Det nya detaljhandelslandskapet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det nya detaljhandelslandskapet"

Transkript

1 Det nya detaljhandelslandskapet - några aktuella trender inom den internationell detaljhandeln Föredrag - Morgondagens Butik Armemuseum - Onsdag 12 mars 2008 Magnus Berthling Konsult strategifrågor och affärsutveckling inom detaljhandeln

2 12 år av osannolik tillväxt för detaljhandeln Från 320 mdr (1995) till 550 mdr (2007) - Ökning inom nästan alla av handelns delsegment - Viktiga tjänsteområden ligger utanför (telekom, bredband etc) - Global företeelse, Sverige något sent in i konsumtionsboomen Tillväxt i marknaden har gett plats för alla - Fallande priser/ökade marginaler, ännu större volymtillväxt - Marknadens tillväxt har gett plats för alla (även medelmåttorna) - En oundviklig strukturomvandling har skjutits framåt Oro i omvärlden har liten betydelse - 9/11, krig, Katarina mm har påverkat handeln marginellt - Konsumenten har vant sig vid en orolig omvärld - Jfr räntechocken 1992, oljekrisen på 70-talet o s v

3 B FÄRSUTVECKLING Konsultföretaget med specialistkompetens inom detaljhandeln och konsumentindustrin MB Affärsutveckling vad vi gör Rådgivning i strategi- och strukturfrågor Utveckling av nya affärskoncept - Analys av marknadsförutsättningar - Affärs- och marknadsplaner Organisationsutveckling - Utveckling och hantering av distributionskanaler - Entreprenördrivna verksamheter & franchising Nyhetsbrev - Retail News Kunskapsöverföring - Föredrag, seminarier & workshops - Studie- & inspirationsresor - Rapporter, artiklar, nyhetsbrev Marknadsrapport Det nya detaljhandelslandskapet Chef att hyra projektledning Styrelseuppdrag Artiklar & debattinlägg

4 Agenda Detaljhandeln status och nuläge Framtidens konsumenten några viktiga trender Detaljhandelsindustrins stora strukturomvandling Framtidens butiksformat och säljformer Frågor och diskussion

5 Detaljhandelns betydelse i samhället bara ökar, ökar och ökar börjar det bli dags för en paus?

6 Vad har drivit detaljhandelns makalösa utveckling? Mer pengar i konsumentens plånbok - Många (men inte alla) har ökat sina reala inkomster - Stigande fastighetspriser, många konsumenter har belånat sina hus/lägenheter - Förhållandevis stabil ekonomisk politik under perioden Attitydförändring i samhället till konsumtion - Shopping ett sätt att visa vem man är - En social funktion i många människors liv - 70-talets anti-consumerism på väg att dö ut En mer utvecklad detaljhandel - Mer säljyta, stora investeringar i nya handelsplatser o s v - Ett mer attraktivt utbud stimulerar till ökad efterfråga - En effektivare handel, mer nytta för pengarna

7 Kommer köpfesten att fortsätta? Små med tydliga signaler på en avmattning - December 2007 blev inte den grande finale som förväntades - Fortsatt ökning jan feb 2008 men stor del prisökningar.. - Signaler om att vissa branscher /aktörer börjar få problem Många orosignaler i omvärlden - Den amerikanska fastighetskrisen sprider sig - Ökade oljepriser, höjda räntor, stigande inflation - Börsfall drabbar även på detaljhandelsaktier Fullt i byrålådan i det svenska folkhemmet..? - En reaktion på dagens överkonsumtion förmodligen oundviklig - Tendenser till en (sakta) förändrad attityd till shopping - Kan vara lika mycket möjlighet som hotbild

8 Agenda Detaljhandeln status och nuläge Framtidens konsumenten några viktiga trender Detaljhandelsindustrins stora strukturomvandling Framtidens butiksformat och säljformer Frågor och diskussion

9 Framtidens konsumenter blir allt mer olika, svårgångade och ombytliga

10 Framtidens nya konsument några viktiga demografiska förändringar Allt mer åldrande befolkning Kommer morgondagens pensionärer fortsätta shoppa som hittills? Ökande andel singelhushåll Fler dubbelarbetande familjer Dags att rita om etableringskartan? Fortsatt tillväxt i storstäderna Olika etniska & kulturella miljöer Missar vi viktiga kunder, bra medarbetare, framtida köpmän? Växande inkomstskillnader

11 Framtidens nya konsument värderingar och attityder blir allt viktigare Värderingar styr vår konsumtion Vilka värderingar är viktiga för framtidens konsumenter? Ett sätt att förverkliga sig själv och visa vem man är Mer och mer frikopplat från demografiska egenskaper Vad är baskrav, vad är konkurrensfördelar Konsumenten allt mer olika Behöver svensk handel bli mer segmenterad? Allt mindre håller oss samman, allt fler subgrupper Skilda prioriteringar och individuellt konsumtionsmönster Trender sprids från individ till individ Balans & rättvisa Individualism & självförverkligande Är vi på väg från masskonsumtion mot mer individualiserade konsumtion? Trygghet & Tradition Materialism & bekvämlighet Källa: SIFO Trender sprids från norr till söder

12 Konsumenten allt mer inkonsistent i sitt beteende - situation och humör blir avgörande Livssituation och yttre händelser - Olika köpbeteende i olika situationer - Påverkas av inre och yttre händelser Är vi förberedda på oväntade yttre händelser? Fåfänga och rationalitet hand i hand - Prismedveten i vissa situationer - Prisokänslig vid andra tillfällen Allt fler spontana köpbeslut - Konsumenten bestämmer sig i butiken - Allt större krav på tillgänglighet Öppettider? Lägen? Butiksmiljö & kommunikation? Rastlöshet och humör Har vi tillräckligt spännande och intressanta butiker? - Konsumenten vill prova nya saker - Uttråkad konsument måste underhålla s - Vår lojalitet omprövas ständigt

13 Vi går mot en medveten konsumtion där miljö, hälsa och etik blir allt viktigare

14 Miljö mycket mer än att ta hand om sopor och sluta släppa ut gifter Miljö har blivit politisk glödhett - Växthuseffekten och långsiktig brist på olja - Vänsterns miljömonopol borta, drivs av alla politiska krafter Allt fler miljöbegränsningar kommer eller?? - Krav på koldioxidredovisning i årsredovisningen (t ex utsläpp från tjänstebilar mm) - Kanske får alla ett koldioxidkort ( vår tids motbok )? Nya sparkrav på handeln - Minska förbrukning i butiken, utsläpp i distributionskedjan - Informera på förpackningar, kvitton, hemsidor mm Tesco går (som alltid) i bräschen - Lovar halvera sin energiförbrukning till Testbutik med eget vindkraftverk, solcellstak, recykling mm - 80 nya Ecostores öppnar

15 Hälsosam mat allt mer mainstream men är handeln med på noterna? Hälsa en fråga som måste tas på allvar - Fler överviktiga än svältande människor i världen - Dåliga kostvanor leder till stora samhällskostnader En affärsmöjlighet inget ideellt arbete - Ekologiska och/eller hälsoriktiga produkter växer snabbt - Ett sätt att ta öka marginalerna och förädla erbjudandet Ekologisk mat är stort men inte i Sverige - Sverige sent med på det ekologiska tåget - Moment 22, varubrist eller dåligt intresse i handeln - Måste lyftas fram i separat koncept, eller? Hälsa blir status och premium - Kopplingen ekologisk mat och premium blir allt tydligare - Whole Foods Market en av många framgångsexempel

16 Etik det går aldrig att komma ifrån ansvaret Etikkoder och kontrollsystem - Drägliga arbetsförhållanden, inget barnarbete - Självklarheter där det bara går att göra fel Flora av certifieringssystem - Risk att konsumenten blir förvirrad - Krav som krockar med varandra Krav på kontroll av leverantörer - Detaljisten har hela ansvaret för EMV-produkter - Snabba åtgärder vid brister (t ex säkerhet)

17 Konsumentens livsstil förändras handeln måste följa med Alltid uppkopplad alltid informerad - Nästan alla konsumenter har/använder Internet - Ständigt uppdaterade, även utanför hemmet/kontoret 24-timmarskonsumenten - Arbete hemifrån, okonventionella arbetstider - Nya krav på handeln (säkerhet mm) Från fasta arbeten till projekt - Traditionella anställningsformer håller på att brytas upp - Ställer många samhällsstrukturer över ända Ständigt på resande fot - Time-out, långsemester, utlandsboende - Globala konsumenter får nya vanor

18 Sammanfattning framtidens konsument har många ansikten Demografi Situationen styr Ofta äldre (men ung mentalt) Ofta singelhushåll Dubbelarbetande familjer Dras mot storstäder Olika etniska miljöer Olika mycket pengar Olika köpbeteenden i olika situationer Rationell och fåfäng på samma gång Styrs av humör och yttre händelser Spontan bestämmer sig i butiken Rastlös vill prova nytt Uttråkad vill underhållas Värderingar Styr konsumtionsbeteendet Varumärken allt viktigare Allt fler och mindre grupper Värderingar skiftar snabbt Allt mer olika prioriteringar Sprids individ till individ Men alltid Stressad och ont om tid Miljö, etik och moral viktigt men ganska självklart Uppkopplad & informerad

19 Agenda Detaljhandeln status och nuläge Framtidens konsumenten några viktiga trender Detaljhandelsindustrins stora strukturomvandling Framtidens butiksformat och säljformer Frågor och diskussion

20 Detaljhandeln utvecklas - från en decentraliserad verksamhet till en global, professionell industri

21 Detaljhandeln genomgår just nu sin största strukturomvandling någonsin Många och små aktörer Spritt ägande Lokal/nationell marknad Många mellanled Färre men större aktörer Koncept/varumärken Global marknad Slimmad logistikkedja Olika branscher och marknader ligger i olika faser - USA, kraftig strukturomvandling under 80-talet - Sydeuropa, stor utslagning av småskalig handel just nu - Asien & Sydamerika, hoppar över många steg i utvecklingen

22 Fler och fler globala jätteföretag inom handeln - drar ifrån andra industrisektorer Några fakta om Walmart Världens största företag Wal-Mart $ 351 bn (2 600 mdr)! 2. Exxon $ 347 bn 3. Shell $ 318 bn 4. BP $ 274 bn 5. General Motors $ 207 bn 32. Carrefour $ 99 bn 43. Home Depot $ 91 bn 59. Tesco $ 79 bn 62. Metro $ 75 bn 80. Kroger $ 66 bn 94. Costco $ 60 bn 96. Target $ 59 bn Källa Fortune Fivehundred 2007 Över enheter world-wide Öppnade 400 nya supercenters miljoner kvm säljyta 1,9 miljoner anställda Från 0 till 100 bn dagligvaror på 10 år Över 80 bn i import från Kina Omsättning 1988: 15 bn Omsättning 1995: 80 bn

23 Detaljhandeln på väg att internationaliseras - men långt ifrån en spikrak utveckling Den globala konsumenten växer sakta fram - All mer lika preferenser och köpbeteende - Urbana konsumenter en distinkt grupp o s v - Media, nätet, ökat resande förmedlar nya vanor De framgångsrika aktörerna börjar slår i taket på hemmamarknaden - Differentiera sina koncept, satsa på nya branscher? - Expandera på nya, geografiska marknader Många hinder på vägen - Ahold, Walmart, Coop Norden exempel på svårigheter - Många (tillfälliga) strategiska reträtter att vänta Sovrar agnarna från vetet - Bara de bästa (och mest uthålliga) affärsidéerna klarar sig - Driver på strukturomvandlingen, polariserar handeln

24 Kina, Indien, Ryssland och Dubai detaljhandelns nya Klondike Inte längre bara billig produktion - Konsumtionstillväxt % per år, inga tecken på avmattning - Allt viktigare marknad för globala varumärken och detaljister - Höga krav, hoppar många steg i utvecklingen Utlandsexpansion nästa steg - Sannolikt via uppköp av detaljister i väst - Många kapitalstarkar köpare - Säkerställa avsättning för sin produktion Många andra vill ta del av kakan - Oljeproducenterna i Mellanöstern börjar få upp ögonen för handeln - Tunga investerare i många köpcentrum världen över - Vill göra sina hemländer till globala shoppingdestinationer

25 En global detaljhandel växer sakta fram där många länder bidrar med olika pusselbitar Inomhusmallet, supercenters, category killers, outlets! Dollar stores (?), price clubs (?) Ytsnåla convenience stores! Designtänkande (?), färskvaror (?) Hard discount! (?) IKEA, HM! Hög modegrad låga priser Hypermarkets/stora format! Nischer som djupfryst mm (?) Egna varumärken, förädling, branschblandning! Förädling, tjänsteförsäljning?

26 Nya ägare och kapitalintressen skapar nya spelregler och strukturer om handeln

27 Ökat intresse från kapitalmarknaden bidrar till omstruktureringen av handeln Riskkapitalister blir allt viktigare ägare till detaljhandelsföretag Nya ägarkrav kortsiktig lönsamhet, tillväxt och exitmöjligheter Många strukturaffärer styrs av ägarintressen ej av industrifaktorer? Lönsam utväxling av döda aktier RNB RETAIL AND BRANDS

28 Inget är längre omöjligt många oväntade affärer väntar runt hörnet Ryktet var sant Nytt megasamarbete inom handeln Franska Carrefour öppnar 20 stora hypermarkets i Norden före 2010! Näringsministern tog själv initiativ till affären IKEA och Tesco i samarbete om nytt koncept Matvaruavdelningar i alla IKEA-varuhus över hela världen Börshandeln stoppad idag Axfood säljer Hemköp - nu ska vi bli störst och bäst på lågpris i stället Oklart vem köparen blir - många olika rykten i omlopp Sensationell affär klar idag Coop och Bergendahls går ihop bildar landets största lågpriskedja KFs medlemmar sa ja på den extra förbundsstämman

29 Branschblandning och varumärkesexpansion inga barriärer är omöjliga att forcera

30 Traditionella branscher försvinner framtidens detaljhandeln struktureras på nytt sätt Situation som konsumenten befinner sig i Produktbaserad branschindelning Kategoribaserad branschindeling Lösningar på ett problem Exempel - Kemitekniska butiker som säljer färg, parfym, rengörning osv Exempel - Bredare kategorier med användarsamband - Dagligvaror, hemelektronik mm Livsstilsbetingad konsumtion

31 Tesco ett framångsrikt exempel på en dagligvarukedja som definierat om sitt koncept Olika men tydliga butiksformat Tesco Extra - Stormarknader med stor andel special kvm - Huvudformat globalt (Asien o Östeuropa) Tesco Superstore - Dagligvaror, tjänster o urval special kvm - Ofta 24-timmars öppet Förädling - Take-away eller äta i butik - Egenutvecklade, kylda färdigrätter Egna märkesvaror Näthandel - Hemkörning eller hämta i butik - Omsatte 15 mdr 2006, lönsamt Försäkring & Bank - Lån, kontokort, betalningar mm - Hem-/bil-/reseförsäkringar - Enkla exponeringar i butik Kapitalvaror - Alla typer av specialvaror - Dedicerade butiker r - Provsålt bilar (!) Good citizen Tesco Metro Tesco Express - Convenience stores kvm - T-banestationer o dyl - Citylägen, köpcentrum kvm - Mkt färdiglagat % av omsättningen är EMV - Fyra baslinjer för alla kategorier (Value, Tesco, Tesco Extra, Organics) - Nisch (Healthy Living, Fair Trade, Kids) Bensin & drivmedel Telekom och IT - Flera offensiva miljöinitiativ - Engagerade i Fair Trade (EMV) Globala ambitioner Tesco Home Plus - Bara specialvaror - Fokus på hemmet, accessoarer - Nästa stora satsning - 25% via dagligvaruhandeln - Små overheads - Egna abonnemang (Tesco Mobile) - Fast telefoni, bredband - Introducerar nedladdningstjänst för musik och film - Expansion i Östeuropa och Asien - Främst via hypermarkets - Etablerar 300 butiker USA från Kalifornien, Arizona och Nevada - Nyutvecklat convenience-format (Fresh & Easy, nytt varumärke) - Stark miljöprofil från start

32 Tesco ett framångsrikt exempel på en dagligvarukedja som definierat om sitt koncept Olika men tydliga butiksformat Tesco Extra - Stormarknader med stor andel special kvm - Huvudformat globalt (Asien o Östeuropa) Tesco Superstore - Dagligvaror, tjänster o urval special kvm - Ofta 24-timmars öppet Förädling - Take-away eller äta i butik - Egenutvecklade, kylda färdigrätter Näthandel - Hemkörning eller hämta i butik - Omsatte 15 mdr 2006, lönsamt Nya sätt att paketera produkterna Egna märkesvaror Utnyttjar sin kunddatabas Avdramatisera svåra produkter Försäkring & Bank - Lån, kontokort, betalningar mm - Hem-/bil-/reseförsäkringar - Enkla exponeringar i butik Kapitalvaror - Alla typer av specialvaror - Dedicerade butiker r - Provsålt bilar (!) Good citizen Tesco Express - Convenience stores kvm - T-banestationer o dyl Tesco Metro - Citylägen, köpcentrum kvm - Mkt färdiglagat Tesco Home Plus - Bara specialvaror - Fokus på hemmet, accessoarer - Nästa stora satsning % av omsättningen är EMV - Fyra baslinjer för alla kategorier (Value, Tesco, Tesco Extra, Organics) - Nisch (Healthy Living, Fair Trade, Kids) Bensin & drivmedel - 25% via dagligvaruhandeln - Små overheads Skapa kostnadsfördelar Ett starkt varumärke i botten Telekom och IT - Egna abonnemang (Tesco Mobile) - Fast telefoni, bredband - Introducerar nedladdningstjänst för musik och film 5-6 % vinstmarginal år efter år! - Flera offensiva miljöinitiativ - Engagerade i Fair Trade (EMV) Globala ambitioner - Expansion i Östeuropa och Asien - Främst via hypermarkets - Etablerar 300 butiker USA från Kalifonien, Arizona och Nevada - Nyutvecklat convenience-format (Tesco Fresh & Easy) - Stark miljöprofil från start

33 Vilken kanal ska sälja framtidens konvergensprodukter? Optikern? Skivbutiken? Radiobutiken? Nya butiksformer? Databutiken? Mobiltelebutiken? Sportbutiken? Näthandeln? Stormarknaden? Modebutiken?

34 Den gamla värdekedjan är på väg att upplösas detaljisten blir producent, producenten blir detaljist

35 Detaljhandelns traditionella värdekedja på väg att upplösas Svårt att välja i butiken! Alla varumärken känns väldigt lika! Inga riktiga nyheter bara ytlig kosmetik? Jag litar nog främst på butiken! Måste det vara så dyrt? Jag äger kundrelationen viktigare än själva varan? Kan jag få en större del av marginalen? Gör leverantörens reklam nytta? Butiken måste få ett enhetligare erbjudande/kommunikation Hur kan vi få butikerna att planera/binda sig för volymer? Varför ödsla tid att förhandla om priser gång på gång? Vi måste veta vad som händer på butikens hylla? Jag vill kontrollera mitt varumärke hela vägen Butiken en del av varumärket Slutkundsrelationen viktig Svårt/kostsamt att få fram information till butiksledet Varför släppa en stor del av handelsmarginalen Detaljist Grossist Producent Höga säljkostnader - Säljinsatser och förhandlingar - Kostnadskrävande incentives mm Otydliga budskap - Svårt att hålla i varumärket - Samsas med andra på hyllan Dålig transparens - Få kommittments om volymer - Alla gissar om efterfrågan - Liten återföring av information

36 I framtidens handel blir detaljisten varumärkesägare och producenten ibland detaljist Generiska varumärken Lågpris Hög kvalitet Hög image Value -for -money Starka detaljister ökar andelen EMV Ökade marginaler och effektivare logistik Unikitet och profilering Från lågpris till högsta kvalitet Inom alla branscher med varierande styrka Detaljhandeln deltar i produktutveckling Varumärken byggs i butiken Konsumenten söker tydlighet Full kontroll från design till kundmötet Starka leverantörer integrerar framåt Egna profilerade butiker huvudstrategi Inom allt fler sällanköpsbranscher Ofta innovativa butikskoncept

37 Handelns egna varumärken från låga priser till differentiering och innovation Kopiera - look alike Förädla och skapa unikitet Kvalitet Freeway Cola Tangera plagiat av kända märken Value Lågpris Finest Healthy Living Premiumpris Inga marknadsföringskostnader Låga priser genom samlande inköp Styr kunden via hyllplacering Strategi för lågpriskedjorna Nisch Fair Trade by Tesco Vidareutveckling av butikens varumärke Differentiera sortimentet - segmentera kunderna Kedjeunika produkter med högt förädlingsvärde

38 Apple Store ett av världens mest framgångsrika detaljhandelskoncept Etablerat först Främst för att stödja konsumentsatsningen med ipod - Idag knappt 200 butiker världen över - Tillsammans med nätet >20 % av Apples försäljning Innovativt butikskoncept - Alltid bästa tänkbara läge, ofta extraordinär arkitektur - Stor del av lokalen för utbildning och lite underhållning - 24-timmarsöppet, årets alla dagar (New York, 5ave/53str ) Har slagit alla detaljhandelsrekord - Bäst försäljning per kvm/per anställd/per helg o s v - Mycket höga nyckeltal i branschen Allt större del av Apple - 50 % av Apples anställda jobbar i butik - Allt mer av kapitalet bundet i butiker

39 En ny industri växer fram med helt nya roller och delvis ny värdekedja Detaljist Grossist Producent Traditionell värdekedja Upplöses successivt Nya typer av företag/organisationer Ny kompetens kommer att krävas Egen tillverkning Legotillverkare Varumärkesägare Tillhandahållare av infrastruktur Egna distributionskanaler Komplementkanaler Legotillverkare Outsourcing av logistik, IT, produktutveckling mfl

40 Tjänster och ökad förädling framtiden för den värdeskapande detaljhandeln

41 Detaljhandeln måste gå längre i förädlingskedjan och addera till fler mervärden Ju högre förädling ju högre marginaler Tillför en innovation 3:50:-/kopp Tillagat, ready-to-drink 20:-/kopp Tillagat, serveringsmiljö, gatans show 30:-/kopp Kaffebönan 0:50:-/kopp Malt och förpackat 2:50:-/kopp Alla branscher har sin egen förädlingstrappa!

42 Konkurrens över nationsgränserna blir vanligare och växer i omfattning

43 Gränsöverskridande handel drabbar alla branscher Näthandel utan fysiska gränser Gränsöverskridande butikshandel Betydande del av näthandeln sker idag via utländska siter Oklart regelverk och praxis Exempel på betydande aktörer - amazon.com, amazon.co.uk - pixmania.com, techikdirekt.de Översättningar, lokal kundservice mm Gränshandeln med Norge omsätter 9 mdr Nordby Supermarket landets 5:e största dagligvarubutik (omsättning 500 mkr/år) Bygghandeln allt mer konkurrens från handlare i Tyskland och Polen

44 Agenda Detaljhandeln status och nuläge Framtidens konsumenten några viktiga trender Detaljhandelsindustrins stora strukturomvandling Framtidens butiksformat och säljformer Frågor och diskussion

45 Framtidens butiksformat en tydlig riktning eller många, olika trender samtidigt? Stormarknadens one-stop-shopping - den ultimata säljmaskinen? Category killers vinnare igår, idag, också i morgon? Nya typer av lågpriskoncept dollar stores, priceclubs mm? Factory outlets och spotmarknadsförsäljning? Premium och tokdyrt lockar allt fler konsumenter! Förädling gör mer av jobbet åt kunderna Lågprisvågen är över eller har den bara börjat? Upplevelser och inspiration där butiksbesöket är produkten? Näthandeln hittar äntligen sin (vinnande) affärsmodell? Ultraspecialister som skapar sina egna nischer! Miljökrav leder till comeback för småskalig handel?

46 Lågpristrenden har bara börjat men utvecklas i många olika tappningar

47 Fortsatt expansion för transparant och extremt kostnadseffektiv handel Dammsug värdekedjan på kostnader - Gå igenom varje liten detalj i jakt på kostnader - Egna märkesvaror för att stärka marginalerna och få kontroll Låt kunden göra jobbet - Exponera på pallar, minimal personalbemanning o s v - Tydlighet och transparens, kunden avgör vad han vill betala för Låt skalfördelarna slå igenom fullt ut - Håll nere sortimentet, pressa bakomliggande led stenhårt - Alltifrån inköp, IT, etableringar, butikslayout till små, små detaljer Lågt pris men starkt varumärke - No thrills, lova inte mer än man kan hålla, leverera baserbjudandet fullt ut - Ryanair, Aldi exempel på koncept som med tiden byggt en mycket stark kundlojalitet

48 Lågprishandel i många olika tappningar Volymhandel - rabattvaruhus Price clubs dollar stores Massförsäljning av alla typer av varor Hem o fritid prioriterat område Många expansiva aktörer (Rusta, Ö&B mfl) Betydande aktörer i USA Begränsad framgång i Europa Smart Club misslyckades Många olika koncept: - Volymförpackningar - Enhetspriser (1, 5, 10 USD) - Medlemskap Kanal även för småföretagare Specialiserade lågprisbutiker Fokus på en kategori Smalt sortiment effektiv logistik Drivs helintegrerat - rationell drift Ofta stor andel egna märkesvaror Factory outlets (Oftast) fabrikantägda butiker Tar 10 20% av många branscher Långt från annan handel - belöningen värd resan Del i distributionssystem - börjar ersätta reor

49 One-stop-shopping och destinationshandel för framtidens stressade konsument

50 Hypermarkets det snabbast växande detaljhandelsformatet världen över Dominerar många marknader - Stort i USA, Frankrike, Östeuropa, Asien mfl - Svarar ofta för % av totalmarknaden Större format och inriktning på special kvm säljyta plus minst p-platser - Specialvaror tar minst 50 % av säljytan Externlägen dominerar - Försök mer kompaktare format i centrala lägen - Miniköpcentrum (kompletterande butiker/service) Avvaktande utveckling i Sverige - Oklar ambitionsnivå och förmåga hos nuvarande aktörer? - Politiskt motstånd mot stora externetableringar Exempel på stora hypermarketaktörer; Carrefour, Leclerc, Auchan (Frankrike), Wal-mart, Target, K-mart, Sears Grand (USA), Metro, Real (Tyskland)

51 Category killers 80- och 90-talets stora vinnare inom sällanköpshandeln.. Framgångsformel: Maximalt bredd & djup inom en avgränsad kategori Kontinuerlig expansion starka handelslägen Kedjedrift och storskalighet i alla verksamhetsdelar Aggressiv marknadsföring top-of-mind hos konsumenten Slog ut nästan all specialvaruhandel i USA på 80-talet Kom till Europa under 90-talet dominerar många branscher Exempel på starka category killers

52 .men riskerar bli framtidens dinosaurier om man inte lyckas förnya sina koncept? Ökad konkurrens - Lågprisaktörer, stormarknader mm - Helintegrerade leverantörskoncept - Specialister & upplevelsehandel - Näthandeln Slår i taket - Svårt expandera/hitta fler lägen - Internkannibalisering mellan butiker - Affärsmodellen bygger på tillväxt Möt lågprisaktörerna - Mera bredd, minskat djup - Alltmer mekaniserad säljmiljö Tung logistikmodell - Centraliserade inköp, dubbla lager - Mycket lageryta, dålig omsättning Återvändsgränd - Lägsta-pris-garanti mm - Lönsamhet via finansiering mm Konsumenten tröttnar - Ingen inspiration & idéer - Stereotypt utbud, inget nytt - Dålig service & eftermarknad Ökat värdeskapande - Mer upplevelser & idésälj - Mer förädling/eftermarknad Ny logistikmodell - Mindre butikslager - Direktleverans till hemmen

53 Upplevelser, experiment och värdeskapande butiken är produkten

54 Skapa värde för konsumenten fokusera på annat än själva produkten Varumärket är produkten Personifierad shopping Underhållning och aktiviteter Temabutiker & nya paketeringar Inspiration & idéförsäljning Butiken som social mötesplats Förädla och gå längre i värdekedjan Ta hand om eftermarknaden Tjänster och service nyckelfärdiga lösningar Butiksmiljö som blir en upplevelse!!!! Samma vara små prisskillnader Nya/innovativa sätt att ta betalt Unika produkter = högre marginaler Mervärden måste vara relevanta

55 Precision och tillgänglighet exakt vad jag vill ha, när jag behöver det, där jag råkar vara

56 Små, lättillgängliga butiker med precsion i erbjudandet har framtiden för sig Bortglömt segment i Sverige - Stort i övriga världen, många satsar (bla Tesco) - Ex. 7 11, marknadsledare i Japan Precision och lokal anpassning - Rätt erbjudande till rätt konsument i rätt tid - Leveranser flera gånger per dag, väderberoende Nya typer av lägen där folk rör sig - Trafikcentra, offentliga instutitioner, arbetsplatser - Alla ytor kan utnyttjas med kreativitet Automatiserad handel kommer igen - Snabb utveckling på vending just nu - Även för specialvaror - Drive-through koncept

57 Internet och nya säljformer inte bara en övergående hype från IT-boomen

58 Näthandeln från hype till krasch till mognad Försäljningsutveckling Medial uppmärksamhet Våldsam medial uppmärksamhet Drevs av teknik inte handel Tro på en ny, digital konsument Riskkapitalet hetsar tillväxten Get-big-fast, lönsamhet senare Omogen teknik/hemsnickeri Många pusselbitar saknas (betalning, distribution mm) Några seriösa entreprenörer men många lycksökare Den stora internetkraschen 2000 Många näthandlar går i konkurs (ex. Boo.com, Webvan, Lets-buy-it) Avvecklade satsningar (Torget mfl) Riskkapitalet flyr näthandeln Plötslig medial tystnad Etablerad handel tappar intresset Några få överlevare kämpar vidare Försäljningen ökar från en låg nivå Försäljningen ökar (c:a 30 % per år) Integrering mot annan direkthandel Näthandlare öppnar fysiska butiker Tekniken standardiseras o mognar Betalningar, distribution blir bättre Anonyma aktörer, små investeringar Måttligt medialt intresse Näthandeln i Sverige > 20 mdr 2006

59 Näthandeln vad blir nästa steg? Näthandeln konkurrerar med alla Nätet en integrerad del av butiken Den renodlade näthandeln når % Slår igenom i alla branscher Priset men också andra konkurrensmedel Effektivisera/rationalisera värdekedjan Tillför konsumenten nytta utöver priset Mer precision/flexibel slutdistribution Anpassning för mobilt internet Nätet och butiken samverkar Nätet stöder /fördjupar butiken - Se vad som finns i butiken, boka upp varan - Fördjupad information, sortiment, kundservice Total flexibilitet - Beställ på nätet, hämta i butik - Beställ i butiken och få varan hemlevererad Många kritiska faktorer - Integrering av IT (butiksdata och e-handelssystem) - Företagskultur, prismodell, samarbetsformer

60 Glöm inte handel konsument-till-konsument (C2C) - kommer att växa snabbt i framtiden Konsekvens av dagens masskonsumtion - Människor tröttnar, har inte plats, vill inte slänga osv - Ökat intresse för varor med historia, vintage osv Väl fungerande verktyg - Lätt att köpa och sälja - Säkra leveranser och betalningar, kundrekommendationer mm Hobbyhandelsmän - Marknadsplats för många småföretagare människor försörjer sig på heltid via e-bay E-bay en jätte inom C2C-handel - Förmedlar varor för 300+ mdr SEK - Mer än 50 miljoner användare, 10 miljoner artiklar/dag - Har just köpt Skype (IP-telefoni) för 30 mdr

61 Sammanfattning - framtidens detaljhandelskoncept bygger på innovation, tydlighet och differentiering - Konkurrens från alla håll - Otydlig mot konsument - Svårt skapa skalfördelar - Splittrad internt fokus Lågprishandel Storskalighet Kunden gör jobbet Supereffektiv logistik Direkt från källan egna varumärken Död mans land! Bekvämlighetshandel Experimentell handel Upplevelser Inspiration Livsstil Förädling Tjänster Nätet finns överallt -Konkurrerar på alla varuområden - Förstärker/förlänger butiken Anytime anywhere - anyhow Skräddarsydda erbjudanden Nya marknadsplatser/kanaler

62 Sammanfattning viktiga trender inom detaljhandeln Omvärlden Fortsatt konsumtionstillväxt inte given Konsumenten Förändrad demografi, nya värderingar och beteenden Industrin Fortsatt integrering av värdekedjan, branschblandning Miljörestriktioner kommer - vänta eller agera proaktivt? Från masskonsumtion till individualiserad shopping Globala koncept men lokal anpassning USA/Väst-Europa driver inte längre ensamt utvecklingen Krav på verkliga inte bara kosmetiska innovationer Effektiviseringar i alla led - hjälp av IT, RFID mm 1. Mer differentierad/segmenterad handel 2. Ombytliga konsumenter med ständigt nya krav 3. Mer innovativa erbjudanden med stora inslag av tjänster 4. Medelmåttiga koncept slås ut bara de bästa överlever 5. Internet finns överallt konkurrerar med och stöder butiken

Dags för näthandeln att hitta en fungerande affärsmodell

Dags för näthandeln att hitta en fungerande affärsmodell Dags för näthandeln att hitta en fungerande affärsmodell Att näthandeln expanderar är otvistligt. Nya entusiastiska aktörer tycks poppa upp i stort sett varje dag, ofta skickliga på att framställa sig

Läs mer

Scenarion för e-handelns framtida tillväxt. GS1 Sweden i samarbete med HUI Research

Scenarion för e-handelns framtida tillväxt. GS1 Sweden i samarbete med HUI Research Scenarion för e-handelns framtida tillväxt GS1 Sweden i samarbete med HUI Research Förord E-handelns utveckling påverkar framtiden Trots att Sverige har en av världens mest utvecklade infrastrukturer för

Läs mer

Vårt digitala tjänstesamhälle vision 2011+

Vårt digitala tjänstesamhälle vision 2011+ IT-kommissionen Vårt digitala tjänstesamhälle vision 2011+ Tänk fritt, tänk stort, tänk om...... så här vill vi göra! Visioner och reflektioner om önskvärda framtider rapport från IT-kommissionens hearing,

Läs mer

Byxa 349: Årsredovisning 2008

Byxa 349: Årsredovisning 2008 Byxa 349: Årsredovisning 2008 Innehåll VD-ord 2 3 Strategi och mål 4 5 Marknad 6 7 Målgrupper 8 15 Kvinna 10 11 Barn 12 13 Man 14 15 Värdekedjan 16 20 Idé och design 16 Inköp 17 Tillverkning 17 Distribution

Läs mer

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder clas ohlson Årsredovisning 2013/14 6 8 miljarder kr 5 länder Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja

Läs mer

Årsredovisning 2013. Avsnitt

Årsredovisning 2013. Avsnitt Årsredovisning 2013 Avsnitt Innehåll Verksamhet 1 Det här är ICA Gruppen 2 2013 i sammandrag 3 Historik 4 Vd har ordet 8 Mål och strategi 10 Affärsmodell 16 Marknad 18 ICA Gruppens sex segment 21 ICA Sverige

Läs mer

AXFOOD 2011 24,2% Rörelseresultatet ökade med 3,4 procent Små detaljer gör stor skillnad. Andel egna märkesvaror

AXFOOD 2011 24,2% Rörelseresultatet ökade med 3,4 procent Små detaljer gör stor skillnad. Andel egna märkesvaror AXFOOD 2011 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 24,2% Andel egna märkesvaror Rörelseresultatet ökade med 3,4 procent Små detaljer gör stor skillnad ÅRSREDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer

årsred0 visning Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. verksamhet hållbarhet resultat

årsred0 visning Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. verksamhet hållbarhet resultat årsred0 visning 2014 verksamhet hållbarhet resultat Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. Johan Åberg, vd, sidorna 2 3 ... hållbarhet och lönsamhet

Läs mer

INNEHÅLL. Legal årsredovisning 35 68

INNEHÅLL. Legal årsredovisning 35 68 Års redo vis ning 2010 INNEHÅLL VD-ord 2 Strategi och mål 4 Marknad 6 KappAhls mode på kartan 8 Kundgrupper 10 Dam 12 Herr 14 Barn 16 Värde kedjan 18 Idé och design 19 Inköp 20 Produktion 20 Distribution

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse 2008 Konsumentkooperationen ska skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö.

Läs mer

Guide för global e-handel

Guide för global e-handel Guide för global e-handel Utnyttja den globala marknadens potential E-handeln växer kraftigt i Sverige och har på bara några år etablerats som en omtyckt försäljningskanal. Försäljningsökningen väntas

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2004

HL Display Årsredovisning 2004 HL Display Årsredovisning 2004 Året i korthet 1 VD har ordet 2 Strategisk inriktning 4 HL Display ska vara ett tillväxtbolag med en god lönsamhet och därigenom skapa värdetillväxt för aktieägarna. De omfattande

Läs mer

En affärsplan i ekologins anda

En affärsplan i ekologins anda En affärsplan i ekologins anda 2008-06-02 Examinationsarbete utfört av: Madeleine Axebrink Elin Andersson Sofie Björk Handledare: Martin Behre Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015 4 av 10 skulle dela ett foto via sociala medier om produkten kom unikt paketerad Therese Reuterswärd, e-handelschef på Nespresso, om förpackningens betydelse. AMAZON Hot eller möjlighet för nordiska e-handlare?

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

Partihandelns roll i värdekedjan- idag och imorgon

Partihandelns roll i värdekedjan- idag och imorgon Partihandelns roll i värdekedjan- idag och imorgon EN RAPPORT FRÅN HUI RESEARCH PÅ UPPDRAG AV HANDELNS UTVECKLINGSRÅD (HUR) Förord Det så kallade mellanledet, som utgörs av den del av värdekedjan som befinner

Läs mer

NÄTHANDELN - HOT ELLER MÖJLIGHET FÖR KÖPCENTRUM. NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no. 1, October 2013

NÄTHANDELN - HOT ELLER MÖJLIGHET FÖR KÖPCENTRUM. NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no. 1, October 2013 NÄTHANDELN - HOT ELLER MÖJLIGHET FÖR KÖPCENTRUM NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no. 1, October 2013 KONTAKT NCSC www.ncscnordic.org Ordförande: NCSC Wilner Anderson, wilner.anderson@steenstrom.com

Läs mer

e-barometern PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research ÅRSRAPPORT

e-barometern PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research ÅRSRAPPORT e-barometern PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research 2013 ÅRSRAPPORT Omnichannel Omnichannel är integrerade fysiska och digitala kanaler mellan vilka kunder kan röra sig för att

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent Årsredovisning 2009 INNEHÅLL 2009 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Mål, affärsidé och vision 8 Samtal mellan Lena Apler och Jan Kvarnström 10 Succé för Collector Swedish Open! 13 Marknadsöversikt

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Modeller för omvärldsanalys inom trädgårdsnäringen

Modeller för omvärldsanalys inom trädgårdsnäringen Master project in the Horticultural Science Programme 2008:4 2008-06, 20 p (30 ECTS) Modeller för omvärldsanalys inom trädgårdsnäringen Av Carl Tallving och Kristina Rosdahl Fakulteten för landskapsplanering,

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2008 1 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

V I N N O V A F O R U M V F I 2 0 0 7 : 0 2 TILLVÄXTGENVÄGEN. affärsinnovation i svenska tjänsteföretag CARL ELFGREN, PÄR ISAKSSON & PER TORELL

V I N N O V A F O R U M V F I 2 0 0 7 : 0 2 TILLVÄXTGENVÄGEN. affärsinnovation i svenska tjänsteföretag CARL ELFGREN, PÄR ISAKSSON & PER TORELL V I N N O V A F O R U M V F I 2 0 0 7 : 0 2 TILLVÄXTGENVÄGEN affärsinnovation i svenska tjänsteföretag CARL ELFGREN, PÄR ISAKSSON & PER TORELL I N N O V A T I O N S P O L I T I K I F O K U S Titel : Tillväxtgenvägen

Läs mer

årsredovisning 2009 zetadisplay ab (publ)

årsredovisning 2009 zetadisplay ab (publ) årsredovisning 2009 zetadisplay ab (publ) digital signage installation hos ica togo i stockholm L AST METER MARKETING NÅGRA AV VÅRA REFERENSER ISLAND NORGE DANMARK SVERIGE FINLAND Shell Select PROTID U

Läs mer

Worldwide Brand Management AB Årsredovisning 2006

Worldwide Brand Management AB Årsredovisning 2006 Worldwide Brand Management AB Årsredovisning 2006 2 WBM i korthet 4 VD har ordet 6 7 Affärsidé, mål och strategi 8 9 Varumärket Björn Borg 12 Björn Borg i England 13 14 15 Affärsmodellen 18 Koncernens

Läs mer