nonstop Mälarenergi en del av stadens historia. Mälarenergi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nonstop Mälarenergi en del av stadens historia. Mälarenergi"

Transkript

1 nonstop Mälarenergi nr 1-11 Följ med på en tidsresa som börjar På besök högt upp i ett vindkraftverk. Susanne i Arboga vann energirådgivning och inredningstips. Hur digitalt är ditt hem?

2 Mälarenergi nonstop Information från Mälarenergi Ansvarig utgivare Ove Fredriksson, Mälarenergi Redaktör Hans Oskar, Mälarenergi Projekt- och produktionsledning Lena Idh, Agenti AB Form och original Madelene Ulfberg, SNAP! Tryckeri Sörmlands Grafiska AB Postdistribueras till hushållen i Västerås, Hallstahammar, Köping, Arboga och Kungsör. Omslagsbild Bilden är en reklambild från Asea från tidigt 1900-tal. Västeråsarna fick elektriskt ljus i hemmen från stadens nya elverk 1889 Verket byggdes av Elektriska AB, som var föregångaren till Asea. Redan några år senare tillverkade Asea egna glödlampor och armaturer. Här finns våra kundcenter om du vill nå oss: Västerås: Sjöhagsvägen 3 Köping: Mästaregatan 13 E-post: Hemsida: Postadress: Box 14, Västerås Mälarenergi en del av stadens historia. I september 1861 tändes de första gaslyktorna i Västerås. I april samma år startades det embryo som idag är Mälarenergi, det vill säga när näringslivet, innevånare och staden bildade ett gemensamt gasaktiebolag. Den 26 mars 2011, 150 år senare, släcker vi lamporna en timme som en manifestation för ett hållbarare samhälle genom WWF och Earth Hour. Sedan de första gaslyktorna tändes har det hänt otroligt mycket. Vi har gått från bondesamhälle, via industrialismen till dagens informationssamhälle. Har du som kund, medarbetare eller leverantör några roliga minnen eller historier vill jag gärna ta del av dem. Infrastruktur och smarta lösningar för vatten och avlopp, el, fjärrvärme, bredband har utvecklats i samklang med att våra städer växt fram. Saker som gör livet lite enklare och bekvämare och som vi oftast bara tar för givet. Men det är inte bara bekvämlighet, det är och har varit en stor insats för miljön också. Tänk bara på den tiden då soporna kastades direkt på gatan och avlopp orenat gick direkt ut i Mälaren. Eller när kol-, ved- och oljepannor fanns i varje hus. På 1950-talet kom fjärrvärmen och tusentals orenade skorstenar ersattes av en enda skorsten med effektiv rening. En del av den här historien, och människorna bakom den, kommer vi att berätta om här i Nonstop under året. Men vi har inte hela historien då vi bara är en del av samhället. Har du som kund, medarbetare eller leverantör några roliga minnen eller historier vill jag gärna ta del av dem. Mejla mig på eller skicka ett brev. Idag fortsätter vårt arbete för ett hållbart samhälle. Under februari tog vi mer förnyelsebar elproduktion i drift. Mälarenergi har investerat i vindkraft och är nu delägare i totalt fem vindkraftverk, läs om det på sidorna Vill också passa på att slå ett slag för vår nya app för iphone och Android som gör att du via din mobil enkelt kommer åt information om bl a din elförbrukning på Mina Sidor. Mer än kunder använder redan Mina Sidor. I år fyller Mälarenergi 150 år, något vi vill fira tillsammans med dig. Håll utkik i kommande nummer av Nonstop och på webben där vi berättar om olika aktiviteter. Kanske låter vi ljuset flöda i september precis som de första gaslyktorna gjorde för 150 år sedan. Ove Fredriksson Ansvarig utgivare för Nonstop. BEHÖVER DU GÖRA EN FELANMÄLAN, RING: Mälarenergi Nonstop 1/2011

3 Innehåll Nonstop Pionjärernas tid. Mälarenergi fyller 150 år. 8 9 Liina Veerme, projekt ledare för revisionerna på kraftvärmeverket. 9 Biogas Öst Vindkraft på Långberget utanför Bollnäs. 13 Smått och gott Över kunder har tecknat Energikonto. 17 Nu kan du ha Mälarenergi i mobilen Företagarna och Mälarenergi i samarbete Det digitala hemmet Vinst på vinst hemma hos Susanne. 24 Mälarkryss. Koppla samman internet, telefoni och TV från ditt Stadsnätsuttag. Grunden till Mälarenergi började med ett gasbelysningsbolag för 150 år sedan. Med Mälarenergis app kan du bland annat följa din förbrukning och hålla koll på dina fakturor i mobilen. Liina Veerme är en av få tjejer bland grabbarna på kraftvärmeverket. Mälarenergi är nu delägare i fem vindkraftverk. Tre på Lång berget och två i Vettåsen. Susanne Linde i Arboga vann goda råd av en energirådgivare och en inredare. Mälarenergi Nonstop 1/2011 3

4 TEMA MÄLARENERGI 150 ÅR Pionjärernas tid. Kvarndammen vid Wickholms kvarn revs för att Turbinhuset skulle kunna byggas Det var en förutsättning för Aseas etablering i Västerås. Bilden från kyrktornet är tagen omkring år År 1861 kom en engelsk uppfinnare till Café Casino på Bondtorget. Han övertygade stadens styrande om att Västerås behövde ett gasverk. Ett Gaslysningsbolag bildades samma år och blev startpunkten för en 150-årig utveckling som ledde fram till dagens Mälarenergi. Nonstop ska i en serie artiklar berätta om hur tekniken och Västerås utvecklats under dessa 150 år. Första delen handlar om tiden fram till förra sekelskiftet. TEXT: Anders Lif FOTO: Västmanlands läns museum och Stadsarkivet. Vatt-Kalle hämtade vatten åt västeråsarna. Retortugnarna, som framställde lysgasen, laddas med kol i gamla Gasverket vid Munkgatan. Västerås 1861, för etthundrafemtio år sedan, hade bara Domkyrkan, Slottet och Svartån gemensamt med dagens stad. Det var en sömnig småstad med bara omkring invånare. Västeråsarna letade sig fram på mörka gator under vinterhalvåret. De eldade i kakelugnar, hämtade vatten i källor och hällde pottornas innehåll i rännstenen. Enstaka rykande oljelampor hängde i gathörnen. Deras bleka gula sken var inte till mycket hjälp och de slocknade ofta. Den som ville vara säker på att inte trampa snett på kullerstenen eller i den leriga snösörjan bar med sig en lykta med ett flämtande talgljus. Inomhus var det inte mycket bättre. Talgljus och oljelampor gav ett matt skimmer åt pärlsponten eller tapeterna. Fotogenlamporna var bättre, men de hade ännu inte slagit igenom på allvar. Västerås var en mörk och illaluktade stad Något måste göras. VLT skrev en argsint ledare julen 1860 om att Västerås måste få den nya tidens gaslyktor, som lyste klarare och starkare. Engelsmännen hade ju redan i seklets början lärt sig hur man torrkokade kol för att ta vara på den gas som bildades. Gasen var brännbar och kunde transporteras i ledningar. Nyårskvällen 1812, mitt under Napoleonkrigen, hade gula gaslampor lyst upp Westminsterbron i London. Sverige låg i Europas utkant, men Göteborg och Stockholm följde till slut efter och skaffade sig gas 4 Mälarenergi Nonstop 1/2011

5 TEMA MÄLARENERGI 150 ÅR Engelsman med magisk maskin Engelsmannen Henry Beatley var tekniker och en driftig entreprenör. Med sitt patent i fickan reste han runt i det vintermörka Sverige på 1860-talet och tjänade pengar på att starta gasverk. Beatley hade kommit på att han fick ut mer lysgas om kolet inte torrkokades, utan hettades upp med vatten. På trettondagen 1861 lockade han några av Västerås mera framstående borgare till Café Casino på Bondtorget. Här i Café Casino vid Bondtorget visade Henry Beatley sitt gaspatent Samma år bildades Västerås Gaslysningsbolag. Casino drevs då av källarmästare Laman, han som också hade ett hus och en krog på Mariaberget, Lamans berg som det kallades på den tiden. verk och gatubelysning åren runt När denna berättelse börjar 1861 hade Örebro, Uppsala och till och med Eskilstuna skaffat sig gasverk. Sömniga Västerås kunde inte vänta längre Det var nu engelsmannen Henry Beatley kom till stan med sin magiska maskin. Han skulle bli historisk. Han var med om att starta något som långt, långt senare skulle utvecklas till det kommunägda bolaget Mälarenergi. Henry Beatley hade tagit patent på en egen metod att framställa lysgas. Engelsmannen gav stadens styrande ett erbjudande de inte kunde motstå. Han skulle bygga ett gasverk och förse västeråsarna med tekniken, i gengäld skulle de köpa aktier i hans bolag. Allt gick med en rasande fart. Rådstugan sa ja Drätselkammaren, som var dåtidens kommunstyrelse, ville starta direkt men insåg att det var en så stor investering att västeråsarna måste få säga sitt. Stadsfullmäktige fanns ännu inte, det skulle dröja till året därpå när den nya kommunallagen infördes. En annons i VLT kallade i stället alla stadens röstberättigade invånare till allmän rådstuga i det nya Rådhuset på Fiskartorget. De var inte så många. Barn, kvinnor, arbetare och fattiga saknade rösträtt. Bara några hundra västeråsare klassades som borgare eller ståndspersoner. Rådstugan röstade enhälligt för ett gasverk och i mars hade alla 700 aktier tecknats. Västerås stad hade köpt en fjärdedel av dem, privatpersoner resten. Gaslysnings-Aktiebolaget i Westerås bildades. Tidningsmannen Daniel Olauson, som talat så varmt för gasen, blev ordförande i direktionen. Där fanns flera andra kända västeråsare, som tobaksfabrikören Sundin, byggmästaren och kvarnägaren Wickholm och fabrikören Spångberg. Mark inköptes i Humlegården, på södra sidan av Lillån. Lillån blev så småningom Munkgatan, Humlegården blev Vasaparken och gasverkstomten låg mellan dagens Aros Congress Center och Stadshuset. Henry Beatley byggde ett retorthus och ett kontor överraskande snabbt. Retorter var de kärl där kolet kokades för att avge sin gas. Bakom retorthuset ställdes en stor rund cistern, en gasklocka, där gasen lagrades innan den trycktes ut i de ledningar som grävdes till strategiska platser i staden. Redan i september 1861 tändes de första fyrtio gatlyktorna.» Henry Beatley hade med sig en liten apparat där han kokade kol. Gasen leddes till en lampa, där en låga tändes och spred ett klart sken över den mörka lokalen. En enda låga motsvarade femton stearinljus, skrev VLT lyriskt och fortsatte: Bifallsyttringar uteblefwo ej, och tutingarna skummade af fröjd och lyste i förklarad glans. Tutingar var en slags toddy som värmde i vinternatten, och som på sitt sätt bidrog till det som skulle bli Mälarenergi. Mälarenergi Nonstop 1/2011 5

6 TEMA MÄLARENERGI 150 ÅR Julnatten år Strömmen drogs fram i ledningar på stolpar och via ställningar på hustaken. Julnatten 1900 drabbades Västerås av en snöstorm. Flera ledningar blåste ner och orsakade kortslutningar på plåttaken. Elverkets montörer, de var inte många, ryckte ut för att åtminstone få fram ström till Domkyrkan inför julottan. Montörerna klättrade upp på taken för att lägga vedträn och träklabbar mellan ledningarna och plåten. Då hävdes kortslutningen provisoriskt. En montör fick slut på träklabbar när en nedfallen ledning återstod. Montören satte sin fot och sko mellan ledningen och plåttaket på ett hus på Stora gatan och strömmen kunde släppas fram. Mannen blev sittande på taket tills julottan var avklarad.» Två år senare drogs de första gasledningarna in i privata bostäder. Då hade gasverksbolaget ökat aktiestocken och staden hade blivit nästan hälftenägare. Konkurrens av fotogenet Fotogenlamporna var länge en besvärande konkurrent och gaslysningsbolaget fick ibland dumpa priset för att locka till sig privata abonnenter. Läroverket fick gasbelysning, liksom den nya järnvägsstationen och Mekaniska verkstaden på andra sidan spåren. I mitten på 1880-talet började gasen också att användas i spisar och för annan uppvärmning. När gasen framställdes fick man koks, stenkolstjära och ammoniakvatten på köpet. Nästan all tjära såldes till Munksjö pappersbruk. Skultuna bruk köpte massor av koks. Gaslysningsbolaget blev helt kommunägt Då hade något annat hänt, under tiden. Gasen hade fått en ny konkurrent. Elektriciteten. Elektriciteten och Asea Tekniken att alstra elektrisk ström var gammal, men fick ett kommersiellt uppsving när ångkraften och vattenkraften började användas på 1800-talet. Snurranden generatorer producerade elektrisk ström som i sin tur drev elektriska motorer. Strömmen kunde också tända glödlampor som lyste mycket starkare än gaslamporna. Uppfinnaren Jonas Wenström hade konstruerat en glödlampa som fanns med i en lysramp som Ludvig Fredholm hängde upp på prov i Örebro Wenströms sinnrika dynamomaskin gav den elektriska kraft som drev lamporna. Lampan var en stor teknisk framgång, men det var dynamon som skulle bli en kommersiell succé. Wenströms dynamo efterfrågades snart av världens mekaniska verkstäder. Maskinen blev ännu effektivare när Jonas Wenström 1890 kom på sitt trefassystem som gjorde att elektrisk ström kunde transporteras långa sträckor i ledningar. Trefassystemet uppfanns samtidigt som Asea kom till Västerås. Två små bolag, Ludvig Fredholms Elektriska AB i Stockholm och Wenström & Granströms Elektriska kraftbolag, med verkstad i Arboga, slog sina påsar samman och flyttade till Västerås. Gud Fader i Gaslysningsbolaget Elektriska AB hade haft goda kontakter med staden och med Gaslysningsbolaget. Elektriska AB kontrakterades 1888 för att bygga ett elverk i Västerås. Styrelsen i Gaslysningsbolaget hade insett att gasens tid var utmätt. Det var bättre att starta ett eget elverk än att låta en konkurrent klampa in på marknaden. Oscar Fredrik Wijkman, även kallad Gud Fader. En av de framsynta i styrelsen hette Oscar Fredrik Wijkman. Han drev Westerås mekaniska verkstad, som också behövde elektrisk ström. Wijkman var den som bestämde i Västerås. Han kallades för Gud Fader. Wijkman var mannen bakom elverket och det var han som ett par år senare såg till att staden byggde Turbinhuset i Svartån. Asea erbjöds inte bara mark och kapital utan också elektrisk kraft. Gaslysningsbolagets första elverk drevs dock inte av vattenkraft utan av en ångmaskin som fick två likströmsgeneratorer att snurra. Givetvis var det Asea som byggde generatorerna, med Jonas Wenströms patent. Tekniskt centrum vid Munkgatan Elverket placerades intill gasverket, på andra sidan Sturegatan, en gata som gick rakt igenom dagens Fram till 1905 flöt Lillån där Munkgatan går i dag. De sista åren var ån trögflytande och illaluktande. Stadens första avloppsledningar tömdes i Lillån och i Svartån. 6 Mälarenergi Nonstop 1/2011

7 TEMA MÄLARENERGI 150 ÅR Punktkvarter ner till Vasaparken. Gatudelen mellan Munkgatan och parken heter numera Carl Hennings gata. Strömmen gick till en början bara till gatlampor, men ganska snart även till glödlampor i bostäderna. Första året skrev 119 abonnenter kontrakt. En av de första kunderna var Domkyrkan som fick elektriskt ljus redan 1889, installerat av Elektriska AB och sponsrat genom tobaksfabrikören Sundins testamente. Gaslysningsbolagets bygge av Turbinhuset blev klart 1891 och firar alltså 120-årsminne i år. Alla turbiner och generatorer var förstås av Aseas fabrikat. Asea arrenderade Turbinhuset de första åren. Men från 1904 stod Gaslysningsbolaget för driften och sålde elektriciteten. Inte bara till Asea utan även till andra abonnenter. En särskild ledning drogs till vattenverket vid Kvarnvreten. Det nya Västerås behövde ju vattenledningar också, liksom ett avloppssystem. Vatten och avlopp hade alltid hört ihop. När Västerås bytte gasen mot elektricitet stod Asea för det mesta av tekniken, liksom för tillverkningen av glödlamporna. Bilden är från ABB.s arkiv. En stinkande stad med ont om dricksvatten Svartåns och Lillåns vatten hade sedan länge varit odrickbart av allt avlopp som gick direkt ut i vattendragen. Långt in på 1800-talet hängde dassen ut över Svartån och inne i staden hälldes pottornas innehåll i rännstenen. Längs Lillån låg garverier på rad med giftiga utsläpp. Västeråsarna tvingades gå långa vägar för att hämta vatten ur grävda brunnar. En brunn låg på Källgatan. Där byggde en stenhuggare Orström ett pumphus Pumphuset står kvar än i dag. En annan brunn var Mästermans källa i utkanten av Kyrkbacken. Även den källan finns kvar, nära Vasagatan. Mästerman var stadens bödel, som en gång hämtade sitt vatten där. Samtidigt som Gasbelysningsbolaget bildades på 1860-talet började stadens styrande också fundera på att gräva ledningar både för avlopp och för vatten. Men utredandet tog tid och 1884 slog hälsovårdsnämnden larm om att dödligheten var avsevärt högre i Västerås än i landets städer i allmänhet. Tjugo städer låg före i utvecklingen och hade redan fått ledningar. Ingenjörerna i antikens rom låg tvåtusen år före. Stadsfullmäktige tog mod till sig och 1885 fattades äntligen beslutet. Västerås skulle få kommunalt vatten och avlopp. Spritbolaget betalade Arbetena betalades till stor del med pengar från de vinster som det kommunala Spritbolaget drog in på sin försäljning av starka drycker till stadens krogar och nöjesinrättningar. Dricksvattnet pumpades upp ur två brunnar som grävdes vid Kvarnvreten intill Karlslund. En ångmaskin sattes in i det pumphus som ännu står kvar. Vattnet pumpades upp till en reservoar på Djäkneberget, den så kallade Vattenborgen. Även den bassängen finns kvar i dag, norr om gamla Vattentornet. Vattenborgen används i dag som skjutbana. Ledningar drogs sedan från Djäkneberget ut över stadens centrala delar. Ett nät med avloppsledningar grävdes samtidigt under de aktiva åren mot slutet av 1880-talet. Avloppsrören tömde sitt orenade innehåll i Svartån och i Lillån. Åarna blev inte renare, snarare tvärtom. Men den värsta stanken försvann från gatorna. Kommunalt vatten från brunnnarna vid Kvarnvreten pumpades upp till Vattenborgen på Djäkneberget. I nästa nummer av Nonstop fortsätter vår 150-årsserie. Då berättar vi om ny teknik, nya lösningar och när Tekniska verken bildades. Edison v/s Wenström. Thomas Alva Edison blev berömd när han uppfann en glödlampa med koltråd Han fick tråden att glöda med elektrisk ström. Frågan är om han var först. Samma år hade den unge ingenjören Jonas Wenström gjort samma uppfinning i Sverige. Wenström hade under studieåren brevväxlat med Edison. År 1880 skickade Wenström ritningar på sin glödtrådslampa till brevvännen i USA för att höra vad Edison tyckte. Wenström fick aldrig något svar. I stället tog Edison ut patent på en egen glödlampa med en liknande teknik. Vi får aldrig veta svaret, men är man lokalpatriot så vill man gärna tro att det var den blivande chefsteknikern vid Asea i Västerås som var först med att uppfinna glödlampan. Thomas Alva Edison Jonas Wenström Mälarenergi Nonstop 1/2011 7

8 Ålder: 29. Familj: Fästman Johan och hunden Sämmi (döpt efter en estnisk kock). Fritidsintressen: Skogspromenader med hunden, simning, längdskidor, bistånds- och samhällsfrågor. Är föreslagen som styrelsemedlem i biståndsorganisationen Indi viduell Människohjälp. IM har medlemmar och har sitt huvudkontor i Lund. Läser: Mest faktaböcker. En favorit är Good to great av Jim Collins. Önskedrömmar: Att någon gång få jobba på en oljeplattform. Att flyga med ett litet plan från Västerås till Dagö. Liina Veerme, projekt ledare för revisionerna på Kraftvärmeverket lämnade sin hemö Dagö i estniska skärgården för utbildning och jobb i Västerås. Hon uppskattar den vida utsikten över Mälar en från sin arbetsplats. Och som före tag ger Mälarenergi henne ett brett spektra av framtidsutsikter. Här finns 130 olika yrkesgrupper och kolossala utveck lingsmöjlig heter, säger hon. TEXT: Yvonne Busk FOTO: Lasse Fredriksson Vad förde dig från Dagö till Västerås? Jag ville skaffa min högre utbildning utomlands och flyttade hit för att läsa till magister i ekonomi för hållbar utveckling på Mälardalens högskola. Där ingår ämnena ekonomi, miljö och energi och efter en sådan utbildning har man tillgång till en väldigt bred arbetsmarknad. Hur hamnade du på Mälarenergi? Jag började som sommarjobbare på driften Då jobbade jag tillsammans med en erfaren maskinist med att se till att pannorna var igång och fungerade som de skulle blev jag förste maskinist på driften. Sedan pluggade jag under ett halvår i Bari, i Italien, samtidigt som jag gjorde en undersökning för Mälarenergis räkning. Det var inför elmätarbytet Det italienska elbolaget hade just genomfört den reformen och min uppgift var att samla information kring hur det hade fungerat. Nu är du projektledare för revisionerna på kraftvärmeverket. Vad innebär det? Det betyder att jag har ansvar för den översyn av hela anläggningen som sker under sommarhalvåret. Planeringen görs under vintern. Revisionen måste följa en strikt tidplan, vara kostnadseffektiv och samtidigt ha säkerheten i fokus. Mitt jobb handlar mycket om kommunikation och kräver 8 Mälarenergi Nonstop 1/2011 Elnät

9 Jag skulle förstås gärna se fler kvinnor här. Det skulle vara ett lyft för hela Mälarenergi. Att det finns en mångfald, både när det gäller kön och etnisk bakgrund, är en tillgång. Mer produktion, bättre distri bution och ökad konsumtion av biogas Projektet Biogas Öst arbetar för att kraftigt öka andelen biogas i vår region. Ett långsiktigt mål är att biogas ska utgöra 10 procent av fordonsbränslet Idag är siffran cirka 0,8 procent. social kompetens. Jag kommuni cerar med alla chefer och arbetsledare och är beroende av deras specialkunskaper. Min uppgift är att samordna. Var sommarjobbet en merit för anställningen? Det var avgörande! Jag hade troligen inte fått det jobb jag har nu om jag hade sökt det på annons med bara min utbildning i bagag et, även om den är en bra grund. Att söka sommarjobb är ett bra sätt att komma in i verksamheten. Vi tar emot både sommarjobbare och praktikanter här. Det kan också leda vidare till examensjobb för studenter vid olika tekniska utbildningar. Vilken arbetsperiod gillar du bäst? Sommaren! Då fylls huset av människor som kommer för att arbeta med revisionen. Det jobbas överallt. Jag brukar vara med och krypa i pannorna också. Jag lär mig massor av det. De flesta av mina medarbetare har arbetat med detta i år. Det finns mycket kunskap samlad här i huset och det är viktigt att den förs vidare. Samtidigt är den förnyelse som planeras nu nödvändig, dels för att kunskap försvinner och dels för att det inte längre finns reservdelar till de äldsta delarna. Hur ser din arbetsdag ut på sommaren? Jag börjar Allra först ringer jag runt till alla arbetsledare för att se om det finns avvikelser från revisionsplanen någonstans. I så fall kan det direkt få effekter på andra håll varje morgon har vi ett stort möte med ett trettiotal personer då vi går igenom allt som ska hända under dagen. Produktionschefen, underhållschefen, avdelningschefer och arbetsledare för större arbetsgrupper som svetsare och ställningsbyggare är med. Mina arbetsdagar blir gan ska långa på sommaren, 10 till 12-timmarsdagar är inte ovanligt. På vintern jobbar jag mellan och 16. Hur känns det att arbeta i en verksamhet som fortfarande är så mansdominerad? Jag blir hela tiden framlyft som tjej. Det visar ju att det fortfarande är lite speciellt. På driftsidan är bara två av 65 anställda tjejer. På underhåll är det fyra av 60. Jag skulle förstås gärna se fler kvinnor här. Det skulle vara ett lyft för hela Mälarenergi. Att det finns en mångfald, både när det gäller kön och etnisk bakgrund, är en tillgång. Det ger nya infallsvinklar, eftersom vi ser saker på olika sätt. På driftsidan är bara två av 65 anställda tjejer. På underhåll är det fyra av 60. Vad tror du krävs för att fler tjejer ska vilja satsa på teknikyrken? De behöver upptäcka att teknik kan vara roligt och annorlunda. Men jag tror att många fler tjejer egentligen är intresserade av teknik än vad som syns när de gör sina val. Då är det nog många som faller för grupptrycket och väljer som kompisarna. Föräldrar och lärare måste hjälpa till så att tjejer vågar tänka annorlunda när de väljer inriktning. Mälarenergi är en av cirka 40 biogasaktörer som deltar i projektet. Gemensamt ska de bland annat verka för en ökad produktion av biogas, fler tankställen, främja lokalt producerad biogas och skapa en jämn balans mellan produktion och konsumtion. Projektet drivs av Energikontoret i Mälardalen AB som övergripande arbetar för en effektivare energianvändning och förnybar energi. Det ägs av kommuner i Västmanland, Sörmland och Uppland. Det behövs en bra infrastruktur Som deltagare bidrar Mälarenergi ekonomiskt till projektet Biogas Öst. Bolaget är också delägare i Växtkraft som producerar biogas i Västerås. Från avloppsreningsverket levererar Mälarenergi biogas till Växtkraft för uppgradering till fordonsgas. På Växtkraft tittar man på många spännande tekniker för att kunna öka produktionen av biogas, säger Beatrice Torgnyson Klemme, projektledare för Biogas Öst. Men det behövs också fler tankställen och en bra infrastruktur. I det sammanhanget kan Mälarenergi bli samarbetspartner till andra aktörer. Satsningar på elnät, fjärrvärmenät och avloppsdragningar kan exempelvis samordnas med dragning av gasledningar. Målet - 10 procent av fordonsbränslet som biogas till är en utmaning, men inte omöjligt att uppnå, menar hon. Fakta revision: Revision sker en gång per år på kraftvärmeverket i Västerås då anläggningens alla delar ses över. Reparationer och byte av reservdelar med mera genomförs. Arbetet genomförs enligt en strikt tidplan som följs upp kontinuerligt. Revisionen planeras i detalj under vinterhalvåret. Det praktiska arbetet påbörjas i april och pågår som mest intensivt under juni, juli och augusti. I september påbörjas planeringsarbetet för kommande års revision. Ungefär 450 personer är involverade i arbetet med revisionen. Beatrice Torgnyson Klemme, projektledare för Biogas Öst, har som mål att tio procent av fordonsbränslet ska vara biogas Mälarenergi Nonstop 1/2011 9

10 VINDBITEN Högt upp över trädtopparna på Långberget utanför Bollnäs står tre vindkraftverk. De togs i bruk i februari och har en kapacitet på sammanlagt sex Megawatt (MW). Samkraft AB äger och driver anläggningen och i slutet av förra året gick Mälarenergi in som en av tolv delägare. Nu går Samkraft vidare med nya vindkraftsatsningar. Inom tre år räknar man med en kapacitet på 30 MW. TEXT: Yvonne Busk FOTO: Lasse Fredriksson Vi kör upp mot berget på en smal, men ganska rak väg genom skogen. Den lätta snön virvlar runt bilen. Snövallarna på sidorna är höga, granarna snötyngda. När den första gråvita vindsnurran plötsligt träder fram över trädtopparna, avtecknar den sig mot en likaledes gråvit himmel. Fyra nyanser av vitt, mumlar fotografen som hade tänkt sig att föreviga verket med solblänk i vingarna mot en klarblå himmel. Det är kallt och tyst. Snön ligger som ett dämpande täcke över landskapet. Rotorbladen står stilla. Men att det blåser mindre när det är kallt är en myt, får vi veta. Generellt är det inte så. Vindkraftverken produ cerar bra under vintern, när det behövs som bäst, förklarar Mats Lindberg, chef för affärsområde Kraft på Mälarenergi. Det är han som guidar oss på Lång berget tillsammans med Sten Gabert, vd på Samkraft. Samkraft AB är ett energisamarbete mellan tolv energibolag i Gästrikland, Hälsingland, Södermanland, Uppland och Västmanland. Skälet till att vi har gått in som delägare är att vi är ett miljöinriktat företag och vi vill ha förnyelsebar elproduktion från vindkraft i vår mix. Vi är delägare i fem vindkraftverk. De här tre och två i Vettåsen, berättar Mats Lindberg. Sten Gabert är mycket nöjd med att Mälarenergi nu finns med i energisamarbetet. Mälarenergi är en professionell och kompetent delägare och vi räknar med att de också kommer att ha en post i vår styrelse, säger han. Fyra nyanser av vitt, mumlar fotografen som hade tänkt sig att föreviga verket med solblänk i vingarna mot en klarblå himmel. Västmanland ingen blåshåla Orsakerna till att Mälarenergi satsar här är att vindförhållandena är avgörande för placeringen av vindkraftverk. Det finns en vindkarta över Sverige där Energimyndigheten tillsammans med länsstyrelserna tagit fram riksintressen för vindkraft. I Mälarenergis eget nätområde, Mälardalen, är förutsättningarna för vindenergi inte bra. Västmanland är det enda län i hela landet där det inte finns något område utpekat som riksintresse för vindbruk. Ibland ringer någon i området och säger att jag äger mark och här blåser det jämt. Då har vi kollat 10 Mälarenergi Nonstop 1/2011

11 upp det, men vinden har ändå inte varit tillräcklig. Om det ska vara intressant för oss måste ett vindkraftverk vara på minst 1-2 MW, förklarar Mats Lindberg. På Långberget har man mätt upp så kallade fullasttimmar under ett år, alltså timmar då anläggningen har full effekt. Den beräknade produktionen på MWh om året från de tre verken kan försörja ungefär villor med hushållsel. Den ideala vindstyrkan för ett vindkraftverk är tolv sekundmeter. Mycket starka vindar sätter också stopp för produktionen. Vid 23 sekundmeter bromsar rotorbladen ned och stannar, av säkerhetsskäl. Då vinklas rotorbladen så att vinden inte kan få fäste. Fyrtio meter långa rotorblad När man tittar sig omkring vid vindkraftverken på Långberget kan man undra hur alla jättelika delar kunnat fraktas upp på den smala skogsvägen. Rotorbladen är fyrtio meter långa och tornet är 105 meter högt. Det fraktas i sektioner som sammanfogas på plats. Att planera logistiken inför Sten Gabert är vd på ett sådant bygge är ett omfattande arbete, berättar Sten Gabert. Samkraft och den som samlar sju energibolag. De här tre verken är tillverkade i Danmark. Två av dem forslades med båt till Gävle och vidare på bil hit upp. Ett av dem transporterades på landsväg hela vägen. Projektören hade kontakt med transport styrelsen och gjorde en detaljerad kartläggning av hela transportsträckan. Den sista vägen genom skogen fick breddas och rätas ut lite. Påverkan på människor, djur och natur Långberget ligger i Bollnäs kommun och eftersom anläggningen har färre än sju verk som är lägre än 150 meter kan kommunen fatta beslut om tillstånd, efter bygglovsansökan och miljöanmälan. Vid större anläggningar fattar Länsstyrelsen beslut. Den som vill bygga en vindkraftanläggning måste se till att det görs utredningar kring hur en anläggning kan påverka djur och natur och om det finns arkeologiska intressen i området. Det bör vara minst 700 meter till närmaste fastighet och om det finns en fastighet i närheten får bullret inte överstiga 40 decibel. Hur verkets skugga kommer att falla över ett hus tittar man också på. Max åtta timmar om året får det vara. Ljud, skugga och hur djurlivet påverkas är det som människor undrar över mest när en anläggning ska byggas, berättar Sten Gabert. Men vindkraftverk är lättreglerade, vilket innebär att man kan gå ner i effekt om ljudet måste dämpas. Och skuggan kan regleras genom att man stänger av verket om det finns risk för att den överstiger de tillåtna åtta timmarna. När det gäller djurlivet påverkas det under byggtiden, men sedan är det marginellt, menar Sten Gabert. Vindkraftverk drar till sig insekter. Men påverkan på fågellivet är ändå inte särskilt stort. Det görs undersökningar runt till exempel fåglar, särskilt rovfåglar och fladdermöss. Även biotoper undersöks. Alla utredningar som görs ska följa med tillståndsansökan, säger han.» Vindkraftens utbyggnad Utbyggnaden av vindkraft går allt snabbare i Sverige installerades 304 vindkraftverk, med en samlad effekt på 603 MW. För 2011 planeras 319 verk, med en effekt på 676 MW. För närvarande bidrar vindkraften med cirka tre procent av elproduktionen i Sverige. Regeringens målsättning är 50 procent förnybar energi I den handlingsplan som tagits fram för att nå det räknar man med att vindkraften bidrar med cirka 15 Terrawattimmar (TWh). Med den nuvarande utbyggnadstakten kan produktionen uppgå till cirka 20 TWh till år Enligt vissa bedömare skulle vindkraften kunna stå för 30 TWh 2020, om politiska beslut skapade förutsättningar för det. Riksintresset ett verktyg i planeringen Drygt två procent av Sveriges yta är nu angivna som riksintressen för vindkraft. Det motsvarar en yta på ca kvadratmeter, varav på land och i vatten, fördelat på 423 områden. Områden med riksintresse för naturvård omfattar, som jämförelse, kvadratkilometer och för friluftsliv kvadratkilometer. Vid tillståndsprövning avvägs ofta olika riksintressen mot varandra, t ex vindkraft, naturvård, kulturminnes vård, rennäring, försvarsmaktens intressen och luftfart. Riksintresset är ett verktyg i planeringen, men det går att bygga vindkraftverk även utanför dessa områden. Mälarenergi Nonstop 1/

...teckna el-konto, slipp höga elräkningar...

...teckna el-konto, slipp höga elräkningar... ...teckna el-konto, slipp höga elräkningar... Med el-konto får du pengar över till annat! El-konto är en ny tjänst från Göta energi som hjälper dig att fördela elkostnaden jämnt över hela året. Du slipper

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

Mälarenergi. Elavtal för privatkund.

Mälarenergi. Elavtal för privatkund. Mälarenergi. Elavtal för privatkund. Mälarenergi och elmarknaden. Över 150 år av erfarenhet. Den 3:e april 1861 bildades Gaslysnings Aktiebolaget i Westerås. På den tiden hade företaget fullt upp med att

Läs mer

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se MEDLEMSKAP I SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET GER DIG: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner,

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN www.transport.se MEdlemskap i svenska transportarbetareförbundet GER dig: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner, arbetstider, semester,

Läs mer

Autogiro. för enklare betalning

Autogiro. för enklare betalning Autogiro för enklare betalning Förenkla betalningen använd autogiro Autogiro innebär att pengarna automatiskt dras från ditt konto varje gång din räkning ska betalas. Med autogiro slipper du posta räkningarna

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Januari 2012 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,67

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro

TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro Kund (Betalaren) Fullständig firmabeteckning Gata, box e d Postnummer och postort Organisationsnummer Telefonnummer

Läs mer

Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd.

Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd. Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. Kyrkoavgiften och Missionsgåvan ger ett långsiktigt stöd. Det finns två enkla vägar att regelbundet och långsiktigt stödja Missionskyrkans arbete lokalt,

Läs mer

det är så mycket man kan göra med el.

det är så mycket man kan göra med el. det är så mycket man kan göra med el. Förr värmde man sig vid öppen eld. Sen med kaminer och kakelugnar. Och man slutade jobba när det blev mörkt. Förr i världen levde folk nära naturen på ett helt annat

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA Inträdesvillkor För att få inträde i Unionens Arbetslöshetskassa måste du förvärvsarbeta inom vårt verksamhetsområde. Om du inte förvärvsarbetar har du

Läs mer

Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi.

Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi. Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi. Våra kraftstationer. Redan på 1500- och 1600-talet byggde man dammar för att ta tillvara på den energi som vattnet kan producera. Idag har Mälarenergi 41 vattenkraftstationer

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna.

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Kunskapstest: Energikällorna. Rätt svar står skrivet i orange. 1. Alla använder ordet energi, men inom naturvetenskapen används en definition, dvs. en tydlig förklaring.

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN!

STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN! STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN! Som månadsgivare i Centralasiengrupperna gör du skillnad för utsatta individer i Kirgizistan. Din gåva skapar möjligheter för unga människor att påverka

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior up forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Lycka till. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni.

Lycka till. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni. Lycka till och ha så kul på din upptäcktsresa - ta gärna hjälp av ugglan Elvis på vägen! Namn station 1 Fotosyntesen

Läs mer

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt För att kunna öppna ditt sparkonto så att du kan sätta in dina sparpengar, behöver du fylla i de bifogade blanketterna och skicka tillbaka dem till oss. Ansökningsblankett

Läs mer

Ett annorlunda uppdrag

Ett annorlunda uppdrag Vi har energi över. Ett annorlunda uppdrag Våra ägare är märkligt ointresserade av stora vinster. Erhard Borgren, init iativtagare till Öster sunds Elektriska Belysnin gsaktiebolag 1889. Jämtkraft är ett

Läs mer

Hedin Bil-kortet. Dela upp din betalning

Hedin Bil-kortet. Dela upp din betalning HedinBil HedinBil Hedin Bil-kortet Dela upp din betalning Hedin Bil MasterCard ett kort för alla dina inköp! Handla på Hedin Bil Hedin Bil har nu möjlighet att erbjuda dig Hedin Bil-kortet ett kombinerat

Läs mer

Nu måste vi bygga en hållbar

Nu måste vi bygga en hållbar Nu måste vi bygga en hållbar Mälarenergi har sedan starten för 150 år sedan varit med och format framtiden. I tidigare artiklar har vi kunnat följa utvecklingen från de första gaslyktorna i Västerås till

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,66

Läs mer

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo)

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) Ansökan personförsäkring Ledarnas personförsäkringar 2015 Gruppavtal nr 200 Fyll i ansökan: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) 2. Försäkringar Välj de produkter

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior mp forenadeliv.se Fortsätt framåt i livet! Att fylla senior betyder förstås

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm

Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm Unikt erbjudande från Fiberstaden att ansluta sig till bredband före den 31 januari 2015! I anslutning till det avtal som

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Vindkraft, innehåll presentation

Vindkraft, innehåll presentation Vindkraft. Vindkraft, innehåll presentation Vad är vindkraft? Vad är el? Energiläget i Sverige och mål Typer av verk Projektering Byggnation Äga Planerade etableringar i Sverige Projektgarantis erbjudande

Läs mer

Mäklarinformation. Samfälligheten Sågvreten. Mäklarinformation för Sågvretens samfällighetsförening

Mäklarinformation. Samfälligheten Sågvreten. Mäklarinformation för Sågvretens samfällighetsförening Mäklarinformation Mäklarinformation för Sågvretens samfällighetsförening Sågvreten är en samfällighetsförening där varje hus är enskilt ägt. Alla boende i området är medlemmar i föreningen och via en medlemsavgift

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior UP forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Informationsmöte om Bredband med fiberoptik. Stavsjö 2 oktober 2011

Informationsmöte om Bredband med fiberoptik. Stavsjö 2 oktober 2011 Informationsmöte om Bredband med fiberoptik Stavsjö 2 oktober 2011 Bredband i Stavsjö 2012? Bredbandsutvecklingen i Södermanland och vad händer för dem som inte är med? Jacqueline Hellsten, verksamhetsledare,

Läs mer

Ansökan Olycksfall och sjukförsäkring För vuxna gäller från 2015-01-01

Ansökan Olycksfall och sjukförsäkring För vuxna gäller från 2015-01-01 Ansökan Olycksfall och sjukförsäkring För vuxna gäller från 2015-01-01 Vid sjukdom: Den förvärvsmässiga invaliditen beräknas på halva försäkringsbeloppet. Efter 45 års ålder trappas försäkringsbeloppet

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Betala med faktura. Villkor Företagskund. Kundtjänst. www.jula.se. För företag, organisationer och offentlig förvaltning. www.jula.

Betala med faktura. Villkor Företagskund. Kundtjänst. www.jula.se. För företag, organisationer och offentlig förvaltning. www.jula. betalar portot Svarspost Kundtjänst 532 20 Skara Gäller from 1 sept 2010 Kundnummer 5200 57000 Jula AB Villkor Företagskund A Frankeras ej Följande villkor gäller för ansökan och utnyttjande av fakturering

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Earth Hour krysset! Bilden: Natt över jorden - massor av lampor som är påslagna, är det en bra idé och ser det ut att vara lika mycket ljus överallt?

Earth Hour krysset! Bilden: Natt över jorden - massor av lampor som är påslagna, är det en bra idé och ser det ut att vara lika mycket ljus överallt? Earth Hour krysset! Energi är det i den mat vi äter, värmen i ett hus, bensinen som driver bilen framåt och elen vi måste ha för att våra mobiltelefoner och lampor ska fungera. Energi som vi kan använda

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

Kunskaper i teknik för skolår 7. El i vardagen.

Kunskaper i teknik för skolår 7. El i vardagen. Olaus Petriskolan Örebro BOD/JÖN Kunskaper i teknik för skolår 7. El i vardagen. Vattenkraftverk och kärnkraftverk producerar huvuddelen av den el vi använder. Kraftverk som eldas med biobränsle (ved och

Läs mer

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter.

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. FACIT Instuderingsfrågor 1 Energi sid. 144-149 1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. Utan solen skulle det bli flera hundra minusgrader kallt på jorden

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft...1 Inledning...3 Bakgrund...4 Frågeställning...5 Metod...5 Slutsats...7 Felkällor...8 Avslutning...8 2 Inledning Fördjupningsveckan i skolan har som tema,

Läs mer

Erbjudande till JVF. Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni. Ger lite mer.

Erbjudande till JVF. Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni. Ger lite mer. Erbjudande till JVF Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni Ger lite mer Erbjudande JVF till JVF Information Hej allihop! För att följa med samhällets

Läs mer

Erbjudande till dig som mikroproducent!

Erbjudande till dig som mikroproducent! Erbjudande till dig som mikroproducent! Vårt klimat och miljön omkring oss är lika viktig för oss alla! Från och med den 1 december 2015 börjar vi köpa elcertifikat samt ursprungsgarantier från mikroproducenter.

Läs mer

Månadssparande i fonder

Månadssparande i fonder Månadssparande i fonder Månadsspara i fonder ett långsiktigt sparande som sköter sig självt Månadssparandet riktar sig till dig som söker ett långsiktigt sparande i fonder, men inte har tid att vara aktiv.

Läs mer

Fjärrvärme positiv energi

Fjärrvärme positiv energi FJÄRRVÄRME Anslutningsinformation och priser 2012 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning. Med de

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Medeltemperaturen på jorden blir varmare och varmare. Orsaken är främst utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen. Trafiken på våra vägar och energianvändningen står för största delen av

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Utbildningsmaterialet Vill du bli ett energigeni är tänkt som ett kompletterande material i samhällskunskaps- och fysikundervisning i årskurserna 4 9, för inspiration,

Läs mer

Stå inte ensam. Bli medlem nu!

Stå inte ensam. Bli medlem nu! Stå inte ensam. Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Vill du tjäna mer och samtidigt vara trygg? Vi löneförhandlar åt dig och ser till att du får jobba i en bra arbetsmiljö och vi står alltid vid din sida

Läs mer

01. Vindkraftverk. Hållbar utveckling. Energiförbrukning 10-05-20. Handledare: Pernilla Vesterlund. Ronja 9B

01. Vindkraftverk. Hållbar utveckling. Energiförbrukning 10-05-20. Handledare: Pernilla Vesterlund. Ronja 9B Hållbar utveckling Energiförbrukning 1. Vindkraftverk 1-5- Handledare: Pernilla Vesterlund Ronja 9B Innehållsförteckning Bild 1... 1 Bild 2... 2 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Bild 3... 3 Bild 4... 3 Bild

Läs mer

elementärt Vinn Möt fåruppfödaren som gått över till solenergi en väderstation! Spara pengar och miljö med Elpiloten

elementärt Vinn Möt fåruppfödaren som gått över till solenergi en väderstation! Spara pengar och miljö med Elpiloten elementärt F r å n e l v e r k e t n r 2 2 0 1 4 Möt fåruppfödaren som gått över till solenergi Spara pengar och miljö med Elpiloten Med Betalsmart får du stugvärme i januari, men betalar i juli Vinn en

Läs mer

Olsnäs Vatten & Avlopp Sista chansen till en bred gemensam lösning

Olsnäs Vatten & Avlopp Sista chansen till en bred gemensam lösning Till samtliga fastighetsägare i Olsnäs Olsnäs Vatten & Avlopp Sista chansen till en bred gemensam lösning Bakgrund och status Du har i dagarna mottagit ett brev från Leksands Kommun avseende Vatten- och

Läs mer

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa.

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa. Mötesanteckningar informationsmöte Vindkraftprojekt Örserum Smålandsgården, Örserum 2011 12 06 Klockan 18:00 22:00 Innan mötet inleds har deltagarna möjlighet att lyssna på en ljuddemonstration av Johan

Läs mer

VI BJUDER MASTERCARD. Samla bonus på 25 miljoner inköpsställen världen över!

VI BJUDER MASTERCARD. Samla bonus på 25 miljoner inköpsställen världen över! VI BJUDER PÅ ÅRSAVGIFTEN FÖRSTA ÅRET! 10 på siba kortet MASTERCARD Samla bonus på 25 miljoner inköpsställen världen över! Bonuspoäng på allt överallt! Med SIBA MasterCard samlar du bonus på alla köp du

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Välkommen till Kommunal Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern)

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) 1 Varför har ni sagt upp min mobila plånbok? WyWallet erbjuder nu allt det och lite till som du som kund är van vid i Telia

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS Belysning 1 Byt ut vanliga glödlampor mot mer energieffektiva lampor där det går. LED-lampan drar cirka 80 procent mindre

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Vecka 49. Förklara vad energi är. Några olika energiformer. Hur energi kan omvandlas. Veta vad energiprincipen innebär

Vecka 49. Förklara vad energi är. Några olika energiformer. Hur energi kan omvandlas. Veta vad energiprincipen innebär Vecka 49 Denna veckan ska vi arbeta med olika begrepp inom avsnittet energi. Var med på genomgång och läs s. 253-272 i fysikboken. Se till att du kan följande till nästa vecka. Du kan göra Minns du? och

Läs mer

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna Information om bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna lokaler Nu kan du få bidrag om du byter från elvärme till annan individuell uppvärmning

Läs mer

Miljöfysik vt2009. Mikael Syväjärvi, IFM

Miljöfysik vt2009. Mikael Syväjärvi, IFM Miljöfysik vt2009 Mikael Syväjärvi, IFM Vind uppstår från solen Solen Värmer upp luft Jorden är rund och roterar Moln ger skillnader i uppvärmning Områden med olika temperaturer Högtryck och lågtryck Luft

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

Månadssparande i fonder

Månadssparande i fonder Månadssparande i fonder Månadsspara i fonder ett långsiktigt sparande som sköter sig självt Månadssparandet riktar sig till dig som söker ett långsiktigt sparande i fonder, men inte har tid att vara aktiv.

Läs mer

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun orebro.se 1 Varje invånare i vår kommun använder ca 100 liter vatten varje dag. Det är dels dricksvatten,

Läs mer

Energikonto. Mälarenergi nr 3-10. Jämna ut dina betalningar med vårt nya

Energikonto. Mälarenergi nr 3-10. Jämna ut dina betalningar med vårt nya nonstop Mälarenergi nr 3-10 Jämna ut dina betalningar med vårt nya Energikonto Vad finns bakom stadsnätsuttaget. Nio frågor om biobränsle. Bostadsbolaget Mimer väljer miljömärkt el. 72 timmars idéutbyte

Läs mer

Handbok. Pagero Autogiro Mikro

Handbok. Pagero Autogiro Mikro Handbok Pagero Autogiro Mikro ATT KOMMA IGÅNG Avtal med banken Innan ni kan börja använda tjänsten Autogiro tecknas ett avtal mellan er och banken. Ni sänder sedan in en testfil till Bankgirocentralen.

Läs mer

ditt skyddsnät, din trygghet i arbetslivet

ditt skyddsnät, din trygghet i arbetslivet Välkommen till Byggnads ditt skyddsnät, din trygghet i arbetslivet Det här får du för din medlemsavgift Rådgivning Har du eller chefen rätt? Var inte rädd att ställa frågor! Vi hjälper dig att förklara

Läs mer

VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12

VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12 VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12 VINDAR OCH VINDENERGI VINDKRAFTVERK JBA VIND VINDKRAFTEN I VÄRLDEN VINDAR OCH VINDENERGI VAR KOMMER VINDEN FRÅN? HUR MYCKET BLÅSER DET? VINDEN VARIERAR

Läs mer