Agil verksamhetsutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Agil verksamhetsutveckling"

Transkript

1 Agil verksamhetsutveckling Partsrådets Utvecklingsprogram, Såstaholm & 15

2 Vilka glasögon vill Du ha i framtiden? UV SKYDDA eller AV BEREDSKAP 2

3 Vad är en agil verksamhet (?) Definition av "agil" (engelska och latin) smidig och vig rörlig och lättrörlig anpassningsbar flexibel/förändringsbar Används inom managementforskningen (agile business) och framför allt inom IT-världen (agila system) Definition av "verksamhet" Se nästa sida

4 Verksamhetsmatris - helheten Dimensioner Faser Resurser IT Stöd, verktyg & system Pengar Kommunikation Kompetens Tid Personal Uppföljning Genom-förande Planering Analys & Omvärld Inriktning (vision, v-idé, mål och strategi) Ledning, styrning och kommunikation Organisation/struktur Kultur Processer och aktiviteter Kärnverksamhet Stödfunktioner Produkter och tjänster

5 Dimensioner Förändring och utveckling ett konstant tillstånd Faser Verksamhetsmatris Verksamhetskub

6 Partsrådets axiom (utgångspunkt) En sund och långsiktigt hållbar agil verksamhetsutveckling förutsätter en fungerande samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare Denna samverkan stöds av ett fungerande samarbete mellan parterna (arbetsgivarverket och facken) på alla nivåer Fungerande samverkan bygger på Gemensam inriktning Verksamhetsfokus Bygger på win-win lösningar Medarbetare Samverkan Arbetsgivare

7 Grekland Exempel på vad som kan hända när samverkan mellan parter inte fungerar - låst utveckling Nuläget Oenighet leder till konflikter Finns ingen tillit systemet Svårt att genomföra beslut som behövs för att få igenom förändring (modernisering) Grekiska staten skull t.ex. behöva Minska den svarta sektorn och höja vissa skatter för att få in mer skattemedel Dra in förmåner; 2 extra månadslöner, bonusar, pensionering vid 55 år m.m. Utveckla rättsäkerheten och servicen till medborgare för att på så sätt öka tilliten till systemet

8 Olika typer av interaktion Kompromiss & koncensus Lösning enligt principer & lagar Ny kreativ lösning Domineras Dominera Vi jobbar med detta! Undvika Intressekonflikt Intressegemenskap

9 Agilitet handlar om beredskap? VS Planering Beredskap Planering innebär att man behöver gör rätt första gången. Beredskap handlar istället om att ha ett givet mål, men att vägen dit kontinuerligt förändras beroende på omständigheterna.

10 Vad är agilt? Småskaliga förändringar därmed inte sagt detaljer och småsaker Handlar om kontinuerlig förändring inte engångsförändring Sådant myndigheten och verksamheten förfogar över själva skall inte ta över politikens och regeringens roll (demokrati) Kontinuerlig modernisering och mycket initieras av chefer, medarbetare och/eller lokala parter genom att föregå, kunder/brukares behov eller uppdragsgivarens styrning Skilj på att "göra läxan" och "utveckla uppgiften" Agilitet handlar många gånger om det senare

11 Skillnad verksamhet/verksamhetsutveckling Utvecklingsprogrammet håller på med "Agil Verksamhetsutveckling" (processen) och det som vi håller på att designa är en "Agil Verksamhet" (produkten) Utvecklingsprogrammet är ett "experiment" på så sätt att vi skissar (designar) vad en agil verksamhet skulle kunna vara och försöker att konkretisera detta så långt som möjligt

12 Skillnaden mellan olika förvaltningsformer Förvaltning (traditionell) Konstant Konstant Styrning Struktur System Chefer är viktiga Kollektiv (individen utbytbar) Top Down Detaljstyrning och ramstyrning Kunden är en "passiv mottagare" Förändring (modern) Förändras språngvis Har förändrats Motivation Kultur Fokus på aktiviteter Medarbetare är viktiga Indvid (kollektivet mindre intressant) Bottom Up Målstyrning Här pratas det om kundfokus Agilitet (framtida) Förändras kontinuerligt Förändras kontinuerligt Styrning, motivation och stöd Struktur och kultur Aktiviteter och system Samspelet mellan chefer och medarbetare viktigt Samspel kollektiv individ Både TD & BU (Top Down Up) - båda riktningar viktiga Effektstyrning (nytta) Hög nivå av kundsamarbete 12

13 Agil Verksamhetsutveckling vs Change M Change Management* (CM) 1. Fokus på individer 2. Främst ledare 3. Frikopplat från verksamhet (kontextlöst) 4. Socialpsykologi och interaktion (kultur) - det informella 5. Utifrån en specifik förändring - förändring och utveckling är en enskild händelse Agil Verksamhetsutveckling (AV) 1. Fokus på organisationen (verksamheten) 2. Både ledare och medarbetare 3. Som en del av en konkret verksamhet 4. Även struktur och formalia 5. Utifrån kontinuerlig förändring - förändring och utveckling är ett konstant tillstånd * "Change Management" kallas i Sverige oftast för förändringsledning 13

14 Agilitet finns på olika nivåer Systemnivå Organisationsnivå Grupp & enhetsnivå Individnivå

15 Varför håller vi på med Agil Verksamhet? Något som behövs Världen förändras, och vi behöver hänga med Vi hänger inte alltid med, och behöver bli bättre I utvecklingsprogrammet kommer vi att ställa våra teman mot detta Hur är ledarskapet, medarbetarskapet, kompetensförsörjningen m.m. i en agil verksamhet? Hur skiljer detta sig från mer traditionell verksamhet? Vad behövs för att utveckla en mer agil verksamhet? Vi är faktiskt något mycket intressant och nytt på spåret!

16 NÅGRA REFLEKTIONER OCH LÄRDOMAR

17 Exempel agilitet - telefoni Televerket - Telefon Funktion: Fast telefoni Pris: 500 kr/mån Apple - Iphone Funktion: Mobil telefoni + oändligt mycket möjligheter Pris: 500 kr/mån

18 Exempel på Iphone-funktioner Mobil telefoni Internet SMS Kalender Kalkylator Kompass Röstmemo Bilder Förstoringsglas Ficklampa Klocka/Alarm Barcode-skanner Anteckningar Tv/filmspelare Kartor/GPS Marknadsplats (Appl) Musikspelare & Radio Väder Kursomvandlare Handla aktier Spel osv.

19 Några reflektioner och lärdomar 1. Agilitet kan innebära att organisationen lämnar över en del av utvecklingen till sina kunder

20 Exempel agilitet - läkemdelsbranschen Läkemedelsföretag har en stor utmaning Skall de hänga med i tiden och lyckas skapa innovation, behöver de ta fram en "blockbuster" då och då Att ta fram ett nytt läkemedel, från forskning till marknadsgodkännande, kostar i genomsnitt över 1,3 miljarder USD; det tar år att utveckla ett läkemedel och kostar kr i timmen Samtidigt skall dessa företag göra annat; producera, sälja, distribuera läkemedel m.m. Hur gör de?

21 Exempel agilitet - läkemdelsbranschen Läkemedelsföretag Management Innovation Produktion Organisation Försäljning Distribution

22 Exempel agilitet - läkemdelsbranschen Innovatörer Innovatörer Läkemedelsföretag Innovatörer Innovatörer Innovatörer Management Innovatörer Innovation Produktion Organisation Försäljning Distribution Innovatörer

23 Exempel agilitet - läkemdelsbranschen Innovatörer Läkemedelsföretag Management Innovatörer Innovatörer Förvärv Innovation Förvärv Förvärv Produktion Organisation Försäljning Distribution Innovatörer

24 Exempel agilitet - läkemdelsbranschen Innovatörer Läkemedelsföretag Management Innovatörer Innovatörer Förvärv Innovation Förvärv Förvärv Produktion Outsourcing Organisation Försäljning Distribution Outsourcing Innovatörer

25 Några reflektioner och lärdomar 1. Agilitet kan innebära att organisationen lämnar över en del av utvecklingen till sina kunder 2. Agilitet kan innebära att organisationen förvärvar någon annan aktör som är bättre på detta

26 Exempel agilitet - H&M För att hänga med i tiden och deras kunder skall vara intresserade av att fortsätta köpa deras kläder Behöver H&M komma ut med en ny kollektion vad 8-12 månad Hur gör de? H&M har en stor mängd inköpare som åker runt i världen för att leta spännande mode, material och plagg Dessa används sedan som inspiration för att designa egna kollektioner

27 Exempel agilitet - H&M

28 Några reflektioner och lärdomar 1. Agilitet kan innebära att organisationen lämnar över en del av utvecklingen till sina kunder 2. Agilitet kan innebära att organisationen förvärvar någon annan aktör som är bättre på detta 3. Agilitet kan innebära att strukturen är konstant, medan produkten och flöden som går igenom systemet är agila

29 Exempel agilitet - Disney För att ständigt kunna komma fram med nya filmer och berättelser som känns nya och fräscha (även de ofta bygger på gammal struktur/dramaturgi), behöver Disney varje år komma ut med någon storsäljare Hur gör de? Oftast är det huvudkontoret som jobbar med att få fram nya berättelser För att kunna gestalta dessa i en modern och fräsch tappning jobbar man med de bästa i branschen

30 Exempel agilitet - Disney

31 Några reflektioner och lärdomar 1. Agilitet kan innebära att organisationen lämnar över en del av utvecklingen till sina kunder 2. Agilitet kan innebära att organisationen förvärvar någon annan aktör som är bättre på detta 3. Agilitet kan innebära att strukturen är konstant, medan produkten och flöden som går igenom systemet är agila 4. Agilitet kan innebära att huvudkontoret hänger med i tiden, medan lokala kontoren jobbar på som vanligt

32 Exempel agilitet - Restaurangbranschen Om vi skulle studera hur utbudet av mat förändrats på våra restauranger bara de senaste åren, skulle vi märka stor skillnader Det finns en mycket större variation, dvs. många olika typer av restauranger Mycket snabbmat (Mc Donalds Mycket mer internationell och exotisk mat (Thailändskt, Mexikanskt, Indiskt m.m.) Detta betyder inte att enskilda restauranger är agila, utan att branschen är det Så fort en restaurang inte går bra, byts de ut

33 Några reflektioner och lärdomar 1. Agilitet kan innebära att organisationen lämnar över en del av utvecklingen till sina kunder 2. Agilitet kan innebära att organisationen förvärvar någon annan aktör som är bättre på detta 3. Agilitet kan innebära att strukturen är konstant, medan produkten och flöden som går igenom systemet är agila 4. Agilitet kan innebära att huvudkontoret hänger med i tiden, medan lokala kontoren jobbar på som vanligt 5. Agilitet kan tvingas fram av systemet och behöver inte innebära att organisationerna är agila

34 Repetition - reflektioner och lärdomar 1. Agilitet kan innebära att organisationen lämnar över en del av utvecklingen till sina kunder 2. Agilitet kan innebära att organisationen förvärvar någon annan aktör som är bättre på detta 3. Agilitet kan innebära att strukturen är konstant, medan produkten och flöden som går igenom systemet är agila 4. Agilitet kan innebära att huvudkontoret hänger med i tiden, medan lokala kontoren jobbar på som vanligt 5. Agilitet kan tvingas fram av systemet och behöver inte innebära att organisationerna är agila

35 Kan Ni komma på någon organisation som Ni tycker är agil? Kan vara antingen en myndighet eller ett privat företag

36 Exempel på agila verksamheter Bensinstationer: Gått från att sälja olja/bensin till mat, tidningar, godis med mera. Skatteverket: Jobbar med sociala medier, möjliggjort deklaration per sms Mammografi: Gjort förändringar för att anpassa sig till kundernas behov, har öppet på obekväma tider med mera. Tandvården: Har gjort det enklare för kund och mer kundanpassat (förut var det kunden som fick anpassa sig). Har lördagsöppet, man kan byta tider på nätet med mera. Alla friskolor Bilpooler: Man kan ha bil utan att äga den. (En mix mellan folkrörelse och kommersialism.) Försäkringskassan. Anpassat sig till brukare, gjort mycket tillgängligt via nätet med mera. Svenskt lantbruk: Bra på att anpassa sig till nya kostvanor och regelverk, samt på att hitta nya bi-näringar.

37 Kan Ni komma på några hinder för agilitet? Exempel på sådant som gör det svårt att kunna vara agil

38 Hinder för agilitet För mycket detaljstyrning. Otydliga mål och visioner. Avsaknad av kompetens och resurser. Lågt förtroendekapitel (gör det svårt att fatta obekväma nödvändiga beslut). Avsaknad av samverkan. Att medarbetare saknar mandat. Att medarbetare känner att de inte får göra fel. (I en kultur där allt måste vara rätt/bli rätt direkt vågar folk ofta inte göra annorlunda.) Att man upplever att det inte finns behov att förändras. Att den man är till för inte uppskattar/betalar för det man gör. Att man glömmer bort kunden. (Myndigheter löper större risk för detta än företag, eftersom de inte går i konkurs eller förlorar intäkter då deras kunder är missnöjda) Att det saknas drivkraft och vilja att se framåt.

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Internet of SALES Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Henrik Björklund ISBN 978 91 87093 63 0 Internet of Sales Soderpalm

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst Säljupproret Av: Mattias Hillestrand, mattias@hillestrand.se (Publicerad i Bonnier Ledarskapshandböcker - Säljledning #3 i augusti 2011) Introduktion Under den senaste tiden har vi fått höra både på radio

Läs mer

Kunden som en KÄRNKOMPETENS

Kunden som en KÄRNKOMPETENS För beslutsfattare och människor med kundkontakter / sid. 1 av 5 Publicerad 2012-09-10 Kunden som en KÄRNKOMPETENS Av: Anders Holmquist tillsammans med Annika Kviberg/do-be consulting Inom CRM området

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

fokusera på dina möten och allt går lite enklare

fokusera på dina möten och allt går lite enklare VERSION 3. 2007. fokusera på dina möten och allt går lite enklare Idéverktyg 5 svenska Mötesmodeller och 1 Mötesbarometer som förenklar och förbättrar Bäste mötesledare! Innehåll Inför mötet 4 Mötesbarometern

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Entreprenörskapets framgångsfaktorer:

Entreprenörskapets framgångsfaktorer: #2 2008 Entreprenörskapets framgångsfaktorer: Vad är det som gör att vissa lyckas starta företag och andra inte? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln 2 Första numret av E-spegeln handlade om hur

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system:

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system: Klimat 4AQ: Pengar och Konsumtion (Grupp X) Den här uppgiften handlar om något som är väldigt viktigt men som jag är väldigt osäker på. Därför skickar jag först det här mailet där jag beskriver problemet

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

TelematiK. IT inför framtiden. & TeLDOK. Ett rundabordssamtal med unga perspektiv mellan Lennart Lennerlöf (red) och 30-års-gruppen :

TelematiK. IT inför framtiden. & TeLDOK. Ett rundabordssamtal med unga perspektiv mellan Lennart Lennerlöf (red) och 30-års-gruppen : 2001 TelematiK & TeLDOK IT inför framtiden Ett rundabordssamtal med unga perspektiv mellan Lennart Lennerlöf (red) och 30-års-gruppen : Martin Axelsson, Margareta Catasús, Anders Hektor, Karin Hååg, Johan

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV utgivare: Örebro universitet copyright: Creative Commons Attribution produktion:

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas?

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas? Jämställdhetsintegrering - Vad krävs för att lyckas? Stockholm, 24 mars 2011 Umeå, 30 mars 2011 Interaktiv teater varvades med forskning, teori och reflektion när ESF Jämt i samarbete med SKL gick ut på

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar:

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: företagsamhett Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: 1. Attityder till företagande Det upplevs som

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB White Paper CRM framgångsrik affärsstrategi Zync Customer Management AB CRM FRAMGÅNGSRIK AFFÄRSSTRATEGI 1 I DETTA WHITE PAPER CRM framgångsrik affärsstrategi av Zync Customer Management AB Detta dokument

Läs mer

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om SEO en stilguide Vad är SEO? Har du sprungit på begreppet SEO? Kanske har någon försökt förklara vad det är utan att lyckas fullt ut. Du har förstått att din webbplats behöver SEO för att bli bra, men

Läs mer