DIGITALKAMERA. Referenshandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIGITALKAMERA. Referenshandbok"

Transkript

1 DIGITALKAMERA Referenshandbok

2 Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra länder. Macintosh, Mac OS och QuickTime är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i U.S.A. och andra länder. iframe-logotypen och iframe-symbolen är varumärken som tillhör Apple Inc. Adobe och Acrobat är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Inc. SDXC-, SDHC- och SD-logotyperna är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. PictBridge är ett varumärke. HDMI, logotyp och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC. Alla andra varumärken som nämns i den här handboken eller annan dokumentation som medföljde din Nikon-produkt är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive innehavare. AVC Patent Portfolio License Den här produkten är licensierad under AVC Patent Portfolio License för personligt och icke-kommersiellt bruk för en konsument för (i) kodning av video i enlighet med AVC-standard ( AVC-video ) och/eller (ii) avkodning av AVC-video som har kodats av en konsument i samband med personlig och icke-kommersiell aktivitet och/eller erhållits från en videoleverantör som har licensierats för att tillhandahålla AVC-video. Ingen licens ges eller är underförstådd för någon annan användning. Mer information kan fås från MPEG LA, L.L.C. Se

3 Inledning Kamerans delar och vanliga funktioner Grundläggande fotografering och bildvisning Fotograferingsfunktioner Bildvisningsfunktioner Spela in och spela upp filmer Allmänna kamerainställningar Hjälpavsnitt Teknisk information och index i

4 Inledning Läs det här först Tack för att du har köpt digitalkameran Nikon COOLPIX S6200. Läs informationen i För din säkerhet (A vi) och i den här handboken innan du använder kameran. När du har läst informationen bör du förvara den här handboken nära till hands och gå tillbaka till den för att kunna utnyttja din nya kamera till fullo. Inledning Kontrollera innehållet i förpackningen Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någon komponent saknas. COOLPIX S6200 -digitalkamera Kamerarem Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL12 (med polskydd) Laddningsnätadapter EH-69P* USB -kabel UC-E6 AV-kabel EG-CP16 ViewNX 2 Installer CD (ViewNX 2 installations-cd) Reference Manual CD (CD med Referenshandbok) Garanti * En resenätadapter medföljer om kameran köptes i ett land eller en region där resenätadaptern är nödvändig. Resenätadapterns utformning varierar beroende på landet eller regionen där kameran köptes. OBS! Inget minneskort medföljer kameran. ii

5 Läs det här först Om den här handboken Läs Grundläggande fotografering och bildvisning (A 13) om du vill börja använda kameran på en gång. Läs Kamerans delar och vanliga funktioner (A 1) för att lära dig om kamerans delar och vanliga funktioner. Övrig information Symboler och principer För att du enkelt ska hitta informationen du behöver används följande symboler och principer i den här handboken: Inledning Ikon Beskrivning Den här ikonen representerar varningar och information som du bör läsa innan B du använder kameran. Den här ikonen representerar anmärkningar och information som du bör läsa C innan du använder kameran. Dessa ikoner visar att det finns relevant information på andra sidor. A/E/F E: Hjälpavsnitt, F: Teknisk information och index. SD och SDHC/SDXC kallas minneskort i den här handboken. Inställningen vid köptillfället kallas standardinställning. Namnen på menyalternativen som visas på kamerans monitor och namnen på knappar eller meddelanden som visas på datorskärmen är markerade med fetstil. I den här handboken utesluts ibland bilder från exempelvisningar på monitorn så att monitorindikatorerna kan visas tydligare. Illustrationer och monitorinnehåll som visas i den här handboken kan avvika från den verkliga produkten. iii

6 Läs det här först Information och föreskrifter Inledning Livslångt lärande Som en del av Nikons engagemang för livslångt lärande med kontinuerlig produktsupport och utbildning, finns regelbundet uppdaterad information tillgänglig på följande webbplatser: Användare i USA: Användare i Europa och Afrika: Användare i Asien, Oceanien och Mellanöstern: På de här webbplatserna finns aktuell produktinformation, tips, svar på vanliga frågor (FAQ), samt allmänna råd om digital bildbearbetning och fotografering. Ytterligare information kan finnas hos din närmaste Nikon-återförsäljare. Besök webbplatsen nedan för kontaktinformation: Använd bara elektroniska tillbehör från Nikon Nikon COOLPIX-kameror är utformade av högsta standard och innehåller bland annat avancerade elektroniska kretsar. Endast elektroniska tillbehör av märket Nikon (inklusive batteriladdare, batterier, laddningsnätadaptrar och nätadaptrar) som är certifierade av Nikon för användning specifikt med den här Nikon-digitalkameran är konstruerade för och har konstaterats fungera enligt de funktions- och säkerhetskrav som gäller för den här elektroniska kretsen. OM DU ANVÄNDER ELEKTRONISKA TILLBEHÖR AV ANDRA TILLVERKARE ÄN NIKON KAN DET SKADA KAMERAN OCH DIN NIKON-GARANTI KAN EVENTUELLT BLI OGILTIG. Om du använder uppladdningsbara litiumjonbatterier från tredje part som inte har något Nikon-hologram, kan detta göra att kameran inte fungerar normalt eller resultera i att batterierna överhettas, antänds, spricker eller läcker. Mer information om tillbehör från Nikon finns hos närmaste auktoriserade återförsäljare av Nikon. Nikon-hologram: visar att enheten är en äkta Nikon-produkt. Innan du tar bilder vid viktiga tillfällen Innan du tar bilder vid viktiga tillfällen (till exempel vid bröllop eller om du tar med kameran på en resa), bör du ta en testbild för att försäkra dig om att kameran fungerar normalt. Nikon kan inte hållas ansvarigt för skador eller utebliven vinst som har uppkommit till följd av att produkten inte fungerat. Om handböckerna Ingen del av de handböcker som medföljer produkten får återges, överföras, skrivas av, lagras i system för hämtning eller översättas till något språk i någon form utan föregående skriftligt tillstånd från Nikon. Nikon förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra specifikationerna för maskin- och programvaran som beskrivs i dessa handböcker. Nikon kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador som uppkommit till följd av användningen av denna produkt. iv

7 Läs det här först Alla rimliga åtgärder har vidtagits för att försäkra att informationen i de här handböckerna är så exakt och fullständig som möjligt. Skulle du mot förmodan upptäcka fel eller brister är vi tacksamma om du påtalar sådana felaktigheter till din närmaste Nikon-representant (adress anges separat). Anmärkning avseende kopierings- och reproduktionsförbud Observera att enbart innehavet av material som är digitalt kopierat eller reproducerat med hjälp av en skanner, digitalkamera eller annan enhet kan vara straffbart enligt lag. Material som är förbjudet enligt lag att kopiera eller reproducera Det är förbjudet att kopiera eller reproducera sedlar, mynt, värdehandlingar, statsobligationer eller andra obligationer, även om sådana kopior eller avbildningar är märkta med ordet Oäkta eller liknande. Det är förbjudet att kopiera eller reproducera sedlar, mynt eller värdepapper som används i andra länder. Det är förbjudet att kopiera eller reproducera oanvända frimärken eller förfrankerade postkort som ges ut av staten utan föregående tillstånd av vederbörlig myndighet. Det är förbjudet att kopiera eller reproducera frimärken som ges ut av staten och certifierade dokument som anges i gällande lagstiftning. Viktig information angående särskilda kopior och reproduktioner Varningar har utfärdats beträffande kopiering och reproduktion av värdehandlingar som ges ut av privata företag (aktier, fakturor, checkar, presentkort o.s.v.), busskort eller kuponger, förutom då ett rimligt antal kopior behövs för användning av ett företag. Det är även förbjudet att kopiera eller reproducera pass som utfärdats av statliga myndigheter, licenser som getts ut av offentliga myndigheter och privata grupper samt ID-kort och biljetter, t.ex. busskort och måltidskuponger. Upphovsrättsregler Kopiering och reproduktion av upphovsrättsskyddat kreativt material som böcker, musik, målningar, trätryck, kartor, ritningar, filmer och fotografier regleras av nationella och internationella upphovsrättslagar. Använd inte den här produkten i syfte att framställa olagliga kopior eller på annat sätt som strider mot gällande upphovsrättslagar. Inledning Kassering av datalagringsenheter Observera att den ursprungliga bildinformationen inte raderas helt och hållet när du tar bort bilder eller formaterar datalagringsenheter som minneskortet eller det inbyggda minnet i kameran. Borttagna filer kan ibland återställas från kasserade lagringsenheter med hjälp av kommersiellt tillgängliga program, vilket kan medföra risk för illvillig användning av personliga bilddata. Det åligger användaren att skydda sådan information mot obehörig användning. Innan du kasserar en datalagringsenhet eller säljer eller ger den till någon annan bör du radera samtliga data med hjälp av ett kommersiellt borttagningsprogram, eller formatera enheten och sedan fylla den med bilder som inte innehåller någon privat information (t.ex. bilder på en blå himmel). Se också till att du byter ut eventuella bilder som har valts i alternativet Välj en bild för inställningen Välkomstbild (A 88). Var försiktig när du kasserar datalagringsenheter så att du inte skadar dig själv eller orsakar materiella skador. v

8 För din säkerhet Inledning Undvik att skada Nikon-produkten, dig själv eller andra genom att läsa följande säkerhetsföreskrifter i sin helhet innan du börjar använda denna utrustning. Förvara säkerhetsanvisningarna där alla som använder produkten har tillgång till dem. Denna ikon indikerar en varning. Det är information som du bör läsa innan du använder den här Nikon-produkten, för att du ska undvika eventuella skador. VARNINGAR Stäng av produkten om något fel uppstår Om det kommer rök eller någon ovanlig lukt från kameran eller laddningsnätadaptern kopplar du genast bort adaptern och tar bort batteriet. Var försiktig så du inte bränner dig. Fortsatt användning kan medföra personskada. När du har avlägsnat eller kopplat bort strömkällan bör du ta utrustningen till en Nikon-auktoriserad servicerepresentant för kontroll. Ta inte isär produkten Om du rör vid delarna inuti kameran eller laddningsnätadaptern kan du skada dig. Reparationer bör endast utföras av kvalificerade tekniker. Om du råkar tappa eller skada kameran eller laddningsnätadaptern så att den öppnas ska du lämna in produkten till en Nikon-auktoriserad servicerepresentant för kontroll efter att du har kopplat ur produkten från strömmen och/eller tagit bort batteriet. Använd inte kameran eller laddningsnätadaptern i närheten av lättantändlig gas Använd inte elektronisk utrustning i närheten av lättantändlig gas eftersom det finns risk för explosion eller brand. Hantera kameraremmen försiktigt Låt aldrig barn bära kameran med kameraremmen runt halsen. Förvara produkten utom räckhåll för barn Var försiktig och förvara produkten utom räckhåll för barn så att de inte stoppar batteriet eller andra smådelar i munnen. Var inte i direkt kontakt med kameran, batteriladdaren, eller nätadaptern under längre perioder när enheterna är påslagna eller används Delar av enheterna blir varma. Om enheterna är i direkt kontakt med huden under längre perioder kan det leda till lågtemperaturbrännskador. vi

9 För din säkerhet Hantera batteriet varsamt Batteriet kan läcka, överhettas eller explodera till följd av ovarsam hantering. Iaktta följande försiktighetsåtgärder när du hanterar batteriet för användning med den här produkten: Stäng av produkten innan du byter batteriet. Om du använder en laddningsnätadapter eller en nätadapter kontrollerar du att den är bortkopplad från strömmen. Använd endast ett uppladningsbart litiumjonbatteri EN-EL12 (medföljer). Ladda batteriet med hjälp av en kamera som har stöd för batteriladdning eller med hjälp av en batteriladdare MH-65 (säljs separat). Om du vill ladda batteriet med kameran använder du antingen laddningsnätadaptern EH-69P (medföljer) eller funktionen Ladda från dator. Var noga så att du inte sätter i batteriet upp och ned eller åt fel håll. Undvik att kortsluta eller ta isär batteriet eller att försöka ta bort eller öppna batteriets isolering eller hölje. Utsätt inte batteriet för hög värme eller eld. Sänk inte ned batteriet i vatten och utsätt det inte för väta. Sätt tillbaka polskyddet när du ska transportera det. Transportera eller förvara inte batteriet med metallföremål, t.ex. halsband eller hårspännen. Ett helt urladdat batteri tenderar att läcka. Undvik skador på produkten genom att avlägsna urladdade batterier. Avbryt genast all användning om batteriet ändrar färg eller form. Om vätska från det skadade batteriet kommer i kontakt med kläder eller hud, sköljer du omedelbart med rikligt med vatten. Observera följande försiktighetsåtgärder när du hanterar laddningsnätadaptern Håll adaptern torr. Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan resultera i brand eller elektrisk stöt. Avlägsna damm på eller runt uttagets metalldelar med en torr trasa. Om du fortsätter att använda laddaren kan den fatta eld. Rör inte vid kontakten och gå inte nära laddningsnätadaptern vid åskväder. Om du gör det kan du få en elektrisk stöt. Undvik att skada, ändra, dra i eller böja USB-kabeln. Placera aldrig kabeln under tunga föremål och utsätt den inte för värme eller eld. Om isoleringen skadas så att ledningarna i kabeln exponeras tar du den till en Nikon-auktoriserad servicerepresentant för kontroll. Om du inte gör det kan den fatta eld eller bli strömförande. Rör inte vid kontakten eller laddningsnätadaptern med blöta händer. Om du gör det kan du få en elektrisk stöt. Använd inte tillsammans med resekonvertrar eller adaptrar som konstruerats för att konvertera från en spänning till en annan, eller tillsammans med likström-till-växelström-invertrar. Underlåtenhet att observera denna försiktighetsåtgärd kan medföra att produkten skadas och den kan överhettas eller fatta eld. Inledning vii

10 För din säkerhet Inledning Använd rätt kablar När du ansluter kablar till in- och utgångarna ska du endast använda kablar som medföljer produkten eller som säljs av Nikon för detta ändamål så att efterlevnaden av produktbestämmelserna upprätthålls. Var försiktig med rörliga delar Var försiktig så att du inte klämmer fingrar eller annat i objektivskyddet eller andra rörliga delar. CD-ROM-skivor Cd-rom-skivorna som medföljer den här enheten ska inte spelas upp på utrustning för ljud-cd-skivor. Om du spelar upp CD-ROM-skivorna på en vanlig CD-spelare kan detta orsaka hörselskador eller skador på utrustningen. Var försiktig när du använder blixten Om blixten avfyras nära en persons ögon kan detta orsaka tillfällig synförsämring. Var särskilt försiktig när du fotograferar små barn, då blixten inte bör vara närmare än 1 m från motivet. Använd inte blixten om blixtfönstret rör vid en person eller ett föremål Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan orsaka brännskador eller brand. Undvik kontakt med flytande kristaller Var försiktig om monitorn går sönder så att du inte skadar dig på det krossade glaset, och låt inte de flytande kristallerna från bildskärmen komma i kontakt med huden, ögonen eller munnen. Stäng av kameran när du befinner dig i ett flygplan eller på ett sjukhus Stäng av kameran i ett flygplan vid start och landning. Följ sjukhusets anvisningar när kameran används på ett sjukhus. De elektromagnetiska vågor som denna kamera avger kan störa flygplanets elektroniska system eller de instrument som används på sjukhuset. viii

11 Meddelanden Meddelande till kunder i Europa VAR FÖRSIKTIG! DET FINNS RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET ERSÄTTS MED ETT BATTERI AV FEL TYP. KASSERA ANVÄNDA BATTERIER I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Den här symbolen anger att produkten måste lämnas till separat insamling. Följande gäller endast användare i europeiska länder: Den här produkten ska lämnas till separat insamling vid en särskild insamlingsplats. Den får inte slängas bland hushållssoporna. Mer information får du från återförsäljaren eller de lokala myndigheter som ansvarar för avfallshanteringen där du bor. Denna symbol på batteriet anger att batteriet inte får slängas bland övrigt avfall. Följande gäller endast användare i europeiska länder: Alla batterier, oavsett om de är märkta med denna återvinningssymbol eller inte, måste sopsorteras och lämnas in för återvinning. De får inte slängas bland hushållssoporna. Mer information får du från återförsäljaren eller de lokala myndigheter som ansvarar för avfallshanteringen där du bor. Inledning ix

12 Innehållsförteckning Inledning Inledning... ii Läs det här först... ii Kontrollera innehållet i förpackningen... ii Om den här handboken... iii Information och föreskrifter... iv För din säkerhet... vi VARNINGAR... vi Meddelanden... ix Kamerans delar och vanliga funktioner... 1 Kamerans delar... 2 Kamerahuset... 2 Reglage som används i fotograferingsläge... 4 Reglage som används i visningsläge... 5 Monitorn... 6 Vanliga funktioner... 8 Växla mellan fotograferingsläge och visningsläge... 8 Använda den vridbara multiväljaren... 9 Använda menyer (d-knappen) Sätta fast kameraremmen Grundläggande fotografering och bildvisning Förberedelse 1 Sätta i batteriet Förberedelse 2 Ladda batteriet Förberedelse 3 Sätta i ett minneskort Internminne och minneskort Godkända minneskort Steg 1 Starta kameran Starta och stänga av kameran Ställa in visningsspråk, datum och tid Steg 2 Välja ett fotograferingsläge Tillgängliga fotograferingslägen Steg 3 Komponera en bild Använda zoomen Steg 4 Fokusera och fotografera Steg 5 Visa bilder Ändra sättet som bilderna visas på Steg 6 Radera oönskade bilder x

13 Innehållsförteckning Fotograferingsfunktioner Läget A (Auto) Ändra inställningar för läget A (auto) Funktioner som är tillgängliga i menyn Automatisk fotografering Motivtyp (fotografering med olika motivtyper) Ändra inställningarna för motivtyp Motivtypernas egenskaper Specialeffektläge (använda effekter vid fotografering) Ändra inställningar för specialeffektläget Läget Smart porträtt (fotografera leende ansikten) Ändra inställningar för läget Smart porträtt Funktioner som är tillgängliga i menyn Smart porträtt Följ rörligt motiv (fokusera på ett rörligt motiv) Ändra inställningar för läget Följ rörligt motiv Funktioner som är tillgängliga i menyn Följ rörligt motiv Funktioner som kan ställas in med multiväljaren Tillgängliga funktioner Använda blixten (blixtlägen) Använda självutlösaren Använda makroläge Justera ljushet (Exponeringskompensation) Standardinställningar Ändra bildstorlek (Bildkval./storlek) Inställningar för Bildkval./storlek (bildkvalitet och bildstorlek) Funktioner som inte kan användas samtidigt Använda ansiktsavkänning Använda Mjuka hudtoner Fokuslås Inledning Bildvisningsfunktioner Välja vissa typer av bilder för visning Tillgängliga visningslägen Växla mellan visningslägen Tillgängliga funktioner i visningsläget (Visningsmeny) Ansluta kameran till en TV, dator eller skrivare Använda ViewNX Installera ViewNX Överföra bilder till datorn Visa bilder Retuschera fotografier Redigera filmer Skriva ut bilder xi

14 Innehållsförteckning Inledning Spela in och spela upp filmer Spela in filmer Ändra inställningar för filminspelning (Filmmenyn) Spela upp filmer Allmänna kamerainställningar Inställningsmenyn Hjälpavsnitt... E1 Använda Panorama Assist... E2 Läget Favoritbilder... E4 Lägga till bilder i album... E4 Visa bilder i album... E5 Ta bort bilder från album... E5 Ändra ikonen för favoritalbum... E6 Läget Sortera automatiskt... E7 Kategorier i Sortera automatiskt... E7 Läget Visa efter datum... E9 Redigera stillbilder... E10 Redigera funktioner... E10 k Snabbretuschering: Förbättra kontrast och mättnad... E12 I D-Lighting: Förbättra ljushet och kontrast... E13 e Mjuka hudtoner: Göra hudtoner mjuka... E14 p Filtereffekter: Tillämpa digitala filtereffekter... E16 g Småbild: Minska bildstorleken... E18 a Beskära: Skapa en beskuren kopia... E19 Ansluta kameran till en TV (visa bilder på en TV-skärm)... E21 Ansluta kameran till en skrivare (Direct Print)... E23 Ansluta kameran till en skrivare... E24 Skriva ut enskilda bilder... E26 Skriva ut flera bilder... E27 Fotograferingsmenyn (för läget A (Auto))... E30 Vitbalans (Justera nyans)... E30 Serietagning... E32 ISO-känslighet... E33 Färgalternativ... E34 AF-områdesläge... E35 Autofokusläge... E37 xii

15 Innehållsförteckning Menyn Smart porträtt... E38 Mjuka hudtoner... E38 Leendeutlösare... E38 Blinkningsskydd... E39 Menyn Följ rörligt motiv... E40 Autofokusläge... E40 Följ ansikte... E40 Visningsmeny... E41 a Utskriftsbeställning (Skapa en DPOF-utskriftsbeställning)... E41 b Bildspel... E45 d Skydda... E46 f Rotera bild... E48 E Röstmemo... E49 h Kopiera (Kopiera mellan internminnet och minneskortet)... E51 Filmmenyn... E52 Filmalternativ... E52 Autofokusläge... E53 Vindbrusreducering... E53 Inställningsmenyn... E54 Välkomstbild... E54 Tidszon och datum... E55 Monitorinställningar... E58 Skriv ut datum (Stämpla datum och tid)... E60 Vibrationsreducering... E61 Rörelsedetektering... E62 AF-hjälpbelysning... E63 Digital zoom... E63 Ljud... E64 Auto av... E65 Formatera minne/formatera minneskort... E66 Språk/Language... E67 TV-inställningar... E68 Ladda från dator... E69 Blinkningsvarning... E71 Bildbandet... E73 Återställ alla... E74 Versionsinfo... E76 Namn på filer och mappar... E77 Extra tillbehör... E78 Felmeddelanden... E79 Inledning xiii

16 Innehållsförteckning Inledning Teknisk information och index... F1 Produktvård... F2 Kameran... F2 Batteriet... F4 Laddningsnätadapter... F5 Minneskort... F5 Rengöring och förvaring... F6 Rengöring... F6 Förvaring... F6 Felsökning... F7 Specifikationer... F14 Kompatibla standarder... F18 Index... F19 xiv

17 Kamerans delar och vanliga funktioner Det här kapitlet beskriver kamerans delar och förklarar hur du använder vanliga kamerafunktioner. Kamerans delar... 2 Kamerahuset...2 Reglage som används i fotograferingsläge...4 Reglage som används i visningsläge...5 Monitorn...6 Vanliga funktioner... 8 Växla mellan fotograferingsläge och visningsläge...8 Använda den vridbara multiväljaren...9 Använda menyer (d-knappen)...10 Sätta fast kameraremmen...12 Kamerans delar och vanliga funktioner Läs Grundläggande fotografering och bildvisning (A 13) om du vill börja använda kameran på en gång. 1

18 Kamerans delar och vanliga funktioner Kamerans delar Kamerahuset Kamerans delar och vanliga funktioner Objektivskyddet stängt 1 Avtryckare... 4, 5, 28 2 Zoomreglage... 4, 5, 27 f : vidvinkel... 4, 27 g : tele... 4, 27 h : miniatyrbildsvisning... 5, 31 i : visningszoom... 5, 31 j : hjälp Strömbrytare/strömlampa Lampa för självutlösare AF-hjälplampa Mikrofon (stereo)...73, 82 6 Blixt Objektiv 8 Objektivskydd 9 Ögla för kamerarem HDMI-anslutningslock HDMI-minikontakt (typ C)

19 Kamerans delar Kamerans delar och vanliga funktioner Laddningslampa...17, E69 Blixtlampa b-knapp (e filminspelning)... 4, 5, 82 3 A-knapp (fotograferingsläge)...4, 5, 8, 24 4 c-knapp (visning)... 4, 5, 8, 30, 72 5 Vridbar multiväljare (multiväljare) k-knapp (aktivera alternativ)...5, 9 7 l-knapp (radera)... 4, 5, 32, 73 8 d-knapp...4, 5, 10, 37, 73, 85, 88 9 Anslutningslock... 16, Lucka till batterifack/ minneskortsfack...14, Batteriluckans spärr Batterifack Minneskortsfack USB/AV-utgång...16, Stativgänga...F16 16 Monitor...6, Högtalare...73, 86 3

20 Kamerans delar Reglage som används i fotograferingsläge Reglage Namn Huvudfunktion A Knapp för fotograferingsläge Ändrar fotograferingsläget (visar skärmen för fotograferingsläget). 24 Kamerans delar och vanliga funktioner Zoomreglage Vridbar multiväljare d-knapp Avtryckare Zoomar in och ut. Rotera till g (i) för att zooma in förstora motivet och rotera till f (h) för att zooma ut och visa ett bredare område. Mer information finns i avsnittet Använda den vridbara multiväljaren. Visar och döljer menyn. Nedtryckt halvvägs (t.ex. om du slutar att trycka när du känner motstånd): Ställer in fokus och exponering. Helt nedtryckt: Utlöser slutaren. 27 9, 10 10, 37, 85, Filminspelningsknapp Startar och stoppar filminspelning. 82 Visningsknapp Visar bilder. 8, 30, 72, 86 Raderingsknapp Raderar den senast sparade bilden. 32 4

21 Kamerans delar Reglage som används i visningsläge Reglage Namn Huvudfunktion A Ändrar visningsläget (visar skärmen för visningsläget). 72 Visningsknapp När kameran är avstängd trycker du på den här knappen och håller in den för att starta kameran och ändra till visningsläge. 21, 30 Zoomreglage Vridbar multiväljare Aktivera alternativ-knapp d-knapp Roterad åt g (i): Förstorar bilden. Roterad åt f (h): Visar miniatyrbilder eller kalendern. Justerar volymen när röstmemon och filmer spelas upp. Mer information finns i avsnittet Använda den vridbara multiväljaren. Växlar mellan visning av miniatyrbilder eller zoomade bilder till visning i helskärmsläge. Lägger till bilder i album eller tar bort bilder från album. Spelar upp filmer. Visar och döljer menyn , 86, E49 9, , 73, 88 Kamerans delar och vanliga funktioner Raderingsknapp Raderar bilder. 32 Knapp för fotograferingsläge Avtryckare Återgår till fotografering. Filminspelningsknapp 5

22 Kamerans delar Monitorn Informationen som visas i monitorn under fotografering och bildvisning ändras beroende på kamerans inställningar och användningssituationen. Med standardinställningen visas information när kameran slås på och när du använder kameran, och försvinner efter några sekunder (när Monitorinställningar (A 88) Fotoinfo är inställt på Automatikinfo). Fotograferingsläge Kamerans delar och vanliga funktioner m 0s /250 F Fotograferingsläge... 24, 25 2 Makroläge Zoomindikator... 27, 59 4 Fokusindikator AE/AF-L-indikator... E2 6 Blixtläge Datum inte inställt -indikator...23, 88, E79 8 Resmål Indikator för batterinivå Ikon för vibrationsreducering Vindbrusreducering Ikon för rörelsedetektering Skriv ut datum Filmalternativ Filmlängd Bildkval./storlek Antal återstående exponeringar (stillbilder) Indikator för internminne Bländarvärde Slutartid Fokusområde (auto)...28, Fokusområde (för manuell eller mitten) Fokusområde (ansiktsavkänning, husdjursavkänning)...37, 46, Fokusområde (läget Följ rörligt motiv)...37, ISO-känslighet Exponeringskompensationsvärde Färgalternativ Mjuka hudtoner Vitbalansläge Serietagningsläge Ikon för blinkningsskydd Självutlösarindikator Leendeutlösare Automatisk slutare för husdjursporträtt

23 Kamerans delar Visningsläge /11/ / : JPG / / / a m 0s 1m 0s b 12 Kamerans delar och vanliga funktioner 1 Datum för inspelning Tid för inspelning Indikator för röstmemo...73, E Albumikon i läget Favoritbilder...72, E4 Kategoriikon i läget Sortera automatiskt...72, E7 6 Ikon för Visa efter datum...72, E9 7 Indikator för batterinivå Låsikon Ikon för utskriftsbeställning Bildkval./storlek Filmalternativ (a) Aktuellt bildnummer/ totalt antal bilder (b) Filmlängd Indikator för internminne...30 Indikator för filmuppspelning Guide för uppspelning av röstmemo... 73, E49 15 Guide för inspelning av röstmemo... 73, E49 16 Guide för Lägg till i album...9, E4 17 Volymindikator... 73, 86, E49 18 Ikon för snabbretuschering Ikon för D-Lighting Ikon för filtereffekter Ikon för småbild Ikon för mjuka hudtoner Filnummer och filtyp... E77 7

24 Vanliga funktioner Kamerans delar och vanliga funktioner Växla mellan fotograferingsläge och visningsläge Kameran har två funktionslägen: fotograferingsläget använder du för att ta bilder och visningsläget använder du för att visa bilder. Tryck på c-knappen (visning) för att växla till visningsläge. Tryck på A-knappen (fotograferingsläge) för att växla till fotograferingsläge. När du använder visningsläget kan du även växla till fotograferingsläget genom att trycka ned avtryckaren eller b-knappen (e filminspelning). Fotograferingsläge 29m 0s 760 Visningsläge 15/11/ / : JPG 4/ 4 Autoläge Starta Meny för fotograferingsläge Meny för visningsläge Tryck ned A-knappen (fotograferingsläge) när du använder fotograferingsläget för att visa menyn för fotograferingsläge. I menyn kan du välja ett av de tillgängliga fotograferingslägena (A 25). Tryck ned c-knappen (visning) när du använder visningsläget för att visa menyn för visningsläget. I menyn kan du välja ett av de tillgängliga visningslägena (A 72). 8

25 Använda den vridbara multiväljaren Vanliga funktioner Rotera den vridbara multiväljaren och tryck uppåt (H), nedåt (I), åt vänster (J) eller åt höger (K) eller tryck på k-knappen. Den vridbara multiväljaren kallas ibland multiväljare i den här handboken. I fotograferingsläge Välj funktion genom att vrida på multiväljaren.* Visar m-menyn (blixtläge) (A 56). Visar n-menyn (självutlösare) (A 58). * Du kan även välja alternativ genom att trycka den vridbara multiväljaren uppåt eller nedåt. I visningsläge Väljer föregående bild, flyttar det visade området när bilden förstoras (A 31). 1 Aktiverar valt alternativ. Visar p-menyn (makroläge) (A 59). Visar o-guiden (exponeringskompensation) (A 60). Lägger till bilden i ett album (A 72), tar bort från ett album (A 72), spelar upp filmer (A 86). 2 Väljer nästa bild, flyttar det visade området när bilden förstoras (A 31). 1 1 Du kan även välja föregående eller nästa bild genom att vrida på den vridbara multiväljaren. 2 När du visar miniatyrbilder eller när bilden är förstorad växlar du till visning med helskärmsläge med den här knappen. Vid menyvisning Väljer alternativet ovan.* Auto 15/11/ / : JPG 4/ 4 Kamerans delar och vanliga funktioner Väljer alternativet till vänster, återgår till den föregående skärmen. Aktiverar det valda alternativet (nästa skärm visas). Väljer alternativet till höger, fortsätter till nästa skärm (det valda alternativet visas). Väljer alternativet nedan.* * Du kan även markera objekt genom att vrida på den vridbara multiväljaren. Panorama Assist Fotograferingsmeny Bildkval./storlek Vitbalans Serietagning ISO-känslighet Färgalternativ AF-områdesläge Autofokusläge 9

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01479-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX F600EXR Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna bruksanvisning beskriver hur du använder din FUJIFILM digitalkamera och den medföljande programvaran.

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52 2-319-512-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 16 Använda menyn 30 DCR-HC47E/HC48E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 60 Felsökning 66 Övrig information

Läs mer

I AM YOUR GUIDE. iamnikon.se

I AM YOUR GUIDE. iamnikon.se I AM YOUR GUIDE iamnikon.se Upplev skönheten Upplev enkelheten CMOS-bildsensor i DX-format med 14,2 effektiva megapixel EXPEED 2 Nikons nya bildbearbetningsmotor ISO-känslighetsomfång på 3 200 (utökningsbart

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Användarhandbok. Nokia N77-1

Användarhandbok. Nokia N77-1 Användarhandbok Nokia N77-1 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-194 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual Instruktions Manual Tack för att du valde en myphone. Handboken är avsedd att bekanta dig med enhetens funktioner. Utan föregående skriftligt medgivande från myphone får ingen del av denna handbok kopieras,

Läs mer

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E 2-659-812-91(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 8 Inspelning/ uppspelning 20 Använda menyn 36 DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 59 Felsökning 69 Övrig

Läs mer

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Projektor CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer

Läs mer

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning INNEHÅLL Inledning...5 Upphovsrätt på bilder...5 Viktigt...5 Information till användare som

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

Nokia C2 05 Användarhandbok

Nokia C2 05 Användarhandbok Nokia C2 05 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Slå på eller stänga av

Läs mer

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE Användarhandbok Teknisk support Internationellt: www.sandisk.com/support Forum: http://forums.sandisk.com/sansa Kunskapsbas: http://kb.sandisk.com Mer information om den här produkten hittar du på www.sandisk.com/support/fuze

Läs mer

Användarhandbok NPD5093-01 SV

Användarhandbok NPD5093-01 SV NPD5093-01 SV Copyright Copyright Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett återvinningssystem eller överföras i någon form eller på något sätt, vare sig elektroniskt, mekaniskt, genom fotokopiering,

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

Bruksanvisning. LabelManager 280

Bruksanvisning. LabelManager 280 Bruksanvisning LabelManager 280 Upphovsrätt 2012 Newell Rubbermaid, LLC. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument eller denna programvara får reproduceras eller överföras i någon form eller på något

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok GlideScope System Titanium Drift- och underhållshandbok EUSM-0584-02-60 GlideScope-system Titanium Drift- Och Underhållshandbok Effektiv: September 26, 2014 Varning: Enligt federal lag (i USA) får denna

Läs mer

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 ANVÄNDARHANDBOK

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 ANVÄNDARHANDBOK INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 2 ANVÄNDARHANDBOK S/N: SNABBSTART Snabbstart 1 Skjut upp luckan för att öppna. 2

Läs mer

9 Duo Professional Bruksanvisning

9 Duo Professional Bruksanvisning 9 Duo Professional Bruksanvisning Svenska Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Registrera produkten 2 Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 5 Lär

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer