Det nya detaljhandelslandskapet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det nya detaljhandelslandskapet"

Transkript

1 Det nya detaljhandelslandskapet - några aktuella trender inom den internationell detaljhandeln Föredrag - Morgondagens Butik Armemuseum - Onsdag 12 mars 2008 Magnus Berthling Konsult strategifrågor och affärsutveckling inom detaljhandeln

2 12 år av osannolik tillväxt för detaljhandeln Från 320 mdr (1995) till 550 mdr (2007) - Ökning inom nästan alla av handelns delsegment - Viktiga tjänsteområden ligger utanför (telekom, bredband etc) - Global företeelse, Sverige något sent in i konsumtionsboomen Tillväxt i marknaden har gett plats för alla - Fallande priser/ökade marginaler, ännu större volymtillväxt - Marknadens tillväxt har gett plats för alla (även medelmåttorna) - En oundviklig strukturomvandling har skjutits framåt Oro i omvärlden har liten betydelse - 9/11, krig, Katarina mm har påverkat handeln marginellt - Konsumenten har vant sig vid en orolig omvärld - Jfr räntechocken 1992, oljekrisen på 70-talet o s v

3 B FÄRSUTVECKLING Konsultföretaget med specialistkompetens inom detaljhandeln och konsumentindustrin MB Affärsutveckling vad vi gör Rådgivning i strategi- och strukturfrågor Utveckling av nya affärskoncept - Analys av marknadsförutsättningar - Affärs- och marknadsplaner Organisationsutveckling - Utveckling och hantering av distributionskanaler - Entreprenördrivna verksamheter & franchising Nyhetsbrev - Retail News Kunskapsöverföring - Föredrag, seminarier & workshops - Studie- & inspirationsresor - Rapporter, artiklar, nyhetsbrev Marknadsrapport Det nya detaljhandelslandskapet Chef att hyra projektledning Styrelseuppdrag Artiklar & debattinlägg

4 Agenda Detaljhandeln status och nuläge Framtidens konsumenten några viktiga trender Detaljhandelsindustrins stora strukturomvandling Framtidens butiksformat och säljformer Frågor och diskussion

5 Detaljhandelns betydelse i samhället bara ökar, ökar och ökar börjar det bli dags för en paus?

6 Vad har drivit detaljhandelns makalösa utveckling? Mer pengar i konsumentens plånbok - Många (men inte alla) har ökat sina reala inkomster - Stigande fastighetspriser, många konsumenter har belånat sina hus/lägenheter - Förhållandevis stabil ekonomisk politik under perioden Attitydförändring i samhället till konsumtion - Shopping ett sätt att visa vem man är - En social funktion i många människors liv - 70-talets anti-consumerism på väg att dö ut En mer utvecklad detaljhandel - Mer säljyta, stora investeringar i nya handelsplatser o s v - Ett mer attraktivt utbud stimulerar till ökad efterfråga - En effektivare handel, mer nytta för pengarna

7 Kommer köpfesten att fortsätta? Små med tydliga signaler på en avmattning - December 2007 blev inte den grande finale som förväntades - Fortsatt ökning jan feb 2008 men stor del prisökningar.. - Signaler om att vissa branscher /aktörer börjar få problem Många orosignaler i omvärlden - Den amerikanska fastighetskrisen sprider sig - Ökade oljepriser, höjda räntor, stigande inflation - Börsfall drabbar även på detaljhandelsaktier Fullt i byrålådan i det svenska folkhemmet..? - En reaktion på dagens överkonsumtion förmodligen oundviklig - Tendenser till en (sakta) förändrad attityd till shopping - Kan vara lika mycket möjlighet som hotbild

8 Agenda Detaljhandeln status och nuläge Framtidens konsumenten några viktiga trender Detaljhandelsindustrins stora strukturomvandling Framtidens butiksformat och säljformer Frågor och diskussion

9 Framtidens konsumenter blir allt mer olika, svårgångade och ombytliga

10 Framtidens nya konsument några viktiga demografiska förändringar Allt mer åldrande befolkning Kommer morgondagens pensionärer fortsätta shoppa som hittills? Ökande andel singelhushåll Fler dubbelarbetande familjer Dags att rita om etableringskartan? Fortsatt tillväxt i storstäderna Olika etniska & kulturella miljöer Missar vi viktiga kunder, bra medarbetare, framtida köpmän? Växande inkomstskillnader

11 Framtidens nya konsument värderingar och attityder blir allt viktigare Värderingar styr vår konsumtion Vilka värderingar är viktiga för framtidens konsumenter? Ett sätt att förverkliga sig själv och visa vem man är Mer och mer frikopplat från demografiska egenskaper Vad är baskrav, vad är konkurrensfördelar Konsumenten allt mer olika Behöver svensk handel bli mer segmenterad? Allt mindre håller oss samman, allt fler subgrupper Skilda prioriteringar och individuellt konsumtionsmönster Trender sprids från individ till individ Balans & rättvisa Individualism & självförverkligande Är vi på väg från masskonsumtion mot mer individualiserade konsumtion? Trygghet & Tradition Materialism & bekvämlighet Källa: SIFO Trender sprids från norr till söder

12 Konsumenten allt mer inkonsistent i sitt beteende - situation och humör blir avgörande Livssituation och yttre händelser - Olika köpbeteende i olika situationer - Påverkas av inre och yttre händelser Är vi förberedda på oväntade yttre händelser? Fåfänga och rationalitet hand i hand - Prismedveten i vissa situationer - Prisokänslig vid andra tillfällen Allt fler spontana köpbeslut - Konsumenten bestämmer sig i butiken - Allt större krav på tillgänglighet Öppettider? Lägen? Butiksmiljö & kommunikation? Rastlöshet och humör Har vi tillräckligt spännande och intressanta butiker? - Konsumenten vill prova nya saker - Uttråkad konsument måste underhålla s - Vår lojalitet omprövas ständigt

13 Vi går mot en medveten konsumtion där miljö, hälsa och etik blir allt viktigare

14 Miljö mycket mer än att ta hand om sopor och sluta släppa ut gifter Miljö har blivit politisk glödhett - Växthuseffekten och långsiktig brist på olja - Vänsterns miljömonopol borta, drivs av alla politiska krafter Allt fler miljöbegränsningar kommer eller?? - Krav på koldioxidredovisning i årsredovisningen (t ex utsläpp från tjänstebilar mm) - Kanske får alla ett koldioxidkort ( vår tids motbok )? Nya sparkrav på handeln - Minska förbrukning i butiken, utsläpp i distributionskedjan - Informera på förpackningar, kvitton, hemsidor mm Tesco går (som alltid) i bräschen - Lovar halvera sin energiförbrukning till Testbutik med eget vindkraftverk, solcellstak, recykling mm - 80 nya Ecostores öppnar

15 Hälsosam mat allt mer mainstream men är handeln med på noterna? Hälsa en fråga som måste tas på allvar - Fler överviktiga än svältande människor i världen - Dåliga kostvanor leder till stora samhällskostnader En affärsmöjlighet inget ideellt arbete - Ekologiska och/eller hälsoriktiga produkter växer snabbt - Ett sätt att ta öka marginalerna och förädla erbjudandet Ekologisk mat är stort men inte i Sverige - Sverige sent med på det ekologiska tåget - Moment 22, varubrist eller dåligt intresse i handeln - Måste lyftas fram i separat koncept, eller? Hälsa blir status och premium - Kopplingen ekologisk mat och premium blir allt tydligare - Whole Foods Market en av många framgångsexempel

16 Etik det går aldrig att komma ifrån ansvaret Etikkoder och kontrollsystem - Drägliga arbetsförhållanden, inget barnarbete - Självklarheter där det bara går att göra fel Flora av certifieringssystem - Risk att konsumenten blir förvirrad - Krav som krockar med varandra Krav på kontroll av leverantörer - Detaljisten har hela ansvaret för EMV-produkter - Snabba åtgärder vid brister (t ex säkerhet)

17 Konsumentens livsstil förändras handeln måste följa med Alltid uppkopplad alltid informerad - Nästan alla konsumenter har/använder Internet - Ständigt uppdaterade, även utanför hemmet/kontoret 24-timmarskonsumenten - Arbete hemifrån, okonventionella arbetstider - Nya krav på handeln (säkerhet mm) Från fasta arbeten till projekt - Traditionella anställningsformer håller på att brytas upp - Ställer många samhällsstrukturer över ända Ständigt på resande fot - Time-out, långsemester, utlandsboende - Globala konsumenter får nya vanor

18 Sammanfattning framtidens konsument har många ansikten Demografi Situationen styr Ofta äldre (men ung mentalt) Ofta singelhushåll Dubbelarbetande familjer Dras mot storstäder Olika etniska miljöer Olika mycket pengar Olika köpbeteenden i olika situationer Rationell och fåfäng på samma gång Styrs av humör och yttre händelser Spontan bestämmer sig i butiken Rastlös vill prova nytt Uttråkad vill underhållas Värderingar Styr konsumtionsbeteendet Varumärken allt viktigare Allt fler och mindre grupper Värderingar skiftar snabbt Allt mer olika prioriteringar Sprids individ till individ Men alltid Stressad och ont om tid Miljö, etik och moral viktigt men ganska självklart Uppkopplad & informerad

19 Agenda Detaljhandeln status och nuläge Framtidens konsumenten några viktiga trender Detaljhandelsindustrins stora strukturomvandling Framtidens butiksformat och säljformer Frågor och diskussion

20 Detaljhandeln utvecklas - från en decentraliserad verksamhet till en global, professionell industri

21 Detaljhandeln genomgår just nu sin största strukturomvandling någonsin Många och små aktörer Spritt ägande Lokal/nationell marknad Många mellanled Färre men större aktörer Koncept/varumärken Global marknad Slimmad logistikkedja Olika branscher och marknader ligger i olika faser - USA, kraftig strukturomvandling under 80-talet - Sydeuropa, stor utslagning av småskalig handel just nu - Asien & Sydamerika, hoppar över många steg i utvecklingen

22 Fler och fler globala jätteföretag inom handeln - drar ifrån andra industrisektorer Några fakta om Walmart Världens största företag Wal-Mart $ 351 bn (2 600 mdr)! 2. Exxon $ 347 bn 3. Shell $ 318 bn 4. BP $ 274 bn 5. General Motors $ 207 bn 32. Carrefour $ 99 bn 43. Home Depot $ 91 bn 59. Tesco $ 79 bn 62. Metro $ 75 bn 80. Kroger $ 66 bn 94. Costco $ 60 bn 96. Target $ 59 bn Källa Fortune Fivehundred 2007 Över enheter world-wide Öppnade 400 nya supercenters miljoner kvm säljyta 1,9 miljoner anställda Från 0 till 100 bn dagligvaror på 10 år Över 80 bn i import från Kina Omsättning 1988: 15 bn Omsättning 1995: 80 bn

23 Detaljhandeln på väg att internationaliseras - men långt ifrån en spikrak utveckling Den globala konsumenten växer sakta fram - All mer lika preferenser och köpbeteende - Urbana konsumenter en distinkt grupp o s v - Media, nätet, ökat resande förmedlar nya vanor De framgångsrika aktörerna börjar slår i taket på hemmamarknaden - Differentiera sina koncept, satsa på nya branscher? - Expandera på nya, geografiska marknader Många hinder på vägen - Ahold, Walmart, Coop Norden exempel på svårigheter - Många (tillfälliga) strategiska reträtter att vänta Sovrar agnarna från vetet - Bara de bästa (och mest uthålliga) affärsidéerna klarar sig - Driver på strukturomvandlingen, polariserar handeln

24 Kina, Indien, Ryssland och Dubai detaljhandelns nya Klondike Inte längre bara billig produktion - Konsumtionstillväxt % per år, inga tecken på avmattning - Allt viktigare marknad för globala varumärken och detaljister - Höga krav, hoppar många steg i utvecklingen Utlandsexpansion nästa steg - Sannolikt via uppköp av detaljister i väst - Många kapitalstarkar köpare - Säkerställa avsättning för sin produktion Många andra vill ta del av kakan - Oljeproducenterna i Mellanöstern börjar få upp ögonen för handeln - Tunga investerare i många köpcentrum världen över - Vill göra sina hemländer till globala shoppingdestinationer

25 En global detaljhandel växer sakta fram där många länder bidrar med olika pusselbitar Inomhusmallet, supercenters, category killers, outlets! Dollar stores (?), price clubs (?) Ytsnåla convenience stores! Designtänkande (?), färskvaror (?) Hard discount! (?) IKEA, HM! Hög modegrad låga priser Hypermarkets/stora format! Nischer som djupfryst mm (?) Egna varumärken, förädling, branschblandning! Förädling, tjänsteförsäljning?

26 Nya ägare och kapitalintressen skapar nya spelregler och strukturer om handeln

27 Ökat intresse från kapitalmarknaden bidrar till omstruktureringen av handeln Riskkapitalister blir allt viktigare ägare till detaljhandelsföretag Nya ägarkrav kortsiktig lönsamhet, tillväxt och exitmöjligheter Många strukturaffärer styrs av ägarintressen ej av industrifaktorer? Lönsam utväxling av döda aktier RNB RETAIL AND BRANDS

28 Inget är längre omöjligt många oväntade affärer väntar runt hörnet Ryktet var sant Nytt megasamarbete inom handeln Franska Carrefour öppnar 20 stora hypermarkets i Norden före 2010! Näringsministern tog själv initiativ till affären IKEA och Tesco i samarbete om nytt koncept Matvaruavdelningar i alla IKEA-varuhus över hela världen Börshandeln stoppad idag Axfood säljer Hemköp - nu ska vi bli störst och bäst på lågpris i stället Oklart vem köparen blir - många olika rykten i omlopp Sensationell affär klar idag Coop och Bergendahls går ihop bildar landets största lågpriskedja KFs medlemmar sa ja på den extra förbundsstämman

29 Branschblandning och varumärkesexpansion inga barriärer är omöjliga att forcera

30 Traditionella branscher försvinner framtidens detaljhandeln struktureras på nytt sätt Situation som konsumenten befinner sig i Produktbaserad branschindelning Kategoribaserad branschindeling Lösningar på ett problem Exempel - Kemitekniska butiker som säljer färg, parfym, rengörning osv Exempel - Bredare kategorier med användarsamband - Dagligvaror, hemelektronik mm Livsstilsbetingad konsumtion

31 Tesco ett framångsrikt exempel på en dagligvarukedja som definierat om sitt koncept Olika men tydliga butiksformat Tesco Extra - Stormarknader med stor andel special kvm - Huvudformat globalt (Asien o Östeuropa) Tesco Superstore - Dagligvaror, tjänster o urval special kvm - Ofta 24-timmars öppet Förädling - Take-away eller äta i butik - Egenutvecklade, kylda färdigrätter Egna märkesvaror Näthandel - Hemkörning eller hämta i butik - Omsatte 15 mdr 2006, lönsamt Försäkring & Bank - Lån, kontokort, betalningar mm - Hem-/bil-/reseförsäkringar - Enkla exponeringar i butik Kapitalvaror - Alla typer av specialvaror - Dedicerade butiker r - Provsålt bilar (!) Good citizen Tesco Metro Tesco Express - Convenience stores kvm - T-banestationer o dyl - Citylägen, köpcentrum kvm - Mkt färdiglagat % av omsättningen är EMV - Fyra baslinjer för alla kategorier (Value, Tesco, Tesco Extra, Organics) - Nisch (Healthy Living, Fair Trade, Kids) Bensin & drivmedel Telekom och IT - Flera offensiva miljöinitiativ - Engagerade i Fair Trade (EMV) Globala ambitioner Tesco Home Plus - Bara specialvaror - Fokus på hemmet, accessoarer - Nästa stora satsning - 25% via dagligvaruhandeln - Små overheads - Egna abonnemang (Tesco Mobile) - Fast telefoni, bredband - Introducerar nedladdningstjänst för musik och film - Expansion i Östeuropa och Asien - Främst via hypermarkets - Etablerar 300 butiker USA från Kalifornien, Arizona och Nevada - Nyutvecklat convenience-format (Fresh & Easy, nytt varumärke) - Stark miljöprofil från start

32 Tesco ett framångsrikt exempel på en dagligvarukedja som definierat om sitt koncept Olika men tydliga butiksformat Tesco Extra - Stormarknader med stor andel special kvm - Huvudformat globalt (Asien o Östeuropa) Tesco Superstore - Dagligvaror, tjänster o urval special kvm - Ofta 24-timmars öppet Förädling - Take-away eller äta i butik - Egenutvecklade, kylda färdigrätter Näthandel - Hemkörning eller hämta i butik - Omsatte 15 mdr 2006, lönsamt Nya sätt att paketera produkterna Egna märkesvaror Utnyttjar sin kunddatabas Avdramatisera svåra produkter Försäkring & Bank - Lån, kontokort, betalningar mm - Hem-/bil-/reseförsäkringar - Enkla exponeringar i butik Kapitalvaror - Alla typer av specialvaror - Dedicerade butiker r - Provsålt bilar (!) Good citizen Tesco Express - Convenience stores kvm - T-banestationer o dyl Tesco Metro - Citylägen, köpcentrum kvm - Mkt färdiglagat Tesco Home Plus - Bara specialvaror - Fokus på hemmet, accessoarer - Nästa stora satsning % av omsättningen är EMV - Fyra baslinjer för alla kategorier (Value, Tesco, Tesco Extra, Organics) - Nisch (Healthy Living, Fair Trade, Kids) Bensin & drivmedel - 25% via dagligvaruhandeln - Små overheads Skapa kostnadsfördelar Ett starkt varumärke i botten Telekom och IT - Egna abonnemang (Tesco Mobile) - Fast telefoni, bredband - Introducerar nedladdningstjänst för musik och film 5-6 % vinstmarginal år efter år! - Flera offensiva miljöinitiativ - Engagerade i Fair Trade (EMV) Globala ambitioner - Expansion i Östeuropa och Asien - Främst via hypermarkets - Etablerar 300 butiker USA från Kalifonien, Arizona och Nevada - Nyutvecklat convenience-format (Tesco Fresh & Easy) - Stark miljöprofil från start

33 Vilken kanal ska sälja framtidens konvergensprodukter? Optikern? Skivbutiken? Radiobutiken? Nya butiksformer? Databutiken? Mobiltelebutiken? Sportbutiken? Näthandeln? Stormarknaden? Modebutiken?

34 Den gamla värdekedjan är på väg att upplösas detaljisten blir producent, producenten blir detaljist

35 Detaljhandelns traditionella värdekedja på väg att upplösas Svårt att välja i butiken! Alla varumärken känns väldigt lika! Inga riktiga nyheter bara ytlig kosmetik? Jag litar nog främst på butiken! Måste det vara så dyrt? Jag äger kundrelationen viktigare än själva varan? Kan jag få en större del av marginalen? Gör leverantörens reklam nytta? Butiken måste få ett enhetligare erbjudande/kommunikation Hur kan vi få butikerna att planera/binda sig för volymer? Varför ödsla tid att förhandla om priser gång på gång? Vi måste veta vad som händer på butikens hylla? Jag vill kontrollera mitt varumärke hela vägen Butiken en del av varumärket Slutkundsrelationen viktig Svårt/kostsamt att få fram information till butiksledet Varför släppa en stor del av handelsmarginalen Detaljist Grossist Producent Höga säljkostnader - Säljinsatser och förhandlingar - Kostnadskrävande incentives mm Otydliga budskap - Svårt att hålla i varumärket - Samsas med andra på hyllan Dålig transparens - Få kommittments om volymer - Alla gissar om efterfrågan - Liten återföring av information

36 I framtidens handel blir detaljisten varumärkesägare och producenten ibland detaljist Generiska varumärken Lågpris Hög kvalitet Hög image Value -for -money Starka detaljister ökar andelen EMV Ökade marginaler och effektivare logistik Unikitet och profilering Från lågpris till högsta kvalitet Inom alla branscher med varierande styrka Detaljhandeln deltar i produktutveckling Varumärken byggs i butiken Konsumenten söker tydlighet Full kontroll från design till kundmötet Starka leverantörer integrerar framåt Egna profilerade butiker huvudstrategi Inom allt fler sällanköpsbranscher Ofta innovativa butikskoncept

37 Handelns egna varumärken från låga priser till differentiering och innovation Kopiera - look alike Förädla och skapa unikitet Kvalitet Freeway Cola Tangera plagiat av kända märken Value Lågpris Finest Healthy Living Premiumpris Inga marknadsföringskostnader Låga priser genom samlande inköp Styr kunden via hyllplacering Strategi för lågpriskedjorna Nisch Fair Trade by Tesco Vidareutveckling av butikens varumärke Differentiera sortimentet - segmentera kunderna Kedjeunika produkter med högt förädlingsvärde

38 Apple Store ett av världens mest framgångsrika detaljhandelskoncept Etablerat först Främst för att stödja konsumentsatsningen med ipod - Idag knappt 200 butiker världen över - Tillsammans med nätet >20 % av Apples försäljning Innovativt butikskoncept - Alltid bästa tänkbara läge, ofta extraordinär arkitektur - Stor del av lokalen för utbildning och lite underhållning - 24-timmarsöppet, årets alla dagar (New York, 5ave/53str ) Har slagit alla detaljhandelsrekord - Bäst försäljning per kvm/per anställd/per helg o s v - Mycket höga nyckeltal i branschen Allt större del av Apple - 50 % av Apples anställda jobbar i butik - Allt mer av kapitalet bundet i butiker

39 En ny industri växer fram med helt nya roller och delvis ny värdekedja Detaljist Grossist Producent Traditionell värdekedja Upplöses successivt Nya typer av företag/organisationer Ny kompetens kommer att krävas Egen tillverkning Legotillverkare Varumärkesägare Tillhandahållare av infrastruktur Egna distributionskanaler Komplementkanaler Legotillverkare Outsourcing av logistik, IT, produktutveckling mfl

40 Tjänster och ökad förädling framtiden för den värdeskapande detaljhandeln

41 Detaljhandeln måste gå längre i förädlingskedjan och addera till fler mervärden Ju högre förädling ju högre marginaler Tillför en innovation 3:50:-/kopp Tillagat, ready-to-drink 20:-/kopp Tillagat, serveringsmiljö, gatans show 30:-/kopp Kaffebönan 0:50:-/kopp Malt och förpackat 2:50:-/kopp Alla branscher har sin egen förädlingstrappa!

42 Konkurrens över nationsgränserna blir vanligare och växer i omfattning

43 Gränsöverskridande handel drabbar alla branscher Näthandel utan fysiska gränser Gränsöverskridande butikshandel Betydande del av näthandeln sker idag via utländska siter Oklart regelverk och praxis Exempel på betydande aktörer - amazon.com, amazon.co.uk - pixmania.com, techikdirekt.de Översättningar, lokal kundservice mm Gränshandeln med Norge omsätter 9 mdr Nordby Supermarket landets 5:e största dagligvarubutik (omsättning 500 mkr/år) Bygghandeln allt mer konkurrens från handlare i Tyskland och Polen

44 Agenda Detaljhandeln status och nuläge Framtidens konsumenten några viktiga trender Detaljhandelsindustrins stora strukturomvandling Framtidens butiksformat och säljformer Frågor och diskussion

45 Framtidens butiksformat en tydlig riktning eller många, olika trender samtidigt? Stormarknadens one-stop-shopping - den ultimata säljmaskinen? Category killers vinnare igår, idag, också i morgon? Nya typer av lågpriskoncept dollar stores, priceclubs mm? Factory outlets och spotmarknadsförsäljning? Premium och tokdyrt lockar allt fler konsumenter! Förädling gör mer av jobbet åt kunderna Lågprisvågen är över eller har den bara börjat? Upplevelser och inspiration där butiksbesöket är produkten? Näthandeln hittar äntligen sin (vinnande) affärsmodell? Ultraspecialister som skapar sina egna nischer! Miljökrav leder till comeback för småskalig handel?

46 Lågpristrenden har bara börjat men utvecklas i många olika tappningar

47 Fortsatt expansion för transparant och extremt kostnadseffektiv handel Dammsug värdekedjan på kostnader - Gå igenom varje liten detalj i jakt på kostnader - Egna märkesvaror för att stärka marginalerna och få kontroll Låt kunden göra jobbet - Exponera på pallar, minimal personalbemanning o s v - Tydlighet och transparens, kunden avgör vad han vill betala för Låt skalfördelarna slå igenom fullt ut - Håll nere sortimentet, pressa bakomliggande led stenhårt - Alltifrån inköp, IT, etableringar, butikslayout till små, små detaljer Lågt pris men starkt varumärke - No thrills, lova inte mer än man kan hålla, leverera baserbjudandet fullt ut - Ryanair, Aldi exempel på koncept som med tiden byggt en mycket stark kundlojalitet

48 Lågprishandel i många olika tappningar Volymhandel - rabattvaruhus Price clubs dollar stores Massförsäljning av alla typer av varor Hem o fritid prioriterat område Många expansiva aktörer (Rusta, Ö&B mfl) Betydande aktörer i USA Begränsad framgång i Europa Smart Club misslyckades Många olika koncept: - Volymförpackningar - Enhetspriser (1, 5, 10 USD) - Medlemskap Kanal även för småföretagare Specialiserade lågprisbutiker Fokus på en kategori Smalt sortiment effektiv logistik Drivs helintegrerat - rationell drift Ofta stor andel egna märkesvaror Factory outlets (Oftast) fabrikantägda butiker Tar 10 20% av många branscher Långt från annan handel - belöningen värd resan Del i distributionssystem - börjar ersätta reor

49 One-stop-shopping och destinationshandel för framtidens stressade konsument

50 Hypermarkets det snabbast växande detaljhandelsformatet världen över Dominerar många marknader - Stort i USA, Frankrike, Östeuropa, Asien mfl - Svarar ofta för % av totalmarknaden Större format och inriktning på special kvm säljyta plus minst p-platser - Specialvaror tar minst 50 % av säljytan Externlägen dominerar - Försök mer kompaktare format i centrala lägen - Miniköpcentrum (kompletterande butiker/service) Avvaktande utveckling i Sverige - Oklar ambitionsnivå och förmåga hos nuvarande aktörer? - Politiskt motstånd mot stora externetableringar Exempel på stora hypermarketaktörer; Carrefour, Leclerc, Auchan (Frankrike), Wal-mart, Target, K-mart, Sears Grand (USA), Metro, Real (Tyskland)

51 Category killers 80- och 90-talets stora vinnare inom sällanköpshandeln.. Framgångsformel: Maximalt bredd & djup inom en avgränsad kategori Kontinuerlig expansion starka handelslägen Kedjedrift och storskalighet i alla verksamhetsdelar Aggressiv marknadsföring top-of-mind hos konsumenten Slog ut nästan all specialvaruhandel i USA på 80-talet Kom till Europa under 90-talet dominerar många branscher Exempel på starka category killers

52 .men riskerar bli framtidens dinosaurier om man inte lyckas förnya sina koncept? Ökad konkurrens - Lågprisaktörer, stormarknader mm - Helintegrerade leverantörskoncept - Specialister & upplevelsehandel - Näthandeln Slår i taket - Svårt expandera/hitta fler lägen - Internkannibalisering mellan butiker - Affärsmodellen bygger på tillväxt Möt lågprisaktörerna - Mera bredd, minskat djup - Alltmer mekaniserad säljmiljö Tung logistikmodell - Centraliserade inköp, dubbla lager - Mycket lageryta, dålig omsättning Återvändsgränd - Lägsta-pris-garanti mm - Lönsamhet via finansiering mm Konsumenten tröttnar - Ingen inspiration & idéer - Stereotypt utbud, inget nytt - Dålig service & eftermarknad Ökat värdeskapande - Mer upplevelser & idésälj - Mer förädling/eftermarknad Ny logistikmodell - Mindre butikslager - Direktleverans till hemmen

53 Upplevelser, experiment och värdeskapande butiken är produkten

54 Skapa värde för konsumenten fokusera på annat än själva produkten Varumärket är produkten Personifierad shopping Underhållning och aktiviteter Temabutiker & nya paketeringar Inspiration & idéförsäljning Butiken som social mötesplats Förädla och gå längre i värdekedjan Ta hand om eftermarknaden Tjänster och service nyckelfärdiga lösningar Butiksmiljö som blir en upplevelse!!!! Samma vara små prisskillnader Nya/innovativa sätt att ta betalt Unika produkter = högre marginaler Mervärden måste vara relevanta

55 Precision och tillgänglighet exakt vad jag vill ha, när jag behöver det, där jag råkar vara

56 Små, lättillgängliga butiker med precsion i erbjudandet har framtiden för sig Bortglömt segment i Sverige - Stort i övriga världen, många satsar (bla Tesco) - Ex. 7 11, marknadsledare i Japan Precision och lokal anpassning - Rätt erbjudande till rätt konsument i rätt tid - Leveranser flera gånger per dag, väderberoende Nya typer av lägen där folk rör sig - Trafikcentra, offentliga instutitioner, arbetsplatser - Alla ytor kan utnyttjas med kreativitet Automatiserad handel kommer igen - Snabb utveckling på vending just nu - Även för specialvaror - Drive-through koncept

57 Internet och nya säljformer inte bara en övergående hype från IT-boomen

58 Näthandeln från hype till krasch till mognad Försäljningsutveckling Medial uppmärksamhet Våldsam medial uppmärksamhet Drevs av teknik inte handel Tro på en ny, digital konsument Riskkapitalet hetsar tillväxten Get-big-fast, lönsamhet senare Omogen teknik/hemsnickeri Många pusselbitar saknas (betalning, distribution mm) Några seriösa entreprenörer men många lycksökare Den stora internetkraschen 2000 Många näthandlar går i konkurs (ex. Boo.com, Webvan, Lets-buy-it) Avvecklade satsningar (Torget mfl) Riskkapitalet flyr näthandeln Plötslig medial tystnad Etablerad handel tappar intresset Några få överlevare kämpar vidare Försäljningen ökar från en låg nivå Försäljningen ökar (c:a 30 % per år) Integrering mot annan direkthandel Näthandlare öppnar fysiska butiker Tekniken standardiseras o mognar Betalningar, distribution blir bättre Anonyma aktörer, små investeringar Måttligt medialt intresse Näthandeln i Sverige > 20 mdr 2006

59 Näthandeln vad blir nästa steg? Näthandeln konkurrerar med alla Nätet en integrerad del av butiken Den renodlade näthandeln når % Slår igenom i alla branscher Priset men också andra konkurrensmedel Effektivisera/rationalisera värdekedjan Tillför konsumenten nytta utöver priset Mer precision/flexibel slutdistribution Anpassning för mobilt internet Nätet och butiken samverkar Nätet stöder /fördjupar butiken - Se vad som finns i butiken, boka upp varan - Fördjupad information, sortiment, kundservice Total flexibilitet - Beställ på nätet, hämta i butik - Beställ i butiken och få varan hemlevererad Många kritiska faktorer - Integrering av IT (butiksdata och e-handelssystem) - Företagskultur, prismodell, samarbetsformer

60 Glöm inte handel konsument-till-konsument (C2C) - kommer att växa snabbt i framtiden Konsekvens av dagens masskonsumtion - Människor tröttnar, har inte plats, vill inte slänga osv - Ökat intresse för varor med historia, vintage osv Väl fungerande verktyg - Lätt att köpa och sälja - Säkra leveranser och betalningar, kundrekommendationer mm Hobbyhandelsmän - Marknadsplats för många småföretagare människor försörjer sig på heltid via e-bay E-bay en jätte inom C2C-handel - Förmedlar varor för 300+ mdr SEK - Mer än 50 miljoner användare, 10 miljoner artiklar/dag - Har just köpt Skype (IP-telefoni) för 30 mdr

61 Sammanfattning - framtidens detaljhandelskoncept bygger på innovation, tydlighet och differentiering - Konkurrens från alla håll - Otydlig mot konsument - Svårt skapa skalfördelar - Splittrad internt fokus Lågprishandel Storskalighet Kunden gör jobbet Supereffektiv logistik Direkt från källan egna varumärken Död mans land! Bekvämlighetshandel Experimentell handel Upplevelser Inspiration Livsstil Förädling Tjänster Nätet finns överallt -Konkurrerar på alla varuområden - Förstärker/förlänger butiken Anytime anywhere - anyhow Skräddarsydda erbjudanden Nya marknadsplatser/kanaler

62 Sammanfattning viktiga trender inom detaljhandeln Omvärlden Fortsatt konsumtionstillväxt inte given Konsumenten Förändrad demografi, nya värderingar och beteenden Industrin Fortsatt integrering av värdekedjan, branschblandning Miljörestriktioner kommer - vänta eller agera proaktivt? Från masskonsumtion till individualiserad shopping Globala koncept men lokal anpassning USA/Väst-Europa driver inte längre ensamt utvecklingen Krav på verkliga inte bara kosmetiska innovationer Effektiviseringar i alla led - hjälp av IT, RFID mm 1. Mer differentierad/segmenterad handel 2. Ombytliga konsumenter med ständigt nya krav 3. Mer innovativa erbjudanden med stora inslag av tjänster 4. Medelmåttiga koncept slås ut bara de bästa överlever 5. Internet finns överallt konkurrerar med och stöder butiken

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling Strategiska prioriteringar Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling ICA Gruppens strategiska ramverk Vision Vi ska göra varje dag lite enklare Strategiska Teman Långsiktiga

Läs mer

Multikanalshopping framtidens vinnare inom handeln?

Multikanalshopping framtidens vinnare inom handeln? Multikanalshopping framtidens vinnare inom handeln? Att konsumenthandeln via nätet börjar ta ordentlig fart är oomtvistligt. Just nu ser vi en tillväxt runt 20-25% per år, om än från en låg nivå. Sakta

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Detaljhandelsåret 2013 snart till ända några reflexioner

Detaljhandelsåret 2013 snart till ända några reflexioner Detaljhandelsåret 2013 snart till ända några reflexioner 2013 går givetvis inte att summera fullt ut innan facit från julhandeln finns framme. Här finns - inom vissa sektorer av handeln - upp till 30 %

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Är Validus på väg att köpa ut Bringwell från börsen samt även ta över Life?

Är Validus på väg att köpa ut Bringwell från börsen samt även ta över Life? Är Validus på väg att köpa ut Bringwell från börsen samt även ta över Life? Utveckling/Produktion/Distribution Återförsäljarnät/Kundkännedom Bakgrund 1999 startade Validus upp Lifekedjan 2006 köpte investmentbolaget

Läs mer

Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen. Prof. Mats Abrahamsson

Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen. Prof. Mats Abrahamsson Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen Prof. Mats Abrahamsson Logistikens betydelse för retail Exemplet HORNBACH Handel hat keine logistik, Handel ist logistik DET DYNAMISKA FÖRETAGET OM FÖLJSAMHET

Läs mer

Dags för näthandeln att hitta en fungerande affärsmodell

Dags för näthandeln att hitta en fungerande affärsmodell Dags för näthandeln att hitta en fungerande affärsmodell Att näthandeln expanderar är otvistligt. Nya entusiastiska aktörer tycks poppa upp i stort sett varje dag, ofta skickliga på att framställa sig

Läs mer

REvolution i e-handeln!

REvolution i e-handeln! REvolution i e-handeln! NU ÖPPNAR VI PLORIO nätshopping i verkligheten Du får en fysisk butik för dina varor Du och dina kollegor drar kunder till varandra Dina kunder kan känna på och prova varorna Du

Läs mer

MB AFFÄRSUTVECKLING. Det nya detaljhandelslandskapet. Magnus Berthling

MB AFFÄRSUTVECKLING. Det nya detaljhandelslandskapet. Magnus Berthling Det nya detaljhandelslandskapet Rapport om morgondagens förändrade detaljhandel och den nya svårfångade konsumenten Magnus Berthling magnus@mbaffarsutveckling.se www.mbaffarsutveckling.se MB AFFÄRSUTVECKLING

Läs mer

Framtidens idrottsförening

Framtidens idrottsförening Framtidens idrottsförening Sverige och idrotten 2020 SF-presentation, april 2012 Uppdraget Bakgrunden till projektet Framtidens idrottsförening startar med Narva-motionen samt RS yrkande och Proletärens

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Mäster Grön och Svensk krukväxtproduktion

Mäster Grön och Svensk krukväxtproduktion Mäster Grön och Svensk krukväxtproduktion Hot o möjligheter Bengt Söderlind www.krukvaxter.se AFFÄRSIDÉ MÄSTER GRÖN skall vara marknadsledande på kruk- och utplanteringsväxtmarknaden genom hög kundanpassad

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Billig mat en dyr affär Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Svenska matproducenter måste börja skärpa sig. Om svensk mat ska försvara sin plats i

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

Nyckeltal för E-handeln

Nyckeltal för E-handeln Nyckeltal för E-handeln 2012-2013 Om undersökningen Detta är första året som Svensk Distanshandel tar fram en undersökning om olika nyckeltal specifika för e-handeln. Det finns i dagsläget flera rapporter

Läs mer

Latour Industries i korthet"

Latour Industries i korthet Latour Industries i korthet" Omsättning: 16 1,6 Mdr SEK Affärsenheter: 9 Medarbetare: +900 Länder: 19 Kärnan i vår affärside aktivt och omsorgsfullt ägande Skapar goda självständig utveckling möjligheter

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Ta din e-handel till toppen

Ta din e-handel till toppen Ta din e-handel till toppen Så växer affärerna på nätet Ingeli Thunberg Meddelande AB skonceptet Kunskap ADR Nya Media ODR Adresser Målgrupper Analyser Google CRM Marknadsföring Betalning Betalning Kort

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production #IRCE15 Chicago - trendspaning På plats på IRCE i Chicago var jag till en början rätt fundersam.

Läs mer

10 avgörande trender inför detaljhandelsåret 2009

10 avgörande trender inför detaljhandelsåret 2009 10 avgörande trender inför detaljhandelsåret 2009 I skrivande stund återstår några väldigt viktiga och avgörande veckor innan vi kan summera detaljhandelsåret 2008. Få aktörer tror på några större mirakel,

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 Agenda Nyckeltal Varför är IT viktigt? Trender Förändring Att ta med sig hem Nyckeltal Snitt 16% 18% 37% 29% Hårdvara Mjukvara Tjänster Offentlig sektor 13%

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring. Nya distributionskanaler för läkemedel 2011-06-08. Apoteket AB v. 1.01 2011-06-07 Sida 1

Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring. Nya distributionskanaler för läkemedel 2011-06-08. Apoteket AB v. 1.01 2011-06-07 Sida 1 Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring Nya distributionskanaler för läkemedel 2011-06-08 Apoteket AB v. 1.01 2011-06-07 Sida 1 Vi är hela Sveriges apotek I storstad och på landsbygd, från

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL

INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL AVENSIA 2009-03-20 INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL Jonas Arnberg, HUI UPPLÄGG Försäljningsutveckling Vem är konsumenten Vad fungerar Framtid + 8 % e-barometern E-HANDELNS UTVECKLING

Läs mer

Årsstämma 2010. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef

Årsstämma 2010. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Årsstämma 2010 Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Vår filosofi och ambition ICA modellen som grund Nordens och Baltikums ledande utvecklingspartner Affärsidé Aktivt och ansvarsfullt ägande Långsiktighet

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009

VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009 VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009 UTVECKLINGEN UNDER 2008 Första halvåret:» Stark efterfrågan» Inflationsförväntningar och höjda räntor» Hög efterfrågan på råvaror gav fortsatt kraftiga kostnadsökningar

Läs mer

Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov

Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov Inledning De stora trendinstituten är överens. Mediabranschens digitala förvandling de senaste

Läs mer

Detta är Alicom Licensing

Detta är Alicom Licensing Alicom Licensing Detta är Alicom Licensing Företräder 10 rättighetsinnehavare framförallt amerikanska figurer och varumärken. Alicom har sedan starten varit fokuserad på filmer och TV-serier. Paramount

Läs mer

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Maten på våra bord är inte bara fullkomligt livsnödvändig den försörjer 1 av 10 svenskar Från ax till gör det själv kassan

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen.

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen. Konsumentkronan Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen 4 december, 2014 STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE Sammanfattning

Läs mer

pwc.com/se Retail Excellence Bli morgondagens vinnare

pwc.com/se Retail Excellence Bli morgondagens vinnare pwc.com/se Retail Excellence Bli morgondagens vinnare Retail Excellence Bli morgondagens vinnare Få branscher utvecklas i samma takt som detaljhandeln. Trender kommer och går, internationella aktörer etablerar

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Trender för mode och shopping på nätet. Modebranschens nya catwalk är digital. tradedoubler.com

Trender för mode och shopping på nätet. Modebranschens nya catwalk är digital. tradedoubler.com Trender för mode och shopping på nätet Modebranschens nya catwalk är digital tradedoubler.com Konsumenterna har hittat ett nytt sätt att uppleva, inspireras och handla mode på. De varumärken som vägrar

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Möjlighet och nödvändighet

Möjlighet och nödvändighet Möjlighet och nödvändighet Hans Leghammar Miljö- och affärskonsult Design Region Sweden - Initiativtagare & projektledare för tävlingen Miljöinnovation 1995-2010 Har granskat framgångsfaktorer för över

Läs mer

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 TEXT: Rikard Lehmann. FOTO: Hampus Brefelt, The Studio, Malmö Vänd blad Fair Trade - ett vinnarekoncept för Paula och Kajsa i Terre de Femmes Det skiljer

Läs mer

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln möter dagens livsmönster Idag omsätter den svenska distanshandeln nästan 15 miljarder kronor. E-handeln

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Billig mat en dyr affär. Korta fakta om handelns egna märken

Billig mat en dyr affär. Korta fakta om handelns egna märken Billig mat en dyr affär Korta fakta om handelns egna märken Vad är det vi äter? - korta fakta om den billiga maten Den mat som livsmedelsarbetarna producerar säljs inte på samma sätt som förr. Dagens matbutiker

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Vad är målbilder för LRF Skåne?

Vad är målbilder för LRF Skåne? LRF Skåne De hållbara gröna näringarna i Skåne 2020 ARBETSMATERIAL Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Utkast 2010-02-28 Vad är målbilder för LRF Skåne? - Måla upp olika scenarior för företag inom de gröna

Läs mer

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist Renée Voltaire Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon Norrbert Szabo Sara Björkqvist Hälsolivsmedelsbranschen Aktörer 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1,5 3,0 2,2 0,8 Den ekologiska livsmedelsbranschen har under

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Om framtidens handel och handelsplatser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi 1 Innehåll Inledning Del 1: Handelns utveckling

Läs mer

Omsättning 2013 (Mkr)

Omsättning 2013 (Mkr) Axfood är idag en av de största aktörerna inom dagligvaruhandeln i norden. Aktien har gett en stabil direktavkastning, samtidigt har värdet ökat med ungefär 15 % per år de senaste 14 åren. De senaste dagarna

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening. Bildades 2008. Kansli med 10 personer i Stockholm

Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening. Bildades 2008. Kansli med 10 personer i Stockholm Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening Bildades 2008 Kansli med 10 personer i Stockholm Driver 15-20 parallella utvecklingsprojekt (bebyggelse, mobilitet, system) www.sust.se Citylogistik

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Finansiell utveckling

Finansiell utveckling Finansiell utveckling Intäkter och rörelseresultat 4 500 MSEK MSEK 600 4 000 3 500 500 3 000 400 2 500 2 000 300 1 500 200 1 000 500 100 0 2007 2008 2009 2010 2011 0 Intäkter Rörelseresultat Helhetslösningar

Läs mer

Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april

Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april 2013-04-25 Sida 1 Sidfot med plats för Enhet/Utförare Internt/Externt/Filnamn Dagens agenda Våra utmaningar Ann Carlsson, VD Apotekets produkter

Läs mer

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Projektetsbakgrund Handeln kan samarbeta med leverantörer av alla storlekar. Man ska emellertid kunna dra nytta

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Framtidssäkra din Logistik!

Framtidssäkra din Logistik! Framtidssäkra din Logistik! Sara Ihrlund Consortio Fashion Group Bo Zetterqvist Svensk Digital Handel Logistikgruppens Uppdrag Hos medlemmar och i omvärlden: Hitta de för E-handeln viktigaste logistikfrågorna

Läs mer

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning?

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? BUSINESS SWEDEN AGENDA Information om Business Sweden Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? Praktiska tips och verktyg för internationell affärsutveckling

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Konjunktur Risker Eurokrisen har påverkat konsumtionsmönstren negativt. Verksamheten påverkas av att Cloettas kunder får försämrad lönsamhet, vilket

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Förutsättningar Vi utreder ett huvudscenario: Nästan all handel restauranger och service koncentreras till Ursviks Torg. En eller ett par serveringar

Läs mer

#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN

#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN #02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 2014 EN RAPPORT FRÅN 2 / TILLVÄXTVÄRK? INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 4 1/ INLEDNING 5 2/ BRANSCHEN OCH OMVÄRLDEN

Läs mer

Varför behöversmå företag en hemsida?

Varför behöversmå företag en hemsida? Varför behöversmå företag en hemsida? I dagens digitala värld, skulle man kunna tro att varje företag vet hur viktigt det är för dem att ha en hemsida. Men så är inte fallet. Det finns många småföretag

Läs mer

Folksam Stefan Killander september 2005 1

Folksam Stefan Killander september 2005 1 Folksam september 2005 1 En spaning september 2005 2 Folksam Vem är jag se min blogg Vad är Folksam, se folksam.se Vad ska vi ha till middag, se tasteline.se Vill du se hela programmet, se svt.se, tv4.se

Läs mer

E-HANDEL, INFORMATIONSTEKNOLOGI OCH HANDELNS DIGITALISERING. Forskningsprojekt för företag och anställda i handeln

E-HANDEL, INFORMATIONSTEKNOLOGI OCH HANDELNS DIGITALISERING. Forskningsprojekt för företag och anställda i handeln E-HANDEL, INFORMATIONSTEKNOLOGI OCH HANDELNS DIGITALISERING Forskningsprojekt för företag och anställda i handeln Innehåll Värdefull retur inom e-handeln 7 Nya affärsmodeller i digitaliseringens spår 8

Läs mer

ARLA EKO. Inspirera a* handla mera- Strategier för ökad ekologisk konsum8on. Arlas ekologiska ini8a8v. Ann Freudenthal Senior mgr Arla Brand

ARLA EKO. Inspirera a* handla mera- Strategier för ökad ekologisk konsum8on. Arlas ekologiska ini8a8v. Ann Freudenthal Senior mgr Arla Brand ARLA EKO Inspirera a* handla mera- Strategier för ökad ekologisk konsum8on Arlas ekologiska ini8a8v Ann Freudenthal Senior mgr Arla Brand Arla vilka är vi 10 minuter Arla Ekologiskt Arla eko - nuläge och

Läs mer

Globalt ledarskap och en stark organisation

Globalt ledarskap och en stark organisation Vår vision Tillsammans med våra kunder kommer vi att gå längre än någon annan för att förverkliga det fulla värdet av lättare, starkare och mer hållbara produkter av stål Globalt ledarskap och en stark

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Konsumentbeteende ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Sven Bergvall Doktorand Indek Kulturellt varumärkesperspektiv Sony Ericsson som case Dagens föreläsning Kund vs. Konsument Vad är konsumentbeteende?

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer