är bearbetningsbart. För Värmlands-SOM har primärforskarna således ensam bearbetningsrätt till och med den 31 mars Primärforskaren skall efter tidsgränsen alltid kontaktas och godkänna all eventuell publicering; vid sådan publicering skall det dessutom alltid refereras till vem som är primärforskare. Kontakta SOM-institutet ) vid osäkerhet om hur forskarna kan nås. Frågor i kodbok utan primärforskare är att betrakta som allmänna frågor. (Se lista nedan för vilka frågor som hör till respektive primärforskare.) Kodbokens delar Förteckning över primärforskare (s. 5-7) Kodbok över enkätens frågor i enlighet med formulärets originalversion (s. 8-29) Förteckning över konstruerade variabler (s ) Förteckning över registervariabler (s ) Förteckning över koder använda i kodning av öppna frågor (s ) 1 Den urvalsteknik som tillämpas sker via det statliga personadressregistret SPAR, som undersökningens urval av respondenter dras ur. 2 De kommunerna som ingick i urvalet är Kil, Eda, Torsby, Storfors, Hammarö, Munkfors, Forshaga, Grums, Årjäng, Sunne, Karlstad, Kristinehamn, Filipstad, Hagfors, Arvika och Säffle. 3 Utöver dessa undersökningar har den nationella undersökningen (Riks-SOM 2010) utförts. Väst-SOM har genomförts med samma utskicksdatum under pågående fältarbete, medan Riks-SOM föregick de regionala undersökningarna med en vecka under fältarbetsperioden (se punkt fältarbete och dataupplägg nedan). 1

3 Fältarbete och datauppläggning Värmlands-SOM har genomförts i samarbete med Kinnmark Information AB. Upplägget under arbetsprocessen var så att Kinnmark Information utförde urvalsdragning 4, utskick av formulär och påminnelser, telefonuppföljning samt datauppläggning. Enkätsvaren har läst av optiskt med hjälp av en scanner. SOM-institutets medarbetare har stått för framtagning av frågeformulär och annat material (såsom följebrev) som skickats ut till respondenterna, kodning av öppna svar samt iordningställande den slutgiltiga datamängden (vilket inkluderar variabler för öppna frågor och särskilt byggda variabler). Kodningsarbetet har genomförts av Frida Vernersdotter, Jonas Hägglund, Tobias Elmkvist och Ylva Mattsson-Wallinder. Ylva Mattsson-Wallinder har bidragit i arbetet med att sammanställa föreliggande kodbok. Projektansvarig för undersökningen har varit docent Lennart Nilsson. Enkäten skickades ut till värmlänningarna den 1 oktober 2010 och undersökningen stängdes den 8 februari Urvalsdragningens representativitet med hänsyn till kön, ålder och kommuntillhörighet (i förhållande till Värmlands population i sin helhet) kontrollerades av SOM-institutets medarbetare. 2

4 Svarsfrekvenser i Värmlands-SOM 2010 Bruttourval Naturligt bortfall 169 Nettourval 1831 Antal svar 1120 Svarsandel (netto) 61,2 % Kommentar: Med naturligt bortfall avses följande: adress okänd, avflyttad; sjuk, institutionell vård; bortrest under fältperioden, studier på annan ort, militärtjänstgöring; ej svensktalande, ej kommunicerbar; bosatt/studerar/arbetar utomlands; förståndshandikappad; avliden. Missing-koder 0 Svar saknas på del av fråga i frågor som innehåller fler variabler då inte värde 0 ingår som värde i en skala (se 97). 97,997 Används i stället för värde 0 i de fall där 0 motsvarar ett faktiskt värde i en skala och inte ett bortfall. 98 Dubbelkryss dvs. svarspersonen har svarat med fler än ett kryss i frågor som bara tillåter ett svar. 99,999,9999 Ej svar - på enskild fråga eller på en hel fråga med delfrågor. Dubbelkryss kodas normalt som bortfall (kod 98), förutom i ett antal frågor, vilket framgår av kodboken som följer. Observera att ingen särskild kod har använts för naturligt bortfall dvs. att intervjupersonen hänvisas förbi en viss fråga till följd av ett visst svar på en tidigare fråga (se exempelvis fråga 11a i kodboken. 3

5 Undantag vid scanning-hantering av dubbelkryss F2: Vid dubbelkryss, koda lägsta värdet (högsta läsfrekvens). F3: Vid dubbelkryss, koda lägsta värdet (högsta läsfrekvens). F7: Om dubbelkryss, koda 6. F8: Vid dubbelkryss, koda lägsta värde (högsta frekvens). F26: Enskilt itembortfall kodas 97. F35: Vid dubbelkryss, koda lägsta värde. F37: Om flera områden angivna, koda första värdet. F40: Om kombination 2 & 3, koda 3. F46: Enskilt itembortfall kodas 97. F48: Om komb. 1 & 3, koda 1. F49: Om komb. 3 & 5, koda 5; om kombination 3 & 4, koda 4. F61B: Enskilt itembortfall kodas 997. F62: Enskilt bortfall kodas 97. F66: Om komb. 2 & 3, koda 3. F 67: Om komb. 2 & 3, koda 3. F70: Om komb. koda 3. F 71: Om komb. 1 & 4, koda 4. F73C: Enskilt svarsbortfall kodas 97. F 78: Om komb. 1 & 2, koda 2. F81: Enskilt bortfall kodas 97. F83: Vid dubbelkryss, koda högsta värdet (högst utbildning). 4

6 PRIMÄRFORSKARE Fråga Primärforskare (vid Göteborgs universitet där inget annat anges) f1 - f2 - f3 - f4 - f5 - f6 Lennart Weibull, JMG f7 - f8 - f9 - f10 André Jansson, MKV, Karlstads universitet f11 Annika Bergström, JMG f12 - f13 - f14 Lars Aronsson, Kulturgeografi, Karlstads universitet f15 Lars Aronsson, Kulturgeografi, Karlstads universitet f16 Lennart Nilsson, CEFOS f17 - f18 - f19 P-O Norell, Statsvetenskapliga inst., Karlstads universitet f20 Lennart Nilsson, CEFOS f21 A: Lennart Nilsson, CEFOS & P-O Norell, Karlstads universitet B: Andreas Öjehag-Pettersson, Statsvetenskapliga inst., Karlstads universitet. D-K: Lennart Nilsson & P-O Norell, Karlstads universitet I: André Jansson, MKV, Karlstads universitet f22 - f23 P-O Norell, Statsvetenskapliga inst., Karlstads universitet f24 P-O Norell, Statsvetenskapliga inst., Karlstads universitet f25 Lennart Nilsson, CEFOS f26 P-O Norell, Statsvetenskapliga inst., Karlstads universitet f27 Lars Aronsson, Kulturgeografi, Karlstads universitet f28 Tomas Mitander, Statsvetenskapliga inst., Karlstads universitet f29 Tomas Mitander, Statsvetenskapliga inst., Karlstads universitet 5

7 f30 Tomas Mitander, Statsvetenskapliga inst., Karlstads universitet f31 Tomas Mitander & P-O Norell, Statsvetenskapliga inst., Karlstads universitet f32 Ylva Mattsson-Wallinder f33 Ylva Mattsson-Wallinder f34 Lars Aronsson, Kulturgeografi, Karlstads universitet f35 Lennart Nilsson, CEFOS f36 Lennart Nilsson, CEFOS f37 Lennart Nilsson, CEFOS f38 Lennart Nilsson, CEFOS f39 Lennart Nilsson, CEFOS f40 N: Annelie Sjölander-Lindqvist, CEFOS f41: Andreas Öjehag-Pettersson*, Statsvetenskapliga inst., Karlstads universitet f42 Ida Grundel, Kulturgeografi, Karlstads universitet f43 Ida Grundel, Kulturgeografi, Karlstads universitet f44 Ida Grundel, Kulturgeografi, Karlstads universitet f45 - f46 Leena Hagsmo, Centrum för forskning om regional utveckling, Karlstads universitet f47 D: Annelie Sjölander-Lindqvist, CEFOS f48 Leena Hagsmo, Centrum för forskning om regional utveckling, Karlstads universitet f49 Leena Hagsmo, Centrum för forskning om regional utveckling, Karlstads universitet f50 - f51 - f 52: Annelie Sjölander-Lindqvist, CEFOS f53 Andreas Öjehag-Pettersson, Statsvetenskapliga inst., Karlstads universitet f54 Andreas Öjehag-Pettersson, Statsvetenskapliga inst., Karlstads universitet f55 - f56 - f57 - f58 - f59 - f60 - f61 - f62 - f63-6

8 f64 - f65 P-O Norell, Statsvetenskapliga inst., Karlstads universitet f66 P-O Norell, Statsvetenskapliga inst., Karlstads universitet f67 P-O Norell, Statsvetenskapliga inst., Karlstads universitet f68 - f69 - f70 - f71 - f72 - f73 - f74 - f75 - f76 - f77 - f78 - f79 - f80 - f81 Ida Grundel, Kulturgeografi, Karlstads universitet f82 - f83 - f84 - f85 - f86 Lennart Nilsson, CEFOS 7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 KONSTRUERADE VARIABLER Könsvariabel SEX bygger på fråga 128 (uppgivet kön), men har kompletterats med urvalsdata (KOEN) där svar saknas. 1 Kvinna 2 Man Åldersvariabler BORN/ALDER-variablerna bygger på subjektiv ålder (f129), men har kompletterats med urvalsdata där svar saknats. BORN födelseår ALDER exakt ålder ALDER4a år år år år ALDER4b år år år år ALDER8a år år år år år år år år ALDER8b år år år år år år år år ALDER år år år år år år år år år 30

31 Generationsvariabler De två generationsvariablerna är som följer: den ena med jämn 10-tals indelning, den andra mer teoretiskt grundad, utifrån forskning av Zukin et al Variablerna baseras på BORN/ALDER som bygger på subjektiv ålder, men har kompletterats med urvalsdata (FÖDELSEÅR) i de fall då svar saknas. GEN10T anger generationstillhörighet baserat på jämna 10-tal GENZUKIN indelar generationstillhörighet med utgångspunkt i Zukin et al

32 Utbildningsvariabel UTB bygger på fråga Låg (1, 2 dvs. max grundskola el. motsv.) 2 Medellåg (3, 4 dvs. max gymnasium, folkhögskola el. motsv.) 3 Medelhög (5, 6 dvs. eftergymnasial utb., men ej examen fr. högsk./univ.) 4 Hög (7, 8 dvs. examen fr. högskola/universitet) 99 Svar saknas Yrke EUROESEC yrkesgruppkategori baserad på den öppna yrkeskodningen enligt SSYK. 1 Hög tjänsteman; ledande befattning 2 Kvalificerad tjänsteman 3 Övrig tjänsteman 4 Småföretagare exkl. lantbrukare 5 Lantbrukare m. fl. 6 Arbetsledare; tekniker 7 Yrkesutbildad inom handel/service/omsorg 8 Yrkesutbildad arbetare 9 Övrig arbetare 998 Ej svar yrkesgruppfrågan 999 Ej SSYK-kod/ej svar yrkesfrågan Hushållsinkomst HUSHINK bygger på fråga 84, om sammanlagd årsinkomst i hushållet. 1 Max SEK 2 Mellan SEK 3 Mer än SEK 32

33 Morgon- och kvällstidningsvariabler MTIDN; INMTIDN Morgontidningsläsning på papper resp. internet Bygger på F2a f resp. F3a b; variabeln redovisar högsta frekvensen för någon av de max 5 tidningssvaren. Frekvenssvaren är rensade för de fall då ip angett en kvällstidning, webbtidning, eller någon annan icke-morgontidning. (Läsning av dagliga gratistidningar ingår i den mån dessa förekommer som svar på F2; svar från F4 vägs inte in.) MTIDN dgr/v dgr/v dgr/v 4 Ngn dag/v 5 Mer sällan 99 Aldrig/ej svar MTIDNWEB dgr/v dgr/v dgr/v 4 Ngn dag/v 5 Mer sällan 99 Aldrig/ej svar KVPPAPP; KVPWEB Kvällstidningsläsning på papper, internet resp. mobil. Bygger på F8aa-ac resp. F8ba-bc. Variablerna redovisar högsta frekvensen för någon av kvällstidningarna. KVPPAPP dgr/v dgr/v dgr/v 4 Mer sällan 5 Aldrig 97 Ej svar men svar om internetläsning 99 Ej svar alls KVPMOB dgr/v dgr/v dgr/v 4 Mer sällan 5 Aldrig 97 Ej svar men svar om pappersläsning 99 Ej svar all KVPWEB dgr/v dgr/v dgr/v 4 Mer sällan 5 Aldrig 97 Ej svar men svar om internetläsning 99 Ej svar alls 33

34 REGISTERVARIABLER IP-nummer (IPNR) Kön (KOEN) 1 Kvinna 2 Man Födelseår (FOEDAAR) GEOGRAFISKA INDELNINGAR Variabeln KOMMUN är byggd utifrån urvalsdata Kommun (KOMMUN) 1715 Kil 1730 Eda 1737 Torsby 1760 Storfors 1761 Hammarö 1762 Munkfors 1763 Forshaga 1764 Grums 1765 Årjäng 1766 Sunne 1780 Karlstad 1781 Kristinehamn 1782 Filipstad 1783 Hagfors 1784 Arvika 1785 Säffle Delregioner i Värmland (DELREGV) I undersökningen förekommer olika begrepp för att beskriva geografiska områden i Värmland (se exempelvis F10a-d). DELREGV bygger på kommunkod enligt följande geografiska indelning: 1 Karlstadsområdet 1780 Karlstad 1764 Grums 1761 Hammarö 1763 Forshaga 1715 Kil 2 Norra Värmland 1737 Torsby 1766 Sunne 1783 Hagfors 1762 Munkfors 3 Östra Värmland 1781 Kristinehamn 1782 Filipstad 1760 Storfors 4 Västra Värmland 1784 Arvika 1765 Årjäng 1730 Eda 1785 Säffle 34

35 STADLAND utgår ifrån fråga 77 och har därefter kodats om utifrån uppgifter i urvalsdata. Personer som svarat något av alternativen 1 på fråga 77 (dvs. Kommunens centralort ) och enligt urvalsdata bor i Karlstad kommun har förts till kategori 4. Observera att variabeln inte är direkt jämförbar med tidigare regionala SOM-undersökningar. 1 Landsbygd 2 Annan tätort men inte i kommunens centralort 3 Kommunens centralort 4 Karlstad 99 Ej svar Enkäten mottagen (INDATUM; INMONTH) Det datum respektive den månad då enkäten var undersökningsföretaget tillhanda. 35

36 KODADE SVAR PÅ ÖPPNA FRÅGOR anmtidn: Den morgontidning som ip läser regelbundet annat än de fasta alternativen kodas enligt bifogat kodschema. normtidn: transkriberas, kodas ej. inmtidn: Den nättidning som ip läser utöver de fasta alternativen kodas enligt bifogat kodschema. pren: Den tidning som ip prenumererar på kodas enligt bifogat kodschema. anomr: Transkriberas, kodas ej. komprob1 3: De samhällsproblem på kommunnivå som ip anger som viktigast kodas enligt bifogat kodschema. Max tre problem kodas. laenprob1 3: De samhällsproblem på regionnivå som ip anger som viktigast kodas enligt bifogat kodschema. Max tre problem kodas. anparti: Det parti som ip tycker bäst om annat än de fasta svarsalternativen. Kodas enligt bifogat kodschema. anregalt: Transkriberas, kodas ej. anid: Transkriberas, kodas ej. damlag/herrlag: Transkriberas, kodas ej. angrupp: Den grupp ip säger sig tillhöra annat än de fasta svarsalternativen. ssyk: Det yrke som ip uppger sig ha/ha haft kodas enligt SCB:s SSYK-system. SSYK har en hierarkisk uppbyggnad med fyra nivåer; koden är fyrsiffrig. Grundläggande för indelningen är dels typ av arbete, dvs. den uppsättning uppgifter och göromål som utförs, dels kvalifikationer som normalt krävs för att utföra arbetet. Kodens första siffra anger yrkesområde (ex. 4=kontors- och kundservicearbete), andra siffran huvudgrupp (ex. 41=kontorsarbete m.m.), tredje och fjärde siffran anger yrkesgrupp (ex. 421=kassa-personal m.fl.) respektive undergrupp (ex. 4212=bank- och postkassörer). Om det är oklart vilket yrke och/eller vilka kvalifikationer personen har hämtas hjälp från svaren på vissa bakgrundsvariabler (t.ex. utbildning, yrkesgrupp och fackförening). fackforb: kodas enligt bifogat kodschema. rparti/lparti/kparti: Det parti som ip skrivit om annat än de fasta svarsalternativen kodas enligt bifogat kodschema anparti. foedort: transkriberas, kodas ej. persbeun: transkriberas, kodas ej. 36

37 MORGON- OCH DAGSTIDNINGAR (anmtidn; inmtidn; pren) minuter (gratistidning) 401 Alingsås Tidning med Elfsborgs Läns Tidning 202 Arbetarbladet 701 Arbetaren 402 Arboga Tidning 601 Arvika Nyheter 801 Avesta Tidning/Avesta-Posten 501 Barometern/OT 403 Bergslags-Posten 606 Blekinge Läns Tidning/ Karlshamns Allehanda 301 Blekinge-Posten 405 Bohusläningen 803 Borlänge Tidning 502 Borås Tidning 406 Bärgslagsbladet med Arboga Tidn. 002 City (gratistidn. Stockholm) 015 Computer Sweden 204 Dagbladet Nya Samhället 804 Dagen (tidigare Nya Dagen; ändrad 2007) 852 Dagens Industri 805 Dagens Nyheter 302 Dalabygden 205 Dala-Demokraten 802 Dalslänningen Bengtsfors- Tidningen 807 Eesti Påevaleht Estniska Dagbladet 503 Enköpings-Posten 408 Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning 011 Extra Östergötland 809 Fagersta-Posten 504 Falköpings Tidning 410 Falu-Kuriren 505 Filipstads Tidning 990 Finanstidningen 853 Finnveden Fredag 705 Flamman 206 Folkbladet Östgöten 207 Folket 22 Fria Tidningen 811 Fryksdals-Bygden/Sunnebygden 411 Gefle Dagblad 506 Gotlands Allehanda 208 Gotlands Tidningar 337 Gästriklands Tidning 013 Göteborgs Fria Tidning 414 Göteborgs-Posten 305 Hallands Nyheter 415 Hallands-Posten 507 Haparandabladet 812 Helsingborgs Dagblad 509 Hjo Tidning 307 Hudiksvalls Tidning 814 Härjedalen 703 Internationalen 817 Jönköpings-Posten 309 Kalmar Läns Tidning m Nybro Tidning 818 Karlskoga Tidning 209 Karlskogakuriren 416 Karlstads-Tidningen 417 Katrineholms-Kuriren 619 Kristdemokraten 418 Kristianstadsbladet 846 Kungsbacka Tidning 820 Kungälvs-Posten 012 Kungsbacka-Posten 311 Laholms Tidning 821 Lidingö Tidning med Lidingö Nyheter 823 Ljusdals-Posten 421 Ljusnan 825 Lysekilsposten med Orust Tjörn 312 Läns-Posten (Örebro) 211 Länstidningen (Östersund) 313 Länstidningen Södertälje 314 Länstidningen Östergötland 37

38 510 Mariestads-Tidningen 001 Metro (oavsett utgivningsort) 826 Mora tidning 423 Motala Tidning med Vadstena Tidning 828 Mölndals-Posten 424 Nerikes Allehanda 316 Nord-Sverige 610 Nordvästra Skånes Tidningar/ Landskrona-Posten (NST) 317 Norra Halland/Nordhalland 318 Norra Skåne 425 Norra Västerbotten 611 Norrbottens-Kuriren 512 Norrköpings Tidningar 212 Norrländska socialdemokraten 319 Norrtelje Tidning 513 Nya Kristinehamns-Posten 824 Nya Ludvika Tidning 426 Nya Länstidningen/Nya Lidköpingstidningen 514 Nya Wermlandstidningen 223 Nya Västmanlands Folkblad 226 Nyheterna (ny 2002; syskontidning till Östra Småland) 985 Nyhetstidningen Sesam 320 Nynäshamns-Posten 215 Piteå-Tidningen 704 Proletären 427 Provinstidningen Dalsland 831 Sala Allehanda 321 Sjuhäradsbygdens Tidning 612 Skaraborgs Allehanda (SLA) 613 Skaraborgs Läns Tidning (Skara Tidn.) 322 Skaraborgs-Bygden 323 Skånska Dagbladet 428 Skövde Nyheter 324 Smålandsbygdens Tidning 516 Smålandsposten 430 Smålands-Tidningen/Tranås Tidning /Vetlanda-Posten 609 Smålänningen 858 ST tidning (ny 2007) 855 Stenungssundsposten 021 Stockholms Fria Tidning 834 Strömstads Tidning Norra Bohuslän 433 Sundsvalls Tidning 517 Svenska Dagbladet 434 Sydsvenska Dagbladet 217 Sydöstran - Sydöstra Sveriges Dagblad 836 Säffle-Tidningen Västra Värmland 238 Söderhamnskuriren (tidigare Hälsinge-Kuriren) 325 Södermanlands Nyheter 838 Södra Dalarnas Tidning/Säters Tidning 437 Sölvesborgs-Tidningen 326 Sörmlandsbygden 847 Tempus 010 Tidningen Ångermanland 518 Tranås-Posten 439 Trelleborgs Allehanda 839 Trollhättans Tidning med Lilla Edet- Posten och Elfsborgs Läns Annonsblad (Allehanda) 331 Uddevalla-Posten 519 Ulricehamns Tidning 334 Upplands Nyheter 440 Upsala Nya Tidning 442 Vestmanlands Läns Tidning 327 Vimmerby Tidning - Kinda-Posten 014 Världen Idag 219 Värmlands Folkblad 328 Värmlands-Bygden 842 Värnamo Nyheter 220 Västerbottens Folkblad 444 Västerbottens-Kuriren 335 Västerbottningen 329 Västerbygden 520 Västerviks-Tidningen 615 Västgöta-Bladet 330 Västmanlands Nyheter 332 Växjö-Bladet/Kronobergaren 445 Ystads Allehanda 616 Ölandsbladet 224 Örebro-Kuriren 446 Örnsköldsviks Allehanda 333 Östersunds-Posten 522 Östgöta Correspondenten 857 Östhammars Nyheter 225 Östra Småland dagar Kungsbacka 38

39 005 7 dagar Kungälv dagar Mölndal dagar Nordost dagar Partille dagar Östra Hisingen 891 Utländsk dagstidning OBS: Enbart i kodning av mtidnin1 3: 901 Aftonbladet.se (jfr. fast svarsalt) 902 Expressen.se (jfr. fas svarsalt.) 903 GT.se 904 Kvallsposten.se 911 E Allehanda.se 913 DT.se (Dalarnas tidningar) 914 HelaGotland.se 915 Jnytt sidor.se 917 helahalsingland.se 996 Nyhetssajt som ej är dagstidning, t.ex. sr.se, cnn.com 0 Ej svar/ytterligare tidning 997 Okodbar tidning 998 Nämnt icke morgontidning (t.ex. kvälls- eller veckotidning) 999 Ej svar hela frågan 39

40 KOMMUNPROBLEM (komprob1 3) 001 Skatten i kommunen 002 Skattestoppet (andra rikspolitiska kommunalskattefrågor) 003 Andra skatter 010 Avgifter och taxor 020 Kommunens ekonomi, budgeten 021 Sveriges ekonomi 022 Ekonomi övrigt 023 Stadsdelens ekonomi, budgeten 024 Resursfördelningssystemet 030 Offentlig sektor 031 Privatisering/avreglering 040 Kommunal service allmänt 050 Sociala frågor 051 Socialbidrag 055 Fördelningsfrågor 056 Segregationen 060 Äldreomsorg (allmänt) 061 Hemtjänsten 062 Färdtjänsten 063 Pensioner, Pensionärer 070 Sjukvården allmänt 071 Vårdcentraler 072 Husläkare 073 Privat sjukvård 076 Tandvård 077 Handikappfrågor 078 Omsorgen om psykiskt handikappade (psykvård) 080 Utbildning 081 Grundskolan, skolan 082 Gymnasieskolan 083 Skolpeng 084 Fristående skolor/privatskolor 085 Lärarbrist, För stora grupper/klasser 088 Alkohol/narkotika/droger 090 Barnomsorgen 091 Vårdnadsbidrag 092 Daghem/familjedaghem 093 Privat barnomsorg 094 Barnfamiljernas ekonomi 095 Maxtaxa på dagis 100 Kultur 101 Bibliotek 102 Teater 110 Fritids/idrottsfrågor 111 Bidrag till föreningar (även lokaler/ lokalhyra) 112 Idrottsanläggningar 113 Ungdomsfrågor 114 Musikskolan 120 Kommunikation/trafik (allmänt) 121 Kollektivtrafik 122 Bilar/privatbilism 123 Vägtullar, Trängselavgifter 124 Cykelbanor 125 Riksväg Järnväg / dubbelspår 127 Brofrågan 128 Flygplatser 129 Båt- och färjetrafik 130 Gator/vägar/renhållning/parker 131 Parkering 140 Bostäder (allmänt) 141 Tillgång till bostäder, bostadsbyggandet 142 Hyror, boendekostnader 145 Stadsplanefrågor/planefrågor/ byggfrågor/byggplaner 40

41 150 Miljöfrågor 151 Klimatfrågor, klimatförändringar, klimatet 160 Politiker (allmänt) 161 Bristande förtroende för den kommunala ledningen 170 Byråkrati, tillgänglighet 171 Kommunens organisation, ledning 175 Information till medborgarna 180 Nedskärningar allmänt 181 inom Äldreomsorgen 182 inom Barnomsorgen 183 inom Sjukvården 184 inom Skolan 185 inom Kultur 186 inom Fritid 187 inom Miljövård 188 bland Personalen 189 inom Social välfärd 190 Arbetsmarknadsåtgärder 191 inom Ungdomsverksamheten 195 inom Fler än två områden 200 Lokal fråga 220 Sysselsättning, arbetsmarknad, löner 221 Ungdomsarbetslöhet 225 Kommunens utveckling 230 Näringslivet i kommunen (varvet etc) 231 Turism 234 Korruption 235 Lag och ordning/brottslighet 236 Ungdomsvåld/ungdomsbrottslighet 237 Gatuvåld, våld allmänt 238 Polis 239 Organiserad brottslighet, ligor och gängproblematik 240 Invandrar/flyktingfrågor (integrering/segregering) 241 Främlingsfientlighet 242 Rasism/nynazism etc 250 Regionfrågor 260 Utrikes/internationella frågor (EU) 270 Demokrati 271 Jämställdhet 280 Etik, moral 290 Fallskärmsavtal 300 Elförsörjning/elpriser 320 Glesbygds-/landsbygdsfrågor 321 Avfolkning, utflyttning 322 Kommersiell service 330 Jakt, rovdjur 331 Varg 332 Djur- /naturskydd 340 Samverkan med Norge 500 Övrigt 505 Övriga rikspolitiska frågor 506 Omsorg (allm., ej specificerat) 507 Vård 510 Välfärd 511 Trygghet 610 Svaret = alla frågor är viktiga 611 Svaret = inget är viktigt 995 Vet ej, ingen uppfattning 998 Ej tillämpligt, Okodbart 999 Ej svar hela frågan 0 Ej (ytterligare) svar 41

42 REGIONPROBLEM (laenprob1 3) 001 Skatten i regionen/landstinget 002 Andra skatter 010 Avgifter och taxor (allmänt) 020 Regionens/landstingets ekonomi, budgeten 021 Sveriges ekonomi 022 Ekonomi övrigt 023 Fördelning av resurser mellan verksamheter inom regionen 030 Offentlig sektor 031 Privatisering/avreglering 040 Regional service allmänt 050 Sjukvården allmänt 051 Öppenvård/vårdcentraler 052 Sjukhusvård 053 Närheten till vård 054 Sjukhuslokalisering 055 Småskalighet, mindre enheter inom vården 056 Vårdavgifter 057 Vårdköer 058 Vårdens tillgänglighet 059 Vårdvalet 59,1 Akutsjukvård 060 Omorganisation av storsjukhusen 065 Sjukhus 066 Karlstad centralsjukhus 070 Privat sjukvård 080 Tandvård (allmänt) 081 Folktandvård 082 Privat tandvård 083 Tandvårdsavgifter 090 Äldrevård (allmänt) 091 Sjukhem 100 Handikappfrågor 101 Omsorgen om psykiskt handikappade (psykvård) 110 Alkohol/narkotika/droger 120 Utbildning (allmänt) 121 Folkhögskolor 122 Gymnasieskolan (samordning inom) 123 Universitets- och högskolefrågor 124 Skola 130 Kommunikation/trafik (allmänt) 131 Kollektivtrafik 132 Bilar/privatbilism 133 Vägnät (allmänt) 134 Speciella vägar, t.ex. Riksväg Vägtullar 136 Järnväg 137 Båt- och färjetrafik 140 Kultur 141 Teater 142 Muséer 143 Musik 144 Fria grupper 145 Opera 146 Bibliotek 150 Turism 160 Miljöfrågor 161 Energifrågor 162 Kärnkraften 163 Klimatfrågor, klimatförändringar, klimatet 170 Sociala frågor (allmänt) 180 Fritids/föreningsfrågor (allmänt) 181 Bidrag till föreningar 42

43 182 Ungdomsfrågor 190 Regional utveckling / näringslivsutveckling (allmänt) 191 Näringslivskontakter 192 regionala utvecklingsplaner 200 Kontakter med andra regioner 210 Sysselsättning, arbetsmarknad 211 Ungdomsarbetslöshet 220 Samordning och samarbete inom regionen 230 Regionen för stor/onödig 231 Regionindelningen 240 Fördelningen av resurser och inflytande inom regionen 241 Småkommunernas inflytande/resurser 243 Karlstadsdominans 250 Landsbygd / småskalighet / identitet 251 Avfolkning, Utflyttning 252 Glesbygdsfrågor 260 Regionens organisation (allmänt) 261 Den politiska organisationen 262 Förvaltningsorganisationen 270 Demokrati 280 Etik, moral 290 Politiker (allmänt) 291 Bristande förtroende 300 Byråkrati, tillgänglighet 310 Information till medborgarna 320 Nedskärningar allmänt 321 inom Sjukvården 322 inom Äldrevården 323 inom Utbildning 324 inom Kultur 325 inom Trafik 326 inom Fritid 327 inom Miljövård 328 Personalnedskärningar 329 inom Social välfärd 330 Arbetsmarknadsåtgärder 331 inom Ungdomsverksamheten 332 Turism 339 inom Fler än två områden 340 Lokal fråga i viss kommun eller ort inom regionen 349 Korruption 350 Lag och ordning/brottslighet 351 Ungdomsvåld/ungdomsbrottslighet 352 Gatuvåld, våld allmänt 353 Polis 354 Organiserad brottslighet, ligor och gängproblematik 360 Invandrar/flyktingfrågor 361 Främlingsfientlighet 362 Rasism/nynazism etc 370 Utrikes/internationella frågor (EU) 380 Samverkan med Norge 390 Jakt, rovdjur 391 Varg 392 Djur- /naturskydd 500 Övrigt 505 Övriga rikspolitiska frågor 506 Omsorg 507 Vård 508 Barnomsorg 509 Bostäder, boende 510 Välfärd 511 Trygghet 610 Svaret = alla frågor är viktiga 43

44 611 Svaret = inget är viktigt 995 Vet ej, ingen uppfattning 998 Ej tillämpligt, Okodbart 999 Ej svar hela frågan 0 Ej (ytterligare) svar 44

45 ANNAT PARTI (anparti, rpatir, lparti, kparti) 227 A Aktiv demokrati 112 Aledemokraterna 157 Alvesta alternativet 160 Barapartiet 211 Barnpartiet 201 Barsebäcksöppnarna 237 Bergspartiet 196 Bergås bästa 187 Bjäre partiet 219 Bollnäspartiet 186 Burlövs väl 152 Bålstadpartiet 170 Dalarnas sjukvårdsparti 189 Demokratisk vänster 116 Det nya partiet 120 Enhet 125 Europeiska Arbetarpartiet (EAP) 161 Falupartiet 239 Filipstadspartiet 139 Finsk center 106 Folkets vilja, folkviljan 154 Folkets Väl 104 Folkfronten (fd. NSF) 213 Folkfronten (socialister, Lkpg) 236 Folkhemmet 144 Framtidspartiet 130 Fria folkets parti 177 Fria Norrland 183 Föryngringspartiet 215 Guds rikes UFO-parti 159 Göingepartiet 199 Helsingborgspartiet 167 Huddingepartiet 132 Hörbypartiet 129 Internetpartiet 168 Jongleringspartiet 140 Junilistan 117 Kalle Anka-partiet 134 Kinnapartiet 179 Kirunapartiet 163 Knivsta.nu 198 Kommunal samling, Göinge 150 Kommunal Samverkan med Folket i Fokus (KSFF) 185 Kommunalt alternativ 197 Kommunens väl, Ystad 193 Kommunistiska partiet (KP) 221 Kommunlistan (Storuman) 194 Kommunpartiet, Härryda 202 Kommunpartiet vår framtid 113 KPML(r) (se kod 193) 180 Kristianstadbyggdens framtid 195 Kristianstadpartiet 190 Kungsbackaborna 128 Kvinnopartiet 155 Laholmspartiet 158 Liberala partiet 234 Liberaldemokraterna 127 Libertarianer 216 Lidingöpartiet 225 Lokala partiet i Heby 206 Lysekilspartiet 119 Långben-partiet 164 Mariefredspartiet 207 Mariestadspartiet 121 Markbygdspartiet 223 Marks oberoende demokrater 166 Mullsjö framtid 118 Musse Pigg-partiet 174 Nackalistan 151 Nackapartiet 214 Nationaldemokraterna 171 Nils Dacke partiet 45

46 200 Nordiska rikspartiet 111 Norges kommunistiska parti (NKP) 124 Norrbottenpartiet 176 Norrbottens sjukvårdsparti 233 Norrländska Samlingspartiet 122 Ny Demokrati 133 Ny framtid 228 Ny ordning 108 Nydemokraterna 102 OKS 218 Omsorg för alla 188 Osynliga partiet 109 Pensionärspartiet 224 PRI 156 Ronnebypartiet 148 Roslagspartiet Österåker 203 Rätt väg i Gullspång 105 Rättvisepartiet socialisterna 136 SAFE (Nässjö) 123 Samlingsregering 231 Sigtunapartiet/Samling för nya Sigtuna 222 Sjukvårdspartiet VG region 137 Sjöbopartiet 172 Skolpartiet 175 Skåne läns sjukvårdsparti 131 Skånepartiet 181 Skånes självständighetsparti 191 Skånes väl 115 Socialistiska partiet 138 Soffliggarpartiet 208 Solidariskt Uddevalla 153 Sollentunapartiet 205 Sotenäspartiet 192 Staffanstorpspartiet 135 Stockholmspartiet 212 Storforsbygdens väl 232 Strängnäspartiet 182 Strömstads parti 103 Svenljunga nya kommunparti 178 Sverigepartiet 141 Sveriges kommunistiska parti (SKP) 114 Sveriges pensionärers intresseparti (SPI) 126 Syndikalisterna (SAC) 230 Söderslättspartiet 142 Tomas DiLeva parti 204 Uddevallapartiet 146 Vevpartiet 220 Vingåkers Lokalparti 226 Vox Humana 149 Vrinnevilistan (VL) 110 Vår framtid 229 Vårdpartiet 145 Vägval Vänster 100 Vägvalet 169 Välfärdspartiet 184 Åhuspartiet 209 Ö-partiet 162 Österlenpartiet 994 Utländskt parti 995 Svar motsvarar fast svarsalternativ (uppkodat) 998 Okodbart 0 Ej svar del av frågan 999 Ej svar hela frågan 46

47 SAMHÄLLSGRUPP (angrupp) 1 Värnpliktig 2 Hemmafru 3 Militär 0 Ej svar del av frågan 95 Svar motsvarar fast svarsalternativ (uppkodat) 98 Okodbart 99 Ej svar - hela frågan 47

Bilaga 3. Survey 2009 KODBOK SURVEYINSTITUTET. Centrum för studier av institutionell utveckling och värden

Bilaga 3. Survey 2009 KODBOK SURVEYINSTITUTET. Centrum för studier av institutionell utveckling och värden Bilaga 3 Survey 2009 KODBOK SURVEYINSTITUTET Centrum för studier av institutionell utveckling och värden Kodbokens innehåll. Fråga Variabler om undersökningen 1-2 Värderingar 3-5 Skolan 6-17 Politik 18-25

Läs mer

Dagspress. antal titlar samt jämförelse mot föregående år. Fördelning upplagans exemplar (dagspress) Vardagar. Vardagar

Dagspress. antal titlar samt jämförelse mot föregående år. Fördelning upplagans exemplar (dagspress) Vardagar. Vardagar Dagspress antal titlar samt jämförelse mot föregående år Fördelning upplagans emplar (dagspress) Totalt 7 dgr (kväll) 4-7 dgr (morgon) 1-3 dgr (morgon) Vardagar Vardagar - helår jämfört med helår 2008

Läs mer

SÅ HÄR FYLLER DU I FORMULÄRET. Formuläret läses optiskt av en dator. Håll därför om möjligt kryssen innanför rutorna. Kryssa så här: Kryssa ej så här:

SÅ HÄR FYLLER DU I FORMULÄRET. Formuläret läses optiskt av en dator. Håll därför om möjligt kryssen innanför rutorna. Kryssa så här: Kryssa ej så här: Här är ett exempel: SÅ HÄR FYLLER DU I FORMULÄRET Fråga 1 Hur väl anser Du att påståendet I dag skiner solen stämmer? Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer helt och ganska varken bra ganska inte hållet

Läs mer

Avtalsrörelsen och lönebildningen. Medlingsinstitutets årsrapport

Avtalsrörelsen och lönebildningen. Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen 2011 Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen År 2011 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet är en myndighet under

Läs mer

Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008. Ulf Johansson, SCB, tfn 019-17 68 74, ulf.johansson2@scb.

Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008. Ulf Johansson, SCB, tfn 019-17 68 74, ulf.johansson2@scb. NV 19 SM 1003 Specialisering och koncentration inom kommunernas näringsliv 2008 Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008 I korta drag Mest koncentrerade näringslivet

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder?

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4 från Nationell psykiatrisamordning Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4

Läs mer

De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson

De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson De högsta chefernas löner drar ifrån Rapport av Anton Andersson De högsta chefernas löner drar ifrån Löner för arbetare, tjänstemän samt deras högsta chefer i kommuner, landsting och privata vårdkoncerner

Läs mer

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.« Årsrapport 2010 »Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«fredrik, 15 år, i boken Dåligt ställt Barns röster om ekonomisk utsatthet, Rädda Barnen 2004. »Jo, men om man redan

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Verksam samverkan Sacoförbunden om samverkan med arbetsförmedlingen

Verksam samverkan Sacoförbunden om samverkan med arbetsförmedlingen 2009 Ossian Wennström Verksam samverkan Sacoförbunden om samverkan med arbetsförmedlingen Verksam samverkan. Sacoförbunden om samverkan med Arbetsförmedlingen Ossian Wennström Citera gärna ur skriften,

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Tidigare isbn 91-7344-803-6 (Bokslut 1987) publicering: isbn 91-618-0330-8 (Bokslut 1988) isbn 91-618-0372-3

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Konsumenters agerande vid missnöje med varor och tjänster

Konsumenters agerande vid missnöje med varor och tjänster Dnr: 2009/1627 Institutionen för data- och affärsvetenskap Projektledare: Professor Karin M Ekström Medarbetare: Stavroula Giannakis Eva Gustafsson Daniel Hjelmgren Nicklas Salomonsson Malin Sundström

Läs mer

UNIONEN. Omvärldsrapport från Infopaq, Januari 2010

UNIONEN. Omvärldsrapport från Infopaq, Januari 2010 UNIONEN Omvärldsrapport från Infopaq, Januari 2010 Astra Zeneca drar åt svångremmen (Nyhetsartikel) Göteborgs-Posten 2010-01-29 Eskilstuna-Kuriren 2010-01-29 Strengnäs Tidning 2010-01-29 Astra Zeneca måste

Läs mer

Jordbruksverket Årets fritidsfiskekommun 2015

Jordbruksverket Årets fritidsfiskekommun 2015 Jordbruksverket Årets fritidsfiskekommun 2015 Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Jordbruksverket har i uppdrag att främja utvecklingen av fritidfiske och

Läs mer

Utan invandring avfolkas Sverige

Utan invandring avfolkas Sverige Utan invandring avfolkas Sverige En studie om kommunernas demografiska utmaning Stina Wassén och Andreas Bergström! Fores Policy Paper 2014 : 3 Förord Enligt SCB:s befolkningsstatistik hade 84 av Sveriges

Läs mer

E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna?

E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? KARTLÄGGNING E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? E-FÖRVALTNING OCH E-TJÄNSTER I KOMMUNERNA 2014 E-tjänster och appar E-tjänster och appar 1 Förord De senaste åren har det skett en fantastisk

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Att flytta till eller från Kalmar län

Att flytta till eller från Kalmar län 2008 Att flytta till eller från Kalmar län Flyttningsströmmar över länsgränsen och motiven för det långväga flyttandet Ingbritt Rosander ingbritt.rosander@kalmar.regionforbund.se 0480-44 83 65 2 FÖRORD

Läs mer

Det blir nya affärer. nytt. bloggen ännu ingen bra affär. storsatsning med metro. det dubbla ansvaret. Brunegård om Stampens aptit: Johan Drakenberg:

Det blir nya affärer. nytt. bloggen ännu ingen bra affär. storsatsning med metro. det dubbla ansvaret. Brunegård om Stampens aptit: Johan Drakenberg: Riksmedia Nr 4 Oktober 2007 nytt www.riksmedia.se bloggen ännu ingen bra affär storsatsning med metro Johan Drakenberg: det dubbla ansvaret Tomas Brunegård om Stampens aptit: Det blir nya affärer ledare

Läs mer

Renée Voltaire. Tips. Vinn. Möjligheter. En hungrig matföretagare. Tema: i krisen. Fiffiga kontorsprylar. konferensresa till Alperna

Renée Voltaire. Tips. Vinn. Möjligheter. En hungrig matföretagare. Tema: i krisen. Fiffiga kontorsprylar. konferensresa till Alperna Tema: Möjligheter i krisen Fiffiga kontorsprylar Tips från optimistiska entreprenörer Vinn konferensresa till Alperna Renée Voltaire En hungrig matföretagare NR 1 2010 Pris 45 kr Eget Företag 1 Ledaren

Läs mer

Världen som arbetsmarknad

Världen som arbetsmarknad Världen som arbetsmarknad 2004 Förord SACO gav 1993 ut boken Världen som arbetsmarknad. Redaktör och författare var Anders Schærström. Vi tackar Anders för att han har ställt sitt material till förfogande

Läs mer

Sveriges Nya Geografi

Sveriges Nya Geografi Sveriges Nya Geografi 2014 Sveriges Nya Geografi 2014 I år ges Sveriges Nya Geografi ut för sjuttonde året i rad. Bakom publikationen står Arena för Tillväxt och konsultföretaget Sweco. Arena för Tillväxt

Läs mer

STATISTIKBILAGA: ANALYS AV NORRA MELLANSVERIGE

STATISTIKBILAGA: ANALYS AV NORRA MELLANSVERIGE REGION GÄVLEBORG Analys Norra Mellansverige UPPDRAGSNUMMER 3582083000 STATISTIKBILAGA: ANALYS AV NORRA MELLANSVERIGE STOCKHOLM SWECO EUROFUTURES AB 1 (102) S w e co Kaplansbacken 10 Box 415 SE-101 28 Stockholm,

Läs mer

Fler och bättre jobb i Västsverige

Fler och bättre jobb i Västsverige Fler och bättre jobb i Västsverige En rapport från regionstyrelserna för Unionen Göteborg, Unionen SjuHall och Unionen Skaraborg/Väst Förord Facklig verksamhet handlar om att försvara medlemmars villkor,

Läs mer

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Bidrag till analysen

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Bidrag till analysen Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Bidrag till analysen Sven Lagerström Johan Kostela Dalarnas forskningsråd februari 2010 Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Bidrag till analysen Sven Lagerström

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer