HCP Quant! En specialplaceringsfond som placerar i små och medelstora bolag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HCP Quant! En specialplaceringsfond som placerar i små och medelstora bolag"

Transkript

1 HCP Quant! En specialplaceringsfond som placerar i små och medelstora bolag Pasi Havia!

2 Vad har fungerat i aktieplaceringar? Fungerande placeringsstrategier Vad beror undervärderingen på?! Bakomliggande fenomen Hur förbättra placeringsresultat?! Utnyttjande av kvantitativa metoder It s a bumpy road ahead! Inget är perfekt 2

3 Small cap aktier Små bolag har världen runt givit bättre avkastning än marknaden Land Tidsperiod Överavkastning (p.a.) Undersökning Australien % Liew & Vassalou (2000) Österrike % Heston et al. (1999) Belgien % Heston et al. (1999) Kanada % L Her et al. (2003) Danmark % Heston et al. (1999) Frankrike % Heston et al. (1999) Tyskland % Heston et al. (1999) Grekland % Rouwenhorst (1999) Irland % Coghlan (1988) 3 Källa: International Evidence on the Size Effect (Savina Rizova, 2006)

4 Small cap aktier Land Tidsperiod Överavkastning (p.a.) Undersökning Italien % Heston et al. (1999) Japan % Hawanini & Keim (2000) Nederländerna % Heston et al. (1999) Nya-Zeeland % Gillan (1990) Norge % Heston et al. (1999) Portugal % Rouwenhorst (1999) Singapore % Wong et al. (1990) Spanien % Heston et al. (1999) Sverige % Heston et al. (1999) Schweiz % Heston et al. (1999) UK % Dimson et al. (2003) 4 Källa: International Evidence on the Size Effect (Savina Rizova, 2006)

5 Small cap aktier Land Tidsperiod Överavkastning (p.a.) Undersökning Argentina % Rouwenhorst (1999) Brasilien % Rouwenhorst (1999) Chile % Rouwenhorst (1999) Kina % Drew et al. (2003) Korea % Rouwenhorst (1999) Mexiko % Rouwenhorst (1999) Taiwan % Rouwenhorst (1999) Indien % Rouwenhorst (1999) Turkiet % Rouwenhorst (1999) 5 Källa: International Evidence on the Size Effect (Savina Rizova, 2006)

6 Small cap aktier Koncentrering på små bolag har fungerat på såväl utvecklade som tillväxtmarknader Marknad Tidsperiod Överavkastning (p.a.) Undersökning Europa % Heston et al. (1999) USA ~8 % Fama et al. (1992) Utvecklade marknader % Bauman et al. (1998) Tillväxtmarknader % Rouwenhorst (1999) 6 Källor: International Evidence on the Size Effect (Savina Rizova, 2006), Is Size Dead? A review of the Size Effect in Equity Returns (Mathijs A. Van Dijk, 2011)

7 Värdeaktier Värde placeringar har på långt tidsperspektiv givit bättre avkastning än marknaderna Många av världens framgångsrikaste placerare är värdeplacerare: Warren Buffett, Joel Greenblatt, Mohnish Pabrai, Guy Spier osv. Med värdeplacering avses placeringar i undervärderade aktier Värdeplaceraren använder för värderingen bl.a. följande nyckeltal: P/E (Price to Earnings, aktiens pris i förhållande till resultatet) P/B (Price to Book value, aktiens pris i förhållande till bokvärdet) P/S (Price to Sales, aktiens pris i förhållande till omsättningen) Direktavkastning (aktiens pris i förhållande till dividendernas storlek) FCF (Free Cash Flow, fria kassaflödet) 7

8 Värdeaktier I Europa gav värdeaktier en 10 % p.a. högre avkastning än tillväxtaktier under åren Källa: Value Investing: Tools and Techniques for Intelligent Investment (James Montier, 2009)

9 Värdeaktier På utvecklade marknader har värdeaktier avkastat 12 % p.a. mera än tillväxtaktier under åren * * Vid urvalet har aktierna radats upp enligt olika nyckeltal: P/E, P/B, P/CF, P/S och EBIT/EV. Ordningsnumret för diverse aktie i respektive kategori adderas ihop. Som värdeaktie klassas den på basen av den totala summan billigaste 20 % och som tillväxtaktie den dyraste 20 %. Minimi marknadsvärdet för aktier i urvalet är 250 miljoner dollar. Avkastningarna är räknade i US dollar. 9 Källa: Value Investing: Tools and Techniques for Intelligent Investment (James Montier, 2009)

10 Värdeaktier På tillväxtmarknader har värdeaktier avkastat över 18 % p.a. mera än tillväxtaktier och 11 % p.a. mera än marknaderna under åren * * Vid urvalet har aktierna radats upp enligt olika nyckeltal: P/E, P/B, P/CF, P/S och EBIT/EV. Ordningsnumret för diverse aktie i respektive kategori adderas ihop. Som värdeaktie klassas den på basen av den totala summan billigaste 20 % och som tillväxtaktie den dyraste 20 %. Minimi marknadsvärdet för aktier i urvalet är 250 miljoner dollar. Avkastningarna är räknade i US dollar. I diagrammet illustreras avkastningen för de olika kvintilerna med ifrågavarande aktiekorg. 10 Källa: Value Investing: Tools and Techniques for Intelligent Investment (James Montier, 2009)

11 Värdeaktier Portföljen med aktier från den billigaste kvintilen från såväl utvecklade marknader och tillväxtmarknader avkastade i medletal 18 % p.a.* Tillväxtaktierna avkastade under 3 % p.a.* Värdeaktiernas överavkastning i förhållande till tillväxtaktier var globalt 15 % p.a.* * Vid urvalet har aktierna radats upp enligt olika nyckeltal: P/E, P/B, P/CF, P/S och EBIT/EV. Ordningsnumret för diverse aktie i respektive kategori adderas ihop. Som värdeaktie klassas den på basen av den totala summan billigaste 20 % och som tillväxtaktie den dyraste 20 %. Minimi marknadsvärdet för aktier i urvalet är 250 miljoner dollar. Avkastningarna är räknade i US dollar. I diagrammet illustreras avkastningen för de olika kvintilerna med ifrågavarande aktiekorg. 11 Källa: Value Investing: Tools and Techniques for Intelligent Investment (James Montier, 2009)

12 Värdeaktier Nedgången på den japanska aktiemarknaden har varit rekordlång Under åren sjönk aktiemarknaderna i Japan %. Värdeplacering gav en utmärkt avkastning även i denna ytterst svåra marknadsomgivning Aktier med lågt P/E tal avkastade i Japan 16.9 % p.a. Aktier med lågt P/B tal för sin del 10.6 % p.a. Under tidsperioden avkastade aktier med lågt P/E tal 23.6 % p.a. och aktier med lågt P/B tal 19.3 % p.a. 12 Källa: Performance of Value Investing Strategies in Japan s Stock Market (Hong Kong University of Science and Technology Value Partners Center for Investing, 2013)

13 Värdeaktier Resultatet av på olika nyckeltal baserade värdeplaceringsstrategier i Japan 13 Källa: Performance of Value Investing Strategies in Japan s Stock Market (Hong Kong University of Science and Technology Value Partners Center for Investing, 2013)

14 Värdeaktier Trots hög avkastning har risken i värdeplacering varit lägre 14 Källa: Value Investing: Tools and Techniques for Intelligent Investment (James Montier, 2009)

15 Värdeaktier Under de värsta marknadsförhållanden har värdeaktier förlorat mindre värde än marknaderna eller tillväxtaktier 15 Källa: Value Investing: Tools and Techniques for Intelligent Investment (James Montier, 2009)

16 Värdeaktier!!!!! Källa: Value Investing: Tools and Techniques for Intelligent Investment (James Montier, 2009) Under åren avkastade värdeaktier i USA under tider av recession i medeltal 13 % p.a. och högkonjunktur 22 % p.a. Motsvarande avkastningar för tillväxtaktier var 5 % p.a. under recession 17 % p.a. under högkonjunktur Värde aktierna avkastade både under låg- och högkonjunktur bättre än tillväxtaktier 16

17 Small cap värdeaktier Små bolag och värdeaktier har under historiens gång givit en bra avkastning Det är motiverat att fråga hur en kombination av dessa; värdeinvestering i småbolag skulle ha fungerat? I USA avkastade små värdeaktier % p.a. mera än tillväxtaktier under åren Källa: The Value Premium for small capitalization Stocks (Manjeet S. Dhatt, Yong H. Kim & Sandip Mukherji, 1999)

18 Small cap värdeaktier Risken på små värdeaktier (volatilitet) har också varit mindre än på tillväxtaktier Storleken på överavkastningen påverkades av använt nyckeltal (t.ex. P/ E eller P/S) En samtidig användning av olika nyckeltal förbättrade den riskjusterade avkastningen i förhållande till användning av endast ett nyckeltal 18

19 Small cap värdeaktier Under åren avkastade små värdeaktier i USA15.9 % p.a. och stora tillväxtföretag 9.26 % p.a.* * The New York Times har använt som källa till figuren Eugene S. Famas och Kenneth R. Frenchs undersökning och indelning av aktier. 19 Källa: The Small-Cap Investor: Secrets to Winning Big with Small-Cap Stocks (Ian Wyatt, 2009)

20 Small cap värdeaktier Små värdebolag har tills dagsläge avkastat bättre än stora bolag År 2000 startade Russell 2000 Value ETF placerar i små värdeaktier i USA RUJ (blå) = Russell 2000 Value, SPY (röd) = S&P 500. Källa: Google Finance 20

21 Small cap värdeaktier En av de färskaste undersökningarna på utvecklade marknaderna är Size, Value, and Momentum in International Stock Returns, av Nobelpristagarna i ekonomi Eugene Fama och Kenneth French som publicerades år 2012 Fama och French konstaterar följande: Our new evidence centers on how international value and momentum returns vary with firm size. Except for Japan, value premiums are larger for small stocks. Enligt undersökningen har placering i små värdebolag även fungerat internationellt Med att utnyttja flera nyckeltal samtidigt har det varit möjligt att öka de små värdebolagens avkastning ytterligare 21

22 Small cap värdeaktier 22 Källa: What Works on Wall Street (James P. O Shaughnessy, 2005)

23 Small cap värdeaktier Motsvarande resultat även i Europa. T.ex. avkastningarna från åren i tabellen nedan, där P/B talet använts tillsammans andra nyckeltal Avkastningen för STOXX Europe 600 index under samma tid var 0.91 % p.a. 23 Källa Quantitative Value Investing In Europe: What Works for Achieving Alpha (Philip Vanstraceele & Tim du Toit, 2012)

24 En koncentrerad portfölj Diversifiering minskar risken som portföljen utsätts för I en aktieportfölj uppnås merparten av diversifieringsnyttan redan av en diversifiering i några tiotals aktier 24 Källa: Value Investing: Tools and Techniques for Intelligent Investment (James Montier, 2009)

25 En koncentrerad portfölj Warren Buffett: Diversification is protection against ignorance. It makes little sense if you know what you are doing. Globalt avkastade den billigaste kvintilen av aktier 18 % p.a. under åren * Denna kvintil bestod av 1800 aktier Från ett perspektiv av diversifieringsnytta är diversifieringen för bred Hur skulle en portfölj som koncentrerat placeringarna i de globalt billigaste 30 aktierna ha avkastat? * Vid urvalet har aktierna radats upp enligt olika nyckeltal: P/E, P/B, P/CF, P/S och EBIT/EV. Ordningsnumret för diverse aktie i respektive kategori adderas ihop. Som värdeaktie klassas den på basen av den totala summan billigaste 20 % och som tillväxtaktie den dyraste 20 %. Minimi marknadsvärdet för aktier i urvalet är 250 miljoner dollar. Avkastningarna är räknade i US dollar.! 25

26 En koncentrerad portfölj De 30 billigaste avkastade globalt 25 % p.a. 26 Källa: Value Investing: Tools and Techniques for Intelligent Investment (James Montier, 2009)

27 Vad har fungerat i aktieplaceringar? Fungerande placeringsstrategier Vad beror undervärderingen på?! Bakomliggande fenomen Hur förbättra placeringsresultat?! Utnyttjande av kvantitativa metoder It s a bumpy road ahead! Inget är perfekt! 27

28 Största delen är small cap bolag Det finns mycket mera småbolag än stora 28 Källor: Montanaro, FactSet. Situationen

29 Största delen är small cap bolag Bolagen indelade enligt marknadsvärde på USA:s aktiemarknader.! Marknadsvärdet för Apple är över 2.6 gånger större än alla 2021 micro-cap bolag. 29 Källa Analyzing the Analysts: A Survey of the State of Wall Street Equity Research 10 Years after the Global Settlement (Timothy J. Keating, 2013)

30 Obefintlig uppföljning Även om antalet småbolag är större, är antalet analytiker som följer dem mindre 30 Källa: The herd vs the reward, or in praise of contratian investing (Stacy-Marie Ishmael, Financial Times, )

31 Obefintlig uppföljning Aktiemarknaderna i USA anses vara de mest effektiva i världen Trots detta saknade nästan 29 % av de börsnoterade bolagen helt uppföljning av analytiker eller var den bristfällig i slutet av året 2012* * Den sista kolumen i tabellen illustrerar hur många procent av företagen inte har någon analytikeruppföljning. T.ex. företag med ett marknadsvärde på miljoner dollar uppföljdes inte av en enda analytiker. 31 Källa: Analyzing the Analysts: A Survey of the State of Wall Street Equity Research 10 Years after the Global Settlement (Timothy J. Keating, 2013)

32 Obefintlig uppföljning Uppföljningen av analytiker på de små bolagen är litet, vilket möjliggör större avvikkelse mellan aktiens pris och bolagets underliggande värde På grund av detta är det från gruppen av små bolag möjligt att lättare identifiera undervärderade aktier Analys av små bolag skulle kräva större resurser Analys lönar sig dock inte eftersom små bolag inte kan erbjudas åt ett lika stort antal placerare som stora bolag Därmed kommer små bolag att fortsätta sakna uppföljning även i framtiden Som en följd av detta kommer små undervärderade bolag att sannolikt avkasta bättre än marknaden även i fortsättningen 32

33 Vilken färg är rutorna A och B? 33 The copyright holder of this work allows anyone to use it for any purpose including unrestricted redistribution, commercial use, and modification.

34 Svar: Båda är gråa. 34 The copyright holder of this work allows anyone to use it for any purpose including unrestricted redistribution, commercial use, and modification.

35 Människans beslutsprocess är bristfällig I föregående exempel påstår vår hjärna att ruta B är vit => uppfattningen är fel även om vår hjärna påstår annat En dator skulle ha klarat uppgiften felfritt => båda rutorna har samma RGB-värde Människans förmåga att bearbeta information är begränsad och beslutsprocessen är bristfällig I den traditionella ekonomiska teorin utgår man ifrån att människan agerar fullständigt rationellt I verkligheten agerar människan ofta annorlunda 35

36 Människans beslutsprocess är bristfällig Exempel på ett spel där man kastar slant: Med krona vinner du 10 euro Med klave förlorar du 10 euro Skulle du delta i spelet? Utgå från att du tidigare vann 100 euro. Skulle du nu delta i spelet? Eller om du förlorat tidigare. Skulle det påverka din vilja? En stor del av människorna är färdiga att ändra sitt beteende beroende på tidigare resultat Detta trots att väntevärdet för varje spel är det samma En fullständigt rationell människa skulle hela tiden agera på samma sätt 36

37 Människans beslutsprocess är bristfällig Under de senaste åren har finansiella teorier som baserar sig på behaviorism (behavioral finance), som undersöker människans brist av systematik i placeringsverksamhet, vunnit mark Forskningsresultaten förklarar varför placerare inte agerar optimalt Placeringsförluster känns dubbelt värre än vinster Hålltiden på vinstgivande placeringar är kortare än för förlustgivande Förankring av placeringar till priser Placerarna aktiverar sig under högkonjunktur (hög risk) och passiveras under lågkonjunktur (låg risk) Osv. Kännedom av placerarpsykologi är ett steg framåt men det ensam räcker inte till att förändra placeringsbeteendet => orsaken till beteendet är djupare 37

38 Människans beslutsprocess är bristfällig Samma orsaker förklarar varför placeraren i praktiken har svårigheter att utnyttja fungerande placeringssätt De mest lönsamma placeringsobjekten är ofta fula och dödsdömda bolag Det är mentalt lättare för människan att placera i ett bolag, vars historia är bra och många andra också är intresserade av P.g.a. flockbeteende är det i praktiken svårt att agera emot majoriteten => det är lättare att ha fel tillsammans med andra än ensam På basen av statistiken kan man dock säga att tillväxtbolagens ljusa utsikter bedrar => placerarna betalar för mycket för framtidsförväntningar 38

39 Människans beslutsprocess är bristfällig Däremot fortsätter de fula bolagens trångmål inte så länge och så allvarliga som människorna förutspår => framtidsförväntningarna är överpessimistiska och därmed är aktiernas priser för låga Iden med att utnyttja kvantitativa placeringsmetoder är att eliminera de mänskliga känslorna som hindrar goda placeringsavkastningar i placeringsprocessen En genomgång av tiotusentals till storleken mindre bolag är även omöjligt med mer traditionella metoder som att analysera varje bolag enskilt 39

40 Vad har fungerat i aktieplaceringar? Fungerande placeringsstrategier Vad beror undervärderingen på?! Bakomliggande fenomen Hur förbättra placeringsresultat?! Utnyttjande av kvantitativa metoder It s a bumpy road ahead! Inget är perfekt 40

41 Kvantitativa metoder Placerarens största fiende är han själv => människan är hans känslors fånge I flera situationer fungerar en enkel datormodell pålitligare och noggrannare än en subjektivt tänkande människa Som exempel; för att urskilja neuros och psykos har man utvecklat MMPI-testet (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) Urskiljning är viktigt p.g.a. olika skiljande vård År 1968 undersökte Lewis Goldberg MMPI testresultaten för 1000 patienter och utvecklade på basen av det en modell, som kunde göra rätt diagnos på 70 % av tiden Goldberg bad psykologer göra diagnoser på samma personer 41

42 Kvantitativa metoder!!!!!!!! Modellen var klart noggrannare än även den bäste psykologen Till följande gav Goldberg modellen åt psykologer, som fick använda dess resultat till hjälp för sin egen diagnos 42 Källa: Painting by numbers: an ode to quant (James Montier, 2006)

43 Kvantitativa metoder!!!!!!!! Med hjälp av modellen förbättrades noggrannheten på diagnoserna klart Trots detta förblev människans diagnos sämre än modellens Liknande resultat bl.a. för hjärnskador och identifiering av de villkorligt fria fångar som förnyar sina brott osv. 43 Källa: Painting by numbers: an ode to quant (James Montier, 2006)

44 Kvantitativa metoder Grove et al. undersökte136 olika undersökningar som behandlade beslutsfattning från arbetsanpassning till diagnostisering av hjärtinfarkt I endast åtta undersökningar förlorade den kvantitativa modellen mot människan Gemensamt för dessa åtta undersökningar var dock att de kvantitativa modellerna inte hade tillgång till samma information som människan I alla undersökningar där den kvantitativa modellen hade tillgång till samma information som människan presterade den kvantitativa modellen bättre 44 Källa: Clinical versus mechanical prediction: a meta-analysis (Grove, Zald, Lebow, Snitz & Nelson, 2000) och Painting by numbers: an ode to quant (James Montier, 2006)

45 Kvantitativa metoder Kvantitativa modeller är nyttiga och de är i allmän användning: Flygpilotens checklista före avfart Väderleks prognoser Fastställning av premier för bilförsäkring i försäkringsbolag osv. Förenklat handlar kvantitativa metoder om att mekaniskt utnyttja en stor mängd information => människans förmåga att behandla en stor mängd information är svag M.h.a. kvantitativa metoder är det möjligt att från tiotusentals aktier filtrera de mest potentiella köpobjekten => för människan är det omöjligt att enskilt gå igenom alla, då det kvartalsvis ännu kommer till ny resultatinformation 45

46 Kvantitativ värdeplaceringsstrategi Kvantitativa metoder fungerar bäst med små och medelstora bolag p.g.a. låga uppföljningen av dem Stora företag analyseras av så många yrkesmänniskor att kvantitativa metoderna inte medför någon konkurrensfördel Vid kvantitativ värdeplacering kombineras värdeplacering med ett effektivt utnyttjande av numeriska data Bolagens bokslut och delårsrapporter är numeriska data De av värdeplacerare traditionellt använda nyckeltalen anpassar sig väl för en automatiserad bearbetning av data (P/E, P/B, direktavkastning osv.) Kvantitativa metoder möjliggör en kombination av olika värdeplaceringsstrategier 46

47 Kvantitativ värdeplaceringsstrategi Undersökningar visar att dessa s.k. multifaktormodeller har givit en bättre riskjusterad avkastning än användning av enstaka nyckeltal Genom kvantitativa metoder är det även möjligt att skydda sig mot vilseledande bokföring: Dechow F-score Altman Z-score Beneish M-score T.ex. Beneish M-score mäter bl.a. tillväxten av bolagets försäljning, bruttobidrag, kundfordringar och skuldsättning Av bolag med ett M-score på manipulerade 76 % sin bokföring Endast 17.5 % av bolag som manipulerat bokföringen fick över på M-score 47 Källa: The Detection of Earnings Manipulation (Messod D. Beneish, 1999)

48 Kvantitativ värdeplaceringsstrategi Med hjälp av kvantitativa metoder går det effektivt att utnyttja olika värdeplaceringsstrategier som baserar sig på fundamentala data: F-score (Piotroski) Magic Formula (Greenblatt) ERP5 (Vanstraceele & Allaeys) Net Current Asset Value (Benjamin Graham) Tiny Titans (O Shaughnessy) Value Composite One (O Shaughnessy) T.ex. Piotroski F-score mäter bolagets lönsamhet, skuldsättning och verksamhetens effektivitet genom nio olika faktorer (bl.a. ROA, OCF, bruttomarginal, utvecklingen av långfristiga skulder) 48

49 Vad har fungerat i aktieplaceringar? Fungerande placeringsstrategier Vad beror undervärderingen på?! Bakomliggande fenomen Hur förbättra placeringsresultat?! Utnyttjande av kvantitativa metoder It s a bumpy road ahead! Inget är perfekt 49

50 Ingenting fungerar hela tiden Det är värt att minnas att även om en bra placeringsstrategi fungerar i medeltal, så betyder det inte att det alltid fungerar Även till de bästa placeringsmetoderna hör det perioder av underavkastning, som till sin längd kan vara i flera år Det att placeringsmetoden inte fungerar regelbundet, möjliggör att metoden kan förväntas fungera även i framtiden Alla placerare skulle samlas under samma strategi ifall någon strategi skulle garanterat fungera alltid och utan risk På grund av perioder underavkastning avstår en del av placerarna från strategin Ofta händer detta just före strategin igen börjar fungera 50

51 Ingenting fungerar hela tiden Av portföljförvaltare som gjort över 3 % p.a. överavkastning klarar sig 70 % under placeringstiden tre år eller längre sämre än marknaden* * Figure 14.6 uses a constructed universe where all the fund managers have 3 % alpha and 6 % tracking error. I then let the make-believe managers run money for 50 years. The chart illustrates the frequency of years of back-to-back underperformance. Around 70 % of the make-believe fund managers displayed 3 or more years of underperformance! James Montier 51 Källa: Value Investing: Tools and Techniques for Intelligent Investment (James Montier, 2009)

52 Ingenting fungerar hela tiden Goyal och Wahal undersökte år 2005 fyra tusen pensionsstiftelsers och föreningars beslut om anställning och uppsägning av portföljförvaltare i USA under åren * * Noggrannare information finns att hitta i artikeln The Selection and Termination of Investment Management Firms by Plan Sponsors (Amit Goyal & Sunil Waha, 2005) 52 Källa: Value Investing: Tools and Techniques for Intelligent Investment (James Montier, 2009)

53 Ingenting fungerar hela tiden Pensionsstiftelsen anställde vanligtvis en portföljförvaltare, vars överavkastning under de tre föregående åren varit 14 % före början Portföljförvaltare som uppsagts på grund av dåligt resultat uppnådde ändå överavkastning på 5 % tre år efter uppsägning Detta är ett gott exempel på hur smärtsamma perioder av underavkastning är Underavkastning har i historiens gång ändå alltid efterföljts av en period av överavkastning som kompenserat perioden av underavkastning För HCP Quant fonden kan man också förvänta sig perioder av underavkastning, som på basen av historien i värsta fall varat i två till tre år 53

54 Ingenting fungerar hela tiden Decenniets bäst presterande fond i USA i slutet av 2009 var CGM Focus Fund Fonden avkastade under årtiondet i medeltal 18.2 % p.a. En typisk placerare i fonden förlorade dock -11 % p.a. Detta berodde på att placerarna hoppade in och ut från fonden Placerarna köpte fondandelar efter perioder av bra avkastning och sålde under dåliga perioder Timing är ytterst svårt om inte till och med omöjligt Enligt olika undersökningar klarar sig placerare som försöker tajma köp och sälj klart sämre än andra Även den bästa fonden hjälper inte placeraren, ifall denne inte är färdig att tåla till fonder hörande fluktuationer på värde 54 Källa: Best Stock Fund of the Decade: CGM Focus (Eleanor Laise, The Wall Street Journal, )

55 Privatplacerarens skatteskydd Placeringsstrategin i HCP Quant fonden har en hög omsättningstakt i portföljen En typisk placering hålls ett halvt till ett år i portföljen En privatplacerare skattskyldig i Finland har en kapitalinkomstskatt på 30/32 % Fondens avkastning på placeringar är skattefria I form av fond blir det i placeringsstrategin mera pengar och växa ränta på ränta, eftersom placeraren betalar skatter först efter inlösningar från fonden Samma placeringsstrategi är tack vare skatteeffektiviteten ett lönsammare alternativ som fond för en långsiktig privatplacerare än som själv genomförd 55

56 Portföljförvaltaren Som portföljförvaltare fungerar Pasi Havia Portföljförvaltaren har tvärvetenskaplig kunskap; studerat databehandling och finansiell ekonomi i Uleåborgs universitet Portföljförvaltarens egna placeringsförmögenhet överförs till HCP Quant fonden Portföljförvaltaren har förverkligat strategin i sin personliga placeringsverksamhet sedan Förverkligad avkastning efter transaktionskostnader +134 % (situationen ) 56

57 Portföljförvaltarens förverkligade avkastning Blå = HCP Quant strategins förverkligade avkastning! Röd = S&P 500 Total Return indekx i euro! Gredelin = MSCI ACWI SMID Value Total Return index i euro (globalt i small- och mid cap värdeaktier placerande index, HCP Quant fondens jämförelseindex)! Grön = S&P 350 Europe Total Return index i euro 57

58 HCP Quant i korthet En i small- och mid cap aktier placerande specialplaceringsfond Placerar globalt i utvecklade och tillväxtmarknader (Europa, USA, Asien, Australien) Använder i placeringsverksamheten en kvantitativ värdeplaceringsstrategi, vars syfte är att undvika mänskliga begränsningar Koncentrerar placeringarna i några tiotal som bästa värderade bolag Använder inte en på marknadsvärde baserad bolagsvikt Bygger på starkt vetenskaplig undersökning; utnyttjar bevisligen fungerande placeringsstrategier som kan förväntas fungera även i fortsättning på långt perspektiv 58

59 Tack för er tid! Helsinki Capital Partners! Tallberginkatu 1 C Helsinki Kauppakatu 28 A Jyväskylä

Thomas Österholm. Värdeinvestering F_SCORE

Thomas Österholm. Värdeinvestering F_SCORE Thomas Österholm Värdeinvestering F_SCORE Företagsekonomi och turism 2014 VASA YRKESHÖGSKOLA Företagsekonomi ABSTRAKT Författare Thomas Österholm Lärdomsprovets titel Värdeinvestering År 2014 Språk Svenska

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft!

SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft! SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft! Hur kan Du som entreprenör och företagare investera med sunt förnuft? Halmstad 15 september, 2010 David Persson Göteborg 1 september 2010 David Persson

Läs mer

Vart är konjunkturen på väg?

Vart är konjunkturen på väg? Peter Malmqvist Vart är konjunkturen på väg? Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Eurokrisen Bankmarginaler Börs- /konjunkturutsikter på 6-12 månader Konjunktur Konjunktur 70 65 USA: Inköpschefernas

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

NASDAQ GLOBAL INDEXES

NASDAQ GLOBAL INDEXES NASDAQ GLOBAL INDEXES Presented by: Peter Tengzelius Product Lead Manager NASDAQ Global Information Services AGENDA Nasdaq Index overview Selected Index launches 2010-2013 Index Offering Smart Beta Nasdaq

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

ODIN Fastighet I. Fondkommentar september 2015

ODIN Fastighet I. Fondkommentar september 2015 ODIN Fastighet I Fondkommentar september 2015 2 Fondens portfölj ODIN Fastighet I september 2015 Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden hade en avkastning på 0,0 procent under den senaste

Läs mer

Apotekets Pensionsstiftelse

Apotekets Pensionsstiftelse Styrelseseminarium Utvärdering av referensportföljen Apotekets Pensionsstiftelse April 2014 Wassum 2014 1 Hur har referensportföljen förändrats? 100% 90% Europa 80% 70% Absolutavkast. 30% 5% 60% 50% Amerikanska

Läs mer

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Aktiespararnas Summer Campus 2009 22-24 juni i Tällberg, Dalarna 1 Utkommer den 19 augusti 2009 Ekerlids Förlag 2 Turbulenta

Läs mer

Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden

Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden Handel med ETF:er i primär- & sekundärmarknaden Jacob Sternius, Chef ETF, Carnegie Fonder Carnegie Investment Bank AB Primär och sekundärmarknad Fondbolag Andelar Aktiekorg Market maker Market maker Market

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

ANDELSÄGARENS MANUAL

ANDELSÄGARENS MANUAL TILL ATT BÖRJA MED Placeringsfonden Phoebus ANDELSÄGARENS MANUAL Seligson & Co Abp Anders Oldenburg 31.1.2002 Jag önskar alla andelsägare, eller prospektiva sådana, välkomna. Jag har skrivit den här manualen

Läs mer

Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund

Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund Februari 2008 Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA Viktig information Bästa kund Under påsken 2008 kommer Sampo Banks och Sampo Fondbolags system att integreras med Danske Banks system.

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm 2007-03-30 1 Agenda Kort om Aktieinvest Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Avgifter och prisjämförelse

Läs mer

ATT VÄLJA VINNARE PÅ AKTIEMARKNADEN

ATT VÄLJA VINNARE PÅ AKTIEMARKNADEN UPPSALA UNIVERSITET FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN KANDIDATUPPSATS HANDLEDARE: JIRI NOVAK HÖSTTERMINEN: 2010 ATT VÄLJA VINNARE PÅ AKTIEMARKNADEN EN STUDIE AV PIOTROSKIS SIGNALER PÅ NEW YORK BÖRSEN NICKLAS

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

OECD: Vem är berättigad till pension?

OECD: Vem är berättigad till pension? Sverige Nederlä Island Israel Finland Chile Schweiz Österrike Estland Norge Danmark Mexico Polen Ungern Slovakien Belgien USA Kanada Irland England Tyskland Frankrike Korea Italien Luxenburg Spanien Portugal

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

Att investera på aktiemarknaden Vad man bör beakta och veta. Niklas Green

Att investera på aktiemarknaden Vad man bör beakta och veta. Niklas Green Att investera på aktiemarknaden Vad man bör beakta och veta Niklas Green 24.5.2015 Sammandrag Datum för presentation eller inlämning av rapporten Skribent eller skribenter. Niklas Green Utbildningsprogram

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Finansieringskällor för småföretag Nystartade företags

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Nyhetsbrev Performa Global 2009-07-20

Nyhetsbrev Performa Global 2009-07-20 Nyhetsbrev Performa Global 2009-07-20 Hej och välkomna till vårt andra nyhetsbrev för fonden Performa Global. Vi vill med det här nyhetsbrevet informera om vad som händer i fonden Performa Global och ge

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

JOM Silkkitie & Komodo Fonder

JOM Silkkitie & Komodo Fonder FOND MANAGEMENT JOM Silkkitie & Komodo Fonder Fondbolaget JOM Rahastoyhtiö Oy är ett boutique fondbolag, med fokus på aktieplaceringar på marknaderna i Sydost-Asien. Fondbolaget förvaltar två aktiva aktiefonder

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 19.1.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals Emerging

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Q1 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q1 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q1 7 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 6, Manpower Inc. All rights reserved. Q1/7 Innehåll Sverige 4 Regionala

Läs mer

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q2 27 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q2/7 Sverige 4

Läs mer

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna.

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Diskretionär aktieförvaltning Diskretionär av småbolag aktieförvaltning av Diskretionär

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Aktivt förvaltade ETF:er

Aktivt förvaltade ETF:er Aktivt förvaltade ETF:er Alpcot Capital Management Avanza Forum 19 mars 014 1 4 Alpcot Capital Management Traditionell ETF Aktivt förvaltad ETF Alpcot Russia UCITS ETF 1 1 Alpcot Capital Management Ltd

Läs mer

Europeiska Centralbanken påbörjade QE programmet

Europeiska Centralbanken påbörjade QE programmet Månadsöversikt februari 2015 6.2.2015 Europeiska Centralbanken påbörjade QE programmet Statistik enligt förväntningarna i januari Fortsatt god stämning i USA, Europa släpar efter, konjunkturutsikterna

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Definition Venture Capital Definition riskkapital Riskkapital

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Månadsöversikt. Grekland fick marknaden att sjunka. Juli 2015. Förväntad ekonomisk statistik

Månadsöversikt. Grekland fick marknaden att sjunka. Juli 2015. Förväntad ekonomisk statistik Månadsöversikt Juli 2015 Förväntad ekonomisk statistik Statistiken i USA klart bättre, styrräntehöjning förväntas i slutet av året Bra statistik i Europa, fortsatt kraftigt centralbanksstöd NEJ rösterna

Läs mer

6. Övningen Investeringens lönsamhet. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

6. Övningen Investeringens lönsamhet. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 6. Övningen Investeringens lönsamhet TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid 5. Försäljning, marknadsföring och kundens bemötande 4. Operationer II: Processer

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Globescan Konsumentundersökning 2011

Globescan Konsumentundersökning 2011 Globescan Konsumentundersökning 7 000 respondenter i länder På uppdrag av Fairtrade International Maj Syfte och metod Syftet med undersökningen är att undersöka konsumentattityder och -beteenden i relation

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)

Läs mer

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014 Vice riksbankschef Martin Flodén Översikt Makrotillsyn: ett nytt policyområde växer fram Är penningpolitiken ett lämpligt verktyg för makrotillsynen? Hur

Läs mer

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Lanserade den första börshandlade fonden i Norden, redan år 2000 Först i världen med negativ exponering och hävstång Förvaltar ca 20 000 mkr fördelat på 10 fonder

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Bra resultat på instabil placeringsmarknad 4,3 Placeringarnas avkastning, % 41,9 md Placeringarnas marknadsvärde, 11,0 md Solvenskapital, 860 000 finländares arbetspensionsskydd

Läs mer

SKAGEN Focus på jakt efter exceptionella investeringar

SKAGEN Focus på jakt efter exceptionella investeringar Ny aktiefond! Teckna nu Krøyers hund, Rap, 1898. Av Peder Severin Krøyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens museum (manipulerad). SKAGEN Focus på jakt efter exceptionella investeringar Konsten

Läs mer

Bra avkastningar överlag i maj

Bra avkastningar överlag i maj Månadsöversikt juni 2014 6.6.2014 Bra avkastningar överlag i maj Bra statistik från USA, delvis även från Europa Goda nyheter från Kina, ekonomin ser ut att ha stabiliserats, stigande aktivitet På tillväxtmarknaderna

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Jonas Nyquist April 2014 Varför investera i private equity? Private equity har i ett 25-årsperspektiv levererat runt 5%-enheter högre årlig

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-05-24. Årsrapporten noteras till protokollet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-05-24. Årsrapporten noteras till protokollet STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-05-24 Au 113 KS/2011-0408 KS 67 KF Finansiell rapport 2011 avseende medelsförvaltning/pensionsmedelsförvaltning

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

Fondförändringar Skandia Link vår 2013

Fondförändringar Skandia Link vår 2013 Fondförändringar Skandia Link vår 2013 Uppdaterad version 2013-03-13 Skandia har gjort en omfattande översyn av vilka fonder som ska ingå i det utvärderade utbudet på fondplattformen. Totalt åker 18 fonder

Läs mer

Förvaltning av pensionskapital tankar och tillvägagångssätt. Gustav Karner, Finansdirektör

Förvaltning av pensionskapital tankar och tillvägagångssätt. Gustav Karner, Finansdirektör Förvaltning av pensionskapital tankar och tillvägagångssätt Gustav Karner, Finansdirektör Agenda Länsförsäkringar Kapitalförvaltning Hur hitta en optimal risk budget? Resultat Sammanfattning 2 Agenda Länsförsäkringar

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna. SIGNERAD 2014-03-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-19 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Samförvaltade stiftelser rapport 2013 STK-2014-373 Sammanfattning

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden Stadgar för värdepappersfonden ODIN Norden 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Norden är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitalinsatser från en obestämd krets

Läs mer

Tre stora tekniska trender som formar framtiden. Elin Nävermo Sales & Client Relations

Tre stora tekniska trender som formar framtiden. Elin Nävermo Sales & Client Relations Tre stora tekniska trender som formar framtiden Elin Nävermo Sales & Client Relations Fidelity Worldwide Investment Oberoende privatägt företag grundat 1969 Fokus på en aktiv, analysdriven och global fondförvaltning

Läs mer

Stabilitet ger trygghet

Stabilitet ger trygghet Stabilitet ger trygghet Finansmarknadsminister Peter Norman Finansliv den 13 mars 2013 - Subprime sector kollapsar i USA - Global kreditåtstramning börjar - Am staten tar över Fannie Mae & Freddie Mac

Läs mer

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Det ska inte hänga på dagsformen om ett projekt blir en framgång eller inte. På Navision använder vi oss av vår egen metodik

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Finns ungefär 500 bolag i Hitta Kursvinnare. I detta ingår även bolag på de mindre listorna såsom exempelvis AktieTorget och First North

Finns ungefär 500 bolag i Hitta Kursvinnare. I detta ingår även bolag på de mindre listorna såsom exempelvis AktieTorget och First North Portföljhantering m.h.a. HK Finns ungefär 500 bolag i Hitta Kursvinnare I detta ingår även bolag på de mindre listorna såsom exempelvis AktieTorget och First North Vi väljer/koncentrerar oss på bolag från

Läs mer

Fidelity Funds Asian Special Situations Fund

Fidelity Funds Asian Special Situations Fund Fidelity Funds Asian Special Situations Fund Fredrik Cygnaeus Relationship Director Världen idag Decoupling? BNP Tillväxt % 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 (2.0) (4.0) 2005 2006 2007 2008 2009P 2010P

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 Marknadsföringsmaterial Agenda 1. Utvärdering av ETF:er 2. Likviditetshantering 3. Allokering 4. Riskhantering 2 Handelsbanken Asset Management AUM 375 mdr 57 pers

Läs mer

I P I O T R O S K I S F O T S P Å R

I P I O T R O S K I S F O T S P Å R U P P SALA UNIV ERSITE T FÖRETAG SE KO NOM I SKA I NS TI TU T ION EN KAND IDATU P P SA TS H T -09 HAND LEDAR E: KA T E R I NA HE LL S TR ÖM DATU M: 2009-01-07 I P I O T R O S K I S F O T S P Å R FÖRSLAG

Läs mer

All Guts, No Glory: Trading and Diversification Among Online Investors

All Guts, No Glory: Trading and Diversification Among Online Investors All Guts, No Glory: Trading and Diversification Among Online Investors Verdipapirfondenes forening Oslo, 28:e Mars, 2006 Behavioral Finance en introduktion Individ Positiv vs. normativ teori. Använda psykologi

Läs mer

Eurocon Consulting. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Eurocon Consulting. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Eurocon Consulting Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Uppsving på underliggande marknad. Pappers- och massaindustrin, som står för 48

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation HL Display-koncernen

Läs mer