Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång"

Transkript

1 Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång PLACERING. Just nu är räntenivåerna rekordlåga. Men hur optimerar man placeringarna inför den förväntade ränteuppgången? Martin Bolander på Investment Center förklarar och ger samtidigt några förslag på ränteplaceringar. Sidan 2 Fördelarna med att vara aktiv när finanserna svänger ALLOKERING. Börsfallet påverkar balansen mellan aktier och räntor i portföljen. Christina Adler på Varbergs Sparbank råder dig att inte sitta still i båten. Sidan 3 Merbjudande Formstarkt hotell Med tjänsten Mer kan du bo på d esignhotell i Åre. sidan 9 Månadsrapporten Trender & makroekonomi Analys av ränteutvecklingen Förslag på placeringar Sidan 10 David satsar på upplevelser ENTREPRENÖR. David Åström fokuserar inte enbart på bra mat när han öppnar nya restauranger. Han vill skapa en helhetsupplevelse med musik, inredning och service. Sidan 4 Rätt tid att köpa hus i Spanien BOSTAD. Under hösten sker ett antal mässor runt om i landet. På plats finns experter från både Swedbank och Fastighetsbyrån som hjälper dig att ta steget ut i världen. Sidan 6 Trend Nu är det dags för skaldjursfrossa Skaldjursäsongen har inletts och det är nu de är som godast. Experten Per Karlsson förklarar hur man lagar hummer, kronjuvelen bland skaldjuren. Sidan 7 Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 1

2 Placeringarna som gynnas när räntan stiger Den förväntade ränteuppgången kommer att påverka avkastningen på ränteinvesteringarna. Ett förslag kan vara att gå från långa till korta räntor. Det anser Martin Bolander på Swedbank som bland annat lyfter fram Investment Centers sex ränteportföljer som lämpliga placeringsalternativ. De långa räntorna har fallit kraftigt sedan finanskrisen åter sköt fart under sommaren. Det har gynnat avkastningen för långa räntefonder som obligationsfonder. Anledningen är att de stiger i värde när räntorna faller. Räntorna är nere på historiskt låga nivåer och det troliga är att de börjar stiga mot mer normala nivåer. Men det kommer först att ske när det kommer tydligare indikationer över utvecklingen i Europa och USA, säger Martin Bolander på Swedbank Investment Center. Stigande räntor är inte enbart av ondo för avkastningen i långa räntefonder. Även om de initialt påverkas negativt av ränteuppgången så innebär en högre räntenivå även högre löpande avkastning på de obligationer som fonden placerar i. Med tanke på de låga räntorna, och att de förr eller senare kommer att stiga, kan det vara bra att börja överväga att skifta en del av ränteinvesteringarna från långa till korta räntor, enligt Martin Bolander. Färdiga ränteportföljer Ett annat alternativ, som passar dem som vill ha en aktivt förvaltad ränteportfölj och bra riskspridning, är att följa någon av Investment Centers sex ränteportföljer som relativt nyligen har lanserats. Ränteportföljerna består av mellan två till fyra olika räntefonder, som i sin tur innehåller olika kombinationer av stats-, bostads- och företagsobligationer. Portföljmodellen gör det lättare för kunderna att sätta samman en genomtänkt och balanserad kombination av olika räntefonder med olika kreditrisk och löptid, säger Martin Bolander. Portföljerna innehåller Robur Likviditets- och Obligationsfond samt företagsobligationsfonderna Robur Företagsobligationsfond samt Fidelity European High Yield. Skillnaden mellan de två sista är att Roburs fond placerar i företagsobligationer med hög kreditrating, medan Fidelitys placerar i företagsobligationer med lägre rating. Samtliga fonder är nominerade i svenska k ronor och har därmed ingen valutaexponering. Med de sex ränteportföljerna täcker vi in olika risknivåer och tidshorisonter från ett år och uppåt, säger Martin Bolander. Henrik Norberg Räntorna förväntas stiga, men det kommer först att ske när det kommer tydligare indikationer över utvecklingen i Europa och USA, säger Martin Bolander på Swedbank. Foto: Kristina Sahlén Ränteportföljerna Ränteportföljerna är framtagna för att erbjuda kombinationer av två risknivåer (låg risk och hög risk) och tre placeringshorisonter: kort (1 3 år) medellång (3 5 år) och lång (5 år och längre). Portföljerna innehåller två eller flera av följande fonder: Robur Likviditetsfond, Robur Obligationsfond, Robur Företagsobligationsfond och Fidelity European High Yield, i varierande grad. Portföljerna är inte färdigpaketerade du köper de olika fonderna var för sig. Med tiden kan ränteutvecklingen förändra den procentuella fördelningen av fonderna i portföljen. Därför bör du se över sammansättningen i portföljerna någon gång per år och när marknaderna rört sig mycket. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 2

3 Därför bör du rebalansera portföljen Sitt inte still i båten när det svänger på marknaderna. Det anser Christina Adler, Private Banking rådgivare på Varbergs Sparbank. Bakgrunden är att värdeförändringarna påverkar balansen i portföljen och därmed avkastningsmålen. Här är hennes förslag: Den finansiella turbulensen har lett till fallande aktiekurser och lägre räntenivåer. Bara i år har Stockholmsbörsen backat i värde med drygt 20 procent. Titt som tätt ges rådet att investerare ska sitta stilla i båten när börsen eller andra tillgångsmarknader faller. Men det är ett råd som Christina Adler, Private Banking rådgivare på Varbergs Sparbank, inte har mycket till övers för. Nej, det är definitivt ett felaktigt råd. När det sker stora värdeförändringar som den senaste tiden ska man definitivt inte sitta stilla i båten. I stället ska du som kund boka tid med din rådgivare och gå igenom portföljen. Troligen behöver portföljen justeras genom att öka aktiedelen, säger Christina Adler. Rebalansera portföljen Anledningen till att vissa kan behöva köpa mer aktier är att börsfallen har lett till att andelen i aktier i portföljerna har minskat i värde. Om en investerare i sin strategiska allokering har fått rådet att portföljen ska bestå av till exempel 50 procent aktier och 50 procent räntor, så har årets börsfall på 20 procent medfört att portföljen i dag har en fördelning där räntor står för 60 procent. Alltså behöver portföljen rebalanseras så att den åter har 50/50. Aktier ger en högre förväntad avkastning än räntor över tiden. Den relevanta frågan som investerare ska ställa sig är om nedgången på marknaderna har medfört en sådan förändring av fördelningen i portföljen så att man inte längre kommer att nå sitt mål med placeringarna. Dessutom är aktier lågt värderade just nu, vilket kan inverka gynnsamt på portföljen på lång sikt, säger Christina Adler. Christina Adler betonar att det är viktigt att se helheten i sitt sparande. Grundfrågan som alla ska ställa sig är vad som är målet med investeringen. För vissa kan det vara att säkra kapitalet för nästa generation, för andra att få en bra tid som pensionär. Den andra frågan handlar om synen på risk. Ett grundråd är att dela upp sparandet i olika delar. En del kan utgöras av säkra placeringar, en annan av lite mer riskfyllda, och med en mindre andel kan man ta högre risk. Detta mynnar ut i en strategisk allokering. Ett framgångsrikt sparande handlar till stor del om att hålla sig till denna fördelning även när det blåser snålt på börsen Nedgången på marknaderna kan förändra fördelningen i portföljen, därmed når man inte längre målet med placeringarna, säger Christina Adler på Varbergs Sparbank Kort om allokering Strategisk fördelning är en portföljs långsiktiga fördelning mellan tillgångsslag som aktier, räntor och alternativa placeringar. Den tas fram utifrån investerarens individuella mål, tidshorisont och risktagande. Med tiden utvecklas olika tillgångsslag olika, till exempel kanske aktiedelen stiger eller minskar i värde. För att portföljen åter ska ha rätt strategisk portföljsammansättning måste portföljen rebalanseras, vilket innebär att man ökar eller minskar de olika tillgångsslagen. Taktisk fördelning är kortsiktig och utgår från aktuellt marknadsläge. Målet med taktisk allokering är att tajma marknadernas kortsiktiga rörelser. Taktisk fördelning står för en begränsad del av avkastningen, procent. Därför bör investerare inte avvika från den strategiska fördelningen i alltför hög grad. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 3

4 Så lyckas han även i orostider David Åström har roligt på jobbet, men är sällan riktigt nöjd. Entreprenören i honom vill hela tiden vidare och utveckla verksamheten även i oroliga finanstider. Som delägare och vd på Svenssons Krogar har han stor del i den lyckade omgörningen av Uppsalas gamla centralstation. För en månad sedan invigdes i Uppsala det som kallas Stationen. Efter att fastighetsägaren Jernhusen renoverat för 100 miljoner kronor och Svenssons Krogar pumpat in 12 miljoner har det gamla stationshuset formats till en mötesplats där man kan äta allt från tidig frukost till sen middag efter kontinentalt snitt. På ena sidan stationshuset åker tågen förbi några meter från fönstren, på andra sidan passerar runt människor varje dag. Ett spännande läge, inte minst ur kommersiell synvinkel. Tydligt affärskoncept Stationen har blivit flaggskeppet i Svenssons Krogar och den har vuxit fram under turbulenta tider på finansmarknaden. En av orsakerna till att vi lyckas bra är att vi är väldigt tydliga i våra koncept och har renodlat de olika verksamheterna. Vi har på senare tid också byggt upp en väl fungerande organisation och struktur inom koncernen, säger David Åström, vd och delägare i Svenssons Krogar. Enligt David Åström försöker man också hela tiden tänka utifrån gästens perspektiv. Vad efterfrågar gästerna och hur vill de ha det? Restaurangmiljön är en viktig del av de olika koncepten. I dag har det blivit allt viktigare att kunna erbjuda en bra helhetsupplevelse med musik, inredning, mat och service. Hygglig vinst Svenssons Krogar har inte märkt av ned- och uppgångarna på finansmarknaden. Efterfrågan har snarare blivit större och de senaste fyra åren har koncernen gått med hygglig vinst varje år. Vår bransch verkar inte påverkas så mycket av konjunkturen, i varje fall inte här i Uppsala. Vi följer inte med upp till de riktiga topparna och når inte bottnarna heller. Vi har märkt att privatkonsumtionen ökat, bland annat tack vare sänkta räntor och lägre skatter. Folk har helt enkelt mer pengar i plånboken och en del av det går till fler restaurangbesök. När restaurangmomsen sänks vid årsskiftet ökar möjligheterna för oss att anställa fler, vilket kommer att ge ännu bättre service till gästerna. Jag tror att många i branschen avvaktat med Fortsättning nästa sida» David Åström gör ofta studiebesök på restauranger i till exempel New York, Hong Kong eller Paris för att hämta inspiration. Davids åtta bästa råd 1. Ge aldrig avkall på kvaliteten. 2. Var tydlig i det du gör och i budskapet mot gäster och anställda. 3. Var beredd på att entreprenörskapet kostar i tid och energi. 4. Våga ta nya grepp och satsa mer än andra. Var inte rädd för att sticka ut hakan. 5. Inse att du som entreprenör inte kan göra allt själv. Våga släppa fram duktiga medarbetare. 6. Ta hjälp. Fråga andra om råd och inse att du inte klarar allt som gäller till exempel juridik, hyresfrågor och avtal. 7. Se till att ha allt reglerat på papper. Det underlättar om det blir problem av något slag. 8. Börja försiktigt ekonomiskt och öka successivt när intäkterna kommer. Rätta mun efter matsäcken. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 4

5 att höja priserna i väntan på momsbeslutet. Nu slipper vi genomföra höjningar och prismässigt blir det därför förmodligen ingen märkbar förändring efter momssänkningen. David Åström har varit med sedan Svenssons startade 1991 och har i drygt tio år haft rollen som operativ chef och delägare. Han har ett passionerat förhållande till jobbet och är i tjänst nästan dygnet runt. Tack vare att jag trivs och har roligt kan jag jobba extremt mycket. Som entreprenör gäller det att orka lägga den energi som krävs och att vara på plats i verksamheten så mycket som möjligt. Stefan Hällberg Kort om Svenssons Krogar Svenssons Krogar omsätter 64 miljoner kronor och har cirka 70 heltidsanställda omräknat i timmar. Med nya Stationen och andra satsningar beräknas koncernen inom ett år omsätta runt 100 miljoner kronor och ha ytterligare motsvarande heltidstjänster. Ägare är Lars Svensson och David Åström. Under samma tak vid Stationen i Uppsala finns ett café som kallas Rom, en bar som heter London och ett brasseri med smak av Paris. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 5

6 Här kan du köpa hus i Spanien Nu är det ett bra tillfälle att förverkliga drömmen om ett hus i Spanien. Huspriserna har sjunkit, kronan står stark och det svenska vädret visar inga tecken på att bli bättre. Mässorna i höst hjälper dig att ta steget. Antalet svenskar som köper hus i Spanien har ökat med hela 129 procent på tre år, enligt en undersökning som Fastighetsbyrån låtit analysföretaget Foqus genomföra. Förklaringen har till stor del med gynnsam prisutveckling att göra. Huspriserna på den spanska kusten har fallit med i snitt procent sedan toppen i december 2007, och den svenska kronan är stark i förhållande till euron, säger Arvid Sundqvist, affärsutvecklare på Fastighetsbyrån. Men det finns även andra orsaker, som naturligtvis det varma klimatet. Det är också både enkelt, snabbt och relativt billigt att ta sig till Spanien, och att det redan finns så många svenskar som har hus där gör tröskeln till en egen satsning låg. Dessutom är den svenska ekonomin stark och det finns ett uppdämt behov. Åtta filialer i Spanien Fastighetsbyrån har därför i dag inte mindre än åtta filialer i Spanien, vid namn The Real Estate Agency. Föga förvånande är Spanien mycket väl representerat på höstens tre mässor vid namn Köpa Hus Utomlands: i Stockholm, i Göteborg och i Malmö. Mässorna var redan tidigare Nordens klart största i sitt slag, men i år har de slagit nytt bokningsrekord, med fler montrar än någonsin, säger Arvid som själv brukar delta som rådgivare på mässorna tillsammans med experter från Swedbank. The Real Agencys monter på mässorna brukar vara mycket välbesökt, och för att undvika köbildning bland husaspiranterna är alla tillgängliga medarbetare på plats. Vill man vara extra väl förberedd är det en god idé att besöka vår webbplats redan innan man åker till mässan, säger Arvid Sundqvist. På sidan kan man göra sitt urval utifrån såväl ett antal kriterier som exempelvis område, prisläge, typ av bostad och storlek som passion. Vissa älskar golf, andra gillar stränder eller städer. Under de senaste tre åren har antalet svenskar som köper hus i Spanien ökat med hela 129 procent, säger Arvid S undqvist på Fastighetsbyrån. Två mässor i höst Tidigare i september anordnades mässan Köpa Hus Utomlands i Globenannexet i Stockholm. Men misströsta inte om du inte var där, mässan arrangeras två gånger till nu i höst! Dels i Malmö, den oktober, i Slagthuset på Carlsgatan 12 A, just norr om Malmö centralstation. Fritt inträde. Dels i Göteborg, den oktober, på Svenska Mässan vid Korsvägen. Även här är det fritt inträde, och mässan arrangeras parallellt med Hemoch Villamässan. Anders Wikberg Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 6

7 Skaldjur smakar som bäst just nu Nu är det dags att avnjuta Västerhavets skaldjur när de är som godast. En av Sveriges främsta skaldjurskännare, Per Karlsson, bjuder på tips om hummer, ostron och andra läckerheter. Måndagen den 26 september var en magisk tidpunkt för dem som bor i Bohuslän. Då fick jakten börja på Västerhavets svarta guld, hummern. Fjordarna fylldes med båtar och förväntansfulla bohuslänningar satte i sina hummertinor. Hummerpremiären är något stort som alla ser fram emot här. Den kan jämföras med kräftpremiär och älgjakt i övriga Sverige. Men att avnjuta hummer är lite mer högtidligt än en kräftskiva med sina hattar och sånger, säger Per Karlsson, matlandsambassadör för Bohuslän, som tillsammans med sin bror Lars driver Everts Sjöbod strax utanför Grebbestad. Humrarna är fantastiskt fina i oktober, då är de som allra godast. Även räkorna är som bäst från oktober och en bit fram på hösten. Då är de fullmatade och har mycket rom i huvudet. Havskräftor, blåmusslor och ostron har också sin bästa period nu, menar Per Karlsson. Mineralrika och goda Smaken på skaldjur varierar kraftigt över året. Under vintern bildas glykogen i ostron och musslor, vilket gör dem sötare i smaken. I slutet av våren blir de fetare och sedan magrare på sommaren, innan de i augusti börjar äta upp sig igen. Från september och några månader framåt är de som allra godast, fullmatade och mineralrika. Om vi tänker oss en safari med Västerhavets Big Five hummer, ostron, räkor, kräftor och musslor är det många som helst jagar hummern och klassar den som kronjuvelen bland skaldjur. Den kan avnjutas på många sätt och med många olika tillbehör, men vanligast är att hummern serveras au naturelle eller gratinerad. Och när den gratineras bör den vara rå från början, inte färdigkokt. Då blir köttet saftigare och mer smakrikt. Gratineringen blir bäst om den görs på hög värme under kort tid, 300 grader i tio minuter, säger Per Karlsson. Till hummern kan man dricka en särskild hummerchampagne, torrt vitt vin eller ett ljust öl. Ostron och övriga skaldjur avnjuts bäst med chablis eller öl. För en månad sedan var det premiär för ett specialutvecklat ostron- och skaldjursöl som heter Ambassadörsöl. Det tillverkas av familjen Wernersson på Qvänum Mat och Malt som ligger i Västergötland, strax utanför Vara. Stefan Hällberg Räkor, humrar, havskräftor, blåmusslor och ostron, alla har sin bästa tid nu, säger Per Karlsson, matlandsambassadör för Bohuslän. Visste du att...hummer lever på stenig botten och har egna revirområden....hummern är könsmogen vid åtta års ålder då den brukar väga runt 400 gram....den kan bli 80 år gammal och som mest väga fem kilo....hummer får bara bara fångas med hummertinor från 2 3 meters djup ner till 30 meter....en person får maximalt använda 14 tinnor....ena klon krossar och den andra river. Hantera humrarna med försiktighet, annars kan det göra ont....man har hittat 100 miljoner år gamla hummerfossil där djuren har samma utseende och egenskaper som nutidens humrar....hälften av all hummer som fiskas i Sverige landas i Grebbestad. Fortsättning nästa sida» Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 7

8 Tips på enkel tillagning av hummer: Koka ett halvt kilo hummer åtta minuter och ha i 1 dl grovsalt per 3 dl vatten och 1 sockerbit per liter vatten. Kyl därefter snabbt ned i spadet under rinnande kallt vatten. Färdig att äta efter nedkylning samma dag eller dagen därpå. Hummerpremiären är en högtidsstund som involverar många på västkusten. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 8

9 Bo bra på flott designhotell i Åre Med tjänsten Mer kan du bland annat bo på designhotellet Copperhill Mountain Lodge vid de svenska fjällen i Åre. Copperhill Mountain Lodge är ett alpint designhotell på toppen av Förberget i Åre-Björnen. Hotellet erbjuder milsvida utsikter över fjällvärlden och ski-in/ski-out till Åres skidsystem. Under ett och samma tak finns 112 hotellrum och sviter, konferensmöjligheter för 450 personer, ett prisbelönt spa, barnpassning och aktivitetsklubb, bibliotek och lounger, flera restauranger och barer samt skidshop med skiduthyrning. Hotellet har en arkitektur i modern mountain lodge-stil, skapad av den mångfaldigt prisbelönte amerikanska arkitekten Peter Bohlin. Han har svenskt påbrå och har uppmärksammats världen över för Bill Gates privata hem och Apples prestigebutiker i New York, London och Tokyo. Vem får Mer? Tjänsten Mer ingår för dig som är kund i Private Banking och ger dig tillgång till bland annat försäkringar, rabatter och intressanta erbjudanden. Är du ännu inte ansluten till Mer, ta kontakt med din rådgivare. Paket Small: Vandring i fjällen Boende i del av dubbelrum inklusive frukost och entré till Level Spa & Health Club. Vandring med möjlighet till svamp- och bärplockning direkt utanför hotellet. 3-rättersmiddag. Pris per dag och per person: 995 kronor Paket Medium: Vandring i fjällen Boende i svit inklusive frukost och entré till Level Spa & Health Club. Vandring med möjlighet till svamp- och bärplockning direkt utanför hotellet. 25 minuters spa-behandling. 3-rättersmiddag. Pris per dag och per person: kronor Paket Large Boende i svit inklusive frukost och entré till Level Spa & Health Club. Vandring med möjlighet till svamp- och bärplockning direkt utanför hotellet. 50 minuters spa-behandling. 3-rättersmiddag. Gåva från hotellet. Pris per dag och per person: kronor Paketen gäller torsdag till söndag under hösten. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 9

10 Månadsrapport oktober 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar sig till kunder som är högaktiva i sina placeringar. Fördelning aktier & räntor Swedbank ökar aktievikten till neutral för oktober. Den generella stämningen på aktiemarknaden har blivit sämre, men samtidigt har aktier blivit billigare. Sannolikheten är stor att europeiska politiker presenterar en plan för att lösa bankkrisen och försöka begränsa statsbankrutt i Gregkland kommande månad. En sådan plan lämnar möjlighet för en större rekyl uppåt. Det innebär att aktievikten ökas. Räntor 50% (0%) Aktier 50% (0%) Sverige 20% (+2%) Produktförslag Aktieplaceringar Swedbank Robur Sverigefond Swedbank Robur Indexfond Europa Swedbank Robur Amerikafond Fidelity Japan Advantage Swedbank Robur Access Emerging Market Ränteplaceringar Fasträntekonto med olika löptider SPAX Nordeuropa BAS SPAX ALPHA Alternativa placeringar Aktie-Ansvar Graal Total Trender & Makroekonomi Europa 12% (+3%) USA 4% (-5%) Asien 9% (0%) Tillväxtmarknader 5% (0%) Ränte- och Valutautveckling De starka svenska statsfinanserna och ett stabilt banksystem talar för att Riksbanken kan hålla räntan oförändrad för att inhämta mer information om hur omfattande det globala konjunkturfallet blir. Ränteprognoser mån 6 mån 12 mån Sveriges reporänta 2,00 2,00 2,25 2,50 2 år 1,13 1,8 2,2 2,3 10 år 1,67 2,4 2,7 2,8 Stibor 3 mån 2,51 2,6 2,7 3,1 Stibor 6 mån 2,54 2,6 2,8 3,1 USA Budgetkonsolidering Federal Reserve letar i botten av verktygslådan Europa och Sverige Politiker oense om lösningar på krisen Tillväxten i euroområdet och Sverige bromsar in Japan Tillväxtdämpning under sommaren Tillväxtmarknader Fallande inköpschefsindex i BRICT Boränteprognos mån 6 mån 12 mån 3 mån 4,20 4,29 4,39 4,79 2 år 4,09 4,66 5,06 5,16 5 år 4,39 5,02 5,32 5,42 10 år 4,88 5,51 5,81 5,91 Osäkerheten i prognosen är större än normalt med anledning av det i finansmarknaderna mycket osäkra läget och de svårbedömda konjunkturutsikterna. Vår prognos EUR/SEK på tre månaders sikt 9,15 och på 6 månader faller mot Valutaprognoser mån 6 mån 12 mån USD/SEK 6,91 6,78 6,80 6,92 EUR/SEK 9,21 9,15 9,05 9,00 1 Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks Nyhetsbrevet vänder sig till Swedbanks medgivande. och Swedbank Sparbankernas påminner om att investeringar Private på kapitalmarknaden, Banking-kunder bl a sådana som och nämns ges på denna ut tio sida, är gånger förenade med per ekonomiska år. risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm Adress: Swedbank, Brunkebergstorg 8, SE Stockholm. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 10

11 Månadsrapport oktober 2011 Investment Center Analys Trender & Makroekonomi Fokus fortsätter att ligga på de politiska riskerna. Sättet som frågan om USA:s skuldtak hanterades på i somras var långt ifrån optimalt och osäkerheten kring finanspolitiken i USA är därför fortfarande stor. Skuldkrisen i Europa fortlöper och frågetecknen är många. Att försäkra innehav av företagsobligationer utgivna av europeiska banker är dyrare nu än under finansturbulensen Osäkerheten på marknaderna kommer att bestå tills skuldkrisen hanteras på ett sätt som skapar ökad klarhet kring budgetkonsolideringen och stabiliteten i det finansiella systemet. Det är däremot inte sannolikt att vi kommer att få se en upprepning av 2008 års allvarliga likviditetsproblem och dess dramatiska effekter på tillväxten. De stora centralbankerna har förvisso inte möjlighet att parera en konjunkturnedgång genom att sänka styrräntorna, då dessa redan är låga, men de har lärt av krishanteringen 2008 och har fler verktyg på plats än de hade då. Förutsatt att ett dramatiskt fall i tillväxten kan undvikas erbjuder aktier ett bra relativvärde jämfört med räntebärande värdepapper på några års sikt. Företagens marginaler, kassaflöden och vinster är höga. Värderingen är billig och börskurserna tål rätt stora nedjusteringar av vinstförväntningarna. Samtidigt har de långa obligationsräntorna fallit på flera stora marknader i kölvattnet av den senaste tidens oro. Dessa räntor är nu exceptionellt låga och den avkastning som dessa räntor erbjuder är inte attraktiv. USA Budgetkonsolidering Federal Reserve letar i botten av verktygslådan President Barack Obama har presenterat ett finanspolitiskt stimulanspaket för nästa år motsvarande tre procent av BNP. Det var större än väntat men det mesta av paketet går till att parera de åtstramningar som annars kommer att ske då flera tidigare stimulansprogram löper ut nästa år. Republikanerna vill konsolidera, men det stora inslaget av skattesänkningar i paketet gör att förslaget trots allt har en viss chans att gå igenom i kongressen. Om så blir fallet försvinner viss risk på nedsidan vad gäller tillväxten nästa år. Obama avser att finansiera paketet genom framtida åtgärder inom ramen för det medelfristiga konsolideringsprogrammet som republikaner och demokrater ska enas om till den 23 november. Problemet är att politikerna inte är överens om i vilken grad programmet ska baseras på skattehöjningar eller nedskärningar. Obama har lämnat ett förslag på budgetförbättrande åtgärder på miljarder dollar de kommande tio åren från och med Förslaget baseras till stor del på skattehöjningar i syfte att stabilisera skuldkvoten på 73 procent Den amerikanska centralbanken har beslutat att ändra sin policy för återinvesteringar. Hittills har säkerställda papper som förfallit återinvesterats i statsobligationer. Nu kommer dessa återinvesteringar att ske i liknande papper (främst bostadsobligationer). Därtill kommer centralbanken att sälja korta statspapper och placera i längre statsobligationer. Det senare kommer troligtvis endast att få marginell effekt på tillväxten då statsobligationsräntorna redan fallit till mycket låga nivåer. Europa Politiker oense om lösningar på krisen Tillväxten i euroområdet och Sverige bromsar in IMF-mötet i Washington slutade utan en lösning på den europeiska krisen. Flera tidningar spekulerar i om en fransk/tysk plan att tillåta Grekland gå i konkurs, samtidigt som den finansiella stabilitetsfonden, EFSF, utökas till miljarder euro (från cirka 400 miljarder idag). En större EFSF skulle undvika spridningseffekter från en statsbankrutt i Grekland. Trots stor medvetenhet i Europa om att kreditkrisen riskerar trycka euroområdet i en ny recession, är politikerna fortfarande inte överens om nästa steg. Under G20-mötet i Nice i början på november väntas fler förslag på åtgärder för att bemöta finansiell instabilitet i euroområdet. Makrostatistiken har varit svag de senaste veckorna och det är sannolikt att flera länder bland annat Spanien och Italien befinner sig i en recession. Nedåtrisker på den europeiska konjunkturen gör att det spekuleras om nya lättnader från ECB, till exempel att återuppta köp av säkerställda obligationer eller genomföra 12-månaderslån redan i oktober. En räntesänkning kommer troligen också att diskuteras, men ECB försöker sannolikt med andra åtgärder innan det kan bli aktuellt Sverige Liksom i flera andra länder pekar ledande indikatorer på en inbromsning i svensk konjunktur. Utgångsläget är dock betydligt bättre än i många andra länder. Trots en inbromsning kommande år bedöms statsfinanserna vara i gott skick. Hushållen har haft låga löneökningar men en gradvis starkare arbetsmarknad har ändå hållit uppe Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. 2 Sidan 11 Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm Adress: Swedbank, Brunkebergstorg 8, SE Stockholm.

12 Månadsrapport oktober 2011 Investment Center inkomsterna hyggligt. Detaljhandelsförsäljningen har varit svag hela året och på importen syns det att den inhemska efterfrågan bromsat in generellt. Exporten, framförallt till Tyskland, har däremot hållit uppe väl, vilket gör att handelsbalansen ökat mycket. Svensk inflationstakt toppade i september men förväntas sedan falla tillbaka. Riksbanken ser ökade risker och lämnar styrräntan oförändrad året ut på två procent. Japan Tillväxtdämpning under sommaren Japan har ännu inte återhämtat sig från jordbävningen, men ekonomin har börjat känna av effekterna av den globalt svagare konjunkturen i kombination med en stark valuta (yen). Exempelvis var exporten svag i både juli och augusti och det finns tecken på att industriproduktionen nu dämpats. Tillväxtmarknader Fallande inköpschefsindex i BRICT Konjunkturförsvagningen slår även mot tillväxtländerna. Alla BRICT-länder har sett sina inköpschefsindex falla och Turkiets och Brasiliens inköpschefsindex för industrin har fallit under 50. OECD:s ledande indikator för BRICT-länderna faller också, med undantag för Kina vars index stiger och där en liten acceleration kan skönjas. I Indien tycks fallet i den ledande indikatorn vara på väg att bromsa upp, medan indikatorn för Brasilien faller i allt snabbare takt. Försvagad konjunktur i tillväxtländerna är till viss del välkommet då det minskar inflationsriskerna i länder som haft högt kapacitetsutnyttjande och minskar behovet av räntehöjningar. Fördelning Aktier & Räntor Swedbank ökar aktievikten till neutral för oktober. Den generella stämningen på aktiemarknaden har blivit sämre, men samtidigt har aktier blivit billigare. Sannolikheten är stor att europeiska politiker presenterar en plan för att lösa bankkrisen och försöka begränsa statsbankrutt i Gregkland kommande månad. En sådan plan lämnar möjlighet för en större rekyl uppåt. Det innebär att aktievikten ökas. Tillgångsfördelning Normalvikt Aktuell vikt låg* Aktuell vikt Aktier 50% 50% 50% Räntor 50% 50% 50% Tillgångsfördelningen visar hur aktier och räntor är viktade i modellportföljen och kundportföljen för låg- respektive högaktiva kunder. * Vikten för lågaktiva kunder ligger till grund för Swedbank Roburs Mixfonder. Marknadsklimat Vinstrevideringarna fortsätter att försvagas. Detta kan främst tillskrivas vikande prognoser om den allmänna ekonomiska utvecklingen framöver. Rapportsäsongen för tredje kvartalet inleds under oktober. Utfallet är svårbedömt men troligen har analytikernas förväntningar sjunkit fortare än vad ekonomin bromsat in vilket kan betyda ett kommande stöd för aktier. Till följd av svagare börser kvarstår prisrörelserna som negativt för aktier även denna månad. Likviditet Den här månaden ser vi en liten förbättring i likviditeten. Bakomliggande kvarstår ändå att den japanska centralbanken så smått börjar ta tillbaka de kraftfulla likviditetsinjektioner som sattes in för att ge stöd åt ekonomin efter jordbävningen i mars. Vi argumenterade då att den ökade likviditeten mer var till för den reala ekonomin än den finansiella. Argumentet gäller även åt andra hållet och vi är försiktiga med att tolka förändringar i likviditetsflödet tills vidare. Värdering Aktier blir rejält mycket billigare denna månad, speciellt jämfört med realräntor (räntor minus inflation). Detta påverkar dock inte vår modell som är nära maximalt positivt utslag. Makroallokering Utslaget i konjunkturmodellen för oktober förbättras. Huvudorsaken är kraftigt fall i oljepriset som underlättar den ekonomiska återhämtningen. 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5-2 Marknadsklimat Likviditet Värdering Makroallokering Swedbanks bedömning av tillgångsfördelning görs utifrån variabler: marknadsklimat, likviditet, värdering och markroallokering på en skala från -2 till + 2 Aktier Fördelning regioner Vi överviktar Europa och Sverige denna månad och har en undervikt för USA. Börserna har fallit betydligt kraftigare i Europa i år och den relativa värderingen är till fördel för Europa Modellportföljen förblir neutral mellan små och stora bolag då kreditrisken ökat ytterligare i september samtidigt med nedgång i OECD:s ledande indikatorer. Detta sammantaget gör att vi förblir 3 Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt Distribution: Allready Solutions. lagen Sparbanker: om värdepappersmarknaden Sparbankerna eller lagen om finansiell kan rådgivning ha andra till konsumenter. tjänster Mottagare och villkor. av dokumentet Kontakta bör vara uppmärksam din bank på uttalanden för mer om framtidsbedömningar information. är Sidan 12 förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm Adress: Swedbank, Brunkebergstorg 8, SE Stockholm.

13 Månadsrapport oktober 2011 Investment Center neutralt inställda till storlek. Även i valet mellan värdebolag och tillväxtbolag fortsätter vi att vara neutrala i oktober. Inkommen data har inte förändrat vår syn. Regionfördelning för aktiemarknaden Aktuell vikt låg ** Aktuell vikt hög* Sverige 19% (+1%) 20% (+2%) Europa 11% (+2%) 12% (+3%) USA 6 %(-3%) 4% (-5%) Asien 9% (+-0%) 9% (+-0%) Tillväxtmarknader 5% (+-0) 5% (+-0%) Swedbanks regionfördelning fördelas på fem regioner - Sverige, Europa, USA, Asien samt Tillväxmarknader. * Aktuell vikt i resp. region både på hur aktier och regioner är viktade. En region kan vara överviktad på grund av en övervikt i aktier utan att regionen i sig är överviktad ** Ligger till grund för Swedbank Roburs Mixfonder Marknadsklimat USA:s vinstutsikter mattas av något på bekostnad av mer positiv utveckling i Japan. Likviditet Japansk likviditet fortsätter att tappa denna månad på bekostnad av USA som återtar lite förlorad mark ett kvartal efter att QE2 avslutats. Det syns ännu ingen reaktion i termer av likviditet från den europeiska centralbanken på situationen i Grekland. Värdering Europa och Sverige är nu ohotat billigast av alla regioner. Makroallokering Stödet för tillväxtmarknader saknas fortfarande. Trots senaste månadernas oro ser det underliggande konjunkturstödet för aktier starkt ut i Europa och Sverige. Analys Ränteutveckling September månad fortsatte ha fokus på skuldkrisen i Europa. Många finansiella tillgångar har hög samvariation (rör sig i samma riktning) med vad som händer på aktiemarknaden. Det finns helt enkelt inget annat marknaden fokuserar på. Utvidgningen av EFSF (den europeiska krisfonden) ska röstas igenom hos alla EMU länder. Grekland verkar göra de åtgärder som ECB, EU och IMF begär, vilket betyder att de kan få nästa utbetalning på 8 miljarder euro i oktober. Detta har lugnat ner marknaden något och vi ser räntor i safe haven länder stiga kraftigt och spreadar på länder som Italien och Spanien går ihop. Spaniens ränta är återigen under 5 procent, vilket får anses som en icke alarmerande nivå. Irlands obligationer har haft en strålande utveckling sedan juli. Räntan på en 10 årig obligation har gått från 13.5 procent till 7.70 procent, vilket är den lägsta nivån sedan oktober Marknaden tolkar åtgärderna som har implementerats som starka och makrosiffror börjar se bättre ut. Vi börjar närma oss Jean-Claude Trichet sista möte som ECB-chef och osäkerheten är enorm. Marknaden har gått hårt fram och förväntats sig mer eller mindre 50 punkters sänkning. Trichet har dock varit ganska tydlig och påpekat gång på gång att det är prisstabilitet som är deras mandat. Nu fick vi också klart högre inflationssiffror från Tyskland, vilket gör det svårt för ECB att sänka. Detta har inneburit en viss nervositet som fått tyska räntor att stiga förhållandevis kraftigt. Svenska obligationsräntor stiger också, dock från mycket låga nivåer. Man prissätter fortfarande nästan 50 punkters sänkning detta år och totalt cirka 100 punkter de närmaste 6 månaderna. Detta är likt det riskscenario som Riksbanken presenterade i den penningpolitiska rapporten i juli. Om inte ECB sänker räntan i början på oktober ser vi det som mycket osannolikt att Riksbanken sänker senare i oktober. I detta scenario är räntan troligtvis alldeles för låg och en justering är trolig. Dock har vi svårt att se kraftigt högre räntor så länge som krisen i Europa är i fokus. I USA presenterade Federal Reserve (Fed)ytterligare lättnader i form av en så kallad. operation twist. Detta innebär att Fed säljer ut korta obligationer som de äger idag och köper längre obligationer. Med denna åtgärd håller Fed sin balansräkning konstant och förhoppningsvis kommer långa räntor vara låga vilket gynnar ekonomin. Bostadsräntorna är de lägsta någonsin i USA efter detta beslut. Vi hade en neutral syn på ränterisk förra månaden med en genomsnittlig löptid på tre år. Osäkerheten är stor, vilket talar för lågt risktagande även denna månad. Vi anser ändå att det är svårt att se lägre räntor med tanke på att vi prissätter nästan 100 punkters sänkning. Ränteprognoser mån 6 mån 12 mån Sverige Reporänta 2,00 2,00 2,25 2,50 2 år 1,13 1,8 2,2 2,3 10 år 1,67 2,4 2,7 2,8 Stibor 3 mån 2,51 2,6 2,7 3,1 Stibor 6 mån 2,54 2,6 2,8 3,1 EMU Reporänta 1,50 1,50 1,50 1,75 2 år 0,49 1,0 1,2 1,6 10 år 1,82 2,5 2,6 2,8 USA Fed Funds 0,25 0,25 0,25 0,25 2 år 0,25 0,3 0,4 0,4 10 år 1,88 2,5 2,7 3,0 4 Distribution: Allready Solutions. Detta dokument Sparbanker: är framställt Sparbankerna av Swedbank för allmän distribution. kan ha andra Dokumentet tjänster är framställt och i informationssyfte. villkor. Kontakta Innehållet i din dokumentet bank utgör för inte mer individuell information. rådgivning enligt Sidan 13 lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker. Kunden ansvarar själv för dessa risker. Mångfaldigad av Sparbankerna, Stockholm Adress: Swedbank, Brunkebergstorg 8, SE Stockholm.

14 Månadsrapport oktober 2011 Investment Center Analys Valutautvecklingckling EUR/USD En snabbare än väntad omsvängning från ECB och fortsatt osäkerhet kring förmågan hos eurozonens politikers att hantera skuldkrisen fick slutligen euron på fall. EUR/USD backade från 1,45 till 1,35 under september. Även om vi såg framför oss en relativt snabb inbromsning av eurozonens tillväxt (givet skuldkrisen), så har ECB skiftat från diskussioner om räntehöjningar till diskussioner om lättnader från augusti till september, vilket varit överraskande. ECB-ledamoten Jürgen Stark annonserade sin avgång efter meningsskiljaktigheter kring ECB:s köp av PIIGS statspapper, Italiens och Greklands budgetsanerings- och strukturprogram uppvisar luckor och frågetecken kvarstår kring om stabilitetsfonden (EFSF) är tillräcklig. Att detta pressar euron är bara logiskt. Många investerare börjar alltmer frukta att skuldkrisen dessutom kommer att bromsa upp tillväxten på tillväxtmarknader som Kina med flera. Det har bidragit till fallande råvarupriser och köp av dollar. Vi förväntar oss dock fortsatt relativt bra fart i tillväxtekonomierna. Centralbankerna i Asien samt oljefonder i Mellanöstern kommer dock på marginalen att samla på sig färre dollar, via fasta växelkurser, som de därefter behöver för att köpa euro. En annan faktor som stöder dollarn på marginalen är att president Obama tycks få stöd för åtminstone delar av sitt jobbpaket på 400 mdr USD. Fed valde att endast förlänga löptiden på sin portfölj för att pressa ned långa räntor ytterligare. Därmed låter man sedelpressen vila en stund till gagn för dollarn. Vår slutsats är att osäkerheten som omringar skuldkrisen i Europa sannolikt inte kommer att skingras den närmaste tiden, och att budgetåtstramningar kommer att dämpa tillväxten i eurozonen framöver. Förväntningar är visserligen redan inställda på att ECB kommer att sänka räntan och spekulativa aktörer är korta EUR. Sammantaget ser vi en försiktig försvagning av euron framöver. Prognosen EUR/USD på tre månader är 1.35 (tidigare 1.42 ) och på 6 månader 1,33. Vår USD/SEK-prognos på tre månader är 6,78 (tidigare 6,48). EUR/SEK Kronan har fortsatt handla i intervallet 8,90 till 9,35 mot euron under hög volatilitet. Efter att den schweiziska centralbanken valt att knyta CHF till en maxkurs mot euron på 1,20 stärktes SEK och NOK när investerare letade nya trygga hamnar. Kronans roll som tillflyktsort blev dock kortvarig när fokus flyttades till kronans samvariation med de allt svagare globala tillväxtutsikterna. Den pågående skuldkrisen är snarare knuten till utdragna solvensproblem för stater än kortsiktiga betalningsproblem för banker, vilket var fallet under finanskrisen. Det talar för att sättningen i världsekonomin inte behöver bli så våldsam, under antagande att en fullständigt okontrollerbar grekisk konkurs kan undvikas. I det korta perspektivet, en till tre månaders sikt, finns självklart en risk för att skuldkrisen i Europa dämpar företagens och hushållens aktivitet. Vårt huvudscenario är dock att viktiga svenska exportmarknader som Tyskland och indirekt Kina håller farten uppe relativt bra. Den rådande volatiliteten i valutamarknaden innebär att ränteskillnader får ett mindre genomslag. När väl eurozonens stabilitetsfond är på plats är det dock rimligt att anta att volatiliteten avtar. Fortfarande kvarstår behovet för ECB att sänka räntan om hushåll i stora delar av eurozonen känner av den nödvändiga budgetsaneringen. Det gäller inte minst då starka länder som Tyskland inte har några planer att stimulera sina ekonomier med finanspolitiken. De starka svenska statsfinanserna och ett stabilt banksystem talar för att Riksbanken kan hålla räntan oförändrad för att inhämta mer information om hur omfattande det globala konjunkturfallet blir. Att marknaden prissätter mer aggressiva räntesänkningar från Riksbanken än från ECB, talar för att kronan kan hålla sig stabil runt 9,15 mot euron på tre månaders sikt, trots att den globala konjunkturen försämras. Osäkerheten i prognosen är dock större än normalt givet det i finansmarknaderna mycket osäkra läget och de svårbedömda konjunkturutsikterna. Vår prognos på 6 månaders sikt är att EUR/SEK faller mot 9,05 Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 14 Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks 5

15 Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks Private Banking Månadsrapport oktober 2011 Investment Center mån 6 mån 12 mån USD/SEK 6,91 6,78 6,80 6,92 EUR/SEK 9,21 9,15 9,05 9,00 NOK/SEK 1,17 1,19 1,19 1,18 GBP/SEK 10,74 10,52 10,40 10,34 JPY/SEK 8,99 8,80 8,40 8,34 CHF/SEK 7,58 7,63 7,36 7,20 EUR/USD 1,33 1,35 1,33 1,30 USD/JPY 76,87 77,00 81,00 83,00 Produktförslag Storlek: Neutral vikt mellan Stora bolag (Large Cap) och Små bolag (Small Cap) i samtliga regioner. Stil: Neutral vikt mellan tillväxtbolag (Growth) och värdebolag (Value) i samtliga regioner. Aktieplaceringar Sverige Swedbank Robur Sverigefond Fonden har en bred exponering mot den svenska aktiemarknaden och har under längre tid uppvisat bra avkastning och bra förvaltning Rating av Morningstar Europa Swebank Robur Indexfond Europa En indexfond som ger en exponering mot de största bolagen på de Europeiska börserna till en låg avgift. Rating av Morningstar: USA Swedbank Robur Amerikafond En mycket aktiv fond som investerar i en mix av amerikanska bolag. Fonden har uppvisat en god relativavkastning under en längre tid genom aktiva bolagsval. Rating av Morningstar Asien Fidelity Japan Advantage En koncentrerad portfölj med lågt värderade japanska aktier. Fonden har uppvisat en mycket bra avkastning under en längre period. Rating av Morningstar Tillväxtmarknader Swedbank Robur Access Emerging Markets Fonden investerar i en bred blandning av tillväxtländer i Asien, Latinamerika och Östeuropa. Placerar i andra fonder (så kallad fond-i-fond) där fonder från flera av världens främsta förvaltare finns investerade i fonden. Rating av Morningstar Ränteplaceringar Fasträntekonto med olika löptider Hög ränta och ingen ränterisk vid innehav till förfall. SPAX rekommenderas som en del av räntefördelningen i kundportföljerna. SPAX Nordeuropa BAS SPAX Nordeuropa följer avkastningen för stora välkända företag i Norden och Tyskland samt Nederländerna. Dessa företag har stabila hemmamarknader och har dessutom en viss övervikt för industri- och energisektorerna som gynnas av tillväxtländernas utveckling. SPAX ALPHA SPAX ALPHA är kopplat till kursutvecklingen för ett strategibaserat råvaruindex. Index målsättning är att investera i råvaror på ett effektivare sätt än vad traditionella råvaruindex gör. På så sätt skapas en stabil avkastning över tid i såväl stigande som sjunkande råvarupriser. Alternativa placeringar Aktie-Ansvar Graal Total En absolutavkastande hedgefond. Fonden är en så kallad fond i fond med fyra underliggande fonder som i sin tur väger cirka 25 procent var i fonden. Varje underliggande fond har olika investeringsstrategier. Två stycken har en fundamental (kvalitativ) förvaltningsstrategi och de andra två har en så kallad modellstyrd (kvantitativ) förvaltningsstrategi. Fonden investerar i olika marknader globalt samt även i olika tillgångsslag såsom aktier, räntor, råvaror och valutor Rating enligt Morningstar saknas. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 15 6

16 Månadsrapport oktober 2011 Investment Center Utveckling kundportfölj Utvecklingen för kundportföljen fem år för högaktiva kunder. Utveckling Vikt Avkastning Swedbank Robur Sverigefond 18,0% 0,74% Swedbank Robur Indexfond Europa 4,0% 3,33% Swedbank Robur Amerikafond 14,0% 5,72% Fidelity Japan Advantage 9,0% 6,42% Swedbank Robur Access Em 5,0% -6,74% Fasträntekonto 40,0% 0,17% Aktie-Ansvar Graal Total 10,0% 0,22% Totalt 1,40% Kommentar till avkastning Över mätperioden har både aktie- och räntemarknaden uppvisat positiv avkastning. Modellportföljen avkastade +0,57 procent där ett positivt bidrag främst kom från aktiedelen. Jämfört med benchmark har portföljen underavkastat med -0,26 procent, vilket till viss del beror på en övervikt i räntor som uppvisade lägre avkastning i jämförelse med aktier. Även produkterna har bidragit något negativt jämfört med benchmark. Distribution: Allready Solutions. Sparbanker: Sparbankerna kan ha andra tjänster och villkor. Kontakta din bank för mer information. Sidan 16 7 Detta dokument är framställt av Swedbank för allmän distribution. Dokumentet är framställt i informationssyfte. Innehållet i dokumentet utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagare av dokumentet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks

Månadsrapport november 2011

Månadsrapport november 2011 Månadsrapport november 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport januari 2012

Månadsrapport januari 2012 Månadsrapport januari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadsrapport mars 2011

Månadsrapport mars 2011 Månadsrapport mars 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport juni 2011

Månadsrapport juni 2011 Månadsrapport juni 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadsrapport april 2011

Månadsrapport april 2011 Månadsrapport april 2011 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år

Private Banking. Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år Därför tror hon på viss tillväxt under nästa år PROGNOS. Den svenska ekonomin kommer att tappa fart nästa år. Trots det blir tillväxten troligtvis svagt positiv. Den bedömningen gör Cecilia Hermansson,

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

Månadsrapport april 2010

Månadsrapport april 2010 Månadsrapport april 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsrapport maj 2010

Månadsrapport maj 2010 Månadsrapport maj 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas en

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Månadsrapport oktober 2009

Månadsrapport oktober 2009 09-10-05 Placeringsrådet genom Investment Center Månadsrapport oktober 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga PLACERINGAR. Är du irriterad på det höga bensinpriset? Tyvärr kommer oljepriset troligen att stiga ännu mer. Samtidigt kan det skapa flera intressanta

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Private Banking. Börsfall kan trots allt ge möjligheter

Private Banking. Börsfall kan trots allt ge möjligheter Krönika Börsfall kan trots allt ge möjligheter Börsen. Troligtvis fortsätter turbulensen på aktiemarknaden den närmaste tiden. Samtidigt kan de rekordlåga börsnivåerna vara ett bra tillfälle för den långsiktige

Läs mer

Private Banking. Skogsfastigheter mer än bara en attraktiv kassako

Private Banking. Skogsfastigheter mer än bara en attraktiv kassako Skogsfastigheter mer än bara en attraktiv kassako LANTBRUK. Skogen har haft en stabil prisökning. Under de senaste fem åren har värdet på skogsfastigheter ökat med 35 procent. Samtidigt finns det andra

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

Börsens värsta fallgropar

Börsens värsta fallgropar OMVÄRLD & ANALYS Tillväxten ökar Här är tillväxtbolagen du bör satsa på framöver. Månadsrapport för januari 2011, sidan 7 Anders Bruzelius: Därför blir 2011 ett starkt börsår STOCKHOLMSBÖRSEN. Under året

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Aktiemäklaren: Så här går börsen 2013 Betydligt enklare med schablonbeskattat sparande BÖRSEN. En lågt värderad börs och många bolag med starka balansräkningar. Det är några anledningar till varför aktiemäklaren

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

VECKOBREV v.22 maj-15

VECKOBREV v.22 maj-15 0 0,001 Makro Veckan Nyhetsflödet som gått under veckan handlade som vanligt mycket om Grekland. Nu på fredag ska Grekland betala tillbaka 300 miljoner euro till IMF men IMF har gett Aten en möjlighet

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

Private Banking. Här är farorna som lurar i krisens spår. Riskspridning bästa skyddet vid katastrofer. Prisad företagare som vill hjälpa andra

Private Banking. Här är farorna som lurar i krisens spår. Riskspridning bästa skyddet vid katastrofer. Prisad företagare som vill hjälpa andra Krönika Här är farorna som lurar i krisens spår TILLVÄXT. Kriserna i Mellanöstern och Japan har skakat om världen rejält. Men troligen orsakar dessa händelser enbart ett hack i den globala tillväxten,

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

PLACERINGAR. Investeringsklockan visar mönster i den ekonomiska utvecklingen. Därmed är klockan ett hjälpmedel för att investera rätt.

PLACERINGAR. Investeringsklockan visar mönster i den ekonomiska utvecklingen. Därmed är klockan ett hjälpmedel för att investera rätt. MERBJUDANDE Sidan 7 Här är kriserna som skapar flera möjligheter MARKNADER. Medan ekonomierna i Norden och Tyskland frodas, brottas flera länder i Europa med stora statsskulder. Samtidigt ser bankens chefekonom

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

Private Banking. Knepen som ger dig en högre pension!

Private Banking. Knepen som ger dig en högre pension! Knepen som ger dig en högre pension! PENSION. Snart dimper det orange kuvertet ner i brevlådan. Ylva Yngveson, Institutet för Privatekonomi på Swedbank, ger råd om hur du bör justeraplaceringarna inför

Läs mer

Private Banking. Här är börsens mest undervärderade branscher. Testamente ger trygghet. Maxade bröder. Han tror på Kazakstan trots riskerna

Private Banking. Här är börsens mest undervärderade branscher. Testamente ger trygghet. Maxade bröder. Han tror på Kazakstan trots riskerna MERBJUDANDE Sidan 7 Här är börsens mest undervärderade branscher STOCKHOLMSBÖRSEN. De höga förväntningarna gjorde att börsen backade i värde under årets första månader. Samtidigt finns det undervärderade

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

VECKOBREV v.33 aug-11

VECKOBREV v.33 aug-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 3,3 % i juni från tidigare ökning med 2,1 %. Årstakten sjönk därmed från 13,2 % till 6,4 %. Förväntat var -0,9 % samt 10,5 %. Arbetslösheten

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-12

VECKOBREV v.41 okt-12 0 0.001 Veckan som gått Makro 1000 I oktoberupplagan av World Economic Outlook justerar IMF ner sina BNP-prognoser för länderna de flesta av länderna i Europa, däribland Sverige om än marginellt. Trots

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

VECKOBREV v.6 feb-15

VECKOBREV v.6 feb-15 0 0,001 Makro Veckan Grekland som kom gått i veckan med ett förslag för skuldomförhandling som innebär att landet ska betala tillbaka i förhållande till hur ekonomin utvecklas. Förslaget innebär att större

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Experten: Därför påverkas världen av valet i USA EKONOMI. Valet är inte bara en fråga för USA. Hela världen berörs av presidentvalet den 6 november. Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank, berättar

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30.

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 8,3 % för första halvåret 2005.

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December De senaste veckorna har marknadsräntorna stigit mycket kraftigt. Detta gäller i princip enbart obligationer med löptider längre än tre år. Kortare räntor har i princip varit oförändrade. Framförallt är

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Många företagare glömmer bort att trygga den egna framtiden. Det gäller inte minst pension och försäkringsskydd.

ENTREPRENÖRSKAP. Många företagare glömmer bort att trygga den egna framtiden. Det gäller inte minst pension och försäkringsskydd. EXPERTEN SVARAR Vad ska jag tänka på inför nyår? Lars Bjering, jurist på Varbergs Sparbank förklarar, sidan 7 Cecilia Hermansson ger dig marknaderna som lyfter 2011 MARKNADEN. Swedbanks chefekonom Cecilia

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Strategi under juni. Månadsbrev Juni 2012. I korthet: Avkastning juni: MIDAS -0,02% STOXX600 4,77% SSVX90 0,11%

Strategi under juni. Månadsbrev Juni 2012. I korthet: Avkastning juni: MIDAS -0,02% STOXX600 4,77% SSVX90 0,11% Månadsbrev Juni 2012 Strategi under juni Ekonomiska problemen fortsätter liksom stödpaketen Europas ledare samlades och kom överens om nya stödpaket, vilket gladde finansmarknaderna. Aktiemarkanden steg

Läs mer