Fortsatt kraftig tillväxt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fortsatt kraftig tillväxt"

Transkript

1 Delårsrapport januari-juni 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 7 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar på vilken betydelse Mr Greens online-kasino har för koncernens resultat. Informationen från den 29 april 2013, när koncernen bildades, och framåt har tagits fram enligt de sedvanliga redovisningsprinciperna. Jämförelsesiffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år. Fortsatt kraftig tillväxt Under första halvåret av 2014 (januari-juni) fortsatte nätkasinot Mr Green växa kraftigt, både vad gäller omsättning och vinst. Nätkasinot Mr Green fortsatte att växa betydligt snabbare än marknaden, vilket betyder att det fortsätter att ta marknadsandelar. Totala koncernintäkter uppgick till 316,0 MSEK, en ökning med hela 41,4 procent jämfört med samma period Vinsten - EBITDA uppgick till 75,5 MSEK, en ökning med 45,3 procent jämfört med motsvarande period förra året. Under andra kvartalet 2014 (april-juni) uppgick de totala koncernintäkterna till 161,4 MSEK, en ökning med 40,8 procent jämfört med samma period EBITDA för andra kvartalet uppgick till 38,5 MSEK, en ökning med 40,5 procent jämfört med samma period föregående år. INTÄKTER (MSEK) 180 RESULTAT (MSEK) Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv KVARTAL 2 (april juni) Spelöverskott (gamewin): 161,4 (114,6) MSEK Rörelseresultat: 38,5 (27,4) MSEK Resultat/aktie före utspädning: 0,65 (0,47) SEK, och efter utspädning: 0,65 (0,47) SEK Aktiva kunder* på nätkasinot Mr Green: (64 658) VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Årsstämman den 24 april beslutade om en överföring till aktieägarna med 46,6 MSEK, vilket motsvarar en utdelning med 1,30 SEK/aktie. Överföringen verkställdes i juni. Bolaget förvärvade, genom dotterbolaget Green Gaming Group Plc, Social Holdings Ltd (Spin Tower Casino) samt DSRPTV Gaming Ventures Ltd (Garbo.com). Spelsajterna Garbo och Mr Green vann kategorierna Innovativ start-up samt Årets ACKUMULERAT (januari juni) Spelöverskott (gamewin): 315,6 (223,5) MSEK Rörelseresultat: 75,5 (52,0) MSEK Resultat/aktie före utspädning: 1,30 (0,97) SEK, och efter utspädning: 1,30 (0,97) SEK varumärke vid branschgalan The Operating Marketing and Innovation Awards. Efter årsstämmans godkännande har styrelseledamoten Per Norman erbjudits och köpt teckningsoptioner. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Hans Fajerson har avgått ur samtliga styrelser och övriga uppdrag inom koncernen. Han kvarstår som största aktieägare i Mr Green & Co AB, med 20,2 procent av såväl aktier som kapital. * För definition, se sidan 10.

2 1 Mr Green fortsätter att växa snabbare än marknaden Nätkasinot Mr Green fortsatte att växa kraftigt även under andra kvartalet jämfört med föregående år - både vad gäller omsättning och vinst. Vi fortsätter att växa betydligt snabbare än marknaden, vilket betyder att vi fortsätter ta marknadsandelar. Under andra kvartalet 2014 ökade koncernens spelöverskott och övriga intäkter till 161,4 MSEK - en ökning med hela 40,8 procent jämfört med samma period Det kan jämföras med globala i-gaming-marknaden som beräknas växa med 9 procent under Grunden för vår snabba tillväxt är att vi erbjuder våra spelare en attraktiv, trygg och säker spelupplevelse. Därför återkommer de till Mr Green. Vinsten mätt som EBITDA för det andra kvartalet uppgick till 38,5 MSEK, vilket är en ökning med 40,5 procent från motsvarande period förra året. Vi fortsätter vår internationella expansion, vilket gör att beroendet av enskilda marknader minskar. Vi upplever att vårt starka varumärke och vår genomarbetade produkt tillsammans gör att vi kan erbjuda kunderna underhållande och spännande spel oavsett land och region, och de lokala anpassningarna som krävs är relativt små, något som gör att vi kan expandera under god lönsamhet och med begränsad risk. Nätkasinot Mr Green fortsätter att driva sin organiska expansion utanför Norden, vilket minskar vårt beroende av enskilda regioner. Norden står under andra kvartalet för 53,9 (67,0) procent av det totala spelöverskottet, övriga Europa står för 45,5 (32,7) procent medan övriga världen står för 0,6 (0,2) procent. Vi bedömer det som strategiskt viktigt att inte vara för beroende av Norden, eller någon annan region. Vår starka relation till våra besökare gör att de inte bara kommer till vårt nätkasino från sin dator, utan i högre grad från sina mobila enheter. Mr Greens mobila kasino står nu för 23,7 procent av det totala spelöverskottet, vilket betyder att vår mobila satsning börjar att ta fart rejält. Investeringarna i den mobila plattformen är betydande och kommer att fortsätta att vara substantiella under hela Det är viktiga investeringar för att behålla vårt försprång och fortsätta att ta marknadsandelar. Vi räknar med en fortsatt kraftig mobil tillväxt i takt med att våra spelleverantörer levererar fler mobila titlar och att en större andel av spelkatalogen blir mobilanpassad. Då Mr Green & Co är ett investeringsbolag inom i-gamingsektorn kommer vi att bredda vår portfölj av spelbolag när vi hittar verksamheter som står ut och har potential till motsvarande tillväxt som nätkasinot Mr Green. De första förvärven skedde under kvartalet. De köpta bolagen är DSRPTV Gaming Ventures Ltd som äger Garbo.com och Social Holdings Ltd som nyligen lanserade kasinospelet Spin Tower Casino i betaversion på Facebook. Båda bolagen är väl positionerade. Garbo.com erbjuder spel huvudsakligen för mobila enheter såsom surfplattor och smartphones och har ett varumärke och positionering som riktar sig mer mot kvinnor än vad våra konkurrenter gjort hittills och blir därmed ett bra komplement till nätkasinot Mr Green för att bredda den tänkbara målgruppen för koncernens produkter. Spin Tower Casino erbjuder sociala kasinospel på Facebook-plattformen, där spelarna kan köpa sig fördelar, men inte vinna pengar. Antalet aktiva användare fortsätter att minska något i absoluta tal. Skälet till detta är att vi har justerat våra bonuskampanjer och minskat andelen fria spelrundor som vi ger bort och som kan generera pengar hos användarna. Det har i sin tur lett till att vi nu har högre kvalitet 2

3 i spelarbasen med lägre kostnader, vilket också tydligt ger avtryck i resultatet. Effektiviteten i marknadsföringen och andelen marknadsföring av spelöverskottet var under andra kvartalet på för nätkasinot Mr Green normala nivåer, 36,7 procent. Vi kan även se att trenden håller i sig i början av juli med en mycket stark tillväxttakt. Avskrivningskostnaderna härrör huvudsakligen från två poster: avskrivning av kunddatabasen som förvärvades i samband med övertagandet av Green Gaming Group Plc, samt avskrivning av aktiverade utvecklingskostnader för bolagets webbplats. Avskrivningen av kunddatabasen kommer att pågå i ytterligare 10 månader och omfattningen av avskrivningarna förväntas ligga kvar på samma nivå, 4,9 MSEK, varje kvartal fram till andra kvartalet Avskrivningen av kunddatabasen har ingen påverkan på kassaflödet. Vår bedömning är att nätkasinot Mr Greens strategi med fortsatta investeringar i produktutveckling särskilt för mobil användning och expansionen till nya länder skapar goda förutsättningar att även fortsatt växa snabbare än marknaden. Mikael Pawlo VD Marknaden Det råder fortsatt stark konkurrens på marknaden för nätspel och har så gjort under ett antal år. Mr Greens bedömning är att denna marknad fortsätter att växa och utvecklas starkt såväl inom EU som i övriga världen. Mr Green gör även bedömningen att marknaden för mobilt spelande kommer att öka kraftigt. Det sagda har flera orsaker. Användningen av internet fortsätter öka starkt över hela världen. Ökningen är svagare i utvecklade och tidiga länder som Sverige, men i länder i östra delar av Europa kan man fortsatt se stark tillväxt av användningen av internet. På den mobila sidan är ökningen mycket stark och snabbare i länder där internetpenetrationen sedan tidigare är hög och fastpris för mobildata finns. Med mobilt spelande avses i detta en bred definition som inkluderar smartphones och surfplattor. Förtroendet för tjänster som erbjuds över nätet ökar på samtliga marknader, vilket leder till att spelandet flyttar från fysiska miljöer som barer och landbaserade kasinon till internet. Det är en motsvarande utveckling inom nätspel som tidigare observerats inom e-handel. Denna utveckling fortsätter enligt bolagets bedömning baserad på tillgängliga data. E-handel i kombination med ett ökat spelande över nätet har lett till utveckling av betalningslösningar, vilka gör det allt enklare att betala över nätet. Det finns mängder av betalmetoder, såväl kortbaserade som vouchersystem där användaren kan köpa kuponger i tobaksaffärer och liknande för att sedan använda säkert på Internet. Tilltron till nätbetalningar ökar därmed. Även det bidrar till att marknaden för nätspel växer. När det gäller ökningen av mobilt spelande är det mycket som tyder på att såväl antalet apparater på marknaden som kan hantera kasinospelande ökar kraftigt samtidigt som beteendet skiftar till mobilt spelande. Marknaden för kasinospelande på nätet växer. Enligt analysfirman H2 Gambling Capital kommer marknaden att växa med cirka 10 procent i Europa under 2014 (januari 2014). Spelande via mobila enheter ökar kraftigt och beräknas öka i Europa med 177 procent (H2GC, april 2013). Mobilt spelande bedöms 2018 utgöra nästan hälften av det totala nätspelandet i världen (H2GC, november 3

4 2013). H2GC bedömer att den globala mobila marknaden kommer generera 19 miljarder euro i spelöverskott per 2018 och då utgöra knappt 44 procent av allt interaktivt spelande och strax under 5 procent av allt spelande. Enligt H2GC består ökningen i både ökad penetration av smarta telefoner och surfplattor, men också dessa apparaters ökade prestanda samt ökat förtroende i användarledet att spendera pengar via dessa apparater. Vadslagning ( betting ) utgör majoriteten, över 75 procent, av det mobila spelandet enligt H2GC med över 75 procent av det mobila spelandet. Spelformen är tacksam för mobilt spelande då så kallad live-betting effektivt kan genomföras på arenor och framför teven. Övriga spelformer såsom kasino har haft en långsammare utveckling på mobila enheter företrädesvis på grund av en brist i utbudet på spel, beroende på att spelleverantörerna inte konverterat hela sina spelkataloger till programspråk som kan användas i mobila enheter (många spel erbjuds fortsatt endast i Adobe Flash, vilket inte fungerar i exempelvis ios, det vill säga på Apples mobila enheter som iphone och ipad). I takt med att en större andel av spelleverantörernas kataloger konverteras för mobil användning bedöms det mobila spelandet öka. Mot slutet av den närmaste femårsperioden tror H2GC att fördelningen i mobilt spelande mellan kasino och vadslagning motsvarar den på spelande på vanliga datorer. Mr Greens bedömning är att skiftet till mobilt spelande kan gå snabbare än H2GC:s bedömning och Mr Green baserar därför sin strategi och sina investeringar i produkten efter detta. marknad. Konkurrensen utgörs av såväl privata aktörer och listade bolag som statliga bolag. Det finns inga höga trösklar för att gå in på en marknad, men för att få en substantiell marknadsandel krävs tillgång till en bra produkt, ett starkt varumärke, specialistpersonal och effektiv marknadsföring. Mr Green bedömer att konkurrensen kommer att fortsätta vara stark på motsvarande sätt som tidigare, men att lokala regleringar kan påverka konkurrenslandskapet i någon riktning. Det finns även tecken på att lokala statligt ägda bolag, som exempelvis i Sverige genom Svenska Spel, vill ta sig in på kasinomarknaden. En sådan breddning förutsätter förändringar i den lokala lagstiftningen, vilket minskar den lokala legala risken men ökar konkurrensen. Vidare kommer förmågan att anpassa sig till det mobila spelandet hos samtliga aktörer påverka konkurrensläget. Sammantaget gör vi bedömningen att de produkter för spelande som erbjuds inom Mr Greenkoncernen är väl positionerade för en fortsatt kraftig tillväxt utifrån hur den framtida globala spelmarknaden bedöms utvecklas.. Mr Green gör väsentliga investeringar i utvecklingen av våra produkter för smarta telefoner och läsplattor för att säkra att bolaget är väl positionerat inför denna förändring av användarbeteende och för att vara positionerat för att kunna fortsätta att växa snabbare än marknaden även på detta område. Det råder stark konkurrens kring nätspel inom Europa. Marknaden är mycket fragmenterad och det finns inga aktörer som är dominerande på stora delar av den europeiska marknaden. Det finns emellertid aktörer som är dominerande på respektive lokal/lands 4

5 Resultatutveckling Andra kvartalet proforma Koncernens intäkter uppgick till 161,4 (114,6) MSEK under andra kvartalet Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 38,5 (27,4) MSEK. Spelöverskottet per region uppgick till 86,9 (76,8) MSEK för Norden, 73,5 (37,5) MSEK för övriga Europa samt 1,0 (0,3) MSEK för övriga världen. Kostnad för sålda produkter under andra kvartalet uppgick till 28,8 (17,6) MSEK. Marknadsföringskostnaderna uppgick till 59,3 (42,3) MSEK. Övriga kostnader uppgick till 34,8 (22,6) MSEK, exklusive noteringskostnader. Investeringar under andra kvartalet uppgick till 15,6 (9,0) MSEK. Periodens avskrivningar för materiella anläggningstillgångar, utvecklingskostnader för spelplattformen samt kundavtal uppgick till 13,0 (7,9) MSEK. Första halvåret proforma Koncernens intäkter under första halvåret uppgick till 316,0 (223,5) MSEK under första halvåret Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 75,5 (52,0) MSEK. Spelöverskottet per region uppgick till 171,1 (151,4) MSEK för Norden, 143,1 (72,2) MSEK för övriga Europa samt 1,5 (- 0,1) MSEK för övriga världen. Kostnad för sålda produkter under första halvåret uppgick till 56,0 (37,4) MSEK. Marknadsföringskostnaderna uppgick till 121,6 (85,4) MSEK. Övriga kostnader uppgick till 62,9 (44,1) MSEK, exklusive noteringskostnader. Investeringar under första halvåret uppgick till 25,4 (18,9) MSEK. Periodens avskrivningar för materiella anläggningstillgångar, utvecklingskostnader för spelplattformen samt kundavtal uppgick till 24,7 (12,8) MSEK. Norden 53,9% Norden 67,0% Spelöverskott (gamewin) per region proforma andra kvartalet 2013 EBITDA 23,8% Övriga kostnader 21,6% EBITDA 28,0% Spelöverskott (gamewin) per region proforma andra kvartalet 2014 Övriga kostnader 19,7% Övriga världen 0,6% Övriga Europa 32,7% Övriga världen 0,2% Kostnader i förhållande till intäkter andra kvartalet 2014 Kostnader i förhållande till intäkter andra kvartalet 2013 Övriga Europa 45,5% Kostnad för sålda produkter 17,9% Marknadsföring 36,7% Kostnad för sålda produkter 15,4% Marknadsföring 36,9% 5

6 Resultaträkning - proforma (tusen kronor) apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun helår Spelöverskott (gamewin) (varav mobil) Övriga intäkter Summa intäkter Kostnad för sålda produkter Marknadsföring Övriga kostnader Noteringskostnader Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Avskrivningar Rörelseresultat före finansiella poster och skatt (EBIT) Finansiella poster Inkomstskatt Periodens resultat Investeringar Antal aktier Resultat per aktie (SEK) 0,65 0,47 1,30 0,97 1,65 Kostnader i förhållande till intäkter: Kostnad för sålda produkter 17,9 % 15,4 % 17,7 % 16,8 % 17,4 % Marknadsföring 36,7 % 36,9 % 38,5 % 38,2 % 40,7 % Övriga kostnader 21,6 % 19,7 %* 19,9 % 19,7 %* 19,8 % Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 23,8 % 28,0 %* 23,9 % 25,3 %* 22,1 % Investeringar 9,7 % 7,8 % 8,1 % 8,4 % 8,4 % *Exklusive kostnader för notering Spelöverskott (gamewin) per region - proforma (tusen kronor) apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun helår Norden Övriga Europa Övriga världen Summa spelöverskott (gamewin)

7 Resultaträkning kvartalsvis - proforma (tusen kronor) Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Spelöverskott (gamewin) (varav mobil) Övriga intäkter Summa intäkter Kostnad för sålda produkter Marknadsföring Övriga kostnader Noteringskostnader Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Avskrivningar Rörelseresultat före finansiella poster och skatt (EBIT) Finansiella poster Inkomstskatt Periodens resultat Investeringar Antal aktier Resultat per aktie (SEK) 0,65 0,65 0,19 0,49 0,47 0,51 0,55 0,46 Kostnader i förhållande till intäkter: Kostnad för sålda produkter 17,9 % 17,6 % 17,8 % 18,1 % 15,4 % 18,2 % 16,2 % 18,9 % Marknadsföring 36,7 % 40,3 % 47,7 % 37,7 % 36,9 % 39,5 % 36,5 % 31,5 % Övriga kostnader 21,6 % 18,2 % 20,8 % 18,8 % 19,7 %* 19,7 % 21,3 % 22,9 % Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 23,8 % 23,9 % 13,7 % 25,4 % 28,0 %* 22,6 % 26,0 % 26,7 % Investeringar 9,7 % 6,4 % 7,7 % 9,3 % 7,8 % 9,1 % 8,9 % 11,4 % *Exklusive kostnader för notering 7

8 Övrigt Allmän information Mr Green & Co AB (publ), moderbolaget, organisationsnummer , bedriver verksamhet genom dotterbolag eller närstående företag inom programvaruutveckling, konsulttjänster samt supportaktiviteter riktade till spelbranschen på internet. Moderbolaget tillhandahåller och säljer tjänster till koncernbolag avseende intern administration. Moderbolaget och dess dotterbolag benämns tillsammans koncernen. Verksamheten bedrivs främst i bolag i Sverige och Malta. Moderbolaget är ett registrerat aktiebolag med säte i Stockholm. Adressen till bolagets huvudkontor är Sibyllegatan 17, Stockholm. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget, Stockholm. Mr Green & Co AB, tidigare Iacta Management AB, grundades den 2 februari Under första kvartalet 2012 förvärvade Mr Green & Co bolaget Iacta Marketing AB, som påbörjade den nuvarande verksamheten den 1 januari 2012, samt Mr Green & Co Technology AB, tidigare Iacta Development AB, som påbörjade den nuvarande verksamheten den 1 april I december 2012 förvärvade Mr Green & Co 17,2 % av aktierna i Green Gaming Group Plc, Malta ( GGG ). I slutet av april 2013 förvärvade Mr Green & Co ytterligare 54,2 % av aktierna i GGG. I och med denna transaktion blev GGG ett dotterbolag inom Mr Green & Co-koncernen. I slutet av juni 2013 förvärvade Mr Green & Co samtliga återstående aktier i GGG som då blev ett helägt dotterbolag till Mr Green & Co. För upplysningar rörande erlagd köpeskilling och förvärvade värden hänvisas till årsredovisningen för Då GGG utgjort Mr Green & Co:s huvudsakliga verksamhet sedan förvärvet i slutet av april 2013, skiljer sig beloppen i de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS väsentligt åt före och efter denna tidpunkt. För att möjliggöra analys av Mr Green & Co:s utveckling över tid presenteras i delårsrapportens främre delar proformauppgifter, som om GGG hade förvärvats och tillhörande nyemission genomförts den 31 december Redovisningsprinciper De finansiella rapporterna på efterföljande sidor i denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med IFRS med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. För moderbolaget har delårsrapporten upprättats i enlighet med RFR 2 med tillämpning av kapitel 9 i Årsredovisningslagen, Delårsrapport. Inga nya redovisningsprinciper som är tillämpliga från 2014 eller frivilliga ändringar har förändrat koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper och beräkningsmetoder jämfört med senaste årsredovisningen. Inga nya redovisningsprinciper med framtida tillämpning har förtidstillämpats. Eget kapital Eget kapital i koncernen uppgick vid periodens slut till 745,4 MSEK, motsvarande 20,79 SEK per aktie. Likvida medel Likvida medel uppgick vid slutet av perioden till 98,8 MSEK. Likvida medel definieras som bankmedel och kortfristiga fordringar på betalningsleverantörer, för ännu ej avräknade kundinbetalningar. Bolaget har inga skulder till kreditinstitut. Kundkonton Kundkonton uppgick till totalt 18,5 MSEK. Avsättningar för potentiella jackpotvinster uppgick vid slutet av perioden till 5,2 MSEK. Dessa belopp begränsar nyttjandet av bolagets likvida medel som en följd av den maltesiska spelmyndighetens (LGA) regler. Personal Vid utgången av perioden hade koncernen 132 (106) anställda. Genomsnittligt antal heltidsanställda under andra kvartalet uppgick till 130 (102) personer i koncernen, varav 102 (82) personer på Malta. Vid utgången av perioden hade koncernen 36 (20) konsulter engagerade på heltid. Ökningen beror delvis på förvärvet av Social Holdings Ltd. Moderbolagets resultat Under kvartalet uppgick moderbolagets intäkter till 0,8 (0,8) MSEK och resultatet till -7,5 (-7,6) MSEK. Eget kapital var 711,9 (758,0) MSEK. Utfallet för kvartalet följer samma trend som halvårsutfallet. 8

9 Moderbolaget tillhandahåller interna administrationstjänster till Mr Greenkoncernen. Förvärv under rapportperioden Under perioden har två förvärv skett. I april 2014 köptes Social Holdings Ltd och DSRPTV Gaming Ventures Ltd. Förvärven kompletterade väl Mr Green-koncernens utbud, investeringen är i linje med koncernens inriktning att verka som ett investeringsbolag inom i-gamingsektorn. Detta stärker koncernens möjligheter till tillväxt och minskar beroendet av enskilda spel och spelplattformar. Utvecklingen och drift av spel kommer att ske effektivare då kritiska resurser kan delas mellan bolagen. Social Holdings Ltd erbjuder kasinospel (Spin Tower Casino) på Facebook, vilket är en ny spelplattform inom Mr Green-koncernen. Under 2013 lanserades en betaversion av kasinot. DSRPTVs kasino Garbo är designat och inriktat för att bättre möta kvinnors spelande än vad andra kasinon gör idag. Kvinnorna utgör redan idag en stor grupp av spelarna och har en fortsatt stor potential. Kasinot är i huvudsak utvecklat för mobila enheter. Det ovan beskrivna har gett upphov till goodwill i samband med de båda förvärven. SOCIAL HOLDINGS LTD Mr Green & Co:s helägda dotterbolag Green Gaming Group Plc tecknade den 15 april avtal med övriga ägare i Social Holdings Ltd om att förvärva samtliga utestående aktier i Social Holdings Ltd. Förvärvet slutfördes den 16 april Verksamheten i Social Holdings Ltd samt dess helägda dotterbolag Social Thrills AB har konsoliderats från och med den 1 april 2014 i Mr Green-koncernen. Green Gaming Group Plc ägde tidigare 41,85 % av Social Holdings Ltd. Av den totala köpesumman betalades 2,2 MSEK kontant vid avtalets undertecknande. I avtalet ingår bestämmelser om en tilläggsköpeskilling, som kommer att tillfalla säljarna senast inom fem år, under förutsättning att följande villkor uppfylls: Att spel version 1.0 har lanserats på Facebook Att ett visst antal spelare använder spelet före ett angivet datum. Tilläggsköpeskillingen kan maximalt uppgå till 14,41 MSEK. I samband med betalningen av köpeskillingen, återbetalades de lån som två av aktie-ägarna hade givit till Social Holdings Ltd, totalt 1,98 MSEK. FÖRVÄRVSANALYS TSEK Social Holdings Ltd Immateriella anläggningstillgångar bestående av balanserade utvecklingskostnader Omsättningstillgångar 863 Likvida medel 924 Låneskulder Kortfristiga skulder Netto identifierbara tillgångar och skulder Koncerngoodwill Total köpesumma Köpesummans komponenter: Villkorad tilläggsköpeskilling Köpeskilling betald kontant Verkligt värde för tidigare innehav Realiseringen av det tidigare innehavet i Social Holdings Ltd har inte gett upphov till någon resultateffekt. Värdet på aktierna var tidigare upptaget till 18,9 MSEK i koncernens räkenskaper. Förvärvet har påverkat koncernens resultat med 19 TSEK i intäkter och -2,882 TSEK i resultat. Om förvärvet skett den 1 januari 2014 hade intäktspåverkan varit 25 TSEK och resultatpåverkan -6,092 TSEK. Ingen del av koncernens goodwill till följd av detta förvärv förväntas vara avdragsgill. DSRPTV GAMING VENTURES LTD Mr Green & Co AB utnyttjade via det helägda dotterbolaget Green Gaming Group Plc en option och tecknade den 15 april 2014 avtal med övriga ägare i DSRPTV Gaming Ventures Ltd om förvärv av samtliga utestående aktier i DSRPTV Gaming Ventures Ltd (spelsajten Garbo.com). Förvärvet slutfördes den 16 april och verksamheten i DSRPTV Gaming Ventures Ltd redovisas från och med den 1 april 2014 i Mr Green-koncernen. Sedan tidigare har det funnits en samverkan mellan Mr Green-koncernen och DSRPTV vad gäller drift samt utveckling av sajten. Köpeskillingen uppgick till 500 TEUR, motsvarande 4,4 MSEK som betalades kontant vid avtalets undertecknande. I avtalet ingår bestämmelser om en tilläggsköpeskilling, som kommer att tillfalla säljande minoritetsaktieägare (som förut ägde 21,1 % av aktierna) senast inom tre år, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda. Tilläggsköpeskillingen kommer sannolikt inte överstiga 100 TSEK. 9

10 Mikael Pawlo, VD för Mr Green & Co, som via sitt bolag Derzhava Holding Ltd ägde resterande 78,9 % av aktierna är inte berättigad till någon tilläggsköpeskilling. FÖRVÄRVSANALYS TSEK DSRPTV Gaming Ventures Ltd Immateriella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar 259 Likvida medel 45 Låneskulder till koncernen Kortfristiga skulder -788 Netto identifierbara tillgångar och skulder Koncerngoodwill Total köpesumma Betalades kontant Förvärvet har påverkat koncernens resultat med 443 TSEK i intäkter och -502 TSEK i resultat. Om förvärvet skett den 1 januari 2014 hade intäktspåverkan varit 557 TSEK och resultatpåverkan TSEK. Ingen del av koncernens goodwill till följd av detta förvärv förväntas vara avdragsgill. Ägarförhållanden Bolagets aktie noterades på AktieTorget med beteckningen MRG den 28 juni Bolaget hade den 30 juni aktieägare (2 653 den 31 mars 2014). Största ägare (ägare med mer än 10 % av aktierna och rösterna) var Hans Fajerson med bolag 20,2 %, Henrik Bergquist med bolag 18,7 % samt Fredrik Sidfalk med bolag 12,0 % av aktier och röster. Utestående aktier Bolaget innehar inte några egna aktier. Totala antalet aktier och röster i Mr Green & Co AB uppgår till I mars 2014 emitterades teckningsoptioner efter beslut den 19 mars 2014 vid en extra bolagsstämma. Lösenkurs fastställdes till 68 kronor och lösenperiod är 20 mars april Under perioden har optioner förvärvats av styrelseledamoten Per Norman. Samtidigt har återköpts då befattningshavare avslutat sin anställning inom koncernen. Sammanlagt har av de optionerna förvärvats per den 30 juni Betalt belopp är sammantaget 0,5 MSEK. Årsstämma 2014 Årsstämma i Mr Green & Co AB hölls den 24 april 2014 i Stockholm. Årsstämman omvalde Henrik Bergquist och Hans Fajerson som styrelseledamöter samt Tommy Trollborg som styrelsens ordförande. Per Norman nyvaldes som styrelseledamot. Fredrik Sidfalk hade avböjt omval till styrelsen. Årsstämman beslutade att 1,30 SEK per aktie, totalt 46,6 MSEK skulle delas ut till aktieägarna i form av en split och automatiskt inlösenförfarande. Inlösenaktien handlades under perioden 16 maj 2014 till 2 juni 2014 och likviden betalades ut den 11 juni Risk Koncernen agerar i en rättslig miljö med juridiska och regulatoriska risker där enskilda länder och internationella organisationer fortlöpande utvecklar regler för verksamheten. I takt med att verksamheten regleras kommer koncernen att möta ökade krav på efterlevnad av regler, lagar och förordningar samt ökade skattekostnader. Koncernen övervakar situationen och justerar sitt erbjudande och sina marknader för att hantera denna risk. I enlighet med detta marknadsförs inte webbplatsen i USA. Bolaget godtar heller inte spelare bosatta i USA och har installerat filter som blockerar eventuella försök att göra insättningar från USA. Finansiella instrument verkliga värden Mr Greens samtliga finansiella instrument, för vilka verkligt värde kan fastställas tillförlitligt, är kortfristiga och de redovisade värdena utgör rimliga approximationer av deras verkliga värden. Definitioner AKTIV KUND En kund definieras som aktiv när kunden under perioden har spelat för riktiga pengar som satts in på kundkontot. Kunden räknas även som aktiv om kunden har spelat för vinster från gratissnurr och/eller bonus från Mr Green. ANTAL ANSTÄLLDA VID PERIODENS UTGÅNG Antal anställda vid löneutbetalning under periodens sista månad. ANTAL (REGISTRERADE) AKTIEÄGARE Antal direkta aktieägare och aktieägare listade genom en förvaltare som är 10

11 registrerade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. ANTAL UTESTÅENDE AKTIER Antal utestående aktier vid periodens utgång. EBIT Rörelseresultat före finansiella poster och skatt. EBITDA Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, finansiella poster och skatt. EGET KAPITAL PER AKTIE Eget kapital i förhållande till antalet utestående aktier vid periodens slut. GENOMSNITTLIGT ANTAL ANSTÄLLDA Antal anställda uttryckt i heltidstjänster (helårsarbete). GENOMSNITTLIGT ANTAL UTESTÅENDE AKTIER Viktat genomsnittligt antal utestående aktier under perioden med hänsyn tagen till fondoch nyemissioner. RESULTAT PER AKTIE Resultat efter skatt, dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier under perioden. SPELÖVERSKOTT (GAMEWIN) De totala spelintäkterna från kunderna för samtliga spel minus all vinst utbetald till spelare, avsatt bonus och bidrag till jackpott. Närståendetransaktioner Bolaget eller dess dotterföretag har tecknat tjänsteavtal med flera företag som kontrolleras av styrelseledamöter eller VD i dotterbolag. Transaktionerna med närstående parter prissätts marknadsmässigt. Den totala kostnaden för erhållna tjänster under kvartalet uppgår till 2,8 MSEK. Framtidsutsikter Bolaget har beslutat att inte ge någon siffersatt prognos. Granskning Rapporten är granskad av bolagets revisor. Kommande rapporttillfällen Mr Green avser att offentliggöra finansiella rapporter enligt följande: Delårsrapporten för tredje kvartalet publiceras den 7 november Bokslutskommuniké för 2014 inklusive fjärde kvartalet publiceras den 20 februari Årsstämma för 2015 hålls den 23 april Mr Green & Co AB (publ) Sibyllegatan 17, Stockholm Styrelsens säte: Stockholm Organisationsnummer: För ytterligare information, kontakta VD Mikael Pawlo via e-post: eller telefon: + 46 (0) Stockholm den 15 augusti 2014 Henrik Bergquist Ledamot Per Norman Ledamot Tommy Trollborg Ordförande Mikael Pawlo VD 11

12 Revisors rapport Översiktlig granskning av en fullständig uppsättning av finansiella rapporter upprättade i enlighet med IAS 34 Inledning Jag har utfört en översiktlig granskning av bifogade balansräkning för Mr Green & Co AB (publ) per den 30 juni 2014 och till den hörande rapporter över resultat, förändring i eget kapital och förändring i kassaflödet under den sexmånadersperiod som slutade per detta datum samt en sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och rättvisande presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på min översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att den bifogade finansiella delårsinformationen inte, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av företagets finansiella ställning per 30 juni 2014 samt att dess finansiella resultat och kassaflöde för den sexmånadersperiod som slutade per detta datum i enlighet med IAS 34. Stockholm den 15 augusti 2014 Per Nilsson Auktoriserad revisor 12

13 Koncernens resultaträkning (tusen kronor) apr-jun apr-jun jan jun jan jun helår Spelöverskott (gamewin) (varav mobil) Övriga intäkter Summa intäkter Kostnad för sålda produkter Marknadsföring Övriga kostnader Noteringskostnader Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Avskrivningar Rörelseresultat före finansiella poster och skatt (EBIT) Finansiella poster Inkomstskatt Periodens resultat Disponibel vinst hänförlig till: - Ägare Innehav utan bestämmande inflytande Vägt genomsnittligt antal aktier Resultat per aktie före/efter utspädning (SEK) Kostnader i förhållande till intäkter: 0,65 1,52 1,30 3,11 1,52 Kostnad för sålda produkter 17,9 % 13,5 % 17,7 % 12,1 % 16,4 % Marknadsföring 36,7 % 35,1 % 38,5 % 31,5 % 40,0 % Övriga kostnader 21,6 % 23,5 %* 19,9 % 30,9 %* 22,7 % Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 23,8 % 27,9 %* 23,9 % 25,5 %* 20,9 % *Exklusive kostnader för notering 13

14 Rapport över totalresultat för koncernen (tusen kronor) apr-jun apr-jun jan jun jan jun helår Periodens vinst Övrigt totalresultat: Valutakursdifferenser vid konsolidering Periodens totalresultat Periodens totalresultat hänförlig till: - Ägare Innehav utan bestämmande inflytande

15 Koncernens balansräkning (tusen kronor) 30 jun 31 dec 30 jun Kundavtal Varumärke Utvecklingskostnader för spelplattformen * Goodwill Inventarier Investeringar i intressebolag Lånefordran Anläggningstillgångar Kundfordringar Förutbetalda kostnader Övriga fordringar Lån till intressebolag Likvida medel Omsättningstillgångar Summa tillgångar Aktiekapital Överkursfond Omräkningsreserv Balanserade vinstmedel Eget kapital Uppskjuten skatteskuld** Långfristiga skulder Leverantörsskulder Kundkonton Övriga skulder Upplupna kostnader Skatteskulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder * Ökningen förklaras i stor utsträckning av vårens förvärv och investeringar i mobila plattformar. ** Uppskjuten skatteskuld härrör från förvärvade kundavtal och varumärke. Bolagets kassaflöde påverkas enbart av ett belopp om 4,0 MSEK. 15

16 Kassaflödesanalys för koncernen (tusen kronor) apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun helår Resultat före skatt Justerat för: - Avskrivningar Finansnetto Orealiserade valutakursdifferenser, netto Förändringar i rörelsekapital Betald inkomstskatt Räntenetto Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten: - Utbetalning förvärv av dotterbolag Övertagen kassa vid förvärv Kapitalisering av intern utveckling Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten: - Återbetalning av lån Optionspremier Utdelning genom obligatorisk aktieinlösen Kostnad för nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring i likvida medel Valutakursdifferenser Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

17 Rapport över förändring i koncernens eget kapital (tusen kronor) apr jun apr-jun jan-jun jan-jun helår Ingående balans eget kapital Periodens resultat Övrigt totalresultat Summa totalresultat Transaktioner med bolagets ägare: - Optionspremier Utdelning genom obligatorisk aktieinlösen Nyemission vid förvärvet av GGG Kostnad för nyemission Förvärv dotterbolag med innehav utan bestämmande inflytande - Förvärv innehav utan bestämmande inflytande Summa transaktioner med ägarna Utgående balans eget kapital

18 Koncernens resultaträkning kvartalsvis (tusen kronor) Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Spelöverskott (gamewin) (varav mobil) Övriga intäkter Summa intäkter Kostnad för sålda produkter Marknadsföring Övriga kostnader Noteringskostnader Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Avskrivningar Rörelseresultat före finansiella poster och skatt (EBIT) Finansiella poster Inkomstskatt Periodens resultat Kostnader i förhållande till intäkter: Kostnad för sålda produkter 17,9 % 17,6 % 17,8 % 18,1 % 13,5 % Marknadsföring 36,7 % 40,3 % 47,7 % 37,7 % 35,1 % Övriga kostnader 21,6 % 18,2 % 20,8 % 18,8 % 23,5 %* 96,5 % 112,0 % 109,4 % Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 23,8 % 23,9 % 13,7 % 25,4 % 27,9 %* 3,5 % - 12,0 % - 9,4 % *Exklusive kostnader för notering 18

19 Moderbolagets resultaträkning (tusen kronor) apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun helår Intäkter Kostnader Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Utdelning, finansiellt netto mm Periodens resultat Moderbolagets balansräkning (tusen kronor) 30 jun 31 dec 30 jun Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Bundet eget kapital Fritt eget kapital Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Andra kvartalets intäkter ökade med 14 procent. Andra kvartalet. Delårsperioden.

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Andra kvartalets intäkter ökade med 14 procent. Andra kvartalet. Delårsperioden. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR OM INTE ANNAT ANGES. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni April-juni Omsättning 110 (68) miljoner kronor Rörelseresultat 20 (1) miljoner kronor Rörelsemarginal 18,3 (1,5) procent Resultat efter skatt 15 (1) miljoner

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 Org.nr. 556693-7255 Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 ! 2 (34) Innehållsförteckning Produkter och tjänster 3 2014 i korthet...4 Viktiga händelser efter periodens utgång i korthet 4 VD har ordet.4

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48).

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48). PROBI AB DELÅRSRAPPORT 211-1 - 1-211 - 6-3 FORTSATT HÖG TILLVÄXT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH KRAFTIG ANDRAA KVARTALET 211 NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 24, MSEK (16,). RÖRELSERESULTATET uppgick till 6,3 MSEK

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Q1 FÖRSTA KVARTALET 1 SEPTEMBER 2014 30 NOVEMBER 2014 Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Första kvartalet 20 i sammandrag Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 13 procent under kvartalet

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Nettoskuld, MSEK 8 291 13 034-36,4% 8 291 13 034-36,4% 13 582 Nettoskuld/Underliggande EBITDA 3,7x 5,8x -2,1x 3,7x 5,8x -2,1x 6,2x

Nettoskuld, MSEK 8 291 13 034-36,4% 8 291 13 034-36,4% 13 582 Nettoskuld/Underliggande EBITDA 3,7x 5,8x -2,1x 3,7x 5,8x -2,1x 6,2x DELÅRSRAPPORT Januari-september Q3 2014 Ökad kundtillväxt - levererar enligt plan SAMMANFATTNING TREDJE KVARTALET Nettomsättningen uppgick till 1 210 (1 104) MSEK, en ökning med 9,6% jämfört med tredje

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Kvartalsrapport januari mars 2015

Kvartalsrapport januari mars 2015 Kvartalsrapport januari mars 2015 Om Collector Collector är ett kreditmarknadsbolag, en nischaktör som erbjuder nytänkande finanslösningar för privat- och företagskunder. Innovation är en av våra största

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

Stark försäljnings- och vinstökning

Stark försäljnings- och vinstökning 1 Stark försäljnings- och vinstökning 18 juli 2014 nr 10/14 Kvartalets försäljning ökade med 14%, varav 2% organisk tillväxt och uppgick till 13 964 MSEK (12 239). Stark tillväxt i APAC samt god tillväxt

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik Investment AB Kinnevik Skeppsbron 18 P.O. Box 2094 SE-103 13 Stockholm Sweden www.kinnevik.se (Publ) Reg no 556047-9742 Phone +46 8 562 000 00 Fax +46 8 20 37 74 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI-30 SEPTEMBER Viktiga

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike 2012

Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike 2012 Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike Koncernens nyckeltal Nettoomsättning, MSEK 36,2 41,3 148,1 161,5 EBITDA, MSEK -6,4 5,6 1,3 13,7 EBITDA, marginal neg. 13,5% 0,9% 8,5% Rörelseresultat

Läs mer

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA...

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA... Årsredovisning 2011 Followit Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2011 Innehållsförteckning ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN...

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

En bra affär är något man gör tillsammans.

En bra affär är något man gör tillsammans. En bra affär är något man gör tillsammans. Årsredovisning Offentliga Hus i Norden AB 2014 Vår affärsidé är att förvärva och förädla miljöer och fastigheter, för att långsiktigt öka och stabilisera kommuners

Läs mer