Fortsatt kraftig tillväxt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fortsatt kraftig tillväxt"

Transkript

1 Delårsrapport januari-juni 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 7 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar på vilken betydelse Mr Greens online-kasino har för koncernens resultat. Informationen från den 29 april 2013, när koncernen bildades, och framåt har tagits fram enligt de sedvanliga redovisningsprinciperna. Jämförelsesiffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år. Fortsatt kraftig tillväxt Under första halvåret av 2014 (januari-juni) fortsatte nätkasinot Mr Green växa kraftigt, både vad gäller omsättning och vinst. Nätkasinot Mr Green fortsatte att växa betydligt snabbare än marknaden, vilket betyder att det fortsätter att ta marknadsandelar. Totala koncernintäkter uppgick till 316,0 MSEK, en ökning med hela 41,4 procent jämfört med samma period Vinsten - EBITDA uppgick till 75,5 MSEK, en ökning med 45,3 procent jämfört med motsvarande period förra året. Under andra kvartalet 2014 (april-juni) uppgick de totala koncernintäkterna till 161,4 MSEK, en ökning med 40,8 procent jämfört med samma period EBITDA för andra kvartalet uppgick till 38,5 MSEK, en ökning med 40,5 procent jämfört med samma period föregående år. INTÄKTER (MSEK) 180 RESULTAT (MSEK) Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv KVARTAL 2 (april juni) Spelöverskott (gamewin): 161,4 (114,6) MSEK Rörelseresultat: 38,5 (27,4) MSEK Resultat/aktie före utspädning: 0,65 (0,47) SEK, och efter utspädning: 0,65 (0,47) SEK Aktiva kunder* på nätkasinot Mr Green: (64 658) VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Årsstämman den 24 april beslutade om en överföring till aktieägarna med 46,6 MSEK, vilket motsvarar en utdelning med 1,30 SEK/aktie. Överföringen verkställdes i juni. Bolaget förvärvade, genom dotterbolaget Green Gaming Group Plc, Social Holdings Ltd (Spin Tower Casino) samt DSRPTV Gaming Ventures Ltd (Garbo.com). Spelsajterna Garbo och Mr Green vann kategorierna Innovativ start-up samt Årets ACKUMULERAT (januari juni) Spelöverskott (gamewin): 315,6 (223,5) MSEK Rörelseresultat: 75,5 (52,0) MSEK Resultat/aktie före utspädning: 1,30 (0,97) SEK, och efter utspädning: 1,30 (0,97) SEK varumärke vid branschgalan The Operating Marketing and Innovation Awards. Efter årsstämmans godkännande har styrelseledamoten Per Norman erbjudits och köpt teckningsoptioner. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Hans Fajerson har avgått ur samtliga styrelser och övriga uppdrag inom koncernen. Han kvarstår som största aktieägare i Mr Green & Co AB, med 20,2 procent av såväl aktier som kapital. * För definition, se sidan 10.

2 1 Mr Green fortsätter att växa snabbare än marknaden Nätkasinot Mr Green fortsatte att växa kraftigt även under andra kvartalet jämfört med föregående år - både vad gäller omsättning och vinst. Vi fortsätter att växa betydligt snabbare än marknaden, vilket betyder att vi fortsätter ta marknadsandelar. Under andra kvartalet 2014 ökade koncernens spelöverskott och övriga intäkter till 161,4 MSEK - en ökning med hela 40,8 procent jämfört med samma period Det kan jämföras med globala i-gaming-marknaden som beräknas växa med 9 procent under Grunden för vår snabba tillväxt är att vi erbjuder våra spelare en attraktiv, trygg och säker spelupplevelse. Därför återkommer de till Mr Green. Vinsten mätt som EBITDA för det andra kvartalet uppgick till 38,5 MSEK, vilket är en ökning med 40,5 procent från motsvarande period förra året. Vi fortsätter vår internationella expansion, vilket gör att beroendet av enskilda marknader minskar. Vi upplever att vårt starka varumärke och vår genomarbetade produkt tillsammans gör att vi kan erbjuda kunderna underhållande och spännande spel oavsett land och region, och de lokala anpassningarna som krävs är relativt små, något som gör att vi kan expandera under god lönsamhet och med begränsad risk. Nätkasinot Mr Green fortsätter att driva sin organiska expansion utanför Norden, vilket minskar vårt beroende av enskilda regioner. Norden står under andra kvartalet för 53,9 (67,0) procent av det totala spelöverskottet, övriga Europa står för 45,5 (32,7) procent medan övriga världen står för 0,6 (0,2) procent. Vi bedömer det som strategiskt viktigt att inte vara för beroende av Norden, eller någon annan region. Vår starka relation till våra besökare gör att de inte bara kommer till vårt nätkasino från sin dator, utan i högre grad från sina mobila enheter. Mr Greens mobila kasino står nu för 23,7 procent av det totala spelöverskottet, vilket betyder att vår mobila satsning börjar att ta fart rejält. Investeringarna i den mobila plattformen är betydande och kommer att fortsätta att vara substantiella under hela Det är viktiga investeringar för att behålla vårt försprång och fortsätta att ta marknadsandelar. Vi räknar med en fortsatt kraftig mobil tillväxt i takt med att våra spelleverantörer levererar fler mobila titlar och att en större andel av spelkatalogen blir mobilanpassad. Då Mr Green & Co är ett investeringsbolag inom i-gamingsektorn kommer vi att bredda vår portfölj av spelbolag när vi hittar verksamheter som står ut och har potential till motsvarande tillväxt som nätkasinot Mr Green. De första förvärven skedde under kvartalet. De köpta bolagen är DSRPTV Gaming Ventures Ltd som äger Garbo.com och Social Holdings Ltd som nyligen lanserade kasinospelet Spin Tower Casino i betaversion på Facebook. Båda bolagen är väl positionerade. Garbo.com erbjuder spel huvudsakligen för mobila enheter såsom surfplattor och smartphones och har ett varumärke och positionering som riktar sig mer mot kvinnor än vad våra konkurrenter gjort hittills och blir därmed ett bra komplement till nätkasinot Mr Green för att bredda den tänkbara målgruppen för koncernens produkter. Spin Tower Casino erbjuder sociala kasinospel på Facebook-plattformen, där spelarna kan köpa sig fördelar, men inte vinna pengar. Antalet aktiva användare fortsätter att minska något i absoluta tal. Skälet till detta är att vi har justerat våra bonuskampanjer och minskat andelen fria spelrundor som vi ger bort och som kan generera pengar hos användarna. Det har i sin tur lett till att vi nu har högre kvalitet 2

3 i spelarbasen med lägre kostnader, vilket också tydligt ger avtryck i resultatet. Effektiviteten i marknadsföringen och andelen marknadsföring av spelöverskottet var under andra kvartalet på för nätkasinot Mr Green normala nivåer, 36,7 procent. Vi kan även se att trenden håller i sig i början av juli med en mycket stark tillväxttakt. Avskrivningskostnaderna härrör huvudsakligen från två poster: avskrivning av kunddatabasen som förvärvades i samband med övertagandet av Green Gaming Group Plc, samt avskrivning av aktiverade utvecklingskostnader för bolagets webbplats. Avskrivningen av kunddatabasen kommer att pågå i ytterligare 10 månader och omfattningen av avskrivningarna förväntas ligga kvar på samma nivå, 4,9 MSEK, varje kvartal fram till andra kvartalet Avskrivningen av kunddatabasen har ingen påverkan på kassaflödet. Vår bedömning är att nätkasinot Mr Greens strategi med fortsatta investeringar i produktutveckling särskilt för mobil användning och expansionen till nya länder skapar goda förutsättningar att även fortsatt växa snabbare än marknaden. Mikael Pawlo VD Marknaden Det råder fortsatt stark konkurrens på marknaden för nätspel och har så gjort under ett antal år. Mr Greens bedömning är att denna marknad fortsätter att växa och utvecklas starkt såväl inom EU som i övriga världen. Mr Green gör även bedömningen att marknaden för mobilt spelande kommer att öka kraftigt. Det sagda har flera orsaker. Användningen av internet fortsätter öka starkt över hela världen. Ökningen är svagare i utvecklade och tidiga länder som Sverige, men i länder i östra delar av Europa kan man fortsatt se stark tillväxt av användningen av internet. På den mobila sidan är ökningen mycket stark och snabbare i länder där internetpenetrationen sedan tidigare är hög och fastpris för mobildata finns. Med mobilt spelande avses i detta en bred definition som inkluderar smartphones och surfplattor. Förtroendet för tjänster som erbjuds över nätet ökar på samtliga marknader, vilket leder till att spelandet flyttar från fysiska miljöer som barer och landbaserade kasinon till internet. Det är en motsvarande utveckling inom nätspel som tidigare observerats inom e-handel. Denna utveckling fortsätter enligt bolagets bedömning baserad på tillgängliga data. E-handel i kombination med ett ökat spelande över nätet har lett till utveckling av betalningslösningar, vilka gör det allt enklare att betala över nätet. Det finns mängder av betalmetoder, såväl kortbaserade som vouchersystem där användaren kan köpa kuponger i tobaksaffärer och liknande för att sedan använda säkert på Internet. Tilltron till nätbetalningar ökar därmed. Även det bidrar till att marknaden för nätspel växer. När det gäller ökningen av mobilt spelande är det mycket som tyder på att såväl antalet apparater på marknaden som kan hantera kasinospelande ökar kraftigt samtidigt som beteendet skiftar till mobilt spelande. Marknaden för kasinospelande på nätet växer. Enligt analysfirman H2 Gambling Capital kommer marknaden att växa med cirka 10 procent i Europa under 2014 (januari 2014). Spelande via mobila enheter ökar kraftigt och beräknas öka i Europa med 177 procent (H2GC, april 2013). Mobilt spelande bedöms 2018 utgöra nästan hälften av det totala nätspelandet i världen (H2GC, november 3

4 2013). H2GC bedömer att den globala mobila marknaden kommer generera 19 miljarder euro i spelöverskott per 2018 och då utgöra knappt 44 procent av allt interaktivt spelande och strax under 5 procent av allt spelande. Enligt H2GC består ökningen i både ökad penetration av smarta telefoner och surfplattor, men också dessa apparaters ökade prestanda samt ökat förtroende i användarledet att spendera pengar via dessa apparater. Vadslagning ( betting ) utgör majoriteten, över 75 procent, av det mobila spelandet enligt H2GC med över 75 procent av det mobila spelandet. Spelformen är tacksam för mobilt spelande då så kallad live-betting effektivt kan genomföras på arenor och framför teven. Övriga spelformer såsom kasino har haft en långsammare utveckling på mobila enheter företrädesvis på grund av en brist i utbudet på spel, beroende på att spelleverantörerna inte konverterat hela sina spelkataloger till programspråk som kan användas i mobila enheter (många spel erbjuds fortsatt endast i Adobe Flash, vilket inte fungerar i exempelvis ios, det vill säga på Apples mobila enheter som iphone och ipad). I takt med att en större andel av spelleverantörernas kataloger konverteras för mobil användning bedöms det mobila spelandet öka. Mot slutet av den närmaste femårsperioden tror H2GC att fördelningen i mobilt spelande mellan kasino och vadslagning motsvarar den på spelande på vanliga datorer. Mr Greens bedömning är att skiftet till mobilt spelande kan gå snabbare än H2GC:s bedömning och Mr Green baserar därför sin strategi och sina investeringar i produkten efter detta. marknad. Konkurrensen utgörs av såväl privata aktörer och listade bolag som statliga bolag. Det finns inga höga trösklar för att gå in på en marknad, men för att få en substantiell marknadsandel krävs tillgång till en bra produkt, ett starkt varumärke, specialistpersonal och effektiv marknadsföring. Mr Green bedömer att konkurrensen kommer att fortsätta vara stark på motsvarande sätt som tidigare, men att lokala regleringar kan påverka konkurrenslandskapet i någon riktning. Det finns även tecken på att lokala statligt ägda bolag, som exempelvis i Sverige genom Svenska Spel, vill ta sig in på kasinomarknaden. En sådan breddning förutsätter förändringar i den lokala lagstiftningen, vilket minskar den lokala legala risken men ökar konkurrensen. Vidare kommer förmågan att anpassa sig till det mobila spelandet hos samtliga aktörer påverka konkurrensläget. Sammantaget gör vi bedömningen att de produkter för spelande som erbjuds inom Mr Greenkoncernen är väl positionerade för en fortsatt kraftig tillväxt utifrån hur den framtida globala spelmarknaden bedöms utvecklas.. Mr Green gör väsentliga investeringar i utvecklingen av våra produkter för smarta telefoner och läsplattor för att säkra att bolaget är väl positionerat inför denna förändring av användarbeteende och för att vara positionerat för att kunna fortsätta att växa snabbare än marknaden även på detta område. Det råder stark konkurrens kring nätspel inom Europa. Marknaden är mycket fragmenterad och det finns inga aktörer som är dominerande på stora delar av den europeiska marknaden. Det finns emellertid aktörer som är dominerande på respektive lokal/lands 4

5 Resultatutveckling Andra kvartalet proforma Koncernens intäkter uppgick till 161,4 (114,6) MSEK under andra kvartalet Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 38,5 (27,4) MSEK. Spelöverskottet per region uppgick till 86,9 (76,8) MSEK för Norden, 73,5 (37,5) MSEK för övriga Europa samt 1,0 (0,3) MSEK för övriga världen. Kostnad för sålda produkter under andra kvartalet uppgick till 28,8 (17,6) MSEK. Marknadsföringskostnaderna uppgick till 59,3 (42,3) MSEK. Övriga kostnader uppgick till 34,8 (22,6) MSEK, exklusive noteringskostnader. Investeringar under andra kvartalet uppgick till 15,6 (9,0) MSEK. Periodens avskrivningar för materiella anläggningstillgångar, utvecklingskostnader för spelplattformen samt kundavtal uppgick till 13,0 (7,9) MSEK. Första halvåret proforma Koncernens intäkter under första halvåret uppgick till 316,0 (223,5) MSEK under första halvåret Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 75,5 (52,0) MSEK. Spelöverskottet per region uppgick till 171,1 (151,4) MSEK för Norden, 143,1 (72,2) MSEK för övriga Europa samt 1,5 (- 0,1) MSEK för övriga världen. Kostnad för sålda produkter under första halvåret uppgick till 56,0 (37,4) MSEK. Marknadsföringskostnaderna uppgick till 121,6 (85,4) MSEK. Övriga kostnader uppgick till 62,9 (44,1) MSEK, exklusive noteringskostnader. Investeringar under första halvåret uppgick till 25,4 (18,9) MSEK. Periodens avskrivningar för materiella anläggningstillgångar, utvecklingskostnader för spelplattformen samt kundavtal uppgick till 24,7 (12,8) MSEK. Norden 53,9% Norden 67,0% Spelöverskott (gamewin) per region proforma andra kvartalet 2013 EBITDA 23,8% Övriga kostnader 21,6% EBITDA 28,0% Spelöverskott (gamewin) per region proforma andra kvartalet 2014 Övriga kostnader 19,7% Övriga världen 0,6% Övriga Europa 32,7% Övriga världen 0,2% Kostnader i förhållande till intäkter andra kvartalet 2014 Kostnader i förhållande till intäkter andra kvartalet 2013 Övriga Europa 45,5% Kostnad för sålda produkter 17,9% Marknadsföring 36,7% Kostnad för sålda produkter 15,4% Marknadsföring 36,9% 5

6 Resultaträkning - proforma (tusen kronor) apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun helår Spelöverskott (gamewin) (varav mobil) Övriga intäkter Summa intäkter Kostnad för sålda produkter Marknadsföring Övriga kostnader Noteringskostnader Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Avskrivningar Rörelseresultat före finansiella poster och skatt (EBIT) Finansiella poster Inkomstskatt Periodens resultat Investeringar Antal aktier Resultat per aktie (SEK) 0,65 0,47 1,30 0,97 1,65 Kostnader i förhållande till intäkter: Kostnad för sålda produkter 17,9 % 15,4 % 17,7 % 16,8 % 17,4 % Marknadsföring 36,7 % 36,9 % 38,5 % 38,2 % 40,7 % Övriga kostnader 21,6 % 19,7 %* 19,9 % 19,7 %* 19,8 % Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 23,8 % 28,0 %* 23,9 % 25,3 %* 22,1 % Investeringar 9,7 % 7,8 % 8,1 % 8,4 % 8,4 % *Exklusive kostnader för notering Spelöverskott (gamewin) per region - proforma (tusen kronor) apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun helår Norden Övriga Europa Övriga världen Summa spelöverskott (gamewin)

7 Resultaträkning kvartalsvis - proforma (tusen kronor) Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Spelöverskott (gamewin) (varav mobil) Övriga intäkter Summa intäkter Kostnad för sålda produkter Marknadsföring Övriga kostnader Noteringskostnader Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Avskrivningar Rörelseresultat före finansiella poster och skatt (EBIT) Finansiella poster Inkomstskatt Periodens resultat Investeringar Antal aktier Resultat per aktie (SEK) 0,65 0,65 0,19 0,49 0,47 0,51 0,55 0,46 Kostnader i förhållande till intäkter: Kostnad för sålda produkter 17,9 % 17,6 % 17,8 % 18,1 % 15,4 % 18,2 % 16,2 % 18,9 % Marknadsföring 36,7 % 40,3 % 47,7 % 37,7 % 36,9 % 39,5 % 36,5 % 31,5 % Övriga kostnader 21,6 % 18,2 % 20,8 % 18,8 % 19,7 %* 19,7 % 21,3 % 22,9 % Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 23,8 % 23,9 % 13,7 % 25,4 % 28,0 %* 22,6 % 26,0 % 26,7 % Investeringar 9,7 % 6,4 % 7,7 % 9,3 % 7,8 % 9,1 % 8,9 % 11,4 % *Exklusive kostnader för notering 7

8 Övrigt Allmän information Mr Green & Co AB (publ), moderbolaget, organisationsnummer , bedriver verksamhet genom dotterbolag eller närstående företag inom programvaruutveckling, konsulttjänster samt supportaktiviteter riktade till spelbranschen på internet. Moderbolaget tillhandahåller och säljer tjänster till koncernbolag avseende intern administration. Moderbolaget och dess dotterbolag benämns tillsammans koncernen. Verksamheten bedrivs främst i bolag i Sverige och Malta. Moderbolaget är ett registrerat aktiebolag med säte i Stockholm. Adressen till bolagets huvudkontor är Sibyllegatan 17, Stockholm. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget, Stockholm. Mr Green & Co AB, tidigare Iacta Management AB, grundades den 2 februari Under första kvartalet 2012 förvärvade Mr Green & Co bolaget Iacta Marketing AB, som påbörjade den nuvarande verksamheten den 1 januari 2012, samt Mr Green & Co Technology AB, tidigare Iacta Development AB, som påbörjade den nuvarande verksamheten den 1 april I december 2012 förvärvade Mr Green & Co 17,2 % av aktierna i Green Gaming Group Plc, Malta ( GGG ). I slutet av april 2013 förvärvade Mr Green & Co ytterligare 54,2 % av aktierna i GGG. I och med denna transaktion blev GGG ett dotterbolag inom Mr Green & Co-koncernen. I slutet av juni 2013 förvärvade Mr Green & Co samtliga återstående aktier i GGG som då blev ett helägt dotterbolag till Mr Green & Co. För upplysningar rörande erlagd köpeskilling och förvärvade värden hänvisas till årsredovisningen för Då GGG utgjort Mr Green & Co:s huvudsakliga verksamhet sedan förvärvet i slutet av april 2013, skiljer sig beloppen i de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS väsentligt åt före och efter denna tidpunkt. För att möjliggöra analys av Mr Green & Co:s utveckling över tid presenteras i delårsrapportens främre delar proformauppgifter, som om GGG hade förvärvats och tillhörande nyemission genomförts den 31 december Redovisningsprinciper De finansiella rapporterna på efterföljande sidor i denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med IFRS med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. För moderbolaget har delårsrapporten upprättats i enlighet med RFR 2 med tillämpning av kapitel 9 i Årsredovisningslagen, Delårsrapport. Inga nya redovisningsprinciper som är tillämpliga från 2014 eller frivilliga ändringar har förändrat koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper och beräkningsmetoder jämfört med senaste årsredovisningen. Inga nya redovisningsprinciper med framtida tillämpning har förtidstillämpats. Eget kapital Eget kapital i koncernen uppgick vid periodens slut till 745,4 MSEK, motsvarande 20,79 SEK per aktie. Likvida medel Likvida medel uppgick vid slutet av perioden till 98,8 MSEK. Likvida medel definieras som bankmedel och kortfristiga fordringar på betalningsleverantörer, för ännu ej avräknade kundinbetalningar. Bolaget har inga skulder till kreditinstitut. Kundkonton Kundkonton uppgick till totalt 18,5 MSEK. Avsättningar för potentiella jackpotvinster uppgick vid slutet av perioden till 5,2 MSEK. Dessa belopp begränsar nyttjandet av bolagets likvida medel som en följd av den maltesiska spelmyndighetens (LGA) regler. Personal Vid utgången av perioden hade koncernen 132 (106) anställda. Genomsnittligt antal heltidsanställda under andra kvartalet uppgick till 130 (102) personer i koncernen, varav 102 (82) personer på Malta. Vid utgången av perioden hade koncernen 36 (20) konsulter engagerade på heltid. Ökningen beror delvis på förvärvet av Social Holdings Ltd. Moderbolagets resultat Under kvartalet uppgick moderbolagets intäkter till 0,8 (0,8) MSEK och resultatet till -7,5 (-7,6) MSEK. Eget kapital var 711,9 (758,0) MSEK. Utfallet för kvartalet följer samma trend som halvårsutfallet. 8

9 Moderbolaget tillhandahåller interna administrationstjänster till Mr Greenkoncernen. Förvärv under rapportperioden Under perioden har två förvärv skett. I april 2014 köptes Social Holdings Ltd och DSRPTV Gaming Ventures Ltd. Förvärven kompletterade väl Mr Green-koncernens utbud, investeringen är i linje med koncernens inriktning att verka som ett investeringsbolag inom i-gamingsektorn. Detta stärker koncernens möjligheter till tillväxt och minskar beroendet av enskilda spel och spelplattformar. Utvecklingen och drift av spel kommer att ske effektivare då kritiska resurser kan delas mellan bolagen. Social Holdings Ltd erbjuder kasinospel (Spin Tower Casino) på Facebook, vilket är en ny spelplattform inom Mr Green-koncernen. Under 2013 lanserades en betaversion av kasinot. DSRPTVs kasino Garbo är designat och inriktat för att bättre möta kvinnors spelande än vad andra kasinon gör idag. Kvinnorna utgör redan idag en stor grupp av spelarna och har en fortsatt stor potential. Kasinot är i huvudsak utvecklat för mobila enheter. Det ovan beskrivna har gett upphov till goodwill i samband med de båda förvärven. SOCIAL HOLDINGS LTD Mr Green & Co:s helägda dotterbolag Green Gaming Group Plc tecknade den 15 april avtal med övriga ägare i Social Holdings Ltd om att förvärva samtliga utestående aktier i Social Holdings Ltd. Förvärvet slutfördes den 16 april Verksamheten i Social Holdings Ltd samt dess helägda dotterbolag Social Thrills AB har konsoliderats från och med den 1 april 2014 i Mr Green-koncernen. Green Gaming Group Plc ägde tidigare 41,85 % av Social Holdings Ltd. Av den totala köpesumman betalades 2,2 MSEK kontant vid avtalets undertecknande. I avtalet ingår bestämmelser om en tilläggsköpeskilling, som kommer att tillfalla säljarna senast inom fem år, under förutsättning att följande villkor uppfylls: Att spel version 1.0 har lanserats på Facebook Att ett visst antal spelare använder spelet före ett angivet datum. Tilläggsköpeskillingen kan maximalt uppgå till 14,41 MSEK. I samband med betalningen av köpeskillingen, återbetalades de lån som två av aktie-ägarna hade givit till Social Holdings Ltd, totalt 1,98 MSEK. FÖRVÄRVSANALYS TSEK Social Holdings Ltd Immateriella anläggningstillgångar bestående av balanserade utvecklingskostnader Omsättningstillgångar 863 Likvida medel 924 Låneskulder Kortfristiga skulder Netto identifierbara tillgångar och skulder Koncerngoodwill Total köpesumma Köpesummans komponenter: Villkorad tilläggsköpeskilling Köpeskilling betald kontant Verkligt värde för tidigare innehav Realiseringen av det tidigare innehavet i Social Holdings Ltd har inte gett upphov till någon resultateffekt. Värdet på aktierna var tidigare upptaget till 18,9 MSEK i koncernens räkenskaper. Förvärvet har påverkat koncernens resultat med 19 TSEK i intäkter och -2,882 TSEK i resultat. Om förvärvet skett den 1 januari 2014 hade intäktspåverkan varit 25 TSEK och resultatpåverkan -6,092 TSEK. Ingen del av koncernens goodwill till följd av detta förvärv förväntas vara avdragsgill. DSRPTV GAMING VENTURES LTD Mr Green & Co AB utnyttjade via det helägda dotterbolaget Green Gaming Group Plc en option och tecknade den 15 april 2014 avtal med övriga ägare i DSRPTV Gaming Ventures Ltd om förvärv av samtliga utestående aktier i DSRPTV Gaming Ventures Ltd (spelsajten Garbo.com). Förvärvet slutfördes den 16 april och verksamheten i DSRPTV Gaming Ventures Ltd redovisas från och med den 1 april 2014 i Mr Green-koncernen. Sedan tidigare har det funnits en samverkan mellan Mr Green-koncernen och DSRPTV vad gäller drift samt utveckling av sajten. Köpeskillingen uppgick till 500 TEUR, motsvarande 4,4 MSEK som betalades kontant vid avtalets undertecknande. I avtalet ingår bestämmelser om en tilläggsköpeskilling, som kommer att tillfalla säljande minoritetsaktieägare (som förut ägde 21,1 % av aktierna) senast inom tre år, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda. Tilläggsköpeskillingen kommer sannolikt inte överstiga 100 TSEK. 9

10 Mikael Pawlo, VD för Mr Green & Co, som via sitt bolag Derzhava Holding Ltd ägde resterande 78,9 % av aktierna är inte berättigad till någon tilläggsköpeskilling. FÖRVÄRVSANALYS TSEK DSRPTV Gaming Ventures Ltd Immateriella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar 259 Likvida medel 45 Låneskulder till koncernen Kortfristiga skulder -788 Netto identifierbara tillgångar och skulder Koncerngoodwill Total köpesumma Betalades kontant Förvärvet har påverkat koncernens resultat med 443 TSEK i intäkter och -502 TSEK i resultat. Om förvärvet skett den 1 januari 2014 hade intäktspåverkan varit 557 TSEK och resultatpåverkan TSEK. Ingen del av koncernens goodwill till följd av detta förvärv förväntas vara avdragsgill. Ägarförhållanden Bolagets aktie noterades på AktieTorget med beteckningen MRG den 28 juni Bolaget hade den 30 juni aktieägare (2 653 den 31 mars 2014). Största ägare (ägare med mer än 10 % av aktierna och rösterna) var Hans Fajerson med bolag 20,2 %, Henrik Bergquist med bolag 18,7 % samt Fredrik Sidfalk med bolag 12,0 % av aktier och röster. Utestående aktier Bolaget innehar inte några egna aktier. Totala antalet aktier och röster i Mr Green & Co AB uppgår till I mars 2014 emitterades teckningsoptioner efter beslut den 19 mars 2014 vid en extra bolagsstämma. Lösenkurs fastställdes till 68 kronor och lösenperiod är 20 mars april Under perioden har optioner förvärvats av styrelseledamoten Per Norman. Samtidigt har återköpts då befattningshavare avslutat sin anställning inom koncernen. Sammanlagt har av de optionerna förvärvats per den 30 juni Betalt belopp är sammantaget 0,5 MSEK. Årsstämma 2014 Årsstämma i Mr Green & Co AB hölls den 24 april 2014 i Stockholm. Årsstämman omvalde Henrik Bergquist och Hans Fajerson som styrelseledamöter samt Tommy Trollborg som styrelsens ordförande. Per Norman nyvaldes som styrelseledamot. Fredrik Sidfalk hade avböjt omval till styrelsen. Årsstämman beslutade att 1,30 SEK per aktie, totalt 46,6 MSEK skulle delas ut till aktieägarna i form av en split och automatiskt inlösenförfarande. Inlösenaktien handlades under perioden 16 maj 2014 till 2 juni 2014 och likviden betalades ut den 11 juni Risk Koncernen agerar i en rättslig miljö med juridiska och regulatoriska risker där enskilda länder och internationella organisationer fortlöpande utvecklar regler för verksamheten. I takt med att verksamheten regleras kommer koncernen att möta ökade krav på efterlevnad av regler, lagar och förordningar samt ökade skattekostnader. Koncernen övervakar situationen och justerar sitt erbjudande och sina marknader för att hantera denna risk. I enlighet med detta marknadsförs inte webbplatsen i USA. Bolaget godtar heller inte spelare bosatta i USA och har installerat filter som blockerar eventuella försök att göra insättningar från USA. Finansiella instrument verkliga värden Mr Greens samtliga finansiella instrument, för vilka verkligt värde kan fastställas tillförlitligt, är kortfristiga och de redovisade värdena utgör rimliga approximationer av deras verkliga värden. Definitioner AKTIV KUND En kund definieras som aktiv när kunden under perioden har spelat för riktiga pengar som satts in på kundkontot. Kunden räknas även som aktiv om kunden har spelat för vinster från gratissnurr och/eller bonus från Mr Green. ANTAL ANSTÄLLDA VID PERIODENS UTGÅNG Antal anställda vid löneutbetalning under periodens sista månad. ANTAL (REGISTRERADE) AKTIEÄGARE Antal direkta aktieägare och aktieägare listade genom en förvaltare som är 10

11 registrerade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. ANTAL UTESTÅENDE AKTIER Antal utestående aktier vid periodens utgång. EBIT Rörelseresultat före finansiella poster och skatt. EBITDA Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, finansiella poster och skatt. EGET KAPITAL PER AKTIE Eget kapital i förhållande till antalet utestående aktier vid periodens slut. GENOMSNITTLIGT ANTAL ANSTÄLLDA Antal anställda uttryckt i heltidstjänster (helårsarbete). GENOMSNITTLIGT ANTAL UTESTÅENDE AKTIER Viktat genomsnittligt antal utestående aktier under perioden med hänsyn tagen till fondoch nyemissioner. RESULTAT PER AKTIE Resultat efter skatt, dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier under perioden. SPELÖVERSKOTT (GAMEWIN) De totala spelintäkterna från kunderna för samtliga spel minus all vinst utbetald till spelare, avsatt bonus och bidrag till jackpott. Närståendetransaktioner Bolaget eller dess dotterföretag har tecknat tjänsteavtal med flera företag som kontrolleras av styrelseledamöter eller VD i dotterbolag. Transaktionerna med närstående parter prissätts marknadsmässigt. Den totala kostnaden för erhållna tjänster under kvartalet uppgår till 2,8 MSEK. Framtidsutsikter Bolaget har beslutat att inte ge någon siffersatt prognos. Granskning Rapporten är granskad av bolagets revisor. Kommande rapporttillfällen Mr Green avser att offentliggöra finansiella rapporter enligt följande: Delårsrapporten för tredje kvartalet publiceras den 7 november Bokslutskommuniké för 2014 inklusive fjärde kvartalet publiceras den 20 februari Årsstämma för 2015 hålls den 23 april Mr Green & Co AB (publ) Sibyllegatan 17, Stockholm Styrelsens säte: Stockholm Organisationsnummer: För ytterligare information, kontakta VD Mikael Pawlo via e-post: eller telefon: + 46 (0) Stockholm den 15 augusti 2014 Henrik Bergquist Ledamot Per Norman Ledamot Tommy Trollborg Ordförande Mikael Pawlo VD 11

12 Revisors rapport Översiktlig granskning av en fullständig uppsättning av finansiella rapporter upprättade i enlighet med IAS 34 Inledning Jag har utfört en översiktlig granskning av bifogade balansräkning för Mr Green & Co AB (publ) per den 30 juni 2014 och till den hörande rapporter över resultat, förändring i eget kapital och förändring i kassaflödet under den sexmånadersperiod som slutade per detta datum samt en sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och rättvisande presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på min översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att den bifogade finansiella delårsinformationen inte, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av företagets finansiella ställning per 30 juni 2014 samt att dess finansiella resultat och kassaflöde för den sexmånadersperiod som slutade per detta datum i enlighet med IAS 34. Stockholm den 15 augusti 2014 Per Nilsson Auktoriserad revisor 12

13 Koncernens resultaträkning (tusen kronor) apr-jun apr-jun jan jun jan jun helår Spelöverskott (gamewin) (varav mobil) Övriga intäkter Summa intäkter Kostnad för sålda produkter Marknadsföring Övriga kostnader Noteringskostnader Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Avskrivningar Rörelseresultat före finansiella poster och skatt (EBIT) Finansiella poster Inkomstskatt Periodens resultat Disponibel vinst hänförlig till: - Ägare Innehav utan bestämmande inflytande Vägt genomsnittligt antal aktier Resultat per aktie före/efter utspädning (SEK) Kostnader i förhållande till intäkter: 0,65 1,52 1,30 3,11 1,52 Kostnad för sålda produkter 17,9 % 13,5 % 17,7 % 12,1 % 16,4 % Marknadsföring 36,7 % 35,1 % 38,5 % 31,5 % 40,0 % Övriga kostnader 21,6 % 23,5 %* 19,9 % 30,9 %* 22,7 % Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 23,8 % 27,9 %* 23,9 % 25,5 %* 20,9 % *Exklusive kostnader för notering 13

14 Rapport över totalresultat för koncernen (tusen kronor) apr-jun apr-jun jan jun jan jun helår Periodens vinst Övrigt totalresultat: Valutakursdifferenser vid konsolidering Periodens totalresultat Periodens totalresultat hänförlig till: - Ägare Innehav utan bestämmande inflytande

15 Koncernens balansräkning (tusen kronor) 30 jun 31 dec 30 jun Kundavtal Varumärke Utvecklingskostnader för spelplattformen * Goodwill Inventarier Investeringar i intressebolag Lånefordran Anläggningstillgångar Kundfordringar Förutbetalda kostnader Övriga fordringar Lån till intressebolag Likvida medel Omsättningstillgångar Summa tillgångar Aktiekapital Överkursfond Omräkningsreserv Balanserade vinstmedel Eget kapital Uppskjuten skatteskuld** Långfristiga skulder Leverantörsskulder Kundkonton Övriga skulder Upplupna kostnader Skatteskulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder * Ökningen förklaras i stor utsträckning av vårens förvärv och investeringar i mobila plattformar. ** Uppskjuten skatteskuld härrör från förvärvade kundavtal och varumärke. Bolagets kassaflöde påverkas enbart av ett belopp om 4,0 MSEK. 15

16 Kassaflödesanalys för koncernen (tusen kronor) apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun helår Resultat före skatt Justerat för: - Avskrivningar Finansnetto Orealiserade valutakursdifferenser, netto Förändringar i rörelsekapital Betald inkomstskatt Räntenetto Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten: - Utbetalning förvärv av dotterbolag Övertagen kassa vid förvärv Kapitalisering av intern utveckling Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten: - Återbetalning av lån Optionspremier Utdelning genom obligatorisk aktieinlösen Kostnad för nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring i likvida medel Valutakursdifferenser Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

17 Rapport över förändring i koncernens eget kapital (tusen kronor) apr jun apr-jun jan-jun jan-jun helår Ingående balans eget kapital Periodens resultat Övrigt totalresultat Summa totalresultat Transaktioner med bolagets ägare: - Optionspremier Utdelning genom obligatorisk aktieinlösen Nyemission vid förvärvet av GGG Kostnad för nyemission Förvärv dotterbolag med innehav utan bestämmande inflytande - Förvärv innehav utan bestämmande inflytande Summa transaktioner med ägarna Utgående balans eget kapital

18 Koncernens resultaträkning kvartalsvis (tusen kronor) Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Spelöverskott (gamewin) (varav mobil) Övriga intäkter Summa intäkter Kostnad för sålda produkter Marknadsföring Övriga kostnader Noteringskostnader Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Avskrivningar Rörelseresultat före finansiella poster och skatt (EBIT) Finansiella poster Inkomstskatt Periodens resultat Kostnader i förhållande till intäkter: Kostnad för sålda produkter 17,9 % 17,6 % 17,8 % 18,1 % 13,5 % Marknadsföring 36,7 % 40,3 % 47,7 % 37,7 % 35,1 % Övriga kostnader 21,6 % 18,2 % 20,8 % 18,8 % 23,5 %* 96,5 % 112,0 % 109,4 % Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 23,8 % 23,9 % 13,7 % 25,4 % 27,9 %* 3,5 % - 12,0 % - 9,4 % *Exklusive kostnader för notering 18

19 Moderbolagets resultaträkning (tusen kronor) apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun helår Intäkter Kostnader Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Utdelning, finansiellt netto mm Periodens resultat Moderbolagets balansräkning (tusen kronor) 30 jun 31 dec 30 jun Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Bundet eget kapital Fritt eget kapital Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

Rekordresultat i första kvartalet

Rekordresultat i första kvartalet Delårsrapport januari-mars 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 6 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Kvartalsrapport, januari till och med mars 2015

Kvartalsrapport, januari till och med mars 2015 Kvartalsrapport, januari till och med mars 2015 Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 729 (f å KSEK 738) Periodens resultat uppgick till KSEK -310 (f å KSEK -101) Resultat per aktie: SEK -0,008 (f

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

DELÅRSRAPPORT Q2 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015 April - Juni 2015 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 2 656 keur (2 265) Periodens resultat uppgick till -107 keur (209) Bruttomarginal för produkten Trading 0,24% jämfört

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Kundinsättningar Casino & Bingo per kvartal löpande 12 månaders spelöverskott. Spelöverskott Casino & Bingo. 27 000 000 kr.

Kundinsättningar Casino & Bingo per kvartal löpande 12 månaders spelöverskott. Spelöverskott Casino & Bingo. 27 000 000 kr. D E L Å R S R A P P O RT 2, 1 / 1 2 1 5-3 / 6 2 1 5 M o o b o g C n a i s i no B a h a asino ahac Korrigering: Denna version har korrigerats enligt följande: Den procentuella ökningen gällande spelöverskott

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt under andra kvartalet

Fortsatt stark tillväxt under andra kvartalet Delårsrapport januari juni 2013 Vänligen notera! Sidorna 1 6 innehåller proformainformation där resultat även för en tidigare period redovisas som koncernens resultat trots att koncernförhållandet uppstod

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Vänligen notera! Sidorna 1 8 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar på vilken

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Halvårsrapport 26:e augusti 2015. Community Entertainment

Halvårsrapport 26:e augusti 2015. Community Entertainment Halvårsrapport 26:e augusti 2015 Första halvåret 2015 unity Entertainment Halvårsrapport 2015 26 AUGUSTI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN för första halvåret uppgick till 543 (724) Tkr. RÖRELSERESULTAT före avskrivningar,

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer