Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493"

Transkript

1 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ)

2 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

3 Innehållsförteckning VD, Peter Bronsman har ordet... sid 4 Förvaltningsberättelse... sid 7 Resultaträkningar... sid 9 Balansräkningar... sid 10 Eget kapital... sid 11 Kassaflödesanalyser... sid 13 Tilläggsupplysningar... sid 14 Underskrifter... sid 22 3

4 VD, Peter Bronsman har ordet RÄTT FOKUSERING Att fokusera på våra varumärken är grunden till vår framgång. Därför har vi globalt fortsatt att fokusera på vårt starkaste varumärke Kopparberg Cider, men på hemmamarknaden även på våra ölvarumärken Sofiero och Zeunerts Craft Beer. Kopparberg Cider När vi 1996 levererade den första söta starkcidern till Systembolaget, satte vi standarden för den svenska cidern. Allt sedan Kopparberg Cider lanserades har den varit den mest populära starkcidern i Sverige. Kopparberg Cider är även idag vår viktigaste exportprodukt. Den säljs med stor framgång i drygt trettio länder runtom i världen. Kopparberg Päroncider är inte bara störst av våra cidersorter, utan även världens mest sålda päroncider! Även vår smaksatta cider har satt standarden i övriga världen. Vi ska fortsätta att vara med och leda ciderutvecklingen i världen och ett bra exempel på detta är våra smaksatta cidrar såsom Mixed Fruit, Strawberry/Lime och Elderflower/Lime. Sofiero Sedan vi lanserade Sofiero Original på Systembolaget 2003 har den både fått internationella utmärkelser och slagit ständigt nya försäljningsrekord. Under 2013 blev Sofiero Original för elfte året i rad, Systembolagets mest sålda starköl. Att Sofiero har stärkts som varumärke har bekräftats då även storebror Sofiero Guld 7,5% har tagit sig in bland Systembolagets mest sålda öl. VÅRA ÖVRIGA VARUMÄRKEN Zeunerts Craft Beer I Sollefteå ligger Zeunerts, vårt Craft Beer bryggeri. Begreppet Craft Beer står i bryggeribranschen för hantverksmässigt bryggt öl och hos Zeunerts bryggs premiumöl i öppna jäskar, vari ölet får lagra tills bryggmästaren tycker att det fått sin unika smakkaraktär. Trenden med Craft Beer kommer allt starkare och vi har redan tagit en ledande roll i detta segment med vårt Höga Kusten, som är Systembolagets mest sålda specialöl. Tanken med Craft Beer är att utveckla ölsegmentet och därför har vi under detta segment ett antal specialöl såsom Zeunerts Merke, Wolfgang Pils, Zeunerts Ale, Rickys IPA, 1857 och Mörka Småland. Dufvemåla vatten Dufvemåla är ett friskt och gott vatten. För att understryka våra bryggeriers långa historia på den svenska marknaden, använder vi oss i första hand av traditionella svenska frukter och bär då vi smaksätter vårt vatten. Dufvemåla Lingon är bara en av våra populära smaker på vatten, som vi har tagit fram för både krog och butik. Ett bra vatten är basen för alla våra produkter. 4 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013

5 KOPPARBERGS KUNDSEGMENT Kopparbergs försäljning är indelad i följande segment: Svenska marknaden - Systembolaget - Dagligvaruhandeln - HORECA (hotell, restaurang, catering) Exportmarknaden - On-trade Pubar och restauranger, där man dricker det man köper på plats. - Off-trade Dagligvarubutiker eller liknande, varifrån man tar med den dryck man köper. Export På våra exportmarknader fortsätter vår ciderexpansion. Här fortsätter vi att lära konsumenter i nya länder att dricka vår cider. När vi lanserade Kopparberg Cider skapade vi ett nytt segment i dryckesvärlden. När vi pratar om öl skiljer vi på ljust och mörkt öl. När man pratar om vin så är det rött eller vitt som nämns, men då vi tidigare pratade om cider fanns det bara den bittra och ingen motpol till den. Det är den vi skapat med vår nya sötare cider. Sedan 1996 har det varit en utmaning för oss att lära konsumenter att ta till sig och acceptera det nya. Det vi märkt under dessa år är, att när vi väl fått dem att smaka på vår produkt, då har de tyckt om den. Så vår största utmaning är alltjämt att få folk att våga prova och smaka vår produkt då vi går in i nya länder. När vi lanserade vår nya cider och skapade ett helt nytt cidersegment var vi i stort sett ensamma. Den första reaktionen från de andra bryggerierna var att de inte ville hänga på, och därmed fick vi ett stort försprång. När sedan framgångarna kom började så gott som alla bryggerier lansera en egen cider, genom att försöka kopiera vår. Därför måste vi hela tiden ligga i framkant och leda och utveckla segmentet, så att konsumenterna förstår att Kopparberg Cider är originalet. Som ett led i vår fortsatta expansion inledde vi under 2013 ett samarbete med SABMiller, världens näst största bryggerikoncern. Då vi inledde samarbetet var de ett av få bryggerier som inte hade denna typ av cider. Samarbetet innebär i stort att SABMiller är förstahandspartnern att lansera vår cider på nya utvalda marknader, där de sedan tar ansvar för lanseringen under en längre tid. Avtalet innebär även att vi kan välja att ändra vår distribution på befintliga marknader, vilket vi valt att göra i till exempel Australien och på Kanarieöarna, där vi tidigare arbetat direkt mot slutkund. Exempel på en helt ny marknad som vi samarbetar med är Nya Zeeland. Avtalet med SABMiller är viktigt för oss och vår framtidsstrategi att utveckla cidern i världen. Idag är våra viktigaste exportländer de Brittiska öarna (Storbritannien och Irland) och glädjande nog har vårt cidersortiment en mycket framskjuten position på dessa marknader, som av många ses som två av de starkaste cidermarknaderna i världen. Övriga länder på stark frammarsch är Australien, Nya Zeeland och Spanien. Systembolaget Systembolaget är självfallet en viktig kanal för våra produkter. Här har våra varumärken, inom såväl starköl som cider, de ledande positionerna i Sverige. Kopparberg Päroncider behåller sin position som den mest sålda starkcidern i Sverige och vår Naked Apple har tagit rollen som marknadsledande i segmentet halvtorr cider. Sofiero toppar de två största ölsegmenten. Sofiero Original 5,2% är det mest sålda starkölet och Sofiero Guld 7,5% det mest sålda extra starka ölet. Restaurangmarknaden Restaurangmarknaden är en viktig kanal för våra varumärken. Här fortsätter vi att ta marknadsandelar och allt fler blir våra kunder. Marknaden har emellertid relativt stora inträdeshinder för nya aktörer, eftersom de flesta etablerade utskänkningsställen är starkt uppbundna av långsiktiga finansieringsavtal med de största bryggerierna. För att bli mer synliga har vi därför, genom vårt dotterbolag Ipswich93, öppnat pubar under namnet John Scott s samt några enheter inom restaurang, detta med syfte att utveckla öl- och ciderkulturen i Sverige. I dessa enheter serverar vi för övrigt även andra leverantörers drycker, som efterfrågas av våra gäster. Får vi konsumenternas förtroende är planen att öppna fler enheter. Dagligvaruhandeln Även inom dagligvaruhandeln har vi i Sverige valt att fokusera på våra egna varumärken. Här har vi ökat upp, dels genom bättre listningar på vår cider, dels genom att Zeunerts Julmust tagit en ledande position som Premium Julmust. Sammanfattning 2013 har varit ett mycket bra år. Årets resultat på 125,1 Mkr (96,3 Mkr) är det klart bästa någonsin. Förbättringen beror i huvudsak på fortsatt fokusering på våra varumärken samt att det varma vädret i Europa, framför allt på de Brittiska öarna, var positivt för försäljningen. För 2014 kommer fokusering ske på befintliga marknader, men även på nya marknader där vi kommer att ha ambitionen att lära konsumenterna att dricka våra produkter. Om detta faller väl ut kommer vi att få en positiv utveckling. En stor osäkerhetsfaktor är dock den framtida valutakursutvecklingen. Kopparberg i april 2014 Peter Bronsman Verkställande direktör 5

6 6 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolagets rörelse omfattar tillverkning, distribution och försäljning av vatten, läskedrycker, öl, cider, vin samt sprit. Flerårsjämförelse, koncernen* Nettoomsättning inkl dryckesskatt Nettoomsättning Res. efter finansiella poster Soliditet (%) 25,2% 25,5% 23,0% 24,2% 22,2% Avkastning på eget kapital (%) 46,0% 42,2% 49,4% 36,1% 24,4% Rörelsemarginal (%) 8,0% 7,2% 8,3% 6,8% 3,7% Flerårsjämförelse, moderbolaget* Nettoomsättning inkl dryckesskatt Nettoomsättning Res. efter finansiella poster Soliditet (%) 28,8% 27,2% 25,1% 26,5% 24,2% Avkastning på eget kapital (%) 36,5% 33,6% 31,6% 24,9% 7,4% Rörelsemarginal (%) 4,6% 4,5% 5,0% 5,2% 2,1% *Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar. Aktieinformation Bolagets aktier är noterade på NGM Nordic MTF. (För mer information se RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN 2014 Kvartal 1 27 maj 2014 Kvartal 2 27 augusti 2014 Kvartal 3 28 november 2014 Kvartal 4 26 februari 2015 Ägarförhållanden Ägarstruktur i Kopparbergs Bryggeri AB per STORLEKSKLASSER ANTAL AK A ANTAL AK B INNEHAV (%) ANTAL ÄGARE ,84% ,93% ,06% ,09% ,02% ,34% ,72% ,00% Investeringar Under räkenskapsåret har investeringar skett i immateriella och materiella anläggningstillgångar i koncernen med tkr (f g år tkr). De större investeringarna i materiella anläggningstillgångar har avsett produktionsutrustning. Riskhantering Beträffande bolagets policy för riskhantering hänvisas till allmänna upplysningar sid 14. Resultat Koncernens nettoomsättning uppgick för 2013 till 1 609,4 Mkr (1 514,2 Mkr). Resultat efter skatt uppgick för koncernen till 71,3 Mkr (55,9 Mkr) medan det för moderbolaget uppgick till 21,1 Mkr (15,9 Mkr). 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Väsentliga händelser under räkenskapsåret - Bästa resultat någonsin efter finansnetto 125,1 Mkr (96,3 Mkr) - Sofiero Original störst på Systembolaget för elfte året i rad Bolagets förväntade framtida utveckling För 2014 kommer fokusering ske på befintliga marknader, men även på nya marknader där vi kommer att ha ambitionen att lära konsumenterna att dricka våra produkter. Om detta faller väl ut kommer vi att få en positiv utveckling. En stor osäkerhetsfaktor är dock den framtida valutakursutvecklingen. Miljöpåverkan Moderbolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet avser en produktionsvolym på totalt 200 miljoner liter i Kopparberg. Moderbolagets tillståndspliktiga verksamhet påverkar den yttre miljön huvudsakligen genom utsläpp av biokemisk syreförbrukning, kemisk syreförbrukning och kväveoxider. Moderbolaget bedriver även anmälningspliktig verksamhet på Sofiero Bryggeri, Laholm. Koncernens totala tillståndspliktiga verksamhet uppgår till 245,5 miljoner liter. Styrelsen Styrelsen består av sex ledamöter. Under räkenskapsåret har styrelsen hållit 6 (f g år 5) möten. Styrelsen arbetar utifrån en fastställd arbetsordning där det framgår att minst fyra möten skall hållas under löpande år. Resultatdisposition Förslag till disposition av bolagets vinst Till årsstämmans förfogande står balanserad vinst årets vinst Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas i ny räkning överföres Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. 8 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013

9 RESULTATRÄKNINGAR BELOPP I TKR NOT KONCERNEN MODERBOLAGET Rörelsens intäkter Nettoomsättning 1, Dryckesskatt Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 3, Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningar utöver plan Resultat före skatt Skatt på årets resultat Minoritetsintressen Årets resultat

10 BALANSRÄKNINGAR BELOPP I TKR NOT KONCERNEN MODERBOLAGET Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utvecklingskostnader Hyresrätter och liknande rättigheter Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Förbättringsutgift på annans fastighet Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013

11 BALANSRÄKNINGAR BELOPP I TKR NOT KONCERNEN MODERBOLAGET EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 19 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Minoritetsintresse Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan Summa obeskattade reserver Avsättningar Pensioner och andra liknande förpliktelser Uppskjuten skatteskuld Avsättningar för pantskulder Summa avsättningar Långfristiga skulder 20 Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit Skulder till koncernföretag Leverantörsskulder Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och för förpliktelser som redovisats som avsättningar Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Belånade kundfordringar Tillgångar belastade med äganderättsförbehåll Aktier i dotterbolag Oy Kopparberg Finland Tullgaranti Spärrade bankmedel Övriga garantier Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag Ansvarsförbindelser Inga Inga Summa ansvarsförbindelser

12 12 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013

13 KASSAFLÖDESANALYSER BELOPP I TKR NOT KONCERNEN MODERBOLAGET Den löpande verksamheten Rörelseresultat 1, Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta mm Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av varulager Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar Minskning(+)/ökning(-) av fordringar Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av balanserade utvecklingskostnader Förvärv av hyresrätter och liknande rättigheter Förvärv av byggnader och mark Förvärv av förbättringsutgift på annans fastighet Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar Försäljning av maskiner och andra tekniska anläggningar 25 0 Förvärv av inventarier, verktyg och installationer Försäljning av inventarier, verktyg och installationer Förvärv av pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Förvärv av koncernföretag Utdelning från koncernföretag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna långfristiga lån Ändring kortfristiga finansiella skulder Amortering långfristiga lån Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut

14 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden avseende stora bolag. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av Far. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avsättningar Som avsättning redovisas sådana förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller den tidpunkt då de ska infrias. Intäktsredovisning Inkomsten från företagets försäljning av varor redovisas som intäkt när följande villkor är uppfyllda; de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts till köparen, företaget behåller inte något engagemang i den löpande förvaltningen och utövar inte någon reell kontroll över de varor som sålts, inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som företaget ska få av transaktionen kommer att tillfalla företaget och de utgifter som uppkommit eller förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Varulager Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Färdiga varor har värderats till nedlagda och indirekta tillverkningskostnader. Definition av nyckeltal Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning (moderbolaget). Justerat eget kapital samt minoritetsintresse i procent av balansomslutning (koncernen). Rörelsemarginal (EBIT) Rörelseresultat före finansiella poster i % av nettoomsättningen. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital (moderbolaget). Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital inklusive minoritetsintresse (koncernen). Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. Detta innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder redovisas till verkligt värde enligt en upprättad förvärvsanalys. Överstiger anskaffningsvärdet för aktier i dotterbolag det beräknade marknadsvärdet av bolagets nettotillgångar enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill. Avskrivning på goodwill baseras på den beräknade ekonomiska livslängden. Koncernredovisningen omfattar, förutom moderbolaget, samtliga bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av röstetalet eller på annat sätt har kontroll enligt ÅRL 1:4. Omräkning av utländska dotterföretag Utländska dotterbolags bokslut har omräknats till svenska kronor enligt dagskursmetoden. Dagskursmetoden innebär att samtliga tillgångar, avsättningar och övriga skulder omräknas till balansdagens kurs och samtliga poster i resultaträkningen omräknas till årets genomsnittskurs. Uppkomna omräkningsdifferenser förs direkt mot koncernens eget kapital. Rörelsegrenar Koncernens verksamhet består av en rörelsegren enligt definition i RR 25. Allmän riskexponering avseende finansiella tillgångar och skulder Kreditrisker Koncernens kreditrisker är främst knutna till kundfordringar. Enligt koncernens kreditpolicy sker alltid kreditprövning av nya kunder. Koncernens genomsnittliga kredittid för externa kundfordringar uppgick under året till 44,9 (40,0) dagar. En förändring av kredittiden med 1 dag, med nuvarande omsättning, betyder en förändring av kapitalbindning och kassaflöde med tkr (7 442 tkr). Marknadsrisker Koncernens marknadsrisk åskådliggörs bäst utav den totala exponeringen mot en enskild kund. På balansdagen uppgick den enskilt största fordran till tkr av totalt tkr. Ränterisker Koncernens ränterisker avser koncernens finansiering hos kreditinstitut. All finansiering hos kreditinstitut sker f.n. med rörlig ränta, kopplad till bankens basränta som är relaterad till Riksbankens reporänta. Med aktuell belåning så innebär en förändring med resultatpåverkan 1% enhet med tkr. 14 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013

15 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Valutarisker Koncernens verksamhet bedrivs huvudsakligen i Sverige och via dotterbolag i Europaområdet. Valutariskexponering i form av valutakursfluktuationer förekommer därför. En procents förstärkning av SEK mot EUR och GBP skulle påverka resultatet negativt med 7 Mkr årligen. Valutarisken avser främst transaktioner i utländsk valuta och omräkningsdifferenser avseende utländska dotterbolag. Moderbolagets totala nettovärde av valutaexponerade fordringar och skulder ligger runt 11,67 % av balansomslutningen och försäljningen i annan valuta uppgår till ca 57,32 % av moderbolagets nettoomsättning. Tidigare har det inte ansetts föreligga behov av att säkra valutor. På grund av den kraftigt ökade försäljningen i utländsk valuta har bolaget under senare år hanterat inbetalningar i utländsk valuta via valutakonton för att på så sätt minska risken för valutaförluster. Bolaget har numera antagit en valutapolicy som medger en mer aktiv strategi och ger möjlighet att använda valutaterminer och valutaoptioner om så anses befogat. Likviditetsrisker Bolagets verksamhet är till viss del säsongsberoende. Likviditetsrisken hanteras via fakturabelåning och checkräkningskredit i bank. Kassaflödesrisker Några specifika kassaflödesrisker vilka inte sammanhänger med övriga risker enligt ovan bedöms inte finnas inom koncernen. 15

16 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 1 Nettoomsättning KONCERNEN MODERBOLAGET Nettoomsättning uppdelad på geografiskt område Sverige EU Övriga världen Not 2 Inköp och försäljning inom koncernen KONCERNEN MODERBOLAGET Andel av försäljningen som avser koncernföretag Andel av inköpen som avser koncernföretag Not 3 Leasingavtal KONCERNEN MODERBOLAGET Under året har företagets leasingavgifter uppgått till Framtida leasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: Inom 1 år Inom 2 till 5 år Not 4 Ersättning till revisorer KONCERNEN MODERBOLAGET Grant Thornton Revisionsuppdrag Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag Skatterådgivning Övriga tjänster Revico Grant Thornton Oy Revisionsuppdrag Deloitte & Touch LLP Revisionsuppdrag Övriga tjänster BDO Göteborg KB Revisionsuppdrag Övriga tjänster Ernst & Young AB Revisionsuppdrag Övriga tjänster Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning. 16 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013

17 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 5 Personal KONCERNEN MODERBOLAGET Medelantal anställda Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Medelantal anställda har varit 355,0 311,0 216,0 204,0 varav kvinnor 91,0 69,0 55,0 48,0 Löner, ersättningar m.m. Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Styrelsen och VD: Löner och ersättningar Pensionskostnader Övriga anställda: Löner och ersättningar Pensionskostnader Sociala kostnader Summa styrelse och övriga Verkställande direktör och en styrelseledamot i moderbolaget har rätt till tantiem, som under året uppgått till tkr. Könsfördelning i styrelse och företagsledning Antal styrelseledamöter, varav kvinnor Antal övriga befattningshavare inkl. VD, varav kvinnor Avtal om avgångsvederlag Not 6 Resultat från andelar i koncernföretag KONCERNEN MODERBOLAGET Utdelning från dotterbolag Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter KONCERNEN MODERBOLAGET Kursdifferenser på skulder Övriga räntekostnader

18 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 8 Skatt på årets resultat KONCERNEN MODERBOLAGET Aktuell skatt Uppskjuten skatt Avstämning mellan resultat före skatt och skattekostnad Resultat före skatt Skatt enligt svensk skattesats 22,0% ustering för andra skattesatser utanför Sverige Skatteeffekt av underskott för vilka skattefordran ej beaktas Skatteeffekt av ej avdragsgill goodwillavskrivning Skatteeffekt ändrad skattesats Skatteeffekt av övrigt ej skattepliktigt eller ej avdragsgillt Specifikation av uppskjutna skattefordringar och skulder Övriga temporära skillnader Obeskattade reserver Uppskjuten skatteskuld Netto uppskuten skatteskuld i balansräkning I koncernen har uppskjutna skattefordringar avseende utländska dotterbolag ej redovisats för underskottsavdrag uppgående till tkr (8 166 tkr). Not 9 Balanserade utvecklingskostnader KONCERNEN MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärde Inköp Omräkningsdifferens Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 6 år Not 10 Hyresrätter och liknande rättigheter KONCERNEN MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar -188 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 10 år 18 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013

19 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 11 Goodwill KONCERNEN MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 10 år Not 12 Byggnader och mark KONCERNEN MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärde Inköp Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Omklassificeringar 975 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 25 år Anskaffningsvärdet har reducerats med statliga bidrag uppgående till tkr (1 358 tkr) Not 13 Förbättringsutgifter på annans fastighet KONCERNEN MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärde Inköp Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Omklassificeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 25 år 19

20 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 14 Maskiner och andra tekniska anläggningar KONCERNEN MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Omräkningsdifferens Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av år Not 15 Inventarier, verktyg och installationer KONCERNEN MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Omräkningsdifferens Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5-10 år Not 16 Pågående nyanläggningar och förskott KONCERNEN MODERBOLAGET avseende materiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde Inköp Omklassificeringar Utgående redovisat värde KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning HKC Hotels Ett familjeföretag i tiden Årsredovisning 2012 HKC Hotels i korthet år 2012 Innehållsförteckning l l l l l l Antal sålda rum ökade med 2 440 rumsnätter (2,1 procents ökning). Genomsnittsbeläggningen

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid 2-4 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning Sid 6-7 Kassaflödesanalys

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Hermods AB (org.nr 556044-0017) ingår sedan den 1 februari 2014 i utbildningskoncernen AcadeMedia AB (org.nr 556806-1369).

Hermods AB (org.nr 556044-0017) ingår sedan den 1 februari 2014 i utbildningskoncernen AcadeMedia AB (org.nr 556806-1369). -n ca d e ned i a Stockholm 2014-10-01 Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Angående byte av huvudman Hermods Gymnasium Hermods AB (org.nr 556044-0017) ingår sedan den 1 februari 2014 i utbildningskoncernen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

Rederi AB Gotland i korthet

Rederi AB Gotland i korthet Rederi AB Gotland i korthet 1 maj 2006 31 december 2006 Resultat Resultatet efter finansnetto uppgick till 271 Mkr (269). Omsättningen var 974 Mkr (1 314). Tonnage Koncernens samtliga fartyg har varit

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer